Ersättningsregler och resepolicy för uppdrag inom Gymnastikförbundet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ersättningsregler och resepolicy för uppdrag inom Gymnastikförbundet 2013-2014"

Transkript

1 Ersättningsregler och resepolicy för uppdrag inom Gymnastikförbundet Fastställda av förbundsstyrelsen (10)

2 Innehållsförteckning Generella bestämmelser... 3 Bilaga 1 Förtroendevalda... 5 Bilaga 2 Kommittéer och arbetsgrupper... 6 Bilaga 3 Domare vid nationella tävlingar... 7 Bilaga 4 Internationella tävlingar och evenemang... 8 Bilaga 5 Landslags- och utvecklingsgruppsläger... 9 Bilaga 6 Utbildare (10)

3 Generella bestämmelser Ersättningsregler och resepolicy är en del av det regelverk som styr Gymnastikförbundets verksamheter och hur olika funktioner inom förbundet ersätts. Gymnastikförbundets Arbetsordning hänvisas till ersättningsreglerna och resepolicy. Dessa bestämmelser gäller alla som fått ett uppdrag av Gymnastikförbundet. Bestämmelserna gäller under perioden 1 januari 2013 till 31 december Inom Gymnastikförbundet är resandet en naturlig del av arbetet vilket innebär att vi lägger mycket tid och pengar på arbetsresor. Därmed är det viktigt att vårt resande blir så effektivt som möjligt både avseende tid och kostnader. Du som reser ska med framförhållning se till att kostnaden blir så låg som möjligt. Förbundet har diverse avtal genom Riksidrottsförbundet på resande och boende, de finns på Bokning Bokning av biljetter sker enligt rutiner som sänds ut av Svenska Gymnastikförbundets huvudkontor. Bonussystem Det är inte tillåtet att välja ett särskilt flygbolag för att tillgodogöra sig bonuspoäng ( s k Frequent Flyer) om det finns andra billigare alternativ. Färdsätt Färdsätt ska väljas med beaktande av lägsta totala kostnad med rimlig bekvämlighet och god säkerhet. Viktiga affärsmål får dock aldrig äventyras genom att billigaste alternativ väljs. Färdmedel För resa med allmänna färdmedel medges nedanstående klass och standard: Flyg, i ekonomiklass och lågprisbolag (hela kostnaden inklusive eventuella tillägg på biljettpriset) när så är möjligt. Business Class eller liknande ska i förväg godkännas av ansvarig uppdragsgivare, på huvudkontoret alternativt av de regionala kontoren om de är ansvarig för aktiviteten. Tåg i andra klass, ej ombokningsbara biljetter ska väljas i första hand. Båt, med övernattning i dubbelhytt. Anslutningsresor, till och från flygplatser ska ske med billigaste färdsätt. Resande kan medges för att åka taxi när andra alternativ är mindre lämpliga eller vållar andra olägenheter, godkännande av detta ska göras ansvarig uppdragsgivare före resan. Hyrbil, storlekskategori mellan ska väljas om inte resans längd och/eller antal passagerare motiverar en större bil. Se vidare för information om eventuella avtal. Privat bil, milersättning enligt Skatteverkets riktlinjer betalas ut för användande av egen bil i tjänsten. Eventuell långtidsparkering enligt billigaste alternativ. Förlorad arbetsförtjänst Se respektive bilaga. 3(10)

4 Försäkringar Vid resor till länder inom EU/EES är det numera mycket viktigt att ha med sig det europeiska sjukförsäkringskortet (EU-kortet). Intyget ger rätt till akut sjukvård på samma villkor som det egna landets medborgare. Intyget kan beställas på Kost Ersätts mot kvitto i de fall inget traktamente erhålls eller förbundet ej ombesörjt måltid. Namn på samtliga deltagare ska anges på kvittot, alkohol ersätts ej. Logi Egna avtalshotell bokas genom direktkontakt med hotellet. För övriga hotellbokningar anlitas vår resebyrå. Boende ska ske i dubbelrum. Reseplanering För att uppnå bästa totalekonomi i resandet ska resan vara väl planerad och läggas upp i god tid. Kostnadsbesparande biljettlösningar ska alltid utnyttjas. Boka i första hand hotellkedjor som Gymnastikförbundet har avtal med. Reseräkning Reseräkning ska upprättas inom en (1) månad efter genomförd aktivitet. Vid årsskifte ska den sändas omgående efter genomförd aktivitet Reseräkningen ska medföljas av alla kvitton och underlag som i detalj styrker de kostnader som uppdragstagaren haft, s.k. slippar som erhålls vid kortbetalning godkänns inte som kvitto. Ersättning betalas ut den 15:e respektive den 30:e varje månad. Helt eller delvis outnyttjade biljetter ska genast skickas tillbaka till resebyrån för kreditering. Reseräkningsblankett finns att hämta hem på Telefon/porto Porto ersätts mot kvitto. Telefon ersätts mot telefonlista för samtal som Du har ringt för Ditt uppdrag eller mot markerade samtal på telefonräkning. Traktamente Se respektive bilaga 4(10)

5 Bilaga 1 Förtroendevalda Arvode Förbundsstyrelsen Beslut om arvode till förbundsstyrelsen fattas av Förbundsmötet efter förslag från valberedningen (se Gymnastikförbundets stadgar). Ordförande arvoderas med 50 procent av ett prisbasbelopp per år, övriga ledamöter med 25 procent av ett prisbasbelopp per år enligt beslut på förbundsmötet Regionstyrelserna Beslut om eventuellt arvode till regionstyrelsen fattas av respektive regions årsmöte. Förlorad arbetsförtjänst Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utbetalas om tjänstledighet med löneavdrag erfordras för uppdragets genomförande. Ersättning utbetalas endast om kopia på lönespecifikation kan uppvisas, där löneavdragets storlek framgår, alternativt intyg från arbetsgivaren där det framgår hur mycket som arbetstagaren förlorar vid frånvaron och att avdrag genomförts. För egen företagare ska intyget vara undertecknat av företagets revisor. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst kan endast fås för ordinarie tjänst (dvs. ingen ersättning kommer att betalas för extra jobb). Max belopp för ersättning är 1500 kr/dag. Traktamente inrikes Traktamente utgår enligt Skatteverkets riktlinjer. Se för aktuella traktamentsbelopp. Det krävs minst en övernattning och att resmålet ligger mer än 50 km från bostaden. Traktamente täcker samtliga personliga kostnader som uppstår under en tjänsteresa, t.ex. egna måltider, tidningar etc. Därför är det viktigt att notera antalet fria måltider som tillhandahålls så att avdrag kan göras från traktamentet. För att erhålla traktamente ska resenären specificera följande i reseräkningen: Tidpunkt för avresa från bostaden samt hemkomst Antalet fria måltider Förrättningsort Utlandstraktamente Inget utlandstraktamente betalas ut om Gymnastikförbundet står för all kost och logi. I övriga fall utbetalas ersättning enligt gällande utlandstraktamente för resp. land, aktuellt belopp erhålls från kansliet eller kan hämtas på skatteverkets hemsida, 5(10)

6 Bilaga 2 Kommittéer och arbetsgrupper Förlorad arbetsförtjänst Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utbetalas om tjänstledighet med löneavdrag erfordras för uppdragets genomförande. Ersättning utbetalas endast om kopia på lönespecifikation kan uppvisas, där löneavdragets storlek framgår, alternativt intyg från arbetsgivaren där det framgår hur mycket som arbetstagaren förlorar vid frånvaron och att avdrag genomförts. För egen företagare ska intyget vara undertecknat av företagets revisor. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst kan endast fås för ordinarie tjänst (dvs. ingen ersättning kommer att betalas för extra jobb). Max belopp för ersättning är 1500 kr/dag. Traktamente inrikes Traktamente utgår enligt Skatteverkets riktlinjer. Se för aktuella traktamentsbelopp. Det krävs minst en övernattning och att resmålet ligger mer än 50 km från bostaden. Traktamente täcker samtliga personliga kostnader som uppstår under en tjänsteresa, t ex egna måltider, tidningar etc. Därför är det viktigt att notera antalet fria måltider som tillhandahållits så att avdrag kan göras från traktamentet. För att erhålla traktamente ska resenären specificera följande i reseräkningen: Tidpunkt för avresa från bostaden samt hemkomst Antalet fria måltider Förrättningsort Utlandstraktamente Inget utlandstraktamente betalas ut om Gymnastikförbundet står för all kost och logi. I övriga fall utbetalas ersättning enligt gällande utlandstraktamente för resp. land, aktuellt belopp erhålls från kansliet eller kan hämtas på skatteverkets hemsida 6(10)

7 Bilaga 3 Domare vid nationella tävlingar Traktamente För domare utgår traktamente enligt Skatteverkets riktlinjer. Se för aktuella traktamentsbelopp. Det krävs minst en övernattning och att resmålet ligger mer än 50 km från bostaden. Traktamente täcker samtliga personliga kostnader som uppstår under en tjänsteresa, t ex egna måltider, tidningar etc. Därför är det viktigt att notera antalet fria måltider som tillhandahållits så att avdrag kan göras från traktamentet. För att erhålla traktamente ska resenären specificera följande i reseräkningen: Tidpunkt för avresa från bostaden samt hemkomst Antalet fria måltider Förrättningsort Domararvode - lördag, söndag och helgdag: 450 kr/dag * - vardag: 750 kr/dag * Domararvode och traktamente betalas ut till de domare som tas ut av Svenska Gymnastikförbundet och gäller tävlingar i Gymnastikförbundets regi. * Gäller ej Aerobic Gymnastics, Hopprep och Trampolin (med undantag för gemensamma SM) Kvalificeringtävlingar och interna landslagstävlingar För kvalificeringstävlingar till landslag eller representationsuppdrag samt för interna landslagstävlingar finns inget reglerat arvode för domare, det styrs av respektive aktivitets budget. 7(10)

8 Bilaga 4 Internationella tävlingar och evenemang EM- och VM-tävlingar Förlorad arbetsförtjänst: Vid EM och VM utgår ersättning för förlorad arbetsförtjänst om tjänstledighet med löneavdrag erfordras för uppdragets genomförande. Ersättning utbetalas endast om kopia på lönespecifikation kan uppvisas, där löneavdragets storlek framgår, alternativt intyg från arbetsgivaren där det framgår hur mycket som arbetstagaren förlorar vid frånvaron och att avdrag genomförts. För egen företagare ska intyget vara undertecknat av företagets revisor. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst kan endast fås för ordinarie tjänst (dvs. ingen ersättning kommer att betalas för extra jobb). Max belopp för ersättning är 1500 kr/dag. Utlandstraktamente Inget utlandstraktamente betalas ut om Gymnastikförbundet står för all kost och logi. I övriga fall utbetalas ersättning enligt gällande utlandstraktamente för resp. land, aktuellt belopp erhålls från kansliet eller kan hämtas på skatteverkets hemsida (www.skatteverket.se). Övriga internationella tävlingar och evenemang Utlandstraktamente Inget utlandstraktamente betalas ut om Gymnastikförbundet står för all kost och logi. I övriga fall utbetalas ersättning enligt gällande utlandstraktamente för resp. land, aktuellt belopp erhålls från kansliet eller kan hämtas på skatteverkets hemsida (www.skatteverket.se). Domare uttagna av FIG/UEG För domare som tas ut av Internationella Gymnastikförbundet (FIG) alternativt Europeiska Gymnastikförbundet (UEG) betalas ersättning ut efter överenskommelse med berörd domare. 8(10)

9 Bilaga 5 Landslags- och utvecklingsgruppsläger Arvode Ledare med uppdrag vid landslagsläger och vid läger med utvecklingsgrupper anordnat av Gymnastikförbundet ersätts med 500 kr/dag. Dock utgår inget arvode till de ledare som redan har ersättning för uppdrag inom Gymnastikförbundet om inte annat avtalats. Ingen övrig ersättning (traktamente) utgår vid lägerverksamhet. 9(10)

10 Bilaga 6 Utbildare Arvode Utbildare som finns i aktuella utbildarförteckningar arvoderas med 275 kronor per lektionstimme (45 min) samt en planeringstimme per utbildningsdag. Utbildare inom de högre stegen (tävling steg 3 och 4, samt Gymmixutbildare inom fördjupningskurserna PUL, koreografi, styrka/rörlighet och kondition) erhåller arvode för två planeringstimmar per utbildningsdag. Större skrivningar/hemuppgifter Utbildare som rättar större skrivningar och/eller ger återkoppling på större hemuppgifter såsom våra domar- och teoriutbildningar erhåller 50 kronor/deltagare för detta efterarbete. Vilka utbildningar det specifikt gäller tydliggörs i lathund i Gymnastikutbildarnas manual. Detta extra arvode ska varje region budgetera så det ryms i kurspriset. Konvent 1500 kr för ett pass på ett konvent. Genomför en utbildare mer än ett pass på ett konvent erhåller denne person 1000 kr för pass nr kr är det maxbelopp en utbildare kan erhålla för flera pass under ett och samma konvent. Ersättning till kursvärd Ett arvode betalas ut till kursvärden på 500 kr/dag efter genomfört uppdrag, ersätts även för resa och mat under kursdagarna. En kursvärd kan inte erhålla dubbel betalning om de gör två lika uppdrag (till exempel är utbildare) och/eller är anställd och erhåller lön under helgen. Arvode till företagare Ersättning mot faktura är möjlig men det ska vara kostnadsneutralt för Gymnastikförbundet jämfört med ovanstående arvoden. 10(10)

2014-02-27. Resepolicy för SHIF/SPK

2014-02-27. Resepolicy för SHIF/SPK 2014-02-27 Resepolicy för SHIF/SPK SHIF/SPKs resepolicy om att resa kostnadseffektivt, säkert och miljövänligt innebär i korthet: att inte resa om det inte är nödvändigt att resor planeras i så god tid

Läs mer

Protokoll nr 1 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 19 juni 2013, Bosön, Lidingö

Protokoll nr 1 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 19 juni 2013, Bosön, Lidingö Protokoll nr 1 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 19 juni 2013, Bosön, Lidingö Deltagande: FS ledamöter: Personalens representant: SISU Idrottsutbildarnas personal: Förhinder: Vid protokollet:

Läs mer

Regler för resor vid Luleå tekniska universitet

Regler för resor vid Luleå tekniska universitet Regler för resor vid Luleå tekniska universitet fastställda vid rektors beslutsmöte 2005-05-24 1. Syfte I vår organisation med långtgående delegering av ansvar och befogenheter och med många beslutsfattare

Läs mer

Regler för tjänsteresor vid Umeå universitet

Regler för tjänsteresor vid Umeå universitet Regler för tjänsteresor vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2014-09-23 Dnr: FS 1.1.2 779-14 Denna regel ersätter tidigare fastställt beslut av rektor, dnr 102-3011-10. Typ av dokument: Beslutad av:

Läs mer

Teknik- och serviceenhet/tes Ewa Fridén Tel. 08-400 50 432 Box 12854, 112 98 STOCKHOLM ewa.friden@tullverket.se - - Styrdokument Datum 2013-07-100 Dnr Dokumentnamn Mötes- och resepolicy Kategori Strategisk

Läs mer

Information om gällande reseavtal finns på Västra Götalandsregionens hemsida.

Information om gällande reseavtal finns på Västra Götalandsregionens hemsida. 1.0 Utgåva (1)8 INLEDNING Dessa reseriktlinjer gäller för medarbetare och inhyrd medarbetare inom Regionservice och avser alla resor som sker inom tjänsten och som betalas av Västra Götalandsregionen.

Läs mer

Resereglemente för Karolinska Institutet

Resereglemente för Karolinska Institutet Resereglemente för Karolinska Institutet Gäller från och med 2010-07-01 Ersätter resereglemente från 2008-02-01 Beslut Dnr: 3400/2010-200 2010-06-10 Universitetsdirektör Revidering av resereglemente för

Läs mer

Resepolicy fo r Sveriges Farmaceuter

Resepolicy fo r Sveriges Farmaceuter Resepolicy fo r Sveriges Farmaceuter Resepolicy för Sveriges Farmaceuter anställda, förtroendevalda och andra ej anställda Denna policy gäller för alla resor som sker inom tjänsten/rollen som anställd

Läs mer

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden.

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden. Sida 17 (24) 10 Resepolicy Omfattning Dessa bestämmelser gäller förtroendevalda, anställda och funktionärer vid Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF), vars resor och möten sker på SVF uppdrag och

Läs mer

UPPDRAGSREGLEMENTE 1 januari 2015 31 december 2015

UPPDRAGSREGLEMENTE 1 januari 2015 31 december 2015 1(8) UPPDRAGSREGLEMENTE 1 januari 2015 31 december 2015 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE Detta reglemente gäller för avdelningsstyrelsen och vid av avdelningsstyrelsen meddelade uppdrag inklusive fackliga studier,

Läs mer

Riktlinjer och anvisningar för möten och resor i Eskilstuna kommunkoncern

Riktlinjer och anvisningar för möten och resor i Eskilstuna kommunkoncern 2014-08-05 1 (11) Riktlinjer och anvisningar för möten och resor i Eskilstuna kommunkoncern Riktlinjer och anvisningar för möten och resor för Eskilstuna kommunkoncern - Ny efter KSAU-{6ED458CC-AEAC-4945-8533-

Läs mer

Strategi för resor i tjänsten

Strategi för resor i tjänsten Datum 2014-02-20 Strategi för resor i tjänsten Antagen av kommunstyrelsen Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-03-04, 29 Dokumentägare: Kommundirektör Ersätter dokument: Resepolicy 2004 Dokumentnamn: Strategi

Läs mer

Ekonomiska riktlinjer

Ekonomiska riktlinjer I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning. Vi är världsmedborgare för en öppen och rättvis värld, en gräsrotsorganisation på 200 platser världen över. Vi skapar läger och

Läs mer

Resepolicy för Landstinget i Uppsala län

Resepolicy för Landstinget i Uppsala län Resepolicy för Landstinget i Uppsala län Beslutad av landstingsfullmäktige 2003-09-22 Till resepolicyn hör följande dokument som beslutats av landstingsstyrelsen 2003-09-29, reviderade 2009-12-21 Bilaga

Läs mer

Policy. Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet. Sida 1/5

Policy. Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet. Sida 1/5 Sida 1/5 Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet Syfte Tjänsteresor och transporter ska företas så kostnadseffektivt som möjligt med hänsyn till verksamhetens krav och medarbetarnas individuella

Läs mer

Riktlinjer för tjänsteresor vid Högskolan i Gävle

Riktlinjer för tjänsteresor vid Högskolan i Gävle Riktlinjer för tjänsteresor vid Högskolan i Gävle Dessa riktlinjer är ett komplement till och en förutsättning för att syftet med programmet för resehantering ska uppnås. Riktlinjerna ger handfasta rekommendationer

Läs mer

Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Snowtrip och kund. Snowtrip är ett varumärke som ägs av Danski ApS (nämns som Snowtrip)

Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Snowtrip och kund. Snowtrip är ett varumärke som ägs av Danski ApS (nämns som Snowtrip) Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Snowtrip och kund. Snowtrip är ett varumärke som ägs av Danski ApS (nämns som Snowtrip) BOKNING & ANMÄLNINGSAVGIFT Depositionen är 750 kr per person

Läs mer

Resevillkor. Ansvar för resans utförande

Resevillkor. Ansvar för resans utförande Resevillkor Ansvar för resans utförande Travelpartner är endast en förmedlare av flygbiljetter, hotell, hyrbilar och kring arrangemang. Vi ansvarar inte för eventuella tidtabellsändringar, inställda flyg,

Läs mer

Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst

Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst 1(26) Förvaltningsnamn Avsändare Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst Sjuk- och behandlingsresor Vem omfattas av regelverket för sjuk- och behandlingsresor? Alla personer

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar Traktamenten och andra kostnadsersättningar Från och med inkomståret 2014 I den här broschyren kan du läsa om traktamenten vid tjänsteresor och andra vanliga kostnadsersättningar som arbetsgivare betalar

Läs mer

Löne- och anställningsrekommendationer för pingstförsamlingar

Löne- och anställningsrekommendationer för pingstförsamlingar Löne- och anställningsrekommendationer för pingstförsamlingar Detta är partgemensamma rekommendationer från SKTF ekumeniska pingstsektion och Pingst-fria församlingar i samverkan. Stig Hilding har på ett

Läs mer

Särskilda resevillkor

Särskilda resevillkor - 1 - Särskilda resevillkor 1. Avtalet Det är av yttersta vikt att resenären tar del av de allmänna och särskilda resevillkoren. Dessa reglerar, tillsammans med de upplysningar som finns på Destination

Läs mer

Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa

Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa Innehåll Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa... 1 Prioriteringsordning vid tjänsteresa... 3 Regler för beställning av tjänsteresor...

Läs mer

Att tänka på inför och under flygresan

Att tänka på inför och under flygresan Att tänka på inför och under flygresan Information från Svenska Resebyråföreningen Information från Svenska Resebyråföreningen 1 Att tänka på inför och under flygresan Svenska Resebyråföreningen har i

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar Traktamenten och andra kostnadsersättningar Från och med inkomståret 2006 SKV 354 utgåva 16 I den här broschyren kan du läsa om traktamenten vid tjänsteresor och andra vanliga kostnadsersättningar som

Läs mer

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor. Riktlinjer. Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor. Riktlinjer. Riksföreningen för Barnsjuksköterskor Riktlinjer Riksföreningen för Barnsjuksköterskor Sammanställning över regler, riktlinjer och rutiner Sida reviderat 1. Regler för bokning och ersättning till förtroendevalda inom Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

Läs mer

Equmeniakyrkan. Personalhandbok. för nationellt och regionalt anställda inom Equmeniakyrkan 2014-09-01

Equmeniakyrkan. Personalhandbok. för nationellt och regionalt anställda inom Equmeniakyrkan 2014-09-01 Personalhandbok för nationellt och regionalt anställda inom Equmeniakyrkan 2014-09-01 0 Innehållsförteckning Equmeniakyrkans organisation Personalpolicy Lönepolicy Kollektivavtal och lokala tillämpningar

Läs mer

Resevillkor. Pass Giltigt pass är fortfarande den bästa legitimationen. Ha passet tillgängligt

Resevillkor. Pass Giltigt pass är fortfarande den bästa legitimationen. Ha passet tillgängligt Pass Giltigt pass är fortfarande den bästa legitimationen. Ha passet tillgängligt i ditt handbagage. Visum Visum behövs inte för svenska medborgare på någon av våra resor. Det kan krävas visum i vissa

Läs mer

Riktlinjer. Resor i tjänsten

Riktlinjer. Resor i tjänsten Riktlinjer Resor i tjänsten Beslutsdatum och beslutsfattare 4 Omfattning 4 Värdegrund 4 Syfte/inriktning 4 Ansvar 4 Effektivitet/val av färdsätt 4 Uppföljning 5 Riktlinjer för tjänsteresor inom kommunen

Läs mer

2014-09- 2 6 l~ tji ~'~ KS ~..>~~z - _~

2014-09- 2 6 l~ tji ~'~ KS ~..>~~z - _~ U 2014-09- 2 6 l~ tji ~'~ KS ~..>~~z - _~ Regler f~~- resor och transporter Framtagen av: Helena Grimm Version~4 Antagen av kommunchef och gällande fr o m 2014-09-01 A` ~~ Ansvar Du har själv ansvar för

Läs mer