K U L T U R - R E V O L U - T I O N E N

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "K U L T U R - R E V O L U - T I O N E N"

Transkript

1 K U L T U R - R E V O L U - T I O N E N I B O D A cultural revolution in Boda

2 Från: Petter Eklund Skickat: Torsdag, 5 Maj, :49 Till: Sara Korlen Ämne: En liten plats på B mitt i skogen From: Petter Eklund Sent: Thursday, May 05, :49 To: Sara Korlen Subject: A little place in the forest starting with B SARA SARA Japp då har jag upplevt Boda. Det var underbart. Jag älskar att kliva av i såna där små ställen, kika runt. Börjar man peta i tystnaden kommer berättelserna flödande. Nu hade ju byn varken butik eller restaurang som öppnat än för säsongen, så efter lite spaning och sökning utnyttjade jag Design House Stockholms utsökta känsla för logistik och fick skjuts av Anna på lagret ner till city i Emmaboda, där jag bunkrade etc. Sen skulle hon med sin lilla familj åka upp igen för att träna fotboll och jag hängde på. Utan körkort möter man folk, får mer spännande historier från trakten. Första turen upp fick jag åka med Jan Olof (som visade sig vara Annas pappa) och han hade börjat jobba 1972, så där fanns det en hel del att prata om! En tur på byn... det är så kul, vägarna slutar tvärt i skogen. Ska inte Design House Stockholm köpa en egen liten villa för personal och gästande konstnärer? Finns en fin tegelkåk till salu på Storgatan, med hyttan inom synavstånd. Dagen efter skuttade jag genom entusiasterna. Paméla och Johanna, och i Roséns gamla kök Christopher (han kan prata han roligt!), och Maja i full fart på kontoret, innan jag störtade till minibussen (dagens enda?) som rullade ner till bygden igen. Strålande session. Hytthallen kommer att bli underbart vacker med ett fik vid gamla verkstäderna. Ljuvlig stämning där vid maskineriet! Ann-Marie F också träffad, trevligt lunchmöte (rödspätta) på lokala haket i Emmaboda. Vi höres Petter Yup, I have now experienced Boda. It was wonderful. I love stepping into little places like that, having a look around. As soon as you start to nudge the silence, the stories come flooding out. At this time of year, neither the shops nor the restaurants of the village have opened for the season, so after a bit of reconnaissance I made use of Design House Stockholm s flair for logistics and got a lift from Anna at the warehouse down to civilisation in Emmaboda, where I stocked up with food and drink. Then she and her little family drove back up in time for football training, and I got a lift. If you don t have your driver s licence, you meet people, uncover more exciting local stories. On my first journey up I got a lift from Jan Olof (who turned out to be Anna s father) and he started his first job there in 1972, so there was plenty to chat about! A tour of the village it s so much fun, the roads just stop dead in the forest. Don t you think Design House Stockholm should buy a little house here, for staff and visiting artists? There s a beautiful tiny brick house for sale on Storgatan, the glassworks within view. The next day, I was skipping around among all the enthusiasts. Paméla and Johanna, and in the old Rosén kitchen I met Christopher (and boy can he talk!), and Maja in full flow in the office, before a mad dash for the minibus at (the only one of the day?) that took me back again. Fabulous session. The hall of the glassworks is going to be truly stunning, with a café in the old workshop. What an atmosphere, around the old machines! Met Ann-Marie F as well, lovely lunch meeting (plaice) at a local restaurant in Emmaboda. Speak soon! Petter Du kanske tror att det är en vanlig tidning eller någon politisk pamflett du håller i din hand. Men det här är en saga, fylld med berättelser om hjältar och hjältinnor. Tillsammans skapar de något fullständigt unikt i svensk kulturhistoria. Sagan handlar om Boda, en plats djupt inne i de småländska skogarna. Där pågår just nu en kulturrevolution, där upplevelser, kreativitet och gränsöverskridande samarbeten står i centrum. Boda är en av Glasrikets mest välkända platser. Det var här som konstglasrevolutionen inleddes 1953, med legendarer som Erik Höglund, Monica Backström, Signe Persson-Melin, Rolf Sinnemark, med flera. Nu händer det igen! Den 18 juni 2011 öppnar ett nytt centrum för glas, form och design: museet The Glass Factory, en saluhall för design: OPEN, och studioglashyttan Vet Hut. Bakom satsningen står Emmaboda kommun och Design House Stockholm. När vi skriver det här är ingenting färdigt. Ugnen håller precis på att sättas upp i hyttan, färgen på väggarna har inte torkat, kulturskatten med sina glasföremål ligger nerpackad i flyttkartonger. Våra hjältar jobbar fortfarande dag och natt för att allt ska bli klart till den 18 juni. Vi åkte med skribenten Petter och fotografen Olivia till de småländska urskogarna, medan bygget av det nya Boda var i full gång, för att möta de personer som tillsammans gör detta möjligt. Här är deras berättelser. Sara Korlén & Erik Wäppling, Design House Stockholm Åsa Brozén, Emmaboda kommun 1 juni 2011 KÄRA LÄSARE DEAR READERS You might think that what you re holding in your hand is an ordinary magazine, or some political pamphlet. But this is a fairy tale, full of stories of heroes and heroines. Together, they create something totally unique in Swedish cultural history. This fairy tale is about Boda, a place deep in the forests of Småland. Right now, there is a cultural revolution going on here, where experiences, creativity and multi-disciplinary collaboration are taking centre stage. Boda is one of the best-known places in the Swedish Kingdom of Crystal. It was here that the art glass revolution began in 1953, among legends like Erik Höglund, Monica Backström, Signe Persson-Melin, Rolf Sinnemark, and more. Now it s happening again! On the 18th of June 2011, a new centre for glass and design will open: a museum called The Glass Factory, a design market hall called OPEN, and the glassware studio Vet Hut. Emmaboda Municipality and Design House Stockholm have joined forces to make it happen. At the time of writing, nothing is finished. The furnace is just being installed in the glassworks, the paint on the walls is still wet, and the pieces of glassware that make up this cultural treasure trove are all still in their boxes. Our heroes are still working day and night to get everything ready by the 18th of June. We took Petter and Olivia, our writer and photographer, to the deep forests of Småland while construction of the new Boda was underway to meet the people who, together, are making this possible. Here are their stories. Sara Korlén & Erik Wäppling, Design House Stockholm Åsa Brozén, Emmaboda kommun June 1, 2011

3 Ann-Marie En av räddade glaspjäser. Ann-Marie Fagerström har varit drivande i Boda-projektet sedan 2009, då det radikala beslutet togs att Emmaboda kommun skulle köpa in de historiska glassamlingarna från Kosta, Boda och Åfors glasbruk. Nu öppnar Sveriges enda renodlade glasmuseum. One of the rescued glass pieces. Ann-Marie Fagerström has been a driving force in the Boda project since 2009, when the quietly radical decision was made that Emmaboda Municipality would purchase the historical glass collections of the Kosta, Boda and Åfors glassworks. Now, Sweden s only museum focusing solely on glass is opening. Som tonåring visste hon inget om Glasriket och arbetade i skoaffär i Kalmar. Nu är hon sjukt intresserad av glas och har drivit fram Sveriges mest spännande glasmuseum och den nyväckta hyttan i Boda. Ann-Marie Fagerström är socialdemokratiskt kommunalråd i Emmaboda kommun. Vägen från tonåring till politiker är lång, men på något vis konsekvent. Att se till, förvalta och ansvara för både barn och medborgare är en grundinstinkt hos henne. Hon växte upp i Vissefjärda, som på talen var en egen kommun utan koppling till glasets värld längre norrut. I barndomshemmet fanns inget speciellt glas, men hon minns färgade saker från Johansfors, kristallglas och en fyllehund, en folkkär produkt som gjordes på olika bruk. Ann- Marie drömde om att bli förskollärare, men fick tidigt lov att bidra till hushållet. Efter 9:an slutade hon skolan och tog 16 år gammal arbete på en träskofabrik. Hon bytte sen till arbete på Gripstrands skor i Kalmar, där hon bodde i en liten etta. På den tiden kunde man lätt få arbete och det har gett mig massor av kunskap och lärdom, säger hon idag. Alla politiker borde ha såna gedigna bottnar i vanligt yrkesliv, det ger ett bredare synfält, större förståelse. Ann-Marie hade redan träffat sin blivande man och paret gifte sig och bildade familj. Det var småbarnsåren: ont om tid, långa dagar, mycket att stå i. Förskollärdrömmen blev arbete som dagmamma. Så småningom vuxenutbildade hon sig till barnskötare. Det var hemlivet och arbetet med barn som ledde henne till politiken. Ann-Marie fick förtroendet att bli facklig företrädare för kommunens dagbarnvårdare och det passade henne, jobbet var roligt. Under 1980-talet arbetade hon mer och mer för Kommunal. Det var nu hon på allvar började förstå glasets betydelse för regionen, hur det inte bara blir produkter, utan också identitet, yrkesstolthet och arv, ett slags DNA för traktens invånare valdes hon till riksdagsledamot för socialdemokraterna och hade fallenhet för det uppdraget också. Ann-Marie satt i 12 år, under tre mandatperioder vände hon hem och blev kommunalråd och har varit majoritetsledare sedan dess. Nu är det stora äventyret kommunens köp av konstglasskatten från Kosta Boda och det som förhoppningsvis ska utväxlas ur den: kunskap, turism och lokala näringar i anslutning till Glasriket. Det handlar om att se helheter och att vända negativa tankar i en kommun som tappar invånare varje år. Samlingens pris på 10 miljoner kronor är mycket pengar för en liten kommun på 9000 invånare. Ann-Marie berättar om hård politisk strid, många turer, mycket gruffande på nätet, hastiga beslut och sömnlösa nätter. Men vi kunde inte missa den chansen. Det var vårt ansvar att rädda samlingen. Vi ser glaset som en investering för framtiden, det handlar om vår identitet. Själv är hon speciellt förtjust i Ulrika Hydman-Valliens glas. Det som mer än annat lyser upp vårt hem är Ulrikas Tulipa. Varje dag när jag stiger innanför dörren blir jag glad av att mötas av hennes färger i dricksglas, skålar och fat. Glaset är alltid större och djupare än själva föremålen. När det nu glöder i Bodas Vet Hut-hytta kan man nog tänka sig att en och annan glasbit kommer att få ett nytt hem hos Ann-Marie Fagerström. As a teenager, she knew nothing about the Kingdom of Crystal, and worked in a shoe shop in Kalmar. Now she is ridiculously interested in glass and has developed Sweden s most exciting glass museum and a new glassware studio in Boda. Ann-Marie Fagerström is a municipal commissioner from the Social Democratic Party in Emmaboda Municipality. Her road from teenager to politician was long, but nonetheless consistent. Caring for, managing and being responsible for children and citizens is one of her basic instincts. She grew up in Vissefjärda, which in the 1950s and 60s had no link to the world of glass further north. Ann-Marie dreamed of becoming a nursery school teacher, but she had to get a job to support the household. At the age of 16, she started work at a clog factory. She went on to work at Gripstrand s shoes in Kalmar, where she lived in a little studio flat. In those days it was easy to find work, and I learned so much. All politicians should have a foundation in an ordinary working life. It broadens your horizons, helps you understand people. Ann- Marie had already met her life partner at this stage, and the couple married and started a family. Then came the years of having a young family: long days, short on time, lots to do. The dream of working as a nursery school teacher turned into a job as a childminder. It was her home life and her work with children that paved her way to politics. Ann-Marie was elected as a trade union representative for the childminders in the municipality, and that suited her well. The job was enjoyable. As the 1980s progressed, she did more and more work for Kommunal, the Swedish Municipal Workers Union. It was only then that she began to understand the significance of glass for the region, realising that it wasn t just about products, it was about identity, professional pride, and heritage a kind of DNA for the population of the area. In 1994, she was elected as an MP for the Social Democrats, was in parliament for 12 years, and saw three terms of office. In 2006, she headed for home, becoming a municipal commissioner. She has held a majority since then. Her latest adventure is the municipal purchase of the art glassware collections from Kosta Boda, and the initiative that will hopefully grow out of this purchase: knowledge, tourism, and local industry around the Kingdom of Crystal. It s about seeing the big picture, and turning around the negative trends in a municipality that has been losing inhabitants every year. The collection, priced at SEK 10 million, is a big purchase for a small municipality of inhabitants. Ann-Marie tells stories of tough political battles, trips back and forth, a lot of online squabbles, quick decisions, and sleepless nights. But we couldn t miss this chance. It was our responsibility to save the collection. We see the glass as an investment for our future. It s about our identity. Personally, she is particularly enamoured of Ulrika Hydman- Vallien s glasswork. The thing that lights up our home more than anything else is Ulrika s Tulipa. Every day when I walk through the door lifts my spirits to be met by her colours in glasses, bowls and plates. Glass will always be greater and deeper than just the objects it forms. Now that the furnace is glowing in the new Vet Hut glassware studio, it is not unthinkable that one or two new glass pieces will find a home at Ann-Marie Fagerström s house.

4 Byggjobbarna kallar skämtsamt den kolsvarta utställningssalen för Djävulsrummet, och det ger onekligen ett dramatiskt intryck. Maja Heuer är chef för museet The Glass Factory, och är mitt uppe i planeringen av premiärutställningen Glasriket forever då vi kidnappar henne för fotografering. The construction workers joke about the jet black exhibition hall, calling it the Devil s room, and it certainly does make a dramatic impression. Maja Heuer is the Director of The Glass Factory museum, and she was in the midst of planning its première exhibition, The Kingdom of Crystal Forever, when we kidnapped her to find out her story and take her picture. Maja Heuer är uppväxt med glas. Tyskt glas. Franskt glas. Orange glas. Glas som överlevt världskrig. Nu arbetar hon med att visa och utveckla svenskt konstglas på The Glass Factory i Boda. Maja har aldrig varit långt borta från glaset. Hon växte upp i Lübeck, i täta lager av europeiskt kulturarv, med konst och samlande och vårdande krafter. Hennes pappa var reklamman och en sann modernist som älskade rena linjer och hade en liten samling av Orreforsföremål i sin bokhylla. Mamman samlade på antikviteter och tyckte mer om 1800-tal och den centraleuropeiska stilen med tunga, mörka möbler. Bägge två var loppistokiga. Hennes farbror i Paris äger en av Europas största glassamlingar med bömiskt Lœtzglas, Gallé och Daum-glas och en del av föremålen deponerades hos Majas föräldrar. Glas var en självklar del i vårt liv, vi levde med det och använde det. Hon minns att när hon var 7-8 år kom en samling av Schneiders orange och gul-svarta art decoglas till vitrinskåpet i matsalen. Det var som en explosion och jag tyckte det var jättefult. Pappa förklarade och visade i en bok, men jag tyckte inte det passade hemma. Först långt senare, när Maja läste konstvetenskap började hon förstå hur fantastisk glassamlingen var. Kärleken till en svensk man tog henne till Sverige. Hon flyttade till Stockholm och läste under sju år konstvetenskap och museivetenskap med inriktning på 1800-talsglas, porslin och möbler. Professorn Lennart Palmqvist på Stockholms universitet inspirerade henne. Han sade så här: Varje museiman borde jobba i en bar ett år för att kunna uppfatta sin samtid. Det ligger mycket i det. Att kunna se det förbisusande nuet och skildra sin samtid är en utmaning för museivärlden. Vad är typiskt, vad ska sparas, vad ska visas? Museer för glas brukar vara monterfyllda, högtidliga salar där glaspjäser ska dyrkas och beundras, men skilda från tillverkningens hetta och människor. The Glass Factory vill ändra på det. Det finns en energi och kärlek i glas och dess tillverkning som du aldrig kommer loss ifrån om du gripits av det. Jag minns första Maja Heuer grew up with glass. German glass. French glass. Orange glass. Glass that survived world wars. Now her job is to display and develop Swedish art glass at The Glass Factory in Boda. Maja has never been far from glass. She grew up in Lübeck, rich in European cultural heritage, with the collecting and preservation of art in her blood. Her father worked in advertising, a true modernist who loved clean lines and had a small collection of Orrefors pieces on his bookshelf. Her mother collected antiques, preferring 19th century pieces and the Central European style of heavy, dark furniture. Both were crazy about flea-markets. Her uncle in Paris owns one of the largest collections of Bohemian Lœtz, Gallé and Daum glass in Europe, and some of the pieces are in the keeping of Maja s parents. Glass was a natural part of our lives, we lived with it and used it. She recalls a collection of Schneider orange and yellow-black Art Deco glasses that appeared in the cabinet one day when she was 7 or 8 years old. It looked like an explosion; I thought it was really ugly. My father explained what it was and showed it to me in a book, but I didn t think it suited our home. It was only years later, when Maja was studying Art History, that she began to realise how extraordinary the glass collection was. Love for a Swedish man drew her to Sweden. She moved to Stockholm and spent seven years studying Art History and Museology, specialising in 19th century glass, porcelain and furniture. Professor Lennart Palmqvist at Stockholm University inspired her. He put it like this: Every curator should work in a bar for a year to understand their time. There s a lot in that. The ability to perceive the fleeting now and depict our time is a challenge for the museum world. What is typical, what should be saved, what should be exhibited? Glassworks museums are usually formal halls where all the pieces are kept behind glass to be admired and wondered at, quite separate from the

5 gången jag kom in i Sandviks glasbruk, det var en puls som jag inte kunde glömma. Det är den pulsen som The Glass Factory vill hitta i sin museumsmix av historiska glasföremål i en pågående samvaro med hyttarbete, workshops, glasminnen och barnverksamhet. Museet kan bli en pågående glasfest med ständigt nya, spännande gäster, grannar och främlingar och ett och annat kras. Maja har lång erfarenhet av museer. I Stockholm arbetade hon med olika projekt på Hallwylska och Nordiska museerna, bland annat med utställningen Möblerade rum. Hon kom till Glasriket som glasantikvarie på Växjö museum där hon bland annat drev ett projekt om den svenska studioglasrörelsen. Efter fem-sex år i Växjö sökte hon nya utmaningar och blev utställningsproducent i Kalmar. Jag fick lära mig att arbeta som en entreprenör, tvingades att tänka på nya sätt och arbeta med specialeffekter och interaktivitet för att engagera publiken. Men jag saknade glaset. När Emmaboda kommun köpte glassamlingen från Kosta Boda 2009 presenterade Maja sina idéer och fick anställning som verksamhetsansvarig för ett nytt glasmuseum. I Boda sommaren 2010 började man arbeta med samlingen i utställningen Hemma hos Höglund, där folk från bygden fick välja föremål och berätta om Mr Boda, brukets kände konstnär. På tre månader kom besökare, lika mycket som ett länsmusem har på ett år. Maja skrev ett plandokument för The Glass Factory, hur ett nytt glasmuseum i Boda skulle kunna arbeta. Det är en bra tidpunkt att starta ett renodlat glasmuseum. Svenskt konstglas befinner sig i en utvecklingsfas, ett slags paradigmskifte där materialet glas ingår i en virvel av populärkultur, street-art, performance och koncepttänkande. Den gamla 50-årsvasen i kristall tycks vara på väg ut. Glaskonstnären Fredrik Nielsen har hävdat att själva glasföremålen är som t-shirten efter en konsert, något man tar med sig hem som souvenir från en upplevelse. En souvenir från en dröm? Glaset har alltid burit på drömmar om nya tidsuttryck, inte minst på Boda glasbruk. Nu blåser vindar genom traditionerna i Glasriket där glaset tycks ha en egen överlevnadsförmåga. När de stora bruken krymper och arbeten försvinner, dyker nya verksamheter upp, yrvakna, pigga. Det finns annorlunda sätt att göra glas, fascineras av det och drömma om det. Maja Heuer vill att The Glass Factory ska stå mitt i den här förändringen, driva den framåt, bjuda in människor, låta dem ta i och testa glas, visa glas, berätta med det. heat and humanity of their manufacture. The Glass Factory wants to change that. There is an energy and a love in glass and its manufacture. Once you ve been bitten by it, it never leaves you. I remember the first time I walked into Sandvik glassworks it had a pulse that I couldn t forget. That s the pulse that The Glass Factory wants to find with its mix of historical glass pieces alongside a working glassware studio, workshops, glass souvenirs and children s activities. The museum has the potential to be an ongoing festival of glass with a steady flow of exciting new guests, neighbours and visitors and the odd breakage. Maja has plenty experience of museums. In Stockholm, she worked on various projects at the Hallwylska and Nordic museums, including the exhibition Möblerade rum furnished rooms. She came to the glass kingdom as a glass curator at the Växjö Museum, where her work included a project on the Swedish studio glass movement. After five or six years in Växjö, she sought out new challenges, becoming an exhibition producer in Kalmar. I had to learn how to work like an entrepreneur, forced to think in new ways and work with special effects and interactivity to draw in the audience. But I missed glass. When Emmaboda Municipality purchased Kosta Boda s glass collection in 2009, Maja presented her ideas and got the job of Operations Manager of a new glass museum. In the summer of 2010, work on the collection began with the exhibition Hemma hos Höglund (at home with Höglund), where people from all over the area could choose a piece and talk about Mr Boda, the renowned artist of the glassworks. In a space of three months, people visited the exhibition as many as would visit a county museum in a year. Maja wrote a planning document for The Glass Factory, laying out how a new glass museum in Boda could operate. It s a good time to start a museum focusing solely on glass. Swedish art glass is in a phase of development, a kind of paradigm shift, where glass as a material is at the centre of a whirlwind of popular culture, street art, performance and conceptual thought. The old 50th birthday crystal vase seems to be on the way out. Glass artist Fredrik Nielsen maintains that glass pieces are like the t-shirt you buy after a concert something to take home as a souvenir from an experience. A souvenir from a dream? Glass has always carried with it dreams of new expressions of the age, not least at Boda glassworks. Now there are winds blowing through the traditions of the glass kingdom, where it seems glass has an independent capacity for survival. As the major glassworks downsize and jobs disappear, new initiatives are popping up, bright-eyed and brand new. There are other ways to do glass, to be fascinated by it, and to dream of it. Maja Heuer wants The Glass Factory to be at the centre of this transformation, propel it forward, get people on board, let them touch and feel the glass, display it, tell stories with it. The Glass Factory är Sveriges första renodlade glasmuseum, med både historiskt och nutida perspektiv. Fredrik Nielsen är en av samtidens främsta rebeller inom glaset, och en av de glaskonstnärer som ställer ut på museet. The Glass Factory is Sweden s first museum focusing solely on glass, from historical and contemporary perspectives alike. Fredrik Nielsen is one of the foremost contemporary rebels in the world of glass, and one of the glass artists exhibiting at the museum. År 2009 köpte Emmaboda kommun de omfattande historiska glassamlingarna från Boda, Kosta samt Åfors glasbruk. Nu öppnar The Glass Factory i Boda ett av Nordens största glasmuseer, och Sveriges enda renodlade glasmuseum. The Glass Factory är ett upplevelsebaserat, interaktivt glasmuseum, beläget mitt i Glasriket. Museet fungerar som kunskapscentrum och kreativ mötesplats för konstnärer, formgivare och besökare. Det har Sveriges mest omfattande konstglassamling som består av cirka föremål från olika glasbruk av ett 40-tal konstnärer, från 1700-talet fram till idag. Museets verksamhet inkluderar tillfälliga utställningar, hotspots, basutställningar, pedagogisk verksamhet för barn och ungdomar samt en omfattande programverksamhet med föreläsningar, happenings, glasshower, teaterföreställningar och workshops. Upplevelsen och besökaren står i centrum. The Glass Factory sammanför olika aktörer från olika discipliner som konsthantverk, teater, film med mera. Konstnärer, formgivare, kulturinstitutioner och enskilda personer bjuds in som medskapare i utställningsproduktionen och för att arbeta med och ge nya oväntade perspektiv på samlingarna. Det heta pulserande hjärtat i museets verksamhet är glashyttan. Här arrangeras det glasshower, happenings och demonstrationer och samtida nationella och internationella konstnärer och designers bjuds in för att experimentera med materialet glas och hitta nya uttryck. Besökarna har möjlighet att pröva på och undersöka hur det känns att arbeta med glas och utveckla sin kreativa förmåga. Läs mer på In 2009, Emmaboda municipality purchased the historical glass collections of the Kosta, Boda and Åfors glassworks. Now, The Glass Factory in Boda is opening its doors one of the largest glass museums in the Nordic region, and Sweden s only museum focusing solely on glass. The Glass Factory is an interactive glass museum, based on experiencing glass, located in the heart of the Kingdom of Crystal. The museum works as a forum for knowledge and a creative meeting place for artists, designers and visitors. It is home to Sweden s most extensive collection of art glass, consisting of around 30,000 pieces from a range of glassworks, made by around 40 different glass artists, from the 18th century to the present day. The work of the museum includes temporary exhibitions, hotspots, permanent collections, educational work for children and young people, and an extensive programme of events including lectures, happenings, glass shows, theatrical productions and workshops. The focus is on the visitor, and the experience. The Glass Factory brings together different figures from a variety of disciplines such as handicrafts, theatre, film and more. Artists, designers, cultural institutions and individuals all join the creative process of producing the exhibitions, working with the collections and shedding the light of new perspectives on them. The red-hot beating heart of the museum is the glassware studio. A place for experimentation, with glass shows, happenings and demonstrations, where contemporary and international artists and designers are invited to experiment with glass as a material and find new expressions. Visitors have the opportunity to try their hands at working with glass, to discover how the material feels and develop their creative capacity. Read more at

6 JOHANNA, ANDERS & PAMÉLA Golvfärgen har inte ens torkat då vi äntrar den gamla hyttan för fotografering. Först sitter trion lite stelt i fåtöljgruppen. Men så sätter Anders igång. Leker med lampan på bordet, möblerar om i scenografin, poserar med spjuveraktig min. Paméla och Johanna hakar snabbt på. De tre står bakom Bodas saluhall för design och konsthantverk OPEN och studioglashyttan Vet Hut. Alla har de kreatörsbakgrund i någon form, och det märks. The paint on the floor isn t even dry as we enter the old glassworks building for the photo session. At first the trio sit awkwardly on the armchairs. But then Anders gets going. Playing with the table lamp, posing with a mischievous grin, meddling with the set design, waving his arms frantically. Paméla and Johanna are quick to join in. These are the three faces behind Boda s new market hall for design and craftsmanship OPEN and the glassware studio Vet Hut. All three have some kind of creative background and you can tell. Kreativitet och kvalitet har ingen tid. Anders Färdig är förtjust, han skojar och gestikulerar i Bodas hyttsal. OPEN, en saluhall för design och konsthantverk har växt fram i samma rum där brukets världsberömda glas gjordes. Anders kom hit i tidigt 1970-tal för att arbeta som försäljare och mötte precis här en unik smälta av kunskap och känsla hos formgivare, glasarbetare, företagsledning, reklamfolk. I Boda fanns en kreativ magnetism. Jag kan fortfarande få kårar längs ryggen när jag minns den laddning som ibland uppstod här i hyttan. Det är den känslan jag vill öppna upp idag. Boda är på många sätt Anders yrkesmässiga hembygd. Här fanns tempot och idéerna, en hållning och höjd på arbetet som aldrig har lämnat honom. Det var här han började begripa vad han ville syssla med: att på ett kreativt sätt föra ut andras designidéer i en kommersiell värld. Jag var helt besjälad av den kraft som låg i ett bra formgivet föremål och hur det kunde nå ut. Av vd:n Erik Rosén och gänget omkring honom lärde jag mig vikten av att konkurrera med design. Det är det Anders Färdig har arbetat med i Design House Stockholm sedan han startade företaget Han arbetar intuitivt och flyttar sina positioner utan att vara strateg. Det påminner om musik; att spela tillsammans, lyssna, lägga till och lyfta idéer till sin fulla potential. Jag har blivit djärvare i att våga satsa på det lite mer udda, säger han och påstår att Anders Färdig mellan 50 och 60 är en både mycket yngre, modernare och duktigare kraftkälla än Anders Färdig mellan 30 och 50. Han är född i Glasriket, ( jag får dras med Madesjö i passet ), men uppväxt i Stockholm. Glasets värld har han alltid haft kontakt med. Pappan var studiekamrat och god vän med Erik Rosén. På 1940-talet gjorde pappan en utredning om svensk glasindustri och fick via den arbete som vd för Flygsfors glasbruk. När Anders föddes blev Erik Rosén hans gudfar. Familjen umgicks i kretsarna kring glasbruken. När mamma och pappa hade fester minns jag en galen kille som dansade runt. Han hette Erik Höglund. Anders tog studenten, läste marknadsföring i England. En sommar drev han en egen liten glasbutik Klämman i Varberg där han sålde konstglas till turister. Erik Rosén uppfattade drivkraften hos sin gudson och gav honom i början av 1970-talet jobb som försäljare för Boda Nova och Kostalampan, två nya designprojekt som behövde få skjuts. Att få ut produkterna i butikerna blev Anders Creativity and quality are timeless. Anders Färdig is delighted, gesturing playfully in Boda s market hall. OPEN, a market hall for design and craftsmanship, fills the space where the world-famous glass of Boda used to be manufactured. Anders came here in the early 70s to work as a salesman, and found a unique melting pot of skill and instinct among the designers, glass workers, management and marketing staff alike. Boda had this creative magnetism. I still get goosebumps when I remember the way this glassworks used to buzz with excitement sometimes. That s the atmosphere I want to recreate today. In many ways, Boda is Anders professional home. It has the tempo and ideas, the attitude and the high quality of work. These things have never left him. It was here that he began to realise the kind of work he wanted to do: finding creative ways to take other people s design concepts out of the studio and into the commercial world. I was totally inspired by the power of a well-designed object, its ability to reach out. It was here that I learned from managing director Erik Rosén and other colleagues about the importance of competition with design in the business world. That s been Anders Färdig s focus at Design House Stockholm since he started the company in He works intuitively, moving the pieces without being too focused on strategy. His approach is more like music playing together, listening, contributing, and lifting ideas to reach their full potential. I have become more daring, taking risks on more unusual ideas, he says, asserting that Anders Färdig between 50 and 60 is a younger, more modern and more skilled powerhouse than Anders Färdig between 30 and 50. He was born in the glass kingdom, but he grew up in Stockholm. He has always had contact with the world of glass. His father studied with Erik Rosén and the two were good friends. In the 1940s, his father wrote a report on the Swedish glass industry, and as a result got a job as managing director of Flygsfors glassworks. When Anders was born, Erik Rosén became his godfather. The families spent time together, in the social circles that grew out of the glassworks. I remember when my mum and dad had parties, there was this crazy guy who used to dance around the place. His name was Erik Höglund. Anders graduated from high school and went to the UK to study marketing. One summer, he ran his own little glass store called Klämman in Varberg, where he sold art glass to tourists. Erik Rosén could see his godson s energy and motivation, and gave him a job in

7 gesällprov. Han hade fallenhet och idéer och ryktet spred sig om den gode försäljaren Färdig. 23 år gammal fick han jobbet som inköpschef för Duka, Sveriges största fackhandelskedja. En fantastisk erfarenhet. Jag fick se hur svårt det var att sälja. Det var nyttigt att sitta där och göra Mors dags-annonser och köpa in kyssande duvor från Jabro och porslinsfigurer från Royal Copenhagen. Han fortsatte inom Upsala-Ekeby-koncernen. I slutet av 1980-talet köpte han Höganäs och Boda Nova, sålde efter fem-sex år och drog igång Design House Stockholm, som idag, efter tjugo framgångsrika år, är en internationell förläggare för begreppet skandinavisk design. Det är ett tilltal, en hållning. Nu är det dags att få Boda att svänga och sälja. Om en dröm ska fungera behövs det goda idéer och laganda. Anders Färdig har hittat två personer som ska driva äventyret vidare, se till att det blir konkret, att det syns, blir snyggt och säljer. Paméla Karlsson och Johanna Jansson har tillsammans en spännande kompetens i brännpunkten mellan glaskonst och försäljning. De har på varsitt håll två drivit egna konstnärsskap, men också utbildat sig i marknadsföring och de vet det mesta om butiker. Nu är de verksamhetschefer för saluhallen Open och för den kommersiella delen av studioglashyttan Vet Hut. För oss glasnördar är det oerhört kul att vara med om att starta en hytta med egen produktion, samtidigt som vi har drömt om en butik med stora ytor i gamla industrilokaler där utrustningen har sparats, säger Paméla Karlsson. Under sin glastermin hamnade hon på Pukeberg. Där mötte hon Johanna och de bägge fångades av glasets värld, men de såg också brister i branschen. I glasbruksbutikerna märktes det inte att glasen man sålde var handgjorda. Paméla praktiserade på Design House Stockholm för att lära sig hur man sätter saker i produktion. I slutet av praktiken ritade hon företagets nya outletbutik i Båstad, fyllde på med potatisar bland produkter, en skyltning som fortfarande är legedarisk. Hon läste vidare på Konstfack i Stockholm och tog examen på Glas & Keramik Via ett arbetsstipendium på Reijmyre glasbruk kom hon att arbeta med olika glasprojekt och även göra eget konstglas i sin ateljé i Pukeberg. Johanna Jansson har en yvig, men ändå konsekvent bakgrund. Hon läste grafisk form på Konstfack och gjorde ett examensarbete om glas Fascinerad av materialet började hon rita och producera småkollektionerav vaser och ljusstakar som blåstes av glasblåsaren Eino Mäkelä och såldes på Klara och Moderna museet. Verksamheten gick bra, men Johanna ville lära sig allt om materialet och gick glasterminen i Nybro, där hon träffade Paméla. Monica Backström, en av glasveteranerna från Boda, var lärare på skolan och via henne öppnades en direkt länk till det Bodas magnetism. Johanna var med och startade företaget Formduo som gjorde glasbelysning med den då nya LED-tekniken, flyttade sen till London för att realisera en dröm: magisterexamen i glas på Royal College i London. På Konstfack är det trevligt och lärarna är snälla. I London var det stenhårt. Ingenting gällde, du togs ner och fick börja om, kämpa och göra allt själv. Efter Royal College blir jag inte chockad av något och jag löser de flesta problem. Johanna fick Stockholms stads kulturstipendium, arbetade på Pilchuck i USA och har föreläst om svensk design i Korea. Väl hemma igen ville hon omsätta allt hon hade lärt sig, fast på ett annat sätt än i egna verksamheter. Hon ringde sin kompis Paméla, som just hade fått ett telefonsamtal från Anders Färdig. Nu är det Boda som gäller för dem bägge. the early 1970s as salesman for Boda Nova and Kostalampan, two new design projects that needed a boost. Getting the products into shops was Anders trial project. He was a natural, full of ideas, and Färdig s reputation as a salesman grew. At the age of 23 he got the job of purchasing manager for Duka, Sweden s largest specialised retail chain. A fantastic experience. I got to see first-hand how hard it is to sell products. It was good for me to have to sit there making Mother s Day adverts and buying in kissing doves from Jabro and porcelain figures from Royal Copenhagen. He continued working for the Upsala-Ekeby Group. In the late 1980s he bought Höganäs and Boda Nova, sold them after five or six years, and set up Design House Stockholm. Today, 20 successful years later, it is an international benchmark for Scandinavian design. It s an attitude, a way of seeing things. Now it s time to get Boda swinging and selling. To make a dream work, you need good ideas and team spirit. Anders Färdig has found two people to drive the adventure forward, to make sure it becomes real, visible, attractive and sellable. Between them, Paméla Karlsson and Johanna Jansson have exciting skills in the cutting edge where glass art meets sales. They have both spent time developing their own art, while also studying marketing, and they know pretty much all there is to know about shops. Now they are the Operations Managers of the OPEN market hall and the commercial side of the Vet Hut glassware studio. For glass geeks like us, it s a wonderful experience to be part of starting a studio with its own product line. At the same time, we have dreamt of a store on a larger scale, in old industrial premises, where the machinery has been preserved, says Paméla Karlsson. She ended up doing a term of glass studies in Pukeberg, Småland. There, she met Johanna and both were captivated by the world of glass, but they could also see the shortcomings of the sector. In the glassworks shops, you couldn t tell that the glasses being sold were handmade. Paméla did a work placement at Design House Stockholm, learning how to put ideas into production. She went back to her studies at Konstfack, the University College of Arts, Crafts and Design in Stockholm, and graduated with a degree in Glass & Ceramics in She got a scholarship to work at Reijmyre glassworks, where she was involved in various glass projects, while also making her own art glass in her studio in Pukeberg. Johanna Jansson has a wide-ranging, but nonetheless consistent, background. She studied Graphic Design at Konstfack and did her degree project in glass in Fascinated by the material, she started to design and produce small collections of vases and candle holders, which were produced by glass blower Eino Mäkelä and sold at Klara and Moderna Museet. Things were going well, but Johanna wanted to learn everything about the material, and applied to do a term of glass studies in Nybro, where she met Paméla. Monica Backström, one of the Boda veterans, was a teacher at the school, and she opened up a direct link to the magnetism of Boda. Johanna was one of the founders of the company Formduo, which made lighting using new LED technology, before moving to London to realise a dream a Masters in Glass at the Royal College in London. At Konstfack all the teachers are so nice. In London they were tough. You were put down and told to start again, you had to struggle and do everything for yourself. Since the Royal College, I ve been able to solve most problems. Once she got home, Johanna wanted to put all she had learned into practice, but in a new way. She called up her friend Paméla, who had just had a phone call from Anders Färdig. Now, Boda is the place for both of them. OPEN Det var många år sedan vannan slocknade. Det är den gamla smältugnen för glasmassa, och det maskinella hjärtat i hyttan. När lokalen nu byggts om till OPEN en saluhall för design och konsthantverk står vannan kvar som ett skulpturalt monument över hyttan och dess historia. Many years have passed since the tank furnace went cold. Known as vannan in Swedish, the heart of the glassworks is the tank furnace is where the glass is melted. Now that the premises have been renovated to house OPEN a market hall for design and crafts the tank furnace remains, a sculptural monument to the origins and history of the place. Det hela började i en potatislada i Båstad. I en lada full av sättpotatis formulerades idéen om en sommarbutik i Boarp, strax utanför semesterparadiset Båstad. Potatisen fick flytta ut och in flyttade Design House Stockholm med alla sina produkter. Ladan blev en butik och andra varumärken bjöds in att delta. Butikskonceptet, det bästa av nutida skandinavisk design under samma tak, blev en succé. Försöksverksamheten ombildades till en permanent butik som idag har mångdubblat sin omsättning sedan starten. Butikskonceptet fick namnet Design House Stockholm OPEN. Samma koncept tar vi nu med oss till Boda Glasbruk, där vi öppnar OPEN i den gamla hyttan. Den 18 juni öppnar en m 2 stor saluhall för det bästa inom design och konsthantverk. Med kreativ kommers vill vi åter skapa liv och rörelse under de höga takstolarna. Där kommer varumärken som Linum, Röshult, Matteus, Ceannis och Lexington finnas representerade. Design House Stockholm erbjuder hela sin ordinarie kollektion tillsammans med rabatterade varor ur utgående sortiment. Design House Stockholm har ända sedan starten 1992 haft en förankring i området, med centrallager, logistikcentrum och lagerbutik i Boda. Design House Stockholm breddar nu sin affärsidé och ger dig som besöker Boda möjligheten att se några av de bästa inom det bästa av det svenska konsthantverket. Vi kommer att bereda plats för kvalitetsprodukter butiken, framförallt för konsthantverkare med lokal förankring. Självklart är allt till salu. Läs mer på It all started in a potato barn in Båstad. In a barn full of seed potatoes, the idea of a summer store in Boarp was formed, just outside the popular summer resort of Båstad. Out went the potatoes, an in came Design House Stockholm with all their products. The barn became a store, and other brands were invited to participate. The concept of the store the finest in contemporary Scandinavian design all under one roof was a hit. The test run became a permanent store, the turnover of which has multiplied since it opened. The store became known as Design House Stockholm OPEN. We are now taking the same concept to Boda Glassworks, where OPEN will be opening in the old glassworks. On the 18th of June, the m 2 market hall for the best in design and craftsmanship will open its doors. Once again, we want to use creative commerce to awaken life and dynamism under these high ceilings. Brands like Linum, Röshult, Matteus, Ceannis and Lexington will be represented. Design House Stockholm will have its entire range on display, as well as ends of line at discounted prices. Ever since it was founded in 1992, Design House Stockholm has been active in this area, with its central warehouse, logistics centre and warehouse shop here in Boda. Design House Stockholm is now widening its concept, to offer visitors to Boda the opportunity to see some of the crème de la crème of Swedish craftsmanship. We will make space for new highquality products in the shop too, especially from craftsmen and women with local connections. Naturally, everything on display will be for sale. Please read more at:

8 Från Motown till Boda via Japan och Californien. Christopher Ramsey frös som en hund första natten i Glasriket. Men efter drygt 20 år i glashyttor och med designuppdrag för Boris Jeltsin är han varm i kläderna som hyttmästare i den nya Vet Hut-hyttan i Boda. Här ska han leda arbetet med nytt konstglas för Design House Stockholm och The Glass Factory. From Motown to Boda, via Japan and California. Christopher Ramsey froze his buns off the first night in the Kingdom of Crystal. But after 20 years in various glassworks and design assignments for Boris Yeltsin, he is the perfect fit as the master glassmaker of the new Vet Hut glassware studio in Boda. Here he will lead the production of new art glass for Design House Stockholm and The Glass Factory. Iskall hetta. Christopher Ramseys första möte med det svenska glaset var både frostigt och varmt. Hans glödande önskan att jobba med glas hade tagit honom rätt ut i ett okänt landskap i ett främmande land. Den första natten i Glasriket satt han frusen i en vedbod nära studioglashyttan i Transjö. Nu 20 år senare är Christopher mästare vid Vet Hut-hyttan i Boda. Christopher är intensiv, berättar gärna och vindlande om äventyr, resor och människor. Han tycks hela tiden hamna på platser dit livet tar honom, men i hjärtat av alltihop finns en koncentration, en stark drivkraft framåt. Han växte upp i The Motor City, Motown, Detroit, i närheten av den jättelika bilindustrin. Pappan var affärsman på General Motors. Ingen i familjen var lagd åt konstnärsyrket, men Christopher hade alltid ritat och formgett saker. Efter gymnasiet i London och Frankfurt och studier i design i Indiana greps han starkt av keramik och i zen-filosofi. Jag sommarjobbade som säkerhetsvakt på en bilfabrik och lade massor av tid på att läsa om keramik, zen och japansk konst. Vidare, iväg. Han drog till Japan som utbytesstudent i Tokyo och hamnade 22 år gammal ute i bushen, i det keramiska centrat Mashiko hos keramikern Takeo Sudo vars mästare i sin tur var den levande nationalskatten Shoji Hamada ( ), Japans mest berömda keramiker. Christopher höll på att bli kvar vid de japanska drejskivorna när mästaren började odla en plan att gifta bort den duktige amerikanske lärlingen till en dotter så att det keramiska familjebandet inte skulle brytas. Jag hade lätt kunnat blivit ingift i en by med 300 keramiker, skrattar Christopher. Men han hade en tjej i USA och ville avsluta sin utbildning där. Nu kom han i kontakt med glaskonsten, som hade ett temperament som passade honom. De keramiska processerna är långsamma och tålamodsprövande, medan glaset är omedelbart. Det bjuder på motstånd och just det fångade mig. Det är svårt att lära sig blåsa glas, men jag är envis och tycker om utmaningar. Det är väldigt mycket dans över glasblåseri. Christopher träffade glaskonstnären Gun Lindblad på konstskolan, och en annan svensk kvinna som han följde med till Stockholm, ett okänt land. Möjligtvis hade han hört talas om Kosta Boda och några småhyttor som gjorde konstglas. På en utställning träffade han Bertil & Ulrica Vallien, frågade om praktikantplats och fick en inbjudan till té någon gång i Åfors. I början av 1990 köpte så Ice cold heat. Christopher Ramsey s first encounter with Swedish glass was both frosty and red hot. His burning desire to work with glass had taken him to a strange landscape, to an unknown country. On his first night in The Kingdom of Crystal, he lay freezing cold in a woodshed near the glassware studio in Transjö. Now, 29 years later, Christopher is the master at the Vet Hut studio in Boda. Christopher is intense, and loves recounting meandering tales of adventures, travels and people. He always seems to just end up in the places life takes him to, but at the heart of it all there is a concentration, a strong driving force. He grew up in the Motor City, Motown in Detroit, close to the sprawling automobile industry. His father was a businessman at General Motors. No-one in the family had any artistic inclination, but Christopher had always drawn and designed things. After high school in London and Frankfurt and design studies in Indiana, he was captivated by ceramics and Zen philosophy. I had a summer job as a security guard at a car factory, and spent loads of time reading about ceramics, Zen, and Japanese art. The road called again. He took off to Japan as an exchange student in Tokyo, and at the age of 22 found himself out in the sticks, in Mashiko, the heart of Japanese ceramics, studying with ceramist Takeo Sudo whose master was the living national treasure Shoji Hamada ( ), Japan s most famous ceramist. Christopher came close to a lifetime at Japanese potter s wheels when his master hatched a plan for the talented American apprentice to marry one of his daughters, so that the family ties to ceramics would not be broken. I wasn t far off marrying into a village of 300 ceramists, laughs Christopher. But he had a girlfriend in the US, and wanted to finish his degree there. That was when he came into contact with the world of glass art, which had a temperament that suited him. Ceramic processes are slow and they test your patience, but glass is immediate. It offers resistance, and that was what captivated me. It s hard to learn to blow glass, but I m stubborn and I like a challenge. There is a lot of dancing in glass blowing. Christopher met glass artist Gun Lindblad at art school, as well as another Swedish woman who he followed to the city of Stockholm, in an unknown land. He may have heard of Kosta Boda and a few small glassworks that manufactured art glass. At an exhibition, he met Bertil and Ulrica Vallien, asked for a work placement, and got an invitation to drink tea with them sometime in Åfors. Early in

9 Christopher en enkel biljett till Lessebo och mötte Glasrikets minst smickrande ansikte: en regnslaskig februarikväll, tomt överallt. Han var ensam med hål i skorna och Åfors glasbruk låg ett par mil ut i skogen men han började gå. Såsmåningom fick han lift, men bruket kunde inte erbjuda arbete. Christopher hade inga pengar, ingenstans att bo, men hittade den där vedboden som blev hans första logi i Glasriket. Dagen efter fick han lift till Kosta och historien lyste upp: han fick jobb direkt. Senare samma dag återvände han till Åfors och fick då jobb där också. Han valde Åfors där hantverket verkade mest spännande. Så startade livet som glasarbetare. Den första uppgiften var att lägga upp färg för Valliens servis Rainbow. Det var så trist att jag höll på att somna ståendes. Runt om honom i hyttan fanns personligheter: en stor grek, en liten finsk man, en turkisk kvinna och en spinkig mästare. De skojade med Christopher som fick ta emot stora doser av burlesk småländsk glasbrukshumor. Lärdomen var konkret från grunden. Mästaren frågade Kan du fånga an? Vad är det?, undrade jag som inte kunde någon svenska och definitivt ingen glassvenska. Men han tränade envist på varenda rast, arbetade konstant tills han kunde blåsa hela sortimentet i sin verkstad. Hyttmästaren höll ett öga på utvecklingen och en dag fick Christopher chansen att gå in i produktionen som uppblåsare. På så vis har man i alla tider lärt sig blåsa glas. Vilja, träning, förebilder, arbetskamrater, väntan och så: action! Efter två år på Åfors flyttade Christopher till Johansfors som formgivare, där han 1995 fick den speciella uppgiften att formge två serviser åt Boris Jeltsins olika residenser. Jeltsin var förtjust i Nobelservisens glas, men det var bråttom och vad Christopher förstår, kunde Orrefors inte både ta fram & leverera en helt ny servis på så kort tid. Christopher hade som ung under det kalla kriget sett tvinslag om det ryska imperiet och nu stöpte han om det mäktiga och marsch-pampiga till glas. Han ritade pelarlika ben med facetter, guld och monogram på kuporna. Jeltsins agent nappade direkt och alla var senare mycket nöjda med resultatet. Det är viktigt att veta hur kunden tänker. Tillbaka i Åfors igen arbetade han vidare med glas av Bertil Vallien, Ulrica Hydman-Vallien och Gunnel Sahlin. Efter tio år med arbete och småbarn blev Christopher år 2000, helt överraskande en dag i hyttan, utnämnd till mästare. Han har senare varit lärare på Kosta glasskola, gästlärare på Danmarks Glas och Keramikskola på Bornholm och arbetat som glaskonstnär i eget namn, han gör bland annat ljuvliga glasänder. Efter de senaste årens neddragningar på Kosta började Christopher ledsna på jobbet i hyttan där mycket tid gick åt till packjobb och annat. Jag vill för mycket för att trivas med sånt i längden. Han tänkte sälja sitt hus, den forna disponentvillan Ekbacken i Boda, och dra till Venedig eller Rio för att blåsa glas, lära sig dansa och surfa. Vilken tur att The Glass Factory hörde av sig. Nu är han istället anställd mästare i Vet Hut i Boda och det ska vi vara glada över. Glasäventyr à la Christopher Ramsey, drivglasmästare, formgivare och resenär, utlovas. 1990, Christopher bought a single ticket to Lessebo to be met by the least charming face of the Kingdom of Crystal: a wet, slushy February evening with no signs of life. He was alone with holes in his shoes, and Åfors glassworks was 20 km away in the forest. But he started to walk. After a while he managed to hitch a lift, but on arrival at the glassworks he found there were no jobs. Christopher had no money, nowhere to stay, but found a woodshed that was his first bed in the glass kingdom. The next day he got a lift to Kosta and things started to look up he got a job straight away. Later the same day, he returned to Åfors and got a job there too. He chose Åfors, because the craftsmanship there seemed the most exciting. And so began his life as a glassblower. His first task was to prepare the colours for Vallien s Rainbow tea set. It was so boring I nearly fell asleep on my feet. Around him in the glassworks there were some real personalities: a huge Greek guy, a small Finnish man, a Turkish woman and a skinny master. They joked with Christopher and he ended up on the receiving end of a generous dose of the burlesque humour typical to Småland glassworks. Right from the start, the lessons he learned were concrete. The master used to ask me in Swedish Can you gather? and I used to wonder What does that mean?, not knowing any Swedish and even less glassworks Swedish. But he trained persistently in every break, working constantly until he could blow the whole range of products made in his workshop. The master kept an eye on his development, and one day Christopher got the chance to become a blower. This is the way the art of glass blowing has been learned through the ages. Will, practice, role models, workmates, waiting, and finally... action! After two years at Åfors, Christopher moved to Johansfors as a designer, where in 1995 he was charged with the task of designing two sets of dinner glasses for Boris Yeltsin s various residences. Yeltsin had taken a fancy to the glasses of the Nobel dinner service, but he was in a hurry and Christopher got the impression that Orrefors could not develop and deliver a totally new set in such a short time. As a young man during the Cold War, Christopher had seen TV features on the Russian empire, and now he set to work to translate the majesty and grandeur of that empire into a set of glasses. He designed legs like faceted pillars, and gold and monograms at the top. Yeltsin s agent jumped at the sight of the collection, and later everyone was delighted with the results. It s important to understand how the customer thinks. Back in Åfors again, he worked with glasses by Bertil Vallien, Ulrica Hydman-Vallien and Gunnel Sahlin. One day in the glassworks in 2000, after ten years of work and with a young family, Christopher was astonished to be made a master. Since then he has been a lecturer at the Kosta Glass School, a guest lecturer at the Danish Glass and Ceramic School in Bornholm, and has created a line of glass art in his own name, including stunning glass wild ducks. After the cuts at Kosta in recent years, Christopher began to be saddened by work at the glassworks, where a lot of time was spent on packing and other tasks. I want too much to be content with that in the long term. His plan was to sell his house, Ekbacken House in Boda the former managing director s quarters and head to Venice or Rio to blow glass, learn to dance and surf. So it was lucky that The Glass Factory got in touch. Now, instead, he is the master at Vet Hut in Boda, and that is something we really are delighted about. There are glass adventures to come, courtesy of Christopher Ramsey, master glass blower, designer and traveller. Design House Stockholm driver studioglashyttan Vet Hut, en småskalig glasindustri där kreativitet och flexibilitet får möjlighet att stå i första rummet. Vi tror att många formgivare, unga som väletablerade, vill jobba med oss under sådana förutsättningar. Vi tror att Vet Hut kommer att bli ett kreativt glas-bageri där ingen produktion är den andra lik. Vet Hut samarbetar även med The Glass Factory som har arrangerat ett spännande program för museets besökare att ta del av. För er som är väl bekanta med Glasrikets historia klingar kanske namnet Vet Hut bekant. Vet Hut har redan funnits. Vi ger vår studiohytta samma namn eftersom vi vill verka i samma anda som förlagan; med uppkäftighet, kreativitet och högtflygande idéer som ledord. Vet Hut AB var en rörelse som bildades av formgivare i Boda i slutet av 1960-talet. I gruppen ingick bl.a. Ulrica Hydman-Vallien, Bertil Vallien, Rolf Sinnemark, Monica Backström samt Ann och Göran Wärff. De gjorde blå-gula polkagrisar och gav ut en julkalender som fick dig att rodna lite lätt. De ägnade sig dessutom åt flygturer med varmluftsballong och hade roligt ihop. Vi hoppas få lika roligt i vår nya hytta. Design House Stockholm är stolta över att kunna presentera Christopher Ramsey som mästare i hyttan Vet Hut. Christophers erfarenhet och skicklighet ger oss möjlighet att skapa den kreativa smältdegel som vi vill att hyttan ska vara. I början av 2012 lanserar vi webbshoppen Vet Hut, då hela världen kommer att erbjudas dagsfärska glasprodukter för internationell distribution. En handfull av återförsäljare ur vårt nätverk kommer också få möjligheten att distribuera Vet Hut-kollektionen. Läs mer på Christopher Ramsey (t.h./right) & Fredrik Nielsen vet hut [veːt hʉ ːt] behave!; none of your insolence! Design House Stockholm runs the Vet Hut glassware studio, a small scale glassworks where creativity and flexibility is allowed to come to the fore. We believe that many designers, both young and wellestablished, will come and collaborate with us under these conditions. We believe that Vet Hut will become a creative glassworks where no two products are alike. Vet Hut cooperates with The Glass Factory, which have arranged a thrilling programme for visitors to the museum to enjoy. For those of you who know the history of the Kingdom of Crystal, the name Vet Hut might sound familiar. There was a Vet Hut once before, and we are giving our studio workshop the same name because we want to work in the same spirit as the original; with boldness, creativity and ambitious ideas as our guide. Vet Hut Inc. was a movement formed by designers in Boda in the late 1960s. The group included Ulrica Hydman-Vallien, Bertil Vallien, Rolf Sinnemark, Monica Backström and Ann and Göran Wärff. They made blue and yellow candy canes and issued a Christmas calendar that made you blush a little. They also took trips in a hot-air balloon and had a good time together. We hope we will have just as good a time in our new workshop. Design House Stockholm is proud to present Christopher Ramsey as its master glassmaker in the Vet Hut workshop. Christopher s experience and skills makes it possible to build the creative melting pot we d like the studio to become. In the beginning of 2012 we will launch the Vet Hut online shop, where the whole world will be able to purchase the very latest glass products for international distribution. A handful of retailers in our network will also be authorised to distribute the Vet Hut collection. Read more at

10 Vi träffar Eric i Kungsträdgården i Stockholm framför Café Operas paviljong som han ritade under tidigt 1960-tal. Äsch det tar 10 minuter, jag ska bara svara JA och NEJ på dina frågor Men vi blir sittande en timme minst. Någon dag senare blir det tre och en halv timmes pratstund, först på ett lunchställe och sedan i hans ateljé. Eric Sörling är arkitekten bakom ombyggnationen av Boda glasbruk till museum, studioglashytta och saluhall för design och konsthantverk. En underbar herre, notoriskt blygsam, men med en blytung meritlista. Skriv inte så mycket nu, skriv inte om vad jag har gjort, det är inte nåt viktigt. Det är möjligt att han kommer skrika högt när han läser det här. Eric! We meet Eric in Kungsträdgården park in Stockholm, in front of Café Opera, which he designed in the early 1960s. Oh, it ll only take 10 minutes, I ll just answer YES or NO to your questions... But an hour later, we re still sitting there. A few days later, we ve spent three and a half hours together, first on our lunch meeting and then at his studio. Eric Sörling is the architect behind the conversion of Boda glassworks into a museum, glassware studio and market hall for design and craftsmanship. A wonderful man. Notoriously shy and unassuming, but with a list of achievements the length of your arm. Don t write too much now, don t write about what I ve done, no, no, that s not important. He might just shout out loud when he reads this. Eric Sörling är en stjärna. Han tycker inte om att kallas för det, men så är det. Han är också den ende som protesterar. Det finns olika stjärnor: vissa flammar till och försvinner, men så finns de stjärnor som lyser lågmält i långa tider och Eric är av den sorten. Alla som arbetat med honom prisar hans insats och attityd. Han är klädsam, diskret, kunnig och har den goda smaken att underställa sig sina uppgifter. Det finns arkitekter som mest tycks bygga äreminnen över sig själva med spektakulära hus och feta bokverk. Med Eric Sörling är det tvärtom. Han arbetar utifrån övertygelsen att arkitektur i grunden handlar om människor och demokrati. Vi ska känna oss delaktiga, tilltalade och engagerade. Hans arbeten talar för sig själva. Det är tankarna och idéerna i dem som gör honom till en stjärna. Eric arbetade från tidigt 1960-tal tillsammans med Bodas disponent Eric Rosén, ritade utställningar, butiker, fabrikshallar. Det finns många arkitekter som kan rita sådant, men Eric Sörling var inte bara arkitekt, utan också en kreativ medhjälpare, entusiast, idéspruta och regissör i den unga attityd som var grunden i Bodaglasets framgångar. Erik Rosén kunde fråga Eric Sörling om allt möjligt, nya konstnärnamn, utställningsplaner, estetik, och fick uppriktiga svar. Eric var en viktig kugge i Boda-historien och det är också därför han var självklar i det nya äventyret. För några år sedan reste han med Anders Färdig till platsen och skissade upp en framtidsvision, Rapport från framtiden. Emmaboda kommun ville veta mera. Nu har Clason & Sörling arkitektkontor stått för det arkitektoniska upplägget kring The Glass Factory, saluhallen Open, förbindelseytor, glasgångar, flöden och lokaler. Eric Sörling tycker att vi ägnar oss för lite åt nuet. Att visa en kaffekopp är ingen konst, det kallar han uppställning, men att skildra livets pågående betydelser är något annat. Det finns ingen som visar sånt här, säger han och viftar med armen mot solljuset och bruset i en vanlig dag. Sensationer för sinnet överallt egentligen, men vi är så vana vid det att vi knappt märker allt fantastiskt. Dofter, ljuset, ljuden, människorna. Tillsammans med arkitekten Gustaf Clason (som dog för några år sen) förvandlade Eric Sörling i sina unga år utställningar till allkonstverk. I Feel It Eric Sörling is a star. He doesn t like being called that, but that s the way it is. He is also the only one who protests. There are different kinds of stars: some burn brightly then disappear, but there are stars that shine subtly, gently, for a long time. Eric is of the latter type. Everyone who has worked with him praises his efforts and his attitude. He is comfortable in his own skin, discreet, knowledgeable and has the wisdom to value his work over his personal gain. There are architects who seem to prefer to build monuments to themselves, with spectacular buildings and volumes of books. Eric Sörling is the opposite. His work comes from the conviction that architecture is basically about people and democracy. We should all feel part of something, appealed to, involved. His work speaks for itself. It is his thoughts and the ideas behind them that make him a star. From the early 1960s, Eric worked with the managing director of Boda, Erik Rosén, to design exhibitions, shops, factory interiors. There are plenty of architects who can design that sort of thing, but Eric Sörling was not just an architect, but also a creative accomplice, an enthusiast, a fount of ideas, and the pioneer of the young attitude that laid the foundations for the success of Boda glass. Erik Rosén could ask Eric Sörling about anything names of new artists, exhibition plans, aesthetics and get a straight answer. Eric was an important cog in the Boda story, and that s why there was a natural place for him in this new adventure. A few years ago, he travelled to the site with Anders Färdig and sketched up a vision, a Report from the Future. Emmaboda municipality wanted to know more. Clason & Sörling Architects are responsible for the architectural development of The Glass Factory, the OPEN market hall, connecting spaces, glass passageways, people flows, and spaces. Eric Sörling thinks we give too little attention to the here and now. Displaying a coffee cup isn t art, he calls it arrangement, but depicting the ongoing significance of life is a different thing altogether. There is no-one who will show you this, he says, gesticulating towards the sunlight and the noises of an ordinary day. There are feasts for the senses everywhere, but we are so used to them that we hardly notice all the remarkable things. Smells, light, sounds, people. Working with architect Gustaf Clason (who died a few years ago),

11 Museum of Modern Art, New York. på Nationalmuseum 1968 fylldes rummen med hängande plastremsor från golv till tak och inuti den roliga och desorienterande plastdjungeln fanns märkliga föremål: en apelsin med ljusstrålar som styrde ljud, glas och skulpturer av Erik Höglund och Bertil Vallien. Ralph Lundsten, elektronmusikpionjären, bidrog med soundtracket. Vissa människor blev förbannade. Blåhåriga tanter fick frisyrerna förstörda av statisk elektricitet och kom ut och gormade. Feel it visades sedan på Museum of Modern Art i New York. I en annan utställning i New York vid samma tid fyllde Eric en jättesal med ogenomtränglig dimma, skapad av aggregat hyrda från svenska marinen. I dimman flöt ljus, i golvet simmade fiskar under glas. När utställningen var över upptäcktes att hela salen hade klottrats fullt av texter. Dimman hade varit en oas för stadsborna som hade slagit sig ner, osynliga i dimman och öppnat sina hjärtan. Allting handlade om ensamhet och kärlek i den aggresiva storstaden. Eric Sörling växte upp på talen i skånska stenbrottssamhällen. Han minns från krigsåren hundratals jätteblock av svart granit väntande vid ett järnvägsspår. Det var fundamenten för Hitlers segermonument, som skulle resas efter kriget. Eric och hans kamrater lekte bland blocken. Graniten innehöll järn och varje block lät annorlunda om man kastade småsten på det. På så sätt spelade vi på stenarna som alla hade olika toner. Då lärde jag mig att sten kan tala till mig. Han är sedan dess intresserad av sten och stenarbeten och har också i tio år arbetat för Riksantikvarieämbetet med renoveringar av slott och borgar i Sverige och på Åland. I början av 1950-talet gick Eric på Konstfack för att bli teckningslärare. I samma klass gick Erik Höglund, de bägge blev vänner och senare arbetskamrater när Eric Sörling drogs in i Bodakretsen ritade han och Gustaf Clason en fantastisk glasbutik, Aveny Kristall, i Konserthuset i Stockholm. Eric ler fortfarande förtjust vid minnet av den poppiga och högkvalitativa inredningen med vit, tandhuggen Ekebergsmarmor och Falurött snickeri. Det var Stockholms hippaste butik där Erik Höglund iförd shejkdräkt gjorde sin legedariska comeback, en färgstark protest mot finglaset. Bypassers outside Höglund s exhibition at Aveny Kristall. Bertil Vallien and the exhibition Feel it. Förbipasserande utanför Höglunds utställning på Aveny Kristall. Bertil Vallien och utställningen Feel it. Eric Sörling spent his young years transforming exhibitions into art in themselves. In Feel It at the National Museum in 1968, whole rooms were filled with plastic strips hanging from ceiling to floor, and inside the playful, disorienting plastic jungle were strange objects: an orange emitting beams of light that altered sound, glass pieces and sculptures by Erik Höglund and Bertil Vallien. Ralph Lundsten, pioneer of electronic music, was responsible for the soundtrack. Some people were furious. Blue-rinsed old ladies had their hairstyles wrecked by static electricity, and came out yelling in rage. Feel It was then exhibited at the Museum of Modern Art in New York. In another exhibition in New York around the same time, Eric filled a huge hall with thick, impenetrable fog, created by a machine rented from the Swedish Navy. Lights floated in the mist, and the floor was made of glass, with fish swimming underneath. When the exhibition finished, they discovered words that had been scrawled over every surface. The fog had created an oasis for the inhabitants of the city to stop, invisible, and open their hearts. It was all about loneliness and love in the big aggressive city. Eric Sörling grew up in the 1930s and 40s in quarrying towns in Skåne, southern Sweden. During the war years, he remembers hundreds of enormous blocks of black granite stacked beside the railway line. They were to form the base of Hitler s victory monument, which was to be erected after the war. Eric and his friends played among the blocks. Granite has iron in it, and each block sounded different if you threw gravel at it. So we played the blocks, and each one had a different tone. I learned that stones could talk to me. Ever since then, he has been fascinated by stone and masonry, and has also spent ten years working for the Swedish National Heritage Board, renovating castle and fortresses in Sweden and on the Åland islands. In the early 1950s, Eric studied at Konstfack, the University College of Arts, Crafts and Design to become an art teacher. Erik Höglund was in the same class, and the two struck up a friendship. Later they became colleagues when Eric Sörling was drawn into the Boda crowd. In 1966 he and Gustaf Clason designed a fantastic glass shop, Aveny Kristall, in Stockholm Concert Hall. Eric smiles contentedly at the memory of the high-quality, pop-inspired décor, with white, tooth-cut Ekeberg marble, and woodwork in Falurött, the classic Swedish dark farmhouse red. It was Stockholm s hippest shop, where Erik Höglund made his legendary comeback dressed as a sheik, as a colourful protest against pretentious glass. The following year, Clason & Sörling designed Monica Backström s surreal Året efter regisserade Clason & Sörling Monica Backströms surrealistiska Glasyra-show i samma butik. Många arbetsår har passerat. Även om Eric Sörling inte är så road av att visa den, har han en imponerande meritlista. Han har ritat fabrikshallar för Kosta Boda, butiker, utställningar och det nu legendariska köket i Eric Roséns disponentvilla. Otaliga utställningar i Sverige och utomlands, några privatvillor, 12 sommarutställningar på Läckö slott, bland annat den stora Rörstrandsutställningen 1976, besökt av människor. Rörstrands första museum ritades av Eric som också ledde skapandet av Ålands museum, som fick pris som Europas bästa museum. En Stockholmsklassiker har han ritat: Café Operas glasveranda. Bygget genomfördes i tidigt 1960-tal under ledning av Peter Celsings arkitektkontor, så Eric Sörlings namn har aldrig kopplats till den omtyckta paviljongen. Det var också han som myntade namnet på etablisemanget. Vi behövde ett namn. Jag såg en skylt i en uppgång där det stod Café, så det sade sig självt: Café Opera. Man måste envisas: Eric Sörling är en stjärna. Men vi behöver inte säga det högt. Han vill verka, men inte synas. Han springer inte heller på vernissager och invigningar. Nä, det är inte min cup of tea. Då har jag gjort mitt. Jag går tillsammans med snickarna, säger han. Det är stil. show Glasyra (Glass frenzy) in the same store. Many working years have passed. Even if Eric Sörling isn t too keen to show it off, he has a long and impressive list of achievements. He has designed factory halls for Kosta Boda, shops, exhibitions, and the now legendary kitchen in Erik Rosén s house. Innumerable exhibitions in Sweden and abroad, a few houses, 12 summer exhibitions at Läckö Castle, including the major Rörstrand exhibition in 1976, which attracted people. Rörstrand s first museum was designed by Eric, who also oversaw the creation of the Åland Museum, which has been named Europe s Best Museum. He is also responsible for a classic venue in Stockholm: the glass veranda of Café Opera. The construction was carried out in the early 1960s, under the direction of Peter Celsing & Co, Architects. So Eric Sörling s name has never been linked with the popular pavilion. It has to be said once again: Eric Sörling is a star. But we don t need to shout it out. He wants to work, but not to be seen. He s not the type to swagger around at openings and private views. Nah, that s not my cup of tea. By then my work is finished. I leave together with the carpenters, he says. Now that is style. Erik Höglund som shejk 1966 och Monica Backströms utställning Glasyra 1967 (nedan hennes popsingel Science Poption ) Erik Höglund in his sheik-outfit in 1966, and Monica Backström s exhibition Glasyra 1967 (below: her pop single Science Poption )

12 Sagan om Boda The tale of Boda

13 Boda är en ö i skogshavet. En ö kan vara isolerad, men den är också tydlig. Allting har sin plats och anledning. Det är lätt att svischa förbi med bil. Turister undrar ibland förvirrat var centrum ligger. Gator i Boda slutar tvärt i skogen, trädgårdar möter storskog och tystnad. Precis som ett gruvsamhälle med sin gruva har Boda sitt nav: hyttan. Det är centrum. Allt utgår därifrån, både produkter och identitet. Hyttan drev samhällsbygget och på en sådan här liten plats blir det uppenbart vad som behövdes: Boda is an island in a sea of forest. An island can be isolated, but it also has clear boundaries. Everything has a place and a reason. It s easy to just zoom past by car. Sometimes tourists get confused, wondering where the town centre is. The streets of Boda stop dead at the edge of the forest. Gardens meet vast swathes of forest, and silence. Just like a mining community with the mine at the centre, Boda has its hub the glassworks. That s the town centre. Everything starts there, products and identity alike. The glassworks was the

14 T.h: Originalet och glasblåsaren Kurt- Lennart alias Boda-Kurre jonglerar på sin enhjuling Right: The local character & glassblower Kurt-Lennart a.k.a. Boda-Kurre juggling on his unicycle Glasformgivaren Monica Backström, inlindad i aluminiumfolie och en route till Boda Glass designer Monica Backström, wrapped in aluminium foil and en route to Boda Nedan: Fritz Kallenbergs glas-serie Gina Below: Fritz Kallenberg s glass collection Gina bostäder till arbetarna, skola för barnen, affärer, pensionärsbostäder, idrottsplats och på visst avstånd, disponentvillan Ekbacken. Utan glaset på den här platsen: inget samhälle, ingen kultur och framtid. Det är Glasrikets förunderliga kontraster: bara några steg från tallsus, sjöblänk och rotvältor skapas glas i världsklass. Det här är stort för Boda, säger en vandrarhemsvärd om The Glass Factory och de nya händelserna kring hyttan. Det finns något obetalbart i hans förtjusta leende, en drömlik förhoppning, dold under blygsel. Som de flesta man möter i Boda har han starka familjeband till glasbruket. Han jobbade själv där i 20 år, har sett storhetstiden, men också hur byn somnade in. Butikerna stängde, skolan lades ner, busslinjerna glesnade. Glasbrukens liv har alltid inneburit en berg-och dalbana i catalyst for the construction of the town, and in a place this small it s obvious what s needed: houses for the workers, a school for the children, shops, retirement homes, sports grounds, and, at a distance, the managing director s house, Ekbacken. Without glass in Boda, there would be no society, no culture, no future. The Kingdom of Crystal is full of astonishing contrasts: just a few steps from the sighing of pine trees, the glitter of lakes, and the uprooted trees, world-class glass is being created. This is a big thing for Boda, says the owner of a hostel about The Glass Factory and the new events around the glassworks. There is something priceless in his delighted smile, his dreamlike hopes, hidden behind a mask of shyness. Like most people in Boda, he has strong family connections to the glassworks. He worked there himself for 20 konjunkturer och trender och Boda har arbetat i skymundan, strålat med revolutionärt glasljus, flämtat med sista lågan och vaknat igen. Boda glasbruk startades av de två glasblåsarna Reinhold Victor Scheutz och Erik Vidlund som lämnade Kosta glasbruk för att starta eget. Varför stannade de just i Boda? Svar: Vattnet och skogen, alltid denna naturens grund till glaset. Antagligen hade de bägge herrarna fått anbud om vedleveranser och Hagbyån kunde ge kraft. Det fanns en kvarn och två bondgårdar. Mark köptes in 1864, byggen startade och i september 1866 eldades glasugnen upp för första gången. Boda var länge ett av många anonyma bruk. Glaset såldes av knallar, sändes med tåg från Örsjö eller såldes sekunda direkt från bruksboden. Under sina första 65 år levde Boda på hushållsglas och restaurangserviser. years, and saw its golden age come and go. Shops closed, schools were shut down, bus services became few and far between. The life of a glassworks has always been a roller coaster, following economic and design trends. Boda has worked away in the shadows, dazzling the world with revolutionary glass lighting, flickering with its final flame, and then being brought back to life with a new spark. Boda glassworks was founded by two glass blowers, Reinhold Victor Scheutz and Erik Vidlund, who left Kosta glassworks to set up on their own. Why did they choose Boda? Answer: The water Priskuranter visar punschglas, lampkupor, bläckhorn, nattkärl, allt sådant som behövdes i hemmen. Brukets äldre glashistoria är ganska okänd, räkenskapsböcker och dokument förstördes i en brand i notarie Scheutz bostad På 1920-talet steg Boda in i den nya tiden och tillverkningen industrialiserades. Glasarbetaren Fritz Kallenberg tyckte glaset var trist, började rita, visade sig ha talang och fick avancera till formgivare. Hans kristallglasserviser blev under lång tid den ekonomiska basen i Boda, bland annat sändes mycket restaurangglas till Storbritannien och and the forest, the natural resources needed for glass. The two men had probably had an offer of timber deliveries, and Hagbyån stream could provide power. There was a mill and two farms. They bought the land in 1864 and started building, and in September 1866 the glass furnace was glowing for the first time. For a long time, Boda was one of many anonymous glassworks. Their glassware was sold by travelling salesmen, sent by train from Örsjö or sold as seconds direct from the factory shop. For its first 65 years, Boda made its living from household glass and restaurant dinner glasses. Its catalogues show punch glasses, lampshades, inkwells, chamber pots, everything that was needed for the home. We know relatively little about the early days of the glassworks, as all accounts and documents were destroyed in a fire at the home of Scheutz, the clerk, the In the 1920s, Boda entered the modern world and its manufacturing process was industrialised. Glass worker Fritz Kallenberg thought the glasses made in this way were dull. He started to draw, and his talent was recognised and he was promoted to designer. His sets of crystal glasses long formed the financial foundations of Boda. Restaurant glasses were sent to the UK, and Erik Höglund & Erik Rosén kristallglas till Australien. Under andra världskrigets nödår hankade sig bruket fram på konservglas och export till Schweiz. Erik Rosén blev driftschef på Boda 1947 och brukets disponent några år senare. Under hans ledning kom storhetstiden då Bodas glas äntligen fick sin egen profil: annorlunda och okonventionellt och med en varmhjärtad, lekfull känsla. crystal glasses were exported to Australia. The Second World War brought hard times, and the glassworks got by on producing jam jars and exporting to Switzerland. Erik Rosén became operations director of Boda in 1947, and managing director a few years later. Under his leadership came the golden age, when Boda glass finally got its own profile:

15 Monica Backström & Erik Höglund Rosén hittade konstfackstudenten Erik Höglund som anställdes 21 år gammal 1953 för att skapa konstnärligt bruksglas. Som en utmaning mot femtiotalets strama glasvara tog han upp 1700-talets glas med levande, skeva former och påklippta sigill. Han saftade på kolossalt - Erik Roséns uttryck - och glasblåsarna svor över experimenten då sågspån och potatisskal kastades i glasmassan för att framkalla bubblor, en dödssynd i glasblåsarled. Den spontana, frodiga kraften i hans glas visade sig vara precis det uttryck tiden ville ha. Höglund kom att bli Bodas förnyare och kändiskonstnär i tjugo år. Med hans formgivning utvecklades också bruket med Boda Smide och Boda Trä som gjorde smidesstakar, vindflöjlar, barnmöbler och sängar i kurvig svensk furu. Avgörande betydelse hade Erik Roséns samarbete med Arbmans reklambyrå under John Melin som stod för ett nytt och lite kaxigt tilltal i text och grafik som passade ungdomens unusual and unconventional, but with a warm-hearted, playful touch. In 1953, Rosén discovered art school student Erik Höglund, employing him at the age of 21 to create art glassware. He challenged the stiff lines of the 1950s with his throwback to 18th century glass, with natural, crooked forms and added seals. In the words of Erik Rosén he really piled it on thick and had the glass blowers cursing with his experimentation, throwing sawdust and potato peelings into the molten glass to create bubbles, which was a deadly sin as far as glass blowers are concerned. The spontaneous, opulent spirit of his glasses turned out to be precisely the right expression for that time. Höglund became Boda s innovator and celebrity artist for twenty years. With his designs at the helm, the works expanded with Boda Smide (Boda wrought iron) and Boda Trä (Boda wood) producing wrought-iron candlesticks, weathervanes, children s furniture and beds made of curvaceous Swedish pine. A significant factor was Erik Rosén s collaboration with the Arbman ad agency under John Melin, who brought an innovative, slightly cocky tone with text and graphics that suited the youthful glassworks. Boda s glass products were developed through a clever package of products, advertising, packaging and exhibitions, all of which sought to combine a youthful, vital edge with the tradition and generations of knowledge of the glassworks. In 1964, the year of Boda s glasbruk. Bodas glas utvecklades i en smart legering av produkter, reklam, förpackningar och utställningar som parade det unga och vitala med brukets traditioner och djupa kunskap. När Boda fyllde 100 år 1964 startades samarbete med glasbruken i Kosta och Åfors. Konstglaset började sälja utomlands. Hyreshus byggdes, samhället moderniserades och över 200 anställda jobbade på centenary, collaboration began with the glassworks in Kosta and Åfors. Their art glass products began to sell abroad. Houses were built, Boda modernised and over 200 people were employed at the glassworks. In the same year, Monica Backström came to Boda and experimented with a young, pop-cultural edge, blurring the boundaries with fashion and jewellery design. She tossed paperclips and pin tacks into glasses, Erik Höglund The King med en Höglund-pjäs The King with a Höglund piece

16 bruket. Samma år kom Monica Backström till Boda och experimenterade i ung och poppig anda med flytande gränser mot mode och smyckeskonst. Hon slängde gem och nubb i glaset, tog upp 1800-talets fattigmanssilver (silverfolierat glas) i ny form, rymdsilver, inspirerat av månkapplöpningen. Backströms glasägg och svampar från senare år är välkända. Nya konstnärer rekryterades: Rolf Sinnemark, Klas-Göran Tinbäck och Bertil Vallien arbetade för flera glasbruk, men även på Boda. I slutet av 1960-talet kom Signe Persson-Melin till Boda efter 15 år framgångsrika år som keramiker. Hon formgav glas med ett modernt och trivsamt tilltal som bottnade i hennes keramiska språk. Den första handdrivna glasserien hette Ruben, uppkallad efter glasblåsaren Ruben Hjelm som hade arbetat i hyttan i 67 år. Det var han som först blev förbannad över Erik Höglunds blåsor i glaset, svor och gick hem, för att sen bli god vän med honom. Rubens stuga står fortfarande kvar ett stenkast från hyttan. Persson-Melins bruksglas, framförallt serien Kvadrat med korklock, satte ny fart på Boda, som vid den tiden var på ekonomisk nedgång. I början av 1970-talet startades också Monica Backström reinvented the 19th century tradition of poor man s silver (glass coated in silver leaf), and created space silver, inspired by the the space race. Backström s glass eggs and mushrooms, created in later years, are well-known. New artists were recruited: Rolf Sinnemark, Klas-Göran Tinbäck and Bertil Vallien worked for several glassworks, including Boda. In the late 1960s, Signe Persson-Melin came to Boda after 15 successful years in ceramics. She designed glass with a modern, congenial appeal, based on her ceramic idiom. The first hand-blown glass series was called Ruben, named after a glassblower called Ruben Hjelm who had worked in the glassworks for 67 years. He was the one who first got angry with Erik Höglund and his bubbles in the glass, swearing and walking out, only to become close friends with him later. Ruben s cabin is still standing, just a stone s throw from the glassworks. Persson-Melin s Signe Persson-Melin Boda Nova, med en mängd olika produkter för köket, med glaset i centrum. Många av Signe Persson-Melins produkter blev klassiker: Pajformer på korksivor, en tekanna med värmeljus. De övriga konstnärerna på Boda kände sig en smula överkörda av Roséns Boda Nova-satsning och startade en förening, AB Vet Hut, som utan chefens inblandning formgav föremål, festade och flög med landets första varmluftsluftballong kom Erik Roséns sista trumfkort, Kjell Engman, till Boda och förändrade återigen brukets profil med färgat konstglas och humoristiska glasberättelser. Han har kallats Glasets Benny Andersson, påhittig, musikalisk och storsäljande. Boda med sitt spännande glasrykte var en turistmagnet i många år. På 1970-talet kom besökare hit för att handla glas i butiksboden och se på tillverkningen. Det stod bilar parkerade överallt i vägkanterna och ortens ungar samlade kassvis med tomburkar. Det fanns skola, två butiker, 120 man slet på direkt ackord i hyttan. I den glaskris som inträffade i det sena 1970-talet ville dåvarande ägarna Upsala-Ekeby behålla bara 7 man i hyttan, men 50 fick stanna och bruket tickade vidare. I början av 1990-talet var Boda den tredje största besöksorten i Kalmar län med nästan turister. Verksamheten krympte ändå gradvis. Under ägaren Royal Copenhagen stängdes den stora hyttan 2003 och 44 anställda fick gå. Kjell Engman drev en mindre verksamhet och gjorde utställningar i några år, men också det dog ut. Ett par år household glassware, particularly the Kvadrat jar series with cork lids, breathed new life into Boda, which was experiencing a slump in growth at that time. In the early 1970s came Boda Nova, a wide range of kitchen products with a focus on glass. Many of Signe Persson-Melin s products were destined to become classics: pie dishes on cork bases, teapots with tealight holders. The other artists at Boda felt somewhat steamrollered by Rosén s new Boda Nova initiative, and started an association called Vet Hut Inc., which designed objects, held parties and flew in the country s first hot-air balloon all without the involvement of the managing director. In 1978 Erik Rosén s final trump card, Kjell Engman, came to Boda and once again transformed the profile of the glassworks, with coloured art glass and humorous glass stories. He has been called the Benny Andersson of glass : ingenious, musical, and a best-seller. With its exciting new reputation for glass, Boda was a tourist magnet for many years. In the 1970s, visitors came here each year to buy glassware in the shop and watch the manufacturing process. There were cars parked on every street, and the young people of the area collected bags and bags of empty cans for the recycling money. There was a school, two shops, and 120 staff doing piece work in the glassworks. In the early 1990s, Boda was the third most popular tourist destination in Kalmar county, with almost visitors. Nonetheless, its operations were in decline. Under the ownership of Royal Copenhagen, the large glassworks was closed in 2003 and 44 employees were laid off. For a couple of years, the glassworks in Boda was deserted. The village was quiet. All industry was gone, and people moved away or commuted out of the area by car. It Ulrica Hydman-Vallien Vet Hut-gänget och Erik Höglund med nybakade lussebullar + ballongen Emelie. The Vet Hut-crew and some others with freshly baked saffron buns + their hot air balloon Emelie. Bertil Vallien stod hyttan öde i Boda. Byn tystnade. Affärerna var borta, folk flyttade härifrån eller pendlade med bil. Det kändes som om skogen skulle sluta sig förevigt om det fina glasbrukets historia. Men tystnaden var laddad med berättelser och stolthet. Och så glimtade det till igen. Den stora glassamlingen från Orrefors Kosta Boda blev till salu och köptes av Emmaboda kommun Delar av den visades i Boda och en experimenthytta drevs i liten, spännande skala. Nyfikna turister och glasdiggare började återvända, något tickade i Boda trots allt. Kommunen köpte också byggnaderna och stora planer fick fäste i byn. Ett modernt, interaktivt museum föds. Hyttan vaknar till liv. Underverk pågår. De bägge glasblåsarna som kom traskande genom skogen för nästan 150 år sen skulle ha dånat av glädje om de kunde se vad som sker idag. Boda har blivit ungt igen. Kjell Engman seemed that the forest was poised to close in, erasing the history of this beautiful glassworks for all time. But the silence was charged with stories, and with pride. And so the spark. The extensive glass collection of Orrefors Kosta Boda was put up for sale and purchased by Emmaboda municipality in Parts of it were exhibited in Boda, and an experimental glassware studio started operating on a small but exciting scale. Inquisitive tourists and glass aficionados started to come back. The heart of Boda was still beating. The municipality purchased the buildings, and grand plans started to gain ground in the village. A modern, interactive museum was born. The glassworks is awakening again. Miracles are happening. The two glassblowers who came tramping through the forest almost 150 years ago would swoon with delight if they could see what is going on today. Boda has become young again. Ulrica Hydman-Vallien & Bertil Vallien Rolf Sinnemark

17 VI STÖDJER KULTURrevolutionEN i Boda Algutsboda Hembygdsförening BeLe Byggnads AB Bengt EK Design Boda Värdshus Boda Holiday lägenhetshotell & vandrarhem Boda Vilthandel Restaurang 25:an Bröderna Rydbergs Åkeri AB Allt inom markarbeten Emmaboda Folkets Hus Emmaboda Konst 300 konstnärer objekt Emmaboda Rygg & Ledakut Åsa Röstlund leg naprapat Glasriket GOJ SKOJ Mateus Mundekulla En mötesplats i tiden! Kurs Retreat Konferens STF/HI Vandrarhem BODA Patrongården i Boda Swedbank AB Torsås - Emmaboda Zonata Design AB Redaktörer / Editors Sara Korlén & Erik Wäppling Art Direction Erik Wäppling Intervjuer och Bodas historia / Interviews and Boda s history Petter Eklund Översättning till engelska / Translation to English Semantix Foto / Photo Olivia Jeczmyk (porträtt & miljöbilder Boda / portraits & enviromental images from Boda), Mattias Wising (Fredrik Nielsen), Lena Bergström (Ramsey & Nielsen) & Timothy Hursley (The Museum of Modern Art, New York). Historiska arkivbilder / Historical archive images The Glass Factory Tryck & Repro Åkessons tryckeri, Emmaboda

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

2014-11-21 Av Patrik Österblad

2014-11-21 Av Patrik Österblad 2014-11-21 Av Patrik Österblad The interview We take a dive into a situation most of us have been in. The job interview. Questions and answers you as a job seeker perhaps should ask, as well as what you

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

ENGELSKA VERB - 12 LÄXFÖRHÖR

ENGELSKA VERB - 12 LÄXFÖRHÖR ENGELSKA VERB - 12 LÄXFÖRHÖR Det här är en sammanställning av 12 olika läxförhör utav engelska oregelbundna verb. Vi brukar ge 5 verb i läxa från årskurs 5 eller 6 och uppåt. Efter varje verbläxa ser förhören

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER Restaurang Jonas Restaurant Jonas is a luxury restaurant in Stockholm, run by award winning chef Jonas Lundgren. Here we offer longer

Läs mer

NYHETSBREV Januari 2013

NYHETSBREV Januari 2013 NYHETSBREV Januari 2013 Vad är Avtryck? Avtryck satsar på unga som bor på landsbygden och i mindre orter och ger dem förutsättningar att utveckla sig själva och vårt närområde. Hos oss finns det möjligheter

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

1. Hur svårt trodde du det skulle bli att läsa engelska i skolan innan du började?

1. Hur svårt trodde du det skulle bli att läsa engelska i skolan innan du började? 5. ENGELSKA ÅK 5 5.1. Lektion 1 5.1.1. Delprov 1A Här kommer först några frågor om vad du tycker om att lära dig engelska och hur det går till. Först vill vi att du försöker komma ihåg hur det var innan

Läs mer

Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar)

Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar) 280 Test Inventions Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar) SAS more than 60 years old and faster with time Read the article and answer the questions. Departure time, arrival time, flight

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012 The Gate Sunday September 23, 2012 The project goal is to bring users closer to different topics that can vary from literature to space science by placing them in different interactive scenes. Furthermore

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI VILDA NYHETER KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VILDA VIKINGAR I SKANE På en ö, i en park mitt i stan och på ansvariga på Vilda vikingar. en helt vanlig lägeräng Vildaläger Nu används platsen inte längre

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar.

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar. Tackar för den här veckan Som de flesta av er såg på vernissagen så har innemiljön på förskolan helt ändrats. Vi har gjort hörnorna tydligare än tidigare och mer nivåanpassade för att barnen ska kunna

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Neuropsychiatric disabiliqes why so many today? Johan Smedberg Sr. Medical Adviser Västernorrland County Council Sweden

Neuropsychiatric disabiliqes why so many today? Johan Smedberg Sr. Medical Adviser Västernorrland County Council Sweden Neuropsychiatric disabiliqes why so many today? Johan Smedberg Sr. Medical Adviser Västernorrland County Council Sweden Mild psychiatric disorders Neuropsychiatric disorders ADHD, ADD, Asperger s syndrome,

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Enkätundersökning Abu Dis Läsestuga 2011

Enkätundersökning Abu Dis Läsestuga 2011 Underlaget till denna sammanställning är en enkätundersökning med frågor formulerade av PGS utförd av Sara Ayyad i juli 2011. Sammanställningen är PGS egen. Enkätundersökningen är uppdelat på fem grupper

Läs mer

OBS! Gör en utflykt och upplev svensk textiltillverkning, vävt med stolthet i Sverige sedan 1692

OBS! Gör en utflykt och upplev svensk textiltillverkning, vävt med stolthet i Sverige sedan 1692 Gör en utflykt och upplev svensk textiltillverkning, vävt med stolthet i Sverige sedan 1692 OBS! Innehåller värdetalong FABRIKSFÖRSÄLJNING VÄVERIVISNING MUSEUM CAFÉ Välkommen till Ekelundhuset, en butik

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040-21 86 30 kontor@yallatrappan.se www.yallatrappan.se Ett kvinnokooperativ

Läs mer

The i-coin Project Project part-financed by the European Union

The i-coin Project Project part-financed by the European Union The i-coin Project Project part-financed by the European Union Hello everyone! Here comes the Invitation to the final meeting in Svenljunga, Sweden the 27-29 th of November 2007. I have tried to gather

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects Focus on English 9 Teacher s Guide with Projects Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken

Läs mer

ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34. 20 August 2012 27 August 2012

ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34. 20 August 2012 27 August 2012 ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34 20 August 2012 27 August 2012 Thanks to: Thanks to the SASSE product sponsors Lennart Bogren, our ever hard-working, never tiring premises administrator

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Bruksamhälle. Museum i spinneri. Rydal är beläget vid Viskans strand strax norr om Kinna. Med dess välbevarade brukssamhälleskaraktär

Bruksamhälle. Museum i spinneri. Rydal är beläget vid Viskans strand strax norr om Kinna. Med dess välbevarade brukssamhälleskaraktär RYDALS MUSEUM Bruksamhälle Rydal är beläget vid Viskans strand strax norr om Kinna. Med dess välbevarade brukssamhälleskaraktär är Rydal av riksintresse. Fabriken är tillsammans med flera andra byggnader

Läs mer

världen väntar på dig

världen väntar på dig världen väntar på dig Bladins gymnasium Ibland kan det kännas svårt att bestämma sig för vad man vill göra resten av livet. Som tur är behöver du inte göra det heller. Men de vägval du gör idag kan forma

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Hitta dina IAEA vänner genom vår facebook-grupp Svenska IAEA-klubben

Hitta dina IAEA vänner genom vår facebook-grupp Svenska IAEA-klubben Newsletter Mars 2014 Kära medlemmar: Ytterligare ett år har lagts till handlingarna och vår internationella organisation IAEA fortsätter utvecklas. Vi har nu kört programmen genom vårt egna företag Agriventure

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRAVEL INDUSTRY EXPECTANCY INDEX January 2012 - Nordic Introduction Travel Industry Expectancy Index is an independent temperature gauge on Nordic travel companies

Läs mer

Joakim Forsemalm Radar Arkitektur & Planering Göteborgs Universitet

Joakim Forsemalm Radar Arkitektur & Planering Göteborgs Universitet Människor och icke-människor: översättare och transformatörer av urbana rum (Humans and non-humans: translating and transforming urban space) Joakim Forsemalm Radar Arkitektur & Planering Göteborgs Universitet

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA

FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA JON HAAG VD, NINE AB NINE JOBBAR MED HELHETEN AV VARUMÄRKESUTVECKLING OFFERING PARTNERSHIP OR PROCESS SUPPORT Visuailizing future concepts

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Life is passing by. We hurrying and rarely stay up and evaluate and reevaluate our lives. How do we live? What is important for us? Too many people think through their life when they get a disease vengeance.

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing - Retail Management Center at the Stockholm School of Economics o Specialized in Research & Tests in real store environment o Sweden,

Läs mer

Chanya Samolrerk (Mind) M.5/17 Las Vegas, Nevada, USA

Chanya Samolrerk (Mind) M.5/17 Las Vegas, Nevada, USA Chanya Samolrerk (Mind) M.5/17 Las Vegas, Nevada, USA I can t explain how amazing last year was in just a paragraph. I couldn t have asked for a better exchange year. It might not be what I expected or

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Exempel 1 Bedömning A

Exempel 1 Bedömning A Exempel 1 Bedömning A A Good Life The thing that is most important to people in general is love. If you don t feel loved or give love to others, you will not feel any happiness in life. To feel important,

Läs mer

En levande stadsdel med kultur, idrott, fritid, upplevelser, kunskapsföretag och bostäder. munktellstaden.se

En levande stadsdel med kultur, idrott, fritid, upplevelser, kunskapsföretag och bostäder. munktellstaden.se Munktellstaden är uppkallad efter entreprenören Johan Theofron Munktell, som började tillverka verktyg, ångmaskiner och annan mekanisk utrustning här i början av 1800-talet. Hans företag blev senare Volvo

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. Nominerade till Årets Rookies 2012: Alice Fine, Johanna Pihl, Lobra, Scho Collection och Stutterheim.

PRESSMEDDELANDE. Nominerade till Årets Rookies 2012: Alice Fine, Johanna Pihl, Lobra, Scho Collection och Stutterheim. SVENSKA MODERÅDET DROTTNINGGATAN 81 A SE-111 60 STOCKHOLM E-mail rookies@moderadet.se www.moderadet.se / www.rookies.se ROOKIES showroom 13-14 augusti I Rookies Showroom den 13-14 augusti presenteras 2012

Läs mer

POWER GOALSET. Att skapa magnetiska mål som funkar! Eller; en timme om allt och inget; högt & lågt, som ger eftertanke och riktning.

POWER GOALSET. Att skapa magnetiska mål som funkar! Eller; en timme om allt och inget; högt & lågt, som ger eftertanke och riktning. POWER GOALSET Att skapa magnetiska mål som funkar! Eller; en timme om allt och inget; högt & lågt, som ger eftertanke och riktning. OM MÅL Forskning visar att framgångsrika personer är mer framtidsorienterade

Läs mer

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Namn: Hampus Hägg Obemannade flygplan Datum: 2015-03-02 Klass: TE14B Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Handledare: David, Björn och Jimmy Abstract In this task I ve been focusing on unmanned

Läs mer

Drivkrafter hinder mervärde

Drivkrafter hinder mervärde 2013 03 06 Ulf Hedbjörk Universitets och högskolerådet Internationell mobilitet Drivkrafter hinder mervärde Ny myndighet: Universitets och högskolerådet HSV VHS YH UHR IPK KRUS Tre studier från UHR under

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

RICA HOTEL STOCKHOLM - I HJÄRTAT AV STOCKHOLM

RICA HOTEL STOCKHOLM - I HJÄRTAT AV STOCKHOLM RICA HOTEL STOCKHOLM - I HJÄRTAT AV STOCKHOLM Nya Rica Hotel Stockholm är en central mötesplats för människor på väg mot nya mål. Det spelar ingen roll om mötet består av två, fem eller 200 personer här

Läs mer

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 En dröm för vår skola blir sann Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 Kära elever och föräldrar, I dagsläget studerar 89 elever, åk 6-9, kinesiska som språkval. Våra nior med språkval kinesiska går snart ut

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

TABLE OF CONTENTS 3. CAMPAIGN SUMMARY 4. THE BEAUTY SHARE LAB 6. SUPPORTING UNITS 8. CAMPAIGN FLOW 9. RESULTS

TABLE OF CONTENTS 3. CAMPAIGN SUMMARY 4. THE BEAUTY SHARE LAB 6. SUPPORTING UNITS 8. CAMPAIGN FLOW 9. RESULTS TABLE OF CONTENTS 3. CAMPAIGN SUMMARY 4. THE BEAUTY SHARE LAB 6. SUPPORTING UNITS 8. CAMPAIGN FLOW 9. RESULTS 2 CAMPAIGN SUMMARY The beauty industry is built around mysterious labs and secret formulas.

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål

Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål Rebecca Popenoe, Fil.dr. Socialantropolog & Adjunkt, Karolinska Institutet Nätverket hälsa och demokrati, 8 februari 2013 Socialantropologi =

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Please fill in the answers to questions 1.1 and 1.2 after having called up the respondent!

Please fill in the answers to questions 1.1 and 1.2 after having called up the respondent! Supplementary data Questionnaire (in English) Serial number:... Interviewer: 1. Introduction Please fill in the answers to questions 1.1 and 1.2 after having called up the respondent! 1.1 Gender 1.2 Postal

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

We Celebrate Spring. 15 Januari, 2013

We Celebrate Spring. 15 Januari, 2013 We Celebrate Spring 15 Januari, 2013 Våren är en tid att fira, en tid för högtider som bröllop, konfirmation och skolavslutningar men kanske också för att fira det där nya jobbet som någon fick? Eller

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

Mukono - Vimmerby. Young peoples voices in developing a youth center

Mukono - Vimmerby. Young peoples voices in developing a youth center Mukono - Vimmerby Young peoples voices in developing a youth center Lena Hallengren, former Swedish Minister of Youth. Lena Hallengren, tidigare svenska Ungdomsministern. Background On May 5, 2006 former

Läs mer

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon 1/25 Incidenthantering Leif Nixon 2/25 SPOTIFY Important Notice to Our Users /25 May 27th, 2014 15:00 by Oskar Stål, CTO, Spotify We ve become aware of some unauthorized access to our systems and internal

Läs mer

LULVIKSVÄGEN 1 SE 972 54 LULEÅ SWEDEN TEL: +46 (0)920 20 00 00 WWW.NORDKALOTTEN.COM

LULVIKSVÄGEN 1 SE 972 54 LULEÅ SWEDEN TEL: +46 (0)920 20 00 00 WWW.NORDKALOTTEN.COM LULVIKSVÄGEN 1 SE 972 54 LULEÅ SWEDEN TEL: +46 (0)920 20 00 00 WWW.NORDKALOTTEN.COM När naturen har ordet talar tystnaden. Området Nordkalotten är i stort sett gränslöst, därför väcktes idén med Nordkalottcenter

Läs mer

Prisguide Studio. www.bjornfotograf.se. Med reserversion för ändringar. 2015-01-22

Prisguide Studio. www.bjornfotograf.se. Med reserversion för ändringar. 2015-01-22 Prisguide Studio www.bjornfotograf.se Med reserversion för ändringar. 2015-01-22 Bröllop Välkommen till Björn Fotograf! Er upplevelse ska vara lättsam, lyxig och fylld av glädje och värme. Det ska vara

Läs mer

P2P Summit 2013. After Summit Report

P2P Summit 2013. After Summit Report P2P Summit 2013 After Summit Report The only cross functional, cross industry networking event looking at procurement and finance as an end-to-end process Did you miss out on P2P Summit 2013? Purchase

Läs mer

2. Hur var boendet jämfört med dina förväntningar?: mycket bra Kommentar boende: -Rent fräscht och SPAavdelningen!! Vilken positiv överraskning

2. Hur var boendet jämfört med dina förväntningar?: mycket bra Kommentar boende: -Rent fräscht och SPAavdelningen!! Vilken positiv överraskning Namn: Gunilla Carlsson Resa: Ungern Budapest western Datum: 13/4-20/3 2014 Kommentar mottagande: -Transfer och allt funkade väldigt bra. Kommentar boende: -Rent fräscht och SPAavdelningen!! Vilken positiv

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 UTSTÄLL ARE UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 MANAGEMENT OCH IT-KONSULTBRANSCHEN Acando är ett management- och it-konsultbolag som tillsammans med sina uppdragsgivare förbättrar och effektiviserar

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer