Leanledarskap. ett behovsstyrt ledarskap. Referat av Gudrun Hjorth Fotograf: Gudrun Hjorth

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Leanledarskap. ett behovsstyrt ledarskap. Referat av Gudrun Hjorth Fotograf: Gudrun Hjorth"

Transkript

1 Leanledarskap ett behovsstyrt ledarskap Referat av Gudrun Hjorth Fotograf: Gudrun Hjorth Ropen på mer resurser till vården har mattats av. Istället rullar ett nytt förändringståg som alla chefer bör kliva på, menar Göran Modin, tidigare chefsläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Medarbetarna måste engageras i förändringarna och vi måste överge en rad gamla tankesätt. Då kan häpnadsväckande förbättringar nås utan ökade resurser, hävdade han på studiedagarna. Det är oerhört kul att jobba i sjukvården. Här händer väldigt mycket just nu. Vi är på väg bort från den inte så konstruktiva diskussionen om att mer resurser ska lösa alla problem. Istället pratar vi om höjd kvalitet, patienten som utgångspunkt och flödestänkande. Rubriken på mitt föredrag är lite luddig. Jag borde ha kallat det coachande ledarskap. För det handlar om att få medarbetarna att göra jobbet. De ska komma med de nya lösningarna. Men jag tror att vi måste ha tålamod när det gäller att vänta in att de kliver på det nya förändringståget. Förändringsviljan är betydligt större idag än för några år sedan. Då får vi ha respekt för att vissa medarbetare tar lite tid på sig. Däremot måste vi tidigt få cheferna att förstå vad förändringsarbetet handlar om. Om de inte vill eller kan kliva på tåget är det troligen bäst att de hittar andra arbetsuppgifter, annars får det stora konsekvenser för verksamheten. På Scania bytte man ut en tredjedel av cheferna under de första åren med leanarbete. Som verksamhetschef på ortopeden på Södersjukhuset bytte jag själv ut flera när vi införde lean. Militär bakgrund Jag brukar inte vilja ta upp att jag har militär bakgrund, eftersom många har förutfattade meningar om det. Men under tio år var jag chef på en jägarpluton. Inom försvaret har man tydligt fokus på ledarskap. Det är nära kopplat till att en ledare ska vara ett föredöme, något som vi inte pratar lika mycket om i sjukvården. I försvaret är det ordning och struktur. Många tror att det bara handlar om att peka med hela handen, men det man pratar om idag är ett situationsanpassat ledarskap. I en del situationer gäller hela handen, i andra delaktighet. Man visar de värnpliktiga oerhört stort förtroende. I vissa övningar går de med skarpladdade vapen dygnet runt. Sverige är unikt när det gäller att ge ansvar till medarbetare och underställda. Det finns en stolthet över att tillhöra sitt förband, som jag saknar i sjukvården. Ett sätt att skapa stolthet är att se till att få positiv medial uppmärksamhet kring sitt förändringsarbete. Att ta emot studiebesök är ett annat sätt. Till stoltheten hör en strävan efter att va 10 Chefer & Ledare

2 Före detta plutonchefen Göran Modin har framgångsrikt arbetat med lean som chef för ortopeden på Södersjukshuset i Stockholm och som chefsläkare på Akademiska i Uppsala. Chefer & Ledare 11

3 ra bäst. När jag tillträdde som verksamhetschef på ortopeden 2003 formulerade jag visionen att vi skulle vara Sveriges bästa ortopedklinik för patienterna och medarbetarna. Då kom kommentaren: Varför ska vi vara bäst. Det är väl ingen tävling? Nej, men om vi frågar patienterna, tror ni att de vill att vi ska vara halvbra? Tvåa? Det är klart de vill att vi är bäst och då måste vi ha den ambitionen. Blev tårögd Jag hade nytta av min bakgrund när jag 2003 blev verksamhetschef på ortopeden. Egentligen var det sanslöst att jag som första chefsjobb blev chef över en klinik med 300 medarbetare och en omsättning på drygt 300 miljoner om året. Men det gick hyfsat bra. I januari 2008 började vi arbeta med lean. Det var fantastiskt att uppleva kraften som blev synlig hos medarbetarna och hur den var kopplad till att göra saker utifrån patienternas bästa. Jag var flera gånger bokstavligen tårögd över engagemanget. Det var inte lätt att lämna det jobbet när jag 2010 erbjöds att börja som chefsläkare på Akademiska sjukhuset. Här hade man redan bestämt sig för att ta till sig lean tänkandet. Till skillnad från på Sös ville man införa lean på hela sjukhuset. Nu har jag fått chansen att gå vidare till det privata företaget Sirona health solutions. Lösningar uppifrån motarbetas Man talar mycket om resursslöseri idag. För mig är det inte resursslöseri att en bemannad operationssal ibland står utan verksamhet. Resursslöseri är att inte involvera medarbetarna i förändringsarbetet och ta tillvara all kunskap och alla idéer. Jag ska belysa det med två exempel. Nyligen var jag med om hur tre höga chefer hittade på en lösning på problemet med att en avdelning opererade onödigt mycket nattetid. Lösningen var att ta bort ett operationslag på natten och utöka på dagen. Idén var säkert bra, men genomförandet har gått trögt. Jag tror oviljan beror på att idén levererades från högsta ledningen. Energin ägnas då gärna åt att hitta svagheter i lösningen. För ett drygt år sedan var jag med och gjorde på ett annat sätt. Ett landsting som köper vård av Akademiska sjukhuset meddelade att av de senaste 23 patienterna som de hade skickat till vår thoraxkirurg hade 16 blivit infekterade. Vi insåg att vi hade ett stort problem. Det blev ett krismöte där tillförordnad verksamhetschef, hygienläkare, smittskyddsläkare och jag som chefsläkare var eniga om att det inte var etiskt försvarbart att bedriva verksamhet med så hög infektionsfrekvens. Så vi drog i snöret. Under en vecka ställdes all planerad kirurgi in. Det var en drastisk åtgärd, men den frigjorde mycket tid. All den tiden fick personalen ägna åt att ta fram lösningar. Även kirurgerna vaknade till. Alla personal kategorier gjorde ett fantastiskt jobb. Och de presenterade en diger åtgärdslista. Sedan dess följs infektionsfrekvensen noga upp och idag ligger vi bäst till i Skandinavien. Vi är så speciella Kan vi lära oss av andra branscher? Javisst. Inom sjukvården har vi varit alldeles för inåtvända och försvarat oss med att vår verksamhet är så komplex. Men det här är på väg att ändras. Jag har i två år ingått i en nätverksgrupp av chefer från olika branscher. Intressant är att vi alla har hört kommentaren: Den där metoden funkar inte hos oss. Vi är så speciella. På Scania berättade de att när de för 20 år sedan skulle ta till sig leantänket sa många, både chefer och medarbetare: Det där funkar säkert bra på Toyota, som gör personbilar, men inte här. Vi tillverkar ju lastbilar. Känslan av att vara speciell är bra om den är kopplad till stolthet, men inte om 12 Chefer & Ledare

4 den är kopplad till ett motstånd att ta till sig saker som andra kan. Inspireras av andra Jag åkte på studieresa till Japan för tre år sedan. Det var fascinerande. Men jag tror att även om jag hade obegränsat med respengar skulle jag välja att åka till Södertälje och titta på Astra eller Scania. De är fruktansvärt duktiga och det är lättare att ta till sig idéer när kulturen är svensk. På Astra har de dagliga styrningsmöten varje morgon i tio minuter, där de följer upp verksamheten från alla arbetsstationer. Fattas det folk på ett ställe kan personal lånas ut från ett annat. Sedan lyfter de informationen till nästa nivå och har ett lika kort avstämningsmöte där och sedan på högsta nivån. På tio minuter får fabrikschefen järnkoll på vad som flyter och inte flyter i verksamheten. Numera har man sådana möten inom både neurodivisionen och plastikkirurgen på Akademiska sjukhuset. De som har beslutsmandat på olika nivåer träffas helt kort. Tack vare mötena har förståelsen ökat och man kan till och med rycka in på varandras avdelningar, vilket aldrig hände förut. I augusti rekryterades förresten en av Astras fabrikschefer, Anna Rasmusson, till Karolinska universitetssjukhuset för att arbeta med verksamhetsutveckling. En kanonrekrytering. Leanarbete i Seattle Läs gärna boken Transforming health care av Charles Kenney. Den handlar om sjukhuset Virginia Mason medical center i Seattle, där man har tillämpat leanfilosofin i tio år. Sjukhuschefen tog med hela ledningsgruppen till Japan i två veckor där de tränades i problemlösningsmetoder. När de kom hem var alla övertygade om att lean måste appliceras på sjukhuset. Boken beskriver konkret och enkelt hur de gjorde. Sjukhuset är inte vinstdrivande, men vinsten har ökat kraftigt. Det visar att satsningar med patientens bästa för ögonen även ger fina siffror på sista raden. Sjukhusledningen i Seattle började med att bjuda in hela läkargruppen till en ordentlig dialog, som slutade med att läkarna och sjukhusledningen skrev kontrakt om sina skyldigheter mot varandra. Jag tror att det var en nyckel till att de lyckades. Läkarna är extra svåra att få med i förändringsarbeten. De är så inriktade på det enskilda patientmötet att de har svårt att fokusera på hela systemet. Vi är nog många som anser att vi framöver måste börja jobba på nya sätt i sjukvården. Men jag skulle önska att utgångspunkten för vår vilja inte i första hand är ekonomin. Jag vill ha siffran 3000 som utgångspunkt. Så många patienter dör varje år i onödan i sina kontakter med sjukvården. Kvaliteten borde vara utgångspunkten. Som bieffekt får vi en bättre ekonomi. Vad är lean? Vad är då lean? Vissa säger att det bara är sunt bondförnuft, men jag menar att det finns flera delar i lean som varken är intuitiva eller stämmer med hur vi har tänkt tidigare. Till exempel har man upptäckt att enstegsflöde, alltså att utföra uppgifterna när de uppkommer är mer effektivt i slutänden än så kallade batcher, som vi tidigare ägnat oss mycket åt, alltså att samla saker på hög för att göras vid ett tillfälle. Resursoptimering har vi också strävat efter. Men när var och en ser till att utnyttja sina egna resurser maximalt påverkar det ofta flödet negativt. Lean förespråkar istället flödesoptimering, liksom standardisering, att alla gör på det bästa sättet, istället för flexibilitet, där var och en gör på sitt sätt. Enstegsflöde på onkologen Den traditionella gången när man söker för en misstänkt knöl på vårdcentralen är Chefer & Ledare 13

5 att distriktsläkaren skickar en remiss till onkologen, dit man kallas på ett nybesök, varpå läkaren där konstaterar samma sak. Det blir utredning med finnålspunktion, röntgen och MR och slutligen ett återbesök för att lägga upp en plan. På tumörmottagningen på Karolinska sjukhuset införde man redan för 20 år sedan ett annat arbetssätt. När distriktsläkaren kontaktar mottagningen angående en misstänkt tumör ger de alltid svaret: Patienten är välkommen på fredag. Patienten kommer dit, får träffa alla inblandade samma dag och är färdigutredd inom max en vecka, vilket är enormt mycket bättre, inte minst om det är en malign tumör. Genom detta slipper vi allt brus mellan tillfällena, i form av ombokningar och förfrågningar om remisser och provsvar. Det handlar inte om att ta bort värdeskapande tid, utan om att koppla aktiviteterna till varandra. Då skapar man utrymme på ett annat sätt. Förändringsmognad Innan vi hade tagit till oss leantänket på ortopeden genomförde vi på en avdelning ett pilotprojekt med patientnära vård. En person sattes att ta alla telefonsamtal och sköta administrativt arbete så att sjuksköterska och undersköterska i vårdpar kunde vara mer hos patienterna. Resultatet blev att patienterna ringde på personal mindre än hälften så ofta som tidigare för personalen var ju redan hos dem. De andra avdelningarna informerades om resultatet. En låg bara åtta meter bort, men personalen ville inte komma över och titta. De hade en annan typ av patienter. Jag avvaktade och trodde de skulle ändra sig. Men till slut gav jag upp och gav direktivet åt alla att införa detta. Det blev lite gnissel, men ganska snabbt insåg alla att detta var bra. Vad jag vill säga är att organisationen i det skedet var omogen när det gällde förändringsarbete. Därför behövde jag peka med hela handen. Attityden förändrades när vi tog till oss leanfilosofin. När en avdelning kom på idén att ställa alla möbler på bara en sida av korridoren, tog en annan efter. Här ställde man dock skåpen på andra sidan, för att inte blockera räckena i korridoren. Den första avdelningen insåg då att de kunde förbättra sin förändring. Så kom någon på att sätta spottar i taket, så att nattpersonalen bara behövde tända över läkemedelsvagnarna och inte i hela korridoren, vilket de andra tog efter. Det blev en helt annan öppenhet kring att ta emot förändringar. I det läget hade det varit helt fel att som chef gå in och ge order. Det kan vara svårt att känna av hur mycket tålamod man ska ha i olika skeden, men att införa standardiseringar blev mycket lättare med tiden. Arbeta med feedback Till det förtroende som medarbetarna får att ta fram överenskommelser eller standardiseringar är kopplat ett ansvar att se till att det blir så som man har bestämt. Har man infört ett rökförbud kan man inte säga att det är någon annans uppgift att säga åt dem som bryter mot det. Den här tröskeln tar man sig lättare över om alla vet hur man tar emot och ger feedback. Det lärde vi ut till alla på ortopeden och byggde in i vardagen. Till exempel avslutade vårdparen varje pass med att ge varandra feedback kring hur det hade gått. Med feedbackredskapet undviks många onödiga konflikter. Fler platser inte enda lösningen Idag talas det mycket om beläggningsfrekvens. Många avdelningar är överbelagda och det ropas på fler vårdplatser. Men jag är inte nöjd med den diskussionen. Jag anser att vi istället ska inrikta oss på begreppet vårddygn. Beläggningsfrek 14 Chefer & Ledare

6 Enstegsflöde. Processen vid en misstänkt tumör har traditionellt bestått av fristående besök med brus emellan. Effektivare är att samla alla insatser vid ett besök. Flödesoptimering. Strävan efter att optimera varje enhet ger köer. Optimera istället flödet, och spara lite luft i varje enhet. vensen är ju antalet vårddygn dividerat med antalet vårdplatser. Vårddygn i sin tur är medelvårdtiden multiplicerat med antalet patienter, och båda dessa kan vi jobba med. Det här provocerar förstås en del: Kan vi verkligen korta medelvårdtiden ytterligare? Vi har redan kortast medelvårdtider i Europa. Ska vi sparka ut patienterna ännu tidigare? Men jag menar att om vi gör det här med bättre kvalitet för ögonen går det att korta vårdtiderna, vilket faktiskt gynnar patienterna. På många sjukhus utvecklar 10 procent av patienterna trycksår. Det finns validerade instrument för att bedöma risken för trycksår. Gör man detta tidigt under vårdtillfället och vidtar åtgärder minskar naturligtvis risken och därmed vissa patienters vårdtid. Även standardvårdplaner förkortar vårdtiden. På ortopeden kortade vi vårdtiden för höft- och knäplastiker med 40 procent när vi införde en tydlig sådan. Vad gäller antalet patienter blir dessa både fler och äldre. Men samtidigt ger dagens teknik nya möjligheter för patienterna att koppla upp sig och skicka information så att mer sjukvård kan bedrivas i hemmet. Jag kan inte tro att vi har gjort allt på det området ännu. På ortopeden gick vi från drygt 100 procents beläggning på vårdavdelningarna till i snitt 85. Detta med precis samma resurser. Det blev enorm skillnad med den luften i systemet. Vårddygnen kan påverkas. Flödesoptimera Nu kommer jag till det som många har svårt med, att sluta inrikta sig på resursoptimering. Vi vill att operationssalar, vårdavdelningar och mottagningar ska Chefer & Ledare 15

7 Att gå och hoppas på bättre resultat utan att förändra något är ren dumhet. Ändå ägnar sig många åt det, menar Göran Modin. utnyttjas till 100 procent, annars är det ineffektivt. Problemet är att när vi optimerar den enskilda delen blir det snabbt kö mellan delarna. Vi får ett långsamt flöde som kostar pengar och är dåligt för alla. Istället bör vi optimera flödet och försöka koppla aktiviteterna till varandra så snabbt som möjligt. Varje enskild del behöver inte optimeras, tvärtom är det mer kostnadseffektivt med lite luft i systemet. Men detta är svårt att ta till sig, inte minst för beslutsfattare. Vi nästan skäms om vi bara har 85 procents beläggningsgrad. Styr upp arbetstiderna En inte så populär uppgift är att se över arbetstiderna. På Ikea arbetar alla, inklusive varuhuschefen, var tredje helg. Även i försvaret är det självklart att vara där oavsett tid på dygnet. Jag har suttit som eldpost i skogen klockan halv fyra på natten och plötsligt sett regementschefen krypa in i tältet. Han frågade hur mycket jag hade sovit, när jag åt senast och ifall jag kände till plutonens uppgift kommande dygn. Om vi chefer vill veta hur vår verksamhet fungerar måste vi ha koll även på vad som händer på nätter och helger. Ni har säkert hört uttryck som bemanna utifrån produktionsplanering. Vi behöver börja prata i sådana termer, för vi producerar faktiskt sjukvård och måste planera. Jag pratade med en verksamhetschef på Akademiska sjukhuset nyligen. De har gjort mycket bra förändringsarbete, men chefen tillstod ändå att de vissa veckor hade 27 läkare i tjänst och andra 34, trots att samma verksamhet var planerad. Då har man haft något annat än verksamheten som utgångspunkt i schema läggningen, förmodligen önskemål om egen ledighet. På Akademiska sjukhuset tog vi fram statistik över vilka veckodagar patienter skrevs in och ut. Inskrivningen var jämn över veckan, med en liten nedgång under helgen. Utskrivningarna, däremot, minskade markant under helgen. Många patienter låg alltså kvar i väntan på måndag. Då såg man på kirurgkliniken till att sätta in ytterligare ett par läkare på helgen. Tre månader senare hade de kortat medelvårdtiden med 11 procent. Korta väntetider Kirurgkliniken gjorde också en tydlig uppdelning i akut och planerat. En sådan strukturförändring är svår för medarbetarna att föreslå, så den behöver komma från ledningshåll. Vi gjorde samma sak på ortopeden på Sös, där processen tog tre år. Successivt opererade vi fler akutpatienter under deras första vårddygn. Då fick vi färre som låg och väntade. Intressant var att personalen menade att lugnet berodde på att antalet patienter hade minskat. Men jag kunde visa att det var samma som tidigare. Däremot blev akutlistan aldrig så lång. 16 Chefer & Ledare

8 Galenskap är att göra samma sak men att förvänta sig ett annat resultat. Vision, värderingar och principer Våga involvera medarbetare och patienter Skapa en feedback-kultur Var i gemba Tillfälligt rökstopp En förbättringsåtgärd som jag var starkt engagerad i var att ge patienter professionellt stöd med rökstopp i samband med operation. Rökstopp minskar risken för komplikation från 52 till 18 procent enligt en studie publicerad i The Lancet. Få ifrågasätter att vi hjälper patienter att få ner blodtrycket före operation. Rökstopp borde också vara en självklarhet. De allra flesta vill också ha den hjälpen. Överhuvudtaget bör vi involvera även patienterna mer i förbättringsarbetet. Något som har varit på tapeten på sistone är att patienter vill spela in samtalet med sin läkare. Reaktionen från vården har varit att vilja förbjuda detta. Jag tycker det är fel väg. Varför inte fråga oss vad patienten är ute efter, och rigga för en professionell inspelning? Utgångspunkten borde vara att underlätta för patienten, inte hitta på förbud. Kanske skärper man sig lite extra om man vet att man spelas in. Allt måste hänga ihop Det är viktigt att ha värderingar och målsättningar som hänger ihop och verktyg att nå dem. På Akademiska tog vi fram en symbol i form av ett leanhus, där grundpelarna beskriver våra värderingar. Det handlar om ständig utveckling för patienternas bästa. Våra övergripande mål handlar dels om patienten, som vi vill ska känna sig välkommen och trygg och personalen som vi vill ha engagerad och stolt. Man bör också inrätta arenor för erfarenhetsutbyte. Vi skapade leankaféer där grupperna berättar vad de har gjort hittills. På ortopeden hade vi lean ortopedidagar, där vi presenterade förbättringsarbetena. Vi gjorde också studiebesök hos varandra. Det finns undersköterskor som har rulllat patienter till operation varje dag i 15 år, men aldrig har sett en operationsavdelning. Nu får de en bild av hur flödet hänger ihop. Kommer att bli roligt Vad jag vill skicka med er är sammanfattningsvis: - Formulera visioner, värderingar och principer och ha en ordentlig dialog kring dem. Det måste också finnas överenskomna sätt att nå dit. - Våga involvera både medarbetare och patienter. - Skapa en feedbackkultur. - Var som chef ute där det händer. När ni får med er medarbetarna och patienterna i förändringsarbetet kan ni omdisponera er tid så att ni faktiskt kan vara där. Och det är hemskt roligt när man kommer en bit på vägen. Chefer & Ledare 17

Ständigt bättre vård med Lean healthcare som verksamhetsfilosofi

Ständigt bättre vård med Lean healthcare som verksamhetsfilosofi Ständigt bättre vård med Lean healthcare som verksamhetsfilosofi Lean healthcare har visat sig vara ett oslagbart arbetssätt för att använda de resurser vi har på bästa sätt. Bent Christensen Sjukhuschef

Läs mer

Lean Healthcare. Strategiska staben

Lean Healthcare. Strategiska staben Lean Healthcare Strategiska staben En dag på Universitetssjukhuset i Lund 870 inneliggande patienter 2 900 patienter besöker olika mottagningar varav 180 uppsöker akut mottagningen 710 patienter röntgas

Läs mer

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT Välkommen till oss Inom verksamhetsområde Ortopedi har vi stor erfarenhet av att behandla sjukdomar och skador i rörelseorganen. Vårt mål är alltid att med god omvårdnad och rehabilitering

Läs mer

Verksamhetsutveckling genom lean. Staffan Gullsby Utvecklingsdirektör Landstinget Gävleborg staffan.gullsby@lg.se

Verksamhetsutveckling genom lean. Staffan Gullsby Utvecklingsdirektör Landstinget Gävleborg staffan.gullsby@lg.se Verksamhetsutveckling genom lean Staffan Gullsby Utvecklingsdirektör Landstinget Gävleborg staffan.gullsby@lg.se Lean - historik Tidiga Toyotatankar Fokusera på flödet Kompetens i produktionen Lagerhållning

Läs mer

Inte störst men bäst. Det är vår vision.

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad LEAN Den avgörande frågan är: Hur vill jag som patient bli bemött när jag träder in i detta sjukhus? Matz Widerström, Sjukhuschef

Läs mer

Site visit Region Sjaelland 3 november, 2008. Capio S:t Görans Sjukhus

Site visit Region Sjaelland 3 november, 2008. Capio S:t Görans Sjukhus Site visit Region Sjaelland 3 november, 2008 Nyckeltal för Capio S:t Görans Sjukhus 2007 Grundat 1888, i Capios regi sedan 1999 176 200 besök varav 65 000 akutbesök, 23 000 slutenvårdstillfällen varav

Läs mer

Lean Healthcare. Program. - rapport från verkligheten. 2011-10-05/06 ST Forum

Lean Healthcare. Program. - rapport från verkligheten. 2011-10-05/06 ST Forum Lean Healthcare - rapport från verkligheten 2011-10-05/06 ST Forum Program Presentation Allmänt om Lean Exempel från verkligheten i Falköping Avrundning Vad är?? Vad är Lean? Eliminera förluster och slöseri!

Läs mer

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker På senare år har problemen med bristande städning i vården uppmärksammats allt mer. Patienter

Läs mer

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först INNEHÅLL FRAMTIDSKRAFT..................................................................... 3 LEAN ett helhetstänkande för framtiden VÄRDEGRUNDEN.....................................................................

Läs mer

Lean Healthcare Överläkare Lars Eurenius Medicinkliniken

Lean Healthcare Överläkare Lars Eurenius Medicinkliniken Lean Healthcare Överläkare Lars Eurenius Medicinkliniken Agenda Lean Healthcare Capio S:t Görans modellen Bakgrund Lean Healthcare principer Lean Healthcare i praktiken, exempel akuten Lean Healthcare

Läs mer

Kvalitetsarbete - i praktiken både lätt och svårt. Anne Haglund Olmarker Verksamhetschef Radiologi Sahlgrenska universitetssjukhuset

Kvalitetsarbete - i praktiken både lätt och svårt. Anne Haglund Olmarker Verksamhetschef Radiologi Sahlgrenska universitetssjukhuset Kvalitetsarbete - i praktiken både lätt och svårt Anne Haglund Olmarker Verksamhetschef Radiologi Sahlgrenska universitetssjukhuset Kvalitetsbristkostnader Kan uppgå till 20 % av vårdens kostnader Motsvarar

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2014 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats.

Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats. Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats. Välkommen till en av vårdens trevligaste arbetsplatser. Med cirka 4300 anställda är Södersjukhuset Södermalms största arbetsplats. Vi är

Läs mer

VO Planerade Operationer Urologiska enheten. Prostataprojektet. Slutrapport. Karin Bolin Projektledare 2007-02-22

VO Planerade Operationer Urologiska enheten. Prostataprojektet. Slutrapport. Karin Bolin Projektledare 2007-02-22 VO Planerade Operationer Urologiska enheten Prostataprojektet Slutrapport Karin Bolin Projektledare 27-2-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 3 Sammanfattning 3 Kontaktsjuksköterska 3 Sjuksköterska vårdavdelning

Läs mer

Tobaksfri i samband med operation. En samverkan mellan Närsjukvården och ortopedkliniken på Hallands sjukhus Halmstad

Tobaksfri i samband med operation. En samverkan mellan Närsjukvården och ortopedkliniken på Hallands sjukhus Halmstad Tobaksfri i samband med operation En samverkan mellan Närsjukvården och ortopedkliniken på Hallands sjukhus Halmstad Projektledare David Chalom Processledare Marie-Louise Norberg Tobakspreventiv enhet

Läs mer

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth FÖRBÄTTRINGSVÄGEN Verktyg & inspiration för företagets utveckling Helene Kolseth Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets utveckling Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets

Läs mer

Bakgrund Inspektionen för vård och omsorg har under veckorna 24 och 25 granskat följande sjukhus inom Stockholms län:

Bakgrund Inspektionen för vård och omsorg har under veckorna 24 och 25 granskat följande sjukhus inom Stockholms län: Tg1 2013 v 2.1 BESLUT 2013-07-02 Dnr 8.5-28479/2013-1 1(6) Regionala tillsynsavdelningen Öst Astrid Hessling astrid.hessling@ivo.se Danderyds Sjukhus AB Chefläkaren 182 88 Stockholm Den 1 juni 2013 tog

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Måndag!!! För att kolla på centrallasarettets hemsida, klicka här Hejdå! En bild på centrallasarettet...

Måndag!!! För att kolla på centrallasarettets hemsida, klicka här Hejdå! En bild på centrallasarettet... Måndag!!! Jag har valt att praoa på centrallasarettet på kirurgmottagningen! Dagen började klockan 8 på morgonen. Jag kom till entréhallen där jag blev hämtad av två kvinnor som heter Cecilia och Kerstin.

Läs mer

Att på ett systematiskt och strukturerat sätt förändra ett akutsjukhus-lean mission eller Mission Impossible!!?.

Att på ett systematiskt och strukturerat sätt förändra ett akutsjukhus-lean mission eller Mission Impossible!!?. Att på ett systematiskt och strukturerat sätt förändra ett akutsjukhus-lean mission eller Mission Impossible!!?. LEAN i praktiken från Capio S:t Görans Sjukhus Göran Örnung dr med sc Överläkare och processägare

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms läns landstings uppföljning av effektiviseringar i sjukvårdsverksamheten

Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms läns landstings uppföljning av effektiviseringar i sjukvårdsverksamheten Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-11-20 LS 1310-1253 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 3 '12" 0 I 0 0 0 1 0' Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms

Läs mer

Patientsäkerhet genom kontinuerlig dialog mellan. ...PNR och förbättringsgrupp på Bröstcentrum, Capio S:t Görans sjukhus.

Patientsäkerhet genom kontinuerlig dialog mellan. ...PNR och förbättringsgrupp på Bröstcentrum, Capio S:t Görans sjukhus. Patientsäkerhet genom kontinuerlig dialog mellan...pnr och förbättringsgrupp på Bröstcentrum, Capio S:t Görans sjukhus. (Patient Närstående Rådgivare (PFA-USA)) 1 Capio S:t Görans verksamhetsstrategi Ständiga

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 november 2010, Stockholm Lean-spel 9 december 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 november 2010, Stockholm Lean-spel 9 december 2010, Stockholm Gå 4, betala för 3! Anmäl hela teamet: Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer,

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer, verktyg och metoder Hur identifierar

Läs mer

Lärdomar & Erfarenhet från Lean-arbete i Service- och Offentlig Sektor

Lärdomar & Erfarenhet från Lean-arbete i Service- och Offentlig Sektor Lärdomar & Erfarenhet från Lean-arbete i Service- och Offentlig Sektor 1. Reflektion över Lean i Service- och Offentlig sektor 2. Case 1 Kommun 3. Case 2 Sjukhus 4. Inspiration Innehåll Reflektion Går

Läs mer

Öppen skrivelse Arbetssituationen på Akutmottagningen i Huddinge och behovet av akuta åtgärder

Öppen skrivelse Arbetssituationen på Akutmottagningen i Huddinge och behovet av akuta åtgärder Till: Sjukvårdsminister Gabriel Wikström, gabriel.wikstrom@regeringskansliet.se Hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink Sjukvårdslandstingsrådet Marie Ljungberg Schött Personallandstingsrådet

Läs mer

Projekt stomiträning inför operation 2010-03-26-2011-03-26. Projektansvarig Biljana Saric

Projekt stomiträning inför operation 2010-03-26-2011-03-26. Projektansvarig Biljana Saric Projekt stomiträning inför operation 2010-03-26-2011-03-26 Projektansvarig Biljana Saric Medarbetare Kerstin Saad Styrgrupp Maria Gylfe Fredrik Hjern INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 Målgrupp...

Läs mer

FÖRKORTA RESAN FRÅN SYMTOM TILL DIAGNOS MED HJÄLP AV ONLINE SCREENING

FÖRKORTA RESAN FRÅN SYMTOM TILL DIAGNOS MED HJÄLP AV ONLINE SCREENING FÖRKORTA RESAN FRÅN SYMTOM TILL DIAGNOS MED HJÄLP AV ONLINE SCREENING Sofia Ernestam Reumatolog, Karolinska universitetssjukhuset Registerhållare SRQ Projektledare 4D artriter Sofia Svanteson, Grundare

Läs mer

Esplanadens Hälsocentral

Esplanadens Hälsocentral Esplanadens Hälsocentral Information till Studerande Västervik 2013-02-14 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Välkommen till Esplanadens hälsocentral!... 3 Varför trivs vi så bra här?... 3 Studerande...

Läs mer

Capio S:t Görans Sjukhus ur ett flödesperspektiv

Capio S:t Görans Sjukhus ur ett flödesperspektiv Capio S:t Görans Sjukhus ur ett flödesperspektiv Samverkansnämnden Stockholm Gotland 13 november 2009 PA Dahlberg vvd, chefläkare Agenda Introduktion till Capio S:t Görans Sjukhus och resultat av förbättringsarbetet

Läs mer

Trivas och växa. Om att arbeta i Landstinget Kronoberg

Trivas och växa. Om att arbeta i Landstinget Kronoberg Trivas och växa Om att arbeta i Landstinget Kronoberg Att vara här är lärorikt och har utvecklat mig som människa. Martina Eriksson, folkhälsoutvecklare som efter fem veckors praktik fick jobb i Landstinget

Läs mer

Välkommen till Migrationsverket och en presentation av vårt arbetssätt Värde för alla, 2013-04-09

Välkommen till Migrationsverket och en presentation av vårt arbetssätt Värde för alla, 2013-04-09 Välkommen till Migrationsverket och en presentation av vårt arbetssätt Värde för alla, 2013-04-09 Dag Eliasson, inköps- och upphandlingschef Björn Andrén, inköps- och upphandlingsstrateg Syftet med dagens

Läs mer

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta Reserapport efter utbytesstudier - Sara-Li LÄK T 8 - Liverpool 1. Vilket program läser du på? Läkarprogrammet 2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? University of Liverpool, Storbritannien,

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Akutkliniken NLN Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer

Förbättringskunskap. Berit Axelsson Utvecklingsledare, Qulturum Landstinget i Jönköpings län

Förbättringskunskap. Berit Axelsson Utvecklingsledare, Qulturum Landstinget i Jönköpings län Förbättringskunskap Berit Axelsson Utvecklingsledare, Qulturum Landstinget i Jönköpings län Vad är förbättringsarbete? Fånga upp dina avvikelser och omvandla dem till förbättringar Minimera kvalitetsbrister

Läs mer

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga Kongressprotokoll maj september Medlemsundersökning - tabellbilaga ( Bilaga. Medlemsundersökning antal (%) antal (%) Biomedicinsk analytiker antal (%) Röntgen sjuksköterska antal (%) antal (%) Anställning

Läs mer

Information till patient och närstående Hej och välkommen till avdelning 12-25

Information till patient och närstående Hej och välkommen till avdelning 12-25 Information till patient och närstående Hej och välkommen till avdelning 12-25 Lite bra att veta.. 1 Beskrivning av avdelningen Avdelning 12-25 har 33 vårdplatser och därtill tillkommer 3 vårdplatser på

Läs mer

Tidig understödd utskrivning från strokeenhet

Tidig understödd utskrivning från strokeenhet Tidig understödd utskrivning från strokeenhet En fallstudie av ett förbättringsarbete inom rehabilitering Charlotte Jansson Bakgrund Stroke 30 000 personer drabbas årligen i Sverige Flest vårddagar inom

Läs mer

Telefontillgänglighet

Telefontillgänglighet Telefontillgänglighet En jämförande studie mellan två vårdcentraler 1 januari 31 oktober, 2005 Författare Anna-Lena Allerth, distriktssköterska Catarina Schander, distriktssköterska Vårdcentralen Billingen,

Läs mer

sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r

sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r Avancerad sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r ASIH Tullinge - Botkyrka och Huddinge ASIH Handen ASIH Nynäshamn ASIH Tyresö ASIH Södertälje att välja avancerad sjukvård

Läs mer

Ortopedisk vård. effektivare, mer patientsäker vård. Marie Lilja avdelningschef Universitetssjukhuset i Lund

Ortopedisk vård. effektivare, mer patientsäker vård. Marie Lilja avdelningschef Universitetssjukhuset i Lund Gå 4 betala för 3! Ortopedisk vård effektivare, mer patientsäker vård LEAN effektivare vård med minskat dubbelarbete och mer tid för patienten! Kortare vårdtid och färre komplikationer med utvecklad höftfrakturprocess

Läs mer

Välkommen till Lasarettet Trelleborg

Välkommen till Lasarettet Trelleborg Välkommen till Lasarettet Trelleborg 1 Lasarettet Trelleborg 1930 2010 2 Om Lasarettet Trelleborg 660 anställda 5 vårdavdelningar Övervakningsavdelning Operation/anestesi Akutmottagning kl. 8-20 Specialistmottagningar

Läs mer

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av sommarens vård och personalbehandling

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av sommarens vård och personalbehandling HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-11-13 p 18 1 (4) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Torsten Ibring Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av sommarens vård och personalbehandling

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Ögonkliniken Sörmland

Kvalitetsbokslut 2014. Ögonkliniken Sörmland Kvalitetsbokslut 2014 Ögonkliniken Sörmland Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 4 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 5 Tillgänglighet... 5 Patientsäkerhetsresultat...

Läs mer

Innehållsförteckning.

Innehållsförteckning. 1 2 Innehållsförteckning. sida Teamets medlemmar 3 Sammanfattning 3 Områdesbeskrivning 3 Problembeskrivning 3 Syfte och mål 4 Mätningar 4 Förändringar 4 Resultat 5 Hur går vi vidare 5 Reflektion 5 3 Förändringsarbetets

Läs mer

Erfarenheter av att förbättra ett akut kirurgiskt operationsflöde

Erfarenheter av att förbättra ett akut kirurgiskt operationsflöde Erfarenheter av att förbättra ett akut kirurgiskt operationsflöde Katarina Andersson Strategisk Verksamhetsutveckling (SVU) Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Vad vill vi åstadkomma på Karolinska?

Läs mer

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012 ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT Målrelaterad ersättning inom specialistvården Nätverkskonferensen 2012 kerstin.petren@lul.se niklas.rommel@lul.se LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 2012 Uppsala medelstort landsting:

Läs mer

Sanningen är den att många företag inte når större framgång än deras anställda vill. Där- för beror framgången på de anställdas vilja

Sanningen är den att många företag inte når större framgång än deras anställda vill. Där- för beror framgången på de anställdas vilja Framgång Framgång kommer alltid inifrån. Allt ett företag gör och förmedlar påverkar hur framgångsrikt företaget är. Inget företag är framgångsrikt utan sina kunder. Så vad gör företaget för sina kunder

Läs mer

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Information till patient & närstående Dokumentet är skapat 2012-06-19 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

Ekonomichefernas nya utmaningar: Don t work harder work smarter. Ekonomichefsrapport 2014

Ekonomichefernas nya utmaningar: Don t work harder work smarter. Ekonomichefsrapport 2014 Ekonomichefernas nya utmaningar: Don t work harder work smarter Ekonomichefsrapport 2014 Inledning Att ta med det ekonomiska perspektivet och ekonomiska analyser vid verksamhetsförändringar borde vara

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Etiska aspekter på rökning. Anders Ågård Överläkare, Angereds Närsjukhus Institutionen för Medicin, SA

Etiska aspekter på rökning. Anders Ågård Överläkare, Angereds Närsjukhus Institutionen för Medicin, SA Etiska aspekter på rökning Anders Ågård Överläkare, Angereds Närsjukhus Institutionen för Medicin, SA Rökare nekas operation, KALMAR, 2009-10-16 Vi skulle idag aldrig operera en person med ett för högt

Läs mer

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten.

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten. Spelplanen ändras Allt fler är överens om att vi står inför en förändring i sättet att se på och arbeta i projekt och organisationer. Trender kommer och går men det finns några som kommer att bestå och

Läs mer

INTENSIVVÅRDSPRAKTIK I STOCKHOLM 21.4-23.5.2008

INTENSIVVÅRDSPRAKTIK I STOCKHOLM 21.4-23.5.2008 INTENSIVVÅRDSPRAKTIK I STOCKHOLM 21.4-23.5.2008 Sabina Almén Maria Appelroth AV-05 INLEDNING 3 FÖRBEREDELSER 3 Hur allt började 3 Anländer till Stockholm 3 PRAKTIKEN 3 DANDERYDS SJUKHUS 4 Respiratorcentret

Läs mer

Sjukhusbyggnader i framtiden

Sjukhusbyggnader i framtiden Sjukhusbyggnader i framtiden Hur ser vården ut idag? Hur kommer vården att förändras? Vilka organisatoriska trender ser vi ur ett internationellt perspektiv? Vad innebär detta för planering och logistik

Läs mer

Lean i offentlig verksamhet

Lean i offentlig verksamhet Lean i offentlig verksamhet Erfarenheter och tankar med utgångspunkt i Länsstyrelsen utvecklingsarbete Kontaktuppgifter: Magnus Langendoen Tfn 090-10 82 69 magnus.langendoen@lansstyrelse.se Vad ska jag

Läs mer

Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer; företrädesvis från huvudstaden, och

Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer; företrädesvis från huvudstaden, och ARBETA MED OSS stockholms Sjukhems ändamålsparagraf är densamma idag som vid grundandet 1867: Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer;

Läs mer

Uppsala. Värdegrund. Bra

Uppsala. Värdegrund. Bra Uppsala Värdegrund Vårdkedja och team med olika professioner istället för täta skott mellan vårdnivåer. Kompetensutnyttjande HSL följs bättre med människovärdesprincipen först. Mindre vårdkostnader i längden,

Läs mer

Neurokirurgiskt flöde i Stockholm Dagens Medicin

Neurokirurgiskt flöde i Stockholm Dagens Medicin Neurokirurgiskt flöde i Stockholm Dagens Medicin 2014-10-16 Köerna ökar på Neurokirurgen då 20-25% av vårddygnen upptas av färdigbehandlade patienter som kan tas om hand av annan vårdenhet Nuvarande situation

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

LEAN KREATIVA IDÉER GENOM FOKUS PÅ KUNDVÄRDE. KATARINA LUND

LEAN KREATIVA IDÉER GENOM FOKUS PÅ KUNDVÄRDE. KATARINA LUND LEAN KREATIVA IDÉER GENOM FOKUS PÅ KUNDVÄRDE. KATARINA LUND Vem är Katarina? Anställd för att forska på hur införandet av Lean i forskning och utveckling påverkar kreativiteten. Katarina Lund ~4 års forskning

Läs mer

Lean Healthcare. Vi kan inte lösa problem med samma sorts tänkande som vi använde när vi skapade dem. Albert Einstein. Strategiska staben. ver 1.

Lean Healthcare. Vi kan inte lösa problem med samma sorts tänkande som vi använde när vi skapade dem. Albert Einstein. Strategiska staben. ver 1. Lean Healthcare Strategiska staben ver 1.5 Vi kan inte lösa problem med samma sorts tänkande som vi använde när vi skapade dem Albert Einstein Några tidiga resultat Ablation: 44% kapacitetsökning + frigjord

Läs mer

6. Att få mer gjort under en dag - Time Management

6. Att få mer gjort under en dag - Time Management 6. Att få mer gjort under en dag - Time Management Tiden är en unik och icke förnybar resurs. Den tid som gått får du inte igen. Du kommer inte att få mer tid, du har ett visst antal timmar till ett visst

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Ögonkliniken Sörmland Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer

Att omsätta idéer i handling - metoder för förbättringsarbete 14 januari 2013

Att omsätta idéer i handling - metoder för förbättringsarbete 14 januari 2013 Att omsätta idéer i handling - metoder för förbättringsarbete 14 januari 2013 Anna Moberg Anna-Karin Woodhouse Löfsved Donald Berwick, VD IHI Varje system är perfekt designat för att uppnå exakt de resultat

Läs mer

Bra Mottagning Barn och ungdomsmottagning Sunderby sjukhus

Bra Mottagning Barn och ungdomsmottagning Sunderby sjukhus Bra Mottagning Barn och ungdomsmottagning Sunderby sjukhus Att göra veckans arbete under veckan Deltagare: Ing-Marie Wallgren Catarina Boqvist Ingegerd Blomqvist Göran Stjärnholm Valborg Palmgren 1 Verksamhetsområde

Läs mer

Karlskoga lasaretts kvalitetsresa

Karlskoga lasaretts kvalitetsresa Karlskoga lasaretts kvalitetsresa Sjukhusdirektör Lena Adolfsson lena.adolfsson@orebroll.se Kvalitets- och utvecklingschef Ing-Marie Larsson ing-marie.larsson@orebroll.se Karlskoga lasarett ett av tre

Läs mer

Karlskoga lasarett. Färre trycksår med en bra arbetsmiljö. Solveig Torensjö, utbildningsledare 2013-11-25

Karlskoga lasarett. Färre trycksår med en bra arbetsmiljö. Solveig Torensjö, utbildningsledare 2013-11-25 Karlskoga lasarett Färre trycksår med en bra arbetsmiljö Solveig Torensjö, utbildningsledare 2013-11-25 Karlskoga lasarett ett av tre sjukhus i Örebro län Specialistsjukvård Karlskoga lasarett Lindesbergs

Läs mer

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas Glada Hudikgymnasiet Domarkommitténs motivering Glada Hudikgymnasiet är en fristående skola med tydligt utvecklade värderingar och en tydlig verksamhetsidé,

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

Vården på webben. Projektinformation

Vården på webben. Projektinformation Vården på webben Projektinformation Skola Rektor Lärare Assistent Skoltaxi Skolvärdinna Förs. kassa Vårdbidrag LASS Bilstöd Bilanpassn. företag Hjälpcentral Hjälpmedelskonsulent Hjälpmedelstekniker Hjälpmedelsleverantör

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 39 PIVA Psykiatriska kliniken Kristianstad Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder

Läs mer

På ögonmottagningen arbetar fem läkare, sex ögonsjuksköterskor, två undersköterskor samt fem sekreterare.

På ögonmottagningen arbetar fem läkare, sex ögonsjuksköterskor, två undersköterskor samt fem sekreterare. Bra Mottagning Skåne 4 Verksamhetsområde Ögonkliniken Sjukhuset i Ängelholm Deltagare i teamet Per Carlsson Helena Ingemarsson Björn Hasselqvist Petronella Pedro På ögonmottagningen arbetar fem läkare,

Läs mer

ett sjukhus med verksamhet på två orter för tre kommuner!

ett sjukhus med verksamhet på två orter för tre kommuner! Uppdaterad senast 2014-12-08 VÄLKOMMEN TILL ALERIS SPECIALISTVÅRD BOLLNÄS ett sjukhus med verksamhet på två orter för tre kommuner! E Om sjukhuset/hälsocentralen i Bollnäs I november 2011 tog Aleris AB

Läs mer

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Välkommen till den dagkirurgiska operationsavdelningen vid Akademiska sjukhuset På dagkirurgiska operationsavdelningen görs operationer som inte

Läs mer

Ett bättre akutflöde. Så skapar vi ett bättre akutflöde. Bäst förändring byggs underifrån! En kundberättelse. PÅ AKUTCENTRUM HELSINGBORGS LASARETT

Ett bättre akutflöde. Så skapar vi ett bättre akutflöde. Bäst förändring byggs underifrån! En kundberättelse. PÅ AKUTCENTRUM HELSINGBORGS LASARETT Ett bättre akutflöde En kundberättelse. Bäst förändring byggs underifrån! Så skapar vi ett bättre akutflöde PÅ AKUTCENTRUM HELSINGBORGS LASARETT Kjell Ivarsson, verksamhetschef för Akutcentrum, Helsingborgs

Läs mer

BESLUT. Dnr 1500098. Regelverk för schemaläggning och online-tidbok i Region Skåne

BESLUT. Dnr 1500098. Regelverk för schemaläggning och online-tidbok i Region Skåne Regiondirektören Lars-Åke Rudin +46 44 309 34 66 +46 768 87 07 67 lars-ake.rudin@skane.se BESLUT Datum 2015-04-28 (rev 2105-06-01) Dnr 1500098 1 (7) Regelverk för schemaläggning och online-tidbok i Region

Läs mer

Verksamhetsutveckling Ambulanssjukvården i Göteborg/Vårdkedjor

Verksamhetsutveckling Ambulanssjukvården i Göteborg/Vårdkedjor Verksamhetsutveckling Ambulanssjukvården i Göteborg/Vårdkedjor Carita Gelang Verksamhetsutvecklare Ambulans och Prehospital Akutsjukvård Sahlgrenska Universitetssjukhuset Presentationens namn 1 Ambulanssjukvården

Läs mer

1 Respondent. 2 Researcher A. 3 Researcher B

1 Respondent. 2 Researcher A. 3 Researcher B 1 Respondent 2 Researcher A 3 Researcher B Fråga A = 4 första frågorna, Frågor B = nästa 3 frågor, endast nummer = fråga 1-17, Övr 1 osv = frågor från intervjuare utanför frågeguide Rad Person Text Fråga

Läs mer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Aftonbladet skriver 21 november 2011. Läkare struntar i riktlinjerna Varje dag får 20 svenska män och kvinnor veta att de har tarmcancer. Hälften dör. En tidigare

Läs mer

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska

Läs mer

Mastektomi med direktrekonstruktion

Mastektomi med direktrekonstruktion Patientinformation Mastektomi med direktrekonstruktion Borttagande av bröstkörtel med samtidig bröstrekonstruktion Den här informationen vänder sig till Dig som har en ökad risk för bröstcancer efter genetisk

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET. Ortoser. Fördelar och Nackdelar

LUNDS UNIVERSITET. Ortoser. Fördelar och Nackdelar LUNDS UNIVERSITET Ortoser Fördelar och Nackdelar Elisabeth Bäck, Svante Friberg, Anette Georgsson, Marcus Gustavsson, Malin Holmberg, Maria Ouchterlony 2014-12-03 Innehåll Sida 1. Regionala skillnader

Läs mer

TEXT HELENA MIRSCH FOTO MARIA ÅSÉN VÅRDFOKUS. NUMMER ETT 2014

TEXT HELENA MIRSCH FOTO MARIA ÅSÉN VÅRDFOKUS. NUMMER ETT 2014 Arvidsjaur. Inte långt från polcirkeln är ambitionen stor att ge högklassig vård, trots svåra villkor. Men det var här hela vårdcentralen polisanmäldes för svartkassa. Trots att de bara ville att invånarna

Läs mer

NYA TIDER KRÄVER NYTT LEDARSKAP I VÅRDEN

NYA TIDER KRÄVER NYTT LEDARSKAP I VÅRDEN NYA TIDER KRÄVER NYTT LEDARSKAP I VÅRDEN LIV HJÄLPER DIG BLI EN MER EFFEKTIV LEDARE En bra ledare är stödjande, ansvarstagande och tydlig i sin kommunikation. Han eller hon utvecklar dessutom bättre patientkontakter.

Läs mer

Framtidens vårdavdelning - en möjlighet för SU. Mars 2015 Projektledare Yvonne Berger SU, Kirurgi Östra

Framtidens vårdavdelning - en möjlighet för SU. Mars 2015 Projektledare Yvonne Berger SU, Kirurgi Östra Framtidens vårdavdelning - en möjlighet för SU Mars 2015 Projektledare Yvonne Berger SU, Kirurgi Östra Sammanfattning Ett SU/VGR-projekt med syfte att utarbeta en ny struktur för arbetssätt och ansvarsfördelning

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

Drift och planering av framtidens vårdlokaler Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 oktober 2011

Drift och planering av framtidens vårdlokaler Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 oktober 2011 Drift och planering av framtidens vårdlokaler Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 oktober 2011 TALARE Nya Karolinska Solna Anna-Karin Oscarsson Södersjukhuset Eva Tillman Locum Maria Östholm

Läs mer

Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående

Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående VÄLKOMMEN Denna information är tänkt som en vägledning för dig under ditt besök hos oss. Är det något

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

OVE Operations- och vårdenheten

OVE Operations- och vårdenheten OVE Operations- och vårdenheten CVU Rapportserie 2005:9 Projektledare: Anna Marmehed, sjuksköterska Bodil Andersson, operationssjuksköterska Frölunda Specialistsjukhus Operations- och vårdenheten Västra

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det.

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det. Idag handlar mycket om val. Den 15 maj är det omval till Regionfullmäktige. Alla vi som bor i Västra Götaland ska återigen gå till vallokalen och lägga vår röst. Idag med alla val är det lätt att bli trött,

Läs mer

Patientnärmre vård (PNV)

Patientnärmre vård (PNV) 2006-12-08 Uppföljning av Pilotprojektet Patientnärmre vård (PNV) Avd 24 ortopedi avd 31 och 1 kardiologi vid Södersjukhuset 2006 1 Innehållsförteckning Bakgrund.. sid 3 Projektorganisation.. sid 4 Genomförande

Läs mer

Almateamet på Akutmottagningen i Linköping

Almateamet på Akutmottagningen i Linköping Almateamet på Akutmottagningen i Linköping Ett specialteam för äldre patienter med komplexa vård- och omsorgsbehov Elisabet Carlgren sjuksköterska, vårdplatskoordinator, Akutmottagningen, Universitetssjukhuset

Läs mer

Landstingsdrivna vårdcentraler och Rehabverksamheter: rehabiliteringskliniken och Lasarettsrahab. Primärvårdsrehab, Vuxenhabilitering

Landstingsdrivna vårdcentraler och Rehabverksamheter: rehabiliteringskliniken och Lasarettsrahab. Primärvårdsrehab, Vuxenhabilitering Rehabiliteringskliniken är naturskönt belägen vid sjön Trummen på Sigfridsområdet i Växjö. Rehabiliteringskliniken flyttade från Centrallasarettet till Sigfridsområdet 2001. Kliniken erbjuder en tilltalande,

Läs mer

Så här går vi framåt! Socialkontoret i Linköping. Linköpings kommun linkoping.se

Så här går vi framåt! Socialkontoret i Linköping. Linköpings kommun linkoping.se Så här går vi framåt! Socialkontoret i Linköping Linköpings kommun linkoping.se Inledning Socialkontorets uppdrag är att informera, utreda, besluta om och följa upp enskilda människors rättigheter och

Läs mer