BRUKSORTER I DAG OCH I MORGON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRUKSORTER I DAG OCH I MORGON"

Transkript

1 ANSVAR FÖR HELA SVERIGE. BRUKSORTER I DAG OCH I MORGON EN RAPPORT OM LIVSKVALITET I SVERIGES BRUKSORTER OCH FEM FÖRSLAG FÖR FRAMTIDEN

2 INNEHÅLL INLEDNING 3 CHECKLISTA FÖR LEVANDE BRUKSORTER 4 BRUKSORTER FÖRR OCH NU 4 BRUKSANDAN SOM UTMANING 5 BRUKSANDAN SOM RESURS 5 FÖRENINGSLIV OCH GEMENSKAP 6 ARBETE OCH FÖRETAGANDE 7 #1 INFÖRA TYDLIGA SERVICE- OCH HANDLÄGGNINGSGARANTIER 7 #2 TA FRAM EN LEVANDE LOKAL NÄRINGSLIVSSTRATEGI 7 SKOLA OCH UTBILDNING 8 #3 STÄRKA STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARENS ROLL 8 SOCIAL TRYGGHET 9 #4 SATSA PÅ TRYGGHETSBOENDEN 9 KOMMUNENS ANSVAR OCH MÖJLIGHETER 10 #5 FOKUSERA PÅ KOMMUNENS KÄRNA TRYGG GEMENSAM VÄLFÄRD 10 2

3 INLEDNING Nya Moderaternas valresultat 2010 var historiskt. Fler än valde att lägga sin röst på oss jämfört med framgångsvalet Sett över två val har Moderaterna vunnit nära en miljon nya väljare. Vi vann framförallt väljare ifrån Socialdemokraterna ( nettoröster) och vi lyckades bäst av alla partier att engagera tidigare icke-röstare ( röster). Det är framförallt resultatet av att vi genomfört ett omfattande förnyelsearbete. Vi har utvecklat våra svar inom olika politikområden med utgångspunkt i de samhällsproblem som människor beskriver. Aldrig förr har vi haft ett starkare stöd bland löntagare i allmänhet och bland industriarbetare i synnerlighet. Men det finns det fortfarande mycket kvar att göra. Trots den stora framgången bland industriarbetare, 31 procent (+ 7 procentenheter), röstade fortfarande 51 procent av gruppen på Socialdemokraterna (- 8 procentenheter). Ser man på statistik över kommunvalet är skillnaderna ofta ännu större. De stora geografiska skillnader vi kunnat se i människors förtroende för moderaterna reser frågor och ställer krav på oss. Hur utvecklar vi vår politik för landets bruksorter? På vilka sätt kan vi bättre svara upp mot människors frågor och förhoppningar? Under våren 2011 påbörjade vi därför en resa till Sveriges bruksorter. Vi i arbetsgruppen representerar sju bruksorter i Mellansverige. Tillsammans har vi de senaste månaderna mött människor och lyssnat på deras beskrivningar av verkligheten. Vi har gjort verksamhetsbesök, träffat människor på arbetsplatser, gator och torg och lyssnat på deras personliga berättelser. Det har handlat om alltifrån hur man ser på livskvalitet och framtiden till vilka utmaningar som utmärker den egna bruksorten. Denna rapport är en sammanställning av de utmaningar vi mött och hur Nya Moderaterna kan arbeta för att lösa dem. Arbetsgruppen har gemensamt tagit fram konkreta förslag på lösningar kring några av de mest angelägna områdena. Förslagen i rapporten är arbetsgruppens egna. Alla reformer, även de som förs fram i denna rapport, måste alltid prövas mot vad de offentliga finanserna och samhällsekonomin medger. Nya Moderaterna är ett parti för hela Sverige. Nu fortsätter vi vårt arbete för goda förutsättningar för jobb och företagande runtom i landet. Att ta ett större ansvar för bruksorterna är en central del av att ta ansvar för att hela Sverige ska leva. Lotta Finstorp Ordförande, Bruksortsgruppen Lotta Gunnarsson, Smedjebacken Inge Jacobsson, Finspång Lena Roos, Sandviken Jan Widegren, Oxelösund Kjell Israelsson, Ludvika Tom Rymoen, Nora 3

4 CHECKLISTA FÖR LEVANDE BRUKSORTER Kommunala prioriteringar för Nya Moderaterna i Sveriges bruksorter: #1. INFÖRA TYDLIGA SERVICE- OCH HANDLÄGGNINGSGARANTIER För att stärka förutsättningarna för ett bra företagsklimat med fler arbetstillfällen ska Moderaterna verka för effektiv hantering och snabba besked från kommunen om olika tillstånd. Det handlar om alltifrån handläggningstiden för enklare bygglov till svar på förfrågningar som företagare kan behöva ett snabbt besked kring. Tydliga mål, med löften om att tillståndsärenden ska hanteras snabbt eller inom en viss tid, tydliggör kommunens ansvar och visar på en vilja till service och dialog. #2. TA FRAM EN LEVANDE LOKAL NÄRINGSLIVSSTRATEGI I den vardagliga kontakten mellan kommunen och bruksortens företag kan det skapas fler möjligheter till jobb och tillväxt. Moderata företrädare på alla nivåer på orten bör i regelbundna möten med företagsföreträdare lyssna in vilka hinder som är mest brådskande att lösa för ett bättre företagsklimat. Målet bör vara att tillsammans på exempelvis näringslivsfrukostar, seminarier och företagarråd ta fram en levande lokal näringslivsstrategi. #3. STÄRKA STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARNAS ROLL Tidig kontakt mellan skola och näringsliv är extra viktigt på orter med få arbetsgivare. Att minska avståndet mellan utbildning och arbete är därmed särskilt angeläget i Sveriges bruksorter. Moderaterna bör därför verka för att utveckla kvaliteten i studie- och yrkesvägledningen (SYV) i landets bruksorter. Genom lokala satsningar på kompetenshöjning och utbildning för studieoch yrkesvägledarna kan ortens unga få bästa tänkbara förberedelser inför yrkeslivet. #4. SATSA PÅ TRYGGHETSBOENDEN Bristen på boenden för äldre är ett stort problem i många bruksorter. Det är inte acceptabelt att äldre som känner sig ensamma eller otrygga tvingas bo kvar hemma. Moderaterna arbetar för fler äldreboenden som är utformade för olika behov. Vi vill bland annat satsa mer på trygghetsboenden så att alla har någonstans att bo när man blir gammal, men ännu inte är beroende av sjukvård. #5. FOKUSERA PÅ KOMMUNENS KÄRNA TRYGG GEMENSAM VÄLFÄRD Vi moderater vill se ett större ansvarstagande av kommunpolitiker i landets bruksorter. Det kräver framförallt tydliga åtgärder för att effektivisera det som inte är kommunens kärnverksamhet. Huvuduppgiften ska vara att säkerställa att utbudet av välfärdstjänster är av hög kvalitet i livets alla skeden. Fastighetsskötsel, IT-drift, lönehantering etc. är bra exempel på sådant som med fördel upphandlas av lokala entreprenörer. Då kan mer resurser läggas på bra service och kvalitet inom skola, vård och omsorg. Mer effektiv hantering av gemensamma resurser möjliggör dessutom nya satsningar till exempel anställning av fler förskollärare så att barngrupperna blir mindre eller fler kvalitetsuppföljningar av externa aktörer. BRUKSORTER FÖRR OCH NU Alla formas vi av den miljö vi lever och bor i. Genom att sätta in bruksorter i ett historiskt perspektiv får vi också större förståelse för de strukturer som samhället är uppbyggt på idag och vilka behov som finns när vi nu ska stärka orterna. En bruksort är ett mindre samhälle uppbyggt kring en dominerande industri, oftast med rötter i äldre tiders järnhantering. Karakteristiskt för Sverige under järnhanteringens guldålder, 1600-och 1700-talen, var att samhällen uppstod på landsbygden kring gruvor, hyttor och stångjärnshammare. Bredvid landsbygdens byar och mindre städer utgjorde de en särpräglad samhällsmiljö. 4

5 Det växte upp många brukssamhällen, speciellt i Mellansverige under denna tid. Där kunde man utnyttja Bergslagens malm, de stora skogarna i omgivningen och man hade också närhet till vattendrag, som kunde ge kraft till driften i anläggningarna. I de gamla bruksmiljöerna växte en säregen karaktär fram från den patriarkaliska anda efter vilken arbete och liv var organiserade. Bruksägaren styrde hela samhället och hans bestämmanderätt kunde aldrig ifrågasättas. Han förväntades också att sträva, inte enbart efter maximala ekonomiska vinster, utan även efter att på bästa sätt sörja för arbetstagarnas sociala trygghet. Personalen med familjer fick boplatser, utbildning, sjukvård och läkare, samt möjlighet att göra nödvändiga inköp i handelsbodar. Därmed hade Bruksledningen inflytande över de anställdas hela livssituation. Mot slutet av 1800-talet slogs de mindre bruken ut i den internationella konkurrensen och man valde att koncentrera tillverkningen till färre och större anläggningar. Denna anda, som vi idag kallar bruksanda, finns till mångt och mycket kvar än idag i bruksorterna och utmärker sig främst som en stark social sammanhållning. Det märker man bland annat i starka fackföreningar, välorganiserade kultur- och idrottsföreningar eller i uppslutningen kring lokala evenemang. Idag räknas ungefär 100 orter i Sverige som bruksorter. Det är orter som antingen har ett aktivt bruk eller tydligt präglas av en industri än idag, men även orter där man tidigare haft ett bruk som dominerat och i stor grad påverkat invånarnas livsstil under en lång tid. Merparten av dessa orter återfinns i Södermanland, Värmland, Örebro län, Västmanland, Östergötland, Dalarna och Gävleborgs län. Det är också dessa län som representerats i Bruksortgruppen. BRUKSANDAN SOM UTMANING Som nyinflyttad, sedan 16 år tillbaka, märker jag att det fortfarande inte är så lätt att få vara med i gemenskapen. Det finns en tydlig gruppering mellan Oxelösundare och inflyttade. Det kanske tydligaste exemplet på en hindrande bruksanda är den brist på tilltro till utveckling och förändring som vi mött bland många människor. Det finns fortfarande starka band till ortens bruk och en kraftfull tro på att de gamla framgångarna åter ska blomstra. Många har vittnat om att detta tidvis skapat en hämmande det-var-bättre-förr-attityd på orten. Det finns flera exempel på detta. I Smedjebacken händer det ofta att man hellre går arbetslös för att bo kvar på orten, än att man flyttar till någon annan ort där det finns ett jobb. Företagsetableringar inom tillverkningsindustrin ses som något fint medan innovativa entreprenörer och tjänsteföretagare ibland betraktas med misstänksamhet. I de allra flesta brukskommuner drivs många av verksamheterna i kommunal regi för att det känns rejält och tryggt. Vi har i våra samtal märkt att baksidan av en stark gemenskapskänsla ofta är en stark vi-ochdom-mentalitet. Det innebär att nyinflyttade i bruksorten inte riktigt accepteras som fullvärdiga ortsbor. De är inte som oss, är ett vanligt bemötande och en deltagare i Bruksortsgruppen blir fortfarande kallad nyinflyttad, trots att han flyttade till orten för 16 år sedan. Jantelagen är också enligt traditionen stark. Man bör inte sticka ut eller ta egna initiativ. Ofta känner man varandra på orten och så snart man märker att någon sticker ut börjar man prata om det. Att gå emot strömmen ses enbart som något negativt och normbrytande. BRUKSANDAN SOM RESURS Om min bil inte startar kan jag alltid gå till grannen och låna deras Men det finns också mycket som gör att den speciella andan i bruksorter kan ses som en stor potential. Det finns flera exempel på bruksorter där man har lyckats bygga upp nya tjänsteföre- 5

6 tag, uppmuntrat lokala entreprenörer eller börjat satsa på kultur och besöksnäring. Det har gjort att orten har överlevt och utvecklats trots att bruket lagt ner, eller att man har gått från en negativ utflyttningskurva till att locka fler till orten. Hälleforsnäs är ett bra exempel på just detta. Hälleforsnäs Järnförädling AB lades ner i början av 90-talet och 1000 arbetstillfällen försvann. Samhällets stolthet, bandylaget Brukets blå försvann som en följd av nedläggningen och därmed också ortens samlingspunkt. Men idag är bruksområdet synnerligen levande. Där finns ett antal mindre industrier, en outlet-butik med kunder från hela Mälardalen, ett galleri och i Kolhusteaterns unika miljö spelas välbesökta föreställningar varje sommar. På bruksområdet finns ett antal konstnärsateljeér och Konsthögskolans elever använder gärna denna miljö som inspirationskälla. Under de 20 år som Hälleforsnäs bruk varit nedlagt har en stor omvandling skett i samhället. Och i grunden finns alltid en stolt bruksanda kvar. En annan tillgång som bruksandan för med sig är känslan av trygghet, vilket är något som lockar många utflyttade tillbaka till orten. Man bryr sig om varandra, håller ihop i vått och torrt och man litar starkt på varandra. Det civila samhället är starkt och människor är vana att tillsammans lösa de problem som dyker upp. Vi har också märkt en betydande skillnad i attityd hos ungdomar och äldre i våra samtal. De yngre på orten känner inte samma begränsningar som tidigare generationer. Tack vare nya tekniska lösningar, sociala plattformar på internet och en ökande globalisering, möter ungdomar idag andra unga utanför det egna samhället i större utsträckning än vad man gjorde förr. Man reser också allt mer och det har blivit vanligare att flytta för att studera eller arbeta. Allt detta innebär att man nu lyfter blicken och får ta del av verkligheter ifrån större städer och att man kan få förebilder utanför orten. De flesta bruksorter bär också på ett rikt kulturarv. Då de växte fram i närhet till vatten och skog utmärks de ofta av en vacker natur. Ett exempel på detta är orten Gästrike Hammarby i Sandvikens kommun där arkitekten Ralph Erskine har ritat det mesta av byn. Redan i slutet av 30-talet kom han till Sverige från England och har sedan dess ritat allt ifrån bostäder och telefonkiosker till fabriker och det nya bruket i Sandviken. FÖRENINGSLIV OCH GEMENSKAP Bruket har alltid varit den samlande punkten som förenat alla på orten. Lite som på den gamla tiden träffas man dels för att arbeta men man sitter också gärna kvar efter jobbet och fikar och pratar med varandra. På de orter där bruken lagts ner märks det idag att man saknar en tydlig samlingsplats. Samtidigt har andra gemenskaper vuxit fram, såsom kultur- och idrottsföreningar eller aktiviteter i Folkets hus. Föreningarna växer ofta snabbt och oavsett vad man ägnar sig åt, får man i princip alla unga på orten med sig. Man tar också ofta ett större ansvar för samhället och anordnar tipspromenader, bingo, dans och andra aktiviteter. Man gör ofta saker tillsammans hela familjen och med både mor- och farföräldrar. Vi har sett prov på ett aktivt föreningsliv där hela familjen ofta åker och tittar på barnens träningar, matcher eller uppvisningar. Föreningslivet är en viktig del av det sociala samhället i bruksorterna. Den sociala samverkan och gemenskap som finns i bruksorter är positiv och något som bör värnas. Här läggs en bra grund till ett starkt civilt samhälle. Kommunens roll blir att stärka och främja aktivt förenings- och idrottsliv, ideellt arbete och skapa mötesplatser där människor kan samlas och umgås. När man lyckas med detta följer ofta tillväxt och jobb. 6

7 ARBETE OCH FÖRETAGANDE - Om man tillät entreprenörskap och valfrihet inom det offentliga skulle fler arbetstillfällen växa fram och Smedjebacken skulle bli mindre sårbart. På orter som alltid dominerats av en stor arbetsgivare är självklart arbetsrelaterade frågor mycket viktiga för invånarna. Många som vi träffat i bruksorterna vittnar om problematiken kring arbetsmarknaden. När det bara finns en eller ett par stora arbetsgivare på orten ser man som ung ofta de som enda alternativen. Problemet är att industrin, som idag konkurrerar på en global marknad, kräver allt högre utbildning och kompetens av medarbetarna. Glappet mellan utbildningsnivå på de unga som söker jobb och behovet ifrån industrin ökar. Finns inte heller ett levande företagsklimat på orten finns inte många andra arbetsgivare att gå till. Tjejer är oftast duktigare på att flytta för att utbilda sig, medan killarna går direkt från grundskola eller gymnasium till industrin. De som inte flyttar blir kvar på orten utan utbildning, vilket skapar en hög ungdomsarbetslöshet. Med en positivare grundsyn och satsningar på utbildning har bruksorter stor potential att med stora arbetsgivare välkomna och locka unga akademiker till orten. Normen är att män blir industriarbetare medan kvinnorna tar ett jobb inom offentlig sektor. Därutöver finns inte många alternativ. Orter med endast ett fåtal arbetsgivare är särskilt sårbara i lågkonjunkturer. Därför måste vi skapa förutsättningar för fler företag och entreprenörer i alla branscher i bruksorterna. #1 INFÖRA TYDLIGA SERVICE- OCH HANDLÄGGNINGSGARANTIER När vi lyssnat på företagare i bruksorterna ser vi att hantering av tillstånd är en stor förbättringspotential för de lokala politikerna. Om vi kan effektivisera hanteringen av ansökningar om tillstånd kommer vi att underlätta för fler företag att starta och utvecklas i bruksorten. Det handlar om alltifrån handläggningstid för enklare bygglov till svar på förfrågningar som företagare kan behöva ett snabbt besked kring. Tydliga mål, med löften om att tillståndsärenden ska hanteras snabbt eller inom en viss tid, tydliggör kommunens ansvar och visar på en vilja till service och dialog. #2 TA FRAM EN LEVANDE LOKAL NÄRINGSLIVSSTRATEGI Men det är inte politiker som skapar nya arbetstillfällen - det är företagare. I den vardagliga kontakten mellan kommunen och bruksortens företag kan det skapas fler möjligheter till jobb och tillväxt. Genom att hålla en kontinuerlig dialog tillsammans med de lokala företagarna kan politiken och näringslivet gemensamt ta fram en levande näringslivsstrategi för orten. Strategin ska redogöra för hur man skapar tillväxt på orten, vilka förväntningar som finns och hur man kan underlätta för varandra. Med en sådan strategi och en positiv attityd till företagande kan man sedan locka alltfler unga att stanna med resultatet att orten blir mindre sårbar för nedläggning eller förflyttning av den stora arbetsgivaren. 7

8 Detta gör vi i dag:!" De fyra jobbskatteavdrag som genomförts har gett en metallarbetare kr mer i plånboken varje månad.!" Arbetsgivaravgiften har halverats när arbetsgivaren anställer någon som är yngre än 26 år.!" ALMIs mikrolån har höjts från kr till #$%"%%%"&'"()'"*++",-./'01++*"2-*-34/'4-5"64." start av nytt företag. Förslag för framtiden:!" Vi ska införa en Service- och Handläggningsgaranti för företagare för att effektivisera hanteringen av ansökningar om tillstånd och för att du som medborgare ska veta vad du får för skattepengarna och vad du kan förvänta dig av oss kommunpolitiker.!" Vi ska ta fram en levande näringslivsstrategi tillsammans med det lokala näringslivet som 3&*7*'"3+)''/" "9:;"</'"*'=/+3546*'/"4" kommunen. SKOLA OCH UTBILDNING Industrin här kräver nuförtiden ingenjörer och högutbildad personal för att kunna konkurrera på en global marknad. Problemet är bara att vi inte har någon högre utbildning här på orten, så de som vill utbilda sig flyttar härifrån och kommer sällan tillbaka igen. Den enskilt viktigaste kommunala frågan för väljare är skolan. Och så även för människor boende i bruksorter. Både äldre och yngre uppger detta i våra samtal. Här handlar skolfrågorna inte primärt om att det är för många elever i klasserna, utan snarare om att kunna ha kvar enda grundskolan på orten eller om att få möjlighet att utbilda sig i praktiska ämnen för att senare direkt kunna få ett jobb. Många går också direkt ifrån grundskola eller gymnasium till egen försörjning och förra året är reformtunga för den svenska skolan. Hela utbildningssystemet har setts över och Alliansregeringen gör nu en rad förbättringar som kommer att göra stor skillnad även i bruksorterna. Det kommer att bli lättare att utbilda sig nu med Yrkeshögskolan. Det är kvalificerade arbetsplatsförlagda yrkesutbildningar som är utformade efter arbetslivets behov. Utbildningarna ligger på eftergymnasial nivå, är avgiftsfria och berättigar till studiemedel från CSN. 86 procent av de studerande som slutförde sin yrkeshögskoleutbildning under 2010 hade jobb eller eget företag inom sex månader efter examen. Och trycket har aldrig vart högre än nu. Under 2012 anordnas nya utbildningsplatser och många av dem i brukskommuner. I Finspång har det nya lärlingsprogrammet blivit en lyckad satsning. Många går direkt ifrån gymnasiet till industrin och en akademisk examen lockar inte alltid lika högt här. Lärlingsprogrammet ger unga en möjlighet utbilda sig direkt på arbetsplatsen istället för att flytta till närmaste större stad för att läsa på universitet eller högskola. #3 STÄRKA STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARENS ROLL Vi ser att tidig kontakt mellan skola och näringsliv är extra viktig på orter med få arbetsgivare. I bruksorter, där bruket eller kommunen kan verka som de enda alternativen inför framtiden, spelar därför Studie- och yrkesvägledaren (SYV) och prao i grundskolan en extra viktig roll. Vägledaren för att denne kan visa på flera möjligheter som att utbilda sig eller starta företag och praon för att eleverna får möjlighet att se alternativa arbetsplatser. Att minska avståndet mellan utbildning och arbete är därmed särskilt angeläget i Sveriges bruksorter. Vi vill utveckla kvaliteten i studie- och yrkesvägledningen i landets bruksorter. Genom lokala satsningar på kompetenshöjning och utbildning för studie- och yrkesvägledarna kan ortens unga få bästa tänkbara förberedelser inför yrkeslivet. 8

9 Detta gör vi i dag:!" Den nya gymnasiereformen innebär mer tid till yrkesämnen på yrkesprogrammen och närings- 046/+"5/3"3+)''/"4-<>+*-./")6/'",+= *'-*?!" Regeringen satsar totalt 750 miljoner kronor under på nya platser inom Yrkesvux och Yrkeshögskolan.!" Lärlingsutbildning har införts som ett alternativ till yrkesexamen inom gymnasieskolans yrkesprogram. Utbildningen ska vara förlagd till en arbetsplats. Förslag för framtiden:!" Tidig kontakt mellan skola och näringsliv är extra viktig i bruksorter. Vi vill stärka Studie- och yrkesvägledarens roll genom lokala satsningar på kompetenshöjning och utbildning. Då får ortens unga bästa tänkbara förberedelser inför yrkeslivet. SOCIAL TRYGGHET De senaste tio åren har medelåldern i Oxelösund ökat med två år och 2025 beräknas antalet personer över 80 år ha ökat med 55 procent. Alla Sveriges kommuner har ett stort socialt ansvar som sträcker sig ifrån att bekämpa sociala problem och utanförskap till att ge äldre en trygg tillvaro med god omsorg och hög livskvalitet. Avgörande för människors trygghet och känsla av mening är att det finns starka sociala band till de i ens omgivning. Den starka gemenskapen som finns i bruksorterna gör att man ofta återvänder till bruksorten när man blir äldre och därför utgör detta också ett viktigt politikområde. En sextioåring idag lever ett annat liv än för ett par generationer sedan. Idag säger många att det är det då livet börjar. Det är då det finns tid att förverkliga sina drömmar och sig själv. År 2030 beräknas var fjärde svensk vara över 65 år. Inträdet i yrkeslivet har förskjutits uppåt i åren och allt fler lever allt längre. På den individuella nivån innebär utvecklingen att allt fler kan se fram emot en längre period efter den traditionella pensionsåldern. För bruksorterna, där de unga och den arbetsföra befolkningen i allt större utsträckning flyttar ut och pensionärer flyttar tillbaka igen, innebär detta enorma utmaningar. Färre ska försörja allt fler. Detta är något vi redan nu måste hitta lösningar för. #4 SATSA PÅ TRYGGHETSBOENDEN Alla kommuner ska kunna erbjuda en god äldreomsorg. Det är också viktigt att vi så långt som möjligt kan erbjuda möjligheter till valfrihet och personligt inflytande. Det handlar både om att kunna välja vilken hjälp man får och av vem. För att kommunen ska kunna leverera det invånarna önskar, krävs en kontinuerlig dialog. Bristen på boenden för äldre är ett stort problem. Det är inte acceptabelt att äldre som känner sig ensamma eller otrygga tvingas bo kvar hemma. Vi tror på fler äldreboenden som är utformade för olika behov och på en utökad satsning på trygghetsboenden. Vi vill också göra insatser för att äldre par som vill ska kunna bo ihop, även om deras omsorgsbehov skiljer sig åt. 9

10 Detta gör vi i dag:!" 1,35 miljarder kronor per år satsas på att utveckla kvaliteten på exempelvis kost, medicinering och sociala aktiviteter i äldreomsorgen.!" 500 miljoner per år satsas på att bygga äldreboenden och trygghetsboenden vilket har vänt den negativa trenden med allt färre platser inom äldreomsorgen.!" Lagen om valfrihet (LOV) ger äldre människor mer makt att bestämma vilken typ av stöd man vill ha Förslag för framtiden:!" Moderaterna vill satsa mer på trygghetsboenden så att alla har någonstans att bo när man blir gammal, men samtidigt inte är beroende av sjukvården än. KOMMUNENS ANSVAR OCH MÖJLIGHETER De enda politiker jag känner till är Reinfeldt och Borg. Men de är ju i Stockholm. Kommuner är stora organisationer. På de orter där bruket inte längre är aktivt är ofta kommunen den största arbetsgivaren. När omvärlden förändras ställs nya krav på kommunerna. Vi har märkt att det upplevs långt mellan de lokala politikerna och medborgarna i bruksorten. Kommunhuset ligger också ofta i en annan del av kommunen. Ingen på orten kan nämna en lokalpolitiker vid namn och många upplever att politiker struntar i medborgarna. Vi moderater har högre ambitioner än så. Vi företräder medborgarna och deras delaktighet är en viktig del i att säkra bästa möjliga kvalitet i den kommunala servicen. Genom kontinuerlig dialog och transparens i beslut kommer vi närmare varandra. #5 FOKUSERA PÅ KOMMUNENS KÄRNA TRYGG GEMENSAM VÄLFÄRD Vi vill se ett större ansvarstagande av kommunpolitikerna och starkare åtgärder för att effektivisera det som inte är kommunens kärnverksamhet. Huvuduppgiften för alla kommuner ska vara att säkerställa att utbudet av välfärd, service och tjänster är av hög kvalitet i livets alla skeden. Fastighetsskötsel, IT-drift eller lönehantering är bra exempel på sådant som med fördel kan upphandlas av lokala entreprenörer. Gör vi det kan mer resurser läggas på bra service och kvalitet inom skola, vård och omsorg. Mer resurser leder också till nya satsningar. Högre lärarlöner skulle kunna införas, fler förskollärare anställas så att barngrupperna skulle kunna bli mindre och man skulle också kunna göra större uppföljningar av de uppdrag som läggs ut på externa aktörer. Detta gör vi i dag:!" Lagen om valfrihetssystem (LOV) ökar valfrihe- situation. Ökad konkurrens höjer även kvaliteten i alla verksamheter. Förslag för framtiden:!" Vi kommer att fokusera på kommunens kärna: kvalitet i vård, omsorg och skola och i möjligaste mån låta externa och lokala aktörer och företag ta hand om övrig kommunal service. 10

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 5 frågor som vi tänker fokusera på 2014-2018 Norrlands bästa företagsklimat Ordning och reda i ekonomin Bra inomhusoch utomhus miljöer för barn, unga

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Alla behövs i ett växande Stenungsund!

Alla behövs i ett växande Stenungsund! Alla behövs i ett växande Stenungsund! Stenungsund - en ort för alla Stenungsund ska vara attraktivt för alla som bor här, våra besökare och för näringslivet. Kommunens verksamheter ska ge bästa möjliga

Läs mer

Vår grundsyn Omgivningen

Vår grundsyn Omgivningen För att bli hållbart och tryggt för de människor som vistas i ett hus behöver huset en stabil grund. Styrelsen för Fisksätra Folkets Hus Förening vill genom detta dokument, antaget i november 2009, lägga

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

PiteåPanelen. Integration. Rapport 15. Maj 2011 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Integration. Rapport 15. Maj 2011 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 15 Integration Maj 2011 Anett Karlström Kommunledningskontoret Integration Piteå står inför en generationsväxling, där antal personer i arbetsför ålder minskar samtidigt som antalet

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN NORRTÄLJE KOMMUN. Framtidsinvesteringar i jobben går före nya skattesänkningar

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN NORRTÄLJE KOMMUN. Framtidsinvesteringar i jobben går före nya skattesänkningar SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN FÖR JOBBPLAN JÄRFÄLLA FÖR NORRTÄLJE KOMMUN Framtidsinvesteringar i jobben går före nya skattesänkningar Krav på individen att anstränga sig ska förenas med ökade möjligheter

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Kunskapslyft för fler jobb i Dalarna

Kunskapslyft för fler jobb i Dalarna Dalarna 20140423 Kunskapslyft för fler jobb i Dalarna - ett län för kompetens och lärande socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Dalarna behöver mer kunskap och kompetens - inte mindre. Socialdemokraterna

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Kommunpolitiskt program

Kommunpolitiskt program Kommunpolitiskt program Kommunens uppdrag. Det kommunpolitiska uppdraget kommer i ökad utsträckning bestå av att våga förändra, utveckla och prioritera. Att fokusera på välfärdens kärna i det kommunala

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten.

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten. I Örebro län saknade 11 455 människor ett jobb att gå till i juli 2014. Samtidigt uppgav 56 procent av arbetsgivarna i länet att det är svårt att rekrytera Arbete åt alla och full sysselsättning är en

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Uppsalas företagsklimat sett med unga ögon Sveriges unga vill starta och driva företag. Siffror från Tillväxtverket visar att fyra av tio ungdomar

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE.

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDEN Vi som lever i Sverige och Blekinge blir friskare och lever allt längre. Det är en positiv utveckling och ett resultat av vårt välstånd

Läs mer

Kommunpolitiskt program

Kommunpolitiskt program Kommunpolitiskt program Kortversion Det kommunpolitiska programmet i sin helhet finns under fliken REFERENSBIBLIOTEK. Inledning Moderaternas kommunpolitiska program ARBETE, VÄLFÄRD OCH TRYGGHET antogs

Läs mer

Fler jobb i Västerås med växande företag

Fler jobb i Västerås med växande företag Fler jobb i Västerås med växande företag Västeråsmoderaternas jobb- och näringslivsprogram för 2014-2018 1 Inledning Detta är Västeråsmoderaternas program för att fler västeråsare ska ha ett arbete. Företag

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

Bra kan bli bättre - om skolan och företagen

Bra kan bli bättre - om skolan och företagen Bra kan bli bättre - om skolan och företagen MARS 2011 Bra kan bli bättre om skolan och företagen Bra kan bli bättre om skolan och företagen 1 Sammanfattning Ett bra samarbete mellan näringsliv och skola

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2775 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Yrkesutbildning för framtiden

Motion till riksdagen 2015/16:2775 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Yrkesutbildning för framtiden Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2775 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Yrkesutbildning för framtiden Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Läs mer

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Innehåll Vad avgör val? Förmågan att: Se människors problem och utmaningar Föreslå konkreta åtgärder

Läs mer

HÖSTBUDGET. Investeringar för fler jobb

HÖSTBUDGET. Investeringar för fler jobb HÖSTBUDGET 2018 Investeringar för fler jobb 1 Sammanfattning Tydligare krav under etableringen 90 000 fler utbildningsmöjligheter Enkelt anställningsstöd Sänkt skatt för växande företag 2 AGENDA Läget

Läs mer

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:447 av Isabella Hökmark (M) Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd

Läs mer

Rapport: Jobben måste bli fler Hur gör vi?

Rapport: Jobben måste bli fler Hur gör vi? Maj 2012 Lotta Olsson Lotta Finstorp Rapport: Jobben måste bli fler Hur gör vi? 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 SAMMANFATTNING... 4 JOBBEN MÅSTE BLI FLER HUR GÖR VI?... 5 HUR MÅR SVENSK ARBETSMARKNAD?...

Läs mer

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft Mål 2006-2012 Fem mål för framtiden I det här dokumentet anges de mål som ska vara vägledande för den kommande utvecklingen av Köpings kommun. För att vi ska stå starkare i framtiden behöver vi tydliga

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Ett rödare och varmare Kristinehamn

Ett rödare och varmare Kristinehamn 1 Plattform för en valseger 2010 Ett rödare och varmare Kristinehamn Det finns en viktig skiljelinje mellan socialdemokratisk politik och den politik som borgarna för och det är synen på hur välfärds skol-,

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera Nya Moderaterna i Norrköping Hela Norrköping ska fungera 2017-2020 Tillsammans kan vi göra mer Moderaterna i Norrköping vill se till hela kommunen och skapa framtidstro för att vi ska vara en fortsatt

Läs mer

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 Sunne kan bättre! Vi Moderater i Sunne kommun är beredda att ta ansvar och leda kommunen efter valet 2014. Vi vill bidra till att alla i högre grad ska kunna

Läs mer

Almegas proposition 2012/ Del 1. Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet ALMEGA- Prop. 2012/1

Almegas proposition 2012/ Del 1. Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet ALMEGA- Prop. 2012/1 ALMEGA- Biblioteket Almegas proposition 2012/ Del 1 Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet Prop. 2012/1 Ungdomsarbetslösheten fortsätter, trots en rad åtgärder de senaste åren, att vara ett av våra största

Läs mer

ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA.

ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA. ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA. VALPROGRAM FÖR JOBB, SKOLA OCH VÄLFÄRD GNESTA 2015-2018. Socialdemokraterna FRAMTIDSPARTIET I GNESTA Stefan Löfven Johan Rocklind ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA. Sverige är ett

Läs mer

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland!

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Östergötland 2009-11-16 10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Socialdemokraterna i Östergötland har presenterat ett program som ska genomföras efter

Läs mer

Jag har lovat att hålla mig kort, så jag ska i alla fall försöka.

Jag har lovat att hålla mig kort, så jag ska i alla fall försöka. Tal, Livs kongress 2013-06-04 12 min Tack! Jag har lovat att hålla mig kort, så jag ska i alla fall försöka. Jag vill gratulera till en lyckad kongress. Ett uttalande från er som har spridits på nätet

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 1 Framtidsvision Framtidsvisionen är den styrande politikens idé om hur samhället i Nynäshamns kommun har utvecklats fram till 2030. Med visionen vill de styrande partierna

Läs mer

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 2(8) Inledning Älvkarleby kommun ska hitta sin plats i en värld som präglas av snabb förändring. Vi behöver förstå hur förändringarna påverkar vår tillvaro och göra strategiska

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

Det första jobbet - Campingars betydelse för ungdomsjobben. Det första jobbet. Campingars betydelse för ungdomsjobben

Det första jobbet - Campingars betydelse för ungdomsjobben. Det första jobbet. Campingars betydelse för ungdomsjobben Det första jobbet Campingars betydelse för ungdomsjobben 1 Inledning Få saker är så viktiga i livet som det första jobbet. Det första jobbet ger viktiga erfarenheter och referenser när man sedan ska söka

Läs mer

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag Södertälje behöver fler företag Sex lokala och sex nationella förslag för entreprenörskap och ökat företagande Södertälje har ett starkt näringsliv. Södertälje motsvarar till antalet invånare knappt 1

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17 230 1 1 Visioner och övergripande mål för Världens bästa Vimmerby Den politiska ambitionen i Vimmerby

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Sandviken Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Disposition presentation 9/4 2014 Metod 2 Varumärkesmodell 4 Associationer till Sandviken 7 Sevärdheter/attraktioner 11 Kännedom om Sandviken 14 Identitet

Läs mer

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen.

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Gävle Vision 2025 Gävle sätter segel Vision 2025 Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Trygghet och nyfikenhet ger mod att växa, tillsammans och individuellt. Mångfalden ger

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA framtidspartiet i landskrona LANDSKRONA KAN BÄTTRE! VI VILL MER. Foto: Jens Ohlsson Mitt i Öresundsregionen, lika nära landsbygden som storstäderna och

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen.

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. 1 Näringslivsplan för Melleruds Kommun 2015-2018 I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. Syfte och mål

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB

TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB 5 10 15 20 25 30 35 40 SSU är Östergötlands starkaste röst för progressiva idéer och för en politik som vågar sätta människan före marknadens intressen. Vår idé om det

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

Jobbpolitik för ett växande Skellefteå

Jobbpolitik för ett växande Skellefteå Jobbpolitik för ett växande Skellefteå Inledning Jobben är grunden till ett Skellefteå som växer och utvecklas. Genom arbete och egen försörjning stärks människors självkänsla, men även samhällets sammanhållning

Läs mer

Kommunövergripande omvärldsanalys Ängelholm

Kommunövergripande omvärldsanalys Ängelholm Kommunövergripande omvärldsanalys Ängelholm Lärande och familj 1 Globalisering Värderingsförändringar individualisering Klimatförändringar Demografi 5 megatrender med sikte på 2030 Källor: SKL omvärldsanalys,

Läs mer

Fler platser på yrkeshögskolan

Fler platser på yrkeshögskolan Fler platser på yrkeshögskolan Trots 4 arbetslösa misslyckas var femte rekryteringsförsök 4 människor är arbetslösa i Sverige idag. Socialdemokraternas mål är att Sverige ska öka antalet personer som arbetar

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Fler jobb för Linköpings unga. Ett jobbpaket för halverad ungdomsarbetslöshet i Linköping

Fler jobb för Linköpings unga. Ett jobbpaket för halverad ungdomsarbetslöshet i Linköping Fler jobb för Linköpings unga Ett jobbpaket för halverad ungdomsarbetslöshet i Linköping Ungdomsarbetslösheten i Linköping I Linköping är 5 744 människor utan arbete. Av dessa är 1 264 mellan 18 och 24

Läs mer

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors Hagfors & Munkfors 1 Hur vill vi ha det? En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors 2 Hur vill vi ha det? Strategisk kompetensförsörjning 2005 2004 Fastställa organisation och finansiering

Läs mer

Arbetsmarknadsdepartementet. 90-dagarsgarantin - en bra start på arbetslivet Pressträff med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson

Arbetsmarknadsdepartementet. 90-dagarsgarantin - en bra start på arbetslivet Pressträff med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson 90-dagarsgarantin - en bra start på arbetslivet Pressträff med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson Återhämtning i svensk ekonomi Relativ arbetslöshet bland ungdomar respektive total arbetslöshet, 1987

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

Reviderad 2010-05-25. Näringslivsprogram i Sala 2010-2013

Reviderad 2010-05-25. Näringslivsprogram i Sala 2010-2013 Reviderad 2010-05-25 Näringslivsprogram i Sala 2010-2013 1. Bakgrund Detta program är den gemensamma plattform som näringslivet och Sala kommun antagit för att stimulera näringslivets tillväxt och utveckling

Läs mer

Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67

Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67 3 Hur ser du på framtiden för egen del? Pessimistiskt (1-) Optimistiskt (4-5) Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67 03-05-13 16: data.pdf 78 3 RADAR 03 78 A1 Studerar du på gymnasiet eller gör du

Läs mer

Ett liberalt Eskilstuna. Folkpartiets strategiska plan för Eskilstuna kommun 2016-2019

Ett liberalt Eskilstuna. Folkpartiets strategiska plan för Eskilstuna kommun 2016-2019 1 2015 06 02 Ett liberalt Eskilstuna Folkpartiets strategiska plan för Eskilstuna kommun 2016-2019 Folkpartiet Liberalernas förslag till strategisk plan för Eskilstuna kommun 2016-2019 överlämnas härmed

Läs mer

Att försörja sig och utvecklas

Att försörja sig och utvecklas Att försörja sig och utvecklas i Sverige Utbildningsmöjligheter en utbildning obligatorisk gratis en grundskola en gymnasieskola frivillig komvux en vuxen en folkhögskola att studera en yrkeshögskola en

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Tre S-förslag för att stärka Linköpings unga PÅ VÄG MOT ARBETE!

Tre S-förslag för att stärka Linköpings unga PÅ VÄG MOT ARBETE! Tre S-förslag för att stärka Linköpings unga PÅ VÄG MOT ARBETE! Socialdemokraterna i Linköping 29 juni 2012 Mer om vår politik hittar du på: socialdemokraterna.se/linkoping Med lösningarna i fokus. 2000-talets

Läs mer