HR&LEADERSHIP BRIEFING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HR&LEADERSHIP BRIEFING"

Transkript

1 NR# HR&LEADERSHIP BRIEFING FAKTA, TRENDER OCH VERKTYG FÖR ATT SKAPA ATTRAKTIVA ARBETSPLATSER AKTUELLA TRENDER & ANALYS S. 2 INTERNATIONAL BRIEFING S. 4 TREND & ANALYS Individuella utvecklingsplaner på väg att bli alltmer obsoleta S. 12 DETTA NUMMERS CHEFSVERKTYG Kommunicera för att skapa positiv utveckling! 3 CHEFSINTERVJU Mångfalden på hotellet gör oss toleranta och vidsynta och då är det lättare att vara chef. Pia Rylander, HR-chef Grand Hôtel SVENSKA FRAMGÅNGSS. EXEMPEL S. Behåll den positiva utvecklingen tänk på vad du säger! Som chef tenderar vi att ställa frågor som antingen bidrar till eller hindrar utveckling. Reflektera kring i vilka sammanhang du använder de olika typerna av frågor nedan och vilka effekter detta får för dig och dina medarbetare. 8 SOCIALA MEDIER Trendrapport 2015: mer analys, mobilt fokus och ökad S. transparens. TEMA DEN NYA 7 ARBETSPLATSEN NYHETER Tjejdagen Volvos satsning på fordonsintresserade tjejer. S. 12 EMPLOYER BRANDING Employer branding i sociala medier: så maximerar ni ROI S. TEMA: 14 En aktivitetsbaserad kontorsmiljö kan bli ett kraftfullt förändringsverktyg! Först var kontoret bara en plats där man skulle kunna utföra arbetsuppgifterna, sedan kom man på att medarbetarna arbetade bättre om de trivdes och därför satsade man på trivsamma kontor. Idag har man kommit ett steg längre och börjat använda kontorsmiljön för att påverka medarbetarnas beteenden och därmed åstadkomma förändring. Den fysiska miljön påverkar både arbetssätt och ledarskap och är man noggrann kan den bli ett verkligt kraftfullt verktyg för att ta organisationen mot de mål man har satt upp, säger Cecilia Söderström, HR-chef på Vasakronan vars huvudkontor i centrala Stockholm är en av Sveriges modernaste kontorsmiljöer. DEN NYA ARBETSPLATSEN S. 18 S InsightLab,

2 TRENDER & ANALYS Korn Ferry-studie: kulturen behöver förmedlas tydligare för att ge vägledning En nyligen genomförd global undersökning av chefsrekryteringsföretaget Korn Ferry visar att de allra flesta (72 procent) av de tillfrågade anser att kulturen är avgörande för organisationens framgång. Dock anser endast 32 procent av de tillfrågade cheferna att deras organisationskultur och strategi är i synk med varandra. Undersökningen visade även att trots att chefer förstår vikten av företagskulturen, så är det en minoritet (25 procent) som anser att de har förmedlat kulturen till medarbetarna på ett sådant sätt att det ger dem vägledning i sitt arbete. Detta måste förändras, menar Dave Eaton, senior partner på Korn Ferry. I en tid av globalisering, outsourcing och fusioner måste företag identifiera och kommunicera en sammanhållen kultur och knyta den tillbaka till verksamhetsstrategin. Ambitionen måste vara att använda kulturen som en drivkraft och en grund för organisatorisk tillväxt och omvandling, anser Eaton. Källa: 1. Attrahera och behålla personer som bidrar till helheten. Många jobbar fortfarande med att mäta och förbättra prestationer på individ- och avdelningsnivå. Vad organisationer enligt CEB behöver är personer som inte bara förbättrar sitt eget arbete utan som agerar på ett sånt sätt att det utvecklar helheten. Det här är personer som kan utmana status quo och bidra till att transformera verksamheten. 2. Skapa ett snävt employer brand som attraherar färre, men rätt personer. Andelen sökande på varje ledig tjänst har i snitt ökat med 33 procent de tre senaste åren, samtidigt som kvaliteten på de sökande inte har ökat. Detta driver arbete och kostnader för HR och rekryterande chefer. Att skapa ett employer brand som attraherar färre men rätt personer blir därför allt viktigare. 3. Lär medarbetare hur de lär, inte bara vad. Enligt CEB:s studier ger mindre än hälften av de investeringar som görs i lärande och kompetensutveckling något mätbart resultat. Utmaningen för HR är hjälpa chefer och medarbetare utveckla ett lärande beteende snarare än att mata dem med innehåll via en rad olika medier och plattformar. 4. Skapa effektiva stöd till verksamhetscheferna. Enligt CEB:s mätningar anser färre än var femte linjechef att HR är en effektiv partner i det dagliga ledarskapet. Att skapa effektiva självservicesystem för chefer, utformade för att både utveckla ledarskapet och lösa problem här och nu är en av nycklarna, men också att utveckla arbetsmiljö och kultur i vilket arbetet sker. 5. Identifiera era high-potentials och inte enbart era högpresterare. Många organisationer sätter fortfarande likhetstecken mellan höga prestationer och potential att bli en framtida ledare. CEB:s undersökningar visar att endast var sjunde så kallad high performer också är en high potential. Att identifiera framtida ledare kräver en medveten och faktabaserad process vilket många organisationer fortfarande saknar. Följaktligen är 5 av 6 HR-chefer idag missnöjda med utfallet av deras program för att identifiera och utveckla framtida ledare. Källa: https://www.executiveboard.com/blogs/5-priorities-hr-cant-ignore-in- 2015/?business_line=human-resources 5 utmaningar som HR behöver adressera under 2015 Det globala ledarskapsföretaget Conference Executive Board (CEB) som bland annat driver nätverk med seniora chefer i ett antal länder har identifierat fem utmaningar HR står inför. De menar att många HR-funktioner arbetar på ett sätt som inte är anpassat till de nya förutsättningarna på talangmarknaden. För att skapa en HR-funktion som går i takt med förändringarna i omvärlden och internt behöver följande fem frågor ligga högst upp på agendan under kommande år Insightlab

3 HR&LEADERSHIP:BRIEFING NR: HR & LEADERSHIP BRIEFING Thomas Nyberg Varför pratar inte Google, Twitter och Linkedin om HR? Jag var nyligen med på konferensen SIME HR i Stockholm. En av talarna, Annika Steiber, har studerat hur framgångsrika företag som Google, LinkedIn och Spotify arbetar med sina personal- och talangfrågor. Hon konstaterade att det var slående att de mycket sällan använde begreppet HR de ser helt enkelt inte sina medarbetare som resurser. Det är snarare så att organisationen ses som en resurs för talangfulla medarbetare att kunna skapa, förändra och utveckla. Ett annat intryck var att det är hela organisationens angelägenhet att hitta nya talanger personer som inte bara passar in utan framför allt gillar och kommer till sin rätt i kulturen. Faktum är att för dessa organsiationer är det den enskilt viktigaste uppgiften för både högsta ledningen och resten av organisationen. Annika Steiber är författare till boken Googlemodellen Företagsledning för kontinuerlig innovation i en snabbföränderlig värld. Du kan ladda ned den gratis på: Individuella utvecklingsplaner alltmer obsoleta Utveckling är viktigare än någonsin för både den enskilde medarbetaren och för organisationen, men många arbetsgivare och anställda upplever att det finns stora brister inom detta område. Studier av bland annat Oxford Economics visar att så många som 60 procent av de anställda är missnöjda med sin utveckling. Enligt Julie Winkle Giulioni, författare till boken Help them grow or see them go, ligger en av orsakerna i en förlegad syn på utveckling. Hon menar att begreppet individuella utvecklingsplaner leder oss i fel riktning. Hon menar att lärande för det första inte längre är individuellt det sker i ständigt utbyte med vår omgivning. Vidare menar hon att ordet utveckling allt för ofta tar sikte på att förbättra människors svagheter istället för att bejaka deras styrkor och möjligheter. Sist är ordet plan inte längre relevant eftersom planer idag tenderar att bli inaktuella den minut de är färdigformulerade. Giulioni föreslår en ny syn som handlar om att ha iterativa dialoger runt möjligheter : Från individuellt > iterativt. Vad händer om vi gör utveckling till en gruppaktivitet? Att kunna ge och få feedback och idéer kring ny kunskap, kompetenser och förmågor ifrån vårt professionella nätverk. E-post: Ansvarig utgivare: Anna Dyhre Chefredaktör: Thomas Nyberg Redaktion: Jeanette Fagerhall, Erik Fors- Andrée, Mats Frick, Annika Lagerhorn, Gabriella Morath och Priyanka Aich. Beställningar: , Fax Pris: kr exkl. 6% moms Insightlab AB, Skeppsbron 38, Stockholm. Innehållet i HR&Leadership Briefing får ej dupliceras, distribueras eller säljas utan skriftligt tillstånd från Insightlab AB. HR&Leadership:Briefing är Sveriges ledande omvärldstjänst inom strategisk HR och ledarskap och vänder sig till dig som är personal ansvarig, chefsutvecklare, vd eller sitter i ledningsgruppen. Förutom 8 delrapporter per år innehåller tjänsten ett onlineverktyg (www.insightonline.se) för att underlätta beslutsunderlag och egna presentationer. Varje delrapport består av en nyhetsdel med omvärldsbevakning av de ledande källorna internationellt samt en temabaserad fördjupningsdel kring någon av de största utmaningar chefer och personalansvariga står inför idag. Om Insightlab Insightlab förser chefer och personalansvariga med lösningar och nyheter kring aktuella utmaningar inom ledarskap och human resources. Övriga produkter från Insightlab Kompetensförsörjning Onlinetjänst (www.insightonline.se) med de mest effektiva verktygen för att attrahera och behålla rätt personal. Enklare vardag Onlinetjänst med verktyg och inspiration för en enklare och mer produktiv vardag. Utvecklande ledarskap Onlinetjänst för chefer med verktyg för ett modernt ledarskap. Kompetenskortet Seminarieserie med ett urval av de bästa föreläsarna i Sverige. Från utveckling > möjligheter. Istället för att rikta in sig på några få utvecklingsområden och sätta mål och planer för dessa bör uppgiften vara att generera ett ständigt flöde av möjligheter. Från planer > dialoger. Planer tenderar att fokusera för mycket på form och processer och dessutom göras alltför sällan. Chefer och utbildare behöver inleda dialoger i vardagen med anställda för att se vilket lärande, nya uppgifter och utmaningar, deltagande i nätverk osv som behövs här och nu Insightlab 3

4 INTER- NATIONAL BRIEFING Business Today India Business Week The Economist Entrepreneur Fast Company Financial Times Forbes Harvard Business Review HR Magazine HRM Asia Inc. Management Today McKinsey Quarterly New York Times People Management Sloan Management Review Strategy & Business Training Journal Wall Street Journal Wired Workforce Business Today India Business Week The Economist Entrepreneur Fast Company Financial Times Forbes Harvard Business Review HR Magazine HRM Asia Inc. Management Today McKinsey Quarterly New York Times structure. People Management Sloan Management Review Strategy & Business Zappos to stop using job postings Zappos is all set to discontinue the practice of using job postings for recruiting talent. According to Stacy Zapar, the company s branding strategist, Zappos intends to swap job postings for its Zappos Insider programme. The company receives more than 30,000 job applications every year and hires only about 300. So far, Zappos has been using conventional job postings including titles, specifications, and job descriptions but it plans to rely entirely on its Insider programme now. On the Zappos Insider site, potential employees can sign up, connect (with each other The winner of this year s RSA Student Design Awards has re-imagined workspaces to boost employee productivity and efficiency. This new design clearly demarcates work as work and every space is consciously designed to facilitate a specific type of work. The winner of the award, industrial design student James Donnellan from Dublin, wanted to structure the workspace in a way that naturally suggests the optimal type of work while also making employees more efficient. Here are Donnellan s ideas for the ideal modern office: and the company), discuss ideas and get to know employees who already work for Zappos. In turn, the company also hopes to know its applicant pool a little better, including candidate profiles, strengths, personalities and interests as it uses the Insider site as its primary recruitment tool going forward. Source: Harvard Business Review Rethinking your workspaces to maximise productivity For a while now, there has been a consistent movement towards flattening corporate organisational structures because research indicated that flatter companies tend to be more innovative, lean, and efficient. Now, Dr. Aaron Kay, professor of management at Duke University, has found empirical evidence to suggest that hierarchy can actually improve employee happiness and productivity, provided it s the right kind of organisational Kay s research indicates that organisational hierarchies are more viable for long-term projects because this type of structure gives employees The office is spread out over two floors, with the first floor having a more open look and feel, meant to encourage employee interaction and casual conversations about new ideas and current projects. Upstairs is all about facilitating individual as well as group work. Employees can take soothing breaks inside glass pods featuring plants to help with concentration, learning, and reflection. Source: Fast Coexist Hierarchy isn t always bad a greater sense of control over their jobs and actions. In hierarchical organisations, employees know why they are doing what they are doing (i.e., more clarity about tasks/roles) and have more certainty due to managerial supervision and direction. Predictability is key, argues Kay, and it assures employees that their efforts will achieve the desired outcome and that their work will be rewarded. Source: Inc Insightlab

5 HR&LEADERSHIP:BRIEFING NR: Finding temp workers using LiquidTalent LiquidTalent is a new mobile platform geared towards helping HR managers find the best local talent, specifically the talent in the freelance market. LiquidTalent is based on the idea that employees no longer want to be restricted to a nine-to-five environment and that they want to have more control over where, when and how they work. This new platform helps freelancers have the lifestyle and flexibility they seek without having to take a hit financially, says cofounder and CEO of LiquidTalent, Alex Abelin, an ex-googler. Neuroscience can help leaders understand how employees learn We re still a long way from completely understanding the capacity or workings of the human brain but neuroscience has advanced enough to help explain how people learn. Researchers at the NeuroLeadership Institute along with memory neuroscientists collected, analysed and reviewed data from across the world to better understand how the recall and learning of information took place in the human brain. The study found results that can have very interesting implications for leaders and managers trying to embed new information and ideas among employees. As per a recent survey conducted by Capgemini, as many as 90% of all jobs in America in 2015 will require candidates who possess communication and information technology skills as well as social media skills. Most employers look to hire millennials for these jobs, considering they are digital natives, but this may not always be a smart move, argues Dr. William Ward, who teaches Communication at Syracuse University. Considering that freelancers are growing in numbers (e.g., they make up 34% of America s economy according a study sponsored by the Freelancers Union and Elance-oDesk), mobile platforms like this can be extremely useful tools for HR managers. Companies can use tools like LiquidTalent to hire locally available freelancers which can save time and money compared to hiring full-time employees. Source: Tech Cocktail The first requirement is high levels of attention/ focus and the absence of multi-tasking. Second is the effort to generate mental maps to organise new information and ideas. Third, people need to feel strongly about something to recall and learn related information. Lastly, it is crucial to space out the learning in mouth pieces to allow people to absorb and process the information. Source: Chief Learning Officer Crucial for companies to hire social media experts According to Ward, millennials use social media like Facebook primarily for connecting with friends. They don t really understand how to leverage social media to attain strategic organisational goals or how to analyse the copious amounts of data available freely on social media. The idea is to hire employees (millennials or not) who can engage with social media by sharing the right kind of content and attracting the right kind of followers (potential candidates, investors, customers etc.) and building a corporate network. Source: Fast Company the-job-skills-gap-you-havent-considered Business Today India Business Week The Economist Entrepreneur Fast Company Financial Times Forbes Harvard Business Review HR Magazine HRM Asia Inc. Management Today McKinsey Quarterly New York Times People Management Sloan Management Review Strategy & Business Training Journal Wall Street Journal Wired Workforce Business Today India Business Week The Economist Entrepreneur Fast Company Financial Times Forbes Harvard Business Review HR Magazine HRM Asia Inc. Management Today McKinsey Quarterly New York Times People Management Sloan Management Review Strategy & Business 2014 Insightlab 5

6 INTER- NATIONAL BRIEFING Business Today India Business Week The Economist Entrepreneur Fast Company Financial Times Forbes Harvard Business Review HR Magazine HRM Asia Inc. Management Today McKinsey Quarterly New York Times People Management Sloan Management Review Strategy & Business Training Journal Wall Street Journal Wired Workforce Business Today India Business Week The Economist Entrepreneur Fast Company Financial Times Forbes Harvard Business Review HR Magazine HRM Asia Inc. Management Today McKinsey Quarterly New York Times People Management Sloan Management or Review raise. Strategy & Business Adidas struggles with attracting top talent As a global leader in sporting gear, one wouldn t imagine that it would be difficult for Adidas to attract and retain the best talent. But it is. Adidas headquarters are located near Herzogenaurach, in rural Bavaria where top talent is reluctant to go. In response, Adidas has recently decided to place some of its crucial design jobs in global cities locations that the best talent gravitate towards, says Steve Fogarty, who is in charge of Adidas branding and digital recruiting. Adidas up and coming creative studios are now located in New York, Portland, Tokyo, Shanghai The concept of work from years ago is all but dead because employees approach to work has changed dramatically, especially with millennials poised to take over workplaces completely in the next decade or so, says Jacob Morgan, author of The Future of Work: Attract New Talent, Build Better Leaders, and Create a Competitive Organization. Here s a quick look at the evolution of today s employee: and Rio. Adidas is leveraging technology so that its employees can work from anywhere in the world. But at the same time, the company is sprucing up its HQ with new buildings, a state of the art campus, sports fields, on-site gym, kindergarten facilities for employees kids, and a kitchen that delivers gourmet food. Source: Business Insider The changing face of your employees Traditionally, employers have been the ones to lament the lack of skills among employees, both current and prospective. But now, a recent employee survey sponsored by online training company Udemi shows that 60% of employees realise that they need more effective skills to do their jobs better and that a skills gap exists. More than 50% reported that they don t have all the knowledge/skills they need to excel at their jobs. About 33% said that not having these skills caused them to be passed over for a promotion and/ Employees of the past used to work 9-5, came to the office to get work done using equipment provided by the company. Employees today work anytime, from anywhere, using any device they want. Gen X aspired for dream jobs and promotions. Today s go-getters make their own jobs and climb their own ladders. In the past, employees used to hoard information and were assigned pre-determined work. Now, employees freely share information and work on assignments as they arise. Source: Forbes Employees feel the skills shortage too The survey also revealed that that the most pronounced skills shortage perceived by employees were technological skills like new software and programming (33%), followed by management skills (24%), financial skills (9%), and administrative skills (7%). To gain these skills, some employees take formal classes (online or in-class) but the majority of employees learn informally from coworkers. Source: Harvard Business Review Insightlab

7 TRENDBAROMETERN: SOCIALA MEDIER Trendrapport för 2015: mer analys, mobilt fokus och ökad transparens Learn on demand, ökad måltransparens i teamet och realtidsdata som hjälper HR att ta bättre beslut är några av trenderna vi kan vänta oss inför Det visar rapporten HR Technology for 2015: Ten Big Disruptions Ahead. Det var på HR Technology Conference and Expo i Las Vegas i oktober som Bersin by Deloitte presenterade tio av de mest framträdande HR- och tekniktrenderna inför kommande år. Användarvänligheten och möjligheten till omedelbar feedback är enligt Josh Bersin på Deloitte två av de viktigaste faktorerna att notera för organisationer och HR-ansvariga. Genom att med enkla appar och intuitiva feedbacksystem applicera och integrera HR-processer i de anställdas vardag, kan HR börja gå från att enbart hämta in och sprida information till att engagera och aktivera de anställda. Samtidigt kan dessa system ge chefer värdefull realtidsinformation som gör det enklare att ta rätt beslut och snabbt anpassa sig efter skiftningar i och utanför organisationen. Täta målavstämningar och realtidsinfo ett framgångskoncept för HR Tidigare undersökningar av Deloitte har enligt Josh Bersin visat att organisationer som går igenom och uppdaterar sina målsättningar fyra eller fler gånger per år generellt har högre kundnöjdhet. Om HR i samma anda med hjälp av agila, kontinuerliga målmätsystem löpande kan hålla koll på både medarbetarnas och organisationens status kan det enligt Bersin finnas mycket att vinna och stora summor att spara. Här är några av trenderna ur rapporten: HR blir (ännu mer) mobilt: den mobila trenden håller i sig, och fokus ligger nu på att smartphone-integrera så många HR-relaterade ärenden som möjligt i medarbetarnas vardag. Analysdrivna lösningar: allt större fokus på mätsystem som på olika sätt i realtid ska hjälpa organisationer att dra ner på kostnader utan att påverka medarbetarnas flexibilitet och produktivitet. Social sensing : big data kombinerat med traditionella/psykologiska bedömningssystem kan tillsammans hjälpa organisationer att få bättre grepp om samspelet mellan talanger, personligheter, lönsamhet och organisationens kultur. Internet of things : allt fler organisationer satsar nu på att hitta sätt att fånga upp data rörande allt från hårda faktorer som arbetstider till hur högpresterande medarbetare uppfattar sina jobb och varför vissa presterar bättre än andra. Ökad måltransparens i teamet med appar och onlineverktyg för prestationsstyrning: allt fler organisationer satsar nu på ett mer agilt teamarbete online med check in-funktioner, Gabriella Morath Siffror, intuitiva integrerade lösningar och ökad transparens Jag tror precis jag skrev 2014 års torraste rubrik men om vi ska tro experterna är det just faktorerna ovan som kommer stå på dagordningen när det gäller kombon HR och teknologi under Och de är långt ifrån ihåliga koncept i praktiken; experterna strösslar med begrepp som inte bara ska generera eskalerande digital uppmärksamhet utan dessutom höja kvaliteten, öka deltagandet, säkra statistiken och i förlängningen spara tid och pengar. Verkar det luddigt? Vi har samlat statistiken och trenderna här intill. delade mål och löpande coaching i sociala forum. Learning management systems (LMS): ny LMS-teknologi integrerar learn on demand med talangutveckling och prestationsstyrning. Onlinekurser består utöver kunskapsbiten av samarbetsverktyg, rekommendationsfunktioner, sökmotorer, coaching och interaktiva funktioner. Källa: bersin-by-deloitte-10-top-disruptive-hr-technologyrelated-trends-poised-to-reshape-the-workplace-anddrive-organizational-success html Twitter Analytics social rekryterings nya bästa vän? Attrahera rätt talanger via Twitter genom att lära känna organisationens följare. Analysverktyget Twitter Analytics har sedan lanseringen för några månader sedan av vissa påtalats som Twitters chans att gå om (den ständiga rekryteringsettan) LinkedIn. Twitter Analytics ger varje användare två sorters data; om tweets och följare. Tweetsen lagras under 28 dagar och sorteras statistiskt efter tre olika kriterier: impressions (hur många har sett inlägget?), engagements (hur många gånger har användarna agerat på en tweet i form av klick, retweets, svar, följanden och favoritmarkeringar?) och engagement rate (antalet engagements delat med totala antalet impressions). Genom att följa och lagra statistiken var 28:e dag (när Twitter nollställer informationen) blir det möjligt att på ett helt nytt sätt få grepp om vad som fungerar eller inte. Föredrar följarna bilder eller text? Vad för slags bilder ger bäst genomslag? Det går dessutom att hålla koll på följarnas intressen och preferenser och därmed anpassa innehållet utifrån dessa. Källa: twitter-analytics-social-recruiting/ 2014 Insightlab 7

8 MIN ERFAREN- HET SOM CHEF JEANETTE FAGERHALL INTERVJUAR PIA RYLANDER, HR-CHEF PÅ GRAND HÔT Pia Rylander, HR-chef på Grand Hôtel Kort om Pia Rylander och Grand Hôtel Grand Hôtel i Stockholm är Sveriges enda femstjärniga de luxe hotell. I år firar hotellet 140 år och har sedan öppningsåret 1874 inte haft stängt en enda dag. Varje månad skickar man ut ungefär 550 lönekuvert och av dem är 320 till fast anställda medarbetare. Resten är till extrapersonal som anlitas för större evenemang och middagar. Pia Rylander har varit på Grand Hôtel sedan hösten 2011, men hon började i hotellbranschen redan Det första jobbet var som bokningskontorist på Gotland där hon senare blev konferenschef. Efter några år som egenföretagare Pia hade då ett eget bokningsbolag med en kollega och drev även en skoaffär och som lärare, kom hon tillbaka till hotellbranschen och en lång karriär inom Sheraton där Pia bland annat arbetat som HR-chef i 11 år. Mångfalden på hotellet gör oss toleranta och vidsynta och då är det lättare att vara chef Hur ser du på chefens roll? Att vara chef är så mångfacetterat. Ibland är man den som talar och ibland är man den som lyssnar. Ibland behöver man vara fyrkantig, ibland lite friare i konturerna. Det gäller att vara med i rörelsen och vara lyhörd för det som händer, så att man kan anpassa sig själv för att få ut det bästa av alla människor. Vad är viktigt för att vara en bra chef? Först och främst tror jag att det är superviktigt att man gillar sitt jobb. Och det här gäller ju inte bara chefer, utan alla. För att vi ska göra ett bra jobb måste vi gilla det vi gör och jag anser att vi alla har ett personligt ansvar att försöka se till att vi hamnar på rätt plats. Det är vi är skyldiga både vår arbetsgivare och våra kollegor, men framförallt är vi skyldiga oss själva det. Tycker jag inte att det är kul så måste jag försöka byta och hitta en plats där jag trivs. Som chef måste man dels tänka på det här för egen del, men också när det gäller medarbetarna. Man får inte ha någon i organisationen som förstör för de andra genom att vara negativ. Som chef måste man våga ta i de här frågorna. Man får inte vara konflikträdd. Ibland tycker jag att chefer lite för ofta tillåter att människor inte gör sin del utav jobbet, för att man inte vill stöta sig med någon, men det är verkligen inte schysst mot alla de andra. Om någon tillåts att komma för sent vad sänder det ut för signaler? Det handlar ofta om småsaker, men det är viktigt att man tar tag i småsaker, medan de är just småsaker. Alla har vi ett personligt ansvar att försöka hitta en plats där vi trivs. Vad vill du att folk ska säga om dig när du går i pension? Ha ha, den här frågan har jag fått på en utbildning en gång. Och jag säger nog samma sak som jag sa då: De får säga vad de vill bara de också säger att jag var rättvis. Jag har ett starkt rättvisepatos. Mina medarbetare kan nog uppfatta mig som tuff, sträng och hård, men jag hoppas och tror faktiskt också att de också upplever att jag är rättvis och även att jag är tillgänglig och att jag lyssnar på dem. Alla kan inte alltid få som de vill, men det är väldigt viktigt att alla upplever att de blir lyssnade på. Finns det någon ledarskapsfilosofi du tror på? Ska jag vara ärlig så brukar jag väl inte filosofera så mycket över det. För mig handlar ledarskapet om alla småsaker i vardagen. Jag tycker att man kommer långt med sunt förnuft och omtanke om de människor man har omkring sig. Hur ska jag behandla dem för att de ska må bra och göra jobbet ännu bättre? Något som jag också tror är väldigt viktigt är att man lever som man lär och leder genom att vara en god förebild. Lead by example och Walk the talk, brukar det väl kalllas i managementlitteraturen. Om jag säger att hotellets hissar är till för gästerna och den personal som behöver dem som housekeeping och roomservice då måste jag självklart respektera det själv, och ta trapporna. Om jag tar hissen tappar jag ju all trovärdighet. Här kan jag nog vara lite enkelspårig ibland, men om vi har en regel så ska vi följa den och det ska gälla alla. På ett hotell, där nästan alla medarbetare har direktkontakt med kunderna, kan stämningen i arbetsgruppen smitta av sig på gästerna. Hur får man till en bra stämning i gruppen? Först och främst måste man vara noggrann när man rekryterar och det viktigaste är att hitta människor med rätt attityd. Hantverket kan vi lära ut, men attityder är svårt att ändra på de ligger djupt förankrade inom oss Insightlab

9 EL HR&LEADERSHIP:BRIEFING NR: I hotellbranschen tror jag också att det här är ganska enkelt, för hit söker sig människor som tycker om människor. Vi lever ju på att gästerna gillar oss och kommer tillbaka. Och tycker man om att ta hand om gästerna, så tycker man oftast också om att ta hand om sina kollegor. Och på ett hotell samlas också väldigt många olika människor. Vi har både gäster och medarbetare från hela världen, i alla åldrar och här jobbar lika många kvinnor som män. Den här mångfalden gör oss väldigt mycket mer toleranta och vidsynta, vilket tar bort en hel del problem. Och jag är väldigt glad och stolt över att få jobba i bransch där man kan vara öppen med sin sexuella läggning och där ett utländskt namn inte alls är ett hinder för att få jobb. Vi som arbetar här är också stolta över att arbeta just på Grand Hôtel. Det här är ett fantastiskt hotell med vackra miljöer. Alla känner till oss och vi får vara med och leverera den allra bästa produkten. Även om man inte har ett lika starkt varumärke som Grand Hôtel tror jag det är viktigt att man från ledningens sida förmedlar en stolthet för företaget och det man tillsammans åstadkommer. Vilka är de största utmaningarna med att vara chef/ ledare idag? Jag tror att en av de största utmaningarna är att många chefer har för stora grupper. Allt som jag har tagit upp som viktigt för ledarskapet tar tid. Jag har en lyxigt liten grupp och därmed bra förutsättningar att göra ett bra jobb. Men många hinner inte vara närvarande och tillgängliga så att medarbetarna upplever att de blir lyssnade på. Och de hinner inte ta tag i småsaker innan konflikter uppstår de kanske inte ens märker dem i tid. Vilket är det bästa råd du har fått? Jag kommer inte direkt att tänka på ett råd, utan hur jag blev behandlad av min chef när jag var en ung konferens- och resebokare. Då sa min chef till mig att Du Pia om du behöver bjuda en kund på något som kostar upp till kr så kan du göra det utan att fråga mig, förutsatt att du i efterhand kan förklara för mig varför du valde att göra så. Det här gjorde att jag tvingades fatta beslut själv. Jag växte och blev ansvarstagande. Så ända sedan jag själv blev chef har jag haft som ledstjärna att ge mina medarbetare mandat att agera på egenhand empowerment. Ni har anställt ungdomar med funktionshinder kan du berätta om era erfarenheter? Vi fick frågan från bemannings- och rekryteringsföretaget Peritos, som arbetar med ungdomar från gymnasiesärskolan och vi funderade inte särskilt länge innan vi tackade ja. Vi tror på mångfald och Peritos upplägg är väldigt bra. I efterhand är vi väldigt glada att vi gjorde det här, men vi hade inte vågat göra det på egen hand, utan Peritos. Det hade vi inte haft kompetens för. Men i och med att Peritos tar hela arbetsgivaransvaret under det första året och att de står för utbildning och coachning både av ungdomarna och av handledare här hos oss så tyckte vi inte att vi hade något att förlora bara att vinna. Och så har det blivit också. En tjej, Lisa, har gått över till fast anställning här hos oss. Och en kille, Christoffer, blev vald till Årets medarbetare av kollegorna på hotellet, för att han sprider en sådan glädje omkring sig. Det här har verkligen varit positivt för alla på hotellet. Lisa har varit ute en del och berättat om vad det här har betytt för henne, bland annat var hon med på Almedalsveckan, och när hon berättar vilken fantastisk handledare hon har haft här hos oss så lyfter det ju den kvinnan också. Båda känner stolthet. Lisa för att hon har ett riktigt jobb som hon gör riktigt bra och hennes handledare för att hon har kunnat hjälpa Lisa. PERITOS Jeanette Fagerhall Peritos är ett rekryterings- och bemanningsföretag som hjälper företag att anställa kompetenta, engagerade och lojala ungdomar, som på grund av att de har gått i gymnasiesärskola och bedöms ha en utvecklingsstörning, annars har mycket svårt att komma ut arbetslivet. Peritos verksamhet är inte ideell, utan drivs i vinstsyfte, men ägarna deklarerar att man inte har för avsikt att ta ut några stora vinster, utan att återinvestera i verksamheten. Huvudägare i Peritos är det Wallenbergägda bolaget Novare Human Capital. Övriga ägare är tre privatpersoner som också är verksamma inom företaget. Drygt hälften av Peritos intäkter består av lönesubventioner, som företag som anställer funktionshindrade får från staten. Resten av pengarna, med undantag av en del kommunala medel, kommer från kunderna, det vill säga de företag där ungdomarna arbetar. Rekryteringarna brukar gå till så att Peritos tar arbetsgivaransvaret under en introduktion i arbetet på ett år. Då betalar Peritos avtalsenlig månadslön, övriga arbetsgivarkostnader och utbildningsinsatser. Och man står för coachning och utbildning, av både arbetsgivaren och ungdomarna. Efter ett år är tanken att kund tar över arbetsgivaransvaret. Men även därefter finns möjlighet till fortsatt stöd från Peritos. Mer information och kontaktuppgifter finns på peritos.se Insightlab 9

10 CHEFS- VERKTYGET LEDARSKAPSVERKTYG FRÅN DALE CARNEGIE Gör som Pia Rylander, HR-chef på Grand Hôtel: Ta vara på synergieffekterna dina medarbetare skapar Berit Friman, vd och instruktör på Dale Carnegie Training Sverige Om Dale Carnegie Training Dale Carnegie grundades 1912 och har sedan dess utvecklats från en människas övertygelse om styrkan i personlig utveckling till ett utbildningsföretag med kontor över hela världen. 180 franchisetagare runt om i hela världen jobbar med både små och stora företag, inom alla branscher. Man finns i över 90 länder och mer än instruktörer levererar program på mer än 30 språk. Över 9 miljoner människor har gått ett program hos Dale Carnegie. För mer information, se Vår förmåga att som personer bidra till de team vi har på jobbet gör att vi ses som värdefulla medarbetare, vilket har stor betydelse om vi ska kunna nå mål som karriär eller utvidgat ansvarsområde. Att bli betraktad som en värdefull kollega påverkar också våra nuvarande målsättningar på jobbet, våra arbetsrelationer, våra möjligheter att agera som ledare och den tillfredsställelse och motivation vi känner för våra jobb. Ingenting bromsar utvecklingen av ett team mer än personer som har en attityd som visar att de inte är villiga att samarbeta. Vi som personer kanske inte alltid har exakt samma målsättning som teamet, men för att varje team ska nå sin fulla potential behöver enskilda teammedlemmar sätta egna personliga ambitioner åt sidan. Vi behöver samarbeta och stötta våra lagmedlemmar. Komplexa arbetsuppgifter kräver samarbete Sällan är en verksamhets resultat baserat på en persons insats. De utmaningar vi stöter på i vår organisation är ofta alltför komplexa för att kunna lösas av en person. Om laget hela tiden bygger på styrkan som finns hos de enskilda teammedlemmarna kommer bättre resultat uppnås. Bra samarbeten gör också att vi kan nå resultat som vi inte kan åstadkomma på egen hand. Men komplexa arbetsuppifter kräver också att var och en har möjlighet och själva ta aktivt eget ansvar. Checkfråga: Vad kan du börja göra idag för att skapa ännu bättre samarbeten och vinnande team på din arbetsplats? Prova positiv uppföljning När vi utvärderar hur arbetet går, går vi igenom vad som har hänt, hur det hände och varför. Målet är att både avsluta och hitta nästa steg och nya konkreta aktiviteter. De tre viktigaste punkterna i positiv uppföljning är: 1. Det är okej att göra fel Det som är viktigt, om det blir fel, är att hjälpa personen att ta ansvar för felet, se till att han eller hon själv rättar till det och kommunicerar felet/ misstaget till berörda personer. 2. Vad händer om ingenting händer? Diskutera gärna detta i förväg. Då behöver det inte bli en konfliktsituation och personen känner sig inte personligt angripen av situationen när/om den uppstår. 3. Var generös med uppskattning och bekräfta intentioner, ambitioner och framsteg Modet att våga är ofta det som står mellan framgång och ingen skillnad. Kan du ge personen självinsikten om vad han /hon är bra på öppnas också möjligheterna för utveckling. Reflektera kring din egen kommunikation Verktyget på nästa sida fungerar som ett stöd för att utvärdera hur du kommunicerar med medarbetare som du har givit/ger ett visst ansvar. Fundera kring hur du brukar kommunicera och vilken typ av frågor du använder i olika situationer, med olika personer eller olika projekt Insightlab

11 HR&LEADERSHIP:BRIEFING NR: Ledarverktyg: Kommunicera för att skapa positiv utveckling! Behåll den positiva utvecklingen tänk på vad du säger! Som chef tenderar vi att ställa frågor som antingen bidrar till eller hindrar utveckling. Reflektera kring i vilka sammanhang du använder de olika typerna av frågor nedan och vilka effekter detta får för dig och dina medarbetare. Frågor som gör att du köper tillbaka ansvaret Hör du dig själv säga till exempel: Låt mig tänka på Jag låter dig veta när Lämna den här, jag Jag ska kolla med Jag skissar på ett förslag När jag har gjort färdigt Reflektera kring: I vilka situationer tenderar du att använda denna typ av frågor? Frågor som gör att du fördröjer Hör du dig själv säga till exempel: Om du har tid Låt oss vänta till Varför kollar du inte med Kom till mig senare om Låt mig veta om jag kan vara till hjälp Vi måste göra något Reflektera kring: I vilka situationer tenderar du att använda denna typ av frågor? Frågor som gör att du etablerar ansvar Hör du dig själv säga till exempel: Du är rätt person för jobbet Jag räknar med ditt ledarskap Jag gav det till dig eftersom Vad kommer du att göra Vad är din plan för Jag vet att du kommer få det gjort Reflektera kring: I vilka situationer tenderar du att använda denna typ av frågor? 2014 Insightlab 11

12 SVENSKA FRAMGÅNGS- EXEMPEL Annika Lagerhorn Vissa anpassar sig snabbt till en förändring men för andra tar det lite längre tid. Hur reagerar jag själv på en förändring? Hur reagerar människor omkring mig? Hur mottaglig är organisationen för förändring? För en tid sedan var jag på konferensen Lön i fokus som anordnades av EgdeHR. En av talarna var Academic Works lönechef Åsa Almsin. Hennes löneavdelning fick utmärkelsen Årets löneavdelning 2013 efter att drastiskt ha kortat ned tiden för lönekörningarna. Åsa Almsin poängterade hur viktigt det är att förbereda en förändring genom att fundera igenom hur både människor och organisation kommer att reagera. Här intill kan du läsa mer om deras förändringsarbete. Yoga ger lugn på Mittuniversitetet Mittuniversitetet är mitt i flyttagen. Universitetet ska flytta från Härnösand till Sundsvall. Flytten berör 185 anställda och är klar först till sommaren Att byta arbetsplats är inte det lättaste och kan medföra ökad stress. På Mittuniversitetet erbjuder man sedan flera år tillbaka yoga på arbetstid en gång i veckan. Väldigt många tycker att det har gett bättre välmående på alla sätt och vis. Det är ju en lugn mental timme när man förhoppningsvis lär sig att andas på rätt sätt. I den här stressade världen är det många som kortandas i stället för att djupandas ner i magen, säger Gunnel Strindlund, samordnare för Mittuniversitetets friskvårdsgrupp i Härnösand. Hon tror att yogan har varit särskilt viktig de senaste två åren då flytten inleddes och hon får medhåll. Sedan jag började med yoga har jag blivit bättre på att andas. Den här tekniken kan man använda sig av under dagen eller andra dagar när det inte är yoga och då kan man slappna av ganska snabbt. Det är väldigt bra. Tidigare kom jag aldrig ihåg att slappna av, säger Ingela Norberg, universitetsadjunkt. Källa: Yoga lugnar i Mittuniversitetets flytt, Lisa Näs, , angermanland/harnosand/yoga-lugnar-i-mittuniversitetets-flytt God läsning önskar Annika Lagerhorn, redaktör för sektionen svenska framgångsexempel Dice rekryterar utomlands till seniora roller Spelföretaget Dice har som många andra IT-företag börjat rekrytera utomlands för att få tillgång till rätt kompetens. De senaste tre åren har företaget vuxit med 150 personer i Sverige. Tjugo procent av dem har vi rekryterat i andra länder, säger rekryteringschefen Carl Tamleht till tidningen Kollega. Dice har ett särskilt rekryteringsteam som letar kompetens i bland annat USA, England och Kanada. Framför allt handlar det om rekrytering av seniora personer. Till andra roller har Dice ganska lätt att rekrytera tack vare företagets starka varumärke. Det har dock blivit mer huggsexa om kompetens, enligt Carl Tamleht. Källa: Spelföretag letar personal globalt, Niklas Hallstedt, Kollega, , se/spelforetag-letar-personal-globalt Huddinge rekryterar med personlighets- och begåvningstester Huddinge kommun har börjat använda personlighets- och begåvningstester för att öka träffsäkerheten i chefsrekryteringarna. Responsen från verksamheten har hittills varit positiv och kandidaterna har uppfattat processen som professionell. Forskning visar att begåvningstest är ett väldigt bra verktyg. Om man kompletterar det med personlighetstest kan man nå ganska långt. Intervjuer är däremot ett svårt verktyg att använda. Det är så mycket som kan smyga sig in och påverka bedömningen, säger Anders Gagnerud, personalstrateg på Huddinge kommun, till tidningen Personal & Ledarskap. Tester är också billigare än intervjuer som kräver förberedelser och intervjutid Personlighetstestet som Huddinge använder sig av är femfaktormodellen, som har ett bra empiriskt stöd, och begåvningstestet kallas Matrigma. Intervjuerna med slutkandidaterna används inte för att validera testerna utan för att utvärdera färdigheter och kunskaper och följer en strukturerad mall. Intervjuteknik ingår också som del i chefsutbildningen i Huddinge. Det är annars lätt att bli fångad av någon extrovert person. Samma sak gäller vid testerna. Som chef kan man triggas av att någon fått hög poäng på en del. Här har man stor hjälp av en mekanisk tolkningsmodell. Vi lägger in testresultaten i en ekvation och får ut en lämplighetspoäng, säger Anders Gagnerud. Källa: Bättre träffsäkerhet med tester, Ninni Dickson, Personal & Ledarskap, september 2014, Insightlab

13 HR&LEADERSHIP:BRIEFING NR: Academic Work minskar lönekörningarna från 10 till 4 dagar I slutet av 2012 krävde ledningen på rekryteringsföretaget Academic Work att tiden för lönekörningarna skulle kortas ned från tio till fyra arbetsdagar inom de kommande åren. Detta lyckades löneavdelningen uppnå redan efter drygt ett år med samma resurser som tidigare. På konferensen Lön i fokus, som anordnades av HR- och arbetsrättsspecialisten EdgeHR, berättade lönechefen Åsa Almsin om hur förändringsarbetet gick till. Hennes främsta råd inför en förändring är att förbereda. Analysera din arbetsgrupp. Finns rätt kompetenser? Hur kommer var och en att reagera på förändringen? Gör även samma analys av företaget. Vilka är förutsättningarna inom organisationen? Finns en vana vid förändringar? Hur ser kultur och värderingar ut? Med denna analys i bagaget underlättas arbetet som chef. Se också det positiva, inte att förut gjorde vi fel. Gör en gemensam insats och planera tillsammans så att alla känner sig delaktiga, råder Åsa Almsin. Medarbetarna hos cykeltillverkaren Monark i Vansbro bjöd nyligen in ortens ensamkommande flyktingbarn till fabriken. Barnen kommer från bland annat Afghanistan, Eritrea, Somalia och Albanien. Vi ville öppna dörrarna för dem när andra dörrar stängs, säger Johnny Gunnarsson, ordförande i verkstadsklubben, till tidningen Dagens arbete. Enligt honom och kollegan Stefan Bruckner kan barnen mycket väl bli deras framtida arbetskamrater. Att bjuda in barnen kostar inte mycket pengar men är en vänlig gest och de hoppas att deras initiativ ska få ringar på vattnet. Efter en rundvandring fick barnen varsin cykelhjälm och två cyklar som företagets vd Andreas Hedbom överlämnade. Några av de åtgärder som löneavdelningen införde var: Planering inför varje månad, i gruppen och individuellt. Då blir det lättare att planera resurser och medarbetare kan hjälpa varandra. Översyn av alla processer och checklistor för att hitta bättre flöden och på så sätt planera bort väntetider. Kontrollrapporter för att kvalitén inte ska falla i samband med snabbare lönekörningar. Varje problem ska ha en permanent lösning inom en månad. Tidigare var många problem återkommande. Ökat samarbete, hjälp och peppning av varandra. Källa: Lön i fokus, konferens anordnad av EdgeHR den 10 oktober 2014 i Stockholm Monarks medarbetare bjuder ensamkommande flyktingbarn till fabriken Mycket intressant. Jag tycker det är spännande med teknik, jag vill bli bra på svenska och studera något vetenskapligt, säger Arsalan från Afghanistan som varit i Sverige i fyra månader. Källa: De här kan ju vara våra framtida arbetskamrater, Harald Gatu, Dagens arbete, , agent&key=verkstadsklubb_bjod_in_flyktingbarnen_ Tjejdagen Volvos satsning på fordonsintresserade tjejer Volvo har nyligen hållit eventet Tjejdagen dit gymnasietjejer på fordonsoch transportprogrammet var inbjudna. Under Tjejdagen fick de bland annat prova på att köra tunga lastbilar och prata med andra tjejer med samma intresse. Volvos satsning Tjejdagen genomförs i samarbete med TYA, Sveriges Åkeriföretag och Svensk Åkeritidning. De 100 deltagarna delades upp i fem grupper som fick information i olika stationer, bland annat om arbetsmiljörisker, trafiksäkerhet och vilka typer av jobb som finns inom branschen. Att få provköra Volvos olika lastbilar var det mest spännande inslaget, från bjässen Volvo FH16 till de minsta distributionslastbilarna FL och FE. Huvudsyftet med att anordna Tjejdagen är att få unga kvinnor att våga satsa på vår bransch. Och det gör vi genom att mötas, inspireras och peppas av varandra. Med modern teknik och förbättrad arbetsmiljö i hytten är det inte längre något tungt jobb. Enligt TYA är idag var tionde nyanställd chaufför en kvinna, och det känns jätteroligt, säger Susanne Frödin, nordisk marknadskommunikations- och prchef för Volvo Lastvagnar, till Svensk Åkeritidning. Källa: Tjejdagen bara för tjejer!, Siv Öberg, Svensk Åkeritidning, , akeritidning.se/svensk-akeritidning/nyheter/2014/10/06/tjejdagen-bara-for-tjejer 2014 Insightlab 13

14 EMPLOYER BRANDING Employer branding i sociala medier: så maximerar ni ROI Daniel Wägerth, employer branding-specialist Kort om Universum Universum är ett världsledande företag inom employer branding med över kunder globalt. Företaget erbjuder tjänster och produkter som hjälper arbetsgivare att attrahera, rekrytera och behålla ideala medarbetare. Universum genomför årligen undersökningar om karriärförväntningar och preferenser bland studenter och unga akademiker världen över, vilket utgör en viktig kunskapsbas i arbetet. Målet är att skapa en global mötesplats för talanger och arbetsgivare och bidra till ett mer framgångsrikt arbetsliv. För mer information, se Vilket genomslag fick er senaste kampanj i sociala medier? Hur kan effekten ökas? Investerades kronorna på rätt saker? Sociala medier innebär att employer branding- och rekryteringskampanjer kan mätas och följas upp mycket effektivare än tidigare. Här berättar Daniel Wägerth, employer branding-specialist på Universum, om en ny metod för att maximera effekten i de digitala kanalerna. Employer branding och rekrytering i sociala medier bygger på konversation i form av inlägg och kampanjer på till exempel Facebook och LinkedIn. En stor föredel med sociala medier är att effekten går att mäta. På Universum har man utvecklat en modell för att underlätta arbetet. Den här modellen har mottagits väldigt positivt. Inom HR har man ofta svårare att mäta och sätta siffror på det man gör jämfört med ekonomi- och marknadsavdelningen. Dock får man ett mycket bättre genomslag internt när man kan visa effekten på sina aktiviteter, säger Daniel Wägerth. Modellen: Digital Return on Investment En klassisk modell inom traditionell marknadsföring är den så kallade marknadstratten. Marknadstratten går ut på att som första steg skapa kännedom om en produkt hos målgruppen, därefter skapa intresse för produkten och slutligen få målgruppen att överväga köp. Modellen används i en något förändrad tappning även inom employer branding. Universum använder en modell som bygger på fyra steg: 1. Skapa kännedom om arbetsgivaren hos målgruppen 2. Skapa intresse för arbetsgivaren hos målgruppen 3. Uppfattas som den ideala arbetsgivaren av målgruppen 4. Personer inom målgruppen söker jobb hos arbetsgivaren Denna modell har nu vidareutvecklats av Daniel Wägerth till en modell som kallas för Digital Return on Investment, eller Digital ROI (se bild). Här har tre mått lagts till för att kunna mäta effekten i varje steg. Dessa mått är 1) unik räckvidd, 2) frekvens och 3) engagemang. Mät effekten i varje steg Det första måttet som används i tratten är unik räckvidd. När ett inlägg har gjorts hur många individer har det visats upp för? Den unika räckvidden påverkar högst upp i tratten. Det ökar kännedomen, förklarar Daniel Wägerth. Nästa mått i modellen är frekvens, det vill säga hur många gånger som inlägget har visats upp för varje individ. Frekvensen triggar målgruppen att ta ett steg till i tratten att bli intresserad. Hur många gånger ska inlägget visas upp? Det kan till exempel visas upp en gång på måndag, en gång på torsdag och en gång nästa onsdag, det vill säga tre gånger. Då är frekvensen tre gånger. Inom marknadskommunikation och försäljning brukar man säga att tre gånger är den bästa minimigränsen. När någon har sett ett budskap tre gånger ökar sannolikheten för att till exempel köpa en produkt eller söka ett jobb. En rekommendation är en frekvens på mellan tre till sju gånger inom en period på två till fyra veckor. Om frekvensen är högre riskerar inlägget att uppfattas som spam. Om frekvensen är lägre får man inte ut lika mycket effekt, säger Daniel Wägerth. Det sista måttet i modellen är engagemang, det vill säga hur många personer som på något sätt har agerat, till exempel klickat på en länk, delat eller gillat inlägget. Engagemanget sätter sig i hjärnan och förhoppningsvis även i hjärtat. När målgruppen engagerar sig ökar sannolikheten för att pusha dem ännu längre ner i tratten och få dem att söka jobb hos arbetsgivaren, säger Daniel Wägerth. Kombinera rekryterings- och employer branding-kampanjer En rekryteringskampanj kan med fördel kombineras med en employer branding-kampanj. Employer branding-kampanjen handlar då om att skapa en pull-effekt, för att använda en marknadsföringsterm. Man skapar intresse och får målgruppen att börja undersöka arbetsgivaren, ta reda på mer information och tänka att där vill jag jobba. Man får dem med andra ord att kliva nedåt i tratten, säger Daniel Wägerth Insightlab

15 HR&LEADERSHIP:BRIEFING NR: För att sedan få målgruppen att ta det sista steget och söka jobb kan employer branding-kampanjen kombineras med en rekryteringskampanj för en specifik tjänst. Rekryteringskampanjen kan göras någon eller några veckor senare. Här pushar man för en specifik tjänst. Att kombinera rekryteringskampanjen med en employer branding-kampanj är en klok idé. Om arbetsgivaren enbart genomför en rekryteringskampanj blir effekten sällan lika bra, även om arbetsgivaren är välkänd. Ansökningarna från rätt målgrupper blir färre, konstaterar Daniel Wägerth. Det kan verka lätt i teorin, men visar sig ofta vara svårare i praktiken. En viktig lärdom är att man faktiskt inte har en aning om vad som verkligen kommer att fungera. Att utveckla en kampanj och tro att den fungerar är lite passé. Man behöver mäta och testa sig fram, avslutar Daniel Wägerth. Mäta istället för tro Idag finns smidiga system för att göra inlägg och kampanjer i sociala medier, men att utveckla kampanjer, testa och följa upp tar lite tid att lära sig. En förutsättning är att de som är ansvariga är bra på sociala medier, eller lär sig att bli bra på det. Det innebär stor skillnad för ROI om man förstår hur man kan utnyttja sociala medier på bästa sätt. 5 faktorer som ger störst effekt i digital kommunikation Numera finns en hel del forskning som visar hur nyheter och inlägg bör presenteras i sociala medier för att få största möjliga effekt. Det forskare har gjort är att analysera sajter som har slagit traditionella nyhetssajter i att locka många besökare och få fler klick. Ett svenskt exempel är Nyheter24. Globalt har man analyserat BuzzFeed och Upworthy. Här har man sett att fem faktorer ger mycket större effekt än andra, berättar Daniel Wägerth. 1. Positiva nyheter Positiva nyheter har enligt forskningen visat sig ge stor effekt i sociala medier. Om Försvaret gör ett positivt inlägg om att de, till exempel, uppfattas som en attraktiv arbetsgivare så kan det få det större effekt i sociala medier än ett neutralt eller negativt inlägg, förklarar Daniel Wägerth. 2. Bilder Forskningen har också visat att bilder är avgörande. Ett inlägg med en bild ger fem gånger så högt engagemang jämfört med ett inlägg med enbart text. Att publicera något i social media utan bild innebär att man kastar bort en stor del av potentiell ROI, konstaterar Daniel Wägerth. 3. Valet av bild och text har stor betydelse så testa dig fram En bild i sig kan innebära stor skillnad, men även valet av bild och text. Digitala medier har förändrat medielandskapet och hur man arbetar med reklam. Traditionellt utgick man ifrån en häftig idé som fick ok från vd. Idag kan vi se redan efter en timme om en kampanj fungerar eller inte. För att få bra ROI i slutänden behöver man jobba med A/B-testning, säger Daniel Wägerth. Enligt honom bör man ta fram tre till fem olika bilder och tre till fem olika texter och sedan testa olika kombinationer av bild och text. Detta kan göras automatiskt i vissa sociala medier. A/B-testningen gör man i början av kampanjen då man skickar ut olika kombinationer till en mindre grupp. A/B-testningen kanske visar att bild 3 kombinerat med text 4 har störst effekt. Det kan skilja två till tre gånger, ibland mer, i effekt. Därefter körs kampanjen på hela målgruppen. Kampanjen kan också riktas mot olika målgrupper, till exempel en kampanj för ingenjörer i Stockholm och en för ingenjörer i Karlstad. Ju mer man riktar kampanjen desto mer personlig uppfattas den av varje individ. Det är då kampanjen får störst effekt, för då är sannolikheten som störst att målgruppen agerar, poängterar Daniel Wägerth. 4. Berätta inte allt Att få målgruppen att agera om det så bara är ett klick innebär att målgruppen engageras. En effektiv metod är att inte berätta allt. Utelämna information som är verkligt intressant för målgruppen, så att de måste klicka för att ta reda på mer, tipsar Daniel Wägerth. 5. Nedryckaren en viktig trigger Ofta läggs mycket tid på att ta fram en riktigt bra huvudrubrik och ingress. Men det har visat sig att den andra rubriken, den så kallade nedryckaren, kan fungera som en viktig trigger som får målgruppen att agera. Satsa på nedryckaren eftersom den verkligen kan få målgruppen att klicka. Det är något som till exempel Nyheter24 och BuzzFeed har lyckats med, säger Daniel Wägerth Insightlab 15

16 TEMA DEN NYA ARBETSPLATSEN JEANETTE FAGERHALL INTERVJUAR CECILIA SÖDERSTRÖM, HR-C En aktivitetsbaserad k bli ett kraftfullt föränd Cecilia Söderström, HR-chef, Vasakronan Vasakronan och Cecilia Söderström Cecilia Söderström blev HR-chef på Vasakronan 2008 i samband med att tidigare Vasakronan och AP Fastigheter gick samman och bildade ett nytt bolag under namnet Vasakronan. Det nya Vasakronan som ägs av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden, blev Sveriges i särklass största fastighetsbolag. Man äger 189 fastigheter vars marknadsvärde uppgår till 89 miljarder kronor och har 359 anställda. Vasakronans målsättning är att: Ha högre avkastning än branschen i övrigt. Vara förstahandsvalet för dem som söker kontors- eller butikslokaler. Uppfattas som den mest attraktiva arbetsgivaren i branschen. Ta ett socialt ansvar och sträva efter en långsiktigt hållbar utveckling. Först var kontoret bara en plats där man skulle kunna utföra arbetsuppgifterna, sedan kom man på att medarbetarna arbetade bättre om de trivdes och därför satsade man på trivsamma kontor. Idag har man kommit ett steg längre och börjat använda kontorsmiljön för att påverka medarbetarnas beteenden och därmed åstadkomma förändring. Den fysiska miljön påverkar både arbetssätt och ledarskap och är man noggrann kan den bli ett verkligt kraftfullt verktyg för att ta organisationen mot de mål man har satt upp, säger Cecilia Söderström, HR-chef på Vasakronan vars huvudkontor i centrala Stockholm är en av Sveriges modernaste kontorsmiljöer. Den senaste trenden är att arbeta aktivitetsbaserat och ett av föregångsländerna är Holland. I Sverige är det ännu så länge bara ett fåtal organisationer som har erfarenhet av aktivitetsbaserade kontorsmiljöer. Vasakronan är en av dessa och de flyttade till sitt nya kontor i december 2012, efter nära ett års planering. Ska man lyckas med att flytta till ett aktivitetsbaserat kontor måste det ses som ett förändringsprojekt, snarare än en flytt och då krävs det att man jobbar mycket med information, delaktighet och förankring, säger Cecilia. Vasakronans mål Förutom att stödja Vasakronans långsiktiga ambitioner var det nya kontoret en viktig pusselbit för att slutligen få ihop gamla Vasakronan och AP-fastigheter till en organisation med en gemensam företagskultur. Andra delmål var att öka effektiviteten, få till en starkare samverkan mellan avdelningarna och även få en högre puls i organisationen. Nyttjandegraden av arbetsplatserna på ett kontor brukar vara ungefär 30 procent. Har man fasta platser kan det kännas ganska tomt och öde när bordsgrannarna är borta på möten och annat. Nu när vi inte har fasta platser, så har vi märkt att människor söker sig till områden där andra sitter och då blir pulsen högre och man jobbar effektivare, erfar Cecilia. Byter plats och grannar ofta Karakteristiskt för ett aktivitetsbaserat kontor är just att medarbetarna inte har fasta arbetsplatser, utan istället väljer en plats som är lämplig för den uppgift man för tillfället ska utföra. På Vasakronan kan en del medarbetare sitta på samma plats en hel dag, medan andra byter platser fem till sex gånger om dagen. Förutom att man hela tiden kan få en arbetsplats som är lämplig för uppgiften, så byter man bordsgrannar ofta. Det skapas naturliga kontakter mellan avdelningarna, för här sitter IT-personal vid samma bord som ekonomifolk och säljare. Det gör också att alla får en bättre förståelse för vad det är vi gör i företaget och hur deras del passar in i helheten, säger Cecilia. Tyst avdelning och telefonrum Om arbetsuppgiften som man ska utföra kräver att man jobbar enskilt och koncentrerat sätter man sig i Vasakronans tysta avdelning. Här får man inte prata och telefonen måste vara tyst. Däremot kan man chatta med sina arbetskamrater. Och behöver man prata i telefon kan man snabbt kila in i ett av de små telefonrummen. Många smårum, där man kan prata ostört i telefon, är något som vi har satsat på i hela kontoret och de är väldigt viktiga, både för den som har ett telefonsamtal och för kollegorna som slipper störas, säger Cecilia. Från början var Vasakronans tysta avdelning dubbelt så stor, för alla hade uppgett att det var viktigt med lugn och ro, men sedan visade det sig att de flesta ändå ville sitta där det är lite mer puls. Det är ändå rätt så lugnt och tyst överallt. På något sätt dämpar man automatiskt sitt röstläge här inne ungefär som i ett bibliotek, berättar Cecilia Insightlab

17 TEMA HEF PÅ VASAKRONAN ontorsmiljö kan ringsverktyg Organisationer som arbetar aktivitetsbaserat är bland andra: Microsoft i Kista med 650 personer på 8500 kvadratmeter (13kvm/pers) Försäkringskassan vid Telefonplan med 1200 personer på kvadratmeter (20kvm/pers) Vasakronan i centrala Stockholm med 150 personer på 2500 kvadratmeter (17kvm/pers) Bisnode i Frösunda med 650 personer på kvadratmeter (15kvm/pers) Rum i rummet för arbete i grupp På kontoret finns också många grupparbetsplatser. En del av dessa är traditionella konferensrum, men de används mest för externa besök. De flesta grupparbetsplatser ligger istället öppet i kontorslandskapet och bildar rum i rummet. Det kan vara ett runt bord under ett parasoll, en sittgrupp i en pergola, soffor eller fåtöljer med höga ryggar som avskärmar lite lagom. Lite var stans står också whiteboards på hjul som man kan rulla dit där man behöver dem. Vi strävar efter öppenhet i organisationen och då vill vi inte ha lokaler med stängda dörrar, säger Cecilia. Och eftersom vi tror på ökad transparens är grundinställningen att alla kan se allas dokument. Men har man något som är konfidentiellt, så kan man förstås begränsa åtkomligheten, säger Cecilia. På de flesta arbetsplatser har datorerna två skärmar så att man enkelt ska kunna jobba med två dokument samtidigt, vilket minskar behovet av att skriva ut papperskopior. Vill man ändå printa måste man gå fram till printern och identifiera sig och då hinner man tänka efter en gång till om man verkligen behöver pappren. En del av vårt hållbarhetsarbete är att vi strävar efter att vara ett papperslöst kontor och det gör oss också mer flexibla, säger Cecilia. Gemensam disk för reception, café och IT-support Behöver man någon hjälp med tekniken går man till IT-supporten, som delar disk med receptionen. Och receptionisterna är även baristor eftersom receptionen också fungerar som café i den generösa lobbyn, med modern loungekänsla. Vi ville att vårt kontor skulle vara livfullt och stimulera till kreativa tankar och spontana möten. Och när man går genom lobbyn hinner tankarna börja snurra och alltid hälsar man på någon. Och även om det ser modernt ut här så är alla möbler Många kreativt utformade grupparbetsplatser bildar rum i rummet. Den här kallas Parasollet. På Vasakronan har de flesta arbetsplatserna fasta datorer, med dubbla skärmar och alla dokument sparas i molnet. Med dubbla skärmar kan man jobba med två dokument samtidigt, vilket minskar behovet att skriva ut papperskopior. Vasakronan har i stort sett nått visionen om det papperslösa kontoret, vilket både stöder flexibiliteten och hållbarhetsarbetet. Flexibilitet och hållbarhet På en del andra aktivitetsbaserade kontor bär man runt på laptops, men på Vasakronan finns det istället fasta datorer på nästan alla arbetsplatser. Det enda som jag bär omkring på är min telefon och min lilla läsplatta, som jag använder som anteckningsblock. Jag har helt vant mig av vid att skriva på papper. Det tog lite tid, men nu känns det jättebra. Fördelen är att jag alltid har alla anteckningar med mig och att det är lätt att hålla ordning, säger Cecilia. Läsplattorna och telefonerna är också, precis som alla datorerna, synkade till molnet där all data sparas. Vasakronans aktivitetsbaserade kontorsmiljö har utformats så att den stödjer företagets strävan att: Vara och uppfattas som ett modernt företag i framkant Driva utvecklingen i kontorsfastighetsbranschen Öka attraktionskraften som hyresvärd Öka attraktionskraften som arbetsgivare Öka trivseln och välmåendet i organisationen Öka effektiviteten i organisationen Öka pulsen i organisationen Öka kontaktytor och samarbeten mellan avdelningar Öka kreativiteten och innovationskraften Öka sammanhållningen i företaget Öka medarbetarnas ansvarstagande och självledarskap Öka öppenheten i företaget Öka hållbarheten och minska miljöpåverkan 2014 Insightlab 17

18 TEMA DEN NYA ARBETSPLATSEN För att komma till Vasakronans reception som också är café och IT-support går man först genom den generösa loungen. Då hinner man insupa atmosfären och kanske prata med någon på vägen. Tanken är att detta kan förändra attityder, som förändrar beteenden, vilket skapar förändringar. i både i loungen, caféet, konferensrummen och smårummen antingen begagnade eller tillverkade av återvunnet material, säger Cecilia. Nya krav på ledarskapet Enligt Cecilia är en av framgångsfaktorerna för ett aktivitetsbaserat kontor att man löper linan ut och låter samma regler gälla för alla. Det innebär att inte heller cheferna eller vd:n har några fasta platser, utan också slår sig ner där det för stunden passar bäst. Därmed finns det inga statussymboler som stora chefsrum att bygga sin auktoritet på. Inte heller kan man som chef hålla koll på medarbetarna när de sitter utspridda. Som chef i en aktivitetsbaserad miljö måste man våga släppa på kontrollen och lita på sina medarbetare. Sin trygghet i chefsrollen måste man hitta på andra sätt, säger Cecilia. Dessutom menar Cecilia att cheferna behöver lära känna sina medarbetare ännu bättre på ett aktivitetsbaserat kontor. När grupperna inte håller ihop på samma sätt är det till exempel viktigt att veta vem som är extrovert och vem som är introvert och se till att alla hittar sitt sammanhang och inte blir utanför. Cheferna måste också bli mer uppsökande än tidigare. De måste aktivt gå till kollegornas arbetsplatser och höra hur de har det. Och de behöver se till att det finns sociala hållpunkter. Gemensam fika som nästan var borta för ett par år sedan är tillbaka igen. Även medarbetarna behöver bli mer uppsökande i den aktivitetsbaserade miljön och se till att de får den information de behöver för att vara effektiva och att cheferna vet hur de mår. Många chefer upplever att miljön har stimulerat till bättre självledarskap och ökat personligt ansvarstagande i organisationen, säger Cecilia. Ledarskapet har också blivit mer enhetligt när det är lättare att se hur andra chefer gör och hur andra grupper organiserar sig. Och så kan cheferna hjälpas åt att se sådant som inte är bra. Om någon ofta jobbar sent till exempel, för då kanske man behöver se över arbetssituationen, säger Cecilia. Tips för att lyckas med ett aktivitetsbaserat kontor: 1. Tänk efter före Vart vill vi ta organisationen och hur kan lokalerna hjälpa oss att nå dessa mål? Behöver organisation, ledarskap, arbetssätt eller något annat förändras? 2. Gör noggranna aktivitetsanalyser för att se vilka behov som finns och för att dimensionera rätt. Möjligheten att välja en plats som stöder de arbetsuppgifter man för tillfället har, måste fungera i praktiken. 3. Se flytten som ett förändringsprojekt som kräver information, delaktighet och förankring. 4. Förbered cheferna på de nya krav på ledarskapet som den nya miljön eventuellt ställer. 5. Tekniken måste fungera och både stödja flexibiliteten och de andra målen. 6. Ett papperslöst kontor med datalagring i molnet underlättar flexibiliteten. 7. Löp linan ut gör inga undantag låt samma regler gälla för alla. 8. Se till att ni har lämpliga platser för medarbetare som behöver rehabilitering, exempelvis från stress och överansträngning. 9. Ofta behövs många smårum där man kan prata ostört i telefon och utan att störa sina medarbetare. 10. Sociala hållpunkter som gruppgemensam frukost, lunch eller fika ibland blir viktiga. 11. Avsluta inte projektet när ni har flyttat, utan utvärdera och justera Insightlab

19 TEMA Att dela är nyckelordet på framtidens arbetsplats Mats Frick Sedan mitten av 2000-talet har en ny ekonomi vuxit fram med fenomen som open source, crowdsourcing, BYOD och peer-topeer som bärande idéer. Man talar om en logik där medskapande, delande och tillit fungerar som drivkraft. Om du läser detta på ett vanligt kontor är det inte omöjligt att många av platserna omkring dig är tomma. Fastigheter som inte utnyttjas blir en allt större finansiell börda för många organisationer, men nuförtiden finns det plattformar som möjliggör bättre resursutnyttjande. I England finns tjänsten Sharemyoffice.co.uk som för samman folk med behov av utrymmen under kortare tid med organisationer som har plats över. Förutom att minska kapitalkostnader skapar man möjligheter för intressanta möten när nya människor befolkar arbetsplatsen. Hjärnkapacitet att hyra Inom en hel del företag finns det mycket expertis som går outnyttjad för att prioriteringarna råkar ligga på andra områden för tillfället. Istället för att sätta kompetensen på uppgifter som inte passar profilen eller skära ner i personalen kan man dela med sig av hjärnkapaciteten. Tjänster som Elance och odesk matchar medarbetare mot uppdrag utanför kontorets väggar och möjliggör för arbetsgivare att hålla sig med en flexibel, uppgiftsorienterad arbetsstyrka utan att behöva oroa sig i onödan för framtida svängningar i tillgång och efterfrågan. Idémarknader Erfarenheterna från marknader där konsumenter delar resurser med varandra, som Airbnb eller Uber, visar att deltagare blir mer vänskapliga och förstående gentemot varandra eftersom det inte handlar om renodlade transaktioner. Man bor i andras hem, åker med andras bilar eller satsar pengar på personliga projekt. Detta skapar en kultur av ömsesidighet och engagemang som annars brukar saknas på marknaden. Samma typ av fördelar genom att dela med sig kan ge den nya arbetsplatsen bättre resursutnyttjande, mer engagerade medarbetare och nya sätt att tänka utanför lådan. Arbetsplatser i fickformat Att medarbetare tar med sig egen teknologi som smartphones, datorer eller plattor till arbetsplatsen blir allt vanligare. I engelskspråkiga länder kallas det Bring Your Own Device eller BYOD. Idag är det snarare regel än undantag att medarbetare kollar sina sociala nätverk under arbetsdagen och använder sina apparater i verksamheten på olika sätt. Oavsett vad man anser om trenden har medarbetarna tagit med sig den nya arbetsplatsen i fickan. Konsumentteknologi blir allt mer avancerad, prisvärd och användarvänlig samtidigt som våra digitala tingestar är oumbärliga för att lösa livspusslet. I ljuset av en arbetsstyrka som blir alltmer teknikkunnig och som har prylar som troligtvis ligger ett par år före organisationens IT kan det vara på plats att fundera på fördelarna med att medarbetarna använder sin personliga utrustning på jobbet. Använd trenden för att stärka organisationskulturen En genomtänkt strategi gör det möjligt att få en helhet i användningen av såväl organisationens som medarbetarnas mobila teknologi. Att uppmuntra BYOD stärker teknologiska skiften inom organisationen och underlättar de kulturella förändringar som följer på ny teknologi. BYOD är ett sätt att mjukstarta organisationen och vänja medarbetare vid att jobba mer flexibelt, kreativt och snabbt. Stärk kopplingen till molnet Att sköta delar av verksamheten via molnet innebär att det inte finns samma behov av en fysisk IT-struktur. Molntjänster sänker organisationens samkostnader för IT och en satsning på BYOD underlättar anpassningen till molnet. Medarbetare får tillgång till digitala tjänster och information oavsett var de befinner sig och snabbar därmed upp verksamheten. Förbättra produktivitet och engagemang Eftersom medarbetarna redan anammat BYOD för sina egna behov betyder engagemang från organisationen att individen kan känna sig uppmärksammad för sina initiativ. Teknikanvändning som initierats av medarbetarna själva leder till nöjdhet, förbättrar produktivitet och ger resultat i realtid. Detta kan stärkas ytterligare genom stödtjänster från organisationen till medarbetarnas BYOD-teknik. Källa: Laura Abrar. 5 Key Advantages to Adopting BYOD in the Workplace. YFS Magazine; Robert Vaughan. The Sharing Company. Strategy+Business, Issue 77 Winter 2014 Om det finns en ny arbetsplats borde det ha funnits en gammal. Min första arbetsplats hade stämpelklocka men i övrigt är det svårt att entydigt sätta fingret på skillnaden mellan en gammal och en ny arbetsplats. Man kan inte stiga ner i samma flod två gånger och på sätt och vis är en arbetsplats alltid ny. Förutsättningar, resurser, människor förändras ständigt även om stolar, bord och kaffeautomater förblir oförändrade. Å andra sidan kan lunken vara densamma, trots nya prylar på arbetsplatsen eller omorganiseringar som har ambitionen att signalera något nytt. Den nya arbetsplatsen handlar snarare om nya perspektiv på de strukturer eller flöden som på ett eller annat sätt alltid är lika. Om det ska finnas något kriterium för den nya arbetsplatsen torde det vara förmågan att skapa nya valmöjligheter och mervärde. Annars sitter man fast i en slags ground hog day där det enda som förändras är rekvisitan Insightlab 19

20 KRÖNIKA Självstyrt lärande nya tjänster och sajter som TED öppnar nya möjligheter Lärande och personlig utveckling i framtidens organisationer är självstyrande. Istället för organiserade utbildningar, paketerat kursinnehåll, dyra kursgårdar och externa talare, går trenden mot en öppnare syn på lärande. Man använder till exempel material som är fritt tillgänligt på nätet och man låter medarbetarna själva avgöra vad de ska ta del av. Inspirerande videor från till exempel TED cirkulerar redan idag runt i de flesta organisationer. Man skickar tips till varandra via mejl eller delar i sina egna flöden på Facebook. Såväl medarbetare och chefer som externa talare använder fritt videomaterial som inledning till en workshop eller ett möte. Men få organisationer ser vidden av det och vågar göra det medvetet. Ett företag som har insett potentialen i självstyrt lärande är Adidas. I mars i år beskrev de på sin blogg hur de nu tar nästa steg med att bygga upp ett kampus där självstyrt lärande står i fokus. Man vill skapa en kultur av livslångt, självstyrt lärande och nämner bland annat TED som en viktig del i detta. Ju mer jag läser om det här desto mer självklart tycker jag det är. I grund och botten bygger det på två saker, den första är helt problemfri, den andra kan vara en utmaning. 1. Tillgången till bra material till mycket låg kostnad Självstyrt lärande är inget nytt i sig. Forskning på området har bedrivits i många år och begreppet har använts inom skolan sedan en längre tid tillbaka. Det som gör att det nu ökar i näringslivet och offentlig sektor är dels den ökande tillgången till riktigt bra material till låg kostnad (eller helt gratis). Dels insikten om att de gamla sätten att lära sig inte bara är dyra utan också ineffektiva. 2. Att släppa kontrollen och låta medarbetarna lära sig på egen hand Hur vet vi att medarbetarna verkligen använder videorna? Hur vet vi att de tittar på rätt saker? En grundförutsättning för självstyrt lärande är förstås att det är just självstyrt. Som organisation kan man skapa förutsättningarna för det och arbeta med det från ett kulturellt perspektiv, men man måste släppa kontrollen. Enligt professor Gerald Grow kan man se fyra utvecklingsstadier till självstyrt lärande. Det första steget är den som lär sig i ett beroendestadium där det i någon mån behövs en auktoritet i lärande. I nästa steg är den som lär sig intresserad och lärarens roll övergår mer till en guide som motiverar till fortsatt lärande. I det tredje steget är studenten engagerad och läraren fungerar mer som en facilitator. Det fjärde steget slutligen, är det självstyrande, där läraren mer har en konsulterande roll som elever tillfrågar helt enligt eget behov. Var ska man börja? TED.com är den tveklöst bästa startpunkten tycker jag. Det är en nästan outtömlig källa till ny kunskap och nya perspektiv. Varje video är högst 20 minuter lång och kvaliteten på föreläsningarna är mycket hög. De flesta är både fängslande och givande. TED har funnits sedan 1984 och det finns över 1400 föreläsningar online. Dessutom finns mängder av oberoende TEDarrangemang runtom i världen. En annan, ännu större källa till just videomaterial är YouTube. Jämfört med TED är YouTube förstås ännu större men i gengäld är det svårare att hitta guldkornen som verkligen betyder något. Slideshare är YouTube men för presentationer. Här finns bildpresentationer om så gott som vilket ämne som helst. De kan delas eller integreras i direkt i ett intranät eller egen webbplats. Knyt till ett abonnemang med praktiska verktyg för ledarskap, e-learningkurser, appar och liknande som inte går att hitta helt gratis. Det ökar möjligheterna ytterligare för alla medarbetare att få inspiration och kontinuerligt lära sig på sina egna villkor. Kolla till exempel insightonline.se För den mer teoretiskt intresserade som vill fördjupa sig i ämnen inom ledarskap och organisation är 12manage.com en utmärkt källa. 12manage är lite som ett Wikipedia för management. Erik Fors-Andrée Entreprenör och framtidsstrateg, som bland annat driver cruited.com INSIGHTLAB AB Skeppsbron 38 SE Stockholm, SWEDEN Tel +46 (0) Fax +46 (0) Epost: Insightlab

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

INVEST IN NORDIC CLEANTECH

INVEST IN NORDIC CLEANTECH INVEST IN NORDIC CLEANTECH Sedan 2009 En unik och oslagbar kanal i världen för att sälja och marknadsföra svensk miljöteknik utomlands och nationellt. F R O M S W E D E N A N D T H E N O R D I C S Bakgrund

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT,

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, SWEDEN HOW TO CREATE BLOG CONTENT www.pwc.se How to create blog content Fanny Ahlfors Authorized Accounting Consultant 5 Inbound Methodology Attract Convert

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE?

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Dale Carnegie Trainings ledarskapsguide: ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Lär dig motivera olika typer av medarbetare och bygg relationer som skapar entusiasm, motivation och engagemang på arbetsplatsen.

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Välkommen Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Vår presentation European Agency? Vad är VET? VET i Karlstad Final Conference, VET

Läs mer

Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt

Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt Seminarium HR-föreningen Sofie Reutercrona Kommunikation vad är det? fakta tankar åsikter känslor budskap värderingar Vad kan dålig

Läs mer

employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people -

employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people - employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people - The story Världen förändras allt snabbare och vi behöver göra saker på ett annorlunda sätt Tänk dig en arbetsplats som

Läs mer

Mobil livsstil CIO Business Value. Hanna Riberdahl Marknadschef Storföretag Telenor

Mobil livsstil CIO Business Value. Hanna Riberdahl Marknadschef Storföretag Telenor Mobil livsstil CIO Business Value Hanna Riberdahl Marknadschef Storföretag Telenor Mobilitet & vardagslivet 2011 82% förväntar sig att kunna göra ärenden/komma åt den information de behöver via internet.

Läs mer

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige Kontakter för din tillväxt CONNECT för samman entreprenörer och tillväxtföretag med kompetens och kapital. Och vice versa. värderingar

Läs mer

Vad talanger vill ha 21/09/2011. Saana Azzam feoy10@hhs.se

Vad talanger vill ha 21/09/2011. Saana Azzam feoy10@hhs.se Vad talanger vill ha 21/09/2011 Saana Azzam feoy10@hhs.se Gen X Intern Associat e Analyst Senior Analyst Partner Senior Partner CEO 1 Year 3 years 4-5 years 4-5 years 4-5 Years - - $ $$ $$$ $$$$ $$$$$

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Vi strävar efter att bli bättre....alltid - vad vi än gör

Vi strävar efter att bli bättre....alltid - vad vi än gör Kulturguide v1.1 Vi strävar efter att bli bättre...alltid - vad vi än gör Vår kultur är grunden för allt vi gör på Squeed Uppdrag Människor Kultur Vår kultur är det vi säger, det vi gör och så vi uppfattas

Läs mer

- Det effekthöjande ledarskapet -

- Det effekthöjande ledarskapet - - Det effekthöjande ledarskapet - GPTW Höstkonferens Peter Westford Stockholm 9 oktober, 2013 A world where organizations enable people to unleash their full potential to maximize performance Recruitment

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Equips people for better business

Equips people for better business Equips people for better business The Corn Philosophy When I was young, I used to spend time with my grandparents on their farm. One day my granddad asked me to fix the fence. Instead I went swimming with

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

KAMPANJ- VERKTYGSLÅDAN 2.0 PIMP MY CAMPAIGN

KAMPANJ- VERKTYGSLÅDAN 2.0 PIMP MY CAMPAIGN KAMPANJ- VERKTYGSLÅDAN 2.0 PIMP MY CAMPAIGN ART & SCIENCE DIGITALT TAR ÖVER LEDARTRÖJAN Din nya huvudvärk som beställare: Deltagarperspektiv Gemenskap/VI Medskapande Moment friendly Kan de som står er

Läs mer

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC Copyright IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den Annsofie Petersson IDC 2 3 4 5 6

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner Förskola i Bromma- Examensarbete Henrik Westling Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner Ori Merom Erik Wingquist Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree Project in Architecture, First

Läs mer

KUNSKAP FRAMGÅNG. Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad

KUNSKAP FRAMGÅNG. Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad KUNSKAP FRAMGÅNG Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad Kursutbud 2014 - Vi ska vara Sveriges bästa företag inom mediaförsäljning Medarbetarna är vår viktigaste resurs. Att få er att

Läs mer

Vi presenterar. Talent Management

Vi presenterar. Talent Management Vi presenterar Talent Management Finns det ett enkelt framgångsrecept för framgångsrik Talent management som ger resultat utan ansträngning eller kostnad? Nej, tyvärr - men ett systematiskt HR-arbete tillsammans

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT

VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT WhitePaper från Dale Carnegie Training Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. drive_engagement_031113_wp_sw

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Våra partnerorganisationer. #WelcomeTalent

Våra partnerorganisationer. #WelcomeTalent Våra partnerorganisationer Korta vägen Korta vägen är ett initiativ från arbetsförmedlingen och svenska universitet, där Stockholms Universitet är en av deras samarbetspartners. Syftet är att hjälpa utländska

Läs mer

Helping people learn. Martyn Sloman Carmel Kostos

Helping people learn. Martyn Sloman Carmel Kostos Helping people learn Martyn Sloman Chartered Institute of Personnel and Development Carmel Kostos Zest for Learning i d k/ t ti www.cipd.co.uk/presentations www.cipd.co.uk/helpingpeoplelearn Some propositions

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Bridging the gap - state-of-the-art testing research, Explanea, and why you should care

Bridging the gap - state-of-the-art testing research, Explanea, and why you should care Bridging the gap - state-of-the-art testing research, Explanea, and why you should care Robert Feldt Blekinge Institute of Technology & Chalmers All animations have been excluded in this pdf version! onsdag

Läs mer

Utvärdering SFI, ht -13

Utvärdering SFI, ht -13 Utvärdering SFI, ht -13 Biblioteksbesöken 3% Ej svarat 3% 26% 68% Jag hoppas att gå till biblioteket en gång två veckor I think its important to come to library but maybe not every week I like because

Läs mer

Mina målsättningar för 2015

Mina målsättningar för 2015 Mina målsättningar för 2015 den / - 1 Vad har jag stört mig på under 2014? När jag tänker på det, vill jag verkligen ändra på det i framtiden. Under 2014 har jag varit så nöjd med detta i mitt liv. Detta

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Novare Leadership Academy

Novare Leadership Academy Novare Leadership Academy katalog 2015-2016 Sveriges främsta utvecklingsprogram och nätverk Young Professionals Young Executives Senior Executives Novare Leadership Academy En plattform för utveckling

Läs mer

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied?

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? This is England 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? 2. Is Combo s speech credible, do you understand why Shaun wants to stay with Combo?

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

AFFÄRSUTVECKLING i den digitala tornadon

AFFÄRSUTVECKLING i den digitala tornadon AFFÄRSUTVECKLING i den digitala tornadon Business Innovation Boost Stockholm den 26 februari 2016 Robert Elm 2011 IRM AB All rights reserved Det populäraste mediaföretaget. Skapar inget innehåll Uber Världens

Läs mer

Den Disruptiva Utmaningen. Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio. Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014

Den Disruptiva Utmaningen. Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio. Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014 Den Disruptiva Utmaningen Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014 Disruptiveinnovation.se ChrisSandstrom www.disruptiveinnovation.se Christian.sandstrom@ratio.se

Läs mer

Hur du lyckas med rekrytering utmaningar & trender. 20 maj 2015

Hur du lyckas med rekrytering utmaningar & trender. 20 maj 2015 Hur du lyckas med rekrytering utmaningar & trender 20 maj 2015 Kort om Harvey Nash > Rekrytering > Interim > Second Opinion 2 Kort om mig > Ansvarar för Harvey Nashs Practice Finance & Legal > De senaste

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

2014-11-21 Av Patrik Österblad

2014-11-21 Av Patrik Österblad 2014-11-21 Av Patrik Österblad The interview We take a dive into a situation most of us have been in. The job interview. Questions and answers you as a job seeker perhaps should ask, as well as what you

Läs mer

Kundorienterad verksamhetsutveckling

Kundorienterad verksamhetsutveckling - Makes people and business successful - Passion för kunderna Kundorienterad verksamhetsutveckling Tommy Ytterström www.proandpro.se HÅLLPUNKTER Introduktion Spaningar och utmaningar Samtal kring kundorientering

Läs mer

Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre. Johan Widheden, Hållbarhetsexpert

Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre. Johan Widheden, Hållbarhetsexpert Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre Johan Widheden, Hållbarhetsexpert Vad står AkzoNobel för? Världens ledande leverantör av högteknologisk färg och en stor producent av

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Dale Carnegie Training Whitepaper

Dale Carnegie Training Whitepaper Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Enhance_engagement_062513_wp_EMEA ÖKAT MEDARBETARENGAGEMANG: DEN NÄRMASTE CHEFENS ROLL Medarbetarens

Läs mer

- AFFÄRSDRIVEN HR - EN EMPLOYER BRANDING-STRATEGI HR PÅ SLOTTET

- AFFÄRSDRIVEN HR - EN EMPLOYER BRANDING-STRATEGI HR PÅ SLOTTET - AFFÄRSDRIVEN HR - EN EMPLOYER BRANDING-STRATEGI HR PÅ SLOTTET VILKA ÄR VI? VARFÖR HR PÅ SLOTTET? TRENDSPANING EMPLOYER BRAND Simon Barrow and Tim Ambler define the employer brand as: the package of

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Genomförande I provlektionen får ni arbeta med ett avsnitt ur kapitlet Hobbies - The Rehearsal. Det handlar om några elever som skall sätta upp Romeo

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering

Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering STPs Testdag den 26 maj 2010 Operaterrassen, Stockholm Monica Westberg, Ericsson Anna Dyhre, Mindshift Agenda Introduktion Bakgrund till att göra internationell

Läs mer

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK PROSPEKT MEDIAS HANDBOK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 FACEBOOK 4-5 INSTAGRAM 6-7 TWITTER 8-9 LINKEDIN 10 YOUTUBE 11 2 INLEDNING Idag är sociala medier ett måste i ett företags mediemix. Det har blivit

Läs mer

Från inspiration till framgång

Från inspiration till framgång Från inspiration till framgång En kulturresa Stockholm, Oktober, 2013 Äntligen måndag I Stockholm I Oktober 2013 1 Hilti & Hilti Svenska AB Moderbolag: Hilti AG, Liechtenstein familjeägt Fokus på bygg-

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Page 1. Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna?

Page 1. Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna? Aktuella utmaningar för ekonomistyrare Professor Fredrik Nilsson Uppsala 2010-02-12 Föreläsningens inriktning Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna?

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SAAB! Järfälla, 24 september 2014

VÄLKOMMEN TILL SAAB! Järfälla, 24 september 2014 VÄLKOMMEN TILL SAAB! Järfälla, 24 september 2014 KORTA FAKTA OM SAAB Både militära och civila produkter Omsättning 2013: 23 750 MSEK Antal medarbetare: ca 14 500 Närvaro i 35 länder med kunder i över 100

Läs mer

Inbjudan. Hay Groups årliga Löne- och Förmånsundersökning 2010 för den svenska marknaden

Inbjudan. Hay Groups årliga Löne- och Förmånsundersökning 2010 för den svenska marknaden Inbjudan Hay Groups årliga Löne- och Förmånsundersökning 2010 för den svenska marknaden 2 Inbjudan till Hay Groups årliga Löne- och Förmånsundersökning 2010 för Sverige Härmed bjuder vi in dig att...delta

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Hur når du fram med ditt varumärke i en digitaliserad värld?

Hur når du fram med ditt varumärke i en digitaliserad värld? Hur når du fram med ditt varumärke i en digitaliserad värld? Björn Alberts http:// http://twitter.com/bjornalberts http://linkedin.com/in/bjornalberts Det enkla svaret Genom att göra skillnad Genom att

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Novare Leadership Academy

Novare Leadership Academy Novare Leadership Academy katalog 2015-2016 Sveriges främsta utvecklingsprogram och nätverk Young Professionals Young Executives Senior Executives Novare Leadership Academy En plattform för utveckling

Läs mer

Organisering och ekonomistyrning. Professor Fredrik Nilsson Uppsala

Organisering och ekonomistyrning. Professor Fredrik Nilsson Uppsala Organisering och ekonomistyrning Professor Fredrik Nilsson Uppsala 2013-01-23 Föreläsningens inriktning Tema: Organisering och ekonomistyrning Vad är ekonomistyrning? Ekonomistyrningens nya sammanhang

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Norlandiavärderingar i vardagen

Norlandiavärderingar i vardagen Norlandiavärderingar i vardagen Tack! BÄSTA MEDARBETARE! Kvalitet uppstår i möten mellan människor. Den skapas av oss, samtliga medarbetare på Norlandia, genom våra arbetsinsatser för våra barn, hotellgäster

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

App analytics TDP028

App analytics TDP028 App analytics TDP028 2 Fokus på det entreprenöriella Hur appen kan spridas, t.ex. via sociala nätverk Analys för att ha koll på hur appen används Möjlighet till inkrementell design Förbättra på basis av

Läs mer

Vägen till ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Heléne Lidström

Vägen till ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Heléne Lidström Vägen till ett aktivitetsbaserat arbetssätt Heléne Lidström VARFÖR VAD HUR 2005 New World of Work THE EVOLUTION OF THE EMPLOYEE EMPLOYEE EXPERIENCE Den digitala arbetsplatsen Kultur, ledarskap, arbetssätt

Läs mer

KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP. 63 personer deltog i undersökningen. De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7)

KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP. 63 personer deltog i undersökningen. De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7) KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP 63 personer deltog i undersökningen De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7) 98,3 % rekommenderar MT-gruppen 93,3 % presterar bättre 95

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg Automation Region Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder Stefan Paulsson Thomas Öberg Frontit Frontit är ett svenskt konsultföretag i gränslandet mellan Management & IT, som stärker sina kunders

Läs mer

!!! BRIDGE THE GAP BROUGHT TO YOU BY:

!!! BRIDGE THE GAP BROUGHT TO YOU BY: Do you want to help us create a corporate world that is modern, talented and diverse in a way that make the companies fit for the future? Well, then help us to: BRIDGE THE GAP BROUGHT TO YOU BY: Om projektet

Läs mer

Nya spelregler på talangmarknaden 2014 Trenderna, verktygen och drivkrafter som formar den nya talangmarknaden

Nya spelregler på talangmarknaden 2014 Trenderna, verktygen och drivkrafter som formar den nya talangmarknaden Nya spelregler på talangmarknaden 2014 Trenderna, verktygen och drivkrafter som formar den nya talangmarknaden Källa: Rapporten Nya spelregler på talangmarknaden 2014, Insightlab 6 drivkrafter som präglar

Läs mer