Vinster med företagshälsovård Diskussioner finns om att anslutning till företagshälsovård ska bli ett krav. Från företagshälsovården konstateras

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vinster med företagshälsovård Diskussioner finns om att anslutning till företagshälsovård ska bli ett krav. Från företagshälsovården konstateras"

Transkript

1 Gästkrönikör: Kenneth Krantz Sidan 2 Bluffakturor omsätter över en miljard kronor. Sidan 6 Utmaningsrätten ger företag nya möjligheter. Sidan 8 TILL FÖRETAGARE I MITTEN- ÄLVSBORG Årgång 1 Nummer MITTENÄLVSBORG Till företagare för företagare Vinster med företagshälsovård Diskussioner finns om att anslutning till företagshälsovård ska bli ett krav. Från företagshälsovården konstateras att runt 60 procent av företagen i Sverige är anslutna med sin personal, och att det förebyggande arbetet ger lägre sjuktal och högre produktivitet. Gert Persson på Humanhälsan konstaterar att arbetsgivare som kan ta hjälp av sin företagshälsovård är bättre rustade att klara rehabili terings ansvaret. Dessutom kan man på företaget med företagshälsovården arbeta förebyggande. Det ger många positiva effekter, förhindrar lidande och ger på sikt både en friskare personal och en bättre ekonomi. Sidan 4 Ledaren Dags för företagen att utmana kommunerna. Sidan 2 Debatt Näringslivet består av mer än storföretagen säger kk-stiftelsen. Sidan 2 Lästips Ta skit och gör det till guld. Sidan 12 Vi hjälper dig med företagets försäkringar. N:a Strömgatan 5, , Utgiven av Alingsås Kuriren, verksam sedan 1969

2 Rätten att utmana vinner mark GÄSTKRÖNIKÖR Den som har en god sak att försvara behöver inte misströsta. Så inleder Peje Emilsson, grundare av PR-byrån Kreab, en text i boken Med öppet visir. Länge har många kämpat för att kommuner, landsting och stat inte ska få bedri va näringsverksamhet som snedvrider konkurrensen. Och nu har detta arbete gett frukt. Äntligen har det politiska etablissemanget förstått. Regeringen har nu lämnat ett förslag till riksdagen som förhindrar offentliga aktörer att konkurrera med privata företag på ojusta villkor. Avhållande effekt Förslaget innebär att Konkurrensverket eller företagare rättsligt ska kunna få ett förbud för en kommun, för en statlig aktör eller för ett landsting att bedriva näringsverksamhet på ett visst sätt som sned vrider konkurrensen. Den nya lagregeln kommer att ha en avhållande effekt. Kommuner och myndigheter som driver, eller planerar att starta, verksamheter som konkurrerar med företag på marknaden kommer i fortsättningen att behöva tänka sig för noga, sa Konkurrensverkets generaldirektör, Dan Sjöblom, då regeringen lämnade sitt förslag. Den nya lagen föreslås gälla från årsskiftet, och det är på tiden att den införs. Många små och medelstora företag har fått se sin verksamhet lida på grund av att det offentliga på ojämlika villkor gått in och konkurrerat på den lokala marknaden. Många företag kan skapas eller växa om det offentliga lägger ut mer av sin verksamhet på entreprenad. Det är inte frågan om att personal gör arbetet bättre eller sämre beroende på huvudman, utan på att var och en ska göra det den är bäst på. På så sätt används de offentliga medlen också bäst. Utmaningsrätten I detta nummer av Affärskuriren tar vi upp utmaningsrätten, som ger företag rätt att utmana kommunal verksamhet att överta driften. Det figurerar siffror att denna nya marknad skulle kunna vara värd upp till miljarder kronor. Utmaningsrätten ger företag rätten att pröva verksamheter som bedrivs av kommunerna. Detta öppnar nya möjligheter, och det ska bli oerhört spännande att följa denna utveckling. Hittills har 24 kommuner och ett landsting infört utmaningsrätten. Kungsbacka är att gratulera. De var först ut. I Mittenälvsborg har ännu ingen kommun fattat beslut om utmaningsrätten, men diskussioner pågår, och det är bara att utmana Lerum, Alingsås, Vårgårda, Herrljunga och Essunga kommuner att fatta beslutet. Det ska bli intressant att se vilk en av dessa som fattar beslutet först. Man kan nästan säga att först ut är mest företagsvänlig. Anna-Karin Jansson Ansvarig utgivare och småföretagare Debatt Mer än bara storföretagen Sverige behöver fler entreprenörer och nya företag. Sverige behöver också en stark forskningsdriven utveckling i redan befintliga företag för att möta nya krav och internationell konkurrens. En utveckling som inte kan ske utan nära samarbete med landets högskolor och nya universitet. I debatten ges ofta bilden av att näringslivet i Sverige utgörs av ett fåtal gigantiska företag. Forskningens relevans för AstraZeneca och Ericsson brukar vara ett politikgrundande argument. Men näringslivet består till stor del av små och medelstora företag. Dessa står för entreprenörskap, framtida tillväxt och sysselsättning och måste därför innefattas i satsningar på forskning och utveckling. EU håller denna fana högt, men vad gör vi i Sverige? Hur driver Svenskt Näringsliv frågan om forskning och utveckling för de små och medelstora företagen? I en debattartikel i Ny Teknik efterlyser Svenskt Näringsliv en innovationspolitik som går från ord till handling och skriver att vi alla kan ta ste g i rätt riktning. Ett stort steg för Svenskt Näringsliv vore att gå till sin egen bakgård där tusentals små och medelstora företag kämpar för sin existens. Små företags forskning lika viktig Där finns en unik resurs: de regionala högskolorna vars forskning oftast är en spegelbild av näringslivets behov. Där samarbetar näringsliv och akademi. Där i den gemensamma forskningsutvecklingen finns förutsättningar för innovationer. Företagen behöver högskolorna för att våga satsa på långsiktiga forskningssamarbeten. Det leder till nya produkter, tjänster, företag och omvärldskunskap. Högskolorna behöver näringslivet för att våga bygga starka långsiktiga forskningsmiljöer. Samarbetet ger relevant och värdefull tillämpad forskning. Om inte små och medelstora företags forskning ges samma relevans som storföretagens kommer samarbetet bli kortsiktigt och bestå av beställningsuppdrag. Nya gemensamma forskningsrön kommer inte till stånd. Det hämmar på sikt näringslivets konkurrenskraft. Detta fordrar ett långsiktigt målmedvetet engagemang från oss som forskningsfinansiär. 1,5 miljarder KK-stiftelsen är högskolornas forskningsfinansiär. Däri ligger utmaningen för KK-stiftelsen: Att skapa förutsättningar för en framgångsrik svensk innovationspolitik genom att stärka högskolornas forskningsmiljöer så att dessa står sig i den internationella k onkurrensen och samverkar med företagen. KK-stiftelsen går från ord till handling när vi satsar 1,5 miljarder kronor på forskningsprogrammet KK-miljöer riktat mot högskolorna för att de tillsammans med näringsliv, institut och samhälle utvecklar internationellt konkurrenskraftiga och profilerade kunskaps- och kompetensmiljöer. Vi satsar också på att bygga k onsortier med starka forskningsmiljöer från högskolorna tillsammans med industrins forskningsinstitut. Här för vi samman små och medelstora företag och storföretag med erfarenhet av och resurser för forskning och utveckling. Alla kan ta steg i rätt riktning. Vi tar vårt. Svenskt Näringsliv kan göra mer för att driva frågan om små och medelstora företags behov av forskning i samarbete med högskolorna. Madelene Sandström vd, KK-stiftelsen (debattartikeln har också varit publicerad i Ny Teknik) Kenneth Krantz Regionchef Svenskt Näringsliv Hur företagsamma är vi i Västsverige? För ett drygt år sedan var vi i början av den snabbaste nedgången världsekonomin utsatts för i modern tid. Närmare fritt fall går knappast att komma och händelseförloppet påverkade oss alla mer eller mindre. I början a v krisen var oron stor över hur besparingarna, våra privata fonder, aktier och fastighetspriser skulle påverkas. Den oron övergick mer och mer i en oro att förlora jobbet och när krisen snabbt slog till i fordonsindustrin skakade inte minst Västsverige. Hur sårbart var näringslivet och finanssystemen? Var verkligen näringslivet i Västsverige totalt beroende av en enda bransch? Frågorna var många och svaren gav mer nya frågor med ganska pessimistisk underton. Och plötsligt började fler och fler prata om vikten av entreprenörer inte minst nya sådana. För visst skulle det smaka bra med prinsen som k ysste grodan och vips hade prinsessan och halv a kungariket. Eller kunde det vara så att det egentligen redan fanns många duktiga entreprenörer men att de fått alldeles för lite uppmärksamhet? Relativt positivt om framtiden Hur ser det då ut med företagsamheten i e xempelvis V. Götaland? Två gånger om året gör Svenskt Näringsliv en företagsamhetsmätning. Syftet är att se om antalet personer som väljer att ansvara för ett företags utveckling ökar eller minskar. I underlaget kan vi också se om det sk er en föryngring bland de företagsamma eller om fler kvinnor söker sig till företagandet. Totalt antal aktivt företagsamma i Västra Götaland skiljer sig knappast från riket i övrigt. Däremot är skillnaderna mellan länets kommuner stora. Högst andel företagsamma finns i Tanum medan bottenplatsen intas av Trollhättan. Flest företagsamma kvinnor hittar vi i Göteborg där vi också finner en stor andel yngre företagare. Alingsåsområdet klarar sig förhållandevis bra i alla kategorierna och räknar vi Essunga till det området så ligger de högt i riket när det handlar om unga n yföretagare. Till skillnad mot många andra vill jag hävda att Västsverige har ett rikt differentierat näringsliv. En hel del företag och branscher har gått förhållandevis skadelösa genom krisen och även expanderat. Andra har naturligtvis haft det betydligt tuf fare. Om det är en vändning på gång är kansk e för tidigt att sia om men hastigheten i varsel etcetera har avtagit och en viss uppgång i produktion och försäljning kan skönjas. I Sv enskt Näringslivs senaste företagarpanel ser företagarna relativt positivt på framtiden. Förvisso brukar förväntningarna överträffa det reella utfallet men hur skulle utfallet bli om inte optimismen fanns inbyggd i företagandet? Bejaka företagandet Oavsett konjunkturer, strukturer, kriser eller vad det nu kan vara så är det viktigt att bejaka företagandet och entreprenörskapet. Det är i företagen förutsättningarna för välståndet skapas och att starta företag får aldrig bli en sista utväg i en k edja av konstlade arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Att starta företag är istället att förverkliga sina idéer och drömmar. Det är inget särintresse utan i högsta grad ett allmänintresse. Ska fler människor komma i arbete så är det genom att företagen kan växa och nya företag tillkommer. Och kanske kan vi då äntligen kan slippa mantrat om det ensidiga näringslivet i Västsverige. Det är hög tid att avliva den myten det är dags att släppa in framtiden! Kenneth Krantz Regionchef Svenskt Näringsliv Affärskuriren i Mittenälvsborg är producerad av Alingsås Kuriren AB, oktober 2009 Ansvarig utgivare: Anna-Karin Jansson Alingsås Kuriren AB, Södra Ringgatan 13, Alingsås Tel Affärskuriren 2009

3 Från A till B med fullt utbyggd logistik Alingsås Futurum söker ny VD Alingsås har ett av Sveriges bästa företagsklimat. Vi är också en attraktiv inflyttningskommun i Göteborgsregionen. Nu söker vi en ny VD till vårt näringslivsorgan Alingsås Futurum. Den attraktiva bilden av Alingsås har sin bakgrund i ett målmedvetet och långsiktigt utvecklingsarbete i kommunen, där Alingsås Futurum är en av de viktigaste aktörerna. Alingsås Futurum är en samarbetsorganisation mellan lokala företag och kommunen. I styrelsen sitter utvalda representanter för näringslivet samt kommunledningen. Huvudidén är att göra Alingsås till en mötesplats för utveckling av näringslivet, formulerat i Alingsås Vision VÅR AFFÄRSIDÉ: Vårgårda Logistik AB skall med kunden i centrum marknadsföra och producera miljöef fektiva logistiktjänster med god lönsamhet. Vår VD går nu i pension och vi söker Dig som kan ta över. Du skall leda en organisation som är i en stark utvecklingsfas, där strategiska beslut blandas med dagliga företagsfrågor. Du måste ha kunskap om och förståelse för hur en kommun fungerar och för småföretagens villkor. Intresseanmälan: Gör din intresseanmälan senast 30 oktober, genom att ringa vår rekryteringskonsult, Håkan Olsson, Ledarskaparna Chefsrekrytering, tfn Besöksadress: Terminalgatan 1, Box 41, Vårgårda Tel Hemsida: Köper, säljer och återvinner begagnade och nya pallar åt företag Vi erbjuder ditt företag: Emballage nya lastpallar nya kragar nya lock begagnade pallar begagnade kragar Vår leverantör av nya lastpallar Renovering standardpall ramar lock Edge Emballage, Areberg Företagshus, Alingsås. Tel NIKLAS JOHANSSON Affärskuriren

4 Kan bli krav på anslutning till företagshälsovård Det finns ett samband mellan god hälsa, bra arbetsmiljö och framgångsrika företag. Genom att ständigt arbeta med att förbättra arbetsmiljön kan man öka effektiviteten och därmed lönsamheten i företaget. På sikt blir det förmodligen också obligatoriskt med anslutning till företagshälsovård. I takt med att krav på rehabilitering ökar kommer säkert obligatoriet för företag att vara anslutna till företagshälsovård, säger Gert Persson, läkare på Humanhälsan i Alingsås. Han konstaterar att företagshälsovård arbetar mer förebyggande. Här arbetar beteendevetare, läkare, socionom, psykolog, sjukgymnast, företagssköterska, friskvårdskonsulent, arbetsmiljöingenjör, arbetskonsulent, ergonom och yrkes vägledare. Det blir en annan inriktning är den sjukvårdande delen av vården. Läkarintyg efter en veckas sjukskrivning Inom vissa branscher finns obligatoriska hälsokontroller. det kan gälla till exempel om man arbetar med asbestsanering eller har nattarbete. Dock är det runt 60 procent av företagen i Sverige som är anslutna till en företagshälsovård, trots att det för de allra flesta inte är ett tvång. Idag har arbetsgivaren ansvar för den anställde ekonomiskt under de två första sjukveckorna. Arbetsgivaren kan kräva läkarintyg efter en veckas sjukskrivning. Tredje veckan tar försäkringskassan över det ekonomiska ansvaret, och de bedömer också om en person ska gå tillbaka till arbetet utifrån de läkarintyg som finns. Är en person sjukskriven i tre månader krävs ett möte med arbetsgivaren, där man ska se över arbetsuppgifterna och om det finns andra uppgifter som den anställde kan utföra, för att kunna återgå till jobbet. Om det inte finns kan personen vara sjukskriven högst tre månader till. Sedan är det dags att se sig om efter andra arbeten. Försäkringsläkare För att möta de krav som ställs på mig som företagsläkare vidareutbildar jag mig nu till försäkringsläkare, berättar Gert Persson. Tidigare var det läkare anställda av Försäkringskassan för att granska sjukintyg utan att träffa de sjukskrivna. Sedan något år finns nu en akademisk utbildning till försäkringsläkare. Jag läser vidare under ett år och specialiserar mig på de frågeställningar som kommer inom företagshälsovården. På det här sättet blir jag specialist på att sköta om företagets ansvar och problem inom rehabilitering, förebyggande vård med mera, säger Gert Persson. Tidiga insatser All forskning visar att det är avgörande med tidiga insatser under sjukskrivningen för att lyckas med en återgång i arbete, betonar Gert Persson. Han konstaterar därför att det är viktigt att ha en god företagshälsovård och att de tidigt kan göra en arbetsförmåge- och rehabiliteringsbedömning. Med en företagshälso - vård kan man som arbetsgivare ha någon att resonera med och få vägledning. Alla När du ser en patient skall du fråga om de symtom han lider utav, vad orsaken kan vara, hur många dagar han varit sjuk, om hans mage fungerar och v ad sorts mat han äter Hippokrates Sjukdomar, 400 f.kr Jag vågar lägga till en ytterligare en fråga: Vilket yrke har han? Denna fråga kan verka ovidkommande, men jag anser att den är välgrundad, ja oumbärlig. Enligt medicinsk praxis ställs nästan aldrig den frågan, v et man svaret bortser man från detta. Ramazini, Avhandling Om arbetares sjukdomar, Padua 1713 vill ju att personalen ska må bra, och om de blir sjukskrivna vill man ha tillbaka dem så fort som möjligt i arbete, betonar Gert Persson. Idag erbjuder ungefär en tredjedel av företagshälsovårderna sjukvård också, och några ställer upp med sjukvård om det är arbetsrelaterat. Humanhälsan ligger vägg i vägg med vårdcentralen OMI-hälsan. Både Humanhälsan och OMI-hälsan ägs av Bräcke Diakoni. Vi kan erbjuda tillgänglighet till vårdcentralen, men vi får inte driva dem inte ihop, förklarar Gert Persson. Ett bra skyddsombud är också en person som tidigt kan ge signaler om att något behöver ses över. Det kan vara allt från ergonomiska spörsmål till att en person inte klarar stressen, menar Gert Persson. Förebyggande Varför ska företag ansluta sig till företagshälsovården? Man kan sammanfatta det med några få ord. man får hjälp att planera rehabilitering, man får ett förebyggande arbete och personalen får återkommande hälsokontroller, och är man lugn och trygg arbetar man bättre, betonar Gert Persson. Dessutom får man hjälp med skyddsronder, genomgång av arbetsställningar, ljus och mycket annat. Som företagsläkare känner man företaget och kan relatera till verkligheten när en skada uppkommer. Det ger en trygghet både till de anställda och till arbetsgivaren. I framtiden kommer nog kravet på anslutning. Jag tror dock inte att vi blir ansvariga för sjukvården för alla anställda, som det också diskuterats om. Däremot tror jag att sjukskrivningsansvaret kommer att läggas över på företagshälsovårderna, också för anställda på företag som inte är anslutna till företagshälsovårderna, siar Gert Persson. Text & Foto: Anna-Karin Jansson Gert Persson är läkare på Humanhälsan. Han tror att det i framtiden, i takt med ökade krav på rehabilitering, kommer att bli obligatoriskt för företag att ansluta sig till företagshälsovården. Göteborgsbaserade City Airline planerar för en fördubbling av verksamheten nästa år. Foto: City Airline Storsatsande City Airline Det Göteborgsbaserade flygbolaget City Airline är finalist i den prestigefyllda tävlingen TRIP Award 2009 som Årets uppstickare. City Airline flyger både affärs- och privatresenärer nonstop från Göteborg till 19 destinationer. Flygbolaget har haft ett starkt 2009 och ska under 2010 fördubbla sin verksamhet med sju nya linjer till södra Europa. Vi är jättestolta över utmärkelsen i TRIP Award. Det betyder att andra ser oss som ett föredömligt exempel och att vi har gjort avtryck i svenskt näringsliv, säger Jimmie Bergqvist, vd på City Airline. TRIP Award är rese- och turistnäringens årliga pris till framgångsrika företag och duktiga entreprenörer. Vinnarna koras nästa vecka i samband med Svenska Rese- och Turistgalan. Många faktorer har gjort att vi har gått ur sommaren med starka siffror. Våra affärsresenärer är stabila och privatresandet ökar. Samtidigt ser vi att våra val av destinationer attraherar resenärerna, säger Jimmy Bergqvist. Finalisterna delas in i tre kategorier, Årets upp - stickare, Starkaste comeback och Bäst nyttjande av marknadsföring och distribution. City Airline är nominerad i kategorin Årets Uppstickare tillsammans med Cykeläventyr Östergötland och Funäsdalsberget. Utmärkelsen kunde inte komma mer lägligt eftersom den visar att vi är på rätt väg. Under 2010 planerar vi att fördubbla vår verksamhet och erbjuder sju nya destinationer i Europa; Palma, Alicante, Rom, Barcelona, Milano, Malaga och Aten, säger Jimmie Berg - qvist. Förlorar på längre studietid Vilka utbildningar ger bäst förutsättningar för ett framtida yrkesliv? Svaret finns nu på Svenskt Näringslivs webbsajt. Där framgår också att två års längre studietid kan kosta kronor i minskad livs - lön efter skatt. Att utbilda sig är att göra en investering. För att kunna göra medvetna och genomtänka val behövs ett bra investeringsunderlag, säger Johan Olsson, projektledare på Svenskt Näringsliv. Svenskt Näringsliv har undersökt resultatet av utbildningsinvesteringen, redovisat som livslön, inom 90 utbildningar på gymnasial- och högskolenivå. På kan man räkna ut vad en utbildningsinvestering är värd. Där redovisas också lönespridningen per utbildning. Ju större lönespridningen är desto större möjlighet har du att själv påverka din lön, säger Johan Olsson. Livslönen är också beroende av andra faktorer, bland annat när man börjar studera och hur länge studierna pågår. Svenskar etablerar sig relativt sent på ar - bets marknaden, vid 27 års ålder. Den förväntade livslönen för en humanistisk högskoleexamen är drygt 12,8 miljoner. Efter skatt finns nästan 9,4 miljoner kvar. Genom att plugga två år längre förlorar studenten nästan i lön efter skatt. Det kostar mycket mer än studielånet att dra ut på studierna. Vi vill visa studenternas att de själva kan påverka det ekonomiska resultatet av utbildningsvalet redan under studietiden, avslutar Johan Olsson. 4 Affärskuriren 2009

5 Vi gör det lättare att vara företagare Behöver du hjälp med: - Bokföring - Bokslut - Deklaration - Löner - E-bokföring - Starta Eget-rådgivning - Affärsrådgivare - Affärstödgivare - Skatteplanering - Mäkleri - Juridik - Generationsskifte - EU-rådgivning/-ansökningar Kontakta oss LRF Konsult i Vårgårda tel LRF Konsult är Sveriges största rådgivnings- och redovisningsföretag med fler än medarbetare. Våra specialister och rådgivare inom ekonomi, juridik, skatter, skog och fastighetsförmedling finns på över 135 orter över hela landet. På hittar du uppgifter om närmaste kontor. Vill du hellre ringa är numret Några ord om Alpha Competence Alpha Competence AB startade sommaren 2002, vi är ett utbildningsföretag med en bred portfölj. Ett av våra ledord är flexibilitet och eftersträvar hala tiden kundens önskade utfall i upplägget av utbildningssatsningen, definierat i samarbete med kunden. Oftast leder vårt arbetssätt/ambition till att den slutliga leveransen anpassas till kundens situation och behov, baserat på vårt breda utbud av träningar och program. Detta uppnår vi genom vårt stora nätverk av konsulter som i samarbete med kunden skräddarsyr det önskade utfallet för just det företaget. Vi kan varmt rekommendera Alpha Competence som utbildningspartner! Har utfört flertalet utbildningar, både standard och skräddarsydda, hos dem och alla med stor belåtenhet. MAGNUS BLAD, PRINFO VÅRGÅRDA ALPHA COMPETENCE Enklare och snabbare kan det inte bli Affärskuriren

6 Lär dig genomskåda bl uffen Så kallade bluffakturor och fakturaliknande erbjudanden omsätter över en miljard svenska kronor i Sverige i år. Men det finns knep att ta till för att undvika att bli lurad. Bara Svensk Handel får dagligen in mellan 70 och 100 klagomål om bluffakturor, luriga telefonförsäljare och fakturaliknande erbjudanden. Många av klagomålen gäller samma erbjudande eller faktura som företagen fått. Men Svensk Handels svarta lista över företag i gråzonen ligger stadigt på mellan 70 och 100 företag. Och dessutom finns en kandidatlista som de bevakar extra nog, som innehåller ungefär lika många företag. Med på listan finns de som uppenbart vilseleder företagare, som tar betalt för en produkt som de inte sedan skickar ut, eller Fakturaliknande erbjudanden är inte alltid lätta att urskilja. Här ett erbjudande om ett första hjälpen-paket, snarlikt en faktura. som ljuger om förutsättningarna, berättar Dick Malmlund, säkerhetschef på Svensk Handel. Totalt omsätter marknaden med bluffakturor, fakturaliknande erbjudanden och bedragande telefonförsäljare en miljard kronor i Sverige årligen. En del av fakturorna är olagliga, andra är ett brott mot marknadsföringslagen. Men personerna bakom är svåra att komma åt. Det är personer som ligger bak om 90 procent av alla företag som finns med på vår svarta lista. Men de agerar avancerat. De jobbar med målvakter i styrelser och har gångare som går till banken, de lämnar inga egna spår, säger Dick Malmlund. Får fakturor varje månad Ulf Lofterud, vd för näringslivsorganisationen Center of Innovation i Vårgårda, berättar att han varje månad får in fakturor från företag i kommunen som reagerat över något misstänkt. Vi scannar in fakturorna direkt och skickar ut mail om att det är bedrägerier på gång. Vi vill varna andra så fort vi bara kan, och det är väl så nätverk ska användas, säger han. Tyvärr, säger Ulf Lofterud, är det många som betalar fakturorna då de är rädda för att hamna hos inkasso om de inte betalar en f aktura som de egentligen är osäker på. Det kan till exempel gälla ett fakturaliknande erbjudande, där företagen får något som ser ut som en faktura, men där det i det f instilta framgår att det bara är ett erbjudande. Det rätta att göra är att dra två streck över fakturan och faxa tillbaka den, då brukar de ge upp. Skriv aldrig på med din namnteckning, då kan de klippa och klistra ihop. Och kom ihåg att polisanmäla, säger Ulf Lofterud. Han påpekar också att man aldrig ska säga ja till telefonförsäljare, även om det är på frågor som Är allt bra?. De kan ha spelat in samtalet och kan sedan klippa ihop ditt ja. Var väldigt ofin mot telefonförsäljare som du inte känner till. Måste vara väldigt försiktig Finn Bitsch, ordförande för Företagarna i Alingsås, säger att företagare alltid måste v ara väldigt försiktiga när det gäller fakturor. Får man en faktura som man inte känner igen, så måste man kolla upp dem. Har man otur kan man förbinda sig i flera år om man tackar ja utan att vara uppmärksam. Företagarna har gratis juridisk rådgivning för sina medlemmar, men hänvisar även ofta företagen till Svensk Handels svarta lista, som finns på webben. Tomas Lund, ordförande för Svensk Handel i Alingsås, gör även han samma sak. Tyvärr dyker ju bluffakturor upp med jämna mellanrum, så det gäller att v ara observant och titta noggrant på alla f akturor. Mängden bluffakturor brukar ofta öka på sommaren, då det är många vikarier som arbetar. Den som är van att hantera ekonomin har ju större kontroll på sina fakturor än vad en vikarie har. Jag förstår att det är lätt att bli lurad. Men det gäller att vara noggrann och observant, så att ingenting slinker igenom slentrianmässigt. Är man osäker så kan man kolla svarta listan på Svensk Handels hemsida, berättar Tomas Lund. Text: Mattias Backlund Foto: Björn Granat Fakturor, liknande den ovan, är vanliga och dyker upp med jämna mellanrum. I exemplet ovan är det företaget ProMedia, som finns med på Svensk Handels svarta lista, som skickat ut något som ser ut som en faktura, men som i själva verket är ett erbjudande. I det finstilta, dit pilen pekar, framgår det att Detta är ett erbjudande och ingen betalningsplikt föreligger. Foto: Björn Granat STARKS I HOL Polaris terränghjulingar, tillbehör, reservdelar, reparationer och service Tillsammans med comien.se hjälper vi dig med förarbevis för terränghjuling STARKS I HOL Bäne Blåsås, Alingsås Affärskuriren 2009

7 YOGA COACHING MASSAGE FÖRELÄSNINGAR Välmående företagsledning och Energifyllda medarbetare...den viktigaste framgångsfaktorn... Budget Design Rollit Expand XL Expand MediaScreen 4 Rollit Dubbelsidig Anlita mig! Jag kommer gärna till ditt företag och berättar mer och tillsammans skapar vi ett framgångsrecept. Magdalena Lagerström Läs mer på: Expand MediaScreen 2 Outdoor Rollit XL Rollit -Kassett för vägg/takmontage Bannerstand Design Floor Stand Rollit Profilstång YOGA COACHING MASSAGE FÖRELÄSNINGAR Rollit PopUp Expand Expand Tower Podium Case Flaggor Trekant Media Fabric Gatupratare Fasadskylt Snäppram Snäpplist Ljuslådor Bordsställ Fredrik Evaldsson , Canvastavla Expand FlagStand XL Zone Karraktär Ramsystem Zone System Affischställ Cirkel Expo A PART OF PRINFO COMMUNICATION GROUP Bildproduktion AB Verkstadsg. 4, Alingsås Tel Du startade företaget Du äger företaget Du driver företaget Hur kommer det sig då att du har det sämsta försäkringsskyddet? Prata med oss om hur du som företagare skapar trygghet för dig själv, dina medarbetare och din familj. Ring eller läs mer på sparbankenalingsas.se Affärskuriren

8 Utmaningsrätten ger stor marknad Utmaningsrätten är en stor möjlighet för företagen att ta sig in på en marknad som i mångt och mycket är obruten mark. Det är en marknad värd 1000 miljarder enligt vissa uträkningar. Att införa utmaningsrätten är frivilligt för kommunerna och bygger inte på någon lagstiftning. Idag har cirka 24 a v landets kommuner, samt Stocholms läns landsting infört den. Först ut var Kungsbacka, och fler lär följa efter. Ingen i Mittenälvsborg ännu I Mittenälvsborg har ännu inga kommuner tagit beslut om att införa utmaningsrätten. Jag är i grunden positiv, och vi kommer i vinter att ta ställning till detta, säger Daniel Filipsson (M), k ommunstyrelsens ordförande i Alingsås. Utmaningsrätten innebär att vem som helst, företag och privatpersoner, kan utmana kommunala verksamheter. All kommunal verksamhet får utmanas. Undantaget är myndighetsutövning och det som enligt lag eller förordning inte kan läggas ut på entreprenad utan måste utföras av kommunens egna medarbetare samt strategiska ledningsfunktioner. Utmanaren kan begära att kommunen upphandlar eller säljer verksamheter. Beslutet fattas av kommunstyrelsen eller av den nämnd som leder verksamheten. Skyldig pröva utmaningen Den nämnd eller styrelse som är ansv arig för verksamheten som utmanas, är skyldig att pröva utmaningen och avgöra om den skall leda till upphandling eller annan åtgärd. Därefter ska en offentlig upphandling, oavsett om det är tjänst eller drift, avgöra vem som ska utföra uppdraget. Godkänns utmaning kommer ett upphandlingsförfarande att genomföras, där den som ställde Alliansen i Alingsås kommer under vintern att ta upp frågan och ta ställning till idén, säger Daniel Filipsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Alingsås. den ursprungliga utmaningen blir en av parterna. Det finns alltså ingenting som säger att den som initierade utmaningen även får uppdraget att driva verksamheten. En utmaning är inte någon rättsligt re glerad rätt, men sakfrågan måste hanteras på ett objektivt sätt. Helt nya möjligheter öppnas i och med utmaningsrätten för företag att få möjlighet att lämna anb ud på verksamheter som annars aldrig skulle blivit föremål för upphandling. Marknaden beräknas vara värd upp emot 1000 miljarder kronor i Sv erige. Få fart på näringslivet Syftet med utmaningsrätten är att pröva verksamheter som bedrivs av kommunen, såväl kostnads- som kvalitetsmässigt. Den största vinsten är att anställda och företag kan bidra till att det uppkommer helt nya och bättre sätt att utföra k ommunal verksamhet på. De kommuner som infört utmaningsrätten har alla v alt olika arbetssätt, men principen är densamma. Den som vill dri va en verksamhet åt kommunen på entreprenad har rätt att utmana den kommunala verksamheten. I Uddevalla, till exempel, ligger blanketten för utmaning på kommunens hemsida. Den är enkel och innehåller några få fält som ska fyllas i. Det handlar om vilk en verksamhet, om det gäller hela verksamheten, om man bara utmanar eller har för avsikt att driva verksamheten själv och hur man tänker bedriva verksamheten. I Uppsala, som är den kommun som ligger i topp när det gäller antalet utmaningar hittills, arbetar man akti vt med att marknadsföra möjligheterna att utmana kommunen. En särskild processledare har anställts för att arbeta med utmaningsrätten. I Ängelholm, där man också infört utmaningsrätten, bjöd kommunen in till stormöte för att förklara för näringsli vet vad detta gick ut på. De kommunala företrädarna konstaterade att detta infördes för att få fart på det lokala näringslivet men även i syfte att effektivisera den kommunala verksamheten. Nu är det upp till övriga k ommuner i Sverige att anta utmaningen, och våga låta andra utmana. På Uddevalla kommuns hemsida ligger blanketten färdig för utmaningsrätten. Text & Foto: Anna-Karin Jansson 8 Affärskuriren 2009

9 Organiserad brottslighet ett växande problem Företagarna lämnar nu i oktober en rapport som visar att organiserad kriminalitet är ett växande problem för företagen. Företagarnas rapport visar att vart tionde företag utsätts för organiserad brottslighet. Vart femte företag drabbas av konkurrens från svart arbetskraft. Kriminalitet i alla former, men kanske framför allt den organiserade kriminaliteten, drabbar samhället hårt. Allra värst drabbas givetvis de individer som blir Anna-Stina Normark Nilsson, VD för Företagarna, presenterar en ny rapport om organiserad brottslighet. Foto: Linus Hallgren Intresset för lediga lokaler växer samtidigt som utbudet i de flesta svenska län minskar, visar statistik från objektvision.se. Sökningarna i Objektvisions sökmotor har ökat med 27 procent sedan maj månad, medan annonsutbudet har minskat med två procent under samma period. En förklaring kan vara att fler söker lokaler i samband med att de startar egna företag. På objektvision.se finns idag annonser för lediga lokaler, vilket innebär att den 2-procentiga nedgång som noterades i september håller i sig. Samtidigt ökar aktiviteten bland de som söker lokaler. Enligt vår sökstatistik är fler ute och letar lediga lokaler, medan utbudet fortsätter att stå ganska still, säger Marianne Olseryd Engqvist, vd för Objektvision. Att fler nu söker lokaler på objektvision.se kan ha flera förklaringar. Exempelvis har intresset för att starta eget ökat i takt med arbetslösheten, medan redan befintliga företag och organisationer kan tänkas söka fördelaktigare lägen eller kontrakt i spåren av lågkonjunkturen. För att starta eget Att fler letar lokal utan att det leder till ett större an - nonsutbud, skulle kunna bero på att många skaffar en första lokal utan att ha något att byta in med, säger Marianne Olseryd Engqvist. Tidigare undersökningar som vi har gjort pekar på att ungefär åtta procent av våra utsatta för olika brott, men i förlängningen hotas även ett av samhällets fundament rättssäkerheten och förtroendet för samhället och därmed den långsiktiga tillväxten och välståndet. Ur ett företags- och tillväxtperspektiv kan man notera att kriminaliteten leder till större kostnader, ökad osäkerhet, att seriösa företag slås ut och i förlängningen till mindre företagande och sämre välstånd. Att vart femte företag utsatts för konkurrens från svart arbetskraft och att nästan vart tionde företag utsatts för organiserad kriminell verksamhet är skrämmande. Skattesänkningar Att bekämpa brottslighet är ett mycket viktigt område för Företagarna. God rättssäkerhet är grunden för ett väl fungerande samhälle och en förutsättning för att äganderätten ska vara en realitet. Det behövs sannolikt en rad olika åtgärder såsom skattesänkningar för att minska motiven till svartarbete, effektivare handläggning hos domstolar och myndigheter, ökade resurser till polisen, översyn av straffsatser och andra åtgärder som gör det svårare att bryta mot lagarna. Resultat från rapporten: vart tionde företag i Sverige utsätts för organiserad brottslighet företag tvingas konkurrera med kriminellt ägda företag företag krävs på besk yddarpengar, drabbas av svarta underleverantörer eller mutor och hot vid avtalskrivande Intresset växer för lediga lokaler användare söker lokal i syfte att starta ett eget företag, fortsätter hon. September var den första månaden sedan sommaren 2008 då antalet nyregistrerade företag ökade, visar siffror från Bolagsverket. Totalt registrerades 18 procent fler nya företag, jämfört med samma månad föregående år. Det totala utbudet av lediga lokaler på objektvision.se har samtidigt minskat med närmare en tredjedel sedan maj månad. Den senaste månaden har mängden lokalannonser i stort sett stått still, med en 0,04-procentig ökning av det totala utbudet. På regionalnivå minskar annonseringen mest i Kalmar län med nio procent, medan Västmanland ökar mest, med åtta procent. Ny lag hindrar svarthandel men drabbar småföretag Sidorna I en lågkonjunktur ställs ännu högre krav på ledarskapet. Möt Lena och Stefan Ekwing, en psykosyntesterapeutkonsult och en konsult med 30 års erfarenhet som lednings- och organisationskonsult och deras funderingar över vad som Revisorn förvånad över avsaknad av styrverktyg i företag krävs av en bra ledare. De talar om det genuina ledarskapet, om att först måste man vara i balans med sig själv innan man kan leda andra. Personlig utveckling lägger grunden till ett framgångsrikt ledarskap. Ledarskap handlar om äkthet och att vara stark nog att klara turbulenta tider. De betonar också vikten av att ha goda kontakter med banken och en extern samtalspartner. Detta är årets sista Affärskuriren du håller i din hand. Nästa år planerar vi, tack vare den fina responsen, att komma ut med sex nummer. Affärskuriren tog sin form utifrån alla samtal man som reporter har med företagare. Frågeställningarna, funderingarna, den ensamma rollen allt sammantaget företagarens vardag som inte får plats i en v anlig tidningsartikel i en dagstidning, beskriver Anna-Karin Jansson, ansvarig utgivare för Affärskuriren. Affärskuriren distribueras av Posten till företag i Lerums, Alingsås, Vårgårda och Herrljungas kommuner samt Nossebro. Här är det meningen att texterna ska vara direkt riktade till företagare och personer i företagsledande ställning. Annonserna ska vid varje kontakt nå en presumtiv kund. Vi har under detta året uppehållit oss redaktionellt kring nya kassaregisterlagen, Kina, olika dimensioner av varumärkesvård, ledarskap i lågkonjunktur, företagarens försäkringsskydd och om man ska köpa eller leasa sin bil samt företagshälso vårdens möjligheter för företagen. Dessutom har gästkrönikörer från olika delar av näringslivet funderat kring spörsmål som de funnit viktiga. Tidningen har också givit plats för artiklar med lästips, lagändringar samt rapporter som berör företagandet och företagaren. Vi hoppas att du som läsare och annonsör funnit tidningen intressant och givande. Vi vill också gärna ha dina synpunkter och idéer för fortsättningen, säger Anna-Karin Jansson. Om man missat något nummer eller tappat bort artikeln man tänkt spara finns tidningarna utlagda i sin helhet på Maila oss på och svara på tre frågor: Vad vill du läsa mer om i Affärskuriren? Sidan 6 Årgång 1 Nummer MITTENÄLVSBORG Utgiven av Alingsås Kuriren, verksam sedan 1969 Gästkrönikör: Finn Bitsch Björklund Företagarna Alingsås Ledarskap i lågkonjunktur Ledaren Välkommen till en ny tidning Affärskuriren Sidan 2 Lästips Goda tips med vårens utgivningar på bokfronten Sidan 8 Sidan 2 Avtalsfrågor Huvudavtalsförhandlingarna har brutit samman Sidan 14 Vi hjälper dig med företagets försäkringar. N:a Strömgatan 5, , Ny tidning Till företagare för företagare Sidan 18 Ett år med Affärskuriren Vad vill du läsa mindre av i Affärskuriren? Ge tips på konkreta ämnesområden du vill läsa mer om. Tack på förhand för din hjälp. Lite tidigt men ändå ber vi att få önska ett gott och postitivt slut på detta året, uttala en förhoppning om att den konjunkturvändning som anas blir permanent och stark och en hälsning om allt gott för Ledaren Gästkrönikör: Muazzam Choudhurym VD MSC Konsult AB Sidan 2 Det är bara döda fiskar som flyter med strömmen. Sidan 2 Linc Sourcing är företagens inköps - avdelning i Kina Praktisk vård Sidan 12 Årgång 1 Nummer MITTENÄLVSBORG Varumärken är som fallskärmar de fungerar bara om de utvecklas. Det säger Bo Melin, som driver Innovaform AB. Byrån har fått utmärkelsen Sveriges Bästa Varumärkesbyrå av tidningen Resumé och arbetar dagligen med att hjälpa sina kunder att kommunicera med verkligheten. För Affärskurirens läsare ger han en hel rad med funderingar kring vad som är viktigt när det gäller vårdandet av sitt varumärke. Hur sköter du ditt företags skyltar och dekaler. Sidan 9 Utgiven av Alingsås Kuriren, verksam sedan 1969 Ranking klar Elfi Elektrofilter satsar på produktion i Kina Mittenälvsborg ligger på platser mellan 15 och 98. Sidan 4 Vi hjälper dig med företagets försäkringar. N:a Strömgatan 5, , Sidan 14 till företagare i mittenälvsborg Till företagare för företagare Varumärken är som fallskärmar Gästkrönikör: Stefan Ekwing Sidan 2 Det vi lägger energi på växer. Så lägg energi på rätt saker. Sidan 2 Hur tar du hand om ditt försäkringsskydd? Sidan 6 Årgång 1 Nummer MITTENÄLVSBORG Få idéer från sportens värld sida vid sida av ett storföretag. Sidan 4 Utgiven av Alingsås Kuriren, verksam sedan 1969 Först måste man ha ett varumärke att vårda, konstaterar han. Och varumärket är så mycket mer än en logotype. Det är hur vi ser ut, hur vi gör och hur vi är på företaget. Köpa eller leasa? Vad är bäst för dig och företaget Sidan 8 9 Läsvärt i höstrusket liksom bra-attha-saker för din iphone. Sidan 12 Vi hjälper dig med företagets försäkringar. N:a Strömgatan 5, , TILL FÖRETAGARE I MITTEN- ÄLVSBORG Sidan 8 Till företagare för företagare Man tränas i att se möjligheter Minns ni Sofia Appelgren, småföretagaren som arbetar med mentor- och utbildningspaket till Nu är jag här genom painful learning, konstaterar Sofia Appelgren. Idéerna till fortsättningen för ett par år sedan, 25 år gammal, drev salladsbar, blev utsatt för blockad av facket och till slut tag finansierar i ett partnerskap, lokalerna är kom genom erfarenheterna. Och att driva eget unga kvinnor med invandrarbakgrund. Andra före- inte orkade stå emot, utan sålde sin verksamhet. sponsrade och deltagarna medverkar utan kostnad. Sidan 14 är ändå fortfarande det roligaste som finns. Idag driver hon Mitt Liv AB (svb), ett bolag som Ledaren Lysande ledarskap Lästips Taxi Alingsås AB Småstadsbolaget med de stora resurserna! Ljusreklam Skyltar Dekor Affärskuriren

10 En dörr in! AK Media arbetar med säljande kommunikation. Vill du ha hjälp med en annonskampanj, direktmarknadsföring eller med hela din marknadsplanering är vi rätt byrå för dig. AK Media levererar kostadseffektiva lösningar med helhetsperspektiv. Låt oss träffas! Vi kan vara din marknadsavdelning. All form av reklam/kommunikation förutsätter en tydlig målbild. AK-Media kan hjälpa dig med processen, vi kan stödja dig i att utveckla dina planer, vi kan hjälpa dig med att utveckla affärsprocessen och vi hjälper dig med mediestrategi och naturligtvis också produktionen. Låt oss ge dig ett förslag på extern och intern kommunikation för dina behov. Vi är säkra på att det kommer att löna sig. AK Media Adress Södra Ringgatan tel mail inf 10 Affärskuriren 2009

11 Sony Ericsson C901 GreenHeart Förverkliga dina idéer hos oss Etablera dig i Vårgårda Vi har industrimark för era önskemål Gjord av återvunnen plast. Fylld med den senaste tekniken. Kontakta: Mikael Johnsson Tfn Näringslivssamordnare Ulf Lofterud Tfn Mjölnaregatan 1, Alingsås. Tel Fax Öppet vardagar Välkomna! Redo att starta eget? Vi hjälper dig att komma igång. Välkommen in på kontoret i Alingsås, ring eller besök seb.se/startaeget Affärskuriren

12 Lästips om kritik och försäljning Tillhör du dem som läser jämt eller dem som somnar så fort första sidan öppnas. Nåväl. Här är två lästips för inspiration och nytänkande i höstmörkret. Lär dig den sköna konsten att göra guld. Så lanseras bok en Ta skit och gör det till guld. Annika R Malmberg, en av Sveriges främsta inspiratörer, kommer nu ut med sin första bok. Blir du irriterad när du får kritik? Händer det att du inte lyssnar när du får feedback? Då är detta bok en för dig. Om jag inte lyssnar utvecklas jag inte. Om jag inte lär a v mina motgångar kan jag förledas att tro att jag alltid har rätt, skriver Annika R Malmberg i förordet till boken. Och boken handlar sedan om att ta skit. Hon ger oss vinsterna med att bli bättre på att ge och ta kritik. Och menar att kritik kan göra att vi utv ecklas snabbare, blir mer omtyckta och får bättre relationer. Här finns övningar om värderingar och om att coacha sig själv, och här finns de eländiga eliminatorerna. Alla har dem, omedvetna eller inte så räddar de oss på k ort sikt, hindrar oss på lång sikt och stjäl energi. Ett av de avslutande kapitlen är handfast och borde genomföras av alla med en gång: ta fram en kundvänlig klagomåls - policy. Annika R Malmberg har inspirerat tusentals människor till ökad personlig framgång och bättre konkreta resultat. Hon inspirerar uppenbarligen sig själv också, för bok nummer två är redan på gång. Den är en säljhandbok för b utikspersonal. Ta skit och gör det till guld Annika R Malmberg Soderpalm Publishing 2009 Öka din försäljning Vill du bli en vinnare när andra säljare tappar gnistan? Vill du vara den som förkortar säljprocessen, tänker positivt och ser arbetet ur ett nytt perspektiv? Då är Det är i backarna man rycker boken för dig. Här bjuder Max Söderpalm på inspirationspunkter, övningar och ett löfte om att man k ommer att öka försäljningen även om marknaden går ner. Boken innehåller dialoger som du kan använda direkt i ditt säljjobb. Max Söderpalm konstaterar att det finns ett gemensamt drag hos alla med vinnarskalle de har en plan. När ingen förväntar sig det så rycker de. Och de rycker i uppförsbacken för då biter det som bäst. Max Söderpalm uppmanar alla säljare att sluta läsa ne gativa tidningsrubriker och tänk bara positiva tankar. Lägg tid på att planera de kommande dagarna, umgås med familj och vänner, undvik negativa människor, läs positiva böcker och ge dig inte in i klagomålsdebatter. Utmaningar, att göra-listor, fokusområden och skrivövningar fyller boken, som avslutas med ett antal frågor om att utmana sig själv, att våga se vad man verkligen går för. Max Söderpalm gav förra året ut boken 30 sätt att göra affär, en av landets mest sålda böcker om försäljning förra året. Det är i backarna man rycker Max Söderpalm Soderpalm Publishing 2009 Vi gör det möjligt! Välkommen till oss med dina företagsaffärer. Vi vill vara det lokala alternativet med den stora bankens resurser. Vi gör det möjligt för våra kunder att nå sina mål genom att erbjuda ett brett urval produkter, tjänster och lösningar inom bank, kapitalförvaltning och försäkring. Melker, Bo, Sofia, Irene och Urban Nordea i Alingsås Lilla Torget Telefon Fax Gör det möjligt 12 Affärskuriren 2009

13 Kungälvs Rörläggeri i Alingsås Allt inom VVS Tel Vi kan hjälpa er att lägga upp resan för gruppen, företaget eller föreningen Ring oss för offert! Tel KVÄNUM Kontor Johan Stående från vänster Ulf Hagström, Ingemar Klasson, Björn Nordlund. Sittande från vänster Ulf Andersson, Magnus Magnå. Vi hjälper dig att använda ROT-avdraget på bästa sätt UTHYRNING & MONTERING AV ALUMINIUM & STÅLSTÄLLNINGAR Kristineholmsvägen 10 A, Alingsås Tel Vi larmar och bevakar din villa Alingsås Vaktbolag AB är ett lokalt bevakningsföretag med många års erfarenhet från säkerhetsbranschen. Vi hjälper dig att ligga steget före inbrottstjuvar och skydda dig mot villainbrott. Vårt effektiva och generösa larmpaket har den allra senaste tekniken och installeras nu i allt fler villor. Kopplat till larmet erbjuder vi också inre- och yttre bevakningsabonnemang, som innbär att väktare med god lokalkännedom rycker ut vid larm. Kontakta Hans Munter för mer information om våra villalarm, eller om ni har ett befintligt larm, koppla det till oss. Alingsås Vaktbolag erbjuder ett brett spektrum av tjänster: Ronderande bevakning Larmberedskap P-övervakning Larmprodukter Telefonjour Fastighetsjour Nyckeljour Butikskontroll Välkomna att ringa! Välkommen till Alingsås Vaktbolag! Alingsås Vaktbolag AB Hemvägen Alingsås Tel Mobil Fax e-post: Tel Affärskuriren

14 Företagsamheten ökar trots krisen kvinnorna ökar mest Allt fler svenskar blir företagsamma, visar Svenskt Näringslivs nya mätning av företagsamheten. Under det senaste halvåret har antalet personer som ansvarar för ett företag ökat med drygt personer. Ökningstakten är mer än dubbelt så snabb bland kvinnor som bland män. Det är glädjande att antalet företagsamma kvinnor nu ökar. Det är sannolikt en effekt av att allt fler privata aktörer släpps in inom vård, skola och omsorg, säger Tommy Hellström, ansvarig för Svenskt Näringslivs regionverksamhet. Företagsamhetsundersökningen genomförs två gånger per år. Till skillnad från andra undersökningar är det individer och inte företag som studeras. Att en person väljer att starta fler företag ökar alltså inte antalet företagsamma. Det är en av förklaringarna till att nyregistreringarna av företag minskat det senaste halvåret, medan vi ser en ökning av företagsamheten. Alla personer som valt att ta ett juridiskt ansvar för ett aktivt företag inkluderas i undersökningen och räknas som företagsamma. Här ingår personer som har en F-skattsedel, är delägare i ett aktivt handelsbolag eller är VD eller ordinarie styrelsemedlem i ett aktivt aktiebolag. Slopad revisionsplikt dröjer Regeringens planer på att slopa revisionsplikten för småföretag drar ut på tiden, bland annat efter kritik från Skatteverket som befarar skattefusk. I april 2008 kom utredarens förslag och först i mars 2010 nästa år kommer propositionen, enligt Jacob Aspegren, kansliråd på justitiedepartementet, som uttalar sig i tidningen Sv ensk Handel. En orsak till förseningen är motståndet från remissinstanser som skatteverket och ekobrottsmyndigheten. Kompetensutveckla din personal! Ex. ledarskap, konflikthantering, arbetsrätt, bättre produktion, affärsengelska, industriell design, projektledning, etc Färre unga och kvinnor i Västra Götaland Sammanställningen visar också att lågkonjunkturen har tvingat bort fler personer från företagandet än vid tidigare mätningar. Nästan personer som var företagsamma under andra halva året 2008 har nu lämnat företagsamheten. Samtidigt har nya personer tillkommit, en nettoökning med personer. Av dessa är 36 procent kvinnor och 38 procent under 35 år. Utvecklingen under det senaste halvåret har varierat kraftigt mellan olika delar av landet. Medan antalet företagsamma ökat med mellan fyra och fem procent i kommuner som Övertorneå, Perstorp och Trosa, har företagsamheten i Laxå minskat med drygt fyra procent. I Västra Götaland finns det individer som är aktivt företagsamma, vilket är 11,2 procent av den arbetsföra befolkningen (16 74 år) Det är nästan i nivå med rikets genomsnitt. Av de företagsamma i Västra Götaland utgör kvinnorna 26,9 procent vilket är lägre än riksgenomsnittet som ligger på 28,5 procent. Under de närmaste åren kommer många företagare att pensioneras. Behovet av generationsskifte ser olika ut i olika delar av landet. Av Väst ra Götalands företagsamma personer är 15,6 procent under 35 år. Det är över rikets nivå (15,2 procent) Att etablera sig i en lågkonjunktur är på ett sätt en fördel då man är väl rustad för en uppgång på marknaden. Flera av dessa företag kommer att bli lyckosamma och generera tillväxt och jobb. Sverige behöver fler människor som vågar satsa på att utveckla sina affärs - idéer, avslutar Tommy Hellström. Tillväxt av företagsamma (jan juni 2009) Kommun Företagsamma Förändring Tillväxt Tillväxt Kvinnor jan 09 juni 09 Kvinnor Yngre Ale ,1% 1,7% 2,0% Alingsås ,3% 0,7% 7,9% Bengtsfors ,5% 0,9% 1,1% Bollebygd ,6% 2,2% 5,9% Borås ,7% 1,5% 5,4% Dals Ed ,7% 0,0% 10,7% Essunga ,9% 0,8% 13,3% Falköping ,0% 1,8% 6,7% Färgelanda ,1% 0,7% 12,9% Grästorp ,5% 0,8% 4,2% Gullspång ,9% 2,2% 10,5% Göteborg ,6% 0,5% 6,3% Götene ,5% 0,6% 7,3% Herrljunga ,2% 1,7% 2,4% Hjo ,8% 2,6% 7,1% Härryda ,2% 0,6% 4,8% Karlsborg ,2% 5,4% 13,5% Synen på ekonomin ljusnar Konjunkturinstitutets mätning av uppfattningen om ekonomin steg mellan augusti och september och inköpschefernas index steg. Företagen och hushållen är mer optimistiska om ek onomin nu. I Konjunkturinstitutets mätning steg värdet från 88,9 i augusti till 91 i september. 27 procent av hushållen menar att deras egen ekonomi förbättrats under det senaste året. Det är två procent fler än v ad som uppgav detta i augusti. Hushållens syn på samhällsek onomin har stigit och blivit mer positiv fem månader i rad. Inom industrin är det tillverkningsindustrin som ligger lågt medan övriga sektorer steg. Konjunkturinstitutet konstaterar dock att industrin räknar med en påtaglig produktionstillväxt de närmaste månaderna. Mest optimistiska är handelsföretagen, enligt Konjunktur - institutet. Inköpschefernas index steg till 55,9 i september från 52,4 månaden före. Motsvarande månad förra året var inköpschefs - index 42,3. Det är fjärde månaden i rad som inde xet ligger över 50, vilket indikerar tillväxt, enligt Swedbank och Silf, som tar fram detta indexet. Kontakta oss när det gäller Transport och budservice Regionkommittén inrättar utmärkelse EU:s regionkommitté (ReK) har lanserat en utmärkelse för europeiska entreprenörsregioner (EER), ett pilotprojekt som syftar till att lyfta fram och belöna EU-regioner med höga entreprenörsambitioner och uppmuntra lokala och regionala myndigheter att göra mer för att främja småföretagandet i Europa. I sitt anförande i samband med lanseringen a v EER förra veckan under OPEN DAYS Den europeiska veckan för regioner och städer i Bryssel, sa ReK:s ordförande Luc Van den Brande att årets tema för OPEN D AYS är Globala utmaningar, europeiska lösningar. Med projektet för europeiska entreprenörsregioner (EER) har ReK i partnerskap med Europeiska kommissionen skapat en ny språngbräda för tillväxt och sysselsättning på regional nivå. Det utgör ett konkret svar på det brådskande behovet att stödja små och medelstora företag, som är en källa till tillväxt, sysselsättning och innovation och som till 98 % verkar på just den lokala nivån, och som ofta har mycket starka socioekonomiska band till sitt lokalområde. Günther Verheugen, kommissionens vice ordförande och den kommissionär som ansvarar för näringslivsfrågor, lanserade EER tillsammans med ordförande Luc Van den Brande. Ledmotivet för EU:s Small Business Act är Tänk småskaligt först. Nu måste vi förverkliga våra ambitioner. Jag välkomnar varmt att ledamöter i Regionkommittén kommer att leda arbetet med att göra EU till en företags - miljö av världsklass för små och medelstora företag, betonade Günther Verheugen. EER är öppet för alla Europas re gioner, oavsett storlek, folkmängd eller välstånd. Alla regioner, städer och lokala myndigheter som har politiskt mandat att utarbeta och genomföra sin egen strategi för att främja entreprenörskap på lokal och regional nivå kan ansöka om utmärkelsen. Varje år kommer upp till tre regioner från hela EU att tilldelas rätten att kalla sig årets entreprenörsre gion. Valet kommer att ske på grundval av kvalitet, effektivitet samt det långsiktiga resultatet av deras entreprenörsvision och den politiska viljan att genomföra den. Beakta särdragen Regionernas visioner kommer att bedömas av en jury bestående av ReK-ledamöter, företrädare för Europeiska kommissionen och från företagsorganisationerna Business - Europe, UEAPME och Eurochambres, som alla har ställt sig bakom projektet. Juryn kommer att beakta de berörda kandidatregionernas särdrag (till exempel deras befogenheter på näringslivs - politikens område, entreprenörspotentialen och förslagens långsiktiga hållbarhet och trovärdighet) samt den övergripande presentationen av strategin (Vision Plan). De första utmärkelserna till årets entreprenörsregioner kommer att utdelas i februari Ett av de främsta syftena med EER-projektet är att bidra till att uppmuntra regioner att delta i arbetet med att genomföra och främja rättsakten för småföretag i Europa (Small Business Act for Europe), och på så vis skapa ett mer dynamiskt, konkurrenskraftigt och hållbart Europa, sa Luc Van den Brande. Även om EER-projektet inte ursprungligen var avsett som ett svar på den nuvarande ekonomiska krisen är syftet att det ska stimulera de lokala och re gionala myndigheterna att ta fram nya sätt att skapa långsiktig ekonomisk tillväxt genom företagande, fortsatt han. Många regioner utarbetar fortfarande lokala återhämtningsplaner och genomför ytterligare åtgärder för att möta den nuvarande krisen och dess massiva socioekonomiska konsekvenser. EER bör uppmuntra dem att se närmare på småföretagens särskilda behov och utveckla ett verkligt partnerskap mellan lokala och regionala myndigheter och de ekonomiska aktörerna i regionen, avslutade Luc Van den Brande. Offset & Digitalt tryck Campus Alingsås, Utbildningens Hus Alingsås, Tfn: , , Tel Kent-Ove Jansson Box Vårgårda Tel Fax e-post: 14 Affärskuriren 2009

15 Tryggare hemma med säkerhet för hela huset Tomasgårdsvägen 17, Alingsås.Tel % 1100:- ASSA 2000 Komplett låssats. Unik tvåfunktionslåsning kombinerar inbrottsskydd med bortasäkerhet. Hakregeln ger överlägset brytskydd. Omtestat och intygat av SBSC. Lika låsning möjlig. ASSA Code Handle Säkerhetshandtaget Code Handle öppnas och låses med en kod. Du slipper risken att nyckeln sitter i låset eller ligger på diskbänken. Låsmekanismen manövreras enkelt och bekvämt med en knappsats. Standardbatterier ger ca öppningar. - professionell LACKKONSERVERING lack Bilglasreparationer/stenskott Du som kund betalar en självrisk på 200: om du har en bra försäkring. Lagas med ett system som heter Glas weld. Solfilmsmontering på de flesta bilmodeller Lackförbättring, s.k. spotrepair Mindre lackskador lagas på 1 2 dagar till en kostnad av under halv normal självrisk, från 1.200:. Ditec lackkonservering Pris från 3.750:. - professionell LACKKONSERVERING lackk Vi hälsar gamla som nya kunder välkomna! Micke med personal Nu har vi trygghetsmånad med både tips och fina erbjudanden i butiken. Kungsgatan 47, Alingsås ATT HYRA BIL ÄR INTE LÄNGRE SOM ATT GÅ PÅ TJURFÄKTNING I RÖD KLÄNNING. Hyr du bil hos oss tar du inga onödiga risker. Du vet redan från början vad det kommer att kosta. Allt utom drivmedel ingår i priset (gäller alla våra personbilar och minibussar). Boka på statoil.se eller ring. Välkommen till Statoil Alingsås Kristineholm Tel: Affärskuriren

16 Din lokala rörinstallatör sedan 1964! Mejerigatan Alingsås Tel Fax Auktoriserad VVS-installatör Dags att beställa Pellets Passa på före prishäjningen 15/9 Ring din lokala leverantör Transport & Oljetjänst AB Genom engagerad och kompetent personal, egna specialavdelningar samt systerbolag och partners ger vi dig kvalitet och kostnadseffektivitet genom alla led i byggprocessen. Bygg Anläggning El V entilation SEFA Byggnads AB Huvudkontor Göteborg Karlavagnsgatan Göteborg Tel: Fax: SEFA Byggnads AB Lokalkontor Alingsås Bultgatan Alingsås Tel: SEFA Byggnads AB Lokalkontor Trollhättan Åkersbergsvägen Trollhättan Tel: Fax:

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Anders Mats, Montrab AB. Vinnare av tävlingen Dalarnas mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Anders Mats, Montrab AB. Vinnare av tävlingen Dalarnas mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Anders Mats, Montrab AB. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?... 2

Läs mer

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige.

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Vi företräder närmare 70 000 företagare, vilket ger oss en stor möjlighet

Läs mer

Västra Götalands län. Företagsamheten 2015

Västra Götalands län. Företagsamheten 2015 MARS 2015 Företagsamheten 2015 Sebastian Andersson, Restaurang Bryggan. Vinnare av tävlingen Västra Götalands mest företagsamma människa i Sjuhärad 2014. Västra Götalands län Innehåll 1. Inledning...2

Läs mer

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst vision västra götaland det goda livet Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst Visionen gäller för Västra Götaland. Den är

Läs mer

Konkurrens på sjysta villkor

Konkurrens på sjysta villkor KKV1000, v1.3, 2011-12-15 2012-11-13 1 (5) Verksstaben Jimmy Dominius 08-7001580 Konkurrens på sjysta villkor Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom den 13 november 2012 vid konferensen

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen Gotlands mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen Gotlands mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Teo Härén, Interesting.org. Vinnare av tävlingen Uppsala läns mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Teo Härén, Interesting.org. Vinnare av tävlingen Uppsala läns mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Teo Härén, Interesting.org. Vinnare av tävlingen läns mest företagsamma människa 2014. län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT. Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa

EXPEDITION FRAMÅT. Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa EXPEDITION FRAMÅT Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa Varsågod slå dig ner i analyssoffan Vi vet att man som företagare har fullt upp. Tusen saker i huvudet och det finns

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT GÅ!

EXPEDITION FRAMÅT GÅ! EXPEDITION FRAMÅT Hej företagare! Vi har ett tillväxtprogram för just er. Programmet heter Expedition Framåt. Ja, vi vet att tillväxt kan kännas som ett ganska uttjatat ord. (En sökning på Google ger 9

Läs mer

Västmanlands län. Företagsamheten 2015. Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen Västmanlands mest företagsamma människa 2014.

Västmanlands län. Företagsamheten 2015. Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen Västmanlands mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Södermanlands län. Företagsamheten 2015

Södermanlands län. Företagsamheten 2015 MARS 2015 Företagsamheten 2015 Deborah Rosman, Skärgårdsvåfflan i Oxelösund. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen Västra Götaland 49 kommuner 1,6 miljoner invånare Västra Götalands län Landskap: Västergötland, Bohuslän och Dalsland Största stad: Göteborg Minsta kommun: Dals Ed Regionhuvudstad: Vänersborg 29 611 öar,

Läs mer

Industriell livskraft. i Fyrbodal

Industriell livskraft. i Fyrbodal Industriell livskraft i Fyrbodal IUC Väst en partner för industriell utveckling Industriföretagen i Sverige utgör en stor del av landets tillväxt och sysselsätter idag över en halv miljon svenskar. Branschen

Läs mer

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp Mediainköp Borås Göteborg Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd 66 40 41 22 1 7 2 3 1 65 31 544 222 2 2 8 15 5 20 10 5 2 1 1 1 350 250 12 2 214 7 5 48 16 20 49 9 20 2 41 35 438 180 2 1 4 13 2 188 18 348 37

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM Vilka regler gäller för ersättning? LO-TCO Rättsskydd AB FRÅN KAOS TILL KLARHET Reglerna i socialförsäkringssystemet är inte lätta att hålla reda på. Inte ens för dem som ska

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet Program vecka 17 Nyföretagarveckan Anmäl dig NU! till linkoping@nyforetagarcentrum.se eller via Facebook. 1 Mån 22 apr 17.30 19, essio ab, Näringslivets hus, Ågatan 9 Din drivkraft, styrkor och hur du

Läs mer

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej?

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? NKI 2013 NyföretagarCentrum Stockholm 605 respondenter När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? Ja, jag startade företag EFTER

Läs mer

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Uppsalas företagsklimat sett med unga ögon Sveriges unga vill starta och driva företag. Siffror från Tillväxtverket visar att fyra av tio ungdomar

Läs mer

Företagarna kan nu presentera utfallet av revisionsreformens första tio månader.

Företagarna kan nu presentera utfallet av revisionsreformens första tio månader. Rapport från Företagarna september 2011 Innehållsförteckning... 2 Nära hälften av nya bolag väljer bort revisorn... 3 Nya uppgiftskrav... 4 Så här gör man... 4 I andra länder... 5 Bakgrundsfakta... 6 Län

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik april 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

HR & Hälsonätverket. Program hösten 2012 Göteborg

HR & Hälsonätverket. Program hösten 2012 Göteborg Program hösten 2012 Göteborg Förändringsledning i lärande organisationer Sofia Bernhard Tid: 6 september 2012, kl 13.00 16.00, förfriskning serveras från 12.30 Plats: Raddisson Blu Scandinavia Hotel, Södra

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jämtlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jämtlands län... 4 Småföretagsbarometern Jämtlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Dags för vår hos Företagshälsan. Företagshälsovår

Dags för vår hos Företagshälsan. Företagshälsovår Dags för vår hos Företagshälsan Företagshälsovår Företagshälsovårdens utveckling 1. Omsätter 4,1 mdr (jmf Finland över 10 mdr) 2. Marknad 83%, inbyggd 17% 3. Minskning 2009 och 2010 4. Olönsam / konsolidering

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49 Kostnadsfria seminarier under månaden Minikurser Tullverket informerar Björn Lundén Information: Soloföretag Nutek: Inspiration - hur

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Myndighetsranking 2010

Myndighetsranking 2010 Myndighetsranking 2010 Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Så gjordes undersökningen...

Läs mer

Folkmängd 2010 110 488Källa: Antal invånare i kommunen.

Folkmängd 2010 110 488Källa: Antal invånare i kommunen. BEFOLKNING Folkmängd 2010 110 488Källa: SCB Antal invånare i kommunen. Befolkningstillväxt Källa: SCB / Svenskt Näringsliv Prognos befolkningstillväxt SCB Prognos 2035: Tillväxt: 130 705 18% Befolkning

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

Småföretagen + högskolan. =en outnyttjad potential?

Småföretagen + högskolan. =en outnyttjad potential? Småföretagen + högskolan =en outnyttjad potential? Rapport från Företagarna mars 2011 Innehåll Sammanfattning... 3 Så gjordes undersökningen... 4 Få småföretag har kontakt med högskolan... 4 Östergötland

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik maj 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm!

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Kan din idé bli till ett företag? Hos NyföretagarCentrum i Carlshamn får du kostnadsfri, konfidentiell och personlig rådgivning när du vill

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Rapport Oktober 2013 HALLAND

Rapport Oktober 2013 HALLAND Rapport Oktober 2013 HALLAND Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling... 7

Läs mer

jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm

jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm INNOVATION Olika typer av innovationer Innovationsprocessen Idégenerering Utvärdering Utveckling Kommersialisering Företagsledare Forskare

Läs mer

MITTUNIVERSITETET HANDBOK FÖR STUDENTAMBASSADÖRER

MITTUNIVERSITETET HANDBOK FÖR STUDENTAMBASSADÖRER MITTUNIVERSITETET HANDBOK FÖR STUDENTAMBASSADÖRER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord...3 Varumärket Miun...4 Att vara ett varumärke...6 Att hålla intressanta presentationer...8 Att locka till samtal...10 Intervju:

Läs mer

Spelregler för. hästföretagare - beskattning

Spelregler för. hästföretagare - beskattning Spelregler för hästföretagare - beskattning Spelregler för hästföretagare - beskattning Hästintresset ökar i Sverige. Det tycker vi är jätteroligt, samtidigt får vi fler och fler frågor från hästföretagare

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 51 December 2009 Kostnadsfria seminarier Lansering av vår nya hemsida! Kurser Öhrlings PricewaterhouseCoopers: - Visionsbyrån Online If: Prova-på-försäkring

Läs mer

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA Vi står alltid på din sida På Sparbanken Öresund tänker vi annorlunda. Vi sätter alltid dig och regionen där du lever och verkar i fokus. Våra rådgivare

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

BYGGBRANSCHEN I SAMVERKAN UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDER MOT SVARTARBETE - KONSUMENTMARKNAD

BYGGBRANSCHEN I SAMVERKAN UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDER MOT SVARTARBETE - KONSUMENTMARKNAD BYGGBRANSCHEN I SAMVERKAN UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDER MOT SVARTARBETE - KONSUMENTMARKNAD MAJ 2006 2 INNEHÅLL Sammanfattande slutsatser...3 1. Effekter hos villaägare av utökat ROT-avdrag...5 2. Hushållens

Läs mer

"07-12-10" www.businessregion.se

07-12-10 www.businessregion.se Dagens upplägg: Trender globalt och regionalt? Hur går det för Göteborg? Styrkor och svagheter Framtida utvecklingsmöjligheter Effekter på fastighetsvärden och miljö Den helt globala världen Export och

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. GÖTEBORGSREGIONEN

#4av5jobb. Skapas i små företag. GÖTEBORGSREGIONEN #4av5jobb Skapas i små företag. GÖTEBORGSREGIONEN Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagen håller krisorterna under armarna....... 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill.3 Sverige totalt.....

Läs mer

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro 1 Välkommen till SolutionCLUES Din samarbetspartner när det gäller: Utveckling av arbetsklimat, funktion och resultat inom arbetsplatsen, teamet eller ledningsgruppen. Effektiv och positiv coaching för

Läs mer

Utan sina elever, sina lärare, och det värdefulla samspelet dem emellan, är en skola bara en byggnad med golv, väggar och tak.

Utan sina elever, sina lärare, och det värdefulla samspelet dem emellan, är en skola bara en byggnad med golv, väggar och tak. På följande sidor presenteras AMBs värdegrunder och lite tankar kring dessa. Dessa värdegrunder genomsyrar hela skolan och kommuniceras på en mängd olika sätt varje vecka under samtliga tre skolår. 1.

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-05-13, 56, dnr KS 2015/65 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Plan/ Handlingsplan Näringslivsarbetet i Trosa kommun

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på nytt den uppskattade utbildningen Förenkla helt enkelt som syftar

Läs mer

Gävleborgs län. Företagsamheten 2015. Anna-Sofia Winroth, Gefle Chocolaterie Vinnare av tävlingen Gävleborgs mest företagsamma människa 2014.

Gävleborgs län. Företagsamheten 2015. Anna-Sofia Winroth, Gefle Chocolaterie Vinnare av tävlingen Gävleborgs mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Anna-Sofia Winroth, Gefle Chocolaterie Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Gästnattsrapport februari 2014

Gästnattsrapport februari 2014 Gästnattsrapport 214 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB

Läs mer

Gör jobbet bättre F Ö R E T A G S H Ä L S A

Gör jobbet bättre F Ö R E T A G S H Ä L S A Gör jobbet bättre F Ö R E T A G S H Ä L S A Människor som mår bra ger framgångsrika företag Det är ingen hemlighet. Människor som mår bra gör ett bättre arbete. Inte helt förvånande är det dessutom så

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2015 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

Livskraftigt näringsliv

Livskraftigt näringsliv 1 Livskraftigt näringsliv Två huvuduppdrag Hälso- och sjukvård Tillväxt och utveckling Ca 50 000 anställda. 2 Bredd i uppdraget Helhetssyn - Utmaningar Infrastruktur Kollektivtrafik Näringsliv FoU Kunskap

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL SAMMANFATTNING ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL Mars 3 EIO SAMMANFATTNING AV KONJUNKTURRAPPORT Mars 3 Tuffare marknad för elteknikföretagen 3 och Med viss fördröjning fick oron i omvärlden och en allt svagare

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Örebros näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Örebro län... 4 Småföretagsbarometern Örebro län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Dags att rensa upp bland bolagen

Dags att rensa upp bland bolagen Dags att rensa upp bland bolagen En tredjedel av Göteborgs kommuns verksamhet utförs i de egna bolagen en minskning skulle leda till vitalisering och ökad kostnadseffektivitet. Rapport 2010:6 ISSN 1650-7965

Läs mer

Företagsamheten 2014 Gotlands län

Företagsamheten 2014 Gotlands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen 2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA Kort och gott om Arbetsförlingen Hitta varandra nu Med den här broschyren vill vi ge dig en översikt av Arbetsförlingens arbete. Vårt jobb är att så effektivt som möjligt

Läs mer

VINNOVAs Årskonferens 2005

VINNOVAs Årskonferens 2005 VINNOVAs Årskonferens 2005 Deltagarfrågor och kommentarer 1 Hur kan sverige dra nytta av globaliseringen? Exportera miljöadministration Bygg vidare på traditionen av starka exportörer Proaktiva Kombinera

Läs mer

gott samhälle Hur utvecklar man ett P för att undvika korruption?

gott samhälle Hur utvecklar man ett P för att undvika korruption? Hur utvecklar man ett gott samhälle P för att undvika korruption? Korruptionen är - trots att vi internationellt står oss rätt bra - utbredd i Sverige, åtminstone enligt 40 procent av de tillfrågade i

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

2014:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:2 Sveriges Företagshälsor 2014-10-23

2014:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:2 Sveriges Företagshälsor 2014-10-23 2014:2 Jobbhälsobarometern Delrapport 2014:2 Sveriges Företagshälsor 2014-10-23 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning; Yngre anställda passar illa!... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor...

Läs mer

Ekonomichefernas nya utmaningar: Don t work harder work smarter. Ekonomichefsrapport 2014

Ekonomichefernas nya utmaningar: Don t work harder work smarter. Ekonomichefsrapport 2014 Ekonomichefernas nya utmaningar: Don t work harder work smarter Ekonomichefsrapport 2014 Inledning Att ta med det ekonomiska perspektivet och ekonomiska analyser vid verksamhetsförändringar borde vara

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du

SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du 1 2 SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du välkommen att titta på vår hemsida: www clues.se Kontaktinformation:

Läs mer

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Regional utveckling för folkhälsa (RUFF) Avsiktsförklaring RUFF-gruppen Utvecklingsområde: folkhälsa i samhällsplanering,

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 maj 2012 Småföretagen tog stryk under första kvartalet Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Den 3 maj avslutade

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT!

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! Högre sannolikhet att UF-alumner startar företag har arbete 8-15 år efter gymnasiet Sannolikheten att UF-alumner når chefsposition jämfört med kontrollgruppen Skillnaden

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan. Jag Hästföretagare

Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan. Jag Hästföretagare Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan Jag Hästföretagare Har du en plan? Vill du få struktur på din vardag, ditt arbete och ditt företagande, har du svårt att skilja

Läs mer

Företagarnas panel Rapport från Företagarna

Företagarnas panel Rapport från Företagarna Företagarnas panel Rapport från Företagarna oktober 2011 Inledning... 2 Vart fjärde småföretag anser att det är svårare än normalt att finansiera verksamheten... 2 Finansieringsmöjligheterna har försämrats

Läs mer

Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad

Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad Företag: Hazrats Bureau Affärskoncept: Check IDEA Center AB Alla har rätt att drömma. Alla har rätt att förverkliga sina drömmar. Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad Affärsidé

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I LIDKÖPING. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I LIDKÖPING. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I LIDKÖPING En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor

Läs mer

Nyhetsbrev från. Nyhetsbrev Vecka 18 Maj 2011

Nyhetsbrev från. Nyhetsbrev Vecka 18 Maj 2011 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 18 Maj 2011 Kostnadsfria seminarier Stockholm Business Region: Stockholm stads innovationsstipendium Ny samarbetspartner: Atrium Ljungberg

Läs mer