Curriculum Vitae Staffan Marklund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Curriculum Vitae Staffan Marklund"

Transkript

1 Uppdaterad Sid 1 / 14 Institutionen för klinisk neurovetenskap Sektionen för försäkringsmedicin Curriculum Vitae Staffan Marklund Utbildning 1975 Fil Dr i sociologi, Umeå universitet, Living Conditions and Social Policy in Rural Change, handledare professor Georg Karlsson Post doc arbete Universitetslektor i sociologi, Umeå universitet Forskare i socialpolitik, Delegationen för social forskning 1983 Visiting Research Fellow, Harvard University, Massachusetts, USA 1983 Visiting Fellow, Department of Sociology, University of Wisconsin, Madison, USA Honorary Visiting Fellow, University of New South Wales, Sydney, Australia Docentkompetens 1983 Docent i sociologi, Umeå universitet Nuvarande tjänst Seniorprofessor i arbetshälsovetenskap, Sektionen för försäkringsmedicin, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, Stockholm Tidigare tjänster Assistent och forskarassistent i sociologi, Umeå universitet Senior Lecturer in Sociology, University of Umeå, Sweden Docent i social arbete, Stockholms universitet Professor i sociologi med inriktning mot socialpolitik, Umeå universitet Visiting professor, York University, Toronto, Canada Professor i arbetshälsovetenskap, Arbetslivsinstitutet, Stockholm Professor i arbetshälsovetenskap, Karolinska Institutet, Stockholm Professor of Work and Health Science, National Institute for Working Life, Stockholm, Sweden Professor of Work and Health Science, Karolinska Institutet, Stockholm Postadress Besöksadress Telefon Webb Karolinska Institutet Sektionen för försäkringsmedicin SE Stockholm Berzelius väg 3, plan (sekreterare) ki.se/cns/forsakringsmedicin

2 Sid: 2 / 14 Doktorandhandledning Har handlett sammanlagt 18 doktorander fram till disputation, varav följande 13 som huvudhandledare: 1989 Stefan Svallfors, Umeå universitet 1989 Birgitta Bergman, Umeå universitet 1990 Rafael Lindqvist, Umeå universitet 1991 Björn Halleröd, Umeå universitet 1996 Gunilla Bring, Umeå universitet 1996 Carl-Gösta Hansson, Umeå universitet 1997 Helen Eriksson, Umeå universitet 1997 Elly Gunnarsson, Umeå universitet 2000 Carita Bengs, Umeå universitet 2002 Anders Nordlund, Umeå universitet 2008 Erik Berntson, Stockholms universitet 2009 Malin Bolin, Umeå universitet 2010 Ulrik Lidwall, Karolinska Institutet 2010 Tre av dessa är nu professorer (Svallfors, Lindqvist, Halleröd). Är för närvarande biträdande handledare för 1 doktoran. Samarbeten och ledning av forskargrupper 1. Socialpolitiska forskargruppen, och , Umeå universitet tillsammans med tre seniora forskare (Prof Rune Åberg, Prof Bengt Furåker, Docent Jonas Höög) and 5 doktorander. Huvudsakligen finansiering från Delegationen för Social Forskning och Forskingsrådet för arbetsliv och social forskning. 2. Fattigdomsgruppen, , Stockholms universitet, tillsammans med två seniora forskare (Prof Hans Berglind, Prof Ulla Petersson) och 6 doktorander 3. Arbetshälsoenheten, , Arbetslivsinstitutet, Stockholm, tillsammans med tre seniora forskare (Prof Annika Härenstam, Docent Anders Wikman, Docent Tor Larsson), 3 forskare (Tomas Hemmingsson, Gunnel Ahlberg, Örjan Hemström) och 7 doktorander. 4. Sociala faktorer som påverkar sjukfrånvaro i Norge och Sverige , samverkansprojekt mellan Högskolan i Lillehammer, Norge och Stockholms universitet och Karolinska Institutet, Sverige. Professor Rolf Rönning, professor Liv Solheim, professor Gunnar Aronsson och forskare Vegard Johansen. Undervisningsmeriter Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildning i sociologi och psykologi vid Umeå universitet motsvarande 5 års heltidsarbete.

3 Sid: 3 / Kurs för handledare i forskarutbildningen, Umeå universitet Undervisning på kurser för master och forskarutbildning vid Socialhögskolan, Stockholms universitet 1991/1992 Undervisning på två master kurser i komparativ socialpolitik, York University, Toronto, Canada Undervisning och handledning på kurserna i Företagshälsovård för läkare, sjuksköterskor och beteendevetare vid Arbetslivsinstitutet, Stockholm Undervisning och handledning av deltagare vid den internationella magisterkursen i Occupational Safety and Health, Arbetslivsinstitutet, Stockholm Undervisning och handledning av studenterna på magisterkursern i Försäkringsmedicin, Karolinska Institutet Nuvarande uppdrag 1993 Forskningskorrespondent till International Social Security Association, Geneva, 1993 Medlem i redaktionsrådet för Socialvetenskaplig Tidskrift 1991 Medlem i redaktionsrådet för International Journal of Social Welfare 2004 Ledmot i Arbetsmiljöverkets programråd för den officiella statistiken 2004 Medlem av den regionala forskningsetiska kommitten i Stockholm Ledamot i styrelsen för Svensk Nationell Datatjänst, Göteborg Tidigare uppdrag Redaktör, Sociologisk Forskning, Tidskrift för svenska sociologförbundet Medlem i fakultetsnämnden, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Umeå universitet Prefekt, Sociologiska Institutionen, Umeå universitet, Vetenskapligt råd, Socialstyrelsen Medlem av Rikförsäkringsverkets styrelsen 1993, 1997 Medlem i redaktionskommittén för Social Rapport, Socialstyrelsen Medlem i Research Panel for TSER and TMR in the EU Ordförande i prioriteringskommittén för handikapp och rehabilitering, Forskningsrådet för arbetsliv och social forskning 2004 Ordförande i prioriteringskommittén för interventionsforskning, Forskningsrådet för arbetsliv och social forskning Redaktör för tidskriften Arbete & Hälsa Enhetschef, Arbetshälsoenheten, Arbetslivsinstitutet Enhetschef, Analysenheten, Arbetslivsinstitutet

4 Sid: 4 / 14 Publikationer Sammanlagt 154 publikationer varav 40 artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter, 23 artiklar i nordiska vetenskapliga tidskrifter, 5 böcker, 39 kapitel i anologier, 29 forskningsrapporter och 18 övriga publikationer. Artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter 1. Therborn, G & A Kjellberg & S Marklund & U Öhlund (1978) Sweden Before and After Social Democracy: A first overview, Acta Sociologica, Vol , Supplement: Marklund, S (1986) The Swedish Model - Work and Welfare, Australian Social Welfare Impact, Vol 16 No 8, 1986: Marklund, S (1988) Welfare State Policies in the Tripolar Class Model of Scandinavia, Politics and Society, Vol 16 No : Bergman, B & S Marklund (1989) Factors Affecting the Work Time Allocation Among Physiotherapists - a Multiple Classification Analysis, Scandinavian Journal of Health and Caring Sciences, 1989 No 3: Bergman, B & S Marklund (1989) Masculinization and Professionalization of the Physiotherapy Profession, Physiotherapy Practice, 1989 No 5: Marklund, S (1990) Structures of Modern Poverty, Acta Sociologica, Vol 33 (1990) No 2: Marklund, S (1992) The Decomposition of Social Policy in Sweden, Scandinavian Journal of Social Welfare, Vol 1, No 1, 1992 pp Marklund, S (1993) Social Policy and Poverty in Post-totalitarian Europe, Scandinavian Journal of Social Welfare, Vol , No 3: Lindqvist, R & S Marklund (1995) Forced to Work and Liberated from Work - A Historical Perspective on Work and Welfare in Sweden, Scandinavian Journal of Social Welfare, Vol 4 No pp Marklund, S (1995) The Position of Social Policy in State Budgets: Observations on the Finnish Situation against the Swedish Experience, Janus No Marklund, S (1996) Must the Welfare State Diminish to Survive, Scandinavian Journal of Social Welfare, Vol 5 No Kaiser P O, Mattsson B, Marklund S & Wimo A (2001) The Impact of Psycho-social Markers on the Outcome of Rehabilitation, Disability and Rehabilitation, Vol 23, No 10: Goine H, Knutsson A, Marklund S & Karlsson B (2003) Sickness Absence and Early Retirement at two Work Places Effects of Organisational Intervention, Social Science and Medicine, Vol 58 No 1: Wikman A, Marklund S & Alexandersson K (2005) Illness, disease and sickness an empirical test of differences between concepts of ill-health, Journal of Epidemiology and Community Health 2005:59, pp Lidwall U & Marklund S (2006) What is Healthy Work for Women and Men? A case control study of Gender- and Sector- Specific Effects of Psycho- Social Working Conditions on Long-Term Sickness absence, Work, Vol 27:

5 16. Berntson E, Sverke M & Marklund S (2006) Predicting Perceived Employability Human Capital or Labour Market Opportunities, Economic and Industrial Democracy Vol 27(2) pp Kaiser P-O, Mattsson B, Marklund S & Wimo A (2006) Sense of coherence and vocational rehabilitation of persons with chronic musculoskeletal disorders gender aspects, Journal of Men s Health & Gender, Vol 3 No 4 pp Berntson E & Marklund S (2007)The relationship between perceived employability and subsequent health, Work & Stress, Vol 21(3): Marklund, S Bolin M & von Essen J (2008) Can individual health differences be explained by workplace structures?- a multilevel analysis of different health outcomes, Social Science & Medicine, Vol 66 (2008): Floderus B, Hagman M, Aronsson G, Marklund S & Wikman A (2008) Selfreported health in mothers: the impact of age and socioeconomic conditions, Women & Health Vol 47 No 2: Kaiser P-O, Mattsson B, Marklund S & Wimo A (2008) Health and disability pension an intersection of disease, psychosocial stress and gender. Long term follow up of persons with impairment of the loco motor system, accepted for publication, Work, Vol 31: Bolin M, Marklund S & Bliese PD(2008) Organizational impact on job demands and control a multilevel analysis of three organizational levels, Work Vol 30: Floderus B, Hagman M, Aronsson G, Marklund S, Wikman A (2009) Work status, work hours, and health in women with and without children, Occupational and Environmental Medicine, electronic publ april Lidwall U, Bergendorff S & Marklund S (2009) Long term sickness absence in Sweden: changes in risk factors and the population at risk, International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 2009:22 (2) Lidwall U, Marklund S & Voss M (2009) Work-family interference and long-term sickness absence A longitudinal cohort study, accepted for publication in Nov 2009, European Journal of Public Health. 26. Lidwall U & Marklund S (2011) Trends in long-term sickness absence in Sweden the role of economic conditions, legislation, demography, work environment and alcohol consumption, International Journal of Social Welfare, Vol 20: Gustafsson K, Lundh G, Svedberg P, Linder J, Alexanderson K & Marklund S (2011) Disability, sickness and unemployment benefits among long-term sickness absentees five years befor, during and after a multidisciplinary medical assessment, Journal of Multidisciplinary Healthcare, Vol 4: Gustafsson K & Marklund S (2011) Consequences of sickness presence and sickness absence on health and work ability a Swedish prospective cohort study, International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health 2011, Vol 24(2) Sid: 5 / 14

6 29. Backhans M, Burstrom B & Marklund S (2011) Gender policy developments and policy regimes in 22 OECD countries , International Journal of Health Services. Vol 41, No 4: Aas R W, Tuntland H, Holte K A, Roe C, Lund T, Moller A & Marklund S (2011) Workplace interventions for neck pain in workers (review), Issue 4, The Cochrane Library Floderus B, Hagman M, Aronsson G, Marklund S & Wikman A (2012) Medically certified sickness absence with insurance benefits in women with and without children, European Journal of Public Health, Vol 22 No 1: Floderus B, Hagman M, Aronsson G, Gustafsson K, Marklund S & Wikman A (2012) Disability Pension Among Young Women in Sweden, With Special Emphasis on Family Structure: a Dynamic Cohort Study, BMJ Open 2012;2:e doi: Wikman A, Wiberg M, Marklund S & Alexandersson K (2012) Activities and sources of income after a period of long-term sick leave - A populationbased prospective cohort study, BMC Public Health Vol 12: Backhans M, Marklund S, Ponce de Leon A, Burström B (2012) Is gender policy related to the gender gap in external cause and circulatory disease mortality? A mixed effects model of 22 OECD countries , BMC Public Health, Vol Gustafsson K, Lundh G, Svedberg P, Linder J, Alexanderson K & Marklund S (2013) Psychological factors associated with return to work among longterm sickness abscentees who had undergone a multidisciplinary medial assessment, Journal of Rehabilitation Medicine, Vol 45: Gustafsson K, Aronsson G, Marklund S, Wikman A, Hagman M & Floderus B (2013) Social integration, socioeconomic conditions and type of ill health preceding disability pension in young women- a Swedish population-based study, International Journal of Behavioural Medicine, online Doi /s Lundh G, Gustafsson K, Linder J, Svedberg P, Alexanderson K & Marklund S (2013) Associations between prognosed future work capacity among longterm sickness absentees and their actual work incapacity two years later. Work, Epubl ahead of print Sept Gustafsson K, Aronsson G, Marklund S, Wikman A & Floderus B (2013) Does social isolation and low societal participation predict disability pension? A population based study, PLOS one, Epubl ahead of print Nov 06, 2013, DOI: /journal.pone Gustafsson K & Marklund S (2013) Associations between health and combinations of sickness presence and absence, Occupational Medicine, accepted for publication Oct Johansen V, Aronsson G & Marklund S (2014) Positive and negative reasons for sickness presenteeism in Norway and Sweden, BMJ Open, 2014;4, Feb 13, e doi: Sid: 6 / 14

7 Sid: 7 / 14 Artiklar i svenska och nordiska tidskrifter 1. Therborn, G & A Kjellberg & S Marklund & U Öhlund (1978) Sverige före och efter socialdemokratin - en första översikt, Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia, No : Hultqvist, K & S Marklund & M Sundgren (1979) Institutionsbehandling av arbetarklassens utslagna som reproduktion av konsumenter, Nordisk Psykologi, Vol 31 No : Hollander, A & S Marklund (1983) Den terapeutiska rättens framväxt - om barnlagstiftningens förändringar och sociala karaktär, Tidskriften Retfaerd, No : Marklund, S (1986) Missnöje och uppslutning - om välfärdssystemets legitimitet, Socialmedicinsk Tidskrift, Vol 63 No : Marklund, S & S Svallfors (1986) Välfärd efter prestation, Nordiskt Socialt Arbete, Vol 6 No : Marklund, S & S Svallfors (1988) Vem älskar välfärdsstaten? Om attityder till svensk välfärdspolitik, Social Forskning, Vol 3 No : Marklund, S (1989) Välfärdsstaten i kris - Nordens länder klarade det men recepten varierade, Social- och hälsovårdsnytt i Norden, Jan 1989: Marklund, S (1994) Socialbidragstagande och marginalisering i Norden, Social Forskning, Vol 9, No pp Marklund, S (1994) Rehabilitering i ett framtidsperspektiv, i Lindeberg, M (red) Framtiden, världen och yrkesrollen, Vetenskap och Forskning no 11, pp , Stockholm: Folksam 10. Marklund, S (1998) Samhällsvetenskaplig forskning kring arbetslivsinsriktad rehabilitering möjligheter och begränsningar, Socialmedicisk Tidskrift Vol 75 No , pp Marklund, S (1998) Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen i motvind, Framtider, Institutet för Framtidsforskning, No , pp Jeding K et al (1999) Ett friskt arbetsliv fysiska och psykosociala samband samt möjligheter till prevention och tidig rehabilitering, Arbete och Hälsa No 1999:22, Stockholm: Arbetslivsinstitutet 13. Marklund S (2000) Questionnaire Survey on Research Priorities, in Westerholm P & Marklund S (eds) Strategies for Occupational Health Research in a Changing Europe, Arbete och Hälsa No 2000:12, Stockholm, National Institute for Working Life 14. Scücs S, Hemström, Ö & Marklund S (2003) Organisatoriska faktorers betydelse för långa sjukskrivningar i kommuner, Arbete & Hälsa 2003:6 15. Wikman A & Marklund S (2003) Tolkningar av arbetssjuklighetens utveckling i Sverige, i von Otter C (red) Ute och inne i svenskt arbetsliv forskare analyserar och spekulerar om trender i framtidens arbetsliv, Arbetsliv i omvandling 2003:8, Stockholm: Arbetslivsinstitutet, s Härenstam A, Marklund S, Berntson E, Bolin M & Ylander J (2006) Understanding the organizational impact on working conditions and health, Arbete & Hälsa No 2006:4

8 Sid: 8 / Torgén M, Stenlund C, Palm K & Marklund S (2007) Rehabilitering i processindustrin, Arbetslivsrapport No 2007:13, Stockholm, Arbetslivsinstitutet 18. Weiner J, Bildt C, Ouchterlony H, Marklund S & Svanholm M (2009) Könsskillnader i ersättning vid arbetsskador - en 10årsuppföljning av arbetsskador , Arbete & Hälsa Nr 2009:43 (2) 19. Marklund S & Härenstam A (2010) Introduction, in Marklund & Härenstam (eds) The Dynamics of Organizations and Healthy Work, Arbetsliv i omvandling, No Berntson, E & Marklund S (2010) Employability and work-related health, in Marklund & Härenstam (eds) The Dynamics of Organizations and Healthy Work, Arbetsliv i omvandling, No Bolin M, Höckertin C & Marklund S, (2010) Organizational effects on working conditions and health, in Marklund & Härenstam (eds) The Dynamics of Organizations and Healthy Work, Arbetsliv i omvandling, No Marklund S, Berntson E & Stjernström C (2012) Effekter på hälsa och anställningsbarhet av geografisk och karriärmässigt perifer ställning, Arbetsmarknad & Arbetsliv Vol 18 No 1: Gustafsson K, Marklund S & Wikman A (2013) Sjukfrånvaro och hälsa före och efter hög sjuknärvaro, Arbetsmarknad & Arbetsliv, Vol 19 No 4:51-60 Böcker 1. Marklund, S (1982) Klass, stat och socialpolitik, Lund:Arkiv förlag. 2. Gunnarsson, E & K Isaksson & S Marklund & K Nordenstam & R Penton (1983) Social fältforskning, Stockholm: AWE/Gebers förlag 3. Marklund, S & K Nordenstam & R Penton, R (1984) Socialvärlden - om mötet mellan socialarbetare och klient, Stockholm: Liber förlag. 4. Marklund, S (1987) Garanterad fattigdom eller garanterat grundskydd? - Välfärdsstat och sociala problem vid 80-talets mitt, Stockholm: SSR Förlag. 5. Marklund, S (1988) Paradise Lost? - The Nordic Welfare States and the Recession , Lund: Arkiv förlag Internationellt publicerade antologier och bokkapitel 1. Marklund, S (1991) Lessons from the Recession in Scandinavia , in Adler, M & C Bell & A Sinfield (eds) The Sociology of Social Security, pp 80-95, Edinburgh: Edinburgh University Press 2. Halvorsen, K & S Marklund (1993) The Growth of Social Assistance in the Nordic Countries During the 1980's, in Fridberg, T (ed) Long Term Social Assistance in the Nordic Countries, Copenhagen: Danish Institute of Social Research 3. Marklund, S (1993) Work, Work Involvement and Persistent Poverty, in Fridberg, T (ed) Long Term Social Assistance in the Nordic Countries, Copenhagen: Danish Institute of Social Research

9 Sid: 9 / Marklund, S (1993) Helplessness, Cumulative Deprivation and Persistent Poverty, in Fridberg, T (ed) Long Term Social Assistance in the Nordic Countries, Copenhagen: Danish Institute of Social Research 5. Kautto, M et al (1999) Introduction: The Nordic Welfare States in the 1990s, in Kautto, M et al (eds) Nordic Social Policy Changing Welfare States, London: Routledge 6. Marklund S & Nordlund A (1999) Economic Problems, Welfare Convergence and Political Instability in the Nordic Nations , in Kautto, M et al (eds) Nordic Social Policy Changing Welfare States, London: Routledge 7. Heikkilä M et al (1999) Conclusion: The Nordic Model Stands Stable but on Shaky Ground, in Kautto, M et al (eds) Nordic Social Policy Changing Welfare States, London: Routledge 8. Marklund S & Toomingas A (2001) Age Differences in Employment, Work Environment and Health, in Marklund S (ed) (2001) Worklife and Health in Sweden 2000, Stockholm: National Institute for Working Life 9. Marklund S (2009) Psychosocial risks and work, in Elgstrand K & Petersson N F (eds) Occupational Saftety and Health for Development, pp , Royal Institute of Technology, Stockholm: Elanders Marklund S & Härenstam A (2010) Introduction, in Marklund & Härenstam (eds) The Dynamics of Organizations and Healthy Work, Arbetsliv i omvandling, No Berntson, E & Marklund S (2010) Employability and work-related health, in Marklund & Härenstam (eds) The Dynamics of Organizations and Helathy Work, Arbetsliv i omvandling, No Bolin M, Höckertin C & Marklund S, (2010) Organizational effects on working conditions and health, in Marklund & Härenstam (eds) The Dynamics of Organizations and Helathy Work, Arbetsliv i omvandling, No Svenska antologier och bokkapitel 1. Marklund, S (1976) Något om samhällsarbetets teoretiska grundvalar, i Suviranta A (ed) Sosiaalipolitiikka, Helsinki 2. Hollander, A & S Marklund (1977): Introduktion till den svenska utgåvan av Bailey & Brake (eds) Radicalt Socialt Arbete, Stockholm: Rabén & Sjögren 3. Marklund, S (1978) Sveket mot den sociala forskningen, i Lieberg M (ed) Samhällsvetenskaplig forskning i öppen vård, Lund 4. Marklund, S (1987) Närvaro och reformism - några teser om den sociala fältforskningens potential, i Stål, R & L Svedberg (eds) Det ovissa mötet - om fält och forskning i socialt arbete, Stockholm: Rabén & Sjögren: Marklund, S (1992) Vilka långvarigt sjuka återgår i arbete och vilka förtidspensioneras?, i Det svenska välfärdssystemet analyser och utvecklingslinjer, FKF Debatt, Stockholm: Försäkringskasseförundet 6. Marklund, S (1992, 1995) Inledning, i Marklund, S (ed) Rehabilitering i ett samhällsperspektiv, Lund: Studentlitteratur, 1992 second edition 1995

10 7. Lindqvist, R & S Marklund (1992, 1995) Arbetslinjen i socialpolitiken, i Marklund, S (ed) Rehabilitering i ett samhällsperspektiv, Lund: Studentlitteratur 8. Höög, J & S Marklund (1992) Utvecklingen av sjukfrånvaro och förtidspension, i Marklund, S (ed) Rehabilitering i ett samhällsperspektiv, Lund: Studentlitteratur 9. Marklund, S (1992, 1995) Vilka blir långtidssjuka?, i Marklund, S (ed) Rehabilitering i ett samhällsperspektiv, Lund: Studentlitteratur 10. Marklund, S (1992) Vilka blir förtidspensionärer?, i Marklund, S (ed) Rehabilitering i ett samhällsperspektiv, Lund: Studentlitteratur 11. Marklund, S (1995) Utträdet från arbetsmarknaden - utvecklingen av sjukfrånvaro, förtidspension och arbetslöshet i Sverige, i Marklund, S (red) Rehabilitering i ett samhällsperspektiv, Second edition, Lund: Studentlitteratur 12. Marklund, S (1995), Vilka långtidssjuka blir rehabiliterade? i Marklund, S (red) Rehabilitering i ett samhällsperspektiv, Second edition, Lund: Studentlitteratur 13. Lidwall, U & S Marklund (1997) Vilka blir långtidssjuka? i Marklund, S (red) Risk- och friskfaktorer sjukskrivning och rehabilitering i Sverige, Riksförsäkringsverket Redovisar 1997:6, Stockholm: Riksförsäkringsverket 14. Bergendorff, S & U Lidwall & D Ljungberg & S Marklund, S (1997) Riskoch friskfaktorer en sammanfattande analys, i Marklund, S (red) Risk- och friskfaktorer sjukskrivning och rehabilitering i Sverige, Riksförsäkringsverket Redovisar 1997:6, Stockholm: Riksförsäkringsverket 15. Bergendorff, S & U Lidwall & D Ljungberg & S Marklund (1997) Sickness Absenteism and Vocational Rehabilitation in Sweden A Summary, i Marklund, S (red) Risk- och friskfaktorer sjukskrivning och rehabilitering i Sverige, Riksförsäkringsverket Redovisar 1997:6, Stockholm: Riksförsäkringsverket 16. Marklund S & Wikman A (2000) Inledning, i Marklund S (red) Arbetsliv och hälsa 2000, Stockholm: Arbetslivsinstitutet 17. Marklund S (2000) Efterord, i Marklund S (red) Arbetsliv och hälsa 2000, Stockholm: Arbetslivsinstitutet 18. Marklund S & Toomingas A (2000) Åldersskillnader i arbete, arbetsmiljö och hälsa, i Marklund S (red) Arbetsliv och hälsa 2000, Stockholm: Arbetslivsinstitutet 19. Eklund M, von Granitz H & Marklund S (2004) Deltidssjukskrivning individ, arbetsplats och hälsa, i Hogstedt mfl (red) Den höga sjukfrånvaron sanning och konsekvens, Stockholm: Statens folkhälsoinstitut 20. Lidwall U, Marklund S & Skogman Thoursie P (2004) Utvecklingen av sjukfrånvaron i Sverige, i Gustafsson R & Lundberg I (red) Arbetsliv och Hälsa 2004, Stockholm: Arbetslivsinstitutet 21. Skogman Thoursie P, Lidwall U & Marklund S (2004) Utvecklingen av nybeviljade förtidspensioner, i Gustafsson R & Lundberg I (red) Arbetsliv och Hälsa 2004, Stockholm: Arbetslivsinstitutet Sid: 10 / 14

11 Sid: 11 / Marklund S (2005) Forskning om god arbetsmiljö i arbetsliv och skola, i Menckel E & Lundkvist G (red) Att utveckla en god arbetsmiljö i skolan, Stockholm: Arbetslivsinstitutet 23. Marklund S (2005) Under vilka villkor kan och vill människor arbeta?, i Fjaestad B & Wolvén L E (red) Arbetsliv och samhällsförändringar, Lund: Studentlitteratur 24. Lidwall U, Marklund S & Skogman Thoursie P (2005) Sickness absence in Sweden, i Gustafsson R & Lundberg I (eds) Worklife and Health in Sweden 2004, Stockholm: Arbetslivsinstitutet 25. Skogman Thoursie P, Lidwall U & Marklund S (2005) The Development of early retirement in Sweden, i Gustafsson R & Lundberg I (eds) Worklife and Health in Sweden 2004, Stockholm: Arbetslivsinstitutet 26. Eklund M, Lidwall U & Marklund S (2005) Hur fungerar den arbetslivsinriktade rehabiliteringen?, i Marklund S, Bjurvald M, Hogstedt C, Palmer E & Theroell T (red) Den höga sjukfrånvaron problem och lösningar, Stockholm: Arbetslivsinstitutet 27. Marklund S & Theorell T (2005) Lärdomar av sjukfrånvarokrisen, i Marklund S, Bjurvald M, Hogstedt C, Palmer E & Theroell T (red) Den höga sjukfrånvaron problem och lösningar, Stockholm: Arbetslivsinstitutet 28. Bjurvald M, Hogstedt C, Marklund S, Palmer E & Theorell T (2005) Vad kan förklara den höga sjukfrånvaron? försök till syntes, i Marklund S, Bjurvald M, Hogstedt C, Palmer E & Theroell T (red) Den höga sjukfrånvaron problem och lösningar, Stockholm: Arbetslivsinstitutet Vetenskapliga rapporter 1. Bergroth, A & O Källtorp & S Marklund & J Synnerman (1971) Samhällsstruktur i Vilhelmina kommun, Research Reports No , Dept of Sociology, Univ of Umeå 2. Bergroth, A & O Källtorp & S Marklund & J Synnerman (1972) Vilhelminaundersökningen: om teori, metod och urval, Research Reports No , Dept of Sociology, Univ of Umeå. 3. Marklund, S (1973) Social struktur och levnadsförhållanden i en jordbruksby i Norrlands inland, Research Reports No , Dept of Sociology, Univ of Umeå. 4. Marklund, S (1975) Fattigdom och socialpolitik i Vilhelmina, Research Reports No 21, Dept of Sociology, Univ of Umeå. 5. Marklund, S (1975) Living Conditions and Social Policy in Rural Change, (Ph D dissertation), Research Reports No , Dept of Sociology, Univ of Umeå 6. Carnö, L & S Marklund & A Murray (1978) Förebyggande arbete är inte bara samverkan, Report No , Skå, Social Services Department of Stockholm. 7. Marklund, S (1980) Kris i missbruksfrågan? i Åberg, R & Marklund, S Framtidens oönskade sociala förhållanden, Research Reports No 59, 1980 Dept of Sociology, Univ of Umeå.

12 8. Marklund, S (1982): Capitalisms and Collective Income Protection, Research Reports No 68, 1982, Dept of Sociology, Univ of Umeå 9. Marklund, S & S Svallfors (1987) Dual Welfare - Segmentation and Work Enforcement in the Swedish Welfare System, Research Reports No , Dept of Sociology, Univ of Umeå 10. Marklund, S (1988) Sprickor i fasaden - socialförsäkringen efter välfärdskrisen, in Maskorna i skyddsnätet, Statskontoret, Rapport nr 1988:30, Stockholm 11. Marklund, S (1990) Kris och tilltro i välfärdsstaten - om stabilitet och utmaningar, Delegationen för Social Forskning (DSF), Forskning om välfärd, Stockholm: Socialvetenskapliga forskningsrådet 12. Marklund, S (1993) Studiens bakgrund, i Halleröd, B et al, Konsensuell fattigdom - en studie av konsumtion och attityder till konsumtion, Umeå Studies in Sociology No 104, Umeå: University of Umeå. 13. Marklund, S (1993) Arbetsorientering, i Halleröd, B et al, Konsensuell fattigdom - en studie av konsumtion och attityder till konsumtion, Umeå Studies in Sociology No 104, Umeå: University of Umeå. 14. Marklund, S & M Stattin & B Halleröd (1993) Vilka är fattiga i Sverige enligt olika fattigdomsdefinitioner? Underlagsrapport till Socialstyrelsens Sociala Rapport augusti Marklund, S & R Lindqvist & M Stattin & O Grape (1994) Varför ökar antalet förtidspensionärer? -Regelförändringar, yrkesförändringar och arbetslöshet En utredningsrapport till Riksdagens Socialförsäkringsutskott, Sveriges Riksdag, Socialförsäkringsutskottets betänkande 1993/94: SfU 26, Bilaga Marklund, S (1994) Vilken roll spelar individförhållanden, konjunkturer och strukturförhållanden för förtidspensionering. Sjuk- och arbetsskadeberedningens hearing om förtidspensionsfrågor den 5 oktober 1994, SOU 1994:148 pp Marklund, S (1997) Välfärden efter välfärdskrisen, i Välfärdsstatens återkomst, FKF Debatt, Stockholm: Försäkringskasseförbundet. 18. Marklund, S (1997) Svensk socialpolitik i förändring, i Välfärd och ojämlikhet i ett 20-årsperspektiv , Levnadsförhållanden Rapport 91, Stockholm: Statistiska Centralbyrån. 19. Diderichsen F, Marklund S & Palme M (1999) Ekonomisk försörjning och hälsa, Underlagsrapport No 2, Nationella Folkhälsokommittén, Stockholm. 20. Torgén M, Stenlund C, Ahlberg G & Marklund S (2001) Ett hållbart arbetsliv för alla åldrar, Stockholm: Arbetslivsinstitutet. 21. Marklund S (2001) Kompetensutveckling och livslångt lärande, i Att orka i arbetet symposierapport, TemaNord 2001:572, Köpenhamn: Nordiska Ministerrådet. 22. Ahlberg G, Marklund S, Stenlund C & Torgén M (2002) Anställdas arbetssituation, hälsa och attityder till pensionering, Bilaga i del II SOU 2002:5 Handlingsplan för ökad hälsa i arbetslivet Sid: 12 / 14

13 Sid: 13 / Persson G, Boström G, Hogstedt C, Marklund S, Wikman A & Öhrling S (2002) Folkhälsans utveckling, Bilaga 4 i SOU 2002:62 Kunskapsläge sjukförsäkringen 24. Marklund S, Alexanderson K, Gustafsson K, Lundh G, Linder J & Svedberg P (2011) Långtidssjukskrivna kvinnor och män som genomgått försäkringsmedicinska utredningar: Delrapport 9 i projekt om kvinnors och mäns sjukfrånvaro, Sektionen för försäkringsmedicin, Karolinska Institutet Wikman A, Kjeldgård L, Marklund S & Alexanderson K. (2011) Korta sjukskrivningsfall och risk för framtida sjukskrivning respektive sjuk- eller aktivitetsersättning: Delrapport 2 i projekt om kvinnors och mäns sjukfrånvaro, Sektionen för försäkringsmedicin, Karolinska Institutet Wikman A, Marklund S & Alexanderson K (2011). Kohortstudier av utveckling av försörjningssituationen över tid: Sektionen för försäkringsmedicin, Delrapport 1 i projekt om kvinnors och mäns sjukfrånvaro, Sektionen för försäkringsmedicin, Karolinska Institutet Alexanderson K, Marklund S, Mittendorfer-Rutz. E & Svedberg P (2011) Studier om kvinnors och mäns sjukfrånvaro: Huvudrapport, Sektionen för försäkringsmedicin, Karolinska Institutet Marklund S & Lidwall U (2012) Socialförsäkringen och rättvisan, i Kön, klass och etnicitet jämlikhetsfrågor i socialförsäkringen, Rapport från forskarseminariet i Umeå januari 2012, Försäkringskassan, Socialförsäkringsrapport 2012:4, pp Marklund S, Kjeldegård L & Alexanderson K (2013) Sjukfrånvaro efter 65 års alder, Underlagsrapport till den parlamentariska socialförsäkringsutredningen No 14, 2013,(S ), Stockholm: Elanders Sverige AB Recensioner och övriga publikationer 1. Marklund, S (1975) Två engelska böcker om arbetslöshet, Sociologisk Forskning, No Marklund, S (1984) Review article of Ginsburg, Helen "Full Employment and Public Policy, The United States and Sweden", Contemporary Sociology, Vol 13 No 4 June 1984: Marklund, S (1985): Is the Welfare State Irreversible? - The Case of Sweden , Paper presented at the Annual Conference of the Swedish Sociological Association at Lund Feb Marklund, S (1985) Recention av Heckscher, Gunnar "The Welfare State and Beyond", Västebottens Folkblad, March Marklund, S (1986) Recention av Esping-Andersen 'Politics Against Markets' and Przeworski 'Capitalism and Social Democracy', Critical Social Policy, Issue 18 Winter 1986/87: Marklund, S (1989) Jämställdhetens gränser, recention av H M Hernes: Welfare State and Woman Power - Essays in State Feminism, Tiden, No :68-70.

14 7. Marklund, S (1990) Recention av S Lash & J Urry: The End of Organized Capitalism, European Sociological Review, Vol 6 No 1 May 1990: Marklund, S (1994) Recention av S-E Olsson: Kvinnor i arbete och reproduktion - havandeskapspenningens tillämpning, Lund: Bokbox 1993, Sociologisk Forskning Vol 31, No 1: Marklund, S (1995) The Effects of Unemployment on Early Retirement, A Study of Aggregate and Individual Swedish Data, paper presented at the 8th Nordic Social Policy Seminar, Stockholm, February Vogel, J & S Marklund & S Svallfors & J Hagberg (1995), En härdsmälta i folkhemmet, Ordfront Magasin, No : Sunesson, S & M Mosesson & T Salonen & B Halleröd & S Marklund & J Vogel & Å Bergmark & E Gunnarsson & B Gustafsson (1996) Låga bidrag ökar beroendet, Dagens Nyheter, 26 Januari Vogel, J & S Svallfors & S Marklund & J Hagberg (1996) Sextimmarsdag i allas intresse, Dagens Nyheter, 5 Februari Lidwall, U & S Marklund (1997) Arbetslivsinriktad rehabilitering ur ett socialförsäkringsperspektiv. en forskningsöversikt, Promemoria, Stockholm: Statskontoret. 14. Marklund, S (1999) Development and Assesment of Integrated Approaches in the Public Policies, Active Stategies for an Ageing Workforce, Turku, Finland, August 1999, Conference Report, Turku: Social Insurance Institution 15. Marklund S (2004) Hälsa och arbetsliv, i Samhälle.nu, Samhällskunskap för gymnasiet, Stockholm: Natur & Kultur. 16. Marklund S & Bildt C (2004) Gender Differences in Occupational Disease in Sweden, manuscript presented at the European Forum of Insurance Against Accidents at Work and Occupational Diseases, Stockholm June Wikman A & Marklund S (2006) Deltidsarbetslösas arbetsvillkor, hälsobesvär och sjukfrånvaro, Working Paper från HELA-projektet 2006:8, Stockholm: Arbetslivsinstitutet. 18. Marklund S (2009) Review of Hedin/Månsson/Tikkanen. När man måste säga ifrån om kritik och whistleblowing i offentliga organisationer, Socialvetenskaplig Tidskrift No (Vol 16) Sid: 14 / 14

Riskfaktorer för och konsekvenser av sjukskrivning/aktivitets- och sjukersättning: en prospektiv tvillingstudie (STODS)

Riskfaktorer för och konsekvenser av sjukskrivning/aktivitets- och sjukersättning: en prospektiv tvillingstudie (STODS) Uppdaterad 2015-08-27 1 / 5 Institutionen för klinisk neurovetenskap Sektionen för försäkringsmedicin Riskfaktorer för och konsekvenser av sjukskrivning/aktivitets- och sjukersättning: en prospektiv tvillingstudie

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

2015-04-22. Syfte. Arbetslöshet vid ung ålder och samband med senare hälsa och arbete. Studiedesign. Studiedesign. Publicerade artiklar

2015-04-22. Syfte. Arbetslöshet vid ung ålder och samband med senare hälsa och arbete. Studiedesign. Studiedesign. Publicerade artiklar 5-- Syfte Arbetslöshet vid ung ålder och samband med senare hälsa och arbete Finns det samband mellan exponering för arbetslöshet och senare sjukfrånvaro, förtidspension, död och arbetslöshet, bland infödda

Läs mer

Sjukfrånvaro och förtidspension - en prospektiv kohortstudie i Östergötland

Sjukfrånvaro och förtidspension - en prospektiv kohortstudie i Östergötland Uppdaterad av P Svedberg 2011-03-22 Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, Sektionen för försäkringsmedicin Sjukfrånvaro och förtidspension - en prospektiv kohortstudie i Östergötland Detta är ett tvärvetenskapligt

Läs mer

Den äldre arbetskraften deltagande, attityder och pensionstidpunkt

Den äldre arbetskraften deltagande, attityder och pensionstidpunkt Den äldre arbetskraften deltagande, attityder och pensionstidpunkt Should I stay or should I go Mikael Stattin Sociologiska institutionen Umeå universitet Innehåll Åldrande befolkning, äldre arbetskraft

Läs mer

Artiklar i avhandlingen

Artiklar i avhandlingen Artiklar i avhandlingen I. Elwér, S., Aléx, L., Hammarström, A. Health against the odds: Experiences in elder care from a gender perspective. Qualitative Health Research 2010; 20:1202. II. III. IV. Elwér,

Läs mer

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se Curriculum Vitae 1. Personlig information Namn: Arbetsadress: Hemadress: Per Mikael Bosson Stenkula IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA Telefon (arbete): 08 665 45 30

Läs mer

Policies and strategies to promote social equity in health

Policies and strategies to promote social equity in health Dahlgren, Göran & Margaret Whitehead Policies and strategies to promote social equity in health Background document to WHO Strategy paper for Europe This working paper was originally published in print

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Curriculum Vitae - Jenny Kärrholm e-post: jenny.karrholm@inspsf.se

Curriculum Vitae - Jenny Kärrholm e-post: jenny.karrholm@inspsf.se Uppdaterad 2015-10-02 Sid 1 / 5 Institutionen för klinisk neurovetenskap Sektionen för försäkringsmedicin Curriculum Vitae - Jenny Kärrholm e-post: jenny.karrholm@inspsf.se Idag arbetar jag som enhetschef

Läs mer

Organisatoriska förutsättningar för funktionellt chefskap, goda jobb och välfungerande verksamhet i offentlig sektor

Organisatoriska förutsättningar för funktionellt chefskap, goda jobb och välfungerande verksamhet i offentlig sektor Organisatoriska förutsättningar för funktionellt chefskap, goda jobb och välfungerande verksamhet i offentlig sektor Annika Härenstam, projektledare Anders Östebo, projektkoordinator Forskningsmedel från

Läs mer

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation -med standardiserade bedömningsinstrument som exempel Karin Alexanderson Fil.dr i socialt arbete alarnas forskningsråd Evidensbaserat

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Är stress vår tids största folkhälsoproblem?

Är stress vår tids största folkhälsoproblem? Är stress vår tids största folkhälsoproblem? Hugo Westerlund, professor i epidemiologi Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet (Enheten för epidemiologi) Psykologiska institutionen, Stockholms

Läs mer

Den nya arbetsdelningen

Den nya arbetsdelningen K o n f e r e n s Den nya arbetsdelningen V ä x j ö u n i v e r s i t e t d e n 2 4-2 5 o k t o b e r 2 0 0 6 A r b e t s l i v s f o r u m - E n m ö t e s p l a t s f ö r f o r s k a r e o c h p r a k

Läs mer

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

Livsstilsförändring, livskris, omorganisation

Livsstilsförändring, livskris, omorganisation Den hälsofrämjande processen Ett av de viktigaste momenten i en hälsofrämjande process är att alla inblandade förstår varför man skall starta upp ytterligare en aktivitet. Denna sammanställning syftar

Läs mer

Senior Lecturer and Associate Professor, Nordic School of Public Health, Göteborg.

Senior Lecturer and Associate Professor, Nordic School of Public Health, Göteborg. Susanna Bihari Axelsson Susanna Bihari Axelsson Associate Professor, Associate Professor Department of Sociology and Social Work Department of Sociology and Social Work The Faculty of Social Sciences Center

Läs mer

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for an Empathic Architecture Jonas E Andersson, arch SAR/ MSA, Ph D The School of Architecture and the Built Environment The Royal Institute of Technology

Läs mer

Kursplan. Beslutsdatum 2001-09-11 2002-02-19 Kursens benämning Vårdvetenskap/Omvårdnad - hälsa. Caring Science with focus on Nursing - health

Kursplan. Beslutsdatum 2001-09-11 2002-02-19 Kursens benämning Vårdvetenskap/Omvårdnad - hälsa. Caring Science with focus on Nursing - health Kursplan Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Kurskod VRA422 Dnr 196/1-510 23/2-510 Beslutsdatum 1-09-11 2-02-19 Kursens benämning Vårdvetenskap/Omvårdnad - hälsa Engelsk benämning Ämne Caring

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Scientific and Published Works:

Scientific and Published Works: Dan-Olof Rooth Professor Department of Economics Kalmar University 391 82 Kalmar, Sweden Phone: +46 480497134 Fax: +46 480497110 E-mail: dan-olof.rooth@hik.se Homepage: http://www.bbs.hik.se Curriculum

Läs mer

hjältemodig insats eller

hjältemodig insats eller Sjuknärvaro hjältemodig insats eller kostsam dumhet? Hugo Westerlund, professor i epidemiologi Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet (Enheten för epidemiologi) Psykologiska institutionen,

Läs mer

Tema: Hur regel- och konjunkturförändringar kan påverka sjukfrånvaron

Tema: Hur regel- och konjunkturförändringar kan påverka sjukfrånvaron Budgetprognos 25:4 Tema: Hur regel- och konjunkturförändringar kan påverka sjukfrånvaron Sjukfrånvaron i Sverige har varierat kraftigt under de senaste femton åren. I många internationella jämförelser

Läs mer

Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark

Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark Riku Matilainen 1.6.- 3.6. 2015 Bakgrund om facklig verksamhet i Finland Facket har traditionellt

Läs mer

Stillasittande & ohälsa

Stillasittande & ohälsa Stillasittande & ohälsa FaR:s dag att skapa möjligheter till fysisk aktivitet 19 november Malmö Johan Faskunger Fil dr Fysisk aktivitet & hälsovetenskap Föreläsningens upplägg: Stillasittande & ohälsa

Läs mer

Arbete och självrapporterad hälsa bland svenska kvinnor och män Stressforskningsinstitutet

Arbete och självrapporterad hälsa bland svenska kvinnor och män Stressforskningsinstitutet Stressforskningsinstitutetets temablad Arbete och självrapporterad hälsa bland svenska kvinnor och män Stressforskningsinstitutet Arbete och självrapporterad hälsa bland svenska kvinnor och män Vi strävar

Läs mer

CHILD INJURIES AT HOME

CHILD INJURIES AT HOME CHILD INJURIES AT HOME -Prevention, Precautions and Intervention with focus on scalds Anna Carlsson Basprogrammet, BHV Föräldrar till 7-87 8 månader m gamla barn får f information (skriftlig och muntlig)

Läs mer

SAMVERKAN - organisering och utvärdering. Runo Axelsson Professor i Health Management

SAMVERKAN - organisering och utvärdering. Runo Axelsson Professor i Health Management SAMVERKAN - organisering och utvärdering Runo Axelsson Professor i Health Management Disposition Vad är samverkan och varför? Forskning om samverkan. Begrepp och distinktioner. Organisering av samverkan.

Läs mer

A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008.

A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008. 1 Professor Anders Pehrsson 14 January 2009 PUBLICATIONS A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008. 2 Strategy in Emerging Markets:

Läs mer

Analyzing the variation in the level of sickness absence

Analyzing the variation in the level of sickness absence English summary Analyzing the variation in the level of sickness absence Essential explanations to the ups and downs of sick leave Preface The government has commissioned the Social Insurance Agency to

Läs mer

Susanna Bihari Axelsson Susanna Bihari Axelsson Center for Organization, Management & Administration

Susanna Bihari Axelsson Susanna Bihari Axelsson Center for Organization, Management & Administration Susanna Bihari Axelsson Susanna Bihari Axelsson Center for Organization, Management & Administration Previous employments 2014 Lorem ipsum dolor sit amet 2013 Lorem ipsum dolor sit amet 2012 Lorem ipsum

Läs mer

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling 24 oktober 2006 Drude Dahlerup, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet Disposition: 1. A broad concept of sustainable development

Läs mer

Åldrande, jämlikhet och den politiskt laddade ålderssiffran

Åldrande, jämlikhet och den politiskt laddade ålderssiffran Åldrande, jämlikhet och den politiskt laddade ålderssiffran Clary Krekula Karlstads universitet När regnbågen grånar en konferens om hbtq och åldrande Göteborg 25/10 2012 De demografiska förskjutningarna

Läs mer

Orkar man arbeta efter 55? Hugo Westerlund, fil.dr., docent

Orkar man arbeta efter 55? Hugo Westerlund, fil.dr., docent Orkar man arbeta efter 55? Hugo Westerlund, fil.dr., docent 2010-03-23 Docent Hugo Westerlund, Stressforskningsinstitutet 1 Bakgrund Befolkningen blir allt äldre i hela I-världen kraftigt ökad livslängd

Läs mer

Frisk eller sjuk sjukskrivning?

Frisk eller sjuk sjukskrivning? Frisk eller sjuk sjukskrivning? Jubileumsföreläsning 7 november 2013 kl 12.15-13.15, Hjärtat, Mälarsjukhuset, Eskilstuna Anna-Sophia von Celsing, ortoped, doktorand, Linda Lännerström, distriktssköterska,

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

Arbetsmarknad. Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning* * Förkortad pwd i presentationen

Arbetsmarknad. Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning* * Förkortad pwd i presentationen Arbetsmarknad Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning* * Förkortad pwd i presentationen Faktorer på många olika nivåer Historia Kultur Makro-social Meso-social Micro-social individ Subindivid

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

Vad vet vi om pensionssystemets effekter på de äldres arbetskraftsdeltagande i Sverige? 2009-09-11. Ingemar Svensson Försäkringskassan

Vad vet vi om pensionssystemets effekter på de äldres arbetskraftsdeltagande i Sverige? 2009-09-11. Ingemar Svensson Försäkringskassan Vad vet vi om pensionssystemets effekter på de äldres arbetskraftsdeltagande i Sverige? 2009-09-11 Ingemar Svensson Försäkringskassan Lärdomar - från svensk horisont - av ett internationellt forskningsprogram

Läs mer

Återanvändning och återvinning av kläder Finansierat av Handelns Utvecklingsråd och Formas

Återanvändning och återvinning av kläder Finansierat av Handelns Utvecklingsråd och Formas Återanvändning och återvinning av kläder Finansierat av Handelns Utvecklingsråd och Formas Forskare i projektet Eva.Gustafsson@hb.se, docent Daniel.Hjelmgren@hb.se, universitetslektor Nicklas.Salomonson@hb.se,

Läs mer

Lönar sig utbildning? Om hur ökade krav gör utbildning allt mer lönsamt

Lönar sig utbildning? Om hur ökade krav gör utbildning allt mer lönsamt DET GÅR ATT MILDRA KRISENS EFFEKTER Lönar sig utbildning? Om hur ökade krav gör utbildning allt mer lönsamt Roger Mörtvik Globaliseringen flyttar jobb och investeringar Sedan Kinas, Indiens och Rysslands

Läs mer

Hierarkier av hälsa. Docent Christina Björklund. Enheten för interventions- och implementeringsforskning

Hierarkier av hälsa. Docent Christina Björklund. Enheten för interventions- och implementeringsforskning Hierarkier av hälsa Docent Christina Björklund Enheten för interventions- och implementeringsforskning 2015-01-28 Namn Efternamn 1 Heart attack, eh? Boss may be cause Mr. Burnses of the world can raise

Läs mer

Senast uppdaterad 2010-12-16 Svenska-engelska-tigrinska arbetsmarknadsordlista

Senast uppdaterad 2010-12-16 Svenska-engelska-tigrinska arbetsmarknadsordlista Senast uppdaterad 2010-12-16 Svenska-engelska-tigrinska arbetsmarknadsordlista Denna ordlista uppdateras fortlöpande. Listan är uppdelad i ord som är speciella för arbetsmarknaden samt ord som är speciella

Läs mer

MHA202, Ledarskap i storhushåll och restaurang III, 15,0 högskolepoäng Catering Management III, 15.0 higher education credits

MHA202, Ledarskap i storhushåll och restaurang III, 15,0 högskolepoäng Catering Management III, 15.0 higher education credits UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN MHA202, Ledarskap i storhushåll och restaurang III, 15,0 högskolepoäng Catering Management III, 15.0 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Older workers in the Nordic countries (OWN) Det nordiska nätverket för äldre i arbetslivet

Older workers in the Nordic countries (OWN) Det nordiska nätverket för äldre i arbetslivet National Council on Ageing, Iceland Older workers in the Nordic countries (OWN) Det nordiska nätverket för äldre i arbetslivet Nätverket ingår i det nordiska nätverket för vuxnas lärande (NVL) samt finansieras

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

JÄMSTÄLLT FÖRÄLDRASKAP FÖR BARNETS BÄSTA. Alexandra Thorén Todoulos & Ida Ivarsson

JÄMSTÄLLT FÖRÄLDRASKAP FÖR BARNETS BÄSTA. Alexandra Thorén Todoulos & Ida Ivarsson JÄMSTÄLLT FÖRÄLDRASKAP FÖR BARNETS BÄSTA Alexandra Thorén Todoulos & Ida Ivarsson VARFÖR? Barnet har rätt till och mår bäst av en trygg och nära relation till båda sina föräldrar (SOU, 2005:73) Tidigt

Läs mer

Chefsuppdraget. Hälsofrämjande ledarskap/ Salutogent ledarskap. Forskningssamarbete kring Ledarskap, Medarbetarskap, Arbetsmiljö och Hälsa

Chefsuppdraget. Hälsofrämjande ledarskap/ Salutogent ledarskap. Forskningssamarbete kring Ledarskap, Medarbetarskap, Arbetsmiljö och Hälsa Hälsofrämjande ledarskap/ Salutogent ledarskap Organisatoriska och individuella förutsättningar Anders Hansson Svenska hälsopromotionsgruppen Katrin Skagert Institutet för stressmedicin Chefsuppdraget

Läs mer

Utbildning av toxikologer förr och nu behov för framtiden

Utbildning av toxikologer förr och nu behov för framtiden Utbildning av toxikologer förr och nu behov för framtiden Annika Hanberg Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet annika.hanberg@ki.se Utbildning av toxikologer i Sverige Masterprogram (internationella,

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet SWETHRO The Swedish Throughfall Monitoring Network (SWETHRO) - 25 years of monitoring air pollutant concentrations, deposition and soil water chemistry Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten

Läs mer

KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng Psychology, 1-30, 30 credits Kurskod: LPYA17 Fastställd av: Utbildningsledare 2013-05-21 Reviderad av: Utbildningsledare 2014-05-20 Gäller fr.o.m.: HT

Läs mer

www.share-project.org Resultat från studien 50+ i Europa

www.share-project.org Resultat från studien 50+ i Europa www.share-project.org Resultat från studien 50+ i Europa Vad händer nu? Nästa steg för 50+ i Europa är att lägga till människors livshistoria till den existerande SHARE-databasen. Genom att koppla samman

Läs mer

Friskfaktorer i en kohort av unga människor med hög risk för förtidspension

Friskfaktorer i en kohort av unga människor med hög risk för förtidspension NFT 3/2000 Friskfaktorer i en kohort av unga människor med hög risk för förtidspension av fil.kand Karin Borg, Socialmedicin och folkhälsovetenskap, Institutionen för hälsa och miljö, Linköpings universitet

Läs mer

Individual written essay type examinations and written assignments, seminars and oral examinations. Admission requirements:

Individual written essay type examinations and written assignments, seminars and oral examinations. Admission requirements: PAL500 - file:////vxufs1/group/adm/utb_kat/exam...tinas nya mapp/ects/svi/ec_pal500.html Code: PAL500 Date: Beginning of September - End of June Name: Schedule: 160h of lectures, 10 hours per week ECTS

Läs mer

Den höga sjukfrånvaron sanning och konsekvens

Den höga sjukfrånvaron sanning och konsekvens År 2003 var de sammanlagda statliga kostnaderna för sjukpenning och sjuk- och aktivitetsersättning omkring 110 miljarder kronor, en ökning med nästan 50 procent på fyra år. Samma år översteg för första

Läs mer

SHORT C.V. :Birgitta Nyström. Date of Birth :23 April 1957. Education :Dr. of Laws 1990

SHORT C.V. :Birgitta Nyström. Date of Birth :23 April 1957. Education :Dr. of Laws 1990 SHORT C.V. Name Title :Birgitta Nyström :Prof. Dr. Date of Birth :23 April 1957 Nationality :Swedish Education :Dr. of Laws 1990 Present Position Prof. of Private Law, Faculty of Law, University of Lund,

Läs mer

Skolan i Sverige?! Hur ska vi ha det?

Skolan i Sverige?! Hur ska vi ha det? Skolan i Sverige?! Hur ska vi ha det? Per Kornhall Författare och debattör per@kornhall.se!!! FilDr Medlem av Kungl. vetenskapsakademins skolkommitté och Europakommissionens DG Network of Independant Experts

Läs mer

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Symtomgivande Karotisstenos Naturalförloppet vid symptomgivande karotisstenos Results: There were

Läs mer

Early retirement and post-retirement health. Daniel Hallberg, Per Johansson, Malin Josephson Working paper ISF and IFAU May 2014

Early retirement and post-retirement health. Daniel Hallberg, Per Johansson, Malin Josephson Working paper ISF and IFAU May 2014 Early retirement and post-retirement health Daniel Hallberg, Per Johansson, Malin Josephson Working paper ISF and IFAU May 2014 Population structure by major age groups, EU-27, 2011-2060 (% of total population)

Läs mer

Keele StarT Back Screening Tool

Keele StarT Back Screening Tool Keele StarT Back Screening Tool Svensk version Carola Be)en, Leg. Sjukgymnast, MSc, Specialist OMT Ins>tu>onen för Samhällsmedicin och rehabilitering Sjukgymnas>k Ländryggssmärta Vanligt problem i befolkningen

Läs mer

Malin Bolin, fil.dr i sociologi. Fortbildning Arbetsliv & Hälsa, Piteå, 24 september 2014

Malin Bolin, fil.dr i sociologi. Fortbildning Arbetsliv & Hälsa, Piteå, 24 september 2014 , fil.dr i sociologi Fortbildning Arbetsliv & Hälsa, Piteå, 24 september 2014 Från sjukpreven-on -ll hälsofrämjande Helhetsperspektiv: Risk och - friskfaktorer för att minska sjukdom och främja hälsa Ökat

Läs mer

Framtidens arbetsplatser att utveckla hållbara och friska kontor

Framtidens arbetsplatser att utveckla hållbara och friska kontor Framtidens arbetsplatser att utveckla hållbara och friska kontor 25 maj 2015 Fortbildning om arbete i kontorsmiljö och fysisk aktivitet på jobbet, Umeå Folkets Hus Susanna Toivanen Agenda Framtidens arbetsliv

Läs mer

Arbetsorganisation och hälsa Två modeller för psykosocial arbetsmiljöforskning. Temablad. Stressforskningsinstitutet www.stressforskning.su.

Arbetsorganisation och hälsa Två modeller för psykosocial arbetsmiljöforskning. Temablad. Stressforskningsinstitutet www.stressforskning.su. Arbetsorganisation och hälsa Två modeller för psykosocial arbetsmiljöforskning Temablad Stressforskningsinstitutet www.stressforskning.su.se Stressforskningsinstitutets temablad är en serie broschyrer

Läs mer

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Sid 2 (5) 1. Basdata 1.1. Programkod 3FO07

Läs mer

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Rapport nummer 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Sammanfattning: Rapporten redovisar en kartläggning av avnämarna av gymnasieskolan

Läs mer

Publikationer Vetenskapliga artiklar

Publikationer Vetenskapliga artiklar Publikationer Vetenskapliga artiklar Larsson, G., Sjöberg, M., Vrbanjac, A., & Björkman, T. (). Indirect leadership in a military context: A qualitative study on how to do it. The Leadership & Organizational

Läs mer

Olof Åslund Curriculum Vitae December 2010

Olof Åslund Curriculum Vitae December 2010 Olof Åslund Curriculum Vitae December 2010 Name: Olof Åslund Title: Director General, Professor Year of birth: 1972 Adress: IFAU, Box 513, SE-751 20 Uppsala, Sweden Tel: +46 18 471 70 89 Fax: +46 18 471

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

På vetenskaplig grund att vara forskande praktiker på bibliotek. Lotta Haglund

På vetenskaplig grund att vara forskande praktiker på bibliotek. Lotta Haglund På vetenskaplig grund att vara forskande praktiker på bibliotek Lotta Haglund >25 artiklar/rapporter >25 konferenspresentationer Haglund, Lotta & Ekenberg, Anna & Jäppinen, Karin & Karlsson, Heléne The

Läs mer

Indikatorer för social hållbarhet enligt GRI. Teori och praktik

Indikatorer för social hållbarhet enligt GRI. Teori och praktik Miljöledningsprojektets årliga möte 2003 Tema indikatorer - Saltsjöbaden den 10-11 april, 2003 Indikatorer för social hållbarhet enligt GRI. Teori och praktik Magnus Enell Koncernchef Hållbar Utveckling

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

En reform av sjukförsäkringen

En reform av sjukförsäkringen En reform av sjukförsäkringen nr 4 2004 årgång 32 Antalet förtidspensionärer överstiger nu en halv miljon och situationen förvärras av att risken att förtidspensioneras har ökat för 30 40-åringar. Förtidspensionering

Läs mer

Från ord till handling. Artur Tenenbaum

Från ord till handling. Artur Tenenbaum Från ord till handling Artur Tenenbaum Enhetschef för Hälsan & Arbetslivet i Skaraborg Doktorand vid Institutionen för Medicin vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet Specialist i allmän- och ortopedisk

Läs mer

Open Access på Chalmers. SFIS höstkonferens 2012

Open Access på Chalmers. SFIS höstkonferens 2012 Open Access på Chalmers SFIS höstkonferens 2012 Kort om Chalmers Två campus - Johanneberg och Lindholmen C:a 1800 lärare och forskare C:a 1100 forskarstuderande C:a 12000 studenter 17 institutioner En

Läs mer

Samarbete ses ofta som den form som ska stödja människor med sammansatt

Samarbete ses ofta som den form som ska stödja människor med sammansatt Samarbete och ökat förtroende SAMARBETE OCH ÖKAT FÖRTROENDE MARIE FRIDOLF Samarbete ses ofta som den form som ska stödja människor med sammansatt proble matik så att de återfår arbetsförmågan (Andersson

Läs mer

Ekonomi och anhörigomsorg NkA hösten 2012 Göteborg, Sundsvall, Västerås, Lund

Ekonomi och anhörigomsorg NkA hösten 2012 Göteborg, Sundsvall, Västerås, Lund Ekonomi och anhörigomsorg NkA hösten 2012 Göteborg, Sundsvall, Västerås, Lund Ann-Britt Sand Stockholms universitet/nationellt kompetenscentrum Anhöriga Pågående forskning: Anhörigomsorgens pris. Marta

Läs mer

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 10. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Sten Anttila

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Folksjukdomar och dödsorsaker i den svenska samebefolkningen

Folksjukdomar och dödsorsaker i den svenska samebefolkningen Folksjukdomar och dödsorsaker i den svenska samebefolkningen Per Sjölander, professor Akademi Norr Per Sjölander, professor Akademi Norr, Vilhelmina Per Sjölander, projektledare och professor Innehåll

Läs mer

HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM?

HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM? HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM? Lena von Koch Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, och Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska

Läs mer

Laura Hartman Forskardagarna i Umeå 14-15 januari 2015 Sida 1

Laura Hartman Forskardagarna i Umeå 14-15 januari 2015 Sida 1 Laura Hartman Forskardagarna i Umeå 14-15 januari 2015 Sida 1 Presentation vid Forskardagarna i Umeå 14-15 januari 2015 Sjukförsäkringen i siffror Laura Hartman Avdelningen för analys och prognos Försäkringskassan

Läs mer

Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor

Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor Regioner och innovationsfrämjande 2011-05-27 Maria Lindqvist, Nordregio Innovation "An 'innovation' is the implementation of a new or significantly improved

Läs mer

Har vårdmiljön betydelse för hälsa och återhämtning Evidensbaserad kunskap och patient outcome

Har vårdmiljön betydelse för hälsa och återhämtning Evidensbaserad kunskap och patient outcome Har vårdmiljön betydelse för hälsa och återhämtning Evidensbaserad kunskap och patient outcome Isabell Fridh Intensivvårdssjuksköterska, Fil Dr Ins7tu7onen för vårdvetenskap och hälsa Vårdvetenskap Vårdvetenskap

Läs mer

Arbetsmiljö och hälsa - särskilt sociala skillnader i hälsa. Maria Albin, Arbets- och miljömedicin, Lunds universitet och Labmedicin Skåne

Arbetsmiljö och hälsa - särskilt sociala skillnader i hälsa. Maria Albin, Arbets- och miljömedicin, Lunds universitet och Labmedicin Skåne Arbetsmiljö och hälsa - särskilt sociala skillnader i hälsa Maria Albin, Arbets- och miljömedicin, Lunds universitet och Labmedicin Skåne Fokus kommunalt utrymme - Orientering Befolkning Arbetsgivare Upphandlare

Läs mer

Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se

Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se Varför CERE? Miljö- och naturresursekonomi har av både Umeå Universitet och SLU utvalts som strategiska forskningsområden Två separata, men sammanlänkade,

Läs mer

Sjukskrivning och risk för framtida sjuk- och. aktivitetsersättning bland kvinnor och män

Sjukskrivning och risk för framtida sjuk- och. aktivitetsersättning bland kvinnor och män Delrapport i projekt om kvinnors och mäns sjukfrånvaro Sjukskrivning och risk för framtida sjuk- och aktiv itetsersättning bland kv innor och män Ellenor Mittendorfer Rutz Kristina Alexanderson Linnea

Läs mer

Barnets rätt till hälsa och välfärd

Barnets rätt till hälsa och välfärd Barnets rätt till hälsa och välfärd på vilket sätt är det viktigt och lönsamt? Ingemar Kjellmer Centrum för barns rätt till hälsa Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Kunskapscentrum för Barnkonventionen

Läs mer

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS Kjell Hansson Mild 1,2, Eduardo Figueroa Karlström 1, Lennart Hamberg 3 and Christer Törnevik 3 1. National Institute of Working

Läs mer

Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10

Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10 Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10 GENOVATE Learning Circle Blogg: Genovate Community www.genovate.eu Twitter @genovateltu Program 12-13 Lunch 13-13.10

Läs mer

Infectious Diseases - a global challenge

Infectious Diseases - a global challenge Infectious Diseases - a global challenge Clas Ahlm Department of Clinical Microbiology, Division of Infectious Diseases, Umeå University Swedish Conference on Infection Prevention and Control, Umeå April

Läs mer

Forte-FHVmetodik nytt 2013-2015 Nya metoder nytta? Nytta dvs ekonomi?

Forte-FHVmetodik nytt 2013-2015 Nya metoder nytta? Nytta dvs ekonomi? Enkel hälsoekonomi med frågeformulär Hälsoekonomi FHVmetodik? Mäta produktivitet-hälsa? Livskvalitet : EQ 5D SF-36 Användbara frågeformulär/frågor för FHV-metodik Vad saknar vi? 1 Forte-FHVmetodik nytt

Läs mer

Analys av sjukfrånvarons variation

Analys av sjukfrånvarons variation Analys av sjukfrånvarons variation - Väsentliga förklaringar till upp- och nedgång över tid Peje Bengtsson Patric Tirmén Avdelningen för analys och prognos Försäkringskassan Peje Bengtsson & Patric Tirmén

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer