Tanum. God Jul & Gott Nytt År. Kraftsamlar för nya detaljplaner. Lotsgruppen hjälper företagare. Konstgymnasium finns det?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tanum. God Jul & Gott Nytt År. Kraftsamlar för nya detaljplaner. Lotsgruppen hjälper företagare. Konstgymnasium finns det?"

Transkript

1 Tanum Information från Tanums kommun Nummer 37 December 2013 God Jul & Gott Nytt År Kraftsamlar för nya detaljplaner Lotsgruppen hjälper företagare Konstgymnasium finns det?

2 INNEHÅLL Kraftsamlar för nya detaljplaner... 4 Attraktivt centrum i Tanumshede... 6 Översiktsplan 2030 godkänt program... 7 Enkelt att driva företag... 8 Varför ska vi äta frukost ihop?... 9 Lotsgruppen hjälper företagare...10 Följ kommunens upphandlingar...11 Happy Price flyttar...12 Byggare som gillar samarbete...13 Konstgymnasium finns det?...14 Lust att lära med ipad...15 Lärare med nytt uppdrag Paul Carlsson...16 Presentation av Tanums ridklubb Eva Lott: Pakistan gav perspektiv...18 Resultat från drogvaneundersökningen...19 Information från omsorgen...20 Rening av små avlopp = bättre vattenmiljö...22 Ny serviceanläggning på Väderöarna...23 Tanums Bostäder informerar...24 Tanums Hamnar informerar...25 Budget 2014 och fakta om Tanums ekonomi...26 Mötesplats för odling och kreativitet...28 Omslagsbild: Gullbringa, foto Kjell Holmner Nyhetsbrev till näringslivet I slutet av varje månad når ett nyhetsbrev från näringslivsenheten cirka 620 mottagare. Drunknar vi i information idag? Ja, så kan vara fallet. Varför ska du då läsa vårt nyhetsbrev? Om du vill ha reda på vad som händer lokalt och regionalt för näringslivet, så kan brevet vara nyttigt. Här kan du också läsa om en person varje månad som berättar vad han eller hon tycker är viktigt i Tanums kommun, det kan handla om jobbet, fritiden, framtiden. Du får reda på var nästa Before Work är, du får inbjudan till seminarier och föreläsningar, får reda på om det finns medel att söka till företagsutveckling och mycket mer. Du får gärna ha synpunkter vad vi ska ta upp. Och välkommen på sändlistan, maila till

3 Tanum Information från Tanums kommun Nummer 37 December 2013 Tänk vad en riktigt härlig sommar påverkar oss alla! Efter en relativt kall och sen vår kom den soligaste sommaren vi haft på många år. Därefter har vi haft en mild och fin höst som har uppskattats av många, bland annat hummerfiskare och älgjägare. Den vackra sommaren innebar att det varit extra många besökande i kommunen. Statistik för hotell, campingplatser och andra boenden i Bohuslän, visar på att Tanum var den kommun som hade högst beläggning, 92 procent i juli månad. Årets sommar kommer även att vara positivt för antalet besökare i kommunen Jag är glad att många väljer att besöka Tanums kommun. Alla besökande är välkommen att ta del av utbudet av naturupplevelser och besöksmål som finns i vår kommun. Handeln har under året ökat ganska kraftigt, cirka 12 procent. Sportshopen och orternas livsmedelsaffärer står för en stor del av denna ökning. Kommunens organisation kräver extra arbetsinsatser med anledning av att de fastboende personer, ökar till cirka människor som vistas i kommunen under några hektiska sommarveckor. Detta märks bland annat inom omsorgsförvaltningen och dess hemtjänst som får en ökad belastning. Sommaren 2013 innebar även stor belastning på kommunens distribution av färskvatten. Tack vare att brukarna varit uppmärksamma på kommunens vädjan om att vara sparsamma med vattenförbrukningen, har vattnet räckt till alla även vid toppbelastning. Något som man kanske inte tänker på är att mängden sopor ökar oerhört mycket under en normal sommar. Under en rekordsommar som årets har det blivit all time high i omhändertagande av sopor. För att klara hämtning och övrig logistik av soporna krävs noggrann planering och extra insatser av personal. Under sommarmånaderna händer det att personer hör av sig och lämnar synpunkter på hur kommunen sköter sin mångfald av åtagande. I den summering vi gjort beträffande sommaren 2013 har det varit få synpunkter på kommunens ansvarsområden. Jag tror det delvis hänger ihop med att det varit den finaste sommaren på många år och att kommunen förbereder sig bättre för varje år. Elva fiberföreningar i kommunen jobbar mycket intensivt med planering och grävning av fiber för bred- band/it-kommunikation. Finansiärer, utöver fibermedlemmarnas kontantinsatser, är kommunen, länsstyrelse/ stat och region. Ett mycket glädjande besked från Trafikverket är att gång- och cykelvägen Sportshopen-Grebbestad kan börja byggas sen vår En förutsättning för detta är att den så kallade vägplanen inte överklagas. Arbetet med E6:an pågår för fullt och sista motorvägsdelen Pålen-Oppen, kommer om planerna håller, att invigas den 15 juni Vi ser alla fram mot den dag som hela sträckan av E6 i Sverige blir motorväg. Det är mycket spännande att följa byggnationen och den pågående etableringen av Tanums Shoppingcenter. Inriktningen är att centrat ska öppnas till jul I Fjällbacka är det för närvarande byggboom, det byggs 53 lägenheter på tre olika byggplatser. Tanum Bostäder AB bygger 14 hyresrätter på tomten till f.d. Kyrkskolan och Håkebackens skola har fått lämna plats för 12 ägarlägenheter. Det kommer att bli inflyttning under våren Bostadsrättsföreningen Sommarvågen, på f.d. Olofssons fastighet, bygger 28 lägenheter, inflyttning hösten Även 2013 har vi god kontroll på kommunens ekonomiska situation, prognosen för innevarande år visar på bra verksamhets- och ekonomiskt resultat. Budget för 2014 är beslutad i stor politisk enighet och visar efter fördelning och förstärkning av ramar till nämnder och styrelse på ett resultat om cirka 17 miljoner. Den tunga delen av budgetarbetet är att prioritera bland äskade investeringsobjekt års investeringsbudget omfattar 90 miljoner kronor, varav 60 miljoner kronor står för olika vatten- och avloppsinvesteringar. Många jul- och nyårshälsningar från Clas-Åke Sörkvist Kommunstyrelsens ordförande. REDAKTÖR: Anette Karlström ANSVARIG UTGIVARE: Ulf Ericsson STF ANSVARIG UTGIVARE: Anette Karlström POSTADRESS: Tanums Kommun, Ekonomikontoret, Tanumshede BESÖKSADRESS: Kommunhuset Tanumshede TELEFON: VX Fax: E-POST: PAPPER: 115 g Munken Cream Bra miljöval TRYCKERI: Munkreklam AB, Munkedal FOTON: Omslag Kjell Holmner, sid 4-5, 12-13, Ann-Katrin Eklund, sid 6 illustration Werner Arkitekter AB, sid 8-9, 24 Bildarkivet.se, sid 14 Michael Halvarsson, sid 22 Kjell Holmner, övriga foton Tanums kommun. TEXTER: sid 4-6, 12-13, Ann-Katrin Eklund, sid 14 Michael Halvarsson, övriga texter Tanums kommun.

4 Kraftsamlar för nya detaljplaner Planeringen för områdena kring torget och kajen i Fjällbacka är bland 13 prioriterade, kommunala detaljplaner. Totalt hanterar Tanums kommun cirka 50 planer, i olika stadier av den process som leder till beslut om detaljplan. Av de 50 är 20-talet initierade av privata intressenter. Arbetet med dem sker sedan tidigare efter en priolista och är därtill beroende av hur snabbt intressenterna får fram de handlingar som krävs. Cirka 30 planarbeten har kommunen som beställare. Nu görs en kraftsamling på 13 av dessa planer. Det sker enligt beslut i kommunens plangrupp, som består av politiker och tjänstemän och som rapporterar till kommunstyrelsen. -De planer vi lägger tyngdpunkten på kan komma fram lite snabbare än andra, säger Rolf Lundholm, markoch exploateringsingenjör som företräder kommunstyrelsen i egenskap av beställare. Tillsammans med en kollega ansvarar Lundholm för att arbetet med de 13 planerna rullar på så snabbt det går, till exempel att nödvändiga utredningar och undersökningar görs. De ska också påtala om brist på resurser riskerar att fördröja arbetet. Här är de prioriterade planerna och förslag i dem. Resö: Naturvårdsverkets entré för nationalparken Kosterhavet. Koop rabryggan förvandlas till en t-pir i planförslaget och entrébyggnaden placeras på denna pir, med plats även för hamnkontor och sjömack. P-platser för besökare och vändslinga för bussar vid vägen mot hamnen. Seniorbostäder (två lägen), utveckling av Hamnhol- Planering av området kring Ingrid Bergmans torg, i hjärtat av Fjällbacka, hör till de arbeten som prioriteras av Tanums kommun. Diskussionerna berör även hamnen. 4

5 men och ny hamn söder om piren till Hamnholmen. Tanumshede: Oppen. Översyn av infart till handelsområdet, utbyggnad av Rasta och motorvägshållplats för bussar. Tanums näringspark etapp två. Planläggning för handel och småindustri på obebyggd mark norr om handelsområdet och för nuvarande verksamheter vid Industrivägen och Storemyrsvägen. Rondell i krysset Riksvägen-Lurvägen. Tanumshede centrum. Se separat artikel på sidan 6. Grebbestad: Anneberg.17 kommunala tomter och 50 lägenheter. Västra vägen, etapp ett. Utökade byggrätter vid Industrivägen, förlängd till Grönemadsvägen. Plats för skolutbyggnad vid Ängens förskola. Planering av infrastruktur i södra och östra Grebbestad, föranledd av utbyggnadsplaner för främst Sportshopen. Fjällbacka: Slänten. 23 villatomter i ett område vid Löparvägen. Nytt verksamhetsområde öster om Tetra Pak. Ny väg från rondellen på Dinglevägen och till Tetra Pak. Möjligt läge för ny mack i krysset nya -Det stora trycket från privata exploatörer har kanske gjort att de kommunala planerna kommit lite i andra hand, tror Rolf Lundholm, här med en förteckning över alla 50-talet planärenden, listade efter hur de bedömts enligt olika kriterier och med olika färger för kommunala och privata planer. vägen-skistadsvägen/tanumsvägen. Torget. Geotekniker föreslår att området säkras med tryckbank eftersom spontning kan sätta kvicklera i rörelse. Pålat trädäck över tryckbank med plats för bodar, bakre delen eventuellt möjlig att trafikera vintertid. 150 gästhamnsplatser flyttas. Kajen. Planane samt området Norra Hamngatan, Richters, Badis och kommunägd mark på Kvarnberget. Kajplats för turbåtar och nyttotrafik. Cirka 150 nya småbåtsplatser vid pontonbryggor. Nya bostäder när reningsverket stängts. Hamburgsund: Centrum och Änghagen. Skredrisk i ett område vid sundet. Krav på åtgärder mot framtida risker för översvämningar. Nya byggrätter för bland annat någon form av seniorboende. Verksamhetsområde, i området vid vindkraftverket och eventuellt närmast berget nära Kvillevägen där dock delar med sank mark får vänta. Mängder av nya bostäder planeras Över nya bostäder, i olika typer av lägenheter och i villor, kommer till i Tanums kommun om alla planer förverkligas. -Tillgången verkar kunna bli högre än efterfrågan, säger Rolf Lundholm, som summerat bostäder. Han påpekar dock att efterfrågan i hög grad beror på hur arbetsmarknaden utvecklas. Sammanställningen omfattar 34 olika områden, i olika stadier av planering och utbyggnad, och åren fram till och med Områdena finns i de fyra största samhällena samt i Kämpersvik. Bakom bostadsplanerna står såväl privata exploatörer som kommunen och dess bostadsbolag. På gång är totalt 139 hyreslägenheter, 351 ägarlägenheter/bostadsrätter samt 550 tomter för enbostadshus. 5

6 Attraktivt centrum mål i ny plan Ett mer attraktivt centrum med plats för fler verksamheter och aktiviteter längs Affärsvägen och i en ny torgmiljö. Det är en ambition i detaljplanearbetet för Tanumshede. -Centrum ska bli mer levande, säger planeringsarkitekt Olof Jönsson, Tanums kommun. Affärsvägen förblir öppen för biltrafik, men på fotgängarnas villkor och med en utformning som anger hur olika intressen kan samsas. Flera nya och utökade byggrätter har lagts in. Dit hör långsmala utbyggnader vid Konsum och Hedemyrs, där den upphöjda gångbanan föreslås bli nedschaktad. Hedemyrs föreslås också få lov att bygga ut mot parken och därmed öppna upp nuvarande fasad. Planförslaget anger en "handelstrappa", med sittplatser, kafé och ny entré till källarplanet. Parkytan närmast handelstrappan görs om till ett torg, med likadan ny beläggning som Affärsvägen och ytan vid varuhusentrén. En sandyta som inbjuder till lek är tänkt som avgränsning mellan torget och återstående park, där merparten fruktträd föreslås bli kvar. Det rimmar med önskemål från skolelever som bjudits in att delta i planarbetet. En paviljong, som kan byggas med inspiration från hällristningstid, är en annan idé för detta område. Fasaden med trappan är en av de byggrätter som föreslås få särskilda direktiv om utformning. Där och på andra ställen, både centralt och i tilltänkta nya bostadsområden, är det grova träfasader i matta, röda nyanser som är aktuella. Arkitekt Stefan Werner och hans medarbetare lanserade det i sitt vinnande förslag i tävlingen som ledde till uppdraget som planförfattare. För en tillbyggnad av gästgiveriet, norrut vid Affärsvägen, och en eventuell nybyggnation mittemot föreslås dock trä i ljusa kulörer. Byggnadsminnena gästgiveriet, tingshuset och sockenmagasinet innebär höga krav på hänsyn. Det samma gäller fornlämningsområdet mellan gästgiveriet och Riksvägen. Fortsatta arkeologiska undersökningar kan påverka tilltänkt utbyggnad av såväl hotell som bostadshus. Före detta Statoilfastigheten vid Riksvägen kan bli ett alternativ till Tanums Bostäders planer för Backane. Planeringen för Tanumshede omfattar också ett nytt bostadsområde i Kattedaben, i skogen norr om Talldungevägen, samt till- och påbyggnad av hyreshus vid Hedeskogsvägen och Bergsvägen. Planeringen, som kan bli uppdelad på flera detaljplaner, omfattar totalt cirka 150 lägenheter. Gång- och cykelvägar ska binda samman centralortens olika delar. En ny bit har för övrigt redan anlagts, från korsningen Ringvägen- Affärsvägen. En "handelstrappa", en sittvänlig läktare i soligast möjliga läge, kafé och ny entré till källarplanet föreslås för Hedemyrs fasad mot parken, som delvis omvandlas till torg. Det är ett av förslagen som ska göra Tanumshede centrum mer levande. Illustrationen från Werner Arkitekter AB visar också hur en tänkt, smal utbyggnad av Hedemyrs mot Affärsvägen kan komma att te sig. 6

7 Programmet till översiktsplan 2030 är godkänt! siktsplan 2030 ska innehålla. Under sommaren 2013 hade alla boende och företagare i Tanums kommun möjlighet att lämna synpunkter på programmet. Under samrådet kom det in 52 yttranden från myndigheter, föreningar och enskilda. Alla yttranden har sammanställts i en samrådsredogörelse och målen i programmet har delvis justerats efter de inkomna synpunkterna. Nu fortsätter arbetet med att upprätta en ny kommunomfattande I oktober godkände kommunstyrelsen planprogrammet till översiktsplan 2030 som underlag för det fortsatta arbetet med översiktsplanen. Programet innehåller mål för översiktsplanearbetet och är ett inledande dokument i arbetet med att ta fram en ny översiktsplan. Syftet med programmet är att skapa en bild av hur Tanums kommun ska utvecklas och skapa tydliga mål för vad över- översiktsplan för Tanums kommun utifrån målen i programmet. Under 2014 kommer ett samrådsförslag att vara tillgängligt för synpunkter. Tack till alla er som lämnade yttranden under programsamrådet! Ta del av det godkända programmet och inkomna yttranden på Kontakt Kommunstyrelsen beslutade i mars 2012 att en ny kommunomfattande översiktsplan ska tas fram. Den gällande översiktsplanen från 2002 kommer att ersättas av den nya översiktsplanen som ska innehålla kommunens framtidsbild och rekommendationer för hur mark- och vattenområdena långsiktigt ska användas och hur bebyggelsen ska utvecklas i stora drag med sikte mot år Moa Leidzén Planeringsarkitekt Antagande Antagande Program Program Samråd Samråd Utställning Utställning utgångspunkt utgångspunkt i i Efter Efter samrådet samrådet bearbetas bearbetas Efter Efter utställnin utstäl Synpunkterna Synpunkterna frånfrån dialogen dialogenmedmed programmet programmet arbetas arbetas ett ett översiktsplanen översiktsplanen utifrån utifrån de de eventuella eventuella slut i Tanums i Tanums kommun kommun har har delvis delvis inarbetats inarbetats i i Samråd Utställning Antagande Dialog Program förslag förslag till översiktsplan till översiktsplan synpunkter synpunkter som som kommit kommit justeringar justeringar fatt programförslaget. programförslaget. Under Under i framtiden i framtiden hur hur vill vill Efter utställningen och Synpunkterna från dialogen Med utgångspunkt i Efter samrådet bearbetas Med utgångspunkt fram. fram. Ett samråd Ett samråd hålls hålls in. Därefter in. Därefter ställs ställs förslaget förslaget kommunfullm kommunfu samrådet samrådet av programmet av programmet du ha du det? ha det? fördes fördes en en programmet arbetas ett översiktsplanen utifrån de eventuella slutgiltiga i Tanums kommun har delvis inarbetats i i framtiden - hurmed vill Under förslag till översiktsplan synpunkter som kommitut så fattar beslut beslut om om att a dialog dialog med boende boendeprogramförslaget. gavsgavs allmänhet, allmänhet, berörda berörda där där allmänheten, allmänheten, utjusteringar att så allmänheten, att allmänheten, hållsberörda in.förvaltningar Därefter ställs förslaget kommunfullmäkige du och ha det? fördes en under samrådet förvaltningar av programmet förvaltningar ochoch berörda berörda förvaltningar förvaltningar ochoch översiktsplane översiktspl och företagare företagare under förvaltningar ochfram. och Ett samrådberörda dialog med boende gavs allmänhet, berörda där allmänheten, ut så att allmänheten, beslut om att anta hösten hösten Resultatet Resultatet myndigheter myndigheter möjlighet möjlighet myndigheter myndigheter gesges möjlighet möjlighetmyndigheter myndigheter kankan ta del ta del Antagandet Antagande be förvaltningar och berörda förvaltningar och berörda förvaltningar och översiktsplanen. och företagare under att lämna att lämna synpunkter. synpunkter. av förslaget av förslaget och och lämna lämna under under från från dialogen dialogen har har att lämna att lämna synpunkter synpunkter myndigheter ges möjlighet myndigheter kan ta del Antagandet beräknas ske hösten Resultatet myndigheter möjlighet sammanställts ochoch finns förslaget. på förslaget. Utifrån Utifrån synpunkter. frånsammanställts dialogen har attfinns lämna på synpunkter att lämna synpunkter. av förslaget och lämna synpunkter. under synpunkter. sammanställts och finns på förslaget. Utifrån tillgänglig tillgänglig på kommunens på kommunens inkomna inkomna synpunkter synpunkter har har tillgänglig på kommunens inkomna synpunkter har hemsida hemsida programmet programmet reviderats reviderats ochoch hemsida programmet reviderats och nyoversiktsplan. nyoversiktsplan. godkänts godkänts av kommunen. av kommunen. godkänts av kommunen. nyoversiktsplan. Dialog Dialog 2012 MedMed 2013 utgångspunkt utgångspunkt a Ska vi förändr vera eller konser Tanum? ra ra Ska vi föränd Ska vi föränd eller konservera eller konservera Tanum? Tanum? TILL PROGRAMAN 2030 PL ÖVERSIKTS Godkänd av gå, åka Ska vi cykla, ta kollektivt eller bilen till jobbet? TILL M TILL RA GRA OM PROGPR AN TSPL IKTS IKAN RSPL ÖVERS ÖVE kommunstyrelsen Godkänd av lsen lsen kommunstyrend av kommunstyre Godkä gå, åka vi cykla, gå, åka vi bra cykla, skapar Hur vi Ska Ska för detta ttninga tivtr eller tivt eller ta förutsä kollek livet? t? kollek t? lokala närings bilen till jobbe bilen till jobbe Program till översiktsplan 2030 vi bra vi bra Hur skapar Hur skapar gar för det ättningar för det förutsättnin föruts slivet? slivet? lokala näring lokala näring Program till översiktsplan översiktsplan Program till 7

8 Det ska vara enkelt att driva företag i Tanums kommun Ambitionerna är stora för ett förbättrat näringslivsklimat. Målen finns i den nya näringslivsstrategin, som gäller , med åtföljande handlingsplan. Det har inneburit en kraftsamling från Tanums kommun för att förbättra informationen, effektiviteten, handläggningen och bemötandet av företagarna. En större intern utbildning och process sattes igång hösten 2012, med utbildningen Förenkla helt enkelt i Sveriges Kommuner och Landstings regi. Både politiker och tjänstemän har deltagit i utbildningen under ett knappt år. Utbildningen utmynnade i en konkret handlingsplan med tre huvudpunkter: Företagslotsfunktion En företagare får möjlighet att träffa en tjänsteman från miljöavdelningen, plan- och byggavdelningen, räddningstjänsten, polis, näringslivsenheten och den som har hand om serveringstillstånd samtidigt. Företagaren kan ställa frågor till alla och få tips om hur de ska gå vidare med sitt ärende. En eftermiddag i månaden är denna mötesplats öppen för företagare med ärenden som kan innehålla frågor till fler olika kontakter. Bemötande och service Två föreläsningar med Värdskapets Jan Gunnarsson har genomförts i slutet av oktober med cirka 200 deltagare från både kommunen och näringslivet. Jan har gjort ett stort antal föreläsningar runt om i Sverige om värdskap, bemötande och konsten att få människor att känna sig välkomna. Ett bra bemötande är viktigt för tillväxt och utveckling i Tanum. Föreläsningarna var ett samarbete mellan följande aktörer; Tanums kommun, Tanums Näringslivsråd, Företagarna, Tanum Turist, Tanums Sparbank och TanumStrand. Tanums kommun kommer dessutom att genomföra en utbildning riktad speciellt till tjänstemän som har direktkontakt med företagare och medborgare i ärenden som berör bygglov, servering, livsmedel etc. Tillgänglighet Det ska vara enkelt och smidigt att både ha och få kontakt med kommunens olika verksamheter. Företagare ska uppleva mötet med kommunen som enkelt, tydligt, informativt och effektivt. För att förbättra görs en översyn av e-tjänster och information på hemsidan. Ett kompetent kundcenter planeras också där många frågor kan få ett första svar. 8

9 Vad tycker företagarna i Tanums kommun om servicen Det ville kommunstyrelsen gärna veta. Därför deltog Tanums kommun i Sveriges Kommuner och Landstings servicemätning av myndighetsutövningen, kalllad Insikt, gentemot företag för andra gången. En enkät skickades ut till företagare som under 2012 varit i kontakt med kommunen inom fem myndighetsområden: brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd och serveringstillstånd. Varje myndighetsområde betygsattes utifrån sex serviceområden; information, tillgänglighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet. Vi ville ha en återkoppling på vad företagarna som varit i kontakt med oss tycker om servicen, säger Clas-Åke Sörkvist, kommunstyrelsens ordförande. Genom undersökningen får vi besked från företagarna om vad de är nöjda med och vad de tycker vi behöver bli bättre på. Ett bra näringslivsklimat är av största vikt för kommunen. Om företagen trivs och är framgångsrika här skapas fler arbetstillfällen, vi ska vara en kommun där både företag och invånare kan utvecklas och växa. Jämfört med 2011 har Tanums kommun ökat sitt Nöjd-Kund-Indexvärde från 54 till 59, d.v.s. med fem enheter. Riksgenomsnittet är 67, så vi har en bit kvar, men det går åt rätt håll. Myndighetsområde NKI 2011 NKI 2013 Förändring Brandtillsyn Bygglov Miljö- och hälsoskydd Serveringstillstånd Totalt Om bredband i Tanum Nu är fiberdragningen i full gång i flera av fiberföreningarna. Fiberföreningar finns i alla områden utanför tätorterna och i några tätorter. Kontakta föreningen i ditt område omgående! Information finns på Varför ska vi äta frukost ihop? Ja, det kan man fråga sig. Men det finns möjlighet att träffa andra företagare från olika branscher just genom en gemensam frukost. Before Work startade Ett värdföretag i taget får möjlighet att presentera sin verksamhet, utbyta erfarenheter med andra företagare och även få kort information om vad som händer i kommunen. Ett bra sätt att nätverka. En torsdagmorgon i månaden mellan är det Before Work. Följande företag har hittills bjudit på frukost; Tetra Pak, Rabbalshede Kraft, Nor- Dan (Tanums Fönster), Erlandssons Bygg, Vitlycke, Everts Sjöbod, Strömstad Tanum Buss, Sparbanken Tanum, Gerles+Gerlesborgsskolan, Buars Gård, BDO, Curator, Mjölkeröds Golfklubb, MGNS, Bowls Sport och Fritid + Colorama. I november bjöd Sportshopen in till frukost. Kontakta om du och ditt företag vill ha Before Work. 9

10 Destination Fjällbackaskärgården Arbetet med att utveckla Destination Fjällbackaskärgården fortsätter, nu med Västsvenska Turistrådet som spindel i nätet. Det hålls regelbundna möten med företag och föreningar, och man diskuterar allt från konkreta frågor hur man kan skylta upp befintliga vandringsleder till strategiska frågor såsom samarbetsformer. Hur kan man hjälpas åt att sälja bokningsbara paket, och tillsammans skapa förutsättningar för ett samhälle som attraherar besökare året runt? Lokalt är Tanum Turist den aktör som har uppdraget att samordna arbetet. Leaderprojektet som syftade till att utbilda nya guider i Fjällbacka samt bygga en digital applikation för barn är nu avslutat. Resultatet blev fem nya guider i föreningen Fjällbackaguider (som nu består av 11 guider), samt applikationen Vita frun som laddats ner över gånger. Barnen frågade redan vid första rundan när nästa version kommer, vilket är ett bra tecken! Västsvenska Turistrådet, ett bolag ägt av Västra Götalandsregionen, har uppdraget att marknadsföra området internationellt. De bjuder regelbundet in journalister och reseoperatörer till vår kommun, och deras artiklar blir sedan publicerade i både välkända utländska dagstidningar och magasin. På Västsvenska Turistrådets hemsida kan man hitta en sammanställning över vad som publicerats i utländsk media under 2013, Klicka på Press och sedan Västsverige i media. Vi lotsar dig som företagare En lotsfunktion på land har sett dagens ljus i Tanums kommun. En företagare i taget får möjlighet att bli lotsad till rätt person i kommunen, få råd och tips om hur han eller hon kan fortsätta driva sitt företag. En eftermiddag i månaden är en mötesplats öppen för företagare. Så här kan det gå till: Du som företagare har frågor om din nuvarande eller blivande verksamhet. Det kan handla om en miljöfråga, bygglov, servering, brandsäkerhet etc. Du ringer och ber att få prata med någon som har hand om det du undrar över. Du blir hänvisad till rätt person, får svar på din fråga, men ställer kanske en ny fråga som någon annan i kommunen kan svara bättre på. Då träder lotsgruppen in. Du får datum och tid till nästa lotsgruppsmöte (en eftermiddag i måndaden). Då får man träffa en tjänsteman från miljöavdelningen, plan- och byggavdelningen, räddningstjänsten, polis, näringslivsenheten och den som har hand om serveringstillstånd vid samma tillfälle, och du kan få svar på dina initiala frågor. Du får råd och tips hur du kan gå vidare med ditt "ärende", vad du behöver göra och vem som kommer att hålla i ärendet framåt. Du lotsas därmed vidare genom systemet på ett smidigare sätt. 10

11 Följ kommunens upphandlingar Under året har det genomförts upphandlingar inom många olika områden i kommunen. Vad som är aktuellt tar du del av på kommunens hemsida, Tanums Kommun och de kommunala bolagen Tanums Bostäder AB och Tanums Hamnar AB gör årligen inköp av material, tjänster och entreprenader för cirka 400 mkr. Inköpen görs i form av upphandlingar som styrs av Lagen om upphandling (LOU). Genom att delta i upphandlingar ges företag möjlighet att konkurrera om avtal med kommunen eller de kommunala bolagen. Under andra halvåret 2013 har det skett upphandlingar av leverantörer för utbyggnad och etablering av infrastruktur för bredbandskommunikation. Avsikten med dessa upphandlingar är att dra in fiber i områden som tidigare saknade fiber. Genom upphandlingen inbjuder kommunen anbudsgivare att ta del av regional och kommunal finansiering. Första omgången avslutades på eftersommaren. Det kom in anbud på samtliga sträckor som berördes. Kontrakten gick till de fiberföre ningarna som finns i anslutning till de olika sträckningarna. Omgång två slutförs under december. En tredje och avslutande upphandling görs under För finansieringen av respektive förbindelse står kommunen och Västra Götalandsregionen för hälften vardera. Kontraktsbeloppen per sträckning ligger ungefär mellan 0,4 och 1,5 miljoner kronor. Totalt upphandlas tolv fibersträckor. De fibrer som installeras ska vara öppna och operatörsneutrala. Centrala knutpunkter och teknikbodar ska vara tillgängliga och dimensionerade för att ansluta de nätägare och tjänsteleverantörer som så önskar. Vald leverantör är således skyldig att på likvärdiga, skäliga och marknadsmässiga villkor upplåta svartfiber till var och en som begär detta. Dessa upphandlingar annonseras på kommunens hemsida se/upphandling, samt i lokalpress precis som övriga upphandlingar i kommunen och Tanums Hamnar AB och Tanums Bostäder AB. Bland pågående och kommande upphandlingar kan nämnas: Hantverkartjänster, banktjänster, tekniska konsulter, skogsförvaltning, personbilar, asfalt, multifunktionsskrivare och ipads alternativt datorer till högstadiet. Resultatet av upphandingar kan ni numera följa på kommunens hemsida Några ytterligare exempel på upphandlingar som slutförts under den senaste tiden är: Grävtjänster, leverantör, Fjällbacka Gräv Hyra av Falkeröds Hembygdsgård, leverantör Grebbestads Samhällsförening Företagshälsovård för kommunen och bolagen, leverantör Hälsobolaget, Uddevalla Trafikkunskap, leverantör Trafikanten Trafikskola, Strömstad Transportfordon 4 olika kategorier samt buss 8 platser, leverantörer Brandt Fordon AB i Vänersborg, Hedin Bil i Uddevalla Bil, ANA Motorcentrum i Trollhättan samt Nilssons Bil i Skee Bussplan, Fjällbacka, leverantör SEFA Skötsel av gatubelysning, leverantör Infratek Byte av gatubelysning i Rabbalshede, leverantör Infratek Etablering av förskolemoduler i Tanumshede, leverantör Expandia moduler Elektronisk fakturering blir allt vanligare Allt fler företag väljer idag att fakturera elektroniskt. Tanums kommun ansluter kontinuerligt företag för e- fakturering och önskar att fler företag ansluter sig. Flera affärssystem idag har möjlighet att sända elektroniska fakturor. Har inte ditt system möjlighet till att producera elektronisk faktura, kontakta någon av våra samarbetspartners, Inexchange, Pagero, Swedbank och Visma SPCS. Tanums kommun tar emot e-fakturor från många aktörer på marknaden. Som företagare har du även möjlighet att kostnadsfritt registrera och sända din faktura via vår webbportal för fakturor. Det finns flera fördelar med att skicka e-faktura. E-fakturering innebär minskade kostnader för din fakturering. Ditt arbete effektiviseras genom att du slipper det administrativa arbetet med utskrifter, kuvertering och posthantering. En e-faktura är mer pålitlig än en pappersfaktura och risken för fel minskar. Du bidrar även till en bättre miljö. Kommunen och kommunens bolag skickar också e-faktura till sina kunder. Vill du ha en e-faktura gå in på din internetbank och anmäl att du vill ha en e-faktura från Tanums kommun. Mer information om e-faktura hittar du på kommunen och våra kommunala bolags hemsidor se, och www. tanumshamn.se. 11

