en tidning från diakonia nummer Stärkta kvinnor Nu ifrågasätter de könsstympning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "en tidning från diakonia nummer 3 2010 Stärkta kvinnor Nu ifrågasätter de könsstympning"

Transkript

1 en tidning från diakonia nummer Dela med Stärkta kvinnor Nu ifrågasätter de könsstympning

2 Vi har svikit miljarder barn vi lever i en värld där fattigdom och klimat är de två största utmaningar vi står inför. Barnen är vår framtid. Därför bör vi, vuxna, ställa oss frågan: Vad är det för värld vi överlämnar till våra barn, vilka värderingar och vilken framtidsvision? I många av de fattigaste delarna av världen är barn och ungdomar en majoritet av befolkningen. Vi har svikit vårt ansvar för dem. Det handlar om gatubarn som inte har något hem. Barnsoldater som är involverade i krig. Sexuellt utnyttjade barn. Och barn som inte får mat och utbildning. Det är förfärande vilken bild av brist på värdighet och människogrund vår generation har överlämnat till nästa generation. Miljarder barn har upplevt svek, övergivenhet och blivit utnyttjade av en vuxen värld. Hur ska vi bygga en rättvis och fredlig värld när så många barn och ungdomar aldrig upplevt kärlek eller rättvisa? Barn är inte uttalad fokus i Diakonias arbete. Men då majoriteten av befolkningen i de allra fattigaste länderna är barn och ungdomar, är barn ofta målgruppen i Diakonias arbete för global rättvis utveckling. Diakonia, tillsammans med sina samarbetsorganisationer runtom i världen, arbetar för att ge barn och ungdomar en ny start och möjlighet att leva ett nytt och värdigt liv. i egypten arbetar vi med frågan kring könsstympning av unga kvinnor. Vi informerar om farorna med könsstympning, bryter tystnaden kring denna praxis och genom diskussioner och engagemang ger vi barn och ungdomar ett större inflytande i alla beslut som rör deras liv. I Kenya och Moçambique arbetar vi med gatubarnens rättigheter. Genom stöd till lokala barnhem som tar emot barn som levt hela sitt liv på gatan, samt flickor som tidigt blivit mödrar, som lockats in i prostitution eller utsatts för andra övergrepp, ger vi gatubarnen ett hem, utbildning, ett nytt liv med vänskap, kärlek och hopp. I Thailand arbetar vi med unga flickors rehabilitering från prostitution. Utsatta flickor som befinner sig i riskzonen för, eller redan har utsatts för sexuell exploatering, får boende i lokala center, där de får utbildning från grundskole- till universitetsnivå och olika yrkesutbildningar som ett led i strävan att de ska hitta jobb och försörja sig själva i framtiden. På Västbanken och i Gaza arbetar vi med traumatiserade barn med svåra upplevelser på grund av krig och blockaden. Genom rehabiliteringsprogram, men också genom barnlitteraturprogram, översättning av svensk barnlitteratur till arabiska och läskampanjer, ger vi barnen en möjlighet att få nya fantastiska upplevelser, sunda förebilder och stimulerar deras språkförmåga. Ett led i att ge barn och ungdomar en mer hoppfull syn på sin framtid. De utmaningar vår värld står inför är stora. För att kunna fullfölja vår ambition i arbetet för en ny framtid för barn och ungdomar, behöver vi ditt stöd. Behoven är enorma. Ju fler vi är som bärs av samma vision, desto mer kan vi åstadkomma. bo forsberg, generalsekreterare Innehåll Att bryta tystnaden... 3 Ingela har ordet... 9 Nyheter, notiser och insamling Information och nyheter från Redaktör Viktoria Myrén Projektledare Andreas Torsténi Ansvarig utgivare Bo Forsberg Adress Starrbäcksgatan 11, Sundbyberg Gåvoplusgiro (OCR) Telefon Telefax E-post Webbplats diakonia.se Diakonia är en kristen biståndsorganisation som tillsammans med lokala samarbetsorganisationer arbetar för en varaktig förändring för de mest utsatta människorna i världen. Tryck Edita Västra Aros, på miljövänligt papper Layout Blue media Dela med utkommer under 2010 med fyra nummer och distribueras till Diakonias understödjare. Dela med publiceras med ekonomiskt stöd från Sida, som dock inte har medverkat vid utformningen av materialet. ISSN-nr Första sidan Amal Eid Habib leder en diskussion om kvinnlig könsstympning i Eldawedya, utanför Minia, Egypten. Foto: Shawn Baldwin. Diakonias givarservice Till Diakonias givarservice kan du ringa om du har frågor kring gåvor, autogiro, adressändringar m.m. Hit kan du också ringa in din minnes- och hyllningsgåva. Givarservice når du genom att ringa , vardagar mellan och 15.00, eller genom att e-posta till Du kan också skicka in din minnes- eller hyllningsgåva på diakonia.se. nummer Dela med

3 En affisch från Nationella projektet mot kvinnlig könsstympning. Affischens text ifråga sätter budskapet att kyskhet och könsstympning går hand i hand. Den säger i stället att kyskhet handlar om värderingar och att de får man hemifrån. Det här är början på slutet för könsstympning slår affischen fast. En egen röst Unga egyptiska kvinnor kan säga nej till könsstympning Siffrorna är ofattbara. Bland äldre egyptiska kvinnor har nio av tio könsstympats. Det är en utbredd och rotad sedvänja som har varit svår att ifrågasätta. Men sedan sex år tillbaka stöder Diakonia ett projekt söder om Kairo som bland annat inriktat sig på att stärka flickors självförtroende, sprida kunskap om sexuella rättigheter, och på att förmå barnmorskor att inte utföra omskärelse. En av de viktigaste framgångarna med projektet är att i dag diskuterar man könsstympning öppet samtidigt som antalet könsstympade flickor har minskat drastiskt. Text: Ursula Lindsey Foto: Shawn Baldwin Dela med 3

4 Aziz Toussa, tillsammans med sin trettonåriga dotter Mariam och fru Samia, en lördag i deras hem utanför Minia, Egypten. Samia toussa och hennes man sitter beskyddande vid sidan av sin trettonåriga dotter Miriam i soffan. Hon är vår enda dotter och jag oroade mig för henne, berättar Samia. Innerst inne ville jag inte omskära henne. Men det krävdes ett starkt skäl för att jag skulle låta bli. Det starka skälet kom när Samia deltog i ett möte om kvinnlig könsstympning i sin by. Mötet anordnades av Diakonias samarbetsorganisation BLACD, Better Life Association for Comprehensive Development. Läkare och religiösa sakkunniga talade om riskerna med kvinnlig omskärelse. Jag kom hem och berättade allt jag hört för min man, säger Samia. Den första diskussionen följdes av många fler och till sist beslöt sig familjen för att inte låta omskära dottern Miriam. Kvinnlig könsstympning, där en del av klitoris skärs bort, är en gammal och fortfarande utbredd sed i Egypten. Trots en växande kampanj från regeringens sida mot kvinnlig könsstympning, inklusive ett lagförbud från 2007, är åttio procent av egyptiska kvinnor i åldrarna 15 till 19 omskurna (i jämförelse med 96 procent bland den äldre generationen). Magda Nagiub Wahba är projektledare hos BLACD och arbetar med könsstympningsfrågor. Den vanliga uppfattningen bland befolkningen, säger hon, är att omskärelse skyddar flickan, gör henne väluppfostrad och ser till att hon skyddar sin mans heder i framtiden. Samtidigt tror folk att om man låter bli att omskära en flicka så leder det till en felaktig fysisk och moralisk utveckling, äventyrar hennes möjlighet att bli gift och sätter familjens rykte på spel. 4 Dela med

5 Sprider kunskap Sedan 2004 har Diakonia och organisationen BLACD bedrivit ett projekt i åtta samhällen runt Minia vid Nilens delta söder om Kairo. Målet har varit att få bort bruket av kvinnlig könsstympning. Man har vänt sig till flickor, föräldrar, barnmorskor, kommunala företrädare, religiösa ledare, unga män och media. Arbetet har bland annat gått ut på att stärka flickornas självförtroende samt sprida kunskaper om sexualitet och reproduktiv hälsa. Ett annat mål har varit att förmå barnmorskorna att sluta utföra omskärelse. Resultatet av kampanjen är lyckat. Av kvinnor som befann sig i riskgruppen har 91 procent sluppit bli utsatta för könsstympning. Tidigare har andelen som blivit utsatta för könsstympning varit procent av flickorna. Av de flickor som inte blivit könsstympade finns omkring 250 som är så unga att riskerna för stympning finns kvar. Inom projektet bevakar man vad som händer dessa kvinnor. Samia Toussa och hennes familj lever i Faragalla, en av många byar längs östra banken av Nilen, i närheten av storstaden Minia. På ena sidan är byarna och deras glänsande gröna fält omringade av Nilen och på andra sidan av branta kalkklippor. Landskapet är vackert men verkligheten hård. Männen odlar sina små åkrar, fiskar i Nilen och arbetar vid bergklipporna med stenbrott. De har en månadslön på 300 egyptiska pund, motsvarande 400 svenska kronor. Det var BLACD:s långsiktiga engagemang i dessa byars utveckling som möjliggjorde för organisationen att skapa goda relationer med befolkningen, och så småningom, driva frågan om könsstympning, en fråga som alla här beskriver som väldigt känslig. BLACD startade sin verksamhet i dessa byar I början handlade det om att ge befolkningen rent vatten och sanitet, förbättra levnadsförhållandena i deras hem, hjälpa lokala fiskare att bättre bemöta ekonomiska och miljömässiga utmaningar och utbilda byborna i medborliga rättigheter och lära dem läsa och skriva. Först år 2004 började BLACD arbeta med könsstympningsfrågor. Det var viktigt att folk kände till oss, att de ser att könsstympning inte är vår enda prioritet, att vi ser till att hjälpa dem med deras mest nödvändiga behov först, säger Magda Nagiub Wahba på BLACD. Det är omöjligt för mig att gå in i ett hus som saknar vattenkran och toalett och säga till kvinnan i huset att våld utövas mot din dotter. Jag var tvungen att få folk att lita på BLACD, och de litar på oss om vi ger dem hjälp i konkreta frågor. Bryta en lång tystnad BLACD är den enda icke-statliga organisationen som arbetar med könsstympningsfrågor i byarna öster om Minia. Innan BLACD började sin kampanj, berättar Samia Toussa, var frågan tabu. Det var skamligt att prata om det. En av de stora framgångarna med projektet är att frågan i dag diskuteras öppet. I byn Dawadeya, i närheten av Samia Toussas hem, sitter femton kvinnor på golvet i ett avskalat rum. Rummet där ett möte om kvinnlig könsstympning pågår är fullt av högljutt prat, argument och till och med skratt. Amal Eid Habib, 26 år, leder diskussionen. Hon har ansvaret för 65 flickor i byn, alla mellan 8 och 18 år. De befinner sig i riskzonen för att bli könsstympade. En gång i veckan besöker hon flickorna och deras familjer, kontrollerar hur de mår och diskuterar riskerna med kvinnlig omskärelse. Amal Habib berättar för mig hur svårt det var att ta upp frågan om könstympning i början. När jag gick hem till folk, var jag rädd för att prata om könsstympning. I stället pratade jag om andra saker, om hälsa i allmänhet. Det var först när folk vande sig vid mig som jag tog upp ämnet. I början reagerade folk negativt. Det är en del av traditionen, hur kan vi ändra på det? undrade de. Den diskussionen fortsätter än idag. Umm Ahmed, som är en av deltagarna på mötet i byn Dawadeya, säger att hon och hennes man kommer omskära alla sina flickor, och citerar en Hadith, ett talesätt som påstås vara från profeten Muhammed. Minns du inte sheikhen (religiös sakkunnig) som var här och som sade att det inte gick att bekräfta huruvida denna Hadith var från profeten eller inte?, svarar Magda Nagiub Wahba, projektledare på BLACD. Profeten lät inte omskära sin egen dotter, fortsätter hon. Det var skamligt att prata om köns stympning. samia toussa Alla de andra kvinnorna i rummet säger att de har bestämt sig för att inte omskära sina döttrar. En av kvinnorna vänder sig till Umm Ahmed och säger: Hoppas du inte får några döttrar! Amal Habib har själv en femårig dotter och säger uppriktigt till gruppen: Jag hoppas min dotter blir en bättre flicka än jag, bättre än alla flickor jag känner. Men det är inte könsstympning som ser till att detta blir verklighet, det är snarare hur man uppfostrar sina barn, konstaterar hon. Amal Habib är en av sex anställda av BLACD i byn Dawadeya. Var och en av dem har sin grupp av flickor att ta ansvar för, totalt 1500 flickor i åtta byar. Senare säger Habib till mig: Jag har räddat 25 flickor. Några oomskurna tjejer har nu gift sig och fått barn en förebild för andra att omskärelse inte är nödvändig för att en kvinna ska vara en god hustru och mor. Dela med 5

6 Två miljoner flickor könsstympas Könsstympning är ett ingrepp på en kvinnas könsorgan utan medicinsk motivering. Ingreppen utförs i vissa länder av gammal tradition, vanligen på flickor i 4 12 års ålder. Könsstympning omfattar ett eller flera av följande: klitoris skärs bort, blygdläpparna skärs bort helt eller delvis, ingången till slidan sys till stor del ihop. Könsstympning är inte bara ett otroligt smärtsamt ingrepp utan medför också risk för allvarlig infektion och senare risk för komplikationer vid förlossning. UNICEF bedömer att ca 2 miljoner flickor könsstympas varje år. Lagstiftning i vissa av de aktuella länderna förväntas efter hand minska antalet könsstympningar. Källa: Nationalencyklopedin 6 Dela med

7 Amal Eid Habib, medlem i flickornas stödgrupp, lyssnar uppmärksamt under ett möte för att medvetandegöra och informera om kvinnlig könsstympning. Barnmorskor ändrar sin uppfattning Umm Khaled har en djup röst och utstrålar auktoritet. När hon sällar sig till gruppen i Dawadeya, görs det snabbt plats för henne på golvet. 55 år gammal, är hon en av byns tre barnmorskor, och det är barnmorskorna som traditionellt utför omskärelsen. Men för fyra år sedan ändrade Umm Khaled åsikt om könsstympning. På ett möte anordnat av BLACD, hörde hon en religiös sakkunnig kritisera könsstympning. Det jag hörde gjorde ont i mig, säger hon. Sedan den dagen har jag inte lagt min hand på någon av flickorna. Nu konstaterar Umm Khaled bestämt: Det finns ingen anledning att omskära kvinnor. Det är bara lögner. Den oomskurna flickan är bättre än den omskurna. Hon tittar sig omkring i rummet och frågar de andra utmanande: Har någon av er under de senaste fyra åren knackat på min dörr och jag har följt med? Jag har till och med vägrat omskära min egen brors döttrar! Det jag hörde gjorde ont i mig.«umm Khaled Beslutet att avstå från att utföra omskärelse har kostat Umm Khaled. Jag brukade omskära tjugo flickor varje månad, säger hon. Jag brukade få 30, 40 eller 100 egyptiska pund. Folk brukade ge mig smör, socker, ägg och allt annat. Men sen blev jag övertygad av Gud att detta var fel. Nu skulle jag inte göra det för alla pengar i världen. Umm Khaled är dock glad över att få en ersättning på 110 egyptiska pund i månaden för att prata om sina erfarenheter på möten, liknande det i dag. BLACD erbjuder också barnmorskor mikrolån, för att underlätta övergången till andra inkomstkällor. Umm Samuel, 84 år, började som lärling hos en barnmorska när hon var tio år gammal. Hon är kristen (det finns en betydande kristen befolkning i området) och har omskurit alla kristna kvinnor i byn. Nu har även hon bestämt sig för att överge metoden. Vår präst sade att det är Haram (förbjudet), förklarar hon. Att omskära är en synd och jag beslöt att jag hade syndat nog. Med lånet hon fick av BLACD på 3000 egyptiska pund, motsvarande cirka kronor, köpte hon en vattenbuffel. Av hennes tio kvinnliga barnbarn är bara tre omskurna. Resten insisterar hon kommer inte att bli det. Dela med 7

8 En kvinna leder diskussionen om kvinnlig könsstympning. Tack vare det Diakoniastödda projektet är frågan inte längre tabu. mellan opponenter och anhängare av omskärelse. Tantawi Abdel Aziz Ali, 47 år, är grundskollärare i byn Manshiyat Sawada. När BLACD började sin verksamhet i byn, var han en av dess opponenter. Men efter att ha deltagit på några föreläsningar, säger han: jag ville veta mer och började få information från specialister. Nu arbetar han med BLACD. Han diskuterar könsstympning med andra män, förklarar att det kan ha negativ inverkan på äktenskapet och att det inte är bättre att gifta sig med en omskuren kvinna. Det kommer att ta lång tid innan man utplånat kvinnlig könsstympning, säger Tantawi Abdel Aziz Ali. För en far, förklarar Ali, är hans dotters omskärelse ett tecken på Effa, som betyder dygd på arabiska. Det betyder att fadern tar hand om sin dotter. Trots det har Ali bestämt sig för att ta hand om sin 13-åriga dotter på ett annat sätt. Barnmorskan Umm Khaled, poserar med sin vattenbuffel utanför sitt hem. BLACD hjälpte henne att få ett mikrolån och för pengarna köpte hon buffeln, tanken är att hon ska få en alternativ inkomstkälla och sluta omskära flickor. Att få hjälp av experter Alla tre barnmorskorna i Dawadiya har slutat utföra omskärelser. Dessvärre vänder sig familjer även till läkare för att få sina döttrar omskurna, så BLACD bjuder in experter till byn, som förklarar att könsstympning är farlig och onödig. BLACD har också ansträngt sig för att nå ut till medlemmar i de religiösa samfunden både de muslimska och kristna. För trots att det inte finns något stöd för kvinnlig omskärelse i den kristna traditionen, så ses kritik mot omskärelse som att du går emot samhället, säger Magda Nagiub Wahba. Det muslimska etablissemanget är å sin sida delat Flickor och deras drömmar BLACD:s mål är att hjälpa flickor i dessa samhällen att få ett större inflytande i alla beslut som berör dem, inte bara i frågan om könsstympning. Ett slut på könsstympning går hand i hand med andra samhälleliga förändringar. Alla våra seder håller på att förändras, säger Samia Toussa, mor till Miriam. Förut stannade tjejer hemma och folk ansåg att de måste övervakas. Nu får alla en utbildning och de gifter sig inte längre tidigt. Hennes dotter Miriam säger att hon vill studera på universitet och bli ingenjör. Walaa Abdel Kafi, 13 år, vill också studera på universitet för att bli jurist eller läkare. När det gäller könsstympning, säger hon: Hemma säger de till dig: Du är så ung, du vet ingenting, du ska inte prata om det, det angår inte dig. Men genom BLACD:s aktiviteter, säger hon, har jag lärt mig att framföra min egen åsikt. Walaa är mycket stolt över att hon har intervjuats i TV och kritiserat kvinnlig könsstympning. Hon deltog också i en av fyra manifestationer BLACD har genomfört mot könsstympning, där hundratals flickor, deras släkt och anhängare, högljutt protesterade mot praxisen. Dagen vi demonstrerade var jag så lycklig, säger Walaa. Vi var inte rädda för någon. 8 Dela med

9 VAD BETYDER DIAKONIA FÖR DIG? Besök i den andinska byn Khapi, Bolivia där klimatförändringarna påverkar den lokala befolkningen hårt. Vikten av anpassning och klimaträttvisa blir påtaglig när de allra fattigaste drabbas av en klimatpåverkan som de själva aldrig bidragit till. Foto: Els-Marie Carlbäcker Ingela har ordet Att inte engagera sig är en omöjlighet för Ingela Svedin, 31. I våras var hon med Diakonia på en ombudsresa till Latinamerika. En resa som visat att Diakonias arbete kan vara avgörande för förändring. Berätta kort om dig själv: Jag genomsyras av ideellt engagemang och har gjort det sedan tonåren. Fram till årsskiftet jobbade jag med svenska ordförandeskapet i EU på Regeringskansliet och dessförinnan på Sida. Just nu är jag vice ordförande i Kristna Fredsrörelsen och praktiserar på UD. Vad betyder Diakonia för dig? Att förändring är möjlig och att det är här och nu vi måste verka tillsammans för den förändring vi vill se i världen. På vilket sätt är du engagerad i Diakonia? Jag är Diakoniaombud i min församling. Den här resan är en del av det. Jag sitter också i internationella rådet och har i omgångar varit med i Diakonias aktivistgrupp och hållit i workshops för ungdomsgrupper. Vilken fråga fokuserar ni framför allt på i församlingen och varför? I internationella rådet i Abrahamsbergskyrkan har vi bland annat fokuserat på Kongo och En hållbar värld. Vi har även tittat på de nya utmaningarna Diakonia står inför, där vi utmanat Diakonia och Missionskyrkan kring internationella frågor och hur man förblir relevant. Jag inspireras själv mycket av den möjliga synergin mellan folkrörelse, professionalism och de nya snabba nätverken kring rättviseengagemang. Varför är Diakonias arbete viktigt? Därför att Diakonia arbetar med att förändra strukturer på ett långsiktigt strategiskt sätt utan att tappa fokus på de människor som gör förändringen möjlig runt om i världen. På vilket sätt ser du att Diakonias arbete ger resultat? Till exempel på en sådan här ombudsresa. Då kan man se personliga exempel på hur saker förändrats där Diakonia har bidragit eller varit avgörande för den förändringen, även när man arbetar i komplexa miljöer där det finns många olika orsaker till förändring. Varför är det viktigt att engagera sig? Därför att det inte går att låta bli. Vi är alla intrikat sammanvävda. Sydafrikanska begreppet Ubuntu driver mig: Jag blir till i relation till andra människor. Om någon lider så lider jag. Det handlar om samhörighet. Hur orkar du fortsätta, även när saker inte förändras? Kraft, energi och ork kommer ofta från min familj, vänner och i mötet med andra. Jag tror också att man måste acceptera att man har olika ork och energi över tid. Ett annat sätt för att orka är att följa sin inre etiska kompass, meditation och så klart inspiration från andra som gått före. Dela med 9

10 Politikerutfrågning om global utveckling Är du intresserad av utvecklingsfrågor men osäker på var riksdagspartierna står? Under hösten anordnar ett flertal församlingar i Sverige utfrågningar av riksdagskandidater om deras syn på Sveriges politik för global utveckling (tillsammans med Diakonia och Bilda). Du är välkommen att delta i dessa samtalskvällar där politikerna frågas ut om bistånd, mänskliga rättigheter och globala frågor. På diakonia.se/kalendarium ser du var och när utfrågningarna äger rum. Gaza: Blockaden är totalt oacceptabel I samband med Israels attack mot Ship to Gaza konvojen tog den offentliga debatten om blockaden mot Gaza fart. Även i Israel hördes många röster som pekade på blockadens orättfärdiga och kontraproduktiva effekter. Diakonia har under lång tid hävdat att den illegala blockaden måste upphöra. Blockaden är en huvudkomponent i Israels kollektiva bestraffning av Gazas civilbefolkning och är totalt oacceptabel. Blockaden har också blivit en garant för Hamas illegala makt och kontroll över Gaza. Deras ledare och aktiva saknar ingenting av livets goda och drar istället både politisk och ekonomisk nytta av blockaden. Gazas civilbefolkning lider däremot av brist på varor och förnödenheter och har fått uppleva krig och hur hela det civila samhället rasat samman. Det är dags för omvärlden att agera. Blockaden måste brytas. Övergrepp, straffrihet och tomma fredsförhandlingar har genomsyrat konflikten i Israel och Palestina. Civilbefolkningen drabbas hårt av konflikten dagligen. Diakonia anser att det behövs en ny politik och Sverige och EU bör sätta folkrätten och mänskliga rättigheter som ram för att hantera konflikten och tvinga parterna till förhandlingsbordet. Ge bort rätten till fredskultur så är du med och skapar framtidsdrömmar för Jonhatan Rodriguez och många andra ungdomar runt om i världen. Ge bort en rättighet Vill du ge en vän en present med mening? Och vill du samtidigt ge Diakonia möjlighet att kämpa för människors rättigheter i över trettio länder? Då ska du ge bort en rättighet! Varje rättighet kostar hundra kronor och ger dig ett gåvoblad med ett symboliskt paket att ge bort. Du viker själv ihop paketet och skriver på etiketten. Pengarna används till hela vårt rättighetsarbete. Dessutom bidrar Sida med 900 kronor för varje hundralapp! LÄS MER om, och ge bort, rättigheterna på: diakonia.se/rattighet Foto: Jon Restpo En almanacka som förändrar världen Snart är Diakonias almanacka för 2011 klar! Varje månad illustreras med en vacker bild från något av de länder där Diakonia arbetar. Under bilden finns månadens dagar, helger markerade med rött. Till varje bild finns det också en kort text som berättar om bilden och människorna på den. Almanackan är cirka 28x28 centimeter. Den är spiralbunden, och har ett hål så att den lätt kan hängas upp på väggen. Du som är Förändringsfadder och ger minst 300 kr per månad får almanackan sänd till dig i oktober som ett extra tack för att du stödjer Diakonias arbete. Du som inte är Förändrings fadder eller som ger mindre än 300 kr per månad, kan köpa almanackan för 150 kr inklusive porto. Ett annat sätt att få almanackan är att antingen bli Förändringsfadder eller att höja din månadsgåva! Det gör du genom att kontakta givarservice på Almanackan beställer du på diakonia.se/material 10 Dela med

11 Gnetar sig fram till en bättre värld Iréne Ambjörn i Leksand, som följde med på Diakonias ombudsresa till Sydamerika i våras, har funnit ett eget sätt att förändra världen: genom att kombinera nytta med nöje. Av gamla tyger syr hon påsar som hon sedan säljer i bland annat kyrkan och på sommargården. Jag älskar att sy, och tycker det är fantastiskt roligt att leta gamla tyger på loppisar och ta till vara sådant som andra inte tycker är någonting. Helst ska det vara 70-talsmönster, säger Iréne. I varje påse lägger Iréne en Dela med, så blir det lite information om Diakonia också. Jag har förstått att vill man förändra världen, så är det på det här sättet; med ett envist gnetande och med små steg som till slut ger resultat, och till det behövs pengar. Jag tycker det är så roligt att jag kan kombinera min lust att sy med mitt intresse för återanvändning, och samtidigt göra något nyttigt. Väskorna är ju också en sak som inte är alldeles onödig, en fördel i vårt prylsamhälle. Visste du? att du kan starta en egen insamling till Diakonia i samband med din högtidsdag? Din insamling kan du också koppla till ditt Facebookkonto så att det i din logg syns när någon har skänkt pengar till insamlingen! LÄS MER och starta DINinsamling på: diakonia.se/insamling Mål ,1 milj Insamlat hittills 9,2 milj t.o.m FöRändringsfaddrar 4,4 milj DET HÄR KAN DU GÖRA! ULF FRÖDIN Anordna en klädbytardag där intäkterna går till Diakonia. Det kommer att bli ett utmärkt tillfälle att göra sig av med gamla kläder och skaffa nya vid ett och samma tillfälle! Sätt upp anslag om klädbytardagen och be allmänheten men också dina vänner, bekanta och arbets-/studiekamrater att ta med sig de kläder som de vill byta. Kläderna ska naturligtvis vara hela och rena, och det kan vara bra att ha angivit ett minsta antal plagg att ta med. Varje person får sedan betala en liten summa i inträde, som går till Diakonia. Låt alla lägga ut sina kläder och sedan är det bara att börja fynda. Inte nog med att du kommer hem med nya kläder både miljön och Diakonia kommer att vara tacksamma för ditt initiativ! Privatpersoner Testamenten 0,9 milj Fondsparande 1,5 milj 0,5 milj Minnes- och högtidsgåvor 1,2 milj 0,5 milj Församlingsgåvor Företag och föreningar ÖVRIGT 0,1 milj 0,1 milj Dela med 11

12 Kalender för en speciell sorts människor Somliga människor vet att det går att förändra världen. De lever i övertygelsen att mänskliga rättigheter, jämställdhet, rättvisa och demokrati kan genomföras överallt. Och de arbetar för detta, varje dag direkt och indirekt via samarbetsorganisationer över hela världen. De hjälper människor att själva ta sig ur fattigdom och förtryck. De skapar nya och bättre förutsättningar på lokal nivå och de medverkar till globala förändringar. De finns i Sverige, Ouagadougou, de finns överallt. Det här är en kalender för dessa människor. Den är 250x250 mm och kostar 150 kr inkl porto. Köp den om du vill känna dig lite speciell. Kalendern kan beställas på diakonia.se eller på telefon Tel PG diakonia.se DIAKONIA ÄR EN KRISTEN BISTÅNDSORGANISATION SOM TILLSAMMANS MED LOKALA SAMARBETSORGANISATIONER ARBETAR FÖR EN VARAKTIG FÖRÄNDRING FÖR DE MEST UTSATTA MÄNNISKORNA I VÄRLDEN.

En broschyr om kvinnlig könsstympning. Du har rätt att säga nej!

En broschyr om kvinnlig könsstympning. Du har rätt att säga nej! En broschyr om kvinnlig könsstympning Du har rätt att säga nej! Ingen har rätt att utsätta dig för det! Kvinnlig omskärelse kallas könsstympning för att visa att det är fråga om en stympning. Det är inte

Läs mer

Idag ska vi/jag presentera vikten av flickor och kvinnors rättigheter och hur det gynnar en hållbar utveckling för en bättre värld!

Idag ska vi/jag presentera vikten av flickor och kvinnors rättigheter och hur det gynnar en hållbar utveckling för en bättre värld! Idag ska vi/jag presentera vikten av flickor och kvinnors rättigheter och hur det gynnar en hållbar utveckling för en bättre värld! Jag/vi kommer även presentera de globala målen för hållbar utveckling

Läs mer

Samtal med Hussein en lärare berättar:

Samtal med Hussein en lärare berättar: Samtal med Hussein en lärare berättar: Under en håltimme ser jag Hussein sitta och läsa Stjärnlösa nätter. Jag hälsar som vanligt och frågar om han tycker att boken är bra. Han ler och svarar ja. Jag frågar

Läs mer

TEMARAPPORT FLICKAFADDER

TEMARAPPORT FLICKAFADDER TEMARAPPORT FLICKAFADDER Tack för att du är Flickafadder och bidrar till Plan Internationals insatser för flickors rättigheter! Flickor och kvinnor tillhör en av de mest marginaliserade grupperna i världen.

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Centralafrikanska republiken Återrapport 1/2017

Centralafrikanska republiken Återrapport 1/2017 Centralafrikanska republiken Återrapport 1/2017 Med stöd från SOS Barnbyar får Juhinas möjlighet att gå i skolan. Foto: SOS Arkiv Rose och hennes familj får stöd via SOS Barnbyars familjestärkande. Foto:

Läs mer

för jämställdhet elevmaterial

för jämställdhet elevmaterial för jämställdhet elevmaterial INNEHÅLL VAR MED I AKTION FN. 3 AKTION FN FÖR JÄMSTÄLLDHET..... 4 10 FAKTA OM JÄMSTÄLLDHET... 5 FÖRDJUPA ER INOM PROJEKET FLICKA... 6 INFORMATION VID INSAMLING... 6 MATERIAL...

Läs mer

HUNGERPROJEKTET BANGLADESH RAPPORT 2013

HUNGERPROJEKTET BANGLADESH RAPPORT 2013 HUNGERPROJEKTET BANGLADESH RAPPORT 2013 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har investerat i en framtid fri från

Läs mer

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke.

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. FÅ KOLL PÅ TANZANIA PÅ 15 MINUTER Det här studiematerialet handlar om varför

Läs mer

Könsstympning av flickor och kvinnor. Kultur och öde

Könsstympning av flickor och kvinnor. Kultur och öde Könsstympning av flickor och kvinnor Kultur och öde Sveriges 30 års arbete mot kvinnlig könsstympning 1982 infördes lagen mot kvinnlig könsstympning i Sverige. 1998-1999 skärptes lagen. Förbudet gäller

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Fira FN-dagen med dina elever

Fira FN-dagen med dina elever EN BÄTTRE VÄRLD Fira FN-dagen med dina elever 24 oktober Ett material för grundskolan från Svenska FN-förbundet. Fira FN-dagen med Svenska FN-förbundet och projektet Skolmat blir kunskap. Inför FN-dagen

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER

UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER , De följande sidorna är en introduktion för er som vill vara med och påverka för ett en mer klimatsmart och rättvis värld. Vi börjar nu i klassrummet! Att vända sig

Läs mer

Skolmaterial FN-DAGEN 2017

Skolmaterial FN-DAGEN 2017 Skolmaterial FN-DAGEN 2017 Fira FN-dagen och lär dig mer om flickors rättigheter och Agenda 2030 med Svenska FN-förbundet Mänskliga rättigheter för alla Jämställdhet är en mänsklig rättighet men världen

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom Handledning av Kitte Arvidsson Innehåll sid Detta är Studieförbundet Vuxenskolan, SV 3 Det här är en studiecirkel 4 Träff 1 5 Träff 2 7 Träff 3 8 SVs

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Att praktisera sin religion i Sverige Barns rättigheter Våld i

Läs mer

En film om kvinnor som tar plats i en manlig värld.

En film om kvinnor som tar plats i en manlig värld. En film om kvinnor som tar plats i en manlig värld. Nio Nepalesiska kvinnor får chansen att utbilda sig i ett yrke, som hittills helt och hållet har varit förbehållet män. Kvinnor från hela världen ställer

Läs mer

vi måste våga se En informationsfolder om könsstympning av flickor och kvinnor

vi måste våga se En informationsfolder om könsstympning av flickor och kvinnor vi måste våga se En informationsfolder om könsstympning av flickor och kvinnor 1 Könsstympning av flickor och kvinnor är ett brott mot de grundläggande mänskliga rättigheterna och mot barns rättigheter.

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Barns rättigheter Våld i nära relationer Göteborgs Stad och Länsstyrelsen

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Skolmaterial FN-DAGEN 2015. Fira FN-dagen och FN 70 år med Svenska FN-förbundet

EN BÄTTRE VÄRLD. Skolmaterial FN-DAGEN 2015. Fira FN-dagen och FN 70 år med Svenska FN-förbundet EN BÄTTRE VÄRLD Skolmaterial FN-DAGEN 2015 Fira FN-dagen och FN 70 år med Svenska FN-förbundet FN 70 ÅR Fira med Svenska FN-förbundet År 2015 fyller FN 70 år! Det är också året då FN:s nya utvecklingsmål

Läs mer

Halvmånsformade ärr. Något osynligt trycker mot mitt bröst. Jag vänder mitt ansikte mot fläkten, blundar åt den

Halvmånsformade ärr. Något osynligt trycker mot mitt bröst. Jag vänder mitt ansikte mot fläkten, blundar åt den Halvmånsformade ärr Något osynligt trycker mot mitt bröst. Jag vänder mitt ansikte mot fläkten, blundar åt den kalla luften. Det är inte så varmt längre. Dagen har börjat sjunka in i natten. Mamma talar

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref. Joh. 1:35-46 Kallelsen till Guds rike

Tunadalskyrkan e tref. Joh. 1:35-46 Kallelsen till Guds rike 1 Tunadalskyrkan 13 06 09 2 e tref. Joh. 1:35-46 Kallelsen till Guds rike Under 1880-talet kom väckelsen till Köping med omnejd. Det bildads församlingar på flera platser med en livaktig verksamhet. Så

Läs mer

EU Barn Online II (31/03/2010) 9-10 ÅRINGAR

EU Barn Online II (31/03/2010) 9-10 ÅRINGAR KOPIERA ID- NUMMER FRÅN KONTAKTBLADET LANDSKOD STICKPROVSN UMMER ADRESSNUMMER INTERVJUARENS NAMN OCH NUMMER ADRESS: POSTNUMMER TELEFONNUMMER EU Barn Online II (31/03/2010) 9-10 ÅRINGAR HUR MAN FYLLER I

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer

Flickafadder ÅTERRAPPORT 2011 1

Flickafadder ÅTERRAPPORT 2011 1 Flickafadder ÅTERRAPPORT 2011 1 Flickafadder Tack för att du stödjer Plans arbete för flickors rättigheter! Här får du som är Flickafadder en rapport om Plans arbete för flickors rättigheter. Vi berättar

Läs mer

RAOUL 2015 SKOLMATERIAL

RAOUL 2015 SKOLMATERIAL RAOUL 2015 SKOLMATERIAL Den 27 augusti är Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för medmänsklighet, civilkurage och alla människors lika värde. Inför denna dag erbjuder vi på Raoul Wallenberg

Läs mer

Jag har accepterat, men kommer aldrig förlåta

Jag har accepterat, men kommer aldrig förlåta Jag har accepterat, men kommer aldrig förlåta Publicerad 2016-02-15 Hedersvåld. Melissa är en av många flickor som under uppväxten kontrollerades av sina föräldrar. Efter åratal av kontroll, hot och våld

Läs mer

Sida 1 av 5 Barnkonventionen för barn och unga FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, antogs 1989. Barnkonventionen innehåller rättigheter som varje barn ska

Läs mer

Lämna skolbänken och ge en annan elev en plats i ett klassrum!

Lämna skolbänken och ge en annan elev en plats i ett klassrum! Lämna skolbänken och ge en annan elev en plats i ett klassrum! 1 UNICEF/Nepal/2012 tillsammans skapar vi en bättre värld Från och med nu genomförs Operation Dagsverke i samarbete med UNICEF. Tillsammans

Läs mer

Johanna, Yohanna. -lärarhandledning Tage Granit 2004

Johanna, Yohanna. -lärarhandledning Tage Granit 2004 Johanna, Yohanna -lärarhandledning Tage Granit 2004 Syfte Syftet med lärarhandledningen är att skapa olika sätt att bearbeta filmen och teaterföreställningens tema; mobbing och utanförskap. Genom olika

Läs mer

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen!

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen! HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2014 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har varit med och stöttat våra

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

KÖNSSTYMPNING AV SVENSKA FLICKOR DET TYSTA BROTTET.

KÖNSSTYMPNING AV SVENSKA FLICKOR DET TYSTA BROTTET. KÖNSSTYMPNING AV SVENSKA FLICKOR DET TYSTA BROTTET. BHV-dag 161207-08 Jennie Hedman Ett sammandrag från föreläsningen av Anissa Mohammed Hassan, särskilt sakkunnig på Länsstyrelsen i Östergötland. BARNHÄLSOVÅRDENS

Läs mer

Tusentals flickor behöver ditt stöd.

Tusentals flickor behöver ditt stöd. Tusentals flickor behöver ditt stöd. Inte ovanligt. Den här flickan, Blacky, hittades i en soptunna. Råttorna hade börjat äta av hennes ansikte. Överleva? Djur, människor och växter kämpar i 40 gradig

Läs mer

VOLONTÄRINSATSER FÖR MISSION OCH BISTÅNDSPROJEKT. Instruktioner för volontären, församlingen och missionären.

VOLONTÄRINSATSER FÖR MISSION OCH BISTÅNDSPROJEKT. Instruktioner för volontären, församlingen och missionären. VOLONTÄRINSATSER FÖR MISSION OCH BISTÅNDSPROJEKT Instruktioner för volontären, församlingen och missionären. Innehåll Inledningsord - Att sända ut volontärer Instruktioner för volontären Instruktioner

Läs mer

Material för gymnasiet

Material för gymnasiet Material för ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och geografi. Med detta skolmaterial

Läs mer

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 P. I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. Amen. F. Välsignad vare den heliga Treenigheten, kärlekens

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Min resa till Tanzania

Min resa till Tanzania Min resa till Tanzania Jag har för andra gången i mitt liv varit i Tanzania. Jag är nu mer förtjust än jag var sist. Resan gjorde jag med min pappa, John. Min bror Markus var redan där. Första gången jag

Läs mer

Hur skapas det manliga och det kvinnliga könet genom könsstympningen, i olika samhällen?

Hur skapas det manliga och det kvinnliga könet genom könsstympningen, i olika samhällen? Av: Tishka Meresene Samhällsvetenskapliga institutionen Sexualitet och samhällsanalys Örebro Universitet. 2006 Hur skapas det manliga och det kvinnliga könet genom könsstympningen, i olika samhällen? En

Läs mer

ELEVHJÄLP. Diskussion s. 2 Åsikter s. 3. Superfrågorna s. 15. Fördelar och nackdelar s. 4. Källkritik s. 14. Vi lär av varandra s.

ELEVHJÄLP. Diskussion s. 2 Åsikter s. 3. Superfrågorna s. 15. Fördelar och nackdelar s. 4. Källkritik s. 14. Vi lär av varandra s. Superfrågorna s. 15 Diskussion s. 2 Åsikter s. 3 Källkritik s. 14 Vi lär av varandra s. 13 ELEVHJÄLP av Carmen Winding Gnosjö Fördelar och nackdelar s. 4 Konsekvenser s. 5 Samband s. 10-12 Likheter och

Läs mer

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Firat Nemrud Projekt ledaren Kurdiska föreningen i Eskilstuna Ali Karimi Projektledaren Kurdiska föreningen i Eskilstun SLUTRAPPORT OM PROJEKTET

Läs mer

Galaterbrevet Del 4) 2:7-16 Undervisning: Chuck Smith

Galaterbrevet Del 4) 2:7-16 Undervisning: Chuck Smith Galaterbrevet Del 4) 2:7-16 Undervisning: Chuck Smith Tvärtom, de insåg att jag hade blivit betrodd med evangelium till de oomskurna liksom Petrus till de omskurna. Han som hade gett Petrus kraft att vara

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder

En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder Kvinnojouren Nina är en verksamhet av Irakiska Kommittén för Kvinnors Rättigheter (IKKR). I sitt arbete mot våld och hedersrelaterad våld tar kvinnojouren

Läs mer

diskussionsunderlag Hallelujabröllop

diskussionsunderlag Hallelujabröllop diskussionsunderlag Hallelujabröllop Religion Vad är religion? Vad innebär det att vara religiös? Är du religiös? Om ja, vad innebär religionen för dig? Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder,

Läs mer

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD.

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Ungdomarnas mänskliga rättigheter kränks. I mitt arbete träffar jag ungdomar som lever under förhållanden som inte är förenliga med

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av?

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av? MBT 2013 Undervisning av Ulrika Ernvik Guds dröm om mej! Gud har en dröm! Ps 139:13-18 Gud har en dröm för varenda liten människa även mej. Drömmen handlar mest om vem han vill att jag ska VARA mer än

Läs mer

FLICKA EN UTSTÄLLNING OM FLICKORS RÄTTIGHETER

FLICKA EN UTSTÄLLNING OM FLICKORS RÄTTIGHETER Stöd Flickaprojektet! Sms:a Flicka till 72909 så bidrar du med 50 kr. Du kan också swisha valfri gåva till 1239000795 eller besöka fn.se. Foto: FN-förbundet/Carolina Given-Sjölander FLICKA UTSTÄLLNING

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

DITT TESTAMENTE Hur du kan förändra världen med oss.

DITT TESTAMENTE Hur du kan förändra världen med oss. FOTO: ActionAid DITT TESTAMENTE Hur du kan förändra världen med oss. Nya läromedel i San Carlos Alzatate, Guatemala. Du kan ge fler flickor en framtid Majoriteten av världens fattiga är kvinnor eller flickor.

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

MELISSA DELIR. Vilsen längtan hem

MELISSA DELIR. Vilsen längtan hem MELISSA DELIR Vilsen längtan hem 2005-10 år senare -2015 Idrott och hälsa lärare 3 böcker & metodmaterial, kärleken är fri, skolprojekt (kvinnojour) Föreläsningar (2009) Hemkommun (2012) Man & dotter Hälsa

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer

Vår grundsyn Omgivningen

Vår grundsyn Omgivningen För att bli hållbart och tryggt för de människor som vistas i ett hus behöver huset en stabil grund. Styrelsen för Fisksätra Folkets Hus Förening vill genom detta dokument, antaget i november 2009, lägga

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Tunadalskyrkan Att leva i Guds Nu

Tunadalskyrkan Att leva i Guds Nu 1 Mark 1:14 När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sade: Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. Tunadalskyrkan 131208 Att leva

Läs mer

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 Predikan, Korskyrkan Borås den 15 oktober 2006, av Micael Nilsson När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 SARA Den är veckan har jag stämt möte med Sara. Det har inte varit så enkelt

Läs mer

Innehåll. 1. Syfte Metod och urval Analys Reflektioner och rekommendationer Frågor och svar 3

Innehåll. 1. Syfte Metod och urval Analys Reflektioner och rekommendationer Frågor och svar 3 Innehåll 1. Syfte... 1 2. Metod och urval... 1 3. Analys... 1 3.1 ACT now for climate justice och kunskapshöjning 1 3.2 Aktivisternas övriga aktiviteter... 1 3.3 Aktivisternas engagemang... 2 3.3 Aktivisternas

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning I III Lättläst version Ill II REGERINGSKANSLIET Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter 1 Det här är Barnombudsmannens skrift om Konventionen om barnets rättigheter omskriven till lättläst. Thomas Hammarberg har skrivit texten. Lena

Läs mer

Brukets skola där idéer blir till handling

Brukets skola där idéer blir till handling Brukets skola där idéer blir till handling På Brukets skola är allt möjligt! Som rektor på Brukets skola är det mitt mål att varje elev ska känna trygghet, engagemang, inflytande och handlingskraft. Tillsammans

Läs mer

Indien Khajuri Kalan. Återrapport 1/2017 ÅTERRAPPORT 1/2017 INDIEN KHAJURI KALAN. Foto: SOS Arkiv

Indien Khajuri Kalan. Återrapport 1/2017 ÅTERRAPPORT 1/2017 INDIEN KHAJURI KALAN. Foto: SOS Arkiv Indien Khajuri Kalan Återrapport 1/2017 Foto: SOS Arkiv Foto: SOS Arkiv Tack för ert stöd till barnen i Khajuri Kalan SOS Barnbyar har arbetat i Khajuri Kalan sedan 2004. I barnbyn bor 88 barn med särskilda

Läs mer

FÖRÄLDRAENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen.

FÖRÄLDRAENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen. FÖRÄLDRAENKÄTER Sammanställning av utvärderingsenkäter ifyllda av föräldrar som haft barn på Terapikoloniers sommarverksamheter, eller som själva deltagit tillsammans med sina barn på någon Terapikoloniers

Läs mer

MISSION ÄR SAMARBETE - VI BEHÖVER DIG

MISSION ÄR SAMARBETE - VI BEHÖVER DIG MISSION ÄR SAMARBETE - VI BEHÖVER DIG Missionen berör och engagerar kristna världen över. Vill du också vara en länk i arbetet och delta i vårt uppdrag? Välkommen med som frivillig! Du kan påverka i sociala

Läs mer

Frågor & Svar. Svar på frågor som kan tänkas dyka upp under din visning.

Frågor & Svar. Svar på frågor som kan tänkas dyka upp under din visning. Frågor & Svar Svar på frågor som kan tänkas dyka upp under din visning. INNEHÅLL Varför sprider Plan en film om flickors rätt till utbildning? Är det Plan som står bakom Girl Rising? Hur jobbar Plan med

Läs mer

Anföranden Torsdagen den 27 oktober 2011

Anföranden Torsdagen den 27 oktober 2011 116 Svenska kyrkan och Ship to Gaza MARGARETA SANDSTEDT: Fru ordförande, ledamöter och biskopar! Den här frågan om Svenska kyrkans stöd till märkliga utrikesengagemang som Ship to Gaza upphör aldrig att

Läs mer

längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, 2014-2015 längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet,

längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, 2014-2015 längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, livsviktigt, Gud, smärta,framtid.. längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, livsviktigt, Gud, smärta,framtid..

Läs mer

FN:s konvention om barnets mänskliga rättigheter

FN:s konvention om barnets mänskliga rättigheter FN:s konvention om barnets mänskliga rättigheter Om barnkonventionen Dessa artiklar handlar om hur länderna ska arbeta med barnkonventionen. Artikel 1 Barnkonventionen gäller dig som är under 18 år. I

Läs mer

Flickor, pojkar och samma MöjliGheter

Flickor, pojkar och samma MöjliGheter Malin Gustavsson Flickor, pojkar och samma MöjliGheter hur du som förälder kan bidra till mer jämställda barn Alla barn har rätt att uppleva att de duger precis som de människor de är. Det ska inte göra

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Tillsammans är vi som starkast och därför har vi tagit fram ett kit som aktivister inom Latinamerikagrupperna kan använda i sitt arbete.

Tillsammans är vi som starkast och därför har vi tagit fram ett kit som aktivister inom Latinamerikagrupperna kan använda i sitt arbete. Medlemsveckan arrangeras två gånger per år och innebär att vi lyfter fram allt det fantastiska en får ut av att vara engagerad i Latinamerikagrupperna med syftet att värva fler medlemmar till föreningen

Läs mer

Brott förr och nu. Julia Näsström SPHIL2 31/1-2012

Brott förr och nu. Julia Näsström SPHIL2 31/1-2012 Brott förr och nu Av Julia Näsström SPHIL2 31/1-2012 Brottslighet Det har funnits brottslighet i vårt samhälle så länge vi kan minnas och förmodligen kommer det även fortsätta så längre fram i tiden. Det

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Tal, Niclas Lindgren, direktor för PMU Riksdagsseminarium om DR Kongo dec 2013

Tal, Niclas Lindgren, direktor för PMU Riksdagsseminarium om DR Kongo dec 2013 Tal, Niclas Lindgren, direktor för PMU Riksdagsseminarium om DR Kongo dec 2013 Jag mötte henne för ett par år sedan. Hon stod framför mig vid svarta tavlan, i ett klassrum nedanför Panzikullen i östra

Läs mer

Morgondagen börjar idag. Rädda Barnen på fem och en halv minut

Morgondagen börjar idag. Rädda Barnen på fem och en halv minut Morgondagen börjar idag. Rädda Barnen på fem och en halv minut foto: Pernilla Norström Ett tryggt barn blir en trygg vuxen och en trygg förälder. Utbildning ger barn möjligheten att utvecklas och ta kontroll

Läs mer

Lidingö Lotta Armijo Holmberg & Anja Norell

Lidingö Lotta Armijo Holmberg & Anja Norell Jacob Jacob har flera nära kompisar. De hänger mycket både i skolan och på fritiden, har många gemensamma intressen och har jättekul tillsammans. Jacobs familj tycker det är konstigt att de flesta av kompisarna

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

Scouternas gemensamma program

Scouternas gemensamma program Scouternas mål Ledarskap Aktiv i gruppen Relationer Förståelse för omvärlden Känsla för naturen Aktiv i samhället Existens Självinsikt och självkänsla Egna värderingar Fysiska utmaningar Ta hand om sin

Läs mer

,!$-.&%"'2## #####+!0*6!&#-33#

,!$-.&%'2## #####+!0*6!&#-33# ,!$-.&%"'2## #####+!0*6!&#-33#!""#$%"!&'%(# )*&#%&+!"!#$!,#,!$-.&%"'#-/0# $123.('4%#&1""'40!"!&# '#"&-33%$)52,!2# '22!07(( )89:9;#

Läs mer

Har barn alltid rätt?

Har barn alltid rätt? Har barn alltid rätt? Knepig balansgång i möten med barn och unga Möten med barn och unga, och med deras föräldrar, hör till vardagen för personal inom vården. Ofta blir det en balansgång mellan barnets

Läs mer

GENDER. diskutera könsroller. Handledarmaterial

GENDER. diskutera könsroller. Handledarmaterial GENDER diskutera könsroller Handledarmaterial Till ledaren Det här materialet är tänkt att ge en inblick i kvinnans situation världen över. Genom att visa bildspelet och sedan ha diskussionsgrupper hoppas

Läs mer

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år.

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år. HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2013 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat våra

Läs mer

Vilsen längtan hem. Melissa Delir

Vilsen längtan hem. Melissa Delir Vilsen längtan hem Melissa Delir MELISSA DELIR IDROTT OCH HÄLSA LÄRARE 3 BÖCKER & METODMATERIAL Vilsen längtan hem, Tack för att du finns, Du är född till att göra skillnad. Melissa Delir O O O JAG LYCKADES!

Läs mer

SOPHIE ZETTERMARK BREV TILL EN VÅLDTÄKTSMAN

SOPHIE ZETTERMARK BREV TILL EN VÅLDTÄKTSMAN SOPHIE ZETTERMARK BREV TILL EN VÅLDTÄKTSMAN Den här texten är tillägnad Kasper Englund, för allt han förstörde Du utnyttjade mig. Du utnyttjade inte enbart mig, du utnyttjade flera andra, du utnyttjade

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 08 11. Det är roten som bär Dig!

Tunadalskyrkan 13 08 11. Det är roten som bär Dig! 1 Tunadalskyrkan 13 08 11 Det är roten som bär Dig! Visst är det spännande att göra AHA-upplevelser ibland, för de kan ge både kraft och inspiration. Häromdagen gjorde jag en sådan upplevelse när jag upptäckte

Läs mer

Rättvisa i konflikt. Folkrätten

Rättvisa i konflikt. Folkrätten Rättvisa i konflikt Folkrätten Studiematerialet Rättvisa i konflikt Bildas studiematerial Rättvisa i konflikt finns tillgängligt att hämta fritt från Bildas hemsida. Materialet är upplagt för tre träffar

Läs mer

meddelanden från bangladesh 2012

meddelanden från bangladesh 2012 meddelanden från bangladesh 2012 Vi tycker om fabriken. Det är bra ljus och luft där. Vi skulle vilja att det ser ut så hemma. Fast lönen är för liten. Och vi jobbar för långa dagar! Vi vill bli befordrade

Läs mer

Guds mission NT Gud sände sin son till världen, 12e juni 16, BK

Guds mission NT Gud sände sin son till världen, 12e juni 16, BK Guds mission NT Gud sände sin son till världen, 12e juni 16, BK Gay killens berättelse - Jag har inte läst idag om Richards liv för att provocera. - Vi som kristna behöver vishet i dessa frågor idag, då

Läs mer

Barnfattigdom. Ett arbete av Hind

Barnfattigdom. Ett arbete av Hind Barnfattigdom Ett arbete av Hind 8m3 2016 BARNFATTIGDOM Jag valde att arbeta med ämnet barnfattigdom för att jag ville lära mig mer om det. Ämnet är stort och det är viktigt. Det känns som om vi inte bryr

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer