KULTUR FÖR LIVET 3 5 OKTOBER 2007, SCANDIC STAR HOTEL, LUND, SVERIGE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KULTUR FÖR LIVET 3 5 OKTOBER 2007, SCANDIC STAR HOTEL, LUND, SVERIGE"

Transkript

1 KULTUR FÖR LIVET 3 5 OKTOBER 2007, SCANDIC STAR HOTEL, LUND, SVERIGE Henri Rousseau, The Football Players (Les jouers de football) Oil on canvas, Solomon R. Guggenheim Museum, New York ( ) REGION SKÅNE/KULTUR SKÅNE KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE NORDISK KULTURFOND STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

2 Kultur för livet Kultur, hälsa och livskvalitet i nordisk samverkan Kulturen skall finnas för alla Den nordiska konferensen Kultur för livet visar på bredden i begreppet kultur både för unga och gamla, friska och sjuka. Den lyfter fram vad kultur kan innebära hela livet, i olika åldrar och i olika livssituationer. Syftet är att förmedla kunskap, erfarenheter och goda exempel från forskning och praxis inom flera områden som t.ex. litteratur, musik, dans, konst, mat, teater, religion, naturmiljö, medicin, psykiatri och omvårdnad, där man tydligt kan se sambanden mellan kultur, hälsa och livskvalitet. Kulturen är en hälsofaktor under livets gång och en friskfaktor vid sjukdom. Viktiga steg i nordiska och internationella sammanhang För 20 år sedan initierade UNESCO samarbetet kring Arts in Hospital som en del av FN:s kulturdecennium länder engagerade sig i projektet, som handlade om erfarenhetsutbyte främst av kultur i vården. Det ledde till flera viktiga projekt i de nordiska länderna, bl a det treåriga nationella försöksprojektet Kultur gir helse i Norge och motsvarande projekt i Finland och Sverige. Ett annat resultat var en rad nordiska konferenser om kultur och hälsa under perioden Stockholms läns landstings forskningsprogram Kultur i vården och vården som kultur är ett annat viktigt steg för nytänkande inom området. Denna tvärvetenskapliga forskning har varit vägledande i Sverige och lett till att flera landsting och kommuner satt igång egna projekt. Det är en unik satsning på forskning om kultur i vården som alltjämt väcker intresse både i Norden, i Europa, i Japan och i Australien. Konferens i 3 dagar Konferensen fördelar sig på föreläsningar, Speaker s corner, delseminarier, informationstorg samt olika studiebesök i mindre grupper till Alnarp, Vigs Ängar, Østervang plejehjem i Köpenhamn, Barnsjukhuset i Lund, samt stadsvandring i Lund. Konferensens målgrupp Konferensen vänder sig till alla som vill få ökad insikt om sambanden mellan kultur, hälsa och livskvalitet; politiker, beslutsfattare och personal inom kultur, social- och vårdsektorerna, forskare och studerande, kulturaktörer, representanter för frivilligsektorn, studieförbund, intresseföreningar och övriga intresserade Nordiskt samarbete Idag finns många goda exempel i hela Norden på verksamheter och projekt som handlar om sambandet mellan kultur och hälsa. Också i den internationella forskningen är detta föremål för stor och ökande uppmärksamhet. Konferensen i Lund vill ge inspiration och motivation, tillfällen till idéutbyten och stimulerande möten. Den manifesterar en lycklig framgång för det nordiska samarbetet inom detta område. Ett stort tack till alla stödjande parter som har gjort denna konferens möjlig och till alla medverkande som bidrar med sina erfarenheter och kunskaper! Varmt välkomna till Kultur för livet! Arrangörer: Region Skåne/Kultur Skåne Kommunförbundet Skåne Nordisk Kulturfond Stockholms läns landsting Programkommitté Kjell Austin, Köpenhamn, Christina Gedeborg-Nilsson, Lund och Birgitta Rapp, Stockholm Stödjande parter: Lund 2014, Umeå kommun, Jämtlands läns landsting, Kulturrådet, Framtidens kultur 2

3 PROGRAM 3 OKTOBER Registrering. Utdelning av konferensmaterial. Infotorg med informationsmaterial och litteratur m.m Lunch Konferensen öppnas Rolf Tufvesson, regionråd och kulturnämndens ordförande, Region Skåne, Sverige och Henrik Hammar, regionråd och hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, Region Skåne, Sverige Moderatorerna har ordet Elin Iskra, journalist, SR, Malmö, Sverige och Dag Kullerud, journalist och författare, Norge Vad är hälsa? Merete Mazarella, författare, professor i nordisk litteratur, Helsingfors universitet, hedersdoktor i medicin, Uppsala universitet, Finland Hjärnan som kulturbärare Martin Ingvar, professor i neurofysiologi, hjärnforskare inom positronsemissionstomografi (PET), Karolinska institutet, Sverige Kaffe Forskning om kultur i vården i ett tvärvetenskapligt perspektiv Birgitta Rapp, fil.dr., forskningsdirektör fd., konsult, senior, Stockholms läns landsting Sverige Biologiska effekter av regelbunden kulturaktivitet Töres Theorell, professor emeritus, Institutet för psykosocial medicin, Karolinska Institutet, specialist internmedicin, Sverige Kultur, helse og livskvalitet - et nordiskt innsatsområde Rannveig Gudmundsdóttir, medlem av styret i Nordisk Kulturfond, Island Har du visor min vän? G Nattergalene/G Näktergalarna, Husets sangkor i Nordisk Ministerråd/Nordisk Råd/ Nordisk Kulturfond i København ett levende eksempel på kultur i arbeidslivet Höstmiddag på Scandic Star Hotel I Linnés fotspår I kväll blir det musik från Carl von Linnés tid. Man vet ju inte exakt vilken musik Linné lyssnade på, men man vet att han älskade att dansa. Ensemble Mare Balticum ska försöka genskapa hur det kunde ha låtit när den dansanta Carl von Linné hade fest. Medverkande: Ensemble Mare Balticum, Gästsolist: Aino Lund Lavoipierre, sopran PROGRAM 4 OKTOBER Välkommen till Lund! Stefan Sköld, kultur- och fritidschef, Lunds kommun, Sverige Man må tro på et liv inden døden omsorg, oksefilet og rødvin Thyra Frank, leder av Plejehjemmet Lotte i København, Danmark Delseminarier 1 (se sidan 5 för närmare presentation) Kaffe 3

4 Delseminarier 2 (se sidan 5-6 för närmare presentation) Lunch Kjære Norden! En kabarét med Herborg Kråkevik, artist, Norge Kan man kultivera hjärnan? Peter Währborg, ass. professor i beteendemedicin, kardiolog, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Sverige Et språk for det språkløse der ordene slutter begynner musikken Audun Myskja, overlege, prosjektleder, spesialist i allmenn medisin, nevrologisk musikterapeut, faglig leder av Senter for livshjelp i Ski, Norge Kaffe Musik som medicin Per Thorgaard, ledende overlæge i anæstesi- og intensiv terapi, Region Jylland, leder av Musica Humana, Danmark, Nils Eje, komponist, Danmark Musik som omvårdnad Ulrica Nilsson, medicine doktor, universitetslektor och leg. sjuksköterska, Universitetssjukhuset i Örebro och Örebro universitet, Sverige Speakers Corner (se sidan 6 för närmare information) Korta presentationer av nya initiativ och projektidéer inom kultur - vård - hälsa Nordisk festmåltid med jazz PROGRAM 5 OKTOBER Kultur, mangfold og menneskesyn Unni Wikan, professor i sosialantropologi, Universitetet i Oslo, Norge Utemiljö och utevistelse för personer med vårdbehov Anna Bengtsson, landskapsarkitekt, doktorand, adjunkt, Sveriges lantbruksuniversitet Patrik Grahn, professor i landskapsplanering, Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp Sverige Kaffe Musik och bild som kommunikation inspiration till att våga något nytt och förstärka det positiva Birgitta Andersson, musik- och uttryckande konstterapeut, Östergötlands läns landsting, Sverige Paneldiskussion: Medverkande: Åse Kleveland, direktør för Rikskonsertene, Norge Claes Andersson, riksdagsledamot och ordförande i Nordiska rådets finska delegation Finland, med flera Moderatorernas slutord och information inför eftermiddagens studiebesök Lunch Studiebesök: (se sid 7 för detaljerad information) Studiebesöken är speciellt utformade för konferensen. Här ges ett unikt erbjudande att ta del av goda exempel som visar på sambanden mellan kultur, vård och hälsa. Platsantalet är begränsat och föranmälan behövs. Se anmälningsblanketten. Alla studiebesöken inklusive kaffe kostar 300 SEK exklusive moms per person. 4

5 DELSEMINARIER 4 oktober Delseminarier 1 (gör ett förstahandsval och ett andrahandsval på anmälningsblanketten): A B C D E F G Kulturombudsnätverk - Film i omsorgen - Nycklar till minnenas dörr Ulla-Britta Johansson, samordnare, musiker och undersköterska med lång erfarenhet av arbete med kultur i vården i Jämtland och Leif Olsson, kultursekreterare, delar med sig av sina erfarenheter. Bland annat visas Kerstin Ekmans novellfilm Hunden och Skandinaviens första bild- och doftbok för dementa. Seminarieledare: Odd Håpnes Kultur för seniorer i Umeå 1) Skriv för livet Gerd Johansson, verksamhetsansvarig, ABF i Umeå, berättar om ett skrivprojekt för äldre. Tanken är att hjälpa och handleda äldre människor i Umeåregionen att dokumentera sina liv. Deltagarna får hjälp att skriva sina egna livsberättelser och komplettera berättelserna med inskannade bilder från det egna fotoalbumet. Arbetet sker i studiecirkelform och i samarbete med skolelever i Umeås skolor. 2) Berättarstunder med äldre När de äldre på boendeenheterna i Umeå beskrev vilka aktiviteter de helst ville få igång på sitt boende stod gör så något händer så vi börjar prata med varandra. Skådespelaren Hans-Ola Stenlund lyssnade på de äldres berättelser som dokumenterades och bildade underlaget till teaterföreställningen Livskraften. Seminarieledare: Ellen Bodel Dans med äldre Krister Nyström, danspedagog och fil.dr. berättar om sin metod att genom dans och rörelser tillsammans med sång och musik stimulera demenssjukas möjligheter till interaktion och kommunikation i en grupp. Seminarieledare: Lena Eidevall Mat som omsorg Ylva Mattsson-Sydner, universitetslektor och måltidsforskare vid Umeå universitet, talar om mat som omsorg ur ett socialt och medicinskt perspektiv. Roy Bladh, kock på äldreboendet Husiegård i Malmö ger praktiska exempel på hur maten kan anpassas så att boende med tuggsvårigheter får möjlighet att uppleva samma smaksensationer som övriga boende. Han dukar upp och bjuder på smakprover. Seminarieledare: Eva Bellsund Na-Ku-Hel Natur-Kultur-Helse-senteret på Sem i Asker kommune i Norge har gjennom 13 år utviklet en helsefremmende møteplass med stor aktivitet deltakere finner hver uke veien til senteret. Aktivitetene forgår i sirka 20 selvorganiserte grupper, på det ambitionsnivå som deltakerne till enhver tid finner hensiktsmessig. Seminaret vill også belyse kultur og helse i et barne- og ungdomsperspektiv. Presentasjon: Unni Berit Schjervheim, leder i Na-Ku-Hel Norge, Kristin Bredal Berge, daglig leder og Lars Hauge, kulturrådgiver/nordkultur Seminarieledare: Lars Hauge Poesi som tröst och kraftkälla Inger Eriksson, diakon och fil.dr. Poesi kan genom sitt språk och sin rytm träffa oss rakt i hjärtat, väcka känslor, tankar och minnen, ge oss bilder och ord som tröstar och ger kraft. När deltagare i en poesigrupp tillsammans läser dikter och samtalar uppstår ett kreativt möte. Seminarieledare: Nanna Hermansson 1% love and devotion - konsten att gräva där man står Två konstnärer, Anna Kindgren och Carina Gunnars, berättar om ett konstnärligt utsmyckningsuppdrag på en psykosoch rehabavdelning på Ulleråker, Akademiska sjukhuset i Uppsala. Uppdraget kom att omfatta en vidare situation än brukligt. Det innebar att själva uppdraget, som form, också blev genomlyst. Arbetet övergick senare i det som kom att bli boken 1% love and devotion på Ulleråkers sjukhus. Tanken med och behovet av att formulera projektet i bokform väcktes av uppdragets komplexitet och av att vi också ville sprida kunskap om en sluten värld som är otillgänglig för de flesta utom patienter, personal och anhöriga. Seminarieledare: Gudrun Vahlquist Delseminarier 2 (gör ett förstahandsval och ett andrahandsval på anmälningsblanketten): H I Bemötanden i vården För att hjälpa andra måste jag bli medveten om min egen förmåga till medkänsla, min sociala förmåga och min förmåga att förstå mina egna känslor och att leva efter dem. (Citat ur Etik och moral i äldreomsorgen, Pär Kide) Pär Kide, leg. sjuksköterska på neurologen, Norra Älvsborgs Länssjukhus, föreläsare och vårdkonsult. Han har arbetat med frågor som rör palliativ vård, vårdetik, demens, stroke och barn - döende, död och sorg. Han har även skrivit facklitteratur inom dessa områden. Seminarieledare: Jadwiga Kurowska Musik för livet Marianne Folkedotter, berättare och kursledare, Umeå, berättar om hur hon arbetar med musikstimulering för äldre på boendeenheter. Musik står för någonting positivt för de flesta människor och är ett verktyg att använda i kommunkationen med demensdrabbade. Seminarieledare: Ellen Bodel 5

6 J K L M N Att kommunicera, uppleva gemenskap och ökat välbefinnande med sång, dans och sagoberättande. Drama-Ger - ett program för vårdare och personer med demens Via dramapedagogiska övningar med kulturella inslag som sång, dans och sagoberättande vill vi öka välbefinnande, kommunikationsförmåga och känsla av gemenskap hos personer med demenssjukdom. Ett redskap för detta är Drama-Ger - ett hälsofrämjande arbetssätt och en metod för vårdpersonal inom äldreomsorgen. Professor Margret Lepp, Högskolan i Borås. Ove Dahl, Dansk Center for Reminiscens: Reminiscensarbeid i teori och praksis. Seminarieledare: Eva Bellsund Djur i vården Sven Hultman, civ. jägmästare, skog. dr. och Ingeborg Höök, sjuksköterska, fil.mag., vårdhundförare och chef på ett behandlingshem för missbrukare berättar om hur kontakten med djur för de intagna kan bidra till bättre hälsa och välbefinnande. De ger en översikt över sällskapsdjurens användning i vården - i Sverige och utomlands. Seminarieledare: Gudrun Vahlquist Regional kultur- og helsesatsing i Nord-Trøndelag, Norge Praksis, utdanning, forskning og forskningsformidling - tre perspektiver FOLK2 - en regional kultur- och helsesatsing i Nord-Trøndelag. v/dr. art Margunn Skjei Knudtsen, prosjektleder/folkehelserådgiver i Nord-Trøndelag fylkeskommune. Kultur og helse i Levanger kommune - bidrag til fornyelse og kompetanseutvikling v/kultursjef Odd Håpnes, Levanger kommune, medlem i forskergruppen for FOLK2 og tidligere leder av nasjonalt knutepunkt for kultur og helse. Hvordan kan kulturdeltakelse bidra til å utjevne sosiale ulikheter i helse? v/dr.med. Steinar Krokstad, HUNT Forskningssenter, NTNU. Seminaret vi også belyse kultur og helse i et barne- og ungdomsperspektiv. Seminarieledare: Odd Håpnes Kittlande konst Leonie Hohenthal-Antin, dr. i samhällsvetenskap, dramapedagog, Mikkeli, Finland, berättar om de äldres upplevelser av att göra teater/konst. Hur teatern kan ge glädje, självkänsla, mening, hur teatern kan förebygga demens, ensamhet, depression. Också om hur teaterverksamhet kan hålla en i livet (empowerment). Hur de gamla kan bygga dialog med de yngre via teatern och hur de kan få tillbaka sin roll som närhistoriens experter. Seminarieledare: Nanna Hermansson Vad är Airis? Hur kan en tonsättare påverka företagets lönsamhet? Genom avtal med företagen har Skådebanan i Västra Götaland utvecklat en metod för att möta arbetslivets behov av kultur på 2000-talet. Man skapar strukturer för att ge kulturen möjligheter att stärka arbetsmiljö, hälsa och delaktighet i arbetslivet - kultur som friskvård. Pia Areblad, verksamhetsledare berättar. Seminarieledare: Lars Hauge INFOTORG 3-5 oktober För att kunna sprida så mycket information som möjligt under denna konferens så erbjuder vi en plats för informationsmaterial, som vi kallar infotorg. Här kan din arbetsplats/organisation visa upp intressanta projekt, arbetssätt etc. Vi tillhandahåller max ett bord per utställare samt plats för medhavd roll-up. Det finns inte möjlighet till någon bemannad utställning och ej heller någon teknik. Infotorget är obemannat och det material som finns där ska kunna delas ut till konferensbesökarna. Ni ansvarar själv för att informationsmaterialet kommer på plats och att det tas ner när konferensen är slut. Gör en intresseanmälan till senast den 15 augusti SPEAKERS CORNER 4 oktober Låt andra få ta del av ditt projekt! På max fem minuter har du chansen att marknadsföra dina idéer och tankar. Presentationen gör du på stora scenen. Det finns även möjlighet att lägga ut material om projektet. På grund av den korta tiden så finns inte möjlighet till tekniska hjälpmedel utöver vanlig OH-apparat och whiteboard. Anmäl en rubrik och gör en kortfattad beskrivning vad projektet går ut på. Konferensledningen väljer ut ett antal presentationer och meddelar berörda innan konferensen. Anmälan görs på separat anmälningsblankett. 6

7 STUDIEBESÖK 5 oktober Passa på möjligheten att delta i konferensens specialdesignade studiebesök! Föranmälan måste göras på anmälningsblanketten. Deltagarantalet är begränsat. Kostnaden på 300 kronor exkl. moms läggs till konferensavgiften. Bussar avgår från Scandic Star hotel till respektive besöksmål. A B C D E Alnarp - SLU, Sveriges lantbruksuniversitet Grupp 1 och 2 Studiebesök i Rehabiliteringsträdgården Alnarps rehabiliteringsträdgård och forskningen däromkring väcker uppmärksamhet både nationellt och internationellt då den på ett framgångsrikt sätt kombinerar teorier från medicin, sjukgymnastik, arbetsterapi och psykoterapi med landskapsarkitektur, miljöpsykologi och traditionell trädgårdsterapi. Konceptet har blivit en förebild både i offentlig och privat verksamhet där bland annat flera landsting bygger upp rehabiliteringsträdgårdar med Alnarp som förebild. Grupp 3 och 4 Studiebesök i Alnarpsparken Alnarpsparken ligger som en oas i det öppna åkerlandskapet mellan Malmö och Lund. Ett besök i parken är en upplevelse alla årstider. Sprakande färger under sommarhalvåret och under vinterhalvåret visar de vackra träden sina former - ibland klädda i snö. Träd, buskar, örter från hela världen och unika fågelarter kan ses här. Idéer för egna trädgården växer fram vid besök i sortimenten. Parken bjuder även på andrum för reflektion och rekreation. Äldreboendet Vigs Ängar, Ystad Vigs Ängar är ett äldreboende med tydlig antroposofisk förankring. Det ligger i Köpingebro, mellan Ystad och Simrishamn och drivs på entreprenad. Boendet är ritat och designat av arkitekten Lillemor Husberg som även driver verksamheten. Vigs Ängar representerar, med sin väl genomtänkta filosofi, ett nytänkande inom vården av personer med demenssjukdom. Vigs Ängar ger förutsättningar för omsorg och omvårdnad som ger hemmakänsla och tröst till dem som bor där citat av Astrid Norberg ur den nya boken om Vigs Ängar Gammal och fri. Østervang plejehjem Østervang plejehjem ligger i Frederiksberg kommune (ved København), og bruger reminiscens i plejen og omsorgen omkring beboerne og deres aktiviteter. Østervang har et tidstypisk blåt køkken, har fået prisen for bedste præsentation af projekterne Bevægelse og reminiscens 2005 og Kulturhåndbogen i 2007, lige som de har fået puljepenge fra Socialministeriet til forebyggelse af magtanvendelse ved indretning af fælles arealer. Johnna Baggers, demenskoordinator ved Østervang, har skrevet bogen Demens på rette vej. Barn- och Ungdomssjukhuset, BUS, Lund När jag såg tippisarna och det röda pianot då förstod jag att Här kan de barn. Rundvandring på BUS i barnens spår. Det högspecialiserade barn- och ungdomssjukhuset där stor vikt lagts vid att åstadkomma en sund, allergifri inomhusmiljö där naturliga material har prioriterats. Inför färdigtställandet år 2001 satsades mycket på konstnärlig utsmyckning. Arbetet med Kultur i vården pågår i BUS-huset som helhet. Besöket börjar i BUS ljusgård: mötesplatsen för utställningar, musik och teater. Vi fortsätter i barnens och ungdomarnas spår där utsmyckning används i sjukgymnastikbehandling. Skola, lekterapi och barnkulturverksamhet hälsofrämjande friskvårdsfaktorer inom barnsjukvården visas. Lund - den tusenåriga staden. Stadsvandring med besök i Domkyrkan. Lunds nedtecknade historia sträcker sig bakåt till slutet av 900-talet, då staden grundades av den danske kungen Sven Tveskägg. Med sin mer än tusenåriga historia är Lund en av de äldsta städerna i Sverige. Här finns ett rikt kulturliv med Domkyrkan i centrum. Den medeltida stadskärnan är en levande oas med besöksmål, restauranger, caféer och trivsamma butiker. Turen avslutas i Lunds Domkyrka med visning och musik. Med reservation för ändringar i programmet. 7

8 PRAKTISKA UPPLYSNINGAR Plats och tid Scandic Star Hotel, Glimmervägen 5, Lund, 3-5 oktober 2007 Vägbeskrivning finns på hotellets hemsida: Där finns också länkar till trafikupplysning för bussar och tåg. Kostnad Anmälan Avanmälan Bekräftelse Hotell Information Konferensavgiften är kr/deltagare exkl. 25% moms. I avgiften ingår luncher, middagar och kaffe. Kostnaden för studiebesöken tillkommer. Avgiften faktureras i efterhand. Kan göras på tre olika sätt: 1. På bifogad anmälningsblankett som sänds via post till Kommunförbundet Skåne, Box 13, SE KLIPPAN alternativt på faxnr Via anmälningsformulär på Internet 3. Digitalt genom att fylla i pdf-filen och maila den till Anmälan ska göras senast den Anmälan till Speakers Corner görs på separat anmälningsblankett. Anmälan är bindande men kan överlåtas på annan person. Bekräftelse skickas ut cirka två veckor före konferensen. Ange på anmälningsblanketten om bekräftelse önskas via post eller e-post. Boende ordnas på egen hand. Bokar du på Scandic Star Hotel, Planetstaden eller Djingis Khan så uppge att du är konferensdeltagare eftersom vi har förhandsreserverat rum. Scandic Star Hotel, tel , fax e-post: web: Planetstaden, Dalbyv. 38, tel , fax e-post: web: Hotel Djingis Khan, Margaretav. 7, tel , fax e-post: web: Sparta Hotell, Tunav. 39, tel , fax e-post: web: STF Vandrarhem Tåget, Vävareg. 22, tel , fax web: Buss 3 stannar vid Planetstaden (hållplats Jupitergatan, riktning mot Linero). Buss 5 stannar vid Scandic Star (hållplats Brandstationen, riktning Gastelyckan). Frågor om konferensens innehåll kan ställas till Christina Gedeborg-Nilsson, telefon , e-post Praktiska frågor kring konferensen kan ställas till Kompetensenheten, telefon , Information finns även på Internet: I NORDISK SAMVERKAN: MED STÖDJANDE PARTER: 8

9 ANMÄLAN KULTUR FÖR LIVET, 3-5 OKTOBER 2007 Sista anmälningsdag Namn Befattning Telefon E-post Bekräftelseadress Arbetsplats Adress Faktureringsadress (om annan än ovan) Fakturareferens Särskilda önskemål, t.ex. specialkost Kvällsarrangemang (kryssa för ditt val) Ja tack, jag vill ha middag på hotellet den 3 oktober. Ja tack, jag vill ha middag på hotellet den 4 oktober. Nej tack, jag avstår. (OBS! Ingen reduktion av konferensavgiften.) Seminarieval den 4 oktober (skriv 1 för ditt förstahandsval, 2 för ditt andrahandsval för båda tillfällena) Delseminarier 1, kl Delseminarier 2, kl A. Kulturombudsnätverk - Film i omsorgen H. Bemötanden i vården B. Kultur för äldre i Umeå I. Musik för livet C. Dans med äldre J. Drama-Ger D. Mat som omsorg K. Djur i vården E. Na-Ku-Hel L. Kultur- og helsesatsing i Nord-Tröndelag F. Poesi som tröst och kraftkälla M. Kittlande konst G. 1% love and devotion N. Vad är Airis? Studiebesök den 5 oktober (OBS! Alla studiebesöken inklusive kaffe kostar 300 kr exkl moms per person. Föranmälan måste göras här - Skriv 1 för ditt förstahandsval, 2 för ditt andrahandsval.) A. Alnarp, SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet (välj inriktning): - Studiebesök i Rehabiliteringsträdgården - Studiebesök i Alnarpsparken B. Äldreboendet Vigs ängar, Ystad C. Østervang plejehjem, København D. Barn- och Ungdomssjukhuset, BUS, Lund E. Lund - den tusenåriga staden. Stadsvandring med besök i Domkyrkan. Nej tack, jag följer inte med på något studiebesök.

10 ANMÄLAN till SPEAKERS CORNER KULTUR FÖR LIVET, 3-5 OKTOBER 2007 Sista anmälningsdag Kontaktperson Befattning Telefon E-post Arbetsplats Anmäl en rubrik här och skriv en kortfattat beskrivning vad projektet går ut på. Konferensledningen väljer ut ett antal presentationer, och meddelar berörda innan konferensen. Presentationen, som du gör på stora scenen, får ta max 5 minuter. Namn på projektet/ verksamheten: Beskrivning: Faxa anmälan till Kommunförbundet Skåne, faxnr eller skicka per post till Kommunförbundet Skåne, Box 13, SE KLIPPAN

Kultur i vården i Sverige 2002

Kultur i vården i Sverige 2002 Kultur i vården i Sverige 2002 Korta nulägesrapporter från tolv landsting om verksamheten i Kultur i vården Birgitta Rapp Rapport 2003:16 Bruno Liljefors, Katt med rödstjärtunge i munnen (bilden är något

Läs mer

KULTUR FÖR LIVET 2011. Nordisk konferens om kultur, hälsa och livskvalitet forskning, praxis och dialog

KULTUR FÖR LIVET 2011. Nordisk konferens om kultur, hälsa och livskvalitet forskning, praxis och dialog KULTUR FÖR LIVET 2011 Nordisk konferens om kultur, hälsa och livskvalitet forskning, praxis och dialog MALMÖ 6 7 OKTOBER 2011 Välkommen till två intressanta dagar i Skåne! Idag finns det många goda exempel

Läs mer

Hälsa och Kultur Friskare, tryggare och rikare liv

Hälsa och Kultur Friskare, tryggare och rikare liv Hälsa och Kultur Friskare, tryggare och rikare liv En förstudie om hur Kalmar län skall erhålla en hög tillfredställelse för äldre inom omsorgen och förkortade läkningsprocesser för personer inom vården.

Läs mer

8:e Familjehemskonferensen. 9 11 september 2015 Göteborg

8:e Familjehemskonferensen. 9 11 september 2015 Göteborg 8:e Familjehemskonferensen 9 11 september 2015 Göteborg V ä l k o m m e n t i l l d e n 8:e Familjehems k o n f e r e n s e n 9 11 september 2015 Anmälningsformulär hittar du på: www.goteborg.se/dalheimershus

Läs mer

Uppdrag Kunskap. Seniorer utvecklar vård och omsorg

Uppdrag Kunskap. Seniorer utvecklar vård och omsorg Uppdrag Kunskap Seniorer utvecklar vård och omsorg UPPDRAG KUNSKAP Seniorer utvecklar vård och omsorg Kontakt: Vårdalinstitutet Institutionen för hälsovetenskaper Lunds universitet Box 157 221 00 Lund

Läs mer

FORUM DEMENS. Inlåsning av demenssjuka. Stöd Demensförbundets utvecklingsfond pg 25 92 53-3

FORUM DEMENS. Inlåsning av demenssjuka. Stöd Demensförbundets utvecklingsfond pg 25 92 53-3 ISSN 1100-9055 DEMENS FORUM NR 1 2005 Sveriges största handikapporganisation för demenssjuka och deras anhöriga Inlåsning av demenssjuka Det är ett sjukt system när kommunpolitiker och chefer kan bryta

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

Konferensdokumentation. Nationell konferens Barn som Anhöriga 2012

Konferensdokumentation. Nationell konferens Barn som Anhöriga 2012 Konferensdokumentation Nationell konferens Barn som Anhöriga 2012 Stockholm 4 oktober 2012 Innehåll 1 Inledning 2-3 När mamma eller pappa dör 4 Internet, e-hjälp och sociala medier 5 Vad vill barn och

Läs mer

Rapport. Demensnätverket. En kompetensutvecklingsmetod. för omsorgspersonal inom demensboenden i Östergötland. av Bertha Ragnarsdóttir

Rapport. Demensnätverket. En kompetensutvecklingsmetod. för omsorgspersonal inom demensboenden i Östergötland. av Bertha Ragnarsdóttir Rapport Demensnätverket En kompetensutvecklingsmetod för omsorgspersonal inom demensboenden i Östergötland av Bertha Ragnarsdóttir INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Inledning 1 Bakgrund... 1 Syfte... 2 Kunskapsöversikt

Läs mer

NYA PERSPEKTIV FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA. Dokumentation från seminarium 10, 2015 GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET DEN SÅRBARA FAMILJEN

NYA PERSPEKTIV FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA. Dokumentation från seminarium 10, 2015 GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET DEN SÅRBARA FAMILJEN NYA PERSPEKTIV Dokumentation från seminarium 10, 2015 DEN SÅRBARA FAMILJEN PSYKISK HÄLSA RISKBRUK OCH RISKBETEENDE FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET ÄLDRES HÄLSA 2

Läs mer

Förstudie Kultur i vården

Förstudie Kultur i vården 1 (9) Förstudie Datum 2014-02-25 Diarienummer KUN 71-2014 Kultursekretariatet Handläggare: Ylva Gustafsson Telefon: 010-441 33 13 E-post: ylva.l.gustafsson@vgregion.se Till Kulturnämnden Förstudie Kultur

Läs mer

SFT Svensk. Familjeterapi Nummer. Välkomna hit!

SFT Svensk. Familjeterapi Nummer. Välkomna hit! SFT Svensk Familjeterapi Nummer 2/2011 Välkomna hit! Svensk Familjeterapi Nr 2 2011, årgång 22 Issn 100 3421 Utges av Svenska Föreningen för Familjeterapi (SFFT) Redaktör: Anita Blom af Ekenstam, Redaktör/layout:

Läs mer

TERAPI SOM ANHÖRIGSTÖD

TERAPI SOM ANHÖRIGSTÖD TERAPI SOM ANHÖRIGSTÖD Fördjupat anhörigstöd - Stöd till anhöriga på Östermalm vars närstående flyttat till vård och omsorgsboende Eva Norman Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven

Läs mer

Bo bra på äldre dar - en framtidskonferens

Bo bra på äldre dar - en framtidskonferens Bo bra på äldre dar - en framtidskonferens Söker du inspiration att fördjupa eller sätta igång arbetet med bostäder för äldre? Välkommen till en konferens om bostäder och boendemiljöer för framtidens äldre

Läs mer

Rut Wallius nordic sound efterdyningar och nya mål presentation av föreläsarna. nya styrelsemedlemmar årsmötet 2007 Hans - Olof Johanson regla på kuba

Rut Wallius nordic sound efterdyningar och nya mål presentation av föreläsarna. nya styrelsemedlemmar årsmötet 2007 Hans - Olof Johanson regla på kuba 14 N R 1 4 2 0 0 6 I S S N 1 6 5 0 3 9 5 3 F Ö R B U N D E T F Ö R M U S I K T E R A P I I S V E R I G E M E D L E M S T I D N I N G Rut Wallius nordic sound efterdyningar och nya mål presentation av föreläsarna

Läs mer

Idéforum ett samhälle för alla åldrar 2020. Avslutande konferens för temaåret 2012. Framtida idéer och insatser för aktivt åldrande i Sverige

Idéforum ett samhälle för alla åldrar 2020. Avslutande konferens för temaåret 2012. Framtida idéer och insatser för aktivt åldrande i Sverige Idéforum ett samhälle för alla åldrar 2020 Avslutande konferens för temaåret 2012. Framtida idéer och insatser för aktivt åldrande i Sverige Med bidrag från Gun Sjöbom, Centre for Ageing and Supportive

Läs mer

RAPPORT. Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén. Analys & Strategi.

RAPPORT. Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén. Analys & Strategi. RAPPORT Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén Oktober 2010 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

Funktionshinder i tiden 2011

Funktionshinder i tiden 2011 s n e r fe i t n a d u j b on k ll In Funktionshinder i tiden 2011 Från kollektiv till individ? En konferens om samtid och framtid för personer med funktionsnedsättning, Uppsala Konsert och Kongress den

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Bildat 1984 och medlem i NR 4 2009. Sveriges största handikapporganisation för demenssjuka och deras anhöriga

Bildat 1984 och medlem i NR 4 2009. Sveriges största handikapporganisation för demenssjuka och deras anhöriga Demensförbundet behöver mer resurser för att arbeta för demenssjuka och deras anhöriga! Stöd Demensförbundets utvecklingsfond pg 25 92 53-3 DEMENS Demensförbundet Bildat 1984 och medlem i NR 4 2009 Alzheimer

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

5 SKRÄDDARSYDDA SPÅR PROGRAM 15 16 OKTOBER 2015. www.gothiafortbildning.se/ao-dagarna ARRANGERAS I ÅR FÖR FJORTONDE GÅNGEN!

5 SKRÄDDARSYDDA SPÅR PROGRAM 15 16 OKTOBER 2015. www.gothiafortbildning.se/ao-dagarna ARRANGERAS I ÅR FÖR FJORTONDE GÅNGEN! ARRANGERAS I ÅR FÖR FJORTONDE GÅNGEN! TEMA: Att främja det friska 15 16 OKTOBER 2015 PROGRAM 5 SKRÄDDARSYDDA SPÅR Välj de föreläsningar som passar dig! Frivillig kvällsaktivitet på Oscarsteatern: LADYKILLERS

Läs mer

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen hur du hanterar och förhåller dig till juridiska krav, brukarinflytande och valfrihet 8-9 november 2011

Läs mer

HJÄRNKRAFT. Vad krävs för ett meningsfullt liv? 25ÅR. Hjärnskadeforum 2013 Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden

HJÄRNKRAFT. Vad krävs för ett meningsfullt liv? 25ÅR. Hjärnskadeforum 2013 Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 1 2013 Hjärnskadeforum 2013 Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden Vad krävs för ett meningsfullt liv? 25ÅR 1988-2013 25 år - Hjärnkraft

Läs mer

LAS Debatt. Vetenskapliga. Vad gör du när Janne Josefsson ringer? Om konsten att bli modig! Vision om HR-arbetet, än högre lön.

LAS Debatt. Vetenskapliga. Vad gör du när Janne Josefsson ringer? Om konsten att bli modig! Vision om HR-arbetet, än högre lön. Posttidning B Posttidning B Nr 3 2010 LAS Debatt Läs mer på s 37» Utmaningar viktigare än högre lön sidan 5» HITTA arbetsro Läs mer av Olof på s 15» Löne & Ekonomidagar Läs mer på s 25» Vetenskapliga upptäckter

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

synapsen Hanne från Norge på inspirationsturné Nr 4 2011 Årgång 30 Epilepsiföreningens medlemstidning

synapsen Hanne från Norge på inspirationsturné Nr 4 2011 Årgång 30 Epilepsiföreningens medlemstidning synapsen Epilepsiföreningens medlemstidning Nr 4 2011 Årgång 30 Hanne från Norge på inspirationsturné Tänk om vi kunde ta vara på erfarenheter från öst och väst, säger Christina Doctare. Överförmyndarnämnd

Läs mer

Albert Bonnier. kriget mot. sonens sjukdom. Albert Bonnier om. TIPS SOM HJÄLPER DITT BARN ATT HITTA KOMPISAR Min son får inte gå i skolan

Albert Bonnier. kriget mot. sonens sjukdom. Albert Bonnier om. TIPS SOM HJÄLPER DITT BARN ATT HITTA KOMPISAR Min son får inte gå i skolan kraft För dig med barn med funktionshinder 39 kr inkl moms NR 1 2006 Albert Bonnier om kriget mot Tidning för dig med barn med särskilda behov sonens sjukdom Albert Bonnier 6 Tema idrott Här får alla en

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer