KYRKOBLAD. Vårens gudstjänster - Fasteinsamlingen - Kyrkovalet. Bollebygd Olsfors Töllsjö. Nr 1 Februari - Maj 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KYRKOBLAD. Vårens gudstjänster - Fasteinsamlingen - Kyrkovalet. Bollebygd Olsfors Töllsjö. Nr 1 Februari - Maj 2013"

Transkript

1 Vårens gudstjänster - Fasteinsamlingen - Kyrkovalet KYRKOBLAD Bollebygd Olsfors Töllsjö Nr 1 Februari - Maj

2 Bön På måndagar kl finns det möjlighet för alla som vill att samlas till bön på Utposten. Då ber vi för de böneämnen som lämnas in, för församlingen, för vår kommun m.m. Sista tillfället i vår blir den 27 maj. Om du önskar förbön för något/ någon kan du ringa till Cecilia Svensson, församlingspedagog tel Tjänstledighet Ing-Marie Johansson kommer att vara tjänstledig under perioden 1 februari - 31 december Christina Jacobsson kommer att gå in i vissa av uppgifterna, bland annat barngruppen Living Stones i Olsfors och lägerkonfirmander. Andra arbetsuppgifter kommer att lösas på lite olika sätt. 10-årsjubileum Våga Sjunga-kören startade i januari 2003, och fyller alltså i år 10 år, vilket kommer att uppmärksammas vid olika tillfällen under våren. Resultat från höstförsäljningen Resultatet från syföreningens höstförsäljning blev kr Bollebygd. Ett varmt tack till alla som på olika sätt har bidragit till detta mycket fina resultat! Pengarna går oavkortat till olika hjälporganisationer, framför allt till Hela Världen - Svenska Kyrkans internationella arbete. Se även s 5. Enskilt samtal De flesta av oss drabbas någon gång i livet av ensamhet, sorg eller livskris. Krisen kan ha många ansikten, den kan handla om en dålig relation eller upplevelse av svek och övergivenhet. Eller kanske vill du ställa frågor om Gud och livet, få tröst eller hitta nya möjligheter? Kontakta gärna diakon Liisa Jönsson Rickäng tel , eller någon av församlingens präster för att boka ett samtal. Vi har alla tystnadsplikt, vilket innebär att det som sägs stannar mellan oss. Församlingsresa för daglediga Tisdagen den 14 maj gör vi en gemensam heldagsresa till något intressant utflyktsmål. Mer information kommer senare. Tisdagkvällar i Bollebygds prästgård Fastekampanjen 2013 Fastekampanjen Allt för att utrota hungern inleds på Fastlagssöndagen den 10 februari och avslutas på Palmsöndagen den 24 mars. Den 22 mars kan du köpa hembakat bröd och lotter utanför ICA Persson i Bollebygd. Alla pengarna från försäljningen går till fasteinsamlingen. På s 5 kan du läsa om hur dina pengar kan förändra världen. Vi vill göra ALLT för att utrota hungern. Var med du också! Välkommen att ge en gåva. Plusgironr , Bankgironr eller via webbplatsen Under våren erbjuder vi tre olika grupper vid följande datum; 5/2, 19/2, 5/3, 19/3 samt 2/4. Kvällarna inleds med en enkel måltid kl och därefter följer en introduktion i respektive grupp, samtal där vi delar livet och vardagen samt ber tillsammans. Tema för grupperna är: Meditation utifrån en Bibeltext - ledare Romano Scropeta, Beta - Livsnåden och livsnöden, vi läser Bertil Hanbergers bok tillsammans - ledare Cecilia Svensson. Lärjungegruppen - samtalar utifrån boken Till trons försvar, ledare Johannes Olenius (se notis s 6). Du är välkommen med din anmälan till församlingspedagog Cecilia Svensson tel eller svenskakyrkan.se 2

3 Vårtecken När detta nummer av kyrkobladet delas ut i brevlådorna befinner vi oss fortfarande i vintermånaderna. Ibland kan februari och även mars månad vara ganska kalla. Men ändå börjar vi ana att något annat är på gång! Dagarna börjar så sakta bli lite längre. Ljuset kommer tillbaks mer och mer. Vissa dagar kan man höra en fågel sjunga en liten melodi som en signal till oss att vara beredda. Snödropparna brukar vara tidigt uppe ur marken som ett av de första vårtecknen. Somliga av oss kan snart inte hålla oss längre, utan vi måste börja stoppa ner de första fröna i jorden. Varför längtar vi efter våren? Är det inte för att vi längtar efter ljuset, livet och värmen? Under den period av året när det är som mörkast och kallast kanske vi också inser att ljuset är oumbärligt för oss. Vi kan uthärda vinter och kyla en period eftersom vi vet att det vi längtar efter kommer så småningom. Därför tror jag också att de små, vardagliga vårtecknen blir så viktiga. De hjälper oss att orka några dagar till även om dagarna kan vara grå och kalla. Jag tror vi behöver hjälpa varandra att bättre ta vara på och återupptäcka de små tecknen som finns i vår närhet och inte minst ute i naturen. När tidsandan lätt kan få oss att fastna i det materiella. När de nya prylarna får oss att tro att det mesta handlar om att vara uppkopplade och påkopplade. Hur var det nu Jesus sa i bergspredikan? Se på himlens fåglar, de sår inte, skördar inte och samlar inte i lador, men er himmelske fader föder dem. Är inte ni värda mycket mer än de? Matteusevangeliet kapitel 6 vers 26. Jesus uppmanar oss att använda våra ögon för att se det som finns alldeles i vår närhet. Fåglarna kan påminna oss om att vi är oändligt värdefulla, inte för det vi gör och försöker prestera på olika sätt, utan för vad vi är i oss själva. Du är oändligt värdefull och älskad! Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte Gör er därför inga bekymmer. vers i samma kapitel. En enda liten blomma kan vara fantastiskt vacker! Han som uppmanar oss att se på fåglarna och blommorna är också beredd att ta hand om våra bekymmer. De bekymmer som vi orsakar själva och de som livet för med sig på olika sätt. Jesus har själv delat jordelivets alla villkor. Han vet hur det är att vara människa. Liksom livet återvänder i naturen när våren gör sitt intåg, så har Jesus kommit med livet till oss genom uppståndelsen. När vi firar påsk får vi på ett särskilt sätt ta in den verkligheten på nytt. Han har gått in i det djupaste mörker och drabbats av ensamhet, lidande och död. Men i honom har livet kommit på nytt. Han är starkare än döden. Jag tror också vi behöver ta vara på möjligheterna som ges att fira gudstjänst tillsammans, läsa bibeln och leva i bön. Det kan bli som hoppfulla vårtecken! Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. vers 33. Varma hälsningar i väntan på våren! Urban Olander kyrkoherde Tel

4 Tillsammans är vi med och tar ansvar för Svenska kyrkan Den 15 september 2013 kommer 5,5 miljoner väljare att ha möjligheten att i direkta val utse Svenska kyrkans beslutande organ. För alla, som räknar med att kyrkan finns och ska finnas för alla, har kyrkovalet betydelse. Vi har möjlighet att vara med och forma framtidens kyrka. Vi har möjlighet att direkt påverka vilka som ska fatta besluten och därmed vilken inriktning kyrkans verksamhet ska få. Svenska kyrkan har genomfört en strukturutredning för att förenkla kyrkans organisation. Ledorden har varit närhet och samverkan. Utredningens förslag fastställdes av kyrkomötet i december Förändringen påverkar också oss. Huvudprincipen är att alla medlemmar kan rösta i tre val: till det nationella kyrkomötet för Svenska kyrkan, till stiftsfullmäktige i aktuellt stift och till kyrkofullmäktige i det lokala pastoratet. De nuvarande samfälligheterna ska heta pastorat och det tidigare direkta valet till en församling försvinner. Detta innebär att Bollebygd och Töllsjö tillsammans bildar ett pastorat som ska ha ett direktvalt kyrkofullmäktige som beslutande organ. Detta kyrkofullmäktige väljs av kyrkans medlemmar vid kyrkovalet. Kyrkofullmäktige utser sedan ett kyrkoråd som verkställande organ för hela pastoratet. Kyrkofullmäktige utser också församlingsråd som styrelser för församlingarna i Bollebygd och Töllsjö. Detta innebär att nuvarande kyrkonämnd och de båda kyrkoråden försvinner. Fortlöpande information om kyrkovalet kan du följa via media eller på Svenska Kyrkans, Göteborgs stifts och våra församlingars hemsidor. Församlingen kommer att inbjuda till informationsmöten om kyrkovalet och kommande nummer av Kyrkobladet innehåller mer information. Du är också välkommen att kontakta pastorsexpeditionen eller någon som du vet är engagerad i församlingen om du har frågor inför valet. Det finns också informationsbroschyrer i kyrkor och församlingshem. Bra att veta inför kyrkovalet är en folder som i korthet informerar om hur det går till att rösta i kyrkovalet och vilka datum som gäller. Att ställa upp i kyrkovalet är en broschyr som riktar sig till förtroendevalda och medlemmar som vill veta mer om hur det går till att ställa upp i kyrkovalet, och lite vad det innebär att engagera sig som förtroendevald. Till sist några meningar från kyrkoordningen: Inom kyrkan väljs människor till olika förtroendeuppdrag och för att överlägga och fatta beslut på hela gemenskapens vägnar. Så har det varit genom kyrkans hela historia. De kyrkliga valen ger var och en som tillhör kyrkan en möjlighet att ta ansvar för hur församlingen ska fullgöra sin grundläggande uppgift och hur stiftet och den nationella nivån ska främja den uppgiften. Denna breda delaktighet i kyrkans styrelse har också sin grund i kristen människosyn och i Guds folks gemensamma ansvar på dopets grund för kyrkans alla angelägenheter. Kyrkoval Allmän information om kyrkovalet från Svenska Kyrkan 4

5 Jämställdhetsarbete i kampen mot hungern Bangladesh är ett av världens folkrikaste länder och närmar sig 200 miljoner invånare i rask takt, även om befolkningstillväxten har avstannat något. Det är också ett av världens folktätaste områden med närmare personer per kvadratkilometer (att jämföras med till exempel Sveriges 23 personer per kvadratkilometer eller Kinas 143). De bördiga fälten i Bangladesh kan ge skörd upp till tre gånger om året. Men monsunperioden är ett ständigt hot. 5 Flodlandet - ett löfte och ett hot Landet domineras av Ganges och andra floder vars bördiga stränder och deltan ger upp till tre skördar om året. Men den välsignelse som landskapet utgör är också en förbannelse. Flodlandskapet är flackt och Bangladesh är hårt drabbat av monsunregn, cykloner och flodvågor. Floderna svämmar över sina bredder med höga dödstal och förödelse av jordbruk och bostäder som följd. Översvämningarna väntas dessutom förvärras Bangladesh är ett av de länder som drabbas värst av den globala uppvärmningen. Alltsedan 1990-talet har den ekonomiska utvecklingen varit positiv, men Bangladesh är trots det fortfarande ett mycket fattigt land. Jordbruk dominerar ekonomin vilket gör att de återkommande naturkatastroferna ofta får allvarliga konsekvenser. Korruption, ineffektivitet, energibrist och dåliga transport- och kommunikationsvägar hämmar utvecklingen. Trots att takten i befolkningsökningen har minskat växer befolkningen snabbt och det råder brist på sysselsättning. Kvinnors rättigheter ger bättre skördar Allt detta gör att Bangladesh är beroende av stöd utifrån. Svenska kyrkan har sedan 1970-talet samarbetat med RDRS (Rangpur Dinajpur Rural Service) i syfte att stärka människor och ge den fattiga landsbygdsbefolkningen i Bangladesh möjlighet att skapa sig ett bättre liv. Detta sker genom arbete med lokal organisering, jordbruk, miljö och klimatanpassning, hälsa samt med kvinnors rättigheter och utbildning. Statistik från FN:s jordbruksorgan, FAO, visar nämligen att om fler kvinnor fick möjlighet att bruka jorden på samma villkor som män kan skördarna i världen öka så mycket att mellan 100 och 150 miljoner människor skulle slippa gå hungriga. Ger kvinnor kraft att stå på egna ben Min äldsta dotter är 15 och har redan fått två förfrågningar om giftermål men min man och jag har sagt nej båda gångerna. Vi vill att hon ska vara minst 18, men helst 20 år innan hon gifter sig. Orden kommer från Noor Jahan som är med i byn Balagrams kvinnoforum. Noor har tre döttrar och själv var hon i årsåldern när hon giftes bort. Inom fem månader från giftermålet var hon gravid. Noor berättar att det inte var någon bra upplevelse utan gav svåra komplikationer eftersom hon var så ung. Hon är på det klara med att hennes tre döttrar inte ska behöva gå samma öde tillmötes. Forts s 10

6 Det händer i Bollebygds församling Sopplunch Välkommen att äta soppa i Olsfors Missionskyrka torsdagar kl med start den 31 januari. En god måltidsgemenskap och ett bra sätt att slippa laga lunchen själv. Living Stones.. för dig mellan 6 och 12 år. Vi träffas i Olsfors församlingshem torsdagar kl med start den 7 februari. Vi kommer att sjunga, ha drama, skapande, lek och skoj. Vi kommer även att använda bibeln, prata, be och vara med på gudstjänsterna för små och stora. Vill du veta mer, ring till Maria Särnbratt tel eller Christina Jacobsson Meditation i Olsfors kyrka Efter en enkel meditation får vi möjlighet till att reflektera över en kopp te. Vi ses varannan torsdag kl med start den 24 januari och den sista gången för terminen blir den 2 maj. Ledare: Åsa Lönnblad och Ingalill Tejder. Obs! Ingen meditation den 21 mars, då är det istället Andrum i passionstid kl En enskild stilla stund På torsdagar kl i Olsfors församlingshem finns det möjlighet för enskilda samtal. Boka tid senast dagen innan. Romano Scropeta tel eller Ingalill Tejder tel Öppna förskolan..är en träffpunkt för er vuxna med barn i åldern 0-6 år. Öppet hus med gemenskap, sång, pyssel och fika. Vi startar igen vecka 3. För mer information ring Christina Jacobsson tel Bollebygd - Utposten måndagar och fredagar kl Olsfors - Församlingshemmet tisdagar kl Söndagsskola Under vårterminen kommer vi att ha söndagsskola under gudstjänsttid vid några tillfällen i Bollebygds kyrka. Efter en inledande gemensam del samlas barnen i läktarrummet under predikan. Det blir en bibelberättelse, sång och något skapande. För alla barn i åldrar från ca 4-8 år. Det handlar om fyra tillfällen: 10 februari, 10 mars, 28 april och 19 maj. Kontaktperson är förskollärare Christina Jacobsson tel Välkommen! Syföreningen Bollebygds syförening träffas varannan tisdag kl i församlingshemmet. Välkommen att vara med. Upplysningar: Britt Persson tel Kyrkans Ungdom... för dig som är 13 år och uppåt. Vi träffas i Bollebygds församlinghem på fredagar kl Ledare: Romano Scropeta tel , Lärjungegruppen Lärjungegruppen är en samtalsgrupp som startade höstterminen Gruppen kom till som ett svar på önskemål från äldre KU-ungdomar om fördjupning kring kristen tro och kristet liv. Gruppen riktar sig följaktligen primärt men inte nödvändigtvis uteslutande till ungdomar som är intresserade av att få växa och mogna i det kristna livet och i den kristna tron, som ju förstås också handlar om att växa och mogna som människa. Näring till detta växande hämtas dels från det vi läser (som kan vara en studiebok och/eller Bibeln) men kanske främst från det vi delar i våra samtal och som bottnar i våra personliga tankar, erfarenheter, trosuppfattningar, åsikter osv. Under våren fortsätter vi att läsa William Lane Craigs apologetiska bok Till trons försvar handbok i kristen apologetik. Inför varje gång förväntas deltagarna ha läst angivet kapitel. Innehållet i dessa kapitel utgör sedan utgångspunkten för våra samtal. Ledare: Johannes Olenius tel , svenskakyrkan.se 6

7 Besöksgrupp Under vårterminen kommer besöksgruppen att utgå från Diakonicentret. Närmare information kommer per brev. Vill du finnas med i besöksgruppen? Kontakta diakon Liisa Jönsson Rickäng, tel eller Skaparcirkel Torsdagar kl /2 Handgjorda mjuka dockor, 14/2 Gaffelvirkning, 7/3 Marsipanfigurer, 21/3 Påskdekorationer, 11/4 Gratulationskort, 18/4 Gaffelvirkning, 2/5 och 9/5 Tovning. Hela eller delar av kursen 100 kr anmälan till tel eller Studieteknik för invandrarelever Torsdagar kl med start den 17/1 Ingen avgift, anmälan till tel eller Engelsk lätt konversation Måndagar kl , 10 tillfällen med start den 14/1 Mål: studieresa till London i maj. Avgift 100kr + studieresekostnader. Anmälan till tel eller Samtalscafé Torsdagar kl den 14/2, 28/2, 21/3, 4/4 Ingen anmälan! Alla välkomna! Vårens temakvällar Vad är då en människa? Torsdagar kl /1 Vad är då en människa, att du tänker på henne? (Ps.8:5) Bertil Hanberger, präst och lukasterapeut 21/2 Var rädd om dina bakterier. Lisbeth Karlsson, infektionsläkare 14/3 Skammens vanmakt och helandets kraft. Liisa Jönsson Rickäng, diakon, projektledare på diakonicenter Vägkorset 25/4 Hållbar utveckling. Elisa Brånin, projektledare i hållbarhet på Leader 7-härad 16/5 Vad är då en människa att du tänker på henne? (Ps.8:5) Allan Emrén, filosofie doktor i fysikalisk kemi. 7

8 Kyrkskjutsar till Bollebygd Eftersom TransGe inte kan fortsätta att köra kyrkskjutsar kommer vi istället att erbjuda skjuts vid ett antal tillfällen under våren. Det är ett litet försök under en period som vi sedan får utvärdera. Ring Alf Lennquist tel: eller några dagar i förväg om du önskar skjuts! Passionsgudstjänster Diakonicenter Vägkorset Kungsbackav 7 Måndag 25 mars, tisdag 26 mars och onsdag 27 mars kl Fika från kl Olsfors kyrka torsdag kl /3 Andrum i Passionstid Kvällsmässa...blir det i Bollebygds prästgård tisdagar kl /2, 19/2, 5/3, 19/3 och 2/4. Skärtorsdagsmiddag... i övre salen (i Prästgården). Kl den 28/3. Nattvardsgudstjänst börjar kl i Bollebygds kyrka. Långfredagsgudstjänst och korsvandring i Bollebygd Kl firar vi långfredagsgudstjänst i Bollebygds kyrka. Vi har möjlighet att följa med Simon från Kyrene som bär vår Frälsares kors från Vägkorset till kyrkan. Alla som vill vara med på korsvandringen samlas på Vägkorsets parkering kl för att gemensamt promenera till kyrkan. VÅRENS gudstjänster Söndag 10 februari Fastlagssöndagen Bollebygds kyrka, Gudstjänst, U Olander, J Olenius, Kyrkokören Onsdag 13 februari Askonsdagen Diakonicenter Vägkorset, Askonsdagsmässa, J Olenius Söndag 17 februari 1 sönd i fastan Bollebygds kyrka Olsfors kyrka Högmässa, J Olenius Gudstjänst, E Berglund Söndag 24 februari 2 sönd i fastan Bollebygds kyrka Gudstjänst för små och stora J Olenius, Ungdomskören Söndag 3 mars 3 sönd i fastan Bollebygds kyrka Gudstjänst, U Olander, Dagens kör Söndag 10 mars Midfastosöndagen Bollebygds kyrka Olsfors kyrka Högmässa Gospelmässa, R Scropeta U Olander Ungdomskören, Gospel Harmony Söndag 17 mars Jungfru Marie bebådelsedag Bollebygds kyrka Olsfors kyrka Musikgudstjänst, U Olander Gudstjänst Barnkören, Änglakören U Olander Våga sjunga-kören Söndag 24 mars Palmsöndagen Bollebygds kyrka, Gudstjänst för små och stora, J Olenius Torsdag 28 mars Skärtorsdagen Skärtorsdagsmiddag i Övre salen (prästgården) Bollebygds kyrka Nattvardsgudstjänst, U Olander J Olenius, L Jönsson Rickäng Olsfors kyrka Ekumenisk söndagsmässa R Scropeta, H Jonasson Olsfors kyrka Gudstjänst för små och stora, R Scropeta Missionskyrkan Getsemanestund R Scropeta H Jonasson Fredag 29 mars Långfredagen Bollebygds kyrka Olsfors kyrka Långfredagsgudstjänst, J Olenius Långfredagsgudstjänst U Olander, L Jönsson Rickäng R Scropeta 8 Kyrkokören Tillfälliga kören

9 I BOLLEBYGD OCH OLSFORS Söndag 31 mars Påskdagen Påskdagsmässa, U Olander, R Scropeta, J Olenius L Jönsson Rickäng, församlingens körer, instrumentalister Måndag 1 april Annandag Påsk Välkommen till Töllsjö kyrka, Musikgudstjänst, E Berglund, R Nilsson, Påskkören, instrumentalister, solister Söndag 7 april 2 sönd i påsktiden Bollebygds kyrka Olsfors kyrka Lovsångsmässa, R Scropeta Söndagsmässa lovsångsgrupp R Scropeta Bollebygds kyrka Gudstjänst för små och stora J Olenius, Ungdomskören Välkommen till Töllsjö kyrka Se notis sid Bollebygds kyrka Högmässa, R Scropeta, Barnkören Söndag 14 april 3 sönd i påsktiden Olsfors kyrka Gudstjänst, E Berglund Söndag 21 april 4 sönd i påsktiden Olsfors kyrka Gudstjänst för små och stora R Scropeta, Mellankören Söndag 28 april 5 sönd i påsktiden Olsfors kyrka Söndagsmässa, J Olenius Lördag 4 maj Bollebygds kyrka, Konfirmation, J Olenius Söndag 5 maj Bönsöndagen Bollebygds kyrka, Familjemässa, J Olenius Mellan- och Ungdomskören Torsdag 9 maj Kristi Himmelsfärdsdag Bollebygds kyrka 8.00 Vanna kvarn Gudstjänst, R Scropeta Gökotta, R Scropeta Söndag 12 maj sönd före Pingst Olsfors kyrka, Söndagsmässa, U Olander Söndag 19 maj Pingstdagen Bollebygds kyrka, Pingsthögmässa, U Olander R Scropeta, J Olenius, L Jönsson Rickäng, Våga Sjunga-kören 9 Kyrkkaffe i Bollebygds kyrka Efter alla förmiddagsudstjänster i Bollebygds kyrka serveras det ett enkelt kyrkkaffe. När gudstjänsten är kl. 18 serveras kyrkkaffet från kl Kyrkkaffe i Olsfors kyrka Efter följande gudstjänster serveras det kyrkkaffe i Olsfors församlinghem: 3 mars och 21 april. Gospelmässa Olsfors kyrka söndag 10 mars kl. 18 I m trading my sorrows for the joy of the Lord. Kom och fira mässa med gospeltoner tillsammans med ungdomskören och Gospel Harmony. Musikgudstjänst Bollebygds kyrka söndag 17 mars kl. 18 Salig du, och högt benådad Musikalisk betraktelse över ängeln Gabriels oerhörda budskap till Maria. Barnkören, Änglakören och Våga Sjunga-kören. Kerstin Rydermark, flöjt. Pingstfest Pingstdagen, den 19 maj firar vi den Heliga Anden i Bollebygds kyrka med körer och folk från olika länder. Efter högmässan bjuds alla till en festmåltid antingen ute i det fria eller i Församlingshemmet. Anmäl dig gärna till maten senast den 13 maj till Liisa tel

10 Forts fr s 5 valkampanj. Massor av familjer från min by och andra fattiga människor röstade på mig. Jag fick ett enormt stöd och vann, berättar Anna. Nu kämpar hon för att på bästa sätt förvalta det förtroende som så många människor har gett henne och arbeta för de fattigas rättigheter i Bangladesh. Kunskap ger makt, pengar ger möjligheter Genom social organisering och utbildning stärks människors kapacitet att hävda sina rättigheter i relation till de lokala myndigheterna. Det kan till exempel handla om att granska hur lokala myndigheter genomför utbetalningar av ålderspensioner och andra bidrag. Via lokala lån- och spargrupper kan fattiga människor som ingen vanlig bank vill låna ut till få ett mikrolån för att starta en egen verksamhet. Svenska kyrkan arbetar tillsammans med RDRS inom dessa områden. Information och utbildning inom katastrofhantering är ett annat viktigt inslag i arbetet som ska rusta människor inför klimatförändringen och de återkommande översvämningarna. Gåvor till Svenska kyrkans internationella arbete ger hopp och kraft åt människorna i Bangladesh. Texten är hämtad från Svenska kyrkans internationella arbete I Bangladesh arbetar Svenska kyrkan tillsammans med RDRS för att på olika sätt stärka kvinnors självförtroende och roll i samhället. En ny ledare 45-åriga Anna Rani i byn Balakondi har fyra barn. Hennes man är fiskare och livet är ganska hårt och fattigt. Anna gick med i en av RDRS grupper och blev politiskt aktiv valdes hon in i ledningen för områdets lägsta administrativa nivå. Först vågade jag inte ställa upp i något val, men RDRS stöttade mig och till sist började jag driva en Faktaruta Bangladesh ligger högst upp i Bengaliska viken och är nästan helt omringat av Indien, med undantag för en kort gränssträcka mot Burma i sydost. Nästan halva befolkningen är analfabeter, främst kvinnor och fattiga personer. Bangladesh har ett tropiskt monsunklimat med tre årstider. Från juni till oktober för sydvästmonsunen med sig stora regnmängder som ger en av de högsta medelnederbörderna i världen, över mm per år. 10

11 Detta händer i Töllsjö Öppen förskola Öppna förskolan är en öppen verksamhet för vuxna tillsammans med sina barn, 0-6 år. Vi träffas i församlingshemmets barnlokal för att leka, pyssla, sjunga, fika och samtala. Måndagar kl och onsdagar kl Kyrkans barntimmar Kyrkans barntimmar är till för barn 4-5 år gamla. Genom lek, pyssel, sång, bibelberättelser och andakt lär vi känna Gud. Vi träffas varje tisdag och vi hämtar och lämnar barnen på förskolan. För mer information och anmäl an, k ont ak t a Miri am Persson t el , Miniorer Miniorerna är för dig som går i år 0-3. På miniorerna lär vi känna Gud genom bibelberättelser, sång, andakt och pyssel, men det finns även tid för fri lek, sport och spel. Vi träffas i församlingshemmet, varje onsdag kl Barn i år 0-1 hämtar vi och lämnar tillbaka på fritids. Juniorer Juniorerna välkomnar dig i år 4-6. Vi startar vår träff med mellanmål och umgås sedan genom prat, lek, pyssel, sport, mm. och avslutar med en gemensamt planerad andakt. Vi träffas i församlingshemmet, varje onsdag kl Ungdomsgrupp För dig i år 7 och uppåt. Vi fikar, pratar, spelar musik, kollar film och annat som våra gemensamma intressen bjuder. Vi ses i församlingshemmet varje torsdag kl Stickcafé För dig som gillar att sticka, vill lära dig, eller bara längtar efter gemenskap kring kaffebordet. Välkommen till församlingshemmet på tisdagar. Vi finns där mellan kl Cafékören För dig som är dagledig och vill sjunga mer än på bara caféet, finns Cafékören. Kören tränar ibland och åker då och då ut och glädjer andra människor med sin sång. Mer information om cafékören får du på caféet eller så kontaktar du Elvy Olsson tel För dig som vill sjunga i kör! Vi har körer för alla åldrar och alla är varmt välkomna! Vi tränar, skrattar och medverkar i gudstjänster. Lågstadiekör: onsdagar kl Mellanstadiekör: onsdagar kl Ungdomskör: tisdagar kl (Vill du fika tillsammans med oss, så dyk upp kl.17) Kyrkokör för vuxna: tisdagar kl Drop in kör. Lite då och då har du som vill möjlighet att medverka i dagens Drop in kör. Med detta menas att du är välkommen till kyrkan en timma före gudstjänst för att träna in något som kommer att framföras under gudstjänsten. Vill du ha sms om när dessa tillfällen dyker upp, så kontakta vår musiker Ruth, annars håll utkik på våra anslagstavlor. För mer information om musiken i vår församling, kontakta Ruth Nilsson på tel För ytterligare information om våra verksamheter: Gå in på läs på våra anslagstavlor eller kontakta församlingspedagog Miriam Persson på tel eller 11

12 Pilgrimsmässa i Töllsjö 21 april Den 21 april kl. 14 firar vi Pilgrimsmässa i Töllsjö kyrka tillsammans med grannförsamlingarna Ödenäs, Hemsjö och Sandhult. Det blir andra året som De kommer från öst och väst, och i år blir det kanske även syd och nord. Vi räknar med en grupp vandrare från Bollebygd, och eventuellt från Storeskogen, om tillräckligt intresse finns. Pilgrimsvandring brukar betyda att man besöker speciella platser, helgongravar, källor etc., men det är alltså inte det vi gör - även om Töllsjö kyrka naturligtvis är värd ett besök. Vandringen är i stället en mini-retreat: för de flesta av oss ger en vandring i skog och mark helt enkelt ett bra tillfälle till vila för själen. Vi börjar med en morgonbön i respektive kyrka/ kapell. Sedan vandrar vi tillsammans från respektive håll under andakt, samtal och ibland tystnad. Vi möts i Töllsjö till en gemensam måltid och mässa. Starttider från de olika platserna, tema mm. är inte klart ännu, men kommer att annonseras i de olika församlingarna när det närmar sig. Från Bollebygd räknar vi med c:a 5 timmars vandring, kanske inget för den helt otränade, men det går naturligtvis att komma till gudstjänsten med bil också. Töllsjö församling får denna gång glädjen att ta emot gäster från olika väderstreck, men vi ordnar också en kortare och familjevänlig lokal mini-pilgrimsvandring med start och mål vid kyrkan i Töllsjö. Välkomna allesammans! Sopplunch Måndagar kl 12 den 28 januari - 18 mars kommer det serveras soppa i Töllsjö församlingshem. Påskbasar Lördagen den 23 mars kl.15 i församlingshemmet. Varmt välkommen önskar Töllsjö Syförening! Musikcafé Gemenskap, glädje, hembakat och musik. Caféet välkomnar dig varje fredag mellan kl Gabriel, Anna-Karin och Kerstin Nordangård EFTERMIDDAGSSAMLINGAR i församlingshemmet, Töllsjö kl Torsdag 7 Februari Mot ljusare tider - sånger och visor med duo Lars. Torsdag 7 mars Sjung ut med Ruth Vår kantor Ruth Nilsson, spelar och sjunger för och med oss. Torsdag 4 april Birgitta Karlsson med musikvänner underhåller med dragspel och sång. Torsdag 2 maj Från Taube till Elvis. Lars-Eric Fredberg sjunger, berättar och sätter fart på stämningen. 12

13 VÅRENS GUDSTJÄNSTER I TÖLLSJÖ Söndag 10 februari - Fastlagssöndagen Högmässa, E Berglund Onsdag 13 februari Askonsdagen Askonsdagsmässa, E Berglund Söndag 17 februari 1 sönd i fastan Gudstjänst, E Berglund, Ungdomskören Kyrkokören Söndag 24 februari 2 sönd i fastan Högmässa, E Berglund, Drop-in-kör Söndag 3 mars 3 sönd i fastan Familjegudstjänst, U Olander, Barnkörerna Söndag 10 mars Midfastosöndagen Högmässa, E Berglund Söndag 17 mars Jungfru Marie bebådelsedag Gudstjänst, E Berglund, Ungdomskören Söndag 24 mars Palmsöndagen Gudstjänst, E Berglund, Drop-in-kör Torsdag 28 mars Skärtorsdagen Mässa, E Berglund, instrumentalister och solister Fredag 29 mars Långfredagen Långfredagsgudstjänst, E Berglund, körsång Söndag 31 mars Påskdagen Påskdagsmässa, E Berglund församlingens körer Måndag 1 april Annandag Påsk Musikgudstjänst, E Berglund, R Nilsson Påskkören, instrumentalister, solister Söndag 7 april 2 sönd i påsktiden Gudstjänst, U Olander Söndag 14 april 3 sönd i påsktiden Högmässa, E Berglund, Ungdomskören Söndag 21 april 4 sönd i påsktiden Pilgrimsmässa, E Berglund U Olander, Cafékören Söndag 28 april 5 sönd i påsktiden Gudstjänst, E Berglund Söndag 5 maj Bönsöndagen Högmässa, R Scropeta Torsdag 9 maj Kristi Himmelsfärdsdag 8.00 Storeskogen, Gökotta, E Berglund instrumentalister Söndag 12 maj Sönd före Pingst Familjegudstjänst, E Berglund, Barnkörerna avslutning för barngrupperna Söndag 19 maj Pingstdagen Konfirmationshögmässa, E Berglund Ungdomskören, Kyrkokören med instrumentalister och solister Passionsgudstjänster Töllsjö församlingshem onsdagar kl. 19 6/3, 13/3, 20/3 13

14 HIT KAN DU VÄNDA DIG Bollebygds församling med Olsforsdelen Telefon: telefontid månd-fred 8-12, Adress: Bollebygds kyrkv 1, Bollebygd Fax: E-post: Hemsida: Kyrkoherde: Urban Olander, tel Komminister: Romano Scropeta, tel Pastorsadjunkt: Johannes Olenius, tel Organist: Torbjörn Widfeldt, tel Kantor: Maria Särnbratt, tel Diakon: Liisa Jönsson Rickäng, tel Diakoniassistent: Ingela Karlsson, tel Förs pedagog: Cecilia Svensson, tel Barntimmeledare: Helene Frisk, tel Förskollärare: Christina Jacobsson, tel Kyrkoskrivare: Charina Bergman, tel Ekonomiass: Christine Johansson, tel Vaktmästare/kyrkogårdsansvarig: Lars-Håkan Johnsson, tel Vaktmästare: Daniel Jonsson, tel Vaktmästare: Eva Hell Widfeldt, tel Vaktmästare: Peder Larsson, tel Vaktmästare: Ingemar Augustsson, tel Diakonicenter Vägkorset: tel e-post: Hemsida: Kyrkorådets ordf: Sven Hertzman, tel Kyrkonämndens ordf: Sune Fransson, tel Töllsjö församling Adress: Se Bollebygd Telefon: , månd-fred 8-12, Fax till församlingshemmet: tel E-post: Hemsida: Församlingshemmet: tel Komminister: Erik Berglund, tel Kantor: Ruth Nilsson, tel Förs pedagog: Miriam Persson, tel Barntimmeledare: Karin Beischer, tel Assistent för diakoni: Birgitta Karlsson, tel Församlingshemsvärdinna: Christina Harrysson, tel Kyrkorådets ordf: Catrin Eriksson, tel

15 DÖPTA BOLLEBYGD 11/11 My Arja Valdermarsson, Kråktorpsv 20 18/11 Caroline Andrea Isabell Åkesson, Hägsbol 25 18/11 Smilla Rosen Lotta Larsson, Jordåsv 6 C, Hindås 2/12 Casper Zackarias Hindorff, Gesebol Nedergården 1 A 2/12 Kid Emil Larsson, Listv 39 9/12 Holly Elvira Rietz, Göteborgsv 16 9/12 Ludvig Erik Svensson, Häggv 1 26/12 Allie Kristina Pauline Qvarnström, Krokdalsv 8 A DÖDA BOLLEBYGD 28/11 Lars Gottfrid Larsson, Odinslundsv 1 I, 77 år 9/12 Maj Ingeborg Kjellberg, Skattegårdsvägen 8, 88 år 10/12 Elsa Lilly Gunborg Hedberg, Skattegårdsvägen 8, 93 år 2/1 Bengt Arnold Bojerfors, Göteborgsvägen 23, 88 år TÖLLSJÖ 11/11 Jonas Emil Widengren, Storegårdsv 3 KYRKOBLADET Årgång 47, Nr 1 Februari - Maj 2013 Ansv utg: Urban Olander, tel Redaktör & formgivare: Ing-Marie Johansson, tel Övriga i redaktionen: Sven Hertzman, tel , Karin Beischer tel , Bilder: s 1, 8 IM Johansson, 2 R Berglund, 5, 10 RDRS/Bangladesh, 7 B Rickäng, Temakväll i Töllsjö församlingshem måndag 11 mars kl 19 VÅGA VARA FÖRÄLDER Välkommen till en föreläsning med Alf B Svensson, som du sent kommer att glömma. Du får praktiska och konkreta råd och många glada skratt. Hur ska vi få tid för våra barn? Så ger man barn en bra självkänsla. Sätta gränser men hur? Så hjälper du dina barn att lyckas i skolan. Hur håller man kärleken levande när man fått barn? Alf B Svensson är trebarnspappa, psykolog och författare. 15

16 Varje dag dör barn på grund av brist på mat. Så kan vi inte ha det! Nu gör vi allt för att utrota hungern, och vi behöver ditt stöd i kampen. Sms:a hunger till så skänker du 50 kronor. Tack! Läs mer på: svenskakyrkan.se/kampanj/engagerad eller ge en gåva till: Pg / Bg 16

KYRKOBLAD. Vårens gudstjänster - Fasteinsamlingen. Bollebygd Olsfors Töllsjö. Nr 1 Februari - Maj 2015

KYRKOBLAD. Vårens gudstjänster - Fasteinsamlingen. Bollebygd Olsfors Töllsjö. Nr 1 Februari - Maj 2015 Vårens gudstjänster - Fasteinsamlingen KYRKOBLAD Bollebygd Olsfors Töllsjö Nr 1 Februari - Maj 2015 Kyrkliga arbetskretsen firade 50-års jubileum under 2014. De här damerna har genom sitt arbete samlat

Läs mer

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 Vis Att varje människa i Kungsbacka-Hanhals ska få en personlig tro på Jesus Kristus onen På följande sidor presenteras

Läs mer

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013 Församlingsbladet Sätila Hyssna Okt. - Dec. 2013 Vad betyder det att vara en lärjunge? Vi befinner oss nu i gränslandet mellan sommar och höst. Många av oss kan med tacksamhet blicka tillbaka på en ovanligt

Läs mer

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009!

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2009 KOLLEKTMATERIAL 2009 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Läs mer

Vill du gifta dig med mig?

Vill du gifta dig med mig? svenska kyrkan årg 72 nr 317 21/4 26/5 2013 Vill du gifta dig med mig? Vad innebär egentligen äktenskapet? plötsligt händer det! En oplanerad Abraham stamfadern som blev lovad lika slump gör att jag får

Läs mer

Nr 1: 2014 Y R K N Y T T

Nr 1: 2014 Y R K N Y T T K Nr 1: 2014 Y R K N Y T T Today is a good day to die eller är det möjligt att dö lägligt? Vi närmar oss våren och livets återkomst med sol, knoppar och nya möjligheter. Ändå sitter jag på min kammare

Läs mer

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Kyrknytt Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Vintern 2012 Julen år 2012 Nu går det mot Jul igen, Förhoppning om: vit Jul julklappar fridfull Jul god mat god gemenskap gamla traditioner.

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

KYRKNYTT. Våren 2015. Getinge-Rävinge församling

KYRKNYTT. Våren 2015. Getinge-Rävinge församling KYRKNYTT Våren 2015 Getinge-Rävinge församling Alfa och Omega Kristus säger om sig själv att han är A och O, den förste och den siste. Han är Ordet som blev människa Ordet med vilket Gud i begynnelsen

Läs mer

KYRKOBLAD. Gudstjänster - Musik i sommarkväll - Dax att vara konfirmand! Bollebygd Olsfors Töllsjö. Nr 2 Maj - September 2013. Diakonicenter Vägkorset

KYRKOBLAD. Gudstjänster - Musik i sommarkväll - Dax att vara konfirmand! Bollebygd Olsfors Töllsjö. Nr 2 Maj - September 2013. Diakonicenter Vägkorset Gudstjänster - Musik i sommarkväll - Dax att vara konfirmand! KYRKOBLAD Bollebygd Olsfors Töllsjö Nr 2 Maj - September 2013 Diakonicenter Vägkorset Långfredagen i Bollebygd Daniel Palms konfirmation 1

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

KYRKOBLAD. Vinterns gudstjänster - Julklappstips - Konfirmandfoto. Bollebygd Olsfors Töllsjö. Nr 4 December 2012 - Februari 2013

KYRKOBLAD. Vinterns gudstjänster - Julklappstips - Konfirmandfoto. Bollebygd Olsfors Töllsjö. Nr 4 December 2012 - Februari 2013 Vinterns gudstjänster - Julklappstips - Konfirmandfoto KYRKOBLAD Bollebygd Olsfors Töllsjö Nr 4 December 2012 - Februari 2013 Hosianna, hjälp och 1 hurra! Jesus kommer, visst är det bra! Luciakröning i

Läs mer

Församlingsexpedition Öppettider: måndag - torsdag kl 10-12 Telefon: 0381-661530

Församlingsexpedition Öppettider: måndag - torsdag kl 10-12 Telefon: 0381-661530 Församlingsexpedition Öppettider: måndag - torsdag kl 10-12 Telefon: 0381-661530 foto: magnus aronson/ikon Våren 2015 Adress: Ydregatan 19, 57060 Ydre E-post: ydre.pastorat@svenskakyrkan.se Hemsida: www.svenskakyrkan.se/ydre

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

Equmeniakyrkan i Skeppsås. Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015

Equmeniakyrkan i Skeppsås. Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015 Equmeniakyrkan i Skeppsås Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015 Senaste På gång i kyrkan Måltidsgudstjänst Vi startar firandet av påsken på skärtorsdagen med en måltidsgudstjänst i Equmeniakyrkan

Läs mer

Församlingsblad nr 1 2014

Församlingsblad nr 1 2014 Församlingsblad nr 1 2014 www.vinberg-ljungby.se Innehåll 2 Församlingens liv 3 Det nya kyrkorådet 4 Globala veckan 6 Anslagstavlan 8 Gudstjänster 10 Döpta 12 Telefonlista Församlingens liv Omslagsfoto:

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

Församlingsbladet. Hyssnas vårfest för alla över 80 år! Sätila Hyssna. Juli - Sept 2013. Fotograf Bengt Andersson

Församlingsbladet. Hyssnas vårfest för alla över 80 år! Sätila Hyssna. Juli - Sept 2013. Fotograf Bengt Andersson Församlingsbladet Sätila Hyssna Juli - Sept 2013 Hyssnas vårfest för alla över 80 år! Fotograf Bengt Andersson Ni som förut var långt borta har nu kommit nära Gemenskap är något av det mest grundläggande

Läs mer

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan KONSERTER MÄSSOR SAMTAL SOPPLUNCHER MUSIK BIBELSTUDIRER KURSER GUDSTJÄNSTER VISNINGAR CAFÉ UTSTÄLLNINGAR QIGONG I Vasastans

Läs mer

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan!

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Inbjudan till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Grattis till ett nytt liv! Det finns få händelser i livet som är så omvälvande som när ett litet barn föds. Kanske

Läs mer

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är Carlskyrkan kom som du är program december & januari 2012/13 FINNS GUD? JA NEJ KANSKE VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING. TA CHANSEN. GRUNDKURS I KRISTEN TRO VÅREN 2013 tisdagar 18-20.30 start 5/2 Ge dig

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Mars Maj 2015 Biskopsvisitation 23 feb-1 mars

Mars Maj 2015 Biskopsvisitation 23 feb-1 mars Rävlanda Hällingsjö Hindås Mars Maj 2015 Biskopsvisitation 23 feb-1 mars Uppdaterad information om aktuellt i Björketorps församling finns på adress: www.bjorketorpsforsamling.se. Under rubriken "Söndagstankar"

Läs mer

nya vänner Läger Tid att fundera vandra Skapa tillsammans konfirmand malmö 2015 2016 En upplevelse som stannar kvar länge.

nya vänner Läger Tid att fundera vandra Skapa tillsammans konfirmand malmö 2015 2016 En upplevelse som stannar kvar länge. nya vänner Läger Tid att fundera vandra Skapa tillsammans konfirmand malmö 2015 2016 En upplevelse som stannar kvar länge. hur kan det finnas så mycket ondska i världen om Gud är god? konfirmand malmö

Läs mer

- plats för eftertanke

- plats för eftertanke nr 1 2008 - plats för eftertanke www.svenskakyrkan.se/riseberga När ljuset närmar sig... J anuari månad sägs ha fått sitt namn efter guden Janus, som hade två ansikten vända åt motsatta håll. Ett såg framåt

Läs mer

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA!

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA 16:E SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 1 LEDARMATERIAL RIKSKOLLEKT SEXTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 Låt

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön.

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön. Pastorn har ordet SOMMAR är förskingringens tid, då vi flyr ut från våra instängda rum! Allt ska hinnas med, helst ska man besöka släkt och vänner, måla om, renovera och städa. Helst ska barnen ha hunnit

Läs mer

Det händer i. IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013. Foto: Daniel Demming. www.imkskovde.se

Det händer i. IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013. Foto: Daniel Demming. www.imkskovde.se Det händer i IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013 Foto: Daniel Demming www.imkskovde.se Skövde Missionsförsamling & Skövde SMU Kungsgatan 17, 541 31 SKÖVDE Telefon: 0500-41 04 21 Hemsida: www.imkskovde.se

Läs mer

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN I NSIDAN av Margareta Martinsson Stjärnan i Betlehem leder ej bort men hem... Vad är det som är så stort med att få tillhöra Guds rike? Det är att

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Hösthälsning Månadsblad nr 3 2014 Oskattbar insats Då var man äntligen här. I fem år har jag längtat efter att bli ungdomsledare, och äntligen har drömmen blivit

Läs mer

KYRKOBLAD. Gudstjänster - Sommarmusik i våra kyrkor - Sjung Gospel. Bollebygd Olsfors Töllsjö. Nr 2 Maj - September 2010

KYRKOBLAD. Gudstjänster - Sommarmusik i våra kyrkor - Sjung Gospel. Bollebygd Olsfors Töllsjö. Nr 2 Maj - September 2010 Gudstjänster - Sommarmusik i våra kyrkor - Sjung Gospel KYRKOBLAD Bollebygd Olsfors Töllsjö Nr 2 Maj - September 2010 Living Stones i Göteborgs Domkyrka Living Stones i Göteborgs Domkyrka Keep the dream

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Sommarhälsning På småvägarna kan vi möta Gud Nu är det snart semester för min del, ska bli skönt. Inte för att jag inte gillar att jobba utan mer för att bryta

Läs mer

2013 2014 i Danderyds församling

2013 2014 i Danderyds församling 2013 2014 i Danderyds församling Kon firma tion En upplevelse för livet FOTO: ELLIOT ELLIOT Att fundera tillsammans Kanske har du funderat på frågor som: Finns Gud? Vem är jag? Vad är meningen med livet?

Läs mer

KYRKOBLAD. Gudstjänster - Musik i sommarkväll - Ny pastorsadjunkt. Bollebygd Olsfors Töllsjö. Nr 2 Maj - September 2012. Påskdagen i Bollebygds kyrka

KYRKOBLAD. Gudstjänster - Musik i sommarkväll - Ny pastorsadjunkt. Bollebygd Olsfors Töllsjö. Nr 2 Maj - September 2012. Påskdagen i Bollebygds kyrka Gudstjänster - Musik i sommarkväll - Ny pastorsadjunkt KYRKOBLAD Bollebygd Olsfors Töllsjö Nr 2 Maj - September 2012 Påskdagen i Bollebygds kyrka Kyrkans Ungdom i Vatikanens trädgårdar 1 Kyrkans Ungdoms

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Obs att det står fel i det tryckta bladet om gudstjänsten den 28 april. Det skall stå:

Obs att det står fel i det tryckta bladet om gudstjänsten den 28 april. Det skall stå: Obs att det står fel i det tryckta bladet om gudstjänsten den 28 april. Det skall stå: GUDSTJÄNST. INGRID SVENSSON. (1) Gudstjänsten är alltså i Missionskyrkan och inte i Kållereds kyrka 1 10 Att skapa

Läs mer

Religionskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

Religionskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Religionskunskap Delprov B Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Ungdomsgrupp, Ledarutbildning, Musik & Gudstjänst

Ungdomsgrupp, Ledarutbildning, Musik & Gudstjänst Ungdomsgrupp, Ledarutbildning, Musik & Gudstjänst Mariakyrkan våren 2013 Välkommen till Ungdomsverksamheten här hittar du ett varierat utbyt med olika möjligheter att, låta dina talangerna flöda fritt,

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND bärkraft 2014 2014 Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf talare 18-20 17-20 juli Snäckan Klintehamn Klintehamn sång & musik sång musik Hanna Hanna Lewin Lewin Samuel Samuel Hector Hector konsert konsert med:

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

Din röst spelar roll! Använd ditt röstkort. Vem kan du rösta på? Personrösta på tre kandidater

Din röst spelar roll! Använd ditt röstkort. Vem kan du rösta på? Personrösta på tre kandidater Din röst spelar roll! Söndagen den 20 september 2009 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Vilka ska få ditt förtroende att fatta viktiga beslut i kyrkan de kommande fyra åren? Det handlar både om

Läs mer

Konfirmation 13/14. Helsingborg

Konfirmation 13/14. Helsingborg Konfirmation 13/14 Helsingborg Why Not? Ja, varför ska du inte konfirmeras? Svenska kyrkan Helsingborg erbjuder många olika alternativ för konfirmation, det är grupper med inriktning på friluftsliv, äventyr,

Läs mer

FÖRSAMLINGSBLAD P I N G S T K Y R K A N. september 2015 T O L L A R P - K R I S T I A N S T A D

FÖRSAMLINGSBLAD P I N G S T K Y R K A N. september 2015 T O L L A R P - K R I S T I A N S T A D FÖRSAMLINGSBLAD september 2015 P I N G S T K Y R K A N T O L L A R P - K R I S T I A N S T A D Som lamm in bland vargar I Luk 10 kan man läsa om hur Jesus sände ut sjuttio andra och sände dem två och två

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Vintern 2014-2015

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Vintern 2014-2015 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Vintern 2014-2015 Vinterhälsning Jag släpper upp rullgardinen när jag väcker barnen klockan sju. Men ingen soluppgång hjälper längre till med uppvaknandet. Ingen sömndrucken

Läs mer

dec feb 2013-14 www.sodertullskyrkan.se Nr 1 2014 Årgång 27

dec feb 2013-14 www.sodertullskyrkan.se Nr 1 2014 Årgång 27 Nr 1 2014 Årgång 27 dec feb 2013-14 Det klingar en sång i varje människa. Dess ton är unik och varandra ganska lik, även om tonen bara är min. Ibland är ton alldeles ren ibland är den sprucken, märkt av

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

www.vinberg-ljungby.se Församlingsblad nr 1 2012

www.vinberg-ljungby.se Församlingsblad nr 1 2012 www.vinberg-ljungby.se Församlingsblad nr 1 2012 Är du redo? Påsken var den första högtid som de första kristna började fira. Lärjungarna hade upplevt någonting alldeles fantastiskt och häpnadsväckande:

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

TANKAR OM. BARN FÖRÄLDRASKAP TRO och DOP

TANKAR OM. BARN FÖRÄLDRASKAP TRO och DOP TANKAR OM BARN FÖRÄLDRASKAP TRO och DOP Barn-En gåva vi fått att ta hand om. Ett barn är oftast efterlängtat och en stor förmån som naturen och Gud gett oss. Det är stort att ett nytt liv kan få födas

Läs mer

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby Doppastoral Svenska kyrkan i Rödeby Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus. Dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens

Läs mer

DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU.

DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU. DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU. Funderar du på om du ska konfirmeras? Då är du inte ensam! Förra året var det nästan 45 000 som konfirmerades i Sverige, och det lär bli minst lika många i år.

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling

Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling Månadsbladet November 2008 Välkommen till S:t Görans Katolska Församling S:t Görans Katolska församling bjuder dig välkommen. Den heliga mässan firas söndagar

Läs mer

Delad gemenskap. Leif Nordlander Kyrkoherde

Delad gemenskap. Leif Nordlander Kyrkoherde Kyrknytt Delad gemenskap Svenska kyrkan är en av de äldsta för att inte säga den äldsta gemenskapen i vårt samhälle. I Kyrkoordningen uttrycks det som är vårt huvudsyfte: fira gudstjänst, bedriva undervisning

Läs mer

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Hjortsberga 19-21 juni 2015 Kyrkliga Förbundets midsommarmöte ett läger för alla åldrar För många är det en utmaning att leva ett kristet liv i samhälle och församling.

Läs mer

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2015 1 LEDARMATERIAL RIKSKOLLEKT JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2015 Låt min tro växa! Svenska Kyrkans

Läs mer

Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Här kommer ditt röstkort. Vilka ska få ditt förtroende

Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Här kommer ditt röstkort. Vilka ska få ditt förtroende Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Här kommer ditt röstkort. Vilka ska få ditt förtroende att fatta viktiga beslut de kommande fyra åren? Det

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014 Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014 Equmeniakyrkan Varberg Post- och besöksadress: Håstens torg 432 30 Varberg Telefon 0340-104 66 E-mail: hastenskyrkan@telia.com Hemsida:

Läs mer

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015 Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Innehåll Starrkärr-Kilanda församling... 3 Historik... 3 Nutid... 3

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

Välkommen att konfirmera dig i Solna församling!

Välkommen att konfirmera dig i Solna församling! TRO LÄGER SAMTAL HOPP KÄRLEK SAKRAMENT Välkommen att konfirmera dig i Solna församling! LEK TANKAR Vad är konfirmation? Konfirmation är gemenskap, det berättar några av Solnas konfirmander. Konfirmation

Läs mer

Kyrkans. församlingsblad

Kyrkans. församlingsblad Abild Asige Eftra Slöinge Årstad Nr 3 2015 Svenska Kyrkans församlingsblad Den sommar som av nåd jag får, Gud låt mig bära frukt i år, den frukt som dig behagar dessa ord står i den älskade psalmen I denna

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

Mötesplats. juni-november 2015. Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom

Mötesplats. juni-november 2015. Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom Mötesplats juni-november 2015 Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom Gärdsgatan 16 Tel till exp. 044-21 07 12 www.odalkyrkan.se odalkyrkan@bikab.net

Läs mer

Schema grundkursen 2010 Tema Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Övrigt. Droginfo (Sal 5) Kulturtorsdag Teater: En midsommarnatts

Schema grundkursen 2010 Tema Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Övrigt. Droginfo (Sal 5) Kulturtorsdag Teater: En midsommarnatts Schema grundkursen 2010 Tema Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Övrigt 34 23/8 Skolstart, upprop Info, schema Folkhögskola Förberedelse: Presentation Vi i gruppen (BS, SD) Presentation Pres. Kyrkans

Läs mer

Församlingsinstruktion för Guldsmedshyttans församling

Församlingsinstruktion för Guldsmedshyttans församling Församlingsinstruktion för Guldsmedshyttans församling Mot slutet av sitt jordiska liv, sade Jesus till sina lärjungar: Mig är given all makt i himmelen och på jorden. Gå fördenskull ut, och gör alla folk

Läs mer

Församlingsblad nr 4B 2009

Församlingsblad nr 4B 2009 Församlingsblad nr 4B 2009 Ett myller av unga som får en personlig tro på Jesus, visar äkta kärlek till varandra och skapar levande hopp för en bättre värld Hej Du håller just nu i handen en folder som

Läs mer

K Y R K N Y T T Våren 2011 Utges av Svenska kyrkan i Kinnarumma och Seglora församlingar. Välkommen till vår hemsida: www.svenskakyrkan.

K Y R K N Y T T Våren 2011 Utges av Svenska kyrkan i Kinnarumma och Seglora församlingar. Välkommen till vår hemsida: www.svenskakyrkan. K Y R K N Y T T Våren 2011 Utges av Svenska kyrkan i Kinnarumma och Seglora församlingar. Välkommen till vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/kinnarumma KYRKNYTT Ansvarig utgivare Sven-Erik Olsson Redaktör

Läs mer

Sidan 1 av 6. Kyrkoråd

Sidan 1 av 6. Kyrkoråd Sidan 1 av 6 Kyrkoråd Datum 2014-01-28 Plats Vadstena församlingshem kl 17.00-19.05 Beslutande Ingemar Falk ordförande Inga Björklund ledamot Eva Malmberg Gudrun Bramstorp Hovnert Christer Casell tom 16

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

BEKYMRA ER INTE, NI ÄR VÄRDA MYCKET MER

BEKYMRA ER INTE, NI ÄR VÄRDA MYCKET MER BEKYMRA ER INTE, NI ÄR VÄRDA MYCKET MER 8 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (2 MARS 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 6:24-34 Gud och mammon Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och

Läs mer

stockholms domkyrkoförsamling

stockholms domkyrkoförsamling stockholms domkyrkoförsamling Är du säker eller osäker på om du ska anmäla dig? Läs det här först! Du och jag lever i en tid då trosfrågor kan upplevas förvirrande. Världen förändras och många uppfattningar

Läs mer

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35 1 Tunadalskyrkan 14 02 09 Bilder av livet Dan 3, PS 126, Ps 35 Ibland kan vi behöva bilder eller berättelser för att få hjälp att förstå livet och tillvaron, för de kan spegla vår situation, utan att vara

Läs mer

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde.

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde. Inledning Den unga mamman med det långa ljusa håret satt med lille Oskar i knäet. Vi skulle förbereda sonens dop. Rätt som det är säger mamman: Du vet väl om att jag inte är döpt? Ja, svarade jag. Vet

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

vårdnäs & vist församlingar

vårdnäs & vist församlingar Ett gemensamt församlingblad från vårdnäs & vist församlingar Ett genomgående tema i höstens församlingsblad är Kyrkovalet 2009. Mycket kring valet är information om var och hur du ska rösta och det är

Läs mer

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! är en katekes för förskolebarn. Materialet är också tänkt för de församlingar som har möjlighet att erbjuda barnen en

Läs mer

HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Sammanträdesdatum KYRKORÅD 2011-09-27

HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Sammanträdesdatum KYRKORÅD 2011-09-27 HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Plats och tid Uppenbarelsekyrkan, Bäckvägen 34, kl. 19.00 Beslutande Richter Lars, ordförande Aspgren Göran Bergquist Tita Brorsson Bertil Johansson Agneta

Läs mer

Kontakt. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. 1 Joh 4:18

Kontakt. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. 1 Joh 4:18 Kontakt Mars Juni 2015 Ett programblad från Löfstad kyrkan i samt Gripenbergs & Åsens missionsförsamlingar Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. 1 Joh 4:18 lofstadkyrkan.se

Läs mer

Katolska kyrkan i Örebro S:t Eskils Församling

Katolska kyrkan i Örebro S:t Eskils Församling Katolska kyrkan i Örebro S:t Eskils Församling Församlingsbladet Påsken 2013 Amor mei Crucifixus est Min kärlek är korsfäst - men min kärlek har också förnyats i Jesus Kristi uppståndelse från de döda.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kyrkofullmäktige 2010-06-17 Sida 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kyrkofullmäktige 2010-06-17 Sida 1 Kyrkofullmäktige 2010-06-17 Sida 1 Plats och tid Pastoratsgården Örslösa kl. 19.00 21.15 ande Kerstin Hennersten, ordförande Sture Eliasson Göran Kjörk Christina Fredriksson Inger Nyqvist Urban Sand Lennart

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se Program Programmet finns också på www.kungsor.se Måndag 28/9 Föredrag om Kalklinbanan av Knut Barr kl. 19.00. Kalklinbanans historia och framtid med skapandet av ett eventuellt industrihistoriskt centrum.

Läs mer

Församlingsnytt hösten 2014

Församlingsnytt hösten 2014 Församlingsnytt hösten 2014 Den vår den svage kallar höst! Hösttider.. Nu är den här, min favoritårstid, hösten! Naturen bjuder på härliga frukter och grönsaker. Temperaturen är alldeles lagom! Församlingen

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer