Investera Oljepriset. Spelet om de dyra dropparna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Investera Oljepriset. Spelet om de dyra dropparna"

Transkript

1 Investera Oljepriset Spelet om de dyra dropparna 46 Privata affärer mars 10

2 Oljan är ständigt i fokus. För dig som tror på ett högre oljepris finns spännande investeringsalternativ. Journalisten Gunnar Lindstedt ger dig här en inblick i spelet om oljan. På följande sidor får du också råd och förslag på olika oljeaktier. Investera Det svarta guldet. Vid nästa årsskifte ligger oljepriset mellan 85 och 100 dollar per fat. Det spår oljeproffs som Privata Affärer talat med. Foto: Istock Oljan har givit den moderna människan enorm muskelkraft. En liter olja innehåller lika mycket energi som krävs för två veckors kroppsarbete, tio timmar om dagen. Svensken konsumerar i genomsnitt 12 fat olja per år, vilket motsvarar 68 år av manuellt arbete varje år! Utan oljan skulle vi med andra ord behöva 68 slavar för att kunna utföra alla de sysslor vi ägnar oss åt i dagens samhälle. Sifferleken säger mycket om hur oljeberoende vi är även i Sverige, som ändå räknas som ett av de minst oljeberoende länderna i västvärlden. USA konsumerar exempelvis runt 23 fat olja per person och år. I rättvisans namn ska dock sägas att Sverige tillhör ett av världens mest energiförbrukande länder om vi ser till all energianvändning (inklusive el och biobränslen). Sverige förbrukar 245 miljoner BTU (British Thermal Units) per person och år jämfört med 334 för USA. Storbritannien (162), Frankrike (181), Tyskland (178) och Danmark (161) använder alla betydligt mindre energi än Sverige. I Sverige används oljan framför allt för transporter. Nya företeelser som långpendling, just in time -transporter, bilburen detaljhandel i köpcenter och större rörlighet har gjort oss alltmer beroende av privatbilism, lastbilstransporter och flygtrafik. Många tar för givet att denna utveckling kommer att kunna fortsätta. Fortfarande görs miljardinvesteringar som bygger på att energin ska fortsätta flöda. Lastbilstrafiken inom EU beräknas öka med en tredjedel under kommande år, nya köpcenter byggs på löpande band runt våra städer. I Stockholm satsas på Förbifart Stockholm för många miljarder. Sverige importerar all olja från utlandet. Tre länder står för nästan en tredjedel var: Norge, Ryssland och Danmark. Att importera olja från våra grannländer är naturligtvis praktiskt, men frågan är hur Även Norge brottas med krympande oljeproduktion Mikael Höök, forskare vid Globala Energisystem länge dessa oljetillgångar kommer att räcka. I Nordsjön inleddes oljeutvinningen i slutet på 1960-talet, men redan för knappt tio år sedan nådde produktionen sin topp. De stora fält som hittades har producerat sin olja rekordsnabbt, och har därefter börjat sina. Storbritannien, som var först med utvinningen i Nordsjön, nådde sin topproduktion 1999 och har sedan snabbt förvandlats från oljeexportör till oljeimportör. Norge nådde sin topp 01 och i dag är produktionen av olja snart halverad. I Danmark går produktionen också ner snabbt. Danskarna konsumerar större delen av sin olja själva, och det som blir över säljs till Sverige. Danmarks oljeöverskott sjunker snabbt och redan 15 räknar den danska energimyndigheten med att Danmark inte längre har någon olja att exportera. Vi har också gjort en studie som bekräftar energimyndighetens prognos, säger Mikael Höök som är doktorand och forskare vid Globala Energisystem, Uppsala universitet. Även Norge brottas med krympande oljeproduktion och inom ett decennium kan Sverige förlora två tredjedelar av sin oljeförsörjning. Vi har försökt ta reda på om Sverige har någon beredskap för denna situation, men varken energimyndigheten, krisberedskapsmyndigheten eller transportmyndigheten verkar ha någon plan, säger Mikael Höök. Svenska myndigheter utgår helt enkelt från att olja fortsatt kommer att kunna köpas på världsmarknaden. Under lång tid har frihandel och internationellt handelsutbyte varit självklara förutsättningar för den svenska ekonomin. Men som Financial Times utrikesredaktör Gideon Rachman nyligen påpekade är detta inte längre någon självklarhet. Över hela världen agerar nu stormakterna för att säkra sin tillgång på energi, mat och i vissa fall vatten. Tilltron till globaliseringens handelsbaserade system där länderna alltid kan handla vad de behöver på den öppna världsmarknaden mars 10 Privata affärer 47

3 Investera Oljepriset får ge vika för individuella nationers ansträngningar för att säkra försörjning. Kinesiska statliga oljebolag bjuder nu över bolagen i väst för att komma över oljetillgångar, inte minst i Afrika. Trots den globala finanskrisen har Kina ökat sin import av olja under 08 och 09. Den kinesiska törsten efter olja är en viktig orsak till att oljepriset under 09 steg med 100 procent och nu ligger på ungefär 75 dollar per fat. Sett ur ett historiskt perspektiv är oljepriset i dag högt. Trots att lågkonjunkturen inte är över har priset på olja ändå gått upp kraftigt, säger Preems koncernchef Michael Löw. Historiskt sett är priset högt i dag Många tror att det senaste decenniets stigande oljepriser orsakas av att tillgången på olja inte längre kan tillfredsställa den ständigt ökande efterfrågan. Sedan 1950-talet har konsumtionen av olja i världen åttafaldigats, från 10 till 85 miljoner fat olja per dag. Billig olja har under efterkrigstiden möjliggjort uppbyggnaden av industrivärldens välfärdssamhällen. Oljan är en viktig beståndsdel i nästan allt som omger oss. Michael Löw, Preems koncernchef Trots ökad efterfrågan har dock världens oljeproduktion sedan 05 slutat växa och ligger nu på cirka 85 miljoner fat per dag. Resultatet har blivit ökad konkurrens om oljan och stigande pris, från 50 dollar 05 till 147 dollar per fat i juli 08. Först efter ett tredfaldigande av oljepriset drogs världen ner i en kraftig lågkonjunktur. Krisen har inneburit att världens oljekonsumtion gått ner, bilåkandet i USA minskade och den globala handeln minskade med 25 procent. Krisen innebar att priset störtdök under hösten 08 till som lägst 34 dollar per fat. Men priset återhämtade sig förvånansvärt snabbt och ligger nu på samma nivå som under högkonjunkturåret 07. Den fråga alla i dag ställer sig är hur oljepriset utvecklas framöver. Om världskonjunkturen vänder uppåt, kommer vi då att få nya oljechocker? OECD:s energiorgan International Energy Agency, IEA, har under senare tid varnat för att vi står inför en allvarlig energibrist under kommande år. Även IEA:s chefsekonom Fatih Birol har anslutit sig till uppfattningen att världen snart ser toppen i oljeproduktionen, Peak Oil. Så länge sinande gamla oljefält har kunnat ersättas med nya fyndigheter har den totala världsproduktionen kunnat öka. Nu står vi inför en vändpunkt. Oljebolagen får allt svårare att hitta lika mycket ny olja som världen konsumerar, oljereserverna sjunker. Alla de stora oljebolagen har de senaste åren tvingats redovisa minskande reserver. Enligt IEA är produktionsnedgången i befintliga oljefält snabbare än man tidigare trott. Varje år minskar produktionen i de producerande fälten med 4 miljoner fat per dag. Vartannat år krävs därför ett nytillskott i storleksordningen ett nytt Saudiarabien bara för att hålla världens produktion på en konstant nivå. Saudiarabien är världens största oljeproducent med en produktion på cirka 8 miljoner fat om dagen. Även Ryssland producerar ungefär lika mycket (men en stor del där går till inhemsk konsumtion). I en optimistisk prognos i Financial Times den 30 december förra året förutspår Chris Watling att vi tvärtom står inför ett stort oljeöverskott som kommer att få oljepriserna att sjunka till 02 års nivå Världens oljeproduktion har sedan 05 slutat växa och ligger nu på cirka 85 miljoner fat per dag. Den ökade efterfrågan leder till att priserna stiger. Oljeprisets utveckling Så här har oljepriset (Brent) utvecklats under 5 år 160 USD dollar per fat. Med konservativa beräkningar tror vi att oljeproduktionen kan öka med 9 10 miljoner fat per dag 17. Det motsvarar procents ökning av den globala produktionskapaciteten. Framför allt kan denna ökning absorbera Kinas beräknade oljebehov på 5 miljoner fat, skriver Chris Watling. Han förklarar dock inte om denna produktionsökning på 10 miljoner fat också ska kompensera för den årliga nedgången i befintliga fält, en nedgång på 28 miljo- Se hela marknaden Vill du ha det främsta marknaden kan erbjuda eller det bästa din bank kan erbjuda? Hur länge sedan var det du rådfrågade någon annan än din bank om placeringar och sparande? En oberoende fond- och försäkringsförmedlare, har överblick, är insatt och har fokus på kundnytta. De har tillgång till de främsta försäkringarna, fonderna och sparprodukterna från hela världen. En del av dem är våra. NPG Life & Pensions mål är att erbjuda unika och högkvalitativa placeringslösningar med marknadens bästa utbud av fonder och strukturerade produkter. Alla ska hitta en konkurrenskraftig lösning hos oss. I ryggen har vi NPG Wealth Management, en stabil och framstående internationell försäkringskoncern i Luxemburg. Commercial Union i Luxemburg och Vestalife i Gibraltar är två av koncernens försäkringsbolag som marknadsförs i Sverige. Börja dagen med att ringa en oberoende fondoch försäkringsförmedlare. Kanske slutar det med att du blir kund hos oss. NPG Life & Pension Sweden hette fram till alldeles nyligen CGU Life och har funnits i Sverige sedan 1993 med kontor i Stockholm och Sundsvall. Via svenska försäkringsförmedlare erbjuder NPG Life & Pension privatpersoner och företag några av marknadens mest intressanta sparoch placeringslösningar. 48 Privata affärer mars 10 Sundsvall Torggatan 8, Box 195, Sundsvall Tel Stockholm Kungsgatan 29, Stockholm Tel

4 Investera Oljesanden kräver stora insatser av energi och vatten för att bli olja Konsumtionen Så här många fat olja konsumeras per person och år i respektive land. ner fat, enligt IEA. I så fall blir det knappast någon produktionsökning på procent. Dessutom gör Chris Watling optimistiska prognoser om kommande produktionsökningar i Saudiarabien (till 11,5 miljoner fat eller till och med 15 miljoner fat per dag) och i Irak och Kuwait. Nya tillgångar i Afrika och Kanada hoppas han också på, liksom Opecs reservkapacitet på 6 miljoner fat per dag och kraftiga energibesparingar i USA och Kina som får ner oljeförbrukningen. Många av dessa siffror är ytterst tvivelaktiga. Saudiarabiens största oljefält Ghawar har producerat i 50 år och kommer med största sannolikhet minska produktionen inom en snar framtid (nu producerar Ghawar 5 miljoner fat per dag). Att reservkapaciteten i världen är 6 miljoner fat per dag är också osäkert. Enligt Opec beräknas denna kapacitet i form av pumpkapacitet, men eftersom en ,2 0,9 7 2 Bangladesh Indien Kina Ryssland Sverige Danmark Finland Norge USA Saudiarabien stor del är vatten (30 50 procent) blir det aldrig lika mycket olja. De nya oljefält som nu tas i bruk är ofta ute till havs eller i otillgängliga områden, vilket är kostsamt. Kanadas oljesand kräver exempelvis stora insatser av energi och vatten för att omvandlas till olja. Nyligen förklarade oljebolaget Shell att man ger upp sin satsning på oljesand för att i stället koncentrera sig på konventionell olja. Alla dessa nya fyndigheter kräver ett högt oljepris för att över huvud taget bli möjliga att utvinna ett oljepris på 70 dollar fatet är vad som behövs. Att produktionen av olja skulle kunna öka med 10 procent och att priset samtidigt skulle sjunka till 26 dollar per fat, ter sig som önsketänkande. På kort sikt är det ändå svårt att veta hur oljepriset utvecklas. De låga räntorna har frigjort mycket kapital, och mycket pengar har satsats i råvarusektorn, inte minst i olja. Finansmarknadens spekulativa satsningar har säkerligen påverkat oljepriset uppåt, och om marknaden tvingas avveckla sina positioner (så som hände hösten 08) kan priset åter rasa ner i källaren för en tid. Hur känsligt priset är för marknadens agerande såg vi för bara några veckor sedan då Kina meddelade att bankernas utlåning skulle frysas för en tid. Genast rasade oljepriset med 10 procent när detta tolkades som risk för att återhämtningen i världskonjunkturen skulle komma av sig. Det vi kan vänta på kort sikt är därför ännu större svängningar i oljepriset, men svängningarna betyder inte att den långsiktiga underliggande trenden förändras. Fundamentala faktorer talar för att oljeproduktionen inte kommer att matcha efterfrågan. Produktionen kommer att gå ner och världen måste anpassa sig till mindre olja. Fossila bränslen olja, kol, naturgas står i dag för 85 procent av världens energiförsörjning. Alla dessa är icke-förnyelsebara resurser. Olja och naturgas står snart inför sjunkande produktion på grund av allt större svårigheter att få upp återstående reserver. Kol å andra sidan är också en begränsad resurs. Energivärdet försämras när allt sämre kolhalter måste brytas. USA exempelvis ökar sin kolproduktion i ton, men mängden energi som man får ut minskar. Kol förbrukar dessutom en tredjedel av sin energi för att transporteras, och en ökad kolanvändning kommer att få helt oacceptabla miljökonsekvenser. Att lagra koldioxiden vid kolanvändning (Carbon capture and storage, CCS) är inte heller någon framkomlig väg, eftersom en tredjedel av kolenergin då går åt till lagringen. Förnyelsebar energi har naturligtvis en avgörande framtid. Alla alternativ till oljan har dock betydligt lägre energiintensitet. Medan oljan ger tillbaka 30 gånger mer energi än vad som krävs för produktionen, har de förnyelsebara energislagen mycket sämre energiutbyte. Att ersätta oljan med ett energislag som kanske ger två gånger mer energi än vad som krävs vid utvinningen är praktiskt omöjligt. Om vi exempelvis använde alla världens grödor till bilbränslen i stället för mat, så skulle det ändå bara räcka till 25 procent av bränslebehovet. Under 00-talet måste vi således vänja oss vid helt andra förutsättningar än under 1900-talet. Under kommande sekel måste vi anpassa oss till knappare naturresurser. Och ska den fattiga världen få en större del av den tillgängliga energin för sin utveckling måste industriländerna dra ner på sin energianvändning radikalt. Gunnar Lindstedt Gunnar Lindstedt har skrivit böckerna Olja och Svart jord. Han fick Stora Journalistpriset 1998 för sitt avslöjande av Trustorhärvan. mars 10 Privata affärer 49

5 Investera Oljepriset Så väljer du rätt bolag Under 09 var kursutvecklingen på aktier bättre än vad många väntat. Stockholms börsen gick upp 43 procent. Men oljepriset stack iväg ännu snabbare, 100 procent. Intresset för att investera i olja har ökat och många investerar antingen direkt i olja eller i oljebolag. Handelsbanken har en onlinetjänst för privatpersoner där man kan handla terminer direkt på de stora råvarubörserna. Enklast är kanske ändå att köpa aktier i oljebolag. Om oljepriset långsiktigt stiger är sannolikheten också stor för att börsvärdet på oljebolagen kommer att gå upp. När det gäller vilket oljebolag du ska välja finns många faktorer att ta hänsyn till. Här är några: Storlek. De största oljebolagen, Exxon Mobil, BP, Chevron, Shell och de andra, har i dag mycket svårt att upprätthålla sin produktionskapacitet när de hittar mindre och mindre oljereserver. Å andra sidan har de ofta starka finansiella muskler. Geografiskt läge. Eftersom oljeutvinning är politiskt känsligt och en stor del av oljetillgångarna kontrolleras av nationer och deras statliga oljebolag, är den politiska risken avgörande. Ryssland exempelvis har många spännande fyndigheter, men det politiska klimatet är också osäkert. Produktionsinriktning. Bolag som ännu bara prospekterar har stora kostnader för oljeborrning, men tjänar inga pengar. De kan ha en väldig potential, men å andra sidan gå på pumpen om pengarna inte räcker. Bolag som redan har produktion eller raffinering och försäljning, har därför större uthållighet, och är mindre riskfyllda, men har å andra sidan sällan samma potential vad gäller kursutveckling. Analytiker brukar även värdera bolagen utifrån aktiepris per oljefat i reserver eller andra nyckeltal. Problemet är att dessa jämförelser ofta haltar eftersom det alltid finns säregenheter bolagen emellan. Gunnar Lindstedt Se också vår råvaruportfölj på sidan oljebolag att hålla ögonen på Alliance Oil Ginger Oil Lundin Petroleum 180 kr Alliance Oil kr Ginger Oil 1 kr Lundin Petroleum Produktion: Råolja, raffinering, distribution Geografiskt läge: Ryssland Oljeproduktion 08: fat per dag Oljereserver: 487 miljoner fat* Kursutv 1 år (4/2-09 4/2-10): 115 procent Alliance Oil bedriver oljeutvinning i de tre ryska regionerna Tomsk, Timano-Pechora och Volga- Ural. Dessutom bedrivs prospektering i Kazakstan. Bolaget har ett raffinaderi i Khabarovsk och försäljning via bensinstationer i ryska fjärran östern. Eric Forss om oljepriset 11: Stärkt marknad 50 Privata affärer mars 10 Produktion: Oljeprospektering och råoljeproduktion Geografiskt läge: USA Oljeproduktion 08: Cirka 100 fat oljeekvivalenter (olja och gas) per dag. Oljereserver: 18 miljoner fat* Kursutv 1 år (4/2-09 4/2-10): 248 procent Börsvärde: 114 miljoner kr Bolaget prospekterar och producerar olja från mindre och medelstora fyndigheter i USA. Finansiering av borrningar kan ske både genom aktieägarna och genom att bolaget avyttrar prospekt och oljefyndigheter. USA erbjuder bolag goda möjligheter att både köpa och sälja mineral tillgångar. Magnus Stuart om oljepriset 11: 85 dollar Produktion: Råolja, oljeprospektering Geografiskt läge: Frankrike, Indonesien, Irland, Kambodja, Kongo Brazzaville, Malaysia, Nederländerna, Ryssland, Norge, Storbritannien, Tunisien, Vietnam Oljeproduktion 08: fat per dag Oljereserver: 256 miljoner fat* Kursutv 1 år (4/2-09 4/2-10): 34 procent Bolaget koncentrerar verksamheten till norska Nordsjön där 8 provborrningar (av totalt 11) ska göras under 10. Ytterligare prospektering kommer att ske i Vietnam och Kongo Brazzaville under året. Bolaget har lämnat Sudan efter att ha borrat torrt där. Ashley Heppenstall om oljepriset 11: 85 dollar

6 Investera Tethys Oil har provborrat i Oman och hittat 10 miljoner fat olja i ett block. Så tycker Jordanfondens ordförande att du ska satsa Foto: Dan Coleman PA Resources 65 kr Läs även Fredrik Lindbergs krönika på sidan 69 Produktion: Råolja Geografiskt läge: Kongo, Ekvatorialguinea, Tnisien, Storbritannien, Danmark, Nederländerna och på Grönland Oljeproduktion 08: fat per dag Oljereserver: 116 miljoner fat* Kursutv 1 år (4/2-09 4/2-10): 68 procent PA Resources producerar olja från Tunisien och Kongo i Afrika. Prospektering av oljefyndigheter pågår i ett stort antal länder i Afrika och runt Nordsjön. Ulrik Jansson om oljepriset 11: 100 dollar PA Resources Tethys Oil 45kr Tethys Oil Produktion: Oljeprospektering Geografiskt läge: Sverige, Oman, Frankrike Oljeproduktion: Ännu ingen Oljereserver: 10 miljoner fat* Kursutv 1 år (4/2-09 4/2-10): 0 procent Bolaget har gjort provborrningar i Oman under 09 och hittat dels 10 miljoner fat olja i ett block, dels stora mängder tung olja i ett annat. Den tunga oljan är antagligen producerbar men kräver stora investeringar som bolaget ännu inte klarar av. En teckningsoption går ut i juni och då hoppas bolaget få in ytterligare 10 miljoner dollar i aktiekapital. Magnus Nordin om oljepriset 11: dollar De svenska oljebolagen är inte längre så intressanta, säger Nils-Erik Sandberg som under många år varit primus motor i Jordanfonden. Lundin Petroleum har varit ett bolag som vi investerat i, men nu har vi givit upp. Bolaget har haft alldeles för många negativa överraskningar. Det är alltför många projekt som har gått fel. Nils-Erik Sandberg rekommenderar i stället ett antal bolag utomlands. Tullow Oil på Londonbörsen är en success story. De har gång efter gång kammat hem nya fyndigheter. Ecopetrol i Colombia, noterat på New I små företag är det viktigt med en bra företagsledning Nils-Erik Sandberg York Stock Exchange, är också en favorit. Inom Lundingruppen är det intressantaste bolaget just nu Shamaran (Kanadabörsen) som är med och slåss om oljan i Kurdistan. På Kanadabörsen finns också Canacol och Pan Orient som båda är bolag med stor potential, säger Nils-Erik Sandberg. Av de svenska bolagen tycker han bäst om Tethys Oil och Ginger Oil. Det är visserligen små bolag, men de jobbar seriöst och kan säkerligen öka i värde. Däremot är han mer skeptisk till bolag som Alliance Oil, PA Resources och Capital Oil, mycket därför att han är osäker på företagsledningen. I små företag är det viktigt med en bra företagsledning, det kan faktiskt vara avgörande. Och Ryssland är inte alltid så lätt att hantera, säger han. mars 10 Privata affärer 51

Kan USA öka importen?

Kan USA öka importen? Kan USA öka importen? Produktion USAs produktion toppade 97 och nådde då (mfpd). Sedan dess har produktionen fallit till hälften och ligger idag på ca. 5 mfpd. Ökningen runt 8-talet berodde på att USA

Läs mer

Hugin & Munin. information från odin fonder september 2005. Goda resultat ger en ökad optimism

Hugin & Munin. information från odin fonder september 2005. Goda resultat ger en ökad optimism Hugin & Munin information från odin fonder september 25 Goda resultat ger en ökad optimism Företagen på Oslo Børs redovisade riktigt bra siffror för andra kvartalet, och högre resultatförväntningar motiverar

Läs mer

Energiförsörjningens risker

Energiförsörjningens risker Energiförsörjningens risker Hot mot energiförsörjningen i ett globalt perspektiv Riskkollegiets seminarium, ABF-huset Stockholm 9 November 2010 Dr Mikael Höök Globala Energisystem, Uppsala Universitet

Läs mer

Free (falling) oil markets

Free (falling) oil markets Free (falling) oil markets Hösten har präglats av fortsatt dramatik på de finansiella marknaderna. Värst drabbat är de råvarubeoende sektorerna, med olja i händelsernas centrum. Det faktum att oljan kan

Läs mer

SWEDEN ANALYS AV OLJEPRISET, PRODUKTION, KONSUMTION IDAG OCH I FRAMTIDEN

SWEDEN ANALYS AV OLJEPRISET, PRODUKTION, KONSUMTION IDAG OCH I FRAMTIDEN SWEDEN N AT U R A L A S S E T S A B ANALYS AV OLJEPRISET, PRODUKTION, KONSUMTION IDAG OCH I FRAMTIDEN VÄRLDSPRODUKTION OCH KONSUMTION AV RÅOLJA 120 000 100 000 Produktion Oljebehov (Per dag i miljoner

Läs mer

Investor Brief. INBLICK: Boom för den asiatiska medelklassen

Investor Brief. INBLICK: Boom för den asiatiska medelklassen MEDELKLASSEN I ASIEN NOVEMBER 2015 INBLICK: Boom för den asiatiska medelklassen De senaste decennierna har en rad asiatiska länder tagit ett ekonomiskt tigersprång, vilket kan komma att vända upp och ner

Läs mer

Lundin Petroleum AB Pressrelease

Lundin Petroleum AB Pressrelease Lundin Petroleum AB Pressrelease Lundin Petroleum AB (publ) Hovslagargatan 5 Nya Marknaden, Stockholmsbörsen: LUPE SE-111 48 Stockholm Tel: 08-440 54 50 Fax: 08-440 54 59 E-mail: info@lundin.ch 15 november

Läs mer

Energiläget i världen - en kvantitativ överblick

Energiläget i världen - en kvantitativ överblick Energiläget i världen - en kvantitativ överblick Föreläsning i Energisäkerhet Ångströmlaboratoriet, Uppsala, 2011-01-17 Mikael Höök, teknologie doktor Globala Energisystem, Uppsala Universitet Hur ser

Läs mer

Internationella rapporten 2013

Internationella rapporten 2013 Internationella rapporten 2013 Ingvar Eriksson, Svenska Pig Svenska Pig deltar i ett internationellt nätverk, InterPIG. I nätverket jämförs produktionsresultat från medlemsländerna och ekonomiska parametrar.

Läs mer

Preem - Sveriges största drivmedelsleverantör och Nordens största raffinör...

Preem - Sveriges största drivmedelsleverantör och Nordens största raffinör... Preem - Sveriges största drivmedelsleverantör och Nordens största raffinör... Produktion & Försäljning Två raffinaderier 16,4 miljoner ton per år 80% av Sveriges- och 30% av totala raffineringskapaciteten

Läs mer

Extra bolagsstämma. 11 December 2007 Stockholm

Extra bolagsstämma. 11 December 2007 Stockholm Extra bolagsstämma 11 December 2007 Stockholm Outline Finansiell uppdatering Affärsaktiviteter Fortsatt expansion 4 Koncernens resultaträkning - sammanfattning (miljoner SEK) Q 3, 2007 Q 3, 2006 Jan Sep

Läs mer

Sverige tappar direktinvesteringar. Jonas Frycklund April, 2004

Sverige tappar direktinvesteringar. Jonas Frycklund April, 2004 Sverige tappar direktinvesteringar Jonas Frycklund April, 2004 1 Innehåll Sverige som spetsnation... 2 FN:s direktinvesteringsliga... 3 PROGNOS FÖR DIREKTINVESTERINGSLIGAN... 4 STÄMMER ÄVEN PÅ LÅNG SIKT...

Läs mer

När tar oljan slut? Hur utvecklas efterfrågan?

När tar oljan slut? Hur utvecklas efterfrågan? När tar oljan slut? Hur utvecklas efterfrågan? NOG seminarium 10 februari 2005 David Ringmar 14:e februari 2005 N Ä T V E R K E T O L J A & G A S c/o Å F PROCESS A B B O X 8 1 3 3 1 0 4 2 0 S T O C K H

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

Därför prioriterar VINNOVA satsningar inom testverksamhet

Därför prioriterar VINNOVA satsningar inom testverksamhet Därför prioriterar VINNOVA satsningar inom testverksamhet Test & demo ett sätt att stärka konkurrenskraften för Sverige Filip Kjellgren Agenda 1)Sveriges innovationssystem och utmaningar 2)Testverksamhet

Läs mer

Innehåll 1 BBC-mätning, Riktiga ekonomer 2 OMXS30, S&P 500 3 Råolja, Naturgas 4 Guld, Koppar 5 USD/SEK, EUR/SEK. Riktiga ekonomer.

Innehåll 1 BBC-mätning, Riktiga ekonomer 2 OMXS30, S&P 500 3 Råolja, Naturgas 4 Guld, Koppar 5 USD/SEK, EUR/SEK. Riktiga ekonomer. v.40 15 november 2009 Innehåll 1 BBC-mätning, Riktiga ekonomer 2 OMXS30, S&P 500 3 Råolja, Naturgas 4 Guld, Koppar 5 USD/SEK, EUR/SEK 6 Majs, Vete 7 Råvaruindex 8 Råvarukanalen 9 Graföversikt 11 Ansvarsfriskrivning

Läs mer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stämning i mars 2 Mars blev en bra månad på de internationella finansmarknaderna och marknadsvolatiliteten backade från de höga nivåerna i januari och februari. Oslo-börsen

Läs mer

Analytiker: Eric Sävendahl Antonia Wijkström

Analytiker: Eric Sävendahl Antonia Wijkström Lundin Mining är ett diversifierat basmetallgruvföretag med produktion av koppar, nickel, bly och zink. Trots två tuffa år för gruvindustrin har företaget nyligen investerat i ytterligare en gruva. Ett

Läs mer

Farsta fakta. Yta: 15,4 km²

Farsta fakta. Yta: 15,4 km² Farsta 1 1 Farsta fakta I Farsta stadsdelsområde bor det 51 987 personer (2011). Stadsdelsområdet omfattar stadsdelarna: Fagersjö, Farsta, Farstanäset, Farsta strand, Gubbängen, Hökarängen, Larsboda, Sköndal,

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland

Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland www.handelsbanken.se/certifikat KupongcERtifikat Kina & RYSSLanD Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland Sista dag för köp är den 17 Maj 2009 Marknadsläget just nu De enorma stimulanspaket som Kina

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Småbolags export till tillväxtmarknader

Småbolags export till tillväxtmarknader Småbolags export till tillväxtmarknader 2 Om undersökningen Studien är baserad på intervjuer med ca. 570 nyckelpersoner, främst VD:ar, på exporterade företag med följande kriterier: Småföretag:10-49 anställda,

Läs mer

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2015 2 3 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet

Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet PM 2008: RI (Dnr 305-2465/2008) Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår

Läs mer

Handelsbanken säljer SPP till Storebrand

Handelsbanken säljer SPP till Storebrand Handelsbanken Pressmeddelande Stockholm den 2007-09-03 Handelsbanken säljer SPP till Storebrand Handelsbanken säljer SPP till Storebrand för 18 miljarder kronor. Realisationsvinsten blir cirka 4 miljarder

Läs mer

(1) (2) (3) tid, blev de flesta

(1) (2) (3) tid, blev de flesta TAL TILL ÅRSSTÄMMAN 12 MAJ 20166 Alex Schneite r Koncernchef och o vd (1) God eftermiddag och välkomna till t Lundin Petroleums bolagsstämmaa 2016. Det är en stor ära för mig att stå här framför er idag

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning KONJUNKTUR I SIDLED SÄTTER FOKUS PÅ KOSTNADERNA

Riksbankens Företagsundersökning KONJUNKTUR I SIDLED SÄTTER FOKUS PÅ KOSTNADERNA Riksbankens Företagsundersökning KONJUNKTUR I SIDLED SÄTTER FOKUS PÅ KOSTNADERNA JANUARI 2015 Riksbankens företagsundersökning i januari 2015 Enligt Riksbankens företagsundersökning i januari 2015 är

Läs mer

Ljus i mörkret. Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009

Ljus i mörkret. Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009 Ljus i mörkret Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009 Ljus i mörkret Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009 Svenska Riskkapitalföreningen genomför tillsammans med Tillväxtverket

Läs mer

Valutacertifikat KINAE Bull B S

Valutacertifikat KINAE Bull B S För dig som tror på en stärkt kinesisk yuan! Med detta certifikat väljer du själv placeringshorisont, och får en hävstång på kursutvecklingen i kinesiska yuan mot amerikanska dollar. Certifikat stiger

Läs mer

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED 14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED De senaste två veckorna har trots mycket statistik varit lugnare och volatiliteten har fortsatt ner. Både den svenska och amerikanska börsen handlas

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 1 januari 2015-31 mars 2015. Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611

DELÅRSRAPPORT 1 1 januari 2015-31 mars 2015. Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611 DELÅRSRAPPORT 1 1 januari 2015-31 mars 2015 Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611 Periodens siffror i korthet Perioden Föregående år Periodens omsättning 42 kkr 254 kkr Periodens bruttoresultat -113 kkr 126

Läs mer

Jino klass 9a Energi&Energianvändning

Jino klass 9a Energi&Energianvändning Jino klass 9a Energi&Energianvändning 1) Energi är en rörelse eller en förmåga till rörelse. Energi kan varken tillverkas eller förstöras. Det kan bara omvandlas från en form till en annan. Det kallas

Läs mer

Industrin är grunden f

Industrin är grunden f Industrin är grunden f En livskraftig industri är en förutsättning för sysselsättningen, tillväxten och välståndet i landet. Exportintäkterna ger ett mycket stort bidrag till vår handelsbalans. All industriverksamhet

Läs mer

Lundin Petroleum är ett svenskt oljebolag som prospekterar samt producerar olja och naturgas med kärnområden i Norge och

Lundin Petroleum är ett svenskt oljebolag som prospekterar samt producerar olja och naturgas med kärnområden i Norge och Lundin Petroleum är ett svenskt oljebolag som prospekterar samt producerar olja och naturgas med kärnområden i Norge och Sydostasien. De senaste åren har aktien, tyngd utav rapporter som ej levt upp till

Läs mer

Innan det sker. Hur du som församlingsmedlem kan och bör verka innan, inte om eller när, krisen kommer.

Innan det sker. Hur du som församlingsmedlem kan och bör verka innan, inte om eller när, krisen kommer. Innan det sker. Hur du som församlingsmedlem kan och bör verka innan, inte om eller när, krisen kommer. 2011-03-17 v.1.1 (enstaka formuleringar förtydligade, webbadresser korrigerade/tillagda.) Förord

Läs mer

MARKNADSNYTT 2016-06-05

MARKNADSNYTT 2016-06-05 Sida 1 av 7 Internationellt MARKNADSNYTT 2016-06-05 Även denna vecka steg noteringarna för spannmål oljeväxter på Paris- och Chicagobörsen. Slutkurserna och förändringen mot föregående vecka blev: Vete

Läs mer

Vi bygger ut fjärrvärmen i Täby

Vi bygger ut fjärrvärmen i Täby E.ON Värme Vi bygger ut fjärrvärmen i Täby Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige och står för drygt hälften av all uppvärmning. Det är inte svårt att förstå. Fjärrvärme är bekvämt,

Läs mer

Tellus Midas. Strategi under december. Månadsbrev December. I korthet: I korthet:

Tellus Midas. Strategi under december. Månadsbrev December. I korthet: I korthet: Tellus Midas Strategi under december Vart tog julklapparna vägen? I korthet: December blev en tämligen odramatisk månad om än något svagare än förväntat. De som väntade på julklappar med en enligt traditionen

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER

Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER Riksbankens företagsundersökning i maj 2014 Enligt Riksbankens företagsundersökning i maj 2014 har konjunkturen

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Det är med stor tillfredställelse vi kan konstatera att 2005 blev det bästa året i SWECOs historia, vi slog de flesta av våra tidigare rekord. Jag

Läs mer

Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden

Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden Göran Wikner, Hanna Norström Widell, Jonas Frycklund Maj 2007 Trender för svenskt företagande Bilaga 1 till Globala affärer regler som hjälper och stjälper

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005 God potential för en ökad tjänsteexport De svenska företagen får bättre betalt för sina exporttjänster än för exporten av varor. Under perioden 1995-2004

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

INVESTERINGSGUIDE FÖR ETT HÅLLBART FÖRETAGANDE: Dags att uppdatera grundantaganden? ANNA BORGERYD

INVESTERINGSGUIDE FÖR ETT HÅLLBART FÖRETAGANDE: Dags att uppdatera grundantaganden? ANNA BORGERYD INVESTERINGSGUIDE FÖR ETT HÅLLBART FÖRETAGANDE: Dags att uppdatera grundantaganden? ANNA BORGERYD ANNA BORGERYD Styrelseordförande i familje företaget Polarbröd, ansvarig för koncernstrategin som bland

Läs mer

Företagskompassen, 10 mars 2010: Svenskt företagsklimat behöver bli bättre

Företagskompassen, 10 mars 2010: Svenskt företagsklimat behöver bli bättre Företagskompassen, 10 mars 2010: Svenskt företagsklimat behöver bli bättre Jobs and Society NyföretagarCentrum och SEB har låtit 3 000 personer svara på frågor om hur de ser på det svenska företagsklimatet.

Läs mer

Delårsrapport. januari september 2014

Delårsrapport. januari september 2014 Delårsrapport januari september 2014 VIKING MALT ÄR EN AV EKN:S KUNDER. DE PRODUCERAR OCH EXPORTERAR MALT FRÄMST TILL NORRA EUROPA MEN ÄVEN TILL SYDAMERIKA, AFRIKA, JAPAN OCH RYSSLAND. Perioden i korthet

Läs mer

Ekologisk hållbarhet och klimat

Ekologisk hållbarhet och klimat Ekologisk hållbarhet och klimat Foto: UN Photo/Eskinder Debebe Läget (2015) Trenden Mängden koldioxid i atmosfären, en av orsakerna till växthuseffekten, är högre idag än på mycket länge, sannolikt på

Läs mer

Är en global hållbar värld en utopi?

Är en global hållbar värld en utopi? Presentation Är en global hållbar värld en utopi? Ordf ASPO Sverige som ett internationellt nätverk med 10.000 tals forskare, opinionsbildare och politiker. Skriver på bloggen www.asposverige.se. Är civilekonom,

Läs mer

Riksbanken och fastighetsmarknaden

Riksbanken och fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2008-05-14 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak Fastighetsdagen 2008, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46

Läs mer

TURISTNÄRINGENS TILLVÄXTPROGNOS Q1 2012

TURISTNÄRINGENS TILLVÄXTPROGNOS Q1 2012 TURISTNÄRINGENS TILLVÄXTPROGNOS Q1 1 UTFALL FÖRSRTA KVARTALET 1 Turistnäringens rapport för första kvartalet visar på en starkare utveckling för flyget än väntat och prognosen för helåret skrivs upp med

Läs mer

8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL

8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL 8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL Det finns en rad olika saker att oro sig för. Många av dessa kan påverka finansiella marknader kortsiktigt. Lyfter vi dock blicken så ser vi en högre

Läs mer

Utsläpp från verksamheter. Fossila bränslen, det moderna samhället och oljans framtid Klimatet, energin och det moderna samhället 29 oktober 2009

Utsläpp från verksamheter. Fossila bränslen, det moderna samhället och oljans framtid Klimatet, energin och det moderna samhället 29 oktober 2009 1/29/29 Fossila bränslen, det moderna samhället och oljans framtid Klimatet, energin och det moderna samhället 29 oktober 29 Kristofer Jakobsson doktorand Globala Energisystem, Uppsala universitet 9% Utsläpp

Läs mer

Oljan, gasen och geopolitiken i Europa

Oljan, gasen och geopolitiken i Europa Oljan, gasen och geopolitiken i Europa 14 juni 2016 Samuel Ciszuk 1 Marknadsutbredning styr förutsättningar för hantering, intressen, politiknivå jan-1970 jun-1972 nov-1974 apr-1977 sep-1979 feb-1982 jul-1984

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 321 mnkr. Det är en ökning med 8 mnkr sedan förra månaden, och 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Penningpolitiken och Riksbankens kommunikation

Penningpolitiken och Riksbankens kommunikation ANFÖRANDE DATUM: 2007-10-08 TALARE: PLATS: Förste vice riksbankschef Irma Rosenberg Swedbank, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31

Läs mer

Q4 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.

Q4 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower. Q4 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.se 26, Manpower Inc. All rights reserved. Innehåll Q4/6 Sverige 4

Läs mer

26 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKER SÄTTER TONEN

26 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKER SÄTTER TONEN 26 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKER SÄTTER TONEN Centralbanker fortsätter att vara i fokus. I veckan som gick fick vi se PBOC sänka räntan i Kina och ECB öppnade dörren på vid gavel för utvidgade

Läs mer

Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss

Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss www.handelsbanken.se/kapitalskydd Råvaruobligation 837 Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss För dig som vill tjäna pengar utan att ta onödiga risker I börsoroliga tider som dessa, kan vi

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Pressmeddelande 27 maj, 2016 Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Styrelsen och ägarna av B3IT Management AB (publ) ( B3IT eller Bolaget ) har,

Läs mer

TEMA: UKRAINAKRISEN och ENERGI OCH NATURRESURSER. (http://sverigesradio.se/sida/play.aspx?ljud=4875723)

TEMA: UKRAINAKRISEN och ENERGI OCH NATURRESURSER. (http://sverigesradio.se/sida/play.aspx?ljud=4875723) Lektion 23 SCIC 14/03/2014 TEMA: UKRAINAKRISEN och ENERGI OCH NATURRESURSER A. Svårt att bli av med ryska gasberoendet (http://sverigesradio.se/sida/play.aspx?ljud=4875723) Ta anteckningar och sammanfatta.

Läs mer

När tar oljan slut? Hur mycket olja finns det kvar?

När tar oljan slut? Hur mycket olja finns det kvar? När tar oljan slut? Hur mycket olja finns det kvar? NOG seminarium 14 december 2004 Oskar Åsell 4:e januari 2005 N Ä T V E R K E T O L J A & G A S c/o Å F E N E R G I & M I L J Ö A B B O X 8 1 3 3 1 0

Läs mer

Stor optimism hos landets unga tillväxtföretag, men riskkapitalavdrag efterlyses

Stor optimism hos landets unga tillväxtföretag, men riskkapitalavdrag efterlyses Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Tisdag den 26 april 2011 SEB:s Företagarpanel om hur nystartade företag ser på tillväxt Stor optimism hos landets unga tillväxtföretag, men riskkapitalavdrag efterlyses

Läs mer

Mest stjäls det räknat i procent av butiksomsättningen i Indien, Mexico, Thailand, Sydafrika och Malaysia.

Mest stjäls det räknat i procent av butiksomsättningen i Indien, Mexico, Thailand, Sydafrika och Malaysia. Pressmeddelande 2008-11-12 Global undersökning om butiksstölder och snatterier visar: Stölderna i svenska butiker fortsätter öka svinnet betydligt högre i Sverige än i övriga Norden 630 kronor om året

Läs mer

Ekologiskt fotavtryck

Ekologiskt fotavtryck -, Ekologiskt fotavtryck Jordens människor använder mer natur än någonsin tidigare. Man kan beskriva det som att vårt sätt att leva lämnar olika stora avtryck i naturen. För att få ett ungefärligt mått

Läs mer

Energibok kraftvärmeverk. Gjord av Elias Andersson

Energibok kraftvärmeverk. Gjord av Elias Andersson Energibok kraftvärmeverk Gjord av Elias Andersson Innehållsförteckning S 2-3 Historia om kraftvärmeverk S 4-5 hur utvinner man energi S 6-7 hur miljövänligt är det S 8-9 användning S 10-11 framtid för

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 41-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 41-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 41-2013 Makronyheter Den amerikanska skuldnivå präglade finansmarknaderna under förra veckan: Kommer amerikanska politiker verkligen riskera att USA åsidosätter sina

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av energipolitiken. Dir. 2015:25. Beslut vid regeringssammanträde den 5 mars 2015

Kommittédirektiv. Översyn av energipolitiken. Dir. 2015:25. Beslut vid regeringssammanträde den 5 mars 2015 Kommittédirektiv Översyn av energipolitiken Dir. 2015:25 Beslut vid regeringssammanträde den 5 mars 2015 Sammanfattning En kommitté i form av en parlamentariskt sammansatt kommission ska lämna underlag

Läs mer

Naturskyddsföreningens remissvar på förslag till direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen

Naturskyddsföreningens remissvar på förslag till direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm den 18 februari 2013 Naturskyddsföreningens dnr: Näringsdepartementets dnr: N2013/675/TE Naturskyddsföreningens remissvar på förslag till

Läs mer

2003-05-14 Fodersäd Rekordskörd väntas enligt USDA Världslagren av fodersäd minskar för femte året i rad

2003-05-14 Fodersäd Rekordskörd väntas enligt USDA Världslagren av fodersäd minskar för femte året i rad 2003-05-14 Fodersäd Rekordskörd väntas enligt USDA Världslagren av fodersäd minskar för femte året i rad Enligt USDAs senaste skördeprognos för 2003/04 väntas världsproduktionen av fodersäd slå nytt skörderekord.

Läs mer

Råvaruobligation Mat och bränsle

Råvaruobligation Mat och bränsle www.handelsbanken.se/mega Råvaruobligation Mat och bränsle Tillväxten i Indien och Kina förändrar folks matvanor, vilket leder till högre priser på djurfoder, till exempel majs, sojamjöl och vete Den växande

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008-01-01 till 2008-12-31

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008-01-01 till 2008-12-31 Stävrullen Finans AB (publ) org. nr. 556125-5851 1 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008-01-01 till 2008-12-31 Handel med värdepapper Bolagets verksamhetsidé är att genom en långsiktig kapitalförvaltning

Läs mer

För lite eller för mycket olja?

För lite eller för mycket olja? För lite eller för mycket olja? De fossila bränslena är till stor del boven i dramat om växthuseffekten och hotet mot vårt klimat. Vi har under några hundra år släppt ut kol (CO 2 ) som det tagit naturen

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2014

Makrokommentar. Januari 2014 Makrokommentar Januari 2014 Negativ inledning på året Året fick en dålig start för aktiemarknaderna världen över. Framför allt var det börserna på tillväxtmarknaderna som föll men även USA och Europa backade.

Läs mer

Lundin Petroleum Bolagsstämma 2006 WF8538

Lundin Petroleum Bolagsstämma 2006 WF8538 Lundin Petroleum Bolagsstämma 2006 WF8538 C. Ashley Heppenstall, Koncernchef och VD Stockholm, 17 maj 2006 Lundin Petroleum Bolagsstämma 2006 WF8538 C. Ashley Heppenstall, Koncernchef och VD Stockholm,

Läs mer

Energigaser bra för både jobb och miljö

Energigaser bra för både jobb och miljö Energigaser bra för både jobb och miljö Energitillförsel Sverige 2008 (612 TWh) 2 Biobränslen 183 123 Vattenkraft Naturgas 68 Olja Kol Värmepumpar Kärnkraft Vindkraft 5 27 194 10 Energitillförsel i Sverige

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Agenda: Lars Medin. Kort sammanfattning om marknadsläget Priser? Hur ser efterfrågan ut de närmaste åren strukturella förändringar Vad skall man odla?

Agenda: Lars Medin. Kort sammanfattning om marknadsläget Priser? Hur ser efterfrågan ut de närmaste åren strukturella förändringar Vad skall man odla? Lars Medin Agenda: Kort sammanfattning om marknadsläget Priser? Hur ser efterfrågan ut de närmaste åren strukturella förändringar Vad skall man odla? -2- Marknad Vete Sammanfattning 2006 Utbudsöverskott

Läs mer

Öppna gränser och frihandel. - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker

Öppna gränser och frihandel. - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker Öppna gränser och frihandel - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker Hotet mot Schengensamarbetet Konsekvenser för transportsektorn Det europeiska

Läs mer

Underlagsrapport 2. Mål och medel för energipolitiken?

Underlagsrapport 2. Mål och medel för energipolitiken? Underlagsrapport 2 Mål och medel för energipolitiken? Dnr: 2015/046 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Studentplan 3, 831 40 Östersund Telefon: 010 447 44 00 Fax: 010 447 44 01

Läs mer

Månadsrapporten för Rostfritt Stål

Månadsrapporten för Rostfritt Stål Månadsrapporten för Rostfritt Stål Marknadsnyheter Nr 19, Augusti/September 2009 Innehåll Rostfritt i korthet PMI Purchasing Manufacturing Index Branschnytt i Europa På gång i Damstahl-land This report

Läs mer

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna Effekterna av de 2011-02-11 statliga stabilitetsåtgärderna Första rapporten 2011 (Avser fjärde kvartalet 2010) INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 FI:s uppdrag 2 BANKERNAS FINANSIERING 5 Marknadsräntornas

Läs mer

GASOL. Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas

GASOL. Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas GASOL Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas Frågor och svar om gasol Gasolen är en viktig del av energigasutbudet i Sverige. Den används till största delen inom industrin för bland annat värmebehandling

Läs mer

- - - -CHECK AGAINST DELIVERY - - - - -

- - - -CHECK AGAINST DELIVERY - - - - - Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Bilag 459 Offentligt - - - -CHECK AGAINST DELIVERY - - - - - Statsministerns presentation av ordförandeskapsprioriteringarna i riksdagen den 23 juni Herr/Fru talman,

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 25 juni 2012 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - IFO-index föll för andra

Läs mer

Hyresfastigheter Holding III AB

Hyresfastigheter Holding III AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Hyresfastigheter Holding III AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Det ekonomiska läget i Europa - Maj 2013- Jan Bergstrand

Det ekonomiska läget i Europa - Maj 2013- Jan Bergstrand Det ekonomiska läget i Europa - Maj 2013- Jan Bergstrand 1 Utvecklingen i några viktiga regioner - Ändring i BNP, % per år - 14 12 - - 10 8 6 4 2 0-2 -4-6 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 OECD, Nov -12

Läs mer

Vässa EU:s klimatpoli tik. En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter

Vässa EU:s klimatpoli tik. En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter Vässa EU:s klimatpoli tik En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter Sammanfattning EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU-ETS) är tillsammans med unionens

Läs mer

Vägen mot 100% förnybart Vart står vi idag?

Vägen mot 100% förnybart Vart står vi idag? Vägen mot 100% förnybart Vart står vi idag? Upplägg 1. Varför måste vi ställa om till 100% förnybart? 2. Globala tecken på förändring 3. Utvecklingen i Europa 4. Situationen i Sverige Varför måste vi ställa

Läs mer

Rekommendation längre sikt - Hedgeportfölj Vecka 24

Rekommendation längre sikt - Hedgeportfölj Vecka 24 Rekommendation längre sikt - Hedgeportfölj Vecka 24 Ingen ändring från förra veckan. Mycket kraft i systemet och svårigheter att få ut kraften från Norden gör att vi ser hög risk för mycket låga priser

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2016-02 BREXIT ANALYS AV POTENTIELLA EKONOMISKA KONSEKVENSER FÖR SVERIGES LÄN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2016-02 BREXIT ANALYS AV POTENTIELLA EKONOMISKA KONSEKVENSER FÖR SVERIGES LÄN STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2016-02 BREXIT ANALYS AV POTENTIELLA EKONOMISKA KONSEKVENSER FÖR SVERIGES LÄN Guldbröllop eller skilsmässa på gamla dar? Kommer Storbritannien att bygga vidare på sitt

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2447 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Energi

Motion till riksdagen 2015/16:2447 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Energi Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2447 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Energi Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska ha ett robust

Läs mer

Policy Brief Nummer 2011:1

Policy Brief Nummer 2011:1 Policy Brief Nummer 2011:1 Varför exporterar vissa livsmedelsföretag men inte andra? Det finns generellt både exportörer och icke-exportörer i en industri, och de som exporterar kan vända sig till ett

Läs mer

Marknadsföring i lågkonjunktur.

Marknadsföring i lågkonjunktur. Marknadsföring i lågkonjunktur. av c a r i n fr e d l u n d FÖR EFFEKTIVARE KOMMUNIKATION d u ve t nat u r l i g t v i s att reklam lönar sig. Även i bistra tider. Men riktigt säker kan man ju inte vara.

Läs mer

Nya aktörer på världsmarknaden

Nya aktörer på världsmarknaden Nya aktörer på världsmarknaden Global marknadsöversikt för jordbruksprodukter en kortversion Argentina, Brasilien, Indien, Kina, Ryssland och Ukraina Länderna är idag stora producenter inom livsmedelsproduktionen

Läs mer

OMXS 30 index 1 298,79

OMXS 30 index 1 298,79 Nr 093/2013 (sid 1 av 6) Tisdagen den 19 november 2013 5 Anno 2005 2 0 1 3 Nummer 093 OMXS 30 index 1 298,79 OMXS 30 steg till 1 305 som högst under måndagen den 18 november och satte då en ny toppnotering

Läs mer

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest Marknadsobligation 643 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Mycket bra riskspridning En helhetslösning Du får den korg som stiger mest Marknadsobligation

Läs mer