Stranderosion och kustskydd praktiska tillämpningar med europeiska utblickar Konferens i Halmstad den 6 december 2006 VARIA 569

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stranderosion och kustskydd praktiska tillämpningar med europeiska utblickar Konferens i Halmstad den 6 december 2006 VARIA 569"

Transkript

1 VARIA 569 Stranderosion och kustskydd praktiska tillämpningar med europeiska utblickar Konferens i Halmstad den 6 december 2006 SGI SAMORDNINGSANSVAR FÖR STRANDEROSION

2 Bilder omslag Övre bilden: Bengt Rydell, SGI. Undre bilden: Andries Jumelet, Rijkswaterstaat Zeeland, Holland.

3 STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT SWEDISH GEOTECHNICAL INSTITUTE Varia 569 Stranderosion och kustskydd praktiska tillämpningar med europeiska utblickar. Konferens i Halmstad 6 december 2006 LINKÖPING 2006

4 Varia Beställning ISSN ISRN Projektnummer SGI Dnr SGI Statens geotekniska institut (SGI) Linköping SGI Informationstjänsten Tel: Fax: E-post: Internet: SGI-VARIA--06/569--SE Stranderosion och kustskydd

5 FÖRORD Stranderosion och ett hållbart samhälle Kustområden är av stor betydelse för samhället, många människor bor nära kusten och kustområden är en viktig källa för livsmedel och råvaror. Strandnära områden rymmer viktiga förbindelselänkar för transport och handel, är värdefulla fritidsområden och viktiga biologiska livsmiljöer. Allt detta gör att det ställs stora krav på kustområden och inom den europeiska gemenskapen har frågorna stor vikt. Ett hot mot kusterna är stranderosion vars konsekvenser kan orsaka betydande kostnader i bebyggda områden, såväl ur samhälls- som privatekonomiskt perspektiv. Erosion kan orsaka förlust av land, fast egendom och infrastruktur, kan leda till översvämning men också skador på viktiga turist- och rekreationsområden. Statens geotekniska institut (SGI) har av regeringen fått i uppdrag att genom en samordnande roll verka för att minska risker för stranderosion och skador som uppkommit genom sådan erosion. SGI skall bl.a. ge stöd vid fysisk planering, förebyggande åtgärder och insatser för att återställa skadade områden. Syfte SGI inbjöd därför i samverkan med Halmstads kommun, Lunds universitet och Erosionsskadecentrum till en konferens för att byta erfarenheter kring aktuella frågor om stranderosion, kustskydd och integrerad kustförvaltning. Avsikten var att presentera och diskutera aktuella frågor, att skapa kontakter mellan olika aktörer i samhället och redovisa ny kunskap och nya erfarenheter med utblickar på det gemensamma arbetet inom EU. Målgrupp Seminariet vände sig till dem som i olika funktioner kommer i kontakt med kustfrågor i kommuner, länsstyrelser och statliga myndigheter, liksom de som via FoU, konsultation och entreprenadverksamhet arbetar med stranderosion. Dokumentation Denna rapport innehåller de presentationer som gjordes vid kustmötet. Karin Johansson, Södertörns högskola, deltog inte på grund av sjukdom men hennes presentation ingår i rapporten. Linköping i december 2006 Bengt Rydell Statens geotekniska institut SGI Varia 569 3

6 Program Programpunkt Stranderosion och kustskydd praktiska tillämpningar med europeiska utblickar Halmstad 6 december 2006 Medverkande Inledning The changing faces of Europe s coastal areas Samordningsansvar stranderosion Klimatförändringar och naturolyckor Erfarenheter och pågående arbete inom SGI Kustförvaltning och informationsutbyte Messina ett gemensamt europeiskt projekt Kustskydd i Halmstads kommun Strategier och erfarenheter Studiebesök på stranden i Tylösand Kustförvaltning i praktiken Praktiska erfarenheter Praktikfall 1: Kustplanering vid Åhus Praktikfall 2: Uppföljning av kustlinjens förändringar i Ystad med laserbatymetri Ny teknik för skydd av kuster Strandfodring en naturlig kustskyddsmetod Nätverk för kustskydd CopraNet och SENCORE Nya aktiviteter för skydd av kuster Planerade insatser under 2007 Ulla Winblad Andrus Meiner Elvin Ottosson och Bengt Rydell Mats Persson Eva-Lena Torudd Michael Dahlman Erling Alm och Bengt Rydell Hans Hanson och Mattias Andersson Karin Johansson och Hans Hanson Bengt Rydell Medverkande Ulla Winblad, Halmstads kommun Andrus Meiner, European Environment Agency Elvin Ottosson, Statens geotekniska institut Bengt Rydell, Statens geotekniska institut Mats Persson, Lunds universitet Eva-Lena Torudd, Halmstads kommun Michael Dahlman, Kristianstads kommun Erling Alm, Ystads kommun Hans Hanson, Lunds universitet Mattias Andersson, Statens geotekniska institut Karin Johansson, Södertörns högskola 4 Stranderosion och kustskydd

7 Innehåll Förord... 3 Program... 4 The changing faces of Europe s coastal areas... 7 Samordningsansvar stranderosion Kustförvaltning och informationsutbyte Kustskydd i Halmstads kommun Kustförvaltning i praktiken Ny teknik för skydd av kuster Nätverk för kustskydd Deltagarförteckning SGI Varia 569 5

8 6 Stranderosion och kustskydd

9 The changing faces of Europe s coastal areas SGI Varia 569 7

10 Background: EEA current work on coastal zones In EEA is taking approach towards more integrated activities Andrus Meiner Emphasis on spatial information and assessments of sustainable development of regions in Europe. Tackling biodiversity loss/understanding spatial change Regional and territorial development of Coastal areas Timeliness of the report The specific objective of EEA work is to contribute to the review in 2006 of the Recommendation of the European Parliament and the Council concerning implementation of ICZM (2002/413/EC) 8 Stranderosion och kustskydd

11 Stocks and services at risk: Property and industrial assets Residents (permanent and seasonal) Recreation services Transport fluxes Intensive agriculture Ecosystems Off-shore industry MS policy action RB Management plans Spatial planning (incl. off-shore) Marine Protected Areas Coastal monitoring National ICZM Strategies COASTAL REPORT EU policy action WFD River Basins 6EAP Marine Strategy 6EAP Urban Strategy Natura2000 ICZM Recommendation COASTAL ZONE USE CONFLICT Increased vulnerability Ecosystem destruction Unsustainable urban design Landscape fragmentation Eutrophication and HAB Water shortage Coastal erosion Loss of traditional Pressures and threats: lifestyle/knowledge Sea level rise Storm surges Heat waves and fire risk Sediment deficit Discharges to coastal water Land take (urban sprawl, industry, ports) Water and energy demand Marine uses intensity Over-fishing and aquaculture Alien species introduction Integrating EU policy for coasts : 2008: River basins, Marine regions Coastal Zone and Natura2000 sites Inner waters Territorial waters EU ICZM Recommendation? Chemical status Water Framework Directive RBD, Water bodies baseline limit 1 nautic mile limit in WFD Territorial water limit (4-12 nm) Andrus Meiner MS sovereignty or jurisdiction waters High seas (UN Conventions) Natura2000 Habitats and Birds Directives Emerging EU Maritime Policy Marine Strategy Directive (proposal) Marine (Sub-)Regions EEZ limit ICZM: the sea/land interface in a sustainable development perspective Spatial planning, regional development & cohesion considerations Economic considerations Environmental & recreation considerations Social & cultural considerations SGI Varia 569 9

12 Andrus Meiner Boundary conditions for EEA assessment of coasts Relevant to EU policies European focus Spatial assessment Environment as entry point Trend analysis Data integration and assimilation 10 Stranderosion och kustskydd

13 Why does it matter? Andrus Meiner SGI Varia

14 Andrus Meiner 12 Stranderosion och kustskydd

15 Andrus Meiner SGI Varia

16 Level 1 Level 2 Level 3 1. Artificial surfaces 1.1 Urban fabric Continuous Urban Fabric Discontinuous Urban Fabric 1.2 Industrial, commercial Industrial Or Commercial Units and transport units Road and Rail Networks and Associated Land Port Areas Airport 1.3 M ines, dump and Mineral Extraction Sites construction sites Dump Sites Construction Sites 1.4 Artificial nonagricultural vegetated areas Green Urban Areas Sport And Leisure Facilities 2. Agricultural areas 2.1 Arable Land Non-Irrigated Arable Land Permanently Irrigated Land Rice Fields 2.2 Permanent Crops Vineyards Fruit Trees And Berry Plantations Olive Groves 2.3 Pastures Pastures 2.4 Heterogeneous Annual Crops Associated With Permanent Crops agricultural areas Complex Cultivation Patterns Land Principally Occupied By Agriculture, With Significant Areas Of Natural Vegetation Agro-Forestry Areas 3. Forests and semi-natural areas 3.1 Forests Broad-Leaved Forest Coniferous Forest Mixed Forest 3.2 Shrub and/or Natural Grassland herbaceous vegetation Moors And Heathland associations Sclerophyllous Vegetation Transitional W oodland-shrub 3.3 Open spaces with little Beaches, Dunes, And Sand Plains or no vegetation Bare Rock Sparsely Vegetated Areas Burnt Areas Glaciers and perpetual snow 4. Wetlands 4.1 Inland wetlands Inland Marshes Peat bogs 4.2 Coastal wetlands Salt-Marshes Salines Intertidal flats 5. Water bodies 5.1. Inland waters Water courses Water bodies 5.2 Coastal waters Coastal lagoons Estuaries CORINE Land Cover data 44 classes, 23 countries with change data, Free access, 100 m grid or polygons (min 25 ha) Results of quantitative spatial analysis: spatial change and coastal trends Land take by built-up areas and infrastructure is accelerating in Europe Andrus Meiner Arable lands change location, natural and extensive agricultural areas are lost, if not protected (e.g.natura2000) loss of mixed farmlands, pastures, grasslands and shrubs Economic intensification at the coastal zone demands more space tourism infrastructure, ports, shipping, off-shore energy, aquaculture, sand extraction etc. Awareness raising: Coastal services degraded as a result of development and resource use Coastal ecosystems (land and sea) provide and sustain Provisional services fish, seabed resources, energy Cultural and amenity services tourism, recreation, heritage Regulating and supporting services shoreline stabilization, buffering from natural hazards, support water quality 14 Stranderosion och kustskydd

17 Think global, act local: Climate change and need for adaptation Existing impacts on coastal ecosystems will be exacerbated in future by climate change Depleted natural protection capacity of many coastal zones needs adaptation measures to withstand climate change impacts Climate change adaptation strategies as part of national and regional/local planning process Win-win approach for adaptation when it comes to managing coastal erosion and flood threat take into account both social/economic and environmental interests and costs Approach for policy analysis of coastal areas Sectoral policies Need for additional integration Integrated policies Need for full implementation Andrus Meiner Unique policy element for sea/land interface Key objectives in policy responses: where are we? Greening key sectoral and cohesion policies relevant to coasts Tourism, Transport, Energy, Agriculture, Fishery and aquaculture Catchment/coastal integration Water Framework Directive Habitat and species protection Natura2000, Marine Protected Areas Spatial planning, adaptive and integrated management ICZM, sustainable urban design, flood risk management, managed retreat, marine spatial planning Ecosystem approach and objective of healthy seas European Marine Strategy European vision for integrated maritime economy, risk management, maritime information and governance Maritime Policy Green paper SGI Varia

18 Perspective Support an integrated coastal policy framework provide information of state of coastal environment, using geospatial data. Focus on territorial and regional dimension of Europe s environment support evaluation of environmental effectiveness of cohesion policies under financial perspectives Plan for update in 2010, using this report as baseline Contribute to methodology for integrated spatial assessments of the environment at European level What remains to be done? Finalization and implementation of European coastal indicator sets (WG-ID), support for National ICZM Strategies Andrus Meiner Update of European geospatial data at the sea/land interface for future coastal zone assessments in 2010 and beyond Better integration of marine data and socio-economic data, relevant to Maritime Policy green paper Progress in assessing climate change impacts and vulnerability of coastal zones 15 priority actions identified in the Executive summary of the report 16 Stranderosion och kustskydd

19 Thank you for attention, EEA coastal report: More information on EEA web page Andrus Meiner The European Environment Agency is the EU body dedicated to providing sound, independent information on the environment SGI Varia

20 18 Stranderosion och kustskydd

21 Samordningsansvar stranderosion SGI Varia

22 Elvin Ottosson och Bengt Rydell 20 Stranderosion och kustskydd

23 Elvin Ottosson och Bengt Rydell SGI Varia

24 Elvin Ottosson och Bengt Rydell 22 Stranderosion och kustskydd

25 Elvin Ottosson och Bengt Rydell SGI Varia

26 Elvin Ottosson och Bengt Rydell 24 Stranderosion och kustskydd

27 Elvin Ottosson och Bengt Rydell SGI Varia

28 26 Stranderosion och kustskydd

29 Kustförvaltning och informationsutbyte SGI Varia

30 Mats Persson 28 Stranderosion och kustskydd

31 Mats Persson SGI Varia

32 Mats Persson 30 Stranderosion och kustskydd

33 Mats Persson SGI Varia

34 Mats Persson 32 Stranderosion och kustskydd

35 Mats Persson SGI Varia

36 Mats Persson 34 Stranderosion och kustskydd

37 Mats Persson SGI Varia

38 Mats Persson 36 Stranderosion och kustskydd

39 Kustskydd i Halmstads kommun SGI Varia

40 Eva-Lena Torudd 38 Stranderosion och kustskydd

41 Eva-Lena Torudd SGI Varia

42 Eva-Lena Torudd 40 Stranderosion och kustskydd

43 Eva-Lena Torudd SGI Varia

44 Eva-Lena Torudd 42 Stranderosion och kustskydd

45 SGI Varia

46 44 Stranderosion och kustskydd

47 Kustförvaltning i praktiken SGI Varia

48 Michael Dahlman 46 Stranderosion och kustskydd

49 Michael Dahlman SGI Varia

50 Michael Dahlman 48 Stranderosion och kustskydd

51 Michael Dahlman SGI Varia

52 Michael Dahlman 50 Stranderosion och kustskydd

53 Michael Dahlman SGI Varia

54 Michael Dahlman 52 Stranderosion och kustskydd

55 Michael Dahlman SGI Varia

56 Michael Dahlman 54 Stranderosion och kustskydd

57 Michael Dahlman SGI Varia

58 Michael Dahlman 56 Stranderosion och kustskydd

59 Trelleborg Erling Alm och Bengt Rydell Torekov SGI Varia

60 Erling Alm och Bengt Rydell 58 Stranderosion och kustskydd

61 Erling Alm och Bengt Rydell SGI Varia

