MICROMÉGAS. [mikromeɡas] LÄRARHANDLEDNING. Akademiförlaget Corona Box 5103, Göteborg Telefon ISBN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MICROMÉGAS. [mikromeɡas] LÄRARHANDLEDNING. Akademiförlaget Corona Box 5103, 402 23 Göteborg Telefon 031-81 34 10 ISBN 91-24-16846-7"

Transkript

1 MICROMÉGAS [mikromeɡas] B LÄRARHANDLEDNING Akademiförlaget Corona Box 5103, Göteborg Telefon ISBN , Akademiförlaget och Maria Bergh Får kopieras 1

2 Lärarhandledning Micromégas B Innehållsförteckning Förord 3 Dossier 1 4 Kopieringsunderlag 8 28 Facit 29 Dossier 2 32 Kopieringsunderlag Facit 55 Dossier 3 59 Kopieringsunderlag Facit 77 Dossier 4 78 Kopieringsunderlag Facit 97 Dossier Kopieringsunderlag Facit , Akademiförlaget och Maria Bergh Får kopieras 2

3 MICROMÉGAS B Förord I Micromégas B tätnar berättelsen om Malik och Jo och liknar mer och mer en ungdomsroman. Det förefaller därför naturligt att i B-bokens lärarhandledning behandla varje dossier som en helhet, med de fyra kapitlen som sammanhängande delar. För att underlätta diskussion och läsning av texterna, kommer det att finnas översättningar i varje dossier. Dessa kan även användas som arbetsmaterial vid bl a översättning till franska. I B-boken finns ordbildnings- och lexikonövningar men även svårare muntliga övningar, som diskussioner och grupparbeten. De flesta andra typer av övningar från A-boken finns också med. I B-boken introduceras övningar på Internet som ett komplement till bokens uppgifter, t ex korsord och luffarschack. I slutet av varje dossier finns också en särskild Internetsida, med uppmaning till eleverna att gå ut på nätet och söka information till grupparbeten via en sk mobil agent. Tanken är att ni som lärare ska se internetövningarna som ett komplement till boken. För den som inte har tillgång till Internet, räcker det att använda övningarna i boken. Symbolen vid sidan om vissa av bokens övningar betyder att övningen finns på Internet ( Klicka på pedagogiskt material och sedan på sidans nummer. I slutet av boken finns en antologidel med texter som är löst knutna till dossierna. Vi hoppas att ni även i denna del av lärarhandledningen ska få nytta av kommentarer och de extra övningarna. Med vänliga hälsningar Författarna 1998, Akademiförlaget och Maria Bergh Får kopieras 3

4 Prologue Prologen är en sammanfattning av A-bokens följetong och en introduktion till B-boken. För dem som eventuellt inte arbetat med Micromégas A, ska prologen göra det lättare att komma in i bokens handling. En inledande övning kan vara att låta eleverna med egna ord göra en sammanfattning av A-bokens handling, muntligt eller skriftligt. Därefter kan de jämföra med prologen. Prologen är tänkt att läsas mer extensivt än intensivt. 1 Bilder Tag hjälp av frågorna till bilden på sidan 12 för att diskutera bilderna på sidorna 3, 11, 15, 27, 37, 39 och 41. Texter För att underlätta läsning av texterna, också när eleverna arbetar på egen hand, finns översättningar av texterna 1a-d som kopieringsunderlag. Översättningarna gör inte anspråk av att vara litterärt korrekta, utan är tänkta att användas som pedagogiskt material, t ex vid direktöversättning till franska. Pröva suggestopedi! Enligt inlärningsmetoden suggestopedi, kan man ta in stora delar text på en gång, om man tar hjälp av en viss sorts klassisk musik. Läraren kan då läsa hela texten till musik och eleverna har översättningen framför sig.för den lärare som önskar veta mer om denna metod, rekommenderas boken: Suggestopedi av Jean Lerède. Om man söker på internet, finner man information om suggestopedi (eller suggestopédie, om man vill läsa på franska). Sammanfattning av följetongen 1a Le plein, s il vous plaît Malik kör omkring på sin motorcykel i Casablancas livliga trafik. Han har bråttom hem för att berätta för sin familj om inbjudan från Joséphine. 1b Je bosserai comme un dingue Malik berättar om Joséphines inbjudan. Maliks föräldrar vet först inte hur de ska ställa sig till detta. De menar att Malik borde stanna hemma och arbeta med skolan under sitt sommarlov. Malik lovar att jobba som en dåre, särskilt med franskan, om han bara får åka.till slut samtycker Maliks föräldrar till detta. De lovar också Maliks syster Salma att hon, som ju arbetat så bra i skolan, ska få åka till Frankrike och bo inackorderad hos en familj. 1c J ai bien reçu ta carte postale Vi får läsa Joséphines brev till Malik, i vilket hon bjuder in Malik att besöka Frankrike under sommarlovet. Malik ska inte bara få se Montpellier, utan även få åka till Jos mormor i Paris. 1998, Akademiförlaget och Maria Bergh Får kopieras 4

5 1d Ne quittez pas, je vous la passe Maliks mamma beslutar sig för att ringa till Jos familj, för att förvissa sig om att Malik är välkommen till Jos föräldrar. Det är Jo som svarar. Hon frågar mest efter Malik och framstår först som något oartig. Denise tar telefonluren och de båda mödrarna talar om Maliks resa. Saviez-vous que 1a (s 4) Denna Saviez-vous que kan (som också nämnts i A-handledningen), dels vara en lämplig introduktion till staden Casablanca, dels användas som mall för att berätta om andra städer, t ex i Frankrike. 1b (s 17) I B-boken tränas ordbildning mera aktivt. Vi vill ge eleverna en ökad förståelse för hur ord bildas och tala om ords ursprung. Denna Saviez-vous que kanske kan ge upphov till en intressant diskussion om varifrån ord (och språk) egentligen kommer och hur de utvecklas... 1c (s 28) Detta är en rolig historia, som eleverna kan läsa, översätta och/eller lära sig att återberätta. 1d (s 36) Inför ett besök i Frankrike, kan det vara intressant att höra vilka de vanligaste namnen är. Dessa namn kan även användas som diktamensövning! Hörförståelse I 1b finns en hörförståelse La météo som handlar om vädret och som samtidigt tränar futurum. Hörförståelsen i 1d, Petite histoire du Maroc, ger eleverna inblick i Marockos historia, samt förbereder det grupparbete som finns på Internet. Utskrifter av hörförståelsetexterna finns i facit. Extratexter La langue en action (1a, s 13) Den här texten ger en bra bild av slangordens utveckling inom det franska språket. Låt eleverna läsa texten och försöka ta reda på hur nya franska ord bildas. Innan eleverna läser texten, kan man också fokusera på le verlan och gå igenom de exempel som står i texten (verlan l envers; tromé métro; meuf femme; ripou pourri och zomblou blouson). Finns det någon motsvarighet till verlan i svenskan? Poètes d hier et d aujourd hui Jean Tardieu Man kan läsa och arbeta med poesi på många sätt, varav några presenterades i A-handledningen. Dikten Complainte du verbe être innehåller en mängd verbformer, bl a i futurum. Dessa former kan eleverna skriva om till presens. Det går också bra att presentera dikten i presens och be eleverna skriva den i futurum, t ex: Je suis je ne suis plus je suis ce caillou, etc. Diskutera om det blir någon skillnad i betydelse. (Även en sång som Ne me quitte pas av Jacques Brel passar bra till denna typ av övning.) 5

6 Complainte du verbe être går naturligtvis utmärkt att översätta och diskutera. Eleverna kan lära sig dikten utantill (t ex en rad/vers per elev).till sist: Varför inte låta eleverna skriva en dikt Complainte du verbe faire /avoir etc? Då kan det också vara intressant att läsa/spela upp sketchen avoir ou ne pas avoir quelquechose av Eugène Ionesco. Le déjeuner (1c, s 33) Detta är en rolig dikt fylld med slangord. Den kan säkert ge upphov till många glada språkdiskussioner. Uttrycken quand il est bifteck moins cinq, la douloureuse, me mettre au régime jockey och avec un lance-pierres, är bilder som är enkla att förstå. Andra uttryck kan kanske vara svårare att finna förklaringar eller motsvarigheter till, såvida man inte har ett franskt slanglexikon att tillgå. Dikten kan läsas i sin helhet och/eller bearbetas till viss del. Huvudsaken är att eleverna får en rolig lässtund och lär sig några av de vanligaste slanguttrycken, som t ex: bourratif, resto, un apéro, ma bouffe, bon app, etc. Övningar Många övningar i B-boken påminner om A-bokens, nya är lexikon- och ordbildningsövningarna samt de komparativa språkövningarna, där eleverna jämför engelska/franska/svenska ord. Nytt i boken är Internetövningarna, t ex Mots croisés (s 32) och Jouer aux morpions, (s 41). Jouer aux morpions (luffarschack) är tänkt att fungera som en trevlig repetition av glosorna i dossier 1. Anledningen till att dessa övningar lagts ut på Internet är att Internet är ett utmärkt verktyg till vissa interaktiva övningar samt att vi vill undvika att eleverna skriver direkt i boken. Tanken med internetövningarna är att ni som lärare ska se dem som ett komplement till boken. För den som inte har tillgång till Internet, räcker det att använda sig av övningarna i boken! Luckdiktamen I lärarhandledningen kommer även att finnas luckdiktamen ur olika texter. Dessa kan användas på flera sätt; dels som vanliga diktamensövningar, dels ifyllnadsövningar/läxförhör samt även som en hjälp att fortsätta återberätta texterna på franska. Övningar med ordspråk kan användas på flera sätt, t ex kan man försöka gestalta dem som charader, eller skriva en kort berättelse som illustrerar ordspråket. Vedettes de la chanson Amina (s 42) Den franska sångerskan och skådespelerskan Aminas fullständiga namn är Amina Annabi kom hon på andra plats i Melodifestivalen med Le dernier qui a parlé (Carola vann med Fångad av en stormvind). Några uttryck att gå igenom innan man lyssnar, kan vara: tourner rond, gémir, un violon sans partition och la vérité se cache le front 6

7 Langue et civilisation en Afrique (s 43) Detta är det första grupparbetet av fyra om franskspråkiga länder. Med hjälp av instruktioner via Internet och en sk mobil agent, kommer eleverna (och läraren) att få en hel del information om det land de har valt. Därefter ska de sovra i materialet och omarbeta det med egna ord. Eleverna kan ta hjälp av overhead (t ex för att visa en karta över landet) och eventuellt också av stödord. Betona gärna att det kan vara intressant att få veta hur/varför landet är delvis eller helt franskspråkigt! Observera att den mobila agentens främsta uppgift är att vara tidsbesparande, så att ingen onödig tid av lektionen behöver tas till att surfa på nätet! Om ni inte har tillgång till Internet kan ni givetvis ändå göra grupparbetena genom att söka informationen på annat håll på biblioteket, i tidskrifter osv. Antologidel Les Cornichons au chocolat (s 212) Den här texten passar väl att läsa i samband med dossier 1. Det är en ung kvinnas anteckningar, vilka handlar om henne och hennes familj. Texten är skriven med ett mustigt och humoristiskt vardagsspråk. Kopieringsunderlag Översättning: s 8 text 1a s 9 text 1b s 11 text 1c s 12 text 1d Luckdiktamen: s 14 text 1a s 15 text 1b s 16 text 1c s 17 text 1d Grammatikövningar: s 18 Adjectif ou adverbe s Le futur simple s En ou y s 26 Översättning av svenskans att s Former des mots Révision 7

8 1a Full tank, tack Den lilla motorcykeln gör några ryck och börjar långsamt förlora hastighet mitt på vägen. Åh, skit också! Bensinstopp, det fattades bara det. Malik styr lugnt sin motorcykel mot trottoaren medan bilisterna, nu* otåliga, tutar energiskt. Väl uppe på trottoaren, stiger han snabbt av motorcykeln och skjuter den framför sig i riktning mot närmaste bensinstation (best.form). Där väntar han otåligt på att bensinmackskillen, som är upptagen av ett samtal med en kund, ska ta hand om honom. Slutligen, efter några oändligt långa minuter, kommer bensinmackskillen och betjänar honom. Nu glider motorcykeln på nytt med hög hastighet in mellan bilar (best.form), bussar, taxibilar, cyklar och andra motorcyklar som trängs på aveny Verdun. Malik kör som om han hade mycket bråttom. Han har dock gott om tid för att åka hem och äta lunch, eftersom han inte börjar skolan igen förrän klockan tre. Är det på grund av kylan? Det är knappt 13 grader varmt i denna början av mars månad. Eller är det av ett annat skäl som han har så bråttom att åka hem? Helt inne i sina tankar, märker inte Malik att fordonen framför honom bromsar in. Han bromsar tvärt och undviker nätt och jämnt kofångaren på en bil. Han hade inte lagt märke till rödljuset. Malik trycker på kopplingen och lägger in ettan medan han väntar nervöst på att det ska bli grönt ljus. Från långt håll hör han en visselpipa från en polis som dirigerar trafiken. Casablanca är med sina tre miljoner invånare helt klart en stad där det är farligt att köra i rusningstid, dvs vid tolv på dagen och klockan sex. Liksom i Paris kör många förare fort och dåligt och respekterar inte alltid trafikreglerna, vilket innebär olyckor och trafikstockningar. Det är därför som det i nästan varje vägkorsning finns poliser som dirigerar trafiken. Efter trafikljusen svänger Malik till höger och tar in på boulevard Zerktouni. Han slänger ett snabbt ögonkast på sin klocka, Ja, det är bra, han är inte alltför sen. Vid boulevardens slut stannar han vid korsningen för att lämna företräda till en långsam kärra som kommer från höger. Han svänger av till vänster, rundar rondellen och tar in på aveny Hassan II där han bor. * översätts ej Översätt texten på ett separat papper. Ibland får du hjälp med kommentarer inom parentes. 8

9 1b Jag ska jobba som en dåre Malik tar snabbt av sig sin hjälm, slänger jackan på en stol och skyndar sig till vardagsrummet där hans föräldrar, Yousef och Amina och hans tvillingsyster Salma sitter. Malik Yousef Malik Salma Malik Yousef Malik Yousef Salma Malik Amina Malik Yousef Malik Yousef Malik Yousef Amina Malik Pappa och mamma, jag måste tala med er. Hälsar du inte längre på mig? Pappa, mamma (Han ger dem en puss på kinden) Och jag då, snygging? Jag har inte tid. Jo, jag sa, pappa, du vet, Joséphine... Joséphine? Jo, ja, öh, Joséphine..., du vet tjejen som var i Göteborg när jag var där förra sommaren... Jaså, det kände jag inte till. Ah, detta börjar bli intressant. Lärde du känna en svenska i Göteborg? Lägg av med att fåna dig, är du snäll, Salma! Hör här, öh, i Sverige blev jag vän med en flicka (= kom jag bra överens med en flicka). Hon är fransyska förresten, slängde han ur sig med riktning till Salma. Dessutom spelade hon fotboll hon spelade fotboll. Nå, hon har skrivit till mig och hon bjuder in mig att tillbringa sommarlovet hos henne, i Montpen..., i Montpellier. Och sen ska vi kanske vara några dagar hos hennes mormor i Paris och sedan kanske... Lugn, lugn, Malik. Om jag har förstått rätt ber du oss att skicka dig till Frankrike till en flicka vars föräldrar vi inte känner, samtidigt som du har haft dåliga resultat i skolan. Allt detta utan att tala om de kostnader som en sådan resa innebär. Nåväl, om du vill ha min åsikt... Just det, mamma, i Frankrike kommer jag att kunna förbättra min franska och jag lovar dig att jag ska jobba mycket mer nästa termin. Hörde jag rätt att om vi skickar iväg dig till Frankrike kommer du att arbeta mera i skolan (= gymnasiet)? Det lovar jag, pappa, jag kommer att jobba som en dåre, eftersom jag kommer att vara mer motiverad. Man säger: Jag ska arbeta som en galning. Vad gäller ditt löfte, så får vi se om du kommer hålla det. Berätta (säg) nu för oss vad Joséphine föreslår dig i sitt brev. Här kommer det: först ska jag åka till Montpellier där vi ska besöka staden och dess omgivningar, sedan ska vi åka tåg till Paris. I Paris ska vi bo hos hennes mormor och vi ska försöka se de flesta kända ställena. Ska vi ge honom en chans, Amina, för att se om han kommer att kunna hålla sitt löfte? Okej då, du får ge mig telefonnumret till Joséphines föräldrar för att kontrollera alltihop. Jaaa, toppen. Jag ska skriva ett brev till Joséphine redan ikväll för att berätta för henne att jag kommer i sommar. 9

10 Salma Yousef Salma Och jag då, vart ska jag åka i sommar? Bara för att jag är duktig i skolan ska ni väl inte glömma bort mig? (Det är väl inte för att jag är bra...) Du min sötnos, dig ska vi inackordera (skicka bort på inackordering) hos en fransk familj. Du får själv välja område. Är det bra, är du nöjd nu*? Jaaa, toppen! * översätts ej 10

11 1c Min käre Malik! Jag har länge tänkt skriva till dig. Jag ville först skicka dig ett kort till jul, därefter ett kort med en nyårshälsning, men eftersom jag vet att muslimer inte firar jul och eftersom jag inte var säker vad det gäller nyår, tvekade jag och tiden gick. Men nu har jag fattat mitt beslut. Jag fick ditt vykort och jag tackar dig för det. Vad du sa (säger) i det, gjorde mig mycket glad. Inte heller jag har glömt Sverige, eller veckan som vi tillbringade tillsammans där. Särskilt vår utflykt till Liseberg och den där underbara jordgubbsglassen. Det har nästan gått åtta månader sedan vi sågs och talade med varann och ändå har jag tänkt mycket på dig och jag måste erkänna att jag saknar dig också. Det är synd att en hel kontinent skiljer oss åt. Men hinder är till för att övervinnas, eller hur? Så har jag också ett förslag till dig... Så här är det, tror du att du kan komma och tillbringa sommarlovet hos oss? Jag har talat med min mamma om det och hon är med på det. Då ska jag visa dig Montpellier och sedan kan vi åka en sväng till Paris. Min mormor har en lägenhet där som jag tror att vi ska kunna använda. I Paris kommer vi att kunna gå på upptäcktsfärd och se alla intressanta platser och roa oss som galningar... Vad säger (tänker/tycker) du om det, Malik? Jag skulle bli mycket lycklig om du kunde skriva till mig eller ringa till mig för att säga mig om du kommer. Puss och kram Joséphine 11

12 1d Dröj ett ögonblick, hon kommer här Det börjar bli kallt på den nästan tomma gågatan. Fru Kabir, Maliks mamma, som är trött på att gå i affärer på jakt efter ett tyg till sina gardiner, frågar sig vad hon ska göra för att återhämta krafter. Hon tänker då på Maliks planer (projekt). Hon kontrollerar att hon verkligen har antecknat familjen Gards telefonnummer i sin almanacka och bestämmer sig för att få tiden att gå genom att gå och ringa till Denise, Jos mamma. Hon går in i en tobakshandel, köper ett telefonkort där och beger sig mot en telefonkiosk. Hon lyfter av luren, slår riktnumret till Paris och väntar på ton innan hon slår resten av numret. Det är Jo som svarar: Jo Amina Jo Amina Jo Amina Jo Amina Denise Amina Denise Amina Denise Denise Amina Ja, hallå. Goddag fröken, har jag kommit till familjen Gard? Ja, frun, jag är Joséphine Gard. Åh, goddag Joséphine, jag har hört talas mycket om er. Jag är Amina, Maliks mamma. Goddag, fru Kabir. Mår Malik bra? Åh, mycket bra, Joséphine (därefter med ironisk ton) och jag också, tack. Jag ringer faktiskt, om jag får tillåta mig att dua dig, angående din inbjudan i sommar och jag skulle vilja tala med din mamma om hon är där. Ja, hon är i vardagsrummet. Ni kan väl dröja lite, hon kommer här. Öh... hälsa Malik från mig, fru Kabir. Det ska jag inte glömma, Joséphine. Ja, hallå. Goddag fru Gard, det här är fru Kabir, Maliks mamma. Åh goddag, frun, så roligt att ha er på telefon (ha er i andra ändan av tråden). Jo har talat så mycket om er son. Jag antar att ni ringer angående Jos förslag. Ja, just det. Jag ville försäkra mig om att det passade er att Malik tillbringar sommarlovet hos er. Men absolut, frun, vi kommer att bli lyckliga över att ta emot honom hos oss i Montpellier och jag kommer att bli överlycklig över att äntligen få träffa den där pojken som gjorde så stort intryck på Jo. Är ni säker på att det inte kommer att störa er för mycket? Men inte alls, frun, här finns all plats som behövs. Dessutom har de, tror jag, för avsikt att åka och tillbringa några dagar hos min mor i Paris. Min mor som sällan träffar Jo och som känner till deras planer, är förtjust över att få ta emot dem hos sig. Ni får bara säga till mig om vi måste tänka på något särskilt under Maliks vistelse hos oss. Ni är verkligen alltför vänlig, frun. Vad gäller resan kommer han kanske att behöva ett inkvarteringsintyg. Det kommer att underlätta för att få visum. I övrigt (vad gäller resten), nej, ingenting särskilt, utom att han inte äter fläsk och inte dricker alkohol. 12

13 Denise Amina Denise Amina Denise Javisst. Jag ska göra det som behövs för att skaffa ett inkvarteringsbevis. Vad gäller fläskkött och alkohol, så lovar jag er att tänka på det. Hur som helst, jag tar kontakt med er innan avresan och så vill jag tacka er på förhand för er vänlighet. Det var så lite, frun, nöjet är helt på min sida. Adjö, frun. Adjö, fru Kabir. 13

14 1a Le plein, s il vous plaît Luckdiktamen A Fyll i de ord som saknas/som läses upp för dig. La petite moto fait quelques... et commence 1... à perdre de la... au beau milieu de 2 3 la route. Ah, merde! Une... il ne manquait plus que ça. 4 Malike dirige... sa moto vers le trottoir pendant que 5 les automobilistes, impatients, Une fois sur le trottoir, il descend... de la moto et la 8... devant lui, en direction de la la plus.... Là, il attend avec... que le pompiste, engagé dans une conversation avec un client,... de lui...., après quelques minutes interminables, le pompiste arrive et le

15 1b Je bosserai comme un dingue, (suite...) Luckdiktamen B Fyll i de ord som saknas/som läses upp för dig. Yousef Est-ce que j ai bien entendu que, si on... en 1 France, tu... davantage à l école? 2 Malik Promis, papa, je bosserai comme un dingue,... 3 je... plus motivé. 4 Yousef On dit : je... comme un fou. Quant à ta promesse, 5 on... si tu la.... Dis-nous 6 7 maintenant ce que te propose Joséphine dans sa lettre. Malik Alors voilà : d abord,... à Montpellier où nous 8... la ville et ses environs, puis nous à Paris en train. À Paris, nous... chez sa 11 grand-mère et nous... de voir la plupart des 12 endroits connus. Yousef Est-ce qu on... donne une chance, Amina pour 13 voir s il... tenir sa promesse? 14 15

16 1c J ai bien reçu ta carte postale Luckdiktamen C Fyll i de ord som saknas/som läses upp för dig. C est... que tout un continent nous Mais les obstacles sont faits pour être..., n est-ce pas? 3 Aussi à te faire. Alors voilà, crois-tu 4 5 que tu... venir passer... chez nous? ai parlé à ma mère et elle est d accord. Je te 8... Montpellier et puis... faire un tour à 9 10 Paris. Ma grand-mère un appartement et je crois que nous pourrons... profiter. À Paris nous 13 pourrons aller à la... de la ville et voir tous les intéresssants, et nous amuser comme des fous , Malik? Je serais très heureuse si tu pouvais m écrire 16 ou me téléphoner pour me dire que tu Je t embrasse Joséphine 16

17 1d Ne quittez pas, je vous la passe Luckdiktamen D Fyll i de ord som saknas/som läses upp för dig. Il commence... froid dans la... presque Mme Kabir, la mère de Malik, faire les magasins, à la... d un tissu pour..., 5 6 se demande ce qu elle va faire pour reprendre des forces. Elle pense alors... Malik. Elle... a bien noté le numéro de 7 8 téléphone des Gard dans... et décide de tuer le temps 9... téléphoner à Denise, la mère de Jo. 10 Elle entre......, puis se dirige vers Elle...,... de Paris et attend... avant... le reste du numéro

18 1a Adjectif ou adverbe E Översätt följande meningar till franska. bon/bien, mauvais/mal, lent/lentement, etc 1 En bra förare kör bra, eller hur? 2 En dålig bil rullar dåligt, naturligtvis. 3 Den lilla motorcykeln är mycket långsam. 4 Den rullar långsamt idag. 5 De andra bilarna rullar snabbt. 6 De är verkligen mycket snabba. 7 Malik, som alltid är snabb, stiger snabbt av motorcykeln. 8 Det är en dålig bensinstation. Servicemannen arbetar långsamt och dåligt för ögonblicket. 9 Staden är inte längre lugn. 10 De otåliga bilisterna tutar nervöst. 18

19 1b Le futur simple La météo F Föreställ dig att du är metereolog. Du ska berätta om hur vädret kommer att bli, i morgon eller i nästa vecka. Förbered dig och berätta sedanför en kamrat (eller inför klassen) hur vädret blir. Din kamrat ställer frågor och antecknar vad du säger. (Detta kan också göras som en del i ett nyhetsprogram!) Tag hjälp av följande uttryck: Quel temps fera-t-il? il fera beau il fera chaud il fera soleil il fera mauvais il fera gris il fera du vent il fera une tempête il fera froid il grêlera il neigera il pleuvra il y aura un orage il y aura du brouillard il y aura du tonnerre il y aura des éclairs quinze degrés au-dessus du zéro au-dessous du zéro moins trois degrés à l ombre une dépression un anticyclone etc Hur blir vädret? det blir storm det kommer att hagla det blir åskväder det blir dimma det blir åska det blir blixtar femton grader i skuggan ett lågtryck ett högtryck 19

20 Le futur simple Révision G Kan du futur simple-formerna? 1 jag kommer att arbeta 2 du ska välja 3 han ska skriva 4 vi kommer att vara 5 ni ska göra 6 de kommer att vänta 7 vi ska åka 8 han ska komma 9 jag ska skicka 10 de kommer att få 20

21 Un, deux, trois H I Översätt fraserna II Rätta och träna muntligt för flyt och säkerhet. III Kontrollera att du kan övningen genom att be en kamrat förhöra dig. Ce que Malik dit: 1 Jag kommer att kunna förbättra min franska. 2 Jag ska plugga mycket mer. 3 Jag kommer att arbeta som en galning och jag kommer att vara mycket mer motiverad. 4 Jag ska skriva ett brev till Jo och säga (för att säga henne) att jag ska komma till sommaren. Ce que le père de Malik dit : 5 Vi får se om du kan hålla ditt löfte. Ce que Malik explique : 6 Jag ska åka till Montpellier. 7 Vi ska besöka staden och dess omgivningar. 8 Sedan ska vi åka tåg till Paris. 9 Vi kommer att bo hos Jos mormor och vi kommer att försöka se alla kända platser. 21

22 Le futur simple I Skriv om texten till presens Gaston sera un employé exemplaire. Il viendra toujours au travail avant l heure. Il mettra son réveil à six heures. Il s habillera rapidement. Il ne prendra pas son petit déjeuner. Il descendra rapidement l escalier et courra jusqu au bureau. Il s arrêtera juste pour lire un journal qu il ne lira pas. C est pourquoi, quand vous entrerez dans son bureau, vous croirez voir un fantôme. Vous verrez un personnage décoiffé qui aura sa chemise à l envers et sa cravate dénouée. Vous le trouverez les pieds sur sa table de travail. Il sera en train de lire le journal et les restes d un repas copieux seront éparpillés sur les dossiers urgents. Mais tout cela ne sera qu une apparence, car Gaston fera toujours tout pour être à l heure. 22

23 1c En ou y J Översätt meningarna. 1 Jag ska åka till Paris. 2 Åker du dit i sommar? 3 Kommer du från skolan nu? 4 Nej, jag kommer inte därifrån nu. 5 Är du arg på mig? 6 Nej, jag är inte arg på dig. 7 Hon har fått nog! 8 Sätt igång nu! tala om ngt = parler de qch 9 Jo talar om sin idé. 23

24 10 Talar hon om den? 11 Nej, hon talar inte om den. 12 Hon har redan talat om den. 13 Nu vill hon tala om den. 14 Nej, hon vill inte tala om den. dra nytta av ngt = profiter de qch 15 Vi kommer att dra nytta av lägenheten i Paris. 16 Vi kommer att dra nytta av den. 17 Har ni dragit nytta av den? 18 Nej, vi har inte dragit nytta av den. 19 Kan ni inte dra nytta av den? 20 Vi drar nytta av den varje sommar. tänka på någon/något = penser à qch/à qn 21 Malik tänker på sin resa till Frankrike. 24

25 22 Han tänker ofta på den. 23 Joséphine tänker alltid på Malik. 24 Hon tänker alltid på honom. 25 Malik och Joséphine tänker på allt de ska göra. 26 De tänker på det. 25

26 1d Översättning av svenskans att K 1 Vi kommer att bli glada över att ta emot Malik hos oss. 2 Jag kommer att bli överförtjust över att få träffa honom. 3 Kommer det inte att störa er alltför mycket? 4 Jag kommer att tänka på dig. 5 Hon har inte lust att se den här filmen. 6 Jag tycker om att gå på teater. 7 Säg att du älskar mig! 8 Hon gick utan att säga ett ord. L Hitta på åtta egna meningar med att på svenska och översätt dem till franska.visa för din lärare. Låt sedan en kamrat översätta dina meningarna muntligt från svenska till franska. 26

27 Former des mots révision M Översätt de kursiverade orden till franska. 1 Har du tagit på dig din kavaj?... 2 Jag tog på mig min väst Var är min portfölj?... 4 Här är min nya plånbok Ni bromsar med bromsen Hon tänker mycket på Malik Har hon sagt sina tankar till er?... 8 Fordonen cirkulerar i trafiken Hon har fått bensinstopp Är det du som är kocken här? Vi är på järnvägsstationen och inte på taxistationen. 12 Har ni varit på franska eller italienska rivieran på semestern? 13 Han har precis köpt en ny byrå Kvinnan är på sitt kontor hela dagen

28 N Översätt meningarna på föregående sida till franska

29 Facit till Dossier 1 A D Se texterna i boken. E 1 Un bon conducteur conduit bien, n est-ce pas? 2 Une mauvaise voiture roule mal, naturellement /biensûr. 3 La petite moto est très lente. 4 Elle roule lentement aujourd hui. 5 Les autres voitures roulent vite/rapidement. 6 Elles sont vraiment très rapides. 7 Malik, qui est toujours rapide, descend vite/rapidement de la moto. 8 C est une mauvaise station-service. Le pompiste travaille lentement et mal pour le moment. 9 La ville n est plus calme. 10 Les automobilistes impatients klaxonnent nerveusement. G 1 je travaillerai 2 tu choisiras 3 il écrira 4 nous serons 5 vous ferez 6 ils attendront 7 nous irons 8 il viendra 9 j enverrai 10 ils auront H 1 Je pourrai améliorer mon français. 2 Je bosserai beaucoup plus (d autant plus). 3 Je bosserai comme un dingue (travaillerai comme un fou) et je serai plus motivé. 4 J écrirais une lettre à Jo pour lui dire que je viendrai en été. 5 Nous verrons si tu pourras tenir ta promesse. 6 J irai à Montpellier. 7 Nous visiterons la ville et ses environs. 8 Puis nous irons à Paris en train. 9 Nous habiterons chez la grand-mère de Jo et nous essayerons de voir tous les endroits connus. I Gaston est un employé exemplaire. Il vient toujours au travail avant l heure. Il met son réveil à six heures. Il s habille rapidement. Il ne prend pas son petit déjeuner. Il descend rapidement l escalier et court jusqu au bureau. Il s arrête juste pour lire un journal qu il ne lit pas. C est pourquoi, quand vous entrez dans son bureau, vous croyez voir un fantôme. Vous voyez un personnage décoiffé qui a sa chemise à l envers et sa cravate dénouée. Vous le trouvez les pieds sur sa table de travail. Il est en train de lire le journal et les restes d un repas copieux sont éparpillés sur les dossiers urgents. Mais tout cela n est qu une apparence, car Gaston fait toujours tout pour être à l heure. 29

30 J 1 J irai à Paris. /Je vais (aller) à Paris. 2 Tu y vas cet été? 3 Tu viens de l école maintenant? 4 Non, je n en viens pas. 5 Tu m en veux? 6 Non, je ne t en veux pas. 7 Elle en a assez/elle en a marre/elle en a ras le bol! 8 Vas-y maintenant! /Allez-y maintenant! 9 Jo parle de son idée. 10 Est-ce qu elle en parle? Elle en parle? 11 Non, elle n en parle pas. 12 Elle en a déjà parlé. 13 Maintenant elle veut en parler. 14 Non, elle ne veut pas en parler. 15 Nous profiterons de l appartement à Paris. 16 Nous en profiterons. 17 Vous en avez profité? 18 Non, nous n en avons pas profité. 19 Vous ne pouvez pas en profiter? 20 Nous en profitons chaque été /tous les étés. 21 Malik pense à son voyage en France. 22 Il y pense souvent. 23 Joséphine pense toujours à Malik. 24 Elle pense toujours à lui. 25 Malik et Joséphine pensent à tout ce qu ils vont faire. 26 Ils y pensent. K 1 Nous serons heureux de recevoir Malik chez (parmi) nous. 2 Je serai ravi/ravie de le rencontrer. 3 Cela ne vous dérangera pas trop? 4 Je penserai à toi. /Je vais penser à toi. 5 Elle n a pas envie de voir ce film. 6 J aime aller au théâtre. 7 Dis-moi que tu m aimes! 8 Elle est partie sans dire un mot. M 1 (une) veste 2 (un) gilet 3 (une) serviette 4 (un) portefeuille 5 freinez; le frein 6 pense 7 ses pensées 8 circulent ; la circulation 9 est tombée 10 le chef 11 la gare ; la station de taxi 12 la Côte d Azur ; la Riviera 13 (une) commode 14 (un) bureau 30

31 N 1 Tu as mis ta veste? 2 J ai mis mon gilet. 3 Où est ma serviette? 4 Voici mon nouveau portefeuille. 5 Vous freinez avec le frein. 6 Elle pense beaucoup à Malik. 7 Elle vous a dit ses pensées? 8 Les véhicules circulent dans la circulation. 9 Elle est tombée en panne. 10 C est vous le chef ici? 11 Nous sommes à la gare et pas (non) à la station de taxi. 12 Vous avez été sur la Côte d Azur ou sur la Riviera pendant les vacances? 13 Il vient d acheter une nouvelle commode. 14 La femme est dans son bureau pendant toute la journée. 31

Skriv fem ord som har med fotboll att göra, på svenska och franska: 1... =... 4... =... 2... =... 5... =... 3... =... (10 p)

Skriv fem ord som har med fotboll att göra, på svenska och franska: 1... =... 4... =... 2... =... 5... =... 3... =... (10 p) Micromégas A Dossier 1 Test de français Tid: 60 minuter Bonne chance! Nom :... Classe :... Points :... Totale : 201 Vocabulaire A Skriv fem ord som har med fotboll att göra, på svenska och franska: ex.

Läs mer

La petite moto fait quelques... et commence... perdre 1 2. Ah, merde! Une panne..., il ne manquait plus que ça. Malike dirige 4

La petite moto fait quelques... et commence... perdre 1 2. Ah, merde! Une panne..., il ne manquait plus que ça. Malike dirige 4 Micromégas B Dossier 1 Test de français Tid: 60 minuter Nom :... Classe :... Points :... Bonne chance! Totale : 160 Vocabulaire A Fyll i de ord som saknas. Malik est pressé La petite moto fait quelques...

Läs mer

MICROMÉGAS [mikromeɡas]

MICROMÉGAS [mikromeɡas] MICROMÉGAS [mikromeɡas] B LÄRARHANDLEDNING Akademiförlaget Corona Box 5103, 402 23 Göteborg Telefon 031-81 34 10 ISBN 91-24-16846-7 1998, Akademiförlaget och Maria Bergh Får kopieras www.studentlitteratur.se

Läs mer

FRANSKA. Anaconda en français. L argent. Pour mieux comprendre l émission

FRANSKA. Anaconda en français. L argent. Pour mieux comprendre l émission Pour mieux comprendre l émission énervé l argent de poche à cause de l argent faire les magasins la robe le pantalon la jupe le pull ça suffit fonctionner j ai honte prêter faire la tête le rêve ne te

Läs mer

Ordkunskap Vad säger de i filmen? 1. Je ne peux pas, j ai (lektioner). 2. C est un grand (skrivarverkstad). 3. Ah, tu es (kär).

Ordkunskap Vad säger de i filmen? 1. Je ne peux pas, j ai (lektioner). 2. C est un grand (skrivarverkstad). 3. Ah, tu es (kär). ARBETSBLAD PEDAGOGER: LENA WILHELMSSON/AGNETA SOLDÉN PROJEKTLEDARE: GABRIELLA THINSZ BESTÄLLNINGSNUMMER: 101544/TV68 KORTFILMSKLUBBEN FRANSKA La virée à Paname (lätt) Innehåll 1. Vad drömmer Mourad om?

Läs mer

Marie : Clémence hade en jättestor fest för några polska utbytesstudenter som kom och hälsade på, och hennes franska kompisar.

Marie : Clémence hade en jättestor fest för några polska utbytesstudenter som kom och hälsade på, och hennes franska kompisar. 301 Jours, France La fête 301 Jours, France! Hej, jag heter Marie Ankarbåge och bor hos en familj i den lilla byn Le Poiré-sur-Vie i Frankrike. I veckorna går jag på internatskola i La Roche-sur-Yon. Jag

Läs mer

ARBETSBLAD FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 2. Episode 6 Ah! La belle vie!

ARBETSBLAD FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 2. Episode 6 Ah! La belle vie! ARBETSBLAD PEDAGOG: AGNETA SOLDÉN PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ BESTÄLLNINGSNUMMER: 103968/TV6 FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 2 Episode 6 Ah! La belle vie! Familjerna Lepic och Bouley är grannar. Deras

Läs mer

DIALOGUE ; NIVEAU Saint-Exupéry Antoine de (1900-1944); écrivain français

DIALOGUE ; NIVEAU Saint-Exupéry Antoine de (1900-1944); écrivain français DIALOGUE ; NIVEAU Saint-Exupéry Antoine de (1900-1944); écrivain français 1. qu est-ce que tu fais? 2. je ne fais rien 3. et David, qu est-ce qu il fait? 4. il fait ses devoirs et toi? 5. moi, je fais

Läs mer

FRANSKA. Anaconda en français. Noël. Pour mieux comprendre l émission

FRANSKA. Anaconda en français. Noël. Pour mieux comprendre l émission Pour mieux comprendre l émission ça m énerve le cadeau le repas y en a marre le bip sonore Joyeux embrasser le bisou fou, folle le Père dur apporter une huître la datte la noix la bûche det irriterar mig

Läs mer

Anaconda Société. Viktiga ord

Anaconda Société. Viktiga ord Anaconda Société Émission 1 : «Les clichés sur la société française sont-ils vrais?» - Om bilden av Frankrike och sanningen bakom klichéerna Viktiga ord cliché (m), stéréotype (m) béret (m) paysan (m)

Läs mer

Papa veut que je l invite à (min födelsedag). Le nouveau est arrivé, c est (brorson) de mon patron. Voilà comment on me (tackar).

Papa veut que je l invite à (min födelsedag). Le nouveau est arrivé, c est (brorson) de mon patron. Voilà comment on me (tackar). ARBETSBLAD PEDAGOG: AGNETA SOLDÉN PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ BESTÄLLNINGSNUMMER: 103968/TV4 FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 2 Episode 4 Grosse déprime Familjerna Lepic och Bouley är grannar. Deras tonårsdöttrar

Läs mer

ARBETSBLAD. FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1 Episode 9 Pas d inquiétude

ARBETSBLAD. FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1 Episode 9 Pas d inquiétude ARBETSBLAD PEDAGOG: AGNETA SOLDÉN PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ BESTÄLLNINGSNUMMER: 103647/TV9 FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1 Episode 9 Pas d inquiétude Familjerna Lepic och Bouley är grannar. Deras

Läs mer

Anaconda Société. Viktiga ord. Émission 2 : «Les Français savent-ils parler anglais?» - Fransmän och engelska - är det en omöjlig kombination?

Anaconda Société. Viktiga ord. Émission 2 : «Les Français savent-ils parler anglais?» - Fransmän och engelska - är det en omöjlig kombination? Anaconda Société Émission 2 : «Les Français savent-ils parler anglais?» - Fransmän och engelska - är det en omöjlig kombination? Viktiga ord anglais (m) certains (m pl) phrase (f) version originale(f)

Läs mer

4. Dialogövning Läroplanen säger: Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

4. Dialogövning Läroplanen säger: Olika former av samtal, dialoger och intervjuer. ARBETSBLAD SÄNDNINGSDATUM: 2013-12-01 KONCEPTUTVECKLING AV ARBETSBLAD: JOHAN POPPEN & ANNA NYMAN PEDAGOG: ANNA NYMAN PROGRAMNR: 103260/TV7 KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE LE HOLD-UP EPISODE 7: LES PIZZAS Hej!

Läs mer

FÖRSKOLANS FRAMTID. EKONOMISK /ÉCONOMIQUE Föredelar/ avantages: Föredelar/avantages: Föredelar/avantages: Föredelar/avantages:

FÖRSKOLANS FRAMTID. EKONOMISK /ÉCONOMIQUE Föredelar/ avantages: Föredelar/avantages: Föredelar/avantages: Föredelar/avantages: FÖRSKOLANS FRAMTID LFSL förskola: En svensk förskola på franska Skolan tar över 5 åringarna Förskolans läggs ned École maternelle EKONOMISK /ÉCONOMIQUE Föredelar/ avantages: Föredelar/avantages: Föredelar/avantages:

Läs mer

Mon ventre fait toujours du bruit, ça veut dire que j ai faim et donc il faut que je mange. Ah voilà, j ai trouvé un endroit pour manger!

Mon ventre fait toujours du bruit, ça veut dire que j ai faim et donc il faut que je mange. Ah voilà, j ai trouvé un endroit pour manger! 301 Jours, France En ville 301 Jours, France! Hej, jag heter Marie Ankarbåge och bor hos en familj i den lilla byn Le Poiré-sur-Vie i Frankrike. I veckorna går jag på internatskola i La Roche-sur-Yon.

Läs mer

amarigna, arabiska,armeniska, bengaliska, bosniska, dari, estniska, finska, lettiska, litauiska, nordkurdiska, pashto, persiska, polska, serbiska,

amarigna, arabiska,armeniska, bengaliska, bosniska, dari, estniska, finska, lettiska, litauiska, nordkurdiska, pashto, persiska, polska, serbiska, amarigna, arabiska,armeniska, bengaliska, bosniska, dari, estniska, finska, lettiska, litauiska, nordkurdiska, pashto, persiska, polska, serbiska, singalesiska, somaliska, sydkurdiska, syrianska, tagalog,

Läs mer

1) Les deux familles ont des problèmes très différents, lesquels? Vilken familj säger vad? Dra streck!

1) Les deux familles ont des problèmes très différents, lesquels? Vilken familj säger vad? Dra streck! ARBETSBLAD PEDAGOG: AGNETA SOLDÉN PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ BESTÄLLNINGSNUMMER: 103647/TV3 FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1 Épisode 3 Plein la tête Familjerna Lepic och Bouley är grannar. Deras tonårsdöttrar

Läs mer

A; du översätter alla udda nummer (1,3,5,etc) 1. han har gröna ögon. 2. il est neuf heures moins dix 3. 17.45. 4. j'ai des cheveux blonds

A; du översätter alla udda nummer (1,3,5,etc) 1. han har gröna ögon. 2. il est neuf heures moins dix 3. 17.45. 4. j'ai des cheveux blonds Verne Jules (1828-1905) ; écrivain; gör dessa 2 och 2; A börjar översätta nr 1, B kontrollerar rätt svar på 1 och översätter sedan nr 2 A; du översätter alla udda nummer (1,3,5,etc) 1. han har gröna ögon

Läs mer

Anaconda Société. Viktiga ord

Anaconda Société. Viktiga ord Anaconda Société Émission 5 : «Quels sont les droits des homosexuels en France?» - Om att vara gay i Frankrike och välja den man vill trots fördomar. Viktiga ord rendre visite compagnon (m) en retard (m)

Läs mer

Bon voyage 3 textbok, övningsbok, lärarhandledning

Bon voyage 3 textbok, övningsbok, lärarhandledning Bon voyage 3 textbok, övningsbok, lärarhandledning Bon voyage bygger det franska språket med hjälp av tydlig struktur, lättbegripliga förklaringar och progression i lagom takt. Den metodiska uppbyggnaden

Läs mer

La jalousie. Anaconda en français. Pour mieux comprendre l'émission. qu est-ce que tu as? vad är det med dig?

La jalousie. Anaconda en français. Pour mieux comprendre l'émission. qu est-ce que tu as? vad är det med dig? SÄNDNINGSDATUM: 2009-01-20 ARBETSUPPGIFTER: AGNETA SOLDÉN PROJEKTANSVARIG: GABRIELLA THINSZ Anaconda en français Pour mieux comprendre l'émission en fait faktiskt qu est-ce que tu as? vad är det med dig?

Läs mer

DIALOGUE NIVEAUX 1-2 Apollinaire Guillaume ( ); écrivain français

DIALOGUE NIVEAUX 1-2 Apollinaire Guillaume ( ); écrivain français DIALOGUE NIVEAUX 1-2 Apollinaire Guillaume (1880-1918); écrivain français 1. bonjour, je voudrais trois baguettes, s il vous plaît 2. bonjour, bien sûr, et avec ça? 3. je prends aussi deux pains au chocolat,

Läs mer

301 Jours, France. Les potes. 301 Jours, France!

301 Jours, France. Les potes. 301 Jours, France! 301 Jours, France Les potes 301 Jours, France! Hej, jag heter Marie Ankarbåge och bor hos en familj i den lilla byn Le Poiré-sur-Vie i Frankrike. I veckorna går jag på internatskola i La Roche-sur-Yon.

Läs mer

1. Ouvre (fönstret) et jette la cigarette! 2. Je prépare (mina saker) pour aller à l école. 3. Tu es (på praktik) en ce moment!

1. Ouvre (fönstret) et jette la cigarette! 2. Je prépare (mina saker) pour aller à l école. 3. Tu es (på praktik) en ce moment! ARBETSBLAD PEDAGOGER: LENA WILHELMSSON/AGNETA SOLDÉN PROJEKTLEDARE: GABRIELLA THINSZ BESTÄLLNINGSNUMMER: 101544/TV67 KORTFILMSKLUBBEN FRANSKA La fugue (lätt) Innehåll 1. Var bor Sabrina? 2. Varför letar

Läs mer

Med förvaltningsområdet för finska och meänkieli (förvaltningsområdet) avses Gällivare, Haparanda, Kiruna, Pajala och Övertorneå kommuner.

Med förvaltningsområdet för finska och meänkieli (förvaltningsområdet) avses Gällivare, Haparanda, Kiruna, Pajala och Övertorneå kommuner. : 1999:1176 Departement/ myndighet: Integrations- och jämställdhetsdepartementet D Rubrik: Lag (1999:1176) omrätt att använda finska och meänkieli hos förvaltningsmyndigheter och domstolar Utfärdad: 1999-12-09

Läs mer

FRANSKA FÖRBEREDANDE KURS PROV 1 : ORDKUNSKAP. Inga hjälpmedel är tillåtna vid skrivningar (information om undantag finns på vår hemsida).

FRANSKA FÖRBEREDANDE KURS PROV 1 : ORDKUNSKAP. Inga hjälpmedel är tillåtna vid skrivningar (information om undantag finns på vår hemsida). Personnummer: Första tre bokstäverna i efternamnet: Institutionen för franska, italienska och klassiska språk FRANSKA FÖRBEREDANDE KURS PROV 1 : ORDKUNSKAP Provtillfälle 2 Provdatum: 2006.12.01 Skrivtid:

Läs mer

FRANSKA. Asmaa et Khadija sous le même ciel. Arbetsblad 1 A - förstå. Förstår du vad flickorna berättar? Sant eller falskt? Kryssa i medan du lyssnar.

FRANSKA. Asmaa et Khadija sous le même ciel. Arbetsblad 1 A - förstå. Förstår du vad flickorna berättar? Sant eller falskt? Kryssa i medan du lyssnar. Asmaa et Khadija Arbetsblad 1 A - förstå Förstår du vad flickorna berättar? Sant eller falskt? Kryssa i medan du lyssnar. Khadija går upp tidigt På morgonen tar Khadija en promenad Till frukost äter flickorna

Läs mer

Inför 1FR112 FACIT till förkunskapstest

Inför 1FR112 FACIT till förkunskapstest Inför 1FR112 FACIT till förkunskapstest A. VOKABULÄR I Översättning till svenska Översätt till svenska de med fetstil markerade orden i de franska meningarna. De svenska orden ges den form som passar i

Läs mer

FRANSKA. Marrakech, je t aime! Arbetsblad 1 - förstå och berätta

FRANSKA. Marrakech, je t aime! Arbetsblad 1 - förstå och berätta Arbetsblad 1 - förstå och berätta Gör en mindmap! Skriv in följande ord i de rutor där du tycker att de passar in! Obs! Vissa ord passar in på flera ställen! Berätta sedan på franska för din kompis om

Läs mer

Je suis vieille, je suis (ful)! Ça fait du bien de (gråta). Je vais chercher (mina saker). Ma fille va faire (en praktik) chez nous.

Je suis vieille, je suis (ful)! Ça fait du bien de (gråta). Je vais chercher (mina saker). Ma fille va faire (en praktik) chez nous. ARBETSBLAD PEDAGOG: AGNETA SOLDÉN PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ BESTÄLLNINGSNUMMER: 103968/TV3 FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 2 Episode 3 La dynamique du cadre Familjerna Lepic och Bouley är grannar. Deras

Läs mer

Förkunskapstest i franska Viktig information att läsa innan du gör provet

Förkunskapstest i franska Viktig information att läsa innan du gör provet Förkunskapstest i franska Viktig information att läsa innan du gör provet 1 Stockholms universitet, Institutionen för franska, italienska och klassiska språk 2 Stockholms universitet, Institutionen för

Läs mer

Marie : Jag har precis kommit fram till min familj i Frankrike och nu ska jag knacka på dörren och säga hej till alla. Bonjour!

Marie : Jag har precis kommit fram till min familj i Frankrike och nu ska jag knacka på dörren och säga hej till alla. Bonjour! 301 Jours, France La famille 301 Jours, France! Hej, jag heter Marie Ankarbåge och bor hos en familj i den lilla byn Le Poiré-sur-Vie i Frankrike. I veckorna går jag på internatskola i La Roche-sur-Yon.

Läs mer

Liberté d expression C est dangereux?

Liberté d expression C est dangereux? SÄNDNINGSDATUM: 2008-09-30 ARBETSUPPGIFTER: LENA WILHELMSSON PRODUCENT: LÉO NOUCHI PROJEKTANSVARIG: GABRIELLA THINSZ Prenons la parole! C est dangereux? Vocabulaire traiter le marché du travail exécuter

Läs mer

FRANSKA FÖRBEREDANDE KURS PROV 1 : ORDKUNSKAP. Inga hjälpmedel är tillåtna vid skrivningar (information om undantag finns på vår hemsida).

FRANSKA FÖRBEREDANDE KURS PROV 1 : ORDKUNSKAP. Inga hjälpmedel är tillåtna vid skrivningar (information om undantag finns på vår hemsida). Personnummer: Första tre bokstäverna i efternamnet: Institutionen för franska, italienska och klassiska språk FRANSKA FÖRBEREDANDE KURS PROV 1 : ORDKUNSKAP Provtillfälle 1 Provdatum: 2007.03.19 Skrivtid:

Läs mer

Terminsplanering i Moderna språk, franska, årskurs 8 Ärentunaskolan

Terminsplanering i Moderna språk, franska, årskurs 8 Ärentunaskolan På arbetar vi med läromedlet Allez Hop. I årskurs 8 arbetar vi med arbetsområden som handlar om att kunna ge och förstå vägbeskrivningar, kunna beskriva olika personer, om mode och kläder mm. Dessa arbetsområden

Läs mer

Marseille on aime, on n aime pas

Marseille on aime, on n aime pas Handledning till program 1 Programnr. 21505tv 1 Marseille on aime, on n aime pas Pedagogiska tips producerade av Susanne Graham. Arbetet kan konkret utmynna i uppsatta vykort i klassrummet uppsatta bilder

Läs mer

Voyage Logement. Logement - Trouver. Logement - Réserver. Demander son chemin vers un logement

Voyage Logement. Logement - Trouver. Logement - Réserver. Demander son chemin vers un logement - Trouver Où puis-je trouver? Demander son chemin vers un logement Var hittar jag?... une chambre à louer?... ett rum att hyra?... une auberge de jeunesse?... ett vandrarhem?... un hôtel?... ett hotell?...

Läs mer

ARBETSBLAD FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1. Épisode 5 Les 10 commandements

ARBETSBLAD FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1. Épisode 5 Les 10 commandements ARBETSBLAD PEDAGOG: AGNETA SOLDÉN PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ BESTÄLLNINGSNUMMER: 103647/TV5 FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1 Épisode 5 Les 10 commandements Familjerna Lepic och Bouley är grannar. Deras

Läs mer

ARBETSBLAD. FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1 Episode 10 Toute vérité n est pas bonne à dire

ARBETSBLAD. FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1 Episode 10 Toute vérité n est pas bonne à dire ARBETSBLAD PEDAGOG: AGNETA SOLDÉN PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ BESTÄLLNINGSNUMMER: 103647/TV10 FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1 Episode 10 Toute vérité n est pas bonne à dire Familjerna Lepic och Bouley

Läs mer

FRANSKA. Je rêvais d aventure. Arbetsblad 1 A - förstå och berätta

FRANSKA. Je rêvais d aventure. Arbetsblad 1 A - förstå och berätta Arbetsblad 1 A - förstå och berätta Här nedan finns några meningar på svenska. I programmet säger berättarrösten dessa fraser, på franska, när han berättar om sitt äventyr. När du hör dem skriver du dem

Läs mer

Kan du vara snäll och hjälpa mig? Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Fråga om hjälp

Kan du vara snäll och hjälpa mig? Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Fråga om hjälp - Grundläggande Kan du vara snäll och hjälpa mig? Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Fråga om hjälp Talar du engelska? Parlez-vous anglais? Fråga om en person talar engelska Talar du _[språk]_? Parlez-vous

Läs mer

exercices sur le Fouquet s

exercices sur le Fouquet s (SG) exercices sur le Fouquet s 1 le Fouquet s, qu est-ce que c est? 2 les Césars, qu est-ce que c est? 3 que trouve-t-on devant le Fouquet s 4 òù se déroule la cérémonie des Césars? 5 que fait-on après

Läs mer

La grammaire française. Le présent nutid Le passé composé/l imparfait - dåtid Le futur proche/le futur simple - framtid. Nom:

La grammaire française. Le présent nutid Le passé composé/l imparfait - dåtid Le futur proche/le futur simple - framtid. Nom: La grammaire française Le présent nutid Le passé composé/l imparfait - dåtid Le futur proche/le futur simple - framtid Nom: Le présent Presensformen av verbet använder när man pratar om nutid. I franska

Läs mer

Je vais expliquer la situation à ce monsieur et il va comprendre. Le problème c est qu on s est laissé déborder par nos enfants

Je vais expliquer la situation à ce monsieur et il va comprendre. Le problème c est qu on s est laissé déborder par nos enfants ARBETSBLAD PEDAGOG: AGNETA SOLDÉN PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ BESTÄLLNINGSNUMMER: 103647/TV11 FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1 Episode 11 Ce n est pas qu un au revoir Familjerna Lepic och Bouley är grannar.

Läs mer

Mål för dossier 2. Bild (s 55)

Mål för dossier 2. Bild (s 55) 2 Mål för dossier 2 Eleverna ska kunna presentera något geografiskt område i Frankrike och tala om franska familjeförhållanden, etc. De ska beskriva heminredning, t ex i ett vardagsrum. De ska också kunna

Läs mer

ARBETSBLAD KORTFILMSKLUBBEN FRANSKA. Mr Gaspacho (lätt) Innehåll

ARBETSBLAD KORTFILMSKLUBBEN FRANSKA. Mr Gaspacho (lätt) Innehåll ARBETSBLAD PEDAGOGER: LENA WILHELMSSON/AGNETA SOLDÉN PROJEKTLEDARE: CHARLOTTE SIFVERT KORTFILMSKLUBBEN FRANSKA Mr Gaspacho (lätt) Innehåll 1. Vilket intryck får ni av Méline i början av filmen? 2. Vem

Läs mer

MICROMÉGAS. [mikromeɡas] LÄRARHANDLEDNING. Akademiförlaget Corona Box 5103, 402 23 Göteborg Telefon 031-81 34 10 ISBN 91-24-16845-9

MICROMÉGAS. [mikromeɡas] LÄRARHANDLEDNING. Akademiförlaget Corona Box 5103, 402 23 Göteborg Telefon 031-81 34 10 ISBN 91-24-16845-9 MICROMÉGAS [mikromeɡas] A LÄRARHANDLEDNING Akademiförlaget Corona Box 5103, 402 23 Göteborg Telefon 031-81 34 10 ISBN 91-24-16845-9 1 Lärarhandledning Micromégas A Innehållsförteckning Förord 3 Dossier

Läs mer

Anaconda Société. Viktiga ord. Émission 7 : «L égalité des sexes en France» - Om Frankrike och jämställdheten - finns den?

Anaconda Société. Viktiga ord. Émission 7 : «L égalité des sexes en France» - Om Frankrike och jämställdheten - finns den? Anaconda Société Émission 7 : «L égalité des sexes en France» - Om Frankrike och jämställdheten - finns den? Viktiga ord liberté (f) égalité (f) fraternité (f) prévoir naissance (f) se permettre exceptionnel

Läs mer

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den femte episoden i serien Bankrånet!

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den femte episoden i serien Bankrånet! ARBETSBLAD SÄNDNINGSDATUM: 2013-11-17 KONCEPTUTVECKLING AV ARBETSBLAD: JOHAN POPPEN & ANNA NYMAN PEDAGOG: ANNA NYMAN PROGRAMNR: 103260/TV5 KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE LE HOLD-UP EPISODE 5: LA CLÉ Hej! Välkommen

Läs mer

man sätter fast en fisk av papper på ryggen på en person som inte vet det

man sätter fast en fisk av papper på ryggen på en person som inte vet det vilket är de små fransmännens favoritskämt? quelle est la blague favorite des petits Français? det är "aprilfisken" c'est le poisson d'avril förklara hur man gör med aprilfisken expliquez comment on fait

Läs mer

Regelbundna verb i imparfait

Regelbundna verb i imparfait Regelbundna verb i imparfait imparfait = imperfekt; dåtid, förfluten tid A. När du vill uttrycka något i förfluten tid, d v s att något hände, använder du på franska tidsformen imparfait. Svenskans motsvarighet

Läs mer

1) Les deux familles font des choses différentes pour la Toussaint Vem gör vad? Dra streck!

1) Les deux familles font des choses différentes pour la Toussaint Vem gör vad? Dra streck! ARBETSBLAD PEDAGOG: AGNETA SOLDÉN PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ BESTÄLLNINGSNUMMER: 103647/TV8 FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1 Episode 8 Toussaint Familjerna Lepic och Bouley är grannar. Deras tonårsdöttrar

Läs mer

Ça m oppresse chaque fois qu un truc (irriterar mig). Elle organise une grande soirée où je vais (träffa) des stars! Tu vas (hämta) Lucas à 17 h.

Ça m oppresse chaque fois qu un truc (irriterar mig). Elle organise une grande soirée où je vais (träffa) des stars! Tu vas (hämta) Lucas à 17 h. ARBETSBLAD PRODUCENT: AGNETA SOLDÉN PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ BESTÄLLNINGSNUMMER: 103968/TV2 FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 2 Episode 2 S.O.S mères en détresse Familjerna Lepic och Bouley är grannar.

Läs mer

FRANSKA. courts de français. Arbetsblad 1

FRANSKA. courts de français. Arbetsblad 1 Arbetsblad 1 OMNIBUS 1. Tu es à Paris et tu veux aller à Cannes pour le festival de cinéma. Va sur le site de la SNCF www.voyage-sncf.com Raconte à un/une camarade quand et comment tu vas y aller. Vocabulaire

Läs mer

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den första episoden i serien Bankrånet!

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den första episoden i serien Bankrånet! ARBETSBLAD SÄNDNINGSDATUM: 2013-10-20 KONCEPTUTVECKLING AV ARBETSBLAD: JOHAN POPPEN & ANNA NYMAN PROGRAMNR: 103260/TV1 KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE LE HOLD-UP EPISOD 1: LA BANQUE DU PÈRE Hej! Välkommen till

Läs mer

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den andra episoden i serien Bankrånet!

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den andra episoden i serien Bankrånet! ARBETSBLAD PRODUCENT: SÄNDNINGSDATUM: 2013-10-27 KONCEPTUTVECKLING AV ARBETSBLAD: JOHAN POPPEN & ANNA NYMAN PEDAGOG: ANNA NYMAN BESTÄLLNINGSNUMMER: PROGRAMNR: 103260/TV2 KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE LE HOLD-UP

Läs mer

301 Jours, France. La nourriture. 301 Jours, France!

301 Jours, France. La nourriture. 301 Jours, France! 301 Jours, France La nourriture 301 Jours, France! Hej, jag heter Marie Ankarbåge och bor hos en familj i den lilla byn Le Poiré-sur-Vie i Frankrike. I veckorna går jag på internatskola i La Roche-sur-Yon.

Läs mer

ARBETSBLAD FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1. Épisode 1 La rentrée des classes

ARBETSBLAD FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1. Épisode 1 La rentrée des classes ARBETSBLAD PEDAGOG: AGNETA SOLDÉN PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ BESTÄLLNINGSNUMMER: 103647/TV1 FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1 Épisode 1 La rentrée des classes Familjerna Lepic och Bouley är grannar.

Läs mer

Dennis svarade. Det var Maria. -Hej, det är Maria. -Hej, sa Dennis. -jag vill bara tacka för att du räddade min brors son. - Det var så lite så. - Och förlåt för att jag inte vågade säga ifrån på caféet,

Läs mer

NOËL NOUVELET. TEXT och MUSIK: Folklig fransk sång från Provence. Troligen från 1400-talet.

NOËL NOUVELET. TEXT och MUSIK: Folklig fransk sång från Provence. Troligen från 1400-talet. NOËL NOUVELET TEXT och MUSIK: Folklig fransk sång från Provence. Troligen från 1400-talet. Keyte och Parrott: The New Oxford Book of Carols (1992) innehåller 13 verser på franska. De påpekar att ordet

Läs mer

Regelbundna verb i futur

Regelbundna verb i futur Regelbundna verb i futur futur = futurum; framtid A. När du vill uttrycka att något kommer att hända eller ska hända använder du på franska tidsformen futur. Svenskans motsvarighet är helt enkelt futurum,

Läs mer

La Suède en train 2431

La Suède en train 2431 2431 La Suède en train Bienvenue en Suède Quelle que soit la saison où vous venez, la Suède est toujours aussi passionnante à découvrir. Été comme hiver, vous serez subjugué, que vous optiez pour l effervescence

Läs mer

Berättarstunden. Termin 4: Bibeltelefonen. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial

Berättarstunden. Termin 4: Bibeltelefonen. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial Berättarstunden - levande berättelser från Bibeln Termin 4: Bibeltelefonen Söndagsskolmaterial Innehåll Termin 4 Bibeltelefonen Förord Beskrivning Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Lektion 4 Lektion 5 Lektion

Läs mer

fråga hur mycket klockan är quelle heure est-il? vad heter en grå keps på franska? une casquette grise vad heter när på franska?

fråga hur mycket klockan är quelle heure est-il? vad heter en grå keps på franska? une casquette grise vad heter när på franska? fråga hur mycket klockan är quelle heure est-il? vad heter en grå keps på franska? une casquette grise fråga vilken storlek quelle taille? vad heter när på franska? quand säg att du har ont i ryggen j

Läs mer

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp Utvärdering 15 deltagare Voice Camp 8 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Enkelt, jag älskar att sjunga och det är alltid kul att träffa nya vänner

Läs mer

A. VOKABULÄR I Översättning till svenska

A. VOKABULÄR I Översättning till svenska Inför 1FR112 - Förkunskapstest Om du har sökt till kursen 1FR112 i Nice, men undrar hur långt dina förkunskaper räcker till inför en hel termin i Frankrike och lektioner som ges på franska kan du göra

Läs mer

KAPITEL 11. gjorde igår, i förra veckan, förra sommaren.

KAPITEL 11. gjorde igår, i förra veckan, förra sommaren. KAPITEL 11 I kapitel 11 kommer du att lära dig en del ord som har med tv och musik att göra. Grammatiskt kommer vi att gå igenom objektsformer samt jobba en del med passé composé av både regelbundna och

Läs mer

ARBETSBLAD KORTFILMSKLUBBEN FRANSKA. Réplique (Lätt) Innehåll

ARBETSBLAD KORTFILMSKLUBBEN FRANSKA. Réplique (Lätt) Innehåll ARBETSBLAD PEDAGOGER: LENA WILHELMSSON/AGNETA SOLDÉN PROJEKTLEDARE: GARIELLA THINSZ BESTÄLLNINGSNUMMER: 101544/TV77 KORTFILMSKLUBBEN FRANSKA Réplique (Lätt) Innehåll 1. Varför letar Tony efter Steven?

Läs mer

Min försvunna lillebror

Min försvunna lillebror 3S Ida Norberg Sa1a Min försvunna lillebror Vi hade precis sålt vårt hus och flyttat in i världens finaste hus, det var stort, väldigt stort, det fanns nästan allt där, pool, stor trädgård och stort garage.

Läs mer

Anaconda Société. Viktiga ord. Émission 3 : «Comment mange-t-on en France?» - Om La Cuisine Française - berömt i världen och viktigt i vardagen

Anaconda Société. Viktiga ord. Émission 3 : «Comment mange-t-on en France?» - Om La Cuisine Française - berömt i världen och viktigt i vardagen Anaconda Société Émission 3 : «Comment mange-t-on en France?» - Om La Cuisine Française - berömt i världen och viktigt i vardagen Viktiga ord la cuisine française (f) plat (m pl) ragoût (m) cassoulet (m)

Läs mer

4. La revanche des fesses

4. La revanche des fesses SÄNDNINGSDATUM: 2008-03-05 ARBETSUPPGIFTER: LENA WILHELMSSON THERÉSE DIAB PRODUCENT: GABRIELLA THINSZ Anaconda en français Vocabulaire Leçon première partie redonner le sourire déprimé, -e ça va aller

Läs mer

Årskurs gy. Att eleverna får öva på språkförståelse och verbböjning på ett kreativt sätt.

Årskurs gy. Att eleverna får öva på språkförståelse och verbböjning på ett kreativt sätt. Årskurs 7-9 + gy Franska Klurigt och kul pussla dikter på franska Syfte Att eleverna får öva på språkförståelse och verbböjning på ett kreativt sätt. Lärarhandledning Övning 1: Ordpussel Utgå från en av

Läs mer

DIALOGUE PARIS ET CHIFFRES 1 Duhamel Georges ( ); écrivain français

DIALOGUE PARIS ET CHIFFRES 1 Duhamel Georges ( ); écrivain français DIALOGUE PARIS ET CHIFFRES 1 Duhamel Georges (1884-1966); écrivain français hur lång är du? tu mesures combien? jag är 1,77 meter lång je mesure 1 mètre 77 hur mycket väger du? tu pèses combien? jag väger

Läs mer

ATT REPETERA INFÖR PROVET. Torsdag 19 april 2018

ATT REPETERA INFÖR PROVET. Torsdag 19 april 2018 Åk 7 VT 18 ATT REPETERA INFÖR PROVET Torsdag 19 april 2018 1) Läs igenom dialogerna i kapitlen 3A, 3B,3C,4A,4B (texboken). Läs igen texterna på s 64-65 (Lecture) 2) Repetera glosorna till kap. kapitlen

Läs mer

Halvmånsformade ärr. Något osynligt trycker mot mitt bröst. Jag vänder mitt ansikte mot fläkten, blundar åt den

Halvmånsformade ärr. Något osynligt trycker mot mitt bröst. Jag vänder mitt ansikte mot fläkten, blundar åt den Halvmånsformade ärr Något osynligt trycker mot mitt bröst. Jag vänder mitt ansikte mot fläkten, blundar åt den kalla luften. Det är inte så varmt längre. Dagen har börjat sjunka in i natten. Mamma talar

Läs mer

ARBETSBLAD FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1. Épisode 4 Les bonnes résolutions

ARBETSBLAD FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1. Épisode 4 Les bonnes résolutions ARBETSBLAD PEDAGOG: AGNETA SOLDÉN PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ BESTÄLLNINGSNUMMER: 103647/TV4 FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1 Épisode 4 Les bonnes résolutions Familjerna Lepic och Bouley är grannar.

Läs mer

1) Les deux familles ont des problèmes très différents, lesquels? Vilken familj säger vad? Dra streck!

1) Les deux familles ont des problèmes très différents, lesquels? Vilken familj säger vad? Dra streck! ARBETSBLAD PEDAGOG: AGNETA SOLDÉN PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ BESTÄLLNINGSNUMMER: 103647/TV3 FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1 Épisode 3 Plein la tête Familjerna Lepic och Bouley är grannar. Deras tonårsdöttrar

Läs mer

Olga hittar Finn MARIE DUEDAHL

Olga hittar Finn MARIE DUEDAHL SIDAN 1 Boken handlar om: Olgas mamma och pappa bor inte ihop, men nu ska Olga äntligen få en hel vecka, tillsammans med pappa. Hon är så glad, för att de ska ut och resa tillsammans. Men när pappa kommer,

Läs mer

Provlektion ur. Bon voyage 1

Provlektion ur. Bon voyage 1 Provlektion ur Bon voyage 1 Chapitre 4 Dans ma classe I det här kapitlet får man veta vad olika saker i klassrummet heter på franska och lära sig de obestämda artiklarna un, une och des. Provlektion Bon

Läs mer

MUSIKALEN: VI HÖR IHOP

MUSIKALEN: VI HÖR IHOP MUSIKALEN: VI HÖR IHOP Handlar om att vad spridande av glädje, omtänksamhet och värme kan ge. En amma är ledsen. Hennes son gör henne glad. De går till affären där affärsbiträdet är nedstämd. Mamman gör

Läs mer

Anaconda Société. Viktiga ord. Émission 4 : «Les Français sont-ils de grands fumeurs?» Om Frankrike och rökning - en inpyrd vana på väg att förändras?

Anaconda Société. Viktiga ord. Émission 4 : «Les Français sont-ils de grands fumeurs?» Om Frankrike och rökning - en inpyrd vana på väg att förändras? Anaconda Société Émission 4 : «Les Français sont-ils de grands fumeurs?» Om Frankrike och rökning - en inpyrd vana på väg att förändras? Viktiga ord lycée (m) fumer fumeur (m), fumeuse (f) non-fumeur (m)

Läs mer

Vår studieresa till Paris - Notre voyage d'études à Paris

Vår studieresa till Paris - Notre voyage d'études à Paris Vår studieresa till Paris - Notre voyage d'études à Paris Här ska ni skriva dagbok om er studieresa till Paris den 19-21:a april. Vad gjorde ni, vad gillade ni och lärde ni er något nytt? Ici vous allez

Läs mer

Scen 1. Personer. 1977 är Emma 38 och. emma jerry robert en servitör

Scen 1. Personer. 1977 är Emma 38 och. emma jerry robert en servitör 1978 Scen 1. Personer emma jerry robert en servitör 1977 är Emma 38 och Jerry och Robert 40. * Betrayal hade premiär på National Theatre i London, 15 november 1978, i regi av Peter Hall. Pub. 1977. Vår.

Läs mer

www.viljaforlag.se Svara på frågorna/diskutera med dina klasskamrater när du har läst kapitlet!

www.viljaforlag.se Svara på frågorna/diskutera med dina klasskamrater när du har läst kapitlet! ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN SOM Svara på frågorna/diskutera med dina klasskamrater när du har läst kapitlet! Kapitel 1 1. Jim och Amir studerar på en folkhögskola. Vet du vad en folkhögskola är? Vad är

Läs mer

Jag går till jobbet nu. Hon försvann igen, ville inte vakna. Där inne var smärtan mjuk. Där inne i sömnens dimma var han kvar

Jag går till jobbet nu. Hon försvann igen, ville inte vakna. Där inne var smärtan mjuk. Där inne i sömnens dimma var han kvar finns, finns inte. En så mycket bättre värld. Den var vadderad, full av förmildrande omständigheter. Hon ville aldrig vakna mer och behöva återvända till det där andra till verkligheten. Nej, hellre då

Läs mer

Inför föreställningen

Inför föreställningen LÄRARHANDLEDNING Tage Granit 2008 Inför föreställningen Förberedelser Innan man går med sina elever på teater är det alltid bra att prata igenom om hur det är att gå på teater och hur man uppför sig. Orka

Läs mer

Har du saknat mig? Prolog Nu är det 12 år sedan och jag tänker fortfarande på det. Hur mamma skriker på pappa att han ska gå medan han skriker tillbaka, det var då han lämnade oss och tillbaka kom han

Läs mer

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Författare: Morten Dürr

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Författare: Morten Dürr sidan 1 Författare: Morten Dürr Vad handlar boken om? Boken handlar om Amir som är 9 år och går i andra klass. Amir vill göra saker på sitt eget sätt. I skolan ska de skriva om sitt sommarlov och Amir

Läs mer

Jag ritar upp en modell på whiteboard-tavlan i terapirummet.

Jag ritar upp en modell på whiteboard-tavlan i terapirummet. VAD ÄR PROBLEMET? Anna, 18 år, sitter i fåtöljen i mitt mottagningsrum. Hon har sparkat av sig skorna och dragit upp benen under sig. Okej, Anna jag har fått en remiss från doktor Johansson. När jag får

Läs mer

Kidnappandet. Jag är 20 år och jag heter Nesrin jag älskar djur och choklad och jag kommer från Dijon i som ligger i Frankrike, plus jag röker.

Kidnappandet. Jag är 20 år och jag heter Nesrin jag älskar djur och choklad och jag kommer från Dijon i som ligger i Frankrike, plus jag röker. del 1 Kidnappandet Jag vaknade i min säng trött och arg, mamma och pappa hade slängt ut mig. För jag är nu 20 år, jag fyllde år i lördags. Varför slängde dom ut mig? Just nu bor jag hos min bästa vän Sara.

Läs mer

FR1101: Franska Grundkurs II nät/distans Terminsöversikt VT 2015

FR1101: Franska Grundkurs II nät/distans Terminsöversikt VT 2015 FR1101: Franska Grundkurs II nät/distans Terminsöversikt VT 2015 = på Connect (obligatorisk närvaro) = på Connect (läraren inloggad på Connect, du kan ställa frågor) Föreläsning = Inspelad föreläsning

Läs mer

SÄNDNINGSDATUM: 2008-02-27 ARBETSUPPGIFTER: LENA WILHELMSSON THERÉSE DIAB PRODUCENT: GABRIELLA THINSZ PROGRAMNR: 100735/tv3

SÄNDNINGSDATUM: 2008-02-27 ARBETSUPPGIFTER: LENA WILHELMSSON THERÉSE DIAB PRODUCENT: GABRIELLA THINSZ PROGRAMNR: 100735/tv3 SÄNDNINGSDATUM: 2008-02-27 ARBETSUPPGIFTER: LENA WILHELMSSON THERÉSE DIAB PRODUCENT: GABRIELLA THINSZ Anaconda en français Vocabulaire Leçon première partie je sors le langage utiliser signifier kiffant

Läs mer

Drogad. AHHH! skrek Tim. Vad har hänt! skrek jag. Det är någon som har kört av vägen och krockat med ett träd! Men ring 112! Ge mig min mobil da!

Drogad. AHHH! skrek Tim. Vad har hänt! skrek jag. Det är någon som har kört av vägen och krockat med ett träd! Men ring 112! Ge mig min mobil da! Drogad Det var en helt vanlig lördags morgon, klockan var 4:33 det var kallt och snöade ute. Idag skulle jag och min pojkvän åka på skidresa i en vecka i Lindvallen, det är första gången för min pojkvän

Läs mer

KAMIKAZE LA FRANCE DEL 1 HITTA HEM

KAMIKAZE LA FRANCE DEL 1 HITTA HEM DEL 1 HITTA HEM Dra streck mellan det franska ordet eller uttrycket och dess korrekta svenska översättning. Två svenska uttryck blir över. savoir une île tout droit une horloge une rue Excusez-moi, est-ce

Läs mer

ARBETSBLAD KORTFILMSKLUBBEN FRANSKA. Qui de nous deux (Lätt) Innehåll

ARBETSBLAD KORTFILMSKLUBBEN FRANSKA. Qui de nous deux (Lätt) Innehåll ARBETSBLAD PEDAGOGER: LENA WILHELMSSON/AGNETA SOLDÉN PROJEKTLEDARE: GABRIELLA THINSZ BESTÄLLNINGSNUMMER: 101544/TV76 KORTFILMSKLUBBEN FRANSKA Qui de nous deux (Lätt) Innehåll 1. Hur träffades Léo och Alice?

Läs mer

ARBETSBLAD KORTFILMSKLUBBEN FRANSKA. Le grand bain (lätt) Innehåll

ARBETSBLAD KORTFILMSKLUBBEN FRANSKA. Le grand bain (lätt) Innehåll ARBETSBLAD PEDAGOGER: LENA WILHELMSSON/AGNETA SOLDÉN PROJEKTLEDARE: CHARLOTTE SIFVERT KORTFILMSKLUBBEN FRANSKA Le grand bain (lätt) Innehåll 1. Varför kommer Mia släpande på väskor och påsar? 2. Vad är

Läs mer

1) Les deux familles ont des problèmes très différents, lesquels? Vilken familj säger vad? Dra streck!

1) Les deux familles ont des problèmes très différents, lesquels? Vilken familj säger vad? Dra streck! ARBETSBLAD PEDAGOG: AGNETA SOLDÉN PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ BESTÄLLNINGSNUMMER: 103647/TV2 FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1 Épisode 2 La solidarité familiale Familjerna Lepic och Bouley är grannar.

Läs mer

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den fjärde episoden i serien Bankrånet!

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den fjärde episoden i serien Bankrånet! ARBETSBLAD SÄNDNINGSDATUM: 2013-11-10 KONCEPTUTVECKLING AV ARBETSBLAD: JOHAN POPPEN & ANNA NYMAN PEDAGOG: ANNA NYMAN PROGRAMNR: 103260/TV4 KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE LE HOLD-UP EPISOD 4: LA PORTE Hej! Välkommen

Läs mer

KAPITEL 6. Verb: preteritum. *imperativ som slutar på p, k, s, t eller x +te. Special (it-verb och oregelbundna verb) T ex: gå-gick, drick-drack

KAPITEL 6. Verb: preteritum. *imperativ som slutar på p, k, s, t eller x +te. Special (it-verb och oregelbundna verb) T ex: gå-gick, drick-drack KAPITEL 6 Verb: preteritum Imperativ Tala +de Ring +de Läs* +te Må +dde preteritum talade ringde läste mådde *imperativ som slutar på p, k, s, t eller x +te Special (it-verb och oregelbundna verb) T ex:

Läs mer