Utbildningsprogram produktion & lean

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsprogram 2010. produktion & lean"

Transkript

1 Utbildningsprogram 2010 produktion & lean

2 15-16 mars april maj + 31 maj-1 juni aug 2010, Göteborg sept okt nov dec jan 2011, Stockholm kr Kursnr: 2344 Claes Berlin, ordförande i QB International. Har 30 års erfarenhet av kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling inom internationell rymdverk-samhet. Undervisar också på högskolor och konferenser. Lars Brigelius, Handelshögskolan i Göteborg Alf Meijer, AMEG Förändringsagentur Leif Andersson, Mikla Executive Coachning Produktionsutveckling, 10 dagar Vårt 10-dagarsprogram i produktionsutveckling tar dig igenom alla de delar som är viktiga i den moderna produktionsprocessen. Du träffar människor från andra företag att utbyta många, olika kunskaper och erfarenheter med. Våra kursledare har dessutom en mycket gedigen kompetens samt decennier av praktisk, jordnära erfarenhet. DAG 1-2: DAG 7-8: Produktionen idag, processer, ständiga förbättringar, kvalitetsstyrning och kvalitetssäkring Produktionen idag Produktionens roll och relation till affärsidé, vision, målsättningar och lönsamhet Relationen till andra enheter hur ska vi förhålla oss till konstruktion, marknadsföring, ekonomi och ledning? Produktionens processer Att skapa processer både uppifrån och ned och nedifrån och upp Att skapa en balans mellan struktur och kultur i produktionen Möt höga kundkrav genom metodisk processutveckling Process Reviews följ upp och utvärdera alla processer Produktionens kvalitetssystem och kvalitetsbrister Kartläggning av hela produktionens kvalitetsbristkostnader Att sätta ekonomiska värden på alla kvalitetsbrister och sedan kommunicera dessa till resten av företaget Mätning av kundtillfredsställelse DAG 3-4: Produktionens ekonomi Investeringar, kalkyler och lager Produktkalkylering Investeringskalkylering ABC-kalkylering Lagermodeller Lagerberäkning DAG 5-6: Beredning, resursutnyttjande, kapacitetsplanering och arbetsplatsutformning Produktionsberedning och produktionsunderlag Planering och styrning av produktionen och materialet Tidmätning och tidunderlag Maskinutnyttjande Anläggningsflexibilitet Ergonomi Produktionssystem och totaleffektivitet Produktionssystem och produktivitetsutveckling Verktyg för produktionsutveckling Modularisering Failure Mode and Effect Analysis, FMEA (Feleffektsanalys) Design for Assembly, DFA Sekvensbaserad Aktivitets- och Metodanalys, SAM Advanced Planning and Scheduling, APS Led- och ställtider Omställningsrationalisering Totaleffektiviet Theory of Constraints, TOC (Flaskhalsteori) Single Minute Exchange in Dies, SMED (Ställtidsreducering) DAG 9-10: Ledarskap, psykologi och gruppdynamik i produktionen Att kommunicera Ledarens verktyg är kommunikation Att kommunicera tydligare för bättre resultat Coacha dina medarbetare Att coacha, engagera och motivera till ny energi, följa beslut och prestera bättre Konflikthantering och de svåra samtalen Utveckling och styrning av produktionsgrupper/team Ansvar Få alla medarbetare att ta sitt ansvar för produktionens resultat Beteendeändringar det som verkligen leder till bättre resultat Hur får man medarbetarena att GÖRA rätt saker på jobbet, inte bara att VARA där Produktionsteamets S-B-K-kedjor (Signal-Beteende-Konsekvens) Att skapa gemensamma spelregler Att skapa de mekanismer som gör att alla följer spelreglerna Hemuppgift (mellan DAG 6 och 7) 2

3 Processorienterad kvalitetsstyrning, 2 dagar procent av den totala omsättningen, så mycket kan det kosta vid bristande kvalitet och svaga processer. Med en systematisk och väl fungerande processorienterad kvalitetsstyrning finns det således stora effektivitets- och lönsamhetsvinster att hämta. Det rör sig om tid, marknadsandelar, kundnöjdhet och inte minst sista raden. Utbildningen syftar till att ge en djup inblick i processarbete och hur det leder till ökad kvalitet och ökad effektivitet. Hur arbetar du med dessa frågor på bästa sätt? Vi blandar hela tiden teori och föreläsningar med workshops, praktiska exempel och diskussioner. Företagets processer Att koppla kundkraven till egna processer, kvalitetssystem, mätmetoder, förändringar och förbättringar Att skapa processer både uppifrån och ned och nedifrån och upp Att skapa en balans mellan struktur och kultur i produktionen Möt höga kundkrav genom metodisk processutveckling Process Reviews följ upp och utvärdera alla processer Företagets kvalitetssystem och kvalitetsbrister Kartläggning av hela produktionens kvalitetsbristkostnader En totalmodell för kvalitetsbrister Att sätta ekonomiska värden på alla kvalitetsbrister och sedan kommunicera dessa till resten av företaget Mätning av kundtillfredsställelse mars 2010, Stockholm sept 2010, Göteborg kr Kursnr: 2340 Claes Berlin, ordförande i QB International. Har 30 års erfarenhet av kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling inom internationell rymdverk-samhet. Undervisar också på högskolor och konferenser. Psykologi för projekt- och produktionsledare, 2 dagar Projekt- och produktionsledning handlar om människor, att leda andra människor och att kommunicera med andra människor. Det är också det den här utbildningen fokuserar på. Den syftar till att ge dig insikter och verktyg för att förstå beteenden, förstå varför vi agerar som vi gör och hur du kan få till stånd reella förbättringar och reella förändringar. Hela tiden arbetar vi mycket situationsbaserat med teorier, övningar och diskussioner direkt relaterade till din verklighet. Efter kursen ska du vara ordentligt stärkt i din roll som projekt- och/eller produktionsledare, med all den kunskap som behövs för att nå verklig framgång för dig och dina medarbetare. Att kommunicera Ledarens verktyg är kommunikation Att kommunicera tydligare för bättre resultat Coacha dina medarbetare Att coacha, engagera och motivera till ny energi, följa beslut och prestera bättre Konflikthantering och de svåra samtalen Utveckling och styrning av produktionsgrupper/team Att avgöra hur du ska leda, hantera och styra olika produktionslag Få alla att dra åt samma håll Vilken sorts teambuilding passar när? Ansvar Få alla medarbetare att ta sitt ansvar för produktionens resultat Beteendeändringar det som verkligen leder till bättre resultat Hur får man medarbetarena att GÖRA rätt saker på jobbet, inte bara att VARA där? Produktionsteamets S-B-K-kedjor (Signal-Beteende-Konsekvens) Beslut som aldrig förverkligas och individer som går emot den övriga gruppen Att skapa gemensamma spelregler Att skapa de mekanismer som gör att alla följer spelreglerna juni 2010, Stockholm aug 2010, Göteborg kr Kursnr: 2325 Leif Andersson, Mikla Executive Coachning 3

4 12-13 april 2010, Göteborg okt 2010, Stockholm kr Kursnr: 2320 Lars Brigelius, Handelshögskolan i Göteborg Produktionsekonomi, 2 dagar I produktionen sker regelbundet överväganden som t ex. ändrad inriktning, nya produktsatsningar, justera prissättningen, reducera kostnaderna. Hur dessa förändringar genomförs och, i synnerhet, underlaget de baseras på har emellertid en stor påverkan på utfallet. Det kan skilja avsevärt mer än vad många först tror i pengar, tid och energi. Vår tvådagarsutbildning i produktionsekonomi syftar till måla upp bilden av de vägar verksamheten kan gå vid en förändring, lär dig räkna på dessa och lär dig förstå vad olika alternativ får för olika konsekvenser. De mest centrala inslagen utgörs givetvis av kalkylering och övningsuppgifter. Produktkalkylering Självkostnadskalkylering Bidragskalkylering ABC-kalkylering Lönsamhetsbedömningar Successiv kalkylering Investeringskalkylering Pay-off Nuvärdesmetoden Internräntemetoden Tillverka, köpa eller leasa? mars april 2010, Stockholm okt nov 2010, Göteborg kr Kursnr: 2338 Kent Sjögren, produktionsspecialist vid IndustriKonsult. Produktionsteknik I Grundläggande kurs i produktionsteknisk utveckling, 4 dagar Denna grundkurs behandlar ett antal grundläggande avsnitt inom det produktionstekniska området och ger kursdeltagaren en teoretisk utgångspunkt för såväl det dagliga arbetet som ett fortsatt lärande. Kursinnehållet utgörs av modern och praktiskt tillämpbar kunskap och syftar bland annat till att stödja övergripande insatser. DAG 1-2: Förutsättningar för utveckling och anpassning av produktionssystem Ständig utveckling av metoder, maskiner, människor, arbetsformer och processer för att stärka konkurrenskraften Produktionsekonomi hur reducera tillverkningskostnaden Produktkalkylering Kapacitetsberäkningar Beredning länken mellan konstruktion och produktion Produkt och process Operation Tillverkningsmetoder Flöden och layout Hemuppgift (mellan DAG 2 och 3) DAG 3-4: Arbetsmätning olika metoder för beräkning av tillverkningstider, som underlag för planering, kalkylering, offerering och lönesättning Klockstudier och tidformler Elementartidssystem (SAM Ta hänsyn till arbetsmiljön) Frekvens- och GTT-studier (GTT Grupp Tid Teknik) Omställningsmetodik hur standardisera arbetssätt vid omställning och reducera ställtider Reducering av ställtider genom en serie av metoder som utvecklades för att göra det möjligt att byta verktyg i maskiner och andra utrustningar mycket fortare. Det innebär att interna aktiviteter i processen minskas medan externa ökar och utförs parallellt i tiden. Orientering om SMED-metoden (Single Minute Exchange of Dies) 4

5 Produktionsteknik II Kvalificerad resultatstyrning av produktionen, 3 dagar För att kunna vara konkurrenskraftiga och möta kundernas allt högre krav krävs idag en flexibel produktion, en produktion med mindre orderstorlekar, kortare ledtider, snabbare leveranser och kortare produktcykler. Alla medarbetare måste förstå hur det egna beteendet påverkar helheten. Det är inte lönekostnader vi konkurrerar med. Sverige har goda förutsättningar för att nå världstoppen i produktivitet om vi tänker om och satsar mer kraft på att utnyttja våra resurser på rätt sätt. Utflyttning och outsourcing är inte enda vägen till ökad lönsamhet men hur gör vi? En övergripande ansats i denna utbildning formuleras enligt följande: Flödet i en fabrik styrs av hastigheten i fabrikens flaskhals - varje MER-minut är en 100-procentig intäkt. Utbildningen kommer bland annat att ge svar på följande frågor: VARFÖR krävs daglig stopptidsmätning av flaskhalsmaskiner? HUR får man ett sug i tidigare produktionsled och ett tryck i de efterkommande? HUR minimerar man fortlöpande slöseriet de icke värdeskapande aktiviteterna? VAD kostar produktionens stillestånd och vilket värde har en minimering av denna tid? VARFÖR ska vi anpassa produktionens takt efter slutkundens takt? Kursen ges under dag. Förutom en teoretisk ram innehåller kursen flera moment där kursdeltagaren får ta del av lärarens praktiska erfarenheter. Med fokus på praktisk tillämpning innehåller kursen ett praktikfall mellan utbildningstillfällena. Detta praktikfall genomförs av deltagarna på hemmaplan i den egna verksamheten april + 18 maj 2010, Göteborg okt + 23 nov 2010, Stockholm kr Kursnr: 2341 Tommy Håkansson, produktionskonsult med mångårig erfarenhet av effektivisering i produktionen. DAG 1-2: Under dag 1 och 2 behandlas teorier och praktiska metoder. Utmärkande för de två dagarna är ett flertal uppgifter som genomförs såväl individuellt som i grupp. Under de två dagarna behandlas: Produktionsstyrning mätetal - Visualisering av verksamheten, den som mäter styr, att veta vad man mäter och hur man mäter är det viktigaste för att styra en produktion. OEE/OPE/TAK-tal. Ordning och reda - Betydelsen av att skapa ordning och reda som ett första steg i förändringsarbetet. Teorier och praktiska metoder. Teambuilding hur informera, motivera och stimulera medarbetare - Småskalighet och entreprenörsanda. Hur en genomtänkt teamorganisation ger snabbare beslut, större engagemang och blir en engagerad drivande grupp. Värdeskapande aktiviteter och icke värdeskapande aktiviteter - Alla aktiviteter utan kundvärde behöver ifrågasättas och i möjligaste mån elimineras. Att skapa ett arbetssätt/arbetsklimat med ständigt fokus för att minimera slöseriet. Nyckeln till systematiskt förbättringsarbete - Ständiga förbättringar är ingen enkel process, det kräver mycket eftertanke och en väl utvecklad plan. Det ska alltid vara lätt att göra rätt. I detta avsnitt behandlas hur detta styrs genom arbetssätt och utveckling av produktionsflödena. Hur gör vi i praktiken - Förberedelse för det praktikfall som deltagaren har som uppgift att genomföra i sitt eget företag. En viss dialog med läraren kommer att ske under denna mellanfas fram till nästa utbildning. Mellan utbildningstillfällena Praktikfall i den egna miljön. DAG 3: Från teori till praktik - Hela denna dag ägnas åt att diskutera och analysera erfarenheter och resultat från praktikfallet. Förutom lärarens kommentarer ges utrymme för erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. Läraren gör hembesök Som ett försök att omforma kunskap till praktisk handling kommer deltagare i kursen att ges möjligheten att få hjälp av läraren i det egna företaget under en dag. Detta sker till ett fast pris där endast lärarens kostnader för resor samt eventuellt logi och traktamente tillkommer. 5

6 Stå med taktpinnen vid uppgången! V ärlden befinner sig i tuffa ekonomiska tider och våra verksamheter utmanas. Det kommer dock en morgondag och därför är det ett gyllene tillfälle att nu investera i sin produktionsapparat. De som satsar på ny kunskap och förfinar sina arbetssätt kommer att ha ett klart övertag när samhället vänder upp igen och vägen dit går genom utbildning. Välkommen till Teknologisk Instituts Leanutbildningar för framtida konkurrenskraft och lönsamhet! Så tycker tidigare deltagare Sven-Eric Larsson är en av kursledarna i Lean production. Fotograf: Niklas Bernstone /Parasoll Insynen i andras problemlösningar och implementeringar var väldigt positivt. Leanledaren Att införa Lean Production Kunniga och erfarna kursledare. Bra praktiska exempel som gav många aha -upplevelser! Leanledaren Att införa Lean Production Bra nivå på grupparbetena som skapade insikt och förståelse samt väcker en hel del frågor. Leanledaren Att införa Lean Production Föreläsarens kunskap om ämnet World Class! Lean Maintenance Bra exempel, teori varvat med bra praktiska exempel. Reflektioner till det egna företaget. Mycket bra föreläsare. Lean Maintenance Kursen var mycket bra. Den beskrev precis vad det handlade om och man fick en helt ny förståelse för arbetet med Supply Chain. Supply Chain Management Kursen relaterade hela tiden till framgångsrika arbetssätt i verkligheten. Processorienterad kvalitetsstyrning 6 Utbildarna väldigt bra på att inspirera och förklara de saker som är viktiga. Produktionsutveckling

7 Lean Akademi Här beskriver vi våra utbildningar inom Lean Production. Utbildningar som ger dig och ditt företag direkt tillämpbara kunskaper, metoder och verktyg. Våra lärare har arbetat länge inom sina områden och kan ge dig många praktiska tips och återföring av sina erfarenheter. Du får även träffa andra kollegor som både stimulerar och ger möjlighet till att skapa nätverk för erfarenhetsutbyte. Informationsseminarier För att öka dina möjligheter att få information om Lean kommer vi att genomföra ett antal seminarier som behandlar Lean-filosofin och Lean Production. Avsikten är att ge en översikt om tankarna och fördelarna med att arbeta enligt Lean Production. Informationsseminarierna är avgiftsfria och kommer att genomföras på flera platser i landet. Information om tid och plats finns på vår hemsida Informationsseminarium Ca 2 tim Lean för företagsledningen Introduktion före beslut, ca 1/2-1 dag Företagsanpassad Kurs dag Leanledaren Lean Production Kurs moduler 8 dagar Coach-nivå Kurs dagar Kurs dagar Kurs dagar Advisor-nivå Fördjupningskurser inom Lean Leanledaren Att införa Lean Production, 8 dagar Toyotas världsberömda produktionssystem och produktionsfilosofi, även kallat Lean Production, har revolutionerat tänkandet kring tillverkning, processer och ledarskap. Toyota har likt ingen annan genererat höga vinster, ständigt vunnit marknadsandelar och bibehållit en extremt hög kvalitet. Vår utbildning Lean Production ger dig kunskap om hela Lean-filosofin samt praktiska råd och verktyg för att du själv skall kunna implementera den värdeskapande och effektiva produktionen utan slöseri, överskott, etc. Utbildningen passar också utmärkt för dig som kommit en bit på väg i implementeringen. Toyota Production System är inte begränsat till fordonsindustrin utan kan tillämpas med samma fantastiska resultat i princip vilken organisation som helst. DAG 1: Grunderna i Lean Production och Leanspelet DAG 2: Värdeflödesanalys Utgå från kundvärdet Lär dig att se ordentligt Vad skapar värde? Vad är slöseri? Totalt Produktivt Underhåll, TPU Tillgänglighet, Anläggningsutnyttjande och Kvalitet, TAK Overall Equipment Effectiveness, OEE Hemuppgift 1: Värdeflöde Nuläge DAG 3: Värdeflödesanalys forts. Hemuppgift 2: Värdeflöde Framtida tillstånd DAG 4: Verktyg för Lean Production Systematisk problemlösning De 7 kvalitetsverktygen 5S Sortera Städa Strukturera Standardisera Skapa vana Single Minute Exchange of Dies, SMED Jidoka Att bygga in kvalitetsprocesser Andon Signalering vid fel och problem Poka Yoke Mekanismer för att undvika misstag DAG 5: Utjämning av produktion Heijunka Utjämning av flöden och arbetsbördor Just-In-Time, JIT Kanban Signaleringssystem i produktionen Flöde Line eller station DAG 6: Planering, simulering, kvalitet och perfektion Lean planering Lagerstyrning Dubbel ABC Behovsberäkning (MRP och Lean) Simulering av variation Mellanlagersimulering Theory of Constraints, TOC Flaskhalsteori Kaizen Ständiga förbättringar Six Sigma DAG 7-8: Att leda, driva och genomföra förbättringsarbete Rollen som förbättringsledare Organisationen Gruppen Visioner och mål Engagemang Personlig planläggning Handlingsplaner Kommunikation, coachning Konflikthantering i förändringsprocesser april maj juni sept 2010, Göteborg april maj juni sept 2010, Stockholm kr Kursnr: 2309 Sven-Eric Larsson, konsult och föreläsare vid Scandinavian Enterprise Management med Lean Production som specialitet. Joakim Bjurström, Leankonsult vid LEANAB. Leif Andersson, psykolog och ledarskapskonsult vid MIC. 7

8 För dig som endast har behov av vissa delar av Lean-filosofin har vi delat in utbildningen Leanledaren Att införa Lean Production i fyra separata moduler. Du kan anmäla dig till en eller flera av dessa utbildningar. 15 april 2010, Göteborg 19 april 2010, Stockholm kr Kursnr: 2308 Modul 1: Lean-spelet, 1 dag Leanspelet innebär att vi simulerar produktionen i ett företag. Under spelets gång får du en total överblick av Lean Production och är med om att fundera, testa och fatta beslut som påverkar produktionsflöden, kundservice, leveransförmåga, flexibilitet och lönsamhet. Du får i detta spel på ett mycket pedagogiskt och tydligt sätt förståelse för samarbetets, kommunikationens och helhetens betydelse samt effekterna av alla de verktyg som används inom ramen för Lean Production. 19 april maj 2010, Göteborg 20 april maj 2010, Stockholm kr Kursnr: 2315 Modul 2: Värdeflödesanalys och verktyg, 3 dagar Vad är egentligen värde och slöseri? Tillgänglighet, Anläggningsutnyttjande och Kvalitet, TAK Overall Equipment Effectiveness, OEE De 7 kvalitetsverktygen och 5S Jidoka Att bygga in förändringsprocesser Andon Signalering vid fel och problem Poka Yoke Mekanismer för att undvika misstag juni 2010, Göteborg juni 2010, Stockholm kr Kursnr: 2316 Modul 3: Planering av Lean Production, 1 1/2 dagar Hijunka Utjämning av flöden och arbetsbördor Flöde Line eller Station Kanban Signaleringssystem i produktionen Behovsberäkningar Theory of Constraints, TOC (Flaskhalsteori) Kaizen Ständiga förbättringar 6-7 sept 2010, Göteborg 8-9 sept 2010, Stockholm kr Kursnr: 2317 Modul 4: Ledarskap och förändringsarbete, 2 dagar Rollen som förbättringsledare Förväntningar från dig och organisationen Visioner och mål Att våga leda Etik och moral Gruppdynamik Motivation, engagemang och coachning Att ställa krav Motstånd hos individ/organisation Konflikter 8

9 Leanledaren Praktisk fördjupning, 2 dagar Träffa andra från andra företag som arbetar med Lean Handledning av kursledare med bred erfarenhet från implementering av Lean Hur går vi vidare med Lean i framtiden? Arbetet med Lean medför en helt ny utvecklingspotential för organisationen. Samtidigt ställer avancerade förändrings-, kvalitets- och förbättringsprocesser många saker, från människors kompetens till företagets kultur till arbetsformer, på sin spets. Behovet av lärande sinar aldrig. För dig som genomgått Teknologisk Instituts utbildning Leanledaren Att införa Lean eller arbetar med Lean i vardagen och vill krydda din kompetens inom produktions- och utvecklingsarbete erbjuds denna fördjupningsutbildning. Vi koncentrerar oss väldigt mycket på praktisk tillämpning och konkreta erfarenheter under ledning av mycket kvalificerade personer med lång och omfattande erfarenhet av Lean. Dessutom bildar vi hela tiden dialoggrupper där du diskuterar med andra från andra företag kring deras erfarenheter rörande olika moment inom Lean. Senaste utvecklingen inom Lean samt i svensk och internationell industri Alla möjligheter i implementering och användning av Lean Alla fallgropar i implementering och användning av Lean Praktiska steg för att få Lean att fungera som man vill Att skapa en genuin förståelse för sin egen verksamhet Att hitta balans och harmoni mellan struktur och kultur i verksamheten Lean-verktygens/metodernas roll enskilt och värde för helheten Så mycket kostar bristande kvalitet Kvalitetskontroll och kvalitetsuppföljning Att hitta det genuina kundvärdet Kopplingen Lean ISO marknadens krav egna arbetssätt mätetal värderingar ledarskap kultur förbättringar förändringar Behoven av ett förändrat ledarskap 8-9 mars 2010, Göteborg okt 2010, Stockholm kr Kursnr: 2366 Claes Berlin, ordförande i QB International. Har 30 års erfarenhet av kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling inom internationell rymdverksamhet. Undervisar också på högskolor och konferenser. Tonny Johansson, produktionschef vid Spectra Collection. Lång erfarenhet från svensk industri som produktions- och kvalitetstekniker, förbättrings- och kvalitetsledare och miljöoch säkerhetsansvarig. Tonny har också Lean Master Certification från USA och Lean Leader Certification från Storbritannien. Lean Administration, 2 dagar Att arbeta enligt Lean-filosofin för att maximera värdeflöden och kvalitet och minimera slöseri sprids snabbt inom näringslivet. Det gäller alla områden, från tillverkning till ekonomistyrning till inköp och logistik. Stora vinster går att finna och detta berör i högsta grad organisationens administrativa system. Det gäller att den ska fungera så effektivt som möjligt och få till stånd en arbetsplats som systematiskt reducerar icke värdeskapande processer och slöseri. Utbildning för dig som arbetar med ekonomi, administration, produktion samt verksamhetsutveckling. Introduktion till Lean Administrativt Lean-spel Vad är värde för kund? Lean-verktyg 5S Förbättringsgrupper Standardiserat arbetssätt Värdeflödesanalys 7 kvalitetsverktyg Sex Sigma Simulering Implementering i organisationen Beskrivning och tillämpning av olika case 6-7 maj 2010, Stockholm nov 2010, Göteborg kr Kursnr: 2334 Sven-Eric Larsson, konsult och föreläsare vid Scandinavian Enterprise Management med Lean Production som specialitet. Se mera om Lean i tjänsteproducerande företag på 9

10 25-26 maj 2010, Stockholm okt 2010, Göteborg kr Kursnr: 2327 Niclas Carlsson, JÖRNI Logistisk Affärsutveckling Lean Logistics, 2 dagar Upplev hur du kan utveckla dina materialflöden genom ett logistikspel. Leantänkandet i hela logistiksystemet har enorma möjligheter och rätt utnyttjat går det att uppnå låga kostnader, högt resursutnyttjande, minimalt slöseri och ett regelbundet flöde från källa till kund. Lean Logistics är ett forum för att ge dig kunskaperna att bygga upp och arbeta i det resurssnåla logistiksystemet. Leverera varor Just-In-Time Organisera logistiken enligt Pull Standardisera logistiken Undvik fel varor och överskott i lager Logistiksystemets driftsäkerhet Visualisering av kontrollstationer och kundinformation Implementering av Lean Logistics Viktiga faser och faktorer april 2010, Göteborg nov 2010, Stockholm kr Kursnr: 2305 Dennis McCarthy, verksam vid DAK Consulting, Henley on Thames, England. Dennis har arbetat med Lean och TPM som konsult och projektledare över hela världen åt bl a 3M, General Motors, Ford, BP, SSAB och Danfoss. Medförfattare till boken Lean TPM A Blueprint for Change. Information Undervisning och dokumentation är på engelska. Lean Maintenance, 3 dagar Lean Maintenance är en helt central del av Lean-tillämpningen. Framför allt handlar det om att transformera traditionellt underhåll och riskhantering till en process för värdeskapande och högsta möjliga tillförlitlighet. Vår tredagarskurs tar dig igenom underhållet i tillverkningen och ställer detta mot Lean-tänkandet och de exempel som finns där ständiga kvalitets- och resultatförbättringar åstadkommits genom Lean TPM-program. Du får lära dig hur ditt team ska prioritera i underhållsarbetet, beräkna och planera rätt processer och typer av utrustning, minimera slöseri och ta bort alla icke-värdeskapande aktiviteter, etablera underhållssystem samt öka resultaten hos underhållsgruppen. Beräkning av dolt slöseri Simulering av Lean Maintenance Organisationen kring Lean Maintenance Lean Maintenance revision Att prioritera i underhållsarbetet Utbildning och lärande i underhållsgruppen Ledarskap, kultur och miljö The Maintenance Scorecard Att mäta underhållet Att sätta mål för underhållet Förbättringsplan för underhållsarbetet maj 2010, Stockholm 9-10 dec 2010, Göteborg kr Kursnr: 6327 Niclas Carlsson, JÖRNI Logistisk Affärsutveckling Supply Chain Management, 2 dagar Grundläggande komponenter i en bra försörjningskedja är ett samlat strategiskt grepp och en helhetssyn vad gäller flödena. Med samarbeten byggda på tillit snarare än kontroll, inte nödvändigtvis ett ägande i varje led samt väloljade informationssystem kan man avsevärt effektivisera sina försörjningskedjor. Denna kurs erbjuds i syfte att du direkt ska kunna inleda arbetet med att förbättra alla försörjningskedjor och inkassera de nya värden och den ökad lönsamhet detta bidrar till. Vad är egentligen en försörjningskedja? Konceptet med försörjningskedjor Att utforma försörjningskedjor Att styra försörjningskedjor Strategisk utveckling av försörjningskedjor 10

11 Produktchefsutbildning, 4 dagar En väl fungerande produktledning är en av de mest centrala processerna för ett industriellt företag men detta är ofta en av de minst genomarbetade processerna i företaget. Produktchefer i industriella företag och konsumentföretag möter idag stora utmaningar då kundkrav, teknik, nya material och lagändringar ständigt påverkar företagets och produkternas position på marknaden och konkurrenskraft. Produktchefens roll är att sammanbinda framtida marknadskrav, interna styrkor och resurser i en framgångsrik produkt- och projektportfölj. Rätt etablerad resulterar ett starkt produktchefskap i mer konkurrenskraftiga produkter, lägre produktkostnader, lägre rörelsekapitalbehov och en bättre kapitalstruktur. Kursen som är uppdelad på två block om vardera två dagar ger deltagarna verktyg och metoder för att på ett effektivt sätt utveckla sin produktchefsroll. I detta ingår de tre olika perspektiven; strategiskt, taktiskt och operativt. Kursen ger också möjlighet att reflektera över sin egen roll i företaget och innehåller därför en obligatorisk hemuppgift mellan de två blocken samt mindre övningsuppgifter och diskussionspunkter inom ramen för de båda blocken. Dessutom ger kursen en möjlighet att träffa andra med liknande roller och utmaningar i andra företag, vilket alltid är mycket värdefullt. DAG 1-2: Strategiskt perspektiv Affärsplan och produktplan Segmentering, positionering och differentiering Målstyrning Konkurrentanalyser Taktiskt perspektiv: Projektportfölj Analys av affärsmöjligheter Portföljanalys och optimering Marknadsanalyser och kravhantering Planering och styrning av teknik- och produktutveckling Operativt perspektiv: Produktportfölj Produktlivscykler Lönsamhetsanalys strategier Produktavveckling Introduktion och planering av hemarbete i den egna organisationen. Hemuppgift (mellan DAG 2 och 3) DAG 3-4: Presentation av hemarbete Utveckling av en lönsam eftermarknadsaffär Ekonomistyrning med utvalda verktyg Volymflexibilitet Introduktion till Lean-produktutveckling Fördjupning av den strategiska analysen Förändringsarbete i rollen som produktchef Summering och avslutning april maj 2010, Göteborg 8-9 nov dec 2010, Stockholm kr Kursnr: 5192 Lars Cederblad, Level 21 Management AB. Lars är civilingenjör och teknologie licentiat från Chalmers och har under tio år arbetat som konsult och lärare med fokus på produktledning, effektiv produktutveckling och produkt- och produktutvecklingsstrategier. Han har också tillsammans med både näringsliv och akademi startat ett program för att utveckla mät- och förbättringsmetoder för produktivitet inom produktutvecklingsprocesser. Dessutom har han erfarenhet från olika teknikchefsroller inom ABB, både i Sverige och globalt. Vi har även Lean för tjänsteföretag Leanledaren Att införa LEAN i tjänsteföretag, kursnr 2290 LEAN-spelet för tjänsteföretag, kursnr 2291 Leanledaren Praktisk fördjupning, kursnr 2366 Revisioner i LEAN-företag, kursnr 7331 Lean Administration, kursnr 2334 Lean Logistics, kursnr 2327 Supply Chain Management, kursnr 6327 Se 11

12 B Porto betalt Sverige produktion & lean Vill du veta mer om utbildningarna, kontakta Annika Rosengren, tel , eller Christer Rydell, tel , Utbildningsprogram 2010 Anmälan tel fax et står angivet efter varje utbildning. Nytt för 2010 är att alla priser är all inclusive. Inga ytterligare avgifter utöver moms tillkommer. (Undantag kan förekomma, t ex i form av externt debiterade provavgifter). Samtliga priser gäller för bokningar under Information om övriga utbildningar inom teknik och management samt praktisk information och avbokningsregler finner du på Teknologisk Institut, Box 2513, Göteborg

Utbildningsprogram 2010. Lean i tjänsteföretag

Utbildningsprogram 2010. Lean i tjänsteföretag Utbildningsprogram 2010 Lean i tjänsteföretag Lean Akademi Stockholm 21-22 april + 20-21 maj + 14-15 juni + 9-10 sept 2010 Göteborg 22-23 sept + 12-13 okt + 17-18 nov + 6-7 dec 2010 24 200 kr Kursnr: 2290

Läs mer

PRODUKTION. Utbildning 2008. Produktionsutveckling. Processorienterad kvalitetsstyrning. Psykologi för projektoch produktionsledare

PRODUKTION. Utbildning 2008. Produktionsutveckling. Processorienterad kvalitetsstyrning. Psykologi för projektoch produktionsledare Produktionsutveckling PRODUKTION Utbildning 2008 Processorienterad kvalitetsstyrning Psykologi för projektoch produktionsledare Produktionsteknik I Produktionsekonomi Logistik för icke logistiker Inköp

Läs mer

Utbildning: Arbetsmätning

Utbildning: Arbetsmätning Utbildning: Arbetsmätning Närvarotid Produktionstid Verktid Omkostnadstid 1 Omkostnadstid 2 Operationsverktid Ställtid Verktidsberoende fördelningstid Icke verktidsberoende fördelningstid Värdeskapande

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

Lässystem Produktionsutveckling

Lässystem Produktionsutveckling Lässystem Produktionsutveckling Ledarskap och LEAN, 25 Yh-p projektledning, 25 Yh-p Produktionsutveckling 1, 25 Yh-p LIA 1, 25 Yh-p Kvalitet och hållbar produktion, 25 Yh-p Produktionsutveckling 2, 25

Läs mer

TOP PERFORMANCE. Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram. Piku AB

TOP PERFORMANCE. Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram. Piku AB TOP PERFORMANCE Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram Hur väl fungerar din ledningsgrupp som team? Hur effektiva är era möten? Är ledningsgruppen det strategiska verktyg som du behöver?

Läs mer

rev ere Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede s e e r e f l e c t a c t

rev ere Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede s e e r e f l e c t a c t rev ere s e e r e f l e c t a c t Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede Syftet Syftet med nedan beskrivna program är att etablera arbetssätt,

Läs mer

Hitta förbättringspotentialen. utan direkta investeringar

Hitta förbättringspotentialen. utan direkta investeringar utan direkta investeringar Christian Carlén: - Industrial Management AB www.condustria.se - Productivity Potential Assessment Sweden AB www.ppaonline.se Projekt : - Lidhs Verktyg AB - Automatlego AB Agenda

Läs mer

Förslag till arbetsplan och schema

Förslag till arbetsplan och schema Förslag till arbetsplan och schema 1 Kursen Produktionsledarskap, 30 poäng Reviderad 090211 Datum Kl Lokal Föreläsare/Handl 1 Kursintroduktion och information Introduktion till arbete med praktikfall 2

Läs mer

Lean Pilot En utbildning för förändringsledare!

Lean Pilot En utbildning för förändringsledare! Lean Pilot En utbildning för förändringsledare! Copyright 2004 by SBTI International.. ALL RIGHTS RESERVED. 1 SYFTE Lean handlar om att eliminera slöseri! Genom ett systematiskt införande kan alla verksamheter

Läs mer

Process- och produktionsteknik

Process- och produktionsteknik 19 Process- och produktionsteknik > Grundläggande operatörsutbildning för pressgjutare > Grundläggande produktionsteknik för operatörer > Kontroll och styrning av råsand > Introduktion i pressgjutning

Läs mer

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag.

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Affärstillväxt Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Bakgrund Norra Sveriges näringsliv består till största delen av några stora basindustri företag och offentliga

Läs mer

Effektivisering av det förebyggande underhållet

Effektivisering av det förebyggande underhållet Effektivisering av det förebyggande underhållet Vi har härmed nöjet att presentera följande beskrivning av utbildningsinsatser i Effektivisering av det förebyggande underhållet. Bakgrund Utbildningen är

Läs mer

KURSKATALOG WWW.GOTHIALOGISTICS.SE

KURSKATALOG WWW.GOTHIALOGISTICS.SE KURSKATALOG Allmän logistik Supply Chain Management Lean Production TPM och underhållsteknik Produktionsteknik Inköp Produktionslogistik Lager och distribution Arbetsledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE Innehållsförteckning

Läs mer

Teknisk konsult. Vi utvecklar människor, människor utvecklar företag. Tm

Teknisk konsult. Vi utvecklar människor, människor utvecklar företag. Tm Teknisk konsult Vi utvecklar människor, människor utvecklar företag. Tm Tekniska konsulter Målet med utbildningen är att bygga på arbetslösa tekniker så att de blir gångbara som konsulter inom produktion,

Läs mer

Industriutbildningar. Hösten 2014

Industriutbildningar. Hösten 2014 Industriutbildningar Hösten 2014 Högskoleutbildningar via IDC Industriutbildningar är framtagna för, och anpassade till, företagens medarbetare genom ett samarabete mellan IDC West Sweden och Högskolan

Läs mer

Vad är Lean? www.sandholm.se

Vad är Lean? www.sandholm.se Vad är Lean? www.sandholm.se Lean är ett nytt sätt att se på, driva och leda en verksamhet som baseras på resurssnåla, flexibla och snabba processer som drivs utifrån kundernas aktuella behov www.sandholm.se

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI

KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI GÖTEBORGS TEKNISKA COLLEGE ANSVARAR FÖR TEORIVECKORNA I VOLVOSTEGET Med hjärtat i industrin Göteborgs Tekniska College är ett av Sveriges mest välrenommerade utbildningsföretag

Läs mer

Lean för bygg- och anläggningssektorn

Lean för bygg- och anläggningssektorn Öppen utbildning Lean för bygg- och anläggningssektorn 7.5 hp Tio dagar uppdelat på fem kurstillfällen, start 27 januari Lean är en verksamhetsfilosofi och ett strategiskt tänkande som omfattar hela verksamheten

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

Grunderna i Lean. Mirella Westpil, Michael Lundstedt 2013-11-05

Grunderna i Lean. Mirella Westpil, Michael Lundstedt 2013-11-05 Grunderna i Lean Mirella Westpil, Michael Lundstedt 2013-11-05 Några ord om oss Michael Mirella Agenda 13.15 Presentation Michael & Mirella 13.20 Vad är Lean Bikupor 13.30 Överblick (historia, värderingar,

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI TRE ÅR SOM GER DIG FÖRSPRÅNG

KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI TRE ÅR SOM GER DIG FÖRSPRÅNG KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI TRE ÅR SOM GER DIG FÖRSPRÅNG GÖTEBORGS TEKNISKA COLLEGE ANSVARAR FÖR ALL UTBILDNING INOM HELA VOLVOSTEGET Göteborgs Tekniska College är ett av Sveriges mest välrenommerade

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

Välkommen till Migrationsverket och en presentation av vårt arbetssätt Värde för alla, 2013-04-09

Välkommen till Migrationsverket och en presentation av vårt arbetssätt Värde för alla, 2013-04-09 Välkommen till Migrationsverket och en presentation av vårt arbetssätt Värde för alla, 2013-04-09 Dag Eliasson, inköps- och upphandlingschef Björn Andrén, inköps- och upphandlingsstrateg Syftet med dagens

Läs mer

Utbildning: Verktyg för Lean Produktion

Utbildning: Verktyg för Lean Produktion : Verktyg för Lean Produktion Vattenfalls pris: 78 000 kr/tillfälle Marknadspris: 97 600 kr Max 20 personer i Stockholm, Göteborg och Malmö. C A N E A C o n s u l t i n g G r o u p Packhusgatan 6 SE-411

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

MUC 25. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 25. MiLprogrammet för nya chefer MUC 25 MiLprogrammet för nya chefer 2011 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

UTBILDNING: Lean för administration, service och tjänster

UTBILDNING: Lean för administration, service och tjänster UTBILDNING: Lean för administration, service och Introduktion Lean som verksamhetsstrategi samt dess tankesätt och verktyg kan hjälpa alla typer av verksamheter att öka sin andel värdeskapande aktiviteter

Läs mer

Vad är kvalitet? Lean i Japansk industri. Smartlog Oslo 3. juni 2009 Håkan Andersen Kongsberg Terotech AS Håkan Andersen

Vad är kvalitet? Lean i Japansk industri. Smartlog Oslo 3. juni 2009 Håkan Andersen Kongsberg Terotech AS Håkan Andersen Vad är kvalitet? Lean i Japansk industri Smartlog Oslo 3. juni 2009 Håkan Andersen Kongsberg Terotech AS Innehåll Kongsberg Terotech AS Vem är Håkan Andersen Vad är kvalitet? Lean I. Ford II. Deming III.

Läs mer

Led dig själv med visioner

Led dig själv med visioner Var är du i livet Söker du färdigheter r och verktyg för att kunna Led dig själv med visioner en kurs i personligt ledarskap och effektivitet hantera förändringar? Är du intresserad av personlig utveckling

Läs mer

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 februari 2011 TALARE FRÅN Sapa Heat Transfer AB Thomas Strid Maintenance Manager Volvo CE Marcus Bengtsson Underhållstekniker Tekn.dr Maintenance Management

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

Lean Production i verkligheten

Lean Production i verkligheten Lean Production i verkligheten Intro Vem är jag? Niklas Gudmundsson Civilingenjör Elektroteknik och Industriell ekonomi från Lunds Tekniska Högskola Har jobbat i snart 10 år med Lean inom fordonsindustrin

Läs mer

LeanNavigatorn Ett dialogverktyg för utveckling av konkurrenskraftiga produktionssystem inspirerat av Lean

LeanNavigatorn Ett dialogverktyg för utveckling av konkurrenskraftiga produktionssystem inspirerat av Lean Swerea IVF-skrift 09802 LeanNavigatorn Ett dialogverktyg för utveckling av konkurrenskraftiga produktionssystem inspirerat av Lean Består av: En handledning En arbetsbok Swerea IVF, Volvo Technology AB,

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

Det svenska huset. Generell modell av. XPS (X Production System) MERA-programmet SwePS-projektet. www.leanresan.se

Det svenska huset. Generell modell av. XPS (X Production System) MERA-programmet SwePS-projektet. www.leanresan.se Det svenska huset Generell modell av produktionssystemet XPS (X Production System) Det svenska huset Leanresans generella modell XPS (XPS = X Production System) I se och i LeanNavigatorn () finns en generell

Läs mer

Modern Produktionsteknik/Lean 13 Dagar

Modern Produktionsteknik/Lean 13 Dagar Modern Produktionsteknik/Lean 13 Dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 november 2010, Stockholm Lean-spel 9 december 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 november 2010, Stockholm Lean-spel 9 december 2010, Stockholm Gå 4, betala för 3! Anmäl hela teamet: Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer,

Läs mer

Hög verkningsgrad i hela systemet

Hög verkningsgrad i hela systemet Hög verkningsgrad i hela systemet - tekniska och organisatoriska faktorer Per-Erik Johansson Senior konsult DynaMate Industrial Services AB EFFEKTIVITETSMATRISEN +-summespel HÖG YTTRE EFFEK- TIVITET 12

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer

Utbildningar. våren 2015. För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent

Utbildningar. våren 2015. För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent Utbildningar våren 2015 För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent EkonomiSveriges självklara val. Utbildning är alltid en god investering Ekonomifunktionens

Läs mer

Lean, logistik och inköp 6 Dagar

Lean, logistik och inköp 6 Dagar Lean, logistik och inköp 6 Dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

Ny verktygslåda för Lean

Ny verktygslåda för Lean Ny verktygslåda för Lean FÖR SNABBT OCH FLEXIBELT FLÖDE John Bicheno Utgiven av Revere AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING LEAN HISTORIK...1 Några milstolpar...1 1. FILOSOFI...5 Lean...5 Snabbt, flexibelt flöde...9

Läs mer

Är du intresserad av en bra affär?

Är du intresserad av en bra affär? Är du intresserad av en bra affär? IUC i Kalmar län erbjuder coachning inom strategiarbete för produktionsutveckling och affärsutveckling med fokus på produkter och marknader. Strategier för hållbar tillväxt

Läs mer

Välkommen! Copyright Sandholm Associates AB 2012. Lars Sörqvist. Varför behövs koncept som Lean och Sex Sigma? Lars Sörqvist

Välkommen! Copyright Sandholm Associates AB 2012. Lars Sörqvist. Varför behövs koncept som Lean och Sex Sigma? Lars Sörqvist Copyright Sandholm Associates AB 2012 Samtliga bilder i detta bildspel är skyddade av copyright och får därigenom ej mångfaldigas eller spridas utan tillstånd. Lars Sörqvist VD, Sandholm Associates Docent,

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för effektivt samarbete! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP

LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP ÖPPNA PROGRAM 2015 LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP MOTIVATION & KOMMUNIKATION Datum: 22-24 april 2015 (sve), 25-27 november 2015 (sve) i Göteborg Träning i att kunna motivera, inspirera och kommunicera med

Läs mer

ÖPPNA PROGRAM 2014/2015

ÖPPNA PROGRAM 2014/2015 ÖPPNA PROGRAM 2014/2015 LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP MOTIVATION & KOMMUNIKATION Datum: 26-28 nov 2014 (sve) i Göteborg & 9-11 mars 2015 i Stockholm (sve) & 22-24 april 2015 i Göteborg (sve) Träning i att

Läs mer

Morgondagens kvalitetsprofession; uppdrag, roller och kompetenser

Morgondagens kvalitetsprofession; uppdrag, roller och kompetenser SFKs projekt 2015 Morgondagens kvalitetsprofession; uppdrag, roller och kompetenser World Quality Day 2015 Morgondagens kvalitetsprofession; uppdrag, roller och kompetenser Arbetsgrupp: Folke Höglund;

Läs mer

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar i följd samt tre fristående dagar, totalt fem dagar. Datum: 17-18 februari,

Läs mer

Strategier för förändringsarbete

Strategier för förändringsarbete Strategier för förändringsarbete Mats Magnusson Professor, Skolan för Industriell teknik och management, KTH Föreståndare, Stiftelsen IMIT E-mail: mats.magnusson@imit.se Vad vet vi om förändring? Förändringar

Läs mer

OPTIMERAD TJÄNSTEPRODUKTION

OPTIMERAD TJÄNSTEPRODUKTION inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 februari 2013 VÅRA TALARE Statoil Fuel & Retail Sverige Ola Enquist Chef Retail Sales Operation Klarna Filip Backström Utvecklingschef Data och Produktivitet

Läs mer

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling.

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. F ramgångsrika F öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. Region Skånes nya satsning på kvinnor som äger och driver företag inom vård och omsorg i Skåne

Läs mer

Hållbarhet, kvalitet och innovativ verksamhetsutveckling Dr Lars Sörqvist

Hållbarhet, kvalitet och innovativ verksamhetsutveckling Dr Lars Sörqvist Hållbarhet, kvalitet och innovativ verksamhetsutveckling Dr Lars Sörqvist VD, Sandholm Associates Docent, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) Vice President, International Academy for Quality (IAQ) Agenda

Läs mer

HPS. Halmstads Gummifabriks Produktionssystem

HPS. Halmstads Gummifabriks Produktionssystem Halmstads Gummifabriks Produktionssystem 70 anställda. Omsättning 2009: 115Mkr HPS Halmstads Gummifabrik - HGF Våra produkter FORDON ANLÄGGNING OCH GRUVDRIFT INDUSTRI ENERGI Produktionsapparaten BLANDNING

Läs mer

Att utveckla en Leankultur. Bozena Poksinska & Erik Drotz

Att utveckla en Leankultur. Bozena Poksinska & Erik Drotz Att utveckla en Leankultur Bozena Poksinska & Erik Drotz Agenda Leanverktyg vs. Leankultur Viktiga beståndsdelar av Leankultur Självvärderingsverktyg för Leankultur 2 Lean verktygslåda Just in Time (JIT)

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

TPM Total Productive Maintenance. Kurskatalog TPM-programmet 2008

TPM Total Productive Maintenance. Kurskatalog TPM-programmet 2008 TPM Total Productive Maintenance Kurskatalog TPM-programmet 2008 2 Kurskatalog TPM-programmet Innehåll Sida - Information... 3 - Kursschema och priser... 4 - TPM-programmet... 6 - SE500 Introduktion till

Läs mer

Flödesoptimering i praktiken! FORUM FÖR PRODUKTIONSTEKNIK

Flödesoptimering i praktiken! FORUM FÖR PRODUKTIONSTEKNIK FORUM FÖR inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 juni 2014 MODERATOR Swerea IVF Gunnar Bäckstrand VÅRA TALARE Scania Peter Hermansson Produktionsteknisk chef chassimontering ABB Components Hans Linder

Läs mer

Lageroptimering 2009. 20 oktober 2009, Stockholm. Separat bokningsbar fördjupningsdag den 21 oktober. Anmäl dig till en eller två dagar!

Lageroptimering 2009. 20 oktober 2009, Stockholm. Separat bokningsbar fördjupningsdag den 21 oktober. Anmäl dig till en eller två dagar! Anmäl dig till en eller två dagar! Lageroptimering 2009 Vinn fler kundorder med ett effektivt lager! Lär dig mer om RFID (Radio Frequency IDentifi cation) dagens och framtidens möjligheter Så lyckas Everfresh

Läs mer

Introduktion till Lean, dag1 AU117G

Introduktion till Lean, dag1 AU117G Introduktion till Lean, dag1 AU117G SÄKERHET! TIDER MED MERA Tider: 08.00-ca15.45 09.30-09.50 Kaffe 12.00-13.00 Lunch 14.30-14.50 Regler Telefoner Passa tider Diskutera Namnskyltar? KURSINNEHÅLL Dag 1

Läs mer

bättre kategoristyrning

bättre kategoristyrning TIO TIO TIPS TIPS FÖR FÖR bättre kategoristyrning INNEHÅLL Tio tips för bättre kategoristyrning Sätt tydliga mål för kategoristyrningsarbetet...4 Använd nyckeltal för att följa upp målen...5 Använd tvärfunktionella

Läs mer

AUTOMATION. TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad

AUTOMATION. TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad AUTOMATION TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad Om TEK Med lokal förankring erbjuder vi dig kostnadseffektiv utbildning

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

Lätt att göra rätt med målstyrningstavla! Linda Carlsson

Lätt att göra rätt med målstyrningstavla! Linda Carlsson Lätt att göra rätt med målstyrningstavla! Linda Carlsson Bakgrund Nationella jämförelser har under flera år indikerat att Örebro har en lägre andel brukartid än andra kommuner och därmed en högre kostnad

Läs mer

BIF NEWS. November 2011. 70% av företagen har misslyckats med sina effektiviseringar!

BIF NEWS. November 2011. 70% av företagen har misslyckats med sina effektiviseringar! BIF NEWS November 2011 70% av företagen har misslyckats med sina effektiviseringar! En marknadsundersökning under våren och hösten 2011 är genomförd och resultatet är häpnadsväckande enligt Johan Koskenniemi

Läs mer

Chef inom tandvård. Din roll och funktion för effektiv styrning. Framgångsrik verksamhetsutveckling. Verktyg och praktik! Lär av andras framgångar

Chef inom tandvård. Din roll och funktion för effektiv styrning. Framgångsrik verksamhetsutveckling. Verktyg och praktik! Lär av andras framgångar Framgångsrik verksamhetsutveckling Chef inom tandvård Inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 september 2010 TALARE FRÅN Folktandvården Uppsala Henrik Raber Folktandvården Stockholm Peter Lundholm

Läs mer

UTBILDNING: ISO/TS 16949 - Krav och verktyg

UTBILDNING: ISO/TS 16949 - Krav och verktyg UTBILDNING: ISO/TS 16949 - Krav och verktyg Introduktion Kraven inom bilindustrin ökar ständigt. Kunderna ställer högre krav på biltillverkarna, vilka i sin tur för ökade krav vidare i leverantörsleden.

Läs mer

FORUM FÖR PRODUKTIONSTEKNIKER

FORUM FÖR PRODUKTIONSTEKNIKER inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 oktober 2011 TALARE FRÅN Jurgen Polak Andreas Skillstedt Swedwood Fredrik Dahlman Lunds universitet Jan-Eric Ståhl Din viktiga roll för produktions- och processutvecklingen

Läs mer

UTBILDNING: Lean Produktion

UTBILDNING: Lean Produktion UTBILDNING: Lean Produktion Introduktion Lean som verksamhetsstrategi samt dess tankesätt och verktyg kan hjälpa alla typer av verksamheter att öka sin andel värdeskapande aktiviteter för kunderna. Att

Läs mer

Mångfald som verksamhetsstrategi

Mångfald som verksamhetsstrategi Mångfald som verksamhetsstrategi Att ge deltagarna grundläggande kunskaper och färdigheter i: - Förståelse för vad mångfald betyder och varför arbeta med mångfald - Kunskap om hur ett strategiskt mångfaldsarbete

Läs mer

LÖNSAMMARE BYGGPROCESS

LÖNSAMMARE BYGGPROCESS Stockholm i juni 2008 Fyra röster om vägen mot en LÖNSAMMARE BYGGPROCESS Den 11 juni arrangerade Svensk Byggtjänst och BQR, Rådet för byggkvalitet, en branschträff på temat Mot en lönsammare byggprocess.

Läs mer

KVALITETSSTYRNING I PRODUKTION

KVALITETSSTYRNING I PRODUKTION inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 juni 2011 PRAKTIKFALL FRÅN Scania Per Webb Luleå tekniska universitet Bengt Klefsjö SKF Mekan Gunnar Bergstedt Styrning och mätning för högre kvalitet i produktionsprocessen

Läs mer

UTBILDNING: Effektiv processutveckling

UTBILDNING: Effektiv processutveckling UTBILDNING: Effektiv processutveckling Introduktion Kursen i effektiv processutveckling fokuserar på effektiva, väl beprövade arbetssätt för att identifiera, definiera, kartlägga och utveckla företagets

Läs mer

Kursinformation Tets 37 HT -2013

Kursinformation Tets 37 HT -2013 Linköpings universitet IEI- Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 2013-08-25 Logistik Ekdahl/KD Kursinformation Tets 37 HT -2013 Välkommen till kursen Grundläggande Logistik. Kursen innehåller

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna

Läs mer

Modernt Underhåll för ledare

Modernt Underhåll för ledare Modernt Underhåll för ledare Mot målet EFNMS Certifierad Underhållsexpert: European Expert in Maintenance Management Modernt Underhåll för ledare Åtta lärarledda utbildningsdagar med tillhörande webbaserade

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008 Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMR ÅDEN Praktiskt inriktade utbildningar som håller dig uppdaterad om det senaste som händer inom

Läs mer

En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan.

En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan. En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan. Förändring, utveckling och ledarskap är alltid en fråga om kommunikation Förskollärarens

Läs mer

Statens Controllerutbildning

Statens Controllerutbildning Statens Controllerutbildning 2007 Återkoppling Omvärlden Controllerrollen Analys och användning av resultat Förändringsarbete Verktyg och metoder Kvalificerad utbildning i verksamhetsstyrning E konomistyrningsverket

Läs mer

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens AMP- Ability Management Program Investering i kompetens Genom att investera i kompetens för chefer kommer dessa via AMP genomföra förändringsarbeten som resulterar i värden större än investeringskostnaden,

Läs mer

Vi ser många positiva resultat

Vi ser många positiva resultat Business Excellence - ett framgångsrikt arbetssätt på SKF Med Business Excellence kan SKF se till att leverera ytterligare värde till sina kunder. Arbetssättet har på ett framgångsrikt sätt införts vid

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Anmälan t o m 31 oktober 2013 - är uppföljaren till det mycket uppskattade

Läs mer

PRODUKTIONSPROCESSEN. Årets forum för dig som arbetar med kvalitet i produktion. Hur mycket kostar era kvalitetsbrister?

PRODUKTIONSPROCESSEN. Årets forum för dig som arbetar med kvalitet i produktion. Hur mycket kostar era kvalitetsbrister? inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 januari 2013 EXPERTER Bengt Klefsjö Professor i kvalitetsteknik Luleå tekniska universitet Per-Johan Wahlborg Projektledare Swerea IVF Ann-Christine Falck

Läs mer

UTBILDNING: Förbättringsarbete Kaizen Lean Six Sigma

UTBILDNING: Förbättringsarbete Kaizen Lean Six Sigma UTBILDNING: Förbättringsarbete Introduktion Ständiga förbättringar är ofta en av de mest lönsamma investeringar som ett företag kan göra och på längre sikt är det ett villkor för överlevnad. Tyvärr är

Läs mer

Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start. Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar

Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start. Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar Det här är programmet för dig som vill vända och vrida på din affärsidé för att skriva en affärsplan - planen

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Managing Technology & Business Projects, 120 poäng. Managing Technology & Business Projects, 180 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Managing Technology & Business Projects, 120 poäng. Managing Technology & Business Projects, 180 ECTS Dnr: 893/2005-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Managing Technology & Business Projects, 120 poäng Managing Technology & Business Projects, 180 ECTS Ansvarig

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

PLANERING & STYRNING AV UNDERHÅLL

PLANERING & STYRNING AV UNDERHÅLL inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 oktober 2014 MODERATOR Anders Segerstedt Professor i produktionsekonomi och logistik Luleå tekniska universitet DU FÅR MÖTA SSAB Susanna Karlevill Mälardalens

Läs mer

Produktionsledning. Valinformation för I3 och Ii3 Vt Martin Rudberg

Produktionsledning. Valinformation för I3 och Ii3 Vt Martin Rudberg Valinformation för I3 och Ii3 Vt Martin Rudberg (martin.rudberg@liu.se) Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Avdelningen för produktionsekonomi www.iei.liu.se/prodek Produktionen i centrum

Läs mer

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A Chef och ledare CHEF OCH LEDARE Operativt ledarskap Programmet Chef och ledare utgår från chefens dagliga verksamhetsutmaningar, utifrån både ett ekonomiskt och ett operativt ansvar. Vårt mål är att göra

Läs mer

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG PROGRAMUTBUD AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG BUSINESS IN PROGRESS IHM MANAGEMENT IS DOING THINGS RIGHT, LEADERSHIP IS DOING THE RIGHT THINGS. PETER DRUCKER IHM School in Progress IHM verkar mitt

Läs mer

EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER. Logistik Lean production. Ekonomi Produktionsteknik. Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE

EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER. Logistik Lean production. Ekonomi Produktionsteknik. Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER Logistik Lean production Ekonomi Produktionsteknik Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE Våra ämnesområden Våra kurser täcker följande ämnesområden. För att se hela vårt

Läs mer

Ledarutvecklingsprogram

Ledarutvecklingsprogram Kalmarsundsregionens arbetsgivarring erbjuder i samverkan med Indigo Management Ledarutvecklingsprogram UGL + 2+2+2+2+1 dagar Hur hanterar du att bli chef över dina tidigare kollegor? Vilken ledarstil

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer, verktyg och metoder Hur identifierar

Läs mer