Årsredovisning inkluderande Hållbarhetsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2004. inkluderande Hållbarhetsredovisning"

Transkript

1 Årsredovisning 2004 inkluderande Hållbarhetsredovisning

2 Nyckeldata Försäljning, Mkr Rörelseresultat, Mkr Resultat före skatt, Mkr Resultat i kronor per aktie 25:99 17:91 21:67 Utdelning i kronor per aktie 12:00* 10:00 8:00 Kassaflöde efter investeringar, Mkr Avkastning på sysselsatt kapital, % 19,9 14,2 17,1 Soliditet, % 49,0 43,1 43,8 Investeringar i materiella anläggningstillgångar, Mkr Registrerat antal anställda, 31 december Antal aktier 31 december 2004: varav A-aktier: , B-aktier: * Utdelning enligt styrelsens förslag till vinstdisposition. Innehåll 2 SKF The knowledge engineering company 5 SKFs marknader 6 Aktier och aktieägare Vision Att förse världen med SKFs kunskap 8 VD har ordet 10 Förvaltningsberättelse 17 Finansiella rapporter 80 Utmärkelser 81 SKFs divisioner 92 Six Sigma 93 Hållbarhetsredovisning 106 Styrelse 108 Ledning 110 Sjuårsöversikt SKF-koncernen 111 Treårsöversikt SKF-divisioner/segment 112 Övrig information Omslagsbild: Anders Fogelberg, Martin Duval, Sylvie Darmon, Patrick Tong, Laure le Calvé, Andrés De la Barrera och Anil Gupta har alla deltagit i SKF International Management Programme (IMP). Syftet med IMP är att ge fördjupad kunskap om SKFs globala verksamhet och möjlighet för deltagarna att bygga sitt eget internationella nätverk inom SKF-koncernen. IMP har utbildat SKF-chefer varje år under mer än tolv års tid.

3 SKF Årsredovisning 2004 inkluderande Hållbarhetsredovisning Affärsidé Att stärka SKFs globala ledarskap och bibehålla en lönsam tillväxt genom att vara det företag man väljer: som kund eller distributör som anställd som aktieägare Drivkrafter Lönsamhet Kvalitet Innovation Snabbhet Grundvärderingar Ansvar och befogenheter Hög etik Öppenhet Lagarbete 1

4 SKF The knowledge engineering company Omfattande kunskap och decennier av erfarenhet har etablerat SKF-koncernen som det ledande företaget inom sitt verksamhetsområde. Kunskaper om industrin har byggts upp genom samarbete med kunder i många länder och det tekniska kunnandet genom ständig utveckling av koncernens många olika produkter, lösningar och tjänster. SKF har identifierat fem plattformar som täcker SKFs tekniska kunskap och kompetens. Dessa plattformar är: Lager och lagerenheter, Tätningar, Mekatronik, Service och Smörjsystem. Genom att använda kompetenserna från de olika plattformarna kan SKF erbjuda kunder inom skilda segment skräddarsydda lösningar, som stärker deras erbjudande och effektiviserar deras tillverkning. SKFs lösningar är också inriktade på att minska energiförbrukning eller behovet av smörjmedel. På så sätt medverkar SKF till att hushålla med resurser för framtida generationer. Varje kunderbjudande är unikt och kombinerar tekniker från alla eller några av plattformarna beroende på vad som krävs. Industrikunderna, som tillverkar produkter såsom pumpar, fläktar, kompressorer, motorer, växellådor, verktygsmaskiner, pappersmaskiner, stålverk, tryckpressar och vindkraftverk, ställer alla krav på SKFs förmåga att leverera produkter och lösningar med högsta prestanda och som erbjuder Tätningar Mekatronik Lager och lagerenheter kunderna det mest effektiva utnyttjandet av deras produktionstillgångar. Det kräver en grundlig kunskap om kundernas produkter men också om deras marknader, deras kunder i sin tur och de utmaningar som dessa möter. SKF fokuserar på att ständigt utveckla sina produkter och lösningar, vilka ofta är skräddarsydda, för att uppfylla fordrande tekniska kravspecifikationer. Antalet OEM-kunder (Original Equipment Manufacturers) är tiotusentals inom dessa segment. SKFs Industrial Division ansvarar för dessa OEMkunder och erbjuder ett brett sortiment av högkvalitativa produkter såväl som avancerade ingenjörstekniska tjänster, inklusive datorbaserade simuleringar och beräkningar. Den globala industriella eftermarknaden erbjuder service, reparationer och reservdelar till slutanvändarna. För att betjäna marknaden har SKF tillsammans med det största nätverket av auktoriserade distributörer inom lagervärlden bildat en unik serviceorganisation. Ansvaret för eftermarknaden ligger hos SKFs Service Division. Service Smörjsystem De fem plattformarna beskriver SKFs samlade kompetens. Det är ingen slump att lagercirkeln går in i de övriga fyra cirklarna. Lager har varit, är, och kommer inom överskådlig framtid att vara SKFs kärnverksamhet. Samtidigt är målet att nå en ledande ställning inom alla fem plattformarna, dels via intern utveckling, dels via partnerskap och i lämpliga fall förvärv. Teknik kommer att utvecklas inom varje plattform för att stödja SKFs olika kundsegment. SKF och cirka distributörer har inte bara nära till sina kunder över hela världen utan har också genom gemensam kunskap en djup förståelse för kundernas behov och krav. Med hjälp av en effektiv leveranskedja, teknisk och logistisk service och e-handel kan SKF tillsammans med distributörerna erbjuda rätt varulagerprofil och rätta lösningar till kunderna. En slutanvändarlösning handlar om att tillhandahålla rätt lager, tätning, smörjmedel eller andra produkter som omedelbart behövs för att hålla kundens anläggning i drift. En lösning är också att hjälpa kunden öka produktiviteten med hjälp av underhåll och driftsövervakande system och tjänster. Detta erbjudande av hantering av produktionstillgångar inkluderar ett stort antal olika produkter, från handdatorer för tillståndsövervakning av enskild utrustning till mycket avancerade programvaror som hjälper kunden att optimera driften av hela anläggningen. Den senare lösningen omfattar mekanisk service, övervakande och förebyggande underhåll, tillståndsövervakning och beslutsstödjande underhållssystem. Dessutom lanserade SKF för några år sedan ett program med certifierade underhållspartners för den industriella eftermarknaden. Dessa partners har med SKFs hjälp utbildats i att utföra särskilda underhålls- och övervakningstjänster, som tidigare endast SKF kunde erbjuda kunderna. De senaste sex åren har SKF tagit fram en marknadsledande portfölj med ett urval av högkvalitativa underhållslösningar, tekniker och system för hantering av produktionstillgångar. Det har uppnåtts både via förvärv och egen affärsutveckling, med bland annat investering i utveckling av nödvändig kompetens och teknik. Syftet är att erbjuda lösningar som optimerar effektivitet och underhåll av anläggningar och produktionstillgångar. Förvaltningen av kunskap och intellektuellt kapital är de viktigaste bidragande faktorerna till SKFs framgång på den industriella eftermarknaden. 2

5 SKFs Industrial Division och Service Division har ett nära samarbete för att identifiera kundernas behov och för att säkerställa att SKFs kompetens används effektivt för att optimera nyttan av kundens utrustning under hela dess livslängd. Tillsammans svarade de två divisionerna för drygt hälften av koncernens totala försäljning samt mer än två tredjedelar av koncernens rörelseresultat. En annan kundkategori är tillverkare av långa produktserier, för vilka specifika och exakta krav gäller med avseende på teknik, kvalitet, logistik, miljö, säkerhet och pris. För dessa kunder, till exempel tillverkare av bilar och lastbilar, hushållsmaskiner, elmotorer och motorcyklar, ansvarar SKFs Automotive Division och Electrical Division. SKFs Automotive Division betjänar fordonsindustrin och fordonseftermarknaden. Divisionen har såväl fordonstillverkare som leverantörer till dessa som sina kunder. Eftersom ledtiderna för utvecklingen av nya bil- och lastbilsmodeller är cirka fyra till sex år startar SKFs samarbete och produktutveckling med kunderna flera år före tillverkningsstart. Kundernas krav med avseende på innovation, prestanda och kvalitet är mycket höga och nästan alla produkter och lösningar till fordonsmarknaden är specialkonstruerade för varje enskild kund. Kunskapen SKF tillägnar sig i samarbetet med fordonskunderna är ofta till stor nytta för andra SKF-enheter och bidrar till värdefulla synergieffekter för koncernen. SKFs erbjudande till fordonsindustrin har utvecklats över tiden, från olika typer av lager till mer avancerade helhetslösningar, i vilka kunskap och egenskaperna i lager, tätningslösningar, mekatronik och smörjsystem är integrerade. SKFs applikationsingenjörer skräddarsyr integrerade lösningar för att uppnå bästa möjliga konstruktion för varje kund. Ett annat särdrag i fordonsindustrin är att volymerna i allmänhet är mycket stora. Varje affär omfattar normalt fordonets hela livslängd, vilken naturligtvis varierar mellan olika bilar och lastbilar men ofta handlar det om sex till åtta år. Stora årliga volymer i kombination med hela fordonets livslängd utgör grunden i de oerhört omfattande kontrakten. Den slutliga volymens storlek beror på hur framgångsrik respektive bil- eller lastbilsmodell blir på marknaden. SKF Spindle Service renoverar mer än verktygsmaskinsspindlar per år av olika slag via SKFs nätverk av servicecentra som idag finns i tolv länder. Fler är under etablering världen över. Fordonseftermarknaden betjänas av SKFs applikation. SKF har ett nära samarbete med affärsområde Vehicle Service Market (VSM). VSM kunderna för att ta fram innovativa produkter och erbjuder sedan många år färdiga reparationssatser, så kallade kits. Affärsidén är att ge säkerhet och kvalitet. Produkterna måste ha lösningar som uppfyller de högt ställda kraven på verkstäderna en bekväm och praktisk lösning mycket hög hållbarhet kombinerat med låg vikt som underlättar och snabbar upp reparationsarbetet. Reparationssatserna innehåller samtliga förhållanden. Kunskapen som SKF får genom och måste fungera under extremt krävande komponenter som behövs för att byta till exempel samarbetet med flygindustrin är till stor nytta för hjullager, vattenpumpar eller kamaxelremmar, och annan verksamhet inom koncernen med särskilt mekanikern väljer den sats som behövs för ett visst höga krav, till exempel applikationer för höghastighetståg och racerbilar. arbete. Reparationssatserna för respektive bilmodell finns listade både i katalog och datorsystem. För närvarande erbjuder SKF över olika reparationssatser. SKF Aerospace förser flygindustrin, som omfattar både OEM-företag och eftermarknaden, med produkter och tjänster på olika nivåer i leveranskedjan, från tillverkare av motorer, växellådor, flygplan och helikoptrar till service-, reparationsoch underhållsföretag. Verksamheten karakteriseras av mycket långa ledtider för utveckling och homologering. Applikationen har sedan ofta en livslängd på mer än 20 år. Tillverkningsvolymerna är ofta små jämfört med annan industri och produkterna är specialkonstruerade för varje Lättviktslager i titan för flygindustrin. 3

6 SKF The knowledge engineering company Nya produkter och nya tekniker För att ytterligare förbättra prestandan för SKFs lager fortskrider utvecklingsarbetet inom ytbehandling och ytmodifikationer. Några exempel inom detta område är: Produkter motståndskraftiga mot korrosion för livsmedelsindustrin. Dessa produkter är tillverkade i rostfritt stål eller specialplast och är underhållsfria och lätta att rengöra, genom en konstruktion som förhindrar matrester från att fastna och bli kvar. Ett smörjfritt lager, avsett för särskilda högteknologiska applikationer, för vilka en kombination av särskilda material och ytbeläggningar eliminerar behovet av smörjmedel, och därmed ökar produktiviteten. Ett lager med extra motståndskraft mot korrosion för användning i extremt svåra och krävande applikationer, till exempel för kylkompressorer, petrokemiska applikationer och läkemedelsindustrier. Ringar tillverkade i speciallegerat lagerstål kombinerat med keramiska rullkroppar ger både underhållsfri drift och väsentligt längre lagerlivslängd. Följande två exempel illustrerar SKFs förmåga och kunskap att ta fram lösningar på mycket svåra problem. En unik oscillerande drivenhet har tagits fram för tryckerier. Enheten kombinerar lager, axlar, kulskruvar, motorer, sensorer, avkodare, digital elektronik och ett gränssnitt för maskinstyrning, och den kan med mycket stor exakthet åstadkomma en roterande och oscillerande rörelse. Enheten styr distributionsvalsarna i tryckpressen och bidrar till högre tryckkvalitet, mindre under- Liten vibrationssensor håll och mindre spill. Den gör också tryckmaskinen mer flexibel och användbar då den kan ställas om snabbare och enklare för att hantera mindre upplagor. Ett lätt glidlager av titan för flygplanen A380 Airbus visar hur SKF, genom att beakta varje del av den önskade funktionaliteten, konstruerade ett lager som kombinerar olika egenskaper och därmed övervinner tidigare problem med titanlager i vissa flygplansapplikationer. Resultatet för Airbus är ett miljövänligare lager som minskar vikten på landningsstället och ger en viktbesparing på över 100 kg per flygplan, jämfört med landningsställ med konventionell teknik. Informationsinsamling, signalöverföring och datastyrning är alla områden inom SKF Reliability Systems inom vilka nya produkter tagits fram genom att kombinera kunskap från olika områden. Produkterna varierar från små sensorer för att mäta vibrationerna i en motoriserad spindelövervakning i en ny fabrik hos en stor biltillverkare i Tyskland, till en ny programvara med olika komplexitetsnivåer för befattnings- För sjuk- och hälsovårdsindustrin har SKF utvecklat ett elektroniskt styrsystem med ett ojämförbart kretsskydd som eliminerar induktiva belastningar över reläkontakterna. Detta system gör det också möjligt att styra kombinationer av SKFs ställdon utan omfattande hårdvarukonfigurationer. havare på olika nivåer, avsedd för analys av resultaten från vibrationsmätningarna. Ett annat exempel är Bearing Select, ett webbaserat beslutsstödjande verktyg för kunden i dennes konstruktionsprocess för att ta fram nya applikationer. Virtuell användning av kunskap är ett sätt att beskriva hur det går till att utveckla programvara, eller tillämpningar av kommersiellt tillgänglig programvara, för snabb, effektiv och precis utvärdering av nya tillverkningsmetoder och konstruktioner. Som exempel kan nämnas finit elementsimulering i en formningsprocess för att harmonisera produkt- och processkrav mot varandra, eller SKFs utveckling av programvaran Manufacturing Knowledge Advisor som används för att optimera tillverkningsdata i maskindriften och för kamaxelns kontaktgeometri i en ny serie dieselmotorer. Oscillerande drivenhet som styr distributionsvalsarna i en tryckpress. Länkled i rostfritt stål för livsmedelsindustrin. 4

7 SKFs marknader SKFs marknader Världsmarknaden för lager Storleken på världsmarknaden för lager har av tradition definierats som den globala försäljningen av rullningslager. SKF uppskattar denna marknad till mer än 200 miljarder kronor per år, exklusive olika typer av monterade lagerenheter. Av den totala världsmarknaden svarar Västeuropa för cirka 25%, Nordamerika för cirka 30% och Japan, som är den tredje största marknaden, för cirka 15%. Andra marknader med en lokal tillverkning av lager och som uppvisar intressant tillväxt är Kina samt Central- och Östeuropa. SKF är världsledande på lager och den största leverantören på de europeiska marknaderna. SKF är störst i Västeuropa, tätt följt av det tyska företaget INA Schaeffler (inklusive FAG). I Nordamerika är SKF nummer två efter det amerikanska företaget Timken (inklusive Torrington). I Asien ligger SKF på första plats, med undantag förjapan där japanska lagertillverkare, såsom NSK Ltd, NTN Corp. och Koyo Seiko, dominerar marknaden. Störst av marknaderna under utveckling, och dessutom den snabbast växande, är Kina. Den kinesiska marknaden är mycket fragmenterad med många lokala tillverkare. SKF är idag en av de ledande lagerleverantörerna i Kina, men alla de större internationella lagerföretagen har startat tillverkning i landet. Kina svarar idag för mer än 13% av den totala världsmarknaden Marknaderna i Central- och Östeuropa, på vilka SKF är det ledande lagerföretaget, karakteriseras också av ett stort antal lokala tillverkare som tillsammans svarar för mer än 50%. Deras samlade storlek totalt motsvarar dock endast några få procent av världsmarknaden. Den totala marknaden för rullningslager kan också indelas efter olika typer av lager. Kullager i olika utföranden svarar för mer än hälften av marknaden medan olika rullager svarar för resterande del. Den mest sålda kullagertypen är spårkullagret som svarar för ungeför en tredjedel av totala världsmarknaden. Andra kullager är vinkelkontaktkullager, sfäriska kullager, axialkullager och hjullagerenheter. Rullager benämns efter rullarnas form. De kan vara cylindriska, sfäriska, koniska eller nålformade. Störst i rulllagerfamiljen är koniska rullager, med en andel på knappt 20% av världsmarknaden för lager. Försäljningen har emellertid sjunkit de senaste 15 åren, i takt med att hjullagerenheter med inbyggda kulor i hög grad har ersatt koniska lager. Marknaden för polymertätningar SKF är också en ledande leverantör på marknaden för polymertätningar. Världsmarknaden för olika applikationer inom fordonsindustrin, flygindustrin och övrig industri uppskattas till cirka 60 miljarder kronor per år, varav Västeuropa och Nordamerika svarar för ungefär var sin tredjedel och Asien för ungefär en fjärdedel. Med en marknadsandel på knappt 10% är SKF ändå en av de största leverantörerna på den starkt fragmenterade marknaden för polymertätningar. SKF har speciellt stark ställning inom lagertätningar och fordonstätningar. Tyska Freudenberg-koncernen (inklusive partnerskapet med japanska NOK) är den världsledande leverantören, följd av det amerikanska företaget Parker Hannifin och svenska Trelleborg. Marknaden för smörjsystem Marknaden för smörjsystem är indelad i två huvudsegment: oljebaserade och fettbaserade system. Den totala världsmarknaden för båda segmenten uppgår till cirka 10 miljarder kronor per år. SKFs nyliga förvärv, Willy Vogel AG, är ledande på marknaden för oljebaserade smörjsystem och har också en stark ställning på marknaden för fettbaserade smörjsystem. Vogel är klart ledande inom smörjsystem i hela Europa. En annan stor leverantör av smörjsystem är det amerikanska företaget Lincoln Industrial Corp., som är störst inom fettbaserade smörjsystem och störst i USA på smörjsystem generellt. Vogel och Lincoln svarar tillsammans för mer än 20% av den mycket fragmenterade världsmarknaden. Marknaden för linjära rörelser Marknaden för linjära rörelser omfattar många olika produkter med den gemensamma nämnaren att alla åstadkommer linjära rörelser. Det finns ett stort antal tillverkare från olika industrisektorer. Vissa har sin bakgrund i tillverkning av mekaniska komponenter, andra är specialister på motorer och/eller styrutrustningar. Alla företag som erbjuder lösningar för linjär rörelse kombinerar dock mekanik, elektriska motorer och elektronik i någon form. Världsmarknaden för linjära rörelser, inklusive styrsystem och komponenter, beräknas vara värd cirka 100 miljarder kronor. SKF är främst inriktat på medicinteknisk utrustning samt fabriksautomation och erbjuder produkter som ställdon, linjärlager, linjärstyrningar, kul- och rullskruvar eller kompletta delsystem. SKFs verksamhet på området uppvisar en procentuellt tvåsiffrig årlig tillväxt. Marknaden för anläggningsoptimering SKFs framgångar på tjänstesidan, med ökande försäljning av system för tillförlitlighets- och anläggningsoptimering, innehållande mer och mer programvara, öppnar upp en ny lagerrelaterad marknad. Det är svårt att definiera dess exakta storlek men det är uppenbart att SKF har mycket att erbjuda denna snabbväxande marknad mot bakgrund av företagets långa erfarenhet och breda kunskap inom industriella applikationer. En allt större del av SKFkoncernens försäljning kommer i framtiden att utgöras av tjänster och programvaror och SKF har etablerat sig som världsledande leverantör av sådana tjänster på lagermarknaden. 5

8 Aktier och aktieägare Resultat per aktie, kr 21,67 17,91 25, SKF-aktiens notering, plats och introduktionsår, volym samt aktiekapitalets fördelning den 31 december Det totala antalet omsatta aktier under 2004 var SKF avnoterades från Parisbörsen i januari 2004 och från Londonbörsen i januari Under 2003 avnoterades koncernens aktier från Zürichbörsen och Nasdaqbörsen i USA. SKFs B-aktie är registrerad hos U.S. Securities and Exchange Commission, och SKFs ADR (American Depositary Receipts) handlas nu på OTC-marknaden. Stockholm London (1914) (1928) A-aktier, fria B-aktier, fria Totalt Eget kapital per aktie, kr En A-aktie äger en röst och en B-aktie en tiondels röst. På SKFs bolagsstämma den 18 april 2002 beslutades att införa ett omvandlingsförbehåll i bolagsordningen med rätt att omvandla A-aktier till B-aktier. Totalt har A-aktier konverterats till B-aktier till och med december Under 2004 konverterades aktier Inbetalt Aktie- Antal Nominellt belopp, kapital, aktier, värde Förändringar i aktiekapitalet Mkr Mkr milj. kr per aktie Fondemission 1: ,0 50, Aktieuppdelning 4: ,0 12, Konvertering av förlagslån ,0 12, Konvertering av obligationslån ,8 12, SKF SKF-aktiens kursutveckling Kassaflöde efter investeringar, före finansiering per aktie, kr ,23 20,65 19, A-Aktien B-Aktien SXAll-share All-Share Index (Normaliserad efter SKF-B) (c) SIX Allemansfond för anställda SKF Allemansfond är en nationell värdepappersfond i vilken SKF-anställda i Sverige kunnat spara sedan april månad Vid utgången av 2004 uppgick antalet andelsägare till 577. Fondens medel har till ca 38% varit placerade i SKF-aktier. Fondförmögenheten uppgick till 72,7 Mkr. Fördelning efter aktieinnehav Antal Antal Aktieinnehav aktieägare Procent aktier Procent , , , , , , , ,2 Källa: VPCAB Aktiebok och Förvaltarförteckning , ,0 6

9 De tio största aktieägarna Data per aktie (Definitioner se Not 1) I procent I procent Antal Antal av av antal A-aktier B-aktier aktier röster röstetalet aktier 1 Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse ,7 9,8 2 Alecta ,9 2,6 3 Skandia Liv ,0 1,2 4 Robur Fonder ,8 2,0 5 Tredje AP-fonden ,2 0,9 6 Första AP-fonden ,0 0,9 7 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv ,8 0,8 8 Putnam Investments ,5 3,4 9 AFA Sjukförsäkring AB ,3 0,9 10 SEB Fonder ,0 1,0 Totalt ,2 23,5 Källa: VPCAB Aktiebok och Förvaltarförteckning Av det totala antalet aktier per den 31 december 2004 ägdes ca 56% av utländska placerare, ca 36% av svenska bolag, institutioner och aktiefonder och ca 8% av svenska privatpersoner. Flertalet av de utländska aktierna är förvaltarregistrerade, vilket innebär att de verkliga innehavarna inte finns officiellt registrerade. Geografisk ägarfördelning Kronor per aktie om ej annat anges Resultat per aktie - 14,40 9,76 17,23 19,04 21,67 17,91 25,99 Utdelning per A- och B-aktie 2,00 4,00 5,25 6,00 8,00 10, ,00 Utbetald utdelning totalt, Mkr Förslag till inlösen, Mkr Köpkurs för B-aktier den 30 december på Stockholms Fondbörs 94, , Eget kapital per aktie Direktavkastning (B fria), % 2,1 1,9 3,7 2,9 3,5 3,6 4,1 P/E tal, B (börskurs/resultat per aktie) neg 21,2 8,3 10,8 10,4 15,5 11,4 Kassaflöde efter investeringar före finansiering per aktie - 10,73 19,49 25,30 37,52 23,23 20,65 19,11 Sverige Europa exkl. Sverige USA Övriga världen Källa: SIS Ägarservice AB Analytiker som följer SKF ABG Securities Klas Andersson Alfred Berg Fondkommission Gustaf Lindskog CAI Cheuvreux Patrik Sjöblom Sasu Ristimäki Credit Suisse First Boston Patrick Marshall Carnegie Oscar Stjerngren Danske Bank Henrik Breum Deutsche Bank Andrew Carter Dresdner Kleinwort Wasserstein Colin Grant Enskilda Securities Anders Eriksson Evli Bank Magnus Axén Exane Xavier Le Roy Fischer & Partners FK Henrik Moberg Goldman Sachs International James Moore Handelsbanken Capital Markets Henrik Saläng JP Morgan Securities Nick Paton Kaupthing Bank Peder Frölén Lehman Brothers Brian Hall MainFirst Bank Dirk Nettling Merrill Lynch Mark Troman Morgan Stanley Daniel Cunliffe Nordea Markets Magnus Behm Oppenheim Research Winfried Becker SG Securities Gaël de Bray Smith Barney Tim Adams Swedbank Markets Mats Liss UBS Anders Fagerlund Öhman Fondkommission Anders Roslund 1 Enligt styrelsens förslag för år

10 VD har ordet SKF-koncernen fortsatte att utvecklas mycket bra under Resultatet per aktie ökade med 45% till 25:99 kronor, rörelsemarginalen för helåret var 10%, försäljningen ökade mer än marknaden, kassaflödet var starkt och vi vidtog åtgärder för att ytterligare stärka SKF inför kommande år. SKF-koncernens fortsatt goda resultat, goda framtidsutsikter och starka finansiella ställning gjorde det möjligt för SKFs styrelse att föreslå bolagsstämman både en höjning aktiva prispolitiken som drevs i syfte att kompensera för ökade råvarupriser samt generella kostnadsminskningar. SKF-koncernens försäljningsökning var större än marknadstillväxten och vår position stärktes inom många marknadssegment och geografiska områden. Försäljningen ökade med 11,8% mätt i lokala valutor (8,3% mätt i svenska kronor), vilket ligger väl över den tillväxt på 6% per år som krävs för att nå målet att öka försäljningen arbete som SKF lägger ned på områdena hållbar utveckling och socialt ansvar. Vi kommer att ytterligare stärka våra insatser på dessa områden under kommande år, både i vår nya produktutveckling med ökad betoning på mer miljövänliga produkter, och i vår tillverkning. Jag anser att SKF-koncernen har presterat ett starkt resultat som också klart avspeglar de förändringar vi har gjort för att säkerställa vår förmåga att växa och samtidigt upprätthålla lönsamhet. Jag anser att SKF-koncernen har presterat ett starkt resultat som också klart avspeglar de förändringar vi har gjort för att säkerställa vår förmåga att växa och samtidigt upprätthålla lönsamhet. av utdelningen med 20%, till 12 kronor, och ett program med aktiesplit och inlösen av egna aktier i kombination, som ger fyra nya aktier och 25 kronor för varje befintlig aktie. Det betyder att totalt Mkr kommer att delas ut till våra aktieägare under Trots detta kommer vi att ha den finansiella styrkan och flexibiliteten framöver som krävs för att stödja företagets målsättningar. SKF-koncernen presterade ett rörelseresultat på Mkr, trots fortsatta negativa valutaeffekter på 410 Mkr. Resultatet var en direkt följd av den starka kundfokuseringen inom koncernen, vilken ledde till många nya affärer under året; lanseringen av nya produkter med högre mervärde; den med 10 miljarder kronor. Under året förvärvades Willy Vogel AG, ett ledande företag inom smörjsystem, vilket tillför en försäljning på omkring en miljard svenska kronor och cirka 900 anställda. SKF-koncernen nådde målet på ett varulager motsvarande 20% av årsförsäljningen vid årets slut. Genom noggrann kontroll av investeringar och rörelsekapital blev avkastningen på sysselsatt kapital 19,9%. Under 2004 utvaldes SKF för femte året i rad att ingå i Dow Jones Sustainability Indexes och för fjärde året i rad att ingå i FTSE4Good Index Series. Dessa erkännanden är ett klart godkännande av det Vi kommer att fortsätta koncentrera oss på lönsam tillväxt och på att utveckla företaget ytterligare i riktning mot att vara ett kunskapsföretag. Under året presenterades vår nya vision Att förse världen med SKFs kunskap. Vi har under lång tid arbetat med många olika industrier i många länder och därigenom förvärvat omfattande kunskaper om våra kunder och deras verksamhet. Vi har också byggt upp ett stort tekniskt kunnande genom att leda utvecklingen av våra många produkter, lösningar och tjänster. Detta sammantaget utgör SKFs samlade kunskap. Vi kommer att fortsätta utveckla vårt kunnande. För att stärka den processen har vi identifierat fem olika plattformar som täcker vår tekniska kunskap och kompetens. Dessa plattformar är: Lager och lagerenheter, Tätningar, Mekatronik, Service och Smörjsystem. Lager har varit, är idag och kommer under överskådlig framtid att vara vår främsta verksamhet. Vi avser dock skaffa oss en ledande ställning inom samtliga dessa plattformar genom intern utveckling, samarbeten och, där så är lämpligt, förvärv. 8

11 Kombinationen av dessa plattformar innebär en klar konkurrensfördel för SKF och gör SKF unikt på marknaden. Genom att kombinera vår kunskap om plattformarna kan vi erbjuda våra kunder skräddarsydda lösningar i syfte att stärka deras produkter, tillverkning eller erbjudanden till sina marknader. Därigenom kan vi både lyfta fram SKF som ett verkligt kunskapsföretag och avancera uppåt i värdekedjan och få betalt för det mervärde vi levererar. Under det gångna året stärkte vi också vår ställning i världens snabbväxande regioner. Detta för att stödja våra mål för lönsam tillväxt, förbättra vår konkurrenskraft och stödja kunder som flyttar sin tillverkning till dessa regioner. Vi ökade väsentligt vår tillverkning i Östeuropa; i Ukraina, Bulgarien och Polen. Vi startade en ny enhet för reparation och omarbetning av maskinspindlar i Ryssland. Vi öppnade ett nytt tekniskt center i Indien och ökade vår tillverkning betydligt i Kina, Indonesien och Indien. Vår ökade aktivitetsnivå i dessa områden kommer att fortsätta under kommande år. Tom Johnstone, VD och koncernchef Six Sigma infördes i SKF-koncernen under året med mycket goda resultat. Six Sigmaprojekten resulterade i förbättrad service till kunderna, och de besparingar som uppnåddes redan under 2004 var högre än kostnaderna för implementeringen. Six Sigma kommer fortsatt att ha hög prioritet i SKF-koncernens utveckling. SKFs viktigaste resurs för att nå sina mål är medarbetarna. Min uppfattning är att vi har en mycket stark, engagerad och väl motiverad medarbetarkår. Under året lades ökad vikt vid att säkerställa att alla anställda har både rätt kunskaper och rätt verktyg för att uppfylla våra mål och leverera förstklassig service till våra kunder. SKFs vision och mål är tydliga och väl kommunicerade inom företaget. Vi är på god väg att uppnå lönsam tillväxt genom att vara ett kunskapsföretag. Jag vill tacka varje medarbetare i SKF för en utomordentlig insats under Tillsammans kommer vi att fortsätta stärka företaget under de år som ligger framför oss. Göteborg den 27 januari 2005 Tom Johnstone VD och koncernchef 9

12 Förvaltningsberättelse Resultatet före skatt för SKF-koncernen 2004 uppgick till Mkr (2 793). Rörelseresultatet var Mkr (3 299). Resultatet per aktie var 25:99 kronor (17:91). Kassaflödet efter investeringar före finansiering uppgick till Mkr (2 351). Avkastningen på sysselsatt kapital var 19,9% (14,2). Koncernens försäljning ökade med 8,3%, från Mkr till Mkr. Denna ökning kan hänföras till: volym 8,3%, pris/mix 2,4%, struktur 1,1% och valutaeffekter -3,5%. Jämfört med 2003 hade valutakurserna för hela 2004, inklusive omräkningseffekter och effekter på transaktionsflöden, en negativ effekt på SKFs rörelseresultat på uppskattningsvis 410 Mkr. Koncernens finansnetto uppgick till -347 Mkr (-506). 532 Mkr amorterades på räntebärande lån under Räntebärande lån uppgick vid årets slut till totalt Mkr (1 618), medan avsättningar till pensionsåtaganden uppgick till Mkr (7 885). Under andra kvartalet fonderade dotterbolag i Tyskland och Sverige lokala pensionsåtaganden genom att föra över cirka Mkr till nyinrättade pensionsstiftelser. Dessa stiftelser hade innehav i olika värdepapper såsom obligationer och aktier samt fastigheter. Som en konsekvens förbättrades finansnettot något för koncernen, då avkastningen på dessa tillgångar var något högre än den faktiska avkastning som erhölls från Industrial Division 24% Aero and Steel Division Stål 5% Flygindustrin 4% Electrical Division 4% Automotive Division 31% Försäljning per division 2004 kortfristiga finansiella tillgångar. Koncernens kortfristiga finansiella tillgångar och avsättningarna för ersättningar till anställda efter avslutad anställning minskade som en konsekvens därav med ungefär Mkr. SKFs investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till Mkr (1 379). Avskrivningar gjordes med Mkr (1 505). Av koncernens totala investeringar kunde 72 Mkr (70) hänföras till förbättring av SKFs miljö, internt och externt. Service Division 32% Kostnaderna för forskning och utveckling uppgick till 784 Mkr (750), vilket motsvarar 1,7% (1,8) av försäljningen. Utvecklingskostnader för IT-lösningar och kundanpassade lösningar är ej inkluderade. Antalet förstagångsansökningar om patent var var antalet 151. Ett antal omstruktureringsåtgärder meddelades vid slutet av Målet var att minska kostnader och materiella anläggningstillgångar och att öka effektiviteten. Åtgärderna innefattade nedläggning av fem fabriker och en minskning av antalet anställda. Programmet genomförs planenligt och kommer att avslutas under Arife Özdemir, medarbetare i Willy Vogel, vid en datorstyrd teststation som kontrollerar ett blandarrör för företagets olja/luftsmörjsystem för högpresterande verktygsmaskinsspindlar. Strategi SKF-koncernen presenterade sitt nuvarande mål i april Målet är att ha en rörelsemarginalnivå på 10% och att öka försäljningen med 10 miljarder kronor inom år 2006, motsvarande en årlig tillväxttakt på ungefär 6%, mätt i lokal valuta. För att nå sitt mål fortsätter SKF att genomföra sin affärsstrategi för långsiktig, lönsam tillväxt, oavsett fluktuationer i efterfrågan, höjda råvarupriser och valutaeffekter. Det uppnås genom att förbättra priskvaliteten, minska sysselsatt kapital och fasta kostnader, utveckla nya produkter, lösningar och tjänster med högre mervärde samt genom att växa med lönsamhet, både organiskt och genom förvärv. Enligt plan ska förvärv svara för en tredjedel av målet på 10 miljarder kronor i ökad försäljning. SKF koncentrerar sig idag på fem olika teknikområden, så kallade plattformar, som täcker företagets tekniska kompetens. Dessa plattformar är: Lager och lagerenheter, Tätningar, Mekatronik, Service och Smörjsystem. 10

13 Geografisk fördelning av försäljning, medelantal anställda och materiella anläggningstillgångar (procent) Nordamerika Latinamerika Västeuropa exkl. Sverige Sverige Central- och Östeuropa Mellanöstern och Afrika Asien Försäljning Medelantal anställda Materiella anläggningstillgångar Genom att använda kompetenserna inom samtliga plattformar kan SKF erbjuda kunderna skräddarsydda förslag innehållande en kombination av utvalda kompetenser från de olika plattformarna. Förvärv och avyttringar I juli 2004 förvärvade SKF det tyska företaget Willy Vogel AG, en av världsledarna inom området smörjsystem. Vogel har en årsförsäljning på cirka 1 miljard svenska kronor och 910 medarbetare. Smörjning har alltid varit ett av SKFs nyckelområden, med tanke på dess betydelse för prestandan hos SKFs produkter, även om smörjsystem inte tidigare ingått i erbjudandet till kunderna. Förvärvet av Vogel innebär att SKF kan erbjuda kunderna en komplett paketlösning, innefattande även smörjsystem, och det passar mycket väl in i SKFs affärsstrategi. SKF gjorde ett mindre förvärv i april då koncernen tog över samtliga tillgångar i Vibration Engineers and Consultants Pvt. Ltd. i Indien, en leverantör av tjänster inom tillståndsövervakning. Förvärvet underlättar SKFs expansion på tjänsteområdet i Indien. SKF förvärvade också 40% av Anhui CR Seals Co. Ltd. i Kina och blev därmed ensam ägare. Under första kvartalet avyttrade SKF sina aktier i intresseföretaget Momentum Industrial Maintenance Supply AB. Detta var en mindre avyttring. Forskning och utveckling (FoU) Forsknings- och utvecklingsarbetet (FoU) är avgörande för SKFs strategi. De huvudsakliga områdena för SKFs grundläggande FoU är: Tribologi hur friktion och förslitning reduceras samt vilka smörjmedel som bäst används. Val av material (stål, keramer, plaster, polymerer etc.) och tillverkningsprocesser för att nå önskade materialegenskaper hos produkterna. Beräkningsmodeller kunskaper omsatta i SKFs unika programvaruprodukter som hjälper kunden att snabbt välja rätt lager och förutsäga förväntad prestanda hos lager eller tätning i en viss applikation. Mekatronik den synergiskapande kombinationen av mekanisk ingenjörskonst, elektronik och intelligent datorstyrning i konstruktionen av industriprodukter och industriella processer. Tillverkning Koncernen arbetar intensivt med att förbättra sina tillverkningsprocesser. Det görs genom att utveckla ny kompetens, kunskap och teknik som innebär minskad total investering per tillverkad enhet, minskade kostnader samt förbättrad kvalitet och service gentemot kund genom ökat fokus på tillförlitlighet och flexibilitet. Ett par specifika områden för ständiga förbättringar är formningsprocessen till nära slutlig form av ringar och komponenter och reduceringen av moment som resulterar i spån. Dessa tillverkningsmoment utvecklas och förbättras kontinuerligt i SKFs fabriker. Produktlanseringar och nya affärer några exempel SKF startade ett projekt med en av världens ledande tillverkare av mekaniska transmissionslösningar för industriapplikationer, det amerikanska företaget Falk Corporation, för att utveckla en ny serie växellådsenheter, baserade på SKFs konceptväxellåda 18k, presenterad SKF levererade det största CARB toroidrullager som någonsin tillverkats (2,7 ton) till det tyska företaget REpower Systems AG för installation i den frigående lagerpositionen på huvudaxeln i REpower Systems vindkraftaggregat. Leica Medical Equipment valde SKF för att konstruera och leverera ett ställdonssystem för mikroskoputrustning som används vid ögonkirurgi. Förutom att leverera lager och mekanisk service samt lösa applikationsproblem, samarbetade SKF med StoraEnso för att sammanlänka fem bruk i Finland med programvaran SKF Machine Analyst så att brukens verksamhet kunde anslutas till deras beslutsstödjande system. SKF utsågs som leverantör av tätningar till styrstagen i en ny modell från Honda. Plattformen för VW Jetta 2005 är utrustad med lager och tätningar från SKF till motor-, transmissions- och upphängningssystemen. SKF introducerade en stödenhet för trumman och en navarmsenhet till tvättmaskiner som underlättar tillverkarens monteringsprocess och förbättrar tillförlitligheten hos maskinen. 11

14 Förvaltningsberättelse arbetet idag i projektform. Relevant kompetens inom företaget förs samman i syfte att uppnå specifika resultat och för att arbeta nära kunderna som ett stöd i deras utvecklingsprocesser. Under 2004 genomfördes workshops för sammanlagt 200 personer i ledningen. Dessa workshops bygger en bro mellan ledningskonferenserna som hålls vartannat år. Informationen och arbetet under dessa konferenser och workshops sprids sedan nedåt i företaget, för att stärka förståelsen för företagets vision och mål på alla nivåer och inom alla verksamhetsområden. Uppgifter om löner och andra former av ersättning, liksom antalet anställda i alla länder som SKF verkar i, ges i noterna 26 och 27 i Noter till koncernens bokslut. Under 2004 installerade SKFs kund REpower Systems AG i Tyskland världens största vindkraftturbin. Läs mer på sidan 82. Logistik och e-handel konceptet. SKF avser förbättra processerna inom SKF Logistics Services driver ett globalt distributionsnätverk. Även om verksamheten primärt logistik, tillverkning och administration. valda delar av organisationen, såsom försäljning, stödjer utvecklingen av SKFs affärer hanterar den också ett antal externa kunder som utnyttjar Medarbetare SKFs integrerade tjänster såsom lagerhantering, SKFs vision Att förse världen med SKFs kunskap transportledning och ett antal andra logistikrelaterade, värdehöjande tjänster. SKF-koncernens och behålla de bästa människorna i branschen. understryker vikten av att attrahera, utveckla e-handel, mätt i antal ordertransaktioner, fortsatte att utvecklas mycket positivt. för medarbetarna: lokalnivå, divisionsnivå och SKF har olika utbildningsprogram på tre nivåer koncernnivå. Ett antal av dessa program Six Sigma koncentrerar sig i första hand på att identifiera Under 2004 infördes Six Sigma-konceptet i och uppfylla kundernas behov. Programmen är hela SKF-koncernen. Six Sigma är ett sätt att tvärfunktionella och tvärgeografiska, och utformade så att deltagarna får en förståelse för SKFs effektivisera verksamheten genom att minska variationer och förbättra den totala prestationsnivån inom alla affärsprocesser. Konceptet sätt lär de sig förstå och möta kundernas krav, totala erbjudande av produkter och tjänster. På så omfattade bland annat utbildning av samtliga och att initiera ytterligare utveckling av produkter ledningsgrupper och av de första projektledarna, eller lösningar som motsvarar kundernas behov. så kallade svartbältare och grönbältare. Ett stort Medarbetarna lär sig också att använda SKFs antal utbildningsomgångar genomfördes, och verktyg för att söka efter kompetens inom SKFkoncernen, oavsett var i världen den finns, för att 87 svartbältare, på heltid, och över 430 grönbältare drev förbättringsprojekt. Redan under bygga ut det befintliga kunnandet respektive 2004 överskred besparingarna som uppnåddes sprida och utveckla nytt kunnande. Frånsett med hjälp av Six Sigma kostnaderna för att starta utbildningsprogrammen utförs mer och mer av Internationella redovisningsstandarder Från och med 2005 kommer SKF-koncernens redovisningsprinciper att följa International Financial Reporting Standards (IFRS), antagna av EU-kommissionen (EU). Delårsrapporten för första kvartalet 2005 kommer att vara den första finansiella rapport från SKF som presenteras i enlighet med IFRS och kommer att inkludera en fullständig redovisning av övergången till IFRS. Den förväntade effekten av övergången från svenska redovisningsprinciper till IFRS ger en ökning av koncernens eget kapital med uppskattningsvis 742 Mkr, 688 Mkr, 664 Mkr och 829 Mkr den 1 januari 2003, 31 december 2003, 31 december 2004 respektive 1 januari Den beräknade effekten på nettoresultatet är en ökning på 59 Mkr 2003 respektive 17 Mkr Differenserna är främst hänförliga till redovisningsprinciper angivna i IAS 38 Imateriella anläggningstillgångar, IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering (som godkänts av EU), IFRS 3 Rörelseförvärv, IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar och IAS 27 Koncernredovisning och separata finansiella rapporter. För mer detaljerad information, se not 1 i Noter till koncernens bokslut. Avnotering från aktiebörser SKF avnoterade SKF B-aktien från Parisbörsen i januari 2004 och från Londonbörsen i januari 2005, eftersom de låga volymer som handlades på dessa börser inte motiverade en notering. 12

15 Förvaltningsberättelse Finansiella mål och utdelningspolitik SKFs övergripande finansiella mål är att skapa värde för aktieägarna. Avkastningen på aktieägarnas investering i SKF bör långsiktigt överskrida den riskfria räntan med cirka fem procentenheter. Detta utgör grunden för SKFs finansiella mål och SKFs finansiella styrmodell. Finansiella mål Nuvarande mål för lönsam tillväxt sattes i april Målet är att ha en rörelsemarginal på nivån 10% och öka försäljningen med 10 miljarder kronor till 2006, cirka 6% tillväxttakt årligen, mätt i lokal valuta. SKF har också som mål en avkastning på sysselsatt kapital på 18% samt som mål att kassaflödet efter investeringar, före finansiering och strukturella investeringar ska motsvara nettoresultatet. De finansiella målen förs vidare till divisionerna och affärsenheterna genom SKFs finansiella styrmodell. Finansiell styrmodell SKFs finansiella styrmodell är en förenklad så kallad economic value-added model. Total Value Added (TVA), som modellen kallas, syftar till att förbättra marginalerna, reducera kapitalet och skapa en lönsam tillväxt. TVA är operativt resultat minskat med kapitalkostnaden före skatt i det land där verksamheten bedrivs. Utvecklingen av TVA-resultaten för koncernen korrelerar väl med aktiekursens utveckling över en längre tidsperiod. SKF-koncernens rörliga löner baseras på denna modell. Utdelningspolitik SKFs utdelningspolitik är baserad på principen att utdelningen ska anpassas till resultatutveckling och kassaflöde, med beaktande av koncernens utvecklingsmöjligheter och finansiella ställning. Styrelsens uppfattning är att utdelningen ska uppgå till cirka hälften av koncernens genomsnittliga nettovinst under en konjunkturcykel. Utdelning och inlösen Genom företagets starka resultat, framtidsutsikter och förmåga att generera pengar, föreslår SKFs styrelse en höjning av utdelningen med 20% till 12 kronor. Dessutom föreslår styrelsen att företaget genomför en aktiesplit 5:1, följd av en obligatorisk inlösen varvid var femte aktie inlöses för 25 kronor. För aktieägaren skulle detta innebära fyra nya aktier och 25 kronor kontant för varje befintlig aktie. Beloppet som delas ut till aktieägarna blir Mkr. Aktiespliten förväntas genomföras i maj och inlösen i början av juni SKF kommer fortsatt att ha finansiell styrka att kunna göra nödvändiga investeringar och förvärv för att nå sina affärsmål. Förslaget ska underställas den ordinarie bolagsstämman i april Finansiering SKFs policy är att verksamheten skall vara långsiktigt finansierad. Den 31 december 2004 var den genomsnittliga lånelöptiden två och ett halvt år. Koncernens finansiella policy är att SKF, utöver denna lånefinansiering, ska ha en betalningskapacitet i form av tillgänglig likviditet och/eller långsiktiga kreditfaciliteter uppgående till cirka 300 miljoner euro. Den 31 december 2004 hade moderbolaget långsiktiga lånelöften från elva banker på totalt 300 miljoner euro. Koncernen har tilldelats en rating på A minus (A-) för långsiktiga krediter av Standard and Poor s och en rating på A3 av Moody s Investors Service, båda med stabila utsikter. SKF är listat på OMX Stockholmsbörsen. 13

16 Förvaltningsberättelse Finansiella risker SKF-koncernens verksamhet är exponerad för olika slags finansiella risker. Koncernens finanspolicy definierar valuta-, ränte-, kredit- och likviditetsrisker, och fastslår ansvar och beslutanderätt för hanteringen av dessa risker. Finanspolicyn föreskriver att syftet är att eliminera eller minimera risker och att bidra till en förbättrad avkastning genom aktiv riskhantering. Hanteringen av risker och ansvaret för den totala finansverksamheten är till största delen centraliserad till SKF Treasury Centre, koncernens internbank. Valutarisk SKF-koncernen är utsatt för transaktionsexponering och exponering av eget kapital. Koncernens huvudsakliga kommersiella valutaflöden hänför sig främst till export från Europa till Nordamerika och Asien samt till flöden inom Europa. Införandet av euron har minskat transaktionsexponeringen och valutarisken. SKFs policy har varit att säkra valutaflöden i genomsnitt tre till sex månader. Samtliga utestående valutasäkringar vid årsskiftet överensstämde med finanspolicyn. Från 2005 kommer, i enlighet med IFRS-redovisningen, valutasäkring att begränsas till några få större transaktionsexponeringar. I enlighet med koncernens policy säkras inte exponering av eget kapital. Ränterisk Överskottslikviditet och upplåning har koncentrerats till SKF Treasury Centre. Genom matchning av förfallodagar för placeringar gjorda av vissa dotterbolag med utlåning till andra dotterbolag kan SKFs exponering för ränteförändringar reduceras. Kreditrisk Enligt koncernens policy godkännes endast väletablerade finansinstitut som motparter. Exponering per motpart övervakas kontinuerligt. Likviditetsrisk Utöver egen likviditet hade AB SKF vid årsskiftet tillgängliga kreditlöften om 300 miljoner euro. Ytterligare detaljer om finansiell riskhantering återfinns i Not 28 i Noter till koncernens bokslut. Känslighetsanalys I det följande visas omfattningen av förändringar i fråga om ett antal faktorer som påverkar koncernens resultat före skatt. Värderingen har gjorts utifrån siffrorna vid årsskiftet. Samtliga beräkningar är gjorda med utgångspunkten att allt annat är lika. Den årliga kostnaden för inköp av råmaterial och komponenter är ungefär 10,5 miljarder kronor. Av dessa 10,5 miljarder utgör stål i form av stång, rör, komponenter eller oljebaserade produkter den största andelen. Under 2004 steg råvarupriserna kraftigt. En ökning med 1% av kostnaden för råmaterial och komponenter minskar vinsten före skatt med 105 Mkr. För hela 2004 kunde dessa ökningar kompenseras av prishöjningar, ökad effektivitet och inköp från alternativa källor. En ökning med 1% av kostnaden för löner (inklusive sociala avgifter) minskar vinsten före skatt med 145 Mkr hade koncernen kortfristiga finansiella tillgångar, netto (kortfristiga finansiella tillgångar minus totala lån) på Mkr. En förändring av räntan med en procentenhet påverkar vinsten före skatt med ungefär 25 Mkr. En försvagning med 10% av den svenska kronan gentemot USA-dollarn respektive euron har en positiv effekt från valutaflöden netto på vinsten före skatt på ungefär 330 Mkr, respektive 120 Mkr, exklusive effekter av säkringstransaktioner. Nettovalutaflöden 2004 Valuta Flöden, Mkr Snittkurs USD ,65 EUR ,11 CAD 370 5,60 Övriga SEK Övriga består av ett tiotal valutor. USD EUR CAD Övriga SEK

17 Förvaltningsberättelse Hållbarhet Redovisning Finansiella och hållbarhetsmässiga resultat integreras för tredje året i rad en ytterligare bekräftelse på att hållbarhetsfrågor är en del av och ingår i koncernens samtliga aktiviteter. Etiska riktlinjer Under 2004 införde SKF ett system för intern verifiering av att alla enheter i koncernen följer utfärdade Etiska riktlinjer. Miljötillstånd SKFs verksamhet påverkar miljön genom avfall och utsläpp till luft och vatten samt genom buller. Verksamhet som kräver miljötillstånd äger rum i samtliga länder där tillverkning sker. I Sverige finns fem tillståndspliktiga enheter: SKF Sverige i Göteborg, SKF Mekan i Katrineholm, Ovako Steel i Hofors, SKF Coupling Systems i Hofors, samt Ovako Steel i Hällefors. Produktionen i dessa fem anläggningar svarade för 15,7% av koncernens totala produktionsvolym Tillstånden omfattar produktion av lager, stål och valsade rör, ringar, wirar och stång. Ovako Steel i Hofors har under några år haft en deponi, godkänd av myndigheterna, inom anläggningen. För att möta ny lagstiftning har åtgärder vidtagits för att stänga och underhålla den befintliga deponin samt etablera en ny deponi. För övrigt har SKF inte mottagit några direktiv av betydelse från miljömyndigheterna under Inga tillstånd har varit föremål för granskning eller ny behandling under Miljöcertifiering SKFs tillverkningsenheter, distributionsenheter samt teknik- och konstruktionscentra är godkända enligt ISO 14001, den internationella miljöledningsstandarden. Samtliga enheter ingår i ett koncerngemensamt certifikat, som vid utgången av 2004 omfattade 84 SKF-enheter i 24 länder. Nyförvärvade företag kommer att certifieras enligt en separat plan. SKF stödjer det sociala projektet Meninos do Morumbi i São Paulo, Brasilien. På bilden ses projektledare Flávio Pimenta som ger en musiklektion. Miljömål Mot noll olyckor SKF övervakar miljöpåverkan från den energi SKFs hälso- och säkerhetsprogram Noll olyckor som förbrukas vid fabrikerna och har genomfört har minskat antalet arbetsrelaterade olyckor energibesparingsprogram vid samtliga anläggningar under ett antal år. För att öka betydelsen startade år Under 2004 fullgjorde totalt med omkring två tredjedelar sedan programmet av dessa program har koncernen satt som mål 59 enheter minst ett år med noll olyckor. Medarbetarna vid dessa enheter arbetade totalt att minska utsläppen av koldioxid från energiförbrukning med 10% över en femårsperiod som 7,5 miljoner timmar utan någon anmäld skada. slutar 2007, baserat på utsläppsnivå och produktionsvolym Under 2004 minskade dessa Hållbarhetsindex utsläpp med 5%, jämfört med nivåerna SKFs prestationer på området hållbar utveckling erkändes av ett antal externa intressenter under Hälso- och säkerhetscertifiering Koncernen utsågs för femte året i rad att Koncernen har satt som mål att samtliga SKFfabriker ska certifieras i enlighet med hälso- och SKF utsågs för fjärde året i rad att ingå i ingå i Dow Jones Sustainability Indexes. säkerhetsstandarden OHSAS före utgången av Samtliga anläggningar är på tioner på området socialt ansvar (Corporate Social FTSE4Good Index Series för koncernens presta- väg att nå målet enligt fastlagd tidsplan. Responsibility). 15

18 Förvaltningsberättelse Styrelsen Styrelsens arbete under 2004 AB SKFs ordinarie bolagsstämma, som hölls våren 2004, valde åtta styrelseledamöter. Därutöver har två ledamöter och två suppleanter utsetts av de anställda. Styrelsen höll sex möten under Styrelsen antog en skriven arbetsordning för sitt interna arbete. Denna arbetsordning föreskriver bland annat: antal styrelsemöten och när dessa ska hållas, frågor som normalt ska ingå i styrelsens dagordning, externa revisionsrapporter som läggs fram för styrelsen. Styrelsen utfärdade också skrivna instruktioner gällande: när och hur information som krävs för styrelsens utvärdering av bolagets och koncernens finansiella ställning ska sammanställas och rapporteras till styrelsen, fördelning av arbetsuppgifter mellan styrelsen och verkställande direktören, ordning i vilken de vice verkställande direktörerna ska inträda i verkställande direktörens frånvaro. Styrelsen tillsatte 2000 en ersättningskommitté som utgörs av styrelsens ordförande Anders Scharp och styrelseledamöterna Sören Gyll och Vito H. Baumgartner. Ersättningskommittén bereder frågor rörande principerna för ersättning, inklusive prestationsbaserade ersättningar och pensionsvillkor, till koncernledningen. Alla sådana principer beslutas därefter av styrelsen. Frågor som rör verkställande direktörens anställningsvillkor, ersättningar och andra förmåner bereds av ersättningkommittén och beslutas av styrelsen. Ersättningskommittén avhöll fyra möten under Under 2003 tillsatte styrelsen en revisionskommitté. Revisionskommittén består av Clas Åke Hedström, ordförande, och av styrelsemedlemmarna Anders Scharp, Ulla Litzén och Philip N. Green. Revisionskommitténs uppgifter omfattar bland annat att förbereda nomineringar av externa revisorer, granska omfattningen av den externa revisionen, utvärdera de externa revisorernas arbete, granska den finansiella informationen samt granska interna finansiella kontroller. Revisionskommittén avhöll fem möten under SKFs minispindel kan anpassas för varje kundsegment eller för enskilda kunder. Spindeltypen lämpar sig bland annat vid extremt låg friktion, behov av goda tätningsegenskaper, extremt höga hastigheter, krav på låg ljudnivå och korrosionsmotstånd. Fördelarna är bland andra energibesparingar, längre brukbarhetstid och möjlighet att bygga in elektronik. Kundanpassade minispindlar till exempelvis livsmedelsindustrin, turbiner, inlines och olika typer av instrument är under utveckling och behovet för mekatroniklösningar ökar. En lösning för vindmätare lanserades Den bygger på en sedan tidigare framtagen lösning för rullar till spinnspön. Frågor som styrelsen handlagt under året omfattar bland annat marknadsutsikter, finansiell rapportering, kapitalstruktur, förvärv och avyttringar av företag, koncernens strategiska inriktning och affärsplan samt ledningsfrågor. Under året ombads styrelseledamöterna att utvärdera kvaliteten på styrelsens arbete och styrelsemötena genom att fylla i ett frågeformulär. Resultaten diskuterades därefter på ett styrelsemöte. Nominering av styrelseledamöter Följande gällde beträffande nomineringsprocessen för de styrelseledamöter som kommer att föreslås av en grupp större aktieägare för val vid ordinarie bolagsstämma Vid den ordinarie bolagsstämman i AB SKF 2004 beslöts att nomineringsprocessen skulle omfatta föreskriften att de fyra till röstetalet största aktieägarna under fjärde kvartalet skulle utnämna en representant var som, tillsammans med styrelsens ordförande, skulle utarbeta ett förslag till styrelse att läggas fram för bolagsstämman för beslut. Namnen på representanter för de fyra största aktieägarna offentliggjordes i oktober Under november/december 2004 gjorde styrelsens ordförande en utvärdering av styrelsens och dess ledamöters arbete under året. Han sammanträffade därefter med representanter för de fyra största aktieägarna: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Alecta, Skandia Liv och Robur. Vid mötena presenterade ordföranden sin bedömning av behoven av speciell styrelsekompetens och jämförde dessa behov med befintliga styrelseresurser. Representanterna för gruppen av större aktieägare gav därefter sin syn på styrelsens sammansättning. 16

19 Sida 18 Koncernens resultaträkningar 19 Kommentarer till koncernens resultaträkningar 20 Koncernens balansräkningar 21 Kommentarer till koncernens balansräkningar 22 Koncernens kassaflödesanalyser 23 Kommentarer till koncernens kassaflödesanalyser 24 Koncernens förändringar av eget kapital 25 Kommentarer till koncernens förändringar av eget kapital 26 Noter till koncernens bokslut 26 Not 1. Redovisningsprinciper 30 Definitioner av nyckeltal 32 Not 2. Investeringar i verksamheter 33 Not 3. Segmentsinformation 35 Not 4. Forskning och utveckling 35 Not 5. Avskrivningar och nedskrivningar 36 Not 6. Finansiella intäkter och finansiella kostnader 37 Not 7. Skatter 38 Not 8. Immateriella anläggningstillgångar 39 Not 9. Materiella anläggningstillgångar 40 Not 10. Långfristiga finansiella och övriga tillgångar 40 Not 11. Varulager 40 Not 12. Kundfordringar 41 Not 13. Övriga kortfristiga fordringar 41 Not 14. Kortfristiga finansiella tillgångar 41 Not 15. Aktiekapital 42 Not 16. Avsättningar för ersättningar till anställda efter avslutad anställning 45 Not 17. Övriga avsättningar 45 Not 18. Långfristiga lån 46 Not 19. Övriga långfristiga skulder 46 Not 20. Leasing 47 Not 21. Kortfristiga lån 47 Not 22. Leverantörsskulder 47 Not 23. Övriga kortfristiga skulder 47 Not 24. Ställda säkerheter 47 Not 25. Ansvarsförbindelser 48 Not 26. Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 52 Not 27. Medelantal anställda 52 Not 28. Finansiell riskhantering och säkringstransaktioner 57 Not 29. Könsfördelning bland ledande befattningshavare 58 Not 30. Sammanställning av väsentliga skillnader mellan svenska och amerikanska redovisningsprinciper 65 Not 31. Aktier och andelar 66 Not 32. Händelser efter balansdagen Finansiella rapporter 67 Moderbolagets resultaträkningar 68 Moderbolagets balansräkningar 69 Moderbolagets kassaflödesanalyser 70 Moderbolagets förändringar av eget kapital 71 Noter till moderbolagets bokslut 71 Not 1. Finansiella intäkter och finansiella kostnader 72 Not 2. Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver 73 Not 3. Skatter 74 Not 4. Materiella anläggningstillgångar 74 Not 5. Aktier och andelar 76 Not 6. Övriga kortfristiga fordringar 76 Not 7. Kortfristiga finansiella tillgångar 76 Not 8. Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 76 Not 9. Långfristiga lån 76 Not 10. Kortfristiga lån 77 Not 11. Övriga kortfristiga skulder 77 Not 12. Ansvarsförbindelser 77 Not 13. Löner, ersättningar, medelantal anställda samt könsfördelning bland ledande befattningshavare 77 Not 14. Sjukfrånvaro 77 Not 15. Händelser efter balansdagen 78 Förslag till vinstdisposition 79 Revisionsberättelse 17

20 Koncernens resultaträkningar Januari december Belopp i miljoner kronor om ej annat anges Försäljning Kostnad för sålda varor Not 4, Bruttoresultat Försäljningskostnader Not Administrationskostnader Not Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Resultat från intresseföretag Rörelseresultat Finansiella intäkter Not Finansiella kostnader Not Resultat före skatt Skatter Not Resultat efter skatt Minoritetsintressens andel i årets resultat Årets resultat Resultat i kronor per aktie efter skatt före och efter utspädning 25,99 17,91 21,67 Värden enligt delårsrapporter 2004 Belopp i miljoner kronor om ej annat anges Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Helår 2004 Försäljning Rörelseresultat Resultat före skatt Resultat i kronor per aktie efter skatt före och efter utspädning 5,69 6,48 6,20 7,62 25,99 18

SKF Rapport första kvartalet 2008

SKF Rapport första kvartalet 2008 SKF Rapport första kvartalet 2008 Rekordvinst och rekordförsäljning, båda upp med mer än 8% för första kvartalet 2008. Marknadsutsikterna visar på en fortsatt god volymtillväxt för det andra kvartalet

Läs mer

SKF Bokslutskommuniké 2007

SKF Bokslutskommuniké 2007 SKF Bokslutskommuniké 2007 SKF-koncernen rapporterar rekordvinst och rekordförsäljning för hela året. Styrelsen föreslår en höjning på 11,1% av utdelningen till 5,00 kronor per aktie och en extra utskiftning

Läs mer

SKF Niomånadersrapport 2008

SKF Niomånadersrapport 2008 SKF Niomånadersrapport 2008 Stark försäljning, rörelseresultat och marginal i tredje kvartalet Tom Johnstone, vd och koncernchef: Vi levererade ett mycket starkt resultat för tredje kvartalet. Mot slutet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 506 (2 436) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 3 % Rörelseresultat 152,9 (104,2) Mkr Rörelseresultat

Läs mer

SKF Halvårsrapport 2007

SKF Halvårsrapport 2007 SKF Halvårsrapport 2007 SKF rapporterar rekordvinst och rekordförsäljning för andra kvartalet 2007. Rörelseresultatet ökade med 18,6% och försäljningen steg med 11,9%. Resultatet per aktie ökade med 17,8%.

Läs mer

Industriproduktionen i USA och Europa var fortsatt dämpad under kvartalet.

Industriproduktionen i USA och Europa var fortsatt dämpad under kvartalet. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets försäljning ökade 3 procent i fast valuta jämfört med föregående år. Försäljningen för delårsperioden var 2 935 MSEK (3 042). Resultat efter

Läs mer

AQ Group AB (publ) Delårsrapport januari september 2014

AQ Group AB (publ) Delårsrapport januari september 2014 Västerås 201 4-10- 2 2 AQ Group AB (publ) Delårsrapport januari september 2014 Tredje kvartalet, juli - september 2014, i sammandrag Nettoomsättning 605 MSEK (614) Rörelseresultat 44 MSEK (57) Resultat

Läs mer

Alfa Laval AB:s verkställande direktör och koncernchef Sigge Haraldsson vid bolagsstämman den 27 april 2004.

Alfa Laval AB:s verkställande direktör och koncernchef Sigge Haraldsson vid bolagsstämman den 27 april 2004. Alfa Laval AB:s verkställande direktör och koncernchef Sigge Haraldsson vid bolagsstämman den 27 april 2004. Jag hälsar er hjärtligt välkomna till Alfa Lavals bolagsstämma nummer två! I dag kommer jag

Läs mer

ScandiDos AB (publ) (556613-0927)

ScandiDos AB (publ) (556613-0927) ScandiDos AB (publ) (556613-0927) Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 2014 30 april 2015 Perioden 1 maj 2014 30 april 2015 Ny försäljningschef på plats i juni 2014 Första order på Delta 4 Discover från

Läs mer

Fokusering gav positivt resultat

Fokusering gav positivt resultat Fokusering gav positivt resultat Enlight har under kvartalet avyttrat sin verksamhet Knowledge and Performance Solution (KPS) till tyska datango AG. Proforma efter avyttring av KPS nåddes positivt rörelseresultat

Läs mer

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån)

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Lagercrantz Group Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Nettoomsättningen för perioden 1 april 30 juni 2005 (3 mån) uppgick till 387 MSEK (387) Rörelseresultatet för första kvartalet ökade till 15

Läs mer

Sexmånadersrapport. G & L Beijer AB

Sexmånadersrapport. G & L Beijer AB Sexmånadersrapport 2007 G & L Beijer AB Rekordresultat för det första halvåret efter fortsatt mycket stark utveckling under det andra kvartalet Omsättningen steg med 27 procent till 1562 (1230) Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR TAGMASTER AB januari september 2014

DELÅRSRAPPORT FÖR TAGMASTER AB januari september 2014 DELÅRSRAPPORT FÖR TAGMASTER AB januari september 2014 Fortsatt lönsam tillväxt Tredje kvartalet Nettoomsättningen ökade under tredje kvartalet med 17% till 13,0 Mkr (11,2) Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick

Läs mer

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50).

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50). G & L Beijer AB Bokslutskommuniké januari december 2010 Nettoomsättningen steg med sex procent till 5044,3 (4757,7). Rörelseresultatet ökade till 484,0 (280,1) inklusive realisationsvinst på 140 genom

Läs mer

AGELLIS Group AB (publ.) Delårsrapport januari - mars 2010

AGELLIS Group AB (publ.) Delårsrapport januari - mars 2010 AGELLIS Group AB (publ.) Delårsrapport januari - mars Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 4,7 (2,2) MSEK. Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 0,9 (-1,5)

Läs mer

Kraftig tillväxt för Nolato Medical

Kraftig tillväxt för Nolato Medical Nolato delårsrapport tre månader 2007, sid 1 av 11 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 2007 Kraftig tillväxt för Nolato Medical Första kvartalet 2007 i sammandrag Omsättningen uppgick till 560 (594)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture Industries AB DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture har som långsiktigt mål att vara ett världsledande tillverknings- och säljbolag av förbruknings och logistikprodukter till

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007 TracTechnology AB (publ)

Delårsrapport januari juni 2007 TracTechnology AB (publ) Delårsrapport januari juni 2007 TracTechnology AB (publ) Nytt samarbetsavtal och fortsatt integration av förvärv Nettoomsättningen för det andra kvartalet uppgick till 2,2 (0,8) Mkr och för halvåret till

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

SVERIGE Porto betalt Port Payé. www.axfood.se

SVERIGE Porto betalt Port Payé. www.axfood.se B SVERIGE Porto betalt Port Payé www.axfood.se Axfood Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Halvårsrapport, Axfood AB (publ) Perioden 1 januari 30 juni 2001 Starkt förbättrat resultat under andra kvartalet

Läs mer

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998.

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998. Press release SKF - kvartalsrapport 1999 SKF går med vinst igen Efter den stora förlusten för 1998 redovisade SKF åter en vinst under första kvartalet i år. Rörelsemarginalen uppgick till 5.1%. Försäljningen

Läs mer

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ)

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) 5 maj 1999, Nr 5 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 1999 Omsättningen ökade med 10% till 2 310 MSEK (2 095) Resultatet före skatt ökade med 21% till 198 MSEK (163) Den

Läs mer

Stabil inledning på året

Stabil inledning på året Q12016 Stabil inledning på året Nettoomsättningen ökade med 6,6 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året och uppgick till 1 967 mkr (1 846). Ökningen beror till största delen på föregående års

Läs mer

PRESSMEDDELANDE FRÅN GETINGE INDUSTRIER AB KVARTALSRAPPORT JANUARI JUNI 2000. Orderingången uppgick till 2.518,7 Mkr (2.447,5)

PRESSMEDDELANDE FRÅN GETINGE INDUSTRIER AB KVARTALSRAPPORT JANUARI JUNI 2000. Orderingången uppgick till 2.518,7 Mkr (2.447,5) PRESSMEDDELANDE FRÅN GETINGE INDUSTRIER AB KVARTALSRAPPORT JANUARI JUNI 2000 Orderingången uppgick till 2.518,7 Mkr (2.447,5) Nettoomsättningen uppgick till 2.419,5 Mkr (2.381,0) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807 2007-08-21 1/10 Ballingslöv International AB (publ) Organisationsnummer 556556-2807 DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 2007 Nettoomsättningen ökade med 31 procent *) till 753,1 Mkr (577,0). Den organiska tillväxten

Läs mer

Pressmeddelande 2002-04-18. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454)

Pressmeddelande 2002-04-18. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454) JM KONCERNEN Pressmeddelande 2002-04-18 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454) Fastighetsförsäljningar om 902 mkr (1 350) gav ett resultat om

Läs mer

Bokslutskommuniké januari - december 2015. 26 januari 2016 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Bokslutskommuniké januari - december 2015. 26 januari 2016 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Bokslutskommuniké januari - december 2015 26 januari 2016 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari december 2015 Fjärde kvartalet ökade Byggmax nettoomsättningen med 20,7 procent

Läs mer

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI KABE AB (publ.) > en uppgick till 756,0 Mkr (737,3 Mkr). > Resultat efter skatt uppgick tilll 41,7 Mkr (45,9). > Resultat per aktie var 4:63 (5:11). > Rörelseresultatet uppgick till 55,0 Mkr (60,7). >

Läs mer

Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V.

Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V. Delårsrapport januari mars 2015 Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V. Första kvartalet 2015 Nettoomsättningen ökade till 609 (552)

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2015. 15 juli 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Delårsrapport januari-juni 2015. 15 juli 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Delårsrapport januari-juni 2015 15 juli 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari juni 2015 Andra kvartalet ökade Byggmax nettoomsättningen med 14 procent och resultat efter

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 2007-11-13 Intäkterna för tredje kvartalet ökade med 3,0 procent jämfört med samma period förra året och uppgick till 625,8 (607,5) MSEK. Intäkterna för perioden ökade

Läs mer

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat intellecta niomånadersrapport 1 september 24 31 maj 25 Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat 1 mars 31 maj 24/25 Rörelsens intäkter ökade med 21 procent och upp gick till 132,6 (19,5) MSEK

Läs mer

Opus Prodox AB (publ)

Opus Prodox AB (publ) Opus Prodox AB (publ) Delårsrapport (jan juni 2011) Väsentliga händelser > > > > > Organisk tillväxt om cirka 5 procent för koncernen* EBITDA om 17,5 MSEK, 15 procent marginal, motsvarande en ökning om

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Orderingång 3 064 (2 507) Mkr, justerat för förvärvade verksamheter samt valutaeffekter har orderingången ökat med 8,7 % Nettoomsättning 3 023 (2 506) Mkr, justerat

Läs mer

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697).

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697). Press release SKF - Halvårsrapport 1999 Förbättringen fortsätter för SKF SKFs resultatförbättring fortsätter. Rörelsemarginalen för första halvåret 1999 uppgick till 5.3%. Under andra kvartalet var den

Läs mer

Ärade aktieägare, herr ordförande, kära kollegor, mina damer och herrar.

Ärade aktieägare, herr ordförande, kära kollegor, mina damer och herrar. Ärade aktieägare, herr ordförande, kära kollegor, mina damer och herrar. När jag stod här för ett år sen hade vi lämnat den djupa nedgången bakom oss och förväntningarna var att 2010 skulle bli ett år

Läs mer

Rapport för första halvåret 1999 Nolato AB (publ)

Rapport för första halvåret 1999 Nolato AB (publ) Rapport för första halvåret 1999 Nolato AB (publ) Nolato AB delårsrapport 1 januari 30 juni 1999 Omsättningen ökade med 3 procent till 942 (915) Mkr Rörelseresultatet ökade med 33 procent till 101 (76)

Läs mer

SKF - Niomånadersrapport 2006

SKF - Niomånadersrapport 2006 SKF - Niomånadersrapport 2006 SKF-koncernen rapporterar rekordnivåer för tredje kvartalets vinst, försäljning och rörelsemarginal. Försäljningen under tredje kvartalet 2006 uppgick till 12 544 Mkr (12

Läs mer

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden.

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Faktureringen i kvartalet minskade med 6 procent jämfört med föregående år och rörelsemarginalen uppgick till 14,0 procent (16,4). Förbättrat operativt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 Perioden januari mars 2016 Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 1 027 MSEK (1 004) Koncernens rörelseresultat uppgick till -24 MSEK (-32). Koncernens resultat

Läs mer

Nolato redovisar ett väsentligt förbättrat resultat jämfört med samma period förra året.

Nolato redovisar ett väsentligt förbättrat resultat jämfört med samma period förra året. N O L ATO D E L Å R S R A P P O R T N I O M Å N A D E R 1 J A N U A R I 3 S E P T E M B E R 2 2, S I D 1 AV 7 NOLATO AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT NIO MÅNADER JANUARI SEPTEMBER Nolato redovisar ett väsentligt

Läs mer

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien VD Johan Eriksson kommenterar Poolias bokslutskommuniké 2007 Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien omstruktureringen Intäkter 2007 blev Poolia större än någonsin tidigare.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Stärkt konkurrenskraft Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 188 (190) mkr, minskningen är hänförbar till reducerat antal underkonsulter. Mjukvaruintäkterna

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

Försäljningen ökar i både nya och befintliga butiker

Försäljningen ökar i både nya och befintliga butiker Sexmånadersrapport verksamhetsåret 2006/2007 Försäljningen ökar i både nya och befintliga butiker Andra kvartalet (december 2006 februari 2007) KappAhls nettoomsättning under kvartalet uppgick till MSEK

Läs mer

Sammanfattning av föreslaget SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2015

Sammanfattning av föreslaget SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2015 Punkt 17 Sammanfattning av föreslaget SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2015 Detta är en sammanfattning av styrelsens förslag till beslut om ett prestationsbaserat aktieprogram för ledande befattningshavare

Läs mer

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 . Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under årets första tre månader 2006 till 6 820 Mkr (6 651), en ökning med 2,5 procent. Omsättningen

Läs mer

Verksamhetsområden Forshem är indelat i tre verksamhetsområden Projekt, Styckehus och Övrigt, vilka redovisas enligt IFRS 8, Rörelsesegment.

Verksamhetsområden Forshem är indelat i tre verksamhetsområden Projekt, Styckehus och Övrigt, vilka redovisas enligt IFRS 8, Rörelsesegment. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Styrelsen har beslutat att avyttra den verksamhet som koncernen bedriver i Tyskland. Den tyska verksamheten redovisas därför som verksamhet under avyttring. Nettoomsättningen

Läs mer

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN BERGMAN & BEVING-KONCERNEN Delårsrapport 1 april 3 september (6 månader)! Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 25% till 69 (55).! Nettoomsättningen ökade med 4% till 1 89 (1

Läs mer

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) 1 juli 30 september 2010 1 januari 30 september 2010 Orderingången för perioden uppgick till 6,7 MSEK (3,0), en ökning med 123%

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2014 publicerad den 7 maj 2014

Delårsrapport januari-mars 2014 publicerad den 7 maj 2014 Delårsrapport januari-mars 2014 publicerad den 7 maj 2014 Första kvartalet 2014 Volymökningar på samtliga regioner och ytterligare förbättrade marginaler Försäljningen ökade med 6 procent till 2 131 (2

Läs mer

Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat

Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat Marknad och försäljning Under året steg New Waves omsättning med 43 % till 352 (246) Mkr. Affärsområde Profils omsättning ökade med 43 % till 207 (102)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003 Från och med denna delårsrapport tillämpas kapitalandelsmetoden vid redovisning av intressebolag. Nettoomsättningen för de första nio månaderna uppgick till 843,1

Läs mer

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2004

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2004 4 februari 2005 SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2004 2004 var ett framgångsrikt år och Scania stärktes som leverantör av tunga fordon och tjänster. Leveranserna av lastbilar var höga och försäljningen

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2002

SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2002 SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2002 Resultatet före skatt uppgick till 76,6 mkr ( 38,1). I resultatet ingår avskrivningar av goodwill med 35,4 mkr ( 45,8). Skanditeks verksamhet Skanditek är

Läs mer

Samarbete ökar tillgängligheten för Micros produkter

Samarbete ökar tillgängligheten för Micros produkter Micro Holding AB (publ) Org. nr 55622-666 Delårsrapport 1 januari 3 juni 27 Samarbete ökar tillgängligheten för Micros produkter Micro Holding ABs nettoomsättning ökade under första halvåret till 74,7

Läs mer

Press sså*sag* Årets nettoresultat uppgick ti11-1 L77 Mkr not l- 0L4 ltkr l-99o. Äv förlusten hänförde sig 907 Mkr tiil Ovako'

Press sså*sag* Årets nettoresultat uppgick ti11-1 L77 Mkr not l- 0L4 ltkr l-99o. Äv förlusten hänförde sig 907 Mkr tiil Ovako' r"5ä ffi a--a t q,"l-,-:.- ---", n ^:-J.t -.-* J f'. J i ii.!i I L. -J.--, -i 1- -.J Press sså*sag* Bokslutskonrmunik6 från skf * verksamhetsåret 1991 Aktiebolaget SKFs styrelse sammanträdde på torsdagen.

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Nettoomsättningen minskade med 35 procent till 640 mkr (989). I det fjärde kvartalet uppgick nettoomsättningen till 183 mkr (216), en minskning med 15 procent.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 3 MÅNADER, JANUARI MARS 2011

DELÅRSRAPPORT 3 MÅNADER, JANUARI MARS 2011 DELÅRSRAPPORT 3 MÅNADER, JANUARI MARS 2011 Nästa generations polarisationsmodulator baserad på LC-Tecs patentsökta teknologi. Produkten DepthQ marknadsförs av Lightspeed Design Inc. LC-Tec Holding AB Org

Läs mer

Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 31 december 2005

Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 31 december 2005 Fragus Group AB (publ) 556673-4835 Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 31 december 2005 Koncernens omsättning uppgick under åttamånadersperioden till 10,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2011

Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Substansvärdet minskade med 14,7 procent till 108 kronor per aktie Index 1 sjönk med 20,3 procent Resultatet per aktie uppgick till -20,06 (8,40) kronor SUBSTANSVÄRDET

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Juni 2013. Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Juni 2013. Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Juni 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 April - juni 213 Omsättningen ökade med 2 % till 33,8 MSEK (28,1). EBITDA uppgick till -,9 MSEK (-1,4). Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ITAB INDUSTRI AB (PUBL) Utdelning av ITAB Inredning har genomförts Detta påverkar samtliga jämförelsesiffror

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ITAB INDUSTRI AB (PUBL) Utdelning av ITAB Inredning har genomförts Detta påverkar samtliga jämförelsesiffror BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2004 Utdelning av ITAB Inredning har genomförts Detta påverkar samtliga jämförelsesiffror Nettoomsättningen var 732 Mkr (1 383) Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet var 385 Mkr

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 1 124 (859) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 2 844 (- 4 418) tkr Kassaflödet

Läs mer

Plain Capital ArdenX 515602-5388

Plain Capital ArdenX 515602-5388 Halvårsredogörelse för Plain Capital ArdenX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital ArdenX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 215 Positivt resultat på dämpad marknad Nettoomsättningen i andra kvartalet 215 uppgick till 112 (113) och rörelseresultatet uppgick till 3 (-6). Orderingången under andra kvartalet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009

Bokslutskommuniké 2009 Bokslutskommuniké 2009 1 Januari 31 December Omsättning 70 530 Tkr Resultat efter finansiella poster 6 649 Tkr Inneliggande ordervärde 25 Mkr Ny VD Lars Israelsson Trimera AB (publ) Org.nr: 556681-9149

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2015

Bokslutskommuniké januari december 2015 Bokslutskommuniké januari december 215 Förändringsresan fortsätter Nettoomsättningen i fjärde kvartalet 215 uppgick till 128 (154) och rörelseresultatet uppgick till -2 (-4). Orderingången under fjärde

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2013 First North: FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2013 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2013 First North: FIRE Orderingången ökade med 25 % till 29,2 mkr (23,3 mkr) Orderstocken ökade med 53 % till 33,3 mkr (21,7 mkr) Omsättningen

Läs mer

Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari juni 2002

Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari juni 2002 PRESSMEDDELANDE 1 (12) Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari juni 2002 Koncernens omsättning steg med 21 procent till MSEK 492,7 (408,5). Resultatet före skatt förbättrades kraftigt under andra kvartalet

Läs mer

Delårsrapport Almi Företagspartner

Delårsrapport Almi Företagspartner Delårsrapport Almi Företagspartner 1 januari - 31 mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Målet är att fler

Läs mer

Sammanfattning av föreslaget SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2012

Sammanfattning av föreslaget SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2012 Punkt 17 Sammanfattning av föreslaget SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2012 Detta är en sammanfattning av styrelsens förslag till beslut om ett prestationsbaserat aktieprogram för ledande befattningshavare

Läs mer

Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni 2008 samt för perioden 1 april- 30 juni 2008

Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni 2008 samt för perioden 1 april- 30 juni 2008 Delårsrapport Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni samt för perioden 1 april- 30 juni SOS Alarm i sammandrag Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande

Läs mer

Pressmeddelande. Kallelse till SKFs årsstämma

Pressmeddelande. Kallelse till SKFs årsstämma Pressmeddelande För ytterligare information, kontakta: Media Hotline: +46 31 337 2400 Press Relations: Theo Kjellberg, +46 31-337 6576; +46 725-776 567; theo.kjellberg@skf.com Investor Relations: Marita

Läs mer

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN PRESSMEDDELANDE, Stockholm, 24 november 2010 ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN Eniro AB (publ) ( Eniro eller Bolaget ) offentliggjorde den 28 oktober 2010 en företrädesemission på cirka

Läs mer

Årsstämma 2008. Mina damer och herrar, aktieägare och anställda,

Årsstämma 2008. Mina damer och herrar, aktieägare och anställda, Årsstämma 2008 Mina damer och herrar, aktieägare och anställda, Fjärde året i rad med förbättrat rörelseresultat Under 2007 höjde styrelsen för Alfa Laval målet för rörelsemarginalen (EBITA) till 15 procent

Läs mer

SKF Årsstämma 2014. Tom Johnstone Vd och koncernchef

SKF Årsstämma 2014. Tom Johnstone Vd och koncernchef SKF Årsstämma 2014 Tom Johnstone Vd och koncernchef Utveckling per geografiskt område Organisk tillväxt i lokal valuta 2013 jämfört med 2012 Europa -3% Nordamerika -3% Asien/Stillahavsområdet 2% Latinamerika

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) JANUARI DECEMBER 200887

Aqeri Holding AB (publ) JANUARI DECEMBER 200887 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 200887 Mycket starkt fjärde kvartal efter ett turbulent år Under det fjärde kvartalet ökade nettoomsättningen med 78 % till MSEK 34,7 (19,5). Rörelseresultatet under

Läs mer

Starkt fondår trots turbulent 2015

Starkt fondår trots turbulent 2015 Pressmeddelande STOCKHOLM 2016-01-13 Starkt fondår trots turbulent 2015 Under 2015 nysparades totalt 84 miljarder kronor i fonder. Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade under året med drygt 240

Läs mer

876 kkr) 2 231 kkr) 0,06. kr) % (68,4 %) och skuldsättningsgraden. 657 kkr) 1 604 kkr)

876 kkr) 2 231 kkr) 0,06. kr) % (68,4 %) och skuldsättningsgraden. 657 kkr) 1 604 kkr) Januari Juni 2013 Faktureringen uppgick till 10 409 kkr (8( 876 kkr) Nettoresultatet uppgick till 1 563 kkr (-( 2 231 kkr) Resultat per aktie, -0, 0,06 06 kr (-( 0,12 kr) Soliditeten är 38,4 % (68,4 %)

Läs mer

Ärade aktieägare och gäster!

Ärade aktieägare och gäster! Ärade aktieägare och gäster! Som inledning till stämman såg vi en kavalkad av produktskisser från en utställning om Electrolux designhistoria, som visades förra året på Forum för Form i Stockholm. Som

Läs mer

Återhämtning i verksamheter tidigt i konjunkturcykeln samt kostnadsbesparingar lyfte ABB:s resultat andra kvartalet

Återhämtning i verksamheter tidigt i konjunkturcykeln samt kostnadsbesparingar lyfte ABB:s resultat andra kvartalet Återhämtning i verksamheter tidigt i konjunkturcykeln samt kostnadsbesparingar lyfte ABB:s resultat andra kvartalet Orderingången upp 5% 1, basorderingången upp 15% Intäkterna ned 5%, lägre minskningstakt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2003

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2003 INVESTMENT AB LATOUR (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS * Latour-aktiens substansvärde uppgick den 31 mars till 125 (254) kronor. * Industri- och handelsföretagens rörelseresultat uppgick till 36 (38)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2005 Med anledning av de omfattande förändringarna i koncernstrukturen presenteras uppgifter rörande kvarvarande verksamhet exklusivt. Den efterföljande informationen avser

Läs mer

MoDos motiv för bildandet av ny finpapperskoncern med SCA

MoDos motiv för bildandet av ny finpapperskoncern med SCA MoDo Tel 08-666 21 00 (direkt 08-666 21 15) Koncernstab Information Fax 08-666 21 30 Box 5407 http://www.modogroup.com 114 84 STOCKHOLM e-post: info@modogroup.com MoDos motiv för bildandet av ny finpapperskoncern

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2007-05-01-2007-10-31

DELÅRSRAPPORT 2007-05-01-2007-10-31 DELÅRSRAPPORT 2007-05-01-2007-10-31 * * * VD Klas Balkow säger i en kommentar: Clas Ohlson växer starkt. För att ytterligare stärka vår konkurrenskraft förtydligar vi, som ett första steg, Clas Ohlsons

Läs mer

Ekonomisk utveckling under rapportperioden

Ekonomisk utveckling under rapportperioden HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2009 Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgår till 20 643 (19 701) kkr motsvarande en tillväxt om 5% Tillväxten exklusive avyttrat

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008 Perioden januari december 2008 Nettoomsättningen kvarvarande verksamheter 925,7 (831,1) MSEK, +11 % Rörelseresultatet (EBIT) kvarvarande verksamheter 84,8 (81,3)

Läs mer

JANUARI SEPTEMBER 2007

JANUARI SEPTEMBER 2007 DELÅRSRAPPORT Pressmeddelande 2007-10-23 JANUARI SEPTEMBER 2007 Glycorex Transplantation AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling och försäljning inom framförallt området

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Bokslutskommuniké 2007 Omsättningen ökade till 58 460 Tkr Resultat efter finansiella poster 662 Tkr Förvärv av Granngårdens bygghandel i Tygelsjö och Veberöd Förvärv av EMB Åkeri

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari juni 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari juni 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari juni 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 40 % till 91,0 mkr (64,9 mkr) Orderstocken ökade med 26 % till 51,9 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Halvårsrapport 1 september, 2002 28 februari, 2003 för AB CF BERG & CO (publ)

Halvårsrapport 1 september, 2002 28 februari, 2003 för AB CF BERG & CO (publ) Sida 1(4) Halvårsrapport 1 september, 2002 28 februari, 2003 för AB CF BERG & CO (publ) Sammanfattning Nettoomsättningen uppgick till 153,7 (129,4) mkr, rörelseresultatet blev 2,4 (0,2) mkr vilket gav

Läs mer

Bravida delårsrapport januari - juni 2008

Bravida delårsrapport januari - juni 2008 Bravida delårsrapport januari juni Nettoomsättningen ökade med procent till 291 (4 99) MSEK. Resultatet före goodwillavskrivningar, EBITA förbättrades med 39 procent till 28 () MSEK. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Bokslutskommuniké. Den 31 december 2004 var substansvärdet 403 kr per aktie Den 31 december 2003 var substansvärdet 422 kr per aktie

Bokslutskommuniké. Den 31 december 2004 var substansvärdet 403 kr per aktie Den 31 december 2003 var substansvärdet 422 kr per aktie Bokslutskommuniké Den 31 december var substansvärdet 403 kr per aktie Den 31 december 2003 var substansvärdet 422 kr per aktie Resultatet för år blev -20,2 MSEK, motsvarande -15,01 kr per aktie År 2003

Läs mer

Kraftig förbättring av omsättning och rörelseresultat

Kraftig förbättring av omsättning och rörelseresultat Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2000 Kraftig förbättring av omsättning och rörelseresultat Omsättning 837,6 mkr, + 48 % Rörelseresultat 82,3 mkr + 57 % Resultat efter

Läs mer

Bokslutskommuniké 2010 för Diadrom Holding AB (publ)

Bokslutskommuniké 2010 för Diadrom Holding AB (publ) Göteborg 2011-02-18 Bokslutskommuniké 2010 för Kvartal 4 Omsättningen ökade med 6,2 Mkr eller 100 procent till 12,3 (6,1) Mkr Under kvartalet har utnyttjandet av underkonsulter varit ovanligt högt och

Läs mer

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Koncernrapport 15 augusti 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 7% till 8,9 (8,4)

Läs mer

Fortsatt tillväxt och dubblad vinst

Fortsatt tillväxt och dubblad vinst Fortsatt tillväxt och dubblad vinst Mkr Q1 Q1 Omsättning 57,2 44,1 Bruttovinst 32,3 18,9 Bruttomarginal (%) 56,4 42,9 EBITDA 15,0 7,8 Rörelseresultat 14,2 6,5 Periodens resultat 13,9 5,1 Periodens resultat

Läs mer