Fortbildning 2013 språk, kultur, didaktik, internationalisering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fortbildning 2013 språk, kultur, didaktik, internationalisering"

Transkript

1 Fortbildning 2013 språk, kultur, didaktik, internationalisering Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering

2 Formgivning och produktion Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, Uppsala universitet Fotografer Alex & Martin (sid 26), Fernando Álvarez (sid 13, 55, 56, 57, 58, 59), Annica Alvén (sid 4), Staffan Claesson (sid 18), Ms Kikuchi (sid 21, 24), Cecilia Mellberg (sid 7), David Naylor (framsida, undre bilden), Tommy Westerberg (sid 36) Tryck Edita Västra Aros AB, 2012 Upplaga 6000 ex Tryckt på miljövänligt papper Med reservation för eventuella tryckfel. Fortlöpande uppdateringar sker på

3 Innehåll Utsikter med insikter...5 Utbildnings- och examinationscentrum för de franska språktesterna DELF och DALF...6 LMS Språkbåt mot nya djärva mål!...6 POÄNGGIVANDE KURSER Engelska för lärare åk 4 6, 30 hp, (1 30). Ingår i Lärarlyftet...8 Irland idag 7,5 hp...9 Skolan i fransk film fransk film i skolan 7,5 hp...10 Sång i spanskundervisningen 7,5 hp...11 Kultur och samhälle i spanskundervisningen 7,5 hp...12 Att undervisa om Latinamerika idag 7,5 hp...13 Didaktiskt material i modersmålsundervisningen i spanska 7,5 hp...14 Att undervisa tyska i en skapande och föränderlig miljö 15 hp...15 Språkdidaktik, förändrat innehåll varierande arbetssätt 7,5 hp...16 Att undervisa modersmål i klassrummet och på distans 7,5 hp...17 INTERNATIONELLA KOLLEGIET On Shaky Ground: How Japan was educated to deal with the March 11, 2011 disaster and how it was not...19 ALLMÄN SPRÅKDIDAKTIK Fokus på språkklassrummet...27 Introduktion till Gemensam europeisk referensram för språk och Europeisk språkportfolio...28 Kommunikativ språkundervisning i ett europeiskt perspektiv...29 Gemensam europeisk referensram för språk och Europeisk språkportfolio Europeiska språkdagen...34 Språk bygger broar Växtkraft...35 EUROPARÅDETS PESTALOZZIPROGRAM Med Pestalozzi på Island. A democratic Europe Past, Present and Future, workshop inom Europarådets Pestalozziprogram...37 ENGELSKA Shakespeare Revisited...41 Certificate in Advanced English and other International Qualifications in English...42 International Standards in English through the CAE...43 FRANSKA Didactique du français dans les pays nordiques Quels défis pour l enseignement du français en 2013?...45 École, film et culture...46 Dans l air du temps...47 Bain linguistique et culturel en Corse...49 Enseigner le français par l histoire...50 Gouttelettes...51 SPANSKA Entre olivares y serranías...53 Bajo el cielo de Madrid Under himmelen i Madrid...54 Bajo el cielo de Madrid...56 Cultura gastronómica y enseñanza de español...57 Encuentro de culturas y nuevas tecnologías...58 Ännu mera spanska TYSKA Online im Deutschunterricht...61 Miteinander reden auf Deutsch ein Seminar mit dem Gespräch im Fokus Berlin von Alexanderplatz bis Zille...63 Wien G`schichten und G`sichter...64 FORTBILDNING ATT BESTÄLLA Fortbildning att beställa...65 FORSKNING OCH KUNSKAPSPRODUKTION Forskning och kunskapsproduktion...66

4

5 Utsikter med insikter Ett spritt ordspråk uttrycker:»den som gjort en resa har något att berätta «Att detta ordspråk, med tyskt 1700-talsursprung, fått en så omfattande spridning innebär troligen att det upplevs som en rättvisande och talande beskrivning av de insikter som utsikter ger. Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering (FBA) erbjuder Dig»faktiska resor«till fortbildningskurser vi genomför i olika länder, och»mentala resor«genom kurser, seminarier och andra arrangemang i Sverige. Våra resor tar sin utgångspunkt i att utsikterna verkligen ska medföra insikter. Det handlar alltså om strukturerade, planerade, nyttoinriktade aktiviteter kring våra områden: språk, kultur, internationalisering och didaktik. I den katalog du nu har i handen finns ett varierat och spännande utbud. Du finner också några kortare artiklar som, menar jag, på ett ingående och intressant sätt speglar upplevelser och insikter från deltagare i vår verksamhet. Du finner även artiklar skrivna av medarbetarna på FBA som på olika sätt ger inblickar i de djupa insikter de har kring sina olika områden. Jag hoppas att du ska inspireras till att planera en fortbildning med oss, här hemma eller utomlands. Hans Nytell Fortbildningsledare FBA förknippas kanske främst med seminariedagar, kurser och konferenser med internationalisering, språk, kultur och språkdidaktik som centrala innehåll. Som en del av universitetet strävar vi även efter att bidra till forskning och kunskapsproduktion inom våra ämnesområden. Det handlar om såväl större forskningsprojekt som mindre studier och utvecklingsarbeten. I katalogen finner du beskrivningar på publikationer från FBA, befintliga och kommande. Våra publikationer är kostnadsfria. Du betalar endast en mindre expeditionskostnad och porto. Läs mer på sid För mer information besök 5

6 Utbildnings- och examinationscentrum för de franska språktesterna DELF och DALF Sedan 2010 är Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering utbildnings- och examinationscentrum för de franska språktesterna DELF och DALF. DELF (Diplôme d Études en Langue Française) och DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française) är två examina i det franska språket som är godkända av det franska utbildningsdepartementet och även internationellt erkända. De är de mest populära och gångbara språktesterna i franska. DELF/DALF kan jämföras med en Cambridge-examen i engelska eller en DELE-examen i spanska. Fortbildningsavdelningen erbjuder möjlighet att examineras två gånger per år, en gång på hösten och en på våren. Utbildning av examinatorer sker efter överenskommelse. För mer information Véronique Simon, , LMS Språkbåt mot nya djärva mål! Språkdagar, mars 2013 LMS, Lärarna i Moderna Språk, anordnar 2013 års Språkdagar mars på Birka Paradise (Stockholm Åland Stockholm). Arrangemanget sker i samarbete med Uppsala universitet, Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Under dagarna erbjuds ett stort antal föreläsningar och workshops i engelska, franska, italienska, japanska, kinesiska, ryska, spanska och tyska. För mer information och anmälan besök LMS:s webbplats Det preliminära programmet kommer även att publiceras på 6 För mer information besök

7 Poänggivande kurser För mer information besök 7

8 Engelska för lärare åk 4 6, 30 hp, (1 30) INGÅR I LÄRARLYFTET II Vt 2013 respektive Ht 2013, 50 % Många av dagens åringar hör, läser och kommunicerar dagligen på engelska. Även om kunskaperna varierar så kan man ofta räkna med att barn i åk 4-6 redan har passerat den första nybörjarnivån, och många är redo för nya utmaningar. Det ställs därför krav på lärarna som undervisar dessa åldrar att kunna skapa en inspirerande, kreativ och varierad engelskundervisning som möjliggör progression för alla elever. I de nya kursplanerna i Lgr11, preciseras ett centralt innehåll, kunskapskrav och betygssteg för åk 6, vilket förutsätter att lärarna har kunskap och förmåga att inte bara undervisa, utan även bedöma och betygsätta eleverna i åk 6. Denna kurs, som är behörighetsgivande, syftar till att ge lärare i grundskolans åk 4 6 en ämnesdidaktisk grund för att kunna undervisa och bedöma ämnet engelska enligt Lgr11. I kursen varvas ämnesteori och språkdidaktik med en mängd praktiska övningar och utveckling av varierande kommunikativa arbetssätt. Kursdeltagarna fördjupar samtidigt sina egna färdigheter i engelskt tal och skrift, för att bli säkrare i rollen som engelsklärare. Exempel på områden som behandlas under kursen utveckling av de språkliga färdigheterna förstå, tala, interagera, läsa och skriva språkteori och språkdidaktik bedömning och betygsättning engelska för yngre åldrar i ett internationellt och mångkulturellt perspektiv Europeisk språkportfolio. Kursen bedrivs som modifierad distanskurs på halvfart. VÅRTERMINEN 2013 HÖSTTERMINEN 2013 Kursstart januari 2013 (v 4) * Anmälan sker på Mer information Maria Allström, , eller Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, Kursstart augusti 2013 (v 34) * Anmälan sker på Mer information Maria Allström, , eller Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, * Kursen erbjuds vår- respektive höstterminen 2013 under förutsättning att den upphandlas av Skolverket. 8 För mer information besök

9 Irland idag 7,5 hp SAMHÄLLE, KULTUR OCH NY LITTERATUR Ht 2013, veckoslut, 25 % Det irländska samhället har genomgått dramatiska förändringar under det senaste århundradet, sett ur såväl politisk, religiös, ekonomisk som kulturell synvinkel. Det keltiska arvet, katolicismen, sekler av engelskt förtryck, svält och fattigdom har påverkat den irländska folksjälen. Sedan Irlands inträde i EU har landet utvecklats till en välfärdsstat, men 1990-talets ekonomiska uppgång»the Celtic Tiger«har följts av en djup ekonomisk kris, som drabbat Irland mycket hårt. Hur skall Irland fortsätta att utvecklas? Vilken plats kommer landet att få i framtidens Europa? Irland idag behandlar kultur- och samhällsfrågor i republiken Irland med fokus på samhällsutvecklingen de senaste decennierna. En historisk bakgrund till konflikten och fredsprocessen i Nordirland ingår också i kursen. Innehållet presenteras i form av föredrag, bilder, artiklar, nyskriven skönlitteratur, musik och film. Dagens irländska litteratur bygger på en rik berättartradition, som vuxit sig stark under århundraden. I kursen presenteras en rad aktuella författarskap och vi studerar hur den irländska samhällsutvecklingen speglas genom ett antal skönlitterära verk. Deltagarna ges möjlighet att utveckla och presentera egna aktiviteter för att integrera kultur, litteratur och samhällsfrågor i engelskundervisningen. Kursspråket är engelska. HÖSTTERMINEN 2013 Kursstart augusti 2013 (v 35) Anmälan sker på senast 15 april Mer information Maria Allström, , eller Fortbildnings-avdelningen för skolans internationalisering, fba.uu.se Kursen pågår under en termin och består av två obligatoriska träffar i Uppsala: veckosluten 31 augusti 1 september och 30 november 1 december. För den som har möjlighet erbjuder vi en litterär resa till Irland, med möten med ett par av de lästa författarna. Resan är frivillig och bekostas av deltagarna själva. För mer information besök 9

10 Skolan i fransk film fransk film i skolan 7,5 hp Ht 2013, veckoslut, 25 % Ett flertal franska filmer har de senaste åren satt skolan i fokus. Genom att närmare analysera några av dem får man kunskap inte bara om skolan utan även om samhällsutveckling och samhällsstruktur i Frankrike. Områden som behandlas under kursen analys av tre nyare franska filmer en historisk översikt över fransk film redskap för att tolka och analysera filmiska uttryck franskt skolväsende aktuell samhällsutveckling i Frankrike. Kursen ges delvis på distans och pågår under en termin. Deltagarna träffas vid tre tillfällen, fredagar kl och lördagar kl 10 16, veckorna 36, 40 och 47. Mellan dessa obligatoriska träffar är handledning och kommunikation webbaserad. Kursspråken är franska och svenska. HÖSTTERMINEN 2013 Kursstart augusti 2013 (v 35) Anmälan sker på senast 15 april Mer information Carin Söderberg, , eller Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, Förutom seminarier och litteraturläsning ska deltagarna utveckla och presentera egna aktiviteter som integrerar film i franskundervisningen. 10 För mer information besök

11 Sång i spanskundervisningen 7,5 hp EL USO DIDÁCTICO DE LA CANCIÓN EN LA ENSEÑANZA DE ESPAÑOL Vt 2013, veckoslut 25 % Varje språk har sin egen melodi, sin egen rytm. I spanskundervisningen brukar man ofta betona grammatiska och lexikala aspekter. Lika viktigt för en lyckad kommunikation är att behärska språkmelodin. Vilka fonetiska och prosodiska egenskaper kännetecknar spanskan? Kan man använda sig av melodin och rytmen i undervisningen? Med utgångspunkt i traditionella och moderna spanska sånger och med stöd i teorier om språkinlärning undersöks möjligheter att använda sången som didaktiskt redskap. Genom att lyssna, läsa i takt, skriva texter till givna melodier och sjunga ges deltagarna möjlighet att fördjupa sig i det spanska språkets rytm och melodi. Efter genomgången kurs förväntas den studerande ha ökade kunskaper om relationen mellan språk och musik ha utvecklat kunskap om spanskans prosodi (uttal, rytm och betoning) ha kännedom om representativa drag i traditionella sånger från olika spanskspråkiga områden samt de sociala och kulturella företeelser de speglar ha en överblick över klassiska och aktuella sånger från ett flertal spansktalande länder kunna skriva texter på spanska utifrån givna rytmer och melodier utveckla egna idéer för användning av sånger som didaktiskt redskap för att öka elevernas motivation. Kursen ges på spanska och bedrivs som modifierad distansutbildning. I kursen ingår tre tillfällen med obligatoriska träffar i Uppsala (lördagar, preliminärt v 6, 11 och 18). Handledning, undervisning och diskussion mellan träffarna är webbaserad. VÅRTERMINEN 2013 Kursstart januari 2013 (v 4) Anmälan Sen anmälan kan göras fram till kursstart, på Mer information Fernando Álvarez, , eller Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, För mer information besök 11

12 Kultur och samhälle i spanskundervisningen 7,5 hp ASPECTOS SOCIOCULTURALES EN LA ENSEÑANZA DE ESPAÑOL Vt 2013, veckoslut 25 % Att undervisa i spanska är mycket mer än att lära ut grammatik och hjälpa eleverna att utöka ordförrådet. I den kommunikativa spanskundervisningen är inslag om kulturella och samhälleliga särdrag minst lika viktiga. Kursen Kultur och samhälle i spanskundervisningen behandlar aktuella kultur- och samhällsfrågor i spansktalande länder med fokus på tillämpning i undervisningen. Kursen inriktas huvudsakligen på samhällsutvecklingen i Spanien under de senaste åren. Deltagarna ges möjlighet att undersöka, utveckla och presentera egna aktiviteter för att integrera kultur- och samhällsfrågor i spanskundervisningen. Kursen pågår under en termin och består av ett begränsat antal träffar i Stockholm (lördagar, preliminärt v 4, 7, 10, 15 och 20). Kursspråket är spanska. I kursen används litteratur, konst, film, musik och foto som exempel på verktyg som kan användas för att introducera omvärldskunskap i spanskundervisningen. Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna identifiera och beskriva kulturella, politiska och samhälleliga särdrag i det samtida Spanien analysera och jämföra samhällsutvecklingen i olika geografiska områden i Spanien tillämpa sina kunskaper om Spanien i sin undervisning genomföra och redovisa en självständig undersökning inom något av de studerade områdena presentera resultatet av den självständiga undersökningen på spanska såväl skriftligt som muntligt. VÅRTERMINEN 2013 Kursstart januari 2013 (v 4) Anmälan Sen anmälan kan göras fram till kursstart på Mer information Fernando Álvarez, , eller Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, 12 För mer information besök

13 Att undervisa om Latinamerika idag 7,5 hp AMÉRICA LATINA EN LA ENSEÑANZA DE ESPAÑOL Ht 2013, veckoslut, 25 % Latinamerika är ett kulturområde som bland annat omfattar 19 länder med spanska som officiellt språk. Ett kännetecken för dessa länder är den stora mångfalden av människor med helt olika bakgrund. Skilda politiska system och djupa ekonomiska ojämnheter är också representativa särdrag för Latinamerika. Kan man då tala om Latinamerika som ett likformigt område? Vilka förändringar har skett de senaste tjugo åren? På vilka sätt skiljer sig länderna åt och vad beror det på? Hur påverkas kulturgrupperna i Latinamerika av globaliseringen? Kursen behandlar dessa frågor. I kursen används förutom litteratur också konst, musik, film och foto som verktyg för att introducera omvärldskunskap i spanskundervisningen. Utöver seminarierna och litteraturläsning skall deltagarna genomföra och redovisa en självständig undersökning inom ett studerat område. Efter genomgången kurs förväntas den studerande ha fördjupad kännedom om relevanta kulturella och samhälleliga särdrag i latinamerikanska länder kunna identifiera och beskriva de senaste tjugo årens politiska fenomen och förändringar i samhällsstrukturer representativa för Latinamerika kunna analysera globaliseringens inflytande i Latinamerikas utveckling kunna tillämpa sina kunskaper om Latinamerika i undervisningen. Kursen pågår under en termin och består av ett antal träffar i Stockholm (lördagar, preliminärt v 36, 39, 42, 45 och 48). Kursspråket är spanska. HÖSTTERMINEN 2013 Kursstart augusti 2013 (v 34) Anmälan sker på senast 15 april 2013 Mer information Fernando Álvarez, , eller Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, För mer information besök 13

14 Didaktiskt material i modersmålsundervisningen i spanska 7,5 hp MATERIAL DIDÁCTICO EN LA ENSEÑANZA DE ESPAÑOL COMO LENGUA MATERIA Ht 2013, veckoslut, 25 % Ett av de problem som modersmålslärare i spanska konfronteras med, är bristen på lämpligt material som är anpassat till elevernas behov och som relaterar till det svenska samhället. De förekommande läromedlen är antingen producerade för elever i spanska som främmande språk eller för elever som har spanska som modersmål och bor i spanskspråkiga länder. I ingetdera fallet är dessa läromedel anpassade till specifika behov hos spansktalande barn- och ungdomar som bor i Sverige. I kursen undersöks och analyseras förekommande läromedel, gällande anpassningen till elevernas språkliga nivå och kulturella identitet. Dessutom kommer kursen att, utifrån styrdokumenten för modersmål, behandla tillämpning av behovsanalyser, språkdidaktiska strategier och metoder för produktion av undervisningsmaterial. Kursen pågår under en termin och består av ett antal träffar i Stockholm (lördagar, preliminärt v 36, 39, 42, 45 och 48). Lärare från Instituto Cervantes medverkar. Kursspråket är spanska. HÖSTTERMINEN 2013 Kursstart september 2013 (v 36) Anmälan sker på senast 15 april Mer information Fernando Álvarez, , eller Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, 14 För mer information besök

15 Att undervisa tyska i en skapande och föränderlig miljö 15 hp Ht 2013 Vt 2014, veckoslut, 25 % Internet, tidskrifter, TV, böcker, spel, drama, musik, bilder allt detta behövs idag för en varierande och autentisk språkundervisning som kan öka lusten hos elever att läsa tyska. Hur kan man i skolan arbeta med sådant material och på ett sådant sätt att man når de mål som är uppställda i skolans styrdokument? Hur kan vi möta elevernas intresse och förkunskaper och hur kan vi öka lusten att lära sig tyska? Kursen behandlar olika språkdidaktiska metodiska aspekter för en varierad och effektiv språkundervisning. Deltagarna får möjlighet att fördjupa sig i aktuell språkdidaktisk forskning, att diskutera samt att utbyta erfarenheter och idéer. Följande områden tas upp på kursen språkdidaktiska teorier och deras användning i språkundervisningen exempel på språkdidaktiska aktiviteter för att öka elevernas lust att lära sig tyska Gemensam europeisk referensram och Europeisk språkportfolio Internet och andra mediala resurser för en autentisk språkundervisning kultur och samhälle i den tyskspråkiga världen barn- och ungdomslitteratur och deras meningsskapande dimension för språkutvecklingen grammatik som integrerad del av den språkliga kompetensen prov och bedömning. Kursen ges på kvartsfart och pågår under läsåret I kursen ingår ett antal obligatoriska träffar i Uppsala. Mellan träffarna är handledning och kommunikation webbaserad. HÖSTTERMINEN 2013 Kursstart augusti 2013 (v 35) Anmälan sker på senast 15 april Behörighet Lärarexamen om 180 hp, alternativt kandidatexamen med inriktning tyska. Mer information Marita Gareis, , eller Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, För mer information besök 15

16 Språkdidaktik, förändrat innehåll varierande arbetssätt 7,5 hp Vt 2013, kvällstid, 25 % Syftet med kursen är att belysa språkundervisningen ur ett förnyat didaktiskt perspektiv. Fokus läggs på de förändringar som framkommer inom det teoretiska språkdidaktiska forskningsfältet samt lärarnas praktiska verksamhet och erfarenhet. Deltagarna får utifrån dessa teoretiska och praktiska aspekter fördjupa sina kunskaper och utveckla strategier för en effektiv och inspirerande språkundervisning, vad gäller innehåll och arbetssätt. Kursens innehåll omfattar bl a följande språkdidaktiska frågor ur ett historiskt, samhälleligt och kulturellt perspektiv relevanta strategier för en effektiv och inspirerande språkundervisning reflektion kring den egna verksamheten analys och jämförelse av olika ämnesteoretiska och didaktiska modeller betygens och bedömningens roll för lärandet. VÅRTERMINEN 2013 Kursstart januari 2013 (v 4) Anmälan Sen anmälan kan göras fram till kursstart på Behörighet Lärarexamen om 180 hp, alternativt kandidatexamen, inriktning engelska och/ eller moderna språk. Mer information Marita Gareis, , eller Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, Kursen vänder sig till lärare i språk. Den ges på kvartsfart och pågår under vårterminen Deltagarna träffas på torsdagar, kl v 4, 7, 12, 16 och 20. Mellan träffarna är handledning och kommunikation webbaserad. 16 För mer information besök

17 Att undervisa modersmål i klassrummet och på distans 7,5 hp ATT PLANERA, GENOMFÖRA OCH UTVÄRDERA UNDERVISNINGEN I MODERSMÅL Ht 2013, distans, 25 % I läroplanen Lgr 11 framhålls modersmålets betydelse för lärande. Det finns alltså ett samband mellan utveckling av elevens modersmål och elevens prestation i andra skolämnen. Modersmålsundervisningen ska ge eleven möjlighet att utveckla språk, identitet och förståelse för omvärlden. Kursen Att undervisa modersmål i klassrummet och på distans ger deltagarna insikter i den kulturella och språkliga dimensionen av modersmålet, för att de sedan kunna förmedla olika perspektiv till sina elever. Kursen vänder sig till modersmålslärare och behandlar olika språkdidaktiska, metodiska och tekniska aspekter för en varierad och effektiv modersmålsundervisning. Deltagarna får fördjupa sig i relevant språkdidaktiskt forskning, samt planera, genomföra och utvärdera olika undervisningsprojekt. Kursen ger deltagarna möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter och idéer kring undervisningen på distans såväl som i klassrummet. Följande områden tas upp på kursen språkdidaktiska teorier i modersmålsundervisningen struktur och innehåll i modersmålsundervisningen i klassrummet och på distans aktiviteter för att öka elevernas engagemang mediala resurser för en autentisk språkundervisning. Kursen ges på kvartsfart och pågår under höstterminen Kursen börjar med en träff i Uppsala, v 35, Därefter är undervisning, handledning och kommunikation webbaserad. HÖSTTERMINEN 2013 Kursstart augusti 2013 (v 35) Anmälan sker på senast 15 april Mer information Marita Gareis, , eller Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, För mer information besök 17

18 Internationella kollegiet Texten av professor Michelle Morrone har tillkommit efter ett föredrag i Internationella kollegiet en serie avgiftsfria café-seminarier som arrangeras av Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. En gång per månad inbjuder vi till ett intressant föredrag med internationella förtecken. Föredraget följs av en informell diskussion samtidigt som vi intar afternoon tea. Platsen är Campus Blåsenhus i Uppsala. Välkommen! Programmet hittar du på 18 För mer information besök

19 On Shaky Ground: How Japan was educated to deal with the March 11, 2011 disaster and how it was not MICHELLE HENAULT MORRONE, PROFESSOR, NAGOYA UNIVERSITY. GÄSTPROFESSOR PÅ FORTBILDNINGSAVDELNINGEN FÖR SKOLANS INTERNATIONALISERING, The superior man, when resting in safety, does not forget that danger may come. When in a state of security, he does not forget the possibility of ruin. When all is orderly, he does not forget that disorder may come. Thus his person is not endangered, and his States and all their clans are preserved. (Confucius, 551 BC-479 BC) Introduction More than a year has passed since the earthquake and tsunami of March 11 th, 2011 hit the northeastern part of the main island of Japan. For Japan, nothing since War II and the Allied Occupation has challenged the mindset of an entire population as this crisis has. An analysis of the recovery efforts of the last year illustrates the role of education, both formal and informal, in teaching a nation s people how to cope with unprecedented challenges, and poses a question to us all: What lessons can the world learn from the case of a country so seemingly ready for disaster in theory, and so utterly unprepared in the event. Natural disasters remind us of the power of nature and the relative fragility of our human world. Because each disaster brings with it a unique set of circumstances, there is great diversity in how its victims respond. The most recent research has consistently shown that the presence of negative social support impedes recovery. This is particularly true in the case of the Fukushima Nuclear Power Plant disaster, the effects of which remain insufficiently addressed. In fact, although the quake and tsunami took the lives of nearly 20,000, by contrast with the zero deaths that can be directly tied to the nuclear accident, the nuclear disaster is what continues to haunt the public, keeping the terror of that day from receding into the background. The public is angry and unforgiving of Japan s nuclear industry and the technocrats and politicians who had insisted on its safety. This horrific disaster has become a wake-up call in a country where people are taught to believe that if all is done correctly all will go as planned. Education as Metaphor the hidden curriculum If we see the educational process as a metaphor, or microcosm, of the sort of society a culture values, we can see how Japan s population was successfully educated" to deal with the disaster. The way Japan reacted to the March 11 th disaster reveals basic characteristics of Japanese society as reinforced by education and explains how people were mobilized to address the immediate shock of the event, to organize large groups of dislocated individuals, and to plan for the future. För mer information besök 19

20 Here it is important to clarify the unique quality of the Japanese hidden curriculum. If one looks at the Western curriculum model based on a progressive, developmental ideology, the ideal curriculum encourages independence and inspires curiosity, elements clearly valued in Western culture. In such a system, the teacher is a guide, not the ultimate authority. The hidden curriculum implies there are two layers an official curriculum based on academic ideologies and an underlying curriculum that serves to define correct cultural values, the negative consequences of which reinforce existing social inequalities. This term is a bit of a misnomer in the Japanese case because nothing about the Japanese curriculum is hidden. The values to be imparted are open, clear, and well understood. Schools educate academically but to a greater degree socially and this is well understood and deemed entirely appropriate. Children are to learn important aspects of life beyond school the abc s of social interaction and social function. Teachers and parents agree that these values should be prioritized and that the main place for learning them is elementary school. Thus, a pupil s experience of Japanese school assures a built-in understanding of how society works on all levels, even in disaster-mode. Stated Goals The most recent revision of the curriculum guidelines created by the Japanese Ministry of Education was made in In the first chapter of the revisions, the Aims and Principles section states clearly the goal of fostering the full development of character and nurturing of citizens who are sound in mind and body, imbued with the qualities necessary to create a peaceful and democratic state and society. In terms of curriculum goals, it is character building rather than academic prowess that dictates the pedagogy. The social goals center on the following characteristics: Cooperation/consideration for others children are taught from preschool years onward to be sensitive to the needs of others. This consideration, or omoiyari, is an essential tool for Japanese social survival, and in the early years of education, is for all intents and purposes, more valued than intellectual achievement or competitiveness. Hierarchy of authority in the play/school environment, the notion of age hierarchy is reinforced by the value placed on sempai (older)/kohai (younger) relations, which requires older children to be more generous and understanding toward those below themselves in the hierarchy and younger children to show more respect and deference toward those above. Obedience and Loyalty Legal scholars often note the degree to which Japan is not a legalistic culture. Law has little say in day-to-day affairs. Rather social rules based on consensual agreement rule the day. Consensus is reinforced not by the oversight of higher authority but by a shared commitment to preserve common sense rules out of respect for precedent and fear of ostracism. Teachers tend to believe that small children disobey because they do not understand a rule, not because they simply want to be different or rebel. Following instructions Just as in the military, when a clear line of authority is understood, following instructions is seen as a natural outcome. Not to follow instructions is not a measure of creativity or independence; rather it would be considered selfish and anti-social. Thoroughness When instructions are clear, thoroughness is understood to be the best and most appropriate way to get any job done. To do otherwise seems a waste of time and suggests either a lack of understanding of the instructions given or disrespect for the one giving them. Apprentice potters, for example, follow the tedious practice regimes of their masters in order to gain wisdom through perseverance. Preparation As efficiency is highly valued, a premium is placed on preparation. Japanese agricultural metaphors suggesting the importance of caring for the roots of the plant before the plant emerges from the ground are frequently employed in contemporary urban life, too. 20 För mer information besök

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering Dossier 3 English version European Language Portfolio Europeisk språkportfolio Council of Europe The Council of Europe was established in 1949

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Genomförande I provlektionen får ni arbeta med ett avsnitt ur kapitlet Hobbies - The Rehearsal. Det handlar om några elever som skall sätta upp Romeo

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied?

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? This is England 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? 2. Is Combo s speech credible, do you understand why Shaun wants to stay with Combo?

Läs mer

Dossier. Dossier. Deutsche Ausgabe. Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering

Dossier. Dossier. Deutsche Ausgabe. Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering Dossier Dossier Deutsche Ausgabe Europeisk språkportfolio European Language Portfolio Council of Europe The Council of Europe was established in

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se International Baccalaureate rolf.oberg@taby.se Open House 29 November 2011 International Baccalaureate Staff: Principal: Henrik Mattisson Head of programme: Mona Lisa Hein IB coordinator: Study councellor:

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg Max Scheja Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet E-post: max.scheja@edu.su.se Forskning om förståelse

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils Shortly on our work Number of received pupils: - 300 for school year 2014-2015 - 600 for school year 2015-2016 - 220 pupils aug-dec 2016 - ca. 45

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

Syfte med undervisningen Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Syfte med undervisningen Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: A Year Abroad Lokal pedagogisk planering, åk 8, engelska, Camilla Crona Handen upp om du någon gång funderat på att åka utomlands och plugga? Handen upp om du känner någon som har gjort det? Berätta varför

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

4PE154 Att handleda och utveckla yrkeskunnande i lärarutbildningen, 7.5 hp

4PE154 Att handleda och utveckla yrkeskunnande i lärarutbildningen, 7.5 hp 4PE154 Att handleda och utveckla yrkeskunnande i lärarutbildningen, 7.5 hp gå in i handledande och vägledande uppgifter på ett reflekterande sätt. 4PE154 Tutoring and Developing Professional Skills within

Läs mer

Om ämnet Engelska. Bakgrund och motiv

Om ämnet Engelska. Bakgrund och motiv Om ämnet Engelska Bakgrund och motiv Ämnet engelska har gemensam uppbyggnad och struktur med ämnena moderna språk och svenskt teckenspråk för hörande. Dessa ämnen är strukturerade i ett system av språkfärdighetsnivåer,

Läs mer

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner Förskola i Bromma- Examensarbete Henrik Westling Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner Ori Merom Erik Wingquist Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree Project in Architecture, First

Läs mer

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen)

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Mårten Almerud Internationaliseringsansvarig Pedagogiska institutionen Umeå

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

Dossier 3. Europeisk språkportfolio 16+ European Language Portfolio 16+ Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering

Dossier 3. Europeisk språkportfolio 16+ European Language Portfolio 16+ Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering Dossier Europeisk språkportfolio 16+ European Language Portfolio 16+ Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering Europeisk språkportfolio Europeisk språkportfolio (ESP) är ett material utarbetat

Läs mer

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2.

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2. Kursvärdering - sammanställning Kurs: 2AD510 Objektorienterad programmering, 5p Antal reg: 75 Program: 2AD512 Objektorienterad programmering DV1, 4p Antal svar: 17 Period: Period 2 H04 Svarsfrekvens: 22%

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö.

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Varje oktober sedan år 2000 kommer världsledande ljusdesigners till Alingsås för att ljussätta centrala delar av staden.

Läs mer

Utvärdering SFI, ht -13

Utvärdering SFI, ht -13 Utvärdering SFI, ht -13 Biblioteksbesöken 3% Ej svarat 3% 26% 68% Jag hoppas att gå till biblioteket en gång två veckor I think its important to come to library but maybe not every week I like because

Läs mer

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT,

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, SWEDEN HOW TO CREATE BLOG CONTENT www.pwc.se How to create blog content Fanny Ahlfors Authorized Accounting Consultant 5 Inbound Methodology Attract Convert

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Engelska åk 5 höstterminen 2013

Engelska åk 5 höstterminen 2013 gelska åk 5 höstterminen 2013 Under hösten kommer vi att jobba utifrån olika temaområden i engelska. Några områden handlar om länder, intressen och partyinbjudningar. Vi utgår från ett läromedel i engelska

Läs mer

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership Kursplan NA3009 Ekonomi och ledarskap 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Economics of Leadership 7.5 Higher Education Credits *), Second Cycle Level 1 Mål Studenterna skall efter genomgången kurs: kunna

Läs mer

Kursplan. JP1040 Japanska III: Språkfärdighet. 15 högskolepoäng, Grundnivå 1. Japanese III: Language Proficiency

Kursplan. JP1040 Japanska III: Språkfärdighet. 15 högskolepoäng, Grundnivå 1. Japanese III: Language Proficiency Kursplan JP1040 Japanska III: Språkfärdighet 15 högskolepoäng, Grundnivå 1 Japanese III: Language Proficiency 15 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter avslutad kurs ska de studerande

Läs mer

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights.

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. Swedish disability policy -service and care for people with funcional impairments The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. The

Läs mer

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects Kursplan AB1030 Att arbeta i projekt 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Working in projects 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

Ren Katt. Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee. Översatt av Bokkok.se

Ren Katt. Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee. Översatt av Bokkok.se Ren Katt Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee Översatt av Bokkok.se Det här är mitt hus. Mamma, pappa och Cheena bor också här. 2 Den bästa stolen i huset är till för mig. Men att sitta

Läs mer

Kursplan. FR1032 Franska, Språkdidaktik I. 6 högskolepoäng, Grundnivå 1. French, Language Learning and Teaching I

Kursplan. FR1032 Franska, Språkdidaktik I. 6 högskolepoäng, Grundnivå 1. French, Language Learning and Teaching I Kursplan FR1032 Franska, Språkdidaktik I 6 högskolepoäng, Grundnivå 1 French, Language Learning and Teaching I 6 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursen syftar till att studenterna

Läs mer

Isometries of the plane

Isometries of the plane Isometries of the plane Mikael Forsberg August 23, 2011 Abstract Här följer del av ett dokument om Tesselering som jag skrivit för en annan kurs. Denna del handlar om isometrier och innehåller bevis för

Läs mer

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch Ett hållbart boende A sustainable living Mikael Hassel Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner atarina Lundeberg/redric Benesch Jes us Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Teenage Brain Development

Teenage Brain Development Teenage Brain Development In adults, various parts of the brain work together to evaluate choices, make decisions and act accordingly in each situation. The teenage brain doesn't appear to work like this.

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

Kursplan. PR1017 Portugisiska: Muntlig språkfärdighet II. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Portuguese: Oral Proficiency II

Kursplan. PR1017 Portugisiska: Muntlig språkfärdighet II. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Portuguese: Oral Proficiency II Kursplan PR1017 Portugisiska: Muntlig språkfärdighet II 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Portuguese: Oral Proficiency II 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter avslutad kurs ska den

Läs mer

What will teachers do with SF?

What will teachers do with SF? What will teachers do with SF? Mikael Thunblom Martin Larsson Martin Larsson Mikael Thunblom Martin Larsson Mikael Thunblom Mikael Thunblom The Principle The Teachers Mikael Thunblom The Swedish

Läs mer

Kursplan SP1046. Spanska I med didaktisk inriktning 30 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan SP1046. Spanska I med didaktisk inriktning 30 högskolepoäng, Grundnivå 1 Sida 1(9) Kursplan Spanska I med didaktisk inriktning 30 högskolepoäng, Grundnivå 1 Spanish I for Teacher Students 30 Credits*, First Cycle Level 1 Lärandemål Kursens övergripande mål är att de studerande

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Karlstad GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Dé dag van GeoGebra Zaterdag 19 oktober 2013 GeoGebra Instituut Vlaanderen, Brussell 1 2 GeoGebra in a School

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

Grammar exercises in workbook (grammatikövningar i workbook): WB p 121 ex 1-3 WB p 122 ex 1 WB p 123 ex 2

Grammar exercises in workbook (grammatikövningar i workbook): WB p 121 ex 1-3 WB p 122 ex 1 WB p 123 ex 2 Chapter: SPORTS Kunskapskrav: Texts to work with in your textbook (texter vi jobbar med i textboken): Nr 1. Let s talk Sports p 18-19 Nr 2. The race of my life p 20-23 Workbook exercises (övningar i workbook):

Läs mer

A program for a sustainable way to educate teachers in aesthetic learning processes. Catarina Lindskog, Sigtuna Sweden

A program for a sustainable way to educate teachers in aesthetic learning processes. Catarina Lindskog, Sigtuna Sweden A program for a sustainable way to educate teachers in aesthetic learning processes Catarina Lindskog, Sigtuna Sweden Saar (2005) describes the condition of aesthetic activities in the school's practice.

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Svenska som additivt språk. Skolverket 20090907 Berit Lundgren FD, Umeå universitet Lilian Nygren Junkin FD, Göteborgs universitet

Svenska som additivt språk. Skolverket 20090907 Berit Lundgren FD, Umeå universitet Lilian Nygren Junkin FD, Göteborgs universitet Svenska som additivt språk Skolverket 20090907 Berit Lundgren FD, Umeå universitet Lilian Nygren Junkin FD, Göteborgs universitet 2009 09 11 1 Språket börjar över potatismoset (A.M. Körling 2008) bas utbyggnad

Läs mer

Studieteknik för universitetet 2. Books in English and annat på svenska

Studieteknik för universitetet 2. Books in English and annat på svenska Studieteknik för universitetet 2 Books in English and annat på svenska Inte bara svenska till engelska Vardagsspråk till akademiskt språk Böcker på engelska. Lektioner, diskussioner och tentor på svenska.

Läs mer

Report of first quarter of 2013

Report of first quarter of 2013 Report of first quarter of 2013 Dear friends We send you warm greetings form Bethesda House of Grace We wish you are having a blessed time. Different things has been going on the last three month in our

Läs mer

Swedish framework for qualification www.seqf.se

Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish engineering companies Qualification project leader Proposal - a model to include the qualifications outside of the public education system to the

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Mina målsättningar för 2015

Mina målsättningar för 2015 Mina målsättningar för 2015 den / - 1 Vad har jag stört mig på under 2014? När jag tänker på det, vill jag verkligen ändra på det i framtiden. Under 2014 har jag varit så nöjd med detta i mitt liv. Detta

Läs mer

Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9)

Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9) Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9) Libers språklåda i engelska: Spel och lekar är en gedigen uppsättning övningar som kombinerar träning i muntlig språkproduktion med grammatik- och frasträning.

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Blueprint Den här planeringen skapades med Blueprints gratisversion - vänligen uppgradera nu. Engelska, La06 - Kursöversikt, 2015/2016.

Blueprint Den här planeringen skapades med Blueprints gratisversion - vänligen uppgradera nu. Engelska, La06 - Kursöversikt, 2015/2016. Blueprint Den här planeringen skapades med Blueprints gratisversion - vänligen uppgradera nu Engelska, La06 - Kursöversikt, 2015/2016 v.6-12 Book Project During this project you will be reading English

Läs mer

Module 1: Functions, Limits, Continuity

Module 1: Functions, Limits, Continuity Department of mathematics SF1625 Calculus 1 Year 2015/2016 Module 1: Functions, Limits, Continuity This module includes Chapter P and 1 from Calculus by Adams and Essex and is taught in three lectures,

Läs mer

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik BESLUT FN (131204) Till Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets

Läs mer

Hammer & Hanborgs Kompetensprofil

Hammer & Hanborgs Kompetensprofil Hammer & Hanborgs Kompetensprofil Vi har tillsammans med SHL/CEB tagit fram en unik kompetensmodell baserat på CEBs mångåriga forskning inom utvärderingsverktyg och beteendekompetenser samt Hammer & Hanborgs

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people -

employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people - employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people - The story Världen förändras allt snabbare och vi behöver göra saker på ett annorlunda sätt Tänk dig en arbetsplats som

Läs mer

Are you God s gift to your employees?

Are you God s gift to your employees? 2014-12-12 Av Patrik Österblad Are you God s gift to your employees? "Everyone is engaged, otherwise they have nothing here to do. We don t employ introverted because we want creative people where everyone

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

The European Development Plan The needs of your organisation. Identify the main areas for improvement

The European Development Plan The needs of your organisation. Identify the main areas for improvement The European Development Plan The needs of your organisation Identify the main areas for improvement Blackebergs Gymnasium behöver lärare med mycket hög kompetens inom det engelska språket för att kunna

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Har vägledning någon effekt? - Voice of Users Jag tänker Jag tycker Jag tycker Jag tänker Voice of users - bakgrund Nordiskt forskningsprojekt

Läs mer

Språkutvecklande arbetssätt i en ämnesövergripande värld.

Språkutvecklande arbetssätt i en ämnesövergripande värld. Språkutvecklande arbetssätt i en ämnesövergripande värld. Pernilla Malmgren Ma/NO/Teknik/ Eng Anna Werner SO/ SV/ SvA/ Eng Paradisskolan Trollhättan Ca 450 elever F-9 Undervisning på engelska: English

Läs mer

Before I Fall LAUREN OLIVER INSTRUCTIONS - QUESTIONS - VOCABULARY

Before I Fall LAUREN OLIVER INSTRUCTIONS - QUESTIONS - VOCABULARY Before I Fall LAUREN OLIVER INSTRUCTIONS - QUESTIONS - VOCABULARY PLAN AND ASSESSMENT FOR BEFORE I FALL This project will cover most course goals for English B. There will be things to hand in each week

Läs mer

English. Things to remember

English. Things to remember English Things to remember Essay Kolla instruktionerna noggrant! Gå tillbaka och läs igenom igen och kolla att allt är med. + Håll dig till ämnet! Vem riktar ni er till? Var ska den publiceras? Vad är

Läs mer

TFYA41-Thin Film Physics /Tunnfilmsfysik/

TFYA41-Thin Film Physics /Tunnfilmsfysik/ 1 (5) TFYA41-Thin Film Physics /Tunnfilmsfysik/ Sändlista Håkan Örman Torun Berlind Elin Önstorp Sandra Gustavsson Kostas Sarakinos Magnus Johansson Kurskod TFYA41 Examinator Kostas Sarakinos Kursen gavs

Läs mer

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Path Professur söks i konkurrens 5llsvidareanställning D O K T O R S E X Postdoktor!dsbegränsad max 2 år enligt avtal Biträdande

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Catherine Gillo Nilsson Göteborgs universitet Del I INLEDNING Syfte och Fokus Workshopens Lärandemål What to expect Efter workshopen

Läs mer

Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm

Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm Driving in the USA Driving is the lifeblood of the United States. It fosters commerce, recreation and

Läs mer

MÅL ATT UPPNÅ (FRÅN SKOLVERKET)

MÅL ATT UPPNÅ (FRÅN SKOLVERKET) ENGELSKA B MÅL ATT UPPNÅ (FRÅN SKOLVERKET) Du skall förstå vad som sägs i längre sekvenser av sammanhängande tydligt tal som förmedlas direkt eller via medier och där innehållet kan vara obekant för dig

Läs mer

världen väntar på dig

världen väntar på dig världen väntar på dig Bladins gymnasium Ibland kan det kännas svårt att bestämma sig för vad man vill göra resten av livet. Som tur är behöver du inte göra det heller. Men de vägval du gör idag kan forma

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige Kontakter för din tillväxt CONNECT för samman entreprenörer och tillväxtföretag med kompetens och kapital. Och vice versa. värderingar

Läs mer

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Guldplätering kan aldrig helt stoppa genomträngningen av vätgas, men den får processen att gå långsammare. En tjock guldplätering

Läs mer

Att stödja starka elever genom kreativ matte.

Att stödja starka elever genom kreativ matte. Att stödja starka elever genom kreativ matte. Ett samverkansprojekt mellan Örebro universitet och Örebro kommun på gymnasienivå Fil. dr Maike Schindler, universitetslektor i matematikdidaktik maike.schindler@oru.se

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1 Discovering!!!!! ÅÄÖ EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24 Misi.se 2011 1 Dialogue SJs X2000* från Stockholm är försenat. Beräknad ankoms?d är nu 16:00. Försenat! Igen? Vad är klockan? Jag vet inte.

Läs mer