PÅ VÄG Birgitta nummer 2013 No 2 Årgång 27. Avsändare: Franciskanska Pilgrimsrörelsen i Sverige c/o Ingvar och Gerd Persson, Oröd 1296 SE Broby

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PÅ VÄG Birgitta nummer 2013 No 2 Årgång 27. Avsändare: Franciskanska Pilgrimsrörelsen i Sverige c/o Ingvar och Gerd Persson, Oröd 1296 SE 28060 Broby"

Transkript

1 PÅ VÄG Birgitta nummer 2013 No 2 Årgång 27 Avsändare: Franciskanska Pilgrimsrörelsen i Sverige c/o Ingvar och Gerd Persson, Oröd 1296 SE Broby

2 Heliga Birgitta på mitt sätt Citat av Birgitta J: Jag tycker det är så fantastiskt att vi får ta emot våra pilgrimsvänner från andra länder i Vadstena och vandra ihop med dem när Sverige är som vackrast. I heliga Birgittas stad.. Men vänta - kom hon därifrån, vad gjorde hon där, vem var hon egentligen??? Min nyfikenhet stegrades så jag satte mig att rekapitulera detta kvinnliga helgons liv och gärning på mitt sätt. Jag gjorde det i små korta texter som flera redan fått skickade till sig vartefter jag sammanställt dem. Till våra medlemmar inför mötet i Vadstena och som en lite hjälp att kunna berätta vidare när vi träffar alla våra internationella vänner i augusti. Hej, Detta följande är en helt anspråkslös idé : Jag skriver varje vecka litegrann om den Heliga Birgitta, bara för att vi liksom ska veta lite mer om henne. Så jag bryr mig inte om ifall någon läser det, och jag förväntar miginte något svar. Jag stöttar mig på Helge Nordahls bok, Den Heliga Birgitta. Håll till godo. Nedtecknat Birgitta 2

3 Om den Heliga Birgitta i del 1 av 11 delar Troligen föddes hon 1303, levde alltså hundra år efter Franciskus, på Finsta gård sydost om Uppsala. I vilken slags släkt föddes hon nu in? jo den var av hög börd, inflytelserik, förmögen, kultiverad och from. Det kan man kalla maxat! Hennes pappa var lagman, och det hade största betydelse för Birgittas mognad. Jag tror att det var så, att västgötarna och östgötarna skulle turas om att få fram en kandidat till kungakronan, men det var upplänningarna som skulle godkänna valet. Och det var deras lagman som skulle leda godkännandet, eftersom han kunde Upplandslagen.Alltså Birgittas pappa. Några år satt han också i kungens råd. Hennes mamma var besläktad med Birger Jarl så hon tillhörde kungasläkten. Som dotter till en lagman lärde hon sig att läsa och skriva, vilket var högst ovanligt för den tidens flickor. Eftersom lagmannen än så länge kunde lagen muntligt och utantill (den skrevs ner senare) så innebar det att Birgitta tidigt förstod hur viktigt det var att välja rätt ord och att formulera sig klart. I släkten fanns personer som inte bara hade lärt sig juridik men som också hade studerat teologi och litteratur. Det fanns katedralskolor och det fanns kloster där undervisning bedrevs, men lagmanshemmen var faktiskt de enda bildade hemmen i dåtidens Sverige. Släkten var hemskt rik - så fick Birgittas föräldrar en grav i Uppsala Domkyrka, i Finstakoret. Och familjen var mycket from, pappan biktade sig varje fredag, och han begav sig ut på pilgrimsfärd till Santiago. Hans far, hans farfar, hans farfarsfar och hans farfars farfar hade vallfärdat till Jerusalem. De ni!!! (rast) Del 2 Det hem Birgitta växte upp i var alltså präglat av teologi och juridisk, men också av litteratur och kultur. Farfar, morfar, far, bror, fosterpappa (på Aspanäs), en av hennes söner, och en sonson alla var lagmän. Hennes gudsbild, hennes Kristus, de utövade aldrig barmhärtighet utan rättfärdighet, och aldrig rättfärdighet utan barmhärtighet. 3

