Fortbildning 2013 språk, kultur, didaktik, internationalisering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fortbildning 2013 språk, kultur, didaktik, internationalisering"

Transkript

1 Fortbildning 2013 språk, kultur, didaktik, internationalisering Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering

2 Formgivning och produktion Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, Uppsala universitet Fotografer Alex & Martin (sid 26), Fernando Álvarez (sid 13, 55, 56, 57, 58, 59), Annica Alvén (sid 4), Staffan Claesson (sid 18), Ms Kikuchi (sid 21, 24), Cecilia Mellberg (sid 7), David Naylor (framsida, undre bilden), Tommy Westerberg (sid 36) Tryck Edita Västra Aros AB, 2012 Upplaga 6000 ex Tryckt på miljövänligt papper Med reservation för eventuella tryckfel. Fortlöpande uppdateringar sker på

3 Innehåll Utsikter med insikter...5 Utbildnings- och examinationscentrum för de franska språktesterna DELF och DALF...6 LMS Språkbåt mot nya djärva mål!...6 POÄNGGIVANDE KURSER Engelska för lärare åk 4 6, 30 hp, (1 30). Ingår i Lärarlyftet...8 Irland idag 7,5 hp...9 Skolan i fransk film fransk film i skolan 7,5 hp...10 Sång i spanskundervisningen 7,5 hp...11 Kultur och samhälle i spanskundervisningen 7,5 hp...12 Att undervisa om Latinamerika idag 7,5 hp...13 Didaktiskt material i modersmålsundervisningen i spanska 7,5 hp...14 Att undervisa tyska i en skapande och föränderlig miljö 15 hp...15 Språkdidaktik, förändrat innehåll varierande arbetssätt 7,5 hp...16 Att undervisa modersmål i klassrummet och på distans 7,5 hp...17 INTERNATIONELLA KOLLEGIET On Shaky Ground: How Japan was educated to deal with the March 11, 2011 disaster and how it was not...19 ALLMÄN SPRÅKDIDAKTIK Fokus på språkklassrummet...27 Introduktion till Gemensam europeisk referensram för språk och Europeisk språkportfolio...28 Kommunikativ språkundervisning i ett europeiskt perspektiv...29 Gemensam europeisk referensram för språk och Europeisk språkportfolio Europeiska språkdagen...34 Språk bygger broar Växtkraft...35 EUROPARÅDETS PESTALOZZIPROGRAM Med Pestalozzi på Island. A democratic Europe Past, Present and Future, workshop inom Europarådets Pestalozziprogram...37 ENGELSKA Shakespeare Revisited...41 Certificate in Advanced English and other International Qualifications in English...42 International Standards in English through the CAE...43 FRANSKA Didactique du français dans les pays nordiques Quels défis pour l enseignement du français en 2013?...45 École, film et culture...46 Dans l air du temps...47 Bain linguistique et culturel en Corse...49 Enseigner le français par l histoire...50 Gouttelettes...51 SPANSKA Entre olivares y serranías...53 Bajo el cielo de Madrid Under himmelen i Madrid...54 Bajo el cielo de Madrid...56 Cultura gastronómica y enseñanza de español...57 Encuentro de culturas y nuevas tecnologías...58 Ännu mera spanska TYSKA Online im Deutschunterricht...61 Miteinander reden auf Deutsch ein Seminar mit dem Gespräch im Fokus Berlin von Alexanderplatz bis Zille...63 Wien G`schichten und G`sichter...64 FORTBILDNING ATT BESTÄLLA Fortbildning att beställa...65 FORSKNING OCH KUNSKAPSPRODUKTION Forskning och kunskapsproduktion...66

4

5 Utsikter med insikter Ett spritt ordspråk uttrycker:»den som gjort en resa har något att berätta «Att detta ordspråk, med tyskt 1700-talsursprung, fått en så omfattande spridning innebär troligen att det upplevs som en rättvisande och talande beskrivning av de insikter som utsikter ger. Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering (FBA) erbjuder Dig»faktiska resor«till fortbildningskurser vi genomför i olika länder, och»mentala resor«genom kurser, seminarier och andra arrangemang i Sverige. Våra resor tar sin utgångspunkt i att utsikterna verkligen ska medföra insikter. Det handlar alltså om strukturerade, planerade, nyttoinriktade aktiviteter kring våra områden: språk, kultur, internationalisering och didaktik. I den katalog du nu har i handen finns ett varierat och spännande utbud. Du finner också några kortare artiklar som, menar jag, på ett ingående och intressant sätt speglar upplevelser och insikter från deltagare i vår verksamhet. Du finner även artiklar skrivna av medarbetarna på FBA som på olika sätt ger inblickar i de djupa insikter de har kring sina olika områden. Jag hoppas att du ska inspireras till att planera en fortbildning med oss, här hemma eller utomlands. Hans Nytell Fortbildningsledare FBA förknippas kanske främst med seminariedagar, kurser och konferenser med internationalisering, språk, kultur och språkdidaktik som centrala innehåll. Som en del av universitetet strävar vi även efter att bidra till forskning och kunskapsproduktion inom våra ämnesområden. Det handlar om såväl större forskningsprojekt som mindre studier och utvecklingsarbeten. I katalogen finner du beskrivningar på publikationer från FBA, befintliga och kommande. Våra publikationer är kostnadsfria. Du betalar endast en mindre expeditionskostnad och porto. Läs mer på sid För mer information besök 5

6 Utbildnings- och examinationscentrum för de franska språktesterna DELF och DALF Sedan 2010 är Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering utbildnings- och examinationscentrum för de franska språktesterna DELF och DALF. DELF (Diplôme d Études en Langue Française) och DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française) är två examina i det franska språket som är godkända av det franska utbildningsdepartementet och även internationellt erkända. De är de mest populära och gångbara språktesterna i franska. DELF/DALF kan jämföras med en Cambridge-examen i engelska eller en DELE-examen i spanska. Fortbildningsavdelningen erbjuder möjlighet att examineras två gånger per år, en gång på hösten och en på våren. Utbildning av examinatorer sker efter överenskommelse. För mer information Véronique Simon, , LMS Språkbåt mot nya djärva mål! Språkdagar, mars 2013 LMS, Lärarna i Moderna Språk, anordnar 2013 års Språkdagar mars på Birka Paradise (Stockholm Åland Stockholm). Arrangemanget sker i samarbete med Uppsala universitet, Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Under dagarna erbjuds ett stort antal föreläsningar och workshops i engelska, franska, italienska, japanska, kinesiska, ryska, spanska och tyska. För mer information och anmälan besök LMS:s webbplats Det preliminära programmet kommer även att publiceras på 6 För mer information besök

7 Poänggivande kurser För mer information besök 7

8 Engelska för lärare åk 4 6, 30 hp, (1 30) INGÅR I LÄRARLYFTET II Vt 2013 respektive Ht 2013, 50 % Många av dagens åringar hör, läser och kommunicerar dagligen på engelska. Även om kunskaperna varierar så kan man ofta räkna med att barn i åk 4-6 redan har passerat den första nybörjarnivån, och många är redo för nya utmaningar. Det ställs därför krav på lärarna som undervisar dessa åldrar att kunna skapa en inspirerande, kreativ och varierad engelskundervisning som möjliggör progression för alla elever. I de nya kursplanerna i Lgr11, preciseras ett centralt innehåll, kunskapskrav och betygssteg för åk 6, vilket förutsätter att lärarna har kunskap och förmåga att inte bara undervisa, utan även bedöma och betygsätta eleverna i åk 6. Denna kurs, som är behörighetsgivande, syftar till att ge lärare i grundskolans åk 4 6 en ämnesdidaktisk grund för att kunna undervisa och bedöma ämnet engelska enligt Lgr11. I kursen varvas ämnesteori och språkdidaktik med en mängd praktiska övningar och utveckling av varierande kommunikativa arbetssätt. Kursdeltagarna fördjupar samtidigt sina egna färdigheter i engelskt tal och skrift, för att bli säkrare i rollen som engelsklärare. Exempel på områden som behandlas under kursen utveckling av de språkliga färdigheterna förstå, tala, interagera, läsa och skriva språkteori och språkdidaktik bedömning och betygsättning engelska för yngre åldrar i ett internationellt och mångkulturellt perspektiv Europeisk språkportfolio. Kursen bedrivs som modifierad distanskurs på halvfart. VÅRTERMINEN 2013 HÖSTTERMINEN 2013 Kursstart januari 2013 (v 4) * Anmälan sker på Mer information Maria Allström, , eller Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, Kursstart augusti 2013 (v 34) * Anmälan sker på Mer information Maria Allström, , eller Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, * Kursen erbjuds vår- respektive höstterminen 2013 under förutsättning att den upphandlas av Skolverket. 8 För mer information besök

9 Irland idag 7,5 hp SAMHÄLLE, KULTUR OCH NY LITTERATUR Ht 2013, veckoslut, 25 % Det irländska samhället har genomgått dramatiska förändringar under det senaste århundradet, sett ur såväl politisk, religiös, ekonomisk som kulturell synvinkel. Det keltiska arvet, katolicismen, sekler av engelskt förtryck, svält och fattigdom har påverkat den irländska folksjälen. Sedan Irlands inträde i EU har landet utvecklats till en välfärdsstat, men 1990-talets ekonomiska uppgång»the Celtic Tiger«har följts av en djup ekonomisk kris, som drabbat Irland mycket hårt. Hur skall Irland fortsätta att utvecklas? Vilken plats kommer landet att få i framtidens Europa? Irland idag behandlar kultur- och samhällsfrågor i republiken Irland med fokus på samhällsutvecklingen de senaste decennierna. En historisk bakgrund till konflikten och fredsprocessen i Nordirland ingår också i kursen. Innehållet presenteras i form av föredrag, bilder, artiklar, nyskriven skönlitteratur, musik och film. Dagens irländska litteratur bygger på en rik berättartradition, som vuxit sig stark under århundraden. I kursen presenteras en rad aktuella författarskap och vi studerar hur den irländska samhällsutvecklingen speglas genom ett antal skönlitterära verk. Deltagarna ges möjlighet att utveckla och presentera egna aktiviteter för att integrera kultur, litteratur och samhällsfrågor i engelskundervisningen. Kursspråket är engelska. HÖSTTERMINEN 2013 Kursstart augusti 2013 (v 35) Anmälan sker på senast 15 april Mer information Maria Allström, , eller Fortbildnings-avdelningen för skolans internationalisering, fba.uu.se Kursen pågår under en termin och består av två obligatoriska träffar i Uppsala: veckosluten 31 augusti 1 september och 30 november 1 december. För den som har möjlighet erbjuder vi en litterär resa till Irland, med möten med ett par av de lästa författarna. Resan är frivillig och bekostas av deltagarna själva. För mer information besök 9

10 Skolan i fransk film fransk film i skolan 7,5 hp Ht 2013, veckoslut, 25 % Ett flertal franska filmer har de senaste åren satt skolan i fokus. Genom att närmare analysera några av dem får man kunskap inte bara om skolan utan även om samhällsutveckling och samhällsstruktur i Frankrike. Områden som behandlas under kursen analys av tre nyare franska filmer en historisk översikt över fransk film redskap för att tolka och analysera filmiska uttryck franskt skolväsende aktuell samhällsutveckling i Frankrike. Kursen ges delvis på distans och pågår under en termin. Deltagarna träffas vid tre tillfällen, fredagar kl och lördagar kl 10 16, veckorna 36, 40 och 47. Mellan dessa obligatoriska träffar är handledning och kommunikation webbaserad. Kursspråken är franska och svenska. HÖSTTERMINEN 2013 Kursstart augusti 2013 (v 35) Anmälan sker på senast 15 april Mer information Carin Söderberg, , eller Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, Förutom seminarier och litteraturläsning ska deltagarna utveckla och presentera egna aktiviteter som integrerar film i franskundervisningen. 10 För mer information besök

11 Sång i spanskundervisningen 7,5 hp EL USO DIDÁCTICO DE LA CANCIÓN EN LA ENSEÑANZA DE ESPAÑOL Vt 2013, veckoslut 25 % Varje språk har sin egen melodi, sin egen rytm. I spanskundervisningen brukar man ofta betona grammatiska och lexikala aspekter. Lika viktigt för en lyckad kommunikation är att behärska språkmelodin. Vilka fonetiska och prosodiska egenskaper kännetecknar spanskan? Kan man använda sig av melodin och rytmen i undervisningen? Med utgångspunkt i traditionella och moderna spanska sånger och med stöd i teorier om språkinlärning undersöks möjligheter att använda sången som didaktiskt redskap. Genom att lyssna, läsa i takt, skriva texter till givna melodier och sjunga ges deltagarna möjlighet att fördjupa sig i det spanska språkets rytm och melodi. Efter genomgången kurs förväntas den studerande ha ökade kunskaper om relationen mellan språk och musik ha utvecklat kunskap om spanskans prosodi (uttal, rytm och betoning) ha kännedom om representativa drag i traditionella sånger från olika spanskspråkiga områden samt de sociala och kulturella företeelser de speglar ha en överblick över klassiska och aktuella sånger från ett flertal spansktalande länder kunna skriva texter på spanska utifrån givna rytmer och melodier utveckla egna idéer för användning av sånger som didaktiskt redskap för att öka elevernas motivation. Kursen ges på spanska och bedrivs som modifierad distansutbildning. I kursen ingår tre tillfällen med obligatoriska träffar i Uppsala (lördagar, preliminärt v 6, 11 och 18). Handledning, undervisning och diskussion mellan träffarna är webbaserad. VÅRTERMINEN 2013 Kursstart januari 2013 (v 4) Anmälan Sen anmälan kan göras fram till kursstart, på Mer information Fernando Álvarez, , eller Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, För mer information besök 11

12 Kultur och samhälle i spanskundervisningen 7,5 hp ASPECTOS SOCIOCULTURALES EN LA ENSEÑANZA DE ESPAÑOL Vt 2013, veckoslut 25 % Att undervisa i spanska är mycket mer än att lära ut grammatik och hjälpa eleverna att utöka ordförrådet. I den kommunikativa spanskundervisningen är inslag om kulturella och samhälleliga särdrag minst lika viktiga. Kursen Kultur och samhälle i spanskundervisningen behandlar aktuella kultur- och samhällsfrågor i spansktalande länder med fokus på tillämpning i undervisningen. Kursen inriktas huvudsakligen på samhällsutvecklingen i Spanien under de senaste åren. Deltagarna ges möjlighet att undersöka, utveckla och presentera egna aktiviteter för att integrera kultur- och samhällsfrågor i spanskundervisningen. Kursen pågår under en termin och består av ett begränsat antal träffar i Stockholm (lördagar, preliminärt v 4, 7, 10, 15 och 20). Kursspråket är spanska. I kursen används litteratur, konst, film, musik och foto som exempel på verktyg som kan användas för att introducera omvärldskunskap i spanskundervisningen. Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna identifiera och beskriva kulturella, politiska och samhälleliga särdrag i det samtida Spanien analysera och jämföra samhällsutvecklingen i olika geografiska områden i Spanien tillämpa sina kunskaper om Spanien i sin undervisning genomföra och redovisa en självständig undersökning inom något av de studerade områdena presentera resultatet av den självständiga undersökningen på spanska såväl skriftligt som muntligt. VÅRTERMINEN 2013 Kursstart januari 2013 (v 4) Anmälan Sen anmälan kan göras fram till kursstart på Mer information Fernando Álvarez, , eller Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, 12 För mer information besök

