Deltagare som gått Diplom för minst 6 månsedan och bakåt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Deltagare som gått Diplom för minst 6 månsedan 20110401 och bakåt"

Transkript

1 Deltagare som gått Diplom för minst 6 månsedan och bakåt Enkätnamn: Deltagare som gått Diplom för minst 6 mån respondenter: 184 Urval: Alla Frågor: Alla frågor Statistik: Medel

2 Du får denna enkät eftersom du har genomfört en Diplomutbildning hos oss på PTK för minst 6 månader sedan. Vi gör denna undersökning av framförallt två anledningar: Vi vill se om du har blivit mera aktiv i styrelsen efter vår utbildning Vi vill förbättra vår utbildning så att den motsvarar dina behov så mycket som möjlig Dina svar är mycket viktigt för oss eftersom vi utifrån dessa kan göra förbättringar av våra utbildningar. Förhoppningsvis gör detta att dina efterföljande kollegor kan få en förbättrad version av vår utbildning, samt att vi kan ge dig ett bättre stöd till dig med fortsatt utbildning och stöd. Det tar ca 5 15 minuter att genomföra enkäten och du kan avbryta och komma tillbaka om du skulle vara tvungen. Tack för att du hjälper oss att bli bättre. Hälsningar bild: EvaKaliten.jpg bild: Matsliten.jpg bild: Ylvaliten.jpg -Eva Karnehed --Mats Wadman --Ylva Peterson Fråga 2 1. I vilken roll gick du utbildningen? Ordinarie i 79 Suppleant i 40 Förbundsanställd 3 Annan roll 7 vilken: Total 129 Procent 61% 31% 2% 5% 100% Medel 1,5 8 7% mer än 5 år Total % Medel 2,9 Ja 81 Nej 26 Kanske 21 prioriteras) Ekonomi 1 0

3 Öppna svar-annan roll -vilken: (7) Klubbordförande Adjungerad, pga stiftelseform ledamot i koncernrådet Vice ordf. i klubben och blivande arb.tagarrepresentant Tilltänkt ordinarie Inför styrelseuppdraget Koncerklubbsordförande Kommentarer (7) Blev ordinarie precis efter avslutad utbildning. Jag är inte med i styrelsen längre nu. Jag avgick när vi bytte ägare. Numera ingår jag inte i Allt som en AB-ledamot bortsett från att jag ej har rösträtt Är nu ordinare i bolagsstyerlsen, efter att den tidigare representanten gått i pension Sedan i december 2010 jobbar jag inte längre på det bolag där jag var styrelserepresentant. Därefter ordinarie i ett annat bolag Fråga 3 2. Hur länge har du varit med i? Procent < 1 år 8 7% 1-2 år 42 35% 2-3 år 47 39% 3-4 år 8 7% 4-5 år 6 5%

4 Ordinarie i 79 Suppleant i 40 Förbundsanställd 3 Annan roll 7 vilken: Total 129 Medel 1,5 8 7% mer än 5 år Total % Medel 2,9 Ja 81 Kommentarer Nej (5) 26 Kanske I två omgångar nu sedan 21 4 år tillbaka dessförinnan ett uppehåll på 5 år och för det ca 8 år Det blir 2 årnu i vår Aldrig närvarat på möte pga suppleant inte har närvarorätt Blev vald 2008 prioriteras) men det tog ca 1år innan styrelsen öppnade dörren in till styrelserummet för Ekonomi arbetstagarrepresentanten. 1 år i det andra bolaget 1 0 Fråga I vilken utsträckning deltar suppleanterna samtidigt med ordinarie på 4 47 styrelsemötena? 5 51 Procent Total 118 Ja alltid 69 58% Ja på vissa möten 18 15% Medel 4,2 Nej aldrig % varför: Total % Total

5 Medel 1,7 Öppna svar-ja på vissa möten (6) Företaget missade 1 gång av okunskap, det är rättat nu. endast konstituerande möte efter AGM, enligt tradition I möten utomlands deltar suppleanter via telefon. pga tidsbrist så deltar de ensadst om ordinarie inte kan närvara, optimalt är alla närvarande, men händer inte så ofta. Då ordinarie ledamot saknas. Ledningen anser det blit för stor grupp med suppleanter vilket viaccepterat. Vi känner till rätten att ha med suppleanter jämnt men har valt att inte ta konflikt i detta ärende. om inte förhinder föreligger Öppna svar-nej aldrig -varför: (30) aldrig varit så på mitt företag Det blir för många inga möten Stor styrelse, 12 st. med på förmöte. Det har varit svårt att få motparten att förstå syftet Har inte kommit till en punkt då vi anser det vara produktivt. Kommer att framföra att vi vill ha med dem snart. Vi har valt att ingen ha Det var tradition att de inte var med. Det är dock ändrat nu. har inga suppleanter finns inga styrelsemöten! har inga Vi har inga suppleanter utsedda Vet ej, tror inte dom någonsin deltagit finns inga Ordföranden vill inte, hon är medveten om vår rätt men vi har inte tagit strid. Vi har månadsvisa avstämmningar med suppleanterna vi telefon. Lågt behov/intresse

6 vi har inga företaget ville inte det Annat samarbetsforum Dom vill ej det Vi har ej tagit upp frågan vi har inte utsett, vi försöker få andra fördelar. Företaget vill bara ha 2 fackrepresentanter med. En från Finans och en från SACO. har ingen suppleant Förhandlat bort i konsernstyrelsen Liten styrelse-litet företag Enligt en lokal överenskommelse är vi fler ordinarie arbetstagarrepresentanter än vad lagen föreskriver. Vi har ingen suppleant pga litet intresse hos arbetstagarna. Hittills är det ingen som har velat ställa upp. Vi är två ordinarie och en liten styrelse Har inte haft några, men från och med nu 1 suppleant Fråga 5 4. Vilka av PTKs bolagsstyrelseutbildningar har du gått? (Markera alla alternativ som passar) Diplomutbildningen 9 dagar Styrelserummets Retorik Personalakonomi Grupp och kommunikation Decision Base (Företagsspe l) Att hantera förändringar Praktisk engelska i styrelserummet Erfa -kurs för erfarna bolagsstyrelseledamöt er Etik, miljö och ansvar CSR för styrelsen Kommunikation och påverkan i styrelsearbetet Annan Procent 100% 19% 1% 1% 0% 0% 3% 0% 4% 8% 0%

7 Total % Medel 2,1 Kommentarer (5) Har anmält mig till kursen Kommunikation och påverkan i styrelsearbetet Vill gärna gå fler kurser som uppföljning och fördjupning. Retorikkursen ser också intressant ut. jag vill gärna gå engelskan och personalekonomin, men de verkar inte ha gått på ett tag. jag har för mig att det var den Båda var väldigt bra kurser och lärorika Fråga 6 5. Vad upplevde du som bra i utbildningarna? Svarsvärden (126) Bra genomgångar och praktiska övningar Jag fick var på alla mina frågor. Jag blev säkrare på min roll i styrelsen.

8 jag Övergripande bra utbildningar.bra ledar ochra information. Rollen, lagar, rättigheter/skyldigheter Lärarna har mycket bra kompetens! Man får en bra grundplåt att ha inför det arbete som skall utföras. Känns gediget och genomtänkt för alla oavsett tid i styrelsearbetet. Djupgåendet. Det var verkligen från basic och framåt. Då blir det ju extra värdefullt med kunniga kursledare, vilket också fanns Våra grupparbete, ledare som förklarade på bra sätt, att kunna påverka diskutera och lägga fram sina synpunkter på ett rimligt sätt, att alltid vara väl förberedd och ha väl underbyggda förslag. Att träffa kollegor som är ledamöter i andra styrelser och utbyta erfarenheter Hög kompetens hos lärarna. Mycket givande att träffa personer i samma situation som man själv är i. Lärarnas kunskaper och bra upplägg Diplomutbildningen var heltäckande och gav en bra förståelse för lagar och regler. Vidare gav utbildningen en förståelse för de ekonomiska begrepp som används. Med diplomutbildningen i ryggen ökade mitt självförtroende samt min känsla av att mitt engagemang i styrelse spelar roll. Facilitatorerna under både diplomutbildningen och kommunikation och påverkan var engagerade och kunniga. Oragnisationen runt utbildningarna var klar och tydlig med tydliga instruktioner. Kurserna kändes tillgängliga. att träffa andra att få lära sig om ekonomi och lagar Konkret. Bra att möte andra i samma sits. Dela erfarenheter med andra. Fick mer insikt i ekonomi Bra uppdelning av utbildningstillfällen. Hemarbete emellan. Få klarhet i vad uppdraget innebär. Förstå ekonomi Träffa andra och få del av deras erfarenheter Träffa andra personalrepresentanter + förstås bra innehåll med arbetssätt, bolagskod, ekonomi, nyckeltal... Engelska: lagom nivå, många nya insikter i vad språket består av. Lyssna, framföra tal inför grupp, använda sitt begränsade ordförråd effektivt. Att man blir upplyst om lagar och vilket ansvar man har samt att kunna tolka ett bokslut och andra ekonomiska document. Det mesta! genomtänkt och bra att man fick input från andra styrelseledamöter -deras problem och lösningar osv Mycket bra ledda med lagom blandning teori och praktik. ÄÄven bra externa ledare (retorik och engelska) Formella kunskapen. Fakta jag behöver kolla och vad som ev. saknas. Gav mig mer säkerhet att mina åsikter och kunskaper är viktiga i styrelserummet. Man fick en inblick i jobbet som föreligger (T.ex. på ekonomisidan) innan styrelsemötet Det var en jättebra helhetsutbildning. Bra med flera utbildare med lite olika vinklingar och erfarenheter. Själva kursupplägget Kursledarna Kursdeltagarna (stort utbyte) Gästföreläsarna (erfarna personalrepresenteranter från andra bolag) Materialet Tyckte det mesta faktiskt var ganska bra Ekonomidelen och rollspelet i styrelserummet. Erfarenheten från andra var också mycket bra. Som alltid utbyte av erfarenheter mellan kursdeltagarna samt proffsigt, väl genomförd kurs (smöra...)

9 Engegemang och erfarenheten hos kurshållarna. Mycket bra ställe och att etablera kontaktyta med andra medarb.repr. Bra blandning av både praktik och teori. Trevlig miljö och kunniga lärare Det var mycket lärorikt. Jag har inga klagomål alls. erfarna lärare och riktiga case Upplägget, boende, mat och aktivter De var pedagogiska och det vi lärde oss går att använda sig av i verkliga livet. Retorik kursen var outstanding!!! GRYMT BRA!!!! hur skall jag fungera som ledamot Gediget program, bra kunskap hos ledarna, en röd tråd. Oj det känns så längesen (över 1 1/2 år sen)men från vad jag kommer ihåg av utbildningen så fick jag ett hum om vad det innebär att "arbeta" i en styrelse. Nyttigt att ha med sig in i styrelserummet. Möjligheten att få feedback,höra av andra. Upplägget med olika tillfällen. Kompetensen hos utbildarna. Nätverkandet med andra kursdeltagare. Kundskapen och intresset hos deltagarna. Jämförelsevis med fackliga grundkursen som var en pina att genomgå. bra ämnen, engagerade lärare jag fick en basgrundnivå för mitt eget arbete i styrelsen kännedom om ansvar och befogenheter möjlighet att analysera ekonomin ta för givet att kunna ifrågasätta Jag upplevde utbildningen som mycket bra och informativ, jag lärde mig mycket. Man gick igenom delarna noggrannt och hade även viss uppföljniing/repetion. Det mesta funkade väl bra! Utbytet med de andra deltagarna. Exempel och arbetsuppgifter baserade på verklighetstrogna händelser. Saklighet och teori kopplat till verkliga händelser. Jag har gått den tidigare under min första period i styrelsen. Det var mycet bra att få en repetition och rollspelan är alltid bra. Ekonomidelen, Aktiebolagslagen, böckerna som ingick i kursen, att det ges en insikt i vilket ansvar man åtar sig En mycket bättre förståelse för vilken roll jag har som arbetstagarrepresentant och förståelse för rättigheter/skyldigheter. Väldigt bra att vi som deltar är från olika branscher, vilket ger så otroligt mycket i alla diskussioner och exempel. Mycket grupparbete. jobbigt men givande i många aspekter. Nya värdefulla kontakter. Verklighetsanpassat. Det var mycket som var bra! Undervisning varvat med aktivt deltagande i större eller mindre grupper. Man stärkte självförtroendet -Verklighetsförankring. -Kunnig erfare ledning. -Blandning mellan olika branscher,storlek på företag mm. Uppfräscning av ekonomibitarna Allt. Klargöranden om de olika rollerna man har som styrelseledamot för arbetsdagarna till exempel. Och övningarna i att förstå bokslutssiffror. Det mesta, eftersom jag var/är ny visste jag inte vad som väntade. Utbildningen var bra som helhet. Viktigt att få reda på bl.a hur man räknade ut nyckeltalen m.m och vid behov kunna ifrågasätta dessa. Att man fick en bra genomgång av vad som gäller och hur man arbetar Att man nu förstår vad det innebär både skyldigheter o rättigheter och att man vet vad man tackar ja till när man kliver in i en styrelse. Det bästa var att lyssna på en "äldre" herre som var styrelseproffs. Mer sådana inslag skulle jag uppskatta.

10 Mycket bra ledare och föreläsare. Undervisade på ett pedagogiskt och läraktigt sätt. Jätte bra lokaler och mat odyl. Samt att komma i kontakt med andra i samma syfte. Den ekonomiska biten. Men även vilka rättigheter och skyldigheter en styrelseledamot har. Praktiskt användbart innehåll och konkreta exempel var bra. Att träffa arbetstagarrepresentanter från andra företag och branscher var naturligtvis också väldigt nyttigt. kvalite, genomtänkt, relevant, fokuserat, sammanhängande och uttänkta samband mellan övningarna, bra lärare, bra pedagogiska upplägg -grymt!! Att få arbete i olika grupper. bra kursledare och material. Man har nytta av allt. Retorikutbildningen gav värdefulla lärdomar hur man bygger upp argumentation. Diskutionerna hur det går till på olika företag samt upplysning vad som är lagstadgat. Innehåll,ledare,"besök från verkligheten", det mesta kort sagt Jag känner mig tryggare i min roll som styrelseledamot efter utbildningen. Kunniga lärare samt blandningen av deltagare på utbildningen Pålästa utbildare, bra lokaler/logi/mat. Bra upplägg Dela erfarenheter med övriga deltagare vilka regler som måste följas Att diplomutbildningen gav mig en överblick av både ekonomi och juridik. Men främst att båda de utbildningar jag gått gett mig råg i ryggen som jag haft nytta av i praktiken. Inte minst viktigt är att möta andra arbetstagarrepresentanter från olika branscher, genom de mötena hittar man de gemensamma och övergripande problemen och kan också få förslag på lösningar. Praktiska fall. Ekonomi och nyckeltal Man fick vet vad som gällde och att vi hade rollspel där vi fick öva styrelse arbete. Väldigt bra var också den extrena styrelseproffset som föreläste. förståelse för årsredovisning, räkneexempel, erfarenhetsutbyte av praktiskt styrelsearbete, leta reda på vilka verktyg/regler min egen styrelse arbetade efter. Diplomutbildningen var främst mycket bra map ekonomi och en uppfräschning av vad som behövs. Annars att "nätverka" med andra styrelseledamöter. Ekonomin-att läsa en budget. Att få höra från andra deras erfarenhet.att få göra uppgifter så att man kan se och förstå alla siffror. Ekonomiska termer, nyckeltal Vår roll i styrelsen (reflektion: löntagarsidan är bättre utbildad än ägarsidan) Allt! Alla kunskaper som kursen förmedlade är till nytta. Att det dessutom var bra kursledare och en fantastisk grupp gör att man nästan längtar efter en uppföljning -man glömmer ju... Att diskutera rättigheter, roller (ex styrelse/facklig) få grundläggande kunskaper i ekonomi -allt känns relevant. Helheten med ekonomi men samtidigt möjlighet att få utbyta erfarenheter och annat med kursledare och andra deltagare. Det var bra upplägg och man fick reda på en massa saker som jag inte viste innan. Tog upp olika aspekter på uppdraget. Ansvar, befogenheter och rättigheter. Gav en djupare förståelse för vilken uppgift en styrelse har. regelverket, och formalia Allting. Genomgångar. Återblickar... Att få en grund att stå på. Få veta olika ord man använder i den ekonomiska rapporten tex. Veta min roll och skyldighet. Väldigt utbilldande och bra tycker jag fått bättre självförtroende

11 Kursledarna var toppen. Kunniga och engagerade. Övningarna var bra. Mycket bra grund för styrelsearbete. Retorik-utbildning var jättebra Erfarenhetsutbyte med andra deltagare och med kursledare. Bra att man fick lära sig grunderna i företagsekonomi. Lärde sig att hitta mer i regelverk tex LAS. Tydliga och kunniga kursledare. Bra och genomarbetat matrial. Det var mycket i sjäva utbildningen som var bra. Att få träffa människor i samma "sits" från andra företag gav mycket. Blandningen av representanter från både små och stora företag var positiv. Bra "lärare". Bra blandning. Träffa andra och utbyta erfarenheter. Ser att det oftast är lika överallt. Bra undervisning och kursledare Lärarnas kompetens Erfarenhetsutbyte. Praktiska tips och råd. För min egen del så var ekonomidelarna viktiga dåjag inte har ekonmisk bakgrund. Variation av teori och praktik. Bra att träffa andra i samma sits, höra deras erfarenheter. Kursen var väl sammansatt i sin helhet. Repetitionen på att läsa bokslut och räkna nyckeltal var väldigt nyttig. Framför allt att deltagarna så otvunget delade med sig av sina erfarenheter och funderingar och att det var en så blandad kompott av människor. Kursledningen höll också osedvanligt hög nivå. Genomgången av lagar och regler. Lektioner och grupparb ang hur man läser årsrdeovisning mfl rapporter. Bra vi kom från olika typer av verksamheter -lära av andra. Att få pröva sig själv i argumentering. Ekonomi, gemensamma diskussioner med övriga deltagare samt strategiarbetet. bra grundutbutbildning, mötet m andra ledamöter och deras erfarenheter o kunskaper Innehållet generellt, men även för att samla erfarenheter av arbetssätt från andra bolagsstyrelser genom de andra kursdeltagarna. En bra uppdelning av aktiviteter/arbetsområden fokus på rätt saker, fick många bra verktyg Ekonomin och föreläsningarna Allt var bra helt suveränt. Maten såklart...:-) Bra och pålästa lärare, bra gruppuppgifter. Mycket repetition. Proffsiga Att det var mycke ekonomiinriktat och att alla i princip var med i styrelser, utbyte av erfarenheter. Retorikutbildningen var lärorik, man lärde sig tala och skriva på ett bra sätt. Genomgång av lagar och regelverk Resultat-och balansräkning + mycket annat Bra och kunniga kurslärare! Utbildningen klargjorde vilken roll vi som arbetstagarrepresentanter har. Tack vare deltagare från många olika företag fick man även en inblick i hur bolagsstyrelsearbete kan fungera på andra håll. Alla kurser håller hög klass. Mycket kompetenta och erfarna kursledare som gärna bjuder på sig själva. Jag uppskattar att man varvar teori med praktiska övningar i mindre grupper. Logistiken fungerar oftast väldigt bra. Ibland kan man dessvärre tycka kurstiden är för knapp, lite korvstoppningseffekt! Bra grund i företagsekonomi och juridik samt att få insikt i det mer strategiska och övergripande perspektivet Mycket bra. Fick träffa människor från många branscher, från stora och små företag etc Det mesta, materialet som man fick och fick arbeta med under utbildningen, interaktionen med de andra kursdeltagarna Var väldigt nöjd med HELA upplägget.

12 Mycket intressant information och jag lärde mig mycket kring hur jag ska agera och vad jag kan kräva från styrelsen Positivt att träffa människor inom andra brancher, bra att lära sig mer om de ekonomiska förutsättningarna, samt vad som gäller för styrelsemedlemmar Det mesta! Inspirerande och duktiga föreläsare, bl.a. mycket bra teori och även de praktiska, men mest teorin Att gå igenom ekonomisk redovisning och att i övningarna se hur ett företag kan under några år urholkas till ekonomiskt obestånd. Blandningen mellan föreläsningar och övningar. Fråga 7 6. Vad kan förbättras i utbildningen? Svarsvärden (103) Ha med ett "styrelsemöte" med riktig agenda med frågor som vanligtvis tas upp och vi får arbeta igenom och hamna i olika ställningstaganden. Svårt att komma ihåg nu, tv år senare. Lite mer fokus på strategiarbetet, hade varit intressant Vet inte Ledarna måste ta mer komando på lektionerna. Väldigt ofta är det deltagare som pratar strunt och får fortsätta alldeles för länge. Maten på Djurö är inge vidare. Vad är det för nått fel på husmanskost? Vissa hade nog mindre utbyte av kursen än andra pga att de varit med längre. Man kanske skulle ha två olika kurser, en för de som är helt nya och en för de som arbetat länge? Svårt att svara på eftersom jag inte har något att jämföra med. Det jag kan sakna är fakta om hur en styrelse sammanställs. Vilka kriterier använder sig företagen av och hur kommer man fram till att just dessa personer är den "mixed" dom söker? den är jätte bra!! "snabbspår" i den grundläggande ekonomidelarna för den som redan har dessa kunskaper Kommunikation och påverkan kan förbättras enligt tidigare svar på enkät. Mycket framkom även under sista timmen på den utbildningen som möjlig förbättringspotential. mer tempo Fler korta tydliga uppgifter mellan träffarna. Jag tycker att allt var bra Räcker gott som det är. Vet ej Det kan bli mycket ekonomi i början det blir nästan för mycket, så att de viktiga ref punkterna drunknar i allt annat. tempot var för högt ibland...när man skulle göra gruppuppgifter. svårt för ickeekonomer! Engelskan var mycket komprimerad och skulle behöva vara uppdelad på två tillfällen för praktik/övningar emellan. Det var inget jag saknade.

13 Eftersom att det är ett tag sedan jag gick utbildningen så kan jag inte komma på något konkret att förbättra. Vet ej något specifikt då jag var väldigt nöjd med utbildningen Diplomerad styrelseledamot. Men självklart kan man alltid fila på detaljer, men det är nog i så fall sådant som kursledarna själva märkt, inte jag. Nivån på de som tas in möjligen. Förlägg på kursgård där alla övernattar. Mycket nätverkande och erfarenhetsutbyte före och efter utbildningstid. Hellre Bokenäs etc än Hotell i Göteborg. Vet inte. Innehållet. Försa omgång med Mats var bäst. Jag har inget att anmärka på ang förbättringen. Mycket bra kursledare! Ekonomi delen Kanske att det skulle behövas mer tid. Ingen aning. Nöjd! Info kring bolagsstyrelsearbete i dotterbolag. Kan inte komma på nått direkt. Övningen med det fiktiva styrelsemötet var mycket givande. Det var en mycket bra grund och för min del skulle det vara bra med mer ekonomi Nu i efterhand kan jag tycka att det kanske blev för mycket gruppövningar. Risk för att samma personer tar på sig ledarrollen och vissa är mer passiva. Skulle kunna varva med någon enskild övning. Kan inte minnas något som jag tyckte kunde förbättras. Det är olika beroende på bakgrund, för egen del skulle lite "Företagsekonomi för dumies" vara bar. Nu när jag tänker tilbaka så kan jag känna att jag kanske behöver ännu mer förståelse för vilka tecken och siffror jag ska fokusera på i budgeten, för att upptäcka vad som är viktigast och inte missa något. (har ingen tidigare ekonomiutbildning) Inslag av retorik och kommunikation? Skulle vilja ha mer övningar angående resultat-och balansräkningar, vinstmarginal m.m. Svårt att säga. Det har nog gått lite för lång tid för att jag ska kunna säga vad jag upplevde då. Möjligen var rollspelet på slutet mer just rollspelande än något som egentligen sammanfattade kursen. Vet ej Upplevde att utbildningen som helhet var bra. Inte mycket, kanske lite mer om rollen som styrelsemedlem och "problemet" att vara i en icke arbetande styrelse Inte så långa dagar...man måste få tid att smälta och sortera det man gjort på dan. Dessutom lite mer tid till övningarna. Lägga större tyngd vid "rollen" som bolagsstyrelserepresentant och minska de ekonomiska bitarna. Kommer inte på ngt. Rollspelet på slutet blev kanske inte så himla givande tycket jag. Ta bort det och lägg in mer exempel på olika ekonomiska scenarion som kan uppstå i ett bolag. Lite fler case med exempel på svåra situationer och olika former av härskartekniker man kan vänta sig, vore bra. Lite mer stöd när man inte hängde med riktigt.

14 Kanske fler alternativ till beslutsfattande för styrelsen. Samt konsekvenser av ett felaktigt beslut. Vet ej, har inget konkret. Man kan alltid önska mer tid för fördjupning, inom flera delar Vet inte just nu Kanske mer koncentrerat i tid. Inte mycket faktiskt, men möjligen att vissa exempel kändes lite långt från verkligheten. inget Mer fysiska aktiviteter så man vaknar vet ej Retorikkursen är bra. Men den vore ännu bättre om man höll tiderna. Det är irriterande att vänta på varandra eller inte hinna med moment bara för att kursledaren inte bryr sig. Kurslitteratur i förhand. jag tror att den kan komprimeras. mycket borde kunna göras mellan kurserna, digitalt. jag vill tro att fler akademiker skulle gå på kurserna om de kortades ned. materialet skulle kunna updateras och paketeras bättre. Skulle vilja ha mer tid med ekonomin för att kunna öva mer med "lärarstöd" närvarande. Svårt komma ihåg nu -det bestående intrycket är ju att allt var bra. En del grupparbeten kan kanske vidareutvecklas, sen var det väl lite otydligheter beträffande Fronter om jag minns rätt.. Kursmaterialet var i väldigt varierad kvalitét. kommer inte ihåg det är ca 2 år sedan som jag gick utbildningen. Men jag har för mig att den gick igenom det mesta. Flera hard cases dvs erfarenheter från verkligheten. Fall där styrelser har behövt agera på ett mer konkret sätt för att rädda bolag eller se till att inga oegentligheter skett. mera räkne uppgifter Vet ej. Svårt eftersom grupperna har så olika bakgrund Mer och enklare ekonomisk utbildning, betyder mycket om man som jag, inte arbetar med ekonomi alls i det vanliga arbetet. Vet ej tyckte det var skit bra Skulle vara bra om det fanns nivåer. Grund medel och avancerat t.ex. Vet ej! Som med alla kurser så kastas man in i vardagen direkt efter kursen. Kunde vara bra med ett system (tex facebook-grupp eller grupp genom PTK:s hemsida) för att fortsätta utbytet mellan deltagarna och ev ha möjlighet att ställa frågor till kursledarna. Kommer faktiskt inte på något just nu. Det var mycket repetition under del 2 och 3. Till viss del bra men ibland kändes tempot för lågt. Det var mer repetition än nytt under dessa dagar. Med andra ord bättre balans mellan repetition och nytt under träff 2 och 3. Jag tyckte det var en bra blandning av grupparbete och föreläsning. Mycket intressant att lyssna på en extern facklig i styrelse som inte var med i kursen och som varit aktiv länge. Kanske en sammanställning av tips och ideer, sådant som man skall tänka på. Något som är lätt att slå upp saker i Dokumentation blir mera lätt använd efter kursen är slutförd Har inget konkret. Jag har absolut ingen ekonomisk utbildning och tycker fortfarande att den biten är svår. Hur tolkar man olika ekonomiska rapporter osv

15 Kanske lite mer retorik. Saknade möjligen konkreta exempel på hur bra/illa det kan vara i styrelserummet och hur man kan/bör tackla liknande situationer. Framgångs-och motgångshistorier att lära av helt enkelt. Ytterligare övningar i argumentation -helst med möjlighet t videoinspelning för att även se sitt kroppsspråk. Bättre samband mellan olika utbildare, om man delar upp de olika kursmomenten (som det var för mig). Olika begrepp användes om samma sak samt det var bitvis dålig information om hur hemuppgifter skulle hanteras. Mycket god support dock när frågor dök upp på demsamma. ekonomi(siffer)delen kanske kan delas upp på olika nivåer, för vi kan olika mycket. kanske man kan ta till sig det bättre? Möjligtvis mer konkreta mål med varje arbetsuppgift inte så långa dagar Lite långa dagar ibland. Har ingen uppfattning har varit på för lite möte Ekonomin är viktig såklart men det blir ganska tungt... kan man göra det med mer självstudier eller kanske ngn kursdag till? Färre uppgifter att lösa och i stället lägga mer tid på varje uppgift. Tid som användes till rollspel anser jag vara dåligt investerad tid. Svårt att svara på. Den är bra. Ta in mer föreläsare som just nu arbetar med de aktuella frågorna. Antingen förlänga kusrtiderna eller vara mer selektiv i vad som ska/bör vara med i kursens innehåll. Jag tror att den kan vara något längre, personligen så kändes det som man pluggade inför en sluttenta vid varje tillfälle mer rollspel svårt att komma på något, man skulle behöva gå utbildningen igen :) Kan inte kkomma på något just nu. Då det är bra med grupparbete så kanske jag ändå hade önskat lite mer föreläsning. kanske lite mer om vilka ekonomiska termer man använder vet inte Att man ger de företagsekonomiska fackuttrycken på både svenska och engelska samlat, kanske som en lista på ett A4 ark. Vi arbetar i första hand med engelska versioner i mitt företag. (I övrigt är arbetsspråket engelska för all skriftlig info i mitt företag, samtidigt som vi naturligtvis talar svenska när vi diskuterar arbetsfrågor) Fråga 8 7. Om du rent hypotetiskt skulle gå Diplomutbildningen en gång till: Skulle du då kunna tänka dig att starta din Diplomutbildning med en kort introduktion av grunderna i ekonomi på distans (via nätet) innan du kommer till en kurs? Ordinarie i 79 Suppleant i 40 Procent 63% 20% 16% Förbundsanställd 3 Annan roll 7 vilken: Total 129

16 Medel 1,5 Öppna svar-kanske (7) beror på utformingen alltid svårt att ta sig tid till sånt Beror helt på upplägget Under förutsättning att jag har lite grundkunskaper. i så fall, vad betyder t.ex intäckt. EN möjlighet att få insikt i det ekonomiska språket. om det avsätts uttalad tid till detta av arbetsgivaren Svårt om man inte har en ekonomiutbildning i botten Kommentarer (51) Det är ju ganska mycket av det ekonomiska som man kan göra på egen hand, beräkningar och terminologin. Diskussion och analys däremot är bättre att göra på plats med andra. Hemläxa är svårt... Jag tror att mångs skulle hoppa över denna viktiga bit De enklare delarna med definitioner och enklare nykeltalsberäkningar. Svårt att arbeta på distans. Kräver mycket mer disiplin. EFtersom det är "några år sedan" jag slutade skolan och behöver den fysiska uppbackningen för att över huvudet taget komma igång Efterlyser ett "snabbspår" för den som redan har de mest grundläggande kunskaperna Bra idé. Excel och rapporter som ska sammanställas enligt ett visst mönster. För mej som inte jobbar med ekonomi vore det bra att få en kort introduktion Skulle nog vara bra. Ja men det är ändå bra med en ledarledd genomgång i samband med utbildningen. Har just testat detta i Försäkringsinformatörkursen och det funkade bra. Jag är inte typen som läser på distans. En del av utb är nätverkssakapande och det kan man inte uppnå via interaktivt arbete. Helst inte är nog mitt svar i frågan. Bra idé men kan vara svårt att hinna med.

17 För olika baskunskap. Behövs guidad utbildning. Någon som kan "känna av". Kan tänka mig att gå en dag först för att få grunderna och sedan en distansutbildning Det skulle vara superbra att få en kort introduktion, så att jag hade hunnit friska upp minnet ang grunderna i ekonomi. Jag tycker redan det är svårt nog. Den tar ju en hel del tid från det dagliga arbetet och sen är den rätt innhållsrik redan nu. Jag upplever interaktionen mellan lärare och "elev" och alla andra i rummet som mycket värdefull. Det vore synd att "ta bort" det Ja, men jag vill verkligen inte att man tar bort ekonimi informationen/genomgången på utbildningen. Jag har inte möjlighet att avsätta den tiden på mitt jobb. Det finns för mycket störande moment som skulle ha avbrutit mig hela tiden. Så jag avråder er från att göra en sådan förändring. Men det måste sedan även bearbetas under kursen, men vore ok med att ha sett en del innan. Bra idé. Kunskaperna är väldigt olika och lite väl mycket kraft lades på detta. Jag hade läst företagsekonomi innan, men det är säkert bra med en introduktion. Nivån var väldigt olika i min första grupp. Det där är svårt att förstå utan handledning. Dessutom har man fullt upp med sitt riktiga jobb och har svårt att ta sig tid till den sortens studier. Tror samtidigt att det är viktigt när det handlar om de ekonomiska bitarna, att kunna ställa direkta frågor vilket blir svårare via nätet. I mitt fall hade jag grundläggande ekonomikunskaper sedan tidigare, men jar tror det går bra att förbereda sig och repetera på distans. man lär sig så bra på plats i grupp och när man kan fråga, risken är att man ändå skulle "fråga om" när man satt i gruppen, dynamiken med de andra är så viktig Tycker inte om distansutbildning. Förutsatt att materialet är VÄLDIGT pedagogiskt. ekonomi är inte min grej -skulle säkert skjuta upp det tills jag var tvungen och sedan gör ngt halvdant...det går defionitivt inte att ha det som enda ekonmiutbildning för mig i alla fall Men det kan var asvårt för en som mig som inte hade någon utbildning i ekonomi innan men om man får tilläcklig hjälp så kanske det går bra. För att lättare hänga med Det skulle varit väldigt bra. Det gick mycket tid som skulle kunnat anvädas bättre för att gå igenom grundläggande ekonomi. Tanken är tilltalande men komplexiteten i balansräkning m.m. är för stor. Det är ekonomin som är mitt lilla problem. Så det måste finnas även på kursen annars går det förlorat Tror att man tillgodogör sig den biten bättre i direkt föreläsningsform med tillgång till föreläsare att fråga. Men boken behövs i så fall direkt! Ja, det vore perfekt. Då kunde utbildningen kvarstå med 9 dagar, men vi kunde få mer utväxling av ekonomidelen och antagligen slippa många av frågorna och fokusera mer på strategi och hur ekonomin kan användas. absolut kanske nivåbestämma likt diagnostiskt prov ökar möjligheten att ta med mig som jag kommer ihåg hem om det avsätts uttalad tid till detta av arbetsgivaren Man tilgodosersig kursen bättre med lite bättre grund. Kan bli lite mycket ekonomitermer i början Svårt ta sig tid vid sidan av stressigt jobb

18 Det är nog bättre att gå hela utbildningen på en gång. Fungerar säkert bra på de personer som till vardags arbetar inom ekonomi & finans. Vi som inte gör det behöver oftast hjälp i form av en fysisk person. Eller stöd i gruppen. Jag kände på kursen att det var stor variation på vilken förkunskap man hade. Nej det skulle nog inte fungera för mig som jobbar mer med teknik till vardags. kan behöva hjälp med att klara ut begreppen. Kanske om det fanns en valmöjlighet mellan att gå en introduktion "live" och en på nätet. Nej, jag kände själv att jag hade för fullt upp med de vanliga arbetsuppgifterna för att sätta mig och starta utbildningen via nätet. tykcer att det låter som ett bra förslag Jag tyckte att det var ganska svårt att hänga med på plats. Om man aldrig sysslat med ekonomi tidigare så tror jag det är ganska tufft att fixa det på egen hand. Det upplevde jag det som iallafall. Ja, personligen läser jag gärna det jag ska lära mig och mycket känner man ju igen. Men samtidigt kan en lärare ge väldigt mycket info om avvägningar, det som är "kanske" eller " ibland" eller "under vissa omständigheter", alltså där bedömningar är viktiga. Fråga Försök att gradera på en skala från 1 till 5 vad som du tycker är viktigt för ditt arbete i? (1 = ej så viktigt; 5 = viktigt och bör Ordinarie i 79 Suppleant i 40 Förbundsanställd 3 Annan roll 7 vilken: Total 129 Procent 0% 3% 14% 40% 43% 100% Medel 1,5 8 7% mer än 5 år Total % Medel 2,9 Ja 81 Nej 26 Kanske 21 prioriteras) Ekonomi

19

20 prioriteras) Lagar, regler och rollen Procent Ordinarie i 79 Suppleant i 40 Förbundsanställd 3 Annan roll 7 vilken: Medel 4,3 Total 129 0% 2% 18% 28% 52% 100% Medel 1,5 8 7% mer än 5 år Total % Medel 2,9 Ja 81 Nej 26 Kanske 21 prioriteras) Ekonomi Total 118 Medel 4,

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Deltagarnas utvärdering av 23 saker

Deltagarnas utvärdering av 23 saker Deltagarnas utvärdering av 23 saker 2008-08-19 I sammanställningen har tagits med vad alla skrivit men i de fall där flera personer skrivit samma sak eller ungefär samma sak redovisas detta endast en gång.

Läs mer

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var?

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? Kommentar till: Hur givarna förstår information och frågor. Bra att

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

Enkätresultat. Kursenkät, Flervariabelanalys. Datum: 2010-03-29 08:47:04. Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Grupp:

Enkätresultat. Kursenkät, Flervariabelanalys. Datum: 2010-03-29 08:47:04. Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Grupp: Enkätresultat Enkät: Status: Kursenkät, Flervariabelanalys stängd Datum: 2010-03-29 08:47:04 Grupp: Besvarad av: 13(40) (32%) Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Helheten Mitt helhetsomdöme

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

Fördjupningskurs i byggproduktion, ht 2009.

Fördjupningskurs i byggproduktion, ht 2009. Umeå Universitet Sida 1 (10) Fördjupningskurs i byggproduktion, ht 2009. Kursvärdering. Omdöme 1 5 (5 bäst) Kursupplägg i stort 1 2 5 Bra projekt där de tidigare projekten i BP1 och BP2 binds ihop. Får

Läs mer

Kursutvärdering HT 14. Att arbeta med sjukdomsförebyggande metoder 2XX029, 9XX029

Kursutvärdering HT 14. Att arbeta med sjukdomsförebyggande metoder 2XX029, 9XX029 Kursutvärdering HT 14 Att arbeta med sjukdomsförebyggande metoder 2XX029, 9XX029 Hur svarade kursen mot kursbeskrivningen? fördelning 0% 0% 0% 10% 25% 65% antal (0) (0) (0) (2) (5) (13) Medelvärde (för

Läs mer

Utvärdering av gruppledarutbildning ACT Att hantera stress och främja hälsa HT 2011

Utvärdering av gruppledarutbildning ACT Att hantera stress och främja hälsa HT 2011 Utvärdering av gruppledarutbildning ACT Att hantera stress och främja hälsa HT 2011 Här kommer en sammanfattning av utvärderingar från de som gick gruppledarutbildningen under hösten 2011. Deltagarnas

Läs mer

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 - Har du verktyg för att bemöta din oroliga och nedstämda tonåring? Föräldrakursen oro/nedstämdhet är ett samarbete mellan Råd & stöd, Gamla Uppsala familjeenhet

Läs mer

Antal studenter VG G U Blank

Antal studenter VG G U Blank Kursledningens sammanfattning Kursen startar med en översiktsföreläsning. De första tre veckorna ägnas åt kursens teoriinnehåll genom totalt 20 föreläsningar (á 2x45 min), vilka efterföljs av motsvarande

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper REFLEKTIONER / TANKAR Jag gick in helt utan förutsättningar och har varit med om MÅNGA utbildningar av den här typen. Kort och norrländskt

Läs mer

Kursvärdering Sex och samlevnadskurs Tjörn oktober 2001

Kursvärdering Sex och samlevnadskurs Tjörn oktober 2001 Kursvärdering Sex och samlevnadskurs Tjörn oktober 2001 Detta var bra 333 Varierat program teori/övningar. Positiva och inspirerande ledare. Bra grupp: åldersblandat o könsfördelat. Öppenhet i gruppen.

Läs mer

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport Kleindagarna 2012 - Snabbrapport 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2. Kommentera gärna ditt svar ovan: Antal svarande: 10 - Mycket lärorikt, trevligt, väldigt

Läs mer

JA, MYCKET. ABSOLUT! Ja. Programmet är dessutom mycket roligare att arbeta med än vad jag hade trott.

JA, MYCKET. ABSOLUT! Ja. Programmet är dessutom mycket roligare att arbeta med än vad jag hade trott. 1(5) Absolut! Som vanligt översteg den mina förväntningar. Absolut Ja, till 100 %. JA, MYCKET. ABSOLUT! Ja. Programmet är dessutom mycket roligare att arbeta med än vad jag hade trott. Fantastiskt att

Läs mer

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Resultat Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Fråga 1 Mycket inspirerande (6) till mycket tråkigt (1) att arbeta med etologisidan Uppfattas som mycket inspirerande eller inspirerande

Läs mer

Utvärdering av gruppledarutbildning, ACT Att hantera stress och främja hälsa VT 2013

Utvärdering av gruppledarutbildning, ACT Att hantera stress och främja hälsa VT 2013 Utvärdering av gruppledarutbildning, ACT Att hantera stress och främja hälsa VT 2013 Här kommer en sammanfattning av utvärderingar från de som gick gruppledarutbildningen under våren 2013. Deltagarnas

Läs mer

Kursutvärdering av kursen för personliga assistenter, våren 2014

Kursutvärdering av kursen för personliga assistenter, våren 2014 FoU Fyrbodal Kursutvärdering av kursen för personliga assistenter, våren 2014 besvarat av assistenternas chefer. På kursen för personliga assistenter har deltagare kommit från åtta av Fyrbodals 14 kommuner.

Läs mer

Kursenkät basår ht 10- vt11

Kursenkät basår ht 10- vt11 Kursenkät basår ht 10- vt11 Antal svar: 36 1. Betyg på kursen. Medelbetyg på den blev 4,1 80% 60% 40% 20% 0% 1 2 3 4 5 2. Kursplan och måluppfyllelse Kursens mål har enligt kursplanen uppfyllts 6 5 4 helt

Läs mer

RAPPORT FÖR UTVÄRDERING AV AVSLUTAD KURS/DELKURS

RAPPORT FÖR UTVÄRDERING AV AVSLUTAD KURS/DELKURS UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för musikvetenskap RAPPORT FÖR UTVÄRDERING AV AVSLUTAD KURS/DELKURS Kurs: Musikteori 1/Musikvetenskap A Delkurs: Satslära/funktionsanalys Termin: VT 211 Totalt besvarade

Läs mer

Att påverka, leda och utvecklas som myndighetsperson

Att påverka, leda och utvecklas som myndighetsperson Deltagarutvärdering 1 (7) Att påverka, leda och utvecklas som myndighetsperson Utvärdering av utbildning i oktober 21 Miljösamverkan Stockholms län. Telefon 8 8 28 929. E-post: miljosamverkan@stockholm.se.

Läs mer

KURSUTVÄRDERING MATEMATIK I: 5B1115

KURSUTVÄRDERING MATEMATIK I: 5B1115 Amina Henaien Farrokh Atai 840717-0508 851103-7932 henaien@kth.se farrokh@kth.se KURSUTVÄRDERING MATEMATIK I: 5B1115 Vi har försökt genom denna utvärdering att ge er en sammanfattning och en kortfattad

Läs mer

Vad tycker du om kursen som helhet? 1 - Mycket dålig 0 0% 2 1 2% 3 0 0% % 5 - Mycket bra 25 57%

Vad tycker du om kursen som helhet? 1 - Mycket dålig 0 0% 2 1 2% 3 0 0% % 5 - Mycket bra 25 57% 44 svar Sammanfattning Se hela svar Hur stor andel av undervisningen har du deltagit i? Ingen undervisning All undervisning 1 - Ingen undervisning 0 0% 2 0 0% 4 0 0% 5 1 2% 6 0 0% 7 3 7% 8 1 2% 9 20 45%

Läs mer

DA205A Programmering med C# II

DA205A Programmering med C# II DA205A Programmering med C# II Antal svar: 25 (84) 1. Flervalsfråga Andel Allmänt Hur tycker du kursen har varit? 1. Dålig 0% 2. Ganska bra 4% 3. Bra 52% 4. Mycket bra 44% 2. Öppen fråga Nämn någonting

Läs mer

MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA

MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA Kursutvärdering moment 2, IH1200, ht -12 1. Vad tycker du om kursens upplägg? MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA Jag är nöjd med de regelbundna föreläsningarna och seminarierna,

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Utvärdering Lärande med stöd av IKT vt-10

Utvärdering Lärande med stöd av IKT vt-10 Utvärdering Lärande med stöd av IKT vt-10 1. Hur bedömer du som helhet kursens kvalitet? ( 1 anger lägsta betyg, anger högsta betyg) Fråga 1 Fråga 1 Motivering: Bl a jätteintressant att träffa folk från

Läs mer

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04 Detta var bra 1 Precis allting! Det har verkligen varit två perfekta dagar 2 Bra övningar. Trevliga och berikande diskussioner. 4 Allting. Bra med möte ungdomar och vuxna. 5 Både föreläsningarna och de

Läs mer

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 1 av 11 2010-12-13 16:22 Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 Antal besvarade enkäter: 15 1 Hur tycker du att målen för momentet har uppfyllts? Vi har väl uppfyllt de delarna bra. Jag tycker det känns

Läs mer

Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11

Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11 Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11 Ansvarig lärare: Andréa Mannberg 1. Deskriptiv statistik Descriptive Statistics N Min Max Mean Std. Deviation Vilket betyg vill du ge kursen som helhet?

Läs mer

Kombinationer och banor i agilityträningen

Kombinationer och banor i agilityträningen Kombinationer och banor i agilityträningen av Emelie Johnson Vegh och Eva Bertilsson, publicerad i Canis 2012 En av de saker som gör agility så fantastiskt roligt är den ständiga variationen. Ingen tävlingsbana

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN Att arbeta med tillgänglighet och inkludering är inte svårt. Genom att använda femstegsmodellen kan vi hitta

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2015 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2015. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

Världens eko 2006 - kursutvärdering

Världens eko 2006 - kursutvärdering Världens eko 2006 - kursutvärdering Tack för att du tar dig tid att utvärdera kursen! Dina åsikter betyder mycket för oss och vi arbetar hårt för att Världens eko ska vara en dynamisk och föränderlig kurs.

Läs mer

Utvärdering. Konferens psykisk ohälsa 2015

Utvärdering. Konferens psykisk ohälsa 2015 Utvärdering Konferens psykisk ohälsa 2015 Utvärdering Karlstad Upplevelse av dagen Panelen Malte Hallqvist Clas Malmström Eva Vingård 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 62 av 200 svar Utvärdering Sunne Upplevelse

Läs mer

Kursutvärdering psykiatrikurs jan-feb 2007, 5 halvdagar

Kursutvärdering psykiatrikurs jan-feb 2007, 5 halvdagar Kursutvärdering psykiatrikurs jan-feb 2007, 5 halvdagar Jag vore tacksam om Du ville ta ett par minuter till att fylla i denna anonyma kursutvärdering. Syftet är dels att få idéer om hur jag kan förbättra

Läs mer

1 of 6 15/02/2007 23:26 Enkätresultat Enkät: Enkät 479896 Status: öppen Datum: 2007-02-15 23:26:10 Grupp: Aktiverade deltagare (5C1108 Tillämpad fysik, mekanik) Besvarad av: 7(58) (12%) Sidan besökt av:

Läs mer

Handledning för studiecirkel

Handledning för studiecirkel Handledning för studiecirkel Planering av cirkeln Som samordnare och cirkelledare är det din uppgift att tillsammans med gruppen sätta upp ramarna för träffarna och föra dem framåt. Här presenteras ett

Läs mer

Kursvärdering Palliativ vård - November

Kursvärdering Palliativ vård - November Kurs: VA632B - Palliativ vård Svarsfrekvens: 17/17 (100,0%) Startdatum: 2013-11-07 Slutdatum: 2013-11-15 Kursvärdering Palliativ vård - November - 2013 Hälsa och samhälles kursvärderingar är ett led i

Läs mer

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp Utvärdering 15 deltagare Voice Camp 8 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Enkelt, jag älskar att sjunga och det är alltid kul att träffa nya vänner

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

THFR41 - Teknisk kommunikation på franska del II

THFR41 - Teknisk kommunikation på franska del II 1 ( 6) THFR41 - Teknisk kommunikation på franska del II Sändlista Kurskod Examinator Mathias Henningsson Miguel Giménez Johan Holtström THFR41 Miguel Giménez Kursen gavs Årskurs 2 Termin Period 2 Kursens

Läs mer

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Hur tycker Du att föreläsningarna har varit under dagarna? Mycket värdefulla 21 Värdefulla 11 Mindre värdefulla 0 Värdelösa 0 Saknas ifyllt

Läs mer

Instämmer i viss mån. Instämmer i stort sett fördelning 5,9% 47,1% 35,3% 11,8% 0% antal (1) (8) (6) (2) (0) Instämmer i viss mån

Instämmer i viss mån. Instämmer i stort sett fördelning 5,9% 47,1% 35,3% 11,8% 0% antal (1) (8) (6) (2) (0) Instämmer i viss mån Enkätresultat Enkät: Status: Kursutvärdering VT2012 stängd Datum: 2012-08-29 11:05:54 Grupp: Aktiverade deltagare (Människa, teknik, organisation (MTO) (7,5hp)) Besvarad av: 17(32) (53%) 1. Det var lätt

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

Ideologi och ledarskap är en mycket uppskattad utbildning som väl fyller sitt syfte.

Ideologi och ledarskap är en mycket uppskattad utbildning som väl fyller sitt syfte. Maria Wilhelms Kommunikation och facklig utveckling 070 573 66 66 maria.wilhelms@vision.se Sida 1 Till Visions förbundsstyrelse Sammanfattning Sammanfattning Ideologi och ledarskap är en mycket uppskattad

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Teknologiska och biologiska grunder för odling TN0325, 30216.1415 15 Hp Studietakt = 100% Nivå och djup = Grund Kursledare = Siri Caspersen Värderingsresultat Värderingsperiod: 2015-03-26-2015-06-05 Antal

Läs mer

Sammanställning av Kursutvärdering V11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod

Sammanställning av Kursutvärdering V11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod Sammanställning av Kursutvärdering V11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod Datum: 2011-07-05 10:22:32 Besvarad av: 14(20) (70%) 1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen?

Läs mer

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%)

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) 1. Det var lätt att veta vilken nivå som förväntades på mitt arbete fördelning

Läs mer

Nyanställd som course manager, banchef, En manual för att komma rätt!

Nyanställd som course manager, banchef, En manual för att komma rätt! Nyanställd som course manager, banchef, En manual för att komma rätt! Detta är i första hand ett HGU arbete för att belysa dom fällor, tricks som finns, vi är alltid väldigt skickliga på att visa upp våra

Läs mer

HT15-1ME403-7,5hp-Kalmar-50%

HT15-1ME403-7,5hp-Kalmar-50% HT15-1ME403-7,5hp-Kalmar-50% Antal respondenter: 26 : 15 Svarsfrekvens: 57,69 % Vilket sammanfattande omdöme ger du kursen? Vilket sammanfattande omdöme ger du kursen? Mycket bra 11 (73,3%) Ganska bra

Läs mer

Utbildningsprocessen

Utbildningsprocessen Utbildningsprocessen Planering av utbildning Innehåll i utbildningen Under ett möte med vårdnära service arbetsgrupp informerar utbildningsansvarig att det ska skräddarsys en utbildning till vårdnäraservice

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Dags att anmäla sig till EIO Ledarskapsprogram I januari drar en ny omgång av EIOs ledarskapsprogram

Läs mer

Antal svarande Fråga 1.1 I vilken grad har kursen som helhet gett dig: Ökad kunskap om ditt barns funktionshinder och hur det påverkar familjen n=203

Antal svarande Fråga 1.1 I vilken grad har kursen som helhet gett dig: Ökad kunskap om ditt barns funktionshinder och hur det påverkar familjen n=203 Antal svarande Fråga. I vilken grad har kursen som helhet gett dig: Ökad kunskap om ditt barns funktionshinder och hur det påverkar familjen n=23 9 9 8 79 Antal svarande 7 6 5 4 I mycket hög grad I hög

Läs mer

Eventuella kommentarer: Under kursens gång har 4 studenter hoppat av utbildningen.

Eventuella kommentarer: Under kursens gång har 4 studenter hoppat av utbildningen. Kursrapport Bakgrundsinformation Kursens namn: Bild och lärande: Visuella kulturer och kommunikation Termin: 1 Ladokkod: BL202C Kursansvarig: Bjørn Wangen Antal registrerade studenter: 26 Antal studenter

Läs mer

Egna kommentarer Autism grundutbildning

Egna kommentarer Autism grundutbildning Utbildning Autism 76 respondenter. 90,8% upplever att de fått inspiration. 90,8% upplever att utbildningen lett till lärande. 90,8% upplever ökat intresse efter utbildningen. 77,6% upplever att de fått

Läs mer

GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING

GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING SAMMANSTÄLLNING 1 (9) Inst för informationsteknologi GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING del av 1TD442 ALGORITMER OCH DATASTRUKTURER DV1/ 1IT022 PROGRAMKONSTRUKTION II Period 3, 2006 DV/IT Sammanfattning: Vad

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Elnät HT av :38. Kursutvärdering. Lägg till ett block

Elnät HT av :38. Kursutvärdering. Lägg till ett block http://www.moodle2.tfe.umu.se/mod/feedback/analysis.php?id=47... Elnät HT15 Du är inloggad som JanÅke Olofsson (Logga ut) Hem Mina kurser 215 HT15 Elektronik Elnät HT15 General Kursutvärdering Analys Kursutvärdering

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Fiskodling BI1125, 30035.1112 15 Hp Studietakt = 50% Nivå och djup = Grund Kursledare = Andreas Pettersson Värderingsresultat Värderingsperiod: 2012-05-07-2012-05-20 Antal svar 8 Studentantal 9 Svarsfrekvens

Läs mer

Kursutvärdering - Barnpsykiatri, 3 hp / ht 2015

Kursutvärdering - Barnpsykiatri, 3 hp / ht 2015 Kursutvärdering Sid 1 (5) Kursutvärdering - Barnpsykiatri, 3 hp / ht 2015 Svarsfrekvens: 78 % (18/23) 1. Hur bedömer du som helhet kursens kvalitet? (1-5) Medel: 4,1 2. Dina förväntningar innan kursen?

Läs mer

MYCKET BRA (7/44) BRA (34/44) GANSKA BRA (4/44) INTE BRA (1/44)

MYCKET BRA (7/44) BRA (34/44) GANSKA BRA (4/44) INTE BRA (1/44) Kursutvärdering moment 4, IH1200, ht -12 1. Vad tycker du om kursens upplägg? BRA (34/44) GANSKA BRA (4/44) Intressant Detta var det intressantaste kursmomentet Den sammanfattande föreläsningen i slutet

Läs mer

Utvärdering APL frågor till praktikant

Utvärdering APL frågor till praktikant Utvärdering APL frågor till praktikant Jag studerar på A. Vård och Omsorgsprogrammet för 23 34,8 ungdomar åk 1 B. Vård och Omsorgsprogrammet för 0 0 ungdomar åk 2 C. Vård och Omsorgsprogrammet för 0 0

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Lyckas i dina akademiska studier

Lyckas i dina akademiska studier Lyckas i dina akademiska studier Jag är en 83,3% kille tjej vill inte ange 15,3% Jag studerar till 55,6% Röntgensjuksköterska Biomedicinsk analytiker 44,4% Jag har studerat på universitet/högskola tidigare

Läs mer

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB Checklista utbildningar och andra möten Best practice 2013, Mongara AB Vi vill med detta dokument ge dig som håller föreläsningar, informationsmöten och utbildningar några tips som ger dig möjlighet att

Läs mer

Kursutvärdering Matematisk analys IV H11

Kursutvärdering Matematisk analys IV H11 Matematisk analys IV, höstterminen 20. Responses: 9 Kursutvärdering Matematisk analys IV H. Du är Kvinna 33 3 Man 67 6 2. Varför har du läst denna kurs? Intresse för ämnet 33 3 Lättare att få jobb Förkunskapskrav

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

HR kompetens in i styrelserummet. SVERIGES HR FÖRENING Våren 2014 Margareta Neld

HR kompetens in i styrelserummet. SVERIGES HR FÖRENING Våren 2014 Margareta Neld HR kompetens in i styrelserummet SVERIGES HR FÖRENING Våren 2014 Margareta Neld 1 AGENDA Utgångspunkter för professionellt styrelsearbete Nyttan av en styrelse När är det dags för en aktiv styrelse utifrån

Läs mer

Cambros elektroniska utvärderingssystem

Cambros elektroniska utvärderingssystem Cambros elektroniska utvärderingssystem Kursutvärdering Kost vid graviditet och amning 7,5 hp HT12 Tack för att du tar dig tid att fylla i utvärderingen av kursen Kost vid graviditet och amning! projektarbetet

Läs mer

Mentorskapsprojektet i Göteborg

Mentorskapsprojektet i Göteborg 2008/2009 Mentorskapsprojektet i Göteborg FÖRBUNDET FÖR J URISTER, CIVILEKONOMER, SY STEMVETARE, PERSONALVETARE OCH SAMHÄLLSVETARE 2 (13) 3 (13) Välkommen till Juseks mentorskapsprojekt i Göteborg 2008/2009

Läs mer

Evaluation Summary - CDT104 Grundläggande Webbdesign HT07 Dan Levin

Evaluation Summary - CDT104 Grundläggande Webbdesign HT07 Dan Levin Evaluation Summary CDT Grundläggande Webbdesign HT7 Dan Levin Antal kursutvärderingar: Q. Anser du dig ha tillräckligt med förkunskaper för att klara kursen? (=JA =NEJ) 9 Skriv kommentarer här... Q. a

Läs mer

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll?

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll? det har gett mig mer kunskap och självkänsla för det jag arbetar med. det har kännts väldigt skönt att fått gått utbildningar som passat in i verksamheten,som man annars inte hade fått gått.. Ökade kunskaper

Läs mer

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna den 4 maj 0 Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna Allmänt om enkäten Enkäter skickas till deltagare i FIVE cirka tre veckor efter att de har avslutat sin praktik. Om

Läs mer

Anläggnings- och apparatteknik

Anläggnings- och apparatteknik Anläggnings- och apparatteknik Inlämnade svar : 0 8 Innehåll: Rökgaser e int riktigt min grej... Bra kurs. Föreläsarna: Westerlund är bland de båsta föreläsarna på KTF. Förklarar på ett sätt som gör att

Läs mer

Den friska människans anatomi och fysiologi 1SJ000 Distans VT16. Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper /färdigheter.

Den friska människans anatomi och fysiologi 1SJ000 Distans VT16. Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper /färdigheter. Den friska människans anatomi och fysiologi SJ000 Distans VT6 Antal respondenter: 2 Antal : Svarsfrekvens: 4.48 % Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper /färdigheter. Jag

Läs mer

Lev livet fullt ut! Befria dig från onödiga begränsningar

Lev livet fullt ut! Befria dig från onödiga begränsningar Lev livet fullt ut! Befria dig från onödiga begränsningar Tänk på en sida av dig själv som du inte alls är nöjd med. Ställ dig frågan: "Var det här ett problem för mig förra månaden också? För ett halvår

Läs mer

Summary. Vad tyckte du om kursen? Hur mycket arbete har du lagt ner på kursen. 19 svar på kursutvärderingarna av ca 31 som tenterade kursen.

Summary. Vad tyckte du om kursen? Hur mycket arbete har du lagt ner på kursen. 19 svar på kursutvärderingarna av ca 31 som tenterade kursen. 19 svar på kursutvärderingarna av ca 31 som tenterade kursen. Kommentarer från kursansvarig: Jämfört med förra årets kursutvärdering har åsikterna om kursen och föreläsningarna tappat något från Mycket

Läs mer

UTBILDNINGAR. Förbättra ditt bemötande! Hantera dina konflikter! Lyckas med kulturmöten!

UTBILDNINGAR. Förbättra ditt bemötande! Hantera dina konflikter! Lyckas med kulturmöten! LindgrenHelde Kommunikation Mångfald hanteras med omsorg! UTBILDNINGAR Förbättra ditt bemötande! Hantera dina konflikter! Lyckas med kulturmöten! - genom tydlig och dialogisk kommunikation På våra kurser

Läs mer

Sommarpraktik - Ungdom

Sommarpraktik - Ungdom Sommarpraktik - Ungdom 1. Födelseår 2. Kön 3. Inom vilket praktikområde har du praktiserat? 4. Hur är du med den information du fått hemskickad av Ung i Lund? Svara på en skala mellan 1-5 där 1 betyder

Läs mer

Kursvärdering Matematik 1 - distans

Kursvärdering Matematik 1 - distans View All Responses. Alla deltagare. Responses: 7 Kursvärdering Matematik - distans. Varför har du läst kursen (flera svar möjliga)? Response Average Intresse för ämnet För att kunna söka (annat) arbete

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

INTERAKTIVA WORKSHOPÖVNINGAR

INTERAKTIVA WORKSHOPÖVNINGAR INTERAKTIVA WORKSHOPÖVNINGAR INLEDNING INTERAKTION: SAMVERKAN, SAMSPEL ELLER ÖMSESIDIG PÅVERKAN? Vad betyder det att något är interaktivt? Det är lite av ett modeord och många vill använda det. Många gånger

Läs mer

1. () Vad tycker Du om kursen som helhet?

1. () Vad tycker Du om kursen som helhet? Fullgjorda Egna enkäter: 4 Frågor: 21 1. () Vad tycker Du om kursen som helhet? - Mycke t bra: ) 4 (1. % - Bra: - OK: - Sådär: - Dålig: 2. () Egna kommentarer. - Har redan rekommenderat kursen till några

Läs mer

Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1)

Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1) Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1) Kursansvariga var David Gunnarsson Lorentzen & Charlotte von Essen Övriga medverkande lärare: Emma Forsgren Helena Francke Claes Lennartsson

Läs mer

Vad ansvarar du för vad gäller Rakel i din organisation? Du kan kryssa för flera alternativ.

Vad ansvarar du för vad gäller Rakel i din organisation? Du kan kryssa för flera alternativ. Svar på Enkät Länsstyrelseforum 2015 Genomförd april 2015 i Survey Xact Vad ansvarar du för vad gäller Rakel i din organisation? Du kan kryssa för flera alternativ. Vad ansvarar du för vad gäller Rakel

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 Kurserna har genomförts på Edvinshus, Köpingebro, Östra/Bleke och Svarte under v. 5-6 och på Löderup, Backa, Änga och Sövestad under v 10-12, två kurskvällar per skola.

Läs mer

på våra ledningsgruppsmöten. Vi har redan tagit upp några modeller med våra medarbetare.

på våra ledningsgruppsmöten. Vi har redan tagit upp några modeller med våra medarbetare. Måndagen den 3/9 2012 samlades en stolt skara kursdeltagare och coacher från ledarskapsprogrammet Diplomerad BLI-ledare. De har under det senaste året kommit till våra seminarier en halvdag varje månad

Läs mer

Det goda boksamtalet- en ömsesidig dialog Våra gemensamma tankar för att boksamtalet ska bli bra, Sa 1a och Språkintroduktionen.

Det goda boksamtalet- en ömsesidig dialog Våra gemensamma tankar för att boksamtalet ska bli bra, Sa 1a och Språkintroduktionen. Våra gemensamma tankar för att boksamtalet ska bli bra, Sa 1a och Språkintroduktionen. I boksamtalet vill jag att de andra i gruppen ska- ha ett mordiskt intresse, brinnande blick, öronen på skaft och

Läs mer

RYSA Du är % # Kvinna 50% 3 Man 50% 3 Summa 100% 6

RYSA Du är % # Kvinna 50% 3 Man 50% 3 Summa 100% 6 RYSA11 2007 RYSA11 2007 Översikt Totalt antal svar 6 Filter nej Gruppera efter fråga nej Du är Kvinna 50% 3 Man 50% 3 Din ålder Under 25 33.3% 2 25-35 16.7% 1 Över 35 50% 3 Vad har du läst förutom ryska?

Läs mer

Allmänna frågor om kursen: Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. 1. Vad är ditt allmänna omdöme om kursen? Antal svar: 30 Medelvärde: 3.

Allmänna frågor om kursen: Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. 1. Vad är ditt allmänna omdöme om kursen? Antal svar: 30 Medelvärde: 3. 1(5) Kursvärdering - sammanställning Kurs: Grundkurs i C-programmering, 2p (1TD442), 1p (1IT022) Antal reg: 103 Program: ingår i 1TD442 Algoritmer och datastrukturer DV1 6p/ Antal svar: 31 DVP: 11 svar

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Vad innebär för dig att vara lycklig? Hur var det när du var lycklig, beskriv situationen? Hur kändes det när du var lycklig, sätt ord på det?

Vad innebär för dig att vara lycklig? Hur var det när du var lycklig, beskriv situationen? Hur kändes det när du var lycklig, sätt ord på det? Vad innebär för dig att vara lycklig? Hur var det när du var lycklig, beskriv situationen? Hur kändes det när du var lycklig, sätt ord på det? Finns det grader av lycka? ICF s 11 färdigheter Etik och

Läs mer

Resultat av kursvärdering

Resultat av kursvärdering DAT 501: Diskret matematik vt 2003 Resultat av kursvärdering Antal svar: 19 av 37. Kursvärderingsblanketter delades ut på tentan och kunde lämnas in separat då eller efteråt i kursskåpet. Tycker du att

Läs mer

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning.

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Länsfolkhälsorådet Gävleborg Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Intressanta jämförelser och bra föreläsning. En mycket intressant föreläsning.

Läs mer