KYRKOBLAD. Vårens gudstjänster - Fasteinsamlingen - Kyrkovalet. Bollebygd Olsfors Töllsjö. Nr 1 Februari - Maj 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KYRKOBLAD. Vårens gudstjänster - Fasteinsamlingen - Kyrkovalet. Bollebygd Olsfors Töllsjö. Nr 1 Februari - Maj 2013"

Transkript

1 Vårens gudstjänster - Fasteinsamlingen - Kyrkovalet KYRKOBLAD Bollebygd Olsfors Töllsjö Nr 1 Februari - Maj

2 Bön På måndagar kl finns det möjlighet för alla som vill att samlas till bön på Utposten. Då ber vi för de böneämnen som lämnas in, för församlingen, för vår kommun m.m. Sista tillfället i vår blir den 27 maj. Om du önskar förbön för något/ någon kan du ringa till Cecilia Svensson, församlingspedagog tel Tjänstledighet Ing-Marie Johansson kommer att vara tjänstledig under perioden 1 februari - 31 december Christina Jacobsson kommer att gå in i vissa av uppgifterna, bland annat barngruppen Living Stones i Olsfors och lägerkonfirmander. Andra arbetsuppgifter kommer att lösas på lite olika sätt. 10-årsjubileum Våga Sjunga-kören startade i januari 2003, och fyller alltså i år 10 år, vilket kommer att uppmärksammas vid olika tillfällen under våren. Resultat från höstförsäljningen Resultatet från syföreningens höstförsäljning blev kr Bollebygd. Ett varmt tack till alla som på olika sätt har bidragit till detta mycket fina resultat! Pengarna går oavkortat till olika hjälporganisationer, framför allt till Hela Världen - Svenska Kyrkans internationella arbete. Se även s 5. Enskilt samtal De flesta av oss drabbas någon gång i livet av ensamhet, sorg eller livskris. Krisen kan ha många ansikten, den kan handla om en dålig relation eller upplevelse av svek och övergivenhet. Eller kanske vill du ställa frågor om Gud och livet, få tröst eller hitta nya möjligheter? Kontakta gärna diakon Liisa Jönsson Rickäng tel , eller någon av församlingens präster för att boka ett samtal. Vi har alla tystnadsplikt, vilket innebär att det som sägs stannar mellan oss. Församlingsresa för daglediga Tisdagen den 14 maj gör vi en gemensam heldagsresa till något intressant utflyktsmål. Mer information kommer senare. Tisdagkvällar i Bollebygds prästgård Fastekampanjen 2013 Fastekampanjen Allt för att utrota hungern inleds på Fastlagssöndagen den 10 februari och avslutas på Palmsöndagen den 24 mars. Den 22 mars kan du köpa hembakat bröd och lotter utanför ICA Persson i Bollebygd. Alla pengarna från försäljningen går till fasteinsamlingen. På s 5 kan du läsa om hur dina pengar kan förändra världen. Vi vill göra ALLT för att utrota hungern. Var med du också! Välkommen att ge en gåva. Plusgironr , Bankgironr eller via webbplatsen Under våren erbjuder vi tre olika grupper vid följande datum; 5/2, 19/2, 5/3, 19/3 samt 2/4. Kvällarna inleds med en enkel måltid kl och därefter följer en introduktion i respektive grupp, samtal där vi delar livet och vardagen samt ber tillsammans. Tema för grupperna är: Meditation utifrån en Bibeltext - ledare Romano Scropeta, Beta - Livsnåden och livsnöden, vi läser Bertil Hanbergers bok tillsammans - ledare Cecilia Svensson. Lärjungegruppen - samtalar utifrån boken Till trons försvar, ledare Johannes Olenius (se notis s 6). Du är välkommen med din anmälan till församlingspedagog Cecilia Svensson tel eller svenskakyrkan.se 2

3 Vårtecken När detta nummer av kyrkobladet delas ut i brevlådorna befinner vi oss fortfarande i vintermånaderna. Ibland kan februari och även mars månad vara ganska kalla. Men ändå börjar vi ana att något annat är på gång! Dagarna börjar så sakta bli lite längre. Ljuset kommer tillbaks mer och mer. Vissa dagar kan man höra en fågel sjunga en liten melodi som en signal till oss att vara beredda. Snödropparna brukar vara tidigt uppe ur marken som ett av de första vårtecknen. Somliga av oss kan snart inte hålla oss längre, utan vi måste börja stoppa ner de första fröna i jorden. Varför längtar vi efter våren? Är det inte för att vi längtar efter ljuset, livet och värmen? Under den period av året när det är som mörkast och kallast kanske vi också inser att ljuset är oumbärligt för oss. Vi kan uthärda vinter och kyla en period eftersom vi vet att det vi längtar efter kommer så småningom. Därför tror jag också att de små, vardagliga vårtecknen blir så viktiga. De hjälper oss att orka några dagar till även om dagarna kan vara grå och kalla. Jag tror vi behöver hjälpa varandra att bättre ta vara på och återupptäcka de små tecknen som finns i vår närhet och inte minst ute i naturen. När tidsandan lätt kan få oss att fastna i det materiella. När de nya prylarna får oss att tro att det mesta handlar om att vara uppkopplade och påkopplade. Hur var det nu Jesus sa i bergspredikan? Se på himlens fåglar, de sår inte, skördar inte och samlar inte i lador, men er himmelske fader föder dem. Är inte ni värda mycket mer än de? Matteusevangeliet kapitel 6 vers 26. Jesus uppmanar oss att använda våra ögon för att se det som finns alldeles i vår närhet. Fåglarna kan påminna oss om att vi är oändligt värdefulla, inte för det vi gör och försöker prestera på olika sätt, utan för vad vi är i oss själva. Du är oändligt värdefull och älskad! Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte Gör er därför inga bekymmer. vers i samma kapitel. En enda liten blomma kan vara fantastiskt vacker! Han som uppmanar oss att se på fåglarna och blommorna är också beredd att ta hand om våra bekymmer. De bekymmer som vi orsakar själva och de som livet för med sig på olika sätt. Jesus har själv delat jordelivets alla villkor. Han vet hur det är att vara människa. Liksom livet återvänder i naturen när våren gör sitt intåg, så har Jesus kommit med livet till oss genom uppståndelsen. När vi firar påsk får vi på ett särskilt sätt ta in den verkligheten på nytt. Han har gått in i det djupaste mörker och drabbats av ensamhet, lidande och död. Men i honom har livet kommit på nytt. Han är starkare än döden. Jag tror också vi behöver ta vara på möjligheterna som ges att fira gudstjänst tillsammans, läsa bibeln och leva i bön. Det kan bli som hoppfulla vårtecken! Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. vers 33. Varma hälsningar i väntan på våren! Urban Olander kyrkoherde Tel

4 Tillsammans är vi med och tar ansvar för Svenska kyrkan Den 15 september 2013 kommer 5,5 miljoner väljare att ha möjligheten att i direkta val utse Svenska kyrkans beslutande organ. För alla, som räknar med att kyrkan finns och ska finnas för alla, har kyrkovalet betydelse. Vi har möjlighet att vara med och forma framtidens kyrka. Vi har möjlighet att direkt påverka vilka som ska fatta besluten och därmed vilken inriktning kyrkans verksamhet ska få. Svenska kyrkan har genomfört en strukturutredning för att förenkla kyrkans organisation. Ledorden har varit närhet och samverkan. Utredningens förslag fastställdes av kyrkomötet i december Förändringen påverkar också oss. Huvudprincipen är att alla medlemmar kan rösta i tre val: till det nationella kyrkomötet för Svenska kyrkan, till stiftsfullmäktige i aktuellt stift och till kyrkofullmäktige i det lokala pastoratet. De nuvarande samfälligheterna ska heta pastorat och det tidigare direkta valet till en församling försvinner. Detta innebär att Bollebygd och Töllsjö tillsammans bildar ett pastorat som ska ha ett direktvalt kyrkofullmäktige som beslutande organ. Detta kyrkofullmäktige väljs av kyrkans medlemmar vid kyrkovalet. Kyrkofullmäktige utser sedan ett kyrkoråd som verkställande organ för hela pastoratet. Kyrkofullmäktige utser också församlingsråd som styrelser för församlingarna i Bollebygd och Töllsjö. Detta innebär att nuvarande kyrkonämnd och de båda kyrkoråden försvinner. Fortlöpande information om kyrkovalet kan du följa via media eller på Svenska Kyrkans, Göteborgs stifts och våra församlingars hemsidor. Församlingen kommer att inbjuda till informationsmöten om kyrkovalet och kommande nummer av Kyrkobladet innehåller mer information. Du är också välkommen att kontakta pastorsexpeditionen eller någon som du vet är engagerad i församlingen om du har frågor inför valet. Det finns också informationsbroschyrer i kyrkor och församlingshem. Bra att veta inför kyrkovalet är en folder som i korthet informerar om hur det går till att rösta i kyrkovalet och vilka datum som gäller. Att ställa upp i kyrkovalet är en broschyr som riktar sig till förtroendevalda och medlemmar som vill veta mer om hur det går till att ställa upp i kyrkovalet, och lite vad det innebär att engagera sig som förtroendevald. Till sist några meningar från kyrkoordningen: Inom kyrkan väljs människor till olika förtroendeuppdrag och för att överlägga och fatta beslut på hela gemenskapens vägnar. Så har det varit genom kyrkans hela historia. De kyrkliga valen ger var och en som tillhör kyrkan en möjlighet att ta ansvar för hur församlingen ska fullgöra sin grundläggande uppgift och hur stiftet och den nationella nivån ska främja den uppgiften. Denna breda delaktighet i kyrkans styrelse har också sin grund i kristen människosyn och i Guds folks gemensamma ansvar på dopets grund för kyrkans alla angelägenheter. Kyrkoval Allmän information om kyrkovalet från Svenska Kyrkan 4

5 Jämställdhetsarbete i kampen mot hungern Bangladesh är ett av världens folkrikaste länder och närmar sig 200 miljoner invånare i rask takt, även om befolkningstillväxten har avstannat något. Det är också ett av världens folktätaste områden med närmare personer per kvadratkilometer (att jämföras med till exempel Sveriges 23 personer per kvadratkilometer eller Kinas 143). De bördiga fälten i Bangladesh kan ge skörd upp till tre gånger om året. Men monsunperioden är ett ständigt hot. 5 Flodlandet - ett löfte och ett hot Landet domineras av Ganges och andra floder vars bördiga stränder och deltan ger upp till tre skördar om året. Men den välsignelse som landskapet utgör är också en förbannelse. Flodlandskapet är flackt och Bangladesh är hårt drabbat av monsunregn, cykloner och flodvågor. Floderna svämmar över sina bredder med höga dödstal och förödelse av jordbruk och bostäder som följd. Översvämningarna väntas dessutom förvärras Bangladesh är ett av de länder som drabbas värst av den globala uppvärmningen. Alltsedan 1990-talet har den ekonomiska utvecklingen varit positiv, men Bangladesh är trots det fortfarande ett mycket fattigt land. Jordbruk dominerar ekonomin vilket gör att de återkommande naturkatastroferna ofta får allvarliga konsekvenser. Korruption, ineffektivitet, energibrist och dåliga transport- och kommunikationsvägar hämmar utvecklingen. Trots att takten i befolkningsökningen har minskat växer befolkningen snabbt och det råder brist på sysselsättning. Kvinnors rättigheter ger bättre skördar Allt detta gör att Bangladesh är beroende av stöd utifrån. Svenska kyrkan har sedan 1970-talet samarbetat med RDRS (Rangpur Dinajpur Rural Service) i syfte att stärka människor och ge den fattiga landsbygdsbefolkningen i Bangladesh möjlighet att skapa sig ett bättre liv. Detta sker genom arbete med lokal organisering, jordbruk, miljö och klimatanpassning, hälsa samt med kvinnors rättigheter och utbildning. Statistik från FN:s jordbruksorgan, FAO, visar nämligen att om fler kvinnor fick möjlighet att bruka jorden på samma villkor som män kan skördarna i världen öka så mycket att mellan 100 och 150 miljoner människor skulle slippa gå hungriga. Ger kvinnor kraft att stå på egna ben Min äldsta dotter är 15 och har redan fått två förfrågningar om giftermål men min man och jag har sagt nej båda gångerna. Vi vill att hon ska vara minst 18, men helst 20 år innan hon gifter sig. Orden kommer från Noor Jahan som är med i byn Balagrams kvinnoforum. Noor har tre döttrar och själv var hon i årsåldern när hon giftes bort. Inom fem månader från giftermålet var hon gravid. Noor berättar att det inte var någon bra upplevelse utan gav svåra komplikationer eftersom hon var så ung. Hon är på det klara med att hennes tre döttrar inte ska behöva gå samma öde tillmötes. Forts s 10

6 Det händer i Bollebygds församling Sopplunch Välkommen att äta soppa i Olsfors Missionskyrka torsdagar kl med start den 31 januari. En god måltidsgemenskap och ett bra sätt att slippa laga lunchen själv. Living Stones.. för dig mellan 6 och 12 år. Vi träffas i Olsfors församlingshem torsdagar kl med start den 7 februari. Vi kommer att sjunga, ha drama, skapande, lek och skoj. Vi kommer även att använda bibeln, prata, be och vara med på gudstjänsterna för små och stora. Vill du veta mer, ring till Maria Särnbratt tel eller Christina Jacobsson Meditation i Olsfors kyrka Efter en enkel meditation får vi möjlighet till att reflektera över en kopp te. Vi ses varannan torsdag kl med start den 24 januari och den sista gången för terminen blir den 2 maj. Ledare: Åsa Lönnblad och Ingalill Tejder. Obs! Ingen meditation den 21 mars, då är det istället Andrum i passionstid kl En enskild stilla stund På torsdagar kl i Olsfors församlingshem finns det möjlighet för enskilda samtal. Boka tid senast dagen innan. Romano Scropeta tel eller Ingalill Tejder tel Öppna förskolan..är en träffpunkt för er vuxna med barn i åldern 0-6 år. Öppet hus med gemenskap, sång, pyssel och fika. Vi startar igen vecka 3. För mer information ring Christina Jacobsson tel Bollebygd - Utposten måndagar och fredagar kl Olsfors - Församlingshemmet tisdagar kl Söndagsskola Under vårterminen kommer vi att ha söndagsskola under gudstjänsttid vid några tillfällen i Bollebygds kyrka. Efter en inledande gemensam del samlas barnen i läktarrummet under predikan. Det blir en bibelberättelse, sång och något skapande. För alla barn i åldrar från ca 4-8 år. Det handlar om fyra tillfällen: 10 februari, 10 mars, 28 april och 19 maj. Kontaktperson är förskollärare Christina Jacobsson tel Välkommen! Syföreningen Bollebygds syförening träffas varannan tisdag kl i församlingshemmet. Välkommen att vara med. Upplysningar: Britt Persson tel Kyrkans Ungdom... för dig som är 13 år och uppåt. Vi träffas i Bollebygds församlinghem på fredagar kl Ledare: Romano Scropeta tel , Lärjungegruppen Lärjungegruppen är en samtalsgrupp som startade höstterminen Gruppen kom till som ett svar på önskemål från äldre KU-ungdomar om fördjupning kring kristen tro och kristet liv. Gruppen riktar sig följaktligen primärt men inte nödvändigtvis uteslutande till ungdomar som är intresserade av att få växa och mogna i det kristna livet och i den kristna tron, som ju förstås också handlar om att växa och mogna som människa. Näring till detta växande hämtas dels från det vi läser (som kan vara en studiebok och/eller Bibeln) men kanske främst från det vi delar i våra samtal och som bottnar i våra personliga tankar, erfarenheter, trosuppfattningar, åsikter osv. Under våren fortsätter vi att läsa William Lane Craigs apologetiska bok Till trons försvar handbok i kristen apologetik. Inför varje gång förväntas deltagarna ha läst angivet kapitel. Innehållet i dessa kapitel utgör sedan utgångspunkten för våra samtal. Ledare: Johannes Olenius tel , svenskakyrkan.se 6

7 Besöksgrupp Under vårterminen kommer besöksgruppen att utgå från Diakonicentret. Närmare information kommer per brev. Vill du finnas med i besöksgruppen? Kontakta diakon Liisa Jönsson Rickäng, tel eller Skaparcirkel Torsdagar kl /2 Handgjorda mjuka dockor, 14/2 Gaffelvirkning, 7/3 Marsipanfigurer, 21/3 Påskdekorationer, 11/4 Gratulationskort, 18/4 Gaffelvirkning, 2/5 och 9/5 Tovning. Hela eller delar av kursen 100 kr anmälan till tel eller Studieteknik för invandrarelever Torsdagar kl med start den 17/1 Ingen avgift, anmälan till tel eller Engelsk lätt konversation Måndagar kl , 10 tillfällen med start den 14/1 Mål: studieresa till London i maj. Avgift 100kr + studieresekostnader. Anmälan till tel eller Samtalscafé Torsdagar kl den 14/2, 28/2, 21/3, 4/4 Ingen anmälan! Alla välkomna! Vårens temakvällar Vad är då en människa? Torsdagar kl /1 Vad är då en människa, att du tänker på henne? (Ps.8:5) Bertil Hanberger, präst och lukasterapeut 21/2 Var rädd om dina bakterier. Lisbeth Karlsson, infektionsläkare 14/3 Skammens vanmakt och helandets kraft. Liisa Jönsson Rickäng, diakon, projektledare på diakonicenter Vägkorset 25/4 Hållbar utveckling. Elisa Brånin, projektledare i hållbarhet på Leader 7-härad 16/5 Vad är då en människa att du tänker på henne? (Ps.8:5) Allan Emrén, filosofie doktor i fysikalisk kemi. 7

8 Kyrkskjutsar till Bollebygd Eftersom TransGe inte kan fortsätta att köra kyrkskjutsar kommer vi istället att erbjuda skjuts vid ett antal tillfällen under våren. Det är ett litet försök under en period som vi sedan får utvärdera. Ring Alf Lennquist tel: eller några dagar i förväg om du önskar skjuts! Passionsgudstjänster Diakonicenter Vägkorset Kungsbackav 7 Måndag 25 mars, tisdag 26 mars och onsdag 27 mars kl Fika från kl Olsfors kyrka torsdag kl /3 Andrum i Passionstid Kvällsmässa...blir det i Bollebygds prästgård tisdagar kl /2, 19/2, 5/3, 19/3 och 2/4. Skärtorsdagsmiddag... i övre salen (i Prästgården). Kl den 28/3. Nattvardsgudstjänst börjar kl i Bollebygds kyrka. Långfredagsgudstjänst och korsvandring i Bollebygd Kl firar vi långfredagsgudstjänst i Bollebygds kyrka. Vi har möjlighet att följa med Simon från Kyrene som bär vår Frälsares kors från Vägkorset till kyrkan. Alla som vill vara med på korsvandringen samlas på Vägkorsets parkering kl för att gemensamt promenera till kyrkan. VÅRENS gudstjänster Söndag 10 februari Fastlagssöndagen Bollebygds kyrka, Gudstjänst, U Olander, J Olenius, Kyrkokören Onsdag 13 februari Askonsdagen Diakonicenter Vägkorset, Askonsdagsmässa, J Olenius Söndag 17 februari 1 sönd i fastan Bollebygds kyrka Olsfors kyrka Högmässa, J Olenius Gudstjänst, E Berglund Söndag 24 februari 2 sönd i fastan Bollebygds kyrka Gudstjänst för små och stora J Olenius, Ungdomskören Söndag 3 mars 3 sönd i fastan Bollebygds kyrka Gudstjänst, U Olander, Dagens kör Söndag 10 mars Midfastosöndagen Bollebygds kyrka Olsfors kyrka Högmässa Gospelmässa, R Scropeta U Olander Ungdomskören, Gospel Harmony Söndag 17 mars Jungfru Marie bebådelsedag Bollebygds kyrka Olsfors kyrka Musikgudstjänst, U Olander Gudstjänst Barnkören, Änglakören U Olander Våga sjunga-kören Söndag 24 mars Palmsöndagen Bollebygds kyrka, Gudstjänst för små och stora, J Olenius Torsdag 28 mars Skärtorsdagen Skärtorsdagsmiddag i Övre salen (prästgården) Bollebygds kyrka Nattvardsgudstjänst, U Olander J Olenius, L Jönsson Rickäng Olsfors kyrka Ekumenisk söndagsmässa R Scropeta, H Jonasson Olsfors kyrka Gudstjänst för små och stora, R Scropeta Missionskyrkan Getsemanestund R Scropeta H Jonasson Fredag 29 mars Långfredagen Bollebygds kyrka Olsfors kyrka Långfredagsgudstjänst, J Olenius Långfredagsgudstjänst U Olander, L Jönsson Rickäng R Scropeta 8 Kyrkokören Tillfälliga kören

9 I BOLLEBYGD OCH OLSFORS Söndag 31 mars Påskdagen Påskdagsmässa, U Olander, R Scropeta, J Olenius L Jönsson Rickäng, församlingens körer, instrumentalister Måndag 1 april Annandag Påsk Välkommen till Töllsjö kyrka, Musikgudstjänst, E Berglund, R Nilsson, Påskkören, instrumentalister, solister Söndag 7 april 2 sönd i påsktiden Bollebygds kyrka Olsfors kyrka Lovsångsmässa, R Scropeta Söndagsmässa lovsångsgrupp R Scropeta Bollebygds kyrka Gudstjänst för små och stora J Olenius, Ungdomskören Välkommen till Töllsjö kyrka Se notis sid Bollebygds kyrka Högmässa, R Scropeta, Barnkören Söndag 14 april 3 sönd i påsktiden Olsfors kyrka Gudstjänst, E Berglund Söndag 21 april 4 sönd i påsktiden Olsfors kyrka Gudstjänst för små och stora R Scropeta, Mellankören Söndag 28 april 5 sönd i påsktiden Olsfors kyrka Söndagsmässa, J Olenius Lördag 4 maj Bollebygds kyrka, Konfirmation, J Olenius Söndag 5 maj Bönsöndagen Bollebygds kyrka, Familjemässa, J Olenius Mellan- och Ungdomskören Torsdag 9 maj Kristi Himmelsfärdsdag Bollebygds kyrka 8.00 Vanna kvarn Gudstjänst, R Scropeta Gökotta, R Scropeta Söndag 12 maj sönd före Pingst Olsfors kyrka, Söndagsmässa, U Olander Söndag 19 maj Pingstdagen Bollebygds kyrka, Pingsthögmässa, U Olander R Scropeta, J Olenius, L Jönsson Rickäng, Våga Sjunga-kören 9 Kyrkkaffe i Bollebygds kyrka Efter alla förmiddagsudstjänster i Bollebygds kyrka serveras det ett enkelt kyrkkaffe. När gudstjänsten är kl. 18 serveras kyrkkaffet från kl Kyrkkaffe i Olsfors kyrka Efter följande gudstjänster serveras det kyrkkaffe i Olsfors församlinghem: 3 mars och 21 april. Gospelmässa Olsfors kyrka söndag 10 mars kl. 18 I m trading my sorrows for the joy of the Lord. Kom och fira mässa med gospeltoner tillsammans med ungdomskören och Gospel Harmony. Musikgudstjänst Bollebygds kyrka söndag 17 mars kl. 18 Salig du, och högt benådad Musikalisk betraktelse över ängeln Gabriels oerhörda budskap till Maria. Barnkören, Änglakören och Våga Sjunga-kören. Kerstin Rydermark, flöjt. Pingstfest Pingstdagen, den 19 maj firar vi den Heliga Anden i Bollebygds kyrka med körer och folk från olika länder. Efter högmässan bjuds alla till en festmåltid antingen ute i det fria eller i Församlingshemmet. Anmäl dig gärna till maten senast den 13 maj till Liisa tel

10 Forts fr s 5 valkampanj. Massor av familjer från min by och andra fattiga människor röstade på mig. Jag fick ett enormt stöd och vann, berättar Anna. Nu kämpar hon för att på bästa sätt förvalta det förtroende som så många människor har gett henne och arbeta för de fattigas rättigheter i Bangladesh. Kunskap ger makt, pengar ger möjligheter Genom social organisering och utbildning stärks människors kapacitet att hävda sina rättigheter i relation till de lokala myndigheterna. Det kan till exempel handla om att granska hur lokala myndigheter genomför utbetalningar av ålderspensioner och andra bidrag. Via lokala lån- och spargrupper kan fattiga människor som ingen vanlig bank vill låna ut till få ett mikrolån för att starta en egen verksamhet. Svenska kyrkan arbetar tillsammans med RDRS inom dessa områden. Information och utbildning inom katastrofhantering är ett annat viktigt inslag i arbetet som ska rusta människor inför klimatförändringen och de återkommande översvämningarna. Gåvor till Svenska kyrkans internationella arbete ger hopp och kraft åt människorna i Bangladesh. Texten är hämtad från Svenska kyrkans internationella arbete I Bangladesh arbetar Svenska kyrkan tillsammans med RDRS för att på olika sätt stärka kvinnors självförtroende och roll i samhället. En ny ledare 45-åriga Anna Rani i byn Balakondi har fyra barn. Hennes man är fiskare och livet är ganska hårt och fattigt. Anna gick med i en av RDRS grupper och blev politiskt aktiv valdes hon in i ledningen för områdets lägsta administrativa nivå. Först vågade jag inte ställa upp i något val, men RDRS stöttade mig och till sist började jag driva en Faktaruta Bangladesh ligger högst upp i Bengaliska viken och är nästan helt omringat av Indien, med undantag för en kort gränssträcka mot Burma i sydost. Nästan halva befolkningen är analfabeter, främst kvinnor och fattiga personer. Bangladesh har ett tropiskt monsunklimat med tre årstider. Från juni till oktober för sydvästmonsunen med sig stora regnmängder som ger en av de högsta medelnederbörderna i världen, över mm per år. 10

11 Detta händer i Töllsjö Öppen förskola Öppna förskolan är en öppen verksamhet för vuxna tillsammans med sina barn, 0-6 år. Vi träffas i församlingshemmets barnlokal för att leka, pyssla, sjunga, fika och samtala. Måndagar kl och onsdagar kl Kyrkans barntimmar Kyrkans barntimmar är till för barn 4-5 år gamla. Genom lek, pyssel, sång, bibelberättelser och andakt lär vi känna Gud. Vi träffas varje tisdag och vi hämtar och lämnar barnen på förskolan. För mer information och anmäl an, k ont ak t a Miri am Persson t el , Miniorer Miniorerna är för dig som går i år 0-3. På miniorerna lär vi känna Gud genom bibelberättelser, sång, andakt och pyssel, men det finns även tid för fri lek, sport och spel. Vi träffas i församlingshemmet, varje onsdag kl Barn i år 0-1 hämtar vi och lämnar tillbaka på fritids. Juniorer Juniorerna välkomnar dig i år 4-6. Vi startar vår träff med mellanmål och umgås sedan genom prat, lek, pyssel, sport, mm. och avslutar med en gemensamt planerad andakt. Vi träffas i församlingshemmet, varje onsdag kl Ungdomsgrupp För dig i år 7 och uppåt. Vi fikar, pratar, spelar musik, kollar film och annat som våra gemensamma intressen bjuder. Vi ses i församlingshemmet varje torsdag kl Stickcafé För dig som gillar att sticka, vill lära dig, eller bara längtar efter gemenskap kring kaffebordet. Välkommen till församlingshemmet på tisdagar. Vi finns där mellan kl Cafékören För dig som är dagledig och vill sjunga mer än på bara caféet, finns Cafékören. Kören tränar ibland och åker då och då ut och glädjer andra människor med sin sång. Mer information om cafékören får du på caféet eller så kontaktar du Elvy Olsson tel För dig som vill sjunga i kör! Vi har körer för alla åldrar och alla är varmt välkomna! Vi tränar, skrattar och medverkar i gudstjänster. Lågstadiekör: onsdagar kl Mellanstadiekör: onsdagar kl Ungdomskör: tisdagar kl (Vill du fika tillsammans med oss, så dyk upp kl.17) Kyrkokör för vuxna: tisdagar kl Drop in kör. Lite då och då har du som vill möjlighet att medverka i dagens Drop in kör. Med detta menas att du är välkommen till kyrkan en timma före gudstjänst för att träna in något som kommer att framföras under gudstjänsten. Vill du ha sms om när dessa tillfällen dyker upp, så kontakta vår musiker Ruth, annars håll utkik på våra anslagstavlor. För mer information om musiken i vår församling, kontakta Ruth Nilsson på tel För ytterligare information om våra verksamheter: Gå in på läs på våra anslagstavlor eller kontakta församlingspedagog Miriam Persson på tel eller 11

12 Pilgrimsmässa i Töllsjö 21 april Den 21 april kl. 14 firar vi Pilgrimsmässa i Töllsjö kyrka tillsammans med grannförsamlingarna Ödenäs, Hemsjö och Sandhult. Det blir andra året som De kommer från öst och väst, och i år blir det kanske även syd och nord. Vi räknar med en grupp vandrare från Bollebygd, och eventuellt från Storeskogen, om tillräckligt intresse finns. Pilgrimsvandring brukar betyda att man besöker speciella platser, helgongravar, källor etc., men det är alltså inte det vi gör - även om Töllsjö kyrka naturligtvis är värd ett besök. Vandringen är i stället en mini-retreat: för de flesta av oss ger en vandring i skog och mark helt enkelt ett bra tillfälle till vila för själen. Vi börjar med en morgonbön i respektive kyrka/ kapell. Sedan vandrar vi tillsammans från respektive håll under andakt, samtal och ibland tystnad. Vi möts i Töllsjö till en gemensam måltid och mässa. Starttider från de olika platserna, tema mm. är inte klart ännu, men kommer att annonseras i de olika församlingarna när det närmar sig. Från Bollebygd räknar vi med c:a 5 timmars vandring, kanske inget för den helt otränade, men det går naturligtvis att komma till gudstjänsten med bil också. Töllsjö församling får denna gång glädjen att ta emot gäster från olika väderstreck, men vi ordnar också en kortare och familjevänlig lokal mini-pilgrimsvandring med start och mål vid kyrkan i Töllsjö. Välkomna allesammans! Sopplunch Måndagar kl 12 den 28 januari - 18 mars kommer det serveras soppa i Töllsjö församlingshem. Påskbasar Lördagen den 23 mars kl.15 i församlingshemmet. Varmt välkommen önskar Töllsjö Syförening! Musikcafé Gemenskap, glädje, hembakat och musik. Caféet välkomnar dig varje fredag mellan kl Gabriel, Anna-Karin och Kerstin Nordangård EFTERMIDDAGSSAMLINGAR i församlingshemmet, Töllsjö kl Torsdag 7 Februari Mot ljusare tider - sånger och visor med duo Lars. Torsdag 7 mars Sjung ut med Ruth Vår kantor Ruth Nilsson, spelar och sjunger för och med oss. Torsdag 4 april Birgitta Karlsson med musikvänner underhåller med dragspel och sång. Torsdag 2 maj Från Taube till Elvis. Lars-Eric Fredberg sjunger, berättar och sätter fart på stämningen. 12

13 VÅRENS GUDSTJÄNSTER I TÖLLSJÖ Söndag 10 februari - Fastlagssöndagen Högmässa, E Berglund Onsdag 13 februari Askonsdagen Askonsdagsmässa, E Berglund Söndag 17 februari 1 sönd i fastan Gudstjänst, E Berglund, Ungdomskören Kyrkokören Söndag 24 februari 2 sönd i fastan Högmässa, E Berglund, Drop-in-kör Söndag 3 mars 3 sönd i fastan Familjegudstjänst, U Olander, Barnkörerna Söndag 10 mars Midfastosöndagen Högmässa, E Berglund Söndag 17 mars Jungfru Marie bebådelsedag Gudstjänst, E Berglund, Ungdomskören Söndag 24 mars Palmsöndagen Gudstjänst, E Berglund, Drop-in-kör Torsdag 28 mars Skärtorsdagen Mässa, E Berglund, instrumentalister och solister Fredag 29 mars Långfredagen Långfredagsgudstjänst, E Berglund, körsång Söndag 31 mars Påskdagen Påskdagsmässa, E Berglund församlingens körer Måndag 1 april Annandag Påsk Musikgudstjänst, E Berglund, R Nilsson Påskkören, instrumentalister, solister Söndag 7 april 2 sönd i påsktiden Gudstjänst, U Olander Söndag 14 april 3 sönd i påsktiden Högmässa, E Berglund, Ungdomskören Söndag 21 april 4 sönd i påsktiden Pilgrimsmässa, E Berglund U Olander, Cafékören Söndag 28 april 5 sönd i påsktiden Gudstjänst, E Berglund Söndag 5 maj Bönsöndagen Högmässa, R Scropeta Torsdag 9 maj Kristi Himmelsfärdsdag 8.00 Storeskogen, Gökotta, E Berglund instrumentalister Söndag 12 maj Sönd före Pingst Familjegudstjänst, E Berglund, Barnkörerna avslutning för barngrupperna Söndag 19 maj Pingstdagen Konfirmationshögmässa, E Berglund Ungdomskören, Kyrkokören med instrumentalister och solister Passionsgudstjänster Töllsjö församlingshem onsdagar kl. 19 6/3, 13/3, 20/3 13

14 HIT KAN DU VÄNDA DIG Bollebygds församling med Olsforsdelen Telefon: telefontid månd-fred 8-12, Adress: Bollebygds kyrkv 1, Bollebygd Fax: E-post: Hemsida: Kyrkoherde: Urban Olander, tel Komminister: Romano Scropeta, tel Pastorsadjunkt: Johannes Olenius, tel Organist: Torbjörn Widfeldt, tel Kantor: Maria Särnbratt, tel Diakon: Liisa Jönsson Rickäng, tel Diakoniassistent: Ingela Karlsson, tel Förs pedagog: Cecilia Svensson, tel Barntimmeledare: Helene Frisk, tel Förskollärare: Christina Jacobsson, tel Kyrkoskrivare: Charina Bergman, tel Ekonomiass: Christine Johansson, tel Vaktmästare/kyrkogårdsansvarig: Lars-Håkan Johnsson, tel Vaktmästare: Daniel Jonsson, tel Vaktmästare: Eva Hell Widfeldt, tel Vaktmästare: Peder Larsson, tel Vaktmästare: Ingemar Augustsson, tel Diakonicenter Vägkorset: tel e-post: Hemsida: Kyrkorådets ordf: Sven Hertzman, tel Kyrkonämndens ordf: Sune Fransson, tel Töllsjö församling Adress: Se Bollebygd Telefon: , månd-fred 8-12, Fax till församlingshemmet: tel E-post: Hemsida: Församlingshemmet: tel Komminister: Erik Berglund, tel Kantor: Ruth Nilsson, tel Förs pedagog: Miriam Persson, tel Barntimmeledare: Karin Beischer, tel Assistent för diakoni: Birgitta Karlsson, tel Församlingshemsvärdinna: Christina Harrysson, tel Kyrkorådets ordf: Catrin Eriksson, tel

15 DÖPTA BOLLEBYGD 11/11 My Arja Valdermarsson, Kråktorpsv 20 18/11 Caroline Andrea Isabell Åkesson, Hägsbol 25 18/11 Smilla Rosen Lotta Larsson, Jordåsv 6 C, Hindås 2/12 Casper Zackarias Hindorff, Gesebol Nedergården 1 A 2/12 Kid Emil Larsson, Listv 39 9/12 Holly Elvira Rietz, Göteborgsv 16 9/12 Ludvig Erik Svensson, Häggv 1 26/12 Allie Kristina Pauline Qvarnström, Krokdalsv 8 A DÖDA BOLLEBYGD 28/11 Lars Gottfrid Larsson, Odinslundsv 1 I, 77 år 9/12 Maj Ingeborg Kjellberg, Skattegårdsvägen 8, 88 år 10/12 Elsa Lilly Gunborg Hedberg, Skattegårdsvägen 8, 93 år 2/1 Bengt Arnold Bojerfors, Göteborgsvägen 23, 88 år TÖLLSJÖ 11/11 Jonas Emil Widengren, Storegårdsv 3 KYRKOBLADET Årgång 47, Nr 1 Februari - Maj 2013 Ansv utg: Urban Olander, tel Redaktör & formgivare: Ing-Marie Johansson, tel Övriga i redaktionen: Sven Hertzman, tel , Karin Beischer tel , Bilder: s 1, 8 IM Johansson, 2 R Berglund, 5, 10 RDRS/Bangladesh, 7 B Rickäng, Temakväll i Töllsjö församlingshem måndag 11 mars kl 19 VÅGA VARA FÖRÄLDER Välkommen till en föreläsning med Alf B Svensson, som du sent kommer att glömma. Du får praktiska och konkreta råd och många glada skratt. Hur ska vi få tid för våra barn? Så ger man barn en bra självkänsla. Sätta gränser men hur? Så hjälper du dina barn att lyckas i skolan. Hur håller man kärleken levande när man fått barn? Alf B Svensson är trebarnspappa, psykolog och författare. 15

16 Varje dag dör barn på grund av brist på mat. Så kan vi inte ha det! Nu gör vi allt för att utrota hungern, och vi behöver ditt stöd i kampen. Sms:a hunger till så skänker du 50 kronor. Tack! Läs mer på: svenskakyrkan.se/kampanj/engagerad eller ge en gåva till: Pg / Bg 16

KYRKOBLAD. Vårens gudstjänster - Fasteinsamlingen. Bollebygd Olsfors Töllsjö. Nr 1 Februari - Maj 2015

KYRKOBLAD. Vårens gudstjänster - Fasteinsamlingen. Bollebygd Olsfors Töllsjö. Nr 1 Februari - Maj 2015 Vårens gudstjänster - Fasteinsamlingen KYRKOBLAD Bollebygd Olsfors Töllsjö Nr 1 Februari - Maj 2015 Kyrkliga arbetskretsen firade 50-års jubileum under 2014. De här damerna har genom sitt arbete samlat

Läs mer

Mars Maj 2015 Biskopsvisitation 23 feb-1 mars

Mars Maj 2015 Biskopsvisitation 23 feb-1 mars Rävlanda Hällingsjö Hindås Mars Maj 2015 Biskopsvisitation 23 feb-1 mars Uppdaterad information om aktuellt i Björketorps församling finns på adress: www.bjorketorpsforsamling.se. Under rubriken "Söndagstankar"

Läs mer

K Y R K N Y T T Våren 2011 Utges av Svenska kyrkan i Kinnarumma och Seglora församlingar. Välkommen till vår hemsida: www.svenskakyrkan.

K Y R K N Y T T Våren 2011 Utges av Svenska kyrkan i Kinnarumma och Seglora församlingar. Välkommen till vår hemsida: www.svenskakyrkan. K Y R K N Y T T Våren 2011 Utges av Svenska kyrkan i Kinnarumma och Seglora församlingar. Välkommen till vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/kinnarumma KYRKNYTT Ansvarig utgivare Sven-Erik Olsson Redaktör

Läs mer

K Y R K N Y T T. Våren 2015. Soppverksamheten. Utges av Svenska kyrkan/kinnarumma pastorat

K Y R K N Y T T. Våren 2015. Soppverksamheten. Utges av Svenska kyrkan/kinnarumma pastorat K Y R K N Y T T Våren 2015 Soppverksamheten Utges av Svenska kyrkan/kinnarumma pastorat TID FÖR OMTANKE När jag hade varit pensionär något år fick jag förfrågan om jag ville vara med vid soppserveringen

Läs mer

Mirjam.2/08. Kyrkan i samhället. Sjukhuskyrkan Samverkan kyrka - vård. Information från Svenska kyrkan i Ljungskilebygden

Mirjam.2/08. Kyrkan i samhället. Sjukhuskyrkan Samverkan kyrka - vård. Information från Svenska kyrkan i Ljungskilebygden Mirjam.2/08 Information från Svenska kyrkan i Ljungskilebygden Kyrkan i samhället Sjukhuskyrkan Samverkan kyrka - vård innehåll ingång 2 3 5 7 9 12 En gästvänlig och engagerad kyrka Sjukhuskyrkan - ett

Läs mer

Liv & Längtan. nr 3 2012 april / maj. Ansikte

Liv & Längtan. nr 3 2012 april / maj. Ansikte Liv & Längtan nr 3 2012 april / maj Ansikte Det vackra ansiktet Jag tycker att det är fascinerande att se på människor som passerar. Först ser man vilken stil, och utseende de har, sedan kan man lägga

Läs mer

Nära livet livsnära. Feb - maj 2012 Nr 2, årgång 16

Nära livet livsnära. Feb - maj 2012 Nr 2, årgång 16 Feb - maj 2012 Nr 2, årgång 16 Nära livet livsnära Från Mogen Nielsens vistelse hos oss 2006 noterade jag bl.a. att han sade: Det mest naturliga är vår relation till Gud ( Joh. 1:12). Personligen har jag

Läs mer

Våren 2009 Lidköpings församling nummer 1

Våren 2009 Lidköpings församling nummer 1 FÖRSAMLINGSBLADET Våren 2009 Lidköpings församling nummer 1 Gemenskap över tid och rum Vad är det för apparat på framsidan av församlingsbladet? Jo, en tidsmaskin från musikalen Den stora båten. Maskinen

Läs mer

Vi finns i Björka. Vi finns i Påarp

Vi finns i Björka. Vi finns i Påarp Vi finns i Björka Vi finns i Mörarp Vi finns i Påarp Expeditionen flyttar Kropp Björka Mörarp Hässlunda Välluv Frillestad Påarp nr 1/2012 1/2012 Flyttlasset LEDAREN Kyrkoherde Markus von Martens berättar

Läs mer

Kyrkbrevet från Älmhults församling nr 2 2015

Kyrkbrevet från Älmhults församling nr 2 2015 Kyrkbrevet från Älmhults församling nr 2 2015 Tema: Växande 2 Rotade i Kristus Jesus Rötter är en förutsättning för trädgårdens och skogens liv och växande. Också i mänskligt liv spelar rötter och rottrådar

Läs mer

Succé för årets höstmarknad sidan 4 På övning med Lötenkören sidan 20 Möte med det karismatiska, del 3 sidan 23

Succé för årets höstmarknad sidan 4 På övning med Lötenkören sidan 20 Möte med det karismatiska, del 3 sidan 23 MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA December 2012 - Januari 2013 Succé för årets höstmarknad sidan 4 På övning med Lötenkören sidan 20 Möte med det karismatiska, del 3 sidan 23 EFS i Uppsala www.efsiuppsala.se

Läs mer

Bli delaktig i Vårfrukyrkans nya gudstjänst!

Bli delaktig i Vårfrukyrkans nya gudstjänst! Information från Brännkyrka församling Svenska kyrkan december 2014 Här får både trams och allvar plats Delfinerna är en grupp mellanstadieungdomar som träffas på torsdagarna i Brännkyrka församlingshem.

Läs mer

SOCKENBUDET LEDAREN. Lokal information och församlingsblad. För alla boende och besökare i Långaryd och Landeryd med omnejd.

SOCKENBUDET LEDAREN. Lokal information och församlingsblad. För alla boende och besökare i Långaryd och Landeryd med omnejd. SOCKENBUDET ANSVARIG UTGIVARE: ANNA ROOS, LÅNGARYD-LANDERYD I SAMVERKAN REDAKTION: ANNA ROOS BIRGITTA HOLMÉN JENS BØGGILD LISA RIMESTAD LENA HAGMAN PETTER BÄCKMAN LÄMNA GÄRNA TIPS TILL REDAKTIONEN, HELST

Läs mer

Dit orden inte når Kvinnorna fick sitta i köket

Dit orden inte når Kvinnorna fick sitta i köket Solna församlingsblad nr 1 2014 Dit orden inte når Jörgen Lindström spelar för glädje och sorg Solen åter uppe på Solna kyrka Kvinnorna fick sitta i köket www.svenskakyrkan.se/solna Fastan: En övning i

Läs mer

Använd din röst! Var med och påverka framtiden i Lerums församling.

Använd din röst! Var med och påverka framtiden i Lerums församling. Magasinet nr Församlingsblad 3 2013 Använd din röst! Var med och påverka framtiden i Lerums församling. Var ska Svenska kyrkan lägga kraften? s. 3 De går till val i Lerum s. 6-7 Att sjunga av hjärtats

Läs mer

GLIMT FRÅN ÅRSMÖTET s 2 ÅRGÅNG 78 NR 2 2015 LIV I CENTRUM NYHETER, INFORMATION OCH PROGRAM FRÅN BETELKYRKAN I ÖREBRO. Fixargänget i arbetstagen

GLIMT FRÅN ÅRSMÖTET s 2 ÅRGÅNG 78 NR 2 2015 LIV I CENTRUM NYHETER, INFORMATION OCH PROGRAM FRÅN BETELKYRKAN I ÖREBRO. Fixargänget i arbetstagen ANDAKT MED SÖREN s 2 GLIMT FRÅN ÅRSMÖTET s 2 ÅRGÅNG 78 NR 2 2015 LIV I CENTRUM NYHETER, INFORMATION OCH PROGRAM FRÅN BETELKYRKAN I ÖREBRO. EN DEL AV VILL DU HA pastorns Veckobrev via e-post, hör av dig

Läs mer

Himmel &Jord. Stäm träff med dig själv i en gudstjänst på Södermalm! Vad är en gudstjänst och varför firar vi den? Läs mer på sidorna 4 5!

Himmel &Jord. Stäm träff med dig själv i en gudstjänst på Södermalm! Vad är en gudstjänst och varför firar vi den? Läs mer på sidorna 4 5! »Gudstjänsten är en möjlighet för påfyllnad, en service-depå för själen så du orkar med vardagsracet! Vi behöver alla stanna upp, reflektera, få andlig vägledning och näring för själen«lotta Rönngren skriver

Läs mer

Kyrkfönstret. På spaning efter trender sidorna 5-7 Tillsammans når vi mål sidan 8-9. Nr 2 sommaren 2008

Kyrkfönstret. På spaning efter trender sidorna 5-7 Tillsammans når vi mål sidan 8-9. Nr 2 sommaren 2008 Nr 2 sommaren 2008 Kyrkfönstret KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLINGAR, SVENSKA KYRKAN På spaning efter trender sidorna 5-7 Tillsammans når vi mål sidan 8-9 Den välbehövliga vilan Oavsett hur ens liv ser ut,

Läs mer

För livets skull. PÅSKFIRANDE hos familjen Broshko. resan till yambio det händer i vår. att välja gravskick. nummer 1 våren 2014

För livets skull. PÅSKFIRANDE hos familjen Broshko. resan till yambio det händer i vår. att välja gravskick. nummer 1 våren 2014 För livets skull nummer 1 våren 2014 En tidning från Svenska kyrkan i Skara resan till yambio det händer i vår PÅSKFIRANDE hos familjen Broshko att välja gravskick För livets skull För livets skull är

Läs mer

G enombrottet. Med Gud i hängmattan och på sandstranden

G enombrottet. Med Gud i hängmattan och på sandstranden G enombrottet Med Gud i hängmattan och på sandstranden Det är som om kylan är glömd, åtminstone förlåten som om döden är ett gulnat fotografi. Samma hänförelse över skapelsens skönhet varje gång, Som ett

Läs mer

tre- orn Ny orgel på plats Program för fastegudstjänster Nyhet! TreTorn-krysset Stort intresse för nya kören sid 4 sid 6 sid 8 sid 4

tre- orn Ny orgel på plats Program för fastegudstjänster Nyhet! TreTorn-krysset Stort intresse för nya kören sid 4 sid 6 sid 8 sid 4 tre- orn Nyheter från Burträsks församling Mars-Maj 2007 Ny orgel på plats sid 6 Program för fastegudstjänster sid 8 Nyhet! TreTorn-krysset sid 4 Stort intresse för nya kören sid 4 2 Ljuset i fastan När

Läs mer

Hälsning till församlingarna i Istorp, Horred och Öxnevalla

Hälsning till församlingarna i Istorp, Horred och Öxnevalla Hälsning till församlingarna i Istorp, Horred och Öxnevalla 2010 2011 Innehåll: Mellanrum Söndagsfröna Vatten Mötesplatser Musikaliska axplock Musik i sommarkväll Gemenskapsgruppen Vi formar framtiden

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA November 2014

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA November 2014 MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA November 2014...gräset vissnar och blommorna faller av... Kyrkstämma sid 7 Höstmarknad sid 14 Livskraft sid 18 EFS i Uppsala www.efsiuppsala.se EFS i Lötenkyrkan Heidenstamsgatan

Läs mer

Fagerhults kyrka efter teckning av bygdens konstna r So ren Falk

Fagerhults kyrka efter teckning av bygdens konstna r So ren Falk Svenska Kyrkan i Högsby, Fagerhult, Fågelfors och Långemåla församlingar Nr 2013-1 Fagerhults kyrka efter teckning av bygdens konstna r So ren Falk När orden inte räcker till sid 2 Min relation till Gud...

Läs mer

Gunnel Gezelius kyrkorådets ordförande

Gunnel Gezelius kyrkorådets ordförande Församlingsresan En riktigt Glad sommar! till Åkers bergslag Här vi nu sommarnumret av Hopp Tro. Hopp tro värme kallar vi detta numret vi hoppas det blir en sommar fylld Sista av värme dagen både i maj

Läs mer

Tillsammans formar vi framtidens kyrka

Tillsammans formar vi framtidens kyrka Tillsammans formar vi framtidens kyrka Församlingsinstruktion för Aneby pastorats fem församlingar Haurida Vireda Lommaryd Frinnaryd Askeryd Aneby Innehållsförteckning Öppning 3 Omvärldsanalys fakta och

Läs mer

Församlingsbladet. Korsets tecken. Breaking News! Bibeläventyret fortsätter. Örby-Skene församling N r 1 2013

Församlingsbladet. Korsets tecken. Breaking News! Bibeläventyret fortsätter. Örby-Skene församling N r 1 2013 Församlingsbladet Örby-Skene församling N r 1 2013 Korsets tecken Breaking News! Bibeläventyret fortsätter 1 Lite av varje... Välkommen till vårens församlingsblad för din församling. Här har vi försökt

Läs mer

Mig, Dig och Världen

Mig, Dig och Världen GLIMTEN Marieborgskyrkan Västervik Nummer 1 / 2014 Årg. 23 2 mars - 1 juni Mig, Dig och Världen En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. Så lyder mottot för

Läs mer

Församlingsblad. Eskilstuna Missionsförsamling och SMU. Nr 2 2008 Årgång 71 feb 2008 - juni 2008

Församlingsblad. Eskilstuna Missionsförsamling och SMU. Nr 2 2008 Årgång 71 feb 2008 - juni 2008 Församlingsblad Nr 2 2008 Årgång 71 feb 2008 - juni 2008 Eskilstuna Missionsförsamling och SMU Årsmöte med både allvar och fest Mässa för småfolk En natt i bön blev en vecka 1 Bara den som ser långt hittar

Läs mer

Adolf Fredriks kyrka. www.adolffredrik.se. Hö s t. program. OBS! Verksamhetsprogrammet innehåller valinformation.

Adolf Fredriks kyrka. www.adolffredrik.se. Hö s t. program. OBS! Verksamhetsprogrammet innehåller valinformation. Adolf Fredriks kyrka www.adolffredrik.se Hö s t program OBS! Verksamhetsprogrammet innehåller valinformation. Kyrkan hela veckan SÖNDAGAR 11.00 Högmässa Det är nästan alltid körsång och vissa söndagar

Läs mer