13 Att undervisa om Latinamerika idag 7,5 hp AMÉRICA LATINA EN LA ENSEÑANZA DE ESPAÑOL Ht 2013, veckoslut, 25 % Latinamerika är ett kulturområde som bland annat omfattar 19 länder med spanska som officiellt språk. Ett kännetecken för dessa länder är den stora mångfalden av människor med helt olika bakgrund. Skilda politiska system och djupa ekonomiska ojämnheter är också representativa särdrag för Latinamerika. Kan man då tala om Latinamerika som ett likformigt område? Vilka förändringar har skett de senaste tjugo åren? På vilka sätt skiljer sig länderna åt och vad beror det på? Hur påverkas kulturgrupperna i Latinamerika av globaliseringen? Kursen behandlar dessa frågor. I kursen används förutom litteratur också konst, musik, film och foto som verktyg för att introducera omvärldskunskap i spanskundervisningen. Utöver seminarierna och litteraturläsning skall deltagarna genomföra och redovisa en självständig undersökning inom ett studerat område. Efter genomgången kurs förväntas den studerande ha fördjupad kännedom om relevanta kulturella och samhälleliga särdrag i latinamerikanska länder kunna identifiera och beskriva de senaste tjugo årens politiska fenomen och förändringar i samhällsstrukturer representativa för Latinamerika kunna analysera globaliseringens inflytande i Latinamerikas utveckling kunna tillämpa sina kunskaper om Latinamerika i undervisningen. Kursen pågår under en termin och består av ett antal träffar i Stockholm (lördagar, preliminärt v 36, 39, 42, 45 och 48). Kursspråket är spanska. HÖSTTERMINEN 2013 Kursstart augusti 2013 (v 34) Anmälan sker på senast 15 april 2013 Mer information Fernando Álvarez, , eller Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, För mer information besök 13

14 Didaktiskt material i modersmålsundervisningen i spanska 7,5 hp MATERIAL DIDÁCTICO EN LA ENSEÑANZA DE ESPAÑOL COMO LENGUA MATERIA Ht 2013, veckoslut, 25 % Ett av de problem som modersmålslärare i spanska konfronteras med, är bristen på lämpligt material som är anpassat till elevernas behov och som relaterar till det svenska samhället. De förekommande läromedlen är antingen producerade för elever i spanska som främmande språk eller för elever som har spanska som modersmål och bor i spanskspråkiga länder. I ingetdera fallet är dessa läromedel anpassade till specifika behov hos spansktalande barn- och ungdomar som bor i Sverige. I kursen undersöks och analyseras förekommande läromedel, gällande anpassningen till elevernas språkliga nivå och kulturella identitet. Dessutom kommer kursen att, utifrån styrdokumenten för modersmål, behandla tillämpning av behovsanalyser, språkdidaktiska strategier och metoder för produktion av undervisningsmaterial. Kursen pågår under en termin och består av ett antal träffar i Stockholm (lördagar, preliminärt v 36, 39, 42, 45 och 48). Lärare från Instituto Cervantes medverkar. Kursspråket är spanska. HÖSTTERMINEN 2013 Kursstart september 2013 (v 36) Anmälan sker på senast 15 april Mer information Fernando Álvarez, , eller Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, 14 För mer information besök

15 Att undervisa tyska i en skapande och föränderlig miljö 15 hp Ht 2013 Vt 2014, veckoslut, 25 % Internet, tidskrifter, TV, böcker, spel, drama, musik, bilder allt detta behövs idag för en varierande och autentisk språkundervisning som kan öka lusten hos elever att läsa tyska. Hur kan man i skolan arbeta med sådant material och på ett sådant sätt att man når de mål som är uppställda i skolans styrdokument? Hur kan vi möta elevernas intresse och förkunskaper och hur kan vi öka lusten att lära sig tyska? Kursen behandlar olika språkdidaktiska metodiska aspekter för en varierad och effektiv språkundervisning. Deltagarna får möjlighet att fördjupa sig i aktuell språkdidaktisk forskning, att diskutera samt att utbyta erfarenheter och idéer. Följande områden tas upp på kursen språkdidaktiska teorier och deras användning i språkundervisningen exempel på språkdidaktiska aktiviteter för att öka elevernas lust att lära sig tyska Gemensam europeisk referensram och Europeisk språkportfolio Internet och andra mediala resurser för en autentisk språkundervisning kultur och samhälle i den tyskspråkiga världen barn- och ungdomslitteratur och deras meningsskapande dimension för språkutvecklingen grammatik som integrerad del av den språkliga kompetensen prov och bedömning. Kursen ges på kvartsfart och pågår under läsåret I kursen ingår ett antal obligatoriska träffar i Uppsala. Mellan träffarna är handledning och kommunikation webbaserad. HÖSTTERMINEN 2013 Kursstart augusti 2013 (v 35) Anmälan sker på senast 15 april Behörighet Lärarexamen om 180 hp, alternativt kandidatexamen med inriktning tyska. Mer information Marita Gareis, , eller Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, För mer information besök 15

16 Språkdidaktik, förändrat innehåll varierande arbetssätt 7,5 hp Vt 2013, kvällstid, 25 % Syftet med kursen är att belysa språkundervisningen ur ett förnyat didaktiskt perspektiv. Fokus läggs på de förändringar som framkommer inom det teoretiska språkdidaktiska forskningsfältet samt lärarnas praktiska verksamhet och erfarenhet. Deltagarna får utifrån dessa teoretiska och praktiska aspekter fördjupa sina kunskaper och utveckla strategier för en effektiv och inspirerande språkundervisning, vad gäller innehåll och arbetssätt. Kursens innehåll omfattar bl a följande språkdidaktiska frågor ur ett historiskt, samhälleligt och kulturellt perspektiv relevanta strategier för en effektiv och inspirerande språkundervisning reflektion kring den egna verksamheten analys och jämförelse av olika ämnesteoretiska och didaktiska modeller betygens och bedömningens roll för lärandet. VÅRTERMINEN 2013 Kursstart januari 2013 (v 4) Anmälan Sen anmälan kan göras fram till kursstart på Behörighet Lärarexamen om 180 hp, alternativt kandidatexamen, inriktning engelska och/ eller moderna språk. Mer information Marita Gareis, , eller Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, Kursen vänder sig till lärare i språk. Den ges på kvartsfart och pågår under vårterminen Deltagarna träffas på torsdagar, kl v 4, 7, 12, 16 och 20. Mellan träffarna är handledning och kommunikation webbaserad. 16 För mer information besök

17 Att undervisa modersmål i klassrummet och på distans 7,5 hp ATT PLANERA, GENOMFÖRA OCH UTVÄRDERA UNDERVISNINGEN I MODERSMÅL Ht 2013, distans, 25 % I läroplanen Lgr 11 framhålls modersmålets betydelse för lärande. Det finns alltså ett samband mellan utveckling av elevens modersmål och elevens prestation i andra skolämnen. Modersmålsundervisningen ska ge eleven möjlighet att utveckla språk, identitet och förståelse för omvärlden. Kursen Att undervisa modersmål i klassrummet och på distans ger deltagarna insikter i den kulturella och språkliga dimensionen av modersmålet, för att de sedan kunna förmedla olika perspektiv till sina elever. Kursen vänder sig till modersmålslärare och behandlar olika språkdidaktiska, metodiska och tekniska aspekter för en varierad och effektiv modersmålsundervisning. Deltagarna får fördjupa sig i relevant språkdidaktiskt forskning, samt planera, genomföra och utvärdera olika undervisningsprojekt. Kursen ger deltagarna möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter och idéer kring undervisningen på distans såväl som i klassrummet. Följande områden tas upp på kursen språkdidaktiska teorier i modersmålsundervisningen struktur och innehåll i modersmålsundervisningen i klassrummet och på distans aktiviteter för att öka elevernas engagemang mediala resurser för en autentisk språkundervisning. Kursen ges på kvartsfart och pågår under höstterminen Kursen börjar med en träff i Uppsala, v 35, Därefter är undervisning, handledning och kommunikation webbaserad. HÖSTTERMINEN 2013 Kursstart augusti 2013 (v 35) Anmälan sker på senast 15 april Mer information Marita Gareis, , eller Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, För mer information besök 17

18 Internationella kollegiet Texten av professor Michelle Morrone har tillkommit efter ett föredrag i Internationella kollegiet en serie avgiftsfria café-seminarier som arrangeras av Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. En gång per månad inbjuder vi till ett intressant föredrag med internationella förtecken. Föredraget följs av en informell diskussion samtidigt som vi intar afternoon tea. Platsen är Campus Blåsenhus i Uppsala. Välkommen! Programmet hittar du på 18 För mer information besök

19 On Shaky Ground: How Japan was educated to deal with the March 11, 2011 disaster and how it was not MICHELLE HENAULT MORRONE, PROFESSOR, NAGOYA UNIVERSITY. GÄSTPROFESSOR PÅ FORTBILDNINGSAVDELNINGEN FÖR SKOLANS INTERNATIONALISERING, The superior man, when resting in safety, does not forget that danger may come. When in a state of security, he does not forget the possibility of ruin. When all is orderly, he does not forget that disorder may come. Thus his person is not endangered, and his States and all their clans are preserved. (Confucius, 551 BC-479 BC) Introduction More than a year has passed since the earthquake and tsunami of March 11 th, 2011 hit the northeastern part of the main island of Japan. For Japan, nothing since War II and the Allied Occupation has challenged the mindset of an entire population as this crisis has. An analysis of the recovery efforts of the last year illustrates the role of education, both formal and informal, in teaching a nation s people how to cope with unprecedented challenges, and poses a question to us all: What lessons can the world learn from the case of a country so seemingly ready for disaster in theory, and so utterly unprepared in the event. Natural disasters remind us of the power of nature and the relative fragility of our human world. Because each disaster brings with it a unique set of circumstances, there is great diversity in how its victims respond. The most recent research has consistently shown that the presence of negative social support impedes recovery. This is particularly true in the case of the Fukushima Nuclear Power Plant disaster, the effects of which remain insufficiently addressed. In fact, although the quake and tsunami took the lives of nearly 20,000, by contrast with the zero deaths that can be directly tied to the nuclear accident, the nuclear disaster is what continues to haunt the public, keeping the terror of that day from receding into the background. The public is angry and unforgiving of Japan s nuclear industry and the technocrats and politicians who had insisted on its safety. This horrific disaster has become a wake-up call in a country where people are taught to believe that if all is done correctly all will go as planned. Education as Metaphor the hidden curriculum If we see the educational process as a metaphor, or microcosm, of the sort of society a culture values, we can see how Japan s population was successfully educated" to deal with the disaster. The way Japan reacted to the March 11 th disaster reveals basic characteristics of Japanese society as reinforced by education and explains how people were mobilized to address the immediate shock of the event, to organize large groups of dislocated individuals, and to plan for the future. För mer information besök 19

20 Here it is important to clarify the unique quality of the Japanese hidden curriculum. If one looks at the Western curriculum model based on a progressive, developmental ideology, the ideal curriculum encourages independence and inspires curiosity, elements clearly valued in Western culture. In such a system, the teacher is a guide, not the ultimate authority. The hidden curriculum implies there are two layers an official curriculum based on academic ideologies and an underlying curriculum that serves to define correct cultural values, the negative consequences of which reinforce existing social inequalities. This term is a bit of a misnomer in the Japanese case because nothing about the Japanese curriculum is hidden. The values to be imparted are open, clear, and well understood. Schools educate academically but to a greater degree socially and this is well understood and deemed entirely appropriate. Children are to learn important aspects of life beyond school the abc s of social interaction and social function. Teachers and parents agree that these values should be prioritized and that the main place for learning them is elementary school. Thus, a pupil s experience of Japanese school assures a built-in understanding of how society works on all levels, even in disaster-mode. Stated Goals The most recent revision of the curriculum guidelines created by the Japanese Ministry of Education was made in In the first chapter of the revisions, the Aims and Principles section states clearly the goal of fostering the full development of character and nurturing of citizens who are sound in mind and body, imbued with the qualities necessary to create a peaceful and democratic state and society. In terms of curriculum goals, it is character building rather than academic prowess that dictates the pedagogy. The social goals center on the following characteristics: Cooperation/consideration for others children are taught from preschool years onward to be sensitive to the needs of others. This consideration, or omoiyari, is an essential tool for Japanese social survival, and in the early years of education, is for all intents and purposes, more valued than intellectual achievement or competitiveness. Hierarchy of authority in the play/school environment, the notion of age hierarchy is reinforced by the value placed on sempai (older)/kohai (younger) relations, which requires older children to be more generous and understanding toward those below themselves in the hierarchy and younger children to show more respect and deference toward those above. Obedience and Loyalty Legal scholars often note the degree to which Japan is not a legalistic culture. Law has little say in day-to-day affairs. Rather social rules based on consensual agreement rule the day. Consensus is reinforced not by the oversight of higher authority but by a shared commitment to preserve common sense rules out of respect for precedent and fear of ostracism. Teachers tend to believe that small children disobey because they do not understand a rule, not because they simply want to be different or rebel. Following instructions Just as in the military, when a clear line of authority is understood, following instructions is seen as a natural outcome. Not to follow instructions is not a measure of creativity or independence; rather it would be considered selfish and anti-social. Thoroughness When instructions are clear, thoroughness is understood to be the best and most appropriate way to get any job done. To do otherwise seems a waste of time and suggests either a lack of understanding of the instructions given or disrespect for the one giving them. Apprentice potters, for example, follow the tedious practice regimes of their masters in order to gain wisdom through perseverance. Preparation As efficiency is highly valued, a premium is placed on preparation. Japanese agricultural metaphors suggesting the importance of caring for the roots of the plant before the plant emerges from the ground are frequently employed in contemporary urban life, too. 20 För mer information besök

Syfte med undervisningen Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Syfte med undervisningen Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: A Year Abroad Lokal pedagogisk planering, åk 8, engelska, Camilla Crona Handen upp om du någon gång funderat på att åka utomlands och plugga? Handen upp om du känner någon som har gjort det? Berätta varför

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Engelska åk 5 höstterminen 2013

Engelska åk 5 höstterminen 2013 gelska åk 5 höstterminen 2013 Under hösten kommer vi att jobba utifrån olika temaområden i engelska. Några områden handlar om länder, intressen och partyinbjudningar. Vi utgår från ett läromedel i engelska

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Om ämnet Engelska. Bakgrund och motiv

Om ämnet Engelska. Bakgrund och motiv Om ämnet Engelska Bakgrund och motiv Ämnet engelska har gemensam uppbyggnad och struktur med ämnena moderna språk och svenskt teckenspråk för hörande. Dessa ämnen är strukturerade i ett system av språkfärdighetsnivåer,

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Catherine Gillo Nilsson Göteborgs universitet Del I INLEDNING Syfte och Fokus Workshopens Lärandemål What to expect Efter workshopen

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

världen väntar på dig

världen väntar på dig världen väntar på dig Bladins gymnasium Ibland kan det kännas svårt att bestämma sig för vad man vill göra resten av livet. Som tur är behöver du inte göra det heller. Men de vägval du gör idag kan forma

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

ESP språkutvecklingsnivåer A1-A2, B1-B2, C1-C2

ESP språkutvecklingsnivåer A1-A2, B1-B2, C1-C2 Barn- och utbildningsförvaltningen Modersmålsundervisning Iákovos Demetriádes Europeisk Språkportfolio, verktygslådan för modersmål och svenska som andraspråk 3 ESP och modersmålsundervisningen ESP språkutvecklingsnivåer

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER Restaurang Jonas Restaurant Jonas is a luxury restaurant in Stockholm, run by award winning chef Jonas Lundgren. Here we offer longer

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012 The Gate Sunday September 23, 2012 The project goal is to bring users closer to different topics that can vary from literature to space science by placing them in different interactive scenes. Furthermore

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects Focus on English 9 Teacher s Guide with Projects Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Version 1.0, oktober 2013 Inledning Denna lärarhandledning syftar till att ge en kortfattad introduktion till casemetodiken och de olika stegen i

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation of NFIL becomes central for matching individuals to the

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

2014-11-21 Av Patrik Österblad

2014-11-21 Av Patrik Österblad 2014-11-21 Av Patrik Österblad The interview We take a dive into a situation most of us have been in. The job interview. Questions and answers you as a job seeker perhaps should ask, as well as what you

Läs mer

NYHETSBREV Januari 2013

NYHETSBREV Januari 2013 NYHETSBREV Januari 2013 Vad är Avtryck? Avtryck satsar på unga som bor på landsbygden och i mindre orter och ger dem förutsättningar att utveckla sig själva och vårt närområde. Hos oss finns det möjligheter

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Innehåll. Förhållningssätt för vuxna. Avslöja myter. Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem

Innehåll. Förhållningssätt för vuxna. Avslöja myter. Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem Växhuset, Västerås den 10 feb 2014 Nicklas Kartengren 0708-636225 / nicklas.kartengren@mac.com Innehåll Förhållningssätt för vuxna Hur många barn

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Grammatisk kompetens och kommunikativ språkundervisning

Grammatisk kompetens och kommunikativ språkundervisning Grammatisk kompetens och kommunikativ språkundervisning Spansklärares värderingar, dilemman och förslag 1 Språk och ämnesspråk 2 1 Vad ingår i en kommunikativ språkundervisning? Grammatisk kompetens Sociolingvistisk

Läs mer

Enkätundersökning Abu Dis Läsestuga 2011

Enkätundersökning Abu Dis Läsestuga 2011 Underlaget till denna sammanställning är en enkätundersökning med frågor formulerade av PGS utförd av Sara Ayyad i juli 2011. Sammanställningen är PGS egen. Enkätundersökningen är uppdelat på fem grupper

Läs mer

Service Design Network Sweden

Service Design Network Sweden Service Design Network Sweden Launch workshop summary www.servicedesignsweden.com MEMBERS WORKSHOP 27 March 16:00 18:00 Purpose, idea and vision of Service Design Sweden (20mins) Short presentation of

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial Vs 2, 31.03.14 Vad är SJ Prio Vad är SJ Prio? SJ Prio är SJ:s lojalitetsprogram för alla som tar eller vill ta tåget. Med SJ Prio får våra

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

Internationella Engelska Gymnasiet

Internationella Engelska Gymnasiet Gymnasiet Skolan erbjuder Gymnasiet Study in English on Södermalm Gymnasiet Södermalm (IEGS) is an international school located on Södermalm with a strong academic and multicultural tradition, committed

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Fortbildning 2014. språk, kultur, didaktik, internationalisering. Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering

Fortbildning 2014. språk, kultur, didaktik, internationalisering. Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering språk, kultur, didaktik, internationalisering 50 år 1964 2014 Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering Innehåll Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering 50 år...5 Hallå

Läs mer

Prövning i grundläggande engelska: GRNENG 2

Prövning i grundläggande engelska: GRNENG 2 prövning engelska grund Malmö stad Komvux Malmö Södervärn Prövning i grundläggande engelska: GRNENG 2 A Muntligt prov 1. Samtal kring ett ämne som delas ut vid provet. 2. Romanredovisning (både muntlig

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

Vad elever lär sig om skrivande i engelska genom att ge feedback

Vad elever lär sig om skrivande i engelska genom att ge feedback Vad elever lär sig om skrivande i engelska genom att ge feedback Lärarnas forskningskonferens 2014 Jessica Berggren, engelska institutionen, SU Bakgrund Många lärare är osäkra på hur de ska implementera

Läs mer

Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med:

Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med: Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med: UPPNÅENDEMÅL ENGELSKA, ÅR 5 TIPS År 2 Eleven skall Tala - kunna delta i enkla samtal om vardagliga och välbekanta ämnen, - kunna i enkel

Läs mer

Alchemy magin i att leda tillsammans

Alchemy magin i att leda tillsammans Alchemy magin i att leda tillsammans I höst har vi den stora glädjen att stå värdar för en internationellt erkänd utbildning i delat ledarskap och upplevelsebaserat lärande. Är den här utbildningen för

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar.

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar. Tackar för den här veckan Som de flesta av er såg på vernissagen så har innemiljön på förskolan helt ändrats. Vi har gjort hörnorna tydligare än tidigare och mer nivåanpassade för att barnen ska kunna

Läs mer

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete?

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? Internationella programkontoret Statlig myndighet under Utbildningsdepartementet Uppdrag:

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING

32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING 32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING Internationella Handelshögskolan Vid internationella HandelsHögskolan (Jibs) bedriver vi forskning och utbildning på kandidat-, magister-, master- och doktorandnivå inom våra huvudsakliga

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Butterfly Förskola AB

Butterfly Förskola AB Butterfly Förskola AB Verksamhetsberättelse Gäller för tiden HT 2013-VT 2014 Preschool activity report Valid for the period FT 2013-ST 2014 Sammanställning av pedagogisk verksamhet på Butterfly Förskola,

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch English Svenska Installation Guide Broadband Switch 2 Installation Guide English Svenska Broadband Switch Language Page English... 4 Svenska... 8 3 Broadband Switch USB (OPTIONAL) (OPTIONAL) Back/side

Läs mer

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24 We love what we do Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Östersund Örebro Västerås Stockholm Vasa Click to edit Master subtitle style Click to edit Master subtitle style 3 Click

Läs mer

Biostatistics in bachelor program 2011

Biostatistics in bachelor program 2011 Biostatistics in bachelor program 2011 Antal erhållna enkätsvar: 9 1. To what extent do you think you have achieved the stated course goals? (1) Very small 2 22,2% (2) Small 0 0% (3) Fairly small 0 0%

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) & Common Industry Format (CIF) for Usability snart finns det inga ursäkter längre...

Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) & Common Industry Format (CIF) for Usability snart finns det inga ursäkter längre... Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) & Common Industry Format (CIF) for Usability snart finns det inga ursäkter längre... Åke Walldius, docent i Människa-datorinteraktion, CSC, KTH, 2014-09-04

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 3 Adjec'ves. Misi.se 2011 1

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 3 Adjec'ves. Misi.se 2011 1 Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ EPISODE 3 Adjec'ves Misi.se 2011 1 Dialogue Swedish Kallt... Hmm? Det är* kallt. Fryser du? Ja. Ahh... Det är varmt i Spanien...** Har du ingen varm jacka? Nej, den är gul.

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

Tummen upp! Engelska åk 3

Tummen upp! Engelska åk 3 Tummen upp! Engelska åk 3 Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11. PROVLEKTION: Att läsa och förstå enkla samtal och dialoger. Att kunna föra

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar)

Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar) 280 Test Inventions Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar) SAS more than 60 years old and faster with time Read the article and answer the questions. Departure time, arrival time, flight

Läs mer

P2P Summit 2013. After Summit Report

P2P Summit 2013. After Summit Report P2P Summit 2013 After Summit Report The only cross functional, cross industry networking event looking at procurement and finance as an end-to-end process Did you miss out on P2P Summit 2013? Purchase

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS Kjell Hansson Mild 1,2, Eduardo Figueroa Karlström 1, Lennart Hamberg 3 and Christer Törnevik 3 1. National Institute of Working

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Joakim Forsemalm Radar Arkitektur & Planering Göteborgs Universitet

Joakim Forsemalm Radar Arkitektur & Planering Göteborgs Universitet Människor och icke-människor: översättare och transformatörer av urbana rum (Humans and non-humans: translating and transforming urban space) Joakim Forsemalm Radar Arkitektur & Planering Göteborgs Universitet

Läs mer

FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA

FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA JON HAAG VD, NINE AB NINE JOBBAR MED HELHETEN AV VARUMÄRKESUTVECKLING OFFERING PARTNERSHIP OR PROCESS SUPPORT Visuailizing future concepts

Läs mer

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg EUROPARÅDSGUIDEN Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala Europarådet Europarådet grundades 1949 47 länder och ett antal observatörer 820 millioner innevånare 28 medlemsländer

Läs mer

EU:s åtta nyckelkompetenser

EU:s åtta nyckelkompetenser EU:s åtta nyckelkompetenser 1. Kommunikation på modersmålet. 2. Kommunikation på främmande språk. 3. Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens. 4. Digital kompetens. 5.

Läs mer

6. First semester of your exchange Swedish autumn semester (HT)

6. First semester of your exchange Swedish autumn semester (HT) Person 119 Basic Information 1. Name Maria Nehlin 2. E-mail address: maria nehlin@hotmail.com 3. Exchange university Nagoya University 4. City Uppsala 5. Country Sverige 6. First semester of your exchange

Läs mer

Neuropsychiatric disabiliqes why so many today? Johan Smedberg Sr. Medical Adviser Västernorrland County Council Sweden

Neuropsychiatric disabiliqes why so many today? Johan Smedberg Sr. Medical Adviser Västernorrland County Council Sweden Neuropsychiatric disabiliqes why so many today? Johan Smedberg Sr. Medical Adviser Västernorrland County Council Sweden Mild psychiatric disorders Neuropsychiatric disorders ADHD, ADD, Asperger s syndrome,

Läs mer

Den politiska läroboken

Den politiska läroboken Den politiska läroboken Bilden av USA och Sovjetunionen i norska, s finländska läroböcker under Kalla kri Summary: Political textbooks: The depiction of the USA and the Soviet Ur Norwegian, Swedish, and

Läs mer