Deltagare som gått Diplom för minst 6 månsedan och bakåt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Deltagare som gått Diplom för minst 6 månsedan 20110401 och bakåt"

Transkript

1 Deltagare som gått Diplom för minst 6 månsedan och bakåt Enkätnamn: Deltagare som gått Diplom för minst 6 mån respondenter: 184 Urval: Alla Frågor: Alla frågor Statistik: Medel

2 Du får denna enkät eftersom du har genomfört en Diplomutbildning hos oss på PTK för minst 6 månader sedan. Vi gör denna undersökning av framförallt två anledningar: Vi vill se om du har blivit mera aktiv i styrelsen efter vår utbildning Vi vill förbättra vår utbildning så att den motsvarar dina behov så mycket som möjlig Dina svar är mycket viktigt för oss eftersom vi utifrån dessa kan göra förbättringar av våra utbildningar. Förhoppningsvis gör detta att dina efterföljande kollegor kan få en förbättrad version av vår utbildning, samt att vi kan ge dig ett bättre stöd till dig med fortsatt utbildning och stöd. Det tar ca 5 15 minuter att genomföra enkäten och du kan avbryta och komma tillbaka om du skulle vara tvungen. Tack för att du hjälper oss att bli bättre. Hälsningar bild: EvaKaliten.jpg bild: Matsliten.jpg bild: Ylvaliten.jpg -Eva Karnehed --Mats Wadman --Ylva Peterson Fråga 2 1. I vilken roll gick du utbildningen? Ordinarie i 79 Suppleant i 40 Förbundsanställd 3 Annan roll 7 vilken: Total 129 Procent 61% 31% 2% 5% 100% Medel 1,5 8 7% mer än 5 år Total % Medel 2,9 Ja 81 Nej 26 Kanske 21 prioriteras) Ekonomi 1 0

3 Öppna svar-annan roll -vilken: (7) Klubbordförande Adjungerad, pga stiftelseform ledamot i koncernrådet Vice ordf. i klubben och blivande arb.tagarrepresentant Tilltänkt ordinarie Inför styrelseuppdraget Koncerklubbsordförande Kommentarer (7) Blev ordinarie precis efter avslutad utbildning. Jag är inte med i styrelsen längre nu. Jag avgick när vi bytte ägare. Numera ingår jag inte i Allt som en AB-ledamot bortsett från att jag ej har rösträtt Är nu ordinare i bolagsstyerlsen, efter att den tidigare representanten gått i pension Sedan i december 2010 jobbar jag inte längre på det bolag där jag var styrelserepresentant. Därefter ordinarie i ett annat bolag Fråga 3 2. Hur länge har du varit med i? Procent < 1 år 8 7% 1-2 år 42 35% 2-3 år 47 39% 3-4 år 8 7% 4-5 år 6 5%

4 Ordinarie i 79 Suppleant i 40 Förbundsanställd 3 Annan roll 7 vilken: Total 129 Medel 1,5 8 7% mer än 5 år Total % Medel 2,9 Ja 81 Kommentarer Nej (5) 26 Kanske I två omgångar nu sedan 21 4 år tillbaka dessförinnan ett uppehåll på 5 år och för det ca 8 år Det blir 2 årnu i vår Aldrig närvarat på möte pga suppleant inte har närvarorätt Blev vald 2008 prioriteras) men det tog ca 1år innan styrelsen öppnade dörren in till styrelserummet för Ekonomi arbetstagarrepresentanten. 1 år i det andra bolaget 1 0 Fråga I vilken utsträckning deltar suppleanterna samtidigt med ordinarie på 4 47 styrelsemötena? 5 51 Procent Total 118 Ja alltid 69 58% Ja på vissa möten 18 15% Medel 4,2 Nej aldrig % varför: Total % Total

5 Medel 1,7 Öppna svar-ja på vissa möten (6) Företaget missade 1 gång av okunskap, det är rättat nu. endast konstituerande möte efter AGM, enligt tradition I möten utomlands deltar suppleanter via telefon. pga tidsbrist så deltar de ensadst om ordinarie inte kan närvara, optimalt är alla närvarande, men händer inte så ofta. Då ordinarie ledamot saknas. Ledningen anser det blit för stor grupp med suppleanter vilket viaccepterat. Vi känner till rätten att ha med suppleanter jämnt men har valt att inte ta konflikt i detta ärende. om inte förhinder föreligger Öppna svar-nej aldrig -varför: (30) aldrig varit så på mitt företag Det blir för många inga möten Stor styrelse, 12 st. med på förmöte. Det har varit svårt att få motparten att förstå syftet Har inte kommit till en punkt då vi anser det vara produktivt. Kommer att framföra att vi vill ha med dem snart. Vi har valt att ingen ha Det var tradition att de inte var med. Det är dock ändrat nu. har inga suppleanter finns inga styrelsemöten! har inga Vi har inga suppleanter utsedda Vet ej, tror inte dom någonsin deltagit finns inga Ordföranden vill inte, hon är medveten om vår rätt men vi har inte tagit strid. Vi har månadsvisa avstämmningar med suppleanterna vi telefon. Lågt behov/intresse

6 vi har inga företaget ville inte det Annat samarbetsforum Dom vill ej det Vi har ej tagit upp frågan vi har inte utsett, vi försöker få andra fördelar. Företaget vill bara ha 2 fackrepresentanter med. En från Finans och en från SACO. har ingen suppleant Förhandlat bort i konsernstyrelsen Liten styrelse-litet företag Enligt en lokal överenskommelse är vi fler ordinarie arbetstagarrepresentanter än vad lagen föreskriver. Vi har ingen suppleant pga litet intresse hos arbetstagarna. Hittills är det ingen som har velat ställa upp. Vi är två ordinarie och en liten styrelse Har inte haft några, men från och med nu 1 suppleant Fråga 5 4. Vilka av PTKs bolagsstyrelseutbildningar har du gått? (Markera alla alternativ som passar) Diplomutbildningen 9 dagar Styrelserummets Retorik Personalakonomi Grupp och kommunikation Decision Base (Företagsspe l) Att hantera förändringar Praktisk engelska i styrelserummet Erfa -kurs för erfarna bolagsstyrelseledamöt er Etik, miljö och ansvar CSR för styrelsen Kommunikation och påverkan i styrelsearbetet Annan Procent 100% 19% 1% 1% 0% 0% 3% 0% 4% 8% 0%

7 Total % Medel 2,1 Kommentarer (5) Har anmält mig till kursen Kommunikation och påverkan i styrelsearbetet Vill gärna gå fler kurser som uppföljning och fördjupning. Retorikkursen ser också intressant ut. jag vill gärna gå engelskan och personalekonomin, men de verkar inte ha gått på ett tag. jag har för mig att det var den Båda var väldigt bra kurser och lärorika Fråga 6 5. Vad upplevde du som bra i utbildningarna? Svarsvärden (126) Bra genomgångar och praktiska övningar Jag fick var på alla mina frågor. Jag blev säkrare på min roll i styrelsen.

8 jag Övergripande bra utbildningar.bra ledar ochra information. Rollen, lagar, rättigheter/skyldigheter Lärarna har mycket bra kompetens! Man får en bra grundplåt att ha inför det arbete som skall utföras. Känns gediget och genomtänkt för alla oavsett tid i styrelsearbetet. Djupgåendet. Det var verkligen från basic och framåt. Då blir det ju extra värdefullt med kunniga kursledare, vilket också fanns Våra grupparbete, ledare som förklarade på bra sätt, att kunna påverka diskutera och lägga fram sina synpunkter på ett rimligt sätt, att alltid vara väl förberedd och ha väl underbyggda förslag. Att träffa kollegor som är ledamöter i andra styrelser och utbyta erfarenheter Hög kompetens hos lärarna. Mycket givande att träffa personer i samma situation som man själv är i. Lärarnas kunskaper och bra upplägg Diplomutbildningen var heltäckande och gav en bra förståelse för lagar och regler. Vidare gav utbildningen en förståelse för de ekonomiska begrepp som används. Med diplomutbildningen i ryggen ökade mitt självförtroende samt min känsla av att mitt engagemang i styrelse spelar roll. Facilitatorerna under både diplomutbildningen och kommunikation och påverkan var engagerade och kunniga. Oragnisationen runt utbildningarna var klar och tydlig med tydliga instruktioner. Kurserna kändes tillgängliga. att träffa andra att få lära sig om ekonomi och lagar Konkret. Bra att möte andra i samma sits. Dela erfarenheter med andra. Fick mer insikt i ekonomi Bra uppdelning av utbildningstillfällen. Hemarbete emellan. Få klarhet i vad uppdraget innebär. Förstå ekonomi Träffa andra och få del av deras erfarenheter Träffa andra personalrepresentanter + förstås bra innehåll med arbetssätt, bolagskod, ekonomi, nyckeltal... Engelska: lagom nivå, många nya insikter i vad språket består av. Lyssna, framföra tal inför grupp, använda sitt begränsade ordförråd effektivt. Att man blir upplyst om lagar och vilket ansvar man har samt att kunna tolka ett bokslut och andra ekonomiska document. Det mesta! genomtänkt och bra att man fick input från andra styrelseledamöter -deras problem och lösningar osv Mycket bra ledda med lagom blandning teori och praktik. ÄÄven bra externa ledare (retorik och engelska) Formella kunskapen. Fakta jag behöver kolla och vad som ev. saknas. Gav mig mer säkerhet att mina åsikter och kunskaper är viktiga i styrelserummet. Man fick en inblick i jobbet som föreligger (T.ex. på ekonomisidan) innan styrelsemötet Det var en jättebra helhetsutbildning. Bra med flera utbildare med lite olika vinklingar och erfarenheter. Själva kursupplägget Kursledarna Kursdeltagarna (stort utbyte) Gästföreläsarna (erfarna personalrepresenteranter från andra bolag) Materialet Tyckte det mesta faktiskt var ganska bra Ekonomidelen och rollspelet i styrelserummet. Erfarenheten från andra var också mycket bra. Som alltid utbyte av erfarenheter mellan kursdeltagarna samt proffsigt, väl genomförd kurs (smöra...)

9 Engegemang och erfarenheten hos kurshållarna. Mycket bra ställe och att etablera kontaktyta med andra medarb.repr. Bra blandning av både praktik och teori. Trevlig miljö och kunniga lärare Det var mycket lärorikt. Jag har inga klagomål alls. erfarna lärare och riktiga case Upplägget, boende, mat och aktivter De var pedagogiska och det vi lärde oss går att använda sig av i verkliga livet. Retorik kursen var outstanding!!! GRYMT BRA!!!! hur skall jag fungera som ledamot Gediget program, bra kunskap hos ledarna, en röd tråd. Oj det känns så längesen (över 1 1/2 år sen)men från vad jag kommer ihåg av utbildningen så fick jag ett hum om vad det innebär att "arbeta" i en styrelse. Nyttigt att ha med sig in i styrelserummet. Möjligheten att få feedback,höra av andra. Upplägget med olika tillfällen. Kompetensen hos utbildarna. Nätverkandet med andra kursdeltagare. Kundskapen och intresset hos deltagarna. Jämförelsevis med fackliga grundkursen som var en pina att genomgå. bra ämnen, engagerade lärare jag fick en basgrundnivå för mitt eget arbete i styrelsen kännedom om ansvar och befogenheter möjlighet att analysera ekonomin ta för givet att kunna ifrågasätta Jag upplevde utbildningen som mycket bra och informativ, jag lärde mig mycket. Man gick igenom delarna noggrannt och hade även viss uppföljniing/repetion. Det mesta funkade väl bra! Utbytet med de andra deltagarna. Exempel och arbetsuppgifter baserade på verklighetstrogna händelser. Saklighet och teori kopplat till verkliga händelser. Jag har gått den tidigare under min första period i styrelsen. Det var mycet bra att få en repetition och rollspelan är alltid bra. Ekonomidelen, Aktiebolagslagen, böckerna som ingick i kursen, att det ges en insikt i vilket ansvar man åtar sig En mycket bättre förståelse för vilken roll jag har som arbetstagarrepresentant och förståelse för rättigheter/skyldigheter. Väldigt bra att vi som deltar är från olika branscher, vilket ger så otroligt mycket i alla diskussioner och exempel. Mycket grupparbete. jobbigt men givande i många aspekter. Nya värdefulla kontakter. Verklighetsanpassat. Det var mycket som var bra! Undervisning varvat med aktivt deltagande i större eller mindre grupper. Man stärkte självförtroendet -Verklighetsförankring. -Kunnig erfare ledning. -Blandning mellan olika branscher,storlek på företag mm. Uppfräscning av ekonomibitarna Allt. Klargöranden om de olika rollerna man har som styrelseledamot för arbetsdagarna till exempel. Och övningarna i att förstå bokslutssiffror. Det mesta, eftersom jag var/är ny visste jag inte vad som väntade. Utbildningen var bra som helhet. Viktigt att få reda på bl.a hur man räknade ut nyckeltalen m.m och vid behov kunna ifrågasätta dessa. Att man fick en bra genomgång av vad som gäller och hur man arbetar Att man nu förstår vad det innebär både skyldigheter o rättigheter och att man vet vad man tackar ja till när man kliver in i en styrelse. Det bästa var att lyssna på en "äldre" herre som var styrelseproffs. Mer sådana inslag skulle jag uppskatta.

10 Mycket bra ledare och föreläsare. Undervisade på ett pedagogiskt och läraktigt sätt. Jätte bra lokaler och mat odyl. Samt att komma i kontakt med andra i samma syfte. Den ekonomiska biten. Men även vilka rättigheter och skyldigheter en styrelseledamot har. Praktiskt användbart innehåll och konkreta exempel var bra. Att träffa arbetstagarrepresentanter från andra företag och branscher var naturligtvis också väldigt nyttigt. kvalite, genomtänkt, relevant, fokuserat, sammanhängande och uttänkta samband mellan övningarna, bra lärare, bra pedagogiska upplägg -grymt!! Att få arbete i olika grupper. bra kursledare och material. Man har nytta av allt. Retorikutbildningen gav värdefulla lärdomar hur man bygger upp argumentation. Diskutionerna hur det går till på olika företag samt upplysning vad som är lagstadgat. Innehåll,ledare,"besök från verkligheten", det mesta kort sagt Jag känner mig tryggare i min roll som styrelseledamot efter utbildningen. Kunniga lärare samt blandningen av deltagare på utbildningen Pålästa utbildare, bra lokaler/logi/mat. Bra upplägg Dela erfarenheter med övriga deltagare vilka regler som måste följas Att diplomutbildningen gav mig en överblick av både ekonomi och juridik. Men främst att båda de utbildningar jag gått gett mig råg i ryggen som jag haft nytta av i praktiken. Inte minst viktigt är att möta andra arbetstagarrepresentanter från olika branscher, genom de mötena hittar man de gemensamma och övergripande problemen och kan också få förslag på lösningar. Praktiska fall. Ekonomi och nyckeltal Man fick vet vad som gällde och att vi hade rollspel där vi fick öva styrelse arbete. Väldigt bra var också den extrena styrelseproffset som föreläste. förståelse för årsredovisning, räkneexempel, erfarenhetsutbyte av praktiskt styrelsearbete, leta reda på vilka verktyg/regler min egen styrelse arbetade efter. Diplomutbildningen var främst mycket bra map ekonomi och en uppfräschning av vad som behövs. Annars att "nätverka" med andra styrelseledamöter. Ekonomin-att läsa en budget. Att få höra från andra deras erfarenhet.att få göra uppgifter så att man kan se och förstå alla siffror. Ekonomiska termer, nyckeltal Vår roll i styrelsen (reflektion: löntagarsidan är bättre utbildad än ägarsidan) Allt! Alla kunskaper som kursen förmedlade är till nytta. Att det dessutom var bra kursledare och en fantastisk grupp gör att man nästan längtar efter en uppföljning -man glömmer ju... Att diskutera rättigheter, roller (ex styrelse/facklig) få grundläggande kunskaper i ekonomi -allt känns relevant. Helheten med ekonomi men samtidigt möjlighet att få utbyta erfarenheter och annat med kursledare och andra deltagare. Det var bra upplägg och man fick reda på en massa saker som jag inte viste innan. Tog upp olika aspekter på uppdraget. Ansvar, befogenheter och rättigheter. Gav en djupare förståelse för vilken uppgift en styrelse har. regelverket, och formalia Allting. Genomgångar. Återblickar... Att få en grund att stå på. Få veta olika ord man använder i den ekonomiska rapporten tex. Veta min roll och skyldighet. Väldigt utbilldande och bra tycker jag fått bättre självförtroende

