STUDIEHANDLEDNING. Redo för nya perspektiv? GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STUDIEHANDLEDNING. Redo för nya perspektiv? GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG"

Transkript

1 STUDIEHANDLEDNING Redo för nya perspektiv? GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG

2

3 Studiehandledning Den här studiehandledningen är ett stöd för dig som cirkelledare och innehåller praktiska tips på hur du leder en cirkel samt förslag på upplägg för träffarna. Redo för nya perspektiv? är ett kunskapspaket som består av fem kapitel som alla tar upp olika perspektiv på teckenspråk. Materialet är framtaget av ABF tillsammans med projektet WeSign för att användas i studiecirkelform. Materialet består av: Tryckt studiehandledning Tryckt antologi med 5 st kapitel E-bok innehållande både studiehandledning och antologi (i e-boken kan du ta del av materialet både på svenska och svenskt teckenspråk) Du kan välja om du vill se filmerna på svenskt teckenspråk eller läsa texterna på skriven svenska. I denna studiehandledning finns det frågor kopplade till varje kapitel att använda som diskussionsunderlag i er studiecirkel. Ni kan studera materialet på vilket sätt ni vill - gå igenom alla fem kapitel från början till slut, eller välja att fördjupa er i bara ett eller ett par kapitel. Förslag på upplägg av studiecirkeln Redo för nya perspektiv? 2 studietimmar x 5 träffar MEDVERKANDE Patrik Nordell Lennart Andersson Mats Jonsson Camilla Assmo Wahlberg och Nadia Saleh Sangeeta Bagga-Gupta REDAKTION Patrik Nordell och Emelie Bergermark

4 Hur fungerar en studiecirkel? Grundtanken är att alla i cirkeln delar med sig av sina kunskaper och att ni lär er tillsammans. Du som ledare planerar ett förslag till upplägg för träffarna, leder samtalet och ser till att alla i cirkeln får möjlighet att påverka och känna sig delaktiga i diskussionen. Eftersom en studiecirkel bland annat kännetecknas av tid för reflektion och frågor så är det viktigt att du som ledare lämnar tid till detta. Börja varje träff med eventuella frågor från föregående träff och berätta om dagens arbete. I slutet av träffen - lämna tid till reflektion och frågor. Rent praktiskt så handlar det om att fylla i närvarolistan, se till att material och eventuell teknisk utrustning som behövs i studiecirkeln finns och att lokalen är iordningställd när ni lämnar den. Kom också ihåg att tala om för deltagarna att det är ABF som arrangerar er studiecirkel! Är du intresserad av att gå ABFs cirkelledarutbildning? Prata med din kontakt på ABF! Vad ska jag tänka på innan studiecirkeln startar? Tillsammans med din kontaktperson på ABF går du igenom hur studiecirkeln ska se ut. Antal träffar? Dag och tid? Ska ni använda er av filmerna eller texthäftet som studiematerial? Vilken teknik och vilken lokal behöver ni? Hur hittar ni deltagare till studiecirkeln? Vad är en studieplan? När ni planerar hur ni ska lägga upp er studiecirkel gör ni en studieplan. Det är ett arbetsdokument som beskriver upplägg och mål med cirkeln. Gör en egen arbetsplan eller använd förslaget som finns i det här häftet. Det är också viktigt att du stämmer av med dina deltagare. Finns det andra önskemål på innehåll i studiecirkeln? När gruppen enats om studieplanen och eventuella ändringar gjorts så lämnar du en kopia till ABF.

5 Förslag på studieplan Cirkelträff 1 Studiematerial: Film eller antologi Redo för nya perspektiv? kapitel 1: Patrik Nordell, Folkbildning, kunskap och teckenspråk Välkomna alla och presentera dig. Berätta om grundtanken med en studiecirkel, att man lär sig tillsammans. Låt sedan deltagarna presentera sig. Be dem också berätta om sina erfarenheter och förväntningar. Berätta om studieplanen som ligger till grund för cirkeln. Stäm av den med deltagarna. Det är viktigt att alla blir delaktiga i upplägget och eniga om målet med studiecirkeln. Gå igenom praktiska saker som fikatider, eventuell gemensam kontaktlista med mera. Gå igenom det material ni ska använda i cirkeln. Se/läs första kapitlet tillsammans och diskutera det ni tagit del av, antingen utifrån de frågor som finns i detta häfte eller med egna frågor. Om ni läser texterna - be dina deltagare att läsa nästkommande kapitel tills nästa träff. Cirkelträff 2 Studiematerial: Film eller antologi Redo för nya perspektiv? kapitel 2: Lennart Andersson, Svensk dövhistoria i ett icke-normativt perspektiv Om ni ser filmerna med föreläsningarna: se kapitlet tillsammans och diskutera det ni tagit del av, antingen utifrån de frågor som finns i detta häfte eller med egna frågor. Om ni läser texterna: använd materialet som stöd och diskutera det ni läst hemma inför träffen, antingen utifrån de frågor som finns i detta häfte eller med egna frågor. Ge deltagarna i uppgift att läsa kapitel 3 hemma till nästa gång. Cirkelträff 3 Studiematerial: Film eller antologi Redo för nya perspektiv? kapitel 3: Mats Jonsson, Vilka normer finns inom svenskt teckenspråk? Om ni ser filmerna med föreläsningarna: se kapitlet tillsammans och diskutera det ni tagit del av, antingen utifrån de frågor som finns i detta

6 häfte eller med egna frågor. Om ni läser texerna: använd materialet som stöd och diskutera det ni läst hemma inför träffen, antingen utifrån de frågor som finns i detta häfte eller med egna frågor. Ge deltagarna i uppgift att läsa kapitel 4 hemma till nästa gång. Cirkelträff 4 Studiematerial: Film eller antologi Redo för nya perspektiv? kapitel 4: Camilla Assmo Wahlberg och Nadia Saleh, Tankar utifrån ett bikulturellt arbetslag Om ni ser filmerna med föreläsningarna: se kapitlet tillsammans och diskutera det ni tagit del av, antingen utifrån de frågor som finns i detta häfte eller med egna frågor. Om ni läser texterna: använd materialet som stöd och diskutera det ni läst hemma inför träffen, antingen utifrån de frågor som finns i detta häfte eller med egna frågor. Ge deltagarna i uppgift att läsa kapitel 5 hemma till nästa gång. Cirkelträff 5 Studiematerial: Film eller antologi Redo för nya perspektiv? kapitel 5: Sangeeta Bagga-Gupta, Språk, språkande och tankar från ett tredje perspektiv Om ni ser filmerna med föreläsningarna: se kapitlet tillsammans och diskutera det ni tagit del av, antingen utifrån de frågor som finns i detta häfte eller med egna frågor. Om ni läser texterna: använd materialet som stöd och diskutera det ni läst hemma inför träffen, antingen utifrån de frågor som finns i detta häfte eller med egna frågor. Avsluta med en diskussion om hur deltagarna upplevt cirkeln, och hur de vill gå vidare! Var något kapitel särskilt intressant och värt att fördjupa sig ytterligare i? Vill några starta en fortsättningscirkel, eller bjuda in föreläsare?

7 Jag vill lägga fokus på pedagogik, som är en viktig del för egenmakt och folkbildning. - Patrik Nordell

8 Folkbildning, kunskap och teckenspråk PATRIK NORDELL Patrik Nordell, WeSign/ABF, lägger fokus på folkbildning, teckenspråk och kunskap inom minoritetsgruppen döva/teckenspråkiga. Döva bär en unik kunskap och kompetens som har förts vidare generation efter generation. Det är genom möten, till exempel studiecirklar, som dess unika kunskap och kompetens kan synliggöras. Folkbildningen har en relevant funktion för det teckenspråkiga samhället. DISKUSSIONSFRÅGOR Vad tänker du om begreppen dövkompetens och hypokognition? Kan det finnas kopplingar mellan egenmakt, dövkompetens och folkbildning? Hur är det möjligt att skifta perspektiv från det första museet till det andra museet? Tycker du att folkbildning är viktigt för teckenspråkiga, och i så fall på vilket sätt?

9 Svensk dövhistoria i ett icke-normativt perspektiv LENNART ANDERSSON Lennart Andersson, dövhistoriker, berättar om svensk dövhistoria ur ett icke-normativt perspektiv och belyser vår historia genom olika ickenormativa gruppers perspektiv, till exempel teckenspråkiga döva, pionjärkvinnor eller män som föredrar män. När dessa grupper ses ur ett normativt perspektiv så är de olika. Men ser man dem ur respektive grupps icke-normativa perspektiv så upptäcker man fler och fler gemensamma drag. Icke-normativ historia är en fascinerande upptäcktsfärd i dåtiden, som lär oss mycket om vår samtid! DISKUSSIONSFRÅGOR Vad är ett dövt kulturarv? Vem ska bevara en icke-normativ grupps kulturarv, tycker du? Hur ska det bevaras? Historia är en ständig föränderlig berättelse som speglar både nuet och dåtiden. Vem bestämmer din historia? Kan vi själva välja vår historia?

10 Man får acceptera att det finns olika teckenformer för samma sak. Det är naturligt att språket är levande och förändras hela tiden. - Mats Jonsson

11 Vilka normer finns inom svenskt teckenspråk? MATS JONSSON Mats Jonsson, lärare från Stockholms universitet, lyfter upp diskussionen om normer kring svenskt teckenspråk. Vilka normer finns det inom det svenska teckenspråket? Frågan om det svenska teckenspråkets plats i olika sammanhang, så väl i det privata och det offentliga rummet, är mycket aktuell idag. Svenskt teckenspråk används i princip överallt. DISKUSSIONSFRÅGOR Vad är egentligen norm och normalt när det gäller språk? Vad är din definition av minoritetsspråk respektive majoritetsspråk? Ser du egna exempel på att det svenska teckenspråket förändrats? i så fall vad? Vem äger språket?

12 Vi har ett gemensamt arbetsspråk som är teckenspråk för att kommunikationen blir tillgänglig för alla alla kan se vad som sägs. - Camilla Assmo Wahlberg och Nadia Saleh

13 Tankar utifrån ett bikulturellt arbetslag CAMILLA ASSMO WAHLBERG OCH NADIA SALEH Camilla Assmo Wahlberg och Nadia Saleh, Region Skånes Dövenhet, berättar om sitt unika arbetssätt inom Region Skåne genom två fokusområden; sociokulturellt och lingvistiskt perspektiv samt förhållandet mellan majoritets- och minoritetssamhälle. De diskuterar om kulturellt bekräftande förhållningssätt eller mötet mellan döva och hörande i ett arbetslag. DISKUSSIONSFRÅGOR Vilket av de två olika perspektiv som beskrivs tycker du att ni fokuserar mest på i er grupp/ arbetsplats etc? Camilla och Nadia tar upp självinsikt som en central del i det kulturellt bekräftande förhållningssättet. Vilka anledningar kan du själv se till att du väljer att arbeta med hörande respektive döva? Ser du några speciella sociala regler för hörande respektive teckenspråkig kommunikation?

14 Språk, språkande och tankar från ett tredje perspektiv SANGEETA BAGGA-GUPTA Sangeeta Bagga-Gupta, professor i pedagogik, Örebro universitet, vill lägga till ett tredje perspektiv om språk och språkande. Två perspektiv har varit dominerande i dövundervisningen, det ena är medicinskt och det andra lingvistiskt. Hon erbjuder här ett tredje perspektiv som är icke-normativt och mångkulturellt. DISKUSSIONSFRÅGOR Vad anser du själv är skillnaden mellan språk och språkande? Vad menas med perspektiv 1, handikappperspektivet och 2, det lingvistiskkulturella perspektivet? Vad handlar perspektiv 3 om?

15 Efterord om WeSign Nu har du tittat igenom och/eller läst ett unikt material på svenskt teckenspråk. Föreläsningarna har gjorts möjliga tack vare ABF och dess projekt WeSign, WeSign är en medborgarrörelse och ett mötesforum för att främja kultur på svenskt teckenspråk. WeSign arbetar med 5 arbetsområden: Kunskapsspridning en viktig del av vårt arbete är att informera om svenskt teckenspråk; att det är ett minoritetsspråk, att det har varit förbjudet i vårt land under en hundraårig period ( ), om dövas kultur och historia. En annan viktig del är att åter skapa studiecirklar, föreläsningar och andra arrangemang på teckenspråk tillsammans med ABF. Mötesforum kärnan i vårt projekt. Vi tycker om att möta människor. Vi utmanar till dialog med politiker/beslutsfattare inom kommuner, landsting, regionförbund, kulturinstitutioner, näringsliv och media. Vi vill främja förändring och skapar därför mötesforum mellan beslutsfattare och medborgare, hörande och teckenspråkiga. Kulturfrågor - alla har rätt till kultur oavsett språk. Vi tror på kultur som verktyg för förändring till demokrati. En kulturfråga handlar ofta om tillgänglighetsfråga, rättighetsfråga, medborgarfråga som till sist blir en demokratifråga. Lobbying - vi lobbar mycket för att lyfta upp kulturfrågor på teckenspråk, inom riks-, regional- och lokalnivå. Det här gör vi tillsammans med de sju intresseorganisationer som är knutna till svenskt teckenspråk. De är alla medlemmar i ABF. Attitydförändringar - allt vi gör är i syfte för att förändra attityder. Med kulturyttringar som verktyg! Projektet WeSign finansieras av Arvsfonden. Hoppas ni nu har fått nya perspektiv och därmed kan och vill vara med och göra en teckenspråkig värld möjlig!

16 Vill du veta mer? ABF, Arbetarnas Bildningsförbund, är Sveriges största studieförbund. Vi finns i alla landets kommuner och erbjuder studiecirklar, kurser, föreläsningar och kulturarrangemang. Varje år deltar personer i ABFs studiecirkel- och kursverksamhet, nära besöker våra föreläsningar och över två miljoner tar del av våra kulturarrangemang. Sveriges intresseorganisationer med koppling till svenskt teckenspråk är alla medlemmar i ABF: SDR - Sveriges Dövas Riksförbund SDUF - Sveriges Dövas Ungdomsförbund HRF - Hörselskadades Riksförbund UH - Unga Hörselskadade FSDB - Förbundet Sveriges Dövblinda DBU - Dövblind Ungdom VIS - Förbundet Vuxendöva i Sverige DHB - Riksförbundet för hörselskadade och döva

Vem bestämmer vad du tänker? studiecirkel i mediekritik

Vem bestämmer vad du tänker? studiecirkel i mediekritik studiehandledning STUDIEHANDLEDNING Vem bestämmer vad du tänker? studiecirkel i mediekritik GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG 1 Vem bestämmer vad du tänker? Studiehandledning Den här studiehandledningen är ett

Läs mer

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige STUDIEHANDLEDNING Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING. Kvalitet ur ett brukarperspektiv

STUDIEHANDLEDNING. Kvalitet ur ett brukarperspektiv STUDIEHANDLEDNING Kvalitet ur ett brukarperspektiv Studiehandledning: Kvalitet ur+ ett brukarperspektiv 1. Starta en studiecirkel Vad är en studiecirkel? En studiecirkel är en grupp människor som träffas

Läs mer

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Förslag till upplägg av en studiecirkel Studiecirkeln är en grupp om minst tre personer med gemensamt intresse för det aktuella ämnet. Cirkelledaren håller

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Välkommen att känna sig inkluderad!

Välkommen att känna sig inkluderad! Välkommen att känna sig inkluderad! Lärgruppsplan Välkommen att känna sig inkluderad! Denna lärgruppsplan hör ihop med kortfilmen Välkommen att känna sig inkluderad! En film framtagen av SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel

En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel 1 Samtalsmodell för bokcirkel Läsning och livstolkning Livstolkning är något vi håller på med hela tiden: Vi försöker

Läs mer

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan Hur föräldrar stödjer sina barn att bli vinnare i livet genom idrott Idrott kan vara en fantastisk upplevelse mellan barn och ungdomar och deras

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

Brukare, anhörig, god man och personal hur kompletterar dessa roller varandra? Studiematerial för cirklar på arbetsplatsen.

Brukare, anhörig, god man och personal hur kompletterar dessa roller varandra? Studiematerial för cirklar på arbetsplatsen. Brukare, anhörig, god man och personal hur kompletterar dessa roller varandra? Studiematerial för cirklar på arbetsplatsen Cristina Foconi 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Så här arbetar du med studiematerialet...

Läs mer

ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet

ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet Forum för levande historia RFSL Ungdom TREDJE UPPLAGAN BRYT! ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet Forum

Läs mer

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder?

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Maria Ehde Andersson Regional utveckling av biblioteksverksamhet 15 hp Högskolan i Borås Institutionen

Läs mer

Att starta en lärgrupp

Att starta en lärgrupp 1 Att starta en lärgrupp Stöd och hjälp! Det här materialet är gjort som ett stöd för lärgrupper. Planen är en hjälp för att göra det tydligare för er som vill arbeta med utbildningsmaterialet och fungerar

Läs mer

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Äldreomsorgskontoret Slutrapport Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Projektet genomfördes under tiden april 2007-februari

Läs mer

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända Det bästa för barnen introduktion och mottagande av nyanlända denna handbok tillhör: handboken är producerad av projekt barnintroduktion hösten 2012. version 1. Längst bak i boken finns ett usb-minne med

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv

Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv Förord Under våren 2013 hade Vansbro Kommun besök av Skolinspektionen som påvisade en brist av studie- och yrkesorienteringen, främst i de lägre åldrarna.

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet

ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet respekt integritet delaktighet vara trygg känna självkänsla må bra lika värde och villkor ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet synas finnas var våga

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina LÄRARHANDLEDNING Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina Sverige och Kina är ett inspirationsmaterial för gymnasieskolan i tre delar. Det har tagits fram av Svenskt Näringsliv tillsammans med

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism En by som alla andra Sammanfattning En by som alla andra är ett spel som i första hand handlar om historiebruk och nationalism. Det använder en vanlig svensk by

Läs mer

TILL DIG SOM AR LARARE!

TILL DIG SOM AR LARARE! .... TILL DIG SOM AR LARARE! 1 .. VALKOMMEN! Det här är en lärarhandledning till Pernilla Stalfelts bok Vem är du? En bok om tolerans. Den är tänkt att vara ett inspirerande verktyg för dig som vill arbeta

Läs mer

107 frågor & svar Att leda studiecirklar på nätet

107 frågor & svar Att leda studiecirklar på nätet 107 frågor & svar Att leda studiecirklar på nätet Leif Andmarken Att leda studiecirklar på nätet 107 frågor & svar 5 Förord 7 Inledning 9 Pedagogiska utgångspunkter 11 107 frågor & svar 11 Avvägningen

Läs mer