12 Förväntan inför Happy Price-flytt Happy Price flerdubblar försäljningsytan när butiken flyttar från Knäm till köpcenterområdet på Oppen i Tanum. -Mycket jobb innan allt är på plats men det ska bli väldigt, väldigt roligt, säger John Berglund, som äger företaget tillsammans med föräldrarna Jan och Marita Berglund samt Tore Rosenlund. Jo, lite pirrigt är det med storsatsningen. Det medger Jan Berglund, som dock ser fram emot flytten lika mycket som sonen. Sedan motorvägen byggdes ligger Knäm inte längre vid E6 och i Knäm finns det inte heller några expansionsmöjligheter. Julhandeln blir därför den stora finalen för butiken där. 23 december stängs den inför flytten till Oppen, där portarna slås upp i vår. Med de nya lokalerna ökas butiksytan från kvadratmeter till Nybygget, på totalt kvadrat, ska även rymma kontor och en del lagerutrymmen. Ökar stort Antalet anställda flerdubblas också, från nuvarande nio på årsbasis men betydligt fler sommartid. Omsättningen, nu cirka 20 miljoner, förväntas öka rejält. En stor del av kunderna är norrmän. -Vi hade inte kunnat bygga en butik som denna utan närheten till gränsen, men de lokala kunderna är också viktiga. Vi har mycket kunder från Dalsland, berättar John Berglund. Förutom nysatsningar på stor tobaksavdelning och ett kafé är konceptet oförändrat lågprisvaror för hushållsbruk. -Men även märkesvaror om de ligger rätt i pris, säger John Berglund. Svängrum Varje enskild varugrupp får genom flytten betydligt större svängrum än hittills. Trädgårdsmöblerna kan till exempel visas upp på ett helt annat sätt. Trädgårdsvarorna köps ofta direkt från producenter i Kina medan merparten övriga produkter levereras från stora europeiska grossister som i sin tur köper in från Kina. Inför omstarten har Happy Price knutit en del kontakter med nya leverantörer. Flytten till Oppen blir den andra i ordningen för Happy Price, som under cirka 30 års tid drevs i Svinesund. Till före detta Cellbes i Knäm gick flyttlasset När butiken på Oppen öppnats blir lokalerna i Knäm det lager de egentligen först var tänkta som. Happy Price AB storsatsar på en hall på kvadratmeter, med blå fasad och stora glasade partier i ena ändan, i köpcenterområdet i Tanum. Grebbestadsborna Jan och John Berglund, far och son, är två av fyra delägare. 12

13 Byggare som gillar samarbete "Ett gott gäng" är ett uttryck som Kjell Jacobson gärna använder, både för att beskriva arbetet i det egna byggbolaget Rotrum och samarbetet med andra lokala företag i branschen. -Det är roligt att jobba ihop, kul att det blivit ett så bra gäng, säger Resöbon. Rotrum Bygg AB är ofta totalentreprenören som håller i alla trådarna för ett bygge. Med inriktning på uppdrag i närområdet, inom tre mils radie från Resö, och med flertalet anställda från trakten faller det sig naturlig att även anlita lokala rörläggare, plåtslagare och andra hantverkare. En del leverantörer finns också i området. -Jag vill ju själv att de som är nära anlitar oss, förklarar Kjell Jacobson. Rotrum ägnar sig främst åt bostadshus. På sistone har det mest handlat om nybyggen, alltid platsbyggda lösvirkeshus, men renoveringar, om- och tillbyggnader erbjuds också. Företaget hjälper därtill till med sådant som bygglovsansökningar och byggfelsförsäkring. Över 90 procent av uppdragen gäller fritidshus. -Så vi hör nästan till turistnäringen, skojar Kjell Jacobson, som kan glädja sig åt en jämn tillströmning av jobb. Satsat på tält En miljonsatsning på ett jättetält som kan rymma ett helt hus har gjort verksamheten oberoende av väder och vind. Material och bygge riskerar inte att fuktskadas och förseningar undviks. -Tältet ger oss många tids- och -Det är roligt att få hjälpa kunderna att förverkliga deras husdrömmar, säger Resöbon och byggföretagaren Kjell Jacobson, som satsat på ett tält för att kunna bygga oberoende av vädret. I bakgrunden Theo Rydqvist, Roger Ek och Gerth Hansson, tre av Rotrums snickare, på bygget i Romleborg, Resö. kvalitetsvinster, säger Kjell Jacobson. Kvalitén är viktig. -Den tummar vi aldrig på. Tältet gör det möjligt att bygga i annan ordning än den vanliga. Invändigt jobb kan påbörjas tidigare än normalt och taket läggs ofta sist. Så taklagsfesten kan få vänta... Kjell Jacobson har nästan ägnat hela sitt vuxna liv åt husbyggnad, från mitten av 80-talet som lärling i en Tanumsfirma men från 1988 i eget företag. När jobben sinade under 90-talets byggkris passade han på att gå en tvåårig byggutbildning på Göteborgs Tekniska Institut. Klurigt namn 2006 blev Rotrum aktiebolag och började växa. Med Kjell och hans fru Maria Leisborn, som sköter bokfö- ring på deltid, har företaget nu åtta personer på lönelistan. Och namnet? Ja, det öppnar för associationer till både Rot-avdrag och rum. En del minns filmkomedin Leif, om samhället Rotum och dess av Boforsskandalen inspirerade vapenfabrik. -Jag sökte ett namn som folk kunde reagera på, berättar Kjell Jacobson. Men namnet Rotrum kan inte, som Rotum, bli mutor om man läser det baklänges! Arbetet med det egna företaget innebär sällan någon 40-timmarsvecka men sommarstängning ger chans till återhämtning. -Fem veckors sommarsemester är ett villkor för att få jobba hos oss, säger Jacobson. 13

14 Konstgymnasium finns det? Mixa en väletablerad konstskola med en kreativ gymnasieskola. Vips, så har man ett konstgymnasium med hundra procent nöjda elever. -Jag hade hoppat av gymnasiet om det här inte funnits, säger Hanna Gilleskog. Här får jag göra något jag verkligen vill. Samarbetet mellan Gerlesborgsskolan och Tanums gymnasieskola är formellt ett estetiskt program med bild och forminriktning. Det är unikt och rykande färskt med sin första termin bakom sig. Tora Windahl är programansvarig och använder ordet konstgymnasium med stor självklarhet. - Det var självklart att tacka ja när jag fick frågan om att utveckla det här. Och det känns väldigt, väldigt roligt. Två konstdagar Två dagar i veckan ägnas helt åt konst. På Gerlesborgsskolan handleds gymnasieeleverna av lärare och konstnärer som annars utbildar äldre och erfarnare elever. - Lärorikt. Jag har redan lärt mig massor hur ska det då inte vara om tre år, säger Moa Östling Edholm från Strömstad. - Jag försöker ta in allt som går. Det är så professionellt. Och skönt att vara med andra konstintresserade som har det här som passion. Hanna Gilleskog och Moa har samma dröm: att läsa in övriga gymnasieämnen på två år för att ägna det tredje helt och hållet åt konsten. - Så bra är det. Jättebra. De tre dagarna med gymnasieskolans övriga elever får också pluspoäng. Omväxling har sina fördelar. Moa Östling Edholm, Strömstad: Det var bara det här jag ville gå. Gräva efter känslan Julia Ring från Brygge känner samma sak. Det är skönt att växla mellan skolorna. Båda känns trygga. - Jag älskar området runt Gerlesborg och praktiserade i Gerlesborgsskolans materialbutik för ett år sedan. Jag skriver och målar dagligen i mina små böcker. När inspirationen finns. Man lär sig gräva efter känslan. Tora Windahls lärarprofil är svenska, litterärt skrivande och bild. Det är samarbetet med den etablerade konstskolan som får henne att hellre tala om ett konstgymnasium istället för ett estetiskt program. - Det fungerar så bra med blandningen på Gerlesborg. Känsliga personer finns överallt som vill uttrycka sig. Julia Ring, Brygge, Hanna Gilleskog, Kville och Tora Windahl, lärare, Hamburgsund. Intresserad? Ansökningstiden till höstterminen 2014 går ut 1 februari. Läs under fliken konstgymnasium på Gerlesborgsskolans hemsida. Utbildningen är en bra grund för vidare konststudier och ger allmän behörighet för högskolestudier. 14

15 Lust att lära med ipad Att få vara med där det arbetas med att skapa berättelser eller bokstavspussel i ipad är att hamna i ett energifält av nyfikenhet och kreativitet, av glädje och koncentration. Det handlar om läsinlärning på ett nytt sätt. Hösten 2012 började Tanums kommuns stora satsning kring IT och lärande en var. Inom tre år skulle alla elever i grundskolan vara utrustade med var sitt digitalt verktyg. Första året handlade det om årskurs 1-3 med syfte att stödja den tidiga läsa-, skriva- och räknautvecklingen. Berättarlust Att skriva sig till läsning (ASL) är ett sätt att tänka kring läs- och skrivinlärning som bygger på att berättandet är det viktigaste i läs- och skrivutvecklingen. Alla har något att berätta, men det är inte alltid så lätt att samtidigt som man berättar något hålla pennan rätt, komma ihåg hur bokstäverna ser ut och forma dem rätt. Det är sällan motoriken är utvecklad i samma takt som berättarlusten. Tack vare en dator eller ipad kan bokstäverna bli båda riktiga och snygga. Lyssna på egna texten Med hjälp av en särskild programvara, en skrivapp, kan eleverna nu lyssna till varje ljud, ord och mening de skriver. Eleverna kan undersöka hur man skriver orden de vill använda, enskilt eller tillsammans med kamrater. Ingen behöver sitta och vänta på att fröken ska komma och tala om hur bokstaven låter eller vad man egentligen har skrivit. Texten växer snabbt och de skrivna orden kan kompletteras med inspelat muntligt berättande. Det blir härliga berättelser om både fantasi och fakta. I en ipad finns många roliga och kreativa appar som kan stimulera till ett tidigt skapande av berättelser i bokform. Innan man kan skriva bokstäver och ord på vedertaget sätt, kan man skapa sina berättelser i bilder och tal. Historien man vill berätta blir inte begränsad till de bokstäver man lärt sig forma med pennan. Böckerna kan sedan sättas i ipadens bokhylla och därifrån kan man sedan dela med sig till andra. Stoltheten som lyser när en elev får visa sin bok via projektorn på den vita duken kan vara betyg nog. Positiv utvärdering Vid en utvärdering i maj 2013 uttryckte flera lärare: Helt klart en snabbare läsutveckling för alla elever. Särskilt för de som har svårigheter. Med hjälp av ipaden så behöver inte eleverna lägga tid på att forma bokstäverna i t ex att skriva en saga, då kan de mer fokusera på innehållet i texten. När skrivande, skapande och kommunikation får en eller flera mottagare, det är då det finns en mening med att skriva, skapa och kommunicera. Lucas Ottosson, Lovis Tisell och Unn Qvist i klass 1 på Rabbalshede skola arbetar med bokstavspussel. 15

16 Lärare med nytt uppdrag En skola som ser alla elever och hjälper dem att växa som människor. Det är vad Paul Carlsson (FP) vill bidra till. Sedan i våras är han ordförande i Tanums barn- och utbildningsnämnd. Kommunens "en var"-satsning, på pekdator eller annan dator till varje grundskoleelev, hör till det han är stolt över. -Det handlar om pedagogik före teknik, datorerna som ett pedagogiskt hjälpmedel. Kommunen satsar 3,6 miljoner på tre år. Vi har flera it-pedagoger och lärarna får mycket fortbildning. Det är mycket framsynt och kanske unikt bland motsvarande kommuner. Paul Carlsson tror att it-satsningen, inledd under företrädaren Bengt Mattssons tid, bidrar till att förbättra studieresultaten i till exempel språk och matte. -Vi strävar ju efter att eleverna ska nå målen i allt högre grad och har sett en positiv utveckling på sistone. Paul Carlsson (FP) har trappat ned på lärarjobbet och ägnar nu drygt halva veckan åt de politiska uppdragen, med ordförandeskapet i Tanums barn- och utbildningsnämnd som det tyngsta. rar nu nya förskolebyggen i Tanumshede och Grebbestad. Skolmaten får också beröm. - Otroligt bra mat, med en andel ekologiska råvaror som ligger långt över riksmålet. Hög matkvalité är viktigt, särskilt som många barn har lång resväg. Upprustningen av idrottsanläggningen Sparvallen i Tanumshede är ett av nämndens stora projekt på senare år. Schemalagda lektioner där ska bidra till att den blir väl använd. Små kullar Tanumsgymnasiet kämpar med sviktande elevunderlag när årskullarna nu är små. För framtiden hoppas Paul Carlsson mycket på det nya estetiska programmet, ett samarbete med Gerlesborgsskolan, på lärlingsutbildning med särskilt statligt stöd och på omvårdnadsprogrammet, kanske kopplat till en kommunal jobbgaranti. Carlsson ser inga konflikter mellan Prioriterad Det högt ställda mål som Tanum haft i många år, att få landets bästa skola, har dock lagts till handlingarna. Skolan är nu ett av kommunens fem prioriterade områden. -Vi vill att alla små skolor ska vara kvar och ha behöriga lärare. Samlad skoldag är en kommande satsning, som ska ge mer tid i skolan och möjligheter till läxhjälp. Carlsson lyfter också fram förskolorna. -Vi har en bra verksamhet där, med hög personaltäthet jämfört med många andra kommuner, och planesina politiska uppdrag och yrkesrollen som lärare, numera i grannkommunen. -Det är bara nyttigt med andra perspektiv. Fakta Namn: Paul Carlsson. Bor: Oppen utanför Tanumshede. Familj: Hustru Birgit Hognert, fyra barn, ett barnbarn. Yrke: Lärare vid Strömstad gymnasium. Uppdrag: Ordförande barn- och utbildningsnämnden, ledamot kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, med flera. Känd för: Har i många år lett kurser och resor I förintelsens spår, mot främlingsfientlighet och rasism. Ledstjärna: Skolans kompensatoriska roll, exemplifierad av författaren Harry Martinsson - utauktionerad som barn, Nobelpristagare som vuxen. 16

17 Ridlekis lockar nybörjare Tanums ridklubb lockar både barn i förskoleåldern och vuxna nybörjare. Höstens tillströmning av nya ryttare bådar gott för framtiden. -Rida kan man börja med oavsett ålder. Det är inte som med fotboll och hockey, säger ridläraren Malin Nyqvist. Och fortsätta högt upp i åren. Ridlekis och lektioner samlar ryttare från fyra år till cirka 70. De yngsta åldersgrupperna har ökat mest i höst. Frida Drottheden, 15 år, började som åttaåring. -Mamma red här och fick mig att börja, berättar hon. Ideellt arbete Engagerade medlemmar som Frida och hennes mamma är uppskattade. Arbetsuppgifterna är många: Underhåll och ombyggnad, som i år gett fem nya boxar. Stängsling av den nya betesmarken, fyra hektar, är ett annat av årets stora projekt. TARK arrangerar tävlingar från klubb- till regionnivå. Med upp till 70 deltagande ekipage krävs det många funktionärer. Frida tar lektioner regelbundet men tävlingsrider inte. -Jag rider för att det är roligt. Att sitta på hästen när allt funkar och den gör som man vill ger en speciell känsla som inte går att få någon annanstans. Ridläger Frida är också en av dem som hjälper till med klubbens läger, på sommar-, höst- och sportlov. Klubben har också ridning för personer, nu mest barn, med olika funktionshinder. -Då krävs det mycket lugna och stabila hästar, förklarar Malin. Förutom klubbens hästar finns det också privathästar i stallet. Ägarna till dem tar under veckosluten hand om alla hästarna. Av ridklubbens 90 aktiva medlemmar är knappt en tiondel killar. Statistiken har i höst bättrats tack vare flera manliga nybörjare, i årsåldern. Malin Nyqvist, själv tävlingsryttare, anser att den tjejdominerade sporten har svårt att hävda sig gentemot andra sporter. Förbättringar Michael Halvarsson, vice ordförande i klubben, tycker att samarbetet med kommunen är bättre än tidigare. Kommunen har till exempel i år bidragit till en satsning på ny, energisnål armatur. Det betyder sänkta kostnader för föreningen, vars ekonomi överlag är på väg upp efter en kris för ett par år sedan. -Vi har ett väldigt bra ridhus, med mått som klarar i stort sett alla tävlingar, säger Michael Halvarsson, längst till höger, vice ordförande i Tanums Ridklubb. Malin Nyqvist är en av två anställda ridlärare. Redo för en lektion är, från vänster, ryttarna My Hall Hansson på Robin, Frida Drottheden på Gustav och Malin Albinsson på Nougat. Kort om TARK Start 1974 på privat initiativ som Stall Heane. Ideella föreningen Tanums Ridklubb bildad ett par år senare. Åren tillbyggnad av stall och ridhus samt nybyggnad av personalutrymmen. Cirka 200 medlemmar varav 90 ridande, flertalet 7-13 år. Lektioner i hoppning, markarbete och dressyr. Två anställda ridlärare på deltid. Arrendeavtal med fastighetsägaren kommunen. Aktuella behov: Byte av underlag i ridhuset, inköp av häst, förbättrat dagvattensystem, med mera. 17

18 Pakistan gav perspektiv på politiken En resa till Pakistan gav nya perspektiv på vad fackligt och politiskt arbete kan innebära. Att vara politiker i Tanums kommun är lugnare. Eva Lott Andersson (S) tog 1 juli över som oppositionsråd, efter Gerd Melin. -Jag börjar väl bli varm i kläderna nu. Uppdraget är på halvtid men Eva Lott Andersson är även engagerad i omsorgsnämnden. Nämndens frågor, särskilt äldreomsorgen, ligger henne varmt om hjärtat. -Våra gamla måste ha det bra. Hon ser positivt på en biståndsbedömning för alla som bor på särskilda boenden och hoppas att det omstridda Socialstyrelseförslaget återkommer. -Det skulle leda till ökad bemanning. Andersson anser också att boendena bör rustas för nya generationer brukare, som vant sig vid många tvkanaler och internet. Landsbygden Nya bostäder ser hon som nödvändigt för att få fler invånare men hon är medveten om risken för höga hyror i nybyggen. Tanums Bostäder bygger bostadsrätter för att få hjälp med finansiering av nya hyreshus. -Är det enda alternativet ställer jag upp på det. Oppositionsrådet vill att det byggs i hela kommunen och att alla skolor blir kvar. -Annars får vi aldrig en levande landsbygd. Hur viktigt det är med barnomsorg i alla kommundelar vet hon -Att vara ute i naturen är något som rensar hjärnan. Oppositionsrådet Eva Lott Andersson gillar friluftsliv. Hon åker också gärna med på långa mc-resor, men kör inte själv. från tiden som nyinflyttad småbarnsmamma i Bottna. Första kontakten med Tanums kommunledning handlade om brist på barnomsorg. Den borgerliga alliansen är stark i Tanum. Eva Lott Andersson anser dock att majoriteten lyssnar på oppositionen och att hon kan påverka, särskilt i omsorgsnämnden. -Där handlar det mycket om mänskliga bedömningar. Lönekamp Med fler kvinnor i Tanumspolitiken tror hon att mjuka frågor skulle få större tyngd. Det var för att stärka hemarbetande kvinnors lönekamp som hon för några år sedan besökte Pakistan, som ett led i ett projekt stött av Livsmedelsarbetareförbundet, Sida och Olof Palme-centret. Hon och övriga svenskar hade gått i täten för ett demonstrationståg, med bara pakistanska män, när säkerhetspolisen krävde att få deras pass, något de vägrade. -Vår pakistanska värd tvingades senare gå under jorden, berättar hon. Så tuffa villkor är det inte i Tanumspolitiken. Fakta Namn: Eva Lott Andersson. Bor: I Bottna sedan Familj: Maken Olof, två barn och ett barnbarn. Yrke: Livsmedelstekniker ("sillkärring hette det när jag började 1978") Tjänstledig från Abba i Kungshamn där hon varit fackligt aktiv. Uppdrag: Ordförande i Tanums arbetarkommun, andre vice ordförande i kommunstyrelsen och omsorgsnämnden, ledamot kommunfullmäktige, ledamot i Fyrbodals kulturberedning, ersättare i Fyrbodals direktion, med flera. Ledstjärna: Allas lika värde. 18

19 Drogvanor bland ungdomar i Tanums kommun Drogvaneundersökningen gjordes under våren 2013 i årskurs 9 och på gymnasiet i år 2. Generellt är resultatet bättre än tidigare undersökning men Tanum ligger högt jämfört med andra kommuner i Fyrbodal. Svarsfrekvensen var 63 procent i åk 9 och 58 procent på gymnasiet år 2. Svarsfrekvensen var lägre än tidigare års undersökningar då den har legat på över 80 procent i åk 9. Rökning I Tanum är rökning vanligare bland flickor än bland pojkar. Rökning är vanligare bland 15-åringar, men mindre vanligt bland 17-åringar jämfört med Västra Götalandsregionen som helhet. Alkohol Bland Tanums 15-åringar uppger 53 procent att de druckit alkohol någon gång de senaste tolv månaderna, vilket är en nedgång sedan senaste undersökningen 2011 då 81 uppgav att de druckit alkohol senaste tolv månaderna. Det är fler flickor än pojkar som druckit, 66 procent kontra 39 procent. Bland 17-åringarna är könsskillnaden mindre och 88 procent uppger att de druckit alkohol de senaste tolv månaderna. Intensivkonsumtion Bland ungdomar i Tanum är det framförallt pojkar som intensivkonsumerar alkohol. Av 15-åringarna är det en lägre andel, medan det bland 17-åringarna är en högre andel som intensivkonsumerar alkohol jämfört med Västra Götaland som helhet. Med intensivkonsumtion menas att man vid ett och samma tillfälle dricker 4 stora burkar starköl/starkcider, eller 25 cl sprit, eller 1 helflaska vin, eller 6 burkar folköl. % Andel ungdomar som av sina föräldrar blivit bjudna på alkohol, % Bjudvanor Av 15-åringar från Tanum är det 39 procent som blivit bjudna på alkohol av sina föräldrar. Motsvarande andel av 17-åringar är 49 procent. I båda åldersgrupperna är siffran högre än för Västra Götaland. Intensivkonsumtion av alkohol är vanligare bland ungdomar som blivit bjudna på alkohol av sina föräldrar. Narkotika Användningen av narkotika ökar mellan 15 och 17 års ålder. Narkotikaanvändningen bland 15-åringar är 12 procent medan den för 17-åringar är 18 procent. Det är något vanligare bland ungdomar i Tanum än i Västra Götaland. Var får eleverna tag på droger? Vid undersökningen var de flesta av gymnasieeleverna icke myndiga. Ändå får många tag på tobak, alkohol och narkotika. Tobak köper de flesta själva eller genom kompisar. Alkohol får de tag på genom kompisar, kompisars syskon eller andra vuxna, men också i olika omfattning genom sina egna föräldrar. 34 procent av Tanums 17-åringar har en eller flera gånger blivit serverad alkohol på restaurang/pub i Sverige före sin 18-årsdag. Statistiken visar att ungdomars möjligheter att få tag på narkotiska preparat har ökat. Cannabis är det i särklass flickor pojkar flickor pojkar 15-åringar 17-åringar Tanum VGR vanligaste narkotikapreparatet bland ungdomar. Vuxenvärldens påverkan Vuxenvärlden har stor påverkan på eleverna. Få eller inga gränssättningar och dålig kommunikation mellan elev och vuxna bidar till att eleverna konsumerar mer alkohol och tobak än elever som ges tydliga gränser. Alkohol- och tobakskonsumtion är märkbart större hos elever som: blir bjudna på alkohol hemma. har en eller flera i familjen som använder tobak. har föräldrar som säger att det är okej att dricka alkohol, röka cigaretter och snusa. inte är nöjda med förhållandet till familjen. inte trivs i skolan och skolkar ett par gånger i månaden eller oftare. har svårt att prata med andra vuxna och kamrater om problem. har föräldrar som inte vet vad sonen eller dottern gör på fredagsoch lördagskvällar. Kontakt Dan Andersson, folkhälsosamordnare, e-post tanum.se, tel Läs mer om den regionala drogvaneundersökningen på eller 19

20 Hur vill du bo när du blir äldre? För att ta reda på det kommer omsorgsnämnden under slutet av 2013 be delar av er som är mellan år att svara på en enkät. Enkäten ska hjälpa till att få svar på om det finns något intresse för någon form av seniorboende inom kommunen. Med seniorbostäder menar man oftast vanliga bostäder som är avsedda för personer över en viss ålder, vanligen 55 år och äldre. Bostäderna är utformade utifrån äldres behov av tillgänglighet. När de boende behöver vård och omsorg får de det på samma villkor som äldre som bor i ordinärt boende, det vill säga genom hemtjänst och hemsjukvård. Seniorbostäderna kombineras i vissa fall med trygghetsskapande insatser i form av en bostadsvärd eller motsvarande. På vissa seniorboenden finns också en gemensamhetslokal för olika aktiviteter som de boende i första hand själva ska svara för. Det kan också finnas kök och matsal för gemensam matlagning och umgänge. Kostnaderna för eventuella gemensamhetslokaler och bostadsvärd ingår oftast i hyran. Frågorna i enkäten gäller också var du skulle vilja att seniorbostäder byggs, vilken eller vilka som är de viktigaste funktionerna i eller i närheten av seniorboendet samt hur mycket du är beredd att betala i hyra. En liknande enkät genomfördes Ännu finns inga planer på att bygga seniorbostäder men enkäten ska ge underlag till fortsatt utredning och planering. Enligt kommunens prognoser så kommer antalet personer som är äldre än 80 år att öka med cirka 400, motsvarande 50 procent, från i år till år Omvårdnadslyftet Omsorgsförvaltningen har sedan starten 2011 deltagit i socialstyrelsens satsning omvårdnadslyftet. Omvårdnadslyftet innebär att om kommunen satsar på utbildning och kompetenshöjande utbildningsinsatser kan man få bidrag till detta från staten. Omvårdnadslyftet syftar till att stärka kompetensen inom äldreomsorg och funktionshinderområdet och att ge medarbetare möjligheter att växa i sina yrkesroller vilket också bidrar till en ökad kvalitet. Satsningen ska förstärka, men inte ersätta, de utbildningsinsatser som pågår i kommunen. Under hösten 2013 läser 23 personer psykiatri genom en uppdragsutbildning på Futura. Utbildningarna måste vara uppdragsutbildningar, det vill säga att kommunen köper in utbildningarna till sin personal. Utbildningarna ska vara kurser motsvarande gymnasieskola, yrkeshögskola eller högskola. Statsbidraget löses in genom avklarade poäng - att personal går en utbildning och får poäng för avklarade kurser. Förhoppningen med utbildningsinsatserna inom ramen för omvårdnadslyftet är att fler ska höja sin kompetens, men också att de som går utbildningar delar med sig till sina kollegor och på så sätt sprider sin nyvunna kunskap vidare och får fler personer att vilja öka på sin kompetens. Omvårdnadslyftet som satsning från Socialstyrelsen fortsätter och avslutats under Omsorgsförvaltningen har ambitionen att delta även under 2014, men beslut om detta är ännu ej fattat. Under 2014 kommer Socialstyrelsen även att dela ut 150 miljoner i premier för bästa resultat, som de kommuner som har deltagit i omvårdnadslyftet kan vara med och tävla om. Gratis hjälp från hemvaktmästaren Äldreomsorgen erbjuder sedan 2006 kostnadsfri vaktmästarservice för dig som fyllt 67 år. Servicen finns för att hjälpa dig att göra ditt hem säkrare och minska risken för fall. Du kan få hjälp oavsett var i kommunen du bor med att: Hänga upp lampor Fästa sladdar Byta glödlampor Byta gardiner Möblera om Förebygga fall genom snubbelrond Förbrukningsmaterial tillhandahåller du själv. Hemvaktmästaren Roland Andersson finns på Hedegården, arbetar måndag-fredag klockan och nås på telefon

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar för det lokala näringslivet?

Läs mer

Ungdomars drogvanor 2016

Ungdomars drogvanor 2016 Ungdomars drogvanor 2016 Undersökning bland årkurs 9 och gymnasiet år 2 i Falköping CAN Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Ungdomars drogvanor 2016 Undersökning bland årkurs 9 och gymnasiet

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 Godkänd av kommunstyrelsen

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 Godkänd av kommunstyrelsen Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 Godkänd av kommunstyrelsen 2013-10-30 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar

Läs mer

Drogvaneundersökning på Tyresö gymnasium 2009 år 2

Drogvaneundersökning på Tyresö gymnasium 2009 år 2 Drogvaneundersökning på gymnasium 2009 år 2 Sedan 2004 har Kommun genomfört drogvaneundersökningar i år 6, 9 och 2 på gymnasiet. Detta är en kort sammanställning efter undersökning under november 2009

Läs mer

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 29(65) TRAFIK Järnväg Cirka 2 km väster om Tanumshede ligger järnvägsstationen med tåg mot Strömstad samt Uddevalla/Göteborg.

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2007

Skolelevers drogvanor 2007 Skolelevers drogvanor 2007 - en enkätstudie i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 Hanna Mann och Maria Selway Alkohol- och drogförebyggande samordnare Ängelholms kommun DROGVANOR I ÅRSKURS 9 4 TOBAK 4 Rökning

Läs mer

Drogvaneundersökning 2015

Drogvaneundersökning 2015 Drogvaneundersökning 215 Drogvaneundersökning 215 Genomfördes på Arenaskolan och Ala skola den 26-27 augusti 215 Utomstående funktionärer 513 av 579 elever deltog Åk 7: 165 av 184 elever Åk 8: 162 av 188

Läs mer

Flik Rubrik Underrubrik SVARANDE Antal som svarat på enkäten A1_ Hur mår du? Andel som svarat Mycket bra eller Bra ISOBMI BMI Andel ISOBMI_COLE BMI

Flik Rubrik Underrubrik SVARANDE Antal som svarat på enkäten A1_ Hur mår du? Andel som svarat Mycket bra eller Bra ISOBMI BMI Andel ISOBMI_COLE BMI Flik Rubrik Underrubrik SVARANDE Antal som svarat på enkäten A1_ Hur mår du? Andel som svarat Mycket bra eller Bra ISOBMI BMI Andel ISOBMI_COLE BMI (Cole) Andel (endast för årskurs 9) B13_1 Ta ställning

Läs mer

Till dig som har en tonåring i Sundbyberg. FOTO: Susanne Kronholm

Till dig som har en tonåring i Sundbyberg. FOTO: Susanne Kronholm Till dig som har en tonåring i Sundbyberg FOTO: Susanne Kronholm Förord Hej, Den här foldern riktar sig till dig som har en tonåring i din närhet. Du kanske är förälder, vårdnadshavare eller är en annan

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

Alkoholkonsumtion bland flickor i Kalmar 2004

Alkoholkonsumtion bland flickor i Kalmar 2004 Alkoholkonsumtion bland flickor i Kalmar 2004 Källa: TEMO-undersökning 2003 och 2004 Andel flickor i åk 2 på gymnasiet som blir eller inte blir bjudna på alkohol av sina föräldrar i Kalmar och i de 11

Läs mer

Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne. - Hässleholm 2012

Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne. - Hässleholm 2012 Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne - Hässleholm 2012 Introduktion Våren 2012 genomfördes Folkhälsoenkäten Barn och Unga i Skåne 2012, bland skolelever i årskurs 6, årskurs 9 och gymnasiets

Läs mer

ÖPPNA JÄMFÖRELSER Företagsklimat 2015

ÖPPNA JÄMFÖRELSER Företagsklimat 2015 ÖPPNA JÄMFÖRELSER Företagsklimat 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNERNAS MYNDIGHETSUTÖVNING Dagordning 09:30-09:40 Välkommen! Joakim Feldt, SKL 09:40-10:00 Resultat från ÖJ Företagsklimat, Jan Torége, SKL

Läs mer

Är jag redo för arbete?

Är jag redo för arbete? Är jag redo för arbete? En guide som skapats inom programmet Step by Step- ett ungdoms initiativ under Ung och Aktiv i Europa programmet Januari- September 2013 Vad innebär det att praktisera Jag lär mig

Läs mer

Tonårsförälder? Finns det droger bland ungdomarna? Hur mycket dricker unga i vår kommun? Men inte skulle väl mitt barn...?

Tonårsförälder? Finns det droger bland ungdomarna? Hur mycket dricker unga i vår kommun? Men inte skulle väl mitt barn...? Tonårsförälder? Hur mycket dricker unga i vår kommun? Men inte skulle väl mitt barn...? Finns det droger bland ungdomarna? En broschyr om alkohol och droger DANDERYDS KOMMUN 1 Varför har du fått den här

Läs mer

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003. Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003. Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003 Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003 Förord Att undersöka och presentera

Läs mer

Dags för uppföljning av Smart Energi

Dags för uppföljning av Smart Energi Sida 1(5) Miljönämnden Datum 2013-04-02 Diarienummer MN 38-2013 Smart energi 2013 Kommunstyrelsen Dags för uppföljning av Smart Energi Ni är en av de 67 aktörer som skrivit under Klimatstrategin för Västra

Läs mer

Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018

Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018 Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018 För Eslövs Kommun Budgetförutsättningarna för 2016 ser relativt ljusa ut mycket tack vare en stor inflyttning till kommunen och det

Läs mer

Hållbar jämställdhet (HÅJ)

Hållbar jämställdhet (HÅJ) PiteåPanelen Rapport 21 Hållbar jämställdhet (HÅJ) April 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret Hållbar jämställdhet Piteå kommun har arbetat aktivt med jämställdhet i verksamheterna sedan 2009. Jämställdhet

Läs mer

Resarö mitt och Överbyvägen Församråd om utveckling av bebyggelsen runt Resarö mitt och gång- och cykelväg längs Överbyvägen (dp 382)

Resarö mitt och Överbyvägen Församråd om utveckling av bebyggelsen runt Resarö mitt och gång- och cykelväg längs Överbyvägen (dp 382) VAXHOLMS STAD Resarö mitt och Överbyvägen Församråd om utveckling av bebyggelsen runt Resarö mitt och gång- och cykelväg längs Överbyvägen (dp 382) Överbyvägen är ett välanvänt gång- och cykelstråk för

Läs mer

ANDT-undersökning 2015 Karlshamns kommun

ANDT-undersökning 2015 Karlshamns kommun ANDT-undersökning 215 Karlshamns kommun För att på ett strategiskt sätt kunna arbeta med det drogförebyggande arbetet i Karlshamns kommun har en kartläggning genomförts bland kommunens ungdomar mellan

Läs mer

Äldredialog i Lysekil

Äldredialog i Lysekil Äldredialog i Lysekil Inledning och bakgrund Som ett led i att förverkliga Lysekils kommuns vision Lysekils kommun ska vara ett levande samhälle året runt och präglas av positiva människor som inspirerar

Läs mer

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle Resultat från Lupp-undersökningen, lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ung i Gävle Lupp, som står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en enkätundersökning som

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Här följer en presentation av resultaten från drogvaneundersökningen som gjordes på Nossebro skola i Essunga kommun Årskurs 7-9 Våren 2014

Här följer en presentation av resultaten från drogvaneundersökningen som gjordes på Nossebro skola i Essunga kommun Årskurs 7-9 Våren 2014 Här följer en presentation av resultaten från drogvaneundersökningen som gjordes på Nossebro skola i Essunga kommun Årskurs 7-9 Våren 2014 Drogförebyggare Håkan Fransson 1 Undersökning genomförd i Essunga

Läs mer

Resultat i korta drag från. Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotikaoch tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008

Resultat i korta drag från. Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotikaoch tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008 Resultat i korta drag från Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotikaoch tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008 Januari 2009 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Gymnasieskolans år 2 2015 Ambjörn Thunberg 1 2 Börjar din tonåring gymnasiet? Prata med din tonåring om alkohol Syftet med drogvaneundersökningen är att

Läs mer

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 Kurserna har genomförts på Edvinshus, Köpingebro, Östra/Bleke och Svarte under v. 5-6 och på Löderup, Backa, Änga och Sövestad under v 10-12, två kurskvällar per skola.

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

Ungdomars drogvanor 2011

Ungdomars drogvanor 2011 Ungdomars drogvanor 2011 Undersökning bland årskurs 9 och gymnasiet år 2 CAN Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Ungdomars drogvanor 2011 Deltagande: Åk 9-18 av 18 klasser. Bortfall 0%.

Läs mer

Den nya översiktsplanen föreslår en fördubbling av antalet åretruntboende i Marstrand. Vilka idéer har ditt parti om hur detta skall bli verklighet?

Den nya översiktsplanen föreslår en fördubbling av antalet åretruntboende i Marstrand. Vilka idéer har ditt parti om hur detta skall bli verklighet? Hej! Vi tackar för era översända frågor och har gjort vårt bästa för att besvara dem så tydligt vi kan. Hör gärna av er om ni vill ha kompletteringar eller vill veta mer. Följande frågor skulle vi vilja

Läs mer

NÅGON ATT VÄNDA SIG TILL.

NÅGON ATT VÄNDA SIG TILL. 1 Töreboda kommun Töreboda kommun NÅGON ATT VÄNDA SIG TILL. I år 9 hade ofta flickor och pojkar lika lätt att vända sig till olika personer. Det var bara fler flickor än pojkar i år 9 som ansåg att de

Läs mer

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna den 4 maj 0 Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna Allmänt om enkäten Enkäter skickas till deltagare i FIVE cirka tre veckor efter att de har avslutat sin praktik. Om

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

Dialogforum i Grödinge- om Vårsta centrum och Bremora

Dialogforum i Grödinge- om Vårsta centrum och Bremora MINNESANTECKNINGAR 1 [5] Referens: Josefin Adolfsson Dialogforum i Grödinge- om Vårsta centrum och Bremora Dag och tid Måndag 19 mars kl. 19-21 Plats Malmsjö skola Närvarande Ledamöter i dialogforum Boende

Läs mer

Tabeller Bilaga 6. Fyrbodal gymnasiet, år 2

Tabeller Bilaga 6. Fyrbodal gymnasiet, år 2 Tabeller Bilaga 6 Fyrbodal gymnasiet, år 2 1. Hur bor du? Procentuell fördelning efter boendekommun i Fyrbodal, gymnasiet, år 2.... 5 2. Vad gör din pappa? Procentuell fördelning efter boendekommun i Fyrbodal,

Läs mer

Tabeller Bilaga 12. Södra Älvsborg gymnasiet, år 2

Tabeller Bilaga 12. Södra Älvsborg gymnasiet, år 2 Tabeller Bilaga 12 Södra Älvsborg gymnasiet, år 2 1. Hur bor du? Procentuell fördelning efter boendekommun i Södra Älvsborg, gymnasiet, år 2.... 5 2. Vad gör din pappa? Procentuell fördelning efter boendekommun

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Alla barn har egna rättigheter

Alla barn har egna rättigheter Alla barn har egna rättigheter Barnkonventionen i Partille kommun Innehåll Barnkonventionens fyra grundstenar 3 Vad är Barnkonventionen? 4 Barnkonventionens artiklar 4 Vem ansvarar för arbetet? 5 Barnkonventionen

Läs mer

Alkohol- och drogvaneundersökning (ANT) i högstadiet och gymnasiets årskurs 2 hösten 2010

Alkohol- och drogvaneundersökning (ANT) i högstadiet och gymnasiets årskurs 2 hösten 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alkohol- och drogvaneundersökning (ANT) i högstadiet och gymnasiets årskurs 2 hösten 21 BAKGRUND 3 SAMMANFATTNING OCH UTVECKLING 4 Högstadiet sammanfattning och utveckling 2-21 Gymnasiets

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

Vision för Alvesta kommun

Vision för Alvesta kommun Sida 1 av 5 Vision för Alvesta kommun 1 Bakgrund och utgångspunkter Under våren 2014 har Alvesta kommun genomfört ett visionsarbete som omfattat flera olika aktiviteter med möjlighet för invånare, föreningar,

Läs mer

Utvärdering/sammanställning av UM Lönnens utåtriktade arbete läsåret 09/10

Utvärdering/sammanställning av UM Lönnens utåtriktade arbete läsåret 09/10 Utvärdering/sammanställning av UM Lönnens utåtriktade arbete läsåret 9/ Grundskolor Ungdomsmottagningen Lönnen gör inför varje ny termin ett utskick till 19 grundskolor där vi erbjuder deras elever (i

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2007 Kristianstads Kommun

Skolelevers drogvanor 2007 Kristianstads Kommun Skolelevers drogvanor 2007 Ansvarig uppgiftslämnare: Annika Persson, drogförebyggande samordnare Inledning Socialmedicinska enheten vid Lunds universitet genomförde under 2007 lokala drogvaneundersökningar

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Till dig som är tonårs förälder i Solna

Till dig som är tonårs förälder i Solna Till dig som är tonårs förälder i Solna Solna_original.indd 1 09-04-14 09.31.07 Din TONÅRING är viktig Solna bedriver sedan många år ett förebyggande arbete riktat till barn och ungdomar. Tillsammans med

Läs mer

Våra viktigaste tips

Våra viktigaste tips Våra viktigaste tips Projektteamen bakom utvecklingsprojektet Hållbara Hökarängen har sammanfattat sina viktigaste lärdomar och tips för andra som vill jobba med hållbarhetprojekt och stadsdelsutveckling.

Läs mer

Drogvanor. årskurs 2 i gymnasiet i Västernorrland

Drogvanor. årskurs 2 i gymnasiet i Västernorrland Drogvanor årskurs 2 i gymnasiet i Västernorrland Undersökningens genomförande Denna statistiksammanställning baseras på Centralförbundet för alkohol & narkotikaupplysning, CAN: s undersökning av skolelevers

Läs mer

i Täby tobak cannabis & alkohol

i Täby tobak cannabis & alkohol Elever i Täby SVARAR PÅ FRÅGOR om tobak cannabis & alkohol Foto: Anne Dillner Inte skulle väl mitt barn...? Troligtvis inte! Du har fått den här broschyren för att ditt barn bor eller går i skola i Täby.

Läs mer

Innehåll UNDERSÖKNINGEN I SAMMANDRAG... 5

Innehåll UNDERSÖKNINGEN I SAMMANDRAG... 5 Drogvaneundersökning Åk 2 gymnasiet Stenungsunds Kommun 2011 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2011 Frågor om undersökningen kan ställas till Stefan Persson, Stenungsunds Kommun Tel. 0303-73

Läs mer

TANUMS KOMMUN I FRAMTIDEN

TANUMS KOMMUN I FRAMTIDEN TANUMS KOMMUN I FRAMTIDEN NY ÖVERSIKTSPLAN FÖR TANUMS KOMMUN IDENTITET OCH FRAMTID Tanums kommun Grebbestad Fjällbacka Rabbalshede Lur Resö Hamburgsund Bullaren Östad Tanumshede Gerlesborg Sannäs Havstenssund

Läs mer

Nyhetsbrev KÅRF SENASTE NYTT FRÅN STYRELSEN. Övrig info

Nyhetsbrev KÅRF SENASTE NYTT FRÅN STYRELSEN. Övrig info Ditt fö retag Nyhetsbrev KÅRF SENASTE NYTT FRÅN STYRELSEN TITTA IN I STYRELSEARBETET Vi har styrelsemöte i slutet av varje månad och vill gärna ha synpunkter och idéer från er alla som vi kan ta med i

Läs mer

För att närma oss vår vision så har vi formulerat en mission eller en affärsidé. Det här är vårt erbjudande.

För att närma oss vår vision så har vi formulerat en mission eller en affärsidé. Det här är vårt erbjudande. Ebba Petterssons Privatskola Vad är det som gör att man väljer en skola egentligen? Läget, pedagogiken, lärarna eller kompisarna? Och vad är det som gör att man väljer Ebba Petterssons Privatskola? För

Läs mer

Maj 2015. Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu är det bevisat! Tjörn är bättre än Bahamas

Maj 2015. Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu är det bevisat! Tjörn är bättre än Bahamas Maj 2015 Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu lanserar vi ett nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! För tre år sedan startade de första, månatliga, digitala utskicken av Näringslivet på Tjörn.

Läs mer

Vad tycker Tjörns unga?

Vad tycker Tjörns unga? Vad tycker Tjörns unga? Kultur- och fritidsförvaltningen 2014-10-21 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Bakgrund 3 2 Luppenkätens frisvar, årskurs 8 4 3 Återkoppling efter Luppen, årskurs 8 6 4 Luppenkätens

Läs mer

Undrar vad de gör ikväll? Till dig som är tonårsförälder i Sundbyberg

Undrar vad de gör ikväll? Till dig som är tonårsförälder i Sundbyberg Undrar vad de gör ikväll? Till dig som är tonårsförälder i Sundbyberg 1 Fokus barn och unga vad gör vi? Tillsammans med er föräldrar och andra vuxna har vi i Sundbybergs stad ett ansvar för att våra barn

Läs mer

Rapport om Uppsala möts, företagsbesök 2015

Rapport om Uppsala möts, företagsbesök 2015 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Davidsson Per Linder Cecilia Datum 2016-01-29 Diarienummer KSN-2015-1909 Kommunstyrelsen Rapport om Uppsala möts, företagsbesök 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

1. Så här fungerar en kommun

1. Så här fungerar en kommun LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 1. Så här fungerar en kommun Organisation och påverkan I Sverige finns 290 kommuner som har till uppgift att ta tillvara gemensamma intressen för dem som lever

Läs mer

Svar på motion 2012:08 om fler företag och arbetstillfällen i Knivsta

Svar på motion 2012:08 om fler företag och arbetstillfällen i Knivsta Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/777 2013-08-13 Kommunstyrelsen Svar på motion 2012:08 om fler företag och arbetstillfällen i Knivsta Förslag till

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 24 september 2012 kl. 18:00. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare

Läs mer

Textstöd till oh-bild 1 Myter

Textstöd till oh-bild 1 Myter Textstöd till oh-bild 1 Myter Genom att servera och köpa ut alkohol till mitt barn lär jag henne/honom att dricka måttligt! Mängder av undersökningar visar istället att du förmedlar till ditt barn att

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

Insikt 2015 Valdemarsviks kommun. En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag

Insikt 2015 Valdemarsviks kommun. En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag Insikt 2015 Valdemarsviks kommun En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag Sammanfattning Valdemarsviks kommuns NöjdKundIndex (NKI) är 69. Medelvärdet för samtliga deltagande kommuner

Läs mer

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi » Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås 2025 Vision och strategi Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-XX-XX För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan

Läs mer

Kvalitetsanalys. Björnens förskola

Kvalitetsanalys. Björnens förskola Kvalitetsanalys Björnens förskola Innehållsförteckning et av årets verksamhet... 3 Normer och värden... 3 Verksamhetens resultat... 4 Inflytande/delaktighet... 7 Arbete i verksamheten... 7 Övriga mål enligt

Läs mer

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing MINNESANTECKNINGAR Robert Hagström robert.hagstrom@vargarda.se Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing Medborgardialog Medborgardialogen genomföres den 4 november i hus.

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble Sammanställning av inkomna synpunkter över förslag till vägplan för Väg 140/627 ny cirkulationsplats samt förlängning av gång- och cykelväg mot Nygårds Visby. TRV 2010/50466 Detta är en webbanpassad version

Läs mer

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på?

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Här nedan följer ett antal frågor där vi vill att du betygsätter din kommun som en plats att bo och leva på. Frågorna handlar bl. a. om arbetsmöjligheter,

Läs mer

RESULTAT I TABELLFORM 2005 RÖKNING

RESULTAT I TABELLFORM 2005 RÖKNING RESULTAT I TABELLFORM 2005 RÖKNING Andelen rökare bland båda könen minskar successivt i riket som helhet. I CAN:s riksundersökning av gymnasieelever i åk 2 (2005) 1 rökte ca 35 % av eleverna. I Tyresöundersökningen

Läs mer

ELEVER I TÄBY SVARAR PÅ FRÅGOR. tobak cannabis & alkohol

ELEVER I TÄBY SVARAR PÅ FRÅGOR. tobak cannabis & alkohol ELEVER I TÄBY SVARAR PÅ FRÅGOR OM tobak cannabis & alkohol Foto: Anne Dillner/Scandinav bildbyrå Inte skulle väl mitt barn...? Troligtvis inte! Du har fått den här broschyren för att ditt barn bor i Täby.

Läs mer

Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2011

Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2011 Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2011 Undersökningen gjordes v 12-13 Undersökningen gjordes i åk 7-9 i hela kommunen Totalt 393 svar. Årskurserna jämt fördelade, jämn könsfördelning.

Läs mer

FRÖLUNDA FUTURE - ett samarbete för hela stadsdelen

FRÖLUNDA FUTURE - ett samarbete för hela stadsdelen FRÖLUNDA FUTURE - ett samarbete för hela stadsdelen Frölundaskolan. Foto: Jennifer Hankins Frölunda Future Nyhetsbrev Nr 16 Mars-Maj 2015 VÄLKOMNA TILL FRÖLUNDA FUTURES NYHETSBREV! Frölunda Future (FF)

Läs mer

Kommundelsträff i Floda

Kommundelsträff i Floda LERUM400, v 1.0, 2007-04-18 MINNESANTECKNINGAR 1 (7) Infrasupport Administrativa enheten Marcus Starcke Kommunsekreterare 0302-52 15 97 Kommundelsträff i Floda Lokal: Floda Lada Tid: onsdagen den 22 augusti,

Läs mer

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna.

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna. Så styrs Nyköping. 1. 2. MEDBORGARE KF KS 3. 7. NAMNDER 4. PRIVATA FORETAG 5. DIVISIONER & verksamheter i kommunen 6. PRODUKTION 1. KF är kommunens»riksdag«och de 61 representanterna utses vart 4:e år

Läs mer

Lidköping, Sockerbruket 071109

Lidköping, Sockerbruket 071109 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lidköping,

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft Mål 2006-2012 Fem mål för framtiden I det här dokumentet anges de mål som ska vara vägledande för den kommande utvecklingen av Köpings kommun. För att vi ska stå starkare i framtiden behöver vi tydliga

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: Ärenden: 2013.0308-339 186 Godkännande av föredragningslistan Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna den utsända föredragningslistan med

Läs mer

LULEÅ KOMMUN 1 (25) Stadsbyggnadskontoret. Drogvaneundersökning 2005

LULEÅ KOMMUN 1 (25) Stadsbyggnadskontoret. Drogvaneundersökning 2005 LULEÅ KOMMUN 1 (25) Stadsbyggnadskontoret Drogvaneundersökning 2005 Maria Strömgren Barbro Müller April 2006 2 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 BAKGRUND...5 VARFÖR DROGVANEUNDERSÖKNINGAR?...5

Läs mer

NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018

NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018 NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018 Grunden för Centerpartiets politik är alla människors lika rätt och värde oavsett ursprung. Alla människor ska ha goda möjligheter att förverkliga

Läs mer

Insikt 2015 Nybro kommun. En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag

Insikt 2015 Nybro kommun. En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag Insikt 2015 Nybro kommun En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag Sammanfattning Nybro kommuns Nöjd-Kund-Index (NKI) är 64. Medelvärdet för samtliga deltagande kommuner är 68.

Läs mer

Framtid Simlångsdalen

Framtid Simlångsdalen Framtid Simlångsdalen Projektbeskrivning April 2015 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Projektbeskrivning för Framtid Simlångsdalen Innehåll Bakgrund... 2 Omvärldsanalys... 2 Geografiskt läge... 2 Befolkning och

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2006. Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask

Skolelevers drogvanor 2006. Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask Skolelevers drogvanor 2006 Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Rapport nr 103 Stockholm 2007 Innehåll Tabellförteckning... 5 Inledning... 25 Undersökningen

Läs mer

RÖKNING. Sammanlagt. Pojkar (CAN:s riksundersökning: 32% rökare) Flickor (CAN:s riksundersökning: 38% rökare)

RÖKNING. Sammanlagt. Pojkar (CAN:s riksundersökning: 32% rökare) Flickor (CAN:s riksundersökning: 38% rökare) RÖKNING Enligt CAN:s riksundersundersökningar har andelen rökare i tonåren sjunkit de senaste åren. Gäller båda könen. I deras gymnasiemätning 1 rökte ca. 35 % av eleverna. I Tyresöundersökningen är det

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på nytt den uppskattade utbildningen Förenkla helt enkelt som syftar

Läs mer

Vänsterpartiet Karlshamn 2015-08-19

Vänsterpartiet Karlshamn 2015-08-19 VÄNSTERPARTIETS BUDGETFÖRSLAG 2016 & PLAN FÖR 2017 2018 Innehål Sida 1 INLEDNING... 2 2 KOMMUNEN SOM ARBETSGIVARE... 3 3 SATSNINGAR I SKOLAN... 4 4 FOLKHÄLSA... 5 5 ATT LEVA OCH BO I KARLSHAMN... 6 6 KULTUR...

Läs mer

Framtidstro bland unga i Linköping

Framtidstro bland unga i Linköping Framtidstro bland unga i Linköping Lägg in bild om det finns någon! Författare: Saimon Louis & Hanne Gewecke 3 augusti 2015 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Resultat från intervjuerna...

Läs mer

Insikt 2013 Kinda kommun. En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag

Insikt 2013 Kinda kommun. En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag Insikt 2013 Kinda kommun En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag Sammanfattning Kinda kommuns Nöjd-Kund-Index (NKI) är 66. Medelvärdet för samtliga deltagande kommuner är 67.

Läs mer

Lerums Handelsstrategi. för levande centrum

Lerums Handelsstrategi. för levande centrum råbo loda rum Lerums Handelsstrategi för levande centrum Levande centrum i Floda, Gråbo och Lerum! Sedan flera år arbetar kommunen för att utveckla och stärka Lerums, Gråbo och Floda centrum så att de

Läs mer

Välkommen till Norrängsskolan i Hässleholm

Välkommen till Norrängsskolan i Hässleholm Välkommen till Norrängsskolan i Hässleholm Gymnasieskola Gymnasiesärskola s www.norrangsskolan.se Trygga elever med möjlighet till ett framgångsrikt vuxenliv www.hassleholm.se Gymnasiesärskolans program

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2(16) Innehållsförteckning 51 Justering av protokollet och fastställande av föredragningslistan 3 52 Delårsbokslut augusti 2014 (T2) 4 53 Yttrande till mål och budget 2015-2017 5 54 Analys av resultatet

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

till det alkohol och drogpolitiska programmet för Uddevalla kommun

till det alkohol och drogpolitiska programmet för Uddevalla kommun BAKGRUND till det alkohol och drogpolitiska programmet för Uddevalla kommun Inledning Detta program innehåller Uddevalla kommuns politiska mål och strategier för det alkohol- och drogförebyggande arbetet.

Läs mer

Insikt 2015 Tanums kommun. En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag

Insikt 2015 Tanums kommun. En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag Insikt 2015 Tanums kommun En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag Sammanfattning Tanums kommuns Nöjd-Kund-Index (NKI) är 58. Medelvärdet för samtliga kommuner är 68. Jämfört

Läs mer