JWG ISO/TC215 San Francisco, US april 2015 WG1 Arkitektur, ramverk och modeller

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JWG ISO/TC215 San Francisco, US 20 24 april 2015 WG1 Arkitektur, ramverk och modeller"

Transkript

1 Medicinsk service IT/MT Samordning Helen Broberg Informatik arkitekt Datum Version 1.0 JWG ISO/TC215 San Francisco, US april 2015 WG1 Arkitektur, ramverk och modeller

2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Health care in the information age... 3 Vad mötet handlade om:... 5 *Gemensamt möte CIMI och ISO TC 215 WG1*... 5 *Revisionen av ISO EN 13606*... 5 *CEN workshop Concurrent use*... 7 * Contsys ISO13940*... 7 * ISO/TC215 DTR Capacity-based ehealth architecture roadmap part 2 architectural components and maturity model*... 7 *SKMT - Standard Knowledge management tool*... 8 * Quality measurement for DCM ISO 18864*... 8 * HL7 ledda aktiviteter*... 8 ISO/HL Electronic Health Record System Functional Model, Release ISO/HL Personal Health Record System Functional Model, Release * ISO/NP/DTR N429 ISOTC 215_WG1 health informatics re-usable component strategy for use case development*... 9 *Förslag på nya standarder* Aktiviteter tills nästa möte Viktiga frågor och synpunkter som måste bevakas och annat som kommittén kan vilja veta: Bilaga 1: Presentation av Reference archetype modeling style workgroup update Bilaga 2: Presentation av harmonisering EN ISO och HL7 FHIR

3 Inledning Plats: San Francisco, USA Datum för mötet Svensk spegelkommitté: SIS TK 334 Antal personer och representerande följande länder: Totalt deltog drygt 175 personer från ett 20-tal länder och ett antal liaison organisationer. I WG1 medverkade 27 personer från 12 länder + ett par personer som deltog online på specifika punkter. Svenska deltagare: (WG1) Helen Broberg, Jessica Rosenälv och Karl-Henrik Lundell ISO FAKTA st Medlemsländer st experter 238 st tekniska kommittéer 19 st möten varje dag aktiva projekt st standarder, varav 1468 st publicerade under 2014 Mary Lou informerade om förändringar inom ISO under De viktigaste förändringarna är: Godkännande av nya workitem förslag kan endast ske via korrespondens Klargörande av regler för att hoppa över FDIS och gå direkt till publikation av en standard Mer fokus på att uppsatta tidsramar för projekt håller Alla delegater som skall delta på ett möte måste anmälas från respektive medlemsland Rutin att i god tid börja titta efter nya ordförande innan en ordförandes tidsmandat löper ut Blanketter har uppdaterats Pilot som testar möjlighet att delta via Webex på kommitté möten. Anmälan skall ske på motsvarande sätt som för fysiskt närvarande. Health care in the information age Inledningstal av Dr Scott Young, md, Kaiser Permanente. Scott inledde med lite fakta om Kaiser Permanente. Kaiser Permanente är det största icke vinstdrivande hälsoorganisationen i USA. De har 9,6 miljoner medlemmar, läkare, sjuksköterskor och anställda. De finns i 8 delstater och i District of Columbia, med 38 sjukhus och 600 Medical Office. Scott beskrev de nya tiderna i hälso- och sjukvården information age bl.a: Patienten väljer i större grad själva vilket vårdföretag som patienten går till 3

4 Patienter aktiva/deltar i vården online Läkare diskuterar över Ipads istället som tidigare under industrial age över ett mikroskop. Gapet mellan data information kunskap clinical utility blir större med mängden data och ju längre tiden går. Framför allt ökar gapet mellan information och kunskap mycket. Ändrad syn från Hur många patienter kan vi ta emot? - till Hur många problem kan vi lösa? eller Hur ofta skall en läkare träffa en patient för att optimalt följa patientens hälsotillstånd? Till Vilket är det bästa sättet att optimalt följa ett hälsotillstånd?. Viktigt med Human touch. Nytt betalningssystem som är baserat på värde istället för utförd vård. Nästa möte Är i november i Bern, Schweiz Vår 2016: Höst 2016: Vår 2017: Höst 2017: Amsterdam (någon gång 22 apr-5 maj) Kuala Lumpur, Malaysia (17-21 oktober) Värd söks Värd söks Korea och Norge har visat intresse för att anordna mötena under Namn på den som skrivit rapporten Helen Broberg tele:

5 Vad mötet handlade om: *Gemensamt möte CIMI och ISO TC 215 WG1* Harold Solbrig presenterade CIMI Clinical Information Modeling Initative. Mission: Improve the interoperability of healthcare systems through shared implementable clinical information models. (A single curated collection). CIMI arbetar för att skapa ett gemensamt öppet bibliotek med arketyper som bygger på en enkel formalism och baserade på gemensamma datatyper. Arketyperna skall kunna användas för lagring, informationsutbyte, beslutstöd, standardiserade vårdplaner mm. CIMI arketyper skall sedan kunna översättas till t.ex. olika format CEN arketyper, FHIR, AML, ADL, HL7 v2. SNOMED CT är primär referens terminologi, LOINC är också accepterad som referens terminologi. Vid överlapp gäller SNOMED CT. ADL i EN ISO 13606:2 har vidareutvecklats inom openehr och CIMI. Som ett led i detta har CIMI i juni 2012 initierat AML till OMG (Object modelleing Group) som bl. a. står bakom UML, att arbeta fram AML Archetype Modeling Language som profiler av UML. Arbetet syftar till att det skall gå att använda standard UML verktyg för att modellera och beskriva arketyper (vilket för ADL speciella verktyg behövs). De har påverkat UML-verktyg leverantörer att börja bygga in AML i sina verktyg, vilket skall vara gjort i MagicDraw. AOM som är objektmodellen bakom AML, som idag finns i EN ISO , har varit en viktig del, men behövs inte vidare. Den har i vidareutvecklingen kommit väldigt nära AML/ADL. Diskussion om AOM skall bevaras eller inte pågår. CIMI kommer att lämna ett slutgiltigt förslag till OMG under maj 2015, planeras sedan besvaras och bli en formell del av UML. CIMI referens modell blir mindre och mindre. Den består idag av flera mindre delar med tre huvuddelar: Core, Party model och Datatypes. Datatyperna är kompatibla med HL7 FHIR. CIMI är tillgänglig på https://github.com/opencimi I EN ISO del 3 skall innehålla ett antal referensarketyper. Det är inte klart definierat vad en referens arketyp är. Ett par olika förslag har tagits fram som har beskrivits/modellerats på olika sätt. En grupp har tillsatts för att titta på modeling style av referensarketyper. Jag ingår i denna grupp och jag presenterade status i arbetet. Se bilaga 1. Det är nu tid att starta upp en grupp som skall arbeta fram innehållet i referensarketyperna. Karl-Henrik Lundell fick uppdraget att starta upp denna grupp. En kortare beskrivning av respektive grupps uppdrag skall arbetas fram. Förfrågan skall skickas till hela revisions gruppen om att ingå i innehålls och/eller modeling style gruppen. Dessa två grupper skall ha gemensamt/a möte med CIMI. *Revisionen av ISO EN 13606* Standard med syfte att utbyta delar eller hela patientens journal mellan heterogena system eller inom en federation av distribuerade EHR system samt hantering och utbyte av arketypbeskrivningar. Nyckelfrågor i revisionen, är att alla delarna skall revideras samtidigt och ingen ändring i scope. Under måndagen var ett möte för experter i revisionen, då presenterades det pågående arbetet och aktuella frågeställningar diskuterades. På WG1-mötet rapporterades resultatet från måndagens möten och presentationerna upprepades i stort sett. 5

6 Målet är att ha en CD version 1 av standarden klar inför nästa möte i början av november. Följande arbetsgrupper är igång med arbete (ledare inom parantes): EHR Extract (del 1) arbetar med att revidera Referens modellen. (Dipak Kalra) (Helen Broberg ingår i arbetsgrupp) Demographic (del 1) arbetar med att revidera den demografiska modellen (Jessica Rosenälv) ( Helen Broberg ingår i arbetsgrupp) Datatyper (del 1) arbetar med att revidera datatyper som skall användas (David Moner) Alignment with FHIR (del 1) arbetar med att harmonisera med HL7 FHIR (Helen Broberg ) Modeling style (del 3) arbetar med att ta fram en strategi för hur referensarketyper skall modelleras (Rahil Qamar Siddiqui) (Helen Broberg ingår i arbetsgrupp) Dipak med expertteam tackades för ett hittills bra utfört arbete. Extrakt modellen Torbjörn Nystadnes gick igenom hittills föreslagna ändringar i extraktmodellen som beslutades. Några attribut skall tas bort och några skall flyttas. En viktig förändring är att extraktmodellen endast kommer att kunna kommunicera arketypbaserad EHR-information. Det kommer också vara möjligt att skicka information om flera patienter i ett extrakt. Demografiska modellen Jessica presenterade pågående arbetet med den demografiska modellen i EN ISO Jessica leder arbetet och jag deltar i denna grupp tillsammans med ytterligare 8 personer. Ett nytt förslag på demografisk modell presenterades. Torbjörn gick igenom ett antal frågeställningar rörande hur demografisk information idag kan hanteras och refereras i olika system. Gruppen fick uppdrag att fortsätta arbetet med målet att den demografiska modellen integreras i EHR extrakt modellen. Ett face-to-face möte tillsammans med extrakt gruppen skall planeras. Alignment of HL7 FHIR Jag presenterade tillsammans med Gary Dickinson, HL7 USA, status i arbetet med att harmonisera EN ISO med HL7 FHIR, se bilaga 2. Projektet har blivit godkänt i 3 instanser av 4 inom HL7. När alla 4 instanser har godkänt projektet, kommer vi att få en person från FHIR som arbetar med oss. Då HL7 FHIR först kommer att vara officiellt publicerad under 2017, har vi diskuterat att direkt bygga profilen på den kommande reviderade versionen av EN ISO referens modell. Efter sommaren planeras det finnas en relativt stabil version av referensmodellen, förslaget är att bygga på denna. Gruppen skall sammanställa kommentarer till remissrundan för HL7 FHIR DSTU 2, senast den 4:e maj. Del 4: Säkerhet Genomgång av del 4 tillsammans med representanter från WG4 säkerhet. I diskussionen kom upp beröringspunkter mellan WG4 och Contsys samt att WG4 har gjort mappning till kodverket för Sensitivity som finns i del 4. Torbjörn föreslog förändringsförslag rörande meddelandet för att 1 CD = Committee Draft Version av standarden som skall skickas för kommentarer inom den tekniska kommittén 6

7 kommunicera logginformation vem har titta på informationen (EHR_AUDIT_LOG_EXTRACT), att istället använda en EN ISO Profil. De attribut som inte täcks i föreslogs läggas i Record Component. Del 5: Gränssnittsspecifikation Dipak gick igenom innehållet i del 5, som beskriver vad en förfrågan om journalinformation kan innehålla. Motsvarande finns det också för förfrågan av logginformation och för att fråga efter en arketyp beskrivning. Endast några få förslag på förändring finns. Frågan ställdes Behövs del 5 förutsatt att HISA istället hanterar motsvarande fråga/svar-interaktioner?. Detta är en möjlig väg, så länge samma krav uppfylls. *CEN workshop Concurrent use* Workshopar i syfte att beskriva och kommunicera hur EN ISO (EHRcom), EN ISO (HISA) och ISO (Contsys) kan användas samordnat tillsammans. Bl.a skall en teknisk rapport utvecklas som skall ge vägledning och inkludera en metod och utvalda proof-of-concept-profiler. Den senaste workshopen var i Lund i Mars Denna hade fokus på den kommande revisionen av HISA, inkluderat en potential roll av Contsys och referens arketyper baserade på Contsys. En implementationsguide skall göras, resultaten och pågående arbeten behöver beskrivas och publiceras. En demonstrator diskuterades, men behöver finansiering. * Contsys ISO13940* Standard med syfte att beskriva begrepp i vården av en patient. Enligt plan skulle Contsys varit ute på FDIS 2 nu, men har blivit försenat pga. standarden innehåller många diagram och tabeller som skall ritas och kvalitetssäkras, samt felhantering hos ISO vid formaliseringen av dokumentet, då de blandat ihop olika versioner. * ISO/TC215 DTR Capacity-based ehealth architecture roadmap part 2 architectural components and maturity model* Standard i syfte att beskriva ett ramverk för hur låg- och medelinkomstländer kan bygga sin arkitektur, men är också tillämplig även för länder typ Sverige. Standarden har nu blivit publicerad. Det finns förslag på ett fortsatt arbete, Indicators & education. Pga av sjukdom utgick punkten på detta möte. 2 FDIS Final Draft International Standard sista remiss runda innan publicering 7

8 *SKMT - Standard Knowledge management tool* Ordlista som innehåller definitioner av termer som finns i de olika standarderna. Det har gjorts ett stort jobb att ta fram definition på ca 20 termer bl.a. healthcare record. Avseende Healthcare record fanns 100-tals defintioner, i SKMT och i andra källor. De flesta var dock i grunden lika, men beskriven med olika ord. De hade ett antal kriterier för vilka begrepp som de arbetade med. Definierar en hel familj av en term. De beslutade definitionerna gäller, men är inte tvingande då termen används i annan kontext kan andra definitioner gälla. Inom en vecka kommer dokumentation att skickas ut till WG1, där vi uppmanas att läsa och kommentera till senast under maj. I nästa steg skall det sedan ut på formell remiss runda. * Quality measurement for DCM ISO 18864* Standard med syfte att beskriva ett antal kvalitetsmått för en Detailed clinical model. Finns idag 30 quality metrics. Standarden skall vara konsistent med DTS Detailed clinical models. Arbetet går vidare, standarden har varit ute på CD remiss som har avslutats. Kommentarerna skall nu gås igenom och arbetas in i dokumentet * HL7 ledda aktiviteter* ISO/HL Electronic Health Record System Functional Model, Release 2 Standard med syfte att beskriva funktioner som är aktuella i EHR system. Dessa funktioner kan sättas ihop i olika profiler t.ex. Emergency Medicine, Nutrition. FDIS är godkänd och standarden är klar för publicering. Samarbete har skett med Meaningful Use. Vid uppfyllande av deras certifierings kriterier, sker samtidigt certifiering till ISO HL I dag finns 6 översättningar av standarden. HL7 har verktyg som underlättar arbetet med att översätta standarden. Jag har fått en kontaktperson att kontakta för att få verktyget. HL7 EHR Working Group har påbörjat arbetet med release 3 av standarden. I denna pekas lämplig(a) FHIR resurser ut, som då ger kraven för informationsinnehåll för funktionen. Möjligt kan mappning ske till andra standarder också. Fler profiler skall utvecklas t.ex. för laboratoriesystem. Alla är välkomna att delta i deras olika arbetsgruppers telefonmöte, som de har varje vecka. ISO/HL Personal Health Record System Functional Model, Release 1 Standard med syfte att beskriva funktioner som är aktuella i PHR system. Dessa funktioner kan sättas ihop i olika profiler, t.ex. Mobile Health, Health Records bank. Standarden är klar för publicering. Maskinläsbar version (xlsx, html) är tillgängliga via HL7 för HL7 medlemmar. Har kvar den gamla strukturen från EHR System functional model release 1, men skall uppdateras till release 2. Release 2 kommer att innehålla fler områden t.ex. mobile health, nutrition, wellness, population health, family historiy. De önskar förslag på fler områden att ingå i PHR release 2. Alla är välkomna att delta i deras olika arbetsgruppers telefonmöte som de har varje vecka. 8

9 * ISO/NP/DTR N429 ISOTC 215_WG1 health informatics reusable component strategy for use case development* Standard i syfte att skapa ett bibliotek med återanvändbara use case komponenter, som skall kunna användas i olika sammanhang och domäner inom hälso- och sjukvård. Ett use case skall vara, generellt/återanvändbart, potentiellt maskinläsbart och unikt identifierat, för att kunna ingå i biblioteket. Idag finns 20 st use case komponenter och 44 flerstegs scenarior. Har ett antal formulär, för att beskriva ett use case. Ett use case beskrivs i flera steg beskrivning av use case, mappning till System functional model och implementerbara data- och mjukvarukonstruktioner (t.ex. HL7 FHIR). Det finns nu ett draft publicerat på ISO livelink, som projektet önskar få synpunkter på. Projektet efterfrågar mallar för hur use case beskrivs. Activty on Patient summary records the hospital discharge summary and the obstetrical discharge summary Brasilien presenterar ett arbete de arbetat med mellan maj 2012 och sep 2014, som ett bidrag/förslag på referensarketyp(er). Arbetet syftade till att arbeta fram en uppsättning information som skall vara en del av utskrivningsanteckningen. Obstetrical discharge summary är en specialisering på hostpital discharge summary, och det finns en för kvinnan och en för baby. I Brasilen har modellen implementerats nationell för att kommunicera utskrivnings information mellan sjukhus, nationella databaser och primärvården. Kommunikationen sker med ISO

10 *Förslag på nya standarder* Ett kommande förslag presenterades: Community-based integrated health and care services for ages societies. En ISO IWA (International workshop agreement) har startat upp under våren, och måste slutföras under året. Ordförande från Japan och sekretariatet från BSI (British Standard Institute). Syftet med workshopen är att få en internationell diskussion avseende en åldrande befolkning. Det krävs gemensamma standarder informationsmodeller mm för detta. Det kommer att vara en första workshop i London i sommar (1 juli). Detta år används för att samla in värdefull input/information som input till kommande standarder. Nytt workitem förslag kommer att färdigställas under hösten. Vill gärna ha synpunkter på arbetet. ISO PWI Metadata for structured clinical genomic sequence information in EHR system Standard som syftar till att beskriva krav på hur genetisk data skall hanteras vid rapportering till t.ex. journalsystem, då rådata filer inom området är extremt stora. På mötet i Berlin beslöts att projektet skulle tas upp i ISO program som ett PWI (Preliminary TS Work Item). Projektledaren presenterade projektet och projektdirektivet. Det finns gjort arbete som berör området inom både HL7 och ISO. Projektet skall samarbeta med HL7 via JIC och tidigt involvera berörda aktörer. Detta är en standard som behöver specifik expert då det är ett specifikt område. Australien och Frankrike har visar stort intresse i att projektet genomförs. Frågan om vilken arbetsgrupp som är lämpligast för projektet att tillhöra skall tas upp i CAG Resolution 4 (WG1-R01]: ISO/PWI TS submission for a 3-month NWIP (TS) For ISO/PWI TS Health informatics, Metadata for describing structured clinical genomic sequence information in electronic health records ISO/TC 215; - approves the WG1 recommendation to submit for NWIP ISO/PWI TS targeting a Technical Specification (TS); - requests the Project Leader to provide a complete form 4 and NP text to the WG1 Secretary for review and approval no later than 21 May 2015; - requests the WG1 convenor to provide these items to the TC215 secretary no later than 27 May 2015; - requests the TC215 Secretary to launch a 3-month NP-DTS ballot no later than 30 May 2015; - Refers to CAG2 the question of the most appropriate Working Groups to progress this item Avslutande möte Genomgång och uppdatering från några av liaison organisationerna. JIC Joint Initiative Council Gruppering med syfte att samordna arbetet i olika standardiseringsorganisationer (SDO). Idag finns följande medlemmar: CDICS, CEN, DICOM, GS1, HL7,IHE, IHTSDO, ISO + CAG3 (IEEE Observer). 10

11 Gruppen har ny ordförande, Don Sweete från IHTSDO, vilka också har sekretariatet. Den nya ordföranden vill också att standarder skall användas. Ingående organisationer har en relativ stabil grund att stå på, teknikern och verktyg finns för att få det hända. Utvecklingen måste gå vidare. IHE Integrating the Healthcare Enterprise Organisation som skapades 1998 med syftet att inom en domän beskriva olika scenario och peka ut vilken standard (HL7 och Dicom) som skall användas. Finns idag ett fyrtiotal domäner. IHE deltar med ca 6 representanter på ISO mötena. ISO/TR28380:1-3:2014 IHE Global standards adoption - IHE metodbeskrivning I tre olika delar är nu alla publicerade. Arbete sker med CDISC för att tillsammans föreslå en bundled standard set för att stödja Quality, research and public health. De arbeta vidare med FHIR med ytterligare profiler utöver Mobil t.ex patient IEEE Har gjorts mycket koordineringsarbete med ISO under det sista året. ISO/ICE JTC 1 De har under våren bildat två nya arbetsgrupper: Big Data (WG9) och Internet of Things (WG10). Arbetsgrupper och beslutspunkter Kort rapport från respektive arbetsgrupp inkl genomgång av under mötet uppkomna beslutspunkter. Genomgången av resolutionerna blev denna gång rörig, då det blev många små ändringar/diskussioner på flera av beslutspunkterna. Mötet drog ut på tiden och vi fick avvika på utsatt tid för att hinna med flyget hem, innan mötet var slut. 11

12 Aktiviteter tills nästa möte Presentationer som gjordes avseende den pågående revisionen av EN ISO 13606, skickas ut till WG1 för synpunkter och frågor (Kommentarer senast om 6 veckor) Dokumentation avseende arbetet med definitioner i SKMT skall skicka ut till WG för kommentarer Presentationer som gjordes avseende den Re-usable components, skickas ut till WG1 för synpunkter och frågor (Kommentarer senast om 6 veckor) Mallar för use case efterfrågas International Workshop Aggreement- Dokument på ISO-livelink som WG1 skall kommentera Viktiga frågor och synpunkter som måste bevakas och annat som kommittén kan vilja veta: *FHIR och CIMI verkar allt mer komma framåt, i båda dessa borde Sverige samordnat delta aktivt i arbetet. Vilka möjligheter finns att översätta/anpassa FHIR resurser och CIMI arketyper? *Det är många arbetsgrupper som inbjuder till deltagande alt. önskar fler deltagare. Är du intresserad så kontakta undertecknad så förmedlar jag kontaktuppgifter. ISO/HL Electronic Health Record System Functional Model, Release 2 (Deltagande i telefonmöte) ISO/HL Personal Health Record System Functional Model, Release 1 (Deltagande i telefonmöte) *Svensk översättning av ISO/HL Electronic Health Record System Functional Model, Release 2? Finns/är på gång på 6 språk utöver engelska, borde inte också vi översätta till svenska? Det finns verktyg som underlättar detta arbete. *Våren och hösten 2017 finns inte någon värd beslutad för mötet, har Sverige möjlighet? 12

13 Bilaga 1: Presentation av Reference archetype modeling style workgroup update 13

14 14

15 Bilaga 2: Presentation av harmonisering EN ISO och HL7 FHIR 15

16 16

17 17

JWG ISO/TC215 & CEN/TC251 Karuizawa, Japan 19 23 maj 2014 WG1 Arkitektur, ramverk och modeller

JWG ISO/TC215 & CEN/TC251 Karuizawa, Japan 19 23 maj 2014 WG1 Arkitektur, ramverk och modeller Medicinsk service IT/MT Samordning Helen Broberg Informatik arkitekt 040 675 38 13 Helen.broberg@skane.se Datum 2014-06-03 Version 1.0 JWG ISO/TC215 & CEN/TC251 Karuizawa, Japan 19 23 maj 2014 WG1 Arkitektur,

Läs mer

ISO/TC215 Health Informatics International Plenary and Working Group 20-24 April 2015

ISO/TC215 Health Informatics International Plenary and Working Group 20-24 April 2015 ISO/TC215 Health Informatics International Plenary and Working Group 20-24 April 2015 Plats: San Francisco, USA Datum för mötet: 2015-04-20 2015-04-24 Svensk spegelkommitté: SIS TK 334 Antal personer och

Läs mer

ISO/TC215 Health Informatics Plenary Meeting 2014 Plats: Karuizawa, Japan

ISO/TC215 Health Informatics Plenary Meeting 2014 Plats: Karuizawa, Japan ISO/TC215 Health Informatics Plenary Meeting 2014 Plats: Karuizawa, Japan Datum för mötet: 2014-05-19 2014-05-23 Svensk spegelkommitté: SIS TK 334 Antal personer och representerande följande länder: I

Läs mer

Minnesanteckningar från standardiseringsmöten Berlin 4-10/ Karl-Henrik Lundell

Minnesanteckningar från standardiseringsmöten Berlin 4-10/ Karl-Henrik Lundell Minnesanteckningar från standardiseringsmöten Berlin 4-10/10 2014 Karl-Henrik Lundell 1. Concurrent use of Contsys, ISO 13606 and HISA (ISO 12967) joint meeting with Semantic health net (SHN) Detta möte

Läs mer

Strategi för utveckling av arketyper och terminologibindning i Sverige. Skövde 20100928 Jessica Rosenälv Expert informationsstruktursarkitektur

Strategi för utveckling av arketyper och terminologibindning i Sverige. Skövde 20100928 Jessica Rosenälv Expert informationsstruktursarkitektur Strategi för utveckling av arketyper och terminologibindning i Sverige Skövde 20100928 Jessica Rosenälv Expert informationsstruktursarkitektur Page 2 Agenda Bakgrund till arbete med Nationell Informationsstruktur

Läs mer

SEMANTISKA STANDARDER BEHÖVS DE? Jessica Rosenälv

SEMANTISKA STANDARDER BEHÖVS DE? Jessica Rosenälv SEMANTISKA STANDARDER BEHÖVS DE? Jessica Rosenälv 2017-09-14 Vem är Jessica Rosenälv? Teknisk bakgrund: systemutvecklare, certifierad IT-arkitekt Mångårig erfarenhet i arbete med verksamhets- och informationsarkitekturer

Läs mer

Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30

Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30 Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30 SIS på 1 minut Sveriges medlem i CEN och ISO Neutral plattform + processmetodik INNEHÅLLET skapar experter! Ideell förening

Läs mer

tveckla standarder kort om hur det går till

tveckla standarder kort om hur det går till tveckla standarder kort om hur det går till Det här är SIS SIS är en organisation som arbetar med standarder, både att ta fram dem och att sprida kunskap om dem. Vårt arbete är långsiktigt och präglas

Läs mer

ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for screws, bolts and nuts

ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for screws, bolts and nuts SVENSK STANDARD SS-ISO 262 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 Metriska ISO-gängor för allmän användning Utvalda storlekar för skruvar och muttrar ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for

Läs mer

StandIN projektet. Hilkka Linnarsson, Projektledare Manne Andersson, Strateg

StandIN projektet. Hilkka Linnarsson, Projektledare Manne Andersson, Strateg StandIN projektet Hilkka Linnarsson, Projektledare Manne Andersson, Strateg Agenda Bakgrund Resultat Förslag fortsatt arbete Bakgrund Ingår i regeringens satsning på Life Science Vinnova finansierar två

Läs mer

Standardisering. Disposition. Magnus Fogelberg

Standardisering. Disposition. Magnus Fogelberg fogare Standardisering Magnus Fogelberg Disposition Standardiseringsorganisationer Administration, samarbete Utveckling av standarder CEN/TC 251 standarder Terminologi, process, informationsmodeller Aktuellt

Läs mer

Vad är SIS och standardisering? SIS tre produktområden. Vad? Hur? SIS Förlag. Oktober 2005

Vad är SIS och standardisering? SIS tre produktområden. Vad? Hur? SIS Förlag. Oktober 2005 Vad? Hur? SIS Förlag Vad är SIS och standardisering? Oktober 2005 SIS tre produktområden SIS, Swedish Standards Institute En kund till SIS kan: påverka standarders inriktning och innehåll få tillgång till

Läs mer

Git Eliasson 19 maj 2009. Regelverk och ansvar för IT-system i vården

Git Eliasson 19 maj 2009. Regelverk och ansvar för IT-system i vården Git Eliasson 19 maj 2009 Regelverk och ansvar för IT-system i vården Hur började det? Pappersjournal Insamling Dokumentering Elektronisk patientjournal Första standarden Safety of medical electrical equipment-

Läs mer

CEN/ISO EN13606 in Sweden

CEN/ISO EN13606 in Sweden CEN/ISO EN13606 in Sweden Madrid 20100624-25 Helen Broberg, Kristi Dahlman och Jessica Rosenälv Expert health informatics officer www.cehis.se 28 June 2010 Page 2 national decision in Sweden on healthcare

Läs mer

Europa standardiserar BIM. 25 november, 2014 ULI

Europa standardiserar BIM. 25 november, 2014 ULI Europa standardiserar BIM 25 november, 2014 ULI SIS, Swedish Standards Institute Sveriges medlem i CEN (europastandarder) och ISO (globala standarder) SS Svensk standard Ideell förening, ägs av medlemmar

Läs mer

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads SVENSK STANDARD SS-ISO 68-1 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 ISO-gängor för allmän användning Basprofil Del 1: Metriska ISO-gängor ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

Läs mer

Gemensamt ramverk av standard för interoperabilitet

Gemensamt ramverk av standard för interoperabilitet Gemensamt ramverk av standard för interoperabilitet Du kan dölja komplexiteten, eller göra det värre, men du kan inte göra dig av med den Graham Greive -HL7 FHIRs grundare Everything Should Be Made as

Läs mer

Remiss Begreppet standardiserad vårdplan och samverkansbegrepp, Dnr 27796/2011

Remiss Begreppet standardiserad vårdplan och samverkansbegrepp, Dnr 27796/2011 2011-09-30 Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Remiss Begreppet standardiserad vårdplan och samverkansbegrepp, Dnr 27796/2011 Svenska Läkaresällskapet (SLS) är en politiskt och fackligt obunden organisation,

Läs mer

gemensam informationsstruktur, terminologi och klassifikation

gemensam informationsstruktur, terminologi och klassifikation Nationell IT-strategi för vård och omsorg: gemensam informationsstruktur, terminologi och klassifikation Nutritionsdagen 6 maj 2008 Lars Midbøe, Avd f Vård och Omsorg, sektionen f informatik och verksamhetsutveckling

Läs mer

Gemensamt ramverk av standard för interoperabilitet - del 2

Gemensamt ramverk av standard för interoperabilitet - del 2 Gemensamt ramverk av standard för interoperabilitet - del 2 Du kan dölja komplexiteten, eller göra det värre, men du kan inte göra dig av med den Graham Greive -HL7 FHIRs grundare Everything Should Be

Läs mer

130426 Möte svenska efakturaforumet EMSF arb.grupp 4 rekommendation kring standarder för efaktura

130426 Möte svenska efakturaforumet EMSF arb.grupp 4 rekommendation kring standarder för efaktura 130426 Möte svenska efakturaforumet EMSF arb.grupp 4 rekommendation kring standarder för efaktura Agenda för dagen 1. Välkomna, intro & sallad Ulrica 2. Kort beskrivning av det fortsatta arbetet Karina

Läs mer

ISO/IEC 20000, marknaden och framtiden

ISO/IEC 20000, marknaden och framtiden ISO/IEC 20000, marknaden och framtiden Frukostseminarium 2009-10-05 Anita Myrberg BiTA Service Management anita.myrberg@bita.eu Agenda ISO/IEC 20000 Vad, varför, hur börja? Relation till andra standarder

Läs mer

Lars Söderlund Lüning Consulting AB Uppsala Informationssäkerhet IT-säkerhet 7 Konsulter www.luning-consulting.se www.logeye.se

Lars Söderlund Lüning Consulting AB Uppsala Informationssäkerhet IT-säkerhet 7 Konsulter www.luning-consulting.se www.logeye.se 17799 27000 Översikt och aktuell status ISO/IEC 27000-serien Lars Söderlund, Lüning Consulting Lars Söderlund Lüning Consulting AB Uppsala Informationssäkerhet IT-säkerhet 7 Konsulter www.luning-consulting.se

Läs mer

ISO-standard om Marketing, Opinion, and Social Research (MOS) Lars Lyberg Statistiska centralbyrån Stockholms universitet

ISO-standard om Marketing, Opinion, and Social Research (MOS) Lars Lyberg Statistiska centralbyrån Stockholms universitet ISO-standard om Marketing, Opinion, and Social Research (MOS) Lars Lyberg Statistiska centralbyrån Stockholms universitet Vad är en standard? En lösning på ett återkommande problem En rekommendation avseende

Läs mer

Bilaga 7 Förslag på dokumentation av proof-of-concept

Bilaga 7 Förslag på dokumentation av proof-of-concept Sida: 1 (6) Bilaga 7 Förslag på dokumentation av proof-of-concept Dokumentation av proof-of-concept - 2017 Övergripande syfte/mål Att säkerställa att tänkta arbetssätt (metod och verktyg) för kommande

Läs mer

Hållbart och långsiktigt kvalitetsarbete vad har hänt och vad kommer att behöva hända? Kristina Sandberg

Hållbart och långsiktigt kvalitetsarbete vad har hänt och vad kommer att behöva hända? Kristina Sandberg Hållbart och långsiktigt kvalitetsarbete vad har hänt och vad kommer att behöva hända? World Quality Day, 12 november 2009 Kristina Sandberg Verksamhetsområdeschef, Ledningssystem SIS, Swedish Standards

Läs mer

Verksamhetsplan för SIS/TK 466 Belägenhetsadresser

Verksamhetsplan för SIS/TK 466 Belägenhetsadresser VERKSAMHETSPLAN 1(9) Verksamhetsplan för SIS/TK 466 Belägenhetsadresser kommun kommundel gatuadressområde metertalsadressområde byadressområde gatuadressplats metertalsadressplats gårdsadressområde byadressplats

Läs mer

FHIR OCH INTEROPERABILITET I SJUKVÅRDEN OSKAR THUNMAN

FHIR OCH INTEROPERABILITET I SJUKVÅRDEN OSKAR THUNMAN FHIR OCH INTEROPERABILITET I SJUKVÅRDEN OSKAR THUNMAN 2015-01-29 CALLISTAENTERPRISE.SE FHIR OCH INTEROPERABILITET I SJUKVÅRDEN Semantisk interoperabilitet Bakgrund Dagens standarder FHIR och framtidens

Läs mer

Standardisering kunskap och påverkan. Bodil Möller

Standardisering kunskap och påverkan. Bodil Möller Standardisering kunskap och påverkan Bodil Möller Svensk standardisering Standardiseringens organisation Globalt IEC ISO ITU Europeiskt CENELEC CEN ETSI Svenskt SEK SIS ITS Fakta SIS Verksamheten bedrivs

Läs mer

Nationellt fackspråk för vård och omsorg. Terminologibindning. Bengt Kron Nationellt fackspråk Socialstyrelsen 2010-09-28

Nationellt fackspråk för vård och omsorg. Terminologibindning. Bengt Kron Nationellt fackspråk Socialstyrelsen 2010-09-28 Terminologibindning Bengt Kron Nationellt fackspråk Socialstyrelsen 2010-09-28 Hur ska detta representeras? Patienten har malignt melanom. Han opereras och melanomet tas bort. Efter operationen tillstöter

Läs mer

Guidance on Ecodesign NWI ISO 14006

Guidance on Ecodesign NWI ISO 14006 Guidance on Ecodesign NWI ISO 14006 SIS Projekt miljöledning Årligt möte 25 nov 2008 Willy Karlsson, SIS 2008-11-25 2 NWI Guidance on ecodesign - ISO 14006 Bakgrund? TC 207/SC 1/WG 4 Godkändes våren 2008

Läs mer

Visionen för e-hälsan 2025

Visionen för e-hälsan 2025 Varmt välkomna! Visionen för e-hälsan 2025 Regeringen och SKL: År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att

Läs mer

Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder

Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder Kjell Andersson Med Tekn Civ Ing Skaraborgs Sjukhus kjell.andersson@vgregion.se 8:e Nationella Konferensen om Patientsäkerhet

Läs mer

Urval av standarder ska öka teknisk interoperabilitet inom vård och omsorg. Frukostseminarium den 18 maj 2016

Urval av standarder ska öka teknisk interoperabilitet inom vård och omsorg. Frukostseminarium den 18 maj 2016 Urval av standarder ska öka teknisk interoperabilitet inom vård och omsorg Frukostseminarium den 18 maj 2016 Stöd till framtidens informationsmiljö Sara Meunier, Chefsarkitekt, Inera/SKL Fredrik Frimodig,

Läs mer

Nationell terminologi- och klassifikationsresurs

Nationell terminologi- och klassifikationsresurs Nationell terminologi- och klassifikationsresurs med SNOMED CT Kristina Bränd Persson enhetschef Enheten för klassifikationer och terminologi (EKT) 2007-05-10 NTKR 1 Nationell terminologi- och klassifikationsresurs

Läs mer

Framtida klassifikationer - status för utvecklingen av ICD-11

Framtida klassifikationer - status för utvecklingen av ICD-11 Framtida klassifikationer - status för utvecklingen av ICD-11 Kristina Bränd Persson 2013-10-20 Innehåll Status för WHO:s arbete och tidplan WHO:s arbetssätt Ny arkitektur för ICD-11 Aktuella frågeställningar

Läs mer

StandIN projektet. Hilkka Linnarsson, projektledare Håkan Nordgren, medicinsk rådgivare

StandIN projektet. Hilkka Linnarsson, projektledare Håkan Nordgren, medicinsk rådgivare StandIN projektet Hilkka Linnarsson, projektledare Håkan Nordgren, medicinsk rådgivare StandIN Syfte och mål Bakgrund Projektbeskrivning Projektleverans Slutsatser StandIN Syfte Att förstärka Sveriges

Läs mer

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Varför ISO/IEC 27005 Information Security Management?? Riskanalys och riskhantering är centrala aktiviteter

Läs mer

Nätverksgruppen kring EU-projekt som berör frågorna som gäller digitalisering, tillgängliggörande och bevarande av digitalt kulturarvsmaterial

Nätverksgruppen kring EU-projekt som berör frågorna som gäller digitalisering, tillgängliggörande och bevarande av digitalt kulturarvsmaterial Nätverksgruppen kring EU-projekt som berör frågorna som gäller digitalisering, tillgängliggörande och bevarande av digitalt kulturarvsmaterial Sanja Halling Digisam Samordningssekretariatet för digitalisering,

Läs mer

Internationella standarder inom rengöring, desinfektion och sterilisering

Internationella standarder inom rengöring, desinfektion och sterilisering Internationella standarder inom rengöring, desinfektion och sterilisering (Tuula Cammersand) Sarah Sim, projektledare SIS, MSc, PhD SIS i Sverige 2017 Ideell förening, ägs av medlemmar företag, myndigheter,

Läs mer

Process för terminologiarbete

Process för terminologiarbete Ledningssystem Rutin 2014-02-03 1(6) Avdelning R Regler och behörighet Upprättad av Emma Leeb-Lundberg Gäller från och med 2011-11-10 Process för terminologiarbete Typ av process Process för terminologiarbetet

Läs mer

ISO Guidance on Sustainable Procurement

ISO Guidance on Sustainable Procurement ISO 20400 Guidance on Sustainable Procurement (prel. Vägledning för hållbar upphandling ) Bakgrund, översikt och framtid Staffan Söderberg - frivillig oberoende ordförande i intressentgruppen som tar fram

Läs mer

Nytta med arketyper i journalsystem

Nytta med arketyper i journalsystem Nytta med arketyper i journalsystem Nationell Termkonferens 2009-09-24 Maria Areblad -1-2009-09-25 Arketyper - språk och kommunikation Vad är Arketyper Hur är de tänkta att användas Är arketyper till någon

Läs mer

Föredrag för Nätverk Uppdrag Hälsa 25 oktober 2007. Anders Anell anders.anell@fek.lu.se

Föredrag för Nätverk Uppdrag Hälsa 25 oktober 2007. Anders Anell anders.anell@fek.lu.se Föredrag för Nätverk Uppdrag Hälsa 25 oktober 2007 Anders Anell anders.anell@fek.lu.se Läkarbesöken i Sverige fördelas inte efter behov Fig. 5: Horizontal inequity (HI) indices for the annual mean number

Läs mer

Relevanta standarder som inte avser teknisk interoperabilitet

Relevanta standarder som inte avser teknisk interoperabilitet Relevanta standarder som inte avser teknisk interoperabilitet Bilaga till Slutrapport StandIN fas 1 Version:1.0 Datum: 2016-05-10 Betecknin Beskrivnin Relevans CiMI Clinical Information Modeling Initiative

Läs mer

TK 461 Energiledning Energy Management systems

TK 461 Energiledning Energy Management systems TK 461 Energiledning Energy Management systems ELFORSK Workshop inom elbranschens standardiseringsprogram inom SIS Tid: 2011-11-09 kl 10 16 Plats: Norra Latin, Drottninggatan 71b, Stockholm Tore Åhlström,

Läs mer

Informationsspecifikation för levnadsvanor. Tobakskonsumtion, alkoholkonsumtion, fysisk aktivitet och matvanor

Informationsspecifikation för levnadsvanor. Tobakskonsumtion, alkoholkonsumtion, fysisk aktivitet och matvanor Informationsspecifikation för levnadsvanor Tobakskonsumtion, alkoholkonsumtion, fysisk aktivitet och matvanor Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge

Läs mer

ISO 19100-serien världsstandarder för Geografisk Information

ISO 19100-serien världsstandarder för Geografisk Information 2003-08-18 1 (6) Handläggare Handled by Jörgen Wyke, 08-555 520 24 SIS/TK 323 N 1238 ISO 19100-serien världsstandarder för Geografisk Information Innehåll: BAKGRUND...1 MÅL...1 MER INFORMATION...1 ARBETSPROGRAM...1

Läs mer

Nationell Informationsstruktur 2015:1. Bilaga 7: Arkitektur och metodbeskrivning

Nationell Informationsstruktur 2015:1. Bilaga 7: Arkitektur och metodbeskrivning Nationell Informationsstruktur 2015:1 Bilaga 7: Arkitektur och metodbeskrivning Innehåll Nationell informationsstruktur arkitektur och metod... 3 Standarder inom informatik... 3 NI relaterat till ISO 42010...

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2011-03-02 Projektspecifikation Projekt: Läkemedel projektnummer 2265 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Eva Almén-Åström Datum: 100209 Godkänd

Läs mer

Säkerhetskommunikation och transparens

Säkerhetskommunikation och transparens Säkerhetskommunikation och transparens Farmakovigilansdagarna 2012 Jane Ahlqvist Rastad 1 Dagens presentation Webbportaler hur långt har vi kommit? European web portal Medlemsländernas web portaler "EU

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

Reserapport ISO/TC121

Reserapport ISO/TC121 Reserapport ISO/TC121 Plenarmötet Totalt var ca 130 personer med på plenarmötet och de följande subkommittéerna. Som vanligt redovisades arbetet i andra kommittéer. Det är viktigt att vi bevakar Small

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-ISO/IEC 27001:2014

SVENSK STANDARD SS-ISO/IEC 27001:2014 SVENSK STANDARD SS-ISO/IEC 27001:2014 Fastställd/Approved: 2014-02-26 Publicerad/Published: 2014-02-27 Utgåva/Edition: 2 Språk/Language: svenska/swedish; engelska/english ICS: 01.140.30; 04.050; 33.040.40;

Läs mer

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord Revidering av ISO 9001 Förändringar i ny version av ISO 9001 Det är inte bara ISO 9001 (kraven) som är under översyn utan även ISO 9000 som omfattar Concepts and Terminology. Viktigt att notera är att

Läs mer

Inger Wejerfelt. Regional informationsstrukturansvarig, VGR. Projektledare TIS Tillämpad Informationsstruktur, Carelink

Inger Wejerfelt. Regional informationsstrukturansvarig, VGR. Projektledare TIS Tillämpad Informationsstruktur, Carelink Inger Wejerfelt Regional informationsstrukturansvarig, VGR Projektledare TIS Tillämpad Informationsstruktur, Carelink e-post inger.wejerfelt@vgregion.se TIS Tillämpad InformationsStruktur TIS - ett uppdrag

Läs mer

Hur ser nästa version av den nationella informationsstrukturen ut?

Hur ser nästa version av den nationella informationsstrukturen ut? Hur ser nästa version av den nationella informationsstrukturen ut? Hur ser nästa version av den nationella informationsstrukturen ut? E-hälsodagen 2014 Niklas Eklöf och Ingela Strandh Informationsstruktur

Läs mer

Klassifikationer och hkodverk

Klassifikationer och hkodverk 2009-03-1 Standardvårdplaner Snomed CT Leg sjuksköterska Fil mag i omvårdnad Studerar Master i Hälso o sjukvårdsinformatik Universitetet Aalborg Projektledare för standardvårdplansgruppen Universitetssjukhuset

Läs mer

Medicinsk Informatik VT 2005

Medicinsk Informatik VT 2005 Medicinsk Informatik VT 2005 Introduktion till Medicinsk Informatik Informationsteknologi Teknikgrad Information technology Datavetenskap Computer science Systemvetenskap System analysis and design Informatik

Läs mer

Delegationernas sammantagna bedömning är att resan till USA uppfyllde syftet.

Delegationernas sammantagna bedömning är att resan till USA uppfyllde syftet. Stockholm 2016-10-20 Dnr 1987 2015/16 Socialutskottet beslutade den 22 mars 2016 att hösten 2016 genomföra en resa till sydvästra USA med syftet att studera framför allt hälso- och sjukvård, socialtjänst,

Läs mer

Arkitektur och metodbeskrivning. Nationell informationsstruktur

Arkitektur och metodbeskrivning. Nationell informationsstruktur Arkitektur och metodbeskrivning Nationell informationsstruktur Nationell informationsstruktur arkitektur och metodbeskrivning Nationell informationsstruktur (NI) ska bestå av sammanhängande modeller, vilket

Läs mer

Medicinsk Informatik VT 2006

Medicinsk Informatik VT 2006 Informatik VT 2006 dokumentation och journalhantering Användningsområden Kliniska informationssystem bild- och signalbehandling Modellering och simulation Kunskapsrepresentation och beslutsstöd statistik

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-ISO

SVENSK STANDARD SS-ISO Provläsningsexemplar / Preview SVENSK STANDARD SS-ISO 13567-1 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Byggstandardiseringen, BST 1999-10-22 1 1 (1+5+5) Copyright SIS. Reproduction in any form without

Läs mer

Standardramverk för välfärdsteknologi och medicinsk teknik för att underlätta verksamhetsutveckling och Innovation

Standardramverk för välfärdsteknologi och medicinsk teknik för att underlätta verksamhetsutveckling och Innovation Standardramverk för välfärdsteknologi och medicinsk teknik för att underlätta verksamhetsutveckling och Innovation (IHE & Continua) Mikael Johansson, IT-strateg, inera mikael.johansson@inera.se 0706-987425

Läs mer

Spectrum möte 11-12.2.2013, Sturegatan 2a, Helsingfors. Varför har ert land valt att översätta en viss del av Spectrum?

Spectrum möte 11-12.2.2013, Sturegatan 2a, Helsingfors. Varför har ert land valt att översätta en viss del av Spectrum? Spectrum möte 11-12.2.2013, Sturegatan 2a, Helsingfors Allmänna tankar och diskussioner Varför har ert land valt att översätta en viss del av Spectrum? Finland Översätter Appendix 1 - Detta vad Finlands

Läs mer

Vägledning för innovativ applikations- och tjänsteutveckling

Vägledning för innovativ applikations- och tjänsteutveckling Vägledning för innovativ applikations- och tjänsteutveckling Version 2.0 2014-04-15 ARK_0022 Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Målgrupper... 3 Avgränsning... 3 Vägledningens mallar... 3 Informationsspecifikation...

Läs mer

Swedish Standards Institute

Swedish Standards Institute Swedish Standards Institute Utbildning i leksakers säkerhet 15 maj SIS/TK 392 Leksaker Bodil Möller Standardiseringens organisation Globalt IEC ISO ITU Europeiskt CENELEC CEN ETSI Svenskt SEK SIS ITS ISO

Läs mer

2014-2015 Alla rättigheter till materialet reserverade Easec

2014-2015 Alla rättigheter till materialet reserverade Easec 1 2 Innehåll Introduktion... 4 Standarder... 5 Översikt: Standarder... 6 1058.1-1987 IEEE Standard för Software Project Management Plans... 7 Ingående dokument... 8 Syfte och struktur... 9 ITIL... 10 ITIL

Läs mer

Framtidens hälso- och sjukvård Om trender, digitalisering, egenansvar och nya interaktionsprinciper

Framtidens hälso- och sjukvård Om trender, digitalisering, egenansvar och nya interaktionsprinciper Framtidens hälso- och sjukvård Om trender, digitalisering, egenansvar och nya interaktionsprinciper Mats Olsson Director Health & Healthcare Kairos Future mats.olsson@kairosfuture.com Framtidens patient:

Läs mer

Närståendes uppfattade delaktighet vid vårdplanering för personer som insjuknat i stroke

Närståendes uppfattade delaktighet vid vårdplanering för personer som insjuknat i stroke Närståendes uppfattade delaktighet vid vårdplanering för personer som insjuknat i stroke Percieved Participation in Discharge Planning and Health Related Quality of Life after Stroke Ann-Helene Almborg,

Läs mer

Verksamhetsplan för SIS/TK 349 Sterilisering av medicintekniska produkter

Verksamhetsplan för SIS/TK 349 Sterilisering av medicintekniska produkter VERKSAMHETSPLAN 1(7) 2008-11-26 Handläggare, tfn Tuula Cammersand, 08-555 520 59 E-post tuula.cammersand@sis.se Verksamhetsplan för SIS/TK 349 Sterilisering av medicintekniska produkter 1 Bakgrund 3 2

Läs mer

Vad Va? d Hur? Exempel Ex Om SIS Januari 2011

Vad Va? d Hur? Exempel Ex Om SIS Januari 2011 Vad? Hur? Exempel Om SIS Januari 2011 Vad är SIS och standardisering? Det är inte pengar som får världen att fungera. Det är standarder. 2011-01-24 5 SIS tre produktområden En kund till SIS kan: påverka

Läs mer

Exempel på vad Lantmäteriet gör gällande standarder, standardisering och specifikationer:

Exempel på vad Lantmäteriet gör gällande standarder, standardisering och specifikationer: Exempel på vad Lantmäteriet gör gällande standarder, standardisering och specifikationer: SIS/TK 323 Geodata TK 323 Geodata är ett projektområde inom Swedish Standards Institute (SIS) för standardisering

Läs mer

Vad är SIS och standardisering?

Vad är SIS och standardisering? Vad är SIS och standardisering? Det är inte pengar som får världen att fungera. Det är standarder. 2008-07-31 4 Fjärrkommunikation med debiteringsmätare Projektet innebär i huvudsak svensk medverkan i

Läs mer

Arkitektur för ansökan/anmälan (utkast)

Arkitektur för ansökan/anmälan (utkast) PROJEKT SERVERAT Arkitektur för ansökan/anmälan (utkast) ANGE UNDERRUBRIK Innehåll Marcos rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Mellanrubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Arkitektur för

Läs mer

Ledningssystem för tillgångar (Asset Management) SS-ISO 55000, 55001 och 55002

Ledningssystem för tillgångar (Asset Management) SS-ISO 55000, 55001 och 55002 Ledningssystem för tillgångar (Asset Management) SS-ISO 55000, 55001 och 55002 Sven Jansson Programområdesansvarig Överföring & Distribution Elforsk AB 101 53 Stockholm Tel 08-677 27 32 Mobil 0706-99 27

Läs mer

ISO Sustainable Procurement Guidance

ISO Sustainable Procurement Guidance ISO 20400 Sustainable Procurement Guidance (prel. Vägledning för hållbar upphandling ) staffan.soderberg@amap.se Ordförande ISO 20400 Hållbar Upphandling Standarder är verktyg för prestanda Organisationens

Läs mer

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg EUROPARÅDSGUIDEN Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala Europarådet Europarådet grundades 1949 47 länder och ett antal observatörer 820 millioner innevånare 28 medlemsländer

Läs mer

Vårdval i primärvården

Vårdval i primärvården Vårdval i primärvården Modeller och utvecklingsbehov 1 Anders Anell Institutet för Ekonomisk Forskning, Ekonomihögskolan, Lunds Universitet 1 Rapport kan beställas på www.kefu.se Vårdval i primärvården

Läs mer

Svenska IHP-kommittén

Svenska IHP-kommittén Svenska IHP-kommittén Programförklaring IHP står för International Hydrological Programme och är UNESCO:s (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organisation) program för vetenskapligt regeringssamarbete

Läs mer

Introduktion till tjänsteutbud inom förbättringskunskapsområdet

Introduktion till tjänsteutbud inom förbättringskunskapsområdet Introduktion till tjänsteutbud inom förbättringskunskapsområdet Välkommen att höra av dig till oss på Kvalitetsutveckling. Vi fungerar som stöd för dig/er i förbättringsarbetet! Förbättringskunskap Förbättringskunskap

Läs mer

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län April 2013 Inledning Vilgotgruppen beslutade i mars 2012 att anta Aktivitetsplan

Läs mer

enursing Open Arena 21:e nov 2016 WP5 Teknik & Interoperabilitet

enursing Open Arena 21:e nov 2016 WP5 Teknik & Interoperabilitet enursing Open Arena 21:e nov 2016 WP5 Teknik & Interoperabilitet Syfte Få en inblick i några viktiga standarder och metoder som används av parterna Diskutera hur olika system skulle kunna kopplas samman

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

Regional Informatik Västra Götalandsregionen Termkonferensen, 28 September 2010

Regional Informatik Västra Götalandsregionen Termkonferensen, 28 September 2010 Regional Informatik Västra Götalandsregionen Termkonferensen, 28 September 2010 Tomas Rasmusson IT-strateg / Informationsstrukturansvarig VGR tomas.rasmusson@vgregion.se Informationsstruktur.vgr@vgregion.se

Läs mer

Vägledning för införande av ISO 9001:2015

Vägledning för införande av ISO 9001:2015 Vägledning för införande av ISO 9001:2015 INNEHÅLL 1.0 ORIENTERING 2.0 BAKGRUND TILL REVIDERINGSPROCESSEN FÖR ISO 9001:2015 3.0 ANVÄNDARGRUPPER 4.0 VÄGLEDNING FÖR INFÖRANDE 4.1 GENERELL VÄGLEDNING 4.2

Läs mer

Ordinärt boende, samarbete mellan läkare och kommunala sjuksköterskor, blankett

Ordinärt boende, samarbete mellan läkare och kommunala sjuksköterskor, blankett ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2017-05-10 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Primärvård, Hälsa och habilitering Fastställt

Läs mer

intk)1 4 21414...ne.,nek Se till att överenskommelsen om samverkan tillämpas i alla delar av verksamheten

intk)1 4 21414...ne.,nek Se till att överenskommelsen om samverkan tillämpas i alla delar av verksamheten ESLÖVS KOMMUN intk)1 4 21414...ne.,Nek SKANE SKANE Primärvården i Eslöv Psykiatri Skåne Båda huvudmännen har vidta it föl'ande åt ärder Se till att överenskommelsen om samverkan tillämpas i alla delar

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14155:2011/AC:2011

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14155:2011/AC:2011 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14155:2011/AC:2011 Fastställd/Approved: 2011-09-01 Publicerad/Published: 2011-09-14 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 11.100.20 Klinisk prövning av medicintekniska

Läs mer

Introduktionskurs 404. Bakgrund och syften med ICF* Den biopsykosociala arbetsmodellen. Klassifikation, kodning och bedömning

Introduktionskurs 404. Bakgrund och syften med ICF* Den biopsykosociala arbetsmodellen. Klassifikation, kodning och bedömning ICF- FRÅN GRUNDEN Introduktionskurs 404 Bakgrund och syften med ICF* Den biopsykosociala arbetsmodellen Klassifikation, kodning och bedömning Praktisk tillämpning baserad på patientfall: Genomförande-,

Läs mer

Kvalitet i den svenska översättningen av Snomed CT

Kvalitet i den svenska översättningen av Snomed CT Nationellt fackspråk för vård och omsorg Kvalitet i den svenska översättningen av Snomed CT Karin Ahlzén Termkonferensen 2009 Nationell IT-strategi - Insatsområde informationsstruktur Terminologi Nationellt

Läs mer

Sammafattning av uppföljningsrapporter delprojekten 4 november

Sammafattning av uppföljningsrapporter delprojekten 4 november 1 (5) Sammafattning av uppföljningsrapporter delprojekten 4 november 1. Statusläge - upphandling av bibliotekssytem försenad pga arbete förfrågningsunderlaget, annonsering bestämd till den 14 november.

Läs mer

Checklista: Beständiga identifierare

Checklista: Beständiga identifierare Checklista: Beständiga identifierare Beständiga identifierare (persistent identifiers/pid:ar) är unika kodsträngar 1 kopplade till olika poster. De är en förutsättning för att man ska kunna skapa länkar

Läs mer

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård Ny lag om Samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård Prop.2016/17:106 Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018 för den somatiska vården och 1 januari 2019 för den psykiatriska

Läs mer

2011-10-04 Håkan Nordgren Stockholm

2011-10-04 Håkan Nordgren Stockholm 2011-10-04 Håkan Nordgren Stockholm ehealth strategies, plans and results in Sweden 2011-09-27 Håkan Nordgren Stockholm www.cehis.se Three main issues for a future Health Care See the patient as an actor

Läs mer

Nationell informationsstruktur 2016:1. Bilaga 7: Arkitektur och metodbeskrivning

Nationell informationsstruktur 2016:1. Bilaga 7: Arkitektur och metodbeskrivning Nationell informationsstruktur 2016:1 Bilaga 7: Arkitektur och metodbeskrivning Nationell informationsstruktur arkitektur och metodbeskrivning Nationell informationsstruktur (NI) ska bestå av sammanhängande

Läs mer

Anvisning och mall för namnsättning av tjänstedomän för tjänstekontrakt

Anvisning och mall för namnsättning av tjänstedomän för tjänstekontrakt Anvisning och mall för namnsättning av för Sid 1/11 Innehållsförteckning Utgåvehistorik för dokumentet... 3 Framtagning processen av namnstruktur... 4 Domännamnsättning - anvisning... 5 Kategori nivå 1...

Läs mer

Nationella resurser för gemensam informationsstruktur och terminologi. Center för ehälsa i samverkan Socialstyrelsen

Nationella resurser för gemensam informationsstruktur och terminologi. Center för ehälsa i samverkan Socialstyrelsen Nationella resurser för gemensam informationsstruktur och terminologi Center för ehälsa i samverkan Socialstyrelsen Nationellt fackspråk Vård och omsorg Snomed CT Klassifikationer och kodverk Termbanken

Läs mer