VÄLKOMMEN ATT MÖTA FRAMTIDENS KOMPOSITER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄLKOMMEN ATT MÖTA FRAMTIDENS KOMPOSITER"

Transkript

1 VÄLKOMMEN ATT MÖTA FRAMTIDENS KOMPOSITER Plastkompositer genomgår en kraftfull utveckling och har en mycket spännande framtidspotential inom lättviktskonstruktioner en viktig komponent vid utveckling av gröna produkter. Detta är temat under konferensen Svensk kompositforskning 2014 den 2 och 3 april på Lunds Tekniska Högskola. Under de två dagarna tas pulsen på kompositutvecklingen, både inom akademin och inom industrin. Volvo Personvagnar, Saab Aeronautics och Engel uppdaterar oss om läget. Föreläsare från KTH, Chalmers, LTU, Uppsala Universitet, Högskolan i Borås och Swerea SICOMP berättar om sina pågående och framtida forskningsaktiviteter. Andra ämnen i det välmatade programmet är processautomation, biokompositer, multifunktionella material, nanokompositer och återvinning. Med andra ord en unik möjlighet att uppdatera dig inom kompositområdet, samtidigt som du träffar branschkollegor och forskningsrepresentanter. Ett viktigt tillfälle att knyta nya kontakter. Du är också varmt välkommen till konferensens mingel och efterföljande festmiddag på onsdagskvällen. När? 2-3 april 2014, se bifogat konferensprogram Var? Campus LTH, Ingvar Kamprad Design Centrum (IKDC), Sölvegatan 26 i Lund Deltagaravgift: SEK exkl. moms. Lunch samt för- och eftermiddagsfika med tilltugg ingår under båda dagarna. Likaså ingår mingel och festmiddag onsdagen den 2:e april på Elite Hotel Ideon med fördrink, trerätters middag med vin/öl/vatten samt kaffe/the. OBS! Vid avbokning senare än den 18 mars debiteras 50 % av avgifterna. Anmälan: Anders Sjögren på Polymercentrum Sverige AB Konferensen anordnas av Lunds Tekniska Högskola, den branschöverskridande lättviktsarenan LIGHTer, Svensk Kompositförening, Polymercentrum i samarbete med PLASTFORUM.

2 2-3 april Lunds Tekniska Högskola Konferensprogram Onsdag 2 april Kaffe Inledning Annika Mårtensson, Prorektor, Lunds Tekniska Högskola LIGHTer en nationell branschöverskridande lättviktsarena Stefan Gustafsson Ledell, Verksamhetsansvarig, LIGHTer Svensk kompositforskning Wallenberg Wood Science Center (WWSC) Prof. Lars Berglund Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) Docent Malin Åkermo Lunch Svensk kompositforskning Luleå Tekniska Universitet, Prof. Janis Varna Swerea SICOMP, Prof. Leif Asp Kaffe Svensk kompositforskning Chalmers Tekniska Högskola, Prof. Ragnar Larsson Uppsala Universitet, Prof. Kristofer Gamstedt Högskolan i Borås, Prof. Mikael Skrifvars Hur kan samverkan mellan industri och akademi förbättras? Paneldebatt anordnad av Svensk Kompositförening Middag Torsdag 3 april Kompositer inom fordonsindustrin igår, idag och imorgon Fredrik Wettermark, Composite Design Beräkningsdriven bilutveckling applicerad på strukturella kompositer Tekn. Dr. Magnus Oldenbo, Volvo Personvagnar Analys och dimensionering av kompositstrukturer i flygplan Prof. Tonny Nyman, Saab Aeronautics Konstruktion och kvalificering av kompositisolanter Tekn. Dr. Anders Holmberg, ABB Composites Kaffe D-vävning och dess tillämpning i fiberarmerade kompositer Docent Stefan Hallström, Kungliga Tekniska Högskolan Composite production for big numbers Challenges & Chances Tekn. Dr. Michael Fischlschweiger, Engel Austria Automatiserad tillverkning med hjälp av robotar och visionsystem Anders Granstrand, SVIA Animex Lunch Bioinspirerade kompositer för industrin ett koncept från Wallenberg Wood Science Center Prof. Lars Berglund, Wallenberg Wood Science Center Man-made natural fibers and their composites Prof. Roberts Joffe, Luleå Tekniska Universitet Multifunktionella kompositer strukturella batterier Prof. Leif Asp, Swerea SICOMP Kaffe Polyimidkompositer för högtemperaturtillämpningar Prof. Patrik Fernberg, Swerea SICOMP Återvinning av polymera fiberkompositer Prof. Mikael Skrifvars, Högskolan i Borås Avslutning Arrangeras av i samarbete med För mer information, besök

3 FÖREDRAGSHÅLLARE Lars Berglund är professor vid institutionen för Fiber- och Polymerteknologi, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Han är även VD för Wallenberg Wood Science Center (WWSC), vilket är ett gemensamt forskningscentrum och samarbete mellan KTH och Chalmers. Centrat startade 2009 och syftet är att utveckla nya material från den svenska skogen som komplement till den traditionella användningen där skog blir virke och papper. Malin Åkermo, Institutionen för farkost och flyg, KTH, är docent i Lättkonstruktioner med särskild inriktning mot tillverkning av fiberkompositer. Malins forskning baseras på process- och materialmodellering, med syfte att åstadkomma effektivare och mer robust komposittillverkning. Arbetet sker i projekt tillsammans med svensk och internationell flyg- och fordonsindustri. Sedan april 2013 är Malin chef för den tredjedel av institutionen som innefattar forskargrupperna Lättkonstruktioner Marina system, Flygdynamik samt Aerodynamik.

4 Janis Varna är professor vid Institutionen för Teknikvetenskap och Matematik, Luleå Tekniska Universitet. Han är även ämnesföreträdare för avdelningen Polymera Konstruktionsmaterial, där man arbetar med att utveckla kunskap och förståelse om avancerade polymera kompositmaterial för dagens och framtidens applikationer. Leif Asp är forskningschef på Swerea SICOMP och adjungerad professor vid Institutionen för Tillämpad Mekanik på Chalmers Tekniska Högskola inom Lätta kompositmaterial och strukturer. Leif bedriver forskning inom strukturella energilagringsmaterial samt effektiv beräkningsmetodik för textilarmerade kompositer.

5 Ragnar Larsson är professor och avdelningschef för avdelningen material och beräkningsmekanik. Tyngdpunkten i forskningen ligger inom kontinuums- och materialmekaniken med inriktning mot modellering/simulering av "lokaliserad deformation" som t ex sprickutveckling, med numerisk mekanik (Computational Material and Failure Mechanics). Ragnar jobbar även mycket med porösa materials modellering kopplat till interaktion med fluid- eller gasfaser. Tillämpningarna ligger inom fordonssäkerhet (crashworthiness), skärande bearbetning och processimulering av kompositmaterial. Kristofer Gamstedt är professor vid avdelningen för tillämpad mekanik, Uppsala universitet. Kristofer bedriver forskning inom experimentell materialmekanik för trä, kompositer och polymerer. Han undervisar även om grundläggande hållfasthetslära och konstruktionsteknik.

6 Mikael Skrifvars är professor vid Institutionen Ingenjörshögskolan, Högskolan i Borås. Mikael ansvarar för forskningsområdet polymerteknologi, där projekt bedrivs som har som mål att utveckla miljömässigt hållbara plaster, textila fibrer och fiberkompositer. I forskningsprojekten undersöks och utvecklas nya polymera material som kan användas för tillverkning av plastprodukter, tekniska textilier samt kompositer. Fredrik Wettermark är vd för Composite Design, vilket är kunskapsföretag med mer än 30 års erfarenhet av konstruktion och prototyptillverkning i fiberarmerade härdplaster.

7 Magnus Oldenbo är verksam som senior beräkningsingenjör på Volvo Personvagnar och har sedan 20 år arbetat med provning, konstruktion och beräkning i bilindustrin. Arbetet har fokuserat på applikationer i polymerer och polymera konstruktionsmaterial. Magnus tog 2004 doktorsexamen från Luleå Tekniska Universitet inom området polymera konstruktionsmaterial. Tonny Nyman arbetar vid Saab Aeronautics i Linköping. Han är Technical Fellow vid Saab AB och tillika adjungerad professor vid Kungliga Tekniska Högskolan. Tonny har lång erfarenhet av konstruktion och analys av flygkomponenter av både metall och komposit. Hans nuvarande forskning berör framförallt utmattingshållfasthet och skadetålighet för kompositmaterial.

8 Anders Holmberg arbetar som utvecklingschef vid ABB Composites i Piteå. Anders doktorerade 1997 vid Luleå Tekniska Universitet och har sedan dess deltagit i ett stort antal forsknings- och utvecklingsprojekt rörande kompositmaterial. Han är för närvarande ansvarig för utvecklingen av kompositbaserade högspänningsisolatorer ( kv) vid ABB. Stefan Hallström är lektor i Lättkonstruktioner på institutionen för Farkost och Flyg, KTH. Han har under lång tid varit verksam inom forskning och utbildning relaterad till lätta konstruktioner och komposit- och sandwichmaterial inom en mängd olika applikationsområden. Under senare år har han varit med och utvecklat 3D- vävning till en metod för produktion av tredimensionell armering för kompositmaterial.

9 Herr DI Dr. Michael Fischlschweiger är chef för teknisk utveckling vid Center for Lightweight Composite Technologies hos Engel, Österrike. Han doktorerade 2012 inom ett Europeiskt forskningsprogram vid Centre des Materiaux (CNRS Paris) och University of Leoben. Doktorsarbetet omfattade materialmekanik och numeriska beräkningsmetoder. Anders Granstrand är platschef för Animex i Bredaryd. Företaget ingår i Svensk Industriautomation AB (SVIA) och är sedan mer än 20 år den ledande leverantören av automation med sexaxlig robot till svensk plastindustri. Anders har stor kunskap och erfarenhet av både formsprutning och automation av formsprutningsprocessen.

10 Roberts Joffe är professor vid Institutionen för Teknikvetenskap och Matematik, Luleå Tekniska Universitet. Han startade sin forskarbana med att studera och karakterisera gränsytan mellan fiber och matris i polymera fiberkompositer. Under senare år har framförallt forskat kring fuktupptagning i biokompositer, ett mycket viktigt område för att möjliggöra ökad användning av biokompositer. Patrik Fernberg arbetar som senior forskare vid Swerea SICOMP med såväl grundläggande som industrianpassad kompositforskning. Han doktorerade vid Luleå Tekniska Universitet 2002 och började på Swerea SICOMP året efter. I sin forskning har han framförallt arbetat med en material- och tillverkningsteknisk inriktning och jobbat med varierande material som SMC, partikel- och nanomodifierade kompositer, samt brand- och temperaturbeständiga kompositer. Fernberg är sedan 2014 adjungerad lektor vid Luleå Tekniska Universitet.

Industriell produktion 13. Industriell återvinning 16 Notiser 19. Swerea IVF 20. Swerea MEFOS 21. Swerea swecast 23.

Industriell produktion 13. Industriell återvinning 16 Notiser 19. Swerea IVF 20. Swerea MEFOS 21. Swerea swecast 23. Årsberättelse 2012 1 2 innehåll 3 Ord från VD 4 2012 i korthet 7 Swerea-koncernen 8 Swerea växer 10 TEMA Industriell produktion och återvinning Industriell produktion 13 Industriell återvinning 16 Notiser

Läs mer

Kunskap ger bra ekonomi. Svetskommissionen möter dina behov av utbildning.

Kunskap ger bra ekonomi. Svetskommissionen möter dina behov av utbildning. Kurskatalog 2014/2015 Kunskap för konkurrenskraft Konkurrenskraften i en global och föränderlig värld ökar med utbildning. Det gäller både för företag och för enskilda personer.i Sverige finns en stark

Läs mer

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Så skapar du en skola där alla elever har goda förutsättningar att utvecklas och klara kunskapsmålen Konferens 18-19 november 2014 Scandic

Läs mer

Medicinteknik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 april 2012

Medicinteknik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 april 2012 MT + IT = patientsäkerhet Medicinteknik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 april 2012 TALARE SIS Git Eliasson Salvatore Capizzello IT i Region Skåne Lennart Wallén Västra Götalandsregionen

Läs mer

Tunneldagarna. Projektering och hållbart byggande. u Konferens 20-21 maj 2014, Stockholm. Medlem i Betongföreningen? Få 1400 kr rabatt!

Tunneldagarna. Projektering och hållbart byggande. u Konferens 20-21 maj 2014, Stockholm. Medlem i Betongföreningen? Få 1400 kr rabatt! Tunneldagarna Projektering och hållbart byggande u Konferens 20-21 maj 2014, Stockholm Regelverk för tunnlar och tunnelsäkerhet Virtuellt byggande i tunnelprojekt Berginjektering metoder för prognostisering

Läs mer

INTERN KOMMUNIKATION 2015

INTERN KOMMUNIKATION 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! INTERN KOMMUNIKATION 2015 Konferensen för dig som verkligen vill skapa värde och göra skillnad i rollen som intern kommunikatör KONFERENS 16-17 SEPTEMBER

Läs mer

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! EFFEKTIVA STRATEGIER, FINANSIERING, PLANERING OCH BYGGNATION AV FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE så skapar du ett tryggt, stimulerande och attraktivt boende

Läs mer

Svensk Produktionsforskning 2020

Svensk Produktionsforskning 2020 Teknikföretagen produktionsforskning Svensk Produktionsforskning 2020 strategisk forskningsagenda Förord Produktion i världsklass är en förutsättning för att svensk tillverkningsindustri ska kunna konkurrera

Läs mer

FÖRSKOLA I UTVECKLING

FÖRSKOLA I UTVECKLING Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FÖRSKOLA I UTVECKLING Att utveckla en likvärdig och högkvalitativ förskola där barnen ges bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling NATIONELL

Läs mer

Projektledning inom bygg

Projektledning inom bygg Projektledning inom bygg kunskap utveckling inspiration Effektivisera din projektledning led mer effektivt! Energieffektiva byggnader Kostnadskontroll i byggprojekt Hållbarhetsfrågan så arbetar du kostnadseffektivt

Läs mer

SESAM MODELLBASERAD UTVECKLING

SESAM MODELLBASERAD UTVECKLING SESAM inbjuder till höstseminariet MODELLBASERAD UTVECKLING modellen i fokus samt till medlemsmöte i SESAM, med rapportering från arbetsgrupperna 23-24 oktober 2002 Täby Park Hotel Modellbaserad utveckling

Läs mer

Balansera kapital, kostnad och service! EFFEKTIV LAGERSTYRNING. Nya strategier för styrning av lagernivåer:

Balansera kapital, kostnad och service! EFFEKTIV LAGERSTYRNING. Nya strategier för styrning av lagernivåer: inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 oktober 2014 EXPERT PRAKTIKFALL Axfood Närlivs Henrik Schylander Logistikchef Elektroskandia Sverige Christer Wördner Inköpschef Nederman Fredrik Arborelius

Läs mer

RISE-gruppen (konsoliderade bolag och intressebolag RISE AB, SP, Swedish ICT, Swerea och Innventia)

RISE-gruppen (konsoliderade bolag och intressebolag RISE AB, SP, Swedish ICT, Swerea och Innventia) Bokslutskommuniké 2014 RISE Research Institutes of Sweden AB (RISE AB) är statens ägarbolag för industriforskningsinstitut. Bolagets uppgift är att samla den svenska institutssektorn och stärka dess roll

Läs mer

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2014 VÅRA TALARE Chef administrativt verksamhetsstöd Marie Boström Katarina Thorsell Madeleine Scherlin Blekinge Tekniska Högskola Fredrik Sjöström HR

Läs mer

INBJUDAN till. INTELEC - SYMPOSIUM 2008 3 april, 2008 Westmanska Palatset, Lokal: Bryggarkungen Holländargatan 17, Stockholm

INBJUDAN till. INTELEC - SYMPOSIUM 2008 3 april, 2008 Westmanska Palatset, Lokal: Bryggarkungen Holländargatan 17, Stockholm INBJUDAN till INTELEC - SYMPOSIUM 2008 3 april, 2008 Westmanska Palatset, Lokal: Bryggarkungen Holländargatan 17, Stockholm Symposium 2008 har två teman Under första delen av symposiet kommer vi att referera

Läs mer

GRÖN LOGISTIK MÄT OCH STYR. Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader med grön logistik. Miljöarbete i logistik på ett kostnadseffektivt sätt

GRÖN LOGISTIK MÄT OCH STYR. Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader med grön logistik. Miljöarbete i logistik på ett kostnadseffektivt sätt inbjudan till konferens i Stockholm den 13-14 april 2010 KEY NOTE SPEAKERS Lars B Johansson Professor industriell miljöteknik TFK Fredrik Persson VD Coop Logistik AB Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader

Läs mer

Leverantörsindustrin ökar i FFI Nu ska de små och medelstora med /6

Leverantörsindustrin ökar i FFI Nu ska de små och medelstora med /6 Svenskt deltagande på IAA utvärderat Stor framgång för samlingsmontern / 4 Leverantörsindustrin ökar i FFI Nu ska de små och medelstora med /6 Konsultföretaget tror på svenska leverantörer "Vi vill vara

Läs mer

2 ÅRSBERÄTT 0 2 ELSE 1 0 1 1

2 ÅRSBERÄTT 0 2 ELSE 1 0 1 1 2011 ÅRSBERÄTTELSE CHALM 2011 INNEHÅLL 4 Rektor om året 2011 6 Studentkårens syn 7 Kvalitetsarbete 8 STYRKOR OCH DRIVKRAFTER 10 Utmaningar ger incitament 14 Med hållbar utveckling som drivkraft 16 Nyttiggörande

Läs mer

Nu är det dags igen! Årets PLAN-konferens går av stapeln den 21 22 april, 2004

Nu är det dags igen! Årets PLAN-konferens går av stapeln den 21 22 april, 2004 Nu är det dags igen! Årets PLAN-konferens går av stapeln den 21 22 april, 2004 Boka dig före 3 mars så deltar du i utlottningen av en weekendresa för två till London! Årets viktigaste logistikhändelse!

Läs mer

Samarbetsrådet för Campus Telge. Programförklaring Campus Telge 2009

Samarbetsrådet för Campus Telge. Programförklaring Campus Telge 2009 Samarbetsrådet för Campus Telge Programförklaring Campus Telge 2009 Södertälje kommun, /Programförklaring Samarbetsrådet Campus Telge 2009/ 1. Samarbetsrådets programförklaring för Campus Telge 2009 Södertälje

Läs mer

Bengt Wälivaara, Verksamhetsledare Compraser Labs. Swerea SICOMP AB, Linköping, bengt.walivaara@swerea.se

Bengt Wälivaara, Verksamhetsledare Compraser Labs. Swerea SICOMP AB, Linköping, bengt.walivaara@swerea.se Finansiering, nätverk och kompetensutveckling Bengt Wälivaara, Verksamhetsledare Compraser Labs Swerea SICOMP AB, Linköping, bengt.walivaara@swerea.se NRIA Flyg 2013 rekommenderar Sverige att ta fyra steg

Läs mer

Projektet har mött samtliga av de mål som angavs i ansökan samt nedanstående av MERAprogrammets

Projektet har mött samtliga av de mål som angavs i ansökan samt nedanstående av MERAprogrammets Måluppfyllelse Projektet har mött samtliga av de mål som angavs i ansökan samt nedanstående av MERAprogrammets övergripande mål: Verka för att långsiktigt stärka forskningsmiljöer kring utvalda och prioriterade

Läs mer

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1 RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB årsberättelse 2014 rise ab årsberättelse 2014 1 2 rise ab årsberättelse 2014 Innehåll Verksamheten 2014 VD har ordet 4 Om RISE Research Institutes of Sweden 8 RISE

Läs mer

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1 RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB årsberättelse 2014 rise ab årsberättelse 2014 1 2 rise ab årsberättelse 2014 Innehåll Verksamheten 2014 VD har ordet 4 Om RISE Research Institutes of Sweden 8 RISE

Läs mer

Jämlik hälsa och vård

Jämlik hälsa och vård Foto: Clifford Shirley Välkommen till den 14:e nationella konferensen för nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Jämlik hälsa och vård det goda mötet som nyckel till framgång Västerås 19-20 mars

Läs mer

Stanford University. Reserapport från min tid som gästforskare januari-april, 2013. Jerker Lessing, Tyréns AB, Lunds Tekniska Högskola

Stanford University. Reserapport från min tid som gästforskare januari-april, 2013. Jerker Lessing, Tyréns AB, Lunds Tekniska Högskola Stanford University Reserapport från min tid som gästforskare januari-april, 2013 Jerker Lessing, Tyréns AB, Lunds Tekniska Högskola Förutsättningar och möjliggörare Våren 2012 träffade jag professor Martin

Läs mer

FRAMTIDENS RESECENTRUM OCH STATIONSOMRÅDE

FRAMTIDENS RESECENTRUM OCH STATIONSOMRÅDE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS RESECENTRUM UR INNEHÅLLET Att planera och utforma framtidens attraktiva resecentrum och stationsområden med resenären och människan i centrum

Läs mer

BETYGSKRITERIER OCH BEDÖMNING I HÖGRE UTBILDNING

BETYGSKRITERIER OCH BEDÖMNING I HÖGRE UTBILDNING BETYGSKRITERIER OCH BEDÖMNING I HÖGRE UTBILDNING 5-6 MAJ 2015 STOCKHOLM FÖR ÖKAD KVALITET OCH RÄTTSSÄKERHET Hur utforma en bedömningsregim? Hur uppnås kvalitativa bedömningar av hela utbildningsprogram?

Läs mer

ÖKAD PRODUKTIVITET = ÖKAD LÖNSAMHET

ÖKAD PRODUKTIVITET = ÖKAD LÖNSAMHET Inbjudan till VÅRKONFERENS ÖKAD PRODUKTIVITET = ÖKAD LÖNSAMHET Torsdagen den 12 mars och fredagen den 13 mars 2015 på Scandic Hotel Elmia, Jönköping Konferens arrangerad av Sveriges Gjuteritekniska Förening

Läs mer

Miljöteknikmöjligheter i Västsverige

Miljöteknikmöjligheter i Västsverige Miljöteknikmöjligheter i Västsverige En sammanfattning av Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland - 2011 Sammanställd av Jonas Norrman & Rebecca Brembeck, Nätverket GAME, samt Catarina Hedar,

Läs mer