AVTAL Inlösen av Korttransaktioner, AA Auktoriserande miljö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AVTAL Inlösen av Korttransaktioner, AA Auktoriserande miljö"

Transkript

1 AVTAL Inlösen av Korttransaktioner, AA Auktoriserande miljö Mellan Swedbank Babs, en del av Swedbank Card Services AB härefter kallat Babs och nedanstående företag, härefter kallat Kunden, har följande avtal träffats angående inlösen av Korttransaktioner. KUND Företagets juridiska namn Clearing/Bankid Ingår i kedja Svenska Golfförbundet Organisationsnummer Postadress Postnummer och ort E-postadress Telefon inkl riktnr Mobiltelefonnummer Bedömd/Beräknad omsättning per år Varav med kort kr SÄLJSTÄLLE Säljställets namn (skrivs på betalterminalens kvitto) kr Bedömt snittköp Säljställets telefon (skrivs på betalterminalens kvitto) kr Säljställets adress (skrivs på betalterminalens kvitto) Postnummer och ort (skrivs på betalterminalens kvitto) Kontaktperson på säljstället Säljställets öppettider Verksamhet (vilka varor och tjänster ska säljas) Branschkod (ifylles av Babs) Om säsongsbutik, ange period (mån) BANKUPPGIFTER/INFORMATION OM KUNDENS KONTO Clearingnr Kontonummer (ej Bg el personkonto) Kontaktperson och telefon (även riktnr) Kundens bank Kundansvarig/Kontaktperson på banken och telefon (även riktnr) INFORMATION OM KUNDENS TEKNISKA UTRUSTNING Allmänt Golfens nya system för kortbetalning Kortbetalning Internet, via GIT Nya GIT-kassan (Oscar), Kl Zaci samt betalterminal Hypercom P2100 ÖVRIG KORTACCEPTANS American Express (ange redovisningsnummer) Diners Club (ange redovisningsnummer) Övriga (ange redovisningsnummer och kortutgivare) BILAGOR För inlösen av Korttransaktioner gäller Allmänna villkor AV , Administrativa föreskrifter AF /AFI , Pris- och villkorsbilaga AA /I samt i förekommande fall tilläggsavtal. Bifogas av kund: Registreringsbevis/F-skattsedel SÄRSKILDA VILLKOR I händelse av motstridiga bestämmelser gäller villkoren i SGF Affärsutveckling ABs AVTAL av den framför villkoren i detta avtal. Säkerhetsnivå Kortinlösen Internet: Tillsvidare Säkerhetskod. UNDERSKRIFTER Detta avtal upprättas i två likalydande exemplar, ett för Kunden och ett för Babs. Kunden bekräftar genom underskrift att samtliga ovan specificerade bilagor mottagits och godkänts. Datum Datum Kunden, behörig firmatecknares underskrift Swedbank Card Services AB Namnförtydligande och telefon Namnförtydligande Kjell Hedman Stefan Bergelind LEGITIMATION Bl 3162 Golf utg 2 SIS-märkt ID-kort Svenskt EU-pass Körkort Nationellt ID-kort Styrelsens säte: Stockholm Organisationsnr: Nummer Babs exemplar Sign Bankens handläggare P-id Sign Babs handläggare P-id

2 PRIS- OCH VILLKORSBILAGA - AA KORTACCEPTANS Tillhörande AVTAL Inlösen av Korttransaktioner - Auktoriserande miljö Svenska Kontokort Kontokort Nationella bankkort MasterCard Visa Bankkort Visa Visa Betal-/Kreditkort MasterCard Bankkort JCB MasterCard Betal-/Kreditkort Köpkort GE Money Bank/Finax Finax För acceptans av övriga kort kontakta respektive kortutgivare PRISER Priskategori Pris per korttransaktion Babs anteckningar + % på köpesumman + % på köpesumman Finax SPECIFIKATION AV VILLKOR Villkor för korttransaktioner inlösta av Babs Kontrollgräns Legitimationsgräns för svenska Kontokort Antal dagar då Korttransaktioner senast ska vara Babs tillhanda Vidaredebitering Kontantuttag vid köp Specifikation av villkor avseende hantering av Reklamationer Antal dagar då svar på Babs förfrågan om underlag rörande en Reklamation ska vara Babs tillhanda 2 bankdagar från transaktionsdatum Se Administrativa föreskrifter 6.3 Se Administrativa föreskrifter bankdagar INSAMLING OCH FÖRMEDLING Babs erbjuder som en tilläggstjänst, kostnadsfri insamling och förmedling till American Express och Diners Club. En förutsättning för denna tjänst är att Kunden har avtal om inlösen med respektive utgivare av dessa kontokort. I förekommande fall skall Kunden ange redovisningsnummer för dessa avtal i Avtalet. ÄNDRING OCH KOMPLETTERING AV PRIS- OCH VILLKORSBILAGA Babs kan ändra och komplettera denna Pris- och villkorsbilaga genom att utfärda en ny Pris- och villkorsbilaga som meddelas Kunden genom att Babs avsänder denna till Kunden under den adress som angivits i Avtalet, eller under den adress som Kunden senare skriftligen meddelat Babs. Ny Pris- och villkorsbilaga träder såvitt gäller pris per korttyp eller ändrade avgifter i kraft fr.o.m. fjärde månadsskiftet efter dagen då ett meddelande om ändringen ska anses har kommit Kunden tillhanda i enlighet med 11 i Allmänna villkor. Övriga ändringar träder i kraft fem bankdagar efter det att ett meddelande om ändringen ska anses har kommit Kunden tillhanda i enlighet med 11. Kunden har rätt att på grund av höjt pris per korttyp eller ändrade avgifter säga upp detta Avtal med verkan från dagen för ändringens ikraftträdande. Sådan uppsägning måste dock komma Babs till handa senast 30 dagar före ikraftträdandet. Bl 3057 utg 1 Babs exemplar

3 PRIS- OCH VILLKORSBILAGA - I Tillhörande AVTAL Inlösen av Korttransaktioner - Internet Företagets juridiska namn KORTACCEPTANS Organisationsnummer Svenska Kontokort Kontokort Visa Bankkort MasterCard Visa Betal-/Kreditkort Visa MasterCard Bankkort MasterCard Betal-/Kreditkort För acceptans av övriga kort kontakta respektive kortutgivare PRISER OCH AVGIFTER Anslutningsavgift Lägsta serviceavgift per månad Pris per korttransaktion Finax 0 + % på köpesumman + % på köpesumman SPECIFIKATION AV VILLKOR Villkor för korttransaktioner inlösta av Babs Antal dagar då Korttransaktioner senast ska vara Babs tillhanda Vidaredebitering Specifikation av villkor avseende hantering av Reklamationer Antal dagar då svar på Babs förfrågan om underlag rörande en Reklamation ska vara Babs tillhanda 2 bankdagar från transaktionsdatum Se Administrativa Föreskrifter bankdagar ÄNDRING OCH KOMPLETTERING AV PRIS- OCH VILLKORSBILAGA Babs kan ändra och komplettera denna Pris- och villkorsbilaga genom att utfärda en ny Pris- och villkorsbilaga som meddelas Kunden genom att Babs avsänder denna till Kunden under den adress som angivits i Avtalet, eller under den adress som Kunden senare skriftligen meddelat Babs. Ny Pris- och villkorsbilaga träder såvitt gäller pris per korttyp eller ändrade avgifter i kraft fr.o.m. fjärde månadsskiftet efter dagen då ett meddelande om ändringen ska anses har kommit Kunden tillhanda i enlighet med 11 i Allmänna villkor. Övriga ändringar träder i kraft fem bankdagar efter det att ett meddelande om ändringen ska anses har kommit Kunden tillhanda i enlighet med 11. Kunden har rätt att på grund av höjt pris per korttyp eller ändrade avgifter säga upp detta Avtal med verkan från dagen för ändringens ikraftträdande. Sådan uppsägning måste dock komma Babs till handa senast 30 dagar före ikraftträdandet. Babs exemplar Bl 3141

4 AVTAL Inlösen av Korttransaktioner, AA Auktoriserande miljö Mellan Swedbank Babs, en del av Swedbank Card Services AB härefter kallat Babs och nedanstående företag, härefter kallat Kunden, har följande avtal träffats angående inlösen av Korttransaktioner. KUND Företagets juridiska namn Clearing/Bankid Ingår i kedja Svenska Golfförbundet Organisationsnummer Postadress Postnummer och ort E-postadress Telefon inkl riktnr Mobiltelefonnummer Bedömd/Beräknad omsättning per år Varav med kort kr SÄLJSTÄLLE Säljställets namn (skrivs på betalterminalens kvitto) kr Bedömt snittköp Säljställets telefon (skrivs på betalterminalens kvitto) kr Säljställets adress (skrivs på betalterminalens kvitto) Postnummer och ort (skrivs på betalterminalens kvitto) Kontaktperson på säljstället Säljställets öppettider Verksamhet (vilka varor och tjänster ska säljas) Branschkod (ifylles av Babs) Om säsongsbutik, ange period (mån) BANKUPPGIFTER/INFORMATION OM KUNDENS KONTO Clearingnr Kontonummer (ej Bg el personkonto) Kontaktperson och telefon (även riktnr) Kundens bank Kundansvarig/Kontaktperson på banken och telefon (även riktnr) INFORMATION OM KUNDENS TEKNISKA UTRUSTNING Allmänt Golfens nya system för kortbetalning Kortbetalning Internet, via GIT Nya GIT-kassan (Oscar), Kl Zaci samt betalterminal Hypercom P2100 ÖVRIG KORTACCEPTANS American Express (ange redovisningsnummer) Diners Club (ange redovisningsnummer) Övriga (ange redovisningsnummer och kortutgivare) BILAGOR För inlösen av Korttransaktioner gäller Allmänna villkor AV , Administrativa föreskrifter AF , och i förekommande fall tilläggsavtal samt Pris- och villkorsbilaga AA , Bifogas av kund: Registreringsbevis/F-skattsedel SÄRSKILDA VILLKOR I händelse av motstridiga bestämmelser gäller villkoren i SGF Affärsutveckling ABs AVTAL av den framför villkoren i detta avtal. Säkerhetsnivå Kortinlösen Internet: Tillsvidare Säkerhetskod. UNDERSKRIFTER Detta avtal upprättas i två likalydande exemplar, ett för Kunden och ett för Babs. Kunden bekräftar genom underskrift att samtliga ovan specificerade bilagor mottagits och godkänts. Datum Datum Kunden, behörig firmatecknares underskrift Swedbank Card Services AB Namnförtydligande och telefon Namnförtydligande Kjell Hedman Stefan Bergelind LEGITIMATION Bl 3162 Golf utg 2 SIS-märkt ID-kort Svenskt EU-pass Körkort Nationellt ID-kort Styrelsens säte: Stockholm Organisationsnr: Nummer Kundens ex Sign Bankens handläggare P-id Sign Babs handläggare P-id

5 PRIS- OCH VILLKORSBILAGA - AA Tillhörande AVTAL Inlösen av Korttransaktioner - Betalterminal KORTACCEPTANS Svenska Kontokort Kontokort Nationella bankkort MasterCard Visa Bankkort Visa Visa Betal-/Kreditkort MasterCard Bankkort JCB MasterCard Betal-/Kreditkort Köpkort GE Money Bank/Finax Finax För acceptans av övriga kort kontakta respektive kortutgivare PRISER Pris per korttransaktion + % på köpesumman + % på köpesumman Finax SPECIFIKATION AV VILLKOR Villkor för korttransaktioner inlösta av Babs Kontrollgräns Legitimationsgräns för svenska Kontokort Antal dagar då Korttransaktioner senast ska vara Babs tillhanda Vidaredebitering Kontantuttag vid köp Specifikation av villkor avseende hantering av Reklamationer Antal dagar då svar på Babs förfrågan om underlag rörande en Reklamation ska vara Babs tillhanda bankdagar från transaktionsdatum Se Administrativa föreskrifter 6.3 Se Administrativa föreskrifter bankdagar INSAMLING OCH FÖRMEDLING Babs erbjuder som en tilläggstjänst, kostnadsfri insamling och förmedling till American Express och Diners Club. En förutsättning för denna tjänst är att Kunden har avtal om inlösen med respektive utgivare av dessa kontokort. I förekommande fall skall Kunden ange redovisningsnummer för dessa avtal i Avtalet. ÄNDRING OCH KOMPLETTERING AV PRIS- OCH VILLKORSBILAGA Babs kan ändra och komplettera denna Pris- och villkorsbilaga genom att utfärda en ny Pris- och villkorsbilaga som meddelas Kunden genom att Babs avsänder denna till Kunden under den adress som angivits i Avtalet, eller under den adress som Kunden senare skriftligen meddelat Babs. Ny Pris- och villkorsbilaga träder såvitt gäller pris per korttyp eller ändrade avgifter i kraft fr.o.m. fjärde månadsskiftet efter dagen då ett meddelande om ändringen ska anses har kommit Kunden tillhanda i enlighet med 11 i Allmänna villkor. Övriga ändringar träder i kraft fem bankdagar efter det att ett meddelande om ändringen ska anses har kommit Kunden tillhanda i enlighet med 11. Kunden har rätt att på grund av höjt pris per korttyp eller ändrade avgifter säga upp detta Avtal med verkan från dagen för ändringens ikraftträdande. Sådan uppsägning måste dock komma Babs till handa senast 30 dagar före ikraftträdandet. Bl 3057 utg 1 Kundens exemplar

