š Döljnummerpresentation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "š Döljnummerpresentation"

Transkript

1 EU1-SW-DK-N-Anfang.fm euroset 2015, A31008-E2015-B Y719 Bruks ksanvisning Betjeningsvejledni ledning Bruks ksanvisning euroset 2015 Snabbvalsknaar Kortnummertaster Kortnummertaster euroset 2015 Högtalare Højttaler Høyttaler Mikrofon Mikrofon Mikrofon Knaar och dislaysymboler ymboler B Sara q Sekretess (Mute) Kna ar Š Skiftkna T Samtalstid O Nummerreetition Dislaysym aysymbole ler P i minnesläge Högtalare -+ Minus/lus *# Secialfunktioner R Förfrågan œ Särrkna zzzz Telefonen särrad Skiftknaen tryckt 1 0 Telefonnummer y Mikrofon från Vid tonval: u Förfrågan tryckt n Knaen* tryckt --- Driftsklar - Knaen# tryckt o Inmatningsmarkör ë Samtal väntar till P Paus Vidarekoling direkt ---- Inmatning av PIN-kod Vidarekoling vid ejsvar z Minnet tomt Vidarekoling vid utaget š Döljnummerresentation

2 EU1-SW-DK-N-Anfang.fm euroset 2015, A31008-E2015-B Y719 Tas aster og dislay y symboler B Indstillingstast q Mute-tast Tas aster Š Shift-tast T Okaldsvarighed Højttaler-tast -+ Minus-/lus taster R R-tast œ Særre-tast O Genkaldstast *# Secialfunktioner Dislay symboler P Save mode zzzz Telefon er særret Shift-tast er tastet 1 0 Okaldsnummer y Mikrofon er slukket Ved tone valg: u R-tast er tastet n Tast* er tastet --- Driftsklar - Tast# er tastet o Markør ë Ventende okald P Pause Øjeblikkelig viderestilling ---- Indtast PIN-kode Viderestill. v. ubesvaret okald z Hukommelse tom Viderestilling når otaget š Skjult nummer Tas aster og dislaysymboler Tas aster B Programmeringstaster q Mute-tast Š Shift-tast Høyttalertast T Samtalelengde -+ Minus-/luss-taster R R-tast œ Serretast O Reetisjonstast *# Sesialfunksjoner Dislaysym aysymbole ler P Lagremodus zzzz Telefonen er serret Shift-tast 1 0 Okallsnummer y Mikrofonen er serret Ved valg av tone u R-tast er tastet n - Tasten * er tastet --- Klar til bruk - - Tasten # er tastet o Markør ë Ventende anro P Pause Øyeblikkelig viderekobling ---- Tast inn PIN-kode Viderekobling v/ubesvart anro z Minne tømmes Viderekobling ved otatt Skjult nummer š 2 - Svenska - Dansk - Norsk -

3 EU1-SW-DK-N-Anfang.fm euroset 2015, A31008-E2015-B Y719 Inst stalla allation Inst stalla allation Tilkobl obling Anslutn utning ng (se bild) Sätt i den korta av sirals ralsladden adden i dess uttag i luren och den långa änden i uttaget märkt a å undersidan av aaraten. Sätt i tel elefon fonsladden i väggjacket och den andra änden i uttaget märkt Y å undersidan av aaraten. Nu är telefonen klar att använda. Tilslu lslutning (se billedet) Sæt den korte ende af siralledn lledningen ngen i røret og den lange ende i stikket markeret med a å undersiden af telefonen. Tilslut den ene ende af telefonl efonledningen telefonstikket i væggen og den anden stikket markeret medy å undersiden af telefonen. Telefon er nu klar til brug. Tilkobl lkobling (se bildet) Sett den korte enden av sira iralledn ledningen ngen inn i røret og den lange enden av ledningen merket med a inn å undersiden av telefonen. Plugg den ene enden av telefonledn nledningen ngen til telefonkontakten i veggen, og den andre enden til kontakten merket medy å undersiden av telefonen. Telefonen er nå klar til bruk. 3 - Svenska - Dansk - Norsk -

4 swd.fm euroset 2015, A31008-E2015-B S19 5 MGTJGVUCPXKUPKPICT Använd aldrig telefonen när du badar eller duschar (eller i andra våtutrymmen). Telefonen tål inte vattenstänk. Avfallshantera telefonen å ett miljövänligt sätt. Se till att bruksanvisningen till Euroset 2015 följer med vid ägarbyte. Telefonen efonenslaceri aceringoch h skötselråd Placera inte telefonen i direkt solljus eller i närheten av andra värmekällor. Telefonen är konstruerad för att användas i skyddade utrymmen och i temeraturer mellan +5 C och +40 C. Placera inte telefonen för nära andra elektrikska aaratater som t.ex. dator, TV. Avståndet bör vara minst 1 meter, störningar kan annars förekomma. Placera inte telefonen i dammiga utrymmen. Det kan förkorta telefonens livslängd. Rengör telefonen med en antistatiskt utsduk. Använd ej våt duk for mycket vatten kan skada telefonen. Använd heller aldrig en torr duk. Det kan ge uhov till statisk elektricitet och kan skada elektroniken. Ställ aaraten å en jämn och fri yta. Normalt blir det inga sår eller fläckar efter de stöd som aaraten står å. Beroende å vilken ty av lack och möbelolityr som finns å underlaget kan stöden dock ge märken. #NNO PPC T¹F HÌT CVV NCITC VGNGHQPKPUV NNPKPICT De olika telefoninställningarna måste avslutas med knaen Sara B, för att de skall lagras ermanent. För att avbryta tautan att sara (t.ex. om du gjort en felaktig inmatning) lägger du bara å luren, istället för att trycka åb. Den ursrungliga inställningen ändras inte. 4 Svenska

5 swd.fm euroset 2015, A31008-E2015-B S19 4KPIC WRR Ringa u med siffers fferknaarn naarna c Lyft luren (eller tryck å högtalarknaen ). o Slå numret. Efter det att 20 siffror matats in visas ev. efterföljande siffror löande från höger till vänster. MedO kan du lägga in auser (inte som första tecken). Ringa u med snabbv bvalsknaa lsknaarna Johan c Lyft luren (eller tryck å högtalarknaen ). Tryck ev. å Š(för snabbval å nivå 2). Tryck å snabbvalsknaen Återuringn uringning (ett av de 5 senast st slagna numren) De 5 senast slagna numren (max. 32 tecken) saras automatiskt. c Lyft luren (eller tryck å högtalarknaen ). O... O Tryck å knaen Nummerreetition tills önskat telefonnummer och dess latssiffra (1 5 till vänster) visas. o Mata in önskadlatssiffra (1 5). Tillhörande telefonnummer rings u. Telefonnummer som ringts u med snabbvalsknaarna visas inte i listan. Ringa u direktnumm ektnummer Förutsättn ättning ng: Ett direktnummer har sarats och telefonen är särrad (å dislayen visas zzzz). c Lyft luren och tryck å en valfri kna. (Undantag: B, œ,, +, -). 5 Svenska

6 swd.fm euroset 2015, A31008-E2015-B S19 5RCTC VGNGHQPPWOOGT Sara asnabbvalsn nabbvalsnummer/an mmer/anteckning eckningsboken ken cb Lyft luren och tryck å knaen Sara. (För att nå den andra minnesnivån, tryck åš.) Tryck å den kna, där snabbvalet skall saras. Om det redan finns ett nummer i minnet, visas det å dislayen. Finns det inget snabbval sarat å denna kna, visas z å dislayen. o Mata in det nummer som skall saras i minnet (max. 32 tecken). Du kan sara u till totalt 32 telefonnummer å snabbvalens två nivåer. eller sara a med funktionen Anteckningsbo ningsbok: O... O Tryck å knaen Nummerreetition tills det nummer som skall saras i minnet visas å dislayen. Ba Tryck å knaen Sara och lägg sedan å luren. Genom att trycka åo kan du lägga in auser (inte som första tecken). Efter det att 20 siffror matats in visas ev. efterföljande siffror löande från höger till vänster. Sara/radera direktnd rektnummer Om telefonen är särrad (se Särra/frigör telefon" å s. 9), rings alltid direktnumret automatiskt u när man trycker å någon kna. (Undantag: B,œ,, +, -.) cbœ8 Lyft luren och starta sedan funktionen. o Ange PIN(vid leverans: 0000). Direktnumret visas. Om det inte finns något direktnummer sarat, visas z. o Mata in direktnumret (max. 32 tecken) eller radera direktnumret. Ba Tryck å knaen Sara och lägg å luren. 6 Svenska

7 swd.fm euroset 2015, A31008-E2015-B S19.[UUPC QEJ DNK JÌTF Ställa ini nvolym för rringsigr ingsignalen Ringsignalens volym kan ställas in å en av 7 nivåer (vid leverans: 7). Ställa la in när telefonen är i standby: cb5 Lyft luren och starta sedan funktionen. Ringsignalen selas u för kontroll. + eller - Tryck å lus eller minus. Med varje knatryckning blir ringsignalen högre res. lägre. Ba Tryck å knaen Sara och lägg sedan å luren. Ställa la in när telefonen ringer: Tryck å+ eller- innan du lyfter luren. Den senast inställda volymnivån saras. Ställa ini nljuds judsignalens frekvens Ringsignalens frekvens (hastighet) kan ställas in å en av 3 nivåer (vid leverans: nivå 3). cb6 Lyft luren och starta sedan funktionen. Ringsignalen selas u för kontroll. 1 Tryck å en av knaarna 1 3: = lägsta frekvens,3= högsta frekvens. Ba Tryck å knaen Sara och lägg sedan å luren. Ställa ini nringmel ingmelodi Du kan välja mellan 10olika ringmelodier (vid leverans: melodi 0). cb7 Lyft luren och starta sedan funktionen. Den inställda melodin selas u för kontroll Tryck å en av knaarna 0 9: Resektive melodi selas u för kontroll.. Ba Tryck å knaen Sara och lägg sedan å luren. Ställa ini nhögtala ögtalarens volym Du kan under ågående högtalarsamtal ställa in högtalarens volym å en av 7 nivåer. + eller- Tryck å lus eller minus. Med varje knatryckning blir volymen högre res. lägre. 7 Svenska

8 swd.fm euroset 2015, A31008-E2015-B S19 Kola atil t ill/frå /från högtala gtalare Övriga ersoner som befinner sig i rummet kan höra telefonsamtalet via den inbyggda högtalaren. Under ågående samtal: Tryck å högtalarknaen. Kola från högtalarfunktionen: Tryck en gång till å knaen. När högtalaren är tillkolad och luren lyft yft, är högtalarfunkt unktionen inkolad. Den inbyggda handsfreemikrofonen är då frånko olad ad. När högtalaren är tillkolad och luren ålagd, är den inbyggda handsfreem andsfreemikrofone krofonen inko nkolad ad. Kola atil t ill/frå /från handsfree Med den här telefonen kan du ringa även utan att behöva lyfta luren (handsfree). Otimalt talavstånd till mikrofonen är ca 50 cm. (a) Kola la till l under ågå gåend nde lursamtal.: +a Tryck å högtalarknaen och lägg å luren. (b) Kola la till inna nnan ndu u slår ett t nummer Innan du slår numret: Tryck å högtalarknaen. Handsfree är tillkolat. Kola från handsfr sfree c Lyft luren under ågående samtal. Sekretess etess (Mute) Du kan kola bort telefonens mikrofon, så att den du talar med inte hör något. Samtalet arkeras ochmotarten får istället höra en väntmusik. q O Under ett samtal: Tryck å sekretessknaen. Du kolar in mikrofonen igen genom att återtrycka å samma kna. Väntmusik å/av Du kan aktivera eller avaktivera väntmusik i telefonen: Lyft luren och starta sedan funktionen. c B19# 0 eller1 0 = avajtuvera väntmusik 1 = aktivera väntmusik Ba Tryck å knaen "sara" och lägg sedan å luren. Ställa ini nvolym för rhandenhet Lurvolymen kan ställas in å en av 3nivåer (vid leverans: nivå 1). cb9 Lyft luren och starta sedan funktionen. + eller- Tryck å knaen lus eller minus. Med varje knatryckning blir volymen högre res. lägre. Ba Tryck å knaen Sara och lägg sedan å luren. 8 Svenska

9 swd.fm euroset 2015, A31008-E2015-B S19 Förbät örbättra ra ljudkvali dkvalitén Det kan i sällsynta förekomma att telefonen, om den är inkolad till nätet,.g.a. tekniksa orsaker har lite sämre ljudkvalitèt (i form av t.ex. eko). Du kan förbättra detta och även återställa ljudläge. Lyft luren och aktivera funktionen. c B140 1 eller0 0 = förbätra ljudkvalitèt 1 = återställ. Ba Tryck "sara" och lägg å luren. 5 MGTJGVГ UR TTГ XKUPKPI CX UCOVCNUVKF Telefonen kan särras mot användning av obehöriga. För att göra detta måste du mata in ett 4-siffrigt ersonligt identifikations-nummer (PIN). Ändra PIN cbœ9 Lyft luren och starta sedan funktionen. o Mata ainnuvarande ande 4-siffrig PIN (vid leverans: 0000). o Mata ainny 4-siffrig PIN. o Mata indennya PIN-kodenengång till. Ba Tryck å knaensara och lägg sedanå luren. Har du glömt dinpin, kontaktar du dinåterförsäljare. Särra/f a/frigör snabbvalsnummer snummer för ändring cbœ6 Lyft luren och starta sedan funktionen. Tryck ev. å Šför att särra/frigöra snabbval å nivå 2. o Ange PIN (vid leverans: 0000). 0 eller1 1 = Snabbvalsknaarna är inte särrade 0 = Snabbvalsknaarna är särrade Ba Tryck å knaensara och lägg sedanå luren. Särra/f a/frigör telefon efon När telefonen är särrad kan man endast ringa direktnumret (se Ringa u direktnummer" å s. 5). cbœ Lyft luren och starta sedan funktionen. 0 eller1 0 = särra; 1 = frigör o Mata inpin Ba Tryck å knaensara och lägg sedanå luren. När telefonen är särrad visas zzzz å dislayen. 9 Svenska

10 swd.fm euroset 2015, A31008-E2015-B S19 Frigöra atelefont elefonen ntillfäll lfälligt t (för ett samtal) al) cœo Lyft luren,tryck å särrknaen,mata in PIN. o Slå numret. När du lägger å luren är telefonen återigen särrad. Kola til ill/från l/från visning av samtalstid Din telefon kan visa ungefärlig samtalstid å dislayen. När visning av samtalstid är inkolad startas tidsvisningen12 sekunder efter det att den senaste siffran slagits. c Lyft luren och starta sedan funktionen. B18# 0 eller1 0 = Kola från visning av samtalstid 1 = Kola till visning av samtalstid Ba Tryck å knaen Sara och lägg sedan å luren. Genom att trycka å T kan du under ågående samtal starta om den löande visningen av samtalstiden. 6GNGHQPGP MQRRNCF VKNN X ZGN Ange/radera förval Om telefonen är kolad till en rivat växel,måste du bl.a. sara ett eller flera förval. När du anger ett förval,läggs det automatiskt in en uringningsaus. cb0lyft luren och starta sedan funktionen. Om inget förval är rogrammerat, visas z å dislayen. Om det finns flera förval rogrammerade, visas dessa bredvid varandra och det förval som kan användas för tillfället blinkar. Med Okan du vid behov växla mellan de visade förvalen. Du kan bearbeta dem å följande sätt: Ba o Oo Ba (a) Radera ett förval: Tryck å knaen Sara och lägg sedan å luren. (b) Ange ett förval: Ange ett 1- till 3-siffrigt förvalsnummer. Om du vil ill ange in ytt tterligare ett förval: Tryck å nummerreetition och mata in nästa förval. Tryck å knaen Sara och lägg sedan å luren. Byta auringni u ingningsmetod cb# Lyft luren och starta sedan funktionen. 1 eller2 1 = Tonval 2 = Pulsval utan flashfunktion Ba Tryck å knaen Sara och lägg sedan å luren. 10 Svenska

11 swd.fm euroset 2015, A31008-E2015-B S19 Byta auringni u ingningsmetod under ukoling Om telefonen är inställd å ulsval och du vill använda dig av funktioner som kräver tonval (t.ex. fjärrstyrning av en telefonsvarare) kan du under ukolingen byta uringningsmetod. * När ukoling skett: Tryck å knaen Stjärna. Uringningsmetoden är nu bytt. o Mata in siffror för fjärrstyrning/dataöverföring. Genom att lägga å luren går du tillbaka till ursrunglig uringningsmetod. Förf örfrågan (telefonen efonen kolad k till växel) Under ågående samtal kan du göra en förfrågan eller vidarekola samtalet. Tryck å endlingsknaen R. Vidare handhavande är beroende av din telefonväxel. Vid leverans är flashtiden för endlingsfunktionen förinställd å 90ms för att man skall kunna använda nya funktioner ial allmänna telefonsystem. När telefonen ansluts till en rivat växel kan du behöva ändra flashtiden (t.ex. 600 ms). Se även bruksanvisningen för växeln. Ställa la in flf l a s h t i d f ö r e n d l i n cb195 Lyft luren och tryck å valfri kna. 0 Mata in önskad flashkod:...4 0: 90 ms (vid leverans); 1: 120 ms; 2: 270 ms; 3: 375ms; 4: 600 ms. Ba Tryck å knaen Sara och lägg sedan å luren. #VV CPX PFC GZVTCVL PUVGT K FGV CNNO PPC VGNGHQPP VGV Om du vill använda tjänster som måste aktiveras med knaen Förfrågan, måste du först kontrollera att rätt flashtid är inställd. Knaen en förfrågan (användning i allmänna nna telefonnät) I allmänna telefonnät används denna kna för vissa extratjänster. Observe bservera: Ställ beroende å land in lämlig flashtidinnan du börjar använda knaen Förfrågan (se Ställa in flashtid för endlingsfunktionen" å s. 11): Belgien, Nederländerna, Schweiz: 120 ms (Kod 1) Frankrike, Luxemburg, Portugal, Tyskland: 270 ms (kod 2) övriga euroeiska länder: 90 ms (kod 0). 11 Svenska

12 swd.fm euroset 2015, A31008-E2015-B S19 Använda snabbvalsnummer som "funk funktionsk ionskna aar" Vissa tjänster/funktioner i det allmänna telefonnätet ev. efter särskild beställning/registrering kan utnyttjas med hjäl av en fastlagd knakombination, som nätoeratören meddelar dig. Dessa knakombinationer kan saras som vanliga telefonnummer åsnabbvalsknaarna och kolas in och ur. Observe bservera: När du aktiverar symbolvisningen och sarar funktionsanro åsnabbvalsknaarnas andra nivå, kan du kola samman in- och urkolingen av olika tjänster via en "funktionskna" med att visa res. dölja vissa symboler i dislayen. När du tilldelar nummer till snabbvalsknaarna å den andra nivån bör du därför observera att till- l- och frånkolingen av dislaysymbolerna,,,ë och š är kolade till vissa bestämda knaar åden andra nivån oberoe oende eav a eventuel uella telefonnummer efonnummer ellere ler funktions onsanro o som mlag l agrats ats ådem! Aktiv tivera/d ra/deak aktiv ivera symbolvisninge visningen Beroende åbehov kan man aktivera eller deaktivera visningen av symbolerna. I leveransläge är visningen deaktiverad. c Lyft luren, åbörja sedan funktionen. B145 1 eller0 1= Aktivera symbolvisningen 0 = Deaktivera symbolvisningen Ba Tryck å knaen Sara och lägg sedan å luren. När symbolvisningen är aktiveradš och du sedan trycker å en av de följande snabbvalsknaarna, kolas den tilldelade dislaysymbolen till res. från i dislayen: Dislaysymbol ë från från från från Kna Kna Dislaysymbol ë š till till till till till (för 1 samtal) Rekommende ekommenderad användni vändning avsymbolerna och de tilldeladet knaar arna: a: Vidarekoling direkt Vidarekoling vid ej svar ë š Dölj eget nummer Vidarekoling vid utaget Samtal väntar 12 Svenska

13 swd.fm euroset 2015, A31008-E2015-B S19 Exemel: : Vidarekoling Här nedan följer ett exemel å hur man kan använda snabbvalsknaar som funktionsknaar. Om symbolvisningen är aktiverad, visas (i det här exemlet vidarekoling)symbolen för tjänsten som kolas in i dislayen. Symbolen försvinner sedan när tjänsten kolas ur. Knatryckningarna som behövs för att kola in funktionen "Vidarekoling direkt" hos din nätoeratör består t.ex. av tre delar: Starta funktionen Mål för vidarekolingen Avsluta funktionen *21* Telefonnummer dit # vidarekoling skall ske Man har nu följande valmöjligheter: 1. Du kan urea alla knatryckningarna varje gång. 2. Du kan sara knatryckningarna å snabb nabbvalsknaar naar (a)som en komlet omlett funktion tillsa lsammans mans med telefo elefonnum numret för ett fastlagt mål för vidarekolingen eller (b)endast delen för att sta tart rta a funktionen nen och avsluta a den. På så sätt har du möjlighet att använda olika mål för vidarekolingen. Sara a Vidarekoling å en funktionsk nskna a cbšlyft luren (eller tryck å högtalarknaen ) och starta sedan funktionen. Tryck å snabbvalsknaen som är avsedd för symbolvisningen " till" (se Aktivera/deaktivera symbolvisningen" å s. 12). Om det redan finns ett nummer i minnet, visas det å dislayen. Finns det inget direktnummer sarat å denna kna, visas z å dislayen. *21* Tryck å de knaar som startar funktionen "Vidarekoling direkt". (a) Bestäm till lvilke v lket telefonnummer efonnummer vida idarekol kolingen skal kall ske o Mata in telefonnumret för målet för vidarekolingen. # Tryck å knaen Fyrkant för att markera att funktionen avslutas. Ba Tryck å knaen Sara och lägg sedan å luren. eller ler (b) Reserve vera aför att målet för vidarekov ekolingen kan ändras Š Tryck å skiftknaen. Den här knaen gör så att markören blinkar direkt när du kolar in "Vidarekoling direkt", så att du kan mata in telefonnumret till målet för vidarekolingen. # Tryck å knaen Fyrkant för att markera att funktionen avslutas. Ba Tryck å knaen Sara och lägg sedan å luren (eller tryck å högtalarknaen ). 13 Svenska

14 swd.fm euroset 2015, A31008-E2015-B S19 Kola ini Vida dareko oling med funktion ionsknaen cšlyftluren (eller tryck å högtalarknaen ) ochtryck sedan å skiftknaen. Tryck å snabbvalsknaen för symbolvisningen " till". visas i dislayen. (a) Telefonnumret efonnumret dit tvidarekolv idarekolingen skals all lske är bestämt Eventuellt får du höra ett meddelande om att tjänsten är inkolad. a Lägg sedan å luren (eller tryck åhögtalarknaen ). Från och med nu kolas inkommande samtal vidare till det andra telefonnumret. Det ringer inte längre å din telefon. (b) Målet för vidav darekol olingen kan ändras o Mata in telefonnumret dit vidarekoling skall ske. Tryck å knaen Nummerreetition för att markera att O inmatningen av telefonnumret är klar. Eventuellt får du höra ett meddelande om att tjänsten är inkolad. a Lägg sedan å luren (eller tryck å högtalarknaen ). Från och med nu kommer inkommande samtal att kolas vidare till det andra telefonnumret. Det ringer inte längre å din telefon. Sara a "Vidarekoling från" å en funk unktion ionskna Du kan kola från vidarekolingsfunktionen som beskrevs i exemlet ovan genom att t.ex. mata in#21#. Även de här knatryckningarna kan du sara å en egen seciell snabbvalskna. Om symbolvisningen är aktiverad och tjänsten är inkolad så som beskrivs, slocknar symbolen i dislayen när du har kolat ur tjänsten. cbš Lyft luren (eller tryck å högtalarknaen ) och starta sedan funktionen. Tryck å snabbvalsknaen som är avsedd för symbolvisningen " från" (se Aktivera/deaktivera symbolvisningen" å s. 12). #21# Tryck å de knaar som startar funktionen "Vidarekoling direkt". Ba Tryck å knaen Sara och lägg sedan å luren. Kola ur Vidarekoling med funktionsk nskna aen cšlyftluren (eller tryck å högtalarknaen ) ochtryck sedan å skiftknaen. Tryck å snabbvalsknaen för symbolvisningen " från". Symbolen slocknar och eventuellt får du höra ett meddelande om att tjänsten är urkolad. a Lägg sedan å luren (eller tryck å högtalarknaen ). 14 Svenska

15 swd.fm euroset 2015, A31008-E2015-B S19 (NGT VKRU Om telefonen efonen inte fungerar ordentligt Ingen ringsigna r ngsignal,, högtal alarknaen blinkar i ringsr ngsignals alstakt: t: Volymen för ringsignalen kan vara satt å 0. Luren är av,mena kolingst ingston nsaknas nas: Är anslutningskabeln ordentligt isatt i telefonen och i väggjacket? Kolings ingston hörs,, men det går inte eattringa: Det är inget fel å anslutningen. Är inställningen för ton-/ulsval korrekt? Se Byta uringningsmetod" å s. 10. Endast för tele elefonvä onväxlar: Ingen förbindelse ellere ler felringn ringning när man använder minnet net för att ringa r (t.e(.ex.. nummerreetition, kortn ortnummer): Programmera in förval. Samtalsa lsartnern kank ninte ehöra adig: Har du tryckt å sekretessknaen? Tryck en gång till å den. Sitter kontakterna å lursladden som de skall? Knaen Förfrågan fungerar inte nte: Ställ in lämlig flashtid. Kontakte akter/ti /tillver lverkarens intygi om överensstämme stämmelse se Din fackhandlare hjäler dig gärna om du har frågor om hanteringen av telefonen. Den här telefonen är avsedd för användning i ditt land, såsom anges å förackningen. Kontakta leverantören eller din nätoeratör om det ustår roblem vid drift i kommunikationssystem med analog nätanslutning. CE-märket bekräftar att aaraten ufyller de grundläggande kraven i direktivet om radioutrustning och teleterminalutrustning. Öve versatt utdrag ur original nalintyge get: We, Siemens AG, declare, that the above mentioned roduct is manufactured according to our Full Quality Assurance System certified by CETECOM ICT Services GmbH with the registration number Q810820M in comliance with ANNEX V of the R&TTE-Directive 99/ 05/EC. The resumtion of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 99/05/EC is ensured. Senior Aroval Manager & Svenska

16 swd.fm euroset 2015, A31008-E2015-B S19 Garanti Produkten ufyller de krav som ställs för att ansluta den till ett ublikt telefonnät. Om rodukten under en 12-månaderseriod från inkösdatum skulle uvisa material- eller tillverkningsfel åtar sig Siemens Osakeyhtiä eller lokala telefonbolaget att efter val rearera eller ersätta rodukten. Inköskvitto skall alltid bifogas vid inlämning för service. Det åligger kunden att inom skälig tid från det att felet utäckts reklamera detta till Siemens eller lokala telefonbolaget. Om kunden underlåter att göra detta gäller inte garantin. Garanti gáller material eller tilverkningsfel. Garantin omfattar inte skador som ustår genom att rodukten använts för ändamål eller i miljöer den inte är avsedd för, heller inte skador ukommna genom vårdslöshet, förslitning eller ingre av tredje erson eller annan skada utanför Siemens kontroll (t.ex. åskskada eller fuktskada). Garantin omfattar inte förbrukningsmaterial eller brister som endast i ringa omfattning åverkar värdet eller funktions- dugligheten. Service Siemens Hel eldesk esk. Telefonnummer: Från: måndag-fredag9-18 Far frågor gällande anslutningen kontakta teleoeratoren. 16 Svenska

17 DK.fm euroset 2015, A31008-E2015-B S19 5KMMGTJGFUCPXKUPKPIGT Euroset 2015 må ikke anvendes i fugtige lokaler (badeværelser), da aaratet ikke må udsættes for vandstænk. Efter anvendelse skal telefonen bortskaffes å miljøvenlig vis. Giv kun Euroset 2015 sammen med betjeningsvejledningen. Krav v til omgivelser og vedligeholde igeholdelse Telefonen må ikke udsættes for direkte sollys eller andre varmekilder. Telefonen kan benyttes inden for temeraturområdet +5 C C. Mellem telefonen og radioaarater som mobiltelefoner, ersonsøgere eller TV, bør der altid holdes en afstand å mindst 1 meter. I modsat fald kan der ostå forstyrrelser i telefondriften. Undlad at anvende telefonen i rum med meget støv, da støvet betydeligt forkorter telefonens levetid. Euroset 2015 kan rengøres med en let fugtig eller antistatisk klud. Anvend aldrig en tør klud (ga. statisk elektricitet), eller stærke rengøringsmidler. Bemærk, at telefonens gummifødder kanefterlade mærker å olerede og lakerede overflader. )GPGTGNV QO NCITKPI CH VGNGHQPGPU KPFUVKNNKPIGT For ermanent lagring af de forskellige indstillinger i telefonen, skal indastninger afsluttes med tryk å indstillingstast B. For annuller llering af lagringen, ved f.eks. forkert indtastning, læg røret å uden at trykke å indstillingstasten B. Den orindelige indstilling er dermed ikke ændret. 17 Dansk

18 DK.fm euroset 2015, A31008-E2015-B S19 (QTGVCIG QRMCNF Foretage okald c Løft røret (eller tryk å højttaler-tasten ). o Indtast okaldsnummer. Efter indtastningaf den 20. ciffer, vil de efterfølgende cifre flytte sig fra højre til venstre i dislayet. Pauser mellem cifrene kan indtastes ved at trykke å O. Bemærk, at okaldsnummer ikke må begynde med en ause. Okald ved hjæl af kortnumme tnummert rtas aster erne c Løft røret (eller tryk å højttaler-tasten ). For 2. niveau af kortnummertasterne tryk Š. Jensen Tryk kortnummertasten. Okaldtil den sidst kald k ldte e nummer (en af a de5s5 sidst kaldte numre) De sidste 5 kaldte numre gemmes automatisk (maks. 32 cifre hver). c Løft røret (eller tryk højttaler-tasten ). O... O Tryk å genkaldstasten indtil det ønskede nummer og dets lacering i rækkefølgen (1...5 til venstre) vises i dislayet. o Indtast laceringsnummer (1...5). Okald til det ønskede nummer foretages. Okaldtil et alarm-nummer Forudsætninger: Et alarm nummer er indrogrammeret og telefonen er særret (dislayet viser zzzz ). c Løft røret, tryk å en tilfældig tast (bortset fra B,œ,, +, -). )GOOG QRMCNFUPWOOGT Gemmeokaldsnu aldsnumme mer/ notesbog-funktio bog-funktion I Euroset 2015 kan der gemmes o til 32 okaldsnumre i telefonens to niveauer af kortnummertaster. cb Løft røret, tryk indstillingstasten. (For 2. niveau trykš). Tryk den kortnummertast hvor nummeret ønskes gemt. Tidligere gemte numre vises ikke i dislayet. Hvis hukommelsen for denne tast er tom, viser dislayet symbol z. o Indtast det ønskede nummer (maks. 32 cifre). eller Gem med notesbog-fu esbog-funktion ion: O... O Tryk å genkaldstasten indtil det ønskede nummer er vist i dislayet. Ba Tryk indstillingstasten og læg røret å. 18 Dansk

19 DK.fm euroset 2015, A31008-E2015-B S19 Pauser (3 sekunder) gemmes ved at trykke åo. Bemærk, at okaldsnummer må ikke begynde med en ause. Efter det 20. ciffer vil efterfølgende cifre flytte sig fra højre til venstre i dislayet. 19 Dansk

20 DK.fm euroset 2015, A31008-E2015-B S19 Gemme/ e/ Slette et alarm-nummer Hvis telefonen er særret (se "Særre/ Åbne telefon", side 10), kan okald til et alarm-nummer foretages ved at trykke å en tilfældig tast (bortset fra B,œ,, +, -). cbœ8 Løft røret, aktivér funktionen. o Indtast din PIN-kode (fabriksindstilling: 0000). Alarm-nummeret vises i dislayet. Hvis et alarm nummer er ikke indrogrammeret, viser dislayet symbol z. o Indtast et alarm-nummer (maks. 32cifre) eller Slet et alarm-nummer. Ba Tryk å indstillingstasten, læg røret å. 20 Dansk

21 DK.fm euroset 2015, A31008-E2015-B S19 #V JÎTG QI DNKXG JÎTV Indstil illing ing af ringes r ngestyr yrke e og ringetone I Euroset 2015 er der 7 forskellige ringestyrkeindstillinger at vælge imellem (fabriksindstilling: 7). Inds dstil illing istan tandby cb5 Løft røret, aktivér funktionen. Ringetone høres for kontrol. Tryk å lus eller minus tast. +eller- Ringestyrken stiger eller falder for hver gang man trykker å tasten. Ba Tryk indstillingstasten og læg røret å. Indsti tilling ling mens stelet elefonen nringer: r Tryk å tasterne +eller-før røret løftes. Den sidst valgte indstilling gemmes. Indstil illing ing af ringetone r ngetonefrekven ensen I Euroset 2015 er der 3 indstillingsmuligheder for ringetonefrekvensen (hastigheden). Fabriksindstilling: 3. cb6 Løft røret, aktivér funktionen. Ringetonen høres for kontrol. 1 Tryk å en af tasterne 1...3: = laveste frekvens; 3 = højeste frekvens. Ba Tryk indstillingstasten og læg røret å. Indstil illing ing af ringetonem r ngetonemelodi I Euroset 2015 er der 10 forskellige ringetonemelodier at vælge imellem (fabriksindstilling: melodi 0). cb7 Løft røret, aktivér funktionen. 0 Den løbende melodi afsilles for kontrol....9 Tryk å en af tasterne Den ønskede melodi afsilles for kontrol. Ba Tryk indstillingstasten, læg røret å. Indstil illing ing af højttalers alerstyrken Når højttaleren er aktiveret, kan der under et okald vælges imellem 7 forskellige styrker. +eller- Tryk lus eller minus tast. Ringestyrken stiger eller falder for hver gang man trykker å tasten. 21 Dansk

22 DK.fm euroset 2015, A31008-E2015-B S19 Aktivere/ deaktivere medhør-funkt -funktionen Denne funktion tillader alle tilstedeværende at høre en telefonsamtale ved hjæl af en indbygget højttaler. Aktivér under en samtale: tryk højttaler-tasten. Deaktivér medhør: tryk å tasten igen. Nå højttaleren er tændt og røret er løf øfteta af, er medhør-funk -funktionen nen aktiveret. Den indbyggede håndfri mikrofon er deaktive iveret. Når højttaleren er tændt og røret er lagt å, er medhør-funk -funkti tionen aktiveret via den indbyggede håndfri mikrofon. Aktivere ivere/ deaktive tivere e håndfri itale- ale-funkt unktionen Med Euroset 2015 kan man foretage okald, selvom røret er lagt å (håndfri tale). For at onå det bedste resultat, skal man befinde sig ca. 50 cm fra mikrofonen. (a) Aktive ivering gaf a håndfri talt ale e under oka kald: +a Læg røret å samtidig med, at du trykker å højttalertasten. (b) Aktiv ivering gaf a håndfri talt ale e før okald Før indtastnig af nummer: tryk højttaler-tasten. Håndfri tale er aktiveret. Deakti tivering af håndfri tale c Løft røret under samtale. Mikrofonafbryder onafbryder (Mute) Under et okald kan du deaktivere mikrofonen således, at din samtaleartner ikke kan høre dig. q Tryk mute-tasten under samtale. For genaktivering af mikrofonen: tryk mute-tasten igen. Aktiver ivering/ deaktivering af Music c on-hold Når man afbryder mikrofonen, kan man efter ønske samtidig aktivere Music on-hold - funktionen: Løft røret. Aktivér funktionen c B19# 0 eller1 0 = Deaktivér Musicon-hold 1 = Aktivér Musicon-hold. Ba Tryk indstillingstasten, læg røret å. Indstil illing ing af lydstyr yrke e i røret IEuroset 2015 er der 3 indstillingsniveauer for lydstyrken i røret (fabriksindstilling: niveau 3). cb9 Løft røret, aktivér funktionen. +eller- Tryk lus eller minus tast. Lydstyrken stiger eller falder for hver gang man trykker å tasten. Ba Tryk indstillingstasten, læg røret å. 22 Dansk

Dovado Wifi Router. Quick Start Guide. The Mobile Choice for your Broadband Internet

Dovado Wifi Router. Quick Start Guide. The Mobile Choice for your Broadband Internet Dovado Wifi Router Quick Start Guide The Mobile Choice for your Broadband Internet Quick Start Guide Konfigurera din router i 5 enkla steg Med en Dovado router har du tillgång till Internet via 3Mobilt

Läs mer

Gigaset 5005* Liitännät Anslutningar FI / SV. 1 Pikavalintanäppäimet 2 Välipuhelunäppäin 3 Valinnantoistonäppäin 4 Äänenvoimakkuusnäppäin

Gigaset 5005* Liitännät Anslutningar FI / SV. 1 Pikavalintanäppäimet 2 Välipuhelunäppäin 3 Valinnantoistonäppäin 4 Äänenvoimakkuusnäppäin FI / Gigaset 5005* 1 8 7 2 3 6 5 4 1 Pikavalintanäppäimet 2 Välipuhelunäppäin 3 Valinnantoistonäppäin 4 Äänenvoimakkuusnäppäin 5 Taukonäppäin 6 Lyhytvalintanäppäin 7 Tallennusnäppäin 8 Mykistysnäppäin

Läs mer

Snabböversikt Gigaset DA210

Snabböversikt Gigaset DA210 1 Snabböversikt Gigaset DA10 Samtalsindikator blinkar vid inkommande samtal 1 3 1 Kortnummerknapp Sekretessknapp med LED LED-indikatorn blinkar när mikrofonen är avstängd. 3 Spara-knapp LED-indikatorn

Läs mer

Zodiac Znookerphone 55 Svenska/Norsk

Zodiac Znookerphone 55 Svenska/Norsk MANUAL ZODIAC ZNOOKERPHONE 55 Zodiac Znookerphone 55 Svenska/Norsk 1 1. PACKA UPP I kartongen skall det finnas: 1. Telefondel 2. Lur 3. Linjekabel med telejack 4. Lurkabel spiral 5. Bruksanvisning För

Läs mer

Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100

Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100 Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100 En unik universal-dimmermottagare för fjärrstyrning av husets dimringsbara ledlampor (230 V), energisparlampor (CFL/ESL), glödlampor, halogenlampor, induktiva

Läs mer

Elektronisk personvægt. Manual

Elektronisk personvægt. Manual Elektronisk personvægt Manual Batteri Batteri typen i vægten afhænger af produktets struktur. Find batteri typen af din vægt ifølge efterfølgende Type 1. 1x3V litium batteri (CR2032). Fjern isolations

Läs mer

Manual för EYCR-200 plug-in mottagare med universaldimmer. Specifikation. Programmering

Manual för EYCR-200 plug-in mottagare med universaldimmer. Specifikation. Programmering Manual för EYCR-200 plug-in mottagare med universaldimmer En unik universell trådlös plug and play-mottagare möjliggör fjärrstyrning av b.l.a dimbara 230V LED lampor, lågenergilampor, glödlampor och 230V/12

Läs mer

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC3/DC5 kabel TV boks. Tilslutninger Kontroller at De har alle dele, og at apparaterne som skal forbindes med hinanden (TV, Forstærker

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Vejledning til programmerbar og manuel, topolet termostat.

Vejledning til programmerbar og manuel, topolet termostat. Vejledning til programmerbar og manuel, topolet termostat. 02000066_1 DK S DK Tekniske data: Spænding: 230-240 VAC Frekvens: 50-60 Hz Maks. belastning: 16 A (3600 W-230 VAC) Topolet afbryder Induktiv belastning:

Läs mer

Svenska. 10 Avsluta högtalar-/headsetsamtal/radera/avbryt

Svenska. 10 Avsluta högtalar-/headsetsamtal/radera/avbryt HearPlus 317ci 16 15 14 1 2 3 4 5 6 7 13 12 11 10 9 8 Svenska 1 Kraftig blixtlampa 2 Headsetuttag 3 Återuppringning 4 R-knapp 5 Tonkontroll 6 Volymkontroll för luren 7 Knapp för extra förstärkning 8 Snabbval

Läs mer

Bruksanvisning Hyundai HDT-L3

Bruksanvisning Hyundai HDT-L3 Bruksanvisning Hyundai HDT-L3 Innehåll SÄKERHETSINFORMATION... 4 KOMMA IGÅNG... 5 Knapparna... 5 Skärmens symboler... 6 Installera telefonen... 7 Laddning av handenheten... 7 GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING...

Läs mer

English. 1 One Touch (Direct) Memories 2 Store/Mute button and indicator light 3 Memory button

English. 1 One Touch (Direct) Memories 2 Store/Mute button and indicator light 3 Memory button doro PhoneEasy 311C English 1 One Touch (Direct) Memories 2 Store/Mute button and indicator light 3 Memory button 4 Recall button 5 Redial button 6 Earpiece Volume control 7 Visual Ring indicator 8 Handset

Läs mer

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4 CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator Art nr 273010 Återförsäljare Bruksanvisning Borrmall 80 mm Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter.

Läs mer

TRÅDLØS RINGKLOKKE MED 16 MELODIER HN1770 MODEL: YK BRUGERVEJLEDNING. MODTAGER (LYD- og LYSDEL)

TRÅDLØS RINGKLOKKE MED 16 MELODIER HN1770 MODEL: YK BRUGERVEJLEDNING. MODTAGER (LYD- og LYSDEL) TRÅDLØS RINGKLOKKE MED 16 MELODIER HN1770 MODEL: 98105 + 98YK BRUGERVEJLEDNING MODTAGER (LYD- og LYSDEL) SENDER (RINGETRYK) 1. Modtageren (lyd- og lysdelen) drives af 3 stk. 1,5 V batterier type AA. Senderen

Läs mer

Easytest Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-8

Easytest Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-8 Easytest Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-8 El-nummer: 63 98 880 033 + 075 + 279 EAN-nummer: 5706445370092/177, 5703317601032 Indhold Dansk brugsanvisning... 3 Funktioner/knapper...

Läs mer

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. PhoneEasy 312ci 1 9 10 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1 Uttag för telefonsladd Hake för luren Knappsats Uttag för sladd till luren Volymkontroll för luren R-knapp

Läs mer

Åbn batteridækslet i bunden af vægten:

Åbn batteridækslet i bunden af vægten: Køkkenvægt Manual Funktioner 1. Angiv mængde vand og mælk 2. To vægt enhedssystemer g, lb: oz konvertible 3. To volumen enhedssystemer ml, fl'oz konvertible 4. Lavt batteri / overbelastning indikation

Läs mer

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 1. Översikt... 3 Knapparnas funktioner 4 2. Huvudmeny... 5 3. Intern meny... 6 4. Samtal... 7 Ta emot samtal 7 Ringa upp 7 5. Texter i display... 8 Klarläge 8 Under pågående

Läs mer

Zodiac Solution. Languages: Swedish, Norwegian, English. Bruksanvisning Bruksanvisning User Manual

Zodiac Solution. Languages: Swedish, Norwegian, English. Bruksanvisning Bruksanvisning User Manual Zodiac Solution Languages: Swedish, Norwegian, English Bruksanvisning Bruksanvisning User Manual Användar handbok Denna apparat är ej utrustad för att hantera nödsamtal vid strömavbrott. Se till att annan

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus

ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus Egenskaper Nummerpresentatör (CID) med engelsk röst Minne för 69 st ingående- och 20 st utgående telefonnummer (max 12 siffror), 10 st kortnummer (max 12 siffror), Olika ringmelodier

Läs mer

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT-801

Bruksanvisning. Maxcom KXT-801 Bruksanvisning Maxcom KXT-801 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer 1 direktminne

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT400

Bruksanvisning. Maxcom KXT400 Bruksanvisning Maxcom KXT400 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer R-knapp, Redial

Läs mer

DORO Cortina Bruksanvisning

DORO Cortina Bruksanvisning DORO Cortina Bruksanvisning Gratulerar till din nya telefon! DORO Cortina är en ny tonvalstelefon med lättanvända funktioner och modern design. Cortina har ställbar ringsignal och lurvolym, två snabbvalsminnen,

Läs mer

Bruksanvisning Maxcom KXT-709

Bruksanvisning Maxcom KXT-709 Bruksanvisning Maxcom KXT-709 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning med kalender Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer

Läs mer

Bruksanvisning för digital veckotimer

Bruksanvisning för digital veckotimer Bruksanvisning för digital veckotimer Artikelnummer 406-068 2010-10-03 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Anslut inte två eller flera timers tillsammans. Anslut inte elapparater

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator

CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator Bruksanvisning Art nr 273010 2 Innehåll Inledning 3 Bildöversikt CL100 4 Installera telefonen Ansluta telefonen 6 Ställa in ringsignalens volym 7

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT-701

Bruksanvisning. Maxcom KXT-701 Bruksanvisning Maxcom KXT-701 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Minne för ingående- och utgående telefonnummer 4 st snabbminnen R-knapp, Redial (återuppringning) Skärm med bakgrundsbelysning

Läs mer

Åskskydd. Om du behöver hjälp. Tekniska fakta. Telia Andi. Bruksanvisning

Åskskydd. Om du behöver hjälp. Tekniska fakta. Telia Andi. Bruksanvisning Åskskydd har redan vid tillverkningen fått ett gott skydd mot överspänningar från t.ex. åska. I vissa delar av landet, främst på landsbygden, är emellertid telefonledningarna speciellt utsatta för åska.

Läs mer

HN mange års pålidelig og problemfri brug. Før Stramning brug af møtrikker / bolte / hjul.

HN mange års pålidelig og problemfri brug. Før Stramning brug af møtrikker / bolte / hjul. INTRODUKTION Diverse Tak Hvis fordi dette du produkt valgte vil at købe blive givet denne væk pedaltræner. eller solgt, Produktet er det vigtigt er lavet at tjekke af de alle bedste tilgængelige produktdele

Läs mer

Taste illustration Tænd / sluk, vægtenhed konvertering, nulstil / tara

Taste illustration Tænd / sluk, vægtenhed konvertering, nulstil / tara Bagagevægt Manual Specifikationer 1. Nulstil / Tara 2. Lav effekt / overbelastnings indikation 3. LCD cifferhøjde: 11.3 mm (0,44") 4. Kapacitet: 50 kg / 110lb 5. Måleenhed: 50g / 0.1lb 6. Strøm: 1X3V (CR2032)

Läs mer

CL1400 Telefon med hörslinga, indikeringlampa och nummerpresentatör

CL1400 Telefon med hörslinga, indikeringlampa och nummerpresentatör CL1400 Telefon med hörslinga, indikeringlampa och nummerpresentatör Art nr 273022 Bruksanvisning Introduktion 3 Översikt...4 Display...6 Ikoner som visas i displayen...7 Ansluta telefonen, batterier...8

Läs mer

DORO Prisma Bruksanvisning

DORO Prisma Bruksanvisning PRISMA Väggtelefon DORO Prisma Bruksanvisning Gratulerar till din nya telefon! DORO Prisma är en ny tonvalstelefon med lättanvända funktioner och modern design. Prisma har ställbar ringsignal och lurvolym,

Läs mer

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data TMT-918 Fjärrkontroll med timer KOMPATIBILITET Den här sändaren är kompatibel med alla självlärande mottagare från System Nexa. Timerfunktionerna bör dock inte användas på mottagare med dimmer. FUNKTIONALITET

Läs mer

Køkkenvægt med skål. Manual

Køkkenvægt med skål. Manual Køkkenvægt med skål Manual Funktioner 1. Angiv mængde vand og mælk 2. To vægt enhedssystemer g, lb: oz konvertible 3. To volumen enhedssystemer ml, fl'oz konvertible 4. Lavt batteri / overbelastning indikation

Läs mer

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt:

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt: Sol & Vindvakt ASA Inkoppling av Sol & Vindvakt: Avståndet mellan motor och Sol & Vindvakt måste vara minst 30 cm. Apparater som använder samma frekvens kan störa Sol & Vindvaktens funktion Endast en Sol

Läs mer

ARHOLMA. 4x 1x MONTERINGSANVISNING. SE Enkeldörr med sidoparti i glas. NO Enkel dør med sideparti i glass 200945_1

ARHOLMA. 4x 1x MONTERINGSANVISNING. SE Enkeldörr med sidoparti i glas. NO Enkel dør med sideparti i glass 200945_1 ARHOLMA Enkeldörr med sidoparti i glas Enkel dør med sideparti i glass MONTERINGSANVISNING 200945_1 2x 6x 5x 3x 4x Dahl Sverige AB Box 67, 177 22 Järfälla Teknisk support: 020-583 000 Läs och gå igenom

Läs mer

Vejledning til fjernbetjening. Systemindstillinger. INDLÆRINGS MODE - Instruktioner

Vejledning til fjernbetjening. Systemindstillinger. INDLÆRINGS MODE - Instruktioner DK Læs hele brugsanvisningen, før du starter installation og montage. Hvis du har nogen spørgsmål til de instruktioner eller advarsler du finder her i manualen, skal du kontakte din lokale forhandler for

Läs mer

Manual - DK Model: VHW01B15W

Manual - DK Model: VHW01B15W Manual - DK Model: VHW01B15W Læs denne vejledning grundig inden du tager dit nye produkt i brug og gem den til senere brug. Vigtige sikkerheds foranstaltninger: Læs denne vejledning grundig inden du tager

Läs mer

Din manual TELIA KOBRA

Din manual TELIA KOBRA Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TELIA KOBRA. Du hittar svar på alla dina frågor i TELIA KOBRA instruktionsbok (information,

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Analys av användargränssnitt

Analys av användargränssnitt Avd. för Certec Analys av användargränssnitt Uttagsautomat Av: Sofia Henstrand Björn Johansson Bettina K Inledning Syftet med denna uppgift är att lära sig att identifiera olika egenskaper hos ett användargränssnitt.

Läs mer

manual Bluetooth car handsfree Road talk Item: Linocell

manual Bluetooth car handsfree Road talk Item: Linocell manual Bluetooth car handsfree Road talk Item: 92960 EN NO SV Linocell ENGLISH Overview 1 2 3 4 5 1 Call button 2 Microphone 3 Charging port 4 On / Off 5 Volume knob Specifications Bluetooth: 4.0 Charging:

Läs mer

BeoCom 2. Handledning

BeoCom 2. Handledning BeoCom 2 Handledning Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

Telia Respons Vägg. Snabbguide. Quick Guide in English To change handset volume Adjust the slide switch (on the right side).

Telia Respons Vägg. Snabbguide. Quick Guide in English To change handset volume Adjust the slide switch (on the right side). Snabbguide Ändra ljudstyrkan i luren Använd reglaget på höger sida. Lagra kortnummer Lyft luren,, tfn.nr,, kortnr ( ), lägg på luren. Sända kortnummer, kortnr ( ). Repetition av senast slaget nummer: =

Läs mer

Cisco 6961. Bruksanvisning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning Cisco 6961 2014-03-20

Cisco 6961. Bruksanvisning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning Cisco 6961 2014-03-20 Cisco 6961 Bruksanvisning Telefonbeskrivning 1. Telefonlur med lampa Den röda lampan på telefonluren blinkar när telefonen ringer. Lampan lyser med fast sken när det finns nya röstmeddelanden. 2. Display

Läs mer

STYRA APP MANUAL

STYRA APP MANUAL www.markslojd.com STYRA APP MANUAL SE - KOM IGÅNG Ladda ner appen Markslöjd Styra Light Control från Google Play eller App store på din mobiltelefon eller surfplatta. Det går också bra att scanna respektive

Läs mer

Din manual DORO AUDIOLINE CLD50 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2336745

Din manual DORO AUDIOLINE CLD50 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2336745 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för DORO AUDIOLINE CLD50. Du hittar svar på alla dina frågor i DORO AUDIOLINE CLD50 instruktionsbok

Läs mer

STYRA APP MANUAL

STYRA APP MANUAL www.markslojd.com STYRA APP MANUAL KOM IGÅNG / KOM I GANG / GET STARTED Ladda ner appen STYRA från Google Play eller App store på din mobiltelefon eller surfplatta. Det går också bra att scanna respektive

Läs mer

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster BRUKSANVISNING PreView Mirabell Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster Telematic Nordic AB - Metallvägen 5-43533 Mölnlycke - SWEDEN Tel: 031-887598 - E-post: service@telematic.se

Läs mer

Gigaset A140/Gigaset A240 svenska

Gigaset A140/Gigaset A240 svenska 1 Gigaset A140/Gigaset A240 svenska Handenhet A14 Basstation Handenhet A24 5 4 1 Laddningsnivå för batteripaketet 2 Handenhetens interna nummer 3 Displayknappar 4 Lyft luren-knapp// handsfree-knapp (endast

Läs mer

DORO X20 Bruksanvisning

DORO X20 Bruksanvisning DORO Telefoni AB DORO X20 Bruksanvisning Gratulerar till din nya telefon! DORO X20 är en ny telefon i en serie teleprodukter där tonvikten lagts på yppersta design och kvalitet. DORO X20 har ställbar ringsignal

Läs mer

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Bruksanvisning Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Artikelnummer: 300 800 Innehållsförteckning Inledning... 3 Översikt över tillkopplingar och ingångar... 4 Introduktion i programmering av Vaktfalken... 5 Uppstart...

Läs mer

BeoCom 4. Handledning

BeoCom 4. Handledning BeoCom 4 Handledning Innan du börjar Så här använder du handboken Här ser du hur de olika knapparna och statusdisplayen avbildas i anvisningarna. Knappar på luren... Hjulet Knappen Samtalslista, som ger

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

Tekniska fakta. Telia Andi PLUS, revisionsläge R2 Terminaladapter för ISDN. Bruksanvisning

Tekniska fakta. Telia Andi PLUS, revisionsläge R2 Terminaladapter för ISDN. Bruksanvisning Tekniska fakta Terminaladapter för anslutning av analog teleutrustning (två linjer) till en nätterminal för EURO-ISDN-abonnemang. Möjlighet till nummerstyrning till de analoga linjerna. Stöder följande

Läs mer

Bruksanvisning GSM ON / OFF

Bruksanvisning GSM ON / OFF Fjärrströmbrytaren GSM ON/OFF har på fabriken konfigurerats för manövrering via SMS. Om apparaten används för manövrering via uppringning måste den ovillkorligen personaliseras (punkt D och E). Bruksanvisning

Läs mer

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA Blackstar KTL-2002C MANUAL SVENSKA Teknikmagasinet Sweden AB, Box 637, 175 27 Järfälla - Tel: 08-4451030 Delar & Komponenter 1. Linje uttag 2. Finns ej på den Europeiska modellen 3. Uttag för 9V Adapter

Läs mer

Handbok Konftel 220 SVENSKA

Handbok Konftel 220 SVENSKA Handbok Konftel 220 SVENSKA OmniSound HD överlägsen ljudkvalitet Den patenterade ljudteknologin OmniSound garanterar att ditt distansmöte får ett imponerande och kristallklart ljud i båda riktningarna,

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Din manual SIEMENS GIGASET AS200 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3954304

Din manual SIEMENS GIGASET AS200 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3954304 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS GIGASET AS200. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Svenska. Norsk 1 Ringeindikator 2 Repetisjon. Dansk. Suomi. 1 Ringindikator 2 Återuppringning. 3 Volymkontroll 4 R-knapp/programmering 5 Snabbval

Svenska. Norsk 1 Ringeindikator 2 Repetisjon. Dansk. Suomi. 1 Ringindikator 2 Återuppringning. 3 Volymkontroll 4 R-knapp/programmering 5 Snabbval PhoneEasy 331ph 1 5 2 3 4 Svenska 1 Ringindikator 2 Återuppringning Norsk 1 Ringeindikator 2 Repetisjon Dansk 1 Ringeindikator 2 Genopkald Suomi 1 Soiton merkkivalo 2 Uudelleensoittaminen 3 Äänenvoimakkuuden

Läs mer

Gigaset Repeater. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset Repeater. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to

Läs mer

Lathund för snabbspar

Lathund för snabbspar Lathund för snabbspar 023-15326 SPARA? Någon ringer. Numret visas i displayen samt en förfrågan om att spara det. Vill du spara direkt trycker du på JA. JA MENY NEJ 023-15326 Namn: Inskrivning av namn.

Läs mer

FLEX sinc. Trådlöst A2DP Bluetooth headset. Stöd för strömmande media DSP ljudförbättring Bullerdämpande mikrofon Bluetooth V2.

FLEX sinc. Trådlöst A2DP Bluetooth headset. Stöd för strömmande media DSP ljudförbättring Bullerdämpande mikrofon Bluetooth V2. FLEX sinc Trådlöst A2DP Bluetooth headset Stöd för strömmande media DSP ljudförbättring Bullerdämpande mikrofon Bluetooth V2.1+EDR ILD International AB 2010 V0.99 Innehåll i förpackningen FLEX sinc headset

Läs mer

Bruksanvisning Telefonbeskrivning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning

Bruksanvisning Telefonbeskrivning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning Telefonbeskrivning 1. Telefonlur med lampa Den röda lampan på telefonluren blinkar när telefonen ringer. Lampan lyser med fast sken när det finns nya röstmeddelanden. 2. Display Information om telefonen,

Läs mer

BRUKSANVISNING. Logger Nova

BRUKSANVISNING. Logger Nova BRUKSANVISNING Logger Nova Klyka tryck in klykan för att lägga på. OBS! Man måste placera lurenheten i basenheten då man avslutar samtal. Linjen bryts ej om man lägger lurenheten direkt på ett bord. Lagringsknapp

Läs mer

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600 Manual för Snom 760 Innehållsförteckning 1. Överblick Snom 760 2. Ringa med telefonen 2.1. Ringa genom att slå telefonnummer 2.2. Ringa med snabbknappar 2.3. Ringa från dina kontakter 2.4. Söka i kontaktlistan

Läs mer

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen.

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen. BeoCom 2500 är en användarvänlig telefon med många praktiska och tidsbesparande funktioner, som underlättar och gör telefonerandet till ett nöje. Den lätta och formriktiga telefonluren tillsammans med

Läs mer

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Användarmanual BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Säkerhet och allmän information - Läs noggrant igenom bruksanvisningen och följ instruktionerna. - Följ alla lokala lagar för användning av mobiltelefoner

Läs mer

SVENSKA NEMO BRUKSANVISNING OND-2057

SVENSKA NEMO BRUKSANVISNING OND-2057 SVENSKA NEMO BRUKSANVISNING OND-2057 Nemo Sid 2 * Teckenfönster visar slaget nummer, aktuell tid, samt samtalstid * Justerbar ringsignal * Lampa blinkar vid ringsignal * Knapp för återuppringning av sista

Läs mer

Svenska Norsk Dansk Suomi. PhoneEasy. 336w

Svenska Norsk Dansk Suomi. PhoneEasy. 336w Norsk Dansk Suomi PhoneEasy 336w 1 2 6 3 4 7 8 12 13 5 9 10 11 14 1 15 2 3 5 6 7 Norsk 2 3 5 6 7 8 Ringindikator UPP Volym / Återuppringning NED Volym / Nummerpresentatör Snabbvalsknappar Ring upp / Avsluta

Läs mer

TITAN. Digital telefonsvarare

TITAN. Digital telefonsvarare TITAN Digital telefonsvarare DORO Sverige AB DORO TITAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING DORO TITAN Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INSTALLATION...2 FJÄRRSTYRNING... 12 Utseende...2 Funktion...12 Uppackning...3

Läs mer

Manual för Snom 370. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600

Manual för Snom 370. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600 Manual för Snom 370 Innehållsförteckning 1. Överblick Snom 370 2. Ringa med telefonen 2.1. Ringa genom att slå telefonnummer 2.2. Ringa med snabbknappar 2.3. Ringa från dina kontakter 2.4. Söka i kontaktlistan

Läs mer

SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems)

SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems) SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems) Bruksanvisning för Systemtelefon DS-5038S DS-5014S DS-5007S Samsung Telecoms (UK) Ltd. AxCom AB 1 Förbehåll Samsung Telecoms förbehåller sig rätten

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Doro PhoneEasy. 312cs

Doro PhoneEasy. 312cs Doro PhoneEasy 312cs 1 9 2 10 11 3 4 5 6 7 8 12 13 14 15 16 Svenska 1. Uttag för telefonsladd 2. Hake för luren 3. Knappsats 4. Uttag för sladd till luren 5. Volymkontroll för luren 6. R-knapp 7. Samtalsminne/

Läs mer

Bruksanvisning Maxcom KXT-100

Bruksanvisning Maxcom KXT-100 Bruksanvisning Maxcom KXT-100 2 Egenskaper Nummerpresentatör för FSK och DTMF Minne för ingående telefonnummer R-knapp, sekretess knapp Redial (återuppringning) Ringsignalsvolymen kan ändras Kan väggmonteras

Läs mer

Gigaset A160/A260/A165/A265

Gigaset A160/A260/A165/A265 1 Gigaset A160/A260/A165/A265 Handenhet för A160/A265 Handenhet för A160/A165 Basstation utan telefonsvarare 14 5 1 Batteriets 1 laddningstillstånd 2 2 Handenhetens interna nummer 3 displayknappar 4 meddelandeknapp

Läs mer

Virkad / heklet kofta / jakke & väst / vest i SILENZIO Broderi i ANCHOR TAPISSERIE ULL

Virkad / heklet kofta / jakke & väst / vest i SILENZIO Broderi i ANCHOR TAPISSERIE ULL Virkad / heklet kofta / jakke & väst / vest i SILENZIO Broderi i ANCHOR TAPISSERIE ULL Garn: Silenzio 50% akryl, 25% ull, 25% alpaka, 1 n = 50 g, 60 m Anchor Tapisserie ull: 100% ull, 1 docka/dukke = 10

Läs mer

Bruksanvisning Konferenstelefon Konftel 200

Bruksanvisning Konferenstelefon Konftel 200 Bruksanvisning Konferenstelefon Konftel 200 Svenska Conference phones for every situation I denna förpackning finns: 1 st Bruksanvisning 1 st Konferenstelefon 1 st Transformator 1 st Strömförsörjnings-

Läs mer

1. Översikt Anpassa headsetet Installation Ringa ett samtal Besvara ett samtal Funktioner...

1. Översikt Anpassa headsetet Installation Ringa ett samtal Besvara ett samtal Funktioner... Innehåll 1. Översikt..................................................86 2. Anpassa headsetet.........................................87 3. Installation................................................88

Läs mer

Ifö Solo 6560, 6562, 6570. Drift- och skötselinstruktion... 3-4 Monterings-og vedlikeholdsanvisning... 5-6. 95235 www.ifosanitar.

Ifö Solo 6560, 6562, 6570. Drift- och skötselinstruktion... 3-4 Monterings-og vedlikeholdsanvisning... 5-6. 95235 www.ifosanitar. Ifö Solo - 660, 66, 670 SE WC-stol NO Klosett 9 www.ifosanitar.com SE NO Drift- och skötselinstruktion... - Monterings-og vedlikeholdsanvisning... -6 6 660, 66, 670 9 6 6 0 7 7 8 8 SE Tack för att du valde

Läs mer

Kortfattad bruksanvisning för systemtelefoner. !2# Aktuell variant visas! Variant spontan linjeuppkoppling med internknapp. Intern- knapp.

Kortfattad bruksanvisning för systemtelefoner. !2# Aktuell variant visas! Variant spontan linjeuppkoppling med internknapp. Intern- knapp. S 33, S 34, S 40 Telekommunikation Kortfattad bruksanvisning för systemtelefoner Beteckning Visa variant av linjeuppkoppling Variant spontan linjeuppkoppling med internknapp Variant linjeuppkoppling med

Läs mer

Aastra 7187a analog telefon

Aastra 7187a analog telefon Aastra 7187a analog telefon Innehållsförteckning Telefonens delar 3 Inkommande samtal 4 Utgående samtal 4 Under samtal 5 Samtalslista 5 Snabbknappar 6 Telefonboken 6 Telefoninställningar 7 Väggmontering

Läs mer

Aastra 7147a analog telefon

Aastra 7147a analog telefon Aastra 7147a analog telefon Innehållsförteckning Telefonens delar 3 Inkommande samtal 4 Utgående samtal 4 Under samtal 5 Samtalslista 5 Snabbknappar 6 Telefoninställningar 6 Väggmontering 8 Telefonens

Läs mer

Business Communications Manager M7324N Användarkort

Business Communications Manager M7324N Användarkort Business Communications Manager M7324N Användarkort 2001 Nortel Networks P0911610 Utgåva 02 Telefonen Business Communications Manager M7324N Teckenfönstret När du vill använda den översta funktionen trycker

Läs mer

Brugermanual til Hinke HT0415Vi

Brugermanual til Hinke HT0415Vi Model HT0415Vi Brugermanual til Hinke HT0415Vi 2 2 3 3 Produktet Tak fordi du valgte en Hinke HT0415Vi Boxer godkendt MPEG4 modtager med harddisk til digitalt terrestrisk tv. For at få den fulde udnyttelse

Läs mer

ZTE USB-modem Snabbguide MF651

ZTE USB-modem Snabbguide MF651 ZTE USB-modem Snabbguide MF651 1 Inledning ZTE USB-modem MF651 är ett multi-mode 3G USB-modem, som kan användas i HSPA/ WCDMA/EDGE/GPRS/GSM-närverk. Det fungerar både som modem och mobiltelefon (SMS) och

Läs mer

BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING

BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING ISMASKINE GELATISSIMO Ismaskinen sælges komplet med alt tilbehør til anvendelse sammen med fast eller udtagelig skål. Den udtagelige skål sidder ved købet inden i den faste

Läs mer

Batteriladdning. Kontrollernas placering:

Batteriladdning. Kontrollernas placering: ANVÄNDARHANDBOK Batteriladdning Enheten har ett inbyggt, laddningsbart li-jonbatteri av typen DC 3,7 V, 330 mah. Ladda det enligt följande: Sätt i den lilla kontakten i den medföljande anslutningskabeln

Läs mer

BRUKSANVISNING OND-303

BRUKSANVISNING OND-303 PICTUREPHONE BRUKSANVISNING OND-303 OND-303 Sid 2 Picturephone är en rejäl telefon med stora direktuppringnings-knappar där bilder kan placeras. Anpassad telefonlur gör den praktisk, samt innehåller hörslinga

Läs mer

SENSOR 55. Nummerpresentatör

SENSOR 55. Nummerpresentatör SENSOR 55 Nummerpresentatör Gratulerar till din nya nummerpresentatör! DORO SENSOR 55 är en ny nummerpresentatör där du kan se vem som ringer innan du svarar eller se vem som ringt när du inte varit hemma.

Läs mer

SNABBGUIDE. Telia Sensa 10 Bruksanvisning. Ringa upp med predial. Repetition av senast slaget nummer. Lagra snabbval.

SNABBGUIDE. Telia Sensa 10 Bruksanvisning. Ringa upp med predial. Repetition av senast slaget nummer. Lagra snabbval. SNABBGUIDE Ringa upp med predial Slå numret, lyft luren,. Repetition av senast slaget nummer Lyft luren,. Lagra snabbval Lyft inte luren,, tfn.nr,, snabbvalsknapp ( ). Sända snabbval Vanligt: Lyft luren,

Läs mer

Doro Comfort 3000. Svenska

Doro Comfort 3000. Svenska Doro Comfort 3000 Svenska 1. Extra förstärkning (boost) 2. Volymkontroll för luren 3. Volymkontroll för högtalare 4. Snabbknappar för telefonitjänster 5. Tvåknappsminne 6. Upphängning för lur 7. Lagraknapp

Läs mer

BRUKSANVISNING. Modell: ROMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare

BRUKSANVISNING. Modell: ROMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare BRUKSANVISNING Modell: ROMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare FUNKTIONER: * 67 miljoner kodkombinationer, inga störningar från grannarna. * Enkel användning,

Läs mer

Bruksanvisning för Gewa Jupiter

Bruksanvisning för Gewa Jupiter Bruksanvisning för Gewa Jupiter INLEDNING...3 FÖRDELAR OCH FINESSER MED GEWA JUPITER...3 INKOPPLING OCH BESKRIVNING...4 INKOPPLING AV JUPITER...4 JUPITERS TANGENTER OCH OLIKA DELAR...4 ATT GÖRA OLIKA INSTÄLLNINGAR...6

Läs mer