Ur föreställningen Se & Hör # 3. Från vänster: Martina Wolgast, Bill Olson, Monica L Edmondson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ur föreställningen Se & Hör # 3. Från vänster: Martina Wolgast, Bill Olson, Monica L Edmondson"

Transkript

1 Ur föreställningen Se & Hör # 3. Från vänster: Martina Wolgast, Bill Olson, Monica L Edmondson Konstfrämjandet Västerbotten

2 2 innehållsförteckning: Styrelsens sammansättning... 3 Ordförande har ordet... 4,5 Årsmöte Medlemsorganisation... 5 Personal... 5,6 Utställningar/Projekt Föreläsningar Turnéverksamhet... 15,16 Konst i kyrkan... 16,17 Skiss ansökan Coompanion förstudie Grafiken Samarbeten Hemsidan Slutord Resultaträkning... Balansräkning...

3 3 STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 2011 Ordförande Thomas Hartman SAP Västerbotten Vice ordförande Mariann Holmberg Umeå Arbetarekommun Ledamot Katharina Eriksson ABF Västerbotten Ledamot Anna Bugaeva Umeå Arbetarekommun Ledamot Christina Hedström ABF Ledamot Ulf Björk IF Metall Adjungerad Pär Axelsson KRO/KIF Adjungerad Sören Antonsson Folksam Revisor Gunnar Lindström Folksam Revisorsuppl. Thomas Hedman Kommunal Västerbotten Valberedning Ingela Wallrud, sammank ABF Sören Antonsson Maria Lindberg Styrelsen har haft 6 st. protokollförda styrelsemöten under året.

4 4 Styrelsen för Västerbottens distrikt av Folkrörelsernas Konstfrämjande avlämnar härmed Verksamhetsberättelse för 2011 Ordförande har ordet; Verksamhetsutveckling och regionalisering avseende Konstfrämjandet i Västerbotten. Vi har gått från en situation där ekonomin varit mycket bekymmersam. Stödet hos olika samarbetspartners har minskat och vår tidigare inriktning med galleri har ifrågasatts. Konstfrämjandet i Västerbotten genomför med bistånd av Konstfrämjandet i Sverige, en positionsförändring verksamheten för att möta krav och möjligheter i en ny tid. De senaste verksamhetsåren har mycket skett i arbetet för att förändra konstfrämjandets position. Processen har varit i flera steg de senaste åren. Steg 1. Insikt Insikt utvecklades om att vi stod inför stora utmaningar. Ett ekonomiskt saneringsarbete påbörjades. Vi lämnade vårt galleri och sade upp befintlig personal. Ett väldigt arbetsamt men nödvändigt steg. Steg 2. Strategi Därefter har arbetet övergått i ett strategiskt och långsiktigt arbete för att bygga tilltro hos olika samarbetspartners och stärka konstfrämjandets nätverk. Ny verksamhetsledare anställdes med tyngdpunkt i föreningserfarenhet och trovärdighet mot politiska/institutionella samarbetspartners. Vi genomförde en strategisk styrelseworkshop för att mejsla ut en ny färdväg för framtiden. Vi landade i en vision som är att Konstfrämjandet i Västerbottens vill vara en av de mest intressanta arenorna för konst inom länet och med en stark aktör för att initiera verksamhet i hela norra regionen (Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland). Den inriktning vi valt handlar om att jobba med konstbildning och konst i det offentliga rummet. Istället för att vi förväntar oss att människor kommer till oss söker vi upp människor. Vi vill både kunna vara en premiärscen för konstnärer och en mötesplats för konstbildning. Steg 3. Konsolidering

5 5 Ny verksamhetsledare anställdes med egen omfattande konstnärlig erfarenhet och trovärdighet. En viktig utgångspunkt för oss som aktör berör konstnärernas löner och ersättningar. I vårt arbete är inriktningen att konstfrämjandet i Västerbotten följer KRO:s och MUavtalets riktlinjer för avtal och ersättningar. Detta gör oss till en trovärdig aktör och påverkar ansökningar etc. Vi är stolta över att 75% av vår budget för 2012 går till arvoden för konstnärer och konstproduktion med hög kvalité. Vi utvecklar samverkan med andra aktörer för att skapa olika verksamhetsprojekt, arenor och konstbildning. Steg 4. Regionalisering / etablering av nya samarbeten Vi jobbar nu aktivt med projektansökningar och söker stöd hos olika offentliga aktörer. Vi befäster den nya profilen. Arbetet börjar sakta men säkert ge resultat. Nu kan vi återigen tala konst på våra möten som tidigare kretsat uteslutande kring ekonomi. I dagsläget har vi stärkt förtroendet hos omvärlden och etablerat nya samarbeten. Men mycket återstår självfallet att göra vilket sätter sin prägel på kommande års verksamhetsplan. Thomas Hartman Ordförande Konstfrämjandet Västerbotten Årsmöte 2011 Årsmötet för verksamhetsåret 2010 hölls på VH Assistans. Sammanlagt var 2 ombud och 5 styrelsemedlemmar närvarande. Årsmötet började med en uppskattad presentation av utställningen VH Assistans. Mötet inleddes av att styrelseordförande Sören Antonsson hälsade välkommen till årsmötet. Efter en kort resumé över det gångna året inleddes årsmötesförhandlingarna. Ordförande tackades för allt arbete och engagemang under det gångna året och därefter förklarades årsmötet avslutat. Efter årsmötet bjöds deltagarna på kaffe och kaka. Medlemsorganisation Konstfrämjandet i Västerbotten har under verksamhetsåret haft 15 medlemsorganisationer knuta till föreningen.

6 6 Personal Personal under perioden har varit: Moa Krestesen, verksamhetsansvarig Grundanställning 50 % Dessutom har konstnärerna; Bill Olsson, Martina Wolgast och Monica L Edmondson innehaft projektanställning i projektet Se & Hör # 3 Samt Coach Kristina Kalén. Sol Morén (Konstnär) anställdes för ansökan för SKISS. Vi följer MU och KRO`s rekommendationer om ersättningar. Utställningar En känsla av samhörighet En kartläggning av mellanrummen Västerbottens museum, Stora hallen, 28 november februari 2012 Antal besökare under perioden var personer I utställningen En kartläggning över mellanrummen har konstnärerna Ingela Johansson och Nina Svensson tagit avstamp i museets konstsamling och tittat närmare på museets konstuppdrag. Publiken får följa med på en tur genom tidigare utställningar, studiecirkelns potentiella aktivitet och experimenterande, och konst som anses ha passerat sitt bäst före datum konstproduktion för konstverksamheter som formuleras om och lämnar plats åt andra konstnärliga metoder för att nå en bredare allmänhet och nya arenor. De har också intresserat sig för Konstfrämjandet i Västerbottens grafiksamling och utveckling. Frågor som Var börjar och slutar ett verk? Vilka tendenser avspeglas i konstsamlingen i relation till kulturarven, och vad finns i mellanrummen? är centrala. Sedan 2007 arbetar konstnärerna i projektet En känsla av samhörighet där de har fördjupat sig i flera museers historia, tolkat och gestaltat den utifrån den unika platsen.

7 7 Frågorna har i huvudsak handlat om den svenska arbetarrörelsens relation till konst samt socialdemokratisk kulturpolitik. I fokus för deras studier har konstnärens roll stått. I den här konstfördjupningen följer några tidigare verk med, men nu kompletterat med platsspecifika arbeten. Projekthistoria: In the Act, Kvalitativ konst, Högkvarteret Stockholm, kurerad av Imri Sanström, april Här, Kalmar Konstmuseum Museum, kurerad av Kim Einarsson, Malin Nilsson and Anna Norberg, 27 nov Work, Work, Work. Iaspis. Organiserat av Michele Masucci and Cecilia Widenheim, nov Museum of Work, Norrköping, A sense of Solidarity - repeating the circle, Norrköping Sweden, okt Konst och Arbete, Galleri Box, Göteborg, april Organiserande av seminariet Att parasitera på parasiten tillsammans med Camilla Larsson och Kalle Brolin. Inbjudna gäster: David Karlsson, Jenny Johannisson, Ingrid Hemström, Anna Kindgren & Carina Gunnars, Michele Masucci. En Känsla av Samhörighet, presentation av Kultur i Arbetslivet på LO Kongressen initierat av Twochange, maj Projekt Get To Work Projektet genomfördes mellan den 4 oktober 22 december 2011 Konstfrämjandet var både finansiella medarrangörer i projektet samt arbetande medarrangörer i form av verksamhetsledarens egeninsatts i projektet. 524 personer besökte något eller några av Get To Works program.