6 PRIS- OCH VILLKORSBILAGA - I Tillhörande AVTAL Inlösen av Korttransaktioner - Internet Företagets juridiska namn KORTACCEPTANS Organisationsnummer Svenska Kontokort Kontokort Visa Bankkort MasterCard Visa Betal-/Kreditkort Visa MasterCard Bankkort MasterCard Betal-/Kreditkort För acceptans av övriga kort kontakta respektive kortutgivare PRISER OCH AVGIFTER Anslutningsavgift Lägsta serviceavgift per månad Pris per korttransaktion Finax 0 + % på köpesumman + % på köpesumman SPECIFIKATION AV VILLKOR Villkor för korttransaktioner inlösta av Babs Antal dagar då Korttransaktioner senast ska vara Babs tillhanda Vidaredebitering Specifikation av villkor avseende hantering av Reklamationer Antal dagar då svar på Babs förfrågan om underlag rörande en Reklamation ska vara Babs tillhanda 2 bankdagar från transaktionsdatum Se Administrativa Föreskrifter bankdagar ÄNDRING OCH KOMPLETTERING AV PRIS- OCH VILLKORSBILAGA Babs kan ändra och komplettera denna Pris- och villkorsbilaga genom att utfärda en ny Pris- och villkorsbilaga som meddelas Kunden genom att Babs avsänder denna till Kunden under den adress som angivits i Avtalet, eller under den adress som Kunden senare skriftligen meddelat Babs. Ny Pris- och villkorsbilaga träder såvitt gäller pris per korttyp eller ändrade avgifter i kraft fr.o.m. fjärde månadsskiftet efter dagen då ett meddelande om ändringen ska anses har kommit Kunden tillhanda i enlighet med 11 i Allmänna villkor. Övriga ändringar träder i kraft fem bankdagar efter det att ett meddelande om ändringen ska anses har kommit Kunden tillhanda i enlighet med 11. Kunden har rätt att på grund av höjt pris per korttyp eller ändrade avgifter säga upp detta Avtal med verkan från dagen för ändringens ikraftträdande. Sådan uppsägning måste dock komma Babs till handa senast 30 dagar före ikraftträdandet. Babs exemplar Bl 3141

7 AV ALLMÄNNA VILLKOR AVSEENDE AVTAL INLÖSEN AV KORTTRANSAKTIONER 1 Definitioner Administrativa de för Kunden vid var tid gällande Administrativa Före- Föreskrifter skrifter samt, i förekommande fall kompletterande tilläggsföreskrifter, utfärdade av Babs i enlighet med 9. Avtalet det avtal, inklusive bilagor, avseende inlösen av Korttransaktioner som slutits mellan Babs och Kunden. Bankdag dag som banker i Sverige i allmänhet håller öppet. Dagsavslut avstämning eller insamling av dagens gjorda Korttransaktioner i Teknisk Utrustning som översänds till Babs via telenät eller annat nät som uppfyller Post- och Telestyrelsens krav. Förtryckt Avtal ett av Babs utformat och undertecknat avtal som sänts till Kunden för underskrift. Inlösen det belopp som motsvarar en Korttransaktions köpbelopp och som Babs erlägger till Kundens konto. Kontokort kontokort som enligt gällande Pris- och Villkorsbilaga inlöses av Babs. Kontrollgräns köpbelopp i en Kortransaktion från och med vilket belopp och uppåt Kortkontroll måste ske vid Manuell inlösen eller vid Magnetspårsinlösen i icke auktoriserande miljö. Kortkund kund som betalar med Kontokort till Kunden. Korttransaktion transaktion avseende köp av vara eller tjänst som genomförts hos Kunden med Kontokort. Kunden den näringsidkare som angivits som avtalspart till Babs. Kundens det bankkonto eller plusgirokonto som Kunden angivit Konto eller det bankkonto eller plusgirokonto som Kunden senare skriftligen meddelat Babs. Reklamation en Korttransaktion som har reklamerats av Kortkund. Reklamations- när utgivare av kontokort har rätt att via en Reklamarätt tion av en Korttransaktion få Korttransaktionens köpbelopp krediterat. Serviceavgift belopp som Kunden per månad skall erlägga till Babs i enlighet med gällande Pris- och Villkorsbilaga och eventuella tilläggsavtal. Teknisk Teknisk Utrustning för transaktionshantering enligt Utrustning närmare definition i Administrativa Föreskrifter. Varumärkes- samlingsnamn för de internationella varumärkesföreföreningar ningarna Visa och Master Card samt Visa Sweden och Europay Sweden, som utfärdar och bedömer uppfyllelse av regelverk för betalningar med Kontokort. 2 Allmänt Om innehållet i dessa Allmänna Villkor i något fall skulle strida mot övriga villkor i Avtalet eller i förekommande fall tilläggsavtal mellan Kunden och Babs, gäller sådant särskilt villkor i Avtalet respektive i tilläggsavtalet framför dessa Allmänna villkor. Om innehållet i dessa Allmänna Villkor skulle strida mot anvisning i Administrativa föreskrifter tillhörande Avtalet gäller dessa Allmänna Villkor före anvisning i Administrativa föreskrifter. Allmänna Villkor är utformade i enlighet med vid var tid gällande regelverk utfärdade av Varumärkesföreningarna. Nya Allmänna Villkor kan utfärdas av Babs och meddelas Kunden genom skriftligt meddelande i enlighet med 11. Nya Allmänna Villkor träder i kraft fem Bankdagar efter att det de Nya Allmänna Villkoren anses ha kommit Kunden tillhanda i enlighet med 11. I och med ikraftträdandet upphör alla tidigare Allmänna Villkor att gälla. 3 Acceptans av Kontokort Kunden förbinder sig att acceptera Kontokort för betalning av Kundens samtliga varor och tjänster till samma priser som gäller vid kontant betalning. Med undantag för att kortavgifter kan få förekomma för vissa typer av Kontokort, enligt av vad som framgår av Administrativa Föreskrifter, åtar sig Kunden att ej diskriminera något enskilt Kontokort. 4 Marknadsföring av Kontokort m m Kunden åtar sig att i reklam och övrig marknadsföring verka för att upplysning ges om att Kontokort accepteras för betalning i de lokaler där Kunden erbjuder betalningar med Kontokort. Dekaler/Logotyper som utvisar att Kontokort accepteras för betalning ska placeras väl synlig för Kundens kunder. Babs åtar sig att tillhandahålla reklam- och informationsmaterial i form av exempelvis dekaler och broschyrer rörande Kontokort. Kunden får ej utan Babs medgivande använda Swedbanks eller Kontokorts varumärken, produktnamn eller logotyper i något annat syfte än att informera om att Kontokort accepteras för betalning. 5 Ersättning för Korttransaktioner Babs åtar sig att genomföra Inlösen för samtliga Korttransaktioner som Kunden via Dagsavslut redovisat och levererat till Babs, om Kunden följt villkor i Avtalet och eventuella tilläggsavtal. Kunden är skyldig att via Dagsavslut redovisa samtliga transaktioner till Babs. Om summan av Inlösen i ett Dagsavslut innebär att Kunden skall betala ett belopp till Babs har Babs rätt att belasta Kundens konto för detta belopp. Uppkommer underskott på Kundens konto, sker slutlig reglering enligt 13 och 14 efter verkställd utredning. Om Babs finner skäl att misstänka att en eller flera Korttransaktioner i ett Dagsavslut är sådana att Babs har rätt att återdebitera inlöst Korttransaktion enligt 6, har Babs rätt att begära kompletterande underlag från Kunden som styrker att Babs återdebiteringsrätt inte föreligger. I avvaktan på att Kunden förser Babs med efterfrågat underlag har Babs rätt att avvakta med Inlösen av alla Korttransaktioner i berört Dagsavslut. 6 Återdebitering och Reklamationer 6.1 Återdebitering Babs har rätt att återdebitera inlöst Korttransaktion: om Korttransaktion ej kommit Babs tillhanda inom den tid som föreskrives i Avtalet. om Kontokortets rättmätige ägare gjort en Reklamation av Korttransaktionen och Kunden ej inom fem dagar eller inom det antal dagar som anges i gällande Pris- och Villkorsbilaga från det att en skriftlig förfrågan från Babs i enlighet med 11 anses ha kommit Kunden tillhanda visat att transaktionen beordrats av Kontokortets rättmätige innehavare, eller om utredning av Babs eller utgivare av Kontokort visat att Reklamationen enligt Babs uppfattning var berättigad, eller om Kunden ej följt Avtalets villkor och föreskrifter. Återdebitering sker genom uttag från Kundens Konto. Uppkommer underskott på Kundens konto, sker slutlig reglering enligt 13 och 14 efter verkställd utredning. 6.2 Reklamationer Babs har rätt att ta ut en avgift per Reklamation för de Reklamationer som inträffar en viss kalendermånad och som överstiger det antal som angivits i Pris-och Villkorsbilagan. Avgiftens storlek framgår av Prisoch Villkorsbilagan. Kunden är i övrigt inte skyldig att ersätta Babs för dess hanteringskostnader vid fall av Reklamationer. 7 Förebyggande av brott m m 7.1 Förhindrande av brott och utredning av brott m m Kunden åtar sig att på Babs begäran samarbeta med Babs för att vidta åtgärder i syfte att förhindra brott samt att utreda misstänkta brottsliga handlingar med anknytning till Kontokort. Kunden skall fortlöpande och i samband med utredning enligt ovan till Babs rapportera handlingar som Kunden har anledning att misstänka utgör brott eller försök till brott, genom att till Babs utge dokument och annan skriftlig och muntlig information som kan underlätta förhindrande och utredning av misstänkta brottsliga handlingar med anknytning till Kontokort. 7.2 Varumärkesföreningarnas kvalitetssäkrings- och brottsförebyggande program Varumärkesföreningarna mäter månadsvis kortutgivarnas inrapporterade bedrägliga transaktioner som berör Kundens Korttransaktioner och jämför dessa med Kundens totala månadsvolym av Korttransaktioner. Om dessa mätningar påvisar överträdelser rapporteras detta till Babs. 8 Sekretess Kunden åtar sig att behandla all information om Babs och Kortkund (t ex kreditbelopp, spärrinformation och kontonummer) med sekretess. Kunden ansvarar för att hos Kunden all anställd eller på annat sätt anlitad personal iakttar sekretess enligt ovan. 9 Administrativa Föreskrifter Närmare anvisningar för Inlösen finns i av Babs utfärdade och vid var tid gällande Administrativa Föreskrifter för inlösen av Korttransaktioner. Nya Administrativa Föreskrifter kan utfärdas av Babs och meddelas Kunden genom att Babs avsänder dessa till Kunden under den adress som angivits i Avtalet, eller under den adress som Kunden senare skriftligen meddelat Babs. Nya Administrativa Föreskrifter träder i kraft fem Bankdagar efter att de anses ha kommit Kunden tillhanda i enlighet med 11. I och med ikraftträdandet upphör alla tidigare utfärdade Administrativa Föreskrifter att gälla. 10 Ändrade förhållanden m m Kunden ska ofördröjligen genom ett skriftligt meddelande enligt 11 meddela Babs ändringar avseende Kunden, adress, organisationsnummer, telefonnummer, Kundens Konto, ändrad verksamhet, ändrad organisation, ändrad affärsvolym och liknande förhållanden av vikt vid tilllämpning av detta Avtal. Vid ändringar som föranlett nytt registreringsbevis ska kopia av aktuellt registreringsbevis bifogas. Babs har rätt att ompröva Avtalet vid ändrade förhållanden. AV sida 1(2)

8 11 Meddelande mellan parterna Meddelanden från Babs till Kunden som avsänds via postbefordran under den adress som angivits i Avtalet, eller under adress som Kunden senare skriftligen meddelat Babs, ska anses ha kommit Kunden tillhanda senast tredje Bankdagen efter inlämnandet för postbefordran. Meddelanden som avsänts via telefax och e-post ska anses ha kommit Kunden tillhanda omedelbart. Samtliga meddelanden från Kunden till Babs ska ske skriftligen via postbefordran, telefax eller e-post till adresser och nummer som Babs meddelat Kunden. 12 Serviceavgifter Serviceavgifterna erläggs genom att Babs efter avisering debiterar det konto som Kunden angivit i Avtalet eller det konto som Kunden senare skriftligen meddelat Babs. Uppkommer underskott på Kundens konto, sker slutlig reglering enligt 13 och 14 efter verkställd utredning. 13 Kundens ansvar Om Kunden brutit mot villkor i detta Avtal eller eventuellt tilläggsavtal, eller om Kunden ej har följt anvisning i Administrativa Föreskrifter, ansvarar Kunden för skada eller förlust som Babs åsamkats eller den skada eller förlust som enligt Babs eller Varumärkesföreningarnas bedömning åsamkats utgivare av Kontokort. Kunden ansvarar för förlust som uppkommit genom att underskott uppstått på Kundens konto och för samtliga kostnader i samband med indrivning av Babs fordran gentemot Kunden. Kunden ansvarar för skada till följd av att lösenord tillhörande Teknisk Utrustning missbrukats eller kommit i orätta händer. Kunden ansvarar för vad Babs med anledning av gällande lagstiftning nödsakas utge till eller ej kan tillgodogöra sig från Kortkund. Kunden ansvarar för, egen del och för part som Kunden anlitar: att på uppmaning av Babs och/eller Varumärkesföreningarna genomföra säkerhetscertifieringar enligt Varumärkesföreningarnas krav samt att genomföra de åtgärder som krävs för att uppnå Varumärkesföreningarnas säkerhetskrav. för all förlust som uppstår på grund av funktionalitet som införts i Teknisk Utrustning utanför Babs godkännande eller på grund av fel eller brister som uppstått i Teknisk Utrustning genom att denna administrerats av part som ej godkänts av Babs. att all personal som hanterar Kontokort och Korttransaktioner har den utbildning och kunskap som erfordras för att säkerställa en korrekt hantering och uppnå en kvalitetsnivå som kan förhindra brottsliga handlingar med anknytning till Kontokort. att regelbundet genomföra inspektioner av Teknisk Utrustning för att analysera om Teknisk Utrustning otillbörligen modifierats, om informationen i Teknisk Utrustning kommit i orätta händer eller om intrångsförsök förekommit. Vid varje misstanke om brott eller intrångsförsök gäller Kundens rapporteringsskyldighet enligt punkt 2.2 i Administrativa Föreskrifter. Kunden ansvarar för skada eller förlust som, enligt Varumärkesföreningarnas bedömning, åsamkats utgivare av Kontokort på grund av Kundens, eller av part som Kundens anlitats, hantering av kortinformation och för all förlust som uppstår på grund av obehörig åtkomst av lagrad kortinformation. Utöver vad som regleras i Administrativa Föreskrifter avseende Teknisk Utrusning ansvarar Kunden för, egen del och för part som Kunden anlitar, att Kortinformation lagrad i Teknisk Utrustning inte kan komma i orätta händer i samband med service eller vid nedmontering och därtill hörande destruktion av Teknisk Utrustning. Kunden ansvarar för att till part som Kunden anlitar ge information om punkt 2.2 i Administrativa Föreskrifter. Denna punkt gäller för anlitad part som administrerar Teknisk Utrustning eller annan teknisk utrustning som ansluts till eller på annat sätt kommunicerar med Teknisk Utrustning. Om Babs drabbas av varningar om böter och/eller andra straffavgifter från Varumärkesföreningarna som kan härledas till Korttransaktioner från Kunden skall Babs omedelbart meddela detta till Kunden. Det åligger Kunden att i samråd med Babs omedelbart genomföra de förändringar som är nödvändiga för att undvika att dessa böter och/eller straffavgifter påföres Babs. Om Kunden inte genomför dessa förändringar på ett sådant sätt att dessa böter och/eller straffavgifter undviks äger Babs rätt att från Kunden erhålla ett belopp som motsvarar på Babs påförda böter och/eller straffavgifter. 14 Babs ansvar För förlust som uppkommit till följd av Inlösen enligt detta Avtal i annat fall än som avses i 13 ansvarar Babs om förlusten uppkommit genom försummelse som kan läggas Babs till last. Babs ansvarar dock inte för indirekta skador såsom t ex utebliven handelsvinst eller skador som uppstår i förhållandet mellan Kunden och tredje man. Babs ansvarar ej heller för skador eller förluster som orsakas av part som Kunden anlitar för insamling eller annan bearbetning av Korttransaktioner. 15 Force majeure Babs är ej ansvarig för åtgärd eller skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout, brist eller dröjsmål i energiförsörjning, brist eller dröjsmål i telefonförbindelse eller annan kommunikation eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott eller lockout gäller även om Babs själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Föreligger hinder för Babs att verkställa Inlösen eller att vidta annan åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket ovan, får Inlösen eller annan åtgärd skjutas upp till dess hindret har upphört. Om Babs vill åberopa omständighet som nu sagts skall Babs omedelbart skriftligen underrätta Kunden om uppkomsten härav liksom om dess upphörande. 16 Avtalstid, uppsägning och automatiskt upphörande av Avtalet 16.1 Ikraftträdande Ett Förtryckt avtal träder i kraft fem Bankdagar efter att det undertecknat av Kunden kommit Babs tillhanda tillsammans med giltigt registreringsbevis. Om Förtryckt Avtal ej används av Babs träder Avtalet i kraft vid båda parters undertecknande. I och med ikraftträdandet upphör alla tidigare avtal om inlösen av Korttransaktioner mellan parterna att gälla. Babs har rätt att innan eller inom 30 dagar från ikraftträdandet frånträda det förtryckta undertecknade Avtalet med omedelbar verkan genom ett skriftligt meddelande enligt Uppsägning Avtalet gäller tills vidare med tre månaders ömsesidig uppsägningstid. Uppsägning ska ske genom ett skriftligt meddelande i enlighet med Avtalets upphörande i övrigt Åsidosätter Kunden eller Babs sina skyldigheter enligt detta Avtal, eller annat avtal mellan parterna, äger den förfördelade parten rätt att bringa detta Avtal till omedelbart upphörande, varvid försäljning mot Kontokort genast ska upphöra. Samma rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan ska tillkomma Babs: om påförd Serviceavgift ej kan debiteras, eller om Kunden inställer betalningarna, inleder ackordsförhandlingar, försätts i konkurs, träder i likvidation, eller om Kundens betalningsmöjligheter eller finansiella situation enligt Babs bedömning skäligen kan ifrågasättas eller har försämrats, eller om Kundens rörelse vad avser branschtillhörighet, verksamhetens karaktär eller lokalens beskaffenhet avviker i väsentlig mån från vad som angivits i Avtalet eller i väsentlig mån förändras under avtalstiden, eller om Kunden enligt Babs uppfattning genom sitt handlande riskerar att Kontokortsinformation kommer i orätta händer, att Kontokort hanteras av personal med därtill otillräckliga kunskaper eller på annat sätt riskerar att skada Kontokorts anseende, eller om antalet återdebiteringar eller Reklamationer överstiger tillåten nivå enligt Varumärkesföreningarnas vid var tid gällande regler eller som enligt Babs uppfattning skadar Kontokorts anseende, eller om Kunden enligt Babs bedömning medverkar till illegala handlingar i samband med hantering av Korttransaktioner, eller om antalet Korttransaktioner med förfalskade eller tappade och stulna kort överstiger tillåten nivå enligt Varumärkesföreningarnas vid var tid gällande regler eller som enligt Babs uppfattning skadar Kontokorts anseende, eller om Kundens verksamhet eller handlande enligt Babs bedömning ej uppfyller Babs uppfattning avseende etik, moral eller god affärssed, eller om meddelande till Kunden från Babs returneras på grund av felaktig adress eller att av Kunden angiven adress är inaktuell, eller om Kunden enligt Babs bedömning brutit mot Administrativa Föreskrifter eller Allmänna Villkor på ett sätt och som påverkar sekretess och säkerhet kring Inlösen och hantering av Kontokort. om Varumärkesföreningarna inrapporterat överträdelser enligt 7.2. Om Kunden inte har löst in Korttransaktioner i enlighet med Avtalet under en period om 12 månader har Babs rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet Fortsatt giltighet efter Avtalets upphörande i övrigt Babs rätt att återdebitera inlöst Korttransaktion enligt 6 gäller efter Avtalets upphörande i övrigt oavsett skälet till Avtalets upphörande. Kundens ansvar enligt 8 Sekretess gäller i sin helhet after Avtalets upphörande i övrigt. 17 Registrering Kunden är medveten om att registrering kan komma att ske i ett särskilt register, om Avtalet upphör på grund av avtalsbrott från kundens sida eller att felaktiga uppgifter lämnats vid Avtalets ingående. Övriga banker kommer att ha tillgång till registret. 18 Överlåtelse av avtal Babs äger rätt att överlåta sina rättigheter enligt detta Avtal helt eller delvis på annan. Kunden äger ej rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter helt eller delvis på annan. 19 Tvist Tvist rörande tolkningen och tillämpningen av detta Avtal ävensom alla därur härflytande rättsförhållanden skall bedömas med tillämpning av svensk rätt. Talan må väckas vid Stockholms Tingsrätt. Behålles av Kunden AV sida 2(2)

9 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER AVSEENDE INLÖSEN AV KORTTRANSAKTIONER VIA BETALTERMINAL Dessa föreskrifter är utfärdade av Swedbank Babs, en del av Swedbank Card Services AB, härefter kallat Babs, i enlighet med 9 i Allmänna villkor. I förekommande fall kan nedanstående föreskrifter kompletteras med tilläggsföreskrifter i en vid var tid gällande bilaga. Sådana tilläggsföreskrifter gäller före nedanstående anvisningar. 1. ALLMÄNT 1.1 Definitioner Avtalet - avtal om inlösen av Korttransaktioner som slutits mellan Babs och Kunden och därtill hörande Allmänna villkor, Administrativa föreskrifter och eventuella tilläggsavtal. Kontokortsnummer - det numeriska begrepp som identifierar ett Kontokort och som på framsidan av Kontokortet är tryckt med eller utan upphöjda tecken. Kontrollnummer - nummer som bekräftar utförd och godkänd kontroll av Korttransaktion. Kortinlösen är ett samlingsbegrepp för: Chipinlösen - då Kontokortets information från chip tillsammans med PIN eller signatur och i förekommande fall av Kunden angett Kontrollnummer, hanteras i direkt anslutning till Korttransaktionen genom användande av Teknisk Utrustning. Transaktionsinformationen överförs till Babs i samband med Dagsavslut i Teknisk Utrustning. Magnetspårsinlösen - då Kontokortets information från magnetspår tillsammans med PIN eller signatur och i förekommande fall av Kunden angett Kontrollnummer, hanteras i direkt anslutning till Korttransaktionen genom användande av Teknisk Utrustning. Transaktionsinformationen överförs till Babs i samband med Dagsavslut i Teknisk Utrustning. Manuellt inknappad inlösen - då Kontokortets kortnummer och giltighetstid manuellt inknappas i Teknisk Utrustning, tillsammans med PIN eller signatur och i förekommande fall av Kunden angett Kontrollnummer, i direkt anslutning till Korttransaktionen. Transaktionsinformationen överförs till Babs i samband med Dagsavslut i Teknisk Utrustning. Vid dessa Korttransaktioner skall ett kortavdrag på en Köpnota alltid göras som signeras av Kortkund. Manuell inlösen - då Teknisk Utrustning har ett kommunikationsavbrott eller annat tekniskt fel och Transaktionsinformation samt Kontrollnummer överförs genom att kortavdrag på Köpnota, som är signerad av Kortkund, samt buntsammandrag insänds till Babs eller av Babs angiven mottagare. Kortkontroll - då Kunden ringer av Babs anvisat telefonnummer för att få en kontroll på att Korttransaktionens belopp ej överstiger tillgängligt saldo på Kortkundens konto eller kredit, samt att Kontokort ej är spärrat. Kontrollnummer bekräftar utförd och godkänd Kortkontroll. Kundkvitto - kvitto avseende Korttransaktion som genererats av Teknisk Utrustning med ansluten PIN-Utrustning, som Kortkund godkänt med PIN-Kod. Köpnota - av Babs godkänd pappersnota utgörande underlag för Korttransaktion vid Manuellt inknappad inlösen eller Manuell inlösen. Legitimationsgräns - det belopp över vilket Kunden enligt vid var tid gällande avtalsvillkor måste genomföra Legitimationskontroll för signerade köp. Legitimationskontroll - kontroll av Kortkunds identitetshandling. Makulering - korrigering av felaktig Korttransaktion i Teknisk Utrustning i direkt anslutning till Korttransaktionen. PIN-Kod - personlig sifferkod med vilken Kortkund kan godkänna Korttransaktion. PIN-Utrustning - av Babs godkänd Teknisk Utrustning, med vilken Kortkund kan godkänna Korttransaktion genom angivande av PIN-Kod. Retur - transaktion genom vilken Kortkund krediteras för köp till samma Kontokort som ursprungstransaktionen. Signaturkvitto - kvitto avseende en Korttransaktion som genererats av Teknisk Utrustning och som är godkänd av Kortkund med signatur. Spår 2 - benämning på den del av informationen i Kontokortets magnetspår som innehåller Kontokortsnummer, giltighetstid samt övrig för Korttransaktionen viktig information. Säkerhetskod - de tre sista siffrorna som är tryckta i signaturfältet på baksidan av Kontokortet. Teknisk Utrustning - betalterminal (fristående eller integrerad), eller därmed jämförlig utrustning med Kontokortsfunktioner som godkänts av Babs och som administreras av Babs eller av Babs godkänd part. Transaktionsinformation - all information som är nödvändig för att Korttransaktion skall godkännas, och som enligt anvisning skall framgå av Kundkvitto, Signaturkvitto eller Köpnota. I övrigt har begrepp definierade i 1 i Avtalet samma betydelse i dessa föreskrifter. 1.2 Korttransaktioner För att en Korttransaktion skall vara giltig, måste: Kontokortet vara närvarande vid Korttransaktionen, Chipinlösen tillämpas när så är möjligt. Magnetspårsinlösen får enbart tillämpas om chipet ej går att läsa eller att Kontokortet ej har ett chip. Manuellt inknappad inlösen eller Manuell inlösen får enbart tillämpas om vare sig chip eller magnetspår går att läsa, Kortkund godkänna Korttransaktionen med sin namnteckning eller PIN- Kod, Kortkund få sitt exemplar av Kundkvitto, Signaturkvitto eller Köpnota, Korttransaktionen hanteras enligt anvisningar i dessa föreskrifter, kontroller göras enligt anvisningar i dessa föreskrifter, redovisning göras enligt anvisningar i dessa föreskrifter, Korttransaktionen utföras på den totala köpesumman, i förekommande fall, anvisningar om avrundning i dessa föreskrifter följas, samt villkoren i Avtalet följas. Kunden får ej begära att Kortkund godkänner Korttransaktionen i PIN-Utrustningen eller undertecknar Signaturkvittot eller Köpnotan innan Korttransaktionens slutliga belopp är känt för Kortkunden. Kunden får ej begära att Kortkund avslöjar sin PIN-Kod. 2. INLÖSEN AV KORTTRANSAKTIONER M M 2.1 Inlösen av Korttransaktioner Vid inlösen av Korttransaktioner skall Kunden anskaffa och alltid använda av Babs godkänd Teknisk Utrustning. Manuell inlösen får endast ske då Teknisk Utrustning tillfälligt har ett kommunikationsavbrott eller annat tekniskt fel samt i den mån det följer rutiner för Manuell inlösen. 2.2 Teknisk Utrustning Teknisk Utrustning skall kommunicera med Babs och vara ansluten dygnet runt till allmänna telenätet eller annat nät som uppfyller Post- och Telestyrelsens krav. Kunden svarar för samtliga kostnader för anslutning, abonnemang och överföring och är ensam ansvarig för att respektive näts bestämmelser om anslutning och överföring följs. Teknisk Utrustning skall även vara ansluten till elnät dygnet runt för att säkerställa att denna skall kunna kommunicera med Babs på ett tillfredsställande sätt. Kunden får ej utan Babs medgivande företa ingrepp eller förändringar i Teknisk Utrustning, eller flytta Teknisk Utrustning till annat säljställe. Kunden skall placera Teknisk Utrustning så att den inte kan åtkommas av obehöriga. Om Teknisk Utrustning har en ansluten PIN-Utrustning är Kunden skyldig att placera denna enhet på ett sätt som säkerställer insynsskydd. Kunden är skyldig att tillämpa Babs anvisningar och rutiner avseende Teknisk Utrustning. Lösenord tillhörande Teknisk Utrustning skall förvaras och hanteras på ett sätt som förhindrar åtkomst av obehöriga. Om Teknisk Utrustning är ansluten via annat system än till Babs skall denna vara godkänd av Babs enligt vid var tid gällande säkerhetskrav. Kunden är exempelvis förpliktigad att: säkerställa att obehöriga ej får åtkomst till kort- och kundinformation, behörighetsskydda tillgången till kortinformation med användaridentiteter och lösenord, säkerställa att utgivna behörigheter ej sprids till obehöriga, säkerställa att användandet av behörigheter kan spåras, säkerställa interna rutiner för att undvika insiderbrott eller externa intrång i systemet, installera och underhålla säkerhetsprogramvara och skydda systemet mot datavirus, genomföra regelbundna tester av säkerhetssystem och dess hantering, samt på Babs begäran tillåta och underlätta av Babs genomförda säkerhetskontroller, säkerställa att Spår2 och Säkerhetskod inte lagras eller sparas på elektroniskt media efter genomförd Korttransaktion. De delar av Spår2 som är nödvändiga för att genomföra ett Dagsavslut får dock lagras. Härvid skall övriga krav enligt 2.2 tillämpas. Kunden är förpliktigad att omedelbart undersöka och rapportera förlust av information eller intrångsförsök, eller andra misstänkta brott mot säkerheten. 2.3 Manuellt inknappad inlösen Om chip eller magnetspår ej går att läsa skall Kunden tillämpa Manuellt inknappad inlösen. Kunden skall då: inknappa präglat Kortnummer och giltighetstid i Teknisk Utrustning, göra kontroller för rutiner kring Manuellt inknappad inlösen enligt punkt 3, d.v.s. Kontokortsverifiering, Kortkontroll (om Teknisk Utrustning indikerar detta), samt Legitimationskontroll, göra ett kortavdrag på en Köpnota som signeras av Kortkund, samt överföra Transaktionsinformationen till Babs i samband med Dagsavslut i Teknisk Utrustning. 2.4 Manuell inlösen Vid Manuell inlösen skall Kunden: göra kontroller för rutiner kring Manuell inlösen enligt punkt 3, d.v.s. Kontokortsverifiering, Kortkontroll, samt Legitimationskontroll, göra ett avdrag på en Köpnota, som signeras av Kortkund, skicka notorna till Babs eller av Babs angiven mottagare, samt använda av Babs godkända Köpnotor, buntsammandrag och kuvert. Manuell inlösen får endast tillämpas tre bankdagar i följd. 2.5 Förbud mot inlösen i vissa fall Kunden får ej lösa in Korttransaktion: om Korttransaktionen genomförts hos annan kund, om varorna eller tjänsterna som Korttransaktionen avser ej har levererats respektive utförts, om Korttransaktionen avser betalning för redan befintlig skuld, tidigare nekad Korttransaktion eller nekad check, eller om Kunden ej följt villkor i Avtalet. om Korttransaktionen avser betalning för varor eller tjänster som tillhandahållits av annat företag. AF sida 1(2)

10 2.6 Ersättning för Korttransaktioner Vid inlösen av Korttransaktioner sker överföring till Kundens bank normalt Bankdagen efter att Korttransaktionen kommit Babs tillhanda för kreditering av Kundens konto. Vid Manuell inlösen sker överföring till Kundens bank för kreditering av Kundens konto normalt Bankdagen efter registrering av korrekt Köpnota hos Babs. 2.7 Retur och Makulering Kunden skall initiera en Retur: om Kortkund returnerar vara eller avbeställer tjänst, och Korttransaktion avseende varan eller tjänsten tidigare belastat Kortkunden, eller om felaktig Korttransaktion tidigare belastat Kortkunden. Om korrigering av felaktig Korttransaktion sker i direkt anslutning till Korttransaktionen skall Makulering av Korttransaktionen initieras istället för Retur. Kunden får inte lämna ut kontanter, ställa ut check eller annan betalningsanvisning avseende Retur eller Makulering. Kundkvitto, Signaturkvitto eller Köpnota avseende Retur eller Makulering skall underskrivas av Kundens representant. 3. KONTROLLER 3.1 Kontokortsverifiering Vid köp där Kontokort överlämnas till Kundens representant skall denne i samband med Korttransaktionen: kontrollera att eventuellt tryckt information på framsidan av Kontokortet överensstämmer med motsvarande präglad information, kontrollera att den på Kontokortet angivna giltighetstiden ej gått ut, kontrollera att Kontokortet ej bär spår av ändringar, kontrollera att Kontokortet är försett med namnteckning, kontrollera att kortnumret på Kundkvittot eller Signaturkvittot överensstämmer med motsvarande präglad eller tryckt information på Kontokortet, samt vid signaturköp, kontrollera att namnteckningen på Kontokortet överensstämmer med Kortkundens egenhändiga namnteckning på Signaturkvittot eller Köpnotan och namnteckningen på Kortkundens identitetshandling. Om någon av ovanstående förutsättningar ej är uppfyllda, eller om det finns annan anledning till osäkerhet om Kontokortets eller Korttransaktionens giltighet, måste Kunden för vidare hjälp kontakta Babs och därvid uppge Kod 10 för säkerhetskontroll. 3.2 Kortkontroll Vid Chipinlösen, Magnetspårsinlösen eller Manuellt inknappad inlösen behöver Kunden ej göra separat Kortkontroll om inte Teknisk Utrustning indikerar detta. Vid Manuell inlösen skall Kortkontroll alltid göras, oavsett belopp, i samband med Kortköpet samt Kontrollnummer anges på Köpnotan. Kunden skall göra Kortkontroll i samband med Korttransaktionen oavsett belopp: om namnteckning saknas på Kontokortet, om Kunden har anledning att misstänka brottslighet eller oredlighet i samband med Korttransaktionen, eller om Kortkund gör flera på varandra följande köp. 3.3 Legitimationskontroll Om Korttransaktionens belopp överstiger gällande Legitimationsgräns, skall Kortkunden i samband med Korttransaktionen legitimera sig med identitetshandling som accepteras av svensk post eller bank (exempelvis Körkort, IDkort eller PRID.kort). I de fall Korttransaktionens belopp överstiger Legitimationsgräns, behöver Legitimationskontroll ej göras: om Kunden har fungerande PIN-Utrustning, och Kortkunden godkänner Korttransaktionen med PIN-Kod, eller om Korttransaktionen utgör en Retur eller Makulering. Även om Korttransaktionens belopp understiger Legitimationsgräns, skall Legitimationskontroll alltid göras i samband med Korttransaktionen: vid Manuell inlösen, vid Manuellt inknappad inlösen, d.v.s. då kortnumret inknappas manuellt i Teknisk Utrustning, utan att Kontokortets chip eller magnetspår läses av denna, om namnteckning saknas på Kontokortet, eller om Kunden avrundar Korttransaktionens belopp i enlighet med anvisning 5.2 nedan, om inte Kunden har fungerande PIN-Utrustning, och Kortkunden godkänner Korttransaktionen med PIN-Kod. Kunden skall kontrollera att identitetshandlingen är giltig och att Kortkundens utseende överensstämmer med fotografiet på identitetshandlingen. Kunden skall i övrigt alltid iaktta de legitimationsbestämmelser som kan följa av myndighetsbeslut, generellt åtagande från utgivare av Kontokort eller generell överenskommelse mellan utgivare av Kontokort och Kundens företrädare. 4. REDOVISNING 4.1 Transaktionsinformation På Kundkvitto, Signaturkvitto eller Köpnota (Kunden måste själv ange information på Köpnota) avseende genomförd och redovisad Korttransaktion, skall tydligt framgå: Kundens namn och redovisningsnummer, Kontokortsnummer (OBS! trunkerat, dvs skall inte tryckas i sin helhet på Kundkvitto och Signaturkvitto), transaktionsdatum, Korttransaktionens belopp, Kontrollnummer, legitimationsnummer och typ vid Korttransaktion över Legitimationsgräns, på Signaturkvitto eller Köpnota, Kortkundens underskrift, på Kundkvitto eller Signaturkvitto, referensnummer, i förekommande fall, och om Kortkunden begär det, mervärdeskatt, samt i förekommande fall, om Korttransaktionen skall belasta Kortkundens bankkonto eller kortkredit. Vid Chipinlösen eller Magnetspårsinlösen skall Kontokortets uppgifter överföras till Kundkvittot eller Signaturkvittot genom att Kontokortets chip eller magnetspår läses av Teknisk Utrustning. Om chip eller magnetspår ej går att läsa, skall Kunden manuellt inknappa präglat Kortnummer och giltighetstid enligt Manuellt inknappad inlösen. Kunden skall då göra ett Kortavdrag på en Köpnota, som bevis på att Kontokortet varit närvarande vid Korttransaktionen. Otydligt avtryck måste förtydligas vid sidan av kortavtrycket, dock ej på själva kortavtrycket. Köpnotan signeras av Kortkunden och Kunden gör kontroller för rutiner kring Manuellt inknappad inlösen enligt punkt 3. Om den Tekniska Utrustningen tillfälligt har ett kommunikationsavbrott eller annat tekniskt fel skall Kunden göra ett Kortavdrag på en Köpnota. Otydligt avtryck måste förtydligas vid sidan av kortavtrycket, dock ej på själva kortavtrycket. Köpnotan signeras av Kortkunden och Kunden gör kontroller för rutiner kring Manuell inlösen enligt punkt 3. Kunden är skyldig att omedelbart, under terminalleverantörens öppettider, göra en felanmälan till terminalleverantören. Notorna skall skickas in enligt rutiner kring Manuell inlösen. 4.2 Överföring av Transaktionsinformation Kunden skall initiera överförandet av Korttransaktioner till Babs genom att göra ett Dagsavslut. Kunden skall enligt instruktioner som Babs tillhandahåller, översända Transaktionsinformationen till Babs via telenätet eller annat nät som uppfyller Post- och Telestyrelsens krav. Transaktionsinformationen skall vara Babs tillhanda inom två Bankdagar från transaktionsdatum eller inom antal Bankdagar från transaktionsdatum som anges i gällande Pris och Villkorsbilaga. Vid Manuell inlösen skall Köpnotor, buntsammandrag samt kuvert sändas per post till Babs eller av Babs anvisad mottagare och skall vara Babs tillhanda inom fem Bankdagar från Transaktionsdatum. Om Transaktionsinformationen ej är Babs tillhanda inom ovan angivna tider, har Babs rätt att vägra kortinlösen. 4.3 Förvaring av räkenskapsmaterial Kundens exemplar av Kundkvitton eller Signaturkvitton och kontrollremsor alternativt Köpnotor och buntsammandrag utgör räkenskapsmaterial, och skall förvaras så att dessa ej kan komma i orätta händer, och skall förvaras ordnat enligt bokföringslagens och Bokföringsnämndens anvisningar. På Babs begäran skall Kunden inom fem Bankdagar eller inom antal Bankdagar som anges i gällande Pris och villkorsbilaga kostnadsfritt tillhandahålla Kundkvitton, Signaturkvitton, Köpnotor eller annan dokumentation avseende Korttransaktioner. Om Kunden begär underlag från Babs, har Babs rätt till skälig ersättning för framtagande av underlag. 5. UTLÄMNANDE AV KONTANTER M M 5.1 Förbud mot utlämnande av kontanter m m Kunden får ej lämna ut kontanter, ställa ut check eller annan betalningsanvisning eller tillgodogöra sig betalning för annan fordran som ej utgör betalning för varor eller tjänster mot uppvisande av Kontokort. 5.2 Avrundning Som ett undantag från anvisning 5.1 ovan, får Kunden beträffande Korttransaktion som sker med Swedbanks utgivna Bankkort, övriga svenska Visa, Master Card, Eurocard, och Electron kort efter eget avgörande avrunda Korttransaktionens belopp uppåt och i kontanter till Kortkund utge vad som överstiger likvid för köpta varor eller tjänster till maximalt värde enligt nedan. Vid Kortinlösen får Kunden till Kortkund maximalt utge 500 kronor, om ej annat avtalats. Avrundningen behöver inte särskilt anges på Kundkvittot eller Signaturkvittot. Kunden får ej göra avrundning vid Manuell inlösen. En Korttransaktion med avrundning skall alltid vara godkänd med ett Kontrollnummer. Vid avrundning skall Kundens ansvar enligt 13 i Allmänna villkor omfatta bruttobeloppet, d v s summan av likviden för köpet och vad som utgivits kontant. Om Kunden missbrukar rätten till avrundning, eller om myndighet bestämmer att avrundning inte längre får ske, eller om annan liknande omständighet innebär att avrundning inte längre kan medges, kan Babs med omedelbar verkan återkalla detta undantag genom ett meddelande i enlighet med 11 i Allmänna villkor. 6. ÖVRIGT 6.1 Tillträde till lokaler För att kontrollera att Kunden uppfyller villkoren i Avtalet, måste Kunden bevilja Babs, eller någon som Babs utser, tillträde till sina lokaler. 6.2 Omhändertagande av Kontokort Kunden skall, om situationen medger, omhänderta Kontokort: om Kontokortet är spärrat enligt av Babs tillhandahållen information, om Kontokortet bär spår av ändringar, om Kortkontrollsvar innehåller uppmaning att behålla Kontokortet, eller om Babs av annan anledning begär att Kontokortet skall omhändertas. Kunden skall efter omhändertagandet av Kontokortet kontakta Babs för vidare instruktioner. Om Kunden ombeds insända Kontokortet till Babs, skall det klippas itu horisontellt utan att skada Kontokortets chip eller magnetspår samt insändas till Babs. 6.3 Vidaredebitering Kunden får ej ta ut avgifter av Kortkunden vid köp med Kontokort som Avtalet omfattar, med undantag av vad som anges nedan. Kunden får ta ut avgifter för köp med Kontokort av typen MasterCard, MasterCard Electronic samt. Avgiften måste kunna hänföras till Kundens egen kostnad för att acceptera dessa kort. Informationen om att en avgift kommer att belasta Kortkunden liksom storleken på avgiften samt att denna avser avgift för betalning med dessa Kontokort måste vara tydlig och visas skriftligt för Kortkunden innan denne beslutar om betalningssätt. Avgiften måste framgå på kassakvittot. 6.4 Presentation av Kontokortsnummer I de fall som Kunden presenterar Kontokortsnummer på kvitto eller annat tryckt media gäller att Kontokortsnumret aldrig ska tryckas i sin helhet. AF sida 2(2)

11 AFI ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER AVSEENDE INLÖSEN AV KORTTRANSAKTIONER VIA INTERNET Dessa föreskrifter är utfärdade av Swedbank Babs i enlighet med 9 i Allmänna Villkor. I förekommande fall kan nedanstående föreskrifter kompletteras med tilläggsföreskrifter i en vid var tid gällande bilaga. Sådana tilläggsföreskrifter gäller före nedanstående föreskrifter. 1. ALLMÄNT 1.1 Omfattning av Administrativa föreskrifter (AF) AF omfattar endast korttransaktioner vid försäljning med Kontokort via Internet där Kundens Handelsplats är sammankopplad med Betalväxels system eller direkt till Babs enligt till Kunden vid var tid angivna tekniska specifikationer. Med försäljning över Internet avses när Kortkund beställer och betalar varor/tjänster på Kundens Handelsplats och där Kortkund och Kund inte möts fysiskt. Dessa föreskrifter omfattar betalningar med Kontokort enligt vid var tid gällande Pris- och Villkorsbilaga, med den inskränkningen f n att kort ej omfattas. Om Kund uppfyller vid var tid gällande krav avseende MasterCard SecureCode, se Definitioner, omfattas även -kort. 1.2 Definitioner 3D Secure en teknisk standard från Visa och MasterCard som syftar till att identifiera och skydda köpare och säljare när kontokortsbetalningar utförs via Internet. MasterCard MasterCards produktnamn på 3D Secure-standarden. SecureCode Verified by Visa Visas produktnamn på 3D Secure-standarden. API (Application det tekniska gränssnitt som används vid teknisk anslutning Programming mellan Kunden och Betalväxeln. Interface) Auktorisation en transaktion via Teknisk Utrustning som vid varje köp validerar Kontokort. Avtalet avtal om inlösen av Korttransaktioner som slutits mellan Babs och Kunden och därtill hörande Allmänna villkor, Administrativa föreskrifter och i förekommande fall tilläggsavtal. Betalväxel insamlare av Korttransaktioner och som vidarebefordrar dessa (PSP) till Inlösare. CVC2 MasterCards benämning på Säkerhetskod. CVV2 Visas benämning på Säkerhetskod. Dagsavslut insamling av dagens gjorda transaktioner med Kontokort i Teknisk Utrustning som översänds till Babs direkt eller via Betalväxel. till Babs. Handelsplats Kundens hemsida på Internet med tillhörande bakomliggande order och lagerhantering. Inlösare part som samlar in Korttransaktioner, ger Kunden likvid för dessa samt vidarebefordrar dessa till Kortutgivare. Insamlare Kontokortsnummer Kontrollnummer Kortutgivare Kundkvitto Leverans Makulering Retur SSL (Secure Socket Layer) Säkerhetskod part som samlar in Korttransaktioner och skickar dessa vidare till Inlösare. det numeriska begrepp som identifierar ett Kontokort. nummer som innebär att Kortutgivaren bekräftar utförd och godkänd kontroll av Korttransaktion. Bank eller annat kreditinstitut som utfärdar Kontokort. kvitto med innehåll enligt anvisning nedan avseende Korttransaktion som genererats av Teknisk Utrustning och som Kortkund erhåller vid leverans av vara/tjänst eller via e-post. distribution av vara/tjänst. Leverans anses påbörjad och utförd när en försändelse överlämnats till Posten AB eller annan distributör. borttag av felaktig Korttransaktion i Teknisk Utrustning i direkt anslutning till Korttransaktionen. transaktion genom vilken Kortkund krediteras för köp till samma Kontokort som genererade ursprungstransaktionen. teknik för att kryptera information som skickas på Internet. de tre sista siffrorna som är tryckta i signaturfältet på baksidan av Kontokort. av Babs och Kunden genomförd procedur för kontroll av Teknisk Teknik- och kvalitetskontroll Utrustning och Handelsplats innan försäljning kan påbörjas. Teknisk hårdvara, programvara och rutiner som krävs för att Kundens Utrustning Handelsplats skall kunna utföra korttransaktioner via Internet eller därmed jämförlig utrustning med kontokortsfunktioner som godkänts av Babs samt administreras av part som Babs godkänt. Transaktionsinformation all information som är nödvändig för att Korttransaktionen skall godkännas, och som enligt anvisning skall framgå av Kundkvitto och Transaktionslogg. elektronisk lagrad spårbar information som skall innehålla all in- formation som är nödvändig för att Korttransaktion skall kunna bearbetas, och med innehåll enligt anvisning nedan. Kontokortsnummer - delar av Kontokortsnummer som skrivs ut Transaktionslogg Trunkerat/ maskerat Kon- på Kundkvitto. tokortsnummer I övrigt har begrepp definierade i 1 i Allmänna Villkor samma betydelse i dessa föreskrifter. 1.3 Korttransaktioner För att en Korttransaktion skall vara giltig, måste: Kortkund godkänna Korttransaktionen genom identifiering enligt 3D Secure och/eller Säkerhetskod, Kortkunden erhålla Kundkvitto vid Leverans eller via e-post, Korttransaktionen hanteras enligt anvisningar i dessa föreskrifter, kontroller göras enligt anvisningar i dessa föreskrifter, redovisning göras enligt anvisningar i dessa föreskrifter, Korttransaktionen utföras på den totala köpesumman, Kundkvitto innehålla information enligt punkt 4.1 nedan samt villkoren i Avtalet inklusive Allmänna Villkor (AV) följas. 2. INLÖSEN AV KORTTRANSAKTIONER M M 2.1 Inlösen av Korttransaktioner Vid inlösen av Korttransaktioner skall Kunden anskaffa och alltid använda av Babs godkänd Teknisk Utrustning. 2.2 Teknisk Utrustning Babs ska beredas möjlighet att granska och godkänna Teknisk Utrustning. Om brister upptäcks vid sådan granskning äger Babs rätt att, om inte bristerna omedelbart åtgärdas till, säga upp Avtalet enligt 16 i Allmänna villkor Avtal inlösen av Korttransaktioner. Teknisk Utrustning skall kommunicera med Betalväxel eller direkt till Babs och vara ansluten dygnet runt till Internet eller annan av Babs godkänd kommunikationsförbindelse. Kunden svarar för samtliga kostnader för anslutning, abonnemang och överföring och är ensam ansvarig för att respektive kommunikationsnäts bestämmelser om anslutning och överföring följs. Kunden får ej utan Babs medgivande företa ingrepp eller förändringar i Teknisk Utrustning, avveckla eller flytta Teknisk Utrustning. Kunden skall placera Teknisk Utrustning så att den inte kan åtkommas av obehöriga. Kunden ansvarar för att tekniska parametrar som styr Korttransaktioners transaktionslayout till Betalväxel är korrekta och anpassade efter Avtalet. Kunden är skyldig att tillämpa Babs och Betalväxelns anvisningar och rutiner avseende Teknisk Utrustning. Om Teknisk Utrustning omfattas av annan part eller systemleverantör utöver Babs så skall Teknisk Utrustning testas och godkännas av Babs innan produktionssättning. 2.3 Teknik- och kvalitetskontroll innan säljstart Teknisk Utrustning skall testas och kvalitetskontrolleras samt godkännas av Babs innan säljstart. Vid teknik- och kvalitetskontroll samt vid förändringar i Teknisk Utrustning skall vardera part hålla resurser tillgängliga. Anmälan om förändringar skall göras av Kunden till Babs senast fyra veckor före produktionssättning. Kontrollen utförs av Babs efter att Dagsavslut genomförts eller när transaktionerna kommit Babs tillhanda. Babs tillhandahåller inte Kontokort för genomförande av teknik- och kvalitetskontroll. Parterna bär sina egna kostnader. Om Kunden inte påbörjar försäljning inom tre månader från Avtalets tecknande äger Babs rätt att frånträda Avtalet. 2.4 Förändringar av Handelsplats Kunden äger inte rätt att utan Babs godkännande genomföra förändringar på Handelsplatsen. 2.5 Säkerhet och sekretess Kunden är förpliktigad att: säkerställa att obehöriga ej får åtkomst till kort- och kundinformation, kryptera all kort- och kundinformation, undvika lagring av kortinformation eller annan känslig information, radera kort- och kundinformation som ej längre används, behörighetsskydda tillgången till kortinformation med användaridentiteter och lösenord, säkerställa att utgivna behörigheter ej sprids till obehöriga, säkerställa att användandet av behörigheter kan spåras, säkerställa interna rutiner för att undvika insiderbrott och externa intrång i systemet, installera och underhålla säkerhetsprogramvara och skydda systemet mot datavirus, genomföra regelbundna tester av säkerhetssystem och dess hantering, säkerställa att Säkerhetskod eller annan av Kortkund lämnad identifieringsinformation inte lagras eller sparas på elektronisk media efter genomförd Korttransaktion, samt på Babs begäran tillåta och underlätta av Babs genomförda säkerhetskontroller av ovanstående. Kunden får ej begära att Kortkund på annat sätt än via Handelsplatsen avslöjar sin Säkerhetskod eller motsvarande uppgifter för 3D Secure. Korttransaktion skall vara krypterad enligt vid var tid gällande krav. Nuvarande krav är minst SSL (128 bitar) mellan Kortkunden och Kunden samt mellan Kunden och Betalväxeln. Babs ansvarar inte för skador som uppstår på grund av transaktioner som otillbörligt förändrats mellan Kund och Babs. Kunden är förpliktigad att omedelbart undersöka och rapportera till Babs förlust av information eller intrångsförsök, eller andra misstänkta brott mot säkerheten. Kunden ansvarar för information och erbjudande i Kundens handelsplats på Internet, vilket inbegriper ansvar för skador som uppstår på grund av obehörig förändring.

12 2.6 Förbud mot inlösen i vissa fall Kunden får ej lösa in Korttransaktion: om Korttransaktionen genomförts hos annan kund, om varorna eller tjänsterna som Korttransaktionen avser ej har levererats eller utförts, om Korttransaktionen avser betalning för redan befintlig skuld, tidigare nekad Korttransaktion eller nekad check, om Kunden ej följt villkor i Avtalet, om betalningen avser annat än beställda varor/tjänster, om Kontokortsnummer kommer Kunden tillhanda via fax, e-post, telefon eller skriftligt beställningsunderlag, om Korttransaktionen avser betalning för varor eller tjänster som tillhandahållits av annat företag, såvida inte annat överenskommits mellan Babs och Kunden. 2.7 Retur och Makulering Kunden skall initiera en Retur: om Kortkund returnerar vara eller avbeställer tjänst och Korttransaktion avseende varan eller tjänsten tidigare belastat Kortkunden, om felaktig Korttransaktion tidigare belastat Kortkunden, eller för att korrigera genomförda transaktioner som vid upptäckt visat sig varit bedrägliga. Kunden skall initiera en Makulering: om Kunden genomfört dubblettbeställning enligt punkt 3.4 eller, om korrigering behöver utföras av Korttransaktion som ej ingått i tidigare Dagsavslut. Kunden får inte lämna ut kontanter, ställa ut check eller annan betalningsanvisning avseende Retur eller Makulering. 3. KONTROLLER 3.1 Auktorisation Samtliga transaktioner, oavsett belopp, skall auktoriseras genom Teknisk Utrustning. 3.2 Identifiering av Kortkund Samtliga transaktioner skall vara genomförda enligt 3D Secure och/eller Säkerhetskod. Om Kunden uppfyller vid var tid gällande regelverk avseende 3D Secure på Kundens Handelsplats reduceras risken för bedrägliga Korttransaktioner. Kunden skall använda Babs vid var tid gällande instruktioner för reducering av bedrägliga beställningar. Dessa instruktioner återfinns på Babs hemsida Om det finns annan anledning till osäkerhet om Kontokortets eller Korttransaktionens giltighet, måste Kunden kontakta Babs och därvid uppge Kod 10 för säkerhetskontroll. 3.3 Mottagningsbevis Vid leverans av fysiskt levererbara varor rekommenderas leveranssätt som exempelvis postpaket där signerat mottagningsbevis kan erhållas. 3.4 Dubblettkontroller Om Kortkund gjort två eller flera på varandra följande exakt lika beställningar skall Kunden kontakta Kortkund för att kontrollera om beställningarna är korrekta eller gjorda av misstag. Om beställningarna ej är korrekta eller gjorda av misstag får leverans ej ske. Makulering av Korttransaktion skall genomföras och Kortkund ej debiteras för beställningen. 4. REDOVISNING 4.1 Transaktionsinformation Kunden skall vid leverans av vara eller tjänst tillhandahålla Kortkunden Kundkvitto via e-post, eller tillsammans med leveransen. Kundkvittot skall innehålla följande information: ordet kvitto (överskrift i meddelandets huvud), Kundens marknadsnamn. Namnet skall vara detsamma som uppgetts i Avtalet till Babs och som därmed anges på Kortkunds kontoutdrag, Kundens organisationsnummer, Kundens telefonnummer och e-postadress till kundtjänst, Kundens adress hemsida (webadress), Trunkerat/maskerat Kontokortsnummer, korttransaktionsbelopp tillsammans med transaktionsvaluta och moms, transaktionsdatum och klockslag, unikt transaktionsnummer/ordernummer som identifierar transaktionen, erhållet Kontrollnummer från Auktorisation, text att det avser en internettransaktion, transaktionstyp (köp eller retur), beskrivning av beställda varor/tjänster, retur- och återbetalningsregler, övriga uppgifter enligt vid var tid gällande svensk lag. I transaktionslogg, motsvarande kvitto på genomförd och redovisad Korttransaktion, skall Kunden spara följande information: 4.2 Överföring av Transaktionsinformation Kunden skall initiera överförandet av Korttransaktioner till Babs genom att göra ett Dagsavslut. Kunden skall översända Transaktionsinformationen via Teknisk Utrustning. Transaktionsinformationen skall vara Babs tillhanda senast Bankdagen efter Kundens leverans av vara eller tjänst. Leverans av vara/ eller tjänst skall vara påbörjad inom sju kalenderdagar efter auktorisationsdatum. Om Transaktionsinformation är Babs tillhanda för sent, har Babs rätt att vägra inlösen. 4.3 Förvaring av räkenskapsmaterial Kundens exemplar av Kundkvitton och transaktionsloggar utgör räkenskapsmaterial, och skall förvaras så att dessa ej kan komma i orätta händer och ordnat enligt bokföringslagens och Bokföringsnämndens anvisningar. På Babs begäran skall Kunden inom fem Bankdagar kostnadsfritt tillhandahålla Kundkvitton, Transaktionslogg eller annan dokumentation (inkl eventuellt signerat mottagningsbevis) avseende Korttransaktioner i upp till 24 månader räknat från Korttransaktionens datum. Om Kunden begär underlag från Babs, har Babs rätt till skälig ersättning för framtagande av underlag. 5. ÖVRIGT 5.1 Tillträde till lokaler För att kontrollera att Kunden uppfyller villkoren i Avtalet, måste Kunden bevilja Babs, eller någon som Babs utser, tillträde till sina lokaler. 5.2 Handelsplatsen Kundens Handelsplats måste minst innehålla följande information : Kundens marknadsnamn. Namnet skall vara detsamma som uppgetts till Babs och som därmed anges på Kortkunds kontoutdrag,. land där Kunden har sin hemvist, beskrivning av erbjudna varor och tjänster, priser, transaktionsvaluta, skatter och andra myndighetspålagor, reklamation, Retur- och återbetalningsregler, samt leveransvillkor, fraktkostnader, kundtjänstkontakt, e-postadress och telefonnummer, Kundens besöksadress, eventuella exportrestriktioner, logotyper för Kontokort som Kunden accepterar, logotyper för Verified by Visa och Mastercard SecureCode om 3D-Secure används, övriga uppgifter enligt vid var tid gällande svensk lag. Kunden åtar sig att tillhandahålla korrekt information och att uppdatera informationen löpande. 5.3 Lagstiftning Kunden ansvarar för att i förekommande fall uppfylla respektive lands lagstiftning, regelverk och rekommendationer från konsumenträttsorganisationer i den mån Kunden berörs. Kunden ansvarar även för att uppfylla krav och följa lagar från EU och OECD som exempelvis e-handelsregler och Distanshandelsregler och Distansförsäljningslagen eller liknande lagstiftning i annat land som påverkar Kundens verksamhet. 5.4 Vidaredebitering Kunden får ta ut kortavgifter mot Kortkund för köp med MasterCard, MasterCard Electronic samt kort. Avgifter för köp med övriga kort som Avtalet omfattar är ej tillåtet. Avgiften skall kunna hänföras till Kundens egen kostnad för att acceptera MasterCard, MasterCard Electronic respektive kort. Informationen om att en avgift kommer att belasta Kortkunden liksom beloppet som avgiften avser måste vara tydlig och visas skriftligt för Kortkunden innan denne beslutar om betalningssätt. Avgiften måste framgå på Kundkvittot. Kundens marknadsnamn marknadsnamn, Kundens redovisningsnummer, Kundens adress hemsida (Webadress), beskrivning av varor eller tjänster, mottagarens namn, leveransadress och i förekommande fall mottagarens underskrift samt legitimationsnummer, Kontokortsnummer, korttransaktionsbelopp tillsammans med transaktionsvaluta och moms, transaktionsdatum och klockslag, unikt transaktionsnummer/ordernummer som identifierar transaktionen, erhållet Kontrollnummer från Auktorisation, transaktionstyp (köp eller retur), indikator för elektronisk handel, beställarens IP-adress. Kunden skall på Babs begäran förevisa transaktionsloggar från system som hanterar 3D Secure. Om detta system hanteras av Betalväxel skall Kunden säkerställa att Betalväxeln kan förevisa dessa transaktionsloggar på Kundens uppdrag. Behålles av kund

AVTAL Inlösen av Korttransaktioner, AA Auktoriserande miljö

AVTAL Inlösen av Korttransaktioner, AA Auktoriserande miljö AVTAL Inlösen av Korttransaktioner, AA Auktoriserande miljö Mellan Swedbank Babs, en del av Swedbank Card Services AB härefter kallat Babs och nedanstående företag, härefter kallat Kunden, har följande

Läs mer

Innan du fyller i AVTAL Kortinlösen via Terminal

Innan du fyller i AVTAL Kortinlösen via Terminal Innan du fyller i AVTAL Kortinlösen via Terminal Vi vill informera om att vi kan komma att kontrollera uppgifterna i avtalet och göra en ekonomisk prövning av företaget via kreditupplysning. Då vissa uppgifter

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT VISA OCH BANKKORT VISA ONLINE 2010-08-01

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT VISA OCH BANKKORT VISA ONLINE 2010-08-01 ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT VISA OCH BANKKORT VISA ONLINE 2010-08-01 1. ALLMÄNT Tjänsten i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Syd banken, org.nr. 548000-7425, Box 252, 271 25 YSTAD, tfn 0411-82 20

Läs mer

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa.

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa. Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal, vilka jag förbinder mig att följa. Jag lämnar härmed samtycke till behandling av personuppgifter

Läs mer

BRANSCHFÖRESKRIFTER Biluthyrning

BRANSCHFÖRESKRIFTER Biluthyrning Biluthyrning För bransch Biluthyrning finns tillhörande bilaga SOF (Signature On File). Vid uthyrning av ett fordon ska Kunden belasta Kortkundens Kontokort med ett beräknat och med Kortkunden överenskommet

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON. ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01. Sid 1 (5)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON. ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01. Sid 1 (5) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON Sid 1 (5) ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg, Tfn växel:

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER Parter är Avida Finans AB, nedan kallad Avida, och den eller de som tecknat avtal med Avida om Avidas tjänster och för vilken respektive ett konto förs, nedan

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR FÖRSÄLJNING MOT BETALNING MED KONTOKORT DISTANSHANDEL (Card Not Present) (Juli 2010)

FÖRESKRIFTER FÖR FÖRSÄLJNING MOT BETALNING MED KONTOKORT DISTANSHANDEL (Card Not Present) (Juli 2010) FÖRESKRIFTER FÖR FÖRSÄLJNING MOT BETALNING MED KONTOKORT DISTANSHANDEL (Card Not Present) (Juli 2010) Dessa föreskrifter, Distanshandelsföreskrifterna, gäller för försäljning mot betalning med Kontokort

Läs mer

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT Öresundskraft AB, org nr 556089-7851 ( Öresundskraft ) och nedan angiven fastighetsägare ( Fastighetsägaren ) har ingått avtal på de villkor som framgår

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016

Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016 Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016 1. Allmänt Parter är ViaSpar Finans AB, nedan kallat ViaSpar, org nr 559010-8816, Holländargatan 27, 11359 Stockholm, tel: 08 12 44 60 10,

Läs mer

FUNKTIONSHYRA 36 MÅNADER

FUNKTIONSHYRA 36 MÅNADER FUNKTIONSHYRA 36 MÅNADER Avtal om betalterminal. Mellan Babs Paylink AB, härefter kallat Paylink och nedanstående firma, härefter kallad Kunden, har följande avtal träffats angående hyra av betalterminal.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR TELEFONBANKEN OCH INTERNETBANKEN KONSUMENT 2013-01-01

ALLMÄNNA VILLKOR TELEFONBANKEN OCH INTERNETBANKEN KONSUMENT 2013-01-01 1. ALLMÄNT Tjänsterna i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Öresund AB (publ) (banken), org.nr. 516406-0088, Box 466, 201 24 Malmö, tfn. 010-4999010 (Telefonbanken), webbplats: www.sparbankenoresund.se,

Läs mer

TellerAvtal Fysisk Handel

TellerAvtal Fysisk Handel FÖR INTERNT BRUK (FYLLS I AV TELLER): ANSÖKNINGSNUMMER: REGISTRERINGSDATUM: REDOVISNINGSNUMMER: PARTNER-ID: TellerAvtal Fysisk Handel Avtalet gäller för följande kortprodukter: Visa / Electron / V PAY

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (12) Dnr: 2015:190 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx)

Läs mer

Villkor. Allmän information. S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015

Villkor. Allmän information. S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR. Swish Företag. Utgivningsdatum 2014-06-01. Sida 1(2)

ALLMÄNNA VILLKOR. Swish Företag. Utgivningsdatum 2014-06-01. Sida 1(2) Swish Företag 2014-06-01 1(2) 1. Allmänt om Swish Företag Banken tillhandahåller Swish Företag i enlighet med vad som framgår av dessa Allmänna villkor Swish Företag, och Produktinformationen, dvs. den

Läs mer

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster:

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: (gäller från och med den 1 december 2014) 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fält Communications AB ( Fältcom ) tillhandahåller tjänster

Läs mer

Vx 510. Användarhandbok

Vx 510. Användarhandbok Vx 510 Användarhandbok 2 3 Innehållsförteckning Inledning............................................3 Presentation.........................................4 Installation..........................................5

Läs mer

Vänligen kryssa för val av faktureringsperiod och betaltid samt val av fakturamodell.

Vänligen kryssa för val av faktureringsperiod och betaltid samt val av fakturamodell. Ansökan SAS Faktura Vi ansöker härmed och accepterar betalningsansvar för SAS Faktura. Företagets fullständiga namn Företagets organisationsnummer Adress Postnummer Postadress Företagets kontaktperson

Läs mer

SÖDERTÄLJE GYM AB. Allmänna villkor för medlemskap i 8T. Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1.

SÖDERTÄLJE GYM AB. Allmänna villkor för medlemskap i 8T. Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1. Allmänna villkor för medlemskap i 8T Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i 8T mellan

Läs mer

TioHundraförvaltningen Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem 2010. Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem TioHundra

TioHundraförvaltningen Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem 2010. Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem TioHundra TioHundraförvaltningen Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem 2010 Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem TioHundra 2010 Sidan 1 av 6 Kap 2. Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem Mellan 1. TioHundranämnden

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING, INTERNETBANK M.M. FÖRETAG 2016-05-23

ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING, INTERNETBANK M.M. FÖRETAG 2016-05-23 ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING, INTERNETBANK M.M. FÖRETAG 2016-05-23 1.ALLMÄNT Tjänsterna i dessa allmänna villkor tillhandahålls av Ekobanken medlemsbank banken, org.nr. 516401-9993, Box 64, 153 22 Järna,

Läs mer

AVTAL Inlösen av korttransaktioner Svenska Golfförbundet

AVTAL Inlösen av korttransaktioner Svenska Golfförbundet AVTAL Inlösen av korttransaktioner Svenska Golfförbundet 1(3) KUNDEN Kundens juridiska namn Babsnummer (ifylles av Babs) Organisationsnummer Postadress Postnummer och ort E-postadress Telefonnummer och/eller

Läs mer

Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna

Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna 1(10) Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna 2(10) 1 Ramavtal Detta ramavtal är upprättat efter upphandling med ärendenummer DUC 2014/506/50 Ramavtalet har träffats mellan nedanstående parter

Läs mer

Så här fyller du i AVTAL Kortinlösen Distanshandel

Så här fyller du i AVTAL Kortinlösen Distanshandel Så här fyller du i AVTAL Kortinlösen Distanshandel Babsnummer (ifylles av Babs) Kundnummer hos Babs, även kallat redovisningsnummer. Ifylles av Babs. KUNDEN Kundens juridiska namn Firmanamn enligt registreringsbevis/f-skattsedel

Läs mer

Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun

Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun Grästorps kommun Social verksamhet Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun Kapitel 4 Avtal för bedrivande av hemvård Innehållsförteckning 4. Avtal för bedrivande av hemvård... 3 4.1 Parter... 3 4.1.1

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag AVTALSVILLKOR 1(8) Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag Gäller från och med 2013-11-01. 1 Allmänt 1.1, 556016-2561, nedan Skellefteå Kraft, förfogar över ett kommunikationsnät med bredbandskapacitet.

Läs mer

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2014/2018 AVSEENDE KÖP AV B-AKTIER I B&B TOOLS AB (publ)

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2014/2018 AVSEENDE KÖP AV B-AKTIER I B&B TOOLS AB (publ) VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2014/2018 AVSEENDE KÖP AV B-AKTIER I B&B TOOLS AB (publ) Augusti 2014 2 1 DEFINITIONER I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörden som angivits nedan. Bankdag

Läs mer

FUNKTIONSHYRA 36 MÅNADER

FUNKTIONSHYRA 36 MÅNADER FUNKTIONSHYRA 36 MÅNADER Avtal om betalterminal. Mellan Babs Paylink AB, härefter kallat Paylink och nedanstående firma, härefter kallad Kunden, har följande avtal träffats angående hyra av betalterminal.

Läs mer

Startpaket 12 månader

Startpaket 12 månader Startpaket 12 månader Avtal om mobilkassa och betalterminal. Mellan Babs Paylink AB, härefter kallat Paylink och nedanstående företag, härefter kallad Kunden, har följande avtal träffats angående hyra

Läs mer

Giltiga from 1 oktober 2014 ALLMÄNNA VILLKOR. för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten

Giltiga from 1 oktober 2014 ALLMÄNNA VILLKOR. för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten ALLMÄNNA VILLKOR för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten 1 Allmänna villkor för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten 1. ALLMÄNT Svenska Spel har som affärsidé att utveckla och erbjuda spel på

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR KONTANTUTTAG ÖVER DISK MED KONTOKORT KONTANTUTTAG ÖVER DISK (Maj 2015)

FÖRESKRIFTER FÖR KONTANTUTTAG ÖVER DISK MED KONTOKORT KONTANTUTTAG ÖVER DISK (Maj 2015) FÖRESKRIFTER FÖR KONTANTUTTAG ÖVER DISK MED KONTOKORT KONTANTUTTAG ÖVER DISK (Maj 2015) Dessa föreskrifter, Kontantuttagsföreskrifterna, gäller vid kontantuttag över disk med Kontokort och användande av

Läs mer

KONTOANSÖKAN HSB Bosparkonto

KONTOANSÖKAN HSB Bosparkonto KONTOANSÖKAN HSB Bosparkonto Kontonummer (fylls i av banken) Obligatoriska uppgifter (Är kontohavaren omyndig anges även samtliga förmyndare) Kontohavare Namn Utdelningsadress Telefon dagtid (även riktnr)

Läs mer

AVTAL Kortinlösen via Terminal

AVTAL Kortinlösen via Terminal AVTAL Kortinlösen via Terminal 1(2) Babsnummer (ifylles av Babs) KUNDEN Kundens juridiska namn Organisationsnummer Postadress Postnummer och ort E-postadress Telefon inkl riktnummer och/eller mobiltelefonnummer

Läs mer

Allmänna Kundvillkor för spel via Internet samt Spelkonto

Allmänna Kundvillkor för spel via Internet samt Spelkonto Allmänna Kundvillkor för spel via Internet samt Spelkonto 2012-11-27 Uppdaterade 2014-02-12 1 ALLMÄNT 4 1.1 GENERELLT 4 1.2 VILLKORENS GILTIGHET OCH ÄNDRING AV VILLKOR 4 1.3 BEGREPP OCH DEFINITIONER 4

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR KONTANTUTTAG ÖVER DISK MED KONTOKORT KONTANTUTTAG ÖVER DISK (Juli 2010)

FÖRESKRIFTER FÖR KONTANTUTTAG ÖVER DISK MED KONTOKORT KONTANTUTTAG ÖVER DISK (Juli 2010) FÖRESKRIFTER FÖR KONTANTUTTAG ÖVER DISK MED KONTOKORT KONTANTUTTAG ÖVER DISK (Juli 2010) Dessa föreskrifter, Kontantuttagsföreskrifterna, gäller vid kontantuttag över disk med Kontokort och användande

Läs mer

2. Förfrågningsunderlag, Kontrakt Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser

2. Förfrågningsunderlag, Kontrakt Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-17 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tuula Lindström Upphandling Sysselsättningsplatser 2012 Af-2012/037227 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen

Läs mer

T4 Mall för kontrakt. samhällsbetalda transporter

T4 Mall för kontrakt. samhällsbetalda transporter T4 Mall för kontrakt samhällsbetalda transporter 1 AVTALSPARTER OCH OMFATTNING 1.1 AVTALSPARTER Köpare Västerbottens läns landsting 901 85 Umeå Org nr: 232100-0222 Hemsida: www.vll.se Transportör Org nr:

Läs mer

VILLKOR FÖR ANSLUTNING AV FRIVILLIGA PRODUKTER TILL RETURPACKS RETURSYSTEM

VILLKOR FÖR ANSLUTNING AV FRIVILLIGA PRODUKTER TILL RETURPACKS RETURSYSTEM ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANSLUTNING AV FRIVILLIGA PRODUKTER TILL RETURPACKS RETURSYSTEM 1. Bakgrund 1.1 Returpack har utarbetat ett system, nedan kallat Retursystemet, för återtagning och återvinning av aluminiumburkar

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR FÖRSÄLJNING MOT BETALNING MED KONTOKORT FÖRSÄLJNING I BUTIK (Card Present) (Juli 2010)

FÖRESKRIFTER FÖR FÖRSÄLJNING MOT BETALNING MED KONTOKORT FÖRSÄLJNING I BUTIK (Card Present) (Juli 2010) FÖRESKRIFTER FÖR FÖRSÄLJNING MOT BETALNING MED KONTOKORT FÖRSÄLJNING I BUTIK (Card Present) (Juli 2010) Dessa föreskrifter, Butiksföreskrifterna, gäller för försäljning mot betalning med Kontokort med

Läs mer

Kontobestämmelser för euroshell Företagskort

Kontobestämmelser för euroshell Företagskort 1. Parter/Definition St1: St1 Sverige AB, org. nr 556308-5942, tillika kortutgivare, kreditgivare och kontohållare. Konto: Kontohavarens konto hos St1 för vilket ett kreditutrymme beviljats som Kortinnehavare

Läs mer

Leveransavtalsvillkor

Leveransavtalsvillkor 1 (9) Leveransavtalsvillkor Leverans av kuverteringsmaskin och leverans av fullservice av kuverteringsmaskin Nedan följer de avtalsvillkor som ska gälla för leveransen. Avtalsvillkoren godkänns i sin helhet

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) 1 Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. aktie en aktie

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON Sid 1 (5) ( RBAV05 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-01-01 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg, Tfn växel:

Läs mer

MALL FÖR KONTRAKTSFÖRLAGA avseende Sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder. Anordnare:

MALL FÖR KONTRAKTSFÖRLAGA avseende Sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder. Anordnare: 1 (9) MALL FÖR KONTRAKTSFÖRLAGA avseende Sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder Anordnare: 2 (9) Innehållsförteckning Sid nr 1 AVTALSPARTER 3 2 KONTAKTPERSONER FÖR AVTALET 3 3 AVTALSOMFATTNING

Läs mer

GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT 203-09 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013

GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT 203-09 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013 203-09 sida 1 (4) Representativt exempel Kreditbelopp: 25 000 kr Årsränta: 14,95 % Räntefritt: 30 dagar Avbetalning: Återbetalt under 12 månader Effektiv ränta: 13,34 % Genomsnittlig månadsbetalning: 2

Läs mer

Gäller från och med 2011-10-01

Gäller från och med 2011-10-01 1 (7) Gäller från och med 2011-10-01 1 Definitioner Arbetsdag: Avtalat Leveransdag: Beställning: Beställningsbekräftelse: Faktisk Leveransdag: Fastighetsnät: Fel: Hyresavtal: Klarrapport: Mindre anpassning

Läs mer

Avtal förlag. Förlagets exemplar. Parter Bokrondellen HB (nedan kallad Säljaren) (org. nr. 969698-9996) . (nedan kallad Köparen) (org. nr. -.

Avtal förlag. Förlagets exemplar. Parter Bokrondellen HB (nedan kallad Säljaren) (org. nr. 969698-9996) . (nedan kallad Köparen) (org. nr. -. Avtal förlag Förlagets exemplar Parter Bokrondellen HB (nedan kallad Säljaren) (org. nr. 969698-9996). (nedan kallad Köparen) (org. nr. -.) Parterna har träffat avtal enligt villkoren nedan rörande Köparens

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner i REHACT AB (publ) I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

Villkor för teckningsoptioner i REHACT AB (publ) I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Villkor för teckningsoptioner i REHACT AB (publ) 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Aktiebolagslagen Bankdag avser aktiebolagslagen (2005:551), i

Läs mer

Innan du fyller i AVTAL Kortinlösen via Terminal

Innan du fyller i AVTAL Kortinlösen via Terminal Innan du fyller i AVTAL Vi vill informera om att vi kan komma att kontrollera uppgifterna i avtalet och göra en ekonomisk prövning av företaget via kreditupplysning. Då vissa uppgifter kan vara lite svårare

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 SHELTON PETROLEUM AB

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 SHELTON PETROLEUM AB VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 SHELTON PETROLEUM AB 1 Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. aktie en aktie av serie B i bolaget med ett

Läs mer

VILLKOR FÖR SEAMLESS DISTRIBUTION AB(PUBL):S TECKNINGSOPTIONER 2014/2017:1

VILLKOR FÖR SEAMLESS DISTRIBUTION AB(PUBL):S TECKNINGSOPTIONER 2014/2017:1 VILLKOR FÖR SEAMLESS DISTRIBUTION AB(PUBL):S TECKNINGSOPTIONER 2014/2017:1 1. Definitioner I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Bankdag avser sådan dag då svenska affärsbanker

Läs mer

LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR

LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR Dessa villkor utgör en integrerad del av avtalet. Hänvisningar till avtalet omfattar också dessa villkor. 1 Definitioner I dessa allmänna villkor gäller följande

Läs mer

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR SVENSKA SPEL Gäller fr o m den 27 november 2009 1 Allmänt... 3 2 Prenumerant... 3 3 Avtal om Prenumeration... 3 4 Betalning via autogiro... 3 5 Upphörande av Prenumeration...

Läs mer

PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR NÄRINGSIDKARE. 1. Bakgrund. 2. Budgivning och inropsavgift. 3. Objektsbeskrivning

PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR NÄRINGSIDKARE. 1. Bakgrund. 2. Budgivning och inropsavgift. 3. Objektsbeskrivning PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR NÄRINGSIDKARE 1. Bakgrund 1.1 Dessa allmänna villkor för köp via auktioner online ( Villkoren ) gäller när en näringsidkare eller annan juridisk

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner i Premune AB (publ) I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

Villkor för teckningsoptioner i Premune AB (publ) I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Villkor för teckningsoptioner i Premune AB (publ) 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Aktiebolagslagen Bankdag avser aktiebolagslagen (2005:551),

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande Allmänna villkor Konsulttjänster - Resurs 1 (10) ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS Dessa allmänna villkor gäller vid utförande av konsulttjänst där leverantören ställer viss resurs till kundens förfogande.

Läs mer

Kapitel 3 Förslag till kontrakt med kommersiella villkor

Kapitel 3 Förslag till kontrakt med kommersiella villkor Förfrågningsunderlag för upphandling av insatser i form av hemtjänst, boendestöd, ledsagar- och avlösarservice genom kundval för personer med funktionsnedsättning yngre än 65 år i Huddinge kommun Kapitel

Läs mer

Företagsnamn:.. ( EDI-användaren ) Adress:... Organisationsnummer:

Företagsnamn:.. ( EDI-användaren ) Adress:... Organisationsnummer: SvK1000, v3.3, 2014-03-26 AVTAL 2015/1169 EDI-avtal för el- och naturgasmarknaden PARTER Affärsverket svenska kraftnät ( Svenska kraftnät ) Box 1200 172 24 Sundbyberg Organisationsnummer: 202100-4284 Företagsnamn:..

Läs mer

Bilaga 1 Specifikation Tilläggstjänster SOS Alarm och Räddningstjänsten Dals Ed har överenskommit om följande Tilläggstjänster enligt punkt 2.3 i Samarbetsavtal 82537SOS Tilläggstjänst (tjänstekod) Fullinformation

Läs mer

Villkor för Reflex Livränta med fondförvaltning

Villkor för Reflex Livränta med fondförvaltning Villkor för Reflex Livränta med fondförvaltning Gäller från 2015-04-01 1 Begrepp i försäkringsavtalet 2 1.1 Försäkringstagare 2 1.2 Försäkrad 2 1.3 Medförsäkrade 2 1.4 Förmånstagare 2 1.5 Prisbasbelopp

Läs mer

KONTRAKT HEMTJÄNST LOV TI 2011-1093

KONTRAKT HEMTJÄNST LOV TI 2011-1093 KONTRAKT HEMTJÄNST LOV TI 2011-1093 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Södertälje kommun (2000-0159) nedan kallad Beställaren, och Leverantören (xxxxxx-xxxx)nedan kallad Leverantören har följande

Läs mer

POSTEN FRIMÄRKEN. Avtal. Parter. Posten Meddelande AB. avseende uppdrag för. Organisationsnr. Organisationsnr 556711-5695.

POSTEN FRIMÄRKEN. Avtal. Parter. Posten Meddelande AB. avseende uppdrag för. Organisationsnr. Organisationsnr 556711-5695. Avtal avseende uppdrag för Diarienummer POSTEN FRIMÄRKEN Parter Posten Meddelande AB nedan kallad Posten Organisationsnr 556711-5695 nedan kallad Uppdragstagaren Organisationsnr Enhet Posten Frimärken

Läs mer

ÄNDRINGAR DEN 24 juni 2014 V I L L K O R BROBIZZ FÖRETAG. Inledning De använda definitionerna framgår av bilaga 1 till Avtalet.

ÄNDRINGAR DEN 24 juni 2014 V I L L K O R BROBIZZ FÖRETAG. Inledning De använda definitionerna framgår av bilaga 1 till Avtalet. ÄNDRINGAR DEN 24 juni 2014 V I L L K O R BROBIZZ FÖRETAG Inledning De använda definitionerna framgår av bilaga 1 till Avtalet. 1. Avtalet 1.1 Avtalets parter och objekt Avtalet kan endast tecknas av företag

Läs mer

2.1 Fastighet Med Fastighet avses fast egendom som angivits i Avtalet (definierat nedan).

2.1 Fastighet Med Fastighet avses fast egendom som angivits i Avtalet (definierat nedan). 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller när du som husägare ( Fastighetsägaren ) tecknar avtal med Satellithuset i limmared ab, org nr 556180-4583, med adress Fabriksgatan 2, 51442 Limmared,

Läs mer

En kreditprövning genomförs alltid av Vivus innan lån kan beviljas. Låntagaren godkänner att sedvanlig kreditprövning genomförs.

En kreditprövning genomförs alltid av Vivus innan lån kan beviljas. Låntagaren godkänner att sedvanlig kreditprövning genomförs. ALLMÄNNA VILLKOR 4Finance AB, org nr. 556790-4189 Maj 2013 1. Allmän. Kreditgivare är 4Finance AB ( Vivus ). 4finance är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556790-4189 och har även sin

Läs mer

Avtal investerin ssparkonto ISK Allmänna villkor för Investeringssparkonto 2012-01-01

Avtal investerin ssparkonto ISK Allmänna villkor för Investeringssparkonto 2012-01-01 Avtal investerin ssparkonto ISK Allmänna villkor för Investeringssparkonto 2012-01-01 Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller

Läs mer

Speciella villkor för 1 (5) för tidsbundet konto

Speciella villkor för 1 (5) för tidsbundet konto Speciella villkor för 1 (5) Inlåningsränta Inlåningsräntan är fast under hela insättningsperioden. Beräkning och betalning av inlåningsränta Ränta beräknas från insättningsdagen till förfallodagen, exklusive

Läs mer

Villkoren i förfrågan tillsammans med Abiliteams anbud i upphandlingen bildar underlag för detta avtal.

Villkoren i förfrågan tillsammans med Abiliteams anbud i upphandlingen bildar underlag för detta avtal. stockhalm' 2014-03-03 Avtalsnr. AF1 089 Sid 1/5 ÅNGELHOLMS KOMMUN 1 Avtal webb-tv AF1089 1.1 Allmänna avtalsvillkor Villkoren i förfrågan tillsammans med Abiliteams anbud i upphandlingen bildar underlag

Läs mer

PRODUKTVILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S LÖNEKONTO

PRODUKTVILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S LÖNEKONTO PRODUKTVILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S LÖNEKONTO 1. DEFINITIONER Avtal: Kundens ansökan angående FOREX Bank AB:s Lönekonto tillsammans med dessa produktvillkor och de allmänna villkoren. Beviljad kredit: Den

Läs mer

Avtalsbilaga D.1 Integration. Mall för avropsavtal. Stödtjänster för Säkerhetstjänster

Avtalsbilaga D.1 Integration. Mall för avropsavtal. Stödtjänster för Säkerhetstjänster Avtal Säkerhetstjänster Avtalsbilaga D.1 Integration - Mall för avropsavtal Rev.2.1 Senast ändrad Avtalsbilaga D.1 Integration Mall för avropsavtal avseende Stödtjänster för Säkerhetstjänster Detta dokument

Läs mer

Instruktioner och generella anvisningar för hantering av privata medel

Instruktioner och generella anvisningar för hantering av privata medel VALLENTUNA KOMMUN 2008-12-18 SID 1/9 er och generella anvisningar för hantering av privata medel När enskildas privata medel hanteras ska det på varje enhet finnas skriftliga lokala rutiner som är grundade

Läs mer

Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött

Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött DIARIENR UE/120027 Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött Anm: Texter med blå teckenfärg kommer att fastställas i samband med upprättande av upphandlingskontraktet.

Läs mer

Vårdavtal. 1. Avtalets omfattning. 2. Avtalet. 3. Definitioner ADA 6781 HSN 1211-1434

Vårdavtal. 1. Avtalets omfattning. 2. Avtalet. 3. Definitioner ADA 6781 HSN 1211-1434 Mellan Stockholms läns landsting genom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, organisationsnummer 232100-0016, ( Beställaren ) och organisationsnummer 232100-0016 ( Vårdgivaren ), har slutits följande Vårdavtal

Läs mer

Allmänna villkor (mytaxi ramavtal om förmedlande av taxitjänster) för taxibolag Sverige/mytaxi Sweden AB/B2B/Procurement Framework Agreement

Allmänna villkor (mytaxi ramavtal om förmedlande av taxitjänster) för taxibolag Sverige/mytaxi Sweden AB/B2B/Procurement Framework Agreement Allmänna villkor (mytaxi ramavtal om förmedlande av taxitjänster) för taxibolag Sverige/mytaxi Sweden AB/B2B/Procurement Framework Agreement mytaxi Sweden AB, org. nr 559060-2933, Tulegatan 39, 113 53

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 I DIGNITANA AB (PUBL) EMMITERADE ENLIGT BESLUT DEN 13 AUGUSTI 2015

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 I DIGNITANA AB (PUBL) EMMITERADE ENLIGT BESLUT DEN 13 AUGUSTI 2015 Bilaga 2 VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 I DIGNITANA AB (PUBL) EMMITERADE ENLIGT BESLUT DEN 13 AUGUSTI 2015 1. DEFINITIONER I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan:

Läs mer

Konsumentkredit Kreditnummer. Kreditgivare Kreditgivarens adress Kontor. Kredittagare. Kreditbelopp Kr (med bokstäver) Kr (med siffror) Kredittid

Konsumentkredit Kreditnummer. Kreditgivare Kreditgivarens adress Kontor. Kredittagare. Kreditbelopp Kr (med bokstäver) Kr (med siffror) Kredittid SVENSKA BANKEN KONTOKREDITKONTRAKT K Konsumentkredit Kreditnummer Kreditgivare Kreditgivarens adress Kontor Organisationsnr Kreditförmedlare (i tillämpliga fall) Kreditförmedlarens adress Kreditförmedlarens

Läs mer

Allmänna villkor för köp av tjänster från Mr Company

Allmänna villkor för köp av tjänster från Mr Company Sida 1(5) 1.Villkor Dessa villkor gäller vid köp av tjänster och produkter från Norsk Bedriftstjeneste AS ("Mr Company") såvida inte villkoren ändras genom skriftligt avtal mellan Mr Company och Uppdragsgivaren.

Läs mer

LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL. Lendify AB, org.nr 556968-1744, Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm ( Lendify );

LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL. Lendify AB, org.nr 556968-1744, Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm ( Lendify ); LENDIFY AB Parter Lendify och Kreditgivaren benämns nedan enskilt Part och gemensamt Parterna Bakgrund INVESTERINGSAVTAL Lendify AB, org.nr 556968-1744, Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm ( Lendify );

Läs mer

Koncerninköp Inköpare Torleif Stenberg

Koncerninköp Inköpare Torleif Stenberg Koncerninköp Inköpare Torleif Stenberg Datum Tel 046-15 35 38 2009-03-09 torleif.stenberg@skane.se Diarienr 0802545 Sidan 1(8) AVTAL Avtalsnr: 0802545-4.3, Personbilar, service mm för Region Skåne Leverantör:

Läs mer

AVTAL AVSEENDE SKOGSBRANDBEVAKNING MED FLYG

AVTAL AVSEENDE SKOGSBRANDBEVAKNING MED FLYG 2015-04-07 Bilaga 1 AVTALSUTKAST AVTAL AVSEENDE SKOGSBRANDBEVAKNING MED FLYG Dnr: 452-2170-2015 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen i Värmlands län, nedan kallad Beställaren, och [Leverantör], nedan

Läs mer

Brukskonto 1 (6) Särskilda och allmänna villkor 04.14

Brukskonto 1 (6) Särskilda och allmänna villkor 04.14 Brukskonto 1 (6) Särskilda villkor Definition av kontot Brukskonto är avsett för skötsel av dagliga bankärenden och omfattas inte av uttagsbegränsningar. Inlåningsränta Inlåningsränta på kontot: 0,00 %

Läs mer

KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT

KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT 1. Parter Utföraren ska vid kontraktsskrivning fylla i nedanstående uppgifter: Leverantör (utförare) Företagets namn Adress Postadress Organisationsnummer

Läs mer

Avtal om drift av caféverksamhet i naturum Laponia

Avtal om drift av caféverksamhet i naturum Laponia Avtal om drift av caféverksamhet i naturum Laponia 1 Parter Laponiatjuottjudus Box 14 962 21 Jåhkåmåhkke/Jokkmokk Org. nr. 8024626965 Nedan Beställaren och Leverantör Namn och adress Nedan Leverantören

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE Genom att beställa tjänster från MedSpace har Användaren accepterat dessa Allmänna Villkor. Dessa Allmänna Villkor finns tillgängliga på MedSpace webbsida och kan erhållas

Läs mer

Avtal för bedrivande av hemtjänst och kommunalt delegerad hemsjukvård enligt Lag om valfrihetssystem för Mariestads kommun

Avtal för bedrivande av hemtjänst och kommunalt delegerad hemsjukvård enligt Lag om valfrihetssystem för Mariestads kommun AVTAL Sida: 1 (8) Datum: 2010-09-12 Avtal för bedrivande av hemtjänst och kommunalt delegerad hemsjukvård enligt Lag om valfrihetssystem för Mariestads kommun 1. Parter Mellan nedanstående parter, kommunen

Läs mer

Upphandlingskontrakt avseende minnesgåva i form av presentkort

Upphandlingskontrakt avseende minnesgåva i form av presentkort Datum Dnr Sid 2015-06-02 KS 2015-464, 055 1 (8) Upphandlingskontrakt avseende minnesgåva i form av presentkort Avtal/Upphandlingskontrakt Efter parternas underskrift gäller detta avtal som upphandlingskontrakt

Läs mer

Kapitalförvaltning AB

Kapitalförvaltning AB FONDBESTÄMMELSER FÖR VALBAY NORDIC FIXED INCOME FUND 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Valbay Nordic Fixed Income Fund, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt

Läs mer

Barnförsäkring 2015-01-01 2015-12-31. Försäkringsbelopp och pris

Barnförsäkring 2015-01-01 2015-12-31. Försäkringsbelopp och pris Barnförsäkring 2015-01-01 2015-12-31 Försäkringsbelopp och pris Försäkringsbelopp Pris Invaliditetsbelopp (Grundbelopp), kr Maximal ersättning vid invaliditet *, kr Per helår, kr Per månad, kr 10 basbelopp

Läs mer

AVTAL OM ANSLUTNING TILL EL-KRETSENS INSAMLINGSSYSTEM

AVTAL OM ANSLUTNING TILL EL-KRETSENS INSAMLINGSSYSTEM AVTAL OM ANSLUTNING TILL EL-KRETSENS INSAMLINGSSYSTEM 1. BAKGRUND 1.1 Enligt förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning (med de ändringar som följer av förordningen (2014:1078) om ändring

Läs mer

Leverantör för följeforskning av Projekt Moving Media Southern Sweden. Handling 1 Ramavtal. Koncerninköp

Leverantör för följeforskning av Projekt Moving Media Southern Sweden. Handling 1 Ramavtal. Koncerninköp Koncerninköp Per Löwhagen Inköpare 0704-200302 per.lowhagen@swepro.se Datum 2009-04-05 Diarienr 0900930 1 (9) Leverantör för följeforskning av Projekt Moving Media Southern Sweden Handling 1 Ramavtal Koncerninköp

Läs mer

Allmänna Villkor M2M G-Tre GSM kort 2010-12-06

Allmänna Villkor M2M G-Tre GSM kort 2010-12-06 Allmänna Villkor M2M G-Tre GSM kort 2010-12-06 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då bolag inom G-Tre Säkerhetsteknik Koncernen tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten

Läs mer

AVTAL ANSLUTNING TILL BLYBATTERIRETURS INSAMLINGSSYSTEM BATTERILEVERANTÖRER. Postnummer, Ort

AVTAL ANSLUTNING TILL BLYBATTERIRETURS INSAMLINGSSYSTEM BATTERILEVERANTÖRER. Postnummer, Ort AVTAL ANSLUTNING TILL BLYBATTERIRETURS INSAMLINGSSYSTEM BATTERILEVERANTÖRER Bolagets namn Bolagets organisationsnummer Gatuadress, Box Postnummer, Ort Kontaktperson Telefonnummer till kontaktperson Ovanstående

Läs mer

Bilaga 2. Datum. Myndigheten och Leverantören kan i Avtalet refereras till individuellt som part och kollektivt som parter.

Bilaga 2. Datum. Myndigheten och Leverantören kan i Avtalet refereras till individuellt som part och kollektivt som parter. Bilaga 2 1 (9) Datum Rikspolisstyrelsen 2013-03-19 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten/Upphandlingssektionen PVS-951-658/13 Gunnel Fransson Upphandlare Diarienr (åberopas vid korresp) AVTALSUNDERLAG

Läs mer

Avtal Ljusfesten. Ängelholms kommun. Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen bildar underlag för detta kontrakt.

Avtal Ljusfesten. Ängelholms kommun. Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen bildar underlag för detta kontrakt. 2013-04-10 ÄNGEUIOLMS Avtal Ljusfesten Ängelholms kommun 1 Avtal Ljusfesten 11 Allmänna avtalsvillkor Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen bildar underlag för detta kontrakt

Läs mer

Norburg & Scherp ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KLIENTER MED HEMVIST I SVERIGE (VERSION 2015:1) 3. Rådgivning

Norburg & Scherp ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KLIENTER MED HEMVIST I SVERIGE (VERSION 2015:1) 3. Rådgivning ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KLIENTER MED HEMVIST I SVERIGE (VERSION 2015:1) 1. Tillämpningsområde och tolkning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller utöver Sveriges Advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed

Läs mer

E. Avtalsmall. Region Skåne. XX om. Hyrbilstjänster

E. Avtalsmall. Region Skåne. XX om. Hyrbilstjänster 1 (12) E. Avtalsmall xxxxxxx-xx mellan och XX om Hyrbilstjänster Koncerninköp inköp och upphandling i Postadress: 291 89 Kristianstad Besöksadress: Dockplatsen 26, 211 19 Malmö Telefon (växel): 040-675

Läs mer

Licensavtal. 1.0 Inledning, upplåtelse. 2.0 Kontaktpersoner för parterna. Box 5501 114 85 Stockholm. Monica Björk 08-783 8421

Licensavtal. 1.0 Inledning, upplåtelse. 2.0 Kontaktpersoner för parterna. Box 5501 114 85 Stockholm. Monica Björk 08-783 8421 Licensgivare: Byggmaterialindustrierna Service AB ( BMI ) Postadress: Box 5501 114 85 Stockholm Organisationsnummer: 556132-6157 Licenstagare: [Infoga firmanamn] ( Licenstagaren ) Postadress: Organisationsnummer:

Läs mer

Babs Micro. Användarhandbok

Babs Micro. Användarhandbok Babs Micro Användarhandbok Innehållsförteckning Inledning Tack för att du har valt en kortläsare från Babs Paylink! Med din nya kortläsare kommer du enkelt att kunna ta betalt var du än befinner dig. Kortläsaren

Läs mer