Stranderosion och kustskydd praktiska tillämpningar med europeiska utblickar Konferens i Halmstad den 6 december 2006 VARIA 569

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stranderosion och kustskydd praktiska tillämpningar med europeiska utblickar Konferens i Halmstad den 6 december 2006 VARIA 569"

Transkript

1 VARIA 569 Stranderosion och kustskydd praktiska tillämpningar med europeiska utblickar Konferens i Halmstad den 6 december 2006 SGI SAMORDNINGSANSVAR FÖR STRANDEROSION

2 Bilder omslag Övre bilden: Bengt Rydell, SGI. Undre bilden: Andries Jumelet, Rijkswaterstaat Zeeland, Holland.

3 STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT SWEDISH GEOTECHNICAL INSTITUTE Varia 569 Stranderosion och kustskydd praktiska tillämpningar med europeiska utblickar. Konferens i Halmstad 6 december 2006 LINKÖPING 2006

4 Varia Beställning ISSN ISRN Projektnummer SGI Dnr SGI Statens geotekniska institut (SGI) Linköping SGI Informationstjänsten Tel: Fax: E-post: Internet: SGI-VARIA--06/569--SE Stranderosion och kustskydd

5 FÖRORD Stranderosion och ett hållbart samhälle Kustområden är av stor betydelse för samhället, många människor bor nära kusten och kustområden är en viktig källa för livsmedel och råvaror. Strandnära områden rymmer viktiga förbindelselänkar för transport och handel, är värdefulla fritidsområden och viktiga biologiska livsmiljöer. Allt detta gör att det ställs stora krav på kustområden och inom den europeiska gemenskapen har frågorna stor vikt. Ett hot mot kusterna är stranderosion vars konsekvenser kan orsaka betydande kostnader i bebyggda områden, såväl ur samhälls- som privatekonomiskt perspektiv. Erosion kan orsaka förlust av land, fast egendom och infrastruktur, kan leda till översvämning men också skador på viktiga turist- och rekreationsområden. Statens geotekniska institut (SGI) har av regeringen fått i uppdrag att genom en samordnande roll verka för att minska risker för stranderosion och skador som uppkommit genom sådan erosion. SGI skall bl.a. ge stöd vid fysisk planering, förebyggande åtgärder och insatser för att återställa skadade områden. Syfte SGI inbjöd därför i samverkan med Halmstads kommun, Lunds universitet och Erosionsskadecentrum till en konferens för att byta erfarenheter kring aktuella frågor om stranderosion, kustskydd och integrerad kustförvaltning. Avsikten var att presentera och diskutera aktuella frågor, att skapa kontakter mellan olika aktörer i samhället och redovisa ny kunskap och nya erfarenheter med utblickar på det gemensamma arbetet inom EU. Målgrupp Seminariet vände sig till dem som i olika funktioner kommer i kontakt med kustfrågor i kommuner, länsstyrelser och statliga myndigheter, liksom de som via FoU, konsultation och entreprenadverksamhet arbetar med stranderosion. Dokumentation Denna rapport innehåller de presentationer som gjordes vid kustmötet. Karin Johansson, Södertörns högskola, deltog inte på grund av sjukdom men hennes presentation ingår i rapporten. Linköping i december 2006 Bengt Rydell Statens geotekniska institut SGI Varia 569 3

6 Program Programpunkt Stranderosion och kustskydd praktiska tillämpningar med europeiska utblickar Halmstad 6 december 2006 Medverkande Inledning The changing faces of Europe s coastal areas Samordningsansvar stranderosion Klimatförändringar och naturolyckor Erfarenheter och pågående arbete inom SGI Kustförvaltning och informationsutbyte Messina ett gemensamt europeiskt projekt Kustskydd i Halmstads kommun Strategier och erfarenheter Studiebesök på stranden i Tylösand Kustförvaltning i praktiken Praktiska erfarenheter Praktikfall 1: Kustplanering vid Åhus Praktikfall 2: Uppföljning av kustlinjens förändringar i Ystad med laserbatymetri Ny teknik för skydd av kuster Strandfodring en naturlig kustskyddsmetod Nätverk för kustskydd CopraNet och SENCORE Nya aktiviteter för skydd av kuster Planerade insatser under 2007 Ulla Winblad Andrus Meiner Elvin Ottosson och Bengt Rydell Mats Persson Eva-Lena Torudd Michael Dahlman Erling Alm och Bengt Rydell Hans Hanson och Mattias Andersson Karin Johansson och Hans Hanson Bengt Rydell Medverkande Ulla Winblad, Halmstads kommun Andrus Meiner, European Environment Agency Elvin Ottosson, Statens geotekniska institut Bengt Rydell, Statens geotekniska institut Mats Persson, Lunds universitet Eva-Lena Torudd, Halmstads kommun Michael Dahlman, Kristianstads kommun Erling Alm, Ystads kommun Hans Hanson, Lunds universitet Mattias Andersson, Statens geotekniska institut Karin Johansson, Södertörns högskola 4 Stranderosion och kustskydd

7 Innehåll Förord... 3 Program... 4 The changing faces of Europe s coastal areas... 7 Samordningsansvar stranderosion Kustförvaltning och informationsutbyte Kustskydd i Halmstads kommun Kustförvaltning i praktiken Ny teknik för skydd av kuster Nätverk för kustskydd Deltagarförteckning SGI Varia 569 5

8 6 Stranderosion och kustskydd

9 The changing faces of Europe s coastal areas SGI Varia 569 7

10 Background: EEA current work on coastal zones In EEA is taking approach towards more integrated activities Andrus Meiner Emphasis on spatial information and assessments of sustainable development of regions in Europe. Tackling biodiversity loss/understanding spatial change Regional and territorial development of Coastal areas Timeliness of the report The specific objective of EEA work is to contribute to the review in 2006 of the Recommendation of the European Parliament and the Council concerning implementation of ICZM (2002/413/EC) 8 Stranderosion och kustskydd

11 Stocks and services at risk: Property and industrial assets Residents (permanent and seasonal) Recreation services Transport fluxes Intensive agriculture Ecosystems Off-shore industry MS policy action RB Management plans Spatial planning (incl. off-shore) Marine Protected Areas Coastal monitoring National ICZM Strategies COASTAL REPORT EU policy action WFD River Basins 6EAP Marine Strategy 6EAP Urban Strategy Natura2000 ICZM Recommendation COASTAL ZONE USE CONFLICT Increased vulnerability Ecosystem destruction Unsustainable urban design Landscape fragmentation Eutrophication and HAB Water shortage Coastal erosion Loss of traditional Pressures and threats: lifestyle/knowledge Sea level rise Storm surges Heat waves and fire risk Sediment deficit Discharges to coastal water Land take (urban sprawl, industry, ports) Water and energy demand Marine uses intensity Over-fishing and aquaculture Alien species introduction Integrating EU policy for coasts : 2008: River basins, Marine regions Coastal Zone and Natura2000 sites Inner waters Territorial waters EU ICZM Recommendation? Chemical status Water Framework Directive RBD, Water bodies baseline limit 1 nautic mile limit in WFD Territorial water limit (4-12 nm) Andrus Meiner MS sovereignty or jurisdiction waters High seas (UN Conventions) Natura2000 Habitats and Birds Directives Emerging EU Maritime Policy Marine Strategy Directive (proposal) Marine (Sub-)Regions EEZ limit ICZM: the sea/land interface in a sustainable development perspective Spatial planning, regional development & cohesion considerations Economic considerations Environmental & recreation considerations Social & cultural considerations SGI Varia 569 9

12 Andrus Meiner Boundary conditions for EEA assessment of coasts Relevant to EU policies European focus Spatial assessment Environment as entry point Trend analysis Data integration and assimilation 10 Stranderosion och kustskydd

13 Why does it matter? Andrus Meiner SGI Varia

14 Andrus Meiner 12 Stranderosion och kustskydd

15 Andrus Meiner SGI Varia

16 Level 1 Level 2 Level 3 1. Artificial surfaces 1.1 Urban fabric Continuous Urban Fabric Discontinuous Urban Fabric 1.2 Industrial, commercial Industrial Or Commercial Units and transport units Road and Rail Networks and Associated Land Port Areas Airport 1.3 M ines, dump and Mineral Extraction Sites construction sites Dump Sites Construction Sites 1.4 Artificial nonagricultural vegetated areas Green Urban Areas Sport And Leisure Facilities 2. Agricultural areas 2.1 Arable Land Non-Irrigated Arable Land Permanently Irrigated Land Rice Fields 2.2 Permanent Crops Vineyards Fruit Trees And Berry Plantations Olive Groves 2.3 Pastures Pastures 2.4 Heterogeneous Annual Crops Associated With Permanent Crops agricultural areas Complex Cultivation Patterns Land Principally Occupied By Agriculture, With Significant Areas Of Natural Vegetation Agro-Forestry Areas 3. Forests and semi-natural areas 3.1 Forests Broad-Leaved Forest Coniferous Forest Mixed Forest 3.2 Shrub and/or Natural Grassland herbaceous vegetation Moors And Heathland associations Sclerophyllous Vegetation Transitional W oodland-shrub 3.3 Open spaces with little Beaches, Dunes, And Sand Plains or no vegetation Bare Rock Sparsely Vegetated Areas Burnt Areas Glaciers and perpetual snow 4. Wetlands 4.1 Inland wetlands Inland Marshes Peat bogs 4.2 Coastal wetlands Salt-Marshes Salines Intertidal flats 5. Water bodies 5.1. Inland waters Water courses Water bodies 5.2 Coastal waters Coastal lagoons Estuaries CORINE Land Cover data 44 classes, 23 countries with change data, Free access, 100 m grid or polygons (min 25 ha) Results of quantitative spatial analysis: spatial change and coastal trends Land take by built-up areas and infrastructure is accelerating in Europe Andrus Meiner Arable lands change location, natural and extensive agricultural areas are lost, if not protected (e.g.natura2000) loss of mixed farmlands, pastures, grasslands and shrubs Economic intensification at the coastal zone demands more space tourism infrastructure, ports, shipping, off-shore energy, aquaculture, sand extraction etc. Awareness raising: Coastal services degraded as a result of development and resource use Coastal ecosystems (land and sea) provide and sustain Provisional services fish, seabed resources, energy Cultural and amenity services tourism, recreation, heritage Regulating and supporting services shoreline stabilization, buffering from natural hazards, support water quality 14 Stranderosion och kustskydd

17 Think global, act local: Climate change and need for adaptation Existing impacts on coastal ecosystems will be exacerbated in future by climate change Depleted natural protection capacity of many coastal zones needs adaptation measures to withstand climate change impacts Climate change adaptation strategies as part of national and regional/local planning process Win-win approach for adaptation when it comes to managing coastal erosion and flood threat take into account both social/economic and environmental interests and costs Approach for policy analysis of coastal areas Sectoral policies Need for additional integration Integrated policies Need for full implementation Andrus Meiner Unique policy element for sea/land interface Key objectives in policy responses: where are we? Greening key sectoral and cohesion policies relevant to coasts Tourism, Transport, Energy, Agriculture, Fishery and aquaculture Catchment/coastal integration Water Framework Directive Habitat and species protection Natura2000, Marine Protected Areas Spatial planning, adaptive and integrated management ICZM, sustainable urban design, flood risk management, managed retreat, marine spatial planning Ecosystem approach and objective of healthy seas European Marine Strategy European vision for integrated maritime economy, risk management, maritime information and governance Maritime Policy Green paper SGI Varia

18 Perspective Support an integrated coastal policy framework provide information of state of coastal environment, using geospatial data. Focus on territorial and regional dimension of Europe s environment support evaluation of environmental effectiveness of cohesion policies under financial perspectives Plan for update in 2010, using this report as baseline Contribute to methodology for integrated spatial assessments of the environment at European level What remains to be done? Finalization and implementation of European coastal indicator sets (WG-ID), support for National ICZM Strategies Andrus Meiner Update of European geospatial data at the sea/land interface for future coastal zone assessments in 2010 and beyond Better integration of marine data and socio-economic data, relevant to Maritime Policy green paper Progress in assessing climate change impacts and vulnerability of coastal zones 15 priority actions identified in the Executive summary of the report 16 Stranderosion och kustskydd

19 Thank you for attention, EEA coastal report: More information on EEA web page Andrus Meiner The European Environment Agency is the EU body dedicated to providing sound, independent information on the environment SGI Varia

20 18 Stranderosion och kustskydd

21 Samordningsansvar stranderosion SGI Varia

22 Elvin Ottosson och Bengt Rydell 20 Stranderosion och kustskydd

23 Elvin Ottosson och Bengt Rydell SGI Varia

24 Elvin Ottosson och Bengt Rydell 22 Stranderosion och kustskydd

25 Elvin Ottosson och Bengt Rydell SGI Varia

26 Elvin Ottosson och Bengt Rydell 24 Stranderosion och kustskydd

27 Elvin Ottosson och Bengt Rydell SGI Varia

28 26 Stranderosion och kustskydd

29 Kustförvaltning och informationsutbyte SGI Varia

30 Mats Persson 28 Stranderosion och kustskydd

31 Mats Persson SGI Varia

32 Mats Persson 30 Stranderosion och kustskydd

33 Mats Persson SGI Varia

34 Mats Persson 32 Stranderosion och kustskydd

35 Mats Persson SGI Varia

36 Mats Persson 34 Stranderosion och kustskydd

37 Mats Persson SGI Varia

38 Mats Persson 36 Stranderosion och kustskydd

39 Kustskydd i Halmstads kommun SGI Varia

40 Eva-Lena Torudd 38 Stranderosion och kustskydd

41 Eva-Lena Torudd SGI Varia

42 Eva-Lena Torudd 40 Stranderosion och kustskydd

43 Eva-Lena Torudd SGI Varia

44 Eva-Lena Torudd 42 Stranderosion och kustskydd

45 SGI Varia

46 44 Stranderosion och kustskydd

47 Kustförvaltning i praktiken SGI Varia

48 Michael Dahlman 46 Stranderosion och kustskydd

49 Michael Dahlman SGI Varia

50 Michael Dahlman 48 Stranderosion och kustskydd

51 Michael Dahlman SGI Varia

52 Michael Dahlman 50 Stranderosion och kustskydd

53 Michael Dahlman SGI Varia

54 Michael Dahlman 52 Stranderosion och kustskydd

55 Michael Dahlman SGI Varia

56 Michael Dahlman 54 Stranderosion och kustskydd

57 Michael Dahlman SGI Varia

58 Michael Dahlman 56 Stranderosion och kustskydd

59 Trelleborg Erling Alm och Bengt Rydell Torekov SGI Varia

60 Erling Alm och Bengt Rydell 58 Stranderosion och kustskydd

61 Erling Alm och Bengt Rydell SGI Varia

62 Erling Alm och Bengt Rydell 60 Stranderosion och kustskydd

63 Erling Alm och Bengt Rydell SGI Varia

64 Erling Alm och Bengt Rydell 62 Stranderosion och kustskydd

65 Ny teknik för skydd av kuster SGI Varia

66 Hans Hanson och Mattias Andersson 64 Stranderosion och kustskydd

67 Hans Hanson och Mattias Andersson SGI Varia

68 Hans Hanson och Mattias Andersson 66 Stranderosion och kustskydd

69 Hans Hanson och Mattias Andersson SGI Varia

70 Hans Hanson och Mattias Andersson 68 Stranderosion och kustskydd

71 Hans Hanson och Mattias Andersson SGI Varia

72 Hans Hanson och Mattias Andersson 70 Stranderosion och kustskydd

73 Nätverk för kustskydd SGI Varia

74 Karin Johansson 72 Stranderosion och kustskydd

75 Karin Johansson SGI Varia

76 Karin Johansson 74 Stranderosion och kustskydd

77 Karin Johansson SGI Varia

78 Hans Hanson 76 Stranderosion och kustskydd

79 Hans Hanson SGI Varia

80 Hans Hanson 78 Stranderosion och kustskydd

81 Hans Hanson SGI Varia

82 Stranderosion och kustskydd Konferens den 6 december 2006 i Halmstad Deltagare Förnamn Efternamn Företag Postadress Erling Alm Ystads kommun Ystad Alf Andersson Halmstads kommun Halmstad Sven Ingmar Andersson Löderups Strandbads Villaägareförening Lund Mattias Andersson Statens geotekniska institut Linköping Sandra Andersson Marine Monitoring vid Kristineberg AB Fiskebäckskil Matthew Batman Ramböll Sverige AB Göteborg Anders Beitnes SINTEF Byggforsk Trondheim, Norge Lars Bergdahl Chalmers Göteborg Mats Blomkvist Tekniska nämnden Halmstad Claus Brögger SIC - Skagen innovation center Skagen, Danmark Johnny Carlsson Trelleborgs kommun Trelleborg Lars Casteborn Malens Villaägarförening/Båstads kommun Båstad Michael Dahlman Kristianstads kommun Kristianstad Esko Daniel Sveriges Geologiska Undersökning Lund Ann-Sofi Eriksson Ystads kommun Ystad Krister Eriksson Villaägarföreningen Löderups Strandbad Ystad Roland Fridh Malmö kommun Malmö Tobias Granström Thulica AB Lindome Jörgen Hanak Malens Villaägarförening/Båstads kommun Båstad Hans Hanson Lunds universitet Lund Magnus Harrysson Ramböll Sverige AB Göteborg Bjørn Helgeson Armato Marin AB Brastad Ann-Christine Hågeryd Statens geotekniska institut Linköping Poul Jacobsen SIC - Skagen innovation center Skagen, Danmark Henrik Jarledal Ramböll Göteborg Per-Arne Johansson Trelleborgs kommun Trelleborg Elisabeth Johansson Vellinge kommun Vellinge Henrik Karlsson Airborne Hydrography AB Jönköping Örjan Karlsson Ramböll Göteborg Niklas Kåwe WSP Halmstad Fredrik Lindespång Halmstads kommun Halmstad Jens Lindström Statens maritima museer Stockholm Anitha Ljung Trelleborgs kommun Trelleborg Arne Erling Lothe SINTWEF Byggforsk Trondheim Norge Ove Malm Laholms Kommun Laholm Andrus Meiner European Environment Agency Köpenhamn, Danmark Sverre Meisingset Reef Systems as Tønsberg, Norge Mattias Müller Trelleborgs kommun Trelleborg Tomasz Najder Najder engineering Saltsjobaden Andreas Nilsson Baltic Master Trelleborg Lars Norén NCC Construction Sverige AB Malmö 80 Stranderosion och kustskydd

83 Förnamn Efternamn Företag Postadress Lars Ohlsson Tekniska kontoret Halmstad Mona Ohlsson Ystads kommun Ystad Claes Olausson WSP Samhällsbyggnad Halmstad Connie Olsson Vägverket Region Skåne Kristianstad Elvin Ottosson Statens geotekniska institut Linköping Britt-Marie Paulik Trelleobrgs kommun Trelleborg Kjell Persson AMPANG Malmö Mats Persson Lunds universitet Lund Olof Persson Sweco VIAK Malmö Ulf Possfelt WSP Sverige AB Halmstad Torsten Rosenqvist Halmstads kommun Halmstad Bengt Rydell Statens geotekniska institut Linköping Tore Schersten Malens Villaägarförening/Båstads kommun Båstad Carsten Staub SWECO Stockholm Carl-Johan Stigermark Admiralty Coastal Surveys Jönköping Magnus Svederberg Höganäs Kommun Höganäs Bo Svensson Skurups kommun Skurup Mattias Svensson WSP Halmstad Anders Tengberg Aanderaa Data Instruments Nesttun, Bergen, Norge Eva-Lena Torudd Halmstads kommun Halmstad Peter Täreby Ramböll Sverige AB Göteborg Sofia Warpman Båstads kommun Båstad Ulla Winblad Halmstads kommun Halmstad Thomas Åhsberg Sjöfartsverket Norrköping Mats Åkesson Länsstyrelsen i Skåne län Malmö Mats Österling Laholms Kommun Laholm SGI Varia

84 Statens geotekniska institut Swedish Geotechnical Institute SE Linköping, Sweden Tel: , Int Fax: , Int Internet:

Att planera och förvalta kustområden Klimatanpassning i praktiken

Att planera och förvalta kustområden Klimatanpassning i praktiken VARIA 623 Foto: Helsingborgs stad Foto: SGI Foto: SGI Att planera och förvalta kustområden Klimatanpassning i praktiken Kustmöte 2011, Helsingborg 18-19 oktober SGI SAMORDNINGSANSVAR FÖR STRANDEROSION

Läs mer

Hållbar utveckling av strandnära områden

Hållbar utveckling av strandnära områden VARIA 636 Foto: Lars Bygdemark Hållbar utveckling av strandnära områden Planering och byggande i teori och praktik Kustmöte 2012, Falsterbo 9-10 oktober SGI SAMORDNINGSANSVAR FÖR STRANDEROSION STATENS

Läs mer

Havet hot och möjligheter? Klimatanpassning av strandnära områden VARIA 615. Kustmöte 2010, Färjestaden 29 30 september

Havet hot och möjligheter? Klimatanpassning av strandnära områden VARIA 615. Kustmöte 2010, Färjestaden 29 30 september VARIA 615 Foto: SGI Foto: Mörbylånga kommun Havet hot och möjligheter? Klimatanpassning av strandnära områden Kustmöte 2010, Färjestaden 29 30 september SGI SAMORDNINGSANSVAR FÖR STRANDEROSION STATENS

Läs mer

Översiktlig inventering av förutsättningar för erosion i vattendrag

Översiktlig inventering av förutsättningar för erosion i vattendrag VARIA 602:1 Översiktlig inventering av förutsättningar för erosion i vattendrag Metodik och redovisning Bengt Rydell Ann-Christine Hågeryd Johan Axelsson SGI SAMORDNINGSANSVAR FÖR STRANDEROSION STATENS

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

EEA och det svenska samarbetet

EEA och det svenska samarbetet EEA och det svenska samarbetet Ninni Borén EEA-samordnare Naturvårdsverket Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2014-06-19 1 EEAs uppdrag Europeiska miljöbyråns mål är att främja hållbar

Läs mer

Nationella Dricksvattenkonferensen, Uppsala 14-15 april 2015. Hej 2015-04-30 Presentationsnamn Namn 1

Nationella Dricksvattenkonferensen, Uppsala 14-15 april 2015. Hej 2015-04-30 Presentationsnamn Namn 1 Hej 2015-04-30 Presentationsnamn Namn 1 Jag ska prata om EU Joint Programming Initiatives Forskningsutlysningen Waterworks2014 Hur man söker Var mer information finns 2015-04-30 Presentationsnamn Namn

Läs mer

Utvärdering av kommande landsbygdsprogram. Lars Pettersson

Utvärdering av kommande landsbygdsprogram. Lars Pettersson Utvärdering av kommande landsbygdsprogram. Lars Pettersson Ny struktur för jordbrukspolitiken efter 2013 Europe 2020 Smart, sustainable and inclusive growth CAP general Objectives Possible CAP Impact Indicators

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Ekosystemtjänster utlysningar & nätverk i Bryssel

Ekosystemtjänster utlysningar & nätverk i Bryssel Ekosystemtjänster utlysningar & nätverk i Bryssel Utlysningar Bryssel Horisont2020 LIFE Horisont2020 3 fokusområden områden: Spetskompetens Industriellt ledarskap Samhälleliga utmaningar SC 5 Insatsområde:

Läs mer

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing - Retail Management Center at the Stockholm School of Economics o Specialized in Research & Tests in real store environment o Sweden,

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns

Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns Hur beskriver man stadsutveckling? Inom Sustainable Business Hub har Sustainable Urban development (SUD)-gruppen haft som mission att tydliggöra sydsvensk

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRAVEL INDUSTRY EXPECTANCY INDEX January 2012 - Nordic Introduction Travel Industry Expectancy Index is an independent temperature gauge on Nordic travel companies

Läs mer

Basis for checkpoint 2015 for adapting to climate change

Basis for checkpoint 2015 for adapting to climate change Basis for checkpoint 2015 for adapting to climate change A basis for assessing progress in adapting Sweden to climate change and to ensure that the process of adaptation is proceeding in an appropriate

Läs mer

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet SWETHRO The Swedish Throughfall Monitoring Network (SWETHRO) - 25 years of monitoring air pollutant concentrations, deposition and soil water chemistry Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten

Läs mer

Rapporter / Reports Reports written in English are marked with a

Rapporter / Reports Reports written in English are marked with a Rapporter / Reports Reports written in English are marked with a Serie RO (Rapport Oceanografi) The series of RO (Reports of Oceanography) 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Läs mer

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden på From Requirements in Excel - to development of profitable products Strategic Technology PRODUCT PRODUCT Market PLANNING MARKETING på Operational Product planning = Define and Develop Product marketing

Läs mer

ISACA och Euro CACSkonferensen. Kerstin Fredén, ordförande ISACA. Internrevisorerna tackar sina sponsorer

ISACA och Euro CACSkonferensen. Kerstin Fredén, ordförande ISACA. Internrevisorerna tackar sina sponsorer ISACA och Euro CACSkonferensen Kerstin Fredén, ordförande ISACA Internrevisorerna tackar sina sponsorer ISACA Sweden Chapter och Eurocacs 2008 22.11.2007 2 Vision ISACA Sweden Chapter ISACA skall vara

Läs mer

The Creative Sector Makes It Happen! A presentation of the work with the creative sector in Östergötalnad ( East Sweden)

The Creative Sector Makes It Happen! A presentation of the work with the creative sector in Östergötalnad ( East Sweden) The Creative Sector Makes It Happen! A presentation of the work with the creative sector in Östergötalnad ( East Sweden) Where is Östergötland? Östergötland, Fourth largest county in Sweden What are Östergötland?

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Lärande och hållbar utveckling. Cecilia Lundholm Pedagogiska institutionen/ Stockholm Resilience Centre www.ped.su.se/rcd

Lärande och hållbar utveckling. Cecilia Lundholm Pedagogiska institutionen/ Stockholm Resilience Centre www.ped.su.se/rcd Lärande och hållbar utveckling Cecilia Lundholm Pedagogiska institutionen/ Stockholm Resilience Centre www.ped.su.se/rcd Innehållsdeklaration Pedagogikämnet Kommunikation Kunskap och kunskapsbildning -

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hållbar Besöksnäring. Nordisk workshop 11 september 2012

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hållbar Besöksnäring. Nordisk workshop 11 september 2012 Hållbar Besöksnäring Nordisk workshop 11 september 2012 1 Tillväxtverket Innovation in companies and regions Easier for companies 2 From Arjeplog to Malmö 9 locations Approx. 350 employees 3 Organisation

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

IBS BI & FS & OP. Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012

IBS BI & FS & OP. Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012 IBS BI & FS & OP Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012 RPM Teknologi och lösningar IBS Statement of Direction RPM är IBS plattform för Business Intelligence-och SOP-lösningar

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

Östersjöstrategin, strukturfonder, miljö och tillväxt

Östersjöstrategin, strukturfonder, miljö och tillväxt Östersjöstrategin, strukturfonder, miljö och tillväxt Björne Hegefeldt Tillväxtverket 1 Östersjöstrategin i Sverige Vad är det? Vad gör vi? 2 Varför Östersjöregionen? Gemensamma utmaningar kring miljö,

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Lean & Green Volvo cars. Sofia Boyagi, Operational Development Environment

Lean & Green Volvo cars. Sofia Boyagi, Operational Development Environment Lean & Green Volvo cars Sofia Boyagi, Operational Development Environment agenda Volvo Cars Our heritage and core value Environmental Management Volvo Car Manufacturing System (VCMS) Green Performance

Läs mer

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen Den nationella innovationsstrategin Horisont 2020 och innovationsstrategin kan de stärka varandra? 4 september 2013 Per Engström Lena Svendsen Global Innovation Index 2013 Sverige i världen Global Competitiveness

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Environmental benefits CO 2

Environmental benefits CO 2 Environmental benefits CO 2 14 12 g/kwh 10 8 6 4 2 Aux 2,7% Aux 0,1% OPS EU Energy mix OPS Wind power -50% 0 NOx SO2 PM*10 CO2/100-100% Source: Entec, Shore-side electricity report (2005), Wind power statistics

Läs mer

Kustskyddsstrategi som proaktiv klimatanpassning

Kustskyddsstrategi som proaktiv klimatanpassning Kustskyddsstrategi som proaktiv klimatanpassning Mona Ohlsson Skoog, Miljö och klimatstrateg mona.skoog@ystad.se Kustförvaltningen i Ystad Policy för förvaltning och skydd av kusten 2008 Den generella

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Future Cities Framtidens städer

Future Cities Framtidens städer Future Cities Framtidens städer Städerna växer snabbt. Idag bor 50 procent av världens befolkning i städer. År 2050 beräknas 75 procent göra det. Växande städer skapar nya möjligheter för ekonomisk tillväxt

Läs mer

Swedish ports. A linchpin in Swedish industry

Swedish ports. A linchpin in Swedish industry Swedish ports A linchpin in Swedish industry 95% of Swedish foreign trade is transported through a port Continuously increasing foreign trade 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 Total imports

Läs mer

Meta-analys av fysiska faktorers betydelse för cykling i städer

Meta-analys av fysiska faktorers betydelse för cykling i städer Meta-analys av fysiska faktorers betydelse för cykling i städer Kerstin Robertson, VTI, Sebastian Bamberg, University of Bielefeld, John Parkin, London South Bank University, Aslak Fyhri, TØI Bakgrund

Läs mer

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC Breeam communities, examples from Sweden Sustainable Urban Development Presentation in cooperation with SGBC Charlotta Faith-Ell Ann-Kristin Karlsson 2014-09-12 SGBC Stockholm 2014 Example of certification

Läs mer

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel Stockholm International Water Institute En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel SIWI The Stockholm International Water Institute (SIWI) är ett policy institut som bidrar till det internationella

Läs mer

- modell för smartare miljöarbete och innovationsutveckling inom hav och vatten i Skåne. Oktober 2013 december 2014

- modell för smartare miljöarbete och innovationsutveckling inom hav och vatten i Skåne. Oktober 2013 december 2014 Innovatten! - modell för smartare miljöarbete och innovationsutveckling inom hav och vatten i Skåne Oktober 2013 december 2014 Drunknar Skåne i alla aktörer? Erosionsskadecentrum (Ystad) Havsnätverket

Läs mer

Riskhantering. med exempel från Siemens

Riskhantering. med exempel från Siemens Riskhantering med exempel från Siemens Gunnel Sundberg Riskhantering Riskidentifiering Riskvärdering Riskåtgärdsplanering Riskbemötande 1 Siemens Industrial Turbomachinery AB R&D, sales, design, manufacturing,

Läs mer

0733-375468 Flommen 2. 0706-698857 0733-374717 Hässlegården Patrik Fröderberg Poppe.jennie@gmail.com 0768-650211 Kristianstad

0733-375468 Flommen 2. 0706-698857 0733-374717 Hässlegården Patrik Fröderberg Poppe.jennie@gmail.com 0768-650211 Kristianstad 2014 Kontaktpersoner Email Tel.nr Abbekås Lasse Stark klubbchef@abbekasgk.se 0705-813135 Araslöv Mats Persson mp@t-kartor.se 0733-206818 Assartorp Rasmus Fransson Rasmus.fransson@malmoaviation.se 0702-626991

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

CAPA Management Exempel ArjoHuntleigh AB

CAPA Management Exempel ArjoHuntleigh AB CAPA Management Exempel ArjoHuntleigh AB Process och procedur ArjoHuntleigh är ett medicintekniskt företag, därmed följer vi ISO9001 Quality management systems ISO13485 Medical devices Quality management

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

http://sse-c.se Ett forsknings- och utvecklingsprogram ägt av SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet

http://sse-c.se Ett forsknings- och utvecklingsprogram ägt av SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet http://sse-c.se Ett forsknings- och utvecklingsprogram ägt av SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet 1 Två inriktningar inom SSE-C Urban Food Urban Health 2 I samarbete med sina partners Insikt nummer 1 Restflöden

Läs mer

Livscykelanalys inom efterbehandlingsprojekt

Livscykelanalys inom efterbehandlingsprojekt Livscykelanalys inom efterbehandlingsprojekt Yvonne Andersson-Sköld r 3 environmental technology limited, SGI and FB Engineering AB Sweden, Dechema Germany and Bioclear Netherlands Filter Diagram Rejuvenate

Läs mer

ITS World Congress Vienna 2012. ITS the Swedish way

ITS World Congress Vienna 2012. ITS the Swedish way ITS World Congress Vienna 2012 ITS the Swedish way Nationella ITS konferensen 19 september med demonstrationer och middag den 18 september Demonstrationer den 18 september Middag den 18 september på Norra

Läs mer

Vad du behöver veta om riskvärdering

Vad du behöver veta om riskvärdering Vad du behöver veta om riskvärdering Yvonne Andersson-Sköld Statens geotekniska institut, SGI www.swedgeo.se Innehåll Vad är riskvärdering? Varför beslutsverktyg? Metoder för riskvärdering När används

Läs mer

The story of the planning and creation of the Airport City at Göteborg Landvetter Airport

The story of the planning and creation of the Airport City at Göteborg Landvetter Airport The story of the planning and creation of the Airport City at Göteborg Landvetter Airport 7 & 8 June 2012 European Conference Château du Lac - Brussels Jessica Waller, Härryda Municipality, Sweden 2 2010-01-26

Läs mer

Vågkraft. Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Centrum för förnybar elenergiomvandling

Vågkraft. Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Centrum för förnybar elenergiomvandling Vågkraft Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Avd. För 751 05 Uppsala, Sweden Introduction PhD-student Uppsala University Avd. För Field of Research: Electromagnetic

Läs mer

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Steg 1 hitta utlysningen! Dokument som följer med utlysningen

Läs mer

Bin, bidöd och neonikotinoider

Bin, bidöd och neonikotinoider Bin, bidöd och neonikotinoider Ola Lundin PhD, forskare Sveriges lantbruksuniversitet Institutionen för ekologi, Uppsala Örebro 2014-11-05 Bin och pollinering 87 av 115 de globalt sett största grödorna

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

ekologisk kompensation

ekologisk kompensation ekologisk kompensation STOCKHOLM 18-19 OKTOBER 2011 Ekologisk kompensation vägen vidare Konferens i Stockholm den 18 oktober med fältexkursion den 19 oktober Intresset för vår konferens om ekologisk kompensation

Läs mer

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects.

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. Hans Murman, CEO of Murman Arkitekter, has made himself known for an architecture in which national tradition is blended with international

Läs mer

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June Edward Jobson Volvo Bus Bus system Electric Hybrid Buses High Power Charging IT support

Läs mer

The Kvarken Link projektansökning till TEN-T

The Kvarken Link projektansökning till TEN-T The Kvarken Link projektansökning till TEN-T 1. Kort beskrivning av projektet/studien Projektet, The Kvarken Multimodal Link, avser göra en uppgradering av en transportlänk mellan Sverige och Finland.

Läs mer

PACT Webinar. Göteborg 120903

PACT Webinar. Göteborg 120903 PACT Webinar Göteborg 120903 Agenda Bakgrund Ramverket I praktiken Exempel Gothenburg 2012 Bakgrund Gothenburg 2012 Vad är? PACT är ett empiriskt ramverk utvecklat för att utvärdera och utveckla kapaciteten

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

2009-10-13. -Gävles framtida klimat. -Vad kan vi göra? -Baltic Climate. Lars Westholm Miljöstrateg, Kommunledningskontoret Gävle kommun

2009-10-13. -Gävles framtida klimat. -Vad kan vi göra? -Baltic Climate. Lars Westholm Miljöstrateg, Kommunledningskontoret Gävle kommun Lars Westholm Miljöstrateg, Kommunledningskontoret Gävle kommun -Gävles framtida klimat -Vad kan vi göra? -Baltic Climate 80 Förändring i temperatur och nederbörd 1960 2100 Årsmedelvärden i Gävleborgs

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling 24 oktober 2006 Drude Dahlerup, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet Disposition: 1. A broad concept of sustainable development

Läs mer

Erfarenheter med naturskadeförsäkring och samarbete mellan försäkringsbolag och myndigheter i Tyskland och Sverige

Erfarenheter med naturskadeförsäkring och samarbete mellan försäkringsbolag och myndigheter i Tyskland och Sverige Erfarenheter med naturskadeförsäkring och samarbete mellan försäkringsbolag och myndigheter i Tyskland och Sverige Gregor Vulturius Stockholm Environment Institute Klimaseminar Finans Norge och Vestlandsforsking,

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

Waste as a resource in industrial symbiosis

Waste as a resource in industrial symbiosis Waste as a resource in industrial symbiosis Cleantech Östergötland, Samar Nath, Business Developer The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Rejuvenate. Yvonne Andersson-Sköld, SGI Marlea Wagelmans, Bioclear. På säker grund för hållbar utveckling

Rejuvenate. Yvonne Andersson-Sköld, SGI Marlea Wagelmans, Bioclear. På säker grund för hållbar utveckling Rejuvenate Yvonne Andersson-Sköld, SGI Marlea Wagelmans, Bioclear På säker grund för hållbar utveckling Riskklass: Västra Götaland Förorenade områden i Sverige: 80 000 identifierade Klass 1: 1.400 Klass

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga Bygga om-dialogen Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad Bygga Områdesbeskrivning Rapport sid 54 Gul = Resursrika och svenskdominerade Grön = blandade/integrerade utifrån de två segregationsvariablerna

Läs mer

Undersökning i fält av stabiliseringseffekt i organisk jord och lera. Svensk Djupstabilisering Swedish Deep Stabilization Research Centre

Undersökning i fält av stabiliseringseffekt i organisk jord och lera. Svensk Djupstabilisering Swedish Deep Stabilization Research Centre Svensk Djupstabilisering Swedish Deep Stabilization Research Centre Arbetsrapport 12 2000-02 Undersökning i fält av stabiliseringseffekt i organisk jord och lera Tobias Hansson Yvonne Rogbeck Leif Säfström

Läs mer

Outsourcing - Från teknikfokus till verksamhetsfokus Cristian Conteras Cramo AB Infrastructure Architect cristian.contreras@cramo.

Outsourcing - Från teknikfokus till verksamhetsfokus Cristian Conteras Cramo AB Infrastructure Architect cristian.contreras@cramo. Outsourcing - Från teknikfokus till verksamhetsfokus Cristian Conteras Cramo AB Infrastructure Architect cristian.contreras@cramo.com Aug 2012 / 1 Cramo Group in brief What Cramo is a rental solutions

Läs mer

Transporter och handel med utsläppsrättigheter. Lars B Johansson Head of Environmental Affairs Schenker AG

Transporter och handel med utsläppsrättigheter. Lars B Johansson Head of Environmental Affairs Schenker AG Transporter och handel med utsläppsrättigheter Lars B Johansson Head of Environmental Affairs Schenker AG 1 Drivmedel och koldioxid Alla fossila bränslen ger CO 2 -utsläpp vid förbränning 1 l bensin 2.3

Läs mer

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS Kjell Hansson Mild 1,2, Eduardo Figueroa Karlström 1, Lennart Hamberg 3 and Christer Törnevik 3 1. National Institute of Working

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Köttindustrin och hållbar utveckling

Köttindustrin och hållbar utveckling Köttindustrin och hållbar utveckling Hållbar matproduktion innebär att vi producerar mat så att alla kan äta sig mätta utan att förstöra miljön eller framtida generationers möjligheter att äta sig mätta.

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer?

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Judit Wefer, Enheten för EU-relationer Bild 1 Varför europeiskt samarbete? Resurser Forskningens behov Forskningsexcellence Gemensamma behov Bild 2 Bn 2007

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

CCS Koldioxid avskiljning och lagring. MinBas dagen 2011 Bo-Erik Eriksson

CCS Koldioxid avskiljning och lagring. MinBas dagen 2011 Bo-Erik Eriksson CCS Koldioxid avskiljning och lagring Bo-Erik Eriksson Vad är CCS? Källa: inspirerad av BASTOR Slide 2-20110323 Källa: Vattenfall Slide 3-20110323 CCS koncept Slide 4-20110323 Brautsch A., 2010, CCS -

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner

Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY SKRIVELSE 2014-04-02 Ärendenr: NV-00641-14 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner 1. Uppdraget Naturvårdsverket

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Promoting Electric Vehicles Lessons Learnt from the GreenCharge Project

Promoting Electric Vehicles Lessons Learnt from the GreenCharge Project Promoting Vehicles Lessons Learnt from the GreenCharge Project ELMOS, Karlskrona, Spring 2014 Dr. Henrik Ny, BTH A New Industrial Revolution? 1. Renewable Energy 2. Energy generation in buildings 3. Local

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO Johan Nihlman Programledare Orren Shalit Programledare AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK OFF Gunnar Storfeldt Cobi Wennergren Johan

Läs mer

Konferens den 13-14 april 2011 i Umeå

Konferens den 13-14 april 2011 i Umeå Konferens den 13-14 april 2011 i Umeå Ekologisk kompensation nytt verktyg i Sverige? Välkommen till den första konferensen i Sverige om ekologisk kompensation. Konferensens syfte är att inleda en bred

Läs mer

02 Oktober 2012. Jürgen Salay Generaldirektoratet för klimatpolitik Europeiska kommissionen. Climate Action

02 Oktober 2012. Jürgen Salay Generaldirektoratet för klimatpolitik Europeiska kommissionen. Climate Action Klimatanpassning i europeiskt perspektiv 02 Oktober 2012 Jürgen Salay Generaldirektoratet för klimatpolitik Europeiska kommissionen Innehåll 1. EU:s klimatpolitik: bakgrund 2. Varför engagerar sig EU i

Läs mer

Service Design Network Sweden

Service Design Network Sweden Service Design Network Sweden Launch workshop summary www.servicedesignsweden.com MEMBERS WORKSHOP 27 March 16:00 18:00 Purpose, idea and vision of Service Design Sweden (20mins) Short presentation of

Läs mer

Klimatfrågors integrering i lokal policy och planering. sofie.storbjork@liu.se

Klimatfrågors integrering i lokal policy och planering. sofie.storbjork@liu.se Klimatfrågors integrering i lokal policy och planering sofie.storbjork@liu.se Presentationens upplägg Kommunernas integrering av klimatfrågan: forskning vid CSPR Exemplet klimatfrågans integrering i fysisk

Läs mer