Nyfiken på. Katrineholm 2009/10.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyfiken på. Katrineholm 2009/10. www.katrineholm.se"

Transkript

1 Nyfiken på Katrineholm 2009/10

2 Snabba fakta Folkmängd 31 juni 2009: (en ökning under 2008 med 45 personer) Folkmängdens fördelning på olika områden under 2008 Bie 547 Björkvik 489 Forssjö 524 Katrineholm Sköldinge 601 Strångsjö 359 Valla Äsköping 328 Glesbygd Skattesats Skattesats exklusive kyrko- 32,35 och begravningavgift Därav till kommunen 21,98 Mandatfördelning i kommunfullmäktige Antal ledamöter i fullmäktige: 51 (25 män och 26 kvinnor) Stadshuset Gröna Kulle byggdes år 1900 som bostad till fabrikören Gustaf Robert Grönkvist. Det nya moderna Katrineholm växer fram Katrineholm byter skepnad. Byggnadsställningar, baracker och avspärrningar är just nu ett dominerande inslag i Katrineholms stadsbild. Det bär inte bara vittnesbörd om ett kommande lyft för stadskärnan, utan för hela västra Sörmland. Så skrev Katrineholms-Kuriren i juni 2009 i samband med en ny butiksetablering i Violengallerian. Det händer mycket i Katrineholm just nu. Det finns många skäl att se positivt på Katrineholms framtid. Låt mig nämna några exempel. Marknaden satsar på Katrineholm Vi noterar att marknaden satsar på Katrineholm. Det har resulterat i utvecklingen av ett delregionalt centrum. Det betyder att här finns fler butiker än det normalt brukar finnas i en kommun av Katrineholms storlek därför att kunderna kommer hit inte bara från vår kommun utan från ett större område. Handelsområdet Lövåsen har utvecklats kraftigt den senaste tiden. Även i centrala Katrineholm har utvecklingen tagit fart genom etableringen av H&M. Dessutom bygger nu Kronfågel upp Nordens största kycklingproduktion i Katrineholm, vilket ger cirka hundra nya jobb. Attraktiva bostadsområden Från kommunens sida satsar vi på att stimulera bostadsbyggandet. Centralt i kvarteret Linnéan är bygget av ett 50-tal lägenheter på gång. Vid Djulö gärde har kommunen tagit fram idéskisser till enfamiljshus och lägenheter i låga punkthus. Vid Djulösjöns södra strand planeras den helt nya stadsdelen Trollestrand. De tomterna blir lite större med möjlighet att bygga ett gårdshus, vilket innebär spännande möjligheter. Katrineholms Sportcentrum Katrineholms Sportcentrum är en annan viktig tillgång för kommunen. Sportcentrum har nästan en miljon besökare varje år. Det är en av Sveriges mest kompletta idrottsanläggningar. Där finns bland annat en unik fotbollsplan med konstgräs. Planen är spelbar året om tack vare återanvänd värme från den intilliggande bandyplanens kylkompressorer och solenergi som lagras under sommarhalvåret. Våra kärnverksamheter Våra kärnverksamheter står sig bra i jämförelse med andra kommuner. Vår kommun har en lång tradition som utbildningsort och många känner Katrineholm som skolstaden. Våra grundutbildningar är väl utvecklade och här finns goda möjligheter att studera både program och kurser på högskolenivå. Vi bygger ut förskolan i takt med efterfrågan. Äldre- och handikappomsorgen är inne i en fas då vi rustar för att klara framtidens behov. Kulturhuset Ängeln med bibliotek och konsthall är för en kommun av Katrineholms storlek att betrakta som en unik satsning. Kultur och föreningsliv har alltid haft en stark ställning i kommunen Den moderna knutpunkten Det var som järnvägsknutpunkt Katrineholms historia började. Samhället uppstod där västra och södra stambanorna möttes. Vi har utvecklat den gamla järnvägsstationen till ett modernt Resecentrum för både tåg- och bussresenärer. Nu står vi mitt uppe i nästa stora steg i utvecklingen. Vårt läge vid järnvägen och kopplingen till riksvägnätet är perfekt ur transport- och pendlingssynpunkt. Foto: Svenssons Foto Foto: Lena Hammarbäck Katrineholms Logistikcentrum med kombiterminal och lagerbyggnader är kommunens stora framtidssatsning. Den stora investering som Katrineholms kommun nu gör kommer att bli oerhört viktig för framtida miljövänliga godstransporter. Vår långsiktiga satsning på Resecentrum och Logistikcentrum innebär att Katrineholm utvecklas till den moderna knutpunkten. Det är min förhoppning att du tar dig tid att se dig omkring i Sveriges Lustgård. Katrineholms stad och landsbygd har mycket att erbjuda. Göran Dahlström (S) Kommunstyrelsens ordförande Socialdemokraterna 26 Moderatera 8 Vänsterpartiet 2 Miljöpartiet 2 Folkpartiet 7 Kristdemokraterna 2 Centerpartiet 4 De större arbetsgivarna (september 2009) Katrineholms kommun Landstinget Sörmland 840 SKF Mekan AB 450 Ericsson AB 400 Sörmlands Grafiska AB 345 Kronfågel AB 300 KC Betong AB 110 Sörmlands Sparbank 100 Presto Brandsäkerhet AB 95 Boo Forssjö AB 74 Skandiaviska Byggelement AB 50 Sveaverken AB 62 Fler fakta om Katrineholm hittar du på Synpunkten Har du synpunkter på vår verksamhet Är det något du tycker vi ska göra annorlunda eller förbättra Genom Synpunkten samlar vi in tips och idéer från allmänheten. Om du hellre vill skriva brev, ringa eller ta kontakt med oss personligen går det naturligvis lika bra. Du kan nå Synpunkten via vår webbplats Katrineholm.se eller genom att fylla i en blankett som du hittar ute på de olika verksamheterna. Fyll i blanketten och lägg den direkt i en synpunktslåda eller skicka den portofritt med posten. Du får återkoppling inom 14 arbetsdagar. Tack på förhand för att du vill vara med och göra Katrineholms kommun ännu bättre! Vi vill veta vad du tycker Har du synpunkter på den här tidningen är du välkommen att kontakta informationskontoret. Ring eller , skicka e-post till Nyinflyttad. Utgivare: Tidningshuset Storstadspress AB. Bolaget grundat Ansvarig utgivare: Lars Berggren. Annonschef: Beatrice Berggren. Annonsavd: Peter Gudmundsson. Adress: Box 140, Danderyd. Telefon: Telefax: MEDLEMSBEVIS Nyinflyttad är resultatet av ett samarbete mellan Katrineholms kommun, informationskontoret och Storstadspress AB. Omslagsfoto: Kjell Pettersson. Nyinflyttad distribueras till samtliga nyinflyttade över 16 år veckovis under perioden september 2009 augusti 2010 i Katrineholms kommun. Grafisk form: Aakula & Lindahl MediaMontage i Stockholm AB Tryck: V-TAB, Norrtälje 2009, Miljöcertifierat enligt ISO 14001, cert.nr: Posttidning Nr 46 2

3 Katrineholms Logistikcentrum i framtiden. 3-D-illustration JKAB Arkitekter. Katrineholms Logistikcentrum knutpunkt för hela Sverige Katrineholms Logistikcentrum är den största näringslivssatsningen hittills i stadens historia. I det gamla industriområdet Sandbäcken växer ett nytt centrum för godshantering fram. Det är en investering som Katrineholms kommun gör för framtiden i samarbete med näringslivet. Katrineholm har en omfattande industrihistoria. Allt började med järnvägen Stationssamhället växte fram och järnvägsknutpunkten etablerades där västra och södra stambanorna möttes. Järnvägen, som i stor utsträckning har bidragit till den industriella utvecklingen, spelar nu en avgörande roll för framtiden. I dag finns dess - utom Europavägarna bara några mil bort. Riksvägarna 52, 55, 56 och 57 knyts samman här. Inom en radie av drygt tio mil når vi en tredjedel av Sveriges befolkning och ett antal stor - stadsområden. Katrineholm uppstod kring järnvägen, spetskompetens och entreprenörsanda. Nu bygger vi vidare på den traditionen, säger Erik Hellqvist, senior advisor i Katrineholms kommun. Från att ha fokuserat på pendling har vi också börjat se möjligheterna för transport, lagring och logistik i ett växande Stockholms närhet. Sveriges största träindustriföretag Setra har valt att koncentrera all sin lager- och logistikverksamhet till Katrineholm. Katrineholms Logistikfastigheter har byggt Setras nya stora lagerhall. Det byggs också räls, vägar och lastyta för både tåg och lastbil i den takt marknaden efterfrågar. Först infrastruktur, sedan affärer du kan inte meta utan krok, sammanfattar Erik Hellqvist. Attraktivt boende på flera platser De senaste åren har befolkningen i Katrineholm ökat. Vi nöjer oss inte med det. Vår ambition är att kunna erbjuda boendemiljöer som lockar fler att flytta hit. Därför planerar vi för olika typer av attraktiva boenden såväl sjönära som centralt. På flera platser kommer vi att bygga lägenheter, radhus och småhus, berättar stadsarkitekt Ingalis Morfeldt. Kommunens satsning på nya bostäder har fokus på bredden. Här ska alla ha möjlighet att hitta ett boende som passar. Stadskärnan förtätas. I det centralt belägna kvarteret Linnéan byggs ett 50-tal lägenheter med hiss. En stor del av de bostäder som idag erbjuds i Katrineholms innerstad saknar nämligen hiss. Nu ska det alltså bli ändring på den punkten. Nära naturen Den som söker ett boende nära naturen kan studera planprogrammen för tre nya områden, Djulö gärde, Trollestrand eller Djulönäs. Vid Djulö gärde planeras för 30 enbostadshus i grupp. Samtliga får en egen täppa. I detta attraktiva område mellan stad och land byggs också ett 100-tal lägenheter i låga punkthus. Punkthusen placeras i harmoni med det omgivande, böljande landskapet. Bebyggelsen ska inte inkräkta på områdets starka naturvärden. Djulö gärde ska förvaltas som den tillgång det är, berättar stadsarkitekt Ingalis Morfeldt. Punkthusen blir tre till fyra våningar höga och rymmer ett 100-tal lägenheter. I kommunen är vi öppna för att diskutera olika upplåtelseformer. Det kan vara eget ägande, bostads- eller hyresrätter. Vi utreder och söker nya former för att skapa en bredd i utbudet av bostäder, säger stadsarkitekt Ingalis Morfeldt. Husen kommer att få en ytsnål utformning för att passa in i den miljövänliga och energi - snåla profil som ska prägla området. Närheten till Nyköpingsvägen gör det lätt att ta sig in till Katrineholm eller vidare till andra orter. Trollestrand med möjlighet till gårdshus Söder om Djulösjön planeras för ny bebyggelse i Trollestrand. Här finns 100 villatomter samt cirka 40 tomter för radhus eller annan typ av markboende. Området ligger naturskönt på sluttningen ner mot sjön. Där finns redan idag gemensam brygga och möjlighet till bad. Tomterna är lite större och det finns möjlighet att även bygga ett gårdshus, vilket innebär spännande alternativ. Ingalis Morfeldt ser en rad möjligheter: småföretagaren som vill arbeta på hemmaplan men ändå har behov av att kunna sitta avskilt kan ha sitt kontor i gårdshuset. Eller varför inte en frisör som vill ha salongen nära Gårdshuset ger möjlighet till generationsboende med mor- eller farföräldrar nära. Det kan också bli tonåringens första egna boende. I Trollestrand planeras även för en ny förskola och området ska anslutas till kollektivtrafiken. Djulönäs Djulönäs är sedan lång tid ett attraktivt sommarstugeområde. Under senare år har allt fler valt att bosätta sig där permanent. För att ge fler möjlighet att flytta hit planerar kommunen för fler tomter för permanent boende, säger Ingalis Morfeldt. 3

4 Gymnasieskolor med stora valmöjligheter På Kulturskolan flödar kreativiteten. Syftet är att skapa ett aktivt kulturintresse hos barn och unga. Foto: Lotta Asplund En kreativ skolgång På Kulturskolan flödar kreativiteten. Några barn experimenterar med olika typer av färg, ett gäng tjejer redigerar film, två grabbar övar in en låt på sina fioler, ett gäng elever planerar in en dansuppvisning och killarna från årskurs åtta övar in ett nummer ur musikalen Chess. Här finns något för alla. Kulturskolans huvudsyfte är att skapa och utveckla ett aktivt kulturintresse hos barn och unga i Katrineholms kommun. Basverksamheten består bland annat av inspirationsbesök, kulturföreställningar, kulturprojekt och kompetensutveckling för pedagoger. Intresset som väcks där kan sedan vidareutvecklas i de kurser som erbjuds inom dans, musik, drama, bild och media. Hela Kulturskolan på scen 2010 Varje år arrangeras en mängd konserter, utställningar och föreställningar av olika slag. I februari 2010 är det premiär för en jättesatsning. Det är en ny variant av den populära Musikal till Max från 2007, men med nytt manus och nya låtar, säger Lotta Asplund, som jobbar på Kulturskolan. Årets föreställning heter Madam under jorden. Det blir en gigantisk föreställning där bild, musik, dans och drama blandas på ett fantastiskt sätt. Alla elever på Kulturskolan och kulturföreningen DuD (Drag utan Drog) deltar på något sätt. Vi övar i flera månader inför premiären. Förutom alla som står på scen är det oerhört många som hjälper till med scenkläder, rekvisita och andra praktiska detaljer som behövs till en föreställning i den storleken, berättar Lotta Asplund. Resultatet blir tre stora föreställningar i Duveholmshallen och lika många skolföreställningar. Det ska bli jätteroligt! På kan du läsa om vad som är aktuellt på Kulturskolan för tillfället. Katrineholm har en lång och fin tradition som skolstad. Idag erbjuder kommunens tre gymnasieskolor 15 av de nationella programmen och ett tjugotal inriktningar. Samtliga gymnasieprogram ger dig grundläggande högskolebehörighet. Med de yrkesinriktade kurserna kan du gå direkt till yrkeslivet efter gymnasiet. Det finns även gymnasiala lärlingsutbildningar vid alla våra gymnasieskolor. Duveholmsgymnasiet Duveholmsgymnasiet är den största gymnasie - skolan i Katrineholm med cirka elever. Med elva program erbjuder skolan en mångfald av utbildningar, såväl studie- som yrkesförberedande. Här finns även gymnasiesärskolan för elever som på grund av utvecklingsstörning inte kan gå i traditionellt gymnasium. Lindengymnasiet Lindengymnasiet är en liten, modern skola med Från Lindengymnasiet till Yrkes-VM År efter år har elever från Katrineholm stora framgångar på Yrkes-SM. En av dem är Daniel Wahlberg. Förra året tog han guld i grenen nätverksteknik och nu har han just återvänt från VM i Calgary. omkring 500 elever. Du kan välja mellan sex olika program; el, energi, handel- och admini - stration, IT, hotell- och restaurang och upplevelse. Ellwynska skolan Ellwynska skolan är en liten, gemytlig och självständig gymnasieskola. Här studerar 160 elever på omvårdnadsprogrammet. Skolan har även 120 vuxenstuderande som läser kortare och längre kurser inom omvårdnad. Lokalt idrottsgymnasium och kulturgymnasium Oavsätt vilken gymnasieskola och vilket program du väljer, kan du samtidigt gå på ett idrottsgymnasium för bandy, basket, fotboll, volleyboll, ridsport eller hockey. Det innebär att idrotten ersätter det individuella valet och att du tränar och tävlar på skoltid. På samma vis erbjuder gymnasieskolorna i Katrineholm även lokalt kulturgymnasium med inriktningarna dans och musik. vann guld i grenen mekatronik på Yrkes-SM. Till VM bildade han par med John Karlsson från Myresjö och tillsammans tog de brons och blev därmed bästa i Europa. Det är aldrig för sent att börja studera Idag väljer många att plugga vidare i vuxen ålder. En del vill läsa upp sina grundskole- eller gymnasiebetyg. Andra väljer en yrkesinriktad utbildning eller högskolestudier. Viadidakt är en gemensam förvaltning för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad i Katrineholms och Vingåkers kommuner. Hos Viadidakt har du möjligheter att bygga upp och bygga på din kompetens allt från grundskolenivå för vuxna till högskolestudier. Vägarna till ny kunskap är många Viadidakt erbjuder bland annat grundläggande vuxenutbildning, svenska för invandrare, särvux, gymnasial vuxenutbildning, påbyggnadsutbildning, högskoleservice, läs-, skriv- och räknestöd, studieverkstäder, introduktion för nyanlända invandrare och flyktingar, funktionsbedömning, feriejobb, arbetsträning och praktik samt skyddade anställningar. Som företagare kan du få skräddarsydda seminarier och utbildningar för just ditt företag. Högskoleutbildning på hemmaplan Det finns goda möjligheter att studera på högskola eller universitet utan att behöva flytta från orten. Det finns cirka kurser som är helt webbaserade. Kontakten mellan lärare och student sker mellan olika webbplattformar, så det enda du behöver för att följa kursen är en fungerande internetuppkoppling. Dessutom finns ett stort antal kurser och program där telebildsända föreläsningar till stor del ersätter träffarna på högskolan. Just nu erbjuds bland annat flera olika lärarutbildningar, sjuksköterskeutbildning och polisutbildning. Till studenternas förfogande finns ett högskolecentrum med lokaler, teknik och service i Kullbergska huset i Katrineholm. Här kan man arbeta enskilt eller i grupp, få tillgång till datorer, programvaror, telebildkonferenssystem, bibliotek och även tentera på hemmaplan. Vart vänder jag mig Om du behöver hjälp med att välja rätt eller om du har andra frågor vänder du dig till studieoch yrkesvägledarna som finns i Kullbergska huset och Åbrogården. Du kan även nå vägledningen via telefon, msn eller e-post: Viadidakt deltar även i ett nationellt vägledningsnätverk vilket gör att du kan få vägledning vardagar mellan kl. 16 och 19 via Mer information och aktuella utbildningar hittar du på Där kan du också ansöka direkt. 19-årige Daniel Wahlberg har studerat på Lindengymnasiets teknikprogram och arbetar för närvarande som IT-tekniker för Forss Webservice. Sedan han vann Yrkes-SM 2008 i nätverks teknik har han laddat inför Yrkes-VM, som 2009 hölls i Calgary, Kanada i september. Daniel kom på 19:e plats i sin klass. Att komma med i yrkeslandslaget och att åka till VM är en rätt stor grej. Det är mäktigt. Vissa länder tränar heltid inför det här men det har inte jag haft möjlighet att göra, berättar han. 800 deltagare från 40 länder I Yrkes-VM tävlar ungdomar från hela världen mot varandra i olika tävlingsgrenar som representerar teknik, industri och servicebranscher. Deltagarna kommer från ett 40-tal länder och sammanlagt tävlar cirka 800 tjejer och killar. För två år sedan var det Andreas Strömberg som representerade Sverige i grenen nätverksteknik på Yrkes-VM och han hamnade på en 17:e plats. Även Andreas Strömgren har studerat på Lindengymnasiets teknikprogram och i dag jobbar han på samma arbetsplats som Daniel Wahlberg. Gillar problemlösning Sedan högstadietiden har Daniel Wahlberg gillat datorer, men hans intresse för nätverksteknik väcktes under gymnasietiden. Jag har ganska lätt för att lära mig och jag är alltid nyfiken. Jag gillar problemlösning och är envis. Ibland kan man sitta en hel dag och söka efter samma problem så man får inte ge upp, säger han. Det fanns flera representanter från Katrineholm på Yrkes-VM i september. Dennis Larsson, även han utbildad på Lindengymnasiet, Katrineholmsframgångar på Yrkes-SM 2008 Dennis Larsson från Lindengymnasiet tog guld i mekatronik. Daniel Wahlberg, Lindengymnasiet, tog guld i nätverksteknik. Han Lin Yap, Lindengymnasiet, tog brons i webbdesign. Amanda Hagberg och Marcus Polso Andersson, Ellwynska skolan, tog en fjärdeplats i omvårdnadsyrkena vann Daniel Wahlberg Yrkes-SM i nätverksteknik deltog han i Yrkes- VM i Calgary. Foto: Nina Jonsson

5 Vad är det bästa med din utbildning Linda Thollander, 31, vill bli butikssäljare och studerar en distanskurs med hjälp av Viadidakt: Jag har svårt för att plugga men här på Viadidakts läs- och skrivcenter får jag den hjälp jag behöver. Det är lugnt, det finns lärare som hjälper en och man har tillgång till datorer. Det är jätteviktigt för att jag ska klara av plugget. Konstnären Eric Langerts utställning Min djuriska park på Kulturhuset Ängeln. Foto: Lena Hammarbäck Jenny Tocto, 33, läser Sfi 2, kurs C: Det bästa med min kurs svenska för invandrare är att man får väldigt mycket hjälp av lärarna. Vi får tips på hur man kan jobba hemma på Internet också, så om man har tid och ambition kan man lära sig hur mycket som helst. Fernando Arana, 30, studerar till polis, ett av många högskoleprogram som erbjuds på hemmaplan: Jag har familj och vill inte flytta härifrån så det bästa är att jag slipper nästan alla resor till Stockholm. Jag ingår i en studiegrupp och vi går på videokonferenser ihop. Alla uppgifter och vissa tentor kan vi göra på datorn. Kulturhuset som är ett vardagsrum Katrineholmarnas vardagsrum kallas det ibland, Kulturhuset Ängeln. Och det är lite så det fungerar, som en plats att komma hem till för att låta sig inspireras, aktiveras, bildas eller bara för att koppla av. Exteriört gör inte kulturhuset mycket väsen av sig. Men väl innanför porten öppnar sig en värld av möjligheter. Här finns konsthall, bibliotek, hörsal och kafé. Här har försäkringskassan och skattemyndigheten servicekontor. I princip dagligen pågår någon typ av arrangemang som utställning, litterärt kafé, filmvisning, lunchföreställning, musikkafé eller föreläsning. Här ordnas också språkkaféer där invandrare ges möjlighet att träffa svenskar för att samtala och lära känna såväl språket som det nya landet. Att ha en bra konsthall och ett bibliotek i ett kulturhus är ett privilegium för kommunen, säger Truls Olin, kultursekreterare, som med stolthet kan berätta att det i år ordnas nästan 200 olika programpunkter i huset. Det var just kulturhuset Ängeln som lockade honom till Katrineholm. Kommunen satsar mycket på kultur och det finns många oerhört aktiva och engagerade föreningar. Dialog och samverkan För kommunen är det viktigt att föra en dialog med det aktiva kulturlivet för samverkan och även för att ta in kompletterande konstformer. I Kulturhuset Ängeln möter den lokala och regionala kulturen det nationella och internationella kulturlivet. Med lust, lek, lär och lev som ledord ordnas olika projekt kring skilda teman som gärna får både roa och oroa. Ett aktuellt tema har varit identitet. Med den gemensamma nämnaren identitet ordnas teater, föreläsningar, musik och en fotoutställning om transvestiter. Här finns många färdiga evenemang att ta del av men Kulturhuset är också öppet för privata initiativ. I Hörnet kan den som vill ställa ut sina verk. Ungdomar som vill arrangera någon typ av kulturaktivitet kan söka stöd via Snabba stålar. Snabba stålar ger ekonomiska bidrag för exempelvis konserter, utställningar eller lajv. Ur en del av det som ungdomar ordnat har det vuxit fram nya föreningar som berikat kultur - livet, säger Truls Olin och poängterar att det är viktigt för kommunen att vara fräsch i tanken och hänga med när utbudet och behovet av kultur förändras. Nya upptäckter I Kulturhuset Ängeln ska alla känna sig välkomna. Lokalerna och dess innehåll inbjuder till nya upptäckter. Du kanske slank in för att låna toaletten som ligger bredvid Konsthallen. Blicken fastnar på ett av verken och du blir kvar mycket längre än du tänkt. Du hinner bli både hungrig och törstig och slår dig ner i kafeterian där du träffar en gammal bekant som lånat lite böcker och tv-spel, och vips går även du hem med en trave litteratur under armen. De nya servicekontoren har gett oss många besökare som inte varit på Kulturhuset tidigare. Från början har de kommit hit med andra behov men kontorens placering har lett till att de skaffat lånekort och upptäckt biblioteket och alla dess fördelar, säger Truls Olin som ser just Kulturhusets integrering med många andra verksamheter som dess stora styrka. Även om Kulturhuset Ängeln fyller 20 år 2009 så blir det aldrig färdigt. Verksamheten utvecklas och förändras ständigt. Ett rikt kulturliv är också ett nog så viktigt argument när kommunen vill locka till sig nya invånare. Jag tror det är viktigt för folk att känna att här kan jag gå ut. Här ordnas olika typer av arrangemang för yngre och för äldre. Här finns ett brett utbud av lokala föreningar med en mängd aktiviteter. Hit kommer också nationellt och internationellt kända kulturprofiler, säger Truls Olin och poängterar att kultur i Katrineholm är mycket mer än Kulturhuset Ängeln. Camilla Lundh, 36, läser till förskolelärare på distans: Det bästa är att jag kan studera på Karlstads universitet från Kullbergska huset i Katrineholm. Vi är åtta studenter som samlas varje måndag för telebildsföreläsningar och vi har all utrustning som behövs. Jag behöver bara åka till Karlstad tre gånger den här terminen. 5 Tider, priser, information - dygnet runt på Trafikupplysning Claudias Kök Tfn Videvägen 9

6 Julita Sveriges Lantbruksmuseum ägs i dag av Nordiska museet. De populära sagofigurerna Pettsson och Findus har sitt eget hus i parken. Julita en del av Sveriges Lustgård Nordväst om Katrineholm intill Öljarens strand stoltserar Julita gård Sveriges lantbruksmuseum. Det är ett av Sörmlands mest besökta turistmål med en mer än tusenårig historia. Här finns vackra interiörer, en vidsträckt park, trädgårdar, örtagård, gårdsmejeri, brandstation, kyrka, tegelbruk och allt annat som hörde ett storgods till. För stora och för små Förutom alla utställningar och evenemang som arrangeras på gården varje år kan man njuta av Tommy Myllymäkis matlagning på Julita Wärdshus. Men Julita är även barnens favorit. Här har Pettson och Findus sin egen gård, som är byggd i barnens storlek, det vill säga i tvåtredjedels skala. De populära sagofigurerna finns på plats hela sommaren. Tillsammans med djuren och aktiviteterna i parken lockar de till många skratt. Tommy Myllymäki inledde sin kockkarriär på Lindengymnasiet i Katrineholm utsågs han till årets kock. Foto: Jan Dal Ericsbergs slottsträdgård Ett av de förnämsta barockslotten i Sverige. Här kan du vandra under rofyllda förhållanden i den fransk - inspirerade slottsparken eller ströva i den mera vildvuxna landskapsparken intill. Eller varför inte leta dig fram i en kopia av den världsberömda labyrinten Hampton Court. Det är ett populärt nöje vill vi lova inte minst bland barnen. Har du tur ja, då kan du också få en skymt av Ericsbergs eget slottsspöke Pinn - torpafrun, som sägs smyga omkring i slottets gemak och även i parken, särskilt ljumma sommarkvällar. Husets närmaste omgivningar räknas som privata. I övrigt är det fritt fram att ströva omkring i parken och slottets omgivningar. Mellan kl. 9 och 17 alla dagar i veckan. Under senare tid har Ericsbergs slottsträdgård genomgått en omfattande renovering. Två parkalléer ursprungligen planterade på Populära Djulö camping växer Foto Peter Segemark Nordiska museet 1680-talet ersattes 2007 med nya lindar av sorten Rancho. De blir inte lika höga och dominerande som de träd som fanns där förut, berättar trädgårdsmästare Richard Saxvold. Resultatet har blivit en ljus och öppen park där besökarna inte riskerar få en halvrutten gren eller hela träd över sig. Förutom det rent estetiska handlade det om säkerhet. Det spökar Ericsberg har anor från medeltiden. Det ursprungliga godset Pinntorp kom 1508 i släkten Gyllenstiernas ägo. Slottets första bygg - herre var Eric Carlsson Gyllenstierna. Året var Hans maka Beata von Yxkull är identisk med den myndiga och onda Pinntorpafrun som nu sägs spöka i slottet och dess omgivningar. Slottet fullbordades under senare delen av 1600-talet. Från 1733 tillhörde godset släkten Hildebrand och från 1808 övergick Ericsberg i friherre Carl Carlsson Bondes ägo. Under 2008 campade drygt personer på Djulö camping i Katrineholm. Det motsvarar mer än hela Katrineholms befolkning. Verksamheten har utvecklats starkt allt sedan jag tog över för fyra år sedan, berättar campingvärd Bernt Olsson. Till 2010 bygger vi ut med 50 nya platser. Totalt kan campingen på sikt erbjuda 150 elplatser för husvagns- och husbilsfolket. Och det behövs. Dessutom förfogar Djulö över ett antal stugor. Många övervintrar på Djulö och allt fler stannar över hela sommaren. Kurt Nordqvist och sambon Maybrith Björc från Luleå hör till dem som upptäckt Sörmland och Djulö camping. Vi hamnade i Sörmland av en slump och trivs jättebra, berättar de. Förutom själva campingplatsen basar Bernt Olsson över kanotuthyrningen med ett 30-tal kanoter. Kanoting är jättepopulärt och allt flera, ofta tillresta från Tyskland och övriga Europa besöker oss för att uppleva vår fina natur på nära håll. Djulö är mycket mer än camping. Här kan man också besöka sommarkafét, ägna sig åt strandlekar eller njuta av sköna bad när vädret tillåter. Inom området finns även en golfbana, populär hos såväl ortsbor som besökare. Och inte långt bort ligger Stora Djulö herrgård med en populär uteservering. Kanotklubben intill ordnar ungdomsläger ibland, och så tävlas det på Djulösjön. Över huvud taget är Bernt Olsson mycket nöjd med utvecklingen, och precis som alla andra hoppas han på fina somrar med vacker väder. Kurt Nordqvist och sambon Maybrith Björc från Luleå stannar hela sommaren på Djulö camping. Vi gillar Sörmland, berättar de för campingvärd Bernt Olsson. Foto: Jan Dal 6

7 Katrineholmarnas egna smultronställen Alla har vi en plats som vi ständigt kommer tillbaka till och som vi längtar efter så fort vi lämnar den. Katrineholm är fullt av sådana smultronställen. Här delar fyra Katrineholmsprofiler med sig av sina favoriter. Gabriel Forss trivs bäst vid en liten bäck intill Stora Djulö Melodifestivalvinnaren och körledaren Gabriel Forss är uppväxt i Katrineholm. Att han skulle syssla med musik var det aldrig någon tvekan om. Redan i tidiga år bjöd han in sina grannar till egenproducerade shower och han var ständigt aktiv i körer och solosång i kyrkan och på musikskolan. Under den tiden upptäckte han även sitt smultronställe. Stora Djulö är helt fantastiskt i sig, men om man vandrar vidare förbi campingen finns en liten väg som leder ner till en bäck. Där är det otroligt mysigt, berättar Gabriel. Jag och mina kompisar cyklade alltid dit för att fiska och bada och jag besöker fortfarande platsen så ofta jag kan. Anders Wadman är elevrådsordförande på Lindengymnasiet. Han är ingen badkruka. Hans favoritplats i kommunen är nämligen Veckelnbadet i Sköldinge. Det bästa är att det finns en fin strand men även en brygga för dem som hellre dyker i. Det är otroligt bra badvatten, fint, nära till stan och lagom stort, för jag tycker att det är skönt när Foto: Björn wadman Ett dopp i Veckelnbadet förgyller Anders Wadmans tillvaro det inte är fullpackat på stranden, säger han. På sommaren tar han helst av allt med sig tjejen och någon kompis för ett dopp i det blå. Minst två besök i veckan brukar det bli. Trots sin ringa ålder har Anders Wadman redan hunnit resa mycket i sitt liv men det är inte många platser som kan mäta sig med Veckelnbadet. Mattias Thim och Victoria Freberg marknadsför Sveriges Lustgård. Foto: Nina Jonsson Duveholmshallen är Vania Dals guldkorn För Vania Dal är valet av smultronställe enkelt. Sedan 70-talet har hon spenderat nästan all sin tid i Duveholmshallen, en av Sveriges största sport- och fritidsanläggningar. Här finns allt. Vi har träningssalar till nästan alla idrotter, bad, bowling och kafeteria. Runtomkring finns grönområden och med bussen kommer man snabbt och enkelt in till centrum, säger hon. Foto: Peter Knutson Foto: Nina Jonsson För tillfället är Vania föreningskonsulent för Katrineholmsgymnasterna samt ledare för de yngsta barngrupperna. Jag bor nästan i Duveholmshallen och det är alltid fantastiskt roligt här. Det bästa är att se barnen utvecklas. Folk brukar fråga mig om det aldrig blir tröttsamt, men det är ju olika barn hela tiden, säger hon. Ålsäter är Elin Rombos sommarparadis När operastjärnan Elin Rombo ska ladda sina batterier inför nästa stora föreställning gör hon det helst i sina föräldrars sommarhus i Ålsäter, några mil utanför Katrineholm. Huset ligger precis vid sjön Kolsnaren. Miljön är vacker och det finns ett lugn där som är svårt att hitta på någon annan plats. Det är visserligen fullt av fåglar svanar, hägrar och många andra arter som sjunger ikapp men jag fylls ändå av ett lugn när jag är där, säger hon flyttade Elin Rombo från Katrineholm, men hon återvänder så ofta som möjligt, och då helst till Ålsäter. Det är en tillflyktsort där jag kan stänga av allt som händer på jobbet. Jag brukar bara sitta och tänka, promenera runt i skogarna och bada. Det är underbart. Upplev Katrineholm I Sveriges Lustgård finns något för alla. Det är ett härligt smörgåsbord av olika upplevelser uppdukat i ett idylliskt landskap. Endast lusten kan avgöra var resan startar och när den tar slut. I Katrineholm finns både större och mindre besöksmål. Något av det mest populära är naturen och dess lugn. Det intygar Mattias Thim, styrelseordförande för KFV Marknadsföring, som driver Katrineholms turistbyrå på uppdrag av kommunen. Vi säljer mycket för noll kronor. Det är allt från att plocka lingon till att bara sitta på en sten ute i skogen. Folk vill ha tystnad och total avkoppling, de vill komma bort från vardagens måsten. Tillbaka till det enkla livet kommer man minst sagt om man hyr stugan Ensamheten. Där finns ingen el eller några andra bekvämligheter, istället får gästerna en yxa och fiskeredskap av herren i huset. Sedan är det upp till var och en att fixa kvällens middag, annars blir man utan. Selma Lagerlöfs favorit Ett av de mest välkända besöksmålen är Stora Djulö, en av Nils Holgerssons rastplatser i Selma Lagerlöfs underbara resa. Längs vackra Djulösjön finns camping, vandrarhem, herrgård, restaurang, utställningar, hembygdsmuseum, friluftsteater, dansbana, Barnens bondgård med 4H-klubb, bad och mycket annat. Det är porten till hela Sveriges Lustgård. En aktiv upplevelse Katrineholm är även en plats för dem som gillar fartfylld spänning. Victoria Freberg, projektledare på turistbyrån, upplyser om fler aktiviteter: Man kan prova på en äventyrsbana, fyrhjulingar, nätklättring, gokart, höghöjdsbana och sportaktiviteter. Det finns hur mycket som helst att göra, de flesta hinner inte med allt på ett besök. På turistbyrån kan man få fler tips på olika utflykter och aktiviteter, de vet var de bästa sovplatserna finns och de hjälper till med bokningar och köp av biljetter. Katrineholms Turistbyrå KFV Marknadsföring AB Stortorget Katrineholm Tfn:

8 Näringslivscentrum här finns allt samlat under samma tak Företagslots Går du och funderar på att starta ett företag eller vill du utveckla ett redan befintligt företag eller koncept Då har du kommit helt rätt. På Näringslivscentrum finns under samma tak i stort sett alla viktiga aktörer under ett företags livscykel. Spindeln i nätet är kommunens företagslots som för många ofta är den första de möter i fråga om kommun- och myndighetskontakter. Jag ser till att man kommer till rätt person och verksamhet. Jag följer också upp alla kontakter, inget ska riskera att ramla mellan stolarna, säger Carina Lloyd, företagslots. Ring ett samtal i stället för tio. Näringslivscentrum brukar beskrivas som en arena för näringslivet; här finns förutom Katrineholms kommun i form av förvaltningen för Näringsliv och Tillväxt också en rad andra aktörer som underlättar för befintliga och nya företag i kommunen att utvecklas och växa. NyföretagarCentrum, Almi företagspartner, Innovationsbyrån och NyaQul ett kvinnligt resurscentrum, är några exempel. Ständig utveckling På Näringslivscentrum finns också kommunens mark- och exploateringschef, Björn Winnberg- Persson och en EU-samordnare, Johannes Mattisson, som har full koll på EU-stöd och andra stödformer som går att söka. Det finns också ett nära samarbete med universitet och högskolor i regionen, bland annat när det gäller forskningsprojekt inom medicinsk teknik (NovaMed- Tech) och högteknologiskt byggande (Brains and Bricks). Projekten bygger bland annat på kompetensöverföring genom tillämpad forskning från den akademiska världen till närings - livet i samarbete med kommunen. Det pågår exempelvis ett forskningsprojekt där vårdpersonal tar prover direkt i hemmet hos vårdtagaren och skickar provresultaten på digital väg till sjukhuset. På så vis slipper många åka in till sjukhuset samtidigt som vårdpersonalens arbetsinnehåll ökar. En produkt för mobil överföring av provresultat är redan på väg ut, säger Conny Petrén, näringslivschef. Dessutom driver vi internationella projekt i syfte att främja affärsutbyte. Det handlar om att komma ut i världen och skapa nya marknader för de företag som i dag kanske mest verkar på en lokal marknad. Dags för mikrolån Nätverket för entreprenörer med annan etnisk bakgrund (NEEM) är ytterligare ett exempel på På Näringslivscentrum kan man som företagare få hjälp med det mesta som handlar om utveckling, tillväxt, finansiering. Foto: Joakim Serrander Aktörer på Näringslivscentrum: Katrineholms kommun, Förvaltningen för Näringsliv och Tillväxt Almi Företagspartner Företagarna i Katrineholm Innovationsbyrån/Katrineholms Entreprenörscentrum Linköpings Universitet kontaktsekretariatet Neem Nyföretagarcentrum Nya QUL Västra Sörmlands Industriförening aktör i huset. NEEM arbetar med mikrofinansieringslån av det slag som finns i utvecklingsländer. Det bygger på en kooperativ idé med små lån till duktiga företagare som saknar kontaktnät, kreditvärdighet och förmögenhet. Näringsliv och Tillväxt deltar i en rad spännande projekt i syfte att utveckla och stärka ortens näringsliv. Störst av dem alla är Katrineholms Logistikcentrum, KLC, som är den största näringslivssatsningen hittills i kommunens historia. Ny restaurang tack vare mikrofinansiering Sveriges första mikrofinansinstitut finns i Katrineholm. Det invigdes av näringsminister Maud Olofsson i september Först ut att ta del av möjligheten till mikrofinansiering var Sushi Corner som startas på Drottninggatan av Wannamon Löfgren och Susawan Nordangård. Foto: Lena Hammarbäck Mikrofinansiering är en långvarig investering i människors kraft till egen utveckling utan krav på materiell säkerhet. Mikrolånen baseras på tanken att människor kan och vill påverka sin egen framtid och att goda affärsidéer inte får gå om intet på grund av finansieringen. Katrineholm satsar på biogas Foto: Anna Bengtsson Hösten 2009 fick Katrineholm en ny biogas - anläggning och är därmed i det närmaste självförsörjande på fordonsgas. Ur avloppsslammet vid reningsverket Rosenholm kommer det varje år att produceras kubikmeter fordonsgas. Det är tillräckligt för att täcka behovet av gas för de biogas - bilar som finns i Katrineholm i dag. Det finns utrymme för att öka produktionen i takt med att antalet gasdrivna bilar ökar. Biogasmacken som öppnades i våras ligger vid infarten från Nyköping. Vi hälsar Dig välkommen till vår kommun, kom med och gör Katrineholm ännu bättre! Välkommen Eriksbergsv. 9 Katrineholm Välkommen du också till Katrineholm Tel. ordf. Sten Holmgren Energi och Klimatvänliga råd Energirådgivare Kjell Dävelid 8

9 Isen till ishallen framställs med unik, energisparande teknik. Katrineholms Sportcentrum en oas för kropp och själ Katrineholms Sportcentrum är en av Sveriges mest kompletta idrottsanläggningar och uppskattningsvis en miljon besökare varje år. Här kan man spela allt från bandy till fotboll. Sportcentret används även till mässor, utställningar, konserter och dans. På ett och samma ställe finns Backvallen, Duveholmshallen, ishall, tennishall och simhall. Dessutom finns Sportcentrum Logi och annat boende integrerat, vilket ger mycket bra förutsättningar för lägerverksamhet. Katrineholms Sportcentrum står varje år värd för ett antal stora turneringar, bland annat Katrineholm Grand Prix i volleyboll där de fyra bästa elitlagen gör upp om den prestigefulla segern i Duveholmshallen. I samma hall spelas Sverigecupen i handboll där ett 30-tal lag medverkar. Katrineholm Cup i fotboll och i handboll är andra populära turneringar. En stor del av Katrineholms turism kommer just från idrotten. Tack vare vårt fina Sportcentrum kan vi ha stora turneringar med deltagare från hela Sverige. Det är viktigt för hela stan, framför allt för handeln, säger kommunens fritidschef Jonas Thorsell. Foto: Håkan Stenström Först i världen med ny värmelagringsteknik Katrineholms Sportcentrum är första idrottsanläggning i världen med sin senaste energisparinstallation. På Backavallen finns nämligen en unik fotbollsplan med konstgräs. Planen är spelbar året om tack vare återanvänd värme från den intilliggande bandyplanens kylkompressorer och solenergi som lagras under sommarhalv året. Det har gjorts förr, till exempel i affärer, men aldrig på en idrottsanläggning, säger Jonas Thorsell. Det är jättekul att ligga i framkant, det är något som vi är stolta över. Dessutom framställs isen till ishallen med ny teknik av koldioxid och kopparrör. Tillsammans med värmeåtervinningen sparar det mer energi än vad någon annan ishall i Sverige gör. Planteringar i världsklass Det kom ett brev till Katrineholms kommun: Foto: Johan Nygren Jag vill uttrycka min stora beundran för Katrineholm och dess stadsträdgårdsmästare för de fantastiska planeringarna i det offent - liga uterummet. Dessa är verkligen i världsklass. Har inte funnit motsvarande på någon annan plats. Arbetar i Stockholm och bor i Södertälje. Ingen av dessa städer har något att komma med i sammanhanget. Det är verkligen roligt med en kommun som satsar pengar på denna form av prunkande stadsmiljö, vilket också förmedlar en positiv bild av Katrineholm. Jag gläds varje gång jag kommer hit. Ett varmt tack från en sommarkatrineholmare. Lars Wassenius Ett varierat utbud av föreningar Foto Johan Nygren Att bli medlem i en förening är ett av de bästa sätten att träffa nya vänner. I Katrineholm finns över 400 föreningar och studieförbund att välja bland. Här finns något för alla allt från smalare föreningar med några få entusiaster till stora idrottsföreningar med flera hundra medlemmar. Det finns bland annat elitserielag i volleyboll. KVBS (Katrineholm Värmbol Bandysällskap) spelar i högsta divisionen. Dessutom spelar Avance i bowlingens elitserie. Ett register till alla föreningar hittar du på Katrineholms kommuns webbplats, I föreningsregistret kan du söka på föreningsnamn, verksamhet, geografiskt område eller kategori. Där finns det garanterat något som passar just dig. Fiskeboda på egen naturskön halvö i sjön Hjälmaren Restaurang Stuguthyrning Camping Konferens Kollo Forntidsdag. Tel Välkommen! Fiskeboda ligger 8 km från Julita Hyr lägenhet eller lokal hos oss! tel

10 Motorcykelkortege är en årlig tradition under Katrineholmsveckan. Foto: Lena Hammarbäck Katrineholmsveckan en 25-årig tradition Varje sommar sedan 1985 går katrineholmarna man ur huse den första veckan i augusti för att fira Katrineholmsveckan. Katrineholmsveckan äger rum varje år under vecka 32, en vecka späckad med aktiviteter av alla slag. Programmet växer år för år. År 2009 slogs det gamla rekordet då veckan bjöd på cirka 135 arrangemang. Tanken är att det ska finnas aktiviteter som passar alla åldrar och smaker deltog artister som Idolvinnaren Kevin och Loranga Mazarin som roade barnen. Det är tack vare kommunens många aktiva och engagerade föreningar som Katrineholmsveckan kan genomföras. Framförallt är det Katrineholms sportklubb, KFUM, Katrineholms idrottsförening, Värmbolsklubbarna och Katrineholms AIK som drar i trådarna för en lyckad vecka. Överskottet från veckan går till föreningarnas ungdomsverksamhet, berättar Leif Öskog som samordnar hela arrangemanget. Till sin hjälp har han närmare 500 ideella krafter. Ur det årligen återkommande programmet kan nämnas bakluckeloppis, en knallemarknad dit knallarna brukar stå i kö, den populära KKjoggen som fyllt 20 år, GP-loppet på cykel och så förstås tivolit. Alla motorintresserade får sitt lystmäte under en temadag med en rad aktiviteter som anknyter till motorer. Speciellt för 2009 var att ett trettiotal veteranbussar under två dagar gick i skytteltrafik så att alla enkelt kunde ta sig runt mellan de olika arrangemangen. År 2009 firade nämligen bussen 110 år som transportmedel. Gemenskap är att ha nära till vänskap. Hyr ditt boende hos KFAB. Hos oss finns miljöerna som för människor samman Hjälp barn med cancer postgiro:

11 Studiecirklar, kultur, musik & mycket mer Media Teater Rollspel Föreningsliv För mer info besök vårt lokalkontor eller vår hemsida! Katrineholm Så här hanterar du dina sopor Foto: Anna Bengtsson Massor av leksaker från kända tillverkare Bilbarnstolar från Akta och Brio Barnvagnar Brio Teutonia 600 kvm leksaker till alla åldrar!!! Våra öppettider: Mån fre , lördagar Leksaksboden i Katrineholm Köpmangatan KATRINEHOLM Tel Om vi komposterar hushållsavfall och trädgårdsavfall och sorterar återvinningsbara sopor som papper, batterier, glas och plast kan soppåsarna bli färre och miljövinsterna stora. Sorterat avfall kan du lämna på kommunens återvinningsstationer eller på Vika Återvinningscentral. På återvinningscentralen kan du lämna allt från soffor och farligt avfall till kyl - skåp och trädgårdsavfall. Det finns alltid personal på plats som kan hjälpa dig att sortera på rätt sätt. Felanmälan Risklinjen För att anmäla olycksfallsrisker samt fel på gator, parker med mera, ring eller gå in på Vatten och avlopp Vid akuta fel på vatten- och avloppsledningar utanför ordinarie arbetstid, ring Sörmland Vatten och Avfall AB, , för övriga felanmälningar ring kundtjänst Som privatperson får du gratis lämna avfall om du kommer med personbil och släp. Öppettider: måndag fredag kl onsdag kvällsöppet till kl. 19 lördag kl sön- och helgdag stängt Sörmland Vatten och Avfall AB svarar bland annat för renhållningen i Katrineholm, Flen och Vingåker. På finns allt du behöver veta om avfallshantering. Energi För felanmälan och service dygnet runt, ring KEAB Gatubelysning För felanmälan på gatubelysning i Katrineholm med intilliggande orter inom Katrineholms kommun, ring Anmälan kan även göras via kommunens webbplats. Energi- och klimatrådgivning Kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare när du har frågor om hur du kan minska din energianvändning och därmed också din belastning på klimatet. Din fråga kan gälla uppvärmningssystem, fjärrvärme, biobränslen, energikostnader, statliga bidrag på energiområdet och mycket annat. Energi- och klimatrådgivaren finns på miljöförvaltningen Adress: Vasavägen 16 Öppettider: måndag torsdag kl (Stängt för lunch) fredag kl Telefon Överskottsmarknaden Det som är skräp för någon kan vara värdefullt för någon annan. Under det mottot har vår överskottsmarknad arbetat sedan starten Där tar man emot och säljer begagnade möbler, husgeråd, porslin, kuriosa, radio/tv, datorer, textilier, verktyg med mera. Verksamheten vid överskottsmarknaden är både en arbetsmarknadsåtgärd och en del i det kretsloppsarbete som Katrineholms kommun bedriver. Lämna fungerande prylar istället för att slänga dem. Besöksadress: Fredsgatan 18 i Katrineholm Öppettider: måndag torsdag: kl , fredag: kl Telefon:

12 Värdigt liv i äldreomsorgen I Katrineholm kan de äldre leva självständigt i en aktiv och meningsfull till varo i gemenskap med andra. Omvårdnad erbjuds efter den enskildes behov, är av god kvalitet och bygger på respekt för varje persons självbestämmande och integritet. Målet är att du så länge som möjligt ska kunna bo kvar i ditt eget hem när du blir äldre. Om ditt behov av vård blir så stort att det inte längre är möjligt kan du ansöka om vårdboende. I Katrineholm finns nio vårdboenden med drygt 200 lägenheter. Dessa är spridda i olika delar av stadskärnan, men det finns även boenden i Valla, Sköldinge, Bie och Julita. På Lövåsenområdet finns ytterligare ett vårdboende med 55 platser och drygt 38 platser för avlastning och korttidsboende. För personer med en demensdiagnos finns 80 särskilt anpassade lägenheter. I kommunen finns också två servicehus med drygt 100 platser. Fem av dem är reserverade för yngre personer med funktionsnedsättning Strandgårdens trädgård är mycket uppskattad. Lusthuset har skapats av elever på Duveholmsskolan. Det är mycket som händer här Strandgården är ett av kommunens vårdboenden. Där finns 56 lägenheter på åtta enheter, varav tre är demensavdelningar. I ett gemensamt vardagsrum sitter Ulla Britta Schyberg och tittar på tv. Hon har bott på Strandgården i tre år och hon trivs alldeles utmärkt. Jag tycker allt är bra, jag är så bortskämd så. Alla är trevliga och det är mycket som händer här. Igår hade vi gymnastik och idag ska vi sjunga med en kör. Det är roligt, säger hon. Varje dag finns det något att ägna sig åt. Det kan exempelvis vara gudstjänst, mogendans eller bingo. Alla som bor på Strandgården har sin egen lägenhet på 36 kvm. Där finns ett eget trinettkök, ett rymligt badrum och en säng. Därutöver får man ta med sig egna möbler för att inreda sin lägenhet efter eget tycke. Bland det som är mest uppskattat på Strandgården är trädgården. Det är en mötesplats för alla, där syn, hörsel, lukt, känsel och smak väcks till liv. På sommaren är trädgården som en vacker färgpalett som ger de boende ro. Där finns ett falurött dass som används som redskapsbod. Bakom den blomstrar en romantisk, vit sommaräng som kantas av en gärsgård. En bit bort står ett charmigt lusthus som byggeleverna på Duveholmsgymnasiet har skapat. En varm sommardag är det ett perfekt rum för dem som vill komma undan den stekande solen. Undersköterskan Monica Krejlgaard skapade trädgården för sju år sedan. Tanken är att alla sinnen ska stimuleras och på så vis väcka minnen till liv. Vi märker en stor skillnad på dem som bor här, det är en helt ny atmosfär. De som brukar vara oroliga blir lugnare. Det är jättehäftigt, säger hon. Läs mer om Katrineholm Det finns mycket att läsa om Katrineholm nu och då. Här presenterar vi en lista över böcker som alla finns att låna på biblioteket. Katrineholm: Vår stads historia från andra världskriget till sekelskifte (4 volymer)/redaktör Lars Fremle (2004) Katrineholm: Ursprunget, Från stig till järnväg, Den första generationen (bok 1) av Hilding Hjelmberg (1967) Katrineholm: Från sekelskifte till stadsblivande (bok 2) av Hilding Hjelmberg (1973) Katrineholm: Mellan två världskrig (bok 3) av Hilding Hjelmberg (1979) Naturguide i Sveriges Lustgård: en guide till några utflyktsmål i Katrineholms kommun (2001) Katrineholms ursprung mellan Grismon och Betlehem av Erik Östdal Gustavsson (2006) Stora Djulö: I Selma Lagerlöfs sörmländska lustgård av Ulf Malmkvist (2006) Dufweholm: En sörmländsk idyll: Dufweholms herrgård av Ulf Malmkvist (2005) Ett köpmanshus i Katrineholm av Fredrik Hernblom [om familjen Kullberg. (2007) Julitaboken av Julia Sigurdson (1991) Katrineholms hembygdsförenings samlingskassett (videoupptagning, VHS)/fotograferade och samlade av Olle Westerberg (stillbilder med motiv från Katrineholm (2002) Häxringarna av Kerstin Ekman (1974) Springkällan av Kerstin Ekman (1976) Änglahuset av Kerstin Ekman (1979) En stad av ljus av Kerstin Ekman (1983) Romansviten kallas också Kvinnorna och staden och utspelar sig i ett fiktivt Katrineholm. Foto: Stefan Ivarsson Stöd till dig som vårdar en anhörig Att vårda en anhörig ger glädje och mening, men det kan även vara slitsamt. Du som hjälper en anhörig kan bland annat få avlastning i det egna hemmet, kostnadsfritt upp till tio timmar i månaden. Det finns också platser för avlastning och växelvård på sjukhem och ålderdomshem. På kommunens anhörigcentral kan du träffa andra i Fixar-Malte ger För äldre kan det vara mycket riskabelt att klättra på en stol för att exempelvis sätta i en glödlampa eller byta gardiner. Därför finns Fixar-Malte, som hjälper dig med det och mycket annat. Fixar-Maltes tjänster är tillgängliga för alla som har funktionsnedsättning eller är 65 år och äldre. Det handlar om praktiska göromål som kan Vill du göra något meningsfullt på sommarlovet och få vägledning inför gymnasievalet På sommarkursen blandas teori med praktiska övningar och tillsammans med en handledare får du vara med i arbetet på ett ålderdomshem eller servicehus. Sommarkursen är ett samarrangemang mellan äldreomsorgen och Ellwynska skolan där samma situation, ställa frågor och få stöd. Där finns även anhörigutbildning och anhöriggrupper. Du som bor på landsbygden kan få råd genom anhörigträffar förlagda till Julita, Valla, Sköldinge och Björkvik, men även enskilt i hemmet om så önskas. För mer information kan du kontakta anhörigkonsulenten på telefon eller anhörigcentralen på telefon vaktmästarhjälp till äldre Sommarkurs för dig i årskurs 8 medföra risk att falla i det egna hemmet. Fixar- Malte hjälper inte till med sådant som fastighetsförvaltaren ansvarar för. Hjälpen har även en social funktion eftersom de äldre kan känna sig trygga i större utsträckning. För kontakt med Fixar-Malte: ring , vardagar kl eller kommunens växel eleverna får prova på ett arbete där de är till nytta och glädje för andra människor. Arbetsuppgifterna inom äldreomsorgen är många och varierande, exempelvis personlig omvårdnad, hjälp vid måltider, promenader eller samvaro med de boende. Vissa arbetsmoment, som tunga lyft, får dock inte eleverna utföra. Kursen hålls i juni och är sju dagar lång, sex timmar per dag. Kognitiv samtalsterapi/samtalsstöd Stödhjulet passar dig som t ex vill ha stöd... ut ur depression att lösa relationsproblem att stärka självkänslan att tackla tillvaron, livskriser att hantera ångest/oro/fobier eller avslappning i massagestol Marianne Révai Karlsson, Katrineholm Tel

13 Nya Tornstugan vid fågelsjön Näsnaren en succé Från Fågeltornet tar sig de fågelintresserade gärna en titt på fågellivet i sjön Näsnaren. Här har man sett såväl havsörn som de vanligaste sjöfåglarna. Det nya fågeltornet med till hörande utställningshall och klubbrum blev färdigt i maj. Och genast blev det ett populärt utflyktsmål. Foto Lena Hammarbäck Nya Tornstugan vid fågelsjön Näsnaren nordväst om Katrineholm räknas redan som ett av de förnämsta fågeltornen i landet. Tornet som invigdes den 10 maj 2009 av landshövding Bo Könberg lockade hundratals besökare redan första månaden. Inte minst skolklasser ser det nya tornet med sina utställningar, fågellivet och stigen genom Tornskogen ett Natura 2000-område - som ett värdefullt klassrum och praktisk naturundervisning. Den grunda slättsjön Näsnaren beskrivs sedan länge som en fågelsjö av riksintresse. Det allra första fågeltornet uppfördes av Katrineholms biologiska förening redan för 55 år sedan. Det äldre fågeltornet ska bevaras, berättar Sören Westerlund, projektledare för Torn - stugebygget och mycket naturintresserad. Den nya moderna anläggningen har ritats av arkitekt Björn Olof Köllner och uppförts huvudsakligen av personer som medverkat i ett kommunalt projekt för långtidsarbetslösa. Huvudbyggnaden består av ett utställningsoch utkiksrum med stora glaspartier mot sjön Näsnaren. Från insidan når man också tornet som erbjuder en vidunderlig utsikt och mycket goda möjligheter att ta del av fågellivet, som är särskilt aktivt vår och höst. Vid sidan om tornet har man uppfört en balkongliknande utsiktsplats. Vid ett tillfälle uppehöll sig upp mot 2000 gäss på sjön, en minst sagt imponerande syn. Tornstugan är öppen när någon av medlemmarna från Naturvårdsföreningen eller Ornitologiska föreningen är på plats. Föreningarna har tillsynsansvaret och får även använda byggnaden som föreningslokal. Totalt har kommunen satsat 1,5 miljoner kr på Tornstugan. Länsstyrelsen har också bidragit med pengar via den statliga programsatsningen på kommunal naturvård. Det hör till saken att kommunen också investerat i en breddning av stigen till Tornstugan så att även rörelsehindrade kan ta sig fram utan besvär. Dessutom har Tornstugan försetts med utsiktsramper anpassade för rullstolsburna. Sörmland Vatten och Avfall är ett driftbolag som ägs av Flen, Katrineholm och Vingåkers kommuner. Vi ansvarar och hjälper dig med: Sörmland - helt enkelt! Regionförbundet Sörmland är ett samverkansorgan för landstinget och de nio kommunerna i länet. Förbundets mål är att göra Sörmland till en attraktiv del av den expanderande Stockholm-Mälarregionen. Annons_nyinflyttad.indd :48:10 Service och miljö varje dag Leverans av kommunalt Vatten och Avlopp Avfallshantering SÖRMLAND VATTEN OCH AVFALL AB Vingåkersvägen 18, Katrineholm Telefon: Fax: E-post: Webb: 13

14 - Ditt studieförbund i Katrineholm Tel Vingåkersvägen 10 Katrineholm Tel Möbler, Kläder Husgeråd m.m. till låga priser! Öppet. Lördag måndag o. torsdag Besök Pingstkyrkan på Linnévägen 24B Tel program på hemsidan Välkommen till Katrineholm. Vi vill tillsammans med dig göra Katrineholm ännu bättre. Vill du vara med och påverka Ta gärna kontakt med oss. Hjärtligt välkommen som medlem. Ewa Callhammar Kontakta oss på Gruppledare Hälsans Stig promenadslingan för både kropp och själ Hälsans Stig är en härlig slinga i omväxlande miljö med varje kilometer utmarkerad. Börja din promenad var du vill och räkna själv ihop hur många kilometer du tillryggalagt. Slingan i Katrineholm är 10 km. År 1995 upprättades den första Hälsans Stig (Slí na Sláinte) i Irland. Tanken är att inspirera till motion för folkhälsans skull. Hälsans Stig kan Naturguide Med hjälp av Naturguiden hittar du dina egna utflyktsmål och smultronställen i Katrineholms kommun. Packa matsäckskorgen, följ guiden och njut av den stora variationsrikedomen. Foto: Lena Hammarbäck användas av såväl söndagsflanörer som frisk - sportare, daghemsgrupper och pensionärer. Förutom kilometer- och riktningsskyltar finner du också ett antal orienteringsskyltar över området. Passa på att ta del av vad omgivningen har att erbjuda! Karta kan du hämta i pdf-format på Katrineholms webbplats. Du kan också hämta kartor och beskrivning på biblioteket eller turistbyrån....och vilka banker satsar helhjärtat på våra barns fritid och framtid för att den ska bli riktigt meningsfull Bara Sparbanken I Naturguiden hittar du ett urval naturområden av hög kvalitet. Områdena presenteras med karta, vägbeskrivning och utförlig beskrivning av naturkvaliteter och ekologi. Urvalet av områden har gjorts av miljöinspektör Håkan Lernefalk. I guiden finns tips om både utpräglade turistmål och mindre kända ställen med både intressant historia och upplevelser utöver det vanliga, framhåller Håkan Lernefalk, som svarar för urvalet av områden. Naturguiden finns att köpa på miljöförvaltningen eller på turistbyrån. P-skiva Det är gratis att parkera i Katrineholm, men i centrala Katrineholm måste du använda P-skiva. Skyltning visar var P-skiva ska användas. På följande platser kan du hämta en P-skiva Till skillnad från andra banker i Sörmland är vi en sparbank. En lokal bank vars främsta uppgift är att arbeta för sörmlänningarnas och bygdens bästa. Alltid. Telefon sormlandssparbank.se FLEN KATRINEHOLM MALMKÖPING NYKÖPING OXELÖSUND VINGÅKER Turistbyrån, Stortorget Kulturhuset Ängeln, Djulögatan 27 Service- och teknikförvaltningen, Trädgårdsgatan 1 Kommunens växel i Nämndhuset, Vasavägen 16 Här hittar du information Kommunens webbplats Månadsannonsering med helsida i Katrineholms-Kuriren Veckoannonsering torsdagar i Katrineholms-Kuriren Du är naturligtvis alltid välkommen att ringa oss. Via kommunens växel får du hjälp att hitta den person du söker. 14

15 Sörmlands Sparbank Se annons sid. 14 KFAB Se annons sid. 10 BANK BOSTÄDER VI HÄLSAR DIG VÄLKOMMEN! MARKISER och PERSIENNER Katrineholms Markis & Persienn AB Starrvägen 18, KATRINEHOLM Tel Mobil Välkomna! POLITISKA PARTIER SAMTALSTERAPI Kognitiv samtalsterapi samtalsstöd Stödhjulet Se annons sid. 12 SECONDHAND Pingstkyrkans Biståndscenter Seconhand Se annons sid. 14 Din lokala Foto och Videohandlare Fredsgatan Katrineholm Tel: Katrineholms Energi Se annons sid. 11 Katrineholms Energi Se annons sid. 11 BREDBAND ENERGI ENERGI- och KLIMATRÅDGIVNING Energirådgivningen Se annons sid. 8 Svenssons Foto Se annons sid. 15 FOTOBUTIK Centerpartiet i Katrineholm Se annons sid. 8 Folkpartiet i Katrineholm Se annons sid. 14 Kristdemokraterna i Katrineholm Se annons sid. 8 Moderaterna i Katrineholm Se annons sid. 8 Vänsterpartiet i Katrineholm Se annons sid. 15 REGIONFÖRBUND Politiskt Samverkansorgan Regionförbundet Sörmland Se annons sid. 13 STUDIEFRÄMJANDET Studiefrämjandet i Katrineholm Se annons sid. 11 STUDIEFÖRBUND ABF i Katrineholm Se annons sid. 14 TANDLÄKARE Tandläkare Dan Antell Se annons sid. 15 Tandläkare Anna Strömblad Se annons sid. 15 ÅTERVINNING Renhållning Sörmland Vatten och Renhållning AB Se annons sid. 13 LOGI, KONFERENS & IDROTTSLÄGER till förmånliga priser. LOGI KONFERENS FÖRENINGSHUS I Katrineholms AIK spelar vi fotboll, handboll och bowling. Kontakta oss om du är intresserad! kansli: Välkommen till HOTELL Mötesplats Konferens Restaurang Catering Hotel Statt Se annons sid. 15 HÄLSA Företag Privatpersoner Massör Akupressör Hälsans Tecken Se annons sid. 15 hjälp barn med cancer Det enda socialistiska partiet IDROTTSFÖRENING/VANDRARHEM Ekbackens Sporthotell Se annons sid. 15 postgiro: KOLLEKTIVTRAFIK Länstrafiken Sörmland Se annons sid. 5 KONFERENS RESTAURANG Skolresa Studietidning Camping Fiskeboda Se annons sid. 9 Pingstkyrkan Se annons sid KYRKOR och SAMFUND Leksaksboden Se annons sid. 11 Ydewalls Se annons sid. 9 och 15 LEKSAKER & BABY LÄGENHETER Lokaler Händer det - så händer det hos oss! RESTAURANG JULBORD FESTVÅNING NATTKLUBB AFTER WORK UTESERVERING FRUKOSTBUFFÉ CATERING VIP-HYLLA BLUESAFTON FÖRELÄSNINGAR 18 KONFERENSLOKALER PUB BRÖLLOPSFEST ROCKABILLYFEST 92 HOTELLRUM LUNCHSERVERING EVENTS M.M HOTELSTATT.SE/NYINFLYTTAD Välkommen Tandvård för barn och vuxna Tandläkare Dan Antell Tel Tandläkare Anna Strömblad Tel Köpmangatan Katrineholm Hyr lägenhet eller lokal hos oss! tel Annica Larsson, akupressör/massör tel el: lsanstecken.se Akupressur: Akupressur är som akupunktur, skillna- - Klassisk massage: Välkommen till Köpmangatan 3! Medlem i Kroppsterapeuternas yrkesförbund

16 Tveta Kälbro Ekeberg Stavik Vi Vargarn Nabben Ärla Måla Skölby Lundby Näset Järshammar Hedlandet Bärsta Alberga Lövön Årby Axnäs Hästnäs Ålhammarsudden Naturres. Spånga Ramsnäs Kvisslan Valesundet Vångsö Stora Sundby M Räffla Östra Hjälmaren Mo Ärla Valen Tummelsta Rinkes Hjälmaresund Bälgviken Fritidsomr. Slytan Bårsten Dremo Forskilen St. Grytsjön Uddens Vällbäck Åstorp Näshulta Näshultasjön fritidsområde Torp Hedensö Rökärr Vidökna Heden St. Knutstena Störhult Barrön Vinön Sörtorp Daviken Långkärr Ekhult Magda Tåkenön Vadshammar Vackernäs Holmsjön Nälen Dagsjön Edet Göransdal Båsbo Haneberg Flensjön Flassbro Bråho Kvisterhult Fräkentorp Fiskeboda t Hjälmsätters Svalboviken S Hjälmaren fritidsomr. Tomastorp Berga Kalkbrotts- Lövåker villorna Väsby Botten Bronäs Rörviks Äs Hälleforsnäs Smedstor orp fritidsområde Forsby Ålsätter Blomsterhult Aspen Ölmstorp Julita Y M Nifsand Äsköping Lörstorp Djursnäs Öljaren Backa Flenmo Alberga Gr Ättersta Gimmersta Löten Rud Västtorp Strömkärr Hedtorp Läppe Österåker Öknaby Fjällskäfte Baggetorp Husby Hälleråd Hulla Boda Forneb Hökhult Vannala Boda Råd Granhed Mellösa Stav Lindebol Slättfall Vad Neding Skogalund Ärnebäck Torsbo Bie Abbotnäs Harpsund Skogen Yxtaholm Vilbo Boda Orrhammar Låttern Himlinge Äsplund Dalstugan Nygård Grysta Talja Ökna säteri Kyrksjön Nästorp Låttra Orrhammaren Vik Jägern Fors b Målka Ängstugan Vittorp Vegersberg Flen Bromma Simonstorp Floda Lunda Vrettsta V Vingåker Gropptorp Lindbro Ekenäs Mä Bråten Billsbro Hacksta Sävstaholm Skenäs Göttersta Vallmotorp Stenhammar Marmorbyn Viala Stav Valsta Hornsund Nordan- Hägerbo Öja Galltorp Gillbergatorp Strängstorp b kärr Sköldinge Hålbonäs gård Vingåker Kolsnaren Kulltorp gsjön Lönntorp Vannala Kanntorp Varbro Vännervass Dammsdal Vad Nästorp Skalunda Sköldnäs Ålsätter Ruda Näsnaren Torp ninge Viren Baggetorp Valla Årsta Sjöholm k Göketorp Gäringe Sågmon Knutsta Fimta Ekesjö Veckeln Sjögölet Vårnäs Hulta Marsjön Kindstorp Mjälnäs ittbro Rosendal Speteby Veckla Sunda Genne Katrineholm Hedenlunda Marsjö Hässle Lerbo S Lyttersta Solberga Barksätter Byle Ruda Stensjön Ö Vingåker Duveholm St. Djulö Vadsbro Sund Bärle Klastorp St. Malm Skalltorp t b Djulökvarn Katrineborg Blacksta Tölingsnäs Valla Lagmansö Ekenäs Roltorp Bjurstorp Forssjö Gustavsvik Fyrby Björsjön Tisenö Forsa J Täljaren Långhalsen Tisnaren Beckershov Ålspånga Torpa Husby Skedevi Harlinge Eriksberg Gryt Sörtorp Remröd Hageby Ekeby Tisnarebaden Gribäcken Myrkärr Glippsta Sjövik Ingestorps Björnhult Tisenhult Hagby Gotthardsberg ritidsomr. Sörviken Mullsätter Brenäs Skaresta Råd Bettna Hävla Strångsjö Nora Tisnarbro Hönstorp Yttersjön Toltorp Broby Regnaholm Bo hage Valsta Sv Finnängen Lundby Storsjön Regnaren Öv. Hävla Mögsjöarna Sjölunda Glabol Hofsta Åkerö Perstorp na Fjärdingstorp Utterstorp Eneby Sila Fall Yngaren Frängsätter St. Gryten Starrnäs Sjöboda Viggaren Brännkärr Vikstorp Marieberg Binklin Asketorp Hunn Selesjö Hålvetten Kälkesta Ölmetorp Malmsjön / Yngersstrand Åndenäs Bränntorps Ändebol Hult Halla Bränntorp fritidsomr. Fjälaren Gäddö Hagbyberga elfors Mark Långtvaren Näset Nylingen Hjulbo Kalbo Glindran Nykvarn Edeby Näsnaren Nästorp Sandvik Ha Björke Hunn Nylingstorp Björkesjön Ekeby Tvartorp Bremyreö Rejmyre Frogetorp Björkvik Danbyholm Bremyra Hagsjö Kj Kolvetorp Mellanjuten Tagnetorp Bjärsätter Rosenlund Djupvik Västjuten Börgöl Östjuten Linddalen Mota Norde- Magnehult Fläten Mjälnäs näset Tjuttorp Skogstorp Lövsten Älgsjöbron Slätten Enaren Sandudden Skogsby Björkviks fpl. Mottorp Svartviken Kosjöhult Simonstorp Ottekil Flasbjörke Tummetorp Virlången n Myckel- Humle- Orm- mossa Virå Häradstorp Svängbågen Virlångshult Bysjön Gromossen kärr lången Holpen St. Brevik Brostugan Kvarsjöhult Rippestorp Hjälmstorp Yddetorp Jägersberg Gammelsta N j Ålberga gård Lantmäteriet Medgivande MS2009/ NÄRKE NÄRKE VÄSTMANLAND SÖDERMANLAND Vårt stadsvapen aktuellare än någonsin Det började med järnvägen Västra och södra stambanorna möttes och Katrineholm blev en järnvägsknutpunkt. Katrineholm blev stad fastställdes stadsvapnet, som genom sina symboler fångade upp det som då karaktäriserade staden. Det komponerades av konstnären Carl Richard Forss - lund, som då var verksam i Katrineholm. Dåvarande riksheraldikern beskrev Katrineholms stadsvapen i följande ordalag: SÖDERMANLAND ÖSTERGÖTLAND En röd sköld genom ett omvänt gaffelkors av guld, delat i tre fält; i första fältet en mercuriestav, i andra en hammare och i tredje en ros, allt av sagda metall. Gaffelkorset symboliserar just mötesplatsen för de båda stambanorna, hammaren betecknar industrin, mercuriestaven handeln och rosen trädgårdsstaden. Symbolerna i vårt vapen är nu aktuellare än någonsin; järnvägen får ökad betydelse för godstransporter och den gamla stationen har utvecklats till ett modernt resecentrum. Katrineholm har fått rollen som regionalt handelscentrum. Företagen utvecklas mot nya marknader och vi satsar på varumärket Sveriges Lustgård. Åkforsån Katrineholms kommun Katrineholm Telefon växel: (vardagar klockan 8 17) e-post: Besöksadress Stadshuset Gröna Kulle Djulögatan 41

Visionen- vad jag tycker är bra

Visionen- vad jag tycker är bra Visionen- vad jag tycker är bra Utveckling framåtanda- satsning Vacker stad levande centrum, mysigt, bilfritt, Rekreationsmöjligheter parker, planteringar, natur, bad, friluftsliv Boendemiljö byggnader,

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Södertälje i världen Världen i Södertälje www.sodertalje.se

Södertälje i världen Världen i Södertälje www.sodertalje.se Södertälje i världen Världen i Södertälje Stockholms storasyster Mötesplatsen Staden som sjuder av liv Knutpunkten Här möts Europavägarna 44 min till Stockholm C Snabbtåg till Göteborg, Malmö, Karlstad

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

... och välkommen till Sörmland. Katrineholms-Kuriren önskar alla turister och sörmlänningar en riktig varm oc skön sommar, med avkopplande

... och välkommen till Sörmland. Katrineholms-Kuriren önskar alla turister och sörmlänningar en riktig varm oc skön sommar, med avkopplande ... och välkommen till Sörmland. Katrineholms-Kuriren önskar alla turister och sörmlänningar en riktig varm oc skön sommar, med avkopplande sommarläsning och många turisttips! vålitömmen! KftTRtNrffoUttS

Läs mer

ditt välbefinnande vår passion

ditt välbefinnande vår passion ditt välbefinnande vår passion När du åker till Friibergs Herrgård händer det något. Du kommer fram och tar det första andetaget och känner hur axlarna sjunker ner. Du tittar ut över Mälaren, tystnaden

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Kungsörs kommun. Flytta till Kungsör. presenterar. Boendeguide 2012/2013

Kungsörs kommun. Flytta till Kungsör. presenterar. Boendeguide 2012/2013 Flytta till Kungsör Kungsörs kommun presenterar Boendeguide 2012/2013 Välkommen att upptäcka ditt eget kungarike - Kungsör Kunglig historia Kungsör har växt fram på det område vid Mälarens strand, där

Läs mer

Det ska va kul att ha barn i stan 2010-08-31

Det ska va kul att ha barn i stan 2010-08-31 Det ska va kul att ha barn i stan 2010-08-31 Det ska va kul att ha barn i stan Antalet barn i Stockholms innerstad har tredubblats sedan 1980, och en tredjedel av alla 64 000 stockholmare mellan noll och

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Vill bo nära naturen och nära staden...

Vill bo nära naturen och nära staden... Vill bo nära naturen och nära staden... Älska Säffle! Älska Säffle 1 Välj dina egna vägar. 2 Älska Säffle Allt nära Är du en av många människor som bär på en dröm om ett bra boende? Vill bo nära naturen

Läs mer

>>Vingåkers kommun erbjuder byggklara tomter. Från 20 000 kr, inkl bygglov<<

>>Vingåkers kommun erbjuder byggklara tomter. Från 20 000 kr, inkl bygglov<< >>s kommun erbjuder byggklara tomter. Från 20 000 kr, inkl bygglov

Läs mer

UNIKA LOKALER MODERN UTRUSTNING GOD MAT TRIVSEL FLEXIBILITET NÖJDA KUNDER MÖTEN KONFERENS

UNIKA LOKALER MODERN UTRUSTNING GOD MAT TRIVSEL FLEXIBILITET NÖJDA KUNDER MÖTEN KONFERENS UNIKA LOKALER MODERN UTRUSTNING GOD MAT TRIVSEL FLEXIBILITET NÖJDA KUNDER MÖTEN KONFERENS ALLT FÖR ETT BRA MÖTE VÄLJ TRÄCENTRUM Många företag och organisationer väljer Träcentrum som mötesplats. Träcentrum

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Bjud in till. inspiration

Bjud in till. inspiration Bjud in till inspiration Vi älskar möten! Ja, vi älskar faktiskt alla sorts möten. Speciellt den sköna stämning som sprids och den kreativitet som uppstår när människor samlas utanför vardagens väggar.

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

ANHÖRIGSTÖD I KARLSTAD FÖR DIG SOM STÖTTAR ELLER VÅRDAR NÅGON NÄRSTÅENDE

ANHÖRIGSTÖD I KARLSTAD FÖR DIG SOM STÖTTAR ELLER VÅRDAR NÅGON NÄRSTÅENDE ANHÖRIGSTÖD I KARLSTAD FÖR DIG SOM STÖTTAR ELLER VÅRDAR NÅGON NÄRSTÅENDE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Vi är Anhörigcentrum s.5 Det här erbjuder vi s.7 Någon nära mig är äldre eller långvarigt sjuk s.9 Jag

Läs mer

Enköping Hyresbostäder

Enköping Hyresbostäder Enköping Hyresbostäder Nya lägenheter i kvarteret Älgen Enköping Sveriges närmaste stad AB Enköpings Hyresbostäder Enköping är en expansiv småstad som kan erbjuda ett trivsamt boende för den som söker

Läs mer

Flytta hit? till dig som är nyfiken på mariestad och Mariehus

Flytta hit? till dig som är nyfiken på mariestad och Mariehus Flytta hit? till dig som är nyfiken på mariestad och Mariehus I Mariestads skärgård finns många utflyktsmål. Här samsas naturreservat med sandstränder och klippor. foto: mostphotos Mariestad har en av

Läs mer

Kommunens fem ledord. Växande Hållbarhet Närhet Upplevelser Möjligheter

Kommunens fem ledord. Växande Hållbarhet Närhet Upplevelser Möjligheter Kommunens fem ledord Växande Hållbarhet Närhet Upplevelser Möjligheter Vi växer för en hållbar framtid Hållbarhet handlar om både ekologiska, ekonomiska och sociala dimensioner. Vi kan växa befolkningsmässigt,

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

Tre mysiga städer i Stockholms närhet med Bullerby-känsla och tillhörande sagoslott blir fina utflykter när du är turist i din egen stad.

Tre mysiga städer i Stockholms närhet med Bullerby-känsla och tillhörande sagoslott blir fina utflykter när du är turist i din egen stad. Kropp & Själ Annonsera Kontakta oss Sök Hem Utflyktsmål i sommar Smultronställen Tre mysiga städer i Stockholms närhet med Bullerby-känsla och tillhörande sagoslott blir fina utflykter när du är turist

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Frågeformulär till besökare av evenemang eller besöksmål i Sunne kommun sommaren 2011

Frågeformulär till besökare av evenemang eller besöksmål i Sunne kommun sommaren 2011 BILAGA 1: Enkät med gemensamma frågor samt unika enkäter Frågeformulär till besökare av evenemang eller besöksmål i Sunne kommun sommaren 2011 Sunne kommun genomför under sommaren 2011 en besöksundersökning

Läs mer

Det nya Öland Björkviken

Det nya Öland Björkviken Det nya Öland Björkviken www.gbjbygg.se Med havet som bästa granne. GRAFISK PROFIL VÄXJÖ VÄRNAMO GÖTEBORG ÖLAND björkviken svårslaget läge Det nya Öland ligger lite bättre till redan från början. Nära

Läs mer

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd Brf lomma läge Bofakta 6,2 takhöjd Lägenheter Etapp 2 Fladängskolan Bilden är en illustration. Avvik Välkommen till Lomma Läge Höje å Som alltid när vi utvecklar bostäder, väljer vi ut de bästa adresserna

Läs mer

Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar

Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar Styrdokument Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.11) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 108 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

PLANERA DIN KUNDAKTIVITET I. Jönköping

PLANERA DIN KUNDAKTIVITET I. Jönköping PLANERA DIN KUNDAKTIVITET I Jönköping restauranger i Jönköping Tegel Matbar Galleri Sjön Köket levererar rustika, europeiska smaker i modern tappning under benämningen easy eating. Med ca 50 meter från

Läs mer

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna.

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna. Våga Visa kultur- och musikskolor Sida 1 (8) Värmdö Scenskola Vad är bäst? Alla andra elever. Allt. Allt, jag tycker jätte mycket om teater. Allting. Att alla bryr sig om mig. Att alla är med på en stor

Läs mer

Ungdomsdialog om Aspedalen-Aspevallen

Ungdomsdialog om Aspedalen-Aspevallen 1 (5) Infrasupport Elin Elebring Utvecklingssekreterare 0302-52 11 02 0767-80 53 48 elin.elebring@lerum.se Ungdomsdialog om Aspedalen-Aspevallen Den 2 september träffade några av kommunens politiker ett

Läs mer

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på:

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på: Höstlov i Motala 1-5 november Se programmet och läs om att som sker under året på: motala.se/ung Bowling Motala Bowlinghall Öppettider Måndag 31/10 13.00-16.00 Tisdag 1/11 13.00-16.00 Onsdag 2/11 13.00-16.00

Läs mer

Om äldre människors rättigheter

Om äldre människors rättigheter Om äldre människors rättigheter Äldre människor är som alla andra människor Olika varandra med olika behov, erfarenheter, traditioner, intressen och smak. Men äldre kan vara mer sårbara än yngre. Sjukdom

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (7)

Tjänsteskrivelse 1 (7) Tjänsteskrivelse 1 (7) 2010-08-10 FRN 2009/82 Fritidsnämnden Redovisning av fritidsvanor bland personer med viss funktionsnedsättning, genomförd i samarbete med FUB, föreningen för utvecklingsstörda barn

Läs mer

Med Vänliga Hälsningar Fritidsassistent Angelika Hallberg

Med Vänliga Hälsningar Fritidsassistent Angelika Hallberg HEJ! Här kommer nu 2014 års resor och läger med FUB. De resor och läger som finns med i programmet ordnas inte bara av FUB utan vi samarbetar även med Jönköpings kommun, Länsförbundet FUB, Smålands HIF,

Läs mer

-ett minne för livet.

-ett minne för livet. -ett minne för livet. Nu väcks Musikaliska till liv med nytt mål och nya färdriktningar - allt i musikens tecken. I hjärtat av Stockholm finner vi en av huvudstadens mest exklusiva och anrika konsertlokaler.

Läs mer

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre.

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. SAMMANHÅLLNING Vi ser fram emot att se er växa både som grupp och individ. ENTUSIASM Tillsammans skapar vi minnesvärda

Läs mer

Kommande bostadsprojekt.

Kommande bostadsprojekt. Kommande bostadsprojekt. K Malmbryggshagen tredje etappen 112 bostäder K Strandängen, Brandholmen 179 bostäder K Jakten, Brandholmen 130 bostäder K Västra Skeppsbron, Hamnen 200 bostäder K Linjalen, Fågelbo

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport Fritidsenkät 2014 Åk 5 och 8 Standardrapport Årskurs 5 56,4% 248 Årskurs 8 43,6% 192 Svarande 440 Inget svar 6 Kille 50,9% 227 Tjej 48,2% 215 Bor i Ljungby 59% 263 Bor utanför Ljungby 40,6% 181 Svarande

Läs mer

Träff 1: 13 augusti i Ljustorp 7 deltagare och 1 processledare = två grupper En person under 18 år, 3 mellan 30-40, 2 mellan 40-50 och en över 60

Träff 1: 13 augusti i Ljustorp 7 deltagare och 1 processledare = två grupper En person under 18 år, 3 mellan 30-40, 2 mellan 40-50 och en över 60 Sammansta llning Landsbygd 2.0 I Landsbygd 2.0 lyfts idéer för lokal utveckling fram genom samtal mellan generationer. Metoden är enkel, har bra hjälpmedel och går ut på att alla är med och diskuterar

Läs mer

Funderar du på att bo i Kramfors kommun?

Funderar du på att bo i Kramfors kommun? Funderar du på att bo i Kramfors kommun? När du får uppehållstillstånd i Sverige är det viktigt att hitta en bostad och ett arbete i en kommun där du och din familj trivs. Om du är inskriven på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund

Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund Välkommen till Kulturen! Välkommen till en annorlunda konferensanläggning mitt i centrala Lund. Här kan du välja mellan ett stort modernt auditorium, ett

Läs mer

Mot en spännande framtid. Barkarby College i Järfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar

Mot en spännande framtid. Barkarby College i Järfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar Mot en spännande framtid Barkarby College i ärfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar Framåt inom natur och teknik Stockholm Väst är ett av de hetaste tillväxtområdena

Läs mer

UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR AUGUSTI 2020 JULI 2021

UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR AUGUSTI 2020 JULI 2021 UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR AUGUSTI 2020 JULI 2021 Rena din själ där ren möter säl Seskarö Strandby Släpp vardagen i samma stund som du kör över bron till Seskarö. Ta in skogen, havet och friden. Kör vägen

Läs mer

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 Den här ekorren Kurre längtar efter sommar, sol, värme och färska nötter att käka. Ha en trevlig sommar önskar redaktionen och Kurre. Hanna BABBEL

Läs mer

Kursgårdar. Bommersvik, Södertälje

Kursgårdar. Bommersvik, Södertälje UGL-guiden erbjuder endast kvalitetssäkrade kurser som alla uppfyller Försvarsmaktens krav på kvalitet, kursinnehåll och handledarkompetens. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar. För

Läs mer

LET ÔSS ENTERTAIN YOU

LET ÔSS ENTERTAIN YOU LET ÔSS ENTERTAIN YOU IBLAND ÄR DET OK ATT SKRYTA Vi i Sunne kan det här med stora arrangemang. Vi har gjort det förut, och kan göra det igen... och igen... och igen. Nu är det er tur att se vad vi går

Läs mer

HÄLLEFORS KOMMUN. Hällefors Grythyttan Loka

HÄLLEFORS KOMMUN. Hällefors Grythyttan Loka HÄLLEFORS KOMMUN Hällefors Grythyttan Loka Hällefors kommun Hällefors kommun har ett fantastiskt läge i natursköna Bergslagen. Centralt belägen mellan storstad och landsbygd, omkring 3 timmar ifrån Stockholm,

Läs mer

FERIEPRAO SOMMAREN 2015

FERIEPRAO SOMMAREN 2015 FERIEPRAO SOMMAREN 2015 För ungdomar födda 1998 och är skrivna i Umeå kommun. Med det här informationsbladet vill vi ge ungdomar och föräldrar en inblick i vad ferieprao är. Ferieprao är en satsning av

Läs mer

Förskolelärare att jobba med framtiden

Förskolelärare att jobba med framtiden 2010 Förskolelärare att jobba med framtiden Skribenter och fotografer: Elin Anderberg Tove Johnsson Förskollärare som yrke Som förskollärare jobbar du inte bara med barnen i sig utan även med framtiden.

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

Kommunbladet september 2014

Kommunbladet september 2014 Kommunbladet september 2014 Valet 2014 Söndag den 14 september är det val till riksdag, kommun och landsting. När du röstar ska du ta med röstkort och ID-handling, till exempel körkort eller pass. Om du

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Inspiration till Bamses må bra tidning

Inspiration till Bamses må bra tidning Inspiration till Bamses må bra tidning Inspirationen är sammanställd av personal vid Förskolorna i Dals-Eds kommun. Förslag till arbetsgång Informera föräldrar om projektet och Bamses må bra tidning och

Läs mer

BättRe liv i Skåne Skåne. Region Skåne

BättRe liv i Skåne Skåne. Region Skåne Bättre liv i Skåne Bättre liv i Skåne Grafisk formgivning: Annelie Christensen, Enheten för kommunikation, Region Skåne Fotograf: Kasper Dudzik, Ingram, Dan Ljungsvik, Håkan Sandbring Tryck: AM-Tryck &

Läs mer

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk!

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! Evenemangslista NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! www.konsthantverkarnakarlstad.se Vår förhoppning är att kunder från när och fjärran skall

Läs mer

Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014

Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014 Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014 Tar du hand om någon som behöver din hjälp? Där är varmt välkommen till oss på Anhörigcenter och vi vill helst att du kommer innan du sliter ut dig

Läs mer

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du?

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du? Del 1 Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du Tjej Kille 2. I vilken skola gå du i? Duveholmsgymnasiet Lindengymnasiet Ellwynska skolan 3. Vilken årskurs går du i? Årskurs 2 i gymnasiet, NV

Läs mer

Vi når 80% av Sveriges befolkning inom en radie på 40 mil. Stefan Nyman, vd EA Åkeri AB. Etablera dig i Skara!

Vi når 80% av Sveriges befolkning inom en radie på 40 mil. Stefan Nyman, vd EA Åkeri AB. Etablera dig i Skara! Vi når 80% av Sveriges befolkning inom en radie på 40 mil Stefan Nyman, vd EA Åkeri AB Etablera dig i Skara! Vårt mål är Sveriges bästa dialog Mat, transporter och logistik, handel, nöjen och musik naturligtvis

Läs mer

Hej arbetsterapeuter!

Hej arbetsterapeuter! Hej arbetsterapeuter! Årets första månader har flugit förbi och våren är här. Styrelsen har genomfört årsmötet som hölls den 7 mars där Anette Hjälmefjord bjöds in för att prata om sina erfarenheter kring

Läs mer

Restaurang- och livsmedelsprogrammet VIRGINSKA

Restaurang- och livsmedelsprogrammet VIRGINSKA Restaurang- och livsmedelsprogrammet VIRGINSKA Restaurang- och livsmedelsbranschen växer hela tiden och efterfrågan på utbildad arbetskraft ökar. Är du intresserad av nya trender inom mat & dryck? Har

Läs mer

Tubberödshus. Så länge du är i livet ska du leva

Tubberödshus. Så länge du är i livet ska du leva Tubberödshus Så länge du är i livet ska du leva Så länge du är i livet ska du leva I genuin bohuslänsk natur med berg, grönska och närhet till havet ligger Tubberödshus äldreboende i Skärhamn på Tjörn.

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Kvarteret Bleckslagaren, Sävsjö. Ett grönt CENTRUM boende Moderna lägenheter med närhet till service och handel

Kvarteret Bleckslagaren, Sävsjö. Ett grönt CENTRUM boende Moderna lägenheter med närhet till service och handel Kvarteret Bleckslagaren, Sävsjö Ett grönt CENTRUM boende Moderna lägenheter med närhet till service och handel Vill Du bo mitt i centrum? Sävebo, det kommunala bostadsbolaget, bygger nytt i Sävsjö! Centralt

Läs mer

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU Malmö C Caroli City Drottningtorget Göteborg/ Stockholm Entré Lilla torg Stortorget Rörsjöparken Värnhemstorget Köpenhamn Gustav Adolfs torg St Pauli kyrka St Pauli kyrkogård Triangeln 954 GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN

Läs mer

Kultur kan ju verkligen vara allting, kultur är ju museum, bild, form, text. Man kan ju säga att kultur är allting. Tycker jag.

Kultur kan ju verkligen vara allting, kultur är ju museum, bild, form, text. Man kan ju säga att kultur är allting. Tycker jag. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid UNGKULTURDIALOG Ungdomsfullmäktige, Göteborg 1 mars 2007 Under 1,5 timme samtalade vi med representanter från Göteborgs

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

First Camp Ekerum OBJEKTSBESKRIVNING. www.bocamp.se

First Camp Ekerum OBJEKTSBESKRIVNING. www.bocamp.se First Camp Ekerum OBJEKTSBESKRIVNING www.bocamp.se Välkommen till First Camp Ekerum Campingen ligger mycket attraktivt alldeles vid Kalmarsund endast en dryg mil från sommarmetropolen Borgholm med dess

Läs mer

UNIKT KONCEPT: Träningsläger anpassat för ditt lag Laganpassat träningsläger på Rosvalla Nyköping Eventcenter 2011

UNIKT KONCEPT: Träningsläger anpassat för ditt lag Laganpassat träningsläger på Rosvalla Nyköping Eventcenter 2011 UNIKT KONCEPT: Träningsläger anpassat för ditt lag Laganpassat träningsläger på Rosvalla Nyköping Eventcenter 2011 SUPER CAMP Välkommen till Rosvalla Nyköping Eventcenter! Vi är ett av Skandinaviens största

Läs mer

Socialdemokraternas vision för Hjärup

Socialdemokraternas vision för Hjärup Socialdemokraternas vision för Hjärup 1 Pierre Sjöström, kandidat till fullmäktige och uppdraget som kommunstyrelsens ordförande Hjärup är den tätort som växer mest i vår kommun. Expansionen innebär utmaningar,

Läs mer

Källbyängar. Inspiration. Nyabostäder. 80 lägenheter och 40 gathus i bostadsrättsform i södra Lund

Källbyängar. Inspiration. Nyabostäder. 80 lägenheter och 40 gathus i bostadsrättsform i södra Lund Källbyängar Inspiration 80 lägenheter och 40 gathus i bostadsrättsform i södra Lund Nyabostäder 2 RIKSBYGGEN INSPIRATION källbyängar Välkommen till ett strandnära boende i södra Lund Riksbyggen reserverar

Läs mer

Resultat av workshop Besöksmål Mariestad #3

Resultat av workshop Besöksmål Mariestad #3 Resultat av workshop Besöksmål Mariestad #3 20120904 Utifrån Mariestads fem visionsmål 2017 har deltagarna arbetat med att ta fram argument, idéer och förslag på satsningar under respektive rubrik. Men

Läs mer

Vad är goda levnadsvillkor för dig?

Vad är goda levnadsvillkor för dig? Vad är goda levnadsvillkor för dig? I LSS så står det att man genom insatserna ska få goda levnadsvillkor. Frågan är vad goda levnadsvillkor betyder? Den frågan har Riks-Klippans styrelse och Klippan i

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

Mjuklandning i ditt nya hem

Mjuklandning i ditt nya hem INNEHÅLL Mjuklandning i ditt nya hem...3 Linköping - en stad i förändring...5 Gottfridsberg - en plats nära hjärtat...6 Livskvalitet för många smaker...7 Därför bor du bättre hos oss... 10 Mjuklandning

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Erasmus-utbyte jan juli 2010

Erasmus-utbyte jan juli 2010 Erasmus-utbyte jan juli 2010 Hogeschool van Amsterdam, Nederländerna Varför valde du att studera utomlands? Jag ville uppleva annan, ny kultur, träffa människor från olika platser i världen och byta ut

Läs mer

HERRGÅRDSÄNGEN Förverkliga drömmen om ett lantligt boende www.longvalley.se

HERRGÅRDSÄNGEN Förverkliga drömmen om ett lantligt boende www.longvalley.se HERRGÅRDSÄNGEN Förverkliga drömmen om ett lantligt boende www.longvalley.se För snart 10 år sedan beslutade vi att lämna stressen och bilköerna för att hitta en bättre balans i vårt liv och boende. Vi

Läs mer

ENERGI- INGENJÖR? UNDER- SKÖTERSKA? PARK- FÖRVALTARE? SAMHÄLLS- PLANERARE?

ENERGI- INGENJÖR? UNDER- SKÖTERSKA? PARK- FÖRVALTARE? SAMHÄLLS- PLANERARE? ENERGI- INGENJÖR? PARK- FÖRVALTARE? SAMHÄLLS- PLANERARE? UNDER- SKÖTERSKA? EN VÄGLEDNING TILL JOBB INOM SÖDERHAMNS KOMMUN WWW.SODERHAMN.SE/YRKESKOMPASSEN EN ARBETSGIVARE HUNDRATALS YRKEN Att jobba i en

Läs mer

VIF startades den 4 maj 2006.

VIF startades den 4 maj 2006. VIF startades den 4 maj 2006. Tanken med den här föreningen är att förena människor, oavsett ursprung, kultur, religion, kön eller hudfärg. Ett sätt att knyta kontakter och lära sig mer om olika kulturer.

Läs mer

Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010

Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010 Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010 Södertälje knutpunkten Södertälje är ingen vanlig svensk stad. Långt därifrån. Sedan urminnes tider är Södertälje en viktig handelsplats, en knutpunkt där stad

Läs mer

Foto: Andreas Sander. Aktivitetsplan Sveriges Lustgård 2011-2015

Foto: Andreas Sander. Aktivitetsplan Sveriges Lustgård 2011-2015 Foto: Andreas Sander Aktivitetsplan Sveriges Lustgård 2011-2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Vision 2025 3. Varumärkesstrategi 3.1 Varumärket 3.2 Sveriges Lustgård 4. Mål, marknader och målgrupper

Läs mer

I Norrtälje har du nära till allt och bara 1 timme till Arlanda och Stockholm. Rätta läget för ert träningsläger.

I Norrtälje har du nära till allt och bara 1 timme till Arlanda och Stockholm. Rätta läget för ert träningsläger. Lagkänsla. I Norrtälje har du nära till allt och bara 1 timme till Arlanda och Stockholm. Välkommen till Norrtälje Sportcentrum! Nästan oavsett vilken som är din favoritsport kan vi lova dig en riktigt

Läs mer

Våra program GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik

Våra program GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Våra program GULDSTADSGYMNASIET barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Den lilla skolan med de stora möjligheterna Ja, vi är en liten skola och det är ett viktigt skäl till att många elever

Läs mer

Ett boende att se fram emot

Ett boende att se fram emot Ett boende att se fram emot Micasa Fastigheter i Stockholm AB en del av Stockholms stad Ett fastighetsbolag där hyresgästen står i centrum Stockholms stad har valt att samla alla sina omsorgsfastigheter

Läs mer

Bonusboende För ett enklare liv

Bonusboende För ett enklare liv Bonusboende För ett enklare liv Kom hem till lite extra trygghet och gemenskap Oavsett var i livet du befinner dig vill vi att du ska känna hemlängtan. Våra bonusboenden erbjuder både det och den där extra

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

FILMPEDAGOGIK.NU MEDIEGRANSKNING I SKOLAN. Hur bilder fungerar med olika text

FILMPEDAGOGIK.NU MEDIEGRANSKNING I SKOLAN. Hur bilder fungerar med olika text FILMPEDAGOGIK.NU MEDIEGRANSKNING I SKOLAN Hur bilder fungerar med olika text MEDIEGRANSKNING I SKOLAN HUR BILDER FUNGERAR MED OLIKA TEXT MIKAEL KOWALSKI Epost: fb.filmped@swipnet.se Telefon 031-12 10 90

Läs mer

Rapport från ett dialogmöte. Gymnasieelever om Upplands Väsby idag och i framtiden

Rapport från ett dialogmöte. Gymnasieelever om Upplands Väsby idag och i framtiden Rapport från ett dialogmöte Gymnasieelever om Upplands Väsby idag och i framtiden Elin Berglund KTH, Urbana och regionala studier Dialog om Väsby idag och i framtiden Med vem? SP10E (30 elever, 16 år)

Läs mer

FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN!

FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN! FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN! VILKA TEMAN FÖR SPANING? Miljö Jobb / Skola Fritiden Kultur / Mediavanor Lagar och regler Pengar / Ekonomi Teknik Öppet tema MILJÖ Vi måste börja skapa

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Kalender: APT på måndag. Förskolan stänger kl 16.00 SKANSENRESA för alla barn på Regnbågen, på torsdag den 28 maj. Vad är bäst med förskolans dag?

Kalender: APT på måndag. Förskolan stänger kl 16.00 SKANSENRESA för alla barn på Regnbågen, på torsdag den 28 maj. Vad är bäst med förskolans dag? Veckobrev v 21 Vilket väder! Idag trodde vi nästan att det var sommar, med sol och värme på förmiddagen. Vi firade Förskolans dag med ballonger och kanelbulle. Vi åt lunch ute också, eftersom det var hamburgare!

Läs mer

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

Må bättre på Hennickehammars Herrgård

Må bättre på Hennickehammars Herrgård Må bättre på Hennickehammars Herrgård Hennickehammrs Herrgård väntar på att få välkomna dig! En Värmländsk saga HENNICKEHAMMARS HERRGÅRD är en plats att bli förälskad i. Mjukt inbäddad i den trolska skogen,

Läs mer

VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD

VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD MÖTESPLATSER Kom för att träffa andra anhöriga under en enkel samvaro. Det serveras kaffe till självkostnadspris och vanligtvis görs en aktivitet. Kom ensam

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer