Varning för tidernas vänstersväng. 35 punkter som hotar stockholmarna efter valet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varning för tidernas vänstersväng. 35 punkter som hotar stockholmarna efter valet"

Transkript

1 Varning för tidernas vänstersväng 35 punkter som hotar stockholmarna efter valet Moderaterna i Stockholms stad och län September 2010

2 Vad händer om vi vaknar upp den 20 september och kan konstatera att de rödgröna partierna har vunnit valet i Stockholms stad, i landstinget eller i landet? Vad innebär det för framtiden? Stockholms stad och län växer och frodas varje år får vi nya invånare, nya bostäder och nya företag. Stockholm står dock inför ett antal ödesval framöver. Jobbskatter, Förbifart Stockholm, tillgången till och kostnaden för att ha någonstans att bo, och valfrihet i välfärden är alla frågor som kommer att påverka stockholmarnas vardag och kommer avgöra Stockholms framtida attraktionskraft. Det går naturligtvis inte att i detalj förutse de tre vänsterpartiernas handlingar. De stora dragen är emellertid tydliga. Baserat på deras agerande under de gångna fyra åren i opposition kan vi förvänta oss en politik som i vart fall inte kommer att underlätta medborgarnas vardag. De kommer att föra en politik som tar Stockholms stad och landstinget tillbaka i tiden och som av ideologiska skäl stoppar den positiva utveckling som skett de senaste åren. Exempelvis kommer Förbifarten riskeras, tillgängligheten i vården att försämras med växande köer som resultat, maten fördyras, takten i bostadsbyggandet försvagas och valfriheten i skolan riskeras. Spårvägsutbyggnaden riskeras och skatten kommer att höjas för alla på ett sätt som blir särskilt kännbart för de med låga inkomster. I vår genomgång av Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets politik finns en lång rad förslag som försämrar vardagen för invånarna i Stockholms stad och län. De 35 största försämringarna med rödgrönt styre är:

3 1. Färre och dyrare bostäder Utan ordentligt ledarskap när det kommer till bostadsbyggande står Stockholm inför en akut brist på bostäder. De tre vänsterpartiernas handlingsförlamning i frågan är ett mycket allvarligt hot mot Stockholms framtid. Moderaterna har under mandatperioden byggt bostäder i Stockholms stad, och vårt mål för nästa mandatperiod är ytterligare bostäder. Sammantaget ska vi moderater bygga bostäder i Stockholms stad och län. Vi gör det för att bostadsbyggandet är en av de absolut viktigaste frågorna för Stockholms utveckling. De tre vänsterpartierna säger sig vilja bygga bostäder i Stockholms stad under nästa mandatperiod och i länet vill Socialdemokraterna bygga bostäder. Detta är dock bara fagra ord, som inte står sig när det kommer till praktisk politik. Miljöpartiet har under mandatperioden röstat nej till varannan ny bostad som föreslagits totalt har bostäder för unga, gamla och barnfamiljer avfärdats av Miljöpartiet. Socialdemokraterna har under mandatperioden röstat emot 319 bostäder, och Vänsterpartiet har röstat emot bostäder. Detta gör att vad de säger och vad de gör går i otakt hur många bostäder blir egentligen byggda med de tre vänsterpartierna? De tre vänsterpartierna vill också göra det dyrare att bo i de hus som redan finns genom att återinföra fastighetsskatten. Till 15 procent kommer pengarna att tas direkt ur stockholmarnas plånböcker. Det kommer att kosta stockholmarna 46 miljoner kronor, eller kronor ytterligare per år för en villa med 6 miljoner i taxeringsvärde enligt 2009 års taxering. Gränsen för den nya fastighetsskatten går vid 4,5 miljoner kronor kommer Skatteverket med nya taxeringsvärden för småhus, och har taxeringsvärdet samma genomsnittliga höjning 2012 som 2009 kommer det att vara med cirka 36 procent. En villa som idag har 4 miljoner kronor i taxeringsvärde kommer då att ha ett taxeringsvärde på cirka 5,4 miljoner kronor. Därmed lyfts även dessa villaägare in i denna nya skatteklass. 2. Avskaffat RUT och ROT RUT- och ROT-avdragen har skapat nya jobb i Sverige och förenklat vardagen för tusentals människor över hela landet. Trots det vill de rödgröna avskaffa RUTavdraget samt på sikt även ROT. Det innebär att tusentals jobb försvinner och företagare och anställda knuffas ut från arbetsmarknaden och vita jobb återigen blir svarta med minskade skatteintäkter och ökad social otrygghet som följd. Socialdemokraterna har länge talat nedsättande om den hushållsnära sektorn. I ett försök att lansera ett rödgrönt alternativ till RUT-avdraget har Socialdemokraterna presenterat förslaget om en landstingsbutler i Stockholms tunnelbana. Frågan som omedelbart uppstår är varför man ska bära smutstvätten till tunnelbanan eller hämta

4 matkassen i spärren när det redan finns kemtvättar och företag som levererar matkassen hem till dörren i stället för till tunnelbanespärren? När Alliansen 2003 föreslog SL-gallerior med utökad service i anslutning till tunnelbanestationerna avfärdades det av Socialdemokraterna som då hade makten. När Alliansen fick förtroendet 2006 att leda SL påbörjades arbetet med att förbättra resemiljöerna med mer närservice och ökad trygghet. Östermalmstorg är den första stationen och har redan öppnat. Arbete pågår på ytterligare åtta stationer och fler platser är på gång. Vi moderater vill behålla både RUT- och ROT-avdragen. För nästa mandatperiod vill vi se över om man kan bygga ut avdraget till andra tjänster. 3. Osäker framtid för friskolorna Rätten att själv välja utbildningsplats, och hälsosam kvalitetskonkurrens mellan skolorna, är en hörnsten i Stockholms arbete för en skola i världsklass. I dag går ungefär var tredje gymnasieelev i Stockholm i en fristående gymnasieskola. Moderaterna välkomnar att unga stockholmare och deras familjer idag kan göra aktiva val om vilken skola de vill gå i. Ett av de tre partierna i vänsteroppositionen, Vänsterpartiet, skriver i sitt budgetförslag för 2010 att Med pengsystem / / får [medborgarna] mindre makt som medborgare, och konstaterade i maj 2010 att det fanns en överetablering av friskolor i Stockholm. Inger Stark (V), ledamot i Stockholms utbildningsnämnd förstärker i maj 2010 detta budskap med att konstatera följande: Vi tycker att det vore helt självklart att man stoppar det här upp-poppandet av friskolor som hotar den kommunala skolan. Det finns en överetablering nu och vi måste lugna ner situationen, och hon föreslog ett tillfälligt stopp för friskolor i Stockholm. Socialdemokraterna höll i maj 2010 med Vänsterpartiet om ett friskolestopp och säger sig idag ha en öppen inställning till friskolor, men villkorar denna öppenhet med hotfullt tal om vinstdrivande skolor och en rad krav som snarast är ägnade åt att säkerställa fördelar för kommunala skolor. Mot detta står Miljöpartiets stöd för friskolorna, ett stöd som genom åren har gjort att partiet har brutit blockgränserna och röstat med Alliansen i både kommunfullmäktige, nämnder och i Riksdagen, för att säkerställa friskolornas rättigheter. Miljöpartiet skriver i sitt budgetförslag för 2010 kort och gott att en attraktiv kommunal skola är inte hotad av nya fristående skolor. Här bildar socialdemokratin och Vänsterpartiet effektiv majoritet bland de tre vänsterpartierna, med Miljöpartiet i ensam minoritet. Det finns all anledning att fråga sig vad en vänsterseger i valet kan komma att innebära för mångfalden på skolområdet. Vad är egentligen viktigast för de rödgröna vem som råkar vara huvudman för skolan eller kvaliteten på undervisningen?

5 4. Stopp för högspecialiserad utländsk arbetskraft Vänsterpartierna har röstat emot arbetskraftsinvandringslagstiftningen vilket gör att de 3134 personer från utlandet som kommit hit för att jobba i Stockholm måste lämna landet, och att företagen som anställt dem kommer att drabbas. 5. Minskad mångfald i vården Det är genom en mångfald av vårdgivare, kvalitetskonkurrens och valmöjligheter som hälso- och sjukvården kan utvecklas och den enskilde patienten kan få vård med bättre kvalitet och som bättre motsvarar hennes önskemål. I Stockholms län bedrivs en tredjedel av all skattefinansierad vård av privata vårdgivare, som kan vara husläkare, sjukgymnaster eller mödravårdscentraler eller ett helt sjukhus. De rödgröna med Vänsterpartiet i spetsen vill sätta stopp för nya privata vårdgivare. Motståndet handlar inte om att privata vårdgivare ger sämre vård eller är dåliga arbetsgivare. Det handlar uteslutande om ideologiska skäl. De rödgröna tar ingen hänsyn till att externa vårdgivare kan bidra till en mer tillgänglig, kvalitativ och patientinriktad sjukvård. Eller att en mångfald av vårdgivare också är angeläget för att ta tillvara de kunskaper som finns hos medarbetarna i vården. Vi moderater bejakar en mångfald av vårdgivare för att främja utvecklingen av vården på patienternas och vårdpersonalens villkor. Det innebär även ett stopp för kvinnligt företagande i välfärden. 6. Förlorat fokus på kärnuppgifterna Vi moderater anser att landstinget ska koncentrera resurserna och fokusera på kärnuppgifterna, hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. De rödgröna tycker däremot att landstinget ska ansvara för väsentligt mycket mer. Därför vill de både höja skatten och ta pengar från sjukvården och kollektivtrafiken för att stödja långfilmsproduktion och cirkus- och dansgrupper. 7. Trafikkaos istället för nya spår och vägar Vi moderater tar Stockholms trafikproblem och den miljöpåverkan de för med sig på allvar och lovar att bygga Förbifart Stockholm så snart som möjligt. Men det vill inte de tre vänsterpartierna. Trots att en klar majoritet av stockholmarna vill bygga Förbifart Stockholm har de rödgröna kommit överens om att riskera byggandet av Förbifarten. Istället för att börja bygga Förbifarten år 2012 vill de tre vänsterpartierna hålla en folkomröstning, och därmed stoppa eller minst fördröja och fördyra projektet. Bara förseningen kommer att kosta en miljard kronor i sig och beräkningar från Handelskammaren visar på ytterligare cirka fyra miljarder kronor i utebliven samhällsnytta. Totalt blir den samhällsekonomiska förlusten av en

6 folkomröstning fem miljarder kronor. Det är en ofantlig summa som skattebetalarna tvingas betala för att de tre vänsterpartierna inte står på stockholmarnas sida utan sätter partitaktiken främst. Vi moderater tror på ett Stockholm där man snabbt och effektivt kan ta sig fram, med buss, cykel, kollektivtrafik eller bil. För det behöver vi Förbifart Stockholm, och det förutsätter att Alliansen får stockholmarnas fortsatta förtroende. 8. Mindre levande stadsbild och nöjesliv Stockholm är en öppen och levande stad. Det beror på ett rikt folkliv i en grönskande miljö. Vi vill ha en trädnorm, som innebär att minst träd kommer att planteras i Stockholms stad under nästa mandatperiod. Dessutom är vi för att vissa krogar som uppfyller kraven ska få ha öppet sent, för ett större nöjesutbud och lugnare helgnätter när inte alla krogar stänger samtidigt. Vänsterpartierna vill ta bort möjligheten att ha krogar öppet sent, och vill ha kvar det förlegade kravet att söka danstillstånd. Alliansregeringen kommer om den blir omvald dessutom att sänka restaurangmomsen, vilket främjar en levande stad med många småföretagare. 9. Höjda skatter för alla stockholmare Moderaterna har under de gångna fyra åren satsat på välfärden, med bland annat rekordstora satsningar på skolan, omfattande valfrihet i äldreomsorgen, fler vårdcentraler och med en utökad kollektivtrafik. Det har vi gjort samtidigt som vi har sänkt skatten för låg- och medelinkomsttagare med 17 öre i landstinget och 60 öre i staden. Vi tror inte att skatten behöver höjas för att finansiera välfärden. Vad man behöver höja är ambitionerna. Socialdemokraterna går till val på höjd skatt med 17 öre i landstinget och 60 öre i Stockholms stad. Det innebär 77 öre i skattehöjning, men troligen behöver de höja skatten ännu mer för att finansiera alla sina ofinansierade löften. De här skattehöjningarna innebär att en vanlig småbarnsfamilj kommer att få mer än kronor mindre att röra sig med varje år, och en ensamstående mamma närapå kronor mindre. Det betyder många matkassar som den ensamstående mamman och familjerna inte kommer att ha råd att köpa hem. Lägger vi till regeringens jobbskatteavdrag så blir skattehöjningen ännu högre för stockholmarna. Om Vänsterpartiet får som de vill så kan samtliga jobbskatteavdrag försvinna det skulle innebära att en sjuksköterska i Stockholm förlorar en hel månadslön (efter skatt) på de höjda skatterna. Vi moderater tror att genom att låta stockholmarna få behålla mer pengar i plånboken och därmed skapa ett större utrymme i vardagen, så ökar vi människors frihet. Vi vill fortsätta att sänka skatten med 10-öring för 10-öring. Att fler har ett jobb att gå till, och

7 därmed betalar skatt, kommer alltid att vara viktigare för oss än att bara höja skatterna. Stockholm behöver fler skattebetalare, inte högre skatter. Det finns mer 10. Färre poliser, efter åratal av socialdemokratiska nedskärningar och nedläggningar inom polisen har Alliansen under de gångna fyra åren genomfört den största satsningen någonsin på rättsväsendet. Vi har öppnat 27 nya lokala poliskontor i Stockholms län, och det är idag nästan fler poliser i länet än under Socialdemokraterna. 11. Stadsdelsnämndsarrest för äldre som behöver vård- och omsorgsboende. 12. Skilda baddagar för kvinnor och män på kommunens badhus. 13. Chockhöjda parkeringsavgifter särskilt i ytterstaden. 14. Avskaffade betyg i de lägre klasserna. 15. Kaos i skolornas arbetsro och svarta hål i skolbudgetarna, när skolorna flyttas till stadsdelsnämnderna. 16. Slopad valfrihet och ökad segregation i skolan, när Socialdemokraterna återiför närhetsprincipen för skolval. 17. Trängselskatt på Essingeleden utan alternativ i form av Förbifart Stockholm. 18. Nedläggning av Stockholms citynära flygplats - Bromma. 19. Riskera kommunens skattepengar i nya bolag när bland annat vänsterpartiet vill starta ett biogasbolag. 20. Stopp för att kunna äga sin egen lägenhet i ytterstaden. 21. Stopp för privata förskolor, eftersom vänstern vill återföra all privat drift till kommunen, och har det som indikator i sin budget. 22. Politisk styrning av vilka pjäser och biofilmer som sätts upp i Stockholm, enligt Miljöpartiets kulturbudget 2010, samt yrkande i kulturnämnden. 23. En elfri zon stor som Södermalm 6 km 2, för alla elallergiker. 24. Mer skadegörande klotter, genom uppmuntrande av kommunala graffitiväggar. 25. Stopp för fordonsgas, genom totalförbud på naturgas vid bristsituationer. 26. Spekulation och risktagande med skattepengar, genom olagliga mikrolån. 27. Tvångsboende för nyanlända flyktingar, eftersom Socialdemokraterna ska avskaffa eget boende för nyanlända. 28. Radikalt minskade kunskaper i svenska språket hos flyktingar, eftersom SFI-bonusen tas bort. 29. Mer skolk och stök i skolan, genom avskaffad redovisning av frånvaro i skolan. 30. Stopp för alla nya motorvägsbyggen. 31. Nedlagt inrikesflyg söder om Sundsvall.

8 32. Höjda avgifter för vatten och fjärrvärme. 33. Förbud mot mobiltelefoner i tunnelbanan. 34. Färre vårdgivare genom avskaffandet av den fria etableringsrätten 35. Stopp för det fria vårdvalet

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare DYRARE ATT BO Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare Inledning Villaägarna det är vårt folk Gunnar Sträng, tidigare socialdemokratisk finansminister Inför höstens val

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR9 VÄLFÄRD & SKATTER

VALFAKTAHÄFTE NR9 VÄLFÄRD & SKATTER VALFAKTAHÄFTE NR9 VÄLFÄRD & SKATTER INLEDNING Detta är valfaktahäftet om välfärd och skatter. Dessa två områden hänger många gånger väldigt tydligt samman. När skatterna sänks innebär det att förutsättningarna

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 300 000 nya jobb 24 förslag för att göra ett bra Sverige bättre I dag för tio år sedan bildades Alliansen.

Läs mer

Valspecial. Kryssa en företagare. Ökad inkomstskatt ger inte mer till statskassan. Nio goda råd till en oemotståndlig offert.

Valspecial. Kryssa en företagare. Ökad inkomstskatt ger inte mer till statskassan. Nio goda råd till en oemotståndlig offert. Nummer 3 September 2014. Pris 35 kr Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm En tidning från Ta emot en praktikant i höst. Valspecial Valets viktigaste företagarfrågor

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

www.stockholm.socialdemokraterna.se

www.stockholm.socialdemokraterna.se VI SOCIALDEMOKRATER TROR på framtiden för Stockholmsregionen. Här finns storstadens mångfald, puls och spänning men också skärgård och storslagen natur. Här finns många av Sveriges mest innovativa och

Läs mer

100 förslag för ökade klyftor

100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor...1 100 250 miljarder i skattesänkningar...3 99 Dyrare bredband...3 98 Avskaffad bibliotekslag...4 97 Skärpt arbetsvillkor i a-kassan...4 96

Läs mer

Göteborg. - möjligheternas stad

Göteborg. - möjligheternas stad Göteborg - möjligheternas stad 20120704 Göteborg - möjligheternas stad Vi älskar vårt Göteborg. Det är en stad med enorm potential att bli något bättre. Många söker sig hit i hopp om en bättre framtid.

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

Vitbok # 1. Alliansregeringen. de fyra första åren

Vitbok # 1. Alliansregeringen. de fyra första åren Vitbok # 1 Alliansregeringen de fyra första åren 2 # Vitbok OM vitboken Utgiven av Alliansen maj 2010 Text Samordningskansliet Johan Forssell Mattias Keresztesi Foto: Sid 6 och 30 Johan Jeppsson Sid 44

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 Vägvalet: Fler eller färre jobb? En politik som sätter människan i centrum måste fokusera på jobben.

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

Socialdemokraternas förslag till budget 2014

Socialdemokraternas förslag till budget 2014 (S):1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING NYSTART FÖR STOCKHOLM 4 En stad som växer genom arbete, utbildning och investeringar 4 Ett Stockholm som arbetar 5 Bryt utvecklingen mot sjunkande resultat i skolan 9 Utveckla

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR5 UTBILDNING

VALFAKTAHÄFTE NR5 UTBILDNING VALFAKTAHÄFTE NR5 UTBILDNING INLEDNING Den svenska skolan har två grundläggande problem. Det ena handlar om att resultaten sjunker. Tiotusentals elever i Sverige förvägras idag den kunskap de har rätt

Läs mer

ögre kvalitet i välfärden olidaritet ch ansvar för älfärden

ögre kvalitet i välfärden olidaritet ch ansvar för älfärden olidaritet ch ansvar för älfärden ögre kvalitet i välfärden Jobbkongressen 2009 Häfte G Solidariteten och ansvar för välfärden Högre kvalitet i välfärden Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör

Läs mer

Almedalstal. Anna Kinberg Batra. 3 juli 2015

Almedalstal. Anna Kinberg Batra. 3 juli 2015 Almedalstal Anna Kinberg Batra 3 juli 2015 Anna Kinberg Batra i Almedalen, 3 juli 2015 Det har hunnit bli fredag kväll. Arbetsveckan är slut för de flesta. Det är fortfarande inte så långt sedan lönen

Läs mer

Gröna sköna Tyresö. Kommunplan 2015-2018

Gröna sköna Tyresö. Kommunplan 2015-2018 Gröna sköna Tyresö Kommunplan 2015-2018 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT... 4 2. EN BUDGET FÖR VÄLBEFINNANDE... 5 3. MILJÖPARTIETS VISION FÖR TYRESÖ KOMMUN 2030... 7 TYRESÖ EN GRÖNSKANDE

Läs mer

välfärdsvinsten Johnny Munkhammar Strävan efter vinst och utdelning ger bättre välfärd för skattepengarna juli 2009

välfärdsvinsten Johnny Munkhammar Strävan efter vinst och utdelning ger bättre välfärd för skattepengarna juli 2009 välfärdsvinsten Strävan efter vinst och utdelning ger bättre välfärd för skattepengarna Johnny Munkhammar www.timbro.se/innehall/?isbn=9175667188&flik=4 juli 2009 TIMBRO [VÄLFÄRD & REFORM] 1 Copyright

Läs mer

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa.

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. 1 Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. I Fas 3, numera omdöpt av regeringen till sysselsättningsfasen fanns i januari 2013 mer än 33 700 personer, vilket

Läs mer

VI FÖRTJÄNAR BÄTTRE UNG VÄNSTERS VALPLATTFORM 2010

VI FÖRTJÄNAR BÄTTRE UNG VÄNSTERS VALPLATTFORM 2010 VI FÖRTJÄNAR BÄTTRE UNG VÄNSTERS VALPLATTFORM 2010 www.ungvanster.se Vi förtjänar bättre! Gå med i Ung Vänster, www.ungvanster.se VI SKA BYGGA LANDET Sverige har förändrats. Vi som är unga idag är den

Läs mer

Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden.

Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden. VÄGVALET VI VILL GÖRA SVERIGE TILL ETT MÖJLIGHETERNAS LAND Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden. När

Läs mer

Utan Förbifarten stannar Stockholm

Utan Förbifarten stannar Stockholm 2010 : 7 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Utan Förbifarten stannar Stockholm Förbifart Stockholm behövs för en växande trafik eftersom Stockholm de sista 20 åren ökat med nära 390 000 invånare

Läs mer

Magdalena Andersson. Egna texter & pressmeddelande

Magdalena Andersson. Egna texter & pressmeddelande Magdalena Andersson Egna texter & pressmeddelande under 2008 Om man orkar och vill... 5 Ett starkare barnperspektiv... 5 Klart att vi stödjer regeringen!... 6 Bidrag till vit marknad... 7 Replik till Kristina

Läs mer

Sven Wimnell 060921: Alliansen vann valet 2006. Epoken Göran Persson är slut. (http://web.telia.com/~u86119283/omr36-39o.pdf)

Sven Wimnell 060921: Alliansen vann valet 2006. Epoken Göran Persson är slut. (http://web.telia.com/~u86119283/omr36-39o.pdf) Sven Wimnell 060921: Alliansen vann valet 2006. Epoken Göran Persson är slut. (http://web.telia.com/~u86119283/omr36-39o.pdf) Innehåll 5 Strukturomvandlingar, arbetslöshet och ny politik. 5 I Sverige pågår

Läs mer

Motioner och utlåtanden. Grupp B Bostadspolitik

Motioner och utlåtanden. Grupp B Bostadspolitik Motioner och utlåtanden Grupp B Bostadspolitik Stockholms arbetarekommuns representantskap 29-30 september 2012 2 Innehåll BX01 Partidistriktsmotion Bostadspolitisk motion... 5 B02 En social bostadspolitik

Läs mer

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Innehåll Partiledarnas förord: Alliansens löfte till väljarna 6 Utgångspunkter för Alliansens politik

Läs mer

En välfärd fri från kommersiella intressen

En välfärd fri från kommersiella intressen En välfärd fri från kommersiella intressen Vänsterpartiet 2012 Innehåll Sammanfattning 3 Därför blir välfärden bättre om den avkommersialiseras 4 Välfärden ska fördelas efter behov, inte efter lönsamhet

Läs mer

31 AUGUSTI 2010 SOCIALDEMOKRATERNAS, MILJÖPARTIETS OCH VÄNSTERPARTIETS REGERINGS- PLATTFORM FÖR HELA SVERIGE

31 AUGUSTI 2010 SOCIALDEMOKRATERNAS, MILJÖPARTIETS OCH VÄNSTERPARTIETS REGERINGS- PLATTFORM FÖR HELA SVERIGE 31 AUGUSTI 2010 SOCIALDEMOKRATERNAS, MILJÖPARTIETS OCH VÄNSTERPARTIETS REGERINGS- PLATTFORM 2011 2014 2/18 3/22 Innehållsförteckning ANSVAR...3 4 ETT FRAMGÅNGSRIKT SVERIGE...4 5 1. 100 000 FLER JOBB,

Läs mer

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018. Valmanifest A5.indd 3 2014-08-30 17:13:15

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018. Valmanifest A5.indd 3 2014-08-30 17:13:15 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Valmanifest A5.indd 3 2014-08-30 17:13:15 Valmanifest A5.indd 4 2014-08-30 17:13:15 Innehåll Partiledarnas förord: Alliansens löfte till väljarna 6 Utgångspunkter

Läs mer