Innehåll och fördelning är faktorer som påverkar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll och fördelning är faktorer som påverkar"

Transkript

1 Luft som inandas innehåller regelmässigt föroreningar av olika slag. Dessa kan vara - gasformiga föroreningar och - partikulära föroreningar. Innehåll och fördelning är faktorer som påverkar luftkvaliteten.

2 Luft som inandas innehåller regelmässigt föroreningar av olika slag. Dessa kan vara - gasformiga föroreningar och - partikulära föroreningar. Innehåll och fördelning är faktorer som påverkar luftkvaliteten.

3 Mätmetoder - gasformiga föroreningar

4 PowerPoint stoppade automatisk hämtning av den här externa bilden för att skydda din integritet. Om du vill hämta och visa den här bilden klickar du på Alternativ i meddelandefältet och sedan på Aktivera externt innehåll. Mäta luftmiljö 1000 gasformiga föroreningar 1100 Mätblock 1 C:3 ppm CO2 Koldioxid, CO pm CO :00: :00: :00: :00: :00: :00: :00:00

5 1100 Mätblock 1 C:3 ppm CO pm CO :00: :00: :00:00

6 1100 Mätblock 1 C:3 ppm CO Inandad CO 3,3 % 5,4 % 7,5 % 600 Andnöd Huvudvärk Rastlöshet 500 pm CO2 Värmesensationer Osepicifik yrsel Svettning Synrubbningar Stickande 08:00:00känsla i extremiteterna 12:00:00 16:00:00 Förvirring Symtomfrekvens (%) vid akut exponering för CO 2 i luft (OSHA )

7 VOC (volatile organic compounds) Luftprofil Metod att mäta föroreningar i inomhusluft. Rören placeras i byggnaden, där problem med t ex. lukt eller emissioner från byggnadsmaterial finns. Med pump: kort provtagningstid Placeras fritt i rummet, provtid flera dagar

8 VOC (volatile organic compounds) Luftprofil Metod att mäta föroreningar i inomhusluft. Rören placeras i byggnaden, där problem med t ex. lukt eller emissioner från byggnadsmaterial finns. Med pump: kort provtagningstid Placeras fritt i rummet, provtid flera dagar Luftpump för provtagning av VOC och TVOC MVOC

9 VOC (volatile organic compounds) Luftprofil Metod att mäta föroreningar i inomhusluft. Rören placeras i byggnaden, där problem med t ex. lukt eller emissioner från byggnadsmaterial finns. Med pump: kort provtagningstid Placeras fritt i rummet, provtid flera dagar Luftpump för provtagning av VOC och TVOC MVOC

10 VOC (volatile organic compounds) Luftprofil Metod att mäta föroreningar i inomhusluft. Rören placeras i byggnad, där problem antas med lukt eller emissioner från byggnadsmaterial finns. Med pump: kort provtagningstid Placeras fritt i rummet, provtid flera dagar Luftpump för provtagning av VOC och TVOC MVOC

11 VOC (volatile organic compounds) Luftprofil Metod att mäta föroreningar i inomhusluft. Rören placeras i byggnad, där problem antas med lukt eller emissioner från byggnadsmaterial finns. Med pump: kort provtagningstid Placeras fritt i rummet, provtid flera dagar Luftpump för provtagning av VOC och TVOC MVOC

12 VOC (volatile organic compounds) Luftprofil Metod att mäta föroreningar i inomhusluft. Rören placeras i byggnad, där problem antas med lukt eller emissioner från byggnadsmaterial finns. Med pump: kort provtagningstid Placeras fritt i rummet, provtid flera dagar Luftpump för provtagning av VOC och TVOC MVOC

13 Varje topp i gaskromatogrammet t motsvarar ett flyktigt organiskt ämne, (ibland flera ämnen) avgående från det provade materialet toppens storlek står i relation till mängden av avgivet ämne. Observera tidpunkt endast anger förfluten tid från analysens start.

14 VOC-nivåer i skola Ämne (mg/kbm) A: B: C: (med / utan) -ventilation Bensen 1,5 0, , , / 0,086 Toluen 200 0, , , ,913 / 5,650 Summa-Xylen 200 0, , , ,530 / 0,920 Etylbensen 200 0, , , ,132 / 0,200 n-heptan 800 0, , , ,004 / 0,047 n-oktan 900 0, , , / 0,154 n-nonan 800 0, , ,094 0,015 Bensaldehyd - - 0, , Trimetylbensen 120 0, , Acetofenon - 0, , , Kolumn: 1: Arbetarskyddsstyrelsens Författningssamling AFS 2005:17, Hygieniska gränsvärden. 2: Mätningar på skola, avd: A, B, C 3: Rapporten Luftkvalitet i en billackeringsverkstad (M Olsson, Chalmers Tekniska Högskola 1995).

15 Effekten på människan från kemiska ämnen i inomhusluften har kommit att diskuteras alltmer. I inlägget behandlas huvudsakligen byggnadsmaterialens bidrag som under åratal diskuterats som potentiellt hälsofarliga. Låt spånskivor under 1970-talet och kaseinhaltigt flytspackel under 1980-talet tjäna som två exempel. Jag sticker nu ut hakan och påstår att det idag på marknaden inte finns några material som är farliga för oss människor. Den praktiska nyttan av att genomföra kemiska analyser av inomhusluft diskuteras mycket. Om målet med mätningen och analysen är att göra uttalanden om hälsopåverkan på personer som vistas i den aktuella byggnaden ska man avstå (Stridh G, Miljö- och kvalitetsmärkning av byggreparationer, rapport från seminarium 31 maj 1994, Folksams forskningsstiftelse, sida 22, Yk Yrkes- och miljömedicinska i kliniken, ik Regionsjukhuset i Örebro)

16 Effekten på människan från kemiska ämnen i inomhusluften har kommit att diskuteras alltmer. I inlägget behandlas huvudsakligen byggnadsmaterialens bidrag som under åratal diskuterats som potentiellt hälsofarliga. Låt spånskivor under 1970-talet och kaseinhaltigt flytspackel under 1980-talet tjäna som två exempel. Jag sticker nu ut hakan och påstår att det idag på marknaden inte finns några material som är farliga för oss människor. Den praktiska nyttan av att genomföra kemiska analyser av inomhusluft diskuteras mycket. Om målet med mätningen och analysen är att göra uttalanden om hälsopåverkan på personer som vistas i den aktuella byggnaden ska man avstå (Stridh G, Miljö- och kvalitetsmärkning av byggreparationer, rapport från seminarium 31 maj 1994, Folksams forskningsstiftelse, sida 22, Yk Yrkes- och miljömedicinska i kliniken, ik Regionsjukhuset i Örebro)

17 Effekten på människan från kemiska ämnen i inomhusluften har kommit att diskuteras alltmer. I inlägget behandlas huvudsakligen byggnadsmaterialens bidrag som under åratal diskuterats som potentiellt hälsofarliga. Låt spånskivor under 1970-talet och kaseinhaltigt flytspackel under 1980-talet tjäna som två exempel. Jag sticker nu ut hakan och påstår att det idag på marknaden inte finns några material som är farliga för oss människor. Den praktiska nyttan av att genomföra kemiska analyser av inomhusluft diskuteras mycket. Om målet med mätningen och analysen är att göra uttalanden om hälsopåverkan på personer som vistas i den aktuella byggnaden ska man avstå (Stridh G, Miljö- och kvalitetsmärkning av byggreparationer, rapport från seminarium 31 maj 1994, Folksams forskningsstiftelse, sida 22, Yk Yrkes- och miljömedicinska i kliniken, ik Regionsjukhuset i Örebro)

18 Effekten på människan från kemiska ämnen i inomhusluften har kommit att diskuteras alltmer. I inlägget behandlas huvudsakligen byggnadsmaterialens bidrag som under åratal diskuterats som potentiellt hälsofarliga. Låt spånskivor under 1970-talet och kaseinhaltigt flytspackel under 1980-talet tjäna som två exempel. Jag sticker nu ut hakan och påstår att det idag på marknaden inte finns några material som är farliga för oss människor. Den praktiska nyttan av att genomföra kemiska analyser av inomhusluft diskuteras mycket. Om målet med mätningen och analysen är att göra uttalanden om hälsopåverkan på personer som vistas i den aktuella byggnaden ska man avstå (Stridh G, Miljö- och kvalitetsmärkning av byggreparationer, rapport från seminarium 31 maj 1994, Folksams forskningsstiftelse, sida 22, Yk Yrkes- och miljömedicinska i kliniken, ik Regionsjukhuset i Örebro)

19 Effekten på människan från kemiska ämnen i inomhusluften har kommit att diskuteras alltmer. I inlägget behandlas huvudsakligen byggnadsmaterialens bidrag som under åratal diskuterats som potentiellt hälsofarliga. Låt spånskivor under 1970-talet och kaseinhaltigt flytspackel under 1980-talet tjäna som två exempel. Jag sticker nu ut hakan och påstår att det idag på marknaden inte finns några material som är farliga för oss människor. Den praktiska nyttan av att genomföra kemiska analyser av inomhusluft diskuteras mycket. Om målet med mätningen och analysen är att göra uttalanden om hälsopåverkan på personer som vistas i den aktuella byggnaden ska man avstå (Stridh G, Miljö- och kvalitetsmärkning av byggreparationer, rapport från seminarium 31 maj 1994, Folksams forskningsstiftelse, sida 22, Yk Yrkes- och miljömedicinska i kliniken, ik Regionsjukhuset i Örebro)

20 Myc-Tech MVOC mikrobiellt producerade flyktiga organiska ämnen. Mikroorganismer såsom mögel och bakterier producerar ämnen som kan tillföras inomhusluften.

21 Mätmetoder - partikulära föroreningar

22 partikulära föroreningar / m 3 luft Intervall: 0,1 20 µm Vår bedömning intressant: 5,0 & 10,0 µm Konstaterat bär på hälsonegativa agenser

23

24 Studier visar att ohälsosamt höga emissionsnivåer råder i många skolor [3] Mäta luftmiljö 3) Alsmo T, Holmberg S (2007) Sick buildings or not: Indoor air quality and health problems in schools, Fluid and Climate Technology, Royal Institute of Technology, KTH, Stockholm, Sweden Halten partiklar i luft som inandas påverkar både kroppens luftvägar och dess hjärt- och kärlsystemet och undersökningar visar även på kopplingar till lungcancer. Höga halter av PM10-expo-nering (PM10 = partiklar upp till 10 µm) leder redan vid kort exponering till hälsoeffekterna bl.a. med andningssymptom och förändringar av lungfunktionen, ökad medicinering och fler akutbesök på sjukhus för astmatiker, ökade sjukhusintagningar av barn med lung-sjukdomar och av äldre för lunginflammation. Långtidsexponering är betydligt mindre studerade än de hälsoeffekter som uppstår vid kortvarig exponering. Förhöjda halter av partiklar i luften är också kopplade med ökat antal dödsfall i hjärt-, kärl- och lungsjukdomar. Studier har visat samband att exponering för luftburna partiklar ger både kroniska och tillfälliga effekter på lung-funktionen hos barn och vuxna 4) Mängden skadliga partiklar i luften måste minska, faktablad 2003:02, Länsstyrelsen i Stockholms län

25 Studier visar att ohälsosamt höga emissionsnivåer råder i många skolor [3] Mäta luftmiljö 3) Alsmo T, Holmberg S (2007) Sick buildings or not: Indoor air quality and health problems in schools, Fluid and Climate Technology, Royal Institute of Technology, KTH, Stockholm, Sweden Halten partiklar i luft som inandas påverkar både kroppens luftvägar och dess hjärt- och kärlsystemet och undersökningar visar även på kopplingar till lungcancer. Höga halter av PM10-expo-nering (PM10 = partiklar upp till 10 µm) leder redan vid kort exponering till hälsoeffekterna bl.a. med andningssymptom och förändringar av lungfunktionen, ökad medicinering och fler akutbesök på sjukhus för astmatiker, ökade sjukhusintagningar av barn med lung-sjukdomar och av äldre för lunginflammation. Långtidsexponering är betydligt mindre studerade än de hälsoeffekter som uppstår vid kortvarig exponering. Förhöjda halter av partiklar i luften är också kopplade med ökat antal dödsfall i hjärt-, kärl- och lungsjukdomar. Studier har visat samband att exponering för luftburna partiklar ger både kroniska och tillfälliga effekter på lung-funktionen hos barn och vuxna 4) Mängden skadliga partiklar i luften måste minska, faktablad 2003:02, Länsstyrelsen i Stockholms län

26 Studier visar att ohälsosamt höga emissionsnivåer råder i många skolor [3] Mäta luftmiljö 3) Alsmo T, Holmberg S (2007) Sick buildings or not: Indoor air quality and health problems in schools, Fluid and Climate Technology, Royal Institute of Technology, KTH, Stockholm, Sweden Halten partiklar i luft som inandas påverkar både kroppens luftvägar och dess hjärt- och kärlsystemet och undersökningar visar även på kopplingar till lungcancer. Höga halter av PM10-expo-nering (PM10 = partiklar upp till 10 µm) leder redan vid kort exponering till hälsoeffekterna bl.a. med andningssymptom och förändringar av lungfunktionen, ökad medicinering och fler akutbesök på sjukhus för astmatiker, ökade sjukhusintagningar av barn med lung-sjukdomar och av äldre för lunginflammation. Långtidsexponering är betydligt mindre studerade än de hälsoeffekter som uppstår vid kortvarig exponering. Förhöjda halter av partiklar i luften är också kopplade med ökat antal dödsfall i hjärt-, kärl- och lungsjukdomar. Studier har visat samband att exponering för luftburna partiklar ger både kroniska och tillfälliga effekter på lung-funktionen hos barn och vuxna 4) Mängden skadliga partiklar i luften måste minska, faktablad 2003:02, Länsstyrelsen i Stockholms län

27 Beträffande luftkvalitet är partiklar i intervall 5,0-10,0 µm transportörer av hälsonegativa agenser (bakterier, allergener ect) som innebär att höjda partikelmängder korrelerar med människors hälsobesvär [5, 6]. 5) Månsson L (1992), Högteknologins osynlige fiende (High Technologies Invisible Enemy) (in Swedish), TIMAB AB, Malmö. 6) Ramtorp M (1999), Renhetsteknik och rena rum en introduktion, BioTeknisk Processdesign AB, Malmö.

28 Beträffande luftkvalitet är partiklar i intervall 5,0-10,0 µm transportörer av hälsonegativa agenser (bakterier, allergener ect) som innebär att höjda partikelmängder korrelerar med människors hälsobesvär 5) [5, Månsson 6]. L (1992), Högteknologins osynlige fiende (High Technologies Invisible Enemy) (in Swedish), TIMAB AB, Malmö. 6) Ramtorp M (1999), Renhetsteknik och rena rum en introduktion, BioTeknisk Processdesign AB, Malmö. I rum med ventilation, människor som rör sig etc, förblir partiklar av storleken några mikrometer och mindre luftburna. De tyngre partiklar faller och deponeras på ytor och elimineras genom städning. Normalt utgör partiklar med en storlek under 1 µm 99,9 % av antalet partiklar i rumsluften. 8) Sundell J. and Kjellman M. (1995) Luften vi andas inomhus (The indoor air webreathe) (in Swedish), Swedish National Institute t of Public Health, Stockholm.

29 Beträffande luftkvalitet är partiklar i intervall 5,0-10,0 µm transportörer av hälsonegativa agenser (bakterier, allergener ect) som innebär att höjda partikelmängder korrelerar med människors hälsobesvär 5) [5, Månsson 6]. L (1992), Högteknologins osynlige fiende (High Technologies Invisible Enemy) (in Swedish), TIMAB AB, Malmö. 6) Ramtorp M (1999), Renhetsteknik och rena rum en introduktion, BioTeknisk Processdesign AB, Malmö. I rum med ventilation, människor som rör sig etc, förblir partiklar av storleken några mikrometer och mindre luftburna. De tyngre partiklar faller och deponeras på ytor och elimineras genom städning. Normalt utgör partiklar med en storlek under 1 µm 99,9 % av antalet partiklar i rumsluften. 8) Sundell J. and Kjellman M. (1995) Luften vi andas inomhus (The indoor air webreathe) (in Swedish), Swedish National Institute t of Public Health, Stockholm Resultat A = skola med sämst resultat B = medelvärde för samtliga skolor C = skola med bästa kvaliteten 70 A B C 0,3-1,0 µm (%) Figur 1 Emissionsmängd, antal partiklar i procent, intervallet 0,3 1,0 µm i förhållande till totala uppmätta antalet partiklar i det öppna intervallet >0,3 µm.

30 Beträffande luftkvalitet är partiklar i intervall 5,0-10,0 µm transportörer av hälsonegativa agenser (bakterier, allergener ect) som innebär att höjda partikelmängder korrelerar med människors hälsobesvär 5) [5, Månsson 6]. L (1992), Högteknologins osynlige fiende (High Technologies Invisible Enemy) (in Swedish), TIMAB AB, Malmö. 6) Ramtorp M (1999), Renhetsteknik och rena rum en introduktion, BioTeknisk Processdesign AB, Malmö. I rum med ventilation, människor som rör sig etc, förblir partiklar av storleken några mikrometer och mindre luftburna. De tyngre partiklar faller och deponeras på ytor och elimineras genom städning. Normalt utgör partiklar med en storlek under 1 µm 99,9 % av antalet partiklar i rumsluften. 8) Sundell J. and Kjellman M. (1995) Luften vi andas inomhus (The indoor air webreathe) (in Swedish), Swedish National Institute t of Public Health, Stockholm. I innemiljön påverkas partiklar av de luftströmmar som regelbundet uppstår och resultat indikerar att partiklar upp till PM 10 infiltreras från de lägre nivåerna upp till människans andningszon. Partiklarna i det öppna intervallet >5,0 µm har därefter ett starkt sedimenterande beteende och deponerar på olika platser i rummet medan de mindre partiklarna i större utsträckning följer rådande luftströmmar [9]. 9) Einberg G (2005), Air diffusion and solid contaminant behaviour in room ventilation a CFD based integrated approach. Kungliga Tekniska [ ] Högskolan, avdelning Teknik och Hälsa

31 Syfte med detta projekt är att genom studier i det svenska skolbeståndet skapa en bild över rådande luftkvalitet. I projektet ingår följande moment. 1. En enkät till skolpersonal för att inhämta information hur innemiljön i skolor upplevs. 2. För bättre uppfattning över emissionsnivåer genomförs en mätstudie i skolor och förskolor. 3. Välja ut en skola där problem påtalas och höga emissionsnivåer uppmäts och undersöka om källan till emissionsproblem kan identifieras och elimineras.

32 I de mätresultat som uppmätts kan inte identifieras att uteluftens nivå skall kunna påverka innemiljön i någon större omfattning med avseende på de större fraktionerna >5,0 µm. Där understiger utenivåerna kraftigt nivån inomhus, exempelvis högst uppmätta nivåerna inne i jämförelse med ute för >5,0 µm: inne & ute >10,0 µm: inne & ute

33 23 skolor fördelat på 69 mätplatser skola med högst uppmätt värde = max skola med lägst uppmätta värde = max medelvärde för de69mätplatserna, fraktion (antal partiklar/m 3 ) >0,3 µm >0,5 µm >1,0 µm >3,0 µm >5,0 µm >10,0 µm Max Medel Min

34 Relation inne ute: Mäta luftmiljö

35 Relation inne ute: Differenserna ökar med partikelstorleken redan från intervallet >0,5 µm och emissionsnivåerna varierar påtaglig från skola till skola. Medelvärde från 69 mätplatser i skolor och luften ute, (antal partiklar/m 3 )

36 Relation inne ute: Differenserna ökar med partikelstorleken redan från intervallet >0,5 µm och emissionsnivåerna varierar påtaglig från skola till skola. Medelvärde från 69 mätplatser i skolor och luften ute, (antal partiklar/m 3 ) >0,3 µm >0,5 µm >1,0 µm >3,0 µm >5,0 µm >10,0 µm Medelvärde inne Medelvärde ute

37 Relation inne ute: Differenserna ökar med partikelstorleken redan från intervallet >0,5 µm och emissionsnivåerna varierar påtaglig från skola till skola. Medelvärde från 69 mätplatser i skolor och luften ute, (antal partiklar/m 3 ) >0,3 µm >0,5 µm >1,0 µm >3,0 µm >5,0 µm >10,0 µm Medelvärde inne Medelvärde ute

38 Relation inne ute: Differenserna ökar med partikelstorleken redan från intervallet >0,5 µm och emissionsnivåerna varierar påtaglig från skola till skola. Medelvärde från 69 mätplatser i skolor och luften ute, (antal partiklar/m 3 ) K-värde, jämförelse luften inomhus med luften kring respektive byggnad i 23 skolor fördelat över 69 olika platser i skolor. Medelvärdet räknas ut för respektive mätserie och förhållandet mellan medelvärdet luften inne och luften ute (kvoten) belyser problembilden. >0,3 µm >0,5 µm >1,0 µm >3,0 µm >5,0 µm >10,0 µm Medelvärde inne Medelvärde ute

39 Relation inne ute: Differenserna ökar med partikelstorleken redan från intervallet >0,5 µm och emissionsnivåerna varierar påtaglig från skola till skola. Medelvärde från 69 mätplatser i skolor och luften ute, (antal partiklar/m 3 ) K-värde, jämförelse luften inomhus med luften kring respektive byggnad i 23 skolor fördelat över 69 olika platser i skolor. 800 K-värde Medelvärdet räknas ut för respektive 300 mätserie och förhållandet mellan 200 medelvärdet luften inne och luften ute 100 (kvoten) belyser problembilden. 0 >0,3 >0,3 µm µm >0,5 >0,5 µm µm >1,0 >1,0 µm µm >3,0 >3,0 µm µm >5,0 >5,0 µm µm >10,0 >10,0 µm µm Medelvärde inne Medelvärde ute

40 Relation inne ute: Differenserna ökar med partikelstorleken redan från intervallet >0,5 µm och emissionsnivåerna varierar påtaglig från skola till skola. Medelvärde från 69 mätplatser i skolor och luften ute, (antal partiklar/m 3 ) K-värde, jämförelse luften inomhus med luften kring respektive byggnad i 23 skolor fördelat över 69 olika platser i skolor. 800 K-värde Medelvärdet räknas ut för respektive 300 mätserie och förhållandet mellan 200 medelvärdet luften inne och luften ute 100 (kvoten) belyser problembilden 0 >0,3 >0,3 µm µm >0,5 >0,5 µm µm >1,0 >1,0 µm µm >3,0 >3,0 µm µm >5,0 >5,0 µm µm >10,0 >10,0 µm µm Medelvärde inne Medelvärde ute

41 En representativ skola av de 23 skolorna valdes ut, Syfte jämföra emissionsmängd före / efter åtgärd Förändring i k-värde?

42 En representativ skola av de 23 skolorna valdes ut, Syfte jämföra emissionsmängd före / efter åtgärd Förändring i k-värde? >0,3 >0,5 >1,0 >3,0 >5,0 >10,0 K-värde: före åtgärd K-värde: efter åtgärd

43 En representativ skola av de 23 skolorna valdes ut, Syfte jämföra emissionsmängd före / efter åtgärd Förändring i k-värde! >0,3 >0,5 >1,0 >3,0 >5,0 >10,0 K-värde: före åtgärd K-värde: efter åtgärd

44 partikulära föroreningar / m 3 luft Intervall: 0,1 20 µm Vår bedömning intressant: 5,0 & 10,0 µm Konstaterat bär på hälsonegativa agenser

45 Mätresultat indikerar att emissionsproblem finns i de svenska skolorna. Enkäter till brukare visar på att brukare upplever omfattande problem, 39% av tillfrågade personer upplever hälsobesvär i skolmiljön och besvärsfrekvensen ökar till 53% på grund av att brukare känner oro för att i framtiden drabbas av hälsobesvär, 55-65% upplever dammig och dålig luftkvalitet samt obehagliga dofter i skolmiljön. Att brister finns i skolmiljön styrks av tekniska mätresultat som på flera platser redovisar betydligt högre emissionsnivåer än vad som är nödvändigt.

46 Maximum value >5.0 µm Mäta luftmiljö Maximum value >10.0 µm Environment Indoors Environment Outdoors Indoors Outdoors 1. Corridor Corridor Corridor Corridor Pre-school Pre-school Classroom Classroom Classroom Classroom Pre-school Pre-school Classroom Classroom Classroom Classroom Classroom Classroom Classroom Classroom Classroom Classroom Classroom Classroom Pre-school Pre-school Classroom Classroom Classroom Classroom Pre-school Pre-school Pre-school Pre-school School, spare time dept School, spare time dept Average value Average 67value

47 Environment Maximum value >5.0 µm Before measure After Environment measure Maximum value > µm Before Measure After measure 5. Classroom Classroom Classroom Classroom Classroom Classroom Average value Average value

48 Mäta luftmiljö före åtgärd efter åtgärd ute >5.0 um >10.0 um

49 Mäta luftmiljö före åtgärd efter åtgärd ute >5.0 um >10.0 um Mängd partiklar >5,0 um, förhållande inne / ute i % Mätplats 1 - inne cl Mätplats 1 -ute Mätplats 2 - inne Mätplats 2 -ute Mätplats 3 - inne cl 4120 tsi 8220 Mätplats 3 -ute

50 Mikrobiell provtagning g Koloni av celler Figur: Näringsplatta med påväxt av mikroorganismer

51 Luftspalt / -stöm Figur: BIAP (= Bioteknisk apparatur) slit sampler Impaktion Näringsplatta Luftström Näringsagarplattor Figur: Andersen sampler

52 Bacteria Environment Indoors Outdoors 1. Apartment > Classroom > Classroom > Classroom > Corridor > Pre-school > Classroom Staffroom > Classroom > Corridor Classroom Classroom Corridor Classroom > Pre-school 896 Average value

53 Microfungus Environment Indoors Outdoors Mäta luftmiljö 1. Apartment 2. Classroom 3. Classroom 4. Classroom 5. Corridor 6. Pre-school 7. Classroom 8. Staffroom 9. Classroom 10. Corridor 11. Classroom 12. Classroom 13. Corridor 14. Classroom 15. Pre-school Average value

54 Bacteria Environment Before After 1. Apartment > Classroom > Teachers room > Averagevalue >

55 Mätmetoder - luftfuktighet - lufttemperatur

56 Fig: Measurement of air temperature indoors in C in 12 school environments and of air surrounding the buildings Temperature 30 Tempera ature, C School temperature indoor, C" temperature outdoor, C"

57 Fig: Measurement of humidity in % in 12 school environments and of air surrounding the buildings Relative humidity (RH) RH (% %) School RH indoor RH outdoor

58 50 Skola Norrgården C:1 [%rf] Channel 1 Norrgården C:2 [ C] Channel %rf :00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 C

59 50 45 Skola - Studie Norrgården C:1 [%rf] Channel 1 Norrgården C:2 [ C] Channel %rf :00:00 12:00:00 16:00:00 20:00:00 22 C

60 90 Utenivå ute C:1 [%rf] Channel 1 ute C:2 [ C] Channel %rf :00: :00: :00: :00: :00: :00: :00:00 C

61 Skolmiljö, vad förorsakar trötthet hälsobesvär Faktorer med stor påverkan är luftmiljön, (partikelmängden i luft, luftfuktighet, temperatur ) ljudförhållanden

62 Inneluften komfortmiljö (Resultat från Myc-Techs mätinsats i förskola, 1996)

63 RH (%)

64 Dammtillskott i luft vid olika aktiviteter i % ,5-5,0 5,0-19,5 Antal luftburna partiklar per kbm luft (>5,0 um) Gå i rum Sätta sig i soffa Bädda central med filter utan filter före åtgärd Dammsugning efter åtgärd ute (Socialstyrelsen l / Sthlm läns landsting -96)

65 Belysande mätetal Mäta luftmiljö

66 Belysande mätetal Mäta luftmiljö Mätningar Identifierar Referenser A) Enkäter Problemomfattning Problemsortering KTH / Myc Techs forskningsbank KTH / Myc Techs forskningsbank B) Emissionsmätningar 1. Hygienisk status 5 10µm Partiklar Alsmo 94, 07 & Klimatstatus C, RH CO 2 Komfort Komfort Komfort SOSFS 2005:15 Arundel 86 OSHA 89 / AFS 2005:17

67 Belysande mätetal Mäta luftmiljö Mätningar Identifierar Referenser A) Enkäter Problemomfattning Problemsortering KTH / Myc Techs forskningsbank KTH / Myc Techs forskningsbank B) Emissionsmätningar 1. Hygienisk status 5 10µm Partiklar Alsmo 94, 07 & Klimatstatus C, RH CO 2 Komfort Komfort Komfort SOSFS 2005:15 Arundel 86 OSHA 89 / AFS 2005:17 Övrigt; Frågeställning som idag inte fullt ut är besvarad är hur hälsan påverkas av variation i temperatur och luftfuktighet som i sin tur påverkar de luftburna partiklarna. Osäkerhet råder kring koldioxid, med frågeställning kring myndighetskrav som riskerar att problembilden blir felorienterad. Detta projekt utgår från OSHA, Occupational Safety and Health Administration.

Syfte med dagens möte. 1. Allmänt kring innemiljö. 2. Skolmiljö i Sverige. 3. Vad säger lagsystemet

Syfte med dagens möte. 1. Allmänt kring innemiljö. 2. Skolmiljö i Sverige. 3. Vad säger lagsystemet Syfte med dagens möte 1. Allmänt kring innemiljö 2. Skolmiljö i Sverige 3. Vad säger lagsystemet Skola / förskola Rapsen? Lyssna av hur ser de som vistas i skolan på situationen www.myctec.com Skolan är

Läs mer

epidemiologi, [1, 2]

epidemiologi, [1, 2] Enkät ger svar på om eventuella miljöstörningar och brister finns i den fysiska innemiljön ger möjlighet att på bästa sätt ha dokumenterat material för att möta och tillgodose framtida krav och behov.

Läs mer

Program 2010 09 06 / 07. 1. Generellt om innemiljö i skolor. 2. Rapsen. Resultat mätinsatser: emissionsmätning (partiklar) Lagsystem

Program 2010 09 06 / 07. 1. Generellt om innemiljö i skolor. 2. Rapsen. Resultat mätinsatser: emissionsmätning (partiklar) Lagsystem Program 2010 09 06 / 07 1. Generellt om innemiljö i skolor 2. Rapsen Resultat mätinsatser: enkäter och emissionsmätning (partiklar) Lagsystem Hur gå vidare Vad säger de som vistas i skolan? www.myctech.com

Läs mer

5 sept. 2010. Rapport datum INNEHÅLL. Sida. 1. Projektbeskrivning 2. 3. 3. Mätinsatser REFERENSER BILAGOR 11 13 15 20. www.myctech.

5 sept. 2010. Rapport datum INNEHÅLL. Sida. 1. Projektbeskrivning 2. 3. 3. Mätinsatser REFERENSER BILAGOR 11 13 15 20. www.myctech. Rapport emissionsmätning, datum 5 sept. 2010 Studie innemiljö Rapsens skola, Kalmar kommun Rapport datum 2010 09-05 INNEHÅLL 1. Projektbeskrivning 2. Allmänt om luftmiljö inomhus 3. Mätinsatser 4. Resultat

Läs mer

Hälsoeffekter av fukt och mögel i inomhusmiljö. Mathias Holm, överläkare Sandra Johannesson, yrkes- och miljöhygieniker

Hälsoeffekter av fukt och mögel i inomhusmiljö. Mathias Holm, överläkare Sandra Johannesson, yrkes- och miljöhygieniker Hälsoeffekter av fukt och mögel i inomhusmiljö Mathias Holm, överläkare Sandra Johannesson, yrkes- och miljöhygieniker Miljöhälsoenkäter (NMHE) 1999, 2007 Omkring 1,2 miljoner av den vuxna befolkningen

Läs mer

Hälsa och ventilation

Hälsa och ventilation Hälsa och ventilation Mathias Holm, överläkare Sandra Johannesson, yrkes- och miljöhygieniker 2015-10-20 Ventilation Är det farligt med låg ventilation? Kan ventilationen bli för hög? 2 Varför behövs ventilation?

Läs mer

KOMIN Kompetenscentrum för Inomhusmiljö och Hälsa som samlar ett nätverk av praktisk och forskningsmässig kompetens under ett tak med uppgift att

KOMIN Kompetenscentrum för Inomhusmiljö och Hälsa som samlar ett nätverk av praktisk och forskningsmässig kompetens under ett tak med uppgift att KOMIN Kompetenscentrum för Inomhusmiljö och Hälsa som samlar ett nätverk av praktisk och forskningsmässig kompetens under ett tak med uppgift att bistå näringslivet och allmänheten med information, råd

Läs mer

Enheten för hälsoskydd Michael Ressner

Enheten för hälsoskydd Michael Ressner Enheten för hälsoskydd Michael Ressner tel. 075-247 3146 e-post: michael.ressner@socialstyrelsen.se www.socialstyrelsen.se/halsoskydd Fastighetsägares gares egenkontroll Nationellt tillsynsprojekt under

Läs mer

Råd vid val av filterklass - standard EN13779 och EN779. Vägledning till dig som köper in luftfilter

Råd vid val av filterklass - standard EN13779 och EN779. Vägledning till dig som köper in luftfilter Råd vid val av filterklass - standard EN13779 och EN779 Vägledning till dig som köper in luftfilter ? Klimatanläggningens komponenter? VI vill här uppmärksamma några av de faktorer som bör påverka ditt

Läs mer

Astma och Allergi ur ett miljöperspektiv

Astma och Allergi ur ett miljöperspektiv Astma och Allergi ur ett miljöperspektiv 26 april 2014 2014 therese.sterner@skane.se Vad vet vi idag Att fukt och mögel i byggnader utgör indikatorer på att något i huset är fel Att fukt och mögelskador

Läs mer

Luften i Sundsvall 2009

Luften i Sundsvall 2009 Luften i Sundsvall 2009 Sammanfattning Inga miljökvalitetsnormer för luftföroreningar överskreds under 2009 i miljökontorets mät- kvävedioxid och sannolikt kommer värdena på helårsbasis att ligga nära

Läs mer

FÖRSKOLORNAS INOMHUSMILJÖ Sammanställning av miljökontorets periodiska tillsyn Åren 2001-2003

FÖRSKOLORNAS INOMHUSMILJÖ Sammanställning av miljökontorets periodiska tillsyn Åren 2001-2003 SOLNA STAD Miljökontoret RAPPORT 3/2004 FÖRSKOLORNAS INOMHUSMILJÖ Sammanställning av miljökontorets periodiska tillsyn Åren 2001-2003 MILJÖKONTORET JUNI 2004 Rapport 3/2004 Ärende: MN/2004:117 Projektet

Läs mer

Kalmar kommun tog med ett PM till mötet som delades ut till deltagarna, se bifogade pdffil.

Kalmar kommun tog med ett PM till mötet som delades ut till deltagarna, se bifogade pdffil. Sida 1 av 5 Arbetsrapport från insatsen den 4 oktober Thomas G Alsmo Skickat: den 6 oktober 2010 12:38 Till: inger.borjesson@kalmar.se; christer.dahlstrom@vectura.se; anders.holm@edu.kalmar.se; maria.isaksson@folkuniversitetet.se;

Läs mer

PM Information efter branden 2011-06-13 Peter Göltl. Bakgrund. Branden

PM Information efter branden 2011-06-13 Peter Göltl. Bakgrund. Branden PM Information efter branden 2011-06-13 Peter Göltl Bakgrund Branden På morgonen den 4 maj eldhärjas delar av byggnader i vilka KTH bedriver utbildningsverksamhet för blivande Arkitekter. Trots flera oberoende

Läs mer

Synpunkter på luftprov taget med ScreenAir-metoden i samband med saneringsarbetet vid KTH Arkitekturhus.

Synpunkter på luftprov taget med ScreenAir-metoden i samband med saneringsarbetet vid KTH Arkitekturhus. PM Synpunkter på luftprov taget med ScreenAir-metoden i samband med saneringsarbetet vid KTH Arkitekturhus. Jag har av Grontmij Barab, Bengt Lindblom, ombetts kommentera resultatet från en luftprovtagning

Läs mer

PM 10 - Luftkvalitetsdetektor, inomhus PM 1O

PM 10 - Luftkvalitetsdetektor, inomhus PM 1O PM 10 - Desk PM 10 - Wall Utmärkande egenskaper Inbyggd professionell sensor med optisk IR LED-avkänningsmetod. realtidsmätning av PM 10-koncentration via inomhusmonitor Inbyggd temperatur och RH-givare

Läs mer

Välkomna till en utbildningseftermiddag om Hälsokonsekvenser av en bristande inomhusmiljö där några åtgärdsförslag presenteras

Välkomna till en utbildningseftermiddag om Hälsokonsekvenser av en bristande inomhusmiljö där några åtgärdsförslag presenteras Välkomna till en utbildningseftermiddag om Hälsokonsekvenser av en bristande inomhusmiljö där några åtgärdsförslag presenteras Hälsokonsekvenser på grund av brister i inomhusmiljön Therese Sterner Inomhusklimat

Läs mer

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJG-180A BRUKSANVISNING

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJG-180A BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJG-180A BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB Hemsida: ozonproffsen.se Mail: info@ozonproffsen.se Telefon: 0152-711711 Adress: Skiljevägen

Läs mer

SMIL Strategi och Metodik för bedömning av Inomhusluftskvalitet i Lågenergibyggnader

SMIL Strategi och Metodik för bedömning av Inomhusluftskvalitet i Lågenergibyggnader SMIL Strategi och Metodik för bedömning av Inomhusluftskvalitet i Lågenergibyggnader Sarka Langer Projektets mål och utförande Projektets mål var att ta fram en strategi och metodik för kartläggning, bedömning

Läs mer

Krav och rekommendationer för bra inomhusluft. Svensk Ventilation Britta Permats

Krav och rekommendationer för bra inomhusluft. Svensk Ventilation Britta Permats Krav och rekommendationer för bra inomhusluft Svensk Ventilation Britta Permats Innehåll Inledning Vanliga föroreningar i inomhusluft Luftkvalitet kan bedömas utifrån. Luftkvalitet tillämpa dagens kunskap

Läs mer

Förordningen om sanitära förhållanden i bostäder och andra vistelseutrymmen

Förordningen om sanitära förhållanden i bostäder och andra vistelseutrymmen www.korsholm.fi www.mustasaari.fi 6.10.2015 1 Förordningen om sanitära förhållanden i bostäder och andra vistelseutrymmen Alexandra Rosendal, Västkustens miljöenhet www.korsholm.fi www.mustasaari.fi 6.10.2015

Läs mer

Värt att veta om mögel

Värt att veta om mögel Värt att veta om mögel Anna-Sara Claeson Institutionen för psykologi Umeå universitet Seminarium om inomhusmiljö och hälsa, Umeå 28 februari 2013 Allmänt om mikroorganismer Vad? Mögel, jäst, rötsvamp,

Läs mer

2014-02-06. Ventilation i byggnader. Från och med den 1 januari 2014. Den livsviktiga inomhusmiljön. Michael Ressner

2014-02-06. Ventilation i byggnader. Från och med den 1 januari 2014. Den livsviktiga inomhusmiljön. Michael Ressner Ventilation i byggnader Från och med den 1 januari 2014 Hälsoskydd Inomhusmiljö, buller, ventilation, luftkvalitet, fuktskador, bassängbad, objektsburen smitta mm Den livsviktiga inomhusmiljön Barn, ungdomar

Läs mer

Inomhusluftkvalitet i passivhus och konventionella nya hus i Sverige samt jämförelser med det svenska bostadsbeståndet

Inomhusluftkvalitet i passivhus och konventionella nya hus i Sverige samt jämförelser med det svenska bostadsbeståndet Inomhusluftkvalitet i passivhus och konventionella nya hus i Sverige samt jämförelser med det svenska bostadsbeståndet Sarka Langer IVL Svenska Svenska Miljöinstitutet Chalmers, Inst. Bygg- och Miljöteknik,

Läs mer

PlasmaMade och ren luft Så säljer du ren luft till alla, överallt V2.0 000-11.1

PlasmaMade och ren luft Så säljer du ren luft till alla, överallt V2.0 000-11.1 PlasmaMade och ren luft Så säljer du ren luft till alla, överallt V2.0 000-11.1 Garantier: PlasmaMade-luftfilter Hälsosam luft Ren luft I utrymmen där flera människor bor, som vardagsrum, sovrum, kontor

Läs mer

Mätningar av partiklar och bensen i luften i Habo

Mätningar av partiklar och bensen i luften i Habo Mätningar av partiklar och bensen i luften i Habo Malin Persson 2009-01-22 Miljönämnden i Habo och Mullsjö kommuner rapport 1:2009 2 (19) 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Sammanfattning...

Läs mer

Information om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem

Information om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem Information om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem Inledning Du som driver en skola, förskola och/eller ett fritidshem har ansvaret för att verksamheten inte orsakar skada på människors hälsa

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av gymnastikhallar

Hälsoskyddstillsyn av gymnastikhallar Hälsoskyddstillsyn av gymnastikhallar Miljö- och hälsoskyddsenheten Österåker Rapport oktober 2012 Sida 1 av 7 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Utförande och metod... 3

Läs mer

19/03/2013 PAGE 1 CITY OF STOCKHOLM. Byggnadsteknik. den 20 mars

19/03/2013 PAGE 1 CITY OF STOCKHOLM. Byggnadsteknik. den 20 mars PAGE 1 Byggnadsteknik den 20 mars Vad visste vi då? (1985 Örebrokonferensen) Klagomål på inomhusmiljön/upplevd ohälsa Det finns ett väl känt samband mellan vad som i dagligt tal kallas en fuktig byggnad

Läs mer

MÄTNING AV LUFTFÖRORENINGAR OCH BULLER VID DEBONDING AV ISOLERMATERIAL FRÅN ALUMINIUM

MÄTNING AV LUFTFÖRORENINGAR OCH BULLER VID DEBONDING AV ISOLERMATERIAL FRÅN ALUMINIUM 20010908 Arbetsplatsens luft MÄTNING AV LUFTFÖRORENINGAR OCH BULLER VID DEBONDING AV ISOLERMATERIAL FRÅN ALUMINIUM Bengt Christensson Toni Reftman Arbetslivsinstitutet 171 84 Solna 2 FÖRORD Mätningarna

Läs mer

Mögel inomhus och hälsorisker

Mögel inomhus och hälsorisker 1 Environmental Health Research Center Mögel inomhus och hälsorisker Ragnar Rylander, prof emeritus i miljömedicin Rapport 2/08 2 Vad är mögel? Mögel är en blandning av olika sorters svampar (fungi) som

Läs mer

Handlingsprogram för allergiförebyggande arbetet 2015-2025. En del av det folkhälsopolitiska programmet - Målområde 5

Handlingsprogram för allergiförebyggande arbetet 2015-2025. En del av det folkhälsopolitiska programmet - Målområde 5 Handlingsprogram för allergiförebyggande arbetet 2015-2025 En del av det folkhälsopolitiska programmet - Målområde 5 Inledning Allergiska besvär har blivit allt vanligare och är ett stort folkhälsoproblem

Läs mer

AL-KO PURE LUFTSTERILISATOR PLATS ATT ANDAS DJUPT.

AL-KO PURE LUFTSTERILISATOR PLATS ATT ANDAS DJUPT. AL-KO PURE LUFTSTERILISATOR PLATS ATT ANDAS DJUPT. PLATS ATT ANDAS DJUPT AL-KO PURE STERILISERAR INNELUFTEN Som du säkert vet finns det många ämnen i luften inomhus som kan påverka vår hälsa. Virus, bakterier

Läs mer

Luften i Sundsvall 2011

Luften i Sundsvall 2011 Luften i Sundsvall 2011 Miljökontoret april 2012 Tel (expeditionen): 19 11 77 Luften i Sundsvall 1(8) Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 2 2 MILJÖKVALITETSNORMER OCH MILJÖMÅL... 3 3 MÄTNINGAR AV

Läs mer

Luftburna kemiska ämnen i förorenade byggnader vad finns det för riskbaserade riktvärden och hur ska man mäta?

Luftburna kemiska ämnen i förorenade byggnader vad finns det för riskbaserade riktvärden och hur ska man mäta? Luftburna kemiska ämnen i förorenade byggnader vad finns det för riskbaserade riktvärden och hur ska man mäta? Jan-Olof Levin Umeå universitet, kemiska institutionen, 901 87 UMEÅ Fenix Environmental, Box

Läs mer

BioZone PowerZone för sanering

BioZone PowerZone för sanering BioZone PowerZone för sanering BioZone PowerZone är till för lokaler med kraftiga lukter t ex brandrökskadade hus och lägenheter, cigarettinrökta lokaler/ hus/lägenheter/ husvagnar/bilar, starka lukter

Läs mer

EN SUNDARE ARBETSMILJÖ MED BÄTTRE INOMHUSLUFT

EN SUNDARE ARBETSMILJÖ MED BÄTTRE INOMHUSLUFT EN SUNDARE ARBETSMILJÖ MED BÄTTRE INOMHUSLUFT LÖSNINGAR FÖR BÄTTRE INOMHUSLUFT LÖSNINGAR FÖR BÄTTRE INOMHUSLUFT Inomhusluften anses ha en direkt koppling till vår hälsa och vårt välbefinnande. Kvaliteten

Läs mer

Kyrkskolan Fribergaskolan Mörbyskolan Stocksundsskolan

Kyrkskolan Fribergaskolan Mörbyskolan Stocksundsskolan 2006:38 Kyrkskolan Fribergaskolan Mörbyskolan Stocksundsskolan SPRIDNINGSBERÄKNINGAR AV HALTER AV INANDNINGSBARA PARTIKLAR (PM10 OCH PM2.5) ÅR 2006. SLB-ANALYS, NOVEMBER 2006 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning

eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning Två av de viktigaste faktorerna som påverkar inomhusluft är lufttemperaturen och luftfuktigheten, men att

Läs mer

VILKA PARAMETRAR PÅVERKAR MÄTNINGAR AV INOMHUSLUFT. Björn Mälarstig anozona

VILKA PARAMETRAR PÅVERKAR MÄTNINGAR AV INOMHUSLUFT. Björn Mälarstig anozona VILKA PARAMETRAR PÅVERKAR MÄTNINGAR AV INOMHUSLUFT Björn Mälarstig anozona DAGENS ÄMNE ÄR KEMISK LUFTPROVTAGNING FÖR GC-ANALYS. Hur fungerar en gaskromatograf? Hur fungerar en masspektrometer Tolkning

Läs mer

Riskanalys för industri i Rengsjö Centrum

Riskanalys för industri i Rengsjö Centrum Bollnäs Kommun Riskanalys för industri i Rengsjö Centrum Stockholm 2013-05-30 Riskanalys för industri i Rengsjö Centrum Bollnäs Kommun Fel! Hittar inte referenskälla. Datum 2012-11-0617 2013-05-30 Uppdragsnummer

Läs mer

Hur farlig är innerstadsluften och kan man bo hälsosamt på Hornsgatan? FTX samt hög Filtrering är det en bra lösning?

Hur farlig är innerstadsluften och kan man bo hälsosamt på Hornsgatan? FTX samt hög Filtrering är det en bra lösning? Hur farlig är innerstadsluften och kan man bo hälsosamt på Hornsgatan? FTX samt hög Filtrering är det en bra lösning? Anders Hedström I A Q Expert Dubbdäck är det ett problem? Eller är det avgaser,,? 3

Läs mer

ENERGIEFFEKTIV VENTILERING MED ELEVENS HÄLSA I CENTRUM. I samarbete med

ENERGIEFFEKTIV VENTILERING MED ELEVENS HÄLSA I CENTRUM. I samarbete med ENERGIEFFEKTIV VENTILERING MED ELEVENS HÄLSA I CENTRUM VENTILATION Varför ventilerar vi? Föra bort dålig och förbrukad luft Föra bort övertemperatur från rummet Tillförandet av ny luft är funktion av bortförandet

Läs mer

Fresh air for the future

Fresh air for the future future re future Fresh air for the future Fresh air for the future ALH/ALH1-SERIEN Frisk luft en livsnödvändighet För att våra hus skall erbjuda en frisk och sund miljö omsättning per timme enligt kraven

Läs mer

Genano Svenska AB. Genano-metoden för en bättre inomhusmiljö

Genano Svenska AB. Genano-metoden för en bättre inomhusmiljö Genano Svenska AB Genano-metoden för en bättre inomhusmiljö Bakgrund Visste du att: Det finns mer än 600 000 personer i Sverige som lider av astma Mer än 2 000 000 personer har problem med inomhusluftens

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Lund

Arbets- och miljömedicin Lund AMM Rapport 2009 Arbets- och miljömedicin Lund Exponeringsmätning, med fokus på oorganiskt damm och respirabelt kvartsdamm, på ett byggföretag som arbetar med sprutputsning Maria Hedmer Yrkeshygienisk

Läs mer

Luften ute försämrar vår hälsa. hur och varför måste vi rena luften i våra fastigheter?

Luften ute försämrar vår hälsa. hur och varför måste vi rena luften i våra fastigheter? Luften ute försämrar vår hälsa hur och varför måste vi rena luften i våra fastigheter? Utomhusluft Vi har kunnat se oväntat starka samband, säger Bertil Forsberg, professor i miljömedicin, som lett studien.

Läs mer

BioZone MobiZone III. GENUINE PURE AIR ON-THE-GO Ren Luft Överallt. Användningsområden:

BioZone MobiZone III. GENUINE PURE AIR ON-THE-GO Ren Luft Överallt. Användningsområden: BioZone MobiZone III GENUINE PURE AIR ON-THE-GO Ren Luft Överallt. Användningsområden: BioZone MobiZone III installeras i bilen eller båtar för ren luft i allmänhet eller för att ta bort föroreningar och

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av grundskolor och gymnasier 2010-2011

Hälsoskyddstillsyn av grundskolor och gymnasier 2010-2011 Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten 2011-05-11 Berit Ekman Hälsoskyddstillsyn av grundskolor och gymnasier 2010-2011 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

Luften i Sundsvall 2013. Miljökontoret

Luften i Sundsvall 2013. Miljökontoret Luften i Sundsvall 2013 Miljökontoret Luften i Sundsvall Sida 2 av 10 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 MILJÖKVALITETSNORMER OCH MILJÖMÅL... 4 3 MÄTNINGAR AV LUFTFÖRORENINGAR I SUNDSVALL...

Läs mer

Radon hur upptäcker vi det? Och varför är det viktigt?

Radon hur upptäcker vi det? Och varför är det viktigt? Radon hur upptäcker vi det? Och varför är det viktigt? Sida 1 av 5 Radon hur upptäcker vi det? Och varför är det viktigt? Det handlar om att rädda liv! En brist i inomhusmiljön innebär att den inte uppfyller

Läs mer

Aktuellt från Socialstyrelsen. Greta Smedje

Aktuellt från Socialstyrelsen. Greta Smedje Aktuellt från Socialstyrelsen Greta Smedje Folkhälsomyndigheten Proposition, ej tagen ännu Smittskyddsinstitutet, Statens folkhälsoinstitut, vissa verksamheter från Socialstyrelsen Hälsoskydd, miljömålsarbete,

Läs mer

Blueair Classic 200, 400, 500 & 600 serien Hög prestanda, hög kvalitet

Blueair Classic 200, 400, 500 & 600 serien Hög prestanda, hög kvalitet Blueair Classic 200, 400, 500 & 600 serien Hög prestanda, hög kvalitet Breathe Blueair Blueair Classic 200, 400, 500 & 600 serien Upplev känslan av renare inomhusluft Studier visar att bra luftkvalitet

Läs mer

I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige. Kemisk produkt för bygg och industriell verksamhet

I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige. Kemisk produkt för bygg och industriell verksamhet Säkerhetsdatablad I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Namnet på ämnet eller beredningen Produktnamn eller Handelsnamn

Läs mer

TOLKNING AV UPPMÄTTA VÄRDEN OCH ANALYSER

TOLKNING AV UPPMÄTTA VÄRDEN OCH ANALYSER TOLKNING AV UPPMÄTTA VÄRDEN OCH ANALYSER Anders Jansson RISE Research Institutes of Sweden SAMHÄLLSBYGGNAD/BYGGTEKNIK Tolkning av mätvärden Vid en skadeutredning i en uteluftsventilerad krypgrund mäter

Läs mer

Innemiljö på fartyg. Sarka Langer. IVL Svenska Miljöinstitutet AB Klimat och hållbara samhällssystem. SAN-konferens Sarka Langer 2012-10-25

Innemiljö på fartyg. Sarka Langer. IVL Svenska Miljöinstitutet AB Klimat och hållbara samhällssystem. SAN-konferens Sarka Langer 2012-10-25 Innemiljö på fartyg Sarka Langer IVL Svenska Miljöinstitutet AB Klimat och hållbara samhällssystem Inspiration och bakgrund Inspiration: resa till Antarktis Oden Southern Ocean 21/211 som gästforskare

Läs mer

I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige. Kemisk produkt för bygg och industriell verksamhet

I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige. Kemisk produkt för bygg och industriell verksamhet Säkerhetsdatablad I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Namnet på ämnet eller beredningen Produktnamn eller Handelsnamn

Läs mer

Rapport Nr: 2000:4. Luftmiljö inomhus, en luftstudie. T Alsmo, N O Johansson, Stockholm 2000 INNEHÅLL. Sida. Kapitel FÖRORD. SAMMANFATTNING.

Rapport Nr: 2000:4. Luftmiljö inomhus, en luftstudie. T Alsmo, N O Johansson, Stockholm 2000 INNEHÅLL. Sida. Kapitel FÖRORD. SAMMANFATTNING. Rapport Nr: 000:4 Luftmiljö inomhus, en luftstudie T Alsmo, N O Johansson, Stockholm 000 INNEHÅLL Kapitel Sida FÖRORD. SAMMANFATTNING. 3 1 1.1 1. 1.3 3 3.1 3. 3.3 4 4.1 4. 4.3 5 6 INLEDNING. Allmänt om

Läs mer

Inomhusmiljön i skola och förskola

Inomhusmiljön i skola och förskola Inomhusmiljön i skola och förskola Greta Smedje Är miljön i skolan dålig? I skolan finns samma problem som i andra byggnader, t.ex. fukt och emission av kemiska ämnen, t.ex. från byggnadsoch inredningsmaterial

Läs mer

Astma och Allergi ur ett miljöperspektiv 2014-10-09

Astma och Allergi ur ett miljöperspektiv 2014-10-09 Astma och Allergi ur ett miljöperspektiv 2014 Therese Sterner Samordnande Allergisjuksköterska, Skånes Universitetssjukhus Therese.sterner@skane.se 2014 therese.sterner@skane.se 1 Vad vet vi idag Att fukt

Läs mer

UTREDNING. Ocabs arbetsordernummer: H7204381. Beställare: Eva Norrgård Vartoftagatan 9 11830 Stockholm. Kund/beställares referensnummer: -

UTREDNING. Ocabs arbetsordernummer: H7204381. Beställare: Eva Norrgård Vartoftagatan 9 11830 Stockholm. Kund/beställares referensnummer: - UTREDNING Ocabs arbetsordernummer: H7204381 Kund/beställares referensnummer: - Beställare: Eva Norrgård Vartoftagatan 9 11830 Stockholm Objektets adress: Ljungvägen 16 Sorundan Besiktningsdag: 2016-04-01

Läs mer

Rapport av luftkvalitetsmätningar i Halmstad tätort 2011

Rapport av luftkvalitetsmätningar i Halmstad tätort 2011 Handläggare: Tomas Sjöstedt/ Kari Nyman Sid 1(8) Rapport av luftkvalitetsmätningar i Halmstad tätort 2011 Sammanfattning Miljökvalitetsnormernas riktvärde för ozon överskreds även 2011, en dag i april

Läs mer

Luftvägsbesvär hos kvinnliga frisörer, klinisk bild och livskvalitet - en prospektiv studie.

Luftvägsbesvär hos kvinnliga frisörer, klinisk bild och livskvalitet - en prospektiv studie. Frisörer Kontaktpersoner: Jørn Nielsen Kerstin Diab kerstin.diab@skane.se Luftvägsbesvär hos kvinnliga frisörer, klinisk bild och livskvalitet - en prospektiv studie. I denna 4-åriga prospektiva studie

Läs mer

Samverkan för luftövervakning i Västernorrland 2016-2020

Samverkan för luftövervakning i Västernorrland 2016-2020 Samverkan för luftövervakning i Västernorrland 2016-2020 Redovisning av mätresultat och strategi för luftövervakning Magnus Zeilon, Miljö- och byggförvaltningen Kramfors kommun 2016-03-30 Innehållsförteckning

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2016-01-26 Fastighetsbeteckning: Hötofta 18:22 Adress/ort: Norra Hötoftavägen 174, Vellinge Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag:

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Ytterligare information När två komponenter skall blandas, se säkerhetsdatabladen för båda komponenterna.

Säkerhetsdatablad. Ytterligare information När två komponenter skall blandas, se säkerhetsdatabladen för båda komponenterna. Säkerhetsdatablad 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Utarbetad den: 20-02-2007/ ABB Reviderad 281010/GK Produktanvändning: Härdare för PUR-system Leverantör: Esbjerg Farve- & Lakfabrik

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1/7 Omarbetad: AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. 1/7 Omarbetad: AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1/7 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Cat. No. 40300002 CAS-nr: 19125-99-6 EG nr.: 242-828-7 REACH Reg.nr.: - Förpackningsstorlek: 20 g 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

WSP Jerbol Sjögatan 29 383 30 Mönsterås Tel: +46 499 125 60 www.wspgroup.se/jerbol

WSP Jerbol Sjögatan 29 383 30 Mönsterås Tel: +46 499 125 60 www.wspgroup.se/jerbol SPORNERFALLSANALYS Analysrapport nr 14328, Ormstaskolan Vallentuna Uppdragsgivare MCA Analys AB Vallstanäsvägen 82 195 70 Rosersberg Laboratorium WSP Jerbol Sjögatan 29 383 30 Mönsterås Tel: +46 499 125

Läs mer

Tillsynsprojekt förskolor i Uddevalla kommun 2012

Tillsynsprojekt förskolor i Uddevalla kommun 2012 Tillsynsprojekt förskolor i Uddevalla kommun 2012 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte och mål... 3 Utförande och metod... 3 Resultat... 4 Diskussion och Slutsatser... 7 Förbättringsområden...

Läs mer

Bakgrund och syfte Material och metoder

Bakgrund och syfte Material och metoder Bakgrund och syfte Lantbrukare har en ökad frekvens av kronisk bronkit och kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Tidigare studier har visat att ansiktsmasker som reducerar exponeringen för partiklar också reducerar

Läs mer

SWESIAQ:s enkät till innemiljöutredare

SWESIAQ:s enkät till innemiljöutredare SWESIAQ:s enkät till innemiljöutredare Sammanställning av enkätsvar redovisad vid SWESIAQ:s/VVS-tekniska föreningens innemiljökonferens: Innemiljö 2008 Anders Lundin, miljöinspektör Arbets- och miljömedicin,

Läs mer

OZON - O3. O z on O3. Ozon O3. O z on O 3

OZON - O3. O z on O3. Ozon O3. O z on O 3 O z on O 3 OZON - O3 AIR FORCE O z on O3 Ozon O3 Luftens föroreningar påverkar människor och miljö. Här kan du läsa om några föroreningar som du inandas dagligen. Information från Redan i 1300-talets

Läs mer

Egenkontroll med fokus på städning och ventilation i skolor

Egenkontroll med fokus på städning och ventilation i skolor Egenkontroll med fokus på städning och ventilation i skolor Förslag till egenkontrollprogram och tillämpning för skolorna i Vindelns kommun Hanna Beccau Student Examensarbete i Miljö- och hälsoskydd 15

Läs mer

Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och PM10 i Stockholms län remiss från kommunstyrelsen

Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och PM10 i Stockholms län remiss från kommunstyrelsen NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING PARKMILJÖAVDELNINGEN NORRA INNERSTADEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2012-02-29 Handläggare: Britt Mattsson Telefon: 08-508 09 330 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Åtgärdsprogram

Läs mer

Regenerativ ventilationsåtervinning

Regenerativ ventilationsåtervinning Regenerativ ventilationsåtervinning Princip rotor eller två växlande magasin Ickehygroskopiskt material för bostäder + Hög och styrbar temperaturverkningsgrad + Ingen avfrostning krävs - Renblåsning och

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

STANDESSE Comfort (VCS4..)

STANDESSE Comfort (VCS4..) SV 1/1 STANDESSE Comfort (VCS4..) med DA Styrmodul (VCS-R-DA-..) VCS-R-DA-E, VCS-R-DA-V Fullständig manual DRIFT OCH UNDERHÅLL H04-0211-0511-15 STANDESSE Comfort VCS4X-. obsluhada control module 2 1. INNAN

Läs mer

Fukt i fastighet och våtrum

Fukt i fastighet och våtrum Fukt i fastighet och våtrum Västra avdelningen 3 juni 2009 1 Vattenskadorna i våtrum ökar Försäkringsbolagen Volymen vattenskador ökar Fastighetsbeståndets ålder Miljonprogrammet står inför renovering

Läs mer

Välkomna till ett seminarium om asylboenden. Sid

Välkomna till ett seminarium om asylboenden. Sid Välkomna till ett seminarium om asylboenden Sid. Dagens agenda 09.30 09.40 Välkommen Miljösamverkan Skåne och Folkhälsomyndigheten 09.40 11.30 Folkhälsomyndighetens vägledning om inomhusmiljön i asylboenden

Läs mer

Mätning av partiklar och kolväten på Hornsgatan

Mätning av partiklar och kolväten på Hornsgatan RAPPORTER FRÅN SLB-ANALYS NR 5: Mätning av partiklar och kolväten på Hornsgatan APRIL - JUNI 1999 MILJÖFÖRVALTNINGEN I STOCKHOLM, AUGUSTI 2 Innehållsförteckning MÄTNING AV PM 1, PM 2.5, VOC OCH PAH VID

Läs mer

Provsvar: Analys av flyktiga föreningar i inomhusluft

Provsvar: Analys av flyktiga föreningar i inomhusluft Provsvar: Analys av flyktiga föreningar i inomhusluft Prov från kontor i Borgsala uttaget av Skade Utredare AB Fukt & Lukt Provplatsen kontor 101 och provet var märkt A. Provnummer hos anozona 07-XXX-001.

Läs mer

Vägledning om ventilation - luftkvalitet

Vägledning om ventilation - luftkvalitet Vägledning om ventilation - luftkvalitet Innehåll: Inomhusmiljön i skolor är viktig och varför Folkhälsomyndighetens vägledningsmaterial AR om ventilation och kompletterande vägledning Ventilation luftkvalitet

Läs mer

Säkerhetsdatablad Alcro-Förtunning

Säkerhetsdatablad Alcro-Förtunning Säkerhetsdatablad Alcro-Förtunning Omarbetad: 2003-06-16 Internt nr: Ersätter datum:2002-09-01 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET HANDELSNAMN Alcro-Förtunning GRUPPNAMN FORMEL INHEMSK

Läs mer

Det Nya och mer Intelligenta Ventilations systemet för ditt Hem

Det Nya och mer Intelligenta Ventilations systemet för ditt Hem Det Nya och mer Intelligenta Ventilations systemet för ditt Hem Smart mäter CO 2 och fukt inomhus med inbyggda sensorer och kan även reagera på starka och obehagliga dofter! 2 Med intelligenta och väl

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, mars 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, mars 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Mars 2014 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, mars 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

LUFTFLÖDE. Värmeeffekttillskottet från personer och belysning är ca 3 kw i ett klassrum.

LUFTFLÖDE. Värmeeffekttillskottet från personer och belysning är ca 3 kw i ett klassrum. LUFTFLÖDE Värmeeffekttillskottet från personer och belysning är ca 3 kw i ett klassrum. Med en inblåsningstemperatur på 15 C behövs 14-15 l/s och elev för att hålla den temperatur som var vid lektions

Läs mer

Luftkvalitetsmätningar i Lunds kommun för år 2013 samt luftmätningsdata i taknivå för åren 1990 2013

Luftkvalitetsmätningar i Lunds kommun för år 2013 samt luftmätningsdata i taknivå för åren 1990 2013 Luftkvalitetsmätningar i Lunds kommun för år 2013 samt luftmätningsdata i taknivå för åren 1990 2013 Miljöförvaltningen Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Metod i taknivå... 1 DOAS... 1 Partikelmätare...

Läs mer

Enkät INNEHÅLL. Sida 2 (10) 3 (10) BEDÖMNING REFERENSER BILAGOR BILAGA 1: 4 (10) BILAGA 2: 5 (10) 9(10) 10 (10) BILAGA 3:

Enkät INNEHÅLL. Sida 2 (10) 3 (10) BEDÖMNING REFERENSER BILAGOR BILAGA 1: 4 (10) BILAGA 2: 5 (10) 9(10) 10 (10) BILAGA 3: Rapport datum 2010 09 05 enkätstudie. Objekt: Rapsen Montessoriskola i Kalmar kommun Adress: Kungsgårdsvägen 51, 393 53 Kalmar Enkät genomfördes 27 31 aug. år 2010 Studie av den fysiska innemiljön i skolan.

Läs mer

Vägledning om inomhusmiljön i asylboenden. www.folkhalsomyndigheten.se

Vägledning om inomhusmiljön i asylboenden. www.folkhalsomyndigheten.se Vägledning om inomhusmiljön i asylboenden www.folkhalsomyndigheten.se 1 Vad är ett asylboende? Vad är ett asylboende? Migrationsverket har ansvar att ordna boenden åt de asylsökande som inte kan ordna

Läs mer

Städning och ventilation

Städning och ventilation Städning och ventilation Varför det är viktigt med bra städrutiner och bra ventilation. Berätta om bakterier och virus och luftkvalitet. Hur påverkas barnens hälsa om detta sköts dåligt? Vilka lagkrav

Läs mer

Bruksanvisning OZX-A7000B Art nr: 95-4323

Bruksanvisning OZX-A7000B Art nr: 95-4323 Bruksanvisning OZX-A7000B Art nr: 95-4323 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. VIKTIG SÄKERHETSVARNING 1. OZX-A7000B är ENDAST till för KOMMERSIELLA ANVÄNDARE.

Läs mer

ATT PLANERA, UTFÖRA & DRIFTA ARKIVLOKALER. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT PLANERA, UTFÖRA & DRIFTA ARKIVLOKALER. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT PLANERA, UTFÖRA & DRIFTA ARKIVLOKALER en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att leverera arkivhandlingar Att fastställa arkivansvar

Läs mer

Rapport av luftkvalitetsmätningar i Halmstad tätort 2010

Rapport av luftkvalitetsmätningar i Halmstad tätort 2010 Handläggare: Tomas Sjöstedt/ Kari Nyman Sid 1(8) Rapport av luftkvalitetsmätningar i Halmstad tätort 2010 Sammanfattning Miljökvalitetsnormernas riktvärde för ozon överskreds 2 gånger i juli 2010. Övriga

Läs mer

Tikkurila Coatings AB Besöksadress : Lövholmsgr 12 117 83 STOCKHOLM. Telefon: 08-598 91600 Telefax: 08-598 91700

Tikkurila Coatings AB Besöksadress : Lövholmsgr 12 117 83 STOCKHOLM. Telefon: 08-598 91600 Telefax: 08-598 91700 Tikkurila Coatings AB Besöksadress : Lövholmsgr 12 117 83 STOCKHOLM Telefon: 08-598 91600 Telefax: 08-598 91700 E-post : temafloor@kemira.com Web : www.tikkurila.se SIMBASSÄNGMÅLNING MED TEMAFLOOR 50 PRODUKTBESKRIVNING

Läs mer

SvD: Luften inomhus lika farlig som luften utomhus. Stockholms Universitet, inst. för Tillämpad Miljövetenskap

SvD: Luften inomhus lika farlig som luften utomhus. Stockholms Universitet, inst. för Tillämpad Miljövetenskap SvD: Luften inomhus lika farlig som luften utomhus yymm Anders Jansson Stockholms Universitet, inst. för Tillämpad Miljövetenskap hur och varför partiklar förekommer i inomhusluft Frisk luft Luften skall

Läs mer

Inneklimat och vädring i energieffektiva nybyggda lägenheter i Västra hamnen

Inneklimat och vädring i energieffektiva nybyggda lägenheter i Västra hamnen Inneklimat och vädring i energieffektiva nybyggda lägenheter i Västra hamnen Birgitta Nordquist Lektor Avd. för Installationsteknik Institutionen för Bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Studie

Läs mer

Byggnadsrelaterade hälsobesvär på en arbetsplats. Projektarbete inom arbetsmiljöingenjörsutbildningen vid Arbetslivsinstitutet 2005-11-16

Byggnadsrelaterade hälsobesvär på en arbetsplats. Projektarbete inom arbetsmiljöingenjörsutbildningen vid Arbetslivsinstitutet 2005-11-16 Byggnadsrelaterade hälsobesvär på en arbetsplats Projektarbete inom arbetsmiljöingenjörsutbildningen vid Arbetslivsinstitutet 2005-11-16 Gun-Britt Berglund 1(10) Förord Föreliggande arbete har utförts

Läs mer

Montering luftspaltsbildande golv.

Montering luftspaltsbildande golv. Montering luftspaltsbildande golv. Det finns en lösning på gårdagens och morgondagens fuktproblem... Fuktskador kan bl.a. ge upphov till mögelbildning, rötsvampsangrepp, frostsprängningar. Fukt är en av

Läs mer

E 4 Förbifart Stockholm

E 4 Förbifart Stockholm E 4 Förbifart Stockholm Komplettering Tillåtlighet Fråga 11 PM En bedömning av hälsorisker vid färd i långa tunnlar 2009-02-26 3 (11) Innehåll 1 Kompletteringsuppgift 11... 4 2 Allmänt om trafikföroreningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Top Dent Silan

SÄKERHETSDATABLAD Top Dent Silan Omarbetat: 2012-09-14 Ersätter: 2012-04-14 Art.nr 682147 1/5 SÄKERHETSDATABLAD Top Dent Silan 1. NAMNET PÅ BEREDNINGEN OCH FÖRETAGET Handelsnamn: Top Dent Silan Användning: Dentalt material för användning

Läs mer