Hårda bandage. Tema: Genus i vården. Vad är vi värda 2 Lön och bostad 5 Dåliga referenser 6 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hårda bandage. Tema: Genus i vården. Vad är vi värda 2 Lön och bostad 5 Dåliga referenser 6 7"

Transkript

1 Hårda bandage Vårdförbundet Avdelning Stockholms tidskrift Nr 1 Mars 2012 Tema: Genus i vården Vad är vi värda 2 Lön och bostad 5 Dåliga referenser 6 7

2 LEDAREN Vad är vi värda Vintern har släppt taget om Stockholm, dagarna blir längre och vårsolen ger oss ny kraft och energi. Snart kommer vårens första blommor att plockas för att få vatten i en äggkopp i köket, det ser jag fram emot! Under året kommer fyra spännande nummer av Hårda Bandage i din brevlåda, där Avdelning Stockholm i varje nummer presenterar en av de fyra strategierna som antogs på Kongressen I det här numret av Hårda Bandage tar vi oss an strategin Vi väcker en genusdebatt om värderingen av välfärdens kunskapsområden. Strategin skulle också kunna uttryckas med orden Vårdförbundet väcker debatten om värdet av välfärdens kvinnodominerade kunskapsområden. Vårdens kunskapsfält har till största del bemannats av kvinnor, nu och historiskt. Kvinnans underordning i samhället genomsyrar alla fält, givetvis även löneutvecklingen. Kvinnodominansen inom Vårdförbundets professioner har med tiden kommit att innebära att löneutvecklingen har avstannat. Att våra medlemmar företrädesvis arbetar inom en offentligt finansierad sektor har förstärkt den dåliga löneutvecklingen. Utan tvivel så ses denna sektor som en viktig stöttepelare i samhället. Vården och skolan är ständigt i fokus och engagerar flertalet individer i vårt land. Trots detta ser det ut som gör. Vad är då vården egentligen värd? Under årets första månader har Vårdförbundet haft flera debattartiklar om lön i media med stor genomslagskraft, de har besvarats med många kommentarer på nätet. Frågan är vad vi gör i framtiden när inte tillräckligt många människor vill utbilda sig inom Vårdförbundets fyra livsviktiga yrken därför att lönen är för låg? Hur tänker ni arbetsgivare och politiker säkra att invånarna i Stockholm ges den goda, kvalificerade och säkra hälso- och sjukvården som de förtjänar, om ni inte tänker värdera de som gör jobbet rätt? (Varför är det aldrig tal om att använda ekonomiska utrymmet vi skapar till att höja lönerna för våra yrkesgrupper?) Just nu pågår rekrytering av sommarvikarier till vården som bäst. Många arbetsgivare har svårt att rekrytera nya medarbetare inför sommaren. En stor grupp sjuksköterskestuderande i Stockholm har tröttnat på de usla ingångslönerna och kräver minst Ingen orimlig lön efter tre års högskolestudier. Arbetsgivarna i Stockholm erbjuder nya i yrket mellan och Lönesättningen ska enligt avtalet vara individuell och motsvara den kunskap som medarbetaren tillför verksamheten. När i princip alla erbjuds samma ingångslön, ser lönesättningen då ut att vara individuell? Mitt svar är nej. Avdelning Stockholm stödjer helhjärtat studenterna. Det är viktigt för oss alla att vi deltar i diskussionerna. Nivån på den allra första lönen har stor betydelse för den fortsatta löneutvecklingen och ger andra möjlighet att bli rätt värderade. Vårdförbundet vill slippa TV-inslag och braskande tidningsrubriker om kris och kaos och brist på Vårdförbundets yrkesgrupper i vården i sommaren. I en platsannons som nyligen låg ute kunde vi läsa att Södersjukhuset efterlyste tv-seriesnygga sjuksköterskor. Jag frågar mig vilken attityd arbetsgivaren har gentemot Vårdförbundets professioner? Gör det ni också. Ps. Missa inte Avdelning Stockholms medlemsaktiviteter under våren! Avdelning Stockholm ändrar organisation När denna tidning kommer ut finns sannorlikt ett beslut, från extra Representantskapet, om ny organisation inom avdelning Stockholm.Förslaget är att den nya organisationen kommer att träda ikraft den 1 november För dig som medlem innebär det att du kan ta kontakt med Vårdförbundet som tidigare men det finns även större möjligheten att själv välja själv exempelvis vilket centra som passar dig bäst. Det finns också möjligheter att delta i arbetsgrupper med olika ämnen som är aktuella. Närhetsprincipen gör att du kan delta i de aktiviteter som sker där du arbetar eller är verksam. Målsättningen är att den nya organisationen bättre ska leva upp till de kvalitetskriterier som Vårdförbundet fattade beslut om på kongressen Det ska även göra det lättare att se och delta i Vårdförbundet. Styrelsen i Avdelning Stockholm kommer fortsätta det interna arbetet med organisationen under året tillsammans med förtroendevalda i länet. Här på sidan kommer det finnas beskrivet hur arbetet fortlöper. Du kan också följa arbetet på webben Jane Stegring VÅRDFÖRBUNDET, Avdelning Stockholm Box 55633, Stockholm Besöksadress: Linnégatan Tel e-post: Ansvarig utgivare: Eva Nowak Redaktionssekreterare: Seppo Sinimaa Redaktionskommitté: Eva Nowak, Jane Stegring Layout: Eva Byberg Omslagsfoto: Ulf Huett Tryck: Danagårds Grafiska

3 Vårt bidrag till samhället värderas inte Rabatter på Sensus! Den 28 februari anordnades en medlemskväll med fokus på lön för studenter. Kerstin Persson chefsförhandlare från nationella kansliet var inbjuden för att föreläsa om löner och löneprocessen och sedan diskutera kring lön. Alla studerandemedlemmar var inbjudna och ett femtontal deltog. Studenter från Sophiahemmets högskola, Röda korsets högskola och Karolinska Institutet var närvarande. Samtliga studenter närvarande är sjuksköterskestudenter medlemmar i gruppen Inte under Fokus handlade dock om alla Vårdförbundets medlemmar och deras löner. Vårdförbundets medlemsgruppers löner behöver uppvärderas utifrån att våra grupper precis som en del andra akademiskt utbildade grupper som är kvinnodominerade behöver värderas utifrån kunskapsnivå och bidrag till samhällets välfärd. Enligt Kerstin Persson är utbildningsnivån högre i offentlig sektor än inom privat och våra medlemsgrupper bidra till detta i mycket hög grad. Vårdförbundets löne arbete är långsiktigt och målinriktat men är onekligen en intressant pulshöjare och ett exempel på vad som är möjligt när en gemensam insats görs här och nu när möjligheten ges. Studenterna pratar mycket om att vi måste respektera våra ansvarsfulla yrken och stå upp för oss själva för att få rätt värdering. Kerstin Persson konstaterar att våra akademiska yrkens arbete som med sin kliniska akademiska kunskap möter patienten har aldrig blivit riktigt tydligt eller rätt värderat. Det förenar alla inom våra fyra yrkesgrupper oavsett om du är student eller har arbetat i 40 år; vår kunskap och vårt bidrag till vården är felvärderat och måste förändras! Välkommen att medverka tillsammans på webben och våra övriga kanaler! Anneli Zetterström Just nu är intresset stort för Vårdförbundets frågor. Både på nyheterna och i pressen finns beskrivningar om olika skeenden i både vård och omsorg. Det berör både Vårdförbundets medlemmar, allmänhet och beslutsfattare. Vårdförbundet är glada åt den publicitet som finns. Det finns medlemmar som hör av sig och frågar vad som sker och medlemmar som säger att de vill formulera sig i skrift. Vi vill passa på att uppmana er, som vill skriva om hur det ser ut på arbetsplatsen, att höra av er till oss. Genom att skriva ner några rader har du möjlighet att ge uttryck för den situation som finns just där du arbetar. Vårdförbundet förbehåller sig rätten att i samråd med författaren korrigera texter före publicering. Välkommen att skriva! Vårdförbundet Avdelning Stockholm har sedan en längre tid ett samarbete med studieförbundet Sensus. Studieförbundet erbjuder många typer av aktiviteter som till exempel föreläsningar, kurser och annat spännande. Kurserna behandlar allt från dans, konst, teater och friskvård. Som medlem i Vårdförbundet får du 25 procent rabatt per aktivitet (max 300 kr/aktivitet) Ange i anmälan att du är medlem i Vårdförbundet! Aktuellt kursprogram hittar du på Avdelning Stockholm på Facebook Alla kan påverka sin egen situation. Men tillsammans har vi större möjligheter att påverka helheten. Förutsättningen för att förändra lönevillkoren är att vi lyfter frågan. I många forum. Vårdförbundet Avdelning Stockholm startade den 1/3 en Facebook-sida där du också hittar gruppen Nu pratar vi lön. Gå in på Facebook och gilla Avdelnings Stockholm och sök medlemskap i gruppen! Vi ses på Facebook för diskussioner och mycket annat! Gunilla George Foto: Gunilla George 3

4 Inför betald specialistutbildning Storstäder växer. Stockholms län växer så det knakar. Hundra nya invånare varje dag. Det blir fler männi skor om året. Nyligen kom Statistiska Centralbyråns, SCB:s framtidsprognos som visar att det saknas sjuksköterskor och biomedicinska analytiker år Dessa är de yrken med akademisk utbildning där bristen blir allra störst i Sverige. Yrken som påverkar hela befolkningen från det vi föds tills det är dags att värdigt få ta adjö. Stora pensionsavgångar Stora pensionsavgångar, bristande intresse för utbildningarna och ökade behov är några förklaringar. Men arbetsgivare gör allt för att hålla lönerna nere och försöker lösa vårdkrisen inför sommaren med att anställa nyutbildade sjuksköterskor till så låga löner som möjligt. Vårdlotsar Samtidigt redovisar landstingsrådet Filippa Reinfeldt (M) det lyckade projektet med Vårdcoacher under rubriken: Vårdcoacher sparar miljarder. Hon har inspirerats av Vårdförbundets tio år gamla idé om vårdlotsar. Sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor lotsar eller om man så vill coachar patienter till rätt vård. Framförallt avlastas akutmottagningar. Människor lider mindre och får högre livskvalitet när de får rätt vård direkt. En procent av alla patienter i exempelvis Stockholms län står för 30 procent av vårdkostnaderna. Med sjuksköterskor som lotsar rätt sjönk kostnaden med 57 procent. Vi skapar utrymme I Vårdförbundets avtal med Sveriges kommuner och landsting, SKL, står det klart och tydligt att lönen ska motsvara det våra medlemmar bidrar med till vården. Lönesättningen är individuell. Våra sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor gör allt för att människor ska möta rätt kunskap genom hela livet. Våra yrkesgrupper sänker också vårdens kostnader. Bara 8 procent av sjuksköterskorna är män, låg status lön och otydliga karriärvägar är orsaken. skapar till att höja lönerna och införa betald specialistutbildning för våra livsviktiga grupper? En studie från Uppsala universitet där ungdomar fick avkodade beskrivningar av sjuksköterske- och ingenjörsyrken visar att både killar och tjejer i gymnasiet gärna väljer sjuksköterskeyrket. Men när killarna sedan fick se att det var sjuksköterska de valde och vilken status, lön och otydliga karriärvägar de har väljer de bort yrket. 92 procent 92 procent av sjuksköterskorna är kvinnor. Åtta procent är män. Högskoleverket, HSV har beräknat att ökningen av andelen män är minimal, tre procentenheter till år På sjuksköterskeutbildningen den till studerandeantalet överlägset största medellånga utbildningen har det absolut inte hänt någonting med könsfördelningen under de tre senaste decennierna, skriver HSV. Ett kall Nyligen sa en ung sjuksköterska upp sig med buller och bång från akuten på Karolinska Solna. Anledning: lönen var usel. Mellan raderna sa chefen att ville man ha en löneutveckling skulle man inte välja sjuksköterske yrket. Det är ett kall. Men den tiden är förbi. Har fått nog Sjuksköterskestudenter i Stockholm har fått nog. De nöjer sig inte längre med ingångslöner runt kronor och en löneutveckling på några tusenlappar under ett helt yrkesliv. De kräver minst kronor till att börja med och har bildat en framgångsrik Facebookgrupp. Forumet gör det möjligt att diskutera arbetsgivarnas argumentation. Det går inte att lura dessa studenter. Och nu ansluter sig alltfler runtom i landet. Eva Nowak, Jane Stegring och Gunilla George Foto: Ulf Huett Betald specialistutbildning Varför är det aldrig tal om att använda det ökade ekonomiska utrymmet vi 4

5 Lön måste räcka till bostad Det är en solig dag i mars och jag tar tåget ut till Huddinge sjukhus för att samtala med barnmorskan Karin Burén. Hon hörde av sig för att ta reda på vad Vårdförbundet gör för att stödja kampanjen inte under 24K. Det är positivt när medlemmar hör av sig och därför är jag här i hennes arbetsrum för en intervju. Du hörde av dig till Vårdförbundet och frågade hur vi stöttar de studenter som driver kampanjen inte under kr. Hur kom det sig att du ringde? Det var efter ett nyhetsinslag på ABC där de belyste svårigheterna som unga kan ha som ska ut på bostadsmarknaden i storstadsregionen. Svårigheterna handlar om höga kostnader i kombination med svårighet att komma ut i arbetslivet eller att ungdomar ofta har ett lågavlönat arbete som gör att de är problem att få lägenhet. Efter en treårig sjuksköterskeutbildning med studielån och studentliv har det inte funnits så mycket möjligheter att skaffa sig ett sparkapital. Första målet efter examen är för de flesta en fast anställning med en rimlig lön. Det är också studielån som nu ska betalas tillbaka. Många arbetsgivare erbjuder kronor i ingångslön till en nyutexaminerad sjuksköterska. Den ingångslönen når många gånger inte ens upp till hyres värdarnas krav för att bli antagen som hyresgäst, säger Karin Burén och fortsätter sedan. Effekterna för nyutexaminerade sjuksköterskor blir, om man hårddrar det hela, att de nekas tillträde till det vuxenliv, där bostad är en självklarhet och en rättighet för alla. Arbetsgivare som gemensamt enas om samma ingångslön kan verkligen diskuteras! Var tog den individuella lönesättningen vägen? Även anställda inom offentlig sektor behöver ha en lön som ger dem plats i vuxenlivet. Hur tänker du själv om de här frågorna, undrar jag?. Det är av största vikt att de som är nya i sitt yrke får komma igång med sitt arbete som sjuksköterska och detta arbete värderas på ett korrekt sätt, säger Karin Burén. Hon beskriver vidare att när du valt att utbilda dig till sjuksköterska så är det med samhälles normer som du ska existera. Det innebär ett kostnadsläge som ska fungera även för anställda inom offentlig sektor såsom sjukhus och vårdinrättningar. Vilken innebörd har din egen löneutveckling haft för dig? När jag började som sjuksköterska 1975 fick jag en lön på ca kronor. I det dåvarande tariffsystemet fanns det ingen möjlighet att påverka sin lön. Jag fick min lön och sedan flyttades jag uppåt i stegen med en viss summa varje år säger Karin Burén. Hon berättar om utvecklingen till individuell lönesättning. Det är fortfarande svårt och ibland tveksamt, trots gemensamma lönekriterier, att se om löne sättningen verkligen bygger på de kunskapsområden som Vårdförbundets medlemmar har. Mycket finns kvar att göra och utveckla. Möjlighet att göra karriär kan ske inom flera olika områden. Kunskap är viktig och fördjupning, kontinuerlig utveckling och uppdatering krävs ständigt för att ge evidens baserad vård. Sjuksköterskors och barnmorskors kunskap är av största betydelse och ska värderas därefter, poängterar Karin Burén. Värdet av barnmorskans kunskapsfält hur rätt är den? Utbildningen till barnmorska är totalt 4,5 år. Barnmorskans arbetsfält är varierande och ansvaret för den normala graviditeten och förlossningen utgör en del. Jag blev klar barnmorska 1979 och vi arbetade mycket självständigt. Idag arbetar barnmorskan inom förlossningsvården också självständigt, men teamet av barnmorskor, läkare och undersköterskor är mer framträdande. Den största utmaningen barnmorskor har inom förlossningsvården idag är att Våga se och bevara det normala normalt. Vi behöver starka kompetenta barnmorskor, där barnmorskans erfarenhet och kunskap värderas både lönemässigt och i arbets teamet. Barnmorskor och sjuksköterskor bär på en mångsidig kunskap både akademisk och erfarenhetsmässig och kunskapen ska utnyttjas och utvecklas på bästa sätt. Ingångs lönen för sjuksköterskor påverkar också barnmorskans möjligheter till en korrekt lönesättning. Kampen för kronor är viktig för oss alla. Text och foto: Jane Stegring 5

6 Vi har rätt att säga nej till dålig lön Aggressiva handlingar Efter att jag hade sagt upp mig informerade jag mina kollegor via e-post varför jag hade sagt upp mig. Jag fick ett erbjudande på kronor, för jag visste att om vi skulle få upp ingångslönen till kronor så måste många hålla ihop. Vårt vapen är ju att välja att inte anta en erbjuden lön eller att sluta. Min chef meddelade att ledningen var mycket besviken på mig och att de såg mina handlingar som aggressiva och de kallade mig till ett möte. Utifrån ledningens reaktioner tolkade han det som att syftet med mötet skulle vara att läxa upp honom. Men sedan kom DN-artikeln, som var ett resultat av sjuksköterskestudenternas manifestation vid Södermalmstorg den 16 december. KS gav Jon Gunnarsson Ruthman dåliga referenser. Nu är han rekryterad av Läkare Utan Gränser. Jon Gunnarsson Ruthman är tillsammans med Ulrika Blumfelds (som intervjuades i förra numret) anlitad till en arbetsgrupp på Vårdförbundet Avdelning Stockholm för att bland annat jobba med lönefrågan. Ett av syftena är att det ska pratas öppet om lön, det har också startats en facebookgrupp på detta tema. Där kan man se att i dagsläget har 33 sjuksköterskestudenter fått minst kronor i ingångslön, studenternas kampanj har inom loppet av ett halvår alltså resulterat i kronor högre ingångslön för många av dem. Arbetsgruppen arbetar också med att tillsammans med förtroendevalda systematiskt dokumentera personalbristen för att få svart på vitt på behoven inför sommaren. Media har redan uppmärksammat att Södersjukhuset, som styvnackat hållit fast i att inte betala med än kronor i ingångslön, kommer att få stora problem att få personal till sommaren. Få söker till SÖS Det är många nyutexaminerade som inte ens bryr sig om att söka där, eftersom de vad de kommer att bli erbjudna en lönenivå som de inte tänker acceptera. På KS har det hänt en del sedan jag slutade där. De har erbjudit några kronor nu, säger Jon Gunnarsson Ruthman. Sade upp sig i protest Han blev uppmärksammad av bland annat Dagens Nyheter när han sade upp sig från Karolinska Sjukhuset i stöd för sjuksköterskestudenternas krav på kronor per månad i ingångslön. Han själv tjänade då kronor på akuten och var erbjuden 500 kronor om året till de närmaste två åren. När han sade upp sig så var det i protest mot vad han beskriver som en kortsiktig och orättvis personalpolitik. Verksamhetschefen på KS, Per Lindmark, uttalade sig i DN att den som är ute efter pengar, är i fel bransch. Han menade att vård av människor är en belöning i sig, säger Per Gunnarsson Ruthman, och fortsätter. Kortsiktig lönepolitik Måndagen efter var mötet och jag hade med mig två fackliga representanter. Jag kände direkt att syftet med mötet hade förändrats, det var inte längre tal om till exempel aggressivt beteende. De sa också att det var rutin att ta upp alla som sagt upp sig till samtal på personalavdelningen. Mina kollegor på avdelningen hade dock aldrig hört talas om denna rutin. I stället fick vi tillfälle att tala om KS kortsiktiga lönepolitik. De medgav också att verksamhetschefen Per Lindmarks uttalande var olyckligt. Dåliga referenser Jon Gunnarsson Ruthman fick betala ett pris, han fick dåliga referenser. På en direkt fråga om han är dålig? så får jag svaret: På de avdelningar jag arbetat så har jag aldrig hört ett ont ord om min arbetsinsats som sjuksköterska med min erfarenhetsnivå. Jag anser att jag är en kompetent sjuksköterska. Det var värt priset för att jag tror inte att vi kommer att få någon förändring gällande löner och bemanning om vi accepterar situation och inte vågar ta konsekvenserna. Engagemang Om det engagemang i yrket är en god egenskap, så torde Jon Gunnarsson Ruthman ha en hel av det om man ser till vad han hunnit med i sitt 26-åriga liv. Han har läst mänskliga rättigheter vid Röda Korsets Folkhögskola, gjort en tremånaders volontär resa till Argentina, haft praktikplatser i Tanzania och Indien. Han är med och driver en biståndsorganisation som heter I Aid Africa som har verksamhet i Tanzania sedan fyra år tillbaka. Han har 6

7 Pris för omvårdnad blivit rekryterad av Läkare Utan Gränser och kommer från och med i höst vara beredd att åka ut i fält med mycket kort varsel. Trauma och katastrofmedicin Mitt mål har hela tiden varit att få möjlighet att arbeta med trauma och katastrofmedicin. Jag växte upp i ett hem där det var självklart att bry sig om världen utanför. Båda mina föräldrar arbetade till exempel i palestinska flyktingläger i krigets Libanon. Vi talar om orsakerna till varför vårdens yrken är så nedvärderade löne mässigt. Kvinnodominerat Jag tror att det finns fler orsaker. För det första har vi accepterat det, om man jobbar kvar på en akutavdelning i 40 år och ändå inte tjänar mer än kronor så har vi faktiskt accepterat lönen. Jag tror också att traditionen spelar roll, den som Per Lindmark försöker spela på. Att yrket är kvinnodominerat är också ett viktigt skäl, vi ser också att män är överrepresenterade bland dem som fått över kronor i ingångslön. Dessutom vet nog inte folk i allmänhet vilket ansvar våra yrkesgrupper har. Vi har rätt att säga nej Vi samtalar vidare om vilka branscher som har störst förutsättningar att utöva påtryckninger på motparten i samband med riksavtalsförhandlingar. Att det är en stor skillnad i förutsättningar om man kan stoppa en fabrik och vålla motparten (ägarna) stor ekonomisk skada, jämfört med vården där en konflikt omedelbart drabbar dem som behöver vården. Där finns också problematiken med att konflikter kan betraktas som samhällsfarliga. Därför är individens rätt att säga nej till en erbjuden lön ett oerhört viktigt vapen. Det som började som en kollektiv aktivitet bland sjuksköterskestudenter, börjar nu sprida sig i snabb takt och allt fler ställer tydligare krav. Text och foto: Seppo Sinimaa Jag mötte Margareta Skog en måndag i februari för att samtala med henne om det faktum att hon är 2011 års 1:a pristagare av Gyllene Äpplet. Gyllene Äpplet belönar medarbetare i Stockholms läns landsting för nytänkande och goda Idéer. Margareta Skog Motivering från en enig jury löd: Omsätter omvårdnadsforskning om en sårbar patientgrupp till praktisk nytta för närstående och vårdpersonal. Hon mottar priset för sin handbok Råd till dig som möter patienter med demenssjukdom. Margareta Skog med. dr i neurovetenskap med inriktning mot omvårdnad av äldre och jobbar idag som vårdutvecklingssamordnare vid Karolinska universitetssjukhuset och som rektor vid Silviahemmet. Vårt samtal kom att handla om bland annat arbetet med boken. Margareta beskriver under samtalet att det mest spännande med att vunnit första priset är att det blivit en bekräftelse på att hon gjort en insats för vården av de demenssjuka. För mig var det något som behövde göras för att sova gott om natten. Priset går i samma anda och ger draghjälp till att sprida kunskap och ser till att den når ut i vården, säger hon. Boken ger en möjlighet att berätta och beskriva gruppens utsatta situation i vården och det faktum att de demenssjuka liksom andra faktiskt drabbas av andra sjukdomar. Tyvärr kommer de kanske allt för ofta in allt för sent till akutsjukvården. Akutsjukvården har då inte alltid handlingsberedskap att ta emot och vårda denna patientgrupp på allra bästa sätt. Boken kan ses som första hjälpen att ta till när en patient med demenssjukdom kommer för akut vård. Margaretas tanke är att den ska finnas på varje avdelning eller mottagning och läggas fram eller hängas upp, väl synlig för alla som arbetar. Med boken finns också ett behändigt Första hjälpen-kort i mötet med patienter med demenssjukdom. Margareta har sedan 1996 arbetat med utbildning vid Silviahemmet och detta har bland annat resulterat i utbildningarna till Silviasystrar, Silviasjuksköterskor. Idag sker det i samarbete med Sophiahemmet Högskola och till hösten kommer en 60 högskolepoäng magisterutbildning i demensvård att startas på KI (Karolinska Institutet) för läkargruppen. Tanken med utbildningarna är att skapa en gemensam vårdfilosofi och ett gemensamt arbetssätt som bygger på teamarbete, för att kunna ge en god symtomkontroll, ha god kommunikation och goda relationer och inte minst ge stöd till närstående, säger Margareta. Under samtalet kom vi även in på vad Margareta ser som framgångsfaktor med just denna bok. Jag har haft ett unikt tillfälle att få implementera min forskning. Utmaningen ligger i att presentera resultaten som lättillgänglig information som når ut i vården, berättar hon. Jag frågade Margareta Skog kring hennes tankar om hur vi skall lyckas att implementera all den omvårdnadsforskning som idag tas fram i Sverige. Vi måste samlas tillsammans för att hitta strategier för att förbättra, vi måste gå från ord till handling. Det finns mycket att göra men vi omvårdnadsforskare måste kanske ta oss tiden och ta bollen i egna händer, avslutar hon. Tack Margareta för ett mycket trevligt samtal och lycka till i framtiden med din fortsatta forskning och ditt engagemang kring dessa frågor. Text och foto: Gunilla George 7

8 Hur reagerade du som sjuksköterska på Södersjukhusets annons om sommarvikarier? Vårens aktiviteter inom Vårdför bundet Avdelning Stockholm Verksamhetsplaneringen har nu resulterat i en rad aktiviteter som vi planerar för fullt! En del har du kanske redan uppmärksammat på vår webb eller i utskick. Spelar det någon roll? Samtal om medlemskapet i Vårdförbundet. 29mars, 19 april och 22 maj. Tre tillfällen med olika innehåll, kl Biomedicinska analytikerdagen firas! 16 april, kl Retorikutbildning 25 april och 10 maj, kl Patientsäkerhet utbildning för dig som chef 4 maj, heldag Kontaktuppgifter Avdelning Stockholm och sektioner Vårdförbundet Avdelning Stockholm Box 55633, Stockholm besöksadress: Linnégatan tel Storstockholms kommunsektion Stadshuset H3L Stockholm tel , fax Sektion Centrala Stockholm Hangövägen 19, postlåda STOCKHOLM Besöksadress: Hangövägen25, 3 tr, hiss mellan hus 6 7 tel , fax Sektion Norra Länet Hangövägen 19, postlåda Stockholm Besöksadress: Hangövägen 25, 3 tr, hiss mellan hus 6 7 tel , fax: Barnmorskedagen firas! 7 maj, kl Sjuksköterskedagen firas! 14 maj, kl Säker vård 29 maj, kl Medlemsutbildning i rehabiliteringsärenden för chefer 31 maj, kl I nästa nummer (innan sommaren) kommer höstens aktiviteter beskrivas. Det är dessutom bra att ta en kik på för att ta del av de aktiviteter som kanske dyker upp med kort varsel. Vårdförbundet Sektion Södra Länet Hangövägen 19, postlåda Stockholm Besöksadress: Hangövägen 25, 3 tr, hiss mellan hus 6 7 tel: , fax: Sektion Danderyds sjukhus B-villan, Stockholm tel , fax Sektion Karolinska universitetssjukhuset Huddinge Röntgenvägen 3, 12 tr, Stockholm tel Sektion Karolinska universitetssjukhuset Solna Blindhemmet T8a, Stockholm tel (kl 9 12), fax Sektion Södersjukhuset Jägargatan 20, 2 tr, Stockholm tel , fax My Svensson, leg sjuksköterska, avd 57, SÖS När jag nu insett att annonsen inte är ett skämt så skäms jag lite över att jobba på ett sjukhus som annonserar på det sättet år Det känns som att man driver med vår profession, att det vi gör dygnet runt alla dagar om året är ett skämt. Själv hade jag aldrig sökt anställning på en arbetsplats med en så oseriös och oproffsig annons. Vill man synas för att rekrytera sjuksköterskor kan man annonsera med de löner vi förtjänar och bra arbetsvillkor i rubriken istället! Martina Phalén, leg. sjuksköterska, avd 2, Stockholms sjukhem Jag tycker inte det känns speciellt professionellt att söka efter personal som ser ut på ett visst sätt utan att efterfråga den kompetens och de egenskaper som krävs för att arbeta på akutmottagning. Om annonsen var meningen att vara rolig så misslyckades det också! Saga Fogelström, leg sjuksköterska, akutmottagningen, SÖS: Jag blev förvånad och besviken. Förvånad för att denna annons godkänts och att ingen av de ansvariga tänkte tanken att annonsen kunde upplevas som stötande istället för rolig. Jag tänkte på våra patienter och deras anhöriga och hur deras reaktioner var när de läste dagspressen, att de kanske förlorat en anhörig och platsen där det skedde sökte personal med snyggt utseende och humor. Vi arbetar dagligen med akut sjuka människor och är det något som krävs är det kompetens. Fokus borde ligga på att skapa och kunna erbjuda en attraktiv arbetsplats gällande arbetsvillkor, miljö, löner, patientsäkerhet och kompetensutveckling. Skulle detta vara ett faktum skulle man inte behöva sticka ut med en annorlunda annons. Ulla-Karin Hallgren, leg sjuksköterska, Venhälsan, SÖS Jag reagerade på två sätt. Dels undrade jag vad dom höll på med och dels tyckte jag att det var lite kul. Det stack ju ut och det var väl avsikten. Men man hade ju kunnat göra det på ett mindre kontroversiellt sätt. Men grundidén tycker jag är kul. Det förtar inte på något sätt kunnande och kompetens som självklart är viktigast. Judy Laurin de Castro, leg sjuksköterska, avd 32, SÖS Jag reagerade genom att först och främst känna ilska och sorg. Vem kommer vilja söka jobb hos oss? var en av de första frågorna som snurrade i huvudet. Tyvärr är det så att vårt yrke redan har relativt låg status i samhället och att då gå ut med en sådan annons är att reducera det vi arbetar med och att reducera oss som arbetar till objekt.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

Bondegatan 21, 2 tr SE-116 33 Stockholm, Sweden Vxl +46 8 410 328 50 www.familjenpangea.se. Kommunikationsplattform 2012-2014

Bondegatan 21, 2 tr SE-116 33 Stockholm, Sweden Vxl +46 8 410 328 50 www.familjenpangea.se. Kommunikationsplattform 2012-2014 Bondegatan 21, 2 tr SE-116 33 Stockholm, Sweden Vxl +46 8 410 328 50 www.familjenpangea.se Kommunikationsplattform 2012-2014 Vårdförbundet 2 Innehåll Bakgrund Målgrupper Budskap Kommunikationsstrategi

Läs mer

Lönesamtalet. Att tänka på

Lönesamtalet. Att tänka på Lönesamtalet Att tänka på Bakgrund Sedan slutet av 1980-talet är individuell lönesättning Vårdförbundets lönestrategi. Individuell lönesättning och utvecklingssamtal stämmer bättre med vår syn på kunskap

Läs mer

SOMMAREN 2012 En undersökning om bemanningssituationen och dess konsekvenser

SOMMAREN 2012 En undersökning om bemanningssituationen och dess konsekvenser SOMMAREN 2012 En undersökning om bemanningssituationen och dess konsekvenser 2012-09-06 Martin Östberg 2 (8) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Genomförande... 5 3 Bemanningssituationen under

Läs mer

Vi kräver att få förutsättningar för att kunna ge trygg och säker vård!

Vi kräver att få förutsättningar för att kunna ge trygg och säker vård! Eva Nordlunds tal vid manifestationen 19 mars 2013 Det är nog nu! Stockholms barnmorskor har fått nog! Sveriges barnmorskor har fått nog! Vi kräver att få förutsättningar för att kunna ge trygg och säker

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats.

Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats. Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats. Välkommen till en av vårdens trevligaste arbetsplatser. Med cirka 4300 anställda är Södersjukhuset Södermalms största arbetsplats. Vi är

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE

SAMMANSTÄLLNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE SAMMANSTÄLLNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008-2010 AVDELNING ÖREBR 1 PROFESSION Vi ska gemensamt påverka och utveckla våra yrken. Därför ska vi också vara med och påverka och utveckla utbildningarna. Utifrån

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

DET HÄR ÄR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING

DET HÄR ÄR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING DET HÄR ÄR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING Foto: Clas Fröhling Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionella organisation. Vi är en ideell organisation som företräder professionens kunskapsområde

Läs mer

Det här är Svensk sjuksköterskeförening

Det här är Svensk sjuksköterskeförening Det här är Svensk sjuksköterskeförening Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionella organisation. Vi är en ideell organisation som företräder professionens kunskapsområde med syfte

Läs mer

När det värsta händer

När det värsta händer När det värsta händer Fem sätt att agera när en medarbetare blir svårt sjuk, drabbas av psykisk ohälsa eller dör. 2015 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Fem sätt att agera när en medarbetare blir

Läs mer

Samtal om framtiden mot ny vision för Vårdförbundet

Samtal om framtiden mot ny vision för Vårdförbundet VÅRDFÖRBUNDET Samtal om framtiden mot ny vision för Vårdförbundet Förslag på frågor för dialog med medlemmar Hej förtroendevald! I Vårdförbundet arbetar vi tillsammans för att påverka hur våra yrken, vården

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga Kongressprotokoll maj september Medlemsundersökning - tabellbilaga ( Bilaga. Medlemsundersökning antal (%) antal (%) Biomedicinsk analytiker antal (%) Röntgen sjuksköterska antal (%) antal (%) Anställning

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning.

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning. Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 14*03-0 4 0 0 0 1 2 * Skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om personalbemanning

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Hårda bandage. Barnmorskor i uppror. sid 6 7. Kick off 3 Minst 25 000 spänn 4 5 Sommar och semester 8

Hårda bandage. Barnmorskor i uppror. sid 6 7. Kick off 3 Minst 25 000 spänn 4 5 Sommar och semester 8 Hårda bandage Vårdförbundet Avdelning Stockholms tidskrift Nr 1 April 2013 Barnmorskor i uppror sid 6 7 Kick off 3 Minst 25 000 spänn 4 5 Sommar och semester 8 LEDAREN Jag är stolt, vågar jag säga att

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Vårdförbundet, avdelning Kalmar läns. Verksamhetsinriktning för 2012. kopplat till. kongressens strategier 2011 2014. Budget 2012

Vårdförbundet, avdelning Kalmar läns. Verksamhetsinriktning för 2012. kopplat till. kongressens strategier 2011 2014. Budget 2012 Vårdförbundet, avdelning Kalmar läns Verksamhetsinriktning för 2012 kopplat till kongressens strategier 2011 2014 Budget 2012 1 Vi väcker en genusdebatt om värderingen av välfärdens kunskapsområden Omvärldsspaning

Läs mer

RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet.

RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet. RAPPORT VÅRDFÖRBUNDET www.vardforbundet.se Eget företagande Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Resultatredovisning I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

För dig som läser till världens bästa yrke: läkare.

För dig som läser till världens bästa yrke: läkare. För dig som läser till världens bästa yrke: läkare. Medicine Studerandes Förbund är studentförbundet inom Sveriges läkarförbund Bli medlem och påverka din framtid nu Vi vet att det är tufft när det känns

Läs mer

DET HÄR ÄR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING

DET HÄR ÄR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING DET HÄR ÄR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING Omvårdnad sedan 1910 Foto: Clas Fröhling Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionsförening. Vi är en ideell förening som företräder professionens

Läs mer

Målbild för medarbetarskap. Vi skapar välfärd. för mölndalsborna. Vi vet när vi gör ett bra jobb. Vi omprövar och utvecklas

Målbild för medarbetarskap. Vi skapar välfärd. för mölndalsborna. Vi vet när vi gör ett bra jobb. Vi omprövar och utvecklas Vi skapar välfärd Målbild för medarbetarskap för malsborna Vi vet när vi gör ett bra jobb Vi omprövar och utvecklas å här vill vi ha det i M Visst är du en bra medarbetare! Men man kan alltid utvecklas,

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Öppen skrivelse Arbetssituationen på Akutmottagningen i Huddinge och behovet av akuta åtgärder

Öppen skrivelse Arbetssituationen på Akutmottagningen i Huddinge och behovet av akuta åtgärder Till: Sjukvårdsminister Gabriel Wikström, gabriel.wikstrom@regeringskansliet.se Hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink Sjukvårdslandstingsrådet Marie Ljungberg Schött Personallandstingsrådet

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2015-11-12 2016-02-29 Skåne 1.0 Mats Runsten

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2015-11-12 2016-02-29 Skåne 1.0 Mats Runsten Årsrapport Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare 2015-11-12 2016-02-29 Skåne 1.0 Mats Runsten Årsrapport Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Måluppföljning... 2 3. Effekt... 3 4. Goda

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bilagor Slutversionen av VP efter beslut kommer att innehålla: Sid. 5 5 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bilagor Slutversionen av VP efter beslut kommer att innehålla: Sid. 5 5 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Visions hjärtefrågor 3. Ekonomiska förutsättningar 4. Vision Stockholms stads gemensamma fokusfråga 5. Vision Stockholms stads organisation och uppdrag 6. Verksamhetshjulet

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Hur värderas vårdens yrken? En undersökning bland landstings- och kommunalråd

Hur värderas vårdens yrken? En undersökning bland landstings- och kommunalråd Hur värderas vårdens yrken? En undersökning bland landstings- och kommunalråd www.vardforbundet.se januari 2008 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar eller

Läs mer

Att sätta lön. Guide till dig som är chef. 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg

Att sätta lön. Guide till dig som är chef. 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg Att sätta lön Guide till dig som är chef 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg Alla kan inte vara nöjda med sin lön, men målet är att alla, inklusive du som chef, ska vara nöjda med hur lönesättningen

Läs mer

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL Sveriges Farmaceuter 2013 Grafisk form: Erika Jonés Foto: Ola Hedin Tryck: Vitt Grafiska OMVÄRLDEN FÖRÄNDRAS OCH VI MED DEN. Det innebär nya roller, nya uppgifter och nya utmaningar

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Vi lägger ut information om vad som händer i avdelningen på Facebook, som ett komplement till medlemstidningen Ettan.

Vi lägger ut information om vad som händer i avdelningen på Facebook, som ett komplement till medlemstidningen Ettan. nr 1/ 2016 Malmöavdelningen I det här numret: Ordförande har ordet 2 Lönerevision 2016 3 Jämställdhetsdagarna 4-6 Nu är vintern snart över! Jämställdhetsdagarna 2016 Följ oss på Facebook! Vi lägger ut

Läs mer

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön Ditt lönesamtal En vägledning till högre lön Som ingenjör har du goda möjligheter att påverka såväl ditt jobb som din lön. Förutom att din kompetens och utbildning ger dig ett bra marknadsvärde, så ska

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

Guide till medlemsrekrytering

Guide till medlemsrekrytering Guide till medlemsrekrytering Vi är många medlemmar i Vårdförbundet idag, men vi kunde vara fler! Ju fler medlemmar vi är desto större möjlighet har vi att påverka och föra fram våra åsikter kring såväl

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen 2015-10-15 Dnr von/2015:129. Vård- och omsorgsnämnden godkänner demensstrategin

Vård- och omsorgsförvaltningen 2015-10-15 Dnr von/2015:129. Vård- och omsorgsnämnden godkänner demensstrategin TJÄNSTESKRIVELSE 1[5] Referens Petra Oxonius Mottagare Vård- och omsorgsnämnden Demensstrategi Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden godkänner demensstrategin Sammanfattning Antalet äldre ökar och

Läs mer

Modell för verksamhetsförlagd utbildning ur utbildningens och arbetsplatsens perspektiv

Modell för verksamhetsförlagd utbildning ur utbildningens och arbetsplatsens perspektiv Modell för verksamhetsförlagd utbildning ur utbildningens och arbetsplatsens perspektiv Karolinska Institutet Umeå 2015-05-07 Karin Burén och Lena Rolfhamre Namn Efternamn 19 maj 2015 2 Namn Efternamn

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården

Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården presenterar en yrkesgrupp som gör vården bättre. www.kommunal.se Barnsköterskan, en viktig yrkesgrupp inom hälso- och sjukvården presenterar en yrkesgrupp

Läs mer

Dessa har valt att inte svara!ar valt att inte svara. Socialdemokraterna

Dessa har valt att inte svara!ar valt att inte svara. Socialdemokraterna Fördelning av antal mandat i landstingsfullmäktige efter valet 2010. Kommun Socialdemokraterna, 33 ledamöter Vänsterpartiet 6 ledamöter, Miljöpartiet de gröna 2 ledamöter, Norrbottens sjukvårdsparti 13

Läs mer

Existentiellt stöd att samtala om livsfrågor i den palliativa vården

Existentiellt stöd att samtala om livsfrågor i den palliativa vården Existentiellt stöd att samtala om livsfrågor i den palliativa vården Att möta och uppmärksamma patienters behov av existentiellt stöd vid livets slut Annica Charoub Specialistsjuksköterska palliativ vård

Läs mer

Lyssna på oss. Vi vet. Ungdomsexperterna på BUP i Karlstad tipsar. föräldrar och andra vuxna vad de behöver lära sig för att ge barn och unga bra stöd

Lyssna på oss. Vi vet. Ungdomsexperterna på BUP i Karlstad tipsar. föräldrar och andra vuxna vad de behöver lära sig för att ge barn och unga bra stöd Lyssna på oss. Vi vet. Ungdomsexperterna på BUP i Karlstad tipsar föräldrar och andra vuxna vad de behöver lära sig för att ge barn och unga bra stöd Föräldrar borde förstå att man inte kan diskutera när

Läs mer

Barnmorskan i förlossningsvården

Barnmorskan i förlossningsvården De 10 först anmälda till konferensen erhåller boken Rädd att föda av Nicole Silverstolpe. Gå 4 betala för 3! Barnmorskan i förlossningsvården Trygg och säker förlossningsvård en utopi eller en faktisk

Läs mer

15 Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier Anf. 122 Arbetsmarknadsminister ELISABETH SVANTESSON (M):

15 Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier Anf. 122 Arbetsmarknadsminister ELISABETH SVANTESSON (M): 15 Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier Anf. 122 Arbetsmarknadsminister ELISABETH Herr talman! Kerstin Nilsson har frågat mig om jag kommer att vidta några åtgärder för att

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Foto: Chris Ryan. Vad är en lärare egentligen?

Foto: Chris Ryan. Vad är en lärare egentligen? Foto: Chris Ryan Vad är en lärare egentligen? Foto: Istockphoto Det här är inte en lärare Som lärare är du ständigt exponerad för omvärlden. Du betraktas och bedöms av eleverna och deras anhöriga, av rektorerna,

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting 2016 2021 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2016-11-15 (LS 2015-0998) Långsiktig och hållbar kompetens försörjning är en förutsättning för att

Läs mer

Årsmötet öppnades den 7/9 med val av avdelningsstyrelse och valberedning via webbröstning.

Årsmötet öppnades den 7/9 med val av avdelningsstyrelse och valberedning via webbröstning. Föredragningslista Årsmötet öppnades den 7/9 med val av avdelningsstyrelse och valberedning via webbröstning. Förslag till beslut 1. Årsmötet återupptas 2. Prövning att mötet kallats i behörig - att mötet

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

ård Josefin hittade rätt Vårdbilden.

ård Josefin hittade rätt Vårdbilden. Vårdbilden. Josefin Mirsch. I mediernas rapportering om vård och vårdpersonal framställs det mesta som svart eller vitt. Fotografen Josefin Mirsch ville se vid sidan av den gängse bilden och bjöd in Vårdförbundsmedlemmar

Läs mer

Ärendebeskrivning Catarina Wahlgren (V) har lämnat en motion om arbetstidsförkortning på länets förlossningsmottagningar.

Ärendebeskrivning Catarina Wahlgren (V) har lämnat en motion om arbetstidsförkortning på länets förlossningsmottagningar. TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) Stockholms läns landsting 9 oktober 2017 LS 2017-0923 s förvaltning SLL Personal och utbildning Lena Halvardson Rensfelt s personalutskott Motion 2017:39 av Catarina Wahlgren (V)

Läs mer

SOMMAREN 2013 En undersökning om bemanningssituationen inom vård och omsorg och dess konsekvenser

SOMMAREN 2013 En undersökning om bemanningssituationen inom vård och omsorg och dess konsekvenser SOMMAREN 2013 En undersökning om bemanningssituationen inom vård och omsorg och dess konsekvenser 2013-06-03 Jonas Vallgårda 2 (12) Innehåll 1 Sammanfattning... 4 2 Metod och genomförande... 5 3 Bemanningssituationen

Läs mer

Patientsäkerhetslagen Vad betyder den för dig och vården?

Patientsäkerhetslagen Vad betyder den för dig och vården? Patientsäkerhetslagen Vad betyder den för dig och vården? Ny lag för säker vård Alldeles för många patienter drabbas av onödiga vårdskador - vårdskador som hade kunnat förhindras med ett effektivare patientsäkerhetsarbete.

Läs mer

STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen. Rapport om ojämställda löner i Kalmar November 2016

STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen. Rapport om ojämställda löner i Kalmar November 2016 STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen Rapport om ojämställda löner i Kalmar November 2016 Innehåll Sammanfattning...3 Lågt löneläge för akademiker anställda av Kalmar kommun...4 Manligt

Läs mer

Lönesamtalet Ett LÖNESAMTALET stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare

Lönesamtalet Ett LÖNESAMTALET stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare Lönesamtalet Ett LÖNESAMTALET stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare 1 Denna broschyr utgör ett stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare inför ditt lönesamtal. Resultatet

Läs mer

Diabetesinstitutet AB

Diabetesinstitutet AB Diabetesinstitutet AB Kurser i diabetesvård Information Diabetesinstitutet tillhandahåller utbildningar i form av kurser och seminarier i egen regi och erbjuder även uppdragsutbildningar för genomförande

Läs mer

Handbok för. Lönesättande samtal. Försvarsförbundets målbild: Varje medlems lön ska sakligt kunna motiveras.

Handbok för. Lönesättande samtal. Försvarsförbundets målbild: Varje medlems lön ska sakligt kunna motiveras. Handbok för Lönesättande samtal Försvarsförbundets målbild: Varje medlems lön ska sakligt kunna motiveras. Lönesättande samtal I det lönesättande samtalet pratar du och din chef om sambandet mellan din

Läs mer

Novus Unga om vården. Vårdförbundet. 2010-05-10 Lina Lidell

Novus Unga om vården. Vårdförbundet. 2010-05-10 Lina Lidell Novus Unga om vården Vårdförbundet 2010-05-10 Lina Lidell 1718 Om undersökningen Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av Vårdförbundet. Intervjuerna har genomförts inom ramen för Novus

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE På väg mot VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE för dig som vill arbeta inom vården Utbildning och arbetsliv i samverkan i sydöstra Skåne 1 REKTORERNA Vi gör det tillsammans! Behoven av välutbildad personal inom vård

Läs mer

Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer; företrädesvis från huvudstaden, och

Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer; företrädesvis från huvudstaden, och ARBETA MED OSS stockholms Sjukhems ändamålsparagraf är densamma idag som vid grundandet 1867: Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer;

Läs mer

STOCKHOLMS SJUKHEMS ÄNDAMÅLSPARAGRAF ÄR DENSAMMA IDAG SOM VID GRUNDANDET 1867:

STOCKHOLMS SJUKHEMS ÄNDAMÅLSPARAGRAF ÄR DENSAMMA IDAG SOM VID GRUNDANDET 1867: ARBETA MED OSS STOCKHOLMS SJUKHEMS ÄNDAMÅLSPARAGRAF ÄR DENSAMMA IDAG SOM VID GRUNDANDET 1867: Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer;

Läs mer

TIPS &RÅD LÖNESAMTAL

TIPS &RÅD LÖNESAMTAL TIPS &RÅD LÖNESAMTAL 2 Sveriges Arkitekter 2014 OM LÖN Sveriges Arkitekter anser att lönen ska vara individuell och differentierad mellan grupper och individer. Lönen ska spegla din prestation i förhållande

Läs mer

Bakgrund Inspektionen för vård och omsorg har under veckorna 24 och 25 granskat följande sjukhus inom Stockholms län:

Bakgrund Inspektionen för vård och omsorg har under veckorna 24 och 25 granskat följande sjukhus inom Stockholms län: Tg1 2013 v 2.1 BESLUT 2013-07-02 Dnr 8.5-28479/2013-1 1(6) Regionala tillsynsavdelningen Öst Astrid Hessling astrid.hessling@ivo.se Danderyds Sjukhus AB Chefläkaren 182 88 Stockholm Den 1 juni 2013 tog

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för mångfald. En arbetsplats för alla

Kommunal och Vision tillsammans för mångfald. En arbetsplats för alla Kommunal och Vision tillsammans för mångfald En arbetsplats för alla Varför är det här en viktig facklig fråga för Kommunal och Vision? Min övertygelse är att mångfald, olikheter och solidaritet gör vårt

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Tidig planering för säker och trygg vård i sommar

Tidig planering för säker och trygg vård i sommar PM 2015-04-17 1 (5) Sommarplaneringen i vården 2015 Tidig planering för säker och trygg vård i sommar För att få en bild av hur planeringen av vården och bemanningen av vårdpersonal ser ut inför sommaren

Läs mer

SJUKVÅRDSLYFT MED TRAINEEJOBB OCH UTBILDNING STEFAN LÖFVEN CARIN JÄMTIN MAGDALENA ANDERSSON MIKAEL DAMBERG 12 AUGUSTI 2014

SJUKVÅRDSLYFT MED TRAINEEJOBB OCH UTBILDNING STEFAN LÖFVEN CARIN JÄMTIN MAGDALENA ANDERSSON MIKAEL DAMBERG 12 AUGUSTI 2014 SJUKVÅRDSLYFT MED TRAINEEJOBB OCH UTBILDNING STEFAN LÖFVEN CARIN JÄMTIN MAGDALENA ANDERSSON MIKAEL DAMBERG 12 AUGUSTI 2014 VÅRA UTMANINGAR Hög arbetsbelastning och för mycket administration Framtida kompetensförsörjning

Läs mer

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Fakta i korthet Nr. 6 2014 Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Kompetensplattform Värmland Kompetensplattformar är ett uppdrag från regeringen i syfte att säkra kompetensförsörjningen

Läs mer

Vårdförbundets lönepolitiska idé

Vårdförbundets lönepolitiska idé Vårdförbundets lönepolitiska idé Det här vill Vårdförbundet Vårdförbundets lönepolitiska idé Det övergripande målet för lönearbetet är en varaktig värderingsförändring av Vårdförbundets yrkesgrupper. Lönen

Läs mer

Förskolelärare att jobba med framtiden

Förskolelärare att jobba med framtiden 2010 Förskolelärare att jobba med framtiden Skribenter och fotografer: Elin Anderberg Tove Johnsson Förskollärare som yrke Som förskollärare jobbar du inte bara med barnen i sig utan även med framtiden.

Läs mer

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

Telefonrådgivning inom gynekologi och kvinnohälsa

Telefonrådgivning inom gynekologi och kvinnohälsa Anmäl flera från samma klinik och få grupprabatt! Telefonrådgivning inom gynekologi och kvinnohälsa Blödningar och smärta vilka råd om egenvård kan du ge och när bör kvinnan komma till sjukhus? Komplikationer

Läs mer

väl har börjat. Rykten om interna förhållanden sprids snabbt bland potentiella medarbetare. Rekryteringsprocessen

väl har börjat. Rykten om interna förhållanden sprids snabbt bland potentiella medarbetare. Rekryteringsprocessen 8. E t t g o t t r y k t e ä r A rbetsgivaren som varumärke Ett gott rykte som arbetsgivare är bästa rekryteringskanal. Begreppet Employment branding, arbetsgivarvarumärke, blir allt viktigare. Image,

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Utbildningsanställningar för sjuksköterskor som studerar till specialistsjuksköterska

Utbildningsanställningar för sjuksköterskor som studerar till specialistsjuksköterska TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Datum Diarienummer 2017-01-04 RS160616 Regionkontoret HR-avdelningen Jennie Tingblad HR-strateg Regionstyrelsens arbetsutskott Utbildningsanställningar för sjuksköterskor som studerar

Läs mer

Vårdförbundets idé om vårdens ledarskap

Vårdförbundets idé om vårdens ledarskap Vårdförbundets idé om vårdens ledarskap Det här vill Vårdförbundet Vårdförbundets idé om vårdens ledarskap Ledarskapet i vården spelar en avgörande roll för att skapa en vård som utgår från individens

Läs mer

Vill du bli tandläkare? - information om tandläkarutbildningen

Vill du bli tandläkare? - information om tandläkarutbildningen Vill du bli tandläkare? - information om tandläkarutbildningen Du som håller den här broschyren i din hand är kanske intresserad av att bli tandläkare. Vill du veta mer innan du gör ditt val? Läs igenom

Läs mer

Likabehandlingspolicy för Region Skåne

Likabehandlingspolicy för Region Skåne Likabehandlingspolicy för Region Skåne Ingen är vaccinerad mot diskriminering. Att reagera på det faktum att någon är annorlunda är naturligt. Det är när man börjar agera utifrån en rädsla för det som

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

Skicklig och oskicklig hantering av samarbetsfriktioner på vårdarbetsplatser Åtta korta scenarier för gruppdiskussioner

Skicklig och oskicklig hantering av samarbetsfriktioner på vårdarbetsplatser Åtta korta scenarier för gruppdiskussioner Skicklig och oskicklig hantering av samarbetsfriktioner på vårdarbetsplatser Åtta korta scenarier för gruppdiskussioner Med utgångspunkt från en serie intervjuer med sjukhuspersonal har jag tagit fram

Läs mer

En liten folder om Lanseringskampanjen

En liten folder om Lanseringskampanjen En liten folder om Lanseringskampanjen 2011 Lanseringskampanjen 2011 Den 5 september 2011 drar hela förbundet igång en historisk satsning där vi med 2012-målen och våra nio åtgärdspunkter i ryggen ska

Läs mer

Hur fixar jag ett jobb?

Hur fixar jag ett jobb? Hur fixar jag ett jobb? 1 2 Hej då, gymnasium! Hej jobb! Nu börjar det Kommunal vill tipsa dig om hur du kan scanna arbetsmarknaden och hur du skriver bra ansökningar. Du får råd om hur du gör det bästa

Läs mer

Demokratihandbok. Augusti Version 8. Del 4. Medlem. Skillnaden i förhållande till version 7:

Demokratihandbok. Augusti Version 8. Del 4. Medlem. Skillnaden i förhållande till version 7: Demokratihandbok Augusti 2016 - Version 8 Skillnaden i förhållande till version 7: Förbundsstyrelsen har, efter beslut vid mötet 7-9 juni gjort en uppföljning av de lokala årsmötena och som en konsekvens

Läs mer

Förlossningsvården en framtidsfråga

Förlossningsvården en framtidsfråga Förlossningsvården en framtidsfråga Förlossningsvården möter människor i en av livets största stunder Alla blivande föräldrar ska kunna lita på att få god och säker hjälp när deras barn kommer till världen

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

för sls aktuellt 2010/2011

för sls aktuellt 2010/2011 annonsprislista & utgivningsplan för sls aktuellt 2010/2011 UTBILDNING Den Medicinska riksstämman den 25 27/11 Sidan 13 14 VETENSKAP Epigenetik: både arv och miljö har betydelse Sidan 5 KVALITET Lovisa

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö 2 En hälsosam vårdmiljö är en god arbetsmiljö där hälsa samt god och säker vård uppnås. Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Idén om en hälsosam vårdmiljö

Läs mer

Rutiner. Rutiner inför löneöversyn. Enköpings kommun

Rutiner. Rutiner inför löneöversyn. Enköpings kommun Rutiner Rutiner inför löneöversyn Enköpings kommun Hela kommunen har en gemensam lönepolitik och den lönepolitiken ska vara känd bland såväl chefer som medarbetare i hela organisationen. Det ska vara en

Läs mer

Motion 2015:33 av Jonas Lindberg (V) och Feline Flodin (V) om specialistutbildning för undersköterskor

Motion 2015:33 av Jonas Lindberg (V) och Feline Flodin (V) om specialistutbildning för undersköterskor 1 (3) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Lena Halvardson Rensfelt Landstingsstyrelsens personalutskott Ankom 2016-08- 1 6 Motion 2015:33 av Jonas

Läs mer