Fortbildning 2013 språk, kultur, didaktik, internationalisering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fortbildning 2013 språk, kultur, didaktik, internationalisering"

Transkript

1 Fortbildning 2013 språk, kultur, didaktik, internationalisering Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering

2 Formgivning och produktion Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, Uppsala universitet Fotografer Alex & Martin (sid 26), Fernando Álvarez (sid 13, 55, 56, 57, 58, 59), Annica Alvén (sid 4), Staffan Claesson (sid 18), Ms Kikuchi (sid 21, 24), Cecilia Mellberg (sid 7), David Naylor (framsida, undre bilden), Tommy Westerberg (sid 36) Tryck Edita Västra Aros AB, 2012 Upplaga 6000 ex Tryckt på miljövänligt papper Med reservation för eventuella tryckfel. Fortlöpande uppdateringar sker på

3 Innehåll Utsikter med insikter...5 Utbildnings- och examinationscentrum för de franska språktesterna DELF och DALF...6 LMS Språkbåt mot nya djärva mål!...6 POÄNGGIVANDE KURSER Engelska för lärare åk 4 6, 30 hp, (1 30). Ingår i Lärarlyftet...8 Irland idag 7,5 hp...9 Skolan i fransk film fransk film i skolan 7,5 hp...10 Sång i spanskundervisningen 7,5 hp...11 Kultur och samhälle i spanskundervisningen 7,5 hp...12 Att undervisa om Latinamerika idag 7,5 hp...13 Didaktiskt material i modersmålsundervisningen i spanska 7,5 hp...14 Att undervisa tyska i en skapande och föränderlig miljö 15 hp...15 Språkdidaktik, förändrat innehåll varierande arbetssätt 7,5 hp...16 Att undervisa modersmål i klassrummet och på distans 7,5 hp...17 INTERNATIONELLA KOLLEGIET On Shaky Ground: How Japan was educated to deal with the March 11, 2011 disaster and how it was not...19 ALLMÄN SPRÅKDIDAKTIK Fokus på språkklassrummet...27 Introduktion till Gemensam europeisk referensram för språk och Europeisk språkportfolio...28 Kommunikativ språkundervisning i ett europeiskt perspektiv...29 Gemensam europeisk referensram för språk och Europeisk språkportfolio Europeiska språkdagen...34 Språk bygger broar Växtkraft...35 EUROPARÅDETS PESTALOZZIPROGRAM Med Pestalozzi på Island. A democratic Europe Past, Present and Future, workshop inom Europarådets Pestalozziprogram...37 ENGELSKA Shakespeare Revisited...41 Certificate in Advanced English and other International Qualifications in English...42 International Standards in English through the CAE...43 FRANSKA Didactique du français dans les pays nordiques Quels défis pour l enseignement du français en 2013?...45 École, film et culture...46 Dans l air du temps...47 Bain linguistique et culturel en Corse...49 Enseigner le français par l histoire...50 Gouttelettes...51 SPANSKA Entre olivares y serranías...53 Bajo el cielo de Madrid Under himmelen i Madrid...54 Bajo el cielo de Madrid...56 Cultura gastronómica y enseñanza de español...57 Encuentro de culturas y nuevas tecnologías...58 Ännu mera spanska TYSKA Online im Deutschunterricht...61 Miteinander reden auf Deutsch ein Seminar mit dem Gespräch im Fokus Berlin von Alexanderplatz bis Zille...63 Wien G`schichten und G`sichter...64 FORTBILDNING ATT BESTÄLLA Fortbildning att beställa...65 FORSKNING OCH KUNSKAPSPRODUKTION Forskning och kunskapsproduktion...66

4

5 Utsikter med insikter Ett spritt ordspråk uttrycker:»den som gjort en resa har något att berätta «Att detta ordspråk, med tyskt 1700-talsursprung, fått en så omfattande spridning innebär troligen att det upplevs som en rättvisande och talande beskrivning av de insikter som utsikter ger. Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering (FBA) erbjuder Dig»faktiska resor«till fortbildningskurser vi genomför i olika länder, och»mentala resor«genom kurser, seminarier och andra arrangemang i Sverige. Våra resor tar sin utgångspunkt i att utsikterna verkligen ska medföra insikter. Det handlar alltså om strukturerade, planerade, nyttoinriktade aktiviteter kring våra områden: språk, kultur, internationalisering och didaktik. I den katalog du nu har i handen finns ett varierat och spännande utbud. Du finner också några kortare artiklar som, menar jag, på ett ingående och intressant sätt speglar upplevelser och insikter från deltagare i vår verksamhet. Du finner även artiklar skrivna av medarbetarna på FBA som på olika sätt ger inblickar i de djupa insikter de har kring sina olika områden. Jag hoppas att du ska inspireras till att planera en fortbildning med oss, här hemma eller utomlands. Hans Nytell Fortbildningsledare FBA förknippas kanske främst med seminariedagar, kurser och konferenser med internationalisering, språk, kultur och språkdidaktik som centrala innehåll. Som en del av universitetet strävar vi även efter att bidra till forskning och kunskapsproduktion inom våra ämnesområden. Det handlar om såväl större forskningsprojekt som mindre studier och utvecklingsarbeten. I katalogen finner du beskrivningar på publikationer från FBA, befintliga och kommande. Våra publikationer är kostnadsfria. Du betalar endast en mindre expeditionskostnad och porto. Läs mer på sid För mer information besök 5

6 Utbildnings- och examinationscentrum för de franska språktesterna DELF och DALF Sedan 2010 är Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering utbildnings- och examinationscentrum för de franska språktesterna DELF och DALF. DELF (Diplôme d Études en Langue Française) och DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française) är två examina i det franska språket som är godkända av det franska utbildningsdepartementet och även internationellt erkända. De är de mest populära och gångbara språktesterna i franska. DELF/DALF kan jämföras med en Cambridge-examen i engelska eller en DELE-examen i spanska. Fortbildningsavdelningen erbjuder möjlighet att examineras två gånger per år, en gång på hösten och en på våren. Utbildning av examinatorer sker efter överenskommelse. För mer information Véronique Simon, , LMS Språkbåt mot nya djärva mål! Språkdagar, mars 2013 LMS, Lärarna i Moderna Språk, anordnar 2013 års Språkdagar mars på Birka Paradise (Stockholm Åland Stockholm). Arrangemanget sker i samarbete med Uppsala universitet, Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Under dagarna erbjuds ett stort antal föreläsningar och workshops i engelska, franska, italienska, japanska, kinesiska, ryska, spanska och tyska. För mer information och anmälan besök LMS:s webbplats Det preliminära programmet kommer även att publiceras på 6 För mer information besök

7 Poänggivande kurser För mer information besök 7

8 Engelska för lärare åk 4 6, 30 hp, (1 30) INGÅR I LÄRARLYFTET II Vt 2013 respektive Ht 2013, 50 % Många av dagens åringar hör, läser och kommunicerar dagligen på engelska. Även om kunskaperna varierar så kan man ofta räkna med att barn i åk 4-6 redan har passerat den första nybörjarnivån, och många är redo för nya utmaningar. Det ställs därför krav på lärarna som undervisar dessa åldrar att kunna skapa en inspirerande, kreativ och varierad engelskundervisning som möjliggör progression för alla elever. I de nya kursplanerna i Lgr11, preciseras ett centralt innehåll, kunskapskrav och betygssteg för åk 6, vilket förutsätter att lärarna har kunskap och förmåga att inte bara undervisa, utan även bedöma och betygsätta eleverna i åk 6. Denna kurs, som är behörighetsgivande, syftar till att ge lärare i grundskolans åk 4 6 en ämnesdidaktisk grund för att kunna undervisa och bedöma ämnet engelska enligt Lgr11. I kursen varvas ämnesteori och språkdidaktik med en mängd praktiska övningar och utveckling av varierande kommunikativa arbetssätt. Kursdeltagarna fördjupar samtidigt sina egna färdigheter i engelskt tal och skrift, för att bli säkrare i rollen som engelsklärare. Exempel på områden som behandlas under kursen utveckling av de språkliga färdigheterna förstå, tala, interagera, läsa och skriva språkteori och språkdidaktik bedömning och betygsättning engelska för yngre åldrar i ett internationellt och mångkulturellt perspektiv Europeisk språkportfolio. Kursen bedrivs som modifierad distanskurs på halvfart. VÅRTERMINEN 2013 HÖSTTERMINEN 2013 Kursstart januari 2013 (v 4) * Anmälan sker på Mer information Maria Allström, , eller Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, Kursstart augusti 2013 (v 34) * Anmälan sker på Mer information Maria Allström, , eller Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, * Kursen erbjuds vår- respektive höstterminen 2013 under förutsättning att den upphandlas av Skolverket. 8 För mer information besök

9 Irland idag 7,5 hp SAMHÄLLE, KULTUR OCH NY LITTERATUR Ht 2013, veckoslut, 25 % Det irländska samhället har genomgått dramatiska förändringar under det senaste århundradet, sett ur såväl politisk, religiös, ekonomisk som kulturell synvinkel. Det keltiska arvet, katolicismen, sekler av engelskt förtryck, svält och fattigdom har påverkat den irländska folksjälen. Sedan Irlands inträde i EU har landet utvecklats till en välfärdsstat, men 1990-talets ekonomiska uppgång»the Celtic Tiger«har följts av en djup ekonomisk kris, som drabbat Irland mycket hårt. Hur skall Irland fortsätta att utvecklas? Vilken plats kommer landet att få i framtidens Europa? Irland idag behandlar kultur- och samhällsfrågor i republiken Irland med fokus på samhällsutvecklingen de senaste decennierna. En historisk bakgrund till konflikten och fredsprocessen i Nordirland ingår också i kursen. Innehållet presenteras i form av föredrag, bilder, artiklar, nyskriven skönlitteratur, musik och film. Dagens irländska litteratur bygger på en rik berättartradition, som vuxit sig stark under århundraden. I kursen presenteras en rad aktuella författarskap och vi studerar hur den irländska samhällsutvecklingen speglas genom ett antal skönlitterära verk. Deltagarna ges möjlighet att utveckla och presentera egna aktiviteter för att integrera kultur, litteratur och samhällsfrågor i engelskundervisningen. Kursspråket är engelska. HÖSTTERMINEN 2013 Kursstart augusti 2013 (v 35) Anmälan sker på senast 15 april Mer information Maria Allström, , eller Fortbildnings-avdelningen för skolans internationalisering, fba.uu.se Kursen pågår under en termin och består av två obligatoriska träffar i Uppsala: veckosluten 31 augusti 1 september och 30 november 1 december. För den som har möjlighet erbjuder vi en litterär resa till Irland, med möten med ett par av de lästa författarna. Resan är frivillig och bekostas av deltagarna själva. För mer information besök 9

10 Skolan i fransk film fransk film i skolan 7,5 hp Ht 2013, veckoslut, 25 % Ett flertal franska filmer har de senaste åren satt skolan i fokus. Genom att närmare analysera några av dem får man kunskap inte bara om skolan utan även om samhällsutveckling och samhällsstruktur i Frankrike. Områden som behandlas under kursen analys av tre nyare franska filmer en historisk översikt över fransk film redskap för att tolka och analysera filmiska uttryck franskt skolväsende aktuell samhällsutveckling i Frankrike. Kursen ges delvis på distans och pågår under en termin. Deltagarna träffas vid tre tillfällen, fredagar kl och lördagar kl 10 16, veckorna 36, 40 och 47. Mellan dessa obligatoriska träffar är handledning och kommunikation webbaserad. Kursspråken är franska och svenska. HÖSTTERMINEN 2013 Kursstart augusti 2013 (v 35) Anmälan sker på senast 15 april Mer information Carin Söderberg, , eller Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, Förutom seminarier och litteraturläsning ska deltagarna utveckla och presentera egna aktiviteter som integrerar film i franskundervisningen. 10 För mer information besök

11 Sång i spanskundervisningen 7,5 hp EL USO DIDÁCTICO DE LA CANCIÓN EN LA ENSEÑANZA DE ESPAÑOL Vt 2013, veckoslut 25 % Varje språk har sin egen melodi, sin egen rytm. I spanskundervisningen brukar man ofta betona grammatiska och lexikala aspekter. Lika viktigt för en lyckad kommunikation är att behärska språkmelodin. Vilka fonetiska och prosodiska egenskaper kännetecknar spanskan? Kan man använda sig av melodin och rytmen i undervisningen? Med utgångspunkt i traditionella och moderna spanska sånger och med stöd i teorier om språkinlärning undersöks möjligheter att använda sången som didaktiskt redskap. Genom att lyssna, läsa i takt, skriva texter till givna melodier och sjunga ges deltagarna möjlighet att fördjupa sig i det spanska språkets rytm och melodi. Efter genomgången kurs förväntas den studerande ha ökade kunskaper om relationen mellan språk och musik ha utvecklat kunskap om spanskans prosodi (uttal, rytm och betoning) ha kännedom om representativa drag i traditionella sånger från olika spanskspråkiga områden samt de sociala och kulturella företeelser de speglar ha en överblick över klassiska och aktuella sånger från ett flertal spansktalande länder kunna skriva texter på spanska utifrån givna rytmer och melodier utveckla egna idéer för användning av sånger som didaktiskt redskap för att öka elevernas motivation. Kursen ges på spanska och bedrivs som modifierad distansutbildning. I kursen ingår tre tillfällen med obligatoriska träffar i Uppsala (lördagar, preliminärt v 6, 11 och 18). Handledning, undervisning och diskussion mellan träffarna är webbaserad. VÅRTERMINEN 2013 Kursstart januari 2013 (v 4) Anmälan Sen anmälan kan göras fram till kursstart, på Mer information Fernando Álvarez, , eller Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, För mer information besök 11

12 Kultur och samhälle i spanskundervisningen 7,5 hp ASPECTOS SOCIOCULTURALES EN LA ENSEÑANZA DE ESPAÑOL Vt 2013, veckoslut 25 % Att undervisa i spanska är mycket mer än att lära ut grammatik och hjälpa eleverna att utöka ordförrådet. I den kommunikativa spanskundervisningen är inslag om kulturella och samhälleliga särdrag minst lika viktiga. Kursen Kultur och samhälle i spanskundervisningen behandlar aktuella kultur- och samhällsfrågor i spansktalande länder med fokus på tillämpning i undervisningen. Kursen inriktas huvudsakligen på samhällsutvecklingen i Spanien under de senaste åren. Deltagarna ges möjlighet att undersöka, utveckla och presentera egna aktiviteter för att integrera kultur- och samhällsfrågor i spanskundervisningen. Kursen pågår under en termin och består av ett begränsat antal träffar i Stockholm (lördagar, preliminärt v 4, 7, 10, 15 och 20). Kursspråket är spanska. I kursen används litteratur, konst, film, musik och foto som exempel på verktyg som kan användas för att introducera omvärldskunskap i spanskundervisningen. Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna identifiera och beskriva kulturella, politiska och samhälleliga särdrag i det samtida Spanien analysera och jämföra samhällsutvecklingen i olika geografiska områden i Spanien tillämpa sina kunskaper om Spanien i sin undervisning genomföra och redovisa en självständig undersökning inom något av de studerade områdena presentera resultatet av den självständiga undersökningen på spanska såväl skriftligt som muntligt. VÅRTERMINEN 2013 Kursstart januari 2013 (v 4) Anmälan Sen anmälan kan göras fram till kursstart på Mer information Fernando Álvarez, , eller Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, 12 För mer information besök

13 Att undervisa om Latinamerika idag 7,5 hp AMÉRICA LATINA EN LA ENSEÑANZA DE ESPAÑOL Ht 2013, veckoslut, 25 % Latinamerika är ett kulturområde som bland annat omfattar 19 länder med spanska som officiellt språk. Ett kännetecken för dessa länder är den stora mångfalden av människor med helt olika bakgrund. Skilda politiska system och djupa ekonomiska ojämnheter är också representativa särdrag för Latinamerika. Kan man då tala om Latinamerika som ett likformigt område? Vilka förändringar har skett de senaste tjugo åren? På vilka sätt skiljer sig länderna åt och vad beror det på? Hur påverkas kulturgrupperna i Latinamerika av globaliseringen? Kursen behandlar dessa frågor. I kursen används förutom litteratur också konst, musik, film och foto som verktyg för att introducera omvärldskunskap i spanskundervisningen. Utöver seminarierna och litteraturläsning skall deltagarna genomföra och redovisa en självständig undersökning inom ett studerat område. Efter genomgången kurs förväntas den studerande ha fördjupad kännedom om relevanta kulturella och samhälleliga särdrag i latinamerikanska länder kunna identifiera och beskriva de senaste tjugo årens politiska fenomen och förändringar i samhällsstrukturer representativa för Latinamerika kunna analysera globaliseringens inflytande i Latinamerikas utveckling kunna tillämpa sina kunskaper om Latinamerika i undervisningen. Kursen pågår under en termin och består av ett antal träffar i Stockholm (lördagar, preliminärt v 36, 39, 42, 45 och 48). Kursspråket är spanska. HÖSTTERMINEN 2013 Kursstart augusti 2013 (v 34) Anmälan sker på senast 15 april 2013 Mer information Fernando Álvarez, , eller Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, För mer information besök 13

14 Didaktiskt material i modersmålsundervisningen i spanska 7,5 hp MATERIAL DIDÁCTICO EN LA ENSEÑANZA DE ESPAÑOL COMO LENGUA MATERIA Ht 2013, veckoslut, 25 % Ett av de problem som modersmålslärare i spanska konfronteras med, är bristen på lämpligt material som är anpassat till elevernas behov och som relaterar till det svenska samhället. De förekommande läromedlen är antingen producerade för elever i spanska som främmande språk eller för elever som har spanska som modersmål och bor i spanskspråkiga länder. I ingetdera fallet är dessa läromedel anpassade till specifika behov hos spansktalande barn- och ungdomar som bor i Sverige. I kursen undersöks och analyseras förekommande läromedel, gällande anpassningen till elevernas språkliga nivå och kulturella identitet. Dessutom kommer kursen att, utifrån styrdokumenten för modersmål, behandla tillämpning av behovsanalyser, språkdidaktiska strategier och metoder för produktion av undervisningsmaterial. Kursen pågår under en termin och består av ett antal träffar i Stockholm (lördagar, preliminärt v 36, 39, 42, 45 och 48). Lärare från Instituto Cervantes medverkar. Kursspråket är spanska. HÖSTTERMINEN 2013 Kursstart september 2013 (v 36) Anmälan sker på senast 15 april Mer information Fernando Álvarez, , eller Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, 14 För mer information besök

15 Att undervisa tyska i en skapande och föränderlig miljö 15 hp Ht 2013 Vt 2014, veckoslut, 25 % Internet, tidskrifter, TV, böcker, spel, drama, musik, bilder allt detta behövs idag för en varierande och autentisk språkundervisning som kan öka lusten hos elever att läsa tyska. Hur kan man i skolan arbeta med sådant material och på ett sådant sätt att man når de mål som är uppställda i skolans styrdokument? Hur kan vi möta elevernas intresse och förkunskaper och hur kan vi öka lusten att lära sig tyska? Kursen behandlar olika språkdidaktiska metodiska aspekter för en varierad och effektiv språkundervisning. Deltagarna får möjlighet att fördjupa sig i aktuell språkdidaktisk forskning, att diskutera samt att utbyta erfarenheter och idéer. Följande områden tas upp på kursen språkdidaktiska teorier och deras användning i språkundervisningen exempel på språkdidaktiska aktiviteter för att öka elevernas lust att lära sig tyska Gemensam europeisk referensram och Europeisk språkportfolio Internet och andra mediala resurser för en autentisk språkundervisning kultur och samhälle i den tyskspråkiga världen barn- och ungdomslitteratur och deras meningsskapande dimension för språkutvecklingen grammatik som integrerad del av den språkliga kompetensen prov och bedömning. Kursen ges på kvartsfart och pågår under läsåret I kursen ingår ett antal obligatoriska träffar i Uppsala. Mellan träffarna är handledning och kommunikation webbaserad. HÖSTTERMINEN 2013 Kursstart augusti 2013 (v 35) Anmälan sker på senast 15 april Behörighet Lärarexamen om 180 hp, alternativt kandidatexamen med inriktning tyska. Mer information Marita Gareis, , eller Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, För mer information besök 15

16 Språkdidaktik, förändrat innehåll varierande arbetssätt 7,5 hp Vt 2013, kvällstid, 25 % Syftet med kursen är att belysa språkundervisningen ur ett förnyat didaktiskt perspektiv. Fokus läggs på de förändringar som framkommer inom det teoretiska språkdidaktiska forskningsfältet samt lärarnas praktiska verksamhet och erfarenhet. Deltagarna får utifrån dessa teoretiska och praktiska aspekter fördjupa sina kunskaper och utveckla strategier för en effektiv och inspirerande språkundervisning, vad gäller innehåll och arbetssätt. Kursens innehåll omfattar bl a följande språkdidaktiska frågor ur ett historiskt, samhälleligt och kulturellt perspektiv relevanta strategier för en effektiv och inspirerande språkundervisning reflektion kring den egna verksamheten analys och jämförelse av olika ämnesteoretiska och didaktiska modeller betygens och bedömningens roll för lärandet. VÅRTERMINEN 2013 Kursstart januari 2013 (v 4) Anmälan Sen anmälan kan göras fram till kursstart på Behörighet Lärarexamen om 180 hp, alternativt kandidatexamen, inriktning engelska och/ eller moderna språk. Mer information Marita Gareis, , eller Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, Kursen vänder sig till lärare i språk. Den ges på kvartsfart och pågår under vårterminen Deltagarna träffas på torsdagar, kl v 4, 7, 12, 16 och 20. Mellan träffarna är handledning och kommunikation webbaserad. 16 För mer information besök

17 Att undervisa modersmål i klassrummet och på distans 7,5 hp ATT PLANERA, GENOMFÖRA OCH UTVÄRDERA UNDERVISNINGEN I MODERSMÅL Ht 2013, distans, 25 % I läroplanen Lgr 11 framhålls modersmålets betydelse för lärande. Det finns alltså ett samband mellan utveckling av elevens modersmål och elevens prestation i andra skolämnen. Modersmålsundervisningen ska ge eleven möjlighet att utveckla språk, identitet och förståelse för omvärlden. Kursen Att undervisa modersmål i klassrummet och på distans ger deltagarna insikter i den kulturella och språkliga dimensionen av modersmålet, för att de sedan kunna förmedla olika perspektiv till sina elever. Kursen vänder sig till modersmålslärare och behandlar olika språkdidaktiska, metodiska och tekniska aspekter för en varierad och effektiv modersmålsundervisning. Deltagarna får fördjupa sig i relevant språkdidaktiskt forskning, samt planera, genomföra och utvärdera olika undervisningsprojekt. Kursen ger deltagarna möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter och idéer kring undervisningen på distans såväl som i klassrummet. Följande områden tas upp på kursen språkdidaktiska teorier i modersmålsundervisningen struktur och innehåll i modersmålsundervisningen i klassrummet och på distans aktiviteter för att öka elevernas engagemang mediala resurser för en autentisk språkundervisning. Kursen ges på kvartsfart och pågår under höstterminen Kursen börjar med en träff i Uppsala, v 35, Därefter är undervisning, handledning och kommunikation webbaserad. HÖSTTERMINEN 2013 Kursstart augusti 2013 (v 35) Anmälan sker på senast 15 april Mer information Marita Gareis, , eller Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, För mer information besök 17

18 Internationella kollegiet Texten av professor Michelle Morrone har tillkommit efter ett föredrag i Internationella kollegiet en serie avgiftsfria café-seminarier som arrangeras av Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. En gång per månad inbjuder vi till ett intressant föredrag med internationella förtecken. Föredraget följs av en informell diskussion samtidigt som vi intar afternoon tea. Platsen är Campus Blåsenhus i Uppsala. Välkommen! Programmet hittar du på 18 För mer information besök

19 On Shaky Ground: How Japan was educated to deal with the March 11, 2011 disaster and how it was not MICHELLE HENAULT MORRONE, PROFESSOR, NAGOYA UNIVERSITY. GÄSTPROFESSOR PÅ FORTBILDNINGSAVDELNINGEN FÖR SKOLANS INTERNATIONALISERING, The superior man, when resting in safety, does not forget that danger may come. When in a state of security, he does not forget the possibility of ruin. When all is orderly, he does not forget that disorder may come. Thus his person is not endangered, and his States and all their clans are preserved. (Confucius, 551 BC-479 BC) Introduction More than a year has passed since the earthquake and tsunami of March 11 th, 2011 hit the northeastern part of the main island of Japan. For Japan, nothing since War II and the Allied Occupation has challenged the mindset of an entire population as this crisis has. An analysis of the recovery efforts of the last year illustrates the role of education, both formal and informal, in teaching a nation s people how to cope with unprecedented challenges, and poses a question to us all: What lessons can the world learn from the case of a country so seemingly ready for disaster in theory, and so utterly unprepared in the event. Natural disasters remind us of the power of nature and the relative fragility of our human world. Because each disaster brings with it a unique set of circumstances, there is great diversity in how its victims respond. The most recent research has consistently shown that the presence of negative social support impedes recovery. This is particularly true in the case of the Fukushima Nuclear Power Plant disaster, the effects of which remain insufficiently addressed. In fact, although the quake and tsunami took the lives of nearly 20,000, by contrast with the zero deaths that can be directly tied to the nuclear accident, the nuclear disaster is what continues to haunt the public, keeping the terror of that day from receding into the background. The public is angry and unforgiving of Japan s nuclear industry and the technocrats and politicians who had insisted on its safety. This horrific disaster has become a wake-up call in a country where people are taught to believe that if all is done correctly all will go as planned. Education as Metaphor the hidden curriculum If we see the educational process as a metaphor, or microcosm, of the sort of society a culture values, we can see how Japan s population was successfully educated" to deal with the disaster. The way Japan reacted to the March 11 th disaster reveals basic characteristics of Japanese society as reinforced by education and explains how people were mobilized to address the immediate shock of the event, to organize large groups of dislocated individuals, and to plan for the future. För mer information besök 19

20 Here it is important to clarify the unique quality of the Japanese hidden curriculum. If one looks at the Western curriculum model based on a progressive, developmental ideology, the ideal curriculum encourages independence and inspires curiosity, elements clearly valued in Western culture. In such a system, the teacher is a guide, not the ultimate authority. The hidden curriculum implies there are two layers an official curriculum based on academic ideologies and an underlying curriculum that serves to define correct cultural values, the negative consequences of which reinforce existing social inequalities. This term is a bit of a misnomer in the Japanese case because nothing about the Japanese curriculum is hidden. The values to be imparted are open, clear, and well understood. Schools educate academically but to a greater degree socially and this is well understood and deemed entirely appropriate. Children are to learn important aspects of life beyond school the abc s of social interaction and social function. Teachers and parents agree that these values should be prioritized and that the main place for learning them is elementary school. Thus, a pupil s experience of Japanese school assures a built-in understanding of how society works on all levels, even in disaster-mode. Stated Goals The most recent revision of the curriculum guidelines created by the Japanese Ministry of Education was made in In the first chapter of the revisions, the Aims and Principles section states clearly the goal of fostering the full development of character and nurturing of citizens who are sound in mind and body, imbued with the qualities necessary to create a peaceful and democratic state and society. In terms of curriculum goals, it is character building rather than academic prowess that dictates the pedagogy. The social goals center on the following characteristics: Cooperation/consideration for others children are taught from preschool years onward to be sensitive to the needs of others. This consideration, or omoiyari, is an essential tool for Japanese social survival, and in the early years of education, is for all intents and purposes, more valued than intellectual achievement or competitiveness. Hierarchy of authority in the play/school environment, the notion of age hierarchy is reinforced by the value placed on sempai (older)/kohai (younger) relations, which requires older children to be more generous and understanding toward those below themselves in the hierarchy and younger children to show more respect and deference toward those above. Obedience and Loyalty Legal scholars often note the degree to which Japan is not a legalistic culture. Law has little say in day-to-day affairs. Rather social rules based on consensual agreement rule the day. Consensus is reinforced not by the oversight of higher authority but by a shared commitment to preserve common sense rules out of respect for precedent and fear of ostracism. Teachers tend to believe that small children disobey because they do not understand a rule, not because they simply want to be different or rebel. Following instructions Just as in the military, when a clear line of authority is understood, following instructions is seen as a natural outcome. Not to follow instructions is not a measure of creativity or independence; rather it would be considered selfish and anti-social. Thoroughness When instructions are clear, thoroughness is understood to be the best and most appropriate way to get any job done. To do otherwise seems a waste of time and suggests either a lack of understanding of the instructions given or disrespect for the one giving them. Apprentice potters, for example, follow the tedious practice regimes of their masters in order to gain wisdom through perseverance. Preparation As efficiency is highly valued, a premium is placed on preparation. Japanese agricultural metaphors suggesting the importance of caring for the roots of the plant before the plant emerges from the ground are frequently employed in contemporary urban life, too. 20 För mer information besök

Distanskurs i multimedia

Distanskurs i multimedia Rapport Distanskurs i multimedia Uppsala universitet Växjö universitet Umeå universitet KTH With English translation {1} Innehåll 1. Bakgrund...3 Tidigare kurser...3 De aktuella kurserna...3 2. Distansutbildning...4

Läs mer

Svenska Unescorådets konferens om Unescos kulturkonventioner, 1 december 2010, Historiska museet, Stockholm

Svenska Unescorådets konferens om Unescos kulturkonventioner, 1 december 2010, Historiska museet, Stockholm Svenska Unescorådets konferens om Unescos kulturkonventioner, 1 december 2010, Historiska museet, Stockholm PROGRAM Block 1 Görel Thurdin, ordförande för Svenska Unescorådet, hälsar välkomna. Samtal om

Läs mer

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007 En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt RAPPORT 5906 DECEMBER 2008 Landskapsstrategier i En utvärdering av pilotprojektens organisation

Läs mer

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD 8tto Stockholm 2013 KREATIVT KAPITAL... Emma Stenström och Lars Strannegård

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler flip for English närv! Personaltidning för medicinska fakulteten vid lunds universitet Nr 4 2014 Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

Läs mer

Att lyfta matematiken

Att lyfta matematiken Att lyfta matematiken intresse, lärande, kompetens Betänkande av Matematikdelegationen Stockholm 2004 SOU 2004:97 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing Olika discipliner, såsom konst, musik, vetenskap m.fl., har olika kulturer av lärande. Vissa

Läs mer

PISA 2000. Svenska femtonåringars läsförmåga och kunnande i matematik och naturvetenskap i ett internationellt perspektiv

PISA 2000. Svenska femtonåringars läsförmåga och kunnande i matematik och naturvetenskap i ett internationellt perspektiv PISA 2000 Svenska femtonåringars läsförmåga och kunnande i matematik och naturvetenskap i ett internationellt perspektiv 1 Förord Hur väl rustade är dagens unga att möta framtidens utmaningar? Klarar de

Läs mer

Att lära av de bästa en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv

Att lära av de bästa en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv Att lära av de bästa en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv Johannes Åman Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:8 Finansdepartementet Rapportserien

Läs mer

"DET ÄR VÄL DET VI SYSSLAT MED I ALLA ÅR?"

DET ÄR VÄL DET VI SYSSLAT MED I ALLA ÅR? Magisteruppsats i utbildningsvetenskap vid Institutionen för pedagogik - 2010 "DET ÄR VÄL DET VI SYSSLAT MED I ALLA ÅR?" Att förstå sig på formativ bedömning Kristin Häggkvist Arbetets art: Titel: Engelsk

Läs mer

För framtidens hälsa en ny läkarutbildning

För framtidens hälsa en ny läkarutbildning För framtidens hälsa en ny läkarutbildning Betänkande av Läkarutbildningsutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:15 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Individualisering i ett skolsammanhang

Individualisering i ett skolsammanhang Individualisering i ett skolsammanhang monika vinterek Forskning i fokus, nr. 31 S E R I E N F O R S K N I N G I F O K U S V I D M Y N D I G H E T E N F Ö R S K O L U T V E C K L I N G Är en skriftserie

Läs mer

Framtiden börjar nu. Utbildning och forskning i ett framtidsperspektiv, en antologi för dialog om den svenska högskolan 2030

Framtiden börjar nu. Utbildning och forskning i ett framtidsperspektiv, en antologi för dialog om den svenska högskolan 2030 Framtiden börjar nu Utbildning och forskning i ett framtidsperspektiv, en antologi för dialog om den svenska högskolan 2030 3 Framtiden börjar nu Utbildning och forskning i ett framtidsperspektiv, en

Läs mer

Rapport 2013:12. Satsningen på fler poliser. Vad har den lett till?

Rapport 2013:12. Satsningen på fler poliser. Vad har den lett till? Rapport 2013:12 Satsningen på fler poliser Vad har den lett till? Satsningen på flera poliser Vad har den lett till? Rapport 2013:12 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande

Läs mer

Skriftpraktiker hos barn och unga

Skriftpraktiker hos barn och unga Hurdan betydelse har läroboken för lektionens agenda? Vilka möjligheter till skriftspråksutveckling uppstår då barn är aktiva på Facebook, bloggar och då de spelar dataspel? Kan litteraturundervisningen

Läs mer

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE TA ANSVAR I EUROPA för mångfald, rättvisa och fred Take responsibility in Europe FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE Innehåll Förord 1 Detta vill vi 3 Grunden för kyrkornas agerande 7 Kyrkor i samverkan 10

Läs mer

En kår i kläm Läraryrket mellan professionella ideal och statliga reformideologier

En kår i kläm Läraryrket mellan professionella ideal och statliga reformideologier En kår i kläm Läraryrket mellan professionella ideal och statliga reformideologier Niklas Stenlås Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2009:6 Finansdepartementet Förord Diskussionen

Läs mer

VÄRLDSARV FÖNSTRET MOT HISTORIEN OCH VÄRLDEN

VÄRLDSARV FÖNSTRET MOT HISTORIEN OCH VÄRLDEN VÄRLDSARV FÖNSTRET MOT HISTORIEN OCH VÄRLDEN Del I: Vad är världsarv? Del II: Världsarv i skolan Del III: Världsarv i Sverige Del II VÄRLDSARV I SKOLAN Producerad av: Svenska Unescorådet 103 33 Stockholm

Läs mer

"VI KAN SKRIVA FÖRARGUMENT OCH SEDAN MOTARGUMENT"

VI KAN SKRIVA FÖRARGUMENT OCH SEDAN MOTARGUMENT Mälardalen University Press Dissertations No. 168 "VI KAN SKRIVA FÖRARGUMENT OCH SEDAN MOTARGUMENT" OM DELIBERATIVA SAMTAL I UNDERVISNING I SVENSKA SOM ANDRASPRÅK PÅ HÖGSKOLENIVÅ Samira Hajjouji Hennius

Läs mer

Integration var god dröj

Integration var god dröj Integration var god dröj Integration var god dröj Utvärdering av kommunernas introduktionsverksamhet för nyanlända invandrare mottagna 2001 Integrationsverkets rapportserie 2004:01 Integrationsverket,

Läs mer

Orsaken till tredje världens fattigdom Kompendium SP3de

Orsaken till tredje världens fattigdom Kompendium SP3de Orsaken till tredje världens fattigdom Kompendium SP3de Vad är fattigdom? Håkan Danielsson Från SIDA:s hemsida Definitionerna av fattigdom är många och skiftande. Enligt Världsbanken är en mycket fattig

Läs mer

Who should do What to Whom?

Who should do What to Whom? DS DS Who should do What to Whom? Occupational Groups Views on Special Needs GUNILLA LINDQVIST School of Education and Communication Jönköping University Dissertation Series No. 22 2013 Who should do

Läs mer

Kreativitet och mångfald. Kulturarvspedagogik för ett nytt decennium

Kreativitet och mångfald. Kulturarvspedagogik för ett nytt decennium Kreativitet och mångfald Kulturarvspedagogik för ett nytt decennium RAPPORT FRÅN NCK:S VÅRKONFERENS 2011 NCK:S VÅRKONFERENS 2011 9 10 februari 2011 i Östersund, Sverige KREATIVITET OCH MÅNGFALD Kulturarvspedagogik

Läs mer

IDROTTSengelska. ett studiematerial om idrottsutbyte med andra länder

IDROTTSengelska. ett studiematerial om idrottsutbyte med andra länder IDROTTSengelska ett studiematerial om idrottsutbyte med andra länder Innehållsförteckning DEL 1 Förord...3 Inledning...4 1.Studieplan...5 2.Att arrangera tävlingar med utländska deltagare...6 3.Funktionärsutbildning...8

Läs mer

Ownership of a Cultural Landmark - The Case of Gotha Canal. Av Per-Olof Bjuggren och Henrik af Donner

Ownership of a Cultural Landmark - The Case of Gotha Canal. Av Per-Olof Bjuggren och Henrik af Donner Ownership of a Cultural Landmark - The Case of Gotha Canal Av Per-Olof Bjuggren och Henrik af Donner The publishers will keep this document on-line on the Internet (or its possible replacement network

Läs mer

BARNS OCH UNGAS UTBILDNING I ETT SEGREGERAT SAMHÄLLE

BARNS OCH UNGAS UTBILDNING I ETT SEGREGERAT SAMHÄLLE BARNS OCH UNGAS UTBILDNING I ETT SEGREGERAT SAMHÄLLE Mångfald och migration i valfrihetens skola VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 2014 BARNS OCH UNGAS UTBILDNING I ETT SEGREGERAT SAMHÄLLE Mångfald och migration

Läs mer

internationell jämförbarhet nationell styrning aktuella perspektiv på högskolans examensordning Högskoleverkets rapportserie 2001:10 R

internationell jämförbarhet nationell styrning aktuella perspektiv på högskolans examensordning Högskoleverkets rapportserie 2001:10 R & internationell jämförbarhet nationell styrning aktuella perspektiv på högskolans examensordning Högskoleverkets rapportserie 2001:10 R & internationell jämförbarhet nationell styrning aktuella perspektiv

Läs mer

Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal

Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal Slutbetänkande av Utredningen om utvärdering av lokala utvecklingsavtal Stockholm 2005 SOU 2005:29

Läs mer

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården rapport 6339 maj 2010 Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet

Läs mer