Det nya träbyggandet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det nya träbyggandet 2014-05-28"

Transkript

1 Det nya träbyggandet Tina Wik Högskolan Dalarna Magnus Emilsson Limträteknik AB

2 Introduktion till modernt träbyggande Nya möjligheter med trä Varför bygga med trä Flervåningshus i trä Möjligheter och begränsningar Projektförutsättningar och systemval Produktionsmetoder Byggda projekt Konstruktioner i trä Konstruktiva egenskaper hos trä Råvara/Produkter Dimensionerande förutsättningar Träbyggnadssystem Referensprojekt Fler exempel Kursens innehåll

3 Vad är nytt? Funktionsbaserade normer (1994) Tog bort begränsningen max 2 våningar Bronorm ändras så att träbroar kan utföras Nya produkter och system Ex: bjälklagstyper, massivträkomponenter och system, Skivor avsedda för brandskyddsinklädnader, brandskyddsimpregnering, boendesprinkler, ljudisolerande mattor och lim. Industrialisering Träkonstruktionernas låga vikt kan göra träbyggandet intressant Bättre ekonomisk konkurrenskraft med ökande energi- och stålpriser

4 Gardemoens flygplats, Oslo. Arkitekt Niels Torp

5 Gardermoens flygplats, Oslo. Arkitekt Niels Torp

6 Gardermoens flygplats, Oslo. Arkitekt Niels Torp

7 Gardermoens flygplats, Oslo. Arkitekt Niels Torp

8 Sibeliushallen, Lahtis Arkitekterna Hannu Tikka och Kimmo Lintula

9 Sibeliushallen, Lahtis

10 Sibeliushallen, Lahtis

11 Sibeliushallen, Lahti

12 Universeum, Göteborg. Arkitekt Gert Wingård

13 Universeum, Göteborg. Arkitekt Gert Wingård

14 Universeum, Göteborg. Arkitekt Gert Wingård

15 Domstolen Bordeaux, Frankrike Arkitekt Richard Rogers

16 Domstolen i Bordeaux, Frankrike

17 Finnforest, Tapiola, Helsingfors Arkitekt Helin & Co

18 Viks kyrka Arkitekt Samuli Miettinen, jkmm arkkitehdit

19 TRADITION- PSIYKOLOGI - EKONOMI- INNOVATION - OPTIMERING SAMVERKAN-ÅTERANVÄNDING - KVALITET - MILJÖ

20

21

22 OS-hallen Hamar, Norge Arkitekt Niels Torp

23 Lillehammer Haakons hall Interiör

24 Leonardo-bron, Norge 110 m lång, Fri spännvidd 45 m, Bredd 3 m

25 Varför bygga med trä? Ekologi/Miljö Estetik/Arkitektur Boendekvalitet Ekonomi Samhällsekonomi Glesbygdspolitik Ytterligare ett alternativ

26 Miljöskäl Låg energiåtgång för att utvinna träprodukter. Vid rivning kan trä energiåtervinnas. Att producera välisolerade hus med yttervägg av träregelstomme är lättare och mindre ytkrävande än vid gjutna eller murade väggar. Förnyelsebar råvara. Träd binder atmosfärisk koldioxid.

27 Fotosyntesen En revolutionerande materialtillverkning

28 Tänk om vi hade samma nationella mål för material som för energi främst förnybara energikällor används.

29 Livscykelanalys LCA-resultaten för träalternativet Energiåtgång, från vaggan till grinden: 1140 MJ/m2 GWP (CO2-ekvivalenter): 280 kg/m2 LCA-resultaten för stålalternativet Energiåtgång, från vaggan till grinden: 1740 MJ/m2 GWP (CO2-ekvivalenter): 340 kg/m2 LCA-resultaten för betongalternativet Energiåtgång, från vaggan till grinden: 2520 MJ/m2 GWP (CO2-ekvivalenter): 420 kg/m2

30 Arkitektoniska skäl Trä är ett förnyelsebart naturmaterial. Träbyggnader är tåliga. Träbyggnader åldras med värdighet. Gestaltningsidé där konstruktion samspelar med det arkitektoniska uttrycket.

31 Skola i Viel - det största trähuset i Schweiz

32

33

34 Hotell Zürichberg i Zürich Arkitekt: Zürichberg Burkhalter & Suni

35 Boendekvalitet Trä kan nyttjas som bärverk och som ytskikt. Trä ger en varm atmosfär. Träytan blir inte lika kall som putsade ytor.

36 Inga farliga emissioner.

37 Tekniska och ekonomiska skäl Hög tryck- och draghållfasthet i förhållande till sin egenvikt. Låg egenvikt. En fördel vid transporter vilket underlättar industriellt byggande. Gör trästomme lämplig vid påbyggnadsprojekt. Extra intressant vid tredimensionell fastighetsbildning. Kan underlätta grundläggningen. Lätt att bearbeta. Erfarenheterna visar ekonomisk konkurrenskraft.

38 Kv Plogen, Umeå Befintligt 6-våningshus påbyggt med tre våningar

39 Samhällsekonomi - Glesbyggnadspolitik EXEMPEL PÅ FÖRETAG SOM ETABLERAT SIG I GLESBYGD Martinsons i Bygdsiljum Moelvens bygg i Moelven Lindbäcks bygg i Piteå och i Kalix Tomuko hus i Insjön Mockfjärdshus Dala Hus Mm mm

40 Inventering av projektförutsättningar Detaljplaneförutsättningar Planlösningar Stabilitet Grundläggning Brand Ljud Fuktrörelser

41 Stomsystem Antalet möjliga bjälklagstyper minskar vid Spännvidd > 6 m Bjälklagshöjd < 500mm Volymelement har bredd ca 4,1 4,2 m med avseende på transporter Fribärande takstolar ger stora fria spännvidder och möjliggör därmed flexibel planlösning

42 Systemval Platsbyggd lättbyggnadsteknik lätt att bygga in alla sorters installationer relativt vädersäkert är det rationellt? (konjunkturberoende) Slutna/ element installationer förberedda i fabrik eller delvis platsbyggt svårare att fuktsäkra på bygget (slutna lättbyggelement) Volymelement installationer färdiga i fabrik snabbt och konkurrenskraftigt men mindre flexibilitet Massivträ synlig ut- eller insida om höga kvalitetskrav på slutprodukten kan vara mer robust på bygget

43 Tekniska val Plattform eller inhängt? Träfasad, skivor eller putsad fasad? Gemensam eller individuell mätning? Frånluft eller FTX Kopparrör eller PEX

44 Wälludden Växjö Arkitekt Tina Wik

45 Bo 01 Malmö Arkitekt: Tue Traerup Madsen och Kim Dalgaard

46 Flerbostadshus Trädgårdsstaden Västerås Kjellander och Sjöberg Arkitektkontor Kv Räven Solna Per Hederus, Hederus Malmström Fråne Arkitektkontor

47 Flerfamiljshus i Rydebäck, Arkitekt Nils Landén Henrik Jais-Nielsen Mats White Arkitektkontor AB

48 Bjälklag i Rydebäck - platsbyggt

49 Utförande av väggar och bjälklag

50 Detaljer Spacklad fog Brandstopp stenull 40 kg/m3

51 Inre hamnen - Sundsvall Arkitekt: Susanne Åström, White Arkitekter

52 Ex på höga träkonstruktioner Limnologen, Växjö Arkitekt Ola Malm, Arkitektbolaget.

53 Limnologen Växjö Arkitekt Ola Malm, Arkitektbolaget

54 Plan

55 Limnologen Bjälklagen en kombination av limträ och massivträ

56 Limnologen Bärande väggar av massivträ

57 Svartlamoen, Trondheim Arkitekt Brändelaud Kristoffersson

58 Svartlamoen, Trondheim Massiva träskivor Varierande udda antal lager riktade vinkelrätt mot varandra. Varierande tjocklek i detta fall 96 mm. Lamelleringseffekt uppnås.

59 Angerm.Siedlung Arkitekt Hubert Riess

60 Judenburg Arkitekt Hubert Riess

61 Bieleweg Arkitekt Hubert Riess

62 Volymprefabricering

63 Volymprefabricering: Stomme av massivträ

64 Konala, Helsingfors, grupphus Arkitekt Erik Adlercreuz

65 Borgå Finland Flerbostadshus 4 våningar Arkitektkontoret Vainio & Ekman Oy

66 Träfasad Träsorter i Europa indelas i 5 beständighetsklasser enligt EN Klass 1 Klass 2 Klass 3 Klass 4 Klass 5 Mycket beständigt Beständigt Måttligt beständigt Ringa beständigt Icke beständigt Teak Western red ceder Sibirisk Lärk Merbau europeisk Ek Nordamerikanske Douglas Jarrah Finnforest Thermowood Europeisk Lärk Gran Furu Ask Bok

67 Värmebehandlat trä Fasader Detaljer

68 Värmebehandlat trä Vilka egenskaper har ThermoWood? Formstabilt Cellstrukturen förändras och inre spänningar försvinner. Thermowood rör sig 50% mindre än obehandlat trä. Då träet inte rör sig nämnvärt så spricker det inte vilket gör att utseendet står sig. Beständigt - Behandlingen driver ut näringsämnen Svamp och röta får betydligt svårare att få fäste Vi återkommer till hur beständigt ThermoWood är på nästa sida. Vacker brun färg Färgen framkommer under värmebehandligen Eftersom värmebehandlingen är genomgående hela materialet så kan träet bearbetas och kapas med bibehållen färg.

69 Brand

70 Brandtekniska byggnadsklasser Det finns tre brandtekniska byggnadsklasser Br1 Br2 Br3

71 Br1 Byggnad med tre eller flera våningsplan Byggnad i två våningsplan som inrymmer Samlingslokal på andra våningsplanet Hotell ed Vårdanläggning e d Särskilt boende för personer med vårdbehov

72 Br2 Byggnad med två våningsplan Bya >200m 2, inte sektionerad med brandvägg i REI 60-M >2 lgh med rum på vindsplanet Samlingslokal i markplanet

73 Br3 Byggnad som inte kräver utförande som i klass BR1 eller BR2 Envåningsbyggnader småhus

74 Brandtekniskaklasser Följande förekommer: R, E, I, W, C, S Sifferbeteckningar: R Bärförmåga E Avskiljning I Isolering W Begränsad strålning

75 EI - klass Maximal temperaturstegring på icke brandutsatt sida Medel 140 Enstaka punkt 180

76 E - klass Begränsar inte temperatur på icke brandutsatt sida

77 Ytskikt B-s1,d0 (I) Normal målningsbehandling på betong eller gipsskiva med pappskikt C-s2,d0 (II) Vanlig papperstapet med vikt 175g/m 2 på betong eller på gipsskiva med pappskikt D-s2,d0 (III) Obehandlad träpanel

78 Skydd mot brand- och brandgasspridning mellan brandceller Byggnad Br 1 Brandcellsskiljande byggnadsdel i allmänhet Brandbelastning f 200MJ/m 2 EI 60 Brandbelastning f 400MJ/m 2 EI 120 Brandbelastning f>400mj/m 2 EI 240

79 Skydd mot brand- och brandgasspridning mellan brandceller Byggnad i klass Br 2 eller Br 3 Brandcellsskiljande byggnadsdel i allmänhet EI 30 Lägenhetsskiljande byggnadsdel i bostadshus EI 60

80 Väggar EI 60 Lägenhetsskiljande vägg som uppfyller ljudklass D uppfyller alltid minst EI 60 oftast EI 90

81 Brandteknisk indelning av vindar Vindsbjälklag utfört i trä Br 2 byggnad Vindsbjälklag i brandteknisk klass minst EI 30 Avskiljande väggar i brandteknisk klass EI 30 placerade ovanför lägenhetsskiljande väggar.

82 Vindsbjälklag av träbjälklag Ventilationsöppningar vid takfot Fönsteröppningen samt 20% av bredden på båda sidor om fönstret skall vara tät Eventuellt förses ventilationsöppningen med brandsvällande list som tätar öppningen vid en eventuell brand.

83 Installationssystem Generellt enklare att lösa installationer i trähus. Enkel håltagning. Flerskiktskonstruktioner i bjälklag möjliggör enkelt montage av försörjningsledningar. Regelväggar kan rymma evakueringledningar.

84 Försörjningssystem Evakueringssystem

85 Kanaler i slutna schakt Ventilationskanaler som förs genom schaktvägg och som betjänar brandcell inom vilket schaktet är placerat behöver inte isoleras till skydd mot spridning av brand. Stålreglar i schaktet Alt kläs reglarna med gips

86 Kanaler i slutna schakt Stålreglar i schaktet Alt kläs reglarna med gips

87 Kanaler i öppna schakt

88 Avloppsrör Stålreglar i schaktet Alt kläs reglarna med gips Brandmanschett Mellan el, vent- och VS-rör Monteras 13 mm gipsskiva som fästes till stålregelstomme. EI 15 Brandmanschett

89

90 Eldosor i vägg med dubbel regelstomme

91 Eldosor i schaktvägg

92 Bärförmåga vid brand Byggnad i klass Br 1 Byggnadsdel f 200MJ/m våningsplan Bjälklag och övriga bärverk R våningsplan Bjälklag Övriga bärverk R 60 R 90

93 Bärande och avskiljande väggar med dubbel regelstomme REI 90

94 Yttervägg R 90

95 Lägenhetsskiljande bjälklag Bärförmåga som momentkapacitet i knm/bjälke

96 Bärförmåga vid brand Byggnad i klass Br 2 eller Br 3 Byggnadsdel Bostadshus Br 2 R 30 Bostadshus Br 3 R 15

97 Två krav på samma byggnadsdel Krav Avskiljande byggnadsdel EI 60 Bärande byggnadsdel R 30 Bärande byggnadsdel skall då utföras i klass REI 60.

98 Brandspridning Brandstopp Brandstopp inuti konstruktioner är nödvändiga för att förhindra krypbränder Konstruktioner utan hålrum rekommenderas

99 Fasader i Br1-byggnad

100 Fönsterlösa fasader kan utföras med träpanel, t.ex. fönsterlösa gavlar eller fasader med endast små fönster <0,4 m breda och med area <0,3 kvm. Dock måste hänsyn tas till antändning via t.ex. gräsbrand och avstånd till närliggande hus. Första Våningen bör kläs med obrännbart material. Balkonger, loftgångar och trappor kan utföras i trä om ytskiktskravet uppfylls

101 Puts Brandimpregnerat Brand!? Fasta fönster E 30 Boendesprinkler

102 Brandskyddsimpregnerat trä Tryckimpregnering med oorganiska salter Vid brand omvandlas de brandhämmande komponenterna till ej brännbara gaser som vatten och CO2 Avfall kan deponeras och komposteras. Ytbehandling utvändigt med oljebaserad bets eller färg Ytbehandling invändigt med såpa, lut eller syrahärdande lacker

103 Tekniska byten då boendesprinkler installeras utan att brandteknisk beräkning behöver göras Brännbar fasad på byggnader i mer än två våningar Minskade krav på brandspridning via fönster Minskade krav på ytskikt i bostad Fler tekniska byten får göras då brandteknisk beräkning görs

104 Skydd mot brandspridning inom brandcell Byggnadsklass Ytskikt väggar Ytskikt tak Brännbara takytor Br 1 Klass II C-s2,d0 Klass I B-s1,d0 Tändskyddande beklädnad K 2 10/B-s1,d0 Br 2 Klass III D-s2,d0 Klass II C-s2,d0 Tändskyddande beklädnad K 2 10/B-s1,d0 Br 3 Klass III D-s2,d0 Klass III D-s2,d0

105 Ytskikt och beklädnad i utrymningsvägar Byggnadsklass Ytskikt väggar Ytskikt tak Brännbara tak och väggar Br 1 Klass I B-s1,d0 Klass I B-s1,d0 Tändskyddande beklädnad K 2 10/B-s1,d0 Br 2 Klass I B-s1,d0 Klass I B-s1,d0 Tändskyddande beklädnad K 2 10/B-s1,d0 Br 3 Klass II C-s2,d0 Klass I B-s1,d0 Tändskyddande beklädnad K 2 10/B-s1,d0

106 Ljudkällor Stegljud Fotsteg inom lägenheten Fotsteg utom lägenheten Installationsljud Tvättmaskin Diskmaskin Fläktar Hissar Luftljud Stereo TV Trafikbuller

107 Vad är speciellt för ett hus med trästomme Stegljud: Fotsteg utom lägenheten Lätta konstruktioner gör stegljud utifrån lite besvärligare Installationsljud: Inga större skillnader Luftljud - Inga större skillnader, möjligen lättare att hantera i trähus Trafikbuller - Inga större skillnader

108 Luftljudisolering Luftljudisoleringen ger skillnaden i ljudnivå mellan två rum Ljudkrav klassificeras i klass A till klass D Ju högre värde på luftljudisoleringen desto bättre

109 Reduktionstal R (db) R = L 1 - L 2 +10log(S/A 2 ) L 1 L 2 S A 2

110 Stegljudstransmission L n = L log(A 2 /10) F L 2 A 2

111 Sammansatt Stegljudstransmission 1: Direkt transmission 2: Flanktransmission 2 1

112 Stegljud Stegljudsnivån skall vara så låg som möjligt Stegljudsdämpningen skall vara så hög som möjligt

113 Byggnadsakustik Högt R innebär hög luftljudsisolering Lågt L n innebär hög stegljudsisolering

114 Lägsta tillåten luftljudisolering i db

115 Högsta tillåtna stegljudsnivå i db

116 Träbjälklag har God steg- och luftljudisolering vid höga frekvenser Svårare att hitta bjälklagskonstruktioner som även reducerar störningar från stegljud vid låga frekvenser

117 Träbjälklag grundkonstruktion Brand REI spånskiva 45x300 s 600 kertobalkar 300 stenull Akustikprofil s gips GN 15 gips GF Tjocklek 375 mm R w +C i, =62-3=59 Lw+C i, =56+1=57

118 15 Lamellparkett lumppapp 30 Gipsavjämning Decibel 3 Akustikmatta Grundbjälklag Brand REI 60 R w +C i, =66-1=65 L w +C i, =43+4=47 Pris 1040 kr/m2 Tidsåtgång 0,9 h/m2 Exklusive parkett

119 Konstruktioner i trä Magnus Emilsson Konstruktiva egenskaper hos trä Råvara/Produkter Dimensionerande förutsättningar Träbyggnadssystem Referensprojekt

120 Avslutaningsvis några intressanta Träbyggnadsprojekt

121 Roof truss a la Polounceau

122 En jämförelse Ridhus i Flyinge AIX arkitekter

123 Flyinges nya ridhus!

124 Flyinges nya ridhus!

125 Structural Systems, Engel

126 Konstruktion där materialets draghållfasthet har utnyttjats Lagerbyggnad i Schweiz

127 Väderskydd i Schweiz

128

129 Gymnastiksal i Vrin i Schweiz Konstr Jurg Conzetti

130

131 Sveriges största trähus Institutionen för skog och trä Växjö universitet Arkitekt: Mats White

132

133 Kapell i Schweiz Arkitekt: Peter Zumthor

134 Konstruktionen samspelar med det arkitektoniska uttrycket

135 Kapell i Schweiz

136 Muhlweg Wien Bostadshus Arkitekterna Johannes och Herman Kaufmann

137 Muhlweg Wien Bostadshus Arkitekterna Johannes och Herman Kaufmann

138

139 Muhlweg Wien Österrike Arkitekt Hubert Riess

140 Muhlweg Wien Österrike Arkitekt Hubert Riess

141 Muhlweg Wien Österrike Arkitekt Dietrich / Untertrifaller

142

143

144

145 Bostadshus i Paris Arkitekt Mathias Romvas

146 Bostadshus i Paris Arkitekt Mathias Romvas

147 Bostadshus i Paris Arkitekt Mathias Romvas

148

149 Strandparken Sundbyberg Wingårds arkitekter ab

150 Wien Österike studio och bostad Arkitekter Ablinger, Vedral & Partner

151 Wien Österike Studio och bostad Arkitekter Ablinger, Vedral & Partner

152 Studio och bostad Arkitekter Ablinger, Vedral & Partner

153 Tack!

4.2. 470 Gyproc Handbok 8 Gyproc Teknik. Brandskydd. Brandtekniska klasser för byggnader BR 2 BR 3 BR 1. 4.2.1 Begrepp

4.2. 470 Gyproc Handbok 8 Gyproc Teknik. Brandskydd. Brandtekniska klasser för byggnader BR 2 BR 3 BR 1. 4.2.1 Begrepp Brandskydd .1 Begrepp Följande avsnitt redovisar bl.a vanliga begrepp enligt Boverkets Byggregler, nya Euroklasser samt gipsskivans brandskyddande egenskaper. I övrigt se resp konstruktioners egenskaper

Läs mer

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar Byggnader ska utformas med sådant brandskydd att brandsäkerheten blir tillfredsställande. Utformningen av brandskyddet ska

Läs mer

KV RADIOMASTEN, LULEÅ NYTT RADHUSOMRÅDE FÖRUTSÄTTNINGAR BRANDSKYDD

KV RADIOMASTEN, LULEÅ NYTT RADHUSOMRÅDE FÖRUTSÄTTNINGAR BRANDSKYDD 1 (6) KV RADIOMASTEN, LULEÅ NYTT RADHUSOMRÅDE FÖRUTSÄTTNINGAR BRANDSKYDD 0. INLEDNING I kv Radiomasten i Luleå planeras ett större radhusområde. I detta dokument redovisas översiktligt förutsättningar

Läs mer

Krav enligt BBR08. Brand. Brandteknisk klass. Brandteknisk klass. Brandteknisk klass. Säkerhet vid brand Bärförmåga vid brand

Krav enligt BBR08. Brand. Brandteknisk klass. Brandteknisk klass. Brandteknisk klass. Säkerhet vid brand Bärförmåga vid brand Krav enligt BBR08 Brand Säkerhet vid brand Bärförmåga vid brand 2 Krav enligt BBR08 Brandteknisk klass Brandcell Brandbelastning Sprinkler Räddningstjänst, tid Brandteknisk klass Bestäms utifrån: Antal

Läs mer

Brand. Krav enligt BBR08. Säkerhet vid brand Bärförmåga vid brand. 25 april 2016 Dimensionering av byggnadskonstruktioner 1

Brand. Krav enligt BBR08. Säkerhet vid brand Bärförmåga vid brand. 25 april 2016 Dimensionering av byggnadskonstruktioner 1 Brand Säkerhet vid brand Bärförmåga vid brand 25 april 2016 Dimensionering av byggnadskonstruktioner 1 Krav enligt BBR08 25 april 2016 Dimensionering av byggnadskonstruktioner 2 1 Krav enligt BBR08 Brandteknisk

Läs mer

Brandtekniska projekteringsanvisningar. Galären i Luleå AB Tillbyggnad galären kontor Kv Vargen 2 Luleå. Preliminärt beslutsunderlag

Brandtekniska projekteringsanvisningar. Galären i Luleå AB Tillbyggnad galären kontor Kv Vargen 2 Luleå. Preliminärt beslutsunderlag Brandtekniska projekteringsanvisningar Galären i Luleå AB Tillbyggnad galären kontor Kv Vargen 2 Luleå Preliminärt beslutsunderlag Datum 2012-04-10 Rev. datum Upprättad av Granskad av Godkänd av Niclas

Läs mer

Brandsäkerhet i byggnader Sven Thelandersson. Byggnadskonstruktion Konstruktionsteknik LTH 1

Brandsäkerhet i byggnader Sven Thelandersson. Byggnadskonstruktion Konstruktionsteknik LTH 1 . Brandsäkerhet i byggnader Sven Thelandersson Byggnadskonstruktion Konstruktionsteknik LTH 1 Sverige Göteborgsbranden 1998 Antal personer Byggnadskonstruktion Konstruktionsteknik LTH 2 Dödsfall vid brand

Läs mer

BYGG STORT OCH SPÄNNANDE I TRÄ

BYGG STORT OCH SPÄNNANDE I TRÄ BYGG STORT OCH SPÄNNANDE I TRÄ Nationella träbyggnadsstrategin 2006-2008 Kv Styrmannen, Umeå Innehåll 1. Byggfakta... 1 2. Bakgrund... 2 Varför byggs detta i trä?... 2 Tidigare erfarenheter... 2 Träets

Läs mer

Kv THALIA 17, HELSINGBORGS STAD OMBYGGNAD AV FLERBOSTADSHUS

Kv THALIA 17, HELSINGBORGS STAD OMBYGGNAD AV FLERBOSTADSHUS 1(10) Kv THALIA 17, HELSINGBORGS STAD OMBYGGNAD AV FLERBOSTADSHUS BRANDSKYDDSDOKUMENTATION PRELIMINÄRHANDLING Uppdragsnummer : 10130141 Nr 03-31 enligt SBF norm 1998:1 Helsingborg 2009-12-15 Anders Bengtsson

Läs mer

Byggsystem En översikt. Erik Serrano Linnéuniversitetet / SP Trätek

Byggsystem En översikt. Erik Serrano Linnéuniversitetet / SP Trätek Byggsystem En översikt Erik Serrano Linnéuniversitetet / SP Trätek Innehåll Vad är ett byggsystem? Några principer, för och nackdelar Material/komponenter Lättbyggnadsteknik, massivträteknik, pelar balk,

Läs mer

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering Utgåva 1, förfrågningsskede H:\LULEÅ\CENTRUM\HÄGERN\HÄGERN 2012\BD1\Hägern 2012 bdf1doc.doc Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2012-02-15 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering

Läs mer

Konstruktionslösningar - Brand

Konstruktionslösningar - Brand I detta avsnitt redovisas olika lösningar från 30 minuters brandmotstånd i bärande och avskiljande klass upp till 120 minuter. Även Isovers typgodkända fogtätningssystem finns med. Brandklassade konstruktioner

Läs mer

Byggnadsklassificering

Byggnadsklassificering Augusti 2009 FTR 108:10 Byggnadsklassificering Försäkringsförbundets tekniska rekommendation FTR 108 Denna rekommendation är endast av vägledande karaktär. Inga hinder föreligger för försäkringsgivare

Läs mer

CHALMERSFASTIGHETER KONTOR/UTBILDNINGSLOKAL (DEL AV PLAN 5) GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG

CHALMERSFASTIGHETER KONTOR/UTBILDNINGSLOKAL (DEL AV PLAN 5) GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG CHALMERSFASTIGHETER KONTOR/UTBILDNINGSLOKAL (DEL AV PLAN 5) GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG KORTFATTADE BRANDTEKNISKA PROJEKTERINGSANVISNINGAR Antal sidor: 7 Projektnr: 845 24 02 Författare:

Läs mer

Betan Mikael Otterström Betgatan 53 Anders Paulsson 2014-12-12 Rev 2015-02-01 Bjerking AB

Betan Mikael Otterström Betgatan 53 Anders Paulsson 2014-12-12 Rev 2015-02-01 Bjerking AB Sida 1 (8) Åtgärdsförslag Uppdragsnamn Betan Mikael Otterström Betgatan 53 754 49 Uppsala Uppdragsgivare Mikael Otterström Betgatan 53 Vår handläggare Anders Paulsson Datum 2014-12-12 Rev 2015-02-01 (avsnitt

Läs mer

Brandkonsulterna AB. Brandskyddsbeskrivning. Nybyggnad 43 st. radhus Kv. Rymdattacken 3 Linköping Bygghandling Revidering 1 2012-06-04

Brandkonsulterna AB. Brandskyddsbeskrivning. Nybyggnad 43 st. radhus Kv. Rymdattacken 3 Linköping Bygghandling Revidering 1 2012-06-04 Brandkonsulterna AB Brandskyddsbeskrivning Nybyggnad 43 st. radhus Kv. Rymdattacken 3 Linköping Bygghandling Revidering 1 2012-06-04 Tel 08 51 51 25 50 Fax 08 51 51 25 50 info@brandkonsulterna.se Org.

Läs mer

2006-05-22 Sidan 1 (1) PROJEKTERINGSANVISNING 1 ICKE BÄRANDE YTTERVÄGGAR MED STÅLREGLAR Konstruktionsförteckning 1; Typ 1.1 1.3 Allmänt Väggarna i konstruktionsförteckning 1 redovisas med minsta tillåtna

Läs mer

Datum 2015-02-04. Denna brandskyddsbeskrivning, förhandskopia, upprättas i enlighet med kapitel 5:12 i BBR21.

Datum 2015-02-04. Denna brandskyddsbeskrivning, förhandskopia, upprättas i enlighet med kapitel 5:12 i BBR21. Carl Johan Herbst Brandingenjör LTH/Civilingenjör riskhantering ÅF-Infrastructure AB Brand och Risk Tel: 010-505 38 89 carljohan.herbst@afconsult.com Internkontroll: Tobias Karlsson Brandingenjör LTU Brandskyddsbeskrivning

Läs mer

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION LEXUS BRANDSKYDDSDOKUMENTATION BD 1/9 LEXUS Kv. Hjulet / Olaus Petri 3:84 BETTORP, ÖREBRO BRANDSKYDDSDOKUMENTATION 2009-08-06 Rev 2010-11-29 W2009-215 LEXUS BRANDSKYDDSDOKUMENTATION BD 2/9 Innehållsförteckning

Läs mer

21.1 BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

21.1 BRANDSKYDDSDOKUMENTATION 21.1 BRANDSKYDDSDOKUMENTATION IMEGO VASA SJUKHUSOMRÅDE REV: 2002 12 17 GÖTEBORG 2001 11 09 RELATIONSHANDLING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 Inledning sid 3 1 Byggnadsbeskrivning sid 3 2 Dimensionerande förutsättningar

Läs mer

Kv GYMNASIET 2, KLIPPANS KOMMUN ÅBYSKOLAN KLIPPAN OM- OCH TILLBYGGNAD AV KÖK/MATSAL

Kv GYMNASIET 2, KLIPPANS KOMMUN ÅBYSKOLAN KLIPPAN OM- OCH TILLBYGGNAD AV KÖK/MATSAL 1(8) Kv GYMNASIET 2, KLIPPANS KOMMUN ÅBYSKOLAN KLIPPAN OM- OCH TILLBYGGNAD AV KÖK/MATSAL BRANDSKYDDSDOKUMENTATION FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Uppdragsnummer : 10116227 Handlingsnummer: 13.6 Nr 03-31 enligt SBF

Läs mer

INTEGRA. Melleruds Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen. UTLÅTANDE BRANDSKYDD SUNNANÅ HAMN Utredning inför ändrad detaljplan

INTEGRA. Melleruds Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen. UTLÅTANDE BRANDSKYDD SUNNANÅ HAMN Utredning inför ändrad detaljplan Samhällsbyggnadsförvaltningen UTLÅTANDE BRANDSKYDD SUNNANÅ HAMN Utredning inför ändrad detaljplan Uppdragsnummer: Uppdragsansvarig: Jan-Erik Andersson Jan-Erik Andersson INTEGRA Engineering AB INTEGRA

Läs mer

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR IMTECH BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR IMTECH BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede Utgåva 1, förfrågningsskede H:\LULEÅ\NOTVIKEN\VÄNDSKIVAN\VÄNDSKIVAN IMTECH 2014\BD1\bdf1.docx Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2014-03-26 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering

Läs mer

Heda. Byggelement. Hög kvalitet och flexibilitet till rätt pris

Heda. Byggelement. Hög kvalitet och flexibilitet till rätt pris Heda Byggelement Hög kvalitet och flexibilitet till rätt pris Kostnadseffek tiva lösningar med prefabricerade byggelement I takt med att byggtiderna blir allt kortare och kraven på rationella lösningar

Läs mer

Valet av takisolering är viktigt

Valet av takisolering är viktigt Valet av takisolering är viktigt När det brinner Ökat fokus på brandskydd Erfarenheter från flera större bränder har fått byggherrar och konstruktörer att allt mer fokusera på konstruktioner som effektivt

Läs mer

KV TORSKEN 5, LULEÅ OM& OCH TILLBYGGNAD HUS A OCH A1 6.4 BRANDSKYDDSDOKUMENTATION. Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2011-10-17. WSP Byggprojektering

KV TORSKEN 5, LULEÅ OM& OCH TILLBYGGNAD HUS A OCH A1 6.4 BRANDSKYDDSDOKUMENTATION. Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2011-10-17. WSP Byggprojektering KV TORSKEN 5, LULEÅ OM& OCH TILLBYGGNAD HUS A OCH A1 6.4 BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede Luleå 2011-10-17 H:\LULEÅ\CENTRUM\TORSKEN\HUS A,A1\BD1\bdf1.docx Mall: Allmän - Stående - 2003.dot

Läs mer

TRÄ8 PELARBALKSYSTEM ETT REVOLUTIONERANDE BYGGSYSTEM HELT I TRÄ.

TRÄ8 PELARBALKSYSTEM ETT REVOLUTIONERANDE BYGGSYSTEM HELT I TRÄ. TRÄ8 PELARBALKSYSTEM ETT REVOLUTIONERANDE BYGGSYSTEM HELT I TRÄ. TRÄ 8 ETT PELARBALKSYSTEM! Efterfrågan på träbaserade konstruktioner som alternativ till traditionella pelarbalksystem, ökar hela tiden.

Läs mer

Brandsäkra trähus i teori och praktik

Brandsäkra trähus i teori och praktik Brandsäkra trähus i teori och praktik BIV Norrköping Stockholm den 25 oktober 2017 Birgit Östman Linnéuniversitetet, Växjö Linnéuniversitetet Vad är ett trähus? Svar: Den bärande stommen består av trä

Läs mer

CHALMERSFASTIGHETER TANDVÅRDSKLINIK, GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG

CHALMERSFASTIGHETER TANDVÅRDSKLINIK, GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG CHALMERSFASTIGHETER TANDVÅRDSKLINIK, GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG BRANDSKYDDSDOKUMENTATION RELATIONSHANDLING Antal sidor: 7 Projektnr: 845 24-01 Thomas Natanaelsson Göteborg 2004-11-15

Läs mer

framtidens byggsystem!

framtidens byggsystem! Energieffektiva bostäder från FoamSystem möt framtidens krav med ny teknik Välkommen till framtidens byggsystem! Passivhus uppfört i Västra Hamnen, Malmö 20 I Sverige har vi en flera hundra år gammal tradition

Läs mer

KONSTRUKTION DETALJER LJUD TÄTHET PRECISION KVALITET TOTALENTREPRENAD

KONSTRUKTION DETALJER LJUD TÄTHET PRECISION KVALITET TOTALENTREPRENAD KONSTRUKTION Här visar vi på detaljer och bilder på Trivselhus gedigna konstruktion, indelat i: DETALJER LJUD TÄTHET PRECISION KVALITET Varje hus ritas unikt för varje kund och vi lägger stor omsorg över

Läs mer

För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv.

För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv. För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv. Ljudnivå från installationer (till exempel VVS) i utrymmen

Läs mer

VÄLKOMNA! Tomas Fagergren

VÄLKOMNA! Tomas Fagergren VÄLKOMNA! Tomas Fagergren 1 Historik 2 Installationsbrandskydd - 2008 3 Ventilation och brandgaskontroll - 2012 4 Temadag - ventilationsbrandskydd 5 5 BBR 19 5:5332 Imkanaler Imkanaler med tillhörande

Läs mer

3.4. Bjälklag. Anslutning till bärande yttervägg och Gyproc Träbjälklag typ 5 och 6. Konstruktionsdetaljer. Klassificeringar.

3.4. Bjälklag. Anslutning till bärande yttervägg och Gyproc Träbjälklag typ 5 och 6. Konstruktionsdetaljer. Klassificeringar. Gyproc Träbjälklag Typdetalj.51:201 Anslutning till bärande yttervägg och Gyproc Träbjälklag typ 5 och 6 Horisontalsnitt 7. 0,20 mm åldringsbeständig plastfolie 8. Min 170 mm mineralull, mht väggens brandklass

Läs mer

Ombyggnad av föreningslokal, Umeå 7:4

Ombyggnad av föreningslokal, Umeå 7:4 1 (6) Mobil: 070-694 75 72 E-post: jlm@sakerhetspartner.se Org nr: 556419-4057 Web: www.sakerhetspartner.se Brandskyddsbeskrivning Tobias Westerlund Umeå kulturhus Skickas per e-post Ombyggnad av föreningslokal,

Läs mer

Brandskydd i asylboende

Brandskydd i asylboende Brandskydd i asylboende FSD -praktisk tillämpning vid ombyggnad Maria Ovesson maria.ovesson@fsd.se Disposition Tillfälligt boende? Bakgrund till Vk3B Utmaningar bef. byggnader Praktiska exempel Funderingar

Läs mer

Brandskydd. vid eldstäder och heta installationer. Rekommendationer för skyddande beklädnad

Brandskydd. vid eldstäder och heta installationer. Rekommendationer för skyddande beklädnad Publ 113 27 augusti 2015 BSAB KBB.111 Ersätter augusti 2015 Uppdatering se: www.cembrit.se Brandskydd vid eldstäder och heta installationer Rekommendationer för skyddande beklädnad Innehåll Inbyggnad av

Läs mer

GALÄREN KV ORMEN 7, LULEÅ HUS A BRANDSKYDDSDOKUMENTATION. Utgåva 4, ombyggnad 2013. Luleå 2013-10-29. WSP Byggprojektering.

GALÄREN KV ORMEN 7, LULEÅ HUS A BRANDSKYDDSDOKUMENTATION. Utgåva 4, ombyggnad 2013. Luleå 2013-10-29. WSP Byggprojektering. HUS A H:\LULEÅ\SKUTVIKEN\ORMEN 7 HUS A\BD\BD4\ORMEN et 1 bdf4.doc Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2013-10-29 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering Skeppsbrogatan 39 SE-972

Läs mer

AKADEMISKA HUS VÄST AB OMBYGGNATION CHALMERS M6 DEL AV JOHANNEBERG 31:9 GÖTEBORGS KOMMUN

AKADEMISKA HUS VÄST AB OMBYGGNATION CHALMERS M6 DEL AV JOHANNEBERG 31:9 GÖTEBORGS KOMMUN AKADEMISKA HUS VÄST AB OMBYGGNATION CHALMERS M6 DEL AV JOHANNEBERG 31:9 GÖTEBORGS KOMMUN BRANDSKYDDSBESKRIVNING Antal sidor: 7 + 2 skisser Projektnr: 824 24 Martin Möller: Göteborg 2006-12-06 BENGT DAHLGREN

Läs mer

Kaldeiskt Kulturcenter, Jungfru Maria kyrka, Södertälje Trafikbullerutredning för detaljplan

Kaldeiskt Kulturcenter, Jungfru Maria kyrka, Södertälje Trafikbullerutredning för detaljplan 15079 RAPPORT A FÖRHANDSKOPIA 1 (5) Kund Rotpartner Stockholm AB Stefan Lidgren Tellusborgsvägen 67B 126 29 Hägersten Datum 2015-05-06 Uppdragsnummer 15079 Bilagor A01, A02 Rapport A (Förhandskopia) Kaldeiskt

Läs mer

Anders Paulsson. Bjerking AB 2016

Anders Paulsson. Bjerking AB 2016 Anders Paulsson Bjerking AB 2016 VAD? HUR? Vinklad historia Arbetsgång Regler Formler Övriga hänsyn Robusta system? Vinklad historia 1874 Den första gemensamma byggnadsstadgan i Sverige Byggnadsstyrelsens

Läs mer

2.3. 84 Gyproc Handbok 8 Gyproc System. Systembeskrivning. 2.3.11 Gyproc THERMOnomic. Uppbyggnad av system Gyproc THERMOnomic.

2.3. 84 Gyproc Handbok 8 Gyproc System. Systembeskrivning. 2.3.11 Gyproc THERMOnomic. Uppbyggnad av system Gyproc THERMOnomic. Ytterväggar.11 Gyproc THERMOnomic Systembeskrivning Gyproc Thermonomic är ett ytterväggsystem med regelstomme av slitsade stålprofiler. Systemet är uppbyggt av Glasroc GHU Hydro Vindskyddsskiva, Gyproc

Läs mer

Komplett stomme till flerbostadshus

Komplett stomme till flerbostadshus Fördelarna med vår stomme Komplett stomme till flerbostadshus...för arkitekten Det är utsidan som räknas. Åtminstone om man vill ha en vacker fasad. Om du bygger med LK Putsvägg får du en helt fogfri fasad.

Läs mer

De gemensamma frågorna LOKALGRUPPERNA

De gemensamma frågorna LOKALGRUPPERNA De gemensamma frågorna LOKALGRUPPERNA Fråga 1 En fråga vi fått från en medlem: Brandspridning från ett miljöhus i ett plan som ligger exempelvis 7 meter från ett bostadshus i 3 eller fler våningsplan.

Läs mer

Dagens träbyggande. Carl-Johan Johansson. SP Trätek

Dagens träbyggande. Carl-Johan Johansson. SP Trätek Dagens träbyggande Carl-Johan Johansson SP Trätek Innehåll Nationella träbyggnadsstrategin Tekniska lösningar SP och SP Trätek Nationella Trästrategin Nationell strategi att främja användning av trä i

Läs mer

ABC-Protect 60. Självverkande brandspjäll med backströmningsskydd 2014-02. Monteringsanvisning

ABC-Protect 60. Självverkande brandspjäll med backströmningsskydd 2014-02. Monteringsanvisning ABC-Protect 60 Självverkande brandspjäll med backströmningsskydd 2014-02 Monteringsanvisning Användning/Utförande... sid 1 Innan montering... sid 2 Funktionskontroll... sid 3 Kanalmontage (ABC-Protect

Läs mer

Enkelinglasning av uteplatser och balkonger Brf. Främbygård, Falun Brandtekniskt utlåtande

Enkelinglasning av uteplatser och balkonger Brf. Främbygård, Falun Brandtekniskt utlåtande Handläggare Datum Vår ref Mathias Persson 2016-09-08 Brandingenjör tfn: 010/505 26 01 Status Antal sidor mathias.o.persson@afconsult.com Utlåtande 6 Enkelinglasning av uteplatser och balkonger Brf. Främbygård,

Läs mer

Brandskyddsbeskrivning. Gruppbostad Kv. Folkskolan 1, Nässjö kommun

Brandskyddsbeskrivning. Gruppbostad Kv. Folkskolan 1, Nässjö kommun BRANDSKYDDSDOKUMENTATION sid 1 HANDLÄGGARE DIREKTTELEFON 0380-51 8192 MOBIL 070-8828499 E-postadress lars.rosander@nassjo.se Brandskyddsbeskrivning Kv. Kompletterad 2014-10-20 Upprättat av: Beställare:

Läs mer

Brandtekniskt utlåtande vid ombyggnation av storkök

Brandtekniskt utlåtande vid ombyggnation av storkök P&B Brandtekniskt utlåtande Brandtekniskt utlåtande vid ombyggnation av storkök Objekt: Borgvalla Vårdboende, Storkök Kv Borgvalla 1 Handlingsnr: 13.2 Brandskyddsbeskrivning Projektnr: 93559 Projektet

Läs mer

Krav avseende brandskydd för takkonstruktioner...3. TAK PÅ BÄRANDE TRP-PLÅT Kombinationstak...5 Cellplast utan underliggande stenull...

Krav avseende brandskydd för takkonstruktioner...3. TAK PÅ BÄRANDE TRP-PLÅT Kombinationstak...5 Cellplast utan underliggande stenull... EPS i tak eps-bygg INNEHÅLL Krav avseende brandskydd för takkonstruktioner...3 TAK PÅ BÄRANDE TRP-PLÅT Kombinationstak...5 Cellplast utan underliggande stenull...6 TAK PÅ BÄRANDE BETONGUNDERLAG Tak på

Läs mer

JAKOBSBERG 2:1992 M.FL., JÄRFÄLLA

JAKOBSBERG 2:1992 M.FL., JÄRFÄLLA Sven-Åke Persson Diligentia Sven-ake.persson@diligentia.se 2015-01-29 JAKOBSBERG 2:1992 M.FL., JÄRFÄLLA Brandskyddstekniskt utlåtande nybyggnad bostäder Underlag detaljplan Syfte Detta utlåtande redovisar

Läs mer

Vetab kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor

Vetab kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor Handling 07.2 Sidantal 7 07.2 Brandskyddsbeskrivning Upprättad av Mikael Nimmersjö Byggnadsbyrån AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM INNEHÅLLFÖRTECKNING INNEHÅLLFÖRTECKNING 2 0 Inledning 3 1 Byggnadsbeskrivning

Läs mer

LKF AB Nybyggnad av modulbostäder. Linero 2:1 LUND Brandskyddsbeskrivning FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG RAMHANDLING. Antal sidor: 9 Malmö

LKF AB Nybyggnad av modulbostäder. Linero 2:1 LUND Brandskyddsbeskrivning FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG RAMHANDLING. Antal sidor: 9 Malmö Linero 2:1 LUND FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Antal sidor: 9 Malmö Bengt Dahlgren AB Per Boström Joakim Sender Bengt Dahlgren Brand & Risk AB Telefon 040-635 17 00 Org.nr. 556726-7488 Adresser till våra övriga

Läs mer

Kv. Oden, Höganäs. Vad är en ägarlägenhet?

Kv. Oden, Höganäs. Vad är en ägarlägenhet? Kv. Oden Kv. Oden, Höganäs Våren 2014 påbörjade vi vårt bostadsprojekt Kv. Oden i Höganäs och vi planerar för inflyttning i juni 2015. Projektet omfattar fyra huskroppar med totalt femtiofem lägenheter.

Läs mer

Martinsons Group AB Mikael Lindberg

Martinsons Group AB Mikael Lindberg 1 Martinsons Group AB Mikael Lindberg Martinsonskoncernen idag Omsätter ca 1,4 miljarder 435 anställda 450 000 m 3 sågad vara 62 000 m 3 limträ 30 000 m3 komponenter till möbel Ägare: Familjerna Martinson

Läs mer

Bygg säkert med cellplast

Bygg säkert med cellplast Bygg säkert med cellplast Smarta tips som lär dig använda cellplast på ett effektivt och säkert sätt. För dig som är byggare eller byggherre. EPS bygg isolering Beprövat isoleringsmaterial med många fördelar

Läs mer

3.1. Innerväggar. Anslutning mot tunga konstruktioner. Anmärkning. Konstruktionsdetaljer. Klassificeringar

3.1. Innerväggar. Anslutning mot tunga konstruktioner. Anmärkning. Konstruktionsdetaljer. Klassificeringar Gyproc XR Innerväggar med stålstomme Typdetalj.1:201 nslutning mot tunga konstruktioner 1. Skena Gyproc SK alt SKP eller Gyproc COUnomic som kantprofil = 30 d, skena Gyproc SK = 35 d, skena Gyproc SKP

Läs mer

AB Helsingborgshem. Agenda

AB Helsingborgshem. Agenda AB Helsingborgshem AB Helsingborgshem Agenda 1. Våra åtaganden 2. Generella implementeringspunkter 3. Kv Turkiet (Portalen) 4. Parkkvarteret 5. Björka/Ödåkra 6. Individuellt Mätsystem 7. Fotokollage över

Läs mer

www.valdahus.se Vår devis: Långsiktig hållbarhet kräver robusta konstruktioner!

www.valdahus.se Vår devis: Långsiktig hållbarhet kräver robusta konstruktioner! www.valdahus.se Vår devis: Långsiktig hållbarhet kräver robusta konstruktioner! Den investerade kapital ger högre värdesättning i förhållande till hus byggda av konstruktioner i trä. Väggkonstruktionen

Läs mer

Kaptensgården. Radhusområde Västervik 2009-06-10. Daniel Fagerberg Arkitekter Birkagatan 4 111 36 Stockholm

Kaptensgården. Radhusområde Västervik 2009-06-10. Daniel Fagerberg Arkitekter Birkagatan 4 111 36 Stockholm Kaptensgården Radhusområde Västervik 2009-06-10 Daniel Fagerberg Arkitekter Birkagatan 4 111 36 Stockholm C: +46(0)703 384 385 T: +46(0)8 5592 6008 F: +46(0)8 316 009 E: daniel@danielfagerberg.se W: www.danielfagerberg.se

Läs mer

Byggherre: Mölndalsbostäder, Häradsgatan 1, 431 22 Mölndal

Byggherre: Mölndalsbostäder, Häradsgatan 1, 431 22 Mölndal 1(12) Av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering certifierat besiktningsföretag Konsulterande ingenjörer och certifierade besiktningsmän inom förebyggande brandskydd BRANDSKYDDSDOKUMENTATION - Projektering

Läs mer

Brandskyddshandboken korrigeringar och kompletterande förtydliganden med anledning av ny utgåva av BBR (20)

Brandskyddshandboken korrigeringar och kompletterande förtydliganden med anledning av ny utgåva av BBR (20) Brandskyddshandboken korrigeringar och kompletterande förtydliganden med anledning av ny utgåva av BBR (20) Hittar du fel i handboken som bör korrigeras, skicka ett meddelande till nils.olsson@bengtdahlgren.se

Läs mer

Strängbetong Studios. Sveriges ledande stombyggnadsföretag

Strängbetong Studios. Sveriges ledande stombyggnadsföretag Strängbetong Studios Sveriges ledande stombyggnadsföretag Strängbetong Studios 2017-03-16 Strängbetong en del av Consolis 3 Strängbetong Studios Permanenta hus för smålägenheter om mestadels ettor på 35

Läs mer

TIMOTEJEN 19 OCH 28, STOCKHOLM Underlag för genomförandebeskrivning avseende brandsäkerhet

TIMOTEJEN 19 OCH 28, STOCKHOLM Underlag för genomförandebeskrivning avseende brandsäkerhet Curt Ahnström Emeli Ljunghusen Tellusborgsvägen 73-78 Holding AB 2014-09-30 TIMOTEJEN 19 OCH 28, STOCKHOLM Underlag för genomförandebeskrivning avseende brandsäkerhet Detta utlåtande redovisar den övergripande

Läs mer

Det Moderna Träbyggandet

Det Moderna Träbyggandet Det Moderna Träbyggandet Ett nytt sätt att bygga från byggarbetsplats till montageplats Hamar 18 mars 2009 Hans-Eric Johansson Sveriges Träbyggnadskansli Det här föredraget skall inte handla om det vanliga

Läs mer

Träbyggande och boende Internationell innovationspartner inom träbyggande

Träbyggande och boende Internationell innovationspartner inom träbyggande Träbyggande och boende Internationell innovationspartner inom träbyggande Träkonstruktionsteknik i samverkan med andra material Husbyggnad Brobyggnad Utomhuskonstruktioner och fasader Renovering Trä och

Läs mer

AKADEMISKA-HUS ELEKTRO OCH DATATEKNIK 07:18 GÖTEBORGS KOMMUN

AKADEMISKA-HUS ELEKTRO OCH DATATEKNIK 07:18 GÖTEBORGS KOMMUN INVENTERING BEFINTLIGT Antal sidor: 14 : Roman Marciniak Göteborg 2004-05-18 BENGT DAHLGREN AB GÖTEBORG LINKÖPING MALMÖ STOCKHOLM BENGT DAHLGREN AB BENGT DAHLGREN LINKÖPING AB BENGT DAHLGREN MALMÖ AB BENGT

Läs mer

RESARO AB RESAROSYSTEMET energi- och byggsystem RESAROELEMENTET

RESARO AB RESAROSYSTEMET energi- och byggsystem RESAROELEMENTET RESARO AB RESAROSYSTEMET energi- och byggsystem RESAROELEMENTET 1 2005-05-28 RESARO's pågående byggprojekt: VENDELSÖ Tvåplansvilla i souterräng. Del 2 Dörr- och fönsteröppningarna har en smyg på ca 100

Läs mer

Cembrit Multi Force. Brandskydd vid eldstäder och heta installationer. Rekommendationer för skyddande beklädnad.

Cembrit Multi Force. Brandskydd vid eldstäder och heta installationer. Rekommendationer för skyddande beklädnad. Cembrit Multi Force Brandskydd vid eldstäder och heta installationer Rekommendationer för skyddande beklädnad. Cembrit Multi Force och Promatect Obrännbara och brandskyddande fibercementskivor som tål

Läs mer

Verifiering av utrymning Analys eller förenklad? Norge 2009 Tomas Rantatalo www.fsd.se

Verifiering av utrymning Analys eller förenklad? Norge 2009 Tomas Rantatalo www.fsd.se Verifiering av utrymning Analys eller förenklad? Norge 2009 Tomas Rantatalo www.fsd.se Kontorshus med kantine för 100 personer Tre etager 75-100 kontorsplatser / etage Konferensrum för 75 personer i 1

Läs mer

Konstruktionslösningar - Ytterväggar

Konstruktionslösningar - Ytterväggar I avsnittet om ytterväggar redovisas U-värden för väggar med bärande stommar av träreglar, stålreglar och betong. Väggarna har låga U-värden som lämpar sig väl för lågenergihus och i vissa fall även för

Läs mer

Akustisk dimensionering

Akustisk dimensionering Akustisk dimensionering 1 Eva Sjödahl, Akustiker, Tyréns AB, Malmö Byggprojektens olika skeden Program-/ Ramhandling Systemhandling / huvudhandling Bygghandlingar / förfrågningsunderlag Byggskedet Färdig

Läs mer

INVENTERING BRANDSKYDD

INVENTERING BRANDSKYDD IRM CONTRACTING I KRISTINEHAMN AB INVENTERING SOMMARVIK AB SOMMARVIK- ÅRJÄNG CAMPING & STUGOR INFORMATIONSHANDLING PATRIK ROSLUND SÄSONGSPLATSER HUSVAGN Antal sidor: 15 Kristinehamn Uppdragsnr: PR 16052

Läs mer

Brandskyddsbeskrivning

Brandskyddsbeskrivning Uddeäng AB Nybyggnad industri/lagerlokaler Eggen 1- Holmängen Vänersborgs kommun Brandskyddsbeskrivning Bygglovhandling 2016-03-29 FAST Engineering AB/ Brandingenjör Anders Wallin anders@brandanders.se

Läs mer

och ungdom 25 3 :22 Rummens tillgänglighet

och ungdom 25 3 :22 Rummens tillgänglighet 1 Inledning 13 1 :1 Allmänt 13 1 :2 Föreskrifterna 14 1 :3 De allmänna råden 15 1 :4 Typgodkännande och tillverkningskontroll 15 1 :5 Standarder 15 1 :6 Terminologi 16 1 :7 Övrigt 16 2 Utförande och driftinstruktioner

Läs mer

TBT FIRESTOP 50 MONTERINGSANVISNING

TBT FIRESTOP 50 MONTERINGSANVISNING INSTALLATION 1. Vid brandtätning av håldäckselement utförs brandtätningen i underkant av planet om det är risk för brandspridning via kanalerna. Då stoppas först stenull in i kanalerna med djup lika stort

Läs mer

Cembrit Multi Force. Guide för brandskydd vid eldstäder och heta installationer LEK

Cembrit Multi Force. Guide för brandskydd vid eldstäder och heta installationer LEK Cembrit Multi Force Guide för brandskydd vid eldstäder och heta installationer LEK Cembrit Multi Force Obrännbara och brandskyddande fibercementskivor som tål 150 o C kontinuerlig värme. Skivorna ger därför

Läs mer

Carl-Mikael Siljedahl, AlbaCon AB, på uppdrag av byggherren. Objekt: 9185

Carl-Mikael Siljedahl, AlbaCon AB, på uppdrag av byggherren. Objekt: 9185 1(7) Av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering certifierat besiktningsföretag Konsulterande ingenjörer och certifierade besiktningsmän inom förebyggande brandskydd BRANDSKYDDSDOKUMENTATION - 2006 Objekt:

Läs mer

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR BUTIK OCH LAGER BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 2, projekteringsskede

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR BUTIK OCH LAGER BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 2, projekteringsskede H:\LULEÅ\NOTVIKEN\VÄNDSKIVAN\VÄNDSKIVAN 5 2014\BD2\bdf2.docx Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2014-02-14 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering Box 918 971 27 Luleå Besök:

Läs mer

svenskbyggtjänst AB Svensk Byggtjänst, 113 87 Stockholm. Besöksadress S:t Eriksgatan 117, 9 tr. Tel 08-457 10 00, fax 08-457 11 99. www.byggtjanst.

svenskbyggtjänst AB Svensk Byggtjänst, 113 87 Stockholm. Besöksadress S:t Eriksgatan 117, 9 tr. Tel 08-457 10 00, fax 08-457 11 99. www.byggtjanst. Stockholm 2014-01-28 Kompletteringar av Brandskydd Byggvägledning 6 (ISBN 978-91-7333-552-2) till följd av BBR 20 (BFS 2013:14) Bakgrund Utgåva 5 av Brandskydd. En handbok i anslutning till Boverkets byggregler.

Läs mer

Ljudreduktion i väggar

Ljudreduktion i väggar 144711100 1(5) Ljudreduktion i väggar Bilaga 8 till slutrapport Fasadåtgärder som bullerskydd Sammanfattning av åtgärdsvägledning Eftersträva tvåskiktskonstruktion med stort avstånd, d.v.s. bygg om skiljekonstruktionen

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Brandhämmande Akryl

MONTERINGSANVISNING Brandhämmande Akryl MONTERINGSANVISNING Brandhäande Akryl 1 (6) 2012 09 20 Generell produktbeskrivning Brandhäande Akryl är konstruerad för att förhindra spridning av brand, gas och rök genom öppningar och tekniska genomförningar

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Tekniska kontoret Miljökontoret KUNGSÄNGEN KVARTER D. Uppdaterad 2015-05-12

Stadsbyggnadskontoret Tekniska kontoret Miljökontoret KUNGSÄNGEN KVARTER D. Uppdaterad 2015-05-12 Stadsbyggnadskontoret Tekniska kontoret Miljökontoret KUNGSÄNGEN KVARTER D Uppdaterad 2015-05-12 CHECKLISTA Nedan anges under respektive rubrik de krav som måste uppfyllas av exploatör som skall bygga

Läs mer

TEKNISK BESKRIVNING Brf Skogsparken 5 i Haninge, H105

TEKNISK BESKRIVNING Brf Skogsparken 5 i Haninge, H105 TEKNISK BESKRIVNING Brf Skogsparken 5 i Haninge, H105 MARK Kallförråd med storlek ca 6 m2 ingår med placering i närheten av bostaden, kallförråd till bostad 26 och 29 är placerade vid parkeringsanläggning

Läs mer

Vi lever i en ny värld.

Vi lever i en ny värld. Vi lever i en ny värld. Spelreglerna är nya i byggbranschen. Under de senaste decennierna har branschen genomgått en revolutionerande förändring. Förr byggde man hela huset på plats. Nu tillverkar man

Läs mer

NSP Brasvärme -funktion och design

NSP Brasvärme -funktion och design Monteringsanvisning NSP Markör bild NSP Brasvärme -funktion och design Användningsområde -Avståndsreducering för CE-godkända braskaminer/eldstäder/skorstenar med avståndskrav till brännbart material. -n

Läs mer

6.5 BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 3, förfrågningsskede

6.5 BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 3, förfrågningsskede KV TORSKEN 5, LULEÅ TRYGGHETSBOENDE, ETAPP 1, HUS B TOM HUS E 6.5 BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 3, förfrågningsskede H:\LULEÅ\CENTRUM\TORSKEN\HUS B, C, D 2012\BD\BD3\bdf3.docx Mall: Allmän - Stående

Läs mer

Bärande konstruktioner i trä Roberto Crocetti Konstruktionsteknik, LTH - Lund Limträteknik - Malmö

Bärande konstruktioner i trä Roberto Crocetti Konstruktionsteknik, LTH - Lund Limträteknik - Malmö Bärande konstruktioner i trä Roberto Crocetti Konstruktionsteknik, LTH - Lund Limträteknik - Malmö Punkter som jag tänkte beröra idag - Några viktiga träegenskaper - Höga konstruktioner - Stora spännvidder

Läs mer

VFA 7.1: Byte av EI-glas mot E-glas

VFA 7.1: Byte av EI-glas mot E-glas VFA 7.1: Byte av EI-glas mot E-glas VFA 7.1: BYTE AV EI-GLAS MOT E-GLAS Syfte: Indata: Resultat: Att möjliggöra byte av EI-klassat glas mot E-glas i brandcellsgräns mot utrymningsväg. Presentera beräkningsmetodik

Läs mer

Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn

Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn Boverkets föreskrifter och allmänna råd om anpassningar och avsteg för tillfälliga anläggningsboenden; BFS 2016:xx Utkom från trycket den 0 månad

Läs mer

Träbyggnadsboom i Sverige

Träbyggnadsboom i Sverige Träbyggnadsboom i Sverige Niclas Svensson Niclas Svensson, Sveriges Träbyggnadskansli Sveriges Träbyggnadskansli Niclas Svensson Sveriges Träbyggnadskansli Vad är modernt träbyggande? Jo, det handlar om

Läs mer

REVIDERINGAR AV BYGGVÄGLEDNING 6 TILL FÖLJD AV BBR 20

REVIDERINGAR AV BYGGVÄGLEDNING 6 TILL FÖLJD AV BBR 20 Stockholm, 2013-12-09 REVIDERINGAR AV BYGGVÄGLEDNING 6 TILL FÖLJD AV BBR 20 Bakgrund Utgåva 5b av Byggvägledning 6, En handbok i anslutning till Boverkets byggregler är baserad på BBR 19 (BFS 2011:6 med

Läs mer

Modernt träbyggande för en ny tid! Copperhill Mountain Lodge / Åre / Bild: Åke E:son Lindman

Modernt träbyggande för en ny tid! Copperhill Mountain Lodge / Åre / Bild: Åke E:son Lindman Modernt träbyggande för en ny tid! Copperhill Mountain Lodge / Åre / Bild: Åke E:son Lindman VÄRDEN FÖR VÄRLDEN konsekvenser av ett ökat industriellt träbyggande TOMAS NORD VID LINKÖPINGS UNIVERSITET HAR

Läs mer

Projekteringsanvisning

Projekteringsanvisning Projekteringsanvisning 1 Projekteringsanvisning Den bärande stommen i ett hus med IsoTimber dimensioneras av byggnadskonstruktören enligt Eurokod. Denna projekteringsanvisning är avsedd att användas som

Läs mer

3.1. 206 Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering. Innerväggar. Anslutning mot tunga konstruktioner. Schaktvägg. Anmärkning. Konstruktionsdetaljer

3.1. 206 Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering. Innerväggar. Anslutning mot tunga konstruktioner. Schaktvägg. Anmärkning. Konstruktionsdetaljer Gyproc GT 600 Innerväggar med trästomme Typdetalj.:0 nslutning mot tunga konstruktioner Schaktvägg. Polyetenduk Gyproc GPD Vid ljudklass R' w = d. kustisk tätmassa Gyproc G Vid ljudklass R' w 0 d används

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Protecta FR Akryl

MONTERINGSANVISNING Protecta FR Akryl MONTERINGSANVISNING Protecta FR Akryl 1 (5) 2009 7 21 Allmän produktbeskrivning Typisk detaljritning Protecta FR Akryl är framtagen för att förhindra spridning av brand, gas och rök genom öppningar och

Läs mer

FS-Universal. Brandtätningssystem. Provad och godkänd för brandklass EI 60/EI 120 7214/85

FS-Universal. Brandtätningssystem. Provad och godkänd för brandklass EI 60/EI 120 7214/85 Brandtätningssystem 7214/85 Provad och godkänd för brandklass EI 60/EI 120 71 Ser du skillnaden? Våra brandtätningar har vi konstruerat och testat fram för att erbjuda dig det enklaste och mest effektiva

Läs mer

Vad är värmebehandlat trä?

Vad är värmebehandlat trä? THERMOWOOD Värmebehandlat trä, så kallad Thermowood, är ett miljövänligt alternativ till tryckimpregnerat virke. Värmebehandlingen ger positiva effekter så som mot ståndskraft mot röta och svamp, ökad

Läs mer

Förfrågningsunderlag 2010-05-04

Förfrågningsunderlag 2010-05-04 BRANDSKYDDSBESKRIVNING Snyggatorpsskolan, Klippans Kommun Ombyggnad Snyggatorpsskolan Förfrågningsunderlag 2010-05-04 www.lenningkonsult.se Östraby 2760, 268 90 Svalöv, telefon 0418-45 78 58 2010-05-04

Läs mer

Hur stoppar vi ljudet?

Hur stoppar vi ljudet? F11 Ljudisolering 1 Hur stoppar vi ljudet? Isolering Blockera ljudvägen ingen energiförlust Absorption Omvandla ljud till värme energiförlust Ljudisolering Luftljudisolering mätning och beräkning av reduktionstal

Läs mer