Hårda bandage. Tema: Genus i vården. Vad är vi värda 2 Lön och bostad 5 Dåliga referenser 6 7

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hårda bandage. Tema: Genus i vården. Vad är vi värda 2 Lön och bostad 5 Dåliga referenser 6 7"

Transkript

1 Hårda bandage Vårdförbundet Avdelning Stockholms tidskrift Nr 1 Mars 2012 Tema: Genus i vården Vad är vi värda 2 Lön och bostad 5 Dåliga referenser 6 7

2 LEDAREN Vad är vi värda Vintern har släppt taget om Stockholm, dagarna blir längre och vårsolen ger oss ny kraft och energi. Snart kommer vårens första blommor att plockas för att få vatten i en äggkopp i köket, det ser jag fram emot! Under året kommer fyra spännande nummer av Hårda Bandage i din brevlåda, där Avdelning Stockholm i varje nummer presenterar en av de fyra strategierna som antogs på Kongressen I det här numret av Hårda Bandage tar vi oss an strategin Vi väcker en genusdebatt om värderingen av välfärdens kunskapsområden. Strategin skulle också kunna uttryckas med orden Vårdförbundet väcker debatten om värdet av välfärdens kvinnodominerade kunskapsområden. Vårdens kunskapsfält har till största del bemannats av kvinnor, nu och historiskt. Kvinnans underordning i samhället genomsyrar alla fält, givetvis även löneutvecklingen. Kvinnodominansen inom Vårdförbundets professioner har med tiden kommit att innebära att löneutvecklingen har avstannat. Att våra medlemmar företrädesvis arbetar inom en offentligt finansierad sektor har förstärkt den dåliga löneutvecklingen. Utan tvivel så ses denna sektor som en viktig stöttepelare i samhället. Vården och skolan är ständigt i fokus och engagerar flertalet individer i vårt land. Trots detta ser det ut som gör. Vad är då vården egentligen värd? Under årets första månader har Vårdförbundet haft flera debattartiklar om lön i media med stor genomslagskraft, de har besvarats med många kommentarer på nätet. Frågan är vad vi gör i framtiden när inte tillräckligt många människor vill utbilda sig inom Vårdförbundets fyra livsviktiga yrken därför att lönen är för låg? Hur tänker ni arbetsgivare och politiker säkra att invånarna i Stockholm ges den goda, kvalificerade och säkra hälso- och sjukvården som de förtjänar, om ni inte tänker värdera de som gör jobbet rätt? (Varför är det aldrig tal om att använda ekonomiska utrymmet vi skapar till att höja lönerna för våra yrkesgrupper?) Just nu pågår rekrytering av sommarvikarier till vården som bäst. Många arbetsgivare har svårt att rekrytera nya medarbetare inför sommaren. En stor grupp sjuksköterskestuderande i Stockholm har tröttnat på de usla ingångslönerna och kräver minst Ingen orimlig lön efter tre års högskolestudier. Arbetsgivarna i Stockholm erbjuder nya i yrket mellan och Lönesättningen ska enligt avtalet vara individuell och motsvara den kunskap som medarbetaren tillför verksamheten. När i princip alla erbjuds samma ingångslön, ser lönesättningen då ut att vara individuell? Mitt svar är nej. Avdelning Stockholm stödjer helhjärtat studenterna. Det är viktigt för oss alla att vi deltar i diskussionerna. Nivån på den allra första lönen har stor betydelse för den fortsatta löneutvecklingen och ger andra möjlighet att bli rätt värderade. Vårdförbundet vill slippa TV-inslag och braskande tidningsrubriker om kris och kaos och brist på Vårdförbundets yrkesgrupper i vården i sommaren. I en platsannons som nyligen låg ute kunde vi läsa att Södersjukhuset efterlyste tv-seriesnygga sjuksköterskor. Jag frågar mig vilken attityd arbetsgivaren har gentemot Vårdförbundets professioner? Gör det ni också. Ps. Missa inte Avdelning Stockholms medlemsaktiviteter under våren! Avdelning Stockholm ändrar organisation När denna tidning kommer ut finns sannorlikt ett beslut, från extra Representantskapet, om ny organisation inom avdelning Stockholm.Förslaget är att den nya organisationen kommer att träda ikraft den 1 november För dig som medlem innebär det att du kan ta kontakt med Vårdförbundet som tidigare men det finns även större möjligheten att själv välja själv exempelvis vilket centra som passar dig bäst. Det finns också möjligheter att delta i arbetsgrupper med olika ämnen som är aktuella. Närhetsprincipen gör att du kan delta i de aktiviteter som sker där du arbetar eller är verksam. Målsättningen är att den nya organisationen bättre ska leva upp till de kvalitetskriterier som Vårdförbundet fattade beslut om på kongressen Det ska även göra det lättare att se och delta i Vårdförbundet. Styrelsen i Avdelning Stockholm kommer fortsätta det interna arbetet med organisationen under året tillsammans med förtroendevalda i länet. Här på sidan kommer det finnas beskrivet hur arbetet fortlöper. Du kan också följa arbetet på webben Jane Stegring VÅRDFÖRBUNDET, Avdelning Stockholm Box 55633, Stockholm Besöksadress: Linnégatan Tel e-post: Ansvarig utgivare: Eva Nowak Redaktionssekreterare: Seppo Sinimaa Redaktionskommitté: Eva Nowak, Jane Stegring Layout: Eva Byberg Omslagsfoto: Ulf Huett Tryck: Danagårds Grafiska

3 Vårt bidrag till samhället värderas inte Rabatter på Sensus! Den 28 februari anordnades en medlemskväll med fokus på lön för studenter. Kerstin Persson chefsförhandlare från nationella kansliet var inbjuden för att föreläsa om löner och löneprocessen och sedan diskutera kring lön. Alla studerandemedlemmar var inbjudna och ett femtontal deltog. Studenter från Sophiahemmets högskola, Röda korsets högskola och Karolinska Institutet var närvarande. Samtliga studenter närvarande är sjuksköterskestudenter medlemmar i gruppen Inte under Fokus handlade dock om alla Vårdförbundets medlemmar och deras löner. Vårdförbundets medlemsgruppers löner behöver uppvärderas utifrån att våra grupper precis som en del andra akademiskt utbildade grupper som är kvinnodominerade behöver värderas utifrån kunskapsnivå och bidrag till samhällets välfärd. Enligt Kerstin Persson är utbildningsnivån högre i offentlig sektor än inom privat och våra medlemsgrupper bidra till detta i mycket hög grad. Vårdförbundets löne arbete är långsiktigt och målinriktat men är onekligen en intressant pulshöjare och ett exempel på vad som är möjligt när en gemensam insats görs här och nu när möjligheten ges. Studenterna pratar mycket om att vi måste respektera våra ansvarsfulla yrken och stå upp för oss själva för att få rätt värdering. Kerstin Persson konstaterar att våra akademiska yrkens arbete som med sin kliniska akademiska kunskap möter patienten har aldrig blivit riktigt tydligt eller rätt värderat. Det förenar alla inom våra fyra yrkesgrupper oavsett om du är student eller har arbetat i 40 år; vår kunskap och vårt bidrag till vården är felvärderat och måste förändras! Välkommen att medverka tillsammans på webben och våra övriga kanaler! Anneli Zetterström Just nu är intresset stort för Vårdförbundets frågor. Både på nyheterna och i pressen finns beskrivningar om olika skeenden i både vård och omsorg. Det berör både Vårdförbundets medlemmar, allmänhet och beslutsfattare. Vårdförbundet är glada åt den publicitet som finns. Det finns medlemmar som hör av sig och frågar vad som sker och medlemmar som säger att de vill formulera sig i skrift. Vi vill passa på att uppmana er, som vill skriva om hur det ser ut på arbetsplatsen, att höra av er till oss. Genom att skriva ner några rader har du möjlighet att ge uttryck för den situation som finns just där du arbetar. Vårdförbundet förbehåller sig rätten att i samråd med författaren korrigera texter före publicering. Välkommen att skriva! Vårdförbundet Avdelning Stockholm har sedan en längre tid ett samarbete med studieförbundet Sensus. Studieförbundet erbjuder många typer av aktiviteter som till exempel föreläsningar, kurser och annat spännande. Kurserna behandlar allt från dans, konst, teater och friskvård. Som medlem i Vårdförbundet får du 25 procent rabatt per aktivitet (max 300 kr/aktivitet) Ange i anmälan att du är medlem i Vårdförbundet! Aktuellt kursprogram hittar du på Avdelning Stockholm på Facebook Alla kan påverka sin egen situation. Men tillsammans har vi större möjligheter att påverka helheten. Förutsättningen för att förändra lönevillkoren är att vi lyfter frågan. I många forum. Vårdförbundet Avdelning Stockholm startade den 1/3 en Facebook-sida där du också hittar gruppen Nu pratar vi lön. Gå in på Facebook och gilla Avdelnings Stockholm och sök medlemskap i gruppen! Vi ses på Facebook för diskussioner och mycket annat! Gunilla George Foto: Gunilla George 3

