Bär- och fruktprodukters sammansättning och förpackningspåskrifter instruktion till tillsynsutövare och företagare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bär- och fruktprodukters sammansättning och förpackningspåskrifter instruktion till tillsynsutövare och företagare"

Transkript

1 Föredragande Tytti Itkonen Sida/sidor 1 / 8 Bär- och fruktprodukters sammansättning och förpackningspåskrifter instruktion till tillsynsutövare Del 2: Juice, nektar och saft Handels- och industriministeriets förordning om fruktjuice och vissa liknande produkter (473/2003) har givits med stöd av rådets direktiv (2001/112/EG) om fruktjuice och vissa liknande produkter avsedda som livsmedel.. Den enbart nationella förordningen om saft och vissa liknande produkter (943/2004) som kompletterar denna gäller till exempel saft och juice framställd av grönsaker. Nedan kallas dessa tillsammans saftförordningarna. Förordningarna om förpackningspåskrifter och tillsatsämnen har likaså förnyats (handels- och industriministeriets förordningar 1084/2004 och 116/2005). Denna instruktion är inte fullständig och kraven som gäller olika produkter skall därför i sin helhet läsas ur författningarna och tillsatsämnenas bruksändamål och bruksmängder skall alltid kontrolleras ur de författningar som gäller dem. I bestämmelserna om förpackningspåskrifter och tillsatsämnen har till exempel kunnat komma förändringar efter att instruktionen skrevs. Förordningarna och paragraferna har antecknats i instruktionen i avsikt att underlätta kontrollen. Vissa bär- och fruktprodukters benämningar och sammansättning har bestämts i författningarna, sådana är juice och nektar jämte koncentrerad juice och juice i pulverform (förordning 473/2003), naturjuice och saft (förordning 943/2004). På sådana produkter som avses i förordningarna skall användas de benämningar som nämnts i författningarna och dessa benämningar får inte användas på andra produkter. Det är möjligt att framställa också andra flytande bär- och fruktprodukter som inte omfattas av dessa författningar. De skall ges en sådan benämning som beskriver livsmedlet i fråga och som inte vilseleder konsumenten. På dessa produkter tillämpas inte bestämmelserna i saftförordningarna, utan endast de allmänna livsmedelsbestämmelserna. Med frukt avses nedan enligt saftförordningarna samtliga frukter och bär. I förordning 943/2004 tillåts framställning av fruktjuice, naturjuice och saft även av grönsaker såsom tomat och morot. I Definitioner och krav på sammansättningen 1. Juice Juice framställd av frukt med mekaniska metoder utan tillsats av vatten eller andra tillverkningsämnen kan sötas med socker (högst150 g/liter juice), päron- och druvjuice undantagna kan också framställas av grönsaker

2 Föredragande Tytti Itkonen Sida/sidor 2 / 8 Obs. Bärsaft framställd genom ångning är inte juice, eftersom ångningen ger saften en växlande tillsats av vatten. Den färskpressade juicen har pressats nära skördetidpunkten och den nypressade juicen har pressats nära konsumtionstidpunkten. Juice från koncentrat framställd av koncentrat så att samma mängd vatten som utvanns vid koncentreringen tillförs kan också framställas av grönsaker Koncentrerad fruktjuice en specifik andel vatten har avlägsnats; minst 50 %, om avsedd för direkt konsumtion härstammar från en eller flera sorters frukt Naturjuice juice framställd av frukt eller grönsaker har inte värmebehandlats Framställningsmetoderna är till exempel pressning och centrifugering. Pastöriserad juice är inte naturjuice. Tillåtna tillsatsämnen och bearbetningsmetoder för juice Tillåtna ämnen och bearbetningsmetoder vid framställning av juice och koncentrerad juice framgår av bilaga 2 och 3 till förordning 473/2003. På grönsaksjuice tillämpas samma krav som på fruktjuice, och salt och kryddor är till exempel inte tillåtna ämnen (943/ ). Tillsatsämnen Tillsatsämnen får användas i juice endast i mycket begränsad utsträckning (752/2007 bilaga 1b, 2 och 4) och högsta tillåtna mängder har fastställts för dem - i all slags juice får användas askorbinsyra (E 300), citronsyra (E 330) och koldioxid (E 290), - i ananasjuice även äppelsyra (E 296), pektin (E 440) och dimethylpolysiloxan (E 900), - i passionsfruktsjuice pektin (E 440) och - i druvjuice kalciumkarbonat (E 170) och kaliumtartrater (E 336). I viss slags juice avsedd för serveringsapparatur i storhushåll och i lime- och citronjuice även svaveldioxid (E 220, 752/2007 bilaga 3 B) som konserveringsmedel. Övriga ämnen Aromer, fruktkött och celler från juice som avskiljts under framställningsprocessen får återställas till samma juice och de behöver inte nämnas i förteckningen över beståndsdelar (473/2003 bilaga 1 och 1084/ mom.). I fruktjuice som erhålls från koncentrat får de aromer, fruktkött och celler som återställs även komma från fruktjuice av samma slag. De ämnen som tillsatts på detta sätt skall anges i förteckningen över beståndsdelar (473/ mom. och bilaga 1).

3 Föredragande Tytti Itkonen Sida/sidor 3 / 8 I juice och koncentrerad juice är det tillåtet att reglera den sura smaken genom att tillsätta citronjuice upp till 3 gram per liter uttryckt som vattenfri citronsyra. Citronsyran anges i förteckningen över beståndsdelar, men det påverkar inte juicens benämning (473/ mom. och bilaga 3). I juice och koncentrerad juice är det tillåtet att tillsätta socker högst 15 gram per liter, dock inte i päronjuice och druvjuice. I samma juice får inte tillsättas såväl socker som syra eller citronsyra (473/2003 bilaga 3). 2. Nektar fruktjuice, fruktjuice från koncentrat eller koncentrerad fruktjuice och/eller fruktpuré och vatten jämte socker och/eller honung frukthalten fastställd, varierar % socker och/eller honung högst 20 % av vikten sockret kan delvis eller helt ersättas med sötningsmedel av vissa frukter med låg syrahalt kan framställas nektar även utan socker eller sötningsmedel (bilaga 4 avsnitt II och III jämte aprikos) drickbar i naturligt tillstånd Exempel på minimimängden juice eller puré i nektar (en komplett förteckning i bilaga 4 till förordning 473/2003): Juice- och/eller puréhalt uttryckt i volymprocent av den färdiga produkten Apelsiner, äpplen, päron, fläderbär 50 % Körsbär, jordgubbar, blåbär, hallon 40 % Sura körsbär 35 % Tranbär, krusbär, plommon, slån, rönnbär 30 % Vinbär, havtorn, övriga sura bär 25 % Tillåtna ingredienser och tillsatsämnen i nektar De ämnen och bearbetningsmetoder som är tillåtna för nektar framgår av bilaga 2 och 3 till förordning 473/2003 och mängderna fruktjuice av bilaga 4. I nektar är det tillåtet att reglera den sura smaken genom att tillsätta citronjuice upp till 3 gram per liter juice uttryckt som vattenfri citronsyra. Citronjuicen anges i förteckningen över beståndsdelar, men det påverkar inte nektarns benämning (473/ mom. och bilaga 3). Sötningsmedel Tillåtna sötningsmedel i nektar är acesulfam K (E 950), aspartam (E 951), cyklamater (E 952), sackarin (E 954), sukralos (E 955), neohesperidin DC (E 959) och salt av aspartam och acesulfam (E 962) (punkterna drycker som har framställts av fruktsafter i förordningen om sötningsmedel; med fruktsaft avses i förordningen fruktjuice). För sötningsmedlen har fastsällts högsta tillåtna mängder (117/2005). Övriga tillsatsämnen I nektar får tillsatsämnen användas endast i mycket begränsad utsträckning (752/2007 bilaga 2): I all slags nektar får användas mjölksyra (E 270), askorbinsyra (E 300), citronsyra (E 330), pektin (E 440) och koldioxid (E 290). Maximimängden är begränsad med undantag för askorbinsyra och koldioxid.

4 Föredragande Tytti Itkonen Sida/sidor 4 / 8 3. Saft frukt- och grönsaksjuice och vatten jämte socker och sötningsmedel juicehalten minst 35 % som outspädd drickbar eller utspädbar som sådan motsvarar inte definitionen på nektar Tillåtna ämnen i saft I saft får också andra tillverkningsämnen användas. En produkt som motsvarar definitionen på nektar får inte kallas saft (473/ mom. och 943/ mom.). Färgämnen De färgämnen som nämnts i bilaga V till beslut 1756/1995. I traditionella bärsafter får färgämnen ändå inte användas (Europaparlamentets och rådets beslut 292/97/EG). Sötningsmedel Tillåtna sötningsmedel i nektar är acesulfam K (E 950), aspartam (E 951), cyklamater (E 952), sackarin (E 954), sukralos (E 955), neohesperidin DC (E 959) och salt av aspartam och acesulfam (E 962) (punkterna drycker som har framställts av fruktsafter i förordningen om sötningsmedel; med fruktsaft avses i förordningen fruktjuice). För sötningsmedlen har fastsällts maximimängder (117/2005). Övriga tillsatsämnen I saft får användas alla de tillsatsämnen som nämnts i bilaga 1 b till Handels- och industriministeriets förordning 752/2007. Av de konserveringsmedel som nämnts i bilaga 3 A får användas sorbinsyra (E ) 500 mg/l och bensoesyra (E ) 200 mg/l. (saft och sötad saft) Av de tillsatsämnen som nämnts i bilaga 4 får användas dimethylpolysiloxan (E 900). 4. Övriga flytande bär- och fruktprodukter En produkt som till sin sammansättning inte motsvarar bestämmelserna om juice, nektar eller saft kan till exempel vara saftdryck, saftdryckskoncentrat, dryckkoncentrat, bärprodukt eller bärsaftsprodukt. Produkterna kan vara drickbara som sådana eller efter utspädning. Juicehalten i sådana produkter anges på det sätt som bestämts i 28 och 30 i förordningen om förpackningspåskrifter (1084/2004) och alla påskrifter skall följa de allmänna bestämmelserna om påskrifter. Halten juice och socker i sådana produkter är inte begränsad. Till denna kategori hör till exempel en saftprodukt som sötats med mer socker än vad som är tillåtet i sötad juice och som sålunda inte får kallas juice. I övriga saftprodukter får användas samma färgämnen, sötningsmedel och övriga tillsatsämnen som i saft.

5 Föredragande Tytti Itkonen Sida/sidor 5 / 8 II Påskrifter på förpackningarna De allmänna kraven på påskrifterna på förpackningar till juice, nektar och saft framgår av förordningen om förpackningspåskrifter (1084/2004). Utöver dem finns i saftförordningarna vissa särskilda påskriftskrav, som presenteras nedan. Alla förpackningar till livsmedel som förpackats i förväg och som är avsedda för försäljning till konsumenter och storhushåll skall förses med påskrifter. Förpackningarna förses med likadana påskrifter oberoende av om de saluhålls i en butik, i en butiksbil, på en mässa, på ett torg eller på en s.k. direktförsäljningsgård. I förordningen om förpackningspåskrifter finns vissa lättnader till det allmänna påskriftskravet. Det är skäl att observera att lättnaderna inte gäller de särskilda påskrifter, som upptas i saftförordningarna och som alltid skall finnas på förpackningarna. I denna instruktion behandlas de allmänna påskrifterna endast i all korthet; detaljerade anvisningar om påskrifterna finns i Livsmedelssäkerhetsverkets Handbok om påskrifter på förpackningar. Påskrifterna på förpackningen skall vara hållbara, gjorda med tillräckligt tydligt teckensnitt och tillräckligt stor teckengrad så att de är lätta att få syn på, läsa och förstå. Orden får inte enrådigt förkortas. Påskrifterna får inte täckas över, skymmas eller avbrytas av något annat i skriftlig eller bildlig form. Påskrifterna får inte vilseleda konsumenten till exempel i fråga om framställningsmetoden. Inte heller bilderna på förpackningen får vara vilseledande och föreställa sådana frukter eller bär, som produkten inte innehåller. Påskrifterna skall göras på finska och svenska. På livsmedel som har tillverkats i Finland och som säljs endast i enspråkiga kommuner får ändå enspråkiga påskrifter användas. 1. Livsmedlets benämning (beteckning) Benämningen kan vara den benämning som förbehållits livsmedlet eller den benämning som blivit vedertagen eller en benämning som beskriver livsmedlet. Ett varumärke eller handelsnamn kan inte ersätta livsmedlets benämning. De benämningar som föreskrivs i författningarna skall användas på sådana produkter som avses i dessa författningar. En produkt som inte motsvarar bestämmelserna om sådana produkter får inte kallas juice, nektar, saft etc. I allmänhet skall benämningen bestås av namnen på de bär eller frukter som använts i produkten i fallande storleksordning enligt vikten. I sådana fall då tre eller fler fruktsorter använts, kan denna benämning ersättas med antalet fruktsorter som använts eller med någon annan lämplig benämning, såsom blandsaft (473/ mom. och 943/ mom.). Särskilda obligatoriska påskrifter i anslutning till livsmedlets benämning Sötad juice påskriften sötad eller med tillsats av socker mängden tillsatt socker uttryckt i gram per liter (473/ mom.) Obs. I benämningen på sötad saft krävs inte orden sockrad eller sötad.

6 Föredragande Tytti Itkonen Sida/sidor 6 / 8 Nektar, saft eller annan produkt som sötats med sötningsmedel sötningsmedlets namn skall anges, t.ex. innehåller sötningsmedel eller sötad med (1084/ ). Juice från koncentrat, sötad juice och nektar texten: Framställd av koncentrat eller delvis framställd av koncentrat (473/ mom. och 943/ mom.). Nektar mängden juice eller puré skall anges: Fruktinnehåll minst. % (473/ mom.). 2. Förteckningen över beståndsdelar I förteckningen över beståndsdelar anges samtliga ämnen som använts i produkten som en enda helhet, i fallande storleksordning enligt vikten under rubriken: beståndsdelar eller ämnesdelar eller ingredienser eller tillverknings- och tillsatsämnen (1084/ ). Mängden av en beståndsdel som framhävs till exempel i benämningen skall anges (28 ). Tillsatsämnena anges med hjälp av det gruppnamn som anger för vilket ändamål ämnet används och tillsatsämnets eget namn eller nummerkod (1084/ och bilaga 2). En beståndsdel som orsakar överkänslighet och som använts som bärare för ett tillsatsämne skall också anges (1084/ och bilaga 3, ändrad genom 1224/2007). Saft Juicehalten i procent skall anges invid benämningen eller vid påskriften juice i förteckningen över beståndsdelar (943/ mom. och 1084/ ). En utspädningsanvisning skall vid behov finnas på förpackningen till saft, om saften är avsedd att användas utspädd. På förpackningen till en saft som skall användas utspädd skall också finnas ordet koncentrat (943/ mom.). 3. Mängden innehåll anges enligt förpackningstidpunkten i sådana viktenheter som allmänt används i Finland, g och kg (1084/ ). 4. Hållbarhetstiden skall tillverkaren själv räkna ut så, att livsmedlet är användbart ännu efter bäst före -dateringen. Om dateringen har formen dag, månad och år, skall de stå i just denna ordningsföljd, månad och år likaså i just denna ordningsföljd (1084/ ). 5. Livsmedelspartiets kod skall i allmänhet anges på förpackningen. Framför koden skall fogas bokstaven L, om koden inte annars klart kan skiljas från de övriga påskrifterna. Datummärkningen ersätter ofta denna kod (1084/ ). 6. Tillverkarens, förpackarens eller säljarens namn och adress skall anges på förpackningen. Med adressen avses en sådan postadress, med vilken post till företaget kommer fram. Ett telefonnummer eller en webbadress räcker inte som adress. Om produkten sötats med aspartam, skall förpackningen förses med en extra påskrift (1084/ ).

7 Föredragande Tytti Itkonen Sida/sidor 7 / 8 Vid behov skall förpackningen också förses med t.ex. en förvaringsanvisning, information om alkoholhalten och information om ursprungslandet. III Övrigt att beakta I juice, koncentrerad juice, nektar, saft och andra liknande produkter kan tillsättas vitaminer, mineralämnen samt vissa andra ämnen (förordning 1925/2006/EG). Företagaren skall lämna en anmälan till Livsmedelssäkerhetsverket Evira om utsläppande på marknaden av ett livsmedel som berikats med vitaminer och/eller mineralämnen (anvisningar finns på Eviras webbsidor). Angivandet av näringsvärdet är i allmänhet frivilligt. Det blir obligatoriskt, om ett näringspåstående framförs på förpackningen (1924/2006/EG). Det kan till exempel vara en hänvisning till vitaminer eller mineralämnen som ett livsmedel innehåller eller till att en produkt är lätt eller en hänvisning till mängden socker. Det obligatoriska angivandet av mängden tillsatts socker i sötad juice är inget näringspåstående. Näringsvärdet hos övrig saft, nektar och andra produkter skall anges, om mängden tillsatt socker anges, vilket betraktas som ett näringspåstående. Angivandet av näringsvärdet är också obligatorisk i berikade produkter. Till ekologisk produktion får vid försäljning och marknadsföring av livsmedel hänvisas endast, om livsmedlen till sitt produktionssätt och sin sammansättning uppfyller kraven på sådana livsmedel. På förpackningarna till konventionella livsmedel får inte finnas någon hänvisning till ekologisk produktion till exempel i tillverkarens namn. Tillverkare av ekologiskt producerade livsmedel skall omfattas av ett sådant kontrollsystem som avses i EU-förordningen. Av tillverkarna förutsätts en anmälan till Livsmedelssäkerhetsverket (Rådets förordning 2092/1991). Mera information finns på Eviras webbsidor (Rådets förordning (EG) 834/2007). IV Författningar Rådets direktiv om fruktjuice och vissa liknande produkter avsedda som livsmedel (2001/112/EG) HIMf om fruktjuice och vissa liknande produkter (473/2003) HIMf om saft och vissa liknande produkter (943/2004) HIMf om förpackningspåskrifter för livsmedel (1084/2004, ändrad genom 1224/2007) Förordning om tillsatsämnen för livsmedel (521/1992) HIMf om andra tillsatsämnen för livsmedel och alkoholdrycker än sötningsmedel och färgämnen (752/2007) HIMb om färgämnen för användning i livsmedel och alkoholdrycker (1756/1995) HIMf om sötningsmedel för användning i livsmedel och alkoholdrycker (117/2005) HIMf om tillsättning av vitaminer och vissa andra ämnen i livsmedel (917/2002) HIMb om näringsvärdesdeklaration för livsmedel (1496/1993, ändringar 1035/2000, 855/2003, 12 har upphävts genom HIM:s förordning 725/2007) Kommissionens direktiv (2008/100/EG) om ändring av rådets direktiv 90/496/EEG om näringsvärdesdeklaration för livsmedel när det gäller rekommenderat dagligt intag, omräkningsfaktorer för energivärde och defitioner Europaparlamentets och rådets förordning (1924/2006/EG) om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel, (änrad genom 107/2008/EG och 109/2008/EG)

8 Föredragande Tytti Itkonen Sida/sidor 8 / 8 Europaparlamentets och rådets förordning (1925/2006/EG) om tillsättning av vitaminer, mineralämnen samt vissa andra ämnen i livsmedel (ändrad genom 108/2008) Handels- och industriministeriets förordning (726/2006) om de nationella arrangemang som ikraftträdandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 om tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt vissa andra ämnen i livsmedel förutsätter (726/2007) Rådets förordning (EG) 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och upphävande av förordning (EG) nr 2092/91 (ändrat genom 967/2008) Exempel på förpackningspåskrifter Observera att dessa endast är exempel på hur påskrifterna kan se ut. Svartvinbärssaft Juice 60 % Koncentrat, utspädningsanvisning: 1 del saft, 4 delar vatten Ingredienser: Vatten, glukosfruktossirap, socker, koncentrerad svartvinbärsjuice, konserveringsmedel (E 202), antioxidationsmedel (E 300) Fyra frukters juice Framställd av koncentrat Ingredienser: Apelsin-, äppel-, druv- och ananasjuice från koncentrat, askorbinsyra som antioxidationsmedel Sötad tranbärsjuice Ingredienser: Tranbärsjuice, socker Tillsatt socker 100 g per liter Apelsin- och mangonektar Delvis framställd av koncentrat Frukthalt 75 % Ingredienser: Apelsinjuice från koncentrat, mangopuré, vatten, socker Äppel-, tranbärs- och hallonsaft Juice 35 % Drickfärdig Ingredienser: Vatten, äppel-, tranbärs- och hallonjuice, glukosfruktossirap, socker, surhetsreglerande medel (E 330) Blandsaft med jordgubbssmak Koncentrerad blandsaft, flera fruktsorter Ingredienser: Socker, vatten, äppel-, jordgubbs- (15 %), vindruvs- och päronjuice, surhetsreglerande medel (E 330), fläderbärsjuice, konserveringsmedel (E 211, E 202) Juicehalt 59 % Utspädningsanvisning 1 + 7

Nr 1054 3349. Bilaga 1 PRODUKTERNAS BENÄMNINGAR OCH DEFINITIONER

Nr 1054 3349. Bilaga 1 PRODUKTERNAS BENÄMNINGAR OCH DEFINITIONER Nr 1054 3349 Bilaga 1 PRODUKTERNAS BENÄMNINGAR OCH DEFINITIONER 1) Fruktjuice är en jäsbar men ojästprodukt i flytande form som erhålls ur färsk eller kyld frisk och mogen frukt, antingen enenda sort eller

Läs mer

Bär- och fruktprodukters sammansättning och förpackningspåskrifter instruktion till tillsynsutövare och företagare

Bär- och fruktprodukters sammansättning och förpackningspåskrifter instruktion till tillsynsutövare och företagare Föredragande Tytti Itkonen Sida/sidor 1 / 9 Bär- och fruktprodukters sammansättning och förpackningspåskrifter instruktion till tillsynsutövare Del 1: Sylt, gelé och marmelad Handels- och industriministeriets

Läs mer

PRODUKTERNAS BENÄMNINGAR OCH DEFINITIONER

PRODUKTERNAS BENÄMNINGAR OCH DEFINITIONER 2154 Nr 473 Bilaga 1 PRODUKTERNAS BENÄMNINGAR OCH DEFINITIONER 1) Fruktjuice är en jäsbar men ojäst produkt i flytande form som erhålls ur färsk eller kyld frisk och mogen frukt, antingen en enda sort

Läs mer

Uppgifterna som skall ges på förpackningen till vissa livsmedel förnyades

Uppgifterna som skall ges på förpackningen till vissa livsmedel förnyades 17.5.2013 1 / 6 Uppgifterna som skall ges på förpackningen till vissa livsmedel förnyades Allmänt Jord- och skogsbruksministeriets förordning (264/2012) (nedan JSMf 264/2012) om krav i fråga om vissa livsmedel

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling Livsmedelsverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Livsmedelsverkets föreskrifter om juice och nektar; (H 158) Utkom från trycket den 26 maj 2003 beslutade den 13 maj 2003. Med stöd av 5, 25, 26 och

Läs mer

Förslag till ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:18) om juice och nektar

Förslag till ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:18) om juice och nektar 1 (7) Förslag till ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:18) om juice och nektar 1. Förslaget Livsmedelsverket föreslår att Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:18) om fruktjuice

Läs mer

Föredragen av Niina Matilainen Sida/sidor 1 / 9 Godkänd av Annika Nurttila Anvisning / version 17021/3 Tagen i bruk

Föredragen av Niina Matilainen Sida/sidor 1 / 9 Godkänd av Annika Nurttila Anvisning / version 17021/3 Tagen i bruk Föredragen av Niina Matilainen Sida/sidor 1 / 9 Sammansättningen hos sylt av frukt, gelé och marmelad och märkningarna på förpackningen till sådana produkter anvisning för tillsynsmyndigheter och företagare

Läs mer

Fruktdrycker. Morotssoppa 25 port. Grönsaksbuljong till motsvarande 5 liter vätska Apelsinjuice, färskpressad Vispgrädde Salt och peppar

Fruktdrycker. Morotssoppa 25 port. Grönsaksbuljong till motsvarande 5 liter vätska Apelsinjuice, färskpressad Vispgrädde Salt och peppar Fruktdrycker Det finns många goda skäl att dricka juice och andra fruktdrycker varje dag. I vårt varierade sortiment hittar du naturliga drycker som är garanterat nyttiga och fyller många behov. Här finns

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om sylt, gelé och marmelad; 1

Livsmedelsverkets föreskrifter om sylt, gelé och marmelad; 1 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om sylt, gelé och marmelad; 1 (H 159) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version innehåller

Läs mer

Livsmedel/livsmedelskategori Varningspåskrift/Bruksanvisning Grunder för påskriften

Livsmedel/livsmedelskategori Varningspåskrift/Bruksanvisning Grunder för påskriften Varningspåskrifter och bruksanvisningar som krävs i förordningen om förpackningspåskrifter (1084/2004) och produktbunden lagstiftning och som Livsmedelssäkerhetsverket Evira förutsätter 1 (9) Färgämnen

Läs mer

Anmärkning: E-nr Benämning Livsmedel Största tillåtna mängd. - Efterrätter som är energifattiga eller utan tillsats av Quantum satis E 421 Mannitol

Anmärkning: E-nr Benämning Livsmedel Största tillåtna mängd. - Efterrätter som är energifattiga eller utan tillsats av Quantum satis E 421 Mannitol 460 Nr 117 Bilaga Anmärkning: 1. För ämne E 952, Cyklaminsyra och dess Na- och Ca-salter, uttrycks de största tillåtna erna som fri syra. 2. För ämne E 954, Sackarin och dess Na-, K- och Ca-salter, uttrycks

Läs mer

ProViva Fruktdryck. Blåbärsdryck. Nypondryck. Svartvinbärsdryck. Jordgubbsdryck. Mango

ProViva Fruktdryck. Blåbärsdryck. Nypondryck. Svartvinbärsdryck. Jordgubbsdryck. Mango ProViva Det finns idag många bra-för-magen-produkter. Och så finns det ProViva. Denna unika fruktdryck är resultatet av mer än tio års svensk forskning. ProViva innehåller en dokumenterat nyttig bakteriekultur,

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling sverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Föreskrifter om ändring i sverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:9) om användning av viss symbol; (H 128 ) Utkom från trycket 30 januari 2015 Omtryck beslutade den

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi PRELIMINÄR VERSION 2003/0262(COD) 10 februari 2004 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor,

Läs mer

Depåmat och dryck OFFICIELLT VÄTTERNRUNDANLÄGER. www.vatternrundan.se

Depåmat och dryck OFFICIELLT VÄTTERNRUNDANLÄGER. www.vatternrundan.se Felix nötköttbullar SärNär: Nötkött (63 %), potatis, lök, potatisstärkelse, salt, potatisfiber, socker, svartpepparextrakt och smält socker. Felix potatismos komplett: Torkad potatis 88 %, MJÖLKPULVER,

Läs mer

Förpackning 1 liter Pure Pak Antal/kartong 6 Artikelnummer 57862 Ean 7310867008624. Artikelnummer 57863 Ean 7310867008631

Förpackning 1 liter Pure Pak Antal/kartong 6 Artikelnummer 57862 Ean 7310867008624. Artikelnummer 57863 Ean 7310867008631 Det finns många bra-för-magen-produkter. Och så finns det. Denna unika fruktdryck är resultatet av mer än tio års svensk forskning. innehåller en dokumenterat nyttig bakteriekultur, Lactobacillus plantarum

Läs mer

Instruktion om hur artikel 11 i förordning (EG) nr 1924/2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden skall tillämpas

Instruktion om hur artikel 11 i förordning (EG) nr 1924/2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden skall tillämpas Ansvarig person Marjo Misikangas Sida/sidor 1 / 5 Instruktion om hur artikel 11 i förordning (EG) nr 1924/2006 om näringspåståenden och Användning av rekommendationer eller stöd från nationella sammanslutningar

Läs mer

Förslag om nya föreskrifter om berikning av vissa livsmedel

Förslag om nya föreskrifter om berikning av vissa livsmedel REMISS 1 (7) Området för strategisk utveckling och stöd Juridiska avdelningen Förslag om nya föreskrifter om berikning av vissa livsmedel 1. Bakgrund Livsmedelsverket har tidigare remitterat ett förslag

Läs mer

Anvisning 8/2013 1 (6)

Anvisning 8/2013 1 (6) Anvisning 8/2013 1 (6) Förpackningspåskrifter för vinförpackningar I denna anvisning behandlas förpackningspåskrifter för druvviner. Kraven beträffande förpackningsanteckningar för andra vinprodukter (likörvin,

Läs mer

Ingredienser som avses i 39

Ingredienser som avses i 39 19 Bilaga 1 (till ) Ingredienser som avses i 39 Ingredienser som enligt 39 alltid ska anges i märkningen Spannmål som innehåller gluten (dvs. vete, spelt, kamut, råg, korn, havre eller hybridiserade sorter

Läs mer

Eviras anvisning 16024/1/sv. Märkning och spårning av nötkött

Eviras anvisning 16024/1/sv. Märkning och spårning av nötkött Eviras anvisning 16024/1/sv Märkning och spårning av nötkött Ansvarig person Carmela Hellsten Sida/sidor 1 / 18 INNEHÅLL 1 ALLMÄNT... 2 2 DEFINITIONER... 2 3 LAGSTIFTNING... 3 4 MÄRKNING OCH SPÅRNING

Läs mer

Fruktyoghurt. Fruktyoghurt. Hjordnära Ekologisk Yoghurt Persika/Apelsin. Hjordnära Ekologisk Yoghurt Hallon/Rabarber. Extra fin fruktyoghurt Björnbär

Fruktyoghurt. Fruktyoghurt. Hjordnära Ekologisk Yoghurt Persika/Apelsin. Hjordnära Ekologisk Yoghurt Hallon/Rabarber. Extra fin fruktyoghurt Björnbär Vårt sortiment av fruktyoghurt passar människor med smak för livets goda, som också är måna om att få i sig något nyttigt. Här bjuds på smakupplevelser av både kända och mera exotiska frukter, ibland i

Läs mer

Vägledning. Vägledning till Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:11) om cider

Vägledning. Vägledning till Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:11) om cider Vägledning Vägledning till Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:11) om cider Innehåll 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Vad händer om föreskrifterna om cider inte följs?... 5 4 Kommentarer till

Läs mer

MUSTERI GÅRDSBUTIK SORTIMENTLISTA MOUSSERANDE DRYCKER JUICE NEKTAR SAFT SYLT MARMELAD GELÉ

MUSTERI GÅRDSBUTIK SORTIMENTLISTA MOUSSERANDE DRYCKER JUICE NEKTAR SAFT SYLT MARMELAD GELÉ MUSTERI GÅRDSBUTIK SORTIMENTLISTA 2015 MOUSSERANDE DRYCKER JUICE NEKTAR SAFT SYLT MARMELAD GELÉ SAFT- 50 CL EXTRA KONCENTRERAD GER 3 LITER FÄRDIG SAFT Blåabärssaft 7391603500183 50 cl 12 15,90 190,80 Blåbärssaft

Läs mer

Skånemejeriers Fruktyoghurt 0,1 %

Skånemejeriers Fruktyoghurt 0,1 % Fruktyoghurt Vårt stora sortiment av fruktyoghurt passar människor med smak för livets goda, som också är måna om att få i sig något nyttigt. Här bjuds på smakupplevelser av både kända och mera exotiska

Läs mer

Bensen i läsk Bensoesyra (E 211) som konserveringsmedel

Bensen i läsk Bensoesyra (E 211) som konserveringsmedel Göran Petersson januari 2008 Professor i Kemisk Miljövetenskap Kemi- och Bioteknik, Chalmers goranp@chalmers.se Underlagsrapport för översikten LÄSK med socker, tillsatser och lite juice Bensen i läsk

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 10 september 2013 662/2013 Jord- och skogsbruksministeriet förordning om fruktjuice och vissa liknande produkter Utfärdad i Helsingfors den 5 september

Läs mer

Uwe CORSEPIUS, generalsekreterare för Europeiska unionens råd

Uwe CORSEPIUS, generalsekreterare för Europeiska unionens råd EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 17 juli 2013 (OR. en) 12488/13 DENLEG 85 SAN 281 FÖLJENOT från: mottagen den: 11 juli 2013 till: Komm. dok. nr: D027805/03 Ärende: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om märkning av vissa livsmedel; 1

Livsmedelsverkets föreskrifter om märkning av vissa livsmedel; 1 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om märkning av vissa livsmedel; 1 (H 135) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version

Läs mer

Vad berättar livsmedelsförpackningen?

Vad berättar livsmedelsförpackningen? Vad berättar livsmedelsförpackningen? LÄTTLÄST 1 Innehåll Vad berättar förpackningen... 3 Livsmedlets namn...4 Vad är livsmedlet tillverkat av... 5 Datummärkning... 7 Varifrån kommer livsmedlet... 8 Andra

Läs mer

JVi. Vanliga frågor INDEX

JVi. Vanliga frågor INDEX JVi Vanliga frågor INDEX 1. Vad är JVi? 2. Varför bör jag dricka 120 ml JVi per dag? 3. Kan jag ta JVi tillsammans med andra produkter från Nu Skin? 4. Är JVi en SCS-certifierad produkt? 5. Gäller pengarna-tillbaka-garantin

Läs mer

Livsmedelsinformation Kontrollprojekt 2015

Livsmedelsinformation Kontrollprojekt 2015 PROJEKTRAPPORT Livsmedelsinformation Kontrollprojekt 2015 Skriven av Anna Johansson 2015-12-22 Medförfattare: Fredrik Andersson, Irina Söderberg, Jan Ekelin och Rada Dobriyanova Sammanfattning Syftet med

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om märkning av vissa livsmedel; 1

Livsmedelsverkets föreskrifter om märkning av vissa livsmedel; 1 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om märkning av vissa livsmedel; 1 (H 135) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om livsmedel avsedda för idrottande

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om livsmedel avsedda för idrottande EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.6.2016 COM(2016) 402 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om livsmedel avsedda för idrottande SV SV 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Innehållsförteckning

Läs mer

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING 24 oktober 2012 RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING Innehållsförteckning I. Inledning II. EU-lagstiftning

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.9.2010 KOM(2010) 490 slutlig 2010/0254 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av rådets direktiv 2001/112/EG om fruktjuice

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2009 Utgiven i Helsingfors den 3 augusti 2009 Nr 585 590 INNEHÅLL Nr Sidan 585 Lag om ändring av aktiebolagslagen... 3965 586 Lag om ändring av 2 kap. i värdepappersmarknadslagen...

Läs mer

Importera färdigförpackade livsmedel

Importera färdigförpackade livsmedel Importera färdigförpackade livsmedel Information till dig som vill importera färdigförpackade livsmedel Starta verksamheten I den här broschyren kan du som vill importera och sälja färdigförpackade livsmedel

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelstillsatser 1 ;

Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelstillsatser 1 ; Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelstillsatser 1 ; (H 32) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Föreskrifterna är beslutade

Läs mer

Information. Ni ansvarar för era kosttillskott

Information. Ni ansvarar för era kosttillskott Information Ni ansvarar för era kosttillskott BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@ skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se Den här broschyren

Läs mer

Sockrets funktionella egenskaper

Sockrets funktionella egenskaper Sockrets funktionella egenskaper Socker finns i dag i många olika varianter och kan därför användas i många olika livsmedelsprodukter. Socker har en rad unika egenskaper, som var för sig eller i kombination

Läs mer

Helt fria från soja, laktos och mjölkprotein.

Helt fria från soja, laktos och mjölkprotein. Helt fria från soja, laktos och mjölkprotein. Mat med havre Är hållbar mat. SpaRAr växthusgaser, energi och odlingsmark. Ju fler som byter från komjölk till havredryck, desto bättre för planeten. Och ännu

Läs mer

Fruktyoghurt. Fruktyoghurt. Lättyoghurt Solfrukt. Lättyoghurt Jordgubb. Lättyoghurt Björnbär Hallon. Lättyoghurt Päron Citron

Fruktyoghurt. Fruktyoghurt. Lättyoghurt Solfrukt. Lättyoghurt Jordgubb. Lättyoghurt Björnbär Hallon. Lättyoghurt Päron Citron Vårt sortiment av fruktyoghurt passar människor med smak för livets goda, som också är måna om att få i sig något nyttigt. Här bjuds på smakupplevelser av både kända och mera exotiska frukter, ibland i

Läs mer

Helt fria från soja, laktos och mjölkprotein.

Helt fria från soja, laktos och mjölkprotein. Helt fria från soja, laktos och mjölkprotein. Vår havredryck är som mjölk. Fast för människor. Hela tanken med kossornas mjölk är ju att den ska drickas av kalvar, inte av oss. Havredryck däremot är fantastisk

Läs mer

SV Förenade i mångfalden SV 4.9.2013 A7-0276/132. Ändringsförslag. Frédérique Ries för ALDE-gruppen

SV Förenade i mångfalden SV 4.9.2013 A7-0276/132. Ändringsförslag. Frédérique Ries för ALDE-gruppen 4.9.2013 A7-0276/132 132 Frédérique Ries Skäl 16 (16) Förbudet mot tobaksvaror med karakteristisk smak innebär inte ett generellt förbud mot användning av enskilda tillsatser, men tvingar tillverkarna

Läs mer

Produktgrupp: Dessert

Produktgrupp: Dessert Art.nr Produkt / Ingredienser produkt Nettovikt kj 7463 7466 7465 7461 7464 Apelsinfromage Socker, gelatin, maltodextrin, apelsinjuice [2 %], syra (citronsyra), apelsinarom, mjölkprotein, färgämne (betakaroten,

Läs mer

Recept och tips. med Fresubin Protein Powder

Recept och tips. med Fresubin Protein Powder Recept och tips med Fresubin Protein Powder Proteinberika den vanliga maten eller inspireras av nya recept! Fresubin Protein Powder är ett proteinpulver som är enkelt att tillsätta i vanlig mat, det löser

Läs mer

Bärens Kraft... Spel och lek om bären

Bärens Kraft... Spel och lek om bären Bärens Kraft... Spel och lek om bären Nedan presenteras scenarion för tre lektioner som har skapats i samband med reklam- och informationskampanjen "Enastående egenskaper hos vanliga frukter för att uppmuntra

Läs mer

Direktförsäljning av primärprodukter

Direktförsäljning av primärprodukter I broschyren tar man upp de mest väsentliga stegmärkena för att börja med direktförsäljning av primärprodukter. Du får hjälp med alla frågor från Äkta smak-medlemmen i ditt område samt livsmedelstillsynsmyndigheten

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 2005/0028(COD) 11.10.2006 YTTRANDE från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd till utskottet för miljö, folkhälsa

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Vad betyder uppgifterna Flingor av ris och fullkornsvete, berikade med vitaminer (B1, B2, B3, B6, folsyra, B12, C) och järn Nettovikt: BÄST FÖRE-DAG Juni 2008 1 2 Kvantitet Produktens

Läs mer

Tillsatser tillåtna i KRAV-märkt produktion

Tillsatser tillåtna i KRAV-märkt produktion 1 2015-10-30 Tillsatser tillåtna i KRAV-märkt produktion KRAVs principiella hållning till livsmedelstillsatser KRAVs grundhållning är att livsmedel, så långt det är möjligt, inte ska förändras genom tillsats

Läs mer

Big Tom tomatjuice EF GRUPPEN AB. Textilgatan 43 120 30 STOCKHOLM VX + 46 8 663 30 09 info@efgruppen.eu www.efgruppen.eu

Big Tom tomatjuice EF GRUPPEN AB. Textilgatan 43 120 30 STOCKHOLM VX + 46 8 663 30 09 info@efgruppen.eu www.efgruppen.eu Big Tom tomatjuice En Bloody Mary mix, tillsätt endast spriten, eller inte, och garnera med Selleri. Smakar likadant varje gång, oavsett vem som står i baren. Snabbt och kostnadseffektivt. Artikel nr Benämning

Läs mer

Lingon är röda, blåbär är blå allra bäst är det med båda två!

Lingon är röda, blåbär är blå allra bäst är det med båda två! Lingon är röda, blåbär är blå allra bäst är det med båda två! Vilda bär för barn Den nordliga naturen är en riktig skattkista: vilda bär som växer i skogar, på myrar och i fjällen innehåller rikligt med

Läs mer

Eviras anvisning 17027/3/sv. Hur mängden av en beståndsdel anges

Eviras anvisning 17027/3/sv. Hur mängden av en beståndsdel anges Eviras anvisning 17027/3/sv Hur mängden av en beståndsdel anges Hur mängden av en beståndsdel anges Eviras anvisning 17027/3/sv Eviras anvisning 17027/3/sv Gäller från 25.2.2010 Produktsäkerhet Godkänd

Läs mer

Artikelinformation (VCD)

Artikelinformation (VCD) Köpare Leverantör Artikelinformation (VCD) Företagsnamn ********** Företagsnamn Fruktjuice i Enköping AB E-postadress GLN Skapad datum 2015-01-16 11:26:44 Organisationsnr 556370-5721 mail@fruktjuice.se

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i tobakslagen (1993:581); SFS 2016:353 Utkom från trycket den 26 april 2016 utfärdad den 14 april 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om tobakslagen

Läs mer

Anvisning om hur checklistan för kontroll av märkningarna på förpackningar fylls i

Anvisning om hur checklistan för kontroll av märkningarna på förpackningar fylls i Föredragen av Nurttila Annika Sida/sidor 1 / 5 Anvisning om hur checklistan för kontroll av märkningarna på förpackningar fylls i 1 Syftet med kontrollen I detta projekt är syftet med kontrollen av märkningarna

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2001L0018 SV 21.03.2008 003.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2001/18/EG av den

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET. om utvecklingen av marknaden för mjölkprodukter och konkurrerande produkter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET. om utvecklingen av marknaden för mjölkprodukter och konkurrerande produkter EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 27.6.2007 KOM(2007) 360 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET om utvecklingen av marknaden för mjölkprodukter och konkurrerande produkter SV SV RAPPORT

Läs mer

Kaffe. Bild Produktinfo Typ Vikt Antal Namn. Kaffebönor Espressobönor. 100% Arabica 1000g 6 SATI Gastronomi.

Kaffe.  Bild Produktinfo Typ Vikt Antal Namn. Kaffebönor Espressobönor. 100% Arabica 1000g 6 SATI Gastronomi. Kaffe Bild Produktinfo Typ Vikt Antal Namn Kaffebönor Espressobönor 100% Arabica 1000g 6 SATI Gastronomi Vakuumpackad Kaffebönor Espressobönor Vakuumpackad 70% Arabica 30% Robusta 1000g 12 SATI Typisk

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 18 juni 2003 Nr 473 476 INNEHÅLL Nr Sidan 473 Handels- och industriministeriets förordning om fruktjuice och vissa liknande produkter... 2151

Läs mer

Omsorgsminister Osmo Soininvaara

Omsorgsminister Osmo Soininvaara Statsrådets skrivelse till Riksdagen med förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om maskiner och om ändring av direktiv 95/16/EG I enlighet med 96 2 mom. grundlagen översänds till riksdagen

Läs mer

Författning: Handels- och industriministeriets förordning om kosttillskott 571/2003 och ändringarna i denna (672/2007)

Författning: Handels- och industriministeriets förordning om kosttillskott 571/2003 och ändringarna i denna (672/2007) IFYLLNINGSANVISNINGAR 1 (5) Anmälan om kosttillskott Augusti 2007 Författning: Handels- och industriministeriets förordning om kosttillskott 571/2003 och ändringarna i denna (672/2007) LIVSMEDELSSÄKERHETSVERKET

Läs mer

Bilaga I. Informationsmaterial till verksamheterna Alla livsmedel som säljs måste vara rätt märkta ; Märkning av förpackade livsmedel

Bilaga I. Informationsmaterial till verksamheterna Alla livsmedel som säljs måste vara rätt märkta ; Märkning av förpackade livsmedel Bilaga I Informationsmaterial till verksamheterna Alla livsmedel som säljs måste vara rätt märkta ; Märkning av förpackade livsmedel Alla livsmedel som säljs måste vara rätt märkta enligt livsmedelsbestämmelserna

Läs mer

Depåmat och dryck i Jönköping

Depåmat och dryck i Jönköping Depåmat och dryck i Jönköping Felix nötköttbullar SärNär: Nötkött (63 %), potatis, lök, potatisstärkelse, salt, potatisfiber, socker, svartpepparextrakt och smält socker. Felix potatismos komplett: Torkad

Läs mer

Energirika mellanmålsdrinkar

Energirika mellanmålsdrinkar Energirika mellanmålsdrinkar Samtliga recept är för 1 portion om inte annat anges. Dietistmottagningen Gävle sjukhus Chokladdrink (ca 1 dl) Innehåll: ca 150kcal och 10g protein 1 msk Resource proteinberikning

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 94/35/EG av den 30 juni 1994 om sötningsmedel för användning i livsmedel. (EGT nr L 237, 10.9.1994, s.

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 94/35/EG av den 30 juni 1994 om sötningsmedel för användning i livsmedel. (EGT nr L 237, 10.9.1994, s. --- I Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV av den 30 juni 1994 om sötningsmedel för användning

Läs mer

Artikelinformation (VCD)

Artikelinformation (VCD) Köpare Leverantör Artikelinformation (VCD) Företagsnamn ********** Företagsnamn Fruktjuice i Enköping AB E-postadress GLN Skapad datum 2014-12-19 10:56:22 Organisationsnr 556370-5721 mail@fruktjuice.se

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling Livsmedelsverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2002:47) om märkning av vissa livsmedel; (H 135) Utkom från trycket den 7 april 2003

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav6och24 livsmedelslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att den bestämmelse i livsmedelslagen som

Läs mer

NVA. SKATTEFRIA MÄNGDER - anges produktgruppsvis i kolumnen Skattefri mängd, i fältet för respektive skattefrihetskod

NVA. SKATTEFRIA MÄNGDER - anges produktgruppsvis i kolumnen Skattefri mängd, i fältet för respektive skattefrihetskod NVA SKATTEDEKLARATION Godkänd upplagshavare Punktskatt på läskedrycker 1/5 Den skattskyldiges namn Postadress för beslutet och begäranden om tilläggsuppgifter Skatteperiod FO-nummer / personbeteckning

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om småbarnsnäring. {SWD(2016) 99 final}

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om småbarnsnäring. {SWD(2016) 99 final} EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 31.3.2016 COM(2016) 169 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om småbarnsnäring {SWD(2016) 99 final} SV SV INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING...

Läs mer

ADDENDUM TILL UTKAST TILL PROTOKOLL 1 2754:e mötet i Europeiska unionens råd (TRANSPORT, TELEKOMMUNIKATION OCH ENERGI) i Luxemburg den 12 oktober 2006

ADDENDUM TILL UTKAST TILL PROTOKOLL 1 2754:e mötet i Europeiska unionens råd (TRANSPORT, TELEKOMMUNIKATION OCH ENERGI) i Luxemburg den 12 oktober 2006 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 20 oktober 2006 (11.12) (OR. fr) 13887/06 ADD 1 PV/CONS 56 TRANS 261 TELECOM 95 ENER 233 ADDENDUM TILL UTKAST TILL PROTOKOLL 1 Ärende: 2754:e mötet i Europeiska unionens

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling Utkast ISSN

Livsmedelsverkets författningssamling Utkast ISSN Livsmedelsverkets författningssamling Utkast ISSN 1651-3533 Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:18) om fruktjuice och fruktnektar (H 158) Utkom från trycket den Omtryck

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker

Lag. om ändring av lagen om punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker Lag om ändring av lagen om punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen om punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker (1127/2010) lagens rubrik samt

Läs mer

om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter

om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter Given i Helsingfors den 9 september 2004 Decree 852 Statsrådets förordning om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter I enlighet med statsrådets beslut, fattat på

Läs mer

Prinsesstårta Sockerkaksbotten, grädde, vaniljkräm, grön marsipan, florsocker.

Prinsesstårta Sockerkaksbotten, grädde, vaniljkräm, grön marsipan, florsocker. Prinsesstårta Sockerkaksbotten, grädde, vaniljkräm, grön marsipan, florsocker. Innehåll: ägg, mjöl, socker, vatten, emulgeringsmedel E471, E 475, bakpulver (dinatriumdifosfat E 450, grädde, kärnmjölk,

Läs mer

Användning av det frivilliga marknadsföringspåståendet gmofritt om livsmedel och foder

Användning av det frivilliga marknadsföringspåståendet gmofritt om livsmedel och foder Föredragen av Erkki Vesanto Sida/sidor 1 / 5 Denna anvisning är avsedd för företagare och tillsynsmyndigheter inom livsmedelsbranschen och foderindustrin. Anvisningen har beretts i Livsmedelssäkerhetsverket

Läs mer

FN/ECE:s NORM FFV-37 för saluhållande och kommersiell kvalitetskontroll av VATTENMELONER 2012 ÅRS UTGÅVA

FN/ECE:s NORM FFV-37 för saluhållande och kommersiell kvalitetskontroll av VATTENMELONER 2012 ÅRS UTGÅVA FN/ECE:s NORM FFV-37 för saluhållande och kommersiell kvalitetskontroll av VATTENMELONER 2012 ÅRS UTGÅVA ANMÄRKNING Arbetsgruppen för kvalitetsnormer inom jordbruksområdet De kommersiella kvalitetsnormer

Läs mer

Helt fria från soja, laktos och mjölkprotein.

Helt fria från soja, laktos och mjölkprotein. Helt fria från soja, laktos och mjölkprotein. Vår havredryck är som mjölk. Fast för människor. Hela tanken med kossornas mjölk är ju att den ska drickas av kalvar, inte av oss. däremot är fantastisk för

Läs mer

Vad är det vi egentligen äter? Projekt om tillsatser

Vad är det vi egentligen äter? Projekt om tillsatser Vad är det vi egentligen äter? Projekt om tillsatser Inledning Vad är det egentligen vår mat innehåller, är innehållet alltid så oskyldigt som man tror? Hur ofta brukar man inte förbise innehållsförteckning

Läs mer

TYST EGEN RETREAT HANDBOK WWW.TYSTRETREAT.NU

TYST EGEN RETREAT HANDBOK WWW.TYSTRETREAT.NU TYST EGEN RETREAT HANDBOK WWW.TYSTRETREAT.NU 1 INTRODUKTION Välkommen till Egen Tyst Retreat en handbok för att hitta inre tystnad. Tystnaden har i årtusenden använts som hjälpmedel för inre utveckling.

Läs mer

Kommissionens förslag om näringspåståenden och hälsopåståenden ska ge konsumenterna bättre information och harmonisera marknaden

Kommissionens förslag om näringspåståenden och hälsopåståenden ska ge konsumenterna bättre information och harmonisera marknaden IP/03/1022 Bryssel den 16 juli 2003 Kommissionens förslag om näringspåståenden och hälsopåståenden ska ge konsumenterna bättre information och harmonisera marknaden Europeiska kommissionen antog i dag

Läs mer

ANVISNING OM TILLSYNEN ÖVER MÄRKNINGAR OCH PÅ- SKRIFTER PÅ FÖRPACKNINGARNA

ANVISNING OM TILLSYNEN ÖVER MÄRKNINGAR OCH PÅ- SKRIFTER PÅ FÖRPACKNINGARNA Föredragen av Tuulikki Lehto Sida/sidor 1 / 16 ANVISNING OM TILLSYNEN ÖVER MÄRKNINGAR OCH PÅ- SKRIFTER PÅ FÖRPACKNINGARNA 1. INLEDNING Denna anvisning är avsedd som hjälp till livsmedelstillsynsutövarna

Läs mer

Bilaga 2: Följande ändringar införs i punkt Färdigförpackade beredningar av rått malet. E 262 i Natriumacetat. Natriumaskorbat.

Bilaga 2: Följande ändringar införs i punkt Färdigförpackade beredningar av rått malet. E 262 i Natriumacetat. Natriumaskorbat. 2 109/2011 Bilaga Bilaga 2: Följande ändringar införs i punkt Färdigförpackade beredningar av rått malet kött: Färdigförpackade beredningar E 261 Kaliumacetat quantum satis av rått ma- let kött E 262 i

Läs mer

Helt fria från soja, laktos och mjölkprotein.

Helt fria från soja, laktos och mjölkprotein. Helt fria från soja, laktos och mjölkprotein. Vår havredryck är som mjölk. Fast för människor. Hela tanken med kossornas mjölk är ju att den ska drickas av kalvar, inte av oss. Havredryck däremot är fantastisk

Läs mer

Ekologiska påståenden på serveringar och i butiker

Ekologiska påståenden på serveringar och i butiker Miljöförvaltningen Tillverkningsenheten Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-04-19 Handläggare Petter Jonsson Telefon: 08-50829745 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-06-14 p. 9 Ekologiska påståenden på

Läs mer

BILAGOR. till förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

BILAGOR. till förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.3.2014 COM(2014) 174 final ANNEXES 1 to 3 BILAGOR till förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kaseiner

Läs mer

Spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn Stödjande information för Livsmedelsverket och kommuner

Spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn Stödjande information för Livsmedelsverket och kommuner Spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn Stödjande information för Livsmedelsverket och kommuner På den här sidan hittar du fakta om barnmat, vilka regler som styr området och vilka

Läs mer

Artikelinformation (VCD)

Artikelinformation (VCD) Köpare Leverantör Artikelinformation (VCD) Företagsnamn ********** Företagsnamn Fruktjuice i Enköping AB E-postadress GLN Skapad datum 2014-12-19 10:54:31 Organisationsnr 556370-5721 mail@fruktjuice.se

Läs mer

TOPP 10 HÄLSOSAMMA FRUKTER

TOPP 10 HÄLSOSAMMA FRUKTER TOPP 10 HÄLSOSAMMA FRUKTER ebuzzdaily 30 September, 2014 at 21:21 1207 Frukt har alltid klassats som något hälsosamt och nyttigt, och man lägger gärna ihop frukt och grönsaker till fruktogrönt, till ett

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till. BESLUT nr 2/2006 av GEMENSAMMA KOMMITTÉN EG-SCHWEIZ

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till. BESLUT nr 2/2006 av GEMENSAMMA KOMMITTÉN EG-SCHWEIZ EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 31.01.2006 SEK(2006) 120 slutlig Utkast till BESLUT nr 2/2006 av GEMENSAMMA KOMMITTÉN EG-SCHWEIZ om ändring av tabell I, tabell II, tabell IV c och tillägget

Läs mer

Svensk Egenvårds regelverk för märkningsbedömning av viktminskningsprodukter

Svensk Egenvårds regelverk för märkningsbedömning av viktminskningsprodukter Reviderad 2015-02-27 Svensk Egenvårds regelverk för märkningsbedömning av viktminskningsprodukter Märkningsbedömningen omfattar endast det som leverantören angivit på förpackningen och som skickats in

Läs mer

LIVSFS 2011:4 information om föreskrifterna

LIVSFS 2011:4 information om föreskrifterna 1 2011-03-29 LIVSFS 2011:4 information om föreskrifterna Rubrik Föreskrifter om ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter (2007:15) om livsmedelstillsatser När träder föreskrifterna i kraft? 1 april 2011.

Läs mer

- en ren naturprodukt

- en ren naturprodukt Honung - en ren naturprodukt Utmärkt till mat och dryck Hur använder du din honung? På smörgåsen? I teet? På frukostflingorna? Eller kanske som allt fler: I matlagningen eller bakningen? Egentligen är

Läs mer

FÖRELÄGGANDE ENLIGT 55 I LIVSMEDELSLAGEN ATT AVHJÄLPA KONSTATERADE BRISTER I LIVSMEDELSLOKAL, RESTAURANG CHAO YANG, LOVISA

FÖRELÄGGANDE ENLIGT 55 I LIVSMEDELSLAGEN ATT AVHJÄLPA KONSTATERADE BRISTER I LIVSMEDELSLOKAL, RESTAURANG CHAO YANG, LOVISA Hälsoskyddssektionen 43 16.06.2015 FÖRELÄGGANDE ENLIGT 55 I LIVSMEDELSLAGEN ATT AVHJÄLPA KONSTATERADE BRISTER I LIVSMEDELSLOKAL, RESTAURANG CHAO YANG, LOVISA HALSSEKT 16.06.2015 43 Beredning och ytterligare

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet PRELIMINÄR VERSION 2003/0165(COD) 6.1.2005 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Ingrediensförteckning - Desserter

Ingrediensförteckning - Desserter Ingrediensförteckning - Desserter Ananas med kokostäcke Ananas, kokosmjölk (kokosnötextrakt, vatten, emulgeringsmedel (E 471), stabiliseringsmedel (E 466)), vispgrädde, kokosflingor, socker, majsvälling

Läs mer

Desserter. allt under 101 kalorier

Desserter. allt under 101 kalorier Desserter allt under 101 kalorier 1. Fruktiga Yoghurtskålar 4 ½ dl yoghurt med låg fetthalt 80 gram jordgubbar 80 gram blåbär 80 gram hallon 1 ½ msk rivet apelsinskal Citronmeliss för dekoration Ställ

Läs mer