Grafisk profilmanual (REVIDERAD DEC. 2014)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grafisk profilmanual (REVIDERAD DEC. 2014)"

Transkript

1 Grafisk profilmanual (REVIDERAD DEC. 2014)

2 Den grafiska profilmanualens uppgift East Swedens visuella identitet är framtagen för att visa att vi finns, vad vi erbjuder och vad vi står för. Den ska ge allmänheten en bild av oss som överensstämmer med vår egen vision och våra egna löften. Vår visuella identitet omfattar logotyp, typografi, färgpalett, grafiskt element och bildmanér. Med tydliga riktlinjer för alla delar kan East Sweden lättare agera på ett tydligt och enhetligt vis, och på så sätt bidra till att göra East Sweden lättare att identifiera i det mediala bruset. Manualen är till för att underlätta arbetet såväl internt som för formgivare, tidningar, tryckerier och externa byråer. Genom att följa den säkrar vi kvaliteten på våra produktioner. Utgå alltid från denna manual och de framtagna original och mallar som finns vid all grafisk produktion. Om du har frågor kring vår visuella identitet, kontakta: Heléne Bäckström, Region Östergötland, FÖRORD 2 INNEHÅLLS 2 LOGOTYP 3 Varianter 4 Frizon 5 Minsta tillåtna storlek 6 Placering 7 IDENTITETSFÄRGER 8 TYPOGRAFI 9 GRAFISKT ELEMENT 10 FOTOGRAFI 11 Dos and don ts 12 TILLÄMPNINGSEXEMPEL 13 Annons 14 Broschyr 15 Mera broschyr 16 Ännu mera broschyr 17 Mässmonter 18 Mera mässmonter 19 Rollup 20 FÖRORD 2

3 Logotyp Ordet logotyp syftar till ett märke, fristående eller tillsammans med en ordbild som representerar ett företag eller en organisation. Ursprungligen kommer ordet från grekiskan och betyder ordbild. East Swedens logotyp är alltså en logotyp i dess mest ursprungliga mening. En enkel och tydlig ordbild utan någon tillhörande symbol, men med en detalj (bokstaven A i East som har en liggande placering) som sticker ut och gör logotypen unik. Genom detta grepp får logotypen en riktning som andas framåtanda och man kan även läsa in värdeord som tillväxt och entreprenörsanda. Tagg-logotyp på magenta-platta. LOGOTYP 3

4 Logotyp, varianter Förstahandsvalet. Tagg-logotyp på magenta-platta. Får placeras fritt eller utfallande åt höger (se tillämpningsexempel). Versionen har en semitransparent bakgrundsplatta vilket gör att den lämpar sig extra bra att placera på fotografier. Andrahandsvalet. Tagg-logotyp på svart platta. Får placeras fritt eller utfallande åt höger (se tillämpningsexempel). Versionen har en opak, icke-transparent, bakgrund. Ordet logotyp syftar till ett märke, fristående eller tillsammans med en ordbild som representerar ett företag eller en organisation. Ursprungligen kommer ordet från grekiskan och betyder ordbild. East Swedens logotyp är alltså en logotyp i dess mest ursprungliga mening. En enkel och tydlig ordbild utan någon tillhörande symbol, men med en detalj (bokstaven A i East som har en liggande placering) som sticker ut och gör logotypen unik. Genom detta grepp får logotypen en riktning som andas framåtanda och man kan även läsa in värdeord som tillväxt och entreprenörsanda. Tredjehandsvalet. Svart, positiv logotyp. Får placeras fritt. Lämpar sig bra där många aktörer med logotyper finns representerade. Fjärdehandsvalet. Vit, negativ logotyp. Får placeras fritt. Lämpar sig bra där många aktörer med logotyper finns representerade och där bakgrunden är mörk. LOGOTYP > VARIANTER 4

5 Logotyp, frizon Logotypen ska placeras så att den uppfattas så tydligt som möjligt. Runt logotypen ska alltid finnas en frizon, där inga andra grafiska element, bilder eller texter får placeras. Tilläggen webbadress och telefonnummer är undantagna. ogotypens frizon ogotypen ska placeras så att den ppfattas så tydligt som möjligt. unt logotypen ska alltid finnas n frizon, där inga andra grafiska lement, bilder eller texter får laceras. Tilläggen webbadress och elefonnummer är undantagna. ogotypens frizon kan vara större än ngivna mått. Frizonen baseras på öjden av en av logotypens bokstäver, v denna höjd görs en kvadrat, som bilden anges som ett X. Logotypens frizon kan vara större än angivna mått. Frizonen baseras på höjden av en av logotypens bokstäver, av denna höjd görs en kvadrat, som i bilden anges som ett X. Minst ett X runtom logotypen ska lämnas fria. Detta gäller även tagg-logotypen. X är ett proportionerligt mått och fungerar oavsett vilken storlek logotypen återges i. inst ett X runtom logotypen ska ämnas fria. Detta gäller även logotyp ed tillägg. X är ett proportionerligt ått och fungerar oavsett vilken torlek logotypen återges i. Visuell identitet RiktlinjeR 8 LOGOTYP > FRIZON 5

6 Logotyp, minsta tillåtna storlek Minsta tillåtna storlek för East Swedens logotyp är 20 respektive 15 millimeters bredd, beroende på om det är tagglogotypen som avses eller ej. 20 mm 15 mm LOGOTYP > MINSTA TILLÅTNA STORLEK 6

7 Logotyp, placering Tagg-logotyp när East Sweden är delavsändare. Notera: får placeras fritt, behöver ej ligga i högerkant. Logotypens samtliga versioner får användas. Utfallande tagg-logotyp när East Sweden är ensam avsändare. Notera: alltid i högerkant, och den högra delen av T:ets överliggare ligger utanför marginalen eftersom T:ets vertikala linje linjerar med N:ets. Svart, positiv logotyp när East Sweden är ensam avsändare. Notera: alltid i högerkant, och den högra delen av T:ets överliggare ligger utanför marginalen eftersom T:ets vertikala linje linjerar med N:ets. Svart, positiv logotyp när East Sweden är delavsändare. Notera: får placeras fritt, behöver ej ligga i högerkant. Logotypens samtliga versioner får användas. LOGOTYP > PLACERING 7

8 Identitetsfärger East Swedens färgpalett är uppdelad i en primär (magenta, röd och rosa) samt en sekundär del. Pantone : 1795 C CMYK: C10 M100 Y100 K0 RGB: R224 G0 B24 HEX: #e00018 RAL: Där East Sweden är huvudavsändare används de primära färgerna främst. De sekundära får en stödfunktion i större produktioner, där vissa tonplattor och delar av diagram kan färgas in i dessa. Färgerna ska alltid återges i 100%. Pantone : Rubine Red C CMYK: C0 M100 Y20 K0 RGB: R223 G0 B101 HEX: #df0065 RAL: Pantone : 223 C CMYK: C0 M46 Y0 K0 RGB: R237 G141 B187 HEX: #ed8dbb RAL: Pantone : 2747 C CMYK: C100 M85 Y0 K13 RGB: R16 G45 B124 HEX: #102d7c RAL Pantone : 304 C CMYK: C30 M0 Y10 K0 RGB: R190 G226 B233 HEX: #bee2e9 RAL Pantone : Yellow C CMYK: C0 M0 Y100 K0 RGB: R255 G240 B0 HEX: #fff000 RAL Pantone : 368 C CMYK: C59 M0 Y100 K0 RGB: R106 G181 B44 HEX: #6ab52c RAL IDENTITETSFÄRGER 8

9 Typografi Rubriktypsnitt Chambers Regular, Regular Italic, Medium, Medium Italic, Bold, Bold Italic, Black och Black Italic. Brödtypsnitt Farnhamn Regular, Regular Italic och Bold Typsnitt för digitala medier och Officemallar Arial Regular, Regular Italic, Bold och Bold Italic. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z å ä ö A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z å ä ö A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z å ä ö A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z å ä ö A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z å ä ö A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z å ä ö A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z å ä ö A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z å ä ö East Swedens profilerande rubriktypsnitt är Chambers, tecknad av Verena Gerlach Det finns även som webbtypsnitt som med fördel kan användas på hemsidan. East Swedens profilerande brödtypsnitt för längre löpande texter är Farnham, ett robust antikva tecknad av Christian Schwartz För att använda Chambers och Farnham krävs typsnittslicens. Typsnittet används i produktioner som skapas i Adobe InDesign. Dokument med typsnittet ska sparas som pdf om de distribueras vidare digitalt. East Swedens typsnitt för digitala medier och Officemallar är Arial. Det tillhör Officepaketets grunduppsättning och är därför installerade i datormiljöer utan att licens krävs. Att använda detta typsnitt minimerar risken för typsnittskrångel i till exempel MS Word och MS Powerpoint. TYPOGRAFI 9

10 Grafiskt element För att stödja logotypen i East Swedens visuella identitet finns ett grafiskt element: Vimpelmönstret. Det grafiska elementet bygger på logotypen och finns i flera färgställningar. Ambitionen har varit att skapa ett mönster som upplevs som nutida men som även fångar upp dåtida designsignaler som kan påminna om klassisk 50-tals design. På så sätt skapar vi ett grafiskt element som inte riskerar att slitas ut eller bli daterat. Det grafiska elementets uppgift är att vara varumärksbyggande men det ska användas sparsmakat och enbart när den tillför en extra dimension. Tänk gärna på det gamla ordspråket Man ser inte skogen för alla träd och följ de visuella exempel och rekommenderade kombinationer som presenteras i manualen. GRAFISKT ELEMENT 10

11 Fotografi Följande tumregler gällande fotografi bör tas i beaktande av formgivare och fotografer som anlitas av East Sweden: Eftersträva att vara dokumentär dvs gestalta riktiga människor och riktiga miljöer. Det dokumentära kan innebära att vara avslappnad och utan poser. Det behöver inte gestaltas skitigt för att få en dokumentär känsla. Gärna föremål och människor i rörelse. Kan vara bilder som fryser ögonblicket eller med oskärpa. Signalerar energi, vitalitet och möjligheter. Komplettera gärna med någon abstrakt detaljbild som inte är direkt föreställande. Man kan ana motivet. Skapar tankar och dynamik. Stockbilder bör bara användas som ett komplement i absoluta undantagsfall - vi eftersträvar alltid autencitet i största möjliga mån. Studera gärna våra dos and don ts på följande sida för fördjupad insikt. FOTOGRAFI 11

12 Fotografi, dos and don ts Vid porträttfotografering; fånga stunden och situationen - gärna med rörelseoskärpa och litet skärpedjup för att förstärka autenciteten och närvaron. Undvik uttryck som känns allt för uppställda, strama och arrangerade. Undvik dessutom studiofotografi och frilagda porträttbider. Ibland tvingas vi använda stockbilder av budget- eller tidsskäl. Beskär då gärna bilden tight så den blir mer abstrakt och konceptuell och därmed uppfattas som mer autentisk. Korrigera ljus, kontraster och färger så den harmonierar med produktionens övriga fotografiska material. Tänk också på att geografiska och tekniska detaljer ska vara trovärdiga - vi har t.ex. inga tunnelperronger eller höghastighetståg i regionen (ännu). Fånga intressanta geografiska detaljer för att förstärka den regionala närvaron. Undvik bilder som är direkt missvisande eller ej trovärdiga rent geografiskt. Big Ben är jättevacker, men finns knappast i Skänninge. När vi beskriver våra profilområden, till exempel forskning och cleantech, gör vi det hellre med en extrem närbild av en teknisk funktion än en arrangerad porträttbild i en labbmiljö. Tänk dynamik och trovärdighet. FOTOGRAFI > DOS AND DON TS 12

13 Tillämpningsexempel TILLÄMPNINGSEXEMPEL 13

14 Tillämpningsexempel, annons Investera i East Sweden Regionen växer Innovative. Inspiring. International. East Sweden, comprising the towns of Linköping and Norrköping as power houses, is an expansive knowledge and innovations region with many international companies, leading research and high class programmes at Linköping University. East Sweden has one of the best logistics locations in Sweden with jobs within a commuting distance of 45 minutes. Ge vardagen nya möjligheter! Ostlänken Den nya järnvägen är en stor investering som betyder nya möjligheter. Med nya dubbelspår mot Stockholms regionen blir vårt läge ännu mera attraktivt och satsningen blir en hävstång för investeringar i vår region. Hållbara Vallastaden Här byggs en helt ny stadsdel, Vallastaden, med social hållbarhet som utgångspunkt. Sommaren 2017 invigs ett bo- och samhällsexpo i stadsdelen. Möjligheter för investeringar på både kort och lång sikt! Vattennära Saltängen I centrala Norrköping ska inre hamnen förvandlas till attraktiv innerstad med stora kvaliteter i form av närhet till vatten, grönska och kommunikationer. Välkommen att ta del av spännande investeringsmöjligheter inom bostäder, service och handel. East Sweden, med universitetsstäderna Linköping och Norrköping i centrum, är Sveriges fjärde storstadsregion. Här kan både människor och företag växa i en inspirerande miljö som erbjuder högklassiga utbildningar, framstående forskning, starkt näringsliv, attraktiva boendealternativ, enastående naturvärden och rikt kulturliv och alltid plats för fler människor och företag som vill växa och utvecklas. Are you interested in new career opportunities and an easier way of life? Career East Sweden is a career network comprising of companies and organisations located in the region. Together we work to recruit for the region s growing job market. Vill du hitta nya utmaningar i karriären och en bättre balans i livet mellan arbete och allt det där andra du vill hinna med? Titta närmare på vår region, och vad vi kan erbjuda för karriärmöjligheter och drömboenden. Här finns närheten - och en mångfacetterad mix av spännande arbetsgivare, cityliv, sköna naturäventyr och färgstarkt idrotts- och kulturliv. Här formar du livet som du vill, med boende i stan, på landet eller i skärgården. Eller någonstans däremellan. Vad du än väljer, slipper du slösa timmar i bilköer. Mer tid för livet, helt enkelt *210 mm 210*280 mm 216*303 mm TILLÄMPNINGSEXEMPEL > ANNONS 14

15 Tillämpningsexempel, broschyr INNEHÅLLS East Sweden Business Solutions Effective logistics Welcome to East Sweden: a business environment with growth factor Right location Right driving force Right resources + Right solutions Lucrative investments What do global industrial companies like Siemens, Ericsson, Toyota, Saab and Väderstadverken have in common with market leading retailers such as Stadium, Ö&B and Rusta? Well, every single one has chosen to invest in a region which offers one of Scandinavia s strongest logistics locations and a growth factor of the highest class. We don t know which branch you represent or which market you want to tap into. But if you are interested in a location that gives you optimal proximity to Swedish, Scandinavian or Eastern European markets, then we have the answer: East Sweden. Are you looking for optimal solutions for growth in Sweden, Scandinavia, Eastern Europe or the world? Welcome to East Sweden. TRONDHEIM ÖSTERSUND MORA ÅBO GÄVLE HELSINGFORS OSLO ÖREBRO STOCKHOLM GÖTEBORG JÖNKÖPING ÅRHUS TALLINN EAST SWEDEN RIGA MALMÖ KÖPENHAMN 300 KM VILNIUS HAMBURG AMSTERDAM BERLIN 600 KM WARSZAWA Location Driving fource Resources Solutions East Sweden, Sweden s fourth largest big city region, is strategically located on Sweden s Baltic Sea coast, just a few kilometres from the demographic heart of the country and a mere 500 kilometres from Riga. In addition to the exceptionally good location you also have the advantage of two equally-sized towns that together form the centre of the region. Together, they contribute to a multi-facetted and dynamic region characterised by quality of life, innovation and a positive business climate. East Sweden is an expansive and innovative region which is at the forefront of environmental technology, aviation technology, visualisation and logistics. Traditionally, we are very strong within industry and IT with a number of major global companies located in the region. All this, hand in hand with Linköping University, science parks, incubators and growth environments are examples of the driving force which characterises the region. A driving force that makes East Sweden attractive to people, companies and investors who value an innovative, inspiring and international environment. A strong industrial tradition in the region has contributed to a complete range of service companies and specialists who support all parts in a company s value chain. Developed infrastructure, proximity to all modes of transport and a complete logistics cluster all contribute to a cost-effective flow. In addition, the region is affluent in cutting edge research within numerous key areas as well as having good access to a pool of highly qualified professionals. Local and regional networks for competence development facilitate business relocations. What is crucial for your company? Proximity to a container terminal or perhaps to a branch cluster? Cooperation with research teams or innovative technology companies? Strategic logistics planning? Or everything rolled into one? In East Sweden, trade and industry, the university and municipalities cooperate to help you find the optimal solutions for long-term, lucrative investments. You can reach us at Effective logistics Geographical and demographical location Two reasons to choose East Sweden: Time-to-market and just-in-time It is no secret that effective logistics strengthen competitiveness. Neither is it a secret that East Sweden is ranked as one of Sweden s two foremost logistics regions, and the clear leader on the country s east coast. With our strategic location in Sweden and with excellent connections to Eastern Europe, East Sweden is a natural link to boundless opportunities. Local to global. From small to large markets. From visions to real growth. Competence development, innovation and sustainability East Sweden is located on the Baltic coast just south of Stockholm Forms parts of the Nordic Triangle Copenhagen, Oslo, Stockholm/Helsinki Strategic intermodal hub for trade with Eastern Europe Close to Sweden s inhabitants 80% of the population within 400 km Close to earnings in Sweden 80% of GDP within 332 km Close to trade and industry in Sweden 80% of companies within 383 km Infrastructure, logistics and transport Strong infrastructure which has been built up through many generations of industrial progress in the region All modes of transport European highways, railways, seaways, aviation Norrköping Port one of the Baltic s most modern harbours State investments in roads networks and railways Balance in the flow of goods heavy and light freight, import and export Products of broad variety from industry to fast-moving consumer items Good access to strategically located land Complete range of logistic services Linköping University Tertiary education with cutting edge research within logistics Large eco-industrial investments Good access to highly qualified specialists Good access to pools of professionals within storage and transport High quality of life and attractive living environments with numerous options available OSLO STOCKHOLM ST OCKHOLM EAST SWEDEN COPENHAGEN MALMÖ Life and business in perfect balance. In East Sweden, just over an hour s drive south of Stockholm, it s easy to create balance. Here, you can find everything close by the city pulse, cultural activities, the sea and nature, education and jobs, as well as effective means of communication which have a rapid global reach. It s therefore no coincidence that the region is developing quickly and we will soon hit the half-a-million population mark. With an optimum location, a front-ranking business life and attractive living options, we offer the right pre-requisites for people and companies who want to develop in an environment driven by growth. Welcome to a place for both life and business. East Sweden. Fast facts about East Sweden Magical nature, exciting places to visit and a vibrant culture scene are examples of the added value that makes life complete in East Sweden. Sweden s fourth big city region Two towns at the centre Linköping and Norrköping Almost half a million inhabitants Linköping University with students and 300 professors Broad trade and industry sector with around 40,000 companies 170,000 jobs within a 45-minute commute High life quality and attractive living environments Affordable properties with numerous options Safe and democratic society TILLÄMPNINGSEXEMPEL > BROSCHYR 15

16 LINKÖPING NORRKÖPING Tillämpningsexempel, mera broschyr With the world around the corner. Design your future. Discover East Sweden. In the East Sweden Region, just about Innovative. an hour s drive from Stockholm, life is special in so many ways. Here you have most things you could wish for in your immediate vicinity - nature, the city pulse, the sea and Inspiring. the world. And what about business? Did we mention that we have Sweden s highest concentration of high tech companies as well as world class visualisation, International. aviation technology and environmental technology? Do you want to grow and shape your future for yourself? Come to East Sweden. Two cities. A thousand options. East Sweden is a region driven by the principal towns of Linköping and Norrköping. The fact that two towns such as Linköping and Norrköping are building a regional powerhouse is entirely unique nation-wide and an important result of the diversity and dynamism that characterises East Sweden. Life and business in perfect balance. Thanks to the region s strategic position on the east coast, our location has been of great importance for Sweden over the centuries. From epochs of medieval royalty, aristocracy and trading posts, to the industrial revolution and the rise of our knowledge-based society. Today, as a strong innovation and knowledge focused region, we provide you with the opportunity to shape your life in a climate which favours creativity, life balance and contact with the surrounding world. Magical nature, exciting places to visit and a vibrant culture scene are some of the added values which make life complete in East Sweden. East Sweden. Powered by innovation. With campuses in both towns, Linköping University is a strong link in terms of education, research, trade & industry, development and growth. Together with proactive science parks and towns in collaboration, Linköping University is a shining example of how curiosity and the power of innovation can move boundaries. That successful international companies like Toyota, Saab and Siemens are happy here is only to be expected. Would you also like to experience the power? Or would you also like to be part of the experience? Welcome to eastsweden.com Innovative. Inspiring. International. We belong to the global elite within environmental technology and have the highest share of high tech companies in the country. Our knowledge-based industry is growing side by side with modern, international stakeholders such as Saab, Siemens and Toyota. Additionally, the service sector, tourism and lifestyle businesses are thriving. East Sweden offers an unusual scope for people, businesses and investors who are venturing into the future. HELSINKI NORRKÖPING LINKÖPING COPENHAGEN AMSTERDAM Experts rank Linköping-Norrköping as East Sweden s sharpest region. Everything is accessible. Moreover, we have transport options which can take you all over the country and the world - European highways, railways, maritime transports and international flights. Shanghai, Tokyo or Turin wherever your destination, the world is just around the corner. Life and business in perfect balance that s our vision. What s yours? Life as you want it. What does your dream accommodation look like? Here you can find all the options you ever imagined. And wherever you choose to live, you can be certain you won t be wasting time in traffic. Some say we offer unique freedom of choice. We think you should come here and decide for yourself. And remember to explore house and land prices when you come. We promise you will be pleasantly surprised. East Sweden, comprising the towns of Linköping and Norrköping as power houses, is an expansive knowledge and innovations region with many international companies, leading research and high class programmes at Linköping University. With almost half a million inhabitants and one of Sweden s best logistics locations combined with attractive accommodation options, outstanding nature, a scintillating student life and rich culture scene, we offer unique opportunities for people and companies who want to grow and develop. TILLÄMPNINGSEXEMPEL > MERA BROSCHYR 16

17 Tillämpningsexempel, ännu mera broschyr INNEHÅLLS Welcome to East Sweden! This is a guide for those of you who have taken advantage of a great long-term or short-term job opportunity and are planning to move to Linköping-Norrköping or the surrounding municipalities. This guide answers all your everyday questions regarding accommodation, education, work, health care and living in Sweden. 4 WORK AND RESIDENCE PERMITS 6 BUSINESS AND WORK 8 HOUSING 12 EDUCATION 14 HEALTH CARE AND SOCIAL SECURITY 16 PRACTICAL INFORMATION 18 CULTURE AND SPARE TIME Fast facts: A dynamic region with world class skills across many areas of research, development and manufacturing Population of nearly half a million 300 R&D-intensive companies at two science parks students and world-class research at Linköping University 170,000 jobs within a 45-minute commute High quality housing in attractive environments, ranging from city centre and suburban locations to small towns and nearby countryside. More information: For more information about housing, schools, preschools, etc, see the websites of the municipalities in the East Sweden region. Newcomer s guide to East Sweden. 4 WORK AND RESIDENCE PERMITS WORK AND RESIDENCE PERMITS EU/EEA CITIZENS An EU/EEA citizen who is either an employee, self-employed person, a provider or recipient of services, a student or a person who has enough funds to support himself/herself, has a right to reside in Sweden and should register with the Migration Board (Migrationsverket). Right to reside means that the EU/EEA citizen and his/ her family members are allowed to stay in Sweden for more than 90 days without a residence permit. Family members of such an EU/EEA citizen can also get a right of residence. If they wish to stay in Sweden for more than three months, they are required to apply for a residence card. Citizens of EU/EEA countries do not need a permit in order to work in Sweden and can start working the day they enter the country. Work and residence permits. NON EU/EEA CITIZENS Non EU/EEA citizens who plan to work in Sweden need a work permit before entering the country. A residence permit is needed in addition to the work permit if the person is going to work for a period of more than three months. Citizens of certain countries must also have a visa to work for periods of less than three months and you will find a list of these nationalities at Work permits should be applied for at the Swedish embassy or consulate in the applicant s country of origin or residence. Work permit applications must include a written offer of employment in Sweden. The offer of employment is provided by the Swedish employer and must include information about salary, insurance and housing in Sweden. 14 Health care and social security. HEALTH CARE AND SOCIAL SECURITY period of initially two years to cover a labor shortage. This occurs only when the applicant applies for limited-term employment in areas where the employer is faced by a labour shortage. Residence permit required for duration of more than 90 days Non-EU/EEA citizens need a residence permit to stay in Sweden for more than 90 days. The permit must be attached to the person s passport and stamped before arrival in Sweden. As with work permits, a residence permit is applied for at the Swedish embassy or consulate in the applicant s country of origin or residence. The application is then sent by the consulate or embassy to the Swedish Migration Board which makes the decision of whether or not to grant the application. A residence permit of longer than 12 months gives the foreign citizen the same social and welfare benefits as a Swedish citizen and subjects the person to the same taxes. If a person has held a residence and work permit for at least six months, family members (i.e. spouse/cohabitant and children under 18) can obtain residence and work permits for the same time period. A person who has worked as well as held a residence permit in Sweden for four years may be granted permanent residence. PERSONAL ID NUMBERS & CIVIL REGISTRATION Executives or specialists from non-eu/eea countries normally have no difficulty getting their work and residence permits if employed by Swedish or foreign-owned companies in Sweden. Executives are normally defined as people in leading roles (for example, those in charge of marketing, sales, export, purchasing, human resources, production or R&D). A work permit may also be given for a limited Anyone who plans to live and work in Sweden for more than 12 months needs to apply for tax and civil registration at a local office for the Swedish Tax Agency (Skatteverket). Please note that a visit to the Skatteverket in person is required together with a passport, residence permit, documents relating to civil status and birth certificates for children younger than 18 years. After registration the applicant is given a personal identity number HEALTH CARE AND SOCIAL SECURITY More information is available at (the Swedish Social Insurance Office). CARE CENTRES (VÅRDCENTRALER) The public health care systems in the region is run by the County Council (Landstinget i Östergötland). Each city has at least one care center (vårdcentral), which provides for health care. If needed a district medical doctor at the care centre will then issue a referral to a hospital and a specialist. To make an appointment, call the care centre located closest to your home. All care centers are listed at ANTENATAL CLINICS (BARNMORSKEMOTTAGNING) If you are pregnant or if you need consultation regarding birth control you can contact an antenatal clinic. During a normal pregnancy you will be appointed a midwife and you will only meet a doctor if necessary. The antenatal clinics are listed at CHILD HEALTH CLINIC (BARNAVÅRDSCENTRAL) If you have a child under the age of 7, contact the child health clinic so that you can join the vaccination program and have your child examined. The child health clinic is normally located next to the health centre. MEDICAL CONSULTATION For medical advice call Sjukvårdsrådgivningen at FEES AND PRIVATE CLINICS A visit at the care center or the hospital is covered 6 BUSINESS AND WORK Swedish management is based on the idea that the individual is both willing and able to do a good job. A Swedish manager tends to think of himself/herself as a coach rather than a commander, and he/she often delegates tasks and authority to his/her staff. As an employee you are expected to take responsibility and initiatives and not wait for direct instructions. Swedish companies usually have a flat and team-oriented structure with few management levels. As a result, the decision making process is simple and direct, even though decisions are made with great consideration. The feeling of agreement and compromise is very important throughout the workplace and in the decision making process, as it is in every aspect of Swedish society. The flat structure and low levels of hierarchy in Swedish companies create a relatively informal business culture where people greet each other with a handshake and use first name-terms in every situation. The dress code is often informal but smart. Office hours are mostly between 8 and 5, but working hours are flexible. It is very important in the Swedish culture to be on time as it is regarded not only as a sign of respect but also of efficiency. This is especially true at the workplace. Most employees are provided 5 weeks vacation per year. It is customary to take at least one or two coffee breaks during the workday, also known as fika. These coffee breaks often take place at a given time every day so that everyone in the office can gather together. This is an ideal opportunity to talk to your Swedish colleagues and to get to know them on a more informal basis. Business and work. Skatteverket, local offices: Linköping: Kungsgatan 27 Norrköping: Hospitalsgatan 23 Motala: Kungsgatan 20 Mjölby: Industrigatan 7-9 Försäkringskassan, local offices Linköping: Drottninggatan 16 and Kungsgatan 27 Norrköping: Hospitalsgatan 23 Mjölby: Industrigatan 7-9 Motala: Urban Hjärnes väg 11 More information is available at: Source: Skatteverket, Business Sweden SALARIES AND TRADE UNIONS Sweden has a tradition of shared respect and cooperation between companies and their employees. Industrial disputes and conflicts are fairly uncommon. Trade unions are important partners for employers because the vast majority of workers are unionised, and employers hold discussions with the unions to agree on collective agreements for their employees. These agreements regulate pay, training and other workplace issues, and nor- by a fee. The fee for a visit at the care centre is 150 SEK and the fee for a visit at the hospital is 300 SEK. Health care for children under the age of 20 years is free. For a visit to a private clinic or a private doctor the fee is often higher but differs from clinic to clinic. Some private doctors are paid by the County Council and their fees are the same as in public healthcare. For more information about private clinics and doctors, see the yellow pages under läkare (doctors). SOCIAL ADVICE AND GUIDANCE CENTRE FOR YOUNG PEOPLE (UNGDOMSMOTTAGNING) AGE Linköping Ungdomsmottagning, Norrköping Ungdomshälsan, Motala Ungdomsmottagning, Mjölby Ungdomsmottagning, Finspång Ungdomsmottagning, BUSINESS AND WORK SWEDISH BUSINESS CULTURE (personnummer). This number is unique and is needed to open bank accounts and to obtain a phone number, etc. After the personal identity number has been received, the applicant should register for social insurance either at the local office of the Swedish Social Insurance Agency (Försäkringskassan) or at More information is available at: Source: Swedish Migration Board and Invest in Business Sweden Qualifying grounds for work permits Social insurance is an important part of the Swedish social security system. The Swedish social insurance covers everyone that lives or works in Sweden and includes benefits such as pension, medical care and health insurance. 5 Boxholm: Finspång: Kinda: Linköping: Mjölby: PHARMACIES (APOTEK) Prescription medication in Sweden is sold at pharmacies, whilst over-the-counter medication is also sold at supermarkets and other shops. Listed below are pharmacies with prolonged opening hours. In case of emergency, call 112. Culture and spare time. DENTAL CARE You can either choose to visit a dentist at Folktandvården (Sweden s National Dental Service) or a dentist at a private clinic. Dental care is free for children under the age of 19. For adults the insurance cover only a part of the costs for treatment. For more information, please visit se/folktandvard. For emergency dental care during weekends, call 112 to get the contact information of the nearest open clinic. IN CASE OF EMERGENCY, CALL 112 The emergency number in Sweden is 112. The operator will connect the call and can also assist at all times with emergencies relating to ambulance, rescue and fire brigade, police, doctor, poison, dentist and priest. HOSPITALS (SJUKHUS) WITH EMERGENCY WARDS, OPEN 24 HOURS Linköping Universitetssjukhuset Norrköping Vrinnevisjukhuset Motala Motala Lasarettet More information available at: TILLÄMPNINGSEXEMPEL > ÄNNU MERA BROSCHYR CULTURE AND SPARE TIME COUNTRYSIDE, SPORTS AND RECREATION The countryside varies greatly from coastal landscapes and open fields to rivers, lakes and islands. There are many locations which provide fishing, 8 HOUSING VALUE ADDED TAX (VAT) The standard rate of value added tax (moms) is 25 percent. A reduced rate of 12 percent VAT applies primarily to food, hotel accommodation and camping. A reduced rate of 6 percent applies mainly to newspapers, books, magazines, public transport, sporting events and to certain cultural activities. Certain services, such as medical and dental care, social services, banking and financial services are not covered by VAT. For consumers, VAT is always included in the marked price. PERSONAL INCOME TAX ESTABLISHING A BUSINESS Income tax has two components: local income tax, and state income tax. Local income tax rates vary between regions from about 29 to 35 per cent. In 2009, the average local income tax rate in Sweden is 31.5 per cent. In addition to local income tax, the employee pays a state income tax of 20 percent on annual income of more than SEK 380,200. For incomes above SEK 538,800 the employee pays a state income tax of 25 percent. These rates apply for the 2009 financial year. If planning to start a business, the Swedish Companies Registration Office (Bolagsverket) can help with more information. More information is available at Sources: Business Sweden, Skatteverket, Bolagsverket CAMPUS APARTMENTS More information is available at Apartments reserved especially for students can be found at: TAX REDUCTIONS FOR FOREIGN EMPLOYEES Studentbo i Norrköping AB HSB Östra Östergötland AB Studentbostäder i Linköping Byggvesta, BUYING A HOUSE/APARTMENT Prices for housing and apartments in the region are highly competitive in international terms. Real estate agents, housing companies, and building owners from all over Sweden advertise their available properties online. Properties currently More information is available at sailing, canoeing and hunting. Fishing is allowed in most lakes and rivers provided that you have a fishing licence. Sites which are particularly worth visiting include Lake Tåkern, an internationally recognised area for birds; Omberg, with its diverse plant life and panoramic views; and Kolmården, one of Europe s largest safari parks. There are also plenty of facilities for those who are interested in playing or watching football, ice hockey, basketball and golf, and the region is home to leading teams in several sports. Fishing is excellent and is even possible in central Norrköping. More information about attractions and events in the region is available at: HOUSING The region offers plenty of residential options varying from city centers and suburban locations to small towns and nearby countryside. The standard of housing is generally very high. Please note that kitchen appliances such as dishwashers, refrigerators and freezers always are included in the purchase price or rent. There are two alternative ways of renting an apartment. First hand contract (förstahandskontrakt), which means renting directly from a property owner (unfurnished) and second hand contract (andrahandskontrakt), which means renting the apartment from somebody who in turn rents directly from a property owner (furnished or unfurnished). If looking to buy an apartment, a capital investment is required and a monthly fee is paid to the housing association (bostadsrättsförening) for reparations and maintenance. In some cases it is possible to rent a furnished house directly from a Swedish family and some property owners also offer temporary furnished apartments for companies. See ads in the local newspapers. Housing. Key foreign employees executives, experts, researchers plus those with special skills that are not available in Sweden may qualify for a special 25 percent tax break when working in Sweden. The individual is only taxed on 75 percent of his or her income for the first three years of employment. This tax relief applies to all salaries and perks, such as employer contributions to housing and living costs. It also applies to stock options and other special compensation offered by the employer. CULTURE AND SPARE TIME The region offers a wealth of culture including theatres, museums, art galleries and a diverse range of music with concerts ranging from classical music to rock and a variety of local bands, music clubs and choral groups. Markets and festivals are arranged throughout the region on a yearly basis, including popular jazz and film festivals. Those interested in architecture and history will find much interest in Old Linköping (Gamla Linköping) and the region s numerous manor houses, abbeys and churches. The medieval towns of Vadstena and Söderköping and the famous Göta Canal are popular tourist spots, whilst Norrköping has one of Europe s best preserved industrial landscapes. 7 mally run for 1 3 years. The agreements are made on two levels; on a centralized industry-wide level and on a local company based level. Around 85 percent of wage earners and 75 percent of salaried workers belong to a trade union. Wage earners are mainly members of unions within the Swedish Trade Union Confederation (LO) and salaried workers are generally in unions that are part of the Swedish Confederation for Professional Employees (TCO) or the Swedish Confederation of Professional Associations (SACO). Motala: Norrköping: Söderköping: Vadstena: Valdemarsvik: 19 Sights and attractions The Norrköping Symphony Orchestra Visualiseringscenter Östgötateatern 20 HOLIDAYS, TRADITIONS & THE SWEDISH WAY Norrköping Art Museum museer/konstmuseum/ Östergötland County Museum Swedish Air Force Museum Museum of Work Reijmyre Glasbruk Kolmården (wildlife park) Göta Canal Cloetta Center (events and concerts) Louis de Geer (event and concerts) Advent is the period of four weeks leading up to Christmas. On each Sunday during this period a new candle is lit on a special Advent candlestick. This means that, on the fourth Sunday, there are four candles burning, and Christmas is about to begin. Christmas (Jul) Christmas is the most important Swedish holiday and it is celebrated on Christmas Eve, December 24th. Most Swedes celebrate Christmas with their families and eat a traditional Christmas dinner with several different dishes such as Christmas ham and rice pudding. It is also common to attend church services during the weeks leading up to Christmas, as well as on Christmas Eve or Christmas Day. Jultomten is the Swedish version of St Nicholas or Santa Claus, and he brings all the children Christmas presents on Christmas Eve. Easter (Påsk) Old Linköping PUBLIC HOLIDAYS In Sweden, a public holiday is typically referred to as a red day (röd dag), as it is printed in red in calendars. It is common for businesses to close at noon the day before certain public holidays. If a public holiday is on a Tuesday or a Thursday, it is common practice take a 2 day holiday, including the day between the weekend and the red. Important holidays New Year s Day - January 1 Epiphany - January 6 Christmas - December 24, 25 and 26. Labour Day - May 1 The Swedish National Day - June 6 Good Friday Easter Sunday Easter Monday Ascension Day Whit Sunday Midsummer Eve Midsummer Day All Saints Day SWEDISH TRADITIONS Lucia The Swedish tradition Lucia is based on the legend of the Saint Lucia and an ancient Swedish tradition. Today Lucia is celebrated with Lucia processions which are led by the Lucia, a young girl, wearing a white garment and a crown of candles to guide her through the darkness. She is followed by a number of attendants including girls and boys, also dressed in white and with candles in their hands. In Sweden, the night between the 12th and 13th of December traditionally was considered to be the longest and darkest night of the year which is the reason that Lucia is celebrated on the 13th of December. Lucia and her attendants visit schools, hospitals, offices and churches and sing traditional Lucia songs. for sale can be found at: and FURNISHED APARTMENTS Furnished apartments, mainly for companies, can be found at: Linköping: Sky Hotel Apartments Apartments Sweden Homes In Sweden Easter is celebrated on Easter Eve with Easter egg hunts for the children and traditional Easter food. Sweden is a protestant Lutheran country and much of current Swedish customs are imported from other countries, but the tradition of the Easter witches is entirely Swedish. On the Thursday before Easter Eve, known as Skärtorsdagen, children dress up as witches and knock on the doors of the houses in the neighbourhood in the hope of exchanging homemade Easter cards for candy. Occasionally it is still traditional to light bonfires and firecrackers during the Easter celebrations. Walpurgis Night (Valborgsmässoafton) The last day of April is Walpurgis Night (Valborgsmässoafton) which is a celebration of the arrival of spring. It is celebrated with bonfires, fireworks, singing and speeches to mark the end of winter and to welcome the lighter days to come. Swedish National Day The Swedish National Day is celebrated June 6th and it is a national holiday since June 6 was chosen because it marks the day in 1523 that 9 HOME INSURANCE In Sweden it is important to have home insurance in order to protect yourself, your home and your belongings. Home insurance often includes a third party liability insurance, legal protection and travel insurance as well. These are some major insurance companies in Sweden: More information is available at: Radiotjänst i Kiruna AB, phone: TELEPHONE Länsförsäkringar Östgöta If Trygghansa Folksam Comhem Telia Tele Viasat Canal Digital Boxer Some commonly used fixed telephone line providers are: Telia Tele Glocalnet MOBILE PHONES Some commonly used mobile telephone service providers are: Telia Tele Telenor INTERNET PROVIDERS Some commonly used internet and broadband providers are: Bredbandsbolaget Gustav Vasa, considered to be the founder of the modern kingdom of Sweden, was crowned. Midsummer (Midsommar) Midsummer is celebrated on the weekend closest to 24th of June which is actual Midsummer Day. It is an old tradition, and was originally a way of begging the Gods for a good harvest. Today we celebrate midsummer as a big summer party. People leave the cities for the country and many join traditional celebrations during the day, which include dancing and singing around the maypole and afterwards having a barbeque with family and friends. THE SWEDISH WAY Be on time Both at work and in social life, Swedes are very punctual. It is considered impolite not to be on time for a meeting or a social event. Keep in the queue Whenever you are waiting to buy a ticket, to pay for goods in a shop etc, you are expected to wait in a proper queue. Swedes are very strict about this and it is considered to be very rude to skip the line. Even if there is no organized line and people are just standing by the counter, you can be sure there is an automatic queue system. In these cases you will find a little white or yellow box at the entrance of the shop or by the counter, where you are supposed to take your queue number and then wait for your number to turn up on the digital monitor situated over the counter. This is always the case at the bank, post office and ticket office. It is also common for there to be just one line for two registers and when this is the case just get in line, wait to get to the front of the line and then approach the cleared register. Take your shoes off It is important to always take your shoes off when entering someone s apartment or house. For more formal events or parties, it is however customary to bring an extra pair of shoes for indoor use. Call people by their first name In Sweden everyone is addressed with their first HOUSING LICENSE FEE If you have a television receiver in your home you have to pay a license fee to Radiotjänst i Kiruna AB. This fee is set by the Swedish government and you are required to pay it by law. Bixia Vattenfall E.ON TV Linköping and Norrköping: BoTrygg Bygg AB ELECTRICITY There are more than 100 electricity providers to choose from in Sweden. These are some major electricity providers in the region: City apartments are often provided with cabletelevision, but there are also companies offering Television broadcastings through internet broadband. In locations outside of the city centre or suburban area, it may be necessary to purchase a satellite dish or a digital box in order to be able to watch Television. These are some major providers of digital/cable/broadband/satellite TV: Norrköping: Hyresbostäder Graflunds HOLIDAYS, TRADITIONS & THE SWEDISH WAY Advent Holidays, traditions & the Swedish way Ydre: Åtvidaberg: Ödeshög: Telia Tele Tekniska Verken/Utsikt utsikt, Comhem WATER It is safe to drink tap water in all of Sweden and the cost for water supply in your home is often included in the rent. Fresh water from most lakes, rivers, streams and springs can also be used for drinking without previously preparing it in any way, unless signs state otherwise. REFUSE COLLECTION/ RECYCLING A refuse collection service operates on a regular basis covered by a fee that is included in your rent. Houses are required to pay this fee directly to the refuse collection service operator. Recycling is common practice in Sweden and large bins or canisters for recycling are located in apartment areas where you can dispose of paper, glass, cans and batteries. These can also be found outside of larger supermarkets or at special waste disposal sites. Most supermarkets provide machines at the entrance of the shop for returning bottles such as aluminium soda cans, and certain, but not all, plastic soda and glass bottles. After having disposed of the return bottles, the machine provides a receipt which can be exchanged for money at the register. LAUNDRY Apartments which are not equipped with a washing machine are provided with a shared laundry room. In most apartment complexes the laundry room is shared by all tenants and you will be required to reserve a washing time. It is very important not to use the laundry room for longer than the time reserved and it is also courteous to clean the room after each wash. There are not many Laundromats in Sweden but the dry cleaners (kemtvätt) often provide wet-wash as well as dry cleaning. RENTING AN APARTMENT There are a lot of different housing companies in the region that offer rental apartments. For a complete list of housing companies, see each city s website. Linköping AB Stångåstaden phone: HSB Östergötland phone: Riksbyggen phone: Norrköping Hyresbostäder i Norrköping phone: Henry Ståhl Fastigheter AB phone: Lundbergs phone: HOUSING TRADITIONS AND THE SWEDISH WAY 20 HOLIDAYS, Finspång Vallonbygden phone: EDUCATION Kinda Kindahus phone Preschool Tiny Tots Atlasskolan (grade 6-9) Engelska skolan (grade 6-9) Katedralskolan (upper secondary school international baccalauerate) Söderköping Ramunderstaden phone: Vadstena Vadstena Fastighets AB phone: Valdemarsvik Fogelvik Estate AB phone: For a complete list of schools, see each city s website. PRESCHOOL Ydre Ydrebostäder phone: Motala Bostadsstiftelsen Platen phone: Åtvidaberg Åtvidabergs Bostads AB phone: Mjölby Bostadsbolaget phone: Ödeshög Ödeshögsbostäder phone: EDUCATION Child care in Sweden is in international comparisons of a high standard. All families, with parents who are employed or in education, are entitled to daycare for children aged 1 to 5, either at preschools or in family daycare. From the age of four all children, even if their parents are not working or studying, are entitled to three hours per day of preschool activity. Daycare fees are 3 percent of the parents combined salaries. There is however a maximum fee of SEK 1,260 per month. Day care fees reduce with each additional child to the family. Boxholm AB Boxholmshus phone: For complete lists of preschools, see each city s website. There are several education centres that offer Swedish language courses. Swedish for Immigrants (SFI) is a course arranged by the municipality/city and is free of charge. Linköping Folkuniversitetet Komvux (SFI) LINKÖPING UNIVERSITY Linköping University is one of the largest in the country with nearly students on three campuses in Linköping and Norrköping. It is an acknowledged leader in civil engineering, especially in areas such as computer technology, medical technology and industrial economics, and it is also highly regarded in medicine, educational science, social science and arts. More information is available at: DISTANCE EDUCATIONS Distance educations are given over the internet, meaning that you will not have to be physically present at the university in question. More information is available at: Norrköping Folkuniversitetet Komvux (SFI) Motala Komvux (SFI) Mjölby Vuxenutbildning (SFI) Finspång Vuxenutbildningscentrum Other organisers (courses are organised on demand) IUC-Öst Centre for English Language Teaching AMT Communication East Sweden, comprising the towns of Linköping and Norrköping as power houses, is an expansive knowledge and innovations region with many international companies, leading research and high class programmes at Linköping University. name and there are no titles used before the name. This is true both at the workplace, in schools and at universities as well as at the doctor s office and the bank. With almost half a million inhabitants and one of Sweden s best logistics locations combined with attractive accommodation options, outstanding nature, a scintillating student life and rich culture scene, we offer unique opportunities for people and companies who want to grow and develop. Smoking Smoking is not allowed in public buildings, restaurants, cafés, pubs and nightclubs or on public transport and most offices. It is considered impolite to smoke in somebody s apartment without asking first. An estimated 10% of the population uses snuff (snus) which is an alternative to cigarettes. Manners A handshake is the most common way of greeting and hands are shaken again on departure. Manners generally tend to be more formal than in other Nordic countries and hugs and kisses are reserved for close friends and family. Casual dress is accepted most of the time, but more formal clothes should be worn on social occasions and at the more exclusive restaurants and Night Clubs. Evening engagements begin and end earlier in Sweden than in most other European countries. In the East Sweden Region, just about an hour s drive from Stockholm, life is special in so many ways. Here you have most things you could wish for in your immediate vicinity - nature, the city pulse, the sea and the world. And what about business? Did we mention that we have Sweden s highest concentration of high tech companies as well as world class visualisation, aviation technology and environmental technology? Do you want to grow and shape your future for yourself? Come to East Sweden. Two cities. A thousand options. East Sweden is a region driven by the principal towns of Linköping and Norrköping. The fact that two towns such as Linköping and Norrköping are building a regional powerhouse is entirely unique nation-wide and an important result of the diversity and dynamism that characterises East Sweden. Life and business in perfect balance. Thanks to the region s strategic position on the east coast, our location has been of great importance for Sweden over the centuries. From epochs of medieval royalty, aristocracy FINSPÅNG NORRKÖPING MOTALA and trading posts, to the industrial revolution and the rise of our knowledge-based society. Today, as a strong innovation and knowledge focused region, we provide you with the opportunity to shape your life in a climate which favours creativity, life balance and contact with the surrounding world. Magical nature, exciting places to visit and a vibrant culture scene are some of the added values which make life complete in East Sweden. SÖDERKÖPING VADSTENA MJÖLBY Welcome to eastsweden.com LINKÖPING VALDEMARSVIK ÖDESHÖG East Sweden. Powered by innovation. With campuses in both towns, Linköping University is a strong link in terms of education, research, trade & industry, development and growth. Together with proactive science parks and towns in collaboration, Linköping University is a shining example of how curiosity and the power of innovation can move boundaries. That successful international companies like Toyota, Saab and Siemens are happy here is only to be expected. Would you also like to experience the power? Or would you also like to be part of the experience? E4 Design your future. Discover East Sweden. BOXHOLM 13 SWEDISH LANGUAGE COURSES Education in Sweden is free throughout compulsory school system (7-16 years old), upper secondary school and throughout university and college. For more information about the Swedish School System please visit: Listed below are schools with an international curriculum. Education. ÅTVIDABERG E4 KINDA YDRE 17

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

världen väntar på dig

världen väntar på dig världen väntar på dig Bladins gymnasium Ibland kan det kännas svårt att bestämma sig för vad man vill göra resten av livet. Som tur är behöver du inte göra det heller. Men de vägval du gör idag kan forma

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Visuell identitet Riktlinjer

Visuell identitet Riktlinjer Visuell identitet Riktlinjer Den visuella identitetens uppgift eller varför en manual East Swedens visuella identitet är framtagen för att visa att vi finns, vad vi erbjuder och vad vi står för. Den ska

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER Restaurang Jonas Restaurant Jonas is a luxury restaurant in Stockholm, run by award winning chef Jonas Lundgren. Here we offer longer

Läs mer

2014-11-21 Av Patrik Österblad

2014-11-21 Av Patrik Österblad 2014-11-21 Av Patrik Österblad The interview We take a dive into a situation most of us have been in. The job interview. Questions and answers you as a job seeker perhaps should ask, as well as what you

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Waste as a resource in industrial symbiosis

Waste as a resource in industrial symbiosis Waste as a resource in industrial symbiosis Cleantech Östergötland, Samar Nath, Business Developer The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image

Läs mer

The Creative Sector Makes It Happen! A presentation of the work with the creative sector in Östergötalnad ( East Sweden)

The Creative Sector Makes It Happen! A presentation of the work with the creative sector in Östergötalnad ( East Sweden) The Creative Sector Makes It Happen! A presentation of the work with the creative sector in Östergötalnad ( East Sweden) Where is Östergötland? Östergötland, Fourth largest county in Sweden What are Östergötland?

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34. 20 August 2012 27 August 2012

ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34. 20 August 2012 27 August 2012 ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34 20 August 2012 27 August 2012 Thanks to: Thanks to the SASSE product sponsors Lennart Bogren, our ever hard-working, never tiring premises administrator

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRAVEL INDUSTRY EXPECTANCY INDEX January 2012 - Nordic Introduction Travel Industry Expectancy Index is an independent temperature gauge on Nordic travel companies

Läs mer

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation of NFIL becomes central for matching individuals to the

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June Edward Jobson Volvo Bus Bus system Electric Hybrid Buses High Power Charging IT support

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Booking and managing business trips at KTH Meeting agenda

Booking and managing business trips at KTH Meeting agenda Booking and managing business trips at KTH Meeting agenda Travel request/order in KTH-RES Ticket booking, option 1 - Order directly at Ticket Affärsresor Ticket booking, option 2 - Online booking by KTH-RES

Läs mer

CONSULTATION ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES

CONSULTATION ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES EUROPEAN COMMISSION Internal Market and Services DG FREE MOVEMENT OF CAPITAL, COMPANY LAW AND CORPORATE GOVERNANCE Financial reporting DIRECTORATE GENERAL FOR INTERNAL MARKET AND SERVICES CONSULTATION

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial Vs 2, 31.03.14 Vad är SJ Prio Vad är SJ Prio? SJ Prio är SJ:s lojalitetsprogram för alla som tar eller vill ta tåget. Med SJ Prio får våra

Läs mer

Sommarturismen 2014. The Summer Tourism in Sweden 2014

Sommarturismen 2014. The Summer Tourism in Sweden 2014 Sommarturismen 2014 The Summer Tourism in Sweden 2014 Inkvarteringsstatistik/Accommodation statistics Källa/Source: Tillväxtverket & SCB/Statistics Sweden Preliminära data för 2014/Provisional data for

Läs mer

FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA

FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA JON HAAG VD, NINE AB NINE JOBBAR MED HELHETEN AV VARUMÄRKESUTVECKLING OFFERING PARTNERSHIP OR PROCESS SUPPORT Visuailizing future concepts

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

The i-coin Project Project part-financed by the European Union

The i-coin Project Project part-financed by the European Union The i-coin Project Project part-financed by the European Union Hello everyone! Here comes the Invitation to the final meeting in Svenljunga, Sweden the 27-29 th of November 2007. I have tried to gather

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar.

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar. Tackar för den här veckan Som de flesta av er såg på vernissagen så har innemiljön på förskolan helt ändrats. Vi har gjort hörnorna tydligare än tidigare och mer nivåanpassade för att barnen ska kunna

Läs mer

NYHETSBREV Januari 2013

NYHETSBREV Januari 2013 NYHETSBREV Januari 2013 Vad är Avtryck? Avtryck satsar på unga som bor på landsbygden och i mindre orter och ger dem förutsättningar att utveckla sig själva och vårt närområde. Hos oss finns det möjligheter

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Fujitsu Day 2015. Göteborg 8 oktober

Fujitsu Day 2015. Göteborg 8 oktober Fujitsu Day 2015 Göteborg 8 oktober ARBETA MER I ETT NÄTVERK GENOM ETT SOCIALT INTRANÄT Anders Bohlinder, Sales, Business Application Services Peyman Javadi, ECM/ SharePoint specialist Arbeta i ett nätverk

Läs mer

Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate

Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate EU-anpassad utbildning Motorbranschens och Lackerarnas yrkesnämnder, MYN/LYN, Europaanpassar yrkesutbildningen genom att tilldela godkända

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 WE MAKE IT EASIER FOR SWEDISH COMPANIES TO GROW INTERNATIONALLY SWEDISH TRADE COUNCIL >> 2012-05-09 WE ARE AT HOME ON YOUR FOREIGN MARKETS 500 employees 66 offices in

Läs mer

Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet

Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet Elforsk 14 juni 2013 Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet Vattenkraft används för att reglera ut förbrukningsvariationer. 1-7 januari 2011. Reglering med vattenkraft är billig vilket ger

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

Best Western Stora Hotellet

Best Western Stora Hotellet Best Western Stora Hotellet Best Western Stora Hotellet invigdes redan 1894. Hotellet är beläget mitt i centrala Umeå med utsikt över Umeälven, strandpromenaden och Rådhusparken, endast ett stenkast från

Läs mer

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Sjöfartsskydd i områden där Norrköpings Hamn och Stuveri AB är verksamhetsansvarig Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Kontaktlista i skyddsrelaterade frågor List

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Kommunikation som verktyg

Kommunikation som verktyg Kommunikation som verktyg Barbara Evaeus WWF Manager Climate Communications Malmö, 14-06-10 Världsnaturfonden WWF En av världens ledande, ideella och partipolitiskt obundna miljö- och naturvårdsorganisationer

Läs mer

Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012

Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012 Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012 Inkvarteringsstatistik/Accommodation statistics Källa/Source: Tillväxtverket & SCB/Statistics Sweden Preliminära data för 2012/Provisional data for 2012

Läs mer

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 En dröm för vår skola blir sann Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 Kära elever och föräldrar, I dagsläget studerar 89 elever, åk 6-9, kinesiska som språkval. Våra nior med språkval kinesiska går snart ut

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

Swedish ports. A linchpin in Swedish industry

Swedish ports. A linchpin in Swedish industry Swedish ports A linchpin in Swedish industry 95% of Swedish foreign trade is transported through a port Continuously increasing foreign trade 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 Total imports

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

The story of the planning and creation of the Airport City at Göteborg Landvetter Airport

The story of the planning and creation of the Airport City at Göteborg Landvetter Airport The story of the planning and creation of the Airport City at Göteborg Landvetter Airport 7 & 8 June 2012 European Conference Château du Lac - Brussels Jessica Waller, Härryda Municipality, Sweden 2 2010-01-26

Läs mer

Riskhantering. med exempel från Siemens

Riskhantering. med exempel från Siemens Riskhantering med exempel från Siemens Gunnel Sundberg Riskhantering Riskidentifiering Riskvärdering Riskåtgärdsplanering Riskbemötande 1 Siemens Industrial Turbomachinery AB R&D, sales, design, manufacturing,

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Sustainable Healthcare. Daniel Eriksson TEM at Lund University

Sustainable Healthcare. Daniel Eriksson TEM at Lund University Sustainable Healthcare Daniel Eriksson TEM at Lund University Konsulttjänster Ledningssystem & lagtjänster Hållbar sjukvård Samhällsansvar/ CSR Miljö & Klimat Utbildningar Öppna Interna Föreläsningar Nätverk

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Vi hjälper företag och organisationer att utveckla och förnya sina affärer och expandera till nya marknader. Vi erbjuder: Organization

Vi hjälper företag och organisationer att utveckla och förnya sina affärer och expandera till nya marknader. Vi erbjuder: Organization Johan P Bång Chief Executive Officer Denna presentation är skyddat av upphovsrättslagen. Alla rättigheter till presentationen ägs av Future Position X. Utskrift och kopiering av denna presentation får

Läs mer

05 November 2014. Employer Branding. ^`.. ^`.. ^`.. ^`.. ^`. ><((((º>

05 November 2014. Employer Branding. ^`.. ^`.. ^`.. ^`.. ^`. ><((((º> 05 November 2014 Employer Branding. ^`.. ^`.. ^`.. ^`.. ^`. > EMPLOYER BRANDING 1995 BIGFISH! ERIK BERGSTRÖM KOMMUNIKATIONSSTRATEG Vi gör det komplicerade! enkelt. Och det enkla intressant.! Bigfish

Läs mer

Landsmót 2014. 30 juni 6 juli Hella Rangárvellir. 30.6.2014 GOT-KEF DK7283 07:00 07:55 (lokal tid) 7.7.2014 KEF-GOT DK7286 09:15 12:00 (lokal tid)

Landsmót 2014. 30 juni 6 juli Hella Rangárvellir. 30.6.2014 GOT-KEF DK7283 07:00 07:55 (lokal tid) 7.7.2014 KEF-GOT DK7286 09:15 12:00 (lokal tid) Landsmót 2014 30 juni 6 juli Hella Rangárvellir FLYG OCH ENTRÉKORT SEK 4.400 30.6.2014 GOT-KEF DK7283 07:00 07:55 (lokal tid) 7.7.2014 KEF-GOT DK7286 09:15 12:00 (lokal tid) Hekla Travel AB önskar er välkomna

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

CTIF 09-11-19. Arlanda fire and rescue service

CTIF 09-11-19. Arlanda fire and rescue service CTIF 09-11-19 Arlanda fire and rescue service 1 Personal Brandchef Lars Johansson Brandchef Lars Johansson Förebyggande/SBA Bo Bergenwall Hans Knutsson Hans Flood Gruppchef Thomas Eriksson Christer Westberg

Läs mer

Enkätundersökning Abu Dis Läsestuga 2011

Enkätundersökning Abu Dis Läsestuga 2011 Underlaget till denna sammanställning är en enkätundersökning med frågor formulerade av PGS utförd av Sara Ayyad i juli 2011. Sammanställningen är PGS egen. Enkätundersökningen är uppdelat på fem grupper

Läs mer

Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark

Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark Riku Matilainen 1.6.- 3.6. 2015 Bakgrund om facklig verksamhet i Finland Facket har traditionellt

Läs mer

APPLICATION FORMS: FINANCIAL PART

APPLICATION FORMS: FINANCIAL PART APPLICATION FORMS: FINANCIAL PART Östergötlands ängs- och hagmarker - restaurering och skötsel ROSORIS Länsstyrelsen Östergötland FORM F0 Proposal Acronym: ROSORIS Budget breakdown categories Total cost

Läs mer

Suomen Bridgeliitto. Finlands Bridgeförbund. Bridge League of Finland. Helsinki, 20080912

Suomen Bridgeliitto. Finlands Bridgeförbund. Bridge League of Finland. Helsinki, 20080912 Suomen Bridgeliitto Finlands Bridgeförbund Bridge League of Finland Helsinki, 20080912 Nordiskt mästerskap 05...07 juni 2009 i Finland Nordic Championships 05...07 June, 2009 in Finland Hej alla bridgevänner

Läs mer

Selling Your Craft Beers in Sweden Through the Systembolaget

Selling Your Craft Beers in Sweden Through the Systembolaget Selling Your Craft Beers in Sweden Through the Systembolaget Kortare textstycke April 9th 2014 1 Agenda Who we are How we work How to sell to the Systembolaget Sales development 2 Sidfottext datum och

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Neuropsychiatric disabiliqes why so many today? Johan Smedberg Sr. Medical Adviser Västernorrland County Council Sweden

Neuropsychiatric disabiliqes why so many today? Johan Smedberg Sr. Medical Adviser Västernorrland County Council Sweden Neuropsychiatric disabiliqes why so many today? Johan Smedberg Sr. Medical Adviser Västernorrland County Council Sweden Mild psychiatric disorders Neuropsychiatric disorders ADHD, ADD, Asperger s syndrome,

Läs mer