Marfans. Information för lärare. Redaktör Lars Mogensen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marfans. Information för lärare. Redaktör Lars Mogensen"

Transkript

1 Marfans syndrom Information för lärare Redaktör Lars Mogensen

2 Lars Mogensen och Svenska Marfanföreningen 1997 Förlag Svenska Marfanföreningen Typografi Olle Frankzén Teckningen ovan Oskar Andersson Tryck Bergslagens Grafiska AB, Lindesberg 1997 ISBN

3 Innehåll Förord 5 Vad är Marfans syndrom? 7 Medicinska problem vid Marfans syndrom 8 - rörelseorgan - ögon - cirkulationsorgan - lungor - hur behandlar man Marfans syndrom? Problem vid Marfans syndrom 10 - vilken skolform är bäst? - skolans stadgar - skolarbete - synsvårigheter - extrem kroppslängd - gymnastik och sport - frånvaro vid sjukdom - hur hantera psykiska problem? - hur hantera mobbning? - kläder och skor - medicinering - hur förklarar man för lärarkolleger och elever? - hur planerar man yrkesval? Medicinskt kritiska lägen 16

4

5 5 Förord Marfans syndrom är en ärftlig bindvävssjukdom som kan göra barn och ungdomar långa, närsynta, ge dem krokiga ryggar eller ledvärk. De kan av sådana skäl få problem i skolan. Syndromet, som inte alls påverkar intellektet, är relativt okänt och det är inte lätt för lärare eller skolsköterska att få närmare uppgifter. Denna skrift har tillkommit för att hjälpa skola, lärare och annan skolpersonal att ge varje elev med Marfans syndrom bästa möjliga skolgång. En intresseförening, Svenska Marfanföreningen, har bildats av en grupp patienter, deras familjer och några intresserade läkare. Den har målsättningen att stödja personer som har Marfans syndrom. Sedan föreningen startades 1993 har många frågor ställts av lärare, barn och föräldrar kring problem som har samband med skolgången. Det har rört sig om enkla frågor, som att inte kunna se svarta tavlan på grund av närsynthet, men även svårare problem som skolkning på grund av mobbning. Upprepad frånvaro från skolan till följd av läkarbesök eller besvärliga symtom kan göra att barnet kommer efter i skolarbetet. Det är värdefullt om lärare och skolsköterska gemensamt diskuterar de avsnitt i denna skrift som är betydelsefulla för deras elev med Marfans syndrom. Många användbara synpunkter har hämtats från den amerikanska broschyren The Marfan Syndrome av läkaren Reed E Pyeritz och sjuksköterskan Cheryll Gasner (National Marfan Foundation, New York, USA, 1994), och från de brittiska broschyrerna A booklet for teachers och A booklet for teenagers, sammanställda av läkaren Anne H Child och Diane L Rust (Marfan Association UK, London, 1993). Alla källorna har vi fått anlita utan inskränkningar. Huvudansvariga för skriften har varit odont. dr. Lilian Westling, i samarbete med skolpsykolog Ann-Marie Ebenfelt och barnläkaren docent Per Zetterqvist. Fredrik Karlsson och Camilla Victor-Ragnå har bidragit med värdefulla synpunkter. Medel från Socialstyrelsen,

6 6 som ställts till Karolinska sjukhusets förfogande, har gjort det möjligt att sammanställa, trycka och distribuera denna skrift. Den ingår i en serie med skrifter om Marfans syndrom Allmän information, Information för tandläkare, Information för ungdom. Jag har haft uppdraget att redigera dessa, i samarbete med en rad experter och lekmän. Jag vill varmt tacka för ett mycket givande samarbete. Informationsmaterialet kan rekvireras från Svenska Marfanföreningen. Karolinska sjukhuset i januari 1997 Lars Mogensen Docent vid Karolinska institutet Överläkare vid kardiologiska kliniken, Karolinska sjukhuset

7 7 Vad är Marfans syndrom? Marfans syndrom är ett ärftligt tillstånd som gör att bindväven i kroppen blir svagare än ordinärt. Bindväv finns i de flesta organ, men det är främst belastade strukturer som ger problem skelettet hålls samman av bindväv, som också fäster hjärtats klaffar och ögats lins, och håller samman blodkärlen. I lungor och hud finns rikligt med bindväv. Sjukdomstecken kan därför komma från många organ men i första hand från skelett, ögon, hjärta och blodkärl, lungor och hud. En del personer som har Marfans syndrom har inga sjukdomstecken alls. Några har problem från ett organsystem, och andra kan ha det mycket besvärligt, från många organ och på olika sätt. Tillståndet, som först beskrevs av den franske barnläkaren Antonin Bernard-Jean Marfan 1896, drabbar lika ofta pojkar som flickor. Ärftlighetsgången är autosomalt dominant, dvs sannolikheten att en förälder som har syndromet överför anlaget till ett barn är 50%. Man beräknar att närmare 800 personer i Sverige har Marfans syndrom. Anlaget och syndromet har oftast ärvts från en av föräldrarna, men i omkring en fjärdedel av fallen har en förändring inträffat i en gen i ett ägg eller i en spermie, en så kallad nymutation föräldrarna har då ej syndromet. Under de senaste åren har den ansvariga genen identifierats. Den instruerar för tillverkningen av äggviteämnet fibrillin som ingår i bindväv. Genen sitter i kromosom 15. Ett syndrom innebär att en grupp symtom och sjukdomstecken förekommer tillsammans, i ett mönster som gör det möjligt för en läkare att känna igen en viss sjukdom. Syndrom är ofta ärftliga. Hos de flesta som har Marfans syndrom finns bara vissa kännetecken eller komplikationer, medan andra organ tycks ha undgått att beröras.

8 8 Medicinska problem vid Marfans syndrom Rörelseorgan De vanligaste förändringarna är extrem kroppslängd med mycket långsmala armar och ben, liksom fingrar och tår. Ofta ses ryggradskrökning i sidled, så kallad skolios; avvikande form på bröstkorg med utstickande eller indraget bröstben; överrörliga leder som lätt vrickas eller stukas. Plattfot kan ge betydande besvär, och problemen med att finna lämpliga skor kan vara stora då lästen ofta är lång och smal. En ortoped kan hjälpa till när det gäller problem från rörelseorganen. Trångställning av tänderna är vanligt, och många barn och ungdomar med Marfans syndrom har tandställning. Ögon Personer med Marfans syndrom är vanligen närsynta. De bär ofta tjocka glasögon eller linser. De har ökad risk för näthinneavlossning. Symtomen är då ofta att en del av synfältet för det drabbade ögat försvinner det kan vara som om en ridå dragits för, eller märkas som en dimma. Linserna, som är upphängda i tunna trådar av bindväv, kan rubbas ur läge och sådan linsdislokation ger synsvårigheter. Både näthinneavlossning och linsdislokation kan framgångsrikt opereras. Barn och ungdomar med Marfans syndrom rekommenderas kontroller hos ögonläkare. Cirkulationsorgan Två bindvävsstrukturer som belastas mycket i samband med hjärtats arbete är mitralisklaffen mellan de båda vänstra hjärtrummen, och kroppspulsådern, aorta. De bindvävstrådar som håller fast klaffens båda segel kan töjas ut och seglen förs då för långt upp i förmaket vid kammarens sammandragning, så kallad mitralklaffprolaps. En liten mängd blod läcker då in i förmaket, men tillståndet är oftast godartat. Över hjärtat hörs ett blåsljud. I enstaka fall behöver klaf-

9 9 fen bytas ut och en klaffprotes opereras in men nästan alltid först i vuxen ålder. Viktigare är förändringar i kroppspulsådern, aorta, som kan vidgas vilket vanligen sker närmast över hjärtat. Tillståndet kan bli allvarligt, eftersom utvidgningen ibland fortskrider och kan leda till läckage i aortaklaffen eller bristning av aortaväggen. I många fall ges läkemedel för att minska belastningen på kärlväggarna. Då används betablockerare som minskar stress, egentligen hämmar sympatikuseffekter på hjärtat, men ibland kan ge trötthet. Om aorta blir avsevärt utvidgad eller skadad blir kirurgisk behandling nödvändig. På det sättet kan akuta komplikationer förebyggas och riskerna för komplikationer i framtiden i det närmaste elimineras. Också här gäller att operation praktiskt taget undantagslöst görs i vuxen ålder. De flesta personer med Marfans syndrom behöver kontrolleras av hjärtläkare; få kommer att opereras. Lungor Spontan lungkollaps, pneumothorax, beror oftast på att bindvävshinnor runt en av lungorna brustit, och då fylls lungsäcken med luft samtidigt som den elastiska lungan dras samman. Tillståndet ger omedelbart insättande andnöd och bröstsmärta, och fordrar snabbt omhändertagande på sjukhus även om det inte är livshotande. Hur behandlar man Marfans syndrom? Individer med Marfans syndrom skall behandlas av läkare som känner till sjukdomen och hur den drabbar olika organ. Det finns ännu ingen bot men omsorgsfullt medicinskt omhändertagande kan komma till rätta med de flesta symtomen och komplikationerna. Alla med Marfans syndrom bör regelbundet kontrolleras hos hjärtspecialist och genomgå ekokardiografi för att kontrollera storlek och funktion hos hjärta och aorta. Noggranna ögonundersökningar rekommenderas så att glasögon och kontaktlinser är de rätta, och för att upptäcka synsvårigheter och linsdislokation. Återkommande kontroller av rörelseorganen vid behov hos barnortoped är nödvändigt, särskilt under uppväxten. Mycket snabb

10 10 längdtillväxt kan hejdas med hormonbehandling, som sköts av barnläkare med särskild utbildning i endokrinologi. Återkommande kontroller hos tandläkaren är viktigt. Eftersom flera specialister kan bli engagerade i kontroller och behandling blir frånvaron från skolan på grund av läkarbesök i många fall betydande. Problem vid Marfans syndrom Vilken skolform är bäst? De flesta barn kan gå i en helt vanlig skola. Ibland behöver de dock specialundervisning beroende på synsvårigheter eller fysisk svaghet. Skolans stadgar Skolstadgan anger åtgärder för detaljerad bedömning av speciella behov hos barn. Särskild handledning och stödundervisning i skolan kan således vid behov erhållas. Skolkuratorn eller skolsköterskan kan ge hjälp och råd. Skolarbete Marfans syndrom påverkar ej intellektuell eller motorisk utveckling hos barn och ungdomar. Några behandlas med betablockerande medicin för att minska påfrestningen på hjärta och kärl. En vanlig biverkning är trötthet. Medicineringen kan ibland vara en bidragande orsak till inlärningssvårigheter och koncentrationsproblem med eller utan hyperaktivitet och då bör detta diskuteras med läkaren. Vanligen kan läkemedel och dos väljas så att inga biverkningar uppträder. Barn med handledsinstabilitet behöver noggrann utvärdering och får inte ha tidspress på sig vid skriftligt prov. Sådana barn behöver extra skrivtid och ibland stödbandage för handled eller tumme för att stabilisera lederna, liksom pennor med tjockt grepp. De har

11 11 ofta stor nytta av en personlig bandspelare för att spela in lektioner så att de kan repetera hemma. Synsvårigheter De flesta barnen är närsynta, några höggradigt. Närsynthet kan korrigeras med glasögon, men inte linsdislokation som är ett större, men ovanligare, problem. Att sitta långt fram i klassrummet gör det lättare att följa med. Speciella hjälpmedel kan bli nödvändiga, exempelvis förstorade arbetsblad eller video. Äldre elever kan behöva en bandspelare för att komplettera anteckningar från lektionerna. Extrem kroppslängd Extrem kroppslängd i relation till åldern kan vålla problem med skolbänken. En 12-åring kan vara 177 cm! Det är omöjligt att arbeta om man sitter obekvämt. Därför bör bänkar och stolar vara anpassade i de klassrum där barnet har sina lektioner. Det är också viktigt att läraren kommer ihåg den biologiska åldern hos långa elever med Marfans syndrom och behandlar dem därefter. Gymnastik och sport I allmänhet vill barn med Marfans syndrom delta i alla aktiviteter med sina klasskamrater. Nästan alltid kan de delta i de flesta. Varje barn har sina speciella medicinska problem, men de flesta besväras av att de lätt blir trötta. Närsynthet, klumpighet på grund av ledinstabilitet och en lång, mager kroppsbyggnad kan göra sådana sporter svåra som kräver bra koordination hand-öga eller hand-fot. Dessutom är det tillrådligt att helt undvika sporter med ovarsam kroppskontakt, framförallt kampsporter. Olämpligt genom våldet mot huvudet är förstås boxning men även exempelvis nickning i fotboll det kan orsaka ögonskador. Be om skrivna råd och anvisningar från barnets läkare!

12 12 Vissa sporter kräver extrema ansträngningar med belastning på bindvävsstrukturer, såsom tyngdlyftning. Hit hör också flertalet tävlingssporter på elitnivå. De med syndromet skall inte ta ut sig till det yttersta eller som det heter, ge järnet. Listan med olämpliga aktiviteter inkluderar slalom och snow-board, vilka kan skada instabila ryggar, höft- och knäleder. Men skidåkning utför kvarstår som en möjlighet om branter undviks det beror mycket på hur man åker! Aktiviteter som kan orsaka lungkollaps, pneumothorax, såsom dykning, skall också undvikas. Stödbandage för instabila handleder, armbågar, fotleder och knän kan göra det möjligt för barnet att delta i rekommenderad sport. Basketboll bör diskuteras med läkare. Tunga lyft skall undvikas. Genomgående gäller att intensiteten i aktiviteterna är avgörande snarare än valet av aktivitet. Många med syndromet har så obetydliga förändringar att de kan göra nästan allt som andra ger sig på. Generellt gäller dock att de som har Marfans syndrom bör vara varsamma. I förteckningen nedan ges allmänna rekommendationer på lämpliga och mindre lämpliga aktiviteter. Lämpligt Badminton Bordtennis Bågskytte Cykling Fotboll inga nickningar! Golf Kanot Ridning Segling Simning Skidåkning Skridskoåkning Tennis Volleyboll olämpligt Bergsbestigning på hög höjd Boxning Brottning dykning Fallskärmshoppning Hängglidning Karate/judo Långdistanslöpning orientering simhopp squash studsmatta Tyngdlyftning Utförsåkning i brant backe Då de övriga i klassen håller på med alltför fysiskt krävande idrotter kan Marfan-barn få fungera som protokollförare eller domare, vilket ger dem en betydelsefull roll. Somliga barn håller gärna på med individuella träningspass.

13 13 Frånvaro vid sjukdom Några Marfan-barn har det besvärligt med och blir nedstämda av all frånvaro som är nödvändig för läkarkontroller. Det är därför viktigt att läraren gör det lätt för barnet att genomföra läkarbesöken och erbjuder extra hjälp så att barnet inte kommer efter med skolarbetet. Täta kontakter med läraren i samband med sjukhusvård säkerställer att barnet läser samma avsnitt som klasskamraterna. Speciell hemundervisning kan bli aktuell under konvalescenttider. Det är viktigt att planera tillsammans med både elev och föräldrar. Hur hantera psykiska problem? Extrem kroppslängd och oförmåga att delta fullt ut i kamraternas aktiviteter kan göra att barn och ungdomar med Marfans syndrom känner sig utanför, frustrerade och kan bli deprimerade. De kan bli skoningslöst retade för sin längd, sin tafatthet eller för eventuella skelettdeformiteter som kan ses vid gymnastiken eller i simhallen, såsom sned ryggrad eller utskjutande bröstkorg. Kontaktlinser kan ur denna synpunkt vara att föredra framför glasögon. Det bästa är att prata med barn om deras känslor, och uppmuntra fysiskt mindre krävande aktiviteter som musik, data eller någon samlarhobby. Aktiviteter som utövas i grupp, såsom att spela i orkester, är värdefulla. Val av instrument är viktigt. Keyboard och stränginstrument är lämpligast, medan bleckblåsinstrument kan vara för ansträngande. Paganini (violinvirtuos) och Rachmaninov (pianist och kompositör) misstänks båda ha haft Marfans syndrom. Långa fingrar kan vara en fördel för en musiker! Medlemmar i den engelska Marfanföreningen har sökt kartlägga depressioner i barns och ungdomars liv. Depressionerna är vanligast i de övre tonåren i samband med att de börjar träffa någon. En partner börjar bli viktig, ett förhållande kanske inleds. Här kan ingå en rädsla för att det ska ta slut, att inte duga, eller att behöva läggas in på sjukhus. Nära vänner är ett stöd, men de måste också leva sitt

14 14 eget liv där Marfan-barnet inte alltid kan delta. Oron att inte bli accepterad kan göra det svårt att våga bjuda ut någon. De med betydande skelettförändringar kan känna sig oattraktiva för det motsatta könet. Det kan framhållas att de flesta med Marfans syndrom gifter sig. Hur hantera mobbning? Barn och ungdomar med Marfans syndrom kan precis som andra med speciellt utseende och handikapp lätt utsättas för mobbning. Det kan röra sig om allt från skämtsamma öknamn till ren utfrysning. Det är viktigt att lärare och kamrater gör en insats genom att förklara situationen för mobbarna. Liksom att ge goda tips till de utsatta. Problemet måste lösas så tidigt som möjligt genom a) att upplysa lärare, elever och föräldrar b) föräldrars samarbete med lärare c) att be en speciell vän försvara den som mobbas d) att utveckla någon speciell förmåga hos barnet. Mobbning förekommer mest på mellan- och högstadiet, och tenderar därefter att försvinna. Hjälp barnet igenom denna period! Kläder och skor Extrem kroppslängd, krokig rygg, utskjutande bröstkorg, långa smala armar, ben, händer och fötter orsakar stora problem med kläd- och skoköp. Instabila fotleder och plattfot fordrar högt knäppta eller snörda skor med inbyggd hålfot eller lösa hålfotsinlägg. Medicinering Medicinering kan vara nödvändigt för ögon, hjärta eller leder. Nära samarbete mellan föräldrar och lärare behövs. Det är viktigt att eleven får med sig sin medicin hemifrån och att den tas på föreskrivna tider. Tandbehandling kan fordra förebyggande antibiotikabehandling om det föreligger betydande hjärtklaffel.

15 15 Hur förklarar man för lärarkolleger och elever? Barn ger inte gärna en förklaring av syndromet, inte ens till nära vänner eller släktingar, förrän någon frågar eller visar sig intresserad. Klassdiskussioner om handikapp i allmänhet är till hjälp för alla, speciellt om behovet av förståelse och sympati betonas. En hjälpsam tolerant inställning bör höra till utbildningen av lärare och elever i alla skolstadier. I synnerhet skall det göras fullständigt klart att mobbning inte tolereras. Hur planerar man yrkesval? Ungdomar med Marfans syndrom bör vägledas till ett lämpligt yrkesval som tar hänsyn till deras speciella förutsättningar. Ofta är yrken som många barn gärna drömmer om, t ex stridspilot eller polis, olämpliga för dem som har Marfans syndrom. Ibland har de som påbörjat en yrkesutbildning inte kunnat fortsätta, exempelvis inom sjukvården, därför att de får ryggbesvär. Högre utbildning bör uppmuntras och stillasittande arbeten föreslås. När det är dags för ämnesval är det klokt med samråd mellan skola, föräldrar och läkare, så tidigt som möjligt, om passande yrkesområden. Medicinskt kritiska lägen Fyra sällsynta komplikationer kräver omedelbart omhändertagande: Akut pulsåderbristning ger akut insättande svåra bröstsmärtor. Brådskande transport till närmsta akutmottagning är nödvändig. Lungkollaps ger svår andnöd, bröstsmärtor. Detta tillstånd är inte livshotande men fordrar också omedelbar sjukhusvård. Glaukom orsakar akut ögonsmärta och beror på ett ökat tryck inuti ögat. Tillståndet kräver omedelbar sjukhusvård för att undvika

16 16 bestående men. Leddislokation leder som hoppar ur kan fordra sjukhushjälp för att återställa ledernas läge och funktion. Knän och skuldror drabbas oftast. Den som önskar veta mera rekvirera Allmän information om Marfans syndrom från Svenska Marfanföreningen Box Stockholm

Marfans syndrom - Information för ungdomar

Marfans syndrom - Information för ungdomar Marfans syndrom - Information för ungdomar Lars Mogensen, överläkare vid Karolinska Sjukhuset i Stockholm, har i samarbete med Svenska Marfanföreningen varit redaktör for detta informationshäfte. Häftet

Läs mer

Familjära thorakala aortasjukdomar

Familjära thorakala aortasjukdomar Centrum för kardiovaskulär genetik Norrlands universitetssjukhus Information till patienter och anhöriga Familjära thorakala aortasjukdomar Denna information riktar sig till dig som har sjukdomen FTAAD

Läs mer

Munhälsa och orofacial funktion hos personer med. Rapport från frågeformulär. Marfans syndrom

Munhälsa och orofacial funktion hos personer med. Rapport från frågeformulär. Marfans syndrom 6-3-3 Munhälsa och orofacial funktion hos personer med Marfans syndrom Rapport från frågeformulär Rapport baserad på data hämtade ur Mun-H-Centers faktabas om munhälsa och orofacial funktion hos personer

Läs mer

Till dig som undervisar barn som har reumatism. Till dig som undervisar barn som har reumatism 1

Till dig som undervisar barn som har reumatism. Till dig som undervisar barn som har reumatism 1 Till dig som undervisar barn som har reumatism Till dig som undervisar barn som har reumatism 1 Inledning Den här foldern ger en kort introduktion till vad barnreumatism är och hur du som lärare kan agera

Läs mer

Hälsa och Livsstil: STYRKETRÄNING och IDROTTSSKADOR STYRKETRÄNING

Hälsa och Livsstil: STYRKETRÄNING och IDROTTSSKADOR STYRKETRÄNING Hälsa och Livsstil: STYRKETRÄNING och IDROTTSSKADOR STYRKETRÄNING Vad menas med styrketräning? Med styrketräning menar man att man belastar kroppen med en given belastning. Genom att styrketräna förstärker

Läs mer

1 Är du flicka eller pojke? Flicka. Vilken månad är du född? 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare. 4 I vilket land är du född?

1 Är du flicka eller pojke? Flicka. Vilken månad är du född? 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare. 4 I vilket land är du född? 1 Är du flicka eller pojke? Flicka Pojke 2 Vilken månad är du född? Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare 1994

Läs mer

HJÄRTINFARKT, HJÄRTSVIKT OCH ANGINA PECTORIS

HJÄRTINFARKT, HJÄRTSVIKT OCH ANGINA PECTORIS HJÄRTINFARKT, HJÄRTSVIKT OCH ANGINA PECTORIS Anette Dolk AiV 1 Innehållsförteckning Inledning... 1 Syfte... 1 Metod... 1 Hjärtinfarkt... 1 Incidens... 1 Orsaker... 2 Symtom... 2 Diagnos... 3 Behandling...

Läs mer

Vi vill veta vad tycker du om skolan

Vi vill veta vad tycker du om skolan Vi vill veta vad tycker du om skolan 1 1 Hur gammal är du? år 2 Är 1 2 du Flicka Pojke 3 Går du i skolår 1 4 2 5 3 6 4 Har du och dina föräldrar valt en annan skola än den som ligger närmast ditt hem?

Läs mer

Docent Ola Bratt Urologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund 2005-12-08

Docent Ola Bratt Urologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund 2005-12-08 Verksamhetsområde Urologi Om blodprovet PSA för att upptäcka tidig prostatacancer Docent Ola Bratt Urologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund 2005-12-08 Ska friska män låta kontrollera sin prostatakörtel?

Läs mer

Munhälsa och orofacial funktion hos personer med. Rapport från frågeformulär. Dravets syndrom. Synonym: Severe myoclonic epilepsy of infancy, SMEI.

Munhälsa och orofacial funktion hos personer med. Rapport från frågeformulär. Dravets syndrom. Synonym: Severe myoclonic epilepsy of infancy, SMEI. 6-- Munhälsa och orofacial funktion hos personer med Dravets syndrom Rapport från frågeformulär Rapport baserad på data hämtade ur Mun-H-Centers faktabas om munhälsa och orofacial funktion hos personer

Läs mer

Tufs fick livet tillbaka FÖLJ ETT CASE. noa nr 6 2015 11

Tufs fick livet tillbaka FÖLJ ETT CASE. noa nr 6 2015 11 10 noa nr 6 2015 Tufs fick livet tillbaka En extremt ovanlig bentillväxt inne i ryggradskanalen hotade att göra huskatten Tufs förlamad. Husse och matte ställdes inför det svåra valet: att låta Tufs somna

Läs mer

KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN

KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN Kloka frågor vänder sig till dig som är äldre och som använder läkemedel. Med stigande ålder blir det vanligare att man behöver läkemedel.

Läs mer

Ljumskbråck. Ljumskbråck. Information inför operation av ljumskbråck med öppen metod

Ljumskbråck. Ljumskbråck. Information inför operation av ljumskbråck med öppen metod Ljumskbråck Ljumskbråck Information inför operation av ljumskbråck med öppen metod Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta Montgomery

Läs mer

Information inför operation höftprotes

Information inför operation höftprotes Information inför operation höftprotes Allmän information Du skall genomgå en operation på grund av artros (ledsvikt/ledbroskssjukdom) i din höftled. Du kommer att få en protes där ledskålen i bäckenet

Läs mer

Stomioperation. Fysisk aktivitet och livsstil före och efter o

Stomioperation. Fysisk aktivitet och livsstil före och efter o Stomioperation Fysisk aktivitet och livsstil före och efter o peration Musklerna i buken Bukväggen sträcker sig från bröstkorgens bas till höftbenet. Under huden finns fettvävnad, bindväv och ytliga bukmuskler

Läs mer

Ungdomsenkät Om mig 1

Ungdomsenkät Om mig 1 Ungdomsenkät Om mig 1 Om mig Det här är en enkät om hälsa och livsstil som har tagits fram tillsammans med ungdomar i Östergötland. Resultaten kommer att användas för att ta hänsyn till vad unga tycker.

Läs mer

GRUNDERNA I NATIVRÖNTGENDIAGNOSTIK. Frida Norrén Hanna Håkans Thomas Johansson 2015

GRUNDERNA I NATIVRÖNTGENDIAGNOSTIK. Frida Norrén Hanna Håkans Thomas Johansson 2015 GRUNDERNA I NATIVRÖNTGENDIAGNOSTIK Frida Norrén Hanna Håkans Thomas Johansson 2015 LUNGSJUKDOMAR Pneumothorax Lungpneumoni KOL Lungcancer Hemothorax Frisk lungbild P N E U M O T H O R A X Här är en lungbild

Läs mer

När du behöver frysa in dina ägg. Information om hur det går till att ta ut en bit av en äggstock och frysa in.

När du behöver frysa in dina ägg. Information om hur det går till att ta ut en bit av en äggstock och frysa in. När du behöver frysa in dina ägg Information om hur det går till att ta ut en bit av en äggstock och frysa in. Innehållsförteckning Varför ska jag frysa in mina ägg? Hur går det till? Hur tas en bit av

Läs mer

Häloperation på grund av besvär från hälsenefästet

Häloperation på grund av besvär från hälsenefästet 1 av 5 Häloperation på grund av Bakgrund Hälsenan, även kallad för akillessenan, är människokroppens tjockaste och starkaste sena och kallas i vardagligt tal för hälsenan. Hälsenan utgörs av senan från

Läs mer

Goda vanor fysisk aktivitet

Goda vanor fysisk aktivitet Goda vanor fysisk aktivitet Varför ska jag röra på mig? För att må bra. Kroppens organ samt muskler och skelett påverkas positivt. Jag får ett bättre skydd mot sjukdom och smitta. Jag orkar mer i vardagen.

Läs mer

Arytmogen högerkammarkardiomyopati

Arytmogen högerkammarkardiomyopati Centrum för kardiovaskulär genetik Norrlands universitetssjukhus Information till patienter och anhöriga Arytmogen högerkammarkardiomyopati Den här informationen riktar sig till dig som har sjukdomen arytmogen

Läs mer

Medicinskt programarbete. Omvårdnadsbilagor. Regionalt vårdprogram Depression och bipolär sjukdom. Stockholms läns landsting

Medicinskt programarbete. Omvårdnadsbilagor. Regionalt vårdprogram Depression och bipolär sjukdom. Stockholms läns landsting Medicinskt programarbete Omvårdnadsbilagor Regionalt vårdprogram Depression och bipolär sjukdom Stockholms läns landsting 2007 Innehåll Bilaga 1...3 Kliniska riktlinjer för omvårdnad vid bältesläggning,

Läs mer

För dig som behandlas med Tracleer (bosentan)

För dig som behandlas med Tracleer (bosentan) För dig som behandlas med Tracleer (bosentan) 1 Innehåll Hur behandlas PAH?... 4 Hur fungerar behandlingen med Tracleer?... 4 Kommer Tracleer att få mig att må bättre?... 5 Gångtest... 7 Funktionsklassificering...

Läs mer

Högt blodtryck. Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar.

Högt blodtryck. Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar. Högt blodtryck Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar. Högt blodtryck (hypertoni) är något av en folksjukdom. Man räknar med att ungefär

Läs mer

Sportis. Idrottskola med barn i centrum

Sportis. Idrottskola med barn i centrum Sportis Idrottskola med barn i centrum 1 Bra barnidrott är när barnen trivs, har roligt och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. 2 Idrottsskolan Sportis En idrottskola eller Sportis som vi väljer

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport år 8

Om mig 2014. Snabbrapport år 8 Om mig 2014 Snabbrapport år 8 Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan länets kommuner, Länsstyrelsen

Läs mer

Högt blodtryck Hypertoni

Högt blodtryck Hypertoni Högt blodtryck Hypertoni För högt blodtryck försvårar hjärtats pumparbete och kan vara allvarligt om det inte behandlas. Har du högt blodtryck ökar risken för följdsjukdomar som stroke, hjärtinfarkt, hjärtsvikt,

Läs mer

Förmaksflimmer ORSAK, SYMTOM, BEHANDLING PATIENTINFORMATION

Förmaksflimmer ORSAK, SYMTOM, BEHANDLING PATIENTINFORMATION Förmaksflimmer ORSAK, SYMTOM, BEHANDLING PATIENTINFORMATION Sinusknutan Höger förmak Vänster förmak Vad har hjärtat för uppgift? Hjärtat är beläget mitt i bröstkorgen. Det är uppbyggt av muskelvävnad och

Läs mer

Ämnesrubrik. Gå till visa och bildbakgrund för att ändra. Psykisk hälsa

Ämnesrubrik. Gå till visa och bildbakgrund för att ändra. Psykisk hälsa Ämnesrubrik. Gå till visa och bildbakgrund för att ändra. Psykisk hälsa Ämnesrubrik. Gå till visa och bildbakgrund för att ändra. Presentation från Idrottsvetenskapliga programmet, C-uppsats vid Umeå Universitet

Läs mer

Fatigue trötthet i samband med cancersjukdom och behandling. Verksamhetsområde onkologi

Fatigue trötthet i samband med cancersjukdom och behandling. Verksamhetsområde onkologi Fatigue trötthet i samband med cancersjukdom och behandling Verksamhetsområde onkologi 1 Inledning Trötthet i samband med cancersjukdom är ett vanligt förekommande symtom. Det är lätt att tro att trötthet

Läs mer

Läkemedelsbehandling av depression hos barn och ungdomar en uppdatering av kunskapsläget

Läkemedelsbehandling av depression hos barn och ungdomar en uppdatering av kunskapsläget Läkemedelsbehandling av depression hos barn och ungdomar en uppdatering av kunskapsläget Depression hos barn och ungdomar är ett allvarligt tillstånd som medför ökad risk för för tidig död, framtida psykisk

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport gymnasieskolan åk 2

Om mig 2014. Snabbrapport gymnasieskolan åk 2 Om mig 2014 Snabbrapport gymnasieskolan åk 2 Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan länets kommuner,

Läs mer

Marfans. Information för tandläkare. Redaktör Lars Mogensen

Marfans. Information för tandläkare. Redaktör Lars Mogensen Marfans syndrom Information för tandläkare Redaktör Lars Mogensen Lars Mogensen och Svenska Marfanföreningen 1997 Förlag Svenska Marfanföreningen Typografi Olle Frankzén Teckningen ovan Oskar Andersson

Läs mer

SKOLIOS SKOLIOS SKOLIOS. Puckel eller krokig rygg STRUKTURELL FUNKTIONELL

SKOLIOS SKOLIOS SKOLIOS. Puckel eller krokig rygg STRUKTURELL FUNKTIONELL SKOLIOS Puckel eller krokig rygg SKOLIOS FUNKTIONELL benlängdsskillnad smärta hållningsbetingad STRUKTURELL kongenital idiopatisk neuromuskulär syndrom kotskada diastematomyeli- tethered cord SKOLIOS IDIOPATISK

Läs mer

Diabetes och fetma hos barn och ungdomar

Diabetes och fetma hos barn och ungdomar Förtroendemannagruppen Endokrina sjukdomar september 2005 1 Diabetes och fetma hos barn och ungdomar Diabetes Förekomst I Sverige är totalt 4 %, 350 000 personer, drabbade av sjukdomen diabetes. Detta

Läs mer

Om mig 2015 Snabbrapport år 8 Ektorpsskolan

Om mig 2015 Snabbrapport år 8 Ektorpsskolan Om mig 2015 Snabbrapport år 8 Ektorpsskolan Viktig information om rapporten: Syftet med snabbrapporterna är att ge dig som arbetar i kommunen eller skolan snabb återkoppling av resultaten. Det är en automatiserad

Läs mer

Information om säkerhet och nytta med läkemedel INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG

Information om säkerhet och nytta med läkemedel INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG Information om säkerhet och nytta med läkemedel INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG Läkemedlen har en dokumenterad nytta Alla läkemedel har godkänts av läkemedelsmyndigheterna och har

Läs mer

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Goda råd vid infektion En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Bästa tiden att plantera ett träd var för tjugo år sedan, den näst bästa tiden är nu Information

Läs mer

Om mig 2015. Snabbrapport gymnasiet åk 2. Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data.

Om mig 2015. Snabbrapport gymnasiet åk 2. Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Om mig 2015 Snabbrapport gymnasiet åk 2 Norrköpings kommun Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Rapporten innehåller resultat för grupper om minst fem elever. 1. Skola: Antal svarande:

Läs mer

Lärarmanual för Simkampen

Lärarmanual för Simkampen Lärarmanual för Simkampen Lärarmanualen är tänkt att använda som ett hjälpmedel vid simundervisningen inför Sim- kampen. Materialet innehåller ett antal övningar med skiftande svårighetsgrad och förslag

Läs mer

Att leva med Spasticitet

Att leva med Spasticitet Att leva med Spasticitet Fakta Vad är spasticitet? Förmågan till förflyttning, händernas finmotorik och kommunikation med mimik och gester, är grundläggande funktioner i våra vardagsliv. Störningar i rörelseförmåga

Läs mer

Patienthanteringstekniker för att förebygga MSD inom sjukvården

Patienthanteringstekniker för att förebygga MSD inom sjukvården 28 Inledning Patienthanteringstekniker Arbetsrelaterade muskuloskeletala sjukdomar (MSD) är ett allvarligt problem hos sjukhuspersonal, och särskilt hos vårdpersonalen. Mest oroande är ryggskador och överansträngda

Läs mer

Barn och ungdomar med fibromyalgi

Barn och ungdomar med fibromyalgi Barn och ungdomar med fibromyalgi Hur vardagen kan vara Om barn och ungdomar med fibromyalgi. En hjälp för dig, din familj, dina vänner och skolan. Utgiven av Fibromyalgi, vad är det? Fibromyalgi är en

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Kunskapsskolan Katrineholm 2014/2015

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Kunskapsskolan Katrineholm 2014/2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Kunskapsskolan Katrineholm 2014/2015 Kunskapsskolan Katrineholm Västgötagatan 16, 641 36 Katrineholm, Tel.dir. 08-51008370, www.kunskapsskolan.se 1

Läs mer

Att leva med ME/CFS. STEG-FÖR-STEG-FÖRBÄTTRING av Diane Timbers

Att leva med ME/CFS. STEG-FÖR-STEG-FÖRBÄTTRING av Diane Timbers Pacing i praktiken: Att leva med ME/CFS STEG-FÖR-STEG-FÖRBÄTTRING av Diane Timbers (Ur den amerikanska tidskriften CFIDS Chronicle, winter 2009. Översatt till svenska och publicerad på RME:s hemsida med

Läs mer

En hjärtesak För dig som undrar över högt blodtryck

En hjärtesak För dig som undrar över högt blodtryck En hjärtesak För dig som undrar över högt blodtryck Den dolda folksjukdomen Har du högt blodtryck? Den frågan kan långt ifrån alla besvara. Högt blodtryck, hypertoni, är något av en dold folksjukdom trots

Läs mer

BRA TRÄNINGSFORMER I DET LUGNA SKEDET:

BRA TRÄNINGSFORMER I DET LUGNA SKEDET: lighet och deras rätta rörelselsebanor. Motionen utvecklar rörelsefärdigheten och balansen samt upprätthåller färdigheten att klara sig självständigt och ökar det psykiska välbefinnandet. Avkopplingen

Läs mer

MIN AKTIVITET Vi är många som tycker om att röra på oss! Vad är det som händer med oss då? KONDITION Uthållighet, förmågan att arbeta under längre tid Kroppens förmåga att ta upp och transportera syre

Läs mer

RIKSIDOTTSFÖRBUNDET. Intervjumetod: Online - undersökning 30/09/2015 26/10/2015. Fältperiod: Ungdomar mellan 15-24 år i Sverige.

RIKSIDOTTSFÖRBUNDET. Intervjumetod: Online - undersökning 30/09/2015 26/10/2015. Fältperiod: Ungdomar mellan 15-24 år i Sverige. @ungdomsb RIKSIDOTTSFÖRBUNDET Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Online - undersökning 30/09/2015 26/10/2015 Ungdomar mellan 15-24 år i Sverige 6974 st. IDROTTSSEGMENTERING IDROTTSSEGMENTERING

Läs mer

Ungdomsenkät Om mig 1

Ungdomsenkät Om mig 1 Ungdomsenkät Om mig 1 Om mig Det här är en enkät med frågor om hur du mår och vad du gillar att göra. Enkäten har tagits fram tillsammans med andra ungdomar i Östergötland och kommer att användas så att

Läs mer

Skallskador inom fotbollen.

Skallskador inom fotbollen. Skallskador inom fotbollen. Ett handläggningsprogram. Yelverton Tegner Docent i Idrottsmedicin. Läkare för F18 landslaget. Skallskador utgör mellan 0 och 10% av alla rapporterade skador inom fotboll. Det

Läs mer

Träningsguide för dig som är gravid

Träningsguide för dig som är gravid Träningsguide för dig som är gravid I dag har vi ett brett träningsutbud som erbjuder dig så många möjligheter att anpassa din träning efter lust, dagsform och andra behov, att du som väntar barn kan välja

Läs mer

Att leva med MS multipel skleros

Att leva med MS multipel skleros Att leva med MS multipel skleros Att leva med ms Ibland måste man vara extra snäll mot sig själv Charlotte Sundqvist var en mycket aktiv 16-åring när hon började ana att något var på tok. Sedan en tid

Läs mer

Alternativa behandlingar Öronplastik är vanligtvis elektiv kirurgi. Alternativa behandlingsformer kan vara att inte göra något åt problemet.

Alternativa behandlingar Öronplastik är vanligtvis elektiv kirurgi. Alternativa behandlingsformer kan vara att inte göra något åt problemet. Informerat samtycke - Öronplastik Instruktioner Detta är ett dokument om informerat samtycke som har förberetts för att hjälpa din kirurg att informera dig om öronplastik, dess risker såväl som alternativa

Läs mer

Barns och ungdomars åsikter om akuten, barnakuten och avdelning 11

Barns och ungdomars åsikter om akuten, barnakuten och avdelning 11 Barns och ungdomars åsikter om akuten, barnakuten och avdelning 11 - En undersökning av barnrättspraktikanter inom Landstinget Kronoberg Lina Ax och Elin Andén Barn- och fritidsprogrammet åk 3 Teknikum

Läs mer

Allt du behöver veta när erektionen sviktar

Allt du behöver veta när erektionen sviktar Allt du behöver veta när erektionen sviktar Innehåll Inledning sexolog... 3 Hur uppstår erektion?... 4-5 Vad kan du göra själv?... 6 Du och din partner... 7 Vanliga orsaker till erektionsstörning... 8

Läs mer

Världskrigen. Talmanus

Världskrigen. Talmanus Världskrigen I början av 1900-talet var det två stora krig, första och andra världskriget. Många barn hade det mycket svårt under krigen. Men de som krigade tyckte inte att de hade något ansvar för barnen

Läs mer

för Kramforsskolan Elevhälsoteam Ingrid Fahlén Ann-Charlotte Andersson Fredrik Thelin Anita Viberg Ida Dahlén Eriksson Malin Wiberg Allan Sundström

för Kramforsskolan Elevhälsoteam Ingrid Fahlén Ann-Charlotte Andersson Fredrik Thelin Anita Viberg Ida Dahlén Eriksson Malin Wiberg Allan Sundström för Kramforsskolan Elevhälsoteam Ingrid Fahlén Ann-Charlotte Andersson Fredrik Thelin Anita Viberg Ida Dahlén Eriksson Malin Wiberg Allan Sundström Inledning Vid Kramforsskolan skall det råda nolltolerans

Läs mer

KiVa Skola situationskartläggningen 2016 sidan 1/31. KiVa Skola situationskartläggningen 2016 sidan 2/31

KiVa Skola situationskartläggningen 2016 sidan 1/31. KiVa Skola situationskartläggningen 2016 sidan 2/31 KiVa Skola situationskartläggningen 2016 sidan 1/31 Välkommen att besvara undersökningen! Skolans användarnamn: Kartläggningslösenordet: Logga in till undersökningen KiVa Skola situationskartläggningen

Läs mer

Område Söder - Nygårdsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN

Område Söder - Nygårdsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN Område Söder - Nygårdsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN Skolan har ett stort ansvar när det gäller att garantera alla barns och elevers trygghet i skolan. Det innebär att diskriminering på grund av kön, etnisk

Läs mer

Behandling med Mitomycin. Mitomycin 1mg/ml

Behandling med Mitomycin. Mitomycin 1mg/ml Behandling med Mitomycin Mitomycin 1mg/ml Diagnos Du har av Din läkare fått diagnosen ytlig blåstumör och blivit rekommenderad behandling med Mitomycin. Behandlingen följer ett speciellt schema vilket

Läs mer

Jag ritar upp en modell på whiteboard-tavlan i terapirummet.

Jag ritar upp en modell på whiteboard-tavlan i terapirummet. VAD ÄR PROBLEMET? Anna, 18 år, sitter i fåtöljen i mitt mottagningsrum. Hon har sparkat av sig skorna och dragit upp benen under sig. Okej, Anna jag har fått en remiss från doktor Johansson. När jag får

Läs mer

Munhälsa och orofacial funktion hos personer med. Rapport från frågeformulär. Huntingtons sjukdom

Munhälsa och orofacial funktion hos personer med. Rapport från frågeformulär. Huntingtons sjukdom -- Munhälsa och orofacial funktion hos personer med Huntingtons sjukdom Rapport från frågeformulär Rapport baserad på data hämtade ur Mun-H-Centers faktabas om munhälsa och orofacial funktion hos personer

Läs mer

Valhallaskolan i Oskarshamn åk 6-åk 9: Pionjär med Drömmen om det goda på högstadiet

Valhallaskolan i Oskarshamn åk 6-åk 9: Pionjär med Drömmen om det goda på högstadiet Valhallaskolan i Oskarshamn åk 6-åk 9: Pionjär med Drömmen om det goda på högstadiet av Kerstin Adolfsson, Annette Andersson, Mariann Henriksen och Roger Nilsson I vårt arbetslag fick vi våren 2006 kontakt

Läs mer

Sammanfattning skelettet och muskler

Sammanfattning skelettet och muskler Sammanfattning skelettet och muskler Skelettet Om du inte hade något skelett skulle din kropp vara som en stor klump, men benen i ditt skelett är starka och hårda. Därför klarar de att hålla upp din kropp.

Läs mer

Meddelad i Sundsvall. SAKEN Ersättning till offentligt biträde KAMMARRATTENS AVGÖRANDE

Meddelad i Sundsvall. SAKEN Ersättning till offentligt biträde KAMMARRATTENS AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN T-^^^ * Mål nr 82746 I SUNDSVALL UUiVL 2016-06- 16 Meddelad i Sundsvall Sida l (3) KLAGANDE Per Bergmark Familjens jurist Box 330 901 07 Umeå ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Umeås

Läs mer

Flik 9 2010-04-10. Framgångsfaktorer som främjar likabehandling:

Flik 9 2010-04-10. Framgångsfaktorer som främjar likabehandling: Likabehandlingsplan inklusive plan mot kränkande behandling och handlingsplan för jämställdhet Enligt diskrimineringslagen ska en likabehandlingsplan upprättas. Enligt skollagen ska även en plan mot kränkande

Läs mer

Förtjockning i varje enskild fiber genom myofibrillökning

Förtjockning i varje enskild fiber genom myofibrillökning MAXIMALSTYRKA Förmågan hos nerv - muskelsystemet att övervinna motstånd med största möjliga kontraktionshastighet och kontraktionskraft både excentriskt som koncentriskt Vilka faktorer måste tränas för

Läs mer

Enheten Bagarmossen-Brotorps skolors samlade dokument kring vår värdegrund

Enheten Bagarmossen-Brotorps skolors samlade dokument kring vår värdegrund Enheten Bagarmossen-Brotorps skolors samlade dokument kring vår värdegrund VÅR VISION Fokus på Framtiden Kunskap och Kreativitet är våra ledstjärnor Trivsel och Trygghet ger arbetsglädje Detta kompendium

Läs mer

Vissefjärda skola och fritidshem LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

Vissefjärda skola och fritidshem LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Bildningsförvaltningen BF 221 1 2015-09-30 Vissefjärda skola och fritidshem LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015-2016 Vår vision På Vissefjärda skola och

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBNING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBNING HANDLINGSPLAN MOT MOBBNING Rosenfeldtsskolan Reviderad, sept. 2008. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3 1.1 Vad är mobbning? 3 1.2 Så säger lagar och förordningar 3 2 MOBBNINGSTEAM AV VUXNA PÅ SKOLAN

Läs mer

ANSÖKAN OM VÅRDBIDRAG FÖR DITT NJURSJUKA BARN.

ANSÖKAN OM VÅRDBIDRAG FÖR DITT NJURSJUKA BARN. ANSÖKAN OM VÅRDBIDRAG FÖR DITT NJURSJUKA BARN. Till hjälp för Dig som söker vårdbidrag. MITT BARN ÄR NJURSJUKT! Att få beskedet att ens barn har en njursjukdom gör att familjen hamnar i en krissituation.

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2002:45 1 (9) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2000:49 av Inger Persson (v) om att ytterligare rehabiliteringsteam skall inrättas för patienter som drabbats av Parkinsons sjukdom

Läs mer

Lite kort om Fibromyalgi av Dr. Bo Fra st, fra n Alingsa s

Lite kort om Fibromyalgi av Dr. Bo Fra st, fra n Alingsa s Lite kort om Fibromyalgi av Dr. Bo Fra st, fra n Alingsa s Leg. läkare Bo Fråst har mer än 30 år som specialist inom allmänmedicin. Han har en passion utöver det vanliga för patienterna. Speciellt för

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsåret 2011-2012 Definition av likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Sävsjö Kristna Skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande

Läs mer

Att leva med. Narkolepsi

Att leva med. Narkolepsi Att leva med Narkolepsi Att leva med narkolepsi Det kändes som om jag höll på att sova bort hela livet tonåren var Ida Jegréus så trött att hon inte kunde hålla sig vaken på lektionerna i skolan. Hur

Läs mer

Instruktioner för patient som genomgår rehabilitering efter en protesoperation på skulderleden

Instruktioner för patient som genomgår rehabilitering efter en protesoperation på skulderleden Instruktioner för patient som genomgår rehabilitering efter en protesoperation på skulderleden VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Syftet med den här instruktionen är

Läs mer

Svenska Budo & Kampsportförbundet. - Analys intresse Kampsport i Sverige

Svenska Budo & Kampsportförbundet. - Analys intresse Kampsport i Sverige 2014 Svenska Budo & Kampsportförbundet - Analys intresse Kampsport i Sverige Innehållsförteckning Sidnummer Innehållsförteckning 2 Bakgrund/Metod 3 Innan du läser rapporten 4 Generellt sportintresse 5-6

Läs mer

Njurtransplantation. Njurmedicinska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset

Njurtransplantation. Njurmedicinska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Njurtransplantation Njurmedicinska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset 1 Introduktion I Sverige transplanteras ca 350 njurar varje år, fördelade på fyra centra, Malmö, Göteborg, Stockholm och Uppsala.

Läs mer

ELEVHÄLSA. Elevhälsa - definition. Mål. Friskfaktorer

ELEVHÄLSA. Elevhälsa - definition. Mål. Friskfaktorer ELEVHÄLSA Elevhälsa - definition Elevernas hälsa är allas angelägenhet och ansvar. Lärande och hälsa går hand i hand. Elever arbetar och presterar bättre om de mår bra fysiskt, psykiskt och socialt. Varje

Läs mer

Identifiera barn som kan ha en behandlingskrävande skolios.

Identifiera barn som kan ha en behandlingskrävande skolios. RYGG Syfte Identifiera barn som kan ha en behandlingskrävande skolios. Om skolioser Skolios definieras som en böjning av kotpelaren i sidled med eller utan samtidig rotation av kotkropparna. Skoliosen

Läs mer

Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling

Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling 1 Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling Mål och vision Vi vill att alla elever efter sin skoltid vid Sotenässkolan skall känna till sina starka sidor och vara stolta över dem. Detta blir

Läs mer

VÄSTERÅS STAD 2012-01-26 ProAros/Lärande och utbildning Storängsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

VÄSTERÅS STAD 2012-01-26 ProAros/Lärande och utbildning Storängsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 1 STORÄNGSSKOLAN Grundskola & Fritidshem 2011/2012 Innehållsförteckning Inledning 3 Definitioner och begrepp 3 Främjande arbete

Läs mer

Plan mot kränkande behandling

Plan mot kränkande behandling POLICY Datum 2015-08-31 1(6) Franserudsskolan Birgitta Stenbratt Birgitta.stenbratt@bengtsfors.se Antagen av Rektor Plan mot kränkande behandling Reviderad 2015-09-03 2 Syfte Alla elever har samma rättigheter

Läs mer

Framtidstro bland unga i Linköping

Framtidstro bland unga i Linköping Framtidstro bland unga i Linköping Lägg in bild om det finns någon! Författare: Saimon Louis & Hanne Gewecke 3 augusti 2015 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Resultat från intervjuerna...

Läs mer

Del 7_6 sidor_14 poäng

Del 7_6 sidor_14 poäng Del 7_6 sidor_14 poäng 62-årig kvinna med viss höftledsartros i övrigt väsentligen frisk. Hon kommer nu på mottagningsbesök pga att hon senaste halvåret haft tilltagande besvär av andfåddhet vid ansträngning.

Läs mer

Man behåller ett antal basövningar för att underhålla bålstabiliteten. Detta för att inte tappa basen eftersom all träning är en färskvara.

Man behåller ett antal basövningar för att underhålla bålstabiliteten. Detta för att inte tappa basen eftersom all träning är en färskvara. HEKDEEK KONCEPTET HEKDEEK konceptet är framtaget framför allt för idrotter där tyngdpunkten är på ett ben i taget. De flesta idrotter jobbar med ett ben, en arm i taget, samtidigt är det många diagonala

Läs mer

Frivan 2008 - Alingså s - Å r 5-6

Frivan 2008 - Alingså s - Å r 5-6 Frivan 2008 - Alingså s - Å r 5-6 1. Vilken å rskurs gå r du i? Å k 1 0 0 Å k 2 0 0 Å k 3 0 0 Å k 4 0 0 Å k 5 380 50 Å k 6 373 50 Å k 7 0 0 Å k 8 0 0 Å k 9 0 0 Antal EAS: 0. Antal svarande: 753. Kultur

Läs mer

Hur stor andel av Stockholms stads barn och ungdomar är med i olika specialidrotter?

Hur stor andel av Stockholms stads barn och ungdomar är med i olika specialidrotter? Ung livsstil December 2015 Hur stor andel av Stockholms stads barn och ungdomar är med i olika specialidrotter? - En resultatredovisning bland mellanstadie-, högstadie- och gymnasieelever i Stockholms

Läs mer

GODA VANOR FÖR EN FRISKARE OCH SÄKRARE VARDAG. Det är aldrig för sent att börja träna!

GODA VANOR FÖR EN FRISKARE OCH SÄKRARE VARDAG. Det är aldrig för sent att börja träna! GODA VANOR FÖR EN FRISKARE OCH SÄKRARE VARDAG. Det är aldrig för sent att börja träna! Broschyr_A5_generell.indd 1 2015-10-23 16:10 n o i t o M ÄR DEN BÄSTA MEDICINEN Vi människor är gjorda för rörelse.

Läs mer

Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Frågor till dig som går i gymnasiet

Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Frågor till dig som går i gymnasiet Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i gymnasiet Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska.

Läs mer

Innehållsförteckning. Kris- och katastrofplan. Läsår 2014/2015 SSP Svenska skolan i Paris 9 rue Médéric 750 17 Paris +33146223105 +33683818420

Innehållsförteckning. Kris- och katastrofplan. Läsår 2014/2015 SSP Svenska skolan i Paris 9 rue Médéric 750 17 Paris +33146223105 +33683818420 Kris- och katastrofplan Läsår 2014/2015 SSP Svenska skolan i Paris 9 rue Médéric 750 17 Paris +33146223105 +33683818420 Ett psykiskt kristillstånd är när man befinner sig i en livssituation där ens tidigare

Läs mer

Information för barn och ungdomar om hjärnskakning

Information för barn och ungdomar om hjärnskakning Information för barn och ungdomar om hjärnskakning Den här broschyren har framställts i samband med en vetenskaplig undersökning av lättare hjärnskador. Fondmedel kom från av Victorian Ministerial Implementation

Läs mer

Sommartra ning 2016 KFUM THN, Flickor 04

Sommartra ning 2016 KFUM THN, Flickor 04 Sommartra ning 2016 KFUM THN, Flickor 04 Välj mellan att träna de Fysiska styrkeövningarna eller att Löpträna. Försök att variera. Utför minst 5 grenar på fysikövningarna utöver uppvärmning. Poängräkning

Läs mer

Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: "50+ i Europa" Skriftligt frågeformulär

Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: 50+ i Europa Skriftligt frågeformulär Household-ID 1 3 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: "50+ i Europa" Skriftligt frågeformulär B 1 Hur man besvarar detta frågeformulär: De flesta frågor på de följande

Läs mer

Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6.

Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6. 1 Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6. Lå 2014/15 En skola, förskoleklass och fritidshem för alla, där alla känner sig

Läs mer

Telefonrådgivning för sjuksköterskor

Telefonrådgivning för sjuksköterskor Är ni flera från arbetsplatsen som vill gå kontakta oss för grupprabatt! Telefonrådgivning för sjuksköterskor Medicinsk lagstiftning och egenvårdsråd vad bör du tänka på? Smärta i huvud, buk och bröst

Läs mer

Vad är knäledsartros? Hur uppkommer knäledsartros?

Vad är knäledsartros? Hur uppkommer knäledsartros? Ont i knäna? Får du ont i knäna när du går i trappor eller när du reser dig upp? Eller har du svårt för att sitta på huk och måste lägga något mjukt under knäna när du till exempel rensar i rabatten? Då

Läs mer

Elevhälsoplan vid Praktiska Gymnasiet Falun 2014-2015

Elevhälsoplan vid Praktiska Gymnasiet Falun 2014-2015 Elevhälsoplan vid Praktiska Gymnasiet Falun 2014-2015 Bli den du är! Var och en ska kunna bli allt det som den har förutsättning att bli! Elevhälsoplan vid Praktiska Gymnasiet Falun Elevhälsan ska bidra

Läs mer

Hjärtsvikt Medicin SU/Mölndal i samarbete med Mölndals kommun och primärvård

Hjärtsvikt Medicin SU/Mölndal i samarbete med Mölndals kommun och primärvård Hjärtsvikt Medicin SU/Mölndal i samarbete med Mölndals kommun och primärvård CVU Rapportserie 2005:7 Projektledare: Mona Karlsson Medicinmott SU/Mölndal Mölndal Projektgrupp: Maria Morén Ulf Axelsson Margaretha

Läs mer