KVARTERENS HISTORIA. med register från då- till nutid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVARTERENS HISTORIA. med register från då- till nutid"

Transkript

1 KVARTERENS HISTORIA med register från då- till nutid

2 I äldre tider när fastighetsbildningslagen för stad fortfarande gällde, var behovet av kvartersnamn betydligt större än i dagens läge. Innan en tomt kunde bildas skulle kvarteren tomtindelas. Nu sker fastighetsbildningen genom avstyckning, vilket medför att de nybildade fastigheterna får registerbeteckningar som t ex. 1:2. Ordet kvarter Själva ordet kvarter betyder en fjärdedel. Förr delades städerna oftast i fyra kvarter, vilket gav kvarteret mer en betydelse likt del av stad. Redan i Magnus Erikssons stadslag från 1350-talet föreskrevs att städerna skulle indelas i fyra fjärdingar. På talet fick ordet en ny betydelse, fastighetsmark begränsad av fyra (eller flera) gator. Luleås kvarters begynnelse I äldre tider när Luleå stad inte var så stor, fanns inget större behov att namnge kvarteren. Då alla kände alla, var det lätt att beskriva tomter och kvarter med namnet på ägaren, t ex. Finellska gården, Rödlundska tomten etc. Dessa namn gjorde det lättare att veta var en tomt var belägen än att använda tomtnumren som fanns. I stora städer som Stockholm, var behovet av kvartersnamn större. I förarbetet till 1734 års lag var avsikten att infoga en byggnadsordning i städer.. till byggningabalken. I denna plan skulle gator, gränder, torg, hamnar, broar, vattenlopp och andra allmänna platser utmärkas. Förslaget blev dock uteslutet ur byggningabalken, men det hindrade inte att man på många håll började ge särskilda namn på kvarteren. Storkvarter I de nya stadsplanerna var bebyggelsen oftast samlad i s.k. storkvarter, där det kunde finnas både hyreshus och villabebyggelse. Här räckte det med att ge namn på storkvarteren. T ex inom Hertsön med bl.a. Bärplockaren, Storfiskaren och Fågelskådaren. Inom Norra Björkskatan fick vi Meteorologen, Vädermannen och Soldyrkaren osv. Även de gamla tätorterna Gammelstad och skaffade sig kvatersnamn i samband med kommunsammanläggningen I Gammelstad () antogs namn som Landshövdingen, Birkarlen och Sockenskrivaren. antog en hel del namn på blommor och andra växter sin t ex Renfanan, Solrosen och Snödroppen. Att många av namnen redan fanns i Luleå tog man ingen hänsyn till års namngivning av kvarter I mitten av 1850-talet hade bebyggelsen i Luleå brett ut sig på både östra och västra sidan av gränserna för 1790 års stadsplan. Lantmätaren Nils Petter Bodén fick därför uppdraget att kartlägga och reglera bebyggelsen inom området väster om nuvarande Tullgatan och fram till landshövdingeresidensets tomt. Arbetet fortsattes av lantmätare Johan Gustaf Bränström som även kartlade östra delen av staden, vilket resulterade i 1858 års karta. När stadsplanen behandlades vid sammanträde med magistraten (dåvarande stadsfullmäktige) och stadens invånare yrkade lantmätare J E Nyström att stadens gator och kvarter skulle ges namn och att tomterna skulle numreras. Detta förslag fick gehör av Konungens befallningshavare år 1859, som skickade tillbaka stadsplanen för komplettering. Vice kommissionslantmätare Johan Jacob Sundström fick då uppdraget att namnsätta stadens gator och kvarter.

3 Namnen som gavs var vanligt förekommande fåglar och däggdjur i Sveriges fauna. Dock namngavs några kvarter med mindre vanliga djur såsom Åsnan, Kamelen och Zebran. Namngivningen omfattade endast kvarteren mellan Residensgatan i väster och Östra Repslagargatan (ungefär Hermelinsgatan) i öster, samt Lulsundsgatan i norr. Mer om arbetet med 1859 års stadsplan finns att läsa i skriften stadsplanering i Luleå stad åren års omstrukturering av kvartersnamnen Efter branden år 1887 upprättades en ny och utvidgad stadsplan för Luleå. Den gamla kvartersindelningen stämde inte alltid med den nya planen och det hade tillkommit nya kvarter som saknade nummer och namn. ursprungliga systemet förlorade i reda. Man föreslog att man även i fortsättningen skulle använda djurnamn och att dessa indelas i grupper. I största möjliga utsträckning undvek man att flytta eller ta bort de gamla namnen. Förslaget antogs av byggnadsnämnden den 27 januari 1892 och fastställdes senare av Magistraten. Av de 122 berörda kvarteren fick 18 behålla de namn som fastställts år För 41 kvarter ändrades 1859 års namn och 63 kvarter fick nya namn eftersom det inte fanns några namn sedan tidigare. Källor: KVARTERSNAMN i Luleå, Georg Palmgren Namngivning - av gator och kvarter i Luleå, Georg Palmgren Stadsingenjör G W Bucht och stadsarkitekt K A Smith skrev år 1892 till byggnadsnämnden och föreslog en del förändringar, bl. a. en radikal omstrukturering av kvartersnamnen. De anförde bl. a. att det gamla beteckningssättet med kvarters- och fastighetsnummer hade hunnit undergå så betydande förändringar att den gamla ordningen och översiktligheten hade gått förlorad. Stadsbornas ovilja att bygga flervåningshus och tendensen att ha stora tomter, gjorde att utvidgningen av staden skulle komma att ske dels på Bergviksområdet och dels på mark som tillkom genom uppgrundningen på grund av landhöjningen. Även uppdelningen av större industritomter och annan mark skulle medföra att det tillkom nya kvarter. Den gamla nummerordningen skulle därför snart hamna i oordning, och en omnumrering måste förr eller senare göras. Man föreslog därför att kvarteren skulle betecknas med namn och fastigheterna inom kvarteret med nummer. Med det nya systemet kunde staden utvidgas hur mycket som helst och i vilken riktning som helst utan att det

4 BOKEN RENEN ÄLGEN Kvartersnamn Luleå Centrum TRÄDSLAG EKEN HÄSTEN Karträttigheter Luleå Kommun HJORTEN KLÖVDJUR RÅDJURET BÄVERN GUMSEN RÖNNEN OXEN TJUREN KALVEN BOCKEN TIGERN VARGEN KANINEN HAREN LEJONET VESSLAN LOMMEN KNIPAN SIMFÅGLAR & VADARE FYRFOTA ROVDJUR & GNAGARE HERMELINEN KOLTRASTEN MÅSEN UTTERN UVEN ALKAN MÅRDEN RÄVEN TÄRNAN FALKEN RÅTTAN HÖKEN STORKEN HUNDEN EJDERN SVALAN KATTEN STRUTSEN GAMEN SVANEN TORSKEN TJÄDERN ÖRNEN RUDAN KALKONEN HACKSPETTEN HÖNSSLÄKTET & FRÄMMANDE FÅGLAR FORELLEN LAXEN ROVFÅGLAR GÖKEN GÖKUNGEN STAREN SPARVEN TÄTTING- OCH KRÅKSLÄKTERNA SKATAN TRASTEN BIET KAJAN BLÅVINGEN GÄDDAN GÄDDAN HARREN PELIKANEN STÖREN RIPAN FÅGELN SVÄRMAREN EKSPINNAREN SILLEN ÖRINGEN ANKAN HUMLAN TALLSPINNAREN FISKAR SPIGGEN GERSEN JÄRPEN GÅSEN GLADAN INSEKTER KARPEN SIKEN FENIX KORPEN MESEN GÖSEN VALEN KYRKPLANEN HÖNAN SIMPAN BRAXEN IBISEN VRÅKEN KRÅKAN BIET MÖRTEN ORREN LÄRKAN KUNGSFÅGELN FLUNDRAN ABBORREN GRIPEN GULDVINGEN ILLERN BJÖRKSPINNAREN HÄGERN FJÄRILEN NÄTVINGEN På kartan ser man hur kvarteren har delats in gruppvis. THULE

5 REGISTER DEL C: KVARTERSNAMN Aktuell Namn Stadsdel Fastställt Anm Blad adresskarta A Abborren Adjunkten Adjutanten Advokaten Akademikern Aklejan (Akterspegeln) (Alen) Alen Alkan Almen Amanuensen (Anden) Ankan (Ankaret) (Ankarkronan) (Ankarspelet) (Ankarstocken) (Ankartrossen) (Anoden) Ansatsen Porsön, Sundet 1974 Skurholmen 1958 Skurholmen 1958 Porsön, Udden 1973 Utgått Utgått nuv. Seminariet Skurholmen 1958 Utgått Utgått Utgått Utgått Utgått, nuv (del av) Kronometern Utgått, nuv. (del av) Kronometern Utgått, nuv. (del av) Kronometern

6 Antennen Apotekaren Arealen Arkitekten Arkivarien S Sunderbyn Hammaren 1975 Skurholmen 1969 Arsenalen Lulsundet 1958 (Asken) Asken Aspen Utgått nuv. Seminariet (Aspen) Assistenten Astern Skurhomlmen 1939, Hägnheden 1974 Utgått nuv. Kommunalhemmet (Astern) Atle Auditören Avaviken 1944 Utgått 1991 Skurholmen 1958 Hertsö by 1977? Avvittringen Axeln S Sunderbyn, Hammaren 1975 B Backhoppet Backslaget Bagaren Bagaren Bajonetten Balansen Örnäset 1958 Örnäset 1958

7 Balder Banarbetaren Bandsågen Bandyn Banförmannen Baningenjören Bankmannen Banmästaren Banvakten Barken Barometern (Barometern) Basunen Lövskatan 1943 Skurholmen 1960 Björkskatan 1989 Örnäset 1960 Utgått, nuv (del av) Kronometern Bataljonen Lulsundet 1958 (Beckasinen) Begravningsplatsen Belöningen Berget Bergnässtranden Bergsmannen Besiktningsmannen Biet Bildröret Bredviken, Fridhem 1974 Porsön, Berget 1974 Bergnäset 1977 Porsön, Berget 1974 Skurholmen, Burströmska gärdan 1969 Utgått nuv. (del av) Kajan (Bildskärmen) Bilen Hertsöns Industriområde Ej aktuellt

8 Bilinspektören Skurholmen 1960 Bilprovningen Bindaren Birkarlen Björken Storhedens, Industriområde Yttervikens, Industriområde Björken Björkspinnaren Björnbäret (Björnen) Blixten 1942 Kvarnbäcken 1968 Björkskatan 1989 Utgått, nuv Vesslan och Illern (Blocket) Blodriskan Blomkålen Blåbäret Blåelden Blåklinten (Blåklinten) (Blåklockan) Blåsippan Blåsippan Blåvingen Bläckhornet (Bläcksvampen) Bocken (Bofinken) (Bogen) Utgått 1944, Hägnheden 1975 Kvarnbäcken Östermalm 1942 Porsön, Berget Utgått Utgått, nuv Hägern Utgått

9 (Bogseraren) (Bogsprötet) Bojen Boken Bokhållaren Bollen Utgått Utgått Bomben Lulsundet 1958 (Bommen) Bonden Borgaren Borgmästaren Borraren (Bottenstocken) (Boxen) Brage (Brakteaten) Braxen Utgått 1962 Utgått Lövskatan 1943 Utgått Bredänget (Brigaden) Lulsundet 1981 Utgått Briggen Bromsaren Bromsen Bronsmyntet Bryggan Bufferten Buren

10 Byggmästaren Bågen Bergnäsets, Industriområde Örnäset 1975 Båken Båset Båten Båtshaken Båtsmannen Bäckstranden Bänken Bänkgården (Bäringen) Bärplockaren Bävern Bönan Porsön, Sundet 1977 Utgått Hertsön (1892), Hägnheden 1975 C Centerbordet Champinjonen Charkuteristen Civilingenjören Cylindern Cymbalen 1944 Storhedens, Industriområde 1973 Porsön, Udden 1973 Örnäset 1960 D Daggkåpan Daggkåpan

11 (Daldockan) Dalern (Dalian) Dalkjusan Utgått Utgått (Databanken) (Datorn) Degeln Delfinen Hertsöns Industriområde Hertsöns Industriområde Svartöstaden 1944 Skutviken Ej aktuellt 1975 Ej aktuellt (Deplacementet) Diabasen Dillen Distributören Djuret Docenten Dolken Domaren (Domen) (Domherren) Domstolen Porsön, Berget 1974, Hägnheden Storheden Industriområde Porsön, Stranden 1974 Örnäset 1950 Ektjärn 1973 Utgått( del av ) nuv Kronometern Utgått Utgått (Dornen) Draggen Draken (Draken) Duggregnet Dukaten Dunörten Utgått Mjölkuden 1960 Skutviken 1959 Utgått Björkskatan 1989, Hägnheden 1974

12 (Durken) (Duvan) (Duvkullan) Dynan Utgått Utgått, nuv Hermelinsparken (Däcket) Däverten Utgått E Ejdern (Ejektorn) Ekan Eken Eken Ekorrbäret Ekspinnaren Eldaren Elektrikern (Elektrikern) Elektroden Eleven Enbäret (Enen) Enkronan Enmarken Entreprenören Ergonomen 1962 Utgått Kvarnbäcken Skurholmen 1953 Svartöstaden 1944 Porsön, Sundet 1074 Kvarnbäcken 1968 Utgått Bergnäsets Industriområde 1975 Porsön, Stranden 1974

13 Ettöringen F Fabrikanten Fabrikören Bergnäsets Industriområde 1973 Falken Femkronan Femman Femöringen Fendern Fenix Filaren Filen Finmon Fiskaren (Fiskarna) Porsön, Berget 1974 Skurholmen 1953 Utgått (Fisken) Fjädern Fjällbruden (Fjällbruden) (Fjällrosen) Fjällsippan Fjärdingsmannen Fjärilen Flotten Flundran Utgått(del av) nuv Florakullen Utgått

14 Flygfisken Fläkten (Focken) Fogden Fogden Fogsvansen Forellen Forskaren Forstmästaren Fregatten Freja (Fribordet) Frigg (Frilandet) Fräsaren Fräsen Fullmakten Furan Furiren Fyren Fyrken Fyrskeppet Fågelhandlaren Fågelkännaren (Fågeln) Skutviken 1959 Svartöstaden 1944 Porsön, Udden 1973 Skurholmen 1953 Lövskatan 1943 Utgått Lövskatan 1943 Ytterviken 1966 Ektjärn Lulsundet 1957 Hertsön 1971 Hertsön 1971 Utgått. Nuv Hägern

15 Fågeln 2008 Hägern Fågelskådaren Hertsön 1971 (Fåret) Fältskären Fältspaten Porsön, Berget 1974 Utgått (del av) Nuv Gumsen Fältväbeln Fänriken Lulsundet 1957 Färjan Föraren Företagaren Förmyndaren Förrättningsmannen Förstärkaren Försvaret Förvaltaren Förvaltaren Bergnäsets Industriområde 1073 Ektjärn 1973 Södra Sunderbyn, Hammaren 1975 Ektjärn 1973 G (Gaffeln) (Galjonsbilden) Galären Gamen (Garaget) Örnäset 1958 Utgått Garvaren Gasverket Lulsundet 1958

16 (Gejdern) Gersen 1962 Utgått (Geten) Geväret Gjutaren Gjuteriet Lulsundet 1958 Svartöstaden 1944 Utgått (del av) nuv Rådjuret (Gjutformen) Gladan Glasblåsaren Glasmästaren Gläntan Gnejsen Utgått Skurholmen 1954 Porsön, Berget 1974 Granatkastaren Lulsundet 1958 (Granen) Granen Graniten (Grenen) Grindvakten Gripen Utgått Porsön, Berget 1974 Utgått Grossisten Gruppen Bergnäsets Industriområde Lulsundet 1975 Grustäkten Grusåsen Guldmyntet Guldvingen Gullkragen Storhedens, Industriområde Storhedens Industriområde

17 (Gullriset) Gullvivan Gullvivan Gulsporren Gumsen (Gunghästen) Gymnasisten Gåsen Fd. Fåret, Lammet Utgått Porsön, Sundet 1974 (Gäddan) Gästgivaren Göken Gökungen Gösen Götet Svartöstaden 1944 Utgått Endast tomter i Kv Iden + Öringen Del av Göken H Hackspetten Hajen Hallonet Halvmarken Hallåkvinnan Hallåmannen 1959 Kvarnbäcken 1968 (Hammaren) Hammaren Handelsmannen (Hantlangaren) Utgått Mjölkudden 1969 Hertsön 1971 Skurholmen 1956 Utgått

18 Hantverkaren Haren Harren Bergnäsets Industriområde 1973 Fd. Laken och Harren (Harven) Harven Hasseln Ytterviken industriområde 1966 Utgått? (Heden) Hejaren Svartöstaden 1944 (Hemvärnet) Lulsundet 1958 Utgått Hemänget Hermelinen Hissen Hjorten Hjortronet Hjulet Hjulstället Hopparen Hoppskidan Hoppstället Hovrätten Hovslagaren Humlan Hunden Södra Sunderbyn Hammaren 1975 Svartöstaden 1944 Kvarnbäcken Ektjärn 1973 Lulsundet 1958 Husvagnen Hyacinten Storheden Industriområde 1973 Hyacinten 1944

19 Hygget (Hygrometern) (Hyttan) (Hyveln) Björkskatan 1989 Svartöstaden 1944 Utgått, blev färre antal Kvarter enl d-plan -98 Utgått, enl plan a353 År 1976 Örnäset 1961 Utgått,nuv Vinkeln Hägern Häggbäret Häggen Häggen Hängtornet Häradshövdingen Hästen Hästskötaren Högtalaren Högtrycket Höjdhoppet Höken Hönan Hönsbäret Hörluren Hövitsmannen Kvarnbäcken 1968 Gammelstad Björkskatan 1975 Kvarnbäcken 1968 Gammelstas kyrkbyn Fd. Bofinken, Fågeln, Hägern I Ibisen Iden Illern Fd Gäddan del av Fd. Illern del av Industrihuset Bergnäset Industriområde 1973

20 Industrimannen Ingenjören Inspektören Hertsön 1971 Skurholmen 1943 Skurholmen 1943 Instrumentmakaren Lulsundet 1958 Intendenten (Isbrytaren) Skurholmen 1943 Utgått J (Jagaren) Jaktlaget Jollen Jordgloben (Jungfrun) Jägaren Jägarhornet Jägmästaren Jämlikhed Järnet Järnmyntet (Järnverket) Järpen (Järven) Utgått Hertsön 1971 Porsön, Sundet 1977 Utgått Skurholmen 1953 Skurholmen 1953 Svartöstaden 1944 Svartöstaden 1944 Utgått Utgått. Nuv Loet del av K (Kabbelekan) Utgått Kadetten Lulsundet 1958

21 Kajan (Kajutan) Kalkonen Kalkstenen Kalkylatorn Kallkällan Kalven Kamreraren (Kanalen) Fd Kajan och Beckasinen Utgått Porsön,Berget 1974 Hertsöns Industriområde Ej aktuellt (Kandidaten) Kaninen Örnäset 1956 Utgått, ingår i Kv Maskinisten Kannan Kanngjutaren Mjölkudden eller Skurholmen Var ligger det? Kanonen Lulsundet 1958 Kantarellen Kaplanen Kapellet Kaptenen Kardborren (Karlavagnen) Karolinen Karpen Kartan (Kassören) Kastanjen Kastaren 1944 Örnäset Lulsundet 1958 Lulsundsskolan Utgått

22 Katedern (Katoden) Katten (Kattfoten) (Killingen) Klippingen Klockargården Klockbojen Klubban Porsön, Sundet 1977 Utgått Utgått, nuv. Rådjuret del av (Klyset) (Klyvaren) Knekten Knipan (Kniven) (Kocken) Kockgärdan Kogret Kokillen (Kolet) Kolonnen Kolstybben Koltrasten (Kolven) Utgått Utgått Björkskatan 1958 Utgått Örnäset Svartöstaden 1944 Svartöstaden 1944 Utgått Lulsundet 1960 Utgått Utgått, nuv Kronometern Del av Komministern (Kommunalhemmet) Kompaniet Lulsundet 1958 Utgått, fd Aspen,Pilen, Säljen,nuv. Sundsgården

23 Kompassdosan (Kompassen) (Kondensatorn) (Konduktören) Konstruktören Konsulenten (Kontakten) Kontoristen Kontrollören (Konvaljen) Kopparmyntet Kopparslagaren (Kopplet) (Kormåttet) Kornet Utgått Utgått Utgått Bergnäsets Industriområde 1975 Skurholmen 1953 Utgått 1944 Utgått Skurholmen Utgått Utgått (Korpen) Korpralen Kortvågen Kostern Lulsundet 1958 Utgått Nuv. Salutorget (Kranbalken) Utgått (Kranen) Kremlan Kristallen Kritan Örnäset 1956 Utgått (Kroken) Krokusen Nuv. kv Cylindern del av

24 Kronan Kronan Krongyllen Kronojägaren Skurholmen 1993 Fd Lv/-området Skurholmen 1953 Kronometern Krutet Krysspricken Kråkan Kråkbäret Kräftan (Kräftan) Krögaren Kulan Kulramen Kungsfågeln (Kusken) (Kuten) Kuttern (Kvartermästaren) Kvasten Kvastpricken Lulsundet 1958 Kvarnbäcken 1968 Skutviken 1959 Porsön, Sundet 1977 Örnäset 1959 Björkskatan 1958 Porsön, Berget 1974 Fd. Barometern, Sextanten, Kronometern, Ankartrossen, Ankarkronan, Ankarstocken, Deplacementet, Klyset (Kycklingen) Kyrkbacken Nuv. Stadsparken

25 Kyrkobetjänten Kyrkoherden Kyrkplanen Kyrkväktaren Kyrkvärden Kåren (Kättingen) (Kölen) Kölsvinet Köpmannen Lulsunddet 1958 L Lackeraren Laddaren (Lagret) (Laken) (Lammet) Bergnäset ind. omr 1975 Lulsundet 1958 Storheden ind. omr Utgått blivit ett kvarter Nuv. Harren Nuv. Gumsen, del av Landbojorden Landshövdingen Lansen S. Sunderbyn, Hammaren Örnäset 1975 Lantmätaren Lastbilen Lavetten Laxen (Lejdaren) Lejonet Storheden ind. omr Lulsundet 1958

26 Lektorn Liljan (Liljan) Liljekonvaljen Lillön (Linden) Linet Lingonet Linjalen Linnean (Listhyveln) (Livbåten) (Lodet) Logementet Loggen Loke Loket Lommen Lotsbåten Luftvärnet Lyktan (Lyran) Lågtrycket Långtradaren Långvågen Lägret Porsön, Udden 1973 Hägnheden, Porsön 1973 Nuv. Seminariet Kvarnbäcken 1968 Örnäset 1956 Örnäset 1956 Lulsundet 1958 Lövskatan 1943 Lulsundet 1058 Björkskatan 1975 Storheden, ind. omr 1973 Örnäset

27 Läktaren Längdhoppet Länken Länsmannen Läraren Lärjungen Lärkan Porsön, Sundet 1977 Porsön, Sundet 1977 Löjan 1943, 1892 Fd Stören (Löjan) Löjtnanten Löken (Lönnen) Löparbanan Löparen (Lövkojan) Nuv. Sillen Lulsundet 1958, Hägnheden 1975 Nuv. Cedern Bredviken M Magistern Magneten Majoren Malmbanan Malmen Malmhusen Malmkrossen Malmskolan Malmstranden Svartöstaden 1944 Lulsundet 1958 Malmudden Svartöstaden 1944 Malmudden Svartöstaden 1944 Malmudden Malmudden Ingår i kv Malmbanan Utgått? Ingår i kv Malmbanan Utgått?

28 Malmudden Malmudden Fanns på Örnäset 1947 Malmvagnen (Manometern) (Manteln) Marketentaren Maskinisten Maskinisten Maskinskötaren Maskinuppsättaren Maskrosen Maskrosen (Masten) (Mastkorgen) Svartholmen 1965 Lulsundet Mjölkudden 1939 Mjölkudden 1939 Ingår i kv Malmbanan Utgått? (Masugnen) Svartöstaden 1944 Matrosen Utgått enl plan a 353, år 1976 Medaljen Medborgaren Mejseln (Mekanikern) Mellanvågen (Mesanen) Mesen Meterologen Midskogen Mikrofonen Minan Skurholmen, Fridhem 1974 Ektjärn 1973 Örnäset 1950 Skurholmen 1969 Mjölkudden 1939 Innnerstaden 1892 Björkskatan Lulsundet 1958

29 Mjälan Mjölner Mjölonet Montören Moroten Moränen Motorbåten (Motorn) Mottagaren (Mullvaden) Muraren Muraren Murklan Musketören Musseronen Målaren Målaren Målet Målsägaren Mården Måsen Måttet (Mässen) Mörten Porsön, Berget 1974 Lövskatan 1943 Kvarnbäcken 1968 Skurholmen 1953, Hägnheden Porsön, Berget 1974 Svartöstaden 1944 Skurholmen Ektjärn 1973 Örnäset 1958 Björkskatan 1958 Utgått enl plan a368 år 1978 N

30 (Nakterhuset) (Narcissen) (Nattskärran) Nattviolen Nejlikan Nejlikan (Nejonögat) Nickelmyntet (Nocken) Nordkalottstaden Nornan (Nornan) Mjölkudden 1944 Mjölkudden Bergnäset,Kallax företagsstad Lövskatan Ingår i kv Laxen (Norsen) (Notarien) Noten (Nothyveln) Nysörten Nyåkern Nålen (Näckrosen) Nätet Nätvingen Nödmyntet Nöglan Del av nuv. Florakullen Skurholmen 1943 Utgått 1983 Örnäset 1950 S. Sunderbyn, Hammaren 1975 Örnäset 1950 Örnäset O

31 Observatören Oden Officeren (Oktanen) Ombudet (Ombudsmannen) (Omformaren) Ordonnansen Orienteraren (Orion) Lulsundet 1958 Lövskatan 1943 Lulsundet 1958 Skutviken 1959 Utgått Ektjärn 1973 Lulsundet 1958 (Orkanen) Björkskatan 1989 (Ormbäraren) Skutviken 1959 Utgått Nuv. Vårregnet, 1998 namnet utgått blev mindre antal kvarter enl detaljplan P97-20 Ormbäret Ormen Orren Oxeln Oxeln Oxen Oxhyveln Kvarnbäcken 1968 Skutviken 1959 P (Packmästaren) Paletten Palsternackan Pannan Utgått Örnäset 1956, Hägnheden

32 Parten (Passaren) Passet Pekpinnen Pelikanen Ektjärn 1973 Örnäset 1956 Utgått Porsön, Sundet 1977 Pendeln Pennan Penningen (Pennskaftet) Penseln (Pensionären) Pepparlingen Persiljan Örnäset 1958 Örnäset 1956 Örnäset 1956 Örnäset 1950, Hägnheden Personbilen Pilen Storheden, ind. omr (Pilen) Pionen Pionen Piskan Pistolen Pistongen Plaketten Planen Planschen Nuv. Kommunalhemmet Örnäset 1950 Lulsundet Fridhem 1974 Porsön, Sundet 1977 Plantskolan S Sunderbyn, Hammaren 1975

33 (Plantskolan) Plogankaret Plogen (Plogen) Plåtmyntet (Plåtslagaren) (Plåtslagaren) Pokalen Pontonen Poppeln Porfyren Porsen Porsöcentrum (Portvakten) Postmästaren Potatisen Praktikanten Praktmyntet Predikanten Predikanten Premien Priset (Prismat) Professorn Propellern Protokollet Ytterviken 1966 Skurholmen 1969 Fridhem 1974 Porsön, Berget 1974 Porsön 1973, Hägnheden Porsön, Sundet 1974 Fridhem 1974 Fridhem 1974 Örnäset 1956 Porsön, Udden 1973 Ektjärn 1973

34 Provmyntet (Prylen) Prästen Prästkragen Prästkragen Pucken Pukan Pulpeten (Pumpen) (Putsaren) Pälsjägaren Örnäset 1960 Hertsön 1971 R Rabarbern Radiomannen Radiomasten Rakan (Rakan) Raketen Rallaren Ramen Ramverket Raspen Ratten Regnbågen (Regnmakaren), Hägnheden Lulsundet Skurholmen Örnäset Björkskatan 1989 Björkskatan 1975 Ramen 1 i kv Ramverket

35 Regnmätaren Rekryten Björkskatan 1989 Lulsundet 1958 (Rektorn) Porsön, Sundet 1974 (Relingen) Namnet utgått pga planändring blev ett kv. (Renen) Renfanan Reparatören (Reparatören) Repet Reportern Resedan Resedan (Residenset) Reviret Revisorn Ribban Bergnäset, ind. omr 1973 Örnäset Ingår i kv. Kungsfågeln (Ridhuset) Riddarsporren (Riggen) Riksdalern Riksmyntet Riktaren Ringaren Ringblomman Ringblomman Ripan Björkskatan Lulsundet Ingår i kv. Logementet

36 Ripbäret Riskan Ritaren Ritaren (Ritmåttet) (Rodret) Rorkulten (Rosten) (Roten) (Rubanken) Rudan Ruffen Rundmyntet Ryttaren Rådjuret Rådmannen Rågen Råttan Rädisan Räfsan Ränseln Räntmästaren Rättaren Rättegången Räven Rödbetan Kvarnbäcken 1968 Bergnäset, ind.omr , Hägnheden Ytterviken 1966 Örnäset 1950 Ektjärn 1973, Hägnheden 1975 Fd kv Killingen och Geten

37 (Rödspottan) (Rödstjärten) Röjeln Rönnbäret Rönnen Rörläggaren Kvarnbäcken 1968 Bergnäset, ind.omr Endast tomter i kv Simpan S Sabeln Sandstenen Sandtäkten Sandåkern Sargen Sedeln Sedimentet Segelbåten (Sekreteraren) Semesterfiraren Seminariet Sergeanten Servicemannen Örnäset Porsön, Berget 1974 Storheden, ind. omr Gammelstaden, 1975 Porsön, Berget 1974 Skurholmen 1943 Björkskatan 1975 Lulsundet 1958 Bergnäset, ind.omr 1973 Fd Alen, Linden, Asken (Sextanten) Signalen Siken Sillen Silvermarken Nuv Kronometern del av Fd Sillen och Löjan

38 Silvermyntet Simpan Sjukvårdaren (Sjölejonet) (Sjölejonet) Sjömärket (Skansen) Skarndäcket Skatan (Skenan) Skepparen Skiffret Skillingen Skivlingen (Skivminnet) (Skogen) Skogsarbetaren Skogsvallen Skogvaktaren Skolan Skomakaren Skonaren Skorpionen (Skorpionen) Skotet (Skrapan) Lulsundet 1958 Skutviken 1959 Norra hamnen 1959 Mjölkudden 1987 Fd kv Varvet 1962 Porsön, Berget 1974 Hertsö, ind. omr 1975 Fd. kv Snåret ändr Skurholmen Skurholmen 1953 Skutviken 1959

39 Skrindan (Skrivaren) (Skrovet) (Skuld) Skutan Skyffeln (Skyffeln) (Skytten) (Skytten) Skålankaret Skäddan Skänken Skärmen Skördemannen Slagverket Sleipner Sliden Slipen Slupen Släggan Sländan (Släpvagnen) Slädpricken Smeden Smeden Smedjan Ytterviken 1966 Skurholmen 1943 Utgått 1983 Lövskatan Mjölkudden 1959 Svartöstaden 1944 Svartöstaden 13:22 mfl Bredviken 1963 Björkskatan 1975 Örnäset 1958 Lövskatan Storheden. Ind. omr Skurholmen Utgått, blev större kvarter Svartöstaden 1944 Svartöstaden 13:30 mfl

40 Smultronet Smältan Smörblomman Smörblomman Smörjaren (Smörsoppen) Snickaren Snickaren Snåret Snödroppen Snödroppen Snöklockan Snömannen Snöröjaren Sockenskrivaren Sockenstugan Soldaten Soldyrkaren Solrosen (Sorken) (Sparken) Spantet Sparven Spenaten Spiggen Spjutet Kvarnbäcken 1968 Svartöstaden 1944 Östermalm Skurholmen Skurholmen 1943 Bredviken 1987 Fd kv Skogen Hertsön 1971 Björkskatan 1975 Lulsundet 1958 Björkskatan 1975 Innrestaden 1962, Hägnheden

41 Splitsen (Spolen) Spridaren Sprinten Spriseglet (Spristången) Sprutan Stafetten Staget Stallet Stallkarlen (Stammen) Stapelbädden (Stapelbädden) Staren (Starren) Stationskarlen Statyetten Staven Stavhoppet (Stenbocken) Stenbrottet Stenbäret Stenhuggaren (Stenhuggaren) Ytterviken Skurholmen 1943 Skurholmen 1943 Fridhem 1974 Storheden, ind. omr Kvarnbäcken 1968 Skurholmen Skurholmen 1943 Stenkrossen Storheden, ind. omr. 1975

42 (Stensoppen) Stentäkten (Stewarden) Sticksågen Stinsen (Stjärnan) (Stockankaret) Stopparen Storfiskaren Storken Storseglet Storseglet Storskiftet Storviltjägaren Stroppen Strutsen Studenten Styckjunkaren Styrmannen Storheden. Ind. omr Nuv. Kv. Skepparen Svartöstaden 1944 Hertsön 1971 Mjölkuddden 1945 Södra Sunderbyn, Hammaren 1975 Hertsön 1971 Porsön, Udden 1973 Lulsundet 1958 (Stålet) Svartöstaden 1944 Stålpennan Porsön, Sundet 1977 Utgått år 1976 låg mellan Bolagsgatan och Rullstensgatan Stålverket Städet (Stämjärnet) Stämningen Svartöstaden 1944 Svartöstaden 1944 Ektjärn 1973

43 (Stäven) Stören Stötaren Skurholmen 1943, (1892) (Sulkyn) Sundsgården Svalan Svanen Svartholmen Svarvaren Svetsaren (Svärdfisken) Svärmaren Syrenen Syrenen Sågverket Sållet (Sälen) Sälgen Sälgen Malmudden 1947 Skurholmen 1943 Skurholmen 1943 Skutviken Bergnäset, ind.omr Svartöstaden 1944 Fd Kv Kommunalhemmet Del av nuv. kv. Valrossen (Sälgen) Sändaren Nuv. Kommunalhemmet(del av) (Sömmaren) Skurholmen Utgått T Tacklingen

44 (Taggsvampen) (Takskottaren Taljan (Tallen) Tallen Tallheden Tallspinnaren Tavlan Teknologen (Telegrafisten) (Tendern) Terminalen (Terminalen) Termometern Thule Titan Björkskatan 1975 Nuv. Almen 1942 Porsön, Sundet 1977 Porsön, Sundet 1974 Skurholmen 1943 Ingår i kv Tågklareraren 1980 Hertsö,ind.omr Utgått Björkskatan Tigern (Timmermannen) (Timmermannen) Tingsrätten Tioöringen Tisteln Tjugofemöringen Tjuren Tjädern Toften Skurholmen 1943 Ektjärn 1973

45 Tolvmannen Tolvskillingen Toppseglet Thor Torsken (Trafikbiträdet) (Tranan) Tranbäret (Transistorn) Transportören Trasten Travaren Travbanan Traversen (Trekanten) Trekanten Tresteget Trissan Trofén Troppen Trossen Trumman Lövskatan 1943 Skurholmen 1943 Kvarnbäcken 1968 Svartöstaden 1944 Svartöstaden 1944 Gammelstad 1977 Fridhem 1974 Lulsundet 1958 Örnäset 1950 Örnäset 1950 Omreg till Gammelstaden Trumminnet Trumpeten Trumpinnen Trädgårdsmästaren Hertsö ind omr 1975 Ej aktuellt Örnäset 1960 Örnäset 1960

46 Trädgårdsmästaren Tränaren (Tuben) Tulpanen (Tulpanen) Tumstocken (Tunaskolan) Tunavallen (Tuppen) Turisten Tvillingarna (Tvillingarna) Tvistemålet Tvåkronan Tvåmarken Tvåöringen Tygeln Typografen Tågklareraren (Tågmästaren) Tången Täktplanen Tältgärdan Tändröret Tärnan Törnrosen 1944 Mjölkudden Nuv. Stadsparken Skutviken 1959 Ektjärn 1973 Örnäset 1950 Skurholmen 1943 Skurholmen 1943 Ingår i kv Tågklareraren Örnäset 1950 Storheden, ind. omr. kyrkbyn 1975 Lulsundet 1958

47 U Ugnen Underrätten Urd Uret Urmakaren Urmakaren Uttern Uven Örnäset 1958 Ektjärn 1973 Lövskatan 1943 Örnäset 1958 Skurholmen 1954 V Vagnkarlen Vagnmästaren Vakten Valen Valhall Valkyrian Valrossen Valsverket (Valvet) Vandringsrättaren Vantet (Vantet) Vapensmeden Vargen Vassen Skurholmen 1943 Skurholmen 1943 Lulsundet 1958 Lövskatan Lövskatan 1959 Svartöstaden 1944 Svartöstaden 1944 Nuv. Sjömärket Lulsundet 1958

48 Vattenormen Vattenverket (Vattumannen) (Ventilen) Verdandi Verkmästaren Verkstaden Skutviken 1959 Endast tomter i kv Ödlan Lövskatan Skurholmen 1943 Svartöstaden 1944 Vesslan Vetet Fd. kv Björnen ( del av) (Vevstaken) Vialen Viden Vikten Vildvinet Viltvårdaren Vimpeln Vindmätaren Vinkelhaken (Vinkeln) Vinkeln Violen (Vipan) Visaren Visslan Vitkålen Vitsippan 1962 Nuv. kv Sliden 1985 Örnäset Hertsön 1971 Björkskatan 1989 Örnäset 1956 Örnäset 1950 Ingår i kv Hyveln Örnäset 1987 Fd kv Hyveln Nuv. Gultzauudden Örnäset 1958, Hägnheden 1975

49 Vitsippan Vittnet Volontären Vågen Vårregnet Vädermannen (Väduren) Välten Vändskivan Värjan Växlaren Växthuset Ektjärn 1973 Lulsundet 1958 Björkskatan 1989 Björkskatan 1975 Ytterviken Örnäset 1950 Skurholmen 1943 Y Ymer Yxan Lövskatan 1943 Skurholmen 1950 Å Åkaren Åkerbäret Åkermyntan (Åkern) Åklagaren Ångbåten Ångsågen Kvarnbäcken 1968 Innertaden 1892 Ektjärn

50 Åran Årklykan Åskmolnet Örnäset 1950 Mjölkudden 1961 Björkskatan 1989 Ä Älgen (Ängen) (Ängsullen) Ärlan Ärtan Ässjan 1944, Hägnheden 1975 Svartöstaden 1944 Ö Ödlan Öret Öringen Örnen Örtugen Öskaret Översten Övertrampet Övervakaren Mjölkudden 1959 Lulsundet 1958 Ektjärn 1973 Fd kv Gäddan (del av) Namn inom parentes ( )=namnet utgått

LULEÅ STAD BYGGNADSNÄMNDEN A 1. Innehåller även föredragningslistor. Handlingar från 1950, se F 1. Serien inbunden om ej annat anges.

LULEÅ STAD BYGGNADSNÄMNDEN A 1. Innehåller även föredragningslistor. Handlingar från 1950, se F 1. Serien inbunden om ej annat anges. LULEÅ STAD BYGGNADSNÄMNDEN A 1 PROTOKOLL MED BILAGOR Innehåller även föredragningslistor. Handlingar från 1950, se F 1. Serien inbunden om ej annat anges. 6:5 1 1875-1878 6:5 2 1879-1883 6:5 3 1884-1887

Läs mer

Förteckning över tomtindelningar som upphävs helt

Förteckning över tomtindelningar som upphävs helt Sida 1 (21) Förteckning över tomtindelningar som upphävs helt Antal berörda Kvarter/plannamn Aktbeteckning Beslutsdatum fastigheter Berörda fastigheter AGATEN 0883K-E228 19430529 15 AGATEN S:1, AGATEN

Läs mer

PLANKARTA. Karta 1. PLANBESTÄMMELSER GRÄNSER Plangräns för områden med detaljplaner som berörs av tomtindelningar som ska upphävas.

PLANKARTA. Karta 1. PLANBESTÄMMELSER GRÄNSER Plangräns för områden med detaljplaner som berörs av tomtindelningar som ska upphävas. KONVALJEN SMÖRBLOMMAN Frösängsvägen Björkvägen 0K- DAGGKÅPAN 0K- Skogsvägen VÅRLÖKEN GULLVIVAN Genomförandetiden för planändringen är år från den dag planen 0K-0 0K-0 KROKUSEN Sälgstigen SNÖDROPPEN 0K-0

Läs mer

Förslag till upphävande av fastighetsplaner (tomtindelningar) inom Tollarps tätort.

Förslag till upphävande av fastighetsplaner (tomtindelningar) inom Tollarps tätort. Förslag till upphävande av fastighetsplaner (tomtindelningar) inom Tollarps tätort. Planprocess - enkelt planförfarande Handlingar Planförslag 2011-03-14 Planbeskrivning (denna handling) Samråd 2011-03-21--04-18

Läs mer

LULEÅ KOMMUN Vårdcentraler

LULEÅ KOMMUN Vårdcentraler LULEÅ KOMMUN Vårdcentraler 2016-01-22 INNEHÅLL SID Stadsvikens hälsocentral - Vårdcentral Norra hamn 3 Mjölkuddens hälsocentral - Gammelstads hälsocentral 4 Björkskatans hälsocentral - Porsöns hälsocentral

Läs mer

Carl-HermariTfllhagen. i folktron. LTs förlag Stockholm

Carl-HermariTfllhagen. i folktron. LTs förlag Stockholm Carl-HermariTfllhagen i folktron LTs förlag Stockholm INLEDNING 11 Det ovanligas betydelse 11 Associationstänkandet 12 Betydelsen av det första och det sista 13 Mötets betydelse 13 Vad som sker med delen

Läs mer

Fastigheter Kanalen ID KOMMUN FASTIGHET

Fastigheter Kanalen ID KOMMUN FASTIGHET ID KOMMUN FASTIGHET 0 SÖDERTÄLJE SILLEN 2>1 1 SÖDERTÄLJE BOFINKEN 4>1 2 SÖDERTÄLJE KARLBERGA 15>2 3 SÖDERTÄLJE BÅGEN 4>1 4 SÖDERTÄLJE SOLEN 7>1 5 SÖDERTÄLJE FREGATTEN 15>1 6 SÖDERTÄLJE VÄRJAN 18>1 7 SÖDERTÄLJE

Läs mer

BEFOLKNINGEN I LULEÅ

BEFOLKNINGEN I LULEÅ LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stefan Larsson tel: 0920-29 37 58 fax: 0920-29 48 17 E-mail: stefan.larsson@sbk.lulea.se STATISTISKA MEDDELANDEN BEFOLKNINGEN I LULEÅ Folkmängd 2001-12-31 Utveckling

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN ARKIVFÖRTECKNING. Luleå kommuns stadsarkiv. Referenskod SE//21:1. Utskriftsdatum 2015-06-25 BYGGNADSNÄMNDEN 21

BYGGNADSNÄMNDEN ARKIVFÖRTECKNING. Luleå kommuns stadsarkiv. Referenskod SE//21:1. Utskriftsdatum 2015-06-25 BYGGNADSNÄMNDEN 21 Luleå kommuns stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING BYGGNADSNÄMNDEN Referenskod SE// Utskriftsdatum Arkivbildare BYGGNADSNÄMNDEN 21 Depå Luleå kommuns stadsarkiv Översikt arkivbildare BYGGNADSNÄMNDEN 21 Uppgifter

Läs mer

Förteckning över innehavare av Luleå stads donationsjord inom den gamla stadsplanen som år 1901 delgivits stämning med yrkande av bättre rätt till

Förteckning över innehavare av Luleå stads donationsjord inom den gamla stadsplanen som år 1901 delgivits stämning med yrkande av bättre rätt till Förteckning över innehavare av Luleå stads donationsjord inom den gamla stadsplanen som år 1901 delgivits stämning med yrkande av bättre rätt till gatumark mm Georg Palmgren 2010 Förteckning å innehavare

Läs mer

BEFOLKNINGEN I LULEÅ 2014-12-31 Utveckling och förändring

BEFOLKNINGEN I LULEÅ 2014-12-31 Utveckling och förändring STATISTISKA MEDDELANDEN BEFOLKNINGEN I LULEÅ 2014-12-31 Utveckling och förändring FOLKMÄNGD 2013-12-31 75 383 Antal födda 2014 823 Antal döda 2014 713 Inflyttade 2014 3 859 Utflyttade 2014 3 386 FOLKMÄNGD

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förköpskungörelsen (1967:873); Utkom från trycket den 11 juni 1999 utfärdad den 27 maj 1999. Regeringen föreskriver att 6 förköpskungörelsen (1967:873)

Läs mer

Småföretagarapotek lista med 150 apotek

Småföretagarapotek lista med 150 apotek Småföretagarapotek lista med 150 apotek Den 29 april tog riksdagen beslut om omregleringen av apoteksmarknaden. Det innebär bland annat att 616 av de totalt 946 apotek som finns i Sverige kommer att få

Läs mer

SNÄPPAN. Skola Badhus Skola. Skola Badhus Skola LÄROVERKET ( ( P P ( ( P P ENEN P P ( ( FURAN ( ( P P P P ( ( LINDEN OXELN ( ( P P SVARVAREN

SNÄPPAN. Skola Badhus Skola. Skola Badhus Skola LÄROVERKET ( ( P P ( ( P P ENEN P P ( ( FURAN ( ( P P P P ( ( LINDEN OXELN ( ( P P SVARVAREN Badhus Tennisbanor Torsgården Badhus Tennisbanor Torsgården ALMEN BONDEN ARKITEKTEN BJÖRKEN SVARVAREN BONDEN RÄNTAREN SKRIVAREN MÅLAREN LÄRKTRÄDET HOVSLAGAREN BRYGGAREN LÄNSMANNEN BYGGMÄSTAREN BRANDMANNEN

Läs mer

Rätt Hyra - Områdesvärderingsrapport

Rätt Hyra - Områdesvärderingsrapport Rätt Hyra - Områdesvärderingsrapport Företag / Områdesnummer / Område / Poäng Eklöf Fastighets AB 6:3 Söder. Målaren 1 Petter Swartzgatan 9 6:5 Söder. Albrektsvägen 100 Hällristningen 6 6:6 Söder. Borgmästeren

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut

Anmälan av delegationsbeslut Miljönämndens arbetsutskott 2010 12 09 69 1 Anmälan av delegationsbeslut Ändrad vidaredelegering rörande anmälan om efterbehandlingsåtgärder 2 010 2316 Allmän Administration Miljökontoret Beslut klagomål

Läs mer

Apotek som för Trust in Lust sortimentet

Apotek som för Trust in Lust sortimentet Apotek som för Trust in Lust sortimentet Apoteket Källan Apoteket Hästhoven Apoteket Lärkan Apoteket Kupolen Apoteket Bävern Apoteket Vikingen Apoteket Tallen Apoteket Tallen Apoteket Eken Apoteket Fyra

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut

Anmälan av delegationsbeslut Miljönämndens arbetsutskott 2008 08 14 33 1 Anmälan av delegationsbeslut Delegationsbeslut 2008 05 12 med stöd av miljönämndens beslut 2000 04 13 30 Ämnesområdesindelning och ämnesområdesansvar 2 008 1189

Läs mer

Bostadsrättsföreningar Stockholm City norr 2012-04-13. Förening Adress(er) bildad typ avgift s-värde anm. år

Bostadsrättsföreningar Stockholm City norr 2012-04-13. Förening Adress(er) bildad typ avgift s-värde anm. år Arbetsmyran Vanadisvägen 28 2001? 8 8 8 26 000 10 Atlasmuren Lokstallsgatan 6 1953 380 8 8 8 27 000 10 Baggen 2 Roslagsgatan 19 1999 370 9 9 9 34 000 10 Baggen 3 Roslagsgatan 21 2004 730 9 9 9 27 000 10

Läs mer

Alingsås Astronomiklubb. Hösten 2012

Alingsås Astronomiklubb. Hösten 2012 Alingsås Astronomiklubb Hösten 2012 Medlemsblad för Alingsås Astronomiklubb (AAK) Ordf. Robert Wahlström Klintens väg 6 441 41 Alingsås Tel: 0322-17 877 Mob: 0734-232 632 E-Mail: robert@alderaan.nu Sekr.

Läs mer

BEFOLKNINGEN I LULEÅ 2015-12-31 Utveckling och förändring

BEFOLKNINGEN I LULEÅ 2015-12-31 Utveckling och förändring STATISTISKA MEDDELANDEN BEFOLKNINGEN I LULEÅ 2015-12-31 Utveckling och förändring FOLKMÄNGD 2014-12-31 75 966 Antal födda 2015 737 Antal döda 2015 661 Inflyttade 2015 3 712 Utflyttade 2015 3 666 FOLKMÄNGD

Läs mer

Kvarteret Veterinären. Hus för hela livet VILL DU BO CENTRALT OCH NYBYGGT?

Kvarteret Veterinären. Hus för hela livet VILL DU BO CENTRALT OCH NYBYGGT? Kvarteret Veterinären Hus för hela livet VILL DU BO CENTRALT OCH NYBYT? VI JOBBAR ALLTID FÖR EN RIKTIT BRA STAD ATT BO OCH LEVA I Kvarteret Veterinären ligger mitt i centrala Arvika, ett stenkast från

Läs mer

Hyror i Svenska Bostäders bestånd 2006

Hyror i Svenska Bostäders bestånd 2006 Hyror i Svenska Bostäders bestånd 2006 en Innehåll Introduktion 2 Ej ombyggda fastigheter och ombyggda före 1960 med byggår: 1959 3 19601969 5 19701979 6 19801984 7 19851989 8 19901994 9 19951999 10 2000

Läs mer

Författare: Edvin Borgström 4A

Författare: Edvin Borgström 4A Författare: Edvin Borgström 4A Hej mamma och pappa! Ni vet att jag gillar båtar. Det hände än sak idag efter skolan. Jag och Sven skulle gå till hamnen och titta på båtar. Sen såg vi en båt. den var röd

Läs mer

Förslag till upphävande av fastighetsplaner (tomtindelningar) inom Kristianstad, Vä och Nosaby tätorter.

Förslag till upphävande av fastighetsplaner (tomtindelningar) inom Kristianstad, Vä och Nosaby tätorter. Förslag till upphävande av fastighetsplaner (tomtindelningar) inom Kristianstad, Vä och Nosaby tätorter. Planprocess - enkelt planförfarande Handlingar Planförslag 2011-03-14 Planbeskrivning (denna handling)

Läs mer

1873 Stationshuset byggs efter ritningar av arkitekt Kumlin. 1874 Den 8 augusti invigs järnvägen Kalmar Emmaboda.

1873 Stationshuset byggs efter ritningar av arkitekt Kumlin. 1874 Den 8 augusti invigs järnvägen Kalmar Emmaboda. HISTORIA 11 Nybro stads utveckling Agneta Ericsson och Lotta Lamke på Kalmar läns museum skrev i februari 2006 en byggnadsantikvarisk rapport över Nybros stadsdelar som heter Nybro stadsdelar, Kulturhistoriska

Läs mer

Tomterna bestämdes med hjälp av

Tomterna bestämdes med hjälp av Tomterna bestämdes med hjälp av mått, väderstreck och grannarnas namn, och gatunamn, om de fanns. Men efter gaturegleringen på malmarna under 1630-40- talen måste man uppfinna ett annat och överskådligare

Läs mer

OMRADE AV RIKSINTRESSE FOR K U L ~ I ~ S V A R D I I-IALLANDS LAN

OMRADE AV RIKSINTRESSE FOR K U L ~ I ~ S V A R D I I-IALLANDS LAN 1989-01-30 OMRADE AV RIKSINTRESSE FOR K U L ~ I ~ S V A R D I I-IALLANDS LAN Nr KN 21 Namn: FALKENBERGS INNERSTAD FALKENBERGS KOMMUN KARTA: 58 SO LAGE: X 6313 W: Mindre än 100 ha Y 1298 KULTURGMXIWLFISK

Läs mer

med mig lite grejer som jag kunde använda till att bygga en hydda med. Jag hittade löv några stockar och träd.

med mig lite grejer som jag kunde använda till att bygga en hydda med. Jag hittade löv några stockar och träd. Kapitel 1 Resan Jag har väntat länge på att göra denna resan. Jag heter Hanna och är 23 år. Jag ska åka båt till en Ön Madagaskar. Jag kommer ha med mig en hel besättning. Vi tog med oss väldigt mycket

Läs mer

Referensmärkning av leverantörsfakturor

Referensmärkning av leverantörsfakturor Referensmärkning av leverantörsfakturor Det finns många bolag inom Norrporten och därför behöver vi ha vissa rutiner för hanteringen av leverantörsfakturor. Här beskriver vi hur dessa fungerar. Genom att

Läs mer

1027 Fräsaren Ringgatan 29 LULEÅ 1029 Fräsaren Ringgatan 37 LULEÅ

1027 Fräsaren Ringgatan 29 LULEÅ 1029 Fräsaren Ringgatan 37 LULEÅ Område ÖST Juridisk fastighet Adress 1001 Konsulenten 4 974 34 Storstigen 33 A,B,C LULEÅ 1002 Konsulenten 5 974 34 Yrkesgatan 49,51,53 LULEÅ 1003 Kontrollören 1 974 34 Storstigen 48,50 LULEÅ 1004 Kontrollören

Läs mer

BOKSTAVSLEK LäraMera / www.laramera.se och Swedish Media Art / www.swedishmediaart.se

BOKSTAVSLEK LäraMera / www.laramera.se och Swedish Media Art / www.swedishmediaart.se Programbeskrivning Programmet startar med en bildmeny. Det finns nio olika övningstyper i Bokstavslek. Med pilarna på var sida stoppskylten kan du bläddra fram och tillbaka bland övningarna. Om du vill

Läs mer

Arkivförteckning för handlingar rörande Eksjö stad vid Eksjö Museum

Arkivförteckning för handlingar rörande Eksjö stad vid Eksjö Museum Arkivförteckning för handlingar rörande Eksjö stad vid Eksjö Museum Arkivförvarare: Eksjö Museum Österlånggatan 31 575 80 Eksjö Arkivbildare: Eksjö Museum. Titel: Eksjö Stad. Tid: 1696-1981. Omfång: 0,

Läs mer

Arkivförteckning för handlingar rörande Eksjö stad vid Eksjö Museum

Arkivförteckning för handlingar rörande Eksjö stad vid Eksjö Museum Arkivförteckning för handlingar rörande Eksjö stad vid Eksjö Museum Titel: Eksjö Stad. Tid: 1696-1981. Sammanfattning: sammanställningar, korrespondens, broschyrer, tidningsartiklar, fotografier, ritningar,

Läs mer

OBS! seglarskola för Feva kan ha andra tider, se hemsidan och detta gäller även prova-på-kursen.

OBS! seglarskola för Feva kan ha andra tider, se hemsidan och detta gäller även prova-på-kursen. SEGLARSKOLEHANDBOK VÄLKOMMEN TILL RÖSS SEGLARSKOLA/PROVA-PÅ! Målet med RÖSS seglarskola är att alla ska tycka att segling är roligt och känna sig trygga och vilja fortsätta segla! På seglarskolan lära

Läs mer

1. VÄSTRA GÄRDET. Stadens yttre årsringar 1. VÄSTRA GÄRDET

1. VÄSTRA GÄRDET. Stadens yttre årsringar 1. VÄSTRA GÄRDET 1. VÄSTRA GÄRDET Västra gärdet är en tydligt avgränsad stadsdel som omges av Nygatan i öst, Sanddynevägen i söder, Kvekatorpsvägen i väst samt järnvägen i norr. Området genomkorsas av den större Södergatan

Läs mer

EXAMENSARBETE. Placering av snöupplag i Luleå. Anton Lundgren. Högskoleexamen Samhällsbyggnad

EXAMENSARBETE. Placering av snöupplag i Luleå. Anton Lundgren. Högskoleexamen Samhällsbyggnad EXAMENSARBETE Placering av snöupplag i Luleå Anton Lundgren Högskoleexamen Samhällsbyggnad Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Anton Lundgren Placering av snöupplag

Läs mer

Stockholm & jag! och SAMLA dina MINNEN! UPPTÄCK, MÅLA, LÄR! a voyage mini guide. Jag heter och jag är år. Jag besökte Stockholm / 20

Stockholm & jag! och SAMLA dina MINNEN! UPPTÄCK, MÅLA, LÄR! a voyage mini guide. Jag heter och jag är år. Jag besökte Stockholm / 20 Stockholm & jag! BILD PÅ MIG! Jag heter och jag är år Jag besökte Stockholm / 20 UPPTÄCK, MÅLA, LÄR! och SAMLA dina MINNEN! Jag var där tillsammans med Vädret var och det var grader Här bodde jag Det roligaste

Läs mer

HANDLINGAR OM LULEÅ STAD

HANDLINGAR OM LULEÅ STAD Volym 1 Fornfynd, fornminnen, fornlämningar. Volym 2 Kyrkan, Kyrkogården. Volym 3 Historia, näringsliv. Volym 3-9 Kultur. Volym 10-17 Bebyggelse, allmänt. Volym 17-23 Bebyggelse, kvarter i innerstaden.

Läs mer

Upprättad 2006-08-23, Antagen 2006-11-20 (KF 103/06), Laga kraft 2006-12-21 BURLÖVS KOMMUN BYGG- och ANLÄGGNINGSFÖRVALTNINGEN ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplanerna 5, 54, 95, 123, 155, 171 och 214

Läs mer

Min skola - ቤ ት ቤ ት ት ም ህ ር ተ ይ. Klassrum ክ ፍ ሊ Matsal መብል ዒ መግ ቢ. Lekplats መጻ ወ ቲ ቦ ታ. Bokhylla ከ ብሒ (መቐ መጢ. Kontor ቤ ት ጽ ሕፈ ት.

Min skola - ቤ ት ቤ ት ት ም ህ ር ተ ይ. Klassrum ክ ፍ ሊ Matsal መብል ዒ መግ ቢ. Lekplats መጻ ወ ቲ ቦ ታ. Bokhylla ከ ብሒ (መቐ መጢ. Kontor ቤ ት ጽ ሕፈ ት. Min skola - ቤ ት ቤ ት ት ም ህ ር ተ ይ Klassrum ክ ፍ ሊ Matsal መብል ዒ መግ ቢ Lekplats መጻ ወ ቲ ቦ ታ Kontor ቤ ት ጽ ሕፈ ት Bok መጽ ሓፍ Bokhylla ከ ብሒ (መቐ መጢ መጻ ሕፍ ቲ ) Lärare መምህ ር Tavla ሰ ሌዳ Laptop - ላ ፕ ቶ ፕ (ኮ ምፑተ ር ) Skrivbok

Läs mer

Fastigheter inom verksamhetsområde för vatten och avlopp

Fastigheter inom verksamhetsområde för vatten och avlopp STADSMILJÖ- OCH SERVICEFÖRVALTNINGEN Emelie Näsman Melander 2016-05-30 1 (56) Dnr STN-0585/2016 Fastigheter inom verksamhetsområde för vatten och avlopp Fastighetsbeteckning ALBYGÅRDEN 1 ALEN 1 ALEN 2

Läs mer

Prästholmshistoria av Kristoffer Wallenberg

Prästholmshistoria av Kristoffer Wallenberg Prästholmshistoria av Kristoffer Wallenberg I Råne-skolan får man i åttonde klass göra ett arbete om sin hembygd. Denna Historie-redogörelse gjorde Kristoffer Wallenberg då som sitt arbete. Jordbruk Prästholm

Läs mer

Upptagningsområden för skolan i Luleå kommun

Upptagningsområden för skolan i Luleå kommun Upptagningsområden för skolan i Luleå kommun 2014-04-24 INNEHÅLL SID UPPTAGNINGSOMRÅDEN 3 Hertsön 3 Örnäset 4 Centrum 5 Bergnäset 6 Notviken 7 Björkskatan 8 Gammelstad 9 Sunderbyn 10 Råneå 11 2 01 Hertsön

Läs mer

Domherren 18. Fornlämning 93, Kalmar stad, Kalmar kommun, Småland Arkeologisk förundersökning 2001

Domherren 18. Fornlämning 93, Kalmar stad, Kalmar kommun, Småland Arkeologisk förundersökning 2001 Domherren 18 Fornlämning 93, Kalmar stad, Kalmar kommun, Småland Arkeologisk förundersökning 2001 1 . Kartor publicerade i enlighet med tillstånd 507-98-2848 från Lantmäteriverket. Utgiven av Kalmar läns

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsnämnden 2013-03-26 29 Sida Dnr 22/2012 2331 Dnr 248/2012 220 Sbn 25 Dnr 38/2013 460 Dnr 46/2013 400 Dnr 170/2011 214 Information Samhällsbyggnadsutskottets

Läs mer

Blommande mångfald Plats: gärna en äng, hage eller vägren

Blommande mångfald Plats: gärna en äng, hage eller vägren ELEVBLAD - Blommor Blommande mångfald Plats: gärna en äng, hage eller vägren 1. Djurkort Tag fram ditt djurkort och fundera på: Är detta en trivsam plats för ditt djur? Skulle djuret kunna bygga ett bo

Läs mer

Hedemora gamla stadskärna

Hedemora gamla stadskärna Upphävande av detaljplaner i Hedemora gamla stadskärna i Hedemora kommun, Dalarnas län ANTAGANDEHANDLING 1 BESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning Plankarta med bestämmelser PLANPROCESS För att kunna anta

Läs mer

Detaljplan del av Söder 3:43, Knäpplan etapp 2, förskola, Hjo stad, Hjo kommun

Detaljplan del av Söder 3:43, Knäpplan etapp 2, förskola, Hjo stad, Hjo kommun Detaljplan del av Söder :, Knäpplan etapp, förskola, Hjo stad, Hjo kommun SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING 0-0- Normalt planförfarande dnr. 0-00 SAMRÅDSTID / - / 0 HJO-BODA : : : : : : : SÖDER : : : : :0

Läs mer

Intresseförfrågan inför MARKANVISNING. KV. HISSEN, LOFTET OCH NOCKEN, Vikaholm VÄXJÖ STAD

Intresseförfrågan inför MARKANVISNING. KV. HISSEN, LOFTET OCH NOCKEN, Vikaholm VÄXJÖ STAD Intresseförfrågan inför MARKANVISNING KV. HISSEN, LOFTET OCH NOCKEN, Vikaholm VÄXJÖ STAD INTRESSEFÖRFRÅGAN Växjö kommun vill med denna förfrågan uppmärksamma byggherrar på och undersöka intresset för kommande

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut

Anmälan av delegationsbeslut s arbetsutskott 2009 05 07 22 1 Anmälan av delegationsbeslut Beslut klagomål gällande bostadsmiljö kall lägenhet 2 009 0089 Mjölkudden 3:51 Rasting, Ruth uteservering Thai Thai o Sushi 2 009 0990 Strutsen

Läs mer

1. Mal X. Lake 2. Gädda. www.tipspromenadfragor.se

1. Mal X. Lake 2. Gädda. www.tipspromenadfragor.se 1 Det här är den enda sötvattenlevande torskfisken vi har. Lång skäggtöm och marmorerad färgteckning. Den förekommer i hela landet förutom i Bohuslän och i nordvästra fjällandskapet. Ofta passiv på dagtid,

Läs mer

STADS BYGG NADS. TERTIALRAPPORT Tertial 2 2012 KON TORET UPPFÖLJNING AV BOSTADSPLANERING OCH BYGGANDE BOSTADSFÖRSÖRJNING.

STADS BYGG NADS. TERTIALRAPPORT Tertial 2 2012 KON TORET UPPFÖLJNING AV BOSTADSPLANERING OCH BYGGANDE BOSTADSFÖRSÖRJNING. TERTIALRAPPORT Tertial UPPFÖLJNING AV BOSTADSPLANERING OCH BYGGANDE STADS BYGG NADS KON TORET BOSTADSFÖRSÖRJNING Malmö stad Tertialrapporten är framtagen av Annika Reischmann, stadsbyggnadskontoret. Bild:

Läs mer

Smultronet m fl uppdrag att upprätta detaljplan

Smultronet m fl uppdrag att upprätta detaljplan Tjänsteskrivelse 2011-10-31 Handläggare: Samhällsbyggnadsnämnden Smultronet m fl uppdrag att upprätta detaljplan Sammanfattning Kvarteret Smultronet är beläget i stadsdelen Storängen strax väster om Degerforsvägen,

Läs mer

Kapitel 1 Resan. - Oj nu börjar det bli mörkt sa jag till Sergio.

Kapitel 1 Resan. - Oj nu börjar det bli mörkt sa jag till Sergio. Kapitel 1 Resan. Äntligen är jag på väg till Spanien för att spela min första match med Real Madrid. Jag heter Marko och jag är 19 år gammal. Jag och min kompis Sergio är på väg med ett jätte stort kryssnings

Läs mer

SVEA RIKE. En musikal utan dess like År 4, Kinnarpsskolan, HT 2015

SVEA RIKE. En musikal utan dess like År 4, Kinnarpsskolan, HT 2015 SVEA RIKE En musikal utan dess like År 4, Kinnarpsskolan, HT 2015 PRESENTATIONSVISA 1. Vi vill här presentera för Er ett avlångt land, som har rätt många delar, vi kommer hand i hand. Här nere, där bor

Läs mer

Förteckning över vilka apotek som kommer att säljas

Förteckning över vilka apotek som kommer att säljas Tisdag 5 maj 2009 Förteckning över vilka apotek som kommer att säljas Den 29 april tog riksdagen beslut om omregleringen av apoteksmarknaden. Det innebär bland annat att cirka 616 av totalt 946 apotek

Läs mer

DJURGÅRD SPELET ETT-TU-TRE! FÖR UNG OCH GAMMAL ALLA ME'!

DJURGÅRD SPELET ETT-TU-TRE! FÖR UNG OCH GAMMAL ALLA ME'! DJURGÅRD SPELET ETT-TU-TRE! FÖR UNG OCH GAMMAL ALLA ME'! N:o r. K ro ko di 1 en. HELSINGFORS 1908 AKTIEBOLAGET f. TILGMANNS BOKo. STENTR.YCKERI I Egyptens heta land, Vid en vann och sandig strand, Vid

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G Dnr TPN 2014/61 A N T A G A N D E H A N D L I N G Enkelt planförfarande Detaljplan för del av SÖDRA ALLÉN i Hallsberg Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2014-04-02 2 (15) Dnr TPN 2014/61 Innehåll

Läs mer

Den öde ön. Bearbetad av Ingemar Wiklund - http://ingemar-wiklund.se Originalförfattare okänd.

Den öde ön. Bearbetad av Ingemar Wiklund - http://ingemar-wiklund.se Originalförfattare okänd. Den öde ön Av Introduktion 1. Du ska på en resa. Du ska åka med ett skepp långt bort. Beskriv hur skeppet ser ut och vart du ska åka. 2. Det blir storm och skeppet sjunker. bu hamnar på en strand. Skriv

Läs mer

Inledning: om att vi skapar miljöproblem när vi utnyttjar naturen

Inledning: om att vi skapar miljöproblem när vi utnyttjar naturen Ord och begrepp till arbetsområdet Miljö i Europa. Inledning: om att vi skapar miljöproblem när vi utnyttjar naturen resurser: det som vi kan leva av, Pengar kan vara en resurs. Naturen är också en stor

Läs mer

Foto från Myran i kvarteret Fisken 1. Foto och text från Walter Göranssons bildsamling.

Foto från Myran i kvarteret Fisken 1. Foto och text från Walter Göranssons bildsamling. Innovatums bildarkiv, bild nr TBWG-003-094a, år 1916. Kungsgatan med kvarteret Fågeln närmast till vänster och därefter kvarteret Duvan. Till höger kvarteren Oxen, Eken och Pilen. Foto från Myran i kvarteret

Läs mer

Programhandlingarna finns tillgängliga på Tekniska avdelningen, kommunhuset i Årjäng och på Lanthandeln i Lennartsfors, under tiden 7-30 juni 2010.

Programhandlingarna finns tillgängliga på Tekniska avdelningen, kommunhuset i Årjäng och på Lanthandeln i Lennartsfors, under tiden 7-30 juni 2010. ÅRJÄNGS KOMMUN Samråd rogram Detaljplan för Norra Manhem, Lennartsfors Syftet är att planlägga ett område för ny bostadsbebyggelse på östra sidan av sjön Foxen, norr om det befintliga bostadsområdet Manhem

Läs mer

GC-VÄG GRÖNA VÄGEN sträckan Radhusvägen till Södergatan

GC-VÄG GRÖNA VÄGEN sträckan Radhusvägen till Södergatan Bygg- och Miljöförvaltningen Planens beteckning S Antagen av BMn 00-0-0 Vunnit Laga kraft 00-0-0 Genomförandetiden slut 0-0- Detaljplan för del av Gislaved :7 m.fl. fastigheter i Gislaved Gislaveds kommun,

Läs mer

Johanna Charlotta Kraft 1856-12-26

Johanna Charlotta Kraft 1856-12-26 Johanna Charlotta Kraft 1856-12-26 Elsa Elvira Kraft 1908 1985 Svea Linnea Kraft 1909 1953 Elis Georg Kraft 1915 1980 Carl Georg Kraft 1881 1922 Johanna Charlotta Kraft 1856 Jan (Johan) Erik Kraft 1825

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 12 Fredag 1 april 2011. säger polisen Erik Kummu. 25 bilar skadade i brand

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 12 Fredag 1 april 2011. säger polisen Erik Kummu. 25 bilar skadade i brand LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 12 Fredag 1 april 2011 NORRBOTTEN 25 bilar skadade i brand 25 bilar skadades vid en brand på Porsön natten mellan söndag och måndag. Brandmän från Luleå och Gammelstad arbetade med

Läs mer

Lommabuktens Seglarskola 2016

Lommabuktens Seglarskola 2016 ! Lommabuktens Seglarskola 2016 Målet med LBS seglarskola är att alla ska tycka att segling är roligt och känna sig trygga och vilja fortsätta segla! På seglarskolan lära du dig grunderna i segling och

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut

Anmälan av delegationsbeslut Miljönämnden 2011 01 27 1 1 Anmälan av delegationsbeslut Anställningsinformation för tidsbegränsad anställning 2011 01 01 1231 2 010 2632 Allmän Administration 2010 11 23 Rönnebro Vesterlund, Annika BYM

Läs mer

Hantverk i skogsbrynet

Hantverk i skogsbrynet Växtfärg Papper, växter. Stormkök, konservburk att koka i ( så slipper ni färgad kastrull ). Gör så här: Plocka växter och växtdelar, blommor, blad eller bär. Samla dom färgvis. Ta ca 2 dl växter till

Läs mer

Lärarhandledning. Vad gör jag innan, under och efter lektionen?

Lärarhandledning. Vad gör jag innan, under och efter lektionen? Lärarhandledning Klappa en vän. Från förskolan till årskurs 3 Inledning Klappa en vän är en lektion som bygger på att barnen ska lära sig mer om de sällskapsdjur vi har hemma. Många barn vill ha ett djur

Läs mer

Några tips på hur man kan arbeta med fjärilar i skola och förskola

Några tips på hur man kan arbeta med fjärilar i skola och förskola Några tips på hur man kan arbeta med fjärilar i skola och förskola 1. Hur ser en fjäril? har så kallade fasettögon som är sammansatta av upp till 17 000 delögon. Detta ger fjärilen ett mosaikseende. Måla

Läs mer

DOM 2013-10-03 Stockholm

DOM 2013-10-03 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060106 DOM 2013-10-03 Stockholm Mål nr F 2613-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-02-26 i mål nr F 1954-12, se

Läs mer

Töreboda kommun Drottninggatan 4 Töreboda Torg Box 83 545 22 Töreboda Telefon: 0506-180 00 kommunen@toreboda.se www.toreboda.se

Töreboda kommun Drottninggatan 4 Töreboda Torg Box 83 545 22 Töreboda Telefon: 0506-180 00 kommunen@toreboda.se www.toreboda.se VILLATOMTER I TÖREBODA KOMMUN Töreboda kommun Drottninggatan 4 Töreboda Torg Box 83 545 22 Töreboda Telefon: 0506-180 00 kommunen@toreboda.se www.toreboda.se TÖREBODA Kvarteret FÖLET Exklusiva stora tomter

Läs mer

Vikingen nr 3 2004 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2004 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2004 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Redaktör för tidningen är Lennart Holm. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du kanske har varit med om någonting

Läs mer

Grattis Ylva på din 40-årsdag!

Grattis Ylva på din 40-årsdag! Grattis Ylva på din 40-årsdag! Innehållsförteckning Huvudperson som Vattukvinna 5 Huvudperson som vän till vän1, vän 2 och vän3 7 Huvudpersons hem i hemort 7 Huvudperson och kärleken till partner1 9 Kärleksguide:

Läs mer

Äldre soldatbenämningar, militära grader, m.m.

Äldre soldatbenämningar, militära grader, m.m. Äldre soldatbenämningar, militära grader, m.m. Denna listas beskrivningar är mycket kortfattade. Ibland ger källorna (till synes) motstridiga uppgifter. I listan har ej hänsyn tagits till tidsaspekter,

Läs mer

Foto Marie Andrén. Välkommen till. Ljungskogen. en skrift utgiven av Ljungskogens Strandbads Villaägareförening

Foto Marie Andrén. Välkommen till. Ljungskogen. en skrift utgiven av Ljungskogens Strandbads Villaägareförening Foto Marie Andrén Välkommen till Ljungskogen en skrift utgiven av Ljungskogens Strandbads Villaägareförening 2 LJUNGSKOGEN en unik miljö Ända sedan grundandet av Ljungskogens Strandbad har tankarna bakom

Läs mer

Närheten till stan har medfört, att allt fler av de icke jordägande röbäcksborna sökt sig till Umeå för sin utkomst.

Närheten till stan har medfört, att allt fler av de icke jordägande röbäcksborna sökt sig till Umeå för sin utkomst. Så var det Förr Omkring 500 e Kr hade de inre delarna av Röbäcksslätten och sandåsen, där de äldre delarna av byn nu ligger torrlagts och det blev möjligt för människor att bosätta sig där. Stenåldersfynd

Läs mer

Pånvallen en bosättning vid Smalpån

Pånvallen en bosättning vid Smalpån Pånvallen en bosättning vid Smalpån Pånvallen är ett torpställe, som under 1800-talet beboddes av sk dagsverkstorpare. År 1823 hörde Pånvallen under Tunvågens by och finns med på avvittringskartan över

Läs mer

del av stadsdelen Lindö, Skår SAMRÅDSHANDLING

del av stadsdelen Lindö, Skår SAMRÅDSHANDLING Planbeskrivning 1(13) tillhörande tillägg del 3 till stadsplan för del av stadsdelen OBS! Lindö, Skår i Norrköping den 22 maj 2017 SAMRÅDSHANDLING Standardförfarande 2(13) Sammanfattning Syftet med ändringen

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN BYGG- och ANLÄGGNINGSFÖRVALTNINGEN ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplanerna 5, 17, 42, 54, 59, 64, 82, 123, 128, 134 och 182 i Arlöv, Burlövs kommun Övrig bevarandevärd bebyggelse i Arlöv,

Läs mer

Fristad på kartorna. Karta ägomätning 1650

Fristad på kartorna. Karta ägomätning 1650 Fristad på kartorna Det finns inte så mycket bevarat kartmateriel från Fristad. Den äldsta funna kartan finna på Lantmäteriets hemsida och under historiska kartor. Den är från 1650 och visar ett tätt liggandes

Läs mer

Naturvärdesbedömning i Ådö skog, Upplands Bro kommun November 2012

Naturvärdesbedömning i Ådö skog, Upplands Bro kommun November 2012 ADOXA Naturvård org.nr.590419-1037 F-skattsedel finns Skogshall 640 24 Sköldinge Telefon: 0708-804582, Pg 456 10 12-8 E-mail: janne.elmhag@adoxanatur.se Janne Elmhag Naturvärdesbedömning i Ådö skog, Upplands

Läs mer

bergshamrapartiet Inledning Vad är en översiktsplan? Jämförelse mellan ÖP2030 och ÖP2006 ÖP2030 vs ÖP2006 ur Bergshamraperspektiv

bergshamrapartiet Inledning Vad är en översiktsplan? Jämförelse mellan ÖP2030 och ÖP2006 ÖP2030 vs ÖP2006 ur Bergshamraperspektiv Inledning Vad är en översiktsplan? Översiktsplanen (ÖP) introducerades med plan- och bygglagen (PBL) år 1987 och ersatte flera äldre översiktliga planformer (t.ex. generalplan, kommunplan eller markdispositionsplan).

Läs mer

Detaljplan för del av kvarteret Skeppsholmsviken m m på Djurgården. Remiss. Markanvisning för museum m m till AB Gröna Lund.

Detaljplan för del av kvarteret Skeppsholmsviken m m på Djurgården. Remiss. Markanvisning för museum m m till AB Gröna Lund. 009--7 Sara Lundén Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 70 54 sara.lunden@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 009--7 Detaljplan för del av kvarteret Skeppsholmsviken m m på Djurgården.

Läs mer

Järnbärarna i Stockholms hamn

Järnbärarna i Stockholms hamn Järnbärarna i Stockholms hamn Kåseri om svensk järnexport av Ture Nerman. (Ur Radions programhäfte för föredrag i skolan, utsänt 8 nov 1937) Lyssna efter [j] Järnbäraren är en arbetartyp, som ungdom nu

Läs mer

Ledningsschakt i Järnbrogatan

Ledningsschakt i Järnbrogatan UV RAPPORT 2014:136 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING Ledningsschakt i Järnbrogatan Östergötland Norrköpings stad S:t Johannes socken Gamla Torget 1 Inom Gamla Rådstugugatan

Läs mer

STADS BYGG NADS. TERTIALRAPPORT Tertial 1 2014 KON TORET UPPFÖLJNING AV BOSTADSPLANERING OCH BYGGANDE BOSTADSFÖRSÖRJNING.

STADS BYGG NADS. TERTIALRAPPORT Tertial 1 2014 KON TORET UPPFÖLJNING AV BOSTADSPLANERING OCH BYGGANDE BOSTADSFÖRSÖRJNING. TERTIALRAPPORT Tertial UPPFÖLJNING AV BOSTADSPLANERING OCH BYGGANDE STADS BYGG NADS KON TORET BOSTADSFÖRSÖRJNING Malmö stad Tertialrapporten är framtagen av Annika Reischmann, stadsbyggnadskontoret. Foto:

Läs mer

Vickes strandäventyr

Vickes strandäventyr Vickes strandäventyr Med detta pysselhäfte vill vi ge dig inspiration till att lära dig mer om livet vid havet och på stränderna. Gör själv din egen flora, lös problem och prick till prick-uppgifter eller

Läs mer

Havsresan Av: Oliver J

Havsresan Av: Oliver J Havsresan Av: Oliver J Havsresa n del 1 Hej mamma och pappa. Jag var i hamnen och skulle kolla på en båt där med Max. Vi hoppade i båten och såg hur stor båten var. Vi gick in i ett av rummen som vi trodde

Läs mer

FÄNGSJÖN & STORSJÖHÖJDEN

FÄNGSJÖN & STORSJÖHÖJDEN TJÄDERSPELSINVENTERING VID FÄNGSJÖN & STORSJÖHÖJDEN INFÖR PLANERAD VINDKRAFTSETABLERING Miljötjänst Nord Mattias Åkerstedt Sture Gustafsson Rapport augusti 2012 Rapport september 2012 Miljötjänst Nord

Läs mer

Filip i djurparken. Kapitel 1. Vad är rätt och vad är fel? Sätt kryss på rätt streck. rätt fel vet inte. Hajar är farliga.

Filip i djurparken. Kapitel 1. Vad är rätt och vad är fel? Sätt kryss på rätt streck. rätt fel vet inte. Hajar är farliga. Kapitel 1 Vad är rätt och vad är fel? Sätt kryss på rätt streck. rätt fel vet inte Hajar är farliga. Ju vassare tänder hajen har desto farligare är den. Filip har fotograferat en haj. Filip tycker om att

Läs mer

Nio man drunknade när Barbara sjönk

Nio man drunknade när Barbara sjönk 1975-08-28 GP Nio man drunknade när Barbara sjönk Den 29 augusti 1950 omkom nio kustartillerister från KA 4 när bogserbåten Barbara sänktes av brottsjöarna vid Kocken utanför Känsö. I går högtidlighölls

Läs mer

Skogsvårdsprojektet Informationsblad nr 3

Skogsvårdsprojektet Informationsblad nr 3 Gisekvarn 2010-01-25/lb Hemsida: E-post: www.gise.se foreningen@gise.se Skogsvårdsprojektet Informationsblad nr 3 Skogsvårdsgruppen har nu fått in kommentarer från områdesledare och enskilda medlemmar

Läs mer

Klubblad. Nr 4 Årgång 26 2003-09-01. Södra hamnen en Augustikväll

Klubblad. Nr 4 Årgång 26 2003-09-01. Södra hamnen en Augustikväll Klubblad Nr 4 Årgång 26 2003-09-01 Adress styrelse: Adress hamnen: Kungälvs Motor- och Segelbåtsällskap Nordöhamnen Nordön 310 442 75 LYCKE Box 511 442 15 KUNGÄLV Telefon hamnkontor 0303-22 57 23 kontor

Läs mer

DOM 2013-12-06 Stockholm

DOM 2013-12-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060104 DOM 2013-12-06 Stockholm Mål nr F 4719-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-04-16 i mål F 3877-12, se bilaga KLAGANDE 1. Riksbyggens Brf Sätrabrunnshus

Läs mer

DETALJPLAN FÖR L:a Hindsbo (kv Daggkåpan mm)

DETALJPLAN FÖR L:a Hindsbo (kv Daggkåpan mm) l 8331 JlJ\tagen av kornmwlfu1lmäktige den 19 oktober 1992 Laga kraft den 18 november 1992 DETALJPLAN FÖR L:a Hindsbo (kv Daggkåpan mm) I SKARA TÄTORT, SKARA KOMMUN Planbeskrivning HANDLINGAR Detaljplanen

Läs mer

Vikten av småbiotoper i slättbygden. www.m.lst.se

Vikten av småbiotoper i slättbygden. www.m.lst.se Vikten av småbiotoper i slättbygden www.m.lst.se Titel: Utgiven av: Text och bild: Beställningsadress: Layout: Tryckt: Vikten av småbiotoper i slättbygden Länsstyrelsen i Skåne län Eco-e Miljökonsult (Malmö)

Läs mer

Vårens stjärnhimmel. Andromeda. Cepheus Perseus Oxen. Svanen. Cassiopeja. Lyran Polstjärnan Lilla björn Kusken

Vårens stjärnhimmel.  Andromeda. Cepheus Perseus Oxen. Svanen. Cassiopeja. Lyran Polstjärnan Lilla björn Kusken Vårens stjärnhimmel N Andromeda Svanen Cepheus Perseus Oxen Cassiopeja Ö Lyran Polstjärnan Lilla björn Kusken V Herkules Draken Tvillingarna Stora björn Karlavagnen Lilla hund Ormen Björnväktaren Kräftan

Läs mer

PBL kunskapsbanken 2013-06-25

PBL kunskapsbanken 2013-06-25 PBL kunskapsbanken PBL kunskapsbanken enbart om detaljplaner Nerladdat av TUNAFORSNYTT tunaforsnytt.se från Boverket http://www.boverket.se/vagledningar/pbl-kunskapsbanken/skapa-pdf/ 2013-06-25 Innehåll

Läs mer