11 Kursledarna var toppen. Kunniga och engagerade. Övningarna var bra. Mycket bra grund för styrelsearbete. Retorik-utbildning var jättebra Erfarenhetsutbyte med andra deltagare och med kursledare. Bra att man fick lära sig grunderna i företagsekonomi. Lärde sig att hitta mer i regelverk tex LAS. Tydliga och kunniga kursledare. Bra och genomarbetat matrial. Det var mycket i sjäva utbildningen som var bra. Att få träffa människor i samma "sits" från andra företag gav mycket. Blandningen av representanter från både små och stora företag var positiv. Bra "lärare". Bra blandning. Träffa andra och utbyta erfarenheter. Ser att det oftast är lika överallt. Bra undervisning och kursledare Lärarnas kompetens Erfarenhetsutbyte. Praktiska tips och råd. För min egen del så var ekonomidelarna viktiga dåjag inte har ekonmisk bakgrund. Variation av teori och praktik. Bra att träffa andra i samma sits, höra deras erfarenheter. Kursen var väl sammansatt i sin helhet. Repetitionen på att läsa bokslut och räkna nyckeltal var väldigt nyttig. Framför allt att deltagarna så otvunget delade med sig av sina erfarenheter och funderingar och att det var en så blandad kompott av människor. Kursledningen höll också osedvanligt hög nivå. Genomgången av lagar och regler. Lektioner och grupparb ang hur man läser årsrdeovisning mfl rapporter. Bra vi kom från olika typer av verksamheter -lära av andra. Att få pröva sig själv i argumentering. Ekonomi, gemensamma diskussioner med övriga deltagare samt strategiarbetet. bra grundutbutbildning, mötet m andra ledamöter och deras erfarenheter o kunskaper Innehållet generellt, men även för att samla erfarenheter av arbetssätt från andra bolagsstyrelser genom de andra kursdeltagarna. En bra uppdelning av aktiviteter/arbetsområden fokus på rätt saker, fick många bra verktyg Ekonomin och föreläsningarna Allt var bra helt suveränt. Maten såklart...:-) Bra och pålästa lärare, bra gruppuppgifter. Mycket repetition. Proffsiga Att det var mycke ekonomiinriktat och att alla i princip var med i styrelser, utbyte av erfarenheter. Retorikutbildningen var lärorik, man lärde sig tala och skriva på ett bra sätt. Genomgång av lagar och regelverk Resultat-och balansräkning + mycket annat Bra och kunniga kurslärare! Utbildningen klargjorde vilken roll vi som arbetstagarrepresentanter har. Tack vare deltagare från många olika företag fick man även en inblick i hur bolagsstyrelsearbete kan fungera på andra håll. Alla kurser håller hög klass. Mycket kompetenta och erfarna kursledare som gärna bjuder på sig själva. Jag uppskattar att man varvar teori med praktiska övningar i mindre grupper. Logistiken fungerar oftast väldigt bra. Ibland kan man dessvärre tycka kurstiden är för knapp, lite korvstoppningseffekt! Bra grund i företagsekonomi och juridik samt att få insikt i det mer strategiska och övergripande perspektivet Mycket bra. Fick träffa människor från många branscher, från stora och små företag etc Det mesta, materialet som man fick och fick arbeta med under utbildningen, interaktionen med de andra kursdeltagarna Var väldigt nöjd med HELA upplägget.

12 Mycket intressant information och jag lärde mig mycket kring hur jag ska agera och vad jag kan kräva från styrelsen Positivt att träffa människor inom andra brancher, bra att lära sig mer om de ekonomiska förutsättningarna, samt vad som gäller för styrelsemedlemmar Det mesta! Inspirerande och duktiga föreläsare, bl.a. mycket bra teori och även de praktiska, men mest teorin Att gå igenom ekonomisk redovisning och att i övningarna se hur ett företag kan under några år urholkas till ekonomiskt obestånd. Blandningen mellan föreläsningar och övningar. Fråga 7 6. Vad kan förbättras i utbildningen? Svarsvärden (103) Ha med ett "styrelsemöte" med riktig agenda med frågor som vanligtvis tas upp och vi får arbeta igenom och hamna i olika ställningstaganden. Svårt att komma ihåg nu, tv år senare. Lite mer fokus på strategiarbetet, hade varit intressant Vet inte Ledarna måste ta mer komando på lektionerna. Väldigt ofta är det deltagare som pratar strunt och får fortsätta alldeles för länge. Maten på Djurö är inge vidare. Vad är det för nått fel på husmanskost? Vissa hade nog mindre utbyte av kursen än andra pga att de varit med längre. Man kanske skulle ha två olika kurser, en för de som är helt nya och en för de som arbetat länge? Svårt att svara på eftersom jag inte har något att jämföra med. Det jag kan sakna är fakta om hur en styrelse sammanställs. Vilka kriterier använder sig företagen av och hur kommer man fram till att just dessa personer är den "mixed" dom söker? den är jätte bra!! "snabbspår" i den grundläggande ekonomidelarna för den som redan har dessa kunskaper Kommunikation och påverkan kan förbättras enligt tidigare svar på enkät. Mycket framkom även under sista timmen på den utbildningen som möjlig förbättringspotential. mer tempo Fler korta tydliga uppgifter mellan träffarna. Jag tycker att allt var bra Räcker gott som det är. Vet ej Det kan bli mycket ekonomi i början det blir nästan för mycket, så att de viktiga ref punkterna drunknar i allt annat. tempot var för högt ibland...när man skulle göra gruppuppgifter. svårt för ickeekonomer! Engelskan var mycket komprimerad och skulle behöva vara uppdelad på två tillfällen för praktik/övningar emellan. Det var inget jag saknade.

13 Eftersom att det är ett tag sedan jag gick utbildningen så kan jag inte komma på något konkret att förbättra. Vet ej något specifikt då jag var väldigt nöjd med utbildningen Diplomerad styrelseledamot. Men självklart kan man alltid fila på detaljer, men det är nog i så fall sådant som kursledarna själva märkt, inte jag. Nivån på de som tas in möjligen. Förlägg på kursgård där alla övernattar. Mycket nätverkande och erfarenhetsutbyte före och efter utbildningstid. Hellre Bokenäs etc än Hotell i Göteborg. Vet inte. Innehållet. Försa omgång med Mats var bäst. Jag har inget att anmärka på ang förbättringen. Mycket bra kursledare! Ekonomi delen Kanske att det skulle behövas mer tid. Ingen aning. Nöjd! Info kring bolagsstyrelsearbete i dotterbolag. Kan inte komma på nått direkt. Övningen med det fiktiva styrelsemötet var mycket givande. Det var en mycket bra grund och för min del skulle det vara bra med mer ekonomi Nu i efterhand kan jag tycka att det kanske blev för mycket gruppövningar. Risk för att samma personer tar på sig ledarrollen och vissa är mer passiva. Skulle kunna varva med någon enskild övning. Kan inte minnas något som jag tyckte kunde förbättras. Det är olika beroende på bakgrund, för egen del skulle lite "Företagsekonomi för dumies" vara bar. Nu när jag tänker tilbaka så kan jag känna att jag kanske behöver ännu mer förståelse för vilka tecken och siffror jag ska fokusera på i budgeten, för att upptäcka vad som är viktigast och inte missa något. (har ingen tidigare ekonomiutbildning) Inslag av retorik och kommunikation? Skulle vilja ha mer övningar angående resultat-och balansräkningar, vinstmarginal m.m. Svårt att säga. Det har nog gått lite för lång tid för att jag ska kunna säga vad jag upplevde då. Möjligen var rollspelet på slutet mer just rollspelande än något som egentligen sammanfattade kursen. Vet ej Upplevde att utbildningen som helhet var bra. Inte mycket, kanske lite mer om rollen som styrelsemedlem och "problemet" att vara i en icke arbetande styrelse Inte så långa dagar...man måste få tid att smälta och sortera det man gjort på dan. Dessutom lite mer tid till övningarna. Lägga större tyngd vid "rollen" som bolagsstyrelserepresentant och minska de ekonomiska bitarna. Kommer inte på ngt. Rollspelet på slutet blev kanske inte så himla givande tycket jag. Ta bort det och lägg in mer exempel på olika ekonomiska scenarion som kan uppstå i ett bolag. Lite fler case med exempel på svåra situationer och olika former av härskartekniker man kan vänta sig, vore bra. Lite mer stöd när man inte hängde med riktigt.

14 Kanske fler alternativ till beslutsfattande för styrelsen. Samt konsekvenser av ett felaktigt beslut. Vet ej, har inget konkret. Man kan alltid önska mer tid för fördjupning, inom flera delar Vet inte just nu Kanske mer koncentrerat i tid. Inte mycket faktiskt, men möjligen att vissa exempel kändes lite långt från verkligheten. inget Mer fysiska aktiviteter så man vaknar vet ej Retorikkursen är bra. Men den vore ännu bättre om man höll tiderna. Det är irriterande att vänta på varandra eller inte hinna med moment bara för att kursledaren inte bryr sig. Kurslitteratur i förhand. jag tror att den kan komprimeras. mycket borde kunna göras mellan kurserna, digitalt. jag vill tro att fler akademiker skulle gå på kurserna om de kortades ned. materialet skulle kunna updateras och paketeras bättre. Skulle vilja ha mer tid med ekonomin för att kunna öva mer med "lärarstöd" närvarande. Svårt komma ihåg nu -det bestående intrycket är ju att allt var bra. En del grupparbeten kan kanske vidareutvecklas, sen var det väl lite otydligheter beträffande Fronter om jag minns rätt.. Kursmaterialet var i väldigt varierad kvalitét. kommer inte ihåg det är ca 2 år sedan som jag gick utbildningen. Men jag har för mig att den gick igenom det mesta. Flera hard cases dvs erfarenheter från verkligheten. Fall där styrelser har behövt agera på ett mer konkret sätt för att rädda bolag eller se till att inga oegentligheter skett. mera räkne uppgifter Vet ej. Svårt eftersom grupperna har så olika bakgrund Mer och enklare ekonomisk utbildning, betyder mycket om man som jag, inte arbetar med ekonomi alls i det vanliga arbetet. Vet ej tyckte det var skit bra Skulle vara bra om det fanns nivåer. Grund medel och avancerat t.ex. Vet ej! Som med alla kurser så kastas man in i vardagen direkt efter kursen. Kunde vara bra med ett system (tex facebook-grupp eller grupp genom PTK:s hemsida) för att fortsätta utbytet mellan deltagarna och ev ha möjlighet att ställa frågor till kursledarna. Kommer faktiskt inte på något just nu. Det var mycket repetition under del 2 och 3. Till viss del bra men ibland kändes tempot för lågt. Det var mer repetition än nytt under dessa dagar. Med andra ord bättre balans mellan repetition och nytt under träff 2 och 3. Jag tyckte det var en bra blandning av grupparbete och föreläsning. Mycket intressant att lyssna på en extern facklig i styrelse som inte var med i kursen och som varit aktiv länge. Kanske en sammanställning av tips och ideer, sådant som man skall tänka på. Något som är lätt att slå upp saker i Dokumentation blir mera lätt använd efter kursen är slutförd Har inget konkret. Jag har absolut ingen ekonomisk utbildning och tycker fortfarande att den biten är svår. Hur tolkar man olika ekonomiska rapporter osv

15 Kanske lite mer retorik. Saknade möjligen konkreta exempel på hur bra/illa det kan vara i styrelserummet och hur man kan/bör tackla liknande situationer. Framgångs-och motgångshistorier att lära av helt enkelt. Ytterligare övningar i argumentation -helst med möjlighet t videoinspelning för att även se sitt kroppsspråk. Bättre samband mellan olika utbildare, om man delar upp de olika kursmomenten (som det var för mig). Olika begrepp användes om samma sak samt det var bitvis dålig information om hur hemuppgifter skulle hanteras. Mycket god support dock när frågor dök upp på demsamma. ekonomi(siffer)delen kanske kan delas upp på olika nivåer, för vi kan olika mycket. kanske man kan ta till sig det bättre? Möjligtvis mer konkreta mål med varje arbetsuppgift inte så långa dagar Lite långa dagar ibland. Har ingen uppfattning har varit på för lite möte Ekonomin är viktig såklart men det blir ganska tungt... kan man göra det med mer självstudier eller kanske ngn kursdag till? Färre uppgifter att lösa och i stället lägga mer tid på varje uppgift. Tid som användes till rollspel anser jag vara dåligt investerad tid. Svårt att svara på. Den är bra. Ta in mer föreläsare som just nu arbetar med de aktuella frågorna. Antingen förlänga kusrtiderna eller vara mer selektiv i vad som ska/bör vara med i kursens innehåll. Jag tror att den kan vara något längre, personligen så kändes det som man pluggade inför en sluttenta vid varje tillfälle mer rollspel svårt att komma på något, man skulle behöva gå utbildningen igen :) Kan inte kkomma på något just nu. Då det är bra med grupparbete så kanske jag ändå hade önskat lite mer föreläsning. kanske lite mer om vilka ekonomiska termer man använder vet inte Att man ger de företagsekonomiska fackuttrycken på både svenska och engelska samlat, kanske som en lista på ett A4 ark. Vi arbetar i första hand med engelska versioner i mitt företag. (I övrigt är arbetsspråket engelska för all skriftlig info i mitt företag, samtidigt som vi naturligtvis talar svenska när vi diskuterar arbetsfrågor) Fråga 8 7. Om du rent hypotetiskt skulle gå Diplomutbildningen en gång till: Skulle du då kunna tänka dig att starta din Diplomutbildning med en kort introduktion av grunderna i ekonomi på distans (via nätet) innan du kommer till en kurs? Ordinarie i 79 Suppleant i 40 Procent 63% 20% 16% Förbundsanställd 3 Annan roll 7 vilken: Total 129

16 Medel 1,5 Öppna svar-kanske (7) beror på utformingen alltid svårt att ta sig tid till sånt Beror helt på upplägget Under förutsättning att jag har lite grundkunskaper. i så fall, vad betyder t.ex intäckt. EN möjlighet att få insikt i det ekonomiska språket. om det avsätts uttalad tid till detta av arbetsgivaren Svårt om man inte har en ekonomiutbildning i botten Kommentarer (51) Det är ju ganska mycket av det ekonomiska som man kan göra på egen hand, beräkningar och terminologin. Diskussion och analys däremot är bättre att göra på plats med andra. Hemläxa är svårt... Jag tror att mångs skulle hoppa över denna viktiga bit De enklare delarna med definitioner och enklare nykeltalsberäkningar. Svårt att arbeta på distans. Kräver mycket mer disiplin. EFtersom det är "några år sedan" jag slutade skolan och behöver den fysiska uppbackningen för att över huvudet taget komma igång Efterlyser ett "snabbspår" för den som redan har de mest grundläggande kunskaperna Bra idé. Excel och rapporter som ska sammanställas enligt ett visst mönster. För mej som inte jobbar med ekonomi vore det bra att få en kort introduktion Skulle nog vara bra. Ja men det är ändå bra med en ledarledd genomgång i samband med utbildningen. Har just testat detta i Försäkringsinformatörkursen och det funkade bra. Jag är inte typen som läser på distans. En del av utb är nätverkssakapande och det kan man inte uppnå via interaktivt arbete. Helst inte är nog mitt svar i frågan. Bra idé men kan vara svårt att hinna med.

17 För olika baskunskap. Behövs guidad utbildning. Någon som kan "känna av". Kan tänka mig att gå en dag först för att få grunderna och sedan en distansutbildning Det skulle vara superbra att få en kort introduktion, så att jag hade hunnit friska upp minnet ang grunderna i ekonomi. Jag tycker redan det är svårt nog. Den tar ju en hel del tid från det dagliga arbetet och sen är den rätt innhållsrik redan nu. Jag upplever interaktionen mellan lärare och "elev" och alla andra i rummet som mycket värdefull. Det vore synd att "ta bort" det Ja, men jag vill verkligen inte att man tar bort ekonimi informationen/genomgången på utbildningen. Jag har inte möjlighet att avsätta den tiden på mitt jobb. Det finns för mycket störande moment som skulle ha avbrutit mig hela tiden. Så jag avråder er från att göra en sådan förändring. Men det måste sedan även bearbetas under kursen, men vore ok med att ha sett en del innan. Bra idé. Kunskaperna är väldigt olika och lite väl mycket kraft lades på detta. Jag hade läst företagsekonomi innan, men det är säkert bra med en introduktion. Nivån var väldigt olika i min första grupp. Det där är svårt att förstå utan handledning. Dessutom har man fullt upp med sitt riktiga jobb och har svårt att ta sig tid till den sortens studier. Tror samtidigt att det är viktigt när det handlar om de ekonomiska bitarna, att kunna ställa direkta frågor vilket blir svårare via nätet. I mitt fall hade jag grundläggande ekonomikunskaper sedan tidigare, men jar tror det går bra att förbereda sig och repetera på distans. man lär sig så bra på plats i grupp och när man kan fråga, risken är att man ändå skulle "fråga om" när man satt i gruppen, dynamiken med de andra är så viktig Tycker inte om distansutbildning. Förutsatt att materialet är VÄLDIGT pedagogiskt. ekonomi är inte min grej -skulle säkert skjuta upp det tills jag var tvungen och sedan gör ngt halvdant...det går defionitivt inte att ha det som enda ekonmiutbildning för mig i alla fall Men det kan var asvårt för en som mig som inte hade någon utbildning i ekonomi innan men om man får tilläcklig hjälp så kanske det går bra. För att lättare hänga med Det skulle varit väldigt bra. Det gick mycket tid som skulle kunnat anvädas bättre för att gå igenom grundläggande ekonomi. Tanken är tilltalande men komplexiteten i balansräkning m.m. är för stor. Det är ekonomin som är mitt lilla problem. Så det måste finnas även på kursen annars går det förlorat Tror att man tillgodogör sig den biten bättre i direkt föreläsningsform med tillgång till föreläsare att fråga. Men boken behövs i så fall direkt! Ja, det vore perfekt. Då kunde utbildningen kvarstå med 9 dagar, men vi kunde få mer utväxling av ekonomidelen och antagligen slippa många av frågorna och fokusera mer på strategi och hur ekonomin kan användas. absolut kanske nivåbestämma likt diagnostiskt prov ökar möjligheten att ta med mig som jag kommer ihåg hem om det avsätts uttalad tid till detta av arbetsgivaren Man tilgodosersig kursen bättre med lite bättre grund. Kan bli lite mycket ekonomitermer i början Svårt ta sig tid vid sidan av stressigt jobb

18 Det är nog bättre att gå hela utbildningen på en gång. Fungerar säkert bra på de personer som till vardags arbetar inom ekonomi & finans. Vi som inte gör det behöver oftast hjälp i form av en fysisk person. Eller stöd i gruppen. Jag kände på kursen att det var stor variation på vilken förkunskap man hade. Nej det skulle nog inte fungera för mig som jobbar mer med teknik till vardags. kan behöva hjälp med att klara ut begreppen. Kanske om det fanns en valmöjlighet mellan att gå en introduktion "live" och en på nätet. Nej, jag kände själv att jag hade för fullt upp med de vanliga arbetsuppgifterna för att sätta mig och starta utbildningen via nätet. tykcer att det låter som ett bra förslag Jag tyckte att det var ganska svårt att hänga med på plats. Om man aldrig sysslat med ekonomi tidigare så tror jag det är ganska tufft att fixa det på egen hand. Det upplevde jag det som iallafall. Ja, personligen läser jag gärna det jag ska lära mig och mycket känner man ju igen. Men samtidigt kan en lärare ge väldigt mycket info om avvägningar, det som är "kanske" eller " ibland" eller "under vissa omständigheter", alltså där bedömningar är viktiga. Fråga Försök att gradera på en skala från 1 till 5 vad som du tycker är viktigt för ditt arbete i? (1 = ej så viktigt; 5 = viktigt och bör Ordinarie i 79 Suppleant i 40 Förbundsanställd 3 Annan roll 7 vilken: Total 129 Procent 0% 3% 14% 40% 43% 100% Medel 1,5 8 7% mer än 5 år Total % Medel 2,9 Ja 81 Nej 26 Kanske 21 prioriteras) Ekonomi

19

20 prioriteras) Lagar, regler och rollen Procent Ordinarie i 79 Suppleant i 40 Förbundsanställd 3 Annan roll 7 vilken: Medel 4,3 Total 129 0% 2% 18% 28% 52% 100% Medel 1,5 8 7% mer än 5 år Total % Medel 2,9 Ja 81 Nej 26 Kanske 21 prioriteras) Ekonomi Total 118 Medel 4,

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var?

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? Kommentar till: Hur givarna förstår information och frågor. Bra att

Läs mer

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper REFLEKTIONER / TANKAR Jag gick in helt utan förutsättningar och har varit med om MÅNGA utbildningar av den här typen. Kort och norrländskt

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

JA, MYCKET. ABSOLUT! Ja. Programmet är dessutom mycket roligare att arbeta med än vad jag hade trott.

JA, MYCKET. ABSOLUT! Ja. Programmet är dessutom mycket roligare att arbeta med än vad jag hade trott. 1(5) Absolut! Som vanligt översteg den mina förväntningar. Absolut Ja, till 100 %. JA, MYCKET. ABSOLUT! Ja. Programmet är dessutom mycket roligare att arbeta med än vad jag hade trott. Fantastiskt att

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Egna kommentarer Autism grundutbildning

Egna kommentarer Autism grundutbildning Utbildning Autism 76 respondenter. 90,8% upplever att de fått inspiration. 90,8% upplever att utbildningen lett till lärande. 90,8% upplever ökat intresse efter utbildningen. 77,6% upplever att de fått

Läs mer

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport Kleindagarna 2012 - Snabbrapport 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2. Kommentera gärna ditt svar ovan: Antal svarande: 10 - Mycket lärorikt, trevligt, väldigt

Läs mer

Enkätresultat. Kursenkät, Flervariabelanalys. Datum: 2010-03-29 08:47:04. Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Grupp:

Enkätresultat. Kursenkät, Flervariabelanalys. Datum: 2010-03-29 08:47:04. Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Grupp: Enkätresultat Enkät: Status: Kursenkät, Flervariabelanalys stängd Datum: 2010-03-29 08:47:04 Grupp: Besvarad av: 13(40) (32%) Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Helheten Mitt helhetsomdöme

Läs mer

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning Utvärdering av Blivande Ledare 2 En sammanfattning Utvärdering av Blivande ledare 2 Utvärderingen bygger på 22 enkätsvar. Nedan redovisas en sammanfattning av deltagarnas svar. Anser du att programmet

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA

MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA Kursutvärdering moment 2, IH1200, ht -12 1. Vad tycker du om kursens upplägg? MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA Jag är nöjd med de regelbundna föreläsningarna och seminarierna,

Läs mer

Kursvärdering Sex och samlevnadskurs Tjörn oktober 2001

Kursvärdering Sex och samlevnadskurs Tjörn oktober 2001 Kursvärdering Sex och samlevnadskurs Tjörn oktober 2001 Detta var bra 333 Varierat program teori/övningar. Positiva och inspirerande ledare. Bra grupp: åldersblandat o könsfördelat. Öppenhet i gruppen.

Läs mer

Kursutvärdering SQ4247; Missbruk och beroende, 10 hp. VT-13

Kursutvärdering SQ4247; Missbruk och beroende, 10 hp. VT-13 Kursutvärdering SQ4247; Missbruk och beroende, 10 hp. VT-13 29 studenter av 70 har svarat. Vad i kursen har varit särskilt värdefullt och varför? Kursens utgångspunkt, att titta på hur samhället skapar

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2014 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%)

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) 1. Det var lätt att veta vilken nivå som förväntades på mitt arbete fördelning

Läs mer

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04 Detta var bra 1 Precis allting! Det har verkligen varit två perfekta dagar 2 Bra övningar. Trevliga och berikande diskussioner. 4 Allting. Bra med möte ungdomar och vuxna. 5 Både föreläsningarna och de

Läs mer

GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING

GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING SAMMANSTÄLLNING 1 (9) Inst för informationsteknologi GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING del av 1TD442 ALGORITMER OCH DATASTRUKTURER DV1/ 1IT022 PROGRAMKONSTRUKTION II Period 3, 2006 DV/IT Sammanfattning: Vad

Läs mer

HR kompetens in i styrelserummet. SVERIGES HR FÖRENING Våren 2014 Margareta Neld

HR kompetens in i styrelserummet. SVERIGES HR FÖRENING Våren 2014 Margareta Neld HR kompetens in i styrelserummet SVERIGES HR FÖRENING Våren 2014 Margareta Neld 1 AGENDA Utgångspunkter för professionellt styrelsearbete Nyttan av en styrelse När är det dags för en aktiv styrelse utifrån

Läs mer

Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11

Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11 Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11 Ansvarig lärare: Andréa Mannberg 1. Deskriptiv statistik Descriptive Statistics N Min Max Mean Std. Deviation Vilket betyg vill du ge kursen som helhet?

Läs mer

Jag vill att medlemmarna ska veta sanningen! Förtroendevald revisor för Eds Riksförbund bryter tystnaden.

Jag vill att medlemmarna ska veta sanningen! Förtroendevald revisor för Eds Riksförbund bryter tystnaden. Jag vill att medlemmarna ska veta sanningen! Förtroendevald revisor för Eds Riksförbund bryter tystnaden. -Det ser illa ut, säger Andreas Nylander, förtroendevald revisor. Det finns risk att medlemmarna

Läs mer

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete? 2014-03-18

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete? 2014-03-18 Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete? 2014-03-18 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelesinstitutet Satish Sen Kaleidoscope Lars-Henrik Andersson

Läs mer

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll?

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll? det har gett mig mer kunskap och självkänsla för det jag arbetar med. det har kännts väldigt skönt att fått gått utbildningar som passat in i verksamheten,som man annars inte hade fått gått.. Ökade kunskaper

Läs mer

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer?

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? 2014-03-12 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelesinstitutet Satish Sen Kaleidoscope

Läs mer

Kombinationer och banor i agilityträningen

Kombinationer och banor i agilityträningen Kombinationer och banor i agilityträningen av Emelie Johnson Vegh och Eva Bertilsson, publicerad i Canis 2012 En av de saker som gör agility så fantastiskt roligt är den ständiga variationen. Ingen tävlingsbana

Läs mer

Världens eko 2006 - kursutvärdering

Världens eko 2006 - kursutvärdering Världens eko 2006 - kursutvärdering Tack för att du tar dig tid att utvärdera kursen! Dina åsikter betyder mycket för oss och vi arbetar hårt för att Världens eko ska vara en dynamisk och föränderlig kurs.

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer

Handledning för studiecirkel

Handledning för studiecirkel Handledning för studiecirkel Planering av cirkeln Som samordnare och cirkelledare är det din uppgift att tillsammans med gruppen sätta upp ramarna för träffarna och föra dem framåt. Här presenteras ett

Läs mer

Antal svarande Fråga 1.1 I vilken grad har kursen som helhet gett dig: Ökad kunskap om ditt barns funktionshinder och hur det påverkar familjen n=203

Antal svarande Fråga 1.1 I vilken grad har kursen som helhet gett dig: Ökad kunskap om ditt barns funktionshinder och hur det påverkar familjen n=203 Antal svarande Fråga. I vilken grad har kursen som helhet gett dig: Ökad kunskap om ditt barns funktionshinder och hur det påverkar familjen n=23 9 9 8 79 Antal svarande 7 6 5 4 I mycket hög grad I hög

Läs mer

Sammanställning av Kursutvärdering V11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod

Sammanställning av Kursutvärdering V11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod Sammanställning av Kursutvärdering V11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod Datum: 2011-07-05 10:22:32 Besvarad av: 14(20) (70%) 1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen?

Läs mer

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer?

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? 2012-03-13 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelesinstitutet Satish Sen Kaleidoscope

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

Experimentell psykologi: Emotion och motivation (mom 2)

Experimentell psykologi: Emotion och motivation (mom 2) Experimentell psykologi: Emotion och motivation (mom 2) Antal deltagare i enkäten: 82 Antal erhållna enkätsvar: 54 1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen? Antal svar på frågan:

Läs mer

H10_Statistik och Vetenskapsteori. Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28

H10_Statistik och Vetenskapsteori. Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28 H10_Statistik och Vetenskapsteori Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28 1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen? (5) Stor 13 46,4% (6) Mkt stor 5 17,9%

Läs mer

Internationellt certifierad Passivhusexpert Kurstillfälle 3

Internationellt certifierad Passivhusexpert Kurstillfälle 3 1 (7) Internationellt certifierad Passivhusexpert Kurstillfälle 3 1. Varför har du valt att gå den här internationella utbildningen? 2. Vad hade du för förväntningar på utbildningen? 3. Är dina förväntningar

Läs mer

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Hur tycker Du att föreläsningarna har varit under dagarna? Mycket värdefulla 21 Värdefulla 11 Mindre värdefulla 0 Värdelösa 0 Saknas ifyllt

Läs mer

Resultat av kursvärdering

Resultat av kursvärdering DAT 501: Diskret matematik vt 2003 Resultat av kursvärdering Antal svar: 19 av 37. Kursvärderingsblanketter delades ut på tentan och kunde lämnas in separat då eller efteråt i kursskåpet. Tycker du att

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014

FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014 FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014 Total svarsfrekvens 66,3% (69/104) Vad tyckte du om dagen som helhet? Namn Antal % A. Mycket bra 36 52,2 B. Bra 32 46,4 C. Mindre bra

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

1. Flervalsfråga Andel

1. Flervalsfråga Andel Page 1 of 8 Kursutvärdering Tillbaka till Välj resultat Antal svar: 39 1. Flervalsfråga Andel Vilken kvalitet upplever du att kursen har hållit sammantaget? Mycket låg 5,1% Låg 20,5% Godtagbar 43,6% Hög

Läs mer

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)?

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)? Vi har alla tagit del av olika utbildningar mm och uppdaterat oss.man märker av en mer säkare och tryggare arbetsgrupp. se ovan. bredare kunskap Inte så mycket egentligen. Alla har relevant utbildning.

Läs mer

Utbildning Katalog Hösten 2015

Utbildning Katalog Hösten 2015 Utbildning Katalog Hösten 2015 Trivs bättre prestera mera - med klar och dialogisk kommunikation i kulturmöten och i konflikter! - Det är lönsamt att investera i medarbetarnas utbildning! På våra kurser

Läs mer

Utvärdering: ergonomi (Power Ergonomics med Tim Finucane)

Utvärdering: ergonomi (Power Ergonomics med Tim Finucane) Utvärdering: ergonomi (Power Ergonomics med Tim Finucane) Hej! Det har gått snart fyra veckor efter ergonomilektionen. Jag skulle nu vilja veta hur du som elev har upplevt avsnittet samt effekterna. Hur

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

LindgrenHelde Kommunikation

LindgrenHelde Kommunikation LindgrenHelde Kommunikation Kurskatalog Hösten 2014 LindgrenHelde KOMMUNIKATION KURSÖVERSIKT Hösten 2014 KURSDATUM Förbättra din kommunikation - och höja trivseln på jobbet! Välkommen att inspireras till

Läs mer

Nyanställd som course manager, banchef, En manual för att komma rätt!

Nyanställd som course manager, banchef, En manual för att komma rätt! Nyanställd som course manager, banchef, En manual för att komma rätt! Detta är i första hand ett HGU arbete för att belysa dom fällor, tricks som finns, vi är alltid väldigt skickliga på att visa upp våra

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Maxat med möjligheter

Maxat med möjligheter Maxat med möjligheter Om du gillar omväxling, problemlösning och att göra saker med händerna är VVS och fastighet ditt program. Du lär dig yrket både i skolan och ute på arbetsplatser, i branscher som

Läs mer

CEQ-kommentarer Kurser år 2. CEQ-kommentarer Kurser år 2

CEQ-kommentarer Kurser år 2. CEQ-kommentarer Kurser år 2 CEQ-kommentarer Kurser år 2 Innehåll LP1... 2 Introduktion till mikroekonomisk teori, EXTA40... 2 Logistik, MTTF01... 2 LP2... 3 Matematisk statistik, allmän kurs, FMS012... 3 LP3... 3 Programmeringsteknik,

Läs mer

Anläggnings- och apparatteknik

Anläggnings- och apparatteknik Anläggnings- och apparatteknik Inlämnade svar : 0 8 Innehåll: Rökgaser e int riktigt min grej... Bra kurs. Föreläsarna: Westerlund är bland de båsta föreläsarna på KTF. Förklarar på ett sätt som gör att

Läs mer

Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1)

Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1) Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1) Kursansvariga var David Gunnarsson Lorentzen & Charlotte von Essen Övriga medverkande lärare: Emma Forsgren Helena Francke Claes Lennartsson

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)?

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)? för de som gick utbildningar betydde det väldigt mycket,att få mer kuskap och att få dela med sig till kollegorna,man känner att man kan utveckla verksamheten mer med de olika kunskaper personer fått.

Läs mer

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Den 27 Juni 2013 Evaluation North Analys av Grupp 3 2013-06-27 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Presentation Utvärdering av Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF

Presentation Utvärdering av Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF Presentation Utvärdering av Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF Robert Gustafson 28 januari 2010 Målsättning för Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt Målsättningen för projektet

Läs mer

Finns det fastställda rutiner och arbetssätt för beredningsarbetet i din nämnd/styrelse?

Finns det fastställda rutiner och arbetssätt för beredningsarbetet i din nämnd/styrelse? Bilaga Finns det fastställda rutiner och arbetssätt för beredningsarbetet i din nämnd/styrelse? Beredningen består av ordf, 1: e v. ordf 2:e vice ordf samt centerpartiets ordinarie ledamot ( som majoritetspartie

Läs mer

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Värderingar och

Läs mer

WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1)

WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1) Kursrapport för: WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1) Kursansvarigas namn: Jan Buse & Daniel Birgersson Antal registrerade studenter: 30 st. Antal godkända studenter på hela kursen

Läs mer

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB Checklista utbildningar och andra möten Best practice 2013, Mongara AB Vi vill med detta dokument ge dig som håller föreläsningar, informationsmöten och utbildningar några tips som ger dig möjlighet att

Läs mer

FRÅGOR TILL STYRELSEPROFFS UTBILDNING I AKTIVT STYRELSEARBETE

FRÅGOR TILL STYRELSEPROFFS UTBILDNING I AKTIVT STYRELSEARBETE FRÅGOR TILL STYRELSEPROFFS UTBILDNING I AKTIVT STYRELSEARBETE 1 (7) Introduktionsfrågor SP 1. Berätta lite kort om dig själv och din bakgrund. 2. Vad fick dig att börja med styrelsearbete? 3. Inom vilka

Läs mer

SIMON-konferens. Standardrapport. December 2009

SIMON-konferens. Standardrapport. December 2009 SIMON-konferens Standardrapport December 2009 Procent Antal 0-3 år 8,3% 2 4-6 år 29,2% 7 7-10 år 25% 6 10-15 år 12,5% 3 15 år eller mer 29,2% 7 Ev. Kommentar Jag har varit aktiv i perioder sedan 1974,

Läs mer

1 Respondent. 2 Researcher A. 3 Researcher B

1 Respondent. 2 Researcher A. 3 Researcher B 1 Respondent 2 Researcher A 3 Researcher B Fråga A = 4 första frågorna, Frågor B = nästa 3 frågor, endast nummer = fråga 1-17, Övr 1 osv = frågor från intervjuare utanför frågeguide Rad Person Text Fråga

Läs mer

Utvärdering av Sambruks Vårkonferens 1-2 april 2009

Utvärdering av Sambruks Vårkonferens 1-2 april 2009 Utvärdering av Sambruks Vårkonferens 1-2 april 9 Plats: Quality Airport Hotel Arlanda personer av sammanlagt 7 tillfrågade har besvarat enkäten. 1=dåligt 2=mindre bra 3=genomsnittligt 4=bra =mycket bra

Läs mer

Omställning till universietsstudier

Omställning till universietsstudier Miniprojekt, pedagogisk grundkurs II, vt 2001. Ann-Kathrin Holm, Fysikalisk-kemiska institutionen. Omställning till universietsstudier En enkätstudie i hur kemistudenter inom grundkursen uppfattar universitetsstudier

Läs mer

2. Vad var dåligt eller mindre bra på kursen? Lämna gärna förslag till förbättringar.

2. Vad var dåligt eller mindre bra på kursen? Lämna gärna förslag till förbättringar. Kursutvärdering för sista momentet - kursförbättrande frågor Kurs/grupp-objekt 1. 1. Vad var bra på kursen? Det är viktigt att veta så att vi inte tar bort det som du är nöjd med. 24 svar 2. 1. Innehållet?

Läs mer

Lev livet fullt ut! Befria dig från onödiga begränsningar

Lev livet fullt ut! Befria dig från onödiga begränsningar Lev livet fullt ut! Befria dig från onödiga begränsningar Tänk på en sida av dig själv som du inte alls är nöjd med. Ställ dig frågan: "Var det här ett problem för mig förra månaden också? För ett halvår

Läs mer

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning.

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Länsfolkhälsorådet Gävleborg Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Intressanta jämförelser och bra föreläsning. En mycket intressant föreläsning.

Läs mer

Utvärdering SMAK-sem 14 sept 2011

Utvärdering SMAK-sem 14 sept 2011 Utvärdering SMAK-sem 14 sept 2011 Totalt på denna utbildning deltog 81 personer. 75 personer har besvarat enkäten vilket innebär att svarsfrekvensen ligger på 93 procent. 72 st har svarat på denna fråga

Läs mer

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa:

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa: RESAN År 6 I år 6 är målet att du ska kunna kommunicera på mycket enkel franska. För att nå målet lär du dig ord och uttryck inom många olika områden, t.ex. familjen, djur, frukter, klockan, sporter och

Läs mer

Utvärdering av SPeL turnén i Småland & Öarna

Utvärdering av SPeL turnén i Småland & Öarna Page 1 of 6 Utvärdering av SPeL turnén i Småland & Öarna Vad var plus med dagen? Nya kunskaper, träffa personer som jobbar med samma sak. Men framför allt det fokus som ESF nu lägger Page 2 of 6 på Strategisk

Läs mer

Kursledaren: Serguei Shimorin. Övningsledarna: Daniel Zavala Svensson, Shiva Samieinia, Nils Dalarsson.

Kursledaren: Serguei Shimorin. Övningsledarna: Daniel Zavala Svensson, Shiva Samieinia, Nils Dalarsson. Kursanalys av SF1624 för CINTE, vårtermin 2015 1 Kvantitativa data Moment TEN1 Poäng på moment 7.5hp Antal registrerade 83 Antal godkända på moment 33 Prestationsgrad 40% Antal med slutbetyg 33 Examinationsgrad

Läs mer

Innehåll. Material Valberedningsguide Uppdaterad: 2015-01- 27 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Valberedningsguide Uppdaterad: 2015-01- 27 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll Information till valberedningen... 3 Inför årsmötet... 4 Att sätta ihop kravprofiler... 4 Saker att ta ställning till... 5 Att hålla informationsmöte... 5 Att förbereda en intervju...

Läs mer

ST inom Sveriges Domstolar

ST inom Sveriges Domstolar ST inom Sveriges Domstolar September 2005 Reviderad februari 2012 2 INNEHÅLL: sid Viktiga paragrafer i MBL... 3 Information.. 4 Informationsmottagning 4-5 Begäran om förhandling 5 Kallelse till förhandling..

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Praktiskt styrelseseminarium 2010-11-17. Föreläsare Bengt Borr

Praktiskt styrelseseminarium 2010-11-17. Föreläsare Bengt Borr Praktiskt styrelseseminarium 2010-11-17 Föreläsare Bengt Borr Disposition 17/11 Presentation av kursen och disposition Formalia för styrelse inkl VDs roll Presentation av praktikfallet Ägardirektiv / delägarviljor

Läs mer

KURSKATALOG HT 14/VT 15 2014-10-15

KURSKATALOG HT 14/VT 15 2014-10-15 KURSKATALOG HT 14/VT 15 2014-10-15 INVENTERING I STYRELSEN Nyligen mötte jag en vän som skulle till sitt arbete och inventera lagret. Minnen från inventeringar på mina gamla extraarbeten/sommarjobb kommer

Läs mer

Varför just jag? kommer

Varför just jag? kommer Är du beredd? Individuell utbildning i krishantering Varför just jag? Alla företag kan drabbas av en kris och du kan komma att få en aktiv och betydelsefull roll i en sådan situation. Har du rätt kunskap

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Dags att anmäla sig till EIO Ledarskapsprogram I januari drar en ny omgång av EIOs ledarskapsprogram

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

LindgrenHelde Kommunikation

LindgrenHelde Kommunikation LindgrenHelde Kommunikation Kurskatalog Våren 2015 Trivs bättre prestera mera - med klar och dialogisk kommunikation i kulturmöten och i konflikter! Gå en utbildning! På våra kurser får du båda nya kunskaper,

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Utvärdering 2012 - deltagare

Utvärdering 2012 - deltagare Utvärdering 12 - deltagare 145 deltagare Tycker du att det har varit kul att vara på kollo? (%) 1 8 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Det har varit kul för det är fina lokaler och bra utrustning.

Läs mer

Pustervik. LIA- rapport. Kulturverkstan Joel Lind 11-04-29

Pustervik. LIA- rapport. Kulturverkstan Joel Lind 11-04-29 Pustervik LIA- rapport Kulturverkstan Joel Lind 11-04-29 Min LIA- plats Jag gjorde min LIA på Pustervik i Göteborg mellan 17 mars och 21 april 2011. Pustervik är en gästspelscen med både nationella och

Läs mer

Evaluation Summary - CT3380 Grundläggande webbdesign HT05 Dan Levin

Evaluation Summary - CT3380 Grundläggande webbdesign HT05 Dan Levin Evaluation Summary - CT8 Grundläggande webbdesign HT Dan Levin Antal kursutvärderingar: Q. Anser du dig ha tillräckligt med förkunskaper för att klara kursen? (=JA =NEJ) Q. a Kurslitteratur? 7 Medel:.

Läs mer

Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? 2. 52 år. 10 min med bil. Från jobbet är det väl fem min med bil.

Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? 2. 52 år. 10 min med bil. Från jobbet är det väl fem min med bil. Intervjuer Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? 1. 20 år. Ca 10 min med bil. 2. 52 år. 10 min med bil. Från jobbet är det väl fem min med bil. 3. 21 år. 5 min med bil. 4. 51

Läs mer

Kursutvärdering Sigtunakursen 12 13 mars 2009

Kursutvärdering Sigtunakursen 12 13 mars 2009 Kursutvärdering Sigtunakursen 12 13 mars 2009 Svarsfrekvens ca 80 %. Av de 80 % som svarat blev resultat enligt nedan. Sammanfattning genomförd kurs av samtliga föreläsare och gruppledare. ämnen på lagom

Läs mer

18 STEG FÖR HUR DU SKAPAR EFFEKTIVARE MÖTEN!

18 STEG FÖR HUR DU SKAPAR EFFEKTIVARE MÖTEN! 18 STEG FÖR HUR DU SKAPAR EFFEKTIVARE MÖTEN! En viktig hörnsten i ett företag är att ha en bra möteskultur. Det har skrivits spaltmil om hur man ska tänka när man har ett möte. Nu har vi sammanfattat en

Läs mer

Killen i baren - okodad

Killen i baren - okodad Killen i baren - okodad 1. R: (Säger sitt namn och hälsar välkommen.) K: Tack. Ja, e hmm jag tänkte väl bara säga så här att det känns djävligt konstigt å vara här. Jag brukar gå till doktorn när jag...

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Uppdaterat mars 2014

Uppdaterat mars 2014 Kursprogram 2014 Uppdaterat mars 2014 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver

Läs mer

AVmedia dagen 20151027. Ses offline. Milla Skoglund Stina Nilsson

AVmedia dagen 20151027. Ses offline. Milla Skoglund Stina Nilsson AVmedia dagen 20151027 Ses offline Milla Skoglund Stina Nilsson Varför "ses offline"? AVmedia utbildning Många kränkningar på nätet, Trygghets gruppen Lektion 1 Kontrakt Kontrakt Kontrakt SES OFFLINE?

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Sammanställning regionala projektledare

Sammanställning regionala projektledare Bilaga 1 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning regionala projektledare 1. Hur nöjd är du med att arbeta i projektet? Samtliga var nöjda med att ha jobbat i projektet och tycker att

Läs mer

Föreläsningsanteckningar Annika R Malmberg Hamilton 3 september 2015

Föreläsningsanteckningar Annika R Malmberg Hamilton 3 september 2015 Föreläsningsanteckningar Annika R Malmberg Hamilton 3 september 2015 Tändvätska för att hitta din glöd privat och på jobbet! Att ge varandra tändvätska innebär att vi ger varandra rätt energi. Då får vi

Läs mer

Utvärdering deltagare 2013 v.7-9 31 deltagare

Utvärdering deltagare 2013 v.7-9 31 deltagare Utvärdering deltagare 13 v.7-9 31 deltagare Tycker du att det har varit kul att vara på läger? (%) 1 8 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - För att man fick nya kompisar, fick göra det man tycker om

Läs mer