Kvarnholmen Nya Kvarnen 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvarnholmen Nya Kvarnen 1"

Transkript

1 Bostadsfakta varnholen ya varnen Utgivningsdatu Mars 03 Byggherre Totalentreprenör Arkitekt örsäljning JM AB esida: JM AB Olle Dahlkild, Arkitekt, Engstrand & Speek Skandiaäklarna yproduktion älsingegatan 40, våning 3 Stockhol enrik enander Telefon: E-post: Bostadsfaktan är fratagen av JM AB på uppdrag av Brf ya varnen.

2 ya varnen På varnholen koer du hitta allt so gör livet härligt. jut av sörstekt sjötunga, soldränkta bad- och båtbryggor eller ett stort fång krispiga tulpaner från kvarterets egen blosteraffär. anske väljer du även att häta upp några nybakade dinkelfrallor från bageriet o hörnet. Planerna för varnholen är både storartade och konkreta vilket lockar ånga trevliga verksaheter att etablera sig i dina nya kvarter. är det nya varnholen nu tar for fokuserar vi på att skapa ett sahälle so ånar o och servar sina invånare. I Makaronifabriken intill planeras en skola för 700 elever (förskola till årskurs nio). Bli inte förvånad o du får en prisbelönt fiskrestaurang precis runt knuten på ditt hus. Troligtvis är det även på varnholen du kan få stadens godaste espresso. Det är också här du proenerar längs vattnet, i varnholsparken, via såbåtshanen och arinan och stannar till vid någon av gångstråkets alla geytliga platser. Det är på den nivån so varnholen ska förändras och förädlas. Ingen abition eller vision är för stor för denna ö i gränslandet ellan innerstad och skärgård. Välkoen hit! Mitt eellan Stockhol city och skärgården ed utsikt över Stockhols inlopp, Djurgården och ala stan ligger varnholen där nu JMs nästa bostadsprojekt, ya varnen, koer att ligga. Ett stenkast från fratida varnholens centru koer två stycken nya hus o nio och tretton våningar att byggas invid Makaronoparken. Det ena huset koer att ersätta en av de tidigare silobyggnaderna och där koer de översta våningarna att få en hänförande utsikt, i norr, över Stockhols inlopp, Djurgården, Söder och ala stan sat delar av idingö. De flesta lägenheterna koer att få balkonger ed bra solläge i söder. I skärgård och storstad är, itteot Djurgården, kan du njuta av såväl naturens so storstadens alla fördelar. Du har acka åt ena hållet och innerstan oedelbart åt det andra. Det stolta arvet från industrins glansdagar finns kvar på ön och ger karaktär till den levande stadsdelen so nu växer fra. ounikationer Idag tar buss 40 dig ellan varnholen och Slussen på 3 inuter. ör resor vidare ot acka och Värdö så byter du enkelt vid enriksdalsviadukten där även Saltsjöbanan har en hållplats. ör att förstärka kounikationerna till och från varnholen ska en ny broförbindelse uppföras över Svindersviken. varnholen ska förbindas ed övriga acka via en högbro för bil- och kollektivtrafik. Bron koer att förbättra kounikationerna ed bland annat acka Bostadsfakta acka ya varnen, ars 03 Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel.

3 Strand, acka oru och Värdöleden, skapa helt nya resvägar och leda till en ökad tillgänglighet till och från varnholen. SjöVägen är en båtförbindelse, so nu även stannar på varnholen. den går ellan ybroviken, acka, idingö och rihanen. Ss periodkort gäller obord. Parkering för besökare koer finnas längs Tre ronors väg och i närorådet. Allänt ya varnen ed 7 av ca 40 bostadsrättslägenheter har preliinär inflyttning i slutet av 03. Byggnaderna ya varnen ska karaktärsässigt spegla de industrihistoriska byggnaderna ritade av bl a Claes Tottie på 960-talet so det ersätter. Det har i stort sett saa voly so idag och koer att ha fasader av företrädesvis tegel. Balkonger åt norr är förlagda innanför fasadlivet och inglasade edan balkongerna åt söder är utanpåliggande. Varje hus förses ed geensa takterrass Trapphus och postboxar rån det välkonande entréplanet ed stengolv tar du dig direkt till våningsplanen, garaget eller till takterrassen högst upp i ryliga hissar. I entréplanet finns postboxar och vid varje taburdörr finns en tidningshållare där du får din orgontidning. Parkering I källarvåningarna finns en garageanläggning so koer nyttjas geensat ed intilliggande bostadsrättsföreningar. ya varnen har preliinärt tillgång till ca 0st parkeringsplatser att hyra i garaget. örråd Till varje lägenhet hör ett separat källarförråd so nås via hissen. eensaa cykel-, rullstols- och barnvagnsru finns även i källaren. Sophantering Varje lägenhet är utrustad ed kärl placerade i diskbänkskåpet, för källsortering av hushållsavfall. ärlen tös i iljöru på entréplan. eensahetslokal och övernattningsru Bostadsrättsföreningen och dess edlear har en geensahetslokal för saankoster och ett övernattningsru för långväga besökare eller släktingar. Safällighet Bostadsrättsföreningen koer att ingå i flera geensahetsanläggningar för bl a garage, gård och gator. Bostadsfakta acka ya varnen, ars 03 Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel. 3

4 Situationsplan SATSJÖ AJPROMEAD ORRA AJE +, SJÖROE VARE TRE ROOR BEITI BYAD BEITI BYAD AMA AMOT. AJUSE BEITI BYAD BEITI BYAD MAASI III BEITI BYAD +, +, C +7, BER BER PAERAT PAERAT PAE US MAASI IV BEITI BYAD VARRÄD +9,4 6 YA VARE YA VARE US US +3,66 MAASIÅE +3, +8, PORTI +9,64 8 YA VARE YA VARE US 3 US 4 +9, +8, , A A , +,4 +3,6 MAAROIRÄD SIO 9 & 0 PAERAT PAERAT PAE 8 US 7 AVREVARE BEITI BYAD 0 +3,69 YA VARE US +8, MAAROI- PARE SOA MAAROIABRIE BEITI BYAD +3,0 MSVÄE +6,6 +30,0 +3, SIO- PATSE VAROMS- TORET AT US 6-64 PAERAT PAERAT C RAMTIDA SOA BEITI BYAD 4 Bostadsfakta acka ya varnen, ars 03 Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel. 00

5 Bo i bostadsrätt Trygghet i boendet Att bo ed bostadsrätt innebär att du tillsaans ed övriga edlear i bostadsrättsföreningen äger och förvaltar bostäderna och andra geensaa anläggningar so ingår i föreningens egendo. Du har ständig besittningsrätt till din bostad och kan inte bli uppsagd av föreningen förutsatt att du sköter dina skyldigheter genteot de. Du har även rätt att sälja din bostad till ve du vill. Bostadsrätts föreningens styrelse kan dock neka köparen edleskap i föreningen o köparen t ex. har betalningsanärkningar. Medbestäande är du förvärvat en bostadsrätt är du också delägare i föreningens satliga tillgångar. Du och dina grannar bestäer över era bostäder geno den styrelse so ni väljer vid den årliga föreningsstäan. Den styrelse so initialt bildar föreningen sköter verksaheten till årsstäan efter det att fastigheten är färdigställd. Under denna period väljs de boende successivt in i styrelsen. Boende till självkostnad Du so vill bo ed bostadsrätt betalar en insats och upplåtelseavgift för att få flytta in i din nya bostad. Du betalar även en årsavgift so ska täcka din bostads andel av föreningens kostnader såso räntor och aorteringar på lån sat drift- och underhållskostnader. Årsavgiften betalas ånadsvis i förskott från och ed tillträdesdagen. Efterso föreningens edlear själva förvaltar bostäderna och de geensaa anläggningarna har du i hög grad öjlighet att påverka driftkostnaderna. Du bor till självkostnadspris. Trygghetspaket JM har sedan ånga år ett trygghetspaket för att göra bostadsrätten till en säker boendefor och trygg investering för dig. runden för trygghetspaket är det ofattande kvalitetsarbete so JM bedriver sedan er än 0 år tillbaka sat vår iljöpolicy so sätter livsiljön i centru. Trygghetspaket innebär i korthet: Ett ekonoiskt beslutsunderlag (boendekalkyl) tas fra till varje kund inför köp av en bostad. Detta bygger på kundens ekonoi och visar hela kostnaden för boendet. Bostadsrättsföreningens ekonoiska plan granskats av två av Boverket auktoriserade intygsgivare, so intygat att planen vilar på tillförlitliga grunder. En säkerhet för betalda insatser utfärdas av AB Bostadsgaranti. AB Bostadsgaranti ägs till hälften av staten och till hälften av Sveriges Byggindustrier. JM förvärvar dessuto lägenhet so inte upplåtits ed bostadsrätt senast på avräkningsdagen på villkor enligt ekonoisk plan. På det sättet drabbas inte föreningen av inskade intäkter från insatser och årsavgifter. arantitiden för byggnadsarbetena är fe år. arantitiden för vitvaror, ytskikt so ålning och tapet är garantitiden år. En byggfelsförsäkring tecknas, försäkringen gäller från slutbesiktningen och tio år fraåt. O det i något av våra projekt under tio år efter slutbesiktning inträffar en skada till följd av fel i fasadkonstruktionen och/eller fasadarbetets utförande, so inte regleras geno byggfelsförsäkringen, koer JM att svara för att skadan åtgärdas. Du kan skjuta upp din inflyttning ed upp till tre ånader o denna av någon anledning inte kan ske på utsatt datu. Mer inforation o vårt trygghetspaket hittar du på örvaltning Bostadsrättsföreningen adinistreras och förvaltas av JM AB under år. Bostadsfakta acka ya varnen, ars 03 Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel.

6 JMs iljöarbete Det ska vara lätt att leva iljövänligt och ed bra inohuskliat i en bostad byggd av JM. Alla våra hus lever upp till en rad specificerade krav på etoder och tekniska lösningar so både ska inska iljöbelastningen och ge en god inohus- och livsiljö. Miljöhänsyn är också ekonoiskt fördelaktigt, efterso energi- och vattensnåla installationer ger lägre hushållskostnader. ågenergihus liatsarta lågenergihus är standard hos JM. Med bättre isolerade väggar, sartare fönster, individuell varvattenätning och väreåtervinning so standard sänker du energianvändningen och bidrar däred till lägre energikostnader och inskade koldioxidutsläpp. Alla hus har vattenburna uppvärningssyste. Värekälla är fjärrväre. Det sparar energi och ger lägre uppvärnings kostnader, jäfört ed exepelvis direktverkande elradiatorer. Bostäderna är utrustade ed energisnål kyl och frys (klass A), tvättaskin, diskaskin och torktulare. Ventilationssysteet från- och tilluftsyste ed väreväxlare (TX) är energisnålt och lågenergi araturer används i allänna utryen. Stora fönsterytor ger ljusa bostäder satidigt är fönster ytorna ofta stora energibovar. Därför är satliga fönsterkonstruktioner i JMs nya bostäder extra väreisolerande. aturliga aterial JM tilläpar försiktighetsprincipen, vilket innebär att vi väljer bort produkter redan vid isstanke o negativ iljöpåverkan. Via vår iljövarudatabas kontrollerar vi alla byggprodukter so kan tänkas orsaka iljöproble. På så sätt undviker vi hälso- och iljöfarliga änen i våra hus, so t ex jukgörare i plaster (exepelvis ftalater) och broerade flaskyddsedel. JM använder i så stor utsträckning so öjligt beprövade naturaterial so trä, sten, kakel och klinker. Allergihänsyn Alla JMs bostäder har helt PVC-fria yt- och tätskikt, efterso forskning visar på ett öjligt saband ellan allergiska besvär hos barn och PVC-plast. Vi avstår även från vissa särskilt allergifrakallande träslag, so till exepel Röd Ceder, Santos palisander, Merbau och Sapele. I planteringarna so oger JMs hus väljer vi växter och träd so är giftfria och läpliga för allergiker, so äppelträd och rosor. ällsortering Alla JMs bostäder är utrustade för källsortering av avfall. uktsäkring eno flera olika skyddsåtgärder inieras risken för fuktrelaterade proble i JMs bostäder. uktsäkring finns alltid i diskbänkskåp och under diskaskin, kyl och frys. I badruen ställs extra höga fuktskyddskrav, i enlighet ed Byggkeraikrådets rekoendationer. Vi använder tätskikt ed högt så kallat ång genogångs otstånd. I stället för vanliga gipsskivor använder vi särskilt vattentåliga skivaterial i badru. Motsvarande skivor används även i putsade fasader. Satliga installationsarbeten uppfyller kraven enligt branschreglerna Säker vatteninstallation Bra inohusluft uften so går in i bostaden via ventilationssysteen renas ed luftrenande filter. od eliljö JM inierar exponeringen för elektriska och agnetiska fält i bostaden, i enlighet ed försiktighetsprincipen. Tack vare ett feledarsyste begränsas de agnetiska fälten i hela fastigheten, och vi undviker att placera elcentraler i anslutning till sovru. od ljudiljö JMs bostäder är tystare än vad svenska byggregler kräver, efterso vi vet att störande ljud och buller av ånga uppfattas so det största probleet i boendeiljön. Extra tjocka väggar och bjälklag ger ycket god ljudisolering ellan lägenheterna och höga ljudkrav ställs på ventilations- och väresyste. Våra ytterdörrar håller god ljudklass och brevinkast i dörrarna ersätts ed postboxar i trapphusens entréer. JMs iljöarbete JM är Europaledande på lågenergihus. Vill du veta er o JMs lågenergihus eller har du idéer för hur vi kan bli ännu bättre i vårt iljöarbete besök oss på 6 Bostadsfakta acka ya varnen, ars 03 Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel.

7 Inredningsval JM Original ör din nya bostad finns en färdig originalinredning fratagen so ingår i priset för din nya bostad. Det finns även ett utbud av inredning so kan väljas utöver original. Utbudet är valt speciellt för ditt projekt och presenteras i Inredningskatalogen för ya varnen, där även kostnaden för respektive alternativ fragår. JM reserverar sig för förändringar so kan ske i leverantörernas sortient, det kan då bli aktuellt att ersätta en utgående produkt ed en likvärdig. Inredningsöte och visning är du har bestät dig för en bostad och betalat bokningsavgiften koer du att bli kontaktad av projektets inredningsansvarige för att boka in en tid för inredningsöte. På ötet presenteras din bostads originalinredning sat öjliga inredningsval. Priser I bostadens pris ingår originalutförande och satliga priser i Inredningsguiden är inklusive os. Priserna är ellanskillnaden från JM Original och gäller so tillägg och i förekoande fall, för utbyte ot originalutförandet. Sista beställningsdag för inredningsval eddelas av inredningsansvarig. Beställning Det är inte öjligt att göra beställningar efter stopptidens utgång. Är beställningen inte gjord före stopptidens utgång, inreds bostaden enligt JM Original. Betalningsvillkor En dellikvid o 0 procent av inredningskostnaden erläggs ot faktura ino 30 dagar efter utförd beställning. Resterande del betalas ot faktura senast på tillträdesdagen. Vid beställning för indre än kr faktureras hela beloppet och erläggs ino 30 dagar. akturan kan betalas via plus- eller bankgiro. Var noga ed att ange ditt kund- och fakturanuer (finns på fakturan). Detta gäller även vid betalning via Internet. vitto på slutbetalda inredningsval sat slutbetald insats visas upp vid nyckelutläningen. Bostadsfakta acka ya varnen, ars 03 Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel. 7

8 Rusbeskrivning enerellt Entrédörr Säkerhetsdörr, ekfanér Innerdörrar Släta, vita önsterbänkar Sten ås fönsterdörr /fönster önster och fönsterdörrar på de två planen närast arken förses ed lås Rushöjd, (o annat ej anges) appru/all olv Ekparkett, attlackad Sockel Eklaserad furu Väggar Målat vitt Tak rängat, vitt (synliga skarvar) Övrigt allinredning enligt Boaktablad Vardagsru olv Sockel Väggar Tak Övrigt ök olv Sockel Väggar Tak Vitvaror Övrigt Sovru olv Sockel Väggar Tak Övrigt Ekparkett, attlackad Eklaserad furu Målat vitt rängat, vitt (synliga skarvar) Ekparkett, attlackad Eklaserad furu Målat vitt rängat, vitt (synliga skarvar) Inbyggnadsugn i skåp under induktionshäll, ikro i väggskåp, hel integrerad diskaskin, rostfri kyl och frys i 4 rok, rostfri kobinerad kyl/frys i 3 rok Vita skåpsnickerier Ekparkett, attlackad Eklaserad furu Målat rängat, vitt (synliga skarvar) arderober enligt Boaktablad lädkaare olv Ekparkett, attlackad Sockel Eklaserad furu Väggar Målat vitt Tak rängat, vitt (synliga skarvar) Övrigt Inredning ed EA-syste; bärskena, hängskenor, hylla och klädstång Bad olv Väggar Tak Vitvaror Övrigt Dusch/WC olv Väggar Tak Övrigt WC olv Sockel Väggar Tak Övrigt linker akel Målat, vitt Tvättaskin och Torktulare alternativt obiaskin enligt Boaktablad Tvättställskood, Spegel ed belysning, Duschvägg, Arbetsbänk ovan tvättaskin och torktulare. Väggskåp ovan arbetsbänken. örberett för elektrisk handdukstork linker akel Målat, vitt Tvättställskood, Spegel ed belysning, Duschdraperistång linker linker Målat vitt Målat, vitt Tvättställ, Spegel ed belysning, Stänkskydd av kakel ör inredning av rok vänligen kontakta äklare. 8 Bostadsfakta acka ya varnen, ars 03 Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel.

9 Teknisk beskrivning rundläggning Stoe Balkonger Balkongfronter Ytterväggar Betong på packad sprängsten Betongbjälklag på bärande betongväggar och stålpelare i fasad Betong, ed vitålad undersida. Belysning och eluttag. Åt söder ålad aluiniu, åt norr ed glas på aluiniustoe och ovanpåliggande profillös inglasning Tegel, Puts och träpartier Mellanbjälklag Betong Yttertak Takpapp ägenhetsskiljande väggar Betong ättväggar ips på regelstoe önster Aluiniuklädda träfönster + glas Entrépartier Aluiniu/glas, ålade. odlås Väre, vatten och sanitet järrväre ed radiatorer och synliga värestaar. Individuell varvattenavläsning El Ventilation TV, telefon och dator örråd Cykelförråd Alla eluttag är jordade. Individuell ätning av hushållsel rån- och tillluftssyste ed väreväxlare (TX) Telia triple play ägenhets- och föreningsförråd i källare 3 I arkplan (hus ) och källare Miljöru I arkplan (hus ) arage Parkeringsplatser i garage för uthyrning so tillhör geensahetsanläggning där fler bostadsrättsföreningar ingår. Övriga geensaa utryen Takterrasser högst upp i varje hus. eensahetslokal och Övernattningsru för föreningens edlear. örklaring ARDEROB TVÄMASI ÄDAMMARE EUA IESÅP ÄDSÅP ÖSÅP ÖRBERE MED E- UA TI U & MICRO YSÅP RYSSÅP OMB. / EC TORTUMARE OMB. / DISMASI SPISÄ SCAT ECETRA VÄRMEAMMAR /WC APPYA YP /WC-TYP YP BETOVÄ TIVASVÄ AMPUA I TA AMPUA PÅ VÄ AMPA I TA AMPA PÅ VÄ I VTV UA ÖR TV, TEEO OC DATOR JUSRÖRSARMATUR ISPETIOSUCA ÖRÄRT VÄ ÖR VÄ-TV b=00, h=00 ADDUOR TIVA D SÖJD, DÄR IET AAT AES ÖER UDERAT 70c ÖVER OV BAO* - ÖPPISBAR ASI OBS PACERI AV E- OC AMPUA VISAS SCEMATIST, EJ EXAT Bostadsfakta acka ya varnen, ars 03 Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel. 9

10 örsäljning och ekonoi örsäljning av bostäder Bostäderna föredlas geno Skandiaäklarna yproduktion. Bokningsavtal Ino en vecka från att bokningsavtal har tecknats ska en bokningsavgift o kr erläggas, i saband ed detta upprättas en boendekalkyl. O blivande köpare väljer att inte teckna upplåtelseavtal återbetalas bokningsavgiften reducerad ed en adinistrationsavgift på kr och JM äger rätt att anvisa bostaden till annan köpare. Bokning sker så länge arbetet ed kostnadskalkyl eller ekonoisk plan pågår. Innan kostnadskalkyl alternativt ekonoisk plan registrerats, kan inte förhandsavtal upprättas eller upplåtelse av bostadsrätt ske. I saband ed bokningsavtal tecknas görs en kreditprövning. örhands- och upplåtelseavtal är bostadsföreningen är bildad och har erhållit Bolagsverkets tillstånd att ta eot förskott, koer förhandsavtal ed föreningen att tecknas. Detta sker ed start feb/ ars 0. Innan styrelsen i föreningen undertecknar förhandsavtalet ska den pröva o du senare vid upplåtelseavtalets skrivning kan godtas so edle i föreningen. I saband ed prövningen görs en kreditupplysning och det kontrolleras att boendekalkylen fortfarande är aktuell. Prövningen är en kontroll av din ekonoi och allänna betalningsföråga. Ino en vecka efter att bostadsrättsföreningen undertecknat förhandsavtalet och du fått ett original av avtalet, ska en förskottsbetalning o kr erläggas. örskottet kan avräknas ed tidigare erlagd bokningsavgift. är bostadsrättsföreningen har erhållit Bolagsverkets tillstånd att upplåta bostadsrätt, ska upplåtelseavtal tecknas och i saband ed detta beviljas edleskapet. Detta beräknas ske under våren 03. Vid detta tillfälle erläggs en dellikvid o procent av priset, dock ax kr. Dellikviden kan avräknas ed tidigare erlagd bokningsavgift eller förskott. Insats och ånadsavgifter ragår av prislista eller den ekonoiska planen. Slutbetalning Senast på tillträdesdagen ska resterande del av insats och upplåtelseavgift vara betald. vitto på fullgjord betalning ska uppvisas i saband ed utläning av nycklarna till bostaden. Årsavgift Årsavgiften betalas, ånadsvis i förskott, från och ed tillträdesdagen. Tillträde järde kvartalet 03 Besiktningar Slutbesiktning av bostaden görs innan du tillträder bostaden. Besiktningen utförs av en besiktningsan (utsedd av bostadsrättsföreningens styrelse) so kontrollerar utförda arbeten. Vid besiktningen deltar även en representant från bostadsrätts föreningen och en från entreprenören. Du bör också närvara för att kunna fraföra synpunkter till besiktningsannen sat kontrollera eventuella inredningsval. allelse koer att skickas ut i god tid före besiktningsdatu. Efterbesiktning sker också innan tillträdet. Syftet ed efterbesiktningen är att kontrollera att de eventuella fel och brister so påtalats vid slutbesiktningen har åtgärdats. arantibesiktning görs cirka två år efter slutbesiktningen. är noteras fel so fraträtt under garantitiden. Villkor i övrigt Övriga villkor fragår av upplåtelseavtalet och bostadsrättsföreningens stadgar so du erhåller i saband ed undertecknandet av upplåtelseavtalet. Innan styrelsen i föreningen undertecknar upplåtelseavtalet ska den återigen göra en kreditprövning för att avgöra o du kan godtas so edle i föreningen. ör att uppfylla fastighetsäklarens skyldigheter i enlighet ed lagen o åtgärder ot penningtvätt koer fastighetsäklaren i saband ed undertecknande av upplåtelseavtal utföra identitetskontroll, ta en kopia av uppvisad godtagen legitiationshandling sat förvara kopian i fe år. 0 Bostadsfakta acka ya varnen, ars 03 Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel.

11 US US US US B DISP 3 PETRY P BAO 7 TX RD RD - RD IÄDD AA I TA PETRY P 03 CYERD 46pl 69 - RD ÄDRD US ORRIDOR 70 6 UC 80 E/TEE TRAPPUS RU. BARV. 9 SUSS 4. 0 TRAPPA VÅ 0 E A :40 60 RÄA ESERVIS A :00 A :00 A :00 63 SUSS 7 - RD 0 - RD TRAPPA VÅ - RD - RD 73 A : RO RO 3 RO 94 8 under bänk SOV 9 A 4,0 i rushöjd B8 ÖVERA. 40 3,7 i rushöjd 3,3 till uk gipstak VARDAS 8 =00MM 9 EMESAMETSOA Max 0 pers 4 TRAPPUS IASAD BAO SOV IÄDD AA I TA 7 /EC EC 9 VÅ 3 WC 9 SP SOV POAC IAREDI E 4 TR; TRAPP ÅR EDA UPPÅT ETRÉA TRAPPUS TAVA TORMAA E P RU. BARV RD VARDAS 9 =00MM fiberceentskivor fiberceentskivor +3,69 PAPPERSÖRP. +3,69 +3,69 PAPPERSÖRP..AS 370 pl CYAR ÄSORTERI 8 3 O.AS 90 PAPPERSÖRP. META 40 ETRÉA PAPPERSÖRP. META 40 VÅ RO RO 3 RO 0 8 IASAD BAO SOV 3 9 SOV IÄDD AA I TA VARDAS 9 A VARDAS 8 =00MM /EC EC 9 =00MM IÄDD AA I TA TRAPPA VÅ 4 WC 9 SOV SOV 4 E 7 TRAPPUS BAO BAO ETRÉTA B OA 49 3, i rushöjd ax 30 pers,8 i rushöjd VARDAS 8 RWC RO RO 60 EC +7,68 P 9pl 0,8 i rushöjd VARDAS /EC /EC PETRY P3 8 TRAPPA VÅ 4 OA S SP,7 i rushöjd E ax 30 pers TRAPPUS +8,04 +8,8 B 000 P /EC /EC pl P IÄDD AA I TA IÄDD AA I TA BAO EC PA PA PA PA 47pl RWC PA 8 PA PETRY P4 TX MC MC 78 MC c c6 c7 ARAE IART ARAE UTART DE 6 DE 6 DE 7 DE ,86 UPP TI PA DISP 8 RD ROP A :00 6 ER RÅ PA TRAPPA VÅ +8, T TRAPPUS +8, :0 T.3 RD +7,79 DISP , ,96 +8, DISP 8 DISP 4 ESERVIS 9 UPP TI PA 3 SUSS 903 SUSS A :00 - RD TRAPPA VÅ 3 ER RÅ PA ,89 E TRAPPUS T 3.0 A :00 A : , DISP 6 T VÄ MED Å MOT OV ÖR AVRII A : SUSS +0, EMESAMETSOA PA PA PA META PAPPERSÖRP. 370 PAPPERSÖRP. ÄSORTERI PAPPERSÖRP. PAPPERSÖRP. PAPPERSÖRP..AS.AS O.AS O.AS SIPATS DISP 7 RD (-OA) UPP TI PA 4 :0 :0 TRAPPA VÅ 3 3 S E ER RÅ PA 4 TRAPPUS - RD VÄ MED Å MOT OV ÖR AVRII PETRY P WC/D 3 RU. BARV. T RO, P RO, P 4 40 BAO* BAO* 8 4 SOV 0,9 i rushöjd 6 DISP :6 ÖVERAIS 8 P under bänk SUSS RÄA A : SUSS , DISP , c , +8, ax :0 anpassas på plats USOTUR +7,96 +7,9 ÅPUTSIJE A :00 A : RD SUSS VÅ A :00 A :00 A :00 ARAE 6 p Pelare US 6 +8, ROP 6 +8, MAX :0 anpassas på plats ,99 +7,96 +7, ,0 +8,0 +8,0 +8,0 BER RD TRAPPA VÅ Pelare A Ark Engstrand och Speek nut Jönsson Ing.byrå AB SUSS E J& Elteknik ,89 V PO Andersson AB E/TEE E/TEE M yréns Arkitektkontor , c S ordiska brand AB ER TI PA 9 +8, SUSS , MAX :0 anpassas på plats c pl USOTUR A :00 A :00 ÅPUTSIJE UPP RÅ PA RÄCE RD 3 ÄRÄA BER TRAPPA VÅ Pelare CYE RD 80pl Pelare 0 US 6 SUSS +0, ARAE 78 p RD TRAPPA VÅ Pelare ,99 +7,96 +7,9 RITAD ORUERAD S DATUM SUSS RITAD ORUERAD S TRAPPUS ADÄARE JD ASVARI ÄT MAX :0 anpassas på plats ADÄARE JD ARBETSUMMER REV AT ÄDRIE AVSER SI DATUM 69 8 Stockhol ustav III:s boulevard 64 Solna Tel A Ark Engstrand och Speek pl pl 3pl 3pl 3pl nut Jönsson Ing.byrå AB SUSS E J& Elteknik pl pl 9 V PO Andersson AB pl (barncyklar) c M yréns 34 Arkitektkontor S ordiska brand AB RÄA USOTUR :0 ER TI PA A :00 :0 ÅPUTSIJE UPP RÅ PA TRAPPA VÅ 3 A :00 SUSS US 6 SUSS +0,89 c4 DATUM ASVARI ARBETSUMMER OD TYP POS A :00 A :00 ÄT OD TYP POS RITISUMMER RÄCE RÄCE ARAE p 480 RD TRAPPA VÅ 3 Pelare A :00 SUSS SUSS TRAPPUS RITISUMMER SAA A3 REV AT ÄDRIE AVSER SI DATUM 69 8 Stockhol ustav III:s boulevard 64 Solna Tel RÄCE RÄCE RÄCE ÄRÄA DISP 69 8 Stockhol TRAPPUS pl 0 CYE RD ustav III:s boulevard 64 CYE RD 4pl SUSS 79pl Pelare Solna Tel Pelare ÄT DISP 6 8pl pl 3pl 000 A Ark Engstrand och Speek pl 3pl 3pl 8pl UC 3pl 8pl nut Jönsson Ing.byrå AB ÄRE TAÖJD UDER RAMP SUSS E J& Elteknik pl 3pl pl RU. V PO Andersson AB RU. BARV. BARV. 9 M yréns Arkitektkontor U +8,4 R.74 U +7, c R R S ordiska brand AB SPRIER C. RITAD ORUERAD ADÄARE ARBETSUMMER R.74 T 400 S JD SAA A3 :300 SUSS SUSS U +8,80 R.37 c44 DATUM ASVARI OD TYP POS RITISUMMER REV U +8,4 TRAPPA R.99 VÅ 4 U +8, c SUSS TRAPPUS SAA A3 REV AT ÄDRIE AVSER SI DATUM +8, :300 REV :300 REV arage våning PATS ÖR PORT VÅI, ARAEPA 6 parkeringsplatser (varav handikapplatser, beroendeparkering) TOTA + _B_MODE PARERISPATSER 43 st (+ c) CYEPARERI - 9 st - 9 st SÖJD 40 MM PARERISPATSER YA VARE VAROME, ACA YBYAD BOÄDER ARAE VÅI OE DAID.. RÖRRÅ PATS ÖR PORT 3 70 ÄT A :00 ÄRÄA VÅI, ARAEPA 78 parkeringsplatser (varav 3 handikapplatser, beroendeparkering) _B_MODE EP SD PARERISPATSER YA VARE VAROME, ACA YBYAD BOÄDER ARAE VÅI OE DAID POROTOR POROTOR PATS ÖR PORT TRAPPA VÅ 4 /EC E RÄCE, i rushöjd RÄA DISP 4 T 370 A :00 DISP 3 9,9 i rushöjd /EC 4 SUSS SOPASSUER DISP pl USOTUR A :00 ER TI PA 3 ÅPUTSIJE UPP RÅ PA 3 BER A :00 US 6 EP6 EP6 ARAE 49 p A : RÄCE RÄCE RÄCE ÄRÄA ÄRÄA ÄRÄA A Ark Engstrand och Speek nut Jönsson Ing.byrå AB E J& Elteknik V PO Andersson AB M yréns Arkitektkontor S ordiska brand AB RITAD ORUERAD ADÄARE S JD DATUM ASVARI ARBETSUMMER U +8,80 R.37 REV AT ÄDRIE AVSER SI DATUM OD TYP POS A : Stockhol ustav III:s boulevard 64 Solna Tel SAA A3 :300 RITISUMMER REV SIPATS 3,3 till uk tak, ljudred. plattor PO SIPATS, i rushöjd. VÅI 3, ETRÉPA US parkeringsplatser (varav handikapplatser, beroendeparkering) _B_MODE TRAPPA VÅ PARERISPATSER YA VARE VAROME, ACA YBYAD BOÄDER ARAE VÅI 3 OE DAID 3. TIUTSAER I MÖERPER. PÅT TIUTSAER I MÖERPER. PÅT ISOERAD TRAPPUS TR; TRAPP ÅR EDA ERÅT BER Våning Våning Våning 3 Våning 4, i rushöjd TRAPP UPP TI VÅ., i rushöjd., i rushöjd SÖJD 400 MM SÖJD 900 MM VÅI 4 49 parkeringsplatser (varav handikapplatser) PARERISPATSER Bostadsfakta acka ya varnen, ars 03 Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel. _B_MODE YA VARE VAROME, ACA YBYAD BOÄDER ARAE VÅI 4 OE DAID 4

12 US SÖJD 40 MM CYERD 46pl RU. BARV. 9 RD TRAPPUS RD RD SUSS. E 0 RD. E- SERVIS ETAPP US, VÅI UC SUSS. 4 4 RÖRRÅ DISP ORRIDOR ÄDRD US + E/TEE 00 - RD - RD ÖRARIAR RD TRAPPUS TRAPPA VÅ 6 US, VÅI v0 v v v MAASIÅE v v v v0 v v v SETIO ARAE ARAE ARAE ARAE US US 7 VARRÄD ORIETERI VAROMSVÄE MAAROI PARE MAAROIRÄD US 6 SIO- PATSE Bostadsfakta acka ya varnen, ars 03 Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel.

13 US under bänk TAVA SP TORMAA /EC IAREDI SOV 9 IASAD BAO SOV IÄDD AA I TA A VARDAS 8 IÄDD AA I TA VARDAS 9 =00MM /EC EC 9 =00MM IÄDD AA I TA 9 WC VÅ 3. 9 SIPATS POAC ETRÉA E TR; TRAPP ÅR EDA UPPÅT TRAPPUS SOV 4 US, VÅI 3 R: 00, 00, 003 P P 4,0 i rushöjd 3,3 till uk tak, ljudred. plattor EMESAMETSOA Max 0 pers 4 fiberceentskivor fiberceentskivor +3,69 PAPPERSÖRP. +3,69 +3,69 PO SIPATS PAPPERSÖRP..AS 370 pl CYAR ÄSORTERI 8 3 O.AS 90 PAPPERSÖRP. META 40 ETRÉA PAPPERSÖRP. META 40 PETRY P PETRY P, i rushöjd B8 9pl PA PA PA PA PA PA ÖVERA. 40 3,7 i rushöjd 3,3 till uk gipstak VÅ 3. 47pl ARDEROB TVÄMASI TRAPPUS ÄDAMMARE E RU. BARV. EUA v0 v v v IESÅP ÄDSÅP ÖSÅP ÖRBERE MED E- UA TI U & MICRO YSÅP RYSSÅP OMB. / TORTUMARE OMB. / US, VÅI 3 APPYA YP /WC /WC-TYP YP DISMASI BETOVÄ EMESAMETSOA, ÖVERAIS TIVASVÄ SPISÄ AMPUA I TA SCAT AMPUA PÅ VÄ EC ECETRA AMPA I TA VÄRMEAMMAR AMPA PÅ VÄ UA ÖR TV, pl TEEO OC DATOR JUSRÖRSARMATUR I ISPETIOSUCA ÖRÄRT VÄ ÖR VÄ-TV VTV b=00, h=00 ADDUOR TIVA D SÖJD, DÄR IET AAT AES ÖER UDERAT 70c ÖVER OV BAO* - ÖPPISBAR ASI OBS PACERI AV E- OC AMPUA VISAS SCEMATIST, EJ EXAT MAASIÅE v v v v0 v v v SETIO ARAE ARAE ARAE ARAE US US 7 VARRÄD ORIETERI VAROMSVÄE MAAROI PARE MAAROIRÄD US 6 SIO- PATSE Bostadsfakta acka ya varnen, ars 03 Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel. 3

14 US SP /EC SOV 3 9 IASAD BAO SOV IÄDD AA I TA A VARDAS 8 IÄDD AA I TA VARDAS 9 =00MM /EC EC 9 =00MM IÄDD AA I TA 9 WC TRAPPUS. SOV E SOV 4 BAO BAO US, VÅI 4 R: 0, 0, RO RO 60 BAO BAO,8 i rushöjd 8 4 VARDAS 8 0,8 i rushöjd VARDAS PETRY P4 4 RWC RWC /EC /EC, i rushöjd P4, i rushöjd IÄDD AA I TA PETRY v0 v v v IESÅP ÄDSÅP ÖSÅP ÖRBERE MED E- UA TI U & MICRO YSÅP RYSSÅP OMB. / TORTUMARE OMB. / SÖJD 900 MM DISMASI SPISÄ OA 49 3, i rushöjd ax 30 pers /WC SCAT EC ECETRA R: 00, 00 VÄRMEAMMAR APPYA YP /WC-TYP YP +7,68 US, VÅI 4 BETOVÄ TIVASVÄ AMPUA I TA AMPUA PÅ VÄ AMPA I TA AMPA PÅ VÄ E TRAPPUS. 8 UA ÖR TV, TEEO OC DATOR JUSRÖRSARMATUR OA 6 I ISPETIOSUCA,7 i rushöjd ax 30 pers ÖRÄRT VÄ ÖR VÄ-TV VTV b=00, h=00 +8,04 +8,8 ADDUOR TIVA D SÖJD, DÄR IET AAT AES ÖER UDERAT 70c ÖVER OV BAO* - ÖPPISBAR ASI OBS PACERI AV E- OC AMPUA VISAS SCEMATIST, EJ EXAT MAASIÅE SÖJD 400 MM v v v v0 v v v SETIO ARAE ARAE ARAE ARAE US US 7 ORIETERI VARRÄD VAROMSVÄE MAAROI PARE MAAROIRÄD US 6 SIO- PATSE 4 Bostadsfakta acka ya varnen, ars 03 Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel.

15 US /EC SOV 3 9 IASAD BAO SOV IÄDD AA I TA A VARDAS 8 IÄDD AA I TA VARDAS 9 IÄDD AA I TA =00MM 9 WC /EC TRAPPUS. EC 9 =00MM SOV E SOV 4 BAO 0 BAO US, VÅI R: 0, 0, RO RO 4 RO BAO VARDAS SOV 4 VARDAS IÄDD AA I TA 9 IÄDD AA I TA 8 /EC EC /EC 4 9 TRAPPUS. IÄDD AA I TAVIE WC/D 4 SOV 4 E SOV BAO 8 +3,0 SOV 3 8 BAO 8 US, VÅI R: 0, 0, 03 MAASIÅE v v v v0 v v v SETIO ARAE ARAE ARAE ARAE US US 7 VARRÄD ORIETERI VAROMSVÄE MAAROI PARE MAAROIRÄD US 6 SIO- PATSE Bostadsfakta acka ya varnen, ars 03 Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel.

16 US /EC SOV 3 9 IASAD BAO SOV IÄDD AA I TA A VARDAS 8 IÄDD AA I TA VARDAS 9 IÄDD AA I TA =00MM 9 WC /EC TRAPPUS. EC 9 =00MM SOV E SOV 4 BAO 0 BAO US, VÅI 6 R: 30, 30, RO 80 RO 6 BAO 4 RO 0 VARDAS SOV 4 VARDAS IÄDD AA I TA /EC IÄDD AA I TA EC /EC 4 9 TRAPPUS. IÄDD AA I TA WC/D 4 SOV 4 E SOV BAO 8 +33,97 SOV 3 8 BAO 8 v0 v US, VÅI 6 R: 0, 0, 03 v v MAASIÅE v v v v0 v v v SETIO ARAE ARAE ARAE ARAE US US 7 VARRÄD ORIETERI VAROMSVÄE MAAROI PARE MAAROIRÄD US 6 SIO- PATSE 6 Bostadsfakta acka ya varnen, ars 03 Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel.

17 US /EC SOV 3 9 IASAD BAO SOV IÄDD AA I TA A VARDAS 8 IÄDD AA I TA VARDAS 9 IÄDD AA I TA =00MM 9 WC /EC TRAPPUS. EC 9 =00MM SOV E SOV 4 BAO 0 BAO US, VÅI 7-0 R: 40, 40, 403, 0,0,03, 60,60,603, 70, 70, RO RO 4 RO BAO VARDAS SOV 4 VARDAS IÄDD AA I TA /EC IÄDD AA I TA EC /EC 4 9 TRAPPUS. IÄDD AA I TA WC/D 4 SOV 4 E SOV BAO 8 +36,74 SOV 3 8 BAO 8 v0 v US, VÅI 7-0 R: 30, 30, 303, 40, 40, 403, 0, 0, 03, 60, 60, 603 v v MAASIÅE v v v v0 v v v SETIO ARAE ARAE ARAE ARAE US US 7 VARRÄD ORIETERI VAROMSVÄE MAAROI PARE MAAROIRÄD US 6 SIO- PATSE Bostadsfakta acka ya varnen, ars 03 Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel. 7

18 US /EC SOV 3 9 IASAD BAO SOV IÄDD AA I TA A VARDAS 8 IÄDD AA I TA VARDAS 9 IÄDD AA I TA =00MM 9 WC /EC TRAPPUS. EC 9 =00MM SOV E SOV 4 BAO 0 BAO US, VÅI R: 80, 80, 803 ÖRARIAR 0 +47,8 ÄT METER T ARDEROB TVÄMASI ÄDAMMARE EUA v0 v v v IESÅP ÄDSÅP ÖSÅP ÖRBERE MED E- UA TI U & MICRO YSÅP RYSSÅP OMB. / TORTUMARE OMB. / DISMASI SPISÄ SCAT TA :40 EC TATERRASS ECETRA VÄRMEAMMAR /WC APPYA YP /WC-TYP YP US, VÅI TR BETOVÄ TIVASVÄ AMPUA I TA AMPUA PÅ VÄ AMPA I TA AMPA PÅ VÄ. +48,7 I VTV D UA ÖR TV, TEEO OC DATOR JUSRÖRSARMATUR +48,7 TATERRASS ax 0 pers ISPETIOSUCA ÖRÄRT VÄ ÖR VÄ-TV b=00, h=00 ADDUOR TIVA SÖJD, DÄR IET AAT AES ÖER UDERAT 70c ÖVER OV BAO* - ÖPPISBAR ASI OBS PACERI AV E- OC AMPUA VISAS SCEMATIST, EJ EXAT MAASIÅE TA :40 v v v v0 v v v SETIO ARAE ARAE ARAE ARAE US US 7 VARRÄD ORIETERI VAROMSVÄE MAAROI PARE MAAROIRÄD US 6 SIO- PATSE 8 Bostadsfakta acka ya varnen, ars 03 Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel.

19 US /EC SOV 3 9 IASAD BAO SOV IÄDD AA I TA B 900 A VARDAS 8 IÄDD AA I TA VARDAS 9 IÄDD AA I TA =00MM 9 WC /EC TRAPPUS. EC 9 =00MM SOV E SOV 4 BAO BAO US, VÅI -3 R: 90, 90, 903, 00, 00, 003 MAASIÅE v v v v0 v v v SETIO ARAE ARAE ARAE ARAE US US 7 VARRÄD ORIETERI VAROMSVÄE MAAROI PARE MAAROIRÄD US 6 SIO- PATSE Bostadsfakta acka ya varnen, ars 03 Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel. 9

20 US IS U ÅU VI- Y IASAD BAO SOV 8 SOV 3 0 VARDAS 40,7 i rushöjd, i rushöjd WC PASSAE, i rushöjd TVÄ SOV 4 9, i rushöjd VÄ JUDASSAS IÄDD AA I TA IÄDD AA I TA, i rushöjd VARDAS 9 EC ETRÉ 9,7 i rushöjd =00MM IÄDD AA I TA IÄDD AA, i rushöjd TRAPPUS. WC/D E SOV 4 DRESSI ROOM EC BAO BAO US, VÅI 4- R: 0, 0, 0, 0 MAASIÅE v v v v0 v v v SETIO ARAE ARAE ARAE ARAE US US 7 VARRÄD ORIETERI VAROMSVÄE MAAROI PARE MAAROIRÄD US 6 SIO- PATSE 0 Bostadsfakta acka ya varnen, ars 03 Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel.

Vill du bo granne med en hel park? Välkommen till Brf S:t Lars Park i Lund

Vill du bo granne med en hel park? Välkommen till Brf S:t Lars Park i Lund Vill du bo granne med en hel park? Välkommen till Brf S:t ars i und jut av fågelsången, lugnet och ett bekvämt boende nära city Vissa bostäder är vackrare och mer lockande än andra därför att de ligger

Läs mer

Vi bygger unika bostäder i nya Vilbergen

Vi bygger unika bostäder i nya Vilbergen Vi bygger unika bostäder i nya Vilbergen Conlega Solstenen 1 Innehåll 04 06 14 18 1 3 5 6 Natursköna och trygga Vilbergen Välkommen hem! Planritningar Inredning original Inredning tillval Prislista Att

Läs mer

stockholm kista KISTa ToRN High-End Living

stockholm kista KISTa ToRN High-End Living stockholm kista kista torn High-End Living JM reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Fotografier och illustrationer är idébilder som kan avvika från verkligheten. Kista Torn sträcker sig

Läs mer

NYCKELN TILL DITT HELT NYA HEM

NYCKELN TILL DITT HELT NYA HEM NYCKELN TILL DITT HELT NYA HEM Ditt nya hem är bara ditt Doften av nybyggt. Känslan av att flytta in där ingen annan har bott. Att kunna sätta din egen prägel på hemmet, redan innan du flyttat in. Stora

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

TILL hantverkare. hantverkare

TILL hantverkare. hantverkare TILL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skatt behörighet försäkringar Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska påbörjas

Läs mer

Kvarboende vid renovering av flerbostadshus Hur får man nöjda hyresgäster? En studie av kv. Bergakungen i Västerås

Kvarboende vid renovering av flerbostadshus Hur får man nöjda hyresgäster? En studie av kv. Bergakungen i Västerås RAPPORT/EXAMENSARBETE 15P Institutionen för Samhällsteknik Kvarboende vid renovering av flerbostadshus Hur får man nöjda hyresgäster? En studie av kv. Bergakungen i Västerås Examensarbete vid Mälardalens

Läs mer

Att borra brunn för energi och vatten en vägledning

Att borra brunn för energi och vatten en vägledning NORMBRUNN 07 Att borra brunn för energi och vatten en vägledning Norförfarande vid utförande av vatten- och energibrunnar innehåll Förord... 1 Enskild vattenförsörjning och energiborrning... 2 Grundvatten...

Läs mer

Balkonginglasning. Vi gör det. trevligare. att bo!

Balkonginglasning. Vi gör det. trevligare. att bo! Balkonginglasning Vi gör det trevligare att bo! Inglasning en långsiktig och lönsam investering! Att glasa in balkongen är ett klokt beslut oavsett om det gäller dig som bostadsrättsinnehavare, som bostadsrättsförening

Läs mer

Att ha egen nyckel. Utformning av bostäder för personer med psykisk funktionsnedsättning

Att ha egen nyckel. Utformning av bostäder för personer med psykisk funktionsnedsättning Att ha egen nyckel Utformning av bostäder för personer med psykisk funktionsnedsättning Att ha egen nyckel Utformning av bostäder för personer med psykisk funktionsnedsättning Lena Josefsson och Catarina

Läs mer

Koll på pengarna. Din ekonomi. Så räcker dina pengar längre. Råd och tips om. barn bil bostad försäkring internet kläder lån mat mobil möbler sparande

Koll på pengarna. Din ekonomi. Så räcker dina pengar längre. Råd och tips om. barn bil bostad försäkring internet kläder lån mat mobil möbler sparande Koll på pengarna 2012 Hjälp med din budget Så räcker dina pengar längre Råd och tips om Din ekonomi Konsumentverkets beräkningar barn bil bostad försäkring internet kläder lån mat mobil möbler sparande

Läs mer

sbcdirekt När två lägenheter blir en Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.sbc.se Det är vanligt att en bostadsrättshavare

sbcdirekt När två lägenheter blir en Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.sbc.se Det är vanligt att en bostadsrättshavare sbcdirekt Nummer 10 november 2006 Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.sbc.se När två lägenheter blir en Det är vanligt att en bostadsrättshavare också köper grannens lägenhet i syfte

Läs mer

Koll på pengarna. d Råd o. hjälp med din budget. ch tips om

Koll på pengarna. d Råd o. hjälp med din budget. ch tips om Koll på pengarna 2013 hjälp med din budget d Råd o ch om in ekonomi din ekonomi Vi har alla drömmar om framtiden. Vissa kanske vill köpa bostad eller bil, eller åka på en semesterresa. Andra skulle vilja

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15

Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15 Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15 Tid: 2015 05 21 kl 18:30 Plats: Helmia. Gå in via stora entren 1. Stämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Val av protokollförare 4. Upprättande av förteckning

Läs mer

Välkommen som hyresgäst

Välkommen som hyresgäst Välkommen som hyresgäst Råd & tips från Fastighetsägarna Reviderad maj 2012 2 Innehåll Välkommen! 4 När du ska flytta in 4 Vilka regler har en hyresvärd och en hyresgäst att rätta sig efter? 6 Om något

Läs mer

KLART DU SKA HA FIBER.

KLART DU SKA HA FIBER. INSTRUKTIONSGUIDE GRÄVA SJÄLV Instruktioner, rekommendationer, bestämmelser och tips till dig som valt att utföra grävningen inför din fiberanslutning själv. Innehåller även Allmänna villkor. KLART DU

Läs mer

BROGÅRDEN MED FOKUS PÅ FRAMTIDEN

BROGÅRDEN MED FOKUS PÅ FRAMTIDEN BROGÅRDEN MED FOKUS PÅ FRAMTIDEN HEJ, Fastighetsägare till ett miljonprogramsområde har en komplex uppgift framför sig när de skall föra sina hus in i framtiden. Där måste vi alla bidra så gott vi kan.

Läs mer

Vad påverkar priset på en bostadsrätt?

Vad påverkar priset på en bostadsrätt? Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Kandidatuppsats 10 poäng HT 2005 Vad påverkar priset på en bostadsrätt? Författare: Niclas Roll Handledare: Claes Hägg Sammanfattning Fastighetsmarknaden

Läs mer

Att få hyra ut i andra hand eller inte det är frågan

Att få hyra ut i andra hand eller inte det är frågan INNEHÅLL Håll koll på hyreshöjningarna Om väljarna får tycka Nya avskrivningsregelverk behövs Utnyttja medlemsförmåner Frågor och svar Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.bostadsratterna.se

Läs mer

Koll på pengarna. Råd och tips om din ekonomi FÖLJ FAMILJEN JOHANSSON HJÄLP MED DIN BUDGET

Koll på pengarna. Råd och tips om din ekonomi FÖLJ FAMILJEN JOHANSSON HJÄLP MED DIN BUDGET 2015 Koll på pengarna FÖLJ FAMILJEN JOHANSSON HJÄLP MED DIN BUDGET Råd och tips om din ekonomi Din ekonomi Du vill att pengarna ska räcka hela månaden, varje månad. Du har något du vill spara till men

Läs mer

Lärarhandledning Koll på cashen

Lärarhandledning Koll på cashen Lärarhandledning Lärarhandledning Koll på cashen Introduktion Privatekonomi och konsumenträttsfrågor ingår numera som centralt innehåll för samtliga gymnasieprogram, inom samhällskunskap 1a och b. Huvudinriktningen

Läs mer

saftig faktura Stulet SIM-kort gav Innehåll

saftig faktura Stulet SIM-kort gav Innehåll Innehåll Nya sätt att ta betalt för värmen Nu är Bostadsrätterna här! Andrahandsuthyrning Bostadsrätterna håller seminarier Frågor och svar Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.bostadsratterna.se

Läs mer

TRAFIKBULLER OCH PLANERING 1V

TRAFIKBULLER OCH PLANERING 1V TRAFIKBULLER OCH PLANERING 1V PROJEKTGRUPP Anne Hallin Claes Halling Magnus Lindqvist Leif Åkerlöf Åkerlöf Hallin Akustikkonsult AB Länsstyrelsen i Stockholms län Stockholms stad, Miljöförvaltningen Åkerlöf

Läs mer

Hur påverkas byggföretagen av IFRIC 15?

Hur påverkas byggföretagen av IFRIC 15? Linn Henriksson och Johanna Karlsson Hur påverkas byggföretagen av IFRIC 15? - En studie av de fyra största byggföretagen i Sverige What are the influences for the construction companies of IFRIC 15? -

Läs mer

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Denna skrift är framtagen inom ramen för projektet Informationsmaterial om energieffektiv nybyggnation av småhus som

Läs mer

TAK & TÄTSKIKT BRANSCHTIDNING FRÅN TIB TAKENTREPRENÖRERNA EXTREMARE VÄDER SÄTTER PRESS PÅ TAK- & TÄTSKIKTSFÖRETAG

TAK & TÄTSKIKT BRANSCHTIDNING FRÅN TIB TAKENTREPRENÖRERNA EXTREMARE VÄDER SÄTTER PRESS PÅ TAK- & TÄTSKIKTSFÖRETAG TAK & TÄTSKIKT BRANSCHTIDNING FRÅN TIB TAKENTREPRENÖRERNA Nr 1 - maj 2015 / Tema: TIB-auktorisation - framtidens verktyg för beställare TIB-AUKTORISATION VINNER MARK I OFFENTLIGA UPPHANDLINGAR EXTREMARE

Läs mer

Fall Konvertering av kommersiella fastigheter till bostäder

Fall Konvertering av kommersiella fastigheter till bostäder Fall 08 Konvertering av kommersiella fastigheter till bostäder Erik Ullsten Karl-Johan Svensson copyright Karl-Johan Svensson och Erik Ullsten Institutionen för byggvetenskaper, Byggproduktion, Lunds tekniska

Läs mer

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer.

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer. Sid 1/5 Frågor och svar Om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber? Fiber eller fiberoptik består av överföring av ljus eller data via optiska fibrer. Det är den snabbaste metoden för informationsöverföring

Läs mer