Ur föreställningen Se & Hör # 3. Från vänster: Martina Wolgast, Bill Olson, Monica L Edmondson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ur föreställningen Se & Hör # 3. Från vänster: Martina Wolgast, Bill Olson, Monica L Edmondson"

Transkript

1 Ur föreställningen Se & Hör # 3. Från vänster: Martina Wolgast, Bill Olson, Monica L Edmondson Konstfrämjandet Västerbotten

2 2 innehållsförteckning: Styrelsens sammansättning... 3 Ordförande har ordet... 4,5 Årsmöte Medlemsorganisation... 5 Personal... 5,6 Utställningar/Projekt Föreläsningar Turnéverksamhet... 15,16 Konst i kyrkan... 16,17 Skiss ansökan Coompanion förstudie Grafiken Samarbeten Hemsidan Slutord Resultaträkning... Balansräkning...

3 3 STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 2011 Ordförande Thomas Hartman SAP Västerbotten Vice ordförande Mariann Holmberg Umeå Arbetarekommun Ledamot Katharina Eriksson ABF Västerbotten Ledamot Anna Bugaeva Umeå Arbetarekommun Ledamot Christina Hedström ABF Ledamot Ulf Björk IF Metall Adjungerad Pär Axelsson KRO/KIF Adjungerad Sören Antonsson Folksam Revisor Gunnar Lindström Folksam Revisorsuppl. Thomas Hedman Kommunal Västerbotten Valberedning Ingela Wallrud, sammank ABF Sören Antonsson Maria Lindberg Styrelsen har haft 6 st. protokollförda styrelsemöten under året.

4 4 Styrelsen för Västerbottens distrikt av Folkrörelsernas Konstfrämjande avlämnar härmed Verksamhetsberättelse för 2011 Ordförande har ordet; Verksamhetsutveckling och regionalisering avseende Konstfrämjandet i Västerbotten. Vi har gått från en situation där ekonomin varit mycket bekymmersam. Stödet hos olika samarbetspartners har minskat och vår tidigare inriktning med galleri har ifrågasatts. Konstfrämjandet i Västerbotten genomför med bistånd av Konstfrämjandet i Sverige, en positionsförändring verksamheten för att möta krav och möjligheter i en ny tid. De senaste verksamhetsåren har mycket skett i arbetet för att förändra konstfrämjandets position. Processen har varit i flera steg de senaste åren. Steg 1. Insikt Insikt utvecklades om att vi stod inför stora utmaningar. Ett ekonomiskt saneringsarbete påbörjades. Vi lämnade vårt galleri och sade upp befintlig personal. Ett väldigt arbetsamt men nödvändigt steg. Steg 2. Strategi Därefter har arbetet övergått i ett strategiskt och långsiktigt arbete för att bygga tilltro hos olika samarbetspartners och stärka konstfrämjandets nätverk. Ny verksamhetsledare anställdes med tyngdpunkt i föreningserfarenhet och trovärdighet mot politiska/institutionella samarbetspartners. Vi genomförde en strategisk styrelseworkshop för att mejsla ut en ny färdväg för framtiden. Vi landade i en vision som är att Konstfrämjandet i Västerbottens vill vara en av de mest intressanta arenorna för konst inom länet och med en stark aktör för att initiera verksamhet i hela norra regionen (Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland). Den inriktning vi valt handlar om att jobba med konstbildning och konst i det offentliga rummet. Istället för att vi förväntar oss att människor kommer till oss söker vi upp människor. Vi vill både kunna vara en premiärscen för konstnärer och en mötesplats för konstbildning. Steg 3. Konsolidering

5 5 Ny verksamhetsledare anställdes med egen omfattande konstnärlig erfarenhet och trovärdighet. En viktig utgångspunkt för oss som aktör berör konstnärernas löner och ersättningar. I vårt arbete är inriktningen att konstfrämjandet i Västerbotten följer KRO:s och MUavtalets riktlinjer för avtal och ersättningar. Detta gör oss till en trovärdig aktör och påverkar ansökningar etc. Vi är stolta över att 75% av vår budget för 2012 går till arvoden för konstnärer och konstproduktion med hög kvalité. Vi utvecklar samverkan med andra aktörer för att skapa olika verksamhetsprojekt, arenor och konstbildning. Steg 4. Regionalisering / etablering av nya samarbeten Vi jobbar nu aktivt med projektansökningar och söker stöd hos olika offentliga aktörer. Vi befäster den nya profilen. Arbetet börjar sakta men säkert ge resultat. Nu kan vi återigen tala konst på våra möten som tidigare kretsat uteslutande kring ekonomi. I dagsläget har vi stärkt förtroendet hos omvärlden och etablerat nya samarbeten. Men mycket återstår självfallet att göra vilket sätter sin prägel på kommande års verksamhetsplan. Thomas Hartman Ordförande Konstfrämjandet Västerbotten Årsmöte 2011 Årsmötet för verksamhetsåret 2010 hölls på VH Assistans. Sammanlagt var 2 ombud och 5 styrelsemedlemmar närvarande. Årsmötet började med en uppskattad presentation av utställningen VH Assistans. Mötet inleddes av att styrelseordförande Sören Antonsson hälsade välkommen till årsmötet. Efter en kort resumé över det gångna året inleddes årsmötesförhandlingarna. Ordförande tackades för allt arbete och engagemang under det gångna året och därefter förklarades årsmötet avslutat. Efter årsmötet bjöds deltagarna på kaffe och kaka. Medlemsorganisation Konstfrämjandet i Västerbotten har under verksamhetsåret haft 15 medlemsorganisationer knuta till föreningen.

6 6 Personal Personal under perioden har varit: Moa Krestesen, verksamhetsansvarig Grundanställning 50 % Dessutom har konstnärerna; Bill Olsson, Martina Wolgast och Monica L Edmondson innehaft projektanställning i projektet Se & Hör # 3 Samt Coach Kristina Kalén. Sol Morén (Konstnär) anställdes för ansökan för SKISS. Vi följer MU och KRO`s rekommendationer om ersättningar. Utställningar En känsla av samhörighet En kartläggning av mellanrummen Västerbottens museum, Stora hallen, 28 november februari 2012 Antal besökare under perioden var personer I utställningen En kartläggning över mellanrummen har konstnärerna Ingela Johansson och Nina Svensson tagit avstamp i museets konstsamling och tittat närmare på museets konstuppdrag. Publiken får följa med på en tur genom tidigare utställningar, studiecirkelns potentiella aktivitet och experimenterande, och konst som anses ha passerat sitt bäst före datum konstproduktion för konstverksamheter som formuleras om och lämnar plats åt andra konstnärliga metoder för att nå en bredare allmänhet och nya arenor. De har också intresserat sig för Konstfrämjandet i Västerbottens grafiksamling och utveckling. Frågor som Var börjar och slutar ett verk? Vilka tendenser avspeglas i konstsamlingen i relation till kulturarven, och vad finns i mellanrummen? är centrala. Sedan 2007 arbetar konstnärerna i projektet En känsla av samhörighet där de har fördjupat sig i flera museers historia, tolkat och gestaltat den utifrån den unika platsen.

7 7 Frågorna har i huvudsak handlat om den svenska arbetarrörelsens relation till konst samt socialdemokratisk kulturpolitik. I fokus för deras studier har konstnärens roll stått. I den här konstfördjupningen följer några tidigare verk med, men nu kompletterat med platsspecifika arbeten. Projekthistoria: In the Act, Kvalitativ konst, Högkvarteret Stockholm, kurerad av Imri Sanström, april Här, Kalmar Konstmuseum Museum, kurerad av Kim Einarsson, Malin Nilsson and Anna Norberg, 27 nov Work, Work, Work. Iaspis. Organiserat av Michele Masucci and Cecilia Widenheim, nov Museum of Work, Norrköping, A sense of Solidarity - repeating the circle, Norrköping Sweden, okt Konst och Arbete, Galleri Box, Göteborg, april Organiserande av seminariet Att parasitera på parasiten tillsammans med Camilla Larsson och Kalle Brolin. Inbjudna gäster: David Karlsson, Jenny Johannisson, Ingrid Hemström, Anna Kindgren & Carina Gunnars, Michele Masucci. En Känsla av Samhörighet, presentation av Kultur i Arbetslivet på LO Kongressen initierat av Twochange, maj Projekt Get To Work Projektet genomfördes mellan den 4 oktober 22 december 2011 Konstfrämjandet var både finansiella medarrangörer i projektet samt arbetande medarrangörer i form av verksamhetsledarens egeninsatts i projektet. 524 personer besökte något eller några av Get To Works program.

8 8 1. PRESENTATION AV PROJEKTET Get To Work var ett undersökande utställningsprojekt om kulturpolitik inför Kulturhuvudstadsåret 2014 för aktörer på konstscenen i Umeå kommun och Västerbottens Läns Landsting/regionen. Projektets syfte var att stärka konstlivet strukturellt genom att erbjuda institutionella nyckelpersoner, näringslivet, konstnärskåren och allmänheten en plattform av kompetensutveckling med ledorden: ny kunskap, ny tid, ny kompetens. Arrangemanget ägde huvudsakligen rum på galleriet Verkligheten BAKGRUND Landets kulturpolitik står idag inför de största strukturella förändringarna sedan 1974 med bl. a den stundande regionalisering som införs i Region Västerbotten och storsatsningen på Sveriges Kulturhuvudstad 2014 i Umeå. Av olika anledningar, råder en tystnad kring konstpolitiska frågor i Umeå och regionen. En möjlig anledning till detta är upplösningen av KRO s (Konstnärernas Riksorganisation) lokal förening som lades ner år 2007, en förening som organiserade de yrkesverksamma konstnärerna i länet/regionen. I förändringens vindar behövdes en plattform för att återigen mötas och diskutera dagens kulturpolitik och fånga intressanta yttringar ur ett lokalt perspektiv. Intensionen med Get To Work var därför att starta en dialog om kulturpolitikens roll och verkan, samt positionera konstnärsrollen mot ljuset av den nya kulturpolitiken, som en konkret åtgärd. Inte minst i samband med galleriets 10- års jubileum, 10 år av konstpolitiska åtgärder. Verkligheten och Get To Works curator Camilla Påhlsson var på tidigt stadium öppen för att lyfta en konstpolitisk agenda tillsammans med projektets samarbetspartners för att på så vis undersöka temat kompetensutveckling utifrån olika perspektiv. Genom diskussion i förstadiet utbyttes erfarenheter och kontakter i utformningen av Get To Work. Inläsning på tidigare projekt genomfördes bland annat på Att parasitera på parasiten eller hur vi lärde oss att verka i symbios. Konst i arbetsliv - om konstnärens roll, yrkeskunnande och möjlighet till konstnärlig frihet producerat av konstnärerna Nina Svensson och Ingela Johansson. Andra konstnärliga projekt och insatser som influerat projektet är: Föreningen JA! SKISS; konst, arbetsliv, forskning, 9 rapporter och Att dela ett samhälle. Kontinuerliga samtal med forskaren med Jenny Johannsson, lektor vid Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/bibliotekshögskolan har också utvecklat projektet och dess metoder. Bland fler betydelsefulla insatser som påverkat projektet genom diskussion och korrenspondens kan följande nämnas; konstnärerna Johanna Gustavsson, Lisa Nyberg, Janna Holmstedt, Gunilla Samberg och Karolin Tampere som under sin recidency period i Umeå arrangerat av Iaspis Umeå (International Artists Studio Program In Sweden), bidragit till projektets tillgänglighetsperspektiv för olika målgrupper i marknadsföringen. Sist men inte minst kultursociolog Lars-Göran Karlsson, verksam vid Umeå universitet och gruppen på Verkligheten. 2. SAMARBETSPARTNERS

9 9 1) Bildmuseet Umeå universitet 2) Västerbottens Museum 3) Region Västerbotten 4) ABF Umeå 5) Konstfrämjandet i Västerbotten 6) Krenova 7) Mötesplats Nord- Arbetsförmedlingen Kultur och Media 8) Kulturnämnden Umeå kommun, 9) Umeå KÖNSFÖRDELNING PÅ SAMARBETSPARTNERS/MEDVERKANDE Samtliga medverkande uppgår till 42 personer varav 19 personer är män och 21 är kvinnor. Samtliga samarbetspartners uppgår till 12 personer varav 5 personer är män och 7 är kvinnor. 4. BESÖKSSTATISTIK 524 personer besökte något eller några av Get To Works program. 5. SYFTE Projektets övergripande syfte var att: Starta en dialog om kulturpolitiken Organisera konstnärerna i Umeå och Västerbotten Kompetensutveckla konstscenen strukturellt genom att kartlägga konstscenens behov Formulera kulturpolitiska strategier inför Kulturhuvudstadsåret 2014 Utveckla metoder för att bedriva mötesplatser 5. GEOGRAFISKT VERKSAMHETSOMRÅDE Projektaktiviteterna var förlagda i Verklighetens egna lokaler, både huvudbyggnad och gårdshus, på restaurang Socialize (Vasagatan 1) samt på Stadshuset och Region Västerbottens kontor på Norrlandsgatan PROJEKTETS MÅL Skapa en plattform för diskussion och erfarenhetsutbyte Samla den uttalade målgruppen för att påverka och förändra Stimulera en diskussion om en konkret satsning på infrastrukturen med fokus på ateljéer, ateljéstöd, verkstäder, fler utställningsmöjligheter och fortutbildning för yrkesverksamma konstnärer Lyfta frågan om en kommunal konsthall i Kulturväven Formulera ett kommunalt och regionalt visionsdokument med strategier för samtidskonsten som systematiskt förändras och uppdateras över tid Belys och förankra vikten av att konstnärlig kompetens representeras med aktiv närvaro vid konstrelaterade ärenden på kommunal och regional nivå t ex genom referensgrupper Initiera transparent dialog om kulturpolitiken Belysa vikten av en fortsatt diskussion om ett resurscentrum för konst i regionen

10 10 Öka förståelsen och höj kunskap om konstnärers överlevnad och produktionsvillkor, och i förlängningen höja status på konstnärsyrket Öppna upp en diskussion om hur Umeå kulturhuvudstad 2014 planerar satsa på samtidskonst Implementera perspektivet på hållbarhet i diskussion om ett attraktivt konstklimat Minska avståndet mellan utövare och beslutsfattare 7. KVALITATIVA MÅL Genom projektet skapades positiva effekter som bättre sammanhållning i yrkeskåren och ökad framtidstro, i förlängningen ökad stimulans på det konstnärliga arbetet. Get To Work var också ett sammanhang där idén om en konstnärsklubb fick kraft att utvecklas. Under programpunkten Uppsamlingsmöte som ägde rum den 8 oktober 2011, presenterades idén om en organiserad konstnärsförening som tidigare florerat bland konstnärskolleger på initiativ av Gerd Aurell, Helena Wikström och Gunilla Samberg för att nämna några. Parallellt under Get To Works pågående programverksamhet utvecklades föreningen som först kom att kallas UKO, Umeå konstnärsorganisation och senare KiV, Konstnärer i Västerbotten. Idag är konstnärerna i Västerbotten på god väg att organiseras med en solid förening under uppbyggnad som drivits utanför galleriets verksamhet, och fler ansluter kontinuerligt. Idag finns lokala språkrör som representerar de yrkesverksamma konstnärerna i Umeå och regionen. Det kan vara svårt att veta i vilken utsträckning projektet gett effekt på detta arbete, men det framgångsrika resultat av Get To Works arbete har onekligen tagit fäste i det kulturpolitiska förändringsarbete som pågår på kommunal och regional nivå, inte minst genom skapandet av nya referensgrupper för Kulturväven (konsthallen/ utställningsyta) och för det fortsätta arbetet med kulturpolitiken i organiserad form. Idag finns en positiv energi i luften. 8. MÅLGRUPP Arrangemanget riktade sig till institutioner och nyckelpersoner som arbetar med konstrelaterade frågor, konstnärskåren, näringslivet och allmänheten. Utifrån registrerade föranmälningar till de olika programaktiviteterna, nådde vi fram till vår målgrupp med en geografisk spridning mellan Örnsköldsvik och Skellefteå. Den målgrupp som vi lyckades minst med att attrahera var näringslivet förutom den kreativa och kulturella sektorn, där fick vi ett gehör tack vare våra samarbetspartner Krenova. 9. AKTIVITETER Följande 17 programaktiviteter genomfördes under 12 veckor: 1. Programpunkt: Konstutställning; Rapporter till Kulturrådet Medverkande: konstnärerna Nina Svensson och Ingela Johansson Datum: 4 oktober- 4 november 2011 Plats: Verkligheten, bottenvåningen

11 11 Publik/deltagare: 185 st. Rapporter från kulturrådet. Bild: Dokumentation av utställning Foto: Mattias Olofsson 2. Programpunkt: Arbetsplatsen Medverkande: Löpnade bokning av öppna arbetsplatser Datum: 4 oktober- 16 december 2011 Plats: Verkligheten, övervåningen Publik/deltagare: 5 st. 3. Programpunkt: Uppsamlingsmöte (Dialogmöte med lansering av och rekrytering till en konstnärsorganisation) Medverkande: Lars-Göran Karlsson- kultursociolog vid Umeå universitet, Gerd Aurell- yrkesverksam konstnär och medlem i Verkligheten samt Camilla Påhlsson- curator för GTW, yrkesverksam konstnär och medlem i Verkligheten Datum: 8 oktober 2011 Plats: Verkligheten, bottenvåningen Publik/deltagare: 25 st. 4. Programpunkt: Workshop; Klinik pilot Sverige; Local A Medverkande: Kursledare var konstnärerna Felice Hapetzeder och Jenny Berntsson Datum: oktober 2011 Plats: Verkligheten, bottenvåningen Publik/deltagare: 4 st. 5. Programpunkt: Socialize After Work (1:3) Medverkande: Mattias Olofsson och Camilla Påhlsson från Verkligheten Datum: 19 oktober 2011 Plats: Restaurang Socialize, Vasagatan 1 Publik/deltagare: 9 st. 6. Programpunkt: Seminarium del 1 Medverkande: S.O.J (Sisters Of Jam, konstnärerna Moa och Mikaela Krestesen), Katja Lindqvist- forskare från Lunds universitet,

12 12 Rolf Hugoson- forskare från CERUM, Marielle Nylander- Länskonstkonsulent vid Region Västerbotten, David Karlsson- idéhistoriker och kulturskribent, Marie-Louise Rönnmark- kommunalpolitiker (S), Anders Jansson- chef Museum Anna Nordlander, Nina Björby- ordf. kulturberedningen vid Region Västerbotten, Lars-Göran Karlsson- kultursociolog vid Umeå universitet, Gunilla Samberg- yrkesverksam konstnär, Camilla Påhlssoncurator för GTW och yrkesverksam konstnär och medlem i Verkligheten. Café Frälsis deltar med sopplunch Datum: 24 oktober 2011 Plats: Verkligheten, gårdshuset Publik/deltagare: 80 st Foto: Helena Wikström, seminarium del 1, den 24 oktober 7. Programpunkt: Socialize After Work (2:3) Medverkande: Mattias Olofsson och Camilla Påhlsson från Verkligheten Datum: 2 november 2011 Plats: Restaurang Socialize, Vasagatan 1 Publik/deltagare: 8 st. 8. Programpunkt: Föreläsning; Varför intersektionalitet? Medverkande: Sara Edenheim och Maria Carbin, lärare och forskare vid Umeå centrum för Genusstudier, Umeå universitet Datum: 9 november 2011 Plats: Verkligheten, bottenvåningen Publik/deltagare: 23 st.

13 13 Foto: Camilla Påhlsson, föreläsning med Sara Edenheim och Maria Carbin från Ucgs. 9. Programpunkt: Konstutställning; Föreningen JA? Medverkande: Föreningen JA! Gruppen bildades 2005 av Malin Arnell, Johanna Gustavsson, Line S Karlström, Anna Linder och Fia-Stina Sandlund Datum: 9 november- 16 december 2011 Plats: Verkligheten, bottenvåningen Publik/deltagare: 319 st. 10. Programpunkt: Nätverksträff- Mötesplats Nord; Hur kan konst och kultur skapa ett mervärde för företagen? Medverkande: Panel: Tomas Wennström- kulturnämnden Umeå kommun (S), Håkan Gustavsson- grafisk formgivare, Moa Krestesenyrkesverksam konstnär och Marcus Biderholt- kulturvetare Datum: 19 november 2011 Plats: Verkligheten, bottenvåningen Publik/deltagare: Arrangör: 20 st. Arbetsförmedlingen Kultur och Media i samarbete med Region Västerbotten, Umeå C, Umeå kommun och Verkligheten 11. Programpunkt: Seminarium del 2 Medverkande: Britt-Lis Lindqvist- yrkesverksam konstnär, Anders Gustavsson- Kro, Fredrik Svensk- konstkritiker, Lotta Mossum- Statens Konstråd, Fredrik Lindegren- konstnärlig ledare Umeå 2014, Tomas Wennström- (S) ordf. i Kulturnämnden Umeå kommun, Lars Sahlinkonstintendent Umeå kommun, Ola Kellgren- region kulturchef vid Region Västerbotten, Lars-Göran Karlssonkultursociolog vid Umeå universitet, Gunilla Sambergyrkesverksam konstnär, Camilla Påhlsson- curator för GTW och yrkesverksam konstnär och medlem i Verkligheten. Café Frälsis deltar med sopplunch Datum: 21 november 2011 Plats: Verkligheten, gårdshuset Publik/deltagare: 75 st. 12. Programpunkt: Socialize After Work (3:3)

14 14 Medverkande: Mattias Olofsson och Camilla Påhlsson från Verkligheten Datum: 23 november 2011 Plats: Restaurang Socialize, Vasagatan 1 Publik/deltagare: 10 st. 13. Programpunkt: Föreläsning; Om upphovsrätt Medverkande: Moa Askengren, jurist i immaterial- rätt Datum: 1 december 2011 Plats: Verkligheten, bottenvåningen Arrangör: Krenova Publik/deltagare: 67 st. 14. Programpunkt: Workshop; Knutar, kläder, trassel, fyllning Medverkande: Kursledare var konstnären Leif Holmstrand Datum: 5-7 december 2011 Plats: Verkligheten, bottenvåningen Publik/deltagare: 7 st. 15. Programpunkt: Artist Talk: Leif Holmstrand Medverkande: Konstnären Leif Holmstrand Datum: 7 december 2011 Plats: Verkligheten, gårdshuset Publik/deltagare: 33 st. 16. Programpunkt: Workshop Medverkande: Gunilla Samberg och Lars-Göran Karlsson Datum: 14 december 2011 Plats: Verkligheten, bottenvåningen Publik/deltagare: 19 st. 17. Programpunkt: Överlämningen: Visionsdokumentet Medverkande: Camilla Påhlsson- curator för GTW, Gerd Aurellyrkesverksam konstnär, Marie-Louise Rönnmarkkommunalpolitiker Umeå kommun (S), Nina Björby- ordf. i kulturberedningen vid Region Västerbotten, Fredrik Lindegren- konstnärlig ledare Umeå 2014, Tomas Wennström- (S) ordf. i Kulturnämnden Umeå kommun, Lars Sahlin- konstintendent Umeå kommun, Ola Kellgren- region kulturchef vid Region Västerbotten Datum: 22 december 2011 Plats: Stadshuset och på Region Västerbotten, Norrlandsgatan 13 Publik/deltagare: 24 st.

15 15 Föreläsningar Konst i Kyrka; Föreläsare: Gullik Dahlstedt, arkitekt, Annika Sandström, bildkonstnär, Ulf Nordvall arkitekt, Brit-Marie Andrén, konstvetare, Linda Sandström, bildkonservator samt Anders Björkman, konstvetare. GTW; Se föreläsare under projekt GTW/ program Konstpaus under styrelsemöten, en föreläsning har genomförts av Gerd Aurell under titeln ROSA. Verk av Gerd Aurell. Turnéverksamhet Se & Hör # 3. Föreställningen spelades för 607 pers, var av 50 pers var för konstkonsulenter från hela Sverige. En fortsättning på projektet Se och hör, hade premiär 2009 och fortsatte under 2010 och Denna gång engagerades tre konstnärer från olika generationer och traditioner; Bill Olson, Martina Wolgast och Monica L Edmondson. De tog fram sin egen personliga berättelse om sin konstnärliga praktik och resan dit. Se & Hör går under benämningen berättarföreställning och berättarcoach var även denna gång Kristina Kalén. Moa Krestesen har varit producent och föreställningen. För första gången och som ett led i regionaliseringen engagerades en konstnär som inte är verksam i Umeå: Monica L Edmondson är ursprungligen från Norrbotten men verksam i Tärnaby. Mål: Skapa dialog och nya möten mellan konstnärer och publik Väcka intresse för konsten och dess betydelse för individen och samhället Bredda arbetsfältet för konstnärerna Turnén startade i Storumans kommun och klättrade neråt i länet. Föreställningen framfördes 17 gånger under v. 13 och v Med en ökning av 157 st. personer jämfört med Nya målgrupper var främst inlandet och ungdomar i skolor. Ett Open call gick ut till samtliga konstnärer i länet. Vi fick 13 st. anmälningar, urvalet gjordes med hjälp av referensgrupp bestående av: Marielle Nylander, konstkonsulent, Kristina Kalén, Berättar coach, Moa Krestesen, konstnär

16 16 och verksamhetsledare konstfrämjandet i VB. Slutgiltigt beslut togs av Konstfrämjandet i VB:s styrelse. Projektet har varit mycket uppskattat och kommer därför finnas med i Konstfrämjandets verksamhet även framöver, med olika konstnärer. En ny ansökan för Se och Hör 2012 gjordes och beviljades under året, med premiär i början av Konst i kyrkan Arrangemang: lördag 12/2, tors. 26/5, ons. 26/10, måndag 14/11 Lokaler/besök hos: Vasakyrkan, Sävar kyrka, Församlingsgården, Ålidhemskyrkan 172 besökare vid arrangemangen Arbetsgrupp/planerare av verksamheten: 6 träffar under året Ewa Arntzen/Moa Krestesen Konstfrämjandet i Västerbotten Karin Lundemark Umeå konstförening Åsa Bergius Sensus studieförbund Maria Sundström Studieförbundet Bilda Nord Brit-Marie Andrén konstvetare Lars Segerstedt Svenska kyrkan Ersättning till föreläsare, annonskostnader och ev. hyror utbetalas av Studieförbundet Bilda som rekvirerar medel från Konstfrämjandet. Umeå kommun har beviljat medel. Varje år anordnas en bussresa till intressant kyrka, detta år till Sävar kyrka. Deltagarna deltar till självkostnadspris. Arbetsgruppen har under hösten sökt kontakt med Svenska

17 17 kyrkan i Umeås arbetsgrupp för deltagande i kulturhuvudstadsåret. Under våren 2012 är planeringsmöten inbokade för detta. SKISS Under 2011 gjordes en omfattande ansökan till EFS rådet för projektet SKISS konst i arbetslivet. Förstudien uppdaterades. Vi fick inte avslag men projektet prioriterades inte denna omgång. Coompanion En ansökan om förstudie arbetades fram i samarbete med Coompanion till Region Västerbotten i juni med arbetsnamnet; Konst SOM näringsliv Bakgrundsbeskrivning: Konst i näringsliv eller konst SOM näringsliv, vad är skillnaden? Går det att hitta en modell/metod som i känns lika intressant, för konstnären som för näringslivet? Och som arbetar för ett jämställt möte dessa emellan? Konstens roll i samhällsutvecklingen har betonats hårt på senare tid. Även i Västerbottens län diskuteras konsten och kulturen intensivt, bland annat utifrån det faktum att Umeå är Europas kulturhuvudstad Landstinget har skapat en KULTURPLAN, som REGION VÄSTERBOTTEN har tagit ansvar för. En fråga som diskuteras ofta är konstnärernas förutsättningar hur ska de kunna leva på sin konst och hur ska detta organiseras? Konstnärers kompetens om sitt eget yrkesområde efterfrågas ofta från samhället i olika sammanhang, som t ex vid utredningar mm, men konstnärerna själva finns sällan representerade där besluten fattas. Konstnärerna ersätts heller sällan för sin medverkan. Konstnärlig integritet och förtroende för den konstnärliga processen som en kvalité i sig är viktigt för projektet/förstudien och påverkar också hur man väljer att organisera sig. Grafiken Beslut i Styrelsen har tagits om att konstfrämjandet i VB inte skall fortsätta sälja grafik i kommission. Ett omfattande arbete med returnering till konstnärerna har påbörjats.

18 18 Samarbeten Inledande samtal och samarbeten har skett med Enskilda Konstnärer, ABF Västerbotten, ABF Umeåregionen, Galleri Verkligheten, Västerbottens läns museum, Umeå Kommun, Skellefteå Kommun, Konstkonsulenten på Region Västerbotten, Västerbottens länsmuseum, Bilda, Sensus, Coompanion för att nämna några. Riksförbundet. Konstfrämjandets riksförbund fick i uppdrag av årsmötet 2008 att till årsmötet 2010 ta fram ett förslag till omorganisation med inriktning att skapa regioner. Förslaget, som bifölls, innebär att Konstfrämjandet Västerbotten är pilotlän för riksförbundets utvecklingsarbete, samt att resurser tillförs regionen. Vi har även fått projektmedel till Se & Hör samt En Känsla av samhörighet från Riksförbundet. Hemsidan Konstframjandetivasterbotten.blogspot.com En Blogg har ersatt den gamla hemsidan. Bloggen är en tillsvidare lösning inför den nya webbplatsen som tillsammans med Riksförbundet kommer att färdigställas under Slutord Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla som har stöttat oss under året, personal, ombud, medlemsorganisationer, förtroendevalda och övriga sympatisörer. Ett speciellt tack vill vi rikta till Konstnärerna, ABF-distriktet, samtliga ABF-avdelningar, Umeå och Skellefteå kommun, Region Västerbotten och Konstfrämjandets Riksförbund. Till sist tackar styrelsen för förtroendet att leda verksamheten och ställer därmed våra platser till årsmötets förfogande. Umeå i april 2012 Thomas Hartman Katharina Eriksson Christina Hedström Anna Bugaeva Ulf Björk Marianne Holmberg

19 19

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2017

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2017 1(6) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015 1(7) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2017 NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne Ideell förening

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2017 NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne Ideell förening 1 (12) Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2017 NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne Ideell förening Tid: Torsdagen, den 23 mars 2017, kl. 17.30 19.30 Plats: KompetensCenter idéburna Malmö, Nobelvägen 21,

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Datum: Sida: 1 (7) Kortversion av Kulturplan Mariestad

Datum: Sida: 1 (7) Kortversion av Kulturplan Mariestad Datum: Sida: 1 (7) Kortversion av Kulturplan Mariestad 2015 2022 Sida: 2 (7) Inledning Kulturen spelar en allt viktigare roll för samhällsutvecklingen. Därför har också Mariestads kommun tagit fram en

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Frösön VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Styrelsen för SPF Frösön får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2013. STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA Ordförande Ingrid Borgström Vice ordförande

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011.

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2011. 1 Styrelsens sammansättning Ordinarie ledamöter:

Läs mer

Trekom Leaders styrelse

Trekom Leaders styrelse Trekom Leaders styrelse Möte nr: 4 Plats: Norsjö kommun, Sammanträdesrum Renen Tid: 21 januari 2009, kl 15 - ca 17.30 Dagordning 52. Mötets öppnande 53. Val av justerare 54. Föregående protokoll 55. Verksamhetsledare

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1 FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Gunilla Svanbeck Karina Ekwall Gudrun Sandström Carin Mellberg Jan-Erik Nordlund Anita Edström

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll fört vid Postens idrottsförbunds styrelsemöte i Västerås 2012-11-09 Närvarande: Gunilla Karlbom, Ola Svensson, Christer Antman, Monica Hjerp, Stig Davidsson, Ewa Wiklund, Christer Gunnarsson,

Läs mer

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Förstudie till EU-projekt: Bibliotekskompaniet bibliotek och företag i samverkan 1 Bibliotekskompaniet - bibliotek och företag i samverkan Rapport från

Läs mer

Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker

Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker REFERENSNR TITEL VERSION KLASSIFICERING DATUM SMA..100503 FÖR SMA 1.0 GODKÄND PUBLIK 2010-05-25 Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker FÖRBEREDD AV YASMIN KHAN SKRIVEN FÖR SVERIGES MUSLIMSKA AKADEMIKER

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Minnesanteckningar från seminariet Samtidskonsten ur ett regionalt perspektiv, Kulturforum Lycksele, 16 oktober 2013

Minnesanteckningar från seminariet Samtidskonsten ur ett regionalt perspektiv, Kulturforum Lycksele, 16 oktober 2013 Minnesanteckningar från seminariet Samtidskonsten ur ett regionalt perspektiv, Kulturforum Lycksele, 16 oktober 2013 Generellt så handlar alla fyra seminarier om hur vi tillsammans kan skapa platser för

Läs mer

Styrelsen för Företagarna i Alingsås och Stiftelsen Understödsfonden får härmed avge följande verksamhetsberättelse för 2015

Styrelsen för Företagarna i Alingsås och Stiftelsen Understödsfonden får härmed avge följande verksamhetsberättelse för 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 Styrelsen för Företagarna i Alingsås och Stiftelsen Understödsfonden får härmed avge följande verksamhetsberättelse för 2015 Styrelsens sammansättning Ordförande Karin Hedgren

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN

VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSPLAN 2015-2017 RIKSTEATERN KRONOBERG (RK) Inledning Riksteaterns vision: Scenkonst som sätter tankar och känslor i rörelse - för alla överallt. (kongressbeslut 2011) Övergripande uppdrag för

Läs mer

FAMY. Karin Olofsson VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 FÖR FAMY SKELLEFTESJUKAS FÖRENING

FAMY. Karin Olofsson VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 FÖR FAMY SKELLEFTESJUKAS FÖRENING 2015 FAMY Karin Olofsson VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 FÖR FAMY SKELLEFTESJUKAS FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2015 Styrelsen för föreningen FAMY får härmed avge följande verksamhetsberättelse för

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 ! VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015! Styrelsens sammansättning Ordinarie Lars Westerlund, Kusfors, ordförande Gun Rehnman, Örträsk, vice ordförande Raquel Johansson, Gafsele, sekreterare Monica Marklund, Åbyn,

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 hrf VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR2014 Styrelsen för HÖRSELSKADADES DISTRIKT I VÄSTERBOTTENS LÄNfår härmed lämna följande verksamhetsberättelse. Hörselskadades distrikt i Västerbottens

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Läs mer

Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå. www.skelleftea.se/kultur

Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå. www.skelleftea.se/kultur Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå www.skelleftea.se/kultur Foto på framsidan från föreställningen Dans i novembermörkret. Fotograf: Patrick Degerman (2013) Kulturnämndens

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 12:e april, 2015

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 12:e april, 2015 Frisk & Fri Uppsala Plats: Studieförbundet Sensus, Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 12:e april, 2015 Mötesformalia Kontaktpersonen, Denise Strömquist, förklarade årsmötet öppnat. Till mötesordförande

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 1.1 Inledning En stor del av föreningens styrelsearbete har inriktats mot att fortbilda och kompetensutbilda

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten 4. Informationsverksamhet 1. ORDFÖRANDEN

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 2009-11-30 1 (5) Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 Plats: KKV-Härnösand Datum: lördagen den 28 november 2009 Före mötet presenterade Carl Forsberg från Nätverkstaden en studie om KKV:erna i Sverige.

Läs mer

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen.

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen. Resurscentrum workshop Jämtland Östersund 2011-03-03 Anteckningar Karin Larsson Konsthandläggare Tar anteckningar för Karin Kvam Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och

Läs mer

Konstens vecka 26 september 5 oktober 2014 Arrangemang i hela länet med konstutställningar och föreläsningar.

Konstens vecka 26 september 5 oktober 2014 Arrangemang i hela länet med konstutställningar och föreläsningar. PROGRAM HÖST 2014 Konstens vecka 26 september 5 oktober 2014 Arrangemang i hela länet med konstutställningar och föreläsningar. Fredag 26 september kl 16, Stjärntorget Invigning av Konstens vecka Tal och

Läs mer

Film och rörlig bild

Film och rörlig bild Film och rörlig bild UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER en del av satsningen Äga rum 1 SAMMANFATTNING Vad är Kreativa platser? Vad är syftet med stödet? Vem kan söka? För vad kan man söka? Vilka områden kan söka?

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening 1(5) Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2014. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2014. 1 Styrelsens sammansättning: Ordinarie

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Stadgar för Svensk Biblioteksförening

Stadgar för Svensk Biblioteksförening Stadgar för Svensk Biblioteksförening Box 70380, 107 24 Stockholm Tel: 08-545 132 30 www.biblioteksforeningen.org 1. Ändamål Svensk Biblioteksförening är en ideell förening med uppgift att: Verka för ett

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND 2012 Styrelse och ombudsförteckning. Styrelsen Jan-Olav Lindberg tom 120514 Stig-Axel Nilsson, Kassör, Sekr. Siv Fotmeijer-Jovanovic, Vice Ordf.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 PROFESSIONSFÖRENINGEN NUTRITIONISTFÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Bilagor till verksamhetsberättelsen: 1) Verksamhetsplan 2014 2) Projektsammanställning för fokusprojektet Kvalitetssäkring

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Gerd Lansler (KD) Margareta Artéus Thor (FP)

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Gerd Lansler (KD) Margareta Artéus Thor (FP) 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2012-12-05 Kulturberedningen Tid Onsdagen den 21 november 2012 kl. 9-12 Plats Orgelsalen, Smålands museum, Växjö Närvarande ledamöter

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Styrelsen har under verksamhetsåret haft 9 protokollförda sammanträden.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Styrelsen har under verksamhetsåret haft 9 protokollförda sammanträden. 1 PRO Tierp VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013. Styrelse Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare 47 2013-0515 Studieorganisatör, Reseansv. och Webbansvarig Gert Berlin Per Axelsson Eivor Johansson Ingbritt

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Lärarförbundets lokalavdelning i Gnesta

Verksamhetsberättelse för Lärarförbundets lokalavdelning i Gnesta Gnesta lokalavdelning 2015-02-17 Verksamhetsberättelse 2015-01-01 2015-12-31 för Lärarförbundets lokalavdelning i Gnesta Styrelsen (ordförande) (studieorganisatör) Karin Gustavsson-Rydberg (sekreterare)

Läs mer

Konstepidemin utökar!

Konstepidemin utökar! Konstepidemin utökar! Konstepidemin i Göteborg har nu existerat i 20 år. Förutom att vara en arbetsplats för 100-talet konstnärer som verkar lokalt, regionalt, nationellt och internationellt, drivs också

Läs mer

Konst och Politik Del II. Hösten 2007

Konst och Politik Del II. Hösten 2007 Konst och Politik Del II. Hösten 2007 Vision för VGR Det goda livet Vision för kulturen Kulturens position ska vara stark Ska vara attraktiv för kulturutövare att bo och verka i Västra Götalandsregionen

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015 Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Årsmöte torsdagen den 8 oktober 2014 i samband med dansen. Plats: Södermalmshemmet Dagordning:

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

Röda Korset 2014-02-13 Region Gotland Mellersta samverkansrådet. Ordförande Janne Nilsson 2014 Barn- o ungd. kretsen

Röda Korset 2014-02-13 Region Gotland Mellersta samverkansrådet. Ordförande Janne Nilsson 2014 Barn- o ungd. kretsen Sida: 1 ( 4) Röda Korset 2014-02-13 Region Gotland Mellersta samverkansrådet Verksamhetsberättelse 2013 1. Arbetsutskottets (AU) sammansättning Ordförande Janne Nilsson 2014 Barn- o ungd. kretsen Vice

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsåret 2013-11-27 -- 2014-09-23 Styrelsen lämnar följande redogörelse för året. Föreningens verksamhet Abrahamsbersskolans Föräldraförening,

Läs mer

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst Vad är ung scen/öst? Ung scen/öst är en satellitverksamhet till Östgötateatern med eget teaterhus i Linköping och har sedan starten 2001 varit en

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen

Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen Vision 2015 Avdelning 094 Avdelningens förtroendevalda arbetade under året med att förnya och förbättra det lokala fackliga arbetet. Styrelsen har tagit fram

Läs mer

Dagordning årsmöte 23 mars 2015

Dagordning årsmöte 23 mars 2015 Dagordning årsmöte 23 mars 2015 1. Årsmötets öppnande, styrelsens ordförande 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd (Bil 1) 3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän, tillika

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Susan Ols 2013-04-25 LiÖ 2013-213 Landstingsstyrelsen Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Bolagsstämma kommer att

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-01-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-01-23 iiisala ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2014-01-23 11(16) KFU9 Konstpedagogisk verksamhet Dnr2013/70 INLI!DNING Som en del i Aguelimuseets arbete med att utveckla

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret avseende Stockholmspostens konstförening

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret avseende Stockholmspostens konstförening Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2010-2011 avseende Stockholmspostens konstförening Medlemsantal Antalet medlemmar den sista oktober 2011 var 102 (111). Vi har fått två nya medlemmar under året

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

NSM 2010 Östersund Precision

NSM 2010 Östersund Precision NSM 2010 Östersund Precision 2010-06-18 Bana B NSM 2010 Östersund 2010-06-18 1 Kjell Eriksson Porjus SKF 336 475 S S 2 Hans Jonsson Kramfors PSK 332 473 S S 3 Tomas Backlund Vännäs PSK 331 472 S S e.sskj.

Läs mer

Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för deras arbete med årsmöteshelgen och öppnade mötet.

Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för deras arbete med årsmöteshelgen och öppnade mötet. Årsmöte med Svenska IFYE-klubben den 4 oktober 2015 Närvarande: Ett 35-tal medlemmar Plats: Everdal, Växjö 1 Årsmötets öppnande Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för

Läs mer

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer

Underlag vision. Kongressombuden November 2008

Underlag vision. Kongressombuden November 2008 Till Kongressombuden November 2008 Underlag vision Underlag till Extra kongressen 2009 På kongressen 2008 behandlas visionen i gruppsittningen och yrkanden har bearbetats av redaktionsutskotten. Ett nytt

Läs mer

Riktlinjer för. Landstinget Dalarnas stöd till Ideella idéburna organisationer i Dalarna. Gäller fr o m. 2014-01-01

Riktlinjer för. Landstinget Dalarnas stöd till Ideella idéburna organisationer i Dalarna. Gäller fr o m. 2014-01-01 Riktlinjer för Landstinget Dalarnas stöd till Ideella idéburna organisationer i Dalarna Gäller fr o m. 2014-01-01 Beslutad av Kultur- och bildningsnämnden 2013-05-28, 37 Kontaktuppgifter Landstinget Dalarna,

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2011

Verksamhetsberättelse för 2011 Verksamhetsberättelse för 2011 ILCO:s Jönköpings länsförening 2012-03-10 Best Wester Hotell Småland i Klevshult Kallelse till ILCO:s årsmöte 2012 Lördagen den 10 mars håller vi årsmötesförhandlingar på

Läs mer

Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16

Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16 Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16 Närvarande:,, Robert Hedström, Diane Hedström, Julia Nilsson, Daniel A Johansson, Annika Nyman, Josefina Åsemyr, Robert Nydahl, Åsa Martinsson, Martin

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision:

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsidé: tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Vision:

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014 Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförening Styrelsen för Lidköpings Konstförening avger följande verksamhetsberättelse för 2014 föreningens

Läs mer

Stadgar för Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening

Stadgar för Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening Stadgar för Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening 1. Namn Föreningens namn är Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening 2. Verksamhetsområde Föreningens verksamhetsområde är Övre Norrland, med

Läs mer

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad:

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: 2017-03-19 1 Syfte Mom 1 Mattecentrum ska utan vinstdrivande intresse öka elevers förståelse för matematik och dess roll i samhället, inspirera med förebilder

Läs mer

Protokoll från det 3:e sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2013

Protokoll från det 3:e sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2013 Protokoll från det 3:e sammanträdet med :s styrelse 2013 Tid och plats: 11 mars kl 09.30 16.00, s kansli, Uppsala stifts hus, Dragabrunnsgatan 71 i Uppsala, våning 3. Närvarande: Stig Hansson, Folkrörelserådet

Läs mer

Näringslivet och social hållbarhet Temaseminarium den 5 december 2014

Näringslivet och social hållbarhet Temaseminarium den 5 december 2014 Näringslivet och social hållbarhet Temaseminarium den 5 december 2014 Ramarna för dagen Syfte med seminariet och introduktion till Mötesplatsen Förmiddag: Näringslivets perspektiv på social hållbarhet

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Grrl Techs årsmöte 2009

Grrl Techs årsmöte 2009 Grrl Techs årsmöte 2009 Plats: Nätverket SIP:s kansli Datum: 2009-03-28 Dagordning: 01. Årsmötets öppnande 02. Val av årsmötets ordförande 03. Val av mötessekreterare 04. Val av justeringspersoner, tillika

Läs mer

skiss västernorrland rapport från en förstudie

skiss västernorrland rapport från en förstudie skiss västernorrland rapport från en förstudie bup kriminalvården äldreboende skola + samtidskonst = sant? Skiss tankar i Västernorrland Efter att ha följt Konstfrämjandets projekt Skiss, Samtidskonstnärer

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Tid: 2014-05-19, 9.00-12.00 Plats: Bohusläns museum, Uddevalla Beslutande Ej närvarande styrelseledamöter Övriga deltagare Ordförande Justerare Sekreterare Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Länsteatrarna i Sverige 19 januari 2007: 1

Protokoll från styrelsemöte i Länsteatrarna i Sverige 19 januari 2007: 1 Protokoll från styrelsemöte i Länsteatrarna i Sverige 19 januari 2007: 1 Tid: 10.30-16 Plats: Svensk Scenkonst, Birger Jarlsgatan 39, Stockholm Närvarande: Hans Björke (ordf.), Gunilla C Carlsson, Kjell

Läs mer

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte Söndagen den 8 februari 2015 Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad Närvarande: 60 medlemmar 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 2 Godkännande av

Läs mer

STYRELSEN Föreningens styrelse har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning:

STYRELSEN Föreningens styrelse har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning: VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för Barnlängtan lämnar härmed följande berättelse för den verksamhet som bedrivits inom föreningen under tiden 1 januari - 12 december, 2013 STYRELSEN Föreningens styrelse

Läs mer

Hembygdsföreningen Skivarps Mölla Årsmöte 8/4 2015. Affischen

Hembygdsföreningen Skivarps Mölla Årsmöte 8/4 2015. Affischen Affischen Utskickat och utdelat i Skivarp och Abbekås Vår kära mölla Landmärke och symbol för Skivarp Vardag i Skivarp 2009 Foto Jonas Dahlgren Branden 27/10 2010 Foto Jonas Dahlgren Agenda 1. Mötets öppnande.

Läs mer