4 Inför betald specialistutbildning Storstäder växer. Stockholms län växer så det knakar. Hundra nya invånare varje dag. Det blir fler männi skor om året. Nyligen kom Statistiska Centralbyråns, SCB:s framtidsprognos som visar att det saknas sjuksköterskor och biomedicinska analytiker år Dessa är de yrken med akademisk utbildning där bristen blir allra störst i Sverige. Yrken som påverkar hela befolkningen från det vi föds tills det är dags att värdigt få ta adjö. Stora pensionsavgångar Stora pensionsavgångar, bristande intresse för utbildningarna och ökade behov är några förklaringar. Men arbetsgivare gör allt för att hålla lönerna nere och försöker lösa vårdkrisen inför sommaren med att anställa nyutbildade sjuksköterskor till så låga löner som möjligt. Vårdlotsar Samtidigt redovisar landstingsrådet Filippa Reinfeldt (M) det lyckade projektet med Vårdcoacher under rubriken: Vårdcoacher sparar miljarder. Hon har inspirerats av Vårdförbundets tio år gamla idé om vårdlotsar. Sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor lotsar eller om man så vill coachar patienter till rätt vård. Framförallt avlastas akutmottagningar. Människor lider mindre och får högre livskvalitet när de får rätt vård direkt. En procent av alla patienter i exempelvis Stockholms län står för 30 procent av vårdkostnaderna. Med sjuksköterskor som lotsar rätt sjönk kostnaden med 57 procent. Vi skapar utrymme I Vårdförbundets avtal med Sveriges kommuner och landsting, SKL, står det klart och tydligt att lönen ska motsvara det våra medlemmar bidrar med till vården. Lönesättningen är individuell. Våra sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor gör allt för att människor ska möta rätt kunskap genom hela livet. Våra yrkesgrupper sänker också vårdens kostnader. Bara 8 procent av sjuksköterskorna är män, låg status lön och otydliga karriärvägar är orsaken. skapar till att höja lönerna och införa betald specialistutbildning för våra livsviktiga grupper? En studie från Uppsala universitet där ungdomar fick avkodade beskrivningar av sjuksköterske- och ingenjörsyrken visar att både killar och tjejer i gymnasiet gärna väljer sjuksköterskeyrket. Men när killarna sedan fick se att det var sjuksköterska de valde och vilken status, lön och otydliga karriärvägar de har väljer de bort yrket. 92 procent 92 procent av sjuksköterskorna är kvinnor. Åtta procent är män. Högskoleverket, HSV har beräknat att ökningen av andelen män är minimal, tre procentenheter till år På sjuksköterskeutbildningen den till studerandeantalet överlägset största medellånga utbildningen har det absolut inte hänt någonting med könsfördelningen under de tre senaste decennierna, skriver HSV. Ett kall Nyligen sa en ung sjuksköterska upp sig med buller och bång från akuten på Karolinska Solna. Anledning: lönen var usel. Mellan raderna sa chefen att ville man ha en löneutveckling skulle man inte välja sjuksköterske yrket. Det är ett kall. Men den tiden är förbi. Har fått nog Sjuksköterskestudenter i Stockholm har fått nog. De nöjer sig inte längre med ingångslöner runt kronor och en löneutveckling på några tusenlappar under ett helt yrkesliv. De kräver minst kronor till att börja med och har bildat en framgångsrik Facebookgrupp. Forumet gör det möjligt att diskutera arbetsgivarnas argumentation. Det går inte att lura dessa studenter. Och nu ansluter sig alltfler runtom i landet. Eva Nowak, Jane Stegring och Gunilla George Foto: Ulf Huett Betald specialistutbildning Varför är det aldrig tal om att använda det ökade ekonomiska utrymmet vi 4

5 Lön måste räcka till bostad Det är en solig dag i mars och jag tar tåget ut till Huddinge sjukhus för att samtala med barnmorskan Karin Burén. Hon hörde av sig för att ta reda på vad Vårdförbundet gör för att stödja kampanjen inte under 24K. Det är positivt när medlemmar hör av sig och därför är jag här i hennes arbetsrum för en intervju. Du hörde av dig till Vårdförbundet och frågade hur vi stöttar de studenter som driver kampanjen inte under kr. Hur kom det sig att du ringde? Det var efter ett nyhetsinslag på ABC där de belyste svårigheterna som unga kan ha som ska ut på bostadsmarknaden i storstadsregionen. Svårigheterna handlar om höga kostnader i kombination med svårighet att komma ut i arbetslivet eller att ungdomar ofta har ett lågavlönat arbete som gör att de är problem att få lägenhet. Efter en treårig sjuksköterskeutbildning med studielån och studentliv har det inte funnits så mycket möjligheter att skaffa sig ett sparkapital. Första målet efter examen är för de flesta en fast anställning med en rimlig lön. Det är också studielån som nu ska betalas tillbaka. Många arbetsgivare erbjuder kronor i ingångslön till en nyutexaminerad sjuksköterska. Den ingångslönen når många gånger inte ens upp till hyres värdarnas krav för att bli antagen som hyresgäst, säger Karin Burén och fortsätter sedan. Effekterna för nyutexaminerade sjuksköterskor blir, om man hårddrar det hela, att de nekas tillträde till det vuxenliv, där bostad är en självklarhet och en rättighet för alla. Arbetsgivare som gemensamt enas om samma ingångslön kan verkligen diskuteras! Var tog den individuella lönesättningen vägen? Även anställda inom offentlig sektor behöver ha en lön som ger dem plats i vuxenlivet. Hur tänker du själv om de här frågorna, undrar jag?. Det är av största vikt att de som är nya i sitt yrke får komma igång med sitt arbete som sjuksköterska och detta arbete värderas på ett korrekt sätt, säger Karin Burén. Hon beskriver vidare att när du valt att utbilda dig till sjuksköterska så är det med samhälles normer som du ska existera. Det innebär ett kostnadsläge som ska fungera även för anställda inom offentlig sektor såsom sjukhus och vårdinrättningar. Vilken innebörd har din egen löneutveckling haft för dig? När jag började som sjuksköterska 1975 fick jag en lön på ca kronor. I det dåvarande tariffsystemet fanns det ingen möjlighet att påverka sin lön. Jag fick min lön och sedan flyttades jag uppåt i stegen med en viss summa varje år säger Karin Burén. Hon berättar om utvecklingen till individuell lönesättning. Det är fortfarande svårt och ibland tveksamt, trots gemensamma lönekriterier, att se om löne sättningen verkligen bygger på de kunskapsområden som Vårdförbundets medlemmar har. Mycket finns kvar att göra och utveckla. Möjlighet att göra karriär kan ske inom flera olika områden. Kunskap är viktig och fördjupning, kontinuerlig utveckling och uppdatering krävs ständigt för att ge evidens baserad vård. Sjuksköterskors och barnmorskors kunskap är av största betydelse och ska värderas därefter, poängterar Karin Burén. Värdet av barnmorskans kunskapsfält hur rätt är den? Utbildningen till barnmorska är totalt 4,5 år. Barnmorskans arbetsfält är varierande och ansvaret för den normala graviditeten och förlossningen utgör en del. Jag blev klar barnmorska 1979 och vi arbetade mycket självständigt. Idag arbetar barnmorskan inom förlossningsvården också självständigt, men teamet av barnmorskor, läkare och undersköterskor är mer framträdande. Den största utmaningen barnmorskor har inom förlossningsvården idag är att Våga se och bevara det normala normalt. Vi behöver starka kompetenta barnmorskor, där barnmorskans erfarenhet och kunskap värderas både lönemässigt och i arbets teamet. Barnmorskor och sjuksköterskor bär på en mångsidig kunskap både akademisk och erfarenhetsmässig och kunskapen ska utnyttjas och utvecklas på bästa sätt. Ingångs lönen för sjuksköterskor påverkar också barnmorskans möjligheter till en korrekt lönesättning. Kampen för kronor är viktig för oss alla. Text och foto: Jane Stegring 5

6 Vi har rätt att säga nej till dålig lön Aggressiva handlingar Efter att jag hade sagt upp mig informerade jag mina kollegor via e-post varför jag hade sagt upp mig. Jag fick ett erbjudande på kronor, för jag visste att om vi skulle få upp ingångslönen till kronor så måste många hålla ihop. Vårt vapen är ju att välja att inte anta en erbjuden lön eller att sluta. Min chef meddelade att ledningen var mycket besviken på mig och att de såg mina handlingar som aggressiva och de kallade mig till ett möte. Utifrån ledningens reaktioner tolkade han det som att syftet med mötet skulle vara att läxa upp honom. Men sedan kom DN-artikeln, som var ett resultat av sjuksköterskestudenternas manifestation vid Södermalmstorg den 16 december. KS gav Jon Gunnarsson Ruthman dåliga referenser. Nu är han rekryterad av Läkare Utan Gränser. Jon Gunnarsson Ruthman är tillsammans med Ulrika Blumfelds (som intervjuades i förra numret) anlitad till en arbetsgrupp på Vårdförbundet Avdelning Stockholm för att bland annat jobba med lönefrågan. Ett av syftena är att det ska pratas öppet om lön, det har också startats en facebookgrupp på detta tema. Där kan man se att i dagsläget har 33 sjuksköterskestudenter fått minst kronor i ingångslön, studenternas kampanj har inom loppet av ett halvår alltså resulterat i kronor högre ingångslön för många av dem. Arbetsgruppen arbetar också med att tillsammans med förtroendevalda systematiskt dokumentera personalbristen för att få svart på vitt på behoven inför sommaren. Media har redan uppmärksammat att Södersjukhuset, som styvnackat hållit fast i att inte betala med än kronor i ingångslön, kommer att få stora problem att få personal till sommaren. Få söker till SÖS Det är många nyutexaminerade som inte ens bryr sig om att söka där, eftersom de vad de kommer att bli erbjudna en lönenivå som de inte tänker acceptera. På KS har det hänt en del sedan jag slutade där. De har erbjudit några kronor nu, säger Jon Gunnarsson Ruthman. Sade upp sig i protest Han blev uppmärksammad av bland annat Dagens Nyheter när han sade upp sig från Karolinska Sjukhuset i stöd för sjuksköterskestudenternas krav på kronor per månad i ingångslön. Han själv tjänade då kronor på akuten och var erbjuden 500 kronor om året till de närmaste två åren. När han sade upp sig så var det i protest mot vad han beskriver som en kortsiktig och orättvis personalpolitik. Verksamhetschefen på KS, Per Lindmark, uttalade sig i DN att den som är ute efter pengar, är i fel bransch. Han menade att vård av människor är en belöning i sig, säger Per Gunnarsson Ruthman, och fortsätter. Kortsiktig lönepolitik Måndagen efter var mötet och jag hade med mig två fackliga representanter. Jag kände direkt att syftet med mötet hade förändrats, det var inte längre tal om till exempel aggressivt beteende. De sa också att det var rutin att ta upp alla som sagt upp sig till samtal på personalavdelningen. Mina kollegor på avdelningen hade dock aldrig hört talas om denna rutin. I stället fick vi tillfälle att tala om KS kortsiktiga lönepolitik. De medgav också att verksamhetschefen Per Lindmarks uttalande var olyckligt. Dåliga referenser Jon Gunnarsson Ruthman fick betala ett pris, han fick dåliga referenser. På en direkt fråga om han är dålig? så får jag svaret: På de avdelningar jag arbetat så har jag aldrig hört ett ont ord om min arbetsinsats som sjuksköterska med min erfarenhetsnivå. Jag anser att jag är en kompetent sjuksköterska. Det var värt priset för att jag tror inte att vi kommer att få någon förändring gällande löner och bemanning om vi accepterar situation och inte vågar ta konsekvenserna. Engagemang Om det engagemang i yrket är en god egenskap, så torde Jon Gunnarsson Ruthman ha en hel av det om man ser till vad han hunnit med i sitt 26-åriga liv. Han har läst mänskliga rättigheter vid Röda Korsets Folkhögskola, gjort en tremånaders volontär resa till Argentina, haft praktikplatser i Tanzania och Indien. Han är med och driver en biståndsorganisation som heter I Aid Africa som har verksamhet i Tanzania sedan fyra år tillbaka. Han har 6

7 Pris för omvårdnad blivit rekryterad av Läkare Utan Gränser och kommer från och med i höst vara beredd att åka ut i fält med mycket kort varsel. Trauma och katastrofmedicin Mitt mål har hela tiden varit att få möjlighet att arbeta med trauma och katastrofmedicin. Jag växte upp i ett hem där det var självklart att bry sig om världen utanför. Båda mina föräldrar arbetade till exempel i palestinska flyktingläger i krigets Libanon. Vi talar om orsakerna till varför vårdens yrken är så nedvärderade löne mässigt. Kvinnodominerat Jag tror att det finns fler orsaker. För det första har vi accepterat det, om man jobbar kvar på en akutavdelning i 40 år och ändå inte tjänar mer än kronor så har vi faktiskt accepterat lönen. Jag tror också att traditionen spelar roll, den som Per Lindmark försöker spela på. Att yrket är kvinnodominerat är också ett viktigt skäl, vi ser också att män är överrepresenterade bland dem som fått över kronor i ingångslön. Dessutom vet nog inte folk i allmänhet vilket ansvar våra yrkesgrupper har. Vi har rätt att säga nej Vi samtalar vidare om vilka branscher som har störst förutsättningar att utöva påtryckninger på motparten i samband med riksavtalsförhandlingar. Att det är en stor skillnad i förutsättningar om man kan stoppa en fabrik och vålla motparten (ägarna) stor ekonomisk skada, jämfört med vården där en konflikt omedelbart drabbar dem som behöver vården. Där finns också problematiken med att konflikter kan betraktas som samhällsfarliga. Därför är individens rätt att säga nej till en erbjuden lön ett oerhört viktigt vapen. Det som började som en kollektiv aktivitet bland sjuksköterskestudenter, börjar nu sprida sig i snabb takt och allt fler ställer tydligare krav. Text och foto: Seppo Sinimaa Jag mötte Margareta Skog en måndag i februari för att samtala med henne om det faktum att hon är 2011 års 1:a pristagare av Gyllene Äpplet. Gyllene Äpplet belönar medarbetare i Stockholms läns landsting för nytänkande och goda Idéer. Margareta Skog Motivering från en enig jury löd: Omsätter omvårdnadsforskning om en sårbar patientgrupp till praktisk nytta för närstående och vårdpersonal. Hon mottar priset för sin handbok Råd till dig som möter patienter med demenssjukdom. Margareta Skog med. dr i neurovetenskap med inriktning mot omvårdnad av äldre och jobbar idag som vårdutvecklingssamordnare vid Karolinska universitetssjukhuset och som rektor vid Silviahemmet. Vårt samtal kom att handla om bland annat arbetet med boken. Margareta beskriver under samtalet att det mest spännande med att vunnit första priset är att det blivit en bekräftelse på att hon gjort en insats för vården av de demenssjuka. För mig var det något som behövde göras för att sova gott om natten. Priset går i samma anda och ger draghjälp till att sprida kunskap och ser till att den når ut i vården, säger hon. Boken ger en möjlighet att berätta och beskriva gruppens utsatta situation i vården och det faktum att de demenssjuka liksom andra faktiskt drabbas av andra sjukdomar. Tyvärr kommer de kanske allt för ofta in allt för sent till akutsjukvården. Akutsjukvården har då inte alltid handlingsberedskap att ta emot och vårda denna patientgrupp på allra bästa sätt. Boken kan ses som första hjälpen att ta till när en patient med demenssjukdom kommer för akut vård. Margaretas tanke är att den ska finnas på varje avdelning eller mottagning och läggas fram eller hängas upp, väl synlig för alla som arbetar. Med boken finns också ett behändigt Första hjälpen-kort i mötet med patienter med demenssjukdom. Margareta har sedan 1996 arbetat med utbildning vid Silviahemmet och detta har bland annat resulterat i utbildningarna till Silviasystrar, Silviasjuksköterskor. Idag sker det i samarbete med Sophiahemmet Högskola och till hösten kommer en 60 högskolepoäng magisterutbildning i demensvård att startas på KI (Karolinska Institutet) för läkargruppen. Tanken med utbildningarna är att skapa en gemensam vårdfilosofi och ett gemensamt arbetssätt som bygger på teamarbete, för att kunna ge en god symtomkontroll, ha god kommunikation och goda relationer och inte minst ge stöd till närstående, säger Margareta. Under samtalet kom vi även in på vad Margareta ser som framgångsfaktor med just denna bok. Jag har haft ett unikt tillfälle att få implementera min forskning. Utmaningen ligger i att presentera resultaten som lättillgänglig information som når ut i vården, berättar hon. Jag frågade Margareta Skog kring hennes tankar om hur vi skall lyckas att implementera all den omvårdnadsforskning som idag tas fram i Sverige. Vi måste samlas tillsammans för att hitta strategier för att förbättra, vi måste gå från ord till handling. Det finns mycket att göra men vi omvårdnadsforskare måste kanske ta oss tiden och ta bollen i egna händer, avslutar hon. Tack Margareta för ett mycket trevligt samtal och lycka till i framtiden med din fortsatta forskning och ditt engagemang kring dessa frågor. Text och foto: Gunilla George 7

8 Hur reagerade du som sjuksköterska på Södersjukhusets annons om sommarvikarier? Vårens aktiviteter inom Vårdför bundet Avdelning Stockholm Verksamhetsplaneringen har nu resulterat i en rad aktiviteter som vi planerar för fullt! En del har du kanske redan uppmärksammat på vår webb eller i utskick. Spelar det någon roll? Samtal om medlemskapet i Vårdförbundet. 29mars, 19 april och 22 maj. Tre tillfällen med olika innehåll, kl Biomedicinska analytikerdagen firas! 16 april, kl Retorikutbildning 25 april och 10 maj, kl Patientsäkerhet utbildning för dig som chef 4 maj, heldag Kontaktuppgifter Avdelning Stockholm och sektioner Vårdförbundet Avdelning Stockholm Box 55633, Stockholm besöksadress: Linnégatan tel Storstockholms kommunsektion Stadshuset H3L Stockholm tel , fax Sektion Centrala Stockholm Hangövägen 19, postlåda STOCKHOLM Besöksadress: Hangövägen25, 3 tr, hiss mellan hus 6 7 tel , fax Sektion Norra Länet Hangövägen 19, postlåda Stockholm Besöksadress: Hangövägen 25, 3 tr, hiss mellan hus 6 7 tel , fax: Barnmorskedagen firas! 7 maj, kl Sjuksköterskedagen firas! 14 maj, kl Säker vård 29 maj, kl Medlemsutbildning i rehabiliteringsärenden för chefer 31 maj, kl I nästa nummer (innan sommaren) kommer höstens aktiviteter beskrivas. Det är dessutom bra att ta en kik på för att ta del av de aktiviteter som kanske dyker upp med kort varsel. Vårdförbundet Sektion Södra Länet Hangövägen 19, postlåda Stockholm Besöksadress: Hangövägen 25, 3 tr, hiss mellan hus 6 7 tel: , fax: Sektion Danderyds sjukhus B-villan, Stockholm tel , fax Sektion Karolinska universitetssjukhuset Huddinge Röntgenvägen 3, 12 tr, Stockholm tel Sektion Karolinska universitetssjukhuset Solna Blindhemmet T8a, Stockholm tel (kl 9 12), fax Sektion Södersjukhuset Jägargatan 20, 2 tr, Stockholm tel , fax My Svensson, leg sjuksköterska, avd 57, SÖS När jag nu insett att annonsen inte är ett skämt så skäms jag lite över att jobba på ett sjukhus som annonserar på det sättet år Det känns som att man driver med vår profession, att det vi gör dygnet runt alla dagar om året är ett skämt. Själv hade jag aldrig sökt anställning på en arbetsplats med en så oseriös och oproffsig annons. Vill man synas för att rekrytera sjuksköterskor kan man annonsera med de löner vi förtjänar och bra arbetsvillkor i rubriken istället! Martina Phalén, leg. sjuksköterska, avd 2, Stockholms sjukhem Jag tycker inte det känns speciellt professionellt att söka efter personal som ser ut på ett visst sätt utan att efterfråga den kompetens och de egenskaper som krävs för att arbeta på akutmottagning. Om annonsen var meningen att vara rolig så misslyckades det också! Saga Fogelström, leg sjuksköterska, akutmottagningen, SÖS: Jag blev förvånad och besviken. Förvånad för att denna annons godkänts och att ingen av de ansvariga tänkte tanken att annonsen kunde upplevas som stötande istället för rolig. Jag tänkte på våra patienter och deras anhöriga och hur deras reaktioner var när de läste dagspressen, att de kanske förlorat en anhörig och platsen där det skedde sökte personal med snyggt utseende och humor. Vi arbetar dagligen med akut sjuka människor och är det något som krävs är det kompetens. Fokus borde ligga på att skapa och kunna erbjuda en attraktiv arbetsplats gällande arbetsvillkor, miljö, löner, patientsäkerhet och kompetensutveckling. Skulle detta vara ett faktum skulle man inte behöva sticka ut med en annorlunda annons. Ulla-Karin Hallgren, leg sjuksköterska, Venhälsan, SÖS Jag reagerade på två sätt. Dels undrade jag vad dom höll på med och dels tyckte jag att det var lite kul. Det stack ju ut och det var väl avsikten. Men man hade ju kunnat göra det på ett mindre kontroversiellt sätt. Men grundidén tycker jag är kul. Det förtar inte på något sätt kunnande och kompetens som självklart är viktigast. Judy Laurin de Castro, leg sjuksköterska, avd 32, SÖS Jag reagerade genom att först och främst känna ilska och sorg. Vem kommer vilja söka jobb hos oss? var en av de första frågorna som snurrade i huvudet. Tyvärr är det så att vårt yrke redan har relativt låg status i samhället och att då gå ut med en sådan annons är att reducera det vi arbetar med och att reducera oss som arbetar till objekt.

Framtidens Karriär. Specialistutbildning för sjuksköterskor

Framtidens Karriär. Specialistutbildning för sjuksköterskor Framtidens Karriär Sjuksköterska Säker sjukvård kräver fler specialistsjuksköterskor Specialistutbildning för sjuksköterskor måste löna sig Så får du nytändning på jobbet genom nya utmaningar Bristen på

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Verksamhetsberättelse. inklusive årsredovisning 2008

Verksamhetsberättelse. inklusive årsredovisning 2008 Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2008 2 innehållsförteckning förord Innehåll Steg i rätt riktning 2 Året som gick i korthet 4 2008 vad ville vi uppnå? 6 Att skapa en rörelse 7 Värderingsförändringen

Läs mer

ACT vid svårbehandlad smärta Flockbeteende på aktiemarknaden LÖNER. Dags att förhandla din lön: Se till att synliggöra ditt arbete.

ACT vid svårbehandlad smärta Flockbeteende på aktiemarknaden LÖNER. Dags att förhandla din lön: Se till att synliggöra ditt arbete. Psykolog TIdNINgEN nr 2 2013 sveriges psykologförbund Danskt-svenskt samarbete ger säkrare demenstester Psykologi läker såren efter apartheid i Sydafrika Hög ålder inget hinder för psykoterapeutisk behandling

Läs mer

Framtidens Karriär. Sjuksköterskeyrket erbjuder en palett av olika karriärvägar

Framtidens Karriär. Sjuksköterskeyrket erbjuder en palett av olika karriärvägar Framtidens Karriär Sjuksköterska Många vägar för sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor Sjuksköterskeyrket erbjuder en palett av olika karriärvägar Goda villkor krävs för att säkra kompetens inom

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

på ökad livskvalitet LÖNEBILAGA behandling som fokuserar

på ökad livskvalitet LÖNEBILAGA behandling som fokuserar Utges av Sveriges Psykologförbund # 22015 Forskaren Sara Pankowski: Jag vill erbjuda patienter med bipolär sjukdom behandling som fokuserar på ökad livskvalitet AKTUELLT Psykologin får egen scen på bokmässan

Läs mer

Om organisering. och andra viktiga saker för ett. sunt arbetsliv. Lisbeth Rydén. EllErr Konsult

Om organisering. och andra viktiga saker för ett. sunt arbetsliv. Lisbeth Rydén. EllErr Konsult Om organisering och andra viktiga saker för ett sunt arbetsliv Lisbeth Rydén EllErr Konsult EllErr? Om organiserande och andra viktiga saker för ett sunt arbetsliv Författare: Lisbeth Rydén EllErr Konsult

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Anna Weberleins nya bok Jag vill inte bara leva jag vill ha kul också

Anna Weberleins nya bok Jag vill inte bara leva jag vill ha kul också Anna Weberleins nya bok Jag vill inte bara leva jag vill ha kul också Allt fler nattklubbar för äldre FOTO: HANNA KLARASSON ONSDAG 21 NOVEMBER 2018 SVERIGES STÖRSTA VÅRDTIDNING LÖSNUMMER MÅN-TOR 40 KR

Läs mer

Kommunal Stockholms län

Kommunal Stockholms län Stockholms län medlemstidningen medlemstidning för Kommunal Stockholms län nummer 9 / 2005 Timanställda utestängda från samhället Att ständigt ha en klump i magen av oro och gå hemma och hoppas att man

Läs mer

Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2010

Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2010 Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2010 Fotografer: Ulf Huett, Jerker Andersson och André de Loisted Grafisk produktion och tryck: Ekotryckredners AB Upplaga: 1400 ex Artikelnummer: VF000016

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast Bättre betalt Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre Smartast Smartast i i Sverige Sverige Smar Sma i i Sve Sve TILLHÖR: Innehåll Bättre betalt 3 Lönekampen 5 Lönematchen slutade 2 1 till

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

En tupp i hönsgården

En tupp i hönsgården En tupp i hönsgården - manliga vårdbiträdens och undersköterskors arbetssituation i äldreomsorgen Marie Karlsson Meddelandeserien 2007:1 FoU/Äldreomsorg Innehållsförteckning 1. Inledning 1 Bakgrund 1 Syfte

Läs mer

KVINNORS ARBETSMILJÖ FOKUS PÅ. Anya Klöfving: Alla skulle må bra av att jobba i hemtjänstens

KVINNORS ARBETSMILJÖ FOKUS PÅ. Anya Klöfving: Alla skulle må bra av att jobba i hemtjänstens FOKUS PÅ KVINNORS ARBETSMILJÖ EN TIDNING FRÅN ARBETSMILJÖVERKET FOTO: ARBETSMILJÖVERKET Arbetsmiljö som framgångsfaktor Mikael Sjöberg, generaldirektör Arbetsmiljöverket sid 2 FOTO: ERIK MÅRTENSSON FOTO:

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

FACKLIG YRKES- OCH IDÉTIDSKRIFT. NUMMER 06. 2013. Adhd

FACKLIG YRKES- OCH IDÉTIDSKRIFT. NUMMER 06. 2013. Adhd FACKLIG YRKES- OCH IDÉTIDSKRIFT. NUMMER 06. 2013 Adhd Sida 02. Innehåll Lena Haglund Ansvarig utgivare 0733 66 24 52 lena.haglund@ fsa.se Redaktion Katja Alexanderson Vikarierande chefredaktör 08 466 24

Läs mer

Fler män i förskolan EN ANTOLOGI OM BREDDAD REKRYTERING

Fler män i förskolan EN ANTOLOGI OM BREDDAD REKRYTERING Fler män i förskolan EN ANTOLOGI OM BREDDAD REKRYTERING Fler män i förskolan EN ANTOLOGI OM BREDDAD REKRYTERING Arbetsgrupp: Elsa Mattsson (redaktör), elsa.mattsson@skl.se, Christin N. Granberg, christin.n.granberg@skl.se,

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelsen 2006 Eva Nordmark om året som gått... 4 Förbundsstyrelsen: Vad gjorde dig mest stolt över SKTF under 2006?...7 Inriktning av verksamheten

Läs mer

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag Reviderad 2014 Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Text Sara Bergqvist Månsson Grafisk form Losita Design

Läs mer

Individuell lön i praktiken

Individuell lön i praktiken Individuell lön i praktiken Hur kan vi gå vidare med att utveckla den individuella lönesättningen så att den i större utsträckning kan bidra till goda arbetsresultat? De flesta av våra centrala kollektivavtal

Läs mer

Nr 1 2009 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Tema Rekrytering

Nr 1 2009 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Tema Rekrytering Distriktsläkaren Nr 1 2009 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Tema Rekrytering Ledare VÅRDVAL i primärvården våga satsa! Sjukvård är ett ämne som ofta diskuteras. Det är något som ligger nära varje människa

Läs mer

TEMA-NUMMER STÄDNING. Nummer 3-13

TEMA-NUMMER STÄDNING. Nummer 3-13 TEMA-NUMMER STÄDNING Dåliga upphandlingar förstör för seriösa städföretag Dags att sanera och städa upp sidan sidan 6-11 Kommunal varslar om strejk sidan sidan 5 Stressen ökar på BB när fler barn föds

Läs mer

Skimrande festkväll för landstingets jubilarer

Skimrande festkväll för landstingets jubilarer Tebladet.personal Posttidning B Nr 11 2012 årgång 31 Vinnare av utmärkelse Karlskoga lasarett har som första sjukhus någonsin vunnit Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Utmärkelsen är ett resultat av ett målmedvetet

Läs mer

Vi har ett spännande jobb säger specialisterna på kriminaltekniska. Framtidsutsikterna för några av SRATs yrken Tips i ditt jobbsökande

Vi har ett spännande jobb säger specialisterna på kriminaltekniska. Framtidsutsikterna för några av SRATs yrken Tips i ditt jobbsökande l l l Nr 1 februari/mars 2013 Vi har ett spännande jobb säger specialisterna på kriminaltekniska labbet Framtidsutsikterna för några av SRATs yrken Tips i ditt jobbsökande INNEHÅLL 1 Välutbildade specialister

Läs mer

nr 3 2006 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Distriktsläkarna och ledarskapet Information på Internet om smittsamma sjukdomar

nr 3 2006 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Distriktsläkarna och ledarskapet Information på Internet om smittsamma sjukdomar nr 3 2006 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Distriktsläkarna och ledarskapet Information på Internet om smittsamma sjukdomar Ledare Distriktsläkarna och ledarskapet Ledarskapsfrågan har diskuterats

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer