Lista över leverantörer av laddstolpar och översiktliga produktbeskrivningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lista över leverantörer av laddstolpar och översiktliga produktbeskrivningar"

Transkript

1 Lista över leverantörer av laddstolpar och översiktliga produktbeskrivningar Marknadsinventering Mars 2009 Maj 2010 Redovisning inom ramen för Elforsk-uppdraget Marknadsinventering och rekommendationer Lennart Spante och Jonas Lidén Vattenfall Research and Development AB

2 Förklaring av redovisningsmallen Beskrivning av laddutrustning Laddstolpar prestanda Långsam laddning tillåter 230 V och upp till 16 A, ca 2,3 3,7 kw. Semisnabb laddning 230 V och 32 A eller 400 V upp till 32 A, ca 7 22 kw. Beskrivning av tillgängliga eluttag Beskrivning av monteringsprinciper; väggeller stolpmonterad eller på piedestal Kundgrupper Kommersiell parkering; inkluderar parkeringsplatsoperatörer och kommunala bolag, intresserade av enkla laddsystem med multipla anslutningsmöjligheter och behöver troligen ett betalningssystem. Privat parkering; inkluderar fastighetsägare (t.e. flerfamiljshus), företagsparkering för anställda, ingen offentlig användning. Behöver inget betalningssystem, bara identifiering. Kan vara intresserade av backoffice integration för fakturering och statistik. Bilflotteägare; äger och driver bilflottor för kommersiell användning. Är intresserade av multipel laddning och troligen back-office integrering för statistik. Behöver inget betalningssystem, bara identifiering. Enskilda hushåll; är fristående hem, bara intresserade av identifikation, kan vara intresserade av back-office integration för statistik. Marknadssegment Basic är en fristående laddplats med enkel eller multipel anslutningsmöjlighet, betalningssystem kan vara tillgängliga. Business är ett laddställe med stöd för multipel laddning och option att dela betalnings- och kommunikationssystem mellan flera laddstolpar. Premium är en laddplats med stöd för back-office integration. COTS = Commercial Off-The-Shelf Kommersiellt tillgänglig från hyllan Framtida utveckling Kommentarer från leverantören på vad som kommer att implementeras i nästa generations laddsystem. Spridning Kända installationer Företagsinformation Kort information om företaget

3 Förklaring av mallen - funktionalitet Säkerhetsnivåer (laddningsmod) Mod 1, Jordfelsbrytare, jordledare, används med nationell standardiserad kontakt. Mod 2, samma som mod 3, inbyggd i kabeln. Standardkontakt på eluttagssidan. Mod 3, av jordledare inkluderas. Mod 1 och 3 är de vanligare lösningarna. Systemet kan aktiveras genom betalningssystemet Användaren auktoriserar sig själv med hjälp av en RFID-tag eller en vanlig nyckel. Öppna system som är tillgängliga för alla. Trefasanslutning eller nej Valfri om installationen av laddplatsen kan göras med en trefaskabel och om laddplatsen kan förses med en trefasanslutning. Multipla laddningsmöjligheter Enkel om endast ett fordon kan laddas åt gången. om flera fordon kan laddas samtidigt. Möjligt att byta ut hela eluttagskabinettet för att uppgradera installationen med ny funktionalitet. Möjligt att byta ut komponenter mot ny funktionalitet. Möjligt att uppdatera mjukvara med ny funktionalitet Fjärrkontroll och - Möjlighet att mäta energianvändning och att kontrollera driftstatus på distans. eller nej Typ av betalning Fasta priser för en laddsession eller då energikostnaden inkluderas oavsett konsumtionen. Verklig energikonsumtion, laddplatsen behöver inkludera elmätning. ar Förskott/ tillåter användaren att identifiera sig själv för att få tillgång. Vanligtvis och vanlig nyckel, eller RFID-tag med en förbetald energikredit eller tidsgräns. Kreditkort/ tillåter användaren at betala för användandet av ladduttaget med hjälp av sitt kreditkort eller med ett. Laddplatsen behöver ett kommunikationssystem för överföringen. er tillåter användaren att betala för användningen av ladduttaget med hjälp av mynt eller sedlar

4 Grundmall för redovisningen Beskrivning enligt leverantörens underlag Målgrupp (kunder): Marknadssegment: Såsom det definierad av leverantören, inga detaljer rörande implementering COTS: laddning Laddplatsen kan aktiveras både via betalning och identifiering Företagsbeskrivning: tidsperio d Förbetalt / Kreditkort /

5 Översikt av laddutrustningar identifierade vid denna marknadsinventering Prestanda Not 1- eller 3-fas anslutning laddning Marknadssegment och ev. ar COTS Företagets hemland ABB Cewe-Control, CWL10-12 Långsam 1 Basic Nyckel, Ej betalning Sverige GARO v1 Långsam 1 Basic Nyckel, Ej betalning Sverige GARO v2 Långsam 1 Basic Sverige GARO v3 Långsam 1 Basic Sverige GARO Utbytesmodul Långsam 1 Business / Sverige GARO TPS-2,TPS-6 (Tally Key) Semisnabb 1 & 3 Business RFID, Förbetalning samt Sverige (Dan) Park & Charge i Sverige AB Långsam 1 & 3 Basic / Premium RFID, NFC, Autentisering via cert. :, kreditkort, faktura Scandinavian Electric Semisnabb 1 & 3 Business Nyckel, -betalning (4-6 v.) Norge Scandinavian Electric / Circutor RVE-2 Sverige Långsam 1 Business RFID,, Norge / Spa. Geyer and Kienzle Semisnabb 1 & 3 Basic RFID, Förbetalning Tyskland Geyer Gruppe Semisnabb 3 Business Tyskland Coulomb CT-1500 Långsam 1 Premium Abonnemang / telefonuppringning USA Coulomb CT-2500 Semisnabb 3 Premium Abonnemang / telefonuppringning USA Better place Långsam 1 Basic Abonnemang USA Elektromotive Elektrobay Långsam 1 Basic / Förbetalning RFID England Park & Charge (Schweiz) Långsam 1 Basic Nyckel, Ej betalning Schweiz e-laad Semisnabb 3 Basic Abonnemang oklart Holland ENECO, NRGSPOT large Semisnabb 3 Premium Abonnemang / RFID-id. oklart Holland ENECO, NRGSPOT small Långsam 1 Premium Abonnemang / RFID-id. oklart Holland ENECO, NRGSPOT bo Semisnabb 3 Basic RFID, Ej betalning oklart Holland Not. Semisnabb laddning inkl. även möjlig kombination med uttag för långsam laddning

6 ABB Cewe-Control CWL 10 / 11 / 12 Laddstolpe med eluttag /16 A (2 Schuko-uttag, alternativ möjligt). Tilläggsfunktioner med elmätare resp. power on/off -kontroll (via 12 V-signal) kan erhållas. Trefasanslutning till laddstolpen, 5 25 mm 2 Standardkapsling med identifiering/lås med vanlig nyckel. parkering, Privat parkering Marknadssegment: Basic COTS: laddning Säljs via grossist. Kontakta ABB Cewe-Control för mer info. X Företagsbeskrivning: ABB Cewe-Control tillverkar, utvecklar och marknadsför produkter och lösningar som styr och fördelar elektrisk energi för spänningar upp till 1000 V och erbjuder dessutom ett brett sortiment av lågspännings-apparater, installationsprodukter och fältinstrumentprodukter. Etablerade kontakter med: Jenny Miltell och Peder Tjäderhane, ABB Cewe-Control. Website:

7 ABB Cewe-Control (Demo-variant ihop med Vattenfall AB) Laddplats med stöd för semisnabb laddning A IEC eluttag (Mod 3) /16A (Mod 1) Schuko-uttag tillgängligt. smöjlighet möjlig i kombination med Cale Access parkeringsbetalautomat. Tillgänglig som stolpe eller väggmonterad. parkering, Privat parkering Marknadssegment: Business COTS: Ej kommersiell version. Angående kommersiell version se föregående info-blad för ABB. laddning Demonstreras bl.a. i Göteborg vid Lindholmens parkering I samarbete mellan Vattenfall och Göteborg Energi. Företagsbeskrivning: Laddsystem utvecklat av ABB i samarbete med Vattenfall för Demo-projekt med Volvo. Laddstolpen tillverkas av ABB Cewe-Control. Etablerade kontakter med: Jenny Miltell och Peder Tjäderhane, ABB Cewe-Control. Website:

8 GARO v1 Laddplats med stöd för långsam laddning A tillgänglig. Eluttag: Schuko eller Industriuttag. /lås med vanlig nyckel. Stolpen är bestyckade med LED-indikations-belysning invändigt och utvändigt. Stolpens anslutningsplint är anpassad för TN-C/-S, 35mm2 Cu/Al. Önskade klenspänningsfunktioner kan kompletteras, Huven kan skiftas mellan de olika stolparna v1, v2, v3, om framtiden kräver ett ändrat behov av laddning, Energimätare kan kompletteras i GARO v1. Finns även för väggmontage. Målgrupp (kunder): Privat parkering, Enskilda hushåll Marknadssegment: Basic COTS: laddning Produkten sälj av samtliga ledande el-grossister. Företagsbeskrivning: Svenskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför elektrisk installationsmateriel för den svenska och internationella marknaden. Lång tradition av att tillhandahålla eluttagsprodukter för motorvärmare. Etablerade kontakter med: Ingvar Grundborg och Kent Andersson. Website:

9 GARO v2 Laddplats med stöd för långsam laddning A tillgänglig. Eluttag: Schuko eller Industriuttag. : Låser upp efter identifierings- skickat av användaren, locket är låst under laddning. Låser upp efter ett avbrytande-. Kvitto på laddtid och förbrukad energi, skickas till användaren. Stolpen är bestyckade med LED-indikations-belysning invändigt och utvändigt. Stolpens anslutningsplint är anpassad för TN-C/-S, 35mm2 Cu/Al, Önskade klenspänningsfunktioner kan kompletteras, Huven kan skiftas mellan de olika stolparna v1, v2, v3, om framtiden kräver ett ändrat behov av laddning. Finns även för väggmontage. parkering Marknadssegment: Basic COTS: En komplett betalfunktion kommer att utvecklas. laddning Produkten sälj av samtliga ledande el-grossister. Företagsbeskrivning: Svenskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför elektrisk installationsmateriel för den svenska och internationella marknaden. Lång tradition av att tillhandahålla eluttagsprodukter för motorvärmare. Etablerade kontakter med: Ingvar Grundborg och Kent Andersson. Website:

10 GARO v3 Laddplats med stöd för långsam laddning A tillgänglig. Eluttag: Schuko eller Industriuttag. : Låses upp då parkeringsavgiften är erlagd. Anpassad för Cale Access -parkeringsautomater. Stolpen är bestyckade med LED-indikations-belysning invändigt och utvändigt. Stolpens anslutningsplint är anpassad för TN-C/-S, 35mm2 Cu/Al, Önskade klenspänningsfunktioner kan kompletteras, Huven kan skiftas mellan de olika stolparna v1, v2, v3, om framtiden kräver ett ändrat behov av laddning. Finns även för väggmontage. parkering Marknadssegment: Business COTS: laddning Produkten sälj av samtliga ledande el-grossister. Företagsbeskrivning: Svenskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför elektrisk installationsmateriel för den svenska och internationella marknaden. Lång tradition av att tillhandahålla eluttagsprodukter för motorvärmare. Etablerade kontakter med: Ingvar Grundborg och Kent Andersson. Website:

11 GARO Utbytesmodul Laddplats med stöd för långsam laddning A tillgänglig. Eluttag: 2 st Schuko-eluttag per grupp, där den ena är för laddning av fordon och det andra uttaget är temperaturstyrt för motor - alt. kupévärmare. Denna laddutrustning passar i befintliga motorvärmar-kapslingar. Önskade klenspänningsfunktioner kan kompletteras. Energimätare kan kompletteras. LED-indikations belysning invändigt vid uttagen. Finns även för väggmontage. parkering, Privat parkering, Enskilda hushåll Marknadssegment: Business COTS: laddning Produkterna säljs av samtliga ledande el-grossister Företagsbeskrivning: Svenskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför elektrisk installationsmateriel för den svenska och internationella marknaden. Lång tradition av att tillhandahålla eluttagsprodukter för motorvärmare. Etablerade kontakter med: Ingvar Grundborg och Kent Andersson. Website:

12 GARO TPS-2 (tillverkas av Tally Key) Laddplats med stöd för semisnabb laddning. Stationen kan förses med olika kontaktdon: Schuko-uttag och IEC A för standardladdning IEC416 (Europakontakter) för mellansnabb laddning, 16A trefas Fleibel laddstation som är förberedd för mät- och debiteringssystem: TPS-kortsystem för identifiering, inloggning och debitering; MEC-WATT - mätoch debiteringssystem (via PLC), MEC-TEL, debitering via mobiltelefon parkering Marknadssegment: Business COTS: laddning TPS-2 demonstrerad i Sverige bl.a. av McDonalds (i samarbete med Elforsk AB) Företagsbeskrivning: Svenskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför elektrisk installationsmateriel för den svenska och internationella marknaden. Innehar även agentur för Tally Key A/S produkter i Sverige. Etablerade kontakter med: Ingvar Grundborg och Kent Andersson. Website:

13 GARO TPS-6 (tillverkas av Tally Key) Laddplats med stöd för semisnabb laddning. Stationen kan förses med olika kontaktdon: Schuko-uttag och IEC A för standardladdning IEC 416/432 (Europakontakter) för mellansnabb laddning, 16-32A trefas Fleibel laddstation som är förberedd för mät- och debiteringssystem: TPS-kortsystem för identifiering, inloggning och debitering; MEC-WATT - mätoch debiteringssystem (via PLC), MEC-TEL, debitering via mobiltelefon parkering Marknadssegment: Business COTS: En uppföljare till TPS-6 är under leverans, denna har uttagen inne i stolpen, dörr och laddsekvens aktiveras via kort och/eller Web och/eller. laddning TPS-61 levererade till Jämtkraft, Sundsvall Energi, Väjö Energi, McDonalds m.fl. Företagsbeskrivning: Svenskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför elektrisk installationsmateriel för den svenska och internationella marknaden. Innehar även agentur för Tally Key A/S produkter i Sverige. Etablerade kontakter med: Ingvar Grundborg och Kent Andersson. Website:

14 Park & Charge i Sverige AB Laddstolpe med två eluttag som utrustas med valfria uttag (kundstyrt). Som bas till laddstolpen levereras ett nyckellås. Som option kan det väljas till ett accessystem, Park & Charge Safe Access System, som monteras i stolpen och ersätter nyckellåset (identifiering I det fallet möjligt med RFID, NFC eller inloggning via terminal). P&C SASlösningen är integrationsplattform mellan stolpe och betal- och parkeringsssystem. Lösning för -betalningar finns. parkering, Privat parkering, Bilflotte-ägare Marknadssegment: Basic / Premium COTS: (fr.o.m. april 2010) Unikt system för effektmatning från nätbolaget till laddparkering Fortsatt integration av betal- och parkeringsssystem Implementering av digital display i laddstationen Utveckling av fjärrkontroll och smöjligheter laddning Demonstreras bl.a. av Mälarenergi i Västerås. (option) Företagsbeskrivning: Svenskt företag. Park & Charge i Sverige AB är en helhetsleverantör av produkter och tjänster till alla typer av laddparkeringar för eloch laddhybridbilar. Även entreprenad-uppdrag som projektering och installation åtar sig Park & Charge. Park & Charge etablerades våren 2009 Etablerade kontakter med: Åke Liedgren Website:

15 Scandinavian Electric / Circutor RVE-2 Laddplats med stöd för långsam laddning A tillgänglig, Schuko eluttag. Har som standard RFID-kortläsning som kan laddas via kontanter och kreditkort. -betalfunktion klar Q parkering Marknadssegment: Business COTS: Scandinavian Electric Q (marknadsförd sedan 2009) laddning Scandinavian Electrics engagemang inom detta område berör huvudsakligen i Norge och Sverige (bl.a. Halmstads Energi). Circutors produkter även i Spanien, Frankrike, Meico och USA. Företagsbeskrivning: Norskt företag. Scandinavian Electric AS är en ledande norsk leverantör av elektroprodukter och lösningar till industri-, producent- och grossistmarknaden. Scandinavian Electric är även generalagent i Norge och Sverige för det spanska företaget Circutors produkter (inkl. laddstationer). Etablerade kontakter med: Ingvar Gunnarsson. Website: samt

16 Scandinavian Electric Egen produkt Laddplats med stöd för långsam laddning och semisnabb laddning. Eluttag: A alt. 1-fas/16A och 3- fas/32a. Modulbyggd. Standarlösning med låsbar lucka via nyckel, kan uppgraderas till elektronisk identifiering. -betalfunktion klar Q parkering Marknadssegment: Business COTS: Leveranstid 4-6 veckor. - Energimätning - via RFID-kortläsning laddning Scandinavian Electrics engagemang med denna nya produkt berör i första skedet Norge och Sverige (fr.o.m. april 2010) Företagsbeskrivning: Norskt företag. Scandinavian Electric AS är en ledande norsk leverantör av elektroprodukter och lösningar till industri-, producent- och grossistmarknaden. Scandinavian Electric är även generalagent i Norge och Sverige för det spanska företaget Circutors produkter (inkl. laddstationer). Etablerade kontakter med: Ingvar Gunnarsson. Website:

17 Geyer Gruppe och Kienzler Argo (leverantörer till Vattenfalls DEMO-laddstolpar i Berlin) Laddplats med långsam och semisnabb laddning. Kommunikationsutrustning för betalningslösning A CEE-don och A Schuko-uttag. parkering, Privat parkering Marknadssegment: Basic COTS: (Vattenfalls DEMO-specifikation) laddning Master/slavekoncept för delad kommunikationsutrustning för betalningslösning. Initialt via Demonstrationsprojekt i Berlin Företagsbeskrivning: Tyska företag. Teknisk specifikation som gäller för Vattenfalls MINI-Eprojekt i Berlin. Laddstolparna är tillverkade av Geyer Gruppe and Kienzler Argo. Etablerade kontakter med: Clemens Fischer, Vattenfall Central Europe. Website:http://www.vattenfall.de/www/vf/vf_de/225583ber /228797innov/228917wasse/ mini/inde.jsp

18 Geyer Gruppe Laddplats med stöd för semisnabb laddning. Skyddad mot vandalisering. Koncept för delad kommunikationsutrustning för betalningslösning A 2 pin A 5 pin eluttag. Tillgänglig som piedestal. parkering Marknadssegment: Business COTS: Master/slave-koncept. N/A laddning Företagsbeskrivning: Tyskt företag. Etablerade kontakter med: N/A Website:

19 Coulomb technologies CT-1500 Laddplats med stöd för långsam laddning, integrerad mjukvara från Gridpoint för smart nätintegration. Webportal för statistik för anslutning av kunder. Master/slave-koncept för att dela kommunikationsutrustning för betalningslösning A Schuko eluttag. Tillgänglig som piedestal eller vägg/stolpe-monterad. parkering, Privat parkering Marknadssegment: Premium COTS: smöjlighet via och RFID-kopplat kreditkort under utveckling. laddning USA, Holland (Amsterdam), och andra lokaliseringar. Företagsbeskrivning: Företag baserat i Amerika. Europeiskt försäljningskontor i Eindhoven, Nederländerna. Etablerade kontakter med: N/A Website:

20 Coulomb technologies CT-2500 Laddplats med stöd för semisnabb laddning, integrerad mjukvara från Gridpoint för smart nätintegration. Webportal för statistik för anslutning av kunder. Master/slave-koncept för att dela kommunikationsutrustning för betalningslösning A med Mennekes-kontakt A Schuko eluttag. Tillgänglig som piedestal eller monterad på vägg/stolpe. parkering, Privat parkering Marknadssegment: Premium COTS: smöjlighet via och RFID-kopplat kreditkort under utveckling. U.S. laddning Företagsbeskrivning: Företag baserat i Amerika. Europeiskt försäljningskontor i Eindhoven, Nederländerna. Etablerade kontakter med: N/A Website:

21 Better place Laddplats med stöd för långsam laddning. 230 V upp till 10 kw tillgänglig. Kunden tecknar sig för inkluderande hyra av batteri, energikostnad för laddning, service etc. Abonnemangskostnaden baseras på körda mil. Tillgänglig som piedestal eller väggmonterad. parkering, Enskilda hushåll Marknadssegment: Basic COTS: USA och Israel. Har även planer för större leveranser till Danmark och Australien. laddning USA och Israel i dagsläget. Företagsbeskrivning: Företag baserat i Amerika. Etablerade kontakter med: N/A Website:

22 Electromotive - Elektrobay Laddplats med stöd för långsam laddning A tillgängligt, Schuko eluttag. RFID-access tag, nycklar kan programmeras med en energikredit eller tidsbegränsas för. -tjänst är också tillgänglig. Tillgänglig som piedestal. parkering, Privat parkering Marknadssegment: Basic COTS: laddning London, m.fl. platser Företagsbeskrivning: Företag baserat i England. Etablerade kontakter med: Website:

23 Park & Charge, Schweiz (olika tillverkare) Laddplats med stöd för långsam laddning. Upp till A tillgänglig, nationellt standard eluttag. med reguljärt nyckellås. Abonnemangsbaserat betalningssystem. Användaren får nyckeln efter erlagd avgift, nyckeln passar alla installationer. Tillgänglig som piedestal. Boar med mindre eluttag för vägg/stolp-montering också tillgängliga. Alternativ för -laddning finns också. parkering, Publik parkering Marknadssegment: Basic COTS: 1-fas 32 A tillgänglig i några laddplatser i Schweiz. 3-fas mode 3 (22 kw) laddning påtänkt. laddning Schweiz, Tyskland, Österrike Företagsbeskrivning: Park & Charge är en tjänstedel inom ECS, Swiss Electric Vehicle Assosiation. Etablerade kontakter med: N/A Website:

24 e-laad.nu Laddplats med stöd för semisnabb laddning A tillgänglig, CEE eluttag. - och kreditkortslösning tillgänglig i separat betalningsautomat. -betalning möjligt. Initial skostnad + kwhkostnad. parkering Marknadssegment: Basic COTS: N/A laddning Holland Företagsbeskrivning: Holländskt initiativ med stöd av flera holländska företag. Rendo, Eneis, Cogas, Delta, Edninet, Ciander, Westland, Tennet. Etablerade kontakter med: N/A Website:

25 ENECO NRGSPOT, kommersiell snabb laddplats Laddplats med stöd för snabb laddning A tillgänglig (trefas). RFID-kort med månatlig betalning. Identifikation via RFID. Också identifiering och betalning via mobiltelefon, Payter ID. Målgrupp (kunder): Bl.a. Företagsparkeringar (t.e. för varutransportfordon) Marknadssegment: Premium COTS: N/A via elektronisk räkning. laddning Företagsbeskrivning: Eneco är ett holländskt integrerat energiföretag specialiserat på produktion, handel, överföring och leverans av gas, el och värme och tillhörande tjänster. Etablerade kontakter med: N/A Website:

26 ENECO NRGSPOT, laddbo för snabb laddning Laddplats med stöd för snabbare laddning ; A (trefas) tillgänglig. RFID-kort med månatlig betalning. via RFID. och betalning även via mobiltelefon, Payter ID. Tillgänglig som väggmonterad bo. Målgrupp (kunder): Privata laddplatser Marknadssegment: Basic COTS: N/A laddning Företagsbeskrivning: Eneco är ett holländskt integrerat energiföretag specialiserat på produktion, handel, överföring och leverans av gas, el och värme och tillhörande tjänster Etablerade kontakter med: N/A Website:

27 ENECO NRGSPOT, laddplats för mindre fordon Laddplats med stöd för långsam laddning A tillgänglig. RFID-kort med månatlig betalning. via RFID. identifiering och betalning även via mobiltelefon, Payter ID. Målgrupp (kunder): Kommersiella publika parkeringar Marknadssegment: Premium COTS: N/A via elektronisk räkning. laddning Företagsbeskrivning: Eneco är ett holländskt integrerat energiföretag specialiserat på produktion, handel, överföring och leverans av gas, el och värme och tillhörande tjänster Etablerade kontakter med: N/A Website:

Laddningsinfrastruktur Marknadsinventering och rekommendationer. Elforsk rapport 10:60

Laddningsinfrastruktur Marknadsinventering och rekommendationer. Elforsk rapport 10:60 Laddningsinfrastruktur Marknadsinventering och rekommendationer Elforsk rapport 10:60 Lennart Spante och Arbetsgrupp P5 Juni 2010 Laddningsinfrastruktur Marknadsinventering och rekommendationer Elforsk

Läs mer

Laddinfrastruktur för elfordon

Laddinfrastruktur för elfordon Laddinfrastruktur för elfordon Denna vägledning är en sammanställning av fakta om och erfarenheter av laddinfrastruktur för elfordon i Sverige. Innehåll Förord... 3 CHECKLISTA För att etablera laddställen...

Läs mer

ELUTTAG FÖR BIL & CAMPING K 14/01

ELUTTAG FÖR BIL & CAMPING K 14/01 ELUTTAG FÖR BIL & CAMPING K 14/01 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Allmänt om våra eluttag...4-5 Koppla ihop rätt produkter... 6 Att välja rätt insats... 7 Program FUTURA... 8 Kapslingar... 10 Plintprofiler...

Läs mer

Framtidens elbilsladdning

Framtidens elbilsladdning Framtidens elbilsladdning - Dokumentation av och rekommendationer för systemlösningar HITTA BOKA LADDA BETALA Konsten att hitta, boka, ladda och betala. Dokumentinformation Titel: Framtidens elbilsladdning

Läs mer

Laddat för kunskap laddstationer Den kompletta guiden

Laddat för kunskap laddstationer Den kompletta guiden Laddat för kunskap laddstationer Den kompletta guiden 2 Förord Efter en trög start har försäljningen av elfordon och laddhybrider äntligen tagit fart, och det är i samband med det som avsaknaden av laddinfrastruktur

Läs mer

Slutrapport Laddat för kunskap

Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport för projektet Laddat för kunskap, 381111, mars 2015 Om Power Circle. Power Circle är en medlemsorganisation, med syfte att stärka, stödja och främja svensk el

Läs mer

Rapport: Utredning av IT-system för laddning av elfordon

Rapport: Utredning av IT-system för laddning av elfordon Slutversion 2013-02-22 Rapport: Utredning av IT-system för laddning av elfordon Denna rapport är beställd av E-mission (Köpenhamns kommun, Region Hovedstaden, Malmö stad, Helsingborgs stad, Öresundskraft

Läs mer

En omvärldsanalys av mobila betalningar i Sverige och globalt. Författare: Helena Nordlund, IT projektledare Ciber Version: 1.0 Datum: 2012-06-07

En omvärldsanalys av mobila betalningar i Sverige och globalt. Författare: Helena Nordlund, IT projektledare Ciber Version: 1.0 Datum: 2012-06-07 En omvärldsanalys av mobila betalningar i Sverige och globalt. Författare: Helena Nordlund, IT projektledare Ciber Version: 1.0 Datum: 2012-06-07 Innehåll 1. Ciber 58... 3 2. Syfte... 3 3. Introduktion

Läs mer

Beskrivning av TallyCard systemet. En liten beskrivning, senast ändrad den 14 juli 2007 av Kenneth Broberg

Beskrivning av TallyCard systemet. En liten beskrivning, senast ändrad den 14 juli 2007 av Kenneth Broberg Beskrivning av TallyCard systemet En liten beskrivning, senast ändrad den 14 juli 2007 av Kenneth Broberg Allmänt Systemet "TallyCard" är utvecklat för hamnar och campingar. Systemet gör debiteringen av

Läs mer

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne Rapport av marknadsanalys och affärsmodeller för elfordonssystem i Skåne och Danmark Mats Larsson, IUC Skåne Innehåll Bakgrund om rapporten...... 3 Huvudsakliga slutsatser... 3 Bakgrund om affärsmodeller

Läs mer

Teldok Info 17 nr 17 maj 1997 ISSN 0280-9567

Teldok Info 17 nr 17 maj 1997 ISSN 0280-9567 Teldok Info 17 nr 17 maj 1997 ISSN 0280-9567 17 http:// www.teldok.framfab.se den smartaste lösningen?.... Ulla-Karin Hoyna innehåll vad är ett smart kort och hur fungerar det? betalningsmedel: telefonkort/betal-tv

Läs mer

100 % passerkontroll med FlexAir

100 % passerkontroll med FlexAir 100 % passerkontroll med FlexAir 100% 100 % PASSERKONTROLL ENKELT SÄKERT EKONOMISKT FlexAir Det säkra valet Med FlexAir passerkontrollsystem från Scantron gör du alltid det rätta valet eftersom systemet

Läs mer

Elbilar i Huddinge. Behov, placering och kostnad för uppsättning av stolpar för anslutning och uppladdning av elbilar RAPPORT 2009:25 VERSION 1.

Elbilar i Huddinge. Behov, placering och kostnad för uppsättning av stolpar för anslutning och uppladdning av elbilar RAPPORT 2009:25 VERSION 1. TRAFFIC AB RAPPORT 2009:25 VERSION 1.0 Elbilar i Huddinge Behov, placering och kostnad för uppsättning av stolpar för anslutning och uppladdning av elbilar Dokumentinformation Titel: Elbilar i Huddinge-

Läs mer

Införandet av AMS system i Sverige och Europa

Införandet av AMS system i Sverige och Europa Införandet av AMS system i Sverige och Europa Stockholm 007-- EME Analys AB www.emeanalys.se Sammanfattning... Uppdrag... 5 Sverige... 6. Översikt av den svenska elmarknaden... 6. Förutsättning interjuver...

Läs mer

ATC Industrial Group Management AB. 2014 Emissionsmemorandum

ATC Industrial Group Management AB. 2014 Emissionsmemorandum ATC Industrial Group Management AB 2014 Emissionsmemorandum Årsredovisningen för ATC Industrial Management Group AB för räkenskapsåret 2012 är en del av detta memorandum. En digital version av årsredovisningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING ÅRSREDOVISNING 2012 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Marknadsöversikt 10 Verksamhetsbeskrivning 12

Läs mer

Paul Fry. Februari 2013. Hej! GSK går över till elektronisk fakturering.

Paul Fry. Februari 2013. Hej! GSK går över till elektronisk fakturering. Februari 2013 Hej! GSK går över till elektronisk fakturering. Detta som en del av GSK:s löpande policy att kontinuerligt förbättra effektivitet och service (för såväl kunder som leverantörer). För att

Läs mer

Bakgrund och fördjupning Bilaga till skrivelse Speciell nummerserie för telematik nummer för M2Mkommunikation.

Bakgrund och fördjupning Bilaga till skrivelse Speciell nummerserie för telematik nummer för M2Mkommunikation. Bilaga 23 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Thomas Floreteng Avdelningen för marknadsfrågor 08-678 56 44 thomas.floreteng@pts.se DATUM VÅR REFERENS 16 juni 2004 04-9134 Bakgrund och fördjupning

Läs mer

KUNDER BERÄTTAR. Många gånger när vi pratar med företag återkommer de till några enkla men viktiga frågeställningar:

KUNDER BERÄTTAR. Många gånger när vi pratar med företag återkommer de till några enkla men viktiga frågeställningar: OUR STORY SAP KUNDER BERÄTTAR Många gånger när vi pratar med företag återkommer de till några enkla men viktiga frågeställningar: Vad har SAP för kompetens? Vilka SAP-kunder finns i min bransch? Vilken

Läs mer

Kunskapssammanställning över introduktionen av elbilar

Kunskapssammanställning över introduktionen av elbilar VTI notat 21-2014, reviderad utgåva 1 Utgivningsår 2014 www.vti.se/publikationer Kunskapssammanställning över introduktionen av elbilar Christina Stave Annelie Carlson Hans Antonson Jan Wenäll Förord

Läs mer

Omvärldsanalys Electromobility

Omvärldsanalys Electromobility Omvärldsanalys Electromobility Sammanställning av utgåvor 2011 sammanfattning av 2011 års utgåvor (längre sammanfattning på nästa sida, följt av själva nyhetsbreven) Under året framträdde en bild av att

Läs mer

Vaka Porttelefon. Manual. 20009-06 Vaka Porttelefon

Vaka Porttelefon. Manual. 20009-06 Vaka Porttelefon Manual Porttelefon VAKA axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2012. 200xx-sv Vaka manual Axema Access Control AB är ett svenskt säkerhetsföretag som sedan 1992 utvecklar och marknadsför

Läs mer

MED KUNDDRIVEN TEKNIKUTVECKLING TAR VI

MED KUNDDRIVEN TEKNIKUTVECKLING TAR VI BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Precise Biometrics AB kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 16 april 2002, kl 16.00 på Myntkabinettet, Slottsbacken 6 i Stockholm. Rätt till deltagande i stämman

Läs mer

Strategi för elbilar och laddhybrider

Strategi för elbilar och laddhybrider Utlåtande 2011:60 RVI (Dnr 314-1192/2010) Strategi för elbilar och laddhybrider Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Strategi för elbilar och laddhybrider, bilaga, godkänns

Läs mer

Säker och trygg fastighet

Säker och trygg fastighet Säker och trygg fastighet Elektroniska lås för hem och företag Säkerhet utan nycklar Passagesystem Tvättstugebokning El-lås läsare M5 Administration Infotavla Grafisk presentation Porttelefon Integrerat

Läs mer

Handla via internet Av Ewa Laczo Lärare Staffan Romberger KTH 17 maj 2002

Handla via internet Av Ewa Laczo Lärare Staffan Romberger KTH 17 maj 2002 Handla via internet Av Ewa Laczo Lärare Staffan Romberger KTH 17 maj 2002 Handla via internt 2 Innehållsförteckning Introduktion 1 Disposition Fördelar Nackdelar 2 Förebyggande åtgärder Om problem uppstår

Läs mer

Effektivare e-kommunikation. Förstudie PEPPOL. Effektivare e-kommunikation i byggsektorn. Rapport från BEAst

Effektivare e-kommunikation. Förstudie PEPPOL. Effektivare e-kommunikation i byggsektorn. Rapport från BEAst Förstudie PEPPOL Effektivare e-kommunikation i byggsektorn Rapport från BEAst ett projekt finansierat av SBUF (nr 12767) Maj 2013 BEAst AB www.beast.se www.ebuild.se info@beast.se Sida 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Fortsatt tillväxt under helåret 2013

Fortsatt tillväxt under helåret 2013 ZetaDisplay AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Fortsatt tillväxt under helåret 2013 HELÅR 2013 OMSÄTTNINGEN UPPGICK TILL 60,9 [52,8] MSEK Tillväxt med 17 % under helåret Licensintäkter ökade med 50 % Investering

Läs mer

Användarguide SmartSMS 3.1. Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya SmartSMS 3.1 konto

Användarguide SmartSMS 3.1. Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya SmartSMS 3.1 konto Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya SmartSMS 3.1 konto Sida 1 av 33 Användarguide SmartSMS 3.1 Version 1.0 Document name: SmartSMS31_Guide.docx Issued by: Date: 2011-08-04 Reg.

Läs mer

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi...

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi... Produktöversikt för Microsoft Dynamics NAV MyWay Innehåll Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3 Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4 Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5 Ekonomi...

Läs mer