Verksamhetsberättelse Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2013. Miljö- och hälsoskyddsnämnden"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2013 Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2 1 Viktiga händelser under 2013 Arbetet under år 2013 har förflutit lugnt. Miljö- och hälsoskyddskontoret ser inte att någon enskild händelse under året haft större inverkan än något annat. Verksamheten har i stort bedrivits enligt plan. Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Verksamhetsberättelse (19)

3 2 Målredovisning - verksamhetsmål utifrån kommunfullmäktiges mål 2.1 Målområde: Demokrati och dialog Kommuninvånarna ska vara nöjda med kommunens information (konkretiserat mål) Det ska vara lätt att göra rätt Det ska vara lätt att göra rätt Mhk arbetar kontinerligt med bemötandefrågor och metoder att förenkla för personer företagare som är i behov av våra tjänster. Det blir kontinuerligt lättare att göra rätt. Medelbetyget (omgjort till procent) i Region Hallands brukarenkät som instämmert i att Den information jag fick var tydlig. Betyg 5 motsvarar 100%. 81 Underlaget är skickat till Miljösamverkan Halland. Resultatet har ännu inte presenterats. Därför finns inget värde på utfall att redovisa. Informationspunkten i SKL:s Insikt Miljö- och hälsoskyddskontoret jobbar aktivt med kommunikation och bemötandefrågor.utveckling av webbsida och e-tjänster pågår kontinuerligt för att möta dagens krav. Vi jobbar även med övriga bedömningsområden. Trots detta har Mhk i genomsnitt fått lägre värden i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) undersökning Insikt år 2013 jämfört med år Vi ser som lösning att vi ska bli bättre på att informera de som kommer i kontakt med oss om vad de har rätt att förvänta sig av oss, men även vad de inte kan förvänta sig. Vi jobbar aktivt med att det ska vara lätt att göra rätt. Medelbetyget (omgjort till procent) i Region Hallands brukarenkät som instämmert i att Den information jag fick var tydlig. Betyg 5 motsvarar 100%. Medelbetyget (omgjort till procent) i Region Hallands brukarenkät som instämmert i att Den information jag fick var tydlig. Betyg 5 motsvarar 100%. Underlaget är skickat till Miljösamverkan Halland. Resultatet har ännu inte presenterats. Därför finns inget värde på utfall att redovisa. Informationspunkten i SKL:s Insikt Informationspunkten i SKL:s Insikt Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Verksamhetsberättelse (19)

4 Miljö- och hälsoskyddskontoret jobbar aktivt med kommunikation och bemötandefrågor.utveckling av webbsida och e-tjänster pågår kontinuerligt för att möta dagens krav. Vi jobbar även med övriga bedömningsområden. Trots detta har Mhk i genomsnitt fått lägre värden i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) undersökning Insikt år 2013 jämfört med år Vi ser som lösning att vi ska bli bättre på att informera de som kommer i kontakt med oss om vad de har rätt att förvänta sig av oss, men även vad de inte kan förvänta sig. Vi jobbar aktivt med att det ska vara lätt att göra rätt. Ta fram informationsmaterial (TP) Göra våra beslut mer lättförståliga. Utveckla webbinformationen (KP, TP) Information framtaget för bl a följande: mobila livsmedelsanläggningar, Smiley, Kontrolltid och avgifter samt det ska vara lätt att göra rätt Översyn av beslut och beslutsmallar sker kontinuerligt under året för att göra besluten mer lättförståeliga utan att minska på rättssäkerheten. Mhk arbetar kontinuerligt med att utveckla informationen på hemsidan Flertalet av MHK:s blanketter ska finnas tillgängliga som e-blanketter Flertalet av MHK:s blanketter ska finnas tillgängliga som e-blanketter Fyra st E-tjänster används. Arbete kommer at pågå kontinuerligt med att lägga in fler E-tjänster Fortsätta att omforma våra blanketter till e- blanketter. (KoP) Arbetet pågår kontinuerligt med att omforma blanketter till E-tjänster Vi ska bli bättre på att bemöta och informera våra kunder på det sätt som de efterfrågar. Vi ska bli bättre på att bemöta och informera våra kunder på det sätt som de efterfrågar. Mhk arbetar ständigt med bemötandefrågor. Mhk tillsammans med övriga miljökontor i länet är med i projekt Tillsynsutveckling i väst där bla bemötande och kommunikation behandlas. Vi ska tillämpa vår kommunikationsplan i kontakterna med våra kunder (TP, KP) Vi ska utbilda all personal på förvaltningen i bemötandefrågor. Vi ska bibehålla servicetelefonerna på nuvarande nivå. (TP, KP) Förslag till kommunikationsplan följs och vi har stort fokus på kontakten med våra intressenter Utbildning internt och externt i bemötandefrågor är genomfört.ytterligare utbildning i jämställdhet och jämställdhetsintegrering pågår inom TUV-projekt Mhk har tre stycken sk. servicetelefoner en för hälsoskydd, en för miljöskydd och en för livsmedel. Dessa är öppna två timmar per dag. Utöver dessa tider går det att nå enskilda handläggare genom kommunensväxel eller på direkt nummer. Servicetelefonerna gör det lättare för allmänheten att nå mhk då man inte behöver tala med någon speciell handläggare Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Verksamhetsberättelse (19)

5 2.1.2 Kommuninvånarna ska ha möjlighet att vara delaktiga i kommunens utveckling (konkretiserat mål) Utökad medborgardialog Utökad medborgardialog Arbetet pågår kontinuerligt med en aktiv medborgardialog Antal träffar med organisationer som nämnden haft 2 3 Antal träffar med organisationer som nämnden haft Antal träffar med organisationer som nämnden haft Miljö- och hälsoskyddsnämnden har kontinuerligt dialogmöten med olika branschorganisationer. Under året har vi haft möten med frisörernas intresseorganisation, LRF och berörda i ett ärende angående bergtäkt. Syftet var att både vi och verksamhetsutövarna ska få en större förståelse för varandras verksamheter och att diskutera frågor som verksamhetsutövarna har. Träffa organisationer Nänmden ska åka på studiebesök på verksamheter som är relevanta för nämndens arbete Delta vid tillsynsbesök (TP, KP) Miljö- och hälsoskyddsnämnden har kontinuerligt dialogmöten med olika branschorganisationer. Under året har vi haft möten med frisörernas intresseorganisation, LRF och berörda i ett ärende angående bergtäkt. Syftet var att både vi och verksamhetsutövarna ska få en större förståelse för varandras verksamheter och att diskutera frågor som verksamhetsutövarna har. Under året har besök gjorts på Stena och Vindkraftspark. Samtliga inspektörer erbjuder politikerna i nämnden att följa med ut på kontroll. Det finns en lista på föreslagna tider för detta. 2.2 Målområde: Miljö och energi Halmstads kommun ska uppfylla samtliga kommunala åtaganden enligt vattendirektivets åtgärdsprogram (konkretiserat mål) Påbörja kartläggning av byggnader som enligt PCB-förordningen ska vara åtgärdade för att senare kunna kontrollera att dessa uppfyller samma förordning. Påbörja kartläggning av byggnader som enligt PCB-förordningen ska vara åtgärdade för att senare kunna kontrollera att dessa uppfyller samma förordning. Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Verksamhetsberättelse (19)

6 Brevinventering påbörjad Brevinventering (TP) Informationsbrev utskickat till samtliga fastigheter som bedöms omfattas av bestämmelserna Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska ställa krav på samtliga avlopp som negativt påverkar den ekologiska statusen i vattenförekomsterna i kommunen. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska ställa krav på samtliga avlopp som negativt påverkar den ekologiska statusen i vattenförekomsterna i kommunen. Arbetet pågår Krav ställda på enskilda avlopp som har direktutsläpp till Skintans huvudfåra och biflöden. - - Arbete påbörjat för hela avrinningsområdet. Antalet avlopp som avses har ökat. Krav kommer att ställas under Mätetal för 2013 är därför inte relevant. Krav ställda på övriga enskilda avlopp som ligger inom 100 meter från Skintans huvudfåra. - - Arbete påbörjat för hela avrinningsområdet. Antalet avlopp som avses har ökat. Krav kommer att ställas under Mätetal för 2013 är därför inte relevant. Kartläggning av avlopp inom samtliga vattenförekomster i kommunen som riskerar att inte uppnå god ekologisk status. Krav ställda på enskilda avloppen som har direktutsläpp till övriga vattenförekomster i kommunen som riskerar att inte uppnå god ekologisk status. Krav ställda på övriga enskilda avloppen som ligger inom 100 meter från en vattenförekomst som riskerar att inte uppnå god ekologisk status. Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Verksamhetsberättelse (19)

7 Krav ställda på enskilda avlopp som har direktutsläpp till Skintans huvudfåra och biflöden. Krav ställda på enskilda avlopp som har direktutsläpp till Skintans huvudfåra och biflöden. Arbete påbörjat för hela avrinningsområdet. Antalet avlopp som avses har ökat. Krav kommer att ställas under Mätetal för 2013 är därför inte relevant. Krav ställda på övriga enskilda avlopp som ligger inom 100 meter från Skintans huvudfåra. Krav ställda på övriga enskilda avlopp som ligger inom 100 meter från Skintans huvudfåra. Arbete påbörjat för hela avrinningsområdet. Antalet avlopp som avses har ökat. Krav kommer att ställas under Mätetal för 2013 är därför inte relevant. Kartläggning av avlopp inom samtliga vattenförekomster i kommunen som riskerar att inte uppnå god ekologisk status. Kartläggning av avlopp inom samtliga vattenförekomster i kommunen som riskerar att inte uppnå god ekologisk status. Krav ställda på enskilda avloppen som har direktutsläpp till övriga vattenförekomster i kommunen som riskerar att inte uppnå god ekologisk status. Krav ställda på enskilda avloppen som har direktutsläpp till övriga vattenförekomster i kommunen som riskerar att inte uppnå god ekologisk status. Krav ställda på övriga enskilda avloppen som ligger inom 100 meter från en vattenförekomst som riskerar att inte uppnå god ekologisk status. Krav ställda på övriga enskilda avloppen som ligger inom 100 meter från en vattenförekomst som riskerar att inte uppnå god ekologisk status. Inventering och förelägganden. (TP) Arbetet pågår Tillsyn av miljöfarlig verksamhet som negativt påverkar den ekologiska eller kemiska statusen i vattenförekomster ska prioriteras. Tillsyn av miljöfarlig verksamhet som negativt påverkar den ekologiska eller kemiska statusen i vattenförekomster ska prioriteras. Arbetet bedöms kunna slutföras under hösten Tillsynsbesök på verksamheter som finns inom vattenförekomster som riskerar att ej uppnå god ekologisk status % 35% Tillsyn pågår. Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Verksamhetsberättelse (19)

8 Tillsynsbesök på verksamheter som finns inom vattenförekomster som riskerar att ej uppnå god ekologisk status Tillsynsbesök på verksamheter som finns inom vattenförekomster som riskerar att ej uppnå god ekologisk status Tillsyn pågår. Bedömning av vilka verksamheter som påverkar den ekologiska statusen negativt. Tillsyn av dessa verksamheter. (TP) Tillsyn pågår Tillsyn av förorenade områden som negativt påverkar den ekologiska eller kemiska statusen i vattenförekomster ska prioriteras. Tillsyn av förorenade områden som negativt påverkar den ekologiska eller kemiska statusen i vattenförekomster ska prioriteras. Lista över prioriterade områden finns. Tillsyn av förorenade områden 35% 35% Lista framtagen. Inspektioner planeras under våren Tillsyn av förorenade områden Tillsyn av förorenade områden Lista framtagen. Inspektioner planeras under våren Bedömning av vilka förorenade områden som påverkar den ekologiska statusen negativt. Tillsyn av dessa områden (TP) Förteckning framtagen Utreda och fastställa vilka enskilda vattentäkter som behöver ett långsiktigt skydd i enlighet med vattendirektivets åtgärdsprogram. Utreda och fastställa vilka enskilda vattentäkter som behöver ett långsiktigt skydd i enlighet med vattendirektivets åtgärdsprogram. Lista över vattentäkter finns. Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Verksamhetsberättelse (19)

9 Antal vattentäkter som har ett uttag av >10kbm/dygn eller försörjer > 50 pe ska vara inventerade och förtecknade i en lista. 100% 100% Förteckning finns över kända vattentäkter. Antal krav ställda på de aktuella vattentäkterna. Godtagbart skydd som ska finnas för vattentäkterna. Antal vattentäkter som har ett uttag av >10kbm/dygn eller försörjer > 50 pe ska vara inventerade och förtecknade i en lista. Antal vattentäkter som har ett uttag av >10kbm/dygn eller försörjer > 50 pe ska vara inventerade och förtecknade i en lista. Förteckning finns över kända vattentäkter. Antal krav ställda på de aktuella vattentäkterna. Antal krav ställda på de aktuella vattentäkterna. Godtagbart skydd som ska finnas för vattentäkterna. Godtagbart skydd som ska finnas för vattentäkterna. Inventering av större enskilda vattentäkter. Ställa krav på långsiktigt skydd och fastställa skyddsområden. (TP) Förteckning framtagen Koldioxidutsläppen från energianvändningen (per invånare) ska minska med 45 procent mellan år 1990 och 2020 (konkretiserat mål) MHK ska informera om möjligheter till energieffektivisering i samband med tillsynsbesök. MHK ska informera om möjligheter till energieffektivisering i samband med tillsynsbesök. Sammarbete pågår med energirådgivare. Informationsmaterial lämnas vid tillsynsbesök. Besökta verksamhetsutövare som har fått information - - Information utdelad till alla verksamheter där det har varit relevant. Det är inte möjligt att göra bedömning av måluppfyllnad. Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Verksamhetsberättelse (19)

10 Besökta verksamhetsutövare som har fått information Besökta verksamhetsutövare som har fått information Information utdelad till alla verksamheter där det har varit relevant. Det är inte möjligt att göra bedömning av måluppfyllnad. MHK ska delta i samverkan med kommunens energirådgivare för att öka fokus på energifrågor vid ordinarie tillsyn och kontroll (TP, KP) MHK ska undersöka möjligheten för extern delfinansiering för förvaltningens arbete med energifrågor (TP, KP) Samverkan pågår. Ej påbörjat Minst 90 procent av de fordon under 3,5 ton som kommunen anskaffar ska drivas med förnybara bränslen, i första hand biogas (konkretiserat mål) procent av de fordon under 3,5 ton som nämnden anskaffar ska drivas med förnybara bränslen, i första hand biogas. 100 procent av de fordon under 3,5 ton som nämnden anskaffar ska drivas med förnybara bränslen, i första hand biogas. Inga nya fordon har leasats under Andel inköpta fordon med förnyelsebart bränsle 100% Andel inköpta fordon med förnyelsebart bränsle Andel inköpta fordon med förnyelsebart bränsle Inga nya fordon har köpts in Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Verksamhetsberättelse (19)

11 2.3 Målområde: Näringsliv och arbetsmarknad Kommunens stöd och information till etablerade företag eller företag som vill starta och etablera sig i Halmstad ska vara god (konkretiserat mål) Underlätta för företagen i kontakten med förvaltningen Underlätta för företagen i kontakten med förvaltningen Arbete pågår kontinuerligt med att underlätta för företag i kontakt med mhk. Webbinformation (SKL - resultat företagarinformation; med relevans för vår verksamhet) 100% 100% Arbete pågår kontinuerligt med att underlätta för företag i kontakt med mhk. NKI (SKL - Insikt Detta är det sammanvägda resultatet) Miljö- och hälsoskyddskontoret jobbar aktivt med kommunikation och bemötandefrågor.utveckling av webbsida och e-tjänster pågår kontinuerligt för att möta dagens krav. Vi jobbar även med övriga bedömningsområden. Trots detta har Mhk i genomsnitt fått lägre värden i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) undersökning Insikt år 2013 jämfört med år Vi ser som lösning att vi ska bli bättre på att informera de som kommer i kontakt med oss om vad de har rätt att förvänta sig av oss, men även vad de inte kan förvänta sig. Vi jobbar aktivt med att det ska vara lätt att göra rätt. Antal rutiner eller blanketter som genom går granskning av kvalitet och behov mm. 5 5 Blanketter och rutiner som miljö- och hälsoskyddskontoret granskas kontinuerligt m.a.p rättssäkerhet och användarvänlighet. Webbinformation (SKL - resultat företagarinformation; med relevans för vår verksamhet) Webbinformation (SKL - resultat företagarinformation; med relevans för vår verksamhet) Arbete pågår kontinuerligt med att underlätta för företag i kontakt med mhk. NKI (SKL - Insikt Detta är det sammanvägda resultatet) NKI (SKL - Insikt Detta är det sammanvägda resultatet) Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Verksamhetsberättelse (19)

12 Miljö- och hälsoskyddskontoret jobbar aktivt med kommunikation och bemötandefrågor.utveckling av webbsida och e-tjänster pågår kontinuerligt för att möta dagens krav. Vi jobbar även med övriga bedömningsområden. Trots detta har Mhk i genomsnitt fått lägre värden i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) undersökning Insikt år 2013 jämfört med år Vi ser som lösning att vi ska bli bättre på att informera de som kommer i kontakt med oss om vad de har rätt att förvänta sig av oss, men även vad de inte kan förvänta sig. Vi jobbar aktivt med att det ska vara lätt att göra rätt. Antal rutiner eller blanketter som genom går granskning av kvalitet och behov mm. Antal rutiner eller blanketter som genom går granskning av kvalitet och behov mm. Blanketter och rutiner som miljö- och hälsoskyddskontoret granskas kontinuerligt m.a.p rättssäkerhet och användarvänlighet. Mhk ska delta i kommunens Företagslotsarbete Mhk ska fortsätta utveckla informationen (TP, KP,KoP) E-blanketter och e-legitimation (TP, KP, KoP) Samverkan/Samråd (TP) Mhk ska göra översyn av blanketter/rutiner och aktivt ifrågasätta behovet av dessa. blanketter för att rationalisera och förenkla utan att ge avkall på rättssäkerheten. Mhk är delaktig i kommunensarbete med företagslots na är fullgjorda då vi ingår i LOTS arbetet. Granskning och revidering av information på hemsidan pågår kontinuerligt. Miljö- och hälsoskyddskontóret har under hösten tillgång till informatör på 50%. Miljö- ochhälsoskyddskontoret har startat fyra stycken E-tjänster. Arbetet med att lansera E- tjänster kommer att fortgå uner 2014 Samverkan/samråd internt och externt. Exempel internt inom kommunen idag är vattengruppen, samrådsgruppen, chefsgruppen (planrelaterade frågor) Exempel externt är entreprenörsreg, 3khv, Hallandsreg, 4-stadssamarbete, Misk, FAH Arbete med översyn av blanketter och rutiner är ett pågående arbete. Miljö- och hälsoskyddskntoret har under hösten fått tillgång till miljöjurist och informatör som granskar utgående skrivelser mm med syftet att göra dessa mer lättförståeliga utan att göra avkall på rättssäkerheten Halmstads kommun ska när det gäller kommunpolitikers och kommunala tjänstemäns attityder till företagande finnas bland de 25 bästa kommunerna år 2014 på Svenskt Näringslivs ranking (konkretiserat mål). Förvaltningen deltar i Tillsynsutveckling i Väst (TP, KP) Nämnden ska fortsätta det aktiva arbetet med företagskontakter (TP, KP) Förvaltningens personal har deltagit i TUV. Projektet kommer att pågå första delen av 2013 Samråds diskusioner har hållits bla med LRF och med frisörer Verksamhetsutövare i Halmstads kommun ska uppleva att kontakten med miljö- och hälsoskyddskontoret fungerar bra. Verksamhetsutövare i Halmstads kommun ska uppleva att kontakten med miljö- och hälsoskyddskontoret fungerar bra. Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Verksamhetsberättelse (19)

13 Utbildning internt och externt i bemötandefrågor är genomfört. Utbildning i jämställdhet och jämställdhetsintegrering har genomförts inom TUV-projekt. Förvaltningen är representerad i tillståndslotsen. Medelbetyget (omgjort till procent) i Region Hallands brukarenkät som instämmert i att Totalt sett fungerade kontakten med miljö- och hälsoskyddskontoret bra. Betyg 5 motsvarar 100%. - - Underlag är skickat till Regionen. Resultatet från Region Halland har ännu inte färdigställts. Därför finns inget värde på utfall att presentera. Medelbetyget (omgjort till procent) i Region Hallands brukarenkät som instämmer i att Det förekom konstruktiva diskussioner med mig. Betyg 5 motsvarar 100%. - - Underlag är skickat till regionen. Resultatet från Region Halland har ännu inte färdigställts. Därför finns inget värde på utfall att presentera. Medelbetyget (omgjort till procent) i Region Hallands brukarenkät som instämmert i att Totalt sett fungerade kontakten med miljö- och hälsoskyddskontoret bra. Betyg 5 motsvarar 100%. Medelbetyget (omgjort till procent) i Region Hallands brukarenkät som instämmert i att Totalt sett fungerade kontakten med miljö- och hälsoskyddskontoret bra. Betyg 5 motsvarar 100%. Underlag är skickat till Regionen. Resultatet från Region Halland har ännu inte färdigställts. Därför finns inget värde på utfall att presentera. Medelbetyget (omgjort till procent) i Region Hallands brukarenkät som instämmer i att Det förekom konstruktiva diskussioner med mig. Betyg 5 motsvarar 100%. Medelbetyget (omgjort till procent) i Region Hallands brukarenkät som instämmer i att Det förekom konstruktiva diskussioner med mig. Betyg 5 motsvarar 100%. Underlag är skickat till regionen. Resultatet från Region Halland har ännu inte färdigställts. Därför finns inget värde på utfall att presentera. Inspektioner mm (serviceanda utan att ge avkall på myndighetsrollen) (TP, KP) Mhk arbetar kontinueligt med bemötande och servicefrågor. Detta även i samband med inspektioner Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Verksamhetsberättelse (19)

14 2.4 Målområde: Resor och trafik Energianvändningen från kommunens tjänsteresor med personbilar ska minska med tio procent mellan 2009 och 2014 (konkretiserat mål) Öka användandet av alternativa transportmedel och att använda mer energieffektiva bilar. Öka användandet av alternativa transportmedel och att använda mer energieffektiva bilar. Kontoret tillhandahåller reskort för buss och tåg samt cykel att använda som alternativ till bil. Kommunen tillhanda håller också el-cykel som ett alternativ till buss. Mhk undersöker möjligheten till att införskaffa egna el-cyklar Minskning i % av energianvändningen i totalt använda MWh energi, totalt kwh förbrukades % 15,1% Förbruk ning år 2009 Antal liter Energi innehåll i 1 Nm3 (kwh) Diesel Etanol Bensin Gas ,8 6,6 9,06 9,67 Förbruka t antal kwh 11,123 6,7716 0,0906 5, , Förbrukn ing år 2012 Antal liter Energi innehåll i 1 Nm3 (kwh) Diesel Etanol Bensin Gas 991,18 583,56 233, ,8 6,6 9,06 9,67 Förbruka t antal kwh 9, , , , , Skillnad 2012 jmf 2009 (%) -0, ,94% (kwh kwh200 Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Verksamhetsberättelse (19)

15 9)/kWh2 009 Förbrukn ing år 2013 Antal liter Energi innehåll i 1 Nm3 (kwh) Diesel Etanol Bensin Gas 1016,85 673,86 7, ,8 6,6 9,06 9,67 Förbruka t antal kwh 9, , , , , Skillnad 2013 jmf 2009 (%) (kwh kwh200 9)/kWh , ,09% Obs värde avseende gasförbrukning ej erhållet. Uppskattning samma. Minskning i % av energianvändningen i totalt använda MWh energi, totalt kwh förbrukades 2009 Minskning i % av energianvändningen i totalt använda MWh energi, totalt kwh förbrukades 2009 Förbrukning år 2009 Diesel Etanol Bensin Gas Antal liter Energi innehåll i 1 Nm3 (kwh) 9,8 6,6 9,06 9,67 Förbrukat antal kwh 11,123 6,7716 0,0906 5, ,23601 Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Verksamhetsberättelse (19)

16 Förbrukning år 2009 Diesel Etanol Bensin Gas Förbrukning år 2012 Diesel Etanol Bensin Gas Antal liter 991,18 583,56 233, Energi innehåll i 1 Nm3 (kwh) 9,8 6,6 9,06 9,67 Förbrukat antal kwh 9, , , , ,92703 Skillnad 2012 jmf 2009 (%) -0, ,94% (kwh kwh2009)/kwh2009 Förbrukning år 2013 Diesel Etanol Bensin Gas Antal liter 1016,85 673,86 7, Energi innehåll i 1 Nm3 (kwh) 9,8 6,6 9,06 9,67 Förbrukat antal kwh 9, , , , ,73082 Skillnad 2013 jmf 2009 (%) (kwh kwh2009)/kwh2009-0, ,09% Obs värde avseende gasförbrukning ej erhållet. Uppskattning samma. Se till att de bilar som köps in är minst 10 procent mer energieffektiva än den som ersätts. Vid bokning av förvaltningens bilar ska den bil som har minst förbrukning prioriteras, dock med hänsyn tagen till ändamålet med resan. MHK:s medarbetare som kör i tjänsten ska genomgå kurs i Ecodriving. Inga nyabilar har köpts/leasats under året. Rutin för bilbokning finns. Ecodrivingkurs har försenats pga upphandling ej klart 2.5 Målområde: Trygghet, säkerhet och folkhälsa Information och rådgivning i samband med eventuellt införande av matlagning från grunden i kommunala förrättningar. Information och rådgivning i samband med eventuellt införande av matlagning från grunden i kommunala förrättningar. Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Verksamhetsberättelse (19)

17 Information och rådgivning i samband med eventuellt införande av matlagning från grunden i kommunala förrättningar MHK ska delta i samverkan med BUF, Hemvårdsnämnden och Fastighetskontoret om utformning av kravspecifikationer för kök där matlagning sker från grunden hos samtliga kommunala verksamheter. Aktiviteten är nu etablerad då vi har kontaktmannaskap för skolor, förskolor, äldrevårdsanläggningar och att vi ingår i LOTS. En ytterligare insats ska göras senare i höst där ett utskick och eventuellt en insats att bjuda in ska göras till BUF Barn- och ungdomsnämnden, Hemvårdförvaltningen, Socialförvaltningen och Fastighetskontoret där vi påminner dem om denna aktivitet, där vi ger lite utökad service och erbjuder vår tid till möten. Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Verksamhetsberättelse (19)

18 3 Målredovisning - nämndens verksamhetsmål 3.1 Nämndens/styrelsens mål Förvaltningens totala tidsåtgång för obefogade klagomål ska minska. Mätning pågår. Däremot mhk styr inte antalet inkomna klagomål MHK ska ta fram en strategi för att minska förvaltningens totala tidsåtgång för obefogade klagomål. Strategi för minskad tidsåtgång från arbetet med obefogade klagomål ska genomföras Webbblankett publicerad. Information om detta är skickad till fastighetsägarnas förbund Antalen klagomål som kommer in till mhk är utanför mhks direkta påverkan. Däremot arbetar vi kontinuerligt med att förbättra vår information om vad man kan förvänta sig av oss och vad man inte kan förvänta sig av oss Förvaltningens vägledande beslut ska finnas på kommunens hemsida Dokument och vägledningar mm (t ex hästpolicyn och vägledningen om bekämpning inom vattenskyddsområden) som nämnden beslutat och som används i kontorets beslutsfattande läggs ut på webben. Lägga ut vägledande beslut på hemsidan Vägledning om tillstånd för hanteringa v gödsel och bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde utlagd Verksamhetsutövare ska i högre utsträckning än idag få information kring kommande tillsynsbesök Vid större tillsynsprojekt skickas informationsbrev iförväg och kontakt tas med eventuella branschorganisationer om det är lämpligt. Viss tiillsyn ska ske oanmäld MHK ska utreda om det någonstans i Sverige finns ett "smileysystem" inom miljö- och hälsoskyddsområdet Utredning har kommit fram till att det inte idag finns ett "smileysystem" inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Verksamhetsberättelse (19)

19 3.1.5 Miljöbalkstaxans premieringssystem ska utnyttjas. Miljöbalkstaxans premieringssystem tillämpas. Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Verksamhetsberättelse (19)

Verksamhetsberättelse 2014. Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Verksamhetsberättelse 2014. Miljö- och hälsoskyddsnämnden Verksamhetsberättelse 2014 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Innehållsförteckning 1 Viktiga händelser 2014... 3 2 Målredovisning - verksamhetsmål utifrån kommunfullmäktiges mål... 4 3 Målredovisning - nämndens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Verksamhetsberättelse 2012 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Verksamhetsberättelse 2012 Miljö- och hälsoskyddsnämnden #{enhet}# Innehållsförteckning 1 Viktiga händelser under 2012... 3 2 Måluppfyllelse... 4 Demokrati och dialog... 4 Miljö och energi... 5 Näringsliv

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-2018

Verksamhetsplan 2016-2018 Verksamhetsplan 2016-2018 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016 Verksamhetsplan 2016-2018 1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Halmstads kommun Innehållsförteckning 1 Ordförandens inledning... 3 2 Vision och värdegrund...

Läs mer

Uppföljning av Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen 2015

Uppföljning av Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen 2015 Uppföljning av Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen 2015 1 Bakgrund För att höja kvaliteten i äldreomsorgen och tydliggöra för målgruppen vad de kan förvänta sig av äldreomsorgen fastställde kommunstyrelsen

Läs mer

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2014

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2014 Tjänsteutlåtande Chef 2013-11-26 Anne-Charlotte Glantz 08-590 974 02 Dnr: Fax 08-590 733 40 MHN/2013:87 anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tillsynsplan för miljö- och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Miljönämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Miljönämnden ÅRSREDOVISNING Miljönämnden Förvaltningsberättelse Målområdet ekologisk hållbarhet innehåller fem mål. Inköp av ekologiska livsmedel fortsätter öka och andelen av totalt inköpta livsmedel är 30 procent.

Läs mer

Recipientkontroll i vatten Gemensam strategi i Kalmar län

Recipientkontroll i vatten Gemensam strategi i Kalmar län Recipientkontroll i vatten Gemensam strategi i Kalmar län Maria Hauxwell, Länsstyrelsen Kalmar - Bakgrund - Situationen i Kalmar län Vad är problemet? - Arbetsplan Syfte med recipientkontrollen Åtgärder

Läs mer

Slutrapport för delprojekt PCB-tillsyn 2009

Slutrapport för delprojekt PCB-tillsyn 2009 Slutrapport för delprojekt PCB-tillsyn 2009 Om rapporten... 2 Sammanfattning, slutsatser och rekommendationer... 2 Om projektet... 2 Syfte... 2 Resurser och underlag... 3 Vad som blev gjort... 3 Miljökontorens

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet Ett verktyg som beskriver kommunens kvalitet i ett medborgarperspektiv. Resultatet ska ge stöd till de förtroendevalda i dialogen med medborgarna om kommunens verksamhet. Under

Läs mer

Aktivitetsplan miljö 2014 2019 för Stockholms Kooperativa Bostadsförening

Aktivitetsplan miljö 2014 2019 för Stockholms Kooperativa Bostadsförening Aktivitetsplan miljö 2014 2019 för Stockholms Kooperativa Bostadsförening Miljöplan del 2 Mål 2019 Delmål 2014 Aktivitet Transporter Alla bilar inom SKB ska vara miljöbilar enligt Stockholms stads definition

Läs mer

Trafikmiljöprogram för Malmö stad - Remissyttrande från Gröna Bilister

Trafikmiljöprogram för Malmö stad - Remissyttrande från Gröna Bilister Mattias Goldmann Malmö Stad Gatukontoret Att. Stina Nilsson Stina.nilsson@malmo.se Trafikmiljöprogram för Malmö stad - Remissyttrande från Gröna Bilister Inledning Som Sveriges enda miljödrivna bilistorganisation

Läs mer

Verksamhetens tertialrapport 2015

Verksamhetens tertialrapport 2015 Grästorps kommun Verksamhetens tertialrapport 2015 Miljö- och byggnämnd Fastställd av.. 20XX-XX-XX, XX-XX Miljö- och byggnämnd, Verksamhetens tertialrapport 2015 2(6) 1 Sammanfattning 1.1 Resultat och

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011 Fastställd av styrgruppen på sammanträde den 21 september 2010 Revidering, avseende endast budgetens intäktsdel, fastställd av styrgruppen på sammanträde

Läs mer

Miljöbilssituationen i Höör

Miljöbilssituationen i Höör Miljöbilssituationen i Höör ** 2 stjärnor av 10 möjliga - En granskning av Gröna Bilister Juni 2007 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Kungsgatan 16 Org.nr. 802400-0674 753 32 Uppsala e-post:

Läs mer

Miljöbilssituationen i Västervik ***** 5 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister

Miljöbilssituationen i Västervik ***** 5 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister Miljöbilssituationen i Västervik ***** 5 stjärnor av 10 möjliga - En granskning av Gröna Bilister April 2007 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Kungsgatan 16 Org.nr. 802400-0674 753 32

Läs mer

Miljöbilssituationen i Nybro **** 4 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister

Miljöbilssituationen i Nybro **** 4 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister Miljöbilssituationen i Nybro **** 4 stjärnor av 10 möjliga - En granskning av Gröna Bilister April 2007 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Kungsgatan 16 Org.nr. 802400-0674 753 32 Uppsala

Läs mer

Miljöbilssituationen i Växjö ********* 9 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister

Miljöbilssituationen i Växjö ********* 9 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister Miljöbilssituationen i Växjö ********* 9 stjärnor av 10 möjliga - En granskning av Gröna Bilister Maj 2007 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Kungsgatan 16 Org.nr. 802400-0674 753 32 Uppsala

Läs mer

Arbetsmaterial!!! Oktober 2012

Arbetsmaterial!!! Oktober 2012 Arbetsmaterial!!! Oktober 2012 Innehållsförteckning 1. Tillsyn av fristående verksamhet sid 3 2. Sanktioner och ansvar sid 5 3. Sanktionstrappan sid 5 4. Vad granskas vid tillsynen? sid 7 5. Hur sker granskning

Läs mer

Återrapportering från Länsstyrelsen Östergötland av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Länsstyrelsen Östergötland av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram återrapportering 2013 1 (7) Återrapportering från Länsstyrelsen Östergötland av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 28 Länsstyrelserna behöver göra en översyn och vid behov

Läs mer

Entreprenörsregionen. rsregionen. 20100412 Projektet Sida 2 Entreprenörsregionen 2010-04/BR

Entreprenörsregionen. rsregionen. 20100412 Projektet Sida 2 Entreprenörsregionen 2010-04/BR Entreprenörsregionen rsregionen 20100412 Projektet Sida 2 Entreprenörsregionen 2010-04/BR Lokalt företagsklimat Svenskt Näringsliv: Enkät bland företagare RANKING 2010 (lägre tal - högre ranking, av 290

Läs mer

Miljöpolicy 2008-2010. Policy. Hälsa Sjukvård Tandvård

Miljöpolicy 2008-2010. Policy. Hälsa Sjukvård Tandvård Hälsa Sjukvård Tandvård Policy Miljöpolicy 2008-2010 Att ta hänsyn till miljön är viktigt, för att medverka till en långsiktig, hållbar utveckling. I denna miljöpolicy anges inriktningen för miljöarbetet

Läs mer

Miljöpolicy Det innebär att:

Miljöpolicy Det innebär att: Miljöpolicy Det innebär att: Bidra till att förverkliga de nationella miljömålen. Målmedvetet arbeta för att vara en förebild som nyskapande och pådrivande i miljöarbetet. Låta hållbarhetsperspektivet

Läs mer

Miljöbilssituationen i Sandviken ***** 5 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister

Miljöbilssituationen i Sandviken ***** 5 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister Miljöbilssituationen i Sandviken ***** 5 stjärnor av 10 möjliga - En granskning av Gröna Bilister Januari 2005 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Rödhakevägen 25 B Org.nr. 802400-0674 756

Läs mer

Miljöbilssituationen i Hedemora *** 3 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister

Miljöbilssituationen i Hedemora *** 3 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister Miljöbilssituationen i Hedemora *** 3 stjärnor av 10 möjliga - En granskning av Gröna Bilister Februari 2005 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Rödhakevägen 25 B Org.nr. 802400-0674 756

Läs mer

Trygghetsaspekter i din kommun visar på förbättrade resultat. Din delaktighet och kommunens information är ett förbättringsområde.

Trygghetsaspekter i din kommun visar på förbättrade resultat. Din delaktighet och kommunens information är ett förbättringsområde. I Kommunens Kvalitet i Korthet redovisas resultat inom några viktiga områden som är intressanta för invånarna. Resultaten har ambitionen att beskriva kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner.

Läs mer

Kommunikationsplan för miljöarbetet i Lidköpings kommun

Kommunikationsplan för miljöarbetet i Lidköpings kommun Kommunikationsplan för miljöarbetet i Lidköpings kommun 2014-2016 2014-05-19 1. Syftet med planen Syftet med denna kommunikationsplan är att tydliggöra hur vi ska arbeta med miljökommunikation. Planen

Läs mer

Aktivitetsplan baserad på kommunikationsstrategi och plattform för fortsatt samverkan

Aktivitetsplan baserad på kommunikationsstrategi och plattform för fortsatt samverkan Aktivitetsplan baserad på kommunikationsstrategi och plattform för fortsatt samverkan för miljömyndigheterna i Västra Götaland och Halland Innehållet i Tillsynsutveckling i Väst ska leva vidare Aktivitetsplanen

Läs mer

BILAGA 1 Ekonomiavdelningen Datum Diarienr (åberopas vid korresp) Mathias Tellberg 2010-02-04 AA-039-83333-2009 Miljöcontroller

BILAGA 1 Ekonomiavdelningen Datum Diarienr (åberopas vid korresp) Mathias Tellberg 2010-02-04 AA-039-83333-2009 Miljöcontroller Ver.rev 01.01 1 (9) BILAGA 1 Ekonomiavdelningen Datum Diarienr (åberopas vid korresp) Mathias Tellberg 2010-02-04 AA-039-83333-2009 Miljöcontroller Godkänd av Janina Gröhn, miljöansvarig Återrapportering

Läs mer

Bilaga 8. Pilotkommunernas egna erfarenheter

Bilaga 8. Pilotkommunernas egna erfarenheter Bilaga 8 Pilotkommunernas egna erfarenheter 95 Erfarenheter från Luleå kommuns deltagande i IESN-projektet 2009-2011 Miljökontoret i Luleå har deltagit i projektet med sammanlagt elva personer + miljöchefen

Läs mer

Nämndernas budget 2016 VP 2017-2018. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd

Nämndernas budget 2016 VP 2017-2018. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Nämndernas budget 2016 VP 2017-2018 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Innehållsförteckning 1 Ramanpassning... 3 2 Behov... 3 3 Budgetram 2016-2018... 4 4 Investeringsbehov... 4 5 Förutsättningar och verksamhetsförändringar...

Läs mer

Tillsynsplan vatten & avlopp 2013-2021

Tillsynsplan vatten & avlopp 2013-2021 Dnr 2012-10-15 2012-001629 Tillsynsplan vatten & avlopp 2013-2021 Tillsynsplanen avser all tillsyn som miljö- och byggnadskontoret bedriver inom vatten och avloppsområdet, såväl enskilda, gemensamma som

Läs mer

Kommunikationsplan 2013

Kommunikationsplan 2013 Kommunikationsplan 2013 Funktionshinderspolitiskt arbete Region Skåne Innehåll UU1. BAKGRUND 4 3. KOMMUNIKATIVA UTMANINGAR 4 4. KOMMUNIKATIONSMÅL 5 5. BUDSKAP 5 6. MÅLGRUPPSANALYS 5 7. KOMMUNIKATIONSSTRATEGI

Läs mer

Företagsklimatet 2016 Skåne län

Företagsklimatet 2016 Skåne län Företagsklimatet 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Om undersökningen Intervjuperiod januari-april 2016 Genomfört av Demoskop på uppdrag av Svenskt

Läs mer

Riktlinjer för klagomål & synpunkter

Riktlinjer för klagomål & synpunkter Riktlinjer för klagomål & synpunkter 2 [7] Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Kvalitetsdefinition... 3 2. Bakgrund... 3 3. Syfte... 3 4. Klagomål & synpunkter... 4 4.1 Vad är synpunkter

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Landstinget Sörmland Regionsjukhuset Karsudden LSN-RSK13-049 Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 2012-02-18 Malin Lotterberg Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning

Läs mer

Strategi för patient- och brukarmedverkan i Norrbottens län 2015-2018

Strategi för patient- och brukarmedverkan i Norrbottens län 2015-2018 Styrande dokument Måldokument Strategi Sida 1 (6) Strategi för patient- och brukarmedverkan i Norrbottens län 2015-2018 Inledning och bakgrund Delaktighets- och inflytandefrågor har under många år diskuterats

Läs mer

DET HÄR ÄR GAMLA UPPSALA BUSS... 3 FÖRETAGET... 3 GAMLA UPPSALA BUSS MILJÖHISTORIA... 3 BAKGRUND... 3 MILJÖCERTIFIERADE ENLIGT ISO 14001...

DET HÄR ÄR GAMLA UPPSALA BUSS... 3 FÖRETAGET... 3 GAMLA UPPSALA BUSS MILJÖHISTORIA... 3 BAKGRUND... 3 MILJÖCERTIFIERADE ENLIGT ISO 14001... Miljöredovisning 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING DET HÄR ÄR GAMLA UPPSALA BUSS... 3 FÖRETAGET... 3 GAMLA UPPSALA BUSS MILJÖHISTORIA... 3 BAKGRUND... 3 MILJÖCERTIFIERADE ENLIGT ISO 14001... 3 ETT UTHÅLLIGT SAMHÄLLE

Läs mer

Bilaga 6. Samrådsredogörelse-omfattar hela renhållningsordningen

Bilaga 6. Samrådsredogörelse-omfattar hela renhållningsordningen Bilaga 6 Samrådsredogörelse-omfattar hela renhållningsordningen Avfallsplan 2012-2015 för Lomma kommun 2010-12-01 Omfattning av samrådet Denna samrådsredogörelse omfattar hela Renhållningsordningen, dvs

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Miljö- och byggnämnden Året har präglats av hög personalomsättning inom delar av organisationen. Det är svårt att rekrytera rätt kompetens varför det har funnits ett generellt

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017

Verksamhetsplan 2015-2017 Verksamhetsplan 2015-2017 Fastställd på miljöchefsträff den 17 september 2014 Miljösamverkan Värmland Eddie Persson, samordnare c/o Karlstads Kommun tel. 054 540 46 55 651 84 Karlstad e-post: eddie.persson@karlstad.se

Läs mer

Projektplan. 1. Bakgrund. Projektnamn: Barnrättsarbete i Eslövs kommun. Projektägare: Elsa von Friesen. Projektledare: Sara Mattisson.

Projektplan. 1. Bakgrund. Projektnamn: Barnrättsarbete i Eslövs kommun. Projektägare: Elsa von Friesen. Projektledare: Sara Mattisson. Projektnamn: Barnrättsarbete i Eslövs kommun Projektägare: Elsa von Friesen Projektledare: Sara Mattisson Godkänt av: Datum för godkännande: Barn och unga är en prioriterad grupp i kommunens olika verksamheter.

Läs mer

2016-04-07 Dnr SU FV-2.10.1-0704-16. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2016 och 2017

2016-04-07 Dnr SU FV-2.10.1-0704-16. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2016 och 2017 2016-04-07 Dnr SU FV-2.10.1-0704-16 Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2016 och 2017 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 ORGANISATION OCH ANSVAR... 3 1.3 UPPFÖLJNING... 3 1.4 REGELKRAV...

Läs mer

Rapport: Uppföljning av det nya statistikbladet - Äldres boende områdesfakta

Rapport: Uppföljning av det nya statistikbladet - Äldres boende områdesfakta 2012-08-08 Rapport: Uppföljning av det nya statistikbladet - Äldres boende områdesfakta Lisbeth Lindahl Bakgrund Inom ramen för kommunstyrelsens uppdrag kring äldres boende samt utvecklingsprojektet Gôrbra

Läs mer

Pekar ut inriktningen för de kommande årens utveckling och insatser inom arbetsmarknadsområdet

Pekar ut inriktningen för de kommande årens utveckling och insatser inom arbetsmarknadsområdet STRATEGI Arbetsmarknad Dokumentets syfte Pekar ut inriktningen för de kommande årens utveckling och insatser inom arbetsmarknadsområdet Dokumentet gäller för Arbets- och företagsnämnden Arbetsmarknadsstrategi

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Olofström Sölvesborg INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund...2 Syfte...2 Projektmål...2 Tidplan...2

Läs mer

Tillsyn av enskilda avlopp 2016. www.sigtuna.se

Tillsyn av enskilda avlopp 2016. www.sigtuna.se Tillsyn av enskilda avlopp 2016 www.sigtuna.se Syfte och mål Sigtuna kommun har ~2 000 enskilda avlopp Tillsynsprojekt 2011 2017 Mål: Alla enskilda avlopp skall vara åtgärdade 2019 Godtagbar slamavskiljning

Läs mer

Uppföljning Nyanställda 2014

Uppföljning Nyanställda 2014 Uppföljning Nyanställda 2014 Resultat IMA MARKNADSUTVECKLING AB 2014-06-10 IMA MARKNADSUTVECKLING AB Almekärrsvägen 9, S-443 39 LERUM Tel.: +46 (0)302-165 60 Fax: +46 (0)302-161 77 E-post: ima@imamarknadsutveckling.se

Läs mer

Arbetet kring ensamkommande. Halmstads kommun

Arbetet kring ensamkommande. Halmstads kommun www.pwc.se Revisionsrapport Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Viktor Prytz Revisionskonsult Arbetet kring ensamkommande flyktingbarn Halmstads kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Miljönämnden

Verksamhetsberättelse 2014 Miljönämnden Verksamhetsberättelse 2014 är en myndighetsnämnd som arbetar med Miljöskydd Hälsoskydd Livsmedelskontroll inklusive kontroll av animaliska biprodukter Tillsyn av försäljning av folköl och tobak samt kontroll

Läs mer

Överförmyndarens uppdragsplan/ verksamhetsplan 2013. Uppdragsplanen/verksamhetsplanen fastställdes av överförmyndaren den 14 februari 2013.

Överförmyndarens uppdragsplan/ verksamhetsplan 2013. Uppdragsplanen/verksamhetsplanen fastställdes av överförmyndaren den 14 februari 2013. Verksamhetsplan 2013-02-14 Överförmyndarens uppdragsplan/ verksamhetsplan 2013 ÖFM-4/2013 2013.12 Uppdragsplanen/verksamhetsplanen fastställdes av överförmyndaren den 14 februari 2013. Kommunens övergripande

Läs mer

Lokalt företagsklimat 2007 - Piteå

Lokalt företagsklimat 2007 - Piteå Lokalt företagsklimat 2007 - Antal anställda i företagen som har besvarat enkäten Länet Sverige Inga anställda 4 5 7 17 14 15 12 15 12 1-5 anställda 32 32 38 50 43 51 42 49 40 6-25 anställda 25 30 34 22

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande kurs i Latinamerikakunskap.

Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande kurs i Latinamerikakunskap. Praktikrapport Louisa Flores Praktikplats Global Utmaning Birger Jarlsgatan 27 111 34 Stockholm Utbildning Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande

Läs mer

Granskning för utveckling vi säkrar Sverige som kunskapssamhälle EN STRATEGI FÖR UNIVERSITETSKANSLERSÄMBETET

Granskning för utveckling vi säkrar Sverige som kunskapssamhälle EN STRATEGI FÖR UNIVERSITETSKANSLERSÄMBETET Granskning för utveckling vi säkrar Sverige som kunskapssamhälle EN STRATEGI FÖR UNIVERSITETSKANSLERSÄMBETET Strategi Kunskapskälla och betydelsefull aktör UKÄ ska vara den självklara kunskapskällan om

Läs mer

Intern klimatavgift Örebro kommun

Intern klimatavgift Örebro kommun Intern klimatavgift Örebro kommun Tomas Bergkvist Enheten för hållbar utveckling, Örebro kommun Bakgrunden Önskemål om att införa handel med utsläppsrätter för att klimatkompensera kommunens utsläpp. Vi

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Kungsbackanämnden Bokslut 2013

Kungsbackanämnden Bokslut 2013 Ärende 4 - bilaga Kungsbackanämnden Bokslut 2013 Bokslut 2013 Kungsbackanämnden Kungsbackanämnden Ledamöter Ulrika Jörgensen (M), ordförande Maud Lanne (S), vice ordförande Charlotte Wallenstein (M) Bo

Läs mer

Miljöbilssituationen i Nacka

Miljöbilssituationen i Nacka Miljöbilssituationen i Nacka ** 2 stjärnor av 10 möjliga - En granskning av Gröna Bilister Maj 2006 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Kungsgatan 16 Org.nr. 802400-0674 753 32 Uppsala e-post:

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet. En jämförelse mellan sju kommuner i SOLTAKsamarbetet 2013

Kommunens Kvalitet i Korthet. En jämförelse mellan sju kommuner i SOLTAKsamarbetet 2013 Kommunens Kvalitet i Korthet En jämförelse mellan sju kommuner i SOLTAKsamarbetet 2013 KKiK 2013 1 Innehåll Kommunens Kvalitet i Korthet....4 Fakta om kommunerna i SOLTAK....6 7 Kommunalråden har ordet....8

Läs mer

Slutrapport projektgenomförande - Aurora Innovation AB

Slutrapport projektgenomförande - Aurora Innovation AB Stockholm 2012-01-31 Ver 0.5 Slutrapport projektgenomförande - Aurora Innovation AB Projektet är genomfört inom ramen för Post- och telestyrelsens (PTS) innovationstävling Innovation för alla. Innehållsförteckning

Läs mer

Lokala miljömål 2016-2021. Dokumenttyp Riktlinje För revidering ansvarar Kommunchef Dokumentet gäller till och med 2021

Lokala miljömål 2016-2021. Dokumenttyp Riktlinje För revidering ansvarar Kommunchef Dokumentet gäller till och med 2021 Lokala miljömål 2016-2021 Dokumenttyp Riktlinje För revidering ansvarar Kommunchef Dokumentet gäller till och med 2021 Diarienummer Uppföljning och tidplan Kommunchef Fastställt Kommunfullmäktige Dokumentet

Läs mer

Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet

Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet FRÅGEFORMULÄR 1 (16) Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas

Läs mer

Miljöbilssituationen i Knivsta *** 3 stjärnor av 10 möjliga. En granskning av Gröna Bilister

Miljöbilssituationen i Knivsta *** 3 stjärnor av 10 möjliga. En granskning av Gröna Bilister Miljöbilssituationen i Knivsta *** 3 stjärnor av 10 möjliga - En granskning av Gröna Bilister Mars 2005 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Kungsgatan 16, 1 tr. Org.nr. 802400-0674 753 32

Läs mer

Checklista för jämställdhetsanalys

Checklista för jämställdhetsanalys PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Checklista för jämställdhetsanalys Utveckla verksamheten med jämställdhet Det här är Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) checklista för att integrera jämställdhet i

Läs mer

Jämställt bemötande i Mölndals stad

Jämställt bemötande i Mölndals stad Mölndal 2010-12-14 Slutrapport Program för Hållbar Jämställdhet Jämställt bemötande i Mölndals stad Presentation av projektet Mölndals stad har sedan 2010 en bemötandeplan med följande målbild: Bemötande

Läs mer

Granskning av miljö - och luftmätningar

Granskning av miljö - och luftmätningar Revisionsrapport Granskning av miljö - och luftmätningar Miljö - och samhällsnämnden Östersunds kommun 9 december 2008 Kjell Pettersson Certifierad kommunal revisor *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

För brukarna i tiden

För brukarna i tiden DNR KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE PROJEKTLEDARE: PIA LINDBÄCK TEL 08 508 08 358 DNR 007-052-08 SLUTRAPPORT 2008-01-31 Sid 21 För brukarna i tiden Ett organisations- och

Läs mer

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Ann-Christin Östbergh, Hans Juhlin 0455-303611, 303267 DIA 2012.3907 2012-11-19 Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Kommunikationspolicy för Regionförbundet Sörmland

Kommunikationspolicy för Regionförbundet Sörmland Kommunikationspolicy för Regionförbundet Sörmland Antagen av regionstyrelsen den 28 januari 2016 Box 325, 611 27 Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: 0155-778 90 E-post: info@region.sormland.se

Läs mer

Miljöinformation Skara Energi AB 2012

Miljöinformation Skara Energi AB 2012 Miljöinformation Skara Energi AB 2012 2 Miljöinformation Skara Energi AB 2012 Miljömålen som bolaget satte upp för 2011 baserades på de nationella miljömålen. Skara Energi AB har arbetat med 6 st av de

Läs mer

Upphandlingar som bereds av servicenämnden - 2016

Upphandlingar som bereds av servicenämnden - 2016 Upphandlingar som bereds av servicenämnden - 2016 Division Avtalsnamn Referens nummer Slutdatum Bränsle och drivmedel. Etanol (E85), Bensin Blyfri 95 och Diesel (MK1) från pump samt biogas. Även tillbehör

Läs mer

Tillsynsplan 2015 för tillsyn enligt miljöbalken

Tillsynsplan 2015 för tillsyn enligt miljöbalken 2014-11-24 Reviderad: 2014-12-02 Erik Moelv Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 Krav på tillsynsplan... 3 Grund för prioritering av tillsynsarbete 2015... 4 Budget... 5 Personal och tid för miljöbalkstillsyn...

Läs mer

Överförmyndarens handläggningsrutiner Hallsbergs kommun

Överförmyndarens handläggningsrutiner Hallsbergs kommun Revisionsrapport Överförmyndarens handläggningsrutiner Hallsbergs kommun Mars 2009 Thomas Lidgren Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...2 2.1 Revisionsfråga...2 2.2 Metod...2 3. Beskrivning

Läs mer

BRA FÖR ALLA, NÖDVÄNDIG FÖR NÅGRA

BRA FÖR ALLA, NÖDVÄNDIG FÖR NÅGRA Tillgänglighetsdatabasen (TD) BRA FÖR ALLA, NÖDVÄNDIG FÖR NÅGRA Tillgänglighetsdatabasen (TD) 1 Tillgänglighetsdatabasen (TD) 2 Förord Tillgänglighet handlar om att göra verksamheter och miljöer tillgängliga

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Dnr 43-2014:7781 Forshaga kommun kommungforshaga.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Forshaga kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg 2 (13) Tillsyn

Läs mer

Återrapportering från Länsstyrelsen i Skåne län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Länsstyrelsen i Skåne län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram återrapportering 2014 1 (6) Återrapportering från Länsstyrelsen i Skåne län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 28 Länsstyrelserna behöver göra en översyn och vid behov

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut. Tunga fordon (totalvikt över 3,5 ton) a) Enbart drivmedel el. Denna kategori omfattar elfordon.

Förvaltningens förslag till beslut. Tunga fordon (totalvikt över 3,5 ton) a) Enbart drivmedel el. Denna kategori omfattar elfordon. Miljöförvaltningen Miljöbilar i Stockholm Bilaga Tjänsteutlåtande Dnr 2015-8376 Sida 1 (8) 2015-06-02 Handläggare Per Erik Österlund Telefon: 08-508 28 819 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2015-06-16

Läs mer

Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-28 Diarienummer 416/2011

Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-28 Diarienummer 416/2011 Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-28 Diarienummer 416/2011 Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga Laholm ska bli en av

Läs mer

Upphandlingar som bereds av servicenämnden - 2016

Upphandlingar som bereds av servicenämnden - 2016 Upphandlingar som bereds av servicenämnden - 2016 Division Avtalsnamn Referens nummer Slutdatum Bränsle och drivmedel 1201199 2016 02 15 2017 02 15 60,0 Bränsle och drivmedel. Etanol (E85), Bensin Blyfri

Läs mer

2012-04-17. Partsgemensamt arbete om AT-läkares löneprocess

2012-04-17. Partsgemensamt arbete om AT-läkares löneprocess 2012-04-17 Partsgemensamt arbete om AT-läkares löneprocess Sveriges läkarförbund 2012-04-17 Arbetsliv och juridik Sveriges läkarförbund Box 5610, 114 86 Stockholm Telefon: 08-790 33 00 E-post: info@slf.se

Läs mer

Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet

Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet KVALITETSSÄKRAD VÄLFÄRD Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet EXEMPEL FRÅN SÄRSKILT BOENDE FÖR ÄLDRE Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet 1 1. Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet exempel

Läs mer

Tid: Torsdagen den 10 mars 2016, klockan 09.00 Plats: Kerimäki, Kommunhuset, Djupdalsgatan 20, Storfors

Tid: Torsdagen den 10 mars 2016, klockan 09.00 Plats: Kerimäki, Kommunhuset, Djupdalsgatan 20, Storfors Myndighetsnämnden 10 mars 2016 Kallelse/Föredragningslista 1 (2) Myndighetsnämnden sammanträder Tid: Torsdagen den 10 mars 2016, klockan 09.00 Plats: Kerimäki, Kommunhuset, Djupdalsgatan 20, Storfors Ersättarna

Läs mer

Resursanvändning - sida 1

Resursanvändning - sida 1 Beskrivning och beräkningsmetod av utfallsindikatorer som hör till hållbarhetsaspekten: RESURSANVÄNDNING Aspekt Resursanvändning Utfallsindikatorer Objektiv EL/Ru-I-O1 Andel markanvändningn för det kommunala

Läs mer

Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter

Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter Kvalitetsrapport 13, 2007 KVALITETSRAPPORT En enkät har delats ut till alla personer som Individ- och familjeomsorgen hade kontakt med under vecka

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010 Fastställd av styrgruppen på sammanträde den 9 juni 2010 1 Innehåll VERKSAMHETEN 2010...2 Inledning...2 Delprojekt, översikt...2 Beskrivning av delprojekten...4

Läs mer

TD Tillgänglighetsdatabasen

TD Tillgänglighetsdatabasen 1 Innehåll TD Tillgänglighetsdatabasen........................................... 5 Hitta i TD.............................................................. 6 En mänsklig rättighet...................................................

Läs mer

Miljösamverkan Halland Verksamhetsplan 2015-2016

Miljösamverkan Halland Verksamhetsplan 2015-2016 Miljösamverkan Halland Verksamhetsplan 2015-2016 Fastställd av styrgruppen 2014-09-15 Dnr: RS140366 1 Innehåll Uppdrag, mål och arbetssätt... 2 Samarbete med Miljösamverkan Västra Götaland... 2 Verksamhetsstyrning...3

Läs mer

TYRESÅPROJEKTET. - Tillsynsprojekt inom miljömålet Friska vatten. 28 november 2013. Christian Weyer

TYRESÅPROJEKTET. - Tillsynsprojekt inom miljömålet Friska vatten. 28 november 2013. Christian Weyer TYRESÅPROJEKTET - Tillsynsprojekt inom miljömålet Friska vatten 28 november 2013 Christian Weyer Sammanfattning Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har under hösten 2013 genomfört ett tillsynsprojekt

Läs mer

Rapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared

Rapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Martin Christensen Kvalitetscontroller Rapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared September 2014 sida 2

Läs mer

VD Kenneth Stahre och vice VD Roger Lifvergren bär det yttersta ansvaret för lagefterlevnad och Jonnah Stahre för miljöledningsarbetet.

VD Kenneth Stahre och vice VD Roger Lifvergren bär det yttersta ansvaret för lagefterlevnad och Jonnah Stahre för miljöledningsarbetet. Miljöberättelse 2014 Organisation och verksamhet Stahrebolaget är ett av Mellansveriges största företag inom sanering, skadeservice och underhållsservice. Våra beställare är försäkringsbolag, kommuner,

Läs mer

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för länspolismästare

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för länspolismästare Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för länspolismästare 2014-09-28 Regeringskansliet Postadress Besöksadress Telefonväxel 103 33 Stockholm Karlavägen 100 1 Promemoria

Läs mer

Energistrategi. Älvkarleby kommun

Energistrategi. Älvkarleby kommun Energistrategi Älvkarleby kommun Innehåll Energistrategi... 0 Inledning... 2 Syfte... 3 Fokusområden... 3 Mål... 3 Handlingsplan... 4 Kommunens personbilar ska år 2020 bestå av enbart miljöklassade bilar...

Läs mer

Kvalitetsuppföljning av utförare inom Välfärdsområdet:

Kvalitetsuppföljning av utförare inom Välfärdsområdet: Kvalitetsuppföljning av utförare inom Välfärdsområdet: Kommunen har ett underlag för uppföljning och kvalitetssäkring av utförare oavsett om det sker av den egna kommunala verksamheten eller av privata

Läs mer

Biogas som drivmedel. Strategi och handlingsplan för införande av biogas som drivmedel i Gotlands kommun

Biogas som drivmedel. Strategi och handlingsplan för införande av biogas som drivmedel i Gotlands kommun Biogas som drivmedel Strategi och handlingsplan för införande av biogas som drivmedel i Gotlands kommun fastställd av Kommunstyrelsen 26 februari 2009 Regional strategi för införande av biogas på Gotland

Läs mer

Svenska kustvatten har God ekologisk status enligt definitionen i EG:s ramdirektiv

Svenska kustvatten har God ekologisk status enligt definitionen i EG:s ramdirektiv 7 Ingen övergödning Miljökvalitetsmålet Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller möjligheterna

Läs mer

Henrik Johansson Miljösamordnare Tel 0470-41330 Henrik.johansson@vaxjo.se. Energi och koldioxid i Växjö 2013

Henrik Johansson Miljösamordnare Tel 0470-41330 Henrik.johansson@vaxjo.se. Energi och koldioxid i Växjö 2013 Henrik Johansson Miljösamordnare Tel 47-4133 Henrik.johansson@vaxjo.se Energi och koldioxid i Växjö Inledning Varje år sedan 1993 genomförs en inventering av kommunens energianvändning och koldioxidutsläpp.

Läs mer

Riskbaserad taxa. vid myndighetsutövning

Riskbaserad taxa. vid myndighetsutövning Riskbaserad taxa vid myndighetsutövning Tove Göthner Sveriges Kommuner och Landsting Umeå, 17 oktober 2013 Passens innehåll 10.10-12.00 SKL:s underlag till taxa utifrån risk- och erfarenhetsbedömning 13.00-14.00

Läs mer

Verksamhetsuppföljning 2007. Inom vård och omsorg. Simrishamns kommun

Verksamhetsuppföljning 2007. Inom vård och omsorg. Simrishamns kommun Socialförvaltningen Verksamhetsuppföljning 2007 Inom vård och omsorg Simrishamns kommun ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Stenbocksgatan 24 TELEFON: 0414-81 94 00 FAX: 0414-174 17 E-POST: social@simrishamn.se

Läs mer

En ny översiktsplan har fastställts Ett samarbete för att öka etableringarna i Karlstadsregionen Karlstad Business Alliance har inletts

En ny översiktsplan har fastställts Ett samarbete för att öka etableringarna i Karlstadsregionen Karlstad Business Alliance har inletts Tillväxt Karlstad ska vara en attraktiv etablerings-, bostads- och utbildningsort. Vi bidrar till att fler jobb skapas och att fler vill bo och leva i Karlstad. All utveckling bygger på möten mellan människor.

Läs mer

SKOLSKJUTS. - en sammanställning av läsåret 13/14. Foto: Peter Svensson

SKOLSKJUTS. - en sammanställning av läsåret 13/14. Foto: Peter Svensson SKOLSKJUTS - en sammanställning av läsåret 13/14 Foto: Peter Svensson Ni är en del av vårt arbete Vi strävar ständigt efter att bli bättre. Alla synpunkter, beröm och klagomål som vi får in från er ligger

Läs mer