Lista över leverantörer av laddstolpar och översiktliga produktbeskrivningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lista över leverantörer av laddstolpar och översiktliga produktbeskrivningar"

Transkript

1 Lista över leverantörer av laddstolpar och översiktliga produktbeskrivningar Marknadsinventering Mars 2009 Maj 2010 Redovisning inom ramen för Elforsk-uppdraget Marknadsinventering och rekommendationer Lennart Spante och Jonas Lidén Vattenfall Research and Development AB

2 Förklaring av redovisningsmallen Beskrivning av laddutrustning Laddstolpar prestanda Långsam laddning tillåter 230 V och upp till 16 A, ca 2,3 3,7 kw. Semisnabb laddning 230 V och 32 A eller 400 V upp till 32 A, ca 7 22 kw. Beskrivning av tillgängliga eluttag Beskrivning av monteringsprinciper; väggeller stolpmonterad eller på piedestal Kundgrupper Kommersiell parkering; inkluderar parkeringsplatsoperatörer och kommunala bolag, intresserade av enkla laddsystem med multipla anslutningsmöjligheter och behöver troligen ett betalningssystem. Privat parkering; inkluderar fastighetsägare (t.e. flerfamiljshus), företagsparkering för anställda, ingen offentlig användning. Behöver inget betalningssystem, bara identifiering. Kan vara intresserade av backoffice integration för fakturering och statistik. Bilflotteägare; äger och driver bilflottor för kommersiell användning. Är intresserade av multipel laddning och troligen back-office integrering för statistik. Behöver inget betalningssystem, bara identifiering. Enskilda hushåll; är fristående hem, bara intresserade av identifikation, kan vara intresserade av back-office integration för statistik. Marknadssegment Basic är en fristående laddplats med enkel eller multipel anslutningsmöjlighet, betalningssystem kan vara tillgängliga. Business är ett laddställe med stöd för multipel laddning och option att dela betalnings- och kommunikationssystem mellan flera laddstolpar. Premium är en laddplats med stöd för back-office integration. COTS = Commercial Off-The-Shelf Kommersiellt tillgänglig från hyllan Framtida utveckling Kommentarer från leverantören på vad som kommer att implementeras i nästa generations laddsystem. Spridning Kända installationer Företagsinformation Kort information om företaget

3 Förklaring av mallen - funktionalitet Säkerhetsnivåer (laddningsmod) Mod 1, Jordfelsbrytare, jordledare, används med nationell standardiserad kontakt. Mod 2, samma som mod 3, inbyggd i kabeln. Standardkontakt på eluttagssidan. Mod 3, av jordledare inkluderas. Mod 1 och 3 är de vanligare lösningarna. Systemet kan aktiveras genom betalningssystemet Användaren auktoriserar sig själv med hjälp av en RFID-tag eller en vanlig nyckel. Öppna system som är tillgängliga för alla. Trefasanslutning eller nej Valfri om installationen av laddplatsen kan göras med en trefaskabel och om laddplatsen kan förses med en trefasanslutning. Multipla laddningsmöjligheter Enkel om endast ett fordon kan laddas åt gången. om flera fordon kan laddas samtidigt. Möjligt att byta ut hela eluttagskabinettet för att uppgradera installationen med ny funktionalitet. Möjligt att byta ut komponenter mot ny funktionalitet. Möjligt att uppdatera mjukvara med ny funktionalitet Fjärrkontroll och - Möjlighet att mäta energianvändning och att kontrollera driftstatus på distans. eller nej Typ av betalning Fasta priser för en laddsession eller då energikostnaden inkluderas oavsett konsumtionen. Verklig energikonsumtion, laddplatsen behöver inkludera elmätning. ar Förskott/ tillåter användaren att identifiera sig själv för att få tillgång. Vanligtvis och vanlig nyckel, eller RFID-tag med en förbetald energikredit eller tidsgräns. Kreditkort/ tillåter användaren at betala för användandet av ladduttaget med hjälp av sitt kreditkort eller med ett. Laddplatsen behöver ett kommunikationssystem för överföringen. er tillåter användaren att betala för användningen av ladduttaget med hjälp av mynt eller sedlar

4 Grundmall för redovisningen Beskrivning enligt leverantörens underlag Målgrupp (kunder): Marknadssegment: Såsom det definierad av leverantören, inga detaljer rörande implementering COTS: laddning Laddplatsen kan aktiveras både via betalning och identifiering Företagsbeskrivning: tidsperio d Förbetalt / Kreditkort /

5 Översikt av laddutrustningar identifierade vid denna marknadsinventering Prestanda Not 1- eller 3-fas anslutning laddning Marknadssegment och ev. ar COTS Företagets hemland ABB Cewe-Control, CWL10-12 Långsam 1 Basic Nyckel, Ej betalning Sverige GARO v1 Långsam 1 Basic Nyckel, Ej betalning Sverige GARO v2 Långsam 1 Basic Sverige GARO v3 Långsam 1 Basic Sverige GARO Utbytesmodul Långsam 1 Business / Sverige GARO TPS-2,TPS-6 (Tally Key) Semisnabb 1 & 3 Business RFID, Förbetalning samt Sverige (Dan) Park & Charge i Sverige AB Långsam 1 & 3 Basic / Premium RFID, NFC, Autentisering via cert. :, kreditkort, faktura Scandinavian Electric Semisnabb 1 & 3 Business Nyckel, -betalning (4-6 v.) Norge Scandinavian Electric / Circutor RVE-2 Sverige Långsam 1 Business RFID,, Norge / Spa. Geyer and Kienzle Semisnabb 1 & 3 Basic RFID, Förbetalning Tyskland Geyer Gruppe Semisnabb 3 Business Tyskland Coulomb CT-1500 Långsam 1 Premium Abonnemang / telefonuppringning USA Coulomb CT-2500 Semisnabb 3 Premium Abonnemang / telefonuppringning USA Better place Långsam 1 Basic Abonnemang USA Elektromotive Elektrobay Långsam 1 Basic / Förbetalning RFID England Park & Charge (Schweiz) Långsam 1 Basic Nyckel, Ej betalning Schweiz e-laad Semisnabb 3 Basic Abonnemang oklart Holland ENECO, NRGSPOT large Semisnabb 3 Premium Abonnemang / RFID-id. oklart Holland ENECO, NRGSPOT small Långsam 1 Premium Abonnemang / RFID-id. oklart Holland ENECO, NRGSPOT bo Semisnabb 3 Basic RFID, Ej betalning oklart Holland Not. Semisnabb laddning inkl. även möjlig kombination med uttag för långsam laddning

6 ABB Cewe-Control CWL 10 / 11 / 12 Laddstolpe med eluttag /16 A (2 Schuko-uttag, alternativ möjligt). Tilläggsfunktioner med elmätare resp. power on/off -kontroll (via 12 V-signal) kan erhållas. Trefasanslutning till laddstolpen, 5 25 mm 2 Standardkapsling med identifiering/lås med vanlig nyckel. parkering, Privat parkering Marknadssegment: Basic COTS: laddning Säljs via grossist. Kontakta ABB Cewe-Control för mer info. X Företagsbeskrivning: ABB Cewe-Control tillverkar, utvecklar och marknadsför produkter och lösningar som styr och fördelar elektrisk energi för spänningar upp till 1000 V och erbjuder dessutom ett brett sortiment av lågspännings-apparater, installationsprodukter och fältinstrumentprodukter. Etablerade kontakter med: Jenny Miltell och Peder Tjäderhane, ABB Cewe-Control. Website:

7 ABB Cewe-Control (Demo-variant ihop med Vattenfall AB) Laddplats med stöd för semisnabb laddning A IEC eluttag (Mod 3) /16A (Mod 1) Schuko-uttag tillgängligt. smöjlighet möjlig i kombination med Cale Access parkeringsbetalautomat. Tillgänglig som stolpe eller väggmonterad. parkering, Privat parkering Marknadssegment: Business COTS: Ej kommersiell version. Angående kommersiell version se föregående info-blad för ABB. laddning Demonstreras bl.a. i Göteborg vid Lindholmens parkering I samarbete mellan Vattenfall och Göteborg Energi. Företagsbeskrivning: Laddsystem utvecklat av ABB i samarbete med Vattenfall för Demo-projekt med Volvo. Laddstolpen tillverkas av ABB Cewe-Control. Etablerade kontakter med: Jenny Miltell och Peder Tjäderhane, ABB Cewe-Control. Website:

8 GARO v1 Laddplats med stöd för långsam laddning A tillgänglig. Eluttag: Schuko eller Industriuttag. /lås med vanlig nyckel. Stolpen är bestyckade med LED-indikations-belysning invändigt och utvändigt. Stolpens anslutningsplint är anpassad för TN-C/-S, 35mm2 Cu/Al. Önskade klenspänningsfunktioner kan kompletteras, Huven kan skiftas mellan de olika stolparna v1, v2, v3, om framtiden kräver ett ändrat behov av laddning, Energimätare kan kompletteras i GARO v1. Finns även för väggmontage. Målgrupp (kunder): Privat parkering, Enskilda hushåll Marknadssegment: Basic COTS: laddning Produkten sälj av samtliga ledande el-grossister. Företagsbeskrivning: Svenskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför elektrisk installationsmateriel för den svenska och internationella marknaden. Lång tradition av att tillhandahålla eluttagsprodukter för motorvärmare. Etablerade kontakter med: Ingvar Grundborg och Kent Andersson. Website:

9 GARO v2 Laddplats med stöd för långsam laddning A tillgänglig. Eluttag: Schuko eller Industriuttag. : Låser upp efter identifierings- skickat av användaren, locket är låst under laddning. Låser upp efter ett avbrytande-. Kvitto på laddtid och förbrukad energi, skickas till användaren. Stolpen är bestyckade med LED-indikations-belysning invändigt och utvändigt. Stolpens anslutningsplint är anpassad för TN-C/-S, 35mm2 Cu/Al, Önskade klenspänningsfunktioner kan kompletteras, Huven kan skiftas mellan de olika stolparna v1, v2, v3, om framtiden kräver ett ändrat behov av laddning. Finns även för väggmontage. parkering Marknadssegment: Basic COTS: En komplett betalfunktion kommer att utvecklas. laddning Produkten sälj av samtliga ledande el-grossister. Företagsbeskrivning: Svenskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför elektrisk installationsmateriel för den svenska och internationella marknaden. Lång tradition av att tillhandahålla eluttagsprodukter för motorvärmare. Etablerade kontakter med: Ingvar Grundborg och Kent Andersson. Website:

10 GARO v3 Laddplats med stöd för långsam laddning A tillgänglig. Eluttag: Schuko eller Industriuttag. : Låses upp då parkeringsavgiften är erlagd. Anpassad för Cale Access -parkeringsautomater. Stolpen är bestyckade med LED-indikations-belysning invändigt och utvändigt. Stolpens anslutningsplint är anpassad för TN-C/-S, 35mm2 Cu/Al, Önskade klenspänningsfunktioner kan kompletteras, Huven kan skiftas mellan de olika stolparna v1, v2, v3, om framtiden kräver ett ändrat behov av laddning. Finns även för väggmontage. parkering Marknadssegment: Business COTS: laddning Produkten sälj av samtliga ledande el-grossister. Företagsbeskrivning: Svenskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför elektrisk installationsmateriel för den svenska och internationella marknaden. Lång tradition av att tillhandahålla eluttagsprodukter för motorvärmare. Etablerade kontakter med: Ingvar Grundborg och Kent Andersson. Website:

11 GARO Utbytesmodul Laddplats med stöd för långsam laddning A tillgänglig. Eluttag: 2 st Schuko-eluttag per grupp, där den ena är för laddning av fordon och det andra uttaget är temperaturstyrt för motor - alt. kupévärmare. Denna laddutrustning passar i befintliga motorvärmar-kapslingar. Önskade klenspänningsfunktioner kan kompletteras. Energimätare kan kompletteras. LED-indikations belysning invändigt vid uttagen. Finns även för väggmontage. parkering, Privat parkering, Enskilda hushåll Marknadssegment: Business COTS: laddning Produkterna säljs av samtliga ledande el-grossister Företagsbeskrivning: Svenskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför elektrisk installationsmateriel för den svenska och internationella marknaden. Lång tradition av att tillhandahålla eluttagsprodukter för motorvärmare. Etablerade kontakter med: Ingvar Grundborg och Kent Andersson. Website:

12 GARO TPS-2 (tillverkas av Tally Key) Laddplats med stöd för semisnabb laddning. Stationen kan förses med olika kontaktdon: Schuko-uttag och IEC A för standardladdning IEC416 (Europakontakter) för mellansnabb laddning, 16A trefas Fleibel laddstation som är förberedd för mät- och debiteringssystem: TPS-kortsystem för identifiering, inloggning och debitering; MEC-WATT - mätoch debiteringssystem (via PLC), MEC-TEL, debitering via mobiltelefon parkering Marknadssegment: Business COTS: laddning TPS-2 demonstrerad i Sverige bl.a. av McDonalds (i samarbete med Elforsk AB) Företagsbeskrivning: Svenskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför elektrisk installationsmateriel för den svenska och internationella marknaden. Innehar även agentur för Tally Key A/S produkter i Sverige. Etablerade kontakter med: Ingvar Grundborg och Kent Andersson. Website:

13 GARO TPS-6 (tillverkas av Tally Key) Laddplats med stöd för semisnabb laddning. Stationen kan förses med olika kontaktdon: Schuko-uttag och IEC A för standardladdning IEC 416/432 (Europakontakter) för mellansnabb laddning, 16-32A trefas Fleibel laddstation som är förberedd för mät- och debiteringssystem: TPS-kortsystem för identifiering, inloggning och debitering; MEC-WATT - mätoch debiteringssystem (via PLC), MEC-TEL, debitering via mobiltelefon parkering Marknadssegment: Business COTS: En uppföljare till TPS-6 är under leverans, denna har uttagen inne i stolpen, dörr och laddsekvens aktiveras via kort och/eller Web och/eller. laddning TPS-61 levererade till Jämtkraft, Sundsvall Energi, Väjö Energi, McDonalds m.fl. Företagsbeskrivning: Svenskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför elektrisk installationsmateriel för den svenska och internationella marknaden. Innehar även agentur för Tally Key A/S produkter i Sverige. Etablerade kontakter med: Ingvar Grundborg och Kent Andersson. Website:

14 Park & Charge i Sverige AB Laddstolpe med två eluttag som utrustas med valfria uttag (kundstyrt). Som bas till laddstolpen levereras ett nyckellås. Som option kan det väljas till ett accessystem, Park & Charge Safe Access System, som monteras i stolpen och ersätter nyckellåset (identifiering I det fallet möjligt med RFID, NFC eller inloggning via terminal). P&C SASlösningen är integrationsplattform mellan stolpe och betal- och parkeringsssystem. Lösning för -betalningar finns. parkering, Privat parkering, Bilflotte-ägare Marknadssegment: Basic / Premium COTS: (fr.o.m. april 2010) Unikt system för effektmatning från nätbolaget till laddparkering Fortsatt integration av betal- och parkeringsssystem Implementering av digital display i laddstationen Utveckling av fjärrkontroll och smöjligheter laddning Demonstreras bl.a. av Mälarenergi i Västerås. (option) Företagsbeskrivning: Svenskt företag. Park & Charge i Sverige AB är en helhetsleverantör av produkter och tjänster till alla typer av laddparkeringar för eloch laddhybridbilar. Även entreprenad-uppdrag som projektering och installation åtar sig Park & Charge. Park & Charge etablerades våren 2009 Etablerade kontakter med: Åke Liedgren Website:

15 Scandinavian Electric / Circutor RVE-2 Laddplats med stöd för långsam laddning A tillgänglig, Schuko eluttag. Har som standard RFID-kortläsning som kan laddas via kontanter och kreditkort. -betalfunktion klar Q parkering Marknadssegment: Business COTS: Scandinavian Electric Q (marknadsförd sedan 2009) laddning Scandinavian Electrics engagemang inom detta område berör huvudsakligen i Norge och Sverige (bl.a. Halmstads Energi). Circutors produkter även i Spanien, Frankrike, Meico och USA. Företagsbeskrivning: Norskt företag. Scandinavian Electric AS är en ledande norsk leverantör av elektroprodukter och lösningar till industri-, producent- och grossistmarknaden. Scandinavian Electric är även generalagent i Norge och Sverige för det spanska företaget Circutors produkter (inkl. laddstationer). Etablerade kontakter med: Ingvar Gunnarsson. Website: samt

16 Scandinavian Electric Egen produkt Laddplats med stöd för långsam laddning och semisnabb laddning. Eluttag: A alt. 1-fas/16A och 3- fas/32a. Modulbyggd. Standarlösning med låsbar lucka via nyckel, kan uppgraderas till elektronisk identifiering. -betalfunktion klar Q parkering Marknadssegment: Business COTS: Leveranstid 4-6 veckor. - Energimätning - via RFID-kortläsning laddning Scandinavian Electrics engagemang med denna nya produkt berör i första skedet Norge och Sverige (fr.o.m. april 2010) Företagsbeskrivning: Norskt företag. Scandinavian Electric AS är en ledande norsk leverantör av elektroprodukter och lösningar till industri-, producent- och grossistmarknaden. Scandinavian Electric är även generalagent i Norge och Sverige för det spanska företaget Circutors produkter (inkl. laddstationer). Etablerade kontakter med: Ingvar Gunnarsson. Website:

17 Geyer Gruppe och Kienzler Argo (leverantörer till Vattenfalls DEMO-laddstolpar i Berlin) Laddplats med långsam och semisnabb laddning. Kommunikationsutrustning för betalningslösning A CEE-don och A Schuko-uttag. parkering, Privat parkering Marknadssegment: Basic COTS: (Vattenfalls DEMO-specifikation) laddning Master/slavekoncept för delad kommunikationsutrustning för betalningslösning. Initialt via Demonstrationsprojekt i Berlin Företagsbeskrivning: Tyska företag. Teknisk specifikation som gäller för Vattenfalls MINI-Eprojekt i Berlin. Laddstolparna är tillverkade av Geyer Gruppe and Kienzler Argo. Etablerade kontakter med: Clemens Fischer, Vattenfall Central Europe. Website:http://www.vattenfall.de/www/vf/vf_de/225583ber /228797innov/228917wasse/ mini/inde.jsp

18 Geyer Gruppe Laddplats med stöd för semisnabb laddning. Skyddad mot vandalisering. Koncept för delad kommunikationsutrustning för betalningslösning A 2 pin A 5 pin eluttag. Tillgänglig som piedestal. parkering Marknadssegment: Business COTS: Master/slave-koncept. N/A laddning Företagsbeskrivning: Tyskt företag. Etablerade kontakter med: N/A Website:

19 Coulomb technologies CT-1500 Laddplats med stöd för långsam laddning, integrerad mjukvara från Gridpoint för smart nätintegration. Webportal för statistik för anslutning av kunder. Master/slave-koncept för att dela kommunikationsutrustning för betalningslösning A Schuko eluttag. Tillgänglig som piedestal eller vägg/stolpe-monterad. parkering, Privat parkering Marknadssegment: Premium COTS: smöjlighet via och RFID-kopplat kreditkort under utveckling. laddning USA, Holland (Amsterdam), och andra lokaliseringar. Företagsbeskrivning: Företag baserat i Amerika. Europeiskt försäljningskontor i Eindhoven, Nederländerna. Etablerade kontakter med: N/A Website:

20 Coulomb technologies CT-2500 Laddplats med stöd för semisnabb laddning, integrerad mjukvara från Gridpoint för smart nätintegration. Webportal för statistik för anslutning av kunder. Master/slave-koncept för att dela kommunikationsutrustning för betalningslösning A med Mennekes-kontakt A Schuko eluttag. Tillgänglig som piedestal eller monterad på vägg/stolpe. parkering, Privat parkering Marknadssegment: Premium COTS: smöjlighet via och RFID-kopplat kreditkort under utveckling. U.S. laddning Företagsbeskrivning: Företag baserat i Amerika. Europeiskt försäljningskontor i Eindhoven, Nederländerna. Etablerade kontakter med: N/A Website:

21 Better place Laddplats med stöd för långsam laddning. 230 V upp till 10 kw tillgänglig. Kunden tecknar sig för inkluderande hyra av batteri, energikostnad för laddning, service etc. Abonnemangskostnaden baseras på körda mil. Tillgänglig som piedestal eller väggmonterad. parkering, Enskilda hushåll Marknadssegment: Basic COTS: USA och Israel. Har även planer för större leveranser till Danmark och Australien. laddning USA och Israel i dagsläget. Företagsbeskrivning: Företag baserat i Amerika. Etablerade kontakter med: N/A Website:

22 Electromotive - Elektrobay Laddplats med stöd för långsam laddning A tillgängligt, Schuko eluttag. RFID-access tag, nycklar kan programmeras med en energikredit eller tidsbegränsas för. -tjänst är också tillgänglig. Tillgänglig som piedestal. parkering, Privat parkering Marknadssegment: Basic COTS: laddning London, m.fl. platser Företagsbeskrivning: Företag baserat i England. Etablerade kontakter med: Website:

23 Park & Charge, Schweiz (olika tillverkare) Laddplats med stöd för långsam laddning. Upp till A tillgänglig, nationellt standard eluttag. med reguljärt nyckellås. Abonnemangsbaserat betalningssystem. Användaren får nyckeln efter erlagd avgift, nyckeln passar alla installationer. Tillgänglig som piedestal. Boar med mindre eluttag för vägg/stolp-montering också tillgängliga. Alternativ för -laddning finns också. parkering, Publik parkering Marknadssegment: Basic COTS: 1-fas 32 A tillgänglig i några laddplatser i Schweiz. 3-fas mode 3 (22 kw) laddning påtänkt. laddning Schweiz, Tyskland, Österrike Företagsbeskrivning: Park & Charge är en tjänstedel inom ECS, Swiss Electric Vehicle Assosiation. Etablerade kontakter med: N/A Website:

24 e-laad.nu Laddplats med stöd för semisnabb laddning A tillgänglig, CEE eluttag. - och kreditkortslösning tillgänglig i separat betalningsautomat. -betalning möjligt. Initial skostnad + kwhkostnad. parkering Marknadssegment: Basic COTS: N/A laddning Holland Företagsbeskrivning: Holländskt initiativ med stöd av flera holländska företag. Rendo, Eneis, Cogas, Delta, Edninet, Ciander, Westland, Tennet. Etablerade kontakter med: N/A Website:

25 ENECO NRGSPOT, kommersiell snabb laddplats Laddplats med stöd för snabb laddning A tillgänglig (trefas). RFID-kort med månatlig betalning. Identifikation via RFID. Också identifiering och betalning via mobiltelefon, Payter ID. Målgrupp (kunder): Bl.a. Företagsparkeringar (t.e. för varutransportfordon) Marknadssegment: Premium COTS: N/A via elektronisk räkning. laddning Företagsbeskrivning: Eneco är ett holländskt integrerat energiföretag specialiserat på produktion, handel, överföring och leverans av gas, el och värme och tillhörande tjänster. Etablerade kontakter med: N/A Website:

26 ENECO NRGSPOT, laddbo för snabb laddning Laddplats med stöd för snabbare laddning ; A (trefas) tillgänglig. RFID-kort med månatlig betalning. via RFID. och betalning även via mobiltelefon, Payter ID. Tillgänglig som väggmonterad bo. Målgrupp (kunder): Privata laddplatser Marknadssegment: Basic COTS: N/A laddning Företagsbeskrivning: Eneco är ett holländskt integrerat energiföretag specialiserat på produktion, handel, överföring och leverans av gas, el och värme och tillhörande tjänster Etablerade kontakter med: N/A Website:

27 ENECO NRGSPOT, laddplats för mindre fordon Laddplats med stöd för långsam laddning A tillgänglig. RFID-kort med månatlig betalning. via RFID. identifiering och betalning även via mobiltelefon, Payter ID. Målgrupp (kunder): Kommersiella publika parkeringar Marknadssegment: Premium COTS: N/A via elektronisk räkning. laddning Företagsbeskrivning: Eneco är ett holländskt integrerat energiföretag specialiserat på produktion, handel, överföring och leverans av gas, el och värme och tillhörande tjänster Etablerade kontakter med: N/A Website:

Att ladda en elbil. Sten Bergman, Elbil2020

Att ladda en elbil. Sten Bergman, Elbil2020 Att ladda en elbil Innehåll Ladda elbil Publik och privat miljö Vem erbjuder vad? Ladda snabbt eller långsamt? Vad bör man tänka på om man vill skaffa laddplats till elbilen? 2 Hur lång tid att ladda?

Läs mer

Beskrivning av TallyCard systemet. En liten beskrivning, senast ändrad den 14 juli 2007 av Kenneth Broberg

Beskrivning av TallyCard systemet. En liten beskrivning, senast ändrad den 14 juli 2007 av Kenneth Broberg Beskrivning av TallyCard systemet En liten beskrivning, senast ändrad den 14 juli 2007 av Kenneth Broberg Allmänt Systemet "TallyCard" är utvecklat för hamnar och campingar. Systemet gör debiteringen av

Läs mer

LADDSTATIONER K-L 13/05

LADDSTATIONER K-L 13/05 LADDSTATIONER K-L 13/05 LADDSTATIONER MER ÄN ETT VANLIGT UTTAG Allt fler elfordon börjar synas på bilsalongerna och på våra vägar. En ren batteribil, med en räckvidd på ca 10 12 mil, är ett bra val för

Läs mer

Säker laddning av elfordon

Säker laddning av elfordon Säker laddning av elfordon Gustav Gustavsson, Schneider Electric Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs Faktum Energidilemmat Behov Efterfrågan År 2050 Elförbrukning år 2030 Källa: IEA 2007 vs

Läs mer

Möt oss på Nordens största transportkonferens med fokus på miljö den 30 mars, 2011 i Sundsvall - Södra Berget

Möt oss på Nordens största transportkonferens med fokus på miljö den 30 mars, 2011 i Sundsvall - Södra Berget Möt oss på Nordens största transportkonferens med fokus på miljö den 30 mars, 2011 i Sundsvall - Södra Berget Vi presenterar våra erfarenheter från Tyskland och visar upp en komplett logik som täcker Fleet

Läs mer

LADDAT FÖR ELEKTRIFIERING GÄVLE 2014-10-23 OLLE JOHANSSON VD, POWER CIRCLE

LADDAT FÖR ELEKTRIFIERING GÄVLE 2014-10-23 OLLE JOHANSSON VD, POWER CIRCLE LADDAT FÖR ELEKTRIFIERING GÄVLE 2014-10-23 OLLE JOHANSSON VD, POWER CIRCLE OM POWER CIRCLE PARTNERFÖRETAG/FINANSIÄRER GÄVLE DÄR ALLT BÖRJADE? ELBILSVERIGE 2009 166 laddbara fordon i Sverige 50-tal laddstolpar

Läs mer

Marina 2009. Design Kvalité Miljö Säkerhet

Marina 2009. Design Kvalité Miljö Säkerhet Produktkatalog Marina 2009 Design Kvalité Miljö Säkerhet Marina 2009 Design Kvalité Miljö Säkerhet Om företaget Vi vill vara marknadsledande när det gäller design, kvalité, miljö och säkerhet. Vi ser framåt

Läs mer

samt installationsanvisningar

samt installationsanvisningar 123 DigiWatt med NovaKey - digital elmätare med smart nyckel ANVÄNDARMANUAL samt installationsanvisningar El-Be Belysnings AB Nedre Bruket 155 32 NYKVARN Tel 08-552 409 15 Fax 08-552 450 65 Register 2

Läs mer

Laddstationen er bästa affär Bli laddad nu kommer elfordonen

Laddstationen er bästa affär Bli laddad nu kommer elfordonen Laddstationen er bästa affär Bli laddad nu kommer elfordonen 2 elfordonen kommer är ni? redo De senaste 12 månaderna har antalet efordon ökat med över 140 procent i Sverige. Överallt dyker nya laddstationer

Läs mer

Laddinfrastruktur för elfordon

Laddinfrastruktur för elfordon Laddinfrastruktur för elfordon Denna vägledning är en sammanställning av fakta om och erfarenheter av laddinfrastruktur för elfordon i Sverige. Innehåll Förord... 3 CHECKLISTA För att etablera laddställen...

Läs mer

Volvo On Call mobilapplikation Vanliga frågor och svar

Volvo On Call mobilapplikation Vanliga frågor och svar Volvo On Call mobilapplikation Vanliga frågor och svar Att få hjälp F: Hur kontaktar jag Volvo On Call? S: Tryck på On Call-knappen i bilen, använd funktionen Assistance (Assistans) i mobilapplikationen

Läs mer

Elbilar och laddning. -För dig som funderar på att skaffa elbil

Elbilar och laddning. -För dig som funderar på att skaffa elbil Elbilar och laddning -För dig som funderar på att skaffa elbil Funderar du på att skaffa elbil? Laddfordon blir allt vanligare och har de senaste åren ökat exponentiellt. I dagsläget finns över 12 000

Läs mer

Varför motorvärmare?

Varför motorvärmare? 6. MOTORVÄRMARE Bilvärmeuttag består av 2 eluttag, en mikroprocessorbaserad kontroller med temperatur-, energi- och tidmätningsfunktion med förmåga att kommunicera genom ett befintligt elnät och vidare

Läs mer

Fastighetsägare i framkant Satsa på elfordonen sätt upp laddstationer

Fastighetsägare i framkant Satsa på elfordonen sätt upp laddstationer Fastighetsägare i framkant Satsa på elfordonen sätt upp laddstationer 2 elfordonen kommer är ni? redo De senaste 12 månaderna har antalet elfordon ökat med över 140 procent i Sverige. Överallt dyker nya

Läs mer

Marina produkter. * Nu ger vi 5 års garanti vid köp av nya produkter genom att enkelt gå in på vår hemsida och registrera sig och produkten.

Marina produkter. * Nu ger vi 5 års garanti vid köp av nya produkter genom att enkelt gå in på vår hemsida och registrera sig och produkten. Marina produkter * Nu ger vi 5 års garanti vid köp av nya produkter genom att enkelt gå in på vår hemsida och registrera sig och produkten. El-Björn AB El-Björn AB är Nordens ledande producent av elstolpar

Läs mer

Uttagscentraler från ABB

Uttagscentraler från ABB Uttagscentraler från ABB Uttagscentraler från ABB ABB har en bred portfölj av olika uttagscentraler och erbjuder flera varianter av bilvärmare, fritids- och campingcentraler samt uttagscentraler för uppställningsplatser

Läs mer

Utredning avseende klimatkompensering

Utredning avseende klimatkompensering Utredning avseende klimatkompensering Uppsala Utkast 2011-06-30 Reviderad Tema projektledare Box 237 751 05 Uppsala Tel: 018-17 08 10 Fax: 018-17 08 75 Upprättad av: Fredrik Sadjak Granskad av: Gunnar

Läs mer

LADDSTATIONER K-L 15/04

LADDSTATIONER K-L 15/04 LADDSTATIONER K-L 15/04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Om GARO...3 Allmän information...5 DC Laddare...7 Publika laddare, typ LS 3...10 Publika laddare, typ LS 2...15 Publika laddare, typ P100...16 Laddbox för väggmontage...17

Läs mer

Kraft. * Nu ger vi 5 års garanti vid köp av nya produkter genom att enkelt gå in på vår hemsida och registrera sig och produkten.

Kraft. * Nu ger vi 5 års garanti vid köp av nya produkter genom att enkelt gå in på vår hemsida och registrera sig och produkten. Kraft * Nu ger vi 5 års garanti vid köp av nya produkter genom att enkelt gå in på vår hemsida och registrera sig och produkten. Uttagscentraler El-Björns uttagscentraler installeras ofta på belastningssidan

Läs mer

Datorvagnar UniPremiumserien

Datorvagnar UniPremiumserien Datorvagnar UniPremiumserien De stöldskyddande vagnarna, har plats för 8, 12, 20, 24 eller 32 bärbara datorer med dockningsstationer som står stabilt på utdragbara hyllor. Dessutom finns en modell för

Läs mer

Laddningsinfrastruktur Marknadsinventering och rekommendationer. Elforsk rapport 10:60

Laddningsinfrastruktur Marknadsinventering och rekommendationer. Elforsk rapport 10:60 Laddningsinfrastruktur Marknadsinventering och rekommendationer Elforsk rapport 10:60 Lennart Spante och Arbetsgrupp P5 Juni 2010 Laddningsinfrastruktur Marknadsinventering och rekommendationer Elforsk

Läs mer

Uttagscentraler från ABB

Uttagscentraler från ABB Uttagscentraler från ABB Uttagscentraler från ABB ABB har en bred portfölj av olika uttagscentraler och erbjuder flera varianter av bilvärmare, fritids- och campingcentraler samt uttagscentraler för uppställningsplatser

Läs mer

Telia Mobile Premium Services

Telia Mobile Premium Services Telia Mobile Premium Services Innehåll produktinformation Telia Mobile Premium Services 3 Ett komplett erbjudande 4 Sätt priset snabbare själv. Testa nya prismodeller. 5 Teknisk översikt 6 teknik Telia

Läs mer

Nyckel DropBox. RFID-NFC technologi Baserat på ett intelligent system för Nyckel insamling & deposition. Teknisk dokumentation (2014)

Nyckel DropBox. RFID-NFC technologi Baserat på ett intelligent system för Nyckel insamling & deposition. Teknisk dokumentation (2014) Nyckel DropBox RFID-NFC technologi Baserat på ett intelligent system för Nyckel insamling & deposition Teknisk dokumentation (2014) Version 2014-1 sidan 1 / 6 Innehållsförteckning Nyckel DropBox System...

Läs mer

Utredning avseende klimatkompensering

Utredning avseende klimatkompensering Utredning avseende klimatkompensering Uppsala 2011-08-17 Reviderad Tema projektledare Box 237 751 05 Uppsala Tel: 018-17 08 10 Fax: 018-17 08 75 Upprättad av: Fredrik Sadjak Granskad av: Gunnar Gedin Sid:

Läs mer

VAKA En ny generation passersystem. Projektering & systembeskrivning med inkopplingsexempel

VAKA En ny generation passersystem. Projektering & systembeskrivning med inkopplingsexempel VAKA En ny generation passersystem Projektering & systembeskrivning med inkopplingsexempel Innehåll: Sida: Inledning..... 2 VAKA - översikt..... 3 Dörrmiljöer / inkoppling. 4 Systembeskrivning. 6 VAKA

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

Livet med en laddhybrid

Livet med en laddhybrid Livet med en laddhybrid Erfarenheter från Vattenfalls tester under 2010 2011-06-09, Skånes Energiting Sara-Linnéa Östervall, presenterat av Stefan Liljemark Vattenfall Power Consultant 1 Sara-Linnéa Östervall,

Läs mer

MOTORVÄRMAR HANDBOKEN manual för användare

MOTORVÄRMAR HANDBOKEN manual för användare MOTORVÄRMAR HANDBOKEN manual för användare Version 4.2 ANVÄNDARMANUAL VIKTIG INFORMATION FÖR DIN MOTORVÄRMARE: Parkeringsplatsnummer*: 1000 Personlig kod**: Internet bokning: www.hsb.se/norr/stadion Telefon

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box 5 GHZ 1 2 1 2 PSTN DSL 1 2 3 4 WAN LED ON OFF LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4 LAN 5 WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 ES

Läs mer

Jenny Miltell, 2013. ABB laddinfrastruktur för elbilar Workshop Green Highway

Jenny Miltell, 2013. ABB laddinfrastruktur för elbilar Workshop Green Highway Jenny Miltell, 2013 ABB laddinfrastruktur för elbilar Workshop Green Highway Följ bilen: vilken bil och när? Vilken laddinfrastruktur krävs? Endast ACladdning (3 kw) AC halvsnabb laddning (6 10 kw) På

Läs mer

Elbil2020 Demostad för elfordon

Elbil2020 Demostad för elfordon Elbil2020 Demostad för elfordon Sten Bergman, Elbil2020 HS2020 Att förnya en ny stad Ett medborgarinitiativ i samarbete med företag, forskare och myndigheter En inkubator - utvecklar vision, idéer och

Läs mer

Informatikai megoldások

Informatikai megoldások Informatikai megoldások Nyckelhanterings Systemet IQ serien Varför behöver man ett nyckelhanterings system? Nycklar skall förvaras på ett säkert ställe Nycklarna bör användas av rätt person Kontroll på

Läs mer

Låsningssystemet iloq S10

Låsningssystemet iloq S10 Låsningssystemet iloq S10 iloq S10 Server (SaaS) iloq S10 Nyckeln till säkerhet Utmärkt låsning driven av kundens behov Den patenterade prisbelönta elektroniska låslösningen iloq S10 med integrerad modern

Läs mer

VAKA - Passersystem.sjunio9atta8.se,20101115 www

VAKA - Passersystem.sjunio9atta8.se,20101115 www VAKA - Passersystem Aldrig har det varit enklare! VAKA är ett helt nyutvecklat passersystem och utmärker sig genom en unik systemuppbyggnad så väl som på en lång rad innovativa funktioner. Som första passersystem

Läs mer

Nya momsregler 2015 för elektroniska tjänster m.m

Nya momsregler 2015 för elektroniska tjänster m.m Nya momsregler 2015 för elektroniska tjänster m.m Webinarium 11 december 2014 Niclas Lindgren 070-318 92 31 Agenda elektroniska tjänster mm Bakgrund Var sker beskattning? Skattesatser? Vilka tjänster omfattas?

Läs mer

INSTRUKTION SNABBLADDNING

INSTRUKTION SNABBLADDNING INSTRUKTION SNABBLADDNING 2 (12) Display för användning av snabbladdaren Laddpistol 3 (12) Start Starta laddning Tryck på denna knapp för att byta Ä språk 4 (12) Välj språk Tryck på knapp vid valfri flagga

Läs mer

Vaka Porttelefon. Manual. 20009-06 Vaka Porttelefon

Vaka Porttelefon. Manual. 20009-06 Vaka Porttelefon Manual Porttelefon VAKA axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2012. 200xx-sv Vaka manual Axema Access Control AB är ett svenskt säkerhetsföretag som sedan 1992 utvecklar och marknadsför

Läs mer

MOTORVÄRMAR HANDBOKEN manual för hyresgäster

MOTORVÄRMAR HANDBOKEN manual för hyresgäster MOTORVÄRMAR HANDBOKEN manual för hyresgäster Version 4.1 ANVÄNDARMANUAL VIKTIG INFORMATION FÖR DIN PARKERINGSPLATS Platsnummer: Personlig kod: https://www.webel-online.se Telefon Sverige 075 44 88 000

Läs mer

RENAULT Snabbladdare med växelström. Fredrik Wigelius

RENAULT Snabbladdare med växelström. Fredrik Wigelius RENAULT Snabbladdare med växelström Fredrik Wigelius RENAULT EV FÖR ALLA BEHOV Mer än 30 000 elbilar på vägarna i Europa Stockholm Hamburg Flins LADDNING - VAD TALAR VI OM? Ström kw Snabbladdning Hastighet

Läs mer

Principer för energi- och volymmätning

Principer för energi- och volymmätning Tekniska krav och anvisningar Energi Principer för energi- och volymmätning Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende

Läs mer

Internsystem för effektivare och tryggare vårdmiljö

Internsystem för effektivare och tryggare vårdmiljö Internsystem för effektivare och tryggare vårdmiljö Attendos Vår helhetssyn ger Med en växande andel äldre och ökad livslängd ökar vårdbehoven samtidigt som samhället önskar utveckla effektiva och säkra

Läs mer

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle EMPOWERING YOUR BUSINESS Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle www.toyota-forklifts.se HYRESLÖSNINGAR Rätt truck för rätt tillfälle Olika situationer kräver olika lösningar. Vilken truck passar

Läs mer

Svar på motion om laddstolpar för hållbar utveckling

Svar på motion om laddstolpar för hållbar utveckling Bilaga KS 2013/103/1 l (2) 2013-03-08 KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp, Ink 2013 Oft O 9 Svar på motion om laddstolpar för hållbar utveckling Erik Åberg (MP) inkom den 30 oktober med rubricerad motion. Motionären

Läs mer

Hyper Bus Laddbussen Hybrid and Plug-in ExtendedRange Bus system

Hyper Bus Laddbussen Hybrid and Plug-in ExtendedRange Bus system Hyper Bus Laddbussen Hybrid and Plug-in ExtendedRange Bus system Fältprov av laddhybridbussar i Göteborg 2013-09-03, tf projektledare, BRG Om Projektet Projektperiod sept 2011 höst 2014 Totalbudget 32

Läs mer

Skåplås LS-Serien. www.acss-lås.se

Skåplås LS-Serien. www.acss-lås.se Skåplås LS-Serien Skåplås till förvaring-, och omklädningsskåp. Passar de flesta installationer där det idag sitter ett cylinderlås. Enkelt montage även i dörrar som inte har något lås idag. Låset är batteridrivet

Läs mer

Laddinfrastruktur för elfordon

Laddinfrastruktur för elfordon Laddinfrastruktur för elfordon Vägledning för att sätta upp laddstation eller laddstolpe andra versionen Innehåll Förord... 3 CHECKLISTA om du vill sätta upp en laddstation... 4 Regler för att ansluta

Läs mer

EV VA L åssystem. säkerhet i särklass

EV VA L åssystem. säkerhet i särklass EV VA L åssystem säkerhet i särklass Varför... Evvasalto Access AB är en ledande aktör inom säkerhet. Genom vårt samarbete med EVVA kan vi erbjuda de bästa lösningarna inom säkerhetssystem. EVVA är ett

Läs mer

Välj elbil! Ladda bilen hemma en guide till dig som bor i villa eller hyresrätt

Välj elbil! Ladda bilen hemma en guide till dig som bor i villa eller hyresrätt Välj elbil! Ladda bilen hemma en guide till dig som bor i villa eller hyresrätt 2 Välj eller Mycket har hänt i teknikväg de senaste åren en utveckling som gjort det både enklare och billigare att ladda

Läs mer

Energibesparande uttagscentraler för olika användningsområden

Energibesparande uttagscentraler för olika användningsområden Energibesparande uttagscentraler för olika användningsområden Uttagscentraler med olika typer av mätning och styrning som bidrar till en bättre miljö och lägre kostnader. Användarvänliga produkter för

Läs mer

Laddinfrastruktur för elfordon

Laddinfrastruktur för elfordon Laddinfrastruktur för elfordon Vägledning för att sätta upp laddstation eller laddstolpe tredje versionen Innehåll ALLMÄNNA AVSNITT... 4 1. Vilka olika typer av laddsystem finns det?... 5 2. Vilken typ

Läs mer

Larm för olika behov. Idriftsättningen är enkel, ett eller ett par SMS så är du igång.

Larm för olika behov. Idriftsättningen är enkel, ett eller ett par SMS så är du igång. LARMPAKET GSM Larm för olika behov Induo Home har fem larmpaket för att passa de vanligaste larmbehoven för mindre objekt. Våra paket passar för att övervaka hem, mindre företag, fritidsbostäder, hobbygarage,

Läs mer

Hammarby Sjöstads profil: - ung och dynamisk, - modern och global

Hammarby Sjöstads profil: - ung och dynamisk, - modern och global Hammarby Sjöstad 2020:...att förnya en ny stad Trafiknät Stockholm, den 11 juni 2012 Hammarby Sjöstads profil: - ung och dynamisk, - modern och global One of the world s highest profile examples of Sustainable

Läs mer

Motion om laddstolpar för hållbar utveckling

Motion om laddstolpar för hållbar utveckling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSt~--- 19 (39) --;o:-:;:;,~~-~~---------- '' l' : s Sammanträdesdatum 2013-05-13 130 Motion om laddstolpar för hållbar utveckling D nr 2012/333 INLEDNING Motion från Erik

Läs mer

Vi presenterar... * Laddningsstationer för mobiltelefoner och tablet s. * Digitala förvaringsboxar. * Digitala postboxar. * Digitala leveransboxar

Vi presenterar... * Laddningsstationer för mobiltelefoner och tablet s. * Digitala förvaringsboxar. * Digitala postboxar. * Digitala leveransboxar Vi presenterar... * Laddningsstationer för mobiltelefoner och tablet s * Digitala förvaringsboxar * Digitala postboxar * Digitala leveransboxar Reddobox Domarevägen 13 904 33 Umeå 070 284 51 60 office@reddobox.com

Läs mer

Invisible Access SMART SVENSKUTVECKLAT LÅSSYSTEM FÖR KONTORSMÖBLER OCH FÖRVARING

Invisible Access SMART SVENSKUTVECKLAT LÅSSYSTEM FÖR KONTORSMÖBLER OCH FÖRVARING Invisible Access SMART SVENSKUTVECKLAT LÅSSYSTEM FÖR KONTORSMÖBLER OCH FÖRVARING Invisible Låset monteras osynligt, inuti olika typer av kontorsförvaringar, klädskåp eller lådor. Möbeln eller inredningen

Läs mer

Elbilar är roliga att köra! Stockholms stads elbilsarbete - från 1994 till idag... Eva Sunnerstedt, City of Stockholm. Electric Vehicles are fun! Try!

Elbilar är roliga att köra! Stockholms stads elbilsarbete - från 1994 till idag... Eva Sunnerstedt, City of Stockholm. Electric Vehicles are fun! Try! Stockholms stads elbilsarbete - från 1994 till idag... Eva Sunnerstedt, City of Stockholm Elbilar är roliga att köra! Electric Vehicles are fun! Try! 1 Electric Vehicles are fun! Try! 2 From Evolution

Läs mer

Bli en elbilsvänlig bostadsrättsförening Så här enkelt kan ni ladda elbilar i er fastighet!

Bli en elbilsvänlig bostadsrättsförening Så här enkelt kan ni ladda elbilar i er fastighet! Bli en elbilsvänlig bostadsrättsförening Så här enkelt kan ni ladda elbilar i er fastighet! 2 Elbilarna kommer är ni? redo De senaste 12 månaderna har antalet elfordon ökat med över 140 procent i Sverige.

Läs mer

Direktkoppling till Girolink Internet. Filöverföring av betalningar och betalningsinformation via Girolink Internet. Version 1.0

Direktkoppling till Girolink Internet. Filöverföring av betalningar och betalningsinformation via Girolink Internet. Version 1.0 Direktkoppling till Girolink Internet Filöverföring av betalningar och betalningsinformation via Girolink Internet Version 1.0 Maj 2007 Innehållsförteckning 0. DOKUMENTHISTORIK 1 ALLMÄNT - DIREKTKOPPLING

Läs mer

ELBILAR som kommer till Sverige 2010 2011

ELBILAR som kommer till Sverige 2010 2011 ELBILAR som kommer till Sverige 2010 2011 en sammanställning av de bilmodeller som presenterades av billeverantörer på Vattenfalls och Stockholms stads elbilsseminarium 12 april 2010. Informationen i dokumentet

Läs mer

VAKA. En ny generation passersystem

VAKA. En ny generation passersystem VAKA En ny generation passersystem VAKA En ny generation passersystem VAKA är ett passersystem avsett för såväl företag och förvaltningar som flerbostadsfastig heter. Istället för nycklar, som alltför

Läs mer

Energibesparande uttagscentraler för olika användningsområden

Energibesparande uttagscentraler för olika användningsområden Energibesparande uttagscentraler för olika användningsområden Uttagscentraler med olika typer av mätning och styrning som bidrar till en bättre miljö och lägre kostnader. Användarvänliga produkter för

Läs mer

Rapport Ecoast. Utvärdering och användning laddstationer. Trollhättan och Kungälv 2014-12-08. Sid 1(8) Telefon: +46-705-22 24 75

Rapport Ecoast. Utvärdering och användning laddstationer. Trollhättan och Kungälv 2014-12-08. Sid 1(8) Telefon: +46-705-22 24 75 Sid 1(8) Rapport Ecoast Utvärdering och användning laddstationer Trollhättan och Kungälv 2014-12-08 Sid 2(8) Bakgrund Laddpunkten.se AB startades i juni 2013 som ett frö ur rapporten Infrastruktur för

Läs mer

FLEXLOCK - LÅSKONCEPT FÖR INREDNING

FLEXLOCK - LÅSKONCEPT FÖR INREDNING Invisible Access FLEXLOCK - LÅSKONCEPT FÖR INREDNING RFID Flexibilitet och integration EM 125 khz NFC Classic Mini Mifare 13,56 MHz HID iclass DESfire Plus HID iclass SE FlexLock är ett låssystem till

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

BYGGARBETSLAMPA LED 48 & 230V

BYGGARBETSLAMPA LED 48 & 230V BYGGARBETSLAMPA LED 48 & 230V BALL Byggarbetslampa LED 48 och 230V Nyutvecklad byggarbetslampa med högkvalitativ LEDteknik och extrem energieffektivitet 120 lm/w, 35000h L70. Lampan finns i 230V och 48

Läs mer

Plattformsstrategi för processindustrin. Page: 1 October 09 ProcessIT Innovations LTU - UmU

Plattformsstrategi för processindustrin. Page: 1 October 09 ProcessIT Innovations LTU - UmU Plattformsstrategi för processindustrin Page: 1 October 09 ProcessIT Innovations LTU - UmU Plattformar- ett beprövat koncept Page: 2 October 09 ProcessIT Innovations LTU - UmU Multisided: problemägare

Läs mer

Passersystem VAKA 10

Passersystem VAKA 10 Driftsättning & Snabbstart Passersystem VAKA 10 20003-1 Vaka snabbstart axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2011. 20003-sv Vaka quick guide Axema Access Control AB är ett svenskt

Läs mer

Busch-Jaeger Installationsprodukter. Jussi med Hörnbox Utmärkt utanpåliggande och snabbast i hörnen.

Busch-Jaeger Installationsprodukter. Jussi med Hörnbox Utmärkt utanpåliggande och snabbast i hörnen. Busch-Jaeger Installationsprodukter Jussi med Hörnbox Utmärkt utanpåliggande och snabbast i hörnen. 2 Jussi med Hörnbox Innehållsförteckning Jussi installationsprodukter Utanpåliggande med Hörnbox 4 Jussi

Läs mer

www.robursafe.com Statligt Ramavtal Säkra Förvaringslösningar

www.robursafe.com Statligt Ramavtal Säkra Förvaringslösningar www.robursafe.com Statligt Ramavtal Säkra Förvaringslösningar Avtalsnummer: 96-41-2014:001 Fr.o.m. 2015-03-02 t.o.m. till 2017-02-09 med rätt till eventuell förlängning via option. Produktlista nr. 1 Robur

Läs mer

MOTORVÄRMAR HANDBOKEN manual för hyresgäster

MOTORVÄRMAR HANDBOKEN manual för hyresgäster Version 3 MOTORVÄRMAR HANDBOKEN manual för hyresgäster ANVÄNDARMANUAL VIKTIG INFORMATION FÖR DIN PARKERINGSPLATS Platsnummer: Personlig kod: https://www.webel-online.se Telefon Sverige 075 44 88 000 Telefon

Läs mer

Användarguide SmartSMS 3.1. Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya SmartSMS 3.1 konto

Användarguide SmartSMS 3.1. Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya SmartSMS 3.1 konto Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya SmartSMS 3.1 konto Sida 1 av 33 Användarguide SmartSMS 3.1 Version 1.0 Document name: SmartSMS31_Guide.docx Issued by: Date: 2011-08-04 Reg.

Läs mer

Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning

Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning Frånskrivning Upplysningarna i detta dokument kan ändras utan varsel. Det tas inget ansvar för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna

Läs mer

Security Products Partnerprogram

Security Products Partnerprogram Security Products Partnerprogram Answers for infrastructure. Security Products Partnerprogram med oss är du säker Security Products är ett affärsområde inom Siemens AB, Building Technologies Division och

Läs mer

E.L. Elmateriel Leverantörernas förening

E.L. Elmateriel Leverantörernas förening E.L. Elmateriel Leverantörernas förening E.L. Elmateriel Leverantörernas förening. E.L. Elmateriel Leverantörernas förening är en branschförening för de ledande leverantörerna av elektrisk installationsmateriel

Läs mer

Utredning av lämplig laddinfrastruktur för elbilar och laddhybrider i Umeå

Utredning av lämplig laddinfrastruktur för elbilar och laddhybrider i Umeå Utredning av lämplig laddinfrastruktur för elbilar och laddhybrider i Umeå Investigation of suitable charging infrastructure for electric vehicles in Umeå Linn Björ EN1307 Examensarbete för civilingenjörsexamen

Läs mer

Xerox Remote Services. Automatisk påfyllnad av förbrukningsmaterial Kundfördelar

Xerox Remote Services. Automatisk påfyllnad av förbrukningsmaterial Kundfördelar Xerox Remote Services Automatisk påfyllnad av förbrukningsmaterial Kundfördelar Bekräftelse av registreringen för automatisk påfyllnad av förbrukningsmaterial Uppfyller kundens behov av större effektivitet

Läs mer

Mål 2020: 20% av Mitsubishi Motors produktion ska vara elbilar

Mål 2020: 20% av Mitsubishi Motors produktion ska vara elbilar Anders Erngren PR- och produktchef Mitsubishi Motors: Miljövision 2020 Utveckla elbilstekniken n Mål 2020: 20% av Mitsubishi Motors produktion ska vara elbilar (300 000 bilar) Reducera miljöpåverkan under

Läs mer

BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11

BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11 BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11 Detaljerad information Bakgrund En av bostadsrättsföreningens viktigaste uppgifter är att tillgodose medlemmarnas ekonomiska intressen. De boende

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

BOX. Boxarna som samlar alla uttag du behöver

BOX. Boxarna som samlar alla uttag du behöver BOX Boxarna som samlar alla uttag du behöver De flesta behov löser du själv med våra standardboxar Överallt krävs det uttag kraft, tele, data och signal. Många gånger också på samma ställe. Lösningen är

Läs mer

Fastighetsboxar i skandinavisk toppklass

Fastighetsboxar i skandinavisk toppklass Fastighetsboxar i skandinavisk toppklass ÅRS KVALITETSGARANTI Design Ekonomi Funktion För den som ritar, bygger eller underhåller hus är varje detalj viktig. Därför har Flexbox utvecklat ett helt system

Läs mer

MActor. www.metrima.com

MActor. www.metrima.com MActor Metrimas AMR-system Om MActor MActor är modernt, tryggt & robust MActor är Metrimas AMR-system som i olika generationer funnits på den svenska marknaden i över 20 år. MActor har tillsammans med

Läs mer

Framtidens Energilösningar

Framtidens Energilösningar Framtidens Energilösningar Marie Holmberg Schneider Electric Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs Faktum Energidilemmat Behov Efterfrågan År 2050 Elförbrukning år 2030 Källa: IEA 2007 vs CO

Läs mer

Smart mätning med Hager energimätare

Smart mätning med Hager energimätare Energimätare Smart mätning med Hager energimätare De 12 nya energimätarna sätter en ny standard när det gäller mätning. Särskilt intressant är det stora utbudet av produkter för direktmätning av 63A och

Läs mer

Snabb bruksanvisning för MO-Call BlackBerry

Snabb bruksanvisning för MO-Call BlackBerry Vad behöver jag för att starta MO-Call? Innan man kan ringa ett samtal, behöver man det nedanstående: Ett registrerat MO-Call konto. MO-Call kredit på ditt konto. MO-Call programvaran på din mobiltelefon.

Läs mer

Vad är en e-legitimation och hur kan den användas? Presentation vid Arena den 28 september 2007, Irene Andersson,

Vad är en e-legitimation och hur kan den användas? Presentation vid Arena den 28 september 2007, Irene Andersson, Vad är en e-legitimation och hur kan den användas? Presentation vid Arena den 28 september 2007, Irene Andersson, ID-handlingar i traditionell och elektronisk form Fysisk ID-handling Elektronisk ID-handling

Läs mer

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer.

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Snabbare. Säkrare. Billigare. Varför har inget tänkt på det här tidigare? Lösningen är så enkel och så smidig att man undrar. Så här ligger det till. En del

Läs mer

RENZ. KOLLEKTION 2015 Fastighetsboxar Serviceboxar Digitala lösningar Fastighetssystem

RENZ. KOLLEKTION 2015 Fastighetsboxar Serviceboxar Digitala lösningar Fastighetssystem RENZ KOLLEKTION 2015 Fastighetsboxar Serviceboxar Digitala lösningar Fastighetssystem 1 RENZ INTELLIGENTA SERVICEBOX -Få din vara levererad direkt till bostaden E-handeln fortsätter att växa och med Renz

Läs mer

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien -produktserien Fjärrstyrning och mätning Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer UTVECKLAD FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN Serien av -produkter är anpassad för alla behov

Läs mer

Förslag till rekommendationer avseende lågspänningsinstallationer. laddning av elfordon. Elforsk rapport 10:59

Förslag till rekommendationer avseende lågspänningsinstallationer. laddning av elfordon. Elforsk rapport 10:59 Förslag till rekommendationer avseende lågspänningsinstallationer i Sverige för laddning av elfordon Elforsk rapport 10:59 Arbetsgrupp P5 Maj 2010 Förslag till rekommendationer avseende lågspänningsinstallationer

Läs mer

Lågspänningsprodukter Produkter för solcellsystem

Lågspänningsprodukter Produkter för solcellsystem Lågspänningsprodukter Produkter för solcellsystem 2 Produkter för solcellsystem Lågspänningsprodukter Solen är en gåva Solceller är en investering inför framtiden Energi är en av de största globala utmaningarna

Läs mer

Anmärkningar till formuläret för överklagande

Anmärkningar till formuläret för överklagande KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN (KHIM) Varumärken och mönster Anmärkningar till formuläret för överklagande 1. Allmänna kommentarer 1.1 Användning av formuläret Formuläret kan erhållas

Läs mer

Frågor och svar om Uppsägning av Telia Mobil plånbok och skaffa WyWallet (Extern)

Frågor och svar om Uppsägning av Telia Mobil plånbok och skaffa WyWallet (Extern) Frågor och svar om Uppsägning av Telia Mobil plånbok och skaffa WyWallet (Extern) 1 Varför har ni sagt upp min mobila plånbok? WyWallet erbjuder nu allt det och lite till som du som kund är van vid i Telia

Läs mer

Green Highway en grön transportkorridor längs ett förnyelsebart energibälte. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

Green Highway en grön transportkorridor längs ett förnyelsebart energibälte. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Green Highway en grön transportkorridor längs ett förnyelsebart energibälte SÖT Strategi Förbättrad infrastruktur och kommunikationer i syfte att skapa en funktionell och gränsöverskridande samarbetsregion!

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box LED ON OFF LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4 LAN 5 WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 ES Packa upp TiVo-förpackningen I TiVo-förpackningen

Läs mer

Monitor Pro V7.x SCADA. SQL Server 7 och licensiering 2002-06-18

Monitor Pro V7.x SCADA. SQL Server 7 och licensiering 2002-06-18 Monitor Pro V7.x SCADA SQL Server 7 och licensiering 2002-06-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 FRÅGESTÄLLNINGAR KRING SQL SERVER 7... 3 1.1 VANLIGT FÖREKOMMANDE FRÅGOR... 3 1.1.1 Hur får Microsoft-licenserna SQL

Läs mer

Tänk dig att var du än är kan få tag på en miljöbil som är ren, fräsh, och modern som du har tillgång till dygnet runt. Det spelar ingen roll var du

Tänk dig att var du än är kan få tag på en miljöbil som är ren, fräsh, och modern som du har tillgång till dygnet runt. Det spelar ingen roll var du Tänk dig att var du än är kan få tag på en miljöbil som är ren, fräsh, och modern som du har tillgång till dygnet runt. Det spelar ingen roll var du är, eller var du är på väg det finns alltid en bil i

Läs mer

Betalningsstatistik 2014, uppgifter som ska rapporteras

Betalningsstatistik 2014, uppgifter som ska rapporteras Betalningsstatistik 2014, uppgifter som ska rapporteras Uppgifterna i denna tabell rapporteras för 2014 till Finlands Bank i början av 2015. Tabellen är en förteckning över uppgifter som ska rapporteras

Läs mer

Laddinfrastruktur för elfordon

Laddinfrastruktur för elfordon Laddinfrastruktur för elfordon Vägledning för att sätta upp laddstation eller laddstolpe tredje versionen Innehåll ALLMÄNNA AVSNITT... 4 1. Vilka olika typer av laddsystem finns det?... 5 2. Vilken typ

Läs mer