Transpersoners legala rättigheter vinner mark i Indien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Transpersoners legala rättigheter vinner mark i Indien"

Transkript

1 FUF I VÄRLDEN FUF-korrespondenterna No FUF i Världen är Föreningen för Utvecklingsfrågors satsning på att låta unga människor göra sina röster hörda och dela med sig av sina erfarenheter. Genom webbtidningen FUF i Världen och bloggen fufkorrespondenterna. com vill FUF bredda svensk utrikesrapportering och fördjupa debatten, samt ge läsarna en unik inblick i aktuella händelser runt om i världen. Foto: Sonja Ghaderi Transpersoners legala rättigheter vinner mark i Indien SONJA GHADERI - INDIEN I storstäderna Mumbai och Chennai märker den observante besökaren snabbt att Indien har en stor befolkning transgenderister, eller hijras. En morgon stiger tre ungdomar på tågvagnen som är reserverad för kvinnor. De har färggranna glittriga saris och avslöjande skäggstubb. Så fort vi hör att de tre ungdomarna klappar handflatorna mot varandra förstår vi som sitter där i Chennais morgontrafik att de är hijras. De ber om pengar, och så gott som varenda kvinna i vagnen tar fram några mynt och ger till dem. Jag blir förvånad över mina medresenärers givmildhet. Är det ett tecken på medkänsla och förståelse? Hijras är transgenderister, det vill säga de strävar efter en identitet som inte kan inordnas i manligt eller kvinnligt. På grund av de stereotypa könsroller som råder idag tillåts hijras endast delta i det indiska samhället i mycket begränsad utsträckning. Föräldrar slänger ut söner som valt att bli hijras eftersom de anses vanhedra familjen. Det är nästan omöjligt att hitta en bostad. Det är också mycket svårt att hitta jobb och många hijras ägnar sig därför åt tiggeri. Andra säljer sex för att kunna överleva och löper därmed hög risk att smittas med HIV. Men, lagstiftningsåtgärder, frivilligorganisationers hårda arbete samt starka individer i hijra-samhället gör att utveck- 1

2 lingen för hijrors rättigheter i Indien går i positiv riktning. Federala och delstatliga lagstiftningsåtgärder De senaste åren har indiska politiker på högsta nivå vidtagit lagstiftningsåtgärder för att stärka hijrors legala rättigheter. Indien är det första landet i världen där människor rättsligt kan erkännas som transpersoner eller av ett annat kön än kvinna eller man. Detta blev till exempel tydligt i den senaste folkräkning som ägde rum år Det rättsliga erkännandet märks också om man som svensk söker visum till Indien. Man kan då välja en tredje könsidentitet som transgender (även om denna könsidentitet inte är rättsligt giltig i Sverige). Utvecklingen för hijrors legala rättigheter är särskilt positiv i den sydostliga delstaten Tamil Nadu. Sedan år 2007 erbjuds delstatens medborgare gratis könskorrigerande operationer på utvalda sjukhus. Regeringen i Tamil Nadu erbjuder också stöd till föräldrar för att öka acceptansen och förståelsen för söner som väljer att bli hijras. Reformer vad gäller mikrolån och giltiga identitetskort har vidtagits. Då de flesta hijras saknar högre utbildning har regeringen i Tamil Nadu dessutom satsat på att hijras inte ska diskrimineras inom utbildningsväsendet. Gauri tror på utbildning för förändring I Mumbai träffar jag Gauri som arbetar för hijrors rättigheter och själv är hijra. Gauri berättar hur hon ser högre utbildning som en nödvändighet för att hijras ska kunna förbättra sin socioekonomiska situation i Indien. Själv motarbetades hon av hijrasamhället när hon bestämde sig för att den hijra Gauri har fått kämpa för att hennes hijra-dotter ska få utbilda sig på högskolenivå. Foto: Sonja Ghaderi hon tagit sig an som sin egen dotter skulle studera på högskolenivå. Hon var också tvungen att ta strid med högskoleledningen för att hennes dotter skulle få skriva det obligatoriska intagningsprovet trots att könsidentiteten ansågs vara oklar. På grund av Gauris bestämdhet studerar dottern nu på en av Hyderabads högskolor. De förstående gesterna i morgontrafiken. Lagstiftningsåtgärder på federal nivå och på delstatsnivå. Gauris karisma och bestämdhet. Allt detta tyder förhoppningsvis på att utvecklingen för hijrors och transpersoners rättigheter i Indien är här för att stanna. Nu gäller det bara för andra länder att ta efter. MARIA LINDBÄCK - NICARAGUA Kamp i motvind för Nicaraguas kvinnor I delar av världen kan graviditet innebära direkt fara för kvinnan. Att förbättra mödrahälsan och minska mödradödligheten är därför ett av FN:s åtta millenniemål för att bekämpa fattigdom och skapa förutsättningar för en hållbar global utveckling. I Nicaragua har detta visat sig bli en utmaning. Upprätthållandet av de politiska och civila mänskliga rättigheterna är visserligen generellt gott i Nicaragua, i jämförelse med resten av regionen, men skyddet av de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna är fortsatt svaga. Kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter är starkt begränsade både i lagstiftningen samt i den rådande samhällskulturen i Nicaragua. 2

3 Sedan ett totalförbud mot abort infördes har dödsfallen bland unga kvinnor ökat och komplikationer vid illegala aborter uppskattas idag vara en av de vanligaste dödsfallen bland kvinnor i fertil ålder. Idag är abort en kriminaliserad handling, även vid fara för moderns liv. Tillgången till sjukvård är i allmänhet dålig och mest utsatta är kvinnor, barn och etniska minoriteter. Nicaragua har högst antal tonårsgraviditeter i Centralamerika, även mödradödligheten är högre än i grannländerna. Hälsoministeriets försök att reducera mödradödligheten har inte minskat skillnaden i adekvat hälsovård mellan landsbygden och städerna. Sedan ett totalförbud mot abort infördes har dödsfallen bland unga kvinnor ökat och komplikationer vid illegala aborter uppskattas idag vara en av de vanligaste dödsorsakerna bland kvinnor i fertil ålder. Foto: Maria Lindbäck prostitution samt en växande människohandel av framför allt unga kvinnor och barn utgör ett stort problem i landet. Satsningar görs för att stärka kvinnors situation i landet, bland annat inom polisens verksamhet där särskilda kvinnoenheter, Comisaría de la mujer, har inrättats vid ett flertal polisstationer. Förhoppningen är att detta i längden skall bidra till en förändring i samhällets inställning, och satsningarna har lett till att fler brott anmäls. FN:s kommitté för eliminering av all diskriminering av kvinnor uppmärksammar visserligen de åtgärder År 2006 blev landets redan tidigare konservativt håll- som görs för att bekämpa våld mot kvinnor och flickna abortlagstiftning en av världens mest restriktiva. or, men uttrycker samtidigt oro för utbredningen av Idag är abort en kriminaliserad handling, även vid våld mot kvinnor och flickor samt avsaknaden av båfara för moderns liv. Både personen som utför inde medvetenhet och fördömande av den negativa greppet och kvinnor som genomgår en abort kan utvecklingen i landet. Medan FN:s tortyrkommitté menar att Nicaraguas abortlagstiftning inte bara ställas inför rätta och dömas till fängelse. Det finns äventyrar kvinnors rättigheter, utan jämställer den alltså inget annat lagligt alternativ för kvinnor eller med tortyr. flickor som har blivit gravida, oavsett om det skulle vara efter våldtäkt, än att fullfölja graviditeten. Liknande rapporteringar är ett viktigt stöd för NicaKönsrelaterat våld utgör idag ett av de största säker- raguas eget civilsamhälle. Med grund i dessa rapporhetshoten på global nivå, och statistiken är exceptio- ter fortsätter arbetet att stärka kvinnors ställning i nellt hög i postkonfliktländer. Nicaragua är inget un- lagstiftningen. Men det är en kamp i motvind. dantag. Våld och övergrepp mot kvinnor och barn, 3

4 ANNA J. WIKMAN - INDONESIEN Avfallshanteringsdilemma i Yogyakarta, Indonesien I deponin i Piyungan, Yogyakarta, arbetar den informella och formella sektorn sida vid sida. Foto: Anna J. Wikman Den informella sektorn har en viktig roll i avfallshanteringen i staden Yogyakarta, Indonesien. Bland tippade sopor sorterar människor ut sådant som går att återvinna och skapar sig på så sätt en inkomst som ligger väl över den de tidigare tjänat som fattiga risbönder. Nu planerar myndigheterna en biogasfabrik som istället skall hantera avfallet. Detta skapar en helt ny situation för invånarna i området. En biogasfabrik är ett naturligt steg i moderniseringen, och det nästa steget mot en hållbar utveckling, berättar Pak Ferry. Han är chef på organisationen Kartamantul ett landstingsliknande samarbete mellan tre kommuner i provinsen DI Yogyakarta, Indonesien, som arbetar för att integrera och förbättra infrastrukturen i staden. Vi måste ta hand om vårt avfall på ett bättre mer miljövänligt sätt, fortsätter han medan han visar upp framtidsvisionen för områdets avfallshantering och byggandet av biogasfabriken. I dagsläget hanterar Kartamantul största delen av storstadens två miljoner invånares avfall och transporterar det till en deponi. Deponin ligger i utkanten av provinsen i ett område som tidigare var kuperat och grönt av risfält. Idag liknar platsen mest ett stort hål fyllt med plast och annat skräp i rengbågens alla färger. Kartamantuls planer är dock att istället för att dumpa avfallet på deponin så ska det i framtiden transporteras till en biogasfabrik och där omvandlas till energi. Idén kommer från förebilder i Frankrike och Tyskland där det redan existerar biogasfabriker tio gånger större än den som Kartamantul planerar att bygga i Piyungan precis bredvid deponin, som då kommer att stängas. En annan sida av avfallshanteringen Men dumpning på deponin är inte slutskedet för soporna från Yogyakarta. I Piyungan arbetar i dagsläget över 500 människor som informella återvinnare, vilket innebär att de går igenom, samlar in och säljer plast, metall och annat material de hittar på deponin. Den informella sektorn skapar både arbetsmöjlighe- 4

5 ter och genom materialåtervinning förbättras avfallshanteringen. I Piyungan ser man deponin som ens största tillgång och områdets ekonomiska tillväxt beror i princip uteslutande på deponin. När jag var ung var alla familjer här jordbrukare. På den tiden gick de flesta knappt ut grundskolan. Idag har de flesta råd att skicka sina barn till universitetet, berättar Ibu Yati, en äldre kvinna boende bara några meter från deponin och menar att det här är ett tecken på ett ekonomiskt uppsving i området. Klart det var svårt att först vänja sig, med lukten och småkrypen och så, men idag är det inga problem. Vi har anpassat oss, fortsätter Ibu Yati. En annan boende i området, Pak Agus berättar för mig att idag existerar det ingen arbetslöshet i området: om man vill jobba så är det bara att göra det. Formellt och informellt FN-organet UN-Habitat arbetar med frågor om hållbar utveckling och bra boendeförhållanden i världens städer. De behandlar bland annat frågor gällande urbana miljöers avfallshantering och relationen mellan den formella och informella sektorn. De beskriver hur viktigt det är att städer i Syd, utvecklingsländer, bygger vidare på de redan existerande ofta helt eller delvis informella återvinningssystemet. De menar att de informella återvinnarna subsidierar resten av staden, eftersom de bidrar till en hög kvantitet av materialåtervinning och återanvändning, utan höjda avfallshanteringskostnader. "Morgondagens bekymmer är morgondagens bekymmer" Foto: Anna J. Wikman Än så länge accepterar dock inte den formella återvinningshanteringen den informella sektorn och de informella återvinnarna i Piyungan; de ses som ett hinder för utvecklingen. Vi har tappat kontrollen över deponin, men vi ska få tillbaka den. Så fort fabriken är byggd ska området övervakas dygnet runt. Inga obehöriga ska få komma in, berättar Pak Ferry. Morgondagens bekymmer Området kring deponin i Piyungan är alltså idag ett förhållandevis välmående nyurbaniserat samhälle som anpassat sig till de förhållanden som de fått tilldelade. När jag frågar Pak Agus om framtiden säger han uppgivet att folk i området har varit så fattiga så om deponin skulle försvinna skulle situationen kunna gå tillbaka till den tidigare. Morgondagens bekymmer är morgondagens bekymmer, tillägger han dock och menar att det är svårt att tänka sig en framtid utan deponin. Om biogasfabriken byggs kommer alltså möjligheten att jobba som informell återvinnare i Piyungan att försvinna. Då kommer även en betydligt mindre del av soporna från Yogyakarta materialåtervinnas. Men framför allt kommer arbetstillfällena i Piyungan att minska kraftigt. Morgondagens kryper alltså närmare och närmare in på de boende i Piyungan, och snart är det inte längre morgondagens bekymmer utan dagens verklighet. Största delen av storstadens två miljoner invånares avfall transporteras till deponin i Piyungan, Yogyakarta Foto: Anna J. Wikman 5

6 GABRIELLA IRSTEN - SCHWEIZ Krönika: Är Sverige en ansvarstagande global aktör? Sverige är, räknat per person, världens största vapenproducent och exportör. Foto: United Nations Photos, Flickr Militär och säkerhetspolicys är inte ämnen som ofta diskuteras i officiella sammanhang i Sverige. Denna avsaknad speglar ganska bra helheten av den roll som Sverige har tagit inom multilateral nedrustningspolitik. Svenska statens brist på engagemang i nedrustning frågor har under 2012 blivit allt tydligare. Genom Saudiarabienaffären samt svagt ställningstagande under många FN-konferenser, är det tydligt att Sverige har avsagt sig all skyldighet att förespråka internationell, och nationell, nedrustning. Sveriges ansvarstagande I 2012 års utrikespolitiska deklaration framgick det tydligt att Sverige numera talar genom EU vad det gäller utrikespolitik. I vissa avseenden kan detta vara en bra strategi eftersom Sverige är ett litet land med begränsade möjligheter till påverkan. I andra avseenden kan det hindra Sverige från att ta en aktiv och ansvarsfull roll som global aktör. Ett klart och tydligt exempel på detta är frågan om kärnvapennedrustning. Två av EU:s starkaste medlemsländer, Storbritannien och Frankrike, är kärnvapenstater och desto fler är NATO-medlemmar, vilket innebär att de står under USA:s kärnvapenparaply. Belgien, Nederländerna, Tyskland och Italien innehar genom sitt NATO- medlemskap amerikanska kärnvapenbomber på militärbaser i respektive land. Därför är kanske inte EU det bästa påverkansorganet när det kommer till kärnvapennedrustning. Till råga på detta så har EU:s medlemsländer just nu stora samarbetssvårigheter, och har till och med svårt att enas om ifall de bör uttala sig som EU eller som respektive medlemsstat. Österrike, som precis som Sverige är EU-medlem och icke NATO- land, är däremot en stark aktör i kärnvapenfrågan, vilket visar på att det inte är en omöjlighet för Sverige att också ta en mer aktiv roll. Sveriges brist på eget ställningstagande och avsaknad av transparens i interna debatter gör det svårt att veta vad Sverige står för och strävar efter. Bristen på transparens inom nedrustning och vapenexport blev tydlig när det uppdagades att Sverige sedan 2005 samarbetat med Saudiarabien för att bygga en vapenfabrik, ett land känt för rutinmässiga kränkningar av mänskliga rättigheter. Vapenhandelsavtal I juli kommer ett globalt vapenhandelsavtal (Arms Trade Treaty) att förhandlas i FN. Det finns ett generellt stöd inom FN:s medlemsstater att förhandla fram detta avtal, vilket visar på att en majoritet av Svenska staten utger sig för att stå för fred och säkerhet. Men vems fred och vems säkerhet? 6

7 världens länder anser att vapenhandeln bör ha större översyn och bör styras av en gemensam internationell standard. Trots detta kvarstår många frågetecken, till exempel så råder det ingen konsensus om vad målet och syftet med detta avtal är. Medan vissa stater, generellt de stora vapenexportörerna, vill se att avtalet endast är baserat på handel, hoppas andra på att det är en möjlighet att förhandla ett robust och hållbart avtal som är grundat i stark humanitär standard som kan förhindra smyghandeln med vapen som i sin tur bidrar till våld, väpnande konflikter, kränkningar av mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt. I Sverige, som räknat per person är världens största vapenproducent och exportör, är den officiella ställningen att ett vapenhandelsavtal bör utformas som ett verktyg som kan hjälpa oss att hantera de hemska konsekvenserna av oreglerad cirkulation av vapen med passande hänsyn till nationell säkerhet. Dock har Sverige nationellt visat stora brister på att själv bygga en nationell lagstiftnings som följer samma riktlinjer. Sverige Saudiarabienaffären har klargjort att ny vägledning och ett nytt skärpt regelverk måste skapas. Det beslut som sedan 2011 har funnits i riksdagen att se över reglerna för Sveriges vapenexport till ickedemokratiska stater har än så länge inte genomförts. Sverige Saudiarabienaffären har klargjort att ny vägledning och ett nytt skärpt regelverk måste skapas. 1 juni meddelades, efter många månaders väntan, direktiven till denna utredning. En parlamentarisk utrednings ska nu tillsättas för att utreda Sveriges framtida vapenexport. Dock ska denna utredning inte presenteras förrän 2014, vilket betyder att den nya lagstiftningen kommer träda i kraft tidigast Utredning ska inkludera aspekter som ökad transparens i svensk vapenhandel och relationen till global utveckling och säkerhet, vilket är mycket välkommet. Dock nämns också att utrednings kommer granska konsekvenserna av vad en skärp export gentemot icke-demokratiska stater kan förväntas få, för Sveriges bredare bilaterala relationer, för den svenska exporten av krigsmateriel och tekniskt bistånd, för försvarsindustrin och för ekonomin i stort. Stora vapenexportörer, såsom Sverige, har en skyldighet att förhandla ett bra och robust vapenhandelsavtal både nationellt och globalt, eftersom de är ansvariga för de vapen som finns i cirkulation i världen. Frågan är vilket ansvar Sverige vill ta som en stor vapenexportör och vilka Sveriges skyldigheter är när det kommer till att sälja vapen till visa aktörer, svaret på detta kommer vi tyvärr inte ha förrän Multilaterala avtal Sveriges roll inom andra multilaterala nedrustningsavtal och processer har också visat sig vara svag under de senaste åren trädde konventionen om klustervapen (CCM) i kraft. Detta avtal förbjuder all användning, överföring och tillverkning av klustervapen. Konventionen förbjuder också sina medlemsstater, däribland Sverige, från att uppmuntra andra stater att använda vapnet. Trots Sveriges medlemskap i CCM stöttade regeringen ett alternativt lagförslag, drivet av stora klustervapentillverkare som USA, Kina och Ryssland, i november Om detta fördrag hade trätt i kraft skulle det ha inneburit, för första gången i internationell historia, att en betydligt svagare lagstiftning skapas än den som redan är i kraft. Fördraget innebar att klustervapen producerade efter 1980 skulle tillåtas att användas vilket skulle bidra till svagare skydd för civila i väpnande konflikter än vad CCM idag gör. Även svenska företag som inte automatiskt förknippas med vapenexport har vinstintressen i den globala vapenhandeln. Detta visade sig i mars när International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) publicerade rapporten Don t bank on the Bomb som visade att alla fyra stora svenska banker, Nordea, SEB, Handelsbanken och Swedbank, har finansierat kärnvapentillverkare. Också Saab hamnade på plats 28 på Stockholms International Peace Research Institute (SIPRI) lista över världens 100 störst vapentillverkare. Svenska staten utger sig för att stå för fred och säkerhet. Men vems fred och vems säkerhet? Att använda arbetstillfällen och den svenska ekonomin som ursäkter i utbyte mot att sprida osäkerhet och kränkningar av mänskliga rättigheter i andra länder bör inte vara acceptabelt. Också Sveriges egen demokrati blir ifrågasatt när diskussioner runt dessa ämnen uteblir eller endast pågar bakom stängda dörrar. 7

8 MATILDA JANSSON - VIETNAM I Vietnam är folkhälsa en generationsfråga: De äldre i Hanoi är mer aktiva än de unga Läkarstudenten Yen Cao Hoang Yen Cao Hoang Foto: Matilda Jansson Ju bättre levnadsstandard vi får desto värre kommer hälsosituationen i landet att bli I Vietnam ökar antalet personer som drabbas av välfärdssjukdomar varje dag. Hjärtoch kärlsjukdomar och diabetes börjar bli ett allvarligt hot mot folkhälsan i landet. Men kunskapen om att dessa sjukdomar kan förebyggas genom motion och en sund kosthållning verkar vara en generationsfråga i Vietnam. De äldre i Hanoi är mer aktiva än de unga, säger läkarstudenten Yen Cao Hoang. Det är morgon och runt Hoan Kiem-sjön i centrala Hanoi samlas tusentals människor för att motionera. Energin sprudlar och variationen av aktiviteter man stöter på är stor, allt från lugn Tai Chi, till badminton och pardans. En påfallande stor del av de aktiva är äldre. Det är bara ett fåtal yngre personer som syns till. Om man däremot vänder på huvudet och tittar ut mot den hårt trafikerade vägen så syns ett hav unga kontorsklädda personer på väg till jobbet. Yen Cao Hoang studerar på Hanoi Medical University och är medlem i en studentgrupp som verkar för att sprida kunskap om sambandet mellan fysisk aktivitet och välmående. Generellt sett så har de äldre en större kunskap om att man mår bra av att motionera, att man får ett 8

9 längre liv. De unga i Vietnam är ofta ganska lata och föredrar att gå på caféer, säger Yen, 23 år. På frågan om hur Yen tror att sjukdomssituationen i landet kommer att se ut om tio år har hon svaret klart för sig. Ju bättre levnadsstandard vi får desto sämre kommer hälsosituationen i landet att bli. Det kan nog vara svårt att förstå hur välfärdssjukdomar kan vara ett problem i vårt land eftersom man knappt ser feta personer på gatorna. Även om det ännu inte syns utanpå så märks det inuti kroppen och fetman ökar dessutom bland de yngre. Det kan tyckas konstigt att det är så stor skillnad mellan de äldres och de yngres vanor, eftersom välståndet ökar hos hela befolkningen. Landets HDI ökar stadigt för varje år och BNP har ökat med runt 6 % varje år sedan början av 90-talet. Yen tror sig veta orsaken till skillnaderna i motionsvanor. De unga har inte samma helhetssyn på kroppen och välmående som de äldre har. Dessutom lever många unga hektiska liv idag och tidsbristen är ett stort problem. Yen själv brukar använda cykeln om hon ska någonstans men det är ytterst ovanligt bland resten av Hanoiborna och är dessutom mycket farligt på grund av den kaotiska trafiken. Nästan alla kör mopeder vart de än ska och sedan sitter de stilla hela dagarna på sina kontorsjobb. Dessutom har den onyttiga snabbmaten blivit populär bland de yngre. Det är inte bara Vietnam som ser en ökning av välfärdssjukdomar. Världshälsoorganisationen, WHO, beräknar att de fyra största välfärdssjukdomarna; hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, cancer och kroniska andningssjukdomar orsakar 35 miljoner dödsfall i världen varje år. Dessa sjukdomar står för hela 80% av alla dödsfall i låg-och medelinkomstländer. Välfärdssjukdomar har sedan länge setts som ett problem enbart för den rika världen, vilket har gjort att det inte genomförts några förebyggande globala åtgärder. Hopp om förändring väcktes dock i höstas, då det hölls ett möte i FN:s generalförsamling och globala riktlinjer för prevention av kroniska sjukdomar fastslogs. Nästan alla kör mopeder vart de än ska och sedan sitter de stilla hela dagarna på sina kontorsjobb. Foto: Matilda Jansson 9

10 ERIK KRANTZ - BOTSWANA Jag har paddlat min mokoro upp och ner längs Okavangoflodens kristallklara vatten så länge jag kan minnas. Mr Caromino Mr Caromino i sin mokoro Foto: Erik Krantz Bakom droppar av vatten För cirka 20 år sedan spåddes brist på vatten, eller kamp om vatten, bli framtidens konfliktkälla med anledning av världens växande befolkning och allt mer påtagliga klimatförändringar. Idag hävdar många forskare och politiker dock att situationen snarare är den omvända; att brist på vatten skapar ökat samarbete och möjlighet till hållbar utveckling. Ett sådant fall är Okavangofloden. Men även här kvarstår risken för konflikt. Enligt UN Water, FN:s samordnande organ för vattenfrågor, lever cirka 40 procent av världens befolkning längs med floder och mer än två miljarder människor är helt beroende av dricksvatten från dessa. Beroendet av dricksvatten från till exempel Jordanfloden, Nilen och Ganges har världen över skapat grogrunder för konflikter. Men Okavangofloden i södra Afrika är en av få riktigt stora floder som använts på ett konfliktfritt sätt. En gång varje år piskar sommarregnen marken på det angolanska höglandet. I landets sydöstra delar samlas ofantliga mängder vatten som ger liv till Okavangofloden, en av Afrikas största. Floden letar sig ner från Angolas bergslandskap, genom Namibias ökenområden, till det djurrika Okavangodeltat i Botswana. Trots att Okavangofloden ger livsviktigt vatten till mer än 1 miljon människor från 16 olika etniska grupper som talar olika språk i ett av de torraste områdena i världen, tillsammans med det faktum att Angola håller på att återhämta sig efter ett långt och blodigt inbördeskrig, så har inga konflikter uppstått. Jag frågar mig varför och cirka 40 minuters båtresa uppströms från staden Maun i norra Botswana möter jag Mr Caromino som ger sitt svar på frågan. Hur använder du Okavango floden? Jag har paddlat min mokoro (kanot) upp och ner längs Okavangoflodens kristallklara vatten så länge jag kan minnas. Nuförtiden kör jag besökare som du. Men jag dricker, fiskar, avleder vatten och tvättar mig också i floden. För mig är floden källan till mitt liv. Bristen på vatten har världen över lett till konflikter men här längs Okavangofloden har inga större konflikter uppstått. Varför är det så? Även om vi talar många olika språk längs med floden så är vi alla beroende av den. De politiska gränser som bestämmer i vilket land som jag och mina kusiner bor tar inte hänsyn till det faktum att vi är ett folk i tre länder. Floden förenar oss över gränserna och vi känner en samhörighet till den som gör att vi skyddar och bevarar den även för framtida genrationer. 10

11 Beskriv hur det går till när ni skyddar och bevarar Okavangofloden? Trots allt rinner floden genom tre länder och länderna har skapat the Permanent Okavango River Basin Water Commission (en gränsöverskridande institution för politisk styrning) som implementerat projekt vilka har betytt mycket. Men det mellanstatliga samarbetet hade inte varit möjligt att genomföra utan den frivilliga organiseringen från oss. Vi har skapat lokala institutioner som förmår att förvalta flodens ömtåliga och knappa resurser inom våra områden. Genom dess organisationer skapar vi ett nätverk och ett forum för dialog där potentiella konflikter kan hanteras gällande fiske, avledning för jordbruk och jakt och så vidare. Ser du några risker för konflikt i horisonten? Risken finns alltid där och en dag kommer den att komma. Men jag är också övertygad om att vi den dagen kommer att vara förberedda och inse den negativa effekt som en konflikt kan ha. Min största farhåga är dock att trots att vi är ett folk längs en flod så använder vi floden så olika. Jag dricker samma vatten som de i Angola tvättar sina bilar. Efter att under sex veckor ha druckit, fiskat och badat i Okavangofloden förstår jag att floden är av avgörande betydelse för människors försörjning i en av Afrikas torraste regioner. Samtidigt inser jag att i takt med att befolkningen ökar och allt fler industrier växer fram kommer de gränsöverskridande strategierna för att säkra kvalitén och mängden färskvatten i de tre länderna att sättas på prov. Men det finns goda möjligheter till en fortsatt fredlig utveckling och användande, för som Mr Caromino sa, förenar floden folk i tre länder. SOFIE SJÖBORG - BRASILIEN När tillväxten mattas av tar den strukturella ojämlikheten vid Med en gini-koefficient på strax över 50 är Brasilien ett av världens mest ekonomiskt ojämlika länder. Cirka 50% av inkomsterna som genererades 2011 tillföll den rikaste tiondelen av befolkning jämfört med 0,8% till den fattigaste tiondelen. Ojämlikhet i inkomster befäster långtgående effekter för individers möjlighet att påverka och förändra sin livssituation. Behovet av att komma tillrätta med de strukturella faktorer i landet som bibehåller ojämlikheten har kanske aldrig varit viktigare än nu då tillväxten, som tidigare varit en viktig bidragande orsak till att möjliggöra den positiva utvecklingen i form av fattigdomsreducering, statliga sociala program och ökande inkomstnivå, börjat svalna. I Brasilien har den politiska viljan i kombination med gynnsamma ekonomiska förutsättningar resulterat i utmärkande ambitiösa satsningar på sociala program som exempelvis Bolsa Familia, Brasil Sem Miséria och Minha Casa, Minha Vida. Dessa program har haft en direkt inverkan på att landet under endast 10 år lyckats minska den absoluta fattigdomen från 30 till 20 procent, det vill säga 20 miljoner individer har lyfts ur fattigdom och misär genom monetära transfereringar, fått mer acceptabla levnadsförhållanden genom statliga bostadsprojekt och erhållit ökad tillgång till andra fundamentala förnödenheter för ett värdigt liv. Programmen har krav på olika former av motprestationer som identifierats som viktiga utvecklingsfaktorer, exempelvis att barnen måste närvara i skolan och följa det nationella vaccineringsprogrammet. Vidare räknas nu 50% av Brasiliens befolkning till den allt mer köpkraftiga medelklassen med månadslöner mellan motsvarande svenska kronor. Framväxten av denna grupp framhålls som ytterligare en bekräftelse på landets framsteg. Medelklassen tillskrivs en viktig funktion för landets fortsatta utveckling, då dess ökande köpkraft samt konsumtionsmönster varit essentiella för att bibehålla och stimulera den inhemska ekonomiska aktiviteten och produktionen när världsmarknadsefterfrågan på brasilianska varor fluktuerat. Medelklassen och de hushåll som lyfts från absolut fattigdom av de sociala programmen är dock sårbara. Enligt prognoser från Brasiliens statistiska institut, IBGE, uppvisas en avmattad tillväxttrend och prognosen för de kommande årens tillväxt är tydligt nedskruvad. En direkt effekt som en lägre tillväxt 11

12 Brasiliens huvudstad- Brasilia. kan medföra är omfattningen av de sociala programmen, vilka främst finansierats av handelsöverskottet i statsbudgeten som genererats av intäkter från landets råvaru- och jordbruksexport. När världsmarkandsefterfrågan fluktuerar, som den på senaste tiden gjort då de största handelsparterna EU, Kina och USA har drabbats av ekonomisk recession, i kombination med låg produktivitet och konkurrenskraft i den Brasilianska varuproduktionen, förändras landets förutsättningar att tillhandahålla sociala satsningar till de fattigaste. Beroendet av transfereringar för att komma över fattigdomsgränsen och risken för individer att falla tillbaka i fattigdom om de ekonomiska förhållanden i landet skulle försämras är en sårbarhetsaspekt. Detta beroende belyser vikten av att identifiera de strukturella faktorer som bibehåller ekonomiska och sociala ojämlikheter och hindrar människor att förändra sin livssituation. Foto: Mgrenner57,Flickr Även om staten kan påverka konsumtionen genom stimulanspaket är pengar till konsumtion inte effektivt långsiktigt för ett lands tillväxt utan Brasilien bör fokusera på att uppmuntra privat sparande och investeringar, att ge krediter för investeringar istället för konsumtion vilket är motsatta fallet idag. En påtaglig strukturell faktor som befäster ojämlikheten är kostnaden och kvaliteten på utbildning i Brasilien. För en familj eller ensamstående förälder som tjänar minimilönen på 620 real är det svårt att lyckas finansiera en privat utbildning för sitt barn vilket kostar från 500 real i månaden när barnen är små och ökar med åren och nivån på skolan. Om barnet får privat eller offentlig utbildning är i princip avgörande för barnets framtid, då de offentliga Även kreditanvändning med avbetalning har ökat markant bland medelklassen de senaste åren. I princip går allt att köpa på avbetalning vilket också har blivit en konsumtionstrend Varför betala allt direkt om jag kan dela upp det och på så sätt handla mer idag? Detta konsumtionsmönster förlitar sig på att individers framtida inkomster och arbetstillfällen bibehålls, vilka i sin tur är avhängiga tillväxten i landet. Kärvare ekonomiska tider kanske inte går att konsumera sig ur om medelklassens löner och arbetstillfällen påverkas vilket ofta är fallet i recessioner. Studier visar dessutom att kunskaperna om hur kredit och räntor fungerar hos de nyblivna kreditanvändarna är bristfälliga. Brasiliens växande medelklass ändrar sitt konsumtionsmönster. Foto: Inklaar, Flickr 12

Transpersoners legala rättigheter vinner mark i Indien

Transpersoners legala rättigheter vinner mark i Indien FUF I VÄRLDEN FUF-korrespondenterna No 3 2012 FUF i Världen är Föreningen för Utvecklingsfrågors satsning på att låta unga människor göra sina röster hörda och dela med sig av sina erfarenheter. Genom

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Svenska, samhällskunskap, historia, religion och klasstid.

Svenska, samhällskunskap, historia, religion och klasstid. 1 Visste du Material Time Age B5 20 min 13-15 Nyckelord: likabehandling, könsidentitet, hbt, mänskliga rättigeter, normer/stereotyper, skolmiljö Innehåll Materialet består av ett frågeformulär med frågor

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2923 av Julia Kronlid m.fl. (SD) Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik

Motion till riksdagen: 2014/15:2923 av Julia Kronlid m.fl. (SD) Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik SD Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:2923 av Julia Kronlid m.fl. (SD) Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som

Läs mer

Skolmaterial FN-DAGEN 2017

Skolmaterial FN-DAGEN 2017 Skolmaterial FN-DAGEN 2017 Fira FN-dagen och lär dig mer om flickors rättigheter och Agenda 2030 med Svenska FN-förbundet Mänskliga rättigheter för alla Jämställdhet är en mänsklig rättighet men världen

Läs mer

Känner du till barnens mänskliga rättigheter?

Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Alla omfattas av de mänskliga rättigheterna, även alla barn. SVENSKA RUOTSI Som barn betraktas människor under 18 år. Vad innebär FN:s konvention om barnets

Läs mer

Idag ska vi/jag presentera vikten av flickor och kvinnors rättigheter och hur det gynnar en hållbar utveckling för en bättre värld!

Idag ska vi/jag presentera vikten av flickor och kvinnors rättigheter och hur det gynnar en hållbar utveckling för en bättre värld! Idag ska vi/jag presentera vikten av flickor och kvinnors rättigheter och hur det gynnar en hållbar utveckling för en bättre värld! Jag/vi kommer även presentera de globala målen för hållbar utveckling

Läs mer

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden Värdegrund för HRF Vårt ändamål Hörselskadades Riksförbund (HRF) är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation, vars ändamål är att tillvarata hörselskadades intressen samt värna våra

Läs mer

Vår rödgröna biståndspolitik

Vår rödgröna biståndspolitik 2010-08-20 Stockholm Vår rödgröna biståndspolitik En rättvis värld är möjlig 2 (8) Solidaritetspolitik Det finns stora orättvisor och svåra utmaningar som världen måste ta sig an för att kunna utrota fattigdomen,

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för att alla människor ska omfattas av mänskliga

Läs mer

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen?

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen? RÅDSLAG VÅR VÄRLD F Ö R O S S SO C I A L D E M O K R AT E R Ä R M Ä N N I S K A N M Å L E T hennes utveckling och frihet, vilja att växa, ansvarskänsla för kommande generationer, solidaritet med andra.

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

FN:s konvention om barnets rättigheter

FN:s konvention om barnets rättigheter FN:s konvention om barnets rättigheter Övning: Artiklarna Syfte Övningens syfte är att du ska få en ökad förståelse för vilka artiklarna i konventionen är och se vilka artiklar som berör er verksamhet

Läs mer

Idéprogram. för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010

Idéprogram. för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010 Idéprogram för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010 Inledning Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen är en religiöst och partipolitiskt oberoende organisation som arbetar

Läs mer

BOMBER OCH GRANATER SVENSKA BANKERS INVESTERINGAR I KONTROVERSIELL VAPENEXPORT

BOMBER OCH GRANATER SVENSKA BANKERS INVESTERINGAR I KONTROVERSIELL VAPENEXPORT BOMBER OCH GRANATER S V E N S K A B A N K E R S I N V E S T E R I N G A R I K O N T R O V E R S I E L L VA P E N E X P O R T Detta är en sammanfattning av en längre rapport publicerad på engelska av Diakonia

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning I III Lättläst version Ill II REGERINGSKANSLIET Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven

Läs mer

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete.

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete. 1. Värdegrund Erikshjälpen tar sin utgångspunkt i en kristen värdegrund som betonar att: Alla människor är skapade av Gud med lika och okränkbart värde. Alla människor har rätt till ett värdigt liv. Vår

Läs mer

FN:s konvention om barnets mänskliga rättigheter

FN:s konvention om barnets mänskliga rättigheter FN:s konvention om barnets mänskliga rättigheter Om barnkonventionen Dessa artiklar handlar om hur länderna ska arbeta med barnkonventionen. Artikel 1 Barnkonventionen gäller dig som är under 18 år. I

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

BARN HAR EGNA RÄTTIGHETER?

BARN HAR EGNA RÄTTIGHETER? VISSTE DU ATT BARN HAR EGNA RÄTTIGHETER? DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA GÄLLER ALLA OAVSETT ÅLDER. FN:S KONVENTION OM KOM TILL FÖR ATT TRYGGA BARNETS SÄRSKILDA BEHOV OCH INTRESSEN. ALLA BARN ÄR JÄMLIKA KONVENTIONEN

Läs mer

Barnkonventionen i korthet

Barnkonventionen i korthet Barnkonventionen i korthet Vad är barnkonventionen? Den 20 november 1989 antog FN:s generalförsamling konventionen om barnets rättigheter. Fram till idag har 192 stater anslutit sig till Barnkonventionen.

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

fattigdom en rättighetsfråga

fattigdom en rättighetsfråga fattigdom en rättighetsfråga amnesty.se/nuvetdu Var 8:e kvinna riskerar att dö Visste du att risken att dö i samband med graviditet och förlossning är större i Sierra Leone än i nästan alla andra länder

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens 2 miljarder barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets

Läs mer

En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter 1 Det här är Barnombudsmannens skrift om Konventionen om barnets rättigheter omskriven till lättläst. Thomas Hammarberg har skrivit texten. Lena

Läs mer

En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna har bearbetats till lättläst svenska av Lena Falk, Centrum för lättläst. Stockholm 2002.

En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna har bearbetats till lättläst svenska av Lena Falk, Centrum för lättläst. Stockholm 2002. En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna har bearbetats till lättläst svenska av Lena Falk, Centrum för lättläst. Stockholm 2002. Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning

Läs mer

MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt.

MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt. INGEN FATTIGDOM MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt. Slut på fattigdomen! Det betyder bland annat: Den extrema fattigdomen ska avskaffas och antalet personer som lever i fattigdom

Läs mer

FN:s konvention om barnets rättigheter ur ett könsperspektiv

FN:s konvention om barnets rättigheter ur ett könsperspektiv FN:s konvention om barnets rättigheter ur ett könsperspektiv Ett av de mest grundläggande dokumenten för allt som berör barn och unga är FN:s konvention om barnets rättigheter. Detta gäller allt från lagstiftning,

Läs mer

Utrikesdepartementet. Mänskliga rättigheter i Malta 2005

Utrikesdepartementet. Mänskliga rättigheter i Malta 2005 Utrikesdepartementet Mänskliga rättigheter i Malta 2005 1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Malta är en konstitutionell republik och en parlamentariskt uppbyggd rättsstat. Domstolsväsendet

Läs mer

Rika och fattiga länder

Rika och fattiga länder Att dela in världen - I-länder Länder som industrialiserats U-länder Länder där utvecklingen gått långsammare - Stor skillnad mellan I-länder storskillnad mellan I-länder och U-länder - BNI Bruttonationalinkomst

Läs mer

FLICKA EN UTSTÄLLNING OM FLICKORS RÄTTIGHETER

FLICKA EN UTSTÄLLNING OM FLICKORS RÄTTIGHETER Stöd Flickaprojektet! Sms:a Flicka till 72909 så bidrar du med 50 kr. Du kan också swisha valfri gåva till 1239000795 eller besöka fn.se. Foto: FN-förbundet/Carolina Given-Sjölander FLICKA UTSTÄLLNING

Läs mer

Sida 1 av 5 Barnkonventionen för barn och unga FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, antogs 1989. Barnkonventionen innehåller rättigheter som varje barn ska

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter En presentation av barnets rättigheter Alla har rättigheter. Du som är under 18 har dessutom andra, särskilda rättigheter. En lista på dessa

Läs mer

BARNKONVENTIONEN I PRAKTISK TILLÄMPNING

BARNKONVENTIONEN I PRAKTISK TILLÄMPNING BARNKONVENTIONEN I PRAKTISK TILLÄMPNING BARNRÄTTSHANDEN Barnets bästa (artikel 3) Åsiktsfrihet och rätt att göra sin röst hörd (artikel 12) Icke-diskriminering och likvärdiga villkor (artikel 2) Åtagande

Läs mer

MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt.

MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt. INGEN FATTIGDOM MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt. Slut på fattigdomen! Det betyder bland annat: Den extrema fattigdomen ska avskaffas och antalet personer som lever i fattigdom

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

Brasilien. Fattigdomen skall bekämpas! Danmark

Brasilien. Fattigdomen skall bekämpas! Danmark Brasilien Idag lever 1.4 miljarder människor i fattigdom, och 925 miljoner är undernärda. Med djup beklagan anser Brasilien att något borde göras för att rädda den svältande befolkningen världen över.

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck,

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, fattigdom och imperialism och att alla ska omfattas

Läs mer

Alla barn till skolan Schools for Africa

Alla barn till skolan Schools for Africa Alla barn till skolan Schools for Africa Lågstadium Printa ut de här anteckningarna skiljt. Du kan inte läsa dem från skärmen under diaförevisningen! Instruktioner F5 = börja diaförevisning = gå framåt

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Att praktisera sin religion i Sverige Barns rättigheter Våld i

Läs mer

Stockholm 20130318. Foto: Pål Sommelius

Stockholm 20130318. Foto: Pål Sommelius 1. Jämställdhet är ett politiskt mål i Sverige. Regeringen har formulerat det som att män och kvinnor ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Sverige har tillsammans med de nordiska länderna

Läs mer

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER FN har som mål att halvera fattigdomen i världen till år 2015. Det innebär att hundratals miljoner människor får ett rikare liv. BÄTTRE HÄLSA GÖR VÄRLDEN

Läs mer

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år.

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år. HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2013 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat våra

Läs mer

Åsiktskort. Åsiktskort. Åsiktskort

Åsiktskort. Åsiktskort. Åsiktskort Att sprida gratis kondomer är det samma som att uppmuntra till sex utanför äktenskap. Kondom förstör ju hela grejen med sex! Visst borde man kunna avskeda någon som visar sig ha aids! Hiv är ett biologiskt

Läs mer

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 1. Vår vision: Vår vision är en hållbar värld utan fattigdom och orättvisor, där politiken utformas för rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug

Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2889 av Markus Wiechel (SD) Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Läs mer

BARNKONVENTIONEN I LANDSTINGET HUR FUNKAR DET?

BARNKONVENTIONEN I LANDSTINGET HUR FUNKAR DET? BARNKONVENTIONEN I LANDSTINGET HUR FUNKAR DET? VAD ÄR BARNKONVENTIONEN? VISSA BASFAKTA Barnkonventionen har funnits i över 20 år, sedan 1989. Alla länder utom USA och Somalia har ratificerat den. Vi är

Läs mer

Isberget är en modell som är användbar för att diskutera vad vi menar med mångfald.

Isberget är en modell som är användbar för att diskutera vad vi menar med mångfald. Mångfaldsövningar Isberget När vi möter en människa skapar vi oss först en uppfattning av henne utifrån det som är synligt och hörbart. Ofta drar vi då slutsatser om hur denna människa är, och vi tror

Läs mer

VÅRA BARNRÄTTSFRÅGOR I SVERIGE

VÅRA BARNRÄTTSFRÅGOR I SVERIGE VÅRA BARNRÄTTSFRÅGOR I SVERIGE UNICEFs uppdrag i Sverige Förutom fältkontor med långsiktiga utvecklingsprogram och katastrofberedskap i 156 länder och territorier, finns UNICEF även representerat i höginkomstländer,

Läs mer

Uppförandekod. Inledning

Uppförandekod. Inledning Uppförandekod Inledning Kvinna till Kvinna stödjer och samarbetar med kvinnoorganisationer som kämpar för kvinnors rättigheter och tar en aktiv del i arbetet för fred. Våra samarbetsorganisationer utbildar

Läs mer

FN:s konvention om barnets rättigheter

FN:s konvention om barnets rättigheter FN:s konvention om barnets rättigheter En kort version UTVECKLINGSENHETEN FÖR BARNS HÄLSA OCH RÄTTIGHETER www.vgregion.se/barnhalsaratt En konvention med brett stöd Det tog tio år från idé till beslut

Läs mer

Socialdemokraternas tolvpunktsprogram för nedrustning

Socialdemokraternas tolvpunktsprogram för nedrustning Stockholm 2010-04-20 Socialdemokraternas tolvpunktsprogram för nedrustning En svensk offensiv mot massförstörelsevapen och för nedrustning 1. Minska kärnvapenarsenalerna Sverige måste med politiska och

Läs mer

Strategi Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt?

Strategi Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt? Strategi 2018-2020 Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt? Det här är Röda Korsets Ungdomsförbund Röda Korsets Ungdomsförbund engagerar unga människor och skapar respekt för människovärdet, ökar

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 15.12.2016 2017/0000(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation

Läs mer

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke.

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. FÅ KOLL PÅ TANZANIA PÅ 15 MINUTER Det här studiematerialet handlar om varför

Läs mer

3.15 Samhällskunskap. Syfte. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet samhällskunskap

3.15 Samhällskunskap. Syfte. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet samhällskunskap 3.15 Samhällskunskap Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför både möjligheter och problem kopplade

Läs mer

Jämställdhets- och Mångfaldsplan

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 1 Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2010 2 SYFTE OCH MÅL MED JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLANEN Arena Personal AB eftersträvar att bibehålla en jämn könsfördelning i verksamheten och rekryterar gärna personer

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER SIDA 1/9 Abalonien Ni ingår i regeringen i landet Abalonien ett litet land med mycket begränsade resurser. Av olika politiska och ekonomiska anledningar kan inte folket få alla de rättigheter som finns

Läs mer

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 juli 2006 (12.7) (OR. en) 11380/06 PESC 665 CONUN 51 ONU 80 I/A-PUNKTSNOT från: Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) till: Coreper/rådet Ärende: EU:s

Läs mer

HUNGERPROJEKTET BANGLADESH RAPPORT 2013

HUNGERPROJEKTET BANGLADESH RAPPORT 2013 HUNGERPROJEKTET BANGLADESH RAPPORT 2013 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har investerat i en framtid fri från

Läs mer

En bättre värld. United Nations Photo's photostream Licens CC BY-NC-ND 2.0

En bättre värld. United Nations Photo's photostream Licens CC BY-NC-ND 2.0 En bättre värld United Nations Photo's photostream Licens CC BY-NC-ND 2.0 Landyta Källa: Worldmapper Befolkning Källa: Worldmapper 1. Utrota extrem fattigdom och hunger Delmål: Halvera andelen människor

Läs mer

Fattiga EU-medborgare en politik med både hjärta och hjärna

Fattiga EU-medborgare en politik med både hjärta och hjärna Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:1482 av Fredrik Malm m.fl. (FP) Fattiga EU-medborgare en politik med både hjärta och hjärna Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som

Läs mer

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel Ett litet steg Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter Innehåller handledning och spel Ett litet steg Design: Carl Heath Palmecentret Palmecentrets verksamhet inspireras avoch återspeglar Olof

Läs mer

Code of Conduct. Arbetsvillkor

Code of Conduct. Arbetsvillkor Code of Conduct AddLifekoncernen är Nordens största oberoende distributör av diagnostiska produkter samt en ledande oberoende leverantör av medicinteknisk utrustning och förbrukningsartiklar. Bolagen inom

Läs mer

Politisk Teori 2 Jag kommer i denna hemtentamen att redogöra vad jag ser för problem med Robert Nozick teori om självägarskap. Dels övergripande ur individens synpunkt och dels ur ett lite större perspektiv

Läs mer

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-21, 112 ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Baserad på FN:s barnkonvention Bakgrund FN:s barnkonvention innebär

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling I Sverige finns två lagar som har till syfte att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län Strategi Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Titel: Strategi - Länsstyrelsens arbete med jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Utgiven av:

Läs mer

Hemtenta Vad är egentligen demokrati?

Hemtenta Vad är egentligen demokrati? Hemtenta Vad är egentligen demokrati? Inledning Demokrati ett begrepp många av oss troligen tycker oss veta vad det är, vad det innebär och någonting många av oss skulle hävda att vi lever i. Ett styrelseskick

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Barns rättigheter Våld i nära relationer Göteborgs Stad och Länsstyrelsen

Läs mer

Policy för barnkonventionen i Tierps kommun

Policy för barnkonventionen i Tierps kommun Policy Policy för barnkonventionen i Tierps kommun Antagen av kommunfullmäktige 15/2011 att gälla från 1 mars 2011 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-21 80 00 i www.tierp.se Policy för barnkonventionen

Läs mer

Grundutbildning i barnets rättigheter för personal

Grundutbildning i barnets rättigheter för personal Grundutbildning i barnets rättigheter för personal Barnkonventionen Den antogs 1989 Sverige skrev på 1990 Delar av barnkonventionen finns i den svenska lagtexten, men hela barnkonventionen gäller inte

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest?

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest? Är Sverige till Salu?? Ja idag är Sverige till salu! Vill vi ha det så? Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

Kvinnornas situation och efterföljandet av kvinnors rättigheter i Tanzania

Kvinnornas situation och efterföljandet av kvinnors rättigheter i Tanzania Kvinnornas situation och efterföljandet av kvinnors rättigheter i Tanzania Tanzania har ratificerat FN:s konvention om avskaffandet av all slags diskriminering av kvinnor och officiellt förklarar sig landet

Läs mer

Kvinnors rätt till trygghet

Kvinnors rätt till trygghet Kvinnors rätt till trygghet Fem konkreta insatser för kvinnofrid som kommer att ligga till grund för våra löften i valmanifestet Inledning Ett av svensk jämställdhetspolitisks viktigaste mål är att mäns

Läs mer

GENDER. diskutera könsroller. Handledarmaterial

GENDER. diskutera könsroller. Handledarmaterial GENDER diskutera könsroller Handledarmaterial Till ledaren Det här materialet är tänkt att ge en inblick i kvinnans situation världen över. Genom att visa bildspelet och sedan ha diskussionsgrupper hoppas

Läs mer

Fira FN-dagen med dina elever

Fira FN-dagen med dina elever EN BÄTTRE VÄRLD Fira FN-dagen med dina elever 24 oktober Ett material för grundskolan från Svenska FN-förbundet. Fira FN-dagen med Svenska FN-förbundet och projektet Skolmat blir kunskap. Inför FN-dagen

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

Introduktion till AIDS Accountability Country Scorecard

Introduktion till AIDS Accountability Country Scorecard Introduktion till AIDS Accountability Country Scorecard AIDS Accountability International 2008 Introduktion till AIDS Accountability Country Scorecard 1 Introduktion till AIDS Accountability Country Scorecard

Läs mer

Policy Fastställd 1 december 2012

Policy Fastställd 1 december 2012 Policy Fastställd 1 december 2012 1 1. Syfte med Policyn Denna policy innehåller vägledning till SAKs ledning, personal och medlemmar för hela verksamheten. Den antas av årsmötet och uttrycker SAKs vision,

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Resultatstrategi fö r glöbala insatser fö r ma nsklig sa kerhet

Resultatstrategi fö r glöbala insatser fö r ma nsklig sa kerhet Bilaga till regeringsbeslut 2014-02-13 (UF2014/9980/UD/SP) Resultatstrategi fö r glöbala insatser fö r ma nsklig sa kerhet 2014-2017 1 Förväntade resultat Denna strategi styr användningen av medel som

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:82 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) Religions- och övertygelsefrihet i svensk utrikes- och utvecklingspolitik

Motion till riksdagen 2015/16:82 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) Religions- och övertygelsefrihet i svensk utrikes- och utvecklingspolitik Partimotion Motion till riksdagen 2015/16:82 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) Religions- och övertygelsefrihet i svensk utrikes- och utvecklingspolitik 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING. Bakgrund till Katedralskolans FN- rollspel 2012

HÅLLBAR UTVECKLING. Bakgrund till Katedralskolans FN- rollspel 2012 HÅLLBAR UTVECKLING Bakgrund till Katedralskolans FN- rollspel 2012. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Hållbar utveckling FN:s miljöarbete kopplat till millenniemålen FN:s miljöhistoria I år i Rio Frågor till

Läs mer

Forskningsprojektet Egenorganiserade föreningar bland personer med intellektuell funktionsnedsättning

Forskningsprojektet Egenorganiserade föreningar bland personer med intellektuell funktionsnedsättning Forskningsprojektet Egenorganiserade föreningar bland personer med intellektuell funktionsnedsättning Vi har gjort en kort sammanfattning över vad vi har kommit fram till i projektet. Det är bra om du

Läs mer

FÖRSLAG TILL ARBETSDOKUMENT

FÖRSLAG TILL ARBETSDOKUMENT GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU- FÖRSAMLINGEN Utskottet för politiska frågor 16.10.2014 FÖRSLAG TILL ARBETSDOKUMENT om kulturell mångfald och mänskliga rättigheter i AVS- och EU-länderna Medföredragande:

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-21

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-21 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 25.9.2012 2012/2145(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-21 Mariya Gabriel (PE494.844v01-00) Årsrapporten om mänskliga

Läs mer