Kvartalsrapport juni augusti 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvartalsrapport juni augusti 2013"

Transkript

1 Kvartalsrapport juni augusti 2013 Från projektledarens horisont Det har varit sommar och många av mina kollegor både på riksförbundets kansli och projektorterna har haft semester. Själv har jag arbetat större delen av sommaren och hade sen semester. Det mesta av min tid har ägnats åt att få klart studiematerialet och att förbereda för de tre konferenser som ska äga rum under hösten i Lund, Kristianstad och Varberg. Därutöver har jag tillsammans med Sofia påbörjat uppföljning av statistikinsamling om funktionsnedsättning som ska genomföras. Jag har blivit inbjuden att vara med i en referensgrupp i projektet EJA som drivs av Sveriges Kvinno- och tjejjourers Riksförbund, SKR. Projektorganisationen I kvartalsrapporten från mars till maj berättade jag att projektet skulle utökas med en medarbetare till på 25 procent. Sofia Barlind som arbetar på riksförbundets kansli med statistik och i Telefoncentralen är projektets nya medarbetare. Sofia har ansvaret för inventering av kansliets tillgänglighet samt för uppgifterna i Tillgänglighetsdatabasen, TD. Statistikuppföljning Under en försöksperiod på sex månader har fem jourer samlat in statistik om funktionsnedsättning. Tillvägagångssättet har varit att alla som tagit kontakt med brottsofferjouren har fått information om att det just nu pågår ett projekt där Boj ställer frågan om funktionsnedsättning till alla. Den hjälpsökande kan välja att svara ja, nej eller att avstå. Försöksperioden sträcker sig mellan 1 mars 31 augusti. Sofia som är ny i projektet har tillsammans med mig tagit fram en enkät som skickats ut till de stödpersoner inom brottsofferjouren som medverkat i försöksperioden. Resultaten från utvärderingen kommer att presenteras i nästa kvartalsrapport. Projektorterna Karlskoga I Karlskoga hade gruppen ett möte i juni på Dhr:s sommarkoloni, vackert belägen vid en liten sjö strax utanför Örebro. Medarbetarna på plats hade förberett med mat och allt var frid och fröjd förutom vädret som kunde ha varit lite bättre. I augusti träffades några i gruppen för att planera inför uppföljningsmötet för deltagare från Sida 1 av 5

2 konferensen den 10 april. Till uppföljningsmötet anmälde sig drygt 20 personer. Mötet ska äga rum den 18 september. Varberg I Varberg har gruppen inte haft något möte under sommaren. Varberg ska ha sin uppstartskonferens den 21 november. Gruppen har bestämt sig för att bjuda in tre kommuner, Kungsbacka, Varberg och Falkenberg. I juni gick den första informationen ut om detta till organisationer, verksamheter i de tre kommunerna med mera. Under sommaren har vi försökt att få tag i föreläsare som kan medverka. Ett preliminärt program har tagits fram och blev nästan klart. Lund I Lund har inbjudan till uppstartskonferensen som ska äga rum den 25 september lockat betydligt många fler än som är möjligt att ta emot. Redan innan anmälningstiden gick ut var konferensen både fullbokad och överbokad. Det är glädjande att det finns ett så stort intresse för projektet och om frågan om brottsutsatthet och funktionsnedsättning. Kristianstad Gruppen har inte haft något möte under sommaren. Under sommaren har siktet varit inställt på att få klart med föreläsare och inbjudan till uppstartskonferensen som ska äga rum den 6 november i Kristianstad. Referensgruppen Referensgruppen hade ett möte i juni. Gruppen hade då utökats med ytterligare en medarbetare, Lise-Lotte Burvall från Sveriges Dövas Riksförbund, SDR. På mötet med referensgruppen diskuterades innehållet i studiematerialet. Värdefulla synpunkter, erfarenheter och åsikter från referensgruppen har tagits tillvara. Tillgänglighetsarbetet Arbetet med att förbättra tillgängligheten inom BOJ har tagit fart. Den juni anordnade projektet en utbildning i Tillgänglighetsdatabasen (TD). Deltagare var vi som arbetar inom projektet på Riksförbundets kansli samt deltagare från lokala brottsofferjourer. Vi fick en grundlig och praktisk genomgång av hur TD fungerar och gick sedan runt i grupper på Riksförbundets kontor för att prova inventeringsverktyget och få en idé om hur en inventering kan gå till. Efter kursen påbörjade Sofia inventeringen av Riksförbundets kontor och omedelbara omgivning. Det är en ganska långsam och omständlig process där inventeringsverktyget ställer olika frågor om miljön man inventerar. Man kryssar i svar och databasen ställer in sig på följdfrågor som man då besvarar. Man fyller i vanliga längd- Sida 2 av 5

3 och breddmått, man mäter förekomsten av nickel i handtag och dörrvred, man mäter lutning (vi har införskaffat ett särskilt vattenpass som fungerar som lutningsmätare) och man mäter den visuella kontrasten mellan olika ytor. En viktig del av arbetet med databasen är att fotografera varje del av inredningen och omgivningen. En besökare på TD kan bättre orientera sig och själv bilda sig en uppfattning när det finns en bild till hjälp. Fördelen med inventeringsverktyget i TD som det nu ser ut är att den som gör inventeringen inte behöver vara en utbildad tillgänglighetskonsult och själv veta hur en tillgänglig miljö i olika avseenden ska se ut. Man behöver sällan göra egna bedömningar, även om det förekommer utan man matar in de värden som efterfrågas. Sedan är tanken att riksförbundet och jourer ska få ut en rapport över hur kontorets miljö står sig gentemot olika lagstiftningar och regelverk. Utifrån denna kan man sedan göra en plan för vilka åtgärder som kan behövas för att jouren ska bli mer tillgänglig. Nackdelen är att verktyget är långsamt och ställer en stor mängd frågor, vilket gör att inventeringen tar tid och kräver tålamod. Efter inventering och fotografering av Riksförbundets kansli var planen att under augusti kunna arbeta med den rapport som TD förser användaren med. Rapportverktyget är i skrivande stund ännu inte klart. Resultatet av rapporten både för Riksförbundets kontor och för de lokala jourer som gjort inventeringen - är avgörande för att man ska kunna fortsätta arbete med utvärdering, prioritering, budgetering, åtgärdslista och genomförande av eventuella förbättringsåtgärder i miljön. Det faktum att vi inte fått tillgång till rapporterna inte bara en försvårande utan en direkt hindrande omständighet för fortsatt arbete. Det lokala tillgänglighetsarbetet Under kvartalet som gått har arbetet i tillgänglighetsdelen kommit igång ordentligt. Före mitten på juni var samtliga projektorter fastställda. I tillgänglighetsdelen ingår tre brottsofferjourer som är projektorter i hela projektet och två brottsofferjourer, som inte ingår i hela projektet, utan börjar sitt arbete med att delta i tillgänglighetsdelen. De lokala jourer som deltar i projektet är mellersta Skåne, nordöstra Skåne, Stockholm västerort, Värmland och Bergslagen. Under kvartalet har Ulla besökt fyra deltagande jourer. Ett besök på brottsofferjouren i Bergslagen är inbokat i september. Jouren byter Sida 3 av 5

4 lokaler och därför är det lämpligt med senare start. Som stöd för jourens arbeta har Ulla utarbetat ett planeringsverktyg för jouren att göra en lokal arbetsbeskrivning. Programmet under det halvdagsbesöket har varit: Presentation av projektet Brottsutsatt och funktionsnedsättning Presentation av tillgänglighetsdelen i projektet. Förslag på hur jouren kan arbeta med en lokal arbetsbeskrivning Gemensamt arbete att göra ett utkast till en lokal arbetsbeskrivning innehållande mål delmål och aktiviteter med tidplan. Genomgång av inventeringsverktyg Under besöken har Ulla fått fram datum för när jouren ska vara klar med sin arbetsbeskrivning. De har även satt upp datum för introduktionsutbildningen i tillgänglighet och datum när uppföljande samtal om åtgärdsförslag, erfarenheter och policy ska äga rum. I Nordöstra Skåne arbetade de också rent konkret med inventering i tillgänglighetsdatabasen. Brottsofferjouren i Västerort var klara med sin arbetsbeskrivning den 31 augusti. De övriga orterna kommer att vara klara före utgången av september. De jourer som ingår i projektet har verkligen tagit sig an frågan om tillgänglighet med stort engagemang. Utvecklingen av BOJs webbplats Under perioden har Mia som är webbansvarig i projektet utbildat sig i ämnet tillgänglighet, genom att läsa igenom befintliga underlag i projektet och gått på utbildning hos Funka samt Tundell & Samson. Upphandlingssamtal kring en ny och mer tillgänglig webbplats har skett med Mild Media vid tre tillfällen. Kommunikationsplanen Projektets kommunikationsplan är nu klar och bifogas kvartalsrapporten. Studiematerial och studiehandledning Alla texter i studiematerialet blev klara under juni och juli. Den 1 augusti lämnades materialet till korrektur. Den formgivare som tagit fram projektets informationsmaterial arbetar nu med att formge, illustrera och layouta innehållet. Aktiviteter/mål för kommande period september - november Datum Aktivitet 9/9 styrgruppsmöte 10/9 Referensgruppsmöte med projekt EJA 11/9 Utbildning i tillgänglighet på personalen på riksförbundets kansli 12/9 Möte i Varberg med lokala projektgruppen 18/9 Uppföljningsmöte i Karlskoga från konferensen den 10 april Sida 4 av 5

5 20/9 Referensgruppsmöte i projektet 24/9 Möte i Kristianstad med lokala projektgruppen 25/9 Uppstartskonferens i Lund 9/10 Projektgruppsmöte 4/11 Möte i Trelleborg med brottsofferjouren 5/11 Möte med projektgruppen i Lund 6/11 Uppstartskonferens i Kristianstad 7/11 Projektgruppsmöte 13/11 Möte i Karlskoga med lokala projektgruppen 21/11 Uppstartskonferens i Varberg 27/11 Event kring studiematerialet tillsammans med Handikappförbunden, referensgruppen deltar Aktiviteter/mål för kommande period i tillgänglighetsdelen De jourer som återstår blir klara med sin arbetsbeskrivning Jourer och förbundskansliet har gjort inventeringen i Tillgänglighetsdatabasen och publicerar sin inventering på så de blir tillgänglig för användare av Tillgänglighetsdatabasen. Genomföra utbildningen i tillgänglighet på samtliga projektorter. o Den 10 september på Förbundskansliet o Den 1 oktober på Brottsofferjouren i Värmland o Den 8 oktober på Brottsofferjouren i Nordöstra Skåne o Den 16 oktober på Brottsofferjouren i Västerort. o Den 19 oktober på Brottsofferjouren i Bergslagen o Den 31 oktober på Brottsofferjouren i Mellersta Skåne Jourer och förbundskansliet påbörjar arbetet med åtgärdsförslag om lätt avhjälpta hinder. Projektmedarbetaren genomför uppföljningsmöten på jourerna för genomgång av åtgärdsförslag, diskussion om policydokument och utvärdering av projektet så här långt. Den 25 november i Brottsofferjouren i Värmland Den 28 november i Brottsofferjouren i Västerort För övriga jourer sker mötet under första delen av december. Nästa kvartalsrapport Eftersom projektet nu har utökats kommer vi att ta fram en ny form för kvartalsrapporten. Bifogas Kommunikationsplanen för projektet Sida 5 av 5

Utvärdering av Easyresearch

Utvärdering av Easyresearch 2011-12-16 FOKUS: STATISTIK Utvärdering av Easyresearch EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Resultatsammanfattning... 4 Användare... 4 Användningsområden...

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Tiden går fort när man har roligt

Tiden går fort när man har roligt Nr 2 2015 Tiden går fort när man har roligt Bild hämtad ifrån unsplash.com. Fotograf Jeremy Cai. Ja tänk vad tiden går, vi är nu inne på Carpes fjärde verksamhets år som går från och med 1 april 2015 31

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 RAPPORTERING Datum: 2014-09-01 Projektbenämning Socialt företag- fortsättning Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 Rapportförfattare Reidun Andersson Sammanfattning Denna period har

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i

Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i Dokumentation från GRo-workshop på Radisson Blu Hotell 19 september 2011 Hur går vi vidare? Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i genomförandefasen av projektet och ytterligare nästan femton månader

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

KTU - Kompetens för til växt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne! " Bo Eriksson

KTU - Kompetens för til växt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne!  Bo Eriksson KTU - Kompetens för tillväxt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne! " Bo Eriksson Utvärderingens förutsättningar och genomförande Förutsättningarna för vad som ska utvärderas och hur det ska gå till

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016

RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 Redovisning 2014 Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 Redovisning 2014 Boverket

Läs mer

Slutrapport för projektet. Den goda maten

Slutrapport för projektet. Den goda maten Slutrapport för projektet Den goda maten Stockholm den 30 november 2011 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 2. Bakgrund...5 3. Syfte och målgrupp...5 4. Projektets mål...6 5. Genomförandeplan och

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag.

ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Möten som engagerar ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. E-post: bestall@st.org. Fax:

Läs mer

Det här har vi hört och så går vi vidare.

Det här har vi hört och så går vi vidare. Det här har vi hört och så går vi vidare. 1 Inledning Innehåll Inledning 3 Varför Lyssna & Förnya? 4 Hur startade Lyssna & Förnya? 6 Hur har vi lyssnat? 7 Vad handlade samtalen om? 8 Vad tycker stockholmarna

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

handledning för pappagruppledare För utveckling av föräldraskapet

handledning för pappagruppledare För utveckling av föräldraskapet handledning för pappagruppledare För utveckling av föräldraskapet Innehåll: Välkommen som pappagruppledare! sid 3 Varför pappagrupper? sid 4 Värderingar som pappagruppmanualen utgår ifrån sid 5 Ledarrollen

Läs mer

Information Vägledning Utbildning. Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden

Information Vägledning Utbildning. Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden Information Vägledning Utbildning Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden Innehåll Inledning...3 Arbetssätt och krav på kunskaper hos projektstödjare...3 Information...4 Vägledning...4

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Habiliteringsplanering

Habiliteringsplanering Rapport från Barn- och ungdomshabiliteringen Habiliteringsplanering - ett sätt att gemensamt nå målen Modell för utvärdering av individuella habiliteringsplaner inom barn- och ungdomshabiliteringen i Landstinget

Läs mer

SLUTRAPPORT. Projekt Hivskola. År 2011-2013. Åsa Nordberg Projektledare Kunskapsnätverket hiv/sti Norr

SLUTRAPPORT. Projekt Hivskola. År 2011-2013. Åsa Nordberg Projektledare Kunskapsnätverket hiv/sti Norr SLUTRAPPORT Projekt Hivskola År 2011-2013 Åsa Nordberg Projektledare Kunskapsnätverket hiv/sti Norr Innehållsförteckning Sammanfattning. 3 1. Kort presentation av projektägaren: Kunskapsnätverket hiv/sti

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer