Det nya träbyggandet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det nya träbyggandet 2014-05-28"

Transkript

1 Det nya träbyggandet Tina Wik Högskolan Dalarna Magnus Emilsson Limträteknik AB

2 Introduktion till modernt träbyggande Nya möjligheter med trä Varför bygga med trä Flervåningshus i trä Möjligheter och begränsningar Projektförutsättningar och systemval Produktionsmetoder Byggda projekt Konstruktioner i trä Konstruktiva egenskaper hos trä Råvara/Produkter Dimensionerande förutsättningar Träbyggnadssystem Referensprojekt Fler exempel Kursens innehåll

3 Vad är nytt? Funktionsbaserade normer (1994) Tog bort begränsningen max 2 våningar Bronorm ändras så att träbroar kan utföras Nya produkter och system Ex: bjälklagstyper, massivträkomponenter och system, Skivor avsedda för brandskyddsinklädnader, brandskyddsimpregnering, boendesprinkler, ljudisolerande mattor och lim. Industrialisering Träkonstruktionernas låga vikt kan göra träbyggandet intressant Bättre ekonomisk konkurrenskraft med ökande energi- och stålpriser

4 Gardemoens flygplats, Oslo. Arkitekt Niels Torp

5 Gardermoens flygplats, Oslo. Arkitekt Niels Torp

6 Gardermoens flygplats, Oslo. Arkitekt Niels Torp

7 Gardermoens flygplats, Oslo. Arkitekt Niels Torp

8 Sibeliushallen, Lahtis Arkitekterna Hannu Tikka och Kimmo Lintula

9 Sibeliushallen, Lahtis

10 Sibeliushallen, Lahtis

11 Sibeliushallen, Lahti

12 Universeum, Göteborg. Arkitekt Gert Wingård

13 Universeum, Göteborg. Arkitekt Gert Wingård

14 Universeum, Göteborg. Arkitekt Gert Wingård

15 Domstolen Bordeaux, Frankrike Arkitekt Richard Rogers

16 Domstolen i Bordeaux, Frankrike

17 Finnforest, Tapiola, Helsingfors Arkitekt Helin & Co

18 Viks kyrka Arkitekt Samuli Miettinen, jkmm arkkitehdit

19 TRADITION- PSIYKOLOGI - EKONOMI- INNOVATION - OPTIMERING SAMVERKAN-ÅTERANVÄNDING - KVALITET - MILJÖ

20

21

22 OS-hallen Hamar, Norge Arkitekt Niels Torp

23 Lillehammer Haakons hall Interiör

24 Leonardo-bron, Norge 110 m lång, Fri spännvidd 45 m, Bredd 3 m

25 Varför bygga med trä? Ekologi/Miljö Estetik/Arkitektur Boendekvalitet Ekonomi Samhällsekonomi Glesbygdspolitik Ytterligare ett alternativ

26 Miljöskäl Låg energiåtgång för att utvinna träprodukter. Vid rivning kan trä energiåtervinnas. Att producera välisolerade hus med yttervägg av träregelstomme är lättare och mindre ytkrävande än vid gjutna eller murade väggar. Förnyelsebar råvara. Träd binder atmosfärisk koldioxid.

27 Fotosyntesen En revolutionerande materialtillverkning

28 Tänk om vi hade samma nationella mål för material som för energi främst förnybara energikällor används.

29 Livscykelanalys LCA-resultaten för träalternativet Energiåtgång, från vaggan till grinden: 1140 MJ/m2 GWP (CO2-ekvivalenter): 280 kg/m2 LCA-resultaten för stålalternativet Energiåtgång, från vaggan till grinden: 1740 MJ/m2 GWP (CO2-ekvivalenter): 340 kg/m2 LCA-resultaten för betongalternativet Energiåtgång, från vaggan till grinden: 2520 MJ/m2 GWP (CO2-ekvivalenter): 420 kg/m2

30 Arkitektoniska skäl Trä är ett förnyelsebart naturmaterial. Träbyggnader är tåliga. Träbyggnader åldras med värdighet. Gestaltningsidé där konstruktion samspelar med det arkitektoniska uttrycket.

31 Skola i Viel - det största trähuset i Schweiz

32

33

34 Hotell Zürichberg i Zürich Arkitekt: Zürichberg Burkhalter & Suni

35 Boendekvalitet Trä kan nyttjas som bärverk och som ytskikt. Trä ger en varm atmosfär. Träytan blir inte lika kall som putsade ytor.

36 Inga farliga emissioner.

37 Tekniska och ekonomiska skäl Hög tryck- och draghållfasthet i förhållande till sin egenvikt. Låg egenvikt. En fördel vid transporter vilket underlättar industriellt byggande. Gör trästomme lämplig vid påbyggnadsprojekt. Extra intressant vid tredimensionell fastighetsbildning. Kan underlätta grundläggningen. Lätt att bearbeta. Erfarenheterna visar ekonomisk konkurrenskraft.

38 Kv Plogen, Umeå Befintligt 6-våningshus påbyggt med tre våningar

39 Samhällsekonomi - Glesbyggnadspolitik EXEMPEL PÅ FÖRETAG SOM ETABLERAT SIG I GLESBYGD Martinsons i Bygdsiljum Moelvens bygg i Moelven Lindbäcks bygg i Piteå och i Kalix Tomuko hus i Insjön Mockfjärdshus Dala Hus Mm mm

40 Inventering av projektförutsättningar Detaljplaneförutsättningar Planlösningar Stabilitet Grundläggning Brand Ljud Fuktrörelser

41 Stomsystem Antalet möjliga bjälklagstyper minskar vid Spännvidd > 6 m Bjälklagshöjd < 500mm Volymelement har bredd ca 4,1 4,2 m med avseende på transporter Fribärande takstolar ger stora fria spännvidder och möjliggör därmed flexibel planlösning

42 Systemval Platsbyggd lättbyggnadsteknik lätt att bygga in alla sorters installationer relativt vädersäkert är det rationellt? (konjunkturberoende) Slutna/ element installationer förberedda i fabrik eller delvis platsbyggt svårare att fuktsäkra på bygget (slutna lättbyggelement) Volymelement installationer färdiga i fabrik snabbt och konkurrenskraftigt men mindre flexibilitet Massivträ synlig ut- eller insida om höga kvalitetskrav på slutprodukten kan vara mer robust på bygget

43 Tekniska val Plattform eller inhängt? Träfasad, skivor eller putsad fasad? Gemensam eller individuell mätning? Frånluft eller FTX Kopparrör eller PEX

44 Wälludden Växjö Arkitekt Tina Wik

45 Bo 01 Malmö Arkitekt: Tue Traerup Madsen och Kim Dalgaard

46 Flerbostadshus Trädgårdsstaden Västerås Kjellander och Sjöberg Arkitektkontor Kv Räven Solna Per Hederus, Hederus Malmström Fråne Arkitektkontor

47 Flerfamiljshus i Rydebäck, Arkitekt Nils Landén Henrik Jais-Nielsen Mats White Arkitektkontor AB

48 Bjälklag i Rydebäck - platsbyggt

49 Utförande av väggar och bjälklag

50 Detaljer Spacklad fog Brandstopp stenull 40 kg/m3

51 Inre hamnen - Sundsvall Arkitekt: Susanne Åström, White Arkitekter

52 Ex på höga träkonstruktioner Limnologen, Växjö Arkitekt Ola Malm, Arkitektbolaget.

53 Limnologen Växjö Arkitekt Ola Malm, Arkitektbolaget

54 Plan

55 Limnologen Bjälklagen en kombination av limträ och massivträ

56 Limnologen Bärande väggar av massivträ

57 Svartlamoen, Trondheim Arkitekt Brändelaud Kristoffersson

58 Svartlamoen, Trondheim Massiva träskivor Varierande udda antal lager riktade vinkelrätt mot varandra. Varierande tjocklek i detta fall 96 mm. Lamelleringseffekt uppnås.

59 Angerm.Siedlung Arkitekt Hubert Riess

60 Judenburg Arkitekt Hubert Riess

61 Bieleweg Arkitekt Hubert Riess

62 Volymprefabricering

63 Volymprefabricering: Stomme av massivträ

64 Konala, Helsingfors, grupphus Arkitekt Erik Adlercreuz

65 Borgå Finland Flerbostadshus 4 våningar Arkitektkontoret Vainio & Ekman Oy

66 Träfasad Träsorter i Europa indelas i 5 beständighetsklasser enligt EN Klass 1 Klass 2 Klass 3 Klass 4 Klass 5 Mycket beständigt Beständigt Måttligt beständigt Ringa beständigt Icke beständigt Teak Western red ceder Sibirisk Lärk Merbau europeisk Ek Nordamerikanske Douglas Jarrah Finnforest Thermowood Europeisk Lärk Gran Furu Ask Bok

67 Värmebehandlat trä Fasader Detaljer

68 Värmebehandlat trä Vilka egenskaper har ThermoWood? Formstabilt Cellstrukturen förändras och inre spänningar försvinner. Thermowood rör sig 50% mindre än obehandlat trä. Då träet inte rör sig nämnvärt så spricker det inte vilket gör att utseendet står sig. Beständigt - Behandlingen driver ut näringsämnen Svamp och röta får betydligt svårare att få fäste Vi återkommer till hur beständigt ThermoWood är på nästa sida. Vacker brun färg Färgen framkommer under värmebehandligen Eftersom värmebehandlingen är genomgående hela materialet så kan träet bearbetas och kapas med bibehållen färg.

69 Brand

70 Brandtekniska byggnadsklasser Det finns tre brandtekniska byggnadsklasser Br1 Br2 Br3

71 Br1 Byggnad med tre eller flera våningsplan Byggnad i två våningsplan som inrymmer Samlingslokal på andra våningsplanet Hotell ed Vårdanläggning e d Särskilt boende för personer med vårdbehov

72 Br2 Byggnad med två våningsplan Bya >200m 2, inte sektionerad med brandvägg i REI 60-M >2 lgh med rum på vindsplanet Samlingslokal i markplanet

73 Br3 Byggnad som inte kräver utförande som i klass BR1 eller BR2 Envåningsbyggnader småhus

74 Brandtekniskaklasser Följande förekommer: R, E, I, W, C, S Sifferbeteckningar: R Bärförmåga E Avskiljning I Isolering W Begränsad strålning

75 EI - klass Maximal temperaturstegring på icke brandutsatt sida Medel 140 Enstaka punkt 180

76 E - klass Begränsar inte temperatur på icke brandutsatt sida

77 Ytskikt B-s1,d0 (I) Normal målningsbehandling på betong eller gipsskiva med pappskikt C-s2,d0 (II) Vanlig papperstapet med vikt 175g/m 2 på betong eller på gipsskiva med pappskikt D-s2,d0 (III) Obehandlad träpanel

78 Skydd mot brand- och brandgasspridning mellan brandceller Byggnad Br 1 Brandcellsskiljande byggnadsdel i allmänhet Brandbelastning f 200MJ/m 2 EI 60 Brandbelastning f 400MJ/m 2 EI 120 Brandbelastning f>400mj/m 2 EI 240

79 Skydd mot brand- och brandgasspridning mellan brandceller Byggnad i klass Br 2 eller Br 3 Brandcellsskiljande byggnadsdel i allmänhet EI 30 Lägenhetsskiljande byggnadsdel i bostadshus EI 60

80 Väggar EI 60 Lägenhetsskiljande vägg som uppfyller ljudklass D uppfyller alltid minst EI 60 oftast EI 90

81 Brandteknisk indelning av vindar Vindsbjälklag utfört i trä Br 2 byggnad Vindsbjälklag i brandteknisk klass minst EI 30 Avskiljande väggar i brandteknisk klass EI 30 placerade ovanför lägenhetsskiljande väggar.

82 Vindsbjälklag av träbjälklag Ventilationsöppningar vid takfot Fönsteröppningen samt 20% av bredden på båda sidor om fönstret skall vara tät Eventuellt förses ventilationsöppningen med brandsvällande list som tätar öppningen vid en eventuell brand.

83 Installationssystem Generellt enklare att lösa installationer i trähus. Enkel håltagning. Flerskiktskonstruktioner i bjälklag möjliggör enkelt montage av försörjningsledningar. Regelväggar kan rymma evakueringledningar.

84 Försörjningssystem Evakueringssystem

85 Kanaler i slutna schakt Ventilationskanaler som förs genom schaktvägg och som betjänar brandcell inom vilket schaktet är placerat behöver inte isoleras till skydd mot spridning av brand. Stålreglar i schaktet Alt kläs reglarna med gips

86 Kanaler i slutna schakt Stålreglar i schaktet Alt kläs reglarna med gips

87 Kanaler i öppna schakt

88 Avloppsrör Stålreglar i schaktet Alt kläs reglarna med gips Brandmanschett Mellan el, vent- och VS-rör Monteras 13 mm gipsskiva som fästes till stålregelstomme. EI 15 Brandmanschett

89

90 Eldosor i vägg med dubbel regelstomme

91 Eldosor i schaktvägg

92 Bärförmåga vid brand Byggnad i klass Br 1 Byggnadsdel f 200MJ/m våningsplan Bjälklag och övriga bärverk R våningsplan Bjälklag Övriga bärverk R 60 R 90

93 Bärande och avskiljande väggar med dubbel regelstomme REI 90

94 Yttervägg R 90

95 Lägenhetsskiljande bjälklag Bärförmåga som momentkapacitet i knm/bjälke

96 Bärförmåga vid brand Byggnad i klass Br 2 eller Br 3 Byggnadsdel Bostadshus Br 2 R 30 Bostadshus Br 3 R 15

97 Två krav på samma byggnadsdel Krav Avskiljande byggnadsdel EI 60 Bärande byggnadsdel R 30 Bärande byggnadsdel skall då utföras i klass REI 60.

98 Brandspridning Brandstopp Brandstopp inuti konstruktioner är nödvändiga för att förhindra krypbränder Konstruktioner utan hålrum rekommenderas

99 Fasader i Br1-byggnad

100 Fönsterlösa fasader kan utföras med träpanel, t.ex. fönsterlösa gavlar eller fasader med endast små fönster <0,4 m breda och med area <0,3 kvm. Dock måste hänsyn tas till antändning via t.ex. gräsbrand och avstånd till närliggande hus. Första Våningen bör kläs med obrännbart material. Balkonger, loftgångar och trappor kan utföras i trä om ytskiktskravet uppfylls

101 Puts Brandimpregnerat Brand!? Fasta fönster E 30 Boendesprinkler

102 Brandskyddsimpregnerat trä Tryckimpregnering med oorganiska salter Vid brand omvandlas de brandhämmande komponenterna till ej brännbara gaser som vatten och CO2 Avfall kan deponeras och komposteras. Ytbehandling utvändigt med oljebaserad bets eller färg Ytbehandling invändigt med såpa, lut eller syrahärdande lacker

103 Tekniska byten då boendesprinkler installeras utan att brandteknisk beräkning behöver göras Brännbar fasad på byggnader i mer än två våningar Minskade krav på brandspridning via fönster Minskade krav på ytskikt i bostad Fler tekniska byten får göras då brandteknisk beräkning görs

104 Skydd mot brandspridning inom brandcell Byggnadsklass Ytskikt väggar Ytskikt tak Brännbara takytor Br 1 Klass II C-s2,d0 Klass I B-s1,d0 Tändskyddande beklädnad K 2 10/B-s1,d0 Br 2 Klass III D-s2,d0 Klass II C-s2,d0 Tändskyddande beklädnad K 2 10/B-s1,d0 Br 3 Klass III D-s2,d0 Klass III D-s2,d0

105 Ytskikt och beklädnad i utrymningsvägar Byggnadsklass Ytskikt väggar Ytskikt tak Brännbara tak och väggar Br 1 Klass I B-s1,d0 Klass I B-s1,d0 Tändskyddande beklädnad K 2 10/B-s1,d0 Br 2 Klass I B-s1,d0 Klass I B-s1,d0 Tändskyddande beklädnad K 2 10/B-s1,d0 Br 3 Klass II C-s2,d0 Klass I B-s1,d0 Tändskyddande beklädnad K 2 10/B-s1,d0

106 Ljudkällor Stegljud Fotsteg inom lägenheten Fotsteg utom lägenheten Installationsljud Tvättmaskin Diskmaskin Fläktar Hissar Luftljud Stereo TV Trafikbuller

107 Vad är speciellt för ett hus med trästomme Stegljud: Fotsteg utom lägenheten Lätta konstruktioner gör stegljud utifrån lite besvärligare Installationsljud: Inga större skillnader Luftljud - Inga större skillnader, möjligen lättare att hantera i trähus Trafikbuller - Inga större skillnader

108 Luftljudisolering Luftljudisoleringen ger skillnaden i ljudnivå mellan två rum Ljudkrav klassificeras i klass A till klass D Ju högre värde på luftljudisoleringen desto bättre

109 Reduktionstal R (db) R = L 1 - L 2 +10log(S/A 2 ) L 1 L 2 S A 2

110 Stegljudstransmission L n = L log(A 2 /10) F L 2 A 2

111 Sammansatt Stegljudstransmission 1: Direkt transmission 2: Flanktransmission 2 1

112 Stegljud Stegljudsnivån skall vara så låg som möjligt Stegljudsdämpningen skall vara så hög som möjligt

113 Byggnadsakustik Högt R innebär hög luftljudsisolering Lågt L n innebär hög stegljudsisolering

114 Lägsta tillåten luftljudisolering i db

115 Högsta tillåtna stegljudsnivå i db

116 Träbjälklag har God steg- och luftljudisolering vid höga frekvenser Svårare att hitta bjälklagskonstruktioner som även reducerar störningar från stegljud vid låga frekvenser

117 Träbjälklag grundkonstruktion Brand REI spånskiva 45x300 s 600 kertobalkar 300 stenull Akustikprofil s gips GN 15 gips GF Tjocklek 375 mm R w +C i, =62-3=59 Lw+C i, =56+1=57

118 15 Lamellparkett lumppapp 30 Gipsavjämning Decibel 3 Akustikmatta Grundbjälklag Brand REI 60 R w +C i, =66-1=65 L w +C i, =43+4=47 Pris 1040 kr/m2 Tidsåtgång 0,9 h/m2 Exklusive parkett

119 Konstruktioner i trä Magnus Emilsson Konstruktiva egenskaper hos trä Råvara/Produkter Dimensionerande förutsättningar Träbyggnadssystem Referensprojekt

120 Avslutaningsvis några intressanta Träbyggnadsprojekt

121 Roof truss a la Polounceau

122 En jämförelse Ridhus i Flyinge AIX arkitekter

123 Flyinges nya ridhus!

124 Flyinges nya ridhus!

125 Structural Systems, Engel

126 Konstruktion där materialets draghållfasthet har utnyttjats Lagerbyggnad i Schweiz

127 Väderskydd i Schweiz

128

129 Gymnastiksal i Vrin i Schweiz Konstr Jurg Conzetti

130

131 Sveriges största trähus Institutionen för skog och trä Växjö universitet Arkitekt: Mats White

132

133 Kapell i Schweiz Arkitekt: Peter Zumthor

134 Konstruktionen samspelar med det arkitektoniska uttrycket

135 Kapell i Schweiz

136 Muhlweg Wien Bostadshus Arkitekterna Johannes och Herman Kaufmann

137 Muhlweg Wien Bostadshus Arkitekterna Johannes och Herman Kaufmann

138

139 Muhlweg Wien Österrike Arkitekt Hubert Riess

140 Muhlweg Wien Österrike Arkitekt Hubert Riess

141 Muhlweg Wien Österrike Arkitekt Dietrich / Untertrifaller

142

143

144

145 Bostadshus i Paris Arkitekt Mathias Romvas

146 Bostadshus i Paris Arkitekt Mathias Romvas

147 Bostadshus i Paris Arkitekt Mathias Romvas

148

149 Strandparken Sundbyberg Wingårds arkitekter ab

150 Wien Österike studio och bostad Arkitekter Ablinger, Vedral & Partner

151 Wien Österike Studio och bostad Arkitekter Ablinger, Vedral & Partner

152 Studio och bostad Arkitekter Ablinger, Vedral & Partner

153 Tack!

4.2. 470 Gyproc Handbok 8 Gyproc Teknik. Brandskydd. Brandtekniska klasser för byggnader BR 2 BR 3 BR 1. 4.2.1 Begrepp

4.2. 470 Gyproc Handbok 8 Gyproc Teknik. Brandskydd. Brandtekniska klasser för byggnader BR 2 BR 3 BR 1. 4.2.1 Begrepp Brandskydd .1 Begrepp Följande avsnitt redovisar bl.a vanliga begrepp enligt Boverkets Byggregler, nya Euroklasser samt gipsskivans brandskyddande egenskaper. I övrigt se resp konstruktioners egenskaper

Läs mer

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar Byggnader ska utformas med sådant brandskydd att brandsäkerheten blir tillfredsställande. Utformningen av brandskyddet ska

Läs mer

BYGG STORT OCH SPÄNNANDE I TRÄ

BYGG STORT OCH SPÄNNANDE I TRÄ BYGG STORT OCH SPÄNNANDE I TRÄ Nationella träbyggnadsstrategin 2006-2008 Kv Styrmannen, Umeå Innehåll 1. Byggfakta... 1 2. Bakgrund... 2 Varför byggs detta i trä?... 2 Tidigare erfarenheter... 2 Träets

Läs mer

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering Utgåva 1, förfrågningsskede H:\LULEÅ\CENTRUM\HÄGERN\HÄGERN 2012\BD1\Hägern 2012 bdf1doc.doc Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2012-02-15 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering

Läs mer

Kv THALIA 17, HELSINGBORGS STAD OMBYGGNAD AV FLERBOSTADSHUS

Kv THALIA 17, HELSINGBORGS STAD OMBYGGNAD AV FLERBOSTADSHUS 1(10) Kv THALIA 17, HELSINGBORGS STAD OMBYGGNAD AV FLERBOSTADSHUS BRANDSKYDDSDOKUMENTATION PRELIMINÄRHANDLING Uppdragsnummer : 10130141 Nr 03-31 enligt SBF norm 1998:1 Helsingborg 2009-12-15 Anders Bengtsson

Läs mer

Byggsystem En översikt. Erik Serrano Linnéuniversitetet / SP Trätek

Byggsystem En översikt. Erik Serrano Linnéuniversitetet / SP Trätek Byggsystem En översikt Erik Serrano Linnéuniversitetet / SP Trätek Innehåll Vad är ett byggsystem? Några principer, för och nackdelar Material/komponenter Lättbyggnadsteknik, massivträteknik, pelar balk,

Läs mer

CHALMERSFASTIGHETER KONTOR/UTBILDNINGSLOKAL (DEL AV PLAN 5) GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG

CHALMERSFASTIGHETER KONTOR/UTBILDNINGSLOKAL (DEL AV PLAN 5) GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG CHALMERSFASTIGHETER KONTOR/UTBILDNINGSLOKAL (DEL AV PLAN 5) GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG KORTFATTADE BRANDTEKNISKA PROJEKTERINGSANVISNINGAR Antal sidor: 7 Projektnr: 845 24 02 Författare:

Läs mer

INTEGRA. Melleruds Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen. UTLÅTANDE BRANDSKYDD SUNNANÅ HAMN Utredning inför ändrad detaljplan

INTEGRA. Melleruds Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen. UTLÅTANDE BRANDSKYDD SUNNANÅ HAMN Utredning inför ändrad detaljplan Samhällsbyggnadsförvaltningen UTLÅTANDE BRANDSKYDD SUNNANÅ HAMN Utredning inför ändrad detaljplan Uppdragsnummer: Uppdragsansvarig: Jan-Erik Andersson Jan-Erik Andersson INTEGRA Engineering AB INTEGRA

Läs mer

Byggnadsklassificering

Byggnadsklassificering Augusti 2009 FTR 108:10 Byggnadsklassificering Försäkringsförbundets tekniska rekommendation FTR 108 Denna rekommendation är endast av vägledande karaktär. Inga hinder föreligger för försäkringsgivare

Läs mer

Betan Mikael Otterström Betgatan 53 Anders Paulsson 2014-12-12 Rev 2015-02-01 Bjerking AB

Betan Mikael Otterström Betgatan 53 Anders Paulsson 2014-12-12 Rev 2015-02-01 Bjerking AB Sida 1 (8) Åtgärdsförslag Uppdragsnamn Betan Mikael Otterström Betgatan 53 754 49 Uppsala Uppdragsgivare Mikael Otterström Betgatan 53 Vår handläggare Anders Paulsson Datum 2014-12-12 Rev 2015-02-01 (avsnitt

Läs mer

Heda. Byggelement. Hög kvalitet och flexibilitet till rätt pris

Heda. Byggelement. Hög kvalitet och flexibilitet till rätt pris Heda Byggelement Hög kvalitet och flexibilitet till rätt pris Kostnadseffek tiva lösningar med prefabricerade byggelement I takt med att byggtiderna blir allt kortare och kraven på rationella lösningar

Läs mer

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION LEXUS BRANDSKYDDSDOKUMENTATION BD 1/9 LEXUS Kv. Hjulet / Olaus Petri 3:84 BETTORP, ÖREBRO BRANDSKYDDSDOKUMENTATION 2009-08-06 Rev 2010-11-29 W2009-215 LEXUS BRANDSKYDDSDOKUMENTATION BD 2/9 Innehållsförteckning

Läs mer

KONSTRUKTION DETALJER LJUD TÄTHET PRECISION KVALITET TOTALENTREPRENAD

KONSTRUKTION DETALJER LJUD TÄTHET PRECISION KVALITET TOTALENTREPRENAD KONSTRUKTION Här visar vi på detaljer och bilder på Trivselhus gedigna konstruktion, indelat i: DETALJER LJUD TÄTHET PRECISION KVALITET Varje hus ritas unikt för varje kund och vi lägger stor omsorg över

Läs mer

För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv.

För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv. För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv. Ljudnivå från installationer (till exempel VVS) i utrymmen

Läs mer

AKADEMISKA HUS VÄST AB OMBYGGNATION CHALMERS M6 DEL AV JOHANNEBERG 31:9 GÖTEBORGS KOMMUN

AKADEMISKA HUS VÄST AB OMBYGGNATION CHALMERS M6 DEL AV JOHANNEBERG 31:9 GÖTEBORGS KOMMUN AKADEMISKA HUS VÄST AB OMBYGGNATION CHALMERS M6 DEL AV JOHANNEBERG 31:9 GÖTEBORGS KOMMUN BRANDSKYDDSBESKRIVNING Antal sidor: 7 + 2 skisser Projektnr: 824 24 Martin Möller: Göteborg 2006-12-06 BENGT DAHLGREN

Läs mer

Brandskydd. vid eldstäder och heta installationer. Rekommendationer för skyddande beklädnad

Brandskydd. vid eldstäder och heta installationer. Rekommendationer för skyddande beklädnad Publ 113 27 augusti 2015 BSAB KBB.111 Ersätter augusti 2015 Uppdatering se: www.cembrit.se Brandskydd vid eldstäder och heta installationer Rekommendationer för skyddande beklädnad Innehåll Inbyggnad av

Läs mer

framtidens byggsystem!

framtidens byggsystem! Energieffektiva bostäder från FoamSystem möt framtidens krav med ny teknik Välkommen till framtidens byggsystem! Passivhus uppfört i Västra Hamnen, Malmö 20 I Sverige har vi en flera hundra år gammal tradition

Läs mer

VÄLKOMNA! Tomas Fagergren

VÄLKOMNA! Tomas Fagergren VÄLKOMNA! Tomas Fagergren 1 Historik 2 Installationsbrandskydd - 2008 3 Ventilation och brandgaskontroll - 2012 4 Temadag - ventilationsbrandskydd 5 5 BBR 19 5:5332 Imkanaler Imkanaler med tillhörande

Läs mer

3.4. Bjälklag. Anslutning till bärande yttervägg och Gyproc Träbjälklag typ 5 och 6. Konstruktionsdetaljer. Klassificeringar.

3.4. Bjälklag. Anslutning till bärande yttervägg och Gyproc Träbjälklag typ 5 och 6. Konstruktionsdetaljer. Klassificeringar. Gyproc Träbjälklag Typdetalj.51:201 Anslutning till bärande yttervägg och Gyproc Träbjälklag typ 5 och 6 Horisontalsnitt 7. 0,20 mm åldringsbeständig plastfolie 8. Min 170 mm mineralull, mht väggens brandklass

Läs mer

Martinsons Group AB Mikael Lindberg

Martinsons Group AB Mikael Lindberg 1 Martinsons Group AB Mikael Lindberg Martinsonskoncernen idag Omsätter ca 1,4 miljarder 435 anställda 450 000 m 3 sågad vara 62 000 m 3 limträ 30 000 m3 komponenter till möbel Ägare: Familjerna Martinson

Läs mer

Valet av takisolering är viktigt

Valet av takisolering är viktigt Valet av takisolering är viktigt När det brinner Ökat fokus på brandskydd Erfarenheter från flera större bränder har fått byggherrar och konstruktörer att allt mer fokusera på konstruktioner som effektivt

Läs mer

Dagens träbyggande. Carl-Johan Johansson. SP Trätek

Dagens träbyggande. Carl-Johan Johansson. SP Trätek Dagens träbyggande Carl-Johan Johansson SP Trätek Innehåll Nationella träbyggnadsstrategin Tekniska lösningar SP och SP Trätek Nationella Trästrategin Nationell strategi att främja användning av trä i

Läs mer

Krav avseende brandskydd för takkonstruktioner...3. TAK PÅ BÄRANDE TRP-PLÅT Kombinationstak...5 Cellplast utan underliggande stenull...

Krav avseende brandskydd för takkonstruktioner...3. TAK PÅ BÄRANDE TRP-PLÅT Kombinationstak...5 Cellplast utan underliggande stenull... EPS i tak eps-bygg INNEHÅLL Krav avseende brandskydd för takkonstruktioner...3 TAK PÅ BÄRANDE TRP-PLÅT Kombinationstak...5 Cellplast utan underliggande stenull...6 TAK PÅ BÄRANDE BETONGUNDERLAG Tak på

Läs mer

2.3. 84 Gyproc Handbok 8 Gyproc System. Systembeskrivning. 2.3.11 Gyproc THERMOnomic. Uppbyggnad av system Gyproc THERMOnomic.

2.3. 84 Gyproc Handbok 8 Gyproc System. Systembeskrivning. 2.3.11 Gyproc THERMOnomic. Uppbyggnad av system Gyproc THERMOnomic. Ytterväggar.11 Gyproc THERMOnomic Systembeskrivning Gyproc Thermonomic är ett ytterväggsystem med regelstomme av slitsade stålprofiler. Systemet är uppbyggt av Glasroc GHU Hydro Vindskyddsskiva, Gyproc

Läs mer

Byggherre: Mölndalsbostäder, Häradsgatan 1, 431 22 Mölndal

Byggherre: Mölndalsbostäder, Häradsgatan 1, 431 22 Mölndal 1(12) Av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering certifierat besiktningsföretag Konsulterande ingenjörer och certifierade besiktningsmän inom förebyggande brandskydd BRANDSKYDDSDOKUMENTATION - Projektering

Läs mer

Kaldeiskt Kulturcenter, Jungfru Maria kyrka, Södertälje Trafikbullerutredning för detaljplan

Kaldeiskt Kulturcenter, Jungfru Maria kyrka, Södertälje Trafikbullerutredning för detaljplan 15079 RAPPORT A FÖRHANDSKOPIA 1 (5) Kund Rotpartner Stockholm AB Stefan Lidgren Tellusborgsvägen 67B 126 29 Hägersten Datum 2015-05-06 Uppdragsnummer 15079 Bilagor A01, A02 Rapport A (Förhandskopia) Kaldeiskt

Läs mer

JAKOBSBERG 2:1992 M.FL., JÄRFÄLLA

JAKOBSBERG 2:1992 M.FL., JÄRFÄLLA Sven-Åke Persson Diligentia Sven-ake.persson@diligentia.se 2015-01-29 JAKOBSBERG 2:1992 M.FL., JÄRFÄLLA Brandskyddstekniskt utlåtande nybyggnad bostäder Underlag detaljplan Syfte Detta utlåtande redovisar

Läs mer

Vetab kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor

Vetab kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor Handling 07.2 Sidantal 7 07.2 Brandskyddsbeskrivning Upprättad av Mikael Nimmersjö Byggnadsbyrån AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM INNEHÅLLFÖRTECKNING INNEHÅLLFÖRTECKNING 2 0 Inledning 3 1 Byggnadsbeskrivning

Läs mer

De gemensamma frågorna LOKALGRUPPERNA

De gemensamma frågorna LOKALGRUPPERNA De gemensamma frågorna LOKALGRUPPERNA Fråga 1 En fråga vi fått från en medlem: Brandspridning från ett miljöhus i ett plan som ligger exempelvis 7 meter från ett bostadshus i 3 eller fler våningsplan.

Läs mer

Bygg säkert med cellplast

Bygg säkert med cellplast Bygg säkert med cellplast Smarta tips som lär dig använda cellplast på ett effektivt och säkert sätt. För dig som är byggare eller byggherre. EPS bygg isolering Beprövat isoleringsmaterial med många fördelar

Läs mer

www.valdahus.se Vår devis: Långsiktig hållbarhet kräver robusta konstruktioner!

www.valdahus.se Vår devis: Långsiktig hållbarhet kräver robusta konstruktioner! www.valdahus.se Vår devis: Långsiktig hållbarhet kräver robusta konstruktioner! Den investerade kapital ger högre värdesättning i förhållande till hus byggda av konstruktioner i trä. Väggkonstruktionen

Läs mer

AB Helsingborgshem. Agenda

AB Helsingborgshem. Agenda AB Helsingborgshem AB Helsingborgshem Agenda 1. Våra åtaganden 2. Generella implementeringspunkter 3. Kv Turkiet (Portalen) 4. Parkkvarteret 5. Björka/Ödåkra 6. Individuellt Mätsystem 7. Fotokollage över

Läs mer

Komplett stomme till flerbostadshus

Komplett stomme till flerbostadshus Fördelarna med vår stomme Komplett stomme till flerbostadshus...för arkitekten Det är utsidan som räknas. Åtminstone om man vill ha en vacker fasad. Om du bygger med LK Putsvägg får du en helt fogfri fasad.

Läs mer

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR BUTIK OCH LAGER BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 2, projekteringsskede

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR BUTIK OCH LAGER BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 2, projekteringsskede H:\LULEÅ\NOTVIKEN\VÄNDSKIVAN\VÄNDSKIVAN 5 2014\BD2\bdf2.docx Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2014-02-14 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering Box 918 971 27 Luleå Besök:

Läs mer

REVIDERINGAR AV BYGGVÄGLEDNING 6 TILL FÖLJD AV BBR 20

REVIDERINGAR AV BYGGVÄGLEDNING 6 TILL FÖLJD AV BBR 20 Stockholm, 2013-12-09 REVIDERINGAR AV BYGGVÄGLEDNING 6 TILL FÖLJD AV BBR 20 Bakgrund Utgåva 5b av Byggvägledning 6, En handbok i anslutning till Boverkets byggregler är baserad på BBR 19 (BFS 2011:6 med

Läs mer

Brandskyddshandboken korrigeringar och kompletterande förtydliganden med anledning av ny utgåva av BBR (20)

Brandskyddshandboken korrigeringar och kompletterande förtydliganden med anledning av ny utgåva av BBR (20) Brandskyddshandboken korrigeringar och kompletterande förtydliganden med anledning av ny utgåva av BBR (20) Hittar du fel i handboken som bör korrigeras, skicka ett meddelande till nils.olsson@bengtdahlgren.se

Läs mer

Kaptensgården. Radhusområde Västervik 2009-06-10. Daniel Fagerberg Arkitekter Birkagatan 4 111 36 Stockholm

Kaptensgården. Radhusområde Västervik 2009-06-10. Daniel Fagerberg Arkitekter Birkagatan 4 111 36 Stockholm Kaptensgården Radhusområde Västervik 2009-06-10 Daniel Fagerberg Arkitekter Birkagatan 4 111 36 Stockholm C: +46(0)703 384 385 T: +46(0)8 5592 6008 F: +46(0)8 316 009 E: daniel@danielfagerberg.se W: www.danielfagerberg.se

Läs mer

Kv. Oden, Höganäs. Vad är en ägarlägenhet?

Kv. Oden, Höganäs. Vad är en ägarlägenhet? Kv. Oden Kv. Oden, Höganäs Våren 2014 påbörjade vi vårt bostadsprojekt Kv. Oden i Höganäs och vi planerar för inflyttning i juni 2015. Projektet omfattar fyra huskroppar med totalt femtiofem lägenheter.

Läs mer

BYGG ENKELT I TRÄ. Goda rum LIMTRÄ KERTO. Levande material för inspirerande miljöer

BYGG ENKELT I TRÄ. Goda rum LIMTRÄ KERTO. Levande material för inspirerande miljöer LIMTRÄ KERTO OM MOELVEN Moelven Töreboda har producerat och levererat limträ till byggen sedan 1919 och ligger i Töreboda, vid Göta kanal. Förutom produktion av standard- och specialbalkar erbjuder Moelven

Läs mer

Carl-Mikael Siljedahl, AlbaCon AB, på uppdrag av byggherren. Objekt: 9185

Carl-Mikael Siljedahl, AlbaCon AB, på uppdrag av byggherren. Objekt: 9185 1(7) Av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering certifierat besiktningsföretag Konsulterande ingenjörer och certifierade besiktningsmän inom förebyggande brandskydd BRANDSKYDDSDOKUMENTATION - 2006 Objekt:

Läs mer

Projekteringsanvisning

Projekteringsanvisning Projekteringsanvisning 1 Projekteringsanvisning Den bärande stommen i ett hus med IsoTimber dimensioneras av byggnadskonstruktören enligt Eurokod. Denna projekteringsanvisning är avsedd att användas som

Läs mer

Byggsystem för framtidens naturliga sätt att bygga.

Byggsystem för framtidens naturliga sätt att bygga. Byggsystem för framtidens naturliga sätt att bygga. Industriellt byggande är framtidens naturliga val. Byggnadsstommar i trä är i sig är självklart ingen nyhet, utan det har använts sedan urminnes tider.

Läs mer

Ljudreduktion i väggar

Ljudreduktion i väggar 144711100 1(5) Ljudreduktion i väggar Bilaga 8 till slutrapport Fasadåtgärder som bullerskydd Sammanfattning av åtgärdsvägledning Eftersträva tvåskiktskonstruktion med stort avstånd, d.v.s. bygg om skiljekonstruktionen

Läs mer

Träbyggande och boende Internationell innovationspartner inom träbyggande

Träbyggande och boende Internationell innovationspartner inom träbyggande Träbyggande och boende Internationell innovationspartner inom träbyggande Träkonstruktionsteknik i samverkan med andra material Husbyggnad Brobyggnad Utomhuskonstruktioner och fasader Renovering Trä och

Läs mer

TEKNISK BESKRIVNING Brf Skogsparken 5 i Haninge, H105

TEKNISK BESKRIVNING Brf Skogsparken 5 i Haninge, H105 TEKNISK BESKRIVNING Brf Skogsparken 5 i Haninge, H105 MARK Kallförråd med storlek ca 6 m2 ingår med placering i närheten av bostaden, kallförråd till bostad 26 och 29 är placerade vid parkeringsanläggning

Läs mer

NSP Brasvärme -funktion och design

NSP Brasvärme -funktion och design Monteringsanvisning NSP Markör bild NSP Brasvärme -funktion och design Användningsområde -Avståndsreducering för CE-godkända braskaminer/eldstäder/skorstenar med avståndskrav till brännbart material. -n

Läs mer

Så mäter du din lägenhet HANDLEDNING OCH BESKRIVNING AV REGLER

Så mäter du din lägenhet HANDLEDNING OCH BESKRIVNING AV REGLER Så mäter du din lägenhet HANDLEDNING OCH BESKRIVNING AV REGLER Olika regler för olika byggår Om det uppstår tvist om en lägenhets yta ska lägenheten mätas efter särskilda regler. Det finns olika regler

Läs mer

Verifiering av utrymning Analys eller förenklad? Norge 2009 Tomas Rantatalo www.fsd.se

Verifiering av utrymning Analys eller förenklad? Norge 2009 Tomas Rantatalo www.fsd.se Verifiering av utrymning Analys eller förenklad? Norge 2009 Tomas Rantatalo www.fsd.se Kontorshus med kantine för 100 personer Tre etager 75-100 kontorsplatser / etage Konferensrum för 75 personer i 1

Läs mer

ÅF Ljud och Vibrationer Akustik

ÅF Ljud och Vibrationer Akustik ÅF Ljud och Vibrationer Akustik Tillsynsträff 2012-10-10. Buller i och kring flerbostadshus Anna Berglöw Maikel Rofail Tel +46 (0)10 505 60 62 Tel +46 (0)10 505 60 28 anna.berglow@afconsult.com maikel.rofail@afconsult.com

Läs mer

Byggnadsakustik. ÅF-Ingemansson. ÅF-Ingemansson Akustik Buller Vibrationer

Byggnadsakustik. ÅF-Ingemansson. ÅF-Ingemansson Akustik Buller Vibrationer Klas Hagberg 010 505 84 25 Klas.hagberg@afconsult.com www.soundandvibration.se ÅF-Ingemansson ÅF-Ingemansson Akustik Buller Vibrationer Umeå Örnsköldsvik Uppsala Oslo Stockholm Södertälje Borås Trollhättan

Läs mer

Energiberäkna och spara energi. Energibesparingsexempel med Weber fasadsystem

Energiberäkna och spara energi. Energibesparingsexempel med Weber fasadsystem Energiberäkna och spara energi Energibesparingsexempel med Weber fasadsystem 1 2 Sunda system och produkter för hållbart byggande Inledning Weber värnar om traditionen med putsprodukter baserade på naturmaterial

Läs mer

Isolera väggar. YTTERVÄGG UTIFRÅN: Två lager isolering

Isolera väggar. YTTERVÄGG UTIFRÅN: Två lager isolering Isolera väggar En yttervägg kan isoleras antingen utifrån, vilket är mest lämpligt, eller inifrån. Isolerar du utifrån kan du välja mellan att använda ett eller två lager isolering. Även mellanväggar kan

Läs mer

Bostads Ab Närpes Ängsgården II as oy

Bostads Ab Närpes Ängsgården II as oy Bostads Ab Närpes Ängsgården II as oy Bekväma bostäder i enplans radhus på utmärkt läge i Närpes centrum MR BYGGER ER FRAMTID byggarna Bostads Ab Närpes Ängsgården II as oy Vi fortsätter skede II i vårt

Läs mer

Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS

Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Handling 6.2 Sidantal 3 Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad om och tillbyggnad Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0

Läs mer

Prefabricering för renovering av yttervägg Utveckling inom BEEM-UP- Building Energy Efficiency for a Massive Market Uptake

Prefabricering för renovering av yttervägg Utveckling inom BEEM-UP- Building Energy Efficiency for a Massive Market Uptake Prefabricering för renovering av yttervägg Utveckling inom BEEM-UP- Building Energy Efficiency for a Massive Market Uptake Demonstrationsprojekt Brogården, Alingsås Brogårdens yttervägg, en evolution 2012:

Läs mer

Hur ser. på limträ? Johan Nyrén. Björn Edström

Hur ser. på limträ? Johan Nyrén. Björn Edström Hur ser Björn Edström Johan Nyrén Anna Undén Gunnar Grönlund Anders Pyk Magnus Silfverhielm på limträ? Svenskt Limträ Svenskt Limträ är den svenska limträindustrins branschorganisation för teknisk information

Läs mer

Brandtätning av ventilationsgenomföring i väggar

Brandtätning av ventilationsgenomföring i väggar Brandtätning av ventilationsgenomföring i väggar 1. 1A. 2A. 3. 3A. BRANDTEKNISK KLASS EI30 - EI90 1. Genomföring i gipsvägg med genomgående isolering., tjocklek 2x30 mm 1A. Genomföring i gipsvägg med bruten

Läs mer

SAMMANFATTNING AV PROJEKT VÄGGELEMENT AV MASSIVTRÄ

SAMMANFATTNING AV PROJEKT VÄGGELEMENT AV MASSIVTRÄ SAMMANFATTNING AV PROJEKT VÄGGELEMENT AV MASSIVTRÄ KONTOR Östavallsågen Ansvarig: Anders Gustafsson Skellefteå, 2001-10-11 Sammanfattning av projekt Väggelement av massivträ Sid 2 OBJEKT: Kontorshus Objektbeskrivning:

Läs mer

handbok för beställare och projektörer av flervånings bostadshus i trä

handbok för beställare och projektörer av flervånings bostadshus i trä handbok för beställare och projektörer av flervånings bostadshus i trä 2 Redaktörer och författare: Anders Gustafsson och Per-Erik Eriksson, SP Trä, Susanne Engström, Luleå Tekniska Universitet, Tina Wik,

Läs mer

Konstruktioner i Trä. Egenskaper och förutsättningar. Limträteknik AB

Konstruktioner i Trä. Egenskaper och förutsättningar. Limträteknik AB Konstruktioner i Trä Egenskaper och förutsättningar Limträteknik AB Limträteknik i Falun AB Grundades 1984 av Arne Emilsson Uppdragsfördelning 8 Konstruktörer Medlem i SBR-K Högsta kreditbetyg 80% Trä

Läs mer

Ombyggnad av vindsutrymmen till boendemiljö

Ombyggnad av vindsutrymmen till boendemiljö Upprättad av Miranda Larsson Beslutad Bo Carlsson Giltig t.o.m. 2016-06-30 Revideringsdatum 2014-12-22 Råd och anvisning nr: 115 Ombyggnad av vindsutrymmen till boendemiljö Räddningstjänsten Storgöteborgs

Läs mer

Träbyggnadsboom i Sverige

Träbyggnadsboom i Sverige Träbyggnadsboom i Sverige Niclas Svensson Niclas Svensson, Sveriges Träbyggnadskansli Sveriges Träbyggnadskansli Niclas Svensson Sveriges Träbyggnadskansli Vad är modernt träbyggande? Jo, det handlar om

Läs mer

Stambyte i. bostäder. Avloppsinstallationer med avloppssystemen PEH, Silent-db20 och Silent-PP

Stambyte i. bostäder. Avloppsinstallationer med avloppssystemen PEH, Silent-db20 och Silent-PP Stambyte i bostäder. vloppsinstallationer med avloppssystemen PEH, Silent-db20 och Silent-PP Kan man verkligen använda plast vid stambyte? Det är den vanligaste frågan vi på Geberit får av beställare och

Läs mer

Varför massiva trähus i åtta våningar med passivhusteknik i Växjö? Erik Hallonsten, Vd Hyresbostäder i Växjö AB

Varför massiva trähus i åtta våningar med passivhusteknik i Växjö? Erik Hallonsten, Vd Hyresbostäder i Växjö AB Varför massiva trähus i åtta våningar med passivhusteknik i Växjö? Erik Hallonsten, Vd Hyresbostäder i Växjö AB Hyresbostäder i Växjö AB Äger och förvaltar» bostäder till en yta av 261 870 m 2 fördelade

Läs mer

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta Brf Stadsträdgården Skönt modernt boende för ett aktivt liv Bofakta Innehåll Situationsplan... 3 Våningsplan Vindsvåning och våning 2 5... 4 Våning 1 och källarplan... 5 Planritningar 2 rum och kök...

Läs mer

Spar pengar och få samtidigt högre kvalitet med FERMACELL Fibergips

Spar pengar och få samtidigt högre kvalitet med FERMACELL Fibergips Spar pengar och få samtidigt högre kvalitet med FERMACELL Fibergips Vad är FERMACELL Fibergips? FERMACELL Fibergips är godkänt av SITAC till väggar i våtrum. FERMACELL Fibergips består av 80% gips och

Läs mer

Slutet schakt. I samarbete med: 1

Slutet schakt. I samarbete med: 1 Slutet schakt 1 Öppet schakt 2 Schakt Öppet schakt med sluten schakttopp och schaktbotten Isolering inom schakt? Brännbart material? 3 Schakt Schakt slutet i nivå med respektive bjälklag Isolering inom

Läs mer

Siporex-innerväggar. Innerväggsplatta Innerväggselement Innerväggsblock Radieblock. build with ease

Siporex-innerväggar. Innerväggsplatta Innerväggselement Innerväggsblock Radieblock. build with ease Siporex-innerväggar Innerväggsplatta Innerväggselement Innerväggsblock Radieblock build with ease Innerväggsplatta V550 68 / 88 / 100 x 575 x 575 TJOCKLEK OCH STORLEK BRANDKLASS LJUDISOLERING ST/PALL VIKT

Läs mer

Grundläggning den kalla årstiden inget problem.

Grundläggning den kalla årstiden inget problem. NCC Byggnation Bollstanäs. Upplands Väsby. Grund Page: 1 NCC Bostad Stockholm Norr uppför fyra parhus (= 8 bostäder) i Bollstanäs, Upplands Väsby, Stockholm. G R U N D L Ä G G N I N G Grundläggning den

Läs mer

Sept 2001. Ljud. Vet du vilken dörr du ska använda i en B-klassad lägenhet med öppen planlösning? Bara lugn.vi vet.

Sept 2001. Ljud. Vet du vilken dörr du ska använda i en B-klassad lägenhet med öppen planlösning? Bara lugn.vi vet. Ljud Sept 2001 Vet du vilken dörr du ska använda i en B-klassad lägenhet med öppen planlösning? Bara lugn.vi vet. Tystnaden som konkurrensmedel Sedan 1999 gäller en ny ljudstandard som minimikrav för

Läs mer

Stenhus. I samarbete med

Stenhus. I samarbete med Stenhus I samarbete med Vi hjälper dig (att hitta) hem Att köpa ett nytt hus är en stor affär en av livets största. Detta ställer väldigt höga krav på oss som leverantör. Att vi håller vad vi lovar och

Läs mer

Boverkets byggregler, BBR 19

Boverkets byggregler, BBR 19 Boverkets byggregler, BBR 19 Räddningstjänsten Östra Skaraborg Daniele Coen Chef förebyggandeavdelningen Introduktion Brandskydd regleras i: Lag och om skydd mot olyckor Plan och bygglagen Boverket ger

Läs mer

Friskluftsventilers ljudreduktion

Friskluftsventilers ljudreduktion Bilaga 6 Friskluftsventilers ljudreduktion Bilaga till slutrapport Fasadåtgärder som bullerskydd Projektnummer: 144711100 Upprättad av: Henrik Naglitsch Sweco Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Väggventiler...

Läs mer

Ventilation av vindar via öppna

Ventilation av vindar via öppna Ventilation av vindar via öppna takfötter ett stort brandtekniskt problem eller inte? Sedan urminnes tider har man i Sverige byggt flerbostadshus med vindar som i huvudsak utgör installationsutrymmen och

Läs mer

TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE ID: En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem

TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE ID: En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem ID: TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem Klas Hagberg 2013-05-31 FÖRORD Denna skrift är ett resultat av samarbete

Läs mer

3:a, HOVÅS. Kontakt. Hemsida: fastighetsbyran.se Webbnr: 5403-8730 Bankkontakt: Michael Johansson, Swedbank Sisjön tel: 031-7481810

3:a, HOVÅS. Kontakt. Hemsida: fastighetsbyran.se Webbnr: 5403-8730 Bankkontakt: Michael Johansson, Swedbank Sisjön tel: 031-7481810 3:a, HOVÅS Pris: 3 395 000 kr utgångspris Antal rum: 3 Boarea: 76 kvm Avgift: 1 267 kr inkl VA och parkeringsplats. Adress: Hovås Länsmansväg 5 I samarbete med Trissmark AB erbjuder vi ännu en nybyggnation

Läs mer

FLEX-1 UNDERTAKSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MÅNGA MÖJLIGHETER

FLEX-1 UNDERTAKSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MÅNGA MÖJLIGHETER MONTAGEVÄGLEDNING FLEX-1 UNDERTAKSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MÅNGA MÖJLIGHETER * NORGIPS TRYGGA SYSTEM cnfoto.se www.norgips.se/flex NORGIPS FLEX UNDERTAKSSYSTEM I EN NIVÅ - FÅ KOMPONENTER. MÅNGA MÖJLIGHETER.

Läs mer

BENGT DAHLGREN AB VVS, ENERGITEKNIK, BRANDSKYDD, DRIFT & UNDERHÅLL

BENGT DAHLGREN AB VVS, ENERGITEKNIK, BRANDSKYDD, DRIFT & UNDERHÅLL VVS, ENERGITEKNIK, BRANDSKYDD, DRIFT & UNDERHÅLL ELKRAFT, AKADEMISKA HUS I GÖTEBORG AB CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA, BYGGNAD O7:12 JOHANNEBERG 31:5, GÖTEBORG ÄNDRING (OM- & TILLBYGGNAD) BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

Läs mer

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet?

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet? Lufttäta byggnader I exemplet diskuterar och förklarar vi varför det är bra att bygga lufttätt och vilka risker som finns med byggnader som läcker luft. Foto: Per Westergård Vem vill bo i en plastpåse?

Läs mer

NORGIPS UTVÄNDIGA SYSTEM

NORGIPS UTVÄNDIGA SYSTEM NORGIPS UTVÄNDIGA SYSTEM - Tätar ytterväggar - Tål väder och vind i upp till sex månader - Följ anvisningen och bygg tryggt. FUNKTION Huvuduppgiften för Norgips Utvändiga System är att sörja för fuktsäkring,

Läs mer

Beställare: Senectus Omsorgsfastigheter genom Urban Thorén Antal sidor: 8. Handläggare: Lennart Nilsson och Johanna Hallberg Datum: 2011-03-11

Beställare: Senectus Omsorgsfastigheter genom Urban Thorén Antal sidor: 8. Handläggare: Lennart Nilsson och Johanna Hallberg Datum: 2011-03-11 Rapport R105001-2 Beställare: Senectus Omsorgsfastigheter genom Urban Thorén Antal sidor: 8 Projekt: 105001 Handläggare: Lennart Nilsson och Johanna Hallberg Datum: 2011-03-11 Valla Gränd, Haninge Beräkning

Läs mer

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark Husgrunder Källare Hus med källare Hus med källare Principskiss Grundläggning Helgjuten, kantförstyvad betongplatta Längsgående grundplatta Yttergrundmur Murad Betonghålblock Lättbetongblock Lättklinkerblock

Läs mer

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark. Grundläggning. Yttergrundmur. Jordtryck

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark. Grundläggning. Yttergrundmur. Jordtryck Husgrunder Källare Hus med källare Hus med källare Principskiss Grundläggning Helgjuten, kantförstyvad betongplatta Längsgående grundplatta Yttergrundmur Murad Betonghålblock Lättbetongblock Lättklinkerblock

Läs mer

Brand-/Brandgasspjäll BSK60. Monteringsanvisning M BSK60. Monteringsanvisning. www.sp.se. BORÅS Tel 033-23 67 80 STOCKHOLM Tel 08-54 55 12 70

Brand-/Brandgasspjäll BSK60. Monteringsanvisning M BSK60. Monteringsanvisning. www.sp.se. BORÅS Tel 033-23 67 80 STOCKHOLM Tel 08-54 55 12 70 BSK60 www.sp.se BORÅS Tel 033-23 67 80 STOCKHOL Tel 08-54 55 12 70 1 Brand-/Brandgasspjäll BSK60 Byggnadsdel (vägg eller bjälklag) i brandteknisk klass EI 30 - EI 60 P-godkännande nr. 0178/05 - Ritningsnr.

Läs mer

Bilaga #1 Rumsbeskrivning till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö. Anne Gyberg / Michael Gyberg

Bilaga #1 Rumsbeskrivning till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö. Anne Gyberg / Michael Gyberg till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö Anne Gyberg / Michael Gyberg Inledning Sida 2 av 8 Denna bilaga går igenom rum för rum och beskriver vad det är vi önskar

Läs mer

Energieffektivisering av befintlig bebyggelse med rationell tilläggsisolering. Kristina Mjörnell

Energieffektivisering av befintlig bebyggelse med rationell tilläggsisolering. Kristina Mjörnell Energieffektivisering av befintlig bebyggelse med rationell tilläggsisolering Kristina Mjörnell Potentialen för tilläggsisolering av klimatskärmen I Sverige finns ca 2,4 miljoner lägenheter i flerbostadshus

Läs mer

Hustyper och Ridanläggning

Hustyper och Ridanläggning Hustyper och Ridanläggning BYGGENTREPRENÖR MÄKLARE ARKITEKT Tel 0322-661236 - Mobil 0707-661240 Tel 0512-797277 - Mobil 0706-644538 Tel. 031-743 84 80, 0322-63 76 00 www.rydlersbygg.se www.lansfast.se

Läs mer

Bygg så här 3. Tilläggsisolera ytterväggen utvändigt. paroc.se

Bygg så här 3. Tilläggsisolera ytterväggen utvändigt. paroc.se STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2012 Bygg så här 3 Tilläggsisolera ytterväggen utvändigt paroc.se Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade

Läs mer

Bygg så här 4. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. paroc.se

Bygg så här 4. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. paroc.se STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2012 Bygg så här 4 Tilläggsisolera ytterväggen invändigt paroc.se Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade

Läs mer

02.3 Rambeskrivning Hus

02.3 Rambeskrivning Hus Handling 02.3 Sidantal 11 02.3 Rambeskrivning Hus Byggnadsbyrån AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERSIKTLIG ORIENTERING... 4 MARK... 4 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM... 4 01 SAMMANSATTA BYGGDELAR...

Läs mer

VÄGG MED PUTSAD FASAD

VÄGG MED PUTSAD FASAD STANDARDHUS INNEHÅLL: Tekniska data vägg - Putsad fasad Tekniska data vägg - Träpanel Tekniska data tak - Takpannor Tekniska data tak - Papp, Bandtäckning Cellplastens egenskaper Miljö sid sid sid sid

Läs mer

2.2. 78 Gyproc Handbok 8 Gyproc System. Inledning. Systembeskrivning. 2.2.6 Gyproc Arkivväggar. 2.2.1 Gyproc Våtrumsväggar. 2.

2.2. 78 Gyproc Handbok 8 Gyproc System. Inledning. Systembeskrivning. 2.2.6 Gyproc Arkivväggar. 2.2.1 Gyproc Våtrumsväggar. 2. Funktionsväggar Inledning Funktionsväggar är en sammanställning av olika väggtillämpningar eller funktioner. För en viss funktion kan olika väggsystem användas. Funktionerna som beskrivs är: Våtrumsväggar

Läs mer

CBBT-projekt 2008-06-09. Erik Serrano CBBT. Goodrace

CBBT-projekt 2008-06-09. Erik Serrano CBBT. Goodrace 2008-06-09 Erik Serrano CBBT Goodrace CBBT-projekt För närvarande är 16 delprojekt beslutade inom ramen för CBBT (se tabell nästa sida). Av dessa är tio projekt (projekt nr. 2007-003 2007-011 samt 2007-016)

Läs mer

Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND

Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND Sidantal 5 Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND Version 2 iderat datum 2013-01-25 Landstingsservice i Uppsala Län 751 35 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(5).dat er Enligt BBR (Boverkets byggregler)

Läs mer

PM 4 Utrymning med hjälp av räddningstjänst

PM 4 Utrymning med hjälp av räddningstjänst 1 (7) PM 4 Utrymning med hjälp av räddningstjänst Avser Utrymning med hjälp av räddningstjänst Gäller fr.o.m. 2014-11-27 1. Inledning Detta PM syftar till att tydliggöra frågor som är kopplade till utrymning

Läs mer

Objekt: Chalmerska Huset, Södra Hamngatan 11, Göteborg. Carl-Mikael Siljedahl, AlbaCon AB, på uppdrag av byggherren. Objekt: 9611

Objekt: Chalmerska Huset, Södra Hamngatan 11, Göteborg. Carl-Mikael Siljedahl, AlbaCon AB, på uppdrag av byggherren. Objekt: 9611 1(10) Av Svensk Brand och Säkerhetscertifiering certifierat besiktningsföretag Konsulterande ingenjörer och certifierade besiktningsmän inom förebyggande brandskydd BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Beskrivning

Läs mer

Affärsmodeller i de Nordiska träbyggindustrierna

Affärsmodeller i de Nordiska träbyggindustrierna Affärsmodeller i de Nordiska träbyggindustrierna Tomas Nord Industriell Marknadsföring, IEI Linköpings universitet LWE Forskarkonferens Stockholm, 26-27 oktober, 2011 Innehåll Bakgrund till studien Vad

Läs mer

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Nybyggnad Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Idag gäller BBR när en byggnad uppförs. för tillbyggda delar när en byggnad byggs till. för ändring av byggnad men med hänsyn till varsamhets-

Läs mer