innehåll inledning 3 del av ett globalt sammanhang 12 fira tillsammans 39 vi vill vara en solidarisk 24 församling hur?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "innehåll inledning 3 del av ett globalt sammanhang 12 fira tillsammans 39 vi vill vara en solidarisk 24 församling hur?"

Transkript

1 delande

2 innehåll inledning 3 Om Världens kurs 4 Genomgående tankar 4 Till ledarna 5 jag är människa 8 alltså delar jag Övning Vi gör porträtt tillsammans 8 Övning Vi delar med oss i gruppen 9 Att ge och att ta emot 9 Övning Fyra hörn om delande 9 Övning Dela-ord 10 Att dela eller avstå? 11 Ge och ta emot i bönen 11 del av ett globalt sammanhang 12 Övning Fyra hörn om Svenska kyrkans internationella arbete 12 Att vara solidarisk? 12 Vi hör ihop 13 Svenska kyrkan är en del i vida nätverk 14 Varför är det så svårt? 15 Förändring är möjlig 15 Övning Fyra hörn om rättighetsbaserat arbete 16 Fotspår 17 Människa med förmågor och rättigheter 17 Exempel på Svenska kyrkans arbete med partners världen över 18 Svenska kyrkans internationella arbete internationell mission och diakoni 19 Visionen för Svenska kyrkans internationella arbete 19 Skapelsen Hållbarhetsperspektivet 20 Människan Genus- och rättighetsperspektivet 20 Korset Försoningsperspektivet 21 Vaddå utveckling? 22 Det kan gå fel 22 Rätt medicin? 22 Övning Hissprat om Svenska kyrkans internationella arbete 23 vi vill vara en solidarisk 24 församling hur? Ett liv i solidaritet 24 Varför stödja just Svenska kyrkans internationella arbete? 25 Det internationella uppdraget ett gemensamt uppdrag 25 Gåvorna når medmänniskor världen över 25 Varje människa är unik och oändligt värdefull 25 Flera sätt att arbeta mot samma mål 26 Övning Bössinsamlingstalet 26 Övning Idéstorm om vad vi kan göra i vår församling/vårt sammanhang 27 Till vilket pris som helst? 27 Övning Kan min gamla tröja skapa utveckling? 27 Hela församlingen kan bidra! 28 Hur gör vi i vår församling? 29 Den internationella gruppen i församlingen 29 Internationella ombud? 30 Så samlar vi in etiskt 30 Så här använder Svenska kyrkans internationella arbete 100 kr. 31 Idag går kollekten till Svenska kyrkans internationella arbete..? 31 Dela tro, liv och resurser? 31 Hur fungerar det med kollekterna? 32 Övning Dagens kollekt 32 Pålysa kollekter 33 Prata om kollektens betydelse 33 Svenska kyrkans Jul- och fastekampanjer 33 Fastekampanjen 34 Julkampanjen 35 Vem knackar på dörren? 35 Övning Planera en kampanj! 35 Projekt- och temagivande 37 Använd insamlingskatalogen 37 Samla och dela mera 38 fira tillsammans 39 Utvärdera och fira 39 Fira andakt och gudstjänst tillsammans! 39 Övning Livets bröd som vi delar med varandra 40 Eldsjälar vårt behov av hjältar och hjältinnor 41 Övning Rum för eftertanke och fördjupning 41 Trosbekännelse från Brasilien 43 bilaga 1 Dela-ord 45 bilaga 2 Fakta om rättighetsbaserat arbete 46 bilaga 3 Kollekcirkulär 47 bilaga 4 Notblad: Dela det är stort 49

3 inledning 3 inledning För ett antal år sedan besökte jag ett flyktingläger i Södra Afrika. Under brännande sol satt jag och samtalade med en grupp kvinnor som flytt inbördeskriget och som hade förlorat både sina män och sina barn. Efter en stunds samtal började kvinnorna prata intensivt med varandra och därefter började de samla in småmynt. Gruppens talesperson, Gloria, tog emot mynten, gav dem till mig och sa: gå och köp dig något att dricka. Inte kan du sitta här i solen med din ljusa hy. Gå och köp dricka och kom sedan tillbaka. Jag minns att jag blev alldeles stum. Hur var det möjligt för dessa kvinnor, som varit med om så fruktansvärda saker, att tänka på vad jag behövde? Glorias ord har stannat i mitt minne. För mig är de en påminnelse om att alla människor har en enorm inneboende värdighet. Att vi aldrig får fastna i bilder av oss som hjälpare och de som mottagare. När vi samlar in pengar för Svenska kyrkans internationella arbete ska vi alltid komma ihåg att projekten handlar om människor som Gloria, som av olika omständigheter berövats möjligheten att själva forma sina liv i frihet. Det är en sorg och en stor orättvisa att människor inte får möjlighet att växa i enlighet med sina inneboende gåvor och rättigheter. Vi är alla älskade och skapade till Guds avbild. Vi har alla en oändlig värdighet. Internationellt solidaritetsarbete på kristen grund handlar djupast sett om detta. Att möjliggöra för den andre att leva det liv som hon eller han vill leva. REDAKTION: Sofia Svarfvar, Eva Pérez Järnil, Anna-Clara Söderberg, Sofie Lindestrand Psilander, Jakob Sundmark, Marit Norén, Mona Keränen och Gudrun Norrfjärd. Detta material är helt eller delvis finansierat av Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete. Sida delar inte nödvändigtvis de åsikter som här framförs. Ansvaret för innehållet är uteslutande författarnas. Du kan vara med och dela ditt liv och dina resurser. Svenska kyrkans internationella arbete är beroende av dina gåvor. När du stödjer Svenska kyrkans internationella arbete blir du del av en världsvid handling för rättvisa och en tydlig röst för ett arbete som gör skillnad i världen varje dag! /Erik Lysén, internationell chef på Svenska kyrkan

4 inledning 4 OM VÄRLDENS KURS världens kurs, delande så är materialet upplagt Materialet är förutom inledningen uppdelat i fyra kapitel. I kapitlet Jag är människa alltså delar jag börjar vi prata om vårt eget delande och hur vi ser på det. Här finns många olika övningar för att komma igång och prata om varför vi delar som vi gör och hur vi skulle vilja dela. Sedan följer Del av ett globalt sammanhang, detta kapitel fokuserar på samhörighet. Mänskligheten som Kristi kropp, solidaritet och hur hänger Svenska kyrkans internationella arbete ihop med detta? Vi vill vara en solidarisk församling hur? heter kapitlet som framförallt fokuserar på den lokala församlingen och hur den kan vara solidarisk på olika sätt. T.ex. genom att arbeta med insamling till Svenska kyrkans internationella arbete och också reflektera över hur insamlingsarbetet görs. Till sist, men verkligen inte minst, kommer kapitlet Fira tillsammans. Ibland glömmer vi bort att tillsammans fira det solidariska arbete som görs i församlingen, vi vill verkligen uppmuntra till att fira tillsammans! I detta kapitel finns tips på hur ni kan fira och glädjas. Genomgående tankar Världens kurs vill försöka hjälpa till att se sambanden mellan det lokala och det globala. Vi lever i en värld där vi ständigt påverkar och påverkas av människor både nära och långt borta, vare sig vi vill eller inte. Genom att se och vara medveten om detta finns det möjlighet att agera på ett mer medvetet sätt, ens handlingar spelar faktiskt roll. När jag blir medveten om att mina handlingar spelar roll börjar jag också reflektera över hur jag vill handla och varför vad är det som har betydelse för hur jag vill agera? Spelar det någon roll att jag tror på Gud? Hur syns det då i mina handlingar? Eller är tro och liv två separata saker? Världens kurs bygger på övertygelsen att tron på Gud behöver hänga ihop med livets vardagliga handlingar, och att tro och handling hela tiden samspelar. Först då tro och handling får höra samman kan tron spela en verklig roll och bidra till positiv förändring. Världens kurs grundar sig i övertygelsen om att vi som kyrka och kristna är sända att göra det vi kan för en hållbar värld utan orättvisor, fattigdom och förtryck, där varje människa får leva i frihet och värdighet. Gud visar sig i sin skapelse i naturen och i varje människa. Vi har i uppdrag att vara verktyg för Guds vilja att den skapelsen ska leva och vara hel. Då låter vi tron bli handling. för ytterligare information om världens kurs som koncept: Se särskilt inledningsavsnittet i Världens kurs, Grund. samtliga världens kursmaterial finns att hämta på

5 inledning 5 stöd från sensus Sensus är ett studieförbund som arbetar med folkbildning och som särskilt lyfter fram livsfrågor, mångfald och globala frågor. Genom Sensus kan du få stöd och hjälp att ordna en studiecirkel eller kurs. Sensus finns över hela landet, ta reda på vem som är din närmsta kontakt på och klicka på Kontakta oss. Genom Sensus finns möjlighet att utveckla dig själv som ledare. Sensuspedagogen är en fortbildning i folkbildningspedagogik. Den bygger på såväl deltagarnas erfarenheter som Sensus pedagogiska policy. Utbildningen är på cirka nio timmar. På kan du läsa mer. Håll även utkik på för särskilda kurstillfällen Till ledarna Grunden för lärandet i Världens kurs är samtalet, utgångspunkten är den enskilda människans erfarenheter och lust att lära. När vi pratar med varandra får vi tillfälle att lyssna på varandras erfarenheter och pröva våra egna synsätt och åsikter. Det finns olika vägar för att nå fram till den givande pratstunden, förhoppningsvis kommer du att upptäcka några av dessa vägar här i Världens kurs. I vissa fall kan en övning vara en bra ingång till samtalet och ibland kan nyckeln vara en text att utgå ifrån. Ofta är det bra att dela in sig i mindre grupper för pratstunderna. Som ledare för en kurs eller cirkel har du i uppgift att stödja gruppens samtal så att olika perspektiv och erfarenheter får chans att komma fram. Världens kurs bygger på övertygelsen om varje människas inneboende förmåga, där vi kompletterar varandra med olika gåvor. Här kommer några tips till dig som ledare, dessa kan hjälpa dig att vara en positiv katalysator under pratstunderna: Ställ effektiva frågor som Hur ser du på det? Berätta mer Hur menar du då? Ställ öppna frågor (som inte kan besvaras ja/nej) som Vad? eller Hur? Bekräfta det deltagarna säger genom att uppmuntra, kommentera och anknyta Sammanfatta och synliggör vad som sagts Se till att alla kommer till tals och var observant på att vissa individer inte blir tysta på grund av till exempel genus, funktionshinder eller språksvårigheter inledning/avslutning Vare sig man väljer att genomföra Världens kurs som studiecirkel eller kurs kan det vara bra att ha en tydlig början och ett tydligt slut på varje träff. Ett sätt att inleda eller avsluta en träff är rundan. I en runda får alla i gruppen berätta om sina tankar utan att bli kommenterade. När alla har sagt sitt kan man välja att be om kommentarer. Ett sätt att visa vem som talar är att använda ett föremål dvs. så länge den som talar håller i ett visst föremål är alla andra tysta, därefter skickas föremålet vidare till nästa talare. Rundan kan även fungera för utvärdering. Frågor för en runda kan t.ex. vara: Så här mår jag just nu/ det här förväntar jag

6 inledning 6 mig av kursen/ det här tar jag med mig från den här dagen/ så här ser jag på världen. Ytterligare ett sätt att inleda eller avsluta en träff är att helt enkelt sitta avslappnade och lyssna på någon stilla musik i ett par minuter. Avslappningen kan vara särskilt bra om ni t.ex. möts på kvällen efter jobbet eller skolan, då den kan vara ett sätt att varva ner och släppa dagens bekymmer. Se även tips nedan om bildövning som också kan användas för inledning eller avslutning. värderingsövningar Värderingsövningar kan användas för att starta samtal och bearbeta värderingar inom områden som saknar givna svar. Förutom att bearbeta attityder och värderingar bidrar ofta metoden till ett ökat självförtroende eftersom man i mindre grupp får uttrycka sin åsikt utan att någon kan säga att det är rätt eller fel. Den är ett bra instrument för demokrati. I värderingsövningar får deltagarna tillfälle att tänka efter och ta ställning, uttrycka sina åsikter, motivera sina ståndpunkter, bli lyssnade till och lyssna till andra samt reflektera och bearbeta attityder. Det är viktigt att som ledare tala om för deltagarna att man har rätt att ändra den åsikt som framförts under övningen. Som deltagare kan man tänka om både under och efter övningen. Det finns inga rätt och fel i en värderingsövning. Här ges tillfälle att provtänka! Följande värderingsövningar används i detta material: heta stolen Deltagarna sätter sig i en ring. Ledaren säger ett påstående i taget och deltagarna byter stol om de håller med påståendet. Om det bara är en person som väljer att byta stol, låt personen stå upp och markera och därefter sätta sig ned igen på samma stol. Det är viktigt att det är tempo i övningen. Ledaren kan ställa frågor till deltagarna om hur de tänkte när de valde att antingen sitta kvar eller byta stol. fyra hörn Ställ en fråga och ge tre färdiga svarsalternativ samt som fjärde alternativ möjligheten för deltagarna att formulera sitt eget svar fritt. Låt gruppen veta vilket av rummets fyra hörn som representerar vilket svar. Be gruppen att stå stilla tills du presenterat alla svarsalternativ och be dem sedan gå till det hörn de tycker stämmer bäst in på sin egen uppfattning. Låt sedan personerna som ställt sig i samma hörn berätta för varandra hur de tänkt, låt sedan någon eller ett par från varje hörn berätta för hela gruppen om sina tankar. Som ledare kan du gärna hjälpa deltagarna genom att formulera sina tankar genom att ställa frågor av typen: Hur tänker du? Vilka blir konsekvenserna av det?

7 inledning 7 linjen Deltagarna ska genom att ställa sig på en linje ta ställning. Beskriv en tänkt linje i rummet, exempelvis från en vägg till en annan. Presentera ett påstående. Längst ut i ena änden håller man med om påståendet, i den andra håller man inte med alls. Mellan dessa punkter finns en fallande skala. Deltagarna får välja var på linjen de vill placera sig utifrån sin åsikt i frågan. Diskutera inom gruppen hur ni tänkte vid valet av placering. bildövning Bilder kan vara ett bra sätt att få igång tankarna. Ett antal bilder placeras ut framför deltagarna. Bilder kan exempelvis klippas ut ur tidningar. Från Ordbruket AB går det också att beställa färdiga bildserier på olika teman, se eller kontakta dem på Ordbrukets bildserier kan även gå att låna från ditt lokala Sensuskontor. Ledaren ställer en fråga som exempelvis Välj en bild som representerar hur du ser på X eller vad betyder X för dig? Deltagaren väljer en bild utan att plocka upp den, på så sätt kan flera deltagare välja samma bild. När alla valt får var och en presentera sitt bildval och varför man valde just den bilden. övning pratstund bibelställe

8 jag är människa alltså delar jag 8 JAG ÄR MÄNNISKA ALLTSÅ DELAR JAG Ibland när jag tänker på världen och jag ser mig själv känns det svindlande. Jag kan se mig själv sitta uppkrupen i soffan. Där sitter jag, en av sju miljarder. Och där sitter du. Kan du se mig? Och de andra människorna? Vi delar på den här planeten. Inte alltid särskilt jämlikt och rättvist, men i någon mening delar vi ändå. Kanske är det enklare att visualisera sig själv i sin stad, i sin klass, på sin arbetsplats eller i sin familj. Närmre, mer direkt. Vi sitter vid samma matbord, delar kanske skohylla och tandborstmugg. Det direkta delande kan vara enklare att se. Men vi delar också med oss till, och tar emot från, människor vi inte träffar varje dag. Många möter vi inte någonsin. Likväl delar vi på olika sätt och olika saker. I detta kapitel får vi hjälp att prata om vårt eget delande. Hur, vad och varför delar vi? Vi gör porträtt tillsammans syfte: Att börja lära känna varandra genom att på ett roligt sätt hjälpas åt att göra porträtt av samtliga deltagare. beskrivning: Ni behöver papper och pennor eller kritor till alla deltagare. Dela gruppen i två mindre grupper. Den första gruppen sätter sig eller ställer sig i en ring med varsitt blankt pappersark och pennor/kritor framför sig. Den andra gruppen ställer sig/sätter sig mittemot. En grupp i taget ska rita. I den här övningen ska man rita en detalj i taget. Ledaren talar om vad som ska ritas: näsa, ögon, mun, öron, hår, panna och så vidare. För varje detalj ges endast en kort stund. När en detalj är klar ska gruppen som ritar flytta ett steg till vänster. Pappret ligger kvar framför personen som ritas av. Fortsätt runt tills porträttet är färdigt. Byt sedan så att den avporträtterade gruppen också får rita. Alla kommer tillslut att ha varsitt porträtt av sig själv som många hjälpt till att skapa. Skriv namn och sätt upp på väggen och ha vernissage om ni vill. tidsåtgång: Ca 20 min, beroende på gruppens storlek.

9 jag är människa alltså delar jag 9 Vi delar med oss i gruppen syfte: Att få en känsla för att vi finns i en generös grupp. Vi är olika bra på att dela med oss av olika saker, men alla delar vi med oss av något. beskrivning: Alla får varsin papperslapp. På lappen ska var och en skriva ned något som man själv tycker att man är bra på att dela med sig av. Det kan vara allt från tankar, idéer och tid till pengar, mat och kläder. Vill man kan man skriva flera lappar per person, en sak på varje lapp. De skrivna lapparna samlas ihop i en korg eller skål. Lapparna är anonyma. Sätt er i en ring och låt korgen gå runt. Den första personen tar en lapp och läser vad som står på följande sätt: I den här gruppen delar vi med oss av [goda idéer] Sedan skickar man korgen vidare och läser på samma sätt tills alla lappar blivit lästa. tidsåtgång: ca 10 minuter, beroende på gruppens storlek. Att ge och att ta emot Vi delar alla med oss. Vi är olika bra på att dela med oss av olika saker, bland annat eftersom vi är olika bra på olika saker och har olika mycket av olika saker. Vi delar inte bara med oss och ger till andra av sådant vi själva har vi tar också emot. Vi är alla mottagare. Vad blir du gladast för när någon delar med sig till dig av? Har du ibland svårt att ta emot? Vad beror det på tro? Läs Heb 13: 16 och Luk 12:13 Har man rätt att säga åt någon annan att dela med sig? Vilka kan konsekvenserna bli? Har ni några exempel från verkligheten? 4 hörn om delande syfte: Att tillsammans med andra reflektera över vad vi delar med oss av. beskrivning: Läs om värderingsövningar samt beskrivning av Fyra hörn på s. 6. På nästa sida finns påståenden och svarsalternativ.

10 jag är människa alltså delar jag 10 Påståenden (ta ett åt gången eller välj endast det ena): Jag tycker att det är viktigast att man delar med sig av: Jag är bäst på att dela med mig av: Svarsalternativ: Kunskap/erfarenheter Saker/pengar Tid Öppet hörn tidsåtgång Ca 15 min. per påstående. Läs 2 Kor 9:6 8 Spelar det någon roll varför och på vilket sätt jag ger? Om ja, hur då? Läs Mark 12:41 44 Hur tolkar ni texten? Vad är överflöd? Dela-ord syfte: Att fundera över och sätta ord på hur man tänker kring sitt eget givande/delande. Vilka drivkrafter och motiv har jag för att dela med mig? Samt att dela dessa tankar med övriga deltagare. beskrivning: Längst bak i materialet finns en sida med ord om delande (bilaga 1), kopiera sidan och klipp isär orden så ni får lappar med ett ord på varje lapp. Alternativt skriv av orden på egna lappar. Det ska också finnas tre blanka lappar för möjlighet att tänka på ett eget ord som inte finns nedskrivet. Sprid ut lapparna, med texten synlig, på golvet eller på ett stort bord. Deltagarna ställer sig runt lapparna. Varje person får i uppgift att välja ut de två ord som man själv tycker stämmer överens med ens egna motiv till delande. Välj genom att endast bestämma i huvudet, lapparna ska ligga kvar på golvet. Kanske är det flera personer som väljer samma ord. Efter några minuter när alla valt sina ord får den som vill berätta vad man valt och även möjlighet säga något om varför. Är ni många i gruppen kan det vara bra att först samtala t.ex. tre och tre. Avsluta när alla som vill har fått berätta. Kanske är det någon deltagare som vill byta ord längs vägen det är helt okej. tidsåtgång Ca 15 min. beroende på gruppens storlek.

11 jag är människa alltså delar jag 11 Att dela eller avstå? Ibland kan delandet handla om att man själv faktiskt avstår från något för någon annans skull eller kanske för Guds skull. Allt från att man vid fikabordet säger jag behöver ingen bulle, ta den sista du. Till att man avstår från att äta kött flera gånger i veckan eftersom köttätande snabbar på klimatförändringarna ytterligare vilka framförallt drabbar människor i de fattiga delarna av världen där utsattheten redan är som störst. Vad tänker ni om det här med att avstå något för någon annans skull? Har ni några exempel, bra eller dåliga? Läs Hebr 13:2 Vad skulle texten kunna få för konsekvenser i vardagslivet om vi skulle förhålla oss som det står? Finns det något som hindrar oss? Om ja, vad och varför? Läs Mark 10:17 22 Vad tänker ni om att avstå och ta emot utifrån denna text? Ge och ta emot i bönen I Brasilien får kroppen ofta vara med på olika sätt i gudstjänsten. Ibland håller man varandra i händerna på ett särskilt sätt. Allas högra handflata riktas ner mot marken, allas vänstra handflata riktas upp mot himlen. Det blir en kedja, en hand neråt, en hand uppåt. Genom vänster hand, som är riktad uppåt, tas kärlek, nåd och omsorg emot från Gud och från vår nästa. Genom höger hand, som är riktad nedåt, ges kärlek, nåd och omsorg vidare till vår nästa. De två kärlekspärlorna i Frälsarkransen symboliserar i vår tradition det samma. Vi tar emot kärlek och vi för vidare kärlek. Vi är älskade och vi älskar.

12 del av ett globalt sammanhang 12 DEL AV ETT GLOBALT SAMMANHANG Svenska kyrkan är en del i ett globalt sammanhang den världsvida kyrkan. Hur visar det sig egentligen? Får det några konsekvenser? Ja, att vi hör ihop med kyrkor, församlingar och människor runt om i hela världen får konsekvenser det är anledningen till att Svenska kyrkan har ett internationellt arbete. Vi är sända av Gud med uppdrag att vara redskap händer, fötter och hjärtan i Guds mission. Tillsammans i den världsvida kyrkan och lokalt där vi lever. Hur gör vi då det? Och varför gör vi som vi gör? Detta är frågor som det här kapitlet försöker svara på. Fyra hörn om Svenska kyrkans internationella arbete syfte: Att tillsammans fundera på motiven till varför Svenska kyrkan jobbar internationellt. beskrivning: Läs om värderingsövningar samt beskrivning av Fyra hörn på s. 6. Påstående: Svenska kyrkan jobbar internationellt därför att Svarsalternativ: vi är goda och snälla människor som bryr oss vi har resurserna och möjligheterna det är en del i kyrkans grundläggande uppdrag öppet hörn (egen motivering) tidsåtgång: Ca 15 min. Att vara solidarisk? Hur skulle ni beskriva ordet solidaritet? Läs definitionen av solidaritet från Wikipedia här bredvid, håller ni med om den? Att det handlar om gemensamt ansvar och att ta hänsyn till andra utan egenintresse? Vad kan det innebära att leva ett solidariskt liv? Vill ni komplettera beskrivningen här bredvid? Hur då? SOLIDARITET (av latinets solidum, hela summan, kapitalet) innebär för kollektiv att gemensamt ta ansvar för något, inbördes gemenskap, att i egenskap av del av en grupp verka hänsynsfullt utan egenintresse för denna grupps bästa. (Wikipedia) Hebr 6:10 Läs texten. Till denna hänvisade Agnes Aboum, direktor för TAABCO Research and Development Consultants i Kenya, under ett av sina seminarier på Världens fest i Malmö Vilka tankar får ni utifrån detta bibelställe? Vad säger det er? Hur kan vi förhålla oss till texten?

13 del av ett globalt sammanhang 13 Vi hör ihop Orkanen närmar sig Haitis kust. Det är en katastrof för varje enskilt liv som drabbas. Lokala partners som är del i den globala ACT alliansen är på plats redan innan. Samordning sker med andra organisationer, med FN och med lokala myndigheter för att stödet till de drabbade ska bli så effektivt som möjlig. Hundra mil söder ut, i Costa Ricas huvudstad, ber kvinnor för de som drabbats i Haiti. Innan gudstjänsten har de tillsammans lagat kyrkfrukosten med lokalt odlade grönsaker, de samtalar om näringslära och om att odla i sin lilla trädgård. Prästen har läst på universitetet i Kwazulu Natal i Sydafrika. Hennes teologi skapar sammanhållning och reflektion över den värld vi alla lever i. Samma söndagsmorgon går en bonde till spargruppen i Bangladesh. Om en månad kommer hon ha råd att köpa den efterlängtade symaskinen. Hon ser sin granne gå mot fälten och ber en bön. Grannens fru dog i malaria för några veckor sedan. Historien i Bangladesh bärs av en kvinna i Uganda som ligger i smärtor då aidsviruset inte går att stoppa. Hon har inte haft tillgång till bromsmediciner på en månad. I sina böner lägger hon all världens sjukdomar. I Betlehem står en svensk kille tillsammans med en sydafrikansk kvinna och bevakar den israeliska vägspärren mellan Betlehem och Jerusalem. Den internationella närvaron skapar i alla fall på ytan ett lugn för de palestinska barn, både kristna och muslimer, som denna morgon ska till Jerusalem. I Genève arbetas det för fullt med att förstå situationen i Haiti samtidigt som ACT alliansens styrelse har möte. Styrelsemötet inleddes med en bön. Samma bön ber syföreningen i Åmål. Församlingen är rund och den världsvida kyrkans arbete för att minska lidande och fattigdom och för att stärka fred och demokrati tar sig många olika uttryck. Vi är en del av en världsvid gemenskap. Svenska kyrkans internationella arbete finns närvarande genom kyrkor och organisationer runt om i världen. Ibland är det en lokal gräsrotsorganisation, ibland ett nätverk av organisationer, ibland en kyrka, ibland en organisation som arbetar med mänskliga rättigheter. Samarbete uppstår när vi har gemensamma mål för den framtida värld vi vill ha. Många relationer har byggts upp under lång tid. I de globala nätverk vi finns med i genom Kyrkornas Världsråd, Lutherska världsförbundet och ACT alliansen har vi unika relationer med människor och organisationer.

14 del av ett globalt sammanhang 14 Svenska kyrkan är en del i vida nätverk ACT-alliansen är ett globalt samarbete mellan kyrkor och organisationer för katastrofinsatser, utvecklings- och påverkansarbete. Genom att arbeta tillsammans med kollegor och medmänniskor i 145 organisationer i 157 länder kan arbetet samordnas och effektiviseras. Läs mer på Kyrkornas världsråd är ett samarbetsorgan av 342 kyrkor i 100 länder som tillsammans vill arbeta för fred, rättvisa och demokrati. Läs mer på Lutherska världsförbundet är de lutherska kyrkornas globala nätverk med 136 medlemskyrkor i 76 länder. Bedriver katastrof- och långsiktigt utvecklingssamarbete i Asien, Afrika och Latinamerika. Läs mer på Aprodev är kyrkornas lobby- och påverkansorgan i Bryssel när det gäller utvecklingsfrågor för en mer rättvis värld. Aprodev granskar och följer upp EU:s beslut och arbete i frågor kring bland annat internationell handel, genus och klimat. Läs mer på Ecumenical Advocacy Alliance är ett nätverk med 60 kyrkor och kyrkliga organisationer som tillsammans driver kampanjerna Food for Life Mat för livet och en kampanj kring hiv/aids. Läs mer på

15 del av ett globalt sammanhang 15 Varför är det så svårt? Dagens värld är komplex och problemen är många. Vi ser en snabb ekonomisk tillväxt i stora delar av Afrika, Asien och Latinamerika som skapar oändliga möjligheter för många människor. Samtidigt lever miljontals människor fortfarande i fattigdom och utsatthet. I slumområden, på landsbygden och i utkanten av samhällen. Människor exkluderas på grund av kön, etnicitet, klass och sexuell läggning. Stora ekonomiska klyftor mellan människor skapar oro och frustration. tips Gå gärna in på och följ utvecklingen i olika länder! Trots att det blir bättre på många håll i världen så lever människor under ovärdiga förhållanden som vi inte borde kunna acceptera. Alla de som inte får del av den positiva utveckling som sker på många håll förblir i en marginaliserad situation eller hamnar i ett liv i fattigdom och utsatthet om inget görs. Orsakerna till fattigdom och utsatthet är många. Orsakerna kan variera beroende på vart i världen vi vänder blicken och de ändras över tid. Ofta handlar det dock i grunden om diskriminering, maktstrukturer som förtrycker och om förtryck av kvinnor och barn i utsatta situationer. Det handlar även om maktstrukturer i politik och ekonomi. Exempelvis när det gäller den ökade konkurrensen om naturresurser som skapar ett hårt ekonomiskt klimat där människor och miljö utnyttjas. Konkurrensen om resurser leder också allt oftare till våld och väpnade konflikter som drabbar människor skoningslöst och fasanfullt. Den ekonomiska tillväxten och de positiva sidor som handel kan medföra kommer inte alla till del. Utveckling är inget statiskt utan sker i olika takt och på olika sätt i olika sammanhang. Utmaningen är att skapa en rättvis och hållbar utveckling för alla i en försonad värld. Den som lever i utsatthet måste själv kunna vara med och påverka sin utveckling, ges möjlighet att organisera sig och kunna utkräva ansvar av makthavare. Det krävs trygghet och fred. Förändring är möjlig När andra organisationer stannar upp fortsätter vi 10 mil till. Boel Skoglund, internationellt ombud. Efter en ombudsresa i Bangladesh. Kyrkans inneboende tro på hoppet är en viktig drivkraft för förändring. Det är möjligt att förändra! Svenska kyrkan arbetar tillsammans med organisationer och kyrkor runt hela världen. Hos dem finns människor som förstår den lokala verkligheten, traditionen och språket. Genom att arbeta tillsammans kan vi göra skillnad för dem som lever i utsatta situationer. Det är viktigt att se helheten och till hela människan. Det räcker inte med att lindra symptomen, vi söker bakomliggande och ibland dolda orsaker och agerar därefter.

16 del av ett globalt sammanhang 16 För att kunna göra verklig skillnad behövs ett samlat och koordinerat humanitärt arbete som finns på plats innan, under och efter katastrofen. Genom våra partners arbetar vi just så. I det långsiktiga arbetet tillsammans med organisationer och kyrkor världen över måste vi värna den jord vi fått och bygga förutsättningar för rättvisa och hållbara samhällen. Det handlar även om att granska och förändra vår egen roll, t.ex. vår klimatpåverkan och våra konsumtionsmönster. Maktstrukturer som förtrycker finns även inom kyrkan och hos religiösa ledare. Därför är det viktigt att arbeta inom kyrkan och stärka teologisk utbildning. Teologi är inte heller något statiskt utan något som utvecklas i varje samhälle. Som del i en global kyrklig gemenskap är vi med och utvecklar kyrkan och stöttar kyrkor runt hela världen att kunna stå på den utsattes sida. Många kyrkor runt om i världen som arbetar med människor i utsatthet, i slumområden eller på landsbygden, har begränsade ekonomiska och personella resurser. Här finns vi med och stöttar. Alla är skapade till Guds avbild och alla människor har rätt till liv, rätt att äta sig mätta, och rätt att uttrycka sig fritt. Som medmänniskor har vi ett ansvar att värna den rätten. Det ansvaret har också kommuner, stater och ytterst det internationella samfundet. Därför grundar sig Svenska kyrkans internationella arbete på ett rättighetsperspektiv. Människor som befinner sig i utsatta situationer ses inte som passiva offer utan som rättighetsbärare som har rätt att få sina mänskliga rättigheter uppfyllda. Ett rättighetsbaserat arbete innebär också att motverka de maktstrukturer som är orättvisa och diskriminerande, både i samhället i stort och i kyrkan. Begrepp som deltagande och egenmakt ( empowerment ) är centrala i det rättighetsbaserade arbetet. Fyra hörn om rättighetsbaserat arbete TIPS: Skriften Pengar i handen från Svenska kyrkans internationella arbete handlar om sociala trygghetssystem som en metod för att minska fattigdomen. Sociala trygghetssystem är offentligt finansierade bidrag direkt till de människor som behöver. I Sverige är vi vana vid barnbidrag och folkpension. Nu inför allt fler länder i världen olika typer av sociala trygghetssystem. Resultaten visar på större ekonomisk trygghet, minskad fattigdom och hunger. Till skriften finns ett samtalsunderlag för fem träffar som berör fattigdom, egenmakt, rättigheter och social trygghet utifrån Sverige och andra delar av världen. I samtalsunderlaget kopplas det globala ihop med det lokala. Hur jobbar vi som kyrka för att stötta människor i utsatta situationer? Hur ser vi på människor som är i behov av hjälp? Materialet finns att hämta på: default.aspx?id= syfte: Att fundera över hur vi på bästa sätt kan jobba med utvecklingsarbete som är rättighetsbaserat och hållbart beskrivning: När man pratar om mänskliga rättigheter är det i första hand individer som är rättighetsbärare medan stater är skyldighetsbärare. Staten är alltså skyldig att uppfylla individens rättigheter. Läs om värderingsövningar samt beskrivning av Fyra hörn på s. 6. Fråga med svarsalternativ: Fokus för Svenska kyrkans internationella arbete bör vara: Hjälp och stöd i form av tak över huvudet, mat och vatten (katastrofhjälp) Förändring av vår livsstil i Sverige Stöd till människor att organisera sig så att de kan påverka sina beslutsfattare Öppet hörn

17 del av ett globalt sammanhang 17 Att prata vidare om: En viktig del i rättighetsbaserat och hållbart utvecklingsarbete är att långsiktigt påverka de strukturella grundorsakerna till att människors rättigheter inte tillgodoses och se till att det leder till en långsiktigt hållbar förändring för individen. Är det möjligt att jobba både med förändring av strukturer och direkt katastrofarbete? Hur jobbar kyrkan med människor i utsatthet i Sverige? Kan ni se några paralleller? Vilka problem och möjligheter kan ni se? TIPS: Läs mer fakta om rättighetsbaserat arbete längst bak i materialet (bilaga 2). tidsåtgång: Ca 20 min inklusive samtal. Fotspår En natt hade jag en dröm. Jag drömde att jag gick längs en strand tillsammans med Gud. På himlen trädde bilder ur mitt liv fram. Jag såg på varje bild två par fotspår i sanden: ett par var mina och det andra paret var Guds. När den sista bilden syntes såg jag tillbaka på fotspåren. Jag upptäckte att många gånger under mitt liv fanns endast ett par fotspår. Jag såg också att detta var under de mest ensamma och svåra stunderna av mitt liv. Detta bekymrade mig mycket och jag frågade Gud om detta. Gud, du sa att när jag en gång bestämde mig för att följa dig, lovade du att du skulle gå med mig hela vägen. Men jag ser att under de svåraste tiderna i mitt liv Finns det bara ett par fotspår Jag förstår inte att du lämnade mig när jag behövde dig som mest. Gud svarade: Mitt kära barn. Jag älskar dig och skulle aldrig lämna dig. Under tider av svårigheter och prövningar när du bara kan se ett par fotspår, då bar jag dig. Margaret Fishback-Powers Läs 2 Kor 8:8 15 Vad tänker ni utifrån denna text? Hur långt kan vi komma med den goda viljan? Vad eller vem avgör min förmåga och mitt överflöd eller min brist? Människa med förmågor och rättigheter Vad innebär det att utgå från fattiga människors behov och rättigheter i det arbete som vi bedriver som kyrka runt om i världen? Blir det någon skillnad om man utgår från någons behov eller om man utgår från någons rättigheter? Kan behov och rättighet vara samma? Hur tänker ni? Läs också Fotspår här ovan och prata om vad den ger för bild av att stödja en annan människa.

18 del av ett globalt sammanhang 18 EXEMPEL PÅ SVENSKA KYRKANS ARBETE MED PARTNERS VÄRLDEN ÖVER Att arbeta rättighetsbaserat får konsekvenser. Här följer några exempel på det. Religionsöverskridande nätverk för konfliktförebyggande arbete i Afrika Program for Christian Muslim Relations in Africa (PROCMURA) har arbetat sedan 1959 för att skapa goda relationer mellan muslimer och kristna i Afrika. Detta görs både genom utbildning och genom seminarier, läger, konferenser samt enskilda samtal. Svenska kyrkan stödjer PROCMURA i syfte att öka deltagandet av kvinnliga ledare i arbetet då vi vet att kvinnor spelar en viktig roll för konfliktförebyggande och fredsbyggande arbete. Påverkansarbete genom partner för barns rättigheter i Filippinerna I Filippinerna har Svenska kyrkan bidragit till viktiga resultat genom arbetet med vår partner ECPAT Philippines (ECPAT Ph) när det gäller handel och sexuell exploatering av barn. År 2009 var Svenska kyrkan genom ECPAT Ph med och arbetade för att den nya antibarnpornografilagen skulle antas, vilket också gjordes. Därefter har ECPAT Ph arbetat intensivt med Inter Agency Council Against Child Pornography (IACACP), som har ansvar för implementeringen och populariseringen av den nya lagen. TIPS: Lär dig mer om mänskliga rättigheter genom boken Människorätt (Jesper Hansén, red.) En grundbok om mänskliga rättigheter som Sensus och Fonden för mänskliga rättigheter gjort tillsammans. Beställ på Läs också Rättighetsbaserat arbete i kyrkorna (Gerdes, Hjalmarsson, Öjermo) om hur vi kan jobba rättighetsbaserat även i det lokala församlingsarbetet i Sverige. Boken finns på Argument förlag. Marginaliserade människors rätt att hävda sin röst och sina rättigheter i Bangladesh Svenska kyrkan har genom organisationen RDRS lyckats organisera och mobilisera ett mycket stort antal fattiga och marginaliserade individer i över 350 federationer med fler än medlemmar i Bangladesh. Dessa medlemmar har utbildats och tar aktiv del i arbetet mot de lokala myndigheterna för ökat ansvarsutkrävande och insyn i lokal administration och resurstilldelning. Psykosocialt arbete i långdragen humanitär kris i Colombia Svenska kyrkans arbete i Colombia går genom Lutherska världsförbundet. Här arbetar de med ett psykosocialt arbete tillsammans med ursprungsbefolkningen i ett speciellt konfliktutsatt område i norra Colombia. Arbetet har bidragit till förbättrad sammanhållning och ett reducerat antal interna konflikter. Man har bland annat utbildat kvinnliga och manliga ledare i lokalsamhället som nu arbetar aktivt med olika typer av psykosociala insatser på lokal nivå. Utbildningsarbete och lokal organisering i Egypten I Egypten är drygt 40 % av den vuxna befolkningen analfabeter. Den koptisk-ortodoxa kyrkans utvecklingsorganisation COC/BLESS erbjuder vuxna, främst kvinnor, möjligheten att lära sig läsa och skriva. Med stöd från Svenska kyrkan har COC/BLESS uppnått följande resultat: analfabeter certifierades (av myndigheter) som läs- och skrivkunniga, av de personer som fått certifikat genom COC/BLESS verksamhet valde att börja läsa på grundskolenivå och 720 personer gick vidare till gymnasienivå. (Partnerexemplen är hämtade ur årsredovisningen 2011.)

19 Svenska kyrkans internationella arbete internationell mission och diakoni Svenska kyrkans internationella arbete handlar om internationell mission och diakoni. Mission betyder att vi som kyrka och som kristna är sända av Gud med uppdrag att vara Kristi kropp i världen. Diakoni betyder tjänst och handlar om att stå på de förtrycktas sida och försvara människors rätt. Tillsammans med att fira gudstjänst och undervisa hör mission och diakoni till församlingens grundläggande uppdrag. I Sverige och i världen. Visionen för Svenska kyrkans internationella arbete del av ett globalt sammanhang 19 TIPS: På sidan 55 i materialet Världens kurs, Tron som drivkraft finns en övning om hur vi kan läsa och tänka att det finns olika missionsbefallningar. Materialet finns att hämta på Svenska kyrkans internationella arbete har en vision som handlar om hela människan i hela den värld och de samhällen hon lever i. Den handlar också om att en trasig värld ska helas en värld skadad av vår egen mänskliga oförmåga att förvalta skapelsen, att hålla fred med varandra, att respektera och försvara varandras rättigheter och friheter och vår oförmåga att leva nära Gud. Vi arbetar för visionen hållbara och rättvisa samhällen frihet och värdighet för varje människa en helad och försonad värld Det finns många anledningar till att kyrkan ska engagera sig i samhället och för utsatta människor. T.ex. att kyrkan är sänd av Gud för att bidra till att hela och upprätta, till att försöka göra som Jesus sa och gjorde. En annan anledning är att vi kan! Den världsvida kyrkan är ett globalt nätverk, som kan uträtta oerhört mycket i det stora och det lilla, om den mobiliserar sina resurser. Kyrkan når ofta dit ingen annan organisation når. Kyrkan finns på plats, även när inte världens blickar eller TV-kameror är riktade dit. Religiösa ledare har på många håll i världen människors öra och förtroende, och om det förtroendet används ansvarsfullt kan kyrkan verkligen bidra till förändring. I arbetet att nå visionen möts vi av dilemman och vägval. Hur skapas utveckling? Hur nås en rättvis värld utan förtryck? Då är det viktigt att vila i vägledande perspektiv. Svenska kyrkans internationella arbete har valt perspektiven hållbarhetsperspektivet, rättighets- och genusperspektivet och försoningsperspektivet. Dessa ska vara ett stöd för hur vi ser på vårt uppdrag.

20 del av ett globalt sammanhang 20 Skapelsen Hållbarhetsperspektivet Gud skapar världen och ger liv det ska vi förvalta! Gud skapar ständigt naturen, där människan är en del. Naturen har ett eget värde, men är också något som människan är beroende av och som påverkar hennes liv. Människan skapades inte först. Om hon gjort det skulle hon inte ha överlevt. Gud har omsorg om hela sin skapelse, hela naturen lever och finns till inför Guds kärleksfulla blick. Men enligt bibeln finns ett särskilt ansvar hos människan för att förvalta och bruka jorden. Skapelsen innehåller också dimensionen av gemenskap. Gud ser att det inte är bra att människan är ensam, utan skapar fler. Vi är sända till varandra! Därför har Svenska kyrkan ett hållbarhetsperspektiv som ska genomsyra all internationell verksamhet och därför arbetar vi med frågor som berör både människan och den miljö hon lever i. Vi vill bidra till en rättvis fördelning av jordens resurser, motverka biståndsberoende och ha förtroende för de resurser och kompetenser som finns lokalt hos dem vi samverkar med. Jes 42: 5 7, Job 38: 4 35, Kol 1: Människan Genus- och rättighetsperspektivet Guds avbild får inte kränkas det ska vi försvara! Gud visar sig i var och en av oss och i människan Jesus. Därför är människovärdet okränkbart. När en människas friheter och rättigheter kränks, skadas eller förminskas då kränks Gud. Jesus stod alltid på de mest utsattas sida. En utgångspunkt för kyrkans arbete måste vara att alltid försvara människovärdet. Grundläggande är respekt för varje människas förmåga och ansvar. Därför har Svenska kyrkan ett rättighets- och genusperspektiv, där vi ser människor som rättighetsbärare med rätt att vara subjekt i sina egna liv, inte behövande objekt för vår godhet. Och därför vill vi analysera maktstrukturer, bidra till att bryta ned förtryck och öppna för befrielse. En sådan människosyn gör att vi litar på våra vänner runt om i världen. De har rätt kompetens och förståelse för sitt sammanhang. Vi sänder inte ut medarbetare som de inte bett om, och vi vill respektera och bejaka mångfald - i trosfrågor, i levnadssätt och i bekännelse. Joh 17:20 23, Rom 12: 4 5, 1 Kor 12: 21 27, Matt 5: 14 15

innehåll kyrkan i världen inledning jag i världen vi kan påverka världens kurs världens kurs underlag för övningarna 57 mer att läsa och lära 60

innehåll kyrkan i världen inledning jag i världen vi kan påverka världens kurs världens kurs underlag för övningarna 57 mer att läsa och lära 60 grundkurs version 2.0 2011 innehåll inledning Det här är Världens kurs 4 Så här kan du använda Världens kurs 5 Genomgående tankar 8 Grundkursens upplägg 8 Till ledarna 9 Inledning/avslutning 10 Värderingsövningar

Läs mer

innehåll inledning jag och maten kyrkan och maten världens mat vi kan påverka världens mat mer att läsa och lära 57

innehåll inledning jag och maten kyrkan och maten världens mat vi kan påverka världens mat mer att läsa och lära 57 rätten till mat version 1.0 2011 innehåll inledning Om Världens kurs 4 Till ledarna 5 jag och maten Övning Mitt bästa matminne 7 Övning Middagsbjudningen 7 Övning Utmaningen 8 Övning Heta stolen 8 Pratstund

Läs mer

Aktiviteter Andakter Gudstjänster...INSPIRATION 2006

Aktiviteter Andakter Gudstjänster...INSPIRATION 2006 Aktiviteter Andakter Gudstjänster...INSPIRATION 2006 Innehåll Årets tema: Sida vid sida 4 Smaka på budskapet 15 Tips och idéer på enkla aktiviteter 16. 2006 Aktiviteter Andakter Gudstjänster Idéer för

Läs mer

samtalsunderlag Pengar i handen sociala trygghetssystem som metod för att bekämpa fattigdom och hunger Foto: Paul Jeffrey/ACT

samtalsunderlag Pengar i handen sociala trygghetssystem som metod för att bekämpa fattigdom och hunger Foto: Paul Jeffrey/ACT samtalsunderlag Pengar i handen sociala trygghetssystem som metod för att bekämpa fattigdom och hunger Foto: Paul Jeffrey/ACT Pengar i handen År 2011 tog Svenska kyrkan fram antologin Pengar i handen tillsammans

Läs mer

Mission stavas passion

Mission stavas passion Mission stavas passion Mission stavas passion www.missionskyrkan.se & www.smu.se Svenska Missionskyrkan: 08-674 07 00, info@missionskyrkan.se SMU: 08-545 915 30, info@smu.se Box 6302, 113 81 Stockholm.

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

O/LIKA. Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering

O/LIKA. Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering O/LIKA Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering Innehåll Inledning 3 Kom igång 8 Hela havet stormar med mångfaldstema 9 Mångfaldstermometern 12 Med silversked i mun 14 Grupper 17 Vem är? 18 Osynliga

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

Hållbart liv om hållbart församlingsbyggande

Hållbart liv om hållbart församlingsbyggande Hållbart liv om hållbart församlingsbyggande Diakonins månad 2013 arbetsgruppen för diakonins månad 2013 har bestått av: Inga Johansson, pastor och handläggare temaområde samhälle, Gemensam Framtid Marie

Läs mer

det mest grundläggande. Det rena, öppna mottagandet är lärandets förutsättning i alla lägen. Utan tillit sluter vi oss i försvarspositioner.

det mest grundläggande. Det rena, öppna mottagandet är lärandets förutsättning i alla lägen. Utan tillit sluter vi oss i försvarspositioner. ärkebiskopen 2 ärkebiskopen när jag skriver denna meditation över vår kyrka har det just gått nio år sedan jag tillträdde tjänsten som ärkebiskop. Det är också den sista verksamhetsberättelse som jag kommer

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

Barnrättsspelet Handledning

Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet är ett sätt för barn och unga att lära sig om sina rättigheter. Genom kunskap kan unga påverka sin situation, göra skillnad i sitt eget liv och sin omgivning.

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

25 frågor och svar om. katolsk tro

25 frågor och svar om. katolsk tro 25 frågor och svar om katolsk tro Innehållsförteckning 1. Vem är Gud? 2. Vem är Jesus? 3. Vad är Kyrkan? 4. Tillber katoliker Maria? 5. Är allt som står i Bibeln bokstavligen sant? 6. Varför behövs påven?

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

DIAKONI. mer än ord En introduktion till kyrkornas sociala arbete

DIAKONI. mer än ord En introduktion till kyrkornas sociala arbete DIAKONI mer än ord En introduktion till kyrkornas sociala arbete Denna skrift Denna skrift har tagits fram av SKRs referensgrupp för diakoni i en process som pågått under åren 2012 2014. I gruppen har

Läs mer

handledning för pappagruppledare För utveckling av föräldraskapet

handledning för pappagruppledare För utveckling av föräldraskapet handledning för pappagruppledare För utveckling av föräldraskapet Innehåll: Välkommen som pappagruppledare! sid 3 Varför pappagrupper? sid 4 Värderingar som pappagruppmanualen utgår ifrån sid 5 Ledarrollen

Läs mer

Skriftskolpaket. för världsförbättrare

Skriftskolpaket. för världsförbättrare Skriftskolpaket för världsförbättrare Skriftskolpaket för världsförbättrare Redaktion: Heta Niemi och Sini Tyvi Text och övningar: Changemaker-praktikanterna Sini-Maaria Kauppi och Hanna Mithiku och konfirmandarbetsgruppen

Läs mer

Målgrupp: intresserade av IM och rättvis handel, de som funderar på om de vill bli IM Fair Trade-ambassadörer eller butiksvolontärer

Målgrupp: intresserade av IM och rättvis handel, de som funderar på om de vill bli IM Fair Trade-ambassadörer eller butiksvolontärer 1 Innehåll Om studiecirkeln... 3 Träff 1: Inledning, introduktion till IM och omvärldsanalys... 5 Manus: Introduktion till IM... 7 Manus: Omvärldsanalys ur ett handelsperspektiv... 10 Träff 2: Rättvis

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Studiehandledning Läxläsning 1. Studiehandledning

Studiehandledning Läxläsning 1. Studiehandledning Studiehandledning Läxläsning 1 Studiehandledning Alla barn ska klara sina läxor Alla barn är allas barn Alla barn ska klara sina läxor. Det är ett mål som Unga Örnar och ABFs projekt Jämlika barn har som

Läs mer

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4)

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) Om medlemskap i Frälsningsarmén En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) I varje armé finns två sorters människor: Den ena sorten är de som övertalats att ställa upp. De kämpar bara därför att de måste.

Läs mer

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG EMPATI - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Pedagogik Examensarbete i lärarutbildningen Grundnivå 15 hp Handledare Kamran Namdar

Läs mer

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan.

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. Om du kikar ut genom fönstret så kommer du att lägga märke till en sak. Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. 10 stärkande dagar Tiodagarsutmaningen Universe Imagine Publishing www.universeimagine.com

Läs mer

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Framtiden vi vill ha Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Produktion: Utrikesdepartementet, Stockholm Redaktör: Daniel Emilson, Politiskt sakkunnig, Ministerkansliet Medredaktör: Jenny Häggmark,

Läs mer

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter 2013 Lyssna på mig Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter Snacka aldrig skit om varandra. Aldrig. Det gör så jävla ont. Barn borde få bestämma 50% vid en skilsmässa så de vuxna inte

Läs mer

Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper

Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper Innehåll Inledning 1. Ställ Om! - Lokala initiativ - Plattform Omställning Sverige 2. Omvärldsanalys - Vi behöver ställa om - Varför

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer