NVSNYHETER SNART SKYLTAR VI OM NY ORGANISATION 1 JANUARI NR PERSONALTIDNING FÖR NVS-KONCERNEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NVSNYHETER SNART SKYLTAR VI OM NY ORGANISATION 1 JANUARI NR.4.2012 PERSONALTIDNING FÖR NVS-KONCERNEN"

Transkript

1 IMTECH-PROFIL SNART SKYLTAR VI OM SID 11 NVS I SVERIGE NY ORGANISATION 1 JANUARI SID 3 PERSONALTIDNING FÖR NVS-KONCERNEN NR NVS & SYDTOTAL INSTALLERAR I KRISTIANSTADS GALLERIA SID 5 SISTA NUMRET AV NVS NYHETER SID 10 N TRADA - INGÅNG TILL ÖKAD KVALITET OCH LÖNSAMHET SID 6

2 Ansvarig utgivare Ann-Sofi Höijenstam Redaktion Ann-Sofi Höijenstam, Tom Rohde-Moe, Cecilia Rosén, Ann-Charlotte Södergren Skribenter i detta nr Mats Nihlén (Swede-Press), Ina Simonsen (Ina Publishing), Terje Hansteen(Glomma Media), Pieter Koenders (Imtech), Inge Grundberg (NEA) Tryck Exaktaprinting ISSN Upplaga ex Kontaktuppgifter NVS Installation AB Box Malmö Tel Fax Bild på sid 1 Illustration: nyagalleria.se White arkitekter Juan Vallejo Som Imtech blir vi ännu bättre Vi som jobbar på NVS, NEA och Sydtotal vet redan hur bra vi är på det vi gör. Som Imtech ska vi bli ännu bättre inte minst på att berätta det för våra kunder. Vår vision är att vara Nordens ledande installations- och serviceföretag med fokus på att utveckla kunder, medarbetare och samhälle. Framgångsreceptet är bland annat att behålla teknikdisciplinerna. Även om våra gamla bolagsnamn försvinner, erbjuder vi de tre tydliga skråna el, VS och ventilation under gemensam ledning och med stöd från gemensamma funktioner. Minst lika viktigt som att vi får den stora aktörens styrka och breda kunnande, är att vi bevarar vår unika lokala kapacitet. Vi ska ta vara på spetskompetensen! Samtidigt kan vi nu ge våra kunder ett gemensamt totalerbjudande. Vi är många som jobbar intensivt inför sjösättningen av ett gemensamt Imtech. Att formulera visionen jag precis har nämnt är en viktig del i processen, liksom arbetet med att ta fram vår gemensamma strategi framöver. Här har vi enats om att fokusera på de tre områdena marknad, teknik och effektivitet. Inom vart och ett fortsätter vi nu att jobba vidare för att konkretisera målsättningarna. En annan nyckel för hur Imtech ska lyckas på sin förändringsresa är utvecklingen av ledarskapet. Nu tar vi steg nummer ett och fokuserar på att alla ska dra åt samma håll när det gäller våra värderingar, närmare bestämt närhet, enkelhet och helhet, och att vi alla ska ha samma förväntningar på vad Imtech ska vara. Det strategiska arbetet går alltså vidare, samtidigt som det nu kommer att bli allt tydligare för er alla att vi om några månader blir ett gemensamt Imtech. Fler och fler filialer runt om i landet är på väg att samlokalisera, och på sina håll har informella samarbeten redan dragit igång. Det är ni som gör Imtech möjligt och det är ni som är ansiktet utåt mot våra kunder. Så har ni funderingar eller frågor kring nyordningen tveka inte att höra av er. Inom kort ska bilar stripas om, skyltar ska ersättas och arbetskläder ska få en ny logga. Min förhoppning är givetvis att arbetet ska flyta smidigt, och att ni alla i organisationen ska se lika många och stora möjligheter med förändringen som vi gör från ledningens håll. Våra kunder kommer att möta en stark aktör som tar branschen in i framtiden. Sist men inte minst vill jag önska er alla en God Jul och ett Gott Nytt År! Juan Vallejo 2

3 ORGANISATIONSNYTT NVS utökar antalet regioner i Sverige Från årsskiftet har NVS en ny organisation med affärsområdeschefer i Sverige. NVS omorganiserar verksamheten i Sverige som delas in i tre affärsområden, nuvarande Teknik och inom VS bildas affärsområde Syd respektive affärsområde Nord. Syd kommer att ledas av Lennart Petersson, nuvarande regionchef Väst. Nord kommer att ledas av Tony Andersson, nuvarande regionchef Öst. De nya affärsområdena kommer att bestå av totalt 6 regioner. NVS i Norge och Finland berörs inte av omorganisationen. - Jag tror på en fortsatt utveckling i tätorter och med service som ett av våra fokusområden. För att komma närmare kunderna och erbjuda en möjlighet till en bättre helhetsaffär omorganiserar vi oss. Detta medför att vi kan öka fokus på vår teknikhöjd, marknadsnärvaro samt vårt serviceerbjudande, säger Juan Vallejo, VD och koncernchef för Imtech Nordic. Den nya organisationen ska underlätta för NVS och kommande Imtech att stärka vår marknadsposition och lönsamhet och därmed bli Nordens teknikledande installations- och serviceföretag med fokus på att utveckla vårt kunderbjudande, medarbetare och samhälle. Som ett led i denna utveckling utvidgas regionerna i Sverige till 6. De tidigare Sydväst, Sydöst och Väst finns kvar och nya regioner blir Mitt, Norr och Stockholm. Andreas Aristiadis tillträder som ny regionchef för Region Väst. Andreas är välkänd i vår organisation och har de senaste 7 åren varit filialchef i Göteborg. Tidigare var han platschef vid NVS i Varberg. Till regionchef för den nya regionen Norr har Bo Lindholm utsetts. Bo har varit medlem av NVS-teamet under många år och under 2011 var han tillförordnad regionchef i Region Öst och tidigare har han bl a varit marknadschef Bostäder i Region Öst. - Jag är helt övertygad att Andreas och Bo med sin erfarenhet och kompetens kommer att stärka vår position och lönsamhet. Jag önskar dem lycka till med sina nya utmaningar, säger Juan Vallejo. Peter Mikes tillträder som ny regionchef för Region Stockholm. Peter är civilingenjör och kommer närmast från tjänsten som distriktschef vid Skanska Maskin AB. Som distriktschef har han haft totalansvar för att driva och utveckla distriktet mot uppsatta visioner. Tidigare var Peter verksam inom Vattenfall Service AB. - Det är en stor uppgift att leda nybildade Region Stockholm. Jag är övertygad om att Peter med sin erfarenhet och sitt engagemang kommer att stärka vår position och lönsamhet på den största och snabbast växande marknaden. Jag önskar Peter välkommen till NVS och lycka till med den nya utmaningen, fortsätter Juan Vallejo. Rekryteringen av regionchef till regionerna Mitt och Sydväst pågår. Region Sydöst leds även i fortsättningen av Torbjörn Carlsson. Säljare rikskundsavtal utsedd på Imtech Nordic Claes Waxin, 43 år, tillträder den 1 januari som säljare av rikskundsavtal inom Imtech Nordic med placering vid NVS regionkontor i Västberga. Tjänsten innebär att Claes kommer att arbeta med att öka försäljningen av service till de kunder vi för närvarande har riksavtal med samt nya kunder. En styrgrupp har etablerats där representanter från NVS, NEA och Sydtotal ingår. Målet är att i så stor omfattning som möjligt bli exklusiv leverantör av alla våra teknikdiscipliner till de företag där vi idag bara levererar en disciplin. Närmast kommer Claes från YIT Sverige AB där han utvecklat en regional och nationell säljorganisation. Tidigare har han lett och utvecklat YITs rikstäckande storkunder med stor framgång. 3

4 MÖTE MED EN REGIONCHEF Omorganisation och nya verktyg säker kvalitetshöjare Den 2 april sjösätts varumärket Imtech på allvar och NVS, NEA och Sydtotal går samman. Vi pratar planer och visioner med Lennart Petersson, idag chef för Region Väst och tf chef för Region Sydväst på NVS. NYA PROJEKT Region Väst Tuve Bygg AB VS-installationer vid nybyggnad av lagerhall, Volvo, Göteborg Andreas Aristiadis/Bo Arvidsson Storsjötvätten AB VS-installation i pelletscentral samt ånginstallation, Östersund Lars-Erik Larsson/Magnus Hellberg Lima Tvätten AB VS-installation i pelletscentral samt ånginstallation, Lima Lars-Erik Larsson/Magnus Hellberg De gamla företagsnamnen försvinner i och med den nya ordningen, men de tre disciplinerna VS, el och ventilation finns kvar. VD Juan Vallejo har många gånger understrukit vikten av detta och av att ta vara på spetskompetensen, även när man satsar på bredden. På VS-sidan står en omorganisation för dörren. Från och med årsskiftet väljer man att dela upp verksamheten i ett affärsområde Syd och ett affärsområde Nord. Lennart Petersson blir affärsområdeschef för affärsområde Syd, under vilket det kommer att ligga fyra regioner. Han välkomnar förändringen. - Det känns oerhört stimulerande. Det är ett sätt för oss att fokusera och hjälpa regioncheferna att jobba närmare filialerna. Stöttningen fungerar inte Lennart Petersson idag när varje regionchef kan ha 15 filialer att besöka. I framtiden är tanken att man ska ha sex till åtta kontor på sitt bord. Lennart vill också slå ett slag för det nya projekthanteringssystemet N trada som nu införs på NVS. - I och med det får projektledare, kalkylatorer och filialchefer ett kraftfullt verktyg för att planera, genomföra och dokumentera projekt på ett effektivt sätt. Grundtanken är att öka kvaliteten och lönsamheten, samtidigt som man minimerar riskerna. I det nya systemet registreras allt från förfrågan, anbud och planering till projektering, produktion och avslut. All information om ett projekt samlas på ett och samma ställe. Det gör det lättöverskådligt. - Filialchefen får möjlighet att se alla projekt på sin filial, och regionchefen kan se samtliga projekt i regionen, säger Lennart. N trada används med stor framgång av NEA sedan några år tillbaka, och har justerats för att passa NVS. I grunden handlar det om samma system. På så vis blir det en konkret illustration av en av många möjliga vinster med att tre bolag går samman och drar nytta av varandras kompetens. Om bara några månader blir ett nordiskt Imtech verklighet. Vad ser du som de största utmaningarna? - Att försöka få till ett bra samarbete över gränserna med våra övriga företag under Imtech-paraplyet och att verka tillsammans på ett positivt sätt. Ett visst samarbete är redan igång, inte minst mellan NVS och NEA. Hur tycker du att det gått hittills? - Vissa orter har lyckats otroligt bra med till exempel samlokalisering, och därmed vunnit mycket. På sina håll, i Malmö bland annat, finns det också redan ett bra samarbete med Sydtotal. Men vi har bara påbörjat den här resan. Det finns mycket mer att göra. I framtiden tror Lennart att Imtech med nödvändighet kommer att fokusera på att bygga upp nätverk, framförallt kring storstäderna, där det finns stor potential och byggs mycket. Men han ser också goda möjligheter till bra samarbeten på många andra orter runt om i landet. - Allt beror på individerna, och på att skapa rätt förutsättningar. Det gäller att lära sig var man kan hitta projekten. Det sistnämnda är i fokus för ännu en arbetsgrupp där Lennart Petersson ingår. - Vi jobbar med att utveckla säljarbetet med inriktning på nationella kunder och nationella avtal. Man ska komma ihåg att servicen är oerhört viktig för oss och att där ligger väldigt mycket säljkompetens därför ska vi på olika sätt försöka utveckla just serviceverksamheten. Skanska Sverige AB VS-installationer vid renovering av badrum, Vänersborg Lars Bryngelsson/Johnny Hjelthe Markbygg Construction VS-installation i Bergtäcktens Idrottsplats, Trollhättan Lars Bryngelsson/Ulf J Andersson Apply Leirvik Emtunga AB Rörinstallation i generatormodul, Siemens, Göteborg Lars Bryngelsson/Conny Johansson Skanska Sverige AB Om- och tillbyggnad av bostäder, Kv Vesslan 3, Vänersborg Lars Bryngelsson/Johnny Hjelthe Leröy Smögen Seafood AB VS-installation i fabrikslokaler, Kungshamn Lars Bryngelsson/Johnny Hjelthe Häggmark & Söner AB VS-installation i butik och lager, Handelsboden, Karlstad Jan-Olov Fransson/Christer Aronsson Stiftelsen Björkåsen Byte av ca 330 radiatorer samt stamventiler i hyreshus, Storfors Karl Jahnberg/Stefan Malm NCC AB Gas- och VS-installationer vid Furhoffs, Skövde Peter Liljedahl/Ulf Ryberg Peab Anläggning AB VS-arbeten i anslutning till bilhall för Autopartner, Skövde Peter Liljedahl Specialfastigheter Sverige AB Installation av bergvärmeanläggning, Sundbo, Fagersta Åke Holmgren/Ove Backström Peab Anläggning AB Installation av processavlopp Kvv Västerås Leif Kleregård/Gusten Christensson Peab Bostad AB Ombyggnad av kontor SOS, Västerås Anders Karlsson/Tony Krantz 4

5 NYA PROJEKT Många fördelar med certifiering av arbetsmiljön: Enklare anbud och stärkt varumärke Arbetsmiljöcertifieringen är nu klar. NVS är ett av de första företagen i branschen som certifieras enligt den internationella standarden Arbetet med att skapa en säker arbetsmiljö och bra arbetsklimat påverkar hela företaget och ökar möjligheterna till ökad produktivitet, stärkt varumärke och enklare anbudsprocesser. - Ett aktivt arbetsmiljöarbete blir alltmer ett kundkrav och en konkurrensfaktor, säger Dan Wallén, arbetsmiljösamordnare på NVS. För vår personal innebär certifieringen att vi nu har en plattform för att systematiskt jobba bort ohälsa och olyckor. Alla anställda ska ha samma skydd och samtliga filialer är involverade. Det är ett långvarigt säkerhetsarbete som lett fram till certifieringen. Redan 2004 drogs projektet igång på NVS för att skapa gemensamma rutiner och policys. Mellan maj och september 2012 har samtliga filialer haft kick off för att informera och utbilda personalen. - Det tar tid att förankra ett gemensamt sätt att arbeta med säkerhet och hälsa i en decentraliserad organisation, där de olika filialerna har sitt tankesätt och sina rutiner, säger Dan och berättar att han mötts av ett enormt intresse och stor vilja att jobba med säkerhetsfrågorna. För filialerna innebär arbetsmiljöcertifieringen att de nu kan börja använda certifieringen i sina affärs- och anbudsprocesser, vilket kommer att förenkla affärerna. - Våra kunder ställer högre och högre krav, säger Dan. Det blir betydligt enklare att uppfylla kraven nu när vi är certifierade och inte behöver redovisa vårt arbetsmiljöarbete i detalj. Nu gäller det för oss att ställa lika höga krav på våra leverantörer. För att få arbeta med oss ska de uppfylla miljö- och säkerhetskraven. Säkerhetsarbetet kommer inte att avstanna nu när certifieringen är klar. Mycket arbete återstår, och varje år ska man gå igenom samtliga risker och förebyggande åtgärder. - Säkerhetsarbetet tar aldrig slut, poängterar Dan. Det gäller att hela tiden följa med utvecklingen. Vi kan absolut inte slå oss till ro. Inom vissa områden måste vi lyfta oss. Vi är duktiga i produktionen, men arbetsmiljön på kontor och lager kan förbättras. De organisatoriska förändringar som NVS, NEA och Sydtotal står inför är en stor utmaning. Alla måste ha samma säkerhetstänkande, samma system och ha en gemensam vilja att förhindra olyckor. - När filialer byter lokaler och flyttar ihop krävs konsekvensanalyser och riskbedömningar. Samspelet mellan ledarskapet och det lokala skyddsombudet är oerhört viktigt, och att arbetsmiljö och trivsel kommer upp på agendan. Än så länge är det bara NVS i Sverige och Norge som certifierat sig, medan systerföretagen står i startgroparna. Region Sydväst EB Metoden AB, Sjöbo renovering av värmesystem, Brf Malmöhus 24, Malmö Johan Richard/Dan Lindkvist Mobilia Shopping Centre AB, Malmö VS- och kylinstallationer i samband med nybyggnad av köpcenter, Malmö Stefan Johansson/Bo Arne Andersson NCC AB, Karlskrona stambyte och badrumsrenovering, Brf Ronnebyhus 5, Ronneby Stefan Johansson/Lennart Ryberg Mobilia Shopping Center AB, Malmö nybyggnad av bostäder inom köpcenter, Malmö Berne Göransson/Roger Kamph Peab Sverige AB, Lund nybyggnad av bostäder, Midskeppet/Högmasten, Malmö Berne Göransson/Robin Andersson Akademiska Hus AB, Lund ombyggnad för verksamheten Motorlab inom Lunds Universitet Berne Göransson/Roger Kamph SEFA Byggnads AB, Halmstad nybyggnad av 154 lägenheter, Kv Jordmånen, Halmstad Magnus Eriksson/Kjell Arvidsson Stort galleriaprojekt i Kristianstad NVS och Sydtotal installerar VS, ventilation, styr & regler samt kyla i nya gallerian. Kristianstad står inför en förvandling som kommer att ändra stadens utseende radikalt. Med den nya gallerian får staden ett nytt ansikte mot öster. Mellan Nya Boulevarden och Södra Kaserngatan byggs en ny stadsdel med kvadratmeter butiksyta och ett hundratal lägenheter. Ordervärdet uppgår för NVS till ca 30 miljoner kronor och för Sydtotal till ca miljoner kronor. Projektet har en totalyta på omkring kvm och utförs i tre etapper där Coop-varuhuset och Systembolaget flyttar in i etapp 1 med preliminär inflyttning i augusti Entreprenaden är en av de större i regionen för tillfället och ger möjlighet för framtida expansion i nordöstra Skåne. Projektet kommer att drivas som ett partneringavtal med Peab som beställare. Fastighetsägare är Steen & Ström. Förslaget till galleria, som White arkitekter utarbetat, innebär att området som idag huserar Domushuset, parkeringsplatser och Resecentrum omvandlas till en modern citygalleria. Den kommer att fyllas med butiker, biograf, caféer och restauranger, service och p-platser, allt under ett tak. Gallerian beräknas stå helt klar under hösten

6 PROJEKTHANTERING Nytt projekthanteringssystem ska ge ökad kvalitet och lönsamhet Nu inför NVS projekthanteringssystemet N trada. Projektledare, kalkylatorer och filialchefer får ett nytt och kraftfullt verktyg för att planera, genomföra och dokumentera projekten på ett effektivt sätt. NYA PROJEKT Region Sydöst Åbro Bryggeri AB, Vimmerby tillbyggnad av tapphall, Åbro Bryggeri, Vimmerby Roger Axelsson/Michael Lindström GFAB Lindberg& Co AB, Alstermo tillbyggnad av industrilokal, Lindbergs, Alstermo Lars Svensson/Martin Sjöberg Allt sparas och dokumenteras i en tydlig struktur - från det att kunden ställer en förfrågan till att projektet avslutas och arkiveras. Ida Juhl - Tanken är att vi ska öka kvaliteten och lönsamheten i projekten samtidigt som riskerna minimeras, berättar Ida Juhl, kvalitetsingenjör på NVS som tillsammans med Anders Ekroth, Kenneth Hedman, Dennis Lundberg, Dan Wallén och Anders Carlsson arbetar med uppgraderingen och anpassningen av systemet. N trada är ett databaserat projekthanteringssystem som NEA införde Syftet var att på ett enkelt och överskådligt sätt hantera dokumentation i projekten och höja nivån och kvaliteten på projektstyrningen. Nu anpassas projektverktyget till NVS och införs nästa år i hela organisationen. - För oss handlar det inte bara om ett nytt projekthanteringssystem utan också om ett nytt arbetssätt, berättar Ida Juhl. Samtidigt som systemet uppgraderas tar vi fram nya rutiner, blanketter och funktioner. Gamla blanketter ersätts av nya och rutiner skrivs om. Strukturen för att komma åt och hitta dokumenten blir tydligare. Meningen är att hela organisationen ska jobba på samma sätt. När alla dokument är inlagda och systemet testats införs det i alla regioner samtidigt som utbildningen drar igång. Samtliga berörda på filialerna får lära sig systemet, som är användarvänligt och logiskt. Ida Juhl tror inte att det blir några svårigheter att införa det. I det nya systemet registreras allt - från förfrågan, anbud och planering till projektering, produktion och avslut. Registreringen börjar redan när anbudet kommer in. Varje projekt har en projektmapp där information och dokumentation samlas. - Programmet innehåller en översikt över alla pågående anbud eller projekt, berättar Ida Juhl. Filialchefen kan se alla projekt på sin filial och regionchefen kan se projekten i regionen. Det projekthanteringssystem som nu införs i NVS är i grunden samma system som NEA med stor framgång använt sig av sedan Vi har gjort några justeringar och förbättringar funktionsmässigt för att systemet ska passa NVS, berättar Ida Juhl. Dynacon Construction AB, Växjö nybyggnad av 74 rum, Gastro Hotell, Växjö Peter Bachstätter/Lars Andersson NCC AB, Linköping nyproduktion av lägenheter, Södra Parkvillorna, Linköping Roger Axelsson/Irfan Mesetovic Skanska Sverige AB, Norrköping nybyggnad av kontor på Saab, Linköping Roger Axelsson/Jan Jochimsson NVS installerar i nytt äldreboende i Nyköping Projektet är ett av Nyköpings kommuns största just nu och ingår i utbyggnaden av en helt ny stadsdel. NVS i Nyköping har fått uppdraget att installera VS och kyla. Kyldelen görs i samarbete med NVS Stockholm Kyla. Totalt handlar det om 146 lägenheter. Ordersumman för NVS uppgår till ca 16 miljoner kronor och 3-5 montörer kommer att vara sysselsatta. Arbetet ska vara klart i september Beställare är Peab Bostad och projektet utförs som totalentreprenad. NVS installationer omfattar värme, vatten, sanitet och kyla i två huskroppar med 104 lägenheter för äldreboende och 42 i trygghetsboende, samlingssal, lokaler för dagverksamhet, restaurang, tillagningskök samt personal- och kontorsutrymmen. Det nya äldreboendet får en stor innergård med trädgård som ska kunna nås av samtliga boende. - Värmen och kylan till lägenheterna kommer från tre 250 meter djupa borrhål som med hjälp av värmepumpar ger värme på vintern och kyla på sommaren, berättar Claes Sjöberg, filialchef för NVS i Nyköping. 6

7 IMTECH NORDIC Nya kollegor ser fram emot samarbete När NVS, NEA och Sydtotal samlas under Imtech, blir kompetensen bredare och kollegorna många gånger fler. Men hur ser medarbetarna egentligen på nyordningen? Vi har pratat jobb och framtid med Mikael Skogh, NVS, Martin Jarl, NEA, och Björn Eldvall, Sydtotal. Mikael Skogh är montör på NVS i Norrköping. Filialen har idag 22 montörer på entreprenadsidan och åtta på service. - Vi är många som jobbat ihop länge, så vi är en väldigt homogen grupp. Mikael Skogh När Mikael inte är ute på byggen jobbar han med fackliga frågor lokalt och centralt. Hur mycket vet man om Imtech ute hos er? - Det pratas en del, och folk undrar mycket. De som är i branschen känner till vad som är på gång och vill veta hur det kommer att bli. Mikael Skogh är övertygad om att slutresultatet blir bra. - Jag ser det som en utmaning, precis som jag gjorde när vi blev uppköpta av NVS. Jag har personligen inte haft något samarbete med medarbetare på NEA eller Sydtotal ännu, men jag ser fram emot det. Hans förhoppning stämmer med Imtechs grundidé: - Jag hoppas att vi ska kunna jobba som idag, fast i samarbete med två andra stora aktörer, och att vi ska kunna sälja in det konceptet till stora kunder. För, som Mikael konstaterar, kunderna vill ju många gånger att leverantörerna går ihop och ger ett pris när det gäller omfattande projekt. Nu blir det förhoppningsvis mycket lättare. - För mig personligen är det viktigast att vi kommer att finnas på stora arbetsplatser. Det känns som att vi ska kunna matcha våra främsta konkurrenter. Vad vi heter spelar inte så stor roll. Martin Jarl, filialchef på NEA, finns också han i Norrköping. - Vi är 44 medarbetare och jobbar mycket på ramavtal och underhållsavtal mot bland annat kärnkraftsindustrin, kraftvärmeverk och stålverk. Vi har dessutom en tio man stark serviceavdelning som jobbar lokalt med fastighetsavtal och byggare. Inom något år eller så kommer Martin Jarl Martin Jarl och Mikael Skogh och resten av de anställda på NEA, NVS och förhoppningsvis också Sydtotal i området att bo ihop i gemensamma lokaler. Arbetet är i full gång. - Just nu håller vi på att titta på lämpliga fastigheter, säger Martin. Hur ser du på förändringarna det innebär att bli del av Imtech? - Jag ser många fördelar, kanske för att jag kommer från en liknande organisation tidigare. Vi kommer att kunna driva gemensamma projekt, utföra större åtaganden och förhoppningsvis få en stark gemensam synergieffekt. - Under 2013 kommer arbetet med marknadsföring, inköp, sälj och utförande att innebära en rejäl utmaning för alla medarbetare. I Norrköping har man varit tidig med att på eget initiativ dra igång samarbetet. - Vi, NVS och Sydtotal har ett Imtech-möte varannan månad som redan gett en del bra resultat. Vi har bland annat pratat om marknadsläget, hur ser det ut?, finns det något vi redan nu kan göra ihop? Har vi redan idag gemensamma kunder? Var hittar vi nya lämpliga kunder? Man har också besökt varandras serviceavdelningar, där är det lättast att få igång kundsamarbeten. Dessutom har personal från de olika kontoren träffats för att bilda sig en bättre uppfattning om varandras verksamheter. Hur går snacket bland folk runt omkring? - Hos kollegorna pratas det en del med höjda ögonbryn. Våra nuvarande större kunder och inköpsavdelningar frågar redan om vilka nya möjligheter som kan bli aktuella. De flesta är överens om att det här att kunna köpa allt från en aktör kommer att ge mer möjligheter. Multidisciplinära åtaganden är framtiden, men man får aldrig glömma bort den mindre, lokala marknaden. Då blir detta ett vinnande koncept! På Sydtotal i Malmö finns Björn Eldvall, civilingenjör inom miljöoch energisystem. Tillsammans med en kollega utgör han företagets teknik- och energiavdelning, och utnyttjas som expertis i olika sammanhang. - Vi jobbar mycket tillsammans med andra på företaget, inte minst för att vässa våra anbud, säger Björn. - En del av Sydtotals framgång handlar om att vi inte alltid offererar det som kunden ber oss om. Ser vi en bättre lösning erbjuder vi alltid den. På det sättet har vi fått många jobb. Björn och hans kollega säljer också sina tjänster utåt. Det kan till exempel handla om att hjälpa fastighetsägare och industrier med energikartläggning. - Syftet är inte att vara ett konsultbolag, utan att vara ute för att skapa nya projekt. Dessutom har energiavdelningen ett forsknings- och utvecklingsuppdrag, där man under den närmaste tiden framförallt kommer att titta på effektiva kylstrategier. Vad tycker du om att ni nu blir en del av Imtech? - Jag ser positivt på det. För företagets del är det ett naturligt steg. Man kommer att kunna erbjuda mycket bredare lösningar, och man kompletterar varandra. För min personliga del ser jag det som att en större organisation ger möjlighet till mer kunskapsöverföring och kanske också större möjligheter till forskning. 7

8 MILJÖPROJEKT Pellets i stället för olja ger miljövänligare ånga Två stora tvätterier, Lima Tvätten i Dalarna och Storsjö Tvätt i Jämtland, satsar nu på ångtillverkning med pellets i stället för olja - vilket ger både besparingar och miljövinster. NVS i Lidköping är totalentreprenör för båda projekten. Flera stora tvätterier är intresserade av konceptet. - Anläggningarna ska fungera som referensprojekt som vi hoppas ska leda till många nya liknande order, berättar Lars-Erik Larsson, NVS filialchef i Lidköping. Stora tvätterier är helt beroende av ett variabelt flöde av ånga med högt tryck för sina tvättmaskiner, manglar och annan utrustning. Tidigare har det varit svårt att producera ånga med biobränsle, men tack vare ny förbränningsteknik är det nu möjligt att skapa processånga med pellets. - Många har varit tveksamma till att använda pellets i ångproduktionen, berättar Lars-Erik. Problemet är regleringen av förbränningen. Det krävs en snabb reglering vilket är möjligt med olja eller gas, men svårare för pellets. Tack vare den nya förbränningstekniken för pellets med roterande förbränning blir regleringen snabbare. NVS i Lidköping har sedan länge ett samarbete med Kvänum Energi, som i sin tur samarbetar med Janfire AB i Åmål, som tillverkar pelletsbrännare och pelletsvärmesystem. Pelletsbrännarna har en roterande förbränningstrumma. I kombination med avancerad PLC-styrning kan effekten snabbt justeras både uppåt och neråt. När det blev aktuellt att satsa på pellets i tvätterierna tog Janfire kontakt med NVS i Lidköping som har lång erfarenhet av ånganläggningar inom industrin. Det hela ledde så småningom fram till att NVS och Kvänum Energi fick uppdraget med Janfire som leverantör av pelletsbrännarna och dess styrsystem. Pelletsbrännaren är hjärtat i pelletsvärmesystemet. Installationen består av prefabricerade ångcentraler som levereras nyckelfärdiga till tvätterierna i Lima och Östersund. Ångcentralerna produceras i Kvänum Energis montagefabrik. Kvänum Energi köper in tomma moduler från en lokal leverantör och inreder dem och ställer in pannorna. Sedan monterar NVS rörsystemet och alla ångkomponenter. Anläggningarna är på vardera 750 kw. - I Lima byggs dessutom ett helt nytt tvätteri där vi monterar ångsystemet, berättar Lars-Erik. I Lima är även NVS i Dalarna engagerade i projektet för att kunden ska ha en lokal installatör med service i närheten. Ordersumman för de två projekten är ca 7,6 miljoner kronor. Projekteringen, som NVS i Lidköping själva utför, pågår och tillverkningen av ångcentralerna beräknas komma igång i december och levereras i januari-februari Ångcentralerna lämnas över till kunden i mars. - Båda projekten kommer att gå parallellt för att vi ska få synergieffekter för materialinköp och produktion, berättar Lars-Erik. Lima Tvätten och Storsjö Tvätt har båda runt tio anställda och ingår i Rikstvätt, som består av 14 privatägda textiltvätterier. - Många är intresserade av att gå över till pellets för att minska kostnaderna och förbättra miljön, berättar Lars-Erik. I dag produceras ånga ofta av olja, el eller gasol. Med vårt nya koncept hoppas vi på många nya beställningar. Marknaden finns där ute. Bilden ovan är från ett tidigare projekt med en liknande anläggning för ångtillverkning. 8

9 IMTECH N.V. Imtech: En europeisk specialist inom vård & omsorg Imtech är en betydelsefull partner på den europeiska marknaden för vård & omsorg och skapar totallösningar för komplexa tekniska infrastrukturer. I totallösningarna ingår kraftstationer, energibesparing, klimatkontroll, elteknik, säkerhetssystem, brandsäkerhet samt trygghetslarm etc. Dessutom erbjuder Imtech specifika tekniklösningar för operationsrum, intensivvård samt komplexa behandlingsrum liksom medicinsk apparatur. Imtech är också en betydelsefull partner inom tekniskt underhåll. Visste du att våra produkter och medarbetare medverkar vid över europeiska sjukhus? Imtech förutspår en trend där teknologi blir allt viktigare inom marknaden för vård & omsorg. Denna marknad står trots allt inför utmaningen att behöva fungera alltmer effektivt och kostnadsbesparande som svar på en allt äldre befolkningsstruktur och dess behov av och krav på vård. Samtidigt ökar kraven på tekniska kvalitetslösningar som garanterar högsta standard på hygien och säkerhet. Integrering av alla tekniska lösningar är Imtechs svar på detta problem. Den tyska vård & omsorgssektorn visar ett allt större intresse för energi effektivitet. Ett flertal sjukhus, vårdinrättningar och medicinforskningscentra går nu över till en mer effektiv energiinfrastruktur. Ett framgångskoncept i Nederländerna är Smart Healthcare : en integrerad teknologisk lösning inom vårdmarknaden. Smart Healthcare innebär att ett sjukhus förses med en skräddarsydd, heltäckande plan för ett intelligent, miljövänligt och kostnadseffektivt system som integrerar hela sjukhusets totala krav på energi besparing och hållbara lösningar, teknisk infrastruktur, krav på tekniskt underhåll, läkarinstrument och medicinsk apparatur, såväl som IT-lösningar. IJssellandsjukhuset i Capelle är det första sjukhuset i Nederländerna som genomför denna totalomvandling. För Imtech innebär det ett projekt med ett värde på 40 miljoner euro. Fler och fler sjukhus fokuserar alltmer på kärnverksamheten och delegerar ut det tekniska underhållet. Så är bland annat fallet i Spanien. Imtech övertog nyligen underhållsansvaret för elektronisk apparatur i Madrids vårdcentraler samt vid Hospital de Léon i Altos de Nava. I Belgien fokuserar Imtechs aktivitet inom vård & omsorg primärt på högteknologiska system för luftoch klimatkontroll samt specialsanitetslösningar. Till exempel hanterar Imtech alla luft- och klimatkontrollösningar i tillbyggnaden och renoveringen av Universitetssjukhuset i Leuven, såväl som den tekniska infrastrukturen i ett antal laboratorier samt högteknologiska kylsystem i sjukhusets datorcentrum. Imtech är även aktivt inom segmentet medicinsk apparatur och genomför för närvarande en expansion genom förvärv av två företag i Spanien respektive Nederländerna. Vård & omsorg är också en viktig spjutspets i tillväxtstrategin för NVS, NEA och Sydtotal, som i exemplet Nya Karolinska sjukhuset i Solna. Illustration: White Tengbom Team (www.nyakarolinskasolna.se). Kombinationen av expertis inom teknisk infrastruktur och specialisering inom implementering och underhåll av elektronisk medicinsk apparatur har möjliggjort erbjudandet av totallösningar för sjukhus och vårdinrättningar. Imtech har för avsikt att introducera denna strategi även i andra länder. Inom marknaden för vård & omsorg är vård i hemmet och sjukvård de framtida tillväxtsegmenten. Kostnadsbesparingar i kombination med förbättrad sjukvård är endast möjligt om första och andra vårdlinjen samarbetar perfekt. Integrering av teknisk apparatur och IT, t ex hemknutna system (s k domotics), robotlösningar och delvis virtuell, fjärrkontrollerad sjukvård är endast möjlig genom sammanknytning av samtliga tekniska system. Denna morgondagens sjukvård skapas genom att kombinera teknisk kompetens på flera plan. Imtech ska vara ledande inom detta. 9

10 IMTECH NORDIC Snart premiär för Insidan Det är inte bara bilar och skyltar som får nytt utseende i och med att vi blir Imtech. Med start nästa år förvandlas NVS Nyheter till Insidan en personaltidning om och för alla anställda i före detta NVS, NEA och Sydtotal. Det kan vara anledning att redan nu flagga för att det är sista gången du bläddrar i NVS Nyheter. Med start nästa år förvandlas tidningen till Insidan, en personaltidning riktad till alla medarbetare på Imtech Nordic. - Tanken är givetvis att fortsätta vara en lika angelägen informationskälla för våra anställda, säger informationschef Ann-Sofi Höijenstam. Dessutom hoppas vi att tidningen ska öka kunskapen om, och nyfikenheten på vad de andra disciplinerna pratar om och sysslar med. För det blir ju långt mycket mer än VS-frågor som tas upp när tidningen görs om. El och ventilation hamnar förstås lika högt på dagordningen. Men allt blir inte annorlunda. Som läsare kommer du tvärtom att känna igen många inslag. Precis som tidigare kommer vi bland annat att bjuda på VD:s tankar om utvecklingen, på nerslag hos olika filialer runt om i landet och på porträtt av personer inom organisationen. Förhoppningsvis får vi också tillfälle att beskriva många gemensamma, spännande projekt där alla tre skråna bidrar till framgången. Första numret av Insidan landar i brevlådan i mars nästa år. Då vill vi gärna veta vad du tycker om det nya formatet. Hör av dig om du har kommentarer eller tips till redaktionen. 10

11 IMTECH NORDIC Äntligen Imtech! efter årsskiftet ska bilar stripas om och skyltar byta skepnad Det har knappast undgått någon av er att tiden då NVS, NEA och Sydtotal lämnar sina gamla namn bakom sig och istället blir en del av Imtech rycker allt närmare. Inom kort kommer det också att synas utåt, när gamla loggor får lämna plats för den nya. Ledningsrepresentanter från alla tre bolagen har länge varit igång med arbetet mot ett gemensamt Imtech. Det här handlar om en riktig långresa, en ständigt pågående process där målsättningen egentligen inte är att komma fram till en slutdestination. Visionen är denna: Imtech ska vara Nordens ledande installations- och serviceföretag med fokus på att utveckla kunder, medarbetare och samhälle. För att lyckas krävs det att man hela tiden fortsätter framåt, att de tre disciplinerna VS, el och ventilation tillsammans och var för sig fortsätter att ta vara på både bredd och spetskompetens. Så och bara så blir man en allt mer attraktiv samarbetspartner och lika attraktiv arbetsgivare. Efter att ledningen nu har vänt och vridit på alla de utmaningar det innebär att integrera tre företag i ett, och efter att ha utarbetat lämpliga handlingsplaner, är det efter årsskiftet dags för alla medarbetare att se rent konkreta resultat av tankemödan. Då är det dags för de gamla loggorna att försvinna och den nya att ta vid, en förändring som påverkar allt från visitkort till fasadskyltar. I februari-mars ska alla servicebilar omstripas, kort därefter är det tid att ersätta alla typer av skyltar, och så blir det förstås dags att hoppa i nya arbetskläder. - Bara en sådan sak som att alla bilar kommer att se likadana ut ger stort genomslag. Vi kommer verkligen att synas, både lokalt och nationellt, säger informationschef Ann-Sofi Höijenstam. Det strategiska arbetet går alltså vidare, bilar får ny logga och skyltar byter skepnad. Samtidigt fortsätter förstås jobbet som vanligt för de flesta av er runt om i landet. Men med allt fler samlokaliseringar och ett allt mer utvecklat säljtänkande hos alla medarbetare, är förhoppningen att Imtech inom kort får möjlighet att ta sig an allt fler stora projekt där de tre disciplinerna samverkar. - Nu är det äntligen dags att verkligen sätta Imtech på kartan, avslutar Ann-Sofi. (Bilden ovan är en skiss som visar ett exempel på bilmärkning.) 11

12 IMTECH NORDIC Höghus av trä - gemensamt projekt för NVS, NEA och Sydtotal Stockholms första åttavåningshus i trä uppförs nu i Sundbyberg. Sammanlagt byggs fyra hus med 123 bostadsrättslägenheter. Husen ligger i Strandparken på solsidan av Bällstaviken. NVS, NEA och Sydtotal har fått uppdraget att installera VS, sprinkler, el och ventilation. Det är första gången som hela gruppen är med i ett gemensamt bostadsprojekt. - Den stora installationsutmaningen är att vi mot kund ska ses som ett företag och samverka över disciplinerna, säger Dan Hellström, filialchef NVS Stockholm Bostad. Ordersumman uppgår till 34 miljoner kronor totalt för alla discipliner med option på de två sista husen som ingår i ordersumman. NVS, NEA och Sydtotal utför projekteringen tillsammans. Monteringsarbetet påbörjas i december 2012 och inflyttningen inleds i maj 2013 med slutbesiktning 2014 för de första två husen. Samtliga hus kommer att vara klara för inflyttning Totalt kommer man att vara sysselsatta. Beställare är Folkhem och projektet utförs som totalentreprenad. För Folkhem är husen i Sundbyberg en del av en större satsning på träbyggande. Illustration: Wingårdhs Arkitekter Höghusen är ritade av Wingårdhs Arkitekter, de byggs i fabriker i Västerbotten och monteras på plats. Husen är helt i trä - stomme, inredning, väggar och tak. Fasaderna är av cederträ. Lägenheterna är öppna, rymliga och standarden är hög med golvvärme under alla trägolv. För att minska riskerna för bränder kommer alla lägenheter att få sprinklersystem. NYA PROJEKT Region Öst Leksandsbostäder, Ombyggnad av 17 undercentraler åt Leksandsbostäder Johan Emanuelsson/Jan Sörling Sh Bygg Sten och Anläggning, Ombyggnad vid energieffektivisering på vårdcentralen i Heby Peter Hägg/Ulf Persson VBE Byggproduktion AB, Installationer av medicinska gaser på Palliativt Centrum i Uppsala Peter Hägg/Ulf Wällensjö Peab Bostad AB, Installationer för VS, kyla och matavfall vid nybyggnation av äldreboendet Myntan i Nyköping Claes Sjöberg/Robin Wahlström Delt Elteknik AB, VS-installationer vid nybyggnad av 53 lägenheter, Öbacka strand i Umeå Göran Ahlfeldt/Kenneth Linnarkrantz Hotab 6 AB (Pandox), Installation av kökskyla samt byte av vätskekylaggregat för Scandic Hotell i Upplands-Väsby Bo Berglund/Richard Jensen NCC AB, VS-installationer vid nyproduktion av 140 studentlägenheter i norra Djurgårdsstaden Dan Hellström/Magnus Hedlund Peab Bostad AB, Installation av ventilation hos Effekt Svenska AB i Arlandastad Pär Arvidson Brf Ejdern, Ombyggnad av ventilationsanläggning samt byte av aggregat, Uppsala Pär Arvidson/Anders Eriksson Ny redovisningsekonom i Malmö Linnéa Hådell arbetar sedan september som redovisningsekonom vid NVS huvudkontor i Malmö. Linnéa vikarierar för Liselott Lindström under hennes föräldraledighet. Närmast kommer Linnéa från Arriva Sverige och en tjänst som financial controller. Tidigare har Linnéa jobbat med anbud, controlling och analys. Linnéa Hådell Ny filialchef i Luleå Hans Lundgren är sedan 1 oktober filialchef för NVS i Luleå. Hans har varit verksam på olika befattningar inom vår bransch i många år. Med sin breda erfarenhet inte minst av entreprenader i Malmfälten blir Hans en viktig kugge för vår verksamhet i norra Norrland. Närmast kommer Hans från en tjänst som distriktschef inom Empower AB. NCC AB, VS-installationer vid nybyggnad av skola i Vistaberg i Huddinge Anders Markemo/Ted Rustas Arcona AB, VS vid hyresgästanpassning av kontor i Kv Hornafjord i Kista Anders Markemo/Anders Johansson 12

13 PERSONAL Sprinkler satsar på aktivt säljarbete I våras var det premiär för en ny säljutbildning på NVS. En av deltagarna var Erik Allard på NVS Sprinkler i Stockholm. Där har man redan kommit långt i det proaktiva säljtänkandet. Resultatet är att man idag kan ståta med fler än 250 värdefulla serviceavtal. När det tidigare i år var premiär för nya utbildningsprogrammet Proaktiv idéförsäljning var fokus tydligt. Mindre teknik och mer sälj. När man ska flytta fram sina positioner på servicemarknaden räcker det inte att vara duktig på det man gör, man måste också förmedla det till kunderna. Erik Allard, servicechef på NVS Sprinkler i Stockholm, var en av deltagarna i pilotprojektet. - Traditionellt sett sitter ett gäng projektledare på sina kontor och väntar på att kunderna ska ringa. Nu är tanken att vi istället ska vara proaktiva, att vi själva ska säga hej, hej och erbjuda våra tjänster. Som ett led i detta, och som en del av att alla i organisationen, från montörer till projektledare, i viss mån ska fungera som säljare, fick deltagarna på den nya utbildningen lära sig en metodik för just sälj. - Utbildningen omfattade ett antal Enklare administration med nytt verktyg När NVS nya personalmodul Kompetensportalen nu sjösätts, behövs medarbetarnas hjälp. Projektledaren Eva Blomqvist går ut med en uppmaning: Lämna in kopior på intyg från utbildningar och kurser, så kommer vi igång snabbare! I den nya personalmodulen, som får flera och breda användningsområden, ska man bland annat lägga in uppgifter om vilka kravutbildningar som medarbetarna genomgått, t ex Säker vatten och Heta arbeten. I förlängningen ska det bli lätt att ta reda på när det är dags att till exempel förnya certifikat. Det ska också bli enklare för chefer och arbetsledning att ta fram medarbetarnas heldagar. Resten var interaktivt. Vi jobbade mycket självständigt, säger Erik. - Det var och är svårt, men det var en väldigt nyttig kurs. Den har hjälpt mig att ringa de där samtalen som kanske inte blev verklighet tidigare. En del av det självständiga arbetet bestod i att sjösätta de egna handlingsplanerna och praktisera det nya tänkandet på hemmaplan. Kursens tyngdpunkt låg på merförsäljning till befintliga kunder, där kontakten är etablerad sedan tidigare. Här finns mycket att göra. Fortfarande lämnar man alltför lätt över till andra aktörer när en stor entreprenad är avklarad. Erik är van vid nära kundkontakt, och är ute på i stort sett dagliga kundbesök. Rent allmänt menar han att sprinkler ligger ganska långt framme när det gäller just proaktiv införsäljning. - Vi jobbar redan nu på ett sätt som vi tror NVS i stort eftersträvar. Vi säljer CV:n, för att på så sätt hålla reda på vilken kompetens som finns. - Tack vare den nya portalen kommer vi att kunna samverka på ett helt annat sätt när det gäller utbildningar, och samordna personal från flera filialer. Det blir betydligt mer effektivt, säger Eva Blomqvist. Nu är administratörerna utbildade på det nya verktyget och har dragit igång avtal med fasta priser på årsbasis till våra kunder. Det har vi hållit på med i många år. - När entreprenadverksamheten lämnar ett jobb erbjuder vi ett antal garantibesök, sedan försöker vi alltid teckna avtal. Stöter vi på en anläggning som saknar avtal påpekar vi det för kunden. Idag har vi över 250 avtal i Stockholm. Erik Allard det stora arbetet med att efterregistrera bland annat utbildningsinformation. - Vi behöver samla in uppgifter om när våra medarbetare gått olika utbildningar, och ber därför alla om hjälp med att lämna in kopior på intyg till oss. Den som känner sig osäker på vad som behövs kan vända sig till admin i- stratören på sin filial, eller till sin chef. NYA PROJEKT Region Öst In3prenör AB, Installationer för sanitet, kyla, och sprinkler vid nyproduktion av kvm hotell, kontor, butiker samt garage inom Kv Skeppshandeln i Hammarby Sjöstad Anders Markemo/Ted Rustas Skanska Health Care AB, Iinstallationer för byggvärme i Fas 4 och 5 på Nya Karolinska Solna Tony Andersson/Mike Granqvist Skanska Health Care AB, Installation av medicinska gaser i Fas 5 på Nya Karolinska Solna Tore Styrman/Anders Nicklasson NVS Sprinkler Saint-Gobain Isover AB Sprinklerinstallation i lager M Lager 1, Helsingborg Jörgen Kaptein/Erik Olsson Byggmästaren i Skåne AB Sprinklerinstallation inom tillbyggnad och ändringsarbeten inom bef del, Boxon, Helsingborg Jörgen Kaptein/Gabriel Johansson MVB Öst AB Sprinklerinstallation vid ombyggnad från servicehus till trygghetsboende, Kv Lektionen, Stockholm Rolf Jonsson/Anders Åhlin Akademiska Hus i Uppsala Sprinklerinstallation vid nybyggnad av cancerklinik Skandionkliniken, Uppsala Rolf Jonsson/Ulf Gustavsson MVB Öst AB Sprinklerinstallation vid nybyggnad av vårdboende Tuner, Stockholm Rolf Jonsson/Jonathan Eriksson Intreprenör AB Sprinklerinstallation vid nybyggnad av hotell, affärer och garage Skeppshandeln 1, Hammarby Rolf Jonsson/Ulf Gustavsson 13

14 NYA PROJEKT Höga lyft i Sandefjord NVS använde nyligen en helikopter för att få in en kylmedelkylare i den nya byggnaden till Rica Park Hotel i Sandefjord. Det sparade både tid och pengar. - Vi övervägde först att använda en kranbil, men kom fram till att det inte skulle gå eftersom den skulle stå för långt från byggnaden. Då kom jag att tänka på att grannen hade använt en helikopter i samband med ett byggprojekt, och vi tog kontakt med Hesnes Air AS som genast ställde upp. Vi upptäckte att det både var mycket billigare och gick mycket fortare att använda helikopter, berättar Terje Johannessen på NVS Sandefjord. Kylmedelkylaren som skulle in i den nya byggnaden vägde närmare ett ton. Det visade sig att det bjöd på praktiska problem att få in den på översta våningen med hjälp av en kran. Alltså fick NVS i Sandefjord tänka annorlunda. - Det är första gången vi använder helikopter för ett sådant arbete, och det visade sig att det var otroligt lätt. Helikoptern hade en maxgräns på kilo, så det var inga problem att klara av lyftet. Får vi fler liknande uppgifter använder vi nog helikopter igen, säger Terje Johannessen. Den nya delen av Rica Park Hotel ska stå färdig i april nästa år. Det rör sig om 116 nya rum fördelade på sju våningar. NVS Sandefjord har sex man som jobbar i detta projekt. NVS Helpdesk blir Servicedesk Helikopter visade sig vara en billigare och snabbare lösning än en lyftkran. tar hand om sprinkleranläggningen, kylanläggningen, värmepumpar och allt som har med sanitet att göra, medan badrummen kommer i färdiga moduler. I september genomförde IT-avdelningen en webbaserad undersökning i syfte att mäta hur nöjda våra användare är med vår IT-support. - Vi fick in svar från 40 % av användarna och alla svar finns redovisade under nyheter på Kanalen året ut, berättar Peter Weberberger, IT-chef på NVS. Vi har tagit ett stategiskt beslut att gå över från Helpdesk till ServiceDesk. Detta innebär att vi ska fungera som Single Point of Contact (en kontaktväg) för alla IT-relaterade kundärenden. Tillsammans med NEA:s IT-avdelning har vi upprättat gemensamma funktionsbeskrivningar, rutiner och processer för detta. - Eftersom vi valt att bli mer serviceorienterade väljer vi numera att kalla funktionen ServiceDesk, säger Peter. För att möta verksamhetens önskemål som framkom i kundundersökningen har följande praktiska förändringar nu genomförts: Nytt system för ServiceDesk Tillsammans med NEA har vi investerat i nytt system för felrapportering, behandling av ärenden och uppföljning. Idag använder IT-avdelningarna på NVS och NEA samma verktyg, som hjälper oss att arbeta på ett mer strukturerat och enhetligt sätt. Nya gemensamma telefonnummer Numera kan du i Sverige ringa för att få IT-support. I Norge ringer du (9300) Om du använder en mobiltelefon med NVSanknytning kan du ringa kortnummer i Sverige och i Norge. Med andra ord skall du inte längre ringa till var och en av oss på IT när du behöver kontakt med ServiceDesk. Kom ihåg att det är i första hand när du inte kan begära support via datorn som du skall använda telefonen! IT-portal En nyhet i vårt servicedeskprogram är möjligheten till självbetjäning för användarna via IT-portalen. Här kan du rapportera fel och följa dina ärenden, göra beställningar, ställa frågor och få information om eventuella driftstörningar. Du hittar också FAQ (Vanliga frågor) där kommer vi att kontinuerligt lägga ut anvisningar och svar på vanliga frågor. Genväg till IT-portalen hittar du på Kanalen och skrivbordet. IT-portalen kommer kontinuerligt att utvecklas och förbättras. E-post Vi har fått en ny e-postadress: men du kan fortfarande använda den gamla adressen. Norge GK Norge AS Drammen Telehus Kjøling av telesentral Andreas Wraa/Leif Stensrud Hersleth Entreprenør AS Øståsen Barnehage Sanitær og varmeanlegg i barnehage Cato Bjerkan/Ketil Steen Dilla Holding Pizzeria Fredrica Sprinkel og sanitærarbeider Roar Løkkebråten/Ketil Steen Fredrikstad Fjernvarme AS Stabburv.3 og Råbekksvingen 2 Konvertering varmeanlegg til fjernvarme Cato Bjerkan/Ketil Steen Enebakk Bioenergi Gran del 2 Enebakk Bioenergi Materialleveranse, sveis- og rørmontasje Vidar Luliussen/Trond V. Hansen GK Norge AS GK/ R22 sentraler Modifisering av kjøleanlegg Trond V. Hansen/Trond V. Hansen Oslo Vei AS Bogstadveien Gatevarme Snøsmelteanlegg Ivar Strøm/Odd Pedersen Imtech Suir Head Office Coop, gatevarme og snøsmelteanlegg Ivar Strøm/Odd Pedersen Imtech Suir Head Office Coop Gardermoen Varme og sanitær, Coop Gardermoen Bjørn Olaf Larmerud/Odd Pedersen VIT Eiendom AS Jernb. al. 34 Kristian Andreassen/Kåre Sletmo 14

15 NEA-PROJEKT Shoppingglädje i rekordvaruhus Många är vi som besökt Ullared, en mindre ort i mellersta Halland, med Gekås som mål. Hit vallfärdar man för att handla. Gekås varuhus är ett fenomen som ständigt skapar nya snackisar och även på NEA är Gekås ett aktuellt samtalsämne. Gekås Ullared AB grundades 1963 och är Skandinaviens största varuhus. Varuhuset har 62 utgångskassor och varuhuset kan rymma kunder samtidigt. Med fyra och en halv miljoner besökare årligen utgör de också Sveriges största utflyktsmål. Här erbjuds kunden en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Den grundläggande drivkraften för verksamheten är att skapa shoppingglädje, fynd och överträffade förväntningar för kunderna. Det sortiment som Gekås erbjuder är allt till hemmet som får plats i en bil. Tack vare en nära samverkan med Ullareds El har NEA-gruppen i Falkenberg sedan 2006 fått förmånen att utföra flera entreprenader på Gekås i Ullared. Gekås är nu inne i en expansiv fas med utbyggnad av butik, kontor och lager. Investeringen är på mer än 300 miljoner, som tidigare är alla investeringar i anläggningarna helt egenfinansierade. NEA utför i nära samverkan med Ullareds El installation av kraft och belysning, tele- och datanätverk och kablage för säkerhetslösning. Lågspänningsställverket levereras och installeras av oss. Vi arbetar även med Gekås reservkraftanläggning som är rätt omfattande. Denna har stor betydelse för Gekås då det tidigare har varit osäkra kraftleveranser och med många tusen kunder i butiken samtidigt är det viktigt att de känner sig trygga. Vid bortfall från nätet, finns det batterier som träder in, sedan går reservkraft igång. Den driver en reducerad belysning i butiken. Numera är reservkraftanläggning så dimensionerad att kunderna t o m kan handla vidare om de så önskar. I de om- och tillbyggnadsarbeten som nu genomförs ingår bl a en sportbar, ett hotell med 115 rum och konferensmöjligheter. Butiksdelen utökas med cirka kvadratmeter. Kunderna får också ett nytt tredje våningsplan i butiken. I etappen ingår också en kraftig utökning av huvudlagret i närliggande Foto: Gekås Ullared Sönneräng. Gekås jobbar aktivt med att minska energiförbrukningen i alla led av sin verksamhet. Den del NEA har medverkat i är vid installation av belysningsstyrning i varuhuset, vissa delar av kontoret och på centrallagret i Sönneräng. 15

16 Nytt projekt för NVS i Hammarby Sjöstad NVS Stockholm Hus och NVS Sprinkler har fått i uppdrag att utföra installationerna för kyla, värme, sanitet och sprinkler inom Kv Skeppshandeln i Hammarby Sjöstad. I Kv Skeppshandeln byggs ett nytt hotell, moderna kontorslokaler och butiker samt garage. Projektet har hög miljöprofil och utförs som Miljöbyggnad, klassificering Guld. Totalt omfattar nybyggnaden kvadratmeter. Ordersumman för NVS uppgår till ca 29 miljoner kronor och tio montörer kommer att vara sysselsatta under det mest intensiva skedet. Entreprenadformen är totalentreprenad i samverkan/partnering med IN3PRENÖR och byggherren Fabege. Projekteringen har påbörjats och monteringsarbetet startar våren Projektet ska vara klart för inflyttning sommaren Bakom hotellsatsningen ligger Tastsinns-koncernen som ska driva hotellet som ett designhotell med ca 230 rum. Hotellet ger Hammarby Allé i Hammarby Sjöstad ett nytt och modernt ansikte. Den nya byggnaden ska även innehålla ca 280 garageplatser under mark, som nås med infart från Hammarby Kajgata, kontorslokaler och en handelsplats. Den tuffa miljöklassificeringen innebär att byggnaden måste uppfylla ett flertal kriterier inom energi, inomhusmiljö och byggnadsmaterial. - Stora volymer och förhållandevis kort byggtid utmärker projektet, berättar Per-Olof Nilsson, projektutvecklare och ansvarig för projektet på NVS. Partnering-formen gör att alla inblandade samarbetar, vilket är en förutsättning för att klara färdigställandetiden. NVS Installation AB, Box 384, Malmö, Sverige 16

Om Imtech. Dagens Imtech startade 1993

Om Imtech. Dagens Imtech startade 1993 Imtech Industrirör Om Imtech Dagens Imtech startade 1993 - men har rötter från 1860 Antal anställda är 29 000 Omsättningen uppgår till cirka 5,1 miljarder euro Bolaget är noterat på börsen i Amsterdam

Läs mer

LCC ur Installatörens perspektiv. Stockholm 2013-11-07

LCC ur Installatörens perspektiv. Stockholm 2013-11-07 LCC ur Installatörens perspektiv Stockholm 2013-11-07 Imtech Nordic Imtech N.V. Imtech Nordic AB Stödfunktioner (Ekonomi, Affärsutveckling, IT, Inköp, HR, Information, Riskhantering) Imtech VS-teknik AB

Läs mer

Vi är med er hela vägen.

Vi är med er hela vägen. Vi är med er hela vägen. Assemblin ny servicepartner för Pivabs lackboxar Assemblin är auktoriserad servicepartner åt Pivab. Det betyder att vi tar hand om alla servicekunder i Sverige. Vi vet vad varje

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

Optimalt inomhusklimat

Optimalt inomhusklimat Optimalt inomhusklimat Fördelar för människor, ekonomi och miljö. Gunnar Karlsen Region Öst Entreprenad Rådgivning Service Optimalt inomhusklimat Gunnar Karlsen Region Öst Sverige Sidan 1 Värdet av ren,

Läs mer

Bli hållbarhetscoach på riktigt

Bli hållbarhetscoach på riktigt Bli hållbarhetscoach på riktigt Nu kan Du som student bli hållbarhetscoach för ditt egna hotell! Vi söker 60 coacher som under ett drygt år vill vara med och förbättra hållbarhetsarbetet på Nordic Choice

Läs mer

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt västra hamnen, malmö NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 49 Mdr SEK och 17 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela

Läs mer

Brand & Risk. Hur kan vi hjälpa dig?

Brand & Risk. Hur kan vi hjälpa dig? Brand & Risk Hur kan vi hjälpa dig? WSP BRAND & RISK Vårt erbjudande Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom tjänsteområdena hus och industri, transport och infrastruktur samt miljö. Vår totala

Läs mer

ÅRETS BYGGEN 2003 CENTRALHUSET

ÅRETS BYGGEN 2003 CENTRALHUSET 72 HUS GÖTEBORG Jurymotivering: Den spännande omvandlingsprocessen av Centralstationsområdet i Göteborg fortsätter. Här i form av kontor och hotell i norsk trend- och materialkänslig design. FOTO: ULF

Läs mer

Bli en hjälte Välj sprinklerbranschen!

Bli en hjälte Välj sprinklerbranschen! Bli en hjälte Välj sprinklerbranschen! Framtidsbranschen behöver dig! Bränder står för mycket stora skador och lidande. Den som arbetar inom sprinklerbranschen är med och skyddar vår gemensamma omgivning

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Välkommen att växa med oss!

Välkommen att växa med oss! Välkommen att växa med oss! Vi växer i Flemingsberg One giant leap for Här skapar vi en miljö där idéer kan växa till innovativa företag. health technology Den närmaste femårsperioden investeras cirka

Läs mer

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology Chalmers University of Technology Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology - men hur funkar det egentligen? Per-Erik Josephson Chalmers tekniska högskola Pågående forskning, exempel

Läs mer

Mycket funktionell kontorslokal i Solna Business Park som erbjuder många möjligheter. Planlösningen kan anpassas efter era behov.

Mycket funktionell kontorslokal i Solna Business Park som erbjuder många möjligheter. Planlösningen kan anpassas efter era behov. Mycket funktionell kontorslokal i Solna Business Park som erbjuder många möjligheter. Planlösningen kan anpassas efter era behov. Typ Kontor Storlek 500-1015 kvm Adress Englundavägen 9-11 Område Solna/Solna

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Högt upp. Ljus Skyltläge. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm

Högt upp. Ljus Skyltläge. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm Högt upp Ljus Skyltläge Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm LOKALEN Högt upp i fastigheten med fri utsikt Kontorsyta 829 kvm Antal arbetsplatser 40 60 beroende på planlösning Välkommen till

Läs mer

partnering enligt byggtema

partnering enligt byggtema partnering enligt byggtema fördelar med Partnering Högre effektivitet ger bättre lönsamhet Revirtänkande faller bort tvister minimeras Högre kvalitet i alla led Fokus på kundnytta och ekonomi Budget och

Läs mer

B O S T A D. Trivsamma lokaler för alternativ boende. Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus

B O S T A D. Trivsamma lokaler för alternativ boende. Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus B O S T A D Trivsamma lokaler för alternativ boende Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus Tryggt boende med god kvalitet Hyrmoduler kan många gånger vara den idealiska lösningen vid olika

Läs mer

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs EXPERTER 12 NYA Gör det enklare att vara proffs Det är det personliga handslaget som skiljer oss från mängden. MED AHLSELL SOM LEVERANTÖR FÅR DU: En trygg partner. Tillgång till marknadens bredaste ortiment

Läs mer

Lösningar för ventilation

Lösningar för ventilation lindab ventilation Lösningar för ventilation Vår vision Lindab skall uppfattas som världens bästa varumärke i VVS-branschen. Mission Vår mission är att göra det möjligt för alla människor att åtnjuta

Läs mer

Företagspresentation 2016

Företagspresentation 2016 Företagspresentation 2016 Affärsidé JSB är ett företag inom Bygg- och projektutveckling. Vi skall i företaget och i våra projekt bidra till ett bra samhälle med fokus på hållbarhet, mångfald och positiva

Läs mer

INTEROC AKUSTIK historia. INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö. Akustik

INTEROC AKUSTIK historia. INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö. Akustik INTEROC AKUSTIK histora INTEROC AKUSTIK historia Akustik Interoc Akustik AB är ett privatägt bolag sedan december 2011. Kärnverksamheten är akustik men idag så utför bolaget även gipsentreprenader, beklädnadsentreprenader,

Läs mer

Adress Englundavägen 7

Adress Englundavägen 7 Ljus lokal i utmärkt läge Typ Storlek 695 kvm Adress Englundavägen 7 Område Solna/Solna Business Park Lokalbeskrivning Den lediga lokalen ligger i Solna Business Park, den dynamiska företagsparken med

Läs mer

Nya moderna kontor mitt i Linköping

Nya moderna kontor mitt i Linköping Nya moderna kontor mitt i Linköping Kvarteret Braxen vid Storgatan, Ågatan och Repslagaregatan i Linköping LBE-0584-bofakta-Braxen.indd 1 2013-11-14 14.07 Stadskärnan förvandlas och knyter an till nya

Läs mer

din mångsidiga byggare

din mångsidiga byggare din mångsidiga byggare ANSVARSTAGANDE, LYHÖRDA, NY- TÄNKANDE OCH PROFESSIONELLA Oavsett om du behöver hjälp med att bygga nytt, bygga till eller bygga om kan du alltid vara säker på att du får rätt hjälp

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION )))

FÖRETAGSPRESENTATION ))) FÖRETAGSPRESENTATION ))) Information som ska spridas och information som ska sparas Det började under femtiotalets byggboom. Information i form av mått och material behövde mångfaldigas och distribueras

Läs mer

Adress Svetsarvägen 15 B

Adress Svetsarvägen 15 B Trevlig butiks eller kontorslokal mitt i Solna Business Park! Typ Butik, Kontor Storlek 200-300 kvm Adress Svetsarvägen 15 B Område Solna/Solna Business Park Lokalbeskrivning Butik eller kontorslokal mitt

Läs mer

Adresslista NVS-kontor

Adresslista NVS-kontor oktober 2007 1(9) Adresslista NVS-kontor Alstermo Alstermo Värme & Sanitet Aspvägen 13, Box 4, 360 75 ALSTERMO Tel 0481-61485, fax 0481-61487 Bo Andersson bo.andersson@nvs.se mobil 070-682 28 75 oktober

Läs mer

Hur ser er drömlokal ut? Här kan ni vara med och påverka från början och sätta er form på lokalen, in i minsta detalj. Adress Englundavägen 7

Hur ser er drömlokal ut? Här kan ni vara med och påverka från början och sätta er form på lokalen, in i minsta detalj. Adress Englundavägen 7 Hur ser er drömlokal ut? Här kan ni vara med och påverka från början och sätta er form på lokalen, in i minsta detalj. Typ Kontor Storlek 470-1767 kvm Adress Englundavägen 7 Område Solna/Solna Business

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring?

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring? Utvecklingssamtalet Utvecklingssamtal Din utveckling är värd ett eget samtal Utvecklingssamtalet är ett samtal där du och din chef talar om din utveckling i företaget. Syftet är att utveckla dig som individ

Läs mer

Optimalt helt enkelt!

Optimalt helt enkelt! KylFab är en av Gotlands främsta totalleverantör av tjänster inom energioptimering, kyla, värmepumpar och luftbehandling. Allt från projektering & installation till service, underhåll. Optimalt helt enkelt!

Läs mer

Företaget. FSG Entreprenad AB är ett byggentreprenadföretag

Företaget. FSG Entreprenad AB är ett byggentreprenadföretag 2 Restaurang J, Nacka Strand.Generalentreprenad 1995. Företaget Bilhall, Bromma. Totalentreprenad i egen regi 2004. FSG Entreprenad AB är ett byggentreprenadföretag som är etablerat i Stockholmsregionen

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

2011-01-20 Asfaltdagen 2011. Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige. Per Andersson

2011-01-20 Asfaltdagen 2011. Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige. Per Andersson 2011-01-20 Asfaltdagen 2011 Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige Per Andersson Varför bildades Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional

Läs mer

Affärsidé. Vision. På våra lokala marknader skall JSB vara den ledande projektpartnern inom entreprenader och byggservice.

Affärsidé. Vision. På våra lokala marknader skall JSB vara den ledande projektpartnern inom entreprenader och byggservice. Affärsidé JSB är ett företag inom Bygg- och projektutveckling. Vi skall i företaget och i våra projekt bidra till ett bra samhälle med fokus på hållbarhet, mångfald och positiva upplevelser. Ø Ekonomi

Läs mer

Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser

Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser Balfour Beatty Rail AB - 2010-05-19 Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser Balfour Beatty Rail AB meddelar idag att för att vinna kostnadseffektivitet

Läs mer

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK Högst upp i fastigheten med egen terrass.lokal med många möjligheter, beläget mitt i Solna Yta: 272 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Smeden 1 Sidan 1 (6) Om lokalen Denna fina lokal ligger

Läs mer

ABB SE har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljö- och säkerhet

ABB SE har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljö- och säkerhet ABB SE har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljö- och säkerhet SSG Entré kommer att vara en förutsättning för att arbeta åt ABB. Från och med 1 januari

Läs mer

Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia...

Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia... Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia... Den 1 maj 2011 övergick Metria från att vara en division inom Lantmäteriet till att bli ett statligt aktiebolag. Därmed skapades en förutsättning för varumärket

Läs mer

Företagspresentation 2016

Företagspresentation 2016 Företagspresentation 2016 Affärsidé JSB är ett företag inom Bygg- och projektutveckling. Vi skall i företaget och i våra projekt bidra till ett bra samhälle med fokus på hållbarhet, mångfald och positiva

Läs mer

Mycket ljusa och fina lokaler som får en extra känsla av rymd tack vare den härliga ljusgården! Skyltläge ut mot Svetsarvägen.

Mycket ljusa och fina lokaler som får en extra känsla av rymd tack vare den härliga ljusgården! Skyltläge ut mot Svetsarvägen. Mycket ljusa och fina lokaler som får en extra känsla av rymd tack vare den härliga ljusgården! Skyltläge ut mot Svetsarvägen. Typ Kontor Storlek 1400-3350 kvm Adress Svetsarvägen 6-8 Område Solna/Solna

Läs mer

Företagspresentation. PreconalHansen

Företagspresentation. PreconalHansen Företagspresentation PreconalHansen Aluminium och glas skapar förutsättningar för nya konstruktiva lösningar. Preconal har skapat sig en stark position på marknaden genom stor kompetens, flexibilitet,

Läs mer

Ljus och trevlig lokal i Solna Business Park. Lokalen går att anpassas efter önskemål. Adress Svetsarvägen 7

Ljus och trevlig lokal i Solna Business Park. Lokalen går att anpassas efter önskemål. Adress Svetsarvägen 7 Ljus och trevlig lokal i Solna Business Park. Lokalen går att anpassas efter önskemål. Typ Kontor Storlek 475 kvm Adress Svetsarvägen 7 Område Solna/Solna Business Park Lokalbeskrivning Den trevliga kontorslokalen

Läs mer

Tjänster Projektering

Tjänster Projektering Tjänster Projektering VVE-Teknik projekterar, installerar, kontrollerar och underhåller klimatanläggningar. Vi utför även analyser, besiktningar och statuskontroller på alla typer av fastigheter och system.

Läs mer

Mycket ljus och fin lokal som får en extra känsla av rymd tack vare den härliga ljusgården och bra takhöjd! Skyltläge ut mot Svetsarvägen.

Mycket ljus och fin lokal som får en extra känsla av rymd tack vare den härliga ljusgården och bra takhöjd! Skyltläge ut mot Svetsarvägen. Mycket ljus och fin lokal som får en extra känsla av rymd tack vare den härliga ljusgården och bra takhöjd! Skyltläge ut mot Svetsarvägen. Typ Kontor Storlek 1330 kvm Adress Svetsarvägen 8 Område Solna/Solna

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

lund Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 489-1150 kvm

lund Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 489-1150 kvm lund Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 489-1150 kvm Kontorsyta 489-1150 kvm Antal arbetsplatser 25-27 alt 60 TILLTRÄDE Omgående Adress Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 Fastighetsbeteckning Benzelius

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

Riksbyggens Renoveringsverkstad

Riksbyggens Renoveringsverkstad Riksbyggens Renoveringsverkstad Jan Kristoffersson 2011-09-21 Sustainable Innovation Utveckling inom energieffektivisering www.sust.se 1 Sustainable Innovation Startade 2008 Kontor i Stockholm, åtta anställda

Läs mer

STÖRST I SVERIGE H-Fönstret i Lysekil är Sveriges största tillverkare av aluminiumfönster med träbeklädd insida. Det underhållsfria fönstersystemet

STÖRST I SVERIGE H-Fönstret i Lysekil är Sveriges största tillverkare av aluminiumfönster med träbeklädd insida. Det underhållsfria fönstersystemet STÖRST I SVERIGE H-Fönstret i Lysekil är Sveriges största tillverkare av aluminiumfönster med träbeklädd insida. Det underhållsfria fönstersystemet av aluminium har vunnit stort förtroende hos arkitekter,

Läs mer

Välkommen till EBAB Byggservice AB - Vi utför nybyggnader, tillbyggnader och ombyggnader i alla storlekar

Välkommen till EBAB Byggservice AB - Vi utför nybyggnader, tillbyggnader och ombyggnader i alla storlekar Välkommen till EBAB Byggservice AB - Vi utför nybyggnader, tillbyggnader och ombyggnader i alla storlekar EBAB är ett bygg- och entreprenadföretag som huvudsakligen verkar inom Örebro och Västmanlands

Läs mer

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Hangövägen 25, plan 4-5 (3-4), 365-735 kvm LOKALEN Lokal fördelat på två plan med interntrappa Kontorsyta 365-735 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

FÖRETAGET» Elan El & VVS AB. Från Ystad Fängelse. till Hawaii 2016 #8 ELINSTALLATÖREN

FÖRETAGET» Elan El & VVS AB. Från Ystad Fängelse. till Hawaii 2016 #8 ELINSTALLATÖREN FÖRETAGET» Elan El & VVS AB Från Ystad Fängelse till Hawaii 60 2016 #8 ELINSTALLATÖREN WWW.ELINSTALLATÖREN.SE FÖRETAGET» Elan El & VVS AB 90anställda har Elan El & VVS i dag. EGEN VERKSTAD MED VÄXANDE

Läs mer

Välkommen till en enklare värld!

Välkommen till en enklare värld! Välkommen till en enklare värld! ) Kort om Byggnet Access Byggnet Access är ett modernt webbaserat system för lagring av olika dokument och ritningsrelaterad information, som behöver delas mellan olika

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

PlanProj är ett privatägt byggkonsultföretag som jobbar huvudsakligen i Östergötland och Sörmland.

PlanProj är ett privatägt byggkonsultföretag som jobbar huvudsakligen i Östergötland och Sörmland. PlanProj är ett privatägt byggkonsultföretag som jobbar huvudsakligen i Östergötland och Sörmland. Vi stödjer våra kunder genom hela projektet från förstudie till besiktning. Vår styrka är bygg- och projektledning

Läs mer

Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd. afgruppen.se

Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd. afgruppen.se Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd afgruppen.se Bygger för framtiden AF Gruppen ASA är en ledande entreprenörsoch industrikoncern. Vår verksamhet omfattar Projektutveckling, Bygg, Anläggning,

Läs mer

Välkommen till Max Matthiessen. Max Matthiessen är specialister på försäkringar, pensioner och kapitalplaceringar. Men det är trygghet vi levererar.

Välkommen till Max Matthiessen. Max Matthiessen är specialister på försäkringar, pensioner och kapitalplaceringar. Men det är trygghet vi levererar. 11-05-13 Välkommen till Max Matthiessen Max Matthiessen är specialister på försäkringar, pensioner och kapitalplaceringar. Men det är trygghet vi levererar. 2 Kort om Max Matthiessen 2011 Sveriges ledande

Läs mer

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K > < I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K I N L E DN I N G U p p drage t Vi vill mer. Vi vågar satsa. Vi ger resultat. 6 7 Erbj u dan de t Visa vad våra färger går för. 8 9 Drivk rafte rna 1 0 1

Läs mer

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm vill sticka ut! Showroom och kontor för dig som Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm LOKALEN Showroom och kontor för dig som vill sticka ut Kontorsyta 443 kvm Antal arbetsplatser 10-40 Adress

Läs mer

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering.

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. intelliplan intelliplan Intelliplan Om företaget Vi hjälper kunder att hitta gömda guldgruvor. 2 Intelliplan

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 800 kvm Antal arbetsplatser 45 62 Yteffektivt, ljust

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

Din kompletta säkerhetsleverantör

Din kompletta säkerhetsleverantör Din kompletta säkerhetsleverantör Säkerhet för allt du vill skydda 2 Din kompletta säkerhetsleverantör CERTEGO är din trygga partner i säkerhet En säkerhetslösning är en viktig investering, som omfattar

Läs mer

Öka din lönsamhet och ekonomi med Castrol Professional Workstation. Castrol_080717.indd 1 08-07-18 11.45.02

Öka din lönsamhet och ekonomi med Castrol Professional Workstation. Castrol_080717.indd 1 08-07-18 11.45.02 Öka din lönsamhet och ekonomi med Castrol Professional Workstation Castrol_080717.indd 1 08-07-18 11.45.02 Bäste samarbetspartner! Castrol strävar efter att erbjuda Er det absolut bästa på marknaden och

Läs mer

Vår affärsidé är att erbjuda fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag en kostnadseffektiv helhetslösning för Bredband, TV, Telefoni och

Vår affärsidé är att erbjuda fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag en kostnadseffektiv helhetslösning för Bredband, TV, Telefoni och Vår affärsidé är att erbjuda fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag en kostnadseffektiv helhetslösning för Bredband, TV, Telefoni och LAN-installation. Det finns flera stora, välkända bolag

Läs mer

PlanProj är ett privatägt byggkonsultföretag som jobbar huvudsakligen i Östergötland och Sörmland.

PlanProj är ett privatägt byggkonsultföretag som jobbar huvudsakligen i Östergötland och Sörmland. PlanProj är ett privatägt byggkonsultföretag som jobbar huvudsakligen i Östergötland och Sörmland. Vi stödjer våra kunder genom hela projektet från förstudie till besiktning. Vår styrka är bygg- och projektledning

Läs mer

Systematiskt energiarbete. Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29

Systematiskt energiarbete. Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29 Systematiskt energiarbete Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29 1 ÅF i korthet Omsättning: ca 8 500 MSEK Medarbetare och nätverk: Med 7 500 medarbetare och 20 000

Läs mer

INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 FÖR LEDAREN 6 FÖR GRUPPEN 5 ÖVRIGA TJÄNSTER 7. Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång

INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 FÖR LEDAREN 6 FÖR GRUPPEN 5 ÖVRIGA TJÄNSTER 7. Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång Kursprogram 2011 INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång Merförsäljning utifrån kundbehov Våga fråga - merförsäljningstekniker FÖR LEDAREN 6 Pay-Off

Läs mer

LIVSMEDELSKYLA FASTIGHET INDUSTRIKYLA MILJÖVÄNLIG KYLA INSPEKTION

LIVSMEDELSKYLA FASTIGHET INDUSTRIKYLA MILJÖVÄNLIG KYLA INSPEKTION LIVSMEDELSKYLA FASTIGHET INDUSTRIKYLA MILJÖVÄNLIG KYLA DRIFTCENTRAL ENERGI INSPEKTION ISBANOR FÄRDIG KYLA KONSTRUKTION VÄLKOMMEN TILL HUURRE I Sverige har vi verkat sedan 70 år tillbaka och Huurre är Sveriges

Läs mer

Nybyggnad av äldreboende på Torvalla

Nybyggnad av äldreboende på Torvalla Nybyggnad av äldreboende på Torvalla SP Fönster Skogsbruksvägen Företaget har inte lagt till någon egen Kontaktperson: Gunnar Jansryd 0271-29219 gunnar.jansryd@spfonster.se Byggstart augusti 2011 Byggkostnad

Läs mer

Affärsområde Ljusskyltar

Affärsområde Ljusskyltar Vårt företag Ända sedan starten 1965 har Focus hjälpt det svenska näringslivet med profilerings- och informationslösningar. På 70-talet tog verksamheten ordentlig fart genom förvärvet av Philips Neon.

Läs mer

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Drottninggatan 38, plan 5, 205 kvm LOKALEN Charmig lokal i gårdshus Kontorsyta 205 kvm Antal arbetsplatser Ca 10-12 Välkommen till en charmig lokal

Läs mer

Vi har förenat det bästa av två världar

Vi har förenat det bästa av två världar Vi har förenat det bästa av två världar 1 januari 2013 hände något historiskt. Halmstad Hamn och Varbergs Hamn gick samman till ett bolag HallandsHamnar AB. Det handlade om att förena det bästa av två

Läs mer

Snabbaste sättet att få kontoret att växa. Lös tillfälliga lokalbehov med flexibla kontorsmoduler från Indus

Snabbaste sättet att få kontoret att växa. Lös tillfälliga lokalbehov med flexibla kontorsmoduler från Indus K O N T O R Snabbaste sättet att få kontoret att växa Lös tillfälliga lokalbehov med flexibla kontorsmoduler från Indus Enkelt och bekymmersfritt Att hyra moduler är den idealiska lösningen på tillfälliga

Läs mer

1800-talsskola blir moderna kontor i lokalbristens Helsingborg

1800-talsskola blir moderna kontor i lokalbristens Helsingborg 1800-talsskola blir moderna kontor i lokalbristens Helsingborg Ett av de mest spännande byggprojekten i Helsingborg just nu är S:t Nicolai - förvandlingen av gamla Nicolaiskolan till moderna kontor. Projektet

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Studentmingel på EdmoLift

Studentmingel på EdmoLift Studentmingel på EdmoLift EdmoLift firar 50 år som företag 2014 och grundades av Torbjörn Edmo som i dag är företagets styrelseordförande. Företaget arbetar främst med olika typer av lyftbord och har anställda

Läs mer

LEED certifiering av fastigheter

LEED certifiering av fastigheter LEED certifiering av fastigheter Projekt Gårda LEED Platinum Precertified Henrik Ahnström, Skanska Fastigheter Göteborg 1 2 Länder med kommersiell projektutveckling Gårda Kontorscenter, Göteborg Byggherre:

Läs mer

Anders Bengtsson och Olof Nilsson HANTVERK ÖVER TRE GENERATIONER

Anders Bengtsson och Olof Nilsson HANTVERK ÖVER TRE GENERATIONER Anders Bengtsson och Olof Nilsson HANTVERK ÖVER TRE GENERATIONER Tofta Snickeri har satt sin prägel på Varberg sedan 1939 när företaget grundades av Åke Bengtsson. Inledningsvis bestod uppdragen av renoveringsjobb,

Läs mer

Skräddarsydda lösningar. För oss är kunden i fokus. Och att kunna leverera produkter snabbt, ser vi som en självklarhet.

Skräddarsydda lösningar. För oss är kunden i fokus. Och att kunna leverera produkter snabbt, ser vi som en självklarhet. För oss är kunden i fokus. Och att kunna leverera produkter snabbt, ser vi som en självklarhet. Skräddarsydda lösningar EuroLine Int. är ett företag som marknadsför fönsterbänkskanaler och uttagsstavar

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK Trevliga lokaler mitt i Solna Business Park. Här kan ni vara med och skapa ett modernt, trivsamt kontor. Yta: 1 500-3 000 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Smeden 1 Sidan 1 (8) Om lokalen

Läs mer

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn Föreningen som varje år sparar 1,3 miljoner kr med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn En värmepump, 15 hus och 207 lägenheter Luften omkring oss bjuder på gratis

Läs mer

Aktivitetsbaserade kontor - ett nytt arbetssätt?

Aktivitetsbaserade kontor - ett nytt arbetssätt? Aktivitetsbaserade kontor - ett nytt arbetssätt? CMB - Frukostmöte 2014-06-13 Ett nytt gränsöverskridande arbetsliv där allt fler jobbar när, var och hur de vill har lett till många tomma skrivbord på

Läs mer

SWEGON HOME SOLUTIONS

SWEGON HOME SOLUTIONS INTELLIGENT INOMHUSKLIMAT FÖR MÄNNISKOR OCH HEM SOM GARANTERAR FRISK OCH HÄLSOSAM LUFT Luft har en väldigt stor betydelse för hur vi mår. Den kan påverka vår sömn, vår koncentrationsförmåga och vår hälsa.

Läs mer

Dahl eshop. många smarta funktioner

Dahl eshop. många smarta funktioner Dahl eshop många smarta funktioner Dahl eshop många smarta funktioner Välkommen till Dahl eshop, butiken som är öppen även när vi har stängt. Här kan du handla när du vill, både från datorn, surfplattan

Läs mer

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida 2015 Årsstämma i Bravida Holding AB Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida Q3 Ledande inom installation och service i Norden Vi ger fastigheter liv Våra installations- och serviceuppdrag omfattar

Läs mer

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år 8 ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år Egentligen är det helt naturligt att vi är Sveriges ledande företagsmäklare.

Läs mer

När du behöver. Flexibel, klimatsmart & problemfri värme

När du behöver. Flexibel, klimatsmart & problemfri värme När du behöver Flexibel, klimatsmart & problemfri värme LEVERANS kundanpassade värmeanläggningar En nyckelfärdig värmeanläggning anpassad efter din verksamhet, konstruerad med dina behov av värme, miljömål

Läs mer

Ljus och trevlig kontorslokal mitt i Solna Business Park, i allra bästa skyltläge. Här har ni möjlighet att anpassa lokalen efter er verksamhet.

Ljus och trevlig kontorslokal mitt i Solna Business Park, i allra bästa skyltläge. Här har ni möjlighet att anpassa lokalen efter er verksamhet. Ljus och trevlig kontorslokal mitt i Solna Business Park, i allra bästa skyltläge. Här har ni möjlighet att anpassa lokalen efter er verksamhet. Typ Kontor Storlek 750-1930 kvm Adress Svetsarvägen 12 Område

Läs mer

FÖRETAGET» Elan El & VVS AB. Från Ystad Fängelse. till Hawaii 2016 #8 ELINSTALLATÖREN

FÖRETAGET» Elan El & VVS AB. Från Ystad Fängelse. till Hawaii 2016 #8 ELINSTALLATÖREN Från Ystad Fängelse Hawaii 60 Elan El & VVS AB «FÖRETAGET Med drygt 10 års erfarenhet som servicechef i större elbolag startade Arne L Nilsson i Ystad en egen elfirma 1989. Han köpte kontorsmöbler samma

Läs mer

Ljust Effektivt Bra skyltläge Kista Entré

Ljust Effektivt Bra skyltläge Kista Entré Ljust Effektivt Bra skyltläge Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 6, 1 694-2 592 kvm LOKALEN Ljus och effektiv med bra skyltläge Kontorsyta 1 694-2 592 kvm Antal arbetsplatser 120-260 Kista Entré är,

Läs mer

EXPERTER PÅ INNEKLIMAT I LÅGENERGIHUS

EXPERTER PÅ INNEKLIMAT I LÅGENERGIHUS 1 EXPERTER PÅ INNEKLIMAT I LÅGENERGIHUS 2 OM REC INDOVENT REC utvecklar, producerar och säljer kundanpassade ventilationssystem och komponenter för ett hållbart inneklimat. Vår målsättning är att skapa

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer