KULTUR FÖR LIVET 3 5 OKTOBER 2007, SCANDIC STAR HOTEL, LUND, SVERIGE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KULTUR FÖR LIVET 3 5 OKTOBER 2007, SCANDIC STAR HOTEL, LUND, SVERIGE"

Transkript

1 KULTUR FÖR LIVET 3 5 OKTOBER 2007, SCANDIC STAR HOTEL, LUND, SVERIGE Henri Rousseau, The Football Players (Les jouers de football) Oil on canvas, Solomon R. Guggenheim Museum, New York ( ) REGION SKÅNE/KULTUR SKÅNE KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE NORDISK KULTURFOND STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

2 Kultur för livet Kultur, hälsa och livskvalitet i nordisk samverkan Kulturen skall finnas för alla Den nordiska konferensen Kultur för livet visar på bredden i begreppet kultur både för unga och gamla, friska och sjuka. Den lyfter fram vad kultur kan innebära hela livet, i olika åldrar och i olika livssituationer. Syftet är att förmedla kunskap, erfarenheter och goda exempel från forskning och praxis inom flera områden som t.ex. litteratur, musik, dans, konst, mat, teater, religion, naturmiljö, medicin, psykiatri och omvårdnad, där man tydligt kan se sambanden mellan kultur, hälsa och livskvalitet. Kulturen är en hälsofaktor under livets gång och en friskfaktor vid sjukdom. Viktiga steg i nordiska och internationella sammanhang För 20 år sedan initierade UNESCO samarbetet kring Arts in Hospital som en del av FN:s kulturdecennium länder engagerade sig i projektet, som handlade om erfarenhetsutbyte främst av kultur i vården. Det ledde till flera viktiga projekt i de nordiska länderna, bl a det treåriga nationella försöksprojektet Kultur gir helse i Norge och motsvarande projekt i Finland och Sverige. Ett annat resultat var en rad nordiska konferenser om kultur och hälsa under perioden Stockholms läns landstings forskningsprogram Kultur i vården och vården som kultur är ett annat viktigt steg för nytänkande inom området. Denna tvärvetenskapliga forskning har varit vägledande i Sverige och lett till att flera landsting och kommuner satt igång egna projekt. Det är en unik satsning på forskning om kultur i vården som alltjämt väcker intresse både i Norden, i Europa, i Japan och i Australien. Konferens i 3 dagar Konferensen fördelar sig på föreläsningar, Speaker s corner, delseminarier, informationstorg samt olika studiebesök i mindre grupper till Alnarp, Vigs Ängar, Østervang plejehjem i Köpenhamn, Barnsjukhuset i Lund, samt stadsvandring i Lund. Konferensens målgrupp Konferensen vänder sig till alla som vill få ökad insikt om sambanden mellan kultur, hälsa och livskvalitet; politiker, beslutsfattare och personal inom kultur, social- och vårdsektorerna, forskare och studerande, kulturaktörer, representanter för frivilligsektorn, studieförbund, intresseföreningar och övriga intresserade Nordiskt samarbete Idag finns många goda exempel i hela Norden på verksamheter och projekt som handlar om sambandet mellan kultur och hälsa. Också i den internationella forskningen är detta föremål för stor och ökande uppmärksamhet. Konferensen i Lund vill ge inspiration och motivation, tillfällen till idéutbyten och stimulerande möten. Den manifesterar en lycklig framgång för det nordiska samarbetet inom detta område. Ett stort tack till alla stödjande parter som har gjort denna konferens möjlig och till alla medverkande som bidrar med sina erfarenheter och kunskaper! Varmt välkomna till Kultur för livet! Arrangörer: Region Skåne/Kultur Skåne Kommunförbundet Skåne Nordisk Kulturfond Stockholms läns landsting Programkommitté Kjell Austin, Köpenhamn, Christina Gedeborg-Nilsson, Lund och Birgitta Rapp, Stockholm Stödjande parter: Lund 2014, Umeå kommun, Jämtlands läns landsting, Kulturrådet, Framtidens kultur 2

3 PROGRAM 3 OKTOBER Registrering. Utdelning av konferensmaterial. Infotorg med informationsmaterial och litteratur m.m Lunch Konferensen öppnas Rolf Tufvesson, regionråd och kulturnämndens ordförande, Region Skåne, Sverige och Henrik Hammar, regionråd och hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, Region Skåne, Sverige Moderatorerna har ordet Elin Iskra, journalist, SR, Malmö, Sverige och Dag Kullerud, journalist och författare, Norge Vad är hälsa? Merete Mazarella, författare, professor i nordisk litteratur, Helsingfors universitet, hedersdoktor i medicin, Uppsala universitet, Finland Hjärnan som kulturbärare Martin Ingvar, professor i neurofysiologi, hjärnforskare inom positronsemissionstomografi (PET), Karolinska institutet, Sverige Kaffe Forskning om kultur i vården i ett tvärvetenskapligt perspektiv Birgitta Rapp, fil.dr., forskningsdirektör fd., konsult, senior, Stockholms läns landsting Sverige Biologiska effekter av regelbunden kulturaktivitet Töres Theorell, professor emeritus, Institutet för psykosocial medicin, Karolinska Institutet, specialist internmedicin, Sverige Kultur, helse og livskvalitet - et nordiskt innsatsområde Rannveig Gudmundsdóttir, medlem av styret i Nordisk Kulturfond, Island Har du visor min vän? G Nattergalene/G Näktergalarna, Husets sangkor i Nordisk Ministerråd/Nordisk Råd/ Nordisk Kulturfond i København ett levende eksempel på kultur i arbeidslivet Höstmiddag på Scandic Star Hotel I Linnés fotspår I kväll blir det musik från Carl von Linnés tid. Man vet ju inte exakt vilken musik Linné lyssnade på, men man vet att han älskade att dansa. Ensemble Mare Balticum ska försöka genskapa hur det kunde ha låtit när den dansanta Carl von Linné hade fest. Medverkande: Ensemble Mare Balticum, Gästsolist: Aino Lund Lavoipierre, sopran PROGRAM 4 OKTOBER Välkommen till Lund! Stefan Sköld, kultur- och fritidschef, Lunds kommun, Sverige Man må tro på et liv inden døden omsorg, oksefilet og rødvin Thyra Frank, leder av Plejehjemmet Lotte i København, Danmark Delseminarier 1 (se sidan 5 för närmare presentation) Kaffe 3

4 Delseminarier 2 (se sidan 5-6 för närmare presentation) Lunch Kjære Norden! En kabarét med Herborg Kråkevik, artist, Norge Kan man kultivera hjärnan? Peter Währborg, ass. professor i beteendemedicin, kardiolog, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Sverige Et språk for det språkløse der ordene slutter begynner musikken Audun Myskja, overlege, prosjektleder, spesialist i allmenn medisin, nevrologisk musikterapeut, faglig leder av Senter for livshjelp i Ski, Norge Kaffe Musik som medicin Per Thorgaard, ledende overlæge i anæstesi- og intensiv terapi, Region Jylland, leder av Musica Humana, Danmark, Nils Eje, komponist, Danmark Musik som omvårdnad Ulrica Nilsson, medicine doktor, universitetslektor och leg. sjuksköterska, Universitetssjukhuset i Örebro och Örebro universitet, Sverige Speakers Corner (se sidan 6 för närmare information) Korta presentationer av nya initiativ och projektidéer inom kultur - vård - hälsa Nordisk festmåltid med jazz PROGRAM 5 OKTOBER Kultur, mangfold og menneskesyn Unni Wikan, professor i sosialantropologi, Universitetet i Oslo, Norge Utemiljö och utevistelse för personer med vårdbehov Anna Bengtsson, landskapsarkitekt, doktorand, adjunkt, Sveriges lantbruksuniversitet Patrik Grahn, professor i landskapsplanering, Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp Sverige Kaffe Musik och bild som kommunikation inspiration till att våga något nytt och förstärka det positiva Birgitta Andersson, musik- och uttryckande konstterapeut, Östergötlands läns landsting, Sverige Paneldiskussion: Medverkande: Åse Kleveland, direktør för Rikskonsertene, Norge Claes Andersson, riksdagsledamot och ordförande i Nordiska rådets finska delegation Finland, med flera Moderatorernas slutord och information inför eftermiddagens studiebesök Lunch Studiebesök: (se sid 7 för detaljerad information) Studiebesöken är speciellt utformade för konferensen. Här ges ett unikt erbjudande att ta del av goda exempel som visar på sambanden mellan kultur, vård och hälsa. Platsantalet är begränsat och föranmälan behövs. Se anmälningsblanketten. Alla studiebesöken inklusive kaffe kostar 300 SEK exklusive moms per person. 4

5 DELSEMINARIER 4 oktober Delseminarier 1 (gör ett förstahandsval och ett andrahandsval på anmälningsblanketten): A B C D E F G Kulturombudsnätverk - Film i omsorgen - Nycklar till minnenas dörr Ulla-Britta Johansson, samordnare, musiker och undersköterska med lång erfarenhet av arbete med kultur i vården i Jämtland och Leif Olsson, kultursekreterare, delar med sig av sina erfarenheter. Bland annat visas Kerstin Ekmans novellfilm Hunden och Skandinaviens första bild- och doftbok för dementa. Seminarieledare: Odd Håpnes Kultur för seniorer i Umeå 1) Skriv för livet Gerd Johansson, verksamhetsansvarig, ABF i Umeå, berättar om ett skrivprojekt för äldre. Tanken är att hjälpa och handleda äldre människor i Umeåregionen att dokumentera sina liv. Deltagarna får hjälp att skriva sina egna livsberättelser och komplettera berättelserna med inskannade bilder från det egna fotoalbumet. Arbetet sker i studiecirkelform och i samarbete med skolelever i Umeås skolor. 2) Berättarstunder med äldre När de äldre på boendeenheterna i Umeå beskrev vilka aktiviteter de helst ville få igång på sitt boende stod gör så något händer så vi börjar prata med varandra. Skådespelaren Hans-Ola Stenlund lyssnade på de äldres berättelser som dokumenterades och bildade underlaget till teaterföreställningen Livskraften. Seminarieledare: Ellen Bodel Dans med äldre Krister Nyström, danspedagog och fil.dr. berättar om sin metod att genom dans och rörelser tillsammans med sång och musik stimulera demenssjukas möjligheter till interaktion och kommunikation i en grupp. Seminarieledare: Lena Eidevall Mat som omsorg Ylva Mattsson-Sydner, universitetslektor och måltidsforskare vid Umeå universitet, talar om mat som omsorg ur ett socialt och medicinskt perspektiv. Roy Bladh, kock på äldreboendet Husiegård i Malmö ger praktiska exempel på hur maten kan anpassas så att boende med tuggsvårigheter får möjlighet att uppleva samma smaksensationer som övriga boende. Han dukar upp och bjuder på smakprover. Seminarieledare: Eva Bellsund Na-Ku-Hel Natur-Kultur-Helse-senteret på Sem i Asker kommune i Norge har gjennom 13 år utviklet en helsefremmende møteplass med stor aktivitet deltakere finner hver uke veien til senteret. Aktivitetene forgår i sirka 20 selvorganiserte grupper, på det ambitionsnivå som deltakerne till enhver tid finner hensiktsmessig. Seminaret vill også belyse kultur og helse i et barne- og ungdomsperspektiv. Presentasjon: Unni Berit Schjervheim, leder i Na-Ku-Hel Norge, Kristin Bredal Berge, daglig leder og Lars Hauge, kulturrådgiver/nordkultur Seminarieledare: Lars Hauge Poesi som tröst och kraftkälla Inger Eriksson, diakon och fil.dr. Poesi kan genom sitt språk och sin rytm träffa oss rakt i hjärtat, väcka känslor, tankar och minnen, ge oss bilder och ord som tröstar och ger kraft. När deltagare i en poesigrupp tillsammans läser dikter och samtalar uppstår ett kreativt möte. Seminarieledare: Nanna Hermansson 1% love and devotion - konsten att gräva där man står Två konstnärer, Anna Kindgren och Carina Gunnars, berättar om ett konstnärligt utsmyckningsuppdrag på en psykosoch rehabavdelning på Ulleråker, Akademiska sjukhuset i Uppsala. Uppdraget kom att omfatta en vidare situation än brukligt. Det innebar att själva uppdraget, som form, också blev genomlyst. Arbetet övergick senare i det som kom att bli boken 1% love and devotion på Ulleråkers sjukhus. Tanken med och behovet av att formulera projektet i bokform väcktes av uppdragets komplexitet och av att vi också ville sprida kunskap om en sluten värld som är otillgänglig för de flesta utom patienter, personal och anhöriga. Seminarieledare: Gudrun Vahlquist Delseminarier 2 (gör ett förstahandsval och ett andrahandsval på anmälningsblanketten): H I Bemötanden i vården För att hjälpa andra måste jag bli medveten om min egen förmåga till medkänsla, min sociala förmåga och min förmåga att förstå mina egna känslor och att leva efter dem. (Citat ur Etik och moral i äldreomsorgen, Pär Kide) Pär Kide, leg. sjuksköterska på neurologen, Norra Älvsborgs Länssjukhus, föreläsare och vårdkonsult. Han har arbetat med frågor som rör palliativ vård, vårdetik, demens, stroke och barn - döende, död och sorg. Han har även skrivit facklitteratur inom dessa områden. Seminarieledare: Jadwiga Kurowska Musik för livet Marianne Folkedotter, berättare och kursledare, Umeå, berättar om hur hon arbetar med musikstimulering för äldre på boendeenheter. Musik står för någonting positivt för de flesta människor och är ett verktyg att använda i kommunkationen med demensdrabbade. Seminarieledare: Ellen Bodel 5

6 J K L M N Att kommunicera, uppleva gemenskap och ökat välbefinnande med sång, dans och sagoberättande. Drama-Ger - ett program för vårdare och personer med demens Via dramapedagogiska övningar med kulturella inslag som sång, dans och sagoberättande vill vi öka välbefinnande, kommunikationsförmåga och känsla av gemenskap hos personer med demenssjukdom. Ett redskap för detta är Drama-Ger - ett hälsofrämjande arbetssätt och en metod för vårdpersonal inom äldreomsorgen. Professor Margret Lepp, Högskolan i Borås. Ove Dahl, Dansk Center for Reminiscens: Reminiscensarbeid i teori och praksis. Seminarieledare: Eva Bellsund Djur i vården Sven Hultman, civ. jägmästare, skog. dr. och Ingeborg Höök, sjuksköterska, fil.mag., vårdhundförare och chef på ett behandlingshem för missbrukare berättar om hur kontakten med djur för de intagna kan bidra till bättre hälsa och välbefinnande. De ger en översikt över sällskapsdjurens användning i vården - i Sverige och utomlands. Seminarieledare: Gudrun Vahlquist Regional kultur- og helsesatsing i Nord-Trøndelag, Norge Praksis, utdanning, forskning og forskningsformidling - tre perspektiver FOLK2 - en regional kultur- och helsesatsing i Nord-Trøndelag. v/dr. art Margunn Skjei Knudtsen, prosjektleder/folkehelserådgiver i Nord-Trøndelag fylkeskommune. Kultur og helse i Levanger kommune - bidrag til fornyelse og kompetanseutvikling v/kultursjef Odd Håpnes, Levanger kommune, medlem i forskergruppen for FOLK2 og tidligere leder av nasjonalt knutepunkt for kultur og helse. Hvordan kan kulturdeltakelse bidra til å utjevne sosiale ulikheter i helse? v/dr.med. Steinar Krokstad, HUNT Forskningssenter, NTNU. Seminaret vi også belyse kultur og helse i et barne- og ungdomsperspektiv. Seminarieledare: Odd Håpnes Kittlande konst Leonie Hohenthal-Antin, dr. i samhällsvetenskap, dramapedagog, Mikkeli, Finland, berättar om de äldres upplevelser av att göra teater/konst. Hur teatern kan ge glädje, självkänsla, mening, hur teatern kan förebygga demens, ensamhet, depression. Också om hur teaterverksamhet kan hålla en i livet (empowerment). Hur de gamla kan bygga dialog med de yngre via teatern och hur de kan få tillbaka sin roll som närhistoriens experter. Seminarieledare: Nanna Hermansson Vad är Airis? Hur kan en tonsättare påverka företagets lönsamhet? Genom avtal med företagen har Skådebanan i Västra Götaland utvecklat en metod för att möta arbetslivets behov av kultur på 2000-talet. Man skapar strukturer för att ge kulturen möjligheter att stärka arbetsmiljö, hälsa och delaktighet i arbetslivet - kultur som friskvård. Pia Areblad, verksamhetsledare berättar. Seminarieledare: Lars Hauge INFOTORG 3-5 oktober För att kunna sprida så mycket information som möjligt under denna konferens så erbjuder vi en plats för informationsmaterial, som vi kallar infotorg. Här kan din arbetsplats/organisation visa upp intressanta projekt, arbetssätt etc. Vi tillhandahåller max ett bord per utställare samt plats för medhavd roll-up. Det finns inte möjlighet till någon bemannad utställning och ej heller någon teknik. Infotorget är obemannat och det material som finns där ska kunna delas ut till konferensbesökarna. Ni ansvarar själv för att informationsmaterialet kommer på plats och att det tas ner när konferensen är slut. Gör en intresseanmälan till senast den 15 augusti SPEAKERS CORNER 4 oktober Låt andra få ta del av ditt projekt! På max fem minuter har du chansen att marknadsföra dina idéer och tankar. Presentationen gör du på stora scenen. Det finns även möjlighet att lägga ut material om projektet. På grund av den korta tiden så finns inte möjlighet till tekniska hjälpmedel utöver vanlig OH-apparat och whiteboard. Anmäl en rubrik och gör en kortfattad beskrivning vad projektet går ut på. Konferensledningen väljer ut ett antal presentationer och meddelar berörda innan konferensen. Anmälan görs på separat anmälningsblankett. 6

7 STUDIEBESÖK 5 oktober Passa på möjligheten att delta i konferensens specialdesignade studiebesök! Föranmälan måste göras på anmälningsblanketten. Deltagarantalet är begränsat. Kostnaden på 300 kronor exkl. moms läggs till konferensavgiften. Bussar avgår från Scandic Star hotel till respektive besöksmål. A B C D E Alnarp - SLU, Sveriges lantbruksuniversitet Grupp 1 och 2 Studiebesök i Rehabiliteringsträdgården Alnarps rehabiliteringsträdgård och forskningen däromkring väcker uppmärksamhet både nationellt och internationellt då den på ett framgångsrikt sätt kombinerar teorier från medicin, sjukgymnastik, arbetsterapi och psykoterapi med landskapsarkitektur, miljöpsykologi och traditionell trädgårdsterapi. Konceptet har blivit en förebild både i offentlig och privat verksamhet där bland annat flera landsting bygger upp rehabiliteringsträdgårdar med Alnarp som förebild. Grupp 3 och 4 Studiebesök i Alnarpsparken Alnarpsparken ligger som en oas i det öppna åkerlandskapet mellan Malmö och Lund. Ett besök i parken är en upplevelse alla årstider. Sprakande färger under sommarhalvåret och under vinterhalvåret visar de vackra träden sina former - ibland klädda i snö. Träd, buskar, örter från hela världen och unika fågelarter kan ses här. Idéer för egna trädgården växer fram vid besök i sortimenten. Parken bjuder även på andrum för reflektion och rekreation. Äldreboendet Vigs Ängar, Ystad Vigs Ängar är ett äldreboende med tydlig antroposofisk förankring. Det ligger i Köpingebro, mellan Ystad och Simrishamn och drivs på entreprenad. Boendet är ritat och designat av arkitekten Lillemor Husberg som även driver verksamheten. Vigs Ängar representerar, med sin väl genomtänkta filosofi, ett nytänkande inom vården av personer med demenssjukdom. Vigs Ängar ger förutsättningar för omsorg och omvårdnad som ger hemmakänsla och tröst till dem som bor där citat av Astrid Norberg ur den nya boken om Vigs Ängar Gammal och fri. Østervang plejehjem Østervang plejehjem ligger i Frederiksberg kommune (ved København), og bruger reminiscens i plejen og omsorgen omkring beboerne og deres aktiviteter. Østervang har et tidstypisk blåt køkken, har fået prisen for bedste præsentation af projekterne Bevægelse og reminiscens 2005 og Kulturhåndbogen i 2007, lige som de har fået puljepenge fra Socialministeriet til forebyggelse af magtanvendelse ved indretning af fælles arealer. Johnna Baggers, demenskoordinator ved Østervang, har skrevet bogen Demens på rette vej. Barn- och Ungdomssjukhuset, BUS, Lund När jag såg tippisarna och det röda pianot då förstod jag att Här kan de barn. Rundvandring på BUS i barnens spår. Det högspecialiserade barn- och ungdomssjukhuset där stor vikt lagts vid att åstadkomma en sund, allergifri inomhusmiljö där naturliga material har prioriterats. Inför färdigtställandet år 2001 satsades mycket på konstnärlig utsmyckning. Arbetet med Kultur i vården pågår i BUS-huset som helhet. Besöket börjar i BUS ljusgård: mötesplatsen för utställningar, musik och teater. Vi fortsätter i barnens och ungdomarnas spår där utsmyckning används i sjukgymnastikbehandling. Skola, lekterapi och barnkulturverksamhet hälsofrämjande friskvårdsfaktorer inom barnsjukvården visas. Lund - den tusenåriga staden. Stadsvandring med besök i Domkyrkan. Lunds nedtecknade historia sträcker sig bakåt till slutet av 900-talet, då staden grundades av den danske kungen Sven Tveskägg. Med sin mer än tusenåriga historia är Lund en av de äldsta städerna i Sverige. Här finns ett rikt kulturliv med Domkyrkan i centrum. Den medeltida stadskärnan är en levande oas med besöksmål, restauranger, caféer och trivsamma butiker. Turen avslutas i Lunds Domkyrka med visning och musik. Med reservation för ändringar i programmet. 7

8 PRAKTISKA UPPLYSNINGAR Plats och tid Scandic Star Hotel, Glimmervägen 5, Lund, 3-5 oktober 2007 Vägbeskrivning finns på hotellets hemsida: Där finns också länkar till trafikupplysning för bussar och tåg. Kostnad Anmälan Avanmälan Bekräftelse Hotell Information Konferensavgiften är kr/deltagare exkl. 25% moms. I avgiften ingår luncher, middagar och kaffe. Kostnaden för studiebesöken tillkommer. Avgiften faktureras i efterhand. Kan göras på tre olika sätt: 1. På bifogad anmälningsblankett som sänds via post till Kommunförbundet Skåne, Box 13, SE KLIPPAN alternativt på faxnr Via anmälningsformulär på Internet 3. Digitalt genom att fylla i pdf-filen och maila den till Anmälan ska göras senast den Anmälan till Speakers Corner görs på separat anmälningsblankett. Anmälan är bindande men kan överlåtas på annan person. Bekräftelse skickas ut cirka två veckor före konferensen. Ange på anmälningsblanketten om bekräftelse önskas via post eller e-post. Boende ordnas på egen hand. Bokar du på Scandic Star Hotel, Planetstaden eller Djingis Khan så uppge att du är konferensdeltagare eftersom vi har förhandsreserverat rum. Scandic Star Hotel, tel , fax e-post: web: Planetstaden, Dalbyv. 38, tel , fax e-post: web: Hotel Djingis Khan, Margaretav. 7, tel , fax e-post: web: Sparta Hotell, Tunav. 39, tel , fax e-post: web: STF Vandrarhem Tåget, Vävareg. 22, tel , fax web: Buss 3 stannar vid Planetstaden (hållplats Jupitergatan, riktning mot Linero). Buss 5 stannar vid Scandic Star (hållplats Brandstationen, riktning Gastelyckan). Frågor om konferensens innehåll kan ställas till Christina Gedeborg-Nilsson, telefon , e-post Praktiska frågor kring konferensen kan ställas till Kompetensenheten, telefon , Information finns även på Internet: I NORDISK SAMVERKAN: MED STÖDJANDE PARTER: 8

9 ANMÄLAN KULTUR FÖR LIVET, 3-5 OKTOBER 2007 Sista anmälningsdag Namn Befattning Telefon E-post Bekräftelseadress Arbetsplats Adress Faktureringsadress (om annan än ovan) Fakturareferens Särskilda önskemål, t.ex. specialkost Kvällsarrangemang (kryssa för ditt val) Ja tack, jag vill ha middag på hotellet den 3 oktober. Ja tack, jag vill ha middag på hotellet den 4 oktober. Nej tack, jag avstår. (OBS! Ingen reduktion av konferensavgiften.) Seminarieval den 4 oktober (skriv 1 för ditt förstahandsval, 2 för ditt andrahandsval för båda tillfällena) Delseminarier 1, kl Delseminarier 2, kl A. Kulturombudsnätverk - Film i omsorgen H. Bemötanden i vården B. Kultur för äldre i Umeå I. Musik för livet C. Dans med äldre J. Drama-Ger D. Mat som omsorg K. Djur i vården E. Na-Ku-Hel L. Kultur- og helsesatsing i Nord-Tröndelag F. Poesi som tröst och kraftkälla M. Kittlande konst G. 1% love and devotion N. Vad är Airis? Studiebesök den 5 oktober (OBS! Alla studiebesöken inklusive kaffe kostar 300 kr exkl moms per person. Föranmälan måste göras här - Skriv 1 för ditt förstahandsval, 2 för ditt andrahandsval.) A. Alnarp, SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet (välj inriktning): - Studiebesök i Rehabiliteringsträdgården - Studiebesök i Alnarpsparken B. Äldreboendet Vigs ängar, Ystad C. Østervang plejehjem, København D. Barn- och Ungdomssjukhuset, BUS, Lund E. Lund - den tusenåriga staden. Stadsvandring med besök i Domkyrkan. Nej tack, jag följer inte med på något studiebesök.

10 ANMÄLAN till SPEAKERS CORNER KULTUR FÖR LIVET, 3-5 OKTOBER 2007 Sista anmälningsdag Kontaktperson Befattning Telefon E-post Arbetsplats Anmäl en rubrik här och skriv en kortfattat beskrivning vad projektet går ut på. Konferensledningen väljer ut ett antal presentationer, och meddelar berörda innan konferensen. Presentationen, som du gör på stora scenen, får ta max 5 minuter. Namn på projektet/ verksamheten: Beskrivning: Faxa anmälan till Kommunförbundet Skåne, faxnr eller skicka per post till Kommunförbundet Skåne, Box 13, SE KLIPPAN

KULTUR FÖR LIVET 3 5 OKTOBER 2007, SCANDIC STAR HOTEL, LUND, SVERIGE

KULTUR FÖR LIVET 3 5 OKTOBER 2007, SCANDIC STAR HOTEL, LUND, SVERIGE KULTUR FÖR LIVET 3 5 OKTOBER 2007, SCANDIC STAR HOTEL, LUND, SVERIGE Henri Rousseau, The Football Players (Les jouers de football) 1908. Oil on canvas, Solomon R. Guggenheim Museum, New York (60.1583)

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

AKTIVITET OCH RÖRELSE- EN HÄLSOFAKTOR FÖR DEN SKÖRA MÄNNISKAN

AKTIVITET OCH RÖRELSE- EN HÄLSOFAKTOR FÖR DEN SKÖRA MÄNNISKAN Inbjudan till chefseminarium/ utvecklingsseminarium 379 AKTIVITET OCH RÖRELSE- EN HÄLSOFAKTOR FÖR DEN SKÖRA MÄNNISKAN Bristvara men också behäftad med rädsla och risk * Från ett mer eller mindre passiviserande

Läs mer

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården!

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! De olika depressiva tillstånden vanliga symtom och diagnostik Suicidriskbedömning och när patienten behöver vidare kontakt till psykiatrin Vid

Läs mer

KULTUR FÖR LIVET 2011. Nordisk konferens om kultur, hälsa och livskvalitet forskning, praxis och dialog

KULTUR FÖR LIVET 2011. Nordisk konferens om kultur, hälsa och livskvalitet forskning, praxis och dialog KULTUR FÖR LIVET 2011 Nordisk konferens om kultur, hälsa och livskvalitet forskning, praxis och dialog MALMÖ 6 7 OKTOBER 2011 Välkommen till två intressanta dagar i Skåne! Idag finns det många goda exempel

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 11 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 10 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

Socialt innehåll i demensvård och -omsorg

Socialt innehåll i demensvård och -omsorg 30 november 2010 Hotel Riverton i Göteborg Konferens Socialt innehåll i demensvård och -omsorg Vad? Varför? Hur? foto nordicpotos Svenskt demenscentrum & Socialstyrelsen Välkommen till konferensen Vad

Läs mer

Nya synsätt och arbetssätt

Nya synsätt och arbetssätt KONFERENS 2 MAJ 2012 Nya synsätt och arbetssätt för att skapa ett demensboende som ger nöjda boenden, anhöriga och personal ANMÄLAN E-post hb@kkskaraborg.se Telefon 0733 26 27 23 Sista anmälningsdag 25

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Inspiration Days 2015. 14-16 april / Stockholm Waterfront Hotel

Inspiration Days 2015. 14-16 april / Stockholm Waterfront Hotel Inspiration Days 2015 14-16 april / Stockholm Waterfront Hotel Handfasta tips, erfarenhetsutbyte och nätverkande Välkommen till vår användarkonferens för dig som vill lära dig mer om flexitebpms, utbyta

Läs mer

SOMS-Konferens 15-17 oktober 2008 Scandic Plaza Borås

SOMS-Konferens 15-17 oktober 2008 Scandic Plaza Borås SOMS-Konferens 15-17 oktober 2008 Scandic Plaza Borås För sjukgymnaster inom omsorg och habilitering Onsdag 15 oktober 11.30-12.00 Registrering 12.00-13.00 Lunch 13.00-13.30 Konferensen öppnas Inledning

Läs mer

Kreativ, meningsfull och konstruktiv kommunikation

Kreativ, meningsfull och konstruktiv kommunikation Kreativ, meningsfull och konstruktiv kommunikation Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 2 maj 2012 På konferensen presenteras nya synsätt och arbetssätt inom demensvården. Det unika

Läs mer

Rum för själen. 7-9 oktober 2014 i Växjö Peter

Rum för själen. 7-9 oktober 2014 i Växjö Peter Rum för själen 7-9 oktober 2014 i Växjö Peter Du är på helig mark. Ditt uppdrag är oändligt. Du är en bärare av Guds nåd. Den stund som man får dela vid en sjukhussäng, vid en dödsbädd eller i samtalsrummet

Läs mer

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor Spetskompetens i demensvård Utbildning för demenssjuksköterskor Kurser våren 2012 Alzheimerföreningen i Sverige i samarbete med Neuropsykiatriska kliniken / Minneskliniken i Malmö D Det är viktigt med

Läs mer

Nya tider för upphandling med tillgänglighet i fokus! Konferens den 24 november 2010

Nya tider för upphandling med tillgänglighet i fokus! Konferens den 24 november 2010 Konferens Välkommen till en nordisk heldagskonferens i Göteborg onsdagen. Arrangörer för konferensen är Västra Götalandsregionen, Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap och Handikappförbundens samarbetsorganisation

Läs mer

Att möta barn och ungdomar inom Primärvård

Att möta barn och ungdomar inom Primärvård Att möta barn och ungdomar inom Primärvård Svenska NOBAB:s temadagar 19 20 mars 2009 Aros Congress Center Västerås Division Närsjukvård och Barn och Ungdomskliniken Program Torsdag 19 mars, 2009 09.00

Läs mer

NACKA SKOL- OCH HÄLSOTRÄDGÅRD

NACKA SKOL- OCH HÄLSOTRÄDGÅRD NACKA SKOL- OCH HÄLSOTRÄDGÅRD Bakgrund Skolgårdsprojektet och tankar kring hälsoträdgård Bakgrund forts Nacka Skol- och Hälsoträdgård 3 syften med projektet: att bygga upp en trädgård i Nacka som erbjuder

Läs mer

KULTUR FÖR LIVET 2011. Nordisk konferens om kultur, hälsa och livskvalitet forskning, praxis och dialog

KULTUR FÖR LIVET 2011. Nordisk konferens om kultur, hälsa och livskvalitet forskning, praxis och dialog KULTUR FÖR LIVET 2011 Nordisk konferens om kultur, hälsa och livskvalitet forskning, praxis och dialog MALMÖ 6 7 OKTOBER 2011 Välkommen till två intressanta dagar i Skåne! Idag finns det många goda exempel

Läs mer

Nationell konferens om Teknik och demens

Nationell konferens om Teknik och demens Hjälpmedelsinstitutet inbjuder till Nationell konferens om Teknik och demens 22 november 2007 Norra Latin Stockholm Nationell konferens om Teknik och demens Konferensen handlar om teknikens betydelse för

Läs mer

Jag är väldigt glad över att vara här idag och få ta del av det arbete som bedrivs i de

Jag är väldigt glad över att vara här idag och få ta del av det arbete som bedrivs i de 1 Tack för ordet Trygve! Jag är väldigt glad över att vara här idag och få ta del av det arbete som bedrivs i de nordiska länderna när det gäller grön omsorg. Jag är också imponerad av Norges vision Inn

Läs mer

Undersköterska i demensvården

Undersköterska i demensvården Undersköterska i demensvården Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 april 2011 LYSSNA TILL Sahlgrenska Universitetssjukhuset Centrum för lättläst AnnMarie Lindman Nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Läs mer

Inbjudan till FALK-konferens En återblick in i framtiden 24 26 maj 2005

Inbjudan till FALK-konferens En återblick in i framtiden 24 26 maj 2005 Inbjudan till FALK-konferens En återblick in i framtiden 24 26 maj 2005 Alingsås museum. Foto: Okänd Bästa konferensdeltagare FALK har i år nöjet att tillsammans med Alingsås kommun bjuda in till konferens

Läs mer

Att åldras med utvecklingsstörning

Att åldras med utvecklingsstörning 2015-02-20 15/25 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Socialnämnden (motsv) Landstinget Att åldras med utvecklingsstörning BAKGRUND Personer med utvecklingsstörning

Läs mer

Enhetschefer, områdeschefer, verksamhetschefer, fackliga företrädare samt övriga intresserade.

Enhetschefer, områdeschefer, verksamhetschefer, fackliga företrädare samt övriga intresserade. UTBILDNINGSAVDELNINGEN 2006-01-26 06/27 Socialnämnden (motsv) Äldreomsorgen INSPIRATIONSDAG PLANERING, BEMANNING OCH SCHEMALÄGGNING BAKGRUND Under 14 år har Kvalitid arbetat med analyser och utbildningar

Läs mer

Att leva hela livet 2014

Att leva hela livet 2014 Att leva hela livet 2014 En konferens om förvärvade hjärnskador TORS, FRE 13 14 NOVEMBER Arrangörer Dalheimers hus Social resursförvaltning/göteborgs Stad Björkbacken rehabilitering och aktivering SDF

Läs mer

Socialt innehåll i demensvård och -omsorg

Socialt innehåll i demensvård och -omsorg 14 april 2011 Quality Hotel Globe, Stockholm Konferens Socialt innehåll i demensvård och -omsorg Vad? Varför? Hur? foto nordicpotos Svenskt demenscentrum & Socialstyrelsen Välkommen till konferensen! Vad

Läs mer

INTYG OCH UTLÅTANDE BASERAD PÅ ICF

INTYG OCH UTLÅTANDE BASERAD PÅ ICF NYTT PROGRAM Utvecklingsseminarium 394 och 396 INTYG OCH UTLÅTANDE BASERAD PÅ ICF Att beskriva och bedöma behov med ICF inom rehabilitering och vård MSc. Fd. Bitr. Rektor Werner Jäger, ReArb Institutet

Läs mer

I N B J U D A N. Användarmöte för. 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm

I N B J U D A N. Användarmöte för. 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm I N B J U D A N Användarmöte för Klinisk i immunologi i 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm Välkommen! Välkommen! Årets användarmöte är förlagt till Scandic Foresta på Lidingö Årets användarmöte

Läs mer

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm Akutpsykiatrisk vård Akutpsykiatriska bedömningar och diagnossättning Missbrukets fysiologi behandling och risker med abstinens! Suicidriskbedömning hur kan du bedöma hur allvarligt det är? Samtalsteknik

Läs mer

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor Spetskompetens i demensvård Utbildning för demenssjuksköterskor Kurser våren 2011 Alzheimerföreningen i Sverige i samarbete med Neuropsykiatriska kliniken / Minneskliniken i Malmö D Det är viktigt med

Läs mer

2010 års IT-konferens

2010 års IT-konferens Hjälpmedelsinstitutet inbjuder till 2010 års IT-konferens Tisdagen den 13 april 2010 World Trade Center Stockholm Välkommen till IT-konferens! Informationssamhället fortsätter att utvecklas. Internet är

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämnden (motsv) Skolstyrelsen (motsv) fvb till Skolornas kök Förskolornas kök Socialnämnden (motsv) fvb till Äldreboendets kök

Miljö- och hälsoskyddsnämnden (motsv) Skolstyrelsen (motsv) fvb till Skolornas kök Förskolornas kök Socialnämnden (motsv) fvb till Äldreboendets kök 2006-06-27 06/73 Miljö- och hälsoskyddsnämnden (motsv) Skolstyrelsen (motsv) fvb till Skolornas kök Förskolornas kök Socialnämnden (motsv) fvb till Äldreboendets kök Landstinget köken Folkhögskolornas

Läs mer

Måndag 11 juni 2012 10.00 16.00 Clarion Hotel Stockholm Söder www.vardajamlikt.se

Måndag 11 juni 2012 10.00 16.00 Clarion Hotel Stockholm Söder www.vardajamlikt.se Måndag 11 juni 2012 10.00 16.00 Clarion Hotel Stockholm Söder www.vardajamlikt.se Vissa grupper står utanför den svenska vården. Bland de medverkande: Socialminister Göran Hägglund, SKL:s ordförande Anders

Läs mer

KULTUR OCH HÄLSA FÖR SENIORER

KULTUR OCH HÄLSA FÖR SENIORER KULTUR OCH HÄLSA FÖR SENIORER Dikt av Bengt Bratt för att illustrera hur vi definierar kultur när vi arbetar med kultur och hälsa. Kultur är att arbeta, bo och bygga. Kultur är skrattet och gråten tillsammans.

Läs mer

VA-verken Tekniska nämnden (motsv) Miljönämnden (motsv) Kommundelsnämnden REGIONAL UTBILDNING VA-FÖRVALTNING AVLOPPSTEKNIK SMÅ AVLOPPSRENINGSVERK

VA-verken Tekniska nämnden (motsv) Miljönämnden (motsv) Kommundelsnämnden REGIONAL UTBILDNING VA-FÖRVALTNING AVLOPPSTEKNIK SMÅ AVLOPPSRENINGSVERK 2006-03-02 06/47 VA-verken Tekniska nämnden (motsv) Miljönämnden (motsv) Kommundelsnämnden REGIONAL UTBILDNING VA-FÖRVALTNING AVLOPPSTEKNIK SMÅ AVLOPPSRENINGSVERK BAKGRUND/ SYFTE Biologisk rening för Avloppsverk

Läs mer

industrihistoriskt forum 2008 11 12 september innovatum i trollhättan

industrihistoriskt forum 2008 11 12 september innovatum i trollhättan industrihistoriskt forum 2008 11 12 september innovatum i trollhättan 14 föredrag och 1 exkursion om industrisamhällets kulturarv Välkommen till Industrihistoriskt forum 2008. Konferensen vänder sig till

Läs mer

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet Inbjudan 19-20 maj 2015 Svenska Mässan i Göteborg Nationell familjecentralskonferens Att välja framtid 15 år med Föreningen För Familjecentralers Främjande Årets konferens uppmärksammar familjecentralens

Läs mer

Socialtjänstforum. ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD VÄLFÄRDSLAND. Konferens i Göteborg. 22 23 april 2008

Socialtjänstforum. ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD VÄLFÄRDSLAND. Konferens i Göteborg. 22 23 april 2008 Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD I VÄLFÄRDSLAND Konferens i Göteborg 22 23 april 2008 Dagligen möts vi av rapporter om våld i vårt samhälle - på gatan, i hemmet och på

Läs mer

Äldretandvård 2013. Pia Gabre docent Folktandvården Uppsala Sahlgrenska akademin. Gunilla Nordenram docent

Äldretandvård 2013. Pia Gabre docent Folktandvården Uppsala Sahlgrenska akademin. Gunilla Nordenram docent Äldretandvård 2013 Aktuell forskning munhälsans betydelse för hälsa och välbefinnande hos äldre Multisjuka äldre en riskgrupp i tandvården! Kariesriskbedömning och kariesprofylax hos äldre Dementa patienter

Läs mer

Samtliga nämnder och styrelser Personalchefen

Samtliga nämnder och styrelser Personalchefen 2007-02-05 07/35 Samtliga nämnder och styrelser Personalchefen AKTUALITETSDAG INOM ARBETSRÄTTENS OMRÅDE BAKGRUND/SYFTE Under dagen kommer två huvudsakliga ämnesområden att behandlas. Det första avser förslaget

Läs mer

8-9 november 2012 Gothia Towers Hotel Föreläsningssal J2

8-9 november 2012 Gothia Towers Hotel Föreläsningssal J2 Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Regionarkivet (Göteborg) inbjuder för 16:de året i följd till Dagar om lagar Skydd för privatlivet vem bryr sig? 8-9 november 2012 Gothia Towers Hotel Föreläsningssal

Läs mer

Röda Korsets Center för torterade flyktingar fyller 25 år och inbjuder till

Röda Korsets Center för torterade flyktingar fyller 25 år och inbjuder till Röda Korsets Center för torterade flyktingar fyller 25 år och inbjuder till 17:e Nordiska Konferensen för behandlare som arbetar med traumatiserade flyktingar Medkänsla och arbetsglädje i en värld av grymhet

Läs mer

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg Välkommen till Vänersborg! I år går intresseföreningen FoU Välfärds konferens

Läs mer

Höstkonferens om landstingens krisberedskap

Höstkonferens om landstingens krisberedskap VÄLKOMMEN TILL Höstkonferens om landstingens krisberedskap Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har glädjen att bjuda in till årets

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med

Strategi för Kulturrådets arbete med Strategi för Kulturrådets arbete med kultur och hälsa 2010 2012 Statens kulturråd 2010 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

FRAMTIDEN. Staden och Naturen. STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARKONGRESS i Lund 24-26 augusti 2011

FRAMTIDEN. Staden och Naturen. STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARKONGRESS i Lund 24-26 augusti 2011 Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare och Lunds Kommun bjuder in till STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARKONGRESS i Lund 24-26 augusti 2011 FRAMTIDEN Staden och Naturen Illustration; SOFIA SCHEUTZ DESIGN www.sofiadesign.se

Läs mer

Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens

Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2013-05-03 Vår referens Malin Midler Norén Planeringssekreterare Malin.Midler-Noren@malmo.se Tjänsteskrivelse Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom 2015

Stress & utmattningssyndrom 2015 inspiration inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Arbetsrelaterad stress lär dig mer om rehabiliterings processen! Traumatisk stress när systemet går ur funktion Datum och plats:

Läs mer

Prevention, screening och tidig intervention vid typ 2 diabetes

Prevention, screening och tidig intervention vid typ 2 diabetes År 2008 Årg 21 Nr 3 Prevention, screening och tidig intervention vid typ 2 diabetes Bästa Diabetes-kollega! Hjärtligt välkomna till vackra Härnösand vid porten till Höga kusten den 15-16 maj 2008. Programmet

Läs mer

TEMA: INNEHÅLLET I DEN RÄTTSPSYKIATRISKA OMVÅRDNADEN VAD ÄR DET VÅRDANDE?

TEMA: INNEHÅLLET I DEN RÄTTSPSYKIATRISKA OMVÅRDNADEN VAD ÄR DET VÅRDANDE? INBJUDAN Nätverket för rättspsykiatrisk omvårdnad INBJUDER TILL KONFERENS I VADSTENA 10-11 NOVEMBER 2011 PLATS: STARBY HOTELL TEMA: INNEHÅLLET I DEN RÄTTSPSYKIATRISKA OMVÅRDNADEN VAD ÄR DET VÅRDANDE? Dags

Läs mer

Tolka och förstå små barn

Tolka och förstå små barn 2013-06-24 13/59 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) Socialnämnden (motsv) Tolka och förstå små barn BAKGRUND/ SYFTE Den här kursen vänder

Läs mer

Skola + Kultur = Framgång

Skola + Kultur = Framgång Kulturskolan Örnsköldsvik & Skapande Skola inbjuder till Skola + Kultur = Framgång En konferens om kultur och skapande i skolan! Föreläsningar Workshops Kreativa möten En heldag med kultur och demokrati

Läs mer

Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten

Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten Gå 4 betala för 3! Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten Våldets mekanismer vad utlöser ett våldsbeteende? Hedersrelaterat våld vart går gränsen för våld i olika kulturer? Missbruksproblematik

Läs mer

Call for Abstracts. NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik. 9-11 april 2008 Borås, Sverige

Call for Abstracts. NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik. 9-11 april 2008 Borås, Sverige Call for Abstracts NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik 9-11 april 2008 Borås, Sverige En årlig konferens för forskare, doktorander, vårdlärare, vårdprofessioner

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Inbjudan till konferens i den 10-11 februari 2011 TALARE Högskolan Jönköping Cecilia Henning Nora kommun Gunilla Jansson Barbro Sahlin Tidaholms kommun Christina

Läs mer

Inbjudan till 11 Konferensen om lexikografi i Norden

Inbjudan till 11 Konferensen om lexikografi i Norden UTSKICK 1 Inbjudan till 11 Konferensen om lexikografi i Norden Lund 24-27 maj 2011 Svenska Akademiens ordboksredaktion, Nordiska föreningen för lexikografi och Språkrådet i Norge har nöjet att inbjuda

Läs mer

2011 års IT-konferens

2011 års IT-konferens Hjälpmedelsinstitutet inbjuder till 2011 års IT-konferens Torsdagen den 7 april 2011 World Trade Center Stockholm Välkommen till 2011 års IT-konferens! Årets IT-konferens kommer att handla om den nya tekniken

Läs mer

Stroke 2015. talare. Datum och plats: 22 23 april 2015, Stockholm. Erik Lundström, överläkare, neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Stroke 2015. talare. Datum och plats: 22 23 april 2015, Stockholm. Erik Lundström, överläkare, neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Stroke 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stroke Fördjupa dig inom neglekt, apraxi och afasi Vad omfattar dolda funktionshinder och hur kan

Läs mer

10.40-11.00 FLACC och INRS - för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter

10.40-11.00 FLACC och INRS - för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter Torsdagen den 15 april 8.30-10.00 Registrering + kaffe och fralla 10.00-10.10 Välkommen! 10.10-10.40 BOSS - ett instrument för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter Marie

Läs mer

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm Ögonsjukvård 2013 Neurooftalmologi neurologiska sjukdomars påverkan på ögonen Så utför du synfältsundersökning för olika diagnoser metoder, tolkning och vanliga felkällor Telefonrådgivning inom ögonsjukvård

Läs mer

Öppen mot andra Sann mot sig själv

Öppen mot andra Sann mot sig själv Öppen mot andra Sann mot sig själv 29 sept 1 okt 2015 i Västerås Årets fortbildningsdagar tar upp sjukhuskyrkans roll i en multikulturell och multireligiös kontext. Är det så att olika livsåskådningar/kulturella

Läs mer

Föreläsning för omsorgspersonal inom LSS Högaktuell utvecklings- utbildningsdag

Föreläsning för omsorgspersonal inom LSS Högaktuell utvecklings- utbildningsdag 2013-02-08 13/23 Socialnämnden (motsv) Föreläsning för omsorgspersonal inom LSS Högaktuell utvecklings- utbildningsdag OBS! Två viktiga ämnen på en dag Förmiddag Eftermiddag BAKGRUND/ SYFTE Det svåra samtalet

Läs mer

Stroke 2013 För hela teamet runt patienten!

Stroke 2013 För hela teamet runt patienten! Anmäl hela teamet redan idag Gå 4, betala för 3! Stroke 2013 För hela teamet runt patienten! Hjärnans återhämtningsförmåga fysiologi och akut vård vid stroke! Hur kan vi samordna stödet för närstående

Läs mer

Glasdagarna 2011 Seminarier, information, diskussion, vision!

Glasdagarna 2011 Seminarier, information, diskussion, vision! Glasdagarna 2011 Seminarier, information, diskussion, vision! Härmed inbjuds du som medlem i Glasbranschföreningen till höstens Glasdagar vilka arrangeras under oktober och november månad. I år arrangeras

Läs mer

SJUKSKÖTERSKAN GÖR SKILLNAD! 5 6 DECEMBER 2013, BONNIER CONFERENCE CENTER, STOCKHOLM

SJUKSKÖTERSKAN GÖR SKILLNAD! 5 6 DECEMBER 2013, BONNIER CONFERENCE CENTER, STOCKHOLM Nationell konferens för sjuksköterskor i äldrevård och geriatrik. Ett samarbete mellan Riksföreningen för sjuksköterskan inom äldrevård och tidningen Äldreomsorg/Gothia Fortbildning. SJUKSKÖTERSKAN GÖR

Läs mer

2013-02-15 13/35. Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen

2013-02-15 13/35. Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen 2013-02-15 13/35 Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen Engelska för kommun och offentlig sektor Utveckla ditt ordförråd i engelska med inriktning på kommun och

Läs mer

Övervikt och prevention

Övervikt och prevention Gå 4 betala för 3! Övervikt och prevention inom primär- och företagshälsovård Aktuell forskning kring övervikt och fetma Så här kan du arbeta aktivt med livsstilsförändringar gällande kost och motion!

Läs mer

Arbetsterapeutens nya roll och funktion

Arbetsterapeutens nya roll och funktion Arbetsterapeutens nya roll och funktion Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 december 2009 TALARE FRÅN Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Lena Haglund Universitetssjukhuset i Lund Eva Månsson Lexell

Läs mer

Att tolka smärta hos personer med kognitiva funktionsnedsättningar

Att tolka smärta hos personer med kognitiva funktionsnedsättningar 2014-12-01 15/24 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Socialnämnden (motsv) Landstinget Att tolka smärta hos personer med kognitiva funktionsnedsättningar BAKGRUND

Läs mer

10.40-11.00 FLACC och INRS - för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter

10.40-11.00 FLACC och INRS - för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter Torsdagen den 15 april 8.30-10.00 Registrering + kaffe och fralla 10.00-10.10 Välkommen! 10.10-10.40 BOSS - ett instrument för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter Marie

Läs mer

Ledarskap - ta nästa steg

Ledarskap - ta nästa steg 2014-12-09 15/31 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Ledarskap - ta nästa steg BAKGRUND/ SYFTE Utbildningen riktar sig till dig som

Läs mer

Inbjudan till kurser. Kurs 4

Inbjudan till kurser. Kurs 4 Inbjudan till kurser Läkekonst för multisjuka och kroniskt sjuka patienter Fyra kurser om empati och engagemang i patienter med flera diagnoser eller långvarig sjukdom Kurserna vänder sig till läkare och

Läs mer

Cancerrehabilitering

Cancerrehabilitering Cancerrehabilitering Cancerrehabilitering psykosocialt stöd och fysisk rehabilitering Livskvalitet att hjälpa patienten att hitta tillbaka till ett fungerande vardagsliv Så här kan ett rehabiliteringsprogram

Läs mer

Nationellt snöskoterforum

Nationellt snöskoterforum Inbjudan 17-18 november 2011, Falun Foto: Conny Olofsson 17-18 november 2011 i Falun Datum: 17-18 november Plats: Dalarnas högskola, Lugnet, Falun. Vid anmälan uppge: Namn, organisation, adress, ort, telefonnummer

Läs mer

Välkommen till Stockholm

Välkommen till Stockholm www.ysdh.se Välkommen till Stockholm och YSDH:s fortbildningsdagar den 3 5 oktober 2007 www.ysdh.se Kursinbjudan Vi hälsar dig välkommen till YSDH:s fortbildningsdagar i Stockholm den 3-5 oktober 2007.

Läs mer

program synapsen ledarskapsdagar i Halland

program synapsen ledarskapsdagar i Halland program synapsen ledarskapsdagar i Halland 16-17 april 2015 HoTel TYlÖsaNd Målgrupp: Chefer, ledare och politiker samt specialister inom Hr. Välkommen till 2015 års upplaga av synapsen, som är en etablerad

Läs mer

Inbjudan till SMI-dag

Inbjudan till SMI-dag Inbjudan till SMI-dag TUBERKULOS 15 juni 2006 Smittskyddsinstitutet (SMI) arrangerar torsdagen den 15 juni 2006, en temadag om Tuberkulos. De senaste två åren har antalet nya fall av tuberkulos ökat med

Läs mer

Coachande ledarskap 2014-12-22 15/19. OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till

Coachande ledarskap 2014-12-22 15/19. OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till 2014-12-22 15/19 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Människor har en inneboende potential som de ibland inte själva är medvetna

Läs mer

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare:

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare: Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

Facebook-skola, steget vidare

Facebook-skola, steget vidare 2013-06-24 13/63 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser BAKGRUND/ SYFTE Facebook har idag över 4,5 miljoner användare i Sverige, varav 3,1

Läs mer

De svåra samtalen med anhöriga Kursen vänder sig till personal inom äldreomsorgen.

De svåra samtalen med anhöriga Kursen vänder sig till personal inom äldreomsorgen. 2013-08-13 13/50 Socialnämnden (motsv) De svåra samtalen med anhöriga Kursen vänder sig till personal inom äldreomsorgen. Jag är inte vårdare jag arbetar som vårdare. BAKGRUND/ SYFTE Kraven på vårdpersonalen

Läs mer

Social resursförvaltning. Att leva hela livet. 2015 års konferens om förvärvade hjärnskador TORSDAG FREDAG NOVEMBER

Social resursförvaltning. Att leva hela livet. 2015 års konferens om förvärvade hjärnskador TORSDAG FREDAG NOVEMBER Social resursförvaltning Att leva hela livet 2015 års konferens om förvärvade hjärnskador TORSDAG FREDAG 12 13 NOVEMBER www.goteborg.se/dalheimershus www.facebook.se/dalheimershus Välkommen till den nionde

Läs mer

Långvarig smärta. 17 18 mars 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare:

Långvarig smärta. 17 18 mars 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare: Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

Aktiviteter för Ett friskare Sverige under v.16 (19-25 april)

Aktiviteter för Ett friskare Sverige under v.16 (19-25 april) Aktiviteter för Ett friskare Sverige under v.16 (19-25 april) Dubbelkvarten - lunch och en bit kunskap? Dubbelkvartar för Ett friskare Sverige! På Campus i Östersund. http://www.miun.se/mittuniversitetet/nyheter/aktuellt/kalendarium/

Läs mer

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 dansfunk [dansfunk ] s. -en -er förk. av dans & funktionsnedsättningar KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 Skånes Dansteater har sedan

Läs mer

Forskningsläget nationell och internationell utblick

Forskningsläget nationell och internationell utblick Forskningsläget nationell och internationell utblick Monica Eriksson, PD, Docent Centrum för Salutogenes Institutionen för Omvårdnad, hälsa och kultur Högskolan Väst monica.eriksson@hv.se Handbook on

Läs mer

Personlig presentationsteknik

Personlig presentationsteknik 2014-11-21 15/17 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Personlig presentationsteknik BAKGRUND Hur når jag fram med mitt budskap? Att

Läs mer

Landsbygdskonferensen 2009

Landsbygdskonferensen 2009 Inbjudan Landsbygdskonferensen 2009 21-22 Oktober Emmaboda Tema: De tre S:en för landsbygden Service - Småskalighet - Social ekonomi Göran Persson 21 Onsdag oktober Program dag 1 Onsdagen den 21 oktober

Läs mer

SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER!

SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER! SKOLSAMVERKAN SYV = Hela skolans ansvar SKOLSAMVERKAN SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER! Välkomna Skolledare, studie- och yrkesvägledare, syvsamordnare, utvecklingsledare/förvaltning, arbetslagsledare, lärare,

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom

Stress & utmattningssyndrom Stress & utmattningssyndrom 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Aktuella och moderna

Läs mer

Att leva hela livet 2013

Att leva hela livet 2013 Att leva hela livet 2013 En konferens om förvärvade hjärnskador TORS, FRE 14-15 NOVEMBER Årets huvudtema är bland annat hur man skapar stimulerande miljöer. Arrangörer är Dalheimers hus Social resursförvaltning/

Läs mer

Att arbeta som personlig assistent

Att arbeta som personlig assistent 2012-10-09 12/89 Socialnämnden (motsv) Assistansföretag Att arbeta som personlig assistent BAKGRUND/ SYFTE I arbetet som personlig assistent uppstår många olika frågor som handlar om mitt förhållningssätt

Läs mer

B o r l ä n g e 2 6 2 8 m a j

B o r l ä n g e 2 6 2 8 m a j Borlänge 26 28 maj Välkommen till Quality Hotel Galaxen i Borlänge Äntligen! Nya möjligheter i en ny tid. Nu är fönstret vidöppet för den som vill utveckla kommunens säkerhetsarbete, med skydd mot olyckor

Läs mer

KULTURSKOLA EN PLATS FÖR FILM NORRKÖPING 6-7 NOVEMBER 2014

KULTURSKOLA EN PLATS FÖR FILM NORRKÖPING 6-7 NOVEMBER 2014 KULTURSKOLA EN PLATS FÖR FILM KONFERENS OM FILM- OCH MEDIEPEDAGOGIK I KULTURSKOLAN NORRKÖPING 6-7 NOVEMBER 2014 VÄLKOMMEN TILL TVÅ SPÄNNANDE DAGAR MED INSPIRATION OCH DISKUSSION OM FILMSKAPANDE I KULTURSKOLAN!

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013

VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013 VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013 Framtiden är temat på SKNT:s konferens som i år hålls i solstaden Karlstad. Under rubrikerna Attraktivitet & Mötesplatser och Samverkan

Läs mer

Inbjudan till Nationella Mötesdagar om Hjälpmedelsförsörjning i förändring 1 2 juni 2010, Kalmar

Inbjudan till Nationella Mötesdagar om Hjälpmedelsförsörjning i förändring 1 2 juni 2010, Kalmar Inbjudan till Nationella Mötesdagar om Hjälpmedelsförsörjning i förändring 1 2 juni 2010, Kalmar Program för Mötesdagarna Tisdagen den 1 juni 09.00 09.30 09.45 11.00 12.00 13.30 14.30 15.00 16.00 Inregistrering

Läs mer