VÄRLDENS BÄSTA NYHETER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄRLDENS BÄSTA NYHETER"

Transkript

1 2013

2 VÄRLDENS BÄSTA NYHETER Hälften av Sveriges bistånd går till FN och andra multilaterala organisationer läs mer om vad du är med och bidrar till! Säkra födslar i flyktingläger Sidan 2 Från utblottad till framgångsrik företagare Sidan 3 Laga för jämställdhet Sidan 3 Foto: UN /UNFPA Konsultationer kring de nya utvecklingsmålen med ungdomar i Tanzania. Det är din värld hur vill DU att den ska se ut? Som en del i arbetet med att ta fram nästa globala utvecklingsagenda som ska ta vid efter millenniemålen 2015 har FN dragit igång en global konsultationsprocess. Syftet är att ta reda på vad människor värdesätter och hur de vill leva. Hittills har över 1,3 miljoner människor i 193 länder delat med sig av sina tankar om framtiden. Jag är en ensamstående mamma med två barn som varje dag bär min korg med frukt för att sälja på marknaden tre kilometer bort. Det händer ganska ofta att jag blir arresterad för olaglig gatuförsäljning. Jag har blivit kvarhållen i veckor, grannarna får ta hand om barnen och för att bli fri måste jag betala dyra böter. Min önskan är att ha ett eget marknadsstånd, men jag har inte råd att betala för tillståndet. Så svarade en gatuförsäljare nära Nyabugogo-marknaden 1. Halvera jordens fattigdom och hunger 2. Se till att alla barn får gå i grundskola i Rwanda. Hon är en av 1,3 miljoner människor som deltog i den FN-ledda globala konversationen om nästa utvecklingsagenda The World We Want. Syftet är att samla så många röster som möjligt så att världens ledare har ett brett underlag när de ska komma överens om de nya utvecklingsmålen. Det här är den största konsultation som någonsin gjorts! Det är viktigt för uppslutningen kring de nya målen att människor känner att de 3. Öka jämställdheten mellan kvinnor och män 4. Minska barnadödligheten fått komma till tals. Precis som millenniemålen kommer de nya målen göra stor skillnad i miljoner människors liv, säger Olav Kjørven från UNDP, en av dem som lett FN:s arbetsgrupp om den nya utvecklingsagendan. Samtidigt som människor runt om i världen markerat att de områden som finns med i dagens millenniemål utbildning, jämställdhet, hälsa, vatten och sanitet fortfarande är viktiga är det också nya frågor som tas upp. 5. Förbättra mödrahälsan Ansvarstagande regeringar samt möjligheten att försörja sig är några av de viktigaste områdena enligt konsultationen. Människor är också upprörda över orättvisor och växande klyftor och många har kommenterat att den ekonomiska tillväxten måste fördelas mer jämlikt. Som en deltagare uttryckte det: det räcker inte att bara hjälpa dem som är lätta att nå och lämna de fattigaste och mest utsatta till sist. 6. Stoppa spridningen av hiv/aids, malaria och andra sjukdomar Deltagarna i undersökningen vill vidare att deras regeringar ska göra ett bättre jobb de vill ha bättre samhällsservice och en politik som uppmuntrar tillväxt samtidigt som marknaderna regleras. De vill också få chans att delta i och påverka beslut som berör dem. Inget för oss utan oss, som en ung funktionshindrad kvinna uttryckte det. Att kunna leva utan rädsla för våld och konflikt står också högt på människors agenda vill jag ha en värld där kvinnor inte dödas, där mord på kvinnor inte är normaliserat och där kvinnor har mer att säga till om både i det dagliga livet och i politiken, sade en universitetsstudent i Ankara, Turkiet. Enligt de som deltagit i undersökningen är det många viktiga frågor som måste rymmas i de nya utvecklingsmålen. Som en peruansk kvinna uttryckte det: Vi vill ha en värld fri från fattigdom och orättvisa, en jämställd värld där mänskliga rättigheter respekteras. Många har också visat oro för planetens framtid och uttryckt att vi inte får äventyra kommande generationers välmående. Så här sa exempelvis en urinvånare från Ecuador: Vi måste ta hand om Pachamama (moder jord) hur ska vi annars kunna leva? FAKTA π Du kan påverka via nätet. Vad är dina prioriteringar för en bättre värld? Gå in och rösta på: org/ Millenniemålen är åtta utvecklingsmål som alla världens ledare har ställt sig bakom de ska vara uppfyllda Säkra en miljömässigt hållbar utveckling 8. Öka samarbetet kring handel, bistånd och skuldavskrivningar reflektion Utveckling kräver helhetssyn Ingen fred utan utveckling, ingen utveckling utan fred och varken fred eller utveckling utan respekt för de mänskliga rättigheterna. Det är kontentan av den deklaration som antogs av FN:s generalförsamling under toppmötet 2005, då jag satt ordförande. Det är också det som bäst sammanfattar mina lärdomar från ett helt yrkesliv i den internationella diplomatins tjänst. När vi planerar för nästa globala dagordning för utveckling som ska ta vid efter millenniemålen 2015 är det därför viktigt med en helhetssyn. De nya hållbarhetsmålen måste ta hänsyn till miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Vi får dock inte använda miljöhotet som en ursäkt för att inte göra allt vi kan för att utrota den extrema fattigdomen. God samhällsstyrning och starka institutioner behövs också för att uppnå hållbar utveckling. Det bästa sättet att visa att vi menar allvar med de nya målen är att se till att hålla de löften som redan gjorts. Med två år kvar till 2015 måste vi öka takten, speciellt för de millenniemål som går allra sämst tillgång till sanitet och förbättrad mödrahälsa. Som FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon nyligen utryckte det: Leave no one behind and bring everyone forward. Alla ska med! Jan Eliasson FN:s vice generalsekreterare

3 Notiser Allt färre barn dör av mässling Mässling är en av de mest smittsamma virussjukdomarna i världen. Många barn klarar sjukdomen bra, men för spädbarn och undernärda barn med dålig hälsa kan mässling vara livsfarlig. Barn med försvagat immunförsvar kan exempelvis dö av följdsjukdomar som lunginflammation och diarré. Därför är det oerhört viktigt att alla barn vaccineras. Tillsammans med WHO vaccinerar UNICEF varje år miljontals barn mot mässling. Och resultatet är gott antalet dödsfall i sjukdomen har minskat med 74 procent sedan år 2000 (från dödsfall till ). Målet är 95 procents minskning till år Svenska FN-förbundet stödjer WFP:s och UNFPA:s arbete i Syrien. FN-plan för att stärka journalisters säkerhet Att stärka journalisters säkerhet är centralt i arbetet med yttrande- och pressfrihet. Unesco har en ledande och pådrivande roll inom detta område och 2011 tog Unesco initiativet att mobilisera de olika FN-organen, FN:s medlemsstater och diverse organisationer från civilsamhället i ett samarbete för att skapa säkrare arbetsmiljö för journalister. Mötet resulterade i UN Plan of Action on the Safety of Journalists and the Issue of Impunity, en plan med konkreta förslag på hur journalisters arbetssituation kan förbättras. Just nu testas planen i Sydsudan, Irak, Nepal och Pakistan. Foto: Markka/United Kingdom Alla kvinnor måste kunna föda säkert även i flyktingläger Kvinnor blir gravida och föder barn oavsett om det är krig eller fred. I ett stort och dammigt flyktingläger i Jordanien i skuggan av Syrienkonflikten arbetar FN för att dessa kvinnor inte glöms bort. Muneera Sha aban. Foto: UNFPA Foto: UNDP Pakistan Kvinnliga väljare på valdagen. Kraftig ökning av kvinnliga väljare i Pakistans senaste val Det var en fantastisk upplevelse att få rösta, det gav mig hopp om nationens framtid. Så beskrev Saadia från nordvästra Pakistan känslan efter att ha deltagit i sitt livs första val, i maj i år. Det kvinnliga valdeltagandet ökade markant, mycket tack vare omfattande insatser från Pakistans Valkommission, med stöd av UN Women och UNDP. FN gav också stöd till lokala organisationer för väljarutbildning med särskilt fokus på kvinnor, marginaliserade grupper, minoriteter och personer med funktionshinder. Kvinnor var framträdande i allt informationsmaterial för att verkligen understryka vikten av att kvinnor gör sina röster hörda. Även om effekterna av den här typen av väljarutbildning är svåra att mäta kan det delvis förklara det historiska valdeltagandet, och vi kommer att fortsätta stötta dessa modiga kvinnor, säger Sangeeta Thapa, från UN Women i Pakistan. Samira var gravid i sjunde månaden när hon tvingades fly från sitt hem i Syrien för att söka tillflykt i grannlandet Jordanien. Den 28-åriga fyrabarnsmamman väntade sig ett snabbt slut på konflikten och trodde aldrig att hon skulle behöva föda sitt femte barn i ett flyktingläger. Men när vattnet gick en sen kväll bodde hon fortfarande kvar i flyktinglägret Za atari och hennes nyfödde son kom till världen i ett tält i den jordanska öknen. Trots omständigheterna är Omar en frisk liten pojke. Hans mamma fick åtta tycker till: Vilken enskild fråga är viktigast för utvecklingen i världen? Foto: Johan Ödmann dock svåra smärtor efter förlossningen och fördes därför till en klinik i lägret. Jag känner mig mycket bättre nu, säger Samira. På kliniken har de tagit väl hand om mig och min son. Det dammiga flyktinglägret, som drivs av FN:s flyktingorgan (UNHCR), är just nu hem åt över flyktingar från Syrien varav nästan 60 procent är barn och ungdomar under 18 år. Under det senaste året har lägret vuxit till en av de största tätorterna i Jordanien. Tusentals flyktingar Gunilla Carlsson, 50, Sveriges biståndsminister Alla människors lika rätt och värde! Om alla världens ledare agerade enat för att främja de mest utsatta och inkludera dem som utvecklingsaktörer skulle många fler kunna ta del av världens ökande välstånd. Det skulle ha en positiv effekt framförallt för fattiga kvinnor och flickor. Foto: UNDP anländer varje dag för att söka skydd och UNHCR ser till att alla flyktingar blir registrerade och får tak över huvudet. I samarbete med UNICEF, FN:s befolkningsfond (UNFPA) och FN:s livsmedelsprogram (WFP) ser UNHCR också till att flyktingarna får tillgång till mat, vatten, sanitet, skolutbildning och sjukvård. Just nu bor det gravida kvinnor i lägret och UNFPA:s roll är att leverera utrustning för säkra förlossningar och se till att det finns kvalificerad sjukvårdspersonal att tillgå. Antonio Banderas, 53, skådespelare och UNDPambassadör Det viktigaste för världens framtida utveckling är att såväl regeringar som civilsamhället agerar kraftfullt för att hjälpa de miljontals människor som drabbas av fattigdom och orättvisor. Muneera Sha aban är en av de barnmorskor som jobbar i lägret. Muneera är 65 år och trots att hon gick i pension för flera år sedan går hon ändå upp klockan sex varje morgon för att ge sig iväg på en två timmar lång bussfärd från Jordaniens huvudstad Amman, till lägret nära den Syriska gränsen. Muneera utbildar och handleder barnmorskor som arbetar på UNFPA:s kliniker i lägret och hennes kunskap betyder skillnaden mellan liv och död för gravida kvinnor och deras nyfödda. Angelique Kidjo, 53, artist och UNICEF-ambassadör Det viktigaste för världens utveckling är att se till att alla barn och särskilt flickor får en god utbildning. Vi vet att utbildning både räddar och förbättrar liv.

4 Entreprenörsbidrag till kvinnor en väg ut ur fattigdom Notiser Med hjälp av ett entreprenörsbidrag från FN tog den ensamstående tvåbarnsmamman Shyamola Begum sig ur ett liv i extrem fattigdom i Dhakas slum, Bangladesh. Nu försörjer hon sig själv och sina två döttrar helt på egen hand. Bara under det senaste decenniet har Bangladesh lyckats halvera fattigdomen i landet, sett till att cirka 90 procent av landets flickor börjar skolan och minskat barnadödligheten med 60 procent. Historien om Shyamola, 43, kan tjäna som ett exempel: Shyamolas man lämnade henne i slummen med en dotter och ytterligare ett barn på väg. En dag gick han till jobbet och kom aldrig hem. Under flera veckor letade jag på sjukhus och bårhus. Men folk sa åt mig att sluta leta, de visste att han hade lämnat mig. Med hjälp av stödet från FN lyckades dock Shyamola förändra sin livssituation. För tre år sedan fick hon ett entreprenörsbidrag på 30 dollar (cirka 185 svenska kronor) öronmärkt för extremt fattiga. Hon slog ihop pengarna med de 30 dollar hon lyckats spara av sin lön som hemhjälp och startade ett litet te-stånd i slummen där hon bor. På bara två månader översteg vinsten hennes egen investering. Jag hade aldrig trott att jag kunde driva ett framgångsrikt företag, säger hon. Över familjer som Shyamolas har fått ta emot liknande bidrag under de senaste fem åren. Men slumprojektet hjälper också samhällen att bygga fungerande infrastruktur samt ger unga människor möjlighet till yrkesutbildning. Det här är Bangladesh största urbana utvecklingsprojekt och det har spelat en viktig roll för att sätta fattigdomen i städerna på politikernas agenda, säger svensken Per Bertilsson som leder projektet i Dhaka för UNDP:s räkning. Hittills har projektet förbättrat livet för cirka tre miljoner fattiga och en stor del av denna framgång har varit möjlig genom satsningar på kvinnor: Att investera i kvinnor gynnar hela familjer. Särskilt tydligt blir det att barnen får bättre mat och Jag hade aldrig trott att jag kunde driva ett framgångsrikt företag. utbildningsmöjligheter, säger Per Bertilsson. När UNDP startade ett liknande projekt för fattiga och övergivna kvinnor på landsbygden fördubblades antalet barn som började skolan. Män i köket för ökad jämställdhet Genom programmet Men in the kitchen: cooking up change in Mozambique får unga män utbildning i matlagning och andra hushållssysslor för att främja jämställdheten mellan kvinnor och män i hemmet. Kursen, som är ett samarbete mellan UN Women och nätverket HOPEM, inkluderar också diskussioner kring genus och könsrelaterat våld mot kvinnor och flickor en mycket angelägen fråga i Moçambique, där en av fyra kvinnor upplevt någon form av våld. En av kursens deltagare, 25-åriga Augusto Magaia, säger att vår mentalitet har förändrats totalt. Nu vet jag att vad en kvinna gör i hemmet, det kan jag också göra. Hittills har män deltagit i kursen. Foto: UN Women Shyamola med sina två döttrar. FN:s jobb är att minska klyftan mellan världen som den är och världen som den borde vara. Jan Eliasson, FN:s vice generalsekreterare Foto: Martina Huber, Regeringskansliet Lena Ek, 55, Sveriges miljöminister Lyckas vi inte förhindra den globala temperaturökningen kommer det exempelvis leda till fler översvämningar och svårare torkkatastrofer, vilket i sin tur drabbar människorna på den fattiga delen av jordklotet hårdast. Därför går kampen för att rädda klimatet hand i hand med kampen mot fattigdom och ohälsa. Staffan Landin, 38, frilansande skribent och föreläsare Det räcker inte med en enskild faktor. Världen behöver rättvisare handelsvillkor, regler mot skatteflykt, framsteg i kampen mot global uppvärmning, ökad tillväxt i låginkomstländer, energi, vatten och avlopp, rättvisare fördelning mellan och inom länder och ett ansvarsfullt globalt beslutsfattande. Charlotte Petri-Gornitzka, 54, Generaldirektör Sida Att verkligen utgå från varje människas lika värde och okränkbara rättigheter. Det styr hur vi tänker när det gäller hälsa, utbildning, jämställdhet, ekonomiska förutsättningar, ekosystem och klimatförändringar. Johan Rockström, 47, professor, chef för Stockholm Resilience Centre Världen behöver ett snabbt skifte till global hållbar utveckling där mänsklig välfärd och hållbar förvaltning av biosfären och klimatet går hand i hand. Det krävs globalt samarbete för att skapa förutsättningar för innovation och rättvis fördelning av det återstående ekologiska utrymmet på Jorden. Anna Bergendahl, 21, artist och ambassadör för svenska FN-förbundet Investera i flickor! Vi måste agera mot en värld där könsstympning, barnäktenskap och tidiga födslar är vardag. Vi måste agera för en värld där flickor får gå i skolan och bestämma över sin egen kropp. Utbildning är makt och flickor är nyckeln, både ur ett samhälleligt och medmänskligt perspektiv. Foto: Salman Saeed/UNDP Bangladesh Ali Hamdu med får från programmet. Etiopiska bönder får stöd att hantera klimatförändringen Klimatförändringen slår hårt mot Afar-regionen i östra Etiopien, som drabbats av svår torka. I ett land där över 14 procent av befolkningen är bönder får detta stora konsekvenser. Tack vare ett nytt program ett samarbete mellan Etiopiens regering och de tre FN-organen UNDP, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) och FN:s miljöprogram (UNEP) har nya kooperativ bildats som hjälper bönderna klara av utmaningarna. Över människor i de mest sårbara regionerna har fått stöd genom programmet, bland annat i form av nya bevattningssystem och hjälp med boskapsuppfödning. Foto: UNDP Ethiopia

5 Foto: Hector Morales Delgado/UNDP Guatemala UN/Photo Martine Perret VÄRLDENS BÄSTA NYHETER Sanning och rättvisa i Guatemala Även om det 36 år långa inbördeskriget tog slut redan 1996 är arbetet med att skapa rättvisa för offren långt ifrån över. FN:s utvecklingsprogram test Hur tror du världen ser ut? Testa dig själv 1. Hur stor andel av världens befolkning lever på mindre än 1,25 dollar om dagen? a) Cirka procent b) Cirka procent c) Cirka procent 2. Hur stor andel barn börjar skolan? a) Cirka 50 procent b) Cirka 70 procent c) Cirka 90 procent UNDP arbetar för att ge stöd till drabbade grupper i deras kamp för upprättelse men också med att utbilda polis, domstolsväsende och 3. Vilken är den förväntade livslängden i världen? a) Cirka 50 år b) Cirka 60 år c) Cirka 70 år 4. Hur många människor i världen har tillgång till rent vatten? a) Nästan 50 procent b) Nästan 70 procent c) Nästan 90 procent Fortsätt testa din kunskap om världen på blir-varlden-battre/vad-vet-du-om-varlden/ En kvinna i Guatemala berättar om konflikten i Baja Verapaz. rättsmedicinska experter. I diskussionerna om de nya utvecklingsmålen är det många som förespråkar att god samhällsstyrning och ett fungerande rättssamhälle ska få större utrymme. Att ansvariga ställs till svars och att brottsoffer kan få upprättelse har visat sig vara viktigt för att skapa varaktig fred och försoning. I Guatemala pågår just nu ett omfattande arbete med att ta reda på vad som egentligen hände under det blodiga inbördeskriget. På senare tid har stora framsteg gjorts till och med den tidigare presidenten Efraín Ríos Montt har ställts inför rätta, anklagad för folkmord. UNDP har också stöttat landets justitiekansler och allmänna åklagare, bland annat genom att utveckla ett system för vittnesskydd, så Trädgårdar i kampen mot undernäring millenniemålen.nu Även om sanningen ibland kan vara svår att leva med är det bättre än att leva i ovisshet. att människor verkligen vågar berätta vad de sett och varit med om. Regeringens insatser för att bekämpa straffriheten har, med stöd från UNDP, också bidragit till att minska våldet i det guatemalanska samhället. Antalet anmälda brott som leder till fällande domar har ökat med 70 procent bara sedan 2009, vilket lett till en helt ny syn på rättvisa. Allt detta har varit till stor hjälp för dem som försökt ta reda på vad som egentligen hände med familj och vänner under det våldsamma kriget. För även om sanningen ibland kan vara svår att leva med är det bättre än att leva i ovisshet. I Burkina Faso i byn Ouahigouya, vid gränsen till Sahara, har 54 kvinnor förvandlat den torra marken till en blomstrande trädgårdsodling. Skörden ger näringsrika frukter och grönsaker till familjer i ett område där människor annars brukar leva på bara hirsmjöl. Det här är en del av ett fyraårigt projekt som omfattar cirka samhällen i Burkina Faso. UNICEF ger kvinnorna utbildning i jordbruksteknik och finansierar nya brunnar. Sedan projektet startade blir barnen inte lika ofta sjuka och klarar skolan bättre. På så sätt blir hela byn bättre rustad att klara de torkkatastrofer som så ofta drabbar landet. Sedan projektet startade blir barnen inte lika ofta sjuka. BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? fakta OM UTVECkLINGEN I VÄRLDEN notiser Blir världen bättre? Hur ser utvecklingen i världen ut, hur går det med FN:s millenniemål och hur ser arbetet med den nya utvecklingsagendan ut? På millenniemålen.nu kan du ta del av nyheter och aktuell fakta och statistik. Där kan du också ladda ned succéboken Blir världen bättre, som ger en lättförståelig och övergripande introduktion till de globala utvecklingsfrågorna. Nytt för i år är även en skolsida med lektionsplaneringar, övningar för alla årskurser och annat pedagogiskt material. Millenniemålen.nu drivs av UNDP:s nordiska kontor med stöd av Sida. Ännu fler goda nyheter på Världskoll.se Hur skulle ditt liv se ut om du växte upp i Tanzania? På Svenska FN-förbundets sajt Världskoll.se kan du jämföra levnadsvillkoren på olika platser i världen. Med hjälp av lekfull grafik och rörliga bilder förmedlas dessutom massvis med goda nyheter och exempel på positiv utveckling. FN-förbundet har också utbildade millenniemålsambassadörer runt om i landet som gärna berättar mer om utvecklingen i världen. FN:s arbete gör skillnad Världens bästa nyheter har tagits fram av UNDP:s nordiska kontor i samarbete med FN-förbundet och andra svenska FN-organisationer och med stöd av Sida. Tanken är att visa på alla de framsteg som görs runt om i världen utan att för den skull blunda för de utmaningar vi fortfarande står inför. För trots att vi varje dag matas med nyheter om konflikter, svältkatastrofer och negativa effekter av klimatförändringen finns många goda krafter som arbetar för att göra världen till en bättre plats för oss alla. Tack alla svenskar för att ni är med och bidrar! FACIT: 1. Den extrema fattigdomen i världen har minskat från 47% 1990 till 22% Det betyder att 700 miljoner färre människor lever i extrem fattigdom. 2. Idag börjar nio av tio barn i skolan (närmare 90 %). 3. Medellivslängden i världen 2010 var 70 år och den fortsätter att öka. 4. Idag har nästan nio av tio människor i världen (89%) tillgång till rent dricksvatten. Foto: UNICEF/Olivier Assein Kientego Sierotta är gruppledare för kvinnorna som arbetar i trädgården i Ouahigouya. Jag har förändrat familjens diet och barnen är friskare och starkare, berättar hon. Empowered lives. Resilient nations.

6 2012

7 VÄRLDENS BÄSTA NYHETER Hälften av Sveriges bistånd går till FN och andra multilaterala organisationer läs mer om vad du är med och bidrar till! Foto: Mark Garten Foto: Foto: William Ryan/UNFPA Foto: UNDP PAPP Ban Ki-moon: Millenniemålen är min drivkraft Sidan 2 Barnmorskor räddar liv i Bangladesh Sidan 2 Palestinskt småföretagande skapar framtidstro Sidan 3 Foto: UNDP Linda Essner Befolkningen i Kibera SMS:ar för millenniemålen I Kibera, det stora slumområdet i Nairobi, råder brist på så gott som all grundläggande service: vatten, toaletter och sjukvård. Genom ett FNlett projekt kan nu invånarna rapportera utebliven service och därmed hålla sina myndigheter ansvariga allt med hjälp av mobilen. Ingen vet exakt hur många människor som bor i det jättelika slumorådet i den kenyanska huvudstaden en del säger , andra en och en halv miljon. Området saknar sjukhus, det finns bara fyra skolor och bekvämligheter som rinnande vatten, toaletter och elektricitet är att betrakta som lyx. Här driver FN:s millenniemålskampanj, i samarbete 1. Halvera jordens fattigdom och hunger 2. Se till att alla barn får gå i grundskola med lokala partners och med stöd av Sida och UNDP, ett pilotprojekt som syftar till att stärka dialogen mellan stat och invånare. Huduma som betyder service på swahili är en teknisk plattform som kan ta emot och registrera problem och bristande service som invånarna rapporterar in med hjälp av sina mobiler. Klagomålen följs sedan upp och syftet är att projektet ska 3. Öka jämställdheten mellan kvinnor och män 4. Minska barnadödligheten leda till bättre service och ökat ansvarsutkrävande. Hittills har ett hundratal rapporter kommit in om allt från doktorer som tvingas operera utan bedövning och hiv-patienter som inte får sin bromsmedicin till skolor som tar ut höga avgifter trots att utbildningen ska vara kostnadsfri. Loice Emerd, som jobbar för en lokal organisation i 5. Förbättra mödrahälsan Kibera med uppgift att följa upp att samhällsservicen fungerar, har stora förhoppningar på projektet: Kenyas konstitution ger oss rättigheter men den är skriven på ett krångligt språk och väldigt få av oss förstår vart vi ska vända oss om den service vi har rätt till uteblir genom Huduma får vi hjälp med det. Och det lönar sig att 6. Stoppa spridningen av hiv/aids, malaria och andra sjukdomar rapportera. När Loice och hennes organisation skickade SMS till Huduma om att Kibera Primary School, med sina drygt elever, inte haft vatten på åtta år ledde det till att ännu fler problem uppdagades. På skolområdet fanns flera oavslutade toalettbyggen där hantverkarna försvunnit med pengarna innan jobbet var klart. De hjälporganisationer som betalat och beställt arbetet hade inte brytt sig om att följa upp och det enda skolledningen sett till av dem är logotyperna på de ofärdiga husen. Efter Huduma kom in i bilden har vi haft kontakt med både hjälporganisationer och lokala myndigheter. Till och med byggjobbarna har kommit tillbaka. Förhoppningsvis ska vi snart äntligen få både vatten och toaletter, säger Abdallah Mohammed som är skolans förvaltare. FAKTA π Ungefär hälften av Kenyas dryga 40 miljoner invånare är mellan 15 och 65 år. I landet finns över 25 miljoner mobilabbonemang. π Den tekniska plattformen har utvecklats av FN:s millenniemålskampanj i samarbete med Sodnet, en kenyansk organisation som använder modern teknik för att mobilisera och kanalisera socialt engagemang. π Innan pilotprojektet startade genomfördes en kartläggning där hushåll svarade på frågor om hur de upplevde samhällsservicen. Detta för att man senare ska kunna följa upp projektets resultat. Millenniemålen är åtta utvecklingsmål som alla världens ledare har ställt sig bakom de ska vara uppfyllda till Säkra en miljömässigt hållbar utveckling 8. Öka samarbetet kring handel, bistånd och skuldavskrivningar reflektion Beslutsamhet och vilja kan förändra världen Som världen ser ut är det svårt att vara odelat positiv och bara tala om goda nyheter. Utmaningarna är många men om vi blundar för framstegen är risken stor att vi ger upp och tappar sugen. Se bara på millenniemålen med drygt tre år kvar till 2015 står det klart att det blir svårt att uppnå dem alla. Samtidigt har den extrema fattigdomen redan halverats, fler människor har tillgång till rent vatten och allt fler barn går i skolan. Och bara det att så många människor samlades i Rio tidigare i sommar för att diskutera ekonomisk och social rättvisa, hållbar livsstil och ekonomi är en god nyhet i sig. En av mina förebilder, Dag Hammarskjöld, har sagt att vi kan välja att se på FN på olika sätt antingen som ett statiskt konferensmaskineri eller som ett dynamiskt verktyg för medlemsstaterna att tillsammans skapa ett fungerande världssamfund. Jag kommer att göra allt jag kan för att den senare visionen skall visa vägen framåt. Jan Eliasson, FN:s vice generalsekreterare

8 Notiser Fungerande tsunamivarningssystem på plats Efter tsunamin i Sydostasien 2004 fick Unesco i uppgift att utveckla ett nytt varningssystem för att förebygga katastrofer och skydda sårbara kustsamhällen. Nu är systemet på plats och nyligen testades det med gott resultat. Så här går det till; En tryckmätare på botten känner av vågorna och registrerar våghöjden, informationen sänds upp till bojen på ytan och uppgifter om vågornas storlek och vilka kuster som kan drabbas skickas vidare till lokala varningscenter. Dessa ansvarar i sin tur för att varna den berörda befolkningen. För mer information: unesco.se Nybliven stolt mor på ett sjukhus i Dhaka i Bangladesh. Stora framgångar i kampen mot polio Arbetet för att utrota polio en av världens mest dödliga och försvagande sjukdomar har kommit långt. Numera finns virussjukdomen endast i tre länder Afghanistan, Nigeria och Pakistan. FN driver, tillsammans med Rotary International, en global kampanj för att vaccinera alla världens barn och därmed utrota sjukdomen helt. Indien är ett av de länder där vaccineringsprogrammen har haft stor effekt. Nyligen firade landet sitt första poliofria år. Foto: William Ryan/UNFPA Fler barnmorskor minskar mödradödligheten i Bangladesh Foto: UN/Photo Mark Garten Millenniemålet om att halvera fattigdomen är uppnått Världsbankens senaste siffror visar att det första millenniemålet att halvera den extrema fattigdomen till 2015 redan uppnåtts. Enligt Världsbanken levde 43 procent av jordens befolkning i extrem fattigdom 1990 och idag uppskattar man att andelen har sjunkit till runt 20 procent. Men kampen för att utrota fattigdomen måste fortsätta framstegen till trots försöker fortfarande över en miljard människor överleva på 1,25 dollar om dagen. I många utvecklingsländer saknas professionella barnmorskor. Det är ett avgörande skäl till att flickor och kvinnor varje år dör i samband med graviditet och förlossning. I Bangladesh arbetar FN tillsammans med regeringen för en förändring och på nio år har mödradödligheten minskat med 40 procent. Bangladesh kvinnliga premiärminister Sheik Hashina kämpar mot mödradödligheten. Som ett resultat håller en helt ny yrkeskår på att växa fram i landet och förra året utexaminerades de 60 första barnmorskorna. Men arbetet har pågått längre än så, berättar Anna af Ugglas Nygren, svensk barnmorska som jobbar för UNFPA (FN:s befolkningsfond) i huvudstaden Dhaka. Svenska barnmorskor har, med stöd av Sida, varit på plats på UNFPA-kontoret sedan Jag är den tredje i raden, säger Anna och berättar om det omfattande arbetet att bygga upp en struktur för utbildning av barnmorskor samtidigt som det måste skapas en kapacitet att ta emot dem på klinikerna ute på landsbygden. Hela tiden pågår en kamp för att förändra attityder och värderingar. Tidigare saknades barnmorskor helt och födande flickor och kvinnor kunde i bästa fall få hjälp av en dai vilket bäst översätts som hjälpgumma. Tidigare födde nära 90 procent av mödrarna i hemmet men på tio år har den siffran sjunkit till 75 procent, samtidigt som allt fler får hjälp av sjuksköterskor som vidareutbildats till barnmorskor. På sikt är målet att varje landsbygdsklinik ska ha fyra barnmorskor så att förlossningshjälp kan erbjudas dygnet runt i hela landet. Vid världstoppmötet i New York i september 2010 lovade Sheik Hashina att Bangladesh ska ha barnmorskor Det var ett starkt ställningstagande för att bekämpa mödradödligheten och det är oerhört spännande att vara en del av processen, säger Anna af Ugglas Nygren. Att antalet dödsfall på levande födda barn gått ner från 340 till 194 på mindre än tio år visar att vi är på rätt väg! UN/Photo Martine Perret Världens flickor får chans till ett bättre liv Varje dag gifts flickor bort i världen. Giftermålet gör att de går miste om utbildning. De riskerar också att utsättas för faror som våld inom äktenskapet, komplikationer av tidiga graviditeter samt begränsad rörelsefrihet och tillgång till reproduktiv hälsovård. Inom kampanjen Flicka stödjer FN-förbundet UNFPA:s projekt i Etiopien som erbjuder flickor utbildning och stöd. UN/Photo: Martine Perret åtta tycker till: Vad är drivkraften bakom ditt engagemang för världen? Foto: Eskinder Debebe Ban Ki-moon, 68, FN:s generalsekreterare En av mina främsta drivkrafter är att bidra till att millenniemålen uppfylls till 2015 det är utmanande men möjligt. Marta Vieira da Silva, 26, fotbollsspelare och ambassadör för UNDP Jag glömmer aldrig mitt ursprung. Själv har jag genom hårt arbete och beslutsamhet lyckats men jag tänker ständigt på dem som inte fått samma chans. Tack vare fotbollen har jag nu fått möjlighet att hjälpa andra genom att uppmärksamma den globala kampen mot fattigdom. Percy Barnevik, 71, ordförande för Hand in Hand International Insikten att världens extrema fattigdom kan elimineras på tio år. De fattiga har en inre styrka som mobiliseras i företags- och jobbskapande 20 gånger effektivare än vanligt gåvobistånd. Vi har startat företag. Sedan följer att få arbetande barn in i skolor samt hälso- och miljöprogram.

9 Palestinskt småföretagande skapar framtidstro Notiser Tack vare mikrolån och uppstartshjälp har Inayat Nageeb startat en egen underklädesbutik i Jerusalem. Pengarna hon tjänar investeras i de fem barnens utbildning: Stödet har hjälpt mig att komma på fötter nästa steg är att göra företaget framgångsrikt, säger hon. Att starta företag med begränsade resurser i Jerusalem är en utmaning, speciellt om du är kvinna. Men Inayat Nageeb är nu både framgångsrik företagare, mamma och hustru. Inayat och hennes familj har fått stöd genom ett program som drivs av FN:s utvecklingsprogram, UNDP, där utsatta familjer får hjälp att lyfta sig ur fattigdomen inte bara lindra den. Programmet omfattar familjer i Jerusalem och familjer på Västbanken och de som deltar får både finansiellt stöd genom mikrolån och rådgivning i hur man startar och driver företag. Allt som allt har programmet skapat permanenta jobb men hela människor har lyfts ur fattigdom. Grundtanken är hjälp till självhjälp och familjerna får stöd att själva identifiera sina behov och komma fram till passande lösningar. Delaktighet och ägarskap är viktiga ingredienser som har bidragit till att stärka både självkänslan hos familjerna och lönsamheten i deras företag. Att stärka självkänslan är särskilt viktigt med tanke på att nära 75 procent av befolkningen bara i Gaza är beroende av bistånd för sin överlevnad. Och underklädesbutiken har verkligen förändrat livet för Inayat och hennes familj. Bara två månader efter att butiken öppnades hade familjens inkomst fördubblats och eftersom lönsamheten hela tiden ökar hyser Inayat stor tilltro till framtiden. Förutom att betala för de fem barnens utbildning har hon också planer på att själv vidareutbilda sig. Palestinska kvinnor är som olivträd, djupt rotade i marken. Jag startade affären för att kunna stanna i Jerusalem, berättar Inayat som hade Palestinska kvinnor är som olivträd, djupt rotade i marken. Jag startade affären för att kunna stanna i Jerusalem. varit hemmafru i 26 år när hon med hjälp av UNDP startade sitt företag. Men så tillägger hon: Nu är det dags för mig att verkligen leva! Foto: UNMACA Jordanien äntligen minfritt I april kunde Jordanien äntligen förklara landet fritt från landminor. Genom sitt minröjningsprogram ett samarbete mellan de jordanska myndigheterna, Norsk Folkehjelp och UNDP har närmare landminor avlägsnats. Jag kan inte vänta tills jag åter kan börja bruka min mark, föda upp boskap och odla. Det är det enda jag är bra på, säger 68-åriga Salman Awad, som på grund av landminorna inte kunnat bruka sin mark på 35 år. Twenty years ago, the internet was largely unknown. The Cold War had just ended, and BRICS were used to build houses not the world s most dynamic economies. Aron Cramer, som leder BRS en forsknings- och konsultorganisation som arbetar med hållbart företagande. BRICS är en förkortning av Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika. Foto: UNPhoto Vatten för livet Foto: Stellan Herner Mark Levengood, 48, programledare, författare och Unicef-ambassadör I grund och botten bygger mitt engagemang på en starkt rotad tro att jag kan förändra saker. Varken jag eller någon annan behöver vara ett offer för omständigheter, utan bör kämpa mot problemen, vare sig det är en ondsint lärare eller ovärdiga livsvillkor. Foto: Johan Ödmann Gunilla Carlsson, 49, Sveriges biståndsminister Världen blir vad vi gör den till, därför har var och en ett ansvar. Vi har gjort fantastiska framsteg men alltför många lever fortfarande i fattigdom och förtryck. Däri ligger min drivkraft: Att mina insatser, hur små de än må vara, kan bidra till att förbättra livet för en annan människa. Wycliffe Omuchenta Aluialala, 35, Social aktivist, Kibera, Kenya När jag ser att myndigheterna inte använder de resurser som finns på ett bra sätt känns det som att jag själv och andra fattiga förvägras vår rätt till service och ett bättre liv. Att stoppa korruption är min drivkraft! Charlotte Petri-Gornitzka, 53, Generalsekreterare Sida Mitt engagemang är inte bara för världen utan för människorna som lever i den. Alla föds med unika egenskaper men olika förutsättningar och jag hoppas att varje flicka, pojke, kvinna och man en dag ska få chansen att förverkliga sina drömmar. Vi är inte där än, men min drivkraft att vi ska nå dit. Foto: Martina Huber, Regeringskansliet Lena Ek, 54, Sveriges miljöminister Mitt politiska engagemang är sprunget ur ett rättvisepatos och ur kärleken till naturen. Jag vill förändra till det bättre och som miljöminister får jag arbeta mot högt ställda klimatmål och ta stegen mot en mer hållbar värld. Ett viktigt ledord är samverkan alla bidrar utifrån sina förmågor. På 20 år har två miljarder fler människor fått tillgång till rent dricksvatten. Detta millenniemål har därmed redan uppnåtts tre år före Indien och Kina står för en stor del av ökningen men fortfarande saknar nästan 800 miljoner människor rent dricksvatten de flesta i Afrika söder om Sahara. I Niger, där nästan halva befolkningen lever utan tillgång till rent dricksvatten, finns Unicef på plats och borrar brunnar, bygger toaletter, utbildar lokalbefolkningen och sprider livsviktig kunskap om hygien ett arbete som under de senaste åren räddat livet på tusentals människor.

10 PHOTO:MUSUK NOLTE/UNDP VÄRLDENS BÄSTA NYHETER Nya spisar ger bättre miljö och hälsa Tidigare spenderade 48-åriga Pilar Valladolid timmar på att samla ved för att klara familjens matlagning. Till sin hjälp hade hon sin åttaåriga test dotter precis på samma sätt som Pilar fick hjälpa sin mamma att samla ved när hon var barn. Familjen lever i en liten bergsby i Anderna Hur tror du världen ser ut? Testa dig själv där fattigdomen är utbredd. Traditionella vedspisar har varit regel snarare än undantag och familjerna äter, sover och umgås i de små lerhusens enda rum. Men traditionella spisar är inte speciellt effektiva det går åt mycket ved och eftersom spisarna inte är utrustade med skorsten stannar det mesta av röken inomhus. Genom ett FN-stött projekt har Pilar och hennes familj nu fått en ny, mer effektiv, spis. Den ger samma effekt och värme med bara hälften så mycket ved vilket gör att både utsläppen av växthusgaser och hälsoproblemen har minskat kraftigt. Dessutom sparar familjen massor av tid som annars skulle ha lagts på att hämta ved tid som istället kan läggas på läxläsning eller inkomstgenererande verksamhet. Programmet drivs av de lokala myndigheterna med stöd av UNDP och man beräknar millenniemålen.nu FAKTA π Runt 1,5 miljoner människor dör varje år av förorenad inomhusluft, ofta från omoderna spisar. Kvinnor och barn som spenderar mycket tid i hemmet är hårdast drabbade. π Fler än människor i Peru som lever i extrem fattigdom har gynnats av att nya, mer effektiva spisar har installerats i deras hem. UNDP har varit med att installera nya spisar bara i Peru. att det bidragit till att koldioxidutsläppen hittills minskat med över ton per år bara i Pilars hemtrakter. Familjerna får också hjälp att sälja sina utsläppsrätter vilket bidrar till att göra projektet långsiktigt hållbart. BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? fakta OM UTVECkLINGEN I VÄRLDEN notiser Blir världen bättre? Hur ser utvecklingen i världen ut och hur går det egentligen med FN:s millenniemål? På millenniemålen. nu hittar du aktuell fakta och statistik. Där kan du också ladda ned succéboken Blir världen bättre som ger en lättförståelig och övergripande introduktion till de globala utvecklingsfrågorna samt ta del av nyheter, lektionsplaneringar och annat pedagogiskt material. Millenniemålen.nu drivs av UNDP:s nordiska kontor med stöd av Sida. Ännu fler goda nyheter på Världskoll.se Hur skulle ditt liv se ut om du växte upp i Tanzania? På Svenska FN-förbundets sajt Världskoll.se kan du jämföra levnadsvillkoren på olika platser i världen. Med hjälp av lekfull grafik och rörliga bilder förmedlas dessutom massvis med goda nyheter och exempel på positiv utveckling. FN-förbundet har också utbildade millenniemålsambassadörer runt om i landet som gärna berättar mer om utvecklingen i världen. UN/Photo Martine Perret 1. Var bor det flest fattiga människor? I Indien eller i Afrika? 2. Hur stor andel barn börjar skolan? a) 50 procent b) 70 procent c) 90 procent 3. Vilken är den förväntade livslängden i världen? a) Cirka 50 år b) Cirka 60 år c) Cirka 70 år 4. Hur många människor i världen har tillgång till rent vatten? a) Nästan 50 procent b) Nästan 70 procent c) Nästan 90 procent Fortsätt testa din kunskap om världen på vad-vet-du-om-varlden/ FACIT: 1. I Indien bor det flest fattiga människor (cirka 400 miljoner lever i extrem fattigdom enligt Världsbankens senaste siffror). I Afrika söder om Sahara lever 386 miljoner människor i extrem fattigdom. 2. Idag börjar nio av tio barn i skolan (närmare 90 %). 3. Medellivslängden i världen 2010 var 70 år och den fortsätter att öka. 4. Idag har nästan nio av tio människor i världen (89%) tillgång till rent dricksvatten. UN/Photo Rick Bajornas Kvinnor får större politiskt och ekonomiskt inflytande Andelen kvinnor i världens parlament har ökat långsamt men stadigt från 14 procent år 2000 till runt 20 procent idag. FN:s enhet för jämställdhet, UN Women, satsar på att stärka kvinnors aktörskap ytterligare och inför valet i Sydsudan ledde UN Women en medborgarutbildning som bidrog till att 51 procent av de röstande var kvinnor många av dem analfabeter. Under den Arabiska våren gav organisationen tidigt stöd för kvinnors medbestämmande och stöd i att formulera krav om ökad jämställdhet och kvinnors rättigheter. UN Women arbetar också för att stärka kvinnors ställning på arbetsmarknaden, genom utbildning och socialt skydd, men också genom stöd till ILO:s konvention om reglering av hushållsarbete. Hittills har 257 inter- nationella företag skrivit under principerna om förbättrade arbetsförhållanden och kvinnors lika rättigheter. Undersökningar visar också att kvinnliga politiker är mer benägna än män att engagera sig i frågor som rör miljö och hälsa. Jämställdhet är en bra affär för alla parter, konstaterar Michelle Bachelet, tidigare president i Chile som nu leder UN Women. FN:s arbete gör skillnad Världens bästa nyheter har tagits fram av UNDP:s nordiska kontor i samarbete med FN-förbundet och andra svenska FN-organisationer och med stöd av Sida. Tanken är att visa på alla de framsteg som görs runt om i världen utan att för den skull blunda för de utmaningar vi fortfarande står inför. För trots att vi varje dag matas med nyheter om konflikter, svältkatastrofer och negativa effekter av klimatförändringen finns många goda krafter som arbetar för att göra världen till en bättre plats för oss alla. Tack alla svenskar för att ni är med och bidrar! Empowered lives. Resilient nations.

11 2011

12 VÄRLDENS BÄSTA Hälften av Sveriges bistånd går till FN och andra multilaterala organisationer läs mer om vad du är med och bidrar till! NYHETER Hösten 2011 Foto: UNDP Foto: FN-förbundet/M Oliveras Foto: Gunnar Seijbold Indiska kvinnor får ökat inflytande Sidan 2 Om idrott och millenniemål Sidan 2 Svenskt bistånd räddar liv Sidan 3 Foto: UN/Martine Perret De flesta länder vinner kampen mot fattigdomen Den globala finanskrisen till trots är två av tre utvecklingsländer på väg att halvera fattigdomen, det framgår av en färsk rapport från Världsbanken. Och enligt den senaste millenniemålsrapporten har några av de allra största framstegen skett i Afrika söder om Sahara Trots svältkatastrofen på Afrikas horn kan Afrika som kontinent visa på stora framsteg under det senaste årtiondet. Exempelvis har skolinskrivningen ökat från 58 till 76 procent, samtidigt som Afrika är den region där dödsfallen i malaria minskat mest i världen. Trots utmaningarna finns det alltså anledning att uppmärksamma de framsteg som faktiskt gjorts sedan världens ledare för mer än tio år sedan upprättade millenniemålen; målen har bidragit till att lyfta miljontals människor ur fattigdom, räddat ett otaligt antal barns liv samt hjälpt till att minska mödradödligheten. Målen har också bidragit till ökade möjligheter för kvinnor samt förhindrat att människor dör eller försvagas av sjukdomar. Framstegen har dock inte kommit alla människor Äntligen har kvinnors kamp för mänskliga rättigheter synliggjorts Så kommenterar Michelle Bachelet Chiles f.d. president och chef för det nya FN-organet UN Women beskedet att Ellen Johnson Sirleaf (Liberias president), Leymah Gbowee (medborgarrättskämpe i Liberia) och Tawakkul Karman (aktivist i Jemen) delar på Nobels Fredspris. Beskedet är ett starkt stöd för FN:s kvinnokonvention. Mer info finns på till del och fortfarande finns stora skillnader, såväl inom som mellan länder. Därför behövs ökade insatser för att nå de allra fattigaste och mest utsatta människorna runt om i världen de som lever i länder drabbade av konflikter och naturkatastrofer samt de som diskrimineras på grund av kön, ålder, funktionshinder eller etnicitet. Mest glädjande är annars de stora framsteg som sker i Foto: UN/Rick Bajornas Målen har bidragit till att lyfta miljontals människor ur fattigdom. Afrika den kontinent som idag är längst ifrån att nå millenniemålen. Enligt chefsekonomen för den afrikanska utvecklingsbanken, Mthuli Ncube, är den afrikanska medelklassen på framfart och en av tre afrikaner kan idag räknas dit. Även om deras levnadsstandard inte står sig långt med våra mått mätt bidrar ändå framstegen till att många familjer lever bättre och längre. Stora framgångar i korthet: Målet om att halvera andelen extremt fattiga till 2015 kommer sannolikt att nås på global basis. Den extrema fattigdomen beräknas då ha sjunkit till 15 procent. Några av de fattigaste länderna i världen har gjort de främsta framstegen vad gäller utbildning Afrika söder om Sahara är den region som gjort störst framsteg. Allt färre människor smittas av hiv. År 2009 nysmittades omkring 2,6 miljoner människor en nedgång på 21 procent sedan 1997 när antalet nysmittade nådde sin pik. Det här är millenniemålen 1. Halvera jordens fattigdom och hunger 2. Se till att alla barn får gå i grundskola 3. Öka jämställdheten mellan kvinnor och män 4. Minska barnadödligheten 5. Förbättra mödrahälsan 6. Stoppa spridningen av hiv/aids, malaria och andra sjukdomar 7. Säkra en miljömässigt hållbar utveckling 8. Öka samarbetet kring handel, bistånd och skuldavskrivningar Förbättrad mödrahälsa i Etiopien I Etiopien har mödradödligheten länge varit bland de högsta i världen och hela 80 procent av alla födslar skedde utan hjälp av utbildad personal. Tack vare ett samarbete mellan landets myndigheter och en rad FN-organisationer (UNICEF, WHO, UNFPA och UNDP) har kunskap och information om säkra födslar nu spridits och Etiopien är ett av fyra afrikanska länder på god väg att nå millenniemål 5 att minska mödradödligheten med tre fjärdedelar till reflektion Millenniemålen ett viktigt vapen mot världens fattigdom Krig, miljöförstöring och brott mot de mänskliga rättigheterna gör livet svårt för miljoner människor och det är inte helt lätt att okritiskt tala om goda nyheter. För inte är det så mycket att fira att fler än 4000 barn varje dag dör i diarrésjukdomar, orsakade av bristande vattenoch sanitetslösningar? Allt elände till trots kan vi dock se tillbaka på några decennier av stora framsteg; fler barn än någonsin kan läsa och skriva, medellivslängden i världen har ökat och dödstalen för såväl malaria som aids har minskat drastiskt. Jag vågar påstå att FN:s millenniemål spelat en viktig roll i dessa framsteg. De åtta mål som världens ledare enades om för mer än tio år sedan har bidragit till ökat fokus och till att regeringar i både rika och fattiga länder har avsatt mer pengar till viktiga frågor som utbildning och hälsovård. Även om vi inte kommer att ha hunnit ända fram år 2015, som är dead-line för millenniemålen, är jag ändå övertygad om att den här typen av globala mål är oerhört betydelsefulla för allas vår gemensamma framtid. Jan Eliasson, FN:s millenniemålsambassadör och ordförande i WaterAid Sverige

13 Notiser Gratis skolmat ger fler elever och bättre resultat Varje dag får 20 miljoner barn gratis skolmat genom FN:s livsmedelsprogram (WFP). Ett rejält mål mat om dagen bidrar till att fler barn kommer till skolan, dessutom blir deras studieresultat bättre när de slipper vara hungriga. Fler barn klarar därmed av att få godkända betyg så att de kan fortsätta till nästa årskurs. De som vinner mest på skolmaten är flickorna. När fattiga familjer tvingas välja är det ofta pojkarna som får gå i skolan medan flickorna får hjälpa till hemma. Både familjen och samhället i stort tjänar dock på att flickorna får utbildning. En flicka som gått i skolan föder färre barn och löper 50 procents mindre risk att drabbas av hiv och andra sjukdomar. För många barn utgör skolmaten den stora skillnaden mellan utveckling och utarmning, hopp och hunger. Svenska FN-förbundet sprider information och samlar in pengar till projektet. Läs mer på Foto: FN-förbundet Jonas Nyström Malaria nära att utrotas på Zanzibar I Afrika skördar malaria i genomsnitt ett dödsoffer var 30:e sekund. Att utrota malarian är därför en mycket viktig del i kampen mot barnadödligheten och ett av FN:s millenniemål handlar specifikt om att bekämpa hiv/aids, malaria och andra smittsamma sjukdomar. På den hårt malariadrabbade ön Zanzibar i Tanzania lyckades ett internationellt forskarlag radikalt minska antalet malariarelaterade dödsfall genom en ny behandlingsmetod. Förutom att man delade ut impregnerade myggnät så behandlades de sjuka dessutom med en kombination av naturläkemedel och konventionell medicin. Metoden som gav goda resultat har därefter lanserats i andra delar av Afrika. Visste du att antalet malariadödsfall globalt har minskat med 20 procent under de senaste tio åren från dödsfall år 2000 till dödsfall år Ny lag mot kvinnlig könsstympning i Guinea-Buissau Efter 16 år av diskussioner har Guinnea-Bissau antagit en lag som förbjuder kvinnlig könsstympning. Lagen är ett steg i rätt rikting men att nå ut med kunskap om varför könsstympning är farligt och måste upphöra blir den stora utmaningen. Foto: UNICEF/M Hallahan Sumitomo Det tar tid att förändra attityder men UNICEF arbetar på plats tillsammans med FN:s befolkningsfond (UNFPA) och lokala aktörer för att bryta de mönster och traditioner som under lång tid gjort kvinnlig könsstympning acceptabelt. Demokrati och rättssäkerhet på framfart Fler och fler länder håller öppna och fria val och allt fler människor kan därmed vara med och påverka sitt liv och sin framtid. FN:s utvecklingsprogram, UNDP, ger stöd till mer än en tredjedel av världens parlament. Dessutom stödjer organisationen ett val någonstans i världen varannan vecka. Millenniemålen täcker in viktiga områden som hälsa, utbildning och jämställdhet. Däremot finns det inget mål som direkt tar upp frågor om demokrati. Fungerande system och samhällsinstitutioner är dock oerhört viktigt för utvecklingen i världen. Den indiske Nobelpristagaren i ekonomi, Amartya Sen, har i sin forskning exempelvis visat att inget demokratiskt land någonsin drabbats av en svältkatastrof. Förbättrad lagstiftning och ökad öppenhet och insyn stärker demokratin och gör att människor kan hålla politiker och institutioner ansvariga. Genom att arbeta nära regeringarna i partnerländerna bidrar UNDP till att stärka rättsäkerhet och samhällsinstitutioner och inte minst viktigt bekämpa korruption. I Sierra Leone har exempelvis mer än dokument som rör licenser för mineralutvinning digitaliserats och offentliggjorts och i Montenegro har 600 romer fått hjälp med viktiga persondokument som gör att de kan rösta och delta i samhällslivet. Det folkliga deltagandet är viktigt. I norra Indien har UNDP, med stöd av IKEA, bidragit till att fler än kvinnor i 500 byar fått kunskap om sina sociala och politiska rättigheter samtidigt som de fått grundläggande utbildning om ekonomi. Som ett resultat har hundratals små och större företag startat. Kvinnorna har också uppmuntrat varandra att ställa upp i lokala val och nära 300 av dem har röstats in i lokala beslutsfattande församlingar. Mer information finns på Fem tycker till: Vad är det viktigaste som hänt under din livstid? Hans Rosling, 63, professor i global hälsa, Karolinska Institutet Carolina Klüft, 28, friidrottare och ambassadör för FN-förbundet När millenniemålen skapades blev jag glad och hoppfull över att världens ledare äntligen enats kring konkreta mål som alla kunde jobba mot. Som idrottare vet jag hur oerhört viktigt det är med konkreta mål om man vill utvecklas. Och man ska våga sikta högt, riktigt högt! Sasja Beslik, 39, Chef för ägarstyrning på Nordea Medellivslängden i världen har under mitt liv ökat från 48 till 68 år, och mitt bidrag var att överleva cancer vid 30 års ålder tack vara turen att ha tillgång till den fantastiska svenska sjukvården! Foto: Stefan Nilsson Foto: FN-förbundet M Oliveras Jag har överlevt ett brutalt krig mitt i Europa. Jag hade tur, tusentals av mina jämnåriga dog mellan Bingo Lotto och Inredningsprogram på TV. Likgiltigheten är demokratins största och slugaste fiende men har man upplevt rå ondska på nära håll förstår man också kraften i mänskligheten. Charlotte Petri-Gornitzka, 52, Generaldirektör, Sida Under min livstid har andelen flickor som får gå i skolan fördubblats. Jag påminns varje dag om att utbildning är den rakaste vägen ut ur fattigdom i många av världens länder. Marianne Barner, 61, Senior Advisor, IKEA Group Staff Sustainability Det viktigaste är att själv få vara delaktig i att allt fler företag, tillsammans med civilsamhället, engagerar sig och skapar nya sätt att bidra till storskaliga förändringar. Det kan gälla barns utbildning och hälsa, kvinnors inflytande, bättre arbetsvillkor samt ett mer hållbart förhållningssätt till miljön.

14 Notiser Tusentals vapen förstörda Krig och konflikt är det största hindret för utveckling och tillgången till vapen fortsätter att ställa till problem även efter fredsavtalen undertecknats. I en rad länder arbetar UNDP med att begränsa vapentillgången och i Angola har exempelvis illegala vapen samlats in och förstörts. Svenskt bistånd ska rädda barn till 2015 Sverige satsar stort på de länder, främst i Afrika, där det finns mest kvar att göra. 2015, när vi summerar arbetet med millenniemålen, vill jag kunna säga att svenskt bistånd har räddat livet på barn, säger Sveriges biståndsminister Gunilla Carlsson. Millenniemål två och fyra handlar specifikt om att förbättra levnadsvillkoren för de allra mest utsatta, nämligen barn och ungdomar. Kampen för att nå dessa mål är en prioriterad uppgift för det svenska biståndet. Inför 2011 tog regeringen därför beslut om en särskild satsning på barn och unga. Satsningen uppgår till ca 500 miljoner kronor och går ut på att barn och ungdomar ska få gå i skola, att minska barnadödligheten och att bekämpa sjukdomar som främst drabbar barn. Inför 2012 förstärker Sverige arbetet med att nå millenniemålen med fokus på Afrika och på barn och unga. Redan idag har det gjorts stora framsteg. Exempelvis har barnadödligheten, det vill säga antalet barn i världen som dör innan sin femte födelsedag, sjunkit från ungefär 12,5 miljoner år 1990 till runt åtta miljoner idag. Det innebär att nästan färre barn dör varje dag Foto: Johan Ödmann jämfört med för 20 år sedan. Även vad gäller utbildning har utvecklingen gått åt rätt håll och idag börjar nio av tio barn i skolan. De största framstegen har gjorts i några av de allra fattigaste länderna. I Afrika söder om Sahara har skolinskrivningen ökat från 58 till 76 procent på bara tio år. Vi ska inte hymla med att det finns mycket kvar att göra. Därför är det viktigt Biståndsminister Gunilla Carlsson. att vi berättar om de stora framsteg som faktiskt sker. Gör vi inte det är risken stor att vi tappar hoppet, blir cyniska och kanske till och med ger upp. Det får vi inte göra och det kommer jag aldrig att tillåta. Världens barn och unga är, och kommer att förbli, en prioritet för mig och för det svenska biståndet, säger biståndsminister Gunilla Carlsson. Det är viktigt att vi berättar om de stora framsteg som faktiskt sker. Gör vi inte det är risken stor att vi tappar hoppet, blir cyniska och kanske till och med ger upp. Foto: UN/Shareef Sarkan Nepalesiska bergsbyar får ren el I Nepal bor 90 procent av befolkningen på landsbygden. Få av dem har tillgång till elektricitet från det nationella elnätet vilket gör det svårt att driva effektivt jordbruk och utföra sysslor kvälls tid. Med stöd från UNDP:s energiprojekt har Utvecklingsländerna investerar stort i förnyelsebar energi FN:s miljöprograms (UNEP) senaste rapport visar att utvecklingsländerna har gått om industriländerna vad gäller investeringar i förnyelsebar energi. Under 2010 investerades hela 72 miljarder dollar i sol-, vindoch vattenkraft (att jämföra med I-ländernas 70 miljarder mer än hushåll fått elektricitet genom solceller och vattenturbiner, som placerats i närliggande bäckar eller floder. Förutom efterlängtad el, har den rena energin även räddat atmosfären från skadliga koldioxidutsläpp. Allt fler har tillgång till rent vatten Andelen människor som har tillgång till rent vatten har ökat från 77 till 87 procent sedan Det innebär att världen är på god väg att nå millenniemålet om rent vatten! dollar). Kina går i täten för utvecklingen men även Afrika gör stora framsteg på kontinenten har investeringarna fördubblats på bara ett år. Foto: UN/Christopher Herwig Foto: UN/Fredn Noy Foto: UN/Tim McKulka Some say our planet is too crowded. I say we are seven billion strong. FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon, med anledning av att antalet människor i världen under hösten 2011 passerar sju miljarder. Ny, miljövänlig jordbruksteknik minskar hungern Odlingsmetoden Save and Grow, som lanserats av FN:s mat- jordbruksprogram (FAO) har ökat avkastningen med i genomsnitt 80 procent för bönder i 57 låginkomstländer. I södra Afrika har experiment inom majsodling resulterat i en sexfaldig ökning av skördarna. Genom riktad bevattning och precisionsgödsling har vattenanvändningen minskats med 30 procent och energikostnaderna med 60 procent. Miljön och den biologiska mångfalden gynnas också då odlingsmetoden motverkar skadedjursangrepp, därmed minskar också användningen av bekämpningsmedel.

15 VÄRLDENS BÄSTA NYHETER notiser Åtta mål för en bättre värld Källa: World Bank eatlas of the MDGs och EFA Global Monitoring Report 2011 jämställdhet Allt fler flickor börjar skolan Så här långt har världen nått när det gäller jämställdheten i skolan Hur går kampen mot fattigdomen? millenniemålen.nu Visste du att 9 av 10 barn i världen idag börjar skolan? Etiopien har på knappt 10 år minskat antalet barn som inte går i skolan från 6,5 till 2,7 miljoner. I Tanzania har andelen skolbarn ökat från 50 till 98 procent under samma period. Mer information hittar du i Unescos årliga rapport om utbildningen i världen: Här ser du hur långt världens länder har kommit med att uppnå jämställdhet mellan flickor och pojkar i grundsko lan. Det kan också ses som ett mått på hur jämställt samhäl On track Almost let är i stort. Jämställt: Länder där det går mellan 97 och 100 flickor på varje 100 pojkar som börjar grundskolan. Mindre jämställt: Länder där det går mellan 80 och 92 flickor på varje 100 pojkar som börjar grundskolan. Inte jämställt: Länder där det går färre än 80 flickor på varje 100 pojkar som börjar grundskolan. Nästan jämställt: Länder Länder där jämställdheten där det går mellan 92 och har ökat markant (där andeon track Progress, but to slow 97 flickor på varje 100 pojlen flickor i skolan har ökat kar som börjar grundskolan. mergoal än 20 %). to meetmed the Länder där jämställdheten har ökat markant (där andeno progress len flickor i skolan har ökat med mer än 20 %). Företag och FN i nära samarbete Förutom stater och frivillig till Etiopien en donation livsnödvändiga förnödenheter Afghanska flyktingbarn On track Almost on track Progress, but to slow No progress och skydd. av the storgoal betydelse för kvinnors organisationer samarbetar to meet i Indien morgon dagens byggare. On track FN ocksåalmost on track Progress, but to slow Tidigare hälsa och värdighet. Ett annat No progress med företag. På Foto: N. Bose/UNHCR On track On track on trackexempel Progress, but to slow to meet goal ärthe Lego, som har senare år har dessaalmost blivit allt to meet the goal viktigare partners i arbetet för inlett ett strategiskt partner att förbättra levnadsvillkoren On trackskap med UNHCR Almostföronatttrack gemensamt arbeta för världens för människor i världens alla flyktingbarn. UNHCR sam hörn. Företag kan bidra med arbetar också med Postkods resurser, expertis, varor och Almost on track Progress, but to slow lotteriet och med deras stöd engagemang. SCA skänkte to meet the goal har människor i världens exempelvis nyligen 1,6 mil största flyktingläger, Dadaab i joner mensskydd till soma On track Almost on track Kenya, fått tak över huvudet, liska kvinnor som har flytt Världskoll.se lekfullt om världen Hur ser din värld ut och vem skulle du vara om du levde i ett annat land? På Svenska FNförbundets nya sajt, världskoll.se, kan du få en glimt av den globala utvecklingen. Du kan också jämföra siffror eller bara inspireras av berättelser om de framsteg som görs världen över, varje dag. i höst skänkte No progress IKEA 62 miljoner dollar till UNHCR. Sedan tidigare samarbetar IKEA ocksåbut medto slow Progress, No progress UNICEF och UNDP. to meet the goal Världens mest sårbara och de som flytt krig och hot mot No progress mänskliga rättigheter, behöver alla även dig för att vi ska kunna rapportera om ännu fler Progress, but to slow progress Världens bästa No nyheter har tagits goda nyheter! Tack till Danmark/ Verdens Bedste Nyheder: to meet the goal till sist... En undersökning bland svenska folket visar att de flesta kan tänka sig att själva bidra för att minska fattigdomen i världen. Varje år genomför Statistiska Centralbyrån (SCB), på uppdrag av Sida, en opinionsmätning där svenska folket får svara på frågor om bistånd. Den senaste mätningen (från 2010) visar att 75 procent av de tillfrågade instämmer i påståendet att svenskt bistånd bidrar till en bättre värld. Nära hälften säger också att de, genom val av livsstil, tror sig kunna påverka världens utveckling i positiv rikting. Millenniemålen är ett löfte från världens ledare om att arbeta för minskad fattigdom och en bättre värld för alla. FN:s medlemsländer har, upprepade gånger, lovat att målen ska uppnås till år På millenniemålen.nu kan du ta reda på hur arbetet med målen går samt få tips på vad du kan göra för att bidra till en bättre värld. Millenniemålen.nu drivs av FN:s utvecklingsprogram (UNDP) med stöd från Sida. Illustration: Gabriel Wentz fram av UNDP:s Nordiska kontor, i samarbete med andra FNorganisationer och med stöd av Sida. Idén kommer från Danmark där Danida Danmarks motsvarighet till Sida tillsammans med FN, fler än 70 andra utvecklingsorganisationer och ett femtiotal företag under två års tid gemensamt spridit kunskap om arbetet med att nå millenniemålen. Utan att blunda för utmaningarna har de goda nyheterna lyfts fram för att tacka skattebetalarna för deras bidrag och samtidigt visa att bistånd gör skillnad. Tack Danmark goda idéer är till för att spridas!

Idag ska vi/jag presentera vikten av flickor och kvinnors rättigheter och hur det gynnar en hållbar utveckling för en bättre värld!

Idag ska vi/jag presentera vikten av flickor och kvinnors rättigheter och hur det gynnar en hållbar utveckling för en bättre värld! Idag ska vi/jag presentera vikten av flickor och kvinnors rättigheter och hur det gynnar en hållbar utveckling för en bättre värld! Jag/vi kommer även presentera de globala målen för hållbar utveckling

Läs mer

Blir världen bättre? Fakta om utvecklingen i världen

Blir världen bättre? Fakta om utvecklingen i världen Blir världen bättre? Fakta om utvecklingen i världen Empowered lives. Resilient nations. Blir världen bättre? FN:s utvecklingsprogram, UNDP i samarbete med Staffan Landin BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? 3 Innehåll

Läs mer

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER FN har som mål att halvera fattigdomen i världen till år 2015. Det innebär att hundratals miljoner människor får ett rikare liv. BÄTTRE HÄLSA GÖR VÄRLDEN

Läs mer

FLICKA EN UTSTÄLLNING OM FLICKORS RÄTTIGHETER

FLICKA EN UTSTÄLLNING OM FLICKORS RÄTTIGHETER Stöd Flickaprojektet! Sms:a Flicka till 72909 så bidrar du med 50 kr. Du kan också swisha valfri gåva till 1239000795 eller besöka fn.se. Foto: FN-förbundet/Carolina Given-Sjölander FLICKA UTSTÄLLNING

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

Målsnöret. - en elevaktiv lektion om millenniemålen

Målsnöret. - en elevaktiv lektion om millenniemålen Målsnöret - en elevaktiv lektion om millenniemålen Hur går det för millenniemålen? När världens stats- och regeringschefer antog Millenniedeklarationen och millenniemålen i samband med ett toppmöte i FN

Läs mer

Manus Världskoll-presentation. Svenska FN-förbundet. Uppdaterad 2014-02-04. Bild 1

Manus Världskoll-presentation. Svenska FN-förbundet. Uppdaterad 2014-02-04. Bild 1 Manus Världskoll-presentation Svenska FN-förbundet Uppdaterad 2014-02-04 Bild 1 65 %, en klar majoritet, av alla svenskar tror att mindre än hälften av världens befolkning har tillgång till rent vatten.

Läs mer

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke.

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. FÅ KOLL PÅ TANZANIA PÅ 15 MINUTER Det här studiematerialet handlar om varför

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt.

MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt. INGEN FATTIGDOM MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt. Slut på fattigdomen! Det betyder bland annat: Den extrema fattigdomen ska avskaffas och antalet personer som lever i fattigdom

Läs mer

Skolmaterial FN-DAGEN 2017

Skolmaterial FN-DAGEN 2017 Skolmaterial FN-DAGEN 2017 Fira FN-dagen och lär dig mer om flickors rättigheter och Agenda 2030 med Svenska FN-förbundet Mänskliga rättigheter för alla Jämställdhet är en mänsklig rättighet men världen

Läs mer

Introduktionstext till tipspromenaden

Introduktionstext till tipspromenaden Introduktionstext till tipspromenaden 1,2 miljarder människor lever i dag i extrem fattigdom. Världens ledare i FN har beslutat om en handlingsplan för att utrota fattigdomen. Denna handlingsplan består

Läs mer

MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt.

MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt. INGEN FATTIGDOM MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt. Slut på fattigdomen! Det betyder bland annat: Den extrema fattigdomen ska avskaffas och antalet personer som lever i fattigdom

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING. Bakgrund till Katedralskolans FN- rollspel 2012

HÅLLBAR UTVECKLING. Bakgrund till Katedralskolans FN- rollspel 2012 HÅLLBAR UTVECKLING Bakgrund till Katedralskolans FN- rollspel 2012. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Hållbar utveckling FN:s miljöarbete kopplat till millenniemålen FN:s miljöhistoria I år i Rio Frågor till

Läs mer

Fira FN-dagen med dina elever

Fira FN-dagen med dina elever EN BÄTTRE VÄRLD Fira FN-dagen med dina elever 24 oktober Ett material för grundskolan från Svenska FN-förbundet. Fira FN-dagen med Svenska FN-förbundet och projektet Skolmat blir kunskap. Inför FN-dagen

Läs mer

Ny biståndssatsning med fokus på barn på flykt

Ny biståndssatsning med fokus på barn på flykt Promemoria 2016-08-31 Utrikesdepartementet Ny biståndssatsning med fokus på barn på flykt De humanitära behoven i världen är enorma. Regeringen föreslår i höständringsbudgeten för 2016, som bygger på en

Läs mer

fattigdom en rättighetsfråga

fattigdom en rättighetsfråga fattigdom en rättighetsfråga amnesty.se/nuvetdu Var 8:e kvinna riskerar att dö Visste du att risken att dö i samband med graviditet och förlossning är större i Sierra Leone än i nästan alla andra länder

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Centralafrikanska republiken Återrapport 1/2017

Centralafrikanska republiken Återrapport 1/2017 Centralafrikanska republiken Återrapport 1/2017 Med stöd från SOS Barnbyar får Juhinas möjlighet att gå i skolan. Foto: SOS Arkiv Rose och hennes familj får stöd via SOS Barnbyars familjestärkande. Foto:

Läs mer

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen!

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen! HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2014 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har varit med och stöttat våra

Läs mer

GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS-EG-FÖRSAMLINGEN

GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS-EG-FÖRSAMLINGEN GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS-EG-FÖRSAMLINGEN Utskottet för sociala frågor och miljö 2 oktober 2003 ARBETSDOKUMENT om fattigdomsrelaterade sjukdomar och reproduktiv hälsa i AVS-länderna inom ramen för

Läs mer

Alla barn till skolan Schools for Africa

Alla barn till skolan Schools for Africa Alla barn till skolan Schools for Africa Lågstadium Printa ut de här anteckningarna skiljt. Du kan inte läsa dem från skärmen under diaförevisningen! Instruktioner F5 = börja diaförevisning = gå framåt

Läs mer

Bild 1 - Agenda 2030 En presentation av Svenska FN-förbundet

Bild 1 - Agenda 2030 En presentation av Svenska FN-förbundet Bild 1 - Agenda 2030 En presentation av Svenska FN-förbundet Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer Agenda 2030 i form av 17 globala mål. Världens länder har

Läs mer

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel Ett litet steg Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter Innehåller handledning och spel Ett litet steg Design: Carl Heath Palmecentret Palmecentrets verksamhet inspireras avoch återspeglar Olof

Läs mer

En bättre värld. United Nations Photo's photostream Licens CC BY-NC-ND 2.0

En bättre värld. United Nations Photo's photostream Licens CC BY-NC-ND 2.0 En bättre värld United Nations Photo's photostream Licens CC BY-NC-ND 2.0 Landyta Källa: Worldmapper Befolkning Källa: Worldmapper 1. Utrota extrem fattigdom och hunger Delmål: Halvera andelen människor

Läs mer

MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING. Kvinnliga småbrukare i Afrika vet vad som krävs

MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING. Kvinnliga småbrukare i Afrika vet vad som krävs MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING JÄMSTÄLLDHET FATTIGDOM MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING JÄMSTÄLLDHET FATTIGDOM Om materialet Angela och Juliana har världens tuffaste jobb att vara kvinna och bruka jorden i ett

Läs mer

FNs Agenda 2030 för Hållbar utveckling: Ett folkhälsoperspektiv - barn och unga

FNs Agenda 2030 för Hållbar utveckling: Ett folkhälsoperspektiv - barn och unga FNs Agenda 2030 för Hållbar utveckling: Ett folkhälsoperspektiv - barn och unga Carolyn Hannan Docent, Lunds Universitet Folkhälsodagen Blekinge Ronneby Brunn, 20 oktober 2017 AGENDA 2030 FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

Läs mer

En mer barnvänlig värld. Om barnens förbättrade situation i världen och i Sverige

En mer barnvänlig värld. Om barnens förbättrade situation i världen och i Sverige En mer barnvänlig värld Om barnens förbättrade situation i världen och i Sverige Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Forskning och utveckling Kartläggningar och utvärderingar Böcker,

Läs mer

Befolkning. Geografi.

Befolkning. Geografi. Befolkning Geografi. Den ojämna fördelningen av befolkningen.. Uppdelning på världsdelar. Man bor där man kan försörja sig. Tillgång på vatten och jord att odla på. När industrierna kom - bo nära naturresurserna.

Läs mer

Rika och fattiga länder

Rika och fattiga länder Att dela in världen - I-länder Länder som industrialiserats U-länder Länder där utvecklingen gått långsammare - Stor skillnad mellan I-länder storskillnad mellan I-länder och U-länder - BNI Bruttonationalinkomst

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Beskrivning av spelet och manus till ledaren/läraren

Beskrivning av spelet och manus till ledaren/läraren Beskrivning av spelet och manus till ledaren/läraren Här kommer ett unikt redskap att använda i skolans undervisning om FN:s barnkonvention och millenniemål som passar hela grundskolan! Genom att spela

Läs mer

U N I T E D N A T I O N S A S S O C I A T I O N O F S W E D E N

U N I T E D N A T I O N S A S S O C I A T I O N O F S W E D E N EFFEKTRAPPORT 2014 Vi gör skillnad. Vi skapar en bättre värld genom att varje dag arbeta för fred, utveckling och mänskliga rättigheter. Som medlem och bidragsgivare skapar du hopp och räddar liv. Nu och

Läs mer

för jämställdhet elevmaterial

för jämställdhet elevmaterial för jämställdhet elevmaterial INNEHÅLL VAR MED I AKTION FN. 3 AKTION FN FÖR JÄMSTÄLLDHET..... 4 10 FAKTA OM JÄMSTÄLLDHET... 5 FÖRDJUPA ER INOM PROJEKET FLICKA... 6 INFORMATION VID INSAMLING... 6 MATERIAL...

Läs mer

LÅT JULEN GÖRA SKILLNAD

LÅT JULEN GÖRA SKILLNAD LÅT JULEN GÖRA SKILLNAD I Afrika finns det miljontals människor som saknar det kapital de behöver för att utveckla sina företag och därmed bidra till den lokala ekonomiska utvecklingen. Mer än 15 procent

Läs mer

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år.

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år. HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2013 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat våra

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning I III Lättläst version Ill II REGERINGSKANSLIET Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

HUNGERPROJEKTET GHaNa 2013

HUNGERPROJEKTET GHaNa 2013 HUNGERPROJEKTET Ghana 2013 Inledning Hungerprojektet tackar alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat vårt arbete i Ghana. Med rapporten vill vi ge er kunskap,

Läs mer

Agenda 2030 ersatte den 1 januari 2016 de åtta millenniemålen som främst inriktat sig på utvecklingsarbete i fattigare länder.

Agenda 2030 ersatte den 1 januari 2016 de åtta millenniemålen som främst inriktat sig på utvecklingsarbete i fattigare länder. Talmanus Agenda 2030 och globala målen En presentation för lärare och elever på FN-skolor Svenska FN-förbundet oktober 2017 Bild 1 - Agenda 2030 En presentation av Svenska FN-förbundet Vid FN:s toppmöte

Läs mer

Andlighet Upplevelser, mental /emotionell stimulans Tid; ha tid att ta hand om sig själv, bli mer självförsörjande och ha kvalitetstid över

Andlighet Upplevelser, mental /emotionell stimulans Tid; ha tid att ta hand om sig själv, bli mer självförsörjande och ha kvalitetstid över Grupp 1 Andlighet Upplevelser, mental /emotionell stimulans Tid; ha tid att ta hand om sig själv, bli mer självförsörjande och ha kvalitetstid över Arbete God utbildning för alla barn och ungdomar Arbeta

Läs mer

Miljonärer går till banken. Filantroper går till historien. UNICEF Sveriges filantropiprogram

Miljonärer går till banken. Filantroper går till historien. UNICEF Sveriges filantropiprogram Miljonärer går till banken. Filantroper går till historien. UNICEF Sveriges filantropiprogram Nioåriga Alladin samlar tomhylsor vid frontlinjen som han sedan säljer på metallmarknaden. Foto: Niclas Hammarström.

Läs mer

Kvinnornas situation och efterföljandet av kvinnors rättigheter i Tanzania

Kvinnornas situation och efterföljandet av kvinnors rättigheter i Tanzania Kvinnornas situation och efterföljandet av kvinnors rättigheter i Tanzania Tanzania har ratificerat FN:s konvention om avskaffandet av all slags diskriminering av kvinnor och officiellt förklarar sig landet

Läs mer

Brasilien. Fattigdomen skall bekämpas! Danmark

Brasilien. Fattigdomen skall bekämpas! Danmark Brasilien Idag lever 1.4 miljarder människor i fattigdom, och 925 miljoner är undernärda. Med djup beklagan anser Brasilien att något borde göras för att rädda den svältande befolkningen världen över.

Läs mer

Vikten av vatten vid livets början

Vikten av vatten vid livets början Vikten av vatten vid livets början Cecilia Chatterjee-Martinsen, Generalsekreterare WaterAid Sverige @c_martinsen @wateraidsverige Hur ser det ut? Ny undersökning av WHO av sjukhus och vårdmottagningar

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Hur lever Sveriges regering upp till FN:s Kvinnokonvention?

Hur lever Sveriges regering upp till FN:s Kvinnokonvention? Hur lever Sveriges regering upp till FN:s Kvinnokonvention? CEDAW-nätverkets lättlästa rapport Sveriges Kvinnolobby Rapporten har tagits fram med pengar från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor.

Läs mer

Omvandlingen av. Kannankudi

Omvandlingen av. Kannankudi Omvandlingen av Kannankudi STOLTASTE SPONSORERNA Nu är vi igång! Vi är så glada och stolta att kunna hjälpa de fattigaste av de fattiga, inte bara genom att donera pengar utan faktiskt få människor i en

Läs mer

HUNGERPROJEKTET BANGLADESH RAPPORT 2013

HUNGERPROJEKTET BANGLADESH RAPPORT 2013 HUNGERPROJEKTET BANGLADESH RAPPORT 2013 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har investerat i en framtid fri från

Läs mer

Material för gymnasiet

Material för gymnasiet Material för ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och geografi. Med detta skolmaterial

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2923 av Julia Kronlid m.fl. (SD) Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik

Motion till riksdagen: 2014/15:2923 av Julia Kronlid m.fl. (SD) Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik SD Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:2923 av Julia Kronlid m.fl. (SD) Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som

Läs mer

diskussionsunderlag CITIZEN OKETCH

diskussionsunderlag CITIZEN OKETCH diskussionsunderlag CITIZEN OKETCH Vad tänker du på när du hör ordet Afrika? Bilder av Afrika I filmen Citizen Oketch får vi följa med George och Esther Oketch och deras fyra barn i vardagen i ett slumområde

Läs mer

Övriga handlingar. SSU:s 38:e förbundskongress 2015

Övriga handlingar. SSU:s 38:e förbundskongress 2015 Övriga handlingar SSU:s 38:e förbundskongress 2015 1 2 Uttalanden Jämlik framtid Det är det jämlika samhället som vi människor blir fria att forma våra liv utan att vår bakgrund bestämmer förutsättningarna.

Läs mer

Stoppa hunger. Köp en tröja.

Stoppa hunger. Köp en tröja. Stoppa hunger. Köp en tröja. Resultat - Style It Forward Stockholm 2014 I samarbete med: Inledning Med denna rapport vill vi på Hungerprojektet tacka alla individer och företag som genom Style it Forward

Läs mer

Ekologisk hållbarhet och klimat

Ekologisk hållbarhet och klimat Ekologisk hållbarhet och klimat Foto: UN Photo/Eskinder Debebe Läget (2015) Trenden Mängden koldioxid i atmosfären, en av orsakerna till växthuseffekten, är högre idag än på mycket länge, sannolikt på

Läs mer

BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT

BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT Miljö- och klimatbiståndet syftar till bättre miljö, hållbart nyttjande av naturresurser, begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft mot miljö- och klimatförändringar.

Läs mer

VÅRA BARNRÄTTSFRÅGOR I SVERIGE

VÅRA BARNRÄTTSFRÅGOR I SVERIGE VÅRA BARNRÄTTSFRÅGOR I SVERIGE UNICEFs uppdrag i Sverige Förutom fältkontor med långsiktiga utvecklingsprogram och katastrofberedskap i 156 länder och territorier, finns UNICEF även representerat i höginkomstländer,

Läs mer

Lämna skolbänken och ge en annan elev en plats i ett klassrum!

Lämna skolbänken och ge en annan elev en plats i ett klassrum! Lämna skolbänken och ge en annan elev en plats i ett klassrum! 1 UNICEF/Nepal/2012 tillsammans skapar vi en bättre värld Från och med nu genomförs Operation Dagsverke i samarbete med UNICEF. Tillsammans

Läs mer

INGEN MÄNNISKA SKA BEHÖVA FLY

INGEN MÄNNISKA SKA BEHÖVA FLY INGEN MÄNNISKA SKA BEHÖVA FLY Just nu kan ingen undgå att höra det rop som kommer från de många människor som tvingas fly i världen. Vi på Diakonia är övertygade om att människor kan tvingas lämna hem,

Läs mer

Remissvar: Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet Dnr UD2016/09273/IU

Remissvar: Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet Dnr UD2016/09273/IU Remissvar: Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet Inledning I millenniemålen fick funktionshinderperspektivet inget större utrymme. Ett talande exempel är området utbildning. Där kunde stora

Läs mer

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 Varför är vissa länder rika och andra fattiga? Hur är det att leva i ett fattigt land? Hur ska fattiga länder kunna bli rika? Hur kommer jorden att se ut i

Läs mer

20091027 Birgitta Dahl

20091027 Birgitta Dahl 20091027 Birgitta Dahl FNs Barnkonvention fyller 20 år. Anförande av Birgitta Dahl, ordförande i Unicef Sverige, Den 11 november 2009, kl. 18.30, Tankarnas Trädgård, Stadsbiblioteket, Örebro. Ärade åhörare,

Läs mer

Avkastning à la Hungerprojektet:

Avkastning à la Hungerprojektet: Avkastning à la Hungerprojektet: Så fungerar jordens bästa affärsidé. Foto: Johannes Odé En win-win affär: Hungerprojektet är en ideell organisation som arbetar för att avskaffa hunger och fattigdom. Men

Läs mer

Globalisering/ internationalisering/ hållbar utveckling

Globalisering/ internationalisering/ hållbar utveckling Globalisering/ internationalisering/ hållbar utveckling Motiv, perspektiv och exempel på övningar P-O Hansson Ämnesdidaktik Internationell ekonomi 20 % av världens befolkning står för: 83 % av BNP 81

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Skolmaterial FN-DAGEN 2015. Fira FN-dagen och FN 70 år med Svenska FN-förbundet

EN BÄTTRE VÄRLD. Skolmaterial FN-DAGEN 2015. Fira FN-dagen och FN 70 år med Svenska FN-förbundet EN BÄTTRE VÄRLD Skolmaterial FN-DAGEN 2015 Fira FN-dagen och FN 70 år med Svenska FN-förbundet FN 70 ÅR Fira med Svenska FN-förbundet År 2015 fyller FN 70 år! Det är också året då FN:s nya utvecklingsmål

Läs mer

Regeringen uppdrar åt Sida att genomföra resultatstrategin.

Regeringen uppdrar åt Sida att genomföra resultatstrategin. Regeringsbeslut III:2 2014-05-15 UF2014/32091/UD/MU Utrikesdepartementet Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 105 25 STOCKHOLM Resultatstrategi för globala insatser för socialt hållbar

Läs mer

WaterAid förändrar liv

WaterAid förändrar liv WaterAid förändrar liv Idag saknar 783 miljoner människor tillgång till rent vatten. 2,5 miljarder människor har ingen toalett att gå till. Det vill vi på WaterAid ändra på. Visste du att fler barn dör

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med FN:s barnfond (Unicef) 2014-2017

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med FN:s barnfond (Unicef) 2014-2017 Promemoria Bilaga till regeringsbeslut 2014-06-19 (UF2014/40173/UD/MU) 2014-06-19 Resultatstrategi för Sveriges samarbete med FN:s barnfond (Unicef) 2014-2017 1 Förväntade resultat Denna strategi ska ligga

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

Hur ser vi på världen och andra människor? Foto Shahab Salehi, Jennie Dielemans Välkommen till Paradiset

Hur ser vi på världen och andra människor? Foto Shahab Salehi, Jennie Dielemans Välkommen till Paradiset 99,85% Hur ser vi på världen och andra människor? Foto Shahab Salehi, Jennie Dielemans Välkommen till Paradiset Den svenska modellen? Jonas Gardell på twitter 1 okt: Vi på Ikea tycker att kvinnor är

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005 Hiv/Aids 2005 Antalet hivsmittade i världen är nu 40,3 miljoner. Endast under 2005 har 4,9 miljoner vuxna och barn smittats med viruset. Trots att andelen hivsmittade har minskat i vissa länder, så fortsätter

Läs mer

Vad säger FN:s nya hållbara utvecklingsmål om odlingsjordarna?

Vad säger FN:s nya hållbara utvecklingsmål om odlingsjordarna? Vad säger FN:s nya hållbara utvecklingsmål om odlingsjordarna? KSLA, 10:e december 2015 Nina Weitz, Research Associate Stockholm Environment Institute (SEI) SEI:s ARBETE MED MÅLEN Syfte? Att främja en

Läs mer

Barnfattigdom. Ett arbete av Hind

Barnfattigdom. Ett arbete av Hind Barnfattigdom Ett arbete av Hind 8m3 2016 BARNFATTIGDOM Jag valde att arbeta med ämnet barnfattigdom för att jag ville lära mig mer om det. Ämnet är stort och det är viktigt. Det känns som om vi inte bryr

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Globalisering/ internationalisering/ hållbar utveckling

Globalisering/ internationalisering/ hållbar utveckling Globalisering/ internationalisering/ hållbar utveckling Motiv, perspektiv och exempel på övningar P-O Hansson Ämnesdidaktik Internationell ekonomi 20 % av världens befolkning står för: 83 % av BNP 81

Läs mer

Aktivitetstips. Drömlandet

Aktivitetstips. Drömlandet Aktivitetstips Drömlandet Drömlandet är ett rollspel. Deltagarna får en uppgift men förutsättningarna förändrar sig efter vägen och övningen blir en annan. Övningen inleder med att ta upp svårigheten med

Läs mer

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN.

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN. F ö renta Nationerna FN betyder Förenta Nationerna FN bildades för 50 år sedan. 185 länder är med i FN. I FN ska länderna komma överens så att människor får leva i fred och frihet. I FN förhandlar länderna

Läs mer

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008 En granskning av socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson Urban Ahlins anföranden, skriftliga frågor, interpellationer, pressmeddelanden och debattartiklar under perioden oktober 2006 23 juni 2008.

Läs mer

Jordens Vänners paket

Jordens Vänners paket Foto: Shutteerstock.com Jordens Vänners paket VI ERBJUDER WORKSHOPS med utgångspunkten klimaträttvisa för gymnasieskolor, folkhögskolor och organisationer. Vår workshop-form har under åren utvecklats till

Läs mer

MW Förslag till beslut om fördelning av Stockholms stifts bidrag till internationell diakoni 2015

MW Förslag till beslut om fördelning av Stockholms stifts bidrag till internationell diakoni 2015 MW 2015-12-04 Förslag till beslut om fördelning av Stockholms stifts bidrag till internationell diakoni 2015 Om Stockholms stift även 2015 vill ge motsvarande 1 % av kyrkoavgiften till internationell diakoni

Läs mer

av Christina Rogala, RFSU MÖDRADÖDLIGHET UR ETT SVENSKT HISTORISKT PERSPEKTIV OCH NUTIDENS GLOBALA

av Christina Rogala, RFSU MÖDRADÖDLIGHET UR ETT SVENSKT HISTORISKT PERSPEKTIV OCH NUTIDENS GLOBALA MÖDRADÖDLIGHET UR ETT SVENSKT HISTORISKT PERSPEKTIV OCH NUTIDENS GLOBALA 1 MÖDRADÖDLIGHET UR ETT SVENSKT HISTORISKT PERSPEKTIV OCH NUTIDENS GLOBALA Vid mitten av 1700-talet när folkbokföringen infördes

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land.

Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land. Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land. Sverige är ett rikt land Trots det lever över 220 000 barn i fattigdom. Det beror ofta på att deras föräldrar saknar jobb eller arbetar deltid mot

Läs mer

VEM ÄR JAG. Arbetat i Afghanistan i olika omgångar sedan början av 1980-talet. Mest som chef för Svenska Afghanistankommitténs

VEM ÄR JAG. Arbetat i Afghanistan i olika omgångar sedan början av 1980-talet. Mest som chef för Svenska Afghanistankommitténs VEM ÄR JAG Arbetat i Afghanistan i olika omgångar sedan början av 1980-talet. Mest som chef för Svenska Afghanistankommitténs biståndsverksamhet men också som journalist och anställd av FN. Har också arbetat

Läs mer

Jag har lovat att hålla mig kort, så jag ska i alla fall försöka.

Jag har lovat att hålla mig kort, så jag ska i alla fall försöka. Tal, Livs kongress 2013-06-04 12 min Tack! Jag har lovat att hålla mig kort, så jag ska i alla fall försöka. Jag vill gratulera till en lyckad kongress. Ett uttalande från er som har spridits på nätet

Läs mer

Europarådet. pass. till dina rättigheter

Europarådet. pass. till dina rättigheter Europarådet pass till dina rättigheter Europarådet pass till dina rättigheter 1 Välkommen med på en resa Livet är en fantastisk resa. Vi har många reskamrater på färden, och vi vill alla få en så säker,

Läs mer

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Centralafrikanska republiken är ett av de fattigaste länderna i världen. 63 procent av befolkningen lever på

Läs mer

Brist på rent vatten

Brist på rent vatten Namn: Porntipa Loré Ämne: Geografi 1 Bedömningsuppgift: Hållbar utveckling Brist på rent vatten 1. Inledning Jag har valt att i denna uppsats fördjupa mig i ämnet: Brist på rent vatten. I Sverige har vi

Läs mer

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för Barn Är allas business Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för företag. Det är nu ni börjar! UNICEF/Roger

Läs mer

I den här övningen undersöker vi förändring över tid med hjälp av excel.

I den här övningen undersöker vi förändring över tid med hjälp av excel. Att hitta framsteg Var har medellivslängden ökat snabbast sedan 1970-talet, vilka länder har varit mest framgångsrika med att bekämpa barnadödligheten och var har inkomsten ökat mest de senaste åren? I

Läs mer

Internationell utveckling Studiematerial Samling 1 Jesus och global rättvisa

Internationell utveckling Studiematerial Samling 1 Jesus och global rättvisa Internationell utveckling Studiematerial Samling 1 Jesus och global rättvisa INLEDNING Gruppledare (att läsa högt) Världen blir allt mindre. Teknologiska framsteg gör att vi idag kan flyga till London

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 15.12.2016 2017/0000(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation

Läs mer

Frågor & Svar. Svar på frågor som kan tänkas dyka upp under din visning.

Frågor & Svar. Svar på frågor som kan tänkas dyka upp under din visning. Frågor & Svar Svar på frågor som kan tänkas dyka upp under din visning. INNEHÅLL Varför sprider Plan en film om flickors rätt till utbildning? Är det Plan som står bakom Girl Rising? Hur jobbar Plan med

Läs mer

HUNGERPROJEKTET NäRiNG OcH Hälsa RaPPORT 2014

HUNGERPROJEKTET NäRiNG OcH Hälsa RaPPORT 2014 HUNGERPROJEKTET Näring och Hälsa RAPPORT 2014 Inledning Näring och hälsa är ett av de områden som prioriteras högt på den kommande universella hållbarhetsagendan. Tillgång till rent vatten, sanitet och

Läs mer

En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter 1 Det här är Barnombudsmannens skrift om Konventionen om barnets rättigheter omskriven till lättläst. Thomas Hammarberg har skrivit texten. Lena

Läs mer

- The Basecamp project, Masai Mara, Kenya -

- The Basecamp project, Masai Mara, Kenya - - The Basecamp project, Masai Mara, Kenya - BaseCamp Foundation Masai Mara Masai Mara i Kenya är en mycket speciell plats, med en vild och vacker natur, ett oerhört rikt djurliv och lokalbor som strålar

Läs mer