Vänstervågen i Sydamerika. Författare: Daniel Westman Fredrik Sandström Rasmus Löf. Umeå Universitet Ht 07

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vänstervågen i Sydamerika. Författare: Daniel Westman Fredrik Sandström Rasmus Löf. Umeå Universitet Ht 07"

Transkript

1 Vänstervågen i Sydamerika Författare: Daniel Westman Fredrik Sandström Rasmus Löf Umeå Universitet Ht 07

2 INLEDNING Vad händer i Sydamerika idag, och varför är det relevant för oss? Det är någonting på gång i Sydamerika idag, i land efter land väljs regeringar som genomför radikala ekonomiska och sociala reformer. Vänstern är på stark frammarsch i Sydamerika, men varför är den det, och hur yttrar detta sig? Vad betyder förändringarna för folket där, för oss i världen utanför? Detta läromedel ska försöka att svara på vissa av dessa frågor, men samtidigt lämna svaren öppna för många andra. Under läsningen rekommenderar vi att fundera vidare kring följande frågor, vars svar man inte hittar i själva texten, men som är viktiga att ställa sig ifall följande text ska ge läsaren något. Denna politiska omsvängning finns inte av sig själv endast, utan befinner sig i en vidare global kontext. Precis när globaliseringen stämplats som ofrånkomlig, och marknadsanpassning som vägen in i framtiden så väljer flera länder i världens periferi att bryta med allt detta. Kan Venezuela och de andra länderna visa oss en alternativ väg att gå? Eller har dessa länder inte råd att stå utanför utvecklingen i den övriga världen, så att de efter denna episod kommer att hamna på efterkälken när övriga länder öppnar gränser och upplever globaliseringens välståndsökningar? Det finns flera som försöker ge en orsak till den politiska utvecklingen, är det en ny form av massiv folklig organisering som leder utvecklingen, eller är det populistiska ledare som utnyttjar de fattigas missnöje för att själva erövra makt? Är denna utveckling ett tecken på marknadens misslyckande eller på styrkan i anti-usa-stämningarna i dessa länder i USA:s bakgård. Det finns en tydlig konflikt i dessa länder, mellan de fattiga som stödjer utvecklingen, och de gamla eliterna som motsätter sig densamma, varför är det så? Och på vilken sida ställer sig media här hos oss, vems världsbild är det vi får se? Får vi höra Carlos från Caracas fattiga kvarter uttala sig lika ofta som vi ser Juanita från de vita villaförorterna? 2

3 Venezuela Venezuela är ett av de länder som driver vänstervågen i Sydamerika, och som ställer radikalare krav på förändringar än de flesta. Denna utveckling har pågått sedan Hugo Chavez valdes till president i Venezuela 1998, varefter han med stort folkligt stöd vunnit alla efterkommande val. Venezuelas historia Venezuela och dess grannländer befriade sig från den spanska kolonialmakten år 1821, men det Venezolanska Befrielsekriget som då pågått i tio år skulle fortsätta två år till innan den venezolanska generalen Simón Bolívar till slut besegrade det spanska imperiet och de inhemska rojalisterna. Då bildades Republiken Gran Colombia, en Sydamerikansk federation där förutom Venezuela även Colombia, Panama och Ecuador ingick. Simón Bolívar, Gran Colombias befriare, valdes till republikens första president, och hans mål var att förena alla före detta spanska kolonier i en stat föll dock Gran Colombia samman efter interna motsättningar, och istället bildades de tre staterna Ecuador, Nya Granada och Venezuela. Venezuela Areal: km2 (Sverige km2) Befolkning: (Sverige ) BNP per capita: SEK (Sverige SEK) Arbetslöshet: 8,9 % (Sverige 5,6 %) När olja hittades i Venezuela i början av 1900-talet var Venezuela en fattig rasistisk diktatur där vita och färgade särbehandlades, och där klyftorna var väldigt stora. År 1918 exporterades det första fatet olja, och 1927 var man världens största exportör av olja. Oljeinkomsterna kom dock inte folket till del, utan eliterna såg till att sko sig själva så mycket som möjligt på landets naturresurser. 1 Gran Colombia

4 Venezuela innan Chavez På 1980-talet var Venezuela åter en demokrati, men befann sig mitt i en ekonomisk kris. Som svar på de ekonomiska problemen införde president Carlos Andrés Pérez ett nyliberalt frimarknadsprogram från IMF, med utförsäljning av statlig egendom och statliga företag samt skattereformer skulle ekonomin stabiliseras. Detta program resulterade dock i ökad fattigdom och bränslepriser som steg med över 100%, vilket ledde till ett massivt folkligt missnöje. Detta manifesterades 1989 i stora demonstrationer och protester i Caracas, vilka i vissa områden eskalerade till upplopp. Som svar satte Pérez in militär mot demonstranterna och upprorsmakarna, massakrerandes 3000 människor i främst Caracas fattiga kvarter. 2 Denna händelse kallas för Caracazo, och gjorde regeringen mycket impopulär i stora delar av landet. Det är i detta sammanhang som överstelöjtnant Hugo Chavez år 1992 för första gången framträder i Venezuelas historia, när han och en grupp progressiva officerare försökte göra statskupp mot den demokratiskt valda regimen. Kuppförsöket misslyckades, och Chavez dömdes till fängelse, men genom kuppförsöket blev han känd i hela Venezuela. Frisläppt från fängelset 1994 startade Chavez partiet Rörelsen för en Femte Chavez gör sitt första framträdande i venezolansk TV såsom ledare för 1994 års kuppförsöks Republik (Movimiento Quinta República) och började propagera för nödvändigheten att ersätta det korrupta och byråkratiserade elitväldet med en ny mer demokratisk ordning. Chavez sa även att Venezuela skulle återbetala den sociala skulden till landets befolkning som lidit under de nyliberala åren på 80- och 90-talet då andelen av landets befolkning som levde under fattigdomssträcket fördubblades. År 1998 vann Chavez presidentvalet i Venezuela på denna plattform, och påbörjade sitt bolivarianska projekt. 3 Venezuela fram till kuppen 2002 Ett av Chavez första beslut var att starta 4

5 Bolivarianism Bolivarianism är en ideologi med målet att ena de före detta spanska kolonierna i Sydamerika, och har fått sitt namn av Simón Bolívar, venezolansk revolutionär och frihetskämpa som befriade Venezuela, Colombia, Panama, Ecuador och Bolivia från den spanska kolonialmakten. Bolívar ville skapa en sydamerikansk union av fria och samverkande republiker, ungefär som Amerikas Förenta Stater, Idag är bolivarianismens främsta företrädare Hugo Chavez, Venezuelas president som vill ha en Latinamerikansk integration för att frigöra Latinamerikas länder från vad de ser som USA:s nykolonialism. 5 upp Plan Bolivar 2000, vilket var en massiv satsning på väg- och husbygge samt vaccinering av hela befolkningen. Han initierade också en folkomröstning om huruvida Venezuela skulle göra om sin konstitution, en folkomröstning som hölls 1999 och där 72% röstade ja till en uppdatering av konstitutionen, varpå en konstituerande församling valdes där 95% av platserna tillföll Chavezvänliga Polo Patriotico. Den nya konstitutionen antogs sedan i en folkomröstning samma år med 70% av rösterna för 4. Denna nya konstitution består av 350 artiklar och skiljer sig från den gamla konstitutionen från 1961 på bland annat dessa punkter: Namnändring av staten till Bolivarianska Republiken Venezuela Inskrivning av rätten till fri och kostnadsfri utbildning för alla ända upp till Universitetsnivå, rätten till fri och lika sjukvård för alla, rätten till en ren och hälsosam miljö för alla samt ursprungsbefolkningens rätt till sitt land, sitt språk, sin kultur och sin religion Ändring av presidenters mandatperioder från 5 till 6 år, samt att en president inte får sitta mer än 2 mandatperioder. 6 År 2001 omvaldes Chavez som president, samtidigt som Chavez politiska koalition vann två tredjedelar av platserna i parlamentet. Kuppförsök mot Chavez 2002 År 2002 försökta oppositionen mot Chavez avlägsna honom med stora demonstrationer mot att Chavez sparkat ledningen för det statliga oljebolaget PDVSA för att de inte följt hans anvisningar. Demonstrationen med hundratusen deltagare var godkänd av polisen, men då den olagligt avvek från sin planerade väg och började marschera mot presidentpalatset började läget bli spänt. Utanför palatset stod nämligen tusentals Chavez-anhängare för att manifestera sitt stöd för presidenten, och 5

6 när oppositionsdemonstranterna började närma sig palatset utbröt skottlossning, och tiotals av Chavez-anhängarna sköts till döds av krypskyttar. Oppositionsmedia började genast anklaga Chavez för att vara ansvarig för skottlossningen, samtidigt som oppositionella militärer stormade den statliga Kanal 8, samt omringade palatset med stridsvagnar. Chavez greps av militären och fördes bort medan hans ministrar gick under jorden, och en ny president utropades av oppositionen, som genast upphävde den nya konstitutionen, upplöste parlamentet och avskedade den högsta domstolen. Den nya ordningen visade sig dock vara kortvarig, för efter endast 48 timmar hade massiva demonstrationer till stöd för Chavez återtagit staden och soldater lojala till Chavez återtagit presidentpalatset. Chavez återvände till Caracas från sin fångenskap och återutnämndes till president. 7 Inga av dem som aktivt deltog i eller stödde kuppen har därefter åtalats för detta, trots att deras agerande var ett lagbrott. 8 Radikalisering av Venezuela och byggandet av en socialistisk välfärdsstat År 2003 startade Chavez olika välfärdsprojekt finansierade av vinsten från det statliga oljebolaget PDVSA. Fyra projekt har målet att ge de venezolaner som tidigare varit utestängda från utbildning möjlighet att gå i skolan och studera, och har lyckats få de 1,4 miljoner venezolaner som tidigare varit analfabeter att lära sig att läsa och skriva. I oktober 2005 fastslog FN-organet Unesco att Venezuela nu var alfabetiserat. Två andra projekt hade målet att bygga hälsokliniker i alla venezolanska samhällen för att alla invånare skulle kunna tillgodoses med sjuk- och tandvård. Idag utgör dessa två projekt 70% av all hälsooch sjukvård i Venezuela. Ett annat projekt skulle bygga ett nät av butiker över hela landet som skulle erbjuda kraftigt subventionerade basvaror såsom mat, mestadels inhandlade av inhemska producenter för att stärka den inhemska matproduktionen och självförsörjningen. Ytterligare ett projekt som har målet att bygga upp en alternativ ekonomisk sektor, genom att hjälpa folk att få en yrkesutbildning och sedan starta upp egna arbetarkooperativ hoppas man 6

7 inte bara kunna höja levnadsstandarden för dem som deltar i projektet och deras lokalsamhällen, utan även skapa en grund för en framtida helt socialistisk ekonomi. Alla dessa projekt, eller misiónes, betonar kraftigt lokalt deltagande och volontärarbete, ofta i samarbete med de lokala råden som fått fotfäste över hela Venezuela. Dessa lokala råd bygger välfärd underifrån, och har fått laglig grund i en lag som infördes 2006, men har funnits sedan långt innan dess. Tanken med dessa råd var att gå förbi de korrumperande och byråkratiska institutionerna från den förra regimen. Istället får samhällen/kvarter om uppemot 200 familjer gå ihop och bilda direktdemokratiska kommunala råd, vilka tillsammans styr över sina samhällen. Den nya staten argumenterar för detta med att den önskar skära av sig sina gamla och ineffektiva institutioner, genom att istället tala direkt med de kommunala råden och ge ekonomiskt stöd till dessa direkt utan mellanhänder. 9 Dessa råd har ökat explosionsartat under de senaste åren, och tillsammans med de olika välfärdsprojekten har de lyckats ge miljoner människor utbildning, sjukvård och arbete samtidigt som andelen venezolaner som lever i extrem fattigdom minskat från 22 till 9.9%. 10 Det finns dock många kritiker till utvecklingen i Venezuela, både inhemska och utländska. Ända sedan oppositionen valde att bojkotta parlamentsvalet 2005 har parlamentet helt kontrollerats av Chavez-vänliga partier, och detta har lett till enorma möjligheter för chavisterna att lagstifta och styra landet exakt så som de vill. Många tror att Chavez försöker samla all makt i sina händer och avskaffa demokratin, detta bland annat efter hans beslut att inte förnya sändningstillståndet för den oppositionella tvkanal RCTV, hans beslut att under ett år införa dekretstyre, samt hans allt närmare kontakter med Fidel Castros Kuba. 11 Att styra genom dekret innebär att presidenten kan stifta lagar, och att parlamentet därmed inte är ensamt om att kunna stifta lagar. Denna presidenträtt är dock inget Chavez själv infört, utan alla presidenter i Venezuela sedan 1970-talet har vid något tillfälle använt sig av denna rätt. 12 Men oavsett om tidigare presidenter använt sig av denna rätt eller inte så kvarstår frågan, är det demokratiskt att kringgå parlamentet? Men detta innebär inte att alla rapporter 7

8 om minskade friheter eller Chavez maktbegär är felaktiga. Mot varje bild av Chavez som de fattigas välgörare finns det motbilder om ökad repression, och mot varje bild av Chavez som blivande diktator finns motbilder där han ökar de demokratiska möjligheterna för hundratusentals människor att påverka sina liv. Internationella relationer och latinamerikansk integration Venezuelas utrikespolitik har de senaste åren visat två tydliga tendenser. Den första är att få en ökad latinamerikansk integration med ökat samarbete för en enad kontinent i utveckling, och den andra tendensen är att få till en bred antiimperialistisk allians mellan länder i tredje världen för att minska USA:s inflytande i världen. 13 Den ökade latinamerikanska integrationen kan ses som en del av Chavez bolivarianska ideologi. Målet är att förena de före detta spanska kolonierna i Sydamerika till en gemenskap. Detta kan även ses som ett försök att få ökat inflytande i Sydamerika för att hindra en amerikansk isolering av landet. Men de både behöver inte utesluta varandra, för det utökade samarbetet staterna emellan har hittills verkat positivt för alla parter. Detta både i form av ekonomisk utveckling och ökat oberoende gentemot regionens supermakt: USA. 14 Detta samarbete kan exemplifieras genom Banco del Sur, ett ny bank i Sydamerika som är tänkt att ersätta IMF och Världsbanken för att istället använda regionens gemensamma resurser till att utveckla länderna. Förutom Venezuela så ingår Argentina, Brasilien, Bolivia, Ecuador och Paraguay redan från starten i samarbetet. Målet är att på gynnsamma villkor kunna låna pengar ur deras gemensamma valutareserv på 164 miljarder USD, för olika utvecklingsprojekt som de själva bestämmer över. 15 Samtidigt hårdnar relationen mellan Venezuela och USA. Chavez har vid flera tillfällen kallat USA:s president George W. Bush för både åsna och satan, och USA å sin sida oroar sig för att demokratin står under hot i Venezuela. Chavez anklagar öppet USA för att vara en imperialistisk makt som med våld och diplomati försöker kontrollera resten av världen i sina intressen. Detta har lett till att Venezuela allierat sig med stater som Iran, Vitryssland och Kuba, alla mer eller mindre diktatoriska regimer 8

9 med det gemensamt att de är isolerade och har dåliga relationer med USA. 16 Chavez idag Chavez stöd bland de fattiga i Venezuela är starkare än någonsin idag, och i ett försök att knyta dessa till sig ytterligare har han upplöst sitt parti Rörelsen för en Femte Republik för att istället starta ett nytt parti. PSUV, Venezuelas Förenade Socialistiska Parti, är en helt ny form av parti, där hela folket uppmuntras att gå med, och som hittills registrerat över fem miljoner ansökningar om medlemskap i partiet. Tanken med partiet är att de gamla och byråkratiserade partierna ska lämna plats för ett gräsrotsparti utan de strukturer som de anser verkar hämmande på tidigare partiers interndemokrati och effektivitet. Målet är att detta parti ska kunna sätta agendan för den politik som ska föras av det socialistiska Venezuela. Hur väl detta parti lyckas att leva upp till denna roll, och om den kan motstå tendensen att förstelas återstår att se, men intresset är minst sagt stort i Venezuela för denna potentiella massrörelse. 17 År 2007 inledde Chavez en process i Venezuela för att förändra konstitutionen som antogs 1999, detta för att ytterligare befästa socialismen, men denna revidering avslogs i en folkomröstning den 2 december Det är 69 av konstitutionens punkter som skulle har ändrats, och bland dessa finns: Namnändring av staten till Socialistiska Bolivarianska Republiken Venezuela Införandet av sex timmars arbetsdag med bibehållen lön Ökad makt till de kommunala råden Förbud mot diskriminering på grund av sexualitet Jämlik könsfördelning på politiska poster En förlängning av presidentens mandatperiod från 6 till 7 år Avskaffande av max antal mandatperioder en president kan väljas Detta skulle samtidigt ha varit en av världens mest konstitutioner, samtidigt som den också skulle bära flera drag av motsatsen. Förslagen om att förlänga mandatperioden för presidenten till 7 år, och avskaffandet av max antal mandatperioder en president kan väljas till var antagligen några av anledningarna till nederlaget. 18 9

10 Bolivia Uppgifter Fråga 1: Kan det någonsin vara rätt att göra militärkupp mot en demokratiskt vald regim om man anser att den är illegitim? Fråga 2: Om du var fattig och var tvungen att välja mellan välfärd och demokrati, vad skulle du välja? Fråga 3: Anser du att Chavez är en demokratisk ledare eller inte? Motivera varför. Fråga 4: Anser du att socialism är ett mål att sträva efter? Argumentera för eller emot. Bolivia var före den spanska erövringen under 1500-talet en del av Inkaimperiet, ett av dåtiden största och mäktigaste statsbildningar i regionen. 1 Bolivia var av stort intresse för spanjorerna på grund av landets rika silvergruvor. Den spanska kolonialmaktens styre var en period präglad av hänsynslöst utnyttjande av ursprungsbefolkningen. Den spanska kontrollen började försvagas vid den franska erövringen av Spanien Man förklarade sig självständiga Detta ledde till en 16 årig period av konflikter uppstod republiken Bolivia, döpt efter frihetskämpen Simón Bolívar. 2 Bolivias första självständiga 10

11 sekel präglas av ekonomiskt kaos och konflikter med grannländerna. Ursprungsbefolkningen i Bolivia hade inte tillgång till utbildning och tilläts inte delta i den politiska sfären under större delen av 1900-talet. Efter Bolivias misslyckade krig mot Paraguay ( ) väcktes det politiska medvetandet. En period av våldsamma kupper och valfusk följer till fram tills 1952 då partiet Movimiento Nacionalista Revolucionario slutligen stabiliserade landet genom införandet av allmän rösträtt samt genomförde omfattande landomfördelningar. 3 Efter 12 års styre föll Movimiento Nacionalista Revolucionario offer för en militärkupp. Militärjuntor styrde landet fram till 1982 då landet åter demokratiseras. 4 Det blev vändpunkten för 160 år av instabila regeringar och inte mindre än 200 väpnade kupper. Bolivias befolkning består främst av Indianer, vita och mestiser (blandat ursprung). 5 Indianerna lever i huvudsak i landets bergiga norra områden medan den vita befolkning återfinns i de mer låglänta södra samt östra delarna. Juan Evo Morales Ayma och Bolivia Areal: km2 (Sverige km2) Befolkning: (Sverige ) BNP per capita: SEK (Sverige SEK) Arbetslöshet: 7,8 % (Sverige 5,6 %) Movimiento Al Socialismo Evo Morales och hans parti Movimiento Al Socialismo (MAS) har styrt Bolivia mot en ny väg sen Evo Morales är Bolivias första indianska president. Partiet står för nationaliseringen och en jämnare fördelningen av landets resurser. Evo Morales är aymaraindian och uppväxt i lantbrukarfamilj. Han fortsatte i familjens spår och arbetade som lantbrukare och odlade frukt samt kokaplantor. 6 Odlingen av kokaplantor blev starten för hans politiska karriär när han gick med i kokaodlarnas federation hade Evo Morales nått positionen som kokaodlarnas federations generalsekreterare. Evo Morales var med och lade grunden för partiet Movimiento Al Socialismo (MAS), vilket har sina rötter inom jord- 11

12 brukarföreningar. Partiet är vänsterorienterat, och dess mål kan kortfattat beskrivas med ökad statlig kontroll och ägande av naturresurser. Partiet är även för lantbrukarnas rätt att odla koka samt landomfördelningar för att gynna de sämst ställda lantbrukarna. 8 År 2005 gick Evo Morales och MAS segrande ur det nationella valet med drygt 50 % av rösterna. Bolivia, Latinamerikas fattigaste land upplever en stark ekonomisk tillväxt på 4,5 % (2006) sedan MAS makttillträde 8. För första gången på flera årtionden visar statens finanser ett överskott på motsvarande 6 % av BNP. Problemen är dock många, landet saknar i stort sett produktionsindustri, inkomstfördelningen är mycket ojämn; de rikaste 10 % av befolkningen tjänar 47,2 % av de totala lönerna i landet medan de fattigaste 10 % erhåller 0,3 %. 10 Kokabusken Denna kontroversiella växten är främst känd för dess roll i framställningen av kokain. Hos ursprungsbefolkningen har den ett stort praktiskt, historiskt och ekonomiskt värde. Växten och dess användningsområden är omstridda politiska frågor i regionen. 7 Ett av MAS stora mål är att utjämna olikheterna med 50 % till Ett av de första stegen har varit att öka den statliga pensionen från 128 kr i månaden till 170 kr i månaden. En stor del av pengarna kommer från nationaliseringen av landets naturgasanläggningar. Gaskriget Gaskriget är en konflikt där Bolivias östra samt sydliga delar strävar efter självbestämmande. Dessa delar av landet är de bördigaste och är rika på naturgas. Bolivia stora reserver av naturgas har under en lång tid varit en viktig politisk fråga. Konflikten startade 2005 när grupper av ursprungsbefolkningen krävde att gasen skulle nationaliseras. Protesterna var främst riktade mot de utländska ägarna. Detta ledde till motprotester från den i huvudsak vita befolkningen i de gasrika områdena. Demonstrationer övergick till upplopp och den dåvarande högerregeringen utlyste undantagstillstånd i de mest oroliga områdena. 11 Regeringen lugnade ner konflikten ge- 12

13 nom en folkomröstning om gasfrågan. Nationaliseringslinjen fick majoritet men konkret skedde inga förändringar. Ställningen i gasfrågan förändras vid MAS seger i valet Morales och MAS beslutade att naturgasanläggningarna skulle nationaliseras vilket skedde i linje med folkomröstningen. Nationaliseringsprocessen har skett i en långsammare takt än vad de mer radikala socialisterna förväntat sig. Detta ser de som ett svek från MAS. De har blockerat gasledningar till Argentina och Paraguay i protest mot MAS och Morales. Högeroppositionen vilken finner sitt stöd i de rika gasrika områdena har fört fram frågan om regionalt självbestämmande för att skydda sig från vad de ser som majoritetstyranni. 12 Detta har ytterligare infekterat relationerna med ursprungsbefolkningen. Kuba Uppgifter Fråga 1: Evo Morales är Bolivias första president tillhörande ursprungsbefolkningen. Diskutera vilka konsekvenser detta kan ha för hans presidentskap. Hur pass medveten tror ni att han är om detta starka symbolvärde? Kuba är kanske inte ett av de länder som kan sägas tillhöra den nya vänstervåg som sveper över Sydamerika, men förtjänar ändå att tas upp i sammanhanget då man haft vänsterstyre i nära 40 år. Kuba är sedan Fidel Castro tog makten 1959 en socialistisk enpartistat. Castro ledde en folkstödd revolution mot den USA-vänliga diktatorn Fulgencio Batista. Castro framstår som en av de mest omstridda politiska ledarna under de senaste 40 åren, särskilt relationerna gentemot USA har ända sedan Castro tog makten varit kyliga. Bland annat har USA ett handelsembargo mot Kuba sedan , vilket innebär att USA försöker förhindra att andra länder handlar med Kuba. Man handlade därför väldigt mycket med dåvarande Sovjetunionen. Det ekonomiska stödet från Sovjet försvann dock i och med dess upplösning

14 Målet med Castros revolution var från början inte primärt att skapa en socialistisk stat, utan mera att ersätta den rådande diktaturen och att återställa den demokratiska konstitutionen. Istället grep Castro alltså makten själv och utropade en socialistisk stat Han lovade att ge landet tillbaka till folket, samt att kämpa för de fattigas rättigheter. Castro hävdade också att hans ideologi främst var kubansk, och att: "There is not Communism or Marxism, but representative democracy and social justice in a well-planned economy". 2 Castro började förstatliga privatägda egendomar, vilket upprörde amerikanska intressen i området genomfördes det berömda försöket att störta Castro från amerikanskt håll, genom att rekrytera exil-kubaner som invaderade ön. Detta blev dock ett monumentalt misslyckande. 5 Relationerna med Sovjet blev istället allt viktigare, men Castro har ofta framfört att han inte varit någon marionett. Relationerna mellan Kuba och USA är idag fortsatt kyliga, Bushadministrationen har skärpt sin kubapolitik den senaste tiden. Som exempel kan nämnas att de exilkubaner som finns i USA idag Kuba Areal: km2 (Sverige km2) Befolkning: (Sverige ) BNP per capita: SEK (Sverige SEK) Arbetslöshet: 1,9 % (Sverige 5,6 %) får besöka sina släktingar på Kuba högs vart tredje år, tidigare fick man årligen genomföra dessa besök. 6 Kritik riktas ofta mot Kuba, bristande demokratiska fri- och rättigheterna brukar ofta vara på tapeten. Castros roll som diktator är också något som ofta belyses. Många hävdar också att han använder sin USA-fientliga retorik som orsak för att inte genomföra en demokratisering. 7 Men många kubaner ser också Castro (trots hans diktatur) Diktatur Vad är en diktatur? En diktatur är ett styrelseskick där all makt är koncentrerad till en speciell person eller grupp. 3 Fidel Castro anklagas ofta för att vara diktator, en stämpel som han har fått bära under pratiskt taget hela sitt presidentstyre. Castro har gradvis skaffat sig flera tunga poster. Han är kommunistpartiets förste sekreterare, ordförande i ministerråd och statsråd, samt att han är landets överbefälhavare. 4 Allt detta gör att han personligen besitter en oerhörd makt i landet. som en stark ledare, som alltid vågat stå upp emot USA. Kuba har en mycket välutvecklad fri sjukvård som ofta får mycket god kri- 14

15 tik, och spädbarnsdödligheten ligger på samma nivå som i västvärlden. Che Guevara Ernesto Rafael Guevara de la Serna, mer känd för eftervärlden som Che Guevara, var en argentinsk läkare och marxistisk revolutionär. Han blev världsberömd när han tillsammans med Fidel Castro störtade Batista-diktaturen på Kuba Hans okuvliga och självuppoffrande kamp har blivit idoliserat alltsedan dess, och för många symboliserar han uppror mot överheten, okuvlig kamp för frihet och antikolonial kamp. Samtidigt symboliserar han fanatism och hänsynslöshet, genom sin beredvillighet att göra vad som helst för att nå sina mål. Han deltog även som gerillaledare i Kongo och Bolivia, där han avrättades av CIA år Venezuela och Kuba har under de senaste åren etablerat starka relationer med varandra, vilket varit väldigt viktigt för Kubas svaga ekonomi. Venezuelas president Hugo Chavez och Castro har nu regelbundna möten med varandra. Venezuela, som är en stark oljenation, bidrar med olja (vilket motsvarar Kubas halva oljebehov) i utbyte mot främst olika hälso- och sjukvårdstjänster. Ögonoch hjärtoperationer på Kuba har blivit en tjänst som många venezolanska medborgare tagit del av, kubanska läkare har även börjat arbeta i Venezuela. Lärare, idrottsinstruktörer och säkerhetsvakter är några andra tjänster som Kuba tillhandahåller i utbyte mot oljan. Oljan från Venezuela uppgår idag till 25% av Kubas totala import, dessutom går 11,5% av den totala exporten till samma land. Detta är två stora siffror som tydligt belyser det stora beroende de två länderna har av varandra ekonomiskt. 9 Kuba har stött på kritik även från vänsterhåll i Europa. Lars Ohly har bl.a. sagt att Kuba inte är någon demokrati, utan en diktatur. 10 Landets kulturminister har dock en annan intressant syn på det hela: Många kritiker utgår från ett grundläggande fel, felet att betrakta det som håller på att byggas upp i detta land som någonting som tillhör den gamla socialismen som kollapsade, att vi representerar något gammalt som historien redan har överskridit, som dinosaurier eller överlevande från en kapsejsad Titanic. I det som vi kan kalla för den europeiska vänstern kan man skönja ett fenomen som har med en vilja att ta avstånd från den där socialismen, från 15

16 den där vänstern som byråkratiserades och som misslyckades samt med en tro på att Kuba representerar det förflutna. 11 Uppgifter Fråga 1: Tror ni att handelsblockaden mot Kuba ökar chansen för en demokratiseringsprocess? med en del andra sydamerikanska länder, varit självständigt relativt länge. Redan 1822 utropades självständighet ifrån kolonialmakten Portugal tog militären makten och styrde landet till Efter detta följde demokratiska val, där borgerliga partier med löften om att ordna upp den kaosartade ekonomin med hjälp av nyliberala metoder, fick stora framgångar. Ekonomin hade varit på nedgång under en längre period, detta berodde bl.a. på att man tillämpade importsubstitution (med början på 60-talet) för att skydda den brasilianska industrin från import, men detta ledde till att industrin istället blev fruktansvärt ineffektiv och slösaktig. En rad misslyckade åtgärdsprogram för att sanera ekonomin, samt att våldet och arbetslösheten nådde nya höjder, gjorde att befolkningens missnöjde ökade. En grogrund bildades för att den politiska makten skulle kunna komma att bytas ut. Brasilien Brasilien är ett land, som i jämförelsen Partido dos Trabalhadores (PT), var ett av de partier som hjälpte till att författa Brasiliens konstitution efter militärregimens förfall, man lade tonvikt på rättig- 16

17 heter för arbetarna. Man ville även genomföra en jordreform, men misslyckades med detta. 2 Landets nuvarande president Lula blev invald i parlamentet 1986 och kandiderade till president Men det var först 2002 som han slutligen blev vald till landets president, och blev den första presidenten i Brasilien att inte tillhöra den ekonomiska och politiska eliten i landet. Lula valdes inte på premisserna att han på något sätt skulle krossa kapitalismen, utan att han istället skulle förändra prioriteringarna i Brasilien. 4 Fattigdomen och knarkhandeln skulle bekämpas, även sådant som utbildning och bostäder skulle prioriteras hårdare än under det borgerliga styret. Missnöjet under det tidiga styret hade varit så stort att Lula kunde segra med stort stöd av medelklassen, samt även ett visst stöd av landets elit. Under Lulas styre har ekonomin fortsatt att stabiliseras. Det har gått så bra att man 2005 kunde upphöra att låna pengar ifrån IMF. 5 Då hade man den högsta tillväxten på 10 år, utlandsskulden minskade och inflationen var under kontroll. Han hade i och med detta också lyckats vinna näringslivets stöd hade man fortfarande en skuld att betala till Brasilien Areal: km2 (Sverige km2) Befolkning: (Sverige ) BNP per capita: SEK (Sverige SEK) Arbetslöshet: 9,6 % (Sverige 5,6 %) IMF, men valde att ta avstånd ifrån organisationen, för att komma ifrån u- landsstäm- peln. Lula har också under sitt styre lanserat program emot hungersnöden, samt höjt minimilönerna. Men det anses också att han fört sin politik mera in i mitten på den politiska högervänsterskalan. Lula framstår som en väldigt populär president världen Luiz Inácio Lula da Silva Lula började sin karriär som skoputsarpojke i en fattig del av landet. I 20-årsåldern började han aktivt delta i olika fackföreningsrörelser och fick flera viktiga poster inom dessa. Detta var under perioden av militärstyre i Brasilien, så dessa rörelser blev starkt motarbetade. På 70-talet var han med och arrangerade en rad strejker, vilket slutade med att han blev arresterad. Han släpptes efter att protester hade utbrutit, och 1980 kunde han bilda sitt parti Partido dos Trabalhadores (PT), vilket var ett arbetarparti. 3 över, men har trots det stött på en del kritik på hemmaplan. Bl.a. handlar kritiken om att presidenten inte genomfört 17

18 den utdelning av jord till de jordlösa som han utlovat. 7 Den utbredda korruptionen i landet är också något som fortfarande är ett stort problem. I valet 2006, där Lula återigen segrade, misstänks Lulas eget parti för att ha använt sig av tvivelaktiva metoder, bl.a. drabbades partiet av korruptionsanklagelser. 8 bland de allra fattigaste, som i och med Lulas reformer fått en markant bättre levnadsstandard. Vidare så attackeras Lula av vänstern för att många av de utlovade reformerna inte har genomförts, eller att de har genomförs väldigt långsamt. Dessutom har Brasilien nu betalat av hela sin skuld till IMF, detta trots att man inom PT motsatt sig detta tidigare. Detta har lett till kritik mot Lula inom PT, där presidenten till och med anklagats för att vara nyliberal. 9 Trots kritiken lyckades alltså Lula segra även i valet Även om vänstern var något splittrad lyckades man mobilisera för Lula i den andra valomgången. Den sittande presidenten har nu sitt starkaste stöd MST - Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra Brasiliens största sociala rörelse arbetar för att organisera många av Brasiliens jordlösa bönder. Rörelsens huvudmål är att snabbare driva igenom den jordreform som Lula och hans regering skrivit in i landets konstitution, men som gått väldigt långsamt. Bland annat ockuperar man jord som inte brukas och låter bönder och jordbrukare leva där och bruka jorden. 6 18

19 Uppgifter Ecuador Fråga 1: Lula var den första av den nya vänstervågens ledare som kom till makten. Kan man säga att det var Brasilien som vände den politiska utvecklingen i Sydamerika åt vänster? Även Ecuador följer den rådande trenden med vänsterledare, sedan 2006 heter presidenten Rafael Correa. Han utlovade vid sitt tillträde att en vänsterpolitik skulle föras, och att man skulle stödjas av Evo Morales (Bolivia) och Hugo Chavez (Venezuela). 1 Bland annat vill han satsa på utbildning och fri sjukvård, men nationalisering av privata företag kommer inte att bli aktuellt. I Correras retorik används bland annat paroller som socialism för 2000-talet. 2 Correra har starkt kritiserat det gamla parlamentet och stämplat det som korrumperat och inkompetent. Den politiska, ekonomiska och juridiska eliten har också kritiserats hårt av Correra, som hävdar att Vi måste bygga ett nytt land. Ett annat löfte han givit är att en ekonomisk revolution ska genomföras. Presidenten har bland annat riktat stark kritik mot landets frihandelsavtal med USA, samt velat minska de utländska oljebolagens inflytande i Ecuador. 3 I jämförelse med Venezuelas Hugo Chavez tonar Correra dock ned sin vänster- 19

20 profil en aning, t.ex. säger han sig vilja ha goda relationer till USA. Samtidigt har Correra fått stöd för att kunna omarbeta landets författning, och därmed kunna minska kongressens makt. Detta antas öka hans chanser att kunna sitta kvar en längre period. Oppositionen hyser en viss rädsla att Correra ska bli för mäktig, och börja likna Hugo Chavez i sitt styre. 4 Likt många andra länder i Sydamerika har presidenten ett starkt stöd bland ursprungsbefolkningen, som tidigare varit starkt förtryckt. nyliberala politiken varit ett hårt slag mot landet och att miljoner människor idag lever i fattigdom och många av dem i extrem fattigdom. 2 Nicaragua har, likt Brasilien, inlett en kampanj mot hungern under Ortegas styre. Man har t.ex. som mål att skänka familjer som lever i fattigdom en ko och en gris. Nicaragua är ett land som kämpar svårt med fattigdom och hunger, dessutom har man i landet en omfattande energikris. Sju timmar om dagen är landet utan el. 3 Nicaragua I Nicaragua regerar återigen Daniel Ortega, som varit president i landet tidigare och som har sina rötter i sandinistarörelsen. Han gick till val på löften om att bl.a. bekämpa kapitalismen, inleda förbindelser med Venezuela, samt att inleda kampanjer för bättre hälsovård. 1 Ortegas retorik är mera revolutionär än t.ex. Correras i Ecuador. Vid valsegern framträdde han med Hugo Chavez och Evo Morales, och talade om att den Chile I Chile har en koalition av socialister och kristdemokrater styrt landet sedan 1990, då Pinochetdiktaturen föll. Michelle Bachelet blev 2006 den första kvinnliga presidenten i landets historia. Social trygghet, utbildning och jämställdhet är värden som hon förknippas med och tänker arbeta för. 1 Bachelet kommer dock inte att genomföra några radikala förändringar, utan 20

THOMAS GUSTAFSSONS NYHETSBREV, NYÅR 2015/2016

THOMAS GUSTAFSSONS NYHETSBREV, NYÅR 2015/2016 THOMAS GUSTAFSSONS NYHETSBREV, NYÅR 2015/2016 Nytt politiskt landskap efter historiskt val Partido Popular störst men svårt bilda regering Valet tvingar spanska politiker lära sig kohandla Intervju om

Läs mer

Partier och intresseorganisationer

Partier och intresseorganisationer Frankrike Frankrikes nuvarande författning kallas för femte republiken och antogs vid en folkomröstning 28 december 1958 med 80 % majoritet. I och med femte republiken så stärktes presidentens makt avsevärt.

Läs mer

Kalla kriget. Karta över Europa. VEU: VästEuropeiska Unionen. Källa: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:cold_war_europe_military_map_sv.

Kalla kriget. Karta över Europa. VEU: VästEuropeiska Unionen. Källa: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:cold_war_europe_military_map_sv. Kalla kriget Kalla kriget var en konflikt mellan USA och Sovjetunionen som utspelade sig från år 1945 till år 1989. USA och Sovjetunionen var två supermakter som bildades efter det Andra världskriget då

Läs mer

FRANSKA REVOLUTIONEN. Varför blev det en revolution i Frankrike 1789? Vad hände under revolutionsåren? Vilka konsekvenser fick revolutionen?

FRANSKA REVOLUTIONEN. Varför blev det en revolution i Frankrike 1789? Vad hände under revolutionsåren? Vilka konsekvenser fick revolutionen? FRANSKA REVOLUTIONEN Varför blev det en revolution i Frankrike 1789? Vad hände under revolutionsåren? Vilka konsekvenser fick revolutionen? Situationen i Frankrike 1789 Frankrike hade krigat med Storbritannien

Läs mer

Franska revolutionen. Franska revolutionen. En sammanfattning. en sammanfattning

Franska revolutionen. Franska revolutionen. En sammanfattning. en sammanfattning Franska revolutionen Franska revolutionen En sammanfattning en sammanfattning Orsakerna till revolutionen 1. Frankrike var orättvist styrt Kungen, Ludvig XVI, hade all makt Den som var kung kunde kalla

Läs mer

THOMAS GUSTAFSSONS NYHETSBREV, JUNI 2014

THOMAS GUSTAFSSONS NYHETSBREV, JUNI 2014 THOMAS GUSTAFSSONS NYHETSBREV, JUNI 2014 En kung abdikerade, en ny kung har proklamerats Ömtålig vändning i den spanska ekonomin Är det läge att köpa semesterbostad i Spanien? Spanien vinnare som turistdestination

Läs mer

Efterkrigstiden FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT OCH FRAM TILL I DAG

Efterkrigstiden FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT OCH FRAM TILL I DAG Efterkrigstiden FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT OCH FRAM TILL I DAG Västeuropa De första åren efter andra världskriget var nödår i stora delar av Europa, med svält och bostadsbrist. Marshallplanens pengar

Läs mer

Kalla kriget 1945-1991

Kalla kriget 1945-1991 Kalla kriget 1945-1991 Sovjetunionen vs. USA Kampen om världsherraväldet Kalla kriget 1 Varför kallas det Kalla Kriget? Kallt krig för att det aldrig blev riktigt hett det blev inte direkt krig, väpnade

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

Bilder av 1920-talet. Hur var 1920-talet? Vad tänker vi på och associerar till? Kris och elände eller glädje och sedeslöshet?

Bilder av 1920-talet. Hur var 1920-talet? Vad tänker vi på och associerar till? Kris och elände eller glädje och sedeslöshet? Bilder av 1920-talet Hur var 1920-talet? Vad tänker vi på och associerar till? Kris och elände eller glädje och sedeslöshet? George Grosz Kapitalismens största kris: depressionen Börskrasch 29 oktober

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

kubakrisen.notebook September 21, 2009

kubakrisen.notebook September 21, 2009 KUBAKRISEN Det Kalla kriget förändrades under den senare delen av 1950 talet. Den värsta kommunisthysterin avtog i USA samtidigt som Khruschev lanserade idén om fredlig samexistens mellan väst och öst.

Läs mer

DEMOKRATI. - Folkstyre

DEMOKRATI. - Folkstyre DEMOKRATI - Folkstyre FRÅGOR KRING DEMOKRATI 1. Allas åsikter är lika mycket värda? 2. För att bli svensk medborgare och få rösta måste man klara av ett språktest? 3. Är det ett brott mot demokratin att

Läs mer

Basfrågor: En delad värld

Basfrågor: En delad värld Basfrågor: En delad värld supermakter stormakter ockupationszon järnridån västmakterna kapprustning maktblock permanent mandattid lydstater frihandelsområde förstatliga elit partisankrigare militärdiktatur

Läs mer

EFTERKRIGSTIDEN (Kalla kriget) 1945-1991

EFTERKRIGSTIDEN (Kalla kriget) 1945-1991 EFTERKRIGSTIDEN (Kalla kriget) 1945-1991 Efter 1945 Fred och välfärd Europa var en världsdel i spillror. Politikerna som styrde hade varit med om krisen på 1920- och 1930 talen, världskrig, nazism, kommunism

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug

Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2889 av Markus Wiechel (SD) Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Vad är det som händer i Venezuela?

Vad är det som händer i Venezuela? Vad är det som händer i Venezuela? Högern vann majoritet i Nationalförsamlingen i december 2015 efter omfattande sabotage av landets ekonomi. Deras viktigaste mål sedan dess har varit att störta president

Läs mer

Det kalla kriget. Freden i Europa förbereds

Det kalla kriget. Freden i Europa förbereds Det kalla kriget När Tyskland anföll Sovjet 1941 bildades en allians mellan USA, Storbritannien och Sovjet. På det stora hela fungerade detta bra. Det fanns dock en motsättning mellan de båda västmakterna

Läs mer

Centrum för Iran Analys

Centrum för Iran Analys Centrum för Iran Analys CENTIA http://www.setiz.se info@setiz.se POLITISK VISION En människa utan vision, är en död människa Förord CENTIA anser att beredning, beslutning och verkställning av detaljerade

Läs mer

Drömsamhället svenska som andraspråk

Drömsamhället svenska som andraspråk Av-nummer: 10024 tv2sas Ideologiernas historia (svenska som andraspråk) 2 Programmanus Smärre avvikelser från texten kan förekomma i programmet. Emil Nikkah: Idag tänkte vi berätta historien om några av

Läs mer

Rysslands problem före revolutionen.

Rysslands problem före revolutionen. Rysslands problem före revolutionen. - Feodalt system. Livegenskapen avskaffas 1861. - Ont om land. Ingen skiftesreform. - Växande befolkning. Drabbar främst bönderna. Bönderna utgjorde 80 % av befolkningen.

Läs mer

Paralyserad. Ändå visade sig den irakiska monarkin vara alltigenom rutten. Bara en liten handfull irakier lyfte IRAKS UPPROR 1958

Paralyserad. Ändå visade sig den irakiska monarkin vara alltigenom rutten. Bara en liten handfull irakier lyfte IRAKS UPPROR 1958 I år är det 50-års jubileum av en revolution i Irak som störtade landets brittisk-stödda kung. Anne Alexander skriver om en revolt som inspirerade arabvärlden. Sent på kvällen den 13 juli 1958, bröt 20:e

Läs mer

Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år Religionsfrihet * Rösträtt Yttrandefrihet

Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år Religionsfrihet * Rösträtt Yttrandefrihet Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla människor i hela världen har vissa rättigheter. Det står i FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år 1948. Det är staten i varje land som ska se till

Läs mer

Venezuela oljeland i en återvändsgränd. Inlägg vid NOG-seminarium 19 november 2014 Staffan Riben

Venezuela oljeland i en återvändsgränd. Inlägg vid NOG-seminarium 19 november 2014 Staffan Riben Venezuela oljeland i en återvändsgränd Inlägg vid NOG-seminarium 19 november 2014 Staffan Riben Bolívar befrielsekrigaren som blivit en glorifierad symbol Simón Bolívar El Libertador leder befrielsen från

Läs mer

Industri och imperier HT Instuderingsfrågor

Industri och imperier HT Instuderingsfrågor Industri och imperier HT 2016 Instuderingsfrågor Det allra bäst är egentligen om ni som studenter skapar era egna frågor och problem vid inläsningen av kurslitteraturen, men det är inte alltid så enkelt.

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de engelska och amerikanska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de engelska och amerikanska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de engelska och amerikanska revolutionerna. I den här essän kommer jag att undersöka och jämföra skillnader och likheter i orsakerna till den amerikanska

Läs mer

Drömsamhället svenska som andraspråk

Drömsamhället svenska som andraspråk Av-nummer: 10024 tv1sas Ideologiernas historia (svenska som andraspråk) 1 Programmanus Smärre avvikelser från texten kan förekomma i programmet. Emil Nikkah: I två program ska ni få en kortversion av de

Läs mer

Amerikanska revolutionen

Amerikanska revolutionen Amerikanska revolutionen 1776 1783 Amerikanska revolutionen Eller amerikanska frihetskriget - Storbritannien hade kolonialiserat USA på 1600- talet - Sammanlagt 13 kolonier på Östkusten - Britter som flytt

Läs mer

Första världskriget

Första världskriget Första världskriget 1914-1918 1. 2. 3. Varför blev det krig? 4. 5. 2 s.194 Orsaker till första världskriget: Imperialismen Industrialiseringen skapade behov av råvaror och nya marknader. Kapplöpning om

Läs mer

Mellankrigstiden 1919-1939. Fokus på USA, Sovjet och Tyskland!

Mellankrigstiden 1919-1939. Fokus på USA, Sovjet och Tyskland! Mellankrigstiden 1919-1939 Fokus på USA, Sovjet och Tyskland! Läget efter det första världskriget Versaillesfreden, som bestämdes av segrarmakterna, var hård mot Tyskland. De var tvungna att betala krigsskadestånd,

Läs mer

Vart går Kuba efter Fidel Castro?

Vart går Kuba efter Fidel Castro? 1 Ur tidningen Offensiv 14 juni 2007 Kristofer Lundberg Vart går Kuba efter Fidel Castro? Den kubanska revolutionen segrade över den hatade Batistadiktaturen den 1 januari 1959. Ledarna för revolutionen,

Läs mer

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Save the world Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Olika indelningar av världen Olika indelningar av världen Första, andra och tredje världen Olika indelningar av världen Första, andra

Läs mer

På hösten 2007 framkom det att Sverige gjort upp om. Thailands väg bort från demokratin

På hösten 2007 framkom det att Sverige gjort upp om. Thailands väg bort från demokratin Kommentarer Thailands väg bort från demokratin På hösten 2007 framkom det att Sverige gjort upp om att sälja tolv Jas-plan till Thailand. Nyheten möttes av massiv kritik, både här hemma och i Thailand.

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Upptäck Samhälle. Provlektion: Hur genomför man ett demokratiskt beslut?

Upptäck Samhälle. Provlektion: Hur genomför man ett demokratiskt beslut? Upptäck Samhälle Upptäck Samhälle är ett grundläromedel i samhällskunskap för årskurs 4-6 som utgår från de fem samhällsstrukturerna i Lgr 11. Författare är Göran Svanelid. Provlektion: Hur genomför man

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

Hemtenta Vad är egentligen demokrati?

Hemtenta Vad är egentligen demokrati? Hemtenta Vad är egentligen demokrati? Inledning Demokrati ett begrepp många av oss troligen tycker oss veta vad det är, vad det innebär och någonting många av oss skulle hävda att vi lever i. Ett styrelseskick

Läs mer

RYSSLAND OCH CENTRALASIEN

RYSSLAND OCH CENTRALASIEN RYSSLAND OCH CENTRALASIEN Sedan 2014 har krisen i Ukraina och Rysslands olagliga annektering av Krim lett till nya ramar för de bilaterala relationerna mellan EU och Ryssland. Under senare år har den oroande

Läs mer

Patrioten, Ledaren, Mannen

Patrioten, Ledaren, Mannen Patrioten, Ledaren, Mannen Sofie Ahlgren, SAMgymnasiet HT-07 Vi ska gå mot frihetens sol eller mot döden; och om vi dör, så kommer vår sak ändå att leva vidare. Andra kommer att följa oss. (Sandino, Augusto

Läs mer

BNP = konsumtion + investeringar + export - import

BNP = konsumtion + investeringar + export - import Sverige är i recession nu. BNP = konsumtion + investeringar + export - import Sverige började ha en ekonomisk kris från år 1960. Sverige hade 7 497 967 invånare 1960 och idag finns det 9 256 347. Stockholmlän

Läs mer

Idéprogram. för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010

Idéprogram. för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010 Idéprogram för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010 Inledning Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen är en religiöst och partipolitiskt oberoende organisation som arbetar

Läs mer

Intervju med Marwan Othman, ledare för det kurdiska partiet Yekiti i Syrien (hösten 2004)

Intervju med Marwan Othman, ledare för det kurdiska partiet Yekiti i Syrien (hösten 2004) 1 Intervju med Marwan Othman, ledare för det kurdiska partiet Yekiti i Syrien (hösten 2004) [Marwan Othman betraktar sig som trotskist och är en av Yekitis ledare. Yekiti är det näst mest inflytelserika

Läs mer

Nu kräver vi. 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET

Nu kräver vi. 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET Nu kräver vi förändring 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET Svenska kollektivavtal ska gälla på alla arbetsplatser i Sverige. Jorge Nunez, metallarbetare, Ludvika När politikerna

Läs mer

Rika och fattiga länder

Rika och fattiga länder Att dela in världen - I-länder Länder som industrialiserats U-länder Länder där utvecklingen gått långsammare - Stor skillnad mellan I-länder storskillnad mellan I-länder och U-länder - BNI Bruttonationalinkomst

Läs mer

diasporan sionism förintelsen

diasporan sionism förintelsen Israel - Palestina diasporan sionism förintelsen FN:s delningsförslag Judisk befolkningsutveckling 3000000 2250000 1500000 Judar Araber 750000 0 1922 1931 1946 1950 1966 Israel 1948-1967 USA:s intressen

Läs mer

THOMAS GUSTAFSSONS NYHETSBREV, OKTOBER 2015

THOMAS GUSTAFSSONS NYHETSBREV, OKTOBER 2015 THOMAS GUSTAFSSONS NYHETSBREV, OKTOBER 2015 Vägen mot Kataloniens separation inledd Parlamentsval inleder julfirandet i Spanien Nu ska atombombsdramat äntligen få ett slut Franco skapar konflikt 40 år

Läs mer

Brasilien. Fattigdomen skall bekämpas! Danmark

Brasilien. Fattigdomen skall bekämpas! Danmark Brasilien Idag lever 1.4 miljarder människor i fattigdom, och 925 miljoner är undernärda. Med djup beklagan anser Brasilien att något borde göras för att rädda den svältande befolkningen världen över.

Läs mer

Världskrigens tid

Världskrigens tid Världskrigens tid 1914-1945 Krig är blott en fortsättning på politiken med andra medel. Carl von Clausewitz Tysk general 1780-1831 1:a världskriget Krig mellan åren 1914 och 1918. Kriget stod mellan två

Läs mer

Liten tillfällig bildkrönika över stort liv

Liten tillfällig bildkrönika över stort liv Liten tillfällig bildkrönika över stort liv Eva Björklund 1956 i Mexiko, Che har just gått med i Fidels trupp, inkvarterade i ett billigt hotellt. Fidel i Sierra Maestra med Camilo Cienfuegos och en bok.

Läs mer

FRANSKA REVOLUTIONEN 14 JULI Frihet, jämlikhet, broderskap

FRANSKA REVOLUTIONEN 14 JULI Frihet, jämlikhet, broderskap FRANSKA REVOLUTIONEN 14 JULI 1789 Frihet, jämlikhet, broderskap Vad är historia? Vad är historia? Frågan är svår att definiera då svaren är många. Det som man säkert kan säga är att historia handlar om

Läs mer

tidskrift för politisk filosofi nr 3 2014 årgång 18

tidskrift för politisk filosofi nr 3 2014 årgång 18 tidskrift för politisk filosofi nr 3 2014 årgång 18 Bokförlaget thales varför enfrågepartier ställer till det Torbjörn Tännsjö redan på 1700-talet visade den franske tänkaren Condorcet att så snart man

Läs mer

Åtta halvtimmesprogram som tar upp historiska händelser från andra världskrigets slut fram till 1999.

Åtta halvtimmesprogram som tar upp historiska händelser från andra världskrigets slut fram till 1999. Om serien AV-nummer 31561tv 1 8 Åtta halvtimmesprogram som tar upp historiska händelser från andra världskrigets slut fram till 1999. Ramp om historia vill väcka historieintresset hos unga tittare med

Läs mer

Lektion 5 Livsåskådningar. Requiem for the american dream.

Lektion 5 Livsåskådningar. Requiem for the american dream. Lektion 5 Livsåskådningar Requiem for the american dream. Uppgifter till filmen: Skriv ner tre frågor var som ni vill ställa utifrån filmen. Skriv ner tre saker ni reagerade på i filmen. Vad har vi sett

Läs mer

Ideologi. = En samling tankar och idéer om hur ett samhälle ska styras. " Utifrån dessa ideologier, bildades senare partier!

Ideologi. = En samling tankar och idéer om hur ett samhälle ska styras.  Utifrån dessa ideologier, bildades senare partier! Liberalism Ideologi = En samling tankar och idéer om hur ett samhälle ska styras. Utifrån dessa ideologier, bildades senare partier! 1. Mellan 1750 och 1850 kom Konservatism Socialism 2. Under 1930-talet

Läs mer

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda Lite om andra världskriget Fascismen Förhärligar staten Fursten, ledaren, eliten, handlingskraften Känslans kraft gentemot förnuftet Ojämlikhet Kollektivet gentemot individen Arbetarklass mot aristokrati

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Revolution. Giljotin. Monarki. Republik. Yttrandefrihet. Liberalism. Konservatism. Skräckvälde. Privilegier. Napoleon. Det tredje ståndet

Revolution. Giljotin. Monarki. Republik. Yttrandefrihet. Liberalism. Konservatism. Skräckvälde. Privilegier. Napoleon. Det tredje ståndet Revolution Giljotin Monarki Republik Liberalism Yttrandefrihet Konservatism Skräckvälde Napoleon Privilegier Det tredje ståndet Ståndssamhälle Nationalförsamlingen Klassamhälle Envälde Självständighet

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Frihet i Iran genom svensk export?

Frihet i Iran genom svensk export? Av Emilie Eriksson Frihet i Iran genom svensk export? För att Iran skall kunna nå frihet behöver många omständigheter förändras. Yttrandefriheten måste stärkas och ledarna väljas på demokratisk grund.

Läs mer

Revolution. Giljotin. Monarki. Republik. Yttrandefrihet. Liberalism. Konservatism. Skräckvälde. Privilegier. Napoleon. Det tredje ståndet

Revolution. Giljotin. Monarki. Republik. Yttrandefrihet. Liberalism. Konservatism. Skräckvälde. Privilegier. Napoleon. Det tredje ståndet Revolution Giljotin Monarki Republik Liberalism Yttrandefrihet Konservatism Skräckvälde Napoleon Privilegier Det tredje ståndet Ståndssamhälle Nationalförsamlingen Klassamhälle Envälde Självständighet

Läs mer

Hemtentamen politisk teori II.

Hemtentamen politisk teori II. Hemtentamen politisk teori II. Inledning: Att kunna formulera en fråga som är politisk-filosofiskt var inte det lättaste för mig, eftersom det inom vilken gräns kan man skapa en sådan fråga. Något som

Läs mer

Förberedelsematerial för eleverna

Förberedelsematerial för eleverna Demokrativerkstaden i klassrummet Ett rollspel från förslag till lag 1 Förberedelsematerial för eleverna Riksdagskrysset Är du redo att bli ledamot i Demokrativerkstaden? Gör krysset nedan och se om du

Läs mer

Första världskriget 1914-1918

Första världskriget 1914-1918 Första världskriget 1914-1918 1. 2. 3. Varför blev det krig? 4. 5. 2 Orsaker till första världskriget: Imperialismen Industrialiseringen skapade behov av råvaror och nya marknader. Kapplöpning om kolonierna.

Läs mer

Östgruppen vill veta vad X-partiet har för inställning till utvecklingen i Ryssland och till det svenska demokratistödet till Ryssland:

Östgruppen vill veta vad X-partiet har för inställning till utvecklingen i Ryssland och till det svenska demokratistödet till Ryssland: Augusti-september 2014 Enkät om Sveriges demokratistöd till Ryssland Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter har under lång tid bevakat och granskat det svenska demokratistödet till Ryssland,

Läs mer

Jag har lovat att hålla mig kort, så jag ska i alla fall försöka.

Jag har lovat att hålla mig kort, så jag ska i alla fall försöka. Tal, Livs kongress 2013-06-04 12 min Tack! Jag har lovat att hålla mig kort, så jag ska i alla fall försöka. Jag vill gratulera till en lyckad kongress. Ett uttalande från er som har spridits på nätet

Läs mer

Ansvar för hela Sverige Idéprogram 2011

Ansvar för hela Sverige Idéprogram 2011 Ansvar för hela Sverige Idéprogram 2011 Kortversion Idéprogrammet i sin helhet finns under fliken REFERENSBIBLIOTEK. Nytt idéprogram 2011 Nytt idéprogram - diskuterat och antaget av partistämman, Örebro,

Läs mer

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Björn Horgby 1 Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Under 1930-talet formulerades den välfärdsberättelse som under den tidiga efterkrigstiden strukturerade den tidiga

Läs mer

9101/16 /ss 1 DG C 1

9101/16 /ss 1 DG C 1 Europeiska unionens råd Bryssel den 23 maj 2016 (OR. fr) 9101/16 COAFR 136 CFSP/PESC 402 RELEX 410 COHOM 52 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 23 maj 2016 till: Delegationerna Föreg.

Läs mer

Först några inledande frågor

Först några inledande frågor ISSP 2006 Siffrorna anger svarsfördelning i %. Först några inledande frågor Fråga 1 Anser Du att människor bör följa lagen utan undantag, eller finns det vissa tillfällen då människor bör följa sitt samvete

Läs mer

Aktivitetstips. Drömlandet

Aktivitetstips. Drömlandet Aktivitetstips Drömlandet Drömlandet är ett rollspel. Deltagarna får en uppgift men förutsättningarna förändrar sig efter vägen och övningen blir en annan. Övningen inleder med att ta upp svårigheten med

Läs mer

Demokrati och politik i Sverige Pedagogisk planering i samhällskunskap och historia åk 8 ht 2012

Demokrati och politik i Sverige Pedagogisk planering i samhällskunskap och historia åk 8 ht 2012 Demokrati och politik i Sverige Pedagogisk planering i samhällskunskap och historia åk 8 ht 2012 Kunskap om partier och hur riksdag och regering fungerar är exempel på saker du får lära dig om i det här

Läs mer

Motion till riksdagen 1989/90: U614. Stopp för statsbesök av diktatorer. av Hans Lindblad (fp)

Motion till riksdagen 1989/90: U614. Stopp för statsbesök av diktatorer. av Hans Lindblad (fp) Motion till riksdagen 1989/90: U614 av Hans Lindblad (fp) Stopp för statsbesök av diktatorer De senaste månaderna har givit den lyckligaste tid Europa upplevt. Diktatur efter diktatur faller till följd

Läs mer

Från Columbus till Moncada

Från Columbus till Moncada Kapitel 2 Från Columbus till Moncada Erövrarna kom över haven Kuba blir spansk koloni När Columbus landsteg på Kuba 1492 trodde han att han kommit till Indien, och kallade därför öns urinvånare för indianer.

Läs mer

Inkomstfördelning: En konfliktfråga.

Inkomstfördelning: En konfliktfråga. Martine Barikore Polkand 3 Politisk Teori Grupp B Hemtenta Inkomstfördelning: En konfliktfråga. Inledning Idag är inkomstfördelningen en fråga som diskuteras ganska mycket på den politiska arenan. Vad

Läs mer

Franska revolutionen. en sammanfattning

Franska revolutionen. en sammanfattning Franska revolutionen en sammanfattning Orsakerna till revolutionen 1. Frankrike var orättvist styrt. Kungen (Ludvig XVI) hade all makt. Han kunde kalla in ståndsriksdagen, men hade inte gjort det på 175

Läs mer

Portugal. JS, Juventude Socialista, Socialistiska ungdommen (JS) är Partido Socialistas ungdomsorganisation.

Portugal. JS, Juventude Socialista, Socialistiska ungdommen (JS) är Partido Socialistas ungdomsorganisation. Portugal Partido Socialista, PS, (svenska: Socialistpartiet) är ett socialdemokratiskt politiskt parti i Portugal. Partiet bildades den 19 april 1973 i den tyska staden Bad Münstereifel av medlemmar ur

Läs mer

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90%

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Krisen i Syrien Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Sunni 74%, övrig islam 16%, Kristna 10%

Läs mer

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest?

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest? Är Sverige till Salu?? Ja idag är Sverige till salu! Vill vi ha det så? Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som

Läs mer

Ta ställning för sekulärt samhälle och mänskliga rättigheter!

Ta ställning för sekulärt samhälle och mänskliga rättigheter! EU-VAL 2014 Ta ställning för sekulärt samhälle och mänskliga rättigheter! EHF-manifest November 2013 E uropavalet i maj 2014 blir avgörande för humanister i Europa. De progressiva värden vi värnar står

Läs mer

Ideologi. = En samling tankar och idéer om hur ett samhälle ska styras. " Utifrån dessa ideologier, bildades. 1. Mellan 1750 och 1850 kom

Ideologi. = En samling tankar och idéer om hur ett samhälle ska styras.  Utifrån dessa ideologier, bildades. 1. Mellan 1750 och 1850 kom Ideologi = En samling tankar och idéer om hur ett samhälle ska styras. Utifrån dessa ideologier, bildades 1. Mellan 1750 och 1850 kom Liberalism Konservatism Socialism 2. Under 1930-talet kom 3. Under

Läs mer

NU ÄR DET NOG MED EXTREMA ÅSIKTER. DOM FÖRDÄRVAR VÅRT LAND!

NU ÄR DET NOG MED EXTREMA ÅSIKTER. DOM FÖRDÄRVAR VÅRT LAND! Lördag 19/3-2016 Jennifer Black Vi är alla samlade här idag av en och samma anledning, att vi på ett eller annat sätt känner ett enormt missnöje över någonting. Det är ingen skillnad på någon utav oss.

Läs mer

Konflikten i Mali

Konflikten i Mali 4 2013-12-30 Konflikten i Mali 2112-13 Konflikten i Mali -2013 Frankrikes intervenering Kortfattad presentation (lathund) Tidig historia Del av tre Västafrikanska riken kontrollerade transsahariska handeln

Läs mer

Jag vill säga något!

Jag vill säga något! Jag vill säga något! Prov på grundkursen i demokrati den 17/11! Varför prov på grundkursen? Syftet med provet är att du ska ta dig till att träna in alla de ord och begrepp som är viktiga att kunna för

Läs mer

Vår rödgröna biståndspolitik

Vår rödgröna biståndspolitik 2010-08-20 Stockholm Vår rödgröna biståndspolitik En rättvis värld är möjlig 2 (8) Solidaritetspolitik Det finns stora orättvisor och svåra utmaningar som världen måste ta sig an för att kunna utrota fattigdomen,

Läs mer

1. En oreglerad marknad involverar frihet. 2. Frihet är ett fundamentalt värde. 3. Därav att en fri marknad är moraliskt nödvändigt 1

1. En oreglerad marknad involverar frihet. 2. Frihet är ett fundamentalt värde. 3. Därav att en fri marknad är moraliskt nödvändigt 1 Linköpings Universitet Gabriella Degerfält Hygrell Politisk Teori 2 930427-7982 733G36 Frihet är ett stort och komplext begrepp. Vad är frihet? Hur förenligt är libertarianismens frihetsdefinition med

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Nationalekonomi på högskolan består av: Mikroekonomi producenter och konsumenter Makroekonomi hela landet Internationell ekonomi handel mellan länder Varför

Läs mer

FN, De mänskliga rättigheterna och konflikten i Korea

FN, De mänskliga rättigheterna och konflikten i Korea FN, De mänskliga rättigheterna och konflikten i Korea FN FN förkortningen till Förenta Nationerna År 1918 efter fyra års krig det rådde vapenstillstånd i Europa, efter att kriget hade skördad miljöns tals

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Så styrs Sverige. 8 a och c

Så styrs Sverige. 8 a och c Så styrs Sverige 8 a och c Demokrati - Diktatur Demokrati Allmän och lika rösträtt Maktdelning Fria val Parlamentarism Offentlighetsprincip Åsikts-, yttrande- och religionsfrihet Tryckfrihet Rätt att resa

Läs mer

Anarkismen lever: Rojava.

Anarkismen lever: Rojava. Anarkismen lever: Rojava. Bravetheworld 2015/06702 Innehåll Anarkismen lever: Rojava. 3 2 Anarkismen lever: Rojava. 3 Det finns en plats där kön, religion och etnicitet inte splittrar. En plats där alla

Läs mer

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron Ett naturligt steg för Sverige 2002 Dags för euron Produktion: Herlin Widerberg Tryck: Tryckmedia Stockholm Tolv länder i Europa har infört den gemensamma valutan euro. 300 miljoner människor har därmed

Läs mer

SVERIGES UNGDOMSRÅDS IDÉPROGRAM

SVERIGES UNGDOMSRÅDS IDÉPROGRAM SVERIGES UNGDOMSRÅDS IDÉPROGRAM INTRODUKTION Detta är s idéprogram som antogs av Kongressen 2011, tillägg om åldersmaktsordningen antogs på Kongressen 2014. Här förklarar vi hur vi ser på ungdomsråd, på

Läs mer

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 Varför är vissa länder rika och andra fattiga? Hur är det att leva i ett fattigt land? Hur ska fattiga länder kunna bli rika? Hur kommer jorden att se ut i

Läs mer

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008 En granskning av socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson Urban Ahlins anföranden, skriftliga frågor, interpellationer, pressmeddelanden och debattartiklar under perioden oktober 2006 23 juni 2008.

Läs mer

DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN

DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN Dags för ett feministiskt systemskifte i välfärden Det drar en feministisk våg över Sverige. Den feministiska rörelsen är starkare än på mycket länge

Läs mer

Internationell politik 1 Föreläsning 10. Globalisering. Jörgen Ödalen

Internationell politik 1 Föreläsning 10. Globalisering. Jörgen Ödalen Internationell politik 1 Föreläsning 10. Globalisering Jörgen Ödalen jorgen.odalen@liu.se Vad är globalisering? Tre olika perspektiv: Hyperglobalister: Globalisering är ett verkligt och nytt fenomen. sprider

Läs mer