Tanum. God Jul & Gott Nytt År. Kraftsamlar för nya detaljplaner. Lotsgruppen hjälper företagare. Konstgymnasium finns det?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tanum. God Jul & Gott Nytt År. Kraftsamlar för nya detaljplaner. Lotsgruppen hjälper företagare. Konstgymnasium finns det?"

Transkript

1 Tanum Information från Tanums kommun Nummer 37 December 2013 God Jul & Gott Nytt År Kraftsamlar för nya detaljplaner Lotsgruppen hjälper företagare Konstgymnasium finns det?

2 INNEHÅLL Kraftsamlar för nya detaljplaner... 4 Attraktivt centrum i Tanumshede... 6 Översiktsplan 2030 godkänt program... 7 Enkelt att driva företag... 8 Varför ska vi äta frukost ihop?... 9 Lotsgruppen hjälper företagare...10 Följ kommunens upphandlingar...11 Happy Price flyttar...12 Byggare som gillar samarbete...13 Konstgymnasium finns det?...14 Lust att lära med ipad...15 Lärare med nytt uppdrag Paul Carlsson...16 Presentation av Tanums ridklubb Eva Lott: Pakistan gav perspektiv...18 Resultat från drogvaneundersökningen...19 Information från omsorgen...20 Rening av små avlopp = bättre vattenmiljö...22 Ny serviceanläggning på Väderöarna...23 Tanums Bostäder informerar...24 Tanums Hamnar informerar...25 Budget 2014 och fakta om Tanums ekonomi...26 Mötesplats för odling och kreativitet...28 Omslagsbild: Gullbringa, foto Kjell Holmner Nyhetsbrev till näringslivet I slutet av varje månad når ett nyhetsbrev från näringslivsenheten cirka 620 mottagare. Drunknar vi i information idag? Ja, så kan vara fallet. Varför ska du då läsa vårt nyhetsbrev? Om du vill ha reda på vad som händer lokalt och regionalt för näringslivet, så kan brevet vara nyttigt. Här kan du också läsa om en person varje månad som berättar vad han eller hon tycker är viktigt i Tanums kommun, det kan handla om jobbet, fritiden, framtiden. Du får reda på var nästa Before Work är, du får inbjudan till seminarier och föreläsningar, får reda på om det finns medel att söka till företagsutveckling och mycket mer. Du får gärna ha synpunkter vad vi ska ta upp. Och välkommen på sändlistan, maila till

3 Tanum Information från Tanums kommun Nummer 37 December 2013 Tänk vad en riktigt härlig sommar påverkar oss alla! Efter en relativt kall och sen vår kom den soligaste sommaren vi haft på många år. Därefter har vi haft en mild och fin höst som har uppskattats av många, bland annat hummerfiskare och älgjägare. Den vackra sommaren innebar att det varit extra många besökande i kommunen. Statistik för hotell, campingplatser och andra boenden i Bohuslän, visar på att Tanum var den kommun som hade högst beläggning, 92 procent i juli månad. Årets sommar kommer även att vara positivt för antalet besökare i kommunen Jag är glad att många väljer att besöka Tanums kommun. Alla besökande är välkommen att ta del av utbudet av naturupplevelser och besöksmål som finns i vår kommun. Handeln har under året ökat ganska kraftigt, cirka 12 procent. Sportshopen och orternas livsmedelsaffärer står för en stor del av denna ökning. Kommunens organisation kräver extra arbetsinsatser med anledning av att de fastboende personer, ökar till cirka människor som vistas i kommunen under några hektiska sommarveckor. Detta märks bland annat inom omsorgsförvaltningen och dess hemtjänst som får en ökad belastning. Sommaren 2013 innebar även stor belastning på kommunens distribution av färskvatten. Tack vare att brukarna varit uppmärksamma på kommunens vädjan om att vara sparsamma med vattenförbrukningen, har vattnet räckt till alla även vid toppbelastning. Något som man kanske inte tänker på är att mängden sopor ökar oerhört mycket under en normal sommar. Under en rekordsommar som årets har det blivit all time high i omhändertagande av sopor. För att klara hämtning och övrig logistik av soporna krävs noggrann planering och extra insatser av personal. Under sommarmånaderna händer det att personer hör av sig och lämnar synpunkter på hur kommunen sköter sin mångfald av åtagande. I den summering vi gjort beträffande sommaren 2013 har det varit få synpunkter på kommunens ansvarsområden. Jag tror det delvis hänger ihop med att det varit den finaste sommaren på många år och att kommunen förbereder sig bättre för varje år. Elva fiberföreningar i kommunen jobbar mycket intensivt med planering och grävning av fiber för bred- band/it-kommunikation. Finansiärer, utöver fibermedlemmarnas kontantinsatser, är kommunen, länsstyrelse/ stat och region. Ett mycket glädjande besked från Trafikverket är att gång- och cykelvägen Sportshopen-Grebbestad kan börja byggas sen vår En förutsättning för detta är att den så kallade vägplanen inte överklagas. Arbetet med E6:an pågår för fullt och sista motorvägsdelen Pålen-Oppen, kommer om planerna håller, att invigas den 15 juni Vi ser alla fram mot den dag som hela sträckan av E6 i Sverige blir motorväg. Det är mycket spännande att följa byggnationen och den pågående etableringen av Tanums Shoppingcenter. Inriktningen är att centrat ska öppnas till jul I Fjällbacka är det för närvarande byggboom, det byggs 53 lägenheter på tre olika byggplatser. Tanum Bostäder AB bygger 14 hyresrätter på tomten till f.d. Kyrkskolan och Håkebackens skola har fått lämna plats för 12 ägarlägenheter. Det kommer att bli inflyttning under våren Bostadsrättsföreningen Sommarvågen, på f.d. Olofssons fastighet, bygger 28 lägenheter, inflyttning hösten Även 2013 har vi god kontroll på kommunens ekonomiska situation, prognosen för innevarande år visar på bra verksamhets- och ekonomiskt resultat. Budget för 2014 är beslutad i stor politisk enighet och visar efter fördelning och förstärkning av ramar till nämnder och styrelse på ett resultat om cirka 17 miljoner. Den tunga delen av budgetarbetet är att prioritera bland äskade investeringsobjekt års investeringsbudget omfattar 90 miljoner kronor, varav 60 miljoner kronor står för olika vatten- och avloppsinvesteringar. Många jul- och nyårshälsningar från Clas-Åke Sörkvist Kommunstyrelsens ordförande. REDAKTÖR: Anette Karlström ANSVARIG UTGIVARE: Ulf Ericsson STF ANSVARIG UTGIVARE: Anette Karlström POSTADRESS: Tanums Kommun, Ekonomikontoret, Tanumshede BESÖKSADRESS: Kommunhuset Tanumshede TELEFON: VX Fax: E-POST: PAPPER: 115 g Munken Cream Bra miljöval TRYCKERI: Munkreklam AB, Munkedal FOTON: Omslag Kjell Holmner, sid 4-5, 12-13, Ann-Katrin Eklund, sid 6 illustration Werner Arkitekter AB, sid 8-9, 24 Bildarkivet.se, sid 14 Michael Halvarsson, sid 22 Kjell Holmner, övriga foton Tanums kommun. TEXTER: sid 4-6, 12-13, Ann-Katrin Eklund, sid 14 Michael Halvarsson, övriga texter Tanums kommun.

4 Kraftsamlar för nya detaljplaner Planeringen för områdena kring torget och kajen i Fjällbacka är bland 13 prioriterade, kommunala detaljplaner. Totalt hanterar Tanums kommun cirka 50 planer, i olika stadier av den process som leder till beslut om detaljplan. Av de 50 är 20-talet initierade av privata intressenter. Arbetet med dem sker sedan tidigare efter en priolista och är därtill beroende av hur snabbt intressenterna får fram de handlingar som krävs. Cirka 30 planarbeten har kommunen som beställare. Nu görs en kraftsamling på 13 av dessa planer. Det sker enligt beslut i kommunens plangrupp, som består av politiker och tjänstemän och som rapporterar till kommunstyrelsen. -De planer vi lägger tyngdpunkten på kan komma fram lite snabbare än andra, säger Rolf Lundholm, markoch exploateringsingenjör som företräder kommunstyrelsen i egenskap av beställare. Tillsammans med en kollega ansvarar Lundholm för att arbetet med de 13 planerna rullar på så snabbt det går, till exempel att nödvändiga utredningar och undersökningar görs. De ska också påtala om brist på resurser riskerar att fördröja arbetet. Här är de prioriterade planerna och förslag i dem. Resö: Naturvårdsverkets entré för nationalparken Kosterhavet. Koop rabryggan förvandlas till en t-pir i planförslaget och entrébyggnaden placeras på denna pir, med plats även för hamnkontor och sjömack. P-platser för besökare och vändslinga för bussar vid vägen mot hamnen. Seniorbostäder (två lägen), utveckling av Hamnhol- Planering av området kring Ingrid Bergmans torg, i hjärtat av Fjällbacka, hör till de arbeten som prioriteras av Tanums kommun. Diskussionerna berör även hamnen. 4

5 men och ny hamn söder om piren till Hamnholmen. Tanumshede: Oppen. Översyn av infart till handelsområdet, utbyggnad av Rasta och motorvägshållplats för bussar. Tanums näringspark etapp två. Planläggning för handel och småindustri på obebyggd mark norr om handelsområdet och för nuvarande verksamheter vid Industrivägen och Storemyrsvägen. Rondell i krysset Riksvägen-Lurvägen. Tanumshede centrum. Se separat artikel på sidan 6. Grebbestad: Anneberg.17 kommunala tomter och 50 lägenheter. Västra vägen, etapp ett. Utökade byggrätter vid Industrivägen, förlängd till Grönemadsvägen. Plats för skolutbyggnad vid Ängens förskola. Planering av infrastruktur i södra och östra Grebbestad, föranledd av utbyggnadsplaner för främst Sportshopen. Fjällbacka: Slänten. 23 villatomter i ett område vid Löparvägen. Nytt verksamhetsområde öster om Tetra Pak. Ny väg från rondellen på Dinglevägen och till Tetra Pak. Möjligt läge för ny mack i krysset nya -Det stora trycket från privata exploatörer har kanske gjort att de kommunala planerna kommit lite i andra hand, tror Rolf Lundholm, här med en förteckning över alla 50-talet planärenden, listade efter hur de bedömts enligt olika kriterier och med olika färger för kommunala och privata planer. vägen-skistadsvägen/tanumsvägen. Torget. Geotekniker föreslår att området säkras med tryckbank eftersom spontning kan sätta kvicklera i rörelse. Pålat trädäck över tryckbank med plats för bodar, bakre delen eventuellt möjlig att trafikera vintertid. 150 gästhamnsplatser flyttas. Kajen. Planane samt området Norra Hamngatan, Richters, Badis och kommunägd mark på Kvarnberget. Kajplats för turbåtar och nyttotrafik. Cirka 150 nya småbåtsplatser vid pontonbryggor. Nya bostäder när reningsverket stängts. Hamburgsund: Centrum och Änghagen. Skredrisk i ett område vid sundet. Krav på åtgärder mot framtida risker för översvämningar. Nya byggrätter för bland annat någon form av seniorboende. Verksamhetsområde, i området vid vindkraftverket och eventuellt närmast berget nära Kvillevägen där dock delar med sank mark får vänta. Mängder av nya bostäder planeras Över nya bostäder, i olika typer av lägenheter och i villor, kommer till i Tanums kommun om alla planer förverkligas. -Tillgången verkar kunna bli högre än efterfrågan, säger Rolf Lundholm, som summerat bostäder. Han påpekar dock att efterfrågan i hög grad beror på hur arbetsmarknaden utvecklas. Sammanställningen omfattar 34 olika områden, i olika stadier av planering och utbyggnad, och åren fram till och med Områdena finns i de fyra största samhällena samt i Kämpersvik. Bakom bostadsplanerna står såväl privata exploatörer som kommunen och dess bostadsbolag. På gång är totalt 139 hyreslägenheter, 351 ägarlägenheter/bostadsrätter samt 550 tomter för enbostadshus. 5

6 Attraktivt centrum mål i ny plan Ett mer attraktivt centrum med plats för fler verksamheter och aktiviteter längs Affärsvägen och i en ny torgmiljö. Det är en ambition i detaljplanearbetet för Tanumshede. -Centrum ska bli mer levande, säger planeringsarkitekt Olof Jönsson, Tanums kommun. Affärsvägen förblir öppen för biltrafik, men på fotgängarnas villkor och med en utformning som anger hur olika intressen kan samsas. Flera nya och utökade byggrätter har lagts in. Dit hör långsmala utbyggnader vid Konsum och Hedemyrs, där den upphöjda gångbanan föreslås bli nedschaktad. Hedemyrs föreslås också få lov att bygga ut mot parken och därmed öppna upp nuvarande fasad. Planförslaget anger en "handelstrappa", med sittplatser, kafé och ny entré till källarplanet. Parkytan närmast handelstrappan görs om till ett torg, med likadan ny beläggning som Affärsvägen och ytan vid varuhusentrén. En sandyta som inbjuder till lek är tänkt som avgränsning mellan torget och återstående park, där merparten fruktträd föreslås bli kvar. Det rimmar med önskemål från skolelever som bjudits in att delta i planarbetet. En paviljong, som kan byggas med inspiration från hällristningstid, är en annan idé för detta område. Fasaden med trappan är en av de byggrätter som föreslås få särskilda direktiv om utformning. Där och på andra ställen, både centralt och i tilltänkta nya bostadsområden, är det grova träfasader i matta, röda nyanser som är aktuella. Arkitekt Stefan Werner och hans medarbetare lanserade det i sitt vinnande förslag i tävlingen som ledde till uppdraget som planförfattare. För en tillbyggnad av gästgiveriet, norrut vid Affärsvägen, och en eventuell nybyggnation mittemot föreslås dock trä i ljusa kulörer. Byggnadsminnena gästgiveriet, tingshuset och sockenmagasinet innebär höga krav på hänsyn. Det samma gäller fornlämningsområdet mellan gästgiveriet och Riksvägen. Fortsatta arkeologiska undersökningar kan påverka tilltänkt utbyggnad av såväl hotell som bostadshus. Före detta Statoilfastigheten vid Riksvägen kan bli ett alternativ till Tanums Bostäders planer för Backane. Planeringen för Tanumshede omfattar också ett nytt bostadsområde i Kattedaben, i skogen norr om Talldungevägen, samt till- och påbyggnad av hyreshus vid Hedeskogsvägen och Bergsvägen. Planeringen, som kan bli uppdelad på flera detaljplaner, omfattar totalt cirka 150 lägenheter. Gång- och cykelvägar ska binda samman centralortens olika delar. En ny bit har för övrigt redan anlagts, från korsningen Ringvägen- Affärsvägen. En "handelstrappa", en sittvänlig läktare i soligast möjliga läge, kafé och ny entré till källarplanet föreslås för Hedemyrs fasad mot parken, som delvis omvandlas till torg. Det är ett av förslagen som ska göra Tanumshede centrum mer levande. Illustrationen från Werner Arkitekter AB visar också hur en tänkt, smal utbyggnad av Hedemyrs mot Affärsvägen kan komma att te sig. 6

7 Programmet till översiktsplan 2030 är godkänt! siktsplan 2030 ska innehålla. Under sommaren 2013 hade alla boende och företagare i Tanums kommun möjlighet att lämna synpunkter på programmet. Under samrådet kom det in 52 yttranden från myndigheter, föreningar och enskilda. Alla yttranden har sammanställts i en samrådsredogörelse och målen i programmet har delvis justerats efter de inkomna synpunkterna. Nu fortsätter arbetet med att upprätta en ny kommunomfattande I oktober godkände kommunstyrelsen planprogrammet till översiktsplan 2030 som underlag för det fortsatta arbetet med översiktsplanen. Programet innehåller mål för översiktsplanearbetet och är ett inledande dokument i arbetet med att ta fram en ny översiktsplan. Syftet med programmet är att skapa en bild av hur Tanums kommun ska utvecklas och skapa tydliga mål för vad över- översiktsplan för Tanums kommun utifrån målen i programmet. Under 2014 kommer ett samrådsförslag att vara tillgängligt för synpunkter. Tack till alla er som lämnade yttranden under programsamrådet! Ta del av det godkända programmet och inkomna yttranden på Kontakt Kommunstyrelsen beslutade i mars 2012 att en ny kommunomfattande översiktsplan ska tas fram. Den gällande översiktsplanen från 2002 kommer att ersättas av den nya översiktsplanen som ska innehålla kommunens framtidsbild och rekommendationer för hur mark- och vattenområdena långsiktigt ska användas och hur bebyggelsen ska utvecklas i stora drag med sikte mot år Moa Leidzén Planeringsarkitekt Antagande Antagande Program Program Samråd Samråd Utställning Utställning utgångspunkt utgångspunkt i i Efter Efter samrådet samrådet bearbetas bearbetas Efter Efter utställnin utstäl Synpunkterna Synpunkterna frånfrån dialogen dialogenmedmed programmet programmet arbetas arbetas ett ett översiktsplanen översiktsplanen utifrån utifrån de de eventuella eventuella slut i Tanums i Tanums kommun kommun har har delvis delvis inarbetats inarbetats i i Samråd Utställning Antagande Dialog Program förslag förslag till översiktsplan till översiktsplan synpunkter synpunkter som som kommit kommit justeringar justeringar fatt programförslaget. programförslaget. Under Under i framtiden i framtiden hur hur vill vill Efter utställningen och Synpunkterna från dialogen Med utgångspunkt i Efter samrådet bearbetas Med utgångspunkt fram. fram. Ett samråd Ett samråd hålls hålls in. Därefter in. Därefter ställs ställs förslaget förslaget kommunfullm kommunfu samrådet samrådet av programmet av programmet du ha du det? ha det? fördes fördes en en programmet arbetas ett översiktsplanen utifrån de eventuella slutgiltiga i Tanums kommun har delvis inarbetats i i framtiden - hurmed vill Under förslag till översiktsplan synpunkter som kommitut så fattar beslut beslut om om att a dialog dialog med boende boendeprogramförslaget. gavsgavs allmänhet, allmänhet, berörda berörda där där allmänheten, allmänheten, utjusteringar att så allmänheten, att allmänheten, hållsberörda in.förvaltningar Därefter ställs förslaget kommunfullmäkige du och ha det? fördes en under samrådet förvaltningar av programmet förvaltningar ochoch berörda berörda förvaltningar förvaltningar ochoch översiktsplane översiktspl och företagare företagare under förvaltningar ochfram. och Ett samrådberörda dialog med boende gavs allmänhet, berörda där allmänheten, ut så att allmänheten, beslut om att anta hösten hösten Resultatet Resultatet myndigheter myndigheter möjlighet möjlighet myndigheter myndigheter gesges möjlighet möjlighetmyndigheter myndigheter kankan ta del ta del Antagandet Antagande be förvaltningar och berörda förvaltningar och berörda förvaltningar och översiktsplanen. och företagare under att lämna att lämna synpunkter. synpunkter. av förslaget av förslaget och och lämna lämna under under från från dialogen dialogen har har att lämna att lämna synpunkter synpunkter myndigheter ges möjlighet myndigheter kan ta del Antagandet beräknas ske hösten Resultatet myndigheter möjlighet sammanställts ochoch finns förslaget. på förslaget. Utifrån Utifrån synpunkter. frånsammanställts dialogen har attfinns lämna på synpunkter att lämna synpunkter. av förslaget och lämna synpunkter. under synpunkter. sammanställts och finns på förslaget. Utifrån tillgänglig tillgänglig på kommunens på kommunens inkomna inkomna synpunkter synpunkter har har tillgänglig på kommunens inkomna synpunkter har hemsida hemsida programmet programmet reviderats reviderats ochoch hemsida programmet reviderats och nyoversiktsplan. nyoversiktsplan. godkänts godkänts av kommunen. av kommunen. godkänts av kommunen. nyoversiktsplan. Dialog Dialog 2012 MedMed 2013 utgångspunkt utgångspunkt a Ska vi förändr vera eller konser Tanum? ra ra Ska vi föränd Ska vi föränd eller konservera eller konservera Tanum? Tanum? TILL PROGRAMAN 2030 PL ÖVERSIKTS Godkänd av gå, åka Ska vi cykla, ta kollektivt eller bilen till jobbet? TILL M TILL RA GRA OM PROGPR AN TSPL IKTS IKAN RSPL ÖVERS ÖVE kommunstyrelsen Godkänd av lsen lsen kommunstyrend av kommunstyre Godkä gå, åka vi cykla, gå, åka vi bra cykla, skapar Hur vi Ska Ska för detta ttninga tivtr eller tivt eller ta förutsä kollek livet? t? kollek t? lokala närings bilen till jobbe bilen till jobbe Program till översiktsplan 2030 vi bra vi bra Hur skapar Hur skapar gar för det ättningar för det förutsättnin föruts slivet? slivet? lokala näring lokala näring Program till översiktsplan översiktsplan Program till 7

8 Det ska vara enkelt att driva företag i Tanums kommun Ambitionerna är stora för ett förbättrat näringslivsklimat. Målen finns i den nya näringslivsstrategin, som gäller , med åtföljande handlingsplan. Det har inneburit en kraftsamling från Tanums kommun för att förbättra informationen, effektiviteten, handläggningen och bemötandet av företagarna. En större intern utbildning och process sattes igång hösten 2012, med utbildningen Förenkla helt enkelt i Sveriges Kommuner och Landstings regi. Både politiker och tjänstemän har deltagit i utbildningen under ett knappt år. Utbildningen utmynnade i en konkret handlingsplan med tre huvudpunkter: Företagslotsfunktion En företagare får möjlighet att träffa en tjänsteman från miljöavdelningen, plan- och byggavdelningen, räddningstjänsten, polis, näringslivsenheten och den som har hand om serveringstillstånd samtidigt. Företagaren kan ställa frågor till alla och få tips om hur de ska gå vidare med sitt ärende. En eftermiddag i månaden är denna mötesplats öppen för företagare med ärenden som kan innehålla frågor till fler olika kontakter. Bemötande och service Två föreläsningar med Värdskapets Jan Gunnarsson har genomförts i slutet av oktober med cirka 200 deltagare från både kommunen och näringslivet. Jan har gjort ett stort antal föreläsningar runt om i Sverige om värdskap, bemötande och konsten att få människor att känna sig välkomna. Ett bra bemötande är viktigt för tillväxt och utveckling i Tanum. Föreläsningarna var ett samarbete mellan följande aktörer; Tanums kommun, Tanums Näringslivsråd, Företagarna, Tanum Turist, Tanums Sparbank och TanumStrand. Tanums kommun kommer dessutom att genomföra en utbildning riktad speciellt till tjänstemän som har direktkontakt med företagare och medborgare i ärenden som berör bygglov, servering, livsmedel etc. Tillgänglighet Det ska vara enkelt och smidigt att både ha och få kontakt med kommunens olika verksamheter. Företagare ska uppleva mötet med kommunen som enkelt, tydligt, informativt och effektivt. För att förbättra görs en översyn av e-tjänster och information på hemsidan. Ett kompetent kundcenter planeras också där många frågor kan få ett första svar. 8

9 Vad tycker företagarna i Tanums kommun om servicen Det ville kommunstyrelsen gärna veta. Därför deltog Tanums kommun i Sveriges Kommuner och Landstings servicemätning av myndighetsutövningen, kalllad Insikt, gentemot företag för andra gången. En enkät skickades ut till företagare som under 2012 varit i kontakt med kommunen inom fem myndighetsområden: brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd och serveringstillstånd. Varje myndighetsområde betygsattes utifrån sex serviceområden; information, tillgänglighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet. Vi ville ha en återkoppling på vad företagarna som varit i kontakt med oss tycker om servicen, säger Clas-Åke Sörkvist, kommunstyrelsens ordförande. Genom undersökningen får vi besked från företagarna om vad de är nöjda med och vad de tycker vi behöver bli bättre på. Ett bra näringslivsklimat är av största vikt för kommunen. Om företagen trivs och är framgångsrika här skapas fler arbetstillfällen, vi ska vara en kommun där både företag och invånare kan utvecklas och växa. Jämfört med 2011 har Tanums kommun ökat sitt Nöjd-Kund-Indexvärde från 54 till 59, d.v.s. med fem enheter. Riksgenomsnittet är 67, så vi har en bit kvar, men det går åt rätt håll. Myndighetsområde NKI 2011 NKI 2013 Förändring Brandtillsyn Bygglov Miljö- och hälsoskydd Serveringstillstånd Totalt Om bredband i Tanum Nu är fiberdragningen i full gång i flera av fiberföreningarna. Fiberföreningar finns i alla områden utanför tätorterna och i några tätorter. Kontakta föreningen i ditt område omgående! Information finns på Varför ska vi äta frukost ihop? Ja, det kan man fråga sig. Men det finns möjlighet att träffa andra företagare från olika branscher just genom en gemensam frukost. Before Work startade Ett värdföretag i taget får möjlighet att presentera sin verksamhet, utbyta erfarenheter med andra företagare och även få kort information om vad som händer i kommunen. Ett bra sätt att nätverka. En torsdagmorgon i månaden mellan är det Before Work. Följande företag har hittills bjudit på frukost; Tetra Pak, Rabbalshede Kraft, Nor- Dan (Tanums Fönster), Erlandssons Bygg, Vitlycke, Everts Sjöbod, Strömstad Tanum Buss, Sparbanken Tanum, Gerles+Gerlesborgsskolan, Buars Gård, BDO, Curator, Mjölkeröds Golfklubb, MGNS, Bowls Sport och Fritid + Colorama. I november bjöd Sportshopen in till frukost. Kontakta om du och ditt företag vill ha Before Work. 9

10 Destination Fjällbackaskärgården Arbetet med att utveckla Destination Fjällbackaskärgården fortsätter, nu med Västsvenska Turistrådet som spindel i nätet. Det hålls regelbundna möten med företag och föreningar, och man diskuterar allt från konkreta frågor hur man kan skylta upp befintliga vandringsleder till strategiska frågor såsom samarbetsformer. Hur kan man hjälpas åt att sälja bokningsbara paket, och tillsammans skapa förutsättningar för ett samhälle som attraherar besökare året runt? Lokalt är Tanum Turist den aktör som har uppdraget att samordna arbetet. Leaderprojektet som syftade till att utbilda nya guider i Fjällbacka samt bygga en digital applikation för barn är nu avslutat. Resultatet blev fem nya guider i föreningen Fjällbackaguider (som nu består av 11 guider), samt applikationen Vita frun som laddats ner över gånger. Barnen frågade redan vid första rundan när nästa version kommer, vilket är ett bra tecken! Västsvenska Turistrådet, ett bolag ägt av Västra Götalandsregionen, har uppdraget att marknadsföra området internationellt. De bjuder regelbundet in journalister och reseoperatörer till vår kommun, och deras artiklar blir sedan publicerade i både välkända utländska dagstidningar och magasin. På Västsvenska Turistrådets hemsida kan man hitta en sammanställning över vad som publicerats i utländsk media under 2013, Klicka på Press och sedan Västsverige i media. Vi lotsar dig som företagare En lotsfunktion på land har sett dagens ljus i Tanums kommun. En företagare i taget får möjlighet att bli lotsad till rätt person i kommunen, få råd och tips om hur han eller hon kan fortsätta driva sitt företag. En eftermiddag i månaden är en mötesplats öppen för företagare. Så här kan det gå till: Du som företagare har frågor om din nuvarande eller blivande verksamhet. Det kan handla om en miljöfråga, bygglov, servering, brandsäkerhet etc. Du ringer och ber att få prata med någon som har hand om det du undrar över. Du blir hänvisad till rätt person, får svar på din fråga, men ställer kanske en ny fråga som någon annan i kommunen kan svara bättre på. Då träder lotsgruppen in. Du får datum och tid till nästa lotsgruppsmöte (en eftermiddag i måndaden). Då får man träffa en tjänsteman från miljöavdelningen, plan- och byggavdelningen, räddningstjänsten, polis, näringslivsenheten och den som har hand om serveringstillstånd vid samma tillfälle, och du kan få svar på dina initiala frågor. Du får råd och tips hur du kan gå vidare med ditt "ärende", vad du behöver göra och vem som kommer att hålla i ärendet framåt. Du lotsas därmed vidare genom systemet på ett smidigare sätt. 10

11 Följ kommunens upphandlingar Under året har det genomförts upphandlingar inom många olika områden i kommunen. Vad som är aktuellt tar du del av på kommunens hemsida, Tanums Kommun och de kommunala bolagen Tanums Bostäder AB och Tanums Hamnar AB gör årligen inköp av material, tjänster och entreprenader för cirka 400 mkr. Inköpen görs i form av upphandlingar som styrs av Lagen om upphandling (LOU). Genom att delta i upphandlingar ges företag möjlighet att konkurrera om avtal med kommunen eller de kommunala bolagen. Under andra halvåret 2013 har det skett upphandlingar av leverantörer för utbyggnad och etablering av infrastruktur för bredbandskommunikation. Avsikten med dessa upphandlingar är att dra in fiber i områden som tidigare saknade fiber. Genom upphandlingen inbjuder kommunen anbudsgivare att ta del av regional och kommunal finansiering. Första omgången avslutades på eftersommaren. Det kom in anbud på samtliga sträckor som berördes. Kontrakten gick till de fiberföre ningarna som finns i anslutning till de olika sträckningarna. Omgång två slutförs under december. En tredje och avslutande upphandling görs under För finansieringen av respektive förbindelse står kommunen och Västra Götalandsregionen för hälften vardera. Kontraktsbeloppen per sträckning ligger ungefär mellan 0,4 och 1,5 miljoner kronor. Totalt upphandlas tolv fibersträckor. De fibrer som installeras ska vara öppna och operatörsneutrala. Centrala knutpunkter och teknikbodar ska vara tillgängliga och dimensionerade för att ansluta de nätägare och tjänsteleverantörer som så önskar. Vald leverantör är således skyldig att på likvärdiga, skäliga och marknadsmässiga villkor upplåta svartfiber till var och en som begär detta. Dessa upphandlingar annonseras på kommunens hemsida se/upphandling, samt i lokalpress precis som övriga upphandlingar i kommunen och Tanums Hamnar AB och Tanums Bostäder AB. Bland pågående och kommande upphandlingar kan nämnas: Hantverkartjänster, banktjänster, tekniska konsulter, skogsförvaltning, personbilar, asfalt, multifunktionsskrivare och ipads alternativt datorer till högstadiet. Resultatet av upphandingar kan ni numera följa på kommunens hemsida Några ytterligare exempel på upphandlingar som slutförts under den senaste tiden är: Grävtjänster, leverantör, Fjällbacka Gräv Hyra av Falkeröds Hembygdsgård, leverantör Grebbestads Samhällsförening Företagshälsovård för kommunen och bolagen, leverantör Hälsobolaget, Uddevalla Trafikkunskap, leverantör Trafikanten Trafikskola, Strömstad Transportfordon 4 olika kategorier samt buss 8 platser, leverantörer Brandt Fordon AB i Vänersborg, Hedin Bil i Uddevalla Bil, ANA Motorcentrum i Trollhättan samt Nilssons Bil i Skee Bussplan, Fjällbacka, leverantör SEFA Skötsel av gatubelysning, leverantör Infratek Byte av gatubelysning i Rabbalshede, leverantör Infratek Etablering av förskolemoduler i Tanumshede, leverantör Expandia moduler Elektronisk fakturering blir allt vanligare Allt fler företag väljer idag att fakturera elektroniskt. Tanums kommun ansluter kontinuerligt företag för e- fakturering och önskar att fler företag ansluter sig. Flera affärssystem idag har möjlighet att sända elektroniska fakturor. Har inte ditt system möjlighet till att producera elektronisk faktura, kontakta någon av våra samarbetspartners, Inexchange, Pagero, Swedbank och Visma SPCS. Tanums kommun tar emot e-fakturor från många aktörer på marknaden. Som företagare har du även möjlighet att kostnadsfritt registrera och sända din faktura via vår webbportal för fakturor. Det finns flera fördelar med att skicka e-faktura. E-fakturering innebär minskade kostnader för din fakturering. Ditt arbete effektiviseras genom att du slipper det administrativa arbetet med utskrifter, kuvertering och posthantering. En e-faktura är mer pålitlig än en pappersfaktura och risken för fel minskar. Du bidrar även till en bättre miljö. Kommunen och kommunens bolag skickar också e-faktura till sina kunder. Vill du ha en e-faktura gå in på din internetbank och anmäl att du vill ha en e-faktura från Tanums kommun. Mer information om e-faktura hittar du på kommunen och våra kommunala bolags hemsidor se, och www. tanumshamn.se. 11

12 Förväntan inför Happy Price-flytt Happy Price flerdubblar försäljningsytan när butiken flyttar från Knäm till köpcenterområdet på Oppen i Tanum. -Mycket jobb innan allt är på plats men det ska bli väldigt, väldigt roligt, säger John Berglund, som äger företaget tillsammans med föräldrarna Jan och Marita Berglund samt Tore Rosenlund. Jo, lite pirrigt är det med storsatsningen. Det medger Jan Berglund, som dock ser fram emot flytten lika mycket som sonen. Sedan motorvägen byggdes ligger Knäm inte längre vid E6 och i Knäm finns det inte heller några expansionsmöjligheter. Julhandeln blir därför den stora finalen för butiken där. 23 december stängs den inför flytten till Oppen, där portarna slås upp i vår. Med de nya lokalerna ökas butiksytan från kvadratmeter till Nybygget, på totalt kvadrat, ska även rymma kontor och en del lagerutrymmen. Ökar stort Antalet anställda flerdubblas också, från nuvarande nio på årsbasis men betydligt fler sommartid. Omsättningen, nu cirka 20 miljoner, förväntas öka rejält. En stor del av kunderna är norrmän. -Vi hade inte kunnat bygga en butik som denna utan närheten till gränsen, men de lokala kunderna är också viktiga. Vi har mycket kunder från Dalsland, berättar John Berglund. Förutom nysatsningar på stor tobaksavdelning och ett kafé är konceptet oförändrat lågprisvaror för hushållsbruk. -Men även märkesvaror om de ligger rätt i pris, säger John Berglund. Svängrum Varje enskild varugrupp får genom flytten betydligt större svängrum än hittills. Trädgårdsmöblerna kan till exempel visas upp på ett helt annat sätt. Trädgårdsvarorna köps ofta direkt från producenter i Kina medan merparten övriga produkter levereras från stora europeiska grossister som i sin tur köper in från Kina. Inför omstarten har Happy Price knutit en del kontakter med nya leverantörer. Flytten till Oppen blir den andra i ordningen för Happy Price, som under cirka 30 års tid drevs i Svinesund. Till före detta Cellbes i Knäm gick flyttlasset När butiken på Oppen öppnats blir lokalerna i Knäm det lager de egentligen först var tänkta som. Happy Price AB storsatsar på en hall på kvadratmeter, med blå fasad och stora glasade partier i ena ändan, i köpcenterområdet i Tanum. Grebbestadsborna Jan och John Berglund, far och son, är två av fyra delägare. 12

13 Byggare som gillar samarbete "Ett gott gäng" är ett uttryck som Kjell Jacobson gärna använder, både för att beskriva arbetet i det egna byggbolaget Rotrum och samarbetet med andra lokala företag i branschen. -Det är roligt att jobba ihop, kul att det blivit ett så bra gäng, säger Resöbon. Rotrum Bygg AB är ofta totalentreprenören som håller i alla trådarna för ett bygge. Med inriktning på uppdrag i närområdet, inom tre mils radie från Resö, och med flertalet anställda från trakten faller det sig naturlig att även anlita lokala rörläggare, plåtslagare och andra hantverkare. En del leverantörer finns också i området. -Jag vill ju själv att de som är nära anlitar oss, förklarar Kjell Jacobson. Rotrum ägnar sig främst åt bostadshus. På sistone har det mest handlat om nybyggen, alltid platsbyggda lösvirkeshus, men renoveringar, om- och tillbyggnader erbjuds också. Företaget hjälper därtill till med sådant som bygglovsansökningar och byggfelsförsäkring. Över 90 procent av uppdragen gäller fritidshus. -Så vi hör nästan till turistnäringen, skojar Kjell Jacobson, som kan glädja sig åt en jämn tillströmning av jobb. Satsat på tält En miljonsatsning på ett jättetält som kan rymma ett helt hus har gjort verksamheten oberoende av väder och vind. Material och bygge riskerar inte att fuktskadas och förseningar undviks. -Tältet ger oss många tids- och -Det är roligt att få hjälpa kunderna att förverkliga deras husdrömmar, säger Resöbon och byggföretagaren Kjell Jacobson, som satsat på ett tält för att kunna bygga oberoende av vädret. I bakgrunden Theo Rydqvist, Roger Ek och Gerth Hansson, tre av Rotrums snickare, på bygget i Romleborg, Resö. kvalitetsvinster, säger Kjell Jacobson. Kvalitén är viktig. -Den tummar vi aldrig på. Tältet gör det möjligt att bygga i annan ordning än den vanliga. Invändigt jobb kan påbörjas tidigare än normalt och taket läggs ofta sist. Så taklagsfesten kan få vänta... Kjell Jacobson har nästan ägnat hela sitt vuxna liv åt husbyggnad, från mitten av 80-talet som lärling i en Tanumsfirma men från 1988 i eget företag. När jobben sinade under 90-talets byggkris passade han på att gå en tvåårig byggutbildning på Göteborgs Tekniska Institut. Klurigt namn 2006 blev Rotrum aktiebolag och började växa. Med Kjell och hans fru Maria Leisborn, som sköter bokfö- ring på deltid, har företaget nu åtta personer på lönelistan. Och namnet? Ja, det öppnar för associationer till både Rot-avdrag och rum. En del minns filmkomedin Leif, om samhället Rotum och dess av Boforsskandalen inspirerade vapenfabrik. -Jag sökte ett namn som folk kunde reagera på, berättar Kjell Jacobson. Men namnet Rotrum kan inte, som Rotum, bli mutor om man läser det baklänges! Arbetet med det egna företaget innebär sällan någon 40-timmarsvecka men sommarstängning ger chans till återhämtning. -Fem veckors sommarsemester är ett villkor för att få jobba hos oss, säger Jacobson. 13

14 Konstgymnasium finns det? Mixa en väletablerad konstskola med en kreativ gymnasieskola. Vips, så har man ett konstgymnasium med hundra procent nöjda elever. -Jag hade hoppat av gymnasiet om det här inte funnits, säger Hanna Gilleskog. Här får jag göra något jag verkligen vill. Samarbetet mellan Gerlesborgsskolan och Tanums gymnasieskola är formellt ett estetiskt program med bild och forminriktning. Det är unikt och rykande färskt med sin första termin bakom sig. Tora Windahl är programansvarig och använder ordet konstgymnasium med stor självklarhet. - Det var självklart att tacka ja när jag fick frågan om att utveckla det här. Och det känns väldigt, väldigt roligt. Två konstdagar Två dagar i veckan ägnas helt åt konst. På Gerlesborgsskolan handleds gymnasieeleverna av lärare och konstnärer som annars utbildar äldre och erfarnare elever. - Lärorikt. Jag har redan lärt mig massor hur ska det då inte vara om tre år, säger Moa Östling Edholm från Strömstad. - Jag försöker ta in allt som går. Det är så professionellt. Och skönt att vara med andra konstintresserade som har det här som passion. Hanna Gilleskog och Moa har samma dröm: att läsa in övriga gymnasieämnen på två år för att ägna det tredje helt och hållet åt konsten. - Så bra är det. Jättebra. De tre dagarna med gymnasieskolans övriga elever får också pluspoäng. Omväxling har sina fördelar. Moa Östling Edholm, Strömstad: Det var bara det här jag ville gå. Gräva efter känslan Julia Ring från Brygge känner samma sak. Det är skönt att växla mellan skolorna. Båda känns trygga. - Jag älskar området runt Gerlesborg och praktiserade i Gerlesborgsskolans materialbutik för ett år sedan. Jag skriver och målar dagligen i mina små böcker. När inspirationen finns. Man lär sig gräva efter känslan. Tora Windahls lärarprofil är svenska, litterärt skrivande och bild. Det är samarbetet med den etablerade konstskolan som får henne att hellre tala om ett konstgymnasium istället för ett estetiskt program. - Det fungerar så bra med blandningen på Gerlesborg. Känsliga personer finns överallt som vill uttrycka sig. Julia Ring, Brygge, Hanna Gilleskog, Kville och Tora Windahl, lärare, Hamburgsund. Intresserad? Ansökningstiden till höstterminen 2014 går ut 1 februari. Läs under fliken konstgymnasium på Gerlesborgsskolans hemsida. Utbildningen är en bra grund för vidare konststudier och ger allmän behörighet för högskolestudier. 14

15 Lust att lära med ipad Att få vara med där det arbetas med att skapa berättelser eller bokstavspussel i ipad är att hamna i ett energifält av nyfikenhet och kreativitet, av glädje och koncentration. Det handlar om läsinlärning på ett nytt sätt. Hösten 2012 började Tanums kommuns stora satsning kring IT och lärande en var. Inom tre år skulle alla elever i grundskolan vara utrustade med var sitt digitalt verktyg. Första året handlade det om årskurs 1-3 med syfte att stödja den tidiga läsa-, skriva- och räknautvecklingen. Berättarlust Att skriva sig till läsning (ASL) är ett sätt att tänka kring läs- och skrivinlärning som bygger på att berättandet är det viktigaste i läs- och skrivutvecklingen. Alla har något att berätta, men det är inte alltid så lätt att samtidigt som man berättar något hålla pennan rätt, komma ihåg hur bokstäverna ser ut och forma dem rätt. Det är sällan motoriken är utvecklad i samma takt som berättarlusten. Tack vare en dator eller ipad kan bokstäverna bli båda riktiga och snygga. Lyssna på egna texten Med hjälp av en särskild programvara, en skrivapp, kan eleverna nu lyssna till varje ljud, ord och mening de skriver. Eleverna kan undersöka hur man skriver orden de vill använda, enskilt eller tillsammans med kamrater. Ingen behöver sitta och vänta på att fröken ska komma och tala om hur bokstaven låter eller vad man egentligen har skrivit. Texten växer snabbt och de skrivna orden kan kompletteras med inspelat muntligt berättande. Det blir härliga berättelser om både fantasi och fakta. I en ipad finns många roliga och kreativa appar som kan stimulera till ett tidigt skapande av berättelser i bokform. Innan man kan skriva bokstäver och ord på vedertaget sätt, kan man skapa sina berättelser i bilder och tal. Historien man vill berätta blir inte begränsad till de bokstäver man lärt sig forma med pennan. Böckerna kan sedan sättas i ipadens bokhylla och därifrån kan man sedan dela med sig till andra. Stoltheten som lyser när en elev får visa sin bok via projektorn på den vita duken kan vara betyg nog. Positiv utvärdering Vid en utvärdering i maj 2013 uttryckte flera lärare: Helt klart en snabbare läsutveckling för alla elever. Särskilt för de som har svårigheter. Med hjälp av ipaden så behöver inte eleverna lägga tid på att forma bokstäverna i t ex att skriva en saga, då kan de mer fokusera på innehållet i texten. När skrivande, skapande och kommunikation får en eller flera mottagare, det är då det finns en mening med att skriva, skapa och kommunicera. Lucas Ottosson, Lovis Tisell och Unn Qvist i klass 1 på Rabbalshede skola arbetar med bokstavspussel. 15

16 Lärare med nytt uppdrag En skola som ser alla elever och hjälper dem att växa som människor. Det är vad Paul Carlsson (FP) vill bidra till. Sedan i våras är han ordförande i Tanums barn- och utbildningsnämnd. Kommunens "en var"-satsning, på pekdator eller annan dator till varje grundskoleelev, hör till det han är stolt över. -Det handlar om pedagogik före teknik, datorerna som ett pedagogiskt hjälpmedel. Kommunen satsar 3,6 miljoner på tre år. Vi har flera it-pedagoger och lärarna får mycket fortbildning. Det är mycket framsynt och kanske unikt bland motsvarande kommuner. Paul Carlsson tror att it-satsningen, inledd under företrädaren Bengt Mattssons tid, bidrar till att förbättra studieresultaten i till exempel språk och matte. -Vi strävar ju efter att eleverna ska nå målen i allt högre grad och har sett en positiv utveckling på sistone. Paul Carlsson (FP) har trappat ned på lärarjobbet och ägnar nu drygt halva veckan åt de politiska uppdragen, med ordförandeskapet i Tanums barn- och utbildningsnämnd som det tyngsta. rar nu nya förskolebyggen i Tanumshede och Grebbestad. Skolmaten får också beröm. - Otroligt bra mat, med en andel ekologiska råvaror som ligger långt över riksmålet. Hög matkvalité är viktigt, särskilt som många barn har lång resväg. Upprustningen av idrottsanläggningen Sparvallen i Tanumshede är ett av nämndens stora projekt på senare år. Schemalagda lektioner där ska bidra till att den blir väl använd. Små kullar Tanumsgymnasiet kämpar med sviktande elevunderlag när årskullarna nu är små. För framtiden hoppas Paul Carlsson mycket på det nya estetiska programmet, ett samarbete med Gerlesborgsskolan, på lärlingsutbildning med särskilt statligt stöd och på omvårdnadsprogrammet, kanske kopplat till en kommunal jobbgaranti. Carlsson ser inga konflikter mellan Prioriterad Det högt ställda mål som Tanum haft i många år, att få landets bästa skola, har dock lagts till handlingarna. Skolan är nu ett av kommunens fem prioriterade områden. -Vi vill att alla små skolor ska vara kvar och ha behöriga lärare. Samlad skoldag är en kommande satsning, som ska ge mer tid i skolan och möjligheter till läxhjälp. Carlsson lyfter också fram förskolorna. -Vi har en bra verksamhet där, med hög personaltäthet jämfört med många andra kommuner, och planesina politiska uppdrag och yrkesrollen som lärare, numera i grannkommunen. -Det är bara nyttigt med andra perspektiv. Fakta Namn: Paul Carlsson. Bor: Oppen utanför Tanumshede. Familj: Hustru Birgit Hognert, fyra barn, ett barnbarn. Yrke: Lärare vid Strömstad gymnasium. Uppdrag: Ordförande barn- och utbildningsnämnden, ledamot kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, med flera. Känd för: Har i många år lett kurser och resor I förintelsens spår, mot främlingsfientlighet och rasism. Ledstjärna: Skolans kompensatoriska roll, exemplifierad av författaren Harry Martinsson - utauktionerad som barn, Nobelpristagare som vuxen. 16

17 Ridlekis lockar nybörjare Tanums ridklubb lockar både barn i förskoleåldern och vuxna nybörjare. Höstens tillströmning av nya ryttare bådar gott för framtiden. -Rida kan man börja med oavsett ålder. Det är inte som med fotboll och hockey, säger ridläraren Malin Nyqvist. Och fortsätta högt upp i åren. Ridlekis och lektioner samlar ryttare från fyra år till cirka 70. De yngsta åldersgrupperna har ökat mest i höst. Frida Drottheden, 15 år, började som åttaåring. -Mamma red här och fick mig att börja, berättar hon. Ideellt arbete Engagerade medlemmar som Frida och hennes mamma är uppskattade. Arbetsuppgifterna är många: Underhåll och ombyggnad, som i år gett fem nya boxar. Stängsling av den nya betesmarken, fyra hektar, är ett annat av årets stora projekt. TARK arrangerar tävlingar från klubb- till regionnivå. Med upp till 70 deltagande ekipage krävs det många funktionärer. Frida tar lektioner regelbundet men tävlingsrider inte. -Jag rider för att det är roligt. Att sitta på hästen när allt funkar och den gör som man vill ger en speciell känsla som inte går att få någon annanstans. Ridläger Frida är också en av dem som hjälper till med klubbens läger, på sommar-, höst- och sportlov. Klubben har också ridning för personer, nu mest barn, med olika funktionshinder. -Då krävs det mycket lugna och stabila hästar, förklarar Malin. Förutom klubbens hästar finns det också privathästar i stallet. Ägarna till dem tar under veckosluten hand om alla hästarna. Av ridklubbens 90 aktiva medlemmar är knappt en tiondel killar. Statistiken har i höst bättrats tack vare flera manliga nybörjare, i årsåldern. Malin Nyqvist, själv tävlingsryttare, anser att den tjejdominerade sporten har svårt att hävda sig gentemot andra sporter. Förbättringar Michael Halvarsson, vice ordförande i klubben, tycker att samarbetet med kommunen är bättre än tidigare. Kommunen har till exempel i år bidragit till en satsning på ny, energisnål armatur. Det betyder sänkta kostnader för föreningen, vars ekonomi överlag är på väg upp efter en kris för ett par år sedan. -Vi har ett väldigt bra ridhus, med mått som klarar i stort sett alla tävlingar, säger Michael Halvarsson, längst till höger, vice ordförande i Tanums Ridklubb. Malin Nyqvist är en av två anställda ridlärare. Redo för en lektion är, från vänster, ryttarna My Hall Hansson på Robin, Frida Drottheden på Gustav och Malin Albinsson på Nougat. Kort om TARK Start 1974 på privat initiativ som Stall Heane. Ideella föreningen Tanums Ridklubb bildad ett par år senare. Åren tillbyggnad av stall och ridhus samt nybyggnad av personalutrymmen. Cirka 200 medlemmar varav 90 ridande, flertalet 7-13 år. Lektioner i hoppning, markarbete och dressyr. Två anställda ridlärare på deltid. Arrendeavtal med fastighetsägaren kommunen. Aktuella behov: Byte av underlag i ridhuset, inköp av häst, förbättrat dagvattensystem, med mera. 17

18 Pakistan gav perspektiv på politiken En resa till Pakistan gav nya perspektiv på vad fackligt och politiskt arbete kan innebära. Att vara politiker i Tanums kommun är lugnare. Eva Lott Andersson (S) tog 1 juli över som oppositionsråd, efter Gerd Melin. -Jag börjar väl bli varm i kläderna nu. Uppdraget är på halvtid men Eva Lott Andersson är även engagerad i omsorgsnämnden. Nämndens frågor, särskilt äldreomsorgen, ligger henne varmt om hjärtat. -Våra gamla måste ha det bra. Hon ser positivt på en biståndsbedömning för alla som bor på särskilda boenden och hoppas att det omstridda Socialstyrelseförslaget återkommer. -Det skulle leda till ökad bemanning. Andersson anser också att boendena bör rustas för nya generationer brukare, som vant sig vid många tvkanaler och internet. Landsbygden Nya bostäder ser hon som nödvändigt för att få fler invånare men hon är medveten om risken för höga hyror i nybyggen. Tanums Bostäder bygger bostadsrätter för att få hjälp med finansiering av nya hyreshus. -Är det enda alternativet ställer jag upp på det. Oppositionsrådet vill att det byggs i hela kommunen och att alla skolor blir kvar. -Annars får vi aldrig en levande landsbygd. Hur viktigt det är med barnomsorg i alla kommundelar vet hon -Att vara ute i naturen är något som rensar hjärnan. Oppositionsrådet Eva Lott Andersson gillar friluftsliv. Hon åker också gärna med på långa mc-resor, men kör inte själv. från tiden som nyinflyttad småbarnsmamma i Bottna. Första kontakten med Tanums kommunledning handlade om brist på barnomsorg. Den borgerliga alliansen är stark i Tanum. Eva Lott Andersson anser dock att majoriteten lyssnar på oppositionen och att hon kan påverka, särskilt i omsorgsnämnden. -Där handlar det mycket om mänskliga bedömningar. Lönekamp Med fler kvinnor i Tanumspolitiken tror hon att mjuka frågor skulle få större tyngd. Det var för att stärka hemarbetande kvinnors lönekamp som hon för några år sedan besökte Pakistan, som ett led i ett projekt stött av Livsmedelsarbetareförbundet, Sida och Olof Palme-centret. Hon och övriga svenskar hade gått i täten för ett demonstrationståg, med bara pakistanska män, när säkerhetspolisen krävde att få deras pass, något de vägrade. -Vår pakistanska värd tvingades senare gå under jorden, berättar hon. Så tuffa villkor är det inte i Tanumspolitiken. Fakta Namn: Eva Lott Andersson. Bor: I Bottna sedan Familj: Maken Olof, två barn och ett barnbarn. Yrke: Livsmedelstekniker ("sillkärring hette det när jag började 1978") Tjänstledig från Abba i Kungshamn där hon varit fackligt aktiv. Uppdrag: Ordförande i Tanums arbetarkommun, andre vice ordförande i kommunstyrelsen och omsorgsnämnden, ledamot kommunfullmäktige, ledamot i Fyrbodals kulturberedning, ersättare i Fyrbodals direktion, med flera. Ledstjärna: Allas lika värde. 18

19 Drogvanor bland ungdomar i Tanums kommun Drogvaneundersökningen gjordes under våren 2013 i årskurs 9 och på gymnasiet i år 2. Generellt är resultatet bättre än tidigare undersökning men Tanum ligger högt jämfört med andra kommuner i Fyrbodal. Svarsfrekvensen var 63 procent i åk 9 och 58 procent på gymnasiet år 2. Svarsfrekvensen var lägre än tidigare års undersökningar då den har legat på över 80 procent i åk 9. Rökning I Tanum är rökning vanligare bland flickor än bland pojkar. Rökning är vanligare bland 15-åringar, men mindre vanligt bland 17-åringar jämfört med Västra Götalandsregionen som helhet. Alkohol Bland Tanums 15-åringar uppger 53 procent att de druckit alkohol någon gång de senaste tolv månaderna, vilket är en nedgång sedan senaste undersökningen 2011 då 81 uppgav att de druckit alkohol senaste tolv månaderna. Det är fler flickor än pojkar som druckit, 66 procent kontra 39 procent. Bland 17-åringarna är könsskillnaden mindre och 88 procent uppger att de druckit alkohol de senaste tolv månaderna. Intensivkonsumtion Bland ungdomar i Tanum är det framförallt pojkar som intensivkonsumerar alkohol. Av 15-åringarna är det en lägre andel, medan det bland 17-åringarna är en högre andel som intensivkonsumerar alkohol jämfört med Västra Götaland som helhet. Med intensivkonsumtion menas att man vid ett och samma tillfälle dricker 4 stora burkar starköl/starkcider, eller 25 cl sprit, eller 1 helflaska vin, eller 6 burkar folköl. % Andel ungdomar som av sina föräldrar blivit bjudna på alkohol, % Bjudvanor Av 15-åringar från Tanum är det 39 procent som blivit bjudna på alkohol av sina föräldrar. Motsvarande andel av 17-åringar är 49 procent. I båda åldersgrupperna är siffran högre än för Västra Götaland. Intensivkonsumtion av alkohol är vanligare bland ungdomar som blivit bjudna på alkohol av sina föräldrar. Narkotika Användningen av narkotika ökar mellan 15 och 17 års ålder. Narkotikaanvändningen bland 15-åringar är 12 procent medan den för 17-åringar är 18 procent. Det är något vanligare bland ungdomar i Tanum än i Västra Götaland. Var får eleverna tag på droger? Vid undersökningen var de flesta av gymnasieeleverna icke myndiga. Ändå får många tag på tobak, alkohol och narkotika. Tobak köper de flesta själva eller genom kompisar. Alkohol får de tag på genom kompisar, kompisars syskon eller andra vuxna, men också i olika omfattning genom sina egna föräldrar. 34 procent av Tanums 17-åringar har en eller flera gånger blivit serverad alkohol på restaurang/pub i Sverige före sin 18-årsdag. Statistiken visar att ungdomars möjligheter att få tag på narkotiska preparat har ökat. Cannabis är det i särklass flickor pojkar flickor pojkar 15-åringar 17-åringar Tanum VGR vanligaste narkotikapreparatet bland ungdomar. Vuxenvärldens påverkan Vuxenvärlden har stor påverkan på eleverna. Få eller inga gränssättningar och dålig kommunikation mellan elev och vuxna bidar till att eleverna konsumerar mer alkohol och tobak än elever som ges tydliga gränser. Alkohol- och tobakskonsumtion är märkbart större hos elever som: blir bjudna på alkohol hemma. har en eller flera i familjen som använder tobak. har föräldrar som säger att det är okej att dricka alkohol, röka cigaretter och snusa. inte är nöjda med förhållandet till familjen. inte trivs i skolan och skolkar ett par gånger i månaden eller oftare. har svårt att prata med andra vuxna och kamrater om problem. har föräldrar som inte vet vad sonen eller dottern gör på fredagsoch lördagskvällar. Kontakt Dan Andersson, folkhälsosamordnare, e-post tanum.se, tel Läs mer om den regionala drogvaneundersökningen på eller 19

20 Hur vill du bo när du blir äldre? För att ta reda på det kommer omsorgsnämnden under slutet av 2013 be delar av er som är mellan år att svara på en enkät. Enkäten ska hjälpa till att få svar på om det finns något intresse för någon form av seniorboende inom kommunen. Med seniorbostäder menar man oftast vanliga bostäder som är avsedda för personer över en viss ålder, vanligen 55 år och äldre. Bostäderna är utformade utifrån äldres behov av tillgänglighet. När de boende behöver vård och omsorg får de det på samma villkor som äldre som bor i ordinärt boende, det vill säga genom hemtjänst och hemsjukvård. Seniorbostäderna kombineras i vissa fall med trygghetsskapande insatser i form av en bostadsvärd eller motsvarande. På vissa seniorboenden finns också en gemensamhetslokal för olika aktiviteter som de boende i första hand själva ska svara för. Det kan också finnas kök och matsal för gemensam matlagning och umgänge. Kostnaderna för eventuella gemensamhetslokaler och bostadsvärd ingår oftast i hyran. Frågorna i enkäten gäller också var du skulle vilja att seniorbostäder byggs, vilken eller vilka som är de viktigaste funktionerna i eller i närheten av seniorboendet samt hur mycket du är beredd att betala i hyra. En liknande enkät genomfördes Ännu finns inga planer på att bygga seniorbostäder men enkäten ska ge underlag till fortsatt utredning och planering. Enligt kommunens prognoser så kommer antalet personer som är äldre än 80 år att öka med cirka 400, motsvarande 50 procent, från i år till år Omvårdnadslyftet Omsorgsförvaltningen har sedan starten 2011 deltagit i socialstyrelsens satsning omvårdnadslyftet. Omvårdnadslyftet innebär att om kommunen satsar på utbildning och kompetenshöjande utbildningsinsatser kan man få bidrag till detta från staten. Omvårdnadslyftet syftar till att stärka kompetensen inom äldreomsorg och funktionshinderområdet och att ge medarbetare möjligheter att växa i sina yrkesroller vilket också bidrar till en ökad kvalitet. Satsningen ska förstärka, men inte ersätta, de utbildningsinsatser som pågår i kommunen. Under hösten 2013 läser 23 personer psykiatri genom en uppdragsutbildning på Futura. Utbildningarna måste vara uppdragsutbildningar, det vill säga att kommunen köper in utbildningarna till sin personal. Utbildningarna ska vara kurser motsvarande gymnasieskola, yrkeshögskola eller högskola. Statsbidraget löses in genom avklarade poäng - att personal går en utbildning och får poäng för avklarade kurser. Förhoppningen med utbildningsinsatserna inom ramen för omvårdnadslyftet är att fler ska höja sin kompetens, men också att de som går utbildningar delar med sig till sina kollegor och på så sätt sprider sin nyvunna kunskap vidare och får fler personer att vilja öka på sin kompetens. Omvårdnadslyftet som satsning från Socialstyrelsen fortsätter och avslutats under Omsorgsförvaltningen har ambitionen att delta även under 2014, men beslut om detta är ännu ej fattat. Under 2014 kommer Socialstyrelsen även att dela ut 150 miljoner i premier för bästa resultat, som de kommuner som har deltagit i omvårdnadslyftet kan vara med och tävla om. Gratis hjälp från hemvaktmästaren Äldreomsorgen erbjuder sedan 2006 kostnadsfri vaktmästarservice för dig som fyllt 67 år. Servicen finns för att hjälpa dig att göra ditt hem säkrare och minska risken för fall. Du kan få hjälp oavsett var i kommunen du bor med att: Hänga upp lampor Fästa sladdar Byta glödlampor Byta gardiner Möblera om Förebygga fall genom snubbelrond Förbrukningsmaterial tillhandahåller du själv. Hemvaktmästaren Roland Andersson finns på Hedegården, arbetar måndag-fredag klockan och nås på telefon

Alexandra trotsar oddsen

Alexandra trotsar oddsen nr 1 2012 en tidning från falkenbergs kommun Falkenberg Alexandra trotsar oddsen Ny strategi för högre utbildning Helen satsar på ungkulturen Stafsinge blir ny stadsdel Hamnfrågan - en utmaning för politikerna

Läs mer

Nya fullmäktige. Musikskolan. Näringslivet tycker till om kommunen. magasinet. Vårdprogrammet åter på Karlberg. en svängig väg till gemenskap

Nya fullmäktige. Musikskolan. Näringslivet tycker till om kommunen. magasinet. Vårdprogrammet åter på Karlberg. en svängig väg till gemenskap magasinet Åmåls UTGIVET AV ÅMÅLS KOMMUN #7 NOVEMBER 2014 Näringslivet tycker till om kommunen Musikskolan Sid 20-21 Vårdprogrammet åter på Karlberg Tillbaka efter 10 år Sid 25 en svängig väg till gemenskap

Läs mer

B ilaga: Tanum. God Jul & Gott Nytt År. 4Intervju med Henry Carlsson. Följ med och träffa äpplegumman. Våra kvalitetsgarantier

B ilaga: Tanum. God Jul & Gott Nytt År. 4Intervju med Henry Carlsson. Följ med och träffa äpplegumman. Våra kvalitetsgarantier Tanum Information från Tanums kommun Nummer 21 December 2005 God Jul & Gott Nytt År 4Intervju med 12 Henry Carlsson Följ med och träffa äpplegumman B ilaga: Våra kvalitetsgarantier Tanums Kulturpris 2005

Läs mer

Din tidning från Linköpings kommun www.linkoping.se. Ny ridanläggning. i Smedstad. Lediga tomter i Nykil

Din tidning från Linköpings kommun www.linkoping.se. Ny ridanläggning. i Smedstad. Lediga tomter i Nykil 3 2013 Din tidning från Linköpings kommun www.linkoping.se Ny ridanläggning i Smedstad Lediga tomter i Nykil Ledare Alla människor har rätt att leva under trygga former 6 4 Få saker inskränker människors

Läs mer

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Nr 5 November 2011 Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Sid 10-11 Bättre bussförbindelser väntar... sid 3 Julmarknadernas tid är här... sid 19 Magnifik final för jubileumsåret... sid 20 foto: edis

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Bostadsområdet Hagen i Kareby.

Bostadsområdet Hagen i Kareby. ÅRSREDOVISNING 2013 PÅ OMSLAGET: Förbovärden Mariette Johansson visar bygget av Förbos nya hus på Råda torg i Mölnlycke, för en av de närmaste grannarna, Gert-Inge Jonsson som bor på Skolvägen. 2 Bostadsområdet

Läs mer

BO I ASKERSUND I MEDVIND NR 4 2005. Korta fakta om vindkraftverket

BO I ASKERSUND I MEDVIND NR 4 2005. Korta fakta om vindkraftverket BO I ASKERSUND NR 4 2005 I MEDVIND Vindkraften är en snabbt växande energikälla. I Sverige har redan cirka 700 vindkraftverk byggts. Först ut i Askersunds kommun att satsa på förnybar energi genom vindkraftverk

Läs mer

Hemma i Eksjö. Idrottare hyllas på festlig gala. Kommunen tar över hemsjukvården. Kommunala bolag med nöjda kunder. Sänkt hastighet i tätorterna

Hemma i Eksjö. Idrottare hyllas på festlig gala. Kommunen tar över hemsjukvården. Kommunala bolag med nöjda kunder. Sänkt hastighet i tätorterna Hemma i Eksjö Nr 3 NOVEMBER 2012 TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I Eksjö kommun Nya bostäder på gång banken 1 lunden Visualisering: David Johansson Först Norrström, sedan Banken 1 och nu Lunden. Det händer positiva

Läs mer

Tanum. God Jul och Gott Nytt År! Arbetslaget som jobbar tvärs över årskurserna. Hemsjukvården igång dygnet runt. Boktipset ger julklappstips

Tanum. God Jul och Gott Nytt År! Arbetslaget som jobbar tvärs över årskurserna. Hemsjukvården igång dygnet runt. Boktipset ger julklappstips Tanum Information från Tanums kommun Nummer 19 December 2004 God Jul och Gott Nytt År! 8 10 16 Arbetslaget som jobbar tvärs över årskurserna Hemsjukvården igång dygnet runt Boktipset ger julklappstips

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. Nyköping växer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. Nyköping växer NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. S T MB R NR 2012 NYANSTÄLLER SWENOX STORSATSAR 52 098 INVÅNARE REKORDSTOR TILLVÄXT FAMILJEFÖRETAG FÖRETAGARE TRIVS I ENSTABERGA SNABB JÄRNVÄG KLART

Läs mer

Följ med till Sundsby

Följ med till Sundsby vi på Tjörn Nr 4/2013 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Följ med till Sundsby sid 5 7 Lönelyft för lärare elever är vinnare! sid 14 15 Mål och budget 2014 sid 4 NYHET! En väg in

Läs mer

DIALOG BERGA. Nya hyresradhus vid västra Berga en höjdare 14-15. En tidning från Linköpings kommun Nummer 1 2009. The Majority Says tar nya steg 6-8

DIALOG BERGA. Nya hyresradhus vid västra Berga en höjdare 14-15. En tidning från Linköpings kommun Nummer 1 2009. The Majority Says tar nya steg 6-8 DIALOG En tidning från Linköpings kommun Nummer 1 2009 Nya hyresradhus vid västra Berga en höjdare 14-15 BERGA Enklare kontakt med kommunen 10-12 The Majority Says tar nya steg 6-8 LEDARE NYHETER Friare,

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

VAXHOLM. Campus Vaxholm Vi bygger för framtidens lärande. Unikt samarbete för levande skärgård. Vaxholmarna tycker till om översiktsplanen

VAXHOLM. Campus Vaxholm Vi bygger för framtidens lärande. Unikt samarbete för levande skärgård. Vaxholmarna tycker till om översiktsplanen Viktigt i INFORMATION FRÅN VAXHOLMS STAD NR 1 2012 VAXHOLM Unikt samarbete för levande skärgård sid 4 Vaxholmarna tycker till om översiktsplanen sid 8 Två nya rektorer på plats sid 16 Campus Vaxholm Vi

Läs mer

TUBA. Hit går dina skattekronor Sid 4 15. Gun och Ewa trivs tillsammans. instrument för framtidstro. Tema: Dina pengar. Läs om Malmgården.

TUBA. Hit går dina skattekronor Sid 4 15. Gun och Ewa trivs tillsammans. instrument för framtidstro. Tema: Dina pengar. Läs om Malmgården. Haninge idag Tema: Dina pengar Hit går dina skattekronor Sid 4 15 TUBA instrument för framtidstro Sid 20 Gun och Ewa trivs tillsammans Läs om Malmgården Sid 11 En informationstidning från Haninge kommun

Läs mer

Tillsammans är vi starka Möt stadsdelsmammorna i Planteringen Sid 18 19

Tillsammans är vi starka Möt stadsdelsmammorna i Planteringen Sid 18 19 var stad 2015 HELSINGBORG VÄXER PÅ ALLA VIS SID 4 7 DET KOMMER ATT BLI VÄRSTA CIRKUSEN HUNDAR GÖR SUCCÉ PÅ LSS-BOENDE SID 14 15 VI HAR TAGIT AVSTAMP I VÅRA EGNA MISSTAG EX-HULIGANER FÅR STÖD AV VISIONSFONDEN

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015 Årsredovisning 2014 Kommunstyrelsen 7 april 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 ALLMÄN ÖVERSIKT... 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 9 ÅRETS MÅLUPPFYLLELSE...

Läs mer

TEMA. Hur mycket pengar ska vi lägga på el den här månaden älskling? En tidning från Mälarenergi. Nr 1 2012.

TEMA. Hur mycket pengar ska vi lägga på el den här månaden älskling? En tidning från Mälarenergi. Nr 1 2012. nonstop En tidning från Mälarenergi. Nr 1 2012. Hur mycket pengar ska vi lägga på el den här månaden älskling? TEMA SYNEN PÅ EL Är du medveten om vad din sparade kwh motsvarar i pengar? Samhällsbyggare

Läs mer

Kontakten. Musik i sommar. Klassrum i skogen? Rivning i Deje s 12. forshaga.se

Kontakten. Musik i sommar. Klassrum i skogen? Rivning i Deje s 12. forshaga.se Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nr 3 juni 2010 forshaga.se Klassrum i skogen? Följ med till skolskogen där teori och praktik ska samspela. s 11 Musik

Läs mer

EN TIDNING FRÅN GÖTEBORGS STAD UPPHANDLINGSBOLAGET # 1 2014. Ett uppdrag för FRAMTIDEN 114 AVTAL ger bra bredd. Vi satsar på KUNSKAP

EN TIDNING FRÅN GÖTEBORGS STAD UPPHANDLINGSBOLAGET # 1 2014. Ett uppdrag för FRAMTIDEN 114 AVTAL ger bra bredd. Vi satsar på KUNSKAP fördelen UPPHANDLINGSBOLAGET EN TIDNING FRÅN GÖTEBORGS STAD # 1 2014 Ett uppdrag för FRAMTIDEN 114 AVTAL ger bra bredd Vi satsar på KUNSKAP Stora framsteg för offentlig upphandling arbetet med att utveckla

Läs mer

Skånetrafiken satsar i Sjöbo Nytt liv kring Möllers mosse Integrationsminister besökte Sjöbo

Skånetrafiken satsar i Sjöbo Nytt liv kring Möllers mosse Integrationsminister besökte Sjöbo Information från Sjöbo kommun #3 2014 Skånetrafiken satsar i Sjöbo Nytt liv kring Möllers mosse Integrationsminister besökte Sjöbo Sjöbo - en plats för tillväxt. Varsågod! Sjöbomagasinet delas ut till

Läs mer

Byaföreningens tidning om livet i Viken - förr & idag #40. Familjen fotboll SID. 4. Hur går det Péter Kovács? SID. 8. Byaluren. firar 40 SID.

Byaföreningens tidning om livet i Viken - förr & idag #40. Familjen fotboll SID. 4. Hur går det Péter Kovács? SID. 8. Byaluren. firar 40 SID. Byaluren Byaföreningens tidning om livet i Viken - förr & idag #40 Familjen fotboll SID. 4 Hur går det Péter Kovács? SID. 8 Byaluren firar 40 SID. 22 1 Byaluren Det stora Blå Utgiven av Vikens Kultur-

Läs mer

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4.

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4. Nr 4 September 2011 Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare Sid 8-9 RIDÅN UPP för Tom på AMAZON Sid 4 foto: edis potori Den är perfekt att bottna svampkorgen med! Det finns anledning att

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Vårt Södertälje EN TIDNING OM SÖDERTÄLJE KOMMUN UTGÅVA 2015

Vårt Södertälje EN TIDNING OM SÖDERTÄLJE KOMMUN UTGÅVA 2015 Vårt Södertälje EN TIDNING OM SÖDERTÄLJE KOMMUN UTGÅVA 2015 52 SIDOR OM SÖDERTÄLJE SÖDERTÄLJE I SIFFROR Fakta och statistik om din hemkommun. Sid 16 LEVA & BO Massor på gång i stadskärnan Sid 24 SKOLAN

Läs mer

Vi tar pulsen på Halmstads sex kommunråd. MÖT DINA POLITIKER i kommunfullmäktige. POLITIKERN OCH TJÄNSTEMANNEN vem gör vad?

Vi tar pulsen på Halmstads sex kommunråd. MÖT DINA POLITIKER i kommunfullmäktige. POLITIKERN OCH TJÄNSTEMANNEN vem gör vad? FÖR DIG SOM BOR I HALMSTADS KOMMUN MARS 2015 MÖT DINA POLITIKER i kommunfullmäktige POLITIKERN OCH TJÄNSTEMANNEN vem gör vad? Vi tar pulsen på Halmstads sex kommunråd Så används dina skattepengar innehåll

Läs mer

juli 2014 Information från Torsby kommun turistbyråns nya webbplats första trygghetsboendet invigt flyktingmottagandet i Torsby NR 2-2014 TORSBY NU 1

juli 2014 Information från Torsby kommun turistbyråns nya webbplats första trygghetsboendet invigt flyktingmottagandet i Torsby NR 2-2014 TORSBY NU 1 Nr 2 juli 2014 Information från Torsby kommun turistbyråns nya webbplats första trygghetsboendet invigt flyktingmottagandet i Torsby NR 2-2014 TORSBY NU 1 Innehåll ledare... 2 UTVECKLING AV HERRGÅRDSOMRÅDET...

Läs mer

Pitekvarten. Kåkstad blir stilig skola Förenklar tvättjobb Hälsosamt med beröring Här hittade man en tjej EN TIDNING FÖR ANSTÄLLDA I PITEÅ KOMMUN

Pitekvarten. Kåkstad blir stilig skola Förenklar tvättjobb Hälsosamt med beröring Här hittade man en tjej EN TIDNING FÖR ANSTÄLLDA I PITEÅ KOMMUN Pitekvarten Nr 3 SEPT 2009 EN TIDNING FÖR ANSTÄLLDA I PITEÅ KOMMUN Kåkstad blir stilig skola Förenklar tvättjobb Hälsosamt med beröring Här hittade man en tjej INNEHÅLL 3 Bun-forskning 4 Om beröring 6

Läs mer