VÄRLDENS BÄSTA NYHETER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄRLDENS BÄSTA NYHETER"

Transkript

1 2013

2 VÄRLDENS BÄSTA NYHETER Hälften av Sveriges bistånd går till FN och andra multilaterala organisationer läs mer om vad du är med och bidrar till! Säkra födslar i flyktingläger Sidan 2 Från utblottad till framgångsrik företagare Sidan 3 Laga för jämställdhet Sidan 3 Foto: UN /UNFPA Konsultationer kring de nya utvecklingsmålen med ungdomar i Tanzania. Det är din värld hur vill DU att den ska se ut? Som en del i arbetet med att ta fram nästa globala utvecklingsagenda som ska ta vid efter millenniemålen 2015 har FN dragit igång en global konsultationsprocess. Syftet är att ta reda på vad människor värdesätter och hur de vill leva. Hittills har över 1,3 miljoner människor i 193 länder delat med sig av sina tankar om framtiden. Jag är en ensamstående mamma med två barn som varje dag bär min korg med frukt för att sälja på marknaden tre kilometer bort. Det händer ganska ofta att jag blir arresterad för olaglig gatuförsäljning. Jag har blivit kvarhållen i veckor, grannarna får ta hand om barnen och för att bli fri måste jag betala dyra böter. Min önskan är att ha ett eget marknadsstånd, men jag har inte råd att betala för tillståndet. Så svarade en gatuförsäljare nära Nyabugogo-marknaden 1. Halvera jordens fattigdom och hunger 2. Se till att alla barn får gå i grundskola i Rwanda. Hon är en av 1,3 miljoner människor som deltog i den FN-ledda globala konversationen om nästa utvecklingsagenda The World We Want. Syftet är att samla så många röster som möjligt så att världens ledare har ett brett underlag när de ska komma överens om de nya utvecklingsmålen. Det här är den största konsultation som någonsin gjorts! Det är viktigt för uppslutningen kring de nya målen att människor känner att de 3. Öka jämställdheten mellan kvinnor och män 4. Minska barnadödligheten fått komma till tals. Precis som millenniemålen kommer de nya målen göra stor skillnad i miljoner människors liv, säger Olav Kjørven från UNDP, en av dem som lett FN:s arbetsgrupp om den nya utvecklingsagendan. Samtidigt som människor runt om i världen markerat att de områden som finns med i dagens millenniemål utbildning, jämställdhet, hälsa, vatten och sanitet fortfarande är viktiga är det också nya frågor som tas upp. 5. Förbättra mödrahälsan Ansvarstagande regeringar samt möjligheten att försörja sig är några av de viktigaste områdena enligt konsultationen. Människor är också upprörda över orättvisor och växande klyftor och många har kommenterat att den ekonomiska tillväxten måste fördelas mer jämlikt. Som en deltagare uttryckte det: det räcker inte att bara hjälpa dem som är lätta att nå och lämna de fattigaste och mest utsatta till sist. 6. Stoppa spridningen av hiv/aids, malaria och andra sjukdomar Deltagarna i undersökningen vill vidare att deras regeringar ska göra ett bättre jobb de vill ha bättre samhällsservice och en politik som uppmuntrar tillväxt samtidigt som marknaderna regleras. De vill också få chans att delta i och påverka beslut som berör dem. Inget för oss utan oss, som en ung funktionshindrad kvinna uttryckte det. Att kunna leva utan rädsla för våld och konflikt står också högt på människors agenda vill jag ha en värld där kvinnor inte dödas, där mord på kvinnor inte är normaliserat och där kvinnor har mer att säga till om både i det dagliga livet och i politiken, sade en universitetsstudent i Ankara, Turkiet. Enligt de som deltagit i undersökningen är det många viktiga frågor som måste rymmas i de nya utvecklingsmålen. Som en peruansk kvinna uttryckte det: Vi vill ha en värld fri från fattigdom och orättvisa, en jämställd värld där mänskliga rättigheter respekteras. Många har också visat oro för planetens framtid och uttryckt att vi inte får äventyra kommande generationers välmående. Så här sa exempelvis en urinvånare från Ecuador: Vi måste ta hand om Pachamama (moder jord) hur ska vi annars kunna leva? FAKTA π Du kan påverka via nätet. Vad är dina prioriteringar för en bättre värld? Gå in och rösta på: org/ Millenniemålen är åtta utvecklingsmål som alla världens ledare har ställt sig bakom de ska vara uppfyllda Säkra en miljömässigt hållbar utveckling 8. Öka samarbetet kring handel, bistånd och skuldavskrivningar reflektion Utveckling kräver helhetssyn Ingen fred utan utveckling, ingen utveckling utan fred och varken fred eller utveckling utan respekt för de mänskliga rättigheterna. Det är kontentan av den deklaration som antogs av FN:s generalförsamling under toppmötet 2005, då jag satt ordförande. Det är också det som bäst sammanfattar mina lärdomar från ett helt yrkesliv i den internationella diplomatins tjänst. När vi planerar för nästa globala dagordning för utveckling som ska ta vid efter millenniemålen 2015 är det därför viktigt med en helhetssyn. De nya hållbarhetsmålen måste ta hänsyn till miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Vi får dock inte använda miljöhotet som en ursäkt för att inte göra allt vi kan för att utrota den extrema fattigdomen. God samhällsstyrning och starka institutioner behövs också för att uppnå hållbar utveckling. Det bästa sättet att visa att vi menar allvar med de nya målen är att se till att hålla de löften som redan gjorts. Med två år kvar till 2015 måste vi öka takten, speciellt för de millenniemål som går allra sämst tillgång till sanitet och förbättrad mödrahälsa. Som FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon nyligen utryckte det: Leave no one behind and bring everyone forward. Alla ska med! Jan Eliasson FN:s vice generalsekreterare

3 Notiser Allt färre barn dör av mässling Mässling är en av de mest smittsamma virussjukdomarna i världen. Många barn klarar sjukdomen bra, men för spädbarn och undernärda barn med dålig hälsa kan mässling vara livsfarlig. Barn med försvagat immunförsvar kan exempelvis dö av följdsjukdomar som lunginflammation och diarré. Därför är det oerhört viktigt att alla barn vaccineras. Tillsammans med WHO vaccinerar UNICEF varje år miljontals barn mot mässling. Och resultatet är gott antalet dödsfall i sjukdomen har minskat med 74 procent sedan år 2000 (från dödsfall till ). Målet är 95 procents minskning till år Svenska FN-förbundet stödjer WFP:s och UNFPA:s arbete i Syrien. FN-plan för att stärka journalisters säkerhet Att stärka journalisters säkerhet är centralt i arbetet med yttrande- och pressfrihet. Unesco har en ledande och pådrivande roll inom detta område och 2011 tog Unesco initiativet att mobilisera de olika FN-organen, FN:s medlemsstater och diverse organisationer från civilsamhället i ett samarbete för att skapa säkrare arbetsmiljö för journalister. Mötet resulterade i UN Plan of Action on the Safety of Journalists and the Issue of Impunity, en plan med konkreta förslag på hur journalisters arbetssituation kan förbättras. Just nu testas planen i Sydsudan, Irak, Nepal och Pakistan. Foto: Markka/United Kingdom Alla kvinnor måste kunna föda säkert även i flyktingläger Kvinnor blir gravida och föder barn oavsett om det är krig eller fred. I ett stort och dammigt flyktingläger i Jordanien i skuggan av Syrienkonflikten arbetar FN för att dessa kvinnor inte glöms bort. Muneera Sha aban. Foto: UNFPA Foto: UNDP Pakistan Kvinnliga väljare på valdagen. Kraftig ökning av kvinnliga väljare i Pakistans senaste val Det var en fantastisk upplevelse att få rösta, det gav mig hopp om nationens framtid. Så beskrev Saadia från nordvästra Pakistan känslan efter att ha deltagit i sitt livs första val, i maj i år. Det kvinnliga valdeltagandet ökade markant, mycket tack vare omfattande insatser från Pakistans Valkommission, med stöd av UN Women och UNDP. FN gav också stöd till lokala organisationer för väljarutbildning med särskilt fokus på kvinnor, marginaliserade grupper, minoriteter och personer med funktionshinder. Kvinnor var framträdande i allt informationsmaterial för att verkligen understryka vikten av att kvinnor gör sina röster hörda. Även om effekterna av den här typen av väljarutbildning är svåra att mäta kan det delvis förklara det historiska valdeltagandet, och vi kommer att fortsätta stötta dessa modiga kvinnor, säger Sangeeta Thapa, från UN Women i Pakistan. Samira var gravid i sjunde månaden när hon tvingades fly från sitt hem i Syrien för att söka tillflykt i grannlandet Jordanien. Den 28-åriga fyrabarnsmamman väntade sig ett snabbt slut på konflikten och trodde aldrig att hon skulle behöva föda sitt femte barn i ett flyktingläger. Men när vattnet gick en sen kväll bodde hon fortfarande kvar i flyktinglägret Za atari och hennes nyfödde son kom till världen i ett tält i den jordanska öknen. Trots omständigheterna är Omar en frisk liten pojke. Hans mamma fick åtta tycker till: Vilken enskild fråga är viktigast för utvecklingen i världen? Foto: Johan Ödmann dock svåra smärtor efter förlossningen och fördes därför till en klinik i lägret. Jag känner mig mycket bättre nu, säger Samira. På kliniken har de tagit väl hand om mig och min son. Det dammiga flyktinglägret, som drivs av FN:s flyktingorgan (UNHCR), är just nu hem åt över flyktingar från Syrien varav nästan 60 procent är barn och ungdomar under 18 år. Under det senaste året har lägret vuxit till en av de största tätorterna i Jordanien. Tusentals flyktingar Gunilla Carlsson, 50, Sveriges biståndsminister Alla människors lika rätt och värde! Om alla världens ledare agerade enat för att främja de mest utsatta och inkludera dem som utvecklingsaktörer skulle många fler kunna ta del av världens ökande välstånd. Det skulle ha en positiv effekt framförallt för fattiga kvinnor och flickor. Foto: UNDP anländer varje dag för att söka skydd och UNHCR ser till att alla flyktingar blir registrerade och får tak över huvudet. I samarbete med UNICEF, FN:s befolkningsfond (UNFPA) och FN:s livsmedelsprogram (WFP) ser UNHCR också till att flyktingarna får tillgång till mat, vatten, sanitet, skolutbildning och sjukvård. Just nu bor det gravida kvinnor i lägret och UNFPA:s roll är att leverera utrustning för säkra förlossningar och se till att det finns kvalificerad sjukvårdspersonal att tillgå. Antonio Banderas, 53, skådespelare och UNDPambassadör Det viktigaste för världens framtida utveckling är att såväl regeringar som civilsamhället agerar kraftfullt för att hjälpa de miljontals människor som drabbas av fattigdom och orättvisor. Muneera Sha aban är en av de barnmorskor som jobbar i lägret. Muneera är 65 år och trots att hon gick i pension för flera år sedan går hon ändå upp klockan sex varje morgon för att ge sig iväg på en två timmar lång bussfärd från Jordaniens huvudstad Amman, till lägret nära den Syriska gränsen. Muneera utbildar och handleder barnmorskor som arbetar på UNFPA:s kliniker i lägret och hennes kunskap betyder skillnaden mellan liv och död för gravida kvinnor och deras nyfödda. Angelique Kidjo, 53, artist och UNICEF-ambassadör Det viktigaste för världens utveckling är att se till att alla barn och särskilt flickor får en god utbildning. Vi vet att utbildning både räddar och förbättrar liv.

4 Entreprenörsbidrag till kvinnor en väg ut ur fattigdom Notiser Med hjälp av ett entreprenörsbidrag från FN tog den ensamstående tvåbarnsmamman Shyamola Begum sig ur ett liv i extrem fattigdom i Dhakas slum, Bangladesh. Nu försörjer hon sig själv och sina två döttrar helt på egen hand. Bara under det senaste decenniet har Bangladesh lyckats halvera fattigdomen i landet, sett till att cirka 90 procent av landets flickor börjar skolan och minskat barnadödligheten med 60 procent. Historien om Shyamola, 43, kan tjäna som ett exempel: Shyamolas man lämnade henne i slummen med en dotter och ytterligare ett barn på väg. En dag gick han till jobbet och kom aldrig hem. Under flera veckor letade jag på sjukhus och bårhus. Men folk sa åt mig att sluta leta, de visste att han hade lämnat mig. Med hjälp av stödet från FN lyckades dock Shyamola förändra sin livssituation. För tre år sedan fick hon ett entreprenörsbidrag på 30 dollar (cirka 185 svenska kronor) öronmärkt för extremt fattiga. Hon slog ihop pengarna med de 30 dollar hon lyckats spara av sin lön som hemhjälp och startade ett litet te-stånd i slummen där hon bor. På bara två månader översteg vinsten hennes egen investering. Jag hade aldrig trott att jag kunde driva ett framgångsrikt företag, säger hon. Över familjer som Shyamolas har fått ta emot liknande bidrag under de senaste fem åren. Men slumprojektet hjälper också samhällen att bygga fungerande infrastruktur samt ger unga människor möjlighet till yrkesutbildning. Det här är Bangladesh största urbana utvecklingsprojekt och det har spelat en viktig roll för att sätta fattigdomen i städerna på politikernas agenda, säger svensken Per Bertilsson som leder projektet i Dhaka för UNDP:s räkning. Hittills har projektet förbättrat livet för cirka tre miljoner fattiga och en stor del av denna framgång har varit möjlig genom satsningar på kvinnor: Att investera i kvinnor gynnar hela familjer. Särskilt tydligt blir det att barnen får bättre mat och Jag hade aldrig trott att jag kunde driva ett framgångsrikt företag. utbildningsmöjligheter, säger Per Bertilsson. När UNDP startade ett liknande projekt för fattiga och övergivna kvinnor på landsbygden fördubblades antalet barn som började skolan. Män i köket för ökad jämställdhet Genom programmet Men in the kitchen: cooking up change in Mozambique får unga män utbildning i matlagning och andra hushållssysslor för att främja jämställdheten mellan kvinnor och män i hemmet. Kursen, som är ett samarbete mellan UN Women och nätverket HOPEM, inkluderar också diskussioner kring genus och könsrelaterat våld mot kvinnor och flickor en mycket angelägen fråga i Moçambique, där en av fyra kvinnor upplevt någon form av våld. En av kursens deltagare, 25-åriga Augusto Magaia, säger att vår mentalitet har förändrats totalt. Nu vet jag att vad en kvinna gör i hemmet, det kan jag också göra. Hittills har män deltagit i kursen. Foto: UN Women Shyamola med sina två döttrar. FN:s jobb är att minska klyftan mellan världen som den är och världen som den borde vara. Jan Eliasson, FN:s vice generalsekreterare Foto: Martina Huber, Regeringskansliet Lena Ek, 55, Sveriges miljöminister Lyckas vi inte förhindra den globala temperaturökningen kommer det exempelvis leda till fler översvämningar och svårare torkkatastrofer, vilket i sin tur drabbar människorna på den fattiga delen av jordklotet hårdast. Därför går kampen för att rädda klimatet hand i hand med kampen mot fattigdom och ohälsa. Staffan Landin, 38, frilansande skribent och föreläsare Det räcker inte med en enskild faktor. Världen behöver rättvisare handelsvillkor, regler mot skatteflykt, framsteg i kampen mot global uppvärmning, ökad tillväxt i låginkomstländer, energi, vatten och avlopp, rättvisare fördelning mellan och inom länder och ett ansvarsfullt globalt beslutsfattande. Charlotte Petri-Gornitzka, 54, Generaldirektör Sida Att verkligen utgå från varje människas lika värde och okränkbara rättigheter. Det styr hur vi tänker när det gäller hälsa, utbildning, jämställdhet, ekonomiska förutsättningar, ekosystem och klimatförändringar. Johan Rockström, 47, professor, chef för Stockholm Resilience Centre Världen behöver ett snabbt skifte till global hållbar utveckling där mänsklig välfärd och hållbar förvaltning av biosfären och klimatet går hand i hand. Det krävs globalt samarbete för att skapa förutsättningar för innovation och rättvis fördelning av det återstående ekologiska utrymmet på Jorden. Anna Bergendahl, 21, artist och ambassadör för svenska FN-förbundet Investera i flickor! Vi måste agera mot en värld där könsstympning, barnäktenskap och tidiga födslar är vardag. Vi måste agera för en värld där flickor får gå i skolan och bestämma över sin egen kropp. Utbildning är makt och flickor är nyckeln, både ur ett samhälleligt och medmänskligt perspektiv. Foto: Salman Saeed/UNDP Bangladesh Ali Hamdu med får från programmet. Etiopiska bönder får stöd att hantera klimatförändringen Klimatförändringen slår hårt mot Afar-regionen i östra Etiopien, som drabbats av svår torka. I ett land där över 14 procent av befolkningen är bönder får detta stora konsekvenser. Tack vare ett nytt program ett samarbete mellan Etiopiens regering och de tre FN-organen UNDP, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) och FN:s miljöprogram (UNEP) har nya kooperativ bildats som hjälper bönderna klara av utmaningarna. Över människor i de mest sårbara regionerna har fått stöd genom programmet, bland annat i form av nya bevattningssystem och hjälp med boskapsuppfödning. Foto: UNDP Ethiopia

5 Foto: Hector Morales Delgado/UNDP Guatemala UN/Photo Martine Perret VÄRLDENS BÄSTA NYHETER Sanning och rättvisa i Guatemala Även om det 36 år långa inbördeskriget tog slut redan 1996 är arbetet med att skapa rättvisa för offren långt ifrån över. FN:s utvecklingsprogram test Hur tror du världen ser ut? Testa dig själv 1. Hur stor andel av världens befolkning lever på mindre än 1,25 dollar om dagen? a) Cirka procent b) Cirka procent c) Cirka procent 2. Hur stor andel barn börjar skolan? a) Cirka 50 procent b) Cirka 70 procent c) Cirka 90 procent UNDP arbetar för att ge stöd till drabbade grupper i deras kamp för upprättelse men också med att utbilda polis, domstolsväsende och 3. Vilken är den förväntade livslängden i världen? a) Cirka 50 år b) Cirka 60 år c) Cirka 70 år 4. Hur många människor i världen har tillgång till rent vatten? a) Nästan 50 procent b) Nästan 70 procent c) Nästan 90 procent Fortsätt testa din kunskap om världen på blir-varlden-battre/vad-vet-du-om-varlden/ En kvinna i Guatemala berättar om konflikten i Baja Verapaz. rättsmedicinska experter. I diskussionerna om de nya utvecklingsmålen är det många som förespråkar att god samhällsstyrning och ett fungerande rättssamhälle ska få större utrymme. Att ansvariga ställs till svars och att brottsoffer kan få upprättelse har visat sig vara viktigt för att skapa varaktig fred och försoning. I Guatemala pågår just nu ett omfattande arbete med att ta reda på vad som egentligen hände under det blodiga inbördeskriget. På senare tid har stora framsteg gjorts till och med den tidigare presidenten Efraín Ríos Montt har ställts inför rätta, anklagad för folkmord. UNDP har också stöttat landets justitiekansler och allmänna åklagare, bland annat genom att utveckla ett system för vittnesskydd, så Trädgårdar i kampen mot undernäring millenniemålen.nu Även om sanningen ibland kan vara svår att leva med är det bättre än att leva i ovisshet. att människor verkligen vågar berätta vad de sett och varit med om. Regeringens insatser för att bekämpa straffriheten har, med stöd från UNDP, också bidragit till att minska våldet i det guatemalanska samhället. Antalet anmälda brott som leder till fällande domar har ökat med 70 procent bara sedan 2009, vilket lett till en helt ny syn på rättvisa. Allt detta har varit till stor hjälp för dem som försökt ta reda på vad som egentligen hände med familj och vänner under det våldsamma kriget. För även om sanningen ibland kan vara svår att leva med är det bättre än att leva i ovisshet. I Burkina Faso i byn Ouahigouya, vid gränsen till Sahara, har 54 kvinnor förvandlat den torra marken till en blomstrande trädgårdsodling. Skörden ger näringsrika frukter och grönsaker till familjer i ett område där människor annars brukar leva på bara hirsmjöl. Det här är en del av ett fyraårigt projekt som omfattar cirka samhällen i Burkina Faso. UNICEF ger kvinnorna utbildning i jordbruksteknik och finansierar nya brunnar. Sedan projektet startade blir barnen inte lika ofta sjuka och klarar skolan bättre. På så sätt blir hela byn bättre rustad att klara de torkkatastrofer som så ofta drabbar landet. Sedan projektet startade blir barnen inte lika ofta sjuka. BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? fakta OM UTVECkLINGEN I VÄRLDEN notiser Blir världen bättre? Hur ser utvecklingen i världen ut, hur går det med FN:s millenniemål och hur ser arbetet med den nya utvecklingsagendan ut? På millenniemålen.nu kan du ta del av nyheter och aktuell fakta och statistik. Där kan du också ladda ned succéboken Blir världen bättre, som ger en lättförståelig och övergripande introduktion till de globala utvecklingsfrågorna. Nytt för i år är även en skolsida med lektionsplaneringar, övningar för alla årskurser och annat pedagogiskt material. Millenniemålen.nu drivs av UNDP:s nordiska kontor med stöd av Sida. Ännu fler goda nyheter på Världskoll.se Hur skulle ditt liv se ut om du växte upp i Tanzania? På Svenska FN-förbundets sajt Världskoll.se kan du jämföra levnadsvillkoren på olika platser i världen. Med hjälp av lekfull grafik och rörliga bilder förmedlas dessutom massvis med goda nyheter och exempel på positiv utveckling. FN-förbundet har också utbildade millenniemålsambassadörer runt om i landet som gärna berättar mer om utvecklingen i världen. FN:s arbete gör skillnad Världens bästa nyheter har tagits fram av UNDP:s nordiska kontor i samarbete med FN-förbundet och andra svenska FN-organisationer och med stöd av Sida. Tanken är att visa på alla de framsteg som görs runt om i världen utan att för den skull blunda för de utmaningar vi fortfarande står inför. För trots att vi varje dag matas med nyheter om konflikter, svältkatastrofer och negativa effekter av klimatförändringen finns många goda krafter som arbetar för att göra världen till en bättre plats för oss alla. Tack alla svenskar för att ni är med och bidrar! FACIT: 1. Den extrema fattigdomen i världen har minskat från 47% 1990 till 22% Det betyder att 700 miljoner färre människor lever i extrem fattigdom. 2. Idag börjar nio av tio barn i skolan (närmare 90 %). 3. Medellivslängden i världen 2010 var 70 år och den fortsätter att öka. 4. Idag har nästan nio av tio människor i världen (89%) tillgång till rent dricksvatten. Foto: UNICEF/Olivier Assein Kientego Sierotta är gruppledare för kvinnorna som arbetar i trädgården i Ouahigouya. Jag har förändrat familjens diet och barnen är friskare och starkare, berättar hon. Empowered lives. Resilient nations.

6 2012

7 VÄRLDENS BÄSTA NYHETER Hälften av Sveriges bistånd går till FN och andra multilaterala organisationer läs mer om vad du är med och bidrar till! Foto: Mark Garten Foto: Foto: William Ryan/UNFPA Foto: UNDP PAPP Ban Ki-moon: Millenniemålen är min drivkraft Sidan 2 Barnmorskor räddar liv i Bangladesh Sidan 2 Palestinskt småföretagande skapar framtidstro Sidan 3 Foto: UNDP Linda Essner Befolkningen i Kibera SMS:ar för millenniemålen I Kibera, det stora slumområdet i Nairobi, råder brist på så gott som all grundläggande service: vatten, toaletter och sjukvård. Genom ett FNlett projekt kan nu invånarna rapportera utebliven service och därmed hålla sina myndigheter ansvariga allt med hjälp av mobilen. Ingen vet exakt hur många människor som bor i det jättelika slumorådet i den kenyanska huvudstaden en del säger , andra en och en halv miljon. Området saknar sjukhus, det finns bara fyra skolor och bekvämligheter som rinnande vatten, toaletter och elektricitet är att betrakta som lyx. Här driver FN:s millenniemålskampanj, i samarbete 1. Halvera jordens fattigdom och hunger 2. Se till att alla barn får gå i grundskola med lokala partners och med stöd av Sida och UNDP, ett pilotprojekt som syftar till att stärka dialogen mellan stat och invånare. Huduma som betyder service på swahili är en teknisk plattform som kan ta emot och registrera problem och bristande service som invånarna rapporterar in med hjälp av sina mobiler. Klagomålen följs sedan upp och syftet är att projektet ska 3. Öka jämställdheten mellan kvinnor och män 4. Minska barnadödligheten leda till bättre service och ökat ansvarsutkrävande. Hittills har ett hundratal rapporter kommit in om allt från doktorer som tvingas operera utan bedövning och hiv-patienter som inte får sin bromsmedicin till skolor som tar ut höga avgifter trots att utbildningen ska vara kostnadsfri. Loice Emerd, som jobbar för en lokal organisation i 5. Förbättra mödrahälsan Kibera med uppgift att följa upp att samhällsservicen fungerar, har stora förhoppningar på projektet: Kenyas konstitution ger oss rättigheter men den är skriven på ett krångligt språk och väldigt få av oss förstår vart vi ska vända oss om den service vi har rätt till uteblir genom Huduma får vi hjälp med det. Och det lönar sig att 6. Stoppa spridningen av hiv/aids, malaria och andra sjukdomar rapportera. När Loice och hennes organisation skickade SMS till Huduma om att Kibera Primary School, med sina drygt elever, inte haft vatten på åtta år ledde det till att ännu fler problem uppdagades. På skolområdet fanns flera oavslutade toalettbyggen där hantverkarna försvunnit med pengarna innan jobbet var klart. De hjälporganisationer som betalat och beställt arbetet hade inte brytt sig om att följa upp och det enda skolledningen sett till av dem är logotyperna på de ofärdiga husen. Efter Huduma kom in i bilden har vi haft kontakt med både hjälporganisationer och lokala myndigheter. Till och med byggjobbarna har kommit tillbaka. Förhoppningsvis ska vi snart äntligen få både vatten och toaletter, säger Abdallah Mohammed som är skolans förvaltare. FAKTA π Ungefär hälften av Kenyas dryga 40 miljoner invånare är mellan 15 och 65 år. I landet finns över 25 miljoner mobilabbonemang. π Den tekniska plattformen har utvecklats av FN:s millenniemålskampanj i samarbete med Sodnet, en kenyansk organisation som använder modern teknik för att mobilisera och kanalisera socialt engagemang. π Innan pilotprojektet startade genomfördes en kartläggning där hushåll svarade på frågor om hur de upplevde samhällsservicen. Detta för att man senare ska kunna följa upp projektets resultat. Millenniemålen är åtta utvecklingsmål som alla världens ledare har ställt sig bakom de ska vara uppfyllda till Säkra en miljömässigt hållbar utveckling 8. Öka samarbetet kring handel, bistånd och skuldavskrivningar reflektion Beslutsamhet och vilja kan förändra världen Som världen ser ut är det svårt att vara odelat positiv och bara tala om goda nyheter. Utmaningarna är många men om vi blundar för framstegen är risken stor att vi ger upp och tappar sugen. Se bara på millenniemålen med drygt tre år kvar till 2015 står det klart att det blir svårt att uppnå dem alla. Samtidigt har den extrema fattigdomen redan halverats, fler människor har tillgång till rent vatten och allt fler barn går i skolan. Och bara det att så många människor samlades i Rio tidigare i sommar för att diskutera ekonomisk och social rättvisa, hållbar livsstil och ekonomi är en god nyhet i sig. En av mina förebilder, Dag Hammarskjöld, har sagt att vi kan välja att se på FN på olika sätt antingen som ett statiskt konferensmaskineri eller som ett dynamiskt verktyg för medlemsstaterna att tillsammans skapa ett fungerande världssamfund. Jag kommer att göra allt jag kan för att den senare visionen skall visa vägen framåt. Jan Eliasson, FN:s vice generalsekreterare

8 Notiser Fungerande tsunamivarningssystem på plats Efter tsunamin i Sydostasien 2004 fick Unesco i uppgift att utveckla ett nytt varningssystem för att förebygga katastrofer och skydda sårbara kustsamhällen. Nu är systemet på plats och nyligen testades det med gott resultat. Så här går det till; En tryckmätare på botten känner av vågorna och registrerar våghöjden, informationen sänds upp till bojen på ytan och uppgifter om vågornas storlek och vilka kuster som kan drabbas skickas vidare till lokala varningscenter. Dessa ansvarar i sin tur för att varna den berörda befolkningen. För mer information: unesco.se Nybliven stolt mor på ett sjukhus i Dhaka i Bangladesh. Stora framgångar i kampen mot polio Arbetet för att utrota polio en av världens mest dödliga och försvagande sjukdomar har kommit långt. Numera finns virussjukdomen endast i tre länder Afghanistan, Nigeria och Pakistan. FN driver, tillsammans med Rotary International, en global kampanj för att vaccinera alla världens barn och därmed utrota sjukdomen helt. Indien är ett av de länder där vaccineringsprogrammen har haft stor effekt. Nyligen firade landet sitt första poliofria år. Foto: William Ryan/UNFPA Fler barnmorskor minskar mödradödligheten i Bangladesh Foto: UN/Photo Mark Garten Millenniemålet om att halvera fattigdomen är uppnått Världsbankens senaste siffror visar att det första millenniemålet att halvera den extrema fattigdomen till 2015 redan uppnåtts. Enligt Världsbanken levde 43 procent av jordens befolkning i extrem fattigdom 1990 och idag uppskattar man att andelen har sjunkit till runt 20 procent. Men kampen för att utrota fattigdomen måste fortsätta framstegen till trots försöker fortfarande över en miljard människor överleva på 1,25 dollar om dagen. I många utvecklingsländer saknas professionella barnmorskor. Det är ett avgörande skäl till att flickor och kvinnor varje år dör i samband med graviditet och förlossning. I Bangladesh arbetar FN tillsammans med regeringen för en förändring och på nio år har mödradödligheten minskat med 40 procent. Bangladesh kvinnliga premiärminister Sheik Hashina kämpar mot mödradödligheten. Som ett resultat håller en helt ny yrkeskår på att växa fram i landet och förra året utexaminerades de 60 första barnmorskorna. Men arbetet har pågått längre än så, berättar Anna af Ugglas Nygren, svensk barnmorska som jobbar för UNFPA (FN:s befolkningsfond) i huvudstaden Dhaka. Svenska barnmorskor har, med stöd av Sida, varit på plats på UNFPA-kontoret sedan Jag är den tredje i raden, säger Anna och berättar om det omfattande arbetet att bygga upp en struktur för utbildning av barnmorskor samtidigt som det måste skapas en kapacitet att ta emot dem på klinikerna ute på landsbygden. Hela tiden pågår en kamp för att förändra attityder och värderingar. Tidigare saknades barnmorskor helt och födande flickor och kvinnor kunde i bästa fall få hjälp av en dai vilket bäst översätts som hjälpgumma. Tidigare födde nära 90 procent av mödrarna i hemmet men på tio år har den siffran sjunkit till 75 procent, samtidigt som allt fler får hjälp av sjuksköterskor som vidareutbildats till barnmorskor. På sikt är målet att varje landsbygdsklinik ska ha fyra barnmorskor så att förlossningshjälp kan erbjudas dygnet runt i hela landet. Vid världstoppmötet i New York i september 2010 lovade Sheik Hashina att Bangladesh ska ha barnmorskor Det var ett starkt ställningstagande för att bekämpa mödradödligheten och det är oerhört spännande att vara en del av processen, säger Anna af Ugglas Nygren. Att antalet dödsfall på levande födda barn gått ner från 340 till 194 på mindre än tio år visar att vi är på rätt väg! UN/Photo Martine Perret Världens flickor får chans till ett bättre liv Varje dag gifts flickor bort i världen. Giftermålet gör att de går miste om utbildning. De riskerar också att utsättas för faror som våld inom äktenskapet, komplikationer av tidiga graviditeter samt begränsad rörelsefrihet och tillgång till reproduktiv hälsovård. Inom kampanjen Flicka stödjer FN-förbundet UNFPA:s projekt i Etiopien som erbjuder flickor utbildning och stöd. UN/Photo: Martine Perret åtta tycker till: Vad är drivkraften bakom ditt engagemang för världen? Foto: Eskinder Debebe Ban Ki-moon, 68, FN:s generalsekreterare En av mina främsta drivkrafter är att bidra till att millenniemålen uppfylls till 2015 det är utmanande men möjligt. Marta Vieira da Silva, 26, fotbollsspelare och ambassadör för UNDP Jag glömmer aldrig mitt ursprung. Själv har jag genom hårt arbete och beslutsamhet lyckats men jag tänker ständigt på dem som inte fått samma chans. Tack vare fotbollen har jag nu fått möjlighet att hjälpa andra genom att uppmärksamma den globala kampen mot fattigdom. Percy Barnevik, 71, ordförande för Hand in Hand International Insikten att världens extrema fattigdom kan elimineras på tio år. De fattiga har en inre styrka som mobiliseras i företags- och jobbskapande 20 gånger effektivare än vanligt gåvobistånd. Vi har startat företag. Sedan följer att få arbetande barn in i skolor samt hälso- och miljöprogram.

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? FAKTA OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? FAKTA OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? FAKTA OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN INNEHÅLL Förord... 4 En fantastisk möjlighet!... 7 Vad är utveckling?... 8 Hur tror du världen ser ut?...13 Blir världen bättre?...19 Framsteg du kanske

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Empowered lives. Resilient nations. fakta OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Empowered lives. Resilient nations. fakta OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Empowered lives. Resilient nations. fakta OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN 2 BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? 3 Innehåll Förord... 6 En fantastisk möjlighet!...

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE?

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? INNEHÅLL En fantastisk möjlighet!... 4 Vad är utveckling?... 6 Hur tror du världen ser ut?... 11 Blir världen bättre?... 17 Framsteg du (kanske) inte kände till?... 30 Stora utmaningar

Läs mer

FN:s åtta millenniemål

FN:s åtta millenniemål Lär dig mer om FN:s åtta millenniemål Studiematerial från Hungerprojektet 1 Välkomna till Hungerprojektets studiematerial om FN:s millenniemål! Mycket har blivit bättre i världen under de senaste 20 åren.

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE?

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Innehåll BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Siffror om utvecklingen i världen Copyright: FN:s utvecklingsorgan UNDP Text: Staffan Landin Grafisk design och produktion: Per Wilkens, David Falda Svensson,

Läs mer

studiehandledning Världsbiten Globala utmaningar gör en annan värld möjlig

studiehandledning Världsbiten Globala utmaningar gör en annan värld möjlig globala studiehandledning utmaningar Globala utmaningar gör en annan värld möjlig 1 ett studie- och metodmaterial att använda i arbetet med internationella frågor Av Anna-Lena Lodenius för ABF är ett studiematerial

Läs mer

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Framtiden vi vill ha Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Produktion: Utrikesdepartementet, Stockholm Redaktör: Daniel Emilson, Politiskt sakkunnig, Ministerkansliet Medredaktör: Jenny Häggmark,

Läs mer

Kapitel 1 Vad innebär fattigdom?

Kapitel 1 Vad innebär fattigdom? Kapitel 1 Vad innebär fattigdom? 14 Kapitel 1 Vad innebär fattigdom? Vad är fattigdom? Att lida brist på mat, kläder, vatten, skydd mot kyla och regn. Men också att inte ha möjlighet att påverka sitt eget

Läs mer

FN:s fältarbete. Långsiktig kamp för en bättre värld. Ny utredning om Dag Hammarskjölds död. Jan Eliassons budskap till svensk FN-rörelse

FN:s fältarbete. Långsiktig kamp för en bättre värld. Ny utredning om Dag Hammarskjölds död. Jan Eliassons budskap till svensk FN-rörelse Utges av Svenska FN-förbundet 3/2012 Ny utredning om Dag Hammarskjölds död sidan 17 Jan Eliassons budskap till svensk FN-rörelse sidan 18 Allt om FN-förbundets kongress i Jönköping sidan 20 FN:s fältarbete

Läs mer

Dragkampen om biståndet

Dragkampen om biståndet Dragkampen om biståndet Världen vill inte ha några nya löften. Det är absolut nödvändigt att alla aktörer till fullo uppfyller de åtaganden de redan gjort i Millenniedeklarationen, vid 2002 års Monterreykonferens

Läs mer

www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen?

www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen? www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen? NÄR VI HAR PAPPER PÅ ATT VÅR FÖRENING ÄGER MARKEN, SÅ KAN VI SATSA PÅ BIODLINGEN. Tecla David,

Läs mer

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Förändrade utsikter Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Tidiga giftermål förbjuds i Sudan När ett nytt förslag till grundlag togs fram i södra Sudan förra året bidrog Rädda Barnen

Läs mer

Jord för miljarder. Om befolkning och utveckling

Jord för miljarder. Om befolkning och utveckling Jord för miljarder Om befolkning och utveckling Jord för miljarder Om befolkning och utveckling AV BERTIL EGERÖ OCH MIKAEL HAMMARSKJÖLD REDAKTÖR: ANNA WIESLANDER 2 FÖRORD VIKTIGA UTVECKLINGSFRÅGOR som

Läs mer

Jämställdhet minskar fattigdom. www.utangranser.se. Fakta utan gränser. Nr 10, november 2011

Jämställdhet minskar fattigdom. www.utangranser.se. Fakta utan gränser. Nr 10, november 2011 Jämställdhet minskar fattigdom Fakta utan gränser Nr 10, november 2011 www.utangranser.se Stockholm, november 2011 Kooperation Utan Gränser 105 33 Stockholm Besöksadress: Franzéngatan 6, Stockholm info@utangranser.se,

Läs mer

Innehåll. Kriget i Gaza under sommaren kom oss så nära

Innehåll. Kriget i Gaza under sommaren kom oss så nära IMs verksamhetsberättelse och årsredovisning GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET Innehåll Det här är IM...4 Kort om...6 Så förändrar IM världen...8 Civilsamhället...1 Försörjning...14 Utbildning...18 Hälsa...22

Läs mer

innehåll kyrkan i världen inledning jag i världen vi kan påverka världens kurs världens kurs underlag för övningarna 57 mer att läsa och lära 60

innehåll kyrkan i världen inledning jag i världen vi kan påverka världens kurs världens kurs underlag för övningarna 57 mer att läsa och lära 60 grundkurs version 2.0 2011 innehåll inledning Det här är Världens kurs 4 Så här kan du använda Världens kurs 5 Genomgående tankar 8 Grundkursens upplägg 8 Till ledarna 9 Inledning/avslutning 10 Värderingsövningar

Läs mer

Afghanistan & millenniemålen

Afghanistan & millenniemålen Produktion Det här utbildningsmaterialet är framtaget inom ramen för Svenska Afghanistankommitténs vänskoleprojekt där den slovakiska partnerorganisationen People in Peril Association har stått för den

Läs mer

FN-rapporter 2009 VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM. Vägen ur fattigdomen I SAMMANDRAG

FN-rapporter 2009 VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM. Vägen ur fattigdomen I SAMMANDRAG FN-rapporter 2009 VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM Vägen ur fattigdomen I SAMMANDRAG VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM Vägen ur fattigdomen I denna skrift ingår översättning, sammanfattning och bearbetning av följande

Läs mer

med oxfam mot fattigdom

med oxfam mot fattigdom OXFAM ÄR EN GLOBAL UTVECKLINGSORGANISATION SOM MOBILISERAR MÄNNISKOR I KAMPEN MOT FATTIGDOM Rosa telefoner och spargrupper för långsiktig förändring i landsbygdens Kambodja. //SID 6 Hjälpen som når fram

Läs mer

Dorothy Chikwiti, teodlare, Malawi. HEJ DÅ FATTIGDOM

Dorothy Chikwiti, teodlare, Malawi. HEJ DÅ FATTIGDOM Dorothy Chikwiti, teodlare, Malawi. HEJ DÅ FATTIGDOM Fairtrade-rapporten 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Efter milleniemålen... 6 Millenniemålen... 6 Lång vägs färd mot nya utvecklingsmål... 7 Fair

Läs mer

innehåll inledning jag och maten kyrkan och maten världens mat vi kan påverka världens mat mer att läsa och lära 57

innehåll inledning jag och maten kyrkan och maten världens mat vi kan påverka världens mat mer att läsa och lära 57 rätten till mat version 1.0 2011 innehåll inledning Om Världens kurs 4 Till ledarna 5 jag och maten Övning Mitt bästa matminne 7 Övning Middagsbjudningen 7 Övning Utmaningen 8 Övning Heta stolen 8 Pratstund

Läs mer

Sveket mot Centralafrika»Grymheterna pågår mitt framför våra ögon« Swaziland. En hivfri generation? Så kommer pengarna fram

Sveket mot Centralafrika»Grymheterna pågår mitt framför våra ögon« Swaziland. En hivfri generation? Så kommer pengarna fram Dorassio L, 23 år, väntar på sin femte operation. Han är en av alla dem som drabbats av våldet i Centralafrikanska republiken. #1 2014 läkare utan gränser Swaziland En hivfri generation? Insamling Så kommer

Läs mer

Hem ljuva hem. Fakta utan gränser Nr 3, oktober 2005

Hem ljuva hem. Fakta utan gränser Nr 3, oktober 2005 Hem ljuva hem Fakta utan gränser Nr 3, oktober 2005 Stockholm, oktober 2005 Kooperation Utan Gränser Box 30214, SE-104 25 Stockholm, Sweden Besöksadress: S:t Göransgatan 160 A, Stockholm Tfn +46(0)8 657

Läs mer

Perspektiv på fattigdom

Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Utvecklingssamarbetets mål är att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Perspektiv på fattigdom beskriver

Läs mer

Utvecklingspolitisk rapport - 2009. Rapportens namn (står på mallsidan) Sidan 1

Utvecklingspolitisk rapport - 2009. Rapportens namn (står på mallsidan) Sidan 1 Utvecklingspolitisk rapport - 2009 Rapportens namn (står på mallsidan) Sidan 1 Historien är tydlig. Den är tydlig mot vem som helst med ett intresse för utvecklingen i världen. Många studier bekräftar

Läs mer

Agenda för global utveckling. - Fokus på internationellt utvecklingssamarbete

Agenda för global utveckling. - Fokus på internationellt utvecklingssamarbete Agenda för global utveckling - Fokus på internationellt utvecklingssamarbete 2 (34) Innehållsförteckning Inledning... 3 1 Globala utmaningar och möjligheter... 4 2 Politik för rättvis och hållbar global

Läs mer

Kunskapen som banar väg för utveckling

Kunskapen som banar väg för utveckling Nr 4. 2010 shopping med gott samvete Familjeresan som vidgade vyerna Juliet om längtan efter tillhörighet tema utbildning Kunskapen som banar väg för utveckling I backspegeln Nemaiba flydde barnäktenskap

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Svenska Läkaresällskapet. Rädda världen

Hela denna bilaga är en annons från Svenska Läkaresällskapet. Rädda världen GLOBAL FRAMTIDENS HÄLSA Välkommen till konferensen Global Health beyond 2015 4 Årets april 2013 tema Stockholm för Medicinska Waterfront Congress riksstämman Centre 28 30 november Anders Nordström: En

Läs mer

Afrika i en ny ekonomisk världsordning

Afrika i en ny ekonomisk världsordning Afrika i en ny ekonomisk världsordning Av Pär Granstedt och Joe Frans Supplement till Den trebenta pallen Humanus, 2011 Beställs via www.sv.se 2 Den nya världsekonomin Under 1800- och 1900-talet dominerades

Läs mer

MAT EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET

MAT EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET i fo k u s : MAT EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET AKUT! BARNEN I AFRIKAS HORN ÖVERLEVER INTE SVÄLTEN återrapport VATTEN rapport RESULTAT NR 2 2011 INNEHÅLL 2 I FOKUS: MAT En mänsklig rättighet GHANA En hungrig prins

Läs mer