Introduktion till nätverksprogrammering i Java. Nätverksprogrammering i Java är lätt och roligt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Introduktion till nätverksprogrammering i Java. Nätverksprogrammering i Java är lätt och roligt"

Transkript

1 Introduktion till nätverksprogrammering i Java Java och nätverk Läsanvisningar Skansholm (med Swing) kapitel 18 Budd kapitel 22 Nätverksprogrammering i Java är lätt och roligt Paketet java.net innehåller allt du behöver, och gömmer allt svårt : import java.net.* TCP/IP - Transport Control Protocol / Internet Protocol är implementerat och därmed gömt i klasserna i java.net 1 3 Dagens ämnen Introduktion till nätverksprogrammering i Java TCP/IP Portar, sockets, strömmar Exempel: multitrådad bank-server med klienter Exempel: enkel chat, multitrådad chat Grunderna i TCP/IP IP-adresser Dataströmmar via Internet Sockets Klasserna i java.net för att kommunicera via TCP/IP Att öppna nätverksansluningar Server/client applikationer 2 4

2 TCP Transport Control Protocol TCP och IP Två olika protokoll IP Internet Protocol TCP Transport Control Protocol Definierar tillsammans hur Internet fungerar Möjliggör att Internet-resurser kan användas som strömmar TCP garanterar att: Data som skickas till en viss maskin anländer till just denna maskin Data kan delas upp och skickas i flera paket som kan ta olika vägar över nätet. Sätts ihop på destinationsdatorn. 5 7 IP Internet Protocol Identifierar datorer på nätet med 4 bytes ( ) Alla datorer på nätet kan identifieras med hjälp av detta nummer Mappas till människovänliga namn (t.ex. dromedar.it.uu.se) av Domain Name Servers (DNS) Under IP sker all kommunikation i form av paket Portar Olika data (html, epost, etc) ska skickas till olika program portnummer bestämmer till vilket program data skickas. Portnummer under 1024 är reserverade för välkända tjänster som t.ex. epost (25 - smtp), ftp (21), etc. Webbsidor (http) skickas till port 80 Portnummer över 1024 kan användas av oss för egna servrar t.ex. 6 8

3 Identifiering: Sockets IP-adress + portnummer definierar tillsammans en unik tjänst på en maskin En sådan tjänst kan vara t.ex. en webbserver. Klientprogram lyssnar också på vissa portar för att få information tillbaka Socket = IP-adress + portnummer Servers kommer ihåg sina klienters sockets och kan utföra tjänster för flera klienter samtidigt" Servers och klienter En server lyssnar efter anslutningar på en viss port När anslutning anländer: får servern en socket som används i kommunikationen med klienten startar servern en dialog med klienten via denna socket Klienten startar uppkopplingen och kommunicerar via en socket som representerar servern 9 11 Sockets och strömmar Sockets definierar ändstationerna i tvåvägskommunikation TCP garanterar att data kommer i rätt ordning Alltså: man kan läsa från /skriva till sockets som från/till strömmar TCP gömmer att data kommer från en annan maskin via Internet Server-design Serverprogram är ständigt igång Lyssnar efter begäran om anslutning Deltar i dialoger (skriver/läser via sockets) Javas Stream-klasser gör att data via nätet ser ut precis som data i en lokal fil 10 12

4 Multitrådade servers Väntar på anslutning från klient Vid begäran om anslutning: Servern startar ny tråd som har hand om all kommunikation Tillbaka till vänteläget Detta möjliggör betjäning av flera klienter simultant" Klassen InetAddress (forts) Några metoder: String gethostname() String gethostaddress() byte[] getaddress() Fel i en klient påverkar inte andra klienter Test av klassen InetAddress Programmet nedan skapar adressen till mindator. Klassen InetAddress representerar en internetadress Olika sätt att skapa objekt i klassen: static InetAddress getbyname(string) static InetAddress getbyaddress(byte[]) static InetAddress getlocalhost() public class InetTest { public static void main(string[] args) { try { InetAddress ipserver1 = InetAddress.getByName("dromedar.it.uu.se"); InetAddress ipserver2 = InetAddress.getByName(" "); InetAddress iplocal = InetAddress.getLocalHost(); System.out.println(ipServer1.toString()); System.out.println(ipServer2.toString()); System.out.println(ipLocal.toString()); System.out.println("getHostName="+ipLocal.getHostName()); System.out.println("getHostAddress="+ipLocal.getHostAddress()); 14 16

5 Klasserna URL och URLConnection System.out.println("getAddress="+ipLocal.getAddress()); catch (UnknownHostException e) { System.out.println("IP address not found: "+e.getmessage()); finally { System.out.println("We are done!"); Det enklaste sättet att lokalisera och hämta data över nätet är med hjälp klassen URL. URL står för Uniform Resource Locator och är helt enkelt en webb-adress: komplett med protokoll, datornamn, portnummer, katalog och filnamn. Ett exempel visar bäst hur man kan använda klasserna. Programmet nedan skapar en URL, öppnar en ström och skriver innehållet i URL:en på skärmen InetAddress (forts) Programmet skriver (om man startar det på en annan av våra datorer): javac InetTest.java java InetTest dromedar.it.uu.se/ dromedar.it.uu.se/ harpo/ gethostname=harpo gethostaddress= We are done! class URLtest { public static void main(string[] args) throws MalformedURLException, IOException { URL u = new URL(" System.out.println( u ); // Skriver strängen ovan BufferedReader htmlkoden = new BufferedReader(new InputStreamReader(u.openStream())); 18 20

6 URLtest (forts) String raden; while ((raden = htmlkoden.readline())!= null) System.out.println( raden); URLConnection ul = u.openconnection(); ul.connect(); System.out.println( ul.getcontentlength() ); System.out.println( new Date(ul.getDate()) ); System.out.println( new Date(ul.getLastModified()) ); System.out.println( ul.getcontenttype() ); Avancerade tjänster Klassen URL beskriver endast en fil på en dator. Men som vi vet finns också många tjänster (epost, webbservrar, ftp, m.m.) som man vill kunna använda. En socket En socket är ena halvan av en tvåvägsförbindelse mellan två program som kommunicerar över ett nätverk. En socket är associerad med ett portnummer Programmet skriver: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML//EN"> <html> <head> <title>oop med Java våren 2003</title> </head> <body bgcolor="#ffffff" text="#000000" link="#0000ff" vlink="#800000" alink="#ff0000"> <blockquote> <b> <a href=" <a href=" <a href=" </b> <h1 align="center"><img src=" <h1 align="center">objektorienterad programmering med Java våren 2003</h1> Klasserna Socket och ServerSocket Klassen Socket: avsedd för klienter används för att koppla upp sig mot någon server Klassen ServerSocket: avsedd för servers väntar på inkommande uppkopplingar <hr> 22 24

7 Klassen Socket En socket kan Koppla upp sig mot en annan dator Sända data Ta emot data Stänga uppkopplingen En ServerSockets liv: 1. Skapas på en viss port med konstruktorn 2. Lyssnar efter inkommande uppkopplingar med metoden accept() när en klient försöker koppla upp sig......returnerar metoden ett Socket-objekt som kopplar samman klient och server En ServerSockets liv (forts): Klassen ServerSocket Brukar bindas till en port Lyssnar efter inkommande data Väntar på uppkopplingar från andra maskiner 3. Servern använder Socketens metoder: getinputstream() och getoutputstream() för att hämta strömmar som kan användas för kommunikationen 4. Server och klient interagerar enligt överenskommet protokoll 5. Servern eller klienten eller båda kopplar ned 6. Servern återgår till steg 2: väntar 26 28

8 En enkel server Programmet nedan är en enkel server som bara ligger i en oändlig loop och väntar på att bli kontaktad. När någon klient kontaktar servern skrivs klientens namn och socketens port ut. System.out.println("Server Socket Error: "+e.getmessage()); finally { System.out.println("Finished"); import java.net.*; import java.io.*; /** * SimpleServer.java: just listens to remote connections */ public class SimpleServer { public static void main(string [] args) { try { ServerSocket serversock = new ServerSocket(Integer.parseInt(args[0])); for (int i=1; true; i++) { [ Ta emot uppkoppling ] catch (IOException e) { Ta emot uppkoppling: System.out.println("Waiting for client connection #" + i + "..."); Socket sock = serversock.accept(); // waits for a connection System.out.print("Connection from client: "); System.out.print(sock.getInetAddress().getHostName()+" "); System.out.println(sock.getInetAddress().getHostAddress()); System.out.print("Remote port="+sock.getport()+" "); System.out.println("Local port="+sock.getlocalport()); System.out.println("... Done"); 30 32

9 Exempel på utskrift ( servern kontaktas med netscape och lynx från hamberg och dromedar): javac SimpleServer.java java SimpleServer 6001 Server Socket Error: Address already in use Finished java SimpleServer 6002 Waiting for client connection #1... Connection from client: hamberg.it.uu.se Remote port=36772 Local port= Done Waiting for client connection #2... Connection from client: dromedar.it.uu.se En Sockets liv 1. Skapas med konstruktorn 2. Försöker koppla upp sig mot en dator 3. Efter uppkopplingen använder de två datorerna strömmar i socketen för att skicka och ta emot data. Data kan skickas och tas emot samtidigt. Hur data tolkas beror på överenskommet protokoll. 4. När dataöverföringen är klar stänger en eller båda sidorna förbindelsen En enkel klient Programmet nedan är en enkel klient som kontaktar servern ovan. Remote port=33799 Local port= Done Waiting for client connection #3... public class SimpleClient { public static void main(string[] args) { try { [ Koppla upp dig ] catch (UnknownHostException e) { System.out.println("IP address not found: " + e.getmessage()); 34 36

10 catch (IOException e) { System.out.println("Socket cannot be created: " + e.getmessage()); finally { System.out.println("We are done!"); Exempel: multitrådad bank-server med klienter Ett exempel med en bank och kunder: en bankserver som tillåter flera simultana klienter. En klass BankServer, som startar upp en KlientHanterare varje gång en klient ansluter sig. En klass Konto. en klass BankClient som körs på kundens dator [Koppla upp] InetAddress ipserver = InetAddress.getByName(args[0]); Socket s = new Socket(ipServer, Integer.parseInt(args[1])); System.out.println("Server:"); System.out.println(s.getInetAddress().getHostName()); System.out.println(s.getInetAddress().getHostAddress()); System.out.println("Remote port="+s.getport()); System.out.println("Local port="+s.getlocalport()); public class BankServer { public static Konto[] konto = new Konto[4]; // extremt liten bank public static void main ( String[] args ) { konto[0] = new Konto(1, 5000 ); konto[1] = new Konto(2, ); konto[2] = new Konto(3, ); konto[3] = new Konto(4, ); int port = Integer.parseInt( args[0] ); try { ServerSocket serversock = new ServerSocket( port ); while (true) { Socket klientsock = serversock.accept(); 38 40

11 System.out.println(klientSock.getInetAddress().getHostName() + " ansluten"); new KlientHanterare( klientsock); catch (IOException e ) { class Konto { private int saldo; private int nummer; Konto( int nummer, int saldo ) { this.nummer = nummer; this.saldo = saldo; void trans( int v) {saldo += v; int getnummer() { return nummer; int getsaldo() { return saldo; BankServer (forts) public static Konto trans( int nummer, int belopp) { for (int i=0;i<4;i++) if (konto[i].getnummer()==nummer) { konto[i].trans(belopp); return konto[i]; return null; Klienthanterare class KlientHanterare implements Runnable { public Thread aktivitet = new Thread(this); Socket sock; DataInputStream sin; DataOutputStream sout; public KlientHanterare(Socket s) throws IOException { sock = s; sin = new DataInputStream( sock.getinputstream()); sout = new DataOutputStream( sock.getoutputstream()); aktivitet.start(); 42 44

12 Klienthanterare(forts) public void run() { while (true) { try { int nr = sin.readint(); int belopp = sin.readint(); Konto konto = BankServer.trans( nr, belopp); sout.writeboolean( (konto!= null) ); sout.writeint( konto.getsaldo() ); catch (IOException e) { break; System.out.println(sock.getInetAddress().getHostName() + " nedkopplad"); BankClient import java.io.*; import java.net.*; public class BankClient { public static void main( String[] args) throws IOException { String dator = args[0]; int port = Integer.parseInt( args[1] ); Socket sock = new Socket( dator, port); System.out.println("Ansluter till "+dator+", port "+port); DataInputStream sin = new DataInputStream( sock.getinputstream()); DataOutputStream sout = new DataOutputStream( sock.getoutputstream()); try { sock.close(); catch( IOException e) { BufferedReader indata = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in)); System.out.println("Kontonummer"); String s2 = indata.readline(); int nr = Integer.parseInt(s2); System.out.println("Belopp"); s2 = indata.readline(); int belopp = Integer.parseInt(s2); sout.writeint(nr); sout.writeint(belopp); boolean ok = sin.readboolean(); int saldo = sin.readint(); System.out.println("Nytt saldo: " + saldo); sock.close(); 46 48

13 Mer exempel Exempel: enkel chat Program SingleChat fungerar som både server och klient. Aktiekurser 49 Sammanfattning Förvånansvärt lätt att komma igång och skriva Javaprogram som kommunicerar över Internet....men även ganska enkel kommunikation uttrycks bäst med multitrådade program. Klassen URL kan användas för att plocka ner data från nätet. Servers och klienter programmeras enkelt med klasserna ServerSocket och Socket. 50

Java och nätverk Läsanvisningar Skansholm (med Swing) kapitel 18 Budd kapitel 22

Java och nätverk Läsanvisningar Skansholm (med Swing) kapitel 18 Budd kapitel 22 Java och nätverk Läsanvisningar Skansholm (med Swing) kapitel 18 Budd kapitel 22 1 Dagens ämnen Introduktion till nätverksprogrammering i Java TCP/IP Portar, sockets, strömmar Exempel: multitrådad bank-server

Läs mer

10 Kommunikation i Java

10 Kommunikation i Java 10 Kommunikation i Java adresser filaccess över nätverk ar och sockets datagram multicasting client-server Skansholm kap 18 Adressering En URL (=Uniform Resource Locator) identifierar en resurs på WWW

Läs mer

Tung bakgrundsaktivitet t.ex. Aktiva objekt t.ex. Animering, simulering. DD2385 Programutvecklingsteknik Några bilder till föreläsning 9 6/5 2013

Tung bakgrundsaktivitet t.ex. Aktiva objekt t.ex. Animering, simulering. DD2385 Programutvecklingsteknik Några bilder till föreläsning 9 6/5 2013 DD2385 Programutvecklingsteknik Några bilder till föreläsning 9 6/5 2013 Innehåll Trådar i Java swing- klassen Timer Klient-Server-program Trådar Tråd = enkel process Ett program kan ha flera trådar, flera

Läs mer

Surfning. Webbklienter och webbservrar. Specialskrivna webbservrar. Kommunikation med sockets

Surfning. Webbklienter och webbservrar. Specialskrivna webbservrar. Kommunikation med sockets Surfning Webbklienter och webbservrar Starta Firefox (eller Opera, eller Internet Explorer, eller... ). Skriv en URL i adressfältet: http://www.w3.org/history/1989/proposal.html. Webbläsaren kopplar upp

Läs mer

Tentamen Nätverksprogrammering Lösningsförslag

Tentamen Nätverksprogrammering Lösningsförslag LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1(7) Institutionen för datavetenskap Tentamen Nätverksprogrammering Lösningsförslag 2014 06 02, 8.00 13.00 Del 1 1. a) TCP (Transmission Control Protocol) och UDP (User Datagram

Läs mer

Javas Exceptions. DD2385 Programutvecklingsteknik Fler bilder till föreläsning 7 23/ Kort om Javas Exceptions Trådar i Java

Javas Exceptions. DD2385 Programutvecklingsteknik Fler bilder till föreläsning 7 23/ Kort om Javas Exceptions Trådar i Java DD2385 Programutvecklingsteknik Fler bilder till föreläsning 7 23/4 2014 Innehåll Kort om Javas Exceptions Trådar i Java swing- klassen Timer Klient-Server-program Javas Exceptions Checked måste hanteras,

Läs mer

Tentamen Nätverksprogrammering Lösningsförslag

Tentamen Nätverksprogrammering Lösningsförslag LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1(5) Institutionen för datavetenskap Tentamen Nätverksprogrammering Lösningsförslag 2018 03 14, 8.00 13.00 Del 1 1. Applikationslagret levererar data mellan applikationer och till

Läs mer

Tentamensskrivning Nätverksprogrammering (EDA095 - FED) 2004-05-25, kl 8-13

Tentamensskrivning Nätverksprogrammering (EDA095 - FED) 2004-05-25, kl 8-13 LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Datavetenskap Nätverksprogrammering 2004 LÖSNINGAR Tentamensskrivning Nätverksprogrammering (EDA095 - FED) 2004-05-25, kl 8-13 DEL 1 - Frågor av teoretisk, principiell eller utredande

Läs mer

Programmering med Java. Grunderna. Programspråket Java. Programmering med Java. Källkodsexempel. Java API-exempel In- och utmatning.

Programmering med Java. Grunderna. Programspråket Java. Programmering med Java. Källkodsexempel. Java API-exempel In- och utmatning. Programmering med Java Programmering med Java Programspråket Java Källkodsexempel Källkod Java API-exempel In- och utmatning Grunderna Ann Pan panda@nada.kth.se Rum 1445, plan 4 på Nada 08-7909690 Game.java

Läs mer

Objektorienterad Programkonstruktion. Föreläsning 10 7 dec 2015

Objektorienterad Programkonstruktion. Föreläsning 10 7 dec 2015 Objektorienterad Programkonstruktion Föreläsning 10 7 dec 2015 Nätverksprotokoll - OSI Open Systems Interconnection model (ISO standard) definierar 7 lager för nätverkskommunikation: 1 - Physical Layer:

Läs mer

IT för personligt arbete F2

IT för personligt arbete F2 IT för personligt arbete F2 Nätverk och Kommunikation DSV Peter Mozelius Kommunikation i nätverk The Network is the Computer Allt fler datorer är sammankopplade i olika typer av nätverk En dators funktionalitet

Läs mer

DI-institutionen Sid 1 av 6 Hans-Edy Mårtensson Sten Sundin

DI-institutionen Sid 1 av 6 Hans-Edy Mårtensson Sten Sundin DI-institutionen Sid 1 av 6 Hans-Edy Mårtensson Sten Sundin TENTAMEN I IKB007 INTERNETPROGRAMMERING MED JAVA för SY2 1999-03-17, kl 14.00-18.00 Hjälpmedel: En lärobok i Java programmering Återlämningstillfälle:

Läs mer

Idag. Exempel, version 2. Exempel, version 3. Ett lite större exempel

Idag. Exempel, version 2. Exempel, version 3. Ett lite större exempel Idag Ett exempel Undantag Substitutierbarhet, subtyper, subklasser När val av metod beror av typerna hos två objekt Lite om överlagring Exempel, version 2 Notera: för samtliga figurer gäller: arean av

Läs mer

Grundkurs i programmering, 6 hp (725G61) Dugga 2 tillfälle 2

Grundkurs i programmering, 6 hp (725G61) Dugga 2 tillfälle 2 AID-nummer: Datum: 2014-12-18 Kurskod: 725G61 Provkod: LAB1 Grundkurs i programmering, 6 hp (725G61) Dugga 2 tillfälle 2 Skrivningstid: 2014-12-18 klockan 8.00-10.00. Hjälpmedel: Inga. För varje fråga

Läs mer

Tentamen Nätverksprogrammering Lösningsförslag

Tentamen Nätverksprogrammering Lösningsförslag LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1(7) Institutionen för datavetenskap Tentamen Nätverksprogrammering Lösningsförslag 2018 04 11, 8.00 13.00 Del 1 1. a) IP-numret identifierar en enskild dator på internet. b) Port-numret

Läs mer

Objektorienterad Programkonstruktion. Föreläsning 11 6 dec 2016

Objektorienterad Programkonstruktion. Föreläsning 11 6 dec 2016 Objektorienterad Programkonstruktion Föreläsning 11 6 dec 2016 Föreläsningen 13/12 Halvtidsrepetition Maila frågor som ni vill att jag tar upp! ccs@kth.se Processer Vad vi i dagligt tal menar när vi pratar

Läs mer

Datakommunika,on på Internet

Datakommunika,on på Internet Webbteknik Datakommunika,on på Internet Rune Körnefors Medieteknik 1 2015 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Internet Inter- = [prefix] mellan, sinsemellan, ömsesidig Interconnect = sammanlänka Net =

Läs mer

Datakommunikation och Internet

Datakommunikation och Internet Datakommunikation och Internet Socketprogrammering Peter Sundqvist Socket-programmering Klient/server ansatsen TCP/IP protokollgrafen Java-programering UDP TCP Korta tips om Strömmar Script Trådar (föreläsning

Läs mer

TENTAMEN PROGRAMMERINGSMETODIK MOMENT 2 - JAVA, 4P

TENTAMEN PROGRAMMERINGSMETODIK MOMENT 2 - JAVA, 4P UME UNIVERSITET Datavetenskap 981212 TENTAMEN PROGRAMMERINGSMETODIK MOMENT 2 - JAVA, 4P Datum : 981212 Tid : 9-15 HjŠlpmedel : Inga Antal uppgifter : 9 TotalpoŠng : 60 (halva pošngtalet kršvs normalt fšr

Läs mer

Transport Layer. Transport Layer. F9 Meddelandesändning med UDP EDA095 Nätverksprogrammering. Java och UDP TCP/UDP

Transport Layer. Transport Layer. F9 Meddelandesändning med UDP EDA095 Nätverksprogrammering. Java och UDP TCP/UDP F9 Meddelandesändning med UDP EDA095 Roger Henriksson Datavetenskap Lunds universitet Transport Layer Transport Layer Bygger vidare på på "Internet Internet Layer" Layer / IP. / IP. Applikationsprogram

Läs mer

Tentamen Nätverksprogrammering Lösningsförslag

Tentamen Nätverksprogrammering Lösningsförslag LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1(5) Institutionen för datavetenskap Tentamen Nätverksprogrammering Lösningsförslag 2016 05 31, 8.00 13.00 Del 1 1. a) Vid multicast skickas ett datagram från en sändande dator

Läs mer

Tänk på följande: Det finns en referensbok (Java) hos tentavakten som du får gå fram och läsa men inte ta tillbaka till bänken.

Tänk på följande: Det finns en referensbok (Java) hos tentavakten som du får gå fram och läsa men inte ta tillbaka till bänken. Tentamen Programmeringsteknik I 2015-01-10 Skrivtid: 8.00 13.00 Hjälpmedel: Java-bok Tänk på följande: Det finns en referensbok (Java) hos tentavakten som du får gå fram och läsa men inte ta tillbaka till

Läs mer

Hämta data mha URLer Föreläsning 2b. Innehåll Klassen URL

Hämta data mha URLer Föreläsning 2b. Innehåll Klassen URL Hämta data mha Föreläsning 2b För För mer mer info info se se tex texharold, Hall Halleller Tut Tut (den (den senare senare är är ganska ganska rättfram). Innehåll Klassen URL Arbeta med, exempel Hur hittar

Läs mer

Föreläsning 1. På klientsidan... Allmänt. På serversidan... Och dessutom... DD1389 Internetprogrammering 6 hp

Föreläsning 1. På klientsidan... Allmänt. På serversidan... Och dessutom... DD1389 Internetprogrammering 6 hp Föreläsning 1 DD1389 Internetprogrammering 6 hp Kursintroduktion Lärare: Vahid Mosavat, vahid@kth.se Kursaktivitet: föreläsningar, laborationer Kursmaterial: labbinstruktioner, föreläsningsanteckningar

Läs mer

F1 Nätverk och meddelandesändning

F1 Nätverk och meddelandesändning F1 Nätverk och meddelandesändning med UDP EDA095 Nätverksprogrammering Roger Henriksson Datavetenskap Lunds universitet Nätverksprogrammering Tekniker för att skriva program som kommunicerar med varandra

Läs mer

Objektorienterad programmering i Java

Objektorienterad programmering i Java Objektorienterad programmering i Java Föreläsning 4 Täcker i stort sett kapitel 6 i kursboken Java Software Solutions 1 Läsanvisningar Den här föreläsningen är uppbyggd som en fortsättning av exemplet

Läs mer

Lösningar för tenta 2 DAT043,

Lösningar för tenta 2 DAT043, Lösningar för tenta 2 DAT043, 2018-06-08. Uppgift 1 public class Car{ private String model; private String year; private double price; public Car(String model, String year, double price){ this.model =

Läs mer

Input. Programmering. Andra källor

Input. Programmering. Andra källor Programmering hh.se/db2004 Föreläsning 13: Undantag - med exempel från input klassen Scanner Verónica Gaspes www2.hh.se/staff/vero www2.hh.se/staff/vero/programmering Input Standard Input Med standard

Läs mer

JAVAUTVECKLING LEKTION 7

JAVAUTVECKLING LEKTION 7 JAVAUTVECKLING LEKTION 7 2016 Mahmud Al Hakim mahmud.al.hakim@nackademin.se www.alhakim.se AGENDA Olika språkversioner (Klassen Locale) Utskrift i kommandofönster Inläsning via kommandofönster Standardklassen

Läs mer

Tentamen Nätverksprogrammering Lösningsförslag

Tentamen Nätverksprogrammering Lösningsförslag LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1(7) Institutionen för datavetenskap Tentamen Nätverksprogrammering Lösningsförslag 2008 05 26, 8.00 13.00 1. a) Raden sent = input.read(buffer); läser in så många bytes (dock max

Läs mer

DI-institutionen Sid 1 av 5 Hans-Edy Mårtensson Sten Sundin Micael Karlsson

DI-institutionen Sid 1 av 5 Hans-Edy Mårtensson Sten Sundin Micael Karlsson DI-institutionen Sid 1 av 5 Hans-Edy Mårtensson Sten Sundin Micael Karlsson Lösningar till TENTAMEN I IXC003 SYSTEMUTVECKLING MED INTERNET/INTRANET, del 1 (5p) för IT3 och INTERNETPROGRAMMERING MED JAVA

Läs mer

F5 Meddelandesändning med TCP

F5 Meddelandesändning med TCP F5 Meddelandesändning med TCP EDA095 Nätverksprogrammering Roger Henriksson Datavetenskap Lunds universitet Transmission Control Protocol TCP En del av transportlagret. Applikationsprogram Transportlagret

Läs mer

Språkkonventioner och redigering av tal.

Språkkonventioner och redigering av tal. Språkkonventioner och redigering av tal. Kap J3-1 Konventioner för olika språk hanteras med hjälp av klassen java.util.locale Ett objekt i denna klass beskriver en lokal konvention. Lokala konventioner

Läs mer

Föreläsning 5 Meddelandesändning med TCP

Föreläsning 5 Meddelandesändning med TCP Föreläsning 5 Meddelandesändning med TCP EDA095 Nätverksprogrammering Per Andersson Datavetenskap Lunds universitet Transmission Control Protocol TCP En del av transportlagret. Applikationsprogram Transportlagret

Läs mer

Objektorienterad programmering i Java Undantag Sven-Olof Nyström Uppsala Universitet Skansholm: Kapitel 11

Objektorienterad programmering i Java Undantag Sven-Olof Nyström Uppsala Universitet Skansholm: Kapitel 11 Objektorienterad programmering i Java Undantag Sven-Olof Nyström Uppsala Universitet Skansholm: Kapitel 11 Undantag Engelska: exceptions Skansholm: exceptionella händelser Fel som genereras om man försöker

Läs mer

F2 Java I/O - strömmar Meddelandesändning med TCP

F2 Java I/O - strömmar Meddelandesändning med TCP F2 Java I/O - strömmar Meddelandesändning med TCP EDA095 Nätverksprogrammering Roger Henriksson Datavetenskap Lunds universitet Java I/O Strömmar och filer Ström (eng. Stream) En ström är en sekvensiell

Läs mer

Tentamen Nätverksprogrammering Lösningsförslag

Tentamen Nätverksprogrammering Lösningsförslag LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1(6) Institutionen för datavetenskap Tentamen Nätverksprogrammering Lösningsförslag 2009 06 01, 14.00 19.00 1. a) Falskt b) Sant c) Sant d) Falskt e) Falskt f) Sant g) Sant h) Falskt

Läs mer

Tentamen Nätverksprogrammering Lösningsförslag

Tentamen Nätverksprogrammering Lösningsförslag LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1(6) Institutionen för datavetenskap Tentamen Nätverksprogrammering Lösningsförslag 2012 05 28, 8.00 13.00 Del 1 1. Time To Live (TTL) anger hur många routrar ett multicastpaket

Läs mer

F1 Nätverk och meddelandesändning

F1 Nätverk och meddelandesändning F1 Nätverk och meddelandesändning med UDP EDA095 Roger Henriksson Datavetenskap Lunds universitet Tekniker för att skriva program som kommunicerar med varandra över ett nätverk. Särskild tonvikt på Internet/IP-baserade

Läs mer

Åtkomst och användarhandledning

Åtkomst och användarhandledning Innehållsförteckning Problemspecifikation...1 Åtkomst och användarhandledning...2 Systembeskrivning...3 Lösningens begränsningar...5 Problem och reflektioner...6 Testkörning...7 Bilagor......Källkod...

Läs mer

Kompilering och exekvering. Föreläsning 1 Objektorienterad programmering DD1332. En kompilerbar och körbar java-kod. Kompilering och exekvering

Kompilering och exekvering. Föreläsning 1 Objektorienterad programmering DD1332. En kompilerbar och körbar java-kod. Kompilering och exekvering Föreläsning 1 Objektorienterad programmering DD1332 Introduktion till Java Kompilering, exekvering, variabler, styrstrukturer Kompilering och exekvering Ett program måste översättas till datorns språk

Läs mer

F8 Meddelandesändning med UDP

F8 Meddelandesändning med UDP F8 Meddelandesändning med UDP EDA0965 Nätverksprogrammering Per Andersson Datavetenskap Lunds universitet Transport Layer Bygger vidare på Internet Layer / IP. Applikationsprogram Transportlagret Internetlagret

Läs mer

DUGGA: Objektorienterade applikationer. Läs detta! Uppgifterna är inte avsiktligt ordnade efter svårighetsgrad.

DUGGA: Objektorienterade applikationer. Läs detta! Uppgifterna är inte avsiktligt ordnade efter svårighetsgrad. 1 (8) DUGGA: Objektorienterade applikationer Läs detta! Uppgifterna är inte avsiktligt ordnade efter svårighetsgrad. Skriv ditt namn, personnummer och e-postadress på försättsbladet. Skriv rent dina svar.

Läs mer

Översikt. Skriva och läsa data. Kontrollflöde. Två sorters loopar. For-loop. For-loop

Översikt. Skriva och läsa data. Kontrollflöde. Två sorters loopar. For-loop. For-loop Översikt Repetition for-loopar Skriva till och läsa från filer Strömmar Eclipse Hur anpassa till vad du gillar? Skriva och läsa data Institutionen för datavetenskap Programmering 1 Rita Kovordányi 2 Kontrollflöde

Läs mer

Föreläsning 14. Filhantering

Föreläsning 14. Filhantering Föreläsning 14 Filhantering Filhantering Att hantera filer, dvs att läsa eller skriva data till en fil är en viktig del i de flesta program. Ur Javas synvinkel är filer objekt med egenskaper och metoder

Läs mer

Datakommunika,on på Internet

Datakommunika,on på Internet Föreläsning i webbdesign Datakommunika,on på Internet Rune Körnefors Medieteknik 1 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Klient Server Klient (Client kund) ED program för ad utnydja tjänster som begärs

Läs mer

Objektorienterad Programkonstruktion, DD1346 FACIT. Tentamen 20150613, kl. 9.00-12.00

Objektorienterad Programkonstruktion, DD1346 FACIT. Tentamen 20150613, kl. 9.00-12.00 Skolan för datavetenskap och kommunikation Objektorienterad Programkonstruktion, DD1346 FACIT Tentamen 20150613, kl. 9.00-12.00 Tillåtna hjälpmedel: Papper, penna och radergummi. Notera: Frågorna i del

Läs mer

Kungliga Tekniska Högskolan Ämneskod 2D4134 Nada Tentamensdag 2001 - maj - 19 Tentamen i Objektorientering och Java Skrivtid 5 h

Kungliga Tekniska Högskolan Ämneskod 2D4134 Nada Tentamensdag 2001 - maj - 19 Tentamen i Objektorientering och Java Skrivtid 5 h Kungliga Tekniska Högskolan Ämneskod 2D4134 Nada Tentamensdag 2001 - maj - 19 Tentamen i Objektorientering och Java Skrivtid 5 h Antalet uppgifter : 2 (20p + 20p = 40 p) ) Lärare, jourhavande lärare :

Läs mer

Att skriva till och läsa från terminalfönstret

Att skriva till och läsa från terminalfönstret Att skriva till och läsa från terminalfönstret Oftast används grafiska komponenter i Java för att kommunicera med användaren (användargränssnitt), men det finns objekt i standardbiblioteken för de tillfällen

Läs mer

FÖRSLAG TILL LÖSNINGAR FÖR TENTAMEN I INTERNETPROGRAMMERING MED JAVA, 5p för SY , kl

FÖRSLAG TILL LÖSNINGAR FÖR TENTAMEN I INTERNETPROGRAMMERING MED JAVA, 5p för SY , kl Högskolan Dalarna sid 1 av 6 DI-institutionen Hans-Edy Mårtensson Sten Sundin FÖRSLAG TILL LÖSNINGAR FÖR TENTAMEN I INTERNETPROGRAMMERING MED JAVA, 5p för SY2 2001-03-16, kl 14.00-18.00 1. Grunderna i

Läs mer

F1 Nätverk och meddelandesändning

F1 Nätverk och meddelandesändning F1 Nätverk och meddelandesändning med UDP EDA095 Nätverksprogrammering Roger Henriksson Datavetenskap Lunds universitet Nätverksprogrammering Tekniker för att skriva program som kommunicerar med varandra

Läs mer

Objektorienterad programmering i Java Undantag Sven-Olof Nyström Uppsala Universitet Skansholm: Kapitel 11

Objektorienterad programmering i Java Undantag Sven-Olof Nyström Uppsala Universitet Skansholm: Kapitel 11 Objektorienterad programmering i Java Undantag Sven-Olof Nyström Uppsala Universitet Skansholm: Kapitel 11 Undantag Engelska: exceptions Skansholm: exceptionella händelser Fel som genereras om man försöker

Läs mer

F2 Java I/O - strömmar Meddelandesändning med TCP EDA095 Nätverksprogrammering

F2 Java I/O - strömmar Meddelandesändning med TCP EDA095 Nätverksprogrammering Java I/O Strömmar och filer F2 Java I/O - strömmar Meddelandesändning med TCP EDA095 Roger Henriksson Datavetenskap Lunds universitet Ström (eng. Stream) En ström är en sekvensiell följd av bytes (tecken).

Läs mer

Föreläsning 5 Meddelandesändning med TCP

Föreläsning 5 Meddelandesändning med TCP Transmission Control Protocol TCP Föreläsning 5 Meddelandesändning med TCP EDA095 Per Andersson Datavetenskap Lunds universitet En del av transportlagret. Applikationsprogram Applikationsprotokoll Applikationsprogram

Läs mer

Kort repetition. Programmeringsteknik för Bio1 och I1. Vad ska vi lära oss idag? Ett exempel

Kort repetition. Programmeringsteknik för Bio1 och I1. Vad ska vi lära oss idag? Ett exempel Programmeringsteknik för Bio1 och I1 Övning 2 Kort repetition Övningsgrupp 3 (Sal E33) Johannes Hjorth hjorth@nada.kth.se Rum 4538 på plan 5 i D-huset 08-790 69 02 Kurshemsida: http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2d1310/

Läs mer

Olika slags datornätverk. Föreläsning 5 Internet ARPANET, 1971. Internet började med ARPANET

Olika slags datornätverk. Föreläsning 5 Internet ARPANET, 1971. Internet började med ARPANET Olika slags datornätverk Förberedelse inför laboration 4. Historik Protokoll, / Adressering, namnservrar WWW, HTML Föreläsning 5 Internet LAN Local Area Network student.lth.se (ganska stort LAN) MAN Metropolitan

Läs mer

Innehåll. Socketar. Klient och serverprogrammering: Socketar Föreläsning 9. Klienter och servrar (som sagts tidigare ) Varför socketar

Innehåll. Socketar. Klient och serverprogrammering: Socketar Föreläsning 9. Klienter och servrar (som sagts tidigare ) Varför socketar previous Klient och serverprogrammering: Föreläsning 9 Innehåll Fördjupning se tex Harold, Hall Inledning och/eller Tut Några enkla exempel Pekare till och kort beskrivning av större exempel Speciella

Läs mer

//Använd main som ett "handtag" för att hålla ihop programmet. //Själva programmet finns i övriga klasser.

//Använd main som ett handtag för att hålla ihop programmet. //Själva programmet finns i övriga klasser. /*==================================================================== Detta program hör ihop med dokumentet EXEMPEL_AVERAGE_POINTS.PDF där det finns förklaringar. ======================================================================*/

Läs mer

Tentamen ITK:P2. Inga hjälpmedel tillåtna förutom penna och papper. Skriv tydligt och texta gärna. 14 st frågor, 70 poäng.

Tentamen ITK:P2. Inga hjälpmedel tillåtna förutom penna och papper. Skriv tydligt och texta gärna. 14 st frågor, 70 poäng. Tentamen ITK:P2 lördag 2007-04-14 Inga hjälpmedel tillåtna förutom penna och papper. Skriv tydligt och texta gärna. 14 st frågor, 70 poäng. 40 poäng ger betyget G, 55 ger VG Peter Mozelius DSV 1.) Ditt

Läs mer

Parsing med Recursive Descent, Avbildningsklasser. Syntaxdiagram. Syntaxdiagram och kodning expression. Betrakta följande uttryck

Parsing med Recursive Descent, Avbildningsklasser. Syntaxdiagram. Syntaxdiagram och kodning expression. Betrakta följande uttryck Betrakta följande uttryck a +(b + c) d + e (f + g h) Parsing med Recursive Descent, Avbildningsklasser Tobias Wrigstad (baserat på bilder från Tom Smedsaas) 22 november 2010 Beräkning med regler: multiplikation

Läs mer

Föreläsning 11 Aktiva objekt och trådar, strömmar, kommunikation DAT043,

Föreläsning 11 Aktiva objekt och trådar, strömmar, kommunikation DAT043, Föreläsning 11 Aktiva objekt och trådar, strömmar, kommunikation DAT043, 2017-02-20 Aktiva objekt och trådar Multitasking, parallella program Vanliga datorer har kunna köra flera program skenbart samtidigt

Läs mer

Socket-programmering. Programmering för distribution. Klient/server ansatsen. Klient/server ansatsen TCP/IP protokollgrafen Java-programering

Socket-programmering. Programmering för distribution. Klient/server ansatsen. Klient/server ansatsen TCP/IP protokollgrafen Java-programering Socket-programmering Klient/server ansatsen / protokollgrafen Java-programering o o o Fler än en klient Riktiga servrar Programmering för distribution Varför datornät? o För att distribuera beräkningar

Läs mer

Lösningsförslag, tentamen FYTA11 Javaprogrammering

Lösningsförslag, tentamen FYTA11 Javaprogrammering Lunds universitet FYTA11 Institutionen för Astronomi och Teoretisk fysik HT 12 Lösningsförslag, tentamen FYTA11 Javaprogrammering Onsdag 9 januari 2013, 10:15 14:15 Instruktioner Hjälpmedel: Papper och

Läs mer

Webbteknik II. Föreläsning 4. Watching the river flow. John Häggerud, 2011

Webbteknik II. Föreläsning 4. Watching the river flow. John Häggerud, 2011 Webbteknik II Föreläsning 4 Watching the river flow Web Service XML-RPC, SOAP, WSDL, UDDI HTTP Request, Response, Headers, Cache, Persistant Connection REST Hype or the golden way? Web Service / Webbtjänst

Läs mer

Nätverk och Java, grunder Föreläsning 0: 0: Introduktion till Internet

Nätverk och Java, grunder Föreläsning 0: 0: Introduktion till Internet Nätverk och Java, grunder Föreläsning 0: 0: Introduktion till Internet Se Se också Intro en en streamad videoinspelning som som finns finns på på nätet nätet Innehåll Kort om grundläggande nätverkskoncept

Läs mer

Tentamensskrivning Nätverksprogrammering (EDA095) , kl 8-13

Tentamensskrivning Nätverksprogrammering (EDA095) , kl 8-13 LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Datavetenskap Nätverksprogrammering 2006 LÖSNINGAR Tentamensskrivning Nätverksprogrammering (EDA095) 2004-05-27, kl 8-13 DEL 1 - Frågor av teoretisk, principiell eller utredande

Läs mer

Föreläsning 3: Abstrakta datastrukturer, kö, stack, lista

Föreläsning 3: Abstrakta datastrukturer, kö, stack, lista Föreläsning 3: Abstrakta datastrukturer, kö, stack, lista Abstrakt stack Abstrakt kö Länkade listor Abstrakta datatyper Det är ofta praktiskt att beskriva vilka operationer man vill kunna göra på sina

Läs mer

Föreläsnings 9 - Exceptions, I/O

Föreläsnings 9 - Exceptions, I/O Föreläsnings 9 - Exceptions, I/O Josef Svenningsson Tisdag 6/11 Undantag - Exceptions Kommer ni ihåg det här programmet? Det var ett av de första ni såg i första föreläsningen. import javax.swing.*; public

Läs mer

Nätverk grunder Föreläsning 1: 1: Introduktion till Internet

Nätverk grunder Föreläsning 1: 1: Introduktion till Internet previous next Nätverk grunder Föreläsning 1: 1: Introduktion till Internet Kursledare: Cristian Bogdan cristi@nada.kth.se Gästföreläsare: Björn Eiderbäck bjorne@nada.kth.se Innehåll Kort om grundläggande

Läs mer

Java Secure Sockets Extension JSSE. F5 Secure Sockets EDA095 Nätverksprogrammering! Roger Henriksson Datavetenskap Lunds universitet

Java Secure Sockets Extension JSSE. F5 Secure Sockets EDA095 Nätverksprogrammering! Roger Henriksson Datavetenskap Lunds universitet Java Secure Sockets Extension JSSE F5 Secure Sockets EDA095 Roger Henriksson Datavetenskap Lunds universitet Secure Sockets Layer SSL Transport Layer Security - TLS Protokoll och algoritmer för säker kommunikation

Läs mer

Java-programmering. GUI-exempel. WindowTest.java. Händelsestyrt. WindowTestGUI.java (forts) WindowTestGUI.java. GUI UDP TCP Trådar Laboration 2 Tips

Java-programmering. GUI-exempel. WindowTest.java. Händelsestyrt. WindowTestGUI.java (forts) WindowTestGUI.java. GUI UDP TCP Trådar Laboration 2 Tips Java-programmering GUI-exempel GUI UDP Trådar Laboration 2 Tips main Skapa GUI Rita på skärmen Sätt vem som ska lyssnas på 2/11-00 Datakommunikation - Jonny Pettersson, UmU 1 2/11-00 Datakommunikation

Läs mer

Tentamen , Introduktion till Java, dtaa98, dtea53

Tentamen , Introduktion till Java, dtaa98, dtea53 Mittuniversitetet 2007-09-01 Institutionen för informationsteknologi och medier Sid:1(3) dtaa98, dtea53 Martin Kjellqvist; Linda Karlsson, Ulf Reiman Lösningsansatser Tentamen 2007-09-01, Introduktion

Läs mer

Datainsamling över Internet

Datainsamling över Internet Datainsamling över Internet I den här uppgiften skall du styra ett mätförlopp och hämta mätdata via internet. Från en dator skall du styra en annan dator och beordra den att utföra en mätning och skicka

Läs mer

SMD 134 Objektorienterad programmering

SMD 134 Objektorienterad programmering SMD 134 Objektorienterad programmering Dagens agenda: Typer i Java: primitiva datatyperna, referenstyper Variabler och variabeltilldelningar med primitiva typer Konstanter av de olika typerna. Heltalsräkning

Läs mer

TCP/IP och Internetadressering

TCP/IP och Internetadressering Informationsteknologi sommarkurs 5p, 2004 Mattias Wiggberg Dept. of Information Technology Box 337 SE751 05 Uppsala +46 18471 31 76 Collaboration Jakob Carlström TCP/IP och Internetadressering Slideset

Läs mer

Mer källkod. Styrstrukturer Val Slingor Operatorer Källkodsexempel med minne. Erik Forslin. Rum 1445, plan 4 på Nada

Mer källkod. Styrstrukturer Val Slingor Operatorer Källkodsexempel med minne. Erik Forslin. Rum 1445, plan 4 på Nada Mer källkod Styrstrukturer Val Slingor Operatorer Källkodsexempel med minne Erik Forslin efo@nada.kth.se Rum 1445, plan 4 på Nada 08-7909690 1 Styrstrukturer i Java En styrstruktur är något som påverkar

Läs mer

Instuderingsuppgifter läsvecka 6 - LÖSNINGAR

Instuderingsuppgifter läsvecka 6 - LÖSNINGAR Instuderingsuppgifter läsvecka 6 - LÖSNINGAR 1. 2. Om vi använder interfacet List behöver vi inte bry oss om den konkret implementation som används, därför kan implementationen bytas ut genom att endast

Läs mer

2I1073 Lektion 2. Lektion 2a. Lektion 2a. Servlets, säkerhet, och filhantering. import java.io.*; import javax.servlet.*; import javax.servlet.http.

2I1073 Lektion 2. Lektion 2a. Lektion 2a. Servlets, säkerhet, och filhantering. import java.io.*; import javax.servlet.*; import javax.servlet.http. 2I1073 Lektion 2 Servlets, säkerhet, och filhantering KTH-MI Peter Mozelius import java.io.*; import javax.servlet.*; import javax.servlet.http.*; public class Lektion2a extends HttpServlet { public void

Läs mer

Kungliga Tekniska Högskolan Ämneskod 2D4134 Nada Tentamensdag 2001 - aug - 23 Tentamen i Objektorientering och Java Skrivtid 5 h

Kungliga Tekniska Högskolan Ämneskod 2D4134 Nada Tentamensdag 2001 - aug - 23 Tentamen i Objektorientering och Java Skrivtid 5 h Kungliga Tekniska Högskolan Ämneskod 2D4134 Nada Tentamensdag 2001 - aug - 23 Tentamen i Objektorientering och Java Skrivtid 5 h Antalet uppgifter : 3 (15p + 20p + 5p = 40 p) Lärare, jourhavande lärare

Läs mer

Internet. Internet hur kom det till? Internets framväxt. Ett hierarkiskt uppbyggt telenät Kretskopplat/circuit switching

Internet. Internet hur kom det till? Internets framväxt. Ett hierarkiskt uppbyggt telenät Kretskopplat/circuit switching Internet Internet hur kom det till? A worldwide collection of interconnected networks. Ingen central dator/nät Ingen organisaion styr Internet, men ett antal organisationer samordnar aktiviteten fi ICANN

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Corba. Datum: Mathias Andersson

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Corba. Datum: Mathias Andersson Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Corba Datum: 2007-10-17 Namn: Kurs: Henrik Bäck Mathias Andersson DVGC02 Innehållsförteckning Implementation 3 IDL-fil 3 Server 3 Klient 3 Körning 3 Bilagor

Läs mer

Tentamen. Lösningsförslag

Tentamen. Lösningsförslag Sida 1/8 Tentamen Grundläggande programmering i Java A 5p, DTAA32 2002-03-22 Lösningsförslag Uppgift 1 ( 3p ) Utskriften blir: Skriv in ett tal 24 47 48 intal=471 Uppgift 2 ( 6p ) a.) b.) c.) d.) e.) falskt

Läs mer

Tentamen OOP 2015-03-14

Tentamen OOP 2015-03-14 Tentamen OOP 2015-03-14 Anvisningar Fråga 1 och 2 besvaras på det särskilt utdelade formuläret. Du får gärna skriva på bägge sidorna av svarsbladen, men påbörja varje uppgift på ett nytt blad. Vid inlämning

Läs mer

Vem är vem på kursen. Objektorienterad programvaruutveckling GU (DIT011) Kursbok Cay Horstmann: Big Java 3rd edition.

Vem är vem på kursen. Objektorienterad programvaruutveckling GU (DIT011) Kursbok Cay Horstmann: Big Java 3rd edition. Institutionen för Datavetenskap Göteborgs universitet HT2009 DIT011 Vem är vem på kursen Objektorienterad programvaruutveckling GU (DIT011) Kursansvarig : Katarina Blom, tel 772 10 60 Rum: 6126 (E-huset)

Läs mer

Laborationer, moment 4 5

Laborationer, moment 4 5 2D4135 Objektorienterad programmering, analys och design med Java, 5p, vt 2005 Laborationer, moment 4 5 Detta är andra delen av labkursen. Tag med denna sida till varje redovisning och se till att du får

Läs mer

Grundläggande nätverksteknik. F2: Kapitel 2 och 3

Grundläggande nätverksteknik. F2: Kapitel 2 och 3 Grundläggande nätverksteknik F2: Kapitel 2 och 3 Kapitel 2 COMMUNICATING OVER THE NETWORK Grundstenar i kommunka;on Tre grundläggande element Message source The channel Message des;na;on Media Segmentering

Läs mer

F4. programmeringsteknik och Matlab

F4. programmeringsteknik och Matlab Programmeringsspråk Föreläsning 4 programmeringsteknik och Matlab 2D1312/ 2D1305 Introduktion till Java Kompilering, exekvering, variabler, styrstrukturer 1 Ett program är en eller flera instruktioner

Läs mer

OOP Objekt-orienterad programmering

OOP Objekt-orienterad programmering OOP F12:1 OOP Objekt-orienterad programmering Föreläsning 12 Mer om JOptionPane Undantagshantering Vad är det? try catch Kasta egna undantag Filhantering spara objekt mellan körningar Användardialog via

Läs mer

Tentamen Nätverksprogrammering Lösningsförslag

Tentamen Nätverksprogrammering Lösningsförslag LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1(6) Institutionen för datavetenskap Tentamen Nätverksprogrammering Lösningsförslag 2015 06 04, 14.00 19.00 Del 1 1. 1) Begäran anländer till webbservern. 2) Om det är första gången

Läs mer

Undantag. Engelska: exceptions. Skansholm: exceptionella händelser

Undantag. Engelska: exceptions. Skansholm: exceptionella händelser Undantag Engelska: exceptions Skansholm: exceptionella händelser Fel som genereras om man försöker öppna en fil som inte finns, dividera med noll, indexera utanför en array osv. bjectorienterad programmering

Läs mer

OOP Objekt-orienterad programmering

OOP Objekt-orienterad programmering OOP F6:1 OOP Objekt-orienterad programmering Föreläsning 6 Mer om klasser och objekt Hantera många objekt ArrayList tostring() metoden this Vi vill ofta hantera många objekt i ett program: OOP F6:2 public

Läs mer

Concurrency Saker händer samtidigt. Process En instans av ett program

Concurrency Saker händer samtidigt. Process En instans av ett program Concurrency Saker händer samtidigt Hur gör vi flera saker samtidigt på en dator? - Dela på en CPU - Flera CPU Flera processer på en dator. Operativsystemet (OS) tilldelar dem körtid (time slices, prioritet)

Läs mer

Felhantering. Andra brott mot språkets regler. Man kan också i programmet bryta mot ett antal olika regler som gäller. Exempelvis:

Felhantering. Andra brott mot språkets regler. Man kan också i programmet bryta mot ett antal olika regler som gäller. Exempelvis: Felhantering I de flesta program finns eller uppstår ett antal olika fel. Man behöver en strategi för att hitta och rätta till sådana fel. Olika typer av fel som kan inträffa: syntaktiska fel Olika form

Läs mer

JAVAUTVECKLING LEKTION 4

JAVAUTVECKLING LEKTION 4 JAVAUTVECKLING LEKTION 4 2016 Mahmud Al Hakim mahmud.al.hakim@nackademin.se www.alhakim.se AGENDA Iterationer (loopar) Algoritmer Mer om felsökning 1 WHILE-SATSEN String s = JOptionPane.showInputDialog("Talet

Läs mer

Föreläsning 1 & 2 INTRODUKTION

Föreläsning 1 & 2 INTRODUKTION Föreläsning 1 & 2 INTRODUKTION Denna föreläsning Vad händer under kursen? praktisk information Kursens mål vad är programmering? Skriva små program i programspråket Java Skriva program som använder färdiga

Läs mer

Det finns en referensbok (Java) hos tentavakten som du får gå fram och läsa men inte ta tillbaka till bänken.

Det finns en referensbok (Java) hos tentavakten som du får gå fram och läsa men inte ta tillbaka till bänken. Tentamen Programmeringsteknik I 2014-10-17 Skrivtid: 0800-1300 Hjälpmedel: Java-bok Tänk på följande Det finns en referensbok (Java) hos tentavakten som du får gå fram och läsa men inte ta tillbaka till

Läs mer

Fördjupad Java. Undantagshantering. Fel

Fördjupad Java. Undantagshantering. Fel Fördjupad Java 1 Undantagshantering Ett undantag (Exception) är ett objekt som påtalar en ovanlig eller felaktig situation i ett program. Undantag kastas av programmet och kan fångas och hanteras. Java

Läs mer

Tentamen, EDAA20/EDA501 Programmering

Tentamen, EDAA20/EDA501 Programmering LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1(4) Institutionen för datavetenskap Tentamen, EDAA20/EDA501 Programmering 2011 10 19, 8.00 13.00 Anvisningar: Denna tentamen består av fem uppgifter. Preliminärt ger uppgifterna

Läs mer

SI-pass 4. Johan Brook och Jesper Persson. 25 september 2012. Diskutera och svara på om påståendena nedan är äkta sanningar eller listiga lögner.

SI-pass 4. Johan Brook och Jesper Persson. 25 september 2012. Diskutera och svara på om påståendena nedan är äkta sanningar eller listiga lögner. SI-pass 4 Johan Brook och Jesper Persson 25 september 2012 1. Sant eller falskt? Diskutera och svara på om påståendena nedan är äkta sanningar eller listiga lögner. Interfaces i Java kan innehålla privata

Läs mer

FÖRSLAG TILL LÖSNINGAR, TENTAMEN I IKB007 INTERNETPROGRAMMERING MED JAVA, 5p för SY2, , kl

FÖRSLAG TILL LÖSNINGAR, TENTAMEN I IKB007 INTERNETPROGRAMMERING MED JAVA, 5p för SY2, , kl Högskolan Dalarna sid 1 av 5 DI-institutionen Hans-Edy Mårtensson Sten Sundin FÖRSLAG TILL LÖSNINGAR, TENTAMEN I IKB007 INTERNETPROGRAMMERING MED JAVA, 5p för SY2, 2001-04-28, kl 09.00-13.00 1. Grunderna

Läs mer