Kallelse till styrelsemöte STs arbetslöshetskassas styrelseledamöter kallas till sammanträde måndagen den 1 september klockan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till styrelsemöte STs arbetslöshetskassas styrelseledamöter kallas till sammanträde måndagen den 1 september klockan 13-16."

Transkript

1 STs a-kassas styrelse Revisorer och suppleanter för kännedom Datum Handläggare Rolf Darner Kallelse till styrelsemöte STs arbetslöshetskassas styrelseledamöter kallas till sammanträde måndagen den 1 september klockan Sammanträdet äger rum i sammanträdesrum Kronan, Sturegatan 15, plan 6. Om det är någon ledamot som inte kan komma kontakta er suppleant. Om suppleanten inte kan kontakta undertecknad. Thomas har meddelat förhinder och i hans ställe kommer Alejandra. Tom har meddelat förhinder och han skulle ta kontakt med Åsa så att hon kan komma i hans ställe. Varken Lena eller Håkan har möjlighet att närvara, varför jag håller på att jaga ytterligare en suppleant. Utöver handlingarna till mötet, bifogas tre styrelseprotokoll och protokollet från föreningsstämman. Med vänlig hälsningar Rolf Darner STs arbetslöshetskassa E-post Hemsida Box 5100 ersättningsregler eller utbetalning av ersättning: Telefon Stockholm medlemskap eller medlemsavgift: Fax

2 Styrelsen Sammanträdesdatum: Måndagen den 1 september 2014 Tid: Klockan Plats: Kronan, plan 6, Sturegatan 15 Förslag till dagordning 1) Öppnande 2) Fastställande av dagordning. 3) Val av justerare. 4) Au-protokoll a) Möte nr b) Möte nr ) Beslut om fortsatt medlemskap, särskilda skäl enligt 47 LAK. Se bifogade ärenden. 6) Omprövning av beslut om återkrav och uteslutning. Se bifogade ärenden. 7) Medlemsstatistik. Föredras på mötet. 8) Lokaler. Föredras på mötet. 9) Ekonomi. Se bifogad rapport. 10) Rapport från kansliet. 11) Rapport från SO. 12) Övrigt 13) Nästa möte den 8 oktober klockan ) Avslutning STs arbetslöshetskassa E-post Hemsida Box 5100 ersättningsregler eller utbetalning av ersättning: Telefon Stockholm medlemskap eller medlemsavgift: Fax

3

4

5

6

7

8

9

10 Beslut om fortsatt medlemskap, särskilda skäl enligt 47 LAK. Annette Johansson, Den 12 juni beslutade a-kassan att Annette Johanssons medlemskap i a-kassan upphörde den 31 maj 2014 eftersom avgiften för mars 2014 vid tidpunkten ännu inte betalats. Fakturor och påminnelser har skickats. Bifogat finns Annette Johansson begäran om omprövning, Beslut om utträde daterat den 10 juni 2014 och en sammanställning över fakturor, inbetalningar och avgifter. Förslag till beslut: Styrelsen beslutar att det inte finns särskilda skäl att bevilja Annette Johansson obrutet medlemskap med stöd av 47 LAK. Motivering: De skäl som Annette Johansson åberopat är inte sådana särskilda skäl som avses i 47 LAK. Inga sådana skäl har heller framkommit i utredningen i övrigt.

11 Från: Annette Johansson, Ämne: SV:SV: Tack för inget! I september är hela min ekonomi ödelagd. Att ni omprövar mitt ärende då vad hjälper det mig nu?? Mina räkningar kommer att hamna hos kronofogden. Det handlar om ett ärende i a-kassan, där ni ändå INTE belastas med någon utbetalning. Eftersom mina dagar från a-kassan ändå är förbrukade. Och där drar ni in jurist och styrelser. Har ni inte viktigare saker att förhandla om på era styrelsemöten?? Ni får gärna ta del av psykolog utlåtande, men att dra ett sånt här ärende med styrelse och jurist???? Jag är inte ute efter "semesterpengar" jag lider även av social fobi vilket gör att jag INTE kan,vill eller orkar vara bland främmande människor. Kan inte vara i affärer, inte ens handla mat utan hjälp. Ni sparkar på en som redan ligger. Annette Från: Kristoffer Carlgren, Ämne: SV:SV: Hej Anette! För att hälsoskäl ska kunna läggas till grund för att bevilja obrutet medlemskap bruker det krävas ett läkarintyg där det framgår att hälsoproblemen orsakat uteblivna betalningar. Det är därför bra om du kan skicka in sådan dokumentation. Vi har mottagit din omprövningsbegäran och a-kassans styrelse kommer att fatta beslut i ärendet vid sitt nästa sammanträde i början av september Med vänlig hälsning Kristoffer Carlgren Jurist Från: Annette Johansson, Ämne: SV: Jag har förklarat min situation. Jag har påbörjat behandling för depression och social fobi. Pga att jag mår så dåligt har jag inte kunnat fungera som vanligt. Det enda jag ber er om är att ompröva beslutet. Ni står ju inte längre för min ersättning eftersom mina dagar är slut. För er gör det ingen större skillnad alltså. Jag ska be någon hjälpa mig med betalningar så det fungerar. För mig gör det en otrolig skillnad på dagersättning. medlem i a-kassan 600 kr om dagen. Ej medlem 200 kr om dagen. För Juni fick jag ut 1600 kr för att ni uteslöt mig. Försök betala räkningar på kr med den summan. Jag ber om ursäkt för att jag missat med betalningarna och är medveten om att det är MITT fel. Vill ni ha utrednings materialet från Bräkne Diakoni, psykolog och psykiatriker så kan ni få det. Men snälla rara ni ompröva och låt mig vara medlem igen från 1 JUNI så jag kan få full ersättning från utvecklingsgarantin, försäkringskassan. Jag har nått botten och mer. Känns som hela mitt liv är en stor miss. Orkar inte. Med vänlig hälsning Annette Johansson. Deprimerad och instängd i mitt hem.

12 Från: Ulla Karlsson Henriksson, Ämne: SV: Hej! Eftersom du inte har betalat in dina avgifter i tid har du fått ett beslut om bristande betalning. Du är därmed inte längre medlem i a-kassan. Du har utträde Du har skriftligen erhållit beslut i ärendet. Du har möjlighet att begära omprövning av det beslutet, sänd en skrivelse till a-kassan och tala om vad som har hänt och vad du avser med din begäran. Mvh Ulla Karlsson Henriksson Medlemshandläggare Från: Annette Johansson, Ämne: Varför är jag inte medlem längre? Jag får ju inbetalning på medlemsavgift Betalningarna har strulat visserligen. Jag har en depression och har svårt att fungera. Utbetalning för utvecklingsersättning från försäkringskassan är den 10 varje månad. Kolla även så ni inte försöker dra avgiften från min lön som inte längre finns. Skatteverket alltså. Annette

13 Datum Personnummer Annette Johansson Skyttevägen 2 A VETLANDA Beslut om utträde - bristande betalning Ärende Du har inte betalat full medlemsavgift till STs arbetslöshetskassa. Du har fått påminnelse om medlemsavgiften, trots detta har full betalning inte kommit in. Om du uppfyller villkoren för inträde kan du få ett så kallat sammanhängande medlemskap om du kommer in med en ansökan senast månaden efter den månaden du har fått utträde - se mer under "Information". Kommer ansökan in senare kan du beviljas inträde, men du kan inte tillgodoräkna dig ditt tidigare medlemskap. Beslut STs arbetslöshetskassa beslutar att du är medlem till och med och att ditt medlemskap upphör därefter. Gällande regler Gällande regler, se bilaga 1. Motivering Av handlingarna i ditt ärende framgår att du inte betalt full medlemsavgift till a-kassan. Du anses därför ha utträtt ur a-kassan. Du är medlem till och med och ditt medlemskap upphör därefter. Du har inte anmält ett förhållande på vilket befrielse från betalningsskyldighet kan grundas. A-kassan har inte funnit att det finns särskilda skäl för att du ska få behålla ditt medlemskap. Ditt medlemskap i a-kassan ska därför upphöra. Information Observera att medlemsavgift måste betalas för varje påbörjad månad som du har varit medlem i a-kassan även om du utträder på grund av bristande betalning. A-kassan är skyldig att betala in finansieringsavgift till staten för varje medlem under de kalendermånader som medlemskapet varar. Betala din skuld med det inbetalningskort som bifogas beslutet. STs arbetslöshetskassa E-post Hemsida Box 5100 ersättningsregler eller utbetalning av ersättning: Telefon Stockholm medlemskap eller medlemsavgift: Fax

14 Om du vill vara medlem i STs a-kassa även i fortsättningen är du välkommen att söka inträde på nytt. För att kunna få inträde måste du arbeta inom a-kassans verksamhetsområde. Om din ansökan kommer in månaden efter det att du fick utträde på grund av bristande betalning finns möjlighet för ett så kallat obrutet medlemskap. Det innebär att du får tillgodoräkna dig tiden fram till det datum som du var medlem innan ditt medlemskap avslutades. Du kan inte tillgodoräkna dig din tidigare medlemstid om ansökan inkommer senare. Det innebär att du på nytt måste uppfylla ett medlemsvillkor för att ha rätt till inkomstrelaterad ersättning i det fall du blir arbetslös. Du kan läsa mer om reglerna för rätt till ersättning på a-kassans hemsida Hur du begär omprövning Du kan begära att a-kassan omprövar beslutet. Du kan göra det om du anser att beslutet är fel i förhållande till gällande regelverk. Skriv vilken ändring du vill ha och varför. A-kassan måste ha din begäran inom två månader från den dag du blev delgiven beslutet. Kommer begäran senare får a-kassan inte behandla det. Begäran om omprövning sänds till STs arbetslöshetskassa, Box 5100, Stockholm. STs arbetslöshetskassa Britt-Marie Bergh Handläggare

15 Bilaga 1 Gällande regler Av 34 lag (1997:239) om arbetslöshetskassor, LAK, framgår att rätt att bli medlem i en arbetslöshetskassa har var och en som vid ansökningstillfället förvärvsarbetar och uppfyller villkoren i kassans stadgar om arbete inom kassans verksamhetsområde. Även den som vid ansökningstillfället inte arbetar har rätt att bli medlem i en arbetslöshetskassa, om han eller hon uppfyllde villkoren när han eller hon senast arbetade. Rätt att bli medlem har dock inte den som är medlem i en annan arbetslöshetskassa eller har fyllt 64 år När medlemskap i arbetslöshetskassan beviljas anses inträdet i kassan ha skett första dagen i den kalendermånad när ansökan om medlemskap gjordes. Av 45 LAK framgår att en medlem skall anses ha trätt ut ur arbetslöshetskassan, om medlemmen vid utgången av andra månaden efter den tid på vilken en medlemsavgift eller ett särskilt uttaxerat belopp belöper inte har betalat avgiften eller beloppet till kassan och inte heller har anmält ett förhållande på vilket befrielse från betalningsskyldighet kan grundas. Medlemmen skall anses ha trätt ut ur kassan vid den tidpunkten. I en arbetslöshetskassa med en längre avgiftsperiod än en kalendermånad skall en medlem som inte inom tre månader från periodens början har betalat medlemsavgiften anses ha trätt ut ur kassan efter den tiden. Av 9 i a-kassans stadgar framgår att medlem som inte betalat medlemsavgift eller uttaxerat belopp till arbetslöshetskassan vid utgången av andra månaden efter den månad medlemsavgift eller uttaxerat belopp avser, skall anses ha utträtt ur arbetslöshetskassan efter den tiden. Om särskilda skäl föreligger, kan arbetslöshetskassans styrelse besluta, att den som inte betalat medlemsavgift eller uttaxerat belopp inom föreskriven tid ändå får behålla sitt medlemskap. Av 2 i a-kassans stadgar framgår att arbetslöshetskassans verksamhetsområde är begränsat till personer anställda hos stat, kommun, landsting, företag eller inrättning vars verksamhet utgörs av samhällsservice och helt eller delvis finansieras av skatter eller avgifter. Vidare omfattar verksamhetsområdet personer i verksamheter som bedrivs på uppdrag av staten samt anställda inom understödsföreningar.

16

17 Beslut om fortsatt medlemskap, särskilda skäl enligt 47 LAK. Thattiya Renström, Den 12 juni beslutade a-kassan att Thattiya Renströms medlemskap i a-kassan upphörde den 30 april 2014 eftersom avgiften för februari 2014 vid tidpunkten ännu inte betalats. Fakturor och påminnelser har skickats. Bifogat finns Tattiya Renströms begäran om omprövning, Beslut om utträde daterat den 12 juni 2014 och en sammanställning över fakturor, inbetalningar och avgifter. Förslag till beslut: Styrelsen beslutar att det inte finns särskilda skäl att bevilja Tattiya Renström obrutet medlemskap med stöd av 47 LAK. Motivering: De skäl som Tattiya Renström åberopat är inte sådana särskilda skäl som avses i 47 LAK. Inga sådana skäl har heller framkommit i utredningen i övrigt.

18

19 Dokumentid: Ankomstdatum: Ärendeid:

20 Dokumentid: Ankomstdatum: Ärendeid:

21 Dokumentid: Ankomstdatum: Ärendeid:

22

23 Omprövning av beslut om återkrav och uteslutning Kathrin Perman, Katrin Perman har fått ersättning felaktigt under perioden 20 juli augusti 2013 eftersom hon inte har fyllt i alla arbetade timmar på sina kassakort för veckorna 31-34/2013. Hon har därigenom fått ersättning för nio dagar motsvarande kronor felaktigt. Katrin Perman har själv angett bland annat följande. Hon deklarerade felaktigt av misstag. När hon upptäckte detta ville hon rätta till misstaget men förvärrade istället situationen. Katrin Perman har inför omprövningen angett bl.a. följande. Ett beslut som hon kan få på tio minuter har tagit nio månader att ge henne. Detta har bl.a. satt henne i en tuff ekonomisk sits. Hon har fått flytta från sin bostad och har mått fruktansvärt dåligt av att aldrig få ett besked. A-kassan beslutade den 24 juni 2014 att utesluta Kathrin Perman fr.o.m. den 2 oktober 2013 och att återkräva felaktigt utbetald ersättning. Förslag till beslut STs arbetslöshetskassas styrelse beslutar att vidhålla a-kassans beslut av den 24 juni Motivering Det var a-kassan som upptäckte felet när vi fick in arbetsgivarintyg. Felaktig deklaration under fyra veckor har lett till felaktig ersättning för nio dagar, vilket närmast motsvarar hälften av den ersättning som utgått. Handlandet är att betrakta som grovt vårdslöst. Den omständigheten att utredningen tagit lång tid ändrar inte den bedömningen. Några särskilda skäl att istället frånkänna ersättningsrätt har inte framkommit.

24 Dokumentid: Ankomstdatum: Ärendeid:

25 Datum Personnummer Kathrin Perman Herrhagsgatan 40 Lgh KARLSTAD Beslut om återkrav och uteslutning Ärende Du har skickat in arbetsgivarintyg och tidrapporter från din arbetsgivare. Av detta underlag framgår att du fått ersättning du inte haft rätt till. Du har fått ersättning felaktigt under perioden 20 juli augusti 2013 eftersom du inte har fyllt i alla arbetade timmar på dina kassakort för veckorna 31-34/2013. Det felaktiga ifyllandet av kassakorten har lett till att du felaktigt har fått arbetslöshetsersättning för nio dagar motsvarande kronor. Du har i din förklaring bland annat angett följande. Du deklarerade av misstag felaktigt. När du upptäckte detta ville du rätta till misstaget men förvärrade situationen på detta sätt. Beslut STs arbetslöshetskassa beslutar att - återkräva felaktigt utbetald ersättning kronor, och att - utesluta dig ur a-kassan från och med den 2 oktober Gällande rätt Se bilaga. Motivering Du har lämnat felaktiga uppgifter på kassakort genom att fylla i för lite arbetad tid och har fått arbetslöshetsersättning felaktigt. Det finns inga skäl för att befria dig från återbetalningsskyldighet. Du är därmed återbetalningsskyldig för kronor. Arbetslöshetsersättningen betalas ut utan egentlig förhandskontroll. Underlaget för utbetalning är det kassakort som sökanden fyllt i och undertecknat. I ett sådant system, som bygger på förtroende mellan medlemmen och kassan, är det viktigt att respekten för betydelsen av självdeklarationen upprätthålls. Det är också viktigt att kravet sätts högt på att medlemmen även i övrigt ska lämna korrekta och fullständiga uppgifter om förhållanden som har betydelse för ersättningen. En sökande som medvetet eller av grov vårdslöshet lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter om förhållanden av betydelse för hans eller hennes rätt till medlemskap eller ersättning, ska uteslutas som medlem om inte särskilda skäl talar mot det. Detsamma gäller en medlem som medvetet eller av grov vårdslöshet har låtit bli att anmäla ändrade uppgifter till kassan om förhållanden av betydelse för hans eller hennes rätt till ersättning. STs arbetslöshetskassa E-post Hemsida Box 5100 ersättningsregler eller utbetalning av ersättning: Telefon Stockholm medlemskap eller medlemsavgift: Fax

26 A-kassan har skickat information om hur kassakorten ska fyllas i efter att du anmälde dig på Arbetsförmedlingen i maj Information finns också på kassakorten. Trots det har du inte fyllt i kassakorten korrekt. Du har fått information som inte har följts och det är ett flertal tillfällen som du har fyllt i kassakort felaktigt. Du anses därför ha varit i alla fall grovt vårdslös när du fyllde i kassakorten och det finns därför skäl för att utesluta dig ur a-kassan. Det har inte framkommit skäl för att frånkänna dig ersättningsrätt istället för att utesluta dig ur a- kassan. Du utesluts därmed ur a-kassan från och med den 2 oktober Det du anfört ändrar inte a-kassans bedömning. Översikt för uppkommen skuld Veckonummer Ersättningsdagar Bruttobelopp Att betala , , ,00 680, , ,00 Totalt , ,00 Återbetalning Du kommer att få ett separat brev angående återbetalning av skulden. Skuldbeloppet För felaktig ersättning som betalats ut innevarande år ska nettobelopp regleras. Skatteverket kommer dock att ta upp den återkrävda ersättningen för innevarande år som en bruttoinkomst i din deklaration. I den bifogade informationen finns information om hur du kan fylla i din deklarationsblankett för att yrka på sänkt beskattningsbar inkomst. Information Beslutet om uteslutning innebär att du inte längre har medlemskap i a-kassan och att du inte har rätt till arbetslöshetsersättning, inte heller grundbeloppet, under ett år. Du har ändå rätt att redan nu bli medlem i den a-kassa vars verksamhetsområde motsvarar ditt nuvarande eller senaste arbete. De medlemsavgifter som du har betalat in för månader efter oktober 2013 kommer att återbetalas till dig. Under veckorna 33 och 35 under 2013 har du deklarerat fler arbetade timmar än vad du har arbetat enligt insända tidrapporter. Den ersättning du hade rätt till under dessa veckor motsvarar kronor för sju ersättningsdagar. Beloppet kommer att dras av från din skuld.

27 Hur du begär omprövning Om du anser att beslutet om återkrav eller uteslutning är fel, kan du begära att a-kassan omprövar det. Skriv och tala om vilken ändring du vill ha och varför. Vi måste ha ditt brev inom två månader från den dag du är delgiven beslutet. Kommer brevet senare får vi inte behandla det. Observera att beslutet om polisanmälan inte kan omprövas STs arbetslöshetskassa Rolf Darner Kassaföreståndare Kristoffer Carlgren Föredragande

28 Gällande rätt Återkrav I 68 lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) anges följande. Har någon genom oriktig uppgift eller genom underlåtenhet att fullgöra sin uppgifts- eller anmälningsskyldighet eller på annat sätt orsakat att ersättning lämnats obehörigen eller med för högt belopp skall det som betalts ut för mycket betalas tillbaka. Detsamma gäller om någon på annat sätt fått ersättning obehörigen eller med för högt belopp och han eller hon skäligen bort inse detta I 68 b ALF anges följande. Om en person är återbetalningsskyldig enligt 68 eller 68 a, får arbetslöshetskassan medge anstånd med betalningen eller träffa avtal med den återbetalningsskyldige om en avbetalningsplan. Arbetslöshetskassan ska i sådant fall ta ut ränta på det obetalda beloppet. Ränta ska tas ut från den dag då anståndet medgavs eller avtalet om avbetalningsplan träffades, dock inte för tid innan det återkrävda beloppet har förfallit till betalning. Ränta ska tas ut efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter. I 68 c ALF anges följande. Om ett belopp som har återkrävts med stöd av 68 eller 68 a inte betalas i rätt tid, ska dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:653) tas ut på beloppet. Detsamma gäller när den återbetalningsskyldige medgetts anstånd med betalningen eller träffat avtal om en avbetalningsplan enligt 68 b och betalning inte sker inom överenskommen tid. I 68 d ALF anges följande. Om det finns särskilda skäl, får arbetslöshetskassan helt eller delvis efterge ett krav på återbetalning enligt 68 eller 68 a eller ränta enligt 68 b eller 68 c. I 68 e ALF anges följande. Vid återbetalningsskyldighet enligt 68 eller 68 a eller skyldighet att betala ränta enligt 68 b eller 68 c, får arbetslöshetskassan, vid en senare utbetalning av arbetslöshetsersättning, besluta att dra av ett skäligt belopp i avräkning mot det krävda beloppet. Uteslutning/frånkännande I 37 lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor, LAK, anges följande. En medlem i en arbetslöshetskassa som medvetet eller av grov vårdslöshet lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter om förhållanden av betydelse för hans eller hennes rätt till medlemskap eller ersättning, ska uteslutas som medlem om inte särskilda skäl tala mot det. Detsamma gäller en medlem som medvetet eller av grov vårdslöshet har låtit bli att anmäla ändrade uppgifter till kassan om förhållanden av betydelse för hans eller hennes rätt till ersättning. I b lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring finns bestämmelser om frånkännande av rätt till ersättning när arbetslöshetskassan beslutar att medlemmen inte ska uteslutas. I 37 b första stycket LAK anges följande. Ett beslut om uteslutning av en medlem enligt 37 gäller från och med den dag då arbetslöshetskassan inledde utredning av det förhållande som ligger till grund för beslutet. I 46 ALF anges följande. Den som medvetet eller av grov vårdslöshet har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter eller låtit bli att anmäla ändrade uppgifter till en arbetslöshetskassa om förhållanden av betydelse för hans eller hennes rätt till ersättning,

29 ska frånkännas rätt till ersättning. Den som är medlem i kassan får dock frånkännas rätt till ersättning endast om kassan vid prövning enligt 37 första stycket lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor har funnit att han eller hon inte ska uteslutas som medlem. Den arbetslöshetskassa till vilken uppgifterna enligt första stycket har lämnats eller skulle ha lämnats ska besluta om frånkännande, även om den som berörs har utträtt ur kassan I 46 a ALF anges följande. Ett beslut om frånkännande av rätt till ersättning ska avse minst 45 och högst 195 ersättningsdagar. I 46 b ALF anges följande. Ett beslut om frånkännande av rätt till ersättning gäller från och med den dag då arbetslöshetskassan inledde utredning av det förhållande som ligger till grund för beslutet. I beslutet ska denna tidpunkt anges. Ersättning får betalas ut på nytt först sedan den sökande har utfört förvärvsarbete som avses i 12 och 13 under 80 dagar från den tidpunkt som avses i första stycket. Medlemsavgifter I STs arbetslöshetskassas stadgar 5 anges följande. Medlemsavgift betalas för varje påbörjad kalendermånad. Arbetslöshetskassans styrelse bestämmer hur medlemsavgiften ska betalas.

30 Omprövning av tidigare taxering Om du har blivit återbetalningsskyldig för ersättning som helt eller delvis betalats ut före det år som återkravet beslutades, då kan du begära omprövning av taxeringen. Det är Skatteverket som omprövar taxeringen. Taxeringen minskas då med det återkrävda beloppet. Skatten för det året räknas då om Skatten kan omprövas tidigast när beslutet om återkrav vunnit laga kraft eller i övrigt är otvistigt. Ett beslut eller en dom vinner laga kraft när det inte längre är möjligt att ompröva eller överklaga, vilket vanligen är två månader efter att du fått beslutet. Skatteverket kommer därför i regel inte omräkna någon skatt förrän besvärstiden löpt ut. Omprövning av taxeringen begär du skriftligen hos ditt skattekontor. Din begäran ska ha kommit in till Skatteverket före utgången av femte året efter taxeringsåret. Om återkravet gäller ännu äldre taxeringar kan du ansöka hos kammarrätten om resning för att få sänkt taxering. När du begär omprövning av taxeringen bör du: - Bifoga beslutet om återkrav och uppge vilket eller vilka inkomstår det återkrävda beloppet utbetalats. Har det återkrävda beloppet utbetalats under flera år ska det anges stor del av beloppet som betalats ut under respektive år. - Ange vilken inställning du har till återbetalningskravet, om du anser att det är riktigt eller felaktigt, samt om du redan har begärt eller har för avsikt att begära omprövning av eller överklaga beslutet, - Ange om du har återbetalat hela eller del av beloppet. Ifyllnad av deklarationsblankett för innevarande år Om du har blivit återbetalningsskyldig för ersättning som helt eller delvis betalats ut under det år som återkravet beslutades kan du i din deklaration yrka på sänkt beskattningsbar inkomst. Det gör du genom att i den vita rutan bredvid den där bruttoersättningen finns förtryckt skriva den totala bruttoersättning du fått minskad med den återkrävda bruttoersättningen dvs. ersättningen före skatteavdrag. Skriv i rutan för övriga upplysningar att ändringen beror på att du fått ett återkrav från A-kassan. Skatteverket prövar då om din beskattningsbara inkomst kan sänkas så att du inte behöver betala in skatt på det återkrävda beloppet till Skatteverket.

31 Omprövning av beslut om uteslutning Marie Petersson, Marie Petersson har fått ersättning felaktigt under perioden eftersom hon deklarerat sina kassakort felaktigt för veckorna 1, 3, 13, 16 och 18 under På grund av felaktigt deklarerade kassakort har hon fått ersättning hon inte haft rätt till för 18,5 ersättningsdagar motsvarande kronor. A-kassan beslutade den 20 augusti 2014 att utesluta Marie Petersson fr.o.m. den 15 maj 2014 och att återkräva felaktigt utbetald ersättning. Marie Petersson har begärt omprövning av beslutet att utesluta henne. I sin begäran har hon bl.a. anfört följande. Hon har inte haft för avsikt att tillförskaffa sig något som inte var berättigad till. A-kassans regler och information man får från oss och Arbetsförmedlingen är krångliga att förstå sig på. Hon har ju gjort vad hon kan för att hålla sig på "banan" på arbetsmarknaden. Att det sen har blivit fel i hennes deklaration är högst beklagligt och självklart något som hon får stå för och betala tillbaka. Förslag till beslut STs arbetslöshetskassas styrelse beslutar att vidhålla a-kassans beslut av den 20 augusti Motivering Marie Petersson har under flera veckor helt låtit bli att deklarera arbete trots att hon arbetat flera pass. A-kassan bedömer att hon har handlat grovt vårdslöst. Hon har fått information om hur hon ska deklarera. Det är hennes ansvar att tillgodogöra sig informationen. Har hon inte förstått informationen har det stått henne fritt att kontakta oss.

32 Från: Marie Petersson, Ämne: SV:SV:Ärendenr: Tack så hemskt mycket! Jag hoppas och tror på att vi kan lösa det här på bästa sätt!!! Jag har alltid haft ärliga avsikter - men ibland blir det fel även för mig p.g.a omständigheter och yttre faktorer som jag tyvärr INTE kan påverka. Man är ju inte mer än människa. Ibland får man även göra en del uppoffringar - som inte alltid får en att må så bra - utan tvärtom och då kan man snurra till det ännu mer än brukligt. Men det är ju jag som gjort fel - även om det nu INTE har varit avsikt!!! Jag ber Er därför att ta hänsyn till omständigheter - och att jag faktiskt har gjort uppoffringar för att behålla mitt arbete - än att gå hemma och vara arbetslös. Dokumenten Ni har - talar väl sitt tydliga språk hoppas jag - och att jag gjort vad jag kunnat för att hålla mig på banan på arbetsmarknaden - med både utbildningar och arbeten. Arbetsmarknaden är tuff idag - även för dem som har högskoleutbildning och examen. Jag ber om Er förståelse och att vi ska lösa det här på bästa sätt!! MVH / Marie Petersson Från: Kristoffer Carlgren, Ämne: SV:Ärendenr: Hej Marie! Vi uppfattar ditt meddelande som en begäran om omprövning. A-kassans styrelse kommer därmed att ompröva beslutet att utesluta dig från a-kassan. Med vänlig hälsning Kristoffer Carlgren Från: Marie Petersson, Ämne: Ärendenr: Hej! Jag motsätter mig INTE återbetalningen av felaktigt utbetald ersättning - utan detta ska självklart betalas tillbaka!!! Det jag motsätter mig är uteslutningen från A-kassan och facket - då jag INTE haft för avsikt att tillförskaffa mig något som INTE varit mig berättigat!!! Era regler och information man får från Er och AF - ÄR krångliga att förstå sig på - man behöver nästan vara professor i det mesta för att överhuvudtaget kunna leva i det här landet fullt av regler och restriktioner. Det är en hel vetenskap!!! Är man dessutom trött och sönderstressad - bara för att man FÖRSÖKT hålla sig kvar i arbetsmarknaden och slippa vara arbetslös och stämpla - då är man än mindre mottaglig för information. Jag eftersträvar ju INTE att gå utan arbete - och gör vad jag kan för att klara mig på lönen jag får / har fått. Det senaste året - från februari 2013 fram till mars 2014 har jag INTE nyttjat A-kassan alls - då jag istället har jobbat så mycket jag kan och orkar för att hålla näsan ovanför vattenytan. Tyvärr utnyttjar arbetsgivarna hela systemet och vet med sig hur dem ska kunna köra slut på dem arbetslösa - för att sen ta in en ny att köra slut på. Sen ska man som tack för hjälpen för att man ställde upp för företaget - även bli "straffad" av Er genom uteslutning!!! Jag har ju INTE medvetet försökt få ut ersättning - jag har ju gjort vad jag kan för att hålla mig på "banan" på

33 arbetsmarknaden. Att det sen har blivit fel i min deklaration är högst beklagligt och självklart något som jag får stå för och betala tillbaka. Jag hoppas att Ni kan ändra Ert beslut angående uteslutningen - då jag INTE medvetet har mottagit något som INTE varit mig berättigat!!! Jag kan bara beklaga och betala tillbaka det som har blivit fel. Det här har blivit en lärdom rikare och jag ska självklart se till att det hädanefter blir rätt och att jag förstår informationen som ges. MVH / Marie Petersson

34 Datum Personnummer Marie Petersson Riksvägen 21, 5 vån LYCKEBY Beslut om återkrav och uteslutning Ärende A-kassan har tidigar begärt arbetsgivarintyg för perioden utan resultat. Först i samband med en nyprövning har du har skickat arbetsgivarintyg och tidrapporter från dina arbetsgivare. Vid en jämförelse med dina kassakort framgår att du inte deklarerat all din arbetade tid samt tid du fått betalt för. Du har deklarerat dina kassakort felaktigt för veckorna 1, 3, 13, 16 och 18 under På grund av felaktigt deklarerade kassakort har du fått ersättning du inte haft rätt till för 18,5 ersättningsdagar motsvarande kronor. Du har i din förklaring den 19 maj 2014 angett bland annat följande. Du har varit behovsanställd på HS Service och Support. Timmarna har varit ojämnt fördelade. Vissa dagar har du arbetat mer, vissa dagar mindre. Stress och dålig sömn kan göra en förvirrad för mindre. I din förklaring den 11 augusti 2014 har du bland annat angett följande. Det heter att allting ska förenklas via internet, men jag anser att allting istället har försvårats. Inte ens jag - som en god användare av datorer och dess programvara - kan alltid hitta det jag söker - eller ens fylla i blanketter på ett enkelt och korrekt sätt. Hela systemet är krångligt - än mindre för dem som sällan använder sig av datorer. Är det konstigt att ni tappar medlemmar???!!! Och allt jagande och hot om uteslutning - så funderar jag på om ni överhuvudtaget vill ha några medlemmar alls!!! Beslut STs arbetslöshetskassa beslutar att återkräva felaktigt utbetald ersättning för åtta ersättningsdagar motsvarande kronor, och att utesluta dig från och med den 15 maj Gällande rätt Se bilaga. Motivering Du har lämnat felaktiga uppgifter på kassakorten genom att inte deklarera den arbetstid du arbetat samt fått betalt för. Det finns inga skäl för att befria dig från återbetalningsskyldighet. Du är därmed återbetalningsskyldig för kronor. Det du anfört ändrar inte a-kassans bedömning. STs arbetslöshetskassa E-post Hemsida Box 5100 ersättningsregler eller utbetalning av ersättning: Telefon Stockholm medlemskap eller medlemsavgift: Fax

35 Arbetslöshetsersättningen betalas ut utan egentlig förhandskontroll. Underlaget för utbetalning är det kassakort som sökanden fyllt i och undertecknat. I ett sådant system, som bygger på förtroende mellan medlemmen och a-kassan, är det viktigt att respekten för betydelsen av självdeklarationen upprätthålls. Det är också viktigt att kravet sätts högt på att medlemmen även i övrigt ska lämna korrekta och fullständiga uppgifter om förhållanden som har betydelse för ersättningen. En sökande som medvetet eller av grov vårdslöshet lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter om förhållanden av betydelse för hans eller hennes rätt till medlemskap eller ersättning, ska uteslutas som medlem om inte särskilda skäl talar mot det Du har fått information om hur kassakorten ska fyllas i när du anmälde dig på Arbetsförmedlingen. Information finns också på Internetkassan/Mina sidor. Du har trots detta inte följt de instruktioner du fått. Under flera veckor har du helt låtit bli att deklarera arbete trotts att du arbetat flera pass. Du får därmed anses ha i alla fall varit grovt vårdslös när du skickade in din kassakort till a-kassan och det finns därför skäl för att utesluta dig. Vad du anfört och inte heller något annat som framkommit i ärendet ändrar a-kassans bedömning. Översikt för uppkommen skuld Veckonummer Ersättningsdagar Bruttobelopp Att betala ,00 488, , , , , , , , , ,00 Totalt 18, , ,00 Återbetalning Du kommer att få ett separat brev om återbetalning av skulden. Information Beslutet om uteslutning innebär att du inte längre har medlemskap i a-kassan och att du inte har rätt till arbetslöshetsersättning, inte heller grundbeloppet, under ett år. Du har ändå rätt att redan nu bli medlem i den a-kassa vars verksamhetsområde motsvarar ditt nuvarande eller senaste arbete. Eftersom a-kassan hållit inne din ersättning kommer resterande ersättningsdagar du haft rätt till att betalas ut till dig. De medlemsavgifter som du har betalat in för månader efter maj 2014 kommer att återbetalas till dig.

36 Hur du begär omprövning Om du anser att beslutet om återkrav eller frånkännande är fel, kan du begära att a-kassan omprövar det. Skriv och tala om vilken ändring du vill ha och varför. Vi måste ha ditt brev inom två månader från den dag du är delgiven beslutet. Kommer brevet senare får vi inte behandla det STs arbetslöshetskassa Rolf Darner Kassaföreståndare Kristoffer Carlgren Föredragande

37 Gällande rätt Återkrav I 68 lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) anges följande. Har någon genom oriktig uppgift eller genom underlåtenhet att fullgöra sin uppgifts- eller anmälningsskyldighet eller på annat sätt orsakat att ersättning lämnats obehörigen eller med för högt belopp skall det som betalts ut för mycket betalas tillbaka. Detsamma gäller om någon på annat sätt fått ersättning obehörigen eller med för högt belopp och han eller hon skäligen bort inse detta I 68 b ALF anges följande. Om en person är återbetalningsskyldig enligt 68 eller 68 a, får arbetslöshetskassan medge anstånd med betalningen eller träffa avtal med den återbetalningsskyldige om en avbetalningsplan. Arbetslöshetskassan ska i sådant fall ta ut ränta på det obetalda beloppet. Ränta ska tas ut från den dag då anståndet medgavs eller avtalet om avbetalningsplan träffades, dock inte för tid innan det återkrävda beloppet har förfallit till betalning. Ränta ska tas ut efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter. I 68 c ALF anges följande. Om ett belopp som har återkrävts med stöd av 68 eller 68 a inte betalas i rätt tid, ska dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:653) tas ut på beloppet. Detsamma gäller när den återbetalningsskyldige medgetts anstånd med betalningen eller träffat avtal om en avbetalningsplan enligt 68 b och betalning inte sker inom överenskommen tid. I 68 d ALF anges följande. Om det finns särskilda skäl, får arbetslöshetskassan helt eller delvis efterge ett krav på återbetalning enligt 68 eller 68 a eller ränta enligt 68 b eller 68 c. I 68 e ALF anges följande. Vid återbetalningsskyldighet enligt 68 eller 68 a eller skyldighet att betala ränta enligt 68 b eller 68 c, får arbetslöshetskassan, vid en senare utbetalning av arbetslöshetsersättning, besluta att dra av ett skäligt belopp i avräkning mot det krävda beloppet. Uteslutning/frånkännande I 37 lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor, LAK, anges följande. En medlem i en arbetslöshetskassa som medvetet eller av grov vårdslöshet lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter om förhållanden av betydelse för hans eller hennes rätt till medlemskap eller ersättning, ska uteslutas som medlem om inte särskilda skäl tala mot det. Detsamma gäller en medlem som medvetet eller av grov vårdslöshet har låtit bli att anmäla ändrade uppgifter till kassan om förhållanden av betydelse för hans eller hennes rätt till ersättning. I b lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring finns bestämmelser om frånkännande av rätt till ersättning när arbetslöshetskassan beslutar att medlemmen inte ska uteslutas. I 37 b första stycket LAK anges följande. Ett beslut om uteslutning av en medlem enligt 37 gäller från och med den dag då arbetslöshetskassan inledde utredning av det förhållande som ligger till grund för beslutet. I 46 ALF anges följande. Den som medvetet eller av grov vårdslöshet har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter eller låtit bli att anmäla ändrade uppgifter till en arbetslöshetskassa om förhållanden av betydelse för hans eller hennes rätt till ersättning,

38 ska frånkännas rätt till ersättning. Den som är medlem i kassan får dock frånkännas rätt till ersättning endast om kassan vid prövning enligt 37 första stycket lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor har funnit att han eller hon inte ska uteslutas som medlem. Den arbetslöshetskassa till vilken uppgifterna enligt första stycket har lämnats eller skulle ha lämnats ska besluta om frånkännande, även om den som berörs har utträtt ur kassan I 46 a ALF anges följande. Ett beslut om frånkännande av rätt till ersättning ska avse minst 45 och högst 195 ersättningsdagar. I 46 b ALF anges följande. Ett beslut om frånkännande av rätt till ersättning gäller från och med den dag då arbetslöshetskassan inledde utredning av det förhållande som ligger till grund för beslutet. I beslutet ska denna tidpunkt anges. Ersättning får betalas ut på nytt först sedan den sökande har utfört förvärvsarbete som avses i 12 och 13 under 80 dagar från den tidpunkt som avses i första stycket. Medlemsavgifter I STs arbetslöshetskassas stadgar 5 anges följande. Medlemsavgift betalas för varje påbörjad kalendermånad. Arbetslöshetskassans styrelse bestämmer hur medlemsavgiften ska betalas.

39 Omprövning av tidigare taxering Om du har blivit återbetalningsskyldig för ersättning som helt eller delvis betalats ut före det år som återkravet beslutades, då kan du begära omprövning av taxeringen. Det är Skatteverket som omprövar taxeringen. Taxeringen minskas då med det återkrävda beloppet. Skatten för det året räknas då om Skatten kan omprövas tidigast när beslutet om återkrav vunnit laga kraft eller i övrigt är otvistigt. Ett beslut eller en dom vinner laga kraft när det inte längre är möjligt att ompröva eller överklaga, vilket vanligen är två månader efter att du fått beslutet. Skatteverket kommer därför i regel inte omräkna någon skatt förrän besvärstiden löpt ut. Omprövning av taxeringen begär du skriftligen hos ditt skattekontor. Din begäran ska ha kommit in till Skatteverket före utgången av femte året efter taxeringsåret. Om återkravet gäller ännu äldre taxeringar kan du ansöka hos kammarrätten om resning för att få sänkt taxering. När du begär omprövning av taxeringen bör du: - Bifoga beslutet om återkrav och uppge vilket eller vilka inkomstår det återkrävda beloppet utbetalats. Har det återkrävda beloppet utbetalats under flera år ska det anges stor del av beloppet som betalats ut under respektive år. - Ange vilken inställning du har till återbetalningskravet, om du anser att det är riktigt eller felaktigt, samt om du redan har begärt eller har för avsikt att begära omprövning av eller överklaga beslutet, - Ange om du har återbetalat hela eller del av beloppet. Ifyllnad av deklarationsblankett för innevarande år Om du har blivit återbetalningsskyldig för ersättning som helt eller delvis betalats ut under det år som återkravet beslutades kan du i din deklaration yrka på sänkt beskattningsbar inkomst. Det gör du genom att i den vita rutan bredvid den där bruttoersättningen finns förtryckt skriva den totala bruttoersättning du fått minskad med den återkrävda bruttoersättningen dvs. ersättningen före skatteavdrag. Skriv i rutan för övriga upplysningar att ändringen beror på att du fått ett återkrav från A-kassan. Skatteverket prövar då om din beskattningsbara inkomst kan sänkas så att du inte behöver betala in skatt på det återkrävda beloppet till Skatteverket.

40 Information om återbetalningsskyldighet, uteslutning och frånkännande samt om bidragsbrottslagen Om det konstateras att arbetslöshetsersättning har utbetalats på felaktiga grunder kan arbetslöshetskassan besluta om återkrav enligt 68 lag (1997:239) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) Har en medlem vid ansökan om arbetslöshetsersättning handlat medvetet eller varit grovt vårdslös kan arbetslöshetskassan även fatta beslut om uteslutning enligt 37 lag (1997:239) om arbetslöshetskassor (LAK) eller frånkännande enligt 46 ALF. Enligt bidragsbrottslagen (2007:612) är arbetslöshetskassorna skyldiga att polisanmäla personer som lämnar oriktiga uppgifter eller inte anmäler ändrade förhållanden som han eller hon är skyldig att anmäla enligt lag eller förordning. Återbetalningsskyldighet enligt ALF 68 Har någon genom oriktig uppgift eller genom underlåtenhet att fullgöra sin uppgifts- eller anmälningsskyldighet eller på annat sätt orsakat att ersättning lämnats obehörigen eller med för högt belopp ska det som betalats ut för mycket betalas tillbaka. Detsamma gäller om någon på annat sätt fått ersättning obehörigen eller med för högt belopp och han eller hon skäligen bort inse detta. 68 a Har någon som fått ersättning från en arbetslöshetskassa senare fått lön eller ekonomiskt skadestånd som motsvarar lön för samma tid, ska ersättningen från arbetslöshetskassan betalas tillbaka. 68 b Om en person är återbetalningsskyldig enligt 68 eller 68 a, får arbetslöshetskassan medge anstånd med betalningen eller träffa avtal med den återbetalningsskyldige om en avbetalningsplan. Arbetslöshetskassan ska i sådant fall ta ut ränta på det obetalda beloppet. Uteslutning enligt LAK 37 En medlem i en arbetslöshetskassa som medvetet eller av grov vårdslöshet lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter om förhållanden av betydelse för hans eller hennes rätt till medlemskap eller ersättning, ska uteslutas som medlem om inte särskilda skäl talar mot det. Detsamma gäller en medlem som medvetet eller av grov vårdslöshet har låtit bli att anmäla ändrade uppgifter till kassan om förhållanden av betydelse för hans eller hennes rätt till ersättning. I b lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring finns bestämmelser om frånkännande av rätt till ersättning när arbetslöshetskassan beslutar att medlemmen inte ska uteslutas. 37 b första stycket Ett beslut om uteslutning av en medlem enligt 37 gäller från och med den dag då arbetslöshetskassan inledde utredning av det förhållande som ligger till grund för beslutet. Frånkännande enligt ALF 46 Den som medvetet eller av grov vårdslöshet har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter eller låtit bli att anmäla ändrade uppgifter till en arbetslöshetskassa om förhållanden STs arbetslöshetskassa E-post Hemsida Box 5100 ersättningsregler eller utbetalning av ersättning: Telefon Stockholm medlemskap eller medlemsavgift: Fax

41 av betydelse för hans eller hennes rätt till ersättning, ska frånkännas rätt till ersättning. Den som är medlem i kassan får dock frånkännas rätt till ersättning endast om kassan vid prövning enligt 37 första stycket lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor har funnit att han eller hon inte ska uteslutas som medlem Den arbetslöshetskassa till vilken uppgifterna enligt första stycket har lämnats eller skulle ha lämnats ska besluta om frånkännande, även om den som berörs har utträtt ur kassan. 46 a Ett beslut om frånkännande av rätt till ersättning ska avse minst 45 och högst 195 ersättningsdagar. 46 b Ett beslut om frånkännande av rätt till ersättning gäller från och med den dag då arbetslöshetskassan inledde utredning av det förhållande som ligger till grund för beslutet. I beslutet ska denna tidpunkt anges. Ersättning får betalas ut på nytt först sedan den sökande har utfört förvärvsarbete som avses i 12 och 13 under 80 dagar från den tidpunkt som avses i första stycket. Bidragsbrottslagen 1 Denna lag gäller sådana bidrag, ersättningar, pensioner och lån för personligt ändamål (ekonomiska förmåner) som enligt lag eller förordning beslutas av Försäkringskassan, Premiepensionsmyndigheten, Centrala studiestödsnämnden, Migrationsverket, länsarbetsnämnderna, kommunerna eller arbetslöshetskassorna. 2 Den som lämnar oriktiga uppgifter eller inte anmäler ändrade förhållanden som han eller hon är skyldig att anmäla enligt lag eller förordning, och på så sätt orsakar fara för att en ekonomisk förmån felaktigt betalas ut eller betalas ut med ett för högt belopp, döms för bidragsbrott till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. 3 Om brott som avses i 2 är grovt, döms för grovt bidragsbrott till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömningen om brottet är grovt skall det särskilt beaktas 1. om brottet rört betydande belopp, 2. om den som begått brottet använt falska handlingar, eller 3. om gärningen ingått i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning. 4 Den som av grov oaktsamhet begår en sådan gärning som avses i 2, döms för vårdslöst bidragsbrott till böter eller fängelse i högst ett år. Om gärningen med hänsyn till beloppet och övriga omständigheter är mindre allvarlig, döms inte till ansvar. 5 Den som före utbetalning av en ekonomisk förmån frivilligt vidtar en åtgärd som leder till att ett korrekt beslut om förmånen kan fattas, döms inte till ansvar enligt Myndigheter som anges i 1 samt kommuner och arbetslöshetskassor skall göra anmälan till en polismyndighet eller till Åklagarmyndigheten om det kan misstänkas att brott enligt denna lag har begåtts. STs arbetslöshetskassa Sidan 2 (2)

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

Förslag till beslut: Styrelsen beslutar att det inte finns särskilda skäl att bevilja Max Stenlund obrutet medlemskap med stöd av 47 LAK.

Förslag till beslut: Styrelsen beslutar att det inte finns särskilda skäl att bevilja Max Stenlund obrutet medlemskap med stöd av 47 LAK. Beslut om fortsatt medlemskap, särskilda skäl enligt 47 LAK. Max Stenlund, 670323-1057 Den 10 december 2014 beslutade a-kassan att Max Stenlunds medlemskap i a-kassan upphörde den 30 november 2014 eftersom

Läs mer

Central statsförvaltning m.m.

Central statsförvaltning m.m. Central statsförvaltning m.m. 2012/13:JO1 Kritik mot STs arbetslöshetskassa, som innehållit ersättning på ett felaktigt sätt (Beslut av JO Axberger den 14 maj 2012, dnr 2367-2011) Beslutet i korthet: STs

Läs mer

DOM. Meddelad i Sundsvall. Ombud: Juristen Unionen Förbundskontor OlofPalmes Gata 17 10532 Stockholm

DOM. Meddelad i Sundsvall. Ombud: Juristen Unionen Förbundskontor OlofPalmes Gata 17 10532 Stockholm KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL DOM rijl5- II ~,ij- Meddelad i Sundsvall Sida l (6) Mål nr 52-15 KLAGANDE.,_._--- Ombud: Juristen Unionen Förbundskontor OlofPalmes Gata 17 10532 Stockholm MOTPART Unionens arbetslöshetskassa

Läs mer

DOM. 2015-11- 04 Meddelad i Göteborg. MOTPART Akademikernas erkända arbetslöshetskassa Box 3536 103 69 Stockholm

DOM. 2015-11- 04 Meddelad i Göteborg. MOTPART Akademikernas erkända arbetslöshetskassa Box 3536 103 69 Stockholm KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 2 2015-11- 04 Meddelad i Göteborg Sida 1 (5) Mål nr 1057-15 1058-15 KLAGANDE, A F!Inspektionen for arbet511l,netsfllrsakringen Ink 2015 - O5 Dnr MOTPART Akademikernas

Läs mer

DOM 2013-04-08 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Inspektionen for arbetslöshetsforsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm

DOM 2013-04-08 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Inspektionen for arbetslöshetsforsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm Enhet 2 2013-04-08 Meddelad i Stockholm Mål m Sida l (5) KLAGANDE Inspektionen for arbetslöshetsforsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART Ink 2013-011. 1 l Dn r J (i /2 l Q-i-L-1 Ombud: Kassajurist

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:202

Regeringens proposition 2008/09:202 Regeringens proposition 2008/09:202 Pensionsmyndigheten och dess verksamhet Prop. 2008/09:202 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 maj 2009 Fredrik Reinfeldt Cristina

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST ETT SAMARBETE MELLAN ST OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Organisationsnr: 516401-6585 Box 5125, 102 43 Stockholm, Telefon:

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet försäkringsvillkor Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet gäller från 1 januari 2013 ett samarbete mellan farmaciförbundet och bliwa Innehåll Definitioner 2 1. Gemensamma bestämmelser 3 1.1

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision

Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision ETT SAMARBETE MELLAN VISION OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Box 5125, 102 43 Stockholm Besöksadress: Biblioteksgatan

Läs mer

KLAGANDE Inspektionen for arbetslöshetsforsäkringen Box210 641 22 Katrineholm. ÖVERKLAGATBESLUT Läramas arbetslöshetskassas beslut den 7 december 2011

KLAGANDE Inspektionen for arbetslöshetsforsäkringen Box210 641 22 Katrineholm. ÖVERKLAGATBESLUT Läramas arbetslöshetskassas beslut den 7 december 2011 FÖRVALT~~GSRÄTTEN -Enhet 2 2013-04-08 Meddelad i Stockholm Mål m Sida l (5) KLAGANDE Inspektionen for arbetslöshetsforsäkringen Box210 641 22 Katrineholm Ink. 20i3-04- 1 j Dnr Jc/2 'i lo 1 ÖVERKLAGATBESLUT

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i Ledarna

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i Ledarna FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i Ledarna ETT SAMARBETE MELLAN LEDARNA OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Box 5138, 102 43 Stockholm, Besöksadress: Biblioteksgatan

Läs mer

2012-03-14 1 (8) Dnr: 2012/83 M1. Rättsenheten. Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm

2012-03-14 1 (8) Dnr: 2012/83 M1. Rättsenheten. Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm 2012-03-14 1 (8) Rättsenheten Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar avseende Ds 2012:3 Rättsäkerhet och likabehandling i arbetslöshetsförsäkringen Sammanfattning IAF är överlag positiv

Läs mer

Ekonomiskt stöd när du söker jobb A LLT D U B EHÖV ER V E TA OM A RBETS LÖSHETS FÖ R S Ä KR I N GEN

Ekonomiskt stöd när du söker jobb A LLT D U B EHÖV ER V E TA OM A RBETS LÖSHETS FÖ R S Ä KR I N GEN Ekonomiskt stöd när du söker jobb A LLT D U B EHÖV ER V E TA OM A RBETS LÖSHETS FÖ R S Ä KR I N GEN Vad är arbetslöshetsförsäkringen? 3 Vem gör vad? 3 När har du rätt till arbetslöshetsersättning? 4 Vad

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:127

Regeringens proposition 2008/09:127 Regeringens proposition 2008/09:127 Förbättrade och förenklade villkor i arbetslöshetsförsäkringen, m.m. Prop. 2008/09:127 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 mars

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Skuldsanering. Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Så här ansöker du om skuldsanering. Kronofogdens bedömning

Skuldsanering. Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Så här ansöker du om skuldsanering. Kronofogdens bedömning I N F O R M A T I O N KFM 935 utgåva 7. Utgiven i MAJ 2008. Skuldsanering Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Om du inte kan betala dina skulder kanske du kan få skuldsanering. Med

Läs mer

DOM 2013-03-20 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-03-20 Meddelad i Stockholm I STOCiffiOLM skatteavdelningen Enhet3 2013-03-20 Meddelad i Stockholm Mål nr l KLAGADE Inspektionen för arbetslöshetsfårsäkringen Box 210 641 22 Katrinehohn MOTPART Ink 2013-03- 2 5 Dnr J!.O~ 965- ÖVERKLAGAT

Läs mer

Starta en förening. Vill du anmäla din förening till föreningsregistret?

Starta en förening. Vill du anmäla din förening till föreningsregistret? Starta en förening Sverige har ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. En grupp människor kan bilda en förening utan tillstånd från myndigheterna. Föreningen måste

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj.

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. 2016 Dags att deklarera Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. Godkänn din deklaration enkelt med sms. Gör så här: 1. Sms:a ditt personnummer och din kod för underskrift till 71144.

Läs mer

Metodstöd. Handläggning när sjukpenning inte ska betalas ut. Rätt förmån - rätt ersättning 2007-05-24. Enheten för processer för sjukförmåner

Metodstöd. Handläggning när sjukpenning inte ska betalas ut. Rätt förmån - rätt ersättning 2007-05-24. Enheten för processer för sjukförmåner Metodstöd Handläggning när sjukpenning inte ska betalas ut Rätt förmån - rätt ersättning 2007-05-24 Filnamn: metodstöd 1.5 Mall: 0rapport.dot, 1999-05-01 Datum: 2007-05-24 2(36) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förkortningar

Läs mer

PÖ./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

PÖ./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Datum Rättsavdelningen 2013-08-05 ÅM 2013/2036 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2013-06-13 B 1215-13 Rotel 23 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM PÖ./. riksåklagaren

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 30 september 2011 KLAGANDE OCH MOTPART Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART OCH KLAGANDE AA Ombud: Jur. kand. Claes Åberg Business

Läs mer

Anvisningar och beskrivning av processen vid ansökan om uthyrning i andrahand.

Anvisningar och beskrivning av processen vid ansökan om uthyrning i andrahand. Anvisningar och beskrivning av processen vid ansökan om uthyrning i andrahand. Huvudregeln i föreningen är att en hyresgäst/bostadsrättsinnehavare inte får hyra ut sin lägenhet i andra hand utan styrelsens

Läs mer

DOM 2012-.12-03 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsforsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm. SAKEN Arbetslöshetsförsäkring

DOM 2012-.12-03 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsforsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm. SAKEN Arbetslöshetsförsäkring A l lt KAMMARRÄTTEN Avdelning 03 2012-.12-03 Meddelad i Stockholm Sida l (6) Mål nr 722-12 l --~--- "' ln~pelhio:;...-~ ::T "J!

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-01-10. Vissa regler om ränta i samband med återkrav

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-01-10. Vissa regler om ränta i samband med återkrav 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-01-10 Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, justitierådet Leif Thorsson och regeringsrådet Lars Wennerström. Vissa regler om ränta i samband

Läs mer

Villkor. Allmänna villkor för Gemensam Inkomstförsäkring och Tilläggsförsäkring 2013-01-01. För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med SalusAnsvar

Villkor. Allmänna villkor för Gemensam Inkomstförsäkring och Tilläggsförsäkring 2013-01-01. För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med SalusAnsvar Villkor Allmänna villkor för Gemensam Inkomstförsäkring och Tilläggsförsäkring 2013-01-01 För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med SalusAnsvar Innehållsförteckning 1 Gemensam försäkring... 4 1A

Läs mer

Kommittédirektiv. Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Dir. 2007:100. Beslut vid regeringssammanträde den 28 juni 2007. Sammanfattning av uppdraget

Kommittédirektiv. Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Dir. 2007:100. Beslut vid regeringssammanträde den 28 juni 2007. Sammanfattning av uppdraget Kommittédirektiv Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring Dir. 2007:100 Beslut vid regeringssammanträde den 28 juni 2007 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall föreslå hur den nuvarande arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Omställningsavtal KOM-KL

Omställningsavtal KOM-KL Omställningsavtal KOM-KL 1 Vision Alla som kan och vill arbeta ska också ha ett arbete att gå till. 2 Innehåll Förkortningar...5 Överenskommelse om Omställningsavtal KOM-KL...7 Parter 7 1 Innehåll m.m....

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor 2016-01-01

Allmänna försäkringsvillkor 2016-01-01 Allmänna försäkringsvillkor 2016-01-01 Sidan 1 av 14 1 Inledning... 3 2 Definitioner... 3 3 Vem ansluts till/får teckna försäkringen... 6 4 Försäkringstid... 6 5 Premie... 7 6 Ersättning... 9 7 Vad krävs

Läs mer

ATT BETALA TILLBAKA ANNUITETSLÅN

ATT BETALA TILLBAKA ANNUITETSLÅN ATT BETALA TILLBAKA ANNUITETSLÅN Information om regler för betalning av lån tagna efter den 30 juni 2001 2006 Innehåll Annuitetslån 3 Återbetalning 4 Trygghetsregler 9 Avskrivning 10 Flera lån 12 Återkrav

Läs mer

9 Beskattning av viss privatinförsel

9 Beskattning av viss privatinförsel Lag om beskattning av viss privatinförsel [4321] 9 Beskattning av viss privatinförsel Lag (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter Inledande bestämmelser 1 [4321] En enskild person

Läs mer

Robert Andersson Sveriges Universitetslärarförbund SULF

Robert Andersson Sveriges Universitetslärarförbund SULF Robert Andersson Sveriges Universitetslärarförbund SULF Ombudsman Specialist på doktorand- och postdoc-frågor ra@sulf.se 08-505 836 27 070-796 36 27 SULF är universitetslärarnas, forskarnas och doktorandernas

Läs mer

Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING FAO/FTF I BLIWA Gäller från 1 januari 2016

Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING FAO/FTF I BLIWA Gäller från 1 januari 2016 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING FAO/FTF I BLIWA Gäller från 1 januari 2016 1. Allmänt om försäkringen

Läs mer

Råd och tips vid varsel och uppsägning. Information om vilken hjälp du kan få och vad Handels gör

Råd och tips vid varsel och uppsägning. Information om vilken hjälp du kan få och vad Handels gör Råd och tips vid varsel och uppsägning Information om vilken hjälp du kan få och vad Handels gör I tider av varsel och uppsägningar Besked om nedläggningar av företag och inskränk ningar av driften har

Läs mer

En enhetligare hantering av uteslutningar och frånkännanden

En enhetligare hantering av uteslutningar och frånkännanden 2016:20 En enhetligare hantering av uteslutningar och frånkännanden Rapport initierad av IAF Dnr: 2016/33 Samtliga arbetslöshetskassor Arbetslöshetskassornas samorganisation En enhetligare hantering av

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Gotska Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Gotska Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Gotska Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Gotska GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Gotska GK står

Läs mer

Dagordning (Kopiera så att alla körmedlemmar kan läsa) Årsmötesprotokoll Färdig mall som du bara fyller i.

Dagordning (Kopiera så att alla körmedlemmar kan läsa) Årsmötesprotokoll Färdig mall som du bara fyller i. Så här går det till 1 Håll ett årsmöte Meddela din kör två veckor i förväg att ni ska ha ett årsmöte. UNGiKÖR kan förse dig med de flesta handlingar som behövs för mötet: 2 Dagordning (Kopiera så att alla

Läs mer

Uppsägning på grund av personliga skäl

Uppsägning på grund av personliga skäl Uppsägning på grund av personliga skäl INDUSTRI- OCH KEMIGRUPPEN STÅL OCH METALL ARBETSGIVARE- FÖRBUNDET SVEMEK SVEMIN INNEHÅLLSFÖRTECKNING PENSION... 2 HEL SJUKERSÄTTNING... 2 AVSKEDANDE... 2 OMPLACERINGSSKYLDIGHET...

Läs mer

JS./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

JS./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Rättsavdelningen 2013-07-01 ÅM 2013/4588 Ert datum Er beteckning Kammaråklagaren Roger Waldenström 2013-06-13 B 1422-13 Rotel 06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JS./.

Läs mer

AMF Tjänstepension - Fondförsäkring

AMF Tjänstepension - Fondförsäkring Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension - Fondförsäkring Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade före 2014-01-01. Nyteckning och/eller premieinbetalning kan inte göras. 1. ALLMÄNT

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets, SCUF:s medlemsföreningskassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets, SCUF:s medlemsföreningskassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets, SCUF:s medlemsföreningskassörer Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se Inledning

Läs mer

Sjukpenning. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan

Sjukpenning. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas.

Läs mer

KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box210 641 22 Katrineholm

KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box210 641 22 Katrineholm FÖRVALT~~GSRÄTTEN Skatteavdehringen Enhet2 2013-04-08 Meddelad i Stockholm Må1nr Sida l (6) KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box210 641 22 Katrineholm MOTPART Dn r l ÖVERKLAGATBEsLUT

Läs mer

Bedrägerier en samverkansmodell Västeråsmodellen. Rapport

Bedrägerier en samverkansmodell Västeråsmodellen. Rapport Bedrägerier en samverkansmodell Västeråsmodellen Rapport RättsPM 2005:21 Utvecklingscentrum Stockholm December 2005 Innehållsförteckning Sida 1 Sammanfattning 3 2 Bakgrund 3 3 Att komma igång 3 3.1 Förberedande

Läs mer

DOM. Meddelad i Stockholm. Ombud: Advokat Mats Ljungquist Advokatfirman Björn Rosengren Birger Jarlsgatan 73-75 1 tr 113 56 Stockholm

DOM. Meddelad i Stockholm. Ombud: Advokat Mats Ljungquist Advokatfirman Björn Rosengren Birger Jarlsgatan 73-75 1 tr 113 56 Stockholm Avdelning 03 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (10) Mål nr 7765--7768-15 KLAGANDE 1. AA 2. BB 3. CC 4. DD Ombud: Advokat Mats Ljungquist Advokatfirman Björn Rosengren Birger Jarlsgatan 73-75 1 tr 113 56

Läs mer

STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK

STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK Stadgarna stadfästes av Regeringen den 18 december 1997. Ändringar registrerades den 13 april 1999, 13 maj 2002, 17 december 2004, 13 juni 2005, 23 april 2009, 2015-06-25. 1

Läs mer

Rätt beslut och rätt ersättning

Rätt beslut och rätt ersättning Rätt beslut och rätt ersättning Information om skyldigheter i samband med beslut eller ersättning Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska

Läs mer

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd KPA Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd Innehållsförteckning Sidan 1. Försäkringsavtalet... 3 2. Så

Läs mer

2012-03-16 meddelad i Borås

2012-03-16 meddelad i Borås BORÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 4052-11 meddelad i Borås 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Daniel Edsbagge Åklagarkammaren i Borås Tilltalad Hans CHRISTIAN Billeskans, 781011-5530

Läs mer

Villkor. Allmänna villkor för Saco Inkomstförsäkring 2016-01-01. För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med Folksam

Villkor. Allmänna villkor för Saco Inkomstförsäkring 2016-01-01. För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med Folksam Villkor Allmänna villkor för Saco Inkomstförsäkring 2016-01-01 För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med Folksam A Innehåll A Innehåll... 3 B Vem får teckna försäkringen... 4 C När gäller försäkringen...

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på kronofogden.se.

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på kronofogden.se. Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på kronofogden.se. Du kan också ringa till oss på telefon

Läs mer

2011-06-27 1 (5) Dnr: 2011/377 J2. Rättsenheten. Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm

2011-06-27 1 (5) Dnr: 2011/377 J2. Rättsenheten. Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm 2011-06-27 1 (5) Rättsenheten Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Yttrande i mål nr 22463-10, NN./. Kommunalarbetarnas Arbetslöshetskassa Bakgrund NN var inskriven i aktivitetsgarantin under

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS JÄRFÄLLA

STADGAR FÖR IDEELLA IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS JÄRFÄLLA STADGAR FÖR IDEELLA IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS JÄRFÄLLA Ägare: Idrottsföreningen Friskis & Svettis JÄRFÄLLA Datum: 2003-02-02 Sid 1 av 7 1. Inledande bestämmelser 1.1 Föreningens firma är Idrottsföreningen

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 2016 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd

Läs mer

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Saltsjöbadens Golfklubb

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Saltsjöbadens Golfklubb Förslag till Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Saltsjöbadens Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Saltsjöbadens GK ska byta dagens finansieringssystem? I den utveckling som golfen genomgår

Läs mer

ANSÖKAN OM BISTÅND Försörjningsstöd/ek.bistånd

ANSÖKAN OM BISTÅND Försörjningsstöd/ek.bistånd Socialkontoret Vindelns kommun 922 81 Vindeln ANSÖKAN OM BISTÅND Försörjningsstöd/ek.bistånd Be/ankomst: Kl: När Du/Ni fyller i anan är det viktigt att alla uppgifter som passar på Din/Er situation fylls

Läs mer

Http://mora.se/overformyndare

Http://mora.se/overformyndare Redovisning av ekonomi Årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode Du ska lämna in din årsräkning och redogörelse till överförmyndaren senast den 1 mars. Sluträkning och redogörelse ska vara inlämnad

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svensk Sjöfart antagna vid föreningsmöte den 23 april 2015. 1 Föreningens ändamål. 2 Medlemskap.

STADGAR. för Föreningen Svensk Sjöfart antagna vid föreningsmöte den 23 april 2015. 1 Föreningens ändamål. 2 Medlemskap. STADGAR för Föreningen Svensk Sjöfart antagna vid föreningsmöte den 23 april 2015 1 Föreningens ändamål 2 Medlemskap 3 Inträdesansökan 4 Medlemskapets upphörande 5 Avgifter 6 Styrelse och presidium 7 Styrelsens

Läs mer

Allmän information om försäkringarna

Allmän information om försäkringarna Förköpsinformation om Unionens obligatoriska inkomstförsäkring och tilläggsförsäkring Januari 2016 Allmän information om försäkringarna Illustrationen ovan gäller för det högre a-kassetaket på 25 025 kr/mån

Läs mer

Prop. 1981/82: 71. Regeringens proposition 1981/82: 71. om ny anställningsskyddslag m.m.; beslutad den 12 november 1981.

Prop. 1981/82: 71. Regeringens proposition 1981/82: 71. om ny anställningsskyddslag m.m.; beslutad den 12 november 1981. Regeringens proposition 1981/82: 71 Prop. 1981/82: 71 om ny anställningsskyddslag m.m.; beslutad den 12 november 1981. Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i bifogade utdrag

Läs mer

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för ITPK

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för ITPK KPA Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för ITPK Innehållsförteckning Sidan 1. Försäkringsavtalet... 3 2. Så bestäms pensionen... 5 3. I försäkringen ingår ålderspension med eller

Läs mer

Villkor. Allmän information. S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015

Villkor. Allmän information. S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

ANPASSNING AVSEENDE ANDRAHANDSUPPLÅTELSER P G A VÄNTAD LAGÄNDRING juli 2014. Följande bestämmelser skiljer sig från stadgeförslaget: 12, 40 och 44

ANPASSNING AVSEENDE ANDRAHANDSUPPLÅTELSER P G A VÄNTAD LAGÄNDRING juli 2014. Följande bestämmelser skiljer sig från stadgeförslaget: 12, 40 och 44 APPENDIX A Ny lydelse av paragraferna 17, 21 och 22 om resultatet av motion 4 blir att stämman ska välja styrelseordförande. Ändringarna är markerade med rött 17 Dagordning Ordinarie föreningsstämma Vid

Läs mer

Stadgar Gerlesborg 2:1 ef 2015-11-18

Stadgar Gerlesborg 2:1 ef 2015-11-18 Stadgar för Gerlesborg 2:1 ekonomisk förening 290754/08 Diarie nr. Bolagsverket Affärsidé: Uthyrning och underhåll av ändamålsenliga lokaler till olika kulturverksamheter som drivs av KKV-B och andra föreningar

Läs mer

DOM 2013-04-08 Meddelad i Stock:holm. KLAGANDE Inspektionen får arbetslöshetsfårsäkringen Box 210 641 22 Katrinehohn

DOM 2013-04-08 Meddelad i Stock:holm. KLAGANDE Inspektionen får arbetslöshetsfårsäkringen Box 210 641 22 Katrinehohn Enhet2 2013-04-08 Meddelad i Stock:holm Mål nr Sida l (5) KLAGANDE Inspektionen får arbetslöshetsfårsäkringen Box 210 641 22 Katrinehohn MOTPART.. Dn r J (~JZ/1 t& J/ Ombud: Stefan Eliasson Lärarnas arbetslöshetskassa

Läs mer

Information om försörjningsstöd 2016

Information om försörjningsstöd 2016 Västerviks kommun Enheten för arbete och kompetens Nygatan 12 593 80 Västervik Tfn 0490-25 54 00 vasterviks.kommun@vastervik.se Information om försörjningsstöd 2016 Rätt till försörjningsstöd Alla som

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter; SFS 2013:761 Utkom från trycket den 22 oktober 2013 utfärdad den 10 oktober 2013. Enligt riksdagens

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj.

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. 2016 Dags att deklarera Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. Godkänn din deklaration enkelt med sms. Gör så här: 1. Sms:a ditt personnummer och din kod för underskrift till 71144.

Läs mer

JobbGarant Villkor: Inkomst- och biträdesförsäkring 2015-03-01

JobbGarant Villkor: Inkomst- och biträdesförsäkring 2015-03-01 JobbGarant Villkor: Inkomst- och biträdesförsäkring 2015-03-01 1. Försäkringstagare Med försäkringstagare avses den som ingått försäkringsavtal med försäkringsgivaren. Försäkringstagare enligt denna försäkring

Läs mer

Stadgar för Jusek. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Stadgar för Jusek. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Stadgar för Jusek Akademikerförbundet för jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Stadgar för Jusek, Instruktioner för fullmäktiges valberedning samt Reglemente för Juseks

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 4885-13 I STOCKHOLM JJU1V1 Avdelning 05. 2013-12-03 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 4885-13 I STOCKHOLM JJU1V1 Avdelning 05. 2013-12-03 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 4885-13 JJU1V1 Avdelning 05. 2013-12-03 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Skatteverket MOTPART Christian Nissen Riisberg, 740516-5635 Engelbrektsgatan 19,4 tr 114 32

Läs mer

Checklista för ansökan om 90-konto

Checklista för ansökan om 90-konto 1 (7) Checklista för ansökan om 90-konto Krav på sökande Läs noga igenom Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter för 90-konto (nedan benämnt föreskrifter) innan Ni ansöker om ett 90-konto. En förutsättning

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2014-09-11 Dnr 156-2014 Granskning av tre inhämtningsärenden vid Polismyndigheten Dalarna 1. SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har

Läs mer

Lag (2000:1225) om straff för smuggling

Lag (2000:1225) om straff för smuggling Smugglingslagen m.m./smuggling m.m. 1 Allm. anm. 1. Översändande av domar i vissa fall till Tullverket, se [201]. Allm. anm. 2. Bestämmelser om belastningsregister, se [3301] o.f. Allm. anm. 3. Vissa bestämmelser

Läs mer

SVENSK SCENKONST. Branschorganisation för arbetsgivare inom musik, dans och teater S T A D G A R

SVENSK SCENKONST. Branschorganisation för arbetsgivare inom musik, dans och teater S T A D G A R SVENSK SCENKONST Branschorganisation för arbetsgivare inom musik, dans och teater S T A D G A R Antagna den 1 januari 1947 Reviderade den 3 november 1969, den 18 maj 1984, den 16 april 1985, den 2 april

Läs mer

ÖI m.fl.,./. riksåklagaren ang. skattebrott m.m.

ÖI m.fl.,./. riksåklagaren ang. skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Datum Rättsavdelningen 2013-08-05 ÅM 2013/4607 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2013-06-13 B 2278-13 Rotel 23 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM ÖI m.fl.,./.

Läs mer

Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland?

Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland? Barn- och utbildningsförvaltningen Utvecklingsavdelningen/GCN 2008-08-27 Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland? Sammanställning av enkät till föräldrar om intresset för

Läs mer

Fråga om en ytterligare förlängning av preskriptionstid för skattefordringar varit påkallad från allmän synpunkt.

Fråga om en ytterligare förlängning av preskriptionstid för skattefordringar varit påkallad från allmän synpunkt. HFD 2014 ref 4 Fråga om en ytterligare förlängning av preskriptionstid för skattefordringar varit påkallad från allmän synpunkt. Lagrum: 7 och 8 lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.

Läs mer

Underlagspromemoria om det finansiella flödet i arbetslöshetsförsäkringen och IAF:s sanktioner mot arbetslöshetskassor

Underlagspromemoria om det finansiella flödet i arbetslöshetsförsäkringen och IAF:s sanktioner mot arbetslöshetskassor PROMEMORIA 1 (16) Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04) Underlagspromemoria om det finansiella flödet i arbetslöshetsförsäkringen och IAF:s sanktioner mot arbetslöshetskassor PROMEMORIA

Läs mer

INFORMATION OM SJÖFARTSSTÖD 2015

INFORMATION OM SJÖFARTSSTÖD 2015 INFORMATION OM SJÖFARTSSTÖD 2015 Götgatan 15 Dnr DFS 15/1:1 Enligt förordning (SFS 2001:770) om sjöfartsstöd, ändrad senast (SFS 2014:232). Villkor för sjöfartsstöd Enligt 2 första stycket i förordningen

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Karlstad

2013-01-17 meddelad i Karlstad DOM Mål nr B 5563-12 2013-01-17 meddelad i Karlstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Magnus Haglund Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Målsägande Kim Jansson Storgatan

Läs mer

ANALYSERAR Försäkringskassans arbete med misstänkta brott 2005

ANALYSERAR Försäkringskassans arbete med misstänkta brott 2005 ANALYSERAR 2006:12 Försäkringskassans arbete med misstänkta brott 2005 Utgivare Upplysningar Beställning Försäkringsdivisionen Enheten för gemensamma försäkringsfrågor Ylva Rånge 08-786 98 60 ylva.range@forsakringskassan.se

Läs mer

Regeringsuppdrag att analysera och redogöra för hur kontrollen över arbetslöshetsförsäkringen fungerar

Regeringsuppdrag att analysera och redogöra för hur kontrollen över arbetslöshetsförsäkringen fungerar 2009-01-09 1 (33) Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Regeringsuppdrag att analysera och redogöra för hur kontrollen över arbetslöshetsförsäkringen fungerar Uppdraget I regeringsbeslut

Läs mer

Föreningens firma är Visita, med bifirma Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR.

Föreningens firma är Visita, med bifirma Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Visitas stadgar 1. FÖRENINGENS FIRMA Föreningens firma är Visita, med bifirma Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL Visita är en bransch- och arbetsgivarorganisation för

Läs mer

RP 138/2015 rd. Lagarna avses träda i kraft den 1 april 2016.

RP 138/2015 rd. Lagarna avses träda i kraft den 1 april 2016. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om kommunala tjänsteinnehavare, upphävande av 26 i lagen om kommunala tjänstekollektivavtal samt ändring av 35 i statstjänstemannalagen

Läs mer

N./. Riksåklagaren angående rån m.m.

N./. Riksåklagaren angående rån m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (10) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 1857-08 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM N./. Riksåklagaren angående rån m.m. Högsta domstolen har förelagt mig

Läs mer

INNEHÅLL. Verksamhetsformer... 2. Registrering i aktuell kö... 3. Placering... 3. Planeringsdagar... 4. Avgifter och regler... 4. Taxa...

INNEHÅLL. Verksamhetsformer... 2. Registrering i aktuell kö... 3. Placering... 3. Planeringsdagar... 4. Avgifter och regler... 4. Taxa... INNEHÅLL Verksamhetsformer... 2 Förskola och familjedaghem 1 5 år... 2 Allmän förskola för 2 5-åringar... 2 Förskoleklass... 2 Skolbarnsomsorg (fritidsverksamhet)... 2 Registrering i aktuell kö... 3 Placering...

Läs mer

Lag (1982:80) om anställningsskydd

Lag (1982:80) om anställningsskydd Lag (1982:80) om anställningsskydd Utfärdad: 1982-02-24 Ändring införd: t.o.m. SFS 2007:391 Inledande bestämmelser 1 Denna lag gäller arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Från lagens tillämpning

Läs mer

Stadgar för Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland

Stadgar för Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland ÅF Stadgar Slutgiltigt förslag 2012-04-03 ORG.docx Stadgar för Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland 1. Föreningens firma och ändamål 1.1 Föreningens firma är Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland

Läs mer

Arbetslöshetskassornas hantering av återkrav och återbetalning av statsbidrag

Arbetslöshetskassornas hantering av återkrav och återbetalning av statsbidrag 2007-10-15 Dnr 2006/1950 2007:20 Arbetslöshetskassornas hantering av återkrav och återbetalning av statsbidrag 2 I regleringsbrevet för 2007 gav regeringen IAF i uppgift att följa upp hanteringen av felaktigt

Läs mer

Namn och ändamål. Medlemskap. Besittningsrätt

Namn och ändamål. Medlemskap. Besittningsrätt Stadgar för Bostadsföreningen Söderbo utan personlig ansvarighet 1994-04-24 2004-05-16: ändring 5 andra stycket 2005-05-26: Nytt stycke tillagt till 5 angående överlåtelseavgift och pantsättningsavgift

Läs mer

Gode mannens och förvaltarens uppdrag

Gode mannens och förvaltarens uppdrag Gode mannens och förvaltarens uppdrag Ditt uppdrag som god man eller förvaltare Som god man eller förvaltare företräder du en person som behöver hjälp med att sköta sina ekonomiska, juridiska och personliga

Läs mer

Ordbok. Bokföring. Bokföringsbrott innebär

Ordbok. Bokföring. Bokföringsbrott innebär Ordbok Bokföring Alla som har ett företag måste varje dag bokföra allt som köps och sälj i företaget. Kvitton ska sparas och skrivas in i en kassabok eller registreras i ett datorprogram. Den som har restaurang,

Läs mer

Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning

Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning 1 Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning Om du har problem med pengar, kan den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen hjälpa dig. Du kanske har problem med att betala dina räkningar,

Läs mer