PÅ VÄG Birgitta nummer 2013 No 2 Årgång 27. Avsändare: Franciskanska Pilgrimsrörelsen i Sverige c/o Ingvar och Gerd Persson, Oröd 1296 SE Broby

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PÅ VÄG Birgitta nummer 2013 No 2 Årgång 27. Avsändare: Franciskanska Pilgrimsrörelsen i Sverige c/o Ingvar och Gerd Persson, Oröd 1296 SE 28060 Broby"

Transkript

1 PÅ VÄG Birgitta nummer 2013 No 2 Årgång 27 Avsändare: Franciskanska Pilgrimsrörelsen i Sverige c/o Ingvar och Gerd Persson, Oröd 1296 SE Broby

2 Heliga Birgitta på mitt sätt Citat av Birgitta J: Jag tycker det är så fantastiskt att vi får ta emot våra pilgrimsvänner från andra länder i Vadstena och vandra ihop med dem när Sverige är som vackrast. I heliga Birgittas stad.. Men vänta - kom hon därifrån, vad gjorde hon där, vem var hon egentligen??? Min nyfikenhet stegrades så jag satte mig att rekapitulera detta kvinnliga helgons liv och gärning på mitt sätt. Jag gjorde det i små korta texter som flera redan fått skickade till sig vartefter jag sammanställt dem. Till våra medlemmar inför mötet i Vadstena och som en lite hjälp att kunna berätta vidare när vi träffar alla våra internationella vänner i augusti. Hej, Detta följande är en helt anspråkslös idé : Jag skriver varje vecka litegrann om den Heliga Birgitta, bara för att vi liksom ska veta lite mer om henne. Så jag bryr mig inte om ifall någon läser det, och jag förväntar miginte något svar. Jag stöttar mig på Helge Nordahls bok, Den Heliga Birgitta. Håll till godo. Nedtecknat Birgitta 2

3 Om den Heliga Birgitta i del 1 av 11 delar Troligen föddes hon 1303, levde alltså hundra år efter Franciskus, på Finsta gård sydost om Uppsala. I vilken slags släkt föddes hon nu in? jo den var av hög börd, inflytelserik, förmögen, kultiverad och from. Det kan man kalla maxat! Hennes pappa var lagman, och det hade största betydelse för Birgittas mognad. Jag tror att det var så, att västgötarna och östgötarna skulle turas om att få fram en kandidat till kungakronan, men det var upplänningarna som skulle godkänna valet. Och det var deras lagman som skulle leda godkännandet, eftersom han kunde Upplandslagen.Alltså Birgittas pappa. Några år satt han också i kungens råd. Hennes mamma var besläktad med Birger Jarl så hon tillhörde kungasläkten. Som dotter till en lagman lärde hon sig att läsa och skriva, vilket var högst ovanligt för den tidens flickor. Eftersom lagmannen än så länge kunde lagen muntligt och utantill (den skrevs ner senare) så innebar det att Birgitta tidigt förstod hur viktigt det var att välja rätt ord och att formulera sig klart. I släkten fanns personer som inte bara hade lärt sig juridik men som också hade studerat teologi och litteratur. Det fanns katedralskolor och det fanns kloster där undervisning bedrevs, men lagmanshemmen var faktiskt de enda bildade hemmen i dåtidens Sverige. Släkten var hemskt rik - så fick Birgittas föräldrar en grav i Uppsala Domkyrka, i Finstakoret. Och familjen var mycket from, pappan biktade sig varje fredag, och han begav sig ut på pilgrimsfärd till Santiago. Hans far, hans farfar, hans farfarsfar och hans farfars farfar hade vallfärdat till Jerusalem. De ni!!! (rast) Del 2 Det hem Birgitta växte upp i var alltså präglat av teologi och juridisk, men också av litteratur och kultur. Farfar, morfar, far, bror, fosterpappa (på Aspanäs), en av hennes söner, och en sonson alla var lagmän. Hennes gudsbild, hennes Kristus, de utövade aldrig barmhärtighet utan rättfärdighet, och aldrig rättfärdighet utan barmhärtighet. 3

4 Hon påverkades också av en släkting, sankta Ingrid av Skänninge, som tillbringade varje fredag i religiöst hänryckningstillstånd samt av den heliga Elin från Skövde. Legenden om henne var känd och populär. Birgittas biktfäder, Petrus Olavi i Alvastra och Petrus Olavi i Skänninge skrev en Birgitta-biografi och lade fram den till kanonisationsprocessen de skrev så positivt de kunde i syfte att få påven att kanonisera henne. Men det som de lade fram måste självklart vara oantastligt korrekt. Här finns flera händelser från hennes barndom. - När Birgittas mor ännu väntade Birgitta, hände att då hon åkte båt, så kapsejsade båten. Många drunknade men en kunglig man räddade modern. Nästa natt fick modern en syn : en man i skinande kläder visade sig för henne och sa : Du har blivit räddad för det godas skull som du bär i ditt sköte / / ty det är dig givet av Gud. - Redan när hon var sju år fick hon sin första uppenbarelse. På natten såg hon en fru i skinan-de kläder och Birgitta steg upp och gick fram till henne. Vill du ha denna krona? frågade frun och när Birgitta jakade, satte frun på henne den och Birgitta kände kronan mot sitt huvud. Hon gick tillbaka till sin säng men hon skulle aldrig glömma den händelsen. Birgitta skulle få ca 700 uppenbarelser i sitt liv, och de är uppdelade i två grupper, den ena är Maria-visioner, den andra Kristusvisioner. De är samlade i hennes väldiga verk Himmelska uppenbarelser. Man anar att Birgitta hade en begåvning vad gäller synintryck. I kyrkan tittade hon noga på ett altarskåp och har därigenom mycket klara och skarpa visuella minnesbilder. Och på natten kommer den lidande Kristus från just det altarskåpet, och uppenbarar sig för henne, och pratar med henne. Synintrycket har lagrats och under givna omständigheter blir de framkallade. (rast) Del 3 När Birgitta var 11 eller 12 år gammal, dog hennes mor. Tillsammans med sin syster Katarina placerades hon som fosterbarn hos sin moster. Aspanäs, som var beläget i närheten av Malexander (man vet idag inte riktigt var det låg) blev hennes nya hem. Fosterfadern Knut Jonsson var även han lagman. Den nya familjen gav flickorna goda kunskaper i vad flickor i deras ställning måste kunna behärska : allt om att laga mat, ysta ost, kärna smör. salta kött, brygga öl, samla medicinalväxter stöpa ljus.m.m Dessa hennes kunskaper stöter man ofta på i hennes skrifter. T.ex Kristus talar: Men du min brud bör vara som en ost husmors-metaforer! (men det kan ju inte handla om Prästost) 4

5 Fosterfadern Knut Jonsson blev rikets drots två gånger, så i realiteten styrde han Sverige i tio år. Det var i den miljön som Birgitta fördes in. Men Birgitta ville inte syssla med politik, hon ville gå i kloster, som så många andra unga flickor ville på den tiden. På Aspanäs fanns mycken tro men också en hel del övertro. Under de långa vinterkvällarna satt de alla i arbetsrummet vid brasans sken, och några berättade gamla sägner och gammal vidskepelse, skrock om gastar, skogsrå, näcken. Detta har säkert påverkat systrarna, där de med skräckslagen förtjusning lyssnade och insåg att även den osynliga världen existerade. Här på Aspanäs fick Birgitta flera uppenbarelser. Mostern fann på natten Birgitta bedjande och gråtande vid sin säng. Mostern misstänkte något dåligt påhitt av Birgitta, och skulle daska till henne med riset som hon hade med sig att straffa barnet med. Men riset gick sönder i små stycken, och mostern blev oerhört förvånad. Vad har du gjort, Birgitta Jag steg bara upp ur sängen för att prisa honom som alltid brukar hjälpa mig. Vem då? Den korsfäste, han som jag såg. Inte långt därefter såg Birgitta i vaket tillstånd djävulen som var fruktansvärt hemsk. Djävulen uttalade klart Jag förmår intet, om ej den Korsfäste tillåter det Dessa ord gjorde henne lite lugnare, annars var hon såsom alla andra jätterädda för djävulen. När hon senare berättade om detta för mostern, fick hon rådet att bevara detta i tystnad och att innerligt älska Gud. (rast) Del 4 Birgitta lade snart märke till att kvinnan i Upplandslagen hade mycket frihet och var nästan jämställd med mannen. Men i Östgötalagen var hon bara ett objekt, underordnad mannen. Medvetandet om detta bör säkert ha spelat en stor roll i hennes liv. Vid 13 års ålder ville fadern att hon skulle gifta sig med Ulf Gudmarsson och bli husfru på hans gård Ulvåsa.. Vad tyckte Birgitta om det? Ja, med tanke på det som står tre rader ovanför så inser vi nog att hon inte ville hon hade velat gå in i kloster. Men hennes far fattade beslutet. Senare i livet kan man nog säga att hon blev en ivrig feminist, dock alltid med lydnad inför den livsform som Gud bjöd. Birgitta ville att de det första året skulle leva i avhållsamhet, vilket var ganska vanligt när bruden var så ung. Ulvåsa låg vid sjön Boren och där bodde de fram till Ulfs död Birgitta var ansvarig för storhushållet, och hon var klok och driftig. Dessutom sysslade hon med socialt arbete och med diakoni. Hon inrättade en sjukstuga på Ulvåsa och deltog aktivt i vården, även av dem vars sår såg frånstötande ut.. Hon tog prostituerade från Stockholm och hjälpte dem att finna ett annat sätt att leva. Hon hade också uppdraget att deltaga i representation som lagmans- hustru. Ibland bestod det av att följa med lagman Ulf på hans resor. 5

6 Och som om detta inte var nog - hon födde och uppfostrade 8 barn!!! (Två dog som barn/ungdom) Birgitta undervisade själv sina barn, eller skagoda lärare till dem. Den mest kände var Nicolas Hermanni som hade doktorsgrad både i teologi och juridik. Det är han som har författat den mest berömda Birgittahymnen Rosa rorans bonitatem (= Ros som godhets dagg utgjuter) Senare blev han biskop i Linköping. Han hjälpte henne att fortsätta sina studier även sedan hon bosatt sig i Rom. Hon ansåg honom vara en besläktad själ. Han fick vara med att viga de första birgittanunnorna till deras klosterkall Då hade Birgitta varit död i 11 år. Ulf Gudmarsson var en ganska ordinär man (som var gift med en extraordinär kvinna! ) Birgitta hade en god uppfattning om hur hon skulle ta honom, och fick Ulf att utvecklas. Så t.ex fick hon honom att förbättra sig i att läsa, vilket därmed stärkte hans roll som högste lagman. Lagen kunde han ju utantill. Senare fick hon honom att vända sin håg till ett rent liv och allvarliga tankar. Han respekterade sin hustru, älskade henne och var precis lika finkänslig som hon. (rast) Del 5 Senare på Ulvåsa kom Birgitta under påverkan av magister Mattias. Teologiskt sett var han Sveriges och Nordens mest imponerande person under medeltiden. Han blev senare biktfader till Birgitta (som redan hade de två Petrus Olavi vilka omtalar mag.mattias som hennes förste biktfader). Han bidrog förvisso till Birgittas mognad och utveckling. Birgitta var alltså husfru på Ulvåsa med 8 (6) barn, hon odlade tack vare mag. Mattias sitt andliga liv, även om hon inte fick så många uppenbarelser där. Nu växte hennes tredje engagemang, nämligen att hon var en kunnig och intresserad politiker. Till en bö rjan hade hon ett positivt förhållande till kung Magnus Eriksson. Hon var ju släkt med honom. När han 1334 gifte sig med Blanche, dotter till hertigen av Namur (Belgien) bad han Birgitta komma till Stockholm och bli drottningens överhovmästarinna. Birgitta skulle alltså hjälpa den oerfarne drottningen att leva och bete sig som drottning. I praktiken blev Birgitta rikets andra dam, och hon fick ytterligare politisk skolning.det skulle hon senare ha stor användning av. Men Birgittas vänskap med kung Magnus övergick till opposition mot kungens barnsliga och omogna sätt att leva.. Hon kunde inte acceptera att han och Blanche efter att ha fått två söner skulle avlägga ett kyskhetslöfte. Det gjordes aldrig mitt under ett äktenskap. Birgitta insåg att drottningen ville slippa föda fler barn, och kungen ville vara fri för andra sexuella eskapader. Detta ansåg Birgitta vara synd. Ännu i vår tid verkar det vara knepigt för den som vill 6

7 forska kring kung Magnus Eriksson. Birgitta har nämligen spritt nästan hatpropaganda kring honom Den främsta dygden för Birgitta var ödmjukhet. Men själv saknade hon ödmjukhet inför sin viktigaste politiska motståndare. Marias och Jesu lydiga lilla flicka, Ulvåsas goda moder och maka blev också en riktig gnällkäring. Nog därom. Nu är det dags för pilgrimsfärd, först till Santiago de Compostella, Sankt Jakob av Compostella. (rast) Del 6 Birgittas och Ulfs äldste son dog Två år senare begav sig Birgitta på vallfärd till St Olofs grav i Trondheim. Det är inte säkert att Ulf följde med.men båda två begav sig till St Jakobs (Santiago) grav i Compostella i norra Spanien. När Birgitta en lång tid framskridit i dygder, vann hon även sin man för Gud. Hon fick honom att lära sig läsa både lagböckerna och Jungfru Marias tidegärd. (En lagman kunde på den tiden alla lagar utantill, memorerade.) De båda blev brinnande i kärlek till Gud och de ville befria sig ännu mer från världens fåfänglighet.vem vill inte det idag? Förmodligen åkte de båt till Nederländerna och sedan också på de franska floderna. Tio år tidigare hade Hundraårskriget brutit ut, mellan Frankrike och England (då Jeanne d Arc gav sig in i striden).birgitta tyckte det var absurt att två kristna kungar skulle ställa till med krig.samtidigt tyckte hon att Kyrkan befann sig i ett förfall, och hon undvek nogsamt att ta vägen förbi Avignon i södra Frankrike där påven fanns. En Legenden berättar att Marta, Maria och Lazarus, ni vet honom som Jesus uppväckte från de döda, skulle ha satts i en båt där borta i Palestina för att de skulle omkomma på havet. Men de hade förts säkert av en Herrens andevind till trakten nära Marseille. Där hade de gjort underverk, och där hade de senare begravts. Birgitta har säkert besökt deras grav. Deras uppehåll i Compostella präglades av en stark religiös koncentration. På hemvägen fick Birgitta några uppenbarelser. När de kom till staden Arras i norra Frankrike som inte alls ligger vid någon pilgrimsled blev Ulf sjuk, men Sankt Dionysios (idag Denis) sade i en uppenbarelse till Birgitta att Ulf inte skulle dö där. År 1344 en tid efter hemkomsten dog Ulf. Birgittas liv blev nu med ens mycket förändrat. Hon hade nästan 30 år kvar att leva. Resan genom Europa blev avgörande för henne. Där upptäckte hon att Kyrkans tillstånd var bedrövligt, munkar och präster levde tillsammans med kvinnor och hade barn. Hon var chockad. Resan till Compostella kom att spela en enormt viktig roll i hennes religiösa liv (rast i två veckor) Del 7 7

8 Vid 41 års ålder gjorde sig Birgitta fri från äktenskapets alla praktiska, jordiska plikter och valde att gå den väg som hon alltid velat gå, den väg som Gud stakade ut för henne. I vaket tillstånd medan hon bad blev hon bortryckt från de kroppsliga sinnena i hänryckning och fick en övernaturlig intellektuell upplysning från himlen : Kristus själv korade henne till sin brud, till sitt språkrör. Hon fick denna vision flera gånger och rusade förskräckt till biktfader Mattias i tro att det rörde sig om ett bländverk. Men denne lät henne förstå att hon blivit aktivt indragen i Guds frälsningsplan, hon blev lärare, ledare och profet. Hon var inte den som skulle jollra eller småprata med själarna. Hon skulle näpsa, väcka och frälsa dem. I kallelsen hade hon fått veta att hon skulle leva i ett cistercienserkloster för män i Alvastra. Hon bodde där i fem år. Brödernas häpnad övervanns och de tog tacksamt emot den goda själavård som hon gav. Under denna tid skrev hon Frågornas Bok, som hon fick inspiration till i visioner men förvisso också i samtal med Fader Mattias. Hon får också av Kristus uppmaningen att stifta ett nytt kloster. Kristus gav henne dessutom en helt färdig regelsamling för det nya klostret. Alla visste dock att de två senaste koncilierna på 1200-talet hade förbjudit instiftandet av nya ordnar. Men Maria kom lägligt i en vision och tröstade henne med att Marias Son vet allt på förhand. Dock kommer vi nu fram till hur Marias Son berättar för Birgitta hur kyrkorummet ska utsmyckas, alltså den kyrka där vi ska förlägga både invignings- och avslutningsgudstjänsten : Målningar må inte finnas på kyrkoväggarna utom sådana som framställer mitt lidande och minnet av mina helgon././märk vidare att det skall finnas tre dörrar i kyrkan. Den första skall kallas syndaförlåtelsens dörr och genom den skall alla världsmänniskor ingå / / Därför skall denna dörr vara åt öster, ty den gudomliga kärleken skall rinna upp för dem som träder in /.../ År 1346 skänkte kung Magnus Eriksson och drottning Blanca ett slott till Birgittas klosterprojekt slottet i Vadstena!! Vid det här laget hade Birgitta börjat få uppdrag från Marias Son att vända sig till påven i Avignon och uppmana honom att återvända till Rom. Men nu började Birgitta bli mentalt redo att lämna Sverige och börja sin vallfärd till Rom. Året var (rast) Del 8 Ja, så var då Birgitta färdig att bege sig till Rom. Kristus själv hade sagt till henne: Gå till Rom och där ska du stanna ända tills du ser påven och kejsaren tillsammans där! Hon reste inte ensam. Med sig hade hon en biktfader Petrus, en annan präst, en riddare och en adelsdam som var hennes väninna. Resan gick via Kalmar, Stralsund och Basel ner till Rom. Det var ingen pittoresk syn att 8

9 komma ner till de italienska trakterna. Nöd och pest och kriminalitet, förfall och degeneration präglade livet både i stad och land. Rom hade dessutom året innan drabbats av två kraftiga jordbävningar. Påven hade lämnat Laterankyrkan (=Roms biskops kyrka) och Rom Nästnästa påve skulle inte komma tillbaka förrän Birgitta mötte en kyrka där präster, munkar och nunnor ofta levde mycket syndiga liv fjärran från sedlighet, lydnad och fattigdom. Hon kom inte som en okänd person. Hennes ankomst var känd, och hon kallades furstinnan av Närke. Ofta kom vänner, landsmän och släktingar och bodde hos henne, i det kardinalspalats som hon erbjöds vid ankomsten. Vad sysslade hon då med? Bön, skrivarbete, vila, samtal, uppmuntran och samvaro med vänner så småningom kom även dottern Katarina ner och bistod henne i allt. Dessutom skulle hon lära sig den latinska grammatiken, något som egentligen bara män klarade av trodde man. Ofta fick hon uppenbarelser när hon satt och åt och tänkte på Jesu lidande. Medan hon satt där blev hon liksom bortryckt från kroppens sinnen. Hon såg och hörde ingenting av det som hände runt bordet innan hon sedan återkom till sig själv. Dessutom levde hon ett slags inre vallfärd i Rom och gjorde flera besök i de olika kyrkorna på pilgrimsvis. Birgitta visste att hon var Guds profet. När man läser vissa av hennes och Jungfru Marias samtal så konstaterar man att hon inte direkt valde fina, bildade ord. Så t.ex kallade hon den avlidne kung Magnus för svin. En kyrkoledares leverne kallade hon horiskt. Hon var Guds språkrör och hon litade helt på att Han gav henne rätt ord och rätt bedömning av det hela. De två främsta dygderna i hennes liv var lydnad och ödmjukhet. Den senare dygden hade hon nog ibland ganska svårt för att helt utöva. Hennes biktfader fanns där och hans arbetsdag har säkert varit fylld. (rast Del 9 Birgitta kom till Rom i förhoppning om att möta en stad beredd på jubelårets festivitas. Men som vi redan förstått var det en stad i djupaste förfall. Pesten adelsfamiljers gerillakrig mot varandra förfallna hus och kyrkor.avlatsförsäljning enbart för penningvinnings skull. samt detta odisciplinerade leverne av präster och munkar/nunnor. I början levde Birgitta och hennes krets mycket fattigt, ur hand i mun. Men här måste tilläggas att Birgitta älskade fattigdomen. Hon led inte av habegär eller krävde inte att samla i lador för framtiden. Fattigdom befriade henne från en massa förpliktelser av världslig natur. Men snart började även hon lida av att inte kunna ge sitt hushåll det nödtorftiga. Hon pratade med Maria om deras situation och sade Även om själen får hugnad av Gud, begär dock den åsnan till kropp sin kost. Snart får jungfru Maria veta av Birgitta, att de intet överflödigt har som de kan sälja, och hon avråder Birgitta från att låna pengar.birgitta frågade: Månne jag bör arbeta för att tjäna min föda? Maria frågade: vad gör du nu dagligen? Birgitta: Jag lär mig latin, beder och skriver. Maria: Du bör inte lämna ett sådant arbete. Birgitta: 9

10 Vad skall vi då ha och äta i morgon? Jungfru Maria: Tigg, i Jesu Kristi namn, om ni inte har någonting. Dock måste sägas att någon djupaste fattigdom var det inte. Hon hade ju förmögna vänner och familj som skickade ner försändelser. Men helt klart måste hon avstå från det pråliga och överflödiga. Birgitta gjorde inre pilgrimsfärder till olika kyrkor i och utanför Rom. Om det är sant att den kristnes liv är en daglig pilgrimsvandring, då levde Birgitta i enlighet med detta ord. Men snart kallades hon till orter belägna längre bort. Franciskus uppenbarade sig för henne i en kyrka i Rom och han sa till henne: Kom till min kammare för att äta och dricka med mig. Då begav sig Birgitta genast till Assisi. Där vistades hon i fem dagar. Hon tänkte återvända hem till Rom, då han åter uppenbarade sig: Jag inbjöd dig till min kammare men denna kyrka är inte min kammare. Den kammare som jag talade med dig om, är den sanna lydnaden, som jag alltid iakttog, i det jag aldrig ville vara utan en ledare. Jag hade nämligen ständigt med mig en präst som jag lydde. Det var min kammare. Gör ock du sammaledes, ty detta behagar Gud././ För Birgitta var ju lydnad under ödmjukhet hennes ideal. Och hon inrättade sitt liv i Rom i enlighet med Helige Franciskus ord. Vidare pilgrimsvandrade hon till åtskilliga helgongravar i Italien. Mot slutet av sitt liv begav hon sig också till Jerusalem. Men innan vi följer med henne dit, måste vi vara med när påve Urban kom tillbaka till Rom 1367 (rast) Del 10 Nå, hur var det med Birgittas förhållande till kung Magnus Eriksson? Jungfru Maria uppmanade Birgitta att tala strängt till honom. Så Birgitta förebrådde honom hans påstådda otukt med män. Kung Magnus hade 1358 blivit exkommunicerad av påven pga att han inte uppfyllt sina ekonomiska förpliktelser mot påvestolen. Men han hade struntat i det och ändå gått till mässan. Birgitta kritiserade, förkastade. Han anklagades också för att ha plundrat vår krona och vårt land. Dessutom hade han avstått Skåne till Danmark, något som gick emot landslagen. Birgitta blev förbittrad. Och vi glömmer inte att hennes kritik förmedlade helt och hållet (?) Guds syn på saken. Birgitta uppträdde också på politisk toppnivå. Förutom att sända delegationer till påven sände hon också kompromisslösa bud till kungarna i England och Frankrike som krigade med varandra i hundraårskriget. År 1372 begav sig Birgittas följe på pilgrimsfärd till Jerusalem. Första etappen gick till Neapel. Där insjuknade dock hennes son Karl, och avled. Färden gick vidare med båt via Cypern till Jerusalem. Där fick Birgitta sina båda mäktigaste uppenbarelser. Födelsevisionen hade hon i Betlehem. Oerhört realistiskt (?) och jordnära berättade hon hur det gick till när Maria födde barnet Jesus...Hon lade dessa barnplagg bredvid sig för att kunna använda dem när hon behövde. Då allt var i ordning, föll jungfrun vördnadsfullt på knä för att be /./ 10

11 Medan hon var försjunken i bön på detta sätt, såg jag barnet röra sig i hennes kved, och i samma stund, ja, på ett ögonblick, födde hon sin son, från vilken en så outsäglig strålglans utgick. I den Heliga Gravens Kyrka fick Birgitta sin stora Korsfästelseuppenbarelse:. Hans sköna, älskliga ögon syntes nu halvdöda, hans mun var öppen och blodig, hans ansikte blekt och insjunket/ / och hela kroppen var blåblek och ytterst försvagad av den ständiga blodförlusten. Birgitta utmålade smärtorna starkt och undvek inte hemska detaljer. Redan franciskanerna och dominikanerna återberättade korsfästelsen med starka detaljer. Säkert har de haft inflytande på Birgittas skildring. (rast) Del 11 Kunde Birgitta få påve Urban V att lämna Avignon och komma tillbaka till Rom? Ja, år 1367 höll han sitt intåg i Rom. Birgitta hade väntat på honom i 17 år. Året därpå krönte han det tysk-romerska rikets nye kejsare Karl IV. Birgitta hade genomfört sitt uppdrag. Men påve Urban V s situation i Rom blev snart svår och han vände tillbaka till Avignon. Han dog strax därefter, något Birgitta hade fått veta av Jungfru Maria att han skulle. Hans efterföljare blev påve Gregorius XI, som Birgitta hade mött. Det var Gregorius som skulle godkänna klosterstiftandet i Vad-stena Redan i Jerusalem kände Birgitta av sin sjukdom. Fem dagar före sin död, uppenbarade sig Kristus för henne. Han säger till henne att hon inte längre bara är hans brud, nu är hon nunna och moder i Vadstena. Han säger till henne att hon snart ska dö men att hennes kropp ska läggas i Vadstena. (ur Processvita) Den 23 juli 1373 under mässan gav hon upp andan. I början av september skulle huskaplanen bereda hennes kropp inför vandringen mot Sverige. Men när kistan öppnades befanns allt redan vara gjort och ingen dålig lukt kunde förmärkas. Detta sågs som ett under. På hösten begav sig resföljet av. Redan innan man hade nått Alperna inledde den påvliga kurian förberedelser till kanonisationsprocessen. Färden gick i snö och is vidare genom Österrike och Polen till Danzig där en båt väntade. Man kan nog inte ens föreställa sig hur bärarna klarade av sin uppgift!!! Dottern Katarina hade vandrat med Birgittas kista. I Vita Katarine kan vi läsa om när hon kom fram; Till slut anlände hon till Vadstena och blev med våldsamt jubel mottagen av hela brödra- och systrasamfundet. Alla systrarna omfamnade hon med moderlig kärlek.hon talade så med bröderna och systrarna om deras sysslor.vid denna tid började hon före-stå systrarna.hon framstod för dem som ett utmärkt exempel på allt som innehålls i regeln. 11

12 Så var Birgitta äntligen hemma igen i Vadstena, som nunna och Moder. Svensk andlighet hade fått ett nytt centrum och ett nytt hjärta. Ordensregeln blev godkänd Vadstena kloster invigdes Den 7 oktober 1391 förklarades Birgitta kanoniserad. Idag finns fyra olika grenar av O.Ss.S, Birgittas orden. Den äldsta grenen är från medeltiden och klostret i Vadstena. Den finns också i Nederländerna, England och Tyskland. På 1600-talet grundades en spansk gren som finns i Mexico, Venezuela och Peru. Den svenska konvertiten Elisabeth Hesselblad (dog 1957) skapade en gren som finns i Rom (Birgittas hus). Sådana ordenshus finns i Sverige, Finland, England, Indien Italien och många fler länder. Broder Benedict Kirby grundade 1975 ett klostersamfund för munkar i Oregon,USA. 12

Planerar du att med din klass göra ett STUDIEBESÖK I VADSTENA KLOSTERKYRKA?

Planerar du att med din klass göra ett STUDIEBESÖK I VADSTENA KLOSTERKYRKA? Planerar du att med din klass göra ett STUDIEBESÖK I VADSTENA KLOSTERKYRKA? Vadstena Klosterkyrka besöks årligen av många människor från hela Europa. Olika motiv för människor hit. En del människor intresserar

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Legenden om Lucia berättar om hur en hedning hade blivit förälskad i henne, men att

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

Det behöver bli öken

Det behöver bli öken Det behöver bli öken Av: Johannes Djerf Det var varmt, ja det var olidligt varmt där han gick. Han hade varit ute på vandring i 40 dagar nu. Han var helt utmattad. Och den här dagen var inte direkt svalare

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet Avskrift från ljudinspelning 2011-07-24. Barbro Erling predikar i Agape församling. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet Älskade Jesus, att vi skall få uppleva och känna att Du är här, att vi verkligen

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13 Hinduism/Buddism Geografiskt läge Hinduism Buddism Här finns det två bilder. De visar i vilka länder flest procent av befolkningen är hinduer, respektive buddhister. På bilderna kan man se bilden så bor

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET FÖRSTA TESSALONIKERBREVET HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2014 Första Tessalonikerbrevet (Lars Mörling 2014) Bakgrund Filippi Berea Tessalonika Korint Aten Författare: Paulus (1Tess 1:1) Vi ser att brevet var

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

En Muslim ropar på Jesus

En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem - Swedish En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem Av Aron Little The 700 Club Översättning C-S. K Kamal Saleem föddes i Libanon av en helöverlåten Muslimsk familj. Han kommer ihåg att han redan

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor, gifta och ogifta.

Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor, gifta och ogifta. 1.Alla får sjunga den Låt er uppfyllas av Anden Underordna er varandra i Kristi fruktan. Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor,

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress Kära föräldrar! Detta häfte är en gåva till era barn, så att de kan läsa mer om vem Jesus är och vad han har gjort. Vi ber dig som förälder att själv läsa igenom häftet, innan du sätter det i händerna

Läs mer

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen är den viktigaste religionen i Sydostasien, på Sri Lanka och i Tibet. Det finns också många buddhister i Kina och Japan. Hindusimen och buddhismen har mycket

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Hur prins Siddharta blev Buddha

Hur prins Siddharta blev Buddha buddism Hur prins Siddharta blev Buddha En mycket konstig dröm En natt, i ett land som nu kallas Nepal, satte sig en kvinna plötsligt rakt upp i sin säng. Det var drottning Maya, kung Suddhodanas hustru,

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Vad betyder det att vara Kristen?

Vad betyder det att vara Kristen? Vad betyder det att vara Kristen? Tim Conway illbehonest.com/svenska Bruden och brudgummen har en börda. De har en kärlek till folket som kommer till deras bröllop. Och de vet att många av människorna

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

Hon log, ett litet bittert leende. Så söt, så vacker hon var! Det var fest på slottet i går kväll, började hon. Bröllop. Alla var där och vi hade

Hon log, ett litet bittert leende. Så söt, så vacker hon var! Det var fest på slottet i går kväll, började hon. Bröllop. Alla var där och vi hade Hon log, ett litet bittert leende. Så söt, så vacker hon var! Det var fest på slottet i går kväll, började hon. Bröllop. Alla var där och vi hade många gäster från utlandet. En av dom tyska prinsarna uppvaktade

Läs mer

Vänner kallar jag er

Vänner kallar jag er Vänner kallar jag er Av: Johannes Djerf Många utav er vet jag känner till det sociala nätverket facebook, och går man in på Johannes Djerfs profil och läser om mig så ser man inte bara vad jag gjort den

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Samuelsboken 3 (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Pojken Samuel gjorde tjänst inför HERREN hos Eli. HERRENS ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga. 2 Då hände en gång

Läs mer

Ängeln Emmanuel. av Umiltà de Faenza, född 1226. Sankta Umiltà kör tegelstenar till klostret

Ängeln Emmanuel. av Umiltà de Faenza, född 1226. Sankta Umiltà kör tegelstenar till klostret Ängeln Emmanuel av Umiltà de Faenza, född 1226. Sankta Umiltà kör tegelstenar till klostret Den som vill lära sig något genom att lyssna till gudomligt tal måste vara tyst i stor inre glädje. Ett stilla

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips en lektion från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym, Vux Lektionstyp: reflektion och diskussion

Läs mer

Han går aldrig förbi dig! Av: Johannes Djerf

Han går aldrig förbi dig! Av: Johannes Djerf Han går aldrig förbi dig! Av: Johannes Djerf Var är Gud någonstans? Jag tror att Maria många gånger hade funderat på om inte Gud hade gått förbi henne. Hon försökte så gott hon kunde leva nära det som

Läs mer

omkyrkans program för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet

omkyrkans program för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet DDomkyrkans omkyrkans program för program grundskolan och för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet Kyrka - skola Med skolans nya läroplan finns många möjligheter till samarbete mellan skola och kyrka.

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev 1 Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev Kan du se scenen framför dig? En stor människoskara som är nyfikna och uppspelta. Ryktena hade gått före Jesus, och nu undrar man vad som ska

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

En prinsessa möter sin Skyddsängel

En prinsessa möter sin Skyddsängel En prinsessa möter sin Skyddsängel rinsessan Ileana föddes 1909 i Bukarest i Rumänien och var den yngsta dottern till Kung Ferdinand och drottning Marie. När hon var liten hade hon ett möte med änglar

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Livets slut. Begravning

Livets slut. Begravning Livets slut De flesta av oss går inte ständigt omkring och tänker på döden. Vi är fullt upptagna av att leva våra liv. Men ibland händer det något som får oss att börja fundera över att livet ska ta slut

Läs mer

"När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem...

När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem... Predikan vid sändningsmässan Daniel Brattgård "När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem..." Så var det vid

Läs mer

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET "GENOM EN UPPENBARELSE AVSLÖJADES HEMLIGHETEN FÖR MIG." (Ef. 3:3) Har du någonsin frågat dig varför du lever i denna världen, och vad meningen är med ditt liv? Vem du än

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

a. Ramatajim-Sofim låg på en höjd cirka 4 mil norr om Jerusalem och kan vara Arimatea som Josef från Arimatea kom ifrån (Mark 15:43).

a. Ramatajim-Sofim låg på en höjd cirka 4 mil norr om Jerusalem och kan vara Arimatea som Josef från Arimatea kom ifrån (Mark 15:43). 1 Samuelsboken 1 (Vers 1-7) Elkanas familj 1 I Ramatajim-Sofim i Efraims bergsbygd bodde en man som hette Elkana. Han var son till Jeroham, son till Elihu, son till Tohu, son till Suf, en efraimit. 2 Elkana

Läs mer

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars!

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars! 19 OKTOBER 2012 LARS ENARSON 60 VAR MED OCH GE LARS EN SKRIVAR- STUGA! Lars blir äldre - han fyller 60 inom kort, men arbetar fortfarande intensivt. Han reser, predikar och undervisar, själavårdar, gör

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010 Julvandring 1 8 Roller Guide... Station 1: Maria... Ängel... Station 2: Josef... INTRODUKTION Guiden kan introducera vandringen ungefär så här: Välkomna! Nu ska vi göra en speciell resa en tidsresa! Vi

Läs mer

Siddharta var en prins som bodde i Indien för 2500 år sedan. Han bodde på ett slott och levde i lyx och hans pappa kungen ville en dag att han skulle

Siddharta var en prins som bodde i Indien för 2500 år sedan. Han bodde på ett slott och levde i lyx och hans pappa kungen ville en dag att han skulle Siddharta var en prins som bodde i Indien för 2500 år sedan. Han bodde på ett slott och levde i lyx och hans pappa kungen ville en dag att han skulle ta över kungariket. Hans pappa försökte skydda honom

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Innehåll: Leva tillsammans, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Leva tillsammans

Innehåll: Leva tillsammans, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Leva tillsammans Orust förhistoria Innehåll: Leva tillsammans, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Leva tillsammans Människan har historisk sett alltid levt tillsamman i mindre eller i större grupper

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

Texter om mitt liv 1/8

Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 2/8 Innehållsförteckning 1. Mitt namn... 3 2. Det här är jag... 4 3. Jag och min familj... 4 4. Jag som litet barn... 5 5. Den dagen glömmer jag aldrig... 6 6.

Läs mer

Äktenskap från himlen

Äktenskap från himlen Äktenskap från himlen Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Matt 19:1-9; NJHL 13. Se sista sidan!) Några fariséer kom fram till Honom och ville snärja Honom och sade: Är det tillåtet att skilja

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

Församlingen / Vad då?

Församlingen / Vad då? Församlingen / Vad då? Dela ut ett A4 ark och en penna till alla i gruppen och ha en tejprulle redo. Tejpa fast papperet på allas rygg, ge alla varsin penna. Gå sen runt och skriv något uppmuntrande om

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

Jesus och Sackaios. Luk 19:1-27 - Predikan Söderhöjdskyrkan 8.08.10

Jesus och Sackaios. Luk 19:1-27 - Predikan Söderhöjdskyrkan 8.08.10 Jesus och Sackaios Luk 19:1-27 - Predikan Söderhöjdskyrkan 8.08.10 Inledning Lukt av intorkad svett och cigarettmättade kläder. Man känner även igen doften av gammal alkohol från mannen framför mig i kön

Läs mer

En resa på livets kanal

En resa på livets kanal En resa på livets kanal (Friluftsgudstjänst i hamnen) Av: Johannes Djerf Det här är ju en dag som för många handlar om vatten och båtar, vilket jag tycker är väldigt härligt. Men jag ska ändå börja med

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda?

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda? Kommunikation Vi människor kommunicerar på många olika sätt. Vi ringer, mejlar och pratar med varandra. Men vi använder också kroppen väldigt mycket. När personer kommunicerar är all kommunikation inte

Läs mer

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV Ögonöppnaren Moderna översättningar av Nya Testamentet innehåller många skillnader Den senaste tiden har det kommit ut flera versioner av det Nya Testamentet, och ALLA har sagt sig vara Guds fulla Ord.

Läs mer

Inledning. Född på nytt

Inledning. Född på nytt Tema: Leva med mål och mening Skapad för att bli lik Jesus Sid. 1(5) Syfte 3: Du är skapad för att bli lik Jesus Inledning Min predikan idag ska handla om den största tanke Gud någonsin tänkt för ditt

Läs mer

Ljusets barn. en resa mot självständighet

Ljusets barn. en resa mot självständighet Ljusets barn en resa mot självständighet 1 2 Ljusets barn - en resa mot självständighet Copyright 2012, Eva Lager Ansvarig utgivare: Eva Lager Omslagsbilder: Viktoria Wigenstam (Glommersträsk) Framställt

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

081901Brida.ORIG.indd 17 08-05-26 15.36.24

081901Brida.ORIG.indd 17 08-05-26 15.36.24 jag vill lära mig magi, sa flickan. Mästaren såg på henne. Urblekta jeans, T-shirt och det utmanande uttrycket som blyga människor gärna tar till helt i onödan. Jag måste vara dubbelt så gammal som hon,

Läs mer

Guds rike är nära! Av: Johannes Djerf

Guds rike är nära! Av: Johannes Djerf Guds rike är nära! Av: Johannes Djerf Förra söndagen så fick vi följa Jesus nedför olivbergets kant på en liten åsna. Fast beslutsam att gå in genom stadens portar och genomlida döden för din och min skull.

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då?

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då? 2 Korintierbrevet 9 (Vers 1-15) Var och en må ge vad han har beslutat sig för 1 Egentligen behöver jag inte skriva till er om hjälpen till de heliga. 2 Jag vet hur villiga ni är, och inför makedonierna

Läs mer

Romeo och Julia av Matteo Bandello

Romeo och Julia av Matteo Bandello en lektion från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Romeo och Julia av Matteo Bandello funderingsfrågor, diskussionsfrågor, högläsning och skrivövningar Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs:

Läs mer

Sky det onda såsom synd emot Gud

Sky det onda såsom synd emot Gud Sky det onda såsom synd emot Gud Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Hes 18:21-24; Luk 12:13-21; SKR 394-95. Se sista sidan!) Sedan vill jag säga till mig själv: Kära själ, du har samlat mycket

Läs mer

När grundades Stockholm?

När grundades Stockholm? Introduktion Detta är en kort övning som syftar till att introducera källkritikens principer. Grundmaterialet för övningen är hämtat från s. 58 59 historieläroboken Tider (1995) av Harald Gustafsson och

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder q Ärligt gods varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö ä i töväder Sagan är satt med typsnittet Odense, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt

Läs mer

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett Islam - Gud är en - Koranen är Guds sanna ord - Följ de fem pelarna - Religion och vardagsliv är ett En muslim tror att gud är en, den som inte är säker på det kan inte kalla sig muslim. Gud heter Allah

Läs mer

Doften av Kristus Av: Johannes Djerf

Doften av Kristus Av: Johannes Djerf Doften av Kristus Av: Johannes Djerf Inte bara för mig utan för de flesta människor så är det inte alltid enkelt att imorgon minnas allt vad som hände idag, söndagen för två veckor sedan eller söndagen

Läs mer

Betrakta denna händelse SAMPLE. Gospel news for eternal salvation

Betrakta denna händelse SAMPLE. Gospel news for eternal salvation Betrakta denna händelse Gospel news for eternal salvation Betrakta denna händelse Johannes 19: 17, 18; Lukas 23: 48, 49; Hebreerna 13: 12, 13. Evangelium är om Kristus och är därför ett mycket omfattande

Läs mer

Och jag önskade att jag hade fått möjlighet att lära känna den här människan, innan det var försent.

Och jag önskade att jag hade fått möjlighet att lära känna den här människan, innan det var försent. JESUS För drygt ett år sedan var jag på begravning. En församlingsmedlem, en äldre man, hade gått hem till Gud och den eviga vilan. Han hade varit pastor i många år, och hans familj och hem hade fungerat

Läs mer