meddelad i Solna. Begångna brott Grovt narkotikabrott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012-12-21 meddelad i Solna. Begångna brott Grovt narkotikabrott"

Transkript

1 Mål nr meddelad i Solna 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Elisabeth Hermanrud Åklagarmyndigheten Västerorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Juan PABLO Costaneda Henao, Frihetsberövande: Häktad F.n. häktet Sollentuna Medborgare i Colombia Offentlig försvarare: Advokat Carla Pantzar Advokatfirman Salomonsson HB Kungsholms Torg 16, 4tr Stockholm SLUT Begångna brott Grovt narkotikabrott Lagrum 1 1 st 1, 5 och 6 p och 3 narkotikastrafflagen (1968:64) Påföljd m.m. Fängelse 4 år Följande åtal ogillas Olovlig körning den 26 oktober 2011 Utvisning Yrkandet om utvisning ogillas. Förverkande och beslag 1. I beslag tagna narkotika, strumpa, påse och våg förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (Polismyndigheten i Stockholms län; beslag nr BG23825 p 1-4, BG23828 p 1-3). Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 1356 Sundbybergsvägen måndag - fredag Solna E-post: 08:30-16:00

2 Beslag av tagna nycklar, strumpor, plastpåsar och plast m.m. ska bestå till dess domen i ansvarsdelen vunnit laga kraft (Polismyndigheten i Stockholms län; beslag nr BG23833 p 1, BG23823 p 6-9 och p 28-32). I beslag tagna kr förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (Polismyndigheten i Stockholms län; beslag nr BG23823 p 35-37). Häktning m.m. Pablo Costaneda Henao ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Carla Pantzar tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, kr utlägg och kr mervärdesskatt. 2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.

3 Mål nr meddelad i Solna 3 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Elisabeth Hermanrud Åklagarmyndigheten Västerorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad JORGE Modesto Apesteguia Caraballo, Frihetsberövande: Häktad F.n. häktet Österåker Medborgare i Kuba Offentlig försvarare: Advokat Christer Hansson Christer Hansson Advokatbyrå Tegnérgatan 1, 4 tr Stockholm SLUT Begångna brott 1. Narkotikabrott Lagrum 1 1 st 1, 3 och 6 p narkotikastrafflagen (1968:64) 2. Ringa narkotikabrott 1 1 st 6 p och 2 narkotikastrafflagen (1968:64) Påföljd m.m. Fängelse 1 år 6 månader Förverkande och beslag 1. Beslag av tagna strumpa och plast ska bestå till dess domen i ansvarsdelen vunnit laga kraft (Polismyndigheten i Stockholms län; beslag nr BG23678 p 7-8). 2. I beslag tagna kontanter om kr förklaras förverkade. Beslaget ska bestå (Polismyndigheten i Stockholms län; beslag nr BG23669 p 1). 3. Yrkandet om förverkande av i beslag tagna kontanter om kr ogillas. Beslaget hävs (Polismyndigheten i Stockholms län; beslag nr BG23669 p 2). Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 1356 Sundbybergsvägen måndag - fredag Solna E-post: 08:30-16:00

4 Yrkandet om förverkande av i beslag tagna kr ogillas. Beslaget hävs (Polismyndigheten i Stockholms län; beslag nr BG23678 p 1). I beslag tagen narkotika förklaras förverkad. Beslagen ska bestå (Polismyndigheten i Stockholms län; beslag nr BG13809 p 1-2). Häktning m.m. Jorge Apesteguia Caraballo ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Christer Hansson tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, kr utlägg och kr mervärdesskatt. 2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.

5 Mål nr meddelad i Solna 5 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Elisabeth Hermanrud Åklagarmyndigheten Västerorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Rolando Delgado Gongora, Frihetsberövande: Häktad F.n. häktet Sollentuna Medborgare i Kuba Offentlig försvarare: Advokat Gabriella Södergård Gabriella Södergård Advokatbyrå Solna Business Park, Svetsarvägen 15, 2 tr Solna SLUT Begångna brott Narkotikabrott Lagrum 1 1 st 3 och 6 p narkotikastrafflagen (1968:64) Påföljd m.m. Fängelse 1 år 3 månader Utvisning Yrkandet om utvisning ogillas. Förverkande och beslag 1. I beslag tagna narkotika, påsar, emballage och strumpa förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (Polismyndigheten i Stockholms län; beslag nr BG23667 p 1-5). 2. Beslag av kartong, plastfolie och plastpåsar ska bestå till dess domen i ansvarsdelen vunnit laga kraft (Polismyndigheten i Stockholms län; beslag nr BG23902 p 1-5). Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 1356 Sundbybergsvägen måndag - fredag Solna E-post: 08:30-16:00

6 6 Häktning m.m. Rolando Delgado Gongora ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Gabriella Södergård tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, kr utlägg och kr mervärdesskatt. 2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.

7 7 YRKANDEN Åklagaren har, efter viss justering av en stämningsansökan vid huvudförhandlingen, yrkat i enlighet med bilaga 1 3. SKÄL Åtalet enligt bilaga 1 Pablo Costaneda Henao (Pablo Costaneda) har förnekat att han olovligen innehaft och förvarat 594,5 gram kokain och att han överlåtit någon narkotika. Han har därför bestritt ansvar för grovt narkotikabrott. Jorge Apesteguia Caraballo (Jorge Caraballo) har erkänt att han överlåtit 50 gram kokain och att han därutöver för eget bruk innehaft 12,7 gram kokain. Det har förnekats överlåtelsesyfte beträffande sistnämnda mängd kokain. Jorge Caraballo har gjort gällande att brottet för hans del inte är att anse som grovt utan ska rubriceras som narkotikabrott av normalgraden. Rolando Delgado Gongora (Rolando Delgado) har erkänt att han förvärvat och innehaft 50 gram kokain för eget bruk men förnekat att det förelegat något överlåtelsesyfte. Vidare har Rolando Delgado förnekat att han förvärvat och innehaft mängden 12,7 gram kokain. De tilltalade har hörts över åtalet. På åklagarens begäran har vittnesförhör ägt rum med polismännen Henrik Göransson, Niclas Wallin, Peter Grahm och Peter Johansson. Det bör här nämnas att förhöret Peter Johansson rört iakttagelser rörande vissa pantsatta smycken. Vidare har på åklagarens begäran hörts Azizi Haroon. Åklagaren har även åberopat den skriftliga bevisning som anges på sidorna 2 och 3 i bilaga 1.

8 8 Som en allmän bakgrund bör inledningsvis nämnas följande. Västerortspolisens narkotikasektion bedrev den 15 september 2012 spaning i Huvudsta centrum. Enligt åklagaren avsåg spaningen ursprungligen ett annat ärende än det som nu är aktuellt. Under spaningen iakttog några polismän, bland andra Henrik Göransson och Niclas Wallin, att två män befann sig i en personbil. Polismännen fattade misstankar om att det kunde röra sig om en affär med narkotika. De två männen i bilen identifierades senare som Jorge Caraballo och Rolando Delgado. När Jorge Caraballo omkring kl lämnade bilen och Rolando Delgado startade fordonet, ingrep polismännen mot dem. Vid husrannsakan i bilen togs i beslag misstänkt narkotika vid mittkonsolen i fordonet. Den misstänkta narkotikan låg dels i en plastpåse, dels inlindat i en svart strumpa. Efter analyser hos SKL har det visat sig att den misstänkta narkotikan svarar mot 50 gram kokain respektive 12,7 gram kokain. Vid kroppsvisation den 15 september 2012 hade hos Jorge Caraballo anträffats kr i vänster bakficka på jeans och kr i höger framficka (det särskilda yrkandet under punkten 7). Vid en efterföljande husrannsakan i hans bostad togs i beslag kr i kontanter (det särskilda yrkandet under punkten 8). Det bör vidare nämnas följande. Efter händelserna den 15 september 2012 gjorde polismän en kontroll av Jorge Caraballos mobiltelefon. Det sista telefonnumret som hade ringts med mobiltelefonen hade sparats under namnet Colon. Under det fortsatta spaningsarbetet intresserade sig polismännen med anledning av telefonnumret för Pablo Costaneda som enligt de uppgifter som polismännen hade skulle bo på Huvudsta Bostadshotell i Solna. Några polismän, bland andra Niclas Wallin och Peter Grahm, begav sig till bostadshotellet. När Pablo Costaneda gick ut ur ett rum på plan 4 i bostadshotellet, beslutade sig polismännen för att gripa honom. Pablo Costaneda hade en nyckelknippa i ena handen. Vid kontroll visade det sig att en av nycklarna, en guldfärgad bomnyckel, passade till stigarledningsluckor i fastigheten. Det anträffades i luckorna på plan 7 och 9 misstänkt narkotika, som togs i beslag. Efter analyser hos SKL svarar i beslag tagen narkotika från luckan på plan 7 mot två förpackningar om 269 gram kokain respektive 249 gram kokain,

9 9 medan i beslag tagen narkotika från luckan på plan 9 svarar mot 13,8 gram kokain. Vid en husrannsakan i Pablo Costanedas bostad anträffade polismännen bl.a kr i kontanter (det särskilda yrkandet under punkten 3). Tingsrätten väljer att först behandla den del av åtalet som avser Jorge Caraballo. De uppgifter som Jorge Caraballo lämnat beträffande förpackningen om 50 gram går ut på att han den 15 september 2012 förvärvat kokainet för kr, att han samma dag överlåtit kokainet till Rolando Delgado för kr och att han gjort en vinst på kr. När det gäller det åtalade innehav som avses med 12,7 gram kokain tar Jorge Caraballos uppgifter sikte på att han några dagar före den 15 september 2012 förvärvat omkring 15 gram kokain, att detta kokain varit avsett för eget bruk, att han också hunnit med att bruka en mindre del av kokainet, att han varit påverkad vid det aktuella tillfället och att han i bilen glömt kvar den svarta strumpa som innehållit förpackningen med resterande 12,7 gram kokain. Av analysbesked framgår beträffande renhetsgraden att mängden om 50 gram hade en halt om cirka 38 % kokainhydroklorid, medan mängden om 12,7 gram hade en halt om cirka 39 %. Tingsrätten finner till början utrett att Jorge Caraballo, i enlighet med erkännandet, överlåtit 50 gram kokain och att han därutöver innehaft 12,7 gram kokain. Fråga är då om Jorge Caraballo, såsom åklagaren gjort gällande, innehaft även sistnämnda mängd narkotika i överlåtelsesyfte. Som framgår av det följande är inte visat att Rolando Delgado känt till att Jorge Caraballo lagt en strumpa innehållande kokain i bilen. Det är alltså inte visat att det rent faktiskt förekommit en överlåtelse från Jorge Caraballo till Rolando Delgado av just mängden 12,7 gram kokain. Eftersom Jorge Caraballo överlåtit den större mängden kokain om 50 gram, talar detta för att det funnits ett överlåtelsesyfte även

10 10 beträffande den mindre mängden om 12,7 gram. Vid en helhetsbedömning finner tingsrätten utrett att Jorge Caraballo innehaft sistnämnda mängd kokain delvis i överlåtelsesyfte. Det anförda leder till att Jorge Caraballo ska dömas för narkotikabrott bestående i dels överlåtelse av 50 gram kokain, dels innehav av 12,7 gram kokain delvis i överlåtelsesyfte. Brottet är enligt tingsrättens mening inte att anse som grovt. Detta innebär att det är fråga om narkotikabrott av normalgraden. Beträffande den del av åtalet som rör Rolando Delgado görs följande bedömning. De uppgifter Rolando Delgado lämnat går ut på att han en tid missbrukat kokain, att han för eget bruk beställt och köpt 50 gram kokain för kr och att pengarna härrört från en verksamhet som avvecklats i Spanien. Rolando Delgado har tillagt att han varit noga med renhetsgraden och att avsikten varit att narkotikan skulle kokas ned för att användas vid rökning. Vidare har Rolando Delgado gjort gällande att han vid det aktuella tillfället inte känt till att Jorge Caraballo lagt en strumpa innehållande kokain i bilen. Åklagaren har som skriftlig bevisning åberopat bl.a. sammanställningar av telefonsamtal och telefonlistor beträffande de tilltalade samt PM med SMS avseende Rolando Delgados telefon. När det gäller påstått överlåtelsesyfte har åklagaren särskilt pekat på de SMS som skickats till Rolando Delgado. Vidare har åklagaren hänvisat bl.a. till att det hos Rolando Delgado anträffats plast och redlinepåsar. Flera SMS har skickats från olika personer till Rolando Delgados mobiltelefon just den 15 september Exempelvis har det i ett SMS som skickats nämnda dag kl 18:34 skrivits, i översättning från spanska språket till svenska, de vill ha tre. Så snabbt som möjligt. Som förklaring har Rolando Delgado angivit att han detta SMS inte avsåg narkotika. Enligt Rolando Delgado hade han som ersättning för att

11 11 fått låna en bil åtagit sig att leverera tre ölbackar. Denna förklaring kan synas vara mindre rimlig. Oavsett hur det förhåller sig med detta finner tingsrätten att det inte kan dras några säkra slutsaster av de SMS som skickats. Rent faktiskt finner tingsrätten utrett att det i den bil som Rolando Delgado använt vid det aktuella tillfället anträffats en svart strumpa som innehållit 12,7 gram kokain. Som tidigare nämnts har Jorge Caraballo uppgivit att han glömt kvar strumpan i bilen. Rolando Delgados uppgift om att han inte känt till att strumpan innehållit kokain är inte så osannolik att uppgiften kan lämnas utan avseende. Tingsrätten finner därför inte visat Rolando Delgado uppsåtligen innehaft 12,7 gram kokain. Däremot är utrett att Rolando Delgado, i enlighet med erkännandet, förvärvat och innehaft 50 gram kokain. Med hänsyn till mängden kokain och till övriga omständigheter är utrett att det varit fråga om ett innehav delvis i överlåtelsesyfte. Rolando Delgado ska därför dömas för narkotikabrott. Brottet är enligt tingsrättens mening inte att anse som grovt. Tingsrätten övergår nu till pröva att den del av åtalet som avser Pablo Costaneda. Åklagaren har gjort gällande att Pablo Costaneda den 15 september 2012 olovligen förvarat och innehaft 594,5 (50,0 + 12, ,8) gram kokain och att Pablo Costaneda av denna mängd narkotika nämnda dag till Jorge Caraballo överlåtit 62,7 (50,0 + 12,7) gram kokain. Alternativt har åklagaren, efter den justering som gjorts vid huvudförhandlingen, hävdat att överlåtelsen av 12,7 gram kokain skett någon dag eller några dagar dessförinnan. Vidare har åklagaren hävdat att Pablo Costaneda efter överlåtelserna från den 15 september 2012 till och med den 17 september 2012 olovligen innehaft och förvarat resterande mängd kokain, nämligen 531,8 ( ,8) gram kokain.

12 12 Som framgått av det föregående anträffades det kokain i s k stigarledningsluckor på Huvudsta Bostadshotell. Dörrarna till luckorna kunde låsas. Pablo Costaneda hade en nyckel som passade till låsen. Den större mängden kokain om 518 ( ) gram anträffades vid beslagstillfället i luckan på plan 7. En mängd om 13,8 gram kokain anträffades i luckan på plan 9. Hörd över åtalet har Pablo Costaneda berättat bl.a. följande. Under de senaste åren bodde han ofta i en lägenhet på plan 4 på Huvudsta Bostadshotell. Han fick från sommaren 2012 hjälp av Jorge Caraballo (Jorge) med att sälja kläder. Denne ringde ofta till honom och ville ha pengar för kläder. Enligt hans uppfattning var Jorge ganska påträngande. Vid något tillfälle gav han en extranyckel till lägenheten till Jorge. En vecka före den 15 september 2012 hittade han en våg i lägenheten. Jorge sade sig ha vågen för att väga marijuana. Pablo Costaneda ville bli av med vågen. Vid något tillfälle kom han att glömma kvar vågen i en lägenhet på plan 10 där Azizi Haroon bor. Den 14 september 2012 träffade han Jorge. Denne visade då att det fanns en lucka till stigarledningen på plan 9 i fastigheten. Han kunde enligt Jorge få lägga något i luckan om han ville. Han svarade nej. Luckan öppnades och stängdes med en nyckel som Jorge hade. Själv hade han en bomnyckel som passade till luckan. Som målare använde han bomnyckeln för att öppna bommar. Den 15 september 2012 besökte han restaurang Friday s i stan. Jorge ringde då till honom och ville ha vågen. Pablo Costaneda åkte med taxi från stan till Huvudsta för att kunna lämna över vågen. Sedan han kommit till Huvudsta bostadshotell, gick han upp till Azizi Haroons lägenhet på plan 10. Efter några minuter kom Jorge dit. Han fick då en avklippt plastpåse av Jorge för att piggna till. Det var ungefär fem gram kokain i påsen. Efter omkring tre minuter gick Jorge från lägenheten. Själv stannade han kvar i lägenheten kanske tre timmar. Utan att Azizi Haroon sett detta hade han ur påsen på toaletten tagit och brukat kokain. Han gick därefter ned från plan 10 till plan 9 där han öppnade luckan till stigarledningen. Han lade i luckan in vågen och resten av det som fanns kvar påsen.

13 13 Den berättelse som Jorge Caraballo lämnat går ut på att det varit Pablo Costaneda som till honom överlåtit kokain och att de uppgifter som denne lämnat är felaktiga. Det kan konstateras att uppgift står mot uppgift. Vid bevisvärderingen finner tingsrätten att lämnade berättelser av Pablo Costaneda och Jorge Caraballo måste bedömas med mycket stor försiktighet. Fråga är då om övrig utredning ger tillräckligt stöd för en fällande dom mot Pablo Costaneda. Åklagaren har beträffande varje åtalad förvaring av narkotika, varje åtalat innehav och varje åtalad överlåtelse bevisbördan för att Pablo Costaneda gjort sig skyldig till brott. Av en jämförelseanalys från Aarhus universitet, institutionen för rättsmedicin, av aktuella beslag av kokain framgår att man vid jämförelse av den kemiska profilen i de mottagna proven fann en mycket god överensstämmelse, varför det är mycket sannolikt att proven härstammar från samma tillverkning. En spårundersökning från Polismyndigheten i Stockholms län, tekniska roteln, utvisar att resultatet av undersökningen med visshet talar för plastpåsar benämnda G 2-4, A och C - E tillverkats i samma maskin (Grad + 4). Det bör här nämnas att med G 2-4 avses platspåsar som enligt uppgift är hittade i mittkonsolen i den aktuella personbilen, att med A avses plastpåse som enligt uppgift är anträffad i köket hos Pablo Costaneda och att med E avses en plastpåse som enligt uppgift anträffats i luckan på våning 9. Den berättelse som Pablo Costaneda lämnat är enligt tingsrättens mening förenad med motsägelse i främst ett hänseende. Uppgiften att han den 15 september 2012 i luckan på plan 9 lagt en påse innehållande mängd om högst 5 gram kokain är oförenlig med att det den 17 september 2012 anträffats 13,8 gram kokain i nämnda lucka.

14 14 Utredningen utvisar att Pablo Costaneda ofta bott i lägenheten på plan 4 i bostadshotellet. Den omständigheten att Pablo Costaneda den 17 september 2012 haft en bomnyckel som passat till de låsta luckorna på plan 7 och plan 9 talar starkt för att han också haft rådigheten över den narkotika i form av kokain som förvarats där. Åberopade telefonlistor utvisar att det under tiden fram till den 15 september 2012 förekommit flera uppkopplingar dels mellan Pablo Costanedas och Jorge Carballos telefoner, dels mellan Jorge Caraballos och Rolando Delgados telefoner. Detta talar för att samtalen mellan Pablo Costaneda och Jorge Caraballo gällt frågor kring överlåtelse av narkotika och inte klädförsäljning. Den omständigheten att Pablo Costaneda en förhållandevis kort tid före överlåtelsen den 15 september 2012 med taxi rest från centrala Stockholm till Huvudsta i Solna talar för att det varit en nödvändig förutsättning för överlåtelsen att det hämtades just 50 gram kokain från något av de låsta utrymmena i luckorna på plan 7 och 9 i bostadshotellet. Första stycket, andra stycket och fjärde stycket i gärningsbeskrivningen bör ses i ett sammanhang. Vid en helhetsbedömning av bevisningen finner tingsrätten utrett att Pablo Costaneda mellan den 15 september 2012 och den 17 september 2012 med uppsåt olovligen innehaft och förvarat 581,8 ( ,8) gram kokain, att han den 15 september 2012 av denna narkotika överlåtit 50 gram kokain samt att övrig del av den innehavda och förvarade narkotikan, helt eller delvis, inte varit avsedd för eget bruk. Däremot är inte visat att Pablo Costaneda innehaft, förvarat och överlåtit den narkotika som avses med i beslag tagna 12,7 gram kokain. Detta innebär att Pablo Delgado ska dömas för narkotikabrott såvitt avser 581,8 gram kokain. Brottet är att anse som grovt.

15 15 Sammanfattningsvis finner tingsrätten att såväl Jorge Caraballo som Rolando Delgado ska dömas för narkotikabrott av normalgraden och att Pablo Costaneda ska dömas för grovt narkotikabrott. Åtalet enligt bilaga 2 Pablo Costaneda har medgivit att han framfört en bil vid det med åtalet avsedda tillfället. Han har emellertid bestritt ansvar för olovlig körning på den grunden att han haft ett spanskt körkort. Hörd över åtalet har Pablo Costaneda uppgivit att han för kanske tio år sedan gick en kurs i en spansk körskola, att det även var en uppkörning, att han efter att ha betalat Euro för fick det spanska körkortet samt att han tappade körkortet omkring två månader före körningen den 26 oktober Pablo Costaneda har tillagt att han efter det inträffade rest till Spanien och då fått uppfattningen att han den körskola han anlitat varit en bluff och att han känt sig lurad. Åklagaren har åberopat den skriftliga bevisning som anges i bilaga 2. Pablo Costaneda har genom sin försvarare ifrågasatt om det åberopade yttrandet från Sirene i Spanien ger ett tillförlitligt underlag för bedömningen av frågan om det funnits, eller inte funnits, ett giltigt spanskt körkort. Utredningen talar enligt tingsrättens mening för att Pablo Costaneda inte haft något giltigt spanskt körkort. Oavsett hur det förhåller sig med detta finner tingsrätten inte visat att Pablo Costaneda med uppsåt olovligen framfört bilen. Åtalet för olovlig körning ska således ogillas.

16 16 Åtalet enligt bilaga 3 Jorge Caraballo har förnekat att han gjort sig skyldig till narkotikabrott såvitt avser 184,6 gram cannabis (åtalspunkten 1). Däremot har Jorge Caraballo erkänt ringa narkotikabrott (åtalspunkten 2). Jorge Caraballo har hörts över åtalet. Åklagaren har åberopat analysbevis som skriftlig bevisning. De uppgifter som Jorge Caraballo lämnat beträffande åtalspunkten 1 går ut på att han några dagar före den 25 maj 2012 i gräset på en plats i Rågsved hittat en svart bit, att han lade märke till att det var hasch samt att han hade för avsikt att snarast möjligt lämna in den upphittade biten till polis. Tingsrätten finner till en början utrett att Jorge Caraballo rent faktiskt innehaft 184,6 gram cannabis, som är narkotika. Jorge Caraballos uppgift om att han haft för avsikt att snarast lämna in den upphittade narkotikan till polisen är så osannolik att uppgiften kan lämnas utan avseende. Det är enligt tingsrättens mening ställt utom allt rimligt tvivel att Jorge Caraballo olovligen förvärvat och i vart fall delvis i överlåtelsesyfte innehaft nämnda mängd cannabis. Åtalet för narkotikabrott under åtalspunkten 1 är således styrkt. När det gäller åtalspunkten 2 har Jorge Caraballo lämnat vaga uppgifter om han kan ha brukat kokain den 25 maj 2012 eller en tid dessförinnan. Han har närmast givit ett intryck av att ta tillbaka det erkännande som redovisats som hans inställning. Genom åberopat anlysbevis finner tingsrätten att även åtalet för ringa narkotikabrott är styrkt.

17 17 Frågor om påföljd Pablo Costaneda förekommer under sju avsnitt i belastningsregistret. Senast dömdes han den 10 maj 2011 för ringa narkotikabrott till 30 dagsböter Tingsrätten har inhämtat yttrande från frivården. Pablo Costaneda döms nu för grovt narkotikabrott. Den totala mängden kokain som olovligen innehafts och förvarats uppgår till drygt 581 gram. Som en försvårande omständighet ska beaktas att av den innehavda mängden har 50 gram kokain överlåtits. Hänsyn ska också tas till att det måste antas ha förelegat ett överlåtelsesyfte för större delen av övrig innehavd narkotika. Annan påföljd än fängelse kan inte komma i fråga. Med hänsyn till straffvärdet bör fängelsestraffets längd bestämmas till fyra år. Jorge Caraballo förekommer under 14 avsnitt i belastningsregistret. Det bör här nämnas att Jorge Caraballo genom dom meddelad av Svea hovrätt den 3 mars 2002 dömts för grovt narkotikabrott till fängelse fem år, att han i domen utvisats från riket med förbud att återvända hit och att beslutet om utvisning inte verkställts. Tingsrätten har, förutom ett yttrande från frivården, även inhämtat ett läkarintyg enligt 7 lagen om särskild personutredning i brottmål m.m. Av läkarintyget framgår bl.a. att en rättspsykiatrisk undersökning inte bedöms vara påkallad. Jorge Caraballo döms för narkotikabrott vid två tillfällen. Det narkotikabrott som avses med bilaga 1 avser dels överlåtelse av 50 gram kokain, dels innehav av 12,7 gram kokain delvis i överlåtelsesyfte. Det narkotikabrott som avses med bilaga 3 avser innehav delvis i överlåtelsesyfte av drygt 184 gram cannabis. Det ringa narkotikabrottet saknar ur straffvärdesynpunkt betydelse.

18 18 Det finns en stark presumtion för att döma till fängelse. Det har inte framkommit tillräckliga skäl för att välja en mindre ingripande påföljd. Med hänsyn till den samlade brottslighetens straffvärde bör fängelsestraffets längd bestämmas till ett år sex månader för Jorge Caraballos del. Rolando Delgado förekommer inte i belastningsregistret. Ett yttrande har inhämtats från frivården. Rolando Delgado döms för att delvis i överlåtelsesyfte ha innehaft 50 gram kokain. Även beträffande Rolando Delgado finns en stark presumtion för att döma till fängelse. Det har inte framkommit tillräckliga skäl för att välja en mindre ingripande påföljd. Med hänsyn till brottets straffvärde bör fängelsestraffets längd bestämmas till ett år tre månader. Frågor om utvisning Såväl Pablo Costaneda som Rolando Delgado har bestritt yrkandet om utvisning. Tingsrätten har inhämtat yttranden från Migrationsverket. Pablo Costaneda är medborgare i Colombia. Den omständigheten att Pablo Costaneda döms för grovt narkotikabrott talar för att yrkandet om utvisning ska bifallas. Det ska emellertid å andra tas hänsyn till att Pablo Costaneda sedan 1996 vistats i Sverige. Utlänningsnämnden beslutade den 21 december 2000 att upphäva ett tidigare meddelat beslut om avvisning och beviljade Pablo Costaneda permanent upphållstillstånd. Det krävs därför enligt 8 kap 12 utlänningslagen synnerliga skäl för att bifalla ett yrkande om utvisning. Av betydelse är även att Pablo Costaneda har anknytning till Sverige dels genom att han har en son som är fem år gammal, dels genom att han har tre systrar och en bror vilka bor här i riket.

19 19 Tingsrätten finner inte synnerliga skäl föreligga för att utvisa Pablo Costaneda enligt 8 kap 8 och 12 utlänningslagen. Yrkandet om utvisning ska således ogillas för hans del. Rolando Delgado är registrerad som medborgare i Kuba. Själv har Rolando Delgado uppgivit att han är född i Kuba men att han är medborgare i Spanien. Av yttrandet från Migrationsverket framgår bl.a. följande. Den 13 juli 2012 ansökte Rolando Delgado om registrering av upphållsrätt och ingav i samband härmed ett spanskt identitetskort. Han uppgav vid tiden för ansökan att han var spansk medborgare. Migrationsverket utfärdade bevis om upphållsrätt för EU-medborgare den 13 juli Migrationsverket konstaterade vidare att han hade upphållsrätt som arbetstagare enligt 3 a kap 3 utlänningslagen. Rolando Delgado ändrade sedermera sitt medborgarskap till Kubanskt hos Skatteverket. Migrationsverket kallade Rolando Delgado till muntlig utredning för att utreda hans medborgarskap men han hörsammade inte Migrationsverkets kallelser. I samband med ansökan i juli 2012 om registrering av upphållsrätt flyttade Rolando Delgado samt hans hustru och två barn från Spanien till Sverige. Rolando Delgado har vid huvudförhandlingen uppgivit att hustrun och barnen i slutet av oktober 2012 flyttat tillbaka till Spanien. Som framgått av det föregående döms Rolando Delgado för narkotikabrott till fängelse ett år tre månader. Såvitt framkommit har Rolando Delgado inte tidigare dömts för brott. Gärningen är enligt tingsrättens mening inte av sådant slag och övriga omständigheter är inte sådana att det kan antas att Rolando Delgado kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet här i landet. Brottet är inte heller så allvarligt att han inte bör få stanna kvar här. Även beträffande Rolando Delgado ska yrkandet om utvisning ogillas.

20 20 De särskilda yrkandena i bilaga 1 Punkten 1 Pablo Costaneda har medgivit yrkandet om förverkande. Tingsrätten finner förutsättningar föreligga för att bifalla detta yrkande. Punkten 2 Pablo Costaneda har gjort anspråk på att återfå i beslag tagna nycklar men medgivit yrkandet i övrigt. Det är fråga om ett bevisbeslag. Tingsrätten finner att beslaget av nycklar bör bestå till dess domen i ansvarsdelen vunnit laga kraft mot Pablo Costaneda. Det finns förutsättningar för att i sin helhet bifalla yrkandet. Punkten 3 Pablo Costaneda har bestritt yrkandet om förverkande av i beslag tagna kr. Åklagaren har åberopat en tillgångsutredning som skriftlig bevisning. Av beslagsprotokoll framgår att kr (8 000 kr kr kr) anträffats i Pablo Costanedas bostad. Med hänsyn till vad som upplysts i tillgångsutredningen och till omständigheterna kring brottet framstår det enligt tingsrättens mening som klart mer sannolikt att pengarna utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet. Yrkandet om förverkande ska därför bifallas. Punkterna 4 och 5 Rolando Delgado har inte haft någon erinran mot dessa yrkanden. Tingsrätten finner förutsättningar föreligga för att bifalla yrkandena. Punkten 6 Jorge Caraballo har medgivit att beslaget består till dess domen vinner laga kraft. Tingsrätten finner förutsättningar föreligga för att bifalla åklagarens yrkande.

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 535-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sonny Borg, 19721224-0993 c/o Tan Mercovich Visbyringen 16 Lgh 1002 163 73 SPÅNGA Medborgare i Norge Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran VARBERGS TINGSRÄTT Rotel 3 DOM Mål nr B 1545-12 2012-11-16 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Jon Lindahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad l_ l KRISTIANSTADS Rotel 7 meddelad i Kristianstad JMålnrB396-12 ----------~~~~~=~---------- p ARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Extra åklagare Christer Almfeldt Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i

Läs mer

2013-03-26 meddelad i Malmö

2013-03-26 meddelad i Malmö DOM Mål nr B 2496-11 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Rogland Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Tilltalad HANS Michael Teddy Ekman, 820805-4018 Sofiagatan

Läs mer

2014-04-02 meddelad i Göteborg

2014-04-02 meddelad i Göteborg Mål nr meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Gabriella Lundh Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad LEIF Henry Pettersson, 511009-5030 Gyllenkrooksgatan

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM 2014-11-19 meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM 2014-11-19 meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: B 2205-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Nikolche Blazkeski, 19691265-2879 Saknar fast postadress Medborgare i Makedonien Offentlig försvarare: Advokat Alina Andras

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-07-27 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-07-27 meddelad i Malmö 1 meddelad i Malmö Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Salah Soltanpanah, 19730586-0038 Frihetsberövande: Häktad Halmekatu 6B13 403 20 Jyväskylä Finland Offentlig försvarare: Advokat Fredrik

Läs mer

2013-01-04 meddelad i Göteborg

2013-01-04 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 13494-12 2013-01-04 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Bengt Landahl Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål Målsägande Annika Ekström Von Holten

Läs mer

2010-11-17 meddelad i Helsingborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott

2010-11-17 meddelad i Helsingborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott HELSINGBORGS DOM Mål nr B 5230-10 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Ronny Jonsson Åklagarkammaren i Helsingborg Tilltalad Sven MARTIN Österberg, 730504-3932

Läs mer

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. DOM Mål nr B 9259-12 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Paulina Möller-Jönsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess (Bilaga 5)

Läs mer

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun FALU TINGSRATT DOM meddelad i Falun Mål nr B 3330-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Tilltalad Tarek Malak, 840727-0555

Läs mer

DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad

DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad 1 YSTADS TINGSRÄTT DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad Mål nr T 1402-13 PARTER KÄRANDE AB Grönsta:s konkursbo, 556624-5600 c/o Mario Komac Advokatfirman Komac AB Kalendergatan 18 211 35 Malmö Ställföreträdare:

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-03-13 B 986-13 Rotel 0401 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 1 Enhet 192. DOM 2015-02-05 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 1 Enhet 192. DOM 2015-02-05 meddelad i Malmö 1 meddelad i Malmö Mål nr: B 35-15 PARTER (Antal tilltalade: 2) Tilltalad Christopher-Kevin Pratter, 19900721 Otto-Probst-Str. 13/32/4 A-1100 Wien Medborgare i Österrike Offentlig försvarare: Advokat Nathalie

Läs mer

DOM 2012-05-15 Malmö

DOM 2012-05-15 Malmö 1 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 2 Rotel 23 DOM 2012-05-15 Malmö Mål nr B 658-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Helsingborgs tingsrätts dom den 9 februari 2011 i mål nr B 2249-09, se bilaga A PARTER

Läs mer

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas.

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas. HELSINGBORGS DOM Mål nr B 3607-09 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Eva-Marie Persson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Jennifer Fagerberg Nordbanegatan

Läs mer

2012-12-21 meddelad i Sollentuna. Begångna brott Människosmuggling

2012-12-21 meddelad i Sollentuna. Begångna brott Människosmuggling DOM Mål nr B 8858-12 meddelad i Sollentuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Magdalena Jansson Åklagarmyndigheten Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Michael Wode Manford,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 mars 2012 B 4468-11 KLAGANDE KP Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

2012-11-20 meddelad i Nyköping

2012-11-20 meddelad i Nyköping DOM Mål nr B 2815-12 meddelad i Nyköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Klas Engdahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Nyköping Målsägande Camilo Pina Vergara Ortvägen 37 611

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Eskilstuna tingsrätts dom den 25 januari 2012 i mål nr B 1414-11, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Eskilstuna tingsrätts dom den 25 januari 2012 i mål nr B 1414-11, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 03 2012-05-07 B 1703-12 Rotel 030102 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Eskilstuna tingsrätts dom den 25 januari 2012 i mål nr B 1414-11, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin LEX Advokatbyrå

Läs mer

2011-03-23 meddelad i VÄXJÖ. Begångna brott Grovt rattfylleri

2011-03-23 meddelad i VÄXJÖ. Begångna brott Grovt rattfylleri Mål nr meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice överåklagare Eva Nilsson Riksenheten för polismål, Malmö Tilltalad Lars TOMMY Lövgren, 501208-2714 Paradvägen 43 352 62 Växjö Offentlig

Läs mer

DOM 2015-05-20 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-20 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr T 15998-11 T 16000-11 T 16002-11 T 18027-11 PARTER KÄRANDE 1. ALBIN Karl Willstrand, 860402-2593 c/o Håkansson Burserydsvägen 29 333 32 Smålandsstenar 2. Daniel Ståhl, 820317-4076

Läs mer

Begångna brott Skadegörelse

Begångna brott Skadegörelse DOM Mål nr B 3006-12 meddelad i Linköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Kajsa Malmström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Målsägande Vadstena kommun 592 80 Vadstena

Läs mer

2012-12-19 meddelad i Sundsvall. Begångna brott Narkotikabrott

2012-12-19 meddelad i Sundsvall. Begångna brott Narkotikabrott DOM Mål nr B 484-11 meddelad i Sundsvall 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Vice chefsåklagare Peter Salzberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Sundsvall Tilltalad JAMAL Adem Ali, 640807-3051 Ada

Läs mer

Begångna brott Grovt förtal

Begångna brott Grovt förtal DOM Mål nr B 571-11 meddelad i Kalmar 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Kerstin Eriksson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Kalmar Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 juli 2012 B 1158-12 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART DBO Ombud och offentlig försvarare: Advokat BJ Ombud och

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 22. DOM 2014-10-06 meddelad i. Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 22. DOM 2014-10-06 meddelad i. Malmö 1 MALMÖ TINGSRÄTT meddelad i Malmö Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 3) Tilltalad, Malmö Offentlig försvarare: Advokat Bertil Leander Cityadvokaterna i Malmö HB Södergatan 14 211 34 Malmö Åklagare Jeanette

Läs mer

2012-10-12 meddelad i Solna

2012-10-12 meddelad i Solna DOM Mål nr B 4298-12 meddelad i Solna 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Åke Olsson Åklagarmyndigheten Västerorts åklagarkammare i Stockholm Målsägande Nordea Nordea R 5422 105

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM 1 Aktbilaga 42 HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 september 2012 B 1607-11 KLAGANDE 1. JN Ombud och offentlig försvarare: Advokat KN 2. EP Ombud och offentlig försvarare: Advokat

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 3 Mål nr T 9295-14 Rättelse/komplettering Dom, 2015-05-21 Komplettering, 2015-05-22 Beslutat av: beredningsjuristen Björn Olof Bräutigam I första stycket under rubriken "Yrkanden

Läs mer

Begångna brott 1. Olaga hot

Begångna brott 1. Olaga hot DOM Mål nr B 2-12 meddelad i Härnösand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Catharina Kjelsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Sundsvall 1. Målsägande Dunia Ali Garvaregatan 8 Lgh

Läs mer

DOM 2014-06-10 Meddelad i Norrköping

DOM 2014-06-10 Meddelad i Norrköping 1 Meddelad i Norrköping Mål nr PARTER KÄRANDE Andris Kraulis, 390523-5770 Färjestadsvägen 4 D Lgh 1302 168 51 Bromma SVARANDE Sveriges Schackförbund, 802002-9347 Kabelvägen 19 602 10 Norrköping Ombud:

Läs mer

Begångna brott Våld mot tjänsteman

Begångna brott Våld mot tjänsteman Mål nr meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anders Wahlberg Åklagarmyndigheten Målsägande Christofer Företrädd av åklagaren Tilltalad HANAD Omar Ali, 871023 Torggatan

Läs mer

2012-09-14 meddelad i Stockholm. Åklagare Justitiekanslern genom kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm

2012-09-14 meddelad i Stockholm. Åklagare Justitiekanslern genom kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 4 DOM Mål nr B 10692-11 2012-09-14 meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Justitiekanslern genom kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten City

Läs mer

Begångna brott 1. Försök till grov stöld

Begångna brott 1. Försök till grov stöld DOM Mål nr B 15644-12 meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Kristin Morén Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Frida Bengtsson Trollebergsvägen

Läs mer

BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 2112-11 2012-03-08 meddelad i KARLSKRONA. PARTER (Antal tilltalade: 1)

BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 2112-11 2012-03-08 meddelad i KARLSKRONA. PARTER (Antal tilltalade: 1) DOM Mål nr B 2112-11 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Grenerfors Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Målsägande A Ombud och målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT 2009-10-12 Meddelad i Stockholm Mål nr T 13975-06 T 9595-06 PARTER KÄRANDE Sikander Khan, 490217-3451 c/o Skatteverket, Säkerhetsfunktionen 106 61 Stockholm Ombud: Advokat Anders

Läs mer

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna 1 Avdelning 3 DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna Mål nr T 3674-12 PARTER KÄRANDE Centrala Studiestödsnämnden, 202100-1819 Kravenheten 851 82 Sundsvall Ombud: Jur.kand. Ingemar Wangehall CSN Umeå Box 144 901

Läs mer

SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-02-07 B 11253-12 040204 Stockholm

SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-02-07 B 11253-12 040204 Stockholm SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-02-07 B 11253-12 040204 Stockholm Sid l (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 10 december 2012 i mål nr B 16278-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

1. GROVT BEDRÄGERI och GROVT BEDRÄGERI MEDELST BRUKANDE AV FALSK URKUND (0201-K42092-12, 0201-K15092-12, 0201-K146278-07) (båda)

1. GROVT BEDRÄGERI och GROVT BEDRÄGERI MEDELST BRUKANDE AV FALSK URKUND (0201-K42092-12, 0201-K15092-12, 0201-K146278-07) (båda) Ansökan om stämning Sida 1(5) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Nacka tingsrätt 2 Box 1104 131 26 NACKA STRAND NACKA TINGSRÄTT Avdelning 2 INKOM: 2013-04-03 MÅLNR: B 4959-12 AKTBIL: 26 TR

Läs mer

DOM 2012-05-29 Jönköping

DOM 2012-05-29 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 3 Rotel 31 DOM 2012-05-29 Jönköping Mål nr B 2100-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts dom den 22 juni 2011 i mål nr B 1964-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart

Läs mer

DOM 2010-07-07 Meddelad i Solna

DOM 2010-07-07 Meddelad i Solna 1 Meddelad i Solna Mål nr PARTER Kärande Yellow Register On Line AB, 556447-0119 Box 1272 501 12 Borås Ombud: Jur.kand. Jonas Öjelid Box 11104 404 23 Göteborg Svarande ANNELI Christina Sliwon, muf Professional

Läs mer

DOM 2014-06-16 Stockholm

DOM 2014-06-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 05 Rotel 0509 DOM 2014-06-16 Stockholm Mål nr B 6331-13 Dok.Id 1146525 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 31 maj 2013 i mål nr B 1080-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

2012-12-28 meddelad i KARLSKRONA

2012-12-28 meddelad i KARLSKRONA Mål nr meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Grenefors Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Housni El Habri c/o Esmeralda Riviera Gullabergsvägen

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-09-28 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-09-28 meddelad i Malmö 1 Avdelning 2 DOM meddelad i Malmö Mål nr: B 6545-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Rashad Krayem, 19890102-1298 Sofiagatan 14 C Lgh 1201 214 45 Malmö Offentlig försvarare: Advokat Maria Persson

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 oktober 2003 B 2854-02 KLAGANDE K. S. Offentlig försvarare och ombud: advokaten P. M. MOTPART Riksåklagaren SAKEN Narkotikabrott m.m.

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom grovt narkotikabrott m.m.

Överklagande av en hovrättsdom grovt narkotikabrott m.m. Överklagande Sida 1 (6) Rättsavdelningen 2012-03-08 ÅM 2012/1639 Byråchefen Hedvig Trost Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom grovt narkotikabrott

Läs mer

2013-03-18 meddelad i Lycksele

2013-03-18 meddelad i Lycksele Mål nr 2013-03-18 meddelad i Lycksele 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Axel Holmberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Umeå Målsägande Åsele Gård AB Centralgatan 17 919 31

Läs mer

2012-04-25 meddelad i VÄXJÖ

2012-04-25 meddelad i VÄXJÖ DOM Mål nr B 4787-11 meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anna-Karin von Schoultz Åklagarkammaren i Växjö Målsägande Sekretess A Ombud och målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

2012-11-15 meddelad i Göteborg. Tilltalad MOHAMMED Nozad Ahmed Ahmed, 900115-6810 Smaragdgatan 6 Lgh 1001 421 49 Västra Frölunda Medborgare i Irak

2012-11-15 meddelad i Göteborg. Tilltalad MOHAMMED Nozad Ahmed Ahmed, 900115-6810 Smaragdgatan 6 Lgh 1001 421 49 Västra Frölunda Medborgare i Irak DOM Mål nr B 7832-12 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Assistentåklagare Daniel Jerdén Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Coop Forum Sisjön Hantverksvägen

Läs mer

VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad. PARTER (Antal tilltalade: 1)

VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad. PARTER (Antal tilltalade: 1) 1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Katarina Lindberg Åklagarkammaren i Karlstad Tilltalad - Ombud: Advokat Bo Thorvinger

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A HOVRÄTTEN ÖVER DOM SKÅNE OCH BLEKINGE 2012-11-12 Avdelning l Malmö Rotel 12 Mål nr B 2587-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

2008-11-12 meddelad i KARLSKOGA. Bofors Industriområdes Samfällighetsförening c/o Lennart Björklund, Boforsens Fastighets AB 691 80 Karlskoga

2008-11-12 meddelad i KARLSKOGA. Bofors Industriområdes Samfällighetsförening c/o Lennart Björklund, Boforsens Fastighets AB 691 80 Karlskoga KARLSKOGA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 657-08 meddelad i KARLSKOGA 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Kristian Agneklev Åklagarkammaren i Örebro 1. Målsägande BAE Systems Bofors AB 691

Läs mer

SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 01 2013-02-01 B 4648-12

SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 01 2013-02-01 B 4648-12 SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 01 2013-02-01 B 4648-12 Rotel 0111 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 17 april 2012 i mål nr B 6971-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A Mål nr SVEA HOVRÄTT DOM Avdelning 07 2011-11-15 B 4572-11 Rotel 0713 Stockholm Sid l (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2013-09-23 meddelad i Göteborg. Begångna brott Våldtäkt

2013-09-23 meddelad i Göteborg. Begångna brott Våldtäkt GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 1 DOM Mål nr B 1308-13 2013-09-23 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Frida Johansson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg

Läs mer

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas.

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas. SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT DOM meddelad i Huddinge Mål nr B 12756-12 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Mikael Ström Åklagarmyndigheten Söderorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Radjabali

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 1 Enhet 191. DOM 2015-08-12 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 1 Enhet 191. DOM 2015-08-12 meddelad i Malmö 1 meddelad i Malmö Mål nr: B 3773-15 PARTER (Antal tilltalade: 2) Tilltalad Omar Abdel Karim, 19680224-0736 c/o Samir Abou Niaj Lettlandsgatan 2 B Lgh 1301 214 31 Malmö Offentlig försvarare: Advokat Anders

Läs mer

DOM 2014-12-09 Stockholm

DOM 2014-12-09 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 01 Rotel 0111 DOM 2014-12-09 Stockholm Mål nr B 5675-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 14 maj 2014 i mål nr B 9617-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Harnid Zia Hoseini, 830809 Frihetsberövande: Häktad stationsgatan 23 B 360 77 Fröseke Medborgare i Afghanistan

Harnid Zia Hoseini, 830809 Frihetsberövande: Häktad stationsgatan 23 B 360 77 Fröseke Medborgare i Afghanistan VÄXJÖ TINGSRÄTT meddelad i VÄXJÖ PARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Vice chefsåklagare Yvonne Rudinsson Åklagannyndigheten Åklagarkammaren i Växjö Målsägande Jafari Habibe Västra Järnvägsgatan Il B,

Läs mer

Blekinge tingsrätt, Karlshamn Box 94 374 22 KARLSHAMN. TR mål: B 1246-11

Blekinge tingsrätt, Karlshamn Box 94 374 22 KARLSHAMN. TR mål: B 1246-11 Ansökan om stämning Sida 1(17) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Blekinge tingsrätt, Karlshamn Box 94 374 22 KARLSHAMN BLEKINGE TINGSRÄTT Blekinge tingsrätt, Karlshamn INKOM: 2013-01-03

Läs mer

Målsägande CSW, underrättas genom målsägandebiträdet M R

Målsägande CSW, underrättas genom målsägandebiträdet M R Ansökan om stämning Sida 1 (6) Åklagarkammaren i Borås Borås tingsrätt Rotel 9 Box 270 503 10 BORÅS TR mål: B 979-12 Handl.: VÅLD Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 1 K Z Personnr

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 1 Mål nr B 1514-11 Rättelse/komplettering Dom, 2011-07-14 Domslut för Jonas Brandt Nielsen, 830529-7478 - Rättelse, 2011-07-14 Beslutat av: rådmannen Marianne Gauffin BESLUT

Läs mer

2010-03-15 meddelad i Norrtälje

2010-03-15 meddelad i Norrtälje Mål nr meddelad i Norrtälje 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ewa Tvengström Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Lars-Åke Forsberg, 800518-0354 Lyckselevägen 138 1tr 162

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering Vi hänger ut pedofiler & våldtäktsmän Mål nr B 675-12 Rättelse/komplettering Dom, Rättelse, Beslutat av: rådmannen Anita Enocksson I domslutet beträffade Joel Rwabuhungu ska under skadestånd ska det totala

Läs mer

2010-07-01 meddelad i Malmö

2010-07-01 meddelad i Malmö Mål nr meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Anna Palmqvist Malmö åklagarkammare Tilltalad THI My Dung Nguyen, 681027-0683 Åkershus 12 B 245 37 Staffanstorp Offentlig

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 december 2006 B 1419-05 KLAGANDE MJ Ombud och offentlig försvarare: Advokat SA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

DOM 2011-08-01 Malmö

DOM 2011-08-01 Malmö 1 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 1 Rotel 15 DOM 2011-08-01 Malmö Mål nr B 1981-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Lunds tingsrätts dom den 23 juni 2011 i mål nr B 2865-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2013-01-11 meddelad i Falun. Begångna brott Våldtäkt mot barn. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 102

2013-01-11 meddelad i Falun. Begångna brott Våldtäkt mot barn. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 102 Mål nr 2013-01-11 meddelad i Falun 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Kristina Modig Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Målsägande Sekretess A Sekretess Särskild företrädare:

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Karlstad

2013-01-17 meddelad i Karlstad Mål nr meddelad i Karlstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Cecilia Aronsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

Begångna brott Misshandel

Begångna brott Misshandel Mål nr meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Charlotte Österlund Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Ronak Kaoal Ismail Blekingegatan 22

Läs mer

2012-06-12 meddelad i

2012-06-12 meddelad i DOM Mål nr B 3908-11 2012-06-12 meddelad i B 18195-10 Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Liselotte Nilsson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg 1. Målsägande

Läs mer

2012-02-08 meddelad i Nacka Strand

2012-02-08 meddelad i Nacka Strand Mål nr meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Fredrik Ingblad Internationella åklagarkammaren i Stockholm 1. 2. 3. 4. 5. Målsägande 20th Century Fox Ent AB Nordisk

Läs mer

2013-07-10 meddelad i Göteborg. Lagrum 1. Sexuellt övergrepp mot barn 6 kap 6 1 st brottsbalken

2013-07-10 meddelad i Göteborg. Lagrum 1. Sexuellt övergrepp mot barn 6 kap 6 1 st brottsbalken DOM Mål nr B 6316-12 2013-07-10 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lars Palm Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg 1. Målsägande Sekretess MA Sekretess

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat TS. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts dom 2008-05-22 i mål B 7106-07

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat TS. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts dom 2008-05-22 i mål B 7106-07 Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 maj 2010 B 2813-08 KLAGANDE IM Ombud och offentlig försvarare: Advokat TS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grov människosmuggling

Läs mer

RH./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om olovlig körning

RH./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om olovlig körning SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2012-10-08 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-04-16 Ö 1126-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM RH./. riksåklagaren

Läs mer

Kriminellt.com. NACKA TINGSRÄTT Enhet 1. 2010-06-30 meddelad i Nacka Strand. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Kriminellt.com. NACKA TINGSRÄTT Enhet 1. 2010-06-30 meddelad i Nacka Strand. PARTER (Antal tilltalade: 1) DOM Mål nr B 6705-09 2010-06-30 meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Silvia Ingolfsdottir Dalhov City åklagarkammare i Stockholm 1. Målsägande Målsägande A Sekretess

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 juli 2008 B 1075-08 KLAGANDE MA Ombud och offentlig försvarare: Advokat RvB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2 AA

Läs mer

DOM 2013-03-14 Umeå. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom den 11 oktober 2012 i mål nr B 784-12, se bilaga A

DOM 2013-03-14 Umeå. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom den 11 oktober 2012 i mål nr B 784-12, se bilaga A 1 HOVRÄTTEN FÖR ÖVRE NORRLAND rotel 4 K 4 2013-03-14 Umeå Mål nr B 852-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom den 11 oktober 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare)

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 3 Enhet 32. DOM 2015-07-24 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 3 Enhet 32. DOM 2015-07-24 meddelad i Malmö 1 meddelad i Malmö Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 2) Tilltalad Yamen Alhalak, 19790101 Frihetsberövande: Häktad Den Haagerstrasse 28 282 59 Bremen Tyskland Medborgare i Syrien Offentlig försvarare:

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den l O november 2011 i mål nr B 2885-11, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den l O november 2011 i mål nr B 2885-11, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 05 2012-04-26 B 10178-11 Rotel 0506 Stockholm Sid l (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den l O november 2011 i mål nr B 2885-11, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

DOM 2014-03-27 Stockholm

DOM 2014-03-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0602 060209 2014-03-27 Stockholm Mål nr B 11005-13 ÖVERKLAGADE AVGÖRANDEN Nyköpings tingsrätts dom den 30 oktober 2013 i mål nr B 2079-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 12 juni 2006 B 2996-05 KLAGANDE FT Ombud och offentlig försvarare: Advokat KH MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Utvisning

Läs mer

DOM 2011-03-16 Meddelad i Malmö

DOM 2011-03-16 Meddelad i Malmö 1 Meddelad i Malmö Mål nr B 4616-10 PARTER (antal tilltalade:1) ÅKLAGARE 1. Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm Företrädd av vice chefsåklagare Bo Birgerson Malmö åklagarkammare TILLTALAD CARL Christian

Läs mer

DOM 2011-03-17 Meddelad i Kalmar

DOM 2011-03-17 Meddelad i Kalmar 1 Meddelad i Kalmar Mål nr KÄRANDE IL Trading HB, 916528-9456 Orkesterv 11 382 34Nybro Ombud: Cima Jan c/o Jan Laurentius Juridisk Byrå KB Storgatan 25 386 31 Färjestaden SVARANDE Yellow Register On Line

Läs mer

DOM 2014-06-02 meddelad i Lycksele. Tilltalad MOHAMMAD Sakhi Ahmadi, 19940119-5830 Blå Vägen 246 923 31 Storuman Medborgare i Afghanistan.

DOM 2014-06-02 meddelad i Lycksele. Tilltalad MOHAMMAD Sakhi Ahmadi, 19940119-5830 Blå Vägen 246 923 31 Storuman Medborgare i Afghanistan. meddelad i Lycksele Mål nr: 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Tilltalad MOHAMMAD Sakhi Ahmadi, 19940119-5830 Blå Vägen 246 923 31 Storuman Medborgare i Afghanistan Offentlig försvarare: Advokat Göran Landmark

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 maj 2007 Ö 959-07 KLAGANDE LOK Ombud och offentlig försvarare: Advokat P-ON MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

2014-04-04 meddelad i Malmö

2014-04-04 meddelad i Malmö DOM Mål nr B 1130-14 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Magnus Pettersson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare 1. Målsägande Momodou Jallow Sekretess Företrädd av

Läs mer

DOM (DELDOM) 2012-11-23 meddelad i Karlstad

DOM (DELDOM) 2012-11-23 meddelad i Karlstad V ÄRMLANDS TJNGSRÄ TT meddelad i Karlstad 'Mål nr PARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Kammaråklagare Anette Wiberg-Koffner Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Göteborg Tilltalad Gintaras

Läs mer

2013-04-24 meddelad i Eskilstuna

2013-04-24 meddelad i Eskilstuna DOM Mål nr B 2324-12 meddelad i Eskilstuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Laila Bagge Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Eskilstuna Målsägande Målsägande A A Målsägandebiträde:

Läs mer

DOM 2013-03-27 meddelad i Luleå

DOM 2013-03-27 meddelad i Luleå LULEÅ TINGSRATT DOM meddelad i Luleå Mål nr B 2945-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulla-Karin Lindström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Luleå Målsägande Sekretess A Sekretess

Läs mer

Betalningsskyldighet till staten Mohammed Hodroj åläggs företagsbot med 25 000 kr.

Betalningsskyldighet till staten Mohammed Hodroj åläggs företagsbot med 25 000 kr. GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 9170-11 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Kristina Persson Göteborgs åklagarkammare Tilltalad MOHAMMED Yasser Hodroj, 860402-9473

Läs mer

HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott

HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott YTTRANDE Sida 1 (8) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2012-07-05 B 6000-11 Rotel 11 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

Läs mer

1 ESKILSTUNA TINGSRÄTT Rotelgrupp 1. DOM 2014-09-24 meddelad i Eskilstuna

1 ESKILSTUNA TINGSRÄTT Rotelgrupp 1. DOM 2014-09-24 meddelad i Eskilstuna 1 ESKILSTUNA TINGSRÄTT meddelad i Eskilstuna Mål nr: B 697-14 PARTER (Antal tilltalade: 3) Tilltalad Carl Ivar JOSEPH Alapiha, 19971018-7130 Nygatan 13 Lgh 1402 645 31 Strängnäs Offentlig försvarare: Advokat

Läs mer

Undersökning av ändringsfrekvensen för brottmål i Svea hovrätt under perioden 1 juli 31 december 2010

Undersökning av ändringsfrekvensen för brottmål i Svea hovrätt under perioden 1 juli 31 december 2010 R2A DATUM 1 (11) Undersökning av ändringsfrekvensen för brottmål i Svea hovrätt under perioden 1 juli 31 december 2010 Box 2290, 103 17 Stockholm Besöksadress: Birger Jarls torg 16, Riddarholmen Telefon:

Läs mer

2013-07-25 meddelad i Jönköping. Begångna brott Grovt narkotikabrott

2013-07-25 meddelad i Jönköping. Begångna brott Grovt narkotikabrott Mål nr meddelad i Jönköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Carl-Gunnar Fridolfsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Jönköping Tilltalad Jimmi Icho, 880108 Stångholmsbacken 54

Läs mer