4 Hon påverkades också av en släkting, sankta Ingrid av Skänninge, som tillbringade varje fredag i religiöst hänryckningstillstånd samt av den heliga Elin från Skövde. Legenden om henne var känd och populär. Birgittas biktfäder, Petrus Olavi i Alvastra och Petrus Olavi i Skänninge skrev en Birgitta-biografi och lade fram den till kanonisationsprocessen de skrev så positivt de kunde i syfte att få påven att kanonisera henne. Men det som de lade fram måste självklart vara oantastligt korrekt. Här finns flera händelser från hennes barndom. - När Birgittas mor ännu väntade Birgitta, hände att då hon åkte båt, så kapsejsade båten. Många drunknade men en kunglig man räddade modern. Nästa natt fick modern en syn : en man i skinande kläder visade sig för henne och sa : Du har blivit räddad för det godas skull som du bär i ditt sköte / / ty det är dig givet av Gud. - Redan när hon var sju år fick hon sin första uppenbarelse. På natten såg hon en fru i skinan-de kläder och Birgitta steg upp och gick fram till henne. Vill du ha denna krona? frågade frun och när Birgitta jakade, satte frun på henne den och Birgitta kände kronan mot sitt huvud. Hon gick tillbaka till sin säng men hon skulle aldrig glömma den händelsen. Birgitta skulle få ca 700 uppenbarelser i sitt liv, och de är uppdelade i två grupper, den ena är Maria-visioner, den andra Kristusvisioner. De är samlade i hennes väldiga verk Himmelska uppenbarelser. Man anar att Birgitta hade en begåvning vad gäller synintryck. I kyrkan tittade hon noga på ett altarskåp och har därigenom mycket klara och skarpa visuella minnesbilder. Och på natten kommer den lidande Kristus från just det altarskåpet, och uppenbarar sig för henne, och pratar med henne. Synintrycket har lagrats och under givna omständigheter blir de framkallade. (rast) Del 3 När Birgitta var 11 eller 12 år gammal, dog hennes mor. Tillsammans med sin syster Katarina placerades hon som fosterbarn hos sin moster. Aspanäs, som var beläget i närheten av Malexander (man vet idag inte riktigt var det låg) blev hennes nya hem. Fosterfadern Knut Jonsson var även han lagman. Den nya familjen gav flickorna goda kunskaper i vad flickor i deras ställning måste kunna behärska : allt om att laga mat, ysta ost, kärna smör. salta kött, brygga öl, samla medicinalväxter stöpa ljus.m.m Dessa hennes kunskaper stöter man ofta på i hennes skrifter. T.ex Kristus talar: Men du min brud bör vara som en ost husmors-metaforer! (men det kan ju inte handla om Prästost) 4

5 Fosterfadern Knut Jonsson blev rikets drots två gånger, så i realiteten styrde han Sverige i tio år. Det var i den miljön som Birgitta fördes in. Men Birgitta ville inte syssla med politik, hon ville gå i kloster, som så många andra unga flickor ville på den tiden. På Aspanäs fanns mycken tro men också en hel del övertro. Under de långa vinterkvällarna satt de alla i arbetsrummet vid brasans sken, och några berättade gamla sägner och gammal vidskepelse, skrock om gastar, skogsrå, näcken. Detta har säkert påverkat systrarna, där de med skräckslagen förtjusning lyssnade och insåg att även den osynliga världen existerade. Här på Aspanäs fick Birgitta flera uppenbarelser. Mostern fann på natten Birgitta bedjande och gråtande vid sin säng. Mostern misstänkte något dåligt påhitt av Birgitta, och skulle daska till henne med riset som hon hade med sig att straffa barnet med. Men riset gick sönder i små stycken, och mostern blev oerhört förvånad. Vad har du gjort, Birgitta Jag steg bara upp ur sängen för att prisa honom som alltid brukar hjälpa mig. Vem då? Den korsfäste, han som jag såg. Inte långt därefter såg Birgitta i vaket tillstånd djävulen som var fruktansvärt hemsk. Djävulen uttalade klart Jag förmår intet, om ej den Korsfäste tillåter det Dessa ord gjorde henne lite lugnare, annars var hon såsom alla andra jätterädda för djävulen. När hon senare berättade om detta för mostern, fick hon rådet att bevara detta i tystnad och att innerligt älska Gud. (rast) Del 4 Birgitta lade snart märke till att kvinnan i Upplandslagen hade mycket frihet och var nästan jämställd med mannen. Men i Östgötalagen var hon bara ett objekt, underordnad mannen. Medvetandet om detta bör säkert ha spelat en stor roll i hennes liv. Vid 13 års ålder ville fadern att hon skulle gifta sig med Ulf Gudmarsson och bli husfru på hans gård Ulvåsa.. Vad tyckte Birgitta om det? Ja, med tanke på det som står tre rader ovanför så inser vi nog att hon inte ville hon hade velat gå in i kloster. Men hennes far fattade beslutet. Senare i livet kan man nog säga att hon blev en ivrig feminist, dock alltid med lydnad inför den livsform som Gud bjöd. Birgitta ville att de det första året skulle leva i avhållsamhet, vilket var ganska vanligt när bruden var så ung. Ulvåsa låg vid sjön Boren och där bodde de fram till Ulfs död Birgitta var ansvarig för storhushållet, och hon var klok och driftig. Dessutom sysslade hon med socialt arbete och med diakoni. Hon inrättade en sjukstuga på Ulvåsa och deltog aktivt i vården, även av dem vars sår såg frånstötande ut.. Hon tog prostituerade från Stockholm och hjälpte dem att finna ett annat sätt att leva. Hon hade också uppdraget att deltaga i representation som lagmans- hustru. Ibland bestod det av att följa med lagman Ulf på hans resor. 5

6 Och som om detta inte var nog - hon födde och uppfostrade 8 barn!!! (Två dog som barn/ungdom) Birgitta undervisade själv sina barn, eller skagoda lärare till dem. Den mest kände var Nicolas Hermanni som hade doktorsgrad både i teologi och juridik. Det är han som har författat den mest berömda Birgittahymnen Rosa rorans bonitatem (= Ros som godhets dagg utgjuter) Senare blev han biskop i Linköping. Han hjälpte henne att fortsätta sina studier även sedan hon bosatt sig i Rom. Hon ansåg honom vara en besläktad själ. Han fick vara med att viga de första birgittanunnorna till deras klosterkall Då hade Birgitta varit död i 11 år. Ulf Gudmarsson var en ganska ordinär man (som var gift med en extraordinär kvinna! ) Birgitta hade en god uppfattning om hur hon skulle ta honom, och fick Ulf att utvecklas. Så t.ex fick hon honom att förbättra sig i att läsa, vilket därmed stärkte hans roll som högste lagman. Lagen kunde han ju utantill. Senare fick hon honom att vända sin håg till ett rent liv och allvarliga tankar. Han respekterade sin hustru, älskade henne och var precis lika finkänslig som hon. (rast) Del 5 Senare på Ulvåsa kom Birgitta under påverkan av magister Mattias. Teologiskt sett var han Sveriges och Nordens mest imponerande person under medeltiden. Han blev senare biktfader till Birgitta (som redan hade de två Petrus Olavi vilka omtalar mag.mattias som hennes förste biktfader). Han bidrog förvisso till Birgittas mognad och utveckling. Birgitta var alltså husfru på Ulvåsa med 8 (6) barn, hon odlade tack vare mag. Mattias sitt andliga liv, även om hon inte fick så många uppenbarelser där. Nu växte hennes tredje engagemang, nämligen att hon var en kunnig och intresserad politiker. Till en bö rjan hade hon ett positivt förhållande till kung Magnus Eriksson. Hon var ju släkt med honom. När han 1334 gifte sig med Blanche, dotter till hertigen av Namur (Belgien) bad han Birgitta komma till Stockholm och bli drottningens överhovmästarinna. Birgitta skulle alltså hjälpa den oerfarne drottningen att leva och bete sig som drottning. I praktiken blev Birgitta rikets andra dam, och hon fick ytterligare politisk skolning.det skulle hon senare ha stor användning av. Men Birgittas vänskap med kung Magnus övergick till opposition mot kungens barnsliga och omogna sätt att leva.. Hon kunde inte acceptera att han och Blanche efter att ha fått två söner skulle avlägga ett kyskhetslöfte. Det gjordes aldrig mitt under ett äktenskap. Birgitta insåg att drottningen ville slippa föda fler barn, och kungen ville vara fri för andra sexuella eskapader. Detta ansåg Birgitta vara synd. Ännu i vår tid verkar det vara knepigt för den som vill 6

7 forska kring kung Magnus Eriksson. Birgitta har nämligen spritt nästan hatpropaganda kring honom Den främsta dygden för Birgitta var ödmjukhet. Men själv saknade hon ödmjukhet inför sin viktigaste politiska motståndare. Marias och Jesu lydiga lilla flicka, Ulvåsas goda moder och maka blev också en riktig gnällkäring. Nog därom. Nu är det dags för pilgrimsfärd, först till Santiago de Compostella, Sankt Jakob av Compostella. (rast) Del 6 Birgittas och Ulfs äldste son dog Två år senare begav sig Birgitta på vallfärd till St Olofs grav i Trondheim. Det är inte säkert att Ulf följde med.men båda två begav sig till St Jakobs (Santiago) grav i Compostella i norra Spanien. När Birgitta en lång tid framskridit i dygder, vann hon även sin man för Gud. Hon fick honom att lära sig läsa både lagböckerna och Jungfru Marias tidegärd. (En lagman kunde på den tiden alla lagar utantill, memorerade.) De båda blev brinnande i kärlek till Gud och de ville befria sig ännu mer från världens fåfänglighet.vem vill inte det idag? Förmodligen åkte de båt till Nederländerna och sedan också på de franska floderna. Tio år tidigare hade Hundraårskriget brutit ut, mellan Frankrike och England (då Jeanne d Arc gav sig in i striden).birgitta tyckte det var absurt att två kristna kungar skulle ställa till med krig.samtidigt tyckte hon att Kyrkan befann sig i ett förfall, och hon undvek nogsamt att ta vägen förbi Avignon i södra Frankrike där påven fanns. En Legenden berättar att Marta, Maria och Lazarus, ni vet honom som Jesus uppväckte från de döda, skulle ha satts i en båt där borta i Palestina för att de skulle omkomma på havet. Men de hade förts säkert av en Herrens andevind till trakten nära Marseille. Där hade de gjort underverk, och där hade de senare begravts. Birgitta har säkert besökt deras grav. Deras uppehåll i Compostella präglades av en stark religiös koncentration. På hemvägen fick Birgitta några uppenbarelser. När de kom till staden Arras i norra Frankrike som inte alls ligger vid någon pilgrimsled blev Ulf sjuk, men Sankt Dionysios (idag Denis) sade i en uppenbarelse till Birgitta att Ulf inte skulle dö där. År 1344 en tid efter hemkomsten dog Ulf. Birgittas liv blev nu med ens mycket förändrat. Hon hade nästan 30 år kvar att leva. Resan genom Europa blev avgörande för henne. Där upptäckte hon att Kyrkans tillstånd var bedrövligt, munkar och präster levde tillsammans med kvinnor och hade barn. Hon var chockad. Resan till Compostella kom att spela en enormt viktig roll i hennes religiösa liv (rast i två veckor) Del 7 7

8 Vid 41 års ålder gjorde sig Birgitta fri från äktenskapets alla praktiska, jordiska plikter och valde att gå den väg som hon alltid velat gå, den väg som Gud stakade ut för henne. I vaket tillstånd medan hon bad blev hon bortryckt från de kroppsliga sinnena i hänryckning och fick en övernaturlig intellektuell upplysning från himlen : Kristus själv korade henne till sin brud, till sitt språkrör. Hon fick denna vision flera gånger och rusade förskräckt till biktfader Mattias i tro att det rörde sig om ett bländverk. Men denne lät henne förstå att hon blivit aktivt indragen i Guds frälsningsplan, hon blev lärare, ledare och profet. Hon var inte den som skulle jollra eller småprata med själarna. Hon skulle näpsa, väcka och frälsa dem. I kallelsen hade hon fått veta att hon skulle leva i ett cistercienserkloster för män i Alvastra. Hon bodde där i fem år. Brödernas häpnad övervanns och de tog tacksamt emot den goda själavård som hon gav. Under denna tid skrev hon Frågornas Bok, som hon fick inspiration till i visioner men förvisso också i samtal med Fader Mattias. Hon får också av Kristus uppmaningen att stifta ett nytt kloster. Kristus gav henne dessutom en helt färdig regelsamling för det nya klostret. Alla visste dock att de två senaste koncilierna på 1200-talet hade förbjudit instiftandet av nya ordnar. Men Maria kom lägligt i en vision och tröstade henne med att Marias Son vet allt på förhand. Dock kommer vi nu fram till hur Marias Son berättar för Birgitta hur kyrkorummet ska utsmyckas, alltså den kyrka där vi ska förlägga både invignings- och avslutningsgudstjänsten : Målningar må inte finnas på kyrkoväggarna utom sådana som framställer mitt lidande och minnet av mina helgon././märk vidare att det skall finnas tre dörrar i kyrkan. Den första skall kallas syndaförlåtelsens dörr och genom den skall alla världsmänniskor ingå / / Därför skall denna dörr vara åt öster, ty den gudomliga kärleken skall rinna upp för dem som träder in /.../ År 1346 skänkte kung Magnus Eriksson och drottning Blanca ett slott till Birgittas klosterprojekt slottet i Vadstena!! Vid det här laget hade Birgitta börjat få uppdrag från Marias Son att vända sig till påven i Avignon och uppmana honom att återvända till Rom. Men nu började Birgitta bli mentalt redo att lämna Sverige och börja sin vallfärd till Rom. Året var (rast) Del 8 Ja, så var då Birgitta färdig att bege sig till Rom. Kristus själv hade sagt till henne: Gå till Rom och där ska du stanna ända tills du ser påven och kejsaren tillsammans där! Hon reste inte ensam. Med sig hade hon en biktfader Petrus, en annan präst, en riddare och en adelsdam som var hennes väninna. Resan gick via Kalmar, Stralsund och Basel ner till Rom. Det var ingen pittoresk syn att 8

9 komma ner till de italienska trakterna. Nöd och pest och kriminalitet, förfall och degeneration präglade livet både i stad och land. Rom hade dessutom året innan drabbats av två kraftiga jordbävningar. Påven hade lämnat Laterankyrkan (=Roms biskops kyrka) och Rom Nästnästa påve skulle inte komma tillbaka förrän Birgitta mötte en kyrka där präster, munkar och nunnor ofta levde mycket syndiga liv fjärran från sedlighet, lydnad och fattigdom. Hon kom inte som en okänd person. Hennes ankomst var känd, och hon kallades furstinnan av Närke. Ofta kom vänner, landsmän och släktingar och bodde hos henne, i det kardinalspalats som hon erbjöds vid ankomsten. Vad sysslade hon då med? Bön, skrivarbete, vila, samtal, uppmuntran och samvaro med vänner så småningom kom även dottern Katarina ner och bistod henne i allt. Dessutom skulle hon lära sig den latinska grammatiken, något som egentligen bara män klarade av trodde man. Ofta fick hon uppenbarelser när hon satt och åt och tänkte på Jesu lidande. Medan hon satt där blev hon liksom bortryckt från kroppens sinnen. Hon såg och hörde ingenting av det som hände runt bordet innan hon sedan återkom till sig själv. Dessutom levde hon ett slags inre vallfärd i Rom och gjorde flera besök i de olika kyrkorna på pilgrimsvis. Birgitta visste att hon var Guds profet. När man läser vissa av hennes och Jungfru Marias samtal så konstaterar man att hon inte direkt valde fina, bildade ord. Så t.ex kallade hon den avlidne kung Magnus för svin. En kyrkoledares leverne kallade hon horiskt. Hon var Guds språkrör och hon litade helt på att Han gav henne rätt ord och rätt bedömning av det hela. De två främsta dygderna i hennes liv var lydnad och ödmjukhet. Den senare dygden hade hon nog ibland ganska svårt för att helt utöva. Hennes biktfader fanns där och hans arbetsdag har säkert varit fylld. (rast Del 9 Birgitta kom till Rom i förhoppning om att möta en stad beredd på jubelårets festivitas. Men som vi redan förstått var det en stad i djupaste förfall. Pesten adelsfamiljers gerillakrig mot varandra förfallna hus och kyrkor.avlatsförsäljning enbart för penningvinnings skull. samt detta odisciplinerade leverne av präster och munkar/nunnor. I början levde Birgitta och hennes krets mycket fattigt, ur hand i mun. Men här måste tilläggas att Birgitta älskade fattigdomen. Hon led inte av habegär eller krävde inte att samla i lador för framtiden. Fattigdom befriade henne från en massa förpliktelser av världslig natur. Men snart började även hon lida av att inte kunna ge sitt hushåll det nödtorftiga. Hon pratade med Maria om deras situation och sade Även om själen får hugnad av Gud, begär dock den åsnan till kropp sin kost. Snart får jungfru Maria veta av Birgitta, att de intet överflödigt har som de kan sälja, och hon avråder Birgitta från att låna pengar.birgitta frågade: Månne jag bör arbeta för att tjäna min föda? Maria frågade: vad gör du nu dagligen? Birgitta: Jag lär mig latin, beder och skriver. Maria: Du bör inte lämna ett sådant arbete. Birgitta: 9

10 Vad skall vi då ha och äta i morgon? Jungfru Maria: Tigg, i Jesu Kristi namn, om ni inte har någonting. Dock måste sägas att någon djupaste fattigdom var det inte. Hon hade ju förmögna vänner och familj som skickade ner försändelser. Men helt klart måste hon avstå från det pråliga och överflödiga. Birgitta gjorde inre pilgrimsfärder till olika kyrkor i och utanför Rom. Om det är sant att den kristnes liv är en daglig pilgrimsvandring, då levde Birgitta i enlighet med detta ord. Men snart kallades hon till orter belägna längre bort. Franciskus uppenbarade sig för henne i en kyrka i Rom och han sa till henne: Kom till min kammare för att äta och dricka med mig. Då begav sig Birgitta genast till Assisi. Där vistades hon i fem dagar. Hon tänkte återvända hem till Rom, då han åter uppenbarade sig: Jag inbjöd dig till min kammare men denna kyrka är inte min kammare. Den kammare som jag talade med dig om, är den sanna lydnaden, som jag alltid iakttog, i det jag aldrig ville vara utan en ledare. Jag hade nämligen ständigt med mig en präst som jag lydde. Det var min kammare. Gör ock du sammaledes, ty detta behagar Gud././ För Birgitta var ju lydnad under ödmjukhet hennes ideal. Och hon inrättade sitt liv i Rom i enlighet med Helige Franciskus ord. Vidare pilgrimsvandrade hon till åtskilliga helgongravar i Italien. Mot slutet av sitt liv begav hon sig också till Jerusalem. Men innan vi följer med henne dit, måste vi vara med när påve Urban kom tillbaka till Rom 1367 (rast) Del 10 Nå, hur var det med Birgittas förhållande till kung Magnus Eriksson? Jungfru Maria uppmanade Birgitta att tala strängt till honom. Så Birgitta förebrådde honom hans påstådda otukt med män. Kung Magnus hade 1358 blivit exkommunicerad av påven pga att han inte uppfyllt sina ekonomiska förpliktelser mot påvestolen. Men han hade struntat i det och ändå gått till mässan. Birgitta kritiserade, förkastade. Han anklagades också för att ha plundrat vår krona och vårt land. Dessutom hade han avstått Skåne till Danmark, något som gick emot landslagen. Birgitta blev förbittrad. Och vi glömmer inte att hennes kritik förmedlade helt och hållet (?) Guds syn på saken. Birgitta uppträdde också på politisk toppnivå. Förutom att sända delegationer till påven sände hon också kompromisslösa bud till kungarna i England och Frankrike som krigade med varandra i hundraårskriget. År 1372 begav sig Birgittas följe på pilgrimsfärd till Jerusalem. Första etappen gick till Neapel. Där insjuknade dock hennes son Karl, och avled. Färden gick vidare med båt via Cypern till Jerusalem. Där fick Birgitta sina båda mäktigaste uppenbarelser. Födelsevisionen hade hon i Betlehem. Oerhört realistiskt (?) och jordnära berättade hon hur det gick till när Maria födde barnet Jesus...Hon lade dessa barnplagg bredvid sig för att kunna använda dem när hon behövde. Då allt var i ordning, föll jungfrun vördnadsfullt på knä för att be /./ 10

11 Medan hon var försjunken i bön på detta sätt, såg jag barnet röra sig i hennes kved, och i samma stund, ja, på ett ögonblick, födde hon sin son, från vilken en så outsäglig strålglans utgick. I den Heliga Gravens Kyrka fick Birgitta sin stora Korsfästelseuppenbarelse:. Hans sköna, älskliga ögon syntes nu halvdöda, hans mun var öppen och blodig, hans ansikte blekt och insjunket/ / och hela kroppen var blåblek och ytterst försvagad av den ständiga blodförlusten. Birgitta utmålade smärtorna starkt och undvek inte hemska detaljer. Redan franciskanerna och dominikanerna återberättade korsfästelsen med starka detaljer. Säkert har de haft inflytande på Birgittas skildring. (rast) Del 11 Kunde Birgitta få påve Urban V att lämna Avignon och komma tillbaka till Rom? Ja, år 1367 höll han sitt intåg i Rom. Birgitta hade väntat på honom i 17 år. Året därpå krönte han det tysk-romerska rikets nye kejsare Karl IV. Birgitta hade genomfört sitt uppdrag. Men påve Urban V s situation i Rom blev snart svår och han vände tillbaka till Avignon. Han dog strax därefter, något Birgitta hade fått veta av Jungfru Maria att han skulle. Hans efterföljare blev påve Gregorius XI, som Birgitta hade mött. Det var Gregorius som skulle godkänna klosterstiftandet i Vad-stena Redan i Jerusalem kände Birgitta av sin sjukdom. Fem dagar före sin död, uppenbarade sig Kristus för henne. Han säger till henne att hon inte längre bara är hans brud, nu är hon nunna och moder i Vadstena. Han säger till henne att hon snart ska dö men att hennes kropp ska läggas i Vadstena. (ur Processvita) Den 23 juli 1373 under mässan gav hon upp andan. I början av september skulle huskaplanen bereda hennes kropp inför vandringen mot Sverige. Men när kistan öppnades befanns allt redan vara gjort och ingen dålig lukt kunde förmärkas. Detta sågs som ett under. På hösten begav sig resföljet av. Redan innan man hade nått Alperna inledde den påvliga kurian förberedelser till kanonisationsprocessen. Färden gick i snö och is vidare genom Österrike och Polen till Danzig där en båt väntade. Man kan nog inte ens föreställa sig hur bärarna klarade av sin uppgift!!! Dottern Katarina hade vandrat med Birgittas kista. I Vita Katarine kan vi läsa om när hon kom fram; Till slut anlände hon till Vadstena och blev med våldsamt jubel mottagen av hela brödra- och systrasamfundet. Alla systrarna omfamnade hon med moderlig kärlek.hon talade så med bröderna och systrarna om deras sysslor.vid denna tid började hon före-stå systrarna.hon framstod för dem som ett utmärkt exempel på allt som innehålls i regeln. 11

12 Så var Birgitta äntligen hemma igen i Vadstena, som nunna och Moder. Svensk andlighet hade fått ett nytt centrum och ett nytt hjärta. Ordensregeln blev godkänd Vadstena kloster invigdes Den 7 oktober 1391 förklarades Birgitta kanoniserad. Idag finns fyra olika grenar av O.Ss.S, Birgittas orden. Den äldsta grenen är från medeltiden och klostret i Vadstena. Den finns också i Nederländerna, England och Tyskland. På 1600-talet grundades en spansk gren som finns i Mexico, Venezuela och Peru. Den svenska konvertiten Elisabeth Hesselblad (dog 1957) skapade en gren som finns i Rom (Birgittas hus). Sådana ordenshus finns i Sverige, Finland, England, Indien Italien och många fler länder. Broder Benedict Kirby grundade 1975 ett klostersamfund för munkar i Oregon,USA. 12

25 frågor och svar om. katolsk tro

25 frågor och svar om. katolsk tro 25 frågor och svar om katolsk tro Innehållsförteckning 1. Vem är Gud? 2. Vem är Jesus? 3. Vad är Kyrkan? 4. Tillber katoliker Maria? 5. Är allt som står i Bibeln bokstavligen sant? 6. Varför behövs påven?

Läs mer

insidan Förvandlingen inifrån och ut Djupare än ett söndagsleende Den ömma axeln *!20120215 Kristen ungdomstidning

insidan Förvandlingen inifrån och ut Djupare än ett söndagsleende Den ömma axeln *!20120215 Kristen ungdomstidning insidan Kristen ungdomstidning 2012 jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Förvandlingen inifrån och ut Den ömma axeln *!20120215 Djupare än ett söndagsleende insidan Kristen ungdomstidning

Läs mer

HENRIK tunnbindaren reviderad version från 2005 avsedd för år 2006

HENRIK tunnbindaren reviderad version från 2005 avsedd för år 2006 Ola Lönnqvist HENRIK tunnbindaren reviderad version från 2005 avsedd för år 2006 Familjen, staden och Sverige under senare delen av 1600-talet Pjäsen avser skildra livet för och hos en borgarfamilj i Söderköping,

Läs mer

Att gå med Jesus reträtt med Teresa av Avila Reträttföredrag hos Birgittasystrarna i Djursholm 20-22 februari 2015 Biskop Anders Arborelius ocd

Att gå med Jesus reträtt med Teresa av Avila Reträttföredrag hos Birgittasystrarna i Djursholm 20-22 februari 2015 Biskop Anders Arborelius ocd Att gå med Jesus reträtt med Teresa av Avila Reträttföredrag hos Birgittasystrarna i Djursholm 20-22 februari 2015 Biskop Anders Arborelius ocd (Föredragen är nedskrivna efter bandinspelning) Föredrag

Läs mer

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se)

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Innehållsförteckning Inledning I. Det största äventyret Andliga kristnas inflytande

Läs mer

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4)

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) Om medlemskap i Frälsningsarmén En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) I varje armé finns två sorters människor: Den ena sorten är de som övertalats att ställa upp. De kämpar bara därför att de måste.

Läs mer

Kyrkans presidenters lärdomar: George Albert Smith

Kyrkans presidenters lärdomar: George Albert Smith Kyrkans presidenters lärdomar: George Albert Smith KYRKANS PRESIDENTERS LÄRDOMAR: GEORGE ALBERT SMITH Utgiven av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga Salt Lake City, Utah, USA Böcker i serien Kyrkans

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

DA VINCI KODEN OCH URSPRUNGSTEXTERNA

DA VINCI KODEN OCH URSPRUNGSTEXTERNA DA VINCI KODEN OCH URSPRUNGSTEXTERNA Diskussionsfrågor om Maria från Magdala baserade på evangelietexterna Mailis Janatuinen FÖRORD (som ledaren kan återberätta för gruppen) Dan Browns bok Da Vinci koden

Läs mer

Lag och evangelium med Jesus som läromästare

Lag och evangelium med Jesus som läromästare Lag och evangelium med Jesus som läromästare Hållet vid kyrkodagar Sala 2011 av pastor Jakob Fjellander, Lutherska Konkordiekyrkan Bröder och systrar i Herren! Jag ska nu hålla ett föredrag som bär titeln

Läs mer

Mitt vittnesbörd. av Christer Åberg

Mitt vittnesbörd. av Christer Åberg Mitt vittnesbörd av Christer Åberg Innehållsförteckning Daglig sommarföljetong: Mitt vittnesbörd...3 Mitt vittnesbörd del 1: Jag är inte rotlös eftersom jag har Jesus...4 Mitt vittnesbörd del 2: Som barn

Läs mer

J E S U O R D INNEHÅLL. Del Ett VEM SÄGER NI ATT JAG ÄR?

J E S U O R D INNEHÅLL. Del Ett VEM SÄGER NI ATT JAG ÄR? J E S U O R D INNEHÅLL Del Ett VEM SÄGER NI ATT JAG ÄR? Problemet med religionen Världens ljus Uppenbarelsen Det levande ordet Fadern Den gode herden Mat för själen Del Två DET NYA RIKET Himmelriket Det

Läs mer

Stockholms katolska stift Rituale för vigsel med och utan mässa

Stockholms katolska stift Rituale för vigsel med och utan mässa Stockholms katolska stift Rituale för vigsel med och utan mässa Stockholms katolska stift Rituale för vigsel med och utan mässa Stockholms katolska stift Katolska Liturgiska Nämnden Katolska Pedagogiska

Läs mer

STORACLES OF PROPHECY. Bible Study Guides in Svenska (Swedish) Language

STORACLES OF PROPHECY. Bible Study Guides in Svenska (Swedish) Language STORACLES OF PROPHECY Bible Study Guides in Svenska (Swedish) Language Den-stora-bildstoden Det mäktiga kungariket Babylon var både stort och framgångsrikt. Ändå hade kung Nebukadnessar svårt att sova

Läs mer

Inledning. Född på nytt

Inledning. Född på nytt Tema: Leva med mål och mening Skapad för att bli lik Jesus Sid. 1(5) Syfte 3: Du är skapad för att bli lik Jesus Inledning Min predikan idag ska handla om den största tanke Gud någonsin tänkt för ditt

Läs mer

FEM VANOR SOM FÖRVANDLAR MIG, DIG OCH VÄRLDEN

FEM VANOR SOM FÖRVANDLAR MIG, DIG OCH VÄRLDEN FEM VANOR SOM FÖRVANDLAR MIG, DIG OCH VÄRLDEN Anta BELLS-utmaningen för att uppfylla Guds uppdrag Michael Frost Översättning till svenska: Sara Möller 1 INNEHÅLL Förord av översättaren Introduktion Att

Läs mer

Julglädje. som förändrar allt. 50 kr

Julglädje. som förändrar allt. 50 kr - Julglädje som förändrar allt 50 kr OMSLAGSBILD: TARA BARTAL - Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, LUK. 2:10 11 och han

Läs mer

KYRKANS PRESIDENTERS LÄRDOMAR WILFORD WOODRUFF

KYRKANS PRESIDENTERS LÄRDOMAR WILFORD WOODRUFF KYRKANS PRESIDENTERS LÄRDOMAR WILFORD WOODRUFF KYRKANS PRESIDENTERS LÄRDOMAR WILFORD WOODRUFF Utgiven av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga Vi tar gärna emot dina förslag och synpunkter på denna

Läs mer

1 september. Läsning 1 Kor 1:26 31

1 september. Läsning 1 Kor 1:26 31 1 september Läsning 1 Kor 1:26 31 Tänk på när ni blev kallade: inte många var visa i världslig mening, inte många var mäktiga, inte många förnäma. Men det som är dåraktigt för världen utvalde Gud för att

Läs mer

Mission stavas passion

Mission stavas passion Mission stavas passion Mission stavas passion www.missionskyrkan.se & www.smu.se Svenska Missionskyrkan: 08-674 07 00, info@missionskyrkan.se SMU: 08-545 915 30, info@smu.se Box 6302, 113 81 Stockholm.

Läs mer

Kvinnan i fornkyrkan

Kvinnan i fornkyrkan Kvinnan i fornkyrkan Inledning En av de bäst bevarade hemligheterna i kristendomens historia är den enorma roll som kvinnor spelade i fornkyrkan. Både kristna och hedniska författare ger belägg för att

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

Sathya Sai Information, våren 2008 1. Nr 1 Våren 2008 Årgång 23

Sathya Sai Information, våren 2008 1. Nr 1 Våren 2008 Årgång 23 Sathya Sai Information, våren 2008 1 Nr 1 Våren 2008 Årgång 23 SATHYA SAI INFORMATION VÅREN 2008 Kärlek är min största ägodel...3 Förstå meningen med akhanda-lovsång...14 Intervju med Isaac Tigrett...21

Läs mer

DE TOLV APOSTLARNA ELLER JAKOB BAGGES SKATT C AUG. CEDERBORG

DE TOLV APOSTLARNA ELLER JAKOB BAGGES SKATT C AUG. CEDERBORG DE TOLV APOSTLARNA ELLER JAKOB BAGGES SKATT C AUG. CEDERBORG DE TOLV APOSTLARNA ELLER JAKOB BAGGES SKATT HISTORISK ROMAN FRÅN KONUNG SIGISMUNDS OCH HERTIG CARLS DAGAR AV C. AUG. CEDERBORG ELANDERS BOKTRYCKERI

Läs mer

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt Hur du maximerar ditt liv/brian Houston DAG 1: Ett välsignat liv Det är Guds önskan och plan att alla ska få leva ett välsignat liv. I Bibeln, har välsignad olika betydelser. Att leva ett välsignat liv

Läs mer

Livets spel. av Florence Scovel Shinn. (och hur du spelar det) Översättning av Torbjörn Perttu

Livets spel. av Florence Scovel Shinn. (och hur du spelar det) Översättning av Torbjörn Perttu Livets spel (och hur du spelar det) av Florence Scovel Shinn Översättning av Torbjörn Perttu Upphovsrätt Upphovsrätten för denna text tillhör Torbjörn Perttu. Med texten menas denna fullständiga digitala

Läs mer

Släpp fångarna loss! Kristus seger och framtiden. Vad vill gud med mitt liv? POLITIK BASERAD PÅ VÄRDERINGAR

Släpp fångarna loss! Kristus seger och framtiden. Vad vill gud med mitt liv? POLITIK BASERAD PÅ VÄRDERINGAR evangelisk-luthersk MIssIonstIdnIng nummer 4 2013 50 kr Kristus seger och framtiden Släpp fångarna loss! Vad vill gud med mitt liv? POLITIK BASERAD PÅ VÄRDERINGAR omslagsbild: AMAndus einarsson I sin stora

Läs mer

OM DU SKULLE BLI KATOLIK. P e t e r S c h i n d l e r

OM DU SKULLE BLI KATOLIK. P e t e r S c h i n d l e r OM DU SKULLE BLI KATOLIK av P e t e r S c h i n d l e r Ny reviderad utgåva Det är ett välkänt och påtagligt faktum att vår tid präglas av uppbrott från värdesystem och normer. I detta "värdenas sönderfall"

Läs mer

Helt i Guds hand. Reflektioner kring Bibeln och människan

Helt i Guds hand. Reflektioner kring Bibeln och människan Helt i Guds hand Reflektioner kring Bibeln och människan Här följer några tankar kring Bibelns sätt att beskriva detta att vara en människa. Något om glädjen, kampen och det unika värde som människan bär

Läs mer

Kom och följ mig. Söndagsskolan 2015. Utbildningsresurser för ungdomar

Kom och följ mig. Söndagsskolan 2015. Utbildningsresurser för ungdomar Kom och följ mig Söndagsskolan 2015 Utbildningsresurser för ungdomar inlärning och undervisning till omvändelse Söndagsskolan 2015 Utgiven av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga 2014 Intellectual

Läs mer