Transformatorgenomföringar, typ GOH Installations- och underhållsanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Transformatorgenomföringar, typ GOH Installations- och underhållsanvisning"

Transkript

1 sv, Rev. 8 Transformatorgenomföringar, typ GOH Installations- och underhållsanvisning

2 Detta dokument får ej kopieras utan skriftligt tillstånd från oss och innehållet får ej delges tredje part eller användas för något icke godkänt ändamål. Överträdelse beivras.

3 Säkerhetsinformation Denna anvisning ska finnas tillgänglig för dem som ansvarar för installation, underhåll och drift av genomföringen. Vid montering, drift och installation av genomföringen kan olika riskfyllda situationer uppstå, inklusive, men inte begränsat till, följande: högt tryck livsfarlig spänning rörliga maskindelar tunga komponenter risk att halka, snubbla eller falla. Särskilda rutiner och instruktioner krävs och måste följas vid arbeten med dessa produkter. Om instruktionerna inte följs kan följden bli svåra personskador, dödsfall och/ eller skador på produkten eller sakskador. Dessutom ska alla tillämpliga säkerhetsbestämmelser, till exempel lokala säkerhetsbestämmelser, säkra arbetsrutiner och gott omdöme tillämpas av personalen vid montering, drift, underhåll och/eller skrotning av sådan utrustning. Säkerheten definieras här på två sätt: 1. risk för personskador eller dödsfall 2. sakskador eller skador på produkt (inklusive skador på genomföring eller annan maskinvara och minskning av genomföringens livslängd). Säkerhetsanmärkningar är till för att varna personalen för risker som kan medföra personskador, dödsfall eller sakskador. De har lagts in i handboken före den text som behandlar risken. Säkerhetsanmärkningarna har tre olika rubriker som anger risknivå enligt nedanstående definition. FARA Omedelbar risk som kan orsaka svåra personskador, dödsfall eller sakskador. VARNING Risk eller felaktig rutin som kan orsaka svåra personskador, dödsfall eller sakskador. VIKTIGT: Risk eller felaktig rutin som kan ge mindre personskador eller sakskador.

4

5 Innehållsförteckning 1 Beskrivning Konstruktion Driftförhållanden Mekanisk belastning Reservdelar 8 2 Installation Verktyg Förbrukningsmaterial Transport och hantering Lyft ur lådan Montering Vertikal montering Horisontell montering Lutande montering Oljefyllning utan vakuum (lutande eller horisontell montering, GOH 170/25) Demontering Anslutningar Flänsens jordning Väntetid före spänningssättning Rekommenderade prov före spänningssättning Täthetsprov mellan transformator och genomföringens fläns Mätning av kapacitans och tan δ Kontroll av genomgångsresistans 17 3 Underhåll Rekommenderat underhåll och övervakning Rengöring av isolantens yta Mätning av kapacitans och tan δ Värmekamera för kontroll av lokal överhettning av anslutningar Läckagekontroll Kontroll och justering av oljenivån Skrotning sv, Rev. 8

6 1 Beskrivning 1 Beskrivning 1.1 Konstruktion GOH är kapacitansstyrda genomföringar av oljeimpregnerat papper. Ledaren består av en solid aluminiumcylinder med kylflänsar på oljesidan. Konstruktion och mått för GOH-genomföringar anges i teknisk beskrivning, 1ZSE Konstruktionsprincipen framgår av fig. 1a-1b. Anslutningsplattorna på luftsidan och anslutningsytorna på oljesidan är som standard pläterade med en tenn/zinklegering kallad firinite. Båda sidorna av anslutningsplattorna på luftsidan är pläterade och kan användas för anslutning. Alla GOH-genomföringar har ett mätuttag (se fig. 2), vilket står i förbindelse med kondensatorkroppens yttre skikt. Mätuttaget används för att kontrollera genomföringens isolation genom att kapacitansen och förlustfaktorn mäts. Högsta testspänning för detta mätuttag är 2 kv under 1 minut vid 50 eller 60 Hz. Tillsammans med extern kapacitans kan mätuttaget användas som spänningsuttag. Högsta tillåtna driftspänning är 600 V. För anslutning av mätkabel används adapter enligt fig. 3. En adapter finns för permanent anslutning till mätkretsar (se fig. 4). Fig. 1a. Konstruktion 1) Yttre anslutningsplattor 2) Oljefyllnings- och avluftningsplugg M8, A 3) Expansionsutrymme 4) Olja 5) Porslinsisolant 6) Oljeplugg M8, luftsida, för separat expansionstank, A 7) Monteringsfläns med ett gängat hål M12 för jordanslutning 8) Mätuttag 9) Plugg M8, oljesida, för anslutning till transformator A 10) Porslinsisolant goh_ ) Kondensatorkropp 12) Tätning 13) Bottenplatta 14) Styrring 15) Klämring 16) Låsring 17) Fjäderanordning 18) Låsskruvar 19) Anslutning och kylflänsar, oljesida 20) Lyftögla 21) Radialtätning sv, Rev. 8

7 1 Beskrivning Fig. 1b. Tätningsplugg A 1) Flänsskruv DIN 6921, ) Packning gob_0018 Fig. 2. Mätuttag B (icke självjordande) 1) Genomföring för mätuttag 2) Tallriksfjäder 3) Tryckmutter 4) Lock B med O-ring ) Kontaktstift, 4 mm 6) O-ring 7) O-ring 8) Kabel goh_0007 Fig. 3. Adapter för tillfällig anslutning till provutrustning ) Tillfällig anslutning 2) Mätuttag goh_0018 Fig. 4. Adapter för permanent anslutning till mätkretsar D. 1) Täcklock 2) Låda 3) Kabelgenomföring Pr (skruvad stålgenomföring) 22,5 (Pg 16 enligt DIN 40430) 4) Skyddsresistor, 10 kw, 5 W 5) Jordanslutning (ska lossas innan den yttre kabeln ansluts) 6) Mutter 7) Fjäderbricka (Belleville) 8) Anslutning till mätuttag 9) O-ring goh_ sv, Rev. 8 7

8 1 Beskrivning 1.2 Driftförhållanden Tabellen nedan visar tekniska standarddata för olja/luft-genomföringar, typ GOH. För förhållanden som överskrider nedanstående värden, kontakta ABB. Allmänna data Tillämpning: Transformatorer Klassificering: Kapacitansstyrd genomföring av oljeimpregnerat papper, avsedd för utomhusbruk Omgivningstemperatur: -40 till 40 C, minimivärde enligt temperaturklass 2 i IEC (-50 enligt GOST , art. 2.26) Monteringsplatsens höjd over < 1000 m havet: Regnmängd och luftfuktighet: 1 till 2 mm regn/min horisontellt och vertikalt, enligt IEC Föroreningsgrad: Enligt angiven krypsträcka och IEC (Guide for the selection of insulators in respect of polluted conditions) Typ av fyllningsmedium: Transformatorolja 1 Monteringsvinkel: 0-45 från vertikalt eller horisontellt läge Oljenivå i transformatorn: Max. 25 mm Max. tryck i omgivande 100 kpa övertryck medium: Märkning: Enligt IEC/IEEE 1 Se den tekniska beskrivningen, 1ZSE , avsnittet Conductor loading. 1.3 Mekanisk belastning Genomföringen är konstruerad för nedanstående böjbelastningar, applicerade på mitten av toppanslutningen, vinkelrätt mot genomföringens axel. Genomföringen kan monteras i önskad vinkel mellan 0 och 45 från vertikalt respektive horisontellt läge. Tabell 1. Mekanisk belastning Genomföring Typgodkännandebelastning, Max. belastning i drift (N) 1 minut (N) GOH 170/ GOH 170/ GOH 170/ Reservdelar Om genomföringen har omfattande skador rekommenderar vi att den sänds tillbaka till ABB för reparation och omprovning. Vissa detaljer (figurerna 1, 2, 8 och 9), som kan skadas eller komma bort vid transport eller installation, kan beställas från ABB sv, Rev. 8

9 1 Beskrivning 2 Installation 2.1 Verktyg Mjuka lyftstroppar Momentnyckel för sexkantskruvar, nyckelvidd 18 mm (M12) Sexkantnyckel 6 mm (endast för tidigare konstruktion av mätuttagslock) 2.2 Förbrukningsmaterial Vattenfritt vaselin, Mobilgrease 28 eller annat smörjmedel som inte skadar transformatoroljan, för att smörja skruvar som kommer i kontakt med transformatorolja. Mobilgrease 28 eller annat lämpligt fett för att smörja och skydda jordskruven. 2.3 Transport och hantering VIKTIGT: Genomföringen ska transporteras och lagras vertikalt, med överänden uppåt. Håll genomföringarna torra och rena och skydda dem mot mekaniska skador. Vid förvaring utomhus, se till att vatten inte kan tränga in i genomföringarna. Detta innebär att lådan inte får förvaras på platser där det kan förutses att marken kan blir våt och lerig vid kraftigt regn. Skydda lådan från regn och snö med presenning eller tak. Kontrollera noggrant vid ankomsten att genomföringen inte har några transportskador. Genomföringarna rutinprovas i olja och lite olja kan därför finnas kvar på utsidan, i synnerhet i de smala spalterna mellan kondensatorkropp och fläns. Genomföringarna levereras normalt från ABB i trälådor. Lådorna är märkta med "Top End" (övre ände). Samtliga anslutningars kontaktytor smörjs med vaselin före leverans sv, Rev. 8 9

10 2 Installation 2.4 Lyft ur lådan VARNING Använd två rena lyftstroppar i lyftöglan enligt figuren nedan för att lyfta genomföringen ur lådan. Det är förbjudet att placera lyftdon i anslutningshålen, eftersom det kan skada anslutningens ytor. F Fig. 5. Lyft ur lådan. goh_ Montering VARNING Lyft genomföringen till vertikalt eller horisontellt läge enligt figurerna nedan. Lägg något mjukt, till exempel en gummimatta, under genomföringens nedre ände. Genomföringens vikt anges på märkskylten. Rengör och inspektera omsorgsfullt genomföringens oljesida innan den monteras i transformatorn. Genomföringarnas kontaktytor är som standard pläterade med tenn/zink-legering och kräver ingen speciell ytbehandling. Mjuka lyftstroppar F Lyftdon Lyftstropp av textilmaterial Mjukt underlägg Mjukt underlägg goh_0002 goh_0003 Fig. 6. Montering. Lina för positionsjustering sv, Rev. 8

11 2 Installation Vertikal montering Om genomföringar av typ GOH 170/10 eller 170/16 monteras vertikalt ska genomföringens eget expansionssystem användas. Tätningspluggen på oljesidan (fig. 7, pos. 2) ska inte avlägsnas. För GOH 170/25 ska pluggen på flänsens oljesida avlägsnas vid vertikal montering på transformatorn. Pluggen ska placeras i det gängade hålet i flänsens kant. Tappa ut oljan ur genomföringen före montering. Om transformatorn oljefylls under vakuum kommer genomföringen att bli helt oljefylld och behöver inte avluftas efteråt. Expansionen av genomföringens olja kommer att tas upp av transformatorns oljesystem. Fyllning utan vakuum beskrivs i avsnitt VIKTIGT: GOH 170/25 är fylld med olja vid leverans. När genomföringen levereras från transformatortillverkaren ska den vara fylld till övertryck med torr luft. Fig. 7. Öppning vid flänsen. 1) Tätningsplugg, luftsida, A 2) Tätningsplugg, oljesida, A 3) Gängat förvaringshål för tätningsplugg goh_ Horisontell montering Om genomföringen ska monteras horisontellt ska pluggen i flänsen på oljesidan (fig. 7, pos. 2) avlägsnas med hålet vänt uppåt uppåt på transformatorn. Pluggen ska sättas i det gängade hålet i flänsens kant. Om genomföringen oljefylls under vakuum kommer den att bli helt oljefylld och behöver inte avluftas efteråt. Expansionen av genomföringens olja kommer att tas upp av transformatorns oljesystem. Fyllning utan vakuum beskrivs i avsnitt Tätningspluggarna i monteringsflänsarna ska vara vända uppåt. Fig. 8. Horisontell montering. goh_ sv, Rev. 8 11

12 2 Installation Lutande montering Genomföringen kan också monteras i upp till 45 vinkel från vertikalläge. Större vinklar bör undvikas, eftersom de gör det omöjligt att avlufta och fylla genomföringen utan vakuum. Vid lutande montering ska pluggen (fig. 7, pos. 2) på oljesidan demonteras med hålet vänt nedåt på transformatorn. Pluggen ska sättas i det gängade hålet i flänsens kant. Hålet i den övre ändplattan är alltså så högt placerat som möjligt. Vid oljefyllning under vakuum kommer genomföringen att bli helt oljefylld och behöver inte avluftas efteråt. Fyllning utan vakuum beskrivs i avsnitt Oljefyllning utan vakuum (lutande eller horisontell montering, GOH 170/25) VIKTIGT: Om genomföringen monteras mer än 45 från vertikalt läge får den inte fyllas utan vakuum. Avluftningshålens placering gör det omöjligt att avlufta genomföringen i denna position. Anvisningarna nedan ska följas om transformatorn inte fylls under vakuum (till exempel vid genomföringsbyte i fält) och genomföringens oljesystem är anslutet till transformatorns oljesystem. När transformatorn fyllts med olja till rätt nivå måste genomföringen avluftas. Horisontellt monterade genomföringar avluftas genom hålet på flänsens luftsida (fig. 7, pos. 1). Genomföringar GOH 170/25 som är vertikala eller monterade med högst 45 vinkel avluftas genom hålet i toppändplattan. Dra åt pluggen när genomföringen är fylld Demontering Om en genomföring läggs i förråd utan expansionsutrymme, kan följden bli högt inre tryck. För vertikalt monterade genomföringar av typ GOH 170/10 och 170/16 krävs inga speciella försiktighetsåtgärder efter demontering, eftersom genomföringarna är helt slutna. Genomföring GOH 170/25 där pluggen på oljesidan demonterats ska fyllas till övertryck med torr luft efter demontering från transformatorn. För genomföringar monterade horisontellt eller lutande måste hålet på oljesidan av flänsen (fig. 7, pos. 2) pluggas när genomföringen demonterats. Placera sedan genomföringen vertikalt och justera oljenivån enligt fig. 1 och tabell 3. Korrekt expansionsutrymme är viktigt för att undvika för högt tryck under förvaring och transport sv, Rev. 8

13 2 Installation Anslutningar VIKTIGT: Montering av ledare måste utföras enligt nedan. Kontaktytorna måste vara rena. Oxid på anslutningar ska avlägsnas enligt anvisningarna nedan. Om anslutningen inte är korrekt gjord kan följden bli överhettning. Använd inte skruv av rostfritt stål eller belagd skruv vid anslutningen på oljesidan. För långsiktig stabilitet är det lämpligt att begränsa antalet material i kontaktdonet. GOH-genomföringar har tenn/zink-belagda kontaktytor av aluminium. För optimal kontakt bör du använda aluminiumkontaktdon med tennbeläggning. Vi rekommenderar inte användning av bar aluminium, eftersom tennskiktet inte bryter igenom aluminiumoxiden. Om bar aluminium används måste oxiden avlägsnas enligt nedan. Anslutningar kan också vara av koppar eller tennbelagd koppar. Silverbeläggning på aluminium eller koppar kan också användas, om det går att säkerställa adhesion till substratet i den aktuella miljön. Obelagda ytor bör ytbehandlas. Rengör med slipduk (brun Scotch-brite eller liknande) eller rostfri stålborste. Applicera kontaktfett (vaselin) på hela ytan och gnugga (eller borsta) ytan i två riktningar tills hela ytan är behandlad. Avlägsna allt förorenat fett och applicera nytt kontaktfett på ytan. Avlägsna överskottet. Materialkombination i kontaktdon Aluminium (obelagd) - Rekommenderas inte Aluminium, tennbeläggning Föredraget alternativ Aluminium, silverbeläggning + Bra Koppar (obelagd) + Bra Koppar, tennbeläggning + Bra Koppar, silverbeläggning + Bra GOH-anslutningen har många skruvhål för anslutning, för att skapa ett antal separata områden med väl definierat och relativt högt anliggningstryck. Vi rekommenderar att den motsatta kontaktens tjocklek är mindre än planbrickans radie. Vi rekommenderar planhet inom 0,1 mm och relativt grov yta (Ra 6,3). Elfogmassa: För luftsidan rekommenderar vi Penetrox A (Burndy), Nikkei S-200 eller motsvarande. För anslutningen inne i transformatorn rekommenderar vi endast ofyllt vaselin. Det totala kontakttrycket ska vara minst 10 newton/ampère. För skruvar M12 rekommenderar vi åtdragningsmoment 60 Nm. Alla skruvas ska smörjas före åtdragning. Vi rekommenderar att momentnyckel används. Använd endast fett som inte skadar transformatoroljan. Anslutningsskruvhålen på oljesidan har gänginsatser. Skruvens längd ska vara minst 18 och högst 30 mm nedanför kontaktytorna. Se fig. 9. Använd endast obehandlad kolstålsskruv (hållfasthetsklass 8.8) för oljesidans anslutning. För att vidmakthålla tillräckligt permanent kontakttryck ska alla skruvar vid anslutningen vara försedda med fjäderbrickor. På luftsidan ska fjäderbrickor användas på båda sidorna om anslutningsplattan. Varje fjäderbricka ska vara placerad på en planbricka med större diameter (se fig. 9) sv, Rev. 8 13

14 2 Installation 2.6 Flänsens jordning Genomföringens fläns har ett gängat hål M12. När de skruvar som håller fast genomföringen har dragits åt ska flänsen jordas. Det förhindrar elektriska urladdningar mellan genomföringsflänsen och transformatorkärlet under normala driftförhållanden. goh_0006 Fig. 9. Anslutningar a) Luftsida b) Oljesida 1) Flexibel anslutning 2) Anslutningsplatta 3) Skruv M12 eller 1/2'' 4) Mutter 5) Planbricka 13 x 34 x 3 6) Fjäderbricka 13 x 29 x 3 (34100 N) 7) Skruv M12, K = min. 18, max sv, Rev. 8

15 2 Installation Alternativ 1 Sätt i en rikligt infettad (Mobilgrease 28 rekommenderas) spetsig stoppskruv M12 (helst rostfritt stål A4-80). Dra åt till 40 Nm, så att den går igenom färgen på transformatorkärlet och når metallen under. Detta ger elektrisk kontakt mellan genomföringen och transformatorlådan, så att de håller samma potential. Alternativ 2 Montera en flexibel ledare mellan jordningshålet M12 i genomföringens fläns och en jordanslutning på transformatorn. Smörj in skruven (Mobilgrease 28 rekommenderas) och dra åt skruven M12 i genomföringsänden till 40 Nm. Anslut ledarens andra ände till transformatorn. 2.7 Väntetid före spänningssättning VIKTIGT: Om genomföringen förvarats horisontellt måste den placeras med övre änden uppåt minst 12 timmar innan driftspänning läggs på och 24 timmar innan provspänning läggs på. Om genomföringen av misstag förvarats horisontellt mer än ett år måste den stå i vertikalt läge minst en vecka innan den spänningssätts. Viss väntetid kan vara nödvändig före spänningssättning för att förhindra överslag eller partiell urladdning på grund av luftbubblor på genomföringens yta. Välj lämplig metod nedan. Transformator fylld under vakuum Ingen väntetid är nödvändig för genomföringen. Avgasad oljefylld transformator Använd ren och torr pensel för att frigöra bubblor på ytan vid monteringen. Vänta 6 timmar före spänningssättning. Gasmättad oljefylld transformator Använd ren och torr pensel för att frigöra bubblor på ytan vid monteringen. Vänta 24 timmar före spänningssättning. Avgasad oljefylld transformator med reducerad oljenivå Vänta 24 timmar före spänningssättning efter att oljenivån återställts. För alla alternativ utom för transformator fylld under vakuum ska olja tillåtas fylla centrumröret minst till i höjd med flänsen genom att den yttre anslutningens tätningssystem lättas, så att luft slipper ut den vägen. 2.8 Rekommenderade prov före spänningssättning Nedanstående prov kan utföras för att kontrollera genomföringens isolation, tätning och strömbana. Proven ska göras efter montering men innan genomföringen ansluts till ställverkets övriga strömkretsar. 1. Täthetsprov mellan transformator och genomföringens fläns. 2. Mätning av kapacitans och tan δ. 3. Kontroll av genomgångsresistans sv, Rev. 8 15

16 2 Installation Täthetsprov mellan transformator och genomföringens fläns Flera olika metoder kan användas och vi hänvisar till instruktioner från företaget som ansvarar för montering i fält. Till exempel kan tätningen mellan transformatorn och genomföringens fläns kontrolleras när transformatorn är oljefylld genom att man använder krita eller, ännu enklare, pappersremsor Mätning av kapacitans och tan δ Mätuttaget är inte självjordande. VARNING Eftersom C 2 oftast är relativt liten får mätuttaget aldrig ingå i en öppen krets när spänning läggs på genomföringen. Det måste alltid jordas eller anslutas till en yttre impedans. I annat fall kan genomföringen förstöras. VIKTIGT: Packningen ska alltid vara på plats och kupolmuttern åtdragen när mätuttaget inte används, för att förhindra att damm eller vatten tränger in i mätuttaget. Efter montering bör kapacitansen mätas. Anslut en mätbrygga mellan den yttre anslutningen och mätuttaget med en ledare Ø 4 mm eller ABB:s mätuttagsadapter U. Tack vare genomföringens isolerade mättuttag kan detta göras utan att genomföringen demonteras från transformatorn (se fig. 10). Mer information finns i produktinformation , Bushing diagnostics and conditioning. När genomföringen är spänningslös och inte ansluten kan mätuttagets lock tas bort. Mätutrustningen ansluts till mätuttaget och mätningens spänningskälla till genomföringens anslutning. Kapacitansen C 1 mellan centrumröret och mätuttaget, samt kapacitansen C 2 mellan mätuttaget och jord, anges på märkskylten. Nominell kapacitans C 1 för de olika genomföringstyperna anges i tabell 2. C 2 är i högsta grad beroende av de omgivande delarna inuti transformatorn och det är inte möjligt att ange ett nominellt värde som gäller för alla driftsituationer. goh_0009 Fig. 10. Mätuttag B (icke självjordande) sv, Rev. 8

17 2 Installation Tabell 2. Nominella kapacitanser i pf (tillverkningstoleranser för C 1 är ± 10 %). Typ Artikelnr Nominell kapacitans (pf) C 1 C 2 GOH 170/10 LF GOH 170/16 LF GOH 170/25 LF Förlustfaktorn varierar med genomföringskroppens temperatur och mätvärdena ska därför multipliceras med den korrektionsfaktor (multiplikator) som anges i tabell 3. Tabell 3. Förlustfaktorns variation som funktion av temperaturen. Genomföringstemperatur ( C) Korrektionsfaktor till 20 C 3-7 0, , , , , , , , , , Kontroll av genomgångsresistans Vilken metod som används för att mäta genomgångsresistansen beror på transformatorns konstruktion. Allmänt gäller att en ström läggs på från genomföring till genomföring. Spänningsfallet från yttre anslutning till yttre anslutning mäts. Resistansen beräknas med hjälp av Ohms lag, U = R I. (U = uppmätt spänningsfall; I = genomgångsström; R = total resistans i kretsen) Den totala genomgångsresistansen är summan av transformatorlindningens resistans, ledarens resistans och genomföringens lednings- och kontaktresistans. Ytterligare resistans från genomföringens ledare ska inte vara mer än mω. Eftersom genomgångsresistansen i högspänningslindningen på en typisk krafttransformator är i storleksordningen 0,1 1 Ω, är detta en mycket grov metod som endast kan användas för att upptäcka mycket stora fel i strömbanan, såsom avbrott. Otillräcklig kontakt kan bara upptäckas genom noggrann mätning över varje anslutningspunkt, eller genom mätning av temperaturstegring under drift med hjälp av värmekamera sv, Rev. 8 17

18 2 Installation 3 Underhåll GOH-genomföringarna är underhållsfria. FARA Inget arbete får utföras på genomföringen när den är spänningssatt eller om den inte är jordad. 3.1 Rekommenderat underhåll och övervakning 1. Rengöring av isolantens yta 2. Mätning av kapacitans och tan δ 3. Värmekamera för kontroll av lokal överhettning av anslutningar 4. Läckagekontroll 5. Kontroll och justering av oljenivån Rengöring av isolantens yta VIKTIGT: Låt inte lösningsmedel komma i kontakt med genomföringens packningar. Vid kraftig nedsmutsning kan det bli nödvändigt att rengöra porslinsisolantens yta. Spola med vatten eller torka med fuktig trasa. Vid behov kan etanol eller etylacetat användas Mätning av kapacitans och tan δ Se kapitel 2 Installation Värmekamera för kontroll av lokal överhettning av anslutningar Vid maximal nominell spänning är temperaturen hos genomföringens yttre anslutning normalt cirka 35 till 45 C högre än omgivningstemperaturen. Väsentligt högre temperaturer, speciellt vid lägre strömbelastning, kan vara ett tecken på dålig kontakt Läckagekontroll Kontrollera visuellt att inga läckor finns, i samband med normal övervakning av stationen sv, Rev. 8

19 3 Underhåll Kontroll och justering av oljenivån VIKTIGT: Oljeprovtagning och analys av gas löst i olja. Normalt rekommenderar vi inte att oljeprov tas eller att våra genomföringar öppnas. Genomföringen är förseglad och täthetsprovad vid tillverkning. Genomföringen måste öppnas vid oljeprovtagning. Detta medför risk för felaktig försegling efter avslutad provtagning. Ibland kan dock oljeprov, gasanalys eller oljenivåkontroll behöva utföras, om det finns ett känt problem, till exempel kapacitans över C 1 eller synligt läckage. Beställ i så fall produktinformation , Bushing diagnostics and conditioning. Oljenivån i genomföringen kan kontrolleras genom oljefyllningshålet i övre änden. Använd en ren och torr mätsticka. I hålet finns en gummiplugg, som kan tryckas ned i genomföringen för kontroll av oljenivå. Korrekt oljenivå framgår av tabell 4. Om oljenivån är för hög kan olja sugas ut med en klen slang. Om oljenivån är för låg ska ren och torr transformatorolja fyllas på. Oljefyllning får göras endast när genomföringens temperatur är mellan 5 och 35 C. Tätningspluggen bör förses med en ny tätning efter kontrollen. Tätningspluggen ska dras åt till 20 Nm. Mer information om oljeprovtagning finns i produktinformationen Genomföringen kan fyllas på med tillgänglig ren och torr transformatorolja. Tabell 4. Oljenivå för genomföringar utan oljenivåglas. Typ GOH Oljenivå vid 20 ±10 C (mm) Fig /10 95 ±5 2,5 170/16 95 ±5 2,5 170/25 95 ±5 2,5 Oljenivåförändring i mm/10 C (genomföring vertikal) 3.2 Skrotning Genomföringen består av nedanstående material. - Ledare av låglegerat aluminium. - Anslutningar av låglegerat aluminium pläterat med tenn/zink. - Transformatorolja enligt IEC 60296, grupp I. - Kondensatorkropp impregnerad med transformatorolja, av papper och 1 % aluminiumfolie. - Fjäderanordning (ringar) av aluminiumlegeringar. - Fjäderbrickor och cylindriska stift av stål. - Mätuttagets lock för tidigare konstruktion av pläterad mässing. Mätuttagets lock för ny konstruktion av rostfritt stål. - Isolanter av kvarts- eller aluminiumsilikatbaserat porslin sv, Rev. 8 19

20 ABB AB Components Besöksadress Lyviksvägen 10 Postadress: SE Ludvika Tel Fax E-post: sv, Rev. 8,

Gasisolerad väggenomföring GGFL Installations- och underhållsanvisning

Gasisolerad väggenomföring GGFL Installations- och underhållsanvisning 2770 501-8 sv, Rev. 3 Gasisolerad väggenomföring GGFL Installations- och underhållsanvisning Detta dokument får ej kopieras utan skriftligt tillstånd från oss och innehållet får ej delges tredje part eller

Läs mer

Väggenomföring, typ GOEL. Installations- och underhållsanvisning

Väggenomföring, typ GOEL. Installations- och underhållsanvisning Väggenomföring, typ GOEL Installations- och underhållsanvisning Detta dokument får ej kopieras utan skriftligt tillstånd från oss och innehållet får ej delges tredje part eller användas för något icke

Läs mer

EC Declaration of Conformity. Decon Wheel AB Tel 0345-40880 Södra Ekeryd 115 Fax 0345-40895 314 93 Hyltebruk www.decon.se

EC Declaration of Conformity. Decon Wheel AB Tel 0345-40880 Södra Ekeryd 115 Fax 0345-40895 314 93 Hyltebruk www.decon.se Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 EC Declaration of Conformity... 2 Easywheel... 3 Leveranskontroll... 3 Ingående komponenter... 3 Identifiering och märknig av Easywheel... 4 CE-märkning...

Läs mer

Transformatorgenomföringar, typ GOB Installations- och underhållsanvisning

Transformatorgenomföringar, typ GOB Installations- och underhållsanvisning 2750 515-12 sv, Rev. 9 Transformatorgenomföringar, typ GOB Installations- och underhållsanvisning Detta dokument får ej kopieras utan skriftligt tillstånd från oss och innehållet får ej delges tredje part

Läs mer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer Handbok Automatiska tysta kompressorer Innehåll 1 Allmänt...3 1.1 Använda handboken...3 1.2 Innehåll...3 1.3 Förvarning...3 1.4 Bortskaffande av förpackningsmateriel...3 1.5 Lyftning...3 1.6 Säkerhet...4

Läs mer

Transformatorgenomföringar, typ GSA-OA Installations- och underhållsanvisning

Transformatorgenomföringar, typ GSA-OA Installations- och underhållsanvisning 2750 515-115 sv, Rev. 2 Transformatorgenomföringar, typ GSA-OA Installations- och underhållsanvisning Detta dokument får ej kopieras utan skriftligt tillstånd från oss och innehållet får ej delges tredje

Läs mer

Bruksanvisning. Blue Wave

Bruksanvisning. Blue Wave Bruksanvisning Blue Wave Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd för badstolen Blue Wave. Genom att läsa igenom och följa anvisningarna

Läs mer

IA HECON LOCAL. Installationsinstruktioner

IA HECON LOCAL. Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner 1.0 Allmän information Användandet av dessa instruktioner förutsätter att användaren är väl bekant med handhavandet av både blockenheten och hydraulsystemet

Läs mer

Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar

Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar Januari 2014 Innehåll 1. Generell information 1.1 Dokumentation 1.2 Användningsområde cylinder 1.3 Transport 1.4 Lagring 2. Idrifttagande och

Läs mer

KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY

KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY Monterings och bruksanvisning Art # 74103 Specifikationer Art # 180-0305 Kapacitet Stål 1.6/16 (mm/gauge) Alluminium 1.8/15 Öppning(mm//in) 120//4-3/4 Nettovikt/Bruttovikt

Läs mer

PT-20AMX och PT-21AMX Plasmarc Skärbrännare

PT-20AMX och PT-21AMX Plasmarc Skärbrännare PT-20AMX och PT-21AMX Plasmarc Skärbrännare Användarhandbok för installation, drift och underhåll. (SE) 0558004291 Se till att operatören får den här informationen. Du kan få extra kopior från återförsäljaren.

Läs mer

Montering och installation av solfångare

Montering och installation av solfångare Montering och installation av solfångare 2007-07-01 Innehåll www.trebema.se 1. Allmänna monteringsråd... 2 2. Montering och uppsättning av solfångarna... 4 3. Driftsättning av solfångarna... 5 4. Service

Läs mer

PK-I-R EI90 / EI120 / EI90S / EI120S Cirkulärt brand/brandgasspjäll & PK-I-S EI90 / EI90S Rektangulärt brand/brandgasspjäll

PK-I-R EI90 / EI120 / EI90S / EI120S Cirkulärt brand/brandgasspjäll & PK-I-S EI90 / EI90S Rektangulärt brand/brandgasspjäll PK-I-R EI90 / EI120 / EI90S / EI120S Cirkulärt brand/brandgasspjäll & PK-I-S EI90 / EI90S Rektangulärt brand/brandgasspjäll SE Anvisningar för installation samt drift och skötsel 1 Introduktion Anvisningarna

Läs mer

253000 Fläktutrustning Installation/underhåll

253000 Fläktutrustning Installation/underhåll 253000 Fläktutrustning Installation/underhåll Innan systemet tas i bruk måste denna handbok studeras i detalj. Endast av MEDICVENT auktoriserad personal får utföra reparationer och justeringar på denna

Läs mer

Varning. Innehållsförteckning. Varning. VIKTIGA UPPGIFTER Anteckna utrustningens modell- och serienummer nedan. 2 Sw

Varning. Innehållsförteckning. Varning. VIKTIGA UPPGIFTER Anteckna utrustningens modell- och serienummer nedan. 2 Sw Tack för att du har köpt denna Pioneer-produkt. Läs igenom bruksanvisningen så att du lär dig hantera den här modellen på ett säkert och korrekt sätt. Spara och förvara bruksanvisningen så att du lätt

Läs mer

442C. Delad mekanisk patrontätning. Anvisningar för installation, drift och underhåll INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Referens för tätningsdata

442C. Delad mekanisk patrontätning. Anvisningar för installation, drift och underhåll INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Referens för tätningsdata 442C Delad mekanisk patrontätning Anvisningar för installation, drift och underhåll ANVISNINGAR FÖR INSTALLATION, DRIFT och UNDERHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.0 Att tänka på... 2 2.0 Transport och förvaring...2

Läs mer

Bruksanvisning. Ronda EC

Bruksanvisning. Ronda EC Bruksanvisning Ronda EC Bäste kund, Om du följer rekommendationerna i denna bruksanvisning kommer produkten att fungera optimalt och förbli effektiv i många år. INNEHÅLL REKOMMENDATIONER OCH TIPS 3 EGENSKAPER

Läs mer

Vriddon DAPS..R..-F..

Vriddon DAPS..R..-F.. Vriddon DAPS..R..-F.. Festo AG & Co. KG Postfach D-73726 Esslingen +49 711 347-0 www.festo.com (sv) Bruksanvisning 8023618 1211f [8023611] Original: de Vriddon DAPS..R..-F..... Svenska 1 Manöverdon och

Läs mer

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING TAHKOSMIRGELI 350W SMÄRGEL 350W DAO 0402 Rev A Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen 1 OBS!

Läs mer

SINKAMAT K Helautomatisk minipumpstation för fristående montage

SINKAMAT K Helautomatisk minipumpstation för fristående montage Installation Drift & underhåll SINKAMAT K Helautomatisk minipumpstation för fristående montage Figur 1 PRODUKTBESKRIVNING Sinkamat-K är ett helautomatiskt pumpaggregat för fristående montage på golv, Sinkamat

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

Spiskåpa CPDD & CPDL. Teknisk anvisning

Spiskåpa CPDD & CPDL. Teknisk anvisning Innehåll Drift & Skötsel (för brukaren) CPDD & CPDL - allmänt... 3 CPDL - inställning av tilluftstemperatur... 5 Montering (för installatör & servicepersonal) CPDD till värmeåtervinningsaggregat ACF...

Läs mer

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline Bruksanvisning trailerline elvinsch Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007 trailerline INLEDNING Tack för att du har valt en elvinsch från vårt företag. Vi ber dig att noga läsa igenom och sätta dig

Läs mer

JBL AquaCristal UV-C 5 W, 9 W, 11 W, 18 W, 36 W

JBL AquaCristal UV-C 5 W, 9 W, 11 W, 18 W, 36 W JBL-AquaCristal-Handbuch2008:JBL-AquaCristal-Handbuch 19.06.2008 15:53 Uhr Page 30 JBL AquaCristal UV-C 5 W, 9 W, 11 W, 18 W, 36 W UV-C enhet Viktiga säkerhetsanvisningar: OBS! För att undvika personskador

Läs mer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 SV SVENSKA 1 ALLMÄNT Denna symbol betyder VARNING. Personskada

Läs mer

T-26727. Pac2 standard för mikrokapslad gänglåsning Dri-Loc Dimension och provningsspecifikationer

T-26727. Pac2 standard för mikrokapslad gänglåsning Dri-Loc Dimension och provningsspecifikationer Pac2 standard för mikrokapslad gänglåsning Dri-Loc Dimension och provningsspecifikationer Introduktion Denna standard överensstämmer i tillämpliga ej avgränsade delar med DIN 267 del 27 och ISO 10964.

Läs mer

Spiskåpa CPDD & CPDL. Teknisk anvisning

Spiskåpa CPDD & CPDL. Teknisk anvisning Mars 2015 Innehåll Drift & Skötsel (för brukaren) CPDD & CPDL - allmänt... 3 CPDL - inställning av tilluftstemperatur... 5 Montering (för installatör & servicepersonal) CPDD till värmeåtervinningsaggregat

Läs mer

GYLT/GYLS. Manual. Sid 1(6) Smidig och enkel anslutning med M12-kontakten. Mekanisk specifikation

GYLT/GYLS. Manual. Sid 1(6) Smidig och enkel anslutning med M12-kontakten. Mekanisk specifikation Sid 1(6) GY-serien från Regal Components erbjuder givare som möter de absolut högsta kraven på marknaden, producerade av ledande givartillverkare i Japan. Årtionden av erfarenhet borgar för högsta kvalitet.

Läs mer

Installationsmanual ML40 Plus

Installationsmanual ML40 Plus Installationsmanual ML40 Plus 1. Beskrivning ML40Plus är en speciellt konstruerad drivenhet för autopiloter på båtar. Den passar de flesta typer av segelbåtar, även sådana med ror-kult. ML40Plus kräver

Läs mer

DOMEKT ReGO 200VE(W)-B(K) Aggregatmanual

DOMEKT ReGO 200VE(W)-B(K) Aggregatmanual Observera! Värdehandling DOMEKT ReGO 200VE(W)-B(K) Aggregatmanual Observera! Värdehandling SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...3 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...6 Underhåll...10

Läs mer

Installatörshandbok AG-WT10. Luft/luft-värmepump IHB SE 1444-4 331287

Installatörshandbok AG-WT10. Luft/luft-värmepump IHB SE 1444-4 331287 Installatörshandbok Luft/luft-värmepump IHB SE 1444-4 331287 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 5 Installation 7 Säkerhetsinformation 2 Installationsanvisningar 7 Läs innan installationen påbörjas

Läs mer

Manual Magnefix MD4. Innehåll

Manual Magnefix MD4. Innehåll Manual Magnefix MD4 Innehåll 1. Manual Magnefix MD4 (3bl. 120912) 2. Broschyr (Magnefix S02.12) 3. Kabelanslutning (4 bl. 120912) 4. Säkringsinformation 12 och 24 kv (2bl. 120912) 5. Spänningsmätning (1bl.

Läs mer

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER PAINT ZOOM Tack för att du har köpt en Paint Zoom-sprutpistol. Läs bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna noga innan du använder Paint Zoom. Spara handboken för framtida behov. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

NAF Duball DL kulventiler. Installation Drift Underhåll. Experience In Motion FCD NFSVIM4167-01-A4 03/15

NAF Duball DL kulventiler. Installation Drift Underhåll. Experience In Motion FCD NFSVIM4167-01-A4 03/15 Bruksanvisning NAF Duball DL kulventiler FCD NFSVIM4167-01-A4 03/15 Installation Drift Underhåll Experience In Motion Innehåll SÄKERHET 3 1 Allmänt 3 2 Lyftning 4 3 Ankomstkontroll 4 4 Installation 4 5

Läs mer

Installationsanvisningar för båtvärmare. Airtronic D2, D4, D4+, D5 29 2401 10 0058

Installationsanvisningar för båtvärmare. Airtronic D2, D4, D4+, D5 29 2401 10 0058 Installationsanvisningar för båtvärmare Airtronic D2, D4, D4+, D5 29 2401 10 0058 1 Inledning Handbokens uppgift Denna handbok strävar till att ge all den information som behövs för installation av Eberspächer

Läs mer

YSTAD. Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING

YSTAD. Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING YSTAD Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING LÄS ALLA ANVISNINGAR NOGGRANT, ÄVEN OM DU TROR ATT DU ÄR BEKANT MED DEN ELEKTRISKA GRILLEN OCH HUR DU SKA ANVÄNDA DEN. SÄKERHETSINFORMATION! VIKTIGA

Läs mer

BLENDER METOS HBB250 MG4117102. Bruksanvisningar. 07.09.2015 Rev.1.1

BLENDER METOS HBB250 MG4117102. Bruksanvisningar. 07.09.2015 Rev.1.1 BLENDER METOS HBB250 MG4117102 Bruksanvisningar 07.09.2015 Rev.1.1 VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER VARNING När man använder elektriska apparater bör man följa de elementära säkerhetsanvisningarna, inklusive

Läs mer

Checklista över pooldelar:

Checklista över pooldelar: Vi gratulerar till din nya linerpool Malmö. Läs igenom den här bruksanvisningen noga före installationen. Använd arbetshandskar vid installationen. Poolväggen och skenorna är av plåt vars kanter kan vara

Läs mer

Easy wash Portabel tvätt

Easy wash Portabel tvätt Easy wash Portabel tvätt Art.nr. T95-05 Låg vattenförbrukning och högt vattentryck Låg energiförbrukning miljövänlig Portabel, långlivad, säker och stänkskyddad I hushållet: Badrum, diskbänk, husdjur,

Läs mer

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR 2 1 3 4 5 2 1 3 4 5 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt 32 Svenska VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning EB 8227 SV. Pneumatisk reglerventil typ 3331/BR 31a Specialversion typ 3331/3278. Typ 3331 Spjällventil

Monterings- och bruksanvisning EB 8227 SV. Pneumatisk reglerventil typ 3331/BR 31a Specialversion typ 3331/3278. Typ 3331 Spjällventil Pneumatisk reglerventil typ 3331/BR 31a Specialversion typ 3331/3278 Typ 3331 Spjällventil Fig. 1 Typ 3331/BR 31a (nedre) och typ 3331/3278 (övre) Monterings- och bruksanvisning EB 8227 SV Utgåva april

Läs mer

LM400e-serien Snabbguide

LM400e-serien Snabbguide LM400e-serien Snabbguide Funktioner i LM400e-serien LM400e-serien den robusta industriella generationen av högpresterande skrivare med högupplöst kapacitet. LM400e är en användarvänlig skrivare som tillhandahåller

Läs mer

ANMÄRKNINGAR OCH SYMBOLER 2 1 ALLMÄNT 3. 2 SKIVA OCH BROMSFUNDAMENT 3 2-1 Skiva 3 2-2 Bromsfundament 3

ANMÄRKNINGAR OCH SYMBOLER 2 1 ALLMÄNT 3. 2 SKIVA OCH BROMSFUNDAMENT 3 2-1 Skiva 3 2-2 Bromsfundament 3 INNEHÅLL Kapitel Sidan Rubrik ANMÄRKNINGAR OCH SYMBOLER 2 1 ALLMÄNT 3 2 SKIVA OCH BROMSFUNDAMENT 3 2-1 Skiva 3 2-2 Bromsfundament 3 3 INSTALLATION AV BROMSOK 3 3-1 Leverans utförande 4 3-2 Sidbyte av manuella

Läs mer

SLE SLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur. Specialversioner. kapslad + öppen. Användningsområden SLE

SLE SLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur. Specialversioner. kapslad + öppen. Användningsområden SLE SLE 60 50 40 30 20 10 0 0 SLE användningsområden 81 SLE mått 82 SLE modeller 84 SLE dimensioner 86 SLE delar 87 SLE montering 88 SLE fästen 83 SLE artikelnummer 92 SLE tillbehör 98 last / (kg/m) invändig

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin

Bruksanvisning för gasolkamin Bruksanvisning för gasolkamin 430-042 Bruksanvisning i original 21.03.2013 Jula AB SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Läs bruksanvisningen innan du använder värmaren.

Läs mer

Servicemanual Kylskåp HKS2-R404

Servicemanual Kylskåp HKS2-R404 Servicemanual skåp HKS2-R404 2015-06-05 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. SÄKERHET... 3 2. ANVÄNDARANVISNING... 4 2.1 Installation och montering... 4 2.2 Rengöring efter montering... 4

Läs mer

1 Installation av KOMPAN FREEGAME-redskap

1 Installation av KOMPAN FREEGAME-redskap 1 Installation av KOMPAN FREEGAME-redskap De här anvisningarna gäller för installation av KOMPAN FREEGAME-redskap. VIKTIGT! Läs de här anvisningarna före installationen. Utöver dessa allmänna anvisningar

Läs mer

Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm

Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm VDO Viewline Temp, nivå, tryck TU00-0752-5507102SW 2012-05 1-6 1 Säkerhets information Produkten är utvecklad, tillverkad och kontrollerad enligt de grundläggande

Läs mer

GENERELLA MONTAGE- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER

GENERELLA MONTAGE- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER GENERELLA MONTAGE- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR RÖKLUCKOR OCH TAKLJUSKUPOLER 1. LAGRING AV KUPOLER PÅ ARBETSPLATSEN Till takljuskupolerna och rökluckor med ljuskupoler levereras kupolerna i separat

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

Milliamp Process Clamp Meter

Milliamp Process Clamp Meter 771 Milliamp Process Clamp Meter Instruktionsblad Inledning Fluke 771 Milliamp Processklämmätare ( mätare ) är en handhållen, batteridriven klämmätare som mäter 4-20 ma likström utan att den elektriska

Läs mer

Riello Gulliver RG2 Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion

Riello Gulliver RG2 Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion 1 INNEHÅLL 1. BRÄNNAREBESKRIVNING 2 1.1 Utrustning 2 2. TEKNISKA DATA 3 2.1 Tekniska data 3 2.2 Mått 3 2.3 Arbetsdiagram 3 3. INSTALLATION 4

Läs mer

Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare

Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare B R U K S A N V I S N I N G Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare Artikelnummer 6235-1217 Läs noggrant genom bruksanvisningen och se till att grillen monteras, installeras, används och underhålls på

Läs mer

HANDBOK Balsavac. Serienr: År: Rev 2009-05-29

HANDBOK Balsavac. Serienr: År: Rev 2009-05-29 HANDBOK Balsavac Innan systemet tas i bruk måste denna handbok studeras i detalj. Endast av MEDICVENT auktoriserad personal får utföra reparationer och justeringar på denna utrustning. Vid reparationer

Läs mer

För att säkerställa en säker och korrekt användning är det viktigt att läsa igenom och beakta instruktionerna i handboken. Förvara användarhandboken

För att säkerställa en säker och korrekt användning är det viktigt att läsa igenom och beakta instruktionerna i handboken. Förvara användarhandboken OB115N SV För att säkerställa en säker och korrekt användning är det viktigt att läsa igenom och beakta instruktionerna i handboken. Förvara användarhandboken som uppslagsbok på en säker plats. ELEKTRISK

Läs mer

Instruktionsbok för Rasterrensare. Instructionbook for Copper grid cleaner. Rensning pågår Cleansing. Raster med slagg Copper grid with slag

Instruktionsbok för Rasterrensare. Instructionbook for Copper grid cleaner. Rensning pågår Cleansing. Raster med slagg Copper grid with slag Instruktionsbok för Rasterrensare Instructionbook for Copper grid cleaner 1105 Raster med slagg Copper grid with slag Rensning pågår Cleansing Rensat raster Cleansed copper grid RASTERRENSARE Tekniska

Läs mer

Span 300 VX Montageanvisning

Span 300 VX Montageanvisning Span 300 VX Montageanvisning BETECKNING: SPAN 300 VX Dubbel bredd EN1004 3-8/12 XXCX SPAN 300 VX Enkel bredd EN1004-3 8/8 XXCX Ställningar i enlighet med AFS 2013:4 SP typkontrollintyg 144201 daterat den

Läs mer

Mellanspänningsdistribution. Användarmanual. Typ 400-400D utförande med horisontell fästram. Rollarc. Building a New Electric World

Mellanspänningsdistribution. Användarmanual. Typ 400-400D utförande med horisontell fästram. Rollarc. Building a New Electric World Svenska Mellanspänningsdistribution Användarmanual Rollarc Typ 400-400D utförande med horisontell fästram Building a New Electric World Innehåll Allmän beskrivning...........................................................3

Läs mer

Användarhandbok till gasspis OBS! ENDAST FÖR BRUK MED FLYTGAS

Användarhandbok till gasspis OBS! ENDAST FÖR BRUK MED FLYTGAS Användarhandbok till gasspis OBS! ENDAST FÖR BRUK MED FLYTGAS INNEHÅLL * Spisens tekniska data * Spisens delar * Viktigt att läsa innan spisen tas i bruk. * Nyttig information om spisens bruk. * Tända

Läs mer

Automatdragstång 26-080000

Automatdragstång 26-080000 MOUNTING INSTRUCTION 0-0-8 8-05000h Automatdragstång 6-080000 Beskrivning VBG Automatdragstång 6-080000 är en förlängbar dragstång med två eller fler fasta inställningslägen med luftmanövrerad låsning.

Läs mer

MONTERINGS, BRUKS OCH SKÖTSELANVISNING TILL RÖKGÅNGAR FÖR EN KOTA SKORSTEN

MONTERINGS, BRUKS OCH SKÖTSELANVISNING TILL RÖKGÅNGAR FÖR EN KOTA SKORSTEN MONTERINGS, BRUKS OCH SKÖTSELANVISNING TILL RÖKGÅNGAR FÖR EN KOTA SKORSTEN Innan du börjar monteringen kontrollera att produkten stämmer överens med orderbekräftelsen och är fri från defekter. En stålskorsten

Läs mer

BRUKSANVISNING WD 142 WD 150

BRUKSANVISNING WD 142 WD 150 BRUKSANVISNING WD 142 WD 150 VIKTIG INFORMATION INSTALLATION AV PRODUKTEN PRODUKTEN får endast användas när den har byggts in (monterats) korrekt. FÖLJ BIFOGADE separata monteringsanvisningar för att installera

Läs mer

MS-250M. Elektriskt ställdon för styrning/reglering av spjäll, ledskenor och ventiler

MS-250M. Elektriskt ställdon för styrning/reglering av spjäll, ledskenor och ventiler Elektriskt ställdon för styrning/reglering av spjäll, ledskenor och ventiler Mimablad : Mi-166se/060404 MS-250M Innehåll Sida Tekniska data ställdon 2 Tekniska data potentiometer 3 Dimensioner ställdon

Läs mer

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 1 GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 ANVÄNDARMANUAL Innehåll: A. Bra att veta före användning. B. Säkerhetsanordningar C. Installation och Användning D. Installera

Läs mer

Tack för att du valt en produkt från HELITE. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få största möjliga glädje av din Helite-produkt.

Tack för att du valt en produkt från HELITE. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få största möjliga glädje av din Helite-produkt. Helite Airbag-plagg Användarhandbok Tack för att du valt en produkt från HELITE. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få största möjliga glädje av din Helite-produkt. Innehåll 1. Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 A5-B5 Automatic Systems Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 Intergate AB reserverar sig för produktförändringar

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

BRUKSANVISNING KSI 160 95-02

BRUKSANVISNING KSI 160 95-02 BRUKSANVISNING SE KSI 160 95-02 1 SE VIKTIG INFORMATION Vi gratulerar till din nya GRAM kyl Vi önskar dig lycka till med din nya kyl. Kylen är utvecklat med stor hänsyn tagen till livsmedlens olika krav

Läs mer

ISDISPENSER FOSTER FID-40 INSTALLATION ANVÄNDNING

ISDISPENSER FOSTER FID-40 INSTALLATION ANVÄNDNING ISDISPENSER FOSTER FID-40 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_fid-40_85.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen - Tel.

Läs mer

Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare

Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare Northern Nature Energy 1 02/2009 Innehåll Allmänt om solvärmeanläggningar 3 Allmänna råd 6 Placering 7 Dimensionering 7 Montering på tak

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll. Bordsvärmeri/ Chafings dish 5-007,5-008. Bruksanvisningen i orginal

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll. Bordsvärmeri/ Chafings dish 5-007,5-008. Bruksanvisningen i orginal 5-007,5-008 Bordsvärmeri/ Chafings dish HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Bruksanvisningen i orginal Doc. nr. 521 35 12-00 Edition0 2015/02 Om handboken I den här handboken hittar

Läs mer

AEROVIT Int. Pat. Pend.

AEROVIT Int. Pat. Pend. AEROVIT TEKNISKE DATA OCH INSTRUKTIONER FÖR DRIFT OCH UNDERHÅLL AV SOTBLÅSNINGSANLÄGGNING AEROVIT Int. Pat. Pend. AEROVIT A/S Korden 15 ٠DK - 8751 Gedved Tel. +45 86 92 44 22 ٠Fax +45 86 92 29 19 CVR/VAT

Läs mer

Bruksanvisning för utomhusvärmemattor

Bruksanvisning för utomhusvärmemattor Bruksanvisning för utomhusvärmemattor Öppna emballaget utan att föra in vassa föremål Ta ut alla delar ut förpackningen. Kontrollera alla delar med avseende på skador Kontakta återförsäljaren om delar

Läs mer

v1.02 BRUKSANVISNING 42.6561 / 42.6560 E42 033 80 / E42 034 59

v1.02 BRUKSANVISNING 42.6561 / 42.6560 E42 033 80 / E42 034 59 v1.02 BRUKSANVISNING 42.6561 / 42.6560 E42 033 80 / E42 034 59 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 2 1.1. ALLMÄNT... 2 1.2. under användning... 3 1.3. efter användning... 3 2. ALLMÄN BESKRIVNING...

Läs mer

KOBRA. Användarmanual. Manual 025

KOBRA. Användarmanual. Manual 025 KOBRA Användarmanual Manual 025 Säkerhet Ankarspelet skall inte användas som förtöjning utan en avlastning skall alltid skapas via en pollare eller liknande. Båtens motor skall alltid vara igång som en

Läs mer

NaviTrack-sändare SÄNDARENS DELAR (BILD 1-4) KOMMA IGÅNG. Spiralkablar (4 m i utdraget läge) Knappsats. Handtag. Klämma

NaviTrack-sändare SÄNDARENS DELAR (BILD 1-4) KOMMA IGÅNG. Spiralkablar (4 m i utdraget läge) Knappsats. Handtag. Klämma NaviTrack-sändare Viktigt! För din egen säkerhet: Läs denna handbok och det medföljande säkerhetshäftet noggrant innan du använder denna utrustning. Behåll denna handbok. kan förstöras och kan utgöra en

Läs mer

Konstantspänningslikriktare med inbyggda batterier.

Konstantspänningslikriktare med inbyggda batterier. Konstantspänningslikriktare med inbyggda batterier. Sidan 1 av 6 Mekanisk uppbyggnad Likriktaren är monterad i en låda avsedd att hängas på vägg. Lådan har ventilationshål för att erhålla god kylning med

Läs mer

VBX 400. Frånluftsåtervinning. Handledning i montage drifttagning och skötsel. Art. nr: 6 720 640 739 Utgåva 2009/10

VBX 400. Frånluftsåtervinning. Handledning i montage drifttagning och skötsel. Art. nr: 6 720 640 739 Utgåva 2009/10 VBX 400 Frånluftsåtervinning Handledning i montage drifttagning och skötsel Art. nr: 6 720 640 739 Utgåva 2009/10 Handbok Frånluftsåtervinningsenhet VBX 400 Artikelnummer: 6 720 640 739 Utgåva: 2009/10

Läs mer

LIMNING OCH NÅTNING AV TEAKDÄCK

LIMNING OCH NÅTNING AV TEAKDÄCK LIMNING OCH NÅTNING AV TEAKDÄCK INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING AV SIKA PRODUKTER VERSION 3 Limning och nåtning av teakdäck 1 LIMNING OCH NÅTNING AV TEAKDÄCK 2 Limning och nåtning av teakdäck GENERELL BESKRIVNING

Läs mer

Bruksanvisning. Vattenbad/ bain-marie med tömningsventil V3/0315

Bruksanvisning. Vattenbad/ bain-marie med tömningsventil V3/0315 SV Bruksanvisning Vattenbad/ bain-marie med tömningsventil 200207 V3/0315 SVENSKA Översättning av bruksanvisning i original 1. Säkerhet... 2 1.1 Anvisningar gällande säkerhet... 2 1.2 Symbolbeskrivning...

Läs mer

Handbok. Gysmi 165 Art. nr 9517287

Handbok. Gysmi 165 Art. nr 9517287 Handbok Gysmi 165 Art. nr 9517287 Vi tackar för att du valt den här produkten. Vi uppmanar dig att läsa instruktionen noggrant, så att du får största möjliga nytta av din nya apparat. Beskrivning Gysmi

Läs mer

Konstantspänningslikriktare.

Konstantspänningslikriktare. Konstantspänningslikriktare. Sidan 1 av 8 Mekanisk uppbyggnad Likriktaren är monterad i en låda avsedd att hängas på vägg. Lådan har ventilationshål för att erhålla god kylning med hjälp av naturlig konvektion.

Läs mer

Box 265 771 26 Ludvika Telefon 0240-150 09 Fax 0240-61 11 08. 1 Allmänna data. 2 Arbetsprincip. 2.1 Dubbelverkande. 2.2 Enkelverkande (Fjäderretur)

Box 265 771 26 Ludvika Telefon 0240-150 09 Fax 0240-61 11 08. 1 Allmänna data. 2 Arbetsprincip. 2.1 Dubbelverkande. 2.2 Enkelverkande (Fjäderretur) 1 Allmänna data Max styrtryck: 8 bar Luftkvalitet: Torr instrumentluft (STANDARD). Specialutförande: olika gaser och vätskor som styrmedia. Temperaturområde: från -20 C till +85 C för standardutförande

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning

Monterings- och skötselanvisning Innehåll 1 Allmän information 1.1 Användning 1.2 Tekniska data Monterings- och skötselanvisning Cirkulationspumpar Typ: Wilo-IPL, -DPL, -LP, -LPR, -LPRC, -ZPR samt Perfecta torra (C-pumpar) 2 Säkerhet

Läs mer

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA.

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. Modell ZB06-25A V I K T I G S Ä K E R H E T S I N F O R M A T I O N LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. INNEHÅLL VIKTIGA

Läs mer

För din säkerhet SVENSKA. Vägledning till användning av bruksanvisningen. När produkten används. Om installation, rengöring och underhåll

För din säkerhet SVENSKA. Vägledning till användning av bruksanvisningen. När produkten används. Om installation, rengöring och underhåll SVENSKA För din säkerhet Dessa varningar är till för allas säkerhet. Du MÅSTE läsa dem noggrant innan du installerar eller använder produkten. Det är mycket viktigt att bruksanvisningen hålls tillgänglig

Läs mer

Din manual ELEKTRA FG2468 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830522

Din manual ELEKTRA FG2468 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830522 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ELEKTRA FG2468. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

MANUAL Cerlic HKS 2343

MANUAL Cerlic HKS 2343 1 MANUAL Cerlic HKS 2343 Rostfritt Syrafast Kylskåp INNEHÅLLSFÖRTECKNING MAN 9901 VER 1.00 I Kapitel Rubrik Sid 1. INLEDNING 1.1 INLEDNING... 3 1.2 ANKOMSTKONTROLL...3 2. INSTALLATION 2.1 INSTALLATION

Läs mer

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se Bruksanvisning Bestic software version 1.0-2.0 Äthjälpmedel Sida 1 (20) Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Säkerhet 3. Produktöversikt 4. Handhavande 5. Äta med Bestic 6. Skötselråd 7. Transport och

Läs mer

BRUKSANVISNING Nova Trend

BRUKSANVISNING Nova Trend BRUKSANVISNING Nova Trend INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3. Anslutning till elnätet

Läs mer

Hurricane 32 och 42. Bruksanvisning

Hurricane 32 och 42. Bruksanvisning Hurricane 32 och 42 Bruksanvisning 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 1.1 Egenskaper... 3 1.2 Allmänna säkerhetsanvisningar... 3 1.3 Användning... 3 2. Service och underhåll... 4 2.1 Driftsunderhåll...

Läs mer

Portabel luftavfuktare

Portabel luftavfuktare Portabel luftavfuktare Bruksanvisning MRD10/12/15 1. LÄS BRUKSANVISNINGEN FÖRST. 2. KONTAKTA ÅTERFÖRSÄLJAREN OM DU UNDRAR ÖVER NÅGOT. 3 1 2 VIKTIGA DELAR 7 4 ➀ Reglagepanel ➁ Handtag ➂ Torrluftutblås ➃

Läs mer

Silvano Box. 1 Upphovsrätt Silvano GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

Silvano Box. 1 Upphovsrätt Silvano GmbH. Alla rättigheter förbehållna. Silvano Box 1 Upphovsrätt Silvano GmbH. Alla rättigheter förbehållna. Utrustning som behövs för monteringen Nödvändiga verktyg: (Skruvar medföljer) Du behöver också: Upphovsrätt Silvano GmbH. Alla rättigheter

Läs mer

Innehåll. 1. Anvisningar för en säker och korrekt användning 113. 2. Placering i arbetsskivan 114 2.1 Fastsättning vid stödet 114. 3.

Innehåll. 1. Anvisningar för en säker och korrekt användning 113. 2. Placering i arbetsskivan 114 2.1 Fastsättning vid stödet 114. 3. Innehåll 1. Anvisningar för en säker och korrekt användning 113 2. Placering i arbetsskivan 114 2.1 Fastsättning vid stödet 114 3. Elanslutning 116 4. Gasanslutning 117 4.1 Gasolanslutning 117 4.2 Ventilation

Läs mer

Tempo 22 mm och 25 mm

Tempo 22 mm och 25 mm Tempo 22 mm och 25 mm Monteringsanvisning för Byggelit Tempo värmegolvsystem TEMPO ett komplett golvsystem för vattenburen värme Förberedelser Tack för att du valt Byggelit Tempo värmegolvsystem! Innan

Läs mer

Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SU400-SU1000

Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SU400-SU1000 Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SU400-SU1000 1 1 Generellt 3 1.1 Leveransinnehåll 3 1.2 Uppställning 3 2 Dimensioner och anslutningar 4 3 Montering 5 3.1 Installation 5 3.2

Läs mer

Saab 9-3 D223L M03- 900 Monteringsanvisning MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE.

Saab 9-3 D223L M03- 900 Monteringsanvisning MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SCdefault 900 Monteringsanvisning SITdefault Insticksvärmare MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Accessories Part No. Group Date Instruction Part No.

Läs mer

ACO Pipe Rostfria rör

ACO Pipe Rostfria rör Installation 2008.10.15 ACO Pipe Rostfria rör För invändig bortledning av flytande vätskor är en lösning i rostfritt stål oftast att föredra. Rostfria produkter klarar höga hygienkrav, är stabila och har

Läs mer

Ryggsäckssystem 2012

Ryggsäckssystem 2012 Ryggsäckssystem 2012 Bruksanvisning Produktdata Ryggsäck Stort, löstagbart lock som väl täcker säcken Höjbart lock som kan anpassas till olika volymer. Stort topplocksfack. Hållare för hjälm eller kläder.

Läs mer