Curriculum Vitae Staffan Marklund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Curriculum Vitae Staffan Marklund"

Transkript

1 Uppdaterad Sid 1 / 14 Institutionen för klinisk neurovetenskap Sektionen för försäkringsmedicin Curriculum Vitae Staffan Marklund Utbildning 1975 Fil Dr i sociologi, Umeå universitet, Living Conditions and Social Policy in Rural Change, handledare professor Georg Karlsson Post doc arbete Universitetslektor i sociologi, Umeå universitet Forskare i socialpolitik, Delegationen för social forskning 1983 Visiting Research Fellow, Harvard University, Massachusetts, USA 1983 Visiting Fellow, Department of Sociology, University of Wisconsin, Madison, USA Honorary Visiting Fellow, University of New South Wales, Sydney, Australia Docentkompetens 1983 Docent i sociologi, Umeå universitet Nuvarande tjänst Seniorprofessor i arbetshälsovetenskap, Sektionen för försäkringsmedicin, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, Stockholm Tidigare tjänster Assistent och forskarassistent i sociologi, Umeå universitet Senior Lecturer in Sociology, University of Umeå, Sweden Docent i social arbete, Stockholms universitet Professor i sociologi med inriktning mot socialpolitik, Umeå universitet Visiting professor, York University, Toronto, Canada Professor i arbetshälsovetenskap, Arbetslivsinstitutet, Stockholm Professor i arbetshälsovetenskap, Karolinska Institutet, Stockholm Professor of Work and Health Science, National Institute for Working Life, Stockholm, Sweden Professor of Work and Health Science, Karolinska Institutet, Stockholm Postadress Besöksadress Telefon Webb Karolinska Institutet Sektionen för försäkringsmedicin SE Stockholm Berzelius väg 3, plan (sekreterare) ki.se/cns/forsakringsmedicin

2 Sid: 2 / 14 Doktorandhandledning Har handlett sammanlagt 18 doktorander fram till disputation, varav följande 13 som huvudhandledare: 1989 Stefan Svallfors, Umeå universitet 1989 Birgitta Bergman, Umeå universitet 1990 Rafael Lindqvist, Umeå universitet 1991 Björn Halleröd, Umeå universitet 1996 Gunilla Bring, Umeå universitet 1996 Carl-Gösta Hansson, Umeå universitet 1997 Helen Eriksson, Umeå universitet 1997 Elly Gunnarsson, Umeå universitet 2000 Carita Bengs, Umeå universitet 2002 Anders Nordlund, Umeå universitet 2008 Erik Berntson, Stockholms universitet 2009 Malin Bolin, Umeå universitet 2010 Ulrik Lidwall, Karolinska Institutet 2010 Tre av dessa är nu professorer (Svallfors, Lindqvist, Halleröd). Är för närvarande biträdande handledare för 1 doktoran. Samarbeten och ledning av forskargrupper 1. Socialpolitiska forskargruppen, och , Umeå universitet tillsammans med tre seniora forskare (Prof Rune Åberg, Prof Bengt Furåker, Docent Jonas Höög) and 5 doktorander. Huvudsakligen finansiering från Delegationen för Social Forskning och Forskingsrådet för arbetsliv och social forskning. 2. Fattigdomsgruppen, , Stockholms universitet, tillsammans med två seniora forskare (Prof Hans Berglind, Prof Ulla Petersson) och 6 doktorander 3. Arbetshälsoenheten, , Arbetslivsinstitutet, Stockholm, tillsammans med tre seniora forskare (Prof Annika Härenstam, Docent Anders Wikman, Docent Tor Larsson), 3 forskare (Tomas Hemmingsson, Gunnel Ahlberg, Örjan Hemström) och 7 doktorander. 4. Sociala faktorer som påverkar sjukfrånvaro i Norge och Sverige , samverkansprojekt mellan Högskolan i Lillehammer, Norge och Stockholms universitet och Karolinska Institutet, Sverige. Professor Rolf Rönning, professor Liv Solheim, professor Gunnar Aronsson och forskare Vegard Johansen. Undervisningsmeriter Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildning i sociologi och psykologi vid Umeå universitet motsvarande 5 års heltidsarbete.

3 Sid: 3 / Kurs för handledare i forskarutbildningen, Umeå universitet Undervisning på kurser för master och forskarutbildning vid Socialhögskolan, Stockholms universitet 1991/1992 Undervisning på två master kurser i komparativ socialpolitik, York University, Toronto, Canada Undervisning och handledning på kurserna i Företagshälsovård för läkare, sjuksköterskor och beteendevetare vid Arbetslivsinstitutet, Stockholm Undervisning och handledning av deltagare vid den internationella magisterkursen i Occupational Safety and Health, Arbetslivsinstitutet, Stockholm Undervisning och handledning av studenterna på magisterkursern i Försäkringsmedicin, Karolinska Institutet Nuvarande uppdrag 1993 Forskningskorrespondent till International Social Security Association, Geneva, 1993 Medlem i redaktionsrådet för Socialvetenskaplig Tidskrift 1991 Medlem i redaktionsrådet för International Journal of Social Welfare 2004 Ledmot i Arbetsmiljöverkets programråd för den officiella statistiken 2004 Medlem av den regionala forskningsetiska kommitten i Stockholm Ledamot i styrelsen för Svensk Nationell Datatjänst, Göteborg Tidigare uppdrag Redaktör, Sociologisk Forskning, Tidskrift för svenska sociologförbundet Medlem i fakultetsnämnden, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Umeå universitet Prefekt, Sociologiska Institutionen, Umeå universitet, Vetenskapligt råd, Socialstyrelsen Medlem av Rikförsäkringsverkets styrelsen 1993, 1997 Medlem i redaktionskommittén för Social Rapport, Socialstyrelsen Medlem i Research Panel for TSER and TMR in the EU Ordförande i prioriteringskommittén för handikapp och rehabilitering, Forskningsrådet för arbetsliv och social forskning 2004 Ordförande i prioriteringskommittén för interventionsforskning, Forskningsrådet för arbetsliv och social forskning Redaktör för tidskriften Arbete & Hälsa Enhetschef, Arbetshälsoenheten, Arbetslivsinstitutet Enhetschef, Analysenheten, Arbetslivsinstitutet

4 Sid: 4 / 14 Publikationer Sammanlagt 154 publikationer varav 40 artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter, 23 artiklar i nordiska vetenskapliga tidskrifter, 5 böcker, 39 kapitel i anologier, 29 forskningsrapporter och 18 övriga publikationer. Artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter 1. Therborn, G & A Kjellberg & S Marklund & U Öhlund (1978) Sweden Before and After Social Democracy: A first overview, Acta Sociologica, Vol , Supplement: Marklund, S (1986) The Swedish Model - Work and Welfare, Australian Social Welfare Impact, Vol 16 No 8, 1986: Marklund, S (1988) Welfare State Policies in the Tripolar Class Model of Scandinavia, Politics and Society, Vol 16 No : Bergman, B & S Marklund (1989) Factors Affecting the Work Time Allocation Among Physiotherapists - a Multiple Classification Analysis, Scandinavian Journal of Health and Caring Sciences, 1989 No 3: Bergman, B & S Marklund (1989) Masculinization and Professionalization of the Physiotherapy Profession, Physiotherapy Practice, 1989 No 5: Marklund, S (1990) Structures of Modern Poverty, Acta Sociologica, Vol 33 (1990) No 2: Marklund, S (1992) The Decomposition of Social Policy in Sweden, Scandinavian Journal of Social Welfare, Vol 1, No 1, 1992 pp Marklund, S (1993) Social Policy and Poverty in Post-totalitarian Europe, Scandinavian Journal of Social Welfare, Vol , No 3: Lindqvist, R & S Marklund (1995) Forced to Work and Liberated from Work - A Historical Perspective on Work and Welfare in Sweden, Scandinavian Journal of Social Welfare, Vol 4 No pp Marklund, S (1995) The Position of Social Policy in State Budgets: Observations on the Finnish Situation against the Swedish Experience, Janus No Marklund, S (1996) Must the Welfare State Diminish to Survive, Scandinavian Journal of Social Welfare, Vol 5 No Kaiser P O, Mattsson B, Marklund S & Wimo A (2001) The Impact of Psycho-social Markers on the Outcome of Rehabilitation, Disability and Rehabilitation, Vol 23, No 10: Goine H, Knutsson A, Marklund S & Karlsson B (2003) Sickness Absence and Early Retirement at two Work Places Effects of Organisational Intervention, Social Science and Medicine, Vol 58 No 1: Wikman A, Marklund S & Alexandersson K (2005) Illness, disease and sickness an empirical test of differences between concepts of ill-health, Journal of Epidemiology and Community Health 2005:59, pp Lidwall U & Marklund S (2006) What is Healthy Work for Women and Men? A case control study of Gender- and Sector- Specific Effects of Psycho- Social Working Conditions on Long-Term Sickness absence, Work, Vol 27:

5 16. Berntson E, Sverke M & Marklund S (2006) Predicting Perceived Employability Human Capital or Labour Market Opportunities, Economic and Industrial Democracy Vol 27(2) pp Kaiser P-O, Mattsson B, Marklund S & Wimo A (2006) Sense of coherence and vocational rehabilitation of persons with chronic musculoskeletal disorders gender aspects, Journal of Men s Health & Gender, Vol 3 No 4 pp Berntson E & Marklund S (2007)The relationship between perceived employability and subsequent health, Work & Stress, Vol 21(3): Marklund, S Bolin M & von Essen J (2008) Can individual health differences be explained by workplace structures?- a multilevel analysis of different health outcomes, Social Science & Medicine, Vol 66 (2008): Floderus B, Hagman M, Aronsson G, Marklund S & Wikman A (2008) Selfreported health in mothers: the impact of age and socioeconomic conditions, Women & Health Vol 47 No 2: Kaiser P-O, Mattsson B, Marklund S & Wimo A (2008) Health and disability pension an intersection of disease, psychosocial stress and gender. Long term follow up of persons with impairment of the loco motor system, accepted for publication, Work, Vol 31: Bolin M, Marklund S & Bliese PD(2008) Organizational impact on job demands and control a multilevel analysis of three organizational levels, Work Vol 30: Floderus B, Hagman M, Aronsson G, Marklund S, Wikman A (2009) Work status, work hours, and health in women with and without children, Occupational and Environmental Medicine, electronic publ april Lidwall U, Bergendorff S & Marklund S (2009) Long term sickness absence in Sweden: changes in risk factors and the population at risk, International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 2009:22 (2) Lidwall U, Marklund S & Voss M (2009) Work-family interference and long-term sickness absence A longitudinal cohort study, accepted for publication in Nov 2009, European Journal of Public Health. 26. Lidwall U & Marklund S (2011) Trends in long-term sickness absence in Sweden the role of economic conditions, legislation, demography, work environment and alcohol consumption, International Journal of Social Welfare, Vol 20: Gustafsson K, Lundh G, Svedberg P, Linder J, Alexanderson K & Marklund S (2011) Disability, sickness and unemployment benefits among long-term sickness absentees five years befor, during and after a multidisciplinary medical assessment, Journal of Multidisciplinary Healthcare, Vol 4: Gustafsson K & Marklund S (2011) Consequences of sickness presence and sickness absence on health and work ability a Swedish prospective cohort study, International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health 2011, Vol 24(2) Sid: 5 / 14

6 29. Backhans M, Burstrom B & Marklund S (2011) Gender policy developments and policy regimes in 22 OECD countries , International Journal of Health Services. Vol 41, No 4: Aas R W, Tuntland H, Holte K A, Roe C, Lund T, Moller A & Marklund S (2011) Workplace interventions for neck pain in workers (review), Issue 4, The Cochrane Library Floderus B, Hagman M, Aronsson G, Marklund S & Wikman A (2012) Medically certified sickness absence with insurance benefits in women with and without children, European Journal of Public Health, Vol 22 No 1: Floderus B, Hagman M, Aronsson G, Gustafsson K, Marklund S & Wikman A (2012) Disability Pension Among Young Women in Sweden, With Special Emphasis on Family Structure: a Dynamic Cohort Study, BMJ Open 2012;2:e doi: Wikman A, Wiberg M, Marklund S & Alexandersson K (2012) Activities and sources of income after a period of long-term sick leave - A populationbased prospective cohort study, BMC Public Health Vol 12: Backhans M, Marklund S, Ponce de Leon A, Burström B (2012) Is gender policy related to the gender gap in external cause and circulatory disease mortality? A mixed effects model of 22 OECD countries , BMC Public Health, Vol Gustafsson K, Lundh G, Svedberg P, Linder J, Alexanderson K & Marklund S (2013) Psychological factors associated with return to work among longterm sickness abscentees who had undergone a multidisciplinary medial assessment, Journal of Rehabilitation Medicine, Vol 45: Gustafsson K, Aronsson G, Marklund S, Wikman A, Hagman M & Floderus B (2013) Social integration, socioeconomic conditions and type of ill health preceding disability pension in young women- a Swedish population-based study, International Journal of Behavioural Medicine, online Doi /s Lundh G, Gustafsson K, Linder J, Svedberg P, Alexanderson K & Marklund S (2013) Associations between prognosed future work capacity among longterm sickness absentees and their actual work incapacity two years later. Work, Epubl ahead of print Sept Gustafsson K, Aronsson G, Marklund S, Wikman A & Floderus B (2013) Does social isolation and low societal participation predict disability pension? A population based study, PLOS one, Epubl ahead of print Nov 06, 2013, DOI: /journal.pone Gustafsson K & Marklund S (2013) Associations between health and combinations of sickness presence and absence, Occupational Medicine, accepted for publication Oct Johansen V, Aronsson G & Marklund S (2014) Positive and negative reasons for sickness presenteeism in Norway and Sweden, BMJ Open, 2014;4, Feb 13, e doi: Sid: 6 / 14

7 Sid: 7 / 14 Artiklar i svenska och nordiska tidskrifter 1. Therborn, G & A Kjellberg & S Marklund & U Öhlund (1978) Sverige före och efter socialdemokratin - en första översikt, Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia, No : Hultqvist, K & S Marklund & M Sundgren (1979) Institutionsbehandling av arbetarklassens utslagna som reproduktion av konsumenter, Nordisk Psykologi, Vol 31 No : Hollander, A & S Marklund (1983) Den terapeutiska rättens framväxt - om barnlagstiftningens förändringar och sociala karaktär, Tidskriften Retfaerd, No : Marklund, S (1986) Missnöje och uppslutning - om välfärdssystemets legitimitet, Socialmedicinsk Tidskrift, Vol 63 No : Marklund, S & S Svallfors (1986) Välfärd efter prestation, Nordiskt Socialt Arbete, Vol 6 No : Marklund, S & S Svallfors (1988) Vem älskar välfärdsstaten? Om attityder till svensk välfärdspolitik, Social Forskning, Vol 3 No : Marklund, S (1989) Välfärdsstaten i kris - Nordens länder klarade det men recepten varierade, Social- och hälsovårdsnytt i Norden, Jan 1989: Marklund, S (1994) Socialbidragstagande och marginalisering i Norden, Social Forskning, Vol 9, No pp Marklund, S (1994) Rehabilitering i ett framtidsperspektiv, i Lindeberg, M (red) Framtiden, världen och yrkesrollen, Vetenskap och Forskning no 11, pp , Stockholm: Folksam 10. Marklund, S (1998) Samhällsvetenskaplig forskning kring arbetslivsinsriktad rehabilitering möjligheter och begränsningar, Socialmedicisk Tidskrift Vol 75 No , pp Marklund, S (1998) Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen i motvind, Framtider, Institutet för Framtidsforskning, No , pp Jeding K et al (1999) Ett friskt arbetsliv fysiska och psykosociala samband samt möjligheter till prevention och tidig rehabilitering, Arbete och Hälsa No 1999:22, Stockholm: Arbetslivsinstitutet 13. Marklund S (2000) Questionnaire Survey on Research Priorities, in Westerholm P & Marklund S (eds) Strategies for Occupational Health Research in a Changing Europe, Arbete och Hälsa No 2000:12, Stockholm, National Institute for Working Life 14. Scücs S, Hemström, Ö & Marklund S (2003) Organisatoriska faktorers betydelse för långa sjukskrivningar i kommuner, Arbete & Hälsa 2003:6 15. Wikman A & Marklund S (2003) Tolkningar av arbetssjuklighetens utveckling i Sverige, i von Otter C (red) Ute och inne i svenskt arbetsliv forskare analyserar och spekulerar om trender i framtidens arbetsliv, Arbetsliv i omvandling 2003:8, Stockholm: Arbetslivsinstitutet, s Härenstam A, Marklund S, Berntson E, Bolin M & Ylander J (2006) Understanding the organizational impact on working conditions and health, Arbete & Hälsa No 2006:4

8 Sid: 8 / Torgén M, Stenlund C, Palm K & Marklund S (2007) Rehabilitering i processindustrin, Arbetslivsrapport No 2007:13, Stockholm, Arbetslivsinstitutet 18. Weiner J, Bildt C, Ouchterlony H, Marklund S & Svanholm M (2009) Könsskillnader i ersättning vid arbetsskador - en 10årsuppföljning av arbetsskador , Arbete & Hälsa Nr 2009:43 (2) 19. Marklund S & Härenstam A (2010) Introduction, in Marklund & Härenstam (eds) The Dynamics of Organizations and Healthy Work, Arbetsliv i omvandling, No Berntson, E & Marklund S (2010) Employability and work-related health, in Marklund & Härenstam (eds) The Dynamics of Organizations and Healthy Work, Arbetsliv i omvandling, No Bolin M, Höckertin C & Marklund S, (2010) Organizational effects on working conditions and health, in Marklund & Härenstam (eds) The Dynamics of Organizations and Healthy Work, Arbetsliv i omvandling, No Marklund S, Berntson E & Stjernström C (2012) Effekter på hälsa och anställningsbarhet av geografisk och karriärmässigt perifer ställning, Arbetsmarknad & Arbetsliv Vol 18 No 1: Gustafsson K, Marklund S & Wikman A (2013) Sjukfrånvaro och hälsa före och efter hög sjuknärvaro, Arbetsmarknad & Arbetsliv, Vol 19 No 4:51-60 Böcker 1. Marklund, S (1982) Klass, stat och socialpolitik, Lund:Arkiv förlag. 2. Gunnarsson, E & K Isaksson & S Marklund & K Nordenstam & R Penton (1983) Social fältforskning, Stockholm: AWE/Gebers förlag 3. Marklund, S & K Nordenstam & R Penton, R (1984) Socialvärlden - om mötet mellan socialarbetare och klient, Stockholm: Liber förlag. 4. Marklund, S (1987) Garanterad fattigdom eller garanterat grundskydd? - Välfärdsstat och sociala problem vid 80-talets mitt, Stockholm: SSR Förlag. 5. Marklund, S (1988) Paradise Lost? - The Nordic Welfare States and the Recession , Lund: Arkiv förlag Internationellt publicerade antologier och bokkapitel 1. Marklund, S (1991) Lessons from the Recession in Scandinavia , in Adler, M & C Bell & A Sinfield (eds) The Sociology of Social Security, pp 80-95, Edinburgh: Edinburgh University Press 2. Halvorsen, K & S Marklund (1993) The Growth of Social Assistance in the Nordic Countries During the 1980's, in Fridberg, T (ed) Long Term Social Assistance in the Nordic Countries, Copenhagen: Danish Institute of Social Research 3. Marklund, S (1993) Work, Work Involvement and Persistent Poverty, in Fridberg, T (ed) Long Term Social Assistance in the Nordic Countries, Copenhagen: Danish Institute of Social Research

9 Sid: 9 / Marklund, S (1993) Helplessness, Cumulative Deprivation and Persistent Poverty, in Fridberg, T (ed) Long Term Social Assistance in the Nordic Countries, Copenhagen: Danish Institute of Social Research 5. Kautto, M et al (1999) Introduction: The Nordic Welfare States in the 1990s, in Kautto, M et al (eds) Nordic Social Policy Changing Welfare States, London: Routledge 6. Marklund S & Nordlund A (1999) Economic Problems, Welfare Convergence and Political Instability in the Nordic Nations , in Kautto, M et al (eds) Nordic Social Policy Changing Welfare States, London: Routledge 7. Heikkilä M et al (1999) Conclusion: The Nordic Model Stands Stable but on Shaky Ground, in Kautto, M et al (eds) Nordic Social Policy Changing Welfare States, London: Routledge 8. Marklund S & Toomingas A (2001) Age Differences in Employment, Work Environment and Health, in Marklund S (ed) (2001) Worklife and Health in Sweden 2000, Stockholm: National Institute for Working Life 9. Marklund S (2009) Psychosocial risks and work, in Elgstrand K & Petersson N F (eds) Occupational Saftety and Health for Development, pp , Royal Institute of Technology, Stockholm: Elanders Marklund S & Härenstam A (2010) Introduction, in Marklund & Härenstam (eds) The Dynamics of Organizations and Healthy Work, Arbetsliv i omvandling, No Berntson, E & Marklund S (2010) Employability and work-related health, in Marklund & Härenstam (eds) The Dynamics of Organizations and Helathy Work, Arbetsliv i omvandling, No Bolin M, Höckertin C & Marklund S, (2010) Organizational effects on working conditions and health, in Marklund & Härenstam (eds) The Dynamics of Organizations and Helathy Work, Arbetsliv i omvandling, No Svenska antologier och bokkapitel 1. Marklund, S (1976) Något om samhällsarbetets teoretiska grundvalar, i Suviranta A (ed) Sosiaalipolitiikka, Helsinki 2. Hollander, A & S Marklund (1977): Introduktion till den svenska utgåvan av Bailey & Brake (eds) Radicalt Socialt Arbete, Stockholm: Rabén & Sjögren 3. Marklund, S (1978) Sveket mot den sociala forskningen, i Lieberg M (ed) Samhällsvetenskaplig forskning i öppen vård, Lund 4. Marklund, S (1987) Närvaro och reformism - några teser om den sociala fältforskningens potential, i Stål, R & L Svedberg (eds) Det ovissa mötet - om fält och forskning i socialt arbete, Stockholm: Rabén & Sjögren: Marklund, S (1992) Vilka långvarigt sjuka återgår i arbete och vilka förtidspensioneras?, i Det svenska välfärdssystemet analyser och utvecklingslinjer, FKF Debatt, Stockholm: Försäkringskasseförundet 6. Marklund, S (1992, 1995) Inledning, i Marklund, S (ed) Rehabilitering i ett samhällsperspektiv, Lund: Studentlitteratur, 1992 second edition 1995

10 7. Lindqvist, R & S Marklund (1992, 1995) Arbetslinjen i socialpolitiken, i Marklund, S (ed) Rehabilitering i ett samhällsperspektiv, Lund: Studentlitteratur 8. Höög, J & S Marklund (1992) Utvecklingen av sjukfrånvaro och förtidspension, i Marklund, S (ed) Rehabilitering i ett samhällsperspektiv, Lund: Studentlitteratur 9. Marklund, S (1992, 1995) Vilka blir långtidssjuka?, i Marklund, S (ed) Rehabilitering i ett samhällsperspektiv, Lund: Studentlitteratur 10. Marklund, S (1992) Vilka blir förtidspensionärer?, i Marklund, S (ed) Rehabilitering i ett samhällsperspektiv, Lund: Studentlitteratur 11. Marklund, S (1995) Utträdet från arbetsmarknaden - utvecklingen av sjukfrånvaro, förtidspension och arbetslöshet i Sverige, i Marklund, S (red) Rehabilitering i ett samhällsperspektiv, Second edition, Lund: Studentlitteratur 12. Marklund, S (1995), Vilka långtidssjuka blir rehabiliterade? i Marklund, S (red) Rehabilitering i ett samhällsperspektiv, Second edition, Lund: Studentlitteratur 13. Lidwall, U & S Marklund (1997) Vilka blir långtidssjuka? i Marklund, S (red) Risk- och friskfaktorer sjukskrivning och rehabilitering i Sverige, Riksförsäkringsverket Redovisar 1997:6, Stockholm: Riksförsäkringsverket 14. Bergendorff, S & U Lidwall & D Ljungberg & S Marklund, S (1997) Riskoch friskfaktorer en sammanfattande analys, i Marklund, S (red) Risk- och friskfaktorer sjukskrivning och rehabilitering i Sverige, Riksförsäkringsverket Redovisar 1997:6, Stockholm: Riksförsäkringsverket 15. Bergendorff, S & U Lidwall & D Ljungberg & S Marklund (1997) Sickness Absenteism and Vocational Rehabilitation in Sweden A Summary, i Marklund, S (red) Risk- och friskfaktorer sjukskrivning och rehabilitering i Sverige, Riksförsäkringsverket Redovisar 1997:6, Stockholm: Riksförsäkringsverket 16. Marklund S & Wikman A (2000) Inledning, i Marklund S (red) Arbetsliv och hälsa 2000, Stockholm: Arbetslivsinstitutet 17. Marklund S (2000) Efterord, i Marklund S (red) Arbetsliv och hälsa 2000, Stockholm: Arbetslivsinstitutet 18. Marklund S & Toomingas A (2000) Åldersskillnader i arbete, arbetsmiljö och hälsa, i Marklund S (red) Arbetsliv och hälsa 2000, Stockholm: Arbetslivsinstitutet 19. Eklund M, von Granitz H & Marklund S (2004) Deltidssjukskrivning individ, arbetsplats och hälsa, i Hogstedt mfl (red) Den höga sjukfrånvaron sanning och konsekvens, Stockholm: Statens folkhälsoinstitut 20. Lidwall U, Marklund S & Skogman Thoursie P (2004) Utvecklingen av sjukfrånvaron i Sverige, i Gustafsson R & Lundberg I (red) Arbetsliv och Hälsa 2004, Stockholm: Arbetslivsinstitutet 21. Skogman Thoursie P, Lidwall U & Marklund S (2004) Utvecklingen av nybeviljade förtidspensioner, i Gustafsson R & Lundberg I (red) Arbetsliv och Hälsa 2004, Stockholm: Arbetslivsinstitutet Sid: 10 / 14

11 Sid: 11 / Marklund S (2005) Forskning om god arbetsmiljö i arbetsliv och skola, i Menckel E & Lundkvist G (red) Att utveckla en god arbetsmiljö i skolan, Stockholm: Arbetslivsinstitutet 23. Marklund S (2005) Under vilka villkor kan och vill människor arbeta?, i Fjaestad B & Wolvén L E (red) Arbetsliv och samhällsförändringar, Lund: Studentlitteratur 24. Lidwall U, Marklund S & Skogman Thoursie P (2005) Sickness absence in Sweden, i Gustafsson R & Lundberg I (eds) Worklife and Health in Sweden 2004, Stockholm: Arbetslivsinstitutet 25. Skogman Thoursie P, Lidwall U & Marklund S (2005) The Development of early retirement in Sweden, i Gustafsson R & Lundberg I (eds) Worklife and Health in Sweden 2004, Stockholm: Arbetslivsinstitutet 26. Eklund M, Lidwall U & Marklund S (2005) Hur fungerar den arbetslivsinriktade rehabiliteringen?, i Marklund S, Bjurvald M, Hogstedt C, Palmer E & Theroell T (red) Den höga sjukfrånvaron problem och lösningar, Stockholm: Arbetslivsinstitutet 27. Marklund S & Theorell T (2005) Lärdomar av sjukfrånvarokrisen, i Marklund S, Bjurvald M, Hogstedt C, Palmer E & Theroell T (red) Den höga sjukfrånvaron problem och lösningar, Stockholm: Arbetslivsinstitutet 28. Bjurvald M, Hogstedt C, Marklund S, Palmer E & Theorell T (2005) Vad kan förklara den höga sjukfrånvaron? försök till syntes, i Marklund S, Bjurvald M, Hogstedt C, Palmer E & Theroell T (red) Den höga sjukfrånvaron problem och lösningar, Stockholm: Arbetslivsinstitutet Vetenskapliga rapporter 1. Bergroth, A & O Källtorp & S Marklund & J Synnerman (1971) Samhällsstruktur i Vilhelmina kommun, Research Reports No , Dept of Sociology, Univ of Umeå 2. Bergroth, A & O Källtorp & S Marklund & J Synnerman (1972) Vilhelminaundersökningen: om teori, metod och urval, Research Reports No , Dept of Sociology, Univ of Umeå. 3. Marklund, S (1973) Social struktur och levnadsförhållanden i en jordbruksby i Norrlands inland, Research Reports No , Dept of Sociology, Univ of Umeå. 4. Marklund, S (1975) Fattigdom och socialpolitik i Vilhelmina, Research Reports No 21, Dept of Sociology, Univ of Umeå. 5. Marklund, S (1975) Living Conditions and Social Policy in Rural Change, (Ph D dissertation), Research Reports No , Dept of Sociology, Univ of Umeå 6. Carnö, L & S Marklund & A Murray (1978) Förebyggande arbete är inte bara samverkan, Report No , Skå, Social Services Department of Stockholm. 7. Marklund, S (1980) Kris i missbruksfrågan? i Åberg, R & Marklund, S Framtidens oönskade sociala förhållanden, Research Reports No 59, 1980 Dept of Sociology, Univ of Umeå.

12 8. Marklund, S (1982): Capitalisms and Collective Income Protection, Research Reports No 68, 1982, Dept of Sociology, Univ of Umeå 9. Marklund, S & S Svallfors (1987) Dual Welfare - Segmentation and Work Enforcement in the Swedish Welfare System, Research Reports No , Dept of Sociology, Univ of Umeå 10. Marklund, S (1988) Sprickor i fasaden - socialförsäkringen efter välfärdskrisen, in Maskorna i skyddsnätet, Statskontoret, Rapport nr 1988:30, Stockholm 11. Marklund, S (1990) Kris och tilltro i välfärdsstaten - om stabilitet och utmaningar, Delegationen för Social Forskning (DSF), Forskning om välfärd, Stockholm: Socialvetenskapliga forskningsrådet 12. Marklund, S (1993) Studiens bakgrund, i Halleröd, B et al, Konsensuell fattigdom - en studie av konsumtion och attityder till konsumtion, Umeå Studies in Sociology No 104, Umeå: University of Umeå. 13. Marklund, S (1993) Arbetsorientering, i Halleröd, B et al, Konsensuell fattigdom - en studie av konsumtion och attityder till konsumtion, Umeå Studies in Sociology No 104, Umeå: University of Umeå. 14. Marklund, S & M Stattin & B Halleröd (1993) Vilka är fattiga i Sverige enligt olika fattigdomsdefinitioner? Underlagsrapport till Socialstyrelsens Sociala Rapport augusti Marklund, S & R Lindqvist & M Stattin & O Grape (1994) Varför ökar antalet förtidspensionärer? -Regelförändringar, yrkesförändringar och arbetslöshet En utredningsrapport till Riksdagens Socialförsäkringsutskott, Sveriges Riksdag, Socialförsäkringsutskottets betänkande 1993/94: SfU 26, Bilaga Marklund, S (1994) Vilken roll spelar individförhållanden, konjunkturer och strukturförhållanden för förtidspensionering. Sjuk- och arbetsskadeberedningens hearing om förtidspensionsfrågor den 5 oktober 1994, SOU 1994:148 pp Marklund, S (1997) Välfärden efter välfärdskrisen, i Välfärdsstatens återkomst, FKF Debatt, Stockholm: Försäkringskasseförbundet. 18. Marklund, S (1997) Svensk socialpolitik i förändring, i Välfärd och ojämlikhet i ett 20-årsperspektiv , Levnadsförhållanden Rapport 91, Stockholm: Statistiska Centralbyrån. 19. Diderichsen F, Marklund S & Palme M (1999) Ekonomisk försörjning och hälsa, Underlagsrapport No 2, Nationella Folkhälsokommittén, Stockholm. 20. Torgén M, Stenlund C, Ahlberg G & Marklund S (2001) Ett hållbart arbetsliv för alla åldrar, Stockholm: Arbetslivsinstitutet. 21. Marklund S (2001) Kompetensutveckling och livslångt lärande, i Att orka i arbetet symposierapport, TemaNord 2001:572, Köpenhamn: Nordiska Ministerrådet. 22. Ahlberg G, Marklund S, Stenlund C & Torgén M (2002) Anställdas arbetssituation, hälsa och attityder till pensionering, Bilaga i del II SOU 2002:5 Handlingsplan för ökad hälsa i arbetslivet Sid: 12 / 14

13 Sid: 13 / Persson G, Boström G, Hogstedt C, Marklund S, Wikman A & Öhrling S (2002) Folkhälsans utveckling, Bilaga 4 i SOU 2002:62 Kunskapsläge sjukförsäkringen 24. Marklund S, Alexanderson K, Gustafsson K, Lundh G, Linder J & Svedberg P (2011) Långtidssjukskrivna kvinnor och män som genomgått försäkringsmedicinska utredningar: Delrapport 9 i projekt om kvinnors och mäns sjukfrånvaro, Sektionen för försäkringsmedicin, Karolinska Institutet Wikman A, Kjeldgård L, Marklund S & Alexanderson K. (2011) Korta sjukskrivningsfall och risk för framtida sjukskrivning respektive sjuk- eller aktivitetsersättning: Delrapport 2 i projekt om kvinnors och mäns sjukfrånvaro, Sektionen för försäkringsmedicin, Karolinska Institutet Wikman A, Marklund S & Alexanderson K (2011). Kohortstudier av utveckling av försörjningssituationen över tid: Sektionen för försäkringsmedicin, Delrapport 1 i projekt om kvinnors och mäns sjukfrånvaro, Sektionen för försäkringsmedicin, Karolinska Institutet Alexanderson K, Marklund S, Mittendorfer-Rutz. E & Svedberg P (2011) Studier om kvinnors och mäns sjukfrånvaro: Huvudrapport, Sektionen för försäkringsmedicin, Karolinska Institutet Marklund S & Lidwall U (2012) Socialförsäkringen och rättvisan, i Kön, klass och etnicitet jämlikhetsfrågor i socialförsäkringen, Rapport från forskarseminariet i Umeå januari 2012, Försäkringskassan, Socialförsäkringsrapport 2012:4, pp Marklund S, Kjeldegård L & Alexanderson K (2013) Sjukfrånvaro efter 65 års alder, Underlagsrapport till den parlamentariska socialförsäkringsutredningen No 14, 2013,(S ), Stockholm: Elanders Sverige AB Recensioner och övriga publikationer 1. Marklund, S (1975) Två engelska böcker om arbetslöshet, Sociologisk Forskning, No Marklund, S (1984) Review article of Ginsburg, Helen "Full Employment and Public Policy, The United States and Sweden", Contemporary Sociology, Vol 13 No 4 June 1984: Marklund, S (1985): Is the Welfare State Irreversible? - The Case of Sweden , Paper presented at the Annual Conference of the Swedish Sociological Association at Lund Feb Marklund, S (1985) Recention av Heckscher, Gunnar "The Welfare State and Beyond", Västebottens Folkblad, March Marklund, S (1986) Recention av Esping-Andersen 'Politics Against Markets' and Przeworski 'Capitalism and Social Democracy', Critical Social Policy, Issue 18 Winter 1986/87: Marklund, S (1989) Jämställdhetens gränser, recention av H M Hernes: Welfare State and Woman Power - Essays in State Feminism, Tiden, No :68-70.

14 7. Marklund, S (1990) Recention av S Lash & J Urry: The End of Organized Capitalism, European Sociological Review, Vol 6 No 1 May 1990: Marklund, S (1994) Recention av S-E Olsson: Kvinnor i arbete och reproduktion - havandeskapspenningens tillämpning, Lund: Bokbox 1993, Sociologisk Forskning Vol 31, No 1: Marklund, S (1995) The Effects of Unemployment on Early Retirement, A Study of Aggregate and Individual Swedish Data, paper presented at the 8th Nordic Social Policy Seminar, Stockholm, February Vogel, J & S Marklund & S Svallfors & J Hagberg (1995), En härdsmälta i folkhemmet, Ordfront Magasin, No : Sunesson, S & M Mosesson & T Salonen & B Halleröd & S Marklund & J Vogel & Å Bergmark & E Gunnarsson & B Gustafsson (1996) Låga bidrag ökar beroendet, Dagens Nyheter, 26 Januari Vogel, J & S Svallfors & S Marklund & J Hagberg (1996) Sextimmarsdag i allas intresse, Dagens Nyheter, 5 Februari Lidwall, U & S Marklund (1997) Arbetslivsinriktad rehabilitering ur ett socialförsäkringsperspektiv. en forskningsöversikt, Promemoria, Stockholm: Statskontoret. 14. Marklund, S (1999) Development and Assesment of Integrated Approaches in the Public Policies, Active Stategies for an Ageing Workforce, Turku, Finland, August 1999, Conference Report, Turku: Social Insurance Institution 15. Marklund S (2004) Hälsa och arbetsliv, i Samhälle.nu, Samhällskunskap för gymnasiet, Stockholm: Natur & Kultur. 16. Marklund S & Bildt C (2004) Gender Differences in Occupational Disease in Sweden, manuscript presented at the European Forum of Insurance Against Accidents at Work and Occupational Diseases, Stockholm June Wikman A & Marklund S (2006) Deltidsarbetslösas arbetsvillkor, hälsobesvär och sjukfrånvaro, Working Paper från HELA-projektet 2006:8, Stockholm: Arbetslivsinstitutet. 18. Marklund S (2009) Review of Hedin/Månsson/Tikkanen. När man måste säga ifrån om kritik och whistleblowing i offentliga organisationer, Socialvetenskaplig Tidskrift No (Vol 16) Sid: 14 / 14

Den höga sjukfrånvaron sanning och konsekvens

Den höga sjukfrånvaron sanning och konsekvens År 2003 var de sammanlagda statliga kostnaderna för sjukpenning och sjuk- och aktivitetsersättning omkring 110 miljarder kronor, en ökning med nästan 50 procent på fyra år. Samma år översteg för första

Läs mer

Definitioner, modeller, perspektiv, prediktorer, riskfaktorer

Definitioner, modeller, perspektiv, prediktorer, riskfaktorer FORSKNING PÅGÅR Redaktör: Birgit Rösblad birgit.rosblad@lsr.se SAMMANFATTNING Arbetsförmåga har blivit högaktuellt i samhället, såväl politiskt som för den enskilde. Begreppet är komplext och kan sammanfattas

Läs mer

Arbetslöshet och hälsa

Arbetslöshet och hälsa Arbetslöshet och hälsa - en kunskapsöversikt Urban Janlert Ett diskussionsunderlag framtaget för Kommission för ett socialt hållbart Malmö 29 januari 2012 Författare Urban Janlert Professor i folkhälsovetenskap

Läs mer

Välfärd, jämlikhet och folkhälsa

Välfärd, jämlikhet och folkhälsa Vad menas med jämlikhet i och bestämningsfaktorer för hälsa? Är folkhälsoarbetet framgångsrikt? Minskar ojämlikheten i hälsa genom att påverka bestämningsfaktorer inom olika politikområden? Hur ska det

Läs mer

Kompletta publikationsförteckningar för möjliga handledare 10 år bakåt

Kompletta publikationsförteckningar för möjliga handledare 10 år bakåt Bilaga 11 Kompletta publikationsförteckningar för möjliga handledare 10 år bakåt Barbro Arvidsson, gästprofessor Publicerade och accepterade refereegranskade artiklar Arvidsson, S., Bergman, S., Arvidsson,

Läs mer

Chefskap, Hälsa, Effektivitet, Förutsättningar i Offentlig Sektor

Chefskap, Hälsa, Effektivitet, Förutsättningar i Offentlig Sektor ISM-RAPPPORT 13 Chefskap, Hälsa, Effektivitet, Förutsättningar i Offentlig Sektor Teknisk rapport från CHEFiOS projektet, Göteborgs universitet Johanna Stengård 1 Annika Härenstam 4 Gunnar Ahlborg jr 5

Läs mer

Svenska folkets hälsa i historiskt perspektiv

Svenska folkets hälsa i historiskt perspektiv Svenska folkets hälsa i historiskt perspektiv Jan Sundin, Christer Hogstedt, Jakob Lindberg, Henrik Moberg (red) statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Svenska folkets hälsa i historiskt perspektiv Jan

Läs mer

Prediktorer för arbetslöshet och förtidspension

Prediktorer för arbetslöshet och förtidspension Prediktorer för arbetslöshet och förtidspension Andreas Lundin Tomas Hemmingsson RAPPORT 2013:25 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under

Läs mer

CHESS 10 år. Centre for Health Equity Studies

CHESS 10 år. Centre for Health Equity Studies CHESS 10 år Centre for Health Equity Studies Förord Forskningsinstitut och centra finns av en anledning, nämligen att kraftsamla forskning kring ett tema eller område. Detta gäller i allra högsta grad

Läs mer

Croon Fors, Anna & Mörtberg, Christina (2009) Innovation and Gender in the making: A gendered analysis of technological performances at The Stage.

Croon Fors, Anna & Mörtberg, Christina (2009) Innovation and Gender in the making: A gendered analysis of technological performances at The Stage. CURRICULUM VITAE Christina Mörtberg Alvägen 13 Institutt for Informatikk, Universitet i Oslo 97332 Luleå Postboks 1080 Blindern, NO-0316 Oslo, Norge chrismmo@ifi.uio.no Tfn: +47 22852416 christina.mortberg@lnu.se

Läs mer

Samverkan kring återgång i arbete: var är arbetsgivarna?

Samverkan kring återgång i arbete: var är arbetsgivarna? Samverkan kring återgång i arbete: var är arbetsgivarna? tema Christian Ståhl Doktorand i arbetslivsinriktad rehabilitering vid Linköpings universitet. Rikscentrum för Arbetslivsinriktad Rehabilitering,

Läs mer

Vetenskap, debatt, folkbildning Skrifter och föredrag av Lars Ingelstam 1958-2002

Vetenskap, debatt, folkbildning Skrifter och föredrag av Lars Ingelstam 1958-2002 Vetenskap, debatt, folkbildning Skrifter och föredrag av Lars Ingelstam 1958-2002 Förord Lars Ingelstam har arbetat som professor vid tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet, sedan 1980.

Läs mer

Har hälsan blivit mer jämlik?

Har hälsan blivit mer jämlik? te rvä 18 64 å Dålig trivsel på arb Fysisk inaktivitet Betungande hemarbete tmarginal en ig minst två gånger per månad ttre miljö Nedlåtande behandling Orolig för att förlora arbetet Dåligt socialt stöd

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 FoUU-enheten primärvården Göteborg och Södra Bohuslän Verksamhetsberättelse 2012 FoUU-enheten Primärvården Göteborg och Södra Bohuslän, Kungsgatan 12, vån 6, 411 18 Göteborg Tel: 031 346 0667 Mob: 0767

Läs mer

Publikationer 2012. Accepted/Submitted international Conference-proposals:

Publikationer 2012. Accepted/Submitted international Conference-proposals: (Uppdaterad 2012-09-06 av Göran Fransson) Publikationer och konferensbidrag av medarbetare inom ämnesavdelningen för didaktik, Högskolan i Gävle, för åren 2006 (sept) 2012 Publikationer 2012 Internationella

Läs mer

Publications. Per Frankelius August 2015. 1. Research publications... 2

Publications. Per Frankelius August 2015. 1. Research publications... 2 Publications Per Frankelius August 2015 1. Research publications... 2 Monographs... 2 Scientific articles... 3 Research anthologies... 4 Conference papers (scientific)... 6 Other scientific work (research

Läs mer

Sen familjebildning, täta födelseintervall och kvinnors inkomster

Sen familjebildning, täta födelseintervall och kvinnors inkomster Sen familjebildning, täta födelseintervall och kvinnors inkomster Arizo Karimi RAPPORT 2014:16 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under

Läs mer

För framtidens hälsa en ny läkarutbildning

För framtidens hälsa en ny läkarutbildning För framtidens hälsa en ny läkarutbildning Betänkande av Läkarutbildningsutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:15 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Förslag till nationellt program för suicidprevention befolkningsinriktade strategier och åtgärdsförslag Lina Eriksson och Sven Bremberg. www.fhi.

Förslag till nationellt program för suicidprevention befolkningsinriktade strategier och åtgärdsförslag Lina Eriksson och Sven Bremberg. www.fhi. Förslag till nationellt program för suicidprevention befolkningsinriktade strategier och åtgärdsförslag Lina Eriksson och Sven Bremberg statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Förslag till nationellt program

Läs mer

Verksamheten 2013 Vårdvetenskapligt forskningscentrum

Verksamheten 2013 Vårdvetenskapligt forskningscentrum Verksamheten 2013 Vårdvetenskapligt forskningscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 4 VISION OCH MÅL VISION MÅL 2013 MÅL 2013-2017 4 4 4 4 ANSTÄLLDA 5 UTMÄRKELSER OCH NOMINERINGAR 6 FÖLJANDE AKTÖRER HAR

Läs mer

Föräldrastöd i mångkulturella möten: förhandlingar mellan stat, professionella och föräldrar.

Föräldrastöd i mångkulturella möten: förhandlingar mellan stat, professionella och föräldrar. Föräldrastöd i mångkulturella möten: förhandlingar mellan stat, professionella och föräldrar. Sammanfattning. Det övergripande syftet i föreliggande projektansökan är att granska hur föräldrastödjande

Läs mer

För vems skull flyttar par? Kön, karriärmöjligheter och pars regionala rörlighet i Sverige

För vems skull flyttar par? Kön, karriärmöjligheter och pars regionala rörlighet i Sverige För vems skull flyttar par? Kön, karriärmöjligheter och pars regionala rörlighet i Sverige Maria Brandén Sara Ström RAPPORT 2011:4 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut

Läs mer

Samband mellan sjuknärvaro, sjukfrånvaro och självskattad hälsa i den yrkesaktiva befolkningen

Samband mellan sjuknärvaro, sjukfrånvaro och självskattad hälsa i den yrkesaktiva befolkningen Samband mellan sjuknärvaro, sjukfrånvaro och självskattad hälsa i den yrkesaktiva befolkningen Gunnar Aronsson Klas Gustafsson Christin Mellner Författarna är listade i alfabetisk ordning 1 Förord De studier

Läs mer

Folkhälsofrågor ur ett genusperspektiv. Arbetsmarknad, maskuliniteter, medikalisering och könsrelaterat våld. Anne Hammarström och Gunnel Hensing

Folkhälsofrågor ur ett genusperspektiv. Arbetsmarknad, maskuliniteter, medikalisering och könsrelaterat våld. Anne Hammarström och Gunnel Hensing Folkhälsofrågor ur ett genusperspektiv Arbetsmarknad, maskuliniteter, medikalisering och könsrelaterat våld Anne Hammarström och Gunnel Hensing Folkhälsofrågor ur ett genusperspektiv Arbetsmarknad, maskuliniteter,

Läs mer

theoretical perspective

theoretical perspective Summary like everyone else gender, functionality and sporting bodies The main aim of this thesis is to explore young women s lived experience of the body, which, on one hand, is viewed as deviant the disabled

Läs mer

KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM

KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM Verksamhetsberättelse år 2002 Inledning Året började med att vi övergav Forums gamla lokal och flyttade till nya rum i Långhuset. På personalfronten fick vi från 1 februari tillskott

Läs mer

Sysselsättning för invandrare en ESO-rapport om arbetsmarknadsintegration

Sysselsättning för invandrare en ESO-rapport om arbetsmarknadsintegration Sysselsättning för invandrare en ESO-rapport om arbetsmarknadsintegration Åsa Olli Segendorf Tommi Teljosuo Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:5 Finansdepartementet Rapportserien

Läs mer

LIST OF QUALIFICATIONS LIST OF PUBLICATIONS. AGNETA STÅHL Born 1948

LIST OF QUALIFICATIONS LIST OF PUBLICATIONS. AGNETA STÅHL Born 1948 LIST OF QUALIFICATIONS LIST OF PUBLICATIONS AGNETA STÅHL Born 1948 Professional Address and Phone Department of Technology and Society Lund Institute of Technology Lund University Box 118, S-221 00 LUND,

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 92-107

Regionstyrelsens arbetsutskott 92-107 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 92-107 Tid: 2015-06-01: kl 16:00-16:50 Plats: Regionens hus, sal A 100 RJL2015 /785 Remiss: För framtidens hälsa en ny läkarutbildning - SOU 2013:15 Beslut

Läs mer

Egenkontroll som friskfaktor och riskfaktor. Det gränslösa arbetet i Västeuropa och Sverige

Egenkontroll som friskfaktor och riskfaktor. Det gränslösa arbetet i Västeuropa och Sverige ARTIKEL Anne Grönlund Egenkontroll som friskfaktor och riskfaktor. Det gränslösa arbetet i Västeuropa och Sverige Kontroll eller inflytande över det egna arbetet har länge betraktats som avgörande när

Läs mer