62 Erling Alm och Bengt Rydell 60 Stranderosion och kustskydd

63 Erling Alm och Bengt Rydell SGI Varia

64 Erling Alm och Bengt Rydell 62 Stranderosion och kustskydd

65 Ny teknik för skydd av kuster SGI Varia

66 Hans Hanson och Mattias Andersson 64 Stranderosion och kustskydd

67 Hans Hanson och Mattias Andersson SGI Varia

68 Hans Hanson och Mattias Andersson 66 Stranderosion och kustskydd

69 Hans Hanson och Mattias Andersson SGI Varia

70 Hans Hanson och Mattias Andersson 68 Stranderosion och kustskydd

71 Hans Hanson och Mattias Andersson SGI Varia

72 Hans Hanson och Mattias Andersson 70 Stranderosion och kustskydd

73 Nätverk för kustskydd SGI Varia

74 Karin Johansson 72 Stranderosion och kustskydd

75 Karin Johansson SGI Varia

76 Karin Johansson 74 Stranderosion och kustskydd

77 Karin Johansson SGI Varia

78 Hans Hanson 76 Stranderosion och kustskydd

79 Hans Hanson SGI Varia

80 Hans Hanson 78 Stranderosion och kustskydd

81 Hans Hanson SGI Varia

82 Stranderosion och kustskydd Konferens den 6 december 2006 i Halmstad Deltagare Förnamn Efternamn Företag Postadress Erling Alm Ystads kommun Ystad Alf Andersson Halmstads kommun Halmstad Sven Ingmar Andersson Löderups Strandbads Villaägareförening Lund Mattias Andersson Statens geotekniska institut Linköping Sandra Andersson Marine Monitoring vid Kristineberg AB Fiskebäckskil Matthew Batman Ramböll Sverige AB Göteborg Anders Beitnes SINTEF Byggforsk Trondheim, Norge Lars Bergdahl Chalmers Göteborg Mats Blomkvist Tekniska nämnden Halmstad Claus Brögger SIC - Skagen innovation center Skagen, Danmark Johnny Carlsson Trelleborgs kommun Trelleborg Lars Casteborn Malens Villaägarförening/Båstads kommun Båstad Michael Dahlman Kristianstads kommun Kristianstad Esko Daniel Sveriges Geologiska Undersökning Lund Ann-Sofi Eriksson Ystads kommun Ystad Krister Eriksson Villaägarföreningen Löderups Strandbad Ystad Roland Fridh Malmö kommun Malmö Tobias Granström Thulica AB Lindome Jörgen Hanak Malens Villaägarförening/Båstads kommun Båstad Hans Hanson Lunds universitet Lund Magnus Harrysson Ramböll Sverige AB Göteborg Bjørn Helgeson Armato Marin AB Brastad Ann-Christine Hågeryd Statens geotekniska institut Linköping Poul Jacobsen SIC - Skagen innovation center Skagen, Danmark Henrik Jarledal Ramböll Göteborg Per-Arne Johansson Trelleborgs kommun Trelleborg Elisabeth Johansson Vellinge kommun Vellinge Henrik Karlsson Airborne Hydrography AB Jönköping Örjan Karlsson Ramböll Göteborg Niklas Kåwe WSP Halmstad Fredrik Lindespång Halmstads kommun Halmstad Jens Lindström Statens maritima museer Stockholm Anitha Ljung Trelleborgs kommun Trelleborg Arne Erling Lothe SINTWEF Byggforsk Trondheim Norge Ove Malm Laholms Kommun Laholm Andrus Meiner European Environment Agency Köpenhamn, Danmark Sverre Meisingset Reef Systems as Tønsberg, Norge Mattias Müller Trelleborgs kommun Trelleborg Tomasz Najder Najder engineering Saltsjobaden Andreas Nilsson Baltic Master Trelleborg Lars Norén NCC Construction Sverige AB Malmö 80 Stranderosion och kustskydd

83 Förnamn Efternamn Företag Postadress Lars Ohlsson Tekniska kontoret Halmstad Mona Ohlsson Ystads kommun Ystad Claes Olausson WSP Samhällsbyggnad Halmstad Connie Olsson Vägverket Region Skåne Kristianstad Elvin Ottosson Statens geotekniska institut Linköping Britt-Marie Paulik Trelleobrgs kommun Trelleborg Kjell Persson AMPANG Malmö Mats Persson Lunds universitet Lund Olof Persson Sweco VIAK Malmö Ulf Possfelt WSP Sverige AB Halmstad Torsten Rosenqvist Halmstads kommun Halmstad Bengt Rydell Statens geotekniska institut Linköping Tore Schersten Malens Villaägarförening/Båstads kommun Båstad Carsten Staub SWECO Stockholm Carl-Johan Stigermark Admiralty Coastal Surveys Jönköping Magnus Svederberg Höganäs Kommun Höganäs Bo Svensson Skurups kommun Skurup Mattias Svensson WSP Halmstad Anders Tengberg Aanderaa Data Instruments Nesttun, Bergen, Norge Eva-Lena Torudd Halmstads kommun Halmstad Peter Täreby Ramböll Sverige AB Göteborg Sofia Warpman Båstads kommun Båstad Ulla Winblad Halmstads kommun Halmstad Thomas Åhsberg Sjöfartsverket Norrköping Mats Åkesson Länsstyrelsen i Skåne län Malmö Mats Österling Laholms Kommun Laholm SGI Varia

84 Statens geotekniska institut Swedish Geotechnical Institute SE Linköping, Sweden Tel: , Int Fax: , Int Internet:

Att planera och förvalta kustområden Klimatanpassning i praktiken

Att planera och förvalta kustområden Klimatanpassning i praktiken VARIA 623 Foto: Helsingborgs stad Foto: SGI Foto: SGI Att planera och förvalta kustområden Klimatanpassning i praktiken Kustmöte 2011, Helsingborg 18-19 oktober SGI SAMORDNINGSANSVAR FÖR STRANDEROSION

Läs mer

Hav i balans samt levande kust och skärgård. Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet

Hav i balans samt levande kust och skärgård. Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet Hav i balans samt levande kust och skärgård Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet Rapport 5321 okt 2003 Hav i balans samt levande kust och skärgård Underlagsrapport till fördjupad

Läs mer

Mål i sikte. Analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen i fördjupad utvärdering VOLYM 1

Mål i sikte. Analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen i fördjupad utvärdering VOLYM 1 Mål i sikte Analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen i fördjupad utvärdering VOLYM 1 Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö

Läs mer

Yttrande över Miljömålsberedningens delbetänkande Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten SOU 2014:50

Yttrande över Miljömålsberedningens delbetänkande Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten SOU 2014:50 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Karin Löfström 2014-10-22 KS 2014/0753 0480-450165 Kommunstyrelsen Yttrande över Miljömålsberedningens delbetänkande Med miljömålen i fokus - hållbar

Läs mer

Ett rikt växtoch. Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet

Ett rikt växtoch. Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet Ett rikt växtoch djurliv Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet RAPPORT 5773 DECEMBER 2007 Ett rikt växt- och djurliv Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet

Läs mer

103 33 Stockholm. Sweden. Telephone: +46 (0)8 405 20 65 Fax: +46 (0)8 21 91 70 E-mail:

103 33 Stockholm. Sweden. Telephone: +46 (0)8 405 20 65 Fax: +46 (0)8 21 91 70 E-mail: Thematic report on protected areas or areas where special measures need to be taken to conserve biological diversity Please provide the following details on the origin of this report. Contracting Party:

Läs mer

RISKINVENTERING MED STÖD AV NATIONELL HÖJDMODELL

RISKINVENTERING MED STÖD AV NATIONELL HÖJDMODELL RISKINVENTERING MED STÖD AV NATIONELL HÖJDMODELL Sammanfattande rapport för fyra effektstudier av havsnivåhöjningar och en tillämpning vid riskinventering av väg Observera att rapporten är baserad på ett

Läs mer

Hav i balans samt levande kust och skärgård. Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet

Hav i balans samt levande kust och skärgård. Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet Hav i balans samt levande kust och skärgård Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet RAPPORT 5770 DECEMBER 2007 Hav i balans samt levande kust och skärgård Underlagsrapport till

Läs mer

Tjänsteskrivelse. 16 april) Anstånd begärt till 29 april. 2015-04-10 Vår referens. Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.

Tjänsteskrivelse. 16 april) Anstånd begärt till 29 april. 2015-04-10 Vår referens. Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo. Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2015-04-10 Vår referens Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från miljö- och energidepartementet - slutbetänkande från Samordningsrådet

Läs mer

Framtidens bostäder i Stockholmsregionen RAPPORT 7:2008

Framtidens bostäder i Stockholmsregionen RAPPORT 7:2008 Framtidens bostäder i Stockholmsregionen RAPPORT 7:2008 Regionplane- och trafikkontoret (RTK) ansvarar för regionplanering, översiktlig trafikplanering och regionala utvecklingsfrågor i Stockholms län.

Läs mer

Fördjupning (länkar)

Fördjupning (länkar) Fördjupning (länkar) Länk 1: Användningsområden för prognoser samt genomgång av ett urval av tillgängliga prognosmodeller Källa: Utdrag från Collentine, D. (2004), Implementation of the WFD in Sweden:

Läs mer

Svar på motion om giftfri kommun

Svar på motion om giftfri kommun Tjänsteskrivelse Sida 1(3) Kansliavdelningen Stefan Johansson,0550-858 97 stefan.johansson@kristinehamn.se Datum 2014-08-01 Ks/2013:186 008 Motioner/enkel fråga/medb.förslag Svar på motion om giftfri kommun

Läs mer

Svenska Unescorådets konferens om Unescos kulturkonventioner, 1 december 2010, Historiska museet, Stockholm

Svenska Unescorådets konferens om Unescos kulturkonventioner, 1 december 2010, Historiska museet, Stockholm Svenska Unescorådets konferens om Unescos kulturkonventioner, 1 december 2010, Historiska museet, Stockholm PROGRAM Block 1 Görel Thurdin, ordförande för Svenska Unescorådet, hälsar välkomna. Samtal om

Läs mer

Att lyfta matematiken

Att lyfta matematiken Att lyfta matematiken intresse, lärande, kompetens Betänkande av Matematikdelegationen Stockholm 2004 SOU 2004:97 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Woodmark Forest Certification Public Report

Woodmark Forest Certification Public Report Woodmark Forest Certification Public Report Forest Manager/Owner: Statens Fastighetsverk Forest name: The forests of Statens Fastighetsverk Country: Sweden Standard: Certificate Code: Swedish FSC standard

Läs mer

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Be involved in shaping the future of central southern Helsingborg

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Be involved in shaping the future of central southern Helsingborg Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid Be involved in shaping the future of central southern Helsingborg Tävlingsrapport från projekttävlingen för H+ Imagine Helsingborg 2009-05-15 Competition

Läs mer

Regionala landskapsstrategier - Ett rikt växt- och djurliv. En kunskapssammanställning fallstudier

Regionala landskapsstrategier - Ett rikt växt- och djurliv. En kunskapssammanställning fallstudier Regionala landskapsstrategier - Ett rikt växt- och djurliv En kunskapssammanställning fallstudier rapport 5855 februari 2009 Regionala landskapsstrategier - Ett rikt växt- och djurliv En kunskapssammanställning

Läs mer

Den svenska konsumtionens globala miljöpåverkan

Den svenska konsumtionens globala miljöpåverkan Den svenska konsumtionens globala miljöpåverkan Den svenska konsumtionens globala miljöpåverkan Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM Gruppen

Läs mer

HCS Hållbarhetscertifiering av stadsdelar. Steg 1 ISSN 1103-4092

HCS Hållbarhetscertifiering av stadsdelar. Steg 1 ISSN 1103-4092 HCS Hållbarhetscertifiering av stadsdelar. Steg 1 RAPPORT U2012:06 ISSN 1103-4092 Avfall Sveriges förord Miljöcertifiering av byggnader har blivit ett efterfrågat verktyg för byggherrar och fastighetsägare

Läs mer

bilagor till agendan

bilagor till agendan bilagor till agendan»nationell kraftsamling för Processindustriell Automation«Bilaga 1: Projektorganisation Bilaga 2: Översikt FUI-miljöer, kluster och initiativ Bilaga 3: Genomförda aktiviter och workshops

Läs mer

Statens regionala förvaltning

Statens regionala förvaltning Statens regionala förvaltning förslag till en angelägen reform Slutbetänkande av Utredningen om den statliga regionala förvaltningen Stockholm 2012 SOU 2012:81 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Hållbar återföring av fosfor. Naturvårdsverkets redovisning av ett uppdrag från regeringen

Hållbar återföring av fosfor. Naturvårdsverkets redovisning av ett uppdrag från regeringen Hållbar återföring av fosfor Naturvårdsverkets redovisning av ett uppdrag från regeringen rapport 6580 SEPTEMBER 2013 Hållbar återföring av fosfor Naturvårdsverkets redovisning av ett uppdrag från regeringen

Läs mer

Bioenergi & kretslopp stad/land

Bioenergi & kretslopp stad/land Bioenergi & kretslopp stad/land en samsyn Boverket Naturvårdsverket Bioenergi och kretslopp stad/land en samsyn 1 M SÖKORD: Samhällsplanering, miljömål, bioenergi, biobränslen, kretslopp, energiförsörjning,

Läs mer

Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial

Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial KEMIKALIEINSPEKTIONEN Rapport Nr 2/07 En rapport från Kemikalieinspektionen www.kemi.se Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial redovisning från ett regeringsuppdrag Bättre information om farliga

Läs mer

PROGRAM. 11-12 SEPTEMBER Kistamässan, Stockholm. Välkommen till konferensen om framtidens hållbara byggande, boende och arbetsplatser.

PROGRAM. 11-12 SEPTEMBER Kistamässan, Stockholm. Välkommen till konferensen om framtidens hållbara byggande, boende och arbetsplatser. PROGRAM 11-12 SEPTEMBER Kistamässan, Stockholm 2 013 Välkommen till konferensen om framtidens hållbara byggande, boende och arbetsplatser. För första gången samlas hela branschen till en unik konferens

Läs mer

Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring

Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring Slutbetänkande av Konkurrenskraftsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:15 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007 En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt RAPPORT 5906 DECEMBER 2008 Landskapsstrategier i En utvärdering av pilotprojektens organisation

Läs mer

Metodik och beräkningsgrunder för utsläppsreduktioner och miljöeffekter inom NEFCO:s projektportfölj

Metodik och beräkningsgrunder för utsläppsreduktioner och miljöeffekter inom NEFCO:s projektportfölj Metodik och beräkningsgrunder för utsläppsreduktioner och miljöeffekter inom NEFCO:s projektportfölj Mars 2008 1. INLEDNING Syftet med denna sammanställning är att beskriva hur NEFCO utvärderar miljöeffekterna

Läs mer

Vattenaspekter i framtida svenska certifieringssystem för stadsdelar

Vattenaspekter i framtida svenska certifieringssystem för stadsdelar RAPPORT Vattenaspekter i framtida svenska certifieringssystem för stadsdelar Johanna Andersson IVL svenska Miljöinstitutet AB Anders Rydberg & Sven Celander WSP B2141 November 2013 Rapporten godkänd: 2013-11-11

Läs mer

THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN

THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN N THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN A NATIONAL INVENTORY OF SERVICE PROVIDERS Peter Fredman Lusine Margaryan ETOUR Report 2014:1 TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS... 1 SUMMARY... 2 SAMMANFATTNING...

Läs mer