en tidning från diakonia nummer Stärkta kvinnor Nu ifrågasätter de könsstympning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "en tidning från diakonia nummer 3 2010 Stärkta kvinnor Nu ifrågasätter de könsstympning"

Transkript

1 en tidning från diakonia nummer Dela med Stärkta kvinnor Nu ifrågasätter de könsstympning

2 Vi har svikit miljarder barn vi lever i en värld där fattigdom och klimat är de två största utmaningar vi står inför. Barnen är vår framtid. Därför bör vi, vuxna, ställa oss frågan: Vad är det för värld vi överlämnar till våra barn, vilka värderingar och vilken framtidsvision? I många av de fattigaste delarna av världen är barn och ungdomar en majoritet av befolkningen. Vi har svikit vårt ansvar för dem. Det handlar om gatubarn som inte har något hem. Barnsoldater som är involverade i krig. Sexuellt utnyttjade barn. Och barn som inte får mat och utbildning. Det är förfärande vilken bild av brist på värdighet och människogrund vår generation har överlämnat till nästa generation. Miljarder barn har upplevt svek, övergivenhet och blivit utnyttjade av en vuxen värld. Hur ska vi bygga en rättvis och fredlig värld när så många barn och ungdomar aldrig upplevt kärlek eller rättvisa? Barn är inte uttalad fokus i Diakonias arbete. Men då majoriteten av befolkningen i de allra fattigaste länderna är barn och ungdomar, är barn ofta målgruppen i Diakonias arbete för global rättvis utveckling. Diakonia, tillsammans med sina samarbetsorganisationer runtom i världen, arbetar för att ge barn och ungdomar en ny start och möjlighet att leva ett nytt och värdigt liv. i egypten arbetar vi med frågan kring könsstympning av unga kvinnor. Vi informerar om farorna med könsstympning, bryter tystnaden kring denna praxis och genom diskussioner och engagemang ger vi barn och ungdomar ett större inflytande i alla beslut som rör deras liv. I Kenya och Moçambique arbetar vi med gatubarnens rättigheter. Genom stöd till lokala barnhem som tar emot barn som levt hela sitt liv på gatan, samt flickor som tidigt blivit mödrar, som lockats in i prostitution eller utsatts för andra övergrepp, ger vi gatubarnen ett hem, utbildning, ett nytt liv med vänskap, kärlek och hopp. I Thailand arbetar vi med unga flickors rehabilitering från prostitution. Utsatta flickor som befinner sig i riskzonen för, eller redan har utsatts för sexuell exploatering, får boende i lokala center, där de får utbildning från grundskole- till universitetsnivå och olika yrkesutbildningar som ett led i strävan att de ska hitta jobb och försörja sig själva i framtiden. På Västbanken och i Gaza arbetar vi med traumatiserade barn med svåra upplevelser på grund av krig och blockaden. Genom rehabiliteringsprogram, men också genom barnlitteraturprogram, översättning av svensk barnlitteratur till arabiska och läskampanjer, ger vi barnen en möjlighet att få nya fantastiska upplevelser, sunda förebilder och stimulerar deras språkförmåga. Ett led i att ge barn och ungdomar en mer hoppfull syn på sin framtid. De utmaningar vår värld står inför är stora. För att kunna fullfölja vår ambition i arbetet för en ny framtid för barn och ungdomar, behöver vi ditt stöd. Behoven är enorma. Ju fler vi är som bärs av samma vision, desto mer kan vi åstadkomma. bo forsberg, generalsekreterare Innehåll Att bryta tystnaden... 3 Ingela har ordet... 9 Nyheter, notiser och insamling Information och nyheter från Redaktör Viktoria Myrén Projektledare Andreas Torsténi Ansvarig utgivare Bo Forsberg Adress Starrbäcksgatan 11, Sundbyberg Gåvoplusgiro (OCR) Telefon Telefax E-post Webbplats diakonia.se Diakonia är en kristen biståndsorganisation som tillsammans med lokala samarbetsorganisationer arbetar för en varaktig förändring för de mest utsatta människorna i världen. Tryck Edita Västra Aros, på miljövänligt papper Layout Blue media Dela med utkommer under 2010 med fyra nummer och distribueras till Diakonias understödjare. Dela med publiceras med ekonomiskt stöd från Sida, som dock inte har medverkat vid utformningen av materialet. ISSN-nr Första sidan Amal Eid Habib leder en diskussion om kvinnlig könsstympning i Eldawedya, utanför Minia, Egypten. Foto: Shawn Baldwin. Diakonias givarservice Till Diakonias givarservice kan du ringa om du har frågor kring gåvor, autogiro, adressändringar m.m. Hit kan du också ringa in din minnes- och hyllningsgåva. Givarservice når du genom att ringa , vardagar mellan och 15.00, eller genom att e-posta till Du kan också skicka in din minnes- eller hyllningsgåva på diakonia.se. nummer Dela med

3 En affisch från Nationella projektet mot kvinnlig könsstympning. Affischens text ifråga sätter budskapet att kyskhet och könsstympning går hand i hand. Den säger i stället att kyskhet handlar om värderingar och att de får man hemifrån. Det här är början på slutet för könsstympning slår affischen fast. En egen röst Unga egyptiska kvinnor kan säga nej till könsstympning Siffrorna är ofattbara. Bland äldre egyptiska kvinnor har nio av tio könsstympats. Det är en utbredd och rotad sedvänja som har varit svår att ifrågasätta. Men sedan sex år tillbaka stöder Diakonia ett projekt söder om Kairo som bland annat inriktat sig på att stärka flickors självförtroende, sprida kunskap om sexuella rättigheter, och på att förmå barnmorskor att inte utföra omskärelse. En av de viktigaste framgångarna med projektet är att i dag diskuterar man könsstympning öppet samtidigt som antalet könsstympade flickor har minskat drastiskt. Text: Ursula Lindsey Foto: Shawn Baldwin Dela med 3

4 Aziz Toussa, tillsammans med sin trettonåriga dotter Mariam och fru Samia, en lördag i deras hem utanför Minia, Egypten. Samia toussa och hennes man sitter beskyddande vid sidan av sin trettonåriga dotter Miriam i soffan. Hon är vår enda dotter och jag oroade mig för henne, berättar Samia. Innerst inne ville jag inte omskära henne. Men det krävdes ett starkt skäl för att jag skulle låta bli. Det starka skälet kom när Samia deltog i ett möte om kvinnlig könsstympning i sin by. Mötet anordnades av Diakonias samarbetsorganisation BLACD, Better Life Association for Comprehensive Development. Läkare och religiösa sakkunniga talade om riskerna med kvinnlig omskärelse. Jag kom hem och berättade allt jag hört för min man, säger Samia. Den första diskussionen följdes av många fler och till sist beslöt sig familjen för att inte låta omskära dottern Miriam. Kvinnlig könsstympning, där en del av klitoris skärs bort, är en gammal och fortfarande utbredd sed i Egypten. Trots en växande kampanj från regeringens sida mot kvinnlig könsstympning, inklusive ett lagförbud från 2007, är åttio procent av egyptiska kvinnor i åldrarna 15 till 19 omskurna (i jämförelse med 96 procent bland den äldre generationen). Magda Nagiub Wahba är projektledare hos BLACD och arbetar med könsstympningsfrågor. Den vanliga uppfattningen bland befolkningen, säger hon, är att omskärelse skyddar flickan, gör henne väluppfostrad och ser till att hon skyddar sin mans heder i framtiden. Samtidigt tror folk att om man låter bli att omskära en flicka så leder det till en felaktig fysisk och moralisk utveckling, äventyrar hennes möjlighet att bli gift och sätter familjens rykte på spel. 4 Dela med

5 Sprider kunskap Sedan 2004 har Diakonia och organisationen BLACD bedrivit ett projekt i åtta samhällen runt Minia vid Nilens delta söder om Kairo. Målet har varit att få bort bruket av kvinnlig könsstympning. Man har vänt sig till flickor, föräldrar, barnmorskor, kommunala företrädare, religiösa ledare, unga män och media. Arbetet har bland annat gått ut på att stärka flickornas självförtroende samt sprida kunskaper om sexualitet och reproduktiv hälsa. Ett annat mål har varit att förmå barnmorskorna att sluta utföra omskärelse. Resultatet av kampanjen är lyckat. Av kvinnor som befann sig i riskgruppen har 91 procent sluppit bli utsatta för könsstympning. Tidigare har andelen som blivit utsatta för könsstympning varit procent av flickorna. Av de flickor som inte blivit könsstympade finns omkring 250 som är så unga att riskerna för stympning finns kvar. Inom projektet bevakar man vad som händer dessa kvinnor. Samia Toussa och hennes familj lever i Faragalla, en av många byar längs östra banken av Nilen, i närheten av storstaden Minia. På ena sidan är byarna och deras glänsande gröna fält omringade av Nilen och på andra sidan av branta kalkklippor. Landskapet är vackert men verkligheten hård. Männen odlar sina små åkrar, fiskar i Nilen och arbetar vid bergklipporna med stenbrott. De har en månadslön på 300 egyptiska pund, motsvarande 400 svenska kronor. Det var BLACD:s långsiktiga engagemang i dessa byars utveckling som möjliggjorde för organisationen att skapa goda relationer med befolkningen, och så småningom, driva frågan om könsstympning, en fråga som alla här beskriver som väldigt känslig. BLACD startade sin verksamhet i dessa byar I början handlade det om att ge befolkningen rent vatten och sanitet, förbättra levnadsförhållandena i deras hem, hjälpa lokala fiskare att bättre bemöta ekonomiska och miljömässiga utmaningar och utbilda byborna i medborliga rättigheter och lära dem läsa och skriva. Först år 2004 började BLACD arbeta med könsstympningsfrågor. Det var viktigt att folk kände till oss, att de ser att könsstympning inte är vår enda prioritet, att vi ser till att hjälpa dem med deras mest nödvändiga behov först, säger Magda Nagiub Wahba på BLACD. Det är omöjligt för mig att gå in i ett hus som saknar vattenkran och toalett och säga till kvinnan i huset att våld utövas mot din dotter. Jag var tvungen att få folk att lita på BLACD, och de litar på oss om vi ger dem hjälp i konkreta frågor. Bryta en lång tystnad BLACD är den enda icke-statliga organisationen som arbetar med könsstympningsfrågor i byarna öster om Minia. Innan BLACD började sin kampanj, berättar Samia Toussa, var frågan tabu. Det var skamligt att prata om det. En av de stora framgångarna med projektet är att frågan i dag diskuteras öppet. I byn Dawadeya, i närheten av Samia Toussas hem, sitter femton kvinnor på golvet i ett avskalat rum. Rummet där ett möte om kvinnlig könsstympning pågår är fullt av högljutt prat, argument och till och med skratt. Amal Eid Habib, 26 år, leder diskussionen. Hon har ansvaret för 65 flickor i byn, alla mellan 8 och 18 år. De befinner sig i riskzonen för att bli könsstympade. En gång i veckan besöker hon flickorna och deras familjer, kontrollerar hur de mår och diskuterar riskerna med kvinnlig omskärelse. Amal Habib berättar för mig hur svårt det var att ta upp frågan om könstympning i början. När jag gick hem till folk, var jag rädd för att prata om könsstympning. I stället pratade jag om andra saker, om hälsa i allmänhet. Det var först när folk vande sig vid mig som jag tog upp ämnet. I början reagerade folk negativt. Det är en del av traditionen, hur kan vi ändra på det? undrade de. Den diskussionen fortsätter än idag. Umm Ahmed, som är en av deltagarna på mötet i byn Dawadeya, säger att hon och hennes man kommer omskära alla sina flickor, och citerar en Hadith, ett talesätt som påstås vara från profeten Muhammed. Minns du inte sheikhen (religiös sakkunnig) som var här och som sade att det inte gick att bekräfta huruvida denna Hadith var från profeten eller inte?, svarar Magda Nagiub Wahba, projektledare på BLACD. Profeten lät inte omskära sin egen dotter, fortsätter hon. Det var skamligt att prata om köns stympning. samia toussa Alla de andra kvinnorna i rummet säger att de har bestämt sig för att inte omskära sina döttrar. En av kvinnorna vänder sig till Umm Ahmed och säger: Hoppas du inte får några döttrar! Amal Habib har själv en femårig dotter och säger uppriktigt till gruppen: Jag hoppas min dotter blir en bättre flicka än jag, bättre än alla flickor jag känner. Men det är inte könsstympning som ser till att detta blir verklighet, det är snarare hur man uppfostrar sina barn, konstaterar hon. Amal Habib är en av sex anställda av BLACD i byn Dawadeya. Var och en av dem har sin grupp av flickor att ta ansvar för, totalt 1500 flickor i åtta byar. Senare säger Habib till mig: Jag har räddat 25 flickor. Några oomskurna tjejer har nu gift sig och fått barn en förebild för andra att omskärelse inte är nödvändig för att en kvinna ska vara en god hustru och mor. Dela med 5

6 Två miljoner flickor könsstympas Könsstympning är ett ingrepp på en kvinnas könsorgan utan medicinsk motivering. Ingreppen utförs i vissa länder av gammal tradition, vanligen på flickor i 4 12 års ålder. Könsstympning omfattar ett eller flera av följande: klitoris skärs bort, blygdläpparna skärs bort helt eller delvis, ingången till slidan sys till stor del ihop. Könsstympning är inte bara ett otroligt smärtsamt ingrepp utan medför också risk för allvarlig infektion och senare risk för komplikationer vid förlossning. UNICEF bedömer att ca 2 miljoner flickor könsstympas varje år. Lagstiftning i vissa av de aktuella länderna förväntas efter hand minska antalet könsstympningar. Källa: Nationalencyklopedin 6 Dela med

7 Amal Eid Habib, medlem i flickornas stödgrupp, lyssnar uppmärksamt under ett möte för att medvetandegöra och informera om kvinnlig könsstympning. Barnmorskor ändrar sin uppfattning Umm Khaled har en djup röst och utstrålar auktoritet. När hon sällar sig till gruppen i Dawadeya, görs det snabbt plats för henne på golvet. 55 år gammal, är hon en av byns tre barnmorskor, och det är barnmorskorna som traditionellt utför omskärelsen. Men för fyra år sedan ändrade Umm Khaled åsikt om könsstympning. På ett möte anordnat av BLACD, hörde hon en religiös sakkunnig kritisera könsstympning. Det jag hörde gjorde ont i mig, säger hon. Sedan den dagen har jag inte lagt min hand på någon av flickorna. Nu konstaterar Umm Khaled bestämt: Det finns ingen anledning att omskära kvinnor. Det är bara lögner. Den oomskurna flickan är bättre än den omskurna. Hon tittar sig omkring i rummet och frågar de andra utmanande: Har någon av er under de senaste fyra åren knackat på min dörr och jag har följt med? Jag har till och med vägrat omskära min egen brors döttrar! Det jag hörde gjorde ont i mig.«umm Khaled Beslutet att avstå från att utföra omskärelse har kostat Umm Khaled. Jag brukade omskära tjugo flickor varje månad, säger hon. Jag brukade få 30, 40 eller 100 egyptiska pund. Folk brukade ge mig smör, socker, ägg och allt annat. Men sen blev jag övertygad av Gud att detta var fel. Nu skulle jag inte göra det för alla pengar i världen. Umm Khaled är dock glad över att få en ersättning på 110 egyptiska pund i månaden för att prata om sina erfarenheter på möten, liknande det i dag. BLACD erbjuder också barnmorskor mikrolån, för att underlätta övergången till andra inkomstkällor. Umm Samuel, 84 år, började som lärling hos en barnmorska när hon var tio år gammal. Hon är kristen (det finns en betydande kristen befolkning i området) och har omskurit alla kristna kvinnor i byn. Nu har även hon bestämt sig för att överge metoden. Vår präst sade att det är Haram (förbjudet), förklarar hon. Att omskära är en synd och jag beslöt att jag hade syndat nog. Med lånet hon fick av BLACD på 3000 egyptiska pund, motsvarande cirka kronor, köpte hon en vattenbuffel. Av hennes tio kvinnliga barnbarn är bara tre omskurna. Resten insisterar hon kommer inte att bli det. Dela med 7

8 En kvinna leder diskussionen om kvinnlig könsstympning. Tack vare det Diakoniastödda projektet är frågan inte längre tabu. mellan opponenter och anhängare av omskärelse. Tantawi Abdel Aziz Ali, 47 år, är grundskollärare i byn Manshiyat Sawada. När BLACD började sin verksamhet i byn, var han en av dess opponenter. Men efter att ha deltagit på några föreläsningar, säger han: jag ville veta mer och började få information från specialister. Nu arbetar han med BLACD. Han diskuterar könsstympning med andra män, förklarar att det kan ha negativ inverkan på äktenskapet och att det inte är bättre att gifta sig med en omskuren kvinna. Det kommer att ta lång tid innan man utplånat kvinnlig könsstympning, säger Tantawi Abdel Aziz Ali. För en far, förklarar Ali, är hans dotters omskärelse ett tecken på Effa, som betyder dygd på arabiska. Det betyder att fadern tar hand om sin dotter. Trots det har Ali bestämt sig för att ta hand om sin 13-åriga dotter på ett annat sätt. Barnmorskan Umm Khaled, poserar med sin vattenbuffel utanför sitt hem. BLACD hjälpte henne att få ett mikrolån och för pengarna köpte hon buffeln, tanken är att hon ska få en alternativ inkomstkälla och sluta omskära flickor. Att få hjälp av experter Alla tre barnmorskorna i Dawadiya har slutat utföra omskärelser. Dessvärre vänder sig familjer även till läkare för att få sina döttrar omskurna, så BLACD bjuder in experter till byn, som förklarar att könsstympning är farlig och onödig. BLACD har också ansträngt sig för att nå ut till medlemmar i de religiösa samfunden både de muslimska och kristna. För trots att det inte finns något stöd för kvinnlig omskärelse i den kristna traditionen, så ses kritik mot omskärelse som att du går emot samhället, säger Magda Nagiub Wahba. Det muslimska etablissemanget är å sin sida delat Flickor och deras drömmar BLACD:s mål är att hjälpa flickor i dessa samhällen att få ett större inflytande i alla beslut som berör dem, inte bara i frågan om könsstympning. Ett slut på könsstympning går hand i hand med andra samhälleliga förändringar. Alla våra seder håller på att förändras, säger Samia Toussa, mor till Miriam. Förut stannade tjejer hemma och folk ansåg att de måste övervakas. Nu får alla en utbildning och de gifter sig inte längre tidigt. Hennes dotter Miriam säger att hon vill studera på universitet och bli ingenjör. Walaa Abdel Kafi, 13 år, vill också studera på universitet för att bli jurist eller läkare. När det gäller könsstympning, säger hon: Hemma säger de till dig: Du är så ung, du vet ingenting, du ska inte prata om det, det angår inte dig. Men genom BLACD:s aktiviteter, säger hon, har jag lärt mig att framföra min egen åsikt. Walaa är mycket stolt över att hon har intervjuats i TV och kritiserat kvinnlig könsstympning. Hon deltog också i en av fyra manifestationer BLACD har genomfört mot könsstympning, där hundratals flickor, deras släkt och anhängare, högljutt protesterade mot praxisen. Dagen vi demonstrerade var jag så lycklig, säger Walaa. Vi var inte rädda för någon. 8 Dela med

9 VAD BETYDER DIAKONIA FÖR DIG? Besök i den andinska byn Khapi, Bolivia där klimatförändringarna påverkar den lokala befolkningen hårt. Vikten av anpassning och klimaträttvisa blir påtaglig när de allra fattigaste drabbas av en klimatpåverkan som de själva aldrig bidragit till. Foto: Els-Marie Carlbäcker Ingela har ordet Att inte engagera sig är en omöjlighet för Ingela Svedin, 31. I våras var hon med Diakonia på en ombudsresa till Latinamerika. En resa som visat att Diakonias arbete kan vara avgörande för förändring. Berätta kort om dig själv: Jag genomsyras av ideellt engagemang och har gjort det sedan tonåren. Fram till årsskiftet jobbade jag med svenska ordförandeskapet i EU på Regeringskansliet och dessförinnan på Sida. Just nu är jag vice ordförande i Kristna Fredsrörelsen och praktiserar på UD. Vad betyder Diakonia för dig? Att förändring är möjlig och att det är här och nu vi måste verka tillsammans för den förändring vi vill se i världen. På vilket sätt är du engagerad i Diakonia? Jag är Diakoniaombud i min församling. Den här resan är en del av det. Jag sitter också i internationella rådet och har i omgångar varit med i Diakonias aktivistgrupp och hållit i workshops för ungdomsgrupper. Vilken fråga fokuserar ni framför allt på i församlingen och varför? I internationella rådet i Abrahamsbergskyrkan har vi bland annat fokuserat på Kongo och En hållbar värld. Vi har även tittat på de nya utmaningarna Diakonia står inför, där vi utmanat Diakonia och Missionskyrkan kring internationella frågor och hur man förblir relevant. Jag inspireras själv mycket av den möjliga synergin mellan folkrörelse, professionalism och de nya snabba nätverken kring rättviseengagemang. Varför är Diakonias arbete viktigt? Därför att Diakonia arbetar med att förändra strukturer på ett långsiktigt strategiskt sätt utan att tappa fokus på de människor som gör förändringen möjlig runt om i världen. På vilket sätt ser du att Diakonias arbete ger resultat? Till exempel på en sådan här ombudsresa. Då kan man se personliga exempel på hur saker förändrats där Diakonia har bidragit eller varit avgörande för den förändringen, även när man arbetar i komplexa miljöer där det finns många olika orsaker till förändring. Varför är det viktigt att engagera sig? Därför att det inte går att låta bli. Vi är alla intrikat sammanvävda. Sydafrikanska begreppet Ubuntu driver mig: Jag blir till i relation till andra människor. Om någon lider så lider jag. Det handlar om samhörighet. Hur orkar du fortsätta, även när saker inte förändras? Kraft, energi och ork kommer ofta från min familj, vänner och i mötet med andra. Jag tror också att man måste acceptera att man har olika ork och energi över tid. Ett annat sätt för att orka är att följa sin inre etiska kompass, meditation och så klart inspiration från andra som gått före. Dela med 9

10 Politikerutfrågning om global utveckling Är du intresserad av utvecklingsfrågor men osäker på var riksdagspartierna står? Under hösten anordnar ett flertal församlingar i Sverige utfrågningar av riksdagskandidater om deras syn på Sveriges politik för global utveckling (tillsammans med Diakonia och Bilda). Du är välkommen att delta i dessa samtalskvällar där politikerna frågas ut om bistånd, mänskliga rättigheter och globala frågor. På diakonia.se/kalendarium ser du var och när utfrågningarna äger rum. Gaza: Blockaden är totalt oacceptabel I samband med Israels attack mot Ship to Gaza konvojen tog den offentliga debatten om blockaden mot Gaza fart. Även i Israel hördes många röster som pekade på blockadens orättfärdiga och kontraproduktiva effekter. Diakonia har under lång tid hävdat att den illegala blockaden måste upphöra. Blockaden är en huvudkomponent i Israels kollektiva bestraffning av Gazas civilbefolkning och är totalt oacceptabel. Blockaden har också blivit en garant för Hamas illegala makt och kontroll över Gaza. Deras ledare och aktiva saknar ingenting av livets goda och drar istället både politisk och ekonomisk nytta av blockaden. Gazas civilbefolkning lider däremot av brist på varor och förnödenheter och har fått uppleva krig och hur hela det civila samhället rasat samman. Det är dags för omvärlden att agera. Blockaden måste brytas. Övergrepp, straffrihet och tomma fredsförhandlingar har genomsyrat konflikten i Israel och Palestina. Civilbefolkningen drabbas hårt av konflikten dagligen. Diakonia anser att det behövs en ny politik och Sverige och EU bör sätta folkrätten och mänskliga rättigheter som ram för att hantera konflikten och tvinga parterna till förhandlingsbordet. Ge bort rätten till fredskultur så är du med och skapar framtidsdrömmar för Jonhatan Rodriguez och många andra ungdomar runt om i världen. Ge bort en rättighet Vill du ge en vän en present med mening? Och vill du samtidigt ge Diakonia möjlighet att kämpa för människors rättigheter i över trettio länder? Då ska du ge bort en rättighet! Varje rättighet kostar hundra kronor och ger dig ett gåvoblad med ett symboliskt paket att ge bort. Du viker själv ihop paketet och skriver på etiketten. Pengarna används till hela vårt rättighetsarbete. Dessutom bidrar Sida med 900 kronor för varje hundralapp! LÄS MER om, och ge bort, rättigheterna på: diakonia.se/rattighet Foto: Jon Restpo En almanacka som förändrar världen Snart är Diakonias almanacka för 2011 klar! Varje månad illustreras med en vacker bild från något av de länder där Diakonia arbetar. Under bilden finns månadens dagar, helger markerade med rött. Till varje bild finns det också en kort text som berättar om bilden och människorna på den. Almanackan är cirka 28x28 centimeter. Den är spiralbunden, och har ett hål så att den lätt kan hängas upp på väggen. Du som är Förändringsfadder och ger minst 300 kr per månad får almanackan sänd till dig i oktober som ett extra tack för att du stödjer Diakonias arbete. Du som inte är Förändrings fadder eller som ger mindre än 300 kr per månad, kan köpa almanackan för 150 kr inklusive porto. Ett annat sätt att få almanackan är att antingen bli Förändringsfadder eller att höja din månadsgåva! Det gör du genom att kontakta givarservice på Almanackan beställer du på diakonia.se/material 10 Dela med

11 Gnetar sig fram till en bättre värld Iréne Ambjörn i Leksand, som följde med på Diakonias ombudsresa till Sydamerika i våras, har funnit ett eget sätt att förändra världen: genom att kombinera nytta med nöje. Av gamla tyger syr hon påsar som hon sedan säljer i bland annat kyrkan och på sommargården. Jag älskar att sy, och tycker det är fantastiskt roligt att leta gamla tyger på loppisar och ta till vara sådant som andra inte tycker är någonting. Helst ska det vara 70-talsmönster, säger Iréne. I varje påse lägger Iréne en Dela med, så blir det lite information om Diakonia också. Jag har förstått att vill man förändra världen, så är det på det här sättet; med ett envist gnetande och med små steg som till slut ger resultat, och till det behövs pengar. Jag tycker det är så roligt att jag kan kombinera min lust att sy med mitt intresse för återanvändning, och samtidigt göra något nyttigt. Väskorna är ju också en sak som inte är alldeles onödig, en fördel i vårt prylsamhälle. Visste du? att du kan starta en egen insamling till Diakonia i samband med din högtidsdag? Din insamling kan du också koppla till ditt Facebookkonto så att det i din logg syns när någon har skänkt pengar till insamlingen! LÄS MER och starta DINinsamling på: diakonia.se/insamling Mål ,1 milj Insamlat hittills 9,2 milj t.o.m FöRändringsfaddrar 4,4 milj DET HÄR KAN DU GÖRA! ULF FRÖDIN Anordna en klädbytardag där intäkterna går till Diakonia. Det kommer att bli ett utmärkt tillfälle att göra sig av med gamla kläder och skaffa nya vid ett och samma tillfälle! Sätt upp anslag om klädbytardagen och be allmänheten men också dina vänner, bekanta och arbets-/studiekamrater att ta med sig de kläder som de vill byta. Kläderna ska naturligtvis vara hela och rena, och det kan vara bra att ha angivit ett minsta antal plagg att ta med. Varje person får sedan betala en liten summa i inträde, som går till Diakonia. Låt alla lägga ut sina kläder och sedan är det bara att börja fynda. Inte nog med att du kommer hem med nya kläder både miljön och Diakonia kommer att vara tacksamma för ditt initiativ! Privatpersoner Testamenten 0,9 milj Fondsparande 1,5 milj 0,5 milj Minnes- och högtidsgåvor 1,2 milj 0,5 milj Församlingsgåvor Företag och föreningar ÖVRIGT 0,1 milj 0,1 milj Dela med 11

12 Kalender för en speciell sorts människor Somliga människor vet att det går att förändra världen. De lever i övertygelsen att mänskliga rättigheter, jämställdhet, rättvisa och demokrati kan genomföras överallt. Och de arbetar för detta, varje dag direkt och indirekt via samarbetsorganisationer över hela världen. De hjälper människor att själva ta sig ur fattigdom och förtryck. De skapar nya och bättre förutsättningar på lokal nivå och de medverkar till globala förändringar. De finns i Sverige, Ouagadougou, de finns överallt. Det här är en kalender för dessa människor. Den är 250x250 mm och kostar 150 kr inkl porto. Köp den om du vill känna dig lite speciell. Kalendern kan beställas på diakonia.se eller på telefon Tel PG diakonia.se DIAKONIA ÄR EN KRISTEN BISTÅNDSORGANISATION SOM TILLSAMMANS MED LOKALA SAMARBETSORGANISATIONER ARBETAR FÖR EN VARAKTIG FÖRÄNDRING FÖR DE MEST UTSATTA MÄNNISKORNA I VÄRLDEN.

En broschyr om kvinnlig könsstympning. Du har rätt att säga nej!

En broschyr om kvinnlig könsstympning. Du har rätt att säga nej! En broschyr om kvinnlig könsstympning Du har rätt att säga nej! Ingen har rätt att utsätta dig för det! Kvinnlig omskärelse kallas könsstympning för att visa att det är fråga om en stympning. Det är inte

Läs mer

Könsstympning av flickor och kvinnor. Kultur och öde

Könsstympning av flickor och kvinnor. Kultur och öde Könsstympning av flickor och kvinnor Kultur och öde Sveriges 30 års arbete mot kvinnlig könsstympning 1982 infördes lagen mot kvinnlig könsstympning i Sverige. 1998-1999 skärptes lagen. Förbudet gäller

Läs mer

Hur skapas det manliga och det kvinnliga könet genom könsstympningen, i olika samhällen?

Hur skapas det manliga och det kvinnliga könet genom könsstympningen, i olika samhällen? Av: Tishka Meresene Samhällsvetenskapliga institutionen Sexualitet och samhällsanalys Örebro Universitet. 2006 Hur skapas det manliga och det kvinnliga könet genom könsstympningen, i olika samhällen? En

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Att praktisera sin religion i Sverige Barns rättigheter Våld i

Läs mer

vi måste våga se En informationsfolder om könsstympning av flickor och kvinnor

vi måste våga se En informationsfolder om könsstympning av flickor och kvinnor vi måste våga se En informationsfolder om könsstympning av flickor och kvinnor 1 Könsstympning av flickor och kvinnor är ett brott mot de grundläggande mänskliga rättigheterna och mot barns rättigheter.

Läs mer

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen!

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen! HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2014 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har varit med och stöttat våra

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Barns rättigheter Våld i nära relationer Göteborgs Stad och Länsstyrelsen

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Skolmaterial FN-DAGEN 2015. Fira FN-dagen och FN 70 år med Svenska FN-förbundet

EN BÄTTRE VÄRLD. Skolmaterial FN-DAGEN 2015. Fira FN-dagen och FN 70 år med Svenska FN-förbundet EN BÄTTRE VÄRLD Skolmaterial FN-DAGEN 2015 Fira FN-dagen och FN 70 år med Svenska FN-förbundet FN 70 ÅR Fira med Svenska FN-förbundet År 2015 fyller FN 70 år! Det är också året då FN:s nya utvecklingsmål

Läs mer

Tusentals flickor behöver ditt stöd.

Tusentals flickor behöver ditt stöd. Tusentals flickor behöver ditt stöd. Inte ovanligt. Den här flickan, Blacky, hittades i en soptunna. Råttorna hade börjat äta av hennes ansikte. Överleva? Djur, människor och växter kämpar i 40 gradig

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER

UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER , De följande sidorna är en introduktion för er som vill vara med och påverka för ett en mer klimatsmart och rättvis värld. Vi börjar nu i klassrummet! Att vända sig

Läs mer

Effektrapport Frii 2013

Effektrapport Frii 2013 Effektrapport Frii 2013 P A G E 1 of (5) D A T E 30/09/2014 A U T H O R Krister Adolfsson 1. Vad vill er organisation uppnå? Diakonia är en biståndsorganisation grundad i kristna värderingar som samarbetar

Läs mer

JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12

JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12 I JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12 TRAFFICKING Trafficking, den tredje största organiserade brottsligheten i världen. Det är fruktansvärt att människohandel förekommer 2013. Allvarliga brott

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Firat Nemrud Projekt ledaren Kurdiska föreningen i Eskilstuna Ali Karimi Projektledaren Kurdiska föreningen i Eskilstun SLUTRAPPORT OM PROJEKTET

Läs mer

Nära Varandra. Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans

Nära Varandra. Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans Nära Varandra Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans 2 Nära Varandra det här vill vi! Relationer är det viktigaste vi har. Vi människor vill hitta sätt att, som det här häftet heter,

Läs mer

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år.

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år. HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2013 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat våra

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Vår grundsyn Omgivningen

Vår grundsyn Omgivningen För att bli hållbart och tryggt för de människor som vistas i ett hus behöver huset en stabil grund. Styrelsen för Fisksätra Folkets Hus Förening vill genom detta dokument, antaget i november 2009, lägga

Läs mer

Könsstympning av flickor

Könsstympning av flickor Könsstympning av flickor Lars Almroth Barnkliniken Centralsjukhuset Kristianstad Karolinska Institutet Stockholm Könsstympning av flickor Stockholm 9 maj 14 Vad, var och varför? Kan en djup tradition omvärderas

Läs mer

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke.

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. FÅ KOLL PÅ TANZANIA PÅ 15 MINUTER Det här studiematerialet handlar om varför

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Jämlikhet och jämställdhet Familj och individ Skydd mot diskriminering Barns rättigheter Våld i nära relationer Göteborgs Stad och Länsstyrelsen

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens 2 miljarder barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

Här vågar flickorna berätta

Här vågar flickorna berätta Var med och hjälp Du är med och hjälper! För varje såld M-magasin går en krona till Unicef och Etiopiens barn. 2012 blev det 1 043 000 kronor hittills sammanlagt cirka 4 miljoner kronor. Alla reportage

Läs mer

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD.

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Ungdomarnas mänskliga rättigheter kränks. I mitt arbete träffar jag ungdomar som lever under förhållanden som inte är förenliga med

Läs mer

OS Extra, Sveriges Radio P4 Stockholm, 2012-08-02, inslag om försäljning av guld på Internet; fråga om opartiskhet och saklighet

OS Extra, Sveriges Radio P4 Stockholm, 2012-08-02, inslag om försäljning av guld på Internet; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT 2012-12-10 Dnr: 12/01582 SAKEN OS Extra, Sveriges Radio P4 Stockholm, 2012-08-02, inslag om försäljning av guld på Internet; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget fälls. Granskningsnämnden

Läs mer

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER FN har som mål att halvera fattigdomen i världen till år 2015. Det innebär att hundratals miljoner människor får ett rikare liv. BÄTTRE HÄLSA GÖR VÄRLDEN

Läs mer

Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år

Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år Ung i Kongo Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år 1 Upplägg s. 3 Tipsfrågor s. 4 14 Tipsfrågefomulär s. 15 Svar på tipsfrågor s. 16 Manus till bildspel s. 17 19 Diskussionsfrågor s. 20 Avslutning s.

Läs mer

Vänner kallar jag er

Vänner kallar jag er Vänner kallar jag er Av: Johannes Djerf Många utav er vet jag känner till det sociala nätverket facebook, och går man in på Johannes Djerfs profil och läser om mig så ser man inte bara vad jag gjort den

Läs mer

Morgondagen börjar idag. Rädda Barnen på fem och en halv minut

Morgondagen börjar idag. Rädda Barnen på fem och en halv minut Morgondagen börjar idag. Rädda Barnen på fem och en halv minut foto: Pernilla Norström Ett tryggt barn blir en trygg vuxen och en trygg förälder. Utbildning ger barn möjligheten att utvecklas och ta kontroll

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder

En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder Kvinnojouren Nina är en verksamhet av Irakiska Kommittén för Kvinnors Rättigheter (IKKR). I sitt arbete mot våld och hedersrelaterad våld tar kvinnojouren

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

HUNGERPROJEKTET JUla REsUlTaT 2014

HUNGERPROJEKTET JUla REsUlTaT 2014 HUNGERPROJEKTET Jula Resultat 2014 Inledning Varmt tack till Jula AB - ledningen och medarbetarna - som under det som under det gångna året har investerat i en framtid fri från hunger och fattigdom i Bangladesh.

Läs mer

SKRIV IN JORDENS ALLA BARN I DITT TESTAMENTE

SKRIV IN JORDENS ALLA BARN I DITT TESTAMENTE Bild: UNICEF SKRIV IN JORDENS ALLA BARN I DITT TESTAMENTE Bild: UNICEF/Estey LIVET är en GÅVA som du kan ge vidare Vi vet att det går att skapa en bättre värld för alla barn. En värld där alla barn i alla

Läs mer

diskussionsunderlag Hallelujabröllop

diskussionsunderlag Hallelujabröllop diskussionsunderlag Hallelujabröllop Religion Vad är religion? Vad innebär det att vara religiös? Är du religiös? Om ja, vad innebär religionen för dig? Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder,

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

de Satsar stort för att nå ut

de Satsar stort för att nå ut Santusa är aymaraindian i Bolivia och en av kvinnorna som Maja Suslin kommer att följa under 50 år. Men sedan Maja fotograferade henne för åtta år sedan har Santusa skilt sig och försvunnit. Det ska bli

Läs mer

Yoga är för alla. Published on 4 October, 2012, by Malin Berghagen, www.mamitasthlm.se

Yoga är för alla. Published on 4 October, 2012, by Malin Berghagen, www.mamitasthlm.se Yoga är för alla. Published on 4 October, 2012, by Malin Berghagen, www.mamitasthlm.se Igår fick jag ett samtal från SVT Debatt för de ska idag ha ett program om Yoga. Skälet är att Östermalmsskolan har

Läs mer

EU Barn Online II (31/03/2010) 9-10 ÅRINGAR

EU Barn Online II (31/03/2010) 9-10 ÅRINGAR KOPIERA ID- NUMMER FRÅN KONTAKTBLADET LANDSKOD STICKPROVSN UMMER ADRESSNUMMER INTERVJUARENS NAMN OCH NUMMER ADRESS: POSTNUMMER TELEFONNUMMER EU Barn Online II (31/03/2010) 9-10 ÅRINGAR HUR MAN FYLLER I

Läs mer

Goda avsikter men ohållbart resultat Arkitekten Rune Elofsson är starkt kritisk till dagens stadsplanering

Goda avsikter men ohållbart resultat Arkitekten Rune Elofsson är starkt kritisk till dagens stadsplanering Goda avsikter men ohållbart resultat Arkitekten Rune Elofsson är starkt kritisk till dagens stadsplanering Vi behöver tänka nytt. Eller gammalt, fast med nya förtecken. Det anser Rune Elofsson, arkitekt

Läs mer

utvärdering Möte 7. Upplägg om ni vill kan ni sen avsluta cirkeln med en fest... Diskussionsfrågor:

utvärdering Möte 7. Upplägg om ni vill kan ni sen avsluta cirkeln med en fest... Diskussionsfrågor: Möte 7. utvärdering Samling med fika 18.00 Feministcirkeln startar 18.15 och slutar cirka 20.30 Servera gärna fika till självkostnadspris. Upplägg Det kan vara bra om man gjort en plan för hur lång tid

Läs mer

Omvandlingen av. Kannankudi

Omvandlingen av. Kannankudi Omvandlingen av Kannankudi STOLTASTE SPONSORERNA Nu är vi igång! Vi är så glada och stolta att kunna hjälpa de fattigaste av de fattiga, inte bara genom att donera pengar utan faktiskt få människor i en

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen är den viktigaste religionen i Sydostasien, på Sri Lanka och i Tibet. Det finns också många buddhister i Kina och Japan. Hindusimen och buddhismen har mycket

Läs mer

BILDREPORTAGE. Fredag 14 augusti 2015 SFT. Vi tror att allt levande kommer från vatten, när en mandé kommer ner i vattnet

BILDREPORTAGE. Fredag 14 augusti 2015 SFT. Vi tror att allt levande kommer från vatten, när en mandé kommer ner i vattnet 6 Vi tror att allt levande kommer från vatten, när en mandé kommer ner i vattnet är det som att återvända till livet och att renas från synd, säger Salam Katia. Fredag 14 augusti 2015 SFT 6 Vi tror att

Läs mer

Texter om mitt liv 1/8

Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 2/8 Innehållsförteckning 1. Mitt namn... 3 2. Det här är jag... 4 3. Jag och min familj... 4 4. Jag som litet barn... 5 5. Den dagen glömmer jag aldrig... 6 6.

Läs mer

ELEVHJÄLP. Diskussion s. 2 Åsikter s. 3. Superfrågorna s. 15. Fördelar och nackdelar s. 4. Källkritik s. 14. Vi lär av varandra s.

ELEVHJÄLP. Diskussion s. 2 Åsikter s. 3. Superfrågorna s. 15. Fördelar och nackdelar s. 4. Källkritik s. 14. Vi lär av varandra s. Superfrågorna s. 15 Diskussion s. 2 Åsikter s. 3 Källkritik s. 14 Vi lär av varandra s. 13 ELEVHJÄLP av Carmen Winding Gnosjö Fördelar och nackdelar s. 4 Konsekvenser s. 5 Samband s. 10-12 Likheter och

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD.

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Ungdomarnas mänskliga rättigheter kränks. I mitt arbete träffar jag ungdomar som lever under förhållanden som inte är förenliga med

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Samuelsboken 3 (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Pojken Samuel gjorde tjänst inför HERREN hos Eli. HERRENS ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga. 2 Då hände en gång

Läs mer

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda?

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda? Kommunikation Vi människor kommunicerar på många olika sätt. Vi ringer, mejlar och pratar med varandra. Men vi använder också kroppen väldigt mycket. När personer kommunicerar är all kommunikation inte

Läs mer

Alla barn till skolan Schools for Africa

Alla barn till skolan Schools for Africa Alla barn till skolan Schools for Africa Lågstadium Printa ut de här anteckningarna skiljt. Du kan inte läsa dem från skärmen under diaförevisningen! Instruktioner F5 = börja diaförevisning = gå framåt

Läs mer

Utbildningsmaterial om flickors rättigheter

Utbildningsmaterial om flickors rättigheter Utbildningsmaterial om flickors rättigheter INNEHÅLL Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 12 Sid 16 Så här använder du materialet Om övningarna Att leda grupper Tema 1: Flickors rättigheter Tema 2: Barnäktenskap Tema

Läs mer

VÅGA PRATA SEX MED BARNEN OTTARS FÖRÄLDRASKOLA - OTTARS FÖRÄLDRASKOLA

VÅGA PRATA SEX MED BARNEN OTTARS FÖRÄLDRASKOLA - OTTARS FÖRÄLDRASKOLA - OTTARS FÖRÄLDRASKOLA Vad gör man om man sitter på en fin middag när ens barn plötsligt utbrister Min pappa har en jättestor snopp!. Journalisten och författaren Hillevi Wahl frågade sexualupplysare,

Läs mer

Material för gymnasiet

Material för gymnasiet Material för ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och geografi. Med detta skolmaterial

Läs mer

Lidingö Lotta Armijo Holmberg & Anja Norell

Lidingö Lotta Armijo Holmberg & Anja Norell Jacob Jacob har flera nära kompisar. De hänger mycket både i skolan och på fritiden, har många gemensamma intressen och har jättekul tillsammans. Jacobs familj tycker det är konstigt att de flesta av kompisarna

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

Ljusets barn. en resa mot självständighet

Ljusets barn. en resa mot självständighet Ljusets barn en resa mot självständighet 1 2 Ljusets barn - en resa mot självständighet Copyright 2012, Eva Lager Ansvarig utgivare: Eva Lager Omslagsbilder: Viktoria Wigenstam (Glommersträsk) Framställt

Läs mer

C apensis Förlag AB. Naturkunskap 1a1. Sexualitet och relationer. Sexualitet och relationer. Lärarhandledning gällande sidorna 124-155

C apensis Förlag AB. Naturkunskap 1a1. Sexualitet och relationer. Sexualitet och relationer. Lärarhandledning gällande sidorna 124-155 47 Naturkunskap 1a1 Sexualitet och relationer Lärarhandledning gällande sidorna 124-155 C apensis Förlag AB Sexualitet och relationer Följande delar av det centrala innehållet för kursen Naturkunskap 1a1

Läs mer

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete.

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete. 1. Värdegrund Erikshjälpen tar sin utgångspunkt i en kristen värdegrund som betonar att: Alla människor är skapade av Gud med lika och okränkbart värde. Alla människor har rätt till ett värdigt liv. Vår

Läs mer

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars!

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars! 19 OKTOBER 2012 LARS ENARSON 60 VAR MED OCH GE LARS EN SKRIVAR- STUGA! Lars blir äldre - han fyller 60 inom kort, men arbetar fortfarande intensivt. Han reser, predikar och undervisar, själavårdar, gör

Läs mer

Oskuld och heder En undersökning av flickor och pojkar som lever under hedersrelaterad kontroll i Stockholm stad omfattning och karaktär

Oskuld och heder En undersökning av flickor och pojkar som lever under hedersrelaterad kontroll i Stockholm stad omfattning och karaktär STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för social arbete Astrid Schlytter, Sara Högdin, Mariet Ghadimi, Åsa Backlund och Devin Rexvid Oskuld och heder En undersökning av flickor och pojkar som lever under

Läs mer

Är du anhörig till någon med funktionshinder?

Är du anhörig till någon med funktionshinder? Är du anhörig till någon med funktionshinder? Kris- och samtalsmottagningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Kris- och samtalsmottagningen kan hjälpa dig När man är med om något riktigt svårt kan det hända att

Läs mer

Rättvisa i konflikt. Folkrätten

Rättvisa i konflikt. Folkrätten Rättvisa i konflikt Folkrätten Studiematerialet Rättvisa i konflikt Bildas studiematerial Rättvisa i konflikt finns tillgängligt att hämta fritt från Bildas hemsida. Materialet är upplagt för tre träffar

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck,

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, fattigdom och imperialism och att alla ska omfattas

Läs mer

Är du anhörig till någon med funktionshinder?

Är du anhörig till någon med funktionshinder? Är du anhörig till någon med funktionshinder? Kris- och samtalsmottagningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Kris- och samtalsmottagningen kan hjälpa dig När man är med om något riktigt svårt kan det hända att

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Material för årskurs 4-6

Material för årskurs 4-6 Material för årskurs 4-6 ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och geografi.

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf Helande En Gåva Av: Johannes Djerf Ibland kan vår tro kännas som en sådan här torr svamp (håller upp en tvättsvamp). Det finns där, tron finns där, men det finns inte så mycket av livet, det som du innerst

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Aktivism och feministiska frizoner på nätet

Aktivism och feministiska frizoner på nätet Aktivism och feministiska frizoner på nätet Alla fattar inte riktigt varför jag gör det här, säger Joanna som är en av de fem nätaktivister jag pratat med. Hon och många andra lägger varje dag flera timmar

Läs mer

Fira FN-dagen med dina elever

Fira FN-dagen med dina elever EN BÄTTRE VÄRLD Fira FN-dagen med dina elever 24 oktober Ett material för grundskolan från Svenska FN-förbundet. Fira FN-dagen med Svenska FN-förbundet och projektet Skolmat blir kunskap. Inför FN-dagen

Läs mer

En samordnare tillsattes på MCC. Under åren har det varit fyra (4) olika samordnare.

En samordnare tillsattes på MCC. Under åren har det varit fyra (4) olika samordnare. 1 Rapport MCC:s fadderprogram hösten 2012 Bakgrund Rapporten gjordes av Linda Hårsta-Löfgren under hennes praktik vid MCC under hösten 2012. Innan Linda for till Sri Lanka fick hon ett underlag med frågeställningar

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

,!$-.&%"'2## #####+!0*6!&#-33#

,!$-.&%'2## #####+!0*6!&#-33# ,!$-.&%"'2## #####+!0*6!&#-33#!""#$%"!&'%(# )*&#%&+!"!#$!,#,!$-.&%"'#-/0# $123.('4%#&1""'40!"!&# '#"&-33%$)52,!2# '22!07(( )89:9;#

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Rapport - Enkätundersökning om ungas attityder till manlighet och jämställdhet.

Rapport - Enkätundersökning om ungas attityder till manlighet och jämställdhet. Rapport - Enkätundersökning om ungas attityder till manlighet och jämställdhet. Förord Kvinnorörelsen har uppnått mycket i arbetet mot mäns våld mot kvinnor och för ett jämställt samhälle. Med nästa stora

Läs mer

Gyllene regeln i praktiken

Gyllene regeln i praktiken Gyllene regeln i praktiken www.pingstung.se nyheter Ett material för: Läger Barngrupper Skolklassen Församlingen MATERIAL 1) Affischen: Det är coolt 2) Småkort 10x4cm: Det är coolt 3) T-shirt 4) Knapp

Läs mer

EN UTSTÄLLNING OM BISTÅND, RIKEDOM, FATTIGDOM, VI OCH DOM.

EN UTSTÄLLNING OM BISTÅND, RIKEDOM, FATTIGDOM, VI OCH DOM. vandringsutställning utgångspunkter/syften/mål: Utställningen väjer inte för de stora orsakerna till fattigdom och orättvisa: klimatförändringar, skatteflykt, brott mot mänskliga rättigheter, krig I slutändan

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Känner du till barnens mänskliga rättigheter?

Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Alla omfattas av de mänskliga rättigheterna, även alla barn. SVENSKA RUOTSI Som barn betraktas människor under 18 år. Vad innebär FN:s konvention om barnets

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

Att hitta sig själv som förälder med barn i lekåldern

Att hitta sig själv som förälder med barn i lekåldern Att hitta sig själv som förälder med barn i lekåldern Jan-Erik Nyberg Präst, familjerådgivare, sexualterapeut (NACS), familjeterapeut, psykoterapeut (VALVIRA) Familjerådgivningen i Jakobstadsregionen Föräldraskap

Läs mer

EU Barn Online II (31/03/2010) 11-16 ÅRINGAR

EU Barn Online II (31/03/2010) 11-16 ÅRINGAR KOPIERA ID- NUMMER FRÅN KONTAKTBLADET LANDSKO D STICKPROVSN UMMER ADRESSNUMMER INTERVJUARENS NAMN OCH NUMMER ADRESS: POSTNUMMER TELEFONNUMMER EU Barn Online II (31/03/2010) 11-16 ÅRINGAR HUR MAN FYLLER

Läs mer

Sånt du vill veta och inte vill veta om hiv/aids.

Sånt du vill veta och inte vill veta om hiv/aids. Sånt du vill veta och inte vill veta om hiv/aids. Är jag säker? Vi får inte tro att vi går säkra. För även om vi inte är sprutnarkomaner, bosatta i Afrika, har fått blodtransfusioner, är homosexuella,

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer

Låt intuitionen guida dig! 229:- av Hans Thörn med Catarina Rolfsdotter-Jansson

Låt intuitionen guida dig! 229:- av Hans Thörn med Catarina Rolfsdotter-Jansson PERIODENS ERBJUDANDE HEL av Hans Thörn med av Hans Thörn med Låt intuitionen guida dig! För att ett barn ska växa upp till en hel människa, som lever livet fullt ut och utnyttjar sin fulla kapacitet, räcker

Läs mer

Vad händer i Kina? KOSMOPOLITISKA KINESER

Vad händer i Kina? KOSMOPOLITISKA KINESER Vad händer i Kina? Publicerad: 2011-09-25 15:20 Ändrad: 2011-09-25 15:35 Fredrik Härén ägnade flera år i början av detta millennium åt att förstå vad det betyder att utvecklingsländer bestämt sig för att

Läs mer

Swedfund. Kännedomsmätning nov 2014

Swedfund. Kännedomsmätning nov 2014 Swedfund Kännedomsmätning nov 2014 141217 SWEDFUND Uppföljning ursprungsmätning 141219 Innehåll Om undersökningen Resultat från uppföljningsmätningen Jobb och tillväxt Fattigdomsbekämpning i utvecklingsländer

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Sammanställning, enkäter APROFRUSA, Colombia

Sammanställning, enkäter APROFRUSA, Colombia Sammanställt och översatt av: Maja Nilsson Sammanställning, enkäter APROFRUSA, Colombia Sammanställning av enkäter på uppdrag av APROFRUSA, utdelade i november 2012 i kommunerna San Augustin, Pitalito

Läs mer

081901Brida.ORIG.indd 17 08-05-26 15.36.24

081901Brida.ORIG.indd 17 08-05-26 15.36.24 jag vill lära mig magi, sa flickan. Mästaren såg på henne. Urblekta jeans, T-shirt och det utmanande uttrycket som blyga människor gärna tar till helt i onödan. Jag måste vara dubbelt så gammal som hon,

Läs mer