Innovationer för säkerhet och miljö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innovationer för säkerhet och miljö"

Transkript

1 Innovationer för säkerhet och miljö Svenska myndigheter och fordonsindustrin har under många år gemensamt drivit framgångsrika samfinansierade forsknings- och innovationsaktiviteter. FFI Fordonsstrategisk Forskning och Innovation är ett exempel på detta. VINNOVA, Energimyndigheten och Trafikverket samverkar här med fordonsindustrin för att få fram lösningar på bland annat miljö- och trafiksäkerhetsproblemen. I konferensens utställningsdel kan du ta del av några av resultaten från denna samverkan. Detektering av djur på vägen förebygger kollisioner Samhällsnytta: Varning för djur på vägen vid mörkerkörning ger ökad trafiksäkerhet med färre skadade och dödade i trafiken Ett resultat av forskning: Fordonskollisioner med djur orsakar varje år flera dödsfall och ett stort antal personskador. De flesta av dessa olyckor sker i mörker. Med hjälp av teknik baserad på värmekamera (FIR) har Autoliv tagit fram ett system som vid mörkerkörning upptäcker djur som befinner sig på eller i närheten av vägen och varnar föraren. Bilden från värmekameran analyseras för att hitta djurliknande objekt som sedan klassificeras och följs över tiden. Föraren varnas för dessa objekt genom ljud, varningssymboler eller att bilens strålkastare belyser objektet. Bilden från värmekameran visas även för föraren i bilen och upptäckta djur färgmarkeras. Genom att föraren blir varse att det finns potentiell kollisionsrisk med djur kan denne anpassa farten och styra undan och på så sätt förhindra olyckor. Deltagande parter: Autoliv, FOI Kontaktperson: Qingfen Lin, Delprogram: FFI Fordons- och trafiksäkerhet Volvo C30 Electric säker elbil för stadstrafik Samhällsnytta: Elbilskonceptet möjliggör drift helt utan fossila bränslen. Ett resultat av forskning: En framtidsvision som redan rullar säkert, spårlöst och ljudlöst upp till 162 km på en laddning (enl. NEDC). Elsäkerhetsprovning på system- och komplettvagnsnivå har gett ovärderliga kunskaper om risker och skademekanismer kopplade till hög spänning, 400 volt. Det är en utmärkt möjlighet för högskolor och universitet att använda projektets erfarenheter som plattform för vidare forskning. Nästa steg: 50 bilar i en testflotta, där olika personers körbeteende och batteriernas livslängd utvärderas under cirka två år. Deltagande parter: Volvo Personvagnar, Consat, i3tex Kontaktperson: Johan Konnberg, Volvo Personvagnar, Delprogram: FFI Energi och miljö samt tidigare programmet Gröna Bilen II

2 Längre fordon ger effektivare transporter Samhällsnytta: Längre fordon kan ta mer last. Därmed minskar antalet fordon och de totala CO 2 -utsläppen för godstransporter på våra vägar. Om projektet och dess resultat: Ett modulsystem för lastbilar och släp utvecklas och utvärderas inom projekten. Nu pågår tester med längre och tyngre fordon med mål att minska CO 2- utsläppen per kg eller kubikmeter gods. Dessutom utnyttjar vi våra vägar på ett bättre och mer trafiksäkert sätt. I Norrbotten har Skogsindustrin tillsammans med AB Volvo och ett ytterligare stort antal aktörer provat en timmerbil på 30 meter. I projektet, En Trave Till, testas ett koncept som ger högre lastkapacitet än traditionella timmertransporter. Mätningar visar att utsläppen av koldioxid minskar med mer än 20 procent. Ytterligare ett test har inletts i södra Sverige, där man använder 32 meter långa fordon i transporter mellan Malmö och Göteborg. Detta hade inte varit möjligt utan samverkan mellan de många aktörerna från både leverantörer, akademi, transportföretag och myndigheter. De längre fordonskombinationer, som nu testas på väg, är utrustade att fungera som rullande forskningslaboratorier. Parter i projekten: AB Volvo, medlemmar i FKG, Epsilon, SSAB, Parator, WABCO, VBG, Trafikverket, SKAB, HIAB, Schenker, Kallebäcks Transport, SCA, Stora Enso, Eds Träfrakt, Hööks Åkeri, Bjälmsjö Skog & Transport, Michelin med flera (ca 40 deltagare) Kontaktpersoner: Lennart Cider, och Lena Larsson, Delprogram: FFI Transporteffektivitet Fordonståg sänker bränsleförbrukningen Samhällsnytta: Sänkt bränsleförbrukning minskar användningen av fossila bränslen Om projektet och dess resultat: Om flera lastbilar färdas i en kolonn sjunker bränsleförbrukningen, eftersom luftmotståndet minskar. Hos Scania pågår ett utvecklingsprojekt med fordonskolonner som körs mellan Södertälje och Helsingborg. Adaptiva farthållare används så att fordonen anpassar hastigheten efter bilen framför. De efterföljande fordonen anpassar sin hastighet efter det första. Idag testas det med upp till fem fordon, som håller tre sekunders avstånd, vilket innebär en lucka på ungefär 70 meter. Resultatet är en bränslebesparing på ca två procent. Genom att minska avståndet kan man sänka förbrukningen ytterligare, men det kräver en fortsatt hög säkerhet. Systemet utvecklas successivt och ett kommande utvecklingssteg blir att integrera färddatorerna genom trådlös kommunikation. Det innebär att alla förare samtidigt får signal om den första chauffören plötsligt bromsar in, vilket kortar reaktionstiden. Då kan man ytterligare sänka avståndet och därmed förbrukningen. En tät fordonskolonn där avståndet är en sekund mellan fordonen beräknas kunna spara sju procent bränsle. Parter i projektet: Scania, KTH Kontaktperson: Henrik Pettersson Samuel Wickström Delprogram: FFI Transporteffektivitet

3 Ny elarkitektur för ökade krav på miljöhänsyn, säkerhet och informationsutbyte Samhällsnytta: Elarkitekturen i ett fordon sätter förutsättningarna för utvecklingen av hela fordonets elsystem, som i sin tur realiserar funktionalitet för hybrid- och elektriska drivlinor (miljöhänsyn), nya säkerhetsfunktioner och uppkopplade fordon. Om projektet och dess resultat: Syftet med DFEA2020 (Dependable and Flexible Electrical Architecture 2020) är att skapa lösningar och nya förutsättningar inom elarkitekturen för att stödja den väntade utvecklingen samt att öka kompetensen inom området elarkitektur för fordon. En ny elarkitektur för fordon har skapats inklusive realiseringen av nya kommunikationsprotokoll, utveckling av AutoSAR för bilens styrenheter och avancerade funktioner för kommunikation och programvaruhantering i verkstäder. Den nya standarden ISO har byggts in och samtidigt påverkat standarden nationellt och internationellt. Principer för hur arkitekturutveckling i fordon ska utföras har utvecklats, liksom en mycket uppmärksammad prototyp av ett infotainmentsystem baserat på operativsystemet Android. Projektets akademiska partners har bidragit till en väsentlig kunskapsuppbyggnad inom området. DFEA2020 har skapat affärsmöjligheter dels genom att lägga grunden för funktionalitet som kommer att realiseras i framtida Volvomodeller, dels genom de affärer som skapats för partnerföretagen under projektets gång. Dessa affärsmöjligheter är direkt kopplade till arbetstillfällen inom Sverige, på kort och lång sikt. Parter i projektet: Volvo Personvagnar, Knowit Technology Management, Mecel, Semcon, Saab Aerospace, Chalmers, KTH Kontaktperson: Thomas Reichel, Volvo Personvagnar, Delprogram: FFI Fordonsutveckling Krockkudde för skydd av fotgängare Samhällsnytta: Skapar bättre förutsättningar för att minska skador hos gående och andra oskyddade trafikanter som blir påkörda av personbilar. Krockkudden förbättrar skyddet för islag mot hårda ytor vid A-stolparna, torkardiket och under motorhuven. Ett resultat av forskning: En ny fas i utveckling av uppblåsbara skyddssystem där, för första gången, personer utanför fordonet erhåller skydd av krockkudde. Andra utvecklade koncept för att minska risken för skador vid påkörning av oskyddade trafikanter har inneburit bristande skydd mot islag vid vindrutetorkardiken och bak mot A-stolparna. Den nu utvecklade krockkudden hanterar effektivt detta problem samtidigt som risken för islag mot hårda ytor under motorhuven minskar genom att huven lyfts upp och därigenom kan absorbera energin från huvudislag utan att nå ner till hårda ytor hos motorn. Effektiviteten hos konceptet har utvärderats vid provning av EuroNCAP under hösten Denna visade på väsentligt förbättrad prestanda jämfört med de bästa resultaten hos tidigare system för fotgängarskydd. Krockkudden bygger på tidigare fordonsforskning inom programmen PFF och IVSS. Deltagande parter: Volvo Personvagnar, Autoliv Kontaktperson: Björn Löfving, Volvo Personvagnar,

4 Starkare gjutjärn ger renare avgaser Samhällsnytta: Högre verkningsgrad och renare avgaser tack vare starkare motormaterial. Om området och dess resultat: Motorutvecklingen inom lastbilsbranschen ställs inför hårda emissionskrav samtidigt som de ekonomiska kraven skärps (lägre bränsleförbrukning, högre motoreffekt, lägre tillverkningskostnad och minskad vikt). För att möta dessa krav höjer man förbränningstrycket i motorn för att få en effektivare förbränning. Det högre trycket leder till större belastning vilket fordrar ett starkare material för att inte behöva öka godstjockleken, vilket skulle leda till ökad vikt på motorn. Kompaktgrafitgjutjärn (CGI) är ett material som har högre hållfasthet och seghet jämfört med det som idag vanligen används för motorer inom lastbilsindustrin, legerat gråjärn. Användandet av CGI som motormaterial möjliggör högre förbränningstryck i motorn, med bibehållen godstjocklek, vilket leder till högre verkningsgrad och renare avgaser. Användningen av kompaktgrafitjärn har än så länge varit begränsad. Detta beror dels på att framställningen av CGI är en mycket avancerad process som kräver noggrann processtyrning vid gjutning, men skärbarheten av materialet har också varit i fokus. Tack vare flera MERA och FFI projekt har man lyckats kartlägga och lösa en del av de tekniska problemen och i framtiden kommer användningen säkerligen att öka. Därför är t.ex. Scanias nya V8-motor på 730 hk konstruerad för CGI. Huvudparter inom området: Scania, AB Volvo, Chalmers, KTH, JTH, Swerea Swecast, SinterCast, Sandvik Coromant Kontaktpersoner: Anders Berglund, Scania, och Lars Nyborg, Chalmers. Delprogram: FFI Hållbar produktionsteknik Volvo FH - banbrytande funktioner för lönsamma transporter Samhällsnytta: I Volvos nya lastbil finns flertalet bränslebesparande nyheter, ett förbättrat krockskydd och ett unikt system för automatisk nödbromsning. Ett resultat av forskning: Nya Volvo FH har Volvos starkaste hytt hittills. Världens tuffaste krocktester visar att föraren har goda chanser att överleva en olycka i 80 km/h mot ett stillastående hinder. Den har krocktestats över gånger i datorsimuleringar och 20 gånger i verkligheten. Som första lastbilsmodell i världen har Volvo FH en nödutgång som standard. Det är takluckan som har blivit ordentligt större. Bonus är förstås att det blir ljust och luftigt i hytten. Dessutom innehåller bilen ett mycket avancerat system för att undvika påkörningsolyckor. Om föraren inte reagerar på t ex stillastående bilar i körriktningen varnas hon eller han med hjälp av bl a ljud och ljussignaler. Om föraren ändå inte ingriper och en olycka är nära förestående så bromsar fordonet automatiskt och med full kraft. På miljösidan finns ett flertal bränslebesparande nyheter. Motor och växellåda är förbättrade (funktionen kallas I-Torque ) och fordonet har förmåga att anpassa körningen till den terräng som den kommer att färdas igenom ( I-See ). Detta kan spara upp till 10 % bränsle. Funktionen Fuel Advice hjälper fordonsflottor att planera och följa upp bränsleförbrukningen. Besparingar på 5 % är möjliga. När den nya lastbilen utvecklades var det till stor nytta att kunna bygga på den tekniska och vetenskapliga kunskapsbas som har byggts upp med hjälp av FFI och tidigare samverkansprogram. Kontaktperson: Urban Wass, AB Volvo,

5 Innovativa, kompakta och energieffektiva elektriska drivsystem Samhällsnytta: Innovativa, kompakta och energieffektiva elektriska drivsystem för direktdrift av lättare elfordon, såsom t ex elcyklar och elscootrar, bidrar till minskad användning av fordon med förbränningsmotorer framförallt i innerstäderna med minskade CO 2 -utsläpp som följd. Om projektet och dess resultat: Bakgrunden är att Höganäs utvecklat ett unikt högpresterande isotropt mjukmagnetiskt kompositmaterial som tillåter nya innovativa konstruktionslösningar för elmaskiner. Projektets tre huvudmål har varit att: Öka förståelsen för samspelet mellan processparametrar i tillverkningsprocessen av komponenter bestående av mjukmagnetiska kompositmaterial, Soft Magnetic Composites (SMC); Designa, bygga och testa nya innovativa elmaskiner bestående av SMCmaterial; Bygga en demonstrator och visa tekniken i en elcykel. Projektet har framgångsrikt uppfyllt målen och visat att det är möjligt att bygga innovativa, vridmomenttäta och högeffektiva elmaskiner baserade på SMC för elcyklar. Tester visar att de har såväl högre toppverkningsgrad (90%) som delverkningsgrad samt innehåller mindre mängd magnetmaterial och koppar än dagens teknik. Projektet bidrar till förutsättningar för energieffektiva transporter med hjälp av elcyklar och elscootrar. Vidare så byggs avgörande kompetens upp för framtida utveckling av elektriska drivsystem för lättare elektriska fordon. Parter i projekten: Höganäs AB, Newcastle University, SCALAE, BEVI, Callo Sintermetall, Chalmers Kontaktpersoner: Lars Sjöberg, Delprogram: FFI Energi och Miljö Katalytisk värmare ger ren och effektiv värme till fordon Samhällsnytta: Genom högre bränsleeffektivitet och lägre emissioner av kolmonoxid (CO), nitrösagaser (NOx) och partiklar så bidrar den miljövänliga värmaren till att minska utsläpp och bränsleförbrukning från fordon. Om projektet och dess resultat: Projektets målsättning är att ta fram en ny miljövänlig katalytisk fordonsvärmare för och tillsammans med Scania, Volvo Personvagnar och KTH baserad på ReformTech s teknikplattform. En sådan värmare genererar lägre utsläppsmängder och kan ha en högre verkningsgrad och därigenom lägre bränsleförbrukning. Värmaren utvecklas för alla moderna fordonsbränslen (t.ex. diesel, bensin, bio-diesel, etanol och metanol). Projektet är just nu i Demonstration phase, B-tester är pågående, och både effektivitet och utsläppsmängder är verifierade. Nästa steg är C-design och testning i både personbilar och tunga fordon under Efter det ska P-design och verifiering genomföras med mål att ha en produktfamilj framme för volymleveranser under 2014/2015. Parter i projektet: ReformTech, Volvo personvagnar, Scania och KTH Kontaktperson: Bård Lindström, Delprogram: FFI Transporteffektivitet

6 Hybridfordon - V60 Plug-In Hybrid Samhällsnytta: Sänkt bränsleförbrukning minskar användningen av fossila bränslen. Övergång till ny teknik som innebär minskad genomsnittsförbrukning ger svensk fordonsindustri stärkt kompetens och långsiktig konkurrenskraft. Ett resultat av forskning: Ett modulariserat hybridsystem för personbilar som är möjligt att kombinera med olika typer och storlekar av motorer, växellådor och bilar. De komponenter som utvecklats i projektet är en elektrisk bakaxel, Li-Ion batteri, kraftelektronik med tillhörande mjukvara och styrning. I systemet ingår också ett regenerativt broms-system som ger möjlighet att återvinna bromsenergi som kan lagras i batteriet. Hybridsystemet har integrerats i konventionella fordon vilket ställt höga krav på egenskaper som körbarhet, bränsleförbrukning och krocksäkerhet. Resultatet är ett plug-in fordon som går att ladda från ett vanligt eluttag. Vid körning samverkar förbrännings- och elmotorn för att ge lägsta möjliga bränsleförbrukning. Det är också möjligt att köra enbart på el i upp till 50km, vilket setts motsvara cirka 70 % av vardagskörningen. Hybridsystemet bygger på tidigare forskning inom programmet Gröna Bilen II. Kontaktperson: Klas Niste, Volvo Personvagnar, Låsande låstunga sänker bröstlast vid kollision Samhällsnytta: Sänkt bröstlast ger färre revbenskador vilket räddar liv. Om området och dess resultat: Revbenskador i samband med bilkrockar orsakar dödsfall framför allt hos äldre. Bälteslasten för framsätesåkande är normalt begränsad tack vare kraftbegränsning i bältesrullen. Genom att låsa bältestransporten via låstungan säkerställs begränsad bälteslast även för den nedre delen av bröstkorgen. Huvudpart: Autoliv Kontaktpersoner: Ola Boström, Fredrik Fyhr, Delprogram: FFI Fordons- och trafiksäkerhet

7 Förbättrad fjäderprestanda mekaniska fjädrar av amorft stål Samhällsnytta: Genom att utveckla teknik och metod kan vi framställa viktoptimerade mekaniska fjädrar av amorft stål. Effekterna blir då dramatiska viktminskningar samtidigt som prestanda ökar. Om projektet och dess resultat: Mekaniska fjädrar är en viktig del i många komponenter i moderna högpresterande fordon och de används bland annat i stötdämpare och i olika typer av ventilstyrningar. I många fall är det viktigt av minimera fjäderns massa inte bara för att fordonets totala vikt minskas utan också för att fjäderns responstid minskas. En lätt fjäder reagerar snabbare än en tung och hela systemets dynamiska egenskaper förbättras. Projektet avser att framställa viktoptimerade mekaniska fjädrar av amorft stål för fordonsindustrin. Målet är att dramatiskt reducera fjädrarnas vikt. För att framställa fjädrar krävs friformsteknik som möjliggör två olika sätt att minska fjädermassan. För det första är det möjligt att framställa fjädrar vars geometri viktsoptimerats. För det andra är det möjligt att använda amorft stål som har både hög elasticitet och hög hållfasthet vilket leder till mångdubbelt förhöjd förmåga att lagra och återge mekanisk energi. Forskare från Sportteknologi vid institutionen för Teknik och Hållbar utveckling, Mittuniversitetet har i samverkan med företagen Exmet AB, ARCAM AB and Öhlins Racing AB lyckats framställa världens första provdetalj i järnbaserat amorft stål med metoden elektronstålesmältning (EBM ). Parter i projektet: Öhlins Racing AB, Exmet AB, ARCAM AB, Lesjöfors AB samt Mittuniversitetet Kontaktpersoner: Mattias Unosson Exmet AB, Mikael Bäckström Mittuniversitetet, Delprogram: FFI Fordonsutveckling

Innovationer för säkerhet och miljö

Innovationer för säkerhet och miljö Innovationer för säkerhet och miljö Svenska myndigheter och fordonsindustrin har under många år gemensamt drivit framgångsrika samfinansierade forsknings- och innovationsaktiviteter. FFI Fordonsstrategisk

Läs mer

Krock kompatibilitet mellan personbilar och lastbilar

Krock kompatibilitet mellan personbilar och lastbilar Krock kompatibilitet mellan personbilar och lastbilar Fredrik Törnvall 2014-04-30 Delprogram: Fordons- och Trafiksäkerhet Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 3 3. Syfte... 4 4. Genomförande...

Läs mer

Hur du kan dra nytta av statligt stöd till Forskning, Utveckling och Innovation?

Hur du kan dra nytta av statligt stöd till Forskning, Utveckling och Innovation? Hur du kan dra nytta av statligt stöd till Forskning, Utveckling och Innovation? Kalmar 2014-04-25 Leif Ohlsson, Kurt Myhr, Stephen Wallman FFI FORDONSSTRATEGISK FORSKNING OCH INNOVATION VINNOVA.SE/FFI

Läs mer

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare FFI Transporter, mobilitet och tillgänglighet har stor betydelse för livskvalitet och tillväxt. För en fortsatt positiv samhällsutveckling måste transportlösningarna även vara säkra och miljömässigt hållbara.

Läs mer

Klimatsmarta och kostnadseffektiva transporter för elvägar. siemens.se/elvagar

Klimatsmarta och kostnadseffektiva transporter för elvägar. siemens.se/elvagar Klimatsmarta och kostnadseffektiva transporter för elvägar siemens.se/elvagar Utmaningen klimatutsläppen måste minska snabbt I denna broschyr beskrivs kortfattat förutsättningarna och möjligheterna för

Läs mer

Serviceinformation. Volvo Lastvagnar AB. Produktinformation på Volvo Lastvagnar för räddningstjänstens personal FM FH

Serviceinformation. Volvo Lastvagnar AB. Produktinformation på Volvo Lastvagnar för räddningstjänstens personal FM FH Serviceinformation Volvo Lastvagnar AB Produktinformation på Volvo Lastvagnar för räddningstjänstens personal FM FH Förord Beskrivningarna och serviceprocedurerna som tas upp i denna handbok är baserade

Läs mer

fordon och transporter Strategiska milstolpar framtagna av myndigheter och fordonsindustrin inom samverkansprogrammet FFI

fordon och transporter Strategiska milstolpar framtagna av myndigheter och fordonsindustrin inom samverkansprogrammet FFI 2015 2020 2025 Färdplaner för framtidens fordon och transporter Strategiska milstolpar framtagna av myndigheter och fordonsindustrin inom samverkansprogrammet FFI FFI Fordonsstrategisk Forskning och Innovation

Läs mer

Presshärdade lagerkomponenter (PRELAG) Hans Bodin 2012-04-26 Hållbar Produktionsteknik

Presshärdade lagerkomponenter (PRELAG) Hans Bodin 2012-04-26 Hållbar Produktionsteknik Presshärdade lagerkomponenter (PRELAG) Hans Bodin 2012-04-26 Hållbar Produktionsteknik Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. Syfte... 6 4. Genomförande... 7 5. Resultat... 8 5.1 Bidrag till

Läs mer

FFI Energi o Miljö Färdplan, vision och viktiga områden. Peter Kasche Energimyndigheten Programledare FFI Energi o Miljö

FFI Energi o Miljö Färdplan, vision och viktiga områden. Peter Kasche Energimyndigheten Programledare FFI Energi o Miljö FFI Energi o Miljö Färdplan, vision och viktiga områden Peter Kasche Energimyndigheten Programledare FFI Energi o Miljö FFI FEM PROGRAMOMRÅDEN ENERGI OCH MILJÖ TRAFIKSÄKERHET OCH AUTOMATISERADE FORDON

Läs mer

Programavtal avseende samfinansierad fordonsstrategisk forskning och innovation

Programavtal avseende samfinansierad fordonsstrategisk forskning och innovation 1(10) Programavtal avseende samfinansierad fordonsstrategisk forskning och innovation 1. Parter Detta avtal ("Programavtal/-et") ingås mellan nedan angivna parter, tillsammans benämnda "Parterna" och enskilt

Läs mer

Tunga hybridfordon och elektriska vägar

Tunga hybridfordon och elektriska vägar Tunga hybridfordon och elektriska vägar 1 Håkan Gustavsson Senior Researcher Hybrid systems development Johan Lindström Senior Technical Expert Hybrid System Development Vad är/gör ett tungt hybridfordon?

Läs mer

Regler att tillämpa för tjänsteresor inom NTF Västmanland

Regler att tillämpa för tjänsteresor inom NTF Västmanland Regler att tillämpa för tjänsteresor inom NTF Västmanland Till grund för tjänsteresor inom NTF Västmanland finns: Resepolicy för NTFVästmanland, fastställd av NTFs styrelse, samt NTFs resereglemente. Ansvar

Läs mer

Volvo FE Hybrid. Förstavalet inom miljöanpassad distribution och renhållning

Volvo FE Hybrid. Förstavalet inom miljöanpassad distribution och renhållning Volvo FE Hybrid Förstavalet inom miljöanpassad distribution och renhållning En ren och lönsam framtidslösning Volvo Lastvagnar har över tjugo års erfarenhet av hybridteknologi. Redan 1985 presenterades

Läs mer

Hur länge har elbilar funnits? Hur länge har elvägar funnits? eroadarlanda

Hur länge har elbilar funnits? Hur länge har elvägar funnits? eroadarlanda Hur länge har elbilar funnits? Hur länge har elvägar funnits? eroadarlanda Energirelaterad fordonsforskning 2016 4 april Elväg -en hållbar möjlighet på väg Sofia Lundberg, VTI Innehåll Elvägar eroadarlanda

Läs mer

Vägen fortsätter fram t!

Vägen fortsätter fram t! FFI:s konferens 20 november 2012 Vägen fortsätter fram t! Ingemar Skogö För att nå olika delmål krävs dessutom att nödvändig lagstiftning har tagits fram och att det finns testanläggningar för nya koncept.

Läs mer

Volvo Energieffektivt fordon Volvo Energy efficient Vehicle, VEV

Volvo Energieffektivt fordon Volvo Energy efficient Vehicle, VEV Volvo Energieffektivt fordon Volvo Energy efficient Vehicle, VEV Energimyndighetens konferens om energirelaterad fordonsforskning Projektinformation Projekttid 2011-2016 Volvo Technology i samarbete med

Läs mer

HCT. High Capacity Transports. Henrik von Hofsten

HCT. High Capacity Transports. Henrik von Hofsten HCT High Capacity Transports Henrik von Hofsten Finansiering (2015) MSEK Ramanslag, skogsbranschen 38 Ramanslag, staten 38 Fonder 35 Uppdrag 15 Övriga anslag, skogsbruket 32 Kommunikation 6 Övrigt 5 Total

Läs mer

SÅ PÅVERKAR KALLSTARTER MILJÖN

SÅ PÅVERKAR KALLSTARTER MILJÖN SÅ PÅVERKAR KALLSTARTER MILJÖN EN STUDIE OM KALLSTARTADE BILAR OCH DESS PÅVERKAN PÅ MILJÖN En kallstartad bil orsakar onödiga utsläpp av skadliga ämnen. Genom att använda ett bilvärmesystem minskar eller

Läs mer

iqdrive vägen mot autonoma fordon

iqdrive vägen mot autonoma fordon iqdrive vägen mot autonoma fordon Figur 1; Automatisk kökörning och användande av app Pär Degerman 2014-01-23 Fordons- & trafiksäkerhet Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. Syfte... 4 4.

Läs mer

Sparsam körning En pusselbit för hållbara transporter

Sparsam körning En pusselbit för hållbara transporter Sparsam körning En pusselbit för hållbara transporter Miljöförvaltningen i Stockholm September 2014, rev februari 2015 CLEAN and energy efficient TRUCKs for urban goods distribution LIFE08/S/000269 Innehållsförteckning

Läs mer

2016-02-28. Elbilsutredning Noreens samfällighetsförening. Daniel Norlén

2016-02-28. Elbilsutredning Noreens samfällighetsförening. Daniel Norlén 2016-02-28 Elbilsutredning Noreens samfällighetsförening Daniel Norlén Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte och målsättning... 2 1.3 Metod... 2 2. Allmänt om elbilar... 3

Läs mer

Strategisk färdplan för området Trafiksäkerhet & Automatiserade fordon inom satsningen Fordonsstrategisk Forskning & Innovation (FFI)

Strategisk färdplan för området Trafiksäkerhet & Automatiserade fordon inom satsningen Fordonsstrategisk Forskning & Innovation (FFI) Strategisk färdplan för området Trafiksäkerhet & Automatiserade fordon inom satsningen Fordonsstrategisk Forskning & Innovation (FFI) Utgåva nummer: 3.0 Datum: 2015-09-16 Utgivare: Styrelsen för Fordonsstrategisk

Läs mer

Vägen till ETT lyckat samarbete

Vägen till ETT lyckat samarbete Vägen till ETT lyckat samarbete Lena Larsson & Lennart Cider AB Volvo År 2 År 3 År 4 År 5 Vision Projektmål År 1 Strategi Aktivitet 2010-10-19 Bild 1 Miljöhänsyn Ett av Volvos Kärnvärden Minska CO 2 utsläppen

Läs mer

Rapporter från Trafikverket och Transportstyrelsen om tyngre och längre fordon på det allmänna vägnätet. (N2014/3453/TE, N2014/3454/TE)

Rapporter från Trafikverket och Transportstyrelsen om tyngre och längre fordon på det allmänna vägnätet. (N2014/3453/TE, N2014/3454/TE) 2014-10-16 Sida 1 av 5 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Rapporter från Trafikverket och Transportstyrelsen om tyngre och längre fordon på det allmänna vägnätet. (N2014/3453/TE, N2014/3454/TE) Statens

Läs mer

Alternativa drivmedel och ny fordonsteknik. Marcus Olsson Volvo Lastvagnar Sverige

Alternativa drivmedel och ny fordonsteknik. Marcus Olsson Volvo Lastvagnar Sverige Alternativa drivmedel och ny fordonsteknik Marcus Olsson Volvo Lastvagnar Sverige Dettifoss 200 ton per sekund Lagstiftning, en kraftfull grön resurs PM (g/kwh) 0.36 Eu1 (1993) Existerande och planerad

Läs mer

FFI - Fordonsstrategisk Forskning och Innovation

FFI - Fordonsstrategisk Forskning och Innovation FFI - Fordonsstrategisk Forskning och Innovation Nära 1 miljard kronor per år satsas på svensk fordonsforskning inom ramen för FFI, varav hälften är offentliga medel. Vad är FFI? FFI är ett samarbete mellan

Läs mer

Press Information. Pedestrian Detection i mörker. Animal Detection

Press Information. Pedestrian Detection i mörker. Animal Detection Volvo Car Group Public Affairs PVH50 SE-405 31 Göteborg, Sweden Telephone +46 31 59 65 25 Fax +46 31 54 40 64 www.media.volvocars.com Press Information Originator Malin Persson, malin.persson@volvocars.com

Läs mer

Opel Flextreme mångsidig konceptbil släpper ut mindre än 40 gram koldioxid per kilometer

Opel Flextreme mångsidig konceptbil släpper ut mindre än 40 gram koldioxid per kilometer Pressinformation Opel Flextreme mångsidig konceptbil släpper ut mindre än 40 gram koldioxid per kilometer Elbil med plug-in klarar 55 km helt utan avgasutsläpp E-Flex med diesel ökar räckvidden Dynamisk,

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Volvo Personbilar AB ANNONS BUSINESS EDITION MED FYRHJULSDRIFT PÅ KÖPET.

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Volvo Personbilar AB ANNONS BUSINESS EDITION MED FYRHJULSDRIFT PÅ KÖPET. ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Volvo Personbilar AB ANNONS MADE BY SWEDEN BUSINESS EDITION MED FYRHJULSDRIFT PÅ KÖPET. TILL VOLVO V70, XC70 OCH S80 INGÅR ÄVEN DRIVER SUPPORT. VOLVO V60 D4.

Läs mer

Definition av tunga miljöfordon och riktlinjer för alternativa drivmedel

Definition av tunga miljöfordon och riktlinjer för alternativa drivmedel MILJÖFÖRVALTNINGEN PLAN OCH MILJÖ TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2008-013575-206 SID 1 (9) 2012-05-09 Handläggare: Lova André Nilsson Telefon: 08-508 28 940 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-05-22 p. 23 Definition

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Översikt över säkra och energieffektiva bilar 2008-01-07. Upprättad av: Lena Nilsson

ANVÄNDARMANUAL. Översikt över säkra och energieffektiva bilar 2008-01-07. Upprättad av: Lena Nilsson ANVÄNDARMANUAL Översikt över säkra och energieffektiva bilar 2008-01-07 Upprättad av: Lena Nilsson Översikt över säkra och energieffektiva bilar 2008-01-0707 Kund Vägverket Region Skåne Box 543, 291 25

Läs mer

Kunskapssammanställning - EURO VI stadsbussar

Kunskapssammanställning - EURO VI stadsbussar Kunskapssammanställning - EURO VI stadsbussar Avgasemissioner Buller Miljöpåverkan Kostnader Lars Eriksson Göteborg den 20 november 2015 - Avgasemissioner är inte längre något stort problem för stadsbussar.

Läs mer

Vårt övergripande miljömål är att minska utsläppen av fossila koldioxider samt effektivisera energianvändningen.

Vårt övergripande miljömål är att minska utsläppen av fossila koldioxider samt effektivisera energianvändningen. VÅRA ISO-MÅL K valitets mål Vårt övergripande kvalitetsmål är att minska antalet avvikelser genom förbättringsrapportering med fokus på kundklagomålen. För närvarande focuserar vi på andelen krediteringar.

Läs mer

GRÖNA TÅGET ETT FUD-PROGRAM FÖR NORDISKA HÖGHASTIGHETSTÅG Bakgrund

GRÖNA TÅGET ETT FUD-PROGRAM FÖR NORDISKA HÖGHASTIGHETSTÅG Bakgrund GRÖNA TÅGET ETT FUD-PROGRAM FÖR NORDISKA HÖGHASTIGHETSTÅG Bakgrund Banverket är en statlig myndighet med ansvar för banhållning och trafikledning. Banverket har också ett sektorsansvar som innebär att

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

Det handlar om hybrid. HybrId systemet

Det handlar om hybrid. HybrId systemet Det handlar om hybrid HybrId systemet det HaNdLar Om HybrId sedan 2003 geesinknorba erbjuder hybridsystem för sina geesinknorba baklastare. under 2009 vann Hybrid plug-in systemet CIWm recycling Award

Läs mer

Lärarhandledning LOKORS GÅTA. en film om järnväg och säkerhet

Lärarhandledning LOKORS GÅTA. en film om järnväg och säkerhet Lärarhandledning LOKORS GÅTA en film om järnväg och säkerhet Innehållsförteckning Tack! Du bidrar till att minska antalet tågolyckor 3 Planering av lektionen 4 Faror vid järnvägen 6 Tåg är miljövänligt

Läs mer

Vad är mjukvara? DEN INBYGGDA INTELLIGENSEN

Vad är mjukvara? DEN INBYGGDA INTELLIGENSEN Vad är mjukvara? Under många år var Swedish Quality ett inarbetat begrepp över hela världen. Svenska produkter var eftertraktade (och ofta dyrare) därför att de ansågs hålla den högsta kvaliteten. Vår

Läs mer

Nya Mitsubishi Outlander - Europas mest sålda Plug-In Hybrid gör entré i Frankfurt

Nya Mitsubishi Outlander - Europas mest sålda Plug-In Hybrid gör entré i Frankfurt Sollentuna 7 sep 2015 Nya Mitsubishi Outlander - Europas mest sålda Plug-In Hybrid gör entré i Frankfurt - Ny design och identitet - Förbättrad komfort och ljudisolering - Förfinad interiör - Utvecklad

Läs mer

AIR COMPRESSORS ROLLAIR

AIR COMPRESSORS ROLLAIR AIR COMPRESSORS ROLLAIR 380-430 - 480 RLR 380-430-480: Tillförlitlighet och effektivitet Under många år har Worthington Creyssensac utvecklat nya produkter och förbättrat deras konstruktion och prestanda

Läs mer

Bilaga 1, tillhörande ärende: Förslag om införande av elbilar i den centrala fordonshanteringen inom Alingsås Kommun.

Bilaga 1, tillhörande ärende: Förslag om införande av elbilar i den centrala fordonshanteringen inom Alingsås Kommun. Bilaga 1, tillhörande ärende: Förslag om införande av elbilar i den centrala fordonshanteringen inom Alingsås Kommun. Så fungerar en elbil En renodlad elbil har inget avgasrör och ger inga utsläpp i gatumiljö.

Läs mer

Onlinemätning av dieselförbrukning på gård Ansökan

Onlinemätning av dieselförbrukning på gård Ansökan Onlinemätning av dieselförbrukning på gård Ansökan Den här ansökan omfattar främst Transport 1. Projektidé och bakgrund Dieselanvändningen till jordbrukets maskiner står idag för 50 % av jordbrukets direkta

Läs mer

Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv?

Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv? Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv? NTF Skåne 2009 Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Lastbil med kran till Alingsås Energi Nät AB

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Lastbil med kran till Alingsås Energi Nät AB Alingsås kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Lastbil med kran till Alingsås Energi Nät AB Diarie 2014.083 Upphandlare Jonas Brunnegård Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

Introduktion av biodrivmedel på marknaden

Introduktion av biodrivmedel på marknaden 2002-01-25 Till Näringsdepartementet Att: Lars Guldbrand 103 33 Stockholm Status Introduktion av biodrivmedel på marknaden Myndighetsgruppens rekommendationer Föreliggande dokument kommer ytterligare att

Läs mer

KORTVERSION. Trafikslagsövergripande. Strategi och handlingsplan för användning av ITS

KORTVERSION. Trafikslagsövergripande. Strategi och handlingsplan för användning av ITS KORTVERSION Trafikslagsövergripande Strategi och handlingsplan för användning av ITS 1 ITS kan bidra till att lösa utmaningarna i transportsystemet Effektiva och robusta transportsystem är en förutsättning

Läs mer

Elbussprojekt i kallt klimat och batteriutveckling

Elbussprojekt i kallt klimat och batteriutveckling Elbussprojekt i kallt klimat och batteriutveckling Winner of the Future transport Award 2011 Presentation by Boh Westerlund CEO at Hybricon AB Elbussprojekt i kallt klimat och batteriutveckling Presentation

Läs mer

Introduktion till Elektriska Drivsystem

Introduktion till Elektriska Drivsystem Introduktion till Elektriska Drivsystem Elektriska drivsystem finns tillgängliga för hela skalan av effekter. täcker ett mycket brett spektrum av hastigheter och moment. kan anpassas till nästan godtyckliga

Läs mer

Framtidens transporter. Skellefteå 9 okt. Ingela Jarlbring

Framtidens transporter. Skellefteå 9 okt. Ingela Jarlbring Framtidens transporter Skellefteå 9 okt Ingela Jarlbring Nationella och internationella transportmål - Målsättningar och utmaningar 2 2012-10-09 Fakta om Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm Huvudkontoret

Läs mer

-Vägverkets hållning när det gäller energieffektiva fordon och alternativa bränslen

-Vägverkets hållning när det gäller energieffektiva fordon och alternativa bränslen -Vägverkets hållning när det gäller energieffektiva fordon och alternativa bränslen Janne Lindgren Vägverket Region Mitt Projektledare Hållbara resor och transporter 30 Ton CO2/capita - Acceptabla nivåer

Läs mer

LEHR Inc.: Vision. Företagets mission. Introduktion

LEHR Inc.: Vision. Företagets mission. Introduktion Företagets mission LEHR Inc.: Vision Lönsam och hållbar tillväxt genom att erbjuda konsumenterna grön, pålitlig motorteknik tillsammans med överlägsen kundservice, innovation, kvalitet och engagemang."

Läs mer

Slutrapport Fästanordning för fordons specifik bilbarnstol i framsätet

Slutrapport Fästanordning för fordons specifik bilbarnstol i framsätet Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Trafikverkets skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg

Klimatneutrala godstransporter på väg Klimatneutrala godstransporter på väg 3 december 2008 Ingvar Nilsson CEO Schenker North DB AG har tre starka ben på transportmarknaden 1) DB AG fungerar som Management Holding Nr 2 på passagerartrafik

Läs mer

Volvo Energieffektivt fordon Fas 5 Energimyndighetens konferens Energirelaterad fordonsforskning Åke Othzén

Volvo Energieffektivt fordon Fas 5 Energimyndighetens konferens Energirelaterad fordonsforskning Åke Othzén Volvo Energieffektivt fordon Fas 5 Energimyndighetens konferens Energirelaterad fordonsforskning 2017 Åke Othzén 2017-10-05 Projektinformation Projekttid 2011-2017 Fas 5: 2016-02-03-2017-11-01 Volvo Technology

Läs mer

Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet.

Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. 1 (5) Låt gatan blomma! Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. Vad gäller för gatan där blomlådorna placeras? Du som ansvarar

Läs mer

Volvo 7900 Hybrid. Bättre affärer för grönare städer

Volvo 7900 Hybrid. Bättre affärer för grönare städer Volvo 7900 Hybrid Bättre affärer för grönare städer Modellprogrammet Volvo 7900 Hybrid tar begreppet Grön Effektivitet till en ny nivå, långt bortom Euro 6-kraven. Volvo 7900 Hybrid är den energieffektivaste

Läs mer

Fältprov av skyddssystem (sensordelen) för cyklister och fotgängare vid personbilskollision

Fältprov av skyddssystem (sensordelen) för cyklister och fotgängare vid personbilskollision Fältprov av skyddssystem (sensordelen) för cyklister och fotgängare vid personbilskollision Rikard Fredriksson 2012-03-30 Fordons- & Trafiksäkerhet Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 3 3. Syfte...

Läs mer

CO2 per km Skattevikt (kg) Totalvikt (kg) Max släpvagnsvikt (kg) 101,0 1270,0 1650,0 0,0

CO2 per km Skattevikt (kg) Totalvikt (kg) Max släpvagnsvikt (kg) 101,0 1270,0 1650,0 0,0 FAKTA OM BILEN Fabrikat / typ Chassinummer Fordonstyp Reg.nr. Honda INSIGHT JHMZE2850AS2****** Personbil ****** Bränsle Motoreffekt Färg Mätarställning Ursprung Ibruktagardatum Växellåda Dragkrok Förbrukning

Läs mer

Nyttan med flyg för Sverige. Flygfakta i fickformat

Nyttan med flyg för Sverige. Flygfakta i fickformat Nyttan med flyg för Sverige Flygfakta i fickformat 2 Sverige har en stark och konkurrenskraftig flygindustri som är mer forsknings intensiv än de flesta andra industrier. Flygforskning kräver stora resurser

Läs mer

Kaj Inrikes AB Miljö- och trafiksäkerhetsredovisning 2014-09-01 2015-08-31. Sedan 1999

Kaj Inrikes AB Miljö- och trafiksäkerhetsredovisning 2014-09-01 2015-08-31. Sedan 1999 Kaj Inrikes AB Miljö- och trafiksäkerhetsredovisning 2014-09-01 2015-08-31 Sedan 1999 ALLMÄNT Kaj Inrikes AB bedriver åkeriverksamhet med Älmhult som stationeringsort. Verksamheten är inriktad på transporter

Läs mer

Innovativ och resurssnål Transmissionskomponenttillverkning

Innovativ och resurssnål Transmissionskomponenttillverkning Innovativ och resurssnål Transmissionskomponenttillverkning Författare:Hans Hansson Datum:130120 Delprogram:Hållbar produktionsteknik Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. Syfte... 5 4. Genomförande...

Läs mer

Simrishamn, VPS, David Weiner, dweiner Utfärdardatum: 2011-08-19 Sida 1

Simrishamn, VPS, David Weiner, dweiner Utfärdardatum: 2011-08-19 Sida 1 Sida 1 Miljöpåverkan från transporter Vilka är alternativen Volvos miljöbilar Elsattsningen One Tonne Life Säkerhet i alla faser Sida 2 Utställda bilar C30 DRIVe (115 hk) Bränsleförbrukning 0,38 l/mil

Läs mer

BROMSGUIDE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL

BROMSGUIDE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL BROMSGUIDE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL BROMSSYSTEMET ÄR VÄSENTLIGT FÖR DIN SÄKERHET Bromsarna måste svara direkt och exakt varje gång du trycker ner pedalen.

Läs mer

Innovativ Grön Hydraulik. Från nationell agenda till ett nationellt branschprogram.

Innovativ Grön Hydraulik. Från nationell agenda till ett nationellt branschprogram. Innovativ Grön Hydraulik Från nationell agenda till ett nationellt branschprogram. Den strategiska FoU-planen för ett framtida nationellt branschprogram inom hydraulik är klar! 20 stycken workshops/möten

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut. Tunga fordon (totalvikt över 3,5 ton) a) Enbart drivmedel el. Denna kategori omfattar elfordon.

Förvaltningens förslag till beslut. Tunga fordon (totalvikt över 3,5 ton) a) Enbart drivmedel el. Denna kategori omfattar elfordon. Miljöförvaltningen Miljöbilar i Stockholm Bilaga Tjänsteutlåtande Dnr 2015-8376 Sida 1 (8) 2015-06-02 Handläggare Per Erik Österlund Telefon: 08-508 28 819 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2015-06-16

Läs mer

Se upp! Råd och anvisningar till dig som arbetar på spårområde

Se upp! Råd och anvisningar till dig som arbetar på spårområde Se upp! Råd och anvisningar till dig som arbetar på spårområde 1 Säkerheten kommer först! Jernhusen sätter säkerheten främst i alla avseenden. Säkerheten är alltid prioriterad, även framför att färdigställa

Läs mer

AL WINCH LV-X2500, LV-X3500, LV-X4500. Montering & Användarinstruktioner

AL WINCH LV-X2500, LV-X3500, LV-X4500. Montering & Användarinstruktioner AL WINCH LV-X2500, LV-X3500, LV-X4500 Montering & Användarinstruktioner INTRODUKTION Gratulerar till ditt köp av en högkvalitativ vinsch. Vi designar och bygger vinschar i enlighet med strikta specifikationer,

Läs mer

tema: nr 6 2012 NÄrVÄRME Växthus ökar till 37 procent biobränsle Mellanår för flisentreprenörer på rätt spår FOKUS: SÖNDERDELNING & SORTERING

tema: nr 6 2012 NÄrVÄRME Växthus ökar till 37 procent biobränsle Mellanår för flisentreprenörer på rätt spår FOKUS: SÖNDERDELNING & SORTERING nr 6 2012 tema: NÄRVÄRME NÄrVÄRME Växthus ökar till 37 procent biobränsle FOKUS: SÖNDERDELNING & SORTERING Mellanår för flisentreprenörer BRÄNSLE Värme och el Skogsbränsle Olja från skogsrester BIOENERGI

Läs mer

Sammanfattning. Max vikt: 800 kg. Hytten skall vara dämpad. 360 synfält. Det skall vara möjligt att värma och kyla mat.

Sammanfattning. Max vikt: 800 kg. Hytten skall vara dämpad. 360 synfält. Det skall vara möjligt att värma och kyla mat. Skotare Teknisk rapport - Hytt Fredrik Berglund MF2011 Systemkonstruktion Skolan för Industriell Teknik och Management Kursansvarig: Ulf Sellgren Februari 2009 Sammanfattning Till skotarkonceptet som arbetades

Läs mer

TRAFIKKONTORET MILJÖFÖRVALTNINGEN

TRAFIKKONTORET MILJÖFÖRVALTNINGEN TRAFIKKONTORET MILJÖFÖRVALTNINGEN 2008-10-20 Kontaktperson trafikkontoret Göran Westberg Trafikplanering Telefon: 08-508 273 61 goran.westberg@tk.stockholm.se Till Miljö- och trafikroteln Kontaktperson

Läs mer

Ärendenr: TRV 2012/52688

Ärendenr: TRV 2012/52688 Ärendenr: TRV 2012/52688 Trafikverket Region Väst Magnus Andersson Samhälle Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se magnus.b.andersson@trafikverket.se Direkt: 010-123 61 40 Beredningsunderlag till förslag

Läs mer

Miljöbilssituationen i Västervik ***** 5 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister

Miljöbilssituationen i Västervik ***** 5 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister Miljöbilssituationen i Västervik ***** 5 stjärnor av 10 möjliga - En granskning av Gröna Bilister April 2007 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Kungsgatan 16 Org.nr. 802400-0674 753 32

Läs mer

DET HÄR ÄR GAMLA UPPSALA BUSS... 3 FÖRETAGET... 3 GAMLA UPPSALA BUSS MILJÖHISTORIA... 3 BAKGRUND... 3 MILJÖCERTIFIERADE ENLIGT ISO 14001...

DET HÄR ÄR GAMLA UPPSALA BUSS... 3 FÖRETAGET... 3 GAMLA UPPSALA BUSS MILJÖHISTORIA... 3 BAKGRUND... 3 MILJÖCERTIFIERADE ENLIGT ISO 14001... Miljöredovisning 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING DET HÄR ÄR GAMLA UPPSALA BUSS... 3 FÖRETAGET... 3 GAMLA UPPSALA BUSS MILJÖHISTORIA... 3 BAKGRUND... 3 MILJÖCERTIFIERADE ENLIGT ISO 14001... 3 ETT UTHÅLLIGT SAMHÄLLE

Läs mer

DRILLAIR Y35/V39. Fully empowered

DRILLAIR Y35/V39. Fully empowered DRILLAIR Y35/V39 Fully empowered 4 SKÄL att investera i en DrillAir Y35 3 I DrillAir Y35/V39 500 1 100 % 2,2 Att borra 500 meter per dag är fullt möjligt med DrillAir Y35. Två 4,5-tums geotermiska brunnar

Läs mer

Del 1 Miljöledningssystemet

Del 1 Miljöledningssystemet Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Sjöfartsverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Nej 2. Hur lyder myndighetens miljöpolicy? Sjöfartsverket har ett sektorsansvar för

Läs mer

Slutrapport. epto (elektriskt driven Power Take Off) Fredrik Cederstav 2014-11-06 Delprogram: FFI (Fordonsstrategisk Forskning & Innovation)

Slutrapport. epto (elektriskt driven Power Take Off) Fredrik Cederstav 2014-11-06 Delprogram: FFI (Fordonsstrategisk Forskning & Innovation) Slutrapport epto (elektriskt driven Power Take Off) Fredrik Cederstav 2014-11-06 Delprogram: FFI (Fordonsstrategisk Forskning & Innovation) Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 3 3. Syfte...

Läs mer

Volvo Personvagnar AB

Volvo Personvagnar AB Volvo Personvagnar AB C30 Electric Annelie Gustavsson, Produkt chef Page 1 Drive towards zero Varför elektrifiering C30 Electric Utmaningar Page 2 Drive Towards Zero Vision : Att konstruera bilar som inte

Läs mer

Elektrisk Bergtäkt: Förstudie

Elektrisk Bergtäkt: Förstudie Elektrisk Bergtäkt: Förstudie Författare: Erik Uhlin Datum: 2014-06-18 Delprogram: Transporteffektivitet Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 3 3. Syfte... 4 4. Genomförande... 4 5. Resultat...

Läs mer

Elsystemets historia. Elsystemets historia

Elsystemets historia. Elsystemets historia Det hela började c:a 530 f.kr. då Thales från Miletus (en grekisk filosof) upptäckte den statiska elektriciteten. Sedan dröjde det c:a 2100 år innan nästa viktiga upptäckt. I slutet av 1500- talet började

Läs mer

finansieringsmöjligheter

finansieringsmöjligheter LIGHTers andra utlysning 2014 Övriga nationella och internationella finansieringsmöjligheter Cecilia Ramberg, Swerea Boel Wadman, Swerea Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Utlysning inom SIO LIGHTer

Läs mer

TAKE CO 2 NTROL RIGHT HERE. RIGHT NOW.

TAKE CO 2 NTROL RIGHT HERE. RIGHT NOW. TAKE CO 2 NTROL RIGHT HERE. RIGHT NOW. Hållbara Transporter Utmaningen och Scanias mål Johan Améen Alternative fuels Regional Manager Sales, Trucks VATTEN LUFT Vad är egentligen ett ton CO 2? 10 m diameter

Läs mer

Förstudie för en regional strategi för fossilfria resor och transporter i Östergötland

Förstudie för en regional strategi för fossilfria resor och transporter i Östergötland Förstudie för en regional strategi för fossilfria resor och transporter i Östergötland Kontaktpersoner: Ylva Ek, Kickan Grimstedt och Maria Gungner Energikontoret Östra Götaland Gjuterigatan 1D 582 73

Läs mer

Trafikverket, Borlänge

Trafikverket, Borlänge Västsvenska Handelskammaren Stefan Gustavsson Stefan.gustavsson@handelskammaren.net 031-825233, 0734-282134 Datum: 2012-03-30 Ärende: Remissvar TRV2012/17304 Trafikverket, Borlänge Yttrande över Transportsystemets

Läs mer

Rådgivning Försäljning Produktion Montage Service. Automatiska dörrsystem. Automatiska skjutdörrar

Rådgivning Försäljning Produktion Montage Service. Automatiska dörrsystem. Automatiska skjutdörrar Rådgivning Försäljning Produktion Montage Service Automatiska dörrsystem Automatiska skjutdörrar Automatiska dörröppnare Dörrpartier Xxxxxx Vänerfasader montage AB montage Vänerfasader AB, din samarbetspartner

Läs mer

Styrsystem med aktiv säkerhet i tunga fordon. Jolle IJkema 2013-09-16 Delprogram : Fordons- och trafiksäkerhet

Styrsystem med aktiv säkerhet i tunga fordon. Jolle IJkema 2013-09-16 Delprogram : Fordons- och trafiksäkerhet Styrsystem med aktiv säkerhet i tunga fordon Jolle IJkema 2013-09-16 Delprogram : Fordons- och trafiksäkerhet Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. Syfte... 5 Vältriskminimering... 5 Artificiell

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om ändring av förordningen om användning av fordon på väg I enlighet med statsrådets beslut ändras i förordningen om användning av fordon på väg (1257/1992) 3 1, 3 och 5 mom., 6

Läs mer

SMARTSET BIDRAR TILL RENARE, SÄKRARE OCH MER EFFEKTIVA FRAMTIDA GODSTRANSPORTER, SAMT TILL EN HÅLLBAR UTVECKLING AV STÄDER. www.smartset-project.

SMARTSET BIDRAR TILL RENARE, SÄKRARE OCH MER EFFEKTIVA FRAMTIDA GODSTRANSPORTER, SAMT TILL EN HÅLLBAR UTVECKLING AV STÄDER. www.smartset-project. SMARTSET BIDRAR TILL RENARE, SÄKRARE OCH MER EFFEKTIVA FRAMTIDA GODSTRANSPORTER, SAMT TILL EN HÅLLBAR UTVECKLING AV STÄDER. www.smartset-project.eu SMARTSET, SOM ÄR ETT EU-PROJEKT, HJÄLPER TILL ATT ÖKA

Läs mer

Miljöfordonsdiagnos 2016

Miljöfordonsdiagnos 2016 Miljöfordonsdiagnos 2016 Miljöfordonsdiagnos 2016 har genomförts av Miljöfordon Syd och Bisnode. Pernilla Hansson, projektledare Miljöfordon Syd 2016-04-21 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Metod

Läs mer

OSPA Obehöriga stoppsignalpassager

OSPA Obehöriga stoppsignalpassager OSPA - händelser Infoblad nr 7, april 2014 OSPA Obehöriga stoppsignalpassager Tema Sekundära händelsekategorier Här fortsätter serien med beskrivning av OSPA händelsekategorier. Nu har turen kommit till

Läs mer

VOLKSWAGEN EKONOMIDELAR

VOLKSWAGEN EKONOMIDELAR VOLKSWAGEN EKONOMIDELAR Ekonomidelar är en ny produktfamilj inom Volkswagengruppen för fordon som är 8 år och äldre. De är speciellt framtagna reservdelar som bygger på den senaste tekniska utvecklingen,

Läs mer

Välj en högeffektiv elmotor

Välj en högeffektiv elmotor Välj en högeffektiv elmotor 1 Välj en högeffektiv elmotor Elmotorer står för 40 procent av elanvändningen i samhället och så mycket som 70 procent inom industrin. Genom att välja en högeffektiv motor gör

Läs mer

Instruktion. E-Green Medio

Instruktion. E-Green Medio Instruktion E-Green Medio Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 2. Produktbeskrivning... 4 2.1 Ramnummer... 4 3. Funktioner/inställningar... 5 3.1 Batteri -/felindikator... 5 3.2 Assistans funktion...

Läs mer

Stora Åkeripriset 2009

Stora Åkeripriset 2009 Stora Åkeripriset 2009 De nominerade företagen Stora Åkeripriset instiftades 2008 för att lyfta fram, synliggöra och stimulera en positiv utveckling av åkerinäringen. Stora Åkeripriset delas ut till ett

Läs mer

Goda exempel -inom nätverket KNEG

Goda exempel -inom nätverket KNEG Goda exempel -inom nätverket KNEG Henrik Boding PostNord Logistics Örebro 2013.09.04 1 2 Det här är PostNord Logistics Nordens ledande logistikföretag Omsätter 13,4 mdr SEK och har 8 000 anställda (2012)

Läs mer

Exempeluppgift Delprov A2 Granska information, kommunicera och ta ställning

Exempeluppgift Delprov A2 Granska information, kommunicera och ta ställning Exempeluppgift Delprov A Granska information, kommunicera och ta ställning Nya bilar till hemtjänsten. En kommun ska hyra 0 stycken nya bilar. Bilarna ska användas av personalen när de ska besöka sina

Läs mer

Energibok kraftvärmeverk. Gjord av Elias Andersson

Energibok kraftvärmeverk. Gjord av Elias Andersson Energibok kraftvärmeverk Gjord av Elias Andersson Innehållsförteckning S 2-3 Historia om kraftvärmeverk S 4-5 hur utvinner man energi S 6-7 hur miljövänligt är det S 8-9 användning S 10-11 framtid för

Läs mer

Hållbara transportlösningar i prak1ken

Hållbara transportlösningar i prak1ken Hållbara transportlösningar i prak1ken Christoffer Widegren Göteborgs Stad Trafikkontoret Malmö - 2015-09- 15 SMARTSET mål och nyckelfakta Projektet SMARTSET synar Oll ap demonstrera lösningar för hur

Läs mer

FFI - Fordonsstrategisk Forskning och Innovation

FFI - Fordonsstrategisk Forskning och Innovation FFI - Fordonsstrategisk Forskning och Innovation Samverkansforum med AstaZero 7 oktober 213 i Göteborg FFI är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin om att finansiera forsknings-, innovations-

Läs mer

Några fakta om alkohol, hastighet och bilbälte.

Några fakta om alkohol, hastighet och bilbälte. Några fakta om alkohol, hastighet och bilbälte. Säkerheten i vägtransportsystemet bestäms av ett antal väl definierade säkerhetsfaktorer eller indikatorer som var för sig och gemensamt bygger upp en säkerhetsnivå.

Läs mer

Biogaskunskaper på stan

Biogaskunskaper på stan Biogaskunskaper på stan - En studie om vad gemene man känner till om biogas Pontus Björkdahl, Mari Rosenkvist och Julia Borgudd 9 Sammanfattning Under 9 har Biogas Öst genomfört en undersökning där personer

Läs mer