8 8 1. PRESENTATION AV PROJEKTET Get To Work var ett undersökande utställningsprojekt om kulturpolitik inför Kulturhuvudstadsåret 2014 för aktörer på konstscenen i Umeå kommun och Västerbottens Läns Landsting/regionen. Projektets syfte var att stärka konstlivet strukturellt genom att erbjuda institutionella nyckelpersoner, näringslivet, konstnärskåren och allmänheten en plattform av kompetensutveckling med ledorden: ny kunskap, ny tid, ny kompetens. Arrangemanget ägde huvudsakligen rum på galleriet Verkligheten BAKGRUND Landets kulturpolitik står idag inför de största strukturella förändringarna sedan 1974 med bl. a den stundande regionalisering som införs i Region Västerbotten och storsatsningen på Sveriges Kulturhuvudstad 2014 i Umeå. Av olika anledningar, råder en tystnad kring konstpolitiska frågor i Umeå och regionen. En möjlig anledning till detta är upplösningen av KRO s (Konstnärernas Riksorganisation) lokal förening som lades ner år 2007, en förening som organiserade de yrkesverksamma konstnärerna i länet/regionen. I förändringens vindar behövdes en plattform för att återigen mötas och diskutera dagens kulturpolitik och fånga intressanta yttringar ur ett lokalt perspektiv. Intensionen med Get To Work var därför att starta en dialog om kulturpolitikens roll och verkan, samt positionera konstnärsrollen mot ljuset av den nya kulturpolitiken, som en konkret åtgärd. Inte minst i samband med galleriets 10- års jubileum, 10 år av konstpolitiska åtgärder. Verkligheten och Get To Works curator Camilla Påhlsson var på tidigt stadium öppen för att lyfta en konstpolitisk agenda tillsammans med projektets samarbetspartners för att på så vis undersöka temat kompetensutveckling utifrån olika perspektiv. Genom diskussion i förstadiet utbyttes erfarenheter och kontakter i utformningen av Get To Work. Inläsning på tidigare projekt genomfördes bland annat på Att parasitera på parasiten eller hur vi lärde oss att verka i symbios. Konst i arbetsliv - om konstnärens roll, yrkeskunnande och möjlighet till konstnärlig frihet producerat av konstnärerna Nina Svensson och Ingela Johansson. Andra konstnärliga projekt och insatser som influerat projektet är: Föreningen JA! SKISS; konst, arbetsliv, forskning, 9 rapporter och Att dela ett samhälle. Kontinuerliga samtal med forskaren med Jenny Johannsson, lektor vid Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/bibliotekshögskolan har också utvecklat projektet och dess metoder. Bland fler betydelsefulla insatser som påverkat projektet genom diskussion och korrenspondens kan följande nämnas; konstnärerna Johanna Gustavsson, Lisa Nyberg, Janna Holmstedt, Gunilla Samberg och Karolin Tampere som under sin recidency period i Umeå arrangerat av Iaspis Umeå (International Artists Studio Program In Sweden), bidragit till projektets tillgänglighetsperspektiv för olika målgrupper i marknadsföringen. Sist men inte minst kultursociolog Lars-Göran Karlsson, verksam vid Umeå universitet och gruppen på Verkligheten. 2. SAMARBETSPARTNERS

9 9 1) Bildmuseet Umeå universitet 2) Västerbottens Museum 3) Region Västerbotten 4) ABF Umeå 5) Konstfrämjandet i Västerbotten 6) Krenova 7) Mötesplats Nord- Arbetsförmedlingen Kultur och Media 8) Kulturnämnden Umeå kommun, 9) Umeå KÖNSFÖRDELNING PÅ SAMARBETSPARTNERS/MEDVERKANDE Samtliga medverkande uppgår till 42 personer varav 19 personer är män och 21 är kvinnor. Samtliga samarbetspartners uppgår till 12 personer varav 5 personer är män och 7 är kvinnor. 4. BESÖKSSTATISTIK 524 personer besökte något eller några av Get To Works program. 5. SYFTE Projektets övergripande syfte var att: Starta en dialog om kulturpolitiken Organisera konstnärerna i Umeå och Västerbotten Kompetensutveckla konstscenen strukturellt genom att kartlägga konstscenens behov Formulera kulturpolitiska strategier inför Kulturhuvudstadsåret 2014 Utveckla metoder för att bedriva mötesplatser 5. GEOGRAFISKT VERKSAMHETSOMRÅDE Projektaktiviteterna var förlagda i Verklighetens egna lokaler, både huvudbyggnad och gårdshus, på restaurang Socialize (Vasagatan 1) samt på Stadshuset och Region Västerbottens kontor på Norrlandsgatan PROJEKTETS MÅL Skapa en plattform för diskussion och erfarenhetsutbyte Samla den uttalade målgruppen för att påverka och förändra Stimulera en diskussion om en konkret satsning på infrastrukturen med fokus på ateljéer, ateljéstöd, verkstäder, fler utställningsmöjligheter och fortutbildning för yrkesverksamma konstnärer Lyfta frågan om en kommunal konsthall i Kulturväven Formulera ett kommunalt och regionalt visionsdokument med strategier för samtidskonsten som systematiskt förändras och uppdateras över tid Belys och förankra vikten av att konstnärlig kompetens representeras med aktiv närvaro vid konstrelaterade ärenden på kommunal och regional nivå t ex genom referensgrupper Initiera transparent dialog om kulturpolitiken Belysa vikten av en fortsatt diskussion om ett resurscentrum för konst i regionen

10 10 Öka förståelsen och höj kunskap om konstnärers överlevnad och produktionsvillkor, och i förlängningen höja status på konstnärsyrket Öppna upp en diskussion om hur Umeå kulturhuvudstad 2014 planerar satsa på samtidskonst Implementera perspektivet på hållbarhet i diskussion om ett attraktivt konstklimat Minska avståndet mellan utövare och beslutsfattare 7. KVALITATIVA MÅL Genom projektet skapades positiva effekter som bättre sammanhållning i yrkeskåren och ökad framtidstro, i förlängningen ökad stimulans på det konstnärliga arbetet. Get To Work var också ett sammanhang där idén om en konstnärsklubb fick kraft att utvecklas. Under programpunkten Uppsamlingsmöte som ägde rum den 8 oktober 2011, presenterades idén om en organiserad konstnärsförening som tidigare florerat bland konstnärskolleger på initiativ av Gerd Aurell, Helena Wikström och Gunilla Samberg för att nämna några. Parallellt under Get To Works pågående programverksamhet utvecklades föreningen som först kom att kallas UKO, Umeå konstnärsorganisation och senare KiV, Konstnärer i Västerbotten. Idag är konstnärerna i Västerbotten på god väg att organiseras med en solid förening under uppbyggnad som drivits utanför galleriets verksamhet, och fler ansluter kontinuerligt. Idag finns lokala språkrör som representerar de yrkesverksamma konstnärerna i Umeå och regionen. Det kan vara svårt att veta i vilken utsträckning projektet gett effekt på detta arbete, men det framgångsrika resultat av Get To Works arbete har onekligen tagit fäste i det kulturpolitiska förändringsarbete som pågår på kommunal och regional nivå, inte minst genom skapandet av nya referensgrupper för Kulturväven (konsthallen/ utställningsyta) och för det fortsätta arbetet med kulturpolitiken i organiserad form. Idag finns en positiv energi i luften. 8. MÅLGRUPP Arrangemanget riktade sig till institutioner och nyckelpersoner som arbetar med konstrelaterade frågor, konstnärskåren, näringslivet och allmänheten. Utifrån registrerade föranmälningar till de olika programaktiviteterna, nådde vi fram till vår målgrupp med en geografisk spridning mellan Örnsköldsvik och Skellefteå. Den målgrupp som vi lyckades minst med att attrahera var näringslivet förutom den kreativa och kulturella sektorn, där fick vi ett gehör tack vare våra samarbetspartner Krenova. 9. AKTIVITETER Följande 17 programaktiviteter genomfördes under 12 veckor: 1. Programpunkt: Konstutställning; Rapporter till Kulturrådet Medverkande: konstnärerna Nina Svensson och Ingela Johansson Datum: 4 oktober- 4 november 2011 Plats: Verkligheten, bottenvåningen

11 11 Publik/deltagare: 185 st. Rapporter från kulturrådet. Bild: Dokumentation av utställning Foto: Mattias Olofsson 2. Programpunkt: Arbetsplatsen Medverkande: Löpnade bokning av öppna arbetsplatser Datum: 4 oktober- 16 december 2011 Plats: Verkligheten, övervåningen Publik/deltagare: 5 st. 3. Programpunkt: Uppsamlingsmöte (Dialogmöte med lansering av och rekrytering till en konstnärsorganisation) Medverkande: Lars-Göran Karlsson- kultursociolog vid Umeå universitet, Gerd Aurell- yrkesverksam konstnär och medlem i Verkligheten samt Camilla Påhlsson- curator för GTW, yrkesverksam konstnär och medlem i Verkligheten Datum: 8 oktober 2011 Plats: Verkligheten, bottenvåningen Publik/deltagare: 25 st. 4. Programpunkt: Workshop; Klinik pilot Sverige; Local A Medverkande: Kursledare var konstnärerna Felice Hapetzeder och Jenny Berntsson Datum: oktober 2011 Plats: Verkligheten, bottenvåningen Publik/deltagare: 4 st. 5. Programpunkt: Socialize After Work (1:3) Medverkande: Mattias Olofsson och Camilla Påhlsson från Verkligheten Datum: 19 oktober 2011 Plats: Restaurang Socialize, Vasagatan 1 Publik/deltagare: 9 st. 6. Programpunkt: Seminarium del 1 Medverkande: S.O.J (Sisters Of Jam, konstnärerna Moa och Mikaela Krestesen), Katja Lindqvist- forskare från Lunds universitet,

12 12 Rolf Hugoson- forskare från CERUM, Marielle Nylander- Länskonstkonsulent vid Region Västerbotten, David Karlsson- idéhistoriker och kulturskribent, Marie-Louise Rönnmark- kommunalpolitiker (S), Anders Jansson- chef Museum Anna Nordlander, Nina Björby- ordf. kulturberedningen vid Region Västerbotten, Lars-Göran Karlsson- kultursociolog vid Umeå universitet, Gunilla Samberg- yrkesverksam konstnär, Camilla Påhlssoncurator för GTW och yrkesverksam konstnär och medlem i Verkligheten. Café Frälsis deltar med sopplunch Datum: 24 oktober 2011 Plats: Verkligheten, gårdshuset Publik/deltagare: 80 st Foto: Helena Wikström, seminarium del 1, den 24 oktober 7. Programpunkt: Socialize After Work (2:3) Medverkande: Mattias Olofsson och Camilla Påhlsson från Verkligheten Datum: 2 november 2011 Plats: Restaurang Socialize, Vasagatan 1 Publik/deltagare: 8 st. 8. Programpunkt: Föreläsning; Varför intersektionalitet? Medverkande: Sara Edenheim och Maria Carbin, lärare och forskare vid Umeå centrum för Genusstudier, Umeå universitet Datum: 9 november 2011 Plats: Verkligheten, bottenvåningen Publik/deltagare: 23 st.

13 13 Foto: Camilla Påhlsson, föreläsning med Sara Edenheim och Maria Carbin från Ucgs. 9. Programpunkt: Konstutställning; Föreningen JA? Medverkande: Föreningen JA! Gruppen bildades 2005 av Malin Arnell, Johanna Gustavsson, Line S Karlström, Anna Linder och Fia-Stina Sandlund Datum: 9 november- 16 december 2011 Plats: Verkligheten, bottenvåningen Publik/deltagare: 319 st. 10. Programpunkt: Nätverksträff- Mötesplats Nord; Hur kan konst och kultur skapa ett mervärde för företagen? Medverkande: Panel: Tomas Wennström- kulturnämnden Umeå kommun (S), Håkan Gustavsson- grafisk formgivare, Moa Krestesenyrkesverksam konstnär och Marcus Biderholt- kulturvetare Datum: 19 november 2011 Plats: Verkligheten, bottenvåningen Publik/deltagare: Arrangör: 20 st. Arbetsförmedlingen Kultur och Media i samarbete med Region Västerbotten, Umeå C, Umeå kommun och Verkligheten 11. Programpunkt: Seminarium del 2 Medverkande: Britt-Lis Lindqvist- yrkesverksam konstnär, Anders Gustavsson- Kro, Fredrik Svensk- konstkritiker, Lotta Mossum- Statens Konstråd, Fredrik Lindegren- konstnärlig ledare Umeå 2014, Tomas Wennström- (S) ordf. i Kulturnämnden Umeå kommun, Lars Sahlinkonstintendent Umeå kommun, Ola Kellgren- region kulturchef vid Region Västerbotten, Lars-Göran Karlssonkultursociolog vid Umeå universitet, Gunilla Sambergyrkesverksam konstnär, Camilla Påhlsson- curator för GTW och yrkesverksam konstnär och medlem i Verkligheten. Café Frälsis deltar med sopplunch Datum: 21 november 2011 Plats: Verkligheten, gårdshuset Publik/deltagare: 75 st. 12. Programpunkt: Socialize After Work (3:3)

14 14 Medverkande: Mattias Olofsson och Camilla Påhlsson från Verkligheten Datum: 23 november 2011 Plats: Restaurang Socialize, Vasagatan 1 Publik/deltagare: 10 st. 13. Programpunkt: Föreläsning; Om upphovsrätt Medverkande: Moa Askengren, jurist i immaterial- rätt Datum: 1 december 2011 Plats: Verkligheten, bottenvåningen Arrangör: Krenova Publik/deltagare: 67 st. 14. Programpunkt: Workshop; Knutar, kläder, trassel, fyllning Medverkande: Kursledare var konstnären Leif Holmstrand Datum: 5-7 december 2011 Plats: Verkligheten, bottenvåningen Publik/deltagare: 7 st. 15. Programpunkt: Artist Talk: Leif Holmstrand Medverkande: Konstnären Leif Holmstrand Datum: 7 december 2011 Plats: Verkligheten, gårdshuset Publik/deltagare: 33 st. 16. Programpunkt: Workshop Medverkande: Gunilla Samberg och Lars-Göran Karlsson Datum: 14 december 2011 Plats: Verkligheten, bottenvåningen Publik/deltagare: 19 st. 17. Programpunkt: Överlämningen: Visionsdokumentet Medverkande: Camilla Påhlsson- curator för GTW, Gerd Aurellyrkesverksam konstnär, Marie-Louise Rönnmarkkommunalpolitiker Umeå kommun (S), Nina Björby- ordf. i kulturberedningen vid Region Västerbotten, Fredrik Lindegren- konstnärlig ledare Umeå 2014, Tomas Wennström- (S) ordf. i Kulturnämnden Umeå kommun, Lars Sahlin- konstintendent Umeå kommun, Ola Kellgren- region kulturchef vid Region Västerbotten Datum: 22 december 2011 Plats: Stadshuset och på Region Västerbotten, Norrlandsgatan 13 Publik/deltagare: 24 st.

15 15 Föreläsningar Konst i Kyrka; Föreläsare: Gullik Dahlstedt, arkitekt, Annika Sandström, bildkonstnär, Ulf Nordvall arkitekt, Brit-Marie Andrén, konstvetare, Linda Sandström, bildkonservator samt Anders Björkman, konstvetare. GTW; Se föreläsare under projekt GTW/ program Konstpaus under styrelsemöten, en föreläsning har genomförts av Gerd Aurell under titeln ROSA. Verk av Gerd Aurell. Turnéverksamhet Se & Hör # 3. Föreställningen spelades för 607 pers, var av 50 pers var för konstkonsulenter från hela Sverige. En fortsättning på projektet Se och hör, hade premiär 2009 och fortsatte under 2010 och Denna gång engagerades tre konstnärer från olika generationer och traditioner; Bill Olson, Martina Wolgast och Monica L Edmondson. De tog fram sin egen personliga berättelse om sin konstnärliga praktik och resan dit. Se & Hör går under benämningen berättarföreställning och berättarcoach var även denna gång Kristina Kalén. Moa Krestesen har varit producent och föreställningen. För första gången och som ett led i regionaliseringen engagerades en konstnär som inte är verksam i Umeå: Monica L Edmondson är ursprungligen från Norrbotten men verksam i Tärnaby. Mål: Skapa dialog och nya möten mellan konstnärer och publik Väcka intresse för konsten och dess betydelse för individen och samhället Bredda arbetsfältet för konstnärerna Turnén startade i Storumans kommun och klättrade neråt i länet. Föreställningen framfördes 17 gånger under v. 13 och v Med en ökning av 157 st. personer jämfört med Nya målgrupper var främst inlandet och ungdomar i skolor. Ett Open call gick ut till samtliga konstnärer i länet. Vi fick 13 st. anmälningar, urvalet gjordes med hjälp av referensgrupp bestående av: Marielle Nylander, konstkonsulent, Kristina Kalén, Berättar coach, Moa Krestesen, konstnär

16 16 och verksamhetsledare konstfrämjandet i VB. Slutgiltigt beslut togs av Konstfrämjandet i VB:s styrelse. Projektet har varit mycket uppskattat och kommer därför finnas med i Konstfrämjandets verksamhet även framöver, med olika konstnärer. En ny ansökan för Se och Hör 2012 gjordes och beviljades under året, med premiär i början av Konst i kyrkan Arrangemang: lördag 12/2, tors. 26/5, ons. 26/10, måndag 14/11 Lokaler/besök hos: Vasakyrkan, Sävar kyrka, Församlingsgården, Ålidhemskyrkan 172 besökare vid arrangemangen Arbetsgrupp/planerare av verksamheten: 6 träffar under året Ewa Arntzen/Moa Krestesen Konstfrämjandet i Västerbotten Karin Lundemark Umeå konstförening Åsa Bergius Sensus studieförbund Maria Sundström Studieförbundet Bilda Nord Brit-Marie Andrén konstvetare Lars Segerstedt Svenska kyrkan Ersättning till föreläsare, annonskostnader och ev. hyror utbetalas av Studieförbundet Bilda som rekvirerar medel från Konstfrämjandet. Umeå kommun har beviljat medel. Varje år anordnas en bussresa till intressant kyrka, detta år till Sävar kyrka. Deltagarna deltar till självkostnadspris. Arbetsgruppen har under hösten sökt kontakt med Svenska

17 17 kyrkan i Umeås arbetsgrupp för deltagande i kulturhuvudstadsåret. Under våren 2012 är planeringsmöten inbokade för detta. SKISS Under 2011 gjordes en omfattande ansökan till EFS rådet för projektet SKISS konst i arbetslivet. Förstudien uppdaterades. Vi fick inte avslag men projektet prioriterades inte denna omgång. Coompanion En ansökan om förstudie arbetades fram i samarbete med Coompanion till Region Västerbotten i juni med arbetsnamnet; Konst SOM näringsliv Bakgrundsbeskrivning: Konst i näringsliv eller konst SOM näringsliv, vad är skillnaden? Går det att hitta en modell/metod som i känns lika intressant, för konstnären som för näringslivet? Och som arbetar för ett jämställt möte dessa emellan? Konstens roll i samhällsutvecklingen har betonats hårt på senare tid. Även i Västerbottens län diskuteras konsten och kulturen intensivt, bland annat utifrån det faktum att Umeå är Europas kulturhuvudstad Landstinget har skapat en KULTURPLAN, som REGION VÄSTERBOTTEN har tagit ansvar för. En fråga som diskuteras ofta är konstnärernas förutsättningar hur ska de kunna leva på sin konst och hur ska detta organiseras? Konstnärers kompetens om sitt eget yrkesområde efterfrågas ofta från samhället i olika sammanhang, som t ex vid utredningar mm, men konstnärerna själva finns sällan representerade där besluten fattas. Konstnärerna ersätts heller sällan för sin medverkan. Konstnärlig integritet och förtroende för den konstnärliga processen som en kvalité i sig är viktigt för projektet/förstudien och påverkar också hur man väljer att organisera sig. Grafiken Beslut i Styrelsen har tagits om att konstfrämjandet i VB inte skall fortsätta sälja grafik i kommission. Ett omfattande arbete med returnering till konstnärerna har påbörjats.

18 18 Samarbeten Inledande samtal och samarbeten har skett med Enskilda Konstnärer, ABF Västerbotten, ABF Umeåregionen, Galleri Verkligheten, Västerbottens läns museum, Umeå Kommun, Skellefteå Kommun, Konstkonsulenten på Region Västerbotten, Västerbottens länsmuseum, Bilda, Sensus, Coompanion för att nämna några. Riksförbundet. Konstfrämjandets riksförbund fick i uppdrag av årsmötet 2008 att till årsmötet 2010 ta fram ett förslag till omorganisation med inriktning att skapa regioner. Förslaget, som bifölls, innebär att Konstfrämjandet Västerbotten är pilotlän för riksförbundets utvecklingsarbete, samt att resurser tillförs regionen. Vi har även fått projektmedel till Se & Hör samt En Känsla av samhörighet från Riksförbundet. Hemsidan Konstframjandetivasterbotten.blogspot.com En Blogg har ersatt den gamla hemsidan. Bloggen är en tillsvidare lösning inför den nya webbplatsen som tillsammans med Riksförbundet kommer att färdigställas under Slutord Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla som har stöttat oss under året, personal, ombud, medlemsorganisationer, förtroendevalda och övriga sympatisörer. Ett speciellt tack vill vi rikta till Konstnärerna, ABF-distriktet, samtliga ABF-avdelningar, Umeå och Skellefteå kommun, Region Västerbotten och Konstfrämjandets Riksförbund. Till sist tackar styrelsen för förtroendet att leda verksamheten och ställer därmed våra platser till årsmötets förfogande. Umeå i april 2012 Thomas Hartman Katharina Eriksson Christina Hedström Anna Bugaeva Ulf Björk Marianne Holmberg

19 19

Verksamhetsberättelse 2012 2013

Verksamhetsberättelse 2012 2013 Verksamhetsberättelse 2012 2013 1 På omslaget: Ruben Wätte - Visit Norrtuna 2 Styrelsen för Konstfrämjandet Sverige vill avge följande verksamhetsberättelse för tiden 2012-2013. 3 Art Kod, Konstfrämjandet

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2013 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Under våren 2013 genomförde

Läs mer

Måndagen den 5 juli kl. 10.00-11.30 Fallstudie: Kultur och näring i samarbete i det småländska glasriket

Måndagen den 5 juli kl. 10.00-11.30 Fallstudie: Kultur och näring i samarbete i det småländska glasriket Minnesanteckningar LTS vårmöte 21-22 april 2010 i Visby LTS vårmöte 2010 inleddes med att naturen bjöd kulturen starkt motstånd. Detta är våren när vi har lärt oss åtminstone ett namn till på en isländsk

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 2014.01.01-2014.12.31

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 2014.01.01-2014.12.31 och årsredovisning 2014 2014.01.01-2014.12.31 2 Organisationsnummer 846001-4882 2014 Innehållsförteckning Ordförande har ordet... 3 Vision och mål... 4 Konstbildning... 4 Konstens Vecka... 5 Seminarier...

Läs mer

TÄLJA MOT TUMMEN SAXGREPPET TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS

TÄLJA MOT TUMMEN SAXGREPPET TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS Årsredovisning 2013 SAXGREPPET TÄLJA MOT TUMMEN TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS 2 nämnden för hemslöjdsfrågor årsredovisning

Läs mer

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor 1 KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVIL SAMHÄLLETS PERSPEKTIV Seriösa samtal eller enbart för syns skull Foto: Folkets Hus och

Läs mer

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken Innehållsförteckning Förord Om oss Året i siffror Utställningar Program och debatt Samverkan med andra myndigheter och aktörer Arkitektur- och designpolitiken Pedagogik Samlingar och bibliotek Forskning

Läs mer

Do it! LK ochf FO O M R

Do it! LK ochf FO O M R Do it! FO LK och FO RM Plattform för gränsöverskridande och utforskande samarbeten inom formområdet i Västra Götaland. Sammanställning av förstudiearbete våren 2012 1 Bakom projektet står : Konsthantverkscentrum

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2010 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2010 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2010 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2010 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Tre år går fort när man har

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2009 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2009 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2009 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2009 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Teatercentrum har blivit vuxet,

Läs mer

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 1(197) inkl bil INNEHÅLL FÖRORD... 7 INTRODUKTION TILL KULTURRÅDETS VERKSAMHET... 10 RESULTATREDOVISNING... 13 Kulturrådets verksamhet i sammanfattning 2008... 13 Verksamhetsgren

Läs mer

INFOBLADET 1.08 ÅRSMÖTE 2008. Ordförande har ordet! NU FLYTTAR VI!

INFOBLADET 1.08 ÅRSMÖTE 2008. Ordförande har ordet! NU FLYTTAR VI! KC INFOBLADET 1.08 Konstnärscentrum Öst Norrtullsgatan 45 113 45 Stockholm Tel/fax 08-32 44 80 kc-ost@konstnarscentrum.org www.konstnarscentrum.org/kcost Ordförande har ordet! I det här numret av Infobladet

Läs mer

Kultur i vården i Sverige 2002

Kultur i vården i Sverige 2002 Kultur i vården i Sverige 2002 Korta nulägesrapporter från tolv landsting om verksamheten i Kultur i vården Birgitta Rapp Rapport 2003:16 Bruno Liljefors, Katt med rödstjärtunge i munnen (bilden är något

Läs mer

Det här gjorde vi 2011

Det här gjorde vi 2011 Verksamhetsberättelse Det här gjorde vi 2011 Uppföljning av regionala enhetens uppdrag enligt verksamhetsplanen 2011 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala enheten För mer information Norrbottens läns landsting

Läs mer

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Härnösand 2013-10-18 Text: Emma Mattila Agronomstudent, Sveriges Lantbruksuniversitet Innehåll Bakgrund... 2 Inledning... 3 Information om

Läs mer

Bild och formkonstnärers möjlighet att verka i Örebro län

Bild och formkonstnärers möjlighet att verka i Örebro län Bild och formkonstnärers möjlighet att verka i Örebro län Delrapport för KRUT projektet Ann Sidén Februari 2010 Regionförbundet Örebro KRUT-projektet 701 83 ÖREBRO E-post: matz.rysjo@regionorebro.se Tel:

Läs mer

Industrimuseum Västra Götaland Delrapport till Kulturnämnden avseende insatser 2014

Industrimuseum Västra Götaland Delrapport till Kulturnämnden avseende insatser 2014 Industrimuseum Västra Götaland Delrapport till Kulturnämnden avseende insatser 2014 Björn Ohlén Henrik Olsson 1 Inledning Projekt Industrimuseum Västra Götaland är ett utvecklingsprojekt som skall pröva

Läs mer

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg TEXTILT GALLERI En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm Sanna Gustavsson och Ellen Landberg 1 Innehållsförteckning: Inledning 3 Arbetstid och arvodering 3 Resultat 3 Nätverkande

Läs mer

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010 Ett frö som grott Cultural planning laboratory 2010 Denna skrift är en sammanställning av verksamheten i Cultural planning laboratory och de deltagande kommunerna under 2010. Innehåll Cultural planning

Läs mer

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER E AND E G BYG J A N D ET E R FÖ F R Ä M KSAMH OCH OMSVER UNG D INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2008:8 Ungdomsstyrelsens slutrapport Insatser för unga i riskmiljöer förebyggande

Läs mer

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1 Framsidan Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008 Från triss till ess En ny förvaltning tar form Framsidan 2/2008 1 Utlåningen av böcker och annat material sjunker på de flesta

Läs mer

Hälsa och Kultur Friskare, tryggare och rikare liv

Hälsa och Kultur Friskare, tryggare och rikare liv Hälsa och Kultur Friskare, tryggare och rikare liv En förstudie om hur Kalmar län skall erhålla en hög tillfredställelse för äldre inom omsorgen och förkortade läkningsprocesser för personer inom vården.

Läs mer

Innehåll. Framsidans bild symboliserar VIF:s roll att stödja, företräda och leda. Foto där inget annat anges - Västerbottens Idrottsförbund.

Innehåll. Framsidans bild symboliserar VIF:s roll att stödja, företräda och leda. Foto där inget annat anges - Västerbottens Idrottsförbund. Årsberättelse 2012 Innehåll 3 Styrelsens förord 5 Våra möten med SDF:n 6 Idrotten 14 Resurserna 21 Stöd & service 24 Umeå 2014 25 Medarbetarna 27 Förvaltningsberättelse 34 Revisionsberättelse 36 Bidrag

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Årsredovisning för Svensk Biblioteksförening räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. org. nr. 845000-2624

Årsredovisning för Svensk Biblioteksförening räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. org. nr. 845000-2624 ÅRSREDOVISNING 2014 1 2 3 Årsredovisning för Svensk Biblioteksförening räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 org. nr. 845000-2624 Svensk Biblioteksförenings årsmöte hålls den 6 maj 2015 kl 16.00 Lund Layout:

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

Slutredovisning av projekt i integrationsfonden, handledning och mall

Slutredovisning av projekt i integrationsfonden, handledning och mall 1(36) Mall slutredovisning av projekt version 3 Datum 2012-06-18 Beslutsnummer 2012-70 Slutredovisning av projekt i integrationsfonden, handledning och mall Slutredovisning Slutredovisningen av ert projekt

Läs mer

[Ange dokumen. rubrik]

[Ange dokumen. rubrik] [Ange dokumen. rubrik] Krönika Börje Sandgren, ordförande Tack för ett härligt och framgångsrikt Idrottsår 2014! Som framgår av årsberättelsen är vi mycket nöjda med genomförd verksamhet vilket vi kommer

Läs mer