Min tolkning av Lean Product Development

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Min tolkning av Lean Product Development"

Transkript

1 Min tolkning av Lean Product Development Skriven av Göran Svensson

2 Del 1: Teori om Lean Produktutveckling...3 Introduktion...3 Vad är lean produktutveckling?...3 Vad är slöseri...4 Målet med Lean Produktutveckling...6 De fem principerna Värde och värdeström Slöseri Flöde Drag Perfektion...7 De fem principerna applicerade på produktutveckling...8 Slöserier inom produktutveckling...9 Mascitellis topp 10 lista på slöserier inom produktutveckling Del 2: Olika tillämpningar av lean produktutveckling Introduktion Skapa en kravlista på ett värdefullt sätt Specificera de fem viktigaste fördelarna med produkten Lean QFD för urskiljningsmöjligheter Måste, borde och kunde Effektiva arbetsstrukturer Lugn arbetsmiljö Korta stående möten Slutsatser om Lean Produktutveckling Källhänvisning Internetkällor Böcker Publikationer Bilder... 19

3 Del 1: Teori om Lean Produktutveckling Introduktion I kursen KPP306 Produkt och processutvecklig ingår ett examinationsmoment där eleven ska skriva en essä om ett valfritt ämne med anknytning till produktutveckling. Jag valde att skriva om Lean Produktutveckling. Jag visste att det fanns något som hette lean production och att det handlade om att effektivisera produktionsprocesser. Följer man samma logik så bör lean produktutveckling handla om hur man effektiviserar produktutveckling. Jag tyckte det lät som ett intressant och nyttigt ämne att lära mig mer om. Denna essä är uppdelad i två delar. Den första delen behandlar teori angående lean principer såsom de anknyter till produktutveckling. Den andra delen ger exempel på ett fåtal applikationer av teorin. Vad är lean produktutveckling? För att förstå vad lean produktutveckling är bör vi först förstå vad lean betyder. Lean är ett koncept som ursprungligen kommer från Toyotas företagskultur. Det bygger på att granska sina egna processer och eliminera slöserier av tid och resurser, samtidigt som man försöker öka kvalitén åt kunden. Lean production är allmänt känt över världen och vid en första anblick är det lätt att tro att lean bara har med produktion att göra. Så är inte fallet. Lean är snarare ett koncept som kan appliceras på en mängd olika processer och aktiviteter. En enkel definition av lean: 1. Eliminera slöseri av tid och resurser i processer 2. Gör arbetstiden mer produktiv Lean Produktutveckling är dock annorlunda jämfört med lean produktion. Processerna skiljer sig mycket åt. Produktion är en enkel process att förstå. Kraven kommer som klara ritningar och produktions moment förblir likadana. Produktutveckling är mycket mer komplicerat. Kraven måste hämtas från kunden och det finns en stor osäkerhet i informationsinhämtning. Processen skiljer sig från projekt till projekt. Även om det finns stora allmänna steg så finns det ingen fastlagd ordning på hur momenten skall ske inom ett stort steg. Produktutveckling är också korsfunktionellt, vilket gör att kommunikation, beslutstagande och konsensus är mera komplicerat än i en logisk produktionsprocess. Lean produktutveckling handlar om att optimera sina processer så att tiden det tar för att utveckla en produkt blir minimal, samtidigt som kvalitén blir maximal. Det låter väldigt positivt, men det är också ett ideal. Ett företag blir inte lean, det blir mer lean när de applicerar lean principer. Fokus i lean produktutveckling ligger på att hitta slöseri i sina processer och ta ersätta slöseriet med effektivare beteenden, tekniker och processer.

4 Vad är slöseri Slöseri inom produktutveckling avser framför allt slöseri med tid. Alla produktutvecklingsprojekt bygger på att få ut en ny produkt på en marknad vid en gynnande tidpunkt. Tiden för ett utvecklingsprojekt är därför avgörande för den ekonomiska vinsten. Bild 1 visar en typisk marknadssituation och en produkts livscykel på marknaden. Den större delen av vinsten finns att kamma hem innan marknaden blir mättad. Bild 1 Beskriver ett företags inkomster och vinster i relation till en marknad. Var hittar man slöseri inomproduktutveckling? Svaret kan ses ur två perspektiv. Det första och mest vanliga perspektivet är att den övergripande processen måste bearbetas och göras mer effektiv för att eliminera slöseri. Det vill säga vi måste välja en effektiv (resurs snål) PUmodell som innefattar alla nödvändiga steg och tillämpa den. Det andra perspektivet innefattar hur vi blir bättre på att tillämpa PU-modellen vi har valt att använda. Det trycker på att det finns ett stort slöseri av tid och resurser på grund av att vi utför PU-handlingar ineffektivt. Alla vet vi att när vi lär oss någonting för första gången så är det

5 lätt att saker blir fel. Vi är inte effektiva i början, men med övning överkommer vi motstånden och blir bättre på att utföra handlingen. Det finns olika nivåer av utförande. Vissa människor är bättre än andra på att hoppa, sparka fotboll, rita, springa, planera, analysera, följa ett PUverktyg och så vidare. Skillnaden mellan två människor är i stora drag hur mycket de har övat på en handling och vilken grad av skicklighet de har uppnått. Jag har begränsat mig till att kolla mest på det andra perspektivet i denna essä. Det finns många olika PU-modeller, men så länge de innehåller alla kritiska steg (kartlägga kunden, upprätta krav, idégenerering, koncept generering, koncept utveckling, optimering för produktion) kommer de antagligen att fungera om företaget implementerar dem. Den stora vinsten av tid och resurser kommer istället som Ronald Mascitelli uttrycker det från att dagligen förbättra hur vi utför en process. Bild 2 Beskriver vad ett företag får ut av sina PU-aktiviteter. Bilden ovan (bild 2) som är tagen ur Masictellis bok och översatt till svenska illustrerar på ett mycket bra sätt vad slöseri kan vara och hur stor plats det kan uppta. Om vi kan överföra tid från slöseri till arbete som genererar värde så kommer vårt PU-arbete att bli effektivare. När man pratar om slöseri kommer man automatiskt in på värde, motsatsen till slöseri. Definition av värde: En aktivitet ger värde om den transformerar en design av en ny produkt (eller viktiga leveranser för att kommersialisera den) så att antagligen produktens vinstmarginal eller marknadsdel blir positivt påverkade.

6 Med hjälp av denna definition kan vi bryta ner alla PU-aktiviteter i tre olika typer: Kategorisering: Namn: Beskriving. Typ 1 Värde Aktiviteter som ger värde. Typ 2 Slöseri Aktiviteter som inte ger värde och som inte heller är nödvändiga. Typ 3 Tillåtare Aktiviteter som inte ger värde men som är nödvändiga i den nuvarande PU-processen Målet med Lean Produktutveckling Målet med lean produktutveckling är att maximera typ 1 värde, eliminera typ 2 slöseri och minimera typ 3 tillåtare. Självklart inom gränser för vad som är möjligt. Det är ett långsiktigt mål som bara kan uppnås genom ständiga små och stora förbättringar. Även om man inte helt kan eliminera typ 2 slöseri och minimera typ 3 tillåtare till minimum, så kan man ta steg för att komma närmre dessa ideal. Bild 3 visar hur ens produktutvecklingsverksamhet kan se ut i dagsläget och vad det är för situation vi eftersträvar. Bild 3

7 De fem principerna James Womack och Dan Jones skrev i sin bok lean thinking om 5 principer för lean tänkande. De fungerar som en bra introduktion till ämnet. Efter dessa principer blivit förklarade ska vi kolla på hur de kan modifieras för att passa produktutveckling bättre. Bild 4 visualiserar metaforiskt en del av dessa principer. Bild 4 1. Värde och värdeström Ett stort mål inom lean är att identifiera produktens värde och den mest effektiva processen som kan användas för uppnå det. Womack beskriver det så här en förmåga man ger till kunden vid rätt tillfälle och åt ett rimligt pris, vilka alltid är definierade av kunden. Den mest effektiva processen får man genom att utföra det minimala antalet värde ökande steg som behövs, och eliminera alla steg som inte ger något värde. Metoden som används för att uppnå detta kallas för värdeström kartläggning. Värdeströmmen är de specifika aktiviteter som behövs för att kunna ge en produkt till kunden. 2. Slöseri Det finns två typer av slöseri. Den första typen av slöseri hittar man i aktiviteter som inte ger något värde till kunden, men som ändå är nödvändiga i det nuvarande systemet för att leverera produkten till kunden (olika former av management). Den andra sortens slöseri hittar man i aktiviteter som inte ger något värde och som kan elimineras på direkten. Det är aktiviteter som tar upp tid och resurser, men som inte på något sätt bidrar till att produkten utvecklas mot sitt mål. 3. Flöde Flöde definieras som det progressiva utförandet av uppgifter längs värdeströmmen. Man vill uppnå ett flöde från att produktutvecklingen börjar tills att produkten finns i kundens händer som inte har några stop, hinder,, kasseringar eller bakåt steg. 4. Drag Drag definieras som ett system av nedfallande instruktioner från de som är längre fram i värdeströmmen till de som är längre bak. Ingenting produceras långt bak i värdeströmmen förrän kunderna som befinner sig längre fram i värdeströmmen signalerar ett behov. 5. Perfektion Perfektion innebär ständig förbättring. Dagens processer och tillvägagångssätt är av naturen inte perfekta och behöver kontinuerlig granskning för attt öka förmågan att ge värde till kunden.

8 De fem principerna applicerade på produktutveckling Masictelli har använt sig av dessa fem principer och tolkat hur de relaterar till produktutveckling. Jag har modifierat hans tänkande lite grann. Ursprungligen hade han inte med slöseri som en av de fem principer, utan hade istället delat upp värde och värdeström i två principer. Jag tyckte det verkade vara ett ologiskt val och gjorde därför om hans modell så att den gick att jämföra med ursprungsmodellen. Tabell 1 Lean thinking Tillämpat på Produktutveckling Princip 1A Värde Specificera på ett precist sätt värdet av en ny produkt. Princip 1B Värdeström. Identifiera processen som produkten skall gå igenom för att bli utvecklad. Princip 2. Slöseri Dålig användning av tid i produktutvecklingsprocessen ska elimineras. Princip 3. Flöde Tillåt värde att flöda utan avbrytningar Princip 4. Drag Låt konsumenten dra ut värde från utvecklingsgruppen Princip 5. Perfektion Jaga ständigt ekonomisk förbättring Vem är det som skiljer på vad som är värdefullt och inte värdefullt i en produkt? Det måste naturligtvis vara kunden som bestämmer det. Hon väljer det hon vill ha och nekar det som inte uppfyller hennes önskemål. Som produktutvecklare är den logiska slutsatsen att vi måste lyssna på kundens röst för att kunna skapa produkten som hon vill ha. Dock så räcker det inte bara med att lyssna (även om det är en bra start), vi måste även tolka det kunden säger och formulera en kravspecifikation. När en kravspecifikation är upprättad ska vi enligt lean språket identifiera värdeströmmen. Det betyder att vi ska kommunicera en effektiv process med lågt slöseri till alla som ingår i utvecklingen. I praktiken spelar vår övergripande process inte någon större roll så länge den innehåller alla viktiga steg. Lågt slöseri (som vi kommer se senare) går att uppnå genom att minska onödigt management och öka kvalitativ arbetstid. Den stora källan av slöseri ligger oftast inte i processens utformning utan hur man utför den. Det är detta som princip 3 skiner ljus på. Det finns mycket slöseri i ett flöde som har flera knölar och stopp på vägen. Oeffektiv utdelning av material och information bland utvecklings gruppens medlemmar är ett vanligt hinder, precis som komplicerade kontroller och godkännanden. En dålig kravspecifikation är en annan tänkbar knöl som hindrar flödet. Avbryts arbetet på grund av att man har missat ett viktigt kundkrav är det ett stort slöseri av tid. De flesta av lean tänkandets lösningar handlar om att just optimera detta flöde. Princip 4 handlar om att utvecklingsgruppen ska svara på kundens rop. Kunden i detta avseende är både extern (köpare), och intern. Med en intern kund menas olika avdelningar inom organisationen. Produktionen är till exempel en kund åt produktutvecklingen. Det är vanligt enligt Mascitelli att man utvecklar något som man tror kunden vill ha och slänger det över väggen och hoppas på det bästa. Den mer effektiva vägen är att bryta ner väggarna mellan olika avdelningar inom företaget och få dem att samarbeta effektivt. Till exempel, om

9 produktutvecklingen läser av vad deras interna kund produktionen vill ha så är chansen betydligt större att deras lösning passar produktionen och slipper modifieras. Den femte principen (perfektion) är en självklarhet. Alla företag strävar efter ekonomisk perfektion och högre ekonomiska vinster. Här finns det dock ett dilemma. Att jaga perfektion kan i slutändan innebära lika mycket slöseri som vinst. Det kostar att implementera en förändring, både i tid och pengar, och denna kostnad får naturligtvis inte vara större än det man tjänar in på förändringen. Ekonomi är ingen hobby man kan leka med. Vinst och förlust bör vägas mot varandra och bara när vinsten väger betydligt mer bör man genomföra en förändring. Slöserier inom produktutveckling Taiicho Ohno är känd för att ha skapat en lista för slöserier inom lean produktion. Myles Walton har översatt dessa produktionsslöserier till produktutvecklingsslöserier. Jag sammanställt hans tankar kortfattat i tabell 2. Innan vi kollar på tabellen vill jag förklara att Myles Walton ser på produktutveckling som en process där information förfinas. I produktutvecklingsprocessen transformeras information om kundens behov till information om en lösning på hur man kan uppfylla dessa behov. Tabell 2 Slöseri inom produktion Överproduktion Mellanlager Överarbetning Förläggningar Tillverkning med fel Väntetider Transporter Översatt till produktutveckling Producering av mer lösningar, skisser, information än vad som behövs. Lagring av information som är antingen är onödig, eller i sådant skick att den inte kan användas utan mer bearbetning. Oklar information som ligger i lager arbetas inte på och det är ett slöseri. Man arbetar för mycket på lösningen och lägger till onödiga funktioner och kvalitéer som kunden inte bryr sig om. Information, ritningar etc. skickas till fel personer. Väntetider innan missförstånd reds ut. Fel toleranser. Fel i kravspecifikation. Dålig kommunikation med produktionen. Information som skickas för tidigt eller för sent. Information som har misstänksam kvalité. Information som inte är tillgänglig. Data filer måste vara kompatibla för alla användare (inga lustiga program bör användas) när de skickas vidare. Oklar kommunikation i allmänhet. Flera källor säger olika saker. Oklarhet i förflyttning av information. Personligen tror jag att denna översättning från produktion till produktutveckling kan innebära en stor felmarginal. När man bara använder produktionens synvinklar för att hitta slöserier inom produktutveckling finns risken att andra viktiga synvinklar missas. Jag nöjde mig därför inte med denna lista utan leta vidare och hittade Mascitelli lista över de tio värsta slöserierna inom produktutveckling.

10 Mascitellis topp 10 lista på slöserier inom produktutveckling. 1. Kaotisk arbetsmiljö avbrytningar hela tiden 2. Det saknas tillgängliga resurser - resurs flaskhalsar 3. Det saknas en klar prioritering av projekt uppgifter 4. Dålig kommunikation mellan avdelningar på företaget 5. Dåligt definierade krav på produkten 6. Ändringar i kravspecifikation som stör arbetets framåtskridande 7. Saknad av en tidig åtanke för hur produkten skall produceras 8. Onödig design. Lyxar till produkten i onödan. Onödiga funktioner. 9. För mycket möten. 10. För mycket att svara på. Även om ordning kan var olika från PU-projekt till PU-projekt så finns det en stor chans att just dessa tio faktorer äter upp tid och effektivitet. Första gången jag läste denna lista förstod jag inte riktigt exakt hur alla punkter bidrog till slöseri, därför ska jag nu förklara tankegången bakom varje punkt för att du läsare också ska förstå. Jag börjar bakifrån. 3M, ett företag i USA, har undersökt hut mycket tid som personalen spenderar på att besvara varje dag och funnit att snittet ligger på en timma. Det är en åttondel av arbetstiden. Bara en bråkdel av tiden ansågs vara nödvändig för att besvara de viktiga mailen. är ett viktigt kommunikation medel och det handlar inte om att ta bort det, utan snarare att begränsa dess användning. Personliga och andra lustigheter ger inget värde åt produkten. Om det bara behövs en kvart för att besvara viktiga e- mail, varför ska personalen då ha en timma till uppgiften? Att ta bort en halvtimma från e- mail tiden skadar inte produktens utformning på något sätt. Det är 4,5 extra timmar per vecka som kan användas till produktutveckling! Precis samma tankegång finns bakom möten. Det är också ett nödvändigt redskap, men använts det fel leder det till ett kopiöst slöseri av tid. Du kan säkert minnas mer än ett PUmöte där bara en bråkdel av tiden användes till att bestämma viktiga saker, medan den större tiden gick åt till att diskutera triviala saker. Vinsten på att effektivisera möten kan ge allt mellan 1-4 extra timmar per vecka beroende på hur många möten du har. Tiden som används till produktutveckling kan också leda till slöseri. Det är inte ovanligt att man lägger till onödiga extra funktioner på produkter eller finslipar detaljer alldeles för länge. Detta är förstårligt, eftersom designers i allmänhet eftersträvar perfektion i sin lösning. Men det finns en punkt då kunden slutar belöna extra funktioner och högre kvalité. Att gå bakom denna punkt är misstag eftersom företaget inte får tillbaka något för sitt arbete. En produkt med tillräcklig kvalité ger antagligen ett liknande resultat som en produkt som är överarbetad. När ska man tänka på hur produkten skall produceras? Enligt Mascitelli, tidigt och ofta. Även om företag använder sig av korsfunktionella PU-grupper med expertis om produktion så skjuter man ofta upp beslut om producerbarheten alldeles för långt. Anledningen är att PUgruppen inte anser att lösningen har konkretiserats tillräckligt mycket för att man ska kunna kolla på producerbarheten. I Toyota har man löst detta genom att ha en produktutvecklings grupp och en produktionsutvecklings grupp som arbetar hand i hand. Koncept på produktionen utvecklas samtidigt som koncept på produkten utvecklas. Förlusten av tid kommer ifrån att man serie lägger utveckling och produktions anpassning istället för att köra aktiviteterna parallellt. Vinsten här handlar om inte om timmar, utan om månader!

11 Både en dålig kravspecifikation och många ändringar i kravspecifikationen innebär att produktutvecklingen siktar mot fel mål. Ett mål som inte tillfredställer kunden man har i åtanke. Naturligtvis är det ett slöseri som innebär onödigt många re-designs. Det motverkas bäst genom att se till att samla in korrekt information om kunden redan i de tidiga faserna. För att inte låta dogmatisk så finns det ändå ändringar man inte kan motverka. En konkurrent kan lansera en ny produkt som är bättre än produkten som för nuvarande är under utvecklingen. Under sådana situationer är det tvärtom ett slöseri att inte ändra kravspecifikationen! Oavsett vilken produkt som utvecklas måste den ha en potentiell god position på marknaden. Enligt Mascitelli handlar produktutveckling mycket om prioritering. Varje produkt har ett optimalt datum för lansering som företaget vill möta för att skapa så stor vinst som möjligt. Tidspress från ledningen innebär att prioritering måste göras, annars finns risken att man arbetar på fel saker och förlänger PU-tiden avsevärt. Önskvärda funktioner bör tillexempel inte uppfyllas förrän de nödvändiga funktionerna är uppfyllda. Drar vi paralleller till att skriva denna essä, så vore det dumt av mig att skapa framsidan innan jag har skapat innehållet. Jag menar, vad är viktigast? Vad går det att klara sig utan? En dålig framsida eller ett dåligt innehåll? Resursbegränsningar handlar om att begränsa sin PU process till den del i processen som har minst tillgång av resurser. Till exempel, ett företag har tre personer som ritar cad-ritnignar och fem PU projekt. De har väldigt många personer som kan ta fram kundvärden och designa lösningar. När alla dessa 5 PU projekt kommer med idéer de vill att cad avdelning ska rita så hinner de inte med alla projekt samtidigt. Det blir en så kallad flaskhals i PU-processen. Situationen löses genom att anställa fler cad ritare eller genom att minska på personalen som genomför designarbetet. Om du kommer ihåg från tidigare så var en av lean tänkandets principer flöde. Ett bra flöde skapas när man anpassar pu-proccessen till den del som har minst resurser. Den värsta av alla slöserier enligt Mascitelli är en kaotisk arbetsmiljö. Ett företag kan lägga ner enorma resurser på att bygga korsfunktionella utvecklingsgrupper för att sedan placera samma grupper i arbetsmiljöer där arbete nästan är omöjligt. Hur ska man kunna komma på bra och kreativa lösningar om man inte kan få en stund av lugn ro där man kan koncentrera sig problemet? Telefonsamtal, bakgrundsljud, småprat, musik m.m. är källor som bidrar till en kaotisk arbetsmiljö. Alla vet hur de arbetar bäst. Tänk efter på ditt eget liv och vart du arbetar bäst. Vart sitter du och studerar? Vart studerar du bäst? Hur ofta hör man inte folk säga vad skönt det är att vara ensam hemma. Då kan jag äntligen få lite gjort. Det är inte någon som distraherar mig. Slutsatsen är att ett arbete i en kaotisk miljö är en typ av slöseri av tid. Så mycket mer skulle bli gjort om det bara fanns lite lugn och harmoni!

12 Del 2: Olika tillämpningar av lean produktutveckling Introduktion Vi har hittills behandlat teori om lean produktutveckling och kollat på vad det finns för olika slags slöserier. Den andra hälften av denna essä fokuserar på verktyg, tankesätt och regler som kan tillämpas för att uppnå mindre slöseri i produktutvecklings processen. Det finns inte plats för allt i denna essä, därför har jag begränsat mig till ett fåtal applikationer som jag anser vara applicerbara professionellt och i PU-projekt som bedrivs på MDH. Tre saker behandlas i denna del. Hur en effektiv kravspecifikation skapas. Hur en effektiv arbetsmiljö skapas. Och hur effektiva möten hålls. Skapa en kravlista på ett värdefullt sätt Alla PU-projekt börjar med att kartlägga och förstå kunden. Detta är viktigt på grund av det är kunden som i slutändan köper produkten. Hon måste bli tillfredställd för att produkten som utvecklas ska kunna säljas på marknaden. Förstår man detta och ser till att kundens röst verkligen blir förstådd då skapas också en bra utgångspunkt för en effektiv PU-process med lite slöseri. Princip 1: Produktkrav måste styras av hur kunden uppfattar värde. Om man missförstår kunden finns det två faror. Missas viktiga funktioner och krav som kunden har så kommer produkten man utvecklar bli undermålig och ge en dålig kundtillfredställelse. Tvärtom, förstår man kunden rätt men också lägger till krav och funktioner som kunden inte bryr sig om så utvecklar man en överflödig och för dyr produkt. En balans söks mellan för lite funktioner och för mycket funktioner. Bild 5 visualiserar sambandet mellan antalet funktioner och vinst. Bild 5

13 Princip 2: Det är ett slöseri av pengar och tid att missa viktiga värderingar hos kunden och skapa en produkt med för lite funktioner. Det är också ett slöseri att se kundvärderingar där det inte finns några och skapa en produkt med för mycket funktioner. Målet med denna fas är att transformera kundens röst till en prioriterad lista med kundkrav som maximerar kundvärde, marknads acceptans och värde. Specificera de fem viktigaste fördelarna med produkten Detta steg handlar om att hitta fem viktiga egenskaper som skiljer ut oss från konkurrenter och gör vår produkt attraktiv i kundens ögon. För att få fram dessa egenskaper använder vi oss av ett verktyg (se tabell 3) som hjälper oss att analysera olika produktegenskapers relevans för att urskilja oss från konkurrenter. Tabell 3 Möjliga produktegenskaper som skiljer ut oss från konkurrenter. Relevans till beslut om att köpa/använda produkten. [R=1-3] Procent andel av marknadskraven som är uppfyllda [N=0-100%] Nuvarande produkt. Konkurrent 1 Konkurrent 2 Urskiljning s möjlighet D=R/Max. N Hög toppfart 3 50% 60% 70% 4,3 Hög acceleration 2 20% 30% 40% 5,0 Bogsering 2 80% 90% 90% 2,2 Bensinförbrukning 1 40% 50% 30% 2,0 Utseende 3 50% 40% 50% 6,0 Säkerhet 2 90% 90% 80% 2,2 Stödjer dykning 1 10% 20% 20% 5,0 Stödjer vattenskidor 3 30% 20% 40% 7,5 Egenskaperna i den första kolumnen brainstormas fram av produktutvecklingsgruppen efter bästa förmåga. Relevansen 1-3 i kolumn två betyder: 1=låg, 2=mellan, 3=hög. Procenttalen i kolumn två till fem är gissningar som är baserade på kunddata och kunskap som Produktutvecklingsgruppen innehar. Den sista kolumnen beräknar ut urskiljningsmöjligheter. Ett högt tal betyder att det finns en stor möjlighet för urskiljning genom att uppfylla denna egenskap bättre än vad de nuvarande produkterna gör. I exemplet kan vi se att båtar som stödjer vattenskidor är attraktivt för kunden, men inga av de nuvarande produkterna uppfyller detta behov bra. Här finns alltså en stor möjlighet att urskilja sin nya produkt genom att designa den så att den stödjer vattenskidor riktigt bra. I tabell 3, vann egenskaperna vattenskidor, dykning, utseende, toppfart och acceleration. Princip: En framgångsrik produkt urskiljer sig med ett antal funktioner som gör den unik

14 Lean QFD för urskiljningsmöjligheter Bild 6 visar en variant av QFD verktyget. Jag har döpt den till lean QFD, men den har inget officiellt namn. Eftersom det förra verktyget hjälpte oss att hitta viktiga urskiljningsmöjligheter ska vi nu kolla på hur vi kan uppfylla dem med olika teknologier och lösningar. Bild 6 Urskiljningsmöjligheterna och deras viktning förs in överst på QFD:n. Till vänster listas olika attribut som kan tänkas tillfredställa urskiljningsmöjligheterna. Varje idé rangordnas på en skala från -5 till +5 på hur bra den uppfyller urskiljningsmöjligheten. Till höger räknas den sammanlagda poängen ihop som sedan används för att sätta prioriteringar för vilka idéer som är viktigast. Förutom att urskilja sig mot konkurrenter så behöver produkter matcha konkurrenternas produktattribut för inte förlora marknadsandelar. Det viktigaste när man gör en analys av vilka attribut man ska matcha är att tänka på vad ens produkt inte kan klara sig utan. Uppnå samma certifikat och standarder som dina konkurrenter. Möt industristandarder Uppdatera gamla teknologier Matcha konkurrenters grund produktegenskaper. Notera: Målet är inte överglänsa dessa produktegenskaper. Målet är att uppnå en liknande prestanda.

15 Måste, borde och kunde De attribut man har identifierat som nödvändiga för att möta konkurrenter och skilja ut sig rangordnas efter en prioriteringslista av måste, borde och kunde. Tabell 4 visar hur en färdig prioriteringslista kan se ut. Tabellen hjälper PU-gruppen att fokusera på det som är viktigast. Om ett projekt får för höga kostnader eller tar för lång tid tar man bort attribut underifrån istället för att skjuta in mer pengar och tid. Måste Borde Kunde Attribut som produkten inte kan klara sig utan. Attribut som fick högst poäng i lean QFD och nyckel attribut som behövs för att mäta sig med konkurrenter. Viktiga attribut som produkten behöver för att skilja ut sig. Attribut som fick mellan poäng i lean QFD och egenskaper som gör att produkten passar in i företagets produkt sortiment. Olika former av bekvämlighet och valmöjligheter som kan ge produkten det där lilla extra. Attribut som fick låga poäng i lean QFD och innovativa lösningar med stor osäkerhet. Tabell 4 Kravlista Nyckel Krav Värde eller beskrivning Prioritering Måste Borde Kunde Kraftverk 400 HP Tvilling Gasolin Motorer x Förgasare Nitrous Oxide Fuel Injection x Skal material 3-Lager kolfiber komposit x Navigation Nästa generations globala GPS x Kommunikation XYZ Radio x Certifikat UL certifikat på all elektronik x Längd 5-6 meter x Bogseringssystem Automatisk matning x Skrov finish 3 färgad katalyserad gel finnish x Drivlina Samma som Modell SB15 x Maststruktur Samma som Modell SB32 x Släpvagn Standard Modell T24 x Förråd För dykning och vattenskidor x Valbar utrustning Valfri borttagbar dykarbrygga x Denna kravlista motverkar slöseri genom att ge klara prioriteringar till produktutvecklarna. I första hand utvecklas måste kraven, och i andra hand utvecklas borde kraven. Ifall tiden tillåter utvecklas kunde kraven.

16 Effektiva arbetsstrukturer Lugn arbetsmiljö För att vara kreativa produktutvecklare är det nödvändigt att vi har tillgång till en arbetsmiljö där vi kan arbeta i lugn och ro utan störande moment. Faktorer som kan bidra till en störande miljö kan vara: Svara på Chat program Människor eller kollegor som kommer och småpratar med dig och styr bort dina tankar från problemet du koncentrerar dig på att lösa Musik, tv, nöjes surfning Högt bakgrundsljud Telefonsamtal som inte är så viktiga att de behöver störa dig just nu Mascitelli menar att vi människor inte är kapabla till att arbeta koncentrerat mer än 2-4 timmar per dag och att man bör se till att utnyttja denna kapacitet till max varje dag. Hans förslag på en effektiv arbetsstruktur är ett tidigt kort morgonmöte så att alla vet vad de ska göra. Sedan arbetar varje gruppmedlem enskilt och koncentrerar sig på att lösa sin uppgift på förmiddagen. Detta koncentrationspass slutar en timma innan lunch. Resten av dagen används till andra aktiviteter. Under koncentrationspasset gäller förslagsvis dessa regler: Alla har klara uppgifter och vet vad de ska göra Tiden för passet är definierad och det är samma tid varje dag Passet är på förmiddagen. Inga eller chat program används. Inga onödiga samtal rings Besök är inte tillåtet (med undantag för ärenden som kan försena projektet om de inte behandlas på direkten) Kollegor som inte har viktiga ärenden lämnar lappar som produktutvecklaren kan läsa när han är klar med sitt koncentrationspass. Absolut tystnad råder Internetsurfning används bara om det är nödvändigt Gruppmedlemmar tillåts att arbeta hemifrån när de gör koncentrerat PU- arbete. Produktutvecklare som arbetar koncentrerat signalerar det genom att exempelvis hänga ett rött snöre runt handtaget på dörren till sitt kontor. Tanken är alltså att skapa mer värdefull tid genom att göra tufft designarbete först på dagen och när hjärnan är trött på eftermiddagen görs mindre krävande uppgifter. Fördelarna enligt Mascitelli är följande: En ökning av värdeskapande tid per dag Undviker slöseri som uppkommer på grund av turbulens Tillåter gruppmedlemmar att planera sin tid och använda den för att möta viktiga deadlines.

17 Korta stående möten Korta frekventa möten är en tidssparare. Hur mycket effektivt arbete kan bli gjort på ett tre timmars möte med en grupp på 4+ personer? Den vanligaste situationen är att en eller två personer arbetar medan resten av gruppen inaktivt kollar på. Tänk om man istället kunde säga allt viktigt snabbt och sedan dela upp gruppen och arbeta effektivt? Det är detta stående möten handlar om. Stående möten bygger på två principer. De är korta och de hålls ofta. Bild 7 illustrerar fördelar med att ha möten ofta. Arbete som skall vara klart till möten görs oftast dagen innan mötet, men att göra arbetet precis innan är en stor källa av slöseri. Då är hjärnan inte lika medveten om problemet och det är lätt att glömma viktiga detaljer. Frekventa möten skapar en kontinuerlig hög ansträngning från gruppen och minskar magnituden av fel. Bild 7 Vad exakt är ett stående möte och hur går det till? Ett stående möte är ett dagligt kort möte på max 15 minuter där projektgruppen samlas i en ring stående. Alla i gruppen uppdaterar varandra om vad de har gjort igår, vad de ska göra idag, och eventuella problem de har stått på som de kan behöva hjälp med. Tanken är att ett gruppmedvetande ska skapas där alla är medvetna om varandras arbete och situation. Fördelar med stående möten är att gruppen kan träffas ofta och därför kan även resurser omplaceras ofta. En person kan exempelvis ha problem med en kritisk uträkning. På stående mötet berättar han om sitt problem och en person som har en mindre kritisk uppgift erbjuder sig att hjälpa honom idag. Andra fördelar är att man etablerar en arbetsplan för dagen och fogar samman gruppen känslomässigt.

18 Hur gör man ett stående möte Möten skall hållas precis i början av dagen eller precis innan lunch Mötets längd skall vara 1minut gånger antalet medlemmar med en maximal tid på 15 minuter. Om nödvändigt kan man på mötet bestämma att förlänga det lite grann, men målet ska vara ett kort möte. Hela gruppen ska vara med på möten. Gruppmedlemmar som inte är där ska ringa in på telefon och medverka. Mötesledaren ska ställa tre frågor: Vad har gjorts sen vårat förra möte? Hur kommer du arbeta mot din nästa milstolpe? Vilken hjälp behöver du ifrån andra gruppmedlemmar för att uppnå målet? Medlemmar förbereder inför mötet genom att tänka igenom vad de har gjort, vad de ska göra och eventuella problem. Ett system för vem som rapporterar behövs. Antagligen bestämmer gruppledaren vems tur det är att rapportera eller så används en tal pinne, nummer kort eller liknande artefakter för att skapa en ordning. Vid stående möten måste gruppen vara vaksam på ett antal faror som kan få mötet att spåra ut. Den första faran är att en gruppmedlem börjar berätta långa historier och socialisera med andra gruppmedlemmar när han eller hon bara ska uppdatera dem om sin status. Den andra faran är gruppmedlemmar som på direkten engagerar sig i problemlösning när de hör en status uppdatering. Det finns varken tid för att problemlösning eller socialisera på ett kort 15 minuters möte. Gruppledaren bör därför be personer att ta sådana diskussioner efter mötet är avslutat. Mötets fokus ska ligga på att kommunicera sina mål, status och problem till gruppen, och inget annat. Slutsatser om Lean Produktutveckling Jag tycker lean tänkande är byggt på sunt förnuft. Alla företag vill vara produktiva och maximera sina vinster. Att granska sina egna processer och arbetsmetoder för att leta efter slöseri och förbättringar är tveksamt något nytt, men just synvinkel som lean tänkande ger till ämnet är nytt. Lean tänkande om jag förstått det rätt handlar inte bara om att göra stora ändringar, utan också om de små ändringarna. Hur blir vi bättre på att göra det vi redan gör? Självklart handlar dessa små ändringar inte bara om träning utan ibland bör man också uppdatera sin metod för att ta bort onödiga moment och effektivisera den (till exempel möten). Alla har vi möten, men är de dem effektiviste mötena vi kan ha? Vad kan vi göra för att förbättra dem? Stående möten är ett svar, men antagligen inte det ända svaret. Genom att använda lean tänkandets principer tror jag människor själva kan granska sina processer och identifiera värde och slöseri. Utmaningen ligger i hur slöseriet elimineras när det är upptäckt.

19 Källhänvisning Internetkällor (Mars 2010) (Mars 2010) (Mars 2010) 776 (Mars 2010) Böcker Ronald Mascitelli - The Lean Product Development Guide Book, technology perspectives (2007) Publikationer Myles Walton - The lean aerospace initiative, working paper series WP (1999) Bilder Alla bilder utom bild 4 är tagna från The Lean Product Development Guide Book och översatta från engelska till svenska. Bild 4 är en bildkompsition jag själv har konstruerat.

Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process En essä i kursen Produktutveckling med formgivning, KN3060 Patrick Larsson, Mälardalens högskola, 2007-04-26 Inledning Kommunikation definieras som överföring

Läs mer

Introduktion till Lean, dag1 AU117G

Introduktion till Lean, dag1 AU117G Introduktion till Lean, dag1 AU117G SÄKERHET! TIDER MED MERA Tider: 08.00-ca15.45 09.30-09.50 Kaffe 12.00-13.00 Lunch 14.30-14.50 Regler Telefoner Passa tider Diskutera Namnskyltar? KURSINNEHÅLL Dag 1

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

Värderingsövning -Var går gränsen?

Värderingsövning -Var går gränsen? OBS! jag har lånat grundidén till dessa övningar från flera ställen och sedan anpassat så att man kan använda dem på högstadieelever. Värderingsövning -Var går gränsen? Detta är en övning i att ta ställning

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN

LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN JOHAN MOBERG RAMBÖLL MANAGEMENT AGENDA 01 Vad är Lean för något och passar det oss? 02 Arbete med Lean i praktiken ett

Läs mer

DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE

DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE Av Marie Hansson När man är nybörjare i agility, eller ser sporten utifrån, är det lätt att tro att just den runda tunneln är det allra lättaste hindret! Och det

Läs mer

Kanban. Marcus Hammarberg. torsdag den 15 september 2011 (v.)

Kanban. Marcus Hammarberg. torsdag den 15 september 2011 (v.) Kanban Marcus Hammarberg Kanban? Vad sjutton är Kanban för något? Jag brukar beställa yakiniku... http://blog.huddle.net/wp-content/uploads/2009/08/team-building-exercises-improving-teamwork.jpg Kanban

Läs mer

Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag

Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Av Tobias Lindström Innehållsförteckning Introduktion... 1 Bakgrund... 1 Inledning... 1 Del två: Min syn på aktiviteter

Läs mer

Tid till förbättring ger tid till förbättring

Tid till förbättring ger tid till förbättring Tid till förbättring ger tid till förbättring Kort presentation av Vara kommuns arbete kring systematiska förbättringar utifrån Lean tanke- och arbetssätt Mer att läsa Det finns idag inte så jättemånga

Läs mer

Antalet deltagare Vill man ha ett högt tempo så är 5 spelare idealiskt. Det är bättre att öka på antalet än att minska det.

Antalet deltagare Vill man ha ett högt tempo så är 5 spelare idealiskt. Det är bättre att öka på antalet än att minska det. Första gången ni spelar Idéspelet Här är en kortfattad vägledning för dig som ansvarar för den allra första spelomgången med idéspelet i er organisation. Börja med att läsa Quickstarten och därefter denna.

Läs mer

10 tips för ökad försäljning

10 tips för ökad försäljning 10 tips för ökad försäljning Innehållsförteckning Tips 1 Kundvård...3 Tips 2 Vad har du egentligen på gång?...4 Tips 3 Ställ jobbiga frågor...5 Tips 4 När tiden inte räcker till...6 Tips 5 Låt kunden skriva

Läs mer

Integrering av formgivningsprocessen i en produktutvecklingsprocess

Integrering av formgivningsprocessen i en produktutvecklingsprocess Integrering av formgivningsprocessen i en produktutvecklingsprocess KN3060 Produktutveckling med formgivning Mälardalens Högskola INPRE 4 2006-04-24 Index Inledning... 2 Den klassiska PU-processen... 2

Läs mer

Nej. Arbetsgång i en processförbättring. Processägare beslutar att inleda ett förbättringsarbete. Föranalysens resultat:

Nej. Arbetsgång i en processförbättring. Processägare beslutar att inleda ett förbättringsarbete. Föranalysens resultat: Arbetsgång i en processförbättring Signaler från Kund, VP, medarbetare eller på andra sätt om att ett förbättringsarbete behövs Processägare beslutar att inleda ett förbättringsarbete och utser processledare

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 8, januari 2015 * * * * *************************************************** Checklista för ett

Läs mer

Vad ska vi göra idag?

Vad ska vi göra idag? LeanLir Vad ska vi göra idag? Gå igenom lite teorier kring lean varvat med att Prova teorierna i praktiken genom LeanLir Vi tar små små steg framåt under dagen LeanLir Vad är Lean? Tanke och arbetssätt

Läs mer

Concept Selection Chaper 7

Concept Selection Chaper 7 Akademin för Innovation, Design och Teknik Concept Selection Chaper 7 KPP306 Produkt och processutveckling Grupp 2 Johannes Carlem Daniel Nordin Tommie Olsson 2012 02 28 Handledare: Rolf Lövgren Inledning

Läs mer

KOMMUNIKATION ATT SKAPA ETT BRA SAMTAL

KOMMUNIKATION ATT SKAPA ETT BRA SAMTAL KOMMUNIKATION Detta dokument tar upp kommunikation, feeback och SMART:a mål, som ska verka som ett stöd under utvecklingssamtalet. Kommunikation är konsten att förmedla tankegångar, information och känslor

Läs mer

Exempel på observation

Exempel på observation Exempel på observation 1 Jag gjorde en ostrukturerad, icke deltagande observation (Bell, 2005, s. 188). Bell beskriver i sin bok ostrukturerad observation som något man tillämpar när man har en klar uppfattning

Läs mer

Vad är kommunikation? HTF i Borås 23 mars 2007. Kommunikationsnivåer. Information. Kommunikation. Kommunikation. Kommunikation

Vad är kommunikation? HTF i Borås 23 mars 2007. Kommunikationsnivåer. Information. Kommunikation. Kommunikation. Kommunikation Firma Margareta ivarsson Vad är kommunikation? HTF i Borås 23 mars 2007 Kommunikation Kommunikation handlar inte i första hand om teknik, utan om modet att vara sig själv! Kommunikationsnivåer Information

Läs mer

Inspirationsfasen. Fortsättning på nästa sida. Hållbar utveckling B, vårterminen 2013. Cemus/CSD Uppsala, Uppsala universitet & SLU

Inspirationsfasen. Fortsättning på nästa sida. Hållbar utveckling B, vårterminen 2013. Cemus/CSD Uppsala, Uppsala universitet & SLU Inspirationsfasen Förvänta er framgång! Fokusera på problemet, men leta efter möjligheter. Titta på världen, observera och låt dig inspireras. Utforska det som kittlar din nyfikenhet! Ha med så många olika

Läs mer

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Min Ledarskapsresa Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Dina första förebilder De första ledare du mötte i ditt liv var dina föräldrar. De ledde dig genom din barndom tills det var dags

Läs mer

Innehåll. Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8. Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25

Innehåll. Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8. Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25 Innehåll Förord 5 Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8 Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25 Kreativa möten 27 Idédiamanten en strukturerad metod

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter

Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter, med Internet aktiviteter menas övervakning av mail och vilka webbsidor

Läs mer

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Lyssna, jag känner mig enormt glad och hedrad att jag får spendera den här tiden med dig just nu och att du tar dig tid

Läs mer

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap }

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap } { ledarskap } STRESS ÄR ETT VAL! SLUTA SÄTTA PLÅSTER PÅ DINA SYMPTOM NÄR DU ÄR STRESSAD. LÖS PROBLEMEN VID KÄLLAN ISTÄLLET OCH FUNDERA ÖVER VILKA VAL DU GÖR SOM CHEF. E n undersökning visar att 70 procent

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG Postbeskrivningar KASSÖR Du kommer vara projektledarens högra hand genom att ständigt ha en uppdaterad bild av det ekonomiska läget tillgängligt för att möjliggöra snabba beslut. Du arbetar strukturerat

Läs mer

25 knep för att hålla koll på din tid

25 knep för att hålla koll på din tid 25 knep för att hålla koll på din tid 25 knep för att hålla koll på din tid 1 Gör dina sysslor realistiska och genomförbara Planera dina sysslor, projekt och uppgifter efter din kapacitet att genomföra

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

Nyckeln till framgång

Nyckeln till framgång Nyckeln till framgång 1 2 En liten bok om Industrilås värderingar att bära nära hjärtat. 3 När vi på Industrilås ville formulera vilka vi är och vad vi står för skapade vi begreppet En filosofi, många

Läs mer

Frågor och svar för anställda

Frågor och svar för anställda Frågor och svar för anställda Om EthicsPoint Rapportering Allmänt Rapporteringssäkerhet och konfidentialitet Tips och bästa praxis Om EthicsPoint Vad är EthicsPoint? EthicsPoint är ett omfattande och konfidentiellt

Läs mer

Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11

Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11 Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11 Ansvarig lärare: Andréa Mannberg 1. Deskriptiv statistik Descriptive Statistics N Min Max Mean Std. Deviation Vilket betyg vill du ge kursen som helhet?

Läs mer

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process Min syn på optimal kommunikation i en PU-process KN3060 Produktutveckling med formgivning Mälardalens högskola Anders Lindin Inledning Denna essä beskriver min syn på optimal kommunikation i en produktutvecklingsprocess.

Läs mer

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4.

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. Färdighet 1: Att lyssna 1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. SÄGER Jag säger det jag vill säga. Färdighet 2: Att

Läs mer

SÄKERHET! TIDER MED MERA UPPLÄGG KURSINNEHÅLL. Tider: Regler

SÄKERHET! TIDER MED MERA UPPLÄGG KURSINNEHÅLL. Tider: Regler Introduktion till Lean, dag1 AU117G PARKERING På studentparkering gäller studentparkeringstillstånd märkt med Student. På personalparkering det står Personal på skylten gäller inte studentparkeringstillstånd.

Läs mer

Process- och metodreflektion Grupp 5

Process- och metodreflektion Grupp 5 Process- och metodreflektion Grupp 5 IDM Grupp 5 Anders Fougstedt, Anders Green, Lay Truong, Anna Sjödin, Tobias Kask Val av metoder Det första steget i vår designprocess var att bestämma vilka metoder

Läs mer

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial Människans möte med den mänskliga kroppen Ett pedagogiskt studiematerial Inledning I dag så påverkas vi medvetet och omedvetet av yttre ideal. Ofta så glömmer vi bort att ställa frågan till oss själva

Läs mer

Motionera med mera. Sammanfattning. Klass: Te2c, Polhemskolan i Lund Av: Viktor Joelsson Kristoffer Korén Harry Larsson

Motionera med mera. Sammanfattning. Klass: Te2c, Polhemskolan i Lund Av: Viktor Joelsson Kristoffer Korén Harry Larsson Klass: Te2c, Polhemskolan i Lund Av: Viktor Joelsson Kristoffer Korén Harry Larsson Motionera med mera Sammanfattning Vi har valt att skapa en tjänst. Tjänstens syften är att minimera energiförbrukningen

Läs mer

Toyotas produktdesign- och utvecklingsprocess

Toyotas produktdesign- och utvecklingsprocess MÄLARDALENS HÖGSKOLA Toyotas produktdesign- och utvecklingsprocess En sammanfattning av artikeln Toyota s Principles of Set-Based concurrent Engineering Philip Åhagen och Anders Svanbom 2/23/2011 Bakgrund

Läs mer

Principer och verktyg för effektiva möten

Principer och verktyg för effektiva möten Principer och verktyg för effektiva möten Introduktion Agenda Vad är Principer för effektiva möten, och vad är dess värde? Så här gör du Viktigt att tänka på 1 Definitioner Principer och verktyg: Arbetssätt

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Deadline 3. Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén

Deadline 3. Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén Deadline 3 Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén 1 3. Kartlägg kundens röst För att få en klar bild av kundens nuvarande och kommande behov definieras marknaden

Läs mer

Kombinationer och banor i agilityträningen

Kombinationer och banor i agilityträningen Kombinationer och banor i agilityträningen av Emelie Johnson Vegh och Eva Bertilsson, publicerad i Canis 2012 En av de saker som gör agility så fantastiskt roligt är den ständiga variationen. Ingen tävlingsbana

Läs mer

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare Fibonacci / översättning från engelska IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare Riktlinjer för lärare Vad är det? Detta verktyg för självutvärdering sätter upp kriterier som gör det

Läs mer

Repetition L1-L4 Övergripande designprocessen

Repetition L1-L4 Övergripande designprocessen Repetition L1-L4 Övergripande designprocessen 1. Definiera behov/kundnytta 2. Planera hur problemet skall lösas 3. Förstå problemet genom att ta fram kravspec 4. Generera många lösningsförslag (koncept)

Läs mer

Minska slöserierna i skolan. Leaninspirerat spel för att identifiera och ta bort slöserier i vår vardag

Minska slöserierna i skolan. Leaninspirerat spel för att identifiera och ta bort slöserier i vår vardag Minska slöserierna i skolan Leaninspirerat spel för att identifiera och ta bort slöserier i vår vardag Vad är slöserier? Sådant vi gör som inte skapar något värde direkt eller indirekt för dem och det

Läs mer

Lean. att göra mer med mindre. Lean 2011-01-13. 2011 Prolog www.prolog.se. 2011-01-142011-01-13 Prolog 2011

Lean. att göra mer med mindre. Lean 2011-01-13. 2011 Prolog www.prolog.se. 2011-01-142011-01-13 Prolog 2011 1 Lean att göra mer med mdre Lean 2011-01-13 2 Vad är Lean? Grundtanken med Lean är att mska kostnaderna genom att reducera slöserier i verksamheten Förändrgsledng Utbildng Projektledng Lean en långsiktig

Läs mer

Min syn på kvalitetssäkring av Produktutvecklingsprocessen En essä om kvalitetssäkring

Min syn på kvalitetssäkring av Produktutvecklingsprocessen En essä om kvalitetssäkring Min syn på kvalitetssäkring av Produktutvecklingsprocessen En essä om kvalitetssäkring 2012-04-10 KPP306 Produkt- och Processutveckling 15hp Mikael Knutsson Inledning I kursen KPP 306 Produkt och Processutveckling

Läs mer

Övningar till avsnitt 3 - Leva inifrån och ut

Övningar till avsnitt 3 - Leva inifrån och ut Övningar till avsnitt 3 - Leva inifrån och ut I den första övningsdelen började du stärka din självbild bland annat med hjälp av en lista med positiva affirmationer anpassade just för dig. Förhoppningsvis

Läs mer

LEAN - Lite historisk - Lean på Saab Aerosystems. Jörgen Furuhjelm

LEAN - Lite historisk - Lean på Saab Aerosystems. Jörgen Furuhjelm LEAN - Lite historisk - Lean på Saab Aerosystems Jörgen Furuhjelm 80-tal 60-tal Framgångar avseende 50-tal kvalitet och försäljning Grunderna i Toyotas produktssystem tas i bruk International Motor 70-tal

Läs mer

6. Att få mer gjort under en dag - Time Management

6. Att få mer gjort under en dag - Time Management 6. Att få mer gjort under en dag - Time Management Tiden är en unik och icke förnybar resurs. Den tid som gått får du inte igen. Du kommer inte att få mer tid, du har ett visst antal timmar till ett visst

Läs mer

LEAN KREATIVA IDÉER GENOM FOKUS PÅ KUNDVÄRDE. KATARINA LUND

LEAN KREATIVA IDÉER GENOM FOKUS PÅ KUNDVÄRDE. KATARINA LUND LEAN KREATIVA IDÉER GENOM FOKUS PÅ KUNDVÄRDE. KATARINA LUND Vem är Katarina? Anställd för att forska på hur införandet av Lean i forskning och utveckling påverkar kreativiteten. Katarina Lund ~4 års forskning

Läs mer

Likers leanprinciper i lantbruket

Likers leanprinciper i lantbruket Likers leanprinciper i lantbruket 1. Långsiktigt tänkande Basera besluten på långsiktigt tänkande även då det sker på bekostnad av kortsiktiga finansiella mål Går naturligtvis att överföra direkt till

Läs mer

Kartläggning och förbättring av värdeflöden

Kartläggning och förbättring av värdeflöden Kartläggning och förbättring av värdeflöden De fem Lean principerna Specificera värdet från slutkundens ståndpunkt (Value) Identifiera ett värdeflöde för varje produktfamilj (The value stream) Se till

Läs mer

Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete

Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete Använd SEO Systemet och skapa webbplatser som kan ge dig 90 000 kr per år så snabbt som möjligt. Denna specialrapport

Läs mer

Projektet Eddies hemliga vän

Projektet Eddies hemliga vän Projektet Eddies hemliga vän Eddies hemliga vän Vårt bidrag är en pop upbok som handlar om att minska vår energiförbrukning. Det är en barnbok som ska få barn att bli medvetna om att energiförbrukningen

Läs mer

Pottstorleksfilosofin ett exempel

Pottstorleksfilosofin ett exempel Kapitel fem Pottstorleksfilosofin ett exempel Säg att du spelar ett no limit-spel med mörkar på $2-$5 och $500 stora stackar. Du sitter i stora mörken med Någon inleder satsandet ur mittenposition med

Läs mer

Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01. Affärsplan. Håbo kommun, Uppsala län. Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund

Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01. Affärsplan. Håbo kommun, Uppsala län. Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01 Affärsplan Håbo kommun, Uppsala län Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Företaget...2

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp

Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp 2008 02 21 Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp PM, Seminarie SEM1, 3hp Kapitel 4 Seminariegrupp 7 Författare: Robin Hellsing Robin Jarl Handledare: Rolf Lövgren Sammanfattning

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

Kvalitetsarbete - i praktiken både lätt och svårt. Anne Haglund Olmarker Verksamhetschef Radiologi Sahlgrenska universitetssjukhuset

Kvalitetsarbete - i praktiken både lätt och svårt. Anne Haglund Olmarker Verksamhetschef Radiologi Sahlgrenska universitetssjukhuset Kvalitetsarbete - i praktiken både lätt och svårt Anne Haglund Olmarker Verksamhetschef Radiologi Sahlgrenska universitetssjukhuset Kvalitetsbristkostnader Kan uppgå till 20 % av vårdens kostnader Motsvarar

Läs mer

Webbmaterial. Konflikt! ska det vara något att bråka om? sven eklund jörgen fältsjö

Webbmaterial. Konflikt! ska det vara något att bråka om? sven eklund jörgen fältsjö Webbmaterial Konflikt! ska det vara något att bråka om? sven eklund jörgen fältsjö Instruktion handlingsplan för konflikträdda Syftet med denna handlingsplan är att på ett enkelt sätt, utan förberedelser,

Läs mer

Vad är Lean? Lean5 Europe Oy Ltd

Vad är Lean? Lean5 Europe Oy Ltd Vad är Lean? Lean5 Europe Oy Ltd Tommi Elomaa VAD ÄR LEAN? 1. VÄRDE VI GÖR BARA DET, SOM SKAPAR VÄRDE FÖR KUNDERNA. INGENTING ANNAT. Leans centrala tanke är motsatsen Meningen är inte att springa snabbare,

Läs mer

Varje rätt svar ger 0.5 poäng. (max 3p)

Varje rätt svar ger 0.5 poäng. (max 3p) Fråga 1) Följande fråga beaktar skillnaden mellan marknadsdriven och kontraktsdriven produktutveckling. Para ihop varje scenario med det alternativ som passar bäst. A Kontraktsdriven produktutveckling

Läs mer

Föreläsningsanteckningar Annika R Malmberg Hamilton 3 september 2015

Föreläsningsanteckningar Annika R Malmberg Hamilton 3 september 2015 Föreläsningsanteckningar Annika R Malmberg Hamilton 3 september 2015 Tändvätska för att hitta din glöd privat och på jobbet! Att ge varandra tändvätska innebär att vi ger varandra rätt energi. Då får vi

Läs mer

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4 David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3 IKOT Grupp B4 Innehållsförteckning Kartläggning av användarens röst... 3 Marknadssegment... 3 Kundkedja... 4 Kundundersökning...

Läs mer

Sociala berättelser och seriesamtal

Sociala berättelser och seriesamtal Sociala berättelser och seriesamtal Claudia Chaves Martins, kurator Gun Persson Skoog, specialpedagog Autismcenter för barn & ungdom Agenda Presentation Bakgrund Seriesamtal Lunch Sociala berättelser Summering,

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

DFA Design For Assembly

DFA Design For Assembly 2009 DFA Design For Assembly Seminarium I kurs KPP017 på MDH DFA är en metod inom produktutveckling som används för att få fram ett bra system för montering av nya produkter (kan även användas på befintliga

Läs mer

Upprop & Lediga tjänster

Upprop & Lediga tjänster Upprop & Lediga tjänster Det finns 60 lediga tjänster på PPU AB Välj en ledig tjänst vid första bordet PPU AB har 4 avdelningar vid huvudkontoret i Eskilstuna samt vid Västeråsfilialen: Marknadsavdelning,

Läs mer

3. Hämta och infoga bilder

3. Hämta och infoga bilder Sida 1 av 8 Lektion 1: sida 4 av 4 «Sida 3 av 4 Till kursens framsida 3. Hämta och infoga bilder Nu vet vi ju hur man sätter in text i sin sida. Men hur gör man med bilder? Det är inte svårt alls! Det

Läs mer

Hur optimerar jag min inlärning?

Hur optimerar jag min inlärning? Hur optimerar jag min inlärning? Tips från en gymnasieelev 1. Inledning Alla är inte genier som kan gå till skolan utan att göra någonting, för att sedan på prov prestera på topp. Det är många ungdomar

Läs mer

Essä. - Min syn på att nå en optimal start av en Produktutvecklingsprocess. KPP306 Produkt- och processutveckling

Essä. - Min syn på att nå en optimal start av en Produktutvecklingsprocess. KPP306 Produkt- och processutveckling Akademin för Innovation, Design och Teknik Essä - Min syn på att nå en optimal start av en Produktutvecklingsprocess Civilingenjörsprogrammet Innovation och produktdesign Skriven av Examinator: Rolf Lövgren

Läs mer

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK Liisa Suopanki Carin Söderberg Margaretha Biddle Framtiden är inte något som bara händer till en del danas och formges den genom våra handlingar

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

Lärarmaterial. Tarik och Ida hjälps åt. Boken handlar om: Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor:

Lärarmaterial. Tarik och Ida hjälps åt. Boken handlar om: Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor: SIDAN 1 Författare: Hanne Fredsted Boken handlar om: Tarik kommer till skolan och vill gärna vara med och spela fotboll, men det är så många nya, och svåra, ord att hålla reda på. Att läsa går bra, och

Läs mer

Magnus Evertsson Sandvik Mining & Construction

Magnus Evertsson Sandvik Mining & Construction 3. Kartlägg kundens röst Kundkedja Grupp D6 Produktutvecklare Elisabeth Lee Magnus Evertsson Sandvik Mining & Construction Tillverkare Användare Myndighet Opinionsbildare Tekniker Distributör Köpare Avvecklare

Läs mer

Presentationsteknik. Möta investerare. Tips och råd inför din Pitch 10 min

Presentationsteknik. Möta investerare. Tips och råd inför din Pitch 10 min Presentationsteknik Möta investerare Tips och råd inför din Pitch 10 min Vem lyssnar? Olika presentationer till olika målgrupper. IDAG INVESTERARE!!! Presentationen ska vara klar innan första möte med

Läs mer

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB Checklista utbildningar och andra möten Best practice 2013, Mongara AB Vi vill med detta dokument ge dig som håller föreläsningar, informationsmöten och utbildningar några tips som ger dig möjlighet att

Läs mer

Hjärnan som hjälpte guldlaget att våga vinna

Hjärnan som hjälpte guldlaget att våga vinna Hjärnan som hjälpte guldlaget att våga vinna Artikel i Svenska Dagbladet, Av Henrik Ennart, Tor 2 Juli, 2015, 07.24 En unik satsning på mental träning bäddade för de heroiska insatser som gav EMguld. U21-laget

Läs mer

18 STEG FÖR HUR DU SKAPAR EFFEKTIVARE MÖTEN!

18 STEG FÖR HUR DU SKAPAR EFFEKTIVARE MÖTEN! 18 STEG FÖR HUR DU SKAPAR EFFEKTIVARE MÖTEN! En viktig hörnsten i ett företag är att ha en bra möteskultur. Det har skrivits spaltmil om hur man ska tänka när man har ett möte. Nu har vi sammanfattat en

Läs mer

Konflikter och konfliktlösning

Konflikter och konfliktlösning Konflikter och konfliktlösning Att möta konflikter Alla grupper kommer förr eller senare in i konflikter. Då får man lov att hantera dessa, vare sig man vill eller inte. Det finns naturligtvis inga patentlösningar

Läs mer

V.A.T lärstilstest och studieteknik

V.A.T lärstilstest och studieteknik Namn Mål och syfte V.A.T lärstilstest och studieteknik o Ökad motivation till skolarbete. o Ökad självinsikt o Ökad kunskap om studieteknik o Ökad insikt om egna behov för bäst lärande. Förslag till ämne

Läs mer

De fem vanligaste säljutmaningarna

De fem vanligaste säljutmaningarna De fem vanligaste säljutmaningarna 1 Säljutmaningar De fem vanligaste säljutmaningarna och Smärta, Power, Vision, Värde och Kontroll. När sättet att sälja är ur fas med kundernas sätt att köpa eller när

Läs mer

Vilken version av Dreamweaver använder du?

Vilken version av Dreamweaver använder du? Sida 1 av 7 Lektion 1: sida 1 av 4 Till kursens framsida Sida 2 av 4» Lektion 1 Då ska vi sätta igång med den här kursens första lektion! Här kommer du att få lära dig hur man skapar och förbereder webbplatser

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Process- och metodreflektion. Grupp 3; Ida Gustafsson, Mikael Karlsson, Jonas Lind, Hanne Sundin, Maria Törnkvist

Process- och metodreflektion. Grupp 3; Ida Gustafsson, Mikael Karlsson, Jonas Lind, Hanne Sundin, Maria Törnkvist Process- och metodreflektion Grupp 3; Ida Gustafsson, Mikael Karlsson, Jonas Lind, Hanne Sundin, Maria Törnkvist Planeringen Redan från början av projektet bestämde vi oss i gruppen för att planera utförande

Läs mer

HARMONI SATT I SYSTEM

HARMONI SATT I SYSTEM HARMONI SATT I SYSTEM VÅR ENKLA FORMEL FÖR TRYGGA KUNDER 1+2=3+4 123 Du söker trygghet och harmoni, spänning kan du få på annat håll. Om man tänker på att ett byte av affärssystem är ett nästan lika stort

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

L E A N T H I N K I N G. Banish waste and create wealth in your corporation James P. Womack and Daniel T. Jones

L E A N T H I N K I N G. Banish waste and create wealth in your corporation James P. Womack and Daniel T. Jones L E A N T H I N K I N G Banish waste and create wealth in your corporation James P. Womack and Daniel T. Jones Kort sammanfattning av budskapet av Lennart Håman LBR lean business resources Womack och Jones,

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Lean Production i verkligheten

Lean Production i verkligheten Lean Production i verkligheten Intro Vem är jag? Niklas Gudmundsson Civilingenjör Elektroteknik och Industriell ekonomi från Lunds Tekniska Högskola Har jobbat i snart 10 år med Lean inom fordonsindustrin

Läs mer

Kreativitet som Konkurrensmedel

Kreativitet som Konkurrensmedel www.realize.se 1 Kreativitet som Konkurrensmedel Vi är på väg in i Idésamhället. Ord som kreativitet och innovation upprepas som ett mantra. Det är många som vill. Det är färre som kan. Realize AB är ett

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer

Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken

Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken Rollkort Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken har haft i processen att ta fram prototypen Watt-lite

Läs mer

Kunskapen finns i den egna praktiken för den som tittar

Kunskapen finns i den egna praktiken för den som tittar Kunskapen finns i den egna praktiken för den som tittar 1 Kunskapen finns i den egna praktiken för den som tittar Skapandet av en byggelibygghörna på förskolan blev inte bara en plats för konstruktion.

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer