Innehåll. 1. Viktig information. 2. Uppackning och materialkontroll 3. VVS. 4. Överhettning stagnation. 5. Konstruktion heatpipe med vakuumrör

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. 1. Viktig information. 2. Uppackning och materialkontroll 3. VVS. 4. Överhettning stagnation. 5. Konstruktion heatpipe med vakuumrör"

Transkript

1

2 Innehåll 1. Viktig information 2. Uppackning och materialkontroll 3. VVS 4. Överhettning stagnation 5. Konstruktion heatpipe med vakuumrör 6. Ram montering 7. Installation solfångare 8. Solkrets installation illustration 9. Fyllning av värmebärare illustration 10. Fyllning av värmebärare och luftning 11. Exempel på några vanliga systemlösningar 12. Underhåll 13. Tumregler för dimensionering 14. Tekniska data

3 1. Viktig information 1.1 Lokala förhållanden Installationen skall utföras i överensstämmelse med lokala regler och förutsättningar. Tex i vissa kommuner krävs bygglov för att montera solfångare. 1.2 Kvalificerad installatör Installation och elinstallation skall utföras av person med erfordlig kunskap. 1.3 Tryck, temperaturkontroll och säkerhetsventil. Solkretsen ska byggas för ett normalt arbetstryck under 500 kpa, och begränsas med hjälp av tryckbegränsning eller temperaturbegränsning. Systemkonstruktionen ska förses med säkerhetsventil som tillåter ett maximalt tryck av 800 kpa. Temperaturbegränsning bör också ske genom varmvattendumpning ifrån varmvattenslinga eller förrådstank när temperaturen når max 99 grader C. Det rekommenderas att säkerhetsventilerna kontrolleras var sjätte månad genom att öppna och säkerhetsventilen. För att undvika tryckstötar i systemet bör öppning och stängning göras försiktigt. Tänk också på att utströmmande vätska kan vara mycket het. 1.4 Vatten kvalité Vattnet som används till värmebärare i solfångarkretsen skall vara av dricksvattenkvalité med tillägg för följande gränsvärden. Totalt lösta ämnen Vatten hårdhet Klorid Magnesium < 600 mg/liter eller ppm < 200 mg/liter eller ppm = < 20 grader dh < 250 mg/liter eller ppm < 10 mg/liter eller ppm I områden med hårt vatten (> 20 grader dh) rekommenderas att färdigblandad värmebärare (glykol/vatten) avsedd för solkretsar används och som uppfyller ovanstående krav Metallisk korrosion. Både koppar och rostfritt stål kan korrodera vid höga koncentrationer av klorid. Solfångaren kan användas direkt till en spa eller pool men nivån fritt klorid får inte överstiga 2ppm. Används solfångaren direkt för värmning av pool eller spavatten begränsas garantin Frysskydd Solfångarsystemet skall förses med frysskydd för att förhindra frysning av fördelningsrör och ledningar. Värmebäraren som cirkulerar i den slutna solkretsen skall vara en blandning av glykol och vatten. Propylenglykol avsedd för solfångarsystem är att föredra då propylenglykol är miljövänligt till skillnad emot etylenglykol som används i bilar och är giftig. Det finns fler märken av propylenglykol på marknaden bla Dehon.heliogel Cs 80. Vakuumrören skadas inte av kyla och heatpipen är skyddad mot skada vid frysning Hagelresistens

4 Vakuumrören av glas, är när de väl är installerade förhållandevis motståndskraftiga mot stötar och andra påfrestningar. Tester visar att vakuumrören klara hagelskurar med upp till 25 mm stora hagel, om solfångaren är installerad med en vinkel på 40 grader eller mer. Solfångarens motstånds påverkas av installationsvinkeln. Är solfångaren monterad plant (helt horisontellt) klarar solfångaren hagel upp till en diameter av 20 mm utan att gå sönder. Den optimala installationsvinkeln ligger mellan 30 till 70 grader och det är också den vanligaste monteringen av solfångare. Skulle ett vakuumrör ändå gå sönder kan det bytas på några minuter. Solfångaren fungerar även om några rör har gått sönder, men värmeproduktionen minskar beroende på hur många rör som är trasiga. 1.9 Konstruktion solfångarsystem Läs hela instruktionen innan systemkonstruktion eller installationsarbetet påbörjas. Systemlösningen kan behöva anpassas efter de specifika förhållanden, krav och regler som råder på installationsplatsen. Försäkra er om att systemkonstruktionen uppfyller normerna och om inte färdigblandad värmebärare används att vattenkvalitén är tillräckligt bra. 2. Uppackning och materialkontroll 2.1. Kontroll av vakuumrör Öppna förpackningen med vakuumrören (heatpipen är monterad i vakuumrören). Kontrollera att alla rören är intakta och att varje glasrör är silvrigt i botten. Om ett rör är mjölkaktigt eller klart i botten är röret skadat och skall bytas. Varje rör innehåller värmeöverföringsplåtar av aluminium och heatpipe. När rören lyfts ur förpackningen montera ändhylsan med lock ( finns i förpackning med överstycket) över änden på röret. Det skyddar bottenspetsen på glasröret mot slag, stötar och att spetsen inte bryts av. Låt inte vakuumrören exponeras för sol innan de installeras. Utsätts rören för solljus blir insidan och kopparbulben som sticker ut ur röret mycket het och det finns risk för brännskada. Utsidan på vakuumröret blir dock inte varm Heatpipes Om heatpipen blir böjd vid byte av glasrör eller annat handhavande så har det inte så stor betydelse, de skadas inte så lätt. Kontrollera bara att de är relativt raka innan de skjuts in i vakuumröret Ram

5 Öppna förpackningen med överstycke och ramdelar. I varje standardleverans finns takfästen, konsoler och skruv för att montera ihop konsoler och överstycke. Det kan vara nödvändigt att komplettera med fästdetaljer såsom skruv och tätningsmedel för att takinfästningen skall bli korrekt, utifrån de förutsättningar som gäller. Benstativ för montering av solfångaren på plant tak eller mark finns som tillbehör. 3. VVS 3.1. VVS anslutning När överstycket med ram monterats på taket skall vvs installationen göras komplett och tas i drift innan vakuumrören monteras Val av rörmaterial 15,18 mm rör räcker till de flesta solfångarinstallationer då det är låga flödeshastigheter i ett solfångarsystem. Större rör diametrar är oftast inte nödvändiga i mindre system och ökar bara systemkostnader och värmeförluster. Vanligtvis används kopparrör eller någon typ av solvärmekulvert vid installationen. Anslutningarna på överstycket är 22 mm Tryck nivåer Oavsett systemlösning måste säkerhetsventiler, expansionskärl och annan tryckbegränsningsutrustning installeras. Solkretsen skall konstrueras för ett max arbetstryck av 800 kpa (8 bar) (säkerhetsventilen kan tillåtas ha ett öppningstryck på max 850 kpa) Temperatur nivåer. Tappvarmvatten kretsen skall förses med blandningsventil för temperaturbegränsning Blandningsventiler på marknaden är normalt inställbara emellan ca 30 till 65 grader. Inställning på ventilen bör göras så att risken för skållning vid tappstället minimeras. Kontrollera att temperaturen vid tappställen ligger på max 50 grader C Montering av temperaturgivare i solfångare. Temperaturgivare T2 skall smörjas in med ett tjockt lager termisk pasta och stoppas in i dykröret placerat vid solfångarens retur. Det är viktigt att givaren trycks in till fullt djup. Om givaren sitter för löst, använd en bit kopparfolie vid sidan av givaren. Täta öppningen till givaren med silikon för att förhindra att vatten kommer in. Kontrollera att givaren inklusive kabel är högtemperatur klassad. Min 250 grader C. 4. Överhettning stagnation Stagnation av solfångaren kan inträffa om cirkulationspumpen stannar, om pumpen går sönder, vid strömavbrott eller som ett resultat av att skyddet för hög tanktemperatur inbyggt i styrsystemet stänger av cirkulationspumpen. Säkerhetsventil och expansionskärl av tillräcklig volym skall alltid installeras i solkretsen. Vid stagnation bildas ånga i fördelningsröret, och eventuellt kan ånga tryckas tillbaka i rörsystemet. Värmebäraren samlas då i expansionskärlet. Under stagnation kan solfångaren nå en temperatur på upp till 225 grader C.

6 Under normal användning inträffar stagnation sällan som ett resultat av att pumpen stannar eller strömavbrott. Då strömavbrott normalt inträffar vid dåligt väder, stormar och nästan aldrig under högsommardagar med vackert och klart väder. Om huset lämnas under en längre period än 2-3 dagar på sommaren, eller perioder med starkt solsken är det tillrådligt att solfångaren täcks eller att utrustning för värmedumpning installeras för att förhindra överhettning av system eller solfångare. Värmedumpning sker genom att en magnetventil öppnar och spolar ut varmvatten när tanken når max inställd tanktemperatur normalt 95 grader. Vissa styrsystem har också inbyggd funktion för att kyla värmebäraren genom solfångaren nattetid. Överhettning kommer inte att skada solfångaren men isoleringen som används nära överstycket på både framledning och retur måste klara temperaturer på upp till 200 grader. Isolering som används nära överstycket ( 2-3 m) ska vara hög temperaturklassad cellgummi, glasull eller mineralull, klätt med aluminiumfolie eller UV stabiliserad plast för att motstå vädrets påverkan genom solens ljus, regn, snö och vind. 5. Konstruktion heatpipe med vakuumrör En solfångare av heatpipe typ, ansluts alltid till ett solkrets system. Den belagda inner ytan på vakuumröret omvandlar solenergi till värmeenergi som överförs till heatpipen via aluminiumplåtarna. Vätskan i heatpipen förångas och stiger till bulben där värmen avges till värmebäraren (glykol-vatten blandningen) via fördelningsröret. Ångan kondenseras till vätska som sedan rinner tillbaka till botten av heatpipen. Värmeöverföringen till värmebäraren är en kontinuerlig process så länge solfångaren värms av solen.

7 6. Ram montering 6.1. Montering av ram med fästen för lutande tak.

8

9 6.2. Montering av benstativ för plana tak eller mark (extratillbehör) När fästdetaljer, skenor, överstycke, monterats och solkretsen anslutits skall solkretsen provtryckas med vatten. Normalt räcker det vanliga vattentrycket till för provtryckning dock skall trycket inte överstiga 8 kpa (8 bar). När kretsen kontrollerats avseende läckage, fyllts med värmebärare och luftats, startas cirkulationspumpen innan monteringen av vakuumrören påbörjas.

10 7. Installation Solfångare 7.1. Installationsriktning placering För att få ett optimalt energiutbyte från solfångarna är placeringen viktig. Undvik att solfångarna skuggas av höga träd och hus eller liknande. Rakt söderläge är naturligtvis den mest optimala placeringen. En mindre avvikelse grader, har mindre betydelse och en minimal effekt på energiutbytet från solfångarna. Är solfångarna placerade i rent öst eller västläge tappar man inte mer än cirka 20 %. Detta kan dock kompenseras med större solfångaryta. Qsuntec solfångarna har en cylindrisk absorbator vilket gör dem mindre känslig för avvikelser i öst västlig riktning, i jämförelse med tex. plana solfångare. 7.2 Installationsvinkel mot solen Det är vanligt att solfångare installeras i förhållande till den latitud man bor på. Latituden grader är ett bra mått på den optimala lutningen och avvikelsen grader kommer inte att minska energiutbytet nämnvärt. En vinkel mindre än latituden kommer att öka sommarutbytet. En vinkel större än latituden kommer att öka vinterutbytet. Generellt brukar man säga att 45 graders lutning är den mest optimala lutningen för att få ut maximalt antal kwh/år. Men vid överdimensionerad solfångaryta så kan det vara bättre att ha en större lutning tex , här får vi lite färre kwh/år. Men vi får mer kwh på rätt ställe på året (mindre värme behöver dumpas bort), detta pga. mindre sol på solfångaren sommartid när solen står högt upp på hmmeln och mer på vintern när solen står lågt. Längre norrut kan det vara en stor fördel att ha solfångaren i större lutning då detta även minimerar snöpåbyggnad över solfångaren, och mer reflexer kan tas emot från snö framför solfångaren. Är tappvarmvattnet det primära som kanske vid vedeldning, så spelar det ingen större roll om panelerna ligger med låg lutning. Men minimilutning bör vara ca 20. Qsuntec solfångare har ett arbetsområde mellan 20 till 70 grader och skall inte monteras utför arbetsområdet för bästa resultat. 7.3 Placering Solfångaren ska placeras så nära ackumulatortanken som möjligt för att undvika lång rördragning. Ackumulatortanken ska om möjligt placeras nära övriga VVS installationer. Minimerad rördragning minskar behovet av större dimensioner på rör, och pumpar, reducerar energiförlusterna och spar mer pengar. Solfångare måste installeras med överstycket uppåt.

11 8. Solkrets installation illustration

12 9. Fyllning av värmebärare illustration

13 10. Fyllning av värmebärare och luftning Luftning När solfångaren är ansluten och provtryckt skall solkretsen luftas. Vi förutsätter att solfångaren tömts ordentligt på vatten efter provtryckning. Luftning och fyllning görs enklast med en kraftig dränkpump. Blandningskärlet fylls med tillräcklig mängd färdigblandad värmebärare. Dränkpumpen startas på högsta hastighet. När värmebärarvätska kommer tillbaka till kärlet startas även drivenhetens cirkulationspump på högsta hastighet. Syns fortfarande bubblor i strypventilens synglas efter 5 min luftning kan det bli nödvändigt att lossa kopplingen på överstycket eller montera en automatisk avluftare vid tilloppsledningens högsta punkt det rekommenderas att den är avstängbar med tanke på det höga tryck som kan uppstå i solfångaren. Vid normal drift skall den automatiska avluftaren vara stängd I rätt ordning Steg1: Öppna ventil V3, stäng ventil V1 och V2. Säkerhetsventilen skall ställas öppen när dränkpumpen startas för att fylla värmebärare ifrån pkt 1.tills värmebärare strömmar ut ifrån pkt 2. Starta även systemets cirkulationspump och låt pumparna gå tills det slutar komma ut luft. Fortsätt köra bägge pumparna i minst 2 minuter. Steg2: Stäng ventil V3, och sedan ventil v2 och tag bort dränkpumpen. Steg3: Fyll expansionskärlet med värmebärare, anslut sedan expansionskärlet till V3, öppna ventil V1. Observera V4, strypventilens synglas och se efter om det kommer luftbubblor. Kommer det luftbubblor i synglaset finns det luft kvar i systemet och processen måste göras om tills alla luftbubblor är borta. Använd gärna ett uppsamlingskärl under

14 expansionsventilens utlopps rör. På så sätt slipper man kladd vid eventuellt läckage och risken för att utsrömmand varm vätska skall skada någon Injustering flöden över solfångare När systemet är fyllt skall flödet över solfångarna justeras. Optimalt flöde över Qsuntec solfångarna är 0,1 l/min och vakuumrör. Tex över en SCM 20 skall flödet vara 2 l/min, är det 2 st monterade skall flödet var 4 l/min. Flödet påverkas av viskositeten på värmebäraren och temperaturen. Efterjustering av flödet kan behöva göras när solfångaren har normal arbetstemperatur. Temperaturdifferensen mellan solfångarens framledning och retur skall vara ca 10 till 15 grader. Inställningen på cirkulationspumpen bör väljas så låg som möjligt och finjusteringen görs på strypventil V4. Kontrollera driftstryck på manometern. Trycket skall vara mellan 1-2 bar. När solfångaren är i drift kommer trycket öka med 1-2 bar 10.4 montering av vakuumrör När fyllningen och avluftningen är klar är det dags att installera vakuumrören. Montera alla hylsor i ramen smörj in bulben rikligt med termisk pasta (en tub medföljer i förpackningen med överstycke och ram). Smörj in silikontätning som sitter i överstycket med såpvatten. Trä uppifrån försiktigt nedre delen av röret ner genom hylsan, tryck sedan bulben och röret med hjälp av några små lätta vridningar så långt in i överstycket som möjligt. Skruva därefter dit hatten som håller röret på plats i hylsan. Vakuumröret skall hanteras varsamt, använd gärna handskar. Hanteras vakuumrören i solsken se upp för att bulben och insidan av röret kan vara mycket heta.

15 10.5 Genomgång När solfångaren tagits i drift rekommenderas en noggrann genomgång görs tillsammans med brukaren av system, drift och underhållsbehov. 11. Exempel på några vanliga systemlösningar Systemlösningarna på bilden är bara exempel. Systemlösningen måste anpassas till husets behov och kanske till redan befintlig utrustning i huset. 12. Underhåll 12.1 Rengöring Vanligt regn håller solfångaren ren, men har de av någon anledning blivit nedsmutsade. Kan de tvättas rena med en mjuk trasa och fönsterrengörings medel. Om solfångarna sitter svåråtkomligt kan de spolas med högtryckstvätt.

16 12.2 Löv På hösten kan det samlas löv emellan eller emot vakuumrören. Dessa måste tas bort för att behålla högsta effektivitet Trasigt rör Om ett rör går sönder måste det bytas så snart som möjligt, för att behålla maximal effekt på solfångaren. Solfångaren kommer att fungera med ett trasigt rör men effekten sjunker. Var försiktig med trasigt glas så att ingen skadar sig Isolering Det är viktigt att rören isoleras så mycket som möjligt för att minska energiförluster. Kontrollera isoleringen med jämna mellanrum och reparera eventuella skador All isolering som är utsatt för solens UV-ljus skall vara skyddad men UV-ljus stabiliserad plast eller metallöverdrag Löpande kontroll och underhåll När Vad Hur Varje höst Kontroll av frostskydd Prov på värmebäraren tas genom säkerhetsventilen. Öppna ventilen för hand och försiktigt. Prova värmebäraren med en glykolprovare. Om det behövs fyll på glykol. Se Vartannat år punkt 10.2 ventil V2 Kontrollera surhet (ph värde) Använd test sticka som finns i färghandeln. Är värmebäraren sur ska den bytas Var sjätte månad Kontroll av säkerhetsventil Öppna säkerhetsventilen för hand och försiktigt. Se punkt 10.2 ventil V2 Varje kvartal Kontrollera tryck Läs av manometertrycket när solfångaren är kall. Trycket skall normalt vara mellan 1 till 2 bar. Obs. Trycket påverkas av temperaturen. Är trycket för lågt kan det finnas läckor. Varje år Kontrollera vakuumrör Kontrollera den silvriga vakuumindikatorn i botten på varje rör se punkt 2.1

17 13. Dimensionering Dimensionering solkollektor Qsuntec SCM 20 har en belyst yta av 1,9 kvm och ger ett årsutbyte av 968 kwh och mellan tummen och pekfingret kan systemen dimensioneras efter följande grundprinciper Tappvarmvattensystem Minst 1,5 m² solpanel/person (en 20-modul är 1,9 m² aperturearea) Ackumulatorvolym på minst 100 liter/person Önskar ni överdimensionera solfångaren med ex. 50% större yta så bör ackumulatorvolymen ökas med ca % från dessa mininivåer Kombisystem (tappvarmvatten och uppvärmning) Minst 2,5 m² solpanel/person Ackumulatorvolym på minst 200 liter/person Önskar ni överdimensionera solfångaren med ex. 50% större yta så bör ackumulatorvolymen ökas med ca % från dessa mininivåer. Exempel. Varmvatten : 3 x 1,9 = 5,7 m 2 ackumulatortank. 5,7 / 1, 5 = 3,8 pers. Minst 380 l Exempel. Kombisystem : 5 x 1,9 = 9,5 m 2 ackumulatortank. 9,5 / 2,5 = 3,8 pers. Minst 760 l Expansionskärl slingor i ackumulatortank Om större expansionskärl behövs kan en ungefärlig beräkning göras genom att multiplicera den totala volymen värmebärare med en faktor 2,5 till 3 vilket ger expansionskärlets volym. Närmevärden på hur lång solslinga det behövs i ackumulatortanken, fås enligt följande närmevärden. Slinga upp till m 2 solfångare 9,5 m 8 m 2 12 m 11 m 2 15 m 15 m Tekniska data Tekniska data Qsuntec SCM 20

18 Aperturearea 1.9 m 2 Absorbatorarea 1,603 m 2 Byggnads area 1610 x1980 mm Installations area plant tak 1420*1610 Invändig volym samlingsrör 1,37 l Stagnationstemperatur 225,5 C Maxtemperatur 280 C Provtryck 12 bar Arbetstryck max 6 bar Anslutnings diameter 22 mm Tuber 20 st 58x 1800 mm. Avgiven maxeffekt 1.37 kw/solfångare (SCM20) Optimalt flöde 2 l/min Tekniska data Qsuntec drivenhet Expansionskärl 8 l Exp. kärl max arbetstryck 10 bar Lufttryck i exp. kärl rek. 1 bar Säkerhetsventil 6 bar Flödesventil 3-12 l/min Cirkulations pump 3 hast W Anslutningar R Säkerhet Kombisystem, varmvatten och uppvärmning Om system skall användas kombinerat för tappvarmvatten och uppvärmning är systemen överdimensionerade och producerar för mycket värme under sommaren i sådana fall är det lämpligt att en installera värmedumpnings utrustning. Finns en pool eller spa kan de användas för värmedumpning Metall komponenter Använd alltid handskar vid hantering av solfångarkomponenter. De är tillverkade med omsorg men det kan finnas någon vass kant kvar Vakuumrör Var försiktig när du hanterar vakuumrören de går sönder om de hanteras ovarsamt eller tappas. Använd handskar om du hanterar krossat glas Höga temperaturer Var försiktig när vakuumrören utsätts för starkt solsken, bulben på heatpipen kan bli över 200 grader C. att komma emot eller ta i bulben ger svåra brännskador. Så var försiktig vid experiment eller när rören demonstreras. Under installation: om cirkulationspumpen stannar vid starkt solsken kan överstycket och värmebärar rören nära solfångaren nå en temperatur över 160 grader C. Så var uppmärksam och försiktig innan ni rör dessa komponenter.

Montering och installation av solfångare

Montering och installation av solfångare Montering och installation av solfångare 2007-07-01 Innehåll www.trebema.se 1. Allmänna monteringsråd... 2 2. Montering och uppsättning av solfångarna... 4 3. Driftsättning av solfångarna... 5 4. Service

Läs mer

Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare

Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare Northern Nature Energy 1 02/2009 Innehåll Allmänt om solvärmeanläggningar 3 Allmänna råd 6 Placering 7 Dimensionering 7 Montering på tak

Läs mer

Solfångaren LESOL 5 AR Monteringsanvisning

Solfångaren LESOL 5 AR Monteringsanvisning 1 (20) Solfångaren LESOL 5 R Monteringsanvisning Lyft upp solfångarna för hand eller med kran båda sätten går bra! Tänk på arbetarskyddet! 2 (20) Något om väderstreck och lutning ästa solvärmeutbytet ger

Läs mer

Manual solfångare av vakuumrör

Manual solfångare av vakuumrör Manual solfångare av vakuumrör SPA 58/1800-20 SPA 58/1800-30 SPU 58/1800-18 1 Introduktion till SPA 58/1800-20,30 SPU 58/1800-18 Det här är den nya generationen vakuumrörsolfångare, där hög prestanda kombineras

Läs mer

MONTERINGSMANUAL SOLRA SOLFÅNGARE DTH-CPC 10

MONTERINGSMANUAL SOLRA SOLFÅNGARE DTH-CPC 10 1 MONTERINGSMANUAL SOLRA SOLFÅNGARE DTH-CPC 10 2 Allmänna monteringsråd: Ordningsföljd på installation Vi rekommenderar följande ordning på montaget av solvärmeanläggningen. 1. Installera ev. Ack tank

Läs mer

Manual för SR Villa 100224.

Manual för SR Villa 100224. 10-10-08 10-10-27 A 10-10-22 Percy Eriksson 1 av 16 Manual för SR Villa 100224. Gäller även SR 200240 Kund: Levererad av: TH Solvärme Sverige. Tossene Berg 16. 455 98 Dingle Support-tel: 0523-91139 vardag

Läs mer

Driftsinstruktion. Solarus AB Driftsinstruktion 2008-09-17

Driftsinstruktion. Solarus AB Driftsinstruktion 2008-09-17 Driftsinstruktion I nedanstående beskrivning hänvisas till bilden som heter Drivkrets solfångare. Där framgår de olika beteckningarna på pumpar, ventiler, mm. Driftsättning 1. Kontrollera att eventuella

Läs mer

Svesol Optima 15. Svesol Optima 15. Monteringsanvisning. Montering Inkoppling

Svesol Optima 15. Svesol Optima 15. Monteringsanvisning. Montering Inkoppling Svesol Optima 15 www.svesol.se Monteringsanvisning Montering Inkoppling Tack För att Ni köpt en Svesol värmeanläggning. Läs denna instruktion noggrant så kan Ni få anläggningen att fungera på bästa sätt

Läs mer

Solvärmestation. Thermotech solvärmesystem FÖRDELAR FAKTA

Solvärmestation. Thermotech solvärmesystem FÖRDELAR FAKTA FÖRDELAR Stilren design Komplett monterad vid leverans Låg vikt Inbyggd avluftare Enkel installation Reglercentral med bl.a. - Varvtalsstyning av pump - 13 förprogrammerade system FAKTA ARTIKELNUMMER 81600

Läs mer

Svesol Premium. Svesol Premium. Infälld montering. Montering Inkoppling

Svesol Premium. Svesol Premium. Infälld montering. Montering Inkoppling Svesol Premium www.svesol.se Infälld montering Montering Inkoppling Tack För att Ni köpt en Svesol värmeanläggning. Läs denna instruktion noggrant så kan Ni få anläggningen att fungera på bästa sätt Svesol

Läs mer

Solvärme v Monteringsanvisning

Solvärme v Monteringsanvisning Solvärme v Monteringsanvisning Testvägen 4A 232 37 Arlöv 040-434305 Din nya anlägging Grattis till din nya anläggning. Solvärme enbart till bruksvatten är den enklaste sortens anläggning. Men med vakuumsolfångaren

Läs mer

Flamco. Flamcovent. Monterings- och användarmanual. Flamcovent luftseparator. 4-24-189/A/2002, Flamco 18503871

Flamco. Flamcovent. Monterings- och användarmanual. Flamcovent luftseparator. 4-24-189/A/2002, Flamco 18503871 Flamcovent Flamcovent luftseparator 4-24-189//2002, Flamco 18503871 S Monterings- och användarmanual Monterings- och användarmanual Tekniska specifikationer Maximalt arbetstryck Maximal arbetstemperatur

Läs mer

Installations- och underhållsanvisningar av vakuumrörsolfångare med heatpipe

Installations- och underhållsanvisningar av vakuumrörsolfångare med heatpipe Installations- och underhållsanvisningar av vakuumrörsolfångare med heatpipe HSPC 58-1800-12, HPSC 58-1800-15, och HPSC 58-1800-18 CONTRAFOCUS luw@contrafocus.se +46 70 3705818 Innehåll 1 Information 3

Läs mer

PRODUKTKATALOG SUNCARRY SOLVÄRME

PRODUKTKATALOG SUNCARRY SOLVÄRME PRODUKTKATALOG SUNCARRY SOLVÄRME 2010 1 Innehåll Sidan 3 4 Solfångare Sidan 4 5 Drivpaket Sidan 5 6 Drivpaket tillbehör Sidan 7 Special kopplingar Sidan 7 Solautomatik Sidan 8 Övriga tillbehör Sidan 8

Läs mer

Manual för TH SOL 801 hybrid.

Manual för TH SOL 801 hybrid. 10-10-08 11-03-05 D 11-03-05 Percy Eriksson 1 av 20 Manual för TH SOL 801 hybrid. TH Solar Sverige. Tossene Berg 16. 455 98 Dingle Support: 0523-91139 vardag 08.00-17.00 Internet: www.thsolar.se E-post

Läs mer

Tips & Råd vid montering av Solfångare

Tips & Råd vid montering av Solfångare Tips & Råd vid montering av Solfångare Val av plats för solfångare-modul. Att sätta modulerna på taket, är det vanligaste valet Vid placeringen av nyinköpta solfångare. TH Solar vill att ni ställer er

Läs mer

PERIFAL SOL SOLEN SOM ENERGIKÄLLA

PERIFAL SOL SOLEN SOM ENERGIKÄLLA PERIFAL SOL SOLEN SOM ENERGIKÄLLA Perifal Sol Solen är den stjärna som är belägen i centrum av vårt solsystem. I omloppsbanor kring solen rör sig solsystemets planeter, bland dessa jorden. Solljuset förser

Läs mer

Solfångarsystem. Svesol solfångarsystem. Så fungerar det. Beskrivning Drift Underhåll Garanti. www.svesol.se

Solfångarsystem. Svesol solfångarsystem. Så fungerar det. Beskrivning Drift Underhåll Garanti. www.svesol.se Svesol solfångarsystem www.svesol.se Så fungerar det Beskrivning Drift Underhåll Garanti Tack För att Ni köpt en Svesol värmeanläggning. Läs denna instruktion noggrant så kan Ni få anläggningen att fungera

Läs mer

Drift- och skötselanvisning för Aquasol Solvärmesystem

Drift- och skötselanvisning för Aquasol Solvärmesystem Aquasol Solvärmesystem hos Arnes Plåtslageri AB http://www.aquasol.nu 6.5 Drift- och Skötselanvisning 1(11) Drift- och skötselanvisning för Aquasol Solvärmesystem Innehållsförteckning Solvärmeanläggningens

Läs mer

Solvärmepaket - färdiga paketlösningar

Solvärmepaket - färdiga paketlösningar Solvärmepaket - färdiga paketlösningar Solpaket med vakuumrörsolfångare...1 Solpaket med plansolfångare... 2 Solpaket med Optimaltank...3 Solpaket för varmvattenberedare...4 Produktblad Intelli-heat ST/AL...5

Läs mer

Solfångare. Miljövänlig värme från Småland. Ett miljövänligt sätt att sänka dina varmvattenkostnader.

Solfångare. Miljövänlig värme från Småland. Ett miljövänligt sätt att sänka dina varmvattenkostnader. Solfångare Ett miljövänligt sätt att sänka dina varmvattenkostnader. Miljövänlig värme från Småland. Vi har varit drivande i utvecklingen av miljövänliga värmesystem i snart 40 år. Från vår fabrik i Tranås

Läs mer

Luftvärmare, värmevatten, röranslutning

Luftvärmare, värmevatten, röranslutning EQEE Luftvärmare för värmevatten EQCE Luftvärmare för värmevatten EQEG Luftvärmare, frostskydd Anslutning av batteri Anslutning till rörsystemet skall göras av rörentreprenör. Lamellvärmeväxlaren skall

Läs mer

IPX slutna expansionssystem

IPX slutna expansionssystem rett sortiment - 00 liter -- -,0 bar -0 - +99 C CE Användningsområde expansionskräl är avsedda för slutna värme och kylsystem. Ett membran (på - 00 litersmodellerna) och en gummibälg (på 00-000 litermodellerna)

Läs mer

PRIMO PRIMOFRONT. 1 Primo. Monteringsinstruktion 2015-08-12. 1.1 Att tänka på. 1.2 Beskrivning av ingående komponenter

PRIMO PRIMOFRONT. 1 Primo. Monteringsinstruktion 2015-08-12. 1.1 Att tänka på. 1.2 Beskrivning av ingående komponenter Monteringsinstruktion 2015-08-12 1 Primo 1.1 Att tänka på Alla rör levereras i exakta längder enligt ritning, utom rör mot hörn som måste kapas. Slangarna i ventilpaketen är markerade med blått (kyla)

Läs mer

FAQ Gullberg & Jansson

FAQ Gullberg & Jansson FAQ Gullberg & Jansson Innehåll Poolvärmepumpar... 3 Allmänt om pooluppvärmning... 3 Inför köp av poolvärmepump... 4 Garanti och service - Poolvärmepumpar... 5 Övrigt... 5 Poolvärmepumpar Allmänt om pooluppvärmning

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning OPEX Installations- och skötselanvisning 2009-05-01 www.trebem a.se Innehåll Leveransomfattning...2 Komponentförteckning...2 Installation Pannrum och skorsten...3 Rökrörsanslutning...3 Elektrisk installation...3

Läs mer

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage LK Elpanna -,5 Utförande LK Elpanna,5 kw är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem som t.ex. golvvärme. LK Elpanna,5 kw levereras helt komplett. Endast vatten och ström behöver

Läs mer

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral Drift- och skötselinstruktion VK LPM Väggkompakt, prefabricerad fjärrvärmecentral VK Väggkompakt Utförande kan skilja sig från den här bilden. Innehåll Allmän beskrivning... 1 Varningstexter... 2 Installation...

Läs mer

Instruktioner för montering av varmluftsolfångare

Instruktioner för montering av varmluftsolfångare Instruktioner för montering av varmluftsolfångare Modell: OS10, OS20, OS30, OS14, OS24, OS34 Copyright c : Solar Lab Sweden 2015 Solar Lab Sweden Garvaregatan 33 60222 Norrköping www.solarlab.se 1 Läs

Läs mer

Solfångarstyrning SWP140

Solfångarstyrning SWP140 Solfångarstyrning SWP140 Innehåll. Solfångarstyrningen består av ett antal komponenter. 1 st Styrning kapslad i ljusblå/vit låda 1 st Givarkabel för solpanel, längd ca 12 meter. Gul anslutningskontakt.

Läs mer

VACCUMRÖRSOLFÅNGARE EXO SOL, OPC 10 EXO SOL, OPC 15

VACCUMRÖRSOLFÅNGARE EXO SOL, OPC 10 EXO SOL, OPC 15 www.euronom.se EXO SOL, OPC 10 EXO SOL, OPC 15 TM VACCUMRÖRSOLFÅNGARE Med vaccumrörsolfångarna, ExoSol OPC 10 och OPC 15, kan inte bara den direkta solstrålningen (som hos plana fångare), utan även den

Läs mer

Casita Lusthus. Ägarguide och instruktionsmanual Alla Runda Modeller

Casita Lusthus. Ägarguide och instruktionsmanual Alla Runda Modeller Casita Lusthus Ägarguide och instruktionsmanual Alla Runda Modeller Säkerhets instruktioner 1. Montera ej ihop Casita huset under blåsiga förhållanden. 2. Om starka vindar eller stormar är förutspådda,

Läs mer

Roth Solvärme. Produktsortiment.... living full of energy!

Roth Solvärme. Produktsortiment.... living full of energy! Roth Solvärme Produktsortiment... living full of energy! 1 Roth Solfångare Roth Heliostar plan solfångare Absorbator med högselektiv ytbehandling, 4 mm prismaslipat säkerhetsglas, svartfärgat hölje av

Läs mer

MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA

MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA Beståndsdelar Nr Art. nr. Benämning 1. 1498 Spiral plastad Depo 2. 8143 Skruv T6SS M6 x 20 3. 1433 Anpassning axeltapp Depo 4. 1365 Axeltapp 5. 1439 Krok till spiral

Läs mer

Innehållsförteckning. Generella anvisningar... 2. Installation av LK Minikretsventil M5... 4. Förläggning av golvvärmeslinga... 5

Innehållsförteckning. Generella anvisningar... 2. Installation av LK Minikretsventil M5... 4. Förläggning av golvvärmeslinga... 5 Innehållsförteckning Generella anvisningar... 2 LK Golvvärmepaket 5 m 2... 2 Verktyg och material du behöver...2 Innan du börjar... 3 Viktig information... 3 Förutsättningar för en god funktion... 3 Allmänt

Läs mer

Roth Solvärme. Produktsortiment.... living full of energy!

Roth Solvärme. Produktsortiment.... living full of energy! Roth Solvärme Produktsortiment... living full of energy! 200 Roth Boken 2012-2013 Roth Solfångare Roth Heliostar S4 plan solfångare Absorbator med högselektiv ytbehandling, 4 mm prismaslipat säkerhetsglas,

Läs mer

Det finns många sätt att koppla ackumulatortankar

Det finns många sätt att koppla ackumulatortankar Det finns många sätt att koppla ackumulatortankar Skall man elda med ved i värmepannor skall man ha en ackumulatortank. Bekvämligheten och komforten ökar, verkningsgraden förbättras och utsläppen till

Läs mer

Svesol Premium. Svesol Premium. Ovanpåliggande och fristående montering. Montering Inkoppling. www.svesol.se

Svesol Premium. Svesol Premium. Ovanpåliggande och fristående montering. Montering Inkoppling. www.svesol.se Svesol Premium www.svesol.se Ovanpåliggande och fristående montering Montering Inkoppling Tack För att Ni köpt en Svesol värmeanläggning. Läs denna instruktion noggrant så kan Ni få anläggningen att fungera

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 2-STEG. Uponor Elpanna 11kW 2-steg Installation, drift och skötsel

UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 2-STEG. Uponor Elpanna 11kW 2-steg Installation, drift och skötsel UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 2-STEG Uponor Elpanna 11kW 2-steg Installation, drift och skötsel 02 2007 142 Innehåll Funktion... 2 Tekniska data... Rörinstallation... 4 Expansionskärl Säkerhetsventil

Läs mer

Radonett AirGap 200/5

Radonett AirGap 200/5 Radonett AirGap 200/5 Återströmningsskydd modul AB kategori 5 för brutet vatten enligt SS-EN 1717 Installations-, skötsel- och garantianvisningar www.radonett.com Radonett Radonett tillverkar och säljer

Läs mer

Vår fördelare är provtryckt & klar för montage på vägg!

Vår fördelare är provtryckt & klar för montage på vägg! Kap 8 Avsnitt 5 Sida 1 Vår fördelare är provtryckt & klar för montage på vägg! FD Hållare paketet är monterad, provtryckt och godkänd av våra montörer innan den skickas ut på marknaden. Detta för att minimera

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning. Sverigekassetten. Avser installation i befintlig öppen spis

Monterings- och bruksanvisning. Sverigekassetten. Avser installation i befintlig öppen spis Monterings- och bruksanvisning Sverigekassetten Avser installation i befintlig öppen spis Utgåva 01.2004 En investering i värme Vi gratulerar dig till en bra produkt och en god investering. En investering

Läs mer

Återförsäljare: http://shop.poolworld.dk Tel.: 2758 8047 @: kundeservice@poolworld.dk

Återförsäljare: http://shop.poolworld.dk Tel.: 2758 8047 @: kundeservice@poolworld.dk Återförsäljare: Illustration: X-FLOW PROFESSIONAL X-FLOW PROFESSIONAL Texsuns patenterade x-kanalsystem tar på ett unik sätt till vara på en instrålande solenergin. Texsuns solfångare är tillverkad i ett

Läs mer

NeoTherm Golvvärme. Ledningsfört styrning. NeoTherm monteringsanvisning

NeoTherm Golvvärme. Ledningsfört styrning. NeoTherm monteringsanvisning NeoTherm Golvvärme Ledningsfört styrning S NeoTherm monteringsanvisning Innehållsförteckning Om NeoTherm Golvvärme...2 Teknisk beskrivning...3 Tekniska data...3 Fördelarunit...3 Basisenhet (se särskild

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME BYGGPANNA 400V. Uponor Byggpanna 11kW 400V Installation, drift och skötsel

UPONOR VVS GOLVVÄRME BYGGPANNA 400V. Uponor Byggpanna 11kW 400V Installation, drift och skötsel UPONOR VVS GOLVVÄRME BYGGPANNA 400V Uponor Byggpanna 11kW 400V Installation, drift och skötsel 02 2007 143 Innehåll Funktion... 2 Tekniska data... 3 Installation... 3 Rörinstallation... 4 Expansionskärl

Läs mer

Driftinstruktioner Arbrå

Driftinstruktioner Arbrå Driftinstruktioner Arbrå Före start av anläggningen. - Stäng alla dräneringsventiler för vatten och tryckluftledningarna (OBS tryckluften i botten på barnbacken) - Använd dränkpumpen i brunnen så att flödet

Läs mer

3. Anslutning av in- och utgående vatten. Anslutningen görs med en 20mm flexibel slang till markerade vatten in och ut på automatikens baksida.

3. Anslutning av in- och utgående vatten. Anslutningen görs med en 20mm flexibel slang till markerade vatten in och ut på automatikens baksida. 1(7) Kombivattenrenare Automatik 263 Beskrivning av reningsprocessen Kombivattenrenaren renar brunnsvatten med flera vattenproblem. Den renar höga halter av järn, mangan och åtgärdar även lågt ph. Med

Läs mer

IA HECON LOCAL. Installationsinstruktioner

IA HECON LOCAL. Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner 1.0 Allmän information Användandet av dessa instruktioner förutsätter att användaren är väl bekant med handhavandet av både blockenheten och hydraulsystemet

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12. Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12. Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12 Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 02 2008 509 2 Uponor Push 12/Uponor ElPush 12 Pump- och shuntgrupp för golvvärme i enstaka rum Uponor Push 12/Uponor ElPush

Läs mer

Silver Line E.Z 6 X10 Växthus Multi Wall Panels

Silver Line E.Z 6 X10 Växthus Multi Wall Panels Catalog No. 6663 * Version #3 VIKTIGT MONTERINGSANVISNING Silver Line E.Z 6 X0 Växthus Multi Wall Panels 35x93x03 cm / 4 X76 X80 Innan du börjar montera växthuset måste du läsa igenom den här monteringsanvisningen

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop flow

Vattenfelsbrytare esystop flow 151217 sida 1 av 3 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop flow är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av och sensor i systemet se separat

Läs mer

EC Declaration of Conformity. Decon Wheel AB Tel 0345-40880 Södra Ekeryd 115 Fax 0345-40895 314 93 Hyltebruk www.decon.se

EC Declaration of Conformity. Decon Wheel AB Tel 0345-40880 Södra Ekeryd 115 Fax 0345-40895 314 93 Hyltebruk www.decon.se Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 EC Declaration of Conformity... 2 Easywheel... 3 Leveranskontroll... 3 Ingående komponenter... 3 Identifiering och märknig av Easywheel... 4 CE-märkning...

Läs mer

IVT Solvärme. Kompletta solenergisystem för hus och fastigheter.

IVT Solvärme. Kompletta solenergisystem för hus och fastigheter. IVT Solvärme Kompletta solenergisystem för hus och fastigheter. Solenergisystem för fastigheter. Innehåll Solen vår starkaste energikälla. 4 Energibesparing och hållbarhet. 6 Om solfångare. 8 Solfångare

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME

INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME Danfoss LPM Sp. z o. o. Danfoss District Heating AB Tuchom, ul.tęczowa 46 Marieholmsgatan 10C 82-209 Chwaszczyno, 415 02 Göteborg Poland

Läs mer

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170 MANUAL FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750 www.exergon.se Tel. 08-7420170 TEKNISKA SPECIFIKATINER Modell Ruby Kero Konvektor typ Strålningskonvektor Strålningskonvektor Värmeeffekt

Läs mer

Solvärmesystem. Upptäck vårt eget solsystem

Solvärmesystem. Upptäck vårt eget solsystem THERMOTECH Solvärmesystem Upptäck vårt eget solsystem Välkommen Till Thermotechs värld Användarvänlighet, design och miljö. Det har varit ledstjärnor när vi skapat vårt solvärmesystem. Resultatet är kompletta

Läs mer

Plant in Pod växtskydd Instruktioner. garden care

Plant in Pod växtskydd Instruktioner. garden care Plant in Pod växtskydd Instruktioner garden care Läs denna instruktion grundligt före produkten används Inledning Produkten som du har i din hand är ett växtskydd, speciellt konstruerad för att förbättra

Läs mer

Checklista över pooldelar:

Checklista över pooldelar: Vi gratulerar till din nya linerpool Malmö. Läs igenom den här bruksanvisningen noga före installationen. Använd arbetshandskar vid installationen. Poolväggen och skenorna är av plåt vars kanter kan vara

Läs mer

DOC-1190 Rev:2010-02-24

DOC-1190 Rev:2010-02-24 DOC-1190 Rev:2010-02-24 Innehåll Innehåll...2 1. Allmän information...3 1.1 Komfort...3 1.2 Installation...3 1.3 Långsiktig säkerhet...3 2. er...4 2.1 Drift...4 2.2 Säkerhetsutrustning/kontroll...4 2.3

Läs mer

Installationsanvisning. Syreaktivator

Installationsanvisning. Syreaktivator Installationsanvisning Syreaktivator Viktig information före installation Kontrollera så att godset inte har blivit skadat under transporten. Transportskada skall omedelbart anmälas till transportföretaget.

Läs mer

Easy wash Portabel tvätt

Easy wash Portabel tvätt Easy wash Portabel tvätt Art.nr. T95-05 Låg vattenförbrukning och högt vattentryck Låg energiförbrukning miljövänlig Portabel, långlivad, säker och stänkskyddad I hushållet: Badrum, diskbänk, husdjur,

Läs mer

Roth Minishunt. För reglering av golvvärme i enstaka rum

Roth Minishunt. För reglering av golvvärme i enstaka rum För reglering av golvvärme i enstaka rum Roth Minishunt är avsedd för mindre golvvärmeytor. Shunten kan anslutas ute i anläggningen på samma sätt som en radiator och kan förses med en duofördelare för

Läs mer

Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP. Anläggning:. Datum:. Utgåva 2012-06-19

Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP. Anläggning:. Datum:. Utgåva 2012-06-19 Utgåva 2012-06-19 Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP Anläggning:. Datum:. 2012-06-19 OBS! Denna anvisning utgör komplement till tillverkarens anvisning. Om dessa står i strid med varandra har

Läs mer

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar VAQ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

AUTOMIX 30 Reglersystem för vattenburen värme

AUTOMIX 30 Reglersystem för vattenburen värme AUTOMIX 30 Reglersystem för vattenburen värme 2004.02 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING ALLMÄNT AUTOMIX 30 är en avancerad, elektronisk shuntautomatik för radiator- och golvvärmeanläggningar. Installationen

Läs mer

Installationsanvisningar COMBI+ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar COMBI+ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar COMBI+ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker COMBI+ Quooker COMBI+ är en vattenbehållare med kokande (110 C) vatten. Quooker COMBI+

Läs mer

SKÖTSELINSTRUKTION Vattenmätarstyrt avhärdningsfilter CAB / CAB DOU

SKÖTSELINSTRUKTION Vattenmätarstyrt avhärdningsfilter CAB / CAB DOU SKÖTSELINSTRUKTION Vattenmätarstyrt avhärdningsfilter CAB / CAB DOU H2O s helautomatiska avhärdningsfilter (mjukvattenfilter) är avsedda att användas i egna hem med problem med kalkavlagringar i tex varmvatten

Läs mer

Takavvattning Armataksystem Fullflödessystem

Takavvattning Armataksystem Fullflödessystem Dimensionsområde PN Temperaturområde Material Rörsystem 40-315 Polyeten PE 80 Takbrunn 50 Fullflöde UV Rostfritt stål Användningsområde Ett komplett system för invändig avledning av regnvatten från tak

Läs mer

Shunt FS 160. Installationsanvisning

Shunt FS 160. Installationsanvisning Shunt FS 160 Installationsanvisning 1 Introduktion Vattenburna värmegolv är så kallade lågtemperatursystem, vilket innebär att framledningstemperaturen är betydligt lägre än vad konventionella radiatorsystem

Läs mer

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage LK Elpanna -, Utförande LK Elpanna, kw är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem som t.ex. golvvärme. LK Elpanna, kw levereras helt komplett. Endast vatten och ström behöver

Läs mer

DK EN DE FR SE MiniSpray MANUAL

DK EN DE FR SE MiniSpray MANUAL NiTO MiniSpray är ett doseringssystem som monteras på väggen. Systemet är avsett för såpa/vattenblandningar som strömmar genom en pistol eller borste (skaft med borste). Precisionsmunstyckena ger en korrekt

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING SHUNT FS 36. Installationsanvisning. Shunt FS 36

INSTALLATIONSANVISNING SHUNT FS 36. Installationsanvisning. Shunt FS 36 Installationsanvisning Shunt FS 36 1 Introduktion Vattenburna värmegolv är så kallade lågtemperatursystem, vilket innebär att framledningstemperaturen är betydligt lägre än vad konventionella radiatorsystem

Läs mer

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar VAQ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

Radonett AirGap 60/5

Radonett AirGap 60/5 Radonett AirGap 60/5 Återströmningsskydd modul AB kategori 5 för brutet vatten enligt SS-EN 1717 Installations-, skötsel- och garantianvisningar www.radonett.com Radonett Radonett tillverkar och säljer

Läs mer

MANUAL FÖR VATTENMANTLAD KÖKSSPIS braland 25

MANUAL FÖR VATTENMANTLAD KÖKSSPIS braland 25 MANUAL FÖR VATTENMANTLAD KÖKSSPIS braland 25 Börja med att kontrollera att varan är felfri. Kökspannan braland 25 ger varmt vatten till elementen, golvvärmen etc. Hällen kan användas för matlagning. Den

Läs mer

INSTRUKTION Göingefilter K 40, 50, 75, 125, 175

INSTRUKTION Göingefilter K 40, 50, 75, 125, 175 INSTRUKTION Göingefilter K 40, 50, 75, 125, 175 Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120816 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert

Läs mer

Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual

Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual 1 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Montering av Hydraulcylinder...3 3. Montering av rattpump...5 4. Montering av slangar...6 5.

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING

INSTALLATIONSANVISNING INSTALLATIONSANVISNING för montering av fiberkabel inomhus och skarvbox Arbetsgång vid egen installation: Bestäm placering av mediaomvandlare. Borra hål i yttervägg (observera lutning på borrhål). Sätt

Läs mer

Solenergigrossist för alla

Solenergigrossist för alla Solenergigrossist för alla Svesol har affärsområden SVESOL-grossist, SVESOL-komplett och SVESOL-projekt. SVESOLgrossist Vi säljer till installatörer och till dig som är privatperson och installerar i egen

Läs mer

Montering av Lustväxthus. 12-kant OBS Utkast, ej komplett. Felskrivningar kan förekomma. Version 15 mars 2015

Montering av Lustväxthus. 12-kant OBS Utkast, ej komplett. Felskrivningar kan förekomma. Version 15 mars 2015 Montering av Lustväxthus 12-kant OBS Utkast, ej komplett. Felskrivningar kan förekomma. Version 15 mars 2015 Detta behövs vid montering Det krävs minst två personer för att montera växthuset. Följande

Läs mer

Danfoss rör för vattenburen golvvärme

Danfoss rör för vattenburen golvvärme MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Handbok www.heating.danfoss.com Handbok Innehåll 1 Danfoss golvvärmerör... 1 2 FH-kompositrör............................................... 1 3 Tryckförluster i FH-kompositrör.....................................

Läs mer

Flakismaskiner QF800-QC700. Installation. Elinstallation. Placering av ismaskin

Flakismaskiner QF800-QC700. Installation. Elinstallation. Placering av ismaskin Flakismaskiner QF800-QC700 Installation Placering av ismaskin Elinstallation Ismaskinen måste installeras på en plats som uppfyller följande kriterier. Om något av dessa kriterier inte uppfylls ska en

Läs mer

Snabbkurs i solceller!

Snabbkurs i solceller! Snabbkurs i solceller! En solcellsanläggning saknar helt rörliga delar som slits, kärvar eller går sönder. Detta gör att anläggningen behöver minimalt med service samtidigt som driftsäkerheten är oslagbar.

Läs mer

Puhtaiden vesien puolesta - opas jätevesien maailmaan

Puhtaiden vesien puolesta - opas jätevesien maailmaan Page 1 of 5 Bruks- och underhållsanvisningar för markbädd Markbädd Slamavskiljare Fördelningsbrunn Uppsamlingsrör Uppsamlingsbrunn Markbädd I en markbädd grundar sig reningen på en biologisk process som

Läs mer

Svesol Solceller. Svesol Solceller www.svesol.se. Monteringsanvisning. Montering Inkoppling

Svesol Solceller. Svesol Solceller www.svesol.se. Monteringsanvisning. Montering Inkoppling Svesol Solceller www.svesol.se Monteringsanvisning Montering Inkoppling Tack För att Ni köpt en Svesol anläggning. Läs denna instruktion noggrant så kan Ni få anläggningen att fungera på bästa sätt Svesol

Läs mer

Montage ovan tak parallell

Montage ovan tak parallell HANDBOK Montage ovan tak parallell Plansolfångare EC Sol 2.55 6902687 DB0 / version 2009.07 Innehåll Säkerhetsföreskrifter..... 3 Transport anvisningar... 4 Montageanvisningar - Kollektor... 5 Verktygsöversikt...

Läs mer

INSTRUKTION Budget ANA

INSTRUKTION Budget ANA INSTRUKTION Budget ANA Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 12621 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB, ett ledande företag

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

INSTALLATIONS- DRIFTSANVISNING

INSTALLATIONS- DRIFTSANVISNING INSTALLATIONS- DRIFTSANVISNING Ariterm Vakuumrörsolfångare VA1858 ARITERM VA1858 SOLFÅNGARE Introduktion vakuumrörsolfångare Den nya generationen vakuumrörsolfångare där hög prestanda kombineras med enkelt

Läs mer

Hydraulstyrning för Roder

Hydraulstyrning för Roder Hydraulstyrning för Roder Marsili 70/100/120/200 Installationsmanual 1 Även om alla åtgärder har vidtagits för att informationen i denna manual skall vara korrekt och fullständig tar Flotec Marin AB inget

Läs mer

Instruktioner. CL17förkalibreringochverifikationavfriochbundenklor. Anvisningar för användningen 54490-89

Instruktioner. CL17förkalibreringochverifikationavfriochbundenklor. Anvisningar för användningen 54490-89 Instruktioner 54490-89 CL17förkalibreringochverifikationavfriochbundenklor Anvisningar för användningen Introduktion Kalibrerungs- och verifikationssatsen CL 17 möjliggör för användaren att genomföra en

Läs mer

Svesol Favorit. Svesol Favorit www.svesol.se. Monteringsanvisning. Montering Inkoppling

Svesol Favorit. Svesol Favorit www.svesol.se. Monteringsanvisning. Montering Inkoppling Svesol Favorit www.svesol.se Monteringsanvisning Montering Inkoppling Tack För att Ni köpt en Svesol värmeanläggning. Läs denna instruktion noggrant så kan Ni få anläggningen att fungera på bästa sätt

Läs mer

LK Värmekretsfördelare RF

LK Värmekretsfördelare RF LK Värmekretsfördelare RF Utförande LK Värmekretsfördelare RF är tillverkad i rostfritt stål och finns i utförande från 2 till 12 st golvvärmekretsar. Värmekretsfördelaren levereras färdigmonterad på konsol.

Läs mer

Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar

Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar Januari 2014 Innehåll 1. Generell information 1.1 Dokumentation 1.2 Användningsområde cylinder 1.3 Transport 1.4 Lagring 2. Idrifttagande och

Läs mer

GS solenergidriven ventilation. Bruksanvisning för GS-luftsolfångare

GS solenergidriven ventilation. Bruksanvisning för GS-luftsolfångare GS solenergidriven ventilation Bruksanvisning för GS-luftsolfångare Innehåll: Solpanel med solceller och fläkt Termostat Plaströr diameter: 100 mm, längd: 63 cm (inkl. dragring) Flänsförband för anslutning

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING ARITERM Drivenhet 8000 ARITERM Drivenhet 8000 Innehållsförteckning Viktig information... 2 Tekniska data... 3 Åtdragningsmoment för kopplingar...3 Material... 3 Montering...

Läs mer

Prince Vikdörr. Handbok för montering och underhåll. www.kronfonster.se

Prince Vikdörr. Handbok för montering och underhåll. www.kronfonster.se 2015 Prince Vikdörr Handbok för montering och underhåll www.kronfonster.se Tack, för att du har beställt Prince Vikdörrsparti. Prince vikdörr ger dig möjligheten att öppna upp hela väggen från vardagsrum,

Läs mer

TA-FUS1ON-C. Styrventiler med injusteringsfunktion Med oberoende EQM-karakteristik

TA-FUS1ON-C. Styrventiler med injusteringsfunktion Med oberoende EQM-karakteristik TA-FUS1ON-C Styrventiler med injusteringsfunktion Med oberoende EQM-karakteristik IMI TA / Styrventiler / TA-FUS1ON-C TA-FUS1ON-C Dessa innovativa injusterings- och styrventiler för värme- och kylsystem

Läs mer

Bio-3 Reactor. Bio - 3 installerings-, bruks- och underhållsanvisning för rengörare av gråvatten

Bio-3 Reactor. Bio - 3 installerings-, bruks- och underhållsanvisning för rengörare av gråvatten Bio-3 Reactor Bio - 3 installerings-, bruks- och underhållsanvisning för rengörare av gråvatten INNEHÅLL 01 Bio-3 - egenskaper 02 Säkerhet 03 Funktionsprincipen 04 Vad behöver du for att installera 05

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Sparrisen 17 Hönsbärsvägen 10

Energideklaration av fastigheten Umeå Sparrisen 17 Hönsbärsvägen 10 Energideklaration av fastigheten Umeå Sparrisen 17 Hönsbärsvägen 10 Datum 2016-01-22 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2016-01-21 Rapport: Villauppgifter Fastighet Umeå Sparrisen 17 Kalkylerna

Läs mer