meddelad i Solna. Begångna brott Grovt narkotikabrott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012-12-21 meddelad i Solna. Begångna brott Grovt narkotikabrott"

Transkript

1 Mål nr meddelad i Solna 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Elisabeth Hermanrud Åklagarmyndigheten Västerorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Juan PABLO Costaneda Henao, Frihetsberövande: Häktad F.n. häktet Sollentuna Medborgare i Colombia Offentlig försvarare: Advokat Carla Pantzar Advokatfirman Salomonsson HB Kungsholms Torg 16, 4tr Stockholm SLUT Begångna brott Grovt narkotikabrott Lagrum 1 1 st 1, 5 och 6 p och 3 narkotikastrafflagen (1968:64) Påföljd m.m. Fängelse 4 år Följande åtal ogillas Olovlig körning den 26 oktober 2011 Utvisning Yrkandet om utvisning ogillas. Förverkande och beslag 1. I beslag tagna narkotika, strumpa, påse och våg förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (Polismyndigheten i Stockholms län; beslag nr BG23825 p 1-4, BG23828 p 1-3). Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 1356 Sundbybergsvägen måndag - fredag Solna E-post: 08:30-16:00

2 Beslag av tagna nycklar, strumpor, plastpåsar och plast m.m. ska bestå till dess domen i ansvarsdelen vunnit laga kraft (Polismyndigheten i Stockholms län; beslag nr BG23833 p 1, BG23823 p 6-9 och p 28-32). I beslag tagna kr förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (Polismyndigheten i Stockholms län; beslag nr BG23823 p 35-37). Häktning m.m. Pablo Costaneda Henao ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Carla Pantzar tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, kr utlägg och kr mervärdesskatt. 2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.

3 Mål nr meddelad i Solna 3 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Elisabeth Hermanrud Åklagarmyndigheten Västerorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad JORGE Modesto Apesteguia Caraballo, Frihetsberövande: Häktad F.n. häktet Österåker Medborgare i Kuba Offentlig försvarare: Advokat Christer Hansson Christer Hansson Advokatbyrå Tegnérgatan 1, 4 tr Stockholm SLUT Begångna brott 1. Narkotikabrott Lagrum 1 1 st 1, 3 och 6 p narkotikastrafflagen (1968:64) 2. Ringa narkotikabrott 1 1 st 6 p och 2 narkotikastrafflagen (1968:64) Påföljd m.m. Fängelse 1 år 6 månader Förverkande och beslag 1. Beslag av tagna strumpa och plast ska bestå till dess domen i ansvarsdelen vunnit laga kraft (Polismyndigheten i Stockholms län; beslag nr BG23678 p 7-8). 2. I beslag tagna kontanter om kr förklaras förverkade. Beslaget ska bestå (Polismyndigheten i Stockholms län; beslag nr BG23669 p 1). 3. Yrkandet om förverkande av i beslag tagna kontanter om kr ogillas. Beslaget hävs (Polismyndigheten i Stockholms län; beslag nr BG23669 p 2). Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 1356 Sundbybergsvägen måndag - fredag Solna E-post: 08:30-16:00

4 Yrkandet om förverkande av i beslag tagna kr ogillas. Beslaget hävs (Polismyndigheten i Stockholms län; beslag nr BG23678 p 1). I beslag tagen narkotika förklaras förverkad. Beslagen ska bestå (Polismyndigheten i Stockholms län; beslag nr BG13809 p 1-2). Häktning m.m. Jorge Apesteguia Caraballo ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Christer Hansson tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, kr utlägg och kr mervärdesskatt. 2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.

5 Mål nr meddelad i Solna 5 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Elisabeth Hermanrud Åklagarmyndigheten Västerorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Rolando Delgado Gongora, Frihetsberövande: Häktad F.n. häktet Sollentuna Medborgare i Kuba Offentlig försvarare: Advokat Gabriella Södergård Gabriella Södergård Advokatbyrå Solna Business Park, Svetsarvägen 15, 2 tr Solna SLUT Begångna brott Narkotikabrott Lagrum 1 1 st 3 och 6 p narkotikastrafflagen (1968:64) Påföljd m.m. Fängelse 1 år 3 månader Utvisning Yrkandet om utvisning ogillas. Förverkande och beslag 1. I beslag tagna narkotika, påsar, emballage och strumpa förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (Polismyndigheten i Stockholms län; beslag nr BG23667 p 1-5). 2. Beslag av kartong, plastfolie och plastpåsar ska bestå till dess domen i ansvarsdelen vunnit laga kraft (Polismyndigheten i Stockholms län; beslag nr BG23902 p 1-5). Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 1356 Sundbybergsvägen måndag - fredag Solna E-post: 08:30-16:00

6 6 Häktning m.m. Rolando Delgado Gongora ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Gabriella Södergård tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, kr utlägg och kr mervärdesskatt. 2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.

7 7 YRKANDEN Åklagaren har, efter viss justering av en stämningsansökan vid huvudförhandlingen, yrkat i enlighet med bilaga 1 3. SKÄL Åtalet enligt bilaga 1 Pablo Costaneda Henao (Pablo Costaneda) har förnekat att han olovligen innehaft och förvarat 594,5 gram kokain och att han överlåtit någon narkotika. Han har därför bestritt ansvar för grovt narkotikabrott. Jorge Apesteguia Caraballo (Jorge Caraballo) har erkänt att han överlåtit 50 gram kokain och att han därutöver för eget bruk innehaft 12,7 gram kokain. Det har förnekats överlåtelsesyfte beträffande sistnämnda mängd kokain. Jorge Caraballo har gjort gällande att brottet för hans del inte är att anse som grovt utan ska rubriceras som narkotikabrott av normalgraden. Rolando Delgado Gongora (Rolando Delgado) har erkänt att han förvärvat och innehaft 50 gram kokain för eget bruk men förnekat att det förelegat något överlåtelsesyfte. Vidare har Rolando Delgado förnekat att han förvärvat och innehaft mängden 12,7 gram kokain. De tilltalade har hörts över åtalet. På åklagarens begäran har vittnesförhör ägt rum med polismännen Henrik Göransson, Niclas Wallin, Peter Grahm och Peter Johansson. Det bör här nämnas att förhöret Peter Johansson rört iakttagelser rörande vissa pantsatta smycken. Vidare har på åklagarens begäran hörts Azizi Haroon. Åklagaren har även åberopat den skriftliga bevisning som anges på sidorna 2 och 3 i bilaga 1.

8 8 Som en allmän bakgrund bör inledningsvis nämnas följande. Västerortspolisens narkotikasektion bedrev den 15 september 2012 spaning i Huvudsta centrum. Enligt åklagaren avsåg spaningen ursprungligen ett annat ärende än det som nu är aktuellt. Under spaningen iakttog några polismän, bland andra Henrik Göransson och Niclas Wallin, att två män befann sig i en personbil. Polismännen fattade misstankar om att det kunde röra sig om en affär med narkotika. De två männen i bilen identifierades senare som Jorge Caraballo och Rolando Delgado. När Jorge Caraballo omkring kl lämnade bilen och Rolando Delgado startade fordonet, ingrep polismännen mot dem. Vid husrannsakan i bilen togs i beslag misstänkt narkotika vid mittkonsolen i fordonet. Den misstänkta narkotikan låg dels i en plastpåse, dels inlindat i en svart strumpa. Efter analyser hos SKL har det visat sig att den misstänkta narkotikan svarar mot 50 gram kokain respektive 12,7 gram kokain. Vid kroppsvisation den 15 september 2012 hade hos Jorge Caraballo anträffats kr i vänster bakficka på jeans och kr i höger framficka (det särskilda yrkandet under punkten 7). Vid en efterföljande husrannsakan i hans bostad togs i beslag kr i kontanter (det särskilda yrkandet under punkten 8). Det bör vidare nämnas följande. Efter händelserna den 15 september 2012 gjorde polismän en kontroll av Jorge Caraballos mobiltelefon. Det sista telefonnumret som hade ringts med mobiltelefonen hade sparats under namnet Colon. Under det fortsatta spaningsarbetet intresserade sig polismännen med anledning av telefonnumret för Pablo Costaneda som enligt de uppgifter som polismännen hade skulle bo på Huvudsta Bostadshotell i Solna. Några polismän, bland andra Niclas Wallin och Peter Grahm, begav sig till bostadshotellet. När Pablo Costaneda gick ut ur ett rum på plan 4 i bostadshotellet, beslutade sig polismännen för att gripa honom. Pablo Costaneda hade en nyckelknippa i ena handen. Vid kontroll visade det sig att en av nycklarna, en guldfärgad bomnyckel, passade till stigarledningsluckor i fastigheten. Det anträffades i luckorna på plan 7 och 9 misstänkt narkotika, som togs i beslag. Efter analyser hos SKL svarar i beslag tagen narkotika från luckan på plan 7 mot två förpackningar om 269 gram kokain respektive 249 gram kokain,

9 9 medan i beslag tagen narkotika från luckan på plan 9 svarar mot 13,8 gram kokain. Vid en husrannsakan i Pablo Costanedas bostad anträffade polismännen bl.a kr i kontanter (det särskilda yrkandet under punkten 3). Tingsrätten väljer att först behandla den del av åtalet som avser Jorge Caraballo. De uppgifter som Jorge Caraballo lämnat beträffande förpackningen om 50 gram går ut på att han den 15 september 2012 förvärvat kokainet för kr, att han samma dag överlåtit kokainet till Rolando Delgado för kr och att han gjort en vinst på kr. När det gäller det åtalade innehav som avses med 12,7 gram kokain tar Jorge Caraballos uppgifter sikte på att han några dagar före den 15 september 2012 förvärvat omkring 15 gram kokain, att detta kokain varit avsett för eget bruk, att han också hunnit med att bruka en mindre del av kokainet, att han varit påverkad vid det aktuella tillfället och att han i bilen glömt kvar den svarta strumpa som innehållit förpackningen med resterande 12,7 gram kokain. Av analysbesked framgår beträffande renhetsgraden att mängden om 50 gram hade en halt om cirka 38 % kokainhydroklorid, medan mängden om 12,7 gram hade en halt om cirka 39 %. Tingsrätten finner till början utrett att Jorge Caraballo, i enlighet med erkännandet, överlåtit 50 gram kokain och att han därutöver innehaft 12,7 gram kokain. Fråga är då om Jorge Caraballo, såsom åklagaren gjort gällande, innehaft även sistnämnda mängd narkotika i överlåtelsesyfte. Som framgår av det följande är inte visat att Rolando Delgado känt till att Jorge Caraballo lagt en strumpa innehållande kokain i bilen. Det är alltså inte visat att det rent faktiskt förekommit en överlåtelse från Jorge Caraballo till Rolando Delgado av just mängden 12,7 gram kokain. Eftersom Jorge Caraballo överlåtit den större mängden kokain om 50 gram, talar detta för att det funnits ett överlåtelsesyfte även

10 10 beträffande den mindre mängden om 12,7 gram. Vid en helhetsbedömning finner tingsrätten utrett att Jorge Caraballo innehaft sistnämnda mängd kokain delvis i överlåtelsesyfte. Det anförda leder till att Jorge Caraballo ska dömas för narkotikabrott bestående i dels överlåtelse av 50 gram kokain, dels innehav av 12,7 gram kokain delvis i överlåtelsesyfte. Brottet är enligt tingsrättens mening inte att anse som grovt. Detta innebär att det är fråga om narkotikabrott av normalgraden. Beträffande den del av åtalet som rör Rolando Delgado görs följande bedömning. De uppgifter Rolando Delgado lämnat går ut på att han en tid missbrukat kokain, att han för eget bruk beställt och köpt 50 gram kokain för kr och att pengarna härrört från en verksamhet som avvecklats i Spanien. Rolando Delgado har tillagt att han varit noga med renhetsgraden och att avsikten varit att narkotikan skulle kokas ned för att användas vid rökning. Vidare har Rolando Delgado gjort gällande att han vid det aktuella tillfället inte känt till att Jorge Caraballo lagt en strumpa innehållande kokain i bilen. Åklagaren har som skriftlig bevisning åberopat bl.a. sammanställningar av telefonsamtal och telefonlistor beträffande de tilltalade samt PM med SMS avseende Rolando Delgados telefon. När det gäller påstått överlåtelsesyfte har åklagaren särskilt pekat på de SMS som skickats till Rolando Delgado. Vidare har åklagaren hänvisat bl.a. till att det hos Rolando Delgado anträffats plast och redlinepåsar. Flera SMS har skickats från olika personer till Rolando Delgados mobiltelefon just den 15 september Exempelvis har det i ett SMS som skickats nämnda dag kl 18:34 skrivits, i översättning från spanska språket till svenska, de vill ha tre. Så snabbt som möjligt. Som förklaring har Rolando Delgado angivit att han detta SMS inte avsåg narkotika. Enligt Rolando Delgado hade han som ersättning för att

11 11 fått låna en bil åtagit sig att leverera tre ölbackar. Denna förklaring kan synas vara mindre rimlig. Oavsett hur det förhåller sig med detta finner tingsrätten att det inte kan dras några säkra slutsaster av de SMS som skickats. Rent faktiskt finner tingsrätten utrett att det i den bil som Rolando Delgado använt vid det aktuella tillfället anträffats en svart strumpa som innehållit 12,7 gram kokain. Som tidigare nämnts har Jorge Caraballo uppgivit att han glömt kvar strumpan i bilen. Rolando Delgados uppgift om att han inte känt till att strumpan innehållit kokain är inte så osannolik att uppgiften kan lämnas utan avseende. Tingsrätten finner därför inte visat Rolando Delgado uppsåtligen innehaft 12,7 gram kokain. Däremot är utrett att Rolando Delgado, i enlighet med erkännandet, förvärvat och innehaft 50 gram kokain. Med hänsyn till mängden kokain och till övriga omständigheter är utrett att det varit fråga om ett innehav delvis i överlåtelsesyfte. Rolando Delgado ska därför dömas för narkotikabrott. Brottet är enligt tingsrättens mening inte att anse som grovt. Tingsrätten övergår nu till pröva att den del av åtalet som avser Pablo Costaneda. Åklagaren har gjort gällande att Pablo Costaneda den 15 september 2012 olovligen förvarat och innehaft 594,5 (50,0 + 12, ,8) gram kokain och att Pablo Costaneda av denna mängd narkotika nämnda dag till Jorge Caraballo överlåtit 62,7 (50,0 + 12,7) gram kokain. Alternativt har åklagaren, efter den justering som gjorts vid huvudförhandlingen, hävdat att överlåtelsen av 12,7 gram kokain skett någon dag eller några dagar dessförinnan. Vidare har åklagaren hävdat att Pablo Costaneda efter överlåtelserna från den 15 september 2012 till och med den 17 september 2012 olovligen innehaft och förvarat resterande mängd kokain, nämligen 531,8 ( ,8) gram kokain.

12 12 Som framgått av det föregående anträffades det kokain i s k stigarledningsluckor på Huvudsta Bostadshotell. Dörrarna till luckorna kunde låsas. Pablo Costaneda hade en nyckel som passade till låsen. Den större mängden kokain om 518 ( ) gram anträffades vid beslagstillfället i luckan på plan 7. En mängd om 13,8 gram kokain anträffades i luckan på plan 9. Hörd över åtalet har Pablo Costaneda berättat bl.a. följande. Under de senaste åren bodde han ofta i en lägenhet på plan 4 på Huvudsta Bostadshotell. Han fick från sommaren 2012 hjälp av Jorge Caraballo (Jorge) med att sälja kläder. Denne ringde ofta till honom och ville ha pengar för kläder. Enligt hans uppfattning var Jorge ganska påträngande. Vid något tillfälle gav han en extranyckel till lägenheten till Jorge. En vecka före den 15 september 2012 hittade han en våg i lägenheten. Jorge sade sig ha vågen för att väga marijuana. Pablo Costaneda ville bli av med vågen. Vid något tillfälle kom han att glömma kvar vågen i en lägenhet på plan 10 där Azizi Haroon bor. Den 14 september 2012 träffade han Jorge. Denne visade då att det fanns en lucka till stigarledningen på plan 9 i fastigheten. Han kunde enligt Jorge få lägga något i luckan om han ville. Han svarade nej. Luckan öppnades och stängdes med en nyckel som Jorge hade. Själv hade han en bomnyckel som passade till luckan. Som målare använde han bomnyckeln för att öppna bommar. Den 15 september 2012 besökte han restaurang Friday s i stan. Jorge ringde då till honom och ville ha vågen. Pablo Costaneda åkte med taxi från stan till Huvudsta för att kunna lämna över vågen. Sedan han kommit till Huvudsta bostadshotell, gick han upp till Azizi Haroons lägenhet på plan 10. Efter några minuter kom Jorge dit. Han fick då en avklippt plastpåse av Jorge för att piggna till. Det var ungefär fem gram kokain i påsen. Efter omkring tre minuter gick Jorge från lägenheten. Själv stannade han kvar i lägenheten kanske tre timmar. Utan att Azizi Haroon sett detta hade han ur påsen på toaletten tagit och brukat kokain. Han gick därefter ned från plan 10 till plan 9 där han öppnade luckan till stigarledningen. Han lade i luckan in vågen och resten av det som fanns kvar påsen.

13 13 Den berättelse som Jorge Caraballo lämnat går ut på att det varit Pablo Costaneda som till honom överlåtit kokain och att de uppgifter som denne lämnat är felaktiga. Det kan konstateras att uppgift står mot uppgift. Vid bevisvärderingen finner tingsrätten att lämnade berättelser av Pablo Costaneda och Jorge Caraballo måste bedömas med mycket stor försiktighet. Fråga är då om övrig utredning ger tillräckligt stöd för en fällande dom mot Pablo Costaneda. Åklagaren har beträffande varje åtalad förvaring av narkotika, varje åtalat innehav och varje åtalad överlåtelse bevisbördan för att Pablo Costaneda gjort sig skyldig till brott. Av en jämförelseanalys från Aarhus universitet, institutionen för rättsmedicin, av aktuella beslag av kokain framgår att man vid jämförelse av den kemiska profilen i de mottagna proven fann en mycket god överensstämmelse, varför det är mycket sannolikt att proven härstammar från samma tillverkning. En spårundersökning från Polismyndigheten i Stockholms län, tekniska roteln, utvisar att resultatet av undersökningen med visshet talar för plastpåsar benämnda G 2-4, A och C - E tillverkats i samma maskin (Grad + 4). Det bör här nämnas att med G 2-4 avses platspåsar som enligt uppgift är hittade i mittkonsolen i den aktuella personbilen, att med A avses plastpåse som enligt uppgift är anträffad i köket hos Pablo Costaneda och att med E avses en plastpåse som enligt uppgift anträffats i luckan på våning 9. Den berättelse som Pablo Costaneda lämnat är enligt tingsrättens mening förenad med motsägelse i främst ett hänseende. Uppgiften att han den 15 september 2012 i luckan på plan 9 lagt en påse innehållande mängd om högst 5 gram kokain är oförenlig med att det den 17 september 2012 anträffats 13,8 gram kokain i nämnda lucka.

14 14 Utredningen utvisar att Pablo Costaneda ofta bott i lägenheten på plan 4 i bostadshotellet. Den omständigheten att Pablo Costaneda den 17 september 2012 haft en bomnyckel som passat till de låsta luckorna på plan 7 och plan 9 talar starkt för att han också haft rådigheten över den narkotika i form av kokain som förvarats där. Åberopade telefonlistor utvisar att det under tiden fram till den 15 september 2012 förekommit flera uppkopplingar dels mellan Pablo Costanedas och Jorge Carballos telefoner, dels mellan Jorge Caraballos och Rolando Delgados telefoner. Detta talar för att samtalen mellan Pablo Costaneda och Jorge Caraballo gällt frågor kring överlåtelse av narkotika och inte klädförsäljning. Den omständigheten att Pablo Costaneda en förhållandevis kort tid före överlåtelsen den 15 september 2012 med taxi rest från centrala Stockholm till Huvudsta i Solna talar för att det varit en nödvändig förutsättning för överlåtelsen att det hämtades just 50 gram kokain från något av de låsta utrymmena i luckorna på plan 7 och 9 i bostadshotellet. Första stycket, andra stycket och fjärde stycket i gärningsbeskrivningen bör ses i ett sammanhang. Vid en helhetsbedömning av bevisningen finner tingsrätten utrett att Pablo Costaneda mellan den 15 september 2012 och den 17 september 2012 med uppsåt olovligen innehaft och förvarat 581,8 ( ,8) gram kokain, att han den 15 september 2012 av denna narkotika överlåtit 50 gram kokain samt att övrig del av den innehavda och förvarade narkotikan, helt eller delvis, inte varit avsedd för eget bruk. Däremot är inte visat att Pablo Costaneda innehaft, förvarat och överlåtit den narkotika som avses med i beslag tagna 12,7 gram kokain. Detta innebär att Pablo Delgado ska dömas för narkotikabrott såvitt avser 581,8 gram kokain. Brottet är att anse som grovt.

15 15 Sammanfattningsvis finner tingsrätten att såväl Jorge Caraballo som Rolando Delgado ska dömas för narkotikabrott av normalgraden och att Pablo Costaneda ska dömas för grovt narkotikabrott. Åtalet enligt bilaga 2 Pablo Costaneda har medgivit att han framfört en bil vid det med åtalet avsedda tillfället. Han har emellertid bestritt ansvar för olovlig körning på den grunden att han haft ett spanskt körkort. Hörd över åtalet har Pablo Costaneda uppgivit att han för kanske tio år sedan gick en kurs i en spansk körskola, att det även var en uppkörning, att han efter att ha betalat Euro för fick det spanska körkortet samt att han tappade körkortet omkring två månader före körningen den 26 oktober Pablo Costaneda har tillagt att han efter det inträffade rest till Spanien och då fått uppfattningen att han den körskola han anlitat varit en bluff och att han känt sig lurad. Åklagaren har åberopat den skriftliga bevisning som anges i bilaga 2. Pablo Costaneda har genom sin försvarare ifrågasatt om det åberopade yttrandet från Sirene i Spanien ger ett tillförlitligt underlag för bedömningen av frågan om det funnits, eller inte funnits, ett giltigt spanskt körkort. Utredningen talar enligt tingsrättens mening för att Pablo Costaneda inte haft något giltigt spanskt körkort. Oavsett hur det förhåller sig med detta finner tingsrätten inte visat att Pablo Costaneda med uppsåt olovligen framfört bilen. Åtalet för olovlig körning ska således ogillas.

16 16 Åtalet enligt bilaga 3 Jorge Caraballo har förnekat att han gjort sig skyldig till narkotikabrott såvitt avser 184,6 gram cannabis (åtalspunkten 1). Däremot har Jorge Caraballo erkänt ringa narkotikabrott (åtalspunkten 2). Jorge Caraballo har hörts över åtalet. Åklagaren har åberopat analysbevis som skriftlig bevisning. De uppgifter som Jorge Caraballo lämnat beträffande åtalspunkten 1 går ut på att han några dagar före den 25 maj 2012 i gräset på en plats i Rågsved hittat en svart bit, att han lade märke till att det var hasch samt att han hade för avsikt att snarast möjligt lämna in den upphittade biten till polis. Tingsrätten finner till en början utrett att Jorge Caraballo rent faktiskt innehaft 184,6 gram cannabis, som är narkotika. Jorge Caraballos uppgift om att han haft för avsikt att snarast lämna in den upphittade narkotikan till polisen är så osannolik att uppgiften kan lämnas utan avseende. Det är enligt tingsrättens mening ställt utom allt rimligt tvivel att Jorge Caraballo olovligen förvärvat och i vart fall delvis i överlåtelsesyfte innehaft nämnda mängd cannabis. Åtalet för narkotikabrott under åtalspunkten 1 är således styrkt. När det gäller åtalspunkten 2 har Jorge Caraballo lämnat vaga uppgifter om han kan ha brukat kokain den 25 maj 2012 eller en tid dessförinnan. Han har närmast givit ett intryck av att ta tillbaka det erkännande som redovisats som hans inställning. Genom åberopat anlysbevis finner tingsrätten att även åtalet för ringa narkotikabrott är styrkt.

17 17 Frågor om påföljd Pablo Costaneda förekommer under sju avsnitt i belastningsregistret. Senast dömdes han den 10 maj 2011 för ringa narkotikabrott till 30 dagsböter Tingsrätten har inhämtat yttrande från frivården. Pablo Costaneda döms nu för grovt narkotikabrott. Den totala mängden kokain som olovligen innehafts och förvarats uppgår till drygt 581 gram. Som en försvårande omständighet ska beaktas att av den innehavda mängden har 50 gram kokain överlåtits. Hänsyn ska också tas till att det måste antas ha förelegat ett överlåtelsesyfte för större delen av övrig innehavd narkotika. Annan påföljd än fängelse kan inte komma i fråga. Med hänsyn till straffvärdet bör fängelsestraffets längd bestämmas till fyra år. Jorge Caraballo förekommer under 14 avsnitt i belastningsregistret. Det bör här nämnas att Jorge Caraballo genom dom meddelad av Svea hovrätt den 3 mars 2002 dömts för grovt narkotikabrott till fängelse fem år, att han i domen utvisats från riket med förbud att återvända hit och att beslutet om utvisning inte verkställts. Tingsrätten har, förutom ett yttrande från frivården, även inhämtat ett läkarintyg enligt 7 lagen om särskild personutredning i brottmål m.m. Av läkarintyget framgår bl.a. att en rättspsykiatrisk undersökning inte bedöms vara påkallad. Jorge Caraballo döms för narkotikabrott vid två tillfällen. Det narkotikabrott som avses med bilaga 1 avser dels överlåtelse av 50 gram kokain, dels innehav av 12,7 gram kokain delvis i överlåtelsesyfte. Det narkotikabrott som avses med bilaga 3 avser innehav delvis i överlåtelsesyfte av drygt 184 gram cannabis. Det ringa narkotikabrottet saknar ur straffvärdesynpunkt betydelse.

18 18 Det finns en stark presumtion för att döma till fängelse. Det har inte framkommit tillräckliga skäl för att välja en mindre ingripande påföljd. Med hänsyn till den samlade brottslighetens straffvärde bör fängelsestraffets längd bestämmas till ett år sex månader för Jorge Caraballos del. Rolando Delgado förekommer inte i belastningsregistret. Ett yttrande har inhämtats från frivården. Rolando Delgado döms för att delvis i överlåtelsesyfte ha innehaft 50 gram kokain. Även beträffande Rolando Delgado finns en stark presumtion för att döma till fängelse. Det har inte framkommit tillräckliga skäl för att välja en mindre ingripande påföljd. Med hänsyn till brottets straffvärde bör fängelsestraffets längd bestämmas till ett år tre månader. Frågor om utvisning Såväl Pablo Costaneda som Rolando Delgado har bestritt yrkandet om utvisning. Tingsrätten har inhämtat yttranden från Migrationsverket. Pablo Costaneda är medborgare i Colombia. Den omständigheten att Pablo Costaneda döms för grovt narkotikabrott talar för att yrkandet om utvisning ska bifallas. Det ska emellertid å andra tas hänsyn till att Pablo Costaneda sedan 1996 vistats i Sverige. Utlänningsnämnden beslutade den 21 december 2000 att upphäva ett tidigare meddelat beslut om avvisning och beviljade Pablo Costaneda permanent upphållstillstånd. Det krävs därför enligt 8 kap 12 utlänningslagen synnerliga skäl för att bifalla ett yrkande om utvisning. Av betydelse är även att Pablo Costaneda har anknytning till Sverige dels genom att han har en son som är fem år gammal, dels genom att han har tre systrar och en bror vilka bor här i riket.

19 19 Tingsrätten finner inte synnerliga skäl föreligga för att utvisa Pablo Costaneda enligt 8 kap 8 och 12 utlänningslagen. Yrkandet om utvisning ska således ogillas för hans del. Rolando Delgado är registrerad som medborgare i Kuba. Själv har Rolando Delgado uppgivit att han är född i Kuba men att han är medborgare i Spanien. Av yttrandet från Migrationsverket framgår bl.a. följande. Den 13 juli 2012 ansökte Rolando Delgado om registrering av upphållsrätt och ingav i samband härmed ett spanskt identitetskort. Han uppgav vid tiden för ansökan att han var spansk medborgare. Migrationsverket utfärdade bevis om upphållsrätt för EU-medborgare den 13 juli Migrationsverket konstaterade vidare att han hade upphållsrätt som arbetstagare enligt 3 a kap 3 utlänningslagen. Rolando Delgado ändrade sedermera sitt medborgarskap till Kubanskt hos Skatteverket. Migrationsverket kallade Rolando Delgado till muntlig utredning för att utreda hans medborgarskap men han hörsammade inte Migrationsverkets kallelser. I samband med ansökan i juli 2012 om registrering av upphållsrätt flyttade Rolando Delgado samt hans hustru och två barn från Spanien till Sverige. Rolando Delgado har vid huvudförhandlingen uppgivit att hustrun och barnen i slutet av oktober 2012 flyttat tillbaka till Spanien. Som framgått av det föregående döms Rolando Delgado för narkotikabrott till fängelse ett år tre månader. Såvitt framkommit har Rolando Delgado inte tidigare dömts för brott. Gärningen är enligt tingsrättens mening inte av sådant slag och övriga omständigheter är inte sådana att det kan antas att Rolando Delgado kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet här i landet. Brottet är inte heller så allvarligt att han inte bör få stanna kvar här. Även beträffande Rolando Delgado ska yrkandet om utvisning ogillas.

20 20 De särskilda yrkandena i bilaga 1 Punkten 1 Pablo Costaneda har medgivit yrkandet om förverkande. Tingsrätten finner förutsättningar föreligga för att bifalla detta yrkande. Punkten 2 Pablo Costaneda har gjort anspråk på att återfå i beslag tagna nycklar men medgivit yrkandet i övrigt. Det är fråga om ett bevisbeslag. Tingsrätten finner att beslaget av nycklar bör bestå till dess domen i ansvarsdelen vunnit laga kraft mot Pablo Costaneda. Det finns förutsättningar för att i sin helhet bifalla yrkandet. Punkten 3 Pablo Costaneda har bestritt yrkandet om förverkande av i beslag tagna kr. Åklagaren har åberopat en tillgångsutredning som skriftlig bevisning. Av beslagsprotokoll framgår att kr (8 000 kr kr kr) anträffats i Pablo Costanedas bostad. Med hänsyn till vad som upplysts i tillgångsutredningen och till omständigheterna kring brottet framstår det enligt tingsrättens mening som klart mer sannolikt att pengarna utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet. Yrkandet om förverkande ska därför bifallas. Punkterna 4 och 5 Rolando Delgado har inte haft någon erinran mot dessa yrkanden. Tingsrätten finner förutsättningar föreligga för att bifalla yrkandena. Punkten 6 Jorge Caraballo har medgivit att beslaget består till dess domen vinner laga kraft. Tingsrätten finner förutsättningar föreligga för att bifalla åklagarens yrkande.

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM 2014-11-19 meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM 2014-11-19 meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: B 2205-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Nikolche Blazkeski, 19691265-2879 Saknar fast postadress Medborgare i Makedonien Offentlig försvarare: Advokat Alina Andras

Läs mer

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

2013-07-25 meddelad i Jönköping. Begångna brott Grovt narkotikabrott

2013-07-25 meddelad i Jönköping. Begångna brott Grovt narkotikabrott Mål nr meddelad i Jönköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Carl-Gunnar Fridolfsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Jönköping Tilltalad Jimmi Icho, 880108 Stångholmsbacken 54

Läs mer

DOM 2014-01-14 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A

DOM 2014-01-14 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 1 Rotel 15 DOM 2014-01-14 Göteborg Mål nr B 4949-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 1 Mål nr B 1514-11 Rättelse/komplettering Dom, 2011-07-14 Domslut för Jonas Brandt Nielsen, 830529-7478 - Rättelse, 2011-07-14 Beslutat av: rådmannen Marianne Gauffin BESLUT

Läs mer

2014-03-12 meddelad i Örebro

2014-03-12 meddelad i Örebro DOM Mål nr B 399-14 meddelad i Örebro 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Sarah Hajslund Hansen Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Örebro 1. Målsägande DNB Bank ASA Filial Sverige

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A Mål nr SVEA HOVRÄTT DOM Avdelning 07 2011-11-15 B 4572-11 Rotel 0713 Stockholm Sid l (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2014-12-22 meddelad i Lund

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2014-12-22 meddelad i Lund 1 meddelad i Lund Mål nr: B 2053-14 PARTER Tilltalad MARCUS Marek Bongart, 19500411-3352 Storgatan 17 B 242 31 Hörby Offentlig försvarare: Advokat Leif Ljungholm Advokatfirman Glimstedt Malmö AB Storgatan

Läs mer

DOM 2014-06-16 Stockholm

DOM 2014-06-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 05 Rotel 0509 DOM 2014-06-16 Stockholm Mål nr B 6331-13 Dok.Id 1146525 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 31 maj 2013 i mål nr B 1080-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2015-04-15 meddelad i Lund

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2015-04-15 meddelad i Lund 1 meddelad i Lund Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad IBRAHIM Ahmed Mohamud, 19950111-2719 Kvarngatan 14 D Lgh 1401 241 39 Eslöv Medborgare i Somalia Offentlig försvarare: Advokat Leif Persson

Läs mer

DOM 2013-02-25 meddelad i Stockholm

DOM 2013-02-25 meddelad i Stockholm '!i07i!(j STOCKHOLMS TINGSRATT DOM 2013-02-25 meddelad i Stockholm Mål nr B 14901-11 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Gunilla Carlson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren

Läs mer

2013-01-31 meddelad i Gävle

2013-01-31 meddelad i Gävle DOM Mål nr B 3043-12 2013-01-31 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Krister Frykman Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Gävle 1. Målsägande Haythem Dridi c/o Denise

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A HOVRÄTTEN ÖVER DOM SKÅNE OCH BLEKINGE 2012-11-12 Avdelning l Malmö Rotel 12 Mål nr B 2587-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

2013-01-29 meddelad i Södertälje

2013-01-29 meddelad i Södertälje Målavdelning Mål nr meddelad i Södertälje 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Patrik Viklund Åklagarmyndigheten Södertörns åklagarkammare i Stockholm 1. Målsägande Yjrgalem Målsägandebiträde:

Läs mer

2012-09-14 meddelad i Stockholm. Åklagare Justitiekanslern genom kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm

2012-09-14 meddelad i Stockholm. Åklagare Justitiekanslern genom kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 4 DOM Mål nr B 10692-11 2012-09-14 meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Justitiekanslern genom kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten City

Läs mer

DOM 2011-05-27 Stockholm

DOM 2011-05-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0713 DOM 2011-05-27 Stockholm Mål nr B 325-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 10 december 2010 i mål nr B 47-10, se bilaga A. PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2013-03-04 meddelad i Stockholm. Tilltalad KATRINE Inger Maria Martinsson, 630926-3405 Aprikosgatan 19 B Lgh 0903 165 60 Hässelby

2013-03-04 meddelad i Stockholm. Tilltalad KATRINE Inger Maria Martinsson, 630926-3405 Aprikosgatan 19 B Lgh 0903 165 60 Hässelby Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Tf. chefsåklagare Håkan Roswall Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål, Stockholm Tilltalad KATRINE Inger Maria Martinsson, 630926-3405

Läs mer

2012-05-07 meddelad i Helsingborg

2012-05-07 meddelad i Helsingborg Mål nr meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Göran Olsson Åklagarkammaren i Helsingborg Tilltalad SOFIA Charlotta Kroon, 850902-1906 Bergsgård Spannarp 12 432 77

Läs mer

DOM 2012-11-06 Stockholm

DOM 2012-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0703 2012-11-06 Stockholm Mål nr T 10209-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART KS Omtanke AB, 556686-0283 Gjutarplan

Läs mer

2013-01-30 meddelad i Stockholm

2013-01-30 meddelad i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare tf. chefsåklagare Håkan Roswall Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål, Stockholm 1. Målsägande Pernilla Gunskog Björngårdsvägen

Läs mer

DOM 2014-05-19 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-05-19 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER Sökande Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad Genom processråden Gunnar Wikström och Ida Nyström Motpart Onlinecon Group AB, 556713-9158 Box 701 601 16 Norrköping

Läs mer

2012-12-14 meddelad i Stockholm

2012-12-14 meddelad i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Olof Calmvik Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm 1. Målsägande Sekretess A se domsbilaga 5 Målsägandebiträde:

Läs mer

DOM 2012-11-22 Göteborg

DOM 2012-11-22 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 4 Rotel 42 2012-11-22 Göteborg Mål nr B 2763-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 20 april 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1)

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertöms tingsrätts dom den 10 juli 2012 i mål nr B 6998-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertöms tingsrätts dom den 10 juli 2012 i mål nr B 6998-12, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 03 2012-10-19 B 6519-12 Rotel 0301 Stockholm Sid l (7) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertöms tingsrätts dom den 10 juli 2012 i mål nr B 6998-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2012-08-30 Stockholm

DOM 2012-08-30 Stockholm SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0713 DOM 2012-08-30 Stockholm Mål nr B 2476-12 Sid l (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 22 februari 2012 i mål nr B 12-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2014-04-15 meddelad i Stockholm. Åklagare Kammaråklagarna Sara Lindqvist och Lars Ågren Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm

2014-04-15 meddelad i Stockholm. Åklagare Kammaråklagarna Sara Lindqvist och Lars Ågren Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 12) Åklagare Kammaråklagarna Sara Lindqvist och Lars Ågren Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Tilltalad Skandar Mirzad,

Läs mer

DOM 2012-03-27 Göteborg

DOM 2012-03-27 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 2 Rotel 24 2012-03-27 Göteborg Mål nr B 1192-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 4 januari 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2010-04-23 meddelad i Stockholm

2010-04-23 meddelad i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal motparter: 3) Sökande Kammaråklagare Gunnar Fjaestad City åklagarkammare i Stockholm Motpart Valentina Jalava Lerstrandsvägen 7 D 32 00720 Helsingfors Finland

Läs mer

DOM 2012-07-05 Göteborg

DOM 2012-07-05 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 2 Rotel 21 2012-07-05 Göteborg Mål nr B 1238-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 28 